[Caiet 5. 28 aprilie - 9 mai'90]

 ¤ 28 apr.90, sâmbătă.

 Piaţa Universităţii (ziua VII )

Europa Liberă

/Emil Hurezeanu: Piaţa Universităţii - Zonă fără comunişti( 27 apr)

Mii de persoane, în Piaţa Universităţii. O mare lozincă "Zonă fără comunişti".

Demonstranţii cer guvernului şi lui Iliescu, să demisioneze ministrul de interneChiţac. (etc. etc.) [LD: Emil Hurezeanu, transmite un lung şi emoţionant reportaj din Piaţa Universităţii,

 de aseară Reluare.Vezi la ziua de ieri, unde l-am consemnat ]

/ Iliescu despre Pţa Universităţii

/ Iliescu -Piaţa Victoriei , Academia Militară :

Iliescu a spus despre mitingul din Piaţa Universităţii că este ilegal, anarhic, destabilizator. Poporul român este hotărît să-şi facă alegerile, democraţia, etc. etc.

/ Miting FSN Buzău. Gelu Voican Voiculescu (senator de Buzău) depune flori; moment de reculegere; aplauze, etc, etc. Lozinci: " Iliescu, Buzăul e cu tine! "

/ Iliescu - Conferinţă de presă: Diferenţa dintre cele două manifestaţii este mare!

...Cea a F.S.N. este legală. Cea din Piaţa Universităţii – "ilegală" , "anarhică".

...Un grup de la Timişoara "s-a erijat" în reprezentantul oraşului erou.

...Un grup de muncitori a vrut să meargă în Piaţa Universităţii să facă "ordine"

 dar guvernul şi autorităţile i-au oprit, pentru a evita conflicte!

Nota 1 LD: de la "22" la "Opus"

28 apr. Vorbesc la "Opus" cu George Straton şi-i cer manuscrisele de la grupajul cu

"Alegerile din 1946". Fără ezitare şi alte explicaţii, îmi spune că mi-l aduce astăzi.

"Misterul" şi "aşteptarea" se dezleagă:

"Opus" mi-a publicat acea intervenţie despre Antonescu... pentru că nu-i păsa.

 Nu ne înţelegem total: ce vor ei şi ce vreau eu.

/ În simetrie, vorbesc cu Alina Florea, de la "22", întrebând-o de articolul meu despre PCR. Mi-l dă înapoi. Asta spune totul! Deci... dl. Stelian Tănase nu vrea să-l publice.

Scurtă conversaţie cu domnişoara Florea şi Stelian Tănase, după care îmi retrag articolul

cu PCR. Nu înţeleg. Frumos "dialog " şi frumoasă "luptă" anti-comunistă înţelege să ducă revista "22" .Sau poate este altceva.

/ Merg în Piaţa Universităţii

/ În sfîrşit, o bucurie, o satisfacţie şi pentru mine.

Vine dl Straton de la "Opus"; mă port civilizat şi nu-l iau brusc la întrebări.

Culmea, săptămîna trecută a apărut în "Opus" tot grupajul meu despre "Alegerile din 46".

( vezi la articole )Rămân stupefiată. Efectiv nu am ştiut. Îmi cer iertare.

Îmi ia şi articolul cu PCR pe care îl va publica în numerele viitoare !

Nota 2 LD: botezul de "golan"

28 apr. Merg în Piaţa Universităţii.Îmi pun ecuson "Golan licenţiat, dr. în Istorie".

Sunt imediat încurajată de tineri şi oameni diverşi care-mi pun întrebări de istorie.

Răspund. Doamne ce-i în capul lor! Stau aşa, discutînd cu diverse grupuri, de la 12-16.

Frîntă de picioare mă întorc din "Piaţa golanilor" - fericită.

/ Mă sună Mircea Voinea, care-mi spune că în Piaţa Universităţii s-a dat caseta

(banda sonoră) cu 22 decembrie.S-a lăsat o linişte de mormînt.

Nota 3.LD: Protest (Profesiune de credinţă) .

 28 apr. Nepublicat.Nu am unde

 1. Auzind - prin intermediul "Europei libere" - o avalanşă de interviuri, acordate de liderii Consiliului Frontului Salvării Naţionale, diverselor ziare şi reviste străine:

.... că dl. Silviu Brucan spune ziarului "Le Figaro" (parcă), că românii nu sunt pregătiţi

pentru democraţie; că le trebuie cca 10 ( sau 20 de ani ) ca să o pornească; etc. etc.

.... că dl. Iliescu spune, agenţiei Tass, că "pluralismul politic" nu mai este de actualitate,  este învechit; că românii vor edifica un mecanism politic original; că, în fond, toate statele  din sud-estul Europei, păşesc spre organizare în "Fronturi", "Mişcări", etc. etc.

2. Ascultînd trunchiată şedinţa transmisă de televiziunea română "liberă", am văzut - auzit:..

că dl. Iliescu consideră că Frontul Salvării Naţionale are dreptul, datoria şi legitimitatea

de a se constitui în "mişcare" sau "front" sau "emanaţie a revoluţiei". pentru a participa,

 cu program propriu, la alegeri;

....că dl. Alexandru Bârlădeanu se întreabă cum va justifica FSN "inconsecvenţa " acestei atitudini?! Cum va ieşi el din acest echivoc?!

.... că dl.X (nu reţin numele) şi-a exprimat nedumerirea că nu au fost anunţaţi că se va pune

în discuţie această problemă, şi nu şi-au consultat colegii din "fronturile" judeţene.

.... că dl.Y (nu reţin numele) din Cluj, aduce la cunoştinţă că FSN din judeţ are putere limitată; că, în unele judeţe... revoluţia încă nu pare a fi avut loc;

3.Televiziunea liberă ( e drept, foarte puţin ), dar mai ales presa liberă,

abundă de reportaje, exemple, întrebări şi nedumeriri care atestă:

.... că mulţi miniştri au fost "numiţi" fără a se respecta o elementară triere moral-politică,  din vechea structură ministerială ceauşistă, fiind menţinuţi şi după dezvăluirile şi protestele opiniei publice.

