[Caiet 3: 27 februarie - 3 martie 1990]

¤ 27 febr.'90. Marţi.

Notă LD: moşind la "Alternative"...

/ Alternativa '90? …. Uniunea alternativa '90? Hotel Continental - camera 40 - dl Leca.

 Telefoane: Viorel Iliescu, Doru Platon, Florin Iaru, Grumwald, Victor Rebenciuc

TVLR

/ "Asociaţia naţională a oamenilor care nu au fost membri PCR "

( Galaţi ).La 29 decembrie '89, ora 8,30, am trimis d-lui Petre Roman o telegramă cerîndu-i ca în guvern să intre şi nemembri PCR. Telegrama n-a fost dată publicităţii; în guvern n-au fost incluşi nemembri de partid. Dacă se făcea aşa, ţara ar fi scutită de fenomenele din 12 I, 28-29 I, 18-19 II. Din asociaţie pot face parte: orice om cinstit, demn, corect … care apără interesele celor care au fost persecutaţi sau frustraţi pentru că nu erau membri PCR.

Obiective: 1) Scoaterea la concurs a tuturor posturilor 2 ) Acordarea de pensii sociale persoanelor din nomenclatură şi securitate 3 ) Vechime şi drepturi pentru foştii deţinuţi politici 4 ) Retrocedarea averilor celor naţionalizaţi 5 ) refacere gospodăriilor ţărăneşti distruse 6 ) sprijinirea ţăranilor cu pămînt, seminţe, unelte 7 ) Sprijinirea credincioşilor 9 ) Sprijinirea partidelor, inclusiv FSN, în măsura în care vizează democraţia.

Asociaţia va organiza: mitinguri, greve, întîlniri; va folosi televiziunea, presa, materiale. În numele asociaţiei, Gheorghe Moman, Galaţi, str. Constructorilor, nr 2.

/ "Asociaţia nevăzătorilor "

( Bucureşti, Vatra Luminoasă ): La 14 februarie a organizat o manifestaţie în P-ţa Victoriei. Au participat peste 300 de membri. UCECOM -ul ne-a exploatat pînă acum. Ne-a ajuns cuţitul la os!

 Au înaintat un Memoriu în care cereau: pensie socială şi însoţitori; alegeri libere şi imediate la Asociaţie; locuinţe coresponzătoare; săptămîna de lucru - 5 zile; gratuităţile …; copii nevăzători - educaţie specială. Au fost primiţi de Gelu -Voican - Voiculescu

 / " Liga Naţională a expropriaţilor şi demolaţilor ". ( Cluj - Napoca ) Din 1979, sate distruse, confiscări de imobile, confiscarea proprietăţilor absenteiştilor, domicilii forţate, demolarea bisericilor. Asociaţia va lupta pentru: retrocedarea bunurilor; despăgubirea celor demolaţi; consultaţii tehnice şi juridice; prevenirea pe viitor.

¤Tribuna partidelor

/ Partidul Ţărănesc Român

( Ardeleanu Gh - jurist ). Platforma -program:

1.Împroprietărirea ţăranilor cu cel puţin 2 ha

2. Garantarea producţiei

3. Desfiinţarea cotelor, contractelor

4. Patrimoniul CAP disponibil - preluat de GAS-uri

 5.Menţinerea industriei mari de stat

6. Reducerea stagiului militar ( 1 an )

7 Mărirea soldelor militare

De ce împroprietărire? Numai proprietarul simte ce este a lui. De ce toţi locuitorii satelor? Profesori, doctori, ingineri etc etc, pentru a fi legaţi de localitatea unde lucrează.

Terenurile de împroprietărire? De la CAP-uri. Ce rămîne, să fie dat la GAS, pentru ca marea proprietate de stat să asigure bunăstarea întregului popor. La fel fermele zootehnice şi SMT -urile.

 / PNL: organizare, nuclee, program

- Nicu Enescu ( avocat; 15 ani puşcărie; din 1964, muncitor necalificat; din 1965-pensie derizorie, pînă la revoluţie ): am început organizarea PNL de două săptămîni.

