Etapa II. Preluarea  puterii şi instaurarea dictaturii comuniste

 ( 23 aug.1944-1964)

„Epoca Dej”:   instalare prin genocid

 

 

1.)  Consiliul  Naţional  pentru Studierea  Arhivelor Securităţii  (CNSAS),

MIŞCAREA  ARMATĂ  DE REZISTENŢĂ  ANTICOMUNISTĂ  DIN  ROMÂNIA , 1944-1962 .  Editura Kallusys, 2003.  Colecţia  Studii, 2.   Coordonator ştiinţific: prof. univ.dr. Gh.Onişoru
[LD: volumul este important atât prin temele abordate, cât şi  prin  antrenarea şi afirmarea unor  tineri istorici  în problematica  rezistenţei  anticomuniste  româneşti, domeniu  neexplorat de istoriografia comunistă  şi  aboradat, după  dec.’89,  doar  în memorialistica  supravieţuitorilor.

  Activitatea  asumată  de CNSAS în privinţa  administrării  dosarelor „personale” de securitate , atât de lentă,defectuoasă, convulsivă  şi boicotată   şi, tocmai de aceea, atât de criticată  pare a-şi onora  cealaltă  sarcină : cercetarea şi  elaborarea  de studii  privind rezistenţa anticomunistă.

 Acest   demers trebuie salutat şi încurajat, fie şi pentru  a  spulbera  aprecierea  dispreţuitoare şi răuvoitoare  vehiculată şi  repetată  despre    „mămăliga românească”  care nu  explodează!

    Dimpotrivă. Există  suficiente  dovezi şi argumente   pentru a demonstra amploarea  şi eroismul  rezisetenţei  anticomuniste, atât la clasa politică, cât şi la, în primul rând,  pe seama autorilor morali  care le-au provocat: ocupaţia străină şi aparatul represiv comunizant , cu metodele lor   barbare, care   au  provocat  genocidul  în România. ]

 

Gh.Onişoru: „ Dacă la noi au lipsit  memente spectaculoase  precum cele din Ungaria(  1956) , Cehoslovacia (  1968) sau Polonia  din anii Solidarităţii , în schimb  a existat  o puternică  mişcare de rezistenţă  armată anticomunistă. [….]  o pată albă  a istoriei noastre  contemporane  începe să fie acoperită. […] De aceea, în 2001,  la puţin timp după  înfiinţarea instituţiei,  a fost creat un departament   de cercetare  format din  tineri istorici , jurişti şi psihologi. 

Roadele  muncii depuse  de acest colectiv au început să apară. Până în prezent,  am reuşit  să aducem  în atenţia publicului  propria publicaţie  periodică,  Arhivele Securităţii”,     inaugurăm  seriile de  Studii şi Documente, ultima apariţie fiind  volumul  „ Bande, bandiţi, eroi” şi „Grupurile de  rezistenţă şi Securitatea”   

----------------------

Volumul conţine  19 comunicări  susţinute în cadrul  unui  simpozion organizat  de CNSAS , la Giurgiu, în  octombrie 2002:

-Gheorghe Onişoru,  Cuvânt introductiv
-Iuliu Crăcană,  Rezistenţa  armată  anticomunistă  din Munţii  Făgăraş  între anii  1948-1955.

                         Grupul Gavrilă

-Elisabeta Neagoe, Grupul de rezistenţă  Leon Şuşman  (  1948-1957)

-Camelia Ivan  Duică,  Rezisetenţa armată  din Banat. Grupările  Işfănuţ,  Mutaşcu  şi fraţii  Duicu
                                     (  1949-1952)

-Clara Cosmineanu,  Eroi fără glorie, eroi anonimi.Grupul  Teodor  Şuşman ( 1948-1958)

-Monica  Grigore,  Grupul  Arnota , un episod  al rezistenţei  anticomuniste româneşti

                               din nordul Olteniei

-Oana Ionel,  Dragoş Marcu,  Rezisetenţa  împotriva comunismului  prin difuzarea de manifeste.

                                                Cazul  Iosif Capotă

-Alina  Ilinca,  Liviu Marius Băjenaru,  Grupul Pop-Oniga : rezisetenţă armată  anticomunistă

                                                               sau nesupunere civică?

-Liviu Pleşa,  Apartenenţa politică  a membrilor  grupurilor  de rezistenţă  din Ardeal  ( 1948-1958)

-Adrian  Nicolae Petcu , Participarea  Bisericii  Ortodoxe Române  la rezistenţa anticomunistă
-Cristina Anisescu,  In memoriam. Nicolae Mărgineanu  şi George  Bontilă 

                                -recurs  la  ”procesul Mişcării Naţionale  de Rezistenţă” din 1948
-Mirela Matiu,  „Procesul  marii finanţe”  - o înscenare juridică  sau   procesul unei mişcări de rezistenţă?
- Theodor  Bărbulescu , Liviu Ţăranu,  Existenţa  cotidiană  a unui „bandit”:

                                                               Cazul  Vasile Motrescu.
-Florian Banu,  Metode utilizate de  Securitate  pentru lichidarea  grupurilor de rezistenţă  din munţi
                         ( 1948-1958)

-Luminiţa Hriţcu,  Utilizarea reţlei  informative  în reprimarea  rezistenţei  armate anticomuniste
-Raluca  Nicoleta Spiridon,  Consideraţii generale asupra unei legende:
                           ”Mişcarea  Naţională de Rezistenţă”
-Liviu Bejenaru,  Să lupţi pentru a muri:  mişcarea  de rezistenţă armată  anticomunistă
                            din România .O încercare de analiză
-Elena Gherman,  Forme de rezistenţă pasivă  manifestate în procesul colectivizării 
-Silviu B.Moldovan,  Rezistenţa  anticomunistă  din România  şi „defecţiunea” titoistă
-Florin Banu,  Epilog optzecist  la mişcarea de rezistenţă  armată  din anii’50
____________________________________________________________ 2. ) Grigore Caraza,  Aiud însângerat,   Editura  Vremea, XXI,  colecţia  FID,  2004
[ LD: Grigore Caraza, la 75  de ani, crede că  s-a născut  ca  să-l cunoască pe Dumnezeu, să cunoască  binele şi adevărul.Cu adevărat, cartea este,  în acelaşi timp,  jurnal şi protest, demascare şi nostalgie , inventar  de  închisori şi suferinţe, dezvăluire de orori şi mărturie de rezistenţă umană, evocare de „oameni” şi „neoameni ”, stigmatizare pentru „fiare cu chip  de om” , portretizare pentru  ispită şi  laşitate, dovadă  solitară  şi  solidară  a unui român  care  a însumat  47 de ani  de condamnare politică,  trecând  prin infernul concentraţionar comunist. 

 Este cartea unui supravieţuitor  călcat de istorie,  care a rezistat, parcă, pentru a fi martor  şi a nu  ne lăsa să uităm.  Sumarul  - structurat  în 14 capitole,  câte „popasuri”  au marcat  viaţa sa  -  este ca o  strigare de catalog, în care pentru cei care  vor tace de-a pururi ,  vorbeşte el ]

-----------------------------------

Prefaţa   -preot Gheorghe Calciu   /   Cuvântul  autorului  [  Piatra Neamţ, iulie  2004 ]

Capitolul I   /  Seceta.  Furtuna.  Moaştele Sfintei  Parascheva.  Perioada morţii.    31 august  1949.

Securitatea din Piatra Neamţ. Postul  călugărilor. De ce, Doamne?  Două felii de pâine.

Străina.Lidia N /
Capitolul II    / Galata-Iaşi.  Ion Pillat  şi Petru Groza în proces.  Paşte zăvorât.Condamnarea.   
Nicolae Bistriceanu. Aurel Cojocaru  /
Capitolul III   /  Infernul lui Dante.  Maromet.  Scump, dar face!  Valea Piersicilor  /

Capitolul IV  / România-lagăr naţional.   Convoiul.   Zarca  Mariei  Tereza.  Klain  Pincu.

 Tablele morţii.Ceahlăul, în vis.  Prima  oară  la Neagră.  Bolnav de TBC.  Atta Constantinescu

. Alex.Georgescu  Busuiocul.  Colonelul Ceia –deţinut  în Aiud.   Generalul  Gabriel Negrei.

 Nichifor Crainic. Dorobanţu.  Roata Robilor.  Evadarea din Aiud.  Înlocuirea lui Dorobanţu.

 Istrate Micescu. Singur.  Filimon.  Căsăpirea lui Manciu. Vasile  Bulz,  rătăcirea diavolului. 

Călău la Auschwitz,  turnător la Aiud.  Revoltă la celular.  Ovidiu Roman. /
Capitolul V  / Domiciliul obligatoriu. Marcel Cazacu.  Răchitoasa.  La orezărie.  Marin Dumitrescu.
Badea Vasile.  Neaga.  Neculai Dinicu.  Condamnat la viaţă. Irina.  Ultimele zile în Bărăgan.
Drumul spre nicăeri.  Lotul celor 11.  /

Capitolul VI  /  Securitatea  de la „Tataia”. Sentinţa.  În lanţuri. /
Capitolul  VII  /  Stingerea.  Morţi în Aiud.  Reeducarea –metaforă a morţii.  Discursul prăbuşirii.
În fosta  biserică  ortodoxă.  Acasă la Marin.  Reântâlnirea  cu familia. /

Capitolul VIII /  Alexa.  Biriş.  Silvia. Generalul Nicolae Dăscălescu.  La liceul „Petru Rareş” /
Capitolul IX   /
În arestul Securităţii. Închisoarea Văcăreşti.  Din nou la Zarcă. Fraţi de suferinţă.

Declaraţia.  Vorbitor.  Târgu Ocna. Refuzul de a ieşi din temniţă.  Eliberarea. /
Capitolul  X  / Vasile Asaftei – căpitan de Securitate la Piatra Neamţ. Demersuri pentru expatriere.

Capitolul XI  / Biserica din vis. /

Capitolul  XII / Laura Garibaldi.  Pe pământ american.  Zaharia Zahu-Pană. Helene,  Liviu Butura. 
Oratoriul  Sf.Iosif din Montreal.  Neculai Popa –Los Angeles. Părintele Gheorghe Calciu.

Generalul Nicolae Rădescu.  „This is the man!” Mia Braia.  Recepţie la Casa Albă.
Heidelberg , în bezna amintirilor.  Drapelul românesc la ONU . /
Capitolul  XIII / Mihai Lungeanu. Părintele Dumitru Bejan.  De ziua Crucii,la Aiud. La Ierusalim.
 Biserica  „Sfântul Mormânt” /

Capitolul  XIV  /  Din nou în patrie. Urmărit de SIE. Volumul lui Iuda.  Traian. „Mat.T.O.”

Părintele  protosinghel  Iustin Pârvu . Ultima sută de  metri .
Repere Biografice.  Anexe ( documente şi fotografii)
--------------------------------
¤ Gh.Caraza:   Aiud  este cea mai însângerată  temniţă a neamului românesc , este mormântul  atâtor luptători  anticomunişti,  este o metaforă a morţii.Acolo a făcut osândă de neimaginat  întrega  cremă a intelectualităţii  din veacul trecut,  au fost ucişi,  schingiuiţi  şi maltrataţi  după metode diabolice  reprezentanţi de marcă  ai culturii  româneşti , generali,  lideri ai partidelor politice  şi oameni socotiţi  deosebit de periculoşi pentru comunism   - această  umbră roşie a diavolului  care a înghiţit  sute de mii  de vieţi  fără o altă  vină  decât de a-şi fi iubit  ţara şi neamul ”  
 ¤  Preot  Gheorghe Calciu  despre  Caraza: „  … nici o dată  nu a uitat că datoria  lui era să nu înceteze lupta  împotriva celor care  au inventat  iadul bestialităţii  de la Piteşti,  iadul ispitelor de la Aiud sau Gherla,  iadul suspiciunilor  de după decretul general de graţiere , iadul  mizeriei  de după evenimentele din 1989  şi toate iadurile  care ne mănâncă sufletele, în toate modurile,  până ajungem în buza gropii.”
      

_______________________________________________________________

3.) Alesandru  Duţu,  SUB POVARA ARMISTIŢIULUI.
 Armata română  în  perioada 1944-1947. 
 Editura Tritonic,    Bucureşti,  2003

[  LD: Alesandru Duţu este un reputat istoric militar.Lucrarea sa  a deschis  colecţia „Biblioteca de istorie” , în  care editura intenţionează    publice  documente, studii, analize, privind România secolului XX.

 Al.Duţu afirmă că, după calcule  incomplete , 40 de generali  ai armatei române au decedat  la Sighet, Gherla,  Aiud,  Văcăreşti, Râmnicu Sărat,  Jilava, Făgăraş, Piteşti,   Capul Midia-  Năvodari, Culmea,  ş.a.

Cartea aceasta  ( şi altele)  ar trebui să fie  studiată  pe post de „ pregătire  politică ” în armata  actuală a României. Iar numele  generalilor care au  comandat armata română în cel de-al doilea război mondial, care au primit,  în loc de decoraţii, moartea în puşcăriile comuniste,  ar trebui să figureze  pe  plăcile  de marmoră   de la Ministerul Apărării Naţionale,  MStM,  şcolile  militare  şi  unităţile pe care le-au  comandat  Titlurile capitolelor  şi subcapitolelor  sunt  foarte sugestiv enunţate. ]

--------------------------------

Cap.I: ALIAT sau  INAMIC?
/Situaţia incredibilă pe frontul din Moldova                    /  Dezarmarea şi sechestrarea flotei militare  /
/ Neînţelegeri în Câmpia Română                                    /   Subordonarea armatei  române operative /
/ Frontul 2 ucrainean  şi principalele prevederi  militare ale Convenţiei de  armistiţiu   
/ Protocolul militar  din 26 octombrie 1944  şi alte măsuri restrictive   
/  Neînţelegeri româno-sovietice pe front                          /  Abuzuri sovietice în spatele frontului  /
/  Dislocarea de trupe sovietice  pe teritoriul  României  
/  Eforturi făcute  de Marele Stat Major  pentru menţinerea potenţialului  combativ al armetei  
Cap.  ARMATA şi  POLITICA

/ Aparatul ECP [educaţie, cultură, propagandă ] –   aparat  al PCR

 / Armata şi evenimentele politice  /  Armata şi situaţiile de criză /

Cap.II:  TRAGEDIA CORPULUI  DE  COMANDĂ  AL ARMATEI
/  Epurarea şi cadrul disponibil        /   Arestări şi întemniţări  /    Repatrierea prozonierilor   /
Cap.III: INVOLUŢIA ARMATEI ROMÂNE  ÎN  PRIMII ANI POSTBELICI

/ Întoarcerea armatei operative în ţară              /   Desconcentrarea şi  reorganizarea armatei  /

/ Mobilizarea,  recrutarea şi încorporarea         /  Doctrina şi instrucţia  

/  Regulamente şi consilieri sovitici                  /  Învăţământul militar  /
/  Dotarea armatei /                                           /   Dislocarea armatei şi disciplina militară /
 / Cauzele  restrictive  ale Tratatului de  pace / 

¤ Sovietizarea armatei :
   Plasarea  României  dincolo de  „cortina de fier” , stabilită de  Winston  Churchill  şi I.V.Stalin , în octombrie 1944,  a făcut ca armata română  să suporte, în perioada 1944-1947 , ca şi întreaga  societate  de altfel,  un regim dur de armistiţiu.  [...]
 În mod paradoxal , armata  a fost  una din  primele instituţii  care a fost  supusă  imixtiunilor  şi abuzurilor sovietice ,  deşi partea operativă acţiona pe front,  alături de  Armata Roşie în cadrul  războiului de coaliţie  al Naţiunilor Unite […]  Procesul începuse la scurt timp  după 23 august  când, fără nici un motiv,  au fost dezarmaţi  pe frontul din Moldova  peste  100.000 de militari români , a fost sechestrată  flota de război  şi a fost impus  protocolul  militar din 26 octombrie  1944, care a avut  ca  rezultat  reducerea drastică  a efectivelor  aflate în ţară.   Argumentul hotărâtor adus de generalul  V.P.Vinogradov , locţiitorul  preşedintelui Comisiei Aliate de  Control în România , a fost că astfel  se executau ordinele  mareşalului  R.I.Malinovski  şi instrucţiunile guvernului sovietic. [ ...]
   Mobilurile  acestor măsuri  nu au fost întâmplătoare.  Ele au vizat  lipsirea  guvernelor române de forţa armată  pe care ar fi putut-o folosi  pentru stăvilirea imixtiunilor în politica  internă a ţării. 

Efectele s-au văzut  la 6 martie 1945  când Moscova  a impus guvernul dr.Petru Groza, precum şi la  30 decembrie  1947,  când a fost impusă abdicarea  regelui Mihai I  şi schimbată forma de guvernământ a ţării.”

 ¤ Decimarea corpului de comandă:

  Înaintea declanşării procesului de epurare , în şedinţele  Consiliului de Miniştri  a început să se întocmească  şi să se aprobe  liste cu generali  şi ofiţeri  bănuiţi  a fi comis  crime de război  sau de a fi participat  la provocarea dezastrului ţării.
Începând cu luna octombrie 1944 , unii generali  şi ofiţeri  consideraţi  a se încadra  în aceste categorii  au fost arestaţi  şi închişi,  din dispoziţie guvernamentală  sau la cererea Comisiei  Aliate  de Control,  apoi  judecaţi  şi condamnaţi  la ani mulţi de închisoare. […..]
     În cadrul  dramei generale  a corpului  de comandă al armatei  române – parte componentă  a dramei elitei naţionale , a intelectualilor cu precădere , decimată  în mod paradoxal , brutal şi tragic,   după înlăturarea unui regim dictatorial  ( a lui Ion Antonescu)   şi înlocuirea  acestuia cu un  altul mai dur,  considerat democratic,   tragedia  generalilor  a constituit , fără îndoială , o realitate  de un dramatism rar întâlnit. Atunci când  Tribunalul Poporului  a început    judece  şi    condamne   pe bandă , s-a invocat,  de regulă,  participarea la războiul , considerat a fi agresiv, dus împotriva  Uniunii Sovietice , ignorându-se complet  rapturile acesteia  din 1940 ,  acţiunile agresive  împotriva  evreilor şi partizanilor  în zonele de operaţii, fără a se lua în calcul  starea de război  şi unele acţiuni agresive ale acestora , colaborarea cu Germania  până la 23 august  1944 , ca şi când eliberarea  Basarabiei şi a părţii de  nord a Bucovinei  în 1941 , s-ar fi putut realiza în afara  războiului  de coaliţie alături de Reich” 

¤ Procesul mareşalului Ion Antonescu:
 „ În baza acestei orientări şi a acestor ordine,  procesul politic al mareşalului  Ion Antonescu  şi al principalilor săi colaboratori  a început la  6 mai  1946 şi s-a desfăşurat  rapid,  în şase zile  fiind interogaţi  16 acuzaţi  şi 57 de martori.  La 17 mai , completul de judecată  a pronunţat  Hotărârea nr.  17  prin care  mareşalul şi alţi colaboratori  apropiaţi  au fost condamnaţi  la pedeapsa cu moartea , iar restul la ani grei de închisoare.” 
 ¤ Represiunea   generalilor :

  În acest context,  numeroşi generali  români au fost arestaţi , cercetaţi,  judecaţi  şi condamnaţi  la ani grei de închisoare”.
Foşti miniştri :
Constantin Pantazi,  Iosif Iacobici,  C.Niculescu,  I.Negulescu,  Nic.Stoenescu,  Radu Rosetti,  N.Samsonovici,  Gh.Dobre,  Aurel Aldea;   foşti comandanţi de armate:   C.Constantinescu-Claps,  Nic.Macici ,Nic.Ciupercă,  N.Dăscălescu,  Gh.Avramescu;  foşti  şefi de stat major de armate:  Ilie Şteflea ( şef MStM)  Ion Arbore, Nicolae Dragomir ; comandanţi de mari unităţi  şi comandamente :   Ion Dumitrache,  Emanoil  Leoveanu,  Gh.Rozin,  Dtru Carlaonţ,  C.Eftimiu,  N.Ghineraru,  Gh.Jienescu,  Radu Korne, Socrate Mardare,  Gh.Marinescu,  N.Păiş,  I,Sichitiu,  R.Băldescu,  I.Mihăescu,  Gh.Stavrescu,  C.Voiculescu,  Gh.Cealâk,  Iosif Teodorescu,  Olimpiu Stavrat,  Leonard Mociulschi,  Gh.Mosiu,  V.Pascu,  C.Trestioreanu,  Cornel  Calotescu,  Gh.Vasiliu , Dtru Tudose, Filip Agricola,  David Popescu,  Em.  Bârzotescu,  Corneliu Carp; 
  Dintre  ei, peste 40 de generali  români au murit  în închisoare: Aurel Aldea,  Ioan Arbore,  Radu Băldescu,  Henri Cihoski, Nic.Ciupercă,  Conct.C.Constantin,  Grig.Cornicioiu, Gh.Dobre,  C.Eftimiu,  C.Iordăchescu,  M.Kiriacescu,  Radu Korne,  Gh.Koslinski,  Emanoil Leoveanu,  Gh.Liteanu,  Nic.Macici,  V.I.Negulescu,  C.Pantazi,  V.Pascu,  N.Păiş,  Emil Pănăngeanu,  C.Petrovicescu,  M.Racoviţă,  Radu R.Rosetti,  Gh.Rozin,  N.Samsonovici,  I.Sichitiu,  N.Stoenescu,  Mihai Voicu, ş.a.

___________________________________________________________________________

 
4.) V.Fl.Dobrinescu şi  Ion Pătroiu,  Documente  franceze  privind   începutul organizării  Exilului  Românesc,  Editura Vremea,  colecţia FID, 2003

Volum pregătit  în cadrul  Institutului Naţional  pentru Memoria  Exilului Românesc  şi al  Centrului de Studii  ale Relaţiilor Internaţionale  -Universitatea Craiova.

[ LD:  Documentele  prezentate în volum  oglindesc  începuturile organizării exilului românesc,    marcat de  îngrijorări ,  derută,  disensiuni,   contestări reciproce,  influenţe politice ţinând de  evoluţiile politice interne româneşti  sau  de  (ne) susţinerea   unor organisme  internaţionale  sau guvernamentale  din  statele   în care activau.
    Noi am ales  din acest  volum  un document  privind „ tactica” şi „metodele”  folosite de guvernul bolşevizat  condus  de Petru Groza, în „cucerirea”  instituţiilor şi  organizaţiilor  civile  ale României:   reprimarea  şi  modificarea statutului  Crucii Roşii Române  - organizaţie   care fiinţa  în România  din 1874, care îşi onorase misiunea umanitară specifică   în marile războiae naţionale ale ţării (  1877,  1916-1918,  1941- 1945) – este  un  exemplu. 

   „Cucerirea”   a fost   aidoma exercitată  şi în cazul altor organizaţii  botezate „ de masă” : ordinul  Ministrului de Interne, executarea de către  Prefecţi ,  spargerea adunărilor  cu echipe de bătăuşi, intervenţia  militară în forţă,  numirea  unor conduceri  obediente, „spălarea creierului”  prin îndoctrinare şi constrângere, ameninţarea  cu  arestarea şi condamnarea.

Cât priveşte preşedintele  Crucii Roşii Române,  dr. Ion  Costinescu   ( deputat PNL, ministru al   Muncii şi Ocrotirilor Sociale  -  în 1937 şi 1939)   el  a fost arestat în 1950  şi a murit  în penitenciarul de la Sighet  (  la  21 nov. 1951)]   

   ¤  Memoriu. Încălcarea integrităţii Crucii Roşii Române de către  guvern. 23 sept. 1947.

 Situaţia actuală  în România şi modul în care ea a fost creată.

„ Regulamentul  Crucii Roşii Româneşti , încă în vigoare  astăzi  fiindcă n-a fost votată  nici o lege pentru a le modifica […] au fost aprobate  în unanimitate  de către Senatul Român pe 18 februarie 1915  şi omologate cu forme în regulă  de organele  competente ale Crucii  Roşii Internaţionale. [….]

Adunarea Generală  din 1945,  ţinută legal,  l-a reales  în unanimitate pe  dr.  Ion Costinescu ca  Preşedinte Activ  al Crucii Roşii , în prezenţa membrilor guvernului [ dr.Petru Groza]. 

