Istorie contemporană, perioada 1944-1964

 

 

Paul LEU

 

 

VICTOR LEU,

arhiepiscop de la Gibraltar la Marea Roşie

 

 

 

1. DATE  BIOGRAFICE

 

Dacă episcopul Grigorie Leu, spre a îmbărbăta şi a alina suferinţele

ostaşilor ce au luptat, în 1916-1918, pentru întregirea neamului, la: Oituz,

Mărăşti şi Mărăşeşti, a funcţionat ca preot militar, iar în 1941 a slujit la

eliberarea Chişinăului, Tighinei şi Tiraspolului, fiul său, Vasile, în cel

de al doilea război mondial, a însoţit, în aceeaşi calitate, trupele române

în cruciada dusă pentru eliberarea Basarabiei şi stoparea expansiunii

cominterniste spre apusul Europei şi a întregii lumi, ce a instaurat cel mai

distrugător instrument de dezumanizare, care depăşeşte cu mult teroarea

brună, atât prin ampluare cât şi prin ferocitate.

Cu toată atitudinea de combatant intransigent a invadatorilor asiatici şi în

pofida faptului că a fost educat de ortodoxistul Nichifor Crainic, pe care

îl admira în studenţie, arhiepiscopul Victor Vasile Leu a fost un spirit

ecumenic, cu deschideri largi către lume, un diplomat luminat, o inteligenţă

pătrunzătoare, vizionară a epocii în care a trăit, fapt pentru care a fost

martirizat de duşmanii libertăţii şi ai democraţiei.

 

 

*

 

Vasile Leu s-a născut la 13 martie 1903, în comuna Oancea, judeţul Covurlui,

în familia preotului Gheorghe Leu, viitorul episcop Grigorie.

Primele patru clase primare le-a făcut la Bucureşti, între 1912-1916.

Evenimentele din timpul primului război mondial, când tatăl său era pe

front, l-au silit să se refugieze, împreună cu restul familiei, la rudele

sale din Moldova.

După înfăptuirea României Mari, în 1919, a frecventat cursul inferior al

Semninarul Teologic din Ismail, unde era tatăl său rector.

În anul şcolar 1923-1924 a urmat clasa a V-a secundară, la Liceul Militar

din Chişinău, dar îmbolnăvindu-se a fost retras.

Din 1925, timp de trei ani, a studiat la Seminarul Teologic din Constanţa şi

ultimul an l-a frecventat la Seminarul Teologic Galaţi, de unde, în 1928, a

primit şi diploma de absolvire.

În 1929, a devenit student al Facultăţii de Teologie, la Bucureşti, iar după

doi ani, căsătorindu-se, s-a mutat la Institutul Teologic din Chişinău.

Aici, a fost consacrat, în 1931, diacon la Catedrala Mitropolitană şi tot

aci, în 1933, Vasile Leu, s-a înscris să-şi dea doctoratul, la profesorul

Nichifor Crainic, principalul animator al curentului gândirist şi

iniţiatorul ortodoxismului în istorie şi artă.

Aceste preocupări ştiinţifice au fost amânate, o bună bucată de vreme. Abia

în 1950, în intervalul mai-10 iunie şi-a luat doctoratul în teologie, la

Paris, cu lucrarea Război şi Pace.

În timpul studiilor superioare, Vasile Leu a avut o activitate

socio-politică prodigioasă, după cum rezultă şi din declaraţiile sale făcute

înaintea anchetatorilor Securităţii.

Fiind întrebat ce a făcut în această etapă formativă, prizonierul de

conştiinţă le-a răspuns:

“- Activitatea mea anticomunistă a început încă din anii studenţiei.

Conducând Cercul Studenţesc Teologic, am reuşit să determin Congresul

Studenţesc, de la Oradea, ca să adopte, ca linie directoare în activitatea

sa, ideea că nu antisemitismul este un pericol pentru România Mare, ci

comunismul”1.

De timpuriu, Vasile Leu a fost un anticomunist convins. El a depistat o

parte din nucleul cominterniştilor basarabeni, printre care se număra şi Ana

Pauker.

“În Basarabia, declara organelor de Securitate ce-l anchetau, am colaborat

cu inspectorul de la Siguranţă, Maimuca şi am demascat activitatea comunistă

a lui Constantinescu-Iaşi, contribuind la procesul acestuia, cât şi la

arestarea şi condamnarea altor comunişti care activau la Chişinău”2.

În 1934, a fost hirotonisit preot şi a slujit la biserica Sf. Spiridon din

Iaşi, iar după alţi doi ani a fost avansat la rangul de protopop misionar al

Mitropoliei Moldovei, pentru a combate stilismul, funcţie ce a deţinut-o

până în 1937, când i s-a desfiinţat postul.

La Bucureşti, pentru scurtă vreme, a fost inspector al Serviciului social,

apoi confesor şi profesor al Şcolii de Ofiţeri de Jandarmi şi preot al

parohiei Jianu, ce cuprindea şi Palatul Elisabeta de la Şosea, în care

locuia familia regală.

Părintele Vasile a fost confesorul reginei Mame Elena, principesă de Grecia,

a reginei Ana de Bourbon-Parma, prinţesă de Danemarca, a regelui Mihai I, de

Hohenzollern, a copiilor lor şi a altor membri ai familiei regale şi ai

suitelor lor, care s-au spovedit, s-au împărtăşit, au participat, adesea, la

slujbele oficiate la Bucureşti şi, mai apoi, la cele ţinute la Lauzane, în

Elveţia, la Estoryl, în Portugalia sau la Londra, când Carol al II-lea de

Hohenzollern-Sigmaringen l-a rugat să oficieze o slujbă special pentru

dânsul.

Atunci l-a cunoscut pe fostul rege al României Mari, cu care s-a

împrietenit.

În calitate de confesor şi profesor al Şcolii de Ofiţeri de Jandarmi,

preotul Vasile Leu a înfiinţat Catedra de secte religioase şi curente

subversive, unde, prin cursurile sale a sădit în mintea şi inima tinerilor

ofiţeri de jandarmi ura contra comunismului şi convingerea că trebuie să

lupte până la moarte împotriva acestui flagel al omenirii, care ameninţa

popoarele civilizate.

“Activitatea mea anticomunistă a culminat cu lecţiile pe care le-am predat

la Şcoala de Ofiţeri de Jandarmi din Bucureşti, unde vorbeam despre  secte

şi organizaţii subversive.

În acest curs mă preocupam, în mod special, de comunism.

Şi mă consider ca fiind singurul autor moral responsabil al tuturor

“crimelor” pentru care au fost judecaţi şi condamnaţi, mulţi dintre elevii

mei”3.

Îndată după trecerea Prutului, în iulie 1941, pe frontul de la Ţiganca, în

momente critice, după ce câteva regimente de infanterie fuseseră decimate,

părintele Vasile Leu a intervenit, din proprie iniţiativă, pentru a

îmbărbăta soldaţii, s-a înscris să lupte în Regimental 6 Mihai Vitezul, unde

a fost grav rănit, fapt pentru care a fost decorat cu Coroana României.

În 1942, în calitate de confesor al Batalionului 991, de pe lângă Divizia a

XIV-a Infanterie, preotul Vasile Leu a luptat, în linia întâi, pe frontul de

la Cotul Donului.

Pentru actele sale de eroism, săvârşite pe câmpul de luptă, în timpul

războiului de eliberare a Basarabiei şi Bucovinei de Nord de sub ocupaţia

sovietică, preotul-soldat a fost decorat cu: Ordinul Mihai Viteazul, Crucea

de Fier, Coroana României, Steaua României, Serviciul Credincios cu spade şi

Medalia războiului din răsărit.

