[Caiet 3: 7 - 8 martie 1990]

¤ 7 martie'90, miercuri

Nota 1 LD:  Dialog Piatra Neamţ - - GDS

7 martie.

/ Ion transmite de la Piatra Neamţ că judecătoria de acolo refuză să-i înscrie la Tribunal deoarece...asociaţia lor are caracter politic!

Mă roagă să mă interesez la GDS ce trebuie să facă.

 / Merg la GDS unde vorbesc cu Alin Teodorescu; Îmi dă invitaţie şi program la dezbaterea

cu parlamentarii din Anglia, care va fi pe 10-11 martie la hotel Bucureşti.

...Îmi cere un fel de scuze pentru felul în care l-a tratat pe Ion ultima dată – era ff obosit-

şi faptul că Stelian Tănase a spus să înfiinţeze Grupul la Piatra Neamţ şi apoi va scrie despre el!

 Să facă presiuni la Judecătorie să-i înscrie

/ Eu îi transmit lui Ion să-l lămurească pe judele nemţean că:

a) asociaţia lor nu este clasic politică...deoarece nu-şi propune să participe la alegeri

...deci nu candidează la putere;

b) că nu este nici sindicat deoarece nu-şi propune deziderate profesionale!

c) Pur şi simplu este un cerc ştiinţific pentru dezbaterea problemelor.

/ Mă sună Iulian Vasilescu cu care mă întreţin... colegial

/ Mă sună Doru (partidul radical) cu care am un dialog "politic" incitant în care tînărul îmi dă

lecţii de "activism"...apoi bate în retragere.

Europa Liberă

/Arhiva Istorică Centrală:  atmosferă de lucru

2 istorici străini au cercetat viaţa reginei Maria.

 D-nii Arimia, d-le Varvara Aioanei, Sanda Racoviceanu, ne-au ajutat mult.

 În incinta Arhivei era atmosferă de lucru. Mulţumeşte celor ce i-au ajutat.

/ Bucureşti.Dărîmarea statuii lui Petru Groza

Sute de bucureşteni au participat la demolare. Cu o macara.

 6 martie 1945 – începutul calvarului dictaturii din Romănia!

/ Iaşi.Greva generală a presei

Cele 7 publicaţii ieşene – Cronica, Timpul, Dialog, Opinia Studenţaească etc) /

/ Doina Cornea: temporizarea ajutorului pentru România

7 martie. Campania denigratoare la adresa ei după demisia din FSN.

Afirmaţiile mincinoase ale lui Petre Roman. (Cînd se spunea că ea dă dolari pentru PNŢ

 "Libertatea" 8-15 februarie).

/ Declaraţiile doamnei Cornea - interviurile acordate de ea în Danemarca şi Norvegia.

 Interviul acordat Romaniei Libere. (despre ziarul "Adevărul"- Cluj care a denigrat-o )

Geneva- Comisia pentru drepturile omului a hotărît să continue supravegherea acestei probleme în România.

/Doina Cornea explică de ce cere temporizarea ajutorului pentru România,

în funcţie de evoluţia şi stabilitatea democraţiei

/ Gelu Ionescu - Dinu Flămînd:  perspective europene

- G.I.: Care vor fi şansele culturii române? Supravieţuirea ei a costat mult!

- Dinu Flămînd: Deocamdată este multă dedublare.

 Revoluţia a fost "catarsis" dar individul nu s-a eliberat.

 În libertatea virginală... totul este optimist! Dar nu este de-ajuns să întorci foaia.

- G.I: Vor ieşi la iveală operele capitale despre care se spune că erau în sertare?

- Dinu Flămînd: Să ne pregătim să avem o decepţie – ca in sertarele portughezilor după căderea lui Salazar (1974). Românii ies din revoluţie nu spre stînga (utopia portugheză)

ci spre altă "utopie": capitalism occidental! Nu "democraţie calmă"...

Contactul cu occidentul trebuie să fie fructuos! Nu vreau să cad in protocronism.

Occidentul, deseori, frizează frivolul! Şansa noastră va fi tot lumea noastră.

Parisul – nu mai este capitala "luminilor".

Scriitorii francezi au fost şi ei cuprinşi de moda marxistă.