....că în întreprinderi, ministere, instituţii, judeţe, oraşe, comune,

Fronturi de Salvare Naţională, fără puteri reale, sau... amintind de vechile COM-uri,

sunt paralizate, marginalizate sau invadate de vechiul aparat politic - administrativ,

atît de impecabil pus la punct de dictatura ceauşistă încît nici o funcţie nu putea fi exercitată  fără aprobarea expresă a secţiei de cadre din CC al PCR.

.... că oamenii protestează, fac greve, fac mitinguri, sunt terorizaţi psihologic, nu pot să se apuce de muncă.

4. Auzim de la colegi, prieteni, studenţi, elevi, muncitori, scriitori, ingineri, medici, lucrători în comerţ, şoferi de taxi şi autobuze, artişti, "anonimii" de la pelerinajele la crucile martirilor, proaspeţii iniţiatori în organizare de asociaţii, sindicate, partide - trăim în mijlocul acestei opinii publice, nu? -

...că şi-au pus mari speranţe în organizarea democratică parlamentară, pluripartidistă,

ca garanţie elementară în exercitarea drepturilor ce le conferă libertatea;

...că ştiu ce vor, cum vor, dînd dovadă de o nebănuită cultură politică - racordată la tradiţia românească democratică, din interbelic, dar, mai ales, la o mare diversitate de curente politice mondiale.

... că manifestă bun-simţ, rezerve critice, opţiuni originale şi grijă pentru a trece experienţele trecutului şi cele ale străinătăţii prin filtrul unei ancorări în specificitatea societăţii româneşti.

ŞI ATUNCI NE ÎNTREBĂM:

- Frontul Salvării Naţionale se debarasează de enunţurile şi spiritul Programului anunţat

în zilele în care Revoluţia l-a investit cu putere provizorie, ca exponent al dezideratelor ei?

- Separarea puterilor în stat; parlamentul pluripartidist; edificarea unei societăţi de drept; - cu tot ce presupun aceste enunţuri - au fost " formule goale", care atît de repede pot fi expediate în categoria unor angajamente "pripite", "utopice sau... "anacronice" ?!

- Cine, cînd şi cum nu se simte pregătit pentru edificarea democraţiei în România?!

- De ce se vorbeşte - reînviindu-se ticuri, formule şi promisiuni compromise - în numele "muncitorilor", "minerilor", "tineretului", etc. etc. manipulîndu-se credulitatea unor oameni mult prea tare oropsiţi de vechiul regim?

- Se dau minerilor drepturile lor elementare? Foarte bine! Este un drept cucerit, nu un favor!

- Se dau ţăranilor loturi "personale"? Foarte bine! Este un drept cucerit, o minimă reparaţie a unui trecut funest, nu un "cadou"!

- Se dau familiilor îndurerate de pierderea celor dragi, în revoluţie, ajutoare şi asistenţă? Este atît de puţin faţă de pierderea suferită şi.. nu este o "pomană"!

- Se anulează decrete şi legi scelerate ale fostei dictaturi? Dar se putea altfel? Nu asta a cucerit revoluţia?

- Se primesc la discuţii, din cînd în cînd, delegaţii ale noilor partide, asociaţii, organizaţii, de către membrii FSN? Este o obligaţie asumată de FSN, nu o "concesie" sau un semn de "bunăvoinţă"!

Faţă de cele semnalate (care pot fi susţinute, demonstrate, argumentate, cu fapte foarte concrete):

 .... deşi nu sunt o "personalitate" cu merite în rezistenţa anticeauşistă;

..... deşi am fost membră PCR, pînă în seara de 21 dec. 1989;

...deşi am partea mea de vinovăţie individuală, în ceea ce simţim că a fost marea vinovăţie colectivă, în suportarea atît de îndelungată a dictaturii comuniste;

....deşi, iată, mărturisesc, nu m-am vindecat încă de frică şi de alte complexe paralizante,

care caracterizează pe omul încătuşat psihologic;

PROTESTEZ pentru jignirea adusă poporului român, tineretului său conştient -democrat, muncitorilor săi luminaţi, ţăranilor săi cu simţ de dreptate nativă, intelectualilor săi competenţi, valoroşi, morali.

PROTESTEZ pentru injuria ce li se aduce că nu sunt pregătiţi pentru democraţie!

Livia Dandara , 28 apr.'90

TVRL ( 28 apr.)

/ Semnale guvernamentale

...Biroul executiv al guvernului îşi fixează drepturi:- au dreptul la o călătorie CFR, în lei,

în străinătate

...Petre Roman şi Sergiu Celac, convorbiri cu J. Taylor (trimis al preşedintelui SUA)

Este fericit că este în România, etc. etc.

...Jurământ la Interne: Personalul MAI depune jurămîntul faţă de Mihai Chiţac.

[ LD: asta în vreme ce , de patru luni, se cerea necontenit demisia lui! ]

/ Jurămînt la MAPN În prezenţa lui Victor Stănculescu; apoi V. Stănculescu la slujbă în Mitropolie, apoi dialog cu reprezentanţi militari.

/ Ministerul Culturii: semnal de alarmă!

Dificultăţi în privinţa presei (hîrtie, tipografii, etc.).

 În 1989, erau 400 publicaţii.Acum - 800 de ziare , 1011- publicaţii.

Tipografiile nu pot face faţă. După alegeri... se va reveni.

/ Declaraţia lui Raţiu (UMLR )

28 apr. ( s-a dat şi aseară) Ce vrem noi românii?

- să gîndim, vorbim, scriem... liberi

- să muncim unde ne trage inima

- vrem proprietate: ţăranul cu pămînt, muncitorul acţionar!

- demnitate, respect

- fără frică, securitate..

Pentru asta, ne trebuie reconciliere şi o adevărată democraţie.

¤Piaţa Universităţii

 28 aprilie. Prin Biroul de presă al PNL(imagini fără comentarii )

- Marian Munteanu ( preşed. Ligii Studenţilor ): va lupta pentru libertate.

Golanii scandează: " Astăzi capitala, mâine toată ţara"!

-Stelian Tănase: Comunismul nu mai are mult, dar dacă aşteptăm să dispară de la sine,

ne înşelăm.

