[ Caiet 2: 3 - 8 februarie 1990 ]

¤ 3 februarie '90. sîmbătă

Notă 1. LD: meditaţie şi contribuţie la Alternativa'90

 ( scris retro ' după două zile )

 / Am lucrat pe nişte foi, am lucrat cu gîndul, cu vorba, discuţii cu persoane

 pe care nici nu ştiu cum le cheamă, şi, bine-nţeles, nici nu am putut nota coerent .

 Este foarte greu să surprind acum, în scris, ce se întîmplă cu noi de … miercuri pînă azi

 / Continuă discuţia la GDS. Alin Teodorescu: aceste discuţii nu trebuie duse la grămadă, în colectiv; trebuie făcute documentele, studiate şi dezbătute.

Notă 2 LD: Aşa se naşte "Alternativa'90"

/ Ion: a fost mereu pe la GDS, întîlnindu-se cu Alin Teodorescu, Stelian Tănase,

 cu Băcanu, cu Ovidiu Moldovanu şi mulţi, mulţi alţii.

 Mereu şi mereu pentru crearea unui Partidul Intelectualilor.

Diverşi se arată receptivi mai mult la ideile lui Ion, dar dorindu-l cooptat la gruparea

 lor sau … la ceva ce urmează să se facă:

Băcanu vrea acel P. Republican; studenţii vor " Forum " şi manifestaţii, nu partid;

de la GDS, se pare, vor partid, dar … nu cu ei!

Seara, telefoane lămuritoare; hotărăsc ca joi să se întîlnească la GDS să hotărască

ce anume se poate face. Discutăm, ne frămîntăm şi hotărîm să convingem

 de necesitatea creerii unui partid.

/ Merg la GDS, ajung pe la 11, vorbim încrucişat cu tot felul de tineri, care sunt

 categoric contra organizării "politice" şi pentru organizare "apolitică "

/ Pe la 12-13, vine de acasă Ion, cu:

 I. Platformă -program .la care a muncit iar toată noaptea / zi;

 II. Eu am listă cu posibile titulaturi de partid ;

 III. Am un plan de acţiune organizatorică şi de strategie politică.

/ Ion citeşte Platforma. Se încing discuţii. Eu intervin de cîteva ori explicînd ( la întrebări ),de ce şi cum este nevoie de activism politic ( episoade din trecut şi prezent ).;

Se discută haotic, contradictoriu, confuz: tînăr student "furios"; student "intransingent";

 tînăr "nedumerit"; arhitect "neracordat" etc. etc.

/ Alin Teodorescu: cîteva consideraţii cadru care, ascultate cu atenţie, înclină " adunarea"

 spre … activism politic şi partid.

Lămureşte cît şi cum este dispus GDS să ajute această formaţie politică, dar vag,

aluziv: sediu, finanţare, consiliere, ziar, plecare în străinătate, acţiuni.

/ Se hotărîşte titlul partidului - "Alternativa '90 " - şi se votează .

/ Se hotărăşte ca un grup de cca 6-10-12 persoane să vină la noi acasă,

să lucrăm la Platforma-Program.

/ Ion şi cu mine fugim acasă, pregătim casa şi-i aşteptăm.

Notă 3 LD: prima şedinţă de lucru a "Alternativei'90"

/ Vineri seara, vin acasă la noi, 6 membri ai "Alternativa'90": Iliescu, Rădoacă,

 Iulian Vasilescu, tînăr inginer, arhitect - matur, alt tînăr, Ion Bălan.

 - Ne prezentăm un soi de biografie politică - profesională; ce am făcut la Revoluţie;

 ce facem de la Revoluţie încoace …

 - Le citesc eu cîteva lucruri scrise, gîndite, nepublicate:

 / Abordarea critică a PCR ( dau şi alte amănunte istorice )

 / Necesitatea sensibilizării politice a intelectualilor;

 - Ion citeşte (şi susţine ) fragmente din pledoariile succesive pentru Partidul Culturii,

 P.Intelectualilor, P. Baricada Democraţiei etc etc .

 - Iliescu citeşte programul Partidului Republican, fiind entuziasmat că este

 o platformă totală, perfectă, bună de preluat, de inspirat.

 - Eu: emit observaţii; nu am această părere. Fac observaţii de evidentă neconcordanţă,

 eclectism, inventar de necazuri şi soluţii - promisiuni imediate.

"Raiul" republican, o fi posibil, dar este nefondat şi manipulant.

- Iliescu şi ceilalţi trec de partea acestei idei, emit tot felul de critici şi neîncredere.

