[Caiet 4. 12-17 apr.'90]

¤ 12 aprilie '90, joi

Europa liberă

/Ion Alexandrescu: Protestele electorale ale lui CICBrătianu(1946 )

12 apr. Ion Alexandrescu: scrisorile lui CIC Brătianu

a). 15 sept.'46: Scrisoarea de protest a lui CIC Brătianu către Petru Groza:

 Listele de candidaţi nu s-au depus cf legii ( 2 luni ) ci ... în 15 zile ;

...Listele de votanţi - pe foi volante, fără nici o supraveghere; La Iaşi, listele de candidaţi nu au putut fi depuse; La Someş, s-au depus doar 50%;

...Birourile electorale nu s-au constituit;

...Candidaţilor li se cer certificate că nu sunt "reacţionari " ;

...Prefecţii îşi fac de cap; Ordine să se excludă din liste cei ce nu votează cu BPD ;

Comisie electorală armată: ostaşii obligaţi să voteze BPD;

Toată puterea autorităţilor de stat - prin sindicate - BPD;

...Campania electorală a opoziţiei -reprimată; Afişele electorale ale opoziţiei - rupte de brigăzi de şoc; Cenzurarea afişelor, manifestelor opoziţiei; Alegerile nu vor avea nici o valoare.

b). 20 sept.'46. Protestul lui CICBrătianu către preşed. Comisiei Electorale Bucureşti

Listele să fie anulate, avînd în vedere încălcarea legii; Competenţa dată magistraţilor în alcătuirea listelor, este încălcată; Primarii şi-au asumat abuziv această competenţă .

Primarul Bucureştiului şi 4 primari de sectoare, întocmesc listele .

Notă 1LD: analogii alegerile'46-alegerile'90

Apreciez contribuţia colegului I.A. Este "tobă de carte" şi este încă tânăr, ar avea timp

să fructifice tezaurul documentar. Depinde de el...

Îmi aduc aminte de lucrul redacţional la cartea lui Mihai Fătu "Un vot decisiv "

Habar n-aveam cum s-au desfăşurat alegerile din'46! Dar nici nu mi-am pus problema

vreunei răspunderi privind conţinutul. Când timp de aproape jumătate de secol,

s-a vorbit despre "Sfârşitul fără glorie" al partidelor istorice,.

Pe ce criterii trebuie stabilite vinovăţiile privind falsificările istoriografice?

Cândva, când se va trece la "procesul comunismului", critica istoriografică.ar trebui

să facă această "curăţenie".]

/Virgil Ierunca: Nicolae Steinhardt: "Jurnalul fericirii "

12 apr. "Povestea vorbei " cu Virgil Ierunca ( care citeşte din ... )

...Botezul lui NS în închisoare ( 15 martie 1960 ) ...2 preoţi greco-catolici vor oficia .....

naş "NN" cel care a scris ordinul "Vă ordon treceţi Prutul !" ( secretarul lui Ică Antonescu ) .... prieteni: Al Paleologu, Al.George, Toto Enescu, mulţi generali ( fiecare ar putea să-i fie

 naş! ) ... părintele Mina îl botează cu o căniţă .

... "Mă nasc din nou din apă viermănoasă şi duh curat " ... Cine a fost creştinat de mic,

nu poate şti ce este botezul: fericire. O dulceaţă; un gînd de a ierta pe oricine ;

 un simţămînt de bunătate; în mine s-a întins seninătatea; Hristos ...

...Apoi celula 18 îşi intră în ritmul cotidian .Cîţiva se strîng în jurul "lotului Noica".

Gînduri şi discuţii ( filozofie, artă ) din ziua aceea... El avea un buboi la picior .Doctorul refuzase să-l ducă la infirmerie şi-i aplica pe buboi un prosop muiat în apă cu viermi ...

Are o revelaţie: în lumea asta suntem părăsiţi cu toţii de Dumnezeu,

pentru a ne lăsa liberi să fiinţăm. Ajutor raţional nu avem de unde primi .

Suntem abandonaţi cu totul. Suntem înconjuraţi de semne, intuiţii.

Supravieţuire? Dumnezeu? Lumea de dincolo? Nimic în afara crezului lui Dostoievski:

Hristos. Asta-i tot ce am la îndemînă: cîteva citate din oameni mari; ştiu ce trebuie să fac

sau nu. Convingerile mai tari ca stînca. Voi putea stabili legătura cu Dumnezeu şi cu nemurirea.

... Concretul mizer al celulei: să nu faci nici un rău, nimănui; făptuirea binelui - singura; buna purtare -unic capital; răul este iadul; se cuvine a face binele cît este timp; construind paradisul din noi; calmă şi binefăcătoare mulţumire .

 Dumnezeu este absent în lume. Dumnezeu este mereu prezent în noi, în suflet .

Nota 2:LD :amintiri de la "Magazin Istoric" ( 1968-1972)

...Este printre primele cărţi despre gulagul românesc pe care mi-am procurat-o .

Îmi aduc aminte de întîlnirile mele cu ...George Fotino, cu CCGiurescu,cu Nic.Halippa,

, cu Boldur, cu Iuliu Hossu, cu Tiron Albani, cu Laurenţiu Onea, cu Ionel Anton Mureşan ...

