[Caiet 2: 7 - 15 ianuarie 1990 ]

¤ 7 ian.1989. duminică.

Notă 1 LD: Istoricii şi datoria lor de conştiinţă

- Sub şocul apariţiei la TVR a comuniştilor din Timiş, scriu Apelul Îl citesc a lor mei. Ion, Chiriac îmi spun că nu se înţelege prea bine ce vreau. Observaţiile lor îmi trag un serios semnal de alarmă, mă temperează şi nu mai fac cea de-a treia variantă care ar fi devenit un veritabil studiu .

 " Sunt istoric, specializat în ceea ce se numeşte perioada României interbelice, ani în care a apărut şi a evoluat Partidul Comunist care, începînd cu anul 1924, a activat în ilegalitate, pînă la insurecţia din august 1944.

 " Ascultînd pledoaria televizată a celor doi comunişti - activişti PCR din Timiş, din seara de 6 ianuarie, în care au vrut să acrediteze falsa şi laşa idee privind "nevinovăţia" şi "necomplicitatea " la politica "clicii ceauşiste" a activiştilor şi membrilor PCR, am simţit, poate ca nici o dată atît de violent şi evident,

 vinovăţia şi complicitatea ce revine istoricilor din România ultimilor 45 de ani,

 vinovăţie ce nu mai poate fi escamotată, iertată, expediată prin clişee de autocritică formală.

 " În ce priveşte perioada ilegalităţii PCR ( 1924-1944 ), istoricii cu conştiinţă şi pregătire profesională, pot să transmită acum, imediat, fără pretenţia unui răgaz necesar documentării şi meditaţiei, aceste adevăruri. Sunt documentaţi şi au meditat suficient lamentîndu-se şi regretînd că nu pot spune adevărul despre acţiunea şi rolul jucat de PCR în viaţa politică a României interbelice.

 " Începînd din 1965, de la congres la congres, de la plenare şi discursurile festive, istoricii s-au pus în slujba momentului conjuncturist, legitimîndu-l din punct de vedere istoric şi moral-politic, bucuroşi cînd, pe portiţe aparent deschise, puteau da drumul la unele adevăruri parţiale, trunchiate şi, prin aceasta, falsificante.

 " Ritualul folosit de comuniştii de la putere avea, ca formă de acreditare morală, "autocritici" succesive pentru greşelile din trecut, delimitarea şi debarasarea de ele, pentru a recîştiga, din nou şi din nou, credibilitatea şi încrederea poporului în bunele lor intenţii privind prezentul şi viitorul. În acest ritual -autocritic se înscriu toate documentele congreselor, plenarelor, discursurilor ocazionale sau festive ale conducătorilor PCR, în special a celor cu funcţii cheie în organele puterii de stat şi de partid, culminînd cu prolifica "contribuţie" a dictatorului Ceauşescu.

" Din suita acestor "autocritici " tardive, care nu mai puteau avea consecinţe pentru epoci deja consumate, au făcut parte şi "demascările" vehemente şi repudierea conţinutului antinaţional al tezelor şi lozincilor tuturor congreselor, plenarelor şi platformelor politice din perioada ilegalităţii PCR ( 1921-1944 ), dintre care cea mai gravă a fost acea luptă pentru autodeterminare pînă la despărţirea de statul naţional unitar, al provinciilor revenite în patria - mamă la 1918. Se dădea vina pe Komintern, pe Moscova, pe comuniştii " trădători" şi străini de interesele poporului n român care le-au aplicat, considerîndu-se suficientă această tîrzie "purificare" şi desolidarizare.

" Să nu se uite că istoria şi beletristica despre "deceniul obsedant " a proliferat de la atari "autocritici" ale PCR privind revoluţia populară desfăşurată pe vremea şi sub conducerea lui Gheorghiu Dej. şi s-a crezut, într-adevăr s-a crezut o vreme, că PCR şi-a dobîndit, astfel, o valoare moral-politică pe care nu o avusese înainte.

" Deocamdată, tineretul care a făcut revoluţia, poporulşi armata care au apărat-o, personalităţile politice care alcătuesc Frontul Salvării Naţionale, opinia publică care este hotărîtă să instaureze o societate democratică reală, liberă … nu pot să îngăduie ca această miraculoasă redeşteptare să fie confiscată, printr-o nouă " autocritică " şi "spălare pe mîini" de către manipulatorii acestei arme perfide şi diversioniste.

 Această revoluţie nu a fost făcută de PCR!

 23 de milioane de români umiliţi, amăgiţi, supuşi unui tratament perpetuu de amnezie şi minciună - printre care şi numeroşi membri cinstiţi înregimentaţi în acest partid - cer, printre altele, ca cei ce ştiu adevărul despre trecutul mai îndepărtat sau mai apropiat al PCR, să-l spună.

 " Istoricilor de bună-credinţă le-a venit ceasul, atît de aşteptat, al rostirii adevărului. Ei nu mai au dreptul la tăcere .Le-o cere Revoluţia! Le-o cere tineretul! Le-o cere profesia! Ar fi această rostire a adevărului un început de ispăşire reală a vinovăţiei de care s-au făcut răspunzători prin propaganda orală sau scrisă a istoriei acestui neam, dar, mai ales, prin felul cum au prezentat istoria şi activitatea PCR. Livia Dandara, 7 ianuarie 1990.

 

Nota 2 LD :Partide şi Asociaţii

- Ascult Platforma - program a PNL ( Cîmpeanu ) şi Declaraţia PNŢ ( Coposu ).

 Ambele îmi plac dar... îmi întăresc hotărîrea de a nu mă înregimenta în aceste partide, pentru a-mi păstra deplina obiectivitate în cartea la care lucrez şi pentru a-mi ispăşi apartenenţa la fostul PCR.

- Sunt interesată de reuşita mitingul studenţilor de la Politehnică. Tîrziu, TV dă aspecte de la miting: nu-i vorbă dacă-mi place sau nu ce văd şi aud … dar mă cutremură afirmaţia studentului din FSN că el este acolo

o " marionetă" şi nu are nici un rol. Nu văd printre ei nici un profesor, n-a venit nimeni printre ei, în orice caz, n-a vorbit. Regret că nu sunt profesor să fi mers printre ei, dar îmi întăreşte ideea ce am lansat-o în pledoaria pentru un Partid al Culturii .