 Se discută încrucişat şi se conturează cum vom fi noi, cu totul altfel, şi aşa şi aşa.

 Nimeni nu notează, nimeni nu încheagă ceva coerent şi demn de a fi într-un program.

 Entuziasm. Vorbe. Fiecare cu un bagaj secţionat din preocupări şi gînduri spontane,

 neelaborate. Toţi ne roagă - pe Ion şi pe mine - să scriem noi o Platformă-program,

 pentru ceea ce vom hotărî să fim.

 - Ion se angajează .Eu vorbesc de criză de timp .Ultima zi de înscriere a partidelor

 la tribunal este 5 februarie ( luni ), adică peste 2 zile.

Notă 4 LD: Elaborarea documentelor "Alternativei'90 "

Sîmbăta dimineaţa, acasă:

 /Eu scriu Preambulul şi cadrul - general privind identitatea şi opţiunea fundamentală

 / Ion scrie: Programul minimal şi Programul de principii ( ptr. perspectivă )

 / Ion Bălan: Statutul Alternativei.

 De la GDS, telefonic, Iliescu, Constantinescu etc. etc, ne presează, ne aşteaptă.

 Amînăm, amînăm … terminăm la 15,15. Îi rugăm să formeze o Comisie organizatorică

; să strîngă adeziuni; să se intereseze ( pregătească ) pentru înscriere; să discute pe

Platforma prezentată vineri. Presiune psihică şi fizică insuportabilă .

Notă 5 LD: la GDS, Şedinţa de constituire a "Alternativei'90"

/ La ora 16, la GDS, găsim cca 30-40 persoane; figuri necunoscute ;

 10-12 sunt prieteni ai lui Ion ( Piatra, Iaşi, Bucureşti ); tineri care se contrează

 pe problema partid sau mişcare; stare de surescitare, de adversitate chiar .

 Iliescu grăbit, nu explică, dă cuvântul :

A.Livia Dandara citeşte Identitatea şi Opţiuni

B. Ion Roşca citeşte Programul minimal şi Principii pentru programul maximal

C. Ion Bălan citeşte Statutul.

 / Alin Teodorescu: cîteva consideraţii generale vag-pozitive; şi … ideea de a studia

 Platforma şi de a o dezbate … luni!

 / Discuţii tumultoase, iar şi iar: Partid sau Mişcare?

 - Student "manifestant": consideră "confiscarea acţiunilor lor" de către acest partid

 în devenire; o "lovitură sub centură ".

- Ion le explică; promite că nu se va întîmpla asta;

 - Eu vorbesc îndelung cu ei pe culoar, în aceeaşi idee;

- Mulţi dau adeziunea şi pleacă; alţii cer Platforma ( care nu-i bătută la maşină

şi multiplicată la xerox ); o prof. de l. română o "stilizeatză" gramatical;

 o dactilografă începe să o bată ;Iliescu+Rădoacă + dnă blondă + maşina noastră

de scris… se duc undeva să o bată la maşină; vor aduce un exemplar la tren, pentru Ion .

- Ion pleacă la P.N. Pe tren va vorbi cu Ovidiu Moldovan care pleacă la Iaşi

¤ 4 febr.'90. duminică.

Nota LD: Liviu grav bolnav

/ Merg la Liviu, la spital "Sahia". Vorbesc cu el despre bolile şi ofurile lui care sunt

multe şi grele. [........] Scurtă convorbire cu doctorul ce l-a salvat de la moarte şi acum

 îl îngrijeşte. Îmi spune textual: " Are 3 boli destul de grave. Depinde de el dacă vrea

 să trăiască 1-3 luni sau să-şi prelungească viaţa cu 1-3 ani " Sunt atît de amărîtă,

 încît nu-mi pot alunga gîndurile morbide. Mă copleşeşte un sentiment de disperare şi

 zădărnicie.

/ De 2-3 zile nu mai sunt la curent cu ceea ce se mai întîmplă.

 Ca să nu clachez, privesc la televizor şi scriu mecanic...

 TVRL

/ Consiliul Unităţii Naţionale

 oră tîrzie.

/ Autodizolvarea Consiliului FSN; demisia lui Silviu Brucan;

 organizarea Consiliului Unităţii Naţionale

/ Miting la TVRL: televiziune independentă!

- Miting organizat de lucrătorii ( sindicatul? ) TVRL. Îi văd pe Octavian Paler şi

Cristian Ţopescu. Cer Consiliului Unităţii Naţionale să reformeze conducerea TVRL,

în 24 de ore.

