Colecţia Livia Dandara - Reflectarea actualităţii politice la radio, televiziune şi presă (Caiete: 1-8)
Cercetătoarea Livia Dandara, doctor în istorie, a consemnat reflectarea actualităţii politice la radio şi televiziune, pe tot parcursul anului 1990. Aceste însemnări relevă amploarea manipulării la care s-au pretat forţele contrarevoluţiei care s-au agăţat de putere după 22 Decembrie 1989. Ele pot fi folosite de către cei ce caută în arhivele radio-televiziunii române, dovezi privind rolul nefast pe care aceasta l-a jucat în destinul României post-comuniste. Înţelegem de ce contestatarii regimului Iliescu s-au străduit atît de mult şi au plătit un tribut atît de greu, pentru a cuceri reduta televiziunii, eliberînd populaţia din hipnoza propagandei.

Nota autorului
Încredinţez acestui spaţiu 8 caiete de consemnări pentru anul 1990, continuare a unui Jurnal personal (ţinut cu intermitenţe din anii' 70), şi care, după 21 decembrie '89, a devenit o Cronică – Jurnal – Documentar –Antologie de presă, cuprinzând perioada 1990-1995. Am pregetat 15 ani să-l încredinţez vreunei edituri, deoarece, istoric fiind, cunosc exigenţele ce ar trebui să guverneze un atare demers.
Cum arhivele au pus sub lacăt documentele importante privind perioada; cum memoriile şi mărturiile apărute până acum conţin viziuni personale, subiective şi partizane; cum istoriile grăbite, deseori sunt diletante, lacunare şi teziste; cum show-urile televizate, au purtat pecetea unor noi conjuncturi, adâncind confuziile şi lansând noi ipoteze de interpretare; cum "procesele " ...Comunismului, Revoluţiei, Teroriştilor, Mineriadelor, Piaţa Universităţii, 13-14 iunie, ş.a ş.a întârzie să se pronunţe în ceea ce priveşte " PRIMA REVOLUŢIE TRANSMISĂ ÎN DIRECT LA TELEVIZIUNE " ...
Adaug aceste 8 caiete de consemnări, făcute în focul evenimentelor, cu următoarele precizări: sunt simple note de agendă;exprimă percepţia subiectivă a selecţiei; rezumă (nu epuizează) ceea ce se vedea şi se spunea atunci; extrage esenţa (nu citează) monologurilor, dialogurilor şi dezbaterilor ce se duceau în faţa opiniei publice; surprind "clipe" imortalizate în scris, la care nu mi-am îngăduit retuşări ulterioare (nici în cazurile în care opiniile personale s-au modificat ); constituie un calendar ( pe zile şi uneori pe ore ) pentru viitoare căutări şi lămuriri.
Posedând o imensă antologie de presă (care va fi pusă treptat în acest spaţiu )...
Susţinând cu intermitenţe o rubrică de semnale şi prezentări bibliografice ...
Aşteptând de la Justiţia română terminarea proceselor ...
Încredinţez circuitului public acest Jurnal – Caiete, Livia Dandara, 22 decembrie 2005

<<< Închidere >>>