- Mihai [..?.]: Pe 24 aprilie, au venit 1000 de poliţişti şi ne-au bătut....

Golanii scandează: "Noi sîntem golanii !" "Iliescu nu uita , asta nu e ţara ta "!

Interzicerea nomenclaturiştilor să candideze: "Jos Iliescu"!

- GID, Asociaţia 21 decembrie: Au înaintat Procuraturii , lista persoanelor molestate

şi martorii din 24 apr.

¤Timişoara: Alianţa pentru Victoria Revoluţiei

28 aprilie .

- 24 partide politice , asociaţii; 3.500.000 de cetăţeni.

- Solidară cu mitingul din P- ţa Univ.

- Va face un protest către guvern, CPUN.

[ LD. vezi pe larg în extrasele de presă ]

/ Partide solidare cu Golania: UL-Brătianu , PNR

/ Uniunea Liberală Brătianu - comunicat:

Manifestaţia din Piaţa Universităţii a fost "reţinută"

/ Partidul Naţional Român

(grup de luptători din al doilea război mondial, plus tineret, etc.):

Abolirea structurilor comuniste; tineretul, rol hotărîtor; Proclamaţia de la Timişoara

...Aprobă manifestaţia din Piaţa Universităţii ;

...protestează contra intervenţiei poliţiei la 23 aprilie ;

. sunt solidari cu mitingul din Piaţa Universităţii.

/ Dezavuarea Golaniei: Club'22TVR, PNP, PDA, întreprinderi , persoane

28 aprilie .

/ "Club 22" (TVRL) protestează contra manifestaţiei din P- ţa Universităţii

care perturbă liniştea , ordinea Capitalei.

/ Partidul Naţional Progresist: Regretă demonstraţia din Piaţa Universităţii: "golani anarhişti", "manifestaţie huliganică"

/ P.D.Agrar ( Surdu ) - comunicat: dezavuează "extremismele"

/ Trustul antrepriză Iaşi: Indignare faţă de manifestaţia de la Universitate.

Să lăsăm alegerile să-şi spună cuvîntul.

/ Antrepriza chimică Găeşti: Protestează contra mitingului. Rugăm guvernul să nu trateze.

/ Filatura de lînă Bucureşti(2000): Protest faţă de manifestaţia de la Piaţa Universităţii, etc. etc.

/Dl Ovidiu Iuliu Moldovan precizează: folosirea numelui lui ca "golan".

 Nu este vorba de el, ci de un alt actor, Iuliu Moldovan.

/ Iliescu, Roman: Piaţa Universităţii, Proclamaţia Timişoara , pct 8

28 apr. Conferinţă de presă

- Reporter: Sînteţi învinuit că promovaţi neocomunismul, că faceţi prea multă manevră electorală.

- Ion Iliescu: Nu are niciun temei. Aşa ceva nu mai este posibil, nici în România,

 nici în celelalte ţări. Este, deci, fără temei, nelegată de realitatea de la noi.

- Reporter: Cum apreciaţi reforma economică? privatizarea?

- Iliescu: Privind privatizarea, tranziţia este mai grea, mai anevoioasă.

Noi am adoptat o serie de măsuri pentru împrorietărirea ţăranilor: 3 mil. ha !.

 O reformă agrară mai mare decît cea din 1923!

 [ LD: ce confuzie enormă! Numeşte "împroprietărire" restituirea pământului

ce le fusese luat ţăranilor! ]

Chiar şi CAP-urile le vom face asociaţii , adică tot tot privatizare.

La fel, în industrie, deschiderea spre economia mondială de piaţă;

aceste elemente vor continua.

- Petre Roman: de care dl. preşedinte nu s-a dezis!

- Ion Iliescu: Nu prin decizii ale unui "conducător" ; ci luînd în observare toate evenimentele.

Am citit articolul despre experienţa poloneză şi maghiară care a produs inflaţie, şomaj, etc.

Deci o tranziţie... eşalonată.

- Petre Roman: Guvernul a înfiinţat un Sectretariat de Stat pentru privatizare.

Propunem o restructurare foarte aproape de privatizare pentru turism, comerţ exterior

şi comerţ interior.Deci nu "cosmetică"....

- Ion Iliescu: Vrem să ne debarasăm de orice fel de dogme! Nu mai copiem "modele".

Am fost acuzat pentru "originalitate"!. Vreţi să-mi spuneţi care este "modelul"

care s-ar potrivi României? De ce sînt acuzat de ceea ce facem?

Mie îmi place "modelul suedez" dar.. nu poate fi copiat!

Sîntem "fripţi" de modele; vrem să ne debarasăm de modele! Asta era "originalitatea"!!

- Reporter ( nu se aude întrebarea ) .

- Ion Iliescu: Mitingul FSN este legal, ordonat, civilizat, nu manipulat. S-au adunat peste 100000. Acţiune, sprijin....

...În Piaţa Universităţii, cîteva sute de manifestanţi, adăpaţi, hrăniţi, folosiţi.

Nici nu au fost atinşi de poliţie. Precum hoţul care strigă: "prindeţi hoţul"!

Dreptatea, România Liberă se întrec în a căina pe aceşti manifestanţi.

Este un calcul meschin, îngust, pentru.. a amîna alegerile.

Adunarea FSN de astăzi a arătat ce vrea Bucureştiul.

Am fost în Transilvania, Moldova, Muntenia, în oraşele (le înşiră) şi au demonstrat

pentru alegeri civilizate şi libere.

- Reporter: (nu se aude ).

- Ion Iliescu: N-au decît să stea în sucul propriu, pînă se vor sătura.

Noi am oprit oamenii să nu-i spulbere !Ca un buldozer! Dar nu vrem să le dăm prilejul.

Sînt meschini..

- Reporter: ( nu se aude )

- Ion Iliescu: S-ar putea să facă asta şi la alegeri. Vom lua măsuri.

- Reporter: (nu se aude ).

- Ion Iliescu: Nu 30.000 cum spune Romania Liberă

- Reporter: Consideraţi că aceşti oameni, care au luptat în decembrie'89...

reprezentanţii acelor asociaţii (GDS) au propus un dialog.

