[Caiet 2: 9 - 10 februarie 1990 ]

¤ 9 febr.'90. vineri.

TVLR

¤ Prima şedinţă"parlamentară" CUN

Şedinţa Consiliului Unităţii Naţionale 241 membri.

 Membrii Consiliului FSN + Reprezentanţi ai partidelor.

Conduce Ion Iliescu.

I. Constituire II. Proiect de Regulament

III. Dare de seamă - Petre Roman.

 - Iliescu: Consiliul FSN a emis un Decret al acestei remanieri ( îl citeşte );

 prin alte Decrete-legi a demonstrat: caracterul deschis al FSN; pluralismul sistemului;

transformarea FSN în partid ( 1 febr. ); separarea puterilor în stat .

 Art.1. CUN îşi modifică componenţa: 1/2 FSN - 1/2 celelalte partide.

 Art.2. În CUN sunt cei de faţă …

 Art.3. Consiliile FSN judeţene îşi vor modifica şi ele componenţa ( 50% - 50% )

 Art.4. Cf legilor în vigoare …

 - X ( PNŢCD ): Decretul acesta trebuia făcut de CUN, nu de FSN. Nu se poate ca FSN

să vie cu legea.

- Iliescu: Organul de stat este CFSN.; el consemnează decretul.El are puterea.

Decretul respectă fidel hotărîrile ce s-au luat în consfătuire. Restructurarea CFSN ( ca organ al puterii de stat ) în unul lărgit, CUN. FSN, ( nu Consiliul! ) s-a transformat în partid. Deci am respectat hotărîrea.

- Dinescu: Noi, din CFSN, nu suntem în FSN. Am fost din diferite formaţiuni .

- X: cîţi membri FSN sunt în CFSN?

- Iliescu: Nu am ţinut această evidenţă. Nu are importanţă!

- X: S-.a dat Comunicat de dizolvare a FSN?

- Iliescu: Nu există asemenea Comunicat …

- X: Dvs, dle Iliescu, sunteţi din FSN. Vrem prezidiu din toate partidele. Nu se poate ca numai dvs să conduceţi această şedinţă. Faceţi un prezidiu!

- Iliescu: Este o derogare de la hotărîrea noastră.

 Acest CUN nu este un organ nou, ci o lărgire a CFSN.

- Cazimir Ionescu: Consiliul FSN nu s-a autodizolvat; unii ziarişti ne întrebau cînd ne-am dizolvat. Le-am răspuns: este o restructurare; unii ziarişti au strecurat "autodizolvare" pentru că erau "montaţi". Tot eu am vorbit la judeţe şi am stabilit că legitimitatea partidelor va fi valabilă doar după 20 mai. Pentru toţi, deci, această legitimitate nu este recunoscută. În guvern şi judeţe nu ne apucăm de restructurări.

- Kiraly: Şi eu sunt din CFSN, şi nu sunt în FSN

- X: Vrem lista acelei ½ din acest zis "Parlament" …

- Iliescu: Vom face prezentarea nominală a celor de pe liste. Avem 45 de formaţiuni: 30 de la partide şi 15 a minorităţilor naţionale.

- X ( P. Ecologist ): Cum s-a ajuns la 45 de formaţiuni?!

- X ( P. Democratice de Centru ): Dacă se constituie, nu se lărgeşte! Cf. înţelegerii, trebuie să rezulte un Parlament "activ ": 90 ai partidelor, 90 ai FSN. Sunt 23 de Comisii ( le citeşte )

Preşedintele CUN va avea rol de conducător de stat - funcţie ff importantă!

- x ( P. Cooperatist ): ne-am constituit "după" … Vrem să facem şi noi parte …

- X ( foştii deţinuţi politici ): să fie şi ei luaţi în seamă.

- x ( P.Unităţii Creştine din Rom ): impreciziile din acest text au semănat confuzie;

 Partidele trebuie să aibă drept de participare.

- X ( P.Liber Democrat ): dl Iliescu a spus că se va face un "miniparlament" Aţi căzut de acord să rămînă cele existente atunci …

- Domokoş Geza ( U.D.M R ): reprezentanţii minorităţilor absente, vor intra şi ele?