,cu Ştefan şi Ani Cicio-Pop, cu generalii de la 23 august'44 ...cu Telu Udroiu şi Ion Caraion... Dacă nu-i cunoşteam, schimbarea viziunii mele istorice nu s-ar fi produs.

Dar în Jurnalul pe care-l ţineam atunci...nu notam ce-mi spuneau.

/ De la totalitarism la libertate

/ Moscova .

 Şevarnadze a propus ca Germania unită să facă parte şi din Pactul de la Varşovia

şi din NATO. SUA şi aliaţii NATO au respins propunerea .

/ Lituania, Letonia, Estonia .

 delegaţii baltici dezamăgiţi; Busch nu-şi schimbă poziţia, dar le cere tratative, discuţii, căi paşnice. La Riga, Vilnius şi Talin, mari frămîntări în PC şi parlamente.

/ Polonia :

Au apărut Memoriile lui Gerek, despre ultimii ani ai Poloniei .

Despre "Solidaritatea" şi Jaruzelski ( cameleon politic; în fond, omul Moscovei )

/ Cehia

Dubcek va face curînd o vizită la Moscova .Faţă de "primăvara de la Praga ",

acum merge într-o nouă ipostază

/N.C.Munteanu: "Făclierii " lui Iliescu

12 apr. (Actualitatea românească)

Ceauşescu a murit, fantoma lui continuă să bîntuie. Nu-ţi vine să crezi! Ion Iliescu calcă pe urmele lui. Imediat după revoluţie, "făclierii" lui de la Iaşi şi Timişoara au început să-l tămîieze. Adevărul, Satul Românesc, minerii.

 Iată ce spune inginerul Aurelian din Sibiu în " Dimineaţa ": " poporul român îl are în suflet pe Ion Iliescu; toţi, de la copii, tineret, bătrîni, sunt fericiţi dacă dl Iliescu va fi preşedinte ."

/ Sindicatele noi versus UGSR

 12 apr. UGSR a închis ochii. Să-i fie ţărîna uşoară! Sindicatele erau tragi-comice:

curele de transmisie, aparat de constrîngere al PCR.

Erau dispreţuite şi urîte. Unii activişti ugsr-işti au încercat să împiedice noile sindicate .

 Din fericire, oamenii nu s-au potrivit, chiar dacă organizarea merge greu.

/ Doina Cornea - Penişoară ( partea I )

Paris, 12 aprilie, cu ocazia simpozionului despre revoluţia română.

- Penişoară: A încercat să vorbească cu Doina Cornea la Cluj, dar numai nu a reuşit .

Intră România în rîndul statelor democratice? Vrea să-i cunoască opiniile.

Ce crede despre alegeri?

- Doina Cornea: Sunt neliniştită ca toţi românii. Românii să fie atenţi la ceea ce

se petrece, se joacă "marea cotitură", soarta ţării.

...Mişcarea populară, tineretul, a înfăptuit revoluţia, hotărîţi să răstoarne dictatura comunistă. Dar, iată, s-a petrecut "ceva" :

... comuniştii "anticeauşişti" ( de conivenţă cu Gorbaciov ) voiau să facă un soi de perestroică şi aşteptau un moment favorabil.

...De la început am fost manipulaţi! Frica de terorişti, de lupte teribile, de pericole .

Ne erau strecurate în suflet aceste pericole .Acest grup de comunişti a colaborat cu

o parte din Securitate pentru a naşte această atmosferă.

...Apoi a început lupta pentru putere între ei: Mazilu - Iliescu.

...Apoi s-au străduit să scindeze populaţia - unită în Revoluţie -: muncitori -intelectuali;

români -exilaţi; România liberă -Adevărul.

Numai după cîteva săptămîni, tonul era deja altul

Ea invită pe români să mediteze asupra a ceea ce vor:

Vor acea democraţie cu faţă "umană", demagogică, vorbe?

Vor FSN care va bloca şi deturna democraţia?

Vor democraţie reală, viabilă?

Era mai bine dacă se amînau alegerile. Tg Mureş a complicat atmosfera.

Nota LD:dilemele lui Ion

 12 aprilie. Ion Mă sună de la Piatra Neamţ .El nu mai poate, plesneşte de ciudă pentru evoluţiile politice, pentru că el se zbate ca peştele pe uscat şi nu mai poate suporta atîta sterilitate. Mă întreabă: Ce să facă? Să meargă la PNL? la PNŢ ( care-l îmbie )? Să depună candidatură independentă? Cine să-l sprijine? Ce va face GDS?

 Eu îi sugerez cîteva alternative:

a) independent - cu Platforma Timişoarei

 b ) cu PER ( în cartel cu PNL )

c ) Cu PNL sau PNŢ - cu şansă de a fi ales

El: vreau să ajung în acest parlament.

Mă sună iar Ion: tatăl lui a murit la ora 15,30

Îi spun ceea ce se cuvine şi-l îndemn să facă ceea ce trebuie.