 Sunteţi dispus la acest dialog?

- Ion Iliescu: Revoluţia din dec.'89, nu a fost făcută de cîţiva tineri, de câteva sute..

...De unde aceste pretenţii că cei de la asociaţia 21-22 reprezintă revoluţia ?

- Petre Roman: În noaptea de 21/22 au fost mulţi tineri.

Dvs. puneţi întrebare rău-voitoare şi scrieţi murdării în ziarul dvs.!

Dvs. n-aţi făcut parte din acele coloane! Aceşti tineri au determinat trezirea conştiinţei.

Fuga dementului a fost determinată de sute de mii de muncitori.

 Nu GDS a făcut asta! Nu sînteţi corect !

 Dvs. credeţi ca acei tineri vor face o "nouă revoluţie"?!

- Ion Iliescu :Asta este contrarevoluţie!

- Petre Roman: De ce nu spuneţi că legea electorală a fost votată cu un singur vot contra?

De ce nu scrieţi asta?

- Ion Iliescu: Sunt două chestiuni nenegociabile. Vreţi amînarea alegerilor?

De ce domnilor? Doar a fost votat în CPUN. Doar 7 voturi contra au fost contra datei.

A încercat PNŢcd să facă aşa ceva dar.. n-au reuşit. Aici nu-i vorba de ambiţii de partid!

Ar fi trebuit să facem alegerile, mai devreme! Şi aşa a fost prea lung termenul .

Din cei 24 care voiseră amânarea ... au votat contra doar 7 !.

- Reporter: ( nu se aude )

- Iliescu: Punctul 8? Formularea pct. 8 este opinia domnului Lăzărescu de la PNL .

În CPUN s-a ajuns la formularea din lege. (art. 11).

 Cei de la Timişoara sunt manipulaţi! Acest punct nu mai poate fi schimbat.

 Nu avem ce dialoga. Este lipsit de respect faţă de CPUN!

- Reporter: ( nu se aude )

- Iliescu: TVRL - criticată pe nedrept! - prezintă seară de seră ce se întîmplă în Piaţa Universităţii. Unul la porta-voce spunea "Noi sîntem poporul"!

Lasă poporul , dragă, să se pronunţe la alegeri. Să facem propagandă civilizată.

Organe de presă ca ale dvs.?! Ce servicii oferiţi ţării?

- Petre Roman: A existat o manevră a ziariştilor care au prezentat CPUN ca FSN-ist.

Oare: Pleşu, Celac, Andreescu, Filipescu, Dinescu, etc, puteau fi manipulaţi?

Între timp, unii "independenţi" au şi trecut la alte partide. Legea electorală a fost votată.

- Ion Iliescu: Dvs. ignoraţi generozitatea FSN-ului, care a acordat şi altor partide

dreptul de a intra în CPUN! [ LD: aroganţă şi sfruntare comunistă sadea! ]

- Reporter: ( nu se aude ).

- Ion Iliescu: In ciuda loviturii din 28 ianuarie, n-am închis cortina .

-Reporter: ( nu se aude deloc întrebarea; tăietură din text )

-Petre Roman: Nu numai că nu ne opunem observatorilor străini, dar am creat condiţii.. Intenţia mea de a nu candida pentru camera deputaţilor, din partea FSN.

- Reporter: ( nu se aude ) .

- Petre Roman: Avem observatori din partea...(îi înşiră). Procedura de acreditare este simplă. Cererile trebuie făcute din timp. Spaţiul de cazare - dificil. Probleme de transport.

Este timpul ca observatorii să-şi spună intenţia.

- Reporter: (nu se aude ).

- Petre Roman: MAN a dat azi un comunicat prin care îşi anunţă neutralitatea în alegeri. Opţiunile politice militare sînt neutre. A făcut azi aceste declaraţii din cauza manifestaţiei.

-Reporter: Demonstranţii din Piaţa Universităţii cer eliminarea dvs. din competiţie;

Alţii, pe cei din exil.

- Ion Iliescu: Ambele probleme au fost discutate, aprobate.

 [LD :vezi şedinţa de discutare a legii electorale ]. Parlamentul viitor va mai discuta, după Constituţie şi viitoarea lege electorală. Aşa că nu este ce dialoga.

- Reporter: (nu se aude ) .

- Ion Iliescu: Aşa cum am arătat, ar fi putut fi! Nici nu a fost confruntarea cu Poliţia şi presa face scandal. Le-ar conveni! Populaţia noastră este ostilă faţă de astfel de manifestări. De aici şi izolarea lor!

- Reporter: (nu se aude ) .

- Ion Iliescu: Deocamdată nu a fost necesar! I-am îndemnat să stea calmi,

să nu meargă spre Piaţa Universităţii, să "cureţe".

Sperăm să se plictisească, dacă nu se vor deda la acte de violenţă...

- Reporter: ( nu se aude ) .

- Ion Iliescu: Blocarea arterei de circulaţie este foarte deranjantă. Dar mai important este menţinerea calmului, deoarece acolo există un număr de oameni - nu studenţi! nu intelectuali! care vor să provoace.

- Reporter: ( nu se aude )

 - Iliescu: Schimbarea dlui Jean Molodveanu are cauze medicale, nu ceea ce se spune;

 de aceea l-am numit pe dl Diamandescu.

- Reporter: Imaginea dvs. în afară?

- Ion Iliescu: Nu mi-am făcut probleme. Lumea nu mă cunoaşte.

Cu timpul lucrurile se vor aşeza!

/ Ştiri internaţionale

28 aprilie .

 / URSS a sistat livrarea de cărbune pentru Lituania. Lista secretă pentru interzicere:

alimente, tractoare, fibre. Guvernul lituanian a luat masuri pentru a temporiza...

La apelul Franţei şi Germaniei... dar.. nici-un compromis în problema independenţei!

...Moscova - nu-şi schimbă atitudinea. Momentele sînt dramatice, dar sînt semne de revenire

la "luciditate": Bush, Mitterand, Kohl!

/ Japonia a extrădat pe Cen-Hei Chinei! El a deturnat avionul pentru a se sustrage

represiunii Chinei deoarece a participat la luptele democratice.

