[Caiet 3: 10 - 11 martie 1990]

¤ 10 martie.'90, sîmbătă

TVRL

/Procesul securiştilor de la Timişoara: depoziţie Sima

- Sima (şef Securit. Timişoara ): între 15-22 dec.'89, nici un cadru de la Securitate nu a participat la represiunea demonstraţiei din Timişoara.

Generalul Bucurescu ( Bucureşti )i-a cerut doar informaţii.

16 decembrie.

Casa preot Tokes. Am informat pe primsecretarul PCR Radu Bălan, înconjurarea casei.

 Prim-secretarul a spus că va veni acolo şeful Cultelor, Cumpănaşu. Apoi am raportat

g-ralului Bucurescu. Radu Bălan şi primarul Moţ au încercat să potolească lucrurile.

 Moţ i-a spus lui Tokes că nu se aplică sentinţa. Sentinţa fusese hotărîtă de departamentul Cultelor. După ce a venit Cumpănaşu ( ora 18 ), acesta nu a realizat nici o mediere, ci a susţinut evacuarea. Am alarmat pe cei de la securitate ( nu spune că i-a comandat şeful lui, Popescu ) Dispozitivul nu a primit muniţie.

ora 21. Radu Bălan mi-a ordonat să-l trimit pe Tinu + preşed. Tribunalului, + şef Culte,

să participe în Comisia de evacuare a lui Tokes. Bălan se consultase cu Emil Bobu, care îi spusese că deoarece demonstranţii atacaseră magazinele, trebuia să se ia măsuri.

 Atunci s-a hotărît executarea sentinţei de evacuare.

Au fost trimişi şi 15 -20 miliţieni, în frunte cu şeful Miliţiei Teheleanu.

17 decembrie.

Sub comanda g-ralului Macri, s-a ţinut o şedinţă de lucru. Au sosit şi generalii de la Bucureşti, pentru a se putea stăpîni situaţia din zonă, s-au stabilit măsuri.

Erau informaţii de "amestec" străin, dinspre frontieră ( raportasem de două ori despre aceste fenomene ) G-ral Victor Stănculescu a prezentat modul cum a organizat afluirea trupelor militare ( Buziaş, Lipova etc ).

 La teleconferinţă, Coman raporta la Bucureşti că armata este în regulă: " Am luat măsuri şi se va trage " De asemenea că Stănculescu -Guşe -Chiţac veniseră cu ordine precise de intervenţie, încît cadrele locale nu mai aveau ce face.

Au fost făcute arestări şi identificaţi cei ce se dedaseră la distrugeri şi devastări.

Ei au fost daţi miliţiei, inclusiv de securişti. Apoi aceştia au fost eliberaţi

- Judecătorul: de ce le-aţi dat drumul dacă erau vinovaţi?

- Sima: Erau printre ei şi nevinovaţi

- Judecătorul: regimul Ceauşescu mai avea o bază?

- Sima: Am mai declarat în modul cel mai serios: PCR nu mai avea vreo bază. În timpul Congresul XIV, fusese planificată o manifestaţie. Au renunţat. Poate era mai bine să fi ieşit atunci. Omului trebuie să i se dea ce este a omului. Miliţia şi Securitatea nu a participat la represiune. Trupele MAN au afluit prin faţa noastră. Oraşul a fost asediat de armată.

 Au văzut asta şi străinii. Generalul Guşă a spus: " Voi termina cu ei într-o oră-două "

17 decembrie

S-a tras pînă la ora 23! Apoi, sporadic, pînă la 20 decembrie. Luni, spre prînz, erau cca 85 de victime. Securitatea nu a avut nici-un amestec. Toţi au trecut pe la Miliţie. Am fost la spital, am vorbit cu dr. Golea, să pot interoga răniţii. Dr.Golea nu mi-a comunicat exact numărul morţilor şi răniţilor prin împuşcare. Nu reţin dacă l-am informat pe g-ral Macri.