 - Delia Budeanu ( crainica ) citeşte: Vrem sindicat puternic care să ne protejeze.

Revoluţia s-a declanşat prin curajul tineretului. Aţi schimbat dictatura. Continuaţi lupta. Nu vă opriţi! Aţi cîştigat între 17-22. Faceţi-o şi acum!

Voi, tinerii, aţi dorit ca TVL să fie liberă. Au venit şi alţii .Vouă vă revine

"dreptul de autor". Mişcare de îndrăzneţi. Vrem democraţie. O vrem reală.

 Nu declarăm război nimănui. Inamicul nostru: care se împotriveşte.

Dreptul telespectatorului la adevăr şi onestitate. Cine nu, ne este duşman! Sprijiniţi-ne!

/ Procesul celor 4: Bobu, Mănescu, Dincă, Postelnicu

 Pledoaria avocaţilor lui Dincă şi Mănescu. Nu mai sunt atît de strălucite şi politice

 precum au fost primele două. Continuă să atace probele de la dosar.

 Mărturii cu atestări minore.

Superficialitatea anchetelor:

/Faptul că procesul merge numai pe "genocid" şi a ocolit celelalte vinovăţii mult mai grave.

/ Faptul că în boxă lipseşte un mare vinovat - Dăscălescu.

/ Faptul că multe persoane sunt ocolite.

/ Aproape toţi vorbesc despre "martorul " Paul Niculescu Mizil, fără a-l considera

neimplicat sau nevinovat. Va trebui să asistăm cum "nu ştiu cine" îl apără pe Mizil,

sfidînd totul, totul?!

/ Procurorul, din nou, spune că întreg Comit. Executiv a aprobat represiunea

 

¤ 5 febr.'90.luni.

Notă LD: "Alternativa'90" .Sugestiile lui AlinTeodorescu

 / "Alternativa'90 ". Actele necesare la Tribunal: 1) act de constituire 2 ) Program politic

 3 ) Statutul 4 ) Sediu ( declaraţie ) 5 ) Mijloace financiare ( de la 5.000 lei )

 6 ) Cererea către Tribunal .

 / Constantinescu şi Mirică ( arhitect) lucrează la Statut şi Preliminarii.

 / Dezbatere la GDS.

 - Alin Teodorescu: a citit documentele; să fie curăţate de excesele verbale;

Principiile, mai ales, sunt formulate f. bine; împărţirea în clase problematice,

mai compactă şi scurtă:

a ) Etice ( dialog, onestitate, corectitudine, sinceritate )

b ) Politice ( mijloace politice loiale, pluripartidism )

c) Oferte către alegători ( răspunsuri la ceea ce-i doare pe ei )

d ) Politica externă: să ne ocupăm de ea.

 Puncte tari: Pactul de la Varşovia; Basarabia; Ungaria

e ) Să se scoată explicarea originilor şi rădăcinilor grupării în manifestaţiile

anticomuniste postdecembriste.

f ) Statut provizoriu; Conducerea ( comitet de iniţiativă; interimat; congres )

 - LD: plec de la dezbatere cu dureri de cap privind sugestiile lui Teodorescu,

mai ales cea de la pct e). Dacă nu manifestaţiile, atunci...ce?

Nu înţeleg prea bine de ce trebuie să acceptăm această "cenzurare" a "Alternativei '90 "

Europa Liberă ( 5 febr.)

/ Actualitatea românească

.... Săptămîna aceasta urmează să se creeze Consiliul Unităţii Naţionale, după

autodizolvarea CFSN.

... Cazimitr Ionescu anunţă: 50% vor fi reprezentanţii partidelor politice şi 50 %

 reprezentanţii opiniei publice.

...Silviu Brucan a demisionat din C.FSN - al doilea după Mazilu! - considerînd că

şi-a încheiat misiunea.

... Miting anti-FSN la TVRL

... Pastorul Laszlo Teokeş ( din Budapesta ): reconcilierea româno-maghiară

 are o importanţă capitală .

/ Din lumea ex -comunistă: Moscova, Armenia, Germania

 Cea mai mare manifestaţie opozantă la Moscova, de la MRSO:

peste 200.000 de oameni

...Problema armeană şi azerbaidjană în impas. Armenii au ieşit din tratativele arbitrate

de "Fronturile" din ţările Baltice.