      Se ştie cum,  la Adunarea Generală  din  26 iunie 1947,  o serie de membri abia înscrişi  de câteva zile  sau înscrişi  în  fals,  după ce au furat  ştampilele  uneia din filialele noastre  din provincie , împreună cu o bandă de bătăuşi , care au intrat cu forţa în sediul Crucii Roşii,  brutalizând doamnele însărcinate cu controlul  cărţilor de membru, au împiedicat  ţinerea Adunării; se ştie cum  Prefectul Poliţiei , din ordinul  Ministrului de Interne, a chemat armata  pentru a evacua sala.  Totuşi mulţimea,  alcătuită mai ales din femei,  a rezistat în faţa ameninţării  ( soldaţii s-au purtat,  de altfel,  foarte corect  în ciuda  ordinului Prefectului ) şi sala nu a fost evacuată  în ordine decât  atunci când  dr. I.Costinescu  a dat personal ordin , obligat să cedeze forţei.
    „Pe  25 septembrie 1947,  Crucea Roşie a primit de la Ministerul  Sănătăţii   o scrisoare  cuprinzând decizia  de dizolvare  a celor  două Comitete  şi înlocuirea  lor  de către o Comisie Interimară, conform deciziei  luate pur şi simplu  de către un Consiliu de Miniştri  pe 10  septembrie  şi publicată în Monitorul Oficial  pe 23 septembrie.  Comisia Interimară  este alcătuită  din şapte membri, dintre care numai  doi erau membri ai Crucii Roşii  de abia trei luni,  dar, în schimb,  toţi aparţin  diferitelor grupări politice  ce formează  guvernul lui Petru Groza.   Comisia a fost instalată în aceeaşi zi , în prezenţa doamnei  Bagdasar , Ministrul Sănătăţii, şi al preşedintelui Consiliului .
Amândoi au vorbit despre  reorganizarea Crucii Roşii , despre lărgirea  activităţii sale,  bazată pe un plan democratic,  permiţând astfel Crucii Roşii să se asocieze  la luptă împotriva  fascismului  şi aruncând în treacăt , o ameninţare la adresa celor  care nu înţeleg  că trebuie să meargă într-un nou  ritm.
    Acţiunea  guvernului  are la bază  raţiuni  de ordin pur politic.  Deci putem constata , din cele de mai sus,  nimic  nu poate justifica  încălcările  integrităţii  Crucii Roşii Române de către Guvern.
De altfel, noua Cruce Roşie, dovedeşte  o părtinire  politică evidentă:

1. Funcţionarii Crucii Roşii  au fost chemaţi  la  sediul central al Societăţii , pentru a asculta discursuri  despre procesul  Partidului  Ţărănesc, atunci în curs,  şi pentru a se asocia  la cererea de condamnare  a domnului Maniu. […..]

3. La fiecare vizită  a unui membru  al  unui guvern  vecin,  cum ar fi  mareşalul  Tito sau  Gheorghi Dimitrov,  sau la fiecare dată  importantă  din calendarul  comunist, vedem  fluturând, alături de steagul  Crucii Roşii,  steagurile sovietice,  iugoslave sau bulgare,  în timp ce pereţii  birourilor şi culoarelor Crucii Roşii  sunt acoperiţi  cu lozincile politice ale zilei. 

În acelaşi timp,  funcţionarii  trebuie să-şi întrerupă  munca  pentru a participa la manifestările „spontane”  ale populaţiei. […]

4. „Orele sindicale” servesc în special  pentru propagandă  politică şi , în cadrul acestora , instructorii  nu s-au sfiit , de exemplu,  să-i trateze  pe domnii  Attlee,  Bevin,  Schuman , drept „ comunişti degeneraţi”.Elevele sunt interogate  despre opiniile lor politice  şi, dacă nu dau dovadă  de suficient interes pentru teoriile comuniste,  sunt ameninţate cu represalii.

5. Foste infirmiere , indignate de aceste procedee,  vrând să-şi prezinte demisia , sunt ameninţate cu proces de sabotaj,  ceea ce înseamnă  arestarea imediată , urmată de o condamnare  de la 5  la 10 ani închisoare.  […]
 La sfatul Genevei, aproape toţi membri marcanţi  ai Crucii Roşii  au rămas la locurile lor, antrenând astfel  restul personalului. Toată lumea avea încredere  în solemna promisiune  făcută  la Oxford de Crucea Roşie Internaţională  de a fi „paznicul  integrităţii  Societăţii Naţiunilor.
Cu timpul,  mai multe persoane  au fost date afară  şi au fost nevoite  să se ascundă  şi chiar să  fugă din România , fiind ameninţate  cu arestarea  pentru că refuzaseră  să se asocieze  acţiunilor  politice   ale noii Crucii Roşii,  dorind să apere  integritatea  Crucii Roşii  de la Geneva” […]  Crucea Roşie  Internaţională  poate să rămână indiferentă  la această evidentă  încălcare

-----------------------------------

¤  Însărcinatul  cu afaceri  al Franţei  în România. Domnului  ministru al  Afacerilor  Externe
    - Direcţia  Europa -  Bucureşti,  29 iunie  1948.

 „[….] Intoleranţa  partidului comunist , care ocupă  astăzi  toate posturile de comandă  şi nu-şi mai ascunde planul  de a organiza  „statul socialist”  după modelul totalitarismului  sovietic,  sperie toţi membrii fostelor partide şi îi face să se teamă  de a fi loviţi , mai devreme sau mai târziu , de măsuri  de represiune asemănătoare  celor  cărora  le-au căzut deja  victimă  mai mulţi lideri ai lor.
     „La fel,  numeroşi funcţionari  care, pentru motive  politice,  au fost loviţi  de măsurile de „epurare” sau de „comprimare”, nu se află numai în şomaj, căci nici o întreprindere privată  nu şi-ar asuma riscul  de a-i angaja,  ci trăesc, de asemenea , sub ameninţarea unor măsuri  mai severe ce ar putea fi luate împotriva lor sub cele mai diverse pretexte. 

    „ Pe de altă parte, fostele clase „burgheze”  trebuie să facă faţă  unor dificultăţi materiale crescânde , datorate unei legislaţii  care,  fără a condamna  încă în mod oficial  proprietatea individuală , hăitueşte  deja  capitalul privat  sub toate formele sale. [….]
     De asemenea,  temându-se pentru siguranţa lor, şi vrând să scape de „proletarizarea” care consideră că îi ameninţă,  numeroşi români,  printre care un mare număr de israeliţi,  sunt astăzi mânaţi de dorinţa de a-şi crea o existenţă în străinătate  şi bineînţeles că ţările din  vest  sunt cele care exercită  asupra lor cea mai mare atracţie.  Dar această dorinţă  de evadare  se ciocneşte de opoziţia  din ce în ce mai fermă  a  autorităţilor oficiale  române.  Paşapoartele  autentice  nu mai sunt eliberate decât cu o mare zgârcenie  şi sunt rezervate  slujitorilor  încercaţi  ai noului regim.  […]
_____________________________________________________


5) Dinu C.Giurescu, Uzurpatorii. România,  6 martie 1945 -7 martie 1946

Editura  Vremea XXI,  colecţia  FID, Bucureşti, 2004
Premiul  „Dimitrie Onciu” al   Fundaţiei  Culturale „  Magazin Istoric”
   Ediţia princeps: ” Romania’s Communist  Takeover. The Radescu Government”
   Columbia University Press,  New York,  1994;

[  LD: Cartea lui  Dinu C.Giurescu, are multiple virtuţi   ştiinţifice şi de moralitate politică: sintetizează etapa de sovietizare  masivă  a României  în toate domeniile ( de stat, regim politic,   viaţă economică,  structură socială, armată, diplomaţie,  cultură, culte, învăţământ, presă); demonstrează impunerea  deliberată a  modelului   bolşevic  în comunizarea  societăţii româneşti;  evidenţiază formele  de rezistenţă  anticomunistă , a  instituţiilor ( guvern, ministere) , a  clasei politice (  a întregului spectru  partidist opozant), a categoriilor sociale şi profesionale ( intelectuali, industriaşi,  muncitori,  ţărani, militari, jurişti, diplomaţi);  ridică la rang de generaţie  anticomunistă  personalităţile politice   româneşti ;  sugerează categoria   în care „martorii”, „victimele”  genocidului comunist , pot să-şi încadreze destinul, propria experienţă, propriul calvar;  cheia interpretativă  pentru  etapele şi episoadele   care au marcat epoca
     În cartea lui Dinu C.Giurescu, „vinovaţii”   nu mai sunt acei simpli executanţi -instrumente,acea  drojdie socială  care  a produs  agenţii  represinuii , de care memorialistica noastră  este plină  - poliţişti, securişti,  turnători, gardieni ,  declasaţi, recidivişti, dezertori  ş.a.  -  figuri  monstruoase  cu porniri sadice  sau  criminale,  ci adevăraţii autori  morali  şi  complicii lor.

    Fără a face nici  o „actualizare”    la timpurile trăite  după  decembrie  1989, ca un fir roşu  se detaşează metodele, mijloacele, mentalităţile pe  care sistemul  comunist  le- a pus în mişcare   pentru  cucerirea   puterii . Pe de altă parte, fără a le  situa pe acelaşi plan,  şi  greşelile, ezitările, oportunismul,  neputinţele, laşităţile, manifestate  în opoziţia anticomunistă, şi atât de scump plătite.
      Alături  de alte  volume de documente  şi  memorialistică,  cartea lui Dinu C.Giurescu este  o pledoarie pentru  mult aşteptatul şi mult  întârziatul proces  al comunismului .

      Am avut şansa de a fi  studentă  lui CCGiurescu   - fie şi pentru un curs special  „benevol”  -   fără a fi ştiut la acea vreme că era … un fost  „deţinut politic”.  Mai târziu, în redacţia  „Magazinului Istoric”, a fost   printre cei  care,  la  întâlnirile obişnuite   redactor -autor,  ne-a încredinţat  multe  din   secretele unei istorii prea puţin cunoscute  de noi.   Tot în acea vreme, l-am cunoscut şi pe tânărul  său fiu,  Dinu C.Giurescu.  Am  cunoscut – citit  şi  cărţile lor.Iată că,  după un stagiu de „exilat” – ca atâţia alţi pribegi  ai României  -  Dinu C.Giurescu  revine  în ţară  şi-şi    adevărata  măsură  de  istoric , demnă de numele „giureştilor.”
Titlurile  şi subtitlurile    - cronologie, cadru, problematică, actori   -  sunt  o invitaţie sugestivă  şi  explicită , din care nu lipsesc nuanţele  caracterizante.

Dinu C.Giurescu: „ Cum  a fost  posibil  ca ţara  să intre silită  în tipare  ce erau  respinse  de cel puţin  90% din locuitorii ei ?  Prin ce mijloace  a acţionat  PCR? Cum au reacţionat  partidele tradiţionale , interzise de facto?  Dar Suveranul?   Dar  reprezentanţii sovietic , american şi britanic   din Bucureşti , cât şi oficialii  de la Moscova ,Washington  şi Londra?”
Cuprins

Moto:  În memoria celor mulţi ,  prinşi  în mecanismul de tocat vieţi

                al sistemului represiv comunist
1. Instalarea guvernului  Vîşinski  ( 6 martie  1945 )

    / Nimicirea  definitivă  a duşmanilor  poporului: vom lovi fără cruţare  /

   /  86,6%:controlul  direct  al Partidului  Comunist asupra guvernului /Trei ani  pentru comunizare / 
2. Guvernul  procomunist  intră în scenă:  primele declaraţii măsuri.

   / Vîşinski rescrie istoria şi dă directive /  Teohari Georgescu  sau începutul represiunii /

   /  P. S..  văzut  de AIVîşinski  şi Ana Pauker/ Gheorghe Tătărescu  văzut de PCd.R /
3.  Revenirea  administraţiei  româneşti  în nordul şi estul Transilvaniei

4.Cei trei mari şi  guvernul Groza

    / Văzut de la Moscova  / De la Wahington /  Perspectiva de la Londra / 
5. Regele Mihai  faţă-n faţă  cu dictatul comunist

   /  Ultimatumul dat de  A.I.Vîşinski / Liderii  PCdR despre Regele Mihai.

   /  Republică?  Nu încă!  /  Presiuni asupra  Suveranului /

6. Reforma agrară  din martie  1945

7. Partidele  Naţional  Liberal şi Naţional  Ţărănesc sub interdicţie

   / Poziţia PNL  Brătianu  faţă de guvern  / Două lumi:  o infimă  minoritate
      împotriva  unei covârşitoare   majorităţi / 

8. Purificarea  administraţiei  publice.
9.  Armata  lovită  masiv  de epurări
10. Guvernul lucrează de zori
   ( 10 apr.’45)
     / O declaraţie a lui Teohari Georgesccu. /   Arestări la  Ministerului Afacerilor Străine.

11.  Regele Mihai, liderii  PCdR, oficialii sovietici şi cei americani ( 21-22 apr.’45.)

12. Ce fac  PNŢ şi PNL  ( apr.’45 ).
     /  O scrisoare  a lui Iuliu Maniu /   Optimism la  opoziţie
13. Guvernul Groza:  remedii economice  (  mai’45)

       / Economatul /    Sovromizarea./  
14.Activităţi  guvernamentale şi politice  (  mai’45)  

     / Teohari Georgescu intră în acţiune /  Afaceri la Ministerul de Interne  şi la Aprovizionare /
     /  Epurări la poliţie şi  arestări abuzive  / Emisari sovietici  spre PNL, PNŢ /

      /  Organizaţiile satelite  ale PCR /  Între comunişti şi social-democraţi /  Uniunea  Populară Maghiară / 
15 Memoriu asupra  executării  Convenţiei de Armistiţiu  ( iun.’45)
16. Gânduri,  speranţe, iluzii   (  mai’45)    
   /  Popularitatea  Regelui Mihai  / PNŢ /  Opinia publică  /
17.  Vinovaţii de  dezastrul ţării  sau de crime de război .

18.Procesele  criminalilor de război
19.  Procesul ziariştilor 
/ Ion Dumitrescu /  Pamfil Şeicaru /  Romulus Dianu /  Alexandru Hodoş / 
/   Ilie Rădulescu /  Ilie  Popescu –Prundeni  /
20.  Scena politică   ( iun.’45 )
/ De o parte, partidele tradiţionale,  de cealaltă parte, cele guvernamentale 
21. Despre partide,  guvern  şi viitorul României  (  iun.’45)
/ PCR  /  PS-D  /  Fr.Plugarilor /   dizidenţii liberali  ( Gh.Tătărăscu)  şi naţional-liberali (  CICBrătianu) /

/ PNŢ  ( Iuliu Maniu)  /  Guvernul român văzut de  diplomaţii americani /   Viitorul României  / 
22. Declaraţii şi memorii.
 / Naţional- ţărăniştii,  Maniu   /  Naţional-ţărăniştii dizidenţi  /  Liberalii Brătianu  şi liberalii Tătărăscu  /

 /  Social –democraţii  /  Presiunile economice / 

23.Un altfel de Congres:  PNL-Tătărăscu
24. Decorarea Regelui Mihai

25 În timpul Conferinţei de la  Potsdam 
 /  De la Platul Regal,  două memorandumuri  / Iuliu Maniu se adresează  tineretului universitar /

 /  O demonstraţie  a tineretului  liberal ( Brătianu)   /  Cum vede  Iuliu Maniu situaţia /

 /   Ce se întâmplă  în tabăra guvernamentală ? /  Politizarea  şi birocratizarea  culturii / 

 /  Atitudinea  conducerii PCdR faţă de legionari se schimbă /
26. Cei Trei Mari  se întâlnesc la Potsdam [………]

29.  Începutul  Grevei Regale
  /  Manifestaţia de la  23 august  a avut  loc în absenţa  Suveranului  /

30.Guvernul sovietic  se pronunţă categoric împotriva  demisiei  guvernului Groza.

31. La radio,  Emil Bodnăraş  rescrie  istoria zilei de 23  august , fără ruşine

32. Departamentul de Stat  dă înapoi  în faţa Moscovei

33. PCR şi guvernul  Groza se opun  Suveranului .

  /  O delegaţie  oficială  română  la Moscova 

34. Procesul  organizaţiilor  T  şi Tinerimea  Liberă
 /  Organizaţia T  /  Cum s-au produs arestările /  Procesul / 
35.  PSDR  versus PCR ?
36. P NŢ  şi  PNL   în timpul  Conferinţei  Miniştrilor   Afacerilor  Externe  de la Londra

       ( 11 sept.  –2 oct.) [……]
40.  Conferinţă  naţională a PCdR
41.  48 noiembrie  1945
 /  Perspectiva sovietică   / Reacţia guvernului /   Declaraţiile oficialităţilor /   Demonstraţia oficială /     

  /  Ambasadorul  Uniunii  Sovietice la Bucureşti /

/  8 nov.  din perspectiva  naţional-ţărăniştilor şi liberalilor /  8 nov. în relatarea  observatorilor  americani /

 /  8 nov. în amintirea  participanţilor /   Constatările  medicilor americani: morţii şi răniţii  din 8nov.  /

 /  8 nov. în  viziunea  Servicilui  Special de  Informaţii /  

 / Scrisoarea  lui Iul.Maniu şi IICBrătianu  adresată lui Petru Groza.   /

/  Concluzii /  Epilog  la 8 nov.’45  /
42.  Conferinţa Naţională a PSDR  [……..]
44.  Soarta României hotărâtă la Moscova, de miniştrii de externe ai US, SUA şi Anglia

      ( 6-26 dec. 1945)       

45.  Epilog.    / rezultate imediate  / În perspectiva timpului  / 
 Dinu C.Giurescu: „ Cum  a fost  posibil  ca ţara  să intre silită  în tipare  ce erau  respinse  de cel puţin  90% din locuitorii ei ?  Prin ce mijloace  a acţionat  PCR? Cum au reacţionat  partidele tradiţionale , interzise de facto?  Dar Suveranul?   Dar  reprezentanţii sovietic , american şi britanic   din Bucureşti , cât şi oficialii  de la Moscova ,Washington  şi Londra?”
 ______________________________________________

 

6.)  Dinu C.Giurescu, CADE CORTINA DE  FIER. România  1947.
Documente diplomatice,  Editura Curtea Veche, 2002

[ LD:  este  o continuare problematică   a volumelor   aceluiaş autor:: Imposibila încercare.
Greva regală. 1945.”
 Ed. Enciclopedică,  1999; „ Documente privind „alegerile” din  1946” , în vol. „Centenar  CCGiurescu”, Editura  Universitaria, Craiova,  2001; „Distrugerea trecutului  României”, Ed.  Museion, Bucureşti,  1994  ( The  Razing  of  Romania’s Past,  The Preservasition  Press,  Washington  D.C., 1989 ; ediţia  din Marea Britanie,  1990)  şi
Uzurpatorii. România,  6 martie 1945 -7 martie 1946” pe care am prezentat-o mai sus.

  Nu pot să-mi reprim   un gând ce-mi dă târcoale …la adresa  unui  „politolog post- decembrist”, Silviu Brucan,  care aprecia că este nevoie de …  20 de ani pentru  tranziţia  de la „comunism” la „capitalism”. Acelaşi analist, pe atunci mai tânăr cu 40 de ani, a fost  combatant  şi implicat propagandistic  în ceea ce  a fost „tranziţia” de la „capitalism” la „comunism”  în România. 

 Atunci  au fost destui  3 ani  şi 4 luni  şi…ocupaţia sovietică.  Şi ce viteză!  Ce forţă!  Ce metode!

 „ 1947  - spune Dinu C.Giurescu  -  marchează  etapa  finală  a  confiscării puterii  de către Partidul Comunist Român.  Din iulie şi până în decembrie, au loc două acte majore  de forţă care - după cele  din 1945 şi 1946 – au asigurat monopolul puterii  şi cale liberă  pentru sovietizarea ţării . Anume:

a)scoaterea  în afara  legii a Partidului  Naţional Ţărănesc, arestarea şi condamnarea liderilor săi.
Drept consecinţă , şi-au încetat activitatea  şi Partidul Naţional Liberal –ICBrătianu , şi cel Social-Democrat-condus de  Constantin Titel  Petrescu;

b)abdicarea  forţată a  Regelui Mihai.”
  În  argumentarea  acestei concluzii,  el pune în circuitul ştiinţific  93 de documente inedite – telegrame,  rapoarte,  sinteze -   ale diplomaţilor  Misiunii americane la Bucureşti,  care întregesc cunoaşterea  şi motivarea  faptelor care  au dus la impunerea  Republicii  Populare Române, la  30 decembrie  1947.]

 Studiu Introductiv.  Anul  1947.
1.31 decembrie 1946-ian.1947.Mesaje  şi  realităţi
2. 31 decembrie 1947: „Cetăţeni şi cetăţene”
3.Zvonuri,  speranţe,  iluzii 
4.Realitatea.  Încep arestările  şi represiunea  în întreaga ţară :

    „mormânt de oameni vii, asemănător lagărelor  de concentrare naziste”

5.Departamentul de Stat  şi evoluţiile  din România
6.Dizolvarea  Partidului Naţional Ţărănesc-Iuliu Maniu . Arestarea liderilor săi.
7. În tabăra guvernamentală: înghiţirea  Partidului Social-Democrat 
8. Eliminarea  Partidului Naţional-Liberal  -Gh.Tătărăscu

9. 30 decembrie  1947:  Abdicarea  forţată a  Regelui Mihai I 
Note        Lista documentelor       Documente diplomatice     Indice.
________________________________________________


  7.)  Sergiu Grossu  * , Biserica persecutată. Cronica a doi români  în exil la Paris, 
 ( Titlul original:  L’Église persécutée. Entre  Goulag  et  société opulente,
L’Age  d’Homme,  Lausanne,  2002) , Editura  Compania, Bucureşti, 2004
[LD.  Este o carte, dintre multele  cărţi ale lui Sergiu Grossu,  şi, în acelaşi timp, o armă spirituală,  un episod din lupta fără  preget pe care  el şi soţia sa Valery, au dus-o  în  exil.
 Cartea este valoroasă  şi pentru că  demonstrează  ororile genocidului roşu, departe de a avea  un  caracter „naţional”, au  caracterizat  toate  regimurile comuniste, fiind programate  ideologic, folosite ( împrumutate)  ca sistem şi metodă. ]
-------------------------------------

    * Sergiu Grossu  (n.  1920,  în satul Cubolta, Basarabia); studii de filozofie şi telogie, Bucureşti.

  A activat, din 1948, în mişcarea religioasă „Oastea Domunului” (interzisă de regimul comunist ). Arestat în 1959,  condamnat la  12 ani închisoare, a fost  „graţiat”   în 1962.
 În 1969,   împreună cu soţia sa  Nicole Valéry Grossu  - deţinută şi ea  în temniţele comuniste  ( vezi  volumul „  Binecuvântată fii, închisoare” )  – s-au stabilit în Franţa, unde, decenii  de-a rândul, au denunţat,  în presă şi  publicaţii proprii,  persecuţiile la care erau supuşi  credincioşii din  ţările  comuniste .  Şi astăzi, după dispariţia soţiei sale, Sergiu Grossu   îşi continuă  apostolatul.

--------------------------
De acelaşi autor:
Catacombes,  ( Almanah al Bisericii Tăcerii), Paris,  1973
Derrière le rideau  de bambou.De Mao Tsé –toung a Fidel Castro, Catacombes, Paris,  1975

 ( În spatele cortinei de babmbus.De la  Mao Tzedung  la Fidel Castro)  
The  Church in  Today’ s Catacombs,  Arlington  House,  SUA, 1975
 ( Biserica în catacombele actuale)
Les Enfants du Goulag, France Empire,  Paris, 1979
( Copiii Gulagului . Editura Univers, Bucureşti, 2000 )

Le calvaire  de la Roumanie chrétienne,  France Empire,  Paris, 1985
( Calvarul  României creştine, Editura  Convorbiri Literare,  Iaşi, 1992 )
Maitresse, Dieu existe.Les enfants  dans l’étau de  l’athéisme soviétique,  Fayard, Paris,  1988
( Tovarăşă profesoară,  Dumnezeu există )
Pledoyer  pour  l’Église du  Silance, Résiac,  Montsurs,  2003 
Îmi bate inima la Bug, Din problemele Transnistriei,  Editura Museum,  Chişinău,  2000
Cu gândul la Basarabia,  Editura Museum,  Chişinău,  2003
Datoria amintirii: Calendarul  persecuţiei  religioase în ţările comuniste ,
 Editura Maşina de scris,  Bucureşti, 2003  ş.a.ş.a.
-------------------------
Prefaţa ( scrisoare către autor) de  Jean –Marc Berthoud
I. La începutul exilului
  1.„De te voi uita Românie …” / 2.  Primii paşi / 3.Primele decepţii /  4. Primele „tăceri” /
  5.  Spre ce orizonturi? / 6.Grijile noastre ecumenice  /  7.Sub semnul indiferenţei / 8. Porţi primitoare /
  9. Activitatea radiofonică /
II.  Aventura  revistei  Catacombes
 1. Soluţia:  ziarul  Catacombes  /  2.Numărul 1 din Catacombes  /  3. Recunoştinţă, afecţiune,  elogii / 
 4.Negaţii şi împotriviri  /  5.  Un alt mijloc de luptă   / 

III. Faţa perversă a comunismului
  1. Comunismul şi lupta sa religioasă /  2.  Ce fel de drepturi ale omului ?  /  3. În numele minciunii /
  4.  Perfidia comunistă  /  5. Era lui Mihail Gorbaciov  /
IV. Univers totalitar
  1. Domnia urii  / 2.  „Sunt înăbuşite toate  formele  de activitate  religioasă”  /
  3.  La bunul plac al  autorităţilor ateiste  /  4.Războiul împotriva Bisericii /
  5.  De ce să se interzică Biserica ? / 6.  Împotriva marilor sărbători religioase  /  7. Părinţi, copii, tineri /
V. Arsenalul punitiv
 1.  Între ciocan şi nicovală /  2. Judecăţi strâmbe /  3.  În lagărele de muncă silnică /
 4. Spitalele psihiatrice  /  5.  Spălarea creierului  /
VI.  Biserica în faţa puterii atee
 1.  Statul şi Biserica  /  2. Spre un  „creştinism comunist”?  / 3.  O ierarhie nevrednică  /
 4. Patru luări de poziţie  /  5.  Interviul părintelui  Gleb  Yakunin  /
VII.  În spatele „ cortinei” 
 1. China  /  2.  Cuba: ţara „ cuştilor cu tigri”  /  3.  Albania  / 4. Ţara mea natală: România  /
VIII. Apărarea credincioşilor
 1. A trăi creştineşte  în mijlocul  tuturor vitregiilor / 2.  Biblia, o armă de şoc  / 
 3.Activităţi interzise /  4. Samizdatul  /  5.  Tipografii clandestine  /

IX. Nepăsătoarea lume liberă

 1.  Strigătele celor oprimaţi   /  2. Tăcerea lumii libere  /  3. De la indiferenţă la trădare  / 

Infiltrări marxiste  în Biserica din Franţa  /  5.  Politica „ mâinii întinse”  / 
 5. Surditate , lipsă  de interes  sau rea-voinţă ?
 X.Profilul spiritual al Bisericii  Tăcerii
  1.  O privire admirativă  /  2.  În numele libertăţii lui Hristos  /  3. A trăi şi a suferi pentru Dumnezeu  /
  4.  Biruinţa celor nevinovaţi  /  5.  Lumini triumfătoare  /  6.