Nota LD 2: note de...lectură!

7 martie Prin teatrele apusene: Eugen Ionescu, Brecht, Corneille, Cehov, Laclos, Ginzburg, Shakespeare, ONeil, Svevo, Strindberg. Realizez acum că nu stăm, sau nu stau prea rău. Graţie anilor 1964-68... şi mi se întăreşte ideea învierii culturale pe care am trăit-o atunci.

/V.Mănuceanu:  Cronica unei revoluţii asasinate TianAnMnen ( partea I )

"Cartea pe unde" Revolta studenţimii chineze înăbuşită în sînge( 18-19 apr.'89 )

 Piaţa TianAnMnen. Funeraliile lui Hu Ian Bang

Se citesc pamflete, cîntece politice, care cer pluripartidism...

Iniţial, nici o represiune. Den Siao Pin nu pare a reacţiona...

"Li Peng, arată-te la faţă!" (premierul) Poliţia reacţionează slab, nu primiseră ordine de represiune încă. Puterea pare dezorientată. Trece o noapte....

...A doua zi... la 19 aprilie 1989, pe o ploaie torenţială, un mare miting studenţesc.

Armata se retrăsese, crezînd că nu va mai fi demonstraţie. Studenţii nu citiseră presa..

.abia mai tîrziu...Den Siao Pin vorbeşte la TV. Adoptă o tactică prudentă...

 Atmosfera este încordată..Studenţii caută să calmeze grupurile care vor să atace clădirea...

Către seară cetăţenii ies în Piaţă pe biciclete...Poliţia reglementează circulaţia...

Studenţii - grup compact – îşi fac mitingul lor.

...Poliţia pare a se organiza pentru represiune.

/ Emil Hurezeanu: scrisori din ţară

/La 6 martie 1945 – pumnul lui Vişinski... a adus pe dr. Petru Groza la guvern

Istoricii ar trebui să clarifice acest episod istoric.

/ Scrisorile din ţară –unii ne laudă, alţii ne mustră că îl atacăm pe Iliescu şi Roman.

Noi nu am fost prea critici cu FSN. Este firesc. El este la guvern.

Un domn Ionescu (Ploieşti) ne critică că indicăm comunişti în FSN că criticăm TVRL,

că lăudăm partidele istorice!Eu însumi am cerut interviuri cînd am fost la Bucureşti

dlor Iliescu- Roman –Voican s.a. Am fost refuzat!

/ Raportul oficial ONU- Comisia pentru drepturile omului din România,

Raportor Voiant

Raportorul a fost la Bucureşti şi Cluj şi a vorbit cu Roman, Brucan, Chiţac etc etc.

şi constată o serie de suspiciuni, temeri:

- lipsa de informaţie şi suspiciunile izvorîte- guvernul este criticat pentru asta.

- Guvernul provizoriu lucrează prin decrete, neînţelese de popor.

- Vechile structuri se cramponează de putere

- Se ivesc mişcări şi partide: stînga-centru-dreapta, ecologism, sindicalism

- PSDR vor fi singurii aliaţi fireşti ai muncitorilor.

Ei vor justiţie socială. Salariaţii Români ar trebui să înţeleagă.

/ Şerban Orăscu: "Planecom" - Economia românească ( Studiu american )

Studiu realizat la 30 ian. Şerban Orăscu îl prezintă acum:

- FSN nu are intenţii politice! Este ezitant...

- Partidele opozante nu au date şi specialişti

- Problemele energiei abordate destul de sincer, prin ianuarie, de Iliescu şi Roman

- Singura ţară din Europa răsăriteană în care SMT-urile vor rămîne centralizate, de stat

- FSN a anunţat anularea datoriilor agrare şi recalcularea preţurilor agricole

- Cum să se însănătoşească economia, fără reformă economică radicală?

- Conform programului FSN părea că au optat pentru privatizare...

 Acum cu Comisia condusă de Tudorel Postolache (cunoscut economist ceauşist)

 pare să se fi repliat!

- Dl Bîrlădeanu nu mai are nici o influenţă în FSN şi guvern

- În schimb FSN pare interesat de atragerea capitalului străin..