- Judecător: sunteţi rudă cu dr. Golea, văr primar. Aţi trimis la frontieră oameni pentru informaţii din zonă?

- Sima: Da. Am trimis acolo cadre de securitate.

20 decembrie

- Judecătorul: A fost o nouă demonstraţie? Cca 70-80.000 oameni?

- Sima: Da, a fost. Dar nu-mi amintesc exact. Am primit informaţii privind o grevă generală, care a avut loc pe 20 şi 21 decembrie... de cca 150.000 oameni. Erau paşnici.

Ofiţerii Securităţii s-au retras la sediu din 19 decembrie. Cadrele de securitate n-au fost trimişi în Pţa Operei. În Piaţă erau doar Informaţiile din armată.

- Judecătorul: În timpul anchetei, s-au făcut presiuni asupra dvs?

- Sima: Da, s-au făcut presiuni. Am fost jignit, ameninţat.

... Eu, afară de spital, m-am deplasat şi la Penitenciar unde erau cca 200 de reţinuţi ( 18, 19 decembrie? ). La penitenciar era un ofiţer Caraşca care nu investigase nici-un deţinut.

A spus că şefii lui - procuror Diaconescu ş.a. - cercetau pe cei arestaţi. I s-a comunicat că numai după ce termină cercetările dl procuror Diaconescu, are voie să cerceteze şi el, Caraşca. I-am comunicat asta g-ralului Macri. Marţi au fost puşi în libertate.

- Judecător: Ce ordin aţi primit de la Postelnicu privind "starea de necesitate "?

- Sima: Este real ce declar acum.

- Judecător: dintr-o probă rezultă că, anterior tele-conferinţei, au fost distribuite pistoale la 254 cadre.

- Sima: Nu cunosc cui s-a distribuit armament. Poate a fost ordinul g-ral Nuţă.

 Eu nu cunosc.

- Judecător: iată o listă cu 228 cadre care au primit pistoale

- Sima: Poate. Dar nu cunosc. Eu nu am dat ordin. În perioadă, problemele noastre erau rezolvate astfel: în locul meu, de g-ral Macri; în locul colegului de la milţie, de g-ral Nuţă. Dle judecător, pozele noastre au fost arătate populaţiei, spre identificare. Nici un cadru de securitate nu a fost identificat.

- Judecător: Atunci cine a tras?

- Sima: Nu cunosc. Nu ştiu. Pe general Nuţă l-am întîlnit, întîmplător, de două ori.

Nu am participat la nici o consfătuire. L-am auzit pe hol cînd striga: " De ce nu se trage în devastatori? " Avea în birou o staţie de emisie: prin ea a transmis ordinele. Nu ştiu cui le transmitea! Maiorul Mavru Nicolae era şef Servici filaj. Ne-a prezentat 2-3 rapoarte privind demonstranţii. Erau informaţii publice: la microfoane se perindau diverşi vorbitori.

Ele nu ne-au folosit la nimic.

- Judecătorul: La anchetă spuneaţi că au fost introduşi securişti la studenţi şi demonstranţi

- Sima: Eu nu ştiu să fi dat acest ordin. Să văd scrisul şi poate recunosc. ( se uită ). Adnotarea nu este a mea. Cred că este scrisul col.Teodorescu. Am colaborat bine şi cu Tinu şi cu alţii.

- Judecătorul: Cadavrele?

- Sima: Am aflat despre cadavre pe 21 decembrie. În ziua de 18, g-ral Macri m-a trimis la spital să vorbesc cu dr. Golea. Erau şi 2 ofiţeri bucureşteni, Stănică şi Ghercoiaş.

Eu am plecat de acolo. Discuţiile erau încheiate. Nu ştiu ce a fost. I-am comunicat g-ralului Macri rezolvarea. Joi am aflat că au fost deplasate cadavrele de la spital.

Concret, g-ral Macri a vorbit la Bucureşti pentru incinerarea cadavrelor.

- Judecătorul: îi citeşte din declaraţie ceva legat de străini...