Nota 3 LD: FSN= PCR?

- Sunt din ce în ce mai îngrijorată de FSN, de miniştrii puşi, de nomenclatura păstrată de Iliescu, de Brucan, de Roman. Cel mai dezamăgită sunt de dl Iliescu care vorbeşte, vorbeşte, despre "economice", şi iar vorbeşte, dar ocoleşte să vorbească despre structurile vechi cu care trebuie să colaboreze FSN care e clar, în mintea lui, nu are nici o putere, nici un rol! Ca fostul C.O.M! Dl Iliescu ne dă legaţi de mîini … vechilor conduceri pe care le numeşte "structuri executive", făcîndu-se că el nu ştie că ele sunt exclusiv PCR-iste.

Mă gîndesc că, una din două:

1 ) ori lui Iliescu îi reuşeşte stratagema şi atunci … revoluţia s-a făcut degeaba;

2 ) Ori lumea, tineretul, oamenii de bine, nu-i vor îngădui lui Iliescu să impună asta, dar chestiunea va naşte grave tensiuni, confruntări şi chiar posibile violenţe!

- Scriu o listă de comunişti, ceauşişti, compromişi ( cunoscuţi de mine ) care sunt păstraţi în nomencaltura FSN: Paul Niculescu - Mizil ( Centrocoop şi Comerţ interior ), Teodor Vasiliu ( Curtea Supremă de Justiţie ), Şandru lîngă Celac (la convorbirile cu Şevarnadze ) Mircea Angelescu ( ministru Sport ), C. Boştină ( adj .la Econom, Naţ ), Călinoiu ( Uniunea Compozitorilor ), Puţuri şi Zaharia ( ISISP ), Popişteanu ( Magazin istoric ), Sergiu Nicolaescu ( în FSN; contestat de oamenii din cinematografie ); Miu Dobrescu, Dulea ( în presă şi edituri ), Nicolae C Nicolae ( Comerţ exterior ), Stelian Pentelie ( Telecomunicaţii ), Dolgu, Budura ( Externe ), Ilie Văduva, Giosan ( Agronomie ), Tamara Dobrin, Barbu Petrescu ( profesori la… ), Radulian ( dir. Instit. pedagogic ), Alexandru Bîrlădeanu ( în FSN. Cominternist, între 1940-1944 a plecat în URSS; după '44, ministru şi lider PCR pînă în 1968; nu s-a înţeles cu Ceauşescu şi a devenit dizident ), Ion Iliescu ( UASCR; UTC; PCR; ministr. Apelor; la Propagandă; prim-secretar Iaşi )

 Creşte presiunea psiho -morală. Ce să fac eu?

- Mă uit amuţită la spectacolul TVLR … "Olanda ajută România" şi sunt înduioşată de lacrimile şi solidaritatea lor, cu ideea teledonului: persoane celebre de-ale lor, pentru ajutorul acordat României! Mi-i frică de hăul din România.

- Ascult cu intermitenţe Europa Liberă

 

Europa Liberă ( 7 ian)

/ Max Bănuş: Franţa şi-a uitat Crăciunul, privind evenimentele din România .Este o preocupare de parcă însăşi soarta Franţei ar fi în joc! Mitterand a vorbit cu Iliescu din prima zi, trimiţîndu-i pe parlamentarul Fobius.La fel, cei 12 din C.E.E, cu planuri concrete de cooperare. O imensă creştere a interesului pentru România, datorită meritelor românilor. Românii i-au cucerit cu căldura cu care i-au primit pe francezi şi cu limba franceză ce se vorbeşte în România. Povestea filatelistului francez care are corespondenţă cu Iliescu din 1981.De Anul Nou, francezii au văzut reportajul cu minerii din Comăneşti.

George Marché declara că bilanţul ţărilor comuniste este pozitiv. Acum, post-comunistul francez plînge cu lacrimi de crocodil; alte partide ( dreapta şi stînga franceză ) se acuză reciproc că au colaborat cu Ceauşescu! Tot ce obţine România de la Franţa este meritul Românilor !

/ Nicolae Balotă ( Paris ): Creditul moral dobîndit de români prin revoluţie. Restaurarea încrederii românilor poate fi dobîndită numai prin democraţie internă. Creditul internaţional trebuie reabilitat prin contacte, prin racordarea la acţiunile internaţionale. Şcoala românească de la Roma, Paris, Munchen, au fost reduse la tăcere, chiar dacă unii oameni de cultură … Zidurile, barierele, trebuie să cadă. El a trăit la Paris toate revoluţiile din Răsărit. Acum, la Paris, a văzut interesul Franţei pentru România. Ne întoarcem după 43 de ani în Europa!

/ Vladimir Crasnosevski ( Geneva ). 21.dec.'89. Studenţii şi tinerii au răsturnat dictatura Doi tineri români ( frate, soră ) au sosit la Geneva cu un avion. aducînd un tînăr român rănit ."Eroul" a fost rănit de o maşină de pompieri cu o tulumbă de apă: şoferul nu era pompier ci terorist! Dan Maftei ( 23 ani, muncitor la "Decorativa" Bucureşti, operat la Colţea ) va rămîne cu handicap la coloană.

/ Principesa Ileana - alias "maica Alexandra " ( n. prin 1910,'11 ).A plecat din România la 22 de ani. Acum are 23 de ani de cînd este stareţă. Este ortodoxă, religia în care şi-a crescut şi copiii. Durerea mare pentru ruptura cu prietenii, cu familia, după război. A fost refugiată ( cu 6 copii ) în Argentina ( 2 ani ), apoi în SUA. Ţinea conferinţe despre România şi comunism - din asta cîştiga bani. Copiii au crescut, s-u căsătorit … apoi ea s-a făcut călugăriţă: 6 ani la o mănăstire ortodoxă din Franţa, apoi în SUA. Ea se voia româncă, dar paşaport nu avea. A construit o mănăstire americană ( cu sprijinul unui episcop american ), pentru creştinele ortodoxe britanice ( a speculat o lege din 1700 prin care s-a declarat " britanică " )

În SUA sunt cca 6 milioane de ortodocşi ( greci, bulgari, sîrbi, ruşi, români etc etc ), dar sunt neuniţi şi asta-i rău. Mulţumeşte ortodocşilor din România...

