Etapa IV. România, sfârşitul  dictaturii comuniste?

„Epoca Iliescu”: valorificarea prăzii  şi împiedicarea judecăţii  (1989- 2005 )


1. )
Lucian Boia *, Mitul democraţiei, Bucureşti,  Humanitas,( Polis),   2003
 ( 
LE MYTHE  DE LA DÉMOCRATIE,  Editions  Les Belles  Lettres, Paris, 2002 )

[LD: Lucian Boia –autor  rar şi aparte  printre  istoricii de profesie  - aş spune de filozofia istoriei şi  istorie comparatistă    -  din România.  Când îi citeşti  lucrările, te întrebi: unde a trăit omul acesta?  unde şi-a desăvârşit  profesia de istoric?  Cum şi-a  salvat gândirea liberă în  atâtea decenii de comunism?  Răspunsul  la  aceste întrebări  se găseşte în lucrările sale.
 Pentru tematica  circumscrisă problematicii  „ Procesului comunismului”, se găsesc în lucrările lui  afirmaţii   nuanţate, în care întrebarea, îndoiala,  căutarea, analogia şi spiritul critic  se îngemănează. Fără  să -şi adjudece monopolul    “adevărului  absolut”,   Boia  provoacă  la un  exerciţiu  de logică ,  propune  rigoare ( şi reformulare ) în limbajul istoriografic ( şi politic )  -  încremenit în  etichete golite  de  conţinut  -şi  oferă o  posibilă  busolă  valorică    pentru prezent şi viitor.
   Fără prejudecăţi  sau complexe, fără oportunism “occidentalizant”,  el  detectează   părţile pozitive  ale “democraţiei comuniste”, ale  “egalitarismului comunist” ,  oferind explicaţii şi răspunsuri  care diferă mult faţă  de superficialitatea  cu care  sunt taxate “mentalităţile nostalgice”, în  noua epocă de tranziţie.  Dacă oamenii politici,  formatorii de opinie, ziariştii  din  România , ar  consulta lucrări de acest gen,  poate ar fi scutiţi  de imitaţia găunoasă de limbaj  şi  insensibilitatea  la  realităţile societăţii româneşti. 
    Recomandând procurarea cărţii ca pe o achiziţie substanţială  pentru specialişti  şi  pasionaţi, pentru  a nu recurge la parafrazări  ipocrite,  pentru a ne  abţine  de la insinuarea unor  opinii  proprii neconcordante  ( pentru că, în unele cazuri,  ele există!  ) am  preferat  citarea unor  fragmente cărora,  din raţiuni vizuale , le vom  da forma unor termeni  de dicţionar.
    Sperăm ca această „inovaţie”    nu  deranjeze  pe autor:

¤ Mitul democraţiei     ¤ Trilogia umanităţii:  Progresul, Democraţia şi Naţiunea      ¤  Democraţie 

 ¤  Suveranitatea poporului        ¤ Balanţa puterilor                     ¤ Iluzia plebiscitară         

 ¤ Libertate şi  egalitate             ¤ State  democratice                  ¤  Excluşii  democraţiei         

 ¤ Rasismul „democratic”         ¤ Naţiune-  minorităţi                ¤ Războiul „democratic”          

¤  Valori şi contravalori „democratice”                                       ¤ „Stânga” – „Dreapta” 

¤  URSS – SUA                         ¤ Inversarea „semnelor ”?         ¤  „Familii politice” 

¤ Democraţia  comunistă           ¤  Egalitarismul  comunist         ¤ Dictatura proletariatului

 ¤ „ Nomenklaturiştii ”                ¤  „Extrema dreapta”                ¤ Genocidul comunist

 ¤ Simbolistică manipulată         ¤ Democraţiile contemporane

                                           *                      *                    *  
-----------------------------------

* L..B-Născut în  Bucureşti,1 febr.  1944 ); carieră  universitară – Facultatea de Istorie, Universitatea  Bucureşti, din  1967, prof. titular din  1990;   secretar  general apoi vicepreşed. al Comisiei  Internaţionale  de Istorie a Istoriografiei ( 1980-1990); director fondator al  Centrului  de Istorie a imaginarului  (  1993 – azi).
Bibliografie selectivă:

La Mythologie  scientifique  du  communisme, Paradigme ,Caen-Orl éans, 1993; Les  Belles  Lettres,Paris, 2000;
Miturile  comunismului  românesc, Nemira,  1998;
Jocul cu trecutul:  Istoria  între adevăr  şi  ficţiune , Humanitas,  Bucureşti,  1998;

Mitologia  ştiinţifică  a  comunismului,  Humanitas, Bucureşti,  1999;
Două secole de mitologie naţională, Humanitas, Bucureşti,  1999
Entre  l’Ange  et la  B et e: Le mythe  de l’Homme différent  de l’Antiquité  a  nos  jours,Plon, Paris  1995 ( ed.spaniolă, 1997);

 Istorie  şi  mit  în  conştiinţa  românească , Humanitas, Bucureşti,  1997  ( ed.  maghiară,  1999;  ed. engleză,  2001 )

Pour  un  histoire  de l’ imaginaire , Les Belles  Lettres,Paris  1998 (  ed. coreeană  2000 )

Pentru  o  istorie  a  imaginarului,  Humanitas, Bucureşti,  2000 ;
Romania. Borderland  of  Europe , Reaction Books,Londra, 2001

România, ţară de frontieră a Europei , Humanitas,  Bucureşti,  2002;

Le Mithe  de  la  démocratie , Les Belles Lettres,  Paris, 2002  
---------------------------

Cuprins:
Prefaţă la ediţia românească
Introducere 

I.Marile principii 
 / Procesul  absolutismului /  atenieni, francezi, americani / iluzia plebiscitară / guvernaţi şi guvernanţi /
 /  Libertatea şi egalitatea: un tandem dificil / Profeţiile lui Tocqueville  /
II. 1900

 / Excluşii /  Sfântă dragoste de ţară / Valori şi contravalori  /
III. Stânga şi dreapta 

 / Virtuţile stângii şi păcatele dreptei  /  Cealaltă democraţie: comunismul /  În căutarea extremei drepte /
IV. 2000

/ Strategia egalitară  /  Sfârşitul naţiunii? /   O democraţie fără obiect? /  O libertate bine temperată /
/ Pâine şi circ /  Bilanţ şi perspective /
Concluzii.  Bibliografie.
----------------------------------------

¤ Mitul democraţiei:  „ În discuţie nu este şovăelnica  democraţie românească,  ci modelul  împlinit   de democraţie, cel al lumii  apusene. Judecata mea ar putea să apară  unora excesiv de aspră.  Doar acesta este modelul  de democraţie  spre care  ne îndreptăm , unica noastră salvare!

 Să aibă  chiar  atâtea  impefecţiuni?
Cred  într-adevăr că le are. Dar asta nu înseamnă că există alternativă.  Cu toate defectele ei  - defectele  oricărei realităţi  în raport  cu condiţia ideală a lucrurilor  -  democraţia occidentală  este nu numai cea mai bună dintre  soluţii , ci singura soluţie  raţională. 
     Însă  o dată  ce alegem un drum,  nu înseamnă că trebuie să mergem cu ochii închişi.  În ce mă priveşte , nu sunt  dispus  să confund realitatea cu mitologia.   Am încercat, şi în cazul  democraţiei, să le disociez  ( constatând  în acelaşi timp  şi interdependenţa lor ) , aşa cum am procedat  şi în celelate cărţi ale mele.

     Mitul democraţiei  se află  în strânsă legătură  cu  Două secole de mitologie naţională […]   şi, pe de altă parte,  cu Mitologia  ştiinţifică  a comunismului.   Pot fi considerate  ca formând  la olaltă  o trilogie consacrată  miturilor politice moderne.”

 ¤ Trilogia umanităţii:  Progresul, Democraţia şi Naţiunea , iată cele trei mituri mari ale erei moderne, cele trei mari  compartimente  ale aceleiaşi  religii: <religia  umanităţii >.
În accepţiile sale restrânse , cuvântul   mit  înseamnă  fie  <povestire  fabuloasă >, fie pur şi simplu  < neadevăr >.  Dar, într-o  interpretare  mai cuprinzătoare , funcţia mitului  este aceea de a pătrunde  esenţa fenomenelor cosmice  şi sociale  şi  de a exprima valorile  şi proiectele  unei comunităţi. 

Mitul nu e nici adevărat , nici neadevărat.El defineşte , într-o manieră concentrată şi simbolică , o credinţă şi un  obiectiv de atins. Şi pune astfel societăţile în mişcare.”

¤  Democraţie:    Potrivit  sensului  literal  al cuvintelor,  nu există nici  absolutism nici democraţie. Oamenii  Revoluţiei [franceze ]  aveau nevoie de un cuvânt , sau de mai multe,  pentru a exprima democraţia  şi de un alt cuvânt  pentru a exprima  principiul  opus [….]
Absolutism şi democraţie:  nici mai  mult nici mai puţin decât  două  figuri ale imaginarului.[….]
Dar ce este democraţia? Întrebarea se  impune de la sine,  răspunsul însă mai puţin. 

Biblioteci întregi s-au scris despre acest subiect. Fapt este că democraţia refuză  să fie închisă  într-o formulă simplă şi  univocă.  Este o figură mobilă,  cu faţete  multiple şi contradictorii. Nu este un „lucru” , nici măcar o „ idee”:  ea este  o mitologie. Mitologiile nu au nimic cartezian. [….]

Ele nu ascultă de logica obişnuită.  Sunt polivalente  şi succeptibile  de lecturi divergente. […..]
 În primul rând,  democraţia înseamnă  „suveranitatea poporului”.E sensul său literal,  sensul său dintâi.
[….] Cele trei principii merg aşa dar împreună:  suveranitatea poporului,  egalitatea  şi libertatea.

Este formula ideală a democraţiei.La drept vorbind, cam prea   ideală. [……] 

Revoluţia franceză a tratat problema  suveranităţii în termeni  absolutişti. [….]
Pur şi simplu, atribuţiile regelui  au fost  transferate  poporului.[….] Astfel,  republica este   proclamată  „ una şi indivizibilă”.Suveranitatea nu se împarte.Orice interes particular  trebuie  să dispară  în faţa voinţei naţionale. Teoretic este aici un  „surplus” de  absolutism, în raport  cu absolutismul regal.  […..] După cum  Bastilia  simboliza  atotputernicia  regală, ghilotina  a fost unul din simbolurile  democraţiei  abia născute.”  [….]
 ¤  Suveranitatea poporului: „ Nu ar fi corect  să asimilăm  democraţia  ghilotinei.  Între timp, majoritatea ţărilor  democratice au abolit  pedeapsa cu moartea  şi se remarcă tocmai prin  respectarea drepturilor omului.  Logica ghilotinei  merită  totuşi reflecţie.  

   Suveranitatea  poporului  e un principiu  abstract , ceva ce nu există în sine. Poate fi invocată  în bine sau  în rău. […. ] Teroarea bolşevică  s-a exercitat  în numele poporului.Fascismul  şi nazismul  au invocat la rândul lor poporul.   Iar  războiele” democratice , care timp de două secole au  însângerat  lumea  ( incomparabil mai ucigaşe decât  războiale „ aristocratice” de altă dată )  şi-au aflat  justificarea   în acelaşi principiu înalt , deşi ne-am putea îndoi  că popoarele,  sau măcar o majoritate de bărbaţi şi femei , ar fi dorit  vreodată asemenea masacre. ”

¤ „Balanţa puterilor”: „ Organismul politic francez  rămâne integrator  şi suspicios  faţă de interesele specifice ale  minorităţilor şi grupurilor de presiune.   […..] francezii au inventat  statul maximal  şi americanii  statul minimal  ( după o formulă aproape anarhistă , erodată apoi prin consolidarea  progresivă a instanţelor federale, dar păstrând şi astăzi  ceva din spiritul  său originar ) [….]

