[Caiet 7: 4 aug-9 oct.'90]

¤ 4 aug.'90. Sîmbătă.

România FSN-istă

TVRL

/ Ion Hadîrcă: preşed. Sfatul Ţării Chişinău

4 aug. Interviul săptămînii.

...Frontul Popular Moldovenesc s-a creat acum un an ( 29 mai 1989 ).

Oponenţii ne-au calomniat. FPM - este o mişcare neagresivă,

 dar luptă pentru împlinirea unui ideal: al unităţii naţionale.

...La FPM au aderat treptat multe organizaţii: Cenaclul Mateevici, Liga şomerilor, Scriitorii, credincioşii.

...Partidul Comunist din Moldova ne calomniază, ne contracarează,

dar noi avem mare nădejde în succesul luptei noastre.

...Revenirea la credinţă merge greu. Bisericile sunt într-o stare de plîns.

Cadrele bisericeşti, slabe. Biserica din Moldova este subordonată Moscovei.

 Ne lipsesc cărţi, biblii, meşteri pentru construit biserici.

... Cu România avem contacte cu multe organizaţii: Liga Culturală ( Liviu Crăciun ),

 Asociaţia Pro-Basarabia - Bucovina ( Nicolae Lupan ), Ginta Latină, ş.a

¤ 5, 6, 7, 8, 9 august '90

România FSN-istă

Notă LD: peste România domină vacanţele .

Din moment ce nu se întâmplă nimic notabil, scriu în jurnal chestiuni de familie .

Planuri nu prea mai am.Neinspirată, privesc înapoi cu mânie...

Europa Liberă

/ Marian Munteanu: interviu

6 aug. Ziar francez. În esenţă repetă declaraţiile anterioare.

Preferă să fie închis sau condamnat în ţara sa, decît "liber" în altă ţară.

Va candida pentru preşedenţia Ligii Studenţilor.

 Se va implica în acţiunea "Comitetului pentru eliberarea lui MM",

 pînă la eliberarea celorlalţi închişi.

/ Poliţiile politice din Est

6 aug. Poliţiile politice din ţările estice, au fost un veritabil păienjeniş al terorismului

internaţional.KGB le coordona pe toate. În Ungaria, Cehoslovacia şi Polonia,

vălul se destramă. Stasi din RDG de asemenea.

Numai la Bucureşti se tace şi asta spune totul.

Notă LD: Ion la Boulanger

7 august. Ion merge la B şi discută perspectivele de emigrare posibile.

/ Procesele nomenclaturii comuniste

8 august.

/ Bucureşti - Procesul CPEx se amînă.

/ Sibiu - Procesul celor 23 securişti din Timişoara, continuă ( la TVR nu se mai dă )

/ Slatina - Procesul surorii lui Ceauşescu ( nu ştim cum decurge )

/ Bucureşti. Procesul lui Nicolae Andruţă Ceauşescu se tot amînă ( omul are ciroză şi... )

NCMunteanu: Off-uri estivale: nomenclatura.

9 august. România Mare şi nostalgia timpului trecut. Cine spune că nu mai este PCR?

...Dar... Iliescu? Roman? Badrus? Prisăcaru? Dan Marţian? Bîrlădeanu, Brucan?

...Ce s-a ales din "Proclamaţia Timişoarei "? Ce voiau golanii?

Nota 2 LD: presa cotidiană

9 august. Creşte în ochii mei "Cuvîntul" lui Ion Buduca.

 Interesant dar monstruos interviul lui Pleşu din "Azi ".

Despre 13-15 iunie...nu mai vorbeşte nimeni...

Europa Liberă ( 9 august )

/ Monica Lovinescu – Gabriel Liiceanu :

 Literatura ororii - amnezia voită

 9 august. Monica Lovinescu discută cu Gabriel Liiceanu

- Monica: Necesitatea "neuitării" să aibă ecou doar în Cehoslovacia,în URSS...?

- Liiceanu: Este un atentat deliberat la capitalul moral al celor care au avut curajul

 să se opună lui Ceauşescu: Paul Goma ( care a început ), Doina Cornea, Dan Petrescu...

- Monica: NU crezi că este un scenariu deliberat?

- Liiceanu: Nu! Este dorinţa de a omogeniza, de a egaliza oamenii.