TVRL

# Dan Deşliu, Ana Blandiana: în preajma Conferinţei Uniunii Scriitorilor

- Dan Deşliu: tristeţea, mîhnirea, revolta, pentru atitudinea lichelelor care, sub Ceauşescu, au profitat de tot ce le-a oferit umbrela dictaturii, iar acuma, cu mare neruşinare, dau asaltul spre şi contra Uniunii Scriitorilor.

Statutul scriitorilor din exil - membri de drept ai U.S. Pot veni şi se pot stabili în ţară.

 Ei fac parte din literatura română. Pot rămîne, pe mai departe, în străinătate.

- Ana Blandiana: cu un nou volum de poezii ( predat din 1988 ).

 A recitit-o în 28 decembrie 1989, şi i s-a părut o carte din evul mediu! Ceva foarte trecut. A făcut o prefaţă în starea minunată în care se afla pe 28 decembrie. Acum, la apariţie, o reciteşte cu alte şi noi sentimente.

- Alec Ştefănescu îi face cronica la "Arhitectura valului " - ultima ei carte.

marţi, 17 apr., lansarea vol la librăria Eminescu

# PSocialist al Dreptăţii ( independent ); PSocial - Democrat .

12 apr. Studiou electoral

- PSDI: nucleu la 25 dec.'89 ;comit.de iniţiativă, platformă - 4 ian.'90; în CPUN -febr.'90 ;

Partid condus de un birou, nu de un preşedinte; Vasile Iosif - preşed onorofic; ziarul "Glasul"; se va afilia la Internaţionala condusă de Vili Brandt; sigla: un trandafir ( ca FSN ), înfipt în coloana infinită.

- PSDR -Sergiu Cunescu: Comunicat: consfătuirea din 8 aprilie nu a fost un Congres.

 S-a stabilit că fiecare membru PDSR are dreptul să susţină ca preşedinte pe oricine doreşte. PSDR nu propune un candidat .

Europa Liberă

# Regele Mihai soseşte la Bucureşti

12 aprilie .Geneva. Regele soseşte azi la Bucureşti, la ora 15,30. Împreună cu soţia şi cele trei fiice. Ştirea, difuzată la Radio -Bucureşti, a urmat Declaraţiei guvernului care-l ruga să amîne vizita. Una din fiicele lui, Margareta, a declarat că nu le este frică;

că regele vine ca persoană particulară, dar reprezintă, poate, istoria şi speranţa.

TVRL

#Guvernul contramandează vizita Regelui

12 apr. 1990, ora 19,30.

/ Rompress: Guvernul României a propus fostului rege Mihai să-şi amîne vizita. Mihai de Hohenzolern a fost înştiinţat. Guvernul României i-a anulat vizita, anunţînd punctele de frontieră. Demersul a ţinut seama de puternica opoziţie din ţară faţă de vizita fostului rege. Fostul rege nu a înţeles demersul. Guvernul român regretă acest lucru. Fostul monarh s-a îmbarcat, totuşi, pe avion; a spus că merge ca persoană particulară; Ana de Parma a spus că poporul îi iubeşte. Sofia a arătat paşaport cu viză. Şi-au exprimat protestul. La Zurich, i s-a comunicat .A fost anunţat prin radio. Mihai de Hohenzolern a ţinut o conferinţă de presă. Şi-a arătat paşaportul britanic.

/ Declaraţia lui Petre Roman: Consiliul CPUN, prin consens, a spus un nu categoric. Avînd în vedere solicitarea fostului rege pentru o vizită particulară, guvernul a fost de acord. Dar ex- regele transformă vizita într-o acţiune politică: 100 de ziarişti; întîlnire cu cetăţenii Timişoarei; întîlnire cu oamenii politici; Învierea la Mitropolie .

Numai după ce s-au consumat toate posibilităţile de lămurire, regele a tăcut. În aceste condiţii, guvernul a procedat în consecinţă. Atitudinea guvernului a fost coerentă

[ LD ?!? ], a ţinut cont de hotărîrea CPUN; de voinţa multor asociaţii şi cercuri politice;

de legea electorală care prevede cum să se facă alegerile .

 După Constituţie, se va face referendum privind forma de guvernămînt.

# Comunicatul PNL: regele Mihai

12 apr. transmis la TVR spre miezul nopţii .

1.PNL şi-a spus p.d. v. sfătuindu-l pe Rege să nu vină.

Guvernul voise să dea vizitei un caracter electoral, oferindu-i o vilă, maşină, escortă,

 nu aşa cum a declarat dl Roman în seara asta.

2. PNL nu este de acord cu refuzul guvernului de a-l lăsa să vie în ţară, în vizită particulară, măsura fiind anti-democratică .

# Tg.Mureş - concluzii: Mînzatu, Diamandescu, Cochinescu

12 aprilie. Vartan Arachelian discută cu cei trei .

- Ion Mînzatu: la 19 martie, Biroul Executiv CPUN a hotărît ca o Comisie să plece la Tg Mureş, pentru conciliere şi calm între părţile aflate în conflict. Cum eu nu eram în ţară, guvernul l-a trimis pe dl Gelu Voican pentru cîteva zile. Reîntors în ţară, am intrat în lucru .La Viena ( unde se afla )TV austriacă nu era informată corect. În orice caz, unilateral şi lacunar.