Comunitatea armenească ne-a dat 2 camere, apoi am obţinut sediu.

- Dan Lăzărescu: Nucleu puternic, la Bucureşti ( peste 200.000 ); mulţi intelectuali - Iaşi, Cluj, Craiova. Organizaţii în toate judeţele ţării.Ziarul - "Liberalul" ( Dan Lăzărescu )

 În pregătire - "Viitorul" ( Netea ).

...Liberalismul pune în centrul activităţii individul ( nu colectivitatea ) cu capacitatea lui creatoare. Este singura reţetă salvatoare. S-a vehiculat că PNL nu-şi clarifică platforma. Vom fi alături de ţărănime - dacă vor să desfiinţeze CAP; dacă vor să le păstreze; dacă vor împroprietărire.

 Cine vorbeşte de moşii? Sunt zvonuri! Noi vrem să respectăm voinţa ţăranului. Vrea arendă? Vrea proprietate?

Sector particular în economie. Nu este suficient să fim de acord! Dar cum o sprijinim? Nu este capital pe piaţă. Nu există sistem de creditare.

/ Siliviu Brucan - Emanuel Valeriu

- Valeriu: Dvs, în 1968 ( sau 1965 ) aţi demisionat de la TVR şi aţi prevăzut ce se va întîmpla cu Ceauşescu. Aţi cerut atunci o casă modestă. Explicaţi drumul dvs.

- Brucan: Am intrat în mişcarea comunistă ilegală pe vremea războiului, a regimului fascist, a Gestapo -ului. Singura noastră speranţă era victoria URSS. Credeam în Stalin.

23 august 1944 şi după, nu m-au făcut să-mi schimb părerile pe care le acumulasem în război. "Trezirea " mea, s-a datorat unui noroc: am fost trimis ambasador în SUA.

Momentul de "şoc" a fost Hrusciov, pe care eu l-am citit în întregime: crimele lui Stalin.

De atunci, am avut o poziţie din ce în ce mai critică faţă de ideea de P. Comunist.

Eram consilierul lui Gheorghiu Dej, în probleme de politică externă.

În 1956, în timpul revoluţiei din Ungaria, Dej,la un pahar de vin roşu,povesteam, povesteam … Era ora marilor confesiuni. Într-o seară mi-a povestit de vizita lui la Budapesta ( la solicitarea lui Hrusciov ); a luat cu el pe Mihai Beniuc şi Valter Roman. Seara şi toată noaptea ocupanţii sovietici cereau ungurilor să iasă la lucru. Pe la 8 dimineaţa, cu cei doi, a făcut un tur al oraşului: la ora 8 oraşul era pustiu! Nimeni nu ieşise la lucru.

La întoarcere mi-a spus: trebuie să facem o cotitură de 180 grade faţă de URSS!

Aşa a început marea cotitură: independenţa - Plenara din 1964.

- Valeriu: Drumul de la stalinism la pluripartidism! Să nu ne transformăm în apologeţi ai lui Dej! Tot dvs aţi spus că Dej evoluase, nu se putea lucra cu el …

- Brucan: Gheorghiu Dej era ahtiat de putere. Orice tentativă de a slăbi puterea lui, era reprimată sîngeros: uciderea lui Lucreţiu Pătrăşcanu. Am lucrat cu Lucreţiu. A fost torturat şi executat. Este o crimă de neiertat. Dej avea trăsături ca Stalin: represiunea cu colectivizarea; cu canalul; cu partidele istorice - erau moştenite de la Stalin.

 Istoria îl va judeca foarte aspru. Comparîndu-l cu Ceauşescu, el a fost totuşi mai raţional: asculta pe oamenii competenţi. Economiştii aveau un cuvînt greu pe lîngă el.

 Deseori, chiar dacă se înfuria ca un leu, el mă chema apoi la telefon, dîndu-mi dreptate.

 Nu poate fi comparat cu Ceauşescu! Sunt cazuri concrete de oameni care au fost închişi

( Levente, Gh,Rădulescu, Vijoli ), scoşi din închisoare şi făcuţi membrii ai CC.

