Lichidarea clasei politice cu ajutorul

„justitiei populare”

 

Prin crimă şi teroare, comuniştii şi toţi aceia care lucrau în numele lor au lichidat clasa politică românească, sub masca luptei de clasă, folosind drept instrument justiţia populară pusă sub conducerea partidului unic.

Octombrie 1951, Sentinţa nr. 1390.  Condamnare la 2 ani şi 2 luni pentru acte preparatorii la crimă de uzurpare a ordinei constituţionale

Octombrie 1953, Bilet de liberare nr. 12726. Condamnare 60 luni pentru (participare la) sioniste.  Executat 13 luni.

August 1957, Sentinţa nr. 821.  Condamnare la 16 ani muncă silnică şi 10 ani degradare civică pentru crimă de uneltire contra ordinei sociale.

Motivarea sentinţei nr 821.

 

 

Iulie 1962, Certificat de Moarte, Penitenciarul Botosani