- Iliescu: Germani, ucraineni, bulgari, lipoveni, turci, slovaci, sîrbi, greci, etc.

- Ed. Mezincescu ( P.Muncii ): Democraţia nu poate limita nr. partidelor participante …

- X ( P.Tineret Liber Democrat din Sf. Gheorghe ): dacă vrem democraţie, nu instituim " tirania a 33 de partide " Milionul acela promis ne-a jignit. Suntem bandiţi?! Cu cît mai multe partide, cu atît mai bine. Nu putem admite ca 30 de partide să ne domine!

- Petrina ( PNŢCD ): la 1 februarie s-a realizat un consens. Să-l respectăm! Societatea românească era sfîrtecată. Nu punem la îndoială bună - credinţă a celor care s-au creat după … Dar, nu suntem de acord să intre acum altele!

- X ( Mişcarea Ecologistă ): Suntem gata să respectăm acordul.; suntem gata să-l şi lărgim; Dar să ne hotărîm. La treabă! Poate trebuie să precizăm "greutatea" partidelor: 10.000? 250? Cîţi? Să deblocăm lucrurile

- Iliescu: Pentru cei ce vor apare ulterior, dreptul de "observator ".

- AFDAP: avem dreptul în for?

- X ( FSN, preşed. Sibiu ): sunt dezolat! Nu vă preocupă stabilitatea ţării! Multe partide vor ieşi de pe scană! Nu trebuie dat 1 milion pentru fiecare partid! Îşi vor găsi ele bani! Nici unui partid să nu i se dea bani! Nu destabilizaţi situaţia! Nu servim partidele! Nu servim campania!

- I. Mînzatu ( P. Republican ):Am fost bucuros de soluţia de compromis prezentată de dl Iliescu.

- Rădulescu Iordan ( militar ): Apel la consens. Să menţinem flacăra revoluţiei. Nu este în FSN, dar FSN a făcut ce a putut. Să sprijinim, de acum, CUN.

- av. Olaru ( sindicatul "Fraternitatea " ): să susţinem ideea democraţiei, dar să limităm nr de partide.

- Laszlo Tokeş ( lipseşte; trimite o telegramă ): doreşte ca forţele politice să ajungă la o înţelegere .

 Succes d-lui Iliescu şi partidelor politice.

- Cristina Ciontu ( FSN ): să fie reprezentate şi alte partide ce se vor mai crea.

- Radu Cîmpeanu ( PNL ): de acord cu propunerea de compromis a d-lui Iliescu; după aceea, să oprim înscrierea, pentru a nu se mai crea precedente; celelalte partide, să aibă statut de "observator ";

- Dan Iosif ( FSN ): remarcabil "bunul simţ" al muncitorilor; nici un ban pentru finanţarea partidelor!

- X ( PSDR ): a ) liste de votanţi din CFSN b ) liste cu reprezentanţii partidelor c ) liste cu persoane independente ( în care să intre şi deţinuţii politici ) .

- X ( P.Democrat ): are o nedumerire. Sunt persoane de la FSN care au trecut la partide.

 Care este lista FSN?

- Iliescu: eu încă nu sunt preşedinte al FSN! Am fost numai să-i ajut .

 Sunt 44 de formaţiuni politice. Să trecem la votare.

- Dinescu: sunt minorităţi care nu vor să meargă cu FSN: Nu trebuie să fie în jumătatea Frontului .

- FSN-ist: Aţi făcut revoluţie în fotoliu! Demagogie! Aţi uitat poporul!

- FSN-ist: Cine contestă CFSN?! Noi suntem cu poporul! Vreţi să luaţi puterea!

- Iliescu: Eu am răbdare, dar nu răstălmăciţi! Minorităţile nu făceau parte din vechiul FSN.

- Kiraly: Să fie democraţie! Minorităţile vor să intre cu drepturi egale, ca celelalte partide.

- X minoritar: În România să nu se mai vorbească de "minorităţi" ci de "popoare" conlocuitoare.