Este o mare calitate a unui conducător, aceea de a greşi şi de a recunoaşte.

 Ceauşescu şi familia lui, nici o dată!

Prima serie de ambasadori - Moisil, Tr. Săvulescu - mari intelectuali.

 Este adevărat că a şi băgat mulţi intelectuali la închisoare, au murit acolo! Istoria îl va judeca cu plus şi minus. Dar "întoarcerea" antisovietică, el a făcut-o!

- Emanuel Valeriu: De ce?

- Brucan: Cînd citesc articolele mele de la "Scînteia " mi-i ruşine.

Evoluţia mea este foarte dureroasă. Dureros să constaţi că mi-am consacrat viaţa unei idei greşite. Am crezut că comunismul poate fi democrat!

Am crezut că P.Comunist poate fi reformat!

...Credeam că epoca 1924-1927, Buharin, Rîkov, Stalin: era o adevărată discuţie de idei. Credeam că "legalizarea" fracţiunilor în partid, ar putea duce la democratizare. Lenin a propus soluţia partidului unic, monolit.

 În cărţile mele eu am demonstrat că o ţară cu un singur partid, este o anomalie! Î

n vest, fiecare grup socio-profesional, are o alternativă politică.

Sistemul multipartid se impune! Opoziţia puternică este esenţială pentru democraţie.

- Emanuel Valeriu: Deci opoziţia dvs faţă de Ceauşescu, a fost radicală, de esenţă.

- Brucan: Ai dreptate. PCR este anacronic. Revoluţia tehnico -ştiinţifică a făcut ca PCR să fie organism mort. Concepţia comunistă despre "colectivism " este înapoiată, reacţionară.

- Valeriu: Şi alţii gîndeau aşa. Dar dvs aţi şi acţionat! Aţi protestat! Braşov'87...

- Brucan: Eu m-am gîndit mult la schimbarea regimului. Ceauşescu era dur. Eu am crezut în provocarea unei mişcări în sînul partidului. De aceea voiam dialog între putere şi societate. NU am reuşit! După mişcarea de la Braşov ( nov.'77 ), cînd am auzit că muncitorii sunt torturaţi, am convocat doi corespondenţi străini şi le-am făcut declaraţia bine cunoscută. Arătam pericolul pentru partid ( prăpastia ) dacă recurge la represiune. Am primit încurajări, de sus în jos, dar … mai mult nu a fost!

- Valeriu: Dar "Scrisoarea celor 6 "?

- Brucan: "Apelul celor 6 ". Am colaborat cu Gh. Apostol. Are mare merit. I-a convins el pe ceilalţi să semneze Memoriul. Din păcate, ceilalţi s-au ţinut bine la anchetă, dar Gh.Apostol a cedat, nu s-a ţinut bine. Am admiraţie mare pentru bătrînul Părvulescu şi Corneliu Mănescu, care s-au ţinut foarte bine faţă de securişti. Gh.Apostol a rămas în casa lui, pentru că i-a cerut lui Ceauşescu să-l ierte, că nu mai face. Această chestiune ar trebui să fie închisă. Să nu se mai facă caz de ea. Apostol, dacă zgîndără în această chestiune, este prost!

Acţiunea a fost un act de curaj. Este şi trebuie să rămînă în istorie. Îmi reproşez că, după 22 decembrie, nu ne-am mai întîlnit să discutăm. N-am făcut-o. Istoria va stabili cît şi ce a însemnat Apelul. Eu îmi asum răspunderea pentru redactare şi răspîndire.

Unii cred că nu trebuia să o trimit "afară ", ci lui Ceauşescu.

 Eu nu cred! Esenţial era ca opinia publică să ştie!

- Valeriu: Vă admir. Nu vreau să las să se înţeleagă greşit. Sunt echivocuri în ceea ce spuneţi. Şi dl Bîrlădeanu a rămas în locuinţa d-sale, proprietate personală. Asumarea iniţiativei este pusă în discuţie. A cui a fost ideea?

