[Caiet 4. 1-11apr.'90]

¤ 1, 2 aprilie '90. duminecă, luni

Nota 1 LD: pilule parlamentare

Scriu pilulele parlamentare cerute / promise pentru Ion:

/ Parlamentarism universal

/ Constituţionalism şi parlamentarism în România

/ Trepte spre parlamentarismul românesc ( sec. XIX )

/ Constituţia 1866

/ Votul universal - 1919

/ Constituţia 1923 şi parlamentarismul românesc

/ Constituţia 1938. Ultimul parlament

Toată ziua scriu pilule parlamentare. Printre picături, trag cu urechea la TVRL, la tribuna electorală şi actualităţi.

Nota2 LD: Miting sindical: "Frăţia"

Merg la miting în Piaţa Unirii. Ascult-privesc - nu scriu nimic.

Nota 3 LD: ziarul "Opus"

1 apr. Seara, vin la mine dir. Huică şi red. şef Stratan de la "Opus", cu care fac un "pact":

zic ei că-mi vor publica, în serial, pilulele mele parlamentare, pînă la alegeri.

Discutăm, hotărîm, facem un calendar ... Le sclipesc ochii cînd le promit şi nişte "glume parlamentare". Altfel, sunt băieţi buni, puţin candizi, puţin negustori, puţin exaltaţi, puţin aventurişti, puţin imprevizibili. (vezi la documentar de presă, articolele )

Nota 4 LD: Dna Chiriac

2 apr. Astăzi a murit d-na Chiriac. Ştiam că va muri. De ce nu am fost ieri pe la ea? Nu credeam că se va sfîrşi atît de repede. Dar nu-i asta. Am devenit anormali. Ce mai contează zilele noastre de naştere, bolnavii noştri sau morţii noştri ?! Avem şi noi o boală: febra "revoluţiei". Seara, la TV, se dă mult despre ... demonstraţiile zilei. Dar eu nu văd -aud. Merg la priveghi la dna Chiriac şi nu vreau să mai scriu despre ele. Măcar atît .

Pe 3 aprilie, merg la Bellu, la înmormîntarea d-nei Chiriac. Nu vreau să scriu nimic despre

Seara, vin pe la noi Alec Chiriac cu fiul Renţi, cu singurătăţile lor ...

¤ 3, 4 aprilie '90, luni, marţi

Nota 1 LD: alegeri 1990, pe fundal 1946

/ Ion vrea să vie la Bucureşti, şi-l "deturnez " ....

/ Dimineaţa scriu la pilulele parlamentare un Calendar 1944-1946, despre preludiile la

Alegerile din 1946. Scot şi cîteva "glumiţe" parlamentare ( cei de la "Opus" mă presează cu

ele ) Mă îndepărtez aproape total de viaţa actuală.

/ Primesc telefoane de la Liviu, Iulian Vasilescu, Stela Rădulescu, Mircea Voinea ( îmi aduce caseta cu revoluţia ), Liviu Bordianu, Vasile Angelescu etc etc ... şi sintetizez :

 Alternativa '90 şi Victor Rebenciuc ( care îl iubeşte pe Ion şi cu el vrea să vorbească ); demonstraţiile de duminică de la TVR şi Piaţa Victoriei;

/ Scriu articolul "Din istoria PCR " şi îmi ies 20 de pagini beton-armat şi dinamită.

Cine îmi va publica acest articol? Eu sper să fie rev." 22 " Dar am rezerve faţă de Stelian

Tănase, cu dispreţul lui din colţul gurii, cu graba lui infatuată cu care, pînă acum,

 m-a îndepărtat de atîtea ori. Voi vedea. Să fie scris.

/ Mai primesc serie de telefoane cu ştiri politice la zi, care mă urcă şi mă coboară privind perspectivele democraţiei şi parlamentarismului în România:

/ Doru Braia: bătut, arestat, expulzat din România!

/ Emanuel Valeriu - dir .general la TVRL!

/ Vartan Arachelian nu reuşeşte să strecoare emisiune cu mine la "Cuvîntul care zideşte"

/ Fostul deţinut politic,fostul reprezentant al AFDAP în CPUN, Octav Rădulescu,

îi dă în judecată pe Iliescu -Roman -Voiculescu - Cazimir Ionescu - pentru că

au provocat contramanifestaţia, bătăile şi vandalismele din 28-29 ianuarie.

/ Văd la TVRL procesul lui Nicolae Andruţă Ceauşescu ( comandantul Şcolii de Securitate )

şi mă conving că "ăştia" au de gînd să îndrepte toată ţinta către clanul Ceauşescu, salvînd nomenclatura şi securitatea.

¤ 5 aprilie'90, joi

Europa liberă

 Rabinul Mozes Rozen - "anticomunism "; "antisemitism"

5 apr.'90. Nicolae Constantin Munteanu - interviu cu Mozes Rozen:

- M.R: simptome antisemite legate, toate, de nomenclatura PCR, fiind alarmat că se face, iar, "vînătoare de evrei " - Brucan, Roman ( în "Dreptatea" -PNŢCD ), fiind uitaţi ...