- Bîrlădeanu ( CFSN ): Ne mişcăm în cerc! Să punem la vot nominal .Vreţi să le băgaţi cu forţa în CFSN?!

- X ecologist: minoritarii şi partidele noi să fie cuprinşi în cei 50 % din CUN.

- Pleşu: Mulţi de aici au o falsă imagine a CFSN. Mulţi cred că este "monolit"; că vrea "monopol" .

De aici, starea de nervi. S-a recurs la manevra cu minorităţile. Problema minorităţilor nu trebuie manipulată.

 În CFSN: Gabriel Andreescu, Dinescu, Pleşu … ne-am trezit în CFSN, pestriţ şi eterogen. CFSN nu este un "mamut" electoral. Unii oameni sunt setoşi de soluţii, alţii de politică. E bine că sunt partide. Dar ele nu sunt scop, ci mijloace politice, pentru soluţii.

- Iliescu: Fac un nou compromis: 35 X3 = 105 ( pentru partide ) + 105 ( pentru FSN ) + 27 ( ptr minorităţi ) + 2 foşti deţinuţi. Mă retrag din orice formaţiune politică. Fiecare partid să-şi desemneze nominal cei 3 reprezentanţi. CFSN va prezenta lista sa. Formăm o listă comună, o multiplicăm, şi o prezentăm mîine. Partidele ulterioare, vor avea statut de "observator".

Se dă citire listelor. 47 de partide:

- PNŢ: I.Diaconescu ( ing. ), Liviu Petrina ( diplomat ), Ion Lup ( jurist )

- PSDR (1): M.Cîrciumaru ( prof.), Ghica Bota, Cornel Stan ( avocat )

- PNL: Radu Cîmpeanu ( economist ), Săndulescu ( avocat ), Dan Lăzărescu ( istoric )

- Un.Democr.Creşt: M.Grama, Oct Voina, Marcel Petrişor

- P.Democr.: Alex. Grigorescu ( fizician ), X?, Ştefan Adrian

- P.Unit. Democratice: Nicu Stăncescu, X?, Mircea Bărbulescu

- P. Democr ( Cluj ):? ( regizor ),? ( inginer )?

- P. Ecologist: Otto Weber, Adr. Manolache, Take Rădulescu,

- P. Unităţii Creştine: Liviu Lazăr, Adrian Popescu

- P.Soc. al Dreptăţii: Gr. Tănăsescu, Cazacov …

- PSDR ( 2 ): N.Jurcă, Monica Dumitriu, Radu Dumitriu

- P. Naţ. Democratic. Cr. Butuşină ( artist plastic ),

- P. Unit. Democr. din Moldova: Eug. Voicu ( prof. ), C.Grădinaru –

- P Socialist Liberal: Lazăr Arzoceanu,

- P.Ţărănist Român: Pantea, Truţă, Geamănu

- P.Liber Democrat: Galin Vlad, Tăvălică …

- P. Republican: Mînzatu, Vaida …

- PSDCreştin: Neţa, Popescu N …

- P.Libertăţii şi Democr ( Craiova ): Cincă, Vărzaru …

- P. Democr.Agrar: Teaci, Victor Surdu, Gabr. Const.

- P. Dem a Muncii: Mezincescu ( 80 de ani! ), R.Dobrescu, Badea…

- P. Constit. Dem:? –

- P. Sindicatele "Fraternitate": Florea Traian, Olaru Vasile

- Mişc. Ecologistă:

- UDMR: Domokoş, Atila, Suto Andras

- P.Naţ. Progresist: N.Ionescu, El. Cartan, Adelina Iosifescu

- P. Muncii: Gabr. Mancaş

- P. Ind. ( Cluj ):

- P.Democr. Progresist: -

- P. Drept. Soc. Liber Democrat:

- P. Poporului ( Craiova ):

- P. Cooperatist:

- Mişcarea FSN: Bogdan Pătraşcu, Dan Iosif,

- Fr. Democrat Român

- P.Liber Democrat

- P. Ecologist Umanist ( Arad ) –

 P.Liberal al Libertăţii:

- Forumul Democrat German –

- Uniunea Ucrainenilor

- Comunit. Lipovenilor - Un.Democr- Bulgară -- Turci - Slovaci, Cehi - Sîrbi - Armenii - Grecii

Lista CFSN - 112:

Gabriel Andreescu, Ascanio Daniel, Alex. Bîrlădeanu, Bujor Sion, I.Caramitru, I. Blaga, Celac Mariana, Ciontu, Chiriţă Dan, Dan Marţian, Dan Deşliu ( disident ), Mircea Dinescu ( disident ), Dobre Petre, Mihai Drăgănescu, Emil Dumitrescu, Radu Filipescu ( disident ), Dan Hăulică ( disident ), Hugo Haaslo, Ionescu Cazimir, Ionescu Constantin, Eug. Iorga, Iliescu Cristian, Ion Iliescu, Jerbas ( ofier ), Kiraly ( disident ), Lisandroiu, Virgil Măgureanu, Corneliu Mănescu, Nic. Militaru ( general), N. Mondtanu (? ), Paul Negruţ, Sergiu Nicolaescu, Dan Petrescu ( disident ), Daniel Pleşu ( disident ), Dan Predescu, PetreRoman, Vasile Russ, Vasile Secăreş, Radu Silaghi, Liviu Tocaciu, Mihai Voicu, Gelu Voican Voiculescu de la judeţe: Josin Vasile, Oct.Borza, Voicilă valentin, Chirilă Visarion, Popa Gheorghe, Moisil Pamfil, Curcă Petre, Emil Stoica, Nicu Preda, Paul Ştirbu, Nic. Vlădulescu, Barbu Dănescu, Orban Arpad, Radu Berceanu, Clătică, Cheţan, Sava c, Ghiulea Dan, Drecea S, Scrieciu I, Buruiană Florin ( Neamţ ), Ţintaş, Manoilă, Tomulş, Iacobescu, Ferenz, Stuparu, Roşcoban, Marcu, Barbu Popescu, Stoiciu Vlăsceanu, M. Mintilie, Laszlo Tokeş.

Nota 1 LD: acesta-i parlament ?!

Este ora 2, 30 nopatea.Cunosc foarte puţini "parlamentari" Şedinţa se desfăşoară într-o hărmălaie şi o tensiune imposibil de priceput. Se vor întruni a doua zi pentru a porni mecanismul CUN

/ Aurel Dragoş -Munteanu -demisie de la TVRL

 Scrisoarea lui Aurel Dragoş Munteanu către Ion Iliescu: demisionează din conducerea TVLR;

 a cerut independenţa televiziunii …s-a retras din Consil.FSN …

 a lipsit o vreme din ţară: constată că lucrurile s-au schimbat. În tot sistemul este o otravă violentă; suspiciunea este groaznică; este o "victorie infernală ".

 Crede în cumpătarea românilor. Speră ca revoluţia să nu-şi devoreze eroii.

 Nimeni nu are dreptul să confişte revoluţia.

¤Tribuna partidelor şi asociaţiilor

/ Mişcarea revoluţiei din'89 ( Arad):

 Dreptul de reperezentare în CUN; Menţine dezideratele revoluţiei; Cotidianul "Revoluţia"; 22 -zi de sărbătoare; Legămînt: nici o dată tiranie, Revoluţie! Schimbarea structurilor ceauşiste; Stat de drept; Apără drepturile omului; România cu adevărat democrată; Suveranitatea şi independenţa României; Renaşterea Bisericii creştine; Promovarea tineretului; Prioritate politică pentru tineret; Separarea puterilor în stat.

/ Minerii din Valea Jiului:

 Nu am fost chemaţi de FSN! Nu am avut răngi! N-am atacat studenţii! Am cerut lui Iliescu să nu cedeze. Acum am venit la Bucureşti. Am fost la FSN. Acolo, studenţii fac greva foamei. La noi avem comunişti care nu vor să părăsească puterea. N-au bun simţ.

Presiunile contra FSN să înceteze! Cei 300.000 de minerii îşi vor da votul pentru FSN!

Vom apăra Revoluţia!