Dacă apreciem alegerea  ca piatră de încercare  a democraţiei ,  America conferă  incontestabil  cel mai avansat dintre modele.  O întreagă  varietate de funcţii   sunt eligibile,  inclusiv în sistemul  judiciar şi în poliţie , acolo unde , după modelul francez,  singurul criteriu este numirea.

Din acest punct de vedere,  pentru un american,  se manifestă în Franţa  un deficit de democraţie şi o insuficientă,  dacă nu  inexistentă,   separare  a puterilor. Părinţii fondatori  ai Statelor Unite  au conceput  obalanţă a puterilor” , al cărui scop era  tocmai  ca o putere    se opună  celeilalte.
Puterea ca obstacol al puterii.
  Ceva de negândit  dinspre partea  franceză:  cum să se opună poporul  sie însuşi?   Pare-se că  americanii  ştiau că nu poporul  ci  conducătorii  sunt cei  care conduc.   Interesul poporului  este ca aceştia să nu se înţeleagă  chiar de minune!   Relaţiile  complexe  şi uneori delicate dintre  Casa Albă şi Congres  sunt o constantă  a istoriei politice americane; adesea, ele complică lucrurile , dar cel puţin  le ţin  în echilibru.   În plus, grupurile de presiune  sunt omniprezente.  În Franţa , pare aproape ruşinos  să faci presiune  asupra  reprezentanţilor poporului;  în America , dimpotrivă,  conceptul de „lobby”  face parte din sistem.”

¤ Iluzia plebiscitară:   Piatra  de încercare  a democraţiei  este problema  reprezentării.   Idealul ar fi ca  această problemă să nu existe.  Cine ar putea  să decidă  şi să acţioneze  mai bine în numele poporului  decît poporul însuşi?  Dar  democraţia directă a anticilor  nu mai era aplicabilă  în marile organisme  statale  moderne. […]  Nu-i rămînea poporului  decît să-şi delege  puterile:  să acţioneze prin  reprezentanţi aleşi.  […] Strategia  referendumului  se înscrie în aceeaşi logică , a suveranităţii  efective  şi direct exprimată  de popor.  [….] Unele  regimuri  s-au sprijinit  pe această metodă  de „ apel la popor” ,  diminuând astfel rolul  puterilor intermediare.
Aparent,  democraţia  e  în câştig,  ea pierde însă din substanţă.   Masele sunt mai uşor de manipulat  decît  adunările restrînse.  [ ex. „cezarismul” lui Napoleon al III-lea;  constituţia  lui De Gaulle  ]   Astăzi,  problema  guvernării directe  prin popor  pare tehnic rezolvată  [….]
Graţie  computerului şi internetului , s-ar putea organiza acum  fără nici o dificultate  un sistem de consultări permanente.[….] Din nefericire,  democraţia  directă suferă  de câteva neajunsuri.
[…] democraţia nu înseamnă numai „ vot”  ci şi, mai ales, dezbatere. 

 Marea problemă este de a apropia punctele de vedere  şi nu de a  le bloca  definitiv   la polii opuşi  ai lui „da”  şi „ nu”.   De altfel,  filozofia referendumului  dispreţueşte minoritatea.  Cu 51 %  din voturi se poate câştiga  totul;  şi se pierde totul cu 4 9 %!  Este în joc şi problema competenţei […] întrebarea e dacă poporul  are suficientă competenţă  pentru a se pronunţa  asupra celui mai mic detaliu?     De fapt  însă,  discutăm de dragul discuţiei. Dintotdeauna  guvernanţii au  guvernat  şi nu poporul.  Şi ar fi naiv  să credem că exact  în momentul  când actul de guvernare  a devenit extrem de tehnic  şi specializat,  tehnologia  electronică  va întoarce  lucrurile  în favoarea  unei largi  democraţii participative.” 
¤ Libertate şi  egalitate:
” Alăturate suveranităţii  poporului,  libertatea şi  egalitatea  sunt cele două mari  axe ale construcţiei democratice.  Suveranitatea pune deja  probleme aproape  insolubile, dar dificultăţile ei pălesc în comparaţie cu cele ale  „însoţitorilor”   săi. 
Este  aproape inutil  să definim   libertatea şi egalitatea: sunt concepte  extensibile la infinit.
Luate în sens absolut, ele ating utopia.
  O stare desăvîrşită  de  libertate sau de egalitate  nu va exista niciodată , şi încă şi mai puţin o sinteză  completă a celor două.  […]

  Dacă libertatea şi egalitatea  prezintă  fiecare  dintre ele  dificultăţi  uneori de nerezolvat , o societate  liberă şi egalitară  totodată  atinge  imposibilitatea absolută.   Tandemul „libertate-egalitate”  funcţionează  într-un fel  cu totul special. În doză restrânsă,  cele două principii se susţin reciproc.  […..]

În condiţiile unei libertăţi fără limite,  orice  urmă  de egalitate ar dispărea.

 O lume liberă  n-are nici cea mai  mică şansă de a deveni  egalitară, aşa cum  greşit credea Marx.  Egalitatea  nu e dată, ci impusă.  Dacă ar fi posibil să se construiască  o societate  pe deplin  egalitară,  aceasta ar elimina complet  libertatea. Cazurile extreme menţionate  sunt evidente  modele abstracte ; o societate  absolut egală  sau liberă   nu are cum să existe.
 Se poate merge mai mult sau mai puţin  departe  într-una din cele două direcţii. 
    Liberalismul  „sălbatec”  al primei  revoluţii industriale  este tipic pentru  prima tendinţă.
 „Îmbogăţiţi-vă!”, acest îndemn cam cinic  al lui Guizot,  exprima o întreagă filozofie.[….]

În ce priveşte  a doua  tendinţă,  materializarea cea mai avansată  aparţine comunismului: egalitatea , dealtfel destul de relativă,  pe care a instaurat-o prin  abolirea proprietăţii  private   n-a putut fi menţinută  decât cu preţul omniprezenţei  partidului unic şi al statului totalitar.”

¤ State  democratice: „ Spre 1800, semnalul  era dat:  cursa democraţiei  se pune în mişcare.

În cea mai deplină confuzie , dealtfel.  Nu există nici o reţetă  care să garanteze  concretizarea  unor principii abstracte.[….] N-au fost două ţări care să urmeze acelaşi drum.  [….]

America e promptă , Anglia lentă , iar Franţa instabilă […] Cum să compari , pe la 1850,  o Americă ,  în acelaşi timp, democratică şi  sclavagistă, o Franţă  democratică dar autoritară,  o Anglie liberală  dar nu şi democratică   şi o Rusie  absolutistă? [… ] În ajunul primului război mondial , cele mai multe dintre statele  europene,  ca şi statele Americii de Nord  ( fără a uita  îndepăratele  Australia şi Noua Zeelandă )  par a fi optat  pentru modele politice , desigur nu  identice , însă convergente. Se schiţeză  deja un proces  de globalizare , atât în sfera economică  cît şi la nivelul  principiilor  şi practicilor politice.  
  Cel mai bun indicator de tendinţă  este votul universal.  În jurul anului 1900, se află  cam peste tot la ordinea zilei , fie ca obiectiv  iminent.” 
¤  „Excluşii  democraţiei ”:  „ …în ciuda numelui său,  este foarte departe de a fi universal!
Ca la Atena  în vremurile de demult,  democraţia de la  1900 îşi avea  legiunile ei  de „invizibili” […]
Femeile, mai întâi.  O absenţă  mai mult decît suficientă  pentru a coborî  „ universalul”  la 50 %. [….]
Însfârşit , inferioritatea femeii  era dovedită ştiinţific! […  ]   Nu prea inteligentă,  aproape infantilă,  prizonieră  a unor impresii  schimbătoare,  dominată de sex  şi fundamental instabilă  (la donna e mobile  ) femeia n-ar fi cazul să iasă , liberă şi nestingherită, în afara spaţiului  domestic.   Cu o asemenea  sumă de „ calităţi” , participarea ei la  viaţa publică  ar fi de-a dreptul  un risc pentru comunitate.  […]
Şi astfel , misiunea  de a reperezenta  familia  revenea exclusiv bărbatului. [  …]
     Dar nici bărbaţii nu  sunt toţi egali. Principiul  egalitar  al democraţiei  se împiedică  nu numai de o împărţire  socială foarte  inegalitară , dar totodată  şi mai cu seamă  de concepţia  inegalitară asupra condiţiei umane: concepţie afirmată deschis , fără falsă pudoare. Inegalitatea biologică , intelectuală  sau culturală  a indivizilor , reală sau presupusă,  nu ar fi  incompatibilă  cu respectul  egal  datorat fiecăruia  şi nici cu  egalitatea  civică şi politică. […..analfabeţii, săracii, bolnavii ş.a   …] 

¤ Rasismul „democratic”:Elitistă,  epoca este şi rasistă.  Şi asta  fără probleme de conştiinţă. Dacă omul din popor  avea toate perspectivele  să fie considerat  ca „mai puţin egal” , exemplarele exotice  şi cît de cît „colorate”   ale speciei umane n-aveau nici cea mai  mică şansă  să fie tratate  pe picior de egalitate. […] Rasismul este o veche figură  a imaginarului , ieşită firesc  din discuţia  dintre „ noi şi ceilalţi”.  Atitudine  în acelaşi timp  exacerbată  într-un Occident  propulsat  de revoluţia tehnologică  şi industrială  în poziţia de stăpân  incontestabil al planetei , şi sistematizată  de spiritul ştiinţific al epocii  Pe scara umană,  omul alb urcă în vârf , împingându-l pe negru  pe treapta de jos  [….] 

Spre  1900, europenii  erau  încă  departe  de a gândi  că democraţia  ar fi şi pentru  „ceilalţi”. Metropolele şi coloniile  rămâneau lumi aparte.”

¤ Naţiune-  minorităţi: „ În secolul al XIX-lea, democraţia  şi naţiunea  înaintează umăr la umăr. 
Nimic mai natural.  Naţiunea este  o creaţie democratică , expresia  voinţei generale  a poporului, a suveranităţii acestuia. […] Naţiunea  este  - sau a fost  -  o religie , una din religiile  secularizate ale  timpurilor moderene. Nimic nu se află  deasupra naţiunii , totul îi este  subordonat.[….]