Gheorghiu Dej, Chivu Stoica, Apostol etc etc El spune că, în trecut, el n-a disculpat regimul Ceauşescu, dar a făcut ceea ce putea să facă, pentru a-şi exercita misiunea ce o avea în România ...

- NCM ( atăcînd, aducîndu-i aminte ): invocă "colaborările " cu Ceauşescu; cu clauza SUA, cu Israelul ...

- M.R.: pentru toate, s-a consultat cu America şi Israel. Încă din 1969 el a avut dublă cetăţenie şi a făcut servicii ţării şi poporului său. Se simte lezat de ironia lui NCM privind "naveta" ce o făcea între Bucureşti - Washington- Tel-Aviv.

Notă 1 LD: Mihai Băcanu - România Liberă

5 aprilie .Vorbesc cu Băcanu despre caseta cu decembrie'22.

/ Nu a tras-o! Să avem răbdare. Pleacă la Paris şi se va întoarce.Nu este în "plasa" lui Iliescu! Va veni momentul potrivit la alegeri, să dea episodul cu FSN ş.a.,ş.a.

/ M-a tras pe sfoară? Pe mine? Revoluţia! Mă întoarce pe dos tergiversarea asta a lui,

şi nu ştiu dacă să dau caseta lui Stelian Tănase, şi să rămînem fără ea .

 Dar trebuie să i-o dau!

Nota 2 LD: GDS activitate internaţională

5 aprilie .Merg la GDS, nici eu nu mai ştiu de ce!

/ Alin Teodorescu lipseşte: este în SUA; Stelian Tănase lipseşte: este la Paris ...

/ Fac cunoştinţă cu Gabriela Adameşteanu ( mă prezintă Gabr.Andreescu )

căreia ii predau art. cu "Din istoria PCR", pe care-l dă la bătut la maşină.

/ Gabriel Andreescu: îmi spune că GDS s-a hotărît să participe la alegeri pentru Senat ;

 îmi explică "cazul Doru Braia " în lumina drepturilor omului; mă pune în legătură cu Bîrsan,

 cu care să discut problema minorităţilor; mă invită pentru mîine, la o întîlnire cu un grup danez (Copenhaga ), interesat de România

/ Victor Bîrsan: îmi vorbeşte despre "Vatra Românească "; a fost la un un simpozion, Copenhaga, unde şi-a expus opiniile privind drepturile pentru minorităţi; va pleca în Elveţia, invitat de biserica reformată ( sau aşa ceva )

Plec de la GDS, întrebîndu-mă dacă este grup de dialog social sau ...institut de relaţii cu străinătatea; nu le contest legimitatea, dar, în interior, nu cumva şi-a arogat un rol pe care

nu-l are? ]

Nota 3 LD: Alternativa'90

5 apr. Dna Iordăchescu îmi spune despre tot soiul de lucruri făcute pentru "Alternativă", exceptînd numărul de aderenţi pe care nu mi-l comunică.

/ Au făcut un Protest cu 500 de semnături pentru felul cum a fost tratat Doru Braia.

/ Duminecă au şedinţă de lucru la "Alternativă"

Nota 4 LD: mitingul Asociaţiei 21 -22 decembrie

5 aprilie .Intercontinental - Pţa Universităţii. Miting cu placarde şi lozinci: anti FSN,

anti -PCR, anti-Iliescu. Tinerii stau pe jos, pe o linie trasată cu vopsea roşie,

 pe locul unde a fost baricada. Nu li s-a dat încă sediu.

Nota 5 LD: Paler - nomenclaturist!

Aria calomniilor pe toate vocile .Rămîn perplexă de atacul lui Ilie Purcaru ( "Fapta" )

care-l face pe Paler pcr-ist, securist, nomenclaturist. Dă exemplele şi argumente.

Sunt consternată. Nu-i vorba de ceea ce cred eu, ci de încă o victimă, care, urmîndu-i

 lui Mazilu, Cornea şa. face ravagii în posibila opoziţie anticomunistă.

Ce să mai vorbim de exilaţi ca Raţiu şi Braia!

TVRL(5 apr.)

/Ministerul Culturii: măsuri şi contestaţii

5 apr.

/ Vatra Românească cere demiterea lui Dan Petrescu, ca un om imoral şi iresponsabil .

Acesta spusese la simpozionul de la Budapesta că "Vatra Românească" ( care cuprinde peste 4 milioane de români ) este o organizaţie "isterică", "imorală" etc etc.

/ Societatea Ziariştilor protestează pentru suprimarea " Contemporanului ", prin măsuri abuzive luate de ministrul Andrei Pleşu.

/ Comunicat Ministerul Culturii: "Contemporanul " nu a fost suprimat, ci,temporar, nu apare pentru a se reorganiza. Acolo erau vechii redactori, printre care Adrian Păunescu cu un salar de 5000 lei!

/ Legiunea Arhanghelului Mihail - semnal de alarmă!

5 apr. Redactorul Florin Mitu arată şi comentează un Manifest al "Legiunii Arhanghelului Mihail ", cu zvastici şi ameninţări la moarte: "Sînge, sînge, sînge!"