¤ 8 ian.1990. Luni.

Notă 1 LD: ISISP ,telefoane, informaţie

- Acasă, urmăresc la TV mitingul studenţesc şi marşul PNŢ

- Din îngrijorarea pentru "structurile " pe care Iliescu le vrea conservate, scriu, pentru publicare, povestea Institutului de studii istorice de pe lîngă CCal PCR, pe care, pînă seara, n-am cui s-o transmit, dau doar de telefoane ocupate, de secretare ce nu îngăduie accesul la: Dinescu ( Uniunea Scriitorilor ), Pleşu ( Ministerul Culturii ), Băcanu ( România liberă ) ( vezi mai jos )

- În urma conflictului deschis cu Zaharia, fac o Cerere la ISISP să fiu lăsată să lucrez la lucrarea " personală " despre parlamentarism. ( vezi mai jos )

- Transmit lui Ghibu opinia mea despre … pct.III al Hot. de la Alba Iulia ( programul PNŢCD );

şi problema bisericii ( programul PNŢ- Creştin )... care-mi promite că le va transmite ( vezi textul, mai jos )

- La Ministerul Învăţămîntului ( ministr. Şora ) - dau de un domn Cerbu, căruia îi transmit opinii despre legea învăţămîntului. ( vezi textul mai jos )

- Continui să aştept şi întreb la "Adevărul ", despre Partidul Culturii.

- Nimic. Nimic! Tensiunea zădărniciei demersurilor mele îmi creează o stare de spirit descurajantă.

- Europa liberă, continuă buna tradiţie: informaţie şi opinii

Notă 2 LD: Necesitatea reformării ISISP

- Institutul de studii istorice şi social politice funcţionează din 1956, ca instituţie de pe lîngă CC al PCR, fiind instituţie subordonată, din toate p.d.v., Secţiei de propagandă a CCal PCR .

- A avut revistele "Anale de istorie" şi "Magazin istoric" în directa subordine şi îndrumare, chiar dacă celei din urmă nu i se scria această subordonare pe copertă.

- În institut, un corp de cca 50 de cercetători ( plus personal de documentare şi tehnic ), erau profilaţi pe epoca modernă şi contemporană a României, întocmind documentare de uz intern ( strict secret ), editînd cărţi tematice sub egida Institutului ( colective ) dar şi aşa numite cărţi " personale" în care nu era implicată poziţia oficială a institutului.

- Dacă între 1965-1970 -1972, păstrînd proporţiile admise, Institutul a fost efectiv promotorul unor largi deschideri istoriografice exploatînd "portiţele" liberalismului care prinsese viaţă, mai ales prin dezicerea noii garnituri PCR de epoca interbelică şi primele decenii ale revoluţiei populare ( epoca "Dej " ),

...începînd din 1972, Institutul s-a aliniat întru totul şi cu un exces de zel crescînd - prin voinţa dir. Popescu -Puţuri şi Gh. Zaharia - la liniile "trasate" de Secţia de propagandă, alimentînd susţinerea şi argumentarea "gîndirii " preşedintelui, a secretarului general PCR.

Multe din lucrările purtînd fotografia lui Ceauşescu pe copertă, cu diverse intitulări problematice, sub genericul " Din gîndirea … tov …." au fost lucrate în acest institut, atît pentru producţia în limba română, cît şi pentru cea în limbi străine ( italiană, spaniolă, engleză, chineză etc etc ), despre care se spunea că au apărut în edituri străine.

 - De altfel, aproape tot bugetul Institutului în valută ( aprobat şi subvenţionat de Gospodăria de partid ) se cheltuia pentru aceste cărţi, ceea ce a redus la zero posibilitatea de a mai achiziţiona cărţi şi reviste din străinătate sau eventuale participări la documentări şi manifestări internaţionale.

- Prin rolul jucat de Ion Popescu-Puţuri în cultivarea exacerbatului cult al lui Ceauşescu ( rol avîndu-şi izvoarele în legitimarea de către el a acelui 1 mai 1939 în care perecehea Ceauşescu ar fi făcut faptele eroice care s-au umflat pînă la proporţii groteşti ); dar mai ales, prin rolul pe care Puţuri l-a avut în realegerea lui Ceauşescu la Congresul XII, la care s-a produs opozţia lui Pîrvulescu [ 1978? 79? ]; în pofida vîrstei înaintate ( a împlinit 83 de ani! ); în pofida căderii într-o obsesie ridicolă privind trecutul preistoric al strămoşilor noştri ( cu care a umplut paginile "Magazinului istoric " şi urechile tuturor străinilor, personalităţilor, care vizitau România şi erau trimise să vorbească cu " bătrînul înţelept", ca un fel de "reprezentant academic" al istoricilor români ); în pofida insuportabilei atmosfere impuse cercetării istorice în institut, gîtuirii şi reprimării oricăror încercări de strecurare a unor adevăruri istorice, admise sau profesate de alte institute, ba chiar şi de monopolizatorii istorici Muşat ( Secţia de Propagandă ) şi Ardeleanu ( dir. Muzeului de Istoria PCR ) - în ultimii ani, Institutul s-a identificat oficial şi publicistic cu cel mai deşănţat "ceauşism ".

- Mulţi cercetători, atît prin cărţile " personale", dintre care multe au avut o soartă tragică ( ex. cel mai dramatic, cartea lui Aurică Simion " Preliminariile politico-diplomatice ale insurecţiei din august 1944 " - carte topită, interzisă de difuzat; supus unei presiuni teribile şi unei boli dubioase, care l-au băgat în mormînt la 43 de ani ), dar mai ales competenţa dobîndită prin accesul la documente deosebit de importante, aflate în Arhivele ISISP şi ale CC al PCR, alcătuiesc un potenţial ştiinţific care se poate pune onest în slujba democraţiei autentice deschisă de Revoluţia din decembrie'89.