- Vartan Arachelian: La Munchen ( unde se afla el ), la fel.

- Mînzatu: Am găsit părţile în dialog; dialogul era aspru, cu acuzaţii reciproce .Treptat, s-a ajuns la un dialog normal A rugat părţile să-şi enunţe opiniile .Dialogul s-a purtat la obiect, cu propuneri concrete .Nu s-a ajuns decît la un Comunicat succint, care a nemulţumit, atît presa, cît şi alte cercuri. Noi am considerat că este cuminte, că trebuie să dezamorsăm bomba. La a III-a întîlnire, am devenit optimist. Colegii din Consiliul CPUN au fost nemulţumiţi. Ne-am ferit să dăm date, să nu iscăm iar şi iar neînţelegeri. Justiţia, însă are de lucru acolo. Sute, mii de anchete.

 Ieri [ 11 apr. ] am hotărît ca Comisia să-şi încheie acum activitatea.

 În Tg. Mureş este linişte, calm, dialog. Există acolo trei categorii de probleme:

I. Probleme locale ( care trebuiesc rezolvate de ele )

II. Probleme ce depind de CPUN şi Guvern

III. Probleme nerezovate: rămîn ca document Rapoartele ( anexe ) :cauze, date, exemple, factorii ( interni şi externi ), extremiştii ( de ambele părţi ), soluţii -pentru "zestrea" istorică .

Vatra Românească şi UDMR fac apel la linişte,la înţelegeri, la calm, pentru sfintele sărbători .Numai dialogul poate rezolva, fără amestecul extremiştilor. Gest istoric: delegaţii în dialog s-au despărţit cu strîngeri de mîini şi îmbrăţişări. Cînd anchetele se vor termina, se va spune totul.

- Cochinescu ( procuror ) :Anchetele de acolo au un specific, sunt foarte complexe, dificile. "Făptuitorii" s-au retras în anonimat. Victimele se tratează. Martorii sunt timizi .

Au rămas probele materiale concrete: casetele TV, benzile video şi flagrantele. Părţile au cerut studierea casetelor .Să fie originalele ( nu colajele ), Justiţia vrea să fie obiectivă: procurori şi anchetatori neutri ( numiţi de Justiţie şi MAI ). Cei vizaţi au dreptul la apărare ( avocaţi ). Ancheta este dificilă .În 10 zile vom prezenta concluzii generale, dar nu exhaustive.

- Diamandescu ( MAI ): Numărul victimelor: 4; răniţi: 269.

Sarcinile poliţiei sunt dificile. Sunt două tabere: peste 10.000 oameni de o parte, peste 2.500,pe de altă parte, care nu se cunoşteau .Pagube materiale: hotelul şi sediul UDMR. Au fost arestaţi: 21 indivizi ( din cei mai răi ); 14 persoane ( depistate cu obiecte ): condamnaţi la 3-6 luni închisoare. 66 persoane - cu amenzi grele, pentru că au continuat bătaia. 7 alte persoane identificate ( urmează anchetarea ). 25 conducători de unităţi care au ajutat la transportarea demonstranţilor, în curs de anchetare.

- Arachelian: Parcă prezentaţi lucrurile prea idilic. Acolo au fost cauze obiective .

- Mînzatu: Acolo au fost anchetate peste 1000 de persoane. Cauzele nu au dispărut toate. Dar s-au luat măsuri .Armata continuă supravegherea

- Diamandescu: numărul poliţiştilor a fost întărit; patrule mixte ( români, maghiari ) pe trenuri şi în gări; măsuri de supraveghere în sate.

- Mînzatu :dacă se aplica legea de la început, aceste lucruri nu se întîmplau.

- Diamandescu: cercetările vor continua după sărbători. G-ral Scarlet este un om competent

- Arachelian: Dar ce se va face pe cale diplomatică? Ambasadele noastre ce fac?

- Mînzatu: MAE va face totul pentru a informa corect.

Adevărul, sigur, nu ne va face plăcere, dar trebuie rostit răspicat.

#Sergiu Nicolaescu: revoluţia, FSN, alegeri ...

12 apr. Studiuo electoral .SN candidat "independent"; moderator Emanuel Valeriu .

- E.V: Am fost surprinşi de prezenţa dvs în Revoluţie.

- SN: Surprinderea este printre "actori" .Dar nu pentru cei ce mă cunoşteau. Pe 15 decembrie eram în străinătate şi am spus că " vine ceasul lui Ceauşescu " Aşteptam acest moment.

- EV: Unii v-au confundat cu Corneliu Mănescu .

- SN: În străinătate a fost confuzia. La noi, nu .Treptat s-au corectat .

Unii au crezut că Mănescu a condus revoluţia.

- EV :Cum explicaţi rolul actorilor?

- SN: Da, am fost mulţi: actori, regizori,poeţi, etc Nimic întîmplător .Actorii sunt sentimentali şi curajoşi .La revoluţie, mă credeam în filmări.

- EV: Sunteţi admirat şi contestat .