- Monica: La noi, totuşi, "amnezia voită" a luat forme de neînţeles.

- Liicieanu:Stegarii ororii şi executanţii ororii s-au unit pentru a crea această confuzie.

La noi, totul se tăvăleşte în noroi. Dar astfel este ameninţat profilul moral al naţiunii.

De aceea, noi am început la "Humanitas" seria cărţilor literaturii ororii:

 Soljeniţîn, Goma, Orwel. Este o literatură a insuportabilului, necesară pentru a nu cădea

pe panta ororii. De aceea am editat "Fenomenul Piteşti", unic în Europa

( poate existent doar în America de Sud )

- Monica: Da, fenomenul este oribil. "Victima -călău" care va face să nu se mai poată rosti adevărul întreg!

- Liiceanu: Ca o satana în lume. O resatanizare. Secolul XX, da, a readus pe satana în lume în universul concentraţionar. Reapariţia satanicului trebuie oprită.

 De aceea am editat Goma: Gherla - despre 1950; Culorile curcubeului - despre 1972-

1977.

- Monica: ce serii mai scoateţi la Humanitas?

- Liiceanu: cîteva serii.

...Istorie interbelică: Titu Maiorescu -Istoria contimporană; Iorga - Sub trei regi;

...Oratori celebri ( discursuri parlamentare ): ICBrătianu, Marghiloman, Stere, Goga.

...Memorii - Jurnale:Argetoianu,Gafencu, Eliade, Jeni Acterian, Steinhardt, Monica Lov..

...Liderii contemporani:Havel...

[ LD:pentru mine, multe din aceste cărţi nu sunt necunoscute; cele din interbelic,

le- am xeroxat de mult, dar celelalte le procur. ]

¤ 9, 10, 11... 20 august

România FSN-istă

 Nota LD: Încotro? De ce? Cum?

/ Ion a vorbit cu Gavriliu privind statutul lui la Electronica;

/ Ion a vorbit cu Boulaneger pentru o eventuală bursă la Paris 1991 / 1992

/ Pe mine, cei de la "Opus" mă duc cu preşul; dau paşaport definitiv de necolaborare

 cu dl Rizea de la " Timpul ";

Europa Liberă

/Corneliu Coposu: opinii şi proiecte

/ 9 aug. Cluj. Miting -demonstraţie: Forum Cetăţenesc; preşed. de onoare, Doina Cornea...

/ 11 aug. la Europa Liberă. Corneliu Coposu:

Problema etnică din Transilvania este o parte spinoasă. Trebuie să o realizăm ideal.

PNŢ are program ferm, neschimbat, de la 1 decembrie 1918.

La 1 decembrie 1918, Iuliu Maniu a spus: "Să nu devenim din asupriţi asupritori! ":

egalitate deplină; utilizarea limbii materne; asigurarea concretă a tuturor libertăţilor; condamnarea exceselor şi asimilarea.

Am luat legătura cu UDMR; am vorbit cu personalităţi politice din Ungaria; şi le-am arătat opinia noastră despre "chestiunea maghiară".

Au fost episoade nedorite în secuime, la Tg.Mureş. Disensiunile au fost provocate urmărindu-se scopuri electorale. Atitudine guvernului nu a fost conformă cu rolul ce trebuia să-l aibă statul român.

- Reporter: Viaţa parlamentară este democratică?

- Coposu: Din păcate, nu! Preelectoral, electoral, la alegeri... opoziţia nu a avut prilej şi condiţii să-şi ducă activitatea. Din asta a rezultat denaturarea scorului electoral şi compoziţia parlamentară.

...Noi aveam cca 600.000 de aderenţi. Totalul voturilor "acordate" de FSN pentru PNŢ

a fost de 300.000 de votanţi!

...Peste 4 milioane de semnatari ai Platformei Timişoara, au fost spulberate de FSN! Guvernul a schimbat nr de candidaţi în peste 14 judeţe.

- Reporter: Şi la toate acestea dvs aţi făcut politică " constructivă " ?!

- Coposu: Vom continua această atitudine constructivă.

