[Caiet 6: 11-13 iunie]

¤11 iunie'90, luni,

Piaţa Universităţii ( ziua 52 )

Europa Liberă

¤Ştiri externe.

/ Praga: rezultat alegeri

alegeri cîştigate de Forum Cetăţenesc (47 % ;170 locuri ) ;comuniştii ( 13,4 %; 48 locuri ); Alianţa creştin -democrată ( 40 locuri ). Forumul intenţionează să formeze guvern de coaliţie, probabil cu creştin -democraţii, cu excluderea PC care a dus ţara la dezastru.

/ Sofia :

 Victoria în alegeri a PSBulgar ( fost comunist ): 48 % voturi. Opoziţia cca 30 %.

- Frunze ( R.Kirkiză ): zi de doliu naţiomnal

/ Chişinău ::

 500 de delegaţi din Asociaţia celor ce au suferit de pe urma persecuţiilor staliniste " va avea primul congres la 6 iulie.

/ Leningrad :

 600 de comunişti dogmatici s-au întrunit pentru a crea un Partid Comunist

Ei protestează şi se opun slăbirii comunismului în URSS, mai ales în RSFSR.

- Doneţk: Congresul minerilor din URSS.

¤ Bucureşti

 Notă 1 LD: Piaţa Universităţii

 11 iunie.'90. Văd, constat, simt.

- Ora 13-14: lume puţină. Doru Mărieş ( Alianţa Poporului ) spune la microfon cum a fost dialogul cu guvernul. Spune că demonstranţii au rămas în Pţa Victoriei şi că ar fi bine

să fie ajutaţi, întăriţi. Să se facă o nouă coloană care să meargă spre P-ţa Victoriei,

şi cine nu are curaj, să plece acasă.

- Ora 17. Se pune în mişcare o nouă firavă coloană; oameni puţini; se codesc;

- Cu maşina, cu Mircea plecăm spre P- ţa Victoriei; parchează maşina la gura de metroului ,

 pe trotuar, şi văd -notez ( schiţa -desen făcută la faţa locului de LD )

 Notă 2 LD: Piaţa Victoriei

/Cadru I: Palatul guvernului

(ora 17) IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII poliţie în albastru (cca 500 )

 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ( pe scări şi în spaţiul imediat )

 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cca 2-300 demonstranţi, cu steaguri

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx strigă lozinci, agită crenguţe (pe spaţiul verde )

 # # # # # 4-5 taburi

/Cadru II Palatul guvernului

Ora 17,30 #### 4 maşini militare, din care coboară :

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIsoldaţi în kaki şi formează un corp

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII alăturat poliţiei.

 # xxxxx # xxxx # xxxxx # xxxx demonstranţii se retrag ;

 înconjoară taburile unii se urcă pe taburi.

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ajunge în Piaţă coloana a II-a de demonstranţi

 şi se intercalează cu cei aflaţi acolo

/Cadru III Palatul guvernului

Ora 18. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Poliţie în negru, cu căşti

 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Poliţie în albastru

 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Soldaţi în kaki

 IIIIIII # IIIIIIIII # IIIIIIIII # IIIIIIII # IIIIIIIII Poliţie în negru

 Taburile dispresurate

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Demontranţii împinşi spre carosabil.

/ Cadru IV Palatul guvernului

Ora 18,30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Poliţie în negru

Albaştri IIIIIIIIIIIIIIII Kaki IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Albaştri IIIIIIIIIII

 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIII Negri

 # # # # # Taburile se mişcă

 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Poliţie în negru

 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Manifestanţi, cu crenguţe şi lozinci

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Notă 3 LD: Comentariile unui diletant

( de la gura metroului, stînga, cu ochii pe palat)

Cadru I: Dacă demonstranţii erau cca 2-300, erau cca 500 poliţişti.

Stăteau grupaţi, nedispersaţi, faţă-n faţă cu demonstranţii.

Cadru II: Dacă demonstranţii erau cca 2-300, forţele de ordine au ajuns la cca 1.000

alăturîndu-li-se soldaţii în kaki; se dispersează, împingînd manifestanţii spre taburi.

Cadru III: Demonstranţii au ajuns la cca 4-500 ( alăturare coloana a II -a) ;

 forţele de ordine ( grupul în negru, cică poliţia armatei, zisă "USLA " ),

au ajuns la cca 2-3000.

Piaţa era efectiv ocupată, dens,de forţele represive, iar demonstranţii învăluiţi, respinşi ,

 presaţi spre caldarîm, spre margine.

...Privesc ( înconjurată de cetăţeni privitori ), această desfăşurare de forţe, şi am o revelaţie: este jocul, este exerciţiul, pe care aceste trupe represive l-au folosit şi la revoluţie,

şi la celelate manifestaţii fierbinţi, mai ales pe 18 februarie.

...Este aplicarea acelui Plan de acţiune din 1988, despre care tot vorbesc implicaţii

în procesele revoluţiei. Mă tot uit dacă nu sunt aduse iar acele figurile schimonosite

din 18 februarie, ca să atace guvernul. .. sau "oamenii de bine"

( alias FSN din întreprinderi, alias "gărzile patriotice" )

....Manifestanţii, de al căror curaj sunt uluită, din nou, cu pieptul gol, cu crenguţe verzi,

cu lozinci: tineri "golani ", multe femei în vîrstă, bărbaţi cu înfăţişări modeste. ..

 par dezmoşteniţii soartei la care privesc de 6 săptămîni.

