[Caiet 2: 24 - 27 ianuarie 1990

¤ 24.ian.'90. miercuri .

Notă 1. LD: contacte cu diverse partide: programe?

/ Eu cu mine însămi: paralizant şi inutil. Mă zbat de o lună să contribui cu ceva la victoria şansei nesperate deschise la 21 decembrie 1989. Afară de un imens efort intelectual şi nervos consumat, ( cu telefoane, contacte, discuţii, pledoarii, ciocniri ) deocamdată nu mi-a reuşit nimic. ...bilanţ de eşecuri :

/ Vorbesc la PNŢ ( presă ) cu dl Gabrielescu, cu propunerea mea despre o revistă parlamentară. Nu cunoştea nimic despre "ceremonia" televizată de aseară:

 - Tănărul revoluţionar furibund contra partidelor istorice, cu etichetări proletcultiste;

 - Decretul despre mitinguri - căluş în gură;

 - Protestul PNŢ -PNL-PSD: contra FSN

Schimbăm opinii, ne întrebăm ce să facem; el spune să scriu, să le aduc materiale, că ei la "Dreptatea " ( care va apare pe 30 ian. ), sunt doar 3-4 oameni; duminică vor organiza un miting. Dar li se pun mari greutăţi.

/ Vorbesc la "Mişcarea ecologistă". Clar: merg cu FSN. Au primit legea electorală. Lucrează acum la Declaraţie. Tipul are un limbaj dogmatic, şi proferă etichete injurioase la adresa celor care merg contra Frontului

/ Vorbesc la PND. Şi-a anunţat deja opţiunea: merge cu FSN .TVL anunţă imediat.

/ Mă sună Nevian Tunăreanu: exultă " este fericit! În sfîrşit, FSN a făcut ce trebuia făcut! A devenit optimist. El, care a studiat 1938-1940( cu FRN ), se bucură că formula " Frontului " îi întăreşte pregătirea! "Ciupercile" astea de partide,, vor avea ce meliţa … Fără comentarii. I-aş spune tîmpit, şi gata! Dacă nu aş şti că, mototol cum este, de fapt se aliniază la ce aude prin juru-i. Deci euforia lui este euforia colegilor din institut! Singurul gînd ce-mi stăruie: dacă să mai spun ceva pe la institut, dacă să mă mai bat cu morile de vînt … sau pur şi simplu … să ies imediat la pensie, pentru a-mi căpăta o independenţă individuală.

/ Citesc presa; fac tăieturi; studiez. Remarcabil: art. lui Octavian Paler ( România liberă )

"Iluziile n-au durat decît o lună! " " Au murit în zadar atîţia români? "

Nota 2 LD: Partidul " R", Platforma "R "

/ Ion îmi relatează discuţia cu Băcanu, despre Partidul " R ",care, pînă la un punct, mă atrage, dar mă şi nedumereşte, mă deconcertează. Discutăm.

Să vie dumineca: va fi miting "R", constituirea " R", Platforma " R".

/ Ion a fost şi la GDS unde i se pare că a stîrnit un alt ineteres. În orice caz, i s-a oferit spaţiu la rev. " 22". Are impresia că, prin Paler, şi GDS aşteaptă "R".

 / Ion îmi povesteşte relaţia Băcanu -Iliescu care mie mi se pare fezabilă, iar lui Ion "suspectă "

 / Ion bate la maşină o nouă "Intervenţie", cu privire la intelectuali.

Europa Liberă (24 ian.)

/ Demonstraţie studenţească anticomunistă

 / În Piaţa Victoriei, are loc o nouă demonstraţie a studenţilor nemulţumiţi de FSN.

 Lozincă: "Nu vrem socialism cu faţă umană !"

 Pentru mîine, se pregăteşte o nouă demonstraţie, cu participarea PNL, PNŢ, PSDR

/ Iliescu: FSN - forţa conducătoare; Partidele istorice - un pericol

Ion Iliescu: grupuri interesate au semănat confuzie, zvonuri;

- ar fi fost absurd ca FSN să se abţină în alegeri; FSN nu a luptat pentru eliminarea sau sufocarea altor partide; - Suntem surprinşi de reacţiile la Declaraţia FSN; cică FSN dispune de avantaje! dar alte partide, în trecut, nu le-au avut?!.

- Cum de se pune în discuţie participarea FSN la alegeri?! - singura forţă reală a revoluţiei; care şi-a asumat sarcini deosebit de grele, vitale. Cum să abdice FSN de la răspunderea asumată?!

- Chemarea partidelor istorice şi articolele de presă de a răsturna FSN, sunt un mare pericol! FSN face apel la partide pentru colaborare. Nu am abdicat de la pluralism politic; am admis prelungirea alegerilor; am elaborat legea electorală; Numeroase partide s-au raliat FSN. Am numit la unele ministere oameni din alte partide ( Şora - învăţămînt; Stoicescu - Culte )

- Lista cu 39 candidaţi a FSN - prima listă - era formată din participanţii direcţi la revoluţie; am adăugat alţii; am spus că lista este deschisă; nu trebuie confundată actuala structură FSN cu viitorii candidaţi.

- De ce se reproşează faptul că, în FSN, sunt şi PCR?! De ce? Unii au avut merite în rezistenţă, în dizidenţă, în revoluţie. Dacă în actuala componenţă a altor partide sunt comunişti, de ce să nu fie şi în PCR? Tatăl lui - comunist, ilegalist, persecutat - arestat la 12 ani - a fost ostracizat de PCR, a fost în conflict cu Gheorghiu - Dej. Şi el, a fost preşedinte UASCR; prim-secretar UTC; apoi PCR; dar a fost "îndepărtat" la Timişoara şi Iaşi, deoarece a fost în conflict cu Ceauşescu. Dar el este anti-dictatorial şi nu se teme de judecata nimănui. Să găsim limbaj comun, în slujba salvării naţionale.