Notă LD: Corneliu Coposu

Mă mîhneşte şi mă irită saltul acesta pe care îl face Coposu şi ardelenii

( ca şi Maniu în epoca interbelică ), de la 1 dec 1918 la anul 1990, de parcă PNŢ

n-ar fi activat în România Întregită; mă irită ignorarea (în argumentele istorice folosite de el )

 a tratatelor de pace şi a Constituţiei din 1923.

Mă deconcertează fixarea strategiei politice de la premise real descrise... la soluţia de compromis la care s-a ajuns, prin refuzul de a boicota alegerile, apoi parlamentul.

 Un gir politic pe care, după părerea mea, PNŢCD nu a avut justificare moral-politică să-l dea. Dar... s-ar putea să greşesc eu. ]

¤ 21, 22, 23 august.'90.

8 luni de la revoluţie

Europa liberă

/ Marian Munteanu: prezent şi viitor

21 august. Interviu.

- Reporter: Cum a fost la închisoare? Ce doriţi în prezent?

- M.M.: Să se stopeze minciuna. Să nu mai fie aruncate atîtea minciuni. Este o crimă.

 Oamenii trebuie să afle adevărul. Prea multă lume înşelată, învrăjbită.

Totul depinde de regenerarea morală. Eu voi face ce am făcut pînă acum.

Voi susţine aceleaşi principii: libertate, democraţie, competenţă, conlucrare, dialog.

...Loviturile au început din ianuarie. Avem mulţi colegi bătuţi, bolnavi, dezamăgiţi.

 Unii au dispărut, alţii au plecat din ţară.

...Vrem să organizăm o federaţie studenţească; să ne organizăm; să ne unim.

Sesiunea de examene am pierdut-o. Eram în puşcărie. Examenele le voi da la toamnă.

Notă LD: Articolul "13 -15 iunie

21 august. Apare la "Opus ", la două luni după ce l-am scris ,redus ( la cererea lor ).

/ În acelaşi ziar, Mihai Pelin are un art. despre Bodnăraş.

Face aluzie la mine specificînd că i-am dat, înainte de revoluţie, o stenogramă de la ISISP,

cuprinzînd convorbiri Bodnăraş - Gh.Zaharia despre insurecţia din august 1944.

 Pe această cale îmi mulţumeşte!

Nici o dată nu-l voi putea ierta pe acest om. Jigodie de neiertat!

Poliţia a vrut să intervină, dar nu a mai fost cazul: demonstranţii s-au risipit.

/ Manifestanţii au reocupat Piaţa Universităţii...

22 august. La ora 21, 30, manifestanţii au reocupat Piaţa Universităţii.

 Ciocniri între manifestanţi şi poliţişti

...jandarmi la Intercontinental; la ora actuală, poliţia şi jandarmii stau acolo.

TVRL

/ Hulirea contestaţiei de stradă...

22 aug. Mitingul Partidului Revoluţiei - democrat -creştin

La ora 1 noaptea, se transmite un reportaj din Piaţa Unirii.

Mitingul a fost autorizat; s-a desfăşurat în ordine, dar...

... "Un grup contestatar " s-a desprins şi s-a îndreptat spre Piaţa Universităţii...

 au făcut un soi de baricade... au strigat lozinci antiguvernamentale şi anti Iliescu...

 au cerut eliberarea deţinuţilor.

 Poliţia a vrut să intervină, dar nu a mai fost cazul: demonstranţii s-au risipit.

¤ 24 august'90. vineri

România FSN-istă

Europa liberă

D. Mazilu :interviu despre Raportul pentru ONU

24 august. Aniversarea lui 23 august '44, sub semnul trandafirului.

( Radio Moscova a transmis din Piaţa Universităţii din Bucureşti lozincile demonstranţilor:

"Jos comunismul!" "Eliberaţi deţinuţii din 13-15 iunie!" )

Raportul lui Mazilu privind Încălcarea drepturilor omului în România, este în premieră absolută. Hurezeanu i-a luat un interviu la Geneva ( prin telefon ) şi-l transmite:

- Mazilu: De doi ani de zile, de cîte ori trebuie să vie la Geneva, se simte foarte rău.

Este ceva ciudat! Primeşte ameninţări telefonice cu moartea, dacă va povesti ceva

despre 13 -15 iunie.

... Raportul va fi prezentat pe 28 august la Subcomisia Comisiei Drepturilor Omului şi

la Comisia Economică a ONU şi va fi informată şi Adunarea Generală ONU.