/ Liviu Turcu –C.Alexandroiae: deceauşizarea Securităţii

Interviu ( partea a II - a ) ( Partea I, pe 6 martie )

- Structuri şi oameni la toate nivelele şi domeniile în slujba lui Ceuşescu

(diplomaţie, presă, TV, Securitate)

- Centru de informaţii externe ale Securităţii acum revendicat de guvern şi de armată!

Ceea ce este simptomatic...

- Se impune ca deceauşizarea să fie aplicată şi în securitate, procesul trebuie operat

şi la Min Afacerilor externe, Min Comerţului Ext, Agerpers (Rompres).

În aceste departamente, cadrele sînt ale fostei Securităţi. Ei sînt menţinuţi!

Explicaţia cu "lipsa de cadre" nu poate satisface opinia externă şi internă.

- Menţinerea unor diplomaţi sau trimiterea unora noi dar tot ceauşişti alimentează neîncrederea! La New York, la Consiliu de Securitate... acelaşi Ion Voicu (securist, prieten al lui Nicu) El a lansat "anul internaţional al tineretului"...pentru Nicu. Ion Voicu- fidel executant ceauşist. Cum pot fi ei menţinuţi?!

( urmează partea a III-a )

/ Situaţia din Basarabia

7 martie. La 25 februarie au fost alegeri. Nici azi nu se ştiu exact rezultatele.

Se vor face alegeri suplimentare (15 martie)

/ "Frontul democratic" a fost blocat de vechii şi actualii conducători comunişti.

Masele populare...credule şi uşor de manipulat

Petru Lucinski – 90% sunt deputaţi din nomenclatură. Popularitatea lui creşte!

Cresc problemele "naţionale"... Găgăuţii şi ruşii vor autonomie...

TVRL (7 mart)

¤Tribuna partidelor

/ George Potra:  Evocare N Titulescu

Prezentare elogioasă la adresa politicii sale externe

/ PNTCD: programul pentru învăţământ şi ştiinţă

Prezintă prof.Caius Iacob, Şt.Rey, Gabriel Ţepelea

/ Partidul Democrat + Asociaţia de prietenie româno-maghiară (Cluj )

7 martie. Reprezentanţi ai celor două entităţi în dialog.

 [LD: regret, nu le-am înregistrat numele ]

- a ): Programul privind armata: rolul de a apăra graniţele; depolitizarea armatei; desfiinţarea unor structuri securiste şi ale nomenclaturii; reorganizare armatei.

De acord cu Memoriul în 13 puncte ale celor 35 unităţi militare [ CADA ]

care au manifestat în Piaţa Victoriei.

De acord cu cele 15 puncte din Programul sindicatelor din unităţile militare din Cluj.

- b): Vrem înţelegere între români şi maghiari. Să încercăm să ne înţelegem, să conlucrăm. Asociaţia noastră se vrea o firmă de dialog constructiv.

 Am găsit sprijin din partea Partidului Democrat din Cluj

-c ): Viaţa politică internă prin prisma dezideratelor tineretului. Înainte de revoluţie, doream chiar o perestroică! Dar n-a fost aşa. Această revoluţie a fost făcută de tineret.

Au trecut doar 2 luni şi iată că au apărut tot soiul de "cărămidari cu păr nins"...

Noi nu vrem ca revoluţia să fie confiscată! Eroii n-au murit pentru perestroică!

 Sunt domni ce ne servesc hălci de perestroică. Prea tîrziu, d-lor!

Perestroica s-a învechit şi la ea acasă!

Este anunţată prima conferinţă pe ţară a PD, pe 10 -11 martie.

[LD: îmi place programul şi tonul acestui partid. Parcă-l prefer PNL şi PNŢ. ]

Europa Liberă

/ Liviu Turcu –C.Alexandroaie:  conturile secrete ale lui Ceauşescu

Partea III 7 martie.

-Liviu Turcu: M-a preocupat problema încă din timpul revoluţiei. Am menţionat nume

care ştiu despre ele. Am afirmat că băncile elveţiene vor să facă asta...dar au cerut nume.

Stupoare!...partea română nu a avansat aceste nume! Ei au cerut doar conturile pe cele doua nume ale dictatorilor.

