Vadim Pirogan

Valentin Şerbacov

 

 

 

 

 

 

 

 

CALVARUL

(Pe valurile vieţii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chişinău  2005


 

 

 

,,Crima se începe nu cu trupele cu fum ale crematoriilor

şi nici cu vapoarele spre Magadan, pline cu deţinuţi.

Crima se începe cu indiferenţa cetăţenilor”.

 

 

 

 

 

Sincere mulţumiri domnului profesor Iurie Ilaşcu pentru ajutorul acordat la editarea acestor mărturisiri...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactor – Boris Movilă

coperta, pictor  Sergiu Musteaţă

Procesare  Aliona Dragomir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calvarul. V.Pirogan, V.Şerbacov

editura.................................. 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorm eroii somn uşor,

                                                                      înşirând ca la paradă,

                                                                      frunţi culcate lângă zbor,

                            braţe care-au fost să cadă.

                                      Ard luceferi în caştani

                                      peste cruci, peste morminte,

                                      anii lor, frumoşii ani,

                                      râd în hârci şi oseminte.

 

        Cimitir -  Andrei Ciurunga

 

Victoria comunismului în multe ţări era întotdeauna corelată cu distrugerea în masă a populaţiei. Comuniştii doreau să schimbe întreaga societate. Întâi au distrus elitele conducătoare...

Apoi regimul comunist, ca şi regimul nazist, şi de altfel ca orice regim totalitar, - a mers până la a schimba structura societăţii prin distrugerea masivă a unor straturi ale populaţiei... Ei distrugeau categorii sociale, nu indivizi. Distrugeau pe cei mai buni ţărani, pe cei mai buni muncitori, pe cei mai buni intelectuali, elita oricărei clase, care ar fi putut avea un grad mai mare de independenţă. De la început, scopul principal a fost acela de a distruge orice formă de rezistenţă a societăţii...                                                                                                                                      V.Bukovski la Sighet, 2002 

 

Nu se poate admite ca grozăviile trecutului să fie date uitării. Ceea ce s-a petrecut este o prevenire. Trebuie să ne amintim tot timpul de trecut. El a existat, s-a dovedit posibil şi această posibilitate rămâne. Pericolul constă în refuzul de a şti, în tendinţa de a uita şi în a nu crede că toate acestea s-au petrecut în realitate.

Karl Jaspers

                  Încotro pe noapte şi pe ger

                  şi  desculţ  pe câmpuri de zăpadă,

                  când târâş, când prăvălit grămadă,

                  dus de baionetele de fier?

                            Mâna rece, înlemnind pe lemn,

                            Trage târnăcopul greu spre glie.

                            Vântul care arde pe câmpie

                            ne-a cuprins pe toţi ca la un semn.

                  Dar aşa-i sau poate nu-mi dau seama?

                  Azi îmi pare frigul mai domol.

                  Sub cămaşă duc, pe sânul gol,

                  cea dintâi scrisoare de la mama.

 

                                      Cea dintâi – Andrei Ciurunga

 

Cuvânt înainte

În Republica Moldova sunt foarte puţine documente - cărţi despre tragedia poporului nostru în timpul ocupaţiei sovietice, care a adus numai nenorociri şi suferinţe, cu deportări, închisori, lagăre; cu  împuşcarea ai oamenilor care au luptat pentru adevăr şi dreptate. Anii trec, vin alte generaţii noi, care nu ştiu adevărul despre acele evenimente, despre crimele sovietice săvârşite pe pământul nostru: Basarabia.

Ne-au furat pământul strămoşesc, ne-au distrus credinţa, sufletul, cinstea, conştiinţa naţională. Am rămas fără Marea Neagră, fără Dunăre, fără Carpaţi, şi acum doresc să ne distrugă ca neam, alungându-ne de pe acest pământ de milenii al nostru. Ei găsesc în rândurile noastre trădători, mancurţi, profitori care pentru un loc călduţ, pentru un blid de linte îşi vând sovestea, neamul şi baştină. Datoria noastră este să dezvăluim şi să propovăduim adevărul istoric, adevărul ştiinţific, să luptăm împotriva minciunii şi perfidiei duşmanilor neamului nostru.

