1989 -

Avertisment
1. Perioadă contemporană , recentă, de tranziţie, nemaiântâlnită în istorie, în curs de evoluţie, căreia i se caută nu numai definiri aproximative ci chiar căile de transformare a unui stat totalitar comunist , în altceva : democraţie ? capitalism ? pluralism ? europenism ?
2. Prin cucerirea libertăţii de exprimare, românii ( sau o parte dintre ei ) au sperat că vor putea să-şi recupereze istoria adevărată, distrusă, reprimată, pierdută, falsificată, ascunsă , aproape jumătate de veac.
3. Istoria adevărată, fără documente ? Cum, cine şi când se va scrie?
4. Procesul comunismului ? Cum şi cine îl va pune în mişcare ?
Livia Dandara

<<< Închidere >>>