 O explozie de iubire  /
   7. De la ostilitate la crimă  /
XI.  Raţiunea de afi a luptei noastre

1.Nevoia de a striga adevărul  /  2.  „Să reacţionăm cât timp mai este ziuă” /
 3. Colaboratorii noştri /  4.  Sfârşitul luptei  / Concluzia  /

--------------------------------------------------------------------
Sergiu Grossu:  În ultimele patru decenii  am întreţinut , neâncetat , speranţa că  într-o bună zi  vom saluta  prăbuşirea  definitivă a regimurilor  comuniste. Ne-am legat  cu acest vis  mai întâi  în România,  în momentul morţii lui Stalin. […..] Cele 239 de numere  din Catacombes, publicate  până în luna  1992,  arată sinceritatea speranţelor noastre , onestitatea dezvăluirilor noastre,  justeţea gândurilor noastre şi chiar puritatea strigătelor noastre de tristeţe. […..]  într-o seară,  cu puţin timp  de dărâmarea  zidului  Berlinului,  soţia mea mi-a pus următoarea  întrebare:
<
Ce-ai face  dacă, într-un viitor  apropiat,  Imperiul sovietic  s-ar prăbuşi  şi creştinii din Est  -  pentru  apărarea  cărora lucrăm acum  - vor fi eliberaţi  de lanţurile lor?  > [……]

< Atunci vom înceta să mai publicăm Catacombes … >  […] după ce am trăit , ca şi soţia mea Nicoleta, 21 de ani de luptă  dură  pentru Biserica Tăcerii, ce altceva pot spune , chiar şi acum,  când stau  cu ochii aţintiţi  spre culmile  îndurării divine?  Mulţumescu –Ţi Ţie, Doamne… ”

________________________________________________________

8) Narcis Dorin Ion,  Gheorghe  Tătărescu  şi Partidul Naţional  Liberal  (  1944-1948), 

Editura Tritonic, Bucureşti,  2003

[ LD: o lucrare de masterat   în istoria  contemporană a României. Alături de alte două  lucrări dedicate  aceluiaş partid  şi aceluiaş lider (   Petre Ţurlea, Partidul Naţional  Liberal-Tătărescu,  Ed.Libra , 2001 şi   Stelian Neagoe, Cazul Gheorghe Tătărescu.Plata şi răsplata  „tovarăşilor de drum”,  Ed.Machiavelli,  2003)  cartea   contribuie la necesara  completare   a unei   pete  albe   din istoriografia românească  contemporană.

 Cum nu ne-am propus  abordarea critică  a lucrărilor,  nu vom semnala  eventualele carenţe sau  judecăţi  discutabile lansate .  Ele există,  îşi au izvorul încă din timpul  istoriei interbelice ( în care Gh.Tătărescu a evoluat ca personalitate politică  controversată)şi  prezintă un caz ( un fenomen) complex,  care încă  aşteaptă o tratare  debarasată de prejudecăţi şi  partizanat politic, ceea ce, recunoaştem, nu este uşor.
Ţinând  mai mult  de  etica   politică,  purtând  pecetea subiectivităţii „actorilor”  aflaţi  în joc,,  împărtăşind , până la urmă , soarta întregii  clase dirigente, evoluţia partidului  şi  sfârşitul tragic al acestui bărbat politic, nu pot lipsi  din ceea ce numim” procesul comunismului”.

 Pentru că, dincolo de  faptele istorice ireversibile,  dincolo de simpatii sau antipatii „retro”, cazuri ca  acestea  constituie adevărate ”lecţii”  şi pentru prezent.]

--------------------------------------
I.Divergenţele din cadrul  PNL între „tinerii”  şi „bătrânii” liberali
II.Acţiunea lui Gh.Tătărescu  pentru scoaterea României din război (  1943-1944)
III.Întemeierea PNL condus de Gh.Tătărescu
IV. Gh.Tătărescu şi intrarea în guvernul condus de dr.Petru Groza

V.Aspecte ideologice ale  PNL. Doctrină.Principii  politice.Program

VI.Organizarea , structura şi evoluţia  PNL-T  între  anii 1945-1946
VII.Activitatea şi evoluţia  org.judeţene 

VIII.PNL –T şi alegerile din  19 nov.1946
IX.Evoluţia PNL în 1947

Concluzii.Bibliografie
-------------------------------------

-   Narcis Dan Ion:  „ În cadrul  vieţii politice  din România  primilor ani postbelici  ( 1944-1947) un loc important îl ocupă  lupta Partidului Comunist Român  pentru  cucerirea  puterii politice  şi instaurarea   unui regim de  „democraţie populară” , inspirată de realităţile  sovietice.

 Pentru a ajunge la  guvernare   -pârghie esenţială  în acapararea totală a puterii-  PCR  s-a folosit de  „tovarăşi de drum”  cu care a realizat  Frontul Naţional Democrat , în numele căruia  a luptat pentru instaurarea  guvernului condus  de  Petru Groza.
    Între aceşti ”tovarăşi de drum”  s-a detaşat  prin  poziţia şi rolul  său important  Partidul Naţional Liberal  condus de  Gheorghe Tătărescu , care a cauţionat , prin prestigiul  său, guvernul  instaurat

la  6 martie 1945. […] partidul condus de Gheorghe Tătărescu  nu s-a bucurat , până acum ,  în istoriografia română  decât de o tratare  mai mult decât sumară , el fiind văzut  ca o simplă dizidenţă  folosită de comunişti în discreditarea  adevăratului  Partid Naţional Liberal   condus de Dinu Brătianu .[……] Prin lucrarea de faţă am încercat  nu numai  să clarificăm  activitatea  PNL condus de  Gheorghe Tătărescu,  dar şi să demontăm  o imagine care  mai dăinuie încă şi astăzi  despre fostul prim-ministru liberal: aceea de  oportunist  de profesie, care a făcut jocul tuturor   - de la regele Carol  al II-lea la Petru Groza – numai pentru a se menţine în prim planul  vieţii  politice, instaurând, prin exemplul  personal „imoralitatea  în viaţa  noastră publică”   ( ca să-l cităm pe Iuliu Maniu ). Este o imagine  nu numai unilaterală  şi falsă , dar şi maliţioasă , percepţia  lui Tătărescu  fiind  şi azi  viciată  de interese politice  şi patimi  care încă nu s-au stins.”

-  Florin Constantiniu:  < Cum se explică  intrarea  lui Gheorghe Tătărescu , fostul subsecretar la Ministerul de  Interne,  raportor în Camera  Deputaţilor al lichidării  tentativei sovietice  de a ocupa  Basarabia în 1924  ( aşa numita răscoală  de la  Tatar Bunar ), într-un  guvern  de marionete ale Moscovei , impus ţării de pumnul sinistrului emisar al lui Stalin,  A.I.Vîşînski ? 
După părerea noastră, Gheorghe  Tătărescu a fost unul dintre puţinii oameni  politici români  care,  în anii  celui de-al doilea război mondial,  nu şi-au făcut iluzii  în mult aşteptatul  sprijin anglo –american  pentru România.
La 5 septembrie 1943,  el îi spunea  diplomatului român  Raoul  Bossy: 

 < Pacea va fi încheiată  sub semnul  biruinţei ruseşti.  Sovietele vor cere  să li se asigure  ca zonă de influenţă  atât  Europa  Centrală  cât şi Balcanii.  Anglo-americanii  nu se vor opune  decât cu greu  sovieticilor , care vor revendica , în primul  rând,  graniţele din’41. > Un pronostic în întregime  confirmat  de Teheran, Moscova  ( acordul de procentaj  Churchill –Stalin) şi Yalta.
Strategia  politică  a lui Fheorghe Tătărescu , după  23 august 1944 , a decurs din această  percepţie - repetăm, corectă  -  a raporturilor  dintre Marea Britanie , SUA  şi URSS. >”

-Nicolae Şerban Tanaşoca: 
 < A consimţit  la colaborarea  cu guvernul  dominat  de  comunişti,  impus de sovietici,  pentru a putea lua parte la  Conferinţa Păcii  şi a obţine confirmarea  suveranităţii  statului naţional,  garantarea instituţiilor  fundamentale ale libertăţii , păstrarea  legăturilor sale  cu lumea europeană.  Eşecul său final  s-a datorat  ataşamentului  său faţă de  valorile  tradiţiei naţionale, ale liberalismului şi democraţiei , şi nici decum renegării lor.[……] 

 Dacă intransigenţa lui Iuliu Maniu  şi Constantin I.C.Brătianu   a dovedit  că românii  pot fi ataşaţi până la jertfa de sine  valorilor naţionale , liberale şi democratice ,  încercarea  lui Gheorghe Tătărescu  de tranzacţie cu  Uniunea Sovietică  a demonstrat  că,  din partea comunismului , nu era de aşteptat  nici o concesie faţă de aceste valori. > “
_____________________________________________________________


9.) Doina  Jela, Drumul  Damascului . Spovedania  unui fost torţionar.

Ediţia  a II-a, Humanitas, 2002

    (Carte ecranizată  de Lucian Pintilie  în  “După-amiaza unui  torţionar” ,     film selecţionat  la festivalul   de la Veneţia )
[ LD:  Cartea nu poate fi rezumată,  ea trebuie citită.
Este o  mărturisire tulburătoare.Este  spovedania unui fost  torţionar   -  Franţ Ţandără. Victimă -călău - pocăit  -   întrupate  în  acelaşi personaj, care  descinde, parcă,   din  universul infernului dantesc.]
------------------------------------------
Mărturisirea [banda înregistrată de prof. Fronea  Bădulescu]      
    Întâlnirea.   
Începuturile.    Paricidul.  Canalul: “Venea acum dube, dube, dube”.

    Mitran Mihai  -singurul  mort cu coşciug  de la canal, şi cu nume.  Ocolul     
    Despărţirea.   Epilog 
     Rezumat    Personaje secundare. 
Documente de  arhivă.  
-----------------------------
¤  Virgil  Ierunca :  « Doina Jela  a avut  curajul  să transrie  şi  scrie această carte  având la temelie cruzimea în stare pură , dar tînjind după dreptate.   S-ar cere citită  de toată lumea pentru a înlocui  sala de tribunal  fără de care  societatea  rămâne  bolnavă. »

 ¤ Curajul  Doinei  Jela?  Incontestabil  şi  impresionant.Reconstituirea  sa, rezultată din lungile dialoguri cu Franţ Ţandără, a  realizat-o  în  contextul  confruntărilor de pe sceana politică  a anilor ’90, ( care se insinuiază   prin glisare temporală în prezent )  din care reproducem  cîteva frînturi de conversaţie:

-  DJ: « Credeţi că sunt mulţi ca dvs, care vor să spună ce au văzut şi ce au făcut? »
-  F.Ţ:  « Eu am încercat , doamnă,  imediat după revoluţie,  să mai conving  pe cîte unii.
    Mi-au spus: tu eşti nebun . Dacă tu eşti nebun  şi vrei să te nenoroceşti , nenoroceşte-te  singur.
- prof. F.B: «  Dvs, care aţi căzut într-o capcană  sufletească extraordinară, din care aţi avut tăria    să vă ridicaţi.Acesta este un lucru deosebit  şi noi suntem aici  ca să afle toată lumea
   că aţi avut această tărie şi ca să daţi un exemplu. » […..]
-  F.Ţ:  «  Mie nu mi-i frică de dvs.  Sau de justiţie. Ce mi-i frică mie, să fiu judecat de comunişti.   Vreau să fiu judecat de tineri , să n-aibă mai mult de 30 de ani. […] La noi  un paroces al comunismului  să fi avut loc, măcar unul moral , că am văzut că românul este îngăduitor,  dacă îi explici, uite ce am făcut eu. […] Mi-a spus moşul  ăla la care m-am dus  să-l iau    să ne predăm  amîndoi:

    Hai, mă, cu cine să discuţi , tu singur să te spovedeşti, ca un prost?

   Să mă duc la  justiţie? Care justiţie? Ăia de acolo trebuie şi ei să se spovedească .  
   Să mă duc,  zic,  la ăia care au suferit din cauza mea
. Dar am văzut  că au trecut  un an,  doi, trei,   şi nu se întâmplă nimic …
-  DJ :  Dar
 ce  vă aşteptaţi  să se întâmple?
-  :
«  Un proces.Ce dacă nu mai sunt în viaţă? Lui Drăghici,  dacă a murit,  nu i se poate face   un proces post-mortem? Îi aud pe politicienii ăştia.  Vorbesc mult de comunism.  De stânga.   Că este mai bun un comunism cu faţa umană. Că decît  fascism,  naţional-socialism,  ţărănism ,  mai bune un socialism cu faţa umană. Comunismul  nu are  şi nu poate să aibă, doamnă,   o faţă umană.   Cum-necum , el trebuie  înlocuit  şi să se predea ştafeta , şi să nu mai fie.

  Fiindcă nu este  bun, nu este sănătos.   Comunismul e sadic  şi mai sadic  ca la noi  n-a fost   în nici o ţară.  Am văzut istorici  stând  la masă  şi discutând.  Am aşteptat să spună  adevărul:   ADEVĂRUL.  Am creazut  că sunt doar contraziceri între ei .Dar nu, nu spun adevărul.”
 
¤ Franţ Ţandără: “M-am îndrăgostit de comunism”
 [ 1945]. Voce II (  Franţ Ţandără ): « Începutul copilăriei mele a fost foarte tragic.

 La 12 ani  m-am dus copil de trupă  la un regiment , 5 infanterie , din Giurgiu,  din localitatea unde m-am născut. Aici a durat copilăria mea de trupă  până la sfârşitul războiului din ’44, când regimentul s-a desfiinţat   [….] După aceea  am rămas al nimănui , dormind prin gări. M-am dus, m-am angajat pe la CFR ,  fost arsenalul armatei la  Târgovişte şi am stat acolo.

Deja începea ceva, începutul comunismului.  Era prin  ’45. Şi m-am îndrăgostit  aşa, m-am îndrăgostit  de comunism, acolo a  intrat  comunismul în mine [……..]

   La Giurgiu  am fost  în scurt timp racolat  de nişte oameni , cum să spun eu, care vrea binele, oameni fără căpătâi  care vrea să facă ceva  în România.  Au făcut ce s-a văzut.
Eu am fost alături de aceşti oameni , fără să ştiu ce vreau.
  Ştiam  că sînt  aşa cum cîntam  noi cîţiva, eram  vreo  şapte-opt:  « 
Noi nu suntem nimica-n  lume, luptăm ca totul noi să fim » [….]

 Părinţii erau  partidul,  partidul era totul pentru mine, partidul mă creştea,  mă educa şi mă forma  pentru viitor , spunea că eu sunt victima burgheziei , victima trecutului.[…….]

 [ 1947]    A durat până în  ’47, începutul lui ’47.Şi în ’47, tatăl meu s-a gândit  că are un fiu  şi trebuie să-l apropie de el. […] Nu voiam , dar a plîns, mi s-a făcut şi mie milă de el.
Mi-a spus că viitorul  nu este al comuniştilor, vor veni americanii,  mă vor spînzura ,
bă, te spînzură americanii , să trec acasă,  treci acasă , că nu mă are decât pe mine […].
[ 1948 ] “Într-o zi  s-a întîmplat nenorocirea . Eu tot mai treceam pe la partid din cînd în cînd şi auzeam: rău ai făcut că l-ai ascultat . Trimiseseră  brigadieri la  Bumbeşti-Livezeni , trebuia să mă duc şi eu să activez [….] m-am întîlnit  şi cu un secretar, primul secretar  al judeţului Vlaşca  […]
Acest Pavel  Ştefan mi-a spus: « 
Mă, tatăl tău  ţi-a stricat viitorul  a doua oară [….] Eu îţi spun sigur , dacă ar fi fost  tatăl meu , eu i-aş fi dat una în cap. » […] eu eram, cum să zic,  căţelu lu’ tovarăşu’Pavel Ştefan , îi spuneam totul , ce se discută pe margini , eram un fel de informator al dînsului ,  tot ce auzeam , şi nimeni nu se ferea de mine , din cei mai în vîrstă.
Aveau multă încredere, dar eu totuşi eram Iudă , îi vindeam  lui acest  tovarăş Pavel.[……]
[7 dec.1948] «  La orele  7 a izbucnit un scandal  [….] între mine şi tata [….] m-a făcut bolşevic,

pleacă de la mine, du-te dracu la  partidul tău  acolo , acolo ţi-e oamenii tăi  [ ….] 

Nu premeditasem , nu era ceva premeditat , dar în scurt  timp am  ieşit afară  şi mi-am adus aminte , acest părinte m-a nenorocit,  are dreptate  tovarăşul  Pavel Ştefan, mai bine să-I dau în cap ,  unde m-oi duce  pe urmă , m-oi duce,  da’ să termin  o dată . Şi-n scurtul ăsta timp  iau hotărîrea să-l ucid. »
[ 1949] «  Şi m-au arestat.[…] La penitenciar era director fratele  lui Teohari Georgescu , Bebe Georgescu. M-a primit foarte frumos înăuntru , mi-a spus că o să plec la Văcăreşti,  să am răbdare că multă pedeapsă  nu o să am ,
că sigur că da,  eşti nevinovat , mă, şi bine ai făcut , bine ai făcut.
Eu mă simţeam foarte bine , fiind că pentru toţi  eu n-am făcut o faptă rea, ci o faptă bună […..]
[febr.1949] « În februarie 1949 m-au trimis la Văcăreşti.[…]
 Acolo a venit tovarăşul  Pavel Ştefan […] Mi-a zis că va începe  acum în primăvară Canalul […]
 Mi-a spus,
te scoatem noi  şi chiar mai mult , vei fi reabilitat, şi chestii de astea. […] Vezi că cineva va veni de la  Ministerul de Interene, de la Direcţia  generală a penitenciarelor, eu am vorbit, ai să fii bine primit  […..] Aveam încurajări din  toate direcţiile , m-am simţit foarte calm.

Şi la Văcăreşti  nu mai eram  un deţinut , nu mai eram un străin. […..]
Mi  s-a dat o secţie la politici , să dau de mâncare. [….] Misiunea mea nu era numai asta. 
Supravegheam nu numai pe deţinuţi, ci şi pe gardieni  [….]Ce  observam ,trebuia să spun ,  informam  cu problemele politice  [….]

[mai  1949] « Am primit  13 ani  cu drept de recurs, dar n- am mai făcut recurs,  fiind că aşa mi s-a spus , să nu fac recurs, să renunţ. Pleca  după condamnarea mea o cursă la Canal.
 N-am reuşit să plec cu prima cursă  de la Văcăreşti,  am plecat de la Aiud, tot  cu criminali.  […]

Noi am mers toţi în centru , la Poarta Albă , după care ne-am despărţit.Eu am mers la  Taşaul ,

 la Capul Midia [….] Aici, la Canal,  am început să lucrez foarte bine [….]  »      

[ 1951] « A durat asta  până în ‘51când eu trebuia să  plec la Culme. Dar acolo  am primit sarcina

 că trebuie să  plec la Spitalul 9  [spitalul Văcăreşti]  […] şi pe urmă plec în alte penitenciare, şi în ’52 voi fi eliberat . Aşa mi s-a promis, şi chiar  tovarăşul Teohari Georgescu  o să vină să te vadă , şi ai să fii graţiat […] »  

_______________________________________________________________

10.)  Florin Constantin Pavlovici *, Tortura pe înţelesul tuturor,  
 Editura CARTIER   ( Chişinău), Colecţia « Rotonda »,  şi Codex 2000  ( Bucureşti),  2001

“ Se dedică  delatorilor,  anchetatorilor , procurorilor şi judecătorilor militari , paznicilor din închisoare , tuturor  celor  care au contribuit la batjocorirea  omului”
----------------------

*Născut  la 14 mart.1936,  într-o familie de învăţători, Conceşti ( Botoşani).  Facultatea de Filozofie , secţia ziaristică  ( ’53-’58)  şi Engleza ( ’66-’69); deţinut politic între  1959-1964;  redactor tv-radio,  1969-1998.
---------------------

[ LD: o carte, la fel ca atâtea altele, şi totuşi  foarte diferită  de celelate.  Diferită  pe măsura nesfârşitelor deosebiri  care există  între  oameni –   vârstă , familie, caracter,  grad de cultură,  profesie, opţiune politică, ş.a. –  nevoiţi în împrejurări  extreme  să vieţuiască  într-un  univers  concentraţionar.
  Întâmplările  evocate ,  portretizările   făcute  tovarăşilor de  suferinţă   şi călăilor, metamorfoza valorică   pe care o capătă  în  închisoare  timpul, somnul,  durerea, obiectele,  hrana, vorbirea, tăcerea  ş.a   sunt,  la Florin Pavlovici,  reportaj şi poveste,  revoltă şi  solidaritate,  acuzaţie şi compasiune,  frică  şi eroism,  disperare şi speranţă , ură  şi iertare.  La fel ca şi la  citirea altor  mărturii, te întrebi:   cât poate îndura omul? ce fel de oameni au fost   opresorii? acest iad  inventat  de  comunişti trebuie  cunoscut, uitat, răzbunat  sau  ispăşit ?  cum  s-a mai putut trăi… după? cum au îmbătrânit şi murit delatorii, anchetatorii, procurorii, judecătorii , paznicii şi torţionarii?]  
Câteva  citate din mărturia unui   tânăr   care a făcut  închisoare   pentru  grava « crimă »  de a se fi  « ploconit »…   în faţa literaturii  putrede apusene: Witman  şi  Shakespeares:
Arestarea: 
 “ Fusesem arestat de acasă , cu puţin înainte de miezul nopţii.Doi inşi în paltoane negre  m-au somat să deschid uşa « în numele poporului », au intrat, mi-au fluturat  pe dinaintea ochilor o hârtie oficială …. au răscolit câteva lucruri şi s-au oprit , spre surprinderea mea şi a soţiei mele , asupra celor mai  nevinovate cărţi  din bibliotecă:  Fire de iarbă  de Walt  Whitman, Sonetele de  Shakespeares şi o  biografie  a lui Nietzsche … « Se confiscă » a zis unul din ei  … Mi-a cerut  să scriu pe pagina  de gardă a fiecărei cărţi  un soi de autograf , pe care mi l-au  dictat ca la şcoală: « găsită la mine în timpul percheziţiei » M-au învăţat apoi să pun data şi să semnez  …. În stradă ne aştepta  o Volgă neagră ,

vehicul sovietic  îndrăgit  de Securitate , model de eleganţă a epocii. “  
Celula din  Uranus:  “ « Stingerea! » 
Nu se stingea nimic.  Dormeam cu lumina aprinsă , cu ochii în bec, pentru că regulamentul nu permitea  să ne culcăm decât cu faţa în sus  sau îndreptată spre uşăă, fiind obligaţi  să ne ţinem mâinile tot timpul la vedere , deasupra păturii .Orice abatere de la acest canon,  se pedepsea cu izolare , ceea ce însemna  celulă fără pat şi lipsire de hrană.           

 Anchetatorul:      Anchetatorul meu era  locotenentul –major de securitate  Constantin Voicu  …..

 A scos  un baston de cauciuc, bulan de miliţian,  pe care le –a pus la îndemână pe marginea biroului. …. o pereche de cătuşe,  un furtun cu miez de oţel,  cuţite, cleşti , un box cu ghinturi , arma şuţilor de odinioară.  La urmă de tot a produs şi un revolver ….  nu şi-a folosit  nici odată  armele  pe pielea mea; prefera  să mă ancheteze  cu pumnii  şi cu muchia palmei , uneori cu şpiţul  pantofului .
Era mai degrabă  un pătimaş  colecţionar  de obiecte de tortură decât  un mânuitor al lor. “       
Deţinut pentru 1907:   “ După vreo săptămână, mi-a fost adus un nou tovarăş: generalul de jandarmi  Schipor.  Avea mult peste  80 de ani  şi era anchetat pentru  participarea,  ca proaspăt ofiţer pe atunci , la reprimarea  Răscoalei din 1907.
     