/Partidul Democrat al Muncii ( Eduard Mezincescu )

 Mişcarea muncitorilor are tradiţii de luptă; noi suntem continuatorii acestei lupte; Imperativ: consensul naţiunii .

Dorim loc distinct, individualitate proprie Muncitorii sunt cca 8 milioane, trebuie să le apere cineva interesele. Suntem obligaţi să facem politică. Au apărut deja 30 de partide, cu tot atîtea programe şi platforme! Competiţia politică nu trebuie să afecteze munca şi să divizeze naţiunea.

 Din Program: Republică parlamentară; separarea puterilor; pluripartidism ;democraţie. Organizarea politică a celor ce muncesc; reformă economică treptată; funcţionarea normală a întreprinderilor; sprijinirea alegerilor libere; sprijin candidaţilor FSN şi unor independenţi; redresarea agriculturii ( în GAS, CAP, etc ); prevenirea refacerii moşiilor şi a vinderii pămîntului pentru străini;

/ PNŢCD ( Timişoara ):

Felician Negruţ ( medic ), studenţi: suntem membri ai PNŢCD.

Armosfera din Timişoara este optimistă; m-am gîndit mult, am aderat la acest partid pentru că este creştin-democrat; Strămoşii s-au sacrificat pentru cauza lui; trebuie reinstaurată moralitatea creştină; întreg poporul român are nevoie de Dumnezeu;

 În şcoli este nevoie de Dumnezeu; Partidul nostru nu este mistic, el dă soluţii viabile pentru problemele economice. În sate atmosfera este propice transformării: ţăranii vor să muncească şi să se bucure de proprietatea pămîntului. Optimism şi la muncitori.

Apel la tineret, să se alăture PNŢCD.

/"Civilizaţia montană" ( dr. Radu Rey, Vatra Dornei ):

 A făcut peste 100 de studii, 100 de deplasări, 1000 de telefoane; a fost ca "Turist" la FAO ( fără urmări ); a făcut "Universitatea montană " ( 1980 ), pentru a suplini statul român; Scoala de la Dorna Condreni ( 500 de expuneri publice ). Cartea lui "Civilizaţia montană" a fost premiată la Salzburg:

 În 1986, a fost îndepărtat din funcţie.

 Munţii României; 9 milioane de oameni, dau 25 % producţia din României .

 Ţărani necooperativizaţi, proprietate particulară.

 Starea actuală a economiei montane este grav periclitată: criză acută de cereale şi fructe; condiţii de muncă grele; populaţie descurajată. Munţii sunt combinatele zootehnice ale ţării: Şesul să ne dea cereale. Raporturi echitabile dintre preţul industrie / agricultură.

Să ne pregătim pentru agro-turism: lumea va veni la noi ( Gigi Ursu din Dorna Candreni ce hotel are! ). La Suceava, deşi 50 % este zonă muntoasă, nimeni nu se ocupă de ea!

 Să ne uităm la vecini: Atenţie la Austria, la Ungaria! Austria, ţară agro-industrială, cu pădure protejată, nu crescătorie de urşi! Din decenţă, nu a venit la început .

 Carpaţii sunt cu Revoluţia!

/Liga Muncitorilor ( Giurgiu ):

Nu suntem proşti, cum cred alţii; Să ne conducă tot cei ce ne-au condus?! Tot cei cu academii politice?! Platforma program: condamnă regimul totalitar comunist; muncitorilor le-a fost interzis accesul la politică şi organizare; nimeni nu a ridicat încă problema muncitorilor coresponzător; va colabora cu sindicatele; va participa la legiferarea problemelor muncitoreşti; va susţine dreptul la grevă ş.a. Convocare de congres: delegaţi din judeţe.

/Preoţii ortodocşi ( Bucureşti ):

 convoacă Conferinţă naţională ortodoxă ( 6 martie); Invitaţi - preoţii cu conştiinţă; Tema: reînvierea rolului bisericii; Se va alege un Comitet.