   Fuziunea cu statul a fost momentul  decisiv  în cariera naţiunii. […]  Concepţia în sine e, fără îndoială , democratică , dar corespunde sensului globalizant  al democraţiei , unei viziuni monolitice  asupra comunităţii. […] Unificatoare şi  omogenizatoare , naţiunea a împins minorităţile  într-o zonă  marginală urmărind să şteargă particularismele […]  Statul –naţiune a erodat  constant  minorităţile”
¤ Războiul „democratic”: „  Războiul  se democratizează
.Evident, în sensul  globalizator şi  unanimist  al democraţiei.  Este făcut în numele poporului  şi pentru popor.  Opţiunile individuale  n-au nici cea mai mică  şansă  de a fi luate  în considerare. Fiecare  „copil” al patriei  trebuie  - dacă patria îi cere – să se sacrifice pe altarul mitologiei  naţionale. […] Războiale  între naţiuni sunt războaie totale. Nimeni  nu are dreptul  să stea deoparte.[….] Ca şi naţiunea,  armata naţională este democratică  prin filozofia sa,  dar mai puţin  democratică  în fapte.  În acest caz , alegerea  poartă un nume  simplu: trădare. […] În  1914,  milioanele  de civili  obligaţi  să îmbrace  uniforma  au simţit  pe pielea lor    la război s-a terminat cu democraţia. [….] Şi mai ideologizat , şi încă pe mai multe planuri , al doilea război  mondial,  s-a remarcat  prin  multiplicarea  divergenţelor  dintre  „imperativele”  naţionale  şi „opţiunile”  individuale  şi de grup; mii şi mii de persoane au plătit un greu tribut  fiindcă au gândit sau  acţionat  contrar  ideologiei  afirmate în ţările lor. […]

O întreagă serie de „mici” războiae au urmat  celor două  mondiale.  […] Câţi tineri  francezi au murit  „pentru patrie”  în Indochina  şi în Algeria , câţi  tineri americani  în Vietnam!

 „Patria”  însă nu vorbeşte , nu cere  niciodată  nimănui nimic.  
În numele  patriei  se exprimă  elita conducătoare , un guvern sau altul.”
¤  Valori şi contravalori „democratice”:
„ Primul model democratic  este aşezat  pe valori sigure.  Adevărul,  Binele, Frumosul  sunt uşor de recunoscut.  […] Nu proclamă toţi aceleaşi adevăruri, dar sunt convinşi  că trăsătura specifică  a unui adevăr  - a adevărurilor lor – este aceea de a fi absolut.
Ştiinţa  e absolută: ea dă , sau va da mâine,  răspunsuri  la toate.  Religia  e absolută; şi ea dă , evident, răspunsuri la orice.Absolute , cel puţin  potrivit  ideologiei  şi moralei  dominante,  sunt statul , naţiunea  şi familia.   Morala sexuală  se aşază şi ea  între limite  strict definite  […]

Canoanele  literare  şi artistice  sunt la fel  de bine fixate.[…]  Este şi un exces de ideologie.

Din momentul când filozofii s-au lansat  în critica Vechiului Regim , şi  până  la prăbuşirea comunismului   -două secole şi jumătate de istorie – Occidentul , şi lumea  o dată cu el,  a trăit la ora  ideologiilor şi utopiilor. […] Se explică  astfel  şi valorizarea extraordinară   - în toate variantele ideologice -  a timpului,  trecut şi viitor  totodată.  Evoluţia şi progresul   - descoperiri noi   - aveau darul să farmece  pe oameni.

        Istoria  este una din ştiinţele majore ale  epocii. Ea arată drumul deja parcurs , cu toate concluziile  ( evident contradictorii )   care se impun.  Pe de o parte,  justificare  a configuraţiilor prezente : societate burgheză  şi stat- naţiune  ( acesta din urmă  proiectat  fără complexe  în Evul Mediu  şi, la nevoie,  prefigurat  chiar din preistorie  ) , iar pe de altă parte,   din perspectiva revoluţionară , condamnarea  a unui trecut nedrept , pentru a deschide  calea unui viitor diferit  […..]

     Democraţia , definită  în primul rând ca un ideal,  pare mai bine reprezentată  prin ceea ce  se petrece în imaginar. Mai mult decât o stare de fapt,  ea este tensiune şi mişcare.  Mai mult decât ceva stabilit, ea este speranţă.  [….] Dominaţia  burgheziei  este contestată  de proiectul socialist.
Dominaţia   masculină,  prin mişcarea  feministă. Religia, prin ştiinţă  şi ştiinţa prin  religie.[…] Oamenilor le plăcea  să se consacre  unor cauze , mergând,  pentru o credinţă,   până la sacrificiul  vieţii , într-o tranşee  sau pe o baricadă.  A fost o  epocă  pasionată.  A fost era marilor proiecte.
Ideologie  şi angajare:  sunt două ingrediente  ale democraţiei.” 
¤ „Stânga” – „Dreapta”:   „ Democraţia este de stânga. Ea  presupune  o mişcare  progresivă  dinspre  un model  social şi politic  bazat  pe inegalitate  şi autoritate [ Vechiul Regim, Franţa   ] , spre un model  construit  pe egalitate şi  libertate. […]  Dar apoi jocul  politic  s-a complicat ,  ceea ce  n-a împiedicat  totuşi  stânga  şi  dreapta  să continuie  o strălucită carieră , tot  mai puţin  conformă realităţilor , însă tot mai mult valorificată  în imaginar.

      Tandemul  acesta  mitologic  se potriveşte  cu o viziune  la fel de  mitologică  a progresului:  progresul  văzut  ca o mişcare  uşor de recunoscut , simplă  coerentă  şi rectilinie.

 Dinamizat  de stânga  şi împiedicat  de dreapta.  Dar cine ar putea  spune cu siguranţă  ce înseamnă „ înainte”  sau „înapoi”?  Cum poţi recunoaşte  la prima vedere  ocolişurile şi  fundăturile?

Istoria nu este un marş triumfal.  […]  Înscriem Teroarea  iacobină  la rubrica „progres”?
  Sau comunismul?
  Şi unde este progresul  astăzi:  în globalizare  sau în antiglobalizare ( sau poate în cu totul altă parte , într-un  alt proiect  încă  neformulat  )?
        Şi apoi, ce progres  e în discuţie?  Progresul economic  ( tehnologie, productivitate , producţie, profit ),  progresul social  ( atenuarea  inegalităţilor ), progresul  politic (  libertăţile , participarea ),  progresul etic  ( respectul celuilat , perfecţionarea  raporturilor  interumane )? [….]

Din păcate , lucrurile  nu merg  chiar atât de simplu.  Mecanica  progresului  e destul de contradictorie.  Libertatea poate jena  egalitatea , şi invers.  […]  Nu există  reţetă garantată ;  succesul economic   şi social  nu e asigurat  dinainte de nici un scenariu , fie el de dreapta sau de stânga.”
¤  URSS – SUA:    Cel mai uşor  experiment , dacă vrem să inversăm rolurile  […] ar fi  să punem faţă-n faţă  defuncta Uniune Sovietică  şi Statele Unite  ( încă în plină sănătate )

Comunismul sovietic a fost de  stânga , cu greu i s-ar putea nega apartenenţa.
 Statele Unite  sunt evident  […] sensibil  orientate spre dreapta: individualism,  implicare  foarte  limitată a statului în economie,  puternice disparităţi  sociale , vitalitate a valorilor tradiţionale  ( ţara cea mai religioasă a Occidentului  ) , naţionalism,  mesianism  şi imperialism.
     Americanii aproape au ignorat nu numai comunismul , dar şi social-democraţia  de tip european.

Acest  context de dreapta  a permis, totuşi,  şi chiar a încurajat,  manifestarea , mai mult chiar, înflorirea  unor valori de stânga.   Inegalităţile sociale  sânt oarecum  atenuate graţie  unei  mentalităţi  şi unui comportament  marcate de egalitarism.  Americanii nu sunt egali dar se comportă ca şi cum ar fi. Nicăeri în lume  spiritul de întrajutorare  nu e atât de prezent  ca în societatea americană. […….]
     La antipodul  modelului  american , Uniunea Sovietică  a mizat pe egalitarism  şi pe controlul absolut al statului , principii de stânga împinse la extrem.  Rezultatul s-a dovedit dezastruos , în raport chiar cu obiecivele stângii.  A fost sărăcia generalizată.   Clasa muncitoare  - „clasă conducătoare” -  a fost sacrificată.  Pentru prima dată în istorie , toată lumea avea de lucru.  Doar salariile  nu se prezentau prea bine.  Era cu siguranţă  mai  profitabil  să fii  şomer  în  Statele Unite   decât  să lucrezi   ( inclusiv ore suplimnetare )  într-o întreprindere  sovietică.   Cât despre libertatea  intelectuală   - atât de dragă stângii  -  nivelul ei se afla şi mai jos decât salariile.   Statul înghiţise totul. 

 Era domnia  imobilismului:  o societate încremenită  într-un proiect iluzoriu.

 Remarcabil  sfârşit de cursă  pentru o stângă îmbătată de succes!”
¤ Inversarea „semnelor ”?: 
„ Cu atât mai proplematică  este  identificarea  dreptei  sau a stângii  în situaţiile când istoria  face cale-întoarsă   ( logica „pe dos”  neprevăzută  de teoria progresului  ).
În principiu, ar trebui inversate semnele.  Ieşirea din comunism  pune  exact  acest tip  de  problemă. 
Iată  aşadar  societăţi  care revin  dinspre o stângă  extremă , la capitalism  şi liberalism.
 Dar în acest caz,  conservatorii , cu alte cuvinte  apărătorii  „Vechiului regim”, care fac  tot ce pot  pentru a opri sau  încetini  mişcarea , sunt chiar comuniştii   ( sau ex-comuniştii).  Mai sunt ei de stânga , sau, cine ştie , au devenit  între timp de dreapta , poate chiar de extremă dreapta?
       Teoretic,  stânga  ar putea fi recunoscută  după sensibilitatea  sa socială ; pusă în situaţia  de a alege  sau de a defini priorităţi, este mai atrasă de egalitate  decât de libertate.  […] Pentru  a îndeplini acest proiect , stânga  alege soluţia  mişcării , a schimbării  structurilor,  iar la nevoie  chiar  a revoluţiei.
Ea se pronunţă  pentru o politică intervenţionistă , punând statul  şi puterile publice  în slujba  scopurilor sale. Paradoxal, şi pentru a  complica tabloul,  ostilitatea sa faţă de liberalismul economic pare a fi compensată  într-un fel prin ataşamentul  pe care-l arată  libertăţilor de ordin intelectual  şi moral; [  libertatea de spirit,  deschidere  în materie  familială şi sex,  anti-autoritarism,  ant-inaţionalism  ]
        ”Ceilalţi”  sunt instalaţi , evident la dreapta.Ceea ce dă dreptei un  aspect  extrem de compozit ,  dar nu mai puţin inevitabil,  fiind că omul , neavând decât două mâini , nu există decât o  stângă şi  o dreaptă,  fără nici o posibilitate  suplimentară.

Tot ce nu e de stânga [….] se regăseşte automat aşezat  la  dreapta.

 La început , dreapta  grupa forţele conservatoare. Pe atunci, liberalismul era de stânga; a urmat democraţia creştină; nici ea  n-a avut altă alegere  decât să se situeze la dreapta.
Conservatori,  liberali,  creştin-democraţi
, se văd obligaţi  să împartă aceeaşi casă ,  pentru simplul motiv că  nu sunt decât două,  iar casa din stânga este ocupată.  

       Şi asta  nu e tot; mai trebuie să găzduiască  - ruşinos de-a dreptul –  o aşa-zisă  rudă  nu tocmai  recomandabilă , care este extrema dreaptă!  Cât despre calităţile  sau, mai bine zis ,defectele dreptei ,  e greu să stabilim  o listă,  din pricina  compoziţiei ei eterogene.