- Sima: Am scris asta sub o presiune extraordinară la cercetări. De aceea am scris aşa. Frontirele nu erau închise.

- Judecător: Totuşi, ce măsuri aţi luat dvs?

- Sima: Pe 22 am fost în sediu.Alte măsuri nu am luat.G-ral Macri a primit telefon de la

g-ral Vladdictatorul a fugit. Am rămas stupefiaţi. Nu ştiam ce să facem.

O parte din cadre au plecat. Am dat ordin de dezarmare. După trei de sferturi de oră, un grup de demonstranţi au intrat în sediul Securităţii. M-au întrebat de ce am rămas aici? Apoi a venit maior Judele care mi-a spus să predăm cheile şi armele. Lui i-am predat şi arhiva. Nu putea fi arsă, era multă. A avut ordin să ne ducă la garnizoană.

 De atunci, am fost la garnizoană între 22 -24 decembrie, apoi din 25 decembrie, la penitenciar. Pe 10 ianuarie am primit ordinul de arestare.

Cu mine au mai fost arestaţi: Macri, Anastasiu, Oprea, etc etc. Pe parcurs, au fost eliberaţi. Am rămas arestaţi eu şi locţiitorii mei.

- Judecător: Delapidare?

- Sima: La anchetă mi s-a spus altfel. Sunt surprins pentru asta. Pe linia g-ral Stamatoiu, aveam un fond de rulment - 400.000 lei. Duminecă, pe 17 decembrie, am dus banii acasă, în ideea că... îi salvez. Aveam chitanţă pentru ei. 100.000 erau ai mei. I-am luat pentru a nu fi furaţi. Clădirea securităţii a fost distrusă. Nu i-am sustras. I-am protejat. La sediu mai erau şi alte valori ( casetofoane, video etc ) Am prevăzut acest lucru. Declar: ce declar acum este real. Pentru ele răspund. Cadrele de securitate, eu, nu am tras!

*************

- Comentator TVR: dl Sima, deci, nu a văzut, nu a tras, nu ştie nimic! Vom reveni şi mîine cu alte aspecte.

/ Simpozionul "Către democraţie "... ( 10-11 mart )

Pentru ziua de azi simpozionul de la hotel Bucureşti:

Simpozionul a fost organizat de: Fundaţia pentru o societate deschisă, GDS, Asoc.Mihai Eminescu şi Fundaţia Soros. ( preşed. C.A, Alin Teodorescu ).

Temele: Politică, orientări şi organizare politică / Mas-media şi lege / Tranziţie economică şi stabilitate socială / Tranziţie economică şi stabilitate socială / Servicii publice: învăţămînt, ecologie. / ( vezi programul la buzunar )

Printre participanţi: Patrick Cormak ( Camera Comunelor ), Caroline Cox ( Camera Lorzilor ), Tom Spencer ( parlamentar european ), Gerald Frost ( dir. Instit ptr. apărare europeană ), dr. Jonathan Eyal ( cercet., sovietolog ), David Westover ( specialist în administr.Locală ), Cristine Stone ( ziarist, specialist drept penal ), Geoffrey Robertson ( consilier ptr reformarea legii presei în URSS ), Marian Svejdar ( dir. Agenţia Reuters, Praga ), Christopher Booker ( rev. britanică "Detectivul particular " ), Noel Malcom ( filozof, istoric, ziarist la The Daily Telegraph ), George Urban ( dir. radio Europa Liberă ) Edward MacMillan Scott ( parlamentul european ), Janus Lawandowski (, teorii economice -Polonia )

Caroline Hager ( Instit. de Economie ), Elizabeth Spencer ( industrie mică ), Ghiţă Ionescu (?? ); John Crosovelloni ( specialist în afaceri ), Humprey Mews ( expert turism ), Mark Almond ( istoric, Univ. Oxford, John marx ( dir. Centru de cercetări în Educaţie ), Duncan Fischer ( Instit.de studii ecologice ),Andrzrej Baranowski ( Club ecologic Gdansc ), Denis Deletant ( conf.univ. Londra ).