  George Călinescu – Ovidiu Papadima :  “ În 1955 ….  am ajuns la timp ca să-l ascultăm  pe Călinescu  vorbind timid,  fără strălucire,  în apărarea  omului din  boxa acuzării . Mai elocventă mi s-a părut tăcerea  prizonierului.  Acesta era criticul  şi istoricul literar   Ovidiu Papadima, arestat ilegal,  chiar după opinia Securităţii , şi judecat  doar pentru a fi eliberat  în deplină legalitate.   
Avocaţii:   “ Avocaţii s-au purtat lamentabil. Au fost figurile cele mai triste ale procesului…. 
Ştiau că procesele  erau pierdute  dinainte , că pedepsele fuseseră  indicate de ofiţerii anchetatori   odată cu trimiterea dosarelor  în justiţie , că totul era o formalitate , însă lucrul acesta nu-i împiedica să jefuiască familiile celor arestaţi, fără milă. “          
Caraliii:   “ La închisoarea Jilava , gardienilor li se zicea caralii …
Când am coborât din dubă …  s-au strâns  potcoavă în jurul nostru , ceată de geambaşi , la gura târgului. …  se uitau la noi  cu un aer scârbit,  ca la nişte vite bolnave. …  Pentru a fi acceptaţi  pe domeniile lor, a trebuit să trecem probe suplimentare:  ne-au îmbrâncit,  ne-au înghiontit,  ne-au dezbrăcat,  ne-au percheziţionat,  ne-au luat hainele , şi ne-au dat în schimb uniforme  vărgate,  dezgustătoare colecţii de zdrenţe , petice şi jeg.

Abundenţa de duşmani ai poporului  dusese la sărăcirea  magaziilor de efecte …  eu însămi  aveam să-mi petrec vara , în galeriile de piatră , cărămidă şi beton  ale Jilavei,  doar în cămaşă şi chiloţi. “ 
Cântăreţul:  “Dan Demetrescu …  fost actor  la Teatrul Cărăbuş,  cântăreţ de revistă,  partenerul lui Constantin Tănase  şi prietenul  lui Păstorel Teodoreanu , cu care şi intrase în puşcărie… se apropia de  70 de ani … când a revenit printre noi , faţa lui  era roşie ca focul,  sângele îi şiroia  pe obraz , iar urechea  îi atârna sfârtecată , aproape smulsă  de la locul ei , ţinându-se moale  într-o bucată de cartilaj … “
Jilava:    “ Dacă există o ierarhie a răului, răul cel mai  greu de suportat  la Jilava  mi s-a părut a fi  absenţa oricărei  intimităţi…  De la igena personală  până la rugăciune , totul devenise  public.  … Trăiam ca liliecii  de peşteră,  grămadă … în zilele acelea de vară , acolo, sub pământ , celula noastră era  un ou clocit , un cuptor încins,  foc fără flacără,  sufocant, otrăvitor …. Existenţa în turmă  se potrivea  cu teroarea  exercitată  de caralii,  iar teroarea , cu înfometarea. “ 
Judecătorul militar :   “ În sistemul  de represiune  care a stăpânit  România mai mult de  patruzeci de ani , există o categorie de  slujbaşi  ce s-a acoperit  de-a pururi de ruşine. În ea s-a întâlnit  corupţia  magistratului civil  cu brutalitatea  soldatului. 
Din această  acuplare  morbidă , s-a născut  mercenarul de tip nou:  judecătorul militar. … Ţinut să  împartă dreptatea, el a dat cele mai aberante sentinţe  din istoria  justiţiei române. Potrivit statuisticilor,  pierderile României  în cel de-al doile război mondual  au depăşit  300.000 de morţi.  … Pe timp de pace,  au avut de suferit din motive politice , peste  2.000.000 …
 Dintre aceştia , au pierit în celulele sau în lagărele  de exterminare , cam 300.000.      
Cimitirele:    “ În lagărele prin care am trecut,  nu se ştia niciodată unde ne sunt morţii.
La Jilava, exista  Valea Piersicilor,  unde odihneşte o bună parte din elita  politică a României Mari …
 La Gherla,  în cimitirul  Rosza Sandor , deţinuţii zac  în bună vecinătate  şi înţelegere cu  răposaţii  oraşului.  La  Sighet,  vechea groapă a săracilor  i-a primit cu braţele  deschise pe morţii  închisorii  şi a devenit groapă comună a demnitarilor interbelici.  La Salcia, secretomania , eternul scut  de apărare al administraţiei , nu lăsa să răsufle nimic.  Poate că morţii noştri  îngrăşau  pământul pe undeva  prin cuprinsul Bălţii , în vreun loc ascuns,  aşezământ privat al Securităţii , consemnat doar în arhivele ei.      
Câinii - lupi:  “ Aveau adăposturi călduroase şi aşternuturi moi.  Coteţele le erau măturate zilnic. Soldaţii îi periau,  îi duceau la scăldat,  îi scoteau la plimbare  şi îi alergau  … se numeau  instrucţie şi ele dădeau roade: animalele respectau ierarhia , la  zilele festive  obţineau  grade,  de nu cumva şi decoraţii …. Primeau un kilogram de carne pe zi,  raţia unui deţinut  politic  pe tot anul ….   În transferul  de personalitate  dintre câine şi stăpânul lui,  fiecare oferea ce avea mai bun: câinele,  loialitatea,  stăpânul, cruzimea.    câinii –lupi  din lagărele de muncă  ascultau de comenzi,  le executau cu precizie , culcau la pământ un deţinut,  atunci când li se cerea aceasta,  îşi înfingeau colţii în uniformele vărgate , sfârtecau  pielea şii carnea  de pe trupul   aceluia asupra  căruia erau asmuţiţi ,  dar nu muşcau un  om despuiat .         
Conferinţele      Conferinţele de filozofie  şi psihiatrie  ale lui Saşa [ Alexandru Ivasiuc ]  - formă culturală a pălăvrăgelii , le numea el – se ţineau lanţ. Lor li se adăugau  lecţiile de istorie  ale lui Alexandru Zub.  Sandu Zub ajunsese la Salcia  ceva mai târziu ca mine , cu o bună parte  din lotul ieşenilor  care îndrăzniseră  să sărbătorească,  în 1957,  împlinirea a 500  de ani  de la urcarea pe tron a lui Ştefan cel Mare, nu numai la universitatea din Iaşi  … ci  la Putna,  la mormântul  domnitorului.    în sec. XX , activiştii partidului  comunist,  credincioşi  Moscovei proletare – ruşi  de limbă română, cum i-a numit  filozoful  Petre Ţuţea, alt mare întemniţat al vremii -  i-au arestat  pestudenţii patrioţi , i-au batjocorit  în anchete  şi în procese trucate  şi i-au expediat  în lagăre de exterminare .   
   Orice cititor  va  putea să descopere alte   asemenea  portretizări, întâmplări,  episoade

 în capitolele cărţii:

-------------------------------

1.Celula de anchetă                    2.Procesul                       3. Jilava                                         4.Digul 
5.Noroiul,  Dandu şi Avadic      6.Hârdăul-ceasornic       7.Viziuni  de iarnă                         8.Baia de Crăciun
9.Câinii şi caii                            10.Craca                         11.Conferinţe şi limbi străine        12.Plantoanele
13.Primele eliberări                    14.Digul de Vest            15.Inginer de ape                          16.Munci agricole
17.Jaful                                       18.Cpt.Stareşin …         
19.Strâmba                                    20.Bacul
21. Grindu                                  
22Gherla                          Încheiere                                    Indice  selectiv
_________________________________________________________________________

11)  Teşu  Solomonovici  *, SECURITATEA   ŞI    EVREII .

Vol. I , Despre călăi şi despre victime.

Vol. II,  Teroare. Crime.  Turnători. Colaboraţionişti.      

Editura Ziua , Bucureşti,  2003, 2004

[ LD: participând la un simpozion  bilateral  româno-israelian  dedicat  «  problemei  evreeşti »
 din România  ( Ierusalim, înainte de ’89 ), în momentul când  îmi susţineam referatul
( Revizuirea cetăţeniei  evreilor din România  în  guvernarea  Goga) , din asistenţă mi s-a strigat: < fascisto!  >; s-a iscat rumoare şi gazdele, după ce  l- au evacuat  pe  tulburător,  şi-au cerut scuze,  explicându-mi  că era  un fost deportat   în Transnistria; când un alt  coleg din delegaţie şi-a prezentat  referatul ( Manifestări  comuniste evreeşti   în timpul retragerii  armatei   din  Basarabia cedată, în vara ‘40),  subiectul  a declanşat  discuţii  contrare, punându-se la îndoială  autenticitatea documentelor; când mi-am exprimat  nedumerirea că la  atât de puţini români li s-a   plantat  un “ pom al recunoştinţei” la Yad Vashem, şi atât de  puţini au  fost declaraţi  drepţi între popoare” , mi s-a explicat ( şi arătat) peste  30 de dosare nominalizate, care  fuseseră   respinse  de comunitatea evreească  de la Bucureşti.

 Am realizat atunci  complicaţiile  teribile  izvorâte   din  intersectarea   celor trei  teme care tratează  accidentele  grave care au  marcat   destinul istoric al  României:  pierderea  Basarabiei şi nordului Bucovinei, holocaustul antisemit  şi genocidul  provocat de dictatura  comunistă .
Am realizat  atunci  handicapul enorm al istoriografiei  româneşti,  datorat  cenzurii ,  interdicţiilor, tabu-rilor  impuse de  regimul comunist  în cercetarea  istoriei  contemporane.

  Nu este cazul , aici şi acum,  să analizăm   cauzele care  au produs  tratarea disproporţionată  a celor  trei teme  istorice. Treptat, treptat,  ele se vor debloca.
      Lucrarea lui Teşu  Solomonovici  umple golul unuia din subiectele   
tabu “,  ignorat   de mulţi ,negat de unii,  ocolit  de alţii, manipulat , deopotrivă , de  antisemiţi ( ca să acuze)  de  comuniştii evrei  ( ca să se scuze) ,  servind  ca motivare în   netratarea  sovietizării şi  comunizării României.  

    Cu un efort remarcabil de cercetare  bibliografică (  istorici  români,  israilieni, englezi, americani ş.a), memorialistică  şi documentară ( arhive  investigate :  SRI, Naţională,Militară,  Tribunale militare ) autorul  strânge la un loc  esenţa celor  scrise  până la el , adaugă propriile  informaţii  şi opinii, şi lansează  în circuitul ştiinţific  această  temă  evitată  înainte de a fi   analizată.
    Apartenenţa sa   la evreitate, exigenţele de ordin moral , experienţa de viaţă şi cultura  asumată,  i-au dat  tăria  să dezvăluie autorii morali, uneltele şi  faptele săvâşite de securi-comunişti, fie ei români, fie evrei, fie de alte naţionalităţi   (ca să folosim terminologia  “ limbii  de lemn “)
    Peste jumătate de secol  de istorie canceroasă ,  care a contaminat, deopotrivă,  destinele  colective şi  individuale  ale  cetăţenilor  României.
      
Ca în toate  lucrările care şi-au propus radiografierea  represiunii comuniste   din  România,  demersul  a fost minat  de greutăţi  în investigaţie , de opinii contradictorii ( sau subiective), de capcane interpretative, de  informaţii derutante ( sau   mincinoase) şi de  tăceri  complicitare.
   În pofida lor,sau tocmai de aceea,  Teşu Solomonovici a câştigat   - credem noi   -  pariul  cu sine însăşi, un pariu cu miză morală,  pentru un trecut ce  trebuie  limpezit  şi asumat.

Aflăm  de ce, cum şi cine ,dintre  evrei,   au  colaborat cu  regimul  torţionar securist.
Aflăm  de ce, cum şi cine,  dintre  evrei,   au  fost  victime  ale represiunii  comuniste. 
Parcurgând cele două  tomuri  voluminoase,  te şi întrebi: de ce   s-a ocolit acest subiect? ce altceva,decât adevărul, poate  servi  ca lecţie de istorie ?   cum ar fi posibilă  reconcilierea   fără cunoaştere ? 
    Vom  cita câteva pasaje  semnificative  din carte,  invitând  interesaţii    o citească .]
--------------------------
* Teşu Solomonovici ( pseud.  Milcoveanu) a lucrat  11 ani  ( 1953-1964) în presa din România  ( Scânteia   Tineretului, Munca); a lucrat  11 ani la  Universitatea  din Tel Aviv, fiind  ziarist şi preşed.  al Centrului  Cultural  israeliano –român.  După revoluţia din decembrie’89,  corespondent  la  România Liberă,  Evenimentul zilei,  Cotidianul, Ziua  ş.a  Are propria editură la care a publicat,  printre altele: Pacepa contra Pacepa ( 1996),  Almanah istoric –Mareşalul  Ion Antonescu (  1997), Regii României  ( 1999) , România Judaica(  2001) Evreii, un popor de solitari  ( de Emil Cioran,  2002) ş.a. şa.
-----------------------------
 Vol.I ,
Despre călăi şi despre victime.
 
Prefaţa -  acad.  Răzvan  Theodorescu  

 Cuvânt înainte- Sorin Roşca  Stănescu
 Introducere – Teşu Solomonovici
          Moto: Sunt gata  să-mi încep  îndeletnicirea.

              Fie să nu mă îndepărtez  de calea adevărului  fără să roşesc » 
                   (  Jurământul lui Maimonide ) 
I.  O călătorie în infern 
        
Moto:  « Un evreu  care devine  comunist  a încetat să mai  fie evreu »    (  Wilhelm  Filderman,lider evreu, 1919-1945 )  
/ Sovietizarea României /  Năvala evreească  resimţită  negativ  de către români /  Zelul comunist  al  majorităţii româneşti  / Ştabii  neaoşi  români  ai poliţiei politice:  Emil Bodnăraş,  Teohari Georgescu , Alexandru Drăghici   / O şedinţă de partid cu iz antisemit /
II.  Cum unii evrei redevin evrei , cum alţi evrei  devin securişti
               Moto:  « Un evreu  fără Dumnezeu este un păgân, chiar dacă vorbeşte evreeşte »
                       (  Isac  Bashevis –Singer, laureat al  Premiului Nobel)
/  Cum a redevenit  Feldman  din nou evreu: Radu F.Alexandru   /

/  O poveste  cu doi  nomenclaturişti evrei:  Gheorghe Gaston Marin  şi  Simion  Ţaigher  /

/ O traiectorie  similară  în biografia  unui comunist evreu fanatic: Sorin Toma  /
/  O altă mărturisire  vine din direcţia  unui poet şi cărturar  evreu  de excepţie:

Andrei Codrescu ( Perlmuttter) 

/  O poveste cu Marcel  Blecher-Bădescu

/  Cu fostul ofiţer  Iulian Sori,  o confesiune la  ora senectuţii  /
III. Alexandru  Nicolschi , sau cum devine  un evreu  general de securitate  /
             
Moto: « Bateţi, băeţi, bateţi  fără milă! »
                         (  Iosif  Visarionovici Stalin )

  /Alexandru  Nicolschi.  O autobuiografie sinteză  /

 /  Spionul  Moscovei  implementat  în România /
IV. « Lichidarea »  conducătorilor  tradiţionali  ai evreimii române .
     Întronarea  rabinului-şef  Moses Rozen
           Moto: « Atâta vreme  cât  acuzaţiile planau  asupra creştetului lor,
               iudeii priveau  viitorul cu neîncredere , pândiţi de o mare teamă »
                    (  Josephus  Flavius . « Războiul  evreilor »)

/  Wilhelm  Filderman / Şef-rabinul  Alexandru  Şafran  /  A.L.Zissu   /
/  Primii evrei arestaţi, judecaţi  şi condamnaţi  după 23 august  /  Din Palestina soseşte  Moşe Sne /
/  Soseşte  la Bucureşti  şi un om al  Mossadului /   Itzach  Artzi  pune o întrebare  apăsătoare  / 

/ Un conducător  sionist  îl deconspiră pe un ofiţer  securist  / « Autonomia » rabinului şef  în viziunea    istoricului israelian  Liviu Rotman  / Confruntările  CDE  cu organizaţiile sioniste  atent monitorizate

    de poliţia politică /  

V. Lichele,  călăi ,oportunişti
         
 Moto:  « Există oare  cineva  care să fi fost comunist  şi să nu  fi făcut nici  un rău semenilor  săi? 
                  Cel puţin  o dată  a minţit cu neruşinare  în justificarea unei crime ,
                     cel puţin  o dată   a acuzat făţarnic  şi a fost de acord  cu o infamie »
                        ( Belu Zilber,  comunist ilegalist, evreu,  17 ani  închis în închisorile comuniste ) 
/  « Americanii  joacă pe cartea  evreilor » /

/  Pecetea lui  Mihail Roller  /
/ Miza reală  şi imaginară  a proceselor  evreeşti  în structurile Securităţii /
VI.  Un lung şir  de colonei  şi turnători  evrei.
         
Moto: « Oamenii  riscă să moară! »    Care oameni? – a întrebat  colonelul.
                      
Ei sunt  duşmani ai poporului! »    (  din presa vremii )
/  Mişu Dulgheru  / Ludovic  Weiss /  Mauriciu  Ştrul /  Wilhelm  Einhorn , etc  şi un anume Zoltan  Hirsch
/ Ce-şi aminteşte  fostul general de securitate Grigore  Răduică /  Iosef  Şraer o altă  figură misterioasă a lumii poliţiei  politice din România /  Mecanismul pervers al răzbunării / 
VII. Dreptul  la un  « antisemitism  discret »

           Moto: « Antisemit  este cel  care  îi urmăreşte  pe evrei  mai mult decât trebuie »
                            ( zicală populară)
/  O mărturie  a lui  Matei Călinescu:  « Antisemitismul  discret »  cultivat în sferele înalte ale
   Olimpului  comunist  şi ale Securităţii   se manofesta în tot felul.  /
/  Misterul  morţii  doctorului  Abraham  Schechter /
/  Un spion  dublu trimite  la Budapesta o informare  despre Leonte Răutu    /
/  O poveste cu  diplomatul  Corneliu  Bogdan / 
VIII.  «  Să nu fii  jidan fricos, să  nu te  caci în pantaloni »
           
Moto: « Răsfăţătură  bucureşteană  ce eşti,  fecior de bani gata , becher  tomnatic ,
                        ovreiaş franţuzit,  creştin… deşteaptă-te  şi priveşte  unde te-ai  băgat »
                               ( N.Steinhardt,
Jurnalul fericirii )
/  Evrei în procesul lui Constantin Noica  / Procurorul nu e milos cu Steihardt / Avocatul îl apără anemic /
/  De observat modul fastuos  cum descrie  Nicolae Steinhardt    întâlnirea cu Securitatea

 / Actul de acuzare  împotrriva  inculpatei  Beatrice  Strelisker /
IX.
Securitatea  şi « intelighenţia »  creatoare evreească.

          Moto: « Duplicitatea » = ceva scârbos!    Soarta = totdeauna nedreaptă!  Inteligenţa= asta  n–are  importanţă ,

                 dacă nu ai caracter!    Comuniştii = toţi foarte răi , toţi oportunişti , unul, doi  ceva mai ca lumea! 
                 Mizerabil =  orice  serviciu  şi veceu  public , orice guvern  şi mai ales  orice  compromis »     ( Radu Cosaşu)
/ A fost Mihail Sebastian asasinat?  /  Sorana Gurian  se bagă în faţă /
/  Istoricul  Victor  Neumann şi « obsedantul deceniu »   /  MHMaxy face jocul  comuniştilor /
/  « Logica străzii » şi « logica exercitării  Puterii »   /
/   Fişe din arhive:  Nina Cassian.
Paul Cornea.  Radu Cosaşu[ Rohrilch Oscar].

 Camil Ring.  Maier Rudich.  Sorin Cunea.  Bernard  Noel[Bercovici].  Dan David[ Goldenthal]. 
 
Ivan Deneş.  Babu Ursu. Radu Albala. Felicia Antip[Solomon] .  Roger Câmpeanu[ Goldsmith].

 Ion Ianoşi [Steinbeirger ].  Mirel  Ilieşu[  Marcu Iosipovici].  Florin Mugur.  Corneliu  Răducanu
[  Rosenstein].  Norman Manea.  Ileana Vrancea[Popper].  Nicolae Moraru.  Jozsef  Meliusz. Zigu Ornea
[ Oreinstein].
Oct. S.Crohmălniceanu.  Silvian Iosifescu /  O poveste cu Alexandru  Jar  / 
X. Poliţia  secretă  a Cuvântului 

        Moto:  « Când cărţile  sunt arse , le urmează  oamenii »   ( Heinrich Heine)
/  Organizarea  cenzurii  / Mărturia  unui cenzor: Lupu  Mindirigiu  /
/  Cum arătau  « notele-denunţ » ale cenzorilor?  /  
/ « Adevărul integral »  al lui  Radu Cosaşu  /
XI.  Evrei în închisorile comuniste

         Moto: « Căci există  o strictă lege a naturii: dorinţa de a trăi.
                 Tocmai de aceea , noi  îi socotim  duşmani  pe toţi  cei ce caută  făţiş să ne  ia viaţa »

                        (  Josephus Flavius « Războiul  Evreilor », Cartea a III-a, cap.B)
/ « Tortura pe înţelesul tuturor »  /  « Închisoarea noastră cea de toate zilele » / « Gratiile despărţitoare »  /
/ « Gherla »   lui Paul Goma / Şi Marcu a trecut prin iad / Mărturii ale suferinţei  cu Moş Vollender /
/ Arsenalul îngrozitor  al torţionarilor / Leonard  Kirschen  prin infernul  « Justiţiei  Roşii »  /
/ Eu, Adriana  Reininger! /  Săracul  Alfons  Nachtigal  / La Aiud…  Dresher  şi Campus  /
  (  Aşa cum apar ei  în cărţile  unor foşti  deţinuţi  români:  Paul Goma, Florin Constantin  Pavlovici,  Ion Ioanid, Ioan Pantazi,   Cezar Zugravu,  Lena Constante , Petre Pandrea,  Dumitru Oniga ,
George Tomaziu,  ş.a.)
XII. Spioni  evrei  împotriva  unor spioni  români  şi viceversa.
      
Moto: « Evreii au fost întotdeauna un popor impetuos, ard de nerăbdare  şi se grăbesc tot timpul »

                         ( Franz Werfel,  scriitor evreu austriac)
/ Ce dezvăluie  Arhivele  Securităţii  în legătură  cu Ion  Iacobescu  ( Iacob)  / Ivan  Bichel /  Titu Simion /
/  Mossadul  îl face nevăzut  pe spionul  român  Constantin  Dumitrăchescu / 

/  De la Tel Aviv , Leibovici-Laiş îl contrazivce pe  generalul  Neagu Cosma /
/ Mărturia  ofiţerului evreu  Titu  Simon /
XIII. Incredibila  poveste  a unui colonel  securist  evreu  trimis  să spioneze  în ţara evreilor 
        Moto:  Cum mi-a explicat , la Bucureşti,  la începutul anului 2003,  un fost general  al serviciilor  secrete româneşti:

             « Erau vremuri  când echilibrul  transmiterii de informaţii   dintr-o parte în alta  evita  catastrofele »
/ Omul securităţii [  Francisc Samuel] refuză  să fie agent  dublu /
/   Cum l-a salvat  Ceauşescu  pe colonelul  evreu /
XIV.  Silviu  Brucan,  evreul  cu cel  mai voluminos dosar  de securitate 

       Moto:  « Eu n-am fost  disident , eu am fost complotist »           ( Silviu Brucan)
/  Spion CIA?  KGB-ist?  În slujba  serviciilor  engleze? / Complotist , nu disident! /
Epilog.     Dicţionar  de termeni.     Bibliografie  selectivă.

¤ Răzvan Teodorescu: 
„ Evreii  şi sistemul  represiv  comunist , iată  o excelentă  temă care , o dată clarificată,  poate conta imens  în cultivarea  adevăratei  imagini  pe care  o minoritate etnică  o are  în ochii  majorităţii […] A existat  un moment  - istoriceşte absolut  firesc,  desfăşurat  în răstimpul  1944-1952, mai ales – în care oprimaţii de ieri , în frunte  cu tinerii  şi mai puţin tinerii  evrei, au venit , cu credinţă profundă  şi cu speranţe uriaşe , cu naivităţi copilăreşti  sau cu interese  precise,  alături de învingătorii  politici  care erau  reprezentanţi, deopotrivă , de Armata  Roşie şi de  Partidul Comunist ,  cu anexa lor ce era, cu felurite forţe , nou creatul  organism  represiv  al nou  createi  Republici Populare  Române. Aşa  s-a întâmplat  ca  importanţi  membri  ai nomenclaturii  de partid , ofiţeri  ai  Ministerului de  Interne,  înalţi reprezentanţi  ai justiţiei  şi cadre  de conducere  din învăţământul superior  sau din presă  să fie tocmai  evrei.[…] Victime , de cele mai multe ori , torţionari  direcţi sau indirecţi,  nu o dată ,  evreii carpato-dunăreni  au stat în raporturi  complicate  cu ţara  şi cu timpul  lor  care  s-au numit  <România Socialistă >”.
¤ Sorin Roşca Stănescu:  <
Un evreu  care devine  comunist  a încetat să mai fie  evreu > , a postulat  Wilhelm  Filderman, unul dintre  liderii comunităţii  evreeşti , arestat  la  Bucureşti în 1945.

Această mănuşă  aruncată cu îndrăzneală  este utilizată de  Teşu Solomonovici  drept  motto  al primului capitol  al  unei  lucrări  care constituie , ea însăşi , o mare provocare . Poate  oare  funcţiona  o asemenea  excomunicare? Un evreu care a săvârşit  crima de a fi răpit  prin comunism  libertăţile  şi chiar viaţa  oamenilor  a trădat Tora.  Şi prin aceasta a încetat  de a mai fi evreu.  La fel cum un creştin care sfidează  Noul Testament  încetează de a mai fi creştin.   Dacă abandonăm însă crirteriul  religios , situaţia este diferită.   Evreul, ca şi oricine altceva , poate fi  şi comunist  şi anticomunist , şi călău  şi victimă.  […..]
     Evreii  care au fost  victimele  Holocaustului  […]  au, iată, tăria, prin condeiul lui Teşu Solomonovici, să se identifice  nu numai cu postura de victime , şi în cea de torţionar. 
      Cartea  este o provocare  care va stârni , cu certitudine ,  dispute dintre  cele mai dure. 