/ Societatea Detectivilor din România

Dreptul la licenţă; agenţii; organizare

/ Micii meseriaşi –

Au statut juridic din dec.'89. Poate adera orice persoană, indiferent de partid;

 Apel la ţiganii argintari;

/Sindicate libere

independent din Diplomaţie; Sindicatul Institutului de Teatru; Asociaţia Inventatorilor din România, Asociaţia Grădinarilor ( Fundeni );

/Presa liberă

 Opus ( Bucureşti ), Unirea ( Alba Iulia ), Metamorfoze ( Medgidia ), Libertatea ( Brăila ), ş.a.

/ Fondul " Libertatea ".

 "Europa Liberă" (9 febr.)

/ Manifstaţii anti-FSN: TVRL, militari Tropaisar, Tg.Mureş, ş.a

/ În P-ţa Victoriei manifestaţie pentru televiziune liberă; participă lume multă; studenţi şi muncitori ( Vulcan, 23 aug., Republica ), cer demisia lui Munteanu;

/ Ofiţeri şi soldaţi de la Tropaisar ( peste 1000 ) cer condiţii de viaţă mai bune;

/ Manifestaţii anti -FSN laTg.Mureş şi Odorheiul Secuesc; Kirally critică FSN că nu a înfiinţat minister pentru minorităţi.

/ Radu Filipescu - intenţia de a părăsi FSN ( "prea mulţi ne aduc aminte de trecut! "

 / Gabrielescu ( PNŢ ) - temeri că în CUN vor fi şi comunişti.

/ M.Af. Ext. -nemulţumit de poziţia SUA! România silită să aibă relaţii cu URSS!

/ CRONICA '90:"De la totalitarism la libertate ":

 Climatul politic din Europa răsăriteană. Incapacitatea P.Comuniste de a face reforme; obligaţia lor de a accepta pluralismul şi parlamentarismul .

- Calendarul eliberării 1989:

 23 oct. - Ungaria 29 nov. - Cehoslovacia

 22dec. - România 8 ian. - Bulgaria

PC anunţă "decesul" comunismului .Partidele Comuniste îşi schimbă numele, apoi se organizează din nou. Acum sunt expectativă, aşteaptă alegerile.

 Securitatea şi Miliţia au rămas mai departe! Guvernele sunt de "tranziţie" .

/ Monica Lovinescu - Polemicile de la România literară

 între scriitori Paller, Manolescu, N.Balotă, Mircea Iorgulescu, Adina Kereneş, Dtru Ţepeneag.

-Manolescu: Vrea intrarea în normalitate. Vrea literatură, nu politică.

-Paller: Care "normalitate "? Prin care se scuză detaşarea, oaza literaturii?! Ca să ne apărăm textele, trebuie încă să luptăm.

- Lovinescu: Hai să vorbim despre asta. Cum se apără angajamentul liric? Care este destinul scriitorului? Trebuie el să participe la revoluţie, la dizidenţă? Să se retragă în literatură? Să se angajeze în lupta de asanare publică? "Alternativa " românească este veche. Scriitorul român nu a ales baricada, ca în alte ţări. Nu-i ceva nou: Havel vorbea despre o complicitate a scriitorului cu "cazarma" comunistă.

- Balotă: Este un proces istoric al ţării de la totalitarism la libertate. Pentru această fază, pasiunile noastre s-au concentrat în jurul libertăţii. Era firesc. Libertatea este exaltată. O anume retorică, o anume vindictă. Există şi riscuri,pentru că este un sentiment tulburător, afectiv.

- Iorgulescu: Limba de lemn …

- Lovinescu: Limba de lemn este la "Adevărul", fosta "Scînteie" …

- Iorgulescu: Este totuşi misiunea scriitorului să-şi asume istoria. Nu sunt atît de optimist ca dl Balotă. Scriitorii au de recuperat istoria şi memoria, care au fost confiscate de dictatură. Scriitorul poate să-şi întrerupă această misiune?

- Lovinescu: Nu cred că scriitorii au fost atît de "rezistenţi ". Dizidenţii erau izolaţi;

 opoziţia a fost destul de slabă.

- Ţepeneag: Era o solidaritate "estetică "

- Lovinescu: Ostilitatea scriitorilor la politică.; dizidenţii nu au fost sprijiniţi; voci izolate .