Notă LD: Intervenţii la colocviu:

 Iau cîteva note, la comunicările la care am asistat

Lipsesc itervenţiile mele orale: 1) Parlamentul interbelic 2 ) Europa liberă ( vezi buzunar ).

La telejurnalul de noapte de pe 11 martie - reportaj de la simpozion şi preţ de cîteva secunde

 sînt văzută şi eu vorbind la microfon! mare brînză!

TVRL nu vorbeşte despre ce s-a spus acolo!

¤ 11 martie '90, duminecă

Notă LD: Proclamaţia de la Timişoara.

 TVR nu dă absolut nimic despre ea.Coincidenţă semnificativă: în plină desfăşurare

 a procesului revoluţiei Timişoara. Mă voi lămuri curînd despre ce este vorba ( Vezi presa )

TVRL

/ Procesul de la Timişoara: depoziţie Filip Teodorescu

 - Filip Teodorescu ( adjunct al Secţiei de contraspionaj ): Nu mă recunosc vinovat de ceea ce mi se atribuie.

16 dec.

ora 20, 30. Eram acasă. Ordinul g-ral Bucurescu.

ora 21.00. la col.Bucurescu, care mergea la g-ral Vlad. Mi-a comunicat că sunt probleme la Timişoara ( preotul Tokes ).Să aştept ordine pe linia direcţiei noastre de contraspionaj.

Pe linia noastră nu erau probleme deosebite.

ora 21, 30. G-ral Bucurescu: ordin de deplasare la Timişoara, deoarece sunt servicii străine, agenţi foşti fugari, dotaţi cu materiale anticomuniste şi antiromâneşti, pentru a genera mişcări guvernamentale. Noi trebuia să-i identificăm şi neutralizăm.

Să iau legătura cu g-ral Macri ( de la Direcţia de contraspionaj economic ). L-am luat pe lt.col Turcu Ion.La ora 23,00, ne-am întîlnit la gara de nord. Gral Macri era cel mai înalt în grad

17 dec. duminecă.

...Dimineaţa am ajuns la Timişoara. Ne-a aşteptat Sima. La sediul Inspectoratului, am fost puşi în temă asupra situaţiei. Apoi g-ral Macri ne-a spus ca fiecare să-şi îndeplinească misiunea. Noi, pe linia de contraspionaj. Pe toată ziua de duminică şi luni, pe linia noastră nu s-a confirmat agenţi străini. Eu am stat la biroul şefului Securităţii şi a serviciului de contraspionaj.

ora 10. Col.Sima s-a deplasat în zonele demonstraţiilor. M-am dus şi eu. Era puţină lume ( oameni de cca 30-40 de ani ) Pe străduţa laterală - nişte camioane... apoi am ajuns în zona unde demonstranţii încercau să mobilizeze studenţii. Apoi ne-am întors la sediu. Eu nu eram obligat să raportez g-ralului Macri, ci generalului Vlad.

- Judecător: dar g-ral Macri i-a comunicat lui Vlad situaţia din Timişoara?

- Filip: Da. Macri ne-a comuicat ca fiecare să culeagă informaţii pe linia lui de muncă.

[ LD: judecătorul, ca un idiot, se năpusteşte spre el, îl terorizează verbal că de ce nu vrea să "colaboreze" etc etc. Deşi omul spusese ceea ce-i citise din dosar. ]

18 decembrie.

- Filip: Tot de la Bucureşti, venise şi un grup de procurori militari - conduşi de Caraşca - pentru a ajuta la cercetările penale.

Aspecte constatate: mişcările nu erau organizate; în întreprinderi nu se lucra; oamenii discutau întîmplările cu Tokes; în general acalmie; seara a început să se tragă; rectoratele hotărîseră să trimită studenţii acasă; Tinu raportase găsirea unui glonţ ce nu era în dotarea MAI; studenţii străini cereau protecţie. Demonstranţii strigau lozinci reale:

 "Jos dictatorul!", "Vrem pîine!" " Vrem libertate!"; ofiţerii securişti ( încercau să se informeze ), pe lîngă conducătorii întreprinderilor (care încercau să-i tempereze pe oameni ) Din păcate, la serviciul nostru nu aveam date deosebite. Eu am redactat 3 Note ( luni, marţi, miercuri ) G-ral Macri le transmitea g-ralului Vlad.