- SN: Nu populaţia. Criticii, intelectualii, mă invidiază, mă suspectează .Este normal .Suntem oameni .În profesie eu nu am făcut concesii. Am avut în fire anticomunismul şi anticeauşismul. Am intrat în PCR în 1964 ( eram inginer ) .În ultimii 10-12 ani, n-am fost la o şedinţă .În orice caz, oportunist nu am fost.

- EV :Nu sunteţi singurul atacat .

- SN: Şi eu am fost atacat .Eu m-am debarasat complet de comunism .Am luptat .Mai pot fi bănuit?

- EV :Între 1964 -1989 aţi fost în PCR, dar nu aţi făcut politică. Dar acum?

- SN: La 21 decembrie a fost începutul .Pe 22 a continuat .

Am făcut parte, atunci,din cei 16 care ne-am asumat conducerea militară .

Încă nu s-a terminat totul .Suntem încă datori .Încerc să-mi duc "rolul" pînă la capăt.

- EV: Care este platforma dvs?

- SN: Noi am promis poporului alegeri pentru 20 mai .Trebuia să respectăm această promisiune. Suntem datori .Eu sunt omul datoriei.

- EV: Dl Iliescu era pe punctul de a ceda cu amînarea alegerilor .

- SN: Din spirit de echipă, eu sunt al FSN Am lucrat cu acei oameni. Am luptat cu ei .M-am legat de ei .FSN continuă lupta începută pe 22 decembrie.

- EV :Dar de ce "independent"?

- SN: Eu stimez şi adversarii: partidele istorice au meritele lor. FSN este o formă nouă, născută din Revoluţie, nu are o ideologie, ci fapte. Ca om de artă, nu vreau să fac politică de profesie .De aceea mă declar "independent" ( în gîndire ) .

Eu l-am contrazis şi pe Ion Iliescu!

- EV :Dacă nu faceţi politică, veţi candida?

- SN: Mi s-a propus din partea unor partide, lista lor .Nu sunt convins că eu aş mai putea folosi cuiva .Consider normal să mă întorc la meserie. Dacă cei pentru care am luptat ar fi din nou în pericol, aş face iar politică .Dar altfel, eu am o meserie frumoasă .Rolul meu ca om politic s-a terminat .Discuţiile despre politică sunt speculaţii .

Ar trebui ca toţi să muncim .Viitorul ţării româneşti stă în muncă .

- EV: Ce credeţi despre democraţia românescă?

- SN: Democraţia are cîteva mii de ani .România a avut democraţie. Deşi eram regat, noi aveam democraţie, alegeri, partide, libertate .Şi avem oameni care au cunoscut-o .Trebuie să-i respectăm .Vom face o democraţie .Eu vreau o democraţie europeană.

- EV: Scuze că v-am prezentat ca pe un "necandidat" .

#Partidul Democrat - preşed. Virgil Vîţă ( Cluj )

12 aprilie. Studio electoral. Moderator: Emanuel Valeriu

- EV :De unde vă vine această forţă politică ?

- VV: Sunt regizor .Expresia politicului şi-a găsit expresie în templul Taliei, pe vremea dictaturii. Munceam mult .Am făcut şi atunci politică (spre regretul familiei - are soţie şi o fiică )"Am întins coarda " .: ideea jertfei prin sînge, pentru libertate ...

P.D-Cluj s-a fondat în noaptea de 20 decembrie .N-am putut sta .Prea mulţi ani am răbdat.

- EV: Nu vreau să vă încurc cu iţele istorice ... [ LD :?!? ]

- VV: În 22 decembrie, la sediul Consiliului FSN Cluj, au început diferenţierile.

Au început problemele de " comandament" Am avut un răgaz de meditaţie în noaptea aceea .Aşa a apărut ideea Partidului Democrat.

- EV: Rădăcinile vechilor partide nu v-au încurcat? [ LD ?!? ]

- VV: Nu.Aveam şi noi experienţa noastră politică, încît să putem acoperi "vidul de putere"

- EV :De unde vă vine cultura politică?

- VV: Este greu să detectez .Am fost un "nonconformist", chiar dacă nu "reformator"

 Am fost UTC-ist cu carnet .Nici o dată activ sau docil. Crescînd, am fost mulţumit. "Motorul tinereţii" este grozav.

- EV: Cum conduceţi partidul din Bucureşti?

- VV: Greu. Dar avem conducere democratică .Este greu cu mentalităţile .Eu le-am cerut ca oamenii să propună ei înşişi, cunoscîndu-şi calităţile, puterile.

- EV: Fără model? [ LD :?!? ]

- VV: Bunul simţ al poporului nostru .Am colectat peste 800 de propuneri, peste 2000 de sugestii. Suntem partid naţional: avem organizaţii în cca 40 de judeţe.

 Am avut Convenţie naţională.

- EV: Cum colaboraţi în CPUN?

- VV: Prima întîlnire a fost şocantă .Le-am spus: "Suntem colegi" .Am cultivat relaţii amicale, n-avem adversităţi care să ajungă la bătăi ...

- EV: Dar aţi fost întrerupt, aplaudat, ca să nu vorbiţi ...