În timp ce Vasile Leu, lupta pe frontul de la Ţiganca, soţia lui, fiind în

concediu, venise de la Iaşi la sora sa, nevasta prof. Constantin Capră,

directorul Liceului Mihail Kogălniceanu, din Vaslui.

Sovieticii au bombardat gara Vaslui în numeroase raiduri aeriene şi marea

majoritate a bombelor, de fabricaţie germană, nu şi-au atins ţinta, căzând

într-o mlaştină din preajma râului Bârlad, fără a exploada.

Gara a rămas intactă până la sfârşitul războiului.

În urma unui raid, la înapoiere, un avion, trecând pe deasupra oraşului, a

lansat o bombă asupra unei case nou construită în stil cubist, unde se aflau

cele două surori, omorându-le.

Am detaliat acest aspect, pe care l-am reţinut în calitate de martor ocular,

deoarece Securitatea şi răspândacii ei, pentru a distruge reputaţia unor

oameni de valoare, inventa câte un scandal legat de bani sau de viaţa

sexuală a opozantului, denatura unele întâmplări personale sau punea, în

circulaţie, zvonuri denigratoare imaginate de serviciul ei de dezinformare.

Aşa că nu e de mirare când constatăm că un anume serviciu al organului

terorismului de stat, prin zvonacii săi, spunea că soţia preotului Vasile

Leu s-a sinucis din cauza soţului, care delapidase banii necesari procurării

lemnelor de foc pentru şcoala a cărei directoare era.

Acest zvon, denigrator, l-au crezut şi colportat până şi o parte din

deţinuţii politici care erau încarceraţi, alături de arhiepiscopul exilului,

după cum o confirmă şi pastorul Richard Wurmbrand în memoriile sale.

Procedeul era şi mai este folosit cu ajutorul informatorilor mascaţi ai

Securităţii [sau ai fostei Securităţi] şi prin buletinele de circuit intern,

care erau distribuite unei anumite părţi a nomenclaturii, pentru a acţiona

în conformitate cu directivele secrete ale conducerii superioare de partid.

Nu a făcut politica partidelor din acea vreme, nu a fost membru al

Partidului Naţional Ţăranist, sau a Gărzii de Fier, cum l-au acuzat

anchetatorii KGB-ului şi ai Securităţii.

Pe legionari i-a simpatizat, în perioada ieşeană, când s-au format ca

partid, deoarece aveau o atitudine anticomunistă fermă, le-a dat sfaturi şi

i-a ajutat, în diverse etape ale activităţii lor, a mediat între fracţiunea

legionară simistă şi papanacistă, sau între Horia Sima şi regele Mihai etc.

dar i-a dezaprobat şi s-a distanţat de ei, când au început să se dedea la

asasinate politice, la diversiuni destabilizatoare.

A fost, însă, atras de personalitatea generalului Ion Antonescu, în care

vedea singurul om care ar putea scoate România ciopârţită din impasul în

care se afla, în unul dintre cele mai dificile momente ale existenţei sale

istorice.

Regimul antonescian a fost susţinut de preotul soldat Vasile Leu, “deoarece,

cum spunea el anchetatorilor Securităţii, pe Antonescu l-am cunoscut la

Piteşti, unde era comandant de divizie şi venea în vizită pe la tatăl meu.

Astfel, mi-am făcut o impresie bună despre el.

Când a venit la putere, în conducerea statului, eu l-am popularizat,

arătând, chiar elevilor de la Şcoala de Ofiţeri de Jandarmi, poziţia de

anticomunist a lui Antonescu.

Deasemenea, l-am sprijinit, prin activitatea mea de confesor militar pe

front, aşa cum am arătat în alte declaraţii.

Când a fost procesul lui Antonescu, eu am făcut cerere, voluntar, să fiu

martor al apărării, însă acest lucru nu mi s-a aprobat”4.

Vasile Leu a fost un admirator constant al mareşalului Ion Antonescu şi a

politicii duse de acesta.

L-a impresionat, în mod plăcut, atitudinea democratică a acestuia din timpul

“dictaturii” sale militare.

Când Siguranţa i-a înaintat un raport, în care se propunea arestarea 

adversarilor politici, el a caligrafiat celebra rezoluţie, prin  care

recunoştea că nu el este singura soluţie, ci ţara trebuie să aibă mai  multe

căi spre a fi sigură că se poate salva.

Aceste convingeri explică de ce, în mai 1946, în timpul procesului intentat

de comunişti mareşalului Ion Antonescu, soldatul în sutană a cerut, din

proprie iniţiativă, să fie admis ca martor al apărarii, dar “tribunalul

poporului”, din Bucureşti, înfiinţat la ordinal Uniunii Sovietice şi

coordonat de consilieri KGB, i-a refuzat oferta, deoarece sentinţa de

condamnare la moarte fusese stabilită la Moscova, înainte de a fi fost

judecat în ţară, cum, numai după câţiva ani, avea să se întâmpe şi cu  el.

 

 

 

2. EVADAREA DIN LAGĂRUL SOCIALIST

 

 

Exodul şi cauzel lui

 

Amestecul românilor cu alte naţiuni din Europa Apuseană, în ambele sensuri,

s-a produs în mod firesc, timp de secole şi a fost determinat de interese

culturale, familiale, economice individuale sau de grup, iar bejenirea peste

Atlantic a început spre sfârşitul celei de a doua jumătăţi a secolului al

XIX-lea.

Având ca exemplu pe coloniştii germani, românii bucovineni, transilvăneni şi

bănăţeni, ce locuiau sub oblăduirea fostului Imperiu Austro-Ungar, au luat

drumul spre America, unde s-au stabilit definitiv ori s-au întors, cu bani,

pentru a-şi încheia viaţa în linişte, în pace şi confort.

Aceştia, în majoritatea lor erau ţărani, oameni nevoiaşi. Ei s-au aşezat în

colonii româneşti, în apropierea locurilor de muncă sau la periferia

oraşelor din statele: Ohio, New York, Pansylvania, Michigan, Ilinois,

Indiana şi alt unde.

Statisticile din perioada interbelică, arată că România Mare a atras,

datorită prosperităţii economice, sute de mii de emigranţi: greci, italieni,

bulgari, albanezi, germani etc., iar din ţara a plecat un număr redus, de

ordinul zecilor.

Cu mulţi dintre copiii noilor veniţi eu m-am jucat fără ca să conştientizez

că sunt străini.

Nu acelaşi lucru s-a petrecut după ocuparea ţării de către trupele Armatei

Roşii, care a constituit şi marea catastrofă istorică nu numai a României

Mari, ciuntită şi jefuită de “Marele Prieten” de la Răsărit, care clama şi

clamează că ne-a eliberat, ci şi  a încă zece state.

Politica de subordonare a teritoriilor cotropite de Uniunea Sovietică a

început prin jefuirea avutului ţării, deportarea unei părţi a populaţiei în

lagăre de muncă forţată din Dombas, Siberia sau Bărăgan şi exterminarea

fizică şi psihică a milioane de oameni, cu ajutorul penitenciarelor şi a

coloniilor de muncă forţată, pentru că erau buni gospodari şi buni români,

sau pentru că aveau convingeri politice ce stăvileau expansiunea bolşevică.

Decapitarea inteligenţei şi a conştiinţei de pe teritoriul de la Dunăre şi

Carpaţi, îmbinată cu politica de reeducare în spirit socialist, pavlovist,

ce a prins rădăcini pe mai vechiul nostru balcanism, a dus, pe termen lung,

la crearea unei infirmităţi morale iremediabilă.