Nu prea se văd intelectuali şi studenţi .

... În jur, lume care priveşte ( ca mine ): curioasă, indignată, speriată ,plină de admiraţie

faţă de manifestanţi, vociferînd contra represiunii oarbe ;

maşini mici ( inclusiv un CD american ), circulă sau se opresc .

...Deasupra, un elicopter guvernamental care - aşa zic oamenii – filmează, zboară peste

piaţă, şi la un moment dat, aruncă fluturaşi: invitaţie la miting aviatic.

Cumplită bătaie de joc! Cumplită înscenare! Grotescă punere în scenă!

 / Ora 19-20. Fug la Liviu să văd ce se dă la televizor:

meci de fotbal Porto-Rico cu nu ştiu cine; apoi desene animate, apoi ...

TVRL(11 iun.'90 )

/ Dialog între demonstranţi şi Guvern

/ Ora 20 - Actualităţi:

În Piaţa Victoriei se desfăşoară dialogul dintre Guvern, asociaţii şi greviştii foamei

din Piaţa Universităţii.

...Se arată un birou, se vede reprezentarea guvernamentală şi ...delegaţia.

...Comentariu: dialogul s-a încheiat cu rezultat pozitiv .

Greviştii vor înceta greva foamei, deoarece li se va da post TV independent.

...În timpul tratativelor, afară, manifestanţi "turbulenţi" s-au dedat la dezordini ,

 au devenit agresivi, au agresat forţele de ordine, care ... au trebuit să procedeze în consecinţă .

LD: Se mai arată ceva în mişcare, din care nu se poate deduce nimic.

Dezinformare, manipulare crasă a televiziunii.

Nota 4 LD: Piaţa Universităţii

 11 iun., ora 20,30-23,30. Stau cca 4 ore, văd, aud, vorbesc, notez :

/ În Piaţă, multă lume, dintre golanii spectatori consecvenţi, majoritatea oameni între două vîrste şi bătrîni. Doamne, domni, muncitori, tineri, aspectul de fiecare seară.

 / Printre "privitori", mă întîlnesc cu Gabriel Andreescu şi Gabriel Mărculescu ,

cărora le povestesc ce am văzut la Piaţa Victoriei.

/ Sunt completată de alte doamne, domni, veniţi atunci din Piaţa Victoriei şi povestind

cum au fost presaţi şi molestaţi, ce multă forţă represivă, ce circ, ce cinism, ce înscenare / Veniţi în Piaţă, amestecîndu-se printre "golani", FSN-işti şi "oameni de bine",

preluînd comentariile de la TVR, pigmentîndu-le cu alte "mărturii ocuulare ", spun că ...

 manifestanţii au atăcat guvernul şi au agresat poliţia!

Lumea din jur, indignată, îi aplaudă, îi apostrofează verbal şi-i izolează.

/ Un băiat de la "Alianţă " îmi arată vînătăile şi-mi descrie ciomăgeala abătută asupra lui;

/ La microfon, un lider de la "Alianţă " anunţă că demonstranţii se întorc în Golania.

pentru a preveni orice eventualitate, roagă lumea să rămînă în Piaţă, să nu mai plece

spre Piaţa Victoriei, să aştepte coloana aici.

/ Se întorc manifestanţii. Coloană masivă. Cu steaguri, cu lozinci .

Scandeză: "Am ajuns acasă !"

/ Se vorbeşte la microfonul tribunei:

- Doru Mărieş :

Relatează din nou cum s-a desfăşurat dialogul;

- Grevist foame :

Face cuvenitele rectificări: nu vor înceta greva foamei, pînă nu vor avea aprobarea efectivă pentru post TV independent.

 -" Golancă" blondă: întrebări fără răspuns

Discurs amplu, elaborat ;un fel de trecere în revistă a tuturor

 întrebărilor la care guvernul nu a răspuns :

- Revoluţia, teroriştii, morţii revoluţiei?

- 22- 28 decembrie'89. Cine-a tras în noi?

- Procesele vinovaţilor?

- Contramanifestaţiile FSN din 12, 28-29ianuarie, 18-19 februarie?

- Campania electorală, agresiunile şi neregulile din alegeri?

- Banii din contul "Libertatea " şi alte conturi?

- Fondurile şi averile PCR?

- Ziarele feseniste calomniatoare: Adevărul, Dimineaţa, Azi?

- Întrebări directe ( pe răspunderi personale ) pentru: Iliescu, Roman ,Voican -

Voiculescu, Brucan, Bîrlădeanu, Caramitru, Dinescu, Chiţac, Stănculescu.

TVRL( 11 iunie)

/ Piaţa Universităţii

11 iunie. Ora 12 noaptea. Actualităţi.

LD: acelaşi Comunicat fals, deformat, insinuant, ameninţător, mincinos, ultimativ ,

murdar, cinic, cinstigator ... dar cu mai multe imagini mişcătoare, halucinante, trunchiate ,

în care se văd :

...demonstranţi strigînd, gesticulînd din mîini, furioşi şi indignaţi;

...un ofiţer superior cu epoletul smuls ( prim plan! )

...Dar, nu se poate constata: aspectul poliţist -represiv ;; manevrele de încercuire ,

 tăvălire, molestare a oamenilor.

