16. Autodizolvarea Kominternului si strategia comunista pentru etapa coalitiei antihitleriste

Nota : a se compara cu episoadele precedente (de exemplu -14- ) si cu cele ce vor urma , pentru a se avea masura ipocriziei perfide ce determina aceasta temporara "schimbare la fata "

/din Hotarirea Prezidiului Comitetului Executiv al Internationalei Comuniste (1943)

" Rolul istoric al Internationalei Comuniste, constituita in anul 1919 in urma prabusirii celor mai multe dintre vechile organizatii muncitoresti dinainte de razboiu, a constat in faptul, ca ea a aparaat invatatura marxista de la vulgarizarea si deformarea ei de catre elementele oportuniste din miscarea muncitoreasca , a contribuit intr-o serie de tari la stringerea muncitorilor de avangarda in partide cu adevarat muncitoresti, ajutind la mobilizarea maselor celor care muncesc pentru apararea intereselor lor economice si politice , pentru lupta impotriva fascismului si a razboiului ce se pregatea. Internationala Comunista a demascat la timp semnificatia adevarata a pactului "anticomintern" ca unealta pregatirii razboiului de catre hitleristi. Ea a demascat incontinuu , cu mult inainte de razboiu, activitatea josnica de subminare a hitleristilor in statele straine , mascata de strigatele lor despre un pretins amestec al Internationalei Comuniste in treburile interne ale acestor state. (...) Tot mersul evenimentelor in sfertul de secol scurs si experienta acumulata de Internationala Comunista au confirmat in mod convingator ca formele de organizare ale unirii muncitorilor , adoptate de primul congres al Internationalei Comuniste si care corespundea cerintelor initiale ale perioadei de renastere a miscarii muncitoresti , deveneau tot mai invechite pe masura cresterii acestei miscari si a complicarii problemelor ei si se transformau chiar intr-o piedica a consolidarii partidelor muncitoresti nationale.
Razboiul mondial dezlantuit de hitleristi a facut ca deosebirile in situatia diferitelor tari sa devina si mai accentuate, sapind un sant adinc intre tarile devenite purtatoare ale tiraniei hitleriste si popoarele iubitoare de libertate reunite intr-o puternica coalitie antihitlerista. IN TIMP CE IN TARILE BLOCULUI HITLERIST SARCINA PRINCIPALA A MUNCITORILOR, A TUTUROR OAMENILOR MUNCII SI A TUTUROR OAMENILOR CINSTITI CONSTA IN A CONTRIBUI IN TOATE MODURILE LA INFRINGEREA ACESTUI BLOC PE CALEA SUBMINARII INTERNE A MASINII DE RAZBOIU HITLERISTE SI A CONTRIBUI LA RASTURNAREA GUVERNELOR VINOVATE DE DEZLANTUIREA RAZBOIULUI, IN TARILE COALITIEI ANTIHITLERISTE DATORIA SFINTA A MASELOR LARGI POPULARE SI IN PRIMUL RIND A MUNCITORILOR , CONSTA IN SPRIJINIREA PRIN TOATE MIJLOACELE A EFORTULUI DE RAZBOIU AL GUVERNELOR ACESTOR TARI IN SCOPUL ZDROBIRII CIT MAI GRABNICE A BLOCULUI HITLERIST SI ASIGURAREA ALIANTEI INTRE POPOARELE IUBITOARE DE LIBERTATE PE BAZA INDEPENDENTEI LOR. (...)
In acelasi timp razboiul de eliberare a popoarelor iubitoare de libertate impotriva tiraniei hitleriste (...) a aratat cu o claritate si mai mare ca ridicarea nationala si mobilizarea maselor pentru cea mai grabnica victorie asupra dusmanului , pot fi realizate in modul cel mai bun si mai rodnic de avangarda miscarii muncitoresti a fiecarei tari in cadrul statului sau.(...)
Plecind de la consideratiile expuse mai sus si tinind seama de cresterea si maturitatea politica a partidelor comuniste si a cadrelor lor conducatoare in diferite tari, (...) Prezidiul Comitetului Executiv al Internationalei Comuniste, neavind posibilitatea , in conditiile razboiului mondial, de a convoca Congresul Internationalei Comuniste, isi permite de a depune spre aprobarea sectiilor Internationalei Comuniste, propunerea urmatoare :
A dizolva Internationala Comunista ca centru de conducere al miscarii muncitoresti internationale, liberind sectiile Internationalei Comuniste de obligatiile decurgind din regulamentele si deciziile Internationalei Comuniste.
Prezidiumul Comitetului Executiv al Internationalei Comuniste face un apel tuturor aderentilor Internationalei Comuniste de a-si concentra fortele pentru sprijinirea prin toate mijloacele si pentru participarea activa la razboiul eliberator al popoarelor si al statelor coalitiei antihitleriste pentru cea mai grabnica infringere a dusmanului de moarte al muncitorilor - a fascismului german si a aliatilor si vasalilor sai.
Membrii prezidiului Comitetului Executiv al Internationalei Comuniste : Dimitroff, Gotwald, Jdanov, Kolarov, Koplenik, Kuusinen, Manuilski, Marty, Pieck, Thorez, Florin, Ercoli.
La prezenta hotarire au aderat urmatorii reprezentanti ai partidelor comuniste : Bianco (Italia), Dolores Ibaruri (Spania), Lehtinen (Finlanda), Ana Pauker (Romania) , Rakosi (Ungaria). Moscova 15 Mai 1943 "