- VV: Este în CPUN o frondă: foştii FSN-işti .Ei au căzut în capcana acestei fronde.

- EV: Cîte partide sunteţi în gruparea de " centru "?

- VV: Dacă era sprijinită formarea partidelor, nu erau atîtea greutăţi. Numărul mare al partidelor nu este o realitate. Este o "diasporă" [ împrăştiere ].

Grupul partidelor democrate de centru a luat fiinţă la 27 ianuarie .A avut caracter constructiv, a venit cu soluţii concrete .

 Nu suntem convinşi că democraţia este în siguranţă.

Nu suntem convinşi că alegerile sunt în siguranţă.

Toţi sunt convinşi că FSN este totul, dl Iliescu a promis că nu va face parte din partid, dar, iată, s-a răzgîndit!

- EV :Să nu fiţi învinuit că aţi atacat un alt partid [ LD :?!? ]

- VV: Nu. Dar trebuie să fixez poziţia noastră. Vom face,ulterior, fuziuni .Dacă nu acum, peste 2 ani, tot ne vom hotărî viitorul.

# P.Muncii şi Dreptăţii Sociale - preşed. Dumitriu

12 apr. Studioul electoral - hotel Dorobanţi

- Dumitriu :Suntem sub dictatură de 45 de ani .Timpul răfuielilor a trecut .Avem nevoie de refacere economică, nu de vorbe. Avem nevoie de soluţii, nu de demagogie. Să înceteze intrigile electorale! Noi primim în partid orice român, chiar şi din cei siliţi să plece peste hotare .Să înceteze duşmăniile, socotelile cu trecutul! Asta este treaba justiţiei nu a partidelor. Să se termine cu asperităţile! PMDS se va alia cu un partid care are în vedere aceleaşi scopuri constructive. [arată o secvenţă dintr-o casetă din 22 decembrie, în care Dumitru Mazilu face apel la unire, organizare, libertate,victorie. El, Dumitriu, apare lîngă Mazilu, deci este revoluţionar; dar face acum o precizare ... ]

Noi vom lupta contra FSN, dar nu alături de dl Mazilu.

 Am ştiut de atunci, din 22 decembrie, că FSN trădează, confiscă revoluţia, cînd i-am văzut cum se înghesuiau să intre în FSN!

Nota 1. LD: articolele cu alegerile

12 apr. M-a sunat dl George Stratan de la "Opus". Promite să dea în nr viitor tot grupajul cu Parlamentul. Am convenit ca următorul grupaj să fie cu alegerile din 1946. Apoi va da cel cu interbelicul .Cred că e mai bine aşa, dacă dau Constituţia din 1923 valabilă şi în '44-'48, cu toate casetele înconjurătoare .

Nota 2 LD: Gunka -Spiru

Gunka mă sună să-mi ceară consultaţii "electorale". Kiş s-a înscris la PNŢ. Spiru se va duce la PSD -Cunescu. Ea vrea să se mai gîndească. Dacă toată lumea s-ar interesa ca ei, bine ar fi.

¤ 13 apr.'90.vineri

Nota 1 LD: Eugen

/ Eugen ( Chişinău ) - redactor la "Columna" - invitat la Bucureşti pentru documentare. Solicită invitaţie -trimitere de la redacţie.

Nota 2 LD: grupajul III pentru "Opus"

13 apr. Predau curierului:

A.Calendar diplomatic -politic 1944-1948

B.Alegerile din 1946 ( acte de naştere )

C.Istoria este lecţie dacă ...

D. Opoziţie democratică sau "reacţionară "?

E.Din programul şi propaganda electorală a PCR

¤ 14 apr.'90. sîmbăta Învierii

Nota 1 LD: Val-Maria la Bucureşti

14apr. Dedicăm această zi lui Văluţ, atît cît putem. Ziua trece în joacă, zîmbet, fericire, drăgălăşenii. Facem pregătiri pentru Paşte .După amiază, îl ducem la Zoo, unde cel mai tare se amuză alergînd un cîrd de raţe.

/Azi, la PN, înmormîntarea lui Dumitru Roşca. După cum ne-a spus Ion, a fost sobră, civilizată, ca pentru profesorul ce a fost. Preotul şi colegii din Grup Dialog, l-au ajutat.

¤ 15 apr.90, dumineca. Paştele

Nota LD: Ion PN- Bucureşti - PN: electorale .

Stăm acasă, vine Ion, care este frînt dar preocupat de acţiunea politică în care s-a implicat.

/ Vorbeşte cu Rădoacă ( GDS ) care îi propune ceva vag, cu depunerea unei liste de "independenţi", cu Liiceanu şi Andreescu.

/ Vorbeşte de două ori cu pr.Ţuţuianu ( PNŢ-Neamţ ) decizîndu-se să meargă cu ei, să-i ajute, dorind în principal să ajungă în Parlament.

/ Seara, precipitat, se întoarce la P.N, într-un val-vîrtej care ne agită ...

/ Pe acest fond, ne jucăm cu Văluţ, încercăm să ne comportăm ca în zi de sărbătoarea Paştelui.