¤ 12 iunie, marţi.

Piaţa Universităţii (ziua 53 )

TVRL

/ Comunicatul Guvernului ( 11 iun.)

Ora 10. Dialog Guvern - Delegaţia Pieţii Universităţii.

Greviştii foamei au avut ca unică revendicare un post de televiziune independent,

ceea ce intră în competenţa Parlamentului;

...Alianţa Poporului şi Asoc. 16 -21 dec, a avut şi alte doleanţe;

...Un grup de presiune au incitat manifestanţii să intre în clădirea guvernului;

au molestat elevii-poliţişti, inclusiv un ofiţer superior .

...Guvernul este hotărît să nu îngăduie asemenea agresiuni ilegale, turbulente,

¤ Procesul Timişoarei

 12 iun.'90. Ora 10,15 .

...La Timişoara continuă procesul Coman + Matei + Bălan + 21 securişti -poliţişti

care au condus represiunile din Timişoara.

LD: Protest personal la TVR

12 iun.'90 .Ora 10 ,30. Reuşesc să prind TVR şi comunic unei doamne care promite

 să comunice conducerii TVR :

/ din nou, criminala complicitate a TVR în relatarea manifestaţiei de ieri;

/ am fost acolo, sunt martor ocular şi am văzut cum s-au petrecut lucrurile ;

/ există video-casete şi mulţi alţi martori oculari, care au înregistrat adevărul;

/ că va trebui dată în judecată TVR pentru acţiunea ei duplicitară, criminală ,

 de dezinformare, minciună, incitare la agresiune a celor dezinformaţi;

/ce se întîmplă la televiziune, cu oamenii aceia în care am crezut la revoluţie ;

/ ce se întîmplă cu acel istoric, om de cultură, care este Răzvan Teodorescu,

de s-a pus în slujba forţelor de represiune?

Notă LD: Piaţa Universităţii Doru Mărieş

12 iun., marţi, ora 20-23. Merg în Golania unde aud, văd, vorbesc.

/ Manifestanţii ce se întorc din demonstraţia de la TVR.

/ Un profesor de la Iaşi vorbind f. frumos la microfon;

/ La microfon se perindă nişte persoane dubioase ( sau poate mă înşel eu ) ca şoferul

acela cu tirul, un bîlbîit, o femeie disperată că îi moare copilul ;

 un agronom pe care l-am mai auzit

... L-am văzut pe Ovid Crohmălniceanu plimbîndu-se cu o tipă de braţ ( o fi golan? Nu cred! ). ...Altfel, atmosferă dezolantă. Lume modestă şi aşa-şi-aşa .

- Doru Mărieş

/ La corturi, pe platoul de la Naţional,în faţa corturilor, vorbesc pentru prima oară personal

cu Doru Mărieş, care îmi spune :.varianta lui despre Revoluţie, despre Golania,

despre momentul prezent. Regret că nu am reportofon.

... Este optimist, nu-i este frică, îmi spune că " Poliţia e cu noi! " Îmi arată pe nepotu

g-ralului Bâtlan ( care îl duce în fiecare noapte, acasă, cu maşina )

...Îmi vorbeşte de securişti " buni" şi "răi" ;despre "trădarea " asociaţiilor ce au părăsit

Golania; despre diverşii lideri

...îmi spune de hotărîrea lor de a se retrage din Piaţa Universităţii, joi sau vineri,

după ce vor depune la Guvern o Proclamaţie ( pe care TVR o va difuza )

...Îmi dă să citesc această "Proclamaţie" pe care intenţionează să o lanseze

la retragerea din Piaţa Universităţii .

... Îmi cere să-mi spun părerea, eventual s-o mai "stilizez".

Cu promisiunea că a doua zi dimineaţa, i-o aduc, părăsesc Piaţa.

 TVRL( 12 iun.)

/ Reportaj: Demonstraţie la TVRL

12 iun.ora 21,05. Larg reportaj cu demonstraţia de la TVR .

- Un tip cu bani şi flanele care declară că i s-au dat bani să strige "Jos comunismul !"

şi să vie la miting.

- Ofiţeri şi militari păzind TVR .

- Manifestanţi cu lozincile cunoscute.

/ Procesele revoluţiei: Timişoara, Bucureşti

12iunie La Timişoara, continuă procesul Coman + Bălan + Pacoste + 21 securişti şi miliţieni

La Bucureşti, Procesul lui Andruţă Ceauşescu este amînat pentru 13 iunie.

/ Procuratura Romîniei - Comunicat

 12/ 13 iunie. ora 24,20 .

Acte de încălcare gravă a ordinei în centrul Capitalei.

De multe săptămîni, un grup de persoane desfăşoară un miting neautorizat unde se desfăşoară: speculă, prostituţie, droguri, agresiuni, atentat la bunele moravuri.

Indivizi iresponsabili instigă la agresiune, inclusiv asasinate.

Legile ţării sunt încălcate .

...Procuratura Romîniei cere guvernului

 măsuri pentru restabilirea ordinii în Capitală ...

Procuror, Olteanu

Notă 2 LD: Presimţiri sumbre

12 / 13 iunie. După miezul nopţii .Citesc Proclamaţia dată de Mărieş.

Nu modific nimic. Voi vedea mîine.