./ Silviu Brucan? susţine cu neruşinare meritele lui: a fost redactor-şef la "Scînteia"; preşedintele televiziunii ( şeful lui era Emil Bodnăraş ); are mîinile pătate din ilegalitate şi din vremea dictaturii lui Dej. Oare a suferit atît de mult cum spune, pe vremea lui Ceauşescu? A călătorit în Anglia, SUA, Rusia, pentru a-şi asigura "spatele"; a avut domiciliul forţat, nu puşcărie. Acum o face pe martirul?

¤ 26 ian.'90. vineri.

Nota 1 LD: Ion - GDS – studenţii

/ La Institut, asist la un soi de tentativă de aliniere la "Front", făcută exclusiv pentru a salva " barca". Sunt "frontişti " ( comunişti camuflaţi ) debusolaţi, securizaţi, speriaţi de "furia huliganilor". Scandalul Marcu -Podocea împiedică alegerea unui director "provizoriu". Pleacă cu hîrtii spre FSN şi Ministerul Muncii.

/ Ion este la GDS. S-a întîlnit şi cu cei 3 studenţi care au vorbit aseară la TVL, în numele demonstaraţiei studenţilor anti-FSN. Lipseşte toată ziua de acasă, dă din cînd în cînd telefon, că este în evenimente, să nu ne îngrijorăm.

/ Eu citesc presă, ascult în paralel: radio, Europa liberă, TVL şi scriu pentru informare. Este o zi foarte zbuciumată şi comunicatele sunt contradictorii dar în avalanşă.

Nota 2 LD Manevrele TVR: FSN- singurul miting aprobat!

 / Singura manifestaţie aprobată pentru duminică (28 ian. ), este cea a muncitorilor, în faţa primăriei sect. 1, muncitori care au fost recent vizitaţi de Iliescu şi Petre Roman: Fabrica de confecţii, Uzinele chimice Griviţa, Uzinele de ţevi grele ( Republica? ).

 TVL este f. zeloasă în a da pe post p.d.v. FSN, pentru a atrage " masele muncitoare", să le contrapună pluralismului politic cerut de opoziţie.

Europa liberă (26 ian) .

/ Regele Mihai I

Regele Mihai ( un fel de biografie ):

 - copilul rege; Carol II; Antonescu

 - comuniştii - Petru Groza - greva regală - şantaje-presiuni - abdicarea - plecarea

 - cunoştinţa cu Ana - căsătoria - 5 fete - pilot de încercare - vilă la Geneva

/ Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca:" Teze şi antiteze la Paris":

 - morala - libertatea - democraţia - demnitatea;

 - indiferenţa psihică = complicitate ,eroare, protecţia asasinilor şi a mercenarilor crimei;

 - dascălii copiilor: abdicarea de la menire, fisiune între fiinţă şi conştiinţă, viaţă dublă.

 - Goma - "Mişcarea'77: tăcerile, tăcerile; cu Socrate, după moarte!

 - Revendicările intelectualilor români? - estetice!

- Revoluţia din '89?! Nu micile răfuieli, ci valorizarea fără concesii a conştiinţei.

 - Lipsa neuronilor ruşinii: Barbu, Păunescu, Dodu Bălan;

 - Impostorii de ieri … "conştiinţa colectivă " … "memorie încărcată "

/ Emil Hurezeanu: Frontul Salvării Nomenclaturii:

 ( transmite din Bucureşti )

 - Demonstraţiile din 24 ianuarie… Bucureşti, Timişoara: Paşnice şi anticomuniste.

 - Multe pancarde şi lozinci: "Securiştii la muncă, la canal "; " Nomenclatura, în casele de

 confort 3,4!"

TVRL

¤Tribuna partidelor

/ Partidul Social Democrat ( PSDR )-

Programul a fost pus în discuţie şi a fost adoptat la Congresul din 24 ian.'90.

 Apel la unitate, la luptă pentru adevărata democraţie.

 1. Elaborarea unei noi Constituţii; lege electorală

2.Anularea "rolului conducător" al vreunui partid

3. Interzicerea activităţilor extremiste

4.Separarea puterilor în stat

5.Garantarea libertăţilor individuale şi colective, bazată pe egalitate şi fraternitate;

libertatea de conştiinţă şi de gîndire

6.Alegeri libere: vot universal, egal, direct, secret

7. Legiferarea accesului tuturor partidelor şi asociaţiilor la radio, TV şi presă

8.Desfiinţarea cenzurii a ascultării telefoanelor

9.Depolitizarea armatei

10. Libertatea sindicatelor - negocieri şi contracte colective

11. Întărirea forţei politice a muncitorimii ( participare, autonomie ): legislaţie modernă a muncii săptămîna de lucru de 5 zile, de 48 de ore; dreptul la grevă; restructurarea întregii economii .

12. Interzicerea muncii forţate

13. Legislaţie pentru femei ( deschiderea drepturilor, egalitate )

14. Reinstaurarea libertăţii religioase

15. Abandonarea economiei planificate; stimularea iniţiativelor individuale

16. Economie de piaţă. Rentabilitate. Proprietate de stat (subsol, CFR, Poştă, Apărare ), regim cooperatist sau particular

17. Ţăranii -viaţă demnă: împroprietărirea ţăranilor, diferenţiat, pe regiuni; ajutor dat de stat ( credite, tarife, impozite ); acces la unităţile SMT; marile suprafeţe: cooperative libere, cu voia ţăranilor; păşuni mari ptrzootehnie; piaţă liberă.

18 Comerţul: privatizare; regim de societăţi pe acţiuni; cabinete personale.

19. Impozite progresive şi compensaţii

20.Reorganizarea învăţămîntului: licee, autonomie universitară, promovarea cadrelor prin concurs, burse, specializări doctorate.

21. Viaţa culturală: eliberare de comunism; înlăturarea compromişilor; istorie adevărată.

 22. Anticomunism, antisecurism, antinomenclaturism

/ Partidul Socialist - Democratic Român

 ...Nu are nimic comun cu PSDR vechi;

...apără şi sprijină FSN;

... refuză " tropăitul" în campanie electorală;

... să nu fie confundaţi cu PSD!