16 apr.'90. luni, Paştele

Nota 1 LD: Paştele

Vin la noi: mama, Liviu, Nella, Mălina şi facem paşte amestecat cu politică şi viaţă muzicală.

# Grup Dialog Piatra Neamţ - alegeri

16 apr. Seara mă sună Ion şi-mi spune ce au hotărît:

Au invitat la GDP, partidele democratice locale: PNL, PNŢ şi PSD cărora le-a comunicat intenţia lor de a-i ajuta în alegeri, dîndu-le întăriri .

a) PNL-iştii: nu vor nici o colaborare, o ţin ţanţoş cu tactica şi lista lor ;

 l-au pus pe tînărul Radu ... pe listă la poziţia 10.

b ) PNŢ-iştii: exceptînd preotul, nu sunt extraordinari. Se ceartă pe merite, pe ţărănism, pe locuri pe listă .

c )PSD: un domn sobru, echilibrat, care oferă listă ( şi locuri ) oricărui din Grup.

Rezultatul ?: din GDP, nimeni nu merge la PNL; cîţiva foarte buni, merg la PSD;

Ion ( cu mari ezitări şi îndoieli ) merge le locul 2 la PNŢ.

Altfel, este hotărît să-i ajute pe toţi.

Nota 2 -LD: Demonstraţii pro- şi anti- monarhie

[ LD: scriu a doua zi, impresii lacunare din memorie şi reluări ]

/ Au fost două anunţuri convocatoare pentru Adunarea anti-monarhică din Pţa Unirii

 ( sîmbătă, duminecă în ziua Învierii şi prima zi de Paşti )

/ Au dat comunicate cenzurate despre Conf de presă a Regelui Mihai ( joi ), accentuînd pe prezenţa TV ungare şi pe Declaraţia de dezaprobare a Vetrei Româneşti.

/ La Actualităţile de seară, au dat "aspecte" de la 2 grupuri de demonstranţi

 ( pro- şi contra ) cu placarde şi lozinci scandate :

 Un grup striga: Nu vrem monarhie !, Nu vrem rege!

Alt grup striga: Ruşine! Ruşine! Viză pentru Rege!

... se dă un episod cu încăierare, o maşină de poliţie în care se aruncă cu pietre ... cordon de poli ţişti intercalaţi între cele două grupuri

/ Au dat 2 scurte interviuri de la cele două grupări:

a) D-na preşedintă de la "Liga antimonarhică", revoltată că partidele istorice vor să readucă monarhia în ţară; revoltată de contramanifestaţia ce a venit peste ei, care demonstrau paşnic şi civilizat.

b) Domn cu pălărie: revoltat şi ruşinat de felul cum s-a procedat cu Regele, care urma să vină într-o vizită particulară

/ La actualităţile de la miezul nopţii, au dat un Protest al PNL pentru maniera deformată şi manipulatoare în care s-au prezentat acele demonstraţii: Cele două coloane nu au manifestat pe problema monarhiei, ci reprezentau două grupuri: Pro-FSN şi Anti-FSN

PNL dezaprobă ambele grupuri că au tulburat liniştea Paştelui .

Nota 2 LD: Vartan Arachelian - TVRL

16 apr. Mă sună Vartan care-mi descrie atmosfera de la TVR. El va fi, probabil, red.şef la emisiunea pentru minorităţi. Îmi vorbeşte despre izolarea lui de acolo, despre asaltul lui Em.Valeriu şi Alex.Ştark .El are încredere în Răzvan.

În cest context, îmi propune să vin să lucrez la TVRL. Îi spun de ce nu doresc :nu mă simt competentă în această meserie, vreau să-mi păstrez deplina independenţă, sunt pensionară pentru un asemenea început .El îmi replică că Valeriu are 65 şi a fost adus de-acasă. Consimt să-l abordeze pe Răzvan dar îi explic de ce o fac: ca un test.

¤ 17 apr.'90, marţi

Nota 1 LD: Paler şi Liicenu - renunţă la candidatură

17 apr. dimineaţa. Vorbesc cu dl Paler la telefon, care îmi comunică că nu candidează, dar va da în judecată pe calomniatori. Îi exprim regretul, dezamăgirea atîtor oameni pentru retragerea din arenă a atîtor intelectuali, mai ales a sa. Îmi cere nr.de telefon.

/ Vorbesc cu Băcanu la telefon. Îmi va da banda de la caseta cu revoluţia, mîine .

 Îmi explică că nu au, din păcate, ecou la Apelul cu liste de independenţi cu Proclamaţia Timişoarei. Gabriel Liiceanu nu vrea. Astăzi mai au o şedinţă şi mîine va apare în "România liberă" ... o atare listă.

/ Mă sună Rădoacă ( GDS ) care cere telefonul lui Ion şi spune că ei acum vor discuta cum să ajute Piatra Neamţ. S-a întors Stelian Tănase şi vor discuta. Îi relatez ce a făcut şi ce intenţionează să facă Ion şi zice că-i bine.

Nota 2 LD: Ion la PN: campanie electorală

Ion îmi spune că intenţionează să facă un program constructiv pentru sate şi ţărani;

 că va ajuta şi celelalte partide democratice; că poate va reuşi să facă o platformă electorală comună PNŢ -PSD.

