Cuvânt de încheiere

 

 

Imi manifest deosebita mea recunoştinţă faţă de regretatul meu cumnat, inginer Dumitru Moldoveanu, decedat în decembrie 2000 care, împreună cu prietenul său ing Cornel Popescu, decedat în toamna anului 1998, impresionaţi fiind de documentele găsite în arhiva personală a familiei avocatului Vasile Georgescu Bârlad, lăsată în custodie la domiciliul său din Bucureşti, animaţi de cele mai nobile sentimente şi intenţii, au iniţiat şi realizat în anul 1993, în Bucureşti, în primă fază acest album – sub formă de colecţie de documente - pentru aducere aminte şi exemplu de dat urmaşilor, pe plan familial şi social.

 

Lucrarea de faţă este realizată de fiul avocatului Vasile Georgescu Bârlad, ing Dragoş Georgescu Bârlad, cu sprijinul familiei sale şi al aceleia a fratelui său ing. Costin Georgescu Bârlad, în memoria şi ca dovadă a dragostei şi respectului pe care îl poartă părinţilor lor, al căror model de viaţă s-a încadrat în înscrisul sculptat pe biroul tatălui lor :

 

 

« Suflaţi colbul de pe cronici şi faceţi să renască virtuţile străbunilor în sufletul tinerimii de astăzi » (de Al Vlahuţă).

 

 

Cei rămaşi din familie, prietenii lor, precum si toţi ceilalţi semeni care sunt  dispuşi să acţioneze pentru conservarea valorilor morale, încearcă să facă astăzi, fiecare după puterile sale, cât mai cunoscut acest mare model de care suntem animaţi, pentru a duce mai departe aceste virtuţi de care neamul nostru are atâta nevoie, acum mai ales, pentru a-şi vindeca profundele răni morale, de echilibru şi de gândire pe care i le-a lăsat ciuma comunistă.