 Dar, deocamdată:

1. Institutul este dominat de aceeaşi conducere ( direcţie, partid, sindicat, şefi de sectoare etc etc ), prin omniprezenţa generalului Gheorghe Zaharia ( are vîrstade 73-75 ani ) care nu îngăduie nici o altă iniţiativă sau manifestare, prevalîndu-se de Apelurile emanate de la Frontul Salvării Naţionale, care recomandă "conlucrarea" şi "buna înţelegere" cu structura "administrativă ".

2. La unele incoerente şi neconjugate încercări ale cercetătorilor de a ieşi din acest impas moral-politic, reacţia vechii conduceri, sprijinită de istoricii zeloşi întru ceauşism, este deosebit de dură, ameninţătoare şi anihilantă, încît toate iniţiativele au eşuat, au fost contracarate, anulate, contribuind la crearea unei atmosfere paralizante şi confuze.

3. Datorită faimei dobîndite de acest institut în " frontul istoric", colegii de breaslă din alte institute sau catedre de istorie ( în mare parte, cu legitimitate şi justificată intoleranţă ), refuză colaborarea cu cercetătorii din institut, identificîndu -i, în bloc, ca exponenţi ai nefastei nomenclaturi ceauşiste.

4. ISISP de pe lîngă CC al PCR, încă nu i s-a decis " soarta" şi nici istoricilor nu li se îngăduie vreo cale de lămurire. După unii, ISISP există, deoarece nimeni nu l-a desfiinţat ;după alţii ISISP va continua să fie "Institut al PCR ", în cadrul pluripartidismului preconizat. Indiferent de ipoteză, o măsură, fie şi administrativă, se impune. Altfel, să nu mire pe nimeni că într-o şedinţă convocată astăzi ( 8 ian. ), condusă de dir. g-ral Gh. Zaharia, la care a participat doar o parte din cercetători şi personalul " disciplinat" ) s-a cerut istoricilor :

- Să lucreze la Planul de cercetare şi publicare aprobat în sept. 1989 de Secretarul cu Propaganda al CC al PCR, Constantin Olteanu, plan în care figurează cca 20 de titluri sub genericul "Din gîndirea tov. Ceauşescu … despre …. "

- Să activeze pe alte "fronturi" doar în timpul de după program …

- Să muncească ( pază şi triere de cărţi )şi să respecte programul de prezenţă ( ora 9-1 6 ) altfel vor fi penalizaţi prin nesalarizare.

 Faţă de această situaţie consternantă pentru mulţi-puţinii oameni de bună credinţă din institut, ar trebui ca FSN să-şi găsească timp pentru a hotărî tranşant statutul acestui institut, care nu poate fi " asimilat" pur şi simplu, cu unităţile economice sau administrative … în care, din mers, să se producă dorita metamorfozare revoluţionară, prin concordie, toleranţă, conlucrare, cu "structura" moştenită de la regimul dictatorial ceauşist. Este prea devereme pentru a se aborda un asemenea "ecumenism ", toleranţă pseudo-creştină, într-o citadelă a eşafodajului ideologico- teoretic-i storic de care s-a slujit Nicolae Ceauşescu.

Livia Dandara, 8 ianuarie 1990

 

* Notă LD: În atenţia Ministrului Învăţămîntului, Mihai Şora *.

 În elaborarea legislaţiei şi a punerii în funcţiune a unei noi politici în domeniul învăţămîntului, trebuie reînodat firul tradiţiei româneşti, nu formal şi cu privirea spre trecut ( chiar dacă el a fost minunat! ) ci prin extragerea unor principii, structuri şi legitimităţi care au ridicat învăţămîntul interbelic la nivel european, oglindind, în acelaşi timp, necesităţile spirituale şi culturale specifice ale naţiunii şi statului român.

 Nu din motive de idealizare, cu orice preţ, a trecutului ( faţă de distrugerea atît de gravă şi profundă a învăţămîntului românesc în ultima jumătate de secol )

trebuie studiată legislaţia învăţămîntului din România modernă

- Legile din 1864, 1892, 1998, 1902 din Vechiul Regat, cu accentul pus pe legislaţia lui Spiru Haret dar nu numai - Complexul de legi din învăţămîntul de toate gradele ( primar, secundar şi universitar ) din anii 1924 / '25, numită "legea dr. C. Angelescu "

-Succesivele modificări purtînd pecetea doctrinei guvernamentale ( 1929-PNŢ; 1931 -Iorga; 1934 - PNL )

- Reforma învăţămîntului din 1948 - care a demolat toată structura de pînă atunci. Este o bună bază documentară, conţinînd ( prin dezbaterea lor ), şi doctrinele cultural -şcolare ale partidelor existente.

( Sunt Livia Dandara, dr. în istorie, cercetător ştiinţific la Institutul de studii istorice ( de pe lîngă CC ala PCR ). Între 1967-1972, ca redactor la " Magazin istoric ", am făcut lecţii de italiană cu fiica dvs, Sanda( cînd era în ghips, am făcut lecţii cu ea în casa dvs ), rămînînd, pînă la plecarea ei, bună prietenă. Vă spun aceasta nu pentru vreun beneficiu sau favor. Nu am a vă cere absolut nimic. M-am bucurat de faptul că dvs. luaţi în primire problemele învăţămîntului, pentru tot ce reprezentaţi în cultura noastră, dar, mai ales, prin conduita morală care vă caracterizează. Mă jenez să spun mai mult. Deoarece de 15 ani studiez regimul parlamentar pluripartidist din interbelic, din această documentare nu-mi lipseşte doctrina şi legislaţia învăţămîntului.

