Distinctii civile remarcabile.

 

 

 

 

Uramare a gravelor inundaţii provocate de râul Bârlad în anul 1932, a mobilizat toate resursele necesare, umane şi materiale, pentru regularizare şi indiguirea râului, dezvoltarea „Cartierului Nou”, subvenţionarea şi strămutarea sinistraţilor în acest nou cartier al oraşului Bârlad.

 

Acest episod din viaţa sa a fost apreciat şi distins cu Cetăţenia de Onoare a Oraşului Bârlad, aşa cum rezultă din cuprinsul Procesului Verbal al şedinţei Consiliului Comunal din 17 noiembrie 1933, precum şi prin acordarea medaliei „Bărbăţie şi Credinţă”.