. Marea problemă a reunificării Germaniei, cu toate reacţiile în lanţ şi cauzalităţile ce le declanşează

/ Nicu Stăncescu – comunist-disident- revoluţionar

 - În 1946 a intrat în PCR, apoi a fost disident; acum este membru FSN :

 preşed. Comisiei de sesizări privind victimele dictaturii Ceauşescu

 (sediul la Parlament, Dealul Mitropoliei )

- În 1956, miner pe un şantier de construcţii: gropi comune cu morţi; în fiecare noapte,

 Securitatea aducea cadavre, şi seară de seară le îngropau.

 Aşa s-a vindecat el de comunism, devenind disident.

 - În 1972, s-a întors din Olanda ( studii ), şi a cerut audienţă la Ceauşescu,

pentru a-i propune anume planuri economice.

 A fost luat la ochi şi supravegheat de securişti.

- În aprilie 1987: scrisoare lui Ceauşescu şi telegramă lui Gorbaciov, ceea ce i-a adus

persecuţii. Arestat şi acuzat că vrea să aducă ruşii în ţară. Bătut. Torturat .

A dat interviuri prin străinătate - iar a fost bătut şi schingiuit.

- La 21 dec.'89, la Revoluţie, s-a aflat la Dalles, Piaţa Romană …

Tinerii strigau "Veniţi cu noi !" El era cu părul alb. Tinerii i-au propus să ia contact

cu comandanţi miliţieni şi securişti ca să vină la CC să vorbească cu ei.

Dacă vin … ei i-ar aresta! A vorbit cu comandantul care l-a făcut huligan,

 l-a arestat, l-a băgat în dubă .Tinerii au vrut să atace duba … şi atunci s-a tras foc.

A fost o mare busculadă. Au căzut fete şi băieţi; erau călcaţi, bătuţi cu cruzime.

Au încărcat 5 dube de poliţie şi i-au dus la Jilava .

Era 21 decembrie, ora 17 .Pe 22, pe la ora 17, a fost eliberat .

¤ 6 febr.'90. marţi

Notă LD: preocupări organizatorice

/ Ion, la PN, organizează "Alternativa"

/ Eu merg pe la Institut ( unde nu s-a rezolvat statutul, umblă cu hîrtii de colo-colo );

apoi la GDS: tinerii pregătesc o demonstraţie anti- FSN la Televiziune.

/ Dan Rădulescu şi Alx. Crăciun - vor adeziuni la "Alternativă " …

TVRL

¤Tribuna partidelor politice

/ P.Poporului Craiova

( Petre Popescu ): pluripartidism; nu primesc activişti PCR;

/P.Tineretului Liber Democrat, Covasna

( Ion Todiraş ): tineret ( rom., magh. ş.a.); nu dorim să ne izolăm, tineretul în front unit, comun, ptr democraţie; gerontocraţia este puternică şi organizată dar tineretul este o forţă social-politică; încredere în FSN; împotriva monopolizării puterii de un partid politic; drepturile omului; drepturi ptr minorităţi; valorificarea trad. democr.; minister al tineretului; anchetarea şi pedepsirea celor vinovaţi; excluderea securiştilor şi poliţiştilor;

/P.Naţional Democrat

 ( Cristian Butuşină ): partid de "centru" (la dreapta -PNŢ şi PNL; la stînga- FSN ); republican; pluripartidism; preşedinţie reprezentativă; autonomie teritorială ( buget teritorial ), economie de piaţă; proces de privatizare pe etape ( turism, industr.mică, comerţ, servicii, liberă concurenţă, credite de la stat ); prioritate: asistenţă socială ( pensie, ajutor de şomaj );

manageri pregătiţi în străinătate; perioadă de tranziţie: asanarea întreprinderilor nerentabile, cu declararea falimentului; împroprietărirea ţăranilor - neeconomicos; proprietatea mare păstrată;

arenda pe termen lung; apărarea intereselor intelectualilor ( burse, fundaţii );

cultură ( libertatea actului de creaţie; suprimarea cenzurii; taxe de încurajare );

 Învăţămînt ( lege specială după alegeri. în Parlament; bacalaureat sever; desfiinţarea admiterii la Facultate ); Religie - liberă; Minorităţile - drepturi;

Alegeri libere. Nocivitatea minimalizării partidelor politice.

Butuşină: "Nu avem nimic comun: nici cu extrema -dreapta ( PNŢ, PNL ),

 nici cu extrema stînga ( FSN ) "

/ Asociaţia bănăţenilor deportaţi în Bărăgan ( 1951 )

 Au fost nedreptăţiţi, duşi cu sila în Bărăgan .