¤ 29 aprilie,duminecă

Piaţa Universităţii (VIII )

Radio –Bucureşti: presa despre Golania

29 apr. Ora 7-8. Revista presei.

/ "România liberă": Demonstraţia din P- ţa Universităţii continuă .

S-a transmis coloana sonoră a casetei din 22 decembrie '89

/"Timişoara": Congresul Alianţei pentru Victoria Revoluţiei continuă

/"Dreptatea": Mai bine "golan" decât "nomenclaturist""

/"Dimineaţa": Adrian Pop revoltat că unui copil mic i s-a pus ecuson de " golan"

/"Adevărul": Ofensă adusă armatei: "Golan ofiţer " (Vezi presa)

Nota 1 LD - Piaţa Universităţii

29 apr. De la 10 la 22, cu eticheta de "golani", cu Mircea în Piaţa Universităţii

Primim 2000 ziare "Timişoara" (Rapid 16, ora 14.35), pe care Mircea să le trimită la

...Ploieşti şi la Piatra Neamţ.

¤ 30 aprilie, luni .

Piaţa Universităţii ( IX )

Europa Liberă

/Timişoara – Alianţa Naţională...( Miting la Operă )

30 apr. 40000 de oameni. Memorii protest.

I. Solidară cu manifestaţia din Bucureşti.

II. Pct. 8 din Proclamaţia de la Timişoara (explicat).

III. Dosarele securităţii - înmînate cetăţenilor.

IV. Dizolvarea [.... ] şi reînfiinţarea lor după alegeri.

V. Săptămînal - 1 oră la TVRL.

VI. Despre revoluţie: Cine au fost teroriştii? Cine a chemat pe bucureşteni?

Cine a eliberat teroriştii? A vorbit Doina Cornea, Nica Leon ş.a

Demonstraţii similare: Constanţa, Sibiu, Cluj, Craiova. ( vezi presa )

/Andrei Pleşu -Max Bănuş: Ministerul Culturii

30 apr.

- Max Bănuş: le-am spus studenţilor că mă întîlnesc cu dvs. şi i-am întrebat:

Ce l-aţi întreba?( Al. Florea: este prea timid: Nu ştim nimic despre el. )

- Andrei Pleşu: Nu din modestie, dintr-o strategie n-am dat explicaţii. Sînt foarte ocupat.

Nu am timp pentru asta. Mediile nu sînt prea curioase de ce se întîmplă la Ministerul Culturii.

- Max Bănuş: Ce aţi făcut înainte?

-Andrei Pleşu: am făcut istoria artei (Grigorescu); documentarist; bursă Humboldt; lector la Institut; dat afară (meditaţie transcedentală); am devenit funcţionar , etc.

În 1986 am fost iar dat afară şi exilat la Bacău.

...De Crăciun venisem acasă. Revoluţia. Profesional, am evoluat altfel.

 Mă ocup de filozofia culturii, filozofia religiei. Important: întîlnirea cu Noica. Decisiv.

-Max Bănuş: Spuneţi "Vreau să mă întorc la...". Asta mă întristează.

-Andrei Pleşu: Nu sînt şi nu vreau şi nu pot să fiu ministru.

-Max Bănuş: Aţi spus ca mass-media nu se ocupă de cultură. Ce se întîmplă la Minister?

-Andrei Pleşu: Deşi am făcut contacte cu diverse ţări , Rompress-ul şi ziarele nu au scris

nimic.În aceste 4 luni, n-am avut decît caracter defensiv. Organizare. Acum, 75% din oameni sunt noi. Schimbări masive. Ziarele se ocupă de cei 25%! a edituri: am schimbat toţi directorii. La teatre am schimbat toţi directorii

.Am vrut să iau arhivele statului (să fie ale culturii) dar.. nu am reuşit.

Ceva cu basarabenii; contacte cu Viena , pe vremea conflictului cu minoritarii.

 Mă simt obosit.

-Max Bănuş: despre ziare, tiraje, hîrtie? Aţi promis că după alegeri , reveniţi.

Ce şanse vor avea?

- Andrei Pleşu: Problema hîrtiei este f. grea. Lipsă de înţelegere pentru problemă a celor

 de meserie. Este o greutate obiectivă: spaţiile tipografice şi hîrtia. Tipografiile sînt depăşite.

 Unii din ei fac afaceri (bişniţă). La noi este o situaţie caraghioasă. Iniţiativă "privată"..

dar statul să dea! Ori, statul.. nu are! Atît spaţiul tipografic cît şi hîrtia sînt deficitare.

De aceea am luat măsura, în favoarea partidelor, pînă la alegeri.

De aici, reacţia ziarelor independente şi particulare.

După alegeri, probabil unele partide vor dispare..Mă vor înjura partidele!

-Max Bănuş:Dar sînt edituri vest-germane dispuse să investească în întreprinderi mixte.

- Andrei Pleşu: Mi se pare extraordinar! Se pot face firme. Dar sînt probleme. Demarează greu. Au fost unii, dar au dispărut. Aici ar trebui ca iniţiativa să acţioneze...

- Max Bănuş: tinerii studenţi vor să cunoască teoria "elitistă" a dvs..

- Andrei Pleşu: Teoria "elitistă" este o realitate. Oamenii originali, deosebiţi, sînt .

 Pur şi simplu.Valoarea este o "minoritate". Ea trebuie înţeleasă, respectată, cultivată,

 tratată ca atare.

- Max Bănuş: În alte ţări, asemenea "capete" sînt căutate, cultivate, etc..

- Andrei Pleşu: Colaboratorii mei aş vrea să aibă calităţile ce nu le am eu.

 

Nota 1 LD: Ion: De la Congresul Timişoara în Piaţa Universităţii

30 apr. Ora 8 dimineata. Vin Ion cu Radu de la Timişoara şi ne povestesc ce şi cum şi

cine a fost. Ion ne spune despre "punctul slab": sindicatele şi PNL!

Patriciu, unii timişoreni - care vor pct. 8, dar... fără anti- Iliescu şi fără anti-comunism !