19 decembrie.

 De la partid se raportase că s-au comis devastări. Am mers la sediul PCR: i-am văzut acolo pe col. Popescu, Ilie Matei, ş.a.; am văzut camioane făcute scrum; în clădire, birouri devastate, telefoane distruse, focuri. Un cetăţean filma.

Eu cu Popescu am mers spre Continental. Străduţele erau blocate de divizia de tancuri şi erau ofiţeri MAN. O blindată împingea un grup e demonstranţi... unul din blindate a luat foc col Popescu a spus să plecăm. Dinspre judeţeană venea un tanchist desfigurat şi ne-a spus că au fost scoşi din tanc... dinspre o străduţă veneau un grup de miliţieni şi securişti.

... La Serviciul nostru am raportat: nu sunt agenţi străini; nu sunt provocatori; demonstranţii cu nemulţumiri strict autohtone. Am comunicat că sunt morţi.

ora 11. A sunat g-ral Vlad şi ne-a vorbit în termeni foarte duri de "ineficienţa " cu care am acţionat; că "altceva" cerea conducerea ţării de la noi. A fost o admonestare. I-am ripostat şi eu "neregulamentar": nu avem alte informaţii. S-a înfuriat şi mi-a spus că voi fi chemat la Bucureşti. Apoi a venit g-ral Macri şi mi-a spus că g-al Vlad a regretat tonul, şi i-a transmis să-mi ceară scuze.

20 decembrie

Am fost întrebaţi ce am obţinut ca informaţii de la cei arestaţi. Am plecat cu Sima la sediul Securităţii. Într-un birou erau: g-ral Guşe Ştefan, g-ral Victor Stănculescu, g-ral Mihai Chiţac, g-ral (? ), g-ral Macri şi lct.col. Zeca ( divizia de tancuri ), ofiţeri MAN. Am auzit ultima parte: g-ral Guşe critica divizia de tancuri că nu au călcat pe demonstranţi, că nu au fost fermi şi că vor rezolva ei problema.

... A cerut telefon de la divizia de tancuri, le-a repetat criticile şi s-a dus acolo. [ în puşcărie a aflat apoi de la colegii de detenţie că g-ral Guşă a chemat un grup de paraşutişti pentru a încerca să intre în Operă, la balcon, unde erau liderii revoluţiei, pentru a-i aresta. În Timişoara nu era "detaşament antitero" decît la aeroport. De aceea se apela la paraşutiştii din armată ]

- Judecătorul: cine a tras în populaţie?

- Filip Teodoescu: Forţele M.Ap.N

- Judecătorul: Ce rol a jucat g-ral Nuţă?

- Filip Teodorescu: El a avut sarcina să coordoneze trupele MAI, din însărcinarea lui Postelnicu, la ordinul lui Nicolae Ceauşescu.

Este clar că departamentul de Milţie a avut sarcina să se ocupe de arestaţi.

Eu am vorbit mult cu g-ralul Macri; ne confiam reciproc. Macri i-a spus asta şi lui Coman, ceea ce i-a adus admonestarea lui Vlad. Am fost în biroul din sediu, la teleconferinţă.Am avut convingerea că-şi va da demisia. Cînd am auzit de mitingul de la Bucureşti, i-am spus: " Mîine cade!" Aşa gîndeam eu şi g-ral Macri.G-ral Macri evita să răspundă la telefon lui Coman, evita să mergă la judeţeana PCR

21 decembrie

Am urmărit mitingul de la Bucureşti la TV. De atunci, noi nu am mai acţionat nimic. Aşteptam finalul. Ne-a frapat faptul că Nicolae Ceauşescu a prezentat situaţia de la Timişoara exact pe dos decît raportasem.

Există servicii de spionaj contra României. Noi, la contraspionaj, ne păstram specificul.

Noi luptam cu spioni calificaţi, nu cu "spărgători de vitrine". Spionii au profitat de situaţia din Timişoara. ( Nu-i fericesc, pe viitor, pe cei ce vor lucra în acest domeniu )

Marţi, am văzut un tînăr prins cu un pistol şi hărţi: era de la MAN, Informaţii. Apoi am aflat că au mai fost şi alţi astfel de "capturaţi"!

- Judecător: Vă menţineţi declaraţiile din anchetă?

- Filip Teodorescu: Doresc să fac şi alte precizări.

22 decembrie.

Telefonul g-ral Vlad "Acest ticălos care ne-a condus, a fugit! Du-te şi-i informează pe

 g-ralii Macri şi Nuţă, strîngeţi-vă, staţi acolo, aşteptaţi militarii sau noile autorităţi "

...G-ralii Macri şi Nuţă l-au sunat şi ei pe g-ral Vlad, care era în sediul PCR.

...Şeful Securităţii a ordonat şi s-a organizat strîngerea armelor, armamentelor.

... La vreo oră, miros de fum, jos în curte: mormane de hîrtii fumegau.

... La poartă erau...demonstranţii. M-am îndreptat spre ei: răsfoiau hîrtii.

...Am ales un interlocutor - inginer bărbos - şi l-am rugat să facă cordon de pază, să vie să ia clădirea în primire. Am mers în birou. Paza dispăruse.

...Pe uşa din faţă, intraseră alţii, mai "mărunţi" şi "mai coloraţi"... Apoi au apărut militarii M.Ap.N. Împreună cu un tînăr şi cu militari, am organizat paza clădirii şi ordinea.

... Au venit alţi doi civili care au spus că sunt de la FSN: i-au alungat pe ceilalţi şi s-au oferit ca pe ei să-i ducă undeva, să-i protejeze.

... Ne-au suit într-un camion şi ne-au dus într-o unitate militară. Eram cca 20: Macri, Sima, Anastasiu, Atudoroaie etc etc Ne-au băgat în 2 încăperi, în condiţii de arest, cu pază şi gratii. Acolo am rămas 48 de ore.

23 / 24 decembrie

Au vrut să ne urce într-un camion cu armament, dar am refuzat.

25 decembrie

Ne-au dus într-o altă unitate militară.

26 decembrie - 11 ianuarie.

La penitenciar, pînă la 13 ianuarie '90, nu am fost ţinuţi în condiţii de detenţie. Nimeni nu ne-a întrebat de nimic. Am făcut şi un fel de "grevă"; a venit un procuror şi a spus că se va clarifica.

12 - 13 ianuarie

Un procuror din Tg. Mureş mi-a cerut să fac o declaraţie. Am scris la ea şi a doua zi, după amiază, mi-a cerut să semneze declaraţia, cu... afirmaţii pe care eu nu le-am dat.

I-am spus că eu n-am dat aşa-ceva. Mi-a cerut să o semnez.

- Judecătorul: la noi nu există o astfel de declaraţie

- Avocat: la dosar sunt 2 declaraţii...

- Filip Teodorescu: După cîteva zile, m-a chemat procurorul şi mi-a spus că sunt acuzat de ceva mai grav ( care îmi aducea o condamnare mai gravă ) şi că aşa i s-a indicat.

- Judecătorul: Fac precizarea că declaraţiile dvs sunt aidoma cu cele ce spuneţi acum.

- Procurorul: Protestez! Se urmăreşte un "efect artistic" de către inculpat...

- Judecătorul: La dosar sunt 2 declaraţii: una de 22 pagini, alta de 20 pagini ( în care spuneţi că nu sunteţi de acord cu acuzaţiile.

*************

- Comentatorul TVR: după cum vedeţi, adevărul numai nu se iveşte.

Şi acest inculpat nu recunoaşte adevărul

Notă LD: proces pe tipic stalinist

 indiferent de vinovăţii şi adevăr, acest proces se duce pe tipic... stalinist. Ascultînd şi consemnînd, am senzaţia că asist la o farsă judiciară ]

¤ Şedinţă CUN: legea electorală

11 mart. După telejurnalul de noapte.

1. Doamnă PSDR

a) renunţarea la alegerea preşedintelui, pînă la constituantă

b) legea electorală, pentru constituantă

Propune acest lucru în numele PSDR şi a încă 11 organizaţii politice

2 Arjoceanu – P. S. Liberal

Ţineţi cont de aceste principii generale...pînă la discuţia pe articole!

 Ex: Cine a participat la revoluţie i se iartă tot dinainte! Adică- cum?!

3 Ed. Mezincescu -PDM

– Legea electorală are şi prevederi constituţionale. Cum se poate o atare amestecătură.

Proiectul trebuie desfăcut.

a) caracterul constituţional b) preşedintele c) Legea propriu-zisă

4 Daniela Tavalică - partidul Liberal Democrat

Proiectul nu a fost dat publicităţii. Trebuie să fie supus discuţiei.

- Iliescu: acest proiect de lege a fost publicat, a fost supus dezbaterii,

a fost discutat în comisie

5 Virgil Văţă ( PD -Cluj )

 6 săptămîni opinia publică a fost dusă în eroare.

Un proiect ce nu mai este acelaşi! Acest proiect nou trebuia supus dezbaterii opiniei publice pentru că altfel alegerile nu vor fi libere sau nu vor fi de loc.

- Ion Iliescu:

 daţi-mi voie să preiau conducerea şedinţei.

Toţi urmărim soluţii bune şi pentru ţărani (cu pămîntul) şi pentru economie!

Propun spirit constructiv să discutăm şi această lege electorală. Să putem adopta legea!

6 Nica Leon (PLD ):

 Să se dea publicităţii noul proiect de lege. Guvernul trebuie să creeze condiţii pentru activitatea partidelor şi viaţa politică democratică.

-Ion Iliescu:

 Să nu exagerăm! Stăm la provizorat mult şi bine. Datoria noastră era să avem o Constituantă! Ea va elabora Constituţia.

- 7.X?:.. 8 X FSN Dolj- 10 Crîşmaru:

 Reprezentanţii part nu greşesc cînd spun că este o cu totul altă lege.

- 8.? FSN Dolj: Eu cred că se încearcă tergiversarea. Eu mă consider "independent" Noi am putea face obstrucţie nu dv. Propun să trecem la punct cu punct.

- 9?: Aţi vorbit acum numai pentru Constituantă. Dacă este aşa putem trece la atare discuţie.

 Dar vă rog cu seriozitate, hotărîţi-vă! Fiţi sinceri!

Aici este vorba dacă optăm pentru democraţie sau totalitarism

 10 Crîşmaru: "Cineva" vrea să tergiverseze această lege

- Iliescu: impune legea prin vot.

... Se numără:  Majoritatea este pentru...

...Se trece la discutarea articolelor.

art 1...Se vorbeşte de o Constituţie care nu există

art 2... nu "pluralism"ci "pluripartidism"

- Iliescu: "sistem democratic pluralist (pluripartidist)

- Petrina (PNŢ):  Vă rog nu hrăniţi suspiciuni! Forme fără echivocuri.

art 3. alegerea preşedintelui pe 2-5 ani se suprimă, deoarece preşedintele se va vota după Constituţie

Notă LD: legea electorală? aberant, uluitor, revoltător

Privesc indignată şi neputiincioasă la acest circ. (Mă gândesc la legea electorală din interbelic ) Oamenii aceştia habar n-au că reglementează tiparul pe care va evolua sistemul politic românesc. Uluitor cum se adoptă această lege!

Iliescu cu maşina de vot FSN o impune

Ce trebuie de făcut? Cu cine să vorbesc? Mă culc la ora 5 dimineaţa.]