Comunismul a pervertit şi contaminat gândirea omenească, încât, o bună parte

din societatea zilelor noastre, este grav afectată  şi constituie principala

piedică pusă în calea dezvoltării unei societăţi normale, a  unei economii

funcţionale de piaţă, a europenizării spirituale şi morale a societăţii

româneşti.

Din faţa invadatorilor s-au bejenit pe lângă străinii veniţi să-şi câştige

existenţa în România şi foarte mulţi autohtoni, pentru a-şi apăra viaţa şi

libertatea, demnitatea, sporind astfel numărul diplomaţilor, studenţilor

militarilor, muncitorilor, ucenicilor veniţi la specializare în diverse

state ale Europei Apusene.

Exodul azilanţilor politici s-a desfăşurat, timp de 65 de ani, în mai multe

valuri şi se continuă cu cel al emigranţilor economici din zilele noastre.

A început în perioada represiunii sângeroase a lui Gheorghiu Dej, a

continuat în cea a lui Nicolae Ceauşescu şi mai apoi.

Încă de la şedinţa Secretariatului P. C. R., din 7 martie 1945, s-a

prelucrat planul amănunţit de sovietizare a României, adus de la Moscova de

Emil Botnăraş, după cum rezultă dintr-o notă informativă a unui agent al

Serviciului Strategic American, ce se află în Arhiva Departamentului de Stat

a USA.

Pe măsură ce această strategie de sovietizare se transforma în realitate,

oamenii înspăimântaţi căutau să se salveze.

Valul cel mai mare de refugiaţi politici a crescut substanţial după ce

regale Mihai I a fost forţat, sub ameninţarea armelor, să abdice şi silit să

părăsească ţara, după cum singur rememora evenimentul istoric, într-un

intreviu dat BBC-ului, în 1987:

“Am aflat că telefoanele au fost tăiate, garda palatului a fost arestată şi

înlocuită cu soldaţi de la Divizia Tudor Vladimirescu, [pregătită de Ana

Pauker în Rusia n. r.], palatul era înconjurat de către trupe şi, într-un

cerc mai îndepărtat, cu artilerie.

În fine, am citit actul, care, între altele, era plin de greşeli de sintaxă

şi de limbă românească.

M-am întors în salon, unde era Groza, am încercat să tergiversez, să explic

că despre un astfel de act trebuie întrebat poporul român, fiindcă aşa este

normal, din punct de vedere constituţional.

Au răspuns că nu se poate, că trebuie imediat semnat şi dacă până într-un

anume timp - mi se pare că o jumătate de oră - ei nu ies  de acolo, va fi o

baie de sânge, începând din Bucureşti cu studenţii şi tineretul şi, pe urmă,

în restul ţării.

Văzând situaţia în care eram şi această ameninţare, nu mi-a mai rămas nimic

altceva de făcut decât să semnez” abdicarea de la tronul României.

După această lovitură de graţie dată vieţii constituţionale sub ameninţarea

declanşării unui război civil, ce a deschis calea comunizării României,

valurile de refugiaţi spre Occident au sporit substanţial.

La cei surprinşi în străinătate, înainte de 24 august 1944, s–a mai adăugat

un exod masiv provocat de agresiunea politicii cominternistă dezlănţuită

împotriva românilor, de sărăcia statornicită în “Epoca de Aur a

socialismului multilateral dezvoltat”, ce a evoluat din “victorie în

victorie” [cum preciza propaganda vremii] până la falimentul final, iar

numărul lor, a ajuns, în prezent, la aproximativ unsprezece milioane de

emigranţi.

Exodul românilor a continuat şi după reuşita loviturii de palat, a

complotului pus la cale de eşalonul doi al P. C. R. împotriva lui Ceauşescu,

organizat şi condus de Ion Iliescu.

Prin politica din ultimii cinsprezece ani, neocomuniştii, sprijiniţi de

foştii securişti şi de partidul stat, cu ajutorul minerilor şi a altor

detaşamente de muncitori ai industriei grele, ajutaţi de omul nou,

decerebrat, care avea ca lozincă: Noi nu gândim, ci muncim, au alungat, din

ţară, inteligenţa [“Golanii”], au determinat o masivă plecare peste graniţă

a forţei de muncă calificată şi necalificată, au aruncat România în lumea a

treia şi au instaurat pesedeocapitalismul de cumetrie.

Printre numeroşii români strămutaţi în exil s-au numărat şi mulţi preoţi ce

s-au opus bolşevizării şi marginalizării ţării, între care s-au aflat

Mitropolitul Visarion Puiu, condamnat la moarte de comunişti şi caterisit de

Sovrompatriarhie, colonelul, confesor militar, Vasile Leu etc.

Deşi nu la fel de cucernic ca ilustrul său tată, datorită unor păcate ale

tinereţii, Vasile Leu a fost un cleric patriot, a militat, cu convingere şi

dăruire până la jertfa supremă, pentru credinţa străbună atât în calitate de

preot militar, de soldat în sutană, de diplomat, cât şi în cea de arhiereu

al exilului.

Victor-Vasile Leu, în numele Grupului de rezistenţă al episcopilor întruniţi

la Mănăstirea Techirghiol, în 1948-1949, a încercat să salveze ţara prin

menţinerea statutului Bisericii Naţionale Autocefale, fiind călăuzit de idea

solidarităţii creştine, ecumenice.

În calitate de reprezentant al Bisericii Române, arhiepiscopul Victor Vasile

Leu a demascat falsurile grosolane vehiculate de propaganda comunistă, atee,

ce urmărea demolarea principiilor, valorilor morale şi a concepţiilor

economico-politice ale lumii civilizate, democratice.

Povestea dramatică a zbuciumatei sale existenţe a început odată cu ocuparea

militară a României şi este comună pentru toţi martirii care s-au opus

purtătorilor politicii “celei mai avansate orânduiri sociale din lume”,

adică acei care, prin “lupta de clasă” şi “dictatura proletariatului” au

instaurat: teroarea, genocidul [în întreaga lume au fost asasinaţi cu mult

peste o sută de milioane de oameni. Numai în Cambodgia, khmerii roşii,

conduşi de Pol Pot, au omorât, în patru ani, un sfert din populaţia ţării],

distrugerea echlibrului unei economii viabile, capitaliste şi înlocuirea ei

cu alta evadată din realitate, alienarea morală şi intelectuală,

falsificarea realităţii şi mistificarea grosolană a adevărului, prin

“preluarea critică a trecutului” şi prin aşa zisa metodă de creaţie şi

interpretare artistică a “realismului socialist”.

Comunismul, perversiune a gândirii omeneşti, a transformat, o bună parte a

intelectualilor români în culturnici, (pe care Lenin, în intimitate, îi

numea “imbecili necesari”).

Culturnicii sunt pseudo intelectualii a căror instruire şi educare, făcută

la Ştefan Gheorghiu şi la alte şcoli de partid, a pătruns până în genom şi

numai moartea îi mai poate izbăvi de această maladie incurabilă.

Ei sunt victimele inconştiente al politicii de reeducare, de spălare a

creierului, de înlocuirea a adevărului cu minciuna, începută în puşcării şi

continuată prin învăţământul public şi mai ales prin cel politic, făcut

lunar şi în fiecare an celor douăzeci şi unu de milioane de cetăţeni ai

României, de la intrarea într-o oarecare funcţie şi până la pensie, de

Cabinetele de partid, dirijate de aparatul politic al P. C. R.