...Nu am nici o îndoială că se pregăteşte lovitura contra Pieţii Universităţii .

Cînd? Cum? Oare în această noapte? Doamne, ce nenorocire pe români!

¤ 13 iunie 1990, miercuri .

Piaţa Universităţii (ziua 53 )

 Represiunea.

Radio Bucureşti

/ Comunicat: Piaţa Universităţii curăţată !

 13 iunie. Ora 7. Se anunţă că perimetrul dintre Intercontinental şi Universitate

a fost curăţat.circulaţia încă nu a fost reluată, deoarece se face curăţenie.

Europa Liberă ( dimineaţa )

/ Comunicatul Procuraturii: ordine în Piaţa Universităţii!

13 iun, ora 8.

Retransmite comunicaul Procuraturii de astă noapte Procuror Robu

 în care se cerea ( sau se aproba ) guvernului

să se facă ordine în Piaţa Universităţii

Notă 1 LD: Şocul represiunii

Ora 8 ,10 .Sunt şocată, blocată. Să fie astăzi dimineaţa sfîrşitul Golaniei?

După toate simptoamele şi comunicatele, cred că da .

...Ce-o fi cu grupul de veghe? Ce-o fi cu greviştii foamei? Unde este Doru Mărieş?

...Vorbesc cu Ion să-i transmit ştirea, şi-l trezesc din somn.

...Liviu îmi spune că pe Magheru se aud strigîndu-se lozincile Golaniei.

...Aglăiţa- Dorina a fost sunată de o locatară din P-ţă, care i-a spus că

intervenţia a început în zori, pe la 4 dimineaţa ;că a venit Poliţia; că mai întîi au încercat

cu "lămuritul " ... că acum se face curăţenie ...că pe trotuar, grupuri mici vociferează

PRO şi CONTRA.

Notă 2 LD: Protest la TVRL

 13 iun.'90. Ora 9, 57.

Reuşesc să prind telefonul de la Actualităţi şi dau de o doamnă pe care o simt sufleteşte alături de noi .

...Îi formulez patetic şi disperat :

- zi de doliu pentru firava democraţie din România .

- complicitatea la crima spirituală la care TVR a contribuit din plin.

- bulgarii au ieşit în stradă să protesteze pentru alegerile din ţara lor,

deşi PSB are doar 47 % şi mai este un scrutin.

- Istoria va pune la stîlpul infamiei TVR şi pe Răzvan Teodorescu care

şi-au aservit sufletul şi conştiinţa comunismului şi criminalilor.

... Ea îmi spune: pînă acum s-au primit doar telefoane de felicitări

pentru acţiunea de azi.

TVRL ( dimineaţa )

/Comunicat Guvern: Piaţa Univ. a fost dezafectată .

13 iun. ora 10. În această dimineaţă, începînd cu ora 4 ,

 forţele de ordine au curăţat Piaţa Universităţii de manifestanţi şi greviştii foamei.

Personalul salubrităţii face curăţenie în zonă, pentru a o reda circulaţiei.

Notă 3 LD: în Golania, lupta cu scutierii

13 iun. orele 10,30 - 17 .(Scriu după ce mă întorc )

 Mircea mă sună dimineaţa şi mă previne de dezastrul din Piaţă.

...Plec imediat. Ajung pe străduţa dintre Arhitectură şi Universitate, mă întîlnesc

 cu studenţi şi profesori, golani şi golance de toate vîrstele, cunoscuţi şi necunoscuţi ,

 discutăm, povestim ce ştim şi ce am auzit, şi ajungem

faţă-n faţă cu barajul de scutieri .

... Dincolo de ei, în bulevard, o maşină răsturnată, poliţişti, militari ... şi spaţiul gol ...

...In faţa Teatrului Naţional, corturile dispărute ... alt baraj de scutieri.

...Facem un scaun uman pe braţe şi umeri, ca golanul medicinist ,

 ridicat deasupra noastră, să poată filma .

...La vederea aparatului de fimat, scutierii înaintează spre noi, cu bastoane şi tropoteală

şi ne aleargă pînă la Capşa, pînă ce noi traversăm la Casa Armatei.

Se opresc, nu traversează Calea Victoriei şi se retrag înapoi.

...Venim şi noi înapoi pînă la poziţiile iniţiale. Urcăm băiatul pe umeri să filmeze .

 Acest alergat şi retras durează cîteva ore. În mulţime, nu mi-i frică.

Singurele arme de apărare ... bulgăraşi de pămînt sau pietricele de pe jos şi ... lozinci ,

strigăte, încercări de lămurire.

...Între timp, ascultăm la radio, ascultăm pe cei noi veniţi: zvonuri de tot felul, ştiri halucinante

 Nu ştim ce se întîmplă după colţul universităţii... nici alt unde ...

...La ora 14,17 ... maşina răsturnată în mijlocul bulevardului gol ... ia foc!

Un fum gros umple spaţiul dintre Teatru -Inter şi Universitate ...

Se produce panică. Pentru un moment, îl văd pe Marian Munteanu şi alţi lideri –studenţi

...Stăm pe porţiunea Arhitectură... la fântână... privim la scutieri... peste ei... la bulevard...

...Mă întorc acasă pe la ora 18, ştiind cum este hărţuiala cu scutierii.

... Deschid imediat televizorul şi aflu în ce "grup extremist" am acţionat!