...Se va ocupa în mod deosebit de situaţia din România după decembrie 1989.

Situaţia gravă, culminînd cu 13 -15 iunie, care ne-a întors în "epoca de piatră".

Doreşte ca adevăraţii vinovaţi să fie traşi la răspundere.

- Hurezeanu: De Raportul dvs depinde atitudinea opiniei politice mondiale despre România.

- Mazilu: Eu prezint situaţia de fapt şi de drept prin organizarea contrademonstraţiilor

din România. Numai pe această cale se va putea stîrpi răul şi concepţia totalitară comunistă din România. Adevărul este foarte dureros. Nu se poate continua cu minciuna şi răul. Adevărul adevărat trebuie spus.

- Hurezeanu: Ce sursă stă la baza Raportului dvs? Pe ce se bazează informaţiile privind comandourile minereşti din iunie?

- Mazilu: Cea mai bună sursă sunt mărturiile oamenilor bătuţi, maltrataţi.

 24 mineri şi 4 civili au venit şi la mine pentru a mă linşa.

Am primit documente, dovezi, declaraţii, toate demonstrînd că oamenii nu se mai tem.

În ţară, cei chemaţi la Comisia parlamentară, sunt împiedicaţi să spună adevărul.

- Hurezeanu: Vi s-a retras paşaportul diplomatic. V-a fost spart biroul dvs de la ONU - Geneva...

- Mazilu: Speranţele din decembrie '89 au fost năruite. Noii guvernanţi aplică metode totalitare.Dar adevărul trebuie să iasă la lumină. Eu nu voi abdica de la acest adevăr.

Sunt protejat, acum, de Naţiunile Unite.

'*******************

 Raportul are 19 pagini. Se citesc cîteva fragmente:

1. Dreptul la viaţă.

Acţiunea minerilor, ca forţă de comando, contravine tuturor legilor.

Liderii români au făcut totul pentru a lichida Piaţa Universităţii.

Acţiunea poliţiştilor din noaptea de 13 iunie, a declanşat totul.

Folosirea unor mijloace barbare de represiune: măciuci etc

2. Dreptul de a nu fi arestat fără mandat.

Marian Munteanu, Dumitru Dincă, Nica Leon au fost arestaţi, în fond, pentru opiniile lor politice, aducîndu-li-se acuze nefondate.

3. Dreptul de a nu fi torturat.

Acest drept a fost violat, oamenii fiind maltrataţi de mineri şi forţele de ordine,

pînă şi în detenţie. La Măgurele, s-au obţinut declaraţii sub tortură.

Tortura a fost practicată la Jilava şi în alte circi de poliţie.

4.Dreptul la libertatea de opinie şi expresie.

Minerii au bătut şi au ameninţat cu moartea... intelectuali, ziarişti, lideri, studenţi, profesori, elevi...pentru că aveau alte opinii. Ziarele independente au fost vandalizate şi suprimate. Calomniaţi ca "legionari": Doina Cornea, Octavian Paler, Ana Blandiana ş.a

5. Dreptul la liberă întrunire şi manifestare

Acţiunea minerilor şi oficialităţilor asupra celor ce au demonstrat şi au fost întruniţi.

Acţiunea poliţiei asupra grupului de grevişti ai foamei

Distrugerea sediilor partidelor de opoziţie

¤ 25, 26, 27... 30 august '90

România FSN-istă

Notă LD: fără consemnări jurnalistice

Bucureşti. În familie.25 august. Astăzi este ziua mamei. Împlineşte 79 de ani.

Mergem la mama şi o sărbătorim.Bine-nţeles, politică şi... plăcinte.

Europa Liberă

/ Decizia 258 a primăriei Bucureşti: interzicerea demonstraţiilor.

27 august. Piaţa Universităţii: a VI-a zi ciocniri între manifestanţi şi poliţie.

/ Decizia 258 a primăriei Bucureşti privind adunările publice.

Pe baza unor decrete -legi mai vechi,

1.) Se interzic demonstraţiile în: Piaţa Victoriei, Piaţa Romană, Piaţa Universităţii,

 Piaţa Iancului, Piaţa Unirii.

2 ) Se aprobă manifestaţii în: Parcul Libertăţii, Parcul Operei, pe stadioane.