/din interviul lui I.V.Stalin referitor la autodizolvarea cominternului

"La 21 Mai, d. King , corespondentul sef al agentiei Reuter la Moscova, a adresat Presedintelui Consiliului Comisarilor Poporului, tov. IVStalin, o scrisoare prin care il ruga sa raspunda la o intrebare care intereseaza opinia publica engleza. (...) RASPUNS : < Dizolvarea Internationalei Comuniste este justa si oportuna deoarece aceasta dizolvarea usureaza organizaarea asaltului comun al tuturor popoarelor iubitoare de pace impotriva inamicului comun , impotriva hitlerismului. Dizolvarea Internationalei Comuniste este justa deoarece aceasta dizolvare :
a. demasca minciuna hitlerista , ca Moscova ar intentiona sa se amestece in treburile interne ale altor tari si sa le bolsevizeze. Acum acestei minciuni i s-a pus in sfirsit capat;
b. demasca calomniile dusmanilor comunismului din sinul miscarii muncitoresti ca partidele comuniste din diferite tari nu desfasoara activitatea lor in interesele popoarelor , ci conform ordinelor primite "din afara". Acum si acestei calomnii i s-a pus capat
c. usureaza munca patriotilor din toate tarile iubitoare de libertate in vederea unificarii tuturor fortelor progresiste si unirea lor , indifereant de apartenenta de partid si de religie , intr-o singura tabara national-eliberatoare de lupta impotriva fascismului ;
d. usureaza munca patriotilor din toate tarile pentru unirea tuturor poporelor intr-o singura tabara internationala de lupta impotriva primejdiei dominatiei mondiale a hitlerismului si pregateste terenul pentru realizarea aliantei tuturor popoarelor pe baza egalitatii lor.
Toate aceste imprejurari aratau ca dizolvarea Internationalei Comuniste serveeste pentru consolidarea mai departe a frrontului unic al aliatilor si al tuturor natiunilor unite in lupta impotriva tiraniei fasciste. Socot dizolvarea Internationalei Comuniste cit se poate de oportuna tocmai in momentul crucial cind fiara fascista isi incordeaza ultimele ei forte si cind este necesar sa se organizeze asaltul comun al tarilor iubitoare de libertate pentru a dobori definitiv aceasta fiara si a elibera popoarele de sub jugul fascist.
Cu stima , J. Stalin"


<<< Închidere >>>