Mîrşăvia lor este insuportabilă .

...Primesc două telefoane de ameninţare :" curvă, căţea bătrînă" ..." îţi vine rîndul "...

Asta ce mai este? De unde au avut telefonul meu? Deci SRI este în acţiune!

TVRL ( după amiază)

/Ion Iliescu: Apel ( I ) la bucureşteni să apere guvernul şi TVR

13.iun. Ora 17.30 şi 18

...Astăzi dimineaţă organele de ordine au procedat la degajarea Pieţei Universităţii.

...După ora 14, grupuri extremiste înarmate cu cuţite şi sticle incendiare ,

au atacat forţele de ordine, molestînd poliţiştii, dînd foc la camioanele poliţiei.

Chemăm bucureştenii să vie în jurul TVR şi guvernului pentru a apăra democraţia română, atît de greu încercată.

/Marian Munteanu: Declaraţie

13 iun. ora 19 .

...Liga studenţilor s-a retras din piaţă, dar ca persoane particulare nu ne-am dezis

de ceea ce se întîmplă acolo. Noi sîntem pentru dialog, împotriva violenţei ...

...Dimineaţa am fost chemat la Poliţie, la g-ral Bătlan pentru postul de radio UNIFUN.

Acolo nu m-am întîlnit cu dl Bătlan ci cu alţii

.... La plecarea de acolo am aflat despre lucrurile regretabile ce se petrec în Piaţa Universităţii

/Student Arhitectură: Poliţia arestează studenţi

Astă noapte poliţia a intrat în arhitectură şi a arestat patru colegi de-ai noştri care lucrau pentru examene. Nu-i cunosc, dar ştiu că şi acum sînt reţinuţi.

/Marian Munteanu :dezinformarea TVRL

Munteanu: Ceea ce se întîmplă în Piaţa Universităţii se datorează dezinformării TVR

cu privire la ce s-a întîmplat în Piată în această perioadă.

Noi considerăm esenţial dialogul, nonviolenţa.

[ LD: Înaintea interviului au dat aspecte din piaţa universităţii: urlau spre cineva care filma străduţa dintre Biserica Albă şi căminul artei. Acolo m-am aflat şi eu pe 13 iunie,

apărînd studentul medicinist care filma. ]

/ Reportaj P-ţa Universităţii

13 iun. ora 20- 20,35

- În Piaţa Univ (aspecte) au pătruns demonstranţii, au strigat "victorie!",

au deschis balconul (cuvîntări) au dat foc la maşinile MAI .

...Băieţi cu mîinile goale, oameni strigînd: "Asasinii! Asasinii!", o maşină spartă, goală,

 pe care ei, adevărat, o răstoarnă.

- 2 studenţi arhitectură: Dimineţa "muncitorii" de la IMGB au venit spre arhitectură

să facă "ordine". Noi strigam "Jos comunismul!" Ce căutau ei acolo?

- Student arestat (bătut, scuipat de poliţişti): eu am făcut manifeste pe care scrisesem:

"Nu este bine ce faceţi! "

- Martor ocular (tip "om de bine"): "ce se întîmplă acolo este o ruşine! "

/ Reportaj din TVR

- Cornel Pumnea (bătut, molestat): " iată ce am păţit! Iată cum manifestează "paşnicii" revoluţionari "

- Paul Şoloc: Manifestanţii au intrat pe culoarele studioului 4, tare şi în forţă.

De aceea mă uitam spre dreapta. Pe ecran se vede: TVR;

- Comunicat PNL, PNŢ, PSD, PLD – apel la calm, la dialog ;

- Doamnă: Suntem asaltaţi! Culoarele sunt pline de manifestanţi turbulenţi.

Întrerupem emisia. ( Se vede mira, apoi TVR )

 Europa Liberă ( seara )

/Arestări la 4 dimineaţa

 13 iunie .Ora 20,30. Poliţia a arestat peste 260 de persoane la ora 4 dimineaţa

 TVRL( noaptea )

/ Paul Şoloc: Televiziunea atăcată

13 iunie .ora 20.35 .

...Manifestanţii au pătruns în studioul 5, nu în 4. Noi am blocat uşile, dacă vom putea vă vom transmite ....Dacă nu, nu vom mai transmite din Bucureşti ...

Se dă mira şi semnalul TVR .

20.36. Şoloc: Studioul 4 emite independent. Manifestanţii sînt în studioul 5 şi ...

Emisiunea se întrerupe. Ecran negru.

20.45. TVR tace. Radio-muzică.

BBC ( seara )

/Traian Ungureanu: Poliţia arestează; MGB face ordine

ora 20, 50

... Ion Iliescu :

 Apel pentru apărarea Revoluţiei.

...70000 de manifestanţii ocupaseră Piaţa şi s-au îndreptat spre TV.

- Traian Ungureanu: S-a ocupat Piaţa Universităţii.

Tot timpul zilei Poliţia şi Securitatea au operat noi arestări, pe lîngă cele 260 de azi dimineaţă ;

- Student :

 Povesteşte despre Liga Studenţilor, cum au venit muncitorii de la IMGB la arhitectură .Ei erau îmbrăcaţi muncitoreşte dar .. Manifestanţii au dat cu pietre.

Poliţia îi bătea, reacţionau. A fost o bătaie.

Dar am intrat în Piaţă. Am deschis balconul. S-a vorbit.