- Brucan: Este greu de stabilit cine a avut iniţiativa. Ea s-a bazat pe acţiunea mea cu Braşovul. Scenariul a fost similar. De aceea s-a adoptat soluţia mea: redactare, distribuire.

 Securitatea şi-a dat seama de asta! de aceea mi-a dat atîta atenţie. Este greu de stabilit cine a avut iniţiativa. Meritul lui Apostol a fost să-i convingă pe ceilalţi.

- Valeriu: Mulţi spun despre dl Apostol că a venit în ţară … să se lupte cu Ceauşescu.

De aceea a dat interviu la Londra.

- Brucan: Mie mi s-a pus o bandă în care Apostol dădea vina pe mine; a scris scrisorile lui Ceauşescu; a rămas în casa lui. Deci tot atîtea dovezi că a cedat! Nu putem trece peste asta.

- Valeriu: Poate vă întîlniţi toţi 6! Veţi lipsi o perioadă. Vă vom simţi lipsa. Poate vreţi să spuneţi ceva despre situaţia prezentă …

- Brucan: Eu consider că în prezent situaţia este mai bună.

Adversarii noştri au făcut duminică o greşeală fundamentală, cu brigăzile lor de şoc.

S-au creat premise pentru o campanie electorală civilizată.

Şi la 28 ianuarie a fost încercare de puci.

Acum ne vor crede. CUN este un organism care funcţionează. Este la înălţimea lui.

Cel mai mare pericol este … revendicarea de salarii. Este o tendinţă foarte neînţeleaptă: poate provoca o inflaţie care nu poate fi controlată.

 Europa liberă (27 febr)

¤Cronica '90:  Partidele Comuniste

Partidele Comuniste au acumulat mari bogăţii. Acum, presiunea populară le cere înapoi.

/Polonia

Tineretul, partidele politice, etc etc, le-au ocupat; comuniştii au cedat;

 guv. Mazoweski a procedat legal: etatizarea.

/Cehoslovacia

Cotizaţiile PCC erau de miliarde.Pînă la 28 febr.'90, se va proceda la fel. Vor fi date partidelor, tineretului etc etc.

/Germania răsăriteană

PCG a cedat unele clădiri; la 13 ianuarie'90, unele imobile şi ziare şi edituri, au fost predate statului; la 4 febr., PCC a publicat chiar bugetul PCC! Dar nici vorbă de restituirea proprietăţii partidelor istorice.

/Ungaria

Parlamentul a votat o lege privind obligaţia de a declara veniturile. În Bulgaria, problema încă nu s-a pus frontal. PCB vorbeşte doar de proprietăţile lui Jivkov. În România, prin Decretul 30 / 1990 totul a trecut în proprietatea statului: 21 palate - vile, 41 reşedinţe în judeţe. Dar PCR nu a fost desfiinţat oficial.

¤În România

/ Mircea Iorgulescu:  fantoma comunismului bântuie România

...Deşi i s-a anunţat decesul, nu i s-a văzut cadavrul.

 Răsturnarea lui Ceauşescu nu înseamnă că comunismul este mort!

Şi în URSS, Hrusciov l-a răsturnat pe Stalin, Brejnev pe Hrusciov!

Şi Ceauşescu l-a răsturnat pe Dej! Şi în celelalte ţări socialiste la fel.

 Dar procesele persoanelor, nu înseamnă procesul sistemului.

 În România, nimic despre sistem! Dacă Bobu, Mănescu, etc nu erau în ţară, acum erau liberi! Procesele se reduc la cele 3 zile de genocid!

Nu se judecă apartenenţa la un regim, ci în derizoriu, ultimele lui zile.

Exact aşa se făceau procesele în comunism. Este o practică a comuniştilor de a transforma în vină "penală ", vinovăţii politice.

Numai că, revoluţia din decembrie '89 nu a procedat aşa!

Revoluţia s-a ridicat contra sistemului. Sistemul comunist este pe cale de a se reface: aparatul politic şi aparatul represiv. În numele "consensului naţional "!

Aceasta este fantoma!