Dreapta mizează pe individ,  încurajează concurenţa şi profitul,  şi rămâne ataşată  valorilor tradiţionale  precum naţiunea,  familia, religia”  
[….] Frumoasă colecţie de clişee , ieşite în cea mai mare parte din laboratoarele  stângii , pentru bunul motiv că,  sub aspect intelectual,  stânga  este dominantă  în societăţile democratice -  rolul intelectualilor fiind acela de a critica  insuficienţele prezentului  şi de a imagina  soluţii alternative , inclusiv utopii -  funcţie socială  şi culturală  care se potriveşte   mai bine cu stânga  decît cu dreapta.”

¤  „Familii politice”:  „ Există  cu siguranţă  stângi mai bune  decât  cea din Uniunea Sovietică  şi drepte mai rele  decât cea din  Statele Unite.  Există  stângi mai bune decât  unele drepte şi invers. 
Dar tocmai această fluiditate contrazice simplitatea  simbolurilor: stângă generoasă -  stângă utopică,  dreaptă  pragmatică, dreaptă  cinică  ….

 Nimeni nu deţine  monopolul progresului , încă un cuvânt simbolic,  interpretabil în funcţie de ideologii  şi reunind o mulţime de scenarii.[…] 
Este simptomatic  faptul  dreapta şi stânga  sunt puţin prezente  în manualele de ştiinţe politice; unele nici măcar nu le pomenesc.

    Specialiştii  preferă  să grupeze ideologiile  şi partidele  în „familii politice”.

Linia orizontală , mergând de la extrema  stângă la extrema  dreaptă , nu există decât imaginar. 

Dar asta nu o face să fie mai puţin reală , pentru simplul fapt  imaginarul  e la fel de real  ca şi realitatea , poate chiar mai real  atunci când în discuţie  se află alegeri umane.   Cât timp le vom invoca,  stânga şi dreapta vor răspunde cu promptitudine.” 
¤ Democraţia  comunistă:  A aşeza comunismul  în raport cu democraţia  este  o operaţie extrem de elastică.  Astăzi sîntem  cât se poate de  tentaţi  […] să-i refuzăm  comunismului  cea mai mică pretenţie  de acest gen.   Să nu uităm  totuşi  în epoca sa de glorie  ( nu e prea mult de atunci ) , nu numai  propria propagandă , dar şi nenumăraţi  „directori de conştiinţă” , peste tot în lume ,  îl prezentau  ca materialaizare  însăşi  a idealului  democratic.
    Şi invers,  democraţia „burgheză”   era denunţată  ca o simplă faţadă, menită să ascundă  dominaţia efectivă  a marii burghezii  şi exploatrea proletariatului. Nu exista  altă democraţie  autentică  decât democraţia  socială , cu alte cuvinte, munca şi pâinea ; […]
  Insolită idee,  o democraţie totalitară , unde votul universal  dădea invariail  aceiaşi câştigători , cu 99%  din voturile exprimate  ( pentru a părea mai credibil  ), în lipsa oricărei opoziţii  sau alternative!   O democraţie supravegheată  cu poliţie politică , unde delictul de opinie te ducea direct la închisoare!  [……]  Cum să  apreciezi  un asemenea  comunism ca fiind  democratic?
  Şi totuşi a fost. Comunismul are dreptul  să figureze  printre experimentele  democratice   în aceeaşi măsură cu democraţiile  occidentale.
 O asemenea  afirmaţie  poate să pară  curioasă  dacă nu vrem să privim lucrurile  decât  în perspectiva  valorilor democratice  ale Occidentului , uitând astfel polivalenţa  cuvântului  „democraţie”. […..]  Democraţia este bună.  […]  Rău   face doar deficitul de democraţie ; supradoza  ar fi mai curând benefică.  Dar pentru Occident , democraţia  a devenit treptat  aproape un sinonim  al libertăţii;  a trăi în democraţie, înseamnă a trăi în libertate.
   Celelalte  două conotaţii originare: puterea  poporului şi  egalitatea  socială , fără să fie şterse din proiectul democratic , au devenit totuşi dependente  de axa principală  a  valorilor  care este acea a libertăţilor. [….] Într-adevăr, comunismul  a fost departe  de a excela  la capitolul  libertăţilor.
   
Este  responsabil de crime  cumplite şi nenumărate.   A zdrobit  milioane de destine   şi a zdrobit mai ales structuri  sociale imperfecte  dar funcţionale , pentru a pune în locul lor  un angrenaj suprarealist. 

Toate aceste păcate  nu l-au împiedicat  însă să fie democratic  în felul său,  tot aşa cum  şi Occidentul  este democratic în felul său.
   
Democratic  nu „  în felul său” , ci  în sens absolut , nu e decât  modelul abstract  de democraţie , realizabil doar în Utopie.”

¤  Egalitarismul  comunist:Mai  conformă   cu  modelul egalitar  ar fi fost  Democraţia din Rusia  Sovietică […]  Trebuie  totuşi de recunoscut  sistemul comunist  a mers mai departe  în această direcţie  decît oricare alt sistem politic  şi social.  A fost  mai întâi de toate  o extraordinară mobilitate  socială   sau, mai bine zis,  o răstrurnare. Mobilitate  ascendentă şi descendentă, deopotrivă.
 Cei care se aflau  sus   au  coborît  până jos pe scara socială.  „Masele”, în schimb, au urcat.
  Însă ascensiunea socială a fost un fenomen mai masiv  decît prăbuşirea privilegiaţilor. 
Dealtfel , comunismul s-a  instaurat  -  din motive evidente  -  în acele societăţi  unde domneau  mari discrepanţe  între o elită  economică , politică şi  intelectuală  restrânsă, şi categoriile  sociale inferioare   ( cu o clasă mijlocie  puţin dezvoltată ). O politică masivă de industrializare  forţată  a  avut ca efect  transformarea , într-o perioadă scurtă,  a unei părţi semnificative  a ţărănimii sărace  şi marginalilor citadini , în „ clasă  muncitoare”.  Acest  proces  a fost resimţit  ca o promovare: promovare efectivă , într-o anumită măsură , dar mai ales  promovare simbolică , clasa muncitoare  fiind „ clasă conducătoare”   a socieăţii.  S-a  instituit un întreg  ansamblu  de privilegii  în favoarea păturilor care se ridicau.Începând cu accesul la învăţământ,  inclusiv şi mai ales universitar. 
Sistem  birocratic şi  autoritar,  comunismul a recrutat  un număr impresionat  de funcţionari,  activişti de partid, militari, poliţişti  … evident din aceleaşi categorii  ale populaţiei.  […]
Dar procesul în sine a fost democratic. Pentru un „burghez”  care cobora , urcau o  duzină  de ” foşti exploataţi. […].

Eşecul  material  a fost  acela care  a deranjat punerea  în operă a proiectului.

Câte crime pentru nimic  ( sau, până la urmă, pentru promovarea  unei noi clase! )

Această eroare istorică  a avut totuşi meritul  de a demonstra  drumul glorios  pe care aparent  se pornise  nu era decît o biată fundătură. O fi sau nu logic,  dar o societate egalitară   (  chiar imperfect egalirtară, precum comunismul )  pare incapabilă să funcţioneze. […]
 Eşecul  comunismului   nu a fost eşecul  unei derive antidemocratice; a fost eşecul  unei maniere  de a înţelege  democraţia  pe care istoria  a refuzat  să o ratifice.”
¤ Dictatura proletariatului: „ Egalitatea promisă  de comunism  a fost imperfectă , ca orice lucru în această lume.  [….]  Majoritatea oamenilor au trăit într-un fel de egalitate. Iar privilegiile s-au ferit  să se arate ce erau.  [….] A fost o dictatură , şi cu siguranţă  cel mai complet  şi mai rigid sistem  totalitar care a existat vreodată.   „Dictatură a proletriatului”, la nivel pur simbolic,  în fapt  dictatura unei „ nomenklaturi”  ieşite din proletariat , ceea ce nu e acelaşi lucru [….]

Problema  comunismului a fost eşecul său.  Un eşec fără drept de apel.   Fără acest eşec , avea toate şansele  să fie susţinut de o majoritate  ( probă , astăzi,  şi nostalgiile  care se manifestă  cu o intensitate  neaşteptată  în ţările  ex-comuniste.Se aştepta  o orientare masivă  spre dreapta ; nici vorbă de aşa ceva!  )  Majoritatea  locuitorilor  lumii comuniste  nu au avut impresia  de a fi fost persecutaţi; dimpotrivă,  au avut sentimentul (  justificat sau nu, puţin importă )   al unei promovări.” 
¤ „ Nomenklaturiştii ” – capitaliştii  tranziţiei: „ Odată cu abolirea  proprietăţii , toţi cetăţenii  au ajuns,  într-un fel sau altul,  dependenţi de stat.  A fost o societate de salariaţi.[...]  Noua clasă  conducătoare  rămânea totuşi  destul de aproape de  originile  ei muncitoreşti  şi ţărăneşti  [….]

Nu era o clasă de proprietari ( proprietatea privată neexistând ) , ci o aristocraţie  de putere.

Beneficia  de tot,  fără a poseda  propriu-zis mare lucru , şi asta  crea o iluzie optică.

 Ideologia egalitară  a comunismului  îi interzicea  să-şi afişeze  prea mult condiţia deosebită.  [……]  Una peste alta,  bogăţiile  acumulate  de nomenklatură  erau cu totul modeste  în raport  cu  marile patrimonii  burgheze.
    Sub acest  aspect,  în mod paradoxal,  căderea comunismului  a fost profitabilă  pentru aceşti privilegiaţi ; mulţi dintre ei au reuşit   - graţie poziţiei pe care o aveau  în aparatul economic  sau în serviciile secrete  - să devină  în sfârşit  oameni  cu adevărat bogaţi , în deplină proprietate , tăindu-şi partea cea mai mare din tortul  unei economii  pe cale de privatizare.
        Istoriceşte
, trecerea lor prin nomenklatură  (  cu privilegii schimbătoare  în funcţie de barometrul politic  )  nu pare a fi fost  decît  o etapă  în ascensiunea lor,  de la starea originară  de proletar sau de ţăran  sărac  la statutul actual de capitalist.”    
¤  Extrema dreapta”:    Sintagma „extrema dreapta”  figurează  printre cele mai ingenioase  descoperiri ale stângii.  [….] Extrema dreapta  se găseşte , cu totul logic s-ar spune,  la dreapta dreptei , şi la o distanţă  apreciabilă de  stânga. [….]  Ar fi  totuşi  puţin superficial

 să tragem de aici concluzia  de neclintit  că n-ar avea  nimic de-a face cu democraţia.

Extrema dreaptă este deficitară  atât la capitolul  libertăţii  cît şi la cel al egalităţii.
 Pentru democraţia de tip occidental , prima referinţă a  devenit individul;  pentru extrema dreaptă  este însă corpul social şi politic, în vreme ce comunismul  se află împărţit  între aceste  două repere , cu un accent egal pe  individ şi comunitate […]   

Nu trebuie  totuşi considerată  filozofia  „comunitară”  ca străină democraţiei.

Este una  dintre componentele acesteia , nu mai puţin decît individualismul.