...El a încercat (şi alţii) să explice paradoxul, dar s-a impus prin vot "majoritar",

p.d.v. "antitotalitarism"!

/ Ora 20, 30 Ion vorbeşte la balconul din Piaţa Universităţii despre congresul de la

Timişoara , despre Piatara Neamţ

- Piaţa scandează: "Ieşiţi în stradă"!

- Ion: "Mîine vom ieşi."

În rest, vorbeşte splendid, este aplaudat , ovaţionat.

După fiecare frază, este secondat de lozincile Golaniei: "Jos comunismul!"

"Noi de-aicea nu plecăm, nu plecăm acasă, pînă nu ne cucerim, libertatea noastră"! "Libertate"! "Libertate"!

¤ 1 mai'90, marţi .

Piaţa Universităţii ( X)

Nota 1 LD: Bucureşti - Piatra – Bucureşti!

1mai. Cu Mircea, Ion şi Radu, plecăm spre Piatra Neamţ.

 Astă noapte, după 12, Ion a telefonat la Piatra Neamţ ca astăzi, la ora 16,

vor începe o grevă a foamei la turnul lui Ştefan.

...A lăsat lui Liviu telefoanele de transmitere pentru Piaţa Universităţii , Europa Liberă,

France Press

...Trecem prin oraşele moldoveneşti: Buzău - Rm.Sărat - Focşani - Adjud - Bacău- P.Neamţ

şi ne lămurim. În aceste oraşe nu se întîmplă nimic, absolut nimic, nimic.

Nici "trandafirul FSN" nu este afişat! Nu este nevoie! Toţi sînt cu FSN.-ul.

...Ajungem la Neamţ. Băieţii pregătesc în pripă greva foamei...

... Noi ne reîntoarcem la Bucureşti cu Maria şi Val

Eu am sufletul greu, greu, încărcat. Mă simt bulversată de radicalismul şi hotărîrea lui

Ion ( ştiind cu cine vrea să se înfrunte) dar sînt şi de acord cu el.

...Seara , la ora 21 , popas în Piaţa golanilor cu Maria.

¤ 2, 3 mai '90. miercuri - joi

Piaţa Universităţii ( XI-XII )

¤ Dialog P.N- greva foamei

Nu mai am timp să scriu pe zile şi ore , deşi regret enorm. Ne împărţim timpul , emoţiile şi tensiunile pe câteva direcţii .

 Ieri s-a transmis în Piaţa Universităţii textul de mai jos:

" Incepînd din 1 mai, ora 16, 7 tineri "golani" , din Grupul Dialog Piatra Neamţ , au intrat în greva foamei, pentru a-şi exprima ataşamentul la cauza continuării revoluţiei, în spiritul marelui miting din Piaţa Universităţii din Bucureşti.

Au recurs la această formă de exprimare a opiniei, deoarece, în oraşul lor, orice manifestare de opoziţie este ţinta unor ameninţări şi atacuri huliganice. Greva continuă.

Au lansat 5 întrebări:

 1) Consideraţi, oare, că 7 moldoveni ce şi-au exprimat voinţa de a trăi într-o ţară democratică, fără comunism, la temelia Turnului lui Ştefan cel Mare, din Piatra Neamţ, trebuiau să fie batjocoriţi, umiliţi şi alungaţi?

2) Consideraţi că, într-un oraş paralizat de spaimă şi terorizat, 7 tineri, într-o nonviolentă grevă a foamei, erau un pericol atît de mare pentru liniştea unei localităţi încît au trebuit să părăsească locul public în care îşi arătau adeziunea la Mitingul din Piaţa Universităţii din Bucureşti?

3) Să creadă cei 7 tineri care au recurs la acest mijloc de exprimare, după ce au încercat şi celelalte căi civilizate, democratice, de exprimare, că în oraşele moldoveneşti.

 frica este pe cale de a se transforma în complicitate, prin laşitate?

4) Moldova noastră, din care au izvorît atîtea glorioase fapte şi atîţia străluciţi patrioţi..

să tacă, acum, la marea şansă a eliberării de comunism?

5) Nu! Nu este posibil un astfel de somn al raţiunii! Distanţa de centrele revoluţiei, dezinformarea şi manipularea de către organele impuse de sus... au produs această beznă.

Textul a fost transmis şi către România Liberă şi Agence France Press şi va apare pe 3 mai.

/ "Golania" din Piatra Neamţ: 1- 3 mai

 / 1 mai, ziua I -a: Prima după-amiază - lumea ce trece pe lîngă ei priveşte ca la nişte "curiozităţi".. Hăitaşii fesenişti ameninţă şi mîrîie abia stăpînit..

 / 2 mai, ziua a II -a: "Prieteni" - puţini, se apropie timid, abia privesc, ocolesc privirile.

 Haita creşte în furie verbală, gesturi de ameninţare.

 / 3 mai, ziua a III -a: Dimineaţa, între 9-11, haita devine agresivă le adresează injurii grosolane, "specialităţi moldoveneşti".. culminînd cu ruperea afişelor, ecusoanelor, ziarelor, etc. şi tîrîrea lor la CPUN, la primărie. Scene dure, halucinante, de ură şi agresivitate  inimaginabile."Organele de ordine" pasive...

/ În sediul CPUN, Ion îi interpelează dacă le pot asigura integritatea.

 Raspund: Nu! Ion declară (şi în scris) că iese din cursa electorală, considerînd o sfidare totală felul cum este tratat.

/ La ora 17, greviştii foamei din Piatra Neamţ pleacă spre Bucureşti.

/ Ajunşi în Piaţa Universităţii la ora 11, aşteaptă liderii din Piaţă.

Ion apare a doua oară la balcon. Le povesteşte pe scurt ce au păţit şi anunţă pentru a doua zi lansarea unui Apel din Moldova.

Nota 1 LD: legătura Bucureşti - Piatra

2-4 mai Ţin legătura cu prietenii , pentru a-i informa corect cu ce se întâmplă la Piatra

1. Gabriel Mărculescu (România liberă ): despre grevă apare mîine în RL.

- Vorbeşte cu poliţia din P.N. să le asigure securitatea.