- Informaţiile deţinute de Tudor Postelnicu, Stamatoiu Costel, Constantin Anghelache

ar putea aduce multă lumină! Lor să li se alăture: fosta conducere a BNR pt comerţ exterior

 şi alte mecanisme bancare

Ex: 1988: suma depusă 65-70 milioane dolari! Dacă se adaugă celelalte....sumele se ridică la sute de milioane de dolari! Persoanele care pot lămuri...sînt în ţară!

 Să ne gîndim că la Viena este acelaşi securist Piroşca, nedorit şi notoriu

 La direcţia Rompresului – om cu vechi staate de plată în securitate;

Menţinerea în redacţiile ziarelor a unor vechi coloboratori ai Securităţii este expresivă

Nota 3 L.D.: privesc fără să notez

 Am 39.5 grade şi nu pot scrie. Tocmai azi, cînd "ceva" se produce parcă la TV:

citează un articol străin la adresa guvernului român; citează ceva contra lui Iliescu

; relatează întîlnirea Raţiu-Tetcher (London) cu note critice la adresa lui Iliescu

a nomenclaturii etc anunţă nişte greve: metrou, mecanici locomotivă.

Mă culc la 3 dimineaţa.]

TVRL (7 mart)

/Stiri diverse dar cu semnificaţie

/ cutremur mic la Panciu- Vrancea

/ CUN –lucrările biroului executiv

/ Comisia pentru victimele dictaturii – str Apolodor, nr 17 sector 5

Acces la legitimaţii pentru cei ce vor colaborare

/ Troiţa din Bărsana (Maramureş) la TV! Vor ridica o troiţă şi la Timişoara!

/ Achitarea celor patru ofiţeri din suita lui N şi E Ceuşescu.

/ Interviu cu Gherasimov în ajunul vizitei la Moscova a minsitrului Celac: ff optimist!

/ Procesul de la Sulina ( II )

/ Procesul securiştilor de la Timişoara

Se transmite 2 ore: depoziţia generalului Macri care face dezvăluiri relevante:

- la Timişoara armata a condus şi aplicat represiunea de pe 16!

- Numele citate: Coman, Stănculescu Guşe, Chiţac, - fiecare cu rolul şi funcţia lor

[LD: mă întreb pînă cînd cei doi vor fi ţinuţi de Iliescu?

 ¤ 8 martie'90, joi

TVRL

/ CUN:  decrete-legi pe bandă.: Legea electorală

/ CUN ieri ( 7 mart):  s-a depus proiect de lege electorală pentru alegeri parlamentare şi prezidenţiale.

/ Alte decrete legi privind: teatrul, scriitorii, săptămîna de lucru de 5 zile,

 drepturi pentru metrou şi mecanici locomotivă, durata serviciului militar s.a., s.a

[LD: nu ştiu cine le face;nu cunosc prevederile; nu se transmit dezbateri ]

¤Tribuna partidelor

/ Partidul Romilor, Rudarilor şi Lăutarilor din România

Prezintă platforma program. Sprijină participarea romilor la munci organizate, salariate, în gospodăria de stat. Alte cereri specifice.

/ Partidul Gospodarilor Maghiari din România

- proprietate privată ţărănească

- credite pentru ţărani

- colaborarea cu capitalul străin dar nu vînzare

/ Partidul Republica Creştină din România

Platformă net anticomunistă!

[LD Imediat după, "dezminţirea-protest " a P Republican (că nu este el! )

Nu înţeleg ce-i asta. Au pus monopol pe "republican"? Ne cred atît de idioţi?]

/ Greva mecanicilor de metrou

/ În studioul 4,reprezentanţii ministerelor Muncii şi Transporturilor...dau lămuriri privind greva

şi dezideratele mecanicilor de metrou.

Că cer 6-10 000 lei pe lună. Că greva nu se justifică.

/ După 2 ore,o delegaţie a sindicatelor din Metrou protestează pentru minciuna difuzată

 de reprezentanţii ministerelor respective. N-au cerut salarii mari.Au avut revendicări specifice.

/Securitatea demontează instalaţiile telefonice de ascultare

/ Bucureşti.Demontarea instalaţiilor Securităţii:  Banu Manta, Dorobanţi

 la cererea Ligii Studenţilor cu participarea de ziarişti, reporteri..