 Europa Liberă

/ Dumitru Mazilu: demisia din funcţia de vice-preşed. FSN

Constată metode şi practici staliniste; presă dirijată. El a stat 2 ani în arest la domiciliu, apoi a fost închis la penitenciar ... Revine cu demisia: convins că revoluţia nu va fi lăsată să fie confiscată; este alături de tineri; a fost ţinta unor critici a vrut să dea explicaţii: jurnalistul a fost concediat!

- Partidul Socialist - Democratic Român - Nu are nimic comun cu PSDR vechi; apără şi sprijină FSN; refuză " tropăitul" în campanie electorală; să nu fie confundaţi cu PSD!

/Traian Ungureanu: Manifestaţie anti-FSN la TVR

( din Bucureşti ): discuţie cu un tînăr ( din cei 4 ) manifestanţi la demonstraţia antifesenistă de la TVL:

 FSN să iasă din echivoc !; guvernare mixtă, guvern de coaliţie: FSN şi alte partide;

 FSN vrea să acopere nomenclatura comunistă; Iliescu a produs consternare cu autobiografia sa ( revoluţionar la 12 ani; comunismul lui; arestarea ptr activit. lui tatăsau )

 Comparaţia cu " Solidarnoşci" nu ţine!

Aurel Dragoş Munteanu: a aservit TVLR-ul FSN -ului; a dat manifestaţia cu focalizarea

 pe ţigani … ceea ce este o mistificare! Tinerii sunt indignaţi de identificarea lor cu " huligani"; sunt indignaţi şi jigniţi de Brucan şi alţi fesenişti; sunt derutaţi, consternaţi, de "schimbarea la faţă " a FSN cu modelul unui "socialism luminat" de tip perestroikă!

/ Orăscu-Penişoară :mentalitatea totalitară a lui Iliescu

 ...Declaraţiile lui Iliescu vădesc o mentalitate totalitară;

...cei din FSN sunt marxişti şi ei trebuie să urmeze un curs de cultură politică;

...FSN, Iliescu, Brucan, Roman - trăiesc într-o lume proprie, străină de sistemul democratic parlamentar; ei au formulări despre " umanism comunist"! ;

... alternativa partidelor nu este " haos" ( cum susţine Iliescu ), ci democraţie pluralistă, constructivă.

/Monica Lovinescu: vidul politic

...Vid politic şi paralizie intelectuală;

... se datorează lichidării politicienilor în cei 43 de ani de totalitarism.

... Supravieţuitorii, sigur, sunt slăbiţi. Ivirea partidelor opozante va fi dificilă.

 TVRL( 26 ian)

/ Demisia lui Mazilu din vice FSN,

Anunţ, fără motivare sau comentariu .

/ Ion Iliescu – vizită la "Republica"

Spune muncitorilor: " Să nu ne lăsaţi! Să nu-i lăsaţi să strice revoluţia! Este o perioadă grea.

 Să punem mîna la muncă, să muncim! Nu credeţi în cei ce au mîncat icre cu …! "

- Voce: "Ce faceţi cu securiştii? I-aţi băgat în armată! "

...TVL întrerupe transmisia.

/Anunţuri: mitinguri autorizate pentru 28 ian.

 a) Crainic: " Nu avem Declaraţia PNŢ de la manifestaţia programată duminică

 ( Rosetti-Ana Ipătescu - Piaţa Victoriei );

Primăria Bucureşti comunică: " nu se poate aproba mitingul solicitat de dvs, deoarece contravine art. 4 din Decretul lege … SS, primar dr.Dan Predescu "

b ) Cererea unor muncitori care solicită autorizare unei adunări publice la Primăria sector 1,

 cu respectarea Decretului -lege: Răspunsul primăriei: aviz favorabil, ss Dan Predescu .

c) Un ex pozitiv: mitingul studenţilor din 21 ian.: organizat, disciplinat, cu garantarea ordinii

 şi liniştii publice. A fost autorizat.

/ Informaţii :proces CPEx; operele lui Ceauşescu

 - Mîine, ora 14, - procesul Manea Mănescu, Dincă, Bobu, Postelnicu; duminică, ora 22, -reluarea procesului. ( cca 200 de ziarişti acreditaţi )

 - Reportaj cu "Operele " lui Ceauşescu: muncitori dezgustaţi le filuesc; se arată un loc unde ele se rup.

- "Asoc. vînătorilor " a retras titlul de " mare vînător" acordat de N. Ceauşescu.

Europa liberă ( 26 ian.)

/ Monica Lovinescu: Renaşterea prin Memorie

Să nu uităm, să nu uităm! Fantoma lui Maniu, Gh. Brătianu, cei schingiuţi, imensa colonie

penitenciară: 60.000 de morţi! Dar suferinţa a fost şi mai mare.

Să ne referim la toţi cei căzuţi sub terorismul comunist din 1944-1989.

/ Mircea Răceanu: FSN, Iliescu

 De ce FSN a impus interdicţia ca partidele politice să fie ajutate din străinătate? Iliescu enumeră funcţiile lui, dar pe unele le omite: secretar cu propaganda ( 1971), supleant în C.P.Ex, membru al CC al PCR, prim-secretar PCR la Iaşi şi Timişoara. FSN, prin oamenii săi, este " competent " în acapararea puterii; acum, fac un mare rău României; este un evident recul.

/ Octavian Paller: scrisoarea din R.L.

Se citeşte scrisoarea lui din " România liberă " ( vezi la presă )

TVRL( 26 ian)

¤Tribuna partidelor

/Declaraţii PNŢc.d.

Prezintă Ion Puiu, Eftenie Pop, prof.Gabr.Ţepelea

- Ion Puiu ( vicepreşed. )

 FSN vrea să introducă un regim totalitar, de tip marxist .Iată 4 exemple:

 - Confuzia dintre guvern şi partid ( ca pe vremea lui Ceauşescu ); partidul cu prerogative guvernamentale, discriminînd celelate partide.