 < Securitatea şi  evreii >, în accepţiunea  autorului , este  o demonstraţie  nu că Securitatea i-a asuprit pe evrei , ci că faimoasa  instituţie a statului torţionar , a găsit  nu numai victime , ci şi instrumente  şi chiar  iniţiatori.  Au fost comunişti  înveteraţi  evrei ,la fel cum au fost  şi comunişti înveteraţi  creştini. 
Au fost victime evrei  ale securiştilor evrei.  La fel cum au fost creştini  victime ale  securiştilor creştini.
De unde rezultă că teribilele  mecanisme ale terorii  se plasează  deasupra etniei , religiei sau naţionalităţii.
 Lucrarea lui  Teşu Solomonovici  [….] este un act de mare îndrăzneală.  Vor spune unii , de obrăznicie chiar .Iar alţii  vor avea de învăţat  încă o lecţie  pe care ne-o dă istoria .
Şi evreilor şi neevreilor 

¤
Teşu Solomonovici: “ <  Lasă închisă  magazia aceasta de vechituri , îmi şoptesc  glasurile  Prudenţei  şi Conformismului , lasă-le  pradă uitării . Aşa e bine  pentru evrei   şi avantajos  pentru toată lumea.>
      Nu le-am ascultat  şi, dintr-un  orgoliu  evreiesc , am început  să scriu cartea  înainte  de a vedea unde se va opri totul.  [….] Am încercat  în această carte  să studiez  un fragment minuscul  din Istoria  României , mai exact  din  istoria  evreimii  române,  acolo unde viaţa  evreiască  s-a ciocnit  dezastruos
de Securitate.  […] Dintre miturile comunismului românesc ,< rolul preponderent  al evreilor  în comunizarea  ţării > şi, în derivaţie,< evreizarea  aparatului  conducător  al Securităţii  >, au fost  cele mai nefaste  pentru imaginea  comunităţii iudaice  din România.  […] recunosc,  am înregistrat  un anume  disconfort  scriind  despre  securiştii  şi torţionarii  provenind  din etnia  din care şi eu făceam parte , înregistrând atunci,  cu perplexitate , directiva  partinică  privind < îmbunătăţirea  compoziţiei  naţionale  a  Securităţii. > Dar , până să fie  daţi  afară  şi să dezbrace  uniformele, securiştii-evrei , mâzga necurată  a marei  comunităţi iudaice –româneşti , mai trebuia să fie o murdărie .
Ordinul venea <de sus >, dar  zelul le aparţinea  pe de-a-ntregul,  zelul  şi brutalitatea , oricum bănuiam  ce mai distracţie  pe şefii şi sublternii lor, români get-beget , auzind de securiştii  -evrei,  care  anchetează  arestaţi  evrei,  chiar văzându-i  uneori  la lucru,  smulgând  bărbile şi părul  din cap , zdrobind dinţii , terorizând până la nebunie.[…]  Acestea  au fost  zilele şi nopţile călăilor.[…………]
     Cititorii  pot regăsi  în paginile acestei cărţi  multe nume de „eroi”   aparţinând ambelor categorii , ale organizatorilor  şi participanţilor  la represiunea comunistă  ( fruntaşi politici,  anchetatori,  şefi ai securităţii , ofiţeri politici,  comandanţi de închisori )  şi ale  victimelor  ( evrei anchetaţi,  arestaţi, judecaţi , condamnaţi , trimişi  în închisori  sau  în colonii  de muncă , exilaţi , cu domiciliul  obligatoriu , deportaţi, ucişi , cu sau fără  sentinţă  judecătoreacă) [….]

       În ceea ce priveşte lumea evreiască, am acceptat , prin extensie,  conceptul de represiune aplicat de istoricii români.  Octavian Roske,  un  cercetător avizat, se întreba : Când începe  şi unde se  sfârşeşte  actul represiv ? [….]  Pentru  a tranşa  această chestiune , istoricul  a stabilit  10  indicatori  care definesc  conceptul de represiune.

1.prezenţa  la o anchetă  cu caracter politic;   2. arestarea sau  deţinerea  fără acte justificatorii;
3. implicarea într-un proces cu caracter politic;  4.  detenţia  într-un penitenciar  cu sau fără  condamnare; 
5. deportarea ;       6.  fixarea unui domiciliu obligatoriu;   7. internarea administrativă  în colonii/ unităţi/  locuri de muncă;    8. condamnarea la moarte  sau executarea  fără sentinţă;   9.  internarea  şi supunerea  la tratamente  psihiatrice  din motove politice ;  10. participarea la  acţiuni  de protest  sau  rezistenţă  împotriva  represiunii comuniste .
    Aceşti  indicatori  sunt valabili  şi pentru  represiunea  exercitată  în lumea evreimii   române.  […….]

Nu i-am apărat  în numele  evreilor  pe evreii  ticăloşi şi nu i-am condamnat  din acelaşi motive pe  românii ticăloşi.  Cartea aceasta nu-i un tribunal.  Dacă un asemenea tribunal  s-ar întruni  vreodată , aş fi primul  să depun mărturie:  Et  in Arcadia  ego!   

¤ Fl.Constantiniu :< Trecerea sub tăcere  a ambelor fenomene [ antisemitism, comunism] , ponderea importantă  a  elementelor  evreieşti  în PCR  şi, în general,  în mişcrarea comunistă   şi perceperea  de către un important  segment al opiniei publice  româneşti  a evreilor ca promotori  ai comunismului  - aceste  două  fenomene  trebuie dezvăluite  şi discutate . Asumarea  unei asemenea întreprinderi nu e uşoară .
Obstacole  vin atât dinspre  români cât şi dinspre evrei. [….] În acest cadru  este foarte greu  de discutat  cu seninătate  rolul românilor  şi al evreilor  în instaurarea şi funcţionarea regimului  comunist în România.  Obstacole vin şi din partea  evreilor. Este refuzul de a investiga  faptul că , în perioada interbelică  şi în primii ani ai  regimului comunist , între conducătorii  Paartidului Comunist din România  s-au aflat  numeroşi evrei.  Explicaţia  că,  odată cu intrarea  în rândurile  partidului  comunist , ei şi-au renegat  evreitatea ,  nu  poate fi considerată   - cel puţin după părerea noastră -  satisfăcătoare. […]
    Mi-am însuşit  opiniile  lui  RV Burks  şi  RPKing  în lucrarea mea  « O istorie sinceră  a poporului român »  şi, din câte ştiu , ele au dat naştere  la unele critici. [….] Dacă , în ce-i  priveşte  pe evrei, nu recunoaştem  că în societatea românească  exista un puternic  curent antisemit  [….] nu putem înţelege  de ce,  în minuscul  partid comunist  din România , evreii au fost atât de numeroşi , mai ales în forurile de conducere.>” 
¤ ist.Liviu  Rotman:
<  Nu se poate  vorbi  de istoria postbelică evreească  fără a aminti  de numele celui care a fost  timp de 46 de ani  leaderul de necontestat  al vieţii evreeşti:rabinul Moses Rosen.
Puţini oameni au fost atât de  adulaţi şi atât de criticaţi , atât de temuţi şi de   respectaţi ca rabinul Rosen. Rabin cu vederi de stânga  - nu comunist , cum se spune în unele comentarii , ci un simpatizant al stângii 
[….] el părea un  ideal tovarăş de drum pentru comunişti.  El a fost promovat , în urma unor alegeri controlate , ca rabin-şef  în  1948 , în locul rabinului Şafran , ce fugise în decembrie 1947.[….]  partidul îi va  încredinţa lui  Rosen  întreaga putere de viaţă  evreiască , proces ce atinge apogeul  în 1960,  când el cumulează  funcţia  de rabin-şef  cu cea de preşedinte  al organismului  supracomunitar , Federaţia Comunităţii  Evreeşti.   De atunci în viaţa  evreească din România  nu va exista  decât o voce:  cea a rabinului  Rosen.  >”
¤ rabin Moses Rosen:
< Teroarea devenea din ce în ce mai sălbatecă.  Se operau mereu alte arestări în diverse straturi  ale populaţiei evreeşti, În jurul casei mele se  intensificase paza  agenţilor secreţi , care mă urmăreau pas cu pas, în mod vizibil, ostentativ.
 La Federaţie,   - Meister -  şeful cadrelor,  mă eticheta  cu glas tare  în absenţa mea ca “trădător”, iar în prezenţa mea, adică la şedinţele de prezidiu,  cu formula      partidul  zdrobeşte  pe toţi  cei care încearcă  să i se pună în cale “
La Comunitate,  madam  Frenkel , şefa de cadre, pătrundea ziua în amiaza mare în biroul meu , în văzul lumii  şi îmi forţa sertarele, cotrobăind prin hârtii [……] Eforii de Temple … erau terorizaţi să devină informatori , să denunţe pe enoriaşi,  să mă spioneze pe mine. O vastă reţea  de provocări şi denunţări  împânzea toate  sectoarele  vieţii evreeşti  […]  Eforii din sinagogi,  cei mai mulţi  dintre ei evrei  cinstiţi şi  devotaţi , erau  supuşi la teroare,  ameniinţări,  urmăriţi,  şantajaţi,  cerându-li-se să execute  dispoziţiunile  de la securitate  şi CDE  >”

 ¤
Alexandru Nicolschi ( autobiografie): < M-am născut la 1 iunie 1914  în oraşul Chişinău [….]
-Iniţial, numele meu a fost  Boris Grunberg , dar în mai  1941 am plecat  din URSS  cu o misiune   în România , când am fost prins,  şi  ca să-mi  pot ascunde  trecutul şi misiunea   mi-am schimbat numele   în Nicolschi  Alexandru Sergheevici […]
- Naţionalitatea : ateu;  religia ; ateu; [….]

- Studiile mele:  4 clase primare  ( 1920-1924) făcute la Chişinău, unde se mutaseră părinţii;  în 1931,  am intrat ucenic la  un atelier  de gravură  în metale şi  giuvaergerie , unde am lucrat până în 1937 ;
- Am făcut armata  la Regimentul  2 Transilvania din Iaşi ,unde am obţinut gradul de caporal;
  La ieşirea din armată  m-am angajat  ca mecanic la transmisiuni  la Centrala telefonică din Chişinău;

-În iunie  1940, când Basarabia a fost eliberată de URSS , am rămas  în Chişinău , în adevărata mea     patrie,   pe care  o servisem  şi până atunci  prin acţiunile  mele revoluţionare .  În acest sens pot arăta că:
                - am început să activez  în partidul comunist  încă din  1932-1933;  am fost secretar de celulă     

                  instructor  la Comitetul  judeţean din Chişinău , apoi secretar  în Comitetul  regional UTC
                  din Basarabia,  până în 1937,  când  Comitetul  UTC  a fost dizolvat;
                - în timpul primei arestări am fost bătut  primmele  cinci zile , dar după aceea, nu ;
                   ulterior am aflat  că părinţii mei  I-au dat comisarului Gheorghiu  5 sau 10.000 lei,

                   prin intermediul  unui avocat, Sachelărescu;  aşa că de aceea n-am mai fost bătut
                   şi am fost eliberat  după zece  zile;[…]

                 - menţionez că numele meu conspirativ era  “Vasea” 
                 - despre activitatea mea în această perioadă   pot da relaţii  tovarăşii  cu care am lucrat:
                    Locizer  Boder,  Rabinovici  Cogan  Dumitru  Keller, B.Şuster ş.a.
- În luna mai  1941  am plecat în România  cu o misiune; în urma acestei misiuni  am fost arestat  de autorităţile române , judecat  şi condamnat  la muncă silnică pe viaţă ;  am stat în închisoarea  Aiud,  până la  23 august  1944; [………….]
- la 23 august  1944  am fost încadrat  ca ajutor responsabil  politic  în Frontul  Liber Popular ;  în  1945, am fost primit  ( reprimit)  în PCR , conform  hotărârii  CC, fiind  considerat  memmbru   de partid.
- în perioada  1 mai 1945-  septembrie  1946, am fost  comisar şef  în Direcţia Generală  a Poliţiei ,  pe funcţia  de ajutor  al şefului  Corpului Detectivilor; între  1 septembrie  1946 şi  17 aprilie  1947    am fost  inspector  general în Direcţia  Generală a Poliţiei , pe funcţia de şef al Corpului Detectivilor;
 -
în perioada 17 aprilie  1947-1 sept  1948, am fost inspector  general al Direcţiei  Poliţiei  de Siguranţă , ca subdirector al Siguranţei;  la  1 septembrie  1948 , când Siguranţa  a fost transformată în securitate ,  am fost numit  subdirector general la  Direcţia  Generală a Securităţii ; aşa am  funcţionat până în 1953;
- în perioada  1953-  1961,  am fost secretar general al  MAI;
- la 31 ianuarie  1961,  am fost trecut  în rezervă  cu gradul de  general-locotenet ,  cu dreptul de a purta uniformă   >”
  ¤ Nicu Steinhardt ( mărturisire):  „ < Degeaba le-am avut pe toate ,  inteligenţa, cultura,  isteţimea,  supracultura ,  doctoratele , supradoctoatele  ( ca profesorul din « Lecţia »  lui Eugen Ionescu), dacă  suntem  răi, haini,  mojici şi vulgari,  proşti şi nerozi,  doi bani nu facem , se duc pe apa sâmbetei  şi inteligenţa şi erudiţia  şi supradoctoratele  şi toate congresele internaţionale  la care luam parte  şi toate bursele  pentru studii  pe care le câştigam  prin concursuri severe.  Nimic nu poate  înlocui şi suplini  niţică bunătate sufletească,  niţică bunăvoinţă,  toleranţă, înţelegere 
>”
Nicu Steinhardt ( testamentul de la Rohia):
< Altă soluţie pentru a ieşi  din coşmarul  totalitarismului   nu ştiu să existe .Numai aceste trei.
  Însă oricare  din ele  e bună , suficientă şi izbăvitoare [….]

      1. Soluţia  întâi,  a lui  Soljeniţân , constă  în a te considera mort  în clipa  în care  păşeşti pragul

             Securităţii . Torţionarii , organele de anchetă , nu mai pot să-ţi facă nimic  şi atunci eşti salvat.                          
      2. Soluţia a  doua,  a lui Alexandru Zinoviev , constă într-o totală  neadaptare la  sistemul  comunist .

            « Un asemenea om, aflat la marginea societăţii, e şi el imun;  nici asupra lui nu au de unde

           exercita presiuni , nu au ce-i lua,  nu au ce-i oferi »

     3. A treia soluţie, a lui  Winston  Churchill şi Vladimir  Bukovski , se rezumă astfel:
          « În prezenţa tiraniei , asupririi,  mizeriei,  nenorocirilor , urgiilor, năpastelor , primejdiilor   -
          nu numai să nu te dai bătut,  ci dimpotrivă,  să scoţi din ele pofta nebună  de a trăi şi de a lupta »
Tustrele soluţii  sunt  certe şi fără greş.
Luaţi aminte:  Soljeniţân,  Zinoviev,  Churchill, Bukovski.  Moartea consimţită , asumată , anticipată,  provocată şi nepăsarea  şi obrăznicia , vitejia  însoţită de o veselie  turbată . Liberi sunteţi să alegeţi.   Dar se cuvine  să vă daţi seama  că – lumeşte , omeneşte  vorbind  - altă cale de a înfrunta cercul de fier   - care-i în bună parte şi de cretă  ( vezi « Starea de asediu »  a lui Camus: temeiul dictatului e o fantasmă: frica) e foarte îndoielnic  să găsiţi.  > ”
Vol.II,
 Teroare.Crime. Turnători. Colaboraţionişti     
Cuvântul autorului 

Cap.I.
   
Moto:  < Istoria nu are timp să fie dreaptă. Ea îşi ţine ochii aţintiţi asupra  învingăătorilor 
         şi-i lasă pe cei învinşi  în umbră >   (  Ştefan  Zweig)

Partidul,  Securitatea  şi Ana Pauker [ Hana  Robinsohn].
 
/ Hulită în egală măsură de  români şi coreligionari evrei. /   Imposibila asumare a evereităţii./
 
/   Lucrătura fină  a tovarăşului  Dej  la Stalin  împotriva tovarăşei Ana.  /

 /    Securitatea  n-o scăpa din ochi pe Ana./   “Spaniolii” -  copiii de suflet  ai Anei . /
 /  Valter Roman vrea să se sinucidă./    
Arestarea şi anchetarea  Anei Pauker ./ 
 /   O înmormântare  fără “Internaţionala ”  şi în afara tradiţiilor evreeşti. /
Cap.II.  

    Moto:  <Evreimea  trebuie să plece , în orice condiţiuni,  fie chiar şi pe o coajă de nucă,  şi misiune este

         să nu mai rămână nici un evreu în România >    ( David  Ben Gurion, fondatorul statului evreu)

Poliţia politică şi emigraţia haotică  evreiască. 
/ Comitetul Democrat Evreesc ( CDE)  - instrumentul principal  al comuniştilor în lumea evreească.
/ Arestarea celor  7 agenţi ai  Ierusalimului. /  Povestea  evadării   pianistului  Mândru  Katz. / 
/ Emigrarea evreilor, obiect de cercetare academică : Emigrarea evreească în optica  istoricului
   român  Marius  Oprea.  /
  Cine era  mesagerul  american  cu numele  Charles  Cremer? /
/  Agentul  ”marşrutizat”  Silviu  Crăciunaş  şi evreii săi. /
 / Mărturia pro-dejistă  a unui “vârf nomenclaturist” : Gheorghe  Gaston Marin  ( Grossman) /
 /  ”Trădarea”  lui  Mişa  Levin [ social-democrat ] /

Cap. III.

      Moto:  <Destinul  este caracterul omului > ( Heraclit )

 / [ Gh.Stoica -  Cohn ]: <  Mai întâi  suntem comunişti  şi apoi evrei  >
/  Un nomenclaturist evreu  de vârf   vrea să oprească  emigrarea  şi cere  măsuri represive
    împotriva evreilor./
Cap.IV
 Sus,  în Olimpul comunist,  cineva nu-i iubeşte pe evrei  /
 
     Moto:   Teme-te , Adso,  de profeţi şi de cei  dispuşi să moară pentru adevăr,
          care de obicei  fac pe mulţi oameni  să moară împreună cu ei ,
               adesea înaintea lor,  uneori  în locul lor “  ( Umberto Eco) 
/  
De ce sunt periculoşi evreii? < Sunt religioşi şi fac spionaj   > /
/ Demascarea fraţilor  Heinrch şi Eugen  Genad , a lui  Bela  Rosenblau  şi a Sabinei Ieşanu ./
/ Jos cu împăciuitoriştii  Liuba Chişinevski , Ofelia Manole  şi Ştefan Voicu./
/  < Decât martiri evrei , mai bine fără martiri > /” Feuda”   Liubei  Chişinevschi /

/  Demolarea şi moartea  lui Mihail Roller  /  Cine l-a asasinat  pe istoricul oficial “nr 1”?

Cap. V
   Securitatea se dezlănţuie împotriva sioniştilor
.
         
Moto:  < De la Exod încoace,  libertatea a vorbit  totdeauna  cu un accent evreesc. >  (  Heinrich Heine)
/ Toate procesele  împotriva  sioniştilor   - în Tribunalele militare ./

/ O listă  a principalilor factori  care au pregătit, au decis şi au organizat 
   represiunea  antievreească  din anii  1945-1960

/ Mulţi securişti evrei  printre cei care  i-au anchetat  şi chinuit  pe sioniştii evrei /
/  O autobiografie  scrisă de  A.L.Zissu  în beciurile Securităţii  /

/   Mărturii  la Procesul  Istoriei:  Moşe Talmon  şi S.  Avny /
/ O mărturie a rabinului –şef  Moses Rosen /
 /  Mişu Benevisti,  a doua mare figură  a sionismului românesc /  Mărturia lui  Şmaiahu  Steinmetz /

 /  LT9 – cazul unui  agent  evreu  dublu  [ Zoltan Hirsch] 
Cap.VI. 
  Partidul şi Securitatea se înduioşează de soarta unor rabini.
       Moto: <  Nu mângâia pe nimeni pe cap.Rişti  să-ţi  muşte mâna. 
                  E momenul să loveşti în cap, să loveşti fără milă   >

                            (  Vladimir Ilici Lenin )
/  Eliberarea  rabinului  Efraim  Guttman , un pariu  câştigat  de Moses Rosen /
Cap.VII
Evrei-călăi  şi evrei-victime în “Procesul Pătrăşcanu”
         Moto:  <  Cel care se crede prea deştept  poate fi socotit un infirm,
             căci  şi a avea prea multă minte  poate fi uneori un cusur   >
  ( Proverb talmudic )                     
/  Belu Zilber  sau mizeria unui comunist evreu /  Un comunist teribil de deştept , dar lipsit de caracter /

/ De ce a avut nevoie  Dej  de evrei în procesul  şi uciderea marelui său rival  Lucreţiu Pătrăşcanu? /
  Un  comunist evreu , Iosif Chişinevschi,  cu sprijinul altui comunist evreu , lingvistul  Al.Graur,
    au colaborat la zdrobirea  comunistului evreu  Belu Zilber /  Sentinţa /
/  Dej a  ordonat excluderea  lui Zilber din partid,  apoi a urmat calvarul  celor  17 ani de închisoare  /
/ Despre Belu Zilber:  Henry Wald, Virgil Ierunca,
 / De la bătaie la  tehnicile  securiste mai sofisticate. /  
 / Ca să rămânem la subiect:  torţionarii evrei, decoraţi şi înaintaţi în grad /
  / ”Blestemul  bizantin” al răfuelilor./   /  Călăi –evrei şi victimele  evreeşti  în “Procesul Pătrăşcanu “
       în memoriile unui mandarin valah    [Petre Pandrea ] /
  / Herta  Schwamen , evreica lui Pătrăşcanu  /
  / Emil Calmanovici  -sfârşitul tragic, în închisoare,  al unui milionar comunist evreu  / 
  /  Moartea “revoluţionarului de profesie”  Remus Kofler  /    O rotiţă necesară:  Jacques Berman./
  / Calvarul şi denunţurile lui  Hary  Brauner./ 
Cap. VIII

     Moto:  < O viaţă nu valorează nimic , dar nimic  nu valorează cât o viaţă> ( André  Malraux)
  Asasinarea  inginerului evreu  Aurel Rozei
  /
 Procesul  celo 25 din “banda  de sabotori “  de la Canalul    Dunăre-Marea Neagră  /
  / Bătut,  terorizat , acuzatul recunoaşte  că a sabotat economia naţională  /
Cap. IX

      Moto: < Ei caută în tenebre  ceea ce nu există  > (Erasmus)
Procesele  de la  Comerţul  Exterior
 / Comunişti, foşti ilegalişti,  majoritatea evrei, de la Agroexport, Prod-export,  Romano –export  ş.a. /

Cap. X 
      Moto: < Am mers către comunism  cum mergi  către o sursă  de apă proaspătă
            şi am părăsit comunismul  cum te-ai smulge  dintr-un râu otrăvit,
                 plin de ruinele unor oraşe  moarte  şi de cadavrele celor  înecaţi   >  (  Arthur  Koestler)
 
Obiecitve de urmărire:  Andrei Oişteanu,  Pavel Câmpeanu,  Radu Ioanid,  Nestor Rateş,
  Ioan  Holender,  Grişa Gherghei,  Jean Aşchenazi,  Teşu  Solomonovici, Lucian  Gamsievici,     

  Hauswater ş.a./

/ Râsu’-plânsu’ dosarului de securitate al lui Andrei Oişteanu  /  O poveste  cu utemistul  Holender /
/ O poveste securistă  cu Teşu  Solomonovici / Radu Ioanid:  O anatomie a delaţiunii  /

/  O poveste securistă  cu publicistul Nestor Rateş / Ioana Măgură Bernard – dosar incomplet /
/ Dizidenţa tăcută a lui  Pavel Câmpeanu /
(  Urmăriri,  interceptări, percheziţii secrete,  note informative, excluderi din UTC şi PCR,   măsuri    represive,  transcrieri de convorbiri telefonice,  microfoane de ascultare , încercări de racolare,  ameninţări şi promisiuni.)