- Vorbeşte la GDS, etc. pentru ca Ion să fie în Delegaţia de mediere, cînd şi cum se va face dialogul.

- Nu poate veni la Piatra Neamţ.

2. Victor Rebenciuc

- Nu ştia nimic de includerea în Delegaţie, dar este de acord.

- Va propune şi susţine (dacă se constituie) ca Ion să fie în Delegaţie.

- Este în biroul de la balconul universităţii: triază şi dă drumul în balcon la vorbitori.

- Nu poate veni la Piatra Neamţ. Este cu sufletul la cei de acolo.

3.Cu Feraru , la GDS

- I-am dictat textul cu greva lor, pentru revista "22".

- La GDS, deocamdată, nu erau cei cu problema.

4. Cu G. Feroiu - GID

- Nu ştia că este în delegaţie

- Dacă se va constitui, îl propune şi susţine pe Ion.

- Nu poate veni nici el, nici altcineva la P.N. vineri, pentru că sînt deja excedaţi de problemele Bucureştiului.

- La ora 16, consfătuire la corturile din Piaţă, pentru a se face o "caravană" pentru provincie, să meargă în campanie.. Au cca 40 de cereri de acest fel, dar.. nu au oratori.

5. Ziarul "Dreptatea": anunţă aderenţa Grupului P.N. la Comitetul Naţional pentru Timişoara şi Apelul ing. Ion Roşca să fie sprijiniţi cei din enclavele comuniste.

6. dl. Iliescu (PNŢ)- (Puiu nu era).

I-am transmis tot ce se întîmplă la Piatra Neamţ. Va transmite lui Puiu şi la Antene 2 (Franţa) care bîntuie prin Moldova.

7. Gabriel Andreescu ( GDS )

- Doreşte lista exactă a celor din greva foamei. Nume , profesie, vîrstă.

- Nu este prea optimist cu acea Delegaţie. Sunt foarte multe discuţii şi în ceea ce priveşte "reprezentanţii"... nu sunt concordanţi

Dacă se va discuta, totuşi.. el va susţine pe Ion ...deşi.. chestia cu candidatura lui în PNŢ,

nu-l mai poate considera "independent".. şi acest dialog (teoretic)

se vrea dus de "independenţi".

¤ 4 mai.'90, vineri .

 Piaţa Universităţii ( XIII )

/ Apel din Moldova

/ Toată dimineaţa Ion redactează Apel din Moldova , în care anunţă

adjudecarea statutului de dizidenţă al grupului faţă de actuala putere provizorie

 şi cea virtuală (dacă alegerile vor avea loc în asemenea condiţii ).

/ Îl rosteşte din balconul Universităţii golanilor, pe la ora 19.30.

Ascultat, aplaudat, ovaţionat, patetic, impresionant!

/ Deşi solicitat să rămînă la Bucureşti, la tratativele pentru Delegaţia de dialog cu guvernul, pleacă cu greviştii la Piatra Neamţ, pentru ca, oficial, să lanseze Apelul din Moldova şi să anunţe greva foamei încheiată, scopul lor fiind atins.

/ Seara târziu , Ion mă sună şi-mi povesteşte: Greva foamei - gata - la turn;

/ Întîlnire cu timişoreniila liceul Petru Rareş ;

Nota 1 LD - familie de "golani"

2-4 mai .

Zile şi nopţi de veghe, de tensiune, de exprimare democratică a voinţei

 ( vezi ziarele- mape cu manifestaţia )

Din familia noastră:

- Ion:Timişoara (la Congres), Bucureşti ( la miting maraton),

Piatra Neamţ (grevafoamei ) şi, la toate, suflet şi creier, lucrînd cu tinerii şi liderii organizaţiilor care au declanşat mitingul.

Istoria secundelor nu mă lasă să scriu. Le voi uita, le voi amesteca, le voi uita.. şi asta regret cel mai mult!

/ A, da!: Vineri (4.05), mi-a apărut marele articol PCR în "Opus". Sînt mulţumită.

Acum, am curajul să vorbesc şi eu de la balconul Universităţii.

O voi face duminică sau marţi.

Nota 2 LD- Delegaţiile din Piaţa Universităţii,

 4 mai .Aşa-zisa delegaţie pentru tratative cu guvernul .. este într-o continuă schimbare, controversă şi tergiversare , ceea ce nelinişteşte Piaţa Universităţii .

Se simte o mare tensiune.

- Dincă (Asociaţia 21 decembrie) - considerat "iacobinul" Revoluţiei, în greva foamei,

 refuză orice concesii, este hotărît să respingă orice "târg".

- Timişoara ( George Şerban , Vasile Popovici, etc.) - discutînd, iată, cu Iliescu....

cu o poziţie destul de inconsecventă, de necoordonare cu Bucureştiul.

- GDS (care şi cine?) cu propunerile lor de dialog. .

¤ 5 mai sâmbătă

Piaţa Universităţii ( ziua 15 )

Nota 1 LD- Golania, încotro?

Se pare, cel mai mare miting (ca timp) din Europa (dar nu are importanţă performanţa în sine).

- Dar vom mai rezista? Cît?

- Oare ne vor suprima? Cum?

- Oare ne vor ignora? Este posibil?

- Oare se va pierde acest capital de forţă prin tratative şi dialog?

- Cine va culege, iar şi iar, roadele?

Europa Liberă ( 5 mai )

¤Estonia ( Riga ): declaraţia de independenţă.

¤"Golaniile " din provincii

5 mai. Actualitatea românească

/ Bucureşti, Piaţa Universităţii: continuă demonstraţia ;

/ 56 de "golani" - în greva foamei;

/ Timişoara, "zonă liberă de neocomunism " ;

/Braşov şi alte oraşe , la fel

/ Piatra Neamţ :Veronica Andone - interviu acordat lui Emil Hurezeanu

despre greva foamei

/ Pentru marţi, se anunţă dialog cu CPUN: Iliescu +Caramitru + Pleşu + Dan Hăulică.

Hotărîrea a fost comunicată de I. Caramitru, în urma discuţiilor .