Încă de la naşterea sa,  democraţia a navigat , destul de contradictoriu , între drepturile  individuale  sau de grup şi  „ interesul  general”.[….]
    Nu vorbesc  însă decît  prin pură convenţie  de o „extremă dreapta” , a doua chestiune fiind  tocmai aceea de a şti  dacă extrema dreapta  înseamnă pur şi simplu  o dreaptă extremă   ( altfel zis , dacă cuvântul  exprimă o realitate  sau dacă nu cumva , invers,  o anumită realitate  a fost construită  printr-un cuvânt  )
    Mai întâi,  singularul este înşelător;  aşa cum nu există o dreaptă , ci mai multe  drepte,  tot aşa nu există  o  extremă dreapta , ci extreme  drepte.  Apoi, nu trebuie să ne lăsăm înşelaţi  de un amalgam: mişcări  şi regimuri  politice  avînd  poate cîteva trăsături comune , dar în rest  de o mare diversitate , unele doar autoritare,  altele pronunţat  totalitare,  unele conservatoare,  altele revoluţionare , sunt  numite  fără discriminare  de „extremă dreaptă”  sau mai explicit” fasciste”. 
Acest ultim cuvânt    a încetat  de mult  să fie  utilizabil  intelectual,  devenind un soi de etichetă  şi o manieră  de a apostrofa  adversarii politici.[…….]             
       Mişcările  fascistă şi nazistă  şi ideologiile lor  originare  erau net  anticapitaliste ,  sensibilitate  relativ apropiată  de anticapitalismul  socialist sau comunist. [………]
       Proiectul  global, revoluţionar  şi,  chiar mai mult, utopic: o lume nouă , un om nou  etc,   şi-ar găsi  cu greu  raţiunea  de a fi la dreapta ; în general, utopismul  se acordă  mai bine  cu  o sensibilitate  de stânga  […]  De altfel, mulţi „ fascişti”,  şi printre cei mai eminenţi,   şi-au început cariera  la stânga ;bagajul lor cultural nu era deloc de dreapta.   [ … Mussolini, Deat  Doriot  şi lista e lungă ….  ]
Nici cuvântul  „socialism” în sintagma „naţional –socialism”   nu poate fi eludat, invocîndu-se pura demagogie […..]  Suntem foarte departe  de caracterizarea  făcută de Dimitrov  ( şi totuşi atît de bine fixată  în conştiinţe! )  la  congresul Kominternului  din 1935,  care denunţa fascismul  ca expresie a cercurilor  celor mai reacţionare şi agresive  ale capitalismului, altfel spus, exact  inversul  ideologiei  comuniste.”

¤ Genocidul comunist:  Ar fi indecent  să procedăm  la o contabilitate  macabră  pentru a stabili  o „ierarhie”  între represiunea nazistă  şi cea stralinistă , date fiind , de ambele părţi , amploarea  crimelor şi dispreţul  absolut al demnităţii  umane.

 Dar, la capitoluil  exclusiv  al „ libertăţilor” , orice comparaţie între Rusia  stalinistă şi Italia  mussoliniană , făcută fără prejudecăţi,  s-ar întoarce  în favoarea   celui din urmă ( chiar şi în rău există gradaţii , cum sunt  cercurile infernului  în Divina Comedie ).[……]

 I s-a imputat lui Mussolini  asasinarea  socialistului  Matteotti , dar cîţi Matteotti  ruşi figurează  pe lista lui Stalin! 

Gramsci [… ] a fost aruncat în închisoare  pentru a rămâne acolo ani îndelungaţi  [ …..]

 Nu este mai puţin adevărat  că în celula sa  a putut să citească , să gândească şi să lucreze;  [….]

 Într-o închisoare  comunistă , indiferent care,  şi nu numai din timpul lui Stalin,  o asemenea „ carieră”  intelectuală   ar fi fost zdrobită  de la primul cuvânt scris  în mod clandestin  pe un capăt de săpun   sau pe o aşchie  de lemn.”
¤ Simbolistică manipulată:  „ Treapta cea mai  înaltă a rafinamentului  este atunci când  sunt proclamate  de extremă dreapta   mişcări ieşite  din comunism   şi chiar partide ex-comuniste   abia  detaşate  de  condiţia lor originară.  Orice comportament naţionalist  pare    impună  de la sine o asemenea etichetă.   Înseamnă să uităm  cam repede faptul că , mai peste tot  ( începând chiar cu Rusia, ţara lui de origine ),comunismul a alunecat  spre un naţionalism  uneori la fel de excesiv  ca cel manifestat  de anumite  extreme drepte   [… Miloşevici, de extremă  dreapta?! …....] 
      Acestui  joc simbolic  îi cam lipseşte simetria.  Stânga denunţă  fără menajamente  extrema dreaptă,  pe care şi dreapta se vede  obligată să o ţină la distanţă ,  ceea ce tot n-o spală  de bănuiala  unor simpatii secrete; în schimb  aceeaşi dreaptă  nu îndrăzneşte  să pună în discuţie  legitimitatea extremei stângi.
[… ] ( pare-se că din extrema  stângă  iese  fiecare când vrea , libertate de mişcare  interzise  extremei  drepte ).Nu mai rămân  la extrema  stângă  decît  grupurile anarhiste , troţkiste  etc, mai mult pitoreşti decît periculoase …”

¤ Democraţiile contemporane: ” Democraţiile actuale sunt departe de a fi democraţii efective.
 Ar fi mai concret caracterizate   drept  plutocraţii  liberale cu tentă socială.   Nu e cazul să disperăm;  nimeni nu va trăi  niciodată într-o democraţie  autentică.
 Democraţia nu poate să existe ca atare: e un model ideal.
 Nu va reuşi niciodată
, cu aspiraţia sa  spre egalitate şi  libertate ,  supună , şi încă mai puţin  să anuleze , celelate dorinţe  înscrise în sufletul omenesc  şi în dinamica  societăţilor , în primul rând bogăţia şi puterea.  [……]

     „ Şi iată  paradoxul  esenţial:  într-o lume  tot mai complexă , unde totul  cîştigă  în diversitate   şi în amploare , sporesc , în acelaşi timp,  libertatea şi  bunăstarea „supuşilor”   şi bogăţia  şi puterea  „dominanţilor”: cu altre cuvinte,  atît expresia  democraţiei   cît şi  mijloacele  pentru a o limita. Pe acest drum , viitorul pare  a promite  din ce în ce mai multă democraţie   şi din ce în ce mai puţină.”  
_______________________________________________________________________

2.  ) Constantin  Bucur, cpt ( r. ) SRI,  Poliţia Politică în acţiune.

Un scandal public  din România  postdecembristă: interceptările  telefonice ilegale”.

Editura  Evenimentul Românesc,Bucureşti, 2000.
[LD:  volumul prezintă dezvăluirile  cpt. SRI Constantin Bucur, fost ofiţer de Securitate ( din 1980 ),  în legătură cu dosarele de urmărire telefonică de către Securitate ( înainte de’89 )  şi SRI (după dec.’89 ).

 Nu ne vom ocupa de cazul în sine – dezbătut de  masmedia  pe parcursul anilor 1996-1999  - ci vom extrage câteva  opinii politice interesante  ale autorului  în legătură  cu  unele instituţii-  Securitate, SRI, Justiţie  -  evenimente şi episoade - revoluţia, procesul Ceauşescu,  lovitura de stat, mineriadele -  personalităţi  -  Ion Iliescu, Virgil Măgureanu,  Emil Constantinescu ş.a

Într-un fel, cartea poate fi  considerată ca  un  prototip  de mărturisire, atât de cerut  şi dorit de societatea românească, din partea foştilor securişti,  după 1989. Dar o precizare este absolut necesară:  ea vine de la un ofiţer  securist  ( apoi s.r.i- ist ) aflat pe o  treaptă  relativ  insignifiantă  în ierarhia  numitei instituţii. Fără  a intra în amănuntele dezvăluirilor, redăm  câteva extrase, sub  formă  întrebări, redăm  câteva  răspunsuri: 

- De  ce a ales  această  meserie?           -  În  ce departament a lucrat?    -  Care  erau  atribuţiile sale?
- Ce  a făcut în timpul revoluţiei  din dec.’89?      -  Ce  a  făcut  după  desfiinţarea Direcţiei  a IV-a?
-  Cum a fost reangajat la SRI?                              -  Ce sarcini  îndeplinea  la  Unitatea Specială  „T”?
- Activitatea ilicită a lui  Măgureanu?   ¤ Cazul Berevoieşti    ¤ Cazul  Patapievici    ¤ Cazul Terasa Anda 

   ¤  Implicarea în jocuri politice              ¤ Trimiterea celor doi copii la studii în străinătate  

  ¤ Implicarea  în afaceri  ilegale  ( traficul de benzină  în  Iugoslavia, etc )  

  ¤ Sustragerea  din instituţie şi vânzarea  unor documente    ¤ Publicarea  propriului  dosar  de informator 

  ¤ Scandalul amoros  cu ziarista  Florina Juncan      ¤ Sustragerea  de materiale de construcţie  din SRI  şi repararea

      şi construirea unor  case personale , cu salariaţii instituţiei 

  ¤  Eliminrea  pe criterii  ilegale a unor  cadre  de valoare.
-  Pe ce criterii se interceptau  telefoanele?

-   Mineriada din 1999?

                     *        *         *

¤  Corneliu Vadim Tudor, Cuvânt  înainte (3 dec.1999 ):
  „ Ce a făcut, în fond,  Constantin Bucur? […] El a fost  primul ofiţer activ  al unui Serviciu Secret  din România  care a avut curajul să demaşte  „Poliţia Politică”. Urmarea? În loc să fie lăudat şi ocrotit , el a fost  condamnat  de Parchetul  Militar la  2 ani închisoare , cu suspendare.
Aşa ceva numai în România  se poate petrece  şi, eventual,  s-o mai fi petrecut  în URSS-ul lui  Stalin  şi în Uganda  lui Idi Amin. […..] 

În România acestui secol XX  a avut Servicii Secrete cine a vrut şi cine n-a vrut.  […]
Cum era să nu fi avut un Serviciu Secret  al lui , personal,  un individ care are conspiraţia  în sânge , un complotist  care a participat  la mascarada de proces împotriva  lui Nicolae Ceauşescu , finalizată cu împuşcarea acestuia   în sfânta zi de Crăciun   a anului  1989? Evident mă refer la  fostul căruţaş  ungur Virgil  Azstaloş , care avea să-şi schimbe numele  în neaoşul… Măgureanu. [….]

Nesănătos şi incorect  a fost  comportamentul  preşedintelui  de atunci al Ţării,Ion Iliescu, care l-a luat în braţe pe acest  Mengele unguresc din Giurtelecul  Hododului, şi, drept pedeapsă,  a dat ordin să-mi fie  ridicată  imunitatea parlamentară, în ziua de  22 aprilie 1996! 
¤ G-ral de divizie ( r)  Neagu Cosma, Curaj şi civism:

   „Sunt de admirat  curajul şi civismul căpitanului  ( r)  Constantin Bucur. El şi-a sacrificat  cariera,  liniştea sa  şi a familiei sale […] fiind transformat din  ofiţer activ  într-un tânăr  în căutarea unui loc de muncă. […] El, care a demascat  încălcarea gravă a Constituţiei  şi a unor legi  speciale  privind drepturile omuluii , a fost trimis în boxa  acuzatului , iar făptuitorii  i-au râs în nas , de pe poziţia de acuzator. Halal justiţie!  Halal dreptate!”