Cap.XI.
       Moto:  < Nu caracterul evreilor  generează  antisemitismul 
              ci antisemitismul  generează  caracterul  evreilor. >  ( Jean Paul  Sartre )

“Războiul”  scriitorului  evreu  cu Cenzura  sau  “aşternutul  buzelor  pe mâna princiară”
/
Radu Cosaşu şi “adevărul integral”           /  “Plicul negru” al lui Norman Manea
/ Pro şi contra  Henri Wald                          / Virgil Duda şi  “Romanul de dragoste”
/  Unde duceau paşii  scriitorului  Mihai Stoian  /
/  Şopârlele lui  Sergiu Fărcăşan                  / Un cenzor de nivel înalt:  Barbu Zaharescu

/  G.Isub de la trustul de presă  “România liberă “ /
/  Ion Ianoşi – disculpări post decembriste  /O poveste cu Andrei Strihan
 / ”Amintirile deghizate”  ale lui  Ovid S. Crohmălniceanu  
 / Mărturia lui  Dorel Dorian                        / Al.Mirodan , sau dramaturgia ca toxină
Cap.XII
    
 Moto: <   Mulţi evrei  au fost comunişti  dar puţini comunişti  au fost evrei  > ( Hari Kuller)
Cazul  Hary  Kuller sau “Dosarul de cadre”  ca instrument sociologic
Ritualul pseudonimelor neaoşe 
Cap.  XIII
     Moto:  < Rabinii  pot fi acuzaţi  de multe greşeli , dar nu şi de  inconsecvenţă   > ( Solomon Scghechter)
Rabinul  –şef  Moses Rosen  versus Eminescu , o lucrătură comunistă?
/ Agenţii  Securităţii  primesc ordin  să supravegheze “disputa literară “ /

 / Atras  în tot soiul  de dispute  străine  atribuţiilor rabinice. /

/  Scrisoarea de protest  a rabinului  îl întărâtă pe Corneliu Vadim  Tudor  /
    ”Saturnaliile” sau conflictele  dintre  rabinul-şef  şi Corneliu  Vadim Tudor.
     
Pactul  româno –evreesc. Pompiliu  Marcea-Zigu Ornea împotriva rabinului .

        Intervine şi generalul de securitate  Iulian Vlad .

 /  Istoricul  Dan Zamfirescu,  rabinul  Moses Rosen  şi volumul X  al operelor eminesciente /

 Cap.XIV.
    
Moto: < Diplomaţia este arta de a trata  cu bandiţii” > ( Theodor Herzl) 
Diplomaţie,  dar Securitatea  şi  Mossadul  nu  dorm

 /  Colonelul  Nusăm,  Dumitrăchescu  şi Pacepa /

 /  Biografia în ebraică  a lui  Nicolae Ceauşescu  /
     Evreul Paul  Davidovici  ( Moritz) , ofiţer al  serviciilor secrete , primul consul la Tel Aviv.
     Hitahdut Olei  Romania  organizează  prima manifestaţie  “antiromânească “
    Diplomaţia  românească înregistrează un succes  în timpul “ războiului de şase zile”

   Valeriu Georgescu,  Ion Covaci,  Constantin Vasiliu,  Iulian Bituleanu,  Radu Homescu,

    Aurel Sanislav,  Gh.Popescu  şi Mariana Valeria-Stoica   - ambasadori în Israel.

    Un  agent român sparge  seiful  Ambasadei americane

    Leonid Brejnev şi Nicolae Ceauşescu se înfruntă  pe o teamă evreească.
Cap.XV
      
Moto:  < Uneori  banii  îi prostesc  pe oamenii  importanţi
             şi îi tranformă  pe proşti  în oameni importanţi  >
                          ( proverb  evreiesc)
Securitatea se asociază cu  Miliţia şi   descoperă “gangsterii sionişti” 
/Atacul  băncii  a fost expresia  unui protest politic,

  sau  fapta  unor nomenclaturişti  evrei blazaţi? / 
Cap. 
XVI
   
Moto:  < Brutalitatea , aviditatea, indiferenţă  faţă de oameni ,

          nebunia şi prostia  domneau mai mult ca oricând  > (  Marguerite  Yurcenar)

Securiatea şi  comerţul   murdar  al “exportului  de evrei” 
 / 
Negustorul englez  Henry Jakober, un agent al Mossadului , intră în acţiune  / 
 / Israelianul  Şaike Dan  şi operaţiunea  securistă  “Peregrinii”  /

 / Colonelul Marcu  şi încă o serie de generali  şi colonei români  /
/  Copii  de nomenclaturişti  evrei vânduţi  pe dolari . / Averea Dracului  /

Cap.XVII
 
Moto:  <  Cred că Dumnezeu  şi-a întors atunci faţa

       de la  sanctuarul său  din pricina  acestor ticăloşi …>
                (  Josephus  Flavius )

 Lista  neagră  - 175  de comunişti  şi securişti evrei , unelte ale comunismului represiv. 
-------------------------------------------

Teşu Solomonovici:
“ Am întocmit această “listă neagră”   cu o strângere de inimă.
Nume după nume,  înşiruite alfabetic,  mărgele negre ale unui întreg supliciu .
 Cei care au anchetat , cei care  au torturat,  cei care au păzit  în închisori şi lagăre,  aparţin,  din nefericire,  neamului meu, alăturaţi  listei  “eminenţei cenuşii”  ale represiunii  comuniste, pe evereii nomenclaturşti ai sistemului.  Am vrut să renunţ, am fost sfătuit  să renunţ,  dar nu a fost  posibil. “
[  selectare exemplificatoare]:

Andreescu  Matusei  - şef de birou  în DGSP, Serviciul Anchete  Personale; s-a ocupat  de “problema  legionară” şi  a anchetat  în procesul de la Canal ( 1952)  
Averbuch  Iţic  -  col.,  comandantul  Securităţii  din Ploeşti ; a comandant  trupele speciale  din regiunile  Piteşti şi Sibiu  împotriva  partizanilor  din Făgăraş; a afişat prin toate satele  listele cu numele  celor urmăriţi,  specificând că denunţătorii  vor fi recompensaţi băneşte, iar cei care acoperă pe partizani,  schingiuiţi.

Bacal D lct.  În Direcţiunea regională  a Securităţii  Suceava,  1949.  A participat la arestarea şi  anchetarea  partizanilor din  grupul  Macoveiciuc, din zona Rădăuţi
Bogdan Corneliu – utecist,  membru de partid înainte de ’44; director de cabinet  în Ministerul de Externe condus de Ana Pauker ( ’48-’49) ; ani de-a rândul  ambasador al României în SUA
Boico Cristina  - comunistă ilegalistă, veterană în rezistenţa franceză; dir. în Ministerul de Informaţii
 (  ’45-’47) şef  Dir.Cultur.  în  Ministerul de Externe  ( ’48-’52)
Boico Mihail -  n. Frasin ( Suceava) din fam de evrei ucraineni migraţi  de peste Nistru; comunist ilegalist din 1931; voluntar în războiul spaniol ( ’36);  ajuns  în  URSS –via Franţa-;  în iun.’41 era înrolat  în armata  sovietică;  a revenit  în România  în mai’45, maior  (NKVD) în  Divizia “Tudor Vladimirescu”;integrat  în Brigada  Mobilă  a Direcţiunii  Siguranţei  Statului; locţiitor politic al g-ralului Teclu, la comanda  trupelor de greniceri , trecute  în structura  M.I.;  general maior, comandant  al trupelor de grăniceri  (’50-’52), decorat  cu  Ordimnul  sovietic “Steaua Roşie”. Căsătorit  cu fiica adoptivă a  lui Vasile Luca,  cade în dizgraţie ( ‘53), este trecut în rezervă şi … numit director adj. al Uzinelor  23 august ( fostă Malaxa).  A încetat din viaţă în  1972.
Soţia şi fiica  au emigrat în Occident.
Brâncu Zina – n. în Basarabia; lilegalistă ( închisă împreună cu Ana Pauker); în timpul războiului,  s-a aflat în URSS ;
membră a Direcţiei  Agitaţiei şi Propagandei   din CC al PCR  ( ’49) adj- al  Secţiei  Organelor de  Conducere  din CC ( ’50)

 Brucan Alexandra Sidorovici (  1906-2000) ( soţia lui Silviu Brucan)  – acuzator public  pe lângă Tribunalul Poporului; deputat  de Bucureşti  în MAN  (  1946- 1952); secretar  g-ral  la Ministerul  Minelor şi Petrolului. 
Brucan Silviu   - ilegalist; responsabil  la  « Scânteia »  ( după  23 aug. ’44); şeful radio-ului;  ambasador în SUA, un destin  care ilustrează  evoluţia unui  comunist fanatic evreu , de la dogmă  şi supuşenie  la dizidenţă , revoltă şi înnoire.
Bughici  Simion-
comunist ilegalist;  ambasador  la Moscova (  ’49-’52);  membru în CC al PCR;

Ministru de externe (  ( ’52-’56)
Chişinevschi Iosif comunist ilegalist;  membru în CC al PCR   ( ’45)  şi B.P (  ’48); membru al Secretariatului  şi vicepreşed. Al Consil.de Min. (  ’50)
Chişinevschi Liubaprietenă intimă a Anei Pauker (  închisă cu ea în ’36) ; soţia lui Iosif Chişinevschi; vicepreşed. CGM; membră a CC al CC PCR ( ’45-’55);  ş.a.

Cornăţeanu  ( Cohn)  Eugencol.securist;   comandant  DRSP   la Oradea ( 30 aug.’48);  a instrumentat  procesul lotului  de partizani  din Maramureş   ( întemniţaţi  la Sighet) ;  a înăbuşit  răscoalele ţăranilor din Arad , omorând peste  200  de oameni
(  iun.’49);  o vreme, director în Direcţia  Penitenciarelor , când s-a   ocupat  de reeducarea  de la  Piteşti şi Gherla;
 a condus, alternativ,  Securitatea  din Maramureş,  Arad,  Bihor;  comandant al  lagărului  de la Peninsula ( ’53);  
 s-a sinucis  într-un cimitir, după destituirea Anei Pauker. (  Cicerone Ioniţoiu  avansează şi ipoteza asasinării lui  de către   oamenii  lui Nicolschi şi Pintilie,  iniţiatorii direcţi ai  « reeducării » )

Dascălu (  Davidovici) Eugenagent  KGB;  şef al regionalei  Satu Mare al Securităţii;   la un moment dat,
şef al  Securităţii din Tg.Mureş
Dulgheru  ( Dulberger ) Mişu  - comunist ilegalist ( ar fi fost « trădător »  în procesul de la Tatar-Bunar ,  pârându-şi  tovarăşii: a trăit în URSS , între  1924- 1944, cu statut de «   erou revoluţionar » ;   ofiţer  acoperit  INU  ( Direcţia  de spionaj a NKVD  - cf. Doina Jela );   şef al Gărzilor Patriotice ( ’45-’47);  membru al conducerii Securităţii ( din’48);  membru al Direcţiei  Organizatorice  a  CC al  PCR  ( ’49); şeful  Direcţiei  de Anchete  penale  a Securităţii  ( din  ’52);  coordonator  al procesului  « Pătrăşcanu » şi  a  celor  de la Canal  ( probabil autor  al sentinţelor);   arestat   în grupul «  deviaţioniştilor de dreapta »  (  Ana Pauker,  Vasile Luca, Teohari Georgescu ), a fost scos din Securitate  în  1955, cu grad de soldat.
 A  emigrat în Israel. Revenind la numele  neaoş,   a trăit o vreme în Canada  şi Israel,  la fiicele sale. Se pare că a murit  în 2003
Einhorn  Wilhelm   - comunist  ilegalist; veteran  din războiul  civil spaniol ( comisar politic  al unei brigăzi internaţionale) ; 

refugiat  în URSS  ( 1938);  după august’44, colonel în   diverse  structuri  represive:  adjunct al Securităţii din Cluj;   şef de personal al Securităţii  ( numit de  Gh.Pintilie). Din  1950,  lucrează la DIE:  este   şeful  Direcţiei  Secretariat  al Securităţii;
în ’57  îi însoţeşte  pe Dej şi  Bodnăraş la Budapesta ,  pentru a reorganiza  serviciile represive  maghiare.
După pensionare,  a fost  reactivat  şi trimis în Israel  (Pacepa  îl numeşte  « agentul X-34 » ), unde nu şi-a îndeplinit misiunea. 
Fehler  Moritz ( Fellăr,  Feller)  -  instruit ca anchetator  la Moscova;  şeful departamentului  de Anchete Penale  al  Securităţii din Suceava  ( din ’51);  l-a bătut  crunt  pe dr.  Herman  Zalik  ( preşed.  sioniştilor din Botoşani).

Feldman Bercu:   n.  1915, la Iaşi; croitor, membru PCR din  1934;   în 1941, internat  în lagărul din Tg.Jiu, apoi  deportat în Transnistria, la Vapniarka. După  23 aug.1944, devine  membru  în  C.Ex.  al CDE (secretar  al  acestuia)  şi  în  conducerea  Federaţiei  Uniunilor  de Comunităţi  Evreeşti din România.  La  28 dec.’48,  a  ordonat  dizolvarea  tuturor  partidelor  şi asociaţiilor  sioniste  evreeşti;   a contribuit la adoptarea  Rezoluţiei PCR  împotriva sionismului;   a concertat  presiunile care au  dus la părăsirea  ţării de către  preşed. Fildrman  şi  rabinului şef  Şafran ;  a contribuit la  numirea  lui Moses Rosen ca rabin-şef;  

Florescu Mihail:  comunist  ilegalist;  veteran al  războiului  civil spaniol;  secretar general  al Agenţiei  de Arte şi Informare
 (  ’48),  şeful Departamentului  politic al Armatei ( ’49),  ministr.adj.  al Industriei  Chimiei şi Metalurgiei  ( ’51-’53),
ministr.  Al Industr.Chimice ( ’53),  vicepreşed CNST ( în dec.   1989 )
 Fuchs ( sau  Fucks)  Iani : comandantul serviciului  judeţean  de  Securitate Baia  ( Fălticeni); transferat  la Bucureşti, unde a  continuat  cariera de anchetator.

Fuchs: provenit din loturile condamnate ptr.sionism; în timpul « reeducării »   de la Piteşti,  executant fidel al ordinelor lui Ţurcanu;   în 1951, transferat la Canal pentru a continua « reeducarea », a murit la Capul Midia.
Gaston-Marin Gheorghe: n.1918,  Pădureni- Arad;  comunist din tinereţe; luptător în rezistenţa franceză; 
consilierul lui Dej (  ’44-’48);  secretar g-ral  apoi ministrul  Economiei Naţionale (  ’49-’54);  ministr.   Energiei Electrice  şi Industr. 
Electrotehnice (  ’54-’65);  preşed.  Comit. De Stat al  Planificării  ( ’55-’66);  preşed. ptr Energia Nucleară(  ’62-’69);
vice-preşed. al Consil.de Miniştri  (’69-82);  preşed. al Comit. de Stat  ptr. Preţuri (’82-’85); deputat în MAN , în toate legislaturile.
În  1986, a emigrat în Israel , trăeşte la  Hedra, unde şi-a scris memoriile ( «  În serviciul  României  lui Gheorghiu-Dej », 2000; reeditat  la Editura  Semne  sub titlul «   Consemnări »)
Goldbergher Nicolae ( Miklos) (  1904-1970): comunist ilegalist,  membru al CC al  PCR,  participant la Congresul V  al PCR ( dec.1931, lângă Moscova); responsabil  al Comisiei de Propagandă  din  Direcţia de  Propagandă şi Agitaţie  a CC al PCR;
rector al Institul de    Ştiinţe Sociale  de pe lângă CC al PCR  (  1956); dir.adj. al Institutului de  Istorie  al  PCR  ( transformat apoi în ISISP)
Graur Alexandru ( n. 1900, la Botoşani): comunist ilegalist  din  1935, membru al   PCR din  1938;   a doua zi după  23 august’44,  a scos primul număr legal  al ziarului comunist «  România Liberă »; şef Radio,  prof.universitar, academician,
 autor  de lucrări de ligvistică;  în ultimii ani ai vieţii,  s-a apropiat de  Comunitatea  Evreilor, colaborând  la « Realitatea Evreiască »
Gutman:  lct-de Securitate  din Oradea  ( ’50); o vreme  adjunctul lui  Maromet , la Jilava.
Holban  Marcovici:  la un moment dat,   şeful Securităţii regiunii Bucureşti  ( cf. Cicerone Ioniţoiu)
Ijak Adalbert: comunist în ilegalitate; în timpul războiului, agent KGB  la Budapesta şi  Paris;   de prin  1950, şeful Direcţiei  Regionale de Securitate  Galaţi  ( cf. Cicerone Ioniţoiu: «  arestaţii  erau schingiuiţi  la Focşani  şi  apoi  treceau prin abatorul de la Galaţi , de unde ieşeau schilodiţi »).

Koller Ştefan ( Coler,Coller,  Koler)  (  n. 1916, la Huedin ):  participant  la războiul civil din Spania;  după ’44, colonel de Securitate;  în conducerea  Direcţiei Generale  a Lagărelor  şi Coloniilor de muncă;   responsabil cu « reeducarea »,  expert  în decimarea prin înfometare a deţinuţilor ( cf. Ion Ioanid ) ;   comandant  al închisorii  Aiud (  ’54-’57)  -  după  înăbuşirea revoltei  deţinuţilor, a fost  avansat;  o vreme comandant  al închisorii  Văcăreşti..  Ceauşescu a aprobat  ca  torţionarul  să părăsească ţara, la  intervenţia   unei înalte oficialităţi americane.

Lazăr Tiberiu:  comandant, la un moment dat,  al  penitenciarului Făgăraş (  apud  Doina  Jela,  Lexiconul  Negru);  comandant la Gherla şi  Piteşti, « expert »   în timpul « reeducării » (cf.Memorialul Durerii); comandant la închisoarea  de la Peninsula ( cf.Remus Rădina, Testament la morgă);
Leibovici –Şerban  H.: n.  1909, Piatra Neamţ;  absolvent al facult. de Drept, Bucureşti;  membru PCR din  1935.
După război,  participant  la organizarea Tribunalului Poporului;  acuzator public;  ca membru al Baroului  Ilfov,  a  participat la acţiunea de  « epurare »   a avovccaţilor  «  fascişti », printre care erau şi evrei;  antisionist notoriu;  secretar general al  Uniunilor Comunităţilor  Evreeşti , deputat în MAN.
Litvin: col. de Securitate  în jud. Bihor, unde a  reprimat   revoltele ţărăneşti  anticolectivizare;  a organizat  apoi deportările.  
Luca Elisabeta ( Birnbaum):  comunistă din ilegalitate;  veterană   din războiul civil  spaniol;  stabilită la Moscova, unde s-a  căsătorit cu Vasile Luca , în timpul războiului. După  1944,   secretara Anaei Pauker; şefa Cinematografiei  (  1950).
 La « deviaţiune » (  1952) ,  a fost dată  afară  ca «  sionistă »,   închisă  27 de luni  ( ’53 –’54),  apoi  lucrătoare într-o fabrică,

până la reabilitarea lui Luca (  1968)
 Maier Lazăr:  lct.maj  de Securitate din Arad; a terorizat  ţăranii  din Gurahonţ,  partizanii din munţii  Zarandului  şi ai Codrului 
 Marina ( Iţicovici)  Ion: ofiţer politic la  penitenciarul  Piteşti, în timpul « reeducării »;  colabora  direct cu Ţurcanu;  primea declaraţiile  semnate de deţinuţi  la  şedinţele de «  demascare » ( cf. Memorialului Ororii )
Massler  Iuliu:  şeful Siguranţei  din Bistriţa –Năsăud; a participat la toate  momentele  violente  ale instaurării  regimului comunist:  reprimarea demonstaţiilor pro-monarhice,  prigoana partidelor politice,  câştigarea alegerilor.

Micle Theodor Ioan( Marcovici): UTC-ist din  ’44, PCR-ist din ’45;  cu multe funcţii în structuri de organizare şi propagandă  comunistă:  comisia  de presă , secţia de cadre, servicii de  anchetă şi cercetări.  Încadrat în  Serviciul Special  de Informaţii  ( SSI)  din  1949,  în 1951  a fost transferat  la Direcţia  de anchete penale a Securităţii,  făcând parte din echipa de  anchetă şi tortură a lui  Lucreţiu Pătrăşcanu,  a  conducătorului sionist Avram Leiba Zissu   ( apud  Mihai Pelin )
Muşat Saşa (  Saşa  Glanzstein):  comunist din  adolescenţă; secretar general   al CC  al Frontului  Democrat Universitar; 
cu misiuni secrete în Occident; prof. de Istorie contemporană  la Facultatea de Ziaristică (  ’53),  executat  în procesul  « Atacatorilor  Băncii din Giuleşti » 
Patriciu Mihai  ( Mihai Weiss):  luptător  în   războiul civil din Spama  ( erou legendar, devenit  « Don Patricio »  dintr-un roman englezesc );  col. securist,  şeful  DRSP-Cluj de la înfiinţare  ( 30 aug.’48),în   peroada celei mai  mari  terori (  a interogat-o  pe Doina Cornea care îl descrie ca « spaima Clujului », având  grad de general;  a ordonat  execuţii  pentru pedepsirea  populaţiei  rezistente la comunism  ( ex. 50 de  deţinuţi condamnaţi,  duşi la Timişoara şi executaţi , sub pretextul fugii de sub escortă).
A murit în  1996  ( apud Doina  Jela,  Lexiconul Negru )

Răutu Leonte  ( Lev Oigenstein)   (  1910-1993):  originar din Basarabia; activist comunist din ilegalitate; redactor responsabil  al  ziarului comunist « Scânteia » (  ’37-’40); în  timpul războiului s-a aflat în URSS, responsabil cu emisiunile
 difuzate în româneşte  la Radio Moscova  ( ’40-’44).   A revenit în ţară  în ’46,   devenind responsabil  cu propaganda comunistă
 în România  ( mâna dreaptă a lui Chişinevschi);  membru al CC al PCR  ( din’48), al Biroului Politic  (  ’55-’65),  secretar al CC al  PCR  (  ’65-’69),  vicepreşed.
Al Consiliului de Miniştri (  ’69-’72).  După plecarea fiicei sale în străinătate, a fost  trecut  pe « linia moartă »:  rector al Academiei  de Ştiinţe Politice « Ştefan Gheorghiu »  

Roman  Valter (  Neulander):  n. în 1913  la Oradea;  comunist ilegalist, luptător în războiul  civil  spaniol;  din  1940,    lucrează la Moscova,  activist Comintern,  în subordinea Anei Pauker;   a participat la  organizarea  diviziilor de prizonieri români.

Numit general,  este primul  şef al Direcţiei de Propagandă  a armatei române (  ’45 –’48); şef de  personal  al Armatei (  ’48-’50).
Intrat în dizgraţie,  este numit  vicepreşed.  al  « Asociaţiei  ptr.Răspândirea Ştiinţei » ( ’50-’51);  ministru al  Poştelor şi  Comunicaţiilor (  ’50-’51), demis şi « arestat la domiciliu ».  Marginalizarea  continuă … şi este trimis dir.  la Editura Tehnică. 
Este prof.  univ,  scrie cărţi ,  şi vol.memorrialistic «  Sub cerul Spaniei ». Este  căsătorit  cu Hortansa ( creştină  catolică spaniolă).
Tatăl  politicianului post-decembrist Petre Roman.
Samuel Francisc  ( Occsi):  comunist ilegalist, devenit securist , şef  în câteva localităţi  transivănene;  trimis  în Israel 
să spioneze,  a fost  depistat şi arestat;   a fost schimbat  cu tineri sionişti , arestaţi în România. 

Simon Titu:   membru PCR  din  1945; ofiţer  în Direcţia de Informaţii  a MSt.M (’49);  ataşat sub acoperire  la Agenţia  Economică  a României  de la Frankfurt  pe Maine ( ’49-’60),  subordonat lui  Ion Mihai Pacepa -  şeful  rezidenţei  de spionaj a României, în Germania;   drept consecinţă că  a înaintat un Raport  în care  îl demasca pe Pacepa pentru nişte malversaţiuni,
Pacepa  a  fost înaintat în grad,  iar el  a fost  îndepărtat, umblând   din servici în servici…
Steier  Iosif:  torţionar la Piteşti, în timpul « reeducării »;  nejudecat  cu  grupul  Ţurcanu, pemtru că  nu fusese legionar; 

condamnat pentru tentativă  de trecere  a frontierei,  şi-a ispăşit pedeapsa la  colonia Peninsula , fiind apoi eliberat. 
Ştrul Mauriciu:  colonel,  comandant  al Direcţiei  Regionale Galaţi  a  Securităţii  ( ’48); una  dintre cele mai   invocate figuri de torţionari  feroce   ai  regimului;  a lăsat  amintiri de coşmar  la Securitatea din Focşani;  a înăbuşit  revoltele  ţăranilor din  satele Vrancei, schingiuind,  umilind, omorând …
 Toma  Ana  (  Grossman): comunistă  din ilegalitate; secretara particulară  a Anei Pauker; ministr.adj. la Ministerul de Externe ( ’50-’52);  ministru la Comerţ Interior  ( după înlăturarea Anei Pauker); Soţia lui Sorin Toma , apoi a generalului  Gheorghe  Pintilie   ( Pantiuşa  Bodnarenko)  şi ulterior a lui Constantin Pârvulescu.

Toma  Sorin:  comunist ilegalist , închis odată cu Dej  la sfârşitul anilor ’30 şi la  începutul ’40. După  aug.’44,  secretar al CC  al Uniunii Patriotice   ( ’45); membru al  CCal PCR  ( ’49-’60);redactor  responsabil al Scânteii  (  ’49- ’60)
 Ţaigher Simion:  ilegalist comunist;  închis cu Gdej în ’30 şi ’40.După ’44,  şeful de Cabinet al lui Gheorghiu-Dej;

Ministru al Muncii;  şeful  Comisiei de Stat a Planificării ( ’50).  A emigrat  în Israel  (  a lucrat  Universitatea din Tel Aviv)
Vass Gizela:  comunistă din ilegalitate;  secretar al Uniunii  Femeilor Democrate  din România ( UFDR); secretar general la Ministerul Sănătăţii; membru supleant , apoi  titular, al CC al PCR  ( ’45-’52);  şeful unei Secţii  a CC (  ’50-’84)
Weis  Vintilă:  un evreu care a  fost  pe ambele părţi ale baricadei.Mai întâi comisar,  apoi  el însăşi   victimă  a « reeducării »
de la  Gherla  ( unde a fost  « prelucrat » de legionarii torţionari )
Weis Ludovic:   şeful Siguranţei  apoi al Securităţii  din Satu Mare ( ’46-  ’53), calitate în care a ordonat  şi executat  arestări,  torturi,  condamnări ;  locot.col  anchetator  în procesul Pătrăşcanu. 
Zaharescu Barbu:  comunist ilegalist;  conducător  al Direcţiei  de Agitaţie  şi Propagandă  a CC  al PCR  (  din 1949);
 în redacţia revistei  «  Problemele Păcii şi Socialismului »;  ambasador  al României la Praga , apoi în China;
 autorul unui manual de marxism-leninist.

