1921-1944

Avertisment1. Pentru această perioadă, trebuie întreprins un triplu demers istoriografic, deosebit de greu şi complicat:
-să se cerceteze arhivistic şi să se scrie istoria generaţiilor care au înfăptuit- o pentru că ei nu au mai apucat să o scrie, fiind zdrobiţi de dictatura comunistă ce a urmat;
-să se realizeze studii critice pe marginea lucrărilor care au apărut între anii 1944-1989, pline de falsuri, răstălmăciri, deformări, omisiuni, într-un regim sever de cenzură şi de spălare de creier;
- să se valorizeze experienţa societăţii româneşti în perioada de maximă realizare a destinului său istoric: Românie întregită - regim democratic - pluralism politic - parlamentarism - spirit european.
2. Pentru această perioadă, însă, trebuie să apară şi studiile care să analizeze cauzele care au dus la eşecul regimului democratic, la instaurarea regimurilor autoritariste, - carlist şi antonescian - care au precedat dictatura comunistă.
3. Deschiderea pentru cercetare, fără restricţii, a arhivelor perioadei.
Livia Dandara

<<< Închidere >>>