    ¤ Constantin Bucur, Argument:   

  „ Dictatura comunistă  a fost hulită ; în parte,  pe bună dreptate. Dar să nu uităm  că, după 45 de ani , românul a rămas singurul proprietar al întregii ţări ; adică mii de blocuri de locuit,  o industrie ce exporta  în aşa măsură  încît visteria  ţării se umplea cu miliarde de dolari în fiecare an , o agricultură ce asigura hrană , inclusiv pentru export,  au fost realizate  Canalul Dunmăre-Marea Neagră , metroul,  hidrocentrale,  autoturisme, avioane , parcuri,  spitale, şcoli , staţiuni, etc. […] Mă înspăimântă totuşi modul  în care românul  a ajuns  într-un termen  atât  de scurt , din proprietar, şomer şi sclav.” 
----------------------------------

     Cuprins 
I. 13 mai 1996  [conferinţa de presă PRM ] 

II.Fragmente din înregistrări             
III.Reacţia presei
IV. Poziţia oamenilor politici      

V. Declaraţiile lui Virgil Măgureanu  relatate de presa internaţională       
VI.Audierea lui Virgil Măgureanu de către Comisia  de control şi supraveghre a SRI
VII.  Scurtă autobiografie 

VIII. Motivaţia acţiunii mele  

IX:  1997: Comentarii , articole de presă, proces
X. 1998:  Comentarii, articole de presă 

XI. 1999: Comentarii , articole de presă  

În loc de încheiere:
------------------------------------
- De ce a ales această meserie?

„Din proprie iniţiativă , considerând  că a face parte din organele  Minisaterului de Interne este ceva deosebit , înălţător chiar.  Consideram atunci -  şi consider şi acum – că este o meserie  prin care contribui  nemijlocit  la securitatea ţării  şi a poporului tău.   Nu am regretat niciodată.  ( Un singur moment de derută  am avut,  cu ocazia evenimentelor  din decembrie  1989. ) […..] 

-  În ce departament a lucrat?

  „ Am fost repartizat  la Direcţia a IV-a din cadrul fostului DSS, ca ofiţer de  contrainformaţii militare. [….]  Am avut onoarea  să asigur  contrainformativ Clubul Sportiv „Steaua”, inclusiv echipa de  fotbal  în perioada de mare glorie  1984-1987 şi,  deşi indicaţiile profesionale spuneau altceva,  băieţii nu au avut probleme cu vizele.  În schimb , eu am avut  probleme la notările de serviciu  din fiecare an , când mi se spunea: <Ai muncit foarte bine , dar ţi-a rămas ilegal în străinătate  Otto Telman( 1984),  Cristinel Ştefănescu  (  1985)  sau  Szabo  Vilmos ( 1986) > [……….]
-  Care erau atribuţiile sale?
   „ La sugestia  prietenului meu  col.Dincă  şi ajutat de col.  Petanca , am  reuşit    iau în răspundere  [iul.’89 ] o unitate de  construcţii  din Direcţia  Lucrări  în Economia  Naţională  - bineînţeles, ca ofiţer de contrainformaţii.[…] Unitatea de care  răspundeam  asigura  cu rezervişti  şi soldaţi  lucrări  la Centru Civic: Casa Poporului, hotel, ministere, etc.[…] Interesa în mod deosebit , să nu scrie  soldatul trivialităţi  şi alte lozinci  pe pereţii construcţiilor  enumerate , având în vedere  că Nicolae Ceauşescu  le vizita de  dou - trei ori pe săptămână. [……]
-   Ce  a făcut în timpul revoluţiei  din dec.’89?

   „ Spre deosebire de alţi colegi – care au fost legaţi, închişi, bătuţi etc – nu am avut probleme  în decembrie 1989 şi nici în continuare, până în  februarie 1990.  Nu pot  să trec  uşor peste faptul că  comandantul unităţii , azi SPP-ist , a dat unor subordonaţi  cîteva zeci de mii  de cartuşe  care nu au mai fost returnate. La acest lucru mă gândesc  când îmi aduc aminte  că în acele zile au murit oameni împuşcaţi  de gloanţe rătăcite … Dar la război ca la război.

 Culmea este că nici o  comisie  nu şi-a făcut timp  pentru a ne chestiona şi pe noi , ofiţerii de contrainformaţii.[…..] Oricum, e păcat  am pierdut  prieteni buni ca  Năstase,  Durbac , Murariu , care au murit în mod stupid,  iar col. Trosca , cpt.Cotuna  şi nefericiţii soldaţi  de la Otopeni   au fost ucişi  într-un mod foarte dubios.”
-  Ce a făcut după desfiinţarea Direcţiei  a IV-a?
   „Cert este că , în februarie,  desfiinţîndu-se   şi Direcţia  a IV-a , dar şi Direcţia de  Lucrări  în Economia Naţăională , eu am rămas  al nimănui , fiind trecut în rezervă. 
În luna  martie  1990,  am reuşit să ne adunăm  aproape 20  de ofiţeri de contraspionaj , trecuţi în rezervă,  şi să mergem la  g-ralul  Victor Anastasie  Stănculescu, în audienţă. Sub presiunea psihică a acelui grup ,  am fost primiţi  de g-ralul  Ciubancan.[…….] În toamna anului  1997,  g-ralul  Ciunbacan  a venit la  PRM  şi a devenit membru de partid.  Într-o delegaţie  la Cluj,  la sfârşitul lui noiembrie  1998,  g-ralul  Ciunbacan  şi-a cerut scuze că s-a comportat urât cu  ofiţerii de contrainformaţii ,  motivând gestul  său prin ordinul  pe care îl primise de la Parte Roman:

 <  Daţi afară toţi ofiţerii de securitate! >. Nu vreau să  înţeleg  cum un general  de armată  a putut executa  ordinele unui presupus  agent străin.”

-   Cum a fost reangajat la SRI?  
    „ Şi deodată,  total întâmplător,  un mare general  al Securităţii  române,  un profesionist de excepţie şi om de suflet,  generalul Neagu Cosma,  îmi întinde o mână şi totul se rezolvă. […..]
După un curs intensiv de limba engleză,  în septembrie  1991, am  fost încadrat  la Unitatea Specială  de Transmisiuni.”
-  Ce sarcini îndeplinea la Unitatea Specială  „T”?
   „În anul 1994,  s-a ordonat  repunerea  în funcţiune   a aparaturii de interceptare  a convorbirilor  telefonice.  [….]  În anul  1994,  obiectivele interceptate  au fost de ordinul zecilor. 
A venit anul  1995  şi treptat, treptat , lună de lună,  obiectivele interceptate  au ajuns la câteva sute.   Astfel că, în 1996,  numărul persoanelor interceptate   depăşea  1000, numai în Unitatea Specială „T”.Dacă mai adăugăm la aceasta  şi posibilităţile de interceptare  din fiecare judeţ,  ne este clară

 anvergura  poliţiei politice  ordonată şi  controlată de  tandemul  Iliescu –Măgureanu.”

- Activitatea ilicită a lui  Măgureanu?   

 „ Alte motive determinante ale acţiunii mele  au fost  activitatea  ilicită şi scandalurile  în care  Virgil Măgureanu  a  implicat SRI , aducându-i grave prejudicii.

Am să redau pe scurt  faptele grave comise de Măgureanu: 
¤ cazul Berevoieşti    ¤ Cazul  Patapievici    ¤ Cazul Terasa Anda   ¤  Implicarea în jocuri politice
¤ Trimiterea celor doi copii la studii în străinătate    ¤ Implicarea  în afaceri  ilegale  ( traficul de benzină  în Iugoslavia, etc )

 ¤  Sustragerea  din instituţie şi vânzarea  unor documente  secrete lui Corneliu Vadim Tudor,  Sorin Roşca Stănescu  şi altora  

¤ publicarea  propriului  dosar  de informator  ¤ Scandalul amoros  cu ziarista  Florian  Juncan  

¤ Sustragerea  de materiale de construcţie  din SRI  şi repararea  şi construirea unor  case personale , cu salariaţii instituţiei   

¤  Eliminrea  pe criterii  ilegale a unor cadre  de valoare.”
-  Pe ce criterii se interceptau  telefoanele?

      Cum a fost criticat  Iliescu de ziarul  „Ziua” , la câtvea  ore  după apariţia ziarului , am primit ordine  de interceptare  a cinci telefoane  ale redacţiei respective.  Cum a fost criticat Măgureanu  de „Academia Caţavencu” , am primit ordin  de  interceptare a două telefoane. Cum a fost criticat Măgureanu  de către „România Mare”,  am primit ordin   de interceptare a cinci telefoane.
 Cum făceau valuri regaliştii, s-a primit ordin de interceptare  a Siminei Mezincescu  şi a poetului  Mircea Ciobanu, regalist.  Şi tot aşa. 
              
    
  Cert este un lucru.  În decembrie 1989, România  a intrat sub  ocupaţia  unor forţe ostile neamului românesc. Clasa politică , în frunte cu  Ion Iliescu şi Emil Constantinescu , nu a fost  decît o servitoare  blestemată  în mâna ocultei internaţionale ce urmăreşte  în această zonă  un singur scop: < Frumoasă ţară.Păcat că este  locuită.>   Nu mai este  un secret pentru nimeni  „opera” de distrugere a ţării  a început  imediat după  asasinatul  din 25  decembrie 1989,  a continuat  cu deschiderea frontierelor  şi apoi, pas cu pas,  nu a urmărit  decât  secătuirea  şi înfeudarea neamului românesc.”
-  Mineriada din 1999?

    „ [….]după ce şi acea flacără a revoltei  naţiei române  s-a stins  la Cozia  şi Vâlcea ,  o mare satisfacţie  am avut în timpul  grevelor studenţeşti  de la sfârşitul  lui octombrie  1999… ”

__________________________________________________________

 

3. ) Ruxandra  Cesereanu *, Decembrie ’89. Deconstrucţia unei  revoluţii.

   Ed. Polirom,  Iaşi,  2004

-------------------------------

* Ruxandra Cesereanu. Facultatea de Litere  din Cluj;  redactor la  Echinox apoi la Steaua   din Cluj;

 conferenţiar la catedra  de Jurnalism    a Facultăţii de  Ştiinţe Politice din Cluj;

burse şi stagii  de cercetare în  domeniul  universului  concentraţionar  ( Praga,  Fundaţia Soros,  Barcelona,

   Fullbright - New-York, Paris, Lyon ;  doctoratul  (  1997 ) cu  o teză despre

  Infernul  concentraţionar  reflectat  în  conştiinţa  românească    ).

-------------------------------

[ LD: această carte ar trebui să aibă atâtea  “replici”  câte   ipoteze  de  interpretare  a  inventariat  şi analizat autoarea. Dacă  Ruxandra  Cesereanu  a avut imboldul  şi disponibilitatea intelectuală    citească   peste 120 de  cărţi , presa timpului şi câteva  seriale   despre revoluţia din decembrie, toţi cei preocupaţi  de  subiect  ar trebui, dacă nu să-i  răspundă , măcar  să-şi  verifice  şi  să-şi  reargumenteze   tezele,  în calitate de „formatori” de opinie, spre folosul  cititorilor. 

Altfel,  toată această veritabilă  „bibliotecă”  pe profilul  revoluţiei  din decembrie, va rămâne, ca şi  până acum,  un  dialog al  surzilor, şi,  în loc de adevăr, românii  vor avea  atâtea „revoluţii”  câţi  autori au scris despre ea!  