* Notă LD: Hotărîrea de la Alba Iulia şi minorităţi

 / Hotărîrea de la Alba Iulia ( 1 dec.'18 ) nu poate sta la baza noului regim pentru minorităţile naţionale,, ci Constituţia din 1923, deoarce:

 a) A fost hotărîrea unui fragment al poporului român - ardelenii - care aveau mentalitatea specifică statelor federale;

 b ) La respectiva adunare nu au fost şi reprezentanţii minorităţilor naţionale;

 c) tratatele de pace ( Versaulles, Saint Germain, Trianon ) nu au folosit accepţiunea din hotărîrea de la Alba Iulia.

 d) Constituţia din 1923 nu şi-a însuşit acea concepţie, ci a proclamat deplina egalitate în drepturi şi datorii ;

 Minorităţile trebuie să aibă garantarea drepturilor specifice .Ele trebuie definite, precizae şi aplicate. Dar, acum, structura minorităţilor este sensibil modificată faţă de anul 1918:

 Afară de maghiari, germani, ucraineni - care au o tradiţie instituţionalizată ce se va face cu sîrbii, bulgarii, ţiganii etc.? Vor fi minorităţi? Dar evreii - care în interbelic nu s-au constituit în "minoritate" pentru că nu aveau patrie -mamă ( acum au realitatea puternică a statului Israel )?

/ Mare, mare atenţie şi cumpănire pentru angajamentele luate prin legi şi platforme de partid, în chestiuni care pot da naştere la recrudescenţa luptelor naţionaliste, şoviniste, exclusiviste, particularist

* Notă LD: Problema Bisericii şi partidele

/ Biserica să-şi asume rolul ce-I revine în sistemul instituţional spiritual. Ea este a tuturor credincioşilor; are precepte de înfrăţire, de ajutor uman, de factor moralizator, general.

 / Preotul - duhovnic - trebuie să fie pentru orice credincios, gata să-l asculte, să-l sfătuie, să-l spovedească … Ca arbitru pămîntean "neutru ", trebuie să îndemne credincioşii la toleranţă, la înţelegere.

/ Întrebare: un preot din P.Creştin Naţional -Ţărănesc ( căruia eu îi presupun filiaţia goghist - agrariană )

va refuza serviciile divine pentru credincioşii din alte partide?

/ Biserica., armata şi justiţia, într-un stat democrat, trebuie să se ţină în afara luptelor de partid.

Europa Liberă

/ Marşul comemorativ PNŢ CD

 Bucureşti. Dedicat miilor de martiri ( 1938-1989 ) şi tineretului revoluţionar român .

 Li s-a alăturat grupul "Tragedie - eroism " de pe lîngă PNŢ. Critică TVR că nu l-a băgat în seamă.

/ Mitingul tineretului de la Politehnică

O federaţie a studenţilor cer FSN-ului să nu colaboreze cu comuniştii compromişi. La TVR nu se dă nimic!

/ Acte de violenţă în Transilvania:

 Odorheiul secuiesc şi Cristurul secuiesc. Apel la nonviolenţă. Intervenţie la Budapesta pentru potolire.

/ "Comitetului de la Helsinki ": procesul Ceauşescu

Critică procesul sumar făcut soţilor Ceauşescu .

ere procese corecte pentru terorişti şi alte procese ce vor urma.

 ¤ 9 ian.'90. Marţi.

Notă LD:la ISISP

- FSN - îmi devine din ce în ce mai suspect; Revoluţia - confiscată, îngheţată. Tactică PCR

- La Institut Zaharia ne convoacă la o şedinţă. Nu merg. Telefonic sunt informată că trebuie să lucrăm la lucrările din plan. Sunt stupefiată. Fac o cerere să fiul lăsată să lucrez acasă.

Europa liberă.

/ Petre Roman: PCR; Revoluţie; FSN

 PCR nu mai există; marxismul a murit de mult; partidele vor avea sprijin ;

 1989 este anul revoluţiei tineretului român, nu a lui Gorbaciov!;

FSN - marele laborator al naţiunii române.

/ Şerban Orăscu: regimul Iliescu

 Regimul d-lui Iliescu este în regulă dacă el nu se cramponează de putere. FSN este garnitura a II a PCR, conducere " marxistă " Se distanţează de PCR, pînă unde?; doreşte sincer pluralismul politic? Brucan vorbeşte de un "pluralism limitat". Ce este asta?! Comuniştii "specialişti" sunt menţinuţi. Nu este o tactică de "Front" pe care a folosit-o PCR în 1944?! Iliescu face apel la consens, ordine, disciplină! dar ar trebui să-şi clarifice poziţia. Sergiu Celac vrea sprijinul SUA pentru democratizare; Mazilu pare a se detaşa de comunişti, pare un anticomunist intransigent.

... PNŢ a făcut marşul martirilor dar …. televizunea a lipsit! Dan Lăzărescu ( PNL ) a invitat pe MSRegele Mihai să se întoarcă în ţară. Studenţii - sunt forţa reală. Ei au cerut guvern fără comunişti. Ei l-au fluerat pe Cazimir Ionescu, iar Mierlă a recunoscut că este o "marionetă"

/ Orăscu - Penişoară ( dialog ): FSN –Opoziţie

 Între FSN şi opoziţie nu există dialog; este clar că nu poate fi vorba de consens, ci doar o mare ipocrizie; interviurile cu Iliescu, Roman, Brucan, Mazilu par a deschide un drum dar … Brucan explică şi justifică ziariştilor străini de ce FSN trebuie să fie forţa principală, puternică, şi va întruni numărul cel mai mare de voturi, deoarce opoziţia este slabă!

/Doina Cornea: confiscarea revoluţiei

-/ Dubies ( jurnalist belgian ):s-a întîlnit cu Doina Cornea care se teme de "capturarea ",

" confiscarea" revoluţiei; românii au datoria fermă de a nu da voie la "ceauşism fără Ceauşescu " ;zvonurile îşi fac de cap în România, există o frică în popor şi printre soldaţi; reprezentanţii comunişti din toate structurile, inclusiv din armată, ar trebui să predea puterea societăţii civile; va face totul pentru instaurarea libertăţii, democraţiei şi pluralismului în România.

¤ 10 ian.'90. miercuri.