 - Pentru ţărani, camuflarea adevărului cu "proprietatea mare" ( prezentate avantajele ); Această afirmaţie ne obligă să declarăm că PNŢ prevede:restituirea pămîntului furat ţăranilor, pe veşnicie, cu drept de moştenire

 - Fabrici conduse de "comitete FSN", deci dublarea conducerilor ;

 - În problema libertăţilor, vădită încercare a FSN de a mistifica, ofensînd bunul simţ al poporului. PNŢ recomandă FSN-ului:

 1. Revenirea la atitudinea înţeleaptă iniţială: forţă neutră, care să asigure alegeri libere.

 2. Demisia ( dacă vrea să aibă statut de partid )

 3. Abţinerea de la acte iresponsabile.

- Eftenie Pop ( vicepreşed. ):

- FSN tratează democraţia ca în sistemele totalitare:

 - spune că democraţia este " depăşită ", că nici în SUA nu au rost cele două partide .

 - propune un "nou model " de democraţie ( nici ca în trecut, nici imitat ) ajungînd la " democraţia comunistă "

 - încalcă propriul Program, propriul Decret de la înfiinţare. Deci este ilegal.

 - mistifică toate conceptele, inclusiv cel de "unitate".

 - se compară cu "Solidaritatea " poloneză, cu Forum-ul maghiar, omiţînd să spună că acestea s-au manifestat ca opozante anticomuniste, înainte de căderea comunismului

 - face capital politic din dizidenţă. Dar dictatura comunistă este din 1945, nu din 1965 Fără a minimaliza dizidenţa Doinei Cornea şi a altor persoane, rezistenţa anticomunistă a fost mult mai grea şi prelungită.

Declaraţie pentru minorităţi: Avem o şansă unică în istorie. Români şi unguri, să fim demni de aceasta. Dreptatea minorităţilor se va rezolva de guvernele legitime. Orice privilegii obţinute acum ( prin abuz sau presiune ), vor fi anulate. Suntem un popor tolerant, de omenie dar… România este stat naţional unitar.

Apel către tineret: să facem corp comun contra FSN; mobilizare la mitingul de duminică.

- Gabriel Ţepelea

Răspunde la întrebările puse de tineret privind programele de partid:

 ...Toate partidele pleacă de la o realitate crudă, încă necunoscută prin statistici, pentru care trebuie timp. Ne diferenţiază de celelate, cei 300.000 de persecutaţi în 1946;nu începem, ci continuăm o luptă de peste 100 de ani .

 ... "Autonomie locală " - nu înseamnă "autonomie provincială ";

 ... FSN nu poate guverna numai el, fără celelate partide.

 ...Parlamentul va face legile organice, gîndite, studiate, aprobate.

Interpretarea democraţiei nu trebuie făcută cu demagogie

PNŢ deschide larg porţile tineretului .

Europa Liberă ( 26 ian)

/ Miting Pţa Victoriei: studenţi + GDS

- Ora 21: Bucureşti. În Piaţa Victoriei, se desfăşoară o manifestaţie.

Cîteva sute de persoane cer libertatea mijloacelor de informaţie.

Printre participanţii studenţi, cîteva personalităţi marcante de la G.D. S.

Notă LD TVRL: film artistic …

 LD: Ion este acolo. De ce-mi bate inima? de ce? Am o frică pe care nu o pot reprima.

 Ar trebui să fiu acolo, cu ei. Am rămas să urmăresc trnsmisiunile

/ Ioana Măgură-Bernard - Şerban Orăscu

- ora 21, 30: "ABC-ul democraţiei ":

 a ) Democraţie = regim politic în care toate straturile sociale se bucură de libertăţi şi garanţii

 cu drept de asociere şi conştiinţă.

 b ) Pluralism = mai multe păreri în acelaşi partid, dar, mai ales, în sistemul de partide pluralitate de partide= plutralitate de idei. Ele asigură esenţa democraţiei .Ceauşescu, ( acum Brucan! ), vrea pluralism doar în partid!

 c ) Partidul = este o necesitate în regimul democrat; el dă reprezentanţii în parlament;

Partidul reprezintă, prin delegaţie, acest reprezentant .

 Partidele au rolul de a cerceta doleanţele cetăţenilor şi concepţiile reprezentanţilor.

Fărîmiţarea opiniei publice, pulverizarea partidelor, este un dezavantaj. Ea poate fi însă corijată, cu prevederea în lege ca un anume partid are nevoie de 5 % din voturi pentru a putea intra în Parlament.

... Dl Brucan vorbea de repulsia românilor nu numai pentru PCR, ci pentru orice partid!

Aceasta este o greşeală! Este o reacţie emoţională. Este foarte greşit dacă cetăţenii sunt

 pasivi. Cine este pasiv, poate acorda votul întîmplător, fără să ştie pe cine.

Principala şansă a democraţiei în România o dă existenţa pluralismului.

/ Manifestaţia din P-ţa Victoriei

- Ora 22.

….Continuă manifestaţia din Piaţa Victoriei ( studenţi şi pers. din GDS )

care cer spaţiu TV pentru a-şi explica poziţiile faţă de FSN.

… Mişcarea Ecologistă protestează contra Decretului FSN privind desfăşurarea

manifestaţiilor în parcuri, deoarece se deteriorează parcurile …

/ Gelu Ionescu: Uniunile de creaţie

ora 22, 20.

Din presă rezultă că uniunile ( Muzică, Arhitectură, Cinema, Scriitori ) sunt preocupate de propria organizare.

Dorinţa de a se întoarce la propria meserie. Este prea devreme! Eroarea de a te cantona la profesie se răzbună! Vigilenţa politică trebuie continuată.

 Consil Scriitorilor provizoriu, pregăteşte Congresul, statutul, viitorul Uniunii. Asta nu înseamnă că scriit. trebuie să stea în espectativă. Ar trebui să fie activi politic …ţara are nevoie de oameni curaţi, competenţi, implicaţi politic în democraţie. Nu este moral să stai deoparte acum. Ar trebui să-şi facă datoria de cetăţeni.