TVRL

/Electorale

Ordinea trasă la sorţi la depunrea candidaturilor pentru preşedinţie

 I ) Iliescu (FSN) II ) R. Câmpeanu (PNL) III ) I. Raţiu (PNŢ)

Ordinea trasă la sorţi la depunrea candidaturilor pentru preşedinţie.

/ Petre Roman în campanie electorală: Sibiu, Alba Iulia; mult succes , mai ales la femei (sărutat, îmbrăţişat ); este întâmpinat de înalte feţe bisericeşti ; este primit de Plămădeală, mitropolitul Ardealului; depune flori la monumentul Horia, Cloşca şi Crişan.

/ Ion Iliescu :Comunicat cu Piaţa Universităţii

5 mai.

Manifestaţia din Bucureşti, perturbă societatea, conturbă statul de drept.

A considerat că este necesar să nu se pripească

...După ce , marţi, 8 mai, se va întîlni cu delegaţia Timişoarei .... va hotărî ....

1. Regretă folosirea termenului de "golani" ( nu era informat! )

2. În dialogul preconizat, nu se poate consimţi amânarea alegerilor, schimbarea datei alegerilor , hotărâtă prin legea electorală şi votată de CPUN.

3. Orice contestare a legii electorale duce la anarhie şi haos.

Ne desolidarizăm de orice act huliganic! Nu escaladarea violenţei! Dialogul direct, expresiv.

Apel către cetăţeni: atitudine demnă, serioasă. Nu violenţei si anarhiei care duc la

erodarea cuceririlor revoluţiei. (vezi pe larg presa zilei )

 Piaţa Universităţii

5 mai. Bucureşti .

/ În Piaţa Universităţii , mii de oameni manifestă pentru libertate , regim democratic, piaţă liberă. Atmosferă foarte frumoasă.

/ Asociaţia victimelor revoluţiei: "Cine a tras în noi , 21-22 "? "Jos comunismul"!

/Adeziuni la Piaţa Universităţii din partea unor grupări şi şcoli ;

/ Proteste contra manifestaţiei: din Olteniţa, Ploeşti, Braşov, Găeşti

...Segmente de reportaje şi comentarii amestecate. Nu se poate înţelege cine este "pro"

sau "contra" şi nici dezideratele manifestanţilor. Afară de faptul că se induce starea de tensiune, de hărmălaie, nu se înţelege absolut nimic.

¤ 6 , 7, 8 mai ( duminecă , luni, marţi )

Piaţa Universităţii (ziua 16 , 17, 18 )

/ Deziderate , acţiuni, adeziuni, amploare

/ Presa oglindeşte pe larg ( vezi anexe documente )

¤ 9 mai, miercuri

Piaţa Universităţii ( ziua 19

TVRL

¤Retrageri din alegerile prezidenţiale?

( LD: în aşa fel încât să nu se înţeleagă absolut nimic , care şi când a spus ;

 care şi ce vrea; care şi ce face. Confuzie totală.

Vezi pe larg documentarea cu extrase din presă )

/PNŢ

/ Scrisoarea PNTcd ...că de ce nu a fost trimisă la CPUN?

/ Comunicat PNL , terminat cu declaraţia lui Raţiu [sic! ]

că propune ieşirea din cursă pt. preşedenţie.

... Fotbal...

/ PNL

/ Comunicat PNL, terminat cu declaraţia lui Câmpeanu ,

că propune ieşirea din cursa prezidenţială.

...Raţiu episod de familie ( de pe o casetă ) fără a i se mai da declaraţia de retragere

...Arachelian - anunţ despre un interviu cu MSRMihai I ....

/PSDR

/ Partidul Social Democrat –

Sergiu Cunescu:

1. Renunţarea la cursa pentru preşedenţie a celor trei candidaţi.

2. Desemnarea preşedintelui ţării pe baza Constituţiei.

3. Preşedinte interimar ?:: preşedinele de Senat sau ( şi ) de Cameră

/ Partidul Republican: dialog !

9 mai.

- La tot ce se petrece în Capitală, nu se poate ieşi decît prin dialog!

Nu se pot închide uşile, geamurile!

- Ar trebui să facem ceva în puţinul timp ce a mai rămas .

- Partidele politice se lovesc cu greutăţi materiale şi de propagandă.

- Timpul este cel mai mare inamic.

- Realitatea nu este cunoscută! Populaţia nu cunoaşte nimic despre sit. economică.

Este boicotată privatizarea? Este descentralizare? Cum stăm cu datoria externă?

Masele sînt doar speriate de "privatizare", de "vînzarea ţarii".

- Se încearcă un neocomunism salvator, ceea ce este foarte grav.

/ Iliescu: amânarea dialogului cu Piaţa Univerităţii

 9 mai.Se anunţă ( se amână ) dialogul în CPUN , pentru 11 mai ( vezi presa )

 Notă 1 LD: listele de vorbitori la balcon

9 mai.

/ Primesc "permis " de intrare liberă în Universitate , de la Liga Studenţilor ,

pentru a putea lua legătura cu ei oricând şi propune vorbitori pentru balcon.

Ştampila Fac.de litere , semnat de M.Munteanu ( vezi originalul , în Jurnal )

 / Din acea zi, muncă de lămurire de mare uzură la două capete :

 liste de doritori vorbitori, pe de o parte, obţinerea aprobării de la asociaţiile organizatoare , pe de altă parte .Confruntări cu "vămile " de la intrarea în universitate, de la fiecare etaj; de la lift; de la "golanii de ordine".

Amatori aprobaţi (sau respinşi ); insistenţi (sau răzgândiţi ); amânaţi; urcaţi.

...Sâcâieli , contradicţii, tratative, parlamentări ... cu randament scăzut şi discutabil.

De ce o fac? De ce eu? Cu ce folos? Cine mai are timp de meditaţie şi valorizare!

În orice caz, asta mă distrage de la adnotarea în Jurnal, de la urmărirea informaţiei cotidiene la radio, TV, presă ( cum o făcusem până atunci )

/Cu Vartan Arachelian: discuţii despre posibilitatea de a face reportaj real cu

Piaţa Universităţii. ( mari dureri de cap! )

/ Stratan ("Opus ") - discuţii pentru articole viitoare;