Paul Leu vorbind la Casa de Cultură din municipiul Brad, hunedoara

Trecutul care nu trece

 

Prof. Paul LEU

Kenmore, Washington, USA

 

Reflectând, asupra câtorva evenimente importante din istoria contemporană, ce se repercutează evident şi dăunător în actuala stare de spirit de la Kremlin, reprezentată, cu precădere, de Vladimi Putin, şi din fostele state satelit, constatăm numeroase atitudini retrograde, îngrijorătoare, specifice politicii practicată în timpul Războiului Rece, ce frânează reoccidentalizarea României, evoluţie firescă impusă de mileniul al treilea.

Cauzele sunt multiple. Nostalgicii de pretutindeni, stimulaţi de partidele populiste de stânga de sorginte cominternistă, care-şi caută susţinători la Moscova, şi încurajaţi de politica cripto-comuniştă din: Germania, Franţa, Rusia, România sau de aiurea, încearcă să arunce un văl al uitării asupra unui trecut care nu trece, să cosmetizeze istoria contemporană şi să acrediteze ideea că socialismul se mai poate reanima din groapa istoriei în care s-a auto cufundat.

O bună parte dintre  nostalgici consideră vinovaţi de prăbuşirea economică a “socialismului multilateral dezvoltat” pe nomenclaturiştii cominternişti, care s-au aflat la cârma metropolei sovietice, a ţărilor satelit şi nu principiile ideologice ce au generat, în practica politică, genocidul, dezastrul moral, economic, social şi de altă natură.

Ei regretă “binefacerile orânduirii socialiste”, care au determinat dezinteresul faţă de munca productivă şi, implicit, sărăcia generalizată. În prezent, în România, s-a ajuns ca pentru patru pensionari să lucreze doar o persoană şi să nu se producă nici măcar cât să se asigure banii necesari pentru achitărea pensiilor şi a salariilor, pentru îngrijirea bolnavilor, pentru ajutorarea celor nevoiaşi, recurgându-se la împrumuturi externe pe care le va plăti viitoarele generaţii.

După o recentă anchetă a rezultat că 64% dintre români se fac a uita care au fost efectele concrete ale dictaturii proletariatului [pe plan umanitar, economic, naţional şi global] şi regretă dispariţia „epocii de aur”, când “noi ne făceam că muncim, iar ei se făceau că ne piătesc”.

În asemenea situaţie, nu e de mirare că între generaţii s-a creat o prăpastie de neînlăturat. Majoritatea adolescenţilor cu care am discutat, dezgustaţi de prestaţia actualei clase politice, visează să plece din ţară fără a se mai uita înapoi, iar forţa de muncă tânără şi mai puţin tânără, se duce în statele dezvoltate spre a se afirma, la adevarata ei valoare, pentru a scăpa de sărăcie, de haosul creat de monstruasa cualiţie reprezentată de un parlament incompetent, ce luptă pentru păstrarea privilegiilor personale, încât România a ajuns să fie cea mai săracă, bolnavă şi coruptă ţară din  Europa.

Această situaţie anacronică este sprijinită în prezent, cu precădere, nu numai de votul oamenilor mai puţin şcoliţi, a cominterniştilor decrepiţi sau pătrunşi până în genom de ideologia bolşevică, a amnezicilor, a nostalgicilor sau a profitorilor de pe urma economiei socialismului dezorganizat şi a furtului generalizat, ci şi de o televiziune şi presă obedientă, de foştii securişi, de cripto-comunişti, etc.

Deşi “securitatea a fost o instituţie criminală, care nu a servit interesele naţionale ale României, ci doar, interesele unei puteri străine şi ale unui dictator[1], în prezent, mai sunt destui care, în publicaţiile din ţară şi diasporă, susţin contrariu.

 Ei falsifică, conştient sau nu, realitatea. Cel mai scandalos exemplu de mistificare a adevărului istoric îl oferă recenta hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureş prin care s-a decis amplasarea bustului generalului Ştefan Guşă, în oraşul transilvan.

Gazetarii cripto-comunişti afirmă că Securitatea a fost un scut de apărare a ţării şi nu a politicii PCR, că Nicolaie Ceauşescu a reprezentat interesele tuturor românilor, iar pe comunistul ilegalist, Lucreţiu Pătrăşcanu, căzut în lupta pentru putere dusă în interiorul PCR, îl proclamă ca fiind un “patriot român” asasinat de comunişti etc. etc.

Concomitent cu metamorfozarea torsionarilor criminali în eroi naţionali, ei încearcă să ascundă crimele şi ororile din gulagul românesc, terorea exercitată de poliţia politică a PCR, sărăcia, mizeria morală şi fizică pe care a lăsat-o comunismul în cei peste şaptezeci de ani de guvernare  în lume etc.

Nostalgicii, profitorii ce mimează capitalismul pentru a-l discredita, cripto-comuniştii de pretutindeni şi unii politicieni de stânga din Europa Apuseană, continuă să cosmetizeze istoria contemporană ca în timpul Războiului Rece şi declamă, sus şi tare, că sistemul socialist, instaurat pe a şasea parte a Terrei, a fost bun, însă, s-a prăbuşit din cauza unor conducători ca: Lenin, Stalin, Mao Zedong, Pol Pot, Honecker, Ceauşescu etc., iar alţii îl neagă că ar fi existat vreodată.

Ei n-au înţeles sau se fac a nu înţelege care sunt adevăratele cauze ale autodemolării imperiului colonial sovietic, [pe care lumea civilizată l-a numit Imperiul Răului], a prăbuşirii Zidului Berlinului, a Cortinei de Fier, a întregului sistem socio-politic, economic construit de comunişti, în conformitate cu ideologia marxist-leninistă.