Notă LD: la ISISP

 / Nu ştiu ce să fac cu Institutul.

 a ) Zaharia tot mai obtuz: vrea "unitatea" comuniştilor din Institut! vrea păstrarea institutului pentru PCR! Speculează şi se cramponează de apelul FSN la conlucrare!

 b) Colegii îi împărtăşesc străduinţele, sunt ori oportunişti, ori speriaţi, ori sinceri!

 / Sunt de serviciu la poarta Institutului. Mă hotărăsc: mă desolidarizez de conducerea institutului şi scriu o Cerere ca să lucrez acasă:

 * Cerere adresată CFSN din ISISP

 Subsemnata Livia Dandara, doctor în istorie, cercetător ştiinţific principal gradul III, prin prezenta vă aduc la cunoştinţă că nu figurez, ca autor, la lucrările colective prevăzute în Planul editorial al Institutului pe 1990, după cum, din 1985, cînd mi-a apărut o carte " personală " ( "România în vîltoarea anului 1939 " ) nu mi-a fost îngăduit să public nici un articol, studiu sau contribuţie la vreo lucrare colectivă a Institutului, în revista

" Anale" sau " Magazin istoric ".

 Deoarece, după 15 ani de documentare, am oferit, în 1985, Editurii ştiinţifice şi enciclopedice oferta unei lucrări privind " Paralmentarismul pluripartidist românesc ( 1928-1940 ), care a fost acceptată de editură; deoarece sunt într-o fază înaintată de redactare a acestei cărţi, trebuindu-mi cca 6 luni pentru a o termina; deoarece editura, în noua situaţie creată de Revoluţie, exprimă un interes deosebit pentru o atare carte;

Vă solicit să luaţi în consideraţie nevoia de timp şi condiţii pe care o am pentru aceasta, concretizată în necesitatea de a lucra acasă, unde am o vastă documentaţie ( ca volum ) şi condiţii de linişte, atît de necesare în procesul elaborării unei cărţi.

 Cu speranţa înţelegerii demersului meu, vă mulţumesc colegial, Livia Dandara, 10 ianuarie 1990

PS: În cazul că cererea mea nu poate fi luată în consideraţie, îmi rezerv dreptul de a proceda în consecinţă

 

/ Merg la sediul PNŢ unde îl cunosc pe Nicolae Constantin Munteanu ( Europa liberă ) şi-i dau pentru dl Şerban Orăscu pledoaria pentru Partidul Culturii .

Europa liberă ( 10 ian)

/ Doina Cornea: Revoluţia furată ( interviu )

 Revoluţia este în pericol de a fi furată de comunişti; ea îndeamnă lumea să iasă în stradă; revoluţia este în pericol; Revoluţionarii sunt ameninţaţi; Sunt ameninţări anonime; şefii Securităţii se plimbă pe străzile Clujului, sunt liberi! Procesele sunt amînate! Fixarea alegerilor pentru aprilie este prea curînd. FSN are toate atuurile. Comuniştii au la îndemînă: puterea, TVR, presa, reţeaua.

Interviul ei a fost dat la TVR fără bandă sonoră! Ea va demisiona dacă FSN se prezintă ca partid la putere .

 Are încredere în muncitori şi soldaţi că vor salva revoluţia. Ea va rămîne "neutră" dar va fi sinceră.

/ Asociaţia foştilor deţinuţi politici ( AFDP)

Foştii deţinuţi politici şi victimele revoluţiei reprezintă forţa reală a opoziţiei din România,

între 1944-1989.

/ Silviu Brucan: intenţiile FSN

El a anunţat curînd publicarea legii electorale; dialogul cu partidele; Constituţia;

 FSN va avea candidaţi în alegeri, după care se va dizolva; el nu va candida .

 

/ Criza Partidelor Comuniste din Vest,

 ca urmare a revoluţiilor din Est ( Spania, Portugalia, Franţa, Italia )

 ¤ 11 ian.'90. joi

NotaLD: Partidul Culturii

 / Discuţie lungă cu Rodica Tapalagă, despre Partidul Culturii. Respinge propunerea.

Crede doar în cultură şi Dumnezeu. Îmi dă totuşi telefoane şi opinii despre Rebenciuc,

Ovidiu Iuliu Moldovan, Ion Caramitru - pe care ar urma să-i cîştigăm pentru sprijin,

dacă nu pentru un partid.

/ Dau telefoane, telefoane şi …primesc refuzuri, refuzuri.

/ Ion lucrează acasă şi scrie o splendidă Intervenţie pentru a pleda, apoi, pentru un Partid al

 Culturii. Îmi citeşte, discutăm. Eu mă hotărăsc să-mi retrag numele de pe primul Apel,

pentru a nu-i risca şansele sau a trage vreun trăsnet.

/ Seara, primim în vizită pe Gavriliu, cu care avem o discuţie f. plăcută.

¤ 12 ian.'90. vineri

LD: Demonstraţii - contrademonstraţii .

/ Începe iar "tensiunea" din timpul revoluţiei. Mircea vine din Piaţa Palatului şi spune că oamenii sunt agitaţi, vociferează cu lozinci anticomuniste .Încerc să dau telefon la TV să fie acolo. Nu reuşesc .

 Mama merge în Piaţa Palatului … şi ne telefonează că acolo este linişte

TVLR

/ Demonstraţia –Piaţa Victoriei

/ După cîteva ore, TV începe să transmită din Piaţa Victoriei. Pe o tanchetă voci care scandează lozinci anticomuniste … confuzie şi îmbulzeală Voci: " Să vie Iliescu! "...Apar diverşi şi-şi smulg microfonul.

Mierlă ( pe care îl văzusem la studenţi ), un tip de la "Liga anticomunistă " …Haosul creşte.

Vine Mazilu, care dialoghează într-un vacarm de nedescris: "Jos comuniştii !" "Alegeri sub supravegherea ONU! " " Moarte comuniştilor! " Se strigă "Să vie Iliescu !"

....Vin Iliescu şi Petre Roman. Încearcă să dialogheze. Vacarmul creşte Presiunea spre tanchetă devine periculoasă. Se smulge microfonul. O femeie isterizată pune întrebarea " Cine eşti d-ta dle Iliescu? " …

 "Ce-ai făcut în ultimii 5 ani? " Iliescu şi Roman pleacă.