Această carte este o fărâmă din acel adevăr straşnic despre un regim hain, barbar şi sângeros, care a exterminat sute de mii de vieţi omeneşti în Basarabia, care n-au avut altă vină decât că şi-au iubit patria, pământul strămoşesc, au dorit să-şi crească copii în pace şi dreptate.

 

Autorii

 

                                                          Anii mei tinerei i-a strigat cineva,

                                                          tocmai când îi hrăneam cu seminţe de stea

                                                          şi era cât pe ce să pun mâna pe ei,

                                                          cineva i-a strigat şi s-au dus anii mei.

Anii – Ion Hadârcă

Valentin Şerban

Într-o frumoasă zi de vară, mă întorceam la Chişinău cu autobuzul, de la Bălţi, unde fusesem la judecata, care, în sfârşit, mi-a dat dreptate - mi-a întors casa părintească din mahalaua Pământeni, după 50 de ani de chinuri. Acolo am trăit 16 ani până la venirea barbarilor de la răsărit, care au întors lumea pe dos, nenorocind milioane de oameni nevinovaţi, oameni care doreau să trăiască în pace, în sânul familiei, să-şi crească copiii, să muncească şi să se bucure de viaţă.

Dar după o oră de mers, i-a plesnit autobuzului o roată, apoi şi a doua, fiind nevoiţi să ne oprim lângă o pădurice de copăcei tineri. Cît şoferul se porăia cu reparaţia, m-am aşezat pe un buştean la marginea păduricii, la umbră, lângă un omulean, bătrân ca şi mine, care făcea cu un baston de nuc nişte semne pe pământul nisipos. Era mic de statură, suplu, părea să fi fost un bun sportsman în tinereţe. Îmbrăcat într-un costum cafeniu deschis, era îngrijit, curăţel - se vedea că nu e chiar de la coarnele plugului. Avea o înfăţişare care te atrăgea, era pur şi simplu un bătrânel frumos, cum sunt mulţi pe acest pământ, dar pe care nu-i vezi în forfota acestei vieţi mereu în fugă.

– Frumoasă pădurice, zice el.

– Frumoasă, da nu ca cele din Siberia, am strecurat eu printre dinţi.

Bătrânul s-a uitat lung la mine, cu un zâmbet cercetător. Ochii lui  mă sfredeleau.

– Dumneata ai fost în Siberia? – m-a întrebat.

– Da… m-au dus ruşii în 1941, să mă înveţe minte…

– Şi dumneata spui ca, să ştie şi alţii, ce prăpăd a făcut rusul în Basarabia noastră românească?

– Dar dumneata de unde eşti? – l-am întrebat.

A urmat o tăcere lungă, parcă se gândea să răspundă sau nu.

– Şi pe unde ai fost în Siberia? - a răspuns el la întrebarea mea.

– Păi, am fost dus fără judecată în Taişetlag, (numit apoi Ozerlag), în regiunea Irkutsk. Acolo trebuia să-mi rămână oasele, dar m-a scăpat Dumnezeu...

– Dar eu … de trei ori am murit, de trei ori am înviat, s-au găsit oameni cu suflet care mi-au întins mâna...

A urmat iarăşi o tăcere lungă, de parcă se gândea să-mi povestească ceva sau mai bine să tacă. Apoi, cu glas răguşit, a mai adăugat:

– Am fost prin părţile celea, am trecut prin iadul sovietic.

Şi iarăşi a tăcut. Şoferul ne-a spus că va trebui să aşteptăm până o să-i aducă alte roţi de la Bălţi. Nu avem ce face. I-am povestit câte ceva bătrânului din viaţa mea... Povestea mea i-a insuflat încredere şi mă privea de acum cu alţi ochi.

          Şi acolo, la umbra unui copăcel, am auzit o istorie care a întrecut-o pe a mea.

Vorbea lin, cîntărindu-şi parcă fiecare cuvânt, vorbindu-mi, într-o curată, şi frumoasă limbă românească.