/ V: Marincea:  Securitatea "trecută" la MAN

...Securitatea a fost trecută la MAN. Securiştilor trecuţi în rezervă, li s-a fixat pensie.

 Dar: multe convorbiri telefonice - sunt urmărite; scrisorile sunt cenzurate;

...dl Jenică x, fost adjunct la Interne, dă interviuri la "Adevărul" ( Scînteia );

Grigore Ghiţă ( ex -securist ) ne dă asigurări că Securitatea păzeşte instituţiile de drept ( foştii deţinuţi îşi văd foştii călăi! ) G-ral Ghiţă spune că opinia publică este …derutată:

securitatea şi-a vărsat sîngele pentru revoluţie!

 Stelian Pintilie - la telefoane - este şi el o "victimă " a lui Ceauşescu, deoarece a fost scos

din CC la congresul XIV.! D-lui, care a fost securist, asigură că este uimit şi dezgustat de Securitate, de terorişti! C.Sorescu, la "Tineretul liber " ia apărarea foştilor UTC-işti şi PCR-işti care şi-au dat viaţa pentru revoluţie.

/Ş.Cristoci:  Minerii cer socoteală CUN! ( 19 febr.)

A fost în România. A fost, a văzut, s-a întors. Paul Barbă-Neagră spunea că pe tancul FSN

era Ion Caramitru! Pe 19 februarie, CUN lucra cu înţelepciune.

Seara însă, minerii din Valea Jiului, cu lămpaşe şi lozinci intrau în sala CUN şi, faţă-n faţă, cereau socoteală tuturor (afară de Iliescu ):

! bucureştenii să stea în pijama la televizor;

! studenţii să înveţe;

! Doina Cornea să nu dea sfaturi;

! partidele politice să nu pretindă

Dl Iliescu şi dl Voican prezidau şedinţa şi aprobau … iar la dreapta lor stătea Ion Caramitru … care tăcea, tăcea! Aşa cum tăcuse şi TVR a d-lui Răzvan Teodorescu!

...Mitingul se "derula" iar Iliescu era "mediator ", îi apăra şi pe bătrînii politici!

 Minerii din Valea Jiului nu-l evocau pe Paul Goma!

...M-am întors la Paris, fără a mai vorbi cu Ion Caramitru! Mai este Caramitru prietenul lui

Ion Barbă -Neagră?!

/ Ion Iliescu - interviu la "Le Monde ":

Revoluţia a izbucnit contra lui Ceauşescu, apoi a devenit anticomunistă;

Marxismul nu mai este o învăţătură universală, dar poate fi încă un instrument.

/ Mişcarea ecologistă:  om curat într-o ţară curată

- Toma George Marinescu.Deviza: "Om curat într-o ţară curată "

 Explică partidul, programul

- Laurenţiu Ulici, Mircea Bălănescu: al doilea partid înfiinţat. Mulţi aderenţi.

 Mişcarea ecologistă nu are izvor în Revoluţie, ci în dictatură.

 Ecologismul "interior", abia acum începe.

Prioritar pentru ecologiştii români va fi preocuparea morală: ipocrizie, corupţie, minciună.

Toţi am fost murdăriţi pe dinăuntru. De aceea în platforma - program a mişcării ecologiste,

sunt serioase preocupări etice: asanarea morală.

Purgatoriul nostru: asanarea morală. Dictatura a făcut din corupţie şi ipocrizie, unealta principală de exploatare. Există o poluare morală impusă de dictatură. Fiecare domeniu era atacat. De aceea au aderat mulţi oameni la această mişcare.

Mişcarea este eterogenă, diversificată, dar, tocmai asta îi dă putere. Este transprofesională.

Mişcarea ecologistă are o dimensiune politică. Mişcarea este pentru: democraţie, parlament, pluripartidist, separarea puterilor în stat.

Mişcarea ecologistă va fi preponderent intelectuală. Spre ea au venit atîţi intelectuali, încît este ca un institut. Ea are ca deviză bunul simţ.

Se dau amănunte privind organizarea mişcării, pe orizontală şi verticală.