/ Nic. Penişoară: FSN

Inventează tot felul de explicaţii care încalcă separarea puterilor;

Puterea juridică nu şi-a intrat în rol. FSN neagă rolul partidelor. El se asimilează cu rămăşiţele PCR, chiar dacă se numeşte "mişcare". Debutînd ca forţă de tranziţie, acum cere legitimitate! Orice scriitor, artist, cetăţean ar trebui să cadă pe gînduri …la declaraţia lui Iliescu privind anacronismul partidelor!

/ Şerban Orăscu: demisia lui Mazilu

Citeşte demisia lui Mazilu şi o comentează .

...După Doina Conea, demisionează Mazilu. Aceste gesturi sunt grave şi semnificative.

 FSN capătă caracter " unitar", " monolitic ", cu aspect de partid, chiar dacă a dat unele ministere "dexerităţi" la opoziţie.

... Cum îşi permite FSN să declare că vrea să construiască democraţia sec. XX-XXI?!

... FSN, Iliescu, Brucan îşi dau arama pe faţă! Dacă se fac alegeri în mai, sub conducerea FSN, există riscul ca FSN va deveni partid totalitar, chiar dacă puţin diferit de PCR .

FSN reproşează partidelor istorice că vor să instaureze dictatura!

Această mistificare este îngrijorătoare.

Actualii conducători ai FSN nu sunt conştienţi de eşecul planetar al Comunismului!

 TVRL.( 26 ian)

/ Decret – lege represiv :ordinea publică

Ora 24.

...Se pedepseşte cu închisoarea insulta contra militarilor, miliţiei, autorităţilor;

... lovirea militarilor - 2-7 ani; a judecătorilor - 2-7 ani ;

...persoanele care se manifestă violent, sunt judecate în procedură de urgenţă.

/ Iliescu, Roman: întâlniri şi propagandă

/ Iliescu s-a întîlnit cu PSD ( altul decît PSDR ), care anunţă candidatul lor la preşedinţie: Ion Iliescu. Tot azi şi Cunescu l-a cunoscut pe Iliescu, căruia I-a cerut explicaţii.

/ Iliescu şi Roman s-au întîlit cu reprezentanţi ai oamenilor muncii ( F-ca de confecţii, Griviţa, fca de … ): ei sunt contra manifestaţiilor care tulbură liniştea. Oamenii să se gîndească la muncă, nu la mitinguri! Sunt bucuroşi de hotărîrile FSN. Vor susţine platforma -program a FSN.

/ "Ţărănimea liberă " din România ( fostul UNCAP ) îşi anunţă adeziunea la FSN

Notă LD: mitingul din P-ţa Victoriei ( 26 ian)

Ora 1,30. Ion vine după miezul nopţii şi ne povesteşte evenimentele la care a participat .

 a ) A cunoscut pe acei studenţi minunaţi care, de cîteva zile, fac manifestaţiile în Piaţa Victoriei. Vor să fie "Grup de opinie publică ", în afara partidelor, în afara obligaţiilor faţă de cineva.

 b) A mers la " Grupul pentru Dialog Social" care era în şedinţă -dezbatere:

 Liiceanu, Pippidi, dna Celac, Emil Hurezeanu ( Eur. Liberă ) etc etc. El nu-i cunoaştea.

 A încercat să le explice ce vrea. A aşteptat. Apoi a intrat intempestiv la ei în şedinţă şi,

ajutat de încă un ing. matemat., le-a spus imperativ că poporul are nevoie de ei ;

 că tineretul studenţesc are nevoie de ei, etc etc …

 c ) După cca 30 minute, cele 40 de "personalităţi " … au mers în Piaţa Victoriei,

şi s-au alăturat manifestaţiei studenţeşti.

 d) În Pţa Victoriei, erau cca 300 studenţi, care au încercat ca o delegaţie a lor să fie

primită la FSN. Refuzaţi.

 e ) Au mers la TVL. Rîndurile au sporit. Erau cca 1500-2000.

 Acolo, Gabriel Liiceanu a cerut să fie pus în transmisie directă 1 minut. A fost refuzat!

Cca o oră au scandat " Jos Dragoş Munteanu! " " FSN minte!"

Armata şi poliţia priveau la ei.

Totul f. civilizat, sobru, cu lumînări şi ordine, cu rugăciuni,.cu hotărîre.

 f ) Au mers apoi la Intercontinental, cu staţionări şi rugăciuni la locurile de reculegere

( Pţa Romană P-ţa Universităţii ); li s-au alăturat multe persoane. Doamne, muncitori, bărbaţi. Ferestre deschise cu încurajări, dar şi borcane aruncate peste ei.

La Inter, erau deja cca 3000 şi mulţi reporteri străini. cu aparate tele şi video.

La 24 şi ceva, s-au risipit. Convocare pe mîine, tot în Piaţa Victoriei .

¤ 27 ian.'90. sîmbătă.

Nota LD: Ion transmite la Eur.Lib. mitingul din 26 ian

/ Stau acasă, privesc -notez, paralel, TVL şi Europa liberă ;

/Dau cîteva telefoane( Ex. Colegul de la radio, V.A. mă descumpăneşte :"frontist" înverşunat, îmi înşiră toate

bazaconiile despre viaţa politică pe care FSN le vehicuilează..)

/ Ion este în oraş, în stradă, nu ştiu pe unde.

( Abia seara voi afla că a transmis relatarea despre manifestaţia din 26 la "Europa liberă" ( cu Hurezeanu ).

Înainte de a pleca spre Piatra, Ion vorbeşte cu Rebenciuc şi Ovidiu Moldovan, care par a avea aceleaşi simpatii, aceleaşi îngrijorări, aceleaşi preocupări …. dar nici ei nu ştiau ce s-a întîmplat în ultimele 24 de ore, preocupaţi de activităţile lor artistice. Moldovan îi relatează de o delegaţie de ardeleni care a venit la el, cu relatări sinistre de ceea ce se întîmplă în Ardeal.

 TVRL.