 ¤ 31 august - 5 septembrie: vacanţă la Piatra Neamţ

România FSN-istă

Notă LD: Alianţa Opoziţiei Neamţ ( AON )

Ion îşi zideşte timpul, creierul, sufletul şi viaţa în această nouă construcţie.

Acum încercăm să le transmitem presei partidelor ce au intrat în AON:

la "Dreptatea" (PNŢ- Paul Lăzărescu ), la "Oblio" (PND - Gabriela Negreanu

/ "România liberă " şi "Dreptatea" nu au publicat Protestul Dialog PN privind 13 -15 iunie.

¤ 5 septembrie '90. miercuri

România FSN-istă

TVRL

/ Întîlnire: liderii Pieţii Universităţii - primarul Capitalei

5 sept. Aseară ( 4 sept ) s-a consumat a II-a întîlnire a reprezentanţilor Pieţii Universităţii

cu primarul Capitalei.

Un purtător de cuvînt al Pieţii a declarat:dialogul cu primarul este absolut inutil.

Noi ne menţinem la ceea ce s-a cerut în Piaţa Universităţii pînă la 13 iunie:

dialog televizat cu preşedintele Ion Iliescu.

Delegaţia Pieţii: Ana Blandiana, Stelian Tănase, Ticu Dumitrescu, Marian Munteanu, Gh.Mihiţ, V.Popovici şi camermanul Popescu.

/ Comisia parlamentară "13-15 iunie "

5 sept. Comisia a discutat cu: Nica Leon, Marian Munteanu, Răzvan Teodorescu,

Emanuel Valeriu, şi cîţiva ofiţeri de poliţie.

/ Iliescu ( Belgrad ): acuză Occidentul

5 sept. Aflat în vizită la Belgrad, Iliescu acuză Occidentul că nu vrea să acorde sprijin României, deşi, pe vremea lui Ceauşescu o făcea!

...Românii nu-şi fac iluzii cu aceste ajutoare şi consideră că sunt mai utile legăturile

cu ţările similare României, ca Iugoslavia.

Europa Liberă ( 5 sept.)

 N.Penişoară- Gabriel Andreescu: România în blocaj total

5 sept. Discuţie

- GA: România se găeşte într-un total blocaj: economic, social şi politic.

Criză economică, criză de mentalitate, criză a regimului de muncă.

Criză politică. Poliţia este pusă să "rezolve" criza politică.

- Penişoară: Acest blocaj total, cum ar putea fi deblocat?

- GA: Tot capitalul de simpatie din decembrie'89 s-a consumat.

După evenimentele din iunie, statul de drept a primit lovitura de graţie.

Procesul democratic a fost total blocat.

Fără judecarea vinovaţilor, fără rezolvare acestui impas, nu se poate reveni la normal.

Dacă guvernul nu devine "transparent", nu se poate reveni la normal.

Din nefericire, acest lucru nu se produce. Forţele de opoziţie sunt fărîmiţate.

Ele ar trebui să aibă în prim-plan poziţia faţă de aceste evenimente.

- Penişoară: Totuşi: opinia publică a votat masiv cu FSN!

Cum se poate ieşi din impas?

- GA: Da, este adevărat. Mentalitatea poporului se va schimba.

Deja se simt semne

- Penişoară: Opoziţia politică şi opoziţia intelectuală ( civilă ).

Cum vă explicaţi inapetenţa intelectualilor pentru politică?

Cum a fost posibil ca Societatea Timişoara... să se declare "apolitică "?

- GA: Dincolo de oarecare "naivitate", s-a creat un real " complex" faţă de ideea de partide.

După 45 de ani de dictatură, a fost un fenomen explicabil. Timpul a fost scurt.

Nici partidele nu au apărut ca forţe capabile să...

- Penişoară: Totuşi... cum se va ieşi din acest impas?

- GA: Este nevoie să se găsească căi de ieşire din criză. Resurse sociale sunt.

 Societatea civilă s-ar putea construi, dar este nevoie de colaborare.

Notă LD: Gabriel Andreescu

Ce greoi, ce evaziv poate fi GA. După un diagnostic exact dat situaţiei României,

cînd este vorba de soluţii... el este sclavul propriilor concepţii "apolitice"

pe care s-a situat. Este opinia GDS-istă care a avut partea ei esenţială

în blocajul coalizării opoziţiei: politice + civile. ]

¤16 - 31 septembrie

România FSN-istă

Notă LD: omagiu mamei

 [..................]