Deşi Rusia e o ţară de dimensiuni medii, în mentalitatea multor conducători actuali de la Kremlin şi a unei părţi a populaţiei, predomină sindromul prejudecăţilor imperiale, ce a contribuit şi va contribui substanţial la stoparea evoluţiei fireşti şi a creşterii buneistări a populaţiei.

Constatăm că ignoranţa şi amnezia memoriei nu numai că reanimă regresul de tristă amintire, dar favorizeasă apariţia unor         noi monştri, care ameninţă viitorul României şi a altor state europene şi asiatice.

  Analiza obiectivă a evenimentelor cruciale, petrecute în ultimii şaptezeci de ani, e cu atât mai necesară cu cât actuala conducere a Federaţiei Ruse a hotărât continuarea cosmetizării istoriei comunismului şi a dictaturii staliniste ca pe vremea Războiului Rece, refolosirea strategiei sovieto–ţariste, reînarmarea masivă şi înfiinţarea unor noi baze militare în Osetia de Sud, Abhazia, Venezuela, Libia, Siria, Yemen pentru a reocupa coloniile şi zonele de influenţă, din Orientul Mijlociu şi Africa, ale defunctei URSS, după cum o demostrează agresiunea verbală şi militară a guvernanţilor moscoviţi împotriva suveranităţii Georgiei, întreprinsă sub pretextul că-şi apără conaţionalii pe care i-a colonizat Stalin în locul băştinaşilor deportaţi sau exterminaţi în Gulag.

Rusia, visând la înfăptuirea obiectivelor strategice sovieto-ţariste, îşi modernizează forţele navale pentru intervenţii rapide cu tehnică de vârf franceză, organizează manevre militare la graniţele viitoarelor victime, cum sunt cele din septembrie 2009, întreprinse de trupele ruso-belaruse, la graniţa cu Polonia, ce au avut ca obiectiv tactic o eventuală invadare a ţării vecine etc.

Deoarece un cetăţean care nu are habar de trecutul ţării sale este asemenea unui orfan ce nu-şi cunoaşte părinţii, nu ştie cine este, de unde vine şi încotro să-şi îndrepte paşii, pentru a preveni şi evita repetarea evenimentelor istorice nefaste amintite mai sus, am hotărât să trag un semnal de alarmă, publicând, în presa românilor de pretutindeni, patru volume şi peste o sută articole ce au ca subiect adevărata istorie contemporană, reconstituită pe baza unor dovezi irefutabile.

În vederea realizării acestui obiectiv, am folosit limbajul documentelor autentice şi a epocii, întrupat într-o naraţiune care să poată atrage şi convinge nu numai pe cercetători, ci şi pe consumatorii de cultură.

Monografia Răpit de KGB şi condamnat la moarte, recent lansată la Suceava, Brad-Hunedoara şi Hamilton-Ontario, Canada, am realizat-o cu ajutorul materialului documenar redactat deoparte şi de alta a Cortinei de Fier, în timpul Războilui Rece, cu informaţiile conservate în rapoartele CNR, în corespondenţa dintre membrii asociaţiilor româneşti aflaţi în exil, în relatările presei vest-europeane, în testamentul mitropolitului Bucovinei şi al Transnistriei, Visarion Puiu,  în datele primite de la enoriaşi etc. etc.

Pentru a contura personalitatea ecleziastică, diplomatică şi politică a arhiepiscopului martir al exilului românesc, Victor Vasile Leu, am reconstituit atmosfera şi evenimentele la care a luat parte nemijlocit, aspecte din timpul războiului de eliberare a Basarabiei şi Bucovinei de Nord, invazia sovietică şi urmările ei, reprimarea dezlănţuită de poliţia politică a PCR împotriva întregii societăţi, fuga românilor din faţa agresiunii cominterniste, teroarea şi asasinatele din gulagul românesc, mistificarea grosolană a adevărului, convulsiile istorice, unele cauze ale prăbuşirii structurale, morale şi economice ale ţării infectată de bolşevism, momente ale cuagulării unor riposte anticomuniste în ţară şi în diasporă etc. etc.

 

*

Cărţile şi studiile despre un trecut care nu trece, publicate în ultimii opt ani, le-am scris pentru a evidenţia adevărul, pentru a  lăsa fără argumente pe impostori, mistificatori, pe gazetarii şi politicienii  mincinoşii şi dornici de putere absolută, pentru a frâna propaganda cripto-comunistă din mileniul al III-le şi, nu în ultimul rând, pentru a sprijini procesul de învăţământ, care, încă nu a introdus generalizarea predării istoriei comunismului în liceu din cauza opoziţiei unor ticăloşiţi.

Volumele se adresză, cu precădere, fiilor şi nepoţilor mei, reali şi virtuali, pentru ca aceştia să afle cum s-au jertfit şi câte au pătimit bunii şi străbunii lor spre a stăvili ofensiva politică, economică, ideologică şi militară a cominternului, a imperialismului sovietic, împotriva democraţiei, a demnităţii umane, a prosperităţii, a integrărării României interbelice în rândul popoarelor civilizate ale occidentului.

 

 [1] Lucia Hossu Longin, Faţă în faţă cu generalul Ion Mihai Pacepa, Humanitas, Istorie, Memorialistica & Diaristica / Colectia: Memorii / jurnale,  2009, 224 p.

 

 

 

 

 

Lansarea de la Casa de Cultură din municipiul. Brad, Hunedoara