Ei acţionează cu eficienţă şi în zilele noastre deoarece, capacitatea lor

intelectuală limitată nu le permite să descopere adevărul vieţii

contemporane, deşi comunismul primitiv, la care visează unii, a fost

declarat, încă din secolul al XVI-lea, de primul teoretician al

socialismului, Sir Thomas Morus, ca fiind un vis, în cartea sa, cu nume

sugestiv, Utopia, iar comunistul convins Panait Istrate, care s-a dus să

trăiască în paradisul mult visat, după şaisprezece luni a constatat

contrariu, că în Uniunea Sovietica s-a instaurat “fascismul roşu”, după cum

rezultă din mărturiile sale în Spovedanie pentru învinşi, apărute în 1929,

în Franţa şi retipărite în 1991, la Editura  Dacia din Cluj-Napoca.

Dacă ideile şi convingerile gânditorului şi omului politic englez au

victimizat, cel mult pe autorul lor, care a fost decapitat, Marea Utopie a

comunismului contemporan a ucis sute de milioane şi a mutilat conştiinţele a

multor oameni, fără ca autorilor să li se facă, măcar un proces politic, de

condamnare a ororilor comise, pentru a nu se mai repeta.

Toate acestea au adus, după trei sferturi de veac, la egalizarea întru

sărăcie, foamete, înapoiere sub toate aspectele şi, în cele din urmă, la

autodemolarea întregului sistem construit prin minciună, teroare şi dictat

pe, aproximativ, o treime din suprafaţa Terrei.

 

 

Evadarea

 

Îndată, după ocuparea României de către trupele sovietice, colonelul,

confesor militar, Vasile Leu a fost epurat din armată şi, pentru scurtă

vreme, a funcţionat în calitate de consilier la Departamentul Cultelor.

După ce a refuzat să devină membru al P. C. R., condiţie preliminară pentru

a-l numi mitropolit al Mitropoliei Moldovei şi al Bucovinei, 

Sovrompatriarhia i-a anulat reabilitarea şi a fost pus sub urmărire pentru a

fi arestat.

În faţa invadatorilor euroasiatici, părintele Vasile, aflând, de la preotul

Gâldău, că e urmărit, s-a decis să fugă din ţară, spre a continua lupta

antecesorilor.

Pentru moment, s-a adăpostit în casa avocatului Ion C. Leu, din Medgidia,

frate cu episcopul Grigorie şi tatăl scriitorului Corneliu Leu. De aici

mergea, adeseori, la plaja Modern, din Constanţa, şi la Techirghiol, unde

tatăl său se întâlnea cu alţi episcopi, cu care discutau strategia ce

trebuie să o aplice pentru a diminua efectele ofensivei Antihristului de la

Moscova.

Vasile Leu intenţiona să treacă clandestin graniţa prin Ungaria, însă îi

trebuia o călăuză. Gâldău nu a fost de acord, deoarece, căutând călăuza ar

fi putut da peste un agent al Siguranţei şi ar fi fost arestaţi.

El a venit cu o schiţă, făcută de un prieten al său, englez, funcţionar al

Legaţiei Britanice din Bucureşti, în care era cuprins planul fugii, prin

Jugoslavia, în Anglia şi l-a convins pe călugărul Victor Vasile Leu să-l

accepte, recomandându-i să simuleze un înec, pentru a deruta pe cei care îl

cautau, spre a-l aresta.

Înainte de a pleca, părintele Vasile, erou al luptelor de eliberare a

Basarabiei şi Bucovinei de Nord, a ţinut să precizeze alor săi:

“Dacă se întâmplă ceva şi veţi ajunge la anchete şi cercetări, mă veţi

ponegri pe mine, veţi da toată vina pe mine şi mi se vor atribui mie toată

răspunderea.

        Tata trebuie să rămână de neatins, pentru a putea rezista în ţară şi a-i

ajuta pe ceilalţi!”, îşi amintea un membru al familiei, prezent la

despărţire.

        Pentru a salva, ce se mai putea salva, familia episcopului Grigorie a

organizat o acţiune concertată de denigrare a lui Vasile Leu, lansând zvonul

că tatăl, în urma unor neînţelegeri, a rupt legăturile cu fiul etc. etc.

După ce Vasile Leu i-a înmânat preotului Gâldău un pachet cu acte originale

[diploma de licenţă, diploma de absolvire a seminarului, diploma de protopop

militar, un certificat că a frecventat doctoratul,  un act de preoţie, un

hrisov cu genealogia familiei din care rezulta că este cel de al IX-lea

preot din neamul Leilor, certificatul de naştere, certificatul de deces al

soţiei etc.] pentru a fi trimise la Londra, prin valiza diplomatică a

Legaţiei engleze, au început să pună în practică, punctual,  planul de

evadare din lagărul socialist.

S-a întors, seara, la Medgidia şi a aranjat cu vărul său, Corneliu Leu, ca a

doua zi să mearga împreună la plajă.

Ajungând pe una din plajele de la Constanţa, au luat două cabine la Modern,

unde au lăsat hainele şi au intrat în apă numai în costume de baie.

Înainte de a se despărţi, luându-şi rămas bun, vărul său, Vasile, i-a spus:

“- Îţi mulţumesc că ai înţeles că am o misiune care nu e deloc uşoară! Să-i

spui tatei că o voi îndeplini.

Cele ce-am vorbit cu tine, aseară, le aveam de spus lui, ca să-l

încredinţez, încă odată, că aşa va fi! Dar iată că n-am să-l mai văd! Îi

spui tu”.

Şi s-a depărtat, cu pas egal, fără grabă, ca şi cum s-ar fi dus pe aici, pe

aproape.

După două ore de la “dispariţie”, Corneliu s-a alarmat, strigând că vărul

său, Vasile Leu, nu a mai venit la ţărm şi a început să ceară ajutor,

arătând, celor din jur şi salvamarului, hainele din cabină şi portofelul cu

actele şi banii ce-i avea.

Spre seară, tânărul a trimis două telegrame; una Episcopiei Huşilor şi alta

la Bucureşti:

“- Bădia Vasile, probabil, înecat!

Şi aşa, la 19 august 1948, părintele Vasile nu a mai revenit la ţărm.

Grănicerii, care păzeau litoralul şi administraţia constănţeană, crezând că

a pierit în valuri, au încheiat actele de deces.

Ce se întâmplase de fapt? Ca împuternicit al ierarhilor rezistenţei, a luat

drumul spre Lumea Liberă.

După ce colonelul protopop, Vasile Leu, a intrat în apă, s-a pitit după un

dâmb şi, îmbrăcându-se cu hainele aduse de preotul Florian Gâldău, au plecat

la gară.

De la Constanţa, turiştii cu rucsacele în spate au ajuns la Bucureşti Nord,

unde au poposit, peste noapte, la hotelul Bratu, din Calea Griviţei.

Impulsionaţi de porunca arhiereilor anticomu-nişti întruniţi la Techirghiol,

a doua zi, au plecat cu trenul de la Bucureşti la Orşova.

După o noapte petrecută în casa unui birjar, au luat vaporul spre Baziaş.

Ajunşi, cu o căruţă, din port în gara Baziaş, au fost controlaţi de poliţie,

fiind întrebaţi unde merg.

De aici s-au suit în trenul care, pentru a ajunge la Timişoara, calea ferată

trecea, pe o lungime de 40-50 km., prin Jugoslavia.

La traversarea trenului, pe teritoriul statului vecin, erau luate severe

măsuri de siguranţă: ieşirile din vagoane au fost încuiate şi păzite,

buletinele de identitate ale pasagerilor ridicate de poliţie.

În seara zilei de 23 august 1948, când trenul s-a pus în mişcare din staţia

jugoslavă Isanova, cei doi turişti au sărit pe fereastra compartimentului,

cufundându-se în bezna de afară.

După vreo doi kilometri de mers pe jos, au ajuns într-un sat românesc şi

s-au oprit, conform indicaţiilor din schiţa primită, în faţa unei case mari

de lângă biserică.