-------------------------------------------------------------------
¤ Teşu Solomonovici: “  Mare parte din aceste  175 de nume în această « Listă neagră «   evreiască a fost preluat din  lista celor  1700 de nume  româneşti publicate   de istoricul  Doina Jela.  Activişti cu funcţii înalte , slujitori  cu grade mari  ai Securităţii , implicaţi  în mecanismele  teroarei comuniste . […]

 Nici unul dintre ei nu a fost judecat.   Procesul  represiunii  comuniste  probabil  nu va mai avea loc  niciodată,  doar în cazuri singulare  vom înregistra  insistenţa câtorva  oameni de a cere dreptate.[…]

Istoricul  vremurilor de  (i) legalitate  socialistă,  cercetând teroarea comunistă,  minciuna dedublarea , complicitatea , « logica exercitării puterii », nu va putea să evite  întâlnirea  cu aceste  personaje. 

Istoria evreească nu are cum  să nu-i înregistreze.[….] M-au contrariat iritările  unor conaţionali ,

chiar  şi a unor români,  care au traversat epoca.  Demersul meu istoric  n-ar trebui  să le provoace 

vreun disconfort.  Ne despărţim de trecut,  asumându-ni-l! “
¤  Eugen Uricaru ( preşed. Uniunii Scriitorilor):
  “Teşu Solomonovici  a avut curajul  să atingă un subiect  extrem de  sensibil: Securitatea şi Evreii.Spre onoarea sa,  el istoriseşte evenimentele  şi zugrăveşte  personajele  fără părtinire , la rece.  Enigma rămâne însă intactă, de descifrat:  de ce, după  Auschwitz , Transnistria şi Gulag , atât de mulţi evrei  au urcat pe baricadele  comunismului şi au îmbrăcat  uniformele  Securităţii, când soluţia sionistă , a reîntoarcerii  în ţara  strămoşească , devenise  viabilă   şi operativă? 
 Istoricul  vremurilor  de ( i)legalitate  socialistă  povestind despre teroare, minciună,  dedublare , complicitate,  supuşenie , a întâlnit  victime şi  călăi,  evrei şi români , de o parte şi de alta.
Umbrele noastre tulbură liniştea noastră …“


____________________________________________________________________


12.)  Elena Spijavca, Munci şi zile în Bărăgan [ 1951-1952 –1953-1954-1955]
 Fundaţia Academia Civică, 2004, Colecţia “Interval

 [ LD:  Jurnal  pe cât de simplu, pe atât de  zguduitor, greu de povestit sau rezumat.

  Pentru  cunoaşterea  « cazului », parcurgerea  textului  scriitorului  Romulus  Rusan

 ( editor şi prefaţator)este  cea mai bună  punere în temă:

“Textul insolit  pe care  îl trimitem  tiparului astăzi , la o jumătate  de secol de la scrierea lui , este un jurnal. [ …] Este spovedania  zilnică a unui  condamnat la moarte  naturală  şi, în acelaşi timp,
 a unui continuu supravieţuitor.[….]
La  18 iunie 1951,  peste  44.000 de locuitori din Banat  şi Mehedinţi  au fost ridicaţi  de la casele lor,  urcaţi în vagoane de transportat animale,  iar după două săptămâni,  lăsaţi sub cerul liber în diferite puncte ale Bărăganului. Uriaşa operaţiune   -de fapt un experiment de inginerie  socială  - a fost executată de  câteva regimente de miliţieni , de echipe de elevi securişti , precum şi de cohorte  de activişti
ai partidului comunist. Lăsaţi sub cerul liber, cu bruma de obiecte  pe care le-au putut lua cu ei, 
zecile de mii de deportaţi , aleşi mai ales  din rândurile  oamenilor gospodari ai satelor  [….]
 au făcut cărămizi  din  pământ nears,  şi-au ridicat case acoperindu-le cu ţipirig,  au săpat fântâni şi 
au cultivat  cu legume şi pepeni  petecele de pământ , iar mai târziu şi-au cumpărat  animale domestice. [….] Neavând voie să iasă  din  « domiciliul obligatoriu »,  au devenit comunităţi primitive,
care repetau în mic şi în viteză, istoria umanităţii. [….] În 1955 şi 1956, când au fost eliberaţi,
  s-au întors cu teamă  la locurile  de unde fuseseră smulşi: casele fuseseră ocupate, pământul  confiscat.
Cei mai  mulţi au  trebuit să o ia din nou de la zero,  apucându-se de noi meserii,  găsindu-şi alte adăposturi şi sfârşindu-şi viaţa ca nişte ostracizaţi.
 Aşezările create de ei  în Bărăgan,  au fost ocupate  de deţinuţii politici  care, după ispăşirea  anilor
de închisoare , erau trimişi  să execute suplimente  de pedeapsă în noua Siberie  românească ,
 inspirată din experienţa   « fratelui mai mare », sovietic.  […] »

  / Romulus Rusan: « Autoarea  lor  ( născută la  10 mai  1918,  în Basarabia,  la câteva săptămâni  după unirea provinciei  cu ţara-mamă;  decedată la 12 oct.1990, la Hamburg, unde emigrase de curând)

se numeşte Elena  Spijavca. […] La 33 de ani , când este deportată,  are un copil de  10 ani ,
Virgil,  pe care încearcă  în zadar să-l  facă scăpat din surghiun ,trimiţându-l la şcoală în alt raion,
şi un altul  de numai  2 ani, Adrian (Dan) , care deschide ochii în captivitate, împărţind cu familia  predestinarea  de paria  al luptei de clasă. Soţul Elenei,  Valerian  Spijavca ( Liusic)este un om instruit,  fost secretar al plasei  Sânnicolaul Mare, unde se refugiase din Basarabia [……] 
»
 ¤  Elena  Spijavca: “ Pe şantierul  Iustin Georgescu  suntem de  2 luni.Azi am făcut  125 chirpici  [….] Seara n-am avut ce mânca, adică n-am primit pâine  ( 29 aug.’51); Mereu aşteptăm bani,  pachete şi scrisori  care nici decum nu vin, suntem aproape disperaţi.[…] De azi facem muncă voluntară obligatorie.Azi am făcut  106 chirpici   (  4 sept.’51); Tristeţe mare la noi , n-avem bani să zidim casa.

 (  6 sept.’51);Liusic  e la muncă obligatorie pentru paie de orez Eu car pământ în camere, ca să umplu soclul  ( 8 sept ’51); Ziua Sfintei Cruci  şi casa noastră e clădită ( 14 sept.’51); Liusic obligat să meargă  la cules bumbac  ( 19 sept); Abia  azi a venit Liusic de la ţipirig. (  2 oct);

 Am scăpat de bordei , grea a fost mutarea , dar suntem de acum în casă.Altă belea, n-avem  sobă şi plită  pentru a ne încălzi şi face mâncare  ( 7 oct ’51); Pe data  de  16 noiembrie am primit un colet  de la d-na Pantea … mare bucurie am avut , căci o persoană străină  este aşa de drăguţă şi atentă  (  25 nov);

 Amare zile mai trăim , e foarte rău,  e de neînchipuit de greu  să-ţi fie foame şi să n-ai ce să mănânci!
 ( 27 nov.); Zi de mare sărbătoare , pe care am sărbătorit-o fără biserică , dar am sărbat-o  în casă, am cântat şi am citit  (25 dec.’51 ); Zi mare în toată lumea, la noi foarte  seacă. Şi tristă  ( 1 ian.’52); 

 Nu primim scrisoare de la nimeni , uitaţi cu desăvârşire. Mereu am fost iarna asta  cu nimic de-ale mâncării  în casă (  16 mart.’52); Am fost chemaţi la miliţie pentru a ne restitui buletinele, dar ale noastre , cum suntem ghinionişti, nu s-au găsit, sunt rătăcite (  15 apr.’52); Sfintele Paşte  -învierea Domnului  Nostru Isus Hristos!   ( 20-22 apr.’52) Chiar am ajuns să nu avem nici  pâine nici mămăligă  ( 13 mai’52);  Am fost la fermă cu copiii la smuls rapiţă. Ajunsesem fără un pic de ceva-ceva …
Dar ce nu face omul la foame  (   6- 7 iun.’52);
Am fost la sapă.Ce să spun, a fost o zi blestemată , toată ziua am plâns, l-am avut şef pe Ion Ion,
un câine de om   (  10 iun.’52), Însurăţei Noi. N-aş dori nici duşmanilor mei –pe care nu ştiu să-i am – viaţa pe care o ducem noi!  (  10nov.’52); Rubla. Să trăeşti pe Bărăgan , cu ploaie persistentă  şi cu frica că-ţi poate cade  câte un perete la casă , este de necomparat cu viaţa civilizată  (  17 dec.’52);

Crăciunul.  Marea sărbătoare a anului.  Trist din toate punctele de vedere  (  25 dec.’52);

 Am scris părinţilor o scrisoare , iar Liusic  a scris o scrisoare la tata socru , dar nu avem nici un ban ca să le expediem  (  19 febr.’53); Ni se dau cartele de alimente!    1 iul.’53) …
 
1954 … 1955  ( 26 oct –ultima însemnare)

______________________________________

13.) Mircea  Stănescu *, Organismele politice  româneşti  (  1948-1965).
 Documente privind instituţiile  şi practicile.
Editura Vremea, Bucureşti , 2003.
Colecţia FID ( fapte, idei,  documente ) Editată cu sprijinul  Ministerului  Culturii şi Cultelor

--------------------------------
* Născut în  1968,MS  a intrat în facultatea  de Filozofie din Bucureşti  (  „ o oroare  naţionalist-comunistă”) în  1989, pe bază  de „dosar”  aprobat de  Biroul de partid al Universităţii  de la care aflase  şi ce  urma să ajungă: < Voi  nu aţi venit aici ca să deveniţi  filozofi , ci activişti! >.
A absolvit facultatea în 1994 şi  doctoratul  în  1999  cu teza „  Reeducarea de tip Piteşti”.

Cercetător la Institutul Naţional  pentru Studiul  Totalitarismului (1994 -  95),
 membru al  CNSAS ( 1999-2001).În prezent  este traducător.
 ---------------------------------
 [LD: procesul de conştiinţă al tânărului  Mircea Stănescu  ( poate  prea sever  cu  sine  şi cu cei care nu-i  împărtăşesc  opiniile! ), este  incitant .  La el, acest proces  se transformă  în   profesiune  asumată,   el aşază   cunoaşterea, reflecţia critică  şi responsabilitatea asumată:
 „Ca un  trezit  la 22  decembrie fix  ce sânt , am căutat începând de atunci , să mă „decontaminez” de ideologie.  Repet: nu am fost un credincios al comunismului  […..] Şi totuşi: eram contaminat de ideologie, eram virusat de marxism-leninism. Începând din 1989  am căutat deci  să scap  de acest virus, care paralizează gândirea  şi denaturează simţirea  [….]

Abia mult mai târziu  am înţeles deci  că într-un  regim totalitar  tăcerea este vinovată , dat fiind că
 în Regimul Minciunii şi al Crimei , cine tace , consimte : la Minciună şi la Crimă. ”
Tânărul MS   a citit pe Orwell,  Koestler,  Kravchenco,  Suovarine,  Panait Istrate… ;  a  vizitat Memorialul de la Sighet  şi a participat la sesiunile  Memorialui, faţă de care şi.-a manifestat atât  aprobarea , cât  şi severe  obiecţii  critice ; a reflectat asupra   diferenţei  dintre „ protest”  şi „ dizidenţă” ,  încercând  comparaţii şi ierarhii  nonconformiste;  are admiraţie pentru „vizionarii”  Bucovski  şi Courtois, cărora li-l alătură , însă,   pe românul   Paul Goma ; este coautor  al unui  manual   de istorie  contestat  de  neocomunişti  ( Sergiu Nicolaescu, televiziuni şi presă naţionalistă ,  au cerut  arderea manualului!) şi neapărat  de anticomunişti ; este  foarte critic  la adresa   CNSAS  ( despre care afirmă  că i s-a deturnat  radical menirea ,  considerând vinovat   grupul  Dinescu-Patapevici - Pleşu  şi Secaşiu!); aduce critici severe la adresa unor edituri  care publică  anume  volume  fără spirit critic sau cu apucături  de cenzură :  „ Vremea”  ( care ar fi  publicat vol „ Aiud”  de Petre Pandrea, înainte de a se fi  clarificat „fenomenul Piteşti”),  „Humanitas” ( care ar fi  săvârşit  asasinatul postum  al lui   Ion Caraion)  sau Gabriel Liiceanu  ( care ar fi  retras de pe piaţă  şi  trimis la topit  „Culoarea curcubeului”  de Paul Goma).  În sfârşit, el este autorul  acestui  volum de documente  problematizat,  pe care el le-a  studiat   în anii’96/’97, având  cuvinte de laudă  la adresa  personalului  Arhivei  SRI  şi a directorului ei  de pe atunci,   Virgil Măgureanu.

    Nu am ocolit  câteva din încrâncenările  autorului. Consider că ele trebuiesc  cunoscute şi puse în dezbatere. Până  atunci, sumarul cărţii trebuie  să atragă interesul  celor  preocupaţi de procesul  comunismului :

Studiu introductiv. Despre  criminalitatea  comunistă , istoria şi memoria ei .
Lista  documentelor. Notă asupra ediţiei.

I. INSTITUŢII

     Prezentarea documentelor
II. PERSOANE
     Prezentarea documentelor
III. METODE ŞI PRACTICI 
     A.Teroarea
         Prezentarea documentelor
     B. Exterminarea , munca forţată şi reeducarea
         Prezentarea documentelor
     C. Propaganda şi  subversiunea 
          Prezentarea documentelor
Indice de nume de persoane,  instituţii  şi de locuri .
     
_______________________________________________________________

14.) Ion Ţurcanu ,  Moldova antisovietică. Aspecte  din lupta  basarabenilor  împotriva  ocupaţiei  sovietice.1944-1953.
Ed. Prut Internaţiona, colecţia   Clio  (coordonator, Ion Negrei), Chişinău, 2000. Editată cu sprijinul  Fundaţiei Soros, Moldova
 [ L.D:  Având drept  temă   rezistenţa  populaţiei  din Moldova  de răsărit la sovietizare şi comunism ,  cartea înmănunchează  o serie de studii  şi articole   scrise de autor  în anii  1995-2000. 

    Consideraţiile de critică istoriografică  pe care autorul  le plasează în debutul  lucrării, fac proba unei conduite profesionale exemplare  şi a dorinţei de integrare responsabilă  a istoriei Moldovei de peste Prut,  în circuitul  istoriografic universal. ]  

  Ion Ţurcanu :  « De unde  înainte de 1990 habar să aibă cineva pe aici  pe la noi    ne-am fi opus cumva  în trecut regimului  sovietic comunist , iată că, în sfârşit,  astăzi putem vorbi  chiar şi despre   o istoriografie a fenomenului.  Istoriografie , în sensul că  în anii’90  s-au acumulat zeci de scrieri despre acest fenomen, semnate anume  de autori basarabeni ,  ceea ce nu înseamnă că mai  înainte  chestiunea ca atare   nu ar fi fost  deloc abordată  în literatura istorică. »

  / Lucrări apărute în epocă, în  timpul  războiulu din răsărit  (   Basarabia desrobită.Drepturi istorice ,      nelegiuiri bolşevice , înfăptuiri româneşti.  Bucureşti, Inst.de arte grafice  Marvan,  SAR,  1942)
/ Lucrări   care au avansat   statistici   privind  victimele  regimului de ocupaţie, menţionând   o cifră 

    de  200.000 de jerfe  ale  represiunilor sovietice  din Basarabia , numai  între  1944-1948. 
    ( G.Savor,  L.Heiman,  Moldavia:a Russian  Satelite ,The  Ucrainean  Quarterly,  nr.2, 1956 );

     Autori care  vorbesc  despre  60.000 de oameni judecaţi şi condamnaţi,numai  în perioda 1944-1948.

     (Al.Nicolae,  Der Angriff  auf  die   Menschliche  Substantnz Rumaniens,

       Zeitschrift fur  Geopolitik ,   Band XXII , 1951)
 /  Lucrări  ale exilului românesc  care, în mod firesc, au  integrat  istoria Moldovei de peste Prut,   în istoria naţională şi    rezistenţa   basarabeană    în  lupta anticomunistă generală a poporului.
   
( Nicolae Lupan, La Roumanie –victime  de l’ expansionisme russe, Bruxelles,  Antologie, 1988;
     G.Ionescu, Communism  in Roumania,  1944-1962, London,  1964;
     Traian Golea,Romania  beyond  the limits of  endurance, A desperate  appeal to the  Free World, 
     Miami  Beach, Florida,  1988; Cicerone Ioniţoiu (  lucrări existente în  Documentarul sit-ului ) 

/   Lucrări  din România , scrise  pripit, făcute de mântuială, lipsite de documentaţia  necesară,   

    cuprinzând   erori  şi aprecieri penibile,  în care  duşmani ai  intereselor naţionale româneşti,     unii  chiar criminali de drept comun, sunt prezentaţi  drept  eroi, iar  despre adevăraţii eroi,luptători,    dizidenţi   sau victime … se fac afirmaţii  false, denaturate  sau răstălmăcite.
  ( Ioan Scurtu,  Dumitru Almaş, Armand Goşu,  Ion Pavelescu,  Gh.I.Ioniţă,

    Istoria  Basarabiei   de la începuturi  până în anul  1994, Edit.Casa Nova & Bucureşti, 1994)     

/  Lucrări de  istorie falsificată , prezentând  cu titlu de glorie « succesele »  organelor KGB-iste în acţiunea de zdrobire a  rezistenţei basarabene, începând cu exterminarea foştilor deputaţi din Sfatul Ţării, rămaşi  după  28 iunie’40  în Basarabia anexată, vânaţi  şi în România, după aug.’44 ,  pe care G.Volkov (  şef  KGB al Chişinăului  în anii ’80) îi numeşte,  în prefaţă, cu  mult-cunoscutele  expresii din limbajul  de lemn comunist - «lepădături »,   «drojdie »    continuând cu organizaţiile rezistenţei  - Arcaşii lui Ştefan,  Partidul Democrat Agrar,  Grupul lui Filimon  Bodiu,  Armata Neagră  -  prezentate ca  « bande fasciste  »,  « elemente declasate » 

   ( Ghenadi  Kojemkin,  Rascazî o  cekistah, Izd.Kartea Moldoveneskaia, Kişinev,   1987) 

/  Lucrări ( sau articole)  de autentică  renaştere  naţională şi morală,  apărute în  Basarabia după 1990:

   Elena Postică,  Maria Praporşcic,  Vera Stăvilă,  Ala Robu,  Vera Belous,  Daniel Bogdea,  Ana Criţco,   Leonid Ivachin,  Ludmila  Pasicovschi, Irina Râjov,  Nicolae Răileanu  ( Cuvânt înainte)
   Cartea memoriei. Catalog al victimelor totalitarismului comunist;

   E.Postică,Armata Neagră: organizaţie patriotică de rezistenţă  sau „bandă  teroristă  antisovietică”? ; Rezistenţa antisovietică  în Basarabia;

  Veronica Boldişor, Noi am fost şi am murit  patrioţi ai neamului românesc;
  Tovarăşe KGB, unde l-ai îngropat pe tata ?
  ş.a.
--------------------------------------------------------
 Contribuţia directă, documentată, a  istoricului Ion Ţurcanu este sugerată de cuprinsul lucrării:
 Cuvânt către cititor

O temă  nouă  despre  un  fenomen  foarte vechi .

/ Premise ale revoltei / Caracterul antiuman şi antinaţional al regimului / Distrugerea agriculturii ţărăneşti/

Jugul fiscal  şi fărădelegile  bandelor de perceptori  / Înfometarea-canibalismul -  mortalitatea  /

Deportările în masă / Rezistenţa la deportări / Administrarea prin metode  teroriste  /

Manifestări şi forme de luptă  împotriva regimului de ocupaţie /   
Rezistenţa  anticomunistă  din Basarabia .Grupul  Filimon Bodiu. 1946-1950

 /Căpitanul partizan, o figură legendară / O mişcare  ţărănească  antisovietică / Apelul către ţărani / 

 / Suprimarea informatorilor / Lichidarea grupului  / Lagărul de la Dubrovna /  

O ţărancă din Basarabia  faţă în faţă  cu maşina  sovietică a terorii

 /Marta Buruiană susţinătoare activă  a Armatei  Negre /Arestarea, judecarea,  sentinţa /
 / Lagărul de la Dubrovna / 
Vasile Odobescu , un ostaş al dezmoşteniţilor
 
/Ostaş al armatei române /  Începutul luptei organizate: Partidul Democrat Agrar( 1950)   /
 / Forme de luptă /  Arestări, procese, condamnări /
Cine a închis  bisericile şi mănăstirile  din Basarabia?

/ Închiderea  mănăstirii Hîrbovăţ /

Simion Baranovschi  - un martir al crucificării comuniste  a Basarabiei 

 / În  Partidul Democrat Agrar  /  urmărirea -  arestarea-  judecata -   execuţia  /Calvarul familiei /

    Addenda 
Documente  privind:

A.Grupul Filimon  Bodiu 
B. Partidul Democrat Agrar

C. Liste ale luptătorilor şi susţinătorilor  formaţiuniloe antisovietice   şi anticomuniste 

Armata Neagră şi Partidul  Democrat  Agrar.

   În loc de epilog

_________________________________________________
 
15.) Cristian Vasile, Între Vatican şi Kremlin .
Biserica  Greco-Catolică  în timpul  regimului comunist,
 
Editura Curtea Veche, Bucureşti,  2003. Colecţia „ Istoria  Timpului Prezent” , coordonată de Adrian Cioroianu

 [ LD:  cartea era  foarte necesară şi dificil de realizat, având în vedere relaţiile alterate dintre Biserici   cauzate de  politica ateu-comunistă  a Moscovei, în toate ţările căzute  în spaţiul  sovietic, inclusiv  în România.   Cristian Vasile  se dovedeşte  a fi  un  cercetător  serios, scrupulos şi avizat.

 El  realizează  o sinteză  în care urmăreşte acest conflict   prelungit  în relaţia dintre Kremlin şi Vatican, pe fundalul  căruia   plasează şi calvarul bisericii  greco-catolice din România.
    Cu asemenea  cărţi documentate   şi cu  lepădarea  de minciunile manipulate   jumătate  de secol de propaganda securi- comunistă , poate se  va produce  împăcarea profundă  a celor două Biserici  surori,  a prelaţilor  şi enoriaşilor lor.

 Evoc  o întâmplare personală   care m-a tulburat mult:   în 1968,  începător  redactor la „Magazin  Istoric”,  am căutat  martori-supravieţuitori  ai  Adunării de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918.