.Se arată, se explică...dar nu conving că nu le vor pune din nou în funcţiune!

/Tg Mureş. Colonelul X dă explicaţii despre "enigma" acestor instalaţii de ascultare.

Această aparatură va fi folosită de MAN în scopuri educativ- profesionale

Se văd casetele (mii!) din care se vede că suspiciunile nu erau nejustificate

/ Procesul securiştilor de la Timişoara

(continuă depoziţia lui Macri )

- G-ral Macri: conferinţele Nicolae Ceauşescu: pe 17-18;

pe 20 dec, ora 16.45, s-a luat măsura să trimită 20 000 de luptători din forţele patriotice...

Scopul: neutralizarea demonstranţilor Timişoarei,

solidaritatea cu N.C. a doua zi, pe 21 decembrie la marele miting de la CC-PCR

... Începînd de marţi, miercuri, joi...noi am pierdut complet controlul, vorbeam cu colegii că dictatorul Ceauşescu este nebun... De 5 ani de zile noi puneam pe masa ministrului de Interne informaţii zilnice privind nemulţumirile maselor populare.

Ele ajungeau pe masa lui Coman. Eram sigur că Ceauşescu va fi înlăturat.

 Manifestaţiile erau legitime, fireşti.

... Eu eram militar şi nu aveam ce face! Lui Ion Coman, după primul telex i-am spus că nu se va rezolva cu "bîta"! Ulterior generalul Vlad mi-a atras atenţia să fiu atent ce spun!

... Noi am fost la Timişoara să reprimăm demonstraţia. Prin ce am făcut, nu le-am împiedicat. Majoritatea informărilor trimise erau reale: că sînt nemulţumiţi: salar, căldură, hrană... Lui Ion Coman nu i-am transmis nici o informaţie decît că miercuri va fi grevă generală.

 Coman a fost ineficient din acest punct de vedere.

... Marţi au venit alţi doi din clan: Bobu şi Dscălescu! Am refuzat să le asigur paza.

 Au venit, au intrat în vorbă cu demonstranţii au fost "sechestraţi" şi eliberaţi de paraşutişti şi s-au întors la Bucureşti, unde nu au informat exact.!

...Coman a primit informaţii de la fostul prim secretar Radu Bălan – care fusese solicitat de demonstranţi pentru discuţii

- Judecător: Fiecare avea sistem de informaţii (partid, securitate, armată)?

- Macri: Cel mai bine ştie dl Stănculescu ca l-a secondat pe Coman în toată perioada. Coman s-a bazat pe armată. Inclusiv cu sistemul informativ propriu.

- Judecător: securiştii trimişi în instituţii au încercat să oprească ieşirea demonstranţilor?

- Macri: Noi aveam ofiţeri în obiective permanente; din cele ce ştiu nu au stăvilit - sau nu au putut - demonstraţiile, ei au acţionat cu conducerile instituţiilor... Dar la ]nterprindere au sosit tancurile armatei.

- Judecător: N-au intrat în întreprindere! Care este substratul puterii de stat (persoana, mase?

- Macri: De mult nu mai reprezenta poporul! Fac parte din acest organ. M-am pus în slujba....Regret că nu am acţionat mai demult şi mai concret contra acestui regim....

Şi la Timişoara...mă fac vinovat moral, dar nu am participat la represiune!

- Judecător: Ce rol a avut colonelul Popescu Ion – inspector şef? A stat mai mult la sediul PCR

- Macri: Nu ştiu ce a făcut pe 16-17. Din 17-22 decembrie eu nu l-am mai văzut. S-a dus la Partid şi şi-a abandonat instituţia...Am vorbit de 2 ori la telefon. Îl căuta pe Sima.

- Judecător: Generalul Mihale cînd a venit? Cum aţi colaborat?

- Macri: a venit separat; nu am colaborat; el se ocupa de "stradă"..

- Judecător: Cele 8 dispozitive erau formate din militari, securişti, miliţieni.

Nuţă le-a transmis ordinul!

- Macri: Morţii sînt din urma împuşcării de către armată...nu din acele dispozitive...

Ofiţerii de Securitate nu au primit ordin de la mine să tragă! Au tras militarii de la MAPN.