TVRL

# Demonstraţiile anti- şi pro-monarhice

17 apr. Actualităţi: Ieri în Capitală, 250 cetăţeni din "Liga antimonarhică" au avut un miting în Pţa Unirii. Pe trotuar, cetăţeni "pro-monarhici", care se declarau "independenţi " .

Cele două grupuri, după o oră şi jumătate, au ajuns în Piaţa Victoriei, unde au fost risipiţi de organele de ordine deoarece Liga nu avea aprobare pentru acest loc, iar pro-monarhiştii nu aveau deloc.

Nota 3 LD: la GDS listele de candidaţi "independenţi"

17 apr. p.m. Merg la GDS. Acolo se semnează listele independente :

Pentru Senat: Stelian Tănase, Oct .Paler, Gabriel Liiceanu

Pentru Cameră: Gabr. Andreescu, Radu Popa, Petru Creţia, Gabr.Mărculescu ş.a.

...Rădoacă, Tănase, Mărculescu ... îmi spun să-i transmit lui Ion să strîngă o listă cu 251 semnături autentificate la Notariat, cu Platforma Timişoarei ... şi s-o trimită pînă la 19 aprilie. Ulterior, aceşti "independenţi" vor depune un fel de listă comună ... şi "România liberă" îi va susţine. Deci asta era. Foarte bine. Dar de ce atîtea echivocuri, minciuni şi dusul cu preşul ?! Strîng din dinţi. Plec de la GDS numai eu ştiu cum ...

TVRL

# Ştark: în vizită la PNŢCD ( II )

17 apr. Coposu ( preşed.), Raţiu ( candidat ),Diaconescu ( vice-), Ion Lup ( secretar g-ral)

- Ştark: aţi hotărît candidaturile?

- Coposu: Avem propuneri pentru cele 47 de judeţe. Urmează listele de candidaţi. Pentru preşedinţie avem deja 100.000 de semnături. Avem greutăţi, calomnii, violenţe, manifeste apocrife ( aruncate din elicopter !). Nu avem mijloace de transport, precum FSN! Dar avem entuziasm şi dorinţă de luptă.

- Ştark: Turnee cu cadouri ... constrîngeri ... excese de cadouri [LD:?!? ]

- Coposu: Suntem indignaţi; este o teroare organizată; suntem ameninţaţi cu foc la case; suntem ameninţaţi cu moartea ..

-Ştark: Cîţi ţărani candidează? [LD: ?!? ]

- Coposu: Avem.Ţărani, ţărani. Vi le vom da.

- Ştark: Ce faceţi cu banii primiţi de la stat? [LD: ?!? ]

- Coposu: Dl Raţiu îşi suportă singur campania. Cît priveşte cheltuielile, le vom comunica oricînd, cu acte în regulă.

- Diaconescu: S-au primit 400.000 lei .Se spune că se va mai da, în funcţie de liste

- Stark: Dle Raţiu, care este atitudinea dvs faţă de comunism, Securitate, membrii de partid?

- Raţiu: Poziţia mea este net anticomunistă. În ţară: o reconciliere, nu răzbunare.

 În România nu a fost teren pentru comunism .El a venit din afară.

[ LD: întrerup transcrierea – telefon; prind finalul ]

- ?: PNŢ condamnă răspunsul guvernului pentru Regele Mihai

# P.Socialist -Liberal - preşed. N. Cerveni

17 apr. Cabinet electoral. Prezentare la M-stirea Pasărea ...balconul unei căsuţe...

- Anca Fuscariu: întreabă, mai ales despre coaliţia partidelor de "centru" .Cu ce scop?

- Cerveni: În principal, pentru a lupta contra FSN ( motivează )

- A.F: Care sunt principiile PSL?

- Cerveni: Biserică - demnitate - democraţie ( le explică )

- Membri PSL: regimul proprietăţii (agrare, industriale ); moralitate politică ;învăţămînt, cultură .Se pune accent pe "socialism", în sens "generos", nu varianta comunistă, leninistă, stalinistă .

# Ştiri externe - diplomaţie românească

/ Moscova: suspansul cu Lituania continuă. Sovietul Suprem va da răspuns la răspunsul Lituaniei.

/Chile: Lupte intenstine în PC Chilian Un lider comunist retras din PCC, face o critică necruţătoare comunismului, dogmei, fanatismului, terorismului comunist.

/ Honduras: Continuă demobilizarea forţelor "Contras" care au sprijinit pe fostul preşed. din Nicaragua.

/ Petre Roman este în vizită diplomatică în Spania.

Nota 4 LD: "Opus "

/ Vin pe la mine Huică şi Stratan, care îmi aduc ziarul cu primul grupaj parlamentar .Important este că e dat tot. Tiraj 30 .000 exemplare. Îmi spun cum l-au tipărit la Ploieşti.

Vorbim, vorbim, vorbim. Huică va candida ca "independent" numai pentru a-şi putea tipări ziarul. Mi se par, în continuare, băieţi buni, imprevizibili, precis comersanţi ...