– Mă cheamă Valentin Şerban. Baştina mea este satul Nemţeni, de pe malul stâng al Prutului – rîul care de atîtea zeci de ani desparte România noastră de năpăstuita Basarabie.

Străbunelul meu, Constantin Şerban, numit încă şi „moşierul Costache”, era un bătrân de statură mijlocie, spătos, purta mustăţi lungi, resfirate. Ţin minte că în fiecare dimineaţă îi plăcea să bea câte două ouă crude, pe care i le aducea bucătăreasa, „tiotea” Dunea.

          Soţia lui, străbunica Anica sau Anişoara, cum o striga străbunelul Costache, era mai înaltă decât el, avea un piept mare, purta întotdeauna rochii sau fuste de mătase de culoare surie, culoarea şoarecilor.

          Bunelul, moş Grigore era înalt, de un metru şi şaptezeci, bine bărbierit, cu briciul, pe care-l ascuţea de o curea lată de marinar. Purta cizme, vorbea puţin. Moldovean  din neamul Şerbenilor, învăţase carte rusească, deoarece „gubernia” basarabeană era în stăpînirea ţarului şi nu existau şcoli româneşti. Acest bunel a făcut serviciu militar la ruşi mai bine de 25 de ani, cum era pe timpul ţarilor.

Era din oameni înstăriţi, gospodari, cu multe rude şi cunoştinţe, avea mulţi cumetri, fini şi alte rubedenii. Unele rude trăiau chiar în oraşul Leova. Avea mulţi cunoscuţi în satele de-a lungul Prutului. Aşa cum avea carte rusească, a fost sfătuit, să se înroleze în armata ţaristă. Străbunelul meu Costache, sfătuit de comandantul pichetului de grăniceri din Nemţeni, care păzea graniţa pe sectorul Ungheni - Cahul, l-a dat pe Grigore în armata ţarului. Grigore a fost trimis la nişte cursuri militare, de unde a  ieşit vahmistru şi a fost încadrat ca ajutor al comandantului pichetului de grăniceri de la Nemţeni.

          Comandantul avea o fiică, Maria, viitoarea mea bunică. Aceasta, din nefericire, în copilărie, şi-a spart un ochi cu acul, cosând o cămaşă de in. Părinţii ei nu mai aveau nici o speranţă s-o mărite cu cineva, căci cine ar fi luat o fată chioară de un ochi? Dar s-a întâmplat că l-au convins pe bunelul meu să se însoare cu ea, căci avea deja vârsta de 15 ani, iar Grigore era holtei la 43 de ani ai săi. Aşa era pe atunci obiceiul, că după o slujbă de 25 de ani, bărbaţii, întorşi acasă, se căsătoreau cu fete tinere.

          Bunica Maria, îmbla cu şorţ colorat, era foarte vioaie, veselă, se deosebea de soţul ei. Singură mulgea cele vre-o trei vaci din gospodărie, singură turna laptele în ulcioare, apoi le cobora în beci. Îi plăcea să joace cărţi şi să citească romane, mai ales dintre cele de dragoste. Doar se căsătorise tinerică şi pe umerii ei căzuse lucru mult, căci gospodăria era mare.

          În urma acestei căsătorii s-a născut mama mea, Eugenia, în anul 1897. În familia bunelului erau zece copii – şase fete şi patru băieţi. Unii au murit, dar eu îi ştiam pe unchii: Petru, Constantin,  Alexandru şi pe mătuşile Nina, Niusea şi Dusea.

          Unchiul Alexandru (Şura, aşa îl numeau toţi) a murit în revoluţia din 1917, era în armata albă a lui Denikin, care lupta împotriva bolşevicilor.

          Unchiul Petru a fost căpitan de vapor şi plutea pe Dunăre de la Reni în Grecia. La una din întoarcerile din Grecia, grăbindu-se acasă unde îl aştepta iubita sa, a dat comandă mecanicului să mărească viteza. Cazanul vaporului a explodat, iar Petru a fost opărit, căci stătea pe punte, taman de asupra lui, şi a fost rănit straşnic. S-a chinuit cîteva zile cu hainele lipite de piele, cerând să fie mai bine omorât, decât să suporte aşa dureri. A murit săracul, Dumnezeu să-l ierte, că bun om era şi-l iubeau marinarii.