    Ca istoric, am  adunat  şi eu,   în zilele desfăşurării revoluţiei  şi  în anii  ce i-au urmat ,mormane de articole  de presă,  documente,  cărţi , casete;   urmăresc cu deosebit  interes -  încă!  -  volumele  ce mai apar,   disputele  televizate,  soarta proceselor  neterminate,  protestele revoluţionarilor care continuă , şi după  15 ani,  să ceară , nici mai mult  nici mai puţin, decât…   ADEVĂRUL.

 Din  această preocupare,   izvorăşte şi  contribuţia mea la  acest  spaţiu  dedicat  “ Procesului   Comunismului “.  Am  intenţionat,  am renunţat, iar  am reluat cercetarea,   în speranţa     voi reuşi     formulez  şi  eu  o  variantă de interpretare  despre  o revoluţie  trăită,  în care  m-am  simţit uneori   ( modest dar sincer )  implicată. În loc de clarificare,  semnele de întrebare  sporesc, explicaţiile  se bat  cap în cap,  impasul devine blocaj.

Un gând  se insinuiază  tot mai  stăruitor: dar  dacă…  revoluţia  română  a fost  pur şi  simplu înfrântă?; dar dacă … de 15  ani  în România  se petrece o  contrarevoluţie  sui-generis  - pe care  noi o numim  TRANZIŢIE  - căutând zădarnic   în ea  “semne” ce  ar  semnifica   o  “întoarcere”  de la  comunism la  capitalism?; dar dacă  pe  fond , ultima „ispravă”  a ceea ce numim  etapa ”post-comunistă”,  nu este altceva decât  un  travesti  cameleonic  în spatele căruia  se produce doar un  transfer prădalnic de  avuţie,  de la statul comunist  la  foştii  săi  stăpâni?;  dar dacă… rezultatul  acestui  proces va  fi  transformarea României  într-o  neo-colonie  de tip  bananier ( sau  se va găsi,  într-o  zi,  un alt nume pentru  fostele state comuniste  europene  )?

 Cu  atâţia „ dacă”,  istoricul  nu se încumetă să tragă    concluzii.

    Răspunsurile aşteptate  la  aceste   semne de întrebare m-au  determinat    acord un deosebit  interes   pentru cartea    Ruxandrei Cesăreanu.  O recomand cu  insistenţă.      ]

                                  *        *       *   

Ruxandra Cesereanu: “ Această carte  îşi propune  să treacă în revistă ,  să conceptualizeze  şi  să sistematizeze  diferitele  interpretări  care au  fost date ,  în ultimii  cincisprezece ani, “revoluţiei  din  decembrie 1989.  Am pus intenţionat  între ghilimele  termenul de  revoluţie ,

 nu pentru  că nu aş crede în realitatea revoluţiei  române,  ci pentru  că analiştii  pe care îi inventariez  şi  interpreţii  politologi   ( dar nu numai  )  ai evenimentelor  din   decembrie 1989  au pus-o adesea  sub semnul  întrebării , decretând-o  a fi o revoluţie  ( lista calificativelor este extrem de amplă  şi nunaţată  ) uzurpată,  deturnată,  avortată,  furată,  răpită,  confiscată,  manipulată,  reciclată,  ratată,  profanată,  desacralizată,  trucată,  machiată,  cosmetizată,  poluată,  umbrită,  teleghidată,  regizată,  impurificată,  pulverizată,  controversată,  omorâtă,  asasinată,  împuşcată,  măsluită,  acaparată,  abandonată , neterminată,  nedefinitivată,  alterată,  dubioasă,  ambiguă,  încâlcită,  etc.

 O revoluţie  acuzată  a fi avută  multe  componente  de schow ,  de unde şi alte  formule care i-au  fost aplicate , precum:  revoluţie de operetă,  revoluţie-farsă,  revoluţie-spectacol,  piesă de teatru,  tele-revoluţie,  mascaradă, parodie,  cacealma,  caricatură, etc.

   Există şi alţi termeni  inventivi: Thimothy Garton  Ash  vorbeşte  despre  refoluţiile  ( revoluţie + reformă ) din  1989  în fostele ţări  comuniste ,  fără să includă şi  România  între acestea (  întru cât  revoluţia din România  i se pare  confuză  ),  iar un  cârcotaş precum  eseistul  Luca Piţu  utilizează termenul de  loviluţie  pentru a indica  amestecul  de revoluţie şi lovitură de stat , hibrid  pe marginea căruia  s-a glosat  contrapuntic în literatura de specialitate  - şi nu numai  -  apărută  în post-comunismul  românesc. Istoricii  români  s-au ferit  să scrie pripit  o sinteză  asupra revoluţiei ,  considerând că o  explicaţie  globală   a evenimnetelor şi  încercarea de a stabili  adevărul integral  constituie  întreprinderi hazardate , singura  acceptabilă  fiind discutarea  ipotezelor asupra revoluţiei     

C u p r i n s

Precizare.

Înainte de  1989

1.Greva minerilor  din Valea Jiului ,  1977. 

/ Începutul  / Măsuri  înainte de venirea lui Ceauşescu în Valea jiului  /  Întâlnirea cu Ceauşescu  / 

/ Represiunea /   Spălarea creierului  /   Sensul mişcării din Valea Jiului  /   Concluzie /  Post-scriptum  /

2. Revolta  muncitorilor din Braşov,  1987

/  Cauzele şi  începutul revoltei  /  Desfăşurarea revoltei  /  Şedinţele  de înfierare  a manifestaţiei  şi de destituire a conducerii  IABv.    / Represiunea /  Ameninţări verbale  /   Tortura  fizică  /  Tortura psihică  /  Transportul la Bucureşti  / Reeducarea /   Rezistenţa la anchetă  /  Declaraţiile false şi  cosmetizarea istoriei  /   Ecouri  studenţeşti  /   Procesul  /  Deportarea şi urmările revoltei  /  Concluzie  / 

Timişoara  (  15-20 decembrei  1989  ) şi Bucureşti  (  21-22 decembrie 1989  )

 Puriştii  (  susţinătorii  ideii  de revoluţie pură  )

  1. Cei din  afara Puterii
  2. Cei din interiorul Puterii
  3. Alte  voci

Teoria  conspiraţiei  

  1. Teoria  complotului extern
  2. Teoria  complotului  intern

Teza revoluţiei  hibride  cu o  lovitură de stat

Addenda.

Procesul şi execuţia lui Ceauşescu          “Teroriştii”        Armata      

.---------------------------

 Ruxandra Cesăreanu ( În loc de încheiere ):  “ Opinia mea despre  evenimentele  din decembrie  1989  se înscrie  în teoria  hibridării  revoluţiei  cu o camuflată  lovitură de stat  urgentată de împrejurări , catalizată de  un accept  extern  al Marilor  Puteri,  în cea din urmă  fiind implicate  grupuri  de putere  alcătuite  din  comunişti  anticeauşişti  (  cu filiere  de sprijin  în Armată  şi Securitate )   care au găsit  oportunitatea  de a înlocui  vidul de putere  lăsat  de fuga şi capturarea  lui Ceauşescu  şi au negociat  cu facţiunile  loiale  dictatorului. Aceştia au  preluat revoluţia  şi i-au modelat  finalul  în stilul lor ,  cu riscurile  inerente  ale unor victime  în plus,  cu demonizarea  fostului  dictator.  […]

Sensul  ei a fost trădat   nu în timpul,  ci după încheierea ei , atunci  când structurile  comuniste  de putere au fost desfiinţate  doar teoretic. 

 Din această cauză un proces al  comunismului nu a fost  posibil.”

____________________________________________________________________

 

4. ) Adrian Cioroianu * , Focul aprins în piatră. Despre  istorie,  memorie  şi alte vanităţi  contemporane,  Ed. Polirom,  Colecţia Ego,  2002

[ LD:  capitolele cărţii  lui Adrian Cioroianu   sunt    articole publicate în  „Lettre  Internationale”,     în  „Dosarele istoriei”,  în  ziarele  şi revistele  la care a colaborat,  în perioada  1998-2002.

Aşa  se explică   diversitatea lor  (  spaţială şi  temporară  ),  aşa se explică  aparentul  eclectism tematic.

Şi  totuşi , ele   sunt  străbătute de „un  fir roşu” ( s-ar putea  spune „obsesie” sau  „scânteie aprinsă”,  ca să  folosim  metafora  autorului  )  care  traversează etapele  oricărei aventuri  intelectuale: de la curiozitate  la preocupare,  de la cunoaştere  la reflexie,  de la  ipoteze la convingeri,

de la „eu  cred ”  la … „ aşa a fost”.   În cazul său , fără  trufii  a-tot-ştiutoare,  fără sentinţe definitive, cu  întrebări  spuse şi nespuse , cu răspunsuri  definitive sau  intenţionat deschise.

    Adrian Cioroianu   încearcă (  şi reuşeşte )    elaboreze atât suportul teoretic, cât şi aplicarea  punctuală  concretă  la   unele momente din  istoria României  secolului al   XX –lea , prin prisma  raportului   între  Memorie,  Uitare  şi  Istorie  şi  „alte vanităţi”….   

 Cercetând  structurile  fiecăreia, comparând  teritoriile  comune şi  graniţele interferenţelor  şi diferenţelor, istoricul  le luminează specificitatea, virtuţile  şi  limitele în  procesul  de  cunoaştere a  trecutului istoric.   Firesc ( cronologic şi tematic ) , el  proiectează  o privire  critică    asupra   epocii comuniste   (istoria propriuzisă   şi istoriografia  epocii  )  schiţând  caracteristicile, demontând   capcanele,  semnalând  falsurile, devoalând  manipulările. Concluziile sale  pot  fi  reale  sau  ipotetice, pot  fi  aprobate  sau respinse,  pot  fi  asimilate sau  discutabile.   În toate,  ele sunt deschise dialogului. 

 Considerăm de aceea    mini-eseurile lui Adrian Cioroianu   ar putea  fi  utile –ca  subiect de  reflecţie -  atât  venerabililor memorialişti  ai  gulagului  comunist  cât  şi  analiştilor, politologilor, mediatorilor din televiziuni,  ziariştilor  şi  tinerilor istorici  la început de carieră,  cu preocupări fie de  recuperare a memoriei  şi a  istoriei, fie a vindecării de uitarea  colectivă.

  Şi  cum  nu vrem  să-i facem un  deserviciu  de imagine  apologetică -  de ce nu?! –  şi o provocare  la controversa cordială, atât de necesară  spaţiului  cultural  românesc.  Consecvenţi  metodologiei  adoptate, vom  reda  câteva  extrase   de interes pentru   spaţiul  dedicat  „ Procesului  Comunismului ”, dându-le subtitluri  orientative:

¤ „Uitare   programată”  -   „Memorie  inventată” –  „Memorie individuală”

¤ Regimul  comunist:  memorie  prefabricată ,  istorie falsificată

¤  Istorie  nesedimentată -  23 august  1944  - aventurile identitare.

 ¤  Decembrie 1989:  „revoluţie”?

¤ Istoricii: valorizare  obiectivă?   uniformizare?    falsificare? 

¤ Memoria  generaţiilor: dreptate?  răzbunare?   vindecare?