/ Iliescu, Roman: declaraţii

27 ian. Ora 11.

Dl Ion Iliescu şi Petre Rom s-au întîlnit cu Radu Cîmpeanu, Corneliu Coposu şi Sergiu Cunescu, pentru a evita o confruntare violentă care ar duce la destabilizare

"Aşteptăm ca partidele să se ţină de cuvînt."

...A fost un dialog constructiv; vom găsi metode ca să participe la guvernare şi alte partide; se vor include reprezentanţi ai partidelor în FSN, în guvern, la ministere. Aceasta a fost prima întîlnire. Pe viitor, întîlniri bisăptămînale; dialogul şi consultările vor continua.

...S-au adus critici severe legii electotrale: se va conlucra constructiv, ca să fie convenabilă tuturor. ...Parlamentul ce se va alege va fi o adunare constituantă.

... Pînă la 1 febr. se vor rezolva problemele legate de sprijinul material ( sedii, subvenţionare, mijloace de transport pentru campania electorală )

...Va fi un Birou de contact cu partidele pentru rezolvarea problemelor lor; dialogul va continua; vor fi negocieri succesive, pentru a realiza consens pe marile probleme;

...Partidele trebuie să abordeze problemele cu luciditate; să se evite confruntările violente, demonstraţiile de stradă; "Noi reprezentăm poporul. Nu în piaţa Bucureştiului se duc luptele politice

Alegerile vor stabili legitimităţile."

/ Apelul PNŢ, PNL, PSDR: la miting

 Ora 11,20

...PNŢ, PNL, PSD: cheamă poporul la demonstraţia de mîine;

... Hotărîrea Primăriei ( pentru interzicerea mitingului ) este ilegală;

...Decretul cu trimiterea în parcuri -este o bătaie de joc;

Manifestaţia se va desfăşura în ordine şi disciplină; Fără violenţe!

/ Ludovic Demeny. deziderate maghiare

Istoricul Ludovic Demeniy despre democraţia de tip francez, cu calităţile şi defectele ei:

 - independenţa economică - numai ea poate asigura independenţa reală, civică şi politică.

 - aparatul de stat ( armată, jandarmerie, poliţie, funcţionari ) au rolil lor, dar nu garantează

 libertăţile individuale. În sec. XX se pun bazele unei democraţii care să asigure şi libertăţile

 individuale şi cele colective. Acum acest tip de democraţie, marchează sfîrşitul unei epoci

 - Încotro ne îndreptăm acum? Ce este Helsinski? Ce s-a hotărît la Viena?

 Există această dilemă între drepturile colective şi cele individuale .

 - În timpul dictaturii ceauşiste, asigurarea drepturilor colective a fost tabu.

 - Drepturile colective pentru minorităţi presupun: participarea la legislaţie; şcoli şi

 cultură proprie; continuitatea evoluţiei istorice specifice.

 - Toate în respectul suveranităţii şi independenţei României.

/ Răscoala de la Braşov –(15 nov.1987 ) preludiu revoluţiei

 - Sunt foarte impresionaţi de Revoluţie! S-au întors înapoi la Braşov.

 Acum sunt animaţi de gîndul muncii şi de participarea la viaţa politică.

 - S-au întors la vechiul loc de muncă - f-ca de autocamioane - cei atunci reprimaţi ( lăcătuşi,

 electricieni, muncitori, care primiseră condamnări cu închisoarea ).

 - Povestesc cum a fost atunci; ce I-a determinat să facă demonstraţia; cca 1000 de

 persoane care au mers la director - li s-au adăugat şi alţi braşoveni şi, strigînd lozinci

 " Jos Ceauşescu! " " Jos dictatura!" " Vrem căldură!" şi cîntînd "Deşteaptă-te române!"

 - Au ajuns la Consiliul popular - au pătruns în sediu. Primarul şi 2 tipi ( vulgari,

 violenţi ).

 - Au fost arestaţi şi duşi la Bucureşti. Anchetă de noapte .Bătuţi, torturaţi 14 zile;

 siliţi la angajamente; I-au dus şi risipit prin toată ţara. Securitatea din Bucureşti a

 pregătit procesul.

 - Procesul s-a desfăşurat la Clubul de la autocamioane: 61 de inculpaţi. Le-a dat de

 mîncare şi le-a spus să nu spună nimic. Procesul a durat o oră şi jumătate.

 Acuzaţia: ultraj contra bunelor moravuri, huliganism, încălcarea regulamentului la locul de

 muncă. Procesul a fost o înscenare odioasă, valabilă pentru toţi cei judecaţi; totul a fost

 răstălmăcit, falsificat, contrafăcut. Tribunalul din Braşov nu le-a dat Hotărîrea de

 condamnare, şi n-au putut face recurs. Familiile au fost terorizate. Poveştile lor sunt

 zguduitoare.

 - Apoi au fost obligaţi să-şi facă lichidarea, şi-au pierdut toate drepturile şi au fost

 dispersaţi prin toată ţara; li s-a făcut buletin de ident. forţat ;au fost bine primiţi pe

 unde au fost; veneau deseori acasă, la familie.

/ Nava prezidenţială nr. 2 a cuplului Ceauşescu.

 - Nava avea 90 m. lungime şi nu a putut intra pe Canal! Nimeni nu ştie suma .Ca la toate bogăţiile lui Ceauşescu, nu sunt acte.

 - S-a făcut cu ea o singură călătorie! Sunt prezentate apartamentele ( însoţite de comentarii ): "Doamna nr.1 " a ţării, se pare că şi-a început "cariera" vînzînd "bomboane agricole" la Găeşti; acum are un dormitor "roz" … cu tablouri de Tr,Brădean; Ceauşescu Goering, seamănă la apetitul pentru tablouri; sufrageria intimă a celor doi;

 - Sectorul destinat şefilor de stat ( n-a călcat nimeni încă acolo! ): sufragerie de 200m.pătraţi - cea mai mare sufragerie în incinta unui vas ( nota 10 constructorilor Olteniţei! ); masă de şah, table; perete mobil italian ( care înjumătăţeşte sufrageria ); Baie meschină ( nu ca a cuplului! )

 - Cazarma marinarilor: claie peste grămadă ( controlat ficare marinar + gorila )

 La cel dintîi drum, marinarii au fost debarcaţi, rămînînd doar Ceauşeştii şi securiştii .