¤ 28 febr. miercuri.

Notă LD: Alternativele

/ Ion şi Iulian se întîlnesc la hotel Continental, cu Iaru, Platon, Leca ş.a. pentru a discuta posibilitatea unirii celor două alternative.

/Mircea Iliescu şi Iordăchescu susţin această unire. Nu se hotărăşte nimic!

¤ 1 martie'90, joi

Notă 1 LD:  "Dialog22" Piatra Neamţ

Gelu Bogus: la Piatra Neamţ la judecătorie. Va înscrie "Dialog 22 Piatra Neamţ" scurtîndu-i punctele etc etc- pentru că altfel trebuie să vie la judecătoria Bucureşti,

Pe răspunderea mea, le spun sa facă totul pentru a înscrie asociaţia....urmînd ca...

L.D.: Ce ar fi să facem si noi asociaţie? Şi tot aşa. "Dialog 22"- Alternativa' 90" - Bucureşti.

TVRL

¤Tribuna partidelor

/ Partidul "Mişcarea democrată modernă"

(Craiova)

1 Independenţă naţională: factor principal. Economia de piaţă, atenţie la ajutorul "străin"!....România să-şi păstreze prioritatea; economie mixtă, statul să rămînă majoritar

 2 Dezvoltare economică Efort enorm pentru a ajunge din urmă ţările dezvoltate.

Să aplicăm metodele si experienţele statelor: pozitiv... "Pasivitatea" nu se mai justifică! Cointeresarea muncitorilor; intelectualii + muncitorii să se consulte, să colaboreze. Tehnica japoneză... model...

 3 Probleme ecologice

 4 Ţărani: fiecare familie să decidă cît pămînt poate lucra

 5 Dreptate socială Salar real. Cointeresare. Nu putem plăti minerii la fel ca "tereştrii"...dar nici nu putem fi "cinici"

 6 Sănătate publică

7 Şcoala (Japonia, SUA)

 8 Minorităţile naţionale, societ.rom. laică; libertatea religiilor; Istoria religiei da, dar...

 9 Democraţia modernă

/ Partidul Democrat al Muncii

- organizarea politică a producătorilor de bunuri ;munca: ţăran, muncitor, intelectual= temeiul tuturor ;promovarea intereselor celor ce muncesc; munca –organizare realistă; competenţă, valoare, administrarea eficienta ;noile structuri democratice

...A apărut la începutul lui 1990 ; este un partid "moderat" ; s-a impus ca o necesitate faţa de tendinţele anarhice, bătălie pentru putere ; doreşte reformă economică treptată.

Sindicate, asociaţii profesionale etc..care, chiar dacă se intitulează "apolitice"...fac politică

PDM vrea sa colaboreze cu: sindicatele libere, asociaţiile profesionale, personalităţi independente cinstite, muncitoare

...Platforma economică:

 - revitalizarea ec rom ţinînd seama de realit. (fac tabloul ei sumbru); ţara nu este bogată ci limitată, marginalizată ;descentralizare, autonomie, autofinanţare, autoconducere, orientarea spre ramuri productive, cercetare ştiinţifică ; informaţii, subvenţii, schimb, credite străine cu dobînzi mici ; societăţi mixte cu participare rom, societăţi străine- condiţionat ;eficienţă economică subordonată celei sociale ; extinderea formelor de proprietate

...Tactica: a paşilor mici, ca si alte partide social democrate, pentru a se evita convulsiile

; tranziţie- de la structurile actuale la structuri elastice, moderne ;organizarea si conducerea economica a fiecărei unităţi ;descentralizarea conducerii şi deciziei (industrie, agricultura, comerţ, transport, cercetare) ;treptat dar in ritm susţinut, diferenţiat de sus in jos: de la guvern la ministere, de la ele la centrale si de la centrale la întreprinderi ; cu colaborarea sindicatelor libere

; democratizarea vieţii economice, paralel cu ajustarea "planificării" (planificarea ştiinţifică trebuie sa fie sprijinită de la caz la caz ;mecanism de formare a preţurilor – autonomie pentru întreprindere,reformarea radicală a salarizării (flexibilă, autonomă, cointeresată); plafonarea veniturilor nete