Mi-am cunoscut bine mama. Cred că nu fac o impietate dacă extrag cîteva fragmente

care întregesc profilul moral al mamei, în lumina notelor din acest jurnal.

Astăzi, miercuri, 19 septembrie, ora 10,30, mama a murit.

 Cu o săptămînă în urmă fusese la noi şi ne-a povestit călătoria ei în Basarabia, la Chişinău - Badragi - Dondoşeni - Edineţ, citindu-mi dintr-un caiet numele familiilor şi gradul de rudenie; şi ce sunt; şi ce le-a dus; şi cum sunt acum; şi ce să le duc; şi la care să merg şi la care, nu

Că, în vara asta, se gîndise să nu mai meargă în Moldova, la Miorcani - Botoşani - Dorohoi, că şi-a dat seama că acolo toţi sunt FSN-ilti, aşa cum a reieşit şi la alegeri şi din esă.[.....].

... Spun celor care au cunoscut-o despre ultimul ei an de viaţă, depre ultimele ei luni

şi săptămîni, despre ultimele ei zile: cu revoluţia; cu Piaţa Universităţii şi Golania,

pe care atît a iubit-o; cu interesul şi mîhnirea şi revolta şi disperarea ei de pe 13 -15 iunie,

cînd a avut curajul să meargă pe trotuarele bulevardului Magheru ;

 despre studenţi şi eroi; despre cei morţi şi răniţi, despre ultimii băgaţi la închisoare.

...Furioasă pe Iliescu, pe Roman, pe TVR, pe mincinoşii şi criminalii care dezinformau lumea; citind cu perseverenţă de dimineaţa, la prima oră, - ea cumpăra ziarele –

România liberă, Dreptatea, Expres, Timişoara, Cuvîntul, Flacăra...

...Ascultînd ( bombănind indignată ) actualităţile Disperînd şi sperînd o dată cu noi,

alături de noi, că se va face dreptate, că adevărul va ieşi la lumină.

... Semnalîndu-mi ce se spunea la radio sau TVR, cînd eu nu ascultam.

Păstrîndu-mi ziarele, dîndu-mi-le contribuind mult la împlinirea colecţiei mele.

Sănătoasă. Robustă. Energică. Îngrijorată de grijile noastre, ale fiecăruia.

Povestind la alţii ceea ce facem, cum suntem, ce planuri avem.[.......]

Ultimul drum al mamei la Miorcani 26 -30 septembrie.

[....] Am 55 de ani şi tocmai am îngropat-o pe mama, la 79 de ani.

Prin mama m-am simţit totdeauna legată de Miorcani.[......]

...Sera, vin cîţiva vecini şi prieteni de-ai mamei şi stăm de vorbă.

Nu reproduc decît un dialog cu bădia Toadere - ţăranul, soldatul ce a stat 14 ani prizonier

în Siberia; vecinul care o încuia pe mama în casă, cînd voiau "bolşevicii" s-o aresteze;

ţăranul autodictat cu multe cărţi citite;

- Bădia T: V-am adus brînză cu smîntînă... Am 3 văcuţe cu lapte... să trăiască Iliescu că

el mi le-o dat! hai mîncaţi! Numai bani n-am.

- Eu: Bădie, de ce nu dai laptele de prisos la ICIL, să faci un ban?

- Bădia T: Să ajungă la legionarii golani din Piaţa Universităţii ?!

- Eu: Bădie, în cazul ăsta noi nu mîncăm brînza matale. Şi noi am fost acolo.

 Şi mama, pe care tocmai am îngropat-o, a fost...

- Bădia T: Nu vă cred! Ce-aţi cătat acolo?! Dă-mi un pistol, şi acum l-aş împuşca pe Căposu, Raţiu, Cîmpeanu! etc etc... într-o tiradă care mă şochează, mă uluieşte,

şi-mi dă măsura undelor vinovate şi criminale care fac valuri pînă în îndepărtatul Mirocani.