... Vine Mazilu. ..Televiziunea întrerupe transmisia...

¤ Decretul FSN de ilegalizare a PCR

/ Se reia transmisia la TVR. Consiliul FSN adoptă 3 decrete:

 - ilegalizarea PCR

 - revenirea la pedeapsa cu moartea

 - comisie de sesizări

/ După momentul "Mazilu" …. Lumea urlă: " Iliescu! Iliescu! " ( Mazilu este în dizgraţie ) .

 Se propune pelerinaj pe bulevarde: în frunte cu Iliescu şi Roman.

 [ LD: Confuzie,vacarm, haos; manipulările FSN dau roade ]

¤ 13 ian.'90. sîmbăta

Notă LD: impresii nesigure

... Nu ştiu ce-i cu Mazilu, dar simt că astă noapte se putea opri marşul, deruta, echivocul procomuniştilor în FSN.Iliescu şi Roman au cîştigat partida. Anticomuniştii au pierdut.

TVRL

/ Iliescu –Roman: anularea decretelor de ieri

/ TVR - transmite interviuri cu Iliescu -Roman. Remontaţi şi repliaţi. Propun:

 - Anularea decretelor de ieri

 - Referendum naţional: ilegalizarea PCR şi pedeapsa cu moartea

/ PNL ( tribuna partidelor )

 PNL anunţă că, la 6 ianuarie, la Club Piaţa Armenească 13, s-a reînfiinţat. Conducere provizorie, 12 persoane din fostul "tineret PNL" ( '44-'48 ): Sorin Botez, Ioana Brătianu, Sanda Tătărăscu -Negroponte.

 Aleg un Secretariat executiv: Radu Cîmpeanu ( preşed. foştilor deţinuţi politici, Paris ) -secretar general;

Dan Amedeu Lăzărescu - ziarul "Liberalul"

Partidul are o concepţie liberală, adaptată la realităţile României; liberalism constructiv, independent; se opune concepţiei colectiviste; privatizarea: aducerea proprietăţii în patrimoniul persoanelor; creaţiunea individuală; reforme înţelepte, nebruscate, cu competenţă. Stimă şi respect pentru Occident. Măsuri imediate:

 - Continuarea procesului democratic;

 - Proiect de lege electorală - se face fără participarea partidelor de opoziţie!

 - Nu toate " grupusculele" trebuie consultate!

 - Trebuie apelate partidele "clasice ": PNL, PNŢ, PSD.

 - Alegerile sunt fixate prea repede!

 - Constituanta şi apoi Parlament ….

Notă LD: despre PNL

/ Îndrăgesc PNL pentru trecutul său, dar, aşa cum se anunţă, nu prea înţeleg ce intenţii are.

Apare de la început ca un partid al "foştilor", dar noile generaţii? Ce experienţă politică

au aceşti "tineri liberali ", aceste fiice- doamne care au suferit pentru părinţii lor?!

Ce ştiu ei despre moştenirea comunistă?!

Notă LD: Victor Rebenciuc

/ Ion şi cu mine - avem întîlnire cu Victor Rebenciuc căruia îi citim textul Apelului şi Pledoaria pentru Partidul Culturii.( Vezi text buzunar ) Este receptiv dar cere răgaz de meditaţie.

/ Ion pleacă spre Piatra Neamţ.

¤ 14 ian.'90. duminică

Nota LD: "Partidul Intelectualităţii "

/ Sunt foarte îngrijorată de sănătatea lui Liviu.

/ Pun la punct ex. I ( ptr, xerox ) la " Partidul Intelectualităţii " ( nouă titulatură pentru P.Culturii )

/ Scriu Nota cerută de N.C. Munteanu ( 17 pagini ), ptr. Şerban Orăscu ( Europa Liberă )

 Mircea duce două ex. lui Rebenciuc ( la Ateneu, seară Eminescu ).

/ Mircea îmi aduce "România liberă" şi "Adevărul " şi iar mi se încurcă minţile, gîndurile,

 credinţele, despre " frontişti", "ex-comunişti", "nomenclaturişti" etc etc.

/ De la Institut nimeni nu mă caută. Cred că trebuie să mă retrag din "tensiunea" revoluţiei, pentru care ard, dar ard absolut degeaba.

/ Ora 9,30. reuşesc să prind telefon la TVR ( dna Bărbulescu? ) şi-mi exprim toată indignarea pentru cultul deşănţat ce i se face lui Ion Iliescu, amintind, ca stil, de cel făcut lui Ceauşescu: personalul de la Miniesterul Apelor ( apologia lui ); elevii din Iaşi cu un fel de referendum ( 30.000 semnături! ) cît de bun era dl Iliescu, dar fără să spună că era primsecretar PCR.

TVRL

 /Petre Popescu: retro'11-13 ian ( reportaje, comentarii)

Despre neputinţa TV de a lua în spaţiu de transmisie pe toţi doritorii, înregistraţi pe

12-13-14 ianuarie, mai ales la mitingul din 12 ianuarie.

a ) Atacă pe "anarhişti", "instigatori" şi "Europa liberă " ( care nu transmite corect )

b ) Dă citate învălmăşite din opiniile de la mitingul din 12 ian.:

...excluderea PCR-iştilor din FSN; ...alegeri mai tîrziu şi sub supravegherea ONU;

...desfiinţarea PCR; ...Constituţia elaborată după alegeri; ...dezacordul pentru anularea

pedepsei cu moartea;... dreptul pentru partide de a se exprima şi activ a;

desfiinţarea efectivă a Securităţii şi Poliţiei; linia comunistă a lui Iliescu şi Petre Roman ;

 un nou cod al muncii; legea chiriilor; la ce a folosit mitingul din 12, urmat de cele 2 decrete?

- Pârvulescu ( jurist ): în majoritatea Consiliilor FSN ( central şi local ) sunt

 cadrele fostului regim; Să fie înlocuite. ...

-Participant: Fără ruşi !; să se explice relaţiile cu URSS, cu Pactul de la Varşovia etc.

