Cuvânt de încheiere,

 

 

 

In aceste pagini am prezentat viaţa unui martir, a unei foste raze de lumină din închisorile comuniste, a unui om care a dăruit celor în suferinţă, în modul cel mai generos, tot harul revărsat de Dumnezeu asupra lui.

Sunt multe mărturii care îi atestă calităţile şi comportamentul de abandon al propriei persoane pentru binele celorlalţi.

 

Ura mascată şi manipulată sub denumirea de "luptă de clasă", nu l-a lăsat din chingi niciodată în cursul existenţei lui.  După anii îngrozitori pe care i-a trăit în închisori, a urmat confruntarea cu mascarada de libertate, la care mai toţi cei din jur au subscris sub o formă sau alta, acceptând siluiri morale şi mutilări ale gândirii, pentru a promova în acea societate coruptă şi dominată de mediocrităţi. 

 

El nu a putut accepta această mutilare şi a plătit preţul întreg. 

 

Lucrarea de faţă este realizată de ing. Dragoş Georgescu Bârlad, fratele lui Şerban (Bică), cu sprijinul familiei sale şi al aceleia a fratelui său ing. Costin Georgescu Bârlad. Ea este izvorâtă din sentimentele de dragoste, solidaritate, preţuire şi respect pentru tot ce a însemnat fratele lor, ca valoare de fiinţă umană, creatură neîndoielnică a lui Dumnezeu.