 Având  „aprobarea”  pentru arhive ,citind  documentele unirii, am  avut sub ochi , pentru prima oară,   cuvântarea  rostită  atunci de episcopul  „unit”,  Iuliu Hossu. Aflând că trăeşte la mănăstirea Căldăruşani, m-am dus  „să-i iau”   o  mărturie ( reuşisem să  cunosc câţiva asemenea supravieţuitori,  bucuroşi  să evoce momentul ).
  Pe episcopul Iuliu Hossu, nu l-am întâlnit, nu l-am cunoscut, iar refuzul   transmis  m-a tulburat profund. El suna cam aşa:  <  Spuneţi-i  domnişoarei că  o binecuvântez, că regret  refuzul,  că-i doresc succes  în carieră, dar nu pot  să dau girul numelui   meu    la sărbătorirea Unirii de către un regim care mi-a desfiinţat  Biserica. >.  Aşa  am aflat eu  că există o  „problemă greco-catolică ”.
Am aflat  apoi  mai multe de la  foştii deţinuţi politici pe care i-am cunoscut, mai ales ardeleni, dar  mărturiile erau confuze, accesul la arhive  interzis şi de scris, nici vorbă . 
Toţi  episcopii  greco-catolici  şi alţi canonici   -  consemnează  în dicţionarul său   Cicerone Ioniţoiu  şi confirmă  pe bază de documente  Cristian  Vasile  - au fost arestaţi de  agenţi în civil  conduşi de securişti,  între  28-29 octombrie 1948:  Ion Bălan  ( Lugoj),Iuliu Hossu  (  Cluj-Gherla),  Valeriu Traian Frenţiu ( Oradea), Alexandru Rusu (  Maramureş) Vasile Aftenie (      ),  Tit-Liviu Chinezu ( Bucureşti) ş.a,ş.a    

  În  pofida situaţiei grave,  aceştia reuşiseră , înainte de arestare, să avertizeze credincioşii, să-şi desemneze succesorii,   şi să-i pregătească pentru  supravieţuirea  bisericii  în „catacombe”.
Imediat după  arestarea episcopilor, a urmat  preluarea catedralelor  şi a reşedinţelor episcopale.]
 Despre toate  acestea, şi calvarul ce a urmat,   în  capitolele cărţii:

1. Biserica  Romano-Catolică  şi  comuniştii  est-europeni .1944-1950

   / Originile conflictului /  Patriarhia Rusă  -un nou adversar al Sfântului Scaun  în Europa Răsăriteană /

   /  Relaţiile diplomatice. Restrângerea şi suprimarea comunicării  Nunţiaturilor  cu comunităţile catolice /

   /  Presa  /  Modificarea legislaţiei  şi poziţia ierarhiei  / Politica şcolară  şi limitarea vieţii monahale / 

   /  Acţiunile de caritate  /  Asociaţiile catolice şi preoţimea procomunistă  /  Divide et impera  /

   / Atitudinea  clerului catolic în campaniile electorale  /  Arestările / 

  /  Supravieţuirea instituţională a bisericilor  romano-catolice  /
   / Suprimarea celor mai  importante  Biserici Greco-Catolice  din Europa răsăriteană.
2. Propuneri  de unificare  a celor două Biserici  româneşti  în anii  1944 –1947
   / Chestiunea  „reîntregirii”  religioase  înainte de  1944
   /  Reluarea  tezei privind desfiinţarea  Bisericii  Unite  după  1944.Răspunsul  greco-catolic. /

    /  Patriarhul Nicodim  şi îmbunătăţirea  relaţiilor  cu Biserica  Romano-Catolică  ( 1946-1947)
   / Acţiunea de unire  a Bisericilor promovată  de monseniorul  Vladimir Ghika

 3. Situaţia  Bisericii Greco-Catolice în anii  1945  -1947 

    / Tratative  de atragere  a Bisericii Unite  de partea noii puteri  
    / Menţinerea  Bisericii Române Unite în stare de provizorat 
    /  Atitudinea clerului greco-catolic  în campania electorală din  1946
     /  Arestarea mai multor preoţi 
4.Pregătirea suprimării  
    /  Impactul  lichidării  „unitarismului” ucrainean
    /  Ofensiva  legislativă  împotriva Bisericii  Greco-Catolice: 

        naţionalizarea şcolilor confesionale ;  decretul  de denunţare  a Concordatului ; noua lege a cultelor;

5.  Lichidarea  Bisericii  Române  Unite  ( oct.-dec.  1948)
   /  Adunarea de la Cluj ( 1 oct.)  
   /  Excomunicarea preoţior apostaţi  şi reacţia Vati canului  la încălcarea libertăţii religioase
    /  Unificarea forţată  /    Arestarea episcopilor  /  Reacţii romano-catolice  /
6. Răspunsul  în faţa agresiunii  comuniste.  Predicile lui Ion Suciu  /

    / Gândirea şi scrierilor  /   Contestarea regimului  comuniste  /
7.  Desfiinţarea  Bisericii  Române Unite  şi poziţia oerarhiei  ortodoxe 
   / Apelul la unire bisericească  al mitropolituilui  Bălan  (  15 mai  18948)

   / Reînoirea  chemării la  ortodoxie.Momentul  Justinian
   / Conferinţa  panortodoxă  de la Moscova  şi denunţarea  Concordatului 

   / ”Unificarea”  bisericească  / Arhierei reticenţi  faţă de revenirea  forţatî la ortodoxoe / 
   / Vizite  arhiereşti  în centrele şi parohiile  „revenite”  
   / Încercări de convertire  a episcopilor greco-catolici 
8. Supravieţuire  clandestină  1949-1965
   /  Nunţiatura Apostolică   şi „rezistenţa”   greco-catolică   /  Fenomenul „retractării”   /  

   /  Episcopii- din închisoare  în domiciliu forţat  /   Clerici şi experienţa detenţiei /

   /  Preoţii uniţi  şi rezistenţa armată   /   Sprijinul romano-catolic  / 
   /  Anul  1956  - manifestările publice  de credinţă   şi consecinţele lor /
   /  BOR şi chestiunea „uniată”   /
   / Limitele  relaxării  ideologice  de la începutul  anilor’60

9. ”Elementele ostile din rândul cultelor”   Greco-catolicii  în epoca N.Ceauşescu  
   /  Sfârşitul lui Iuliu Hossu   /   Noi demersuri  pentru legalizarea  Bisericii Unite  /  Umbra Securităţii  /
   / Sfântul Scaun  şi ajutorarea  greco-catolicilor  / Reacţii  la discursul oficial ortodox  /
   / Informatorii  din mediul greco-catolic  /   Istoria „uniatismului”  scrisă de Securitate /

   / Rolul  destinat  uniţilor  în combaterea  „iredentismului maghiar” 
   / Influenţa momentului Helsinki   / Relaţiile româno-vaticane  şi problema greco-catolică  în anii’80 /
   /  Disensiuni speculate de Securitrate /   Ultimii ani de clandestinitate  /   Încheiere  / 


 Adrian Cioroianu: „ Timp de  decenii, acest capitol al identităţii  româneşti  pe care-l reprezintă 
istoria  Bisericii  Greco-Catolice  a fost în mod deliberat  şi  programatic  evitat  de istoriografia  naţională.  Evident,  motivele  nu ţineau  de universul  disciplinei  istorice , ci de raţiuni  politice 

ale regimului  comunist  care controla România. […] În aceste condiţii,  Biserica  Greco-catolică  era
un subiect tabu
.[…] În mod nemeritat , această confesiune  a fost  trecută , aşa dar, la index. [……]
povestea  unei biserici  româneşti  cu 1.500.000  de enoriaşi  în momentul  desfiinţării  sale,  în toamna anului 1948.  [….] Cu nerv,  dar şi cu relaxarea  cercetătorului  de bună calitate , fără retorică  şi, mai ales,  fără ambiţia  păgubitoare  de a transforma  Istoria în tribunal , Cristian Vasile  recompune  tabloul  unei instituţii   - Biserica Greco-Catolică  - ce ne-a însoţit , din umbra clandestinităţii, de-a lungul  regimului comunist , fiind deseori  ţinta  Securităţii  şi uneori de subiect  de manipulare politică , într-un climat  marcat  încă pe alocuri  de suspiciuni şi prejudecăţi.”

 
Cristian Vasile: „ În România, disputele  dintre Biserica Unită  şi autorităţi datau  încă din primele  luni  de la instalarea  guvernului procomunist , însă suspiciunile  comuniştilor au crescut  în timpul  campaniei electorale  din 1946 , deoarece în cadrul  organizaţiilor locale  ale PNŢ  activau  şi preoţi greco-catiloci . Dizolvarea  PNŢ în iulie 1947,  a avut urmări negative  şi pentru Biserica  Greco-Catolică , numărul preoţilor arestaţi  cunoscând o creştere evidentă. 

 Moartea  în condiţii  cel puţin suspecte  a patriarhului  Nicodim,  în februarie  1948 ( decesul îi fusese prevestit de  E.Bodnăraş), a permis autorităţilor  să pregătească  desfiinţarea cultului  greco-catolic 

 cu concursul  noului patriarh [ ortodox] , Justinian Marina ,  şi a mitropolitului  Nicolae Bălan.
O realitate nefastă pentru români – instaurarea  regimului comunist  - a coincis  şi a condus  la reunificarea  brutală a  Bisericii  Ortodoxe din Ardeal.Şi astăzi   persistă  în istoriografia  română viziuni  aflate  în totală  contradicţie  referitoare la acest moment. Ca istoric  şi ca ortodox  pledez  pentru detaşare ,  pentru sesizarea faptului  această unificare  a avut un caracter pervers, deoarce nu trebuie uitat  că ea s-a petrecut  într-un moment  când inclusiv zeci de preoţi  ortodocşi erau  arestaţi  şi cred că,  până la urmă, „reîntregirea”  a fost  un dar otrăvit , care avea să fie scump plătit  de Biserica Ortodoxă Română.
 Actul „reîntregirii”   a fost o altă consacrare  a dependenţei BOR  faţă de autorităţile comuniste;  în anii’50 , martiriul  avea  să nu mai fie  un monopol al celor  două rituri  ale Biserici Catolice   din România,  deoarce comuniştii  au decis să extindă prigoana , astfel că mii de preoţi  şi monahi ortodocşi  au fost întemniţaţi  sau,  în cazul celor din urmă,  alungaţi din mănăstiri. ”

 

___________________________________________________________________16.) Liviu Vălenaş,  În culisele  negocierilor cu Uniunea Sovietică .1934-1947.

Convorbiri  cu Alexandru  Danielopol.  Editura Vremea,  Colecţia FID,  2001
 [ LD: cartea  este  reproducerea  unor convorbiri  ( şi  scrisori)  pe care autorul, pe
parcursul anilor     1994 -95,   la recomandarea lui Neagu Djuvara, le-a avut   cu   Romulus Cordescu  şi    Alexandru Danielopol,  doi dintre  românii care au fost implicaţi  ( ca tehnicieni)  fie în  delegaţia  română  care a semnat Convenţia de Armistiţiu  cu Aliaţii  ( Moscova,12/13 sept.’44 ),    fie în Comisia  de aplicare a Convenţiei de Armistiţiu.
     Mărturiile celor doi interlocutori  ai lui Liviu Vălenaş   sunt   consistente   şi  se cuvine să-şi  găsească locul în  muzeul  de neuitare  al  rezistenţei  anticomuniste.]

-------------------------
Cuvântul autorului

Între Nicolae Titulescu şi  Maxim  Litvinov.
Convenţia de armistiţiu de la Moscova

Salvarea  basarabenilor şi bucovinenilor
Salvarea  vasului Transilvania

Spolierea României de către  Uniunea Sovietică  prin Comisia Aliată de  Control
Adendda
Date  biografice

Misterul  celei de a cincea  valize  a lui  Nicolae Titulescu

Tragedia basarabenilor  şi bucovinenilor
Stenograma  discuţiilor  care au avut loc la Comisia  Aliată de Control , 3 martie 1945

Activitatea  desfăşurată  de Al. D.Danielopol  în cadrul  Comisiei  Române  de aplicare
  a Armistiţiului.

În spaţiul istoriei interzise.

------------------------------------
Romulus Cordescu  descrie  cu lux de amănunte    „atmosfera”,  „decorul”,  „recuzita”, „actorii”  care au luat parte la  semnarea  convenţiei:   Molotov, Vâşinski,  Maiski, Novikov ( cu o suită de experţi)  …Sir  Archibald  Klark  Kerr , Averel  Harimann … Pătrăşcanu, Ghiţă Popp, Barbu  Ştirbey, Constantin Vişoianu, Dumitru Dămăceanu   ( cu  experţii ). 
-  R.C : „ Aceşti doi ambasadori erau deci singuri , nu aveau  pe nimeni cu ei,  NU AVEAU NICI UN    FEL DE DOCUMENT  ŞI NU AU SCOS  ÎN TIMPUL CELOR  TREI NOPŢI  DE DISCUŢII  NICI UN CUVÂNT!”
- L.V: Ambasadorii Statelor Unite  şi Marii Britanii  au  dat complet mână liberă sovieticilor?

- R.C: „Ei erau nişte  „gentlemeni”  şi, dacă s-au  înţeles aşa cu ruşii,  aşa s-au purtat.  Repet  încă o dată,  ca să se ştie de generaţiile viitoare: NU AU SCOS NICI UN CUVÂNT!  Când se întâmpla , foarte rar de altfel,  ca Molotov  să-i întrebe  „ dacă sunt de acord”  cu cele hotărâte de el, Molotov,  nici atunci nu spuneau ceva , dădeau  doar din cap  în sens afirmativ! În dimineaţa zilei de 13 septembrie  1944, când s-au terminat aşa-zisele „discuţii”  şi a urmat  un „ coctail”  […] ei,  cei doi,  englezul şi americanul  AU DISPĂRUT  şi am rămas numai noi cu ruşii.
     „ Despre cele s-au discutat în nopţile de  11 spre 12 şi 12 spre 13 septembrie  1944, nu am eu ce să spun , pentru că s-au spus destule  şi sunt consemnate  în documentele oficiale române , sovietice, engleze  sau americane.   Eu am să vă spun ce nu s-a consemnat  în aceste documente , şi anume  este vorba de discuţiile  care s-au purtat  între  Ionel Christu  şi Maiski , pe tema cuantumului  de război.
Ele au fost fixate , iar de la această cifră  ruşii nu s-au abătut , la 300 milioane de dolari  SUA, în noaptea de  11 spre 12 septembrie 1944. […..] În replică, Ionel Christu  a spus că este o sarcină  prea grea pentru România ,  la care Maiski  a răspuns că  <
nu este aşa, întrucât  venitul pe cap de locuitor  în România este  de 1000  de dolari  şi, în consecinţă  cifra nu reprezintă  o mare greutate pentru România > [….] La care, şi despre asta este vorba,  şi asta trebuie să se ştie, pentru că nu se ştie,  şi în special  cei tineri  trebuie să o ştie ,   Ionel Christu , foarte calm,  foarte liniştit , dar foarte hotărât ,  a răspuns următoarele:

 <ESTE ADEVĂRAT , VENITUL PE CAP DE LOCUITOR  ERA ÎN ROMÂNIA  DE VREO  1.000 DE DOLARI, DAR NOI AM DUS UN RĂZBOI COSTISITOR,  DUCEM UN RĂZBOI COSTISITOR ŞI  MAI ALES DOMNUL MAISKI UITĂ CĂ ÎN ACESTE DOCUMENTE  ERA VORBA DE ROMÂNIA  PE CARE ERAM MÂNDRI  SĂ O  DE NUMIM  ROMÂNIA MARE ŞI CARE ASTĂZI NU MAI EXISTĂ!  > [……]
După câteva momente de linişte, am fost aduşi toţi la realitate  de către Molotov care a spus: <
Acum că am căzut de acord [sic!] asupra tuturor chestiunilor  [….] TRECEM LA SEMNAREA  DOCUMENTELOR! > […..]
Indiferent ce cred unii, mai ales tinerii , căci despre ei este vorba,  toată  lumea trebuie să ştie ce a putut să spună  Ionel Christu , atunci, acolo, lui Molotov,  în nopatea de  12 spre 13 septembrie 1944!  Răsplata a fost  trupul lui  Ionel Christu zace undeva , într-o groapă comună pe malul Tisei,  pentru că mai târziu a fost arestat şi dus la Sighet
”.  [………]  
- L.V: Puteţi să rememoraţi pentru noi momentul când aţi  fost epurat din minister [ Ana Pauker] ?
- R.C.: La sfârşitul lui octombrie 1947 , am constatat că în faţa Ministerului de Externe , în Piaţa Victoriei, tot spaţiul eraplin de maşini  şi fiecare care ieşea din minister era « invitat »  să urce într-o maşină  … Era dus apoi la cea mai apropiată circă de Poliţie , eu am fost dus la Bufet, la Şosea, acolo am fost percheziţionaţi , ca să nu avem nu ştiu ce documente asupra noastră  şi ni s-a spus  « să mergem… acasă şi să aşteptăm comunicările ministerului »  … La începutul  lunii noiembrie 1947 , au venit aceste comunicări , prin care eram  anunţaţi că suntem EPURAŢI. [….] Neputând să mă încadrez nicăeri , am intrat la o şcoală de recalificare  şi ulterior am devenit  … electrician , deci cu  dalta şi ciocanul  mi-am câştigat , toată viaţa, în continuare,  existenţa. […..]
- L.V.:  Aţi reuşit să  scăpaţi de închisorile  comuniste?
- RC: Cum era să scap? Nu am scăpat deloc! În 1950, am fost arestat   am fost dus la Canal

la « Drumul fără pulbere »  cântat de Petru Dimitriu,  acolo am trudit până în 1953…  şi iarna 1954 …

----------------------------

 Alexandru Danielopol ( ex-avocat,  expert  bancar-financiar la „Creditul Industrial”,din fam.Brătianu / Pillat , fiul prof.dr. Danielopol)  relatează cum s-au făcut comisiile  de specialişti pentru  aplicarea Convenţiei de Armistiţiu ,  el fiind desemnat  să lucreze  pentru art.5.
- AD: „În optica sovietică, basarabenii şi nord –bucovinenii , plus herţenii,  erau considearaţi  „refugiaţi trădători” ,care trebuiau să revină în URSS cu orice preţ. [….]
Pentru Basarabia,  din păcate, nu mai puteam face nimic, Basarabia era pierdută , era luată la ruşi. 
Acum însă se punea problema salvării  oamenilor , a basarabenilor  şi bucovinenilor.
Aceştia se refugiaseră  în România  în două valuri , între 1940-1941, relativ puţini,  şi un val uriaş , refugiat în 1944.[….] Cifra  exactă  este acum  imposibil de stabilit , în orice caz , peste  300.000 de oameni. […..] iar cei luaţi de ruşi  şi  „repatriaţi” cu forţa, se cifrează  între 50-55.000 de oameni. […….] stăteam într-o cămăruţă  de câţiva metri pătraţi,  care dădea într-o sală mai mare .
Ei bine, în această cămăruţă,  veneau basarabeni după basarabeni, era un pelerinaj,  lumea stătea la coadă,  îmi sărutau mâna, ca la Papa de la Roma… Plângeau , se puneau în genunchi în faţa mea  şi mă implorau: 
<
 Salvaţi-ne, faceţi ceva pentru noi,  nu ne lăsaţi să ne ia ruşii >.Dacă asta părea că nu ajunge,  veneau copii cu părinţii lor, mă implorau  şi ei  < Salvaţi-o pe mama, salavaţi-l pe tata, salvaţi-mi frăţiorul şi surioara!  >.Eram încontinuu cu lacrimi în ochi , noaptea nici nu mai puteam dormi. 

Veneau la mine, în acea cămăruţă,  regulat, şi reprezentanţii  basarabenilor,  Ion Pelivan şi  Pan Halippa.  Îmi spuneau şi ei: < Sunteţi Dumnezeul nostru,  salvaţi-ne, salvaţi-ne!   >[……………….] 
Eram conştient că am în faţă  reprezentanţii  temutului  guvern sovietic,  pe oamenii lui Stalin,  dar ştiam că trebuie să mă lupt şi cu propriul  meu guvern , condus de „patriotul”  Petru Groza,  pe care nu-l interesa soarta  basarabenilor şi bucovinenilor.  Desigur, nu pentru că era ardelean, ci pentru că era comunist. Lui îi convenea  să scape de basarabeni  şi bucovineni , ca să se poată pune bine pe lângă ruşi. 
Eu  însă ajunsesem într-o stare de disperare  pe care nici nu o pot descrie. [……………]”
  La sugestia  lui Christu şi Vişoianu , el  a făcut un  Memoriu, în care a invocat  prevederile dreptului internaţional,  care a fost trimis lui Molotov.  Apoi  a procurat  şi studiat  legea sovietică, până a găsit o „ chichiţă” legislativă, pe baza căreia a salvat  sute de mii de basarabeni şi  bucovineni.
A.D.:  „ După  aproximativ 15 zile, a venit răspunsul lui Molotov, care,pot să spun, ne-a trăsnit pe toţi în cap:  <
 Dreptul internaţional  nu este dreptul sovietic, continuaţi repatrierea urgent! > […….]
 Am cerut atunci ruşilor , prin Comisia Aliată de Control  ( sovietică) , să ne trimită  un exemplar  din noul drept sovietic, ÎNSĂ EI AU REFUZAT SĂ NI-L TRIMITĂ! [……..] Într-adevăr am găsit „chichiţa”!

Textul  decretului Sovietului Suprem  din 8 martie  1941  spunea  următoarele:
 <
 Toate persoanele care la data de  7 noiembrie  1917 aveau calitatea de supuşi ai fostului imperiu rus şi care la data  de 28 iunie  1940  au trăit pe teritoriul  Basarabiei , precum şi copiii lor, indiferent  dacă până la 28 iuhie  aveau sau nu calitatea  de supuşi români , sunt repuşi  în drepturile de cetăţeni sovietici , începând cu data  de 28 iunie  1940. > […..]
   „ Ce însemna acest 
„şi”?  Însemna că cele  două  condiţiuni erau cumulative!  Deci dacă îndeplineai  prima condiţiune şi nu şi a doua , nu intrai în decret  […….relatează condiţiile în care s-au petrecut refugiile din 1940 şi 1944 ……] Între timp basarabenii  şi bucovinenii , informaţi de noua  desfăşurare  a situaţiei,  ( conjuncţia ”şi”), au purces să-şi facă imediat acte false, din care reieşea că ei s-au născut  în România,  în Transilvania,  în Muntenia, în Moldova. Alţii şi-au făcut certificate false de rezidenţă. […] 
-  LV: Bine au făcut!  Cum s-a procedat  cu falsificarea  actelor? Eu am auzit că au fost imediat 

    eliberaţi  din închisori  falsificatori  profesionişti, este adevărat ?

-  AD:  Prefer să tac, să nu ating acest subiect …
-  LV: Nu, vă rog  să vorbiţi…
-  AD:  Bine.  În primul rând nu era nevoie să fie eliberaţi , pentru că falsificatorii se aflau în libertate!

    Aproape toţi erau evrei  şi nu au putut fi arestaţi , pentru că ar fi protestat imediat  americanii ,    că …noi arestăm evrei , exact ca şi Hitler, suntem fascişti ca şi ei  …[……..]
   Imediat  s-au pus pe lucru , erau aşi  în meserie.  Înainte falsificaseră  documente pentru comunişti ,    ca să poată fugi în URSS, ca „cetăţeni sovietici”, apoi falsificaseră  bani , iar acum  falsificau     certificate  de naştere  şi certificate de rezidenţă  [……]  Pentru falsificatori a fost o afacere de   milioane , dar cei mai fericiţi  erau basarabenii  şi bucovinenii, că scăpau practic de la deportare.   

   […]  Noi cei  de la  Comisia Română  pentru aplicarea  Armistiţiului  cu Aliaţii , ne făceam  că nu ştim    nimic. […] Pan Halippa,  care era un om profund cinstit, […..]  până la urmă a fost de acord  […..]

   Petru Groza a închis ochii!  […..]
- LV: Cu alte cuvinte , brutalităţii  sovietice  i s-a opus, de data aceasta  cu mult succes,  cunoscuta şmecherie românească  … [……]
-  L.V.: Când au fost reluate  discuţiile cu sovieticii?
-  A.D.:  „ Pe data de 3 martie 1945 [….] am fost  convocaţi la sediul  NKVD-ului  de pe strada  Tomas Masaryk. Şeful delegaţiei sovietice  era colonelul  Borisov, ca adjuncţi îi vea pe  coloneii  Gusiev şi  Banserov. [….]  Când am intrat  în sediul NKVD –ului din Bucureşti,  uşile au fost încuiate cu cheia  ( ca să ştim bine că suntem prizonieri) , iar ofiţerii sovietici, toţi în uniforme , şi-au scos pistoalele din toc şi le-au pus pe masă. Atunci eu mi-am scos  stiloul din buzunar  şi l-am pus pe masă  spunând:      <
Eh,  fiecare cu armele lui! > […..] Periodic ruşii  întrerupeau discuţiile , pentru a raporta Moscova  desfăşurarea lor  […]  Ruşii  ne-au anunţat  că sunt hotărâţi  să rezolve problema  în cursul acestei şedinţe! 
Eu, pe de altă parte,  eram ferm decis  să le ţin piept, să resping pretenţiile lor,  cu orice preţ. 
Ce să fac, d-le Vălenaş,  eram tânăr,  încă nu împlinisem 29 de ani,  probabil nu intuiam pericolul.[….]
-L.V: Dacă, prin absurd,  acum ar trebui  să luaţi  din nou parte la şedinţa  respectivă,   aţi mai face ce-aţi făcut?  
- AD:  Sincer să fiu nu ştiu dacă aş mai face.  Am acum o altă vârstă, o altă experienţă,  între timp am aflat  de ce sunt în stare sovieticii, însă atunci  nu ştiam totul despre ei . Ulterior am aflat ce au făcut ei în România.  Dar, dacă  stau să mă gândesc bine,  cu dragostea pentru ţară , care nu m-a părăsit nici acum,  la peste 80 de ani,  cred că aş fi scos şi acum stiloul. 
[…]
 Deci am fost  convocaţi  la Ambasada URSS  şi Pavlov  ne-a spus: <
Vă aducem  autorizarea  guvernului  Uniunii Sovietice  privind dreptul de opţiune  a cetăţenilor sovietici!   >

 Cu alte cuvinte,  basarabenii şi bucovinenii  aveau dreptul  acum să opteze , fie pentru a rămâne în România , fie pentru a se “repatria”  în URSS. Aparent era salvarea totală.  Din păcate era un drept de opţiune condiţionat .Cei care refuzau  să se întoarcă în URSS, trebuiau să spună care le sunt motivele pentru care refuză!  Cu alte cuvinte, respectivii îşi puneau singuri cuţitul la beregată , dacă ar fi completat această declaraţie.  Noi am refuzat categoric, iar Ghelmegeanu ne-a susţinut cu aceeaşi formulă:
<
Să vedem, să ne mai gândim >.   Pavlov a spus: < Bine, atunci să lăsăm această chestiune  în seama Conferinţei de Pace  de la Paris, anul viitor   >
 Cum au evoluat  lucrurile …
Liviu Vălenaş a aflat-o  şi  a redat-o cititorilor.
___________________________________________________