- Tr. Ungureanu: De ce au plecat la Poliţie? I-a îndemnat cineva?

- Sudent: Nu. Au venit 3 maşini de armată care au tras în sus... apoi au plecat!

 Maşinilor li s-a dat foc! Acum se strigă... În Piaţă sunt circa 10 000. Se îndreaptă spre TVR...

- Martor ocular :

La arestarea celor din Piaţa (ora 4 dimineaţa) au dat foc la corturi ...greviştii foamei ...maltrataţi. Au venit în valuri: poliţie –militari ... Au fost bătuţi, tîrîţi pe jos, scoşi din corturi ... În 35 de minute Piaţa a fost curăţată!

Poliţiştii în număr copleşitor ...Multe dube ...încărcau pe manifestanţi.

"Binevoitorii" aprobau ce se făcea ...

-Ziarist ( Paul?) :

 Muncitorii de la IMGB dădeau impresia că erau organizaţi .

 2- 300 persoane care scandau "FSN, FSN, IMGB face ordine!"

... Nu am reuşit să vorbesc cu ei. Ei au năvălit în arhitectură... unde studenţii strigau lozinci antifeseniste. "Muncitorii" au tăbărît cu pumnii, au spart geamuri şi ..au renunţat ...

plecînd spre "baricadă" să ajute Poliţia.

...Patru ingineri de la IMGB erau revoltaţi că li s-a cerut să facă această "mobilizare"!

M-am urcat în foişorul Arhitecturii şi am văzut cum s-a făcut.

 Manifestanţii, sigur, au aruncat cu pietre (tineri, bătrîni) dar ei văzuseră modul barbar

 în care s-au făcut arestările.

Radio Bucureşti ( noaptea)

/Apel către populaţie: să apere TVR şi Guvernul!

ora 21 ,10. Muzică şi anunţuri.

/ "Prietenii noştri de la TVRLsunt blocaţi în studiouri".

Facem Apel către populaţie să apere sediul TVR şi guvern, care sînt în pericol. Nu Credem în justeţea "paşnicilor demonstranţi" şi facem apel

la "oamenii de bine" să apere TVR şi Guvernul

/... Într-o seară cu teiul ...Eminescu ...Viaţa păşea pe un făgaş de echilibru,

 consens,acalmie, bine. Parlamentul urma să-şi reia lucrările.

Dar iată, forţe oculte se desfăşoară cu aprigă agresiune...

 Am luat legătura cu dragii noştri colegi de la TVR :Ştark, Serafim etc

Atacanţii, cu cuţite, bîte au intrat la etajul 11... Cîţiva s-au desolidarizat de cetele agresive...Unii s-au legitimat ... Un grup de paraşutişti au eliberat etajul 11 al TVR...

Directorul TVR a încercat să vorbească cu ei, dar n-a avut cu cine !

Militarii, poliţiştii s-au retras în sediul TVR ...Poliţia a fost atacată, maşini incendiate...

Armata a hotărît eliberarea TVR...

Bilanţul: 1 persoană ucisă, 33 răniţi ( dintre care 22 elevi şi militari )

ora 21.20. În clădirea TVR este "linişte" Totul este sub control. TVR transmite din nou. Avem calm, linişste. pe ecran se vede mira. Dorim o seară liniştită.

TVRL ( noaptea)

/ Atacul televiziunii - declaraţii şi reportaje

 Ora 21, 30

-Răzvan Teodorescu :

Scuze că am întrerupt emisia; motive grave, extrem de grave;

Astăzi TVR a fost ocupată, devastată; am fost agresat verbal, mi s-a cerut să zbor

de la etaj. N-am plecat; Cînd s-a manifestat paşnic, noi am arătat tot.

[LD :minte cu neruşinare !]

Dar astăzi, nu au fost manifestanţi, ci barbari!

O mînă de oameni beţi, violenţi ca limbaj!

Colegii mei au stat la datorie într-un moment cînd terorismul primitiv a năvălit peste noi

Stark, Pumnea au fost molestaţi. Oameni răniţi! Oameni batjocoriţi!

Nimic comun cu manifestaţiile frumoase din Piaţa Universităţii! [ LD: !?!]

Acum ca istoric pot să spun: erau legionari! [LD: !?!]

Mulţumesc armatei, care a venit şi ne-a ajutat!

-Emanuel Valeriu :

 Mulţumeşte armatei. Eu am să fiu mai prozaic! S-a spart! S-a jefuit!

TVR este jefuită! Apelul nostru către MAI şi MAN a sosit f tîrziu!

Operatorii au fost molestaţi .Vom da un reportaj ... de cum s-a petrecut ..

Grupe de muncitori au sosit în ultima clipă.... cu bîte şi obiecte contondente ...

S-au smuls firele telefonice ... Mi s-a luat trandafirul .....Au devastat cabinetul medical .... Avem pacienţi foarte grav ....

/Răzvan Teodorescu:

Apel la ziarele care ne tot "provoacă", care ne spun că nu informăm, să vie aici să vadă! Noi sîntem calmi! Nu vom pleca scoşi de grupuri şi grupuleţe....

Mulţumesc celor ce ne-au ajutat.

Mulţumesc şi unor manifestanţi de la "16-21 decembrie" care nu erau barbari! [LD ?!?]