După 17 decembrie, prin dispozitivele create s-ar fi putut trage, dar nu ştiu...

- Judecător: Cine a tras pe 17 decembrie? Nu militari. Nu securişti. Atunci cine a tras?!

- Macri: Doar ca supoziţie, cei de la Miliţie! Nuţă şi Mihale au condus ordinea, Deheleanu, Nuţă s-a ocupat de...

- Judecător: Ce rol au avut forurile judeţene (Sima –şef Securitate, Deheleanu Ion – şef Miliţie)?

- Macri: Am dat doar un telefon; la cererea procurorului şef adjunct, l-am recomandat pe Sima, ca şef al Securităţii ca să ia "coletele"... El era procuror, el cerea; nu am considerat ilegal!

El era omul legii..., nu ştiu mai mult; nu ştiu dacă Sima s-a dus

- Judecător: Trupele MAN au primit ordin să tragă?

- Macri: Da! De la Ceuşescu-Coman- -etc Pe 17/18 decembrie

- Judecător: Mai devreme aţi afirmat că Miliţia....

- Macri: a fost o supoziţie!

- Judecător: Este tot o supoziţie cea privitoare la trupele MAN

- Macri: Da!

- X: ştie că securiştii interogau chiar bolnavi şi răniţii din spital?

- Macri: Da, pentru a afla dacă sînt agenti străini!

- X: dar copiii?

- Macri: A fost mare greşeală! Ministerul de interne trebuie să hotărască. Nuţă raporta! Cei arestaţi au stat închişi de duminică 17 decembrie pînă marţi 19 decembrie.

 La presiunea maselor, după eşecul convorbirilor cu Dăscălescu şi Bobu...cu demonstranţii... ei au fost eliberaţi.

- X: au fost aduşi şi în incinta Securităţii?

- Macri: Da!

- Judecător: Colonelul Teudorescu, Sima vă raporta informaţii?

- Macri: Da, mi se raporta! Nu am travestit pe nimeni în haine milit are (de fapt ofiţeri securişti, bătrîni)

- Judecător: Ştia inculpatul situaţia răniţilor şi morţilor? Raporta cuiva?

- Macri: Nu am transmis nimic în acest sens, la Bucureşti. O dată...i-am spus telefonic lui Vlad.

- Avocat: Ce ştie despre gărzile patriotice, despre bîtele confecţionate la Timişoara.?

- Macri: La cererea generalului Guşe, poliţia a desemnat miliţieni (1000) pentru a dirija pe lupătorii din gărzi. Acest plan a fost exclusiv al g-ral Gusă!

- Avocat: Morţii din 17/18 ar fi în seama MAN şi Poliţiei. De ce atunci a colaborat la ascunderea cadavrelor?

- Macri: pe 17/18 trupele care au asaltat Timişoara, se cunosc. O ştie toată Timişoara.

Au tras! Ce am spus eu despre morţi, să se ţină cont că am dat declaraţia la 2 ianuarie.

Ulterior am ştiut mai multe! Ceuşescu a dat ordin. Postelnicu- a executat.

Nu ştiu rolul lui Popovici (procuror general)

- Avocat: cu ce ton vorbea generalul Vlad cu dv?

- Macri: Era un om cult, nedur. Mi-a spus doar că i-am înşelat încrederea! A fost dur cu...Teodorescu... Am fost coleg de o viaţă cu el....ştiam că datele sînt cerute de Ceauşescu!

- Avocat: Unde a locuit în această perioadă?

- Macri: La sediul Securităţii.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

- Comentator TV: după cum vedeţi inculpatul nu ştia nimic! Neaga tot etc.

 Mîine seaară vom reproduce din depoziţiile celorlalţi inculpaţi. (ora 1.40 noaptea!)

Notă LD: suspiciuni despre proces

Omul ăsta este categoric vinovat- moral, politic, penal - prin tot ce a făcut ca şef al Securităţii.

 Concret însă, la Timişoara, eu simt că are dreptate în unele chestiuni,,

că spune adevărul.- şi că asistăm la o nouă diversiune, acum a Tribunalul militar pentru

 a scoate basma curată pe generalii Stănculescu, Chiţac, Guşă Vlad s.a.

Sub acest unghi... la ce vom mai asista?]