...Privatizarea – nu este un scop în sine PDM militează pentru firme mixte, preponderenţa proprietăţii de stat, împotriva marii proprietăţi în mîna unui grup de oameni, împotriva înstrăinării rezultatelor muncii

...Comandament naţional: consens in marile probleme

Chemăm muncitorii cinstiţi să se organizeze pentru apărarea intereselor lor

Notă 2 LD: belgieni în România

...Seara Ion vine acasă cu doi belgieni de la acţiunea "Operation Villages Roumains"

cu care stăm de vorbă pînă la 5 dimineaţa.

Magos Olivier ( din Glimes), învăţător, şi şoferul camionului.

Ne povestesc despre ce-au făcut ei in Belgia în 1988, pentru satele româneşti ;

despre lupta lor la ambasada romănă,în decembrie 1989

;despre venirea lor în România cu concediu pentru doi ani, pentru a ajuta la ridicarea satelor româneşti ;despre ce au văzut si păţit in satele pe unde au fost.

...la Rovinari ( unde noaptea li s-a furat tot ce aduseseră în camioane, ajutoare şi unelte ) ;

 la Suceava ( unde li s-a spus că nu au nevoie de ajutorul lor )

...Au venit la Bucureşti, se vor întoarce acasă.

Nu par să fi înţeles ceva despre situaţia politică de azi din România.

...Nouă ne este ruşine şi încercăm să le explicăm... - încrucişat si amestecat

le povestim noi despre cei 42 de ani de dictatură, despre PCR, despre revoluţie, despre ţărani, despre guvern si FSN, despre mentalităţi, despre ajutorul lor ş.a ş.a...

¤ 2 martie'90, vineri

Notă 1 LD: "Alternativa'90 " dispute şi căutări

După amiază avem o întîlnire la familia Iordăchescu pentru a discuta "Alternativa"

Participă: Viorel (sau Mircea) Iliescu, Iulian Vasilescu, Grigorescu...eu, Ion, o domnişoară (nepoata lui Calciu).Discutăm despre ce am făcut pînă acum şi ne spunem punctele de vedere:

- Ion, apoi eu:  că este un eşec, că se pierde vremea, ca trebuie să încercăm altă cale: "asociaţia"

- Iliescu (sprijinit de domna Iordăchescu) să perseverăm cu Alternativa

... Hotărîm să mergem pe ambele căi şi vom vedea cum şi cînd să ne formăm.

TVRL

Proces:  21 securişti-Timişoara

Tot la fam.Iordăchescu ne uităm la TVRL la începerea procesului celor 21 de securişti implicaţi in represiunea de la Timişoara. Fără comentarii. Totul ni se pare... mascaradă.

Sinuciderea lui Gică Popescu ( presedinte proces Ceauşescu )

Tot la fam.Iordăchescu, aflăm de la TVRL că preşedintele procesului în care a fost judecat Ceauşescu s-a sinucis. Stupoare! După cei 3 sinucigaşi de la Timişoara...acum Gică Popescu!

Notă 2 LD: Ion -Alternativa- GDS

...terminăm discuţia pe la 11 noaptea şi venim acasă unde... chiori de oboseală si îngrijorări..

.mai discutăm... şi Ion îmi spune despre "Grup Dialog" de la P.Neamţ

...Dimineţa, Ion a fost iar pe la GDS unde a vorbit cu Stelian Tănase, Alin Teodorescu,

Gabriel Andreescu...si din toate discuţiile conchide că cei de la GDS nu vor sau nu pot să se implice mai mult.

¤ 3 martie'90, sîmbătă

Notă 1 LD: Reticenţele GDS

... Mergem la grupul de dialog.

...Eu: vorbesc cu Stelian Tănase în legătura cu un virtual articol din...Istoria PCR.

pentru rev."22" Este distant, evaziv, şi mă tratează cu o neascunsă aroganţă.