 -Comanda navei:aparataj norvegian f sofisticat; radio-locatoare englezeşti; radio-telefon englezesc; avertizator ptr avarii - suedez; Creier electronic ( de legătură cu toată ţara ) - fabricaţie americană. La comandă, marinari + ofiţeri de securitate.

/ Dir. Ştrempel: Biblioteca Academiei Române

 - Etatizarea Academiei; catalog de eliminare a cărţilor care " ameninţau interesele comuniste"; 40 de ani de cărţi interzise: istorie, filozofie, logică; toate cărţile lui ( sau despre ) Maniu, Gh. Brătianu, Cioran, Jaspers, Camus etc.; cărţi în l. străine; cărţi cu conţinut religios; pierderi imense!

-Reporter: s-a opus vreodată colectivul Bibliotecii?

-Ştrempel: Nu. Ar fi fost zadarnic. Am îngăduit accesul la unele cărţi, cu excepţia celor de extremă dreapta, care şi azi trebuie selectate şi văzute.

-Reporter: Nu cred că e bine să fie cărţi "interzise"! Psihologic, interesul creşte pentru ele.

/Paul Cernovodeanu: de la -rezistenţa la revoluţia românească

 (P.C. a fost şeful de cabinet al lui Brătianu; are 68 de ani; )

 - A făcut 15 ani de detenţie şi a stat 13 ani în exil. Ca istoric, a vorbit numai de istorie. A scris, pentru că toţi ne considerau "laşi "; el a scris despre rezistenţa din România! Şi de mult şi acum. "Rezistenţa", supravieţuitorii, sunt acum oameni în vîrstă.

 - Se aştepta la revoluţie şi în România, dar nu-şi închipuia că va fi aşa de rapid! Au fost impresionaţi. Victoria a adus-o tineretul .Bat clopotele în Bucureşti:

- Revoluţia din România este ceva unic în istoria universală.

 - PCR a fost impus de trupele sovietice; PCR s-a pus singur în afara legii. Nu trebuie interzis! Ar fi antidemocratic.

 -FSN ?: În el sunt foşti colaboratori ai lui Ceauşescu!

Sigur, trebuie timp, dar nu se paote înlocui dintr-o dată sistemul.

 - A fost coleg cu MSRegele Mihai - şef de promoţie. A dat doctoratul la Sorbona.

A rămas fidel Regelui. Este monarhist. Decît alegeri din 4 în 4 ani pentru preşedinte, mai bine monarhie constituţională pe viaţă. Este un element de echilibru, de constanţă .Monarhul nostru nu este " pămîntean", dar strămoşii noştri au vrut, pentru a lichida zavistia dintre familiile domnitoare, să aducă dinastie străină. Carol I a adus independenţa; Ferdinand -este Intregitorul; Carol II- dictatura regală .

- Mihai I - rege constituţional, dar fără să poată domni cu adevărat: dictatura lui Antonescu nu a fost constituţională ('40-'44 ) - Insurecţia ( 1944 ) - greva regală ( 1945 ) - falsificarea alegerilor

 ( '46 ) - abdicarea ( '47 ). Abdicarea lui a fost un act de şantaj; a fost ameninţat cu decimarea politicienilor, a armatei, fiind posibil un război civil. Abdicarea lui este nulă.

- Reporter: Cum priviţi revenirea monarhiei?

- Cernovodeanu: România este singura ţară în care nu s-a ţinut referendum pentru Republică, deoarece ruşii ştiau că R.Mihai I este iubit.

- Viitorul?: În Spania a revenit Regele Juan Carlos!

/ Banu Rădulescu:revista "Memoria"

 - Puşcăriile şi suferinţele celor închişi, persecutaţi, timp de 45 de ani.

 Propune editarea revistei "Memoria". Vorbeşte despre închisoarea de la Piteşti.

/ Iliescu -întîlnirea cu studenţii

27 ian. ora 18

 Grup de studenţi explică telespectatorilor cum a fost întîlnirea cu Ion Iliescu;

 monologul lui Iliescu care i-a trimis la "învăţat", nu la "politică"; care a răspuns numai la întrebările ce i-au convenit.

 - Studenţii: acuză TVR că nu dă decît activitatea FSN şi nu dă despre celelalte partide:

-Cer: demisia lui Aurel Dragoş -Munteanu

 - Cer: demisia FSN; respectarea programului iniţial; guvern provizoriu cu toate partidele; anularea decretului care limitează manifestaţiile ;anularea decretului cu pedepsele represive ( dacă este implicată armata şi miliţia ).

 - Hotărîrea lor de a nu renunţa la luptă pînă la capăt; lozincile mobilizatoare:

"FSN= PCR " "Nu suntem cu Frontul " "FSN ne-a minţit, noi am revent! "

 " Nu vrem perestroika!" "N-am murit pentru salam !"

NotăLD: ştirileTVR - încîlcite, lacunare, manipulante

 ora 19,30 şi după:

/ "Procesul celor 4"

/ interviu cu mama eroului Bogdan Şerban ( care a fost omorît de terorişti )

/ masă rotundă PNŢ- FSN: se arată o masă goală şi se spune că PNŢ şi-a prezentat rezervele şi s-a retras

/ Declaraţia - protest a doi tineri contra partidelor şi a PNŢ: ce tradiţie are acest partid?!

Ce să facem cu Regele?! De ce n-au stat cu noi?! Avem nevoie de moşieri?!

 Ei sunt trădători! FSN este organizaţie de masă, avem nevoie de el!

 

Europa Liberă ( 27 ian.)