În întâmpinare le-a ieşit un om în vârstă, părintele Cornel, la care au stat

vreo două zile, aşteptând pe cineva să vină să-i treacă în Austria.

Văzând că nu vine nimeni să-i călăuzească, fugarii au luat trenul de

Belgrad.

Ajunşi în capitala Jugoslaviei, au lăsat rucsacele la bagaje, în gară şi

s-au îndreptat spre Patriarhie.

Aci au fost întâmpinaţi de episcopul vicar Visarion Popovici, care cunoştea

bine limba română, ce i-a dus, în audienţă, la patriarhul Gavriil.

După ce fugarii i-au comunicat scopul venirii lor şi s-a întreţinut o vreme

cu el, patriarhul i-a dat în grija unui protopop, pe nume Smilanovici,

ministru în guvernul lui Tito, pentru a le facilita plecarea în străinătate,

cazându-i la hotelul Moscova, din capitala Jugoslaviei.

A doua zi, a venit la ei, adus de protopopul Smilanovici, un colonel de la

Siguranţă, şeful UDB-eului, cu care s-au întreţinut mai mult timp.

La încheierea discuţiilor, colonelul i-a poftit în maşina sa, dar în loc

să-i ducă la un lagăr de la graniţa cu Italia, cum era plănuit, au fost

transportaţi la o închisoarea veche, cu două etaje şi circa douăsprezece

celule, Kovaciţa, predându-i comandantului, un locotenent ce ştia româneşte

şi prezentându-i ca fiind nişte prieteni de ai săi.

“Colonelul ne-a urat voiaj bun în străinătate şi a plecat, declara Vasile

Leu anchetatorilor săi.

Locotenentul a chemat un plutonier şi ne-a dus, la etaj, într-o celulă, fără

să ne facă percheziţie.

Eu şi Gâldău trăiam cu impresia că noaptea o să fim trecuţi peste graniţă.

Acolo, la etaj, am mai găsit şi alţi români, care spuneau că stau mai

demult.

Atunci ne-am dat seama că nu o să plecăm în noaptea aceea, ci o să mai stăm.

Închisoarea era numai pentru români. La parter, în două camere mari stăteau

femeile, iar sus, la etaj, bărbaţii.

La început nu eram mulţi în celulă, eram nouă persoane.”5.

În închisoarea, cei doi fugari au stat jumătate de an, deşi Tito, declarase

public, că toţi românii care se refugiază în Jugoslavia vor putea pleca în

Occident nestingheriţi.

În legătură cu cu politica duplicitară dusă de Tito, în cazul României se

ştia mai demult.

La o conferinţă organizată de Consiliul Ecumenic de la Geneva, delegatul

Italiei reconfirma “că acolo nu este communism însă este o bandă de călăi la

conducere care subjugă poporul jugoslav, arătând date concrete în acest

sens”.

Datorită existenţei acestei realităţi în ţara de tranzit către Occident,

preşedintele Consiliului Ecumenic a fost nevoit să interveniă direct, la

patriarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe.

După doi ani, arhiepiscopul Victor Vasile Leu îşi aducea aminte de acest

neplăcut incident şi-l comunica prietrnului său Constantin Moraitakis, la

Damasc:

“Tito, deşi asigurase pe toţi românii, la radio, că cei ce se refugiază la

el le dă drumul în Apus, m-a ţinut  şase luni închis şi dacă  Patriarhul

Gavriil nu-mi trimitea o cheie într-o pâine, cu care am evadat într-o noapte

din închisoare, poate şi azi zăceam în închisorile sârbeşti”.

În adevăr, planul a fost materializat după cum povesteşte cel care se afla

în mijlocul evenimentelor.

În februarie 1949, pe când era însoţit de un UDB-ist ce-l aducea de la

biroul comandantului în celulă, spre surprinderea protopopului Vasile Leu,

însoţitorul i s-a adresat în româneşte, spunându-i “că a primit sarcină, de

la preotul lui şi acesta de la Patriarhie, să se ocupe de evadarea mea, iar

pentru aceasta o să mă cheme el în camera comandantului, când acesta va fi

plecat.

Eu, atunci, văzând cum stau lucrurile, am cerut ca să meargă cu noi şi unul

Bârsan Ion, originar din Banat, care cunoştea locurile şi limba sârbă.

Plutonierul a fost de acord şi mi-a dat detalii de felul cum putem fugi”6 şi

totodată, i-a înmânat o pâine, în care, ceva mai târziu, a găsit cheia de la

ieşirea din închisoare.

În timpul următoarei nopţi, cei trei deţinuţi au evadat din închisoarea

Kovaciţa, au mers la gară, de unde au luat trenul spre Zagreb, însă, pe

parcurs, a avut loc un control al biletelor şi unul militar.

Pentru a evita rearestarea, călătorii clandestini s-au ascuns pe acoperişul

vagonului.

La Zagreb au stat într-un restaurant până la plecarea trenului pentru a se

sustrage controlului militar ce se făcea pe peron.

Când au ajuns la Maribor, gara era împânzită de UDB-işti.

Atunci, s-au strecurat într-un restaurant şi, apoi, cu ajutorul lui Ion

Bârsan, care cunoştea bine oraşul, au ajuns la barieră, fără se fie

controlaţi.

De la marginea oraşului cei trei fugari s-au îndreptat spre un sat de la

frontiera cu Austria, de unde, pe timpul nopţii, au trecut, în Lumea Liberă.

Ajunşi în Austria, s-au oprit la staţia de cale ferată Spielfeld pentru a

merge, cu trenul, la Gratz.

Spre surprinderea lor, în gară, îi aştepta maiorul Montgomery, nepotul

mareşalului Montgomery, care i-a dus pe tustrei, cu o maşină militară, în

lagărul de refugiaţi Strasse.

După vizita medicală de rigoare, călugărul Victor-Vasile Leu a fost plasat

la infirmerie, iar ceilalţi doi în dormitoare comune.

Vestea sosirii lui a ajuns de îndată la Paris şi în întreaga Europă.

Cei de la Geneva au timis un delegat special al Consilului Ecumenic, pentru

a se interesa de starea sănătăţii noului sosit şi i-a înmânat 1.000 de

şilingi şi alimente.

Acelaşi gest de curtuazie şi bunăvoinţă l-a făcut şi reprezentantul

Caromu-lui din Salzburg, trimis de directorul asociaţiei, dr. Teodorescu,

care, văzându-l că e bolnav, i-a dat 300 sau 400 de şilingi.

Aici au stat două sau trei săptămâni, timp în care li s-au făcut injecţiile

impuse de carantină.

Montgomery, ştiind de la Gâldău, că starea sanitară a lui Vasile Leu este

precară, l-a internat, împreună cu Gâldău, în sanatoriul Planchenvort, de

lângă Gratz, dîndu-l în îngrijirea medicului oculist Beok şi a internistului

Klein, unde a stat circa trei luni.

Nefiind preot  la biserica românească din Salzburg şi neavând cine oficia

slujbele din Săptămâna Mare a Paştelui, preotul Gâldău, după o lună de

şedere în sanatoriu, a plecat la Salzburg, înlocuindu-l pe preotul Stegaru,

refugiat din Bucovina, ce a emigrat în America de Sud, cu enoriaşi cu tot.

Ajuns în Lumea Liberă, Victor Vasile Leu, a expediat o carte postală

ilustrată, pe adresa mătuşei sale Zoiţa Blănaru, din comuna Măluşteni,

judeţul Covurlui, prin care o anunţa, pe ea şi pe fratele ei, Vlădica

Grigorie, că a ajuns cu bine în Occident:

“Salutări, dumneavoastră şi fratelui dumnea-voastră, din sanatoriul unde,

acum, mă simt ajutat să pornesc tratamentul!