Europa Liberă ( 6 febr )

/ Şerban Orăscu: FSN ca BPD 1946

... FSN s-a înscris la Tribunal ca partid politic.

... Lege electorală cu prevederi "constituţionale", fără Constituţie!

... FSN îşi creează deja "zestrea", se crede deja majoritar! Prin procentul de 50%

 el vrea să-şi asigure locuri în parlament. Partidele tinere, noi, nu au nici o şansă.

Aş au făcut şi în 1946, cu Blocul Partidelor Democratice …cu care au mers în alegeri,

( P. Naţional-Popular - P.Topa, PNL-Tătărăscu, PNŢ -Anton Alesandrescu )

 iar după aceea s-au debarasat treptat de ele iar liderii au ajuns la închisoare

... "Senatori de drept " -?! 15 % militari ( prea mult! ) senatori "desemnaţi" ( de cine?! de ce?! )

/ Gabriel Liiceanu între studenţi

 6 febr.'90, ora 22,30.: " Gaudeamus "

 - La Arhitrectură, Gabriel Liiceanu, întîlnire cu studenţii.

... El nu este de acord că între student şi muncitor nu este nici o deosebire !

 Studentul este singurul om matur nefixat pe un rol! Capitalul de puritate al unei

societăţi, singurul om liber să gîndească, liber să rîdă de prostie

" Cînd n-am ştiut ce să fac, voi m-aţi remontat ".

...Prostia - nu este o carenţă psihologică, aparţine libertăţii unui om. Este încremenirea în

 proiect; este un capăt de dincolo de critică; nenorocirea - cînt te îndrăgosteşti de proiect.

 ... Comunismul = formă de prostie! vrea ca toată societatea să preia proiectul exacerbat al unui individ. Grupul de dialog social - singura cale de a ieşi din prostie, din proiect.

... Muncitorul = capital uriaş de ignoranţă. Ignoranţa este manipulată de putere.

Muncitorului trebuie să i se explice: ce este pluralismul; ce este democraţia; ce este

separarea puterilor în stat.

... TVRL este cumplit de vinovată! Trebuia zilnic, o lecţie de democraţie.

FSN - a declanşat această criză.

... Uniunea Tineretului Liber ( UTC-ul de altădată), demagogie pură: fiecare student

va propune o facultate !; studenţii - vacanţă 10 luni pe an !; fiecare student - să aibă

un profesor !; angajarea asigurată !.

/ Contul "Libertatea

 - Contul "Libertatea" - destinat familiilor calamitate( 30.000 ); familiilor cu morţi şi răniţi

( 15.000 ). Creşte zi de zi. A ajuns la 1miliard 474 de milioane. CEC-ul le va împărţi.

/ Moscova: Şedinţă PCUS

Mari frămîntări: Gorbaciov- Ligaciov- Şevarnadze.

Să se dezică de trecut; să admită pluralismul; să renunţe la art. cu rolul unic al PCUS.

¤ 7 febr.'90. miercuri .

Notă LD: documentele "Alternativei '90"

/ Lucrez la "Declaraţia de principii" a Alternativei …

/ Mă sună Dan Constantinescu ( Corabia ) să-mi spună că Platforma ar trebui trasă

pe foi volante şi lipită pe ziduri.

 Îl întreb: Cîţi aderenţi ai? Îmi răspunde: deocamdată, nici unul!

Mă scoate din sărite. Îl pun la punct. Această caracudă care bîzîie şi încurcă.

/ Apropo de propunerea preşedintelui Havel, privind desfiinţarea blocurilor şi găsirea

 unui nou sistem de alianţă: de ce nu un Bloc al neutrilor? de ce nu o Mică Antantă,

de data asta şi cu Bulgaria şi Ungaria? de ce nu o "Confederaţie danubiană?.

 Trebuie să ne precizăm doctrina de politică externă. Dar este f.greu acum de întrevăzut .

/ Citesc din " România liberă" şi "Adevărul" şi mă lămuresc cu transformarea FSN

 în partid politic şi le studiez Platforma -program.

 / "Adevărul" dă o caricatură în care principesele Sofia şi Margareta au fost "prinse"

la vamă cu nişte icoane în bagaj. Ce oribilă manevră! Cine le-o fi dat icoanele acelea

 şi cine le-a tratat ca pe nişte hoaţe! Cîtă grosolănie în acest episod.

 Europa liberă ( 7 febr.)

/Liiceanu: Apel la lichele ( interviu )

-X: Cultura românească între cele două războaie este un punct de referinţă .