          Unchiul Constantin, fiind bun meşter tâmplar şi iscusit sculptor în lemn, şi-a găsit de lucru la Bucureşti. Mama mea, Eugenia, a terminat la Chişinău o şcoală de doi ani. Clădirea acelei şcoli este şi azi pe strada Mateevici, colţ cu Hânceşti, o casă cu două etaje. După terminarea şcolii din Chişinău mama a învăţat la Petrograd la o şcoală de învăţători. În acele timpuri era la modă ca fetele să lucreze ca învăţătoare pentru luminarea tineretului sau ca surori de caritate. Mama s-a cerut să fie învăţătoare şi a fost trimisă în comuna Barta, lângă Ismail, aproape de comuna Hagi-Abdul; acolo în spitalul din sat, m-am născut, în 1918.

          Tatăl meu, Nicolae Nicolau, era şi el învăţător. Dar după vre-o doi ani mama s-a despărţit de el, fiindcă lui îi plăceau fetele. Din clasele superioare şi în familie erau mari scandaluri. După ce l-a prins într-o grădină cu o fată, l-a gonit de la casă, căci pe vremea aceea adulterul era o mare ruşine. Mama s-a mutat cu lucrul din comuna Barta la Leova, unde era mai aproape de Nemţeni, de părinţi.

          Mama mea, (Eugenia) era micuţă, purta pantofi nr.33, se îmbrăca cu gust, îi plăceau culorile roz şi bleu. Purta ciorapi numai negri. Îşi făcea părul cu nişte foarfece pe care le încălzea la „o spirtovkă”, un fel de primus mititel. Avea voce frumoasă şi cânta minunat. Într-o vreme a cântat la catedrala din Chişinău, dirijor fiind Lialicovschi. Când făceam şotii, mă punea în genunchi pe grăunţe. Străbunelul Costache a murit la 99 de ani, iar sărmanul bunel Grigore a murit de foame în 1947, când mureau oamenii cu sutele în sate. Mama atunci a scăpat cu viaţă, căci lucra învăţătoare la sovietici şi primea o raţie de merinde – îi spuneau ,,paiok”.

Era deja anul 1922. După unirea cu Ţara, din 1918, în Basarabia era nevoie de învăţători, care să ştie limba română, pe care basarabenii o numeau moldovenească. S-au organizat cursuri de limbă română, pentru că în timpul ocupaţiei ţariste ruşii au avut grijă ca să dispară limba natală a moldovenilor; toate documentele, erau în limba rusă, slujbele în biserici preoţii le făceau în ruseşte. Mitropolitul Pavel Lebedev, unul din cei mai mari şovini ruşi, interzicea slujba în biserici în limba română. Mai mult chiar - a confiscat toate cărţile româneşti din biserici şi mănăstiri, aruncîndu-le în foc. Regimul ţarist făcea totul ca să-i despartă pe românii basarabeni de ceilalţi români, din dreapta Prutului, ca şi cum ar fi fost de neamuri diferite.

Aceasta era politica ţarilor, care vroiau să ascundă răpirea în 1812, a Basarabiei şi să-i facă pe moldoveni ruşi. N-au reuşit însă barbarii de la răsărit să-i rusifice pe moldoveni, cu toate eforturile lor de asuprire, de interzicere a limbii naţionale, a adevăratei istorii. Aşa cum mama ştia bine limba română, căci acasă vorbeam româneşte, a fost trimisă la Galaţi la cursuri de calificare a învăţătorilor. A terminat cursurile cu nota bine şi s-a întors la Leova.