 Dar acum?! Nu este nocivă această rezervă politică?!

- Iorgulescu: Nu se compară atitudinea de solidaritate a scriitorilor cu unii dizidenţi, cu lupta antidictatorială! Scriitorii aveau o anume libertate şi s-au complăcut în ea .A fost o formă de "complicitate" cu dictatura care s-a numit "textualitate ". Puterea era interesată în această atitudine.

Acum însă se pune o problemă grea: pe de o parte textul, pe de altă parte, viaţa politică. Viaţa politică are nevoie de scriitori. Nu ca "apostoli"! Nu ca în campaniile lui Ceauşescu!

Alternativa dintre "estetica pură" sau "lupta în cetate "? Decişi la luptă sau retraşi în turn?

- Lovinescu: A trecut vremea "textualităţii "

- Kenereş: Această situaţie este caracteristică Estului. Militantismul de grad zero, este exclus. Este vorba de un climat pentru care trebuie luptat.

- Lovinescu: da, dar acum strada este terenul de luptă. A fost un regim totalitar lipsit de istorie, de filozofie, de istorie şi scriitorii ar trebui să contribuie.

- Iorgulescu: Cu "onirism" şi cu "textualism" nu se mai poate lupta! Este procesul unei conştiinţe colective,

- Balotă: Apără "esteticul", care este, cumva, "rezerva" scriitorului, dreptul lui de a nu participa în arenă.

- Iorgulescu: "Textualismul" şi-a trăit epoca. În Uniune Scriitorilor, gruparea " protocronistă" ( Luceafărul, Săptămîna, Flacăra ) şi gruparea "liberalistă" ( Eug.Simion, Manolescu, Papahagi ) …

- Balotă: Împărtăşeşte atitudinea lui Manolescu. Regăsirea unei "normalităţi" cu un sens al normelor, al valorilor estetice.

- Lovinescu: Au fost unele "tactici" în trecut care au îngăduit ca Dumitru Popescu să fie considerat scriitor.

- Iorgulescu: Ce vor face Paul Anghel, Adrian Păunescu, ş.a., îşi vor schimba iar faţa? Literatura este pîndită să fie năpădită de mediocritate.

/Radu Cîmpeanu ( interviu )acordat lui Şerban Orăscu

 Câmpeanu:

- Consiliul Unităţii Naţionale ( CUN) este o reuşită şi o consecinţă a criticilor contra Manifestului FSN; Continuăm discuţiile la Legea electorală;

- PNL nu este mulţumit de alegerile fixate în mai ;vrea alegeri în septembrie.

- PNL va participa la alegeri, dacă În provincie ( Vatra Dornei, Timişoara, Bacău, Rîmnicu Vîlcea ), situaţia este f.grea. PNL a fost evacuat din sedii În pofida promisiunilor lui Iliescu şi Roman. 11 sedii PNL au fost atacate. Dacă atmosfera violentă continuă, PNL s-ar putea să nu participe la alegeri ;

- Am constituit "cercuri de studii " Avem şi " tehnocraţi " din vechiul regim, care au fost membri ai PCR. Dacă nu sunt total compromişi, noi îi primim, cu rezerva ca ei să nu fi făcut vreun rău efectiv.

- Acum în România este o situaţie "multipolară" ( nu "bipolară", ca în 1946 )

- FSN nu este conturat; are mulţi activişti PCR, "conservatori ", dar nu este, totuşi, precum PCR. Programul lor va limpezi situaţia.

- Mentalitatea românească?: o anume pasivitate, o anume teamă, o ezitare.

Ei sunt anticomunişti, dar nu ştiu ce vor!

/ Emil Hurezeanu - Crist.Butuşină: "Coaliţia de Centru

- 7 partide cu caracter democrat s-au constituit în "gruparea de centru ".

- Doresc să întărească stabilitatea vieţii politice.

- Un fel de "tampon" între stînga şi dreapta. De aceea sprijină şi FSN, pentru o democratizare reală.