-L: Urmează să-l atingem, dar este un punct pe care trebuie să-l depăşim.

 El este oarecum depăşit. Cultura interbelică este depăşită. În România s-a tradus imens.

 Dar a fost doar o "linie de plutire". Urmează să se nască cei 3-4 mari.

 - X: În "Apel la lichele" …chemaţi la meditaţie.

- L: Apelul acesta l-am scris într-o noapte de disperare, cînd am văzut cum

au apărut oportuniştii. Nu pe ei îi chemam la meditaţie .Acel îndemn este o figură

 retorică. Nici o lichea nu va medita .Îndemnul era adrest nelichelelor.

-X: Liiceanu va conduce o editură. Există o foame mare a românilor pentru carte .

-L: Excelentele traduceri apărute în România trebuie reeditate.

/ Mihai Lupoi –demisia din FSN

...După Doina Corbnea, Ana Blandiana, Mazilu, un nou demisionar. Ministrul Turismului

 acuză metodele dictatoriale ale lui Petre Roman: i-a cerut să treacă 10 hoteluri la

armată şi un restaurant pentru Academia ...

/ N.C.Munteanu: actualitate românească

 ( din Bucureşti ) -

 ....În ultimele 24 de ore n-au mai fost manifestaţii ;nu s-a organizat nici o contramanifestaţie; nu s-au mai bătut studenţii; nu s-au mai jefuit sedii de partid.

... Ce valabilitate au cele două decrete ale FSN ( pensii pentru ţărani şi micii

 întreprinzători ), decît un nou capital politic pentru FSN ?!

... "Dalmaţienii" de la "Adevărul" - Ilie Tănăsache şi Ion Băeşu - iubesc acum FSN

 precum înainte PCR şi pe Nicolae Ceauşescu. Ei sunt acum contra "exilului românesc"!

Au lansat minciuna că "Coposu bea cafele la Paris … pe cînd Arghezi vindea cireşe!

Micuţul Ion Băeşu, pe atunci … scria "Ilenuţa tractorista ". De unde atîta insolenţă?!

... Foşti secretari cu propaganda, foşti cadrişti, falşi muncitori - demascaţi de "România

liberă " - sunt acum vajnici fesenişti!

/ Din lumea ex-comunistă

 - Praga. Havel propune crearea unei noi structuri de alianţă. Nu Pact de la Varşovia;

nu NATO, ci ceva nou. Havel a declarat lui Becker ( subsecretar de stat american ),

că doreşte retragerea trupelor sovietice din Cehoslovacia

- Moscova. Tratative maghiaro-sovietice privind retragerea trupelor sovietice din

 Ungaria .

- Reunificarea Germaniei - în centrul atenţiei mondiale.

TVLR ( 7 febr.)

¤ Tribuna partidelor

/ P. Ecologist -Umanist ( Arad ),

 cu cotidianul "Revoluţia";

/ P. Progresist:

Sunt cu trup şi suflet alături de d-nii Iliescu-Roman -Cazimir Ionescu.

/PNŢ CD:

Şi-a păstrat titlul istoric. Dă o mare importanţă ţărănimii şi agriculturii

 româneşti; ţărănimea are nevoie de pămînt şi muncă; va fi împroprietărită cu loturi

de cca 6 ha de familie; este nejustificată frica unora că ţăranii nu se vor mai întoarce

 la agricultură; ţăranul român are încredere în proprietate şi pămînt.

Deviza partidului: "Cu Dumnezeu, înainte!"

Ion Rădoi - preşed. Secţiunii de tineret ;

Mierlă -preşed muncitorilor; x? - preşed. studenţilor.

/Miting anti-FSN în TVLR

 - Petre Popescu: o "doamnă" a spus că membrii de la "Sindicatul Liber" al TVLR,

ca şi partidele politice, au fost mituiţi de către străini cu dolari şi ţigări.

 El sfătueşte să nu se mai facă asemenea aprecieri nefondate.

 [ LD: face acum Petre Popescu precum Petre Roman în balconul PNŢ! ]

 - Petre Moraru ( securist, Timişoara ) s-a spînzurat!

 Trebuia să compară într-un proces privind genocidul de la Timişoara.

/ Greve şi frămîntări muncitoreşti

 - Grevă la "Acumulatorul ": n-au fost vizitaţi nici o dată; PCR şi sindicatul vechi,

 le-au luat tot; condiţii f-grele de muncă; poluare. Forurile superioare nu-şi dau seama

 de starea lor. Cer: participări sociale, salarizare mai bună, condiţii bune de lucru, angajare

 şi pentru femei, retehnologizare cu utilaje noi:

 - Reprezentanţii de la petrol, gaze naturale - primiţi de Petre Roman.