          Mama şi-a găsit un bărbat de treabă şi eu am căpătat un tată adoptiv – Gheorghe Baldovici. Era un om înalt, drept, puternic, bărbat bine, cu favoriţi mari. Umbla în cizme înalte, negre, strânse bine pe picior, le dădea cu cremă neagră („Gladys”, se numea). Luceau ca soarele. Se descălţa cu ajutorul unui taburet. Stătea mult în faţa oglinzii, pieptănându-se şi admirându-se, că era bărbat frumos. Îi plăcea să joace cărţi pe bani, la clubul Partidului liberal. Pierdea uneori mii de lei, dar mai des câştiga, curăţându-i pe alţii. În 1947, la sovietici, în timpul foametei, au dat năvală hoţii în gospodăria noastră. Erau înarmaţi, au furat totul, au împuşcat-o pe bunica Maria, ceilalţi au scăpat.

Tatăl adoptiv murit la 83 de ani, după ce s-a întors cu mama din Siberia.

          În curând s-a născut şi fratele meu vitreg – Vladimir. Pe noi, copiii, mama ne învăţa de la vârsta de 3-4 ani să citim şi să scriem. De la patru ani eu am umblat şi la grădiniţa de copii din Leova, unde educatoare era doamna Georgescu, venită   din regat, care ne-a învăţat foarte bine limba română. Mamei i s-a promis c-o să fiu primit la şcoala primară la vârsta de 6 ani şi nu de 7. Doamna Georgescu a fost şi ea de aceiaşi părere şi mi-a dăruit un penar cu creioane colorate „Hardtmut”, pentru că învăţăm bine şi citeam frumos poeziile.

          Am fost trimis la şcoala primară de băieţi nr.1, nu la şcoala mamei, mixtă. Acolo era director un învăţător venit din regat, Anton Alistar, om bun, dar sever, care se mira de cunoştinţele mele la limba română în comparaţie cu ale altor copii, mai ales îi plăcea când reciteam poezii. Când veneau revizorii şcolari din Cahul sau Leova, începeau controlul cu şcoala lui Alistar.

          Eram în banca întâia şi, la orice întrebare, fie de română, fie din aritmetică, eu ridicam întotdeauna mâna să răspund. Când citeam poeziile, revizorii mă mângâiau pe cap sau pe umăr, întrebândul pe director: „Bun băieţel, al cui este?” Eu îl stimam foarte mult pe dl Alistar, dar mă temeam de el, căci uneori ne dădea şi bătaie cu crenguţe subţiri de plop pentru orice ştrengărie. Îmi dădea de citit cărţi din biblioteca lui, de ale lui Ion Creangă, poveşti frumoase, spunându-mi: „Valentine, cel mai bun prieten al omului este cartea”.

          De fapt şi acasă citeam foarte mult. Mama ne cumpăra regulat reviste colorate cu poveşti şi năzdrăvănii pentru copii. Cea mai frumoasă poveste pe care am citit-o pe acele vremuri şi pe care nu am uitat-o nici astăzi a fost „O călătorie în lumea basmelor”, scrisă de scriitoarea suedeză Selma Lagherlof, pe coperta căreia şedea călare pe gâtul unei lebede albe, cu aripile larg desfăcute, un copilandru care plutea în lumea basmelor. Apoi mai era o revistă pentru copii „Haplea”, numele unui flăcău hazliu şi năzdrăvan din care reţin şi azi câte ceva: cum:

,,Haplea a plecat la vânătoare

să vâneze zburătoare;

Vulturi, bufniţi, cucuvele,

fug speriate, vai de ele,

că le prinde şi le înghite

chiar şi vii, nejumulite”.

Ne abona mama şi la revista „Cei trei cercetaşi”, o descriere a aventurilor a trei băieţi curajoşi, în Africa, cu foarte multe momente captivante din pădurile virgine cu negrii mâncători de oameni albi. Mama avea acasă biblioteca ei, de fapt toţi învăţătorii aveau aşa ceva. Citeam chiar şi unele romane interzise pentru vârsta mea, îmi amintesc de „Roabă de bună voie”...

          În biblioteca familiei noastre erau cărţi de literatură artistică, filozofie, de istorie, de drept, despre călătorii prin lumea întreagă. Pe mine mă interesau cele de călătorii şi despre dreptul roman; mai cu seamă când începusem să învăţăm dreptul, constituţia, legile, începând din clasa a III-a şi a IV-a de gimnaziu, cum ar fi azi clasele VII-VIII.