Mulţumim şi studenţilor! [LD: ?!? ] ] Nu mai este nimic grav .

Ora 22.

/Asociaţia 16-21 decembrie

Se dezice de cei ce au pătruns în TVR. Ei consideră că atacatorii au fost plătiţi

pentru a compromite acţiunea manifestanţilor.

/ Reportaj din elicopter MAN

...Piaţa Universităţii (înainte de emisiunea TVR) .. unde toată dimineaţa au fost incidente ..

.Se vede fum...MAN ne-a pus la dispoziţie elicopterul. Noi n-am putut filma de jos deoarece echipele noastre au fost agresate verbal şi fizic

...Salvarea Apel ca doctorii să dea prim ajutor, atît de necesar ...

...Întrerup emisiunea pentru a da meciul de fotbal. Vom reveni cu noi amănunte .

 Europa liberă ( noaptea)

/ N.C.Munteanu: FSN-iştii în apărarea guvernului

 (Agenţia Reuter, ş.a.)

...4-5. 000 oameni demonstraţie-marş spre TVR

...Iliescu a pretins că este vorba de o mişcare violentă pregătită pentru a destabiliza situaţia. ...Demonstranţii au reocupat piaţa Univ; au incendiat dubele poliţiei.

Strigau "Victorie!" "Demisia!"

...PNL a cerut eliberarea persoanelor arestate dîn zori .

...Ministrul american a spus că este prematură acordarea clauzei ...

...De la TVRL, ştie că există cca 27 vagoane cu FSNişti .au venit să apere guvernul.

/ Ion Iliescu, Apel (II) ptr lichidarea acţiunii legionare

13 iunie. ora 22,30

În cursul după-amiezii elemente legionare au vrut să răstoarne conducerea democratică

 a ţării. Apelăm la populaţie să dea concurs elementelor de ordine,

pentru a lichida această acţiune legionară, pentru a aresta pe cei vinovaţi ,

 a-i judeca şi condamna precum merită.

Au fost incendiate Sediul Poliţiei, Arta Modei etc şi pompierii nu au putut interveni din cauza manifestanţilor agresivi.

/ N.C.Munteanu: Cronologie şi mărturii ( I )

- Martor 1 :

 După anunţul radio de la 6, am încercat să pătrund, dar toate intrările erau blocate cu maşini şi cordoane de poliţişti ...în locul unde fuseseră corturile, mormane de ziare ...s-a lucrat violent, s-a lucrat cu bastoanele ...s-a fotografiat şi filmat din Intercontinental

 Voci: "Bine le-a făcut !" "Criminalii! Asasinii!"...

- Mitea Marin (Sibiu)

( grevist foame ) Pe la ora 2 dimineaţa am fost anunţaţi de Comunicatul de la Procuratură.

 Am fost astfel preveniţi de un ziarist francez.

...Pe la 4 dimineaţa s-au văzut poliţiştii ...pe la 4.20 au pătruns cu bastoane, bătîndu-i, molestîndu-i ...manifestanţii au fugit (unii) pe străzile mici .

Represiunea a fost de scurtă durată erau mulţi poliţişti. Încărcaţi în dube.

Scutieri + civili + poliţie au trecut la urmărirea celor refugiaţi

- Fetiţă (16 ani ) :

 Eram în cort. Am fugit. Am stat pînă la 5. Apoi am fugit .Cînd m-am întors, nu mai era nimeni.

- X ( Tîrgovişte ):

Pe la 4.20 au venit poliţiştii Eu eram la corturile cu greva foamei.Noi fusesem preveniţi.

 Unii au fugit, dar alţii au rămas. Împreună cu un grevist, ne-am refugiat la o cunoştinţă..

Se auzeau zgomote, ţipete. Batişte nu era încă ocupată... De la cunoştinţa mea, am urmărit tot.

Număr f.f. mare de poliţişti, maşini, dube, scutieri, poliţie militară...

Demonstranţii au fost arestaţi, inclusiv cei ce încercaseră să fugă.

Corturile strînse. Totul a durat cca 30 minute....

...Grup de indivizi ( "luptători civili" ) au început să facă razie, pentru a-i urmări pe fugari. Reveneau cu "prizonierul" tîrît pe jos, molestat.

...După represiune ...corturile au fost încărcate şi maşinile au plecat .

Nu ştiu ce s-a întîmplat cu greviştii. Cred că Dănuţ Lungu a fost arestat.

Pe la 6-7 se făcea "curăţenie".

Pe la 8.15 "oameni-trecători" care întrebau ceva ...erau molestaţi şi arestaţi.

- Puiu Corneliu

( grevist foame care a participat la dialogul cu guvernul dar nu era în Piaţă la ora represiunii ): Protestează contra procedurii folosite ... ca pe vremea lui Ceuşescu.

- NC Munteanu ( cu amară ironie ) :

"În Piaţa Universităţii este linişte! Am ales un preşedinte! "

/ N.C.Munteanu: Cronologie şi mărturii ( II )

Ora 13-14.

... multă lume pe stradă...acum o jumătate de oră a fost atacată o dubă pentru a se elibera

doi studenţi. În Piaţă se cîntă "Noi de-aicea nu plecăm!"

Am auzit că politehniştii sînt înconjuraţi pentru a nu se alătura celor de la Universitate...