...Ion îi aduce anunţ cu "Dialog Piatra Neamţ" şi este tratat tot cu ostilitate,

ceea ce-l înfurie pe Ion, hotărît s-o rupă

TVRL

/ Anunţ şi scurt comentariu: Statuia Lenin din Piaţa Scinteii, dărîmată

/ Liviu Babeş - Comemorarea eroului-torţă de la Braşov ( 1987 )

Pe pista de la Braşov si în oraş (2 martie).

Placarde văzute: "Ei n-au tăcut, nici noi nu trebuie să tăcem!" "Să nu mai fim minţiti!"

Organizatori: sindicatele independente

Şi... deodată... lumea a luat-o la fugă. Un Oltcit a luat foc.

A fugit şi reporterul TV! Cine să fie?!

Europa Liberă

/Iliescu, Roman, Brucan: " fasciştii "

- vechile metode folosite de PCR contra tineretului.

 Ei taxează revoluţionarii drept "fascişti"

/Emil Hurezeanu:  Apel cubanez

...Discuţie cu ministru Valadares (de la ONU) despre Cuba, Fidel Castro

Cuba este mai încercata decît România. Apel la sprijinirea poporului cubanez.

 Apel la poporul român pentru o rezoluţie de respectare a drepturilor omului în Cuba.

 A cerut reprezentanţilor României la ONU să sprijine Rezoluţia.

/ Geneva: Drepturile omului în Romănia

- legile din România sînt bune

- drepturile omului nu sînt însă respectate

- lumini si umbre; alb si negru

- garanţii scrise, încălcate

- dubii persistente ale populaţiei privind: secretul corespondenţei, telefoane interceptate, tipografiile –monopol de stat, FSN în întreprinderi etc.

- şcoli separate în limbile naţionale

/ Vladimir Socor: Mişcarea sindicală independentă Braşov, Ploeşti,Tulcea –

1) Mitingul de la Braşov (2 martie )

- Vasile Vieru, Liviu Babeş, cei ucişi in decembrie 1989

Cerinţe: Jos PCR/FSN, vechea nomenclatură, judecarea securiştilor s.a

Mişcare sindicală independentă, pentru a se rupe de "Sindicatele libere" (UGSR)

Alianţă muncitori- intelectuali

2)Sindicat independent "1 mai", la Ploieşti

"Jos UGSR!" "Liste cu securiştii!""Jos securitatea!""Fonduri sindicale!"

UGSR si FSN se opun.! Conducerea uzinei 1 Mai refuză să recunoască sindicatele independente! Lupta continuă.

3) Tulcea (foraj-geologi)

Opoziţia autorităţilor faţă de sindicatele independente

/ Timişoara: Solidaritate cu CADA.Piaţa Operei ( 14 febr.)

(Înregistrări pe bandă )

Discuţii între militarii din CADA şi Adunarea din Piaţa Operei

Înregistrarea: adunarea spontană

1) Cuvântul militarilor, pentru a sprijini delegaţia plecată la Bucureşti.

Mulţumeşte populaţiei civile. Noi nu cerem drepturi materiale!

Vrem democratizare reală. Scandări: "Armata este cu noi!"

2) Colonel Grecu: scopul adunărilor noastre este de susţine delegaţia noastră in convorbirile

cu Ion Iliescu. În Piaţă să rămînă numai cei ce sunt de partea noastră: să nu se comită dezordini:

Apelul de la tv este al nostru. Nu alte memorii, făcute pentru a ne dezbina. Nu salarii mari sau tehnică modernă. De unde să ne dea?! Cei ce vor asta să se adune altundeva!

Acum, noi susţinem memoriul nostru. Mulţumim populaţiei civile care ne sprijină.

...Delegaţii au terminat convorbirile cu Dl. Roman şi Voican şi se îndreaptă spre Otopeni...

 Vor veni curînd acasă... şi ne vor spune ce au făcut.

... Punctele din Memoriu:

- susţinerea delegaţilor noştri de la Bucureşti

- apel ca aici să vină numai cei ce ne împărtăşesc lupta.