                                *      *        *  

------------------------------

* A.C.( n.1967 ),Universitatea   Bucureşti,  Facultatea de Istorie;  doctor în Istorie  al  Universit.Laval  din  Québec, Canada;

lector univ. la Facult. de Istorie  ( cursurile  „Sovietizarea  României”,  „Intelectuali  şi  societate  în România postbelică”, 

„Construcţia  unicităţii  Conducătorului:  cultul personalităţii  lui  Nicolae Ceauşescu”  ); redactor la rev.  „Dilema”  şi

 „Sfera politicii” ;  realizator de emisiuni  TV cu  subiect  istoric ; apariţii editoriale ( singur sau  coautor ): „ Scrum de secol.

O sută una de poveşti  suprapuse”  Curtea Veche,  2001;  „Manual  de Istorie”,  cls.  XII-a, Rao,  2000;

 Archive of  Pain”  / „Arhiva durerii ”  / -o introducere  în istoria  comunismului românesc-  ed.  bilingvă ( engleză7română )

 Pionier  Press,  Stockholm, 2000;   The Impossible  Escape: Romanians and the Balkans”,  în  „ Balkan  as Methaphor …” ,

The  MIT Press,  Cambridge,  Massachusetts, Londra,  2002 ;   deputat  PNL   în actuala  legislatură parlamentară. 

-------------------------------------------

  Cuprins  

Prolog 

I. O  istorie  în umbra memoriei 

   / Istoria  ca lecţie,  memoria  ca formă a învăţării  /  Războiul mondial al secolului XX nu a fost primul /

    / Memoria  generaţiilor,  istoria noastră /  Incertitudinea  istoriei,  certitudinile memoriei  /

    / O memorie vastă , dar nesedimentată (  de la Burebista  la Ion Antonescu  via  Nicolae Ceauşescu  /

    /  Mărturisitori,  istorici,  comentatori  /  Avatarurile memoriei  în faţa  uitării  salvatoare  /

    / Ce uităm pentru a ne aduce aminte?  /  Şi  totuşi,  o şansă a memoriei  / 

II.„Cavalerii  memoriei”  şi  „Partizanii uitării” 

     / Democratizarea  istoriei  /  Un  secol,  o  superputere,  un  singur  război  /

     /  Două probleme  ale sec.  al  XX-lea  românesc:  sistemul politic … şi  personajul politic excepţional  /

III.Acum  ştim:  fişe dintr-o  istoriografie  a secretului 

     /  Un  costum  nou,  din piaţa  din  Sarajevo /  Al  cinccilea deget  al mâinii  /  Un secret  numit  Verona / 

IV.Din valea endemică.Europa  de Est  între Războiul Rece  şi cartografia imaginară.

    / Cartografia imaginară  /  Uh - uh –uh – toţi  sunt morţi  /  Bizanţul  Roşu  /  

    / We  in the Balkans – condamnarea la libertate şi la determinism  / Există viaţă  după  Războiul  Rece?/

V.Războiul  postmodern  şi  istoria  premodernă  ( un manual poate  fi mai tăios decât o baionetă  )

    /  Războiul „ post –eroic”   /  Manualul  „post –eroic”  /

VI. Regimul politic  leninist  faţă-n faţă  cu erezia.

      Ar fi dus  „Primăvara de la Praga” la reformarea  comunismului?

    / Prologul  „primăverii pragheze”  /  Modelul cehoslovac – un amalgam de modele   / 

    /  „Primăvara pragheză”  în  contextul mondial  /    Putea fi reformat  comunismul?  /

VII. M@$$- media: informaţie şi  putere

     / Temeri şi  speranţe  privind revoluţionarea  comunicării  /   Candidaţi  şi paşi pe lună  /  

     / Ne lipsesc  conceptele sau reperele? /  Media creiază  evenimentul  sau invers?   /   

     /  Forţele  Răului ( s-ar  zice ): Mogulii Franţei  /   

     / Epilog:  noul  Big Brother sau de unde vine salvarea  ori neantul   / 

VIII. Visul Yvonei. Stare de fapt  şi stare  de spirit  în Anul Marelui  Haos  [1940  ]

     /Iarna: jurnalul,  memoria      /    Primăvara: un  zid din  foc şi  din ziare /   Primăvara-vara: Clujul /  

     /  Vara:  Parisul şi Basarabia /   Scrisori şi semne /  Cedarea /  detalii  /  Universul  copiilor /  

IX.Episoade  din  cronicul unei letargii asumate 

     /  Radicalitatea poliică  - sau  autoritatea ca proiect ,  miraj  şi decepţie /  

     /  Un caz,  în paranteză: magia şi  statuia  unirii noastre    /  Amnezia perversă  / 

     /  Retorica  sângelui  şi a lacrimilor  ( sau nu numai  cum, dar şi ce  învăţăm  )   

     /  Monarhia la români  - dezbateri de formă ,  indiferenţă de  fond   /   Despre argumentul istoric  /   

     /  Regele Mihai  vs.mareşalul  Antonescu  /  Regele Mihai  vs. preşedintele Iliescu  / 

     /   Regele Mihai  vs. Regele Mihai /  

      / Interesul  naţional  fără  egoismul naţional  e zero   /

      /  Ce-am  avut ,  ce-am pierdut,  ce (n-)o să mai avem /

X. Alibi  sau culpă. Dreptul la naivitate  al  intelectualului.

      / Locomotiva  din Grozăveşti    /  Un Ketman  de serviciu  /   “Intoxicaţi” cu propria fericire /

      /  Intelectualul  în plină iarnă  /   Cum am iertat   /

XI.Intelectualii  şi fantasmele  lumii de mâine.

      / Autorul , vremurile … şi oamenii  care animă  vremurile  /  Lumea de mâine văzută în  1945 /

      /  Multe spaţii  culturale  şi o singură morală  /

XII.Secera,  ciocanul  şi  cfrucea.  Biserica Ortodoxă  Română la  1945

      / Argument  /   Reluarea legăturilor cu  Biserica Rusă  /   Primul gest  politic / 

      / Delegaţii şi aniversări /   B.O.R.  şi primul  congres al prieteniei  româno-sovietice /

      /  Biserica şi  “greva regală “  /   Sfârşit de an,  început de epocă /

XIII. Rivali  în lupta pentru  partid.  Cei patru fantastici  au  fost  doar trei:

         Gheorghiu –Dej şi  Lucreţiu Pătrăşcanu

       / Cui aparţine umărul  din dreapta lui Dej?  /  Un  cuplu imposibil  /  

       /  “A doua zi  după ce ne-am  fotografiat “  /  Un  glonţ l-a tras chiar  Nikita  Hrusciov / 

       / Ca la teatru ( sau  regretaţi  împreună  )

XIV.Sub  norii Canadei  franceze.Student  român pe un  tărâm descoperit de alţii.

      /  Oraşul vechi  şi  campusul universitar  / Yann, Dany,  Judit, Julie şi Clemance /

       / Fotografia din bibliotecă  /  Probleme reale, probleme inventate /  Cerul Canadei  /

XV.”Nu se poate  civilizaţie  fără  conformism” – un dialog  cu  Alexandru Paleologu.

------------------------------------------------------

¤ „Uitare   programată”  -   „Memorie  inventată” –  „Memorie individuală”

 „ Din acest motiv, poate,  în ultimul deceniu,  „ce uităm” şi  „ce ne amintim” ,  cum , de ce şi  după ce reguli o facem  - au devenit  disciplină universitară  peste  tot  în lume, au devenit  subiect de cărţi  polemici ,  complimente şi acuze. […] 

Chiar  societatea românească  a trecut  prin  câteva  ediţii  succesive  ale acestui  experiment -să ne gândim  doar la istoriile  în care, între  Alexandru Ioan Cuza  şi  Nicolae Ceauşescu , era un fel de pată  pe cale de-a deveni  albă,  în care  abia se mai vedeau  câteva contururi ,

 chipuri şi nume, toate pe cale de dispariţie  şi  contopire  într-o  uitare  programată.

 Este,  bunăoară,  unul  dintre  motivele  pentru care  extrem  de puţini  români  mai ştiu astăzi  numele  regilor României,  deşi  dinastia  ţării a avut ,  cu totul ,  doar patru regi  […]

    Pe de altă parte, s-au  văzut   - şi noi am văzut   - şi istorii  hipermemorizatoare: istorii care,  nepermiţându-şi  să uite, chiar  încercau  să inventeze  memorie  acolo unde  urmele  acesteia  nu erau  suficiente.  Rezultatul  procesului  ar putea  fi  foarte bine  numit  „memoria  de partid şi de stat” ; chiar dacă  partidul respectiv şi statul adiacent  acestuia  au intrat ,  cum se spune, „ în istorie” , memoria  pe care ele  au secretat-o  dăinuie încă;  şi aşa  cum era normal  să se întâmple, acestei memorii  produse la modul propriu  de către  fostul regim , i se adaugă  acum  rememorarea  trecutului recent , reprezentată  prin experienţele  individuale  a milioane de români; […..]  nu  toţi oamenii ce au  amintiri  sunt  în mod obligatoriu  şi partizani ai memoriei ; pentru unii , o nostalgie  incurabilă   ( şi  fără o altă logică  decât cea  simplă,  a inerţiei intelectuale  ) ţine loc de orice  reflecţie asupra trecutului;  pentru alţii,  curiozitatea  post-1989   a fost  cu totul efemeră , uitarea  instalându-se ca un fel  de izbăvire  precoce. […] Pe de altă parte,  păstrez  convingerea  că,  dintre aceste  două moşteniri  oricând  sesisabile  ale vechiului  regim,  falsa  memorie „ istorică”   inculcată  la scara  câtorva  generaţii ,  timp  de decenii ,  este  cu mult mai  dăunătoare  - în societatea de azi -  decât  izbucnirile  incurabililor ( dar  nimic mai mult  ) nostalgici , ce îşi  aduc  aminte  de multe ori  lucruri  care , la  drept  vorbind,  nu au existat  niciodată.”

 ¤ Regimul  comunist: memorie prefabricată ,  istorie falsificată

    „ Căzuţi  în capcana  propriei lor memorii  prefabricate  în  funcţie de necesităţi ,  spre  mijlocul  anilor’50 nici măcar  comuniştii   -este cazul celor români  -  nu mai  cunoşteau  propria lor istorie  - de unde începutul unor investigaţii  oficiale, dar discrete , referitoare la acele evenimente  care,  pe firul  geopoliticii  postbelice ,  îi aduseseră la  putere.  Într-o  încercare  disperată  de a se sustrage clişeelor  pe care ei  înşişi le creaseră  - dar  şi de a găsi  repere ale culpabilităţii , necesare  într-o  continuă luptă pentru putere  - comuniştii români  ai epocii Dej  au avut  dorinţa  de a se apropia  de istoria „luptei revoluţionare”  din anii’30 sau  de istoria  loviturii de stat  din  23 august  1944  - subiecte de mult  îngropate ,  chiar şi atunci ,  sub un strat  confortabil  de memorie frauduloasă. 

     La fel Ceauşescu ,  când a rânduit  după  1965  o  comisie  pentru a afla  dedesubturile  „afacerii  Pătrăşcanu”  - şi a lovit astfel  în  rivalii  săi efectivi , precum  Alexandru Drăghici , sau potenţiali.

[…] Chiar dacă  mergem  spre  împlinirea  a 40 de ani  de la  accederea  lui Nicolae Ceauşescu  în poziţia de lider al Partidului  Comunist  în România   - şi, prin aceasta, la  funcţia de  conducător al ţării – şi  în privinţa  acestui eveniment  ne aflăm  cu mult mai aproape de memorie  decât de