                                                   *

                                        *                                       *

          Valentin Şerban se opri. Privirea bătrânului se îndreptă spre cerul senin de unde râdea către noi soarele. În pădurice se auzea un ciripit de păsări. A tăcut puţin şi a zis:

– Mi se pare că am luat-o razna. Să ne întoarcem unde trebuie.

– Am învăţat la şcoala primară nr.1 patru ani. Lecţiile începeau la ora 8 dimineaţa. Dar mai întîi ziceam ,,Tatăl nostru”. Apoi cântam cuvintele de o frumuseţe rară:

Mult e dulce şi frumoasă

limba ce-o vorbim,

altă limbă armonioasă

ca ea nu găsim...

Saltă inima-n plăcere,

când o ascultăm

şi pe buze - aduce miere,

când o cuvântăm;

românaşul o iubeşte ca sufletul său.

Vorbiţi, scrieţi româneşte,

pentru Dumnezeu!

          După patru ani de şcoală primară  am intrat la gimnaziul mixt din Leova.

Pe atunci erau cluburi de cultură şi de adunări pentru tineret şi cei mai în vârstă. Tatăl meu adoptiv, Cheorghe Baldovici, frecventa un club. Într-o zi dl Alistar s-a apropiat de tatăl meu şi i-a spus:

– Dle Baldovici, aşi vrea să ştiţi că, băiatul d-tale Valentin, este foarte capabil, că cea mai bună lucrare la admitere este a lui.

          Îmi aduc aminte: mă bălăceam în apa Prutului când m-au strigat colegii de clasă:

– Valentine, vino repede să mergem să dăm examenele de admitere. M-am dus într-un suflet. Pe bancă erau două caiete. Profesorul Alistar ne-a dictat câteva propoziţii şi o problemă de aritmetică. Am rezolvat totul, apoi ne-am dus acasă.

          Aşa am intrat la gimnaziul mixt de la Leova.

          Îmi plăceau scriitorii, poeţii greci şi romani, filozofii. Am citit aproape tot ce s-a scris despre Aristotel, Homer, Sofocle, Seneca, Freud, Schopenhauer, Stefan Zweig, nemaivorbind de literatura română, începând cu Ion Creangă, Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale, Liviu Rebreanu, George Coşbuc, Cezar Petrescu, Ionel Teodoreanu, Victor Eftimiu, Octavian Goga, Panait Istrati, Petre Belu, astea cât îmi mai aduc aminte. Dar câte reviste nu le-am frunzărit: Realitatea, România ilustrată, România pitorească!...

          Pe vremea mea tineretul citea foarte mult, deoarece alte mijloace de informare – ca radioul, televizorul, computerul – nu erau. Începând cu şcoala primară şi mai cu seamă cu liceul, profesorii recomandau elevilor ce cărţi trebuie citite sau despre care trebuia să povesteşti în clasă, să scrii compuneri. Am avut norocul să-l am ca profesor de istorie pe Teodor Golescu, un regăţean, care era şi dirigintele clasei noastre. El ne ducea în zilele de sărbători, în special la cele de Paşti, peste Prut în pădurile Bumbătei, Vetrişoarei, peste drum de Leova, unde jucam fotbal. Înnoptam la ciobanii bogătaşului Adam Mitache, care avea 5000 de oi, ascultam noaptea doinele cântate de ciobani la fluier. Ne hrăneau cu jintiţă, cu urdă şi cu caşcaval proaspăt, mâncam dintr-o mămăligă mare cât o roată de căruţă.

Când ieşeam în vacanţă, ni se spunea ce cărţi trebuie să citim ca să scriem compunerea: „Cum am petrecut vacanţa?”. Eu eram slab la matematică, nu-mi plăcea, dar la română eram puternic, scriam foarte bine compunerile şi, în general, îmi plăcea mult limba română.