 

 

3. HIROTONISIREA

şi

ÎNSCĂUNAREA

 

Atkinson, înainte de sosirea celor doi evadaţi din lagărul socialist,

primise instrucţiuni şi bani de la Geneva, pentru a organiza înfiinţarea

primei episcopii a românilor ortodocşi refugiaţi în Occident şi pentru a

alege un episcop care să o păstorească.

Preotul Florian Gâldău, cu sprijinul forţelor aliate de ocupaţie, din

Austria, şi al lui Atkinson, reprezentantul Comitetului Ecumenic pentru

Austria, a fost învestit ca titular al parohiei ortodoxe din Salzburg.

Pentru a transpune în fapt acest proiect, Atkinson, a hotărât ca în ziua

întâia de Paşti să   convoace, la Salzburg, delegaţii tuturor coloniilor şi

comunităţilor religioase române din întraga Europă Apuseană, pentru a alege

un nou episcop, deoarece bătrânul mitropolit Visarion Puiu era bolnav,

paralizat, într-un sanatoriu din Elveţia.

În Săptămâna Mare, călugărul Victor Vasile Leu a sosit la Salzburg.

La gară a fost primit, cu un ceremonial special, de Atkinson, Gâldău şi de

reprezentanţii coloniei româneşti din localitate.

După discursul de bun venit al parohului Florian Gâldău şi al maiorului

Croitoru, preşedintele Comitetului Român din Salzburg, a urmat cuvântul lui

Atkinson.

Delegatul Comitetului Internaţional Ecumenic pentru Austria a arătat “că

poporul englez se simte legat de poporul român şi-l consideră ca pe un

frate”, iar venirea lui Victor Leu la Salzburg şi în Europa Apuseană, va fi

un pas înainte pe linia prieteniei şi a susţinerii politicii engleze.

Vorbitorii care au venit să-l întâmpine, i-au elogiat faptele de arme,

săvârşite în timpul războiul antisovietic, pentru care a fost decorat, între

altele şi cu Crucea de Fier.

După răspunsul dat de noul membru al exilului românesc, delegaţii au condus

oaspetele în maşina maiorului Neagoe, şeful serviciului de spionaj American,

secţia română pentru Austria şi l-au instalat într-un apartament de lângă

biserică, unde a locuit mai mult timp, împreună cu preotul Florian Gâldău.

În ziua de Paşti, după slujba Sfintei Învieri, în biserică, delegaţii

tuturor comunităţilor româneşti, au hotărât constituirea Adunării Eparhiale.

În acest scop, s-a ales un prezidiu al adunării în care au intrat cei mai de

seamă reprezentanţi ai românimii din Europa Apuseană, indiferent de

opţiunile lor politice sau de poziţia socială ce o deţineau.

La primul punct al adunării eparhiale s-a aprobat înfiinţarea Episcopiei

Ortodoxe Române Autonome din Europa şi Orientul Apropiat.

Trecându-se la al doilea obiectiv, Atkinson a propus pentru a fi ales ca

episcop al românilor din Europa Apuseană pe călugărul Victor Vasile Leu,

deoarece Visarion Puiu nu poate îndeplini această funcţie fiind internat

într-un sanatoriu elveţian.

După votarea ambelor propuneri ale ordinei de zi s-a trecut la legitimarea

voinţei delegaţilor.

Actul de înfiinţare a Arhepiscopiei Ortodoxe române autonome din Europa

Apuseană şi Orientul Apropiat, precum şi  Actul de alegere ca arhiepiscop a

lui Victor-Vasile Leu, au fost redactate în formă juridică, de către

avocatul Nicolae Baciu şi în formă canonică de către preotul Gâldău,

teologul Tănase şi preotul Surtucan din Italia.

Din fondurile Comitetului Internaţional Ecumenic, Atkinson i-a cumpărat

noului ales al obştii credincioşilor ortodocşi haine preoţeşti, haine negre

pentru a se putea deplasa dintr-o ţară în alta, dintr-o localitate în alta

şi odăjdii episcopale, a plătit chiria unei case în care au fost cazaţi

participanţii la adunarea de constituire, a întocmit dosarul cu actele

necesare hirotonisirii episcopului s. a.

Atkinson s-a dus la Viena cu documentele emise de Adunarea Eparhială şi a

obţinut, de la cele trei puteri de ocupaţie: engleză, americană şi franceză,

recunoaşterea alegerii călugărului Victor-Vasile Leu ca arhiepiscop al

exilului românesc şi i s-a eliberat un fel de paşaport, provizoriu, un

certificat de călătorie cu valabilitate internaţională.

Actul era redactat în limba engleză şi în el se specifica că nu este valabil

în zona de ocupaţie sovietică a Vienei.

“Acest certificat, detalia posesorul lui, era redactat pe o coală dublă de

hârtie groasă, cu un timbru sec pe ea, cu fotografia mea în colţul drept, pe

care era aplicat, iar, un timbru sec, jumătate pe fotografie şi jumătate pe

coală, cu toate datele mele biografice, cu noua titulatură a mea de episcop

al românilor din Europa Apuseană, semnat de cei trei înalţi comisari ai

puterilor de ocupaţie: America, Anglia şi Franţa.

Acest paşaport provizoriu îl foloseam când treceam dintr-o ţară în alta şi

când treceam dintr-o zonă de ocupaţe în alta”.

Tot acum, Atkinson, printr-o hotărâre O.N.U., a obţinut calitatea de

cetăţean apatrid pentru noul arhiepiscop.

A urmat o vizită la biroul lui Atkinson din Salzburg, unde a făcut

cunoştinţă cu şefii serviciilor Consiliului Ecumenic din Austria.

Cu unul dintre ei, care ştia româneşte, prinţul Alexandru Liveni, s-a şi

împrietenit. Tot acum s-a hotărât înfiiţarea a încă trei parohii ortodoxe.

În luna ce a urmat, iunie, arhiepiscopul exilului Victor Vasile Leu, şi-a

intrat în atribuţii.

Debutul funcţiei de arhiepiscop l-a făcut în Austria, unde, în cadrul unor

vizite canonice, între altele, cu ajutorul primarilor din oraşele Gratz,

Lintz şi Insbruk şi a reprezentanţilor bisericii catolice, a luat legătura

cu românii stabiliţi acolo, a înfiinţat trei parohii şi a pus bazele a încă

trei biserici ortodoxe, în afară de cea de la Salzburg.

Cu această ocazie, arhiepiscopul Victor a vorbit în faţa refugiaţilor

români. Pentru a le ridica moralul le-a spus că în curând va izbucni cel de

al III-lea război mondial, iar trupele anglo-americane şi engleze vor alunga

pe reprezentanţii Moscovei de la putere şi vor instaura liberatea şi

democraţia.

Deoarece mitropolitul exilului, Visarion Puiu, era grav bolnav,

hirotonisirea călugărului Victor Vasile Leu nu s-a putut face imediat, ci

după câteva luni.

Atkinson şi cu Gâldău au continuat să caute soluţia sfinţirii ca episcop a

noului ales de obştea credincioşilor şi au găsit-o la München, unde a

discutat cu doi arhierei ortodocşi ai Ruşilor Albi.

Prezentându-se în faţa lor, însoţit de Gâldău şi Virgil Pop, secretar al

Comitetului Român din München, arhiepiscopul ales a arătat actele originale

semnate de toţi românii, prin care se înfiiţa episcopia, ce atestă că a fost

ales episcop şi a discutat ritualul procesului de hirotonisire.

Nu s-a putut ajunge la fixarea datei sfinţirii, deoarece călugărul Victor nu

avea la sine actul original de deces a soţiei sale şi a trebuit să meargă la

Londra pentru a-l aduce.