Este un semnal de alarmă .Îşi face prezenţa această grupare neonazistă, neogardistă.

/Sergiu Cunescu - EmValeriu (invitatul săptămânii)

-Sergiu Cunescu: face un scurt istoric al partidului:

/ 1893-1899 - perioada "generoşilor": Iosif Nădejde, Vasile Morţun ( primul deputat ), Dobrogeanu Gherea. Majoritatea erau intelectuali.

/ 1899- "criza" în PDSD [ LD: n-o explică ]

/ 1905: renaşterea PSD, cu multe influenţe ruseşti şi curente chiar anarhiste ;

/ 1918: în România Mare, devine un partid puternic, mai ales în Transilvania şi Bucovina.

La Adunarea de la Alba Iulia .Ion Flueraş şi Iosif Jumanca. Amîndoi au murit în temniţele comuniste [ LD: Nu vorbeşte de Ad.de la Cernăuţi, de Grigorovici]

După 1918. Gheorghe Grigorovici - cu activitate importantă în Bucovina .

[ LD:Nu vorbeşte despre activitatea lui parlamentară în România Întregită ]

În interbelic, PSD a depus o muncă absolut democratică; după 1930, a avut o mare

audienţă la muncitori şi sindicate ( CGM ) .

 Mulţi deputaţi soc-dem. erau sprijiniţi de sindicate şi universitari. ;

 [ LD: nu vorbeşte de C.Titel Petrescu, Moscovici, Şerban Voinea, Lotar Rădăceanu,

Ion Mirescu ş.a şi delimitarea lor de comunişti ]

 - Em.Valeriu: Cum de a parvenit la putere?

- Cunescu: Înainte de război, populaţia românească era în majoritate ţărănească.

 Exista o "reticenţă" faţă de PSD, deoarece se făceau "apropieri " cu comuniştii .

 În 1921, s-a desprins din PSD, PCR .

 La social-democraţi, ideile de bază erau: libertate, dreptate, democraţie .

Curentul comunist se depărtase de această idee. Leninismul vorbea despre o suspendare a democraţiei. După 1944, dictatura comunistă s-a înstăpînit ...

[LD:inconsistent şi fără o idee tranşantă din care să se înţeleagă diferenţa dintre social –democraţi şi comunişti ]

Astăzi social-democraţia cîştigă. Comunismul a fost un eşec, se destramă.

- Em Valeriu: Apartenenţa dvs la Internaţionala Socialistă, nu vă stînjeneşte? [ LD: !?! ]

 Nu seamănă cu apartenenţa PCR la Komintern? [ LD: !?! ]

- Cunescu: Lupta democratică este o luptă de idei .

[LD: evită să răspundă.Pierde momentul când ar fi putut explica diferenţele dintre cele două Internaţionale: socialistă şi comunistă Foarte grav. ]

- Em.Valeriu: Astăzi lupta este loială?

- Cunescu: Da şi nu. Condiţiile diferă. Sunt discriminatorii .

Partidele istorice nu au fost sprijinite. Nu au condiţii de dezvoltare.

Vechii social-democraţi au fost persecutaţi.

Mare diferenţă între cele două Internaţionale. Internaţionala Socialistă (Bruxelles, Amsterdam ) nu intervine în treburile partidelor afiliate.

- Em.Valeriu: Ideea socialistă nu este compromisă?

- Cunescu: Cuvîntul "socialist" a fost compromis de mulţi: Mussolini, Hitler, Stalin .

 Dar aceştia au căzut în extremism!

- EmValeriu: PSD s-a opus lozincii autodeterminării, pentru dezintegrarea României?

- Cunescu: Da, PCR a trădat! Dar PSD nu a făcut acest act trădător .

- Em.Valeriu: Ce s-a întîmplat cu liderii PSDR după 23 august '44, Rădăceanu, Voitec?

- Cunescu: Regret că vorbesc de oameni care nu ne-au făcut cinste .

Voitec s-a mai desprins odată ( 1930 ). Rădăceanu mereu a cochetat şi el cu comuniştii.

Titel Petrescu, însă, a fost exemplar! Încît cînd s-au început alianţele după 1944,

s-au făcut mari presiuni în alegerile din 1946.

 Rădăceanu şi Voitec s-au desprins, s-au lipit şi s-au dizolvat în PMR.

 Titel Petrescu şi Dimitriu au dus mai departe tradiţia PSD.

În 1948, toţi au fost aresataţi şi condamnaţi la muncă silnică pe viaţă.

Zeci de mii de ani de ocnă. La presiunile P.Laburist, cei doi au fost eliberaţi .

 Titel Petrescu a murit la cîteva luni; Dimitriu trăieşte şi azi.

- Em.Valeriu: Ce este cu presa dvs?

- Cunescu: Este greu. Vom avea ziarul "Lumina", pentru că "Libertatea" ne-a fost

 luată! La Constanţa, Galaţi, avem ziare locale. Nu avem fonduri, sedii.

- EmValeriu: Pe seama dvs circulă acuzaţia de demagogie, compromis

- Cunescu: Acuzaţii ridicole. Nu suntem demagogi!

 Împăciuitorişti? Vai de mine! suntem fermi! Nu ni se spune asta.

- Em.Valeriu: Cine să fie membru?

- Cunescu: Suntem partid naţional. Ne adresăm tuturor, luptăm pentru drepturile tuturor. Avem muncitori, funcţionari, intelectuali, dar mai ales muncitori navetişti (care păstrează legătura cu satul, cu pămîntul )

- Em.Valeriu: PSD s-a pronunţat pentru desfiinţarea armatei şi etatizarea BNR

- Cunescu: Calitatea PSDR este asimilarea curentelor şi ideilor noi.

Astăzi social-democraţia acceptă întru-totul o economie mixtă, influenţată de explozia tehnologică. Social-democraţia modernă a evoluat .Sigur, trebuie şi o industrie de stat, dar în anumite faze, în anumite sectoare. În România situaţia este inversă decît în occident.

 La noi totul este etatizat, trebuie să mergem, cumva, "înapoi " .

Acesta este pragmatismul modern .

Privind armata ( şi pacea ), social-democraţii au luptat, sigur, cum aţi spus.

Poziţia faţă de armată diferă de la stat la stat. Avem o poziţie respectuoasă.

Sprijinim armata şi rolul ei, ca simboluri ale siguranţei şi independenţei statului român

- Em.Valeriu: Nu vă îngrijorează ignoranţa alegătorilor?

- Cunescu: Nu există istorie? Un colectiv de istorici ar fi putut scrie .

Deocamdată s-au făcut doar manipulări, dezinformare .Informarea ar trebuit să o facă

 istoricii. Să se scrie o adevărată istorie. Un grup de 3-4 istorici ar fi putut-o face.

 La TVRL s-au făcut dezinformări grave. Se vorbeşte despre "victimele" lui Ceauşescu,

 dar nimeni nu a mers să filmeze celulele în care au murit atîţia martiri.

- Em.Valeriu: Dar nu de asta s-a filmat! [LD?!?]

- Cunescu: Dl Ştark spune mereu: "fără atac la persoană !". Cum aşa?

 Un personaj compromis nu poate fi atacat?

- Em.Valeriu: TVRL nu trebuie să găzduiască atacurile la persoană .

 Nu putem face asta. Suntem oameni! [LD ?!? ]

- Cunescu: Dar este un mijloc de acoperire a celor pătaţi!

Excludeţi critica? Nu trebuie să ştim?

- Em.Valeriu: Dar sunt atîtea ziare. Ele o pot face [LD?![. Deja am fost criticat [LD ?!? ]

 că de ce l-am prezentat pe dl Raţiu şi pe dl Coposu [LD?!? ]

- Cunescu: Totuşi, eu vă rog să reflectaţi dacă rolul TVR se reduce la atît.

- Em.Valeriu: Ce strategii aţi avut?

- Cunescu: Am lăsat mai întîi să se formeze sindicate, asociaţii .

 Acum a venit momentul partidului .

- Em.Valeriu: Vă gîndiţi la un preşedinte după constituantă?

- Cunescu: Da .Dar din păcate, legea electorală nu îngăduie .Un minim de decenţă

 ar cere ca un nomenclaturist să nu se prezinte la preşedinţie.

Ar fi o indecenţă, o sfruntare a sacrificiului tineretului care şi-a dat viaţa.

Notă 6 LD: Sergiu Cunescu ( portret electoral)

5 apr. După "interviurile" luate lui Câmpeanu,Raţiu şi Coposu, Em.Valeriu îl prezintă naţiei româneşti şi pe Sergiu Cunescu .Clar că a devenit "expert" în prezentarea "partidelor istorice".Cum o face? am văzut.Cui serveşte? Evident FSN-ului .Sunt silită să-l ascult,

şi încerc să-l receptez cu mintea alegătorului.

...Cunescu pare timorat şi depăşit de avalanşa de acuze şi însinuări la adresa PSDR .

 Prezintă social-democraţia română foarte, foarte inconsistent. Păcat, pierde un prilej .

Nu explică, nu valorifică :experienţa PSD din Vechiul Regat şi Bucovina ;rolul celor

6 reprezentanţi PSD la Alba Iulia, la 1 decembrie 1918.; integrarea lor în viaţa politică a României Întregite; prezenţa lor în Parlamentul românesc; fracţiunea comunistă şi ruperea

din 1921, prin afilierea la Komintern; despre apartenenţa PSDR la Internaţionala soc-dem.

 Căt despre Emanuel Valeriu,el aplică acelaşi şablon ca şi în cazul discuţiei cu Coposu,

Raţiu, Câmpeanu: are o listă de " strîmbe " ale PSD din intebelic, cu care îl încolţeşte,

 şi-l pune să le "aplice" la situaţia de azi! Interlocutorul este manevrat şi dă din colţ în colţ,efectele scontate se produc.Cum ignoranţa românilor pe teme de istorie rupte din context este totală, impresiile vor fi amestecate şi catastrofale.

...Se întâmplă însă un miracol cu Sergiu Cunescu, spre finalul discuţiei: acest bărbat fin

şi moderat de "modă veche", revenindu-şi din "blocaj" îl înfruntă pe nesimţitul de

director general al televiziunii, pe temele la ordinea zilei din campania electorală.

O face cu demnitate şi fermitate,când vorbeşte de nomenclatura comunistă şi

securiştă,despre manipulările TVRL, în spiritul Proclamaţiei de la Timişoara ( punctul 8 )

...Este,însă, prea puţin – faţă de vinovăţiile acumulate de comunişti în peste 70 de ani-

- şi prea târziu –faţă de timpul scurt al unei campanii electorale anormale

Procesul comunismului? este departe de a fi început.

 Procesul lui N.A.Ceauşescu

5 apr. Se transmite mult, mult după miezul nopţii, după o lungă emisiune de rok.

Intenţionez să-l notez dar "cad". Mă trezesc la ora 3 ... emisiune terminată.

¤ 6 apr.'90, vineri

Nota 1 LD: Mihai Pelin

M.Pelin a scris acea aluzie în "Baricada" cu documentele avute de la mine ( Basarabia )

când a plecat în Italia. Vorbesc cu el .Tare .Dur. Tranşant. Încearcă să se scuze .

Nu-i accept scuzele. Îmi propune întîlnire Nu i-o refuz.

Îi mărturisesc chiar un gînd: poate îl determin să sară din "barca" nenorocită

în care s-a îmbarcat.

Scriu, sub furii amare de "pelin ". De ce, cum, de cine, despre Antonescu?

pe care sper să i-o dau lui Huică s-o plaseze la "Expres"

( cum mi-a cerut şi cum i-am promis )

Nota 2 LD: GDS - parlamentarii de la Copenhaga

6 apr. Am fost la GDS la acea formală întîlnire cu parlamentarii de la Copenhaga .

Bineînţeles că ei nu aveau nici o vină, dar nici habar nu aveau în ce ţară au venit.

 Am fost - m-am crucit - m-am retras; nu am dorit să asist sau să particip la acel dialog cu "dizidenta" ( sau ce? ) –Mariana Celac, sora ministrului de Externe.

Europa Liberă

Monica Lovinescu :Ziare şi ziarişti

...Eugen Florescu ar trebui să tacă şi nu tace. Ilie Puracru, Dan Fruntelată, Ungheanu,

Corneliu Vadim Tudor, Iulian Neacşu, Narcis Zărnescu, Mircea Micu, Eugen Barbu,

 Ion Dodu Bălan etc De ce ruinarea culturii este trecută sub tăcere ?

 Cum se delimitează ceilalţi de ei?

...Revista "22", România Liberă, România literară ... la care scriu atîţia scriitori

- Paler şi Al George; Unc şi Băcanu; Sorescu, Adameşteanu, Rodica Palade ş.a –

 reviste anticeauşiste, anticomuniste, antitotalitare, deschizîndu-se spre Europa.

TVRL

/ "Societatea de mîine " - organizaţie civică

6 apr. Eugen Simion, Nicolae Manolescu, Buzura, Zaciu, rectori, profesori etc etc

[LD: din cîte citisem din ei, înainte de '89, parcă aş fi aşteptat mai mult de cît cei de la GDS, dar nici aceştia nu par a vrea să se implice politic! ]

¤ 7 apr.'90, sîmbătă

¤Iliescu-Roman- Năstase :troica SN ( conferinţă naţională )

6 – 7 aprilie. Prim planuri: Iliescu, Roman, Năstase, Voican, Secăreş,Dan Iosif ş.a ;

 Dan Iosif şi alţii cu nişte decoraţii,cu nişte funduliţe şi cocarde pe piept.

 

- Stark: moment final al structurării FSN. Moment de clarificare a programului,

 de începere a campaniei electorale. Dle Iliescu, vă rog faceţi o delimitare exactă între

FSN la 22 decembrie'89; FSN ca formaţiune politică; FSN ca încheiere a procesului ..

- Iliescu: FSN, ca formaţiune de consens naţional pentru alungarea dictaturii .

Pe un vid de putere,FSN şi-a asumat şi conducerea de stat .

Ulterior, după apariţia partidelor, FSN a hotărît să se constituie ca un organism de sine stătător Azi, este ultima formă de organizare, la nivel naţional.

... FSN se adresează tuturor caselor, tuturor producătorilor, intelectualilor, tineretului, viitorului. FSN este o structură tînără, se adresează femeilor, bătrînilor, nevoiaşilor.

 

- Ştark: D-le Roman, v-aş pune o întrebare incomodă. Se spune că un partid de guvernămînt are avantaje într-o campanie electorală. Sunteţi de acord?

- Petre Roman: Nu! De loc! .În condiţiile în care am luat noi puterea,

 acest guvern a operat fără "aviz politic " de la nimeni; a gestionat prin competenţă,

 bună credinţă şi jurămînt; a devenit apoi expresie a CPUN .

 Există mai multe dezavantaje, preluînd această răspundere. Măsurile luate de guvern sunt apreciate de popor ca bune, potrivite, chiar dacă există şi critici, care ne ajută.

 

- Stark: Dle Năstase, ca purtător de cuvînt al FSN, care este forţa FSN?

- Adrian Năstase: FSN are cca 700.000 membri. Are numeroase organizaţii ( judeţe, oraşe, sate ). Primeşte aceleaşi subvenţii ca şi toate partidele .

 Este inadmisibil ca în lupta politică să se facă "atac la persoană " [LD :?!? ]

- Ştark: Ce vă nemulţumeşte în atacuri?

- dr.V.Secăreş: inventarea "ţintelor". FSN este atacat pe nedrept. Deranjează pe mulţi tendinţele FSN de a se preocupa de problemele reale.

- Dan Iosif ( vicepreşed. Bucureşti ) :FSN va participa la alegeri cu liste proprii, cu liderii săi; va primi şi "independenţi "; are intenţia de a oferi loc pe liste unor personalităţi.

N-a primit oferte de colaborare .

- X (? ): FSN din Timişoara are o poziţie mai grea [

Nota LD: FSN – conferinţa pe ţară

Ştark, binevoitor, servil, ipocrit, pune întrebări "incomode", pentru a da prilej de propagandă. Se termină emisiunea şi nu ştim cine sunt conducătorii FSN, ce cuprinde programul,

cine va candida.

¤ 8 aprilie' 90,Dumineca Floriilor

 Nota 1 LD: Marş- demonstraţie GID

/ Dimineaţa lucrez la pilulele parlamentare .Sunt nemulţumită de felul cum "Opus" a început publicarea lor ;George Straton îmi dă explicaţii, dar mi-au făcut-o!

Îi spun categoric că mă opresc din colaborarea cu ei, dacă îmi răspunde astfel...

/Brusc mă hotărăsc: merg în Piaţa Unirii.Şi stau.

/ Şi merg în defilare Piaţa Unirii -Cimitirul Eroilor şi strig lozincile GID -ului, şi mă simt contopită sufleteşte cu miile acelea de oameni şi strig lozinci către oamenii din balcoane,

cu gînd de cutremurare; şi spun "Tatăl nostru", şi cînt "Deşteaptă-te române!" pînă răguşesc ;

/ Şi vin acasă epuizată, răguşită, dar "răcorită" ... şi pînă seara nu mai sunt bună de nimic .

 Şi astfel petrec Floriile, numai pentru că Răzvan Teodorescu – despre care n-aş fi putut

 bănui că este atît de oportunist, ipocrit, obedient - m-a scos din sărite cu apelul lui la

 "flori şi înţelegere, pace şi linişte! "

Linişte pentru structura cripto- comunist-securistă ?!

Nota2 LD: Radu Cîmpeanu la Piatra Neamţ

8 apr. Cîmpeanu în vizită electorală la P.N.

Ion îmi povesteşte despre adunarea lui Cîmpeanu şi despre conversaţia lui cu Ion

( cca jumătate de oră ) .Ion i-a dat o serie de materiale scrise de el - păreri politice – f

aţă de care Cîmpeanu s-a arătat interesat.

/ Îi spun şi eu ce am făcut şi-mi recomandă să mă potolesc, să nu mai ies la demonstraţii.

...L-a apucat grija de mine dar ... ce se întîmplă cu el ?!

TVRL( 8 apr)

Mitingurile de Rusalii: GID / FSN

8 apr.

/ Reportaj ( 2-3' ) mitingul GID - P-ţa Unirii: oameni mărşăluind!

Unde? De ce? Ce vor? – asta nu se spune.

/ Reportaj ( 3-5' ) miting FSN, Piaţa Aviatorilor: Tribună grandissimă, trandafiri şi megafoane. O imensă masă de oameni entuziasmaţi strigă lozinci: FSN! Iliescu! Roman!

În tribună: Iliescu - Roman - Voican -Dan Iosif –

 fesenist Timişoara - fesenist Piatra Neamţ

¤ 9 apr.'90, luni

TVRL

/ Oră de istorie: de la divanul Ad-hoc... la alegerile din 1946

/ Silvia Popovici: arată afişe electorale din 1928: BMŢ [ PCR + ] şi 1946: BPD [ PCR + ]

/Cercetător Instit. Iorga: Divanurile Ad-hoc - Cuza Vodă - legea electorală din 1864

/ Un jurist: evoluţia legilor electorale şi a Constituţiilor .

 Ajungînd la alegerile din 1946, le prezintă destul de detaliat .

 Notă LD: ora de istorie?!

Dar această Silvia Popovici nu spune nimic despre :rolul de coloana a V-a sovietică

a PCR în interbelic; prezenţa ocupantului sovietic după '44; scopul şi tactica urmărite de

PCR în privinţa alianţelor politice, inclusiv cele electorale: BMŢ, BPD, FND ;

 nu face nici o legătură între PCR '46 şi PCR de mai tîrziu.

...Astfel, TVRL îşi face, din nou, "meseria" de agent electoral FSN, şi emisiunea va produce efectul scontat: confuzie, dezinteres, legitimitate pentru formula "front" .

¤ 10 apr.'90, marţi

Europa Liberă

/ Corneliu Coposu - interviu

...Cu demnitate şi ponderat. Prezintă situaţia din ţară. Poziţia şi starea de organizare a PNŢ, greutăţile cu care se confruntă .

... Problema minorităţilor: cu accentul pe doctrina lui Maniu ( 1918, 1924 ).

...Programul de guvernare a PNŢ 1990:

economia de piaţă; privatizarea; pămînt ţăranilor.

TVRL

/ 100 de zile de guvernare - conferinţă de presă

Roman, Chiţac, Voican-Voiculescu ( vezi presă )

Nota LD: Familia

10 apr. Ion îmi comunică că tatl lui este grav bolnav, rămîne de aceea la Piatra Neamţ.

Eu cu Mircea vom merge la Mărăcineni să-i aducem la Bucureşti pe Maria şi Văluţ.

...Trimit la PN un plic de articole pentru revista de la PN :

 De ce Ion Antonescu; Alegerile din 1946; Din istoria PCR; Stenograma din 22 dec.'89.

¤ 11 apr.'90, miercuri

Europa liberă

/ Gabriel Liiceanu: cultură- revoluţie - intelectuali

11 apr. Nu crede că lichelele se vor schimba. Apelul lui către lichele viza pe alţii .

 Despre intelectuali şi rolul lor în revoluţie şi după. Despre setea de cultură a românilor .

 Despre izolarea intelectualilor în cei 45 de ani de dictatură .

Despre necesitatea integralităţii operelor mutilate de cenzura comunistă.

/ Regele Mihai va sosi la Bucureşti ...

De joi, 12 aprilie, împreună cu soţia şi o fiică.

/Emil Hurezeanu: Isateria comunitară –boală postdictatorială

12 aprilie .Despre frică, nervozitate, diletatinsm, isterie comunitară, suspiciune, diversiune.

 Emil Hurezeanu :

... Petre Roman a spus că securiştii, teroriştii din revoluţie -va fi greu

să fie dovediţi. Mulţi din ei au fost puşi în libertate, din lipsă de dovezi, încît va trece mult pînă vor fi prinşi. Şi atunci: cine- a tras în noi,după 22 ?!

...Starea de spirit a societăţii româneşti? abia acum se simt efectele dictaturii.

Există ziare foarte bune: 22, România liberă, ziare din Braşov şi Iaşi, Expres, etc etc.

...Spectacolul din CPUN despre democraţie, este ilariant. Este o mare aglomerare de partide şi păreri politice.

Există încă o imensă frică ( de nomenclatură, de securitate ) în societatea românească .

Frica asta oare este firească, inevitabilă? Este ca o boală care se naşte la răsturnarea dictaturilor.

...Isteria comunitară - denotă o stare de nervozitate a societăţii, o frică spontană .

 Probabil şi în România există o atare boală .Cum poate ea fi tratată, vindecată?

Cum trebuie deosebită ea de opoziţia politică ?

 Pentru că nu activitatea politică, presa, demonstranţiile reprezintă isteria,

ci agresarea acestora .

/ Simpozion la Paris: ceaţa din jurul revoluţiei române

11 aprilie (relatare, fără precizarea datei ).

Un mare simpozion (Asociaţia de chimie din Paris ) a fost dedicat minciunilor despre revoluţia română .

 7 ceasuri s-a vorbit despre minciunile din Franţa despre România .

 Jurnaliştii francezi au ajuns la concluzia că şi-au înşelat cititorii!

Jurnaliştii francezi se căiesc pentru asta!

În România, însă, mai nimeni nu a simţit nevoia să se căiască!

Procesul de eroziune a o oglinzii despre România .Imaginea României se umbreşte,descreşte zi de zi. Pe nimeni nu interesează asta?

În jurul revoluţiei române este o ceaţă din ce în ce mai densă.

...În România s-a înfiinţat o macabră Asociaţie a viitorilor deţinuţi .

...Alex Paleologu, Doina Cornea, Stelian Tănase, Octavian Paler, Petre Băcanu,

au fost la Paris la acest colocviu. Au vorbit foarte curajos.

De ce mai este nevoie de curaj, într-o societate liberă ?!

Nota1 LD:La Paris este la modă"scenarita"

Mai degrabă aş întreba: de ce la Paris şi nu la Bucureşti ?;

Şi apoi, cine anume i-a minţit pe ziariştii francezi, care la rându-le au minţit pe francezi)?

Şi apoi,care a fost impactul acestor minciuni asupra poporului român?

Şi, cel mai important: ce rol (importanţă) au avut în această "minciună" serviciile de contrainformaţii occidentale? Oricum aş suci-o, mie nu-mi place acest "joc psihologic "

 franţuzesc pe seama noastră.

Notă 2. LD: Epiloguri la eşecuri

11 apr. Lungă şi inutilă discuţie cu Stela Rădulescu .Iarăşi şi iarăşi, se adună şi discută

statutul, platforma. Adună aderenţi. I-a uitat Dumnezeul democraţiei române sau ei nu simt

 cît de în contratimp sunt?

/ Vorbesc cu Alina Florea ( "22 ") care îmi spune că va da d-nei Adameşteanu articolul meu

 cu PCR. Sunt foarte ocupate, urmează vacanţa de Paşte, abia săptămîna viitoare

se va hotărî. F.bine! Avem timp!

/ Vorbesc la Alin Teodorescu: este încă în SUA .Doamna îmi spune că Gabriel Liiceanu

a intenţionat să candideze, dar s-a răzgîndit. Este înţelept.

Notă 3 LD: partidele şi alegerile ( note de presă )

11 aprilie. Îmi atrag atenţia diverse precizări electorale:

/ PNŢCD + PNL + PSDR: " pact de neagresiune " electorală:

susţinerea aceluiaşi preşedinte în turul doi ;

neintrarea în guvern de coaliţie, implicit cu FSN.

/ PNL+ PER: pact electoral; liste comune; candidat Radu Cîmpeanu

/ Societatea "Timişoara": solicită Caiete de sprijin pentru ProclamaţiaTimişoarei .

/ România liberă: susţinere electorală a independenţilor, avînd ca platformă

Proclamaţia de la Timişoara.

/ GID: strînge semnături pentru Proclamaţia Timişoara

/ PSoc.Dem.( Cîrciumaru ): sprijină candidatura lui Ion Iliescu

/ Domocoş Gheza - FSN-ist, nomenclaturist maghiar ( cf. "Baricada " )

/ Octav Rădulescu: procese amînate, respinse

11 apr. Cele două procese ale fostului deţinut politic :

/ Cu Brucan - urmează

/ Cu Iliescu, Roman, Voiculescu, despre represiunea din 28-29 ianuarie - respinsă

[ LD:În jurul acestui om se şoşotesc tot soiul de zvonuri :că este "dus cu sorcova", că este

"agent provocator ",că este un "bufon" ridicol care compromite lupta anticomunistă etc etc.

Nu ştiu nimic despre el, dar am oarecari dubii privind aceste zvonuri ]

TVRL

/ Alx. Ştark în vizită la PNL

11 apr. Scurte întrebări, cu liberali găsiţi în sediu: Cîmpeanu şi tineri ...

Act I.

- Ştark: Ce-aţi vrut să spuneţi în acea declaraţie privind

necolaborarea cu partide şi structuri comuniste în guvern?

- Cîmpeanu: explică acordul cu PNŢ şi PSDR în acest sens.

- Ştark ( către o tînără ): Aţi venit în PNL din convingere, modă sau curiozitate?

- Tînăra: Dintr-o tradiţie în familie şi din convingere .

Act II

- Ştark: Cîţi bani aţi primit subvenţie?

- Tînăr: 200.000 lei şi obligaţia actelor de decontare.

- Ştark: Cîţi bani este cotizaţia?

- Tînăr: benevol

- Ştark: Aţi primit subvenţii din străinătate? Cît?

- Tînăr: Bani, nu! Am primit maşini de scris, teleimprimator, xerox, hîrtie.

- Ştark: Aţi oferit o masă la întrunirea PNL. Din ce bani?

- Tînăr: Fiecare a plătit 200 lei .

- Ştark: Mai ieftin ca la nuntă!

Act III

- Ştark: Dacă veţi cîştiga alegerile, ce veţi face?

- Tînăr: explică ceva cu privatizarea ...

- Ştark: Cîte ziare aveţi?

- Tînăr: 3 centrale, 14 în judeţe

- Ştark: Ce întrebare doriţi să-mi puneţi?

- Tînăr: Ce faceţi ca TVRL să fie independentă?

- Ştark: Ce-mi dictează convingerile ş.a.m.d ş.a m d.

Nota4 LD: Ştark în ipostază de "comisar"

, insinuant, zeflemist, ostil, obraznic, vădit adversar.

 Mai interesante sunt întrebările lui, decît răspunsurile. Unul din cei mai obedienţi reporteri din TVR, la concurenţă cu Emanuel Valeriu. ]

/Cronică electorală: candidaţi la preşedinţie .

11 apr.

/ Ion Iliescu, Arad: piaţa oraşului - mulţi aderenţi FSN ( nu se transmite ce spune ) ;

 în întreprinderi ( nu se arată ) ./

/Ion Iliescu .- vizită de lucru la Oradea ( nu se arată şi nu se spune ce spune )

/ Ion Raţiu - turneu electoral la Timişoara: instantaneu din Piaţa Operei;

consfătuire într-un birou

/ Regele Mihai: invitat să-şi amîne vizita

11 apr. ( spre miezul nopţii ).

 Gh.Marinescu citeşte un Comunicat Rompress:

Guvernul a fost de acord cu venirea fostului suveran în ţară, i-a aprobat vizele.

În atmosfera de tensiune creată, este rugat să-şi amîne venirea după alegeri

Nota 5 LD :Mârlănie securist-bolşevică

La Europa liberă şi în România liberă, se anunţase vizita lui particulară pentru azi .

Oare ce va face Regele Mihai? Nu ştiu cum să apreciez mesajele lui Câmpeanu şi Raţiu .

 Dacă ar fi fost confidenţiale ... dar aşa, făcute public !Cui îi este frică de monarhie? ]