¤ 2 - 6 oct.'90. Piatra Neamţ

România FSN-istă

 Notă 1 LD: Ion: Alianţa Opoziţiei

Piatra Neamţ. Vin la copii.Trec printr-o cădere sufletească gravă. Discutăm. Ce să spun?

Mersesem special să-l scot pe Ion din "priza revoluţionară", pînă se hotărăşte ce face.

Mi-a tăiat-o scurt: nu discută despre asta.

Pînă la 1 ianuarie 1991, are de gînd să-şi încheie anul precum l-a început.

...Se zbate pentru Alianţa Opoziţiei din Piatra Neamţ.

Va obţine sediu; vrea să scoată un ziar. Toate sunt deja "urnite"...

Nota 2 LD: Dealul Mărului

2-6 oct. De cîteva zile sunt ocupaţi cu descoperirea gropii de victime de pe şoseaua Roman -Vaslui, km.59-60, pe Dealul Mărului, zis "la morţi". Au descoperit-o. Au descoperit, întîi, 6 cranii şi osemintele din stratul I.

/ Merg şi eu o zi şi am făcut o treabă "curată", lăsînd oasele în poziţia lor: alte 5 cadavre. Am lucrat în groapă cu dăltiţe, cu pensule şi lopăţele. De la Asociaţia Deţinuţilor Politici au filmat totul. Am găsit: bucăţi de stofă ( neagră-maro ), revere, nasturi.

 Ipoteză: erau domni sau preoţi sau călugări.

/ S-au găsit: 3 monede de 5 lei, cu stema RPR, an de emisie 1948.

/ Au venit la marginea gropii nişte ţărani şi povestesc: era toamna lui 1949; au fost aduşi cu duba; poliţiştii păzeau drumul. S-au auzit împuşcături. Nu au ştiut cine sunt victimele.

Unii spun că erau preoţi catolici din Siret; alţii că erau "răzvrătiţi" din satul Boteni.

Alţii au alte variante. Unii pretind că ştiu cine sunt asasinii. Ipotezele despre victime sunt contradictorii.

/ Părintele Ţuţuianu face slujbă, sfinţeşte locul, osemintele, copacii cu crucile scrijelate

/ Procuratura întîrzie să facă ancheta.

/ România liberă ( 4 oct ) tipăreşte, sub semnătura lui Băcanu [ LD: de ce?!? ] o

Semnalare şi 2 fotografii. Plicul cu Comunicatul, scris de Ion, fusese trimis prin tren,

la Bucureşti.

/"Ceahlăul" publică şi el un articol " Cine sunt asasinii? ".

/ Foştii deţinuţi... pretind exclusivitate. Refuză să dea filmul sau să dea o copie.

/ Sîmbătă, băgăm oasele în saci de nailon şi-i îngropăm iar.

/ Ion redactează un Apel-Comunicat pe care-l dăm la Dreptatea, Viitorul, România liberă, Phoenix.

¤ 6-9 oct.'90.

Nota 1 LD: impresii subiective

6 oct.duminecă.Plecăm spre Bucureşti.[......] Seara, pe la ora 9, ajungem acasă. [.......]

 Incep să scriu retro' de la 16 septembrie.

Cîteva constatări:

/ Miorcaniul este 100 % FSN-ist; "foştii " au devenit cei mai bogaţi oameni post-revoluţionari. Miorcănenii sunt "cuceriţi " de darurile lui Iliescu: pămîntul înapoi, coşerele pline de porumb,

 grîu, fasole, sfeclă. Înjură orăşenii şi bucureştenii, Piaţa Universităţii (despre care majoritatea

nici nu nu ştiu ce este şi ce semnifică ) - că nu muncesc şi de aceea nu se găseşte nimic la cooperativă. Muncesc. Mănîncă. Beau. Muncesc. Nu gîndesc.

/ Cîţiva foşti deţinuţi politici din Neamţ sunt... fanatici, suspicioşi, intoleranţi şi geloşi

chiar şi pe tinerii care ( culmea! ) voiau să-i ajute. Se produc scene penibile, dizarmonice,

care vor împiedica crearea unei solidarităţi între generaţii, în provincie, precum la Bucureşti.

...De 3 săptămîni, n-am mai citit ziare, n-am mai urmărit TV, radio. Nu mai ştiu nimic.

Parcă totul ar fi fost un vis din care m-am trezit. Din realitate, lipseşte mama.