Abia în decembrie 1949, înainte de Crăciun, în Biserica Rusă din München,

călugărul Victor-Vasile Leu a fost hirotonisit ca arhiepiscop al

Arhepiscopiei Ortodoxe române autonome din Europa Apuseană şi Orientul

Apropiat, de către mitropolitul ortodox al Germaniei, Serafim, [fost

arhiepiscop în Rusia Ţaristă], arhiepiscopul Austriei, Ştefan [fost

arhiepiscop în Basarabia Ţaristă] şi de episcopul Filip al Münchenului,

vicar al mitropolitului Serafim.

La oficiera hirotonisirii au fost de faţă numeroase personalităţi, cum ar

fi: Deyken, reprezentantul Consiliului Ecumenic pentru Germania, dr. Teodoru

din partea Caroman-ului, generalul Ion Gheorghe, maiorul Florescu, Tit

Constantinescu fost ofiţer de aviaţe, Puiu Traian comandantul legionarilor

din Austria, teologul Tănase reprezentantul papanaciştilor, prof. Sanjoj

venit din Germania, Mihăilescu de la Freiburg, Iasinscki, Virgil Pop şeful

legionarilor din München, maiorul Florescu reprezentant  de frunte al

românilor din Austria, români din Salsburg, München şi alte delegaţii ale

expatriaţilor.

Cu acest prilej, după oficierea actului de hirotonisire ca episcop al

exilului de la Gibraltar până la Marea Roşie, au luat cuvântul maiorul

Croitoru, delegatul Caroman-ului pentru Germania, mitropolitul Serafim şi

arhiepiscopul Ştefan.

După încheierea actului sacramental, pentru a se marca evenimentul

hirotonisirii, arhiepiscopul Victor şi-a făcut o fotografie, care a circulat

o vreme, printre enoriaşii săi. În ea noul arhiepiscop apare învesmântat în

odăjdiile rangului său, cu mitra pe cap şi cu sceptrul în mâna dreaptă.

Din păcate, această dovadă documentară a stat în anonimat mai bine de

jumătate de secol, până în 2004, cînd, datorită lui Euripide C. Moraitakis,

a fost publicată o copie, însoţită de autograful lui Victor, pe care o

reproducem în continuare.

Cea mai bună traducere în greacă, a actului legal de hirotonisire ca

episcop, a fost făcută în 1951, de preotul Constantin E. Moraitakis, după

cum rezultă şi din scrisoarea arhepiscopului Victor Vasile Leu, publicată în

volumul: Euripide C. Moraitakis,. Preotul Constantin E. Moraitakis, prefaţă

de Virgil Cândea, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2004

Între altele, în misiva amintită, se preciza:

“Ascultând porunca Arhierească ce mi se dăduse la plecarea din ţară, în

1949, am organizat o Eparchei Ortodoxă Română din Europa Apuseană…

De atunci mă lupt cu multe probleme româneşti dar toate ţi le voi povesti

când voi veni la Beirut.

Alăturat, îţi trimit o copie a diplomei de hirotonie pe care, te rog, să

mi-o traduci în greceşte, căci pe aici, nici un grec nu a reuşit să traducă

cum trebuie termenii bisericeşti şi, în părţile Orientului, pe unde circul

acum, am absolută nevoie şi de textul grecesc.

Pun şi o fotografie ce am făcut-o în ziua hirotoniei la München, pentru

frăţia ta şi în amintirea zilelor când am fost colegi la Facultatea de

Teologie din Chişinăul nostru drag de altă dată”.

Traducerea în limba greacă a actului de hirotonisire a fost pregătită pentru

a se legitima cu el, în timpul vizitelor făcute la patriarhul

Constantinopolului, la patriarhul Ierusalimului, la patriarhul Damascului şi

al Antiohiei şi la cei doisprezece episcopi ai diocezelor ortodoxe din

Siria.

 

Hulitorii ecleziastici

 

Răspândacii şi cârtiţele latente ale fostei Securităţi, precum şi unii

ierarhi ortodocşi, care au fost mai mult activişti de partid decât păstori

de suflete, preferă să nege existenţa consacrării călugărului Victor Vasile

Leu printre înalţii prelaţi ai Bisericii Ortodoxe Române şi se străduesc,

prin colportarea unor flagrante neadevăruri, să-l elimine din rândul

episcopilor români pe cel care a păstorit poporănii din trei dioceze:

Arhepiscopia Ortodoxă Română Autonomă din Europa Apuseană şi Orientul

Apropiat, ce se întindea de la Gibraltar până la Marea Roşie, Episcopia

Bisericii Ortodoxe pe Stil Vechi, Slătioara, din Bucovina şi Episcopia

Bisericii Românilor Ortodocşi Tradiţionalişti, din sudul Moldovei.

Totodată, a fost confesorul şef al proiectatelor Forţe Armate Române din

cadrul Armatei  Atlanticului de Eliberare a Estului, cu gradul de general de

divizie, numit, în aceasă funcţie, de regele Mihai I şi generalul Nicolae

Rădescu, şeful ultimului guvern democratic din România.

Pentru că arhiepiscopul Victor Vasile Leu se numără printre foarte puţinii

reprezentanţi ai elitei naţionale care nu  au cedat eforturilor securităţii

de a-i racola, cei slabi de înger, care nu au avut tăria să se opună şi nici

pe cea de a mărturisi propriile culpabilităţi, pentru a-şi ascunde

nimicnicia, îl denigrează, îngroşând, astfel, numărul hulitorilor

ecleziastici.

Din păcate, pentru această categorie de colaboraţionişti, înscăunaţi de

puterea comunistă, ce au opţinut venituri, ranguri şi onoruri prin fraudă,

este o culpă şi astăzi să te numeri printre luptătorii anticomunişti, care

ar trebui sanctificaţi şi nu denigraţi.

Hulitorii ecleziastici au contestat şi contestă pe martirul soldat care a

luptat, nu numai cu sabia duhului, ci şi cu arma în cruciada anticomunistă,

pentru eliberarea Basarabiei, considerându-l ca fiind “un aventurier”, un

“pseudo-episcop” deoarece s-a “auto proclamat episcop”, spun ei, fără nici

un temei documentar, crezând că prin repetarea unor astfel de minciuni ele

vor deveni “adevăruri”, cum s-a întâmplat şi cu ideologia marxist-leninistă,

pentru o bună parte din cei cărora li s-au spălat creierele şi ca urmare,

mai cred în viabilitatea ei.

Recent, un gazetar, revoltat din această cauză, este de părere că amintitele

luări de poziţie ale hulitorilor ecleziastici sunt răfueli peste veacuri,

cum este cazul afirmaţiilor făcute de Antonie Plămădeală, faţă de Dragoş

Şeuleanu, în Aminitiri.

Marile călător al regimului comunist, fostul ministru de externe al

Patriarhiei, care s-a bucurat de toate privilegiile nomenclaturii ceauşiste

cunoştea, cu exactitate, realitatea şi din lectura Cărţii episcopilor

cruciaţi, scrisă de Corneliu Leu, pe care o are în biblioteca sa.

Caracterul făţarnic, duplicitar, dovedit la Geneva, unde mitropolitul

Antonie spunea dezinvolt adunării ecumenice că Ceauşescu nu a dărâmat şi nu

dărâmă biserici, iar viaţa religioasă din România este liberă, se adevereşte

şi aici.

Pe deoparte, faţă de Corneliu Leu deplânge persecuţiile suferite de Grigorie

şi Victor Leu, pe de alta, în presă, neagă calitatea de arhiepiscop a lui

Victor Vasile Leu.