Un manifest al Ligii Studenţilor cere reocuparea Pieţii

- Marian Munteanu: discurs la balcon

13 iunie. ( la balcon ): Apel la calm .

 Intervenţiile lui Iliescu sunt ff grave, periculoase

....(citeşte comunicatul lui Iliescu ( II) cu legionarii .

" Iliescu cere lichidarea acsetei rebeliuni legionare!

Astfel, o manifestaţie anticomunistă cunoscută de toată Europa ,

 iată, s-a ajuns la un "complot legionar".

...Dl Iliescu ar trebui să fie mai calm, mai atent, mai prudent!

El spune întîi de mişcare "de tip legionar "...iar acum spune de "rebeliune legionară".

...Aşa s-a vorbit şi pe 28 ianuarie, pe 18 februarie etc ...campanie electorală violentă ...

şi acum: "rebeliune legionară". ...

...Despre PNT ...nu au vorbit şi nu s-a spus că sînt "legionari" !? ...

În Romînia de 50 de ani comunistă, legionarii dispăruţi de mult de pe scena politică,

 din viaţă.! De ce asemenea înscenare?!

...Poliţia a provocat riposta din Piaţa Universităţii

Şi atunci totul este o provocare a autorităţilor!

Poliţia bătea oamenii pe străzile Bucureştiului. S-a văzut doar clar la TVR!

Deci a fost un plan special, pentru a provoca această scenă halucinantă!

...Iliescu vorbeşte de o "rebeliune legionară bine pusă la punct! "

 Şi Ceauşescu vorbea de "complot fascist"!

/ N.C. Munteanu: Cronologie şi mărturii ( III )

- Manifest lansat la Arhitectură :

" Români! Noua democraţie a început!

Dacă nu NOI, cine? Daă nu ACUM, cînd? "

- Marian Munteanu a fost arestat!

TVRL ( miezul nopţii )

/ Ion Iliescu: Apel (III ): forţe obscure vor dictatură de tip fascist

13 iunie, Ora 24.

O nouă încercare de forţă a unor grupuri ostile, care au încercat să destabilizeze situaţia ţării, ca în 12 ianuarie, 28 februarie.

...Avem de-a face cu o încercare de tip legionar, (cu antrenarea unor persoane naive! )

au vrut să destabilizeze ţara, după alegeri.

...Au fost incendiate clădiri etc. etc... Au fost agresate forţele de ordine.

Tendinţa unor "forţe obscure" care vor să instaureze o "dictatură de tip fascist".

Fac apel la toate forţele politice.

Să se solidarizeze contra acestor tendinţe de dictatură fascistă.

 Fac apel la forţele de ordine, la armată, pentru asigurarea ordinii şi liniştii.

/ Guvernul Roman: Comunicat: atacarea Poliţiei şi televiziunii

13 iunie. Este atacat sediul Poliţiei. Este atacată staţia de benzină.

 Agresorii au arme şi muniţii (din sediul MAI). S-au furat arme, uniforme de la MAI.

...Senatul şi Adunarea deputaţilor se amînă.

 Patriarhia română- preocupată de lipsa de dialog de excesul de violenţă.

 Biserica face apel la calm.

/ Ştiri grave

Ora 24.10: TVR continuă să fie atacată

Europa Liberă ( miezul nopţii )

/ Atăcarea MAI şi TVR .

Bucureşti.13 iunie, Ora 24 ,30 .

/ Guvernul anunţă morţi şi răniţi; Demonstranţii au atacat MAI şi TVR.

Preşedintele Iliescu spune că este vorba de o lovitură legionară.

Invadarea TVR concomitent cu atacarea MAI.

/Reacţii politice

/ PNTCD- condamnă atitudinea guvernului faţă de demonstraţia din Piaţa Universităţii;

autorităţile au procedat ca pe vremea lui Ceuşescu.

/ Radu Cîmpeanu - a cerut sistarea represiunii contra demonstranţilor

/Ştiri externe

/ Sofia- Piaţa Universităţii - mari manifestaţii anticomuniste

/ Belgrad- mari manifestaţii ale opoziţiei

...24.45. Reia reportajele din timpul zilei ale lui N.C.Munteanu ( I, II, III )

TVRL ( după miezul nopţii )

/Reportaj: atăcarea TVRL

13/ 14 iun. ora 24, 45 .

..."Băieţii " ...aruncă cu pietre; Maiorul X arată obiectele agresiunii: bile negre, cu staniol; Andrei Viorel: s-a aruncat cu pietre (le arată); pietrele au pete de sînge .

 Eu consider acte de vagabondaj. Am stat printre sticle incendiare.

...Altă secvenţă ( se filmează din interior ): pe fereastră se văd băieţi ţopăind ... deodată, explozie, fum! militari cu furtune cu apă...

/Ministerul Sănătăţii: bilanţ 13 iunie

Ora 1noaptea.

De la Ministerul Sănătăţii se comunică situaţia internărilor:

82 persoane la Spitalul de urgenţă; 1la spitalul militar, 1 la Colţea...

Total 99 internaţi; 2 decese între Universitate şi Arhitectură

Notă 4 LD: Zi şi noapte de coşmar .

Mă dor: mâna, ochii, inima.La ora 2 noaptea stingem "sursele de informaţii"

Nu are rost să spun cum ne simţim.Vom dormi? Probabil, da! Somnul/ epuizare.