În 1933 a avut loc un concurs la Bucureşti pentru elevii liceelor din toate provinciile ţării. Subiectul compunerii era: „Cum ai petrecut vacanţa, impresii” şi ce cărţi ai citit din cele recomandate de profesori. Eu am scris o compunere pe 12 pagini, pentru care am fost premiat (cu o excursie la Predeal şi Constanţa).

          Eu, care nu fusesem nicăieri în afară de Nemţeni şi Leova, am fost puternic impresionat de toate ce-am văzut în acea călătorie. Marea Neagră, cu apele ei fără de sfârşit, cu valurile ei puternice şi înalte care m-au speriat la început, apoi m-am deprins, iar acele impresii mi s-au pecetluit pe toată viaţa. Visam să mă fac marinar, să cutreier alte ţări – nevăzute, necunoscute.

După terminarea cu succes a gimnaziului, am intrat la Şcoala superioară de Comerţ din Leova, unde am îndrăgit limba italiană.

Cu toate că trăiam în Basarabia, eu nu ştiam ruseşte; acasă se vorbea numai româneşte.

          La vârsta de 14-15 ani umblând la păscut caii, împreună cu prietenii de la şcoala primară, ne duceam uneori la furat, prin grădinile vecinilor şi ale altor oameni din sat - luam harbuji, zămoşi, acoperindu-ne cu saci pe timp de ploaie. Ne mai ocupam cu coptul cartofilor, cu vânatul, cu prinsul vrăbiilor, pe care le frigeam pe cărbuni, cu prinsul racilor în cotloanele de sub malurile Prutului. Racilor le mâncam picioarele şi cozile încărcate cu icre.

Odată, ţin minte, am plecat cu o tabără ţigănească spre satul Hânăsenii Noi, la 7 km de la Leova. Porneam cu ţiganii, ascultam cântecele lor la vioară, de ţi se strângea inima de jale, de aceste melodii duioase. Acasă m-au căutat pe malul Prutului vre-o câteva zile, căutau măcar hainele, gândindu-se că m-am înecat. Pentru această aventură am mâncat o bătaie soră cu moartea de la tatăl meu vitreg cu biciuşca de nu mă puteam aşeza vre-o câteva zile. Aşa m-am lecuit de umblatul cu ţiganii.

Vara, în vacanţă, mă duceam pe jos până la Nemţeni, 40 de km pe malul Prutului, prin păduri. Îmi plăcea când mă apuca vre-o ploaie în pădure cu tunete şi fulgere. Pădurea mi se părea ca în basme, lucind la lumina fulgerelor, cu crengile care trosneau şi cădeau de puterea vântului.

          Mă iubeau tinerii mai în vârstă ca mine cu câţiva ani, pentru că le povesteam multe din cele citite.

Vecinul nostru, moş Hânganu, avea un fecior Ion, de fapt toţi îl numeau Vanea Hânganu, mult mai mare ca mine, că terminase gimnaziul din Leova prin anii 1928-1929, căruia îi plăcea fizica. Dormeam vara cu el şi toamna târziu în „pătul”, o uşă mare, pusă pe creanga unui nuc bătrân. Acest Vanea Hânganu a învăţat la liceu la Iaşi şi după ce şi-a rupt un picior a lepădat învăţătura. Îi plăcea fizica. A cumpărat nişte fire electrice şi becuri de lanternă şi, făcând nişte lichid din chimicale, a tras lumină electrică ce nu era încă în Leova... Tot el a construit din plumb un model de ,,parovic”, (motor cu aburi), a găsit şi o roată şi i-a dat foc ,,parovicului”, pe care l-a dăruit părintelui Tomşa, care ne preda fizica la gimnaziul din Leova. Toată Leova s-a mirat de invenţia lui Vanea, care s-a păstrat mulţi ani în gimnaziu. În ’39, când am plecat în armată, am văzut în gimnaziu cum ,,parovicul” era păstrat într-un dulap special, avînd inscripţia: ,,invenţia elevului Ion Hânganu”. După întoarcerea mea din Siberia am fost la Leova, dar gimnaziul era dărâmat şi în locul lui era un bloc locativ.