Afirmaţiile lui N. S. Govora şi a altor câţiva colportori de neadevăruri, îl

considerau şi îl consideră pe deţinutul de la Jilava ca fiind “o faţă

bisericească destul de dubioasă” şi subliniau, că Vasile Leu “n-a fost

niciodată sfinţit, că era doar un aventurier”, fără să ştie, că sunt dezişi

chiar de documentele întocmite de cei a cărui purtător de cuvânt erau şi, cu

voia sau fără de voia lor, mai sunt încă.

Spre exemplu, Nicolae Balotă, nota următoarele:

“Apăruse, cu câţiva ani în urmă, la Jilava, o faţă bisericească destul de

dubioasă, Vasile Leu.

Îşi spunea episcop. Susţinea, uneori, că a fost sfinţit la Ierusalim,

alteori că ar fi fost consacrat arhiereu în ţară.

Preoţii ortodocşi afirmau că n-a fost niciodată sfinţit, că era doar un

aventurier” 6b.

Oare, câţi dintre cei care îl denigrează, azi, ”l-au lovit pe nedrept cu

picioarele şi l-au bătut” în timpul detenţiei “încât a încercat, de două

ori, să se sinucidă”? [după cum povestea un martor ocular, de notorietate

morală certă, revoltat şi după cum arată rapoartele unor direrctori de

închisori către superiori].

Erau ei conştienţi că prin acţiunile contondente participă la o altă

nedreptate, că fac jocul torţionarilor pentru a-l demoraliza pe cel mai dârz

dintre ei?

Sau erau puşi să o facă în speranţa că vor fi răsplătiţi cu un blid de linte

în plus sau cu câţiva arginţi, după cum s-a şi întâmplat, cu o parte dintre

ei, care au fost distinşi cu grade de colonel sau general şi trimişi de

Securitate, imediat după punerea lor în libertate, în misiuni speciale peste

graniţă.

Constatăm că, pe de o parte, conducerea penitenciarului Jilava a încurajat

tacit, pe cei slabi de înger care au cedat promisiunilor torţionarilor, să

iniţieze o asemenea mascaradă macabră, aducându-l pe episcopul Victor la

disperare maximă, iar pe de altă parte şi în acele momente, crezând că l-au

înfrânt, Securitatea, îl convoca la sediul ei, şi îi promitea eliberarea şi

onoruri în schimbul colaborării, după cum rezultă dintr-o cercetare mai

atentă a documentelor.

În toate declaraţiile făcute, sub presiune, episcopul captiv susţinea că nu

a avut şi nu are nici o legătură cu Serviciul de Informaţii englez.

Cu toate că se afla între ciocan şi nicovală, martirul lui Hristos şi-a

definit, pentru a câta oară, poziţia sa intransigentă faţă de duşmanii

României, spunându-le călăilor:

“Deşi, după cum am mai afirmat, sunt un adversar al acestui regim din

România, care a transformat ţara într-o închisoare şi, deşi, mă aflu în

mâinile dumneavoastră, eu nu vă fac nici un fel de tămâiere sau să încep a

recunoaşte beneficiile acestui regim, urmărind prin  aceasta să-mi uşurez

vina şi să-mi îmbunătăţăsc traiul.

Nu cer mila nimănui!”6c.

Nu toţi deţinuţii erau de părerea acelor “preoţi ortodocşi” denigratori,

pomeniţi mai sus de Nicolae Balotă, ca argument în susţinerea afirmaţiilor

sale.

Pastorul Richard Wurmbrant constată, cu indignare, în memoriile sale, că

agresiunea unor deţinuţi împotriva episcopului Victor Vasile Leu

“- Era nedreptă”.

Şi alte personalităţi de notorietate publică, între care se numără: N.

Steinhardt, părintele Teodor Mihalaş, care au pătimit alături de

arhiepiscopul martir, sunt de aceeaşi părere.

N. Steinhardt, în amintirile sale, constatând că printre deţinuţi se aflau

personalităţi de talia doctorului Voiculescu şi a episcopul Victor Vasile

Leu, a avut următoarea revelaţie:

“Încep să presimt că Hristos e prezent în puşcărie.

Nu-mi vine să cred că totul poate fi atât de complet, că am parte de atâta

binecuvîntat noroc!”, se destăinuie distinsul om de cultură, în  Jurnalul

fericirii, iar Mihalaş îl admiră pe episcopul Victor-Vasile Leu pentru

verticalitatea sa şi pentru modul cum îi înfruntă pe opresori, exclamând:

-Leu a rămas Leu!

În procesul verbal, din 20 noiembrie 1954, întocmit de completul de judecată

a Tribunalului Militar Teritorial, Bucureşti, este afirmată, răspicat,

calitatea lui Vasile Leu de arhiepiscop al exilului.

În rechizitoriul alcătuit de procuratură, cu ocazia procesului de la

Tribunalul Militar Teritorial, Bucureşti, la rubrica ”Constatărilor ÎN

FAPT”, se face, între multe altele şi următoarea afirmaţie:

“În urma intervenţiei autorităţilor engleze, care urmăreau să-l folosească

pe Vasile Leu ca un pion important în lupta lor împotriva lagărului

socialist, acuzatul este ales episcop al românilor din Europa Apuseană”6d.

Existenţa actului prin care arhiepiscopul Victor a fost hirotonisit este

confirmată şi de scrisorea sa, trimisă de la Istambul către preotul

Constantin Moraitakis şi apărută în volumul Preotul Constantin E.

Moraitakis, în care se pomeneşte de traducerea lui în limba greacă.

Toate acuzaţiile urzite în jurul personalităţii extraordinare a

arhiepiscopului Victor Vasile Leu, dovedesc, încă odată, cât de greu este

pentru oamenii de excepţie să sfărâme barierele ridicate de acei cărora le e

frică să-şi mărturisească propriile culpabilităţi, preferând să se

încorporeze în turma lui Homo sovieticus sau cum se spunea la noi Omul de

tip nou,  secondat de Aureea mediocritas.

Patriarhul Roşu, Justin Marina, având în vedere calităţile lui Vasile Leu,

pentru a-l subordona şi a-şi asigura o acceptare mai largă, i-a propus să-l

facă nu episcop, ci mitropolit al Moldovei, dacă va consimţi să fie membru

al Partidului  Comunist Român, calitate care au deţinut-o mai mulţi ierarhi

ai Bisericii Ortodoxe Române.

Ascultând de porunca Arhierească, ce i se dăduse la plecarea din ţară, a dat

viaţă Episcopiei Ortodoxe din Europa Apuseană şi, timp de patru ani, a

continuat să lupte pentru rezolvarea numeroaselor probleme ale românilor

refugiaţi, până la capturarea sa de către agenţii KGB-ului şi după aceea,

prin toate închisorile pe unde l-au purtat duşmanii poporului român şi ai

lui Dumnezeu, precum şi după eliberarea sa din captivitate, în calitate de

episcop al Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România, independentă de

Sovrompatriarhie.

 

NOTE

 

1. Corneliu Leu, Cartea episcopilor cruciaţi, Editura Realitatea, 2001, p.

275.

2. Ibidem, p. 275.

3. Ibidem, p. 276.

4. Corneliu Leu, Cartea episcopilor cruciaţi, Editura Realitatea, 2001, p.

43.

5. Ibidem, 48.

6. Ibidem, p. 48-49.

6b. Apud: Florian Bichir, Răfueli peste veacuri, în Evenimentul zilei,

Duminică, 20 februarie 2005.

6c. Corneliu Leu, Cartea episcopilor cruciaţi, Editura Realitatea, 2001

p195.

6d. Corneliu Leu, Cartea episcopilor cruciaţi, Editura Realitatea, 2001, p.

17.