-Este surprins de legea electorală; este neliniştit de faptul că Iliescu a dobîndit o funcţie extremă, care poate deschide dictatura, ceea ce este un pericol, o crimă .

- Am fost trataţi ca nişte "şcolari"! 15 militari în Senat!

- FSN vrea să slăbească legitimitatea partidelor politice pe toate căile.

¤ 10 febr.'90. sîmbătă

Notă LD: familia şi "Alternativa"

/ Ion: după Piatra Neamţ - Iaşi, astăzi face meditaţie toată ziua.

Seara mă sună şi-mi spune cum, la Iaşi, aderentul nr. 1 la "Alternativă " a fost preşed. judeţean FSN! Promite sediu, sprijin dar … în final, doar simpatie, nici o adeziune! Cam la fel la Piatra Neamţ.

/D. Constantinescu ( Corabia )vine în vizită şi încearcă să facă presiuni asupra mea cu privire la "Alternativă ": să nu aibă caracter explicit politic; să nu îndepărteze aderenţii ce vor să lupte pe probleme sociale, nu politice; să nu îndepărteze studenţii şi "independenţii"; să fie "pepinieră" pentru ziua de mîine; să nu punem obiective prea dur-politice ( ex. lupta contra nomenclaturii PCR sau a Securităţii );

să aibă 2 secţiuni, neobligatorii pentru toţi: militanţi politici şi militanţi sociali.

să nu avem "conducători" ci "purtători de cuvînt "

...Din toate aceste propuneri, răzbate o suspiciune, uneori agresivă, privind frica de impostură, de tiranie, de impunere de opinie. Vrea dialog. Nu va face nici o concesie.

 Este pisălog şi diletant. Nu ştim nimic despre el.

/Mircea Iliescu. Vine să ia Platforma; să o dea la citit "gramatical" prof. Stela; să o xeroxeze.

 Îl opresc: nu mai admit! Nu mai accept temporizare.

Ne povesteşte ( amestecat ) despre GDS, despre FSN ( discuţiile lui cu Voican! )

Convenim cumva:el să ia Platforma, Formularul - tabel pentru semnături; merge mîine la miting, seara îmi aduce documentele; Dan Constantinescu cu mine să aranjăm Statutul şi să pregătim şedinţa de luni; Liviu x: asigură xeroxul; "cineva" - ia adeziunile şi tabelul de fondatori ( 251 ).

 Mîine ( dumin ) vin acasă la noi pentru o consfătuire.

/ Vorbesc cu arh.Mirică( nu poate veni )are aceleaşi observaţii "spontane" de care m-am săturat / Încerc să vorbesc la GDS şi nu dau de nimeni pe acolo …

/ Gabriela Negreanu ( poeta) mă sună şi-mi semnalează că o altă "Alternativă " ce a convocat miting la cinema "Mioriţa". Nu ştim despre cine e vorba.

/ Mircea Iliescu: seara, îmi aduce "Alternativa'90 ": identitate; principii; operativa 1;

 Discutăm ce mai urmează de făcut şi ne punem speranţa cu eventuala convergenţă a "Alternativei" noastre cu "Alternativa" Paller- Rebenciuc., care, cică, este anunţată prin nu ştiu care ziare de ieri ( semnalat de Ion, confirmat de Mirică ).

/ Încerc să vorbesc cu Rebenciuc, Paller, Alin Teodorescu, Gabriel Andreescu, dar nici unul nu răspunde … /

/ Un zvon ( de la Iliescu ) că Paller ar fi fost bătut; ziarele scriu despre şocul lui Lupoi ( lovit de un camion ), despre demisia lui; despre mitingul motorizat care-l cer înapoi pe Lupoi …

TVLR

/ Gelu Voican -Voiculescu - dialog cu Minerii din Valea Jiului ( sindicat )

/ Gelu Voican-Voiculescu- Acad. tehnică militară

- Acad. Tehnică Militară cere despărţirea de restul Academiei militare. Cîţiva sunt în greva foamei. O delegaţie discută cu Gelul Voican -Voiculescu: cer anchetarea "întîmplărilor" din Acad. Militară, în timpul revoluţiei .