Reporter Alex. Ştark: demnitatea profesiei nu a fost apărată; petroliştii vor să fie

respectaţi; se vor mulţumi cu mici revendicări, pentru că dictatorul a lăsat o moştenire

grea; cei de la gaze să nu fie uitaţi; să se revadă statutul lor.

 - Minerii din Cavnic - cer să fie primiţi de Petre Roman. "A venit ora adevărului! "

 Reporter Gh.Marinescu: de ce au fost numiţi "zurbagii "?! de ce nu au fost primiţi?!

Petre Popescu - a ajutat la "manevra" de plecare a grupului .

/Lumea ex-comunistă

 - Situaţia internaţională.Moscova: rolul PCUS; Busch apreciază pozitiv atitudinea lui

 Gorbaciov; se duc negocieri pentru retragerea trupelor sovietice din Ungaria şi Cehoslovacia.

- Sofia: desfiinţarea structurilor PCB din întzreprinderi; 13 partide în dialog;

 reducerea serviciilor de Securitate.

- Berlin: problemele unificării Germaniei.

 Europa liberă ( 7 febr)

/ Şerban Orăscu: FSN " a III-a cale"

... Cum se împacă prevederea din Legea organizării partidelor ( că o persoană

nu poate fi membră decît la un partid ), cu declaraţia P.Progresist care declară că este

alături de Iliescu, Roman,Cazimir Ionescu ?!

...Cum se împacă prevederea din Legea elctorală ( că preşed. nu poate fi membru al

unui partid ) cu faptul că Ion Iliescu este preşedintele Republicii, al partidului FSN?

Programul FSN este asemănător celorlalte partide: pluralism, parlament, separarea puterilor.

... Cum se comportă FSN în realitate?: loveşte partidele abia apărute, inclusiv cu acte

de vandalism; nu le îngăduie participarea în organele interimare; nu primeşte în guvernul

 provizoriu reprezentanţi ai altor partide.

...Programul economic?: este neconcludent, nemodern, cu principii perimate şi

nespecifice. Nu prezintă şanse nici pentru industrie, nici pentru agricultură.

FSN se angajează pe un al III-lea drum ( economie gorbaciovistă sau iugoslavă )

 care au dus şi ele la faliment.

/ Emil Hurezeanu: FSN confiscă revoluţia

 ( reportaj din Bucureşti ): "Adevărul" are 100 de redactori; "Europa liberă ", doar 3!

...Un student i-a declarat: "Nu ne-am luptat pentru jucării! am luptat contra doctrinei

 comuniste şi a monştrilor ei. Azi, cei de la putere, vor să confişte revoluţia "

...Alt student: " Nu a fost atăcat nici un sediu al Securităţii !

 În schimb FSN a atacat sediile PNŢ, PNL şi altele. Cine vinde ţara? "

¤ 8 febr.'90. joi.

Notă LD: documentare din presă

/ Gelu Bogos ( Piatra ) mă sună şi-mi spune ce face Ion la Piatra şi Iaşi.

/ Termin Declaraţia de principii la "Alternativă "

/ Citesc nr.1 din "Dreptatea" şi mă edific cu PNŢCD: linia Maniu -Mihalache;

ilegalizarea din 1946; Programul PNŢCD '90; 28-29 ian.'90 - cum a fost atacat.

/ Citesc ziarul "Expres" ( particular ): simpatic; clar anti-FSN; 28-29 ian'90 - direct,

 înregistrare pe bandă; dezvăluiri.

/ Citesc "România liberă " articolul Viorica Moisuc, despre Acad. Ştefan Gheorghiu

 şi ISISIP, în care consideră că este o greşeală ca cercetătorii de la ele să fie lăsaţi

"pe liber". Vorbesc cu ea la telefon. Nu ştiu ce să fac cu pensionarea mea.

/Mircea Iliescu mă sună; îmi spune că a fost pe la FSN (?!? ) să vorbească

 cu Gelu Voican Voiculescu (?!?) despre ceva; îl întreb de adeziuni şi spune că are

 mulţi aderenţi. Îmi spune că în Pţa Victoriei este manifestaţie a ofiţerilor şi soldaţilor

 de la Tropaisar.

 Europa Liberă ( 8 febr.)

/ Din lumea ex-comunistă

 - Moscova. PCUS a votat abandonarea art. 6 din Constituţie care stipula rolul PCUS în stat.