          La gimnaziul din Leova, într-o clasă cu mine erau 28 de băieţi şi trei fete - moldoveni, greci, nemţi, evrei, găgăuzi.

          În Leova, evreii aveau liceul  lor - „Tarbut”, unde mama mea preda româna şi matematica. Evreii aveau o asociaţie „Gordoni”, sionistă, cu clubul lor. Aici strângeau bani pentru „MOPR” – asociaţie comunistă pentru ajutorarea muncitorilor. Moldovenii erau mai săraci, singura baie în oraş era a evreilor, care se duceau regulat să se spele, fie sărac, fie bogat.

          Limba italiană o preda profesorul Ion Chiriac. Vorbea frumos şi sunetele acestei limbi răsunau melodios în clasă. Îmi plăcea şi limba franceză, predată de dna Catz. Germana era predată de dna Lang. Toţi elevii aveau uniformă de culoare ,,kaki”, cu chipiu, şi fiecare avea pe mâna stângă, cusut cu fire aurii, numărul său. Eu purtam numărul 92. Dacă făceai vre-o năzbâtie în oraş, era de ajuns să-ţi înscrie cineva numărul şi să-i telefoneze directorului sau să depună o plângere. Puteai fi eliminat din şcoală, (dacă năzbâtia era mare) pe o săptămână, două; atunci nu aveai voie să vii la lecţii; aflînd şi părinţii, primeai o chelfăneală care îţi punea mintea la loc.

În clase, când vorbeau sau predau profesorii, se auzea musca - era tăcere şi o atenţie absolută. Respectul elevilor faţă de profesori era mare şi păstrat de toţi.

După ora 20 seara nu aveai voie să te plimbi prin oraş. Cu fetele nu aveai voie să te plimbi, era interzis, numai acei din ultimul an de liceu aveau voie să umble în haine civile şi să se plimbe cu fete. Era o disciplină supravegheată de pedagogi şi profesori şi nu se încălca de nimeni.

Bătrânii erau respectaţi, li se cedau locurile în autobuse, tramvaie şi parcuri. Majoritatea elevilor erau foarte politicoşi cu toţi oamenii şi cedau locurile lor fetelor, în tramvaie, autobuse. Era un respect deosebit faţă de sexul feminin.

          Aveam o fire vioaie, mai făceam năzbâtii, nu avea cine să mă pedepsească, doar tatăl plecase din casă, iar cel adoptiv se purta bine cu mine. Odată, la Leova, l-am bătut pe fiul şefului de poliţie – Antonescu. Eu învăţam cu sora lui. I-am dat două palme fiindcă acela mă insultase, când citeam nişte poezii. Venit la o serbare la şcoală, Antonescu tatăl i-a spus directorului Alistar:

– Uite, acest golan l-a bătut pe fiul meu...

Anton Alistar i-a răspuns:

– Nu ştiu cum s-a întâmplat, dar Valentin e un băiat de treabă, învaţă foarte bine.

Atunci Antonescu tatăl mi-a spus :

– Lasă că o să te prind eu cândva. Pentru asta am avut neplăceri cu unchiul meu Dumitru Baldovici, care lucra la poliţie comisar.

– N-ai avut ce face, mi-a zis supărat unchiul Baldovici.

– Păi a meritat şi i-am dat! – i-am zis eu. Unchiul a dat din mână şi m-a lăsat în pace.

Am terminat şcoala comercială şi mă gândeam să învăţ mai departe la Iaşi sau la Bucureşti. Măcar că mama şi tatăl adoptiv aveau salarii bune, erau doi fraţi în familie şi nu ne puteau întreţine pe amândoi la liceu. Era greu, se cereau bani mulţi. Doream să învăţ la Bucureşti, văzusem deja acest oraş „micul Paris”, şi îmi plăcea foarte mult. Aveam un prieten bun, Ilie Spătaru, care era student la facultatea de drept de la Iaşi. Era fratele colegului meu de liceu, Mihail Spătaru. Tatăl lor era director la şcoala primară nr.3.

 

                                                            *

                                        *                                       *