- Participant: este un miting spontan, neorganizat, dar de bună credinţă .

- Participant: nu avem unde să ne informăm! Spaţii mari pentru partide şi platformele lor!

- Participant: la institutele de cercetări, vechile cadre răstoarnă cadrele noi!

- Participant: TVR prea se plînge de "defecţiuni tehnice", în timpul dictaturii nu erau!

¤ 15.ian.'90, luni

Nota LD: FSN la ISISP

/ 9,10. Tunăreanu mă anunţă că la ora 10, la institut, este şedinţă de alegeri FSN .

 Zaharia ( deci şi Puţuri ) sunt în funcţiune.

 - Dau telefon la dl Mihai Montanu - cel la care trimisesem sesizarea cu Arhivele CC PCR, încă din 28 decembrie '89 ( vezi la Jurnal 1 ) - şi mi se spune că acest compartiment( Comandamentul militar al CFSN ), nu mai este!; că dl Montanu şi colaboratorii au plecat! Nu are cine să primească vreo sesizare.

 "Duduca" de la telefon ( căreia îi spun despre ce e vorba ) îmi spune că este o mare nevoie de organizarea FSN, şi că, momentan, ea este inexistentă. Nu ştie cine va prelua aceste probleme.

 - Mă hotărăsc nu merg la institut, şi, la o adică, mă pensionez în februarie.

 - La ora 12, reuşesc să prind " România liberă " şi, în absenţa lui Uncu sau Băcanu, spun unei doamne situaţia specială a ISISP, cu Puţuri şi Zaharia … cu blocarea oricărei iniţiative a cercetătorilor. Mă ascultă, crede, dar ziarul are multe de dat. Spune să dau telefon la TVR ( îmi dă şi nişte telefoane ).

 Descurajată, renunţ. Totul este paralizat. N-ai cui să te adresezi.

 - Citesc tribulaţiile celor de la Acad. Ştefan Gheorghiu, cu Verdeţ şi Dumitru Popescu … şi constat similitudinea. Dar acolo, cadrele didactice, FSN -ul creat, au respins încercările lui Verdeţ .

 La noi, Zaharia, Alexandrescu (?! ), Neacşu, Gh. Tudor se zbat pentru ce?!

LD: Presa: apariţii, reportaje, comentarii

/ Decupez, subliniez, meditez, la articolele de prin ziare: Pleşu, Paler, Liiceanu, Danieliuc, Sorescu

Urc şi cobor în pesimism, optimism speranţă.

Apoi citesc: Popişteanu (despre Ecaterina Oproiu, Eugen Barbu, Dan Frunte lată şi Felicia Antip ) … şi văd ce scrie Corneliu Leu … şi aud despre Adrian Păunescu şi Florin Constantiniu … şi aud şi despre Ion Caraion. Şi iar, iar, plîng după anii trecuţi, după toate speranţele, şi sunt paralizată.

/ Sună Ion de la P.N. şi-mi reîncarcă bateriile.

Europa liberă ( 15 ian.)

/ Actualităţi româneşti: partide, asociaţii, exilul

-/ Viaţa de partide: S-a creat PSD Independent; se organizează AFDP; la Braşov, în FSN, este menţinută vechea nomenclatură;

-/ Eugen Ionescu cu fiica sa vor sosi în România.

-/ Virgil Tănase: " Am încredere în Ion Iliescu! " ( Iliescu nu l-a apărat la Iaşi, în trecut; fusese exclus din UTC şi de la teatru; dar vrea să fie corect. )

-/ Economice: Victor Stănculescu la Ministerul economiei .Îl aşteaptă insomnii. Economia este la pămînt. Economia a fost la dispoziţia PCR. Nu se poate face un inventar serios al economiei: statistici mincinoase; structuri economice bolnave; lipsa unei doctrine constituite privind căile de însănătoşire a economiei socialiste.

/Lumea ex-comunistă

... Perestroika? - un eşec; Praga? - eşec!; Ungaria - în impas!; Iugoslavia? - eşec!

 

Cum să se facă? Alternativa lentă: nov.'89 - perestroika se teme de reacţia străzii; coexistenţă paşnică a ambelor sisteme; consecinţe grave sociale

... În Ungaria, comuniştii nu au avut tăria de a pune de acord conştiinţa cu necesităţile.

... În Polonia, nu au avut curajul din cauza scăderii nivelului de viaţă al clasei muncitoare; abia acum guvernul polonez a scos bisturiul şi face prima operaţie.

... În România, condiţiile economice sunt la cote atît de coborîte, încît nu poate fi întrecută de nimeni. Are o situaţie unică: poate porni imediat la drum, la reforme radicale, cu bisturiul. Dar … cu miniştrii numiţi, ar fi o jale dacă ar fi menţinuţi, ameninţă Revoluţia! Relaţiile cu Occidentul ar putea ajuta. Ar fi necesară o radicală reformă a leului, prin libera lui convertire. "Reformele" socialiste pot sufoca revoluţia! CAER este efectiv o piedică, dacă nu se face rubla convertibilă. Noul ministru are sarcina foarte grea: privatizarea.

¤ 15 ian.'90. luni.

Nota LD: între ISISP- GDS - Europa liberă

/ Merg la Inter şi dau lui N.C.Munteanu "Intervenţia " lui Ion pentru dl Orăscu.

/ Merg la GDS şi vorbesc "cronometrat " ( 1 minut! ) cu Paler şi Stelian Tănase care

 deabia îşi stăpînesc enervarea pentru inoportunitatea pledoariei şi intervenţiei noastre

 pentru un Partid al "Culturii" sau al "Intelectualilor".

/ Merg la ai mei, le citesc Intervenţia şi Liviu mă îndeamnă să mă las de politică, să scriu istorie.

/ Merg la Institut, unde colegii se zbat, dar nu-mi împărtăşesc opiniile;

/ Vorbesc cu Ion şi-i comunic că nu mai merg absolut nicăieri, că m-am săturat de oamenii

de cultură, că vreau să mă liniştesc şi să scriu istorie.

Şi asta dacă… Dacă nu, mă odihnesc, trăiesc...