 Se vor crea noi partide în URSS !

 Gorbaciov a propus devansarea Congresului XX în iunie.

 Liderii occidentali ( Busch, Techer, Vogel ) au salutat decizia PCUS .

 - Pekin: China nu va abandona rolul P Comunist chinez; nu va lua modele

 "occidentale"

- Bucureşti: Decizia PCUS a fost comentată şi de TVLR.

 Sergiu Celac a respins criticile la adresa procesului de democratizare din România.

 A declarat că nu este preocupat de poziţia SUA.

/ Emil Hurezeanu: regimul politic al României

Bucureşti. "Actualitatea românească":

... Crearea FSN ca partid, este o realitate: a 27-a!

Manevrele de pînă acum au fost inutile.

... Comparaţiile cu "Solidaritatea poloneză " sau cu "Forum"-ul cehoslovac,

 au fost abuzive. Au fost inutile şi scenariile lor propagandistice.

 Momentul actual este şi un eşec.

FSN este partid! Are un stat! Are un Parlament! Are un Preşedinte!

/ Şerban Orăscu: FSN –"Calea a III-a"

FSN va avea două categorii de membri: a ) persoane fizice b ) grupări colective.

 FSN apare din capul locului ca un cartel. Este concepţia lui Silviu Brucan.

... Iliescu ( preşed. FSN ) va candida la preşedinţie, deşi Legea electorală ( art. 72? ) nu-i dă dreptul. Iată cum FSN îşi încalcă, iar şi iar, propriile legi şi decrete.

Cît priveşte programul FSN: n-a dat nici o garanţie că se debarasează de marxism - leninism; arată că nu este sincer; are o adeziune formală la democraţie; păstrează Securitatea;

a ales al III-lea drum care duce la … "lumea a III-a".

 TVLR ( 8 febr.)

/Petre Roman :şedinţă de guvern transmisă în direct

 Şedinţă de guvern, condusă de Petre Roman ( transmisă în direct! )

- Roman: economia este în cădere; tehnologie veche, depăşită, lipsă tehnologie de vîrf; Forţarea producţiei şi lipsă de drepturi; condiţii de lucru imposibile;

- Ministr. A: Industria neferoasă, absolut căzută; mari goluri în producţie; suntem obligaţi la import de zinc, de cupru;

 -Ministr. B: Vrem să fabricăm o maşină de mic litraj (Piteşti, Tmişoara ), cu corecturi fundamentale:

-Ministr. C: Cercetarea, inovaţiile, invenţiile au fost vitregite. A scăzut numărul lucrătorilor din ştiinţă şi cultură de la 431.000, la 321.000. Totul este la pămînt!

.Ministr. D: Guvernul se va opune sloganelor vechi!

-Minsitr. E. G-ral Stănculescu ( Ec. naţ ): Trebuie ca în 2-3 ani să refacem economia;

Economia a fost condusă de o minte primitivă, paranoică, nebună.

- Roman: guvernul nu-şi poate asuma sarcini care depăşesc misiunea provizorie .

 Trecerea la economia de piaţă este, fără îndoială, unica cale.

 Listă cu 25 măsuri cu caracter social … va însemna cca 24 miliarde din buget.

/ Ovidiu Trăsnea: pluralism politic / consens naţional

 Există o varietate de "pluralisme politice ". Pluralism nu înseamnă pluralitate,

ci înseamnă încadrarea lor în activitatea de conducere.

/ Pluralitatea partidelor - condiţie absolut necesară pentru recunoaşterea alternanţei

 la putere; opoziţia are rolul său.

 Mai există şi un pluralism nepartidist: grupuri de opinie, sindicate ..

Pluralismul se opune monopolului puterii, centralismului şi totalitarismului.

Pluralismul este o condiţie necesară, dar nu suficientă.

/ Consensul = acordul între participanţii la putere. Dacă interesele sunt plurale,

consensul "unanim" este o excepţie, altfel el este neliber, impus, resemnat, apatic.

 Există şi consens " conflictual".

Statul are 3 nivele de consens:

a ) Consensul în valori fundamentale - este util dar greu de realizat; este posibil doar

 cînd puterea este "legitimată ";

b) Consensul procedural, al "jocului politic ". Rezolvarea paşnică este începutul

 democraţiei. Are ca regulă principiul "majorităţii " cu protejarea "minorităţii" politice, pentru a anihila tirania majorităţii.

c ) Consensul politic în timpul alegerilor: importanţa discuţiilor civilizate;