/ Actualitatea românească

 Declaraţia Doinei Cornea - anti FSN; Laszlo Tekeş a dezminţit că s-a retras din FSN;

...de la ora 12, s-a desfăşurat o demonstraţie populară anti-FSN ( neaprobată de Primărie )

/ Gabriel Mărculescu:

I se citeşte art. din "România liberă " ( vezi presă )

/ Mircea Iorgulescu: Cine l-a susţinut pe Ceauşescu?

După cum se vede, mai nimeni! Vorba aceea " Puţini am fost, mulţi am rămas!" Pare paradoxal, deoarece pe cît creştea opresiunea, sporea supunerea. Această dedublare, nu are nici o scuză. Mulţi au făcut lucruri grave, fiecare fiind "victimă" şi "călău" .Aceşti monştri sunt născuţi de sistemul comunist.

Trecerea de la "cel mai iubit " la…"tiranul nemilos" este elocventă.

/Nic. Penişoară: FSN ca PCR în anii 1944-1948

 FSN şi-a început ofensiva spre putere; declaraţii dubioase: Iliescu, Brucan. Ei fac declaraţii neloiale faţă de partidele istorice. Fervoarea de acum n-ar trebui să păţească la fel ca în '45-'48! Ne aflăm în plin flux de eliberare de sub jugul comunist.

/N.C.Munteanu - Mihai Chiţac (interviu )

Răspunsurile ministrului de Interne:

 - a salutat prezenţa Europei libere şi este încîntat de ea; Dvs aţi insuflat poporului român încredere; Soţia mea vă ascultă; Avem nevoie de oameni liberi şi curajoşi; suntem la început de libertate.

 - Biografie: n. la Suharău ( Botoşani ); liceu Dorohoi; şcoala de ofiţeri ( 1949 ) prof.de fizică şi chimie nucleară; comandand la "trupele chimice" ( 1968 ); doctorat în ştiinţă şi arme nucleare chimice )

 - Revoluţia l-a găsit comandant al oraşului Bucureşti; cînd a auzit că dictatorul a fugit, într-o oră a ajuns la TVR, cu Petre Roman şi Voinea, cerînd trupelor să apere revoluţia.

 - Securitatea ( cca 10.000 ) a trecut la Apărarea Naţională .

 Vinovaţii să fie arestaţi, judecaţi, pedepsiţi.

 Întreaga reţea de ascultare a fost deconectată.

 - Ministerul de Interne: are 3 compartimente:

 a) Poliţie ( 41 poliţii ); şcoala de subofiţeri;

 b) Stat Major - elemente de organizare - arhive; cadre; efective.

 c ) Evidenţa populaţiei, direcţia penitenciarelor ş.a.

Mai avem probleme; vrem să îmbunătăţim regimul puşcăriilor; ne preocupă relaţia poliţist-cetăţean; vrem poliţie nouă, elevată, inspirată din ţările civilizate; aşteaptă un reprezentant al " Europei libere"

; vă aşteptam d-le Munteanu! Aţi alinat multe suflete. Aşteptăm pe toţi cei ce au plecat .

 România a pierdut viaţa frumoasă din 1945.

 - Am fost în PCR. Era singurul partid. Carnetul meu l-am ars în 24 decembrie.

... Un singur partid nu poate da democraţie. Democraţia autentică = pluripartidism .

 Fiecare partid să fie liber să activeze. Democraţia să se dezvolte normal.

Omul să simtă libertatea. Noi vom interveni numai acolo unde este dezordine.

/ Emil Hurezeanu: abaterile FSN de la democraţie

 Transmite din hotel Bucureşti, unde s-a instalat Centrul internaţional de presă

 a). Propunerile Delegaţiei de 18 persoane ( 6 studenţi + 6 ing. + 6 muncitori )

din 24 decembrie 1989 către Ion Iliescu:

 - FSN să nu participe ca partid în alegeri ;

 - FSN să risipească echivocurile;

 - Guvern provizoriu; Parlament pluripartidist;

 - Libertatea şi accesul la informaţii;

 - Procese pentru judecarea celor vinovaţi;

 - TVL - program egal de propagandă pentru toţi;

 Iliescu a promis atunci că va răspunde, dar a omis să mai răspundă la cele de mai sus.

 b) Programul s-a menţinut şi la demonstraţiile din ultimele zile .

 Dă cuvîntul unor participanţi la mitingul de aseară ( 26 ianuarie ):

/Ioan Roşca:manifestaţia din 26 ianuarie

...A participat la şedinţa de la GDS: FSN încearcă să atragă "masele populare", prezentînd deformat mitingurile studenţilor şi tineretului .

... Grupul pentru Dialog Social a apărut în Piaţa Victoriei şi a văzut ce vrea tineretul.

...Televiziunea nu l-a primit pe dl Liiceanu .

... Lozincile strigate: "FSN = PCR! " "Nu suntem huligani!" "Astăzi Capitala, mîine toată ţara!" Mulţi români n-au căzut în capcana întinsă de FSN .

 Azi şi zi de zi, demonstraţiile vor continua.

...Tineretul va fi alături la chemarea PNŢ şi PNL la mitingul de mîine.

...Decretul dat de FSN cu ameninţarea la închisoare ( 2-7 ani! ), pentru atingerea militarilor

 sau poliţiştilor îl considerăm îndreptat contra manifestaţiilor tineretului.

 ( vezi textul integral la Ion )

Notă LD: Ion între Bucureşti şi Piatra .

/ Ion este în Bucureşti, în stradă, nu ştiu pe unde. Abia noaptea voi afla… că a transmis

 relatare despre manifestaţia din 26 la "Europa liberă" ( cu Hurezeanu ).

/ Înainte de a pleca spre Piatra, Ion vorbeşte cu Rebenciuc şi Ovidiu Moldovan, care par

a avea aceleaşi simpatii, aceleaşi îngrijorări, aceleaşi preocupări ….

 dar nici ei nu ştiau ce s-a întîmplat în ultimele 24 de ore, preocupaţi de activităţile lor

artistice. Moldovan îi relatează de o delegaţie de ardeleni care a venit la el,

cu relatări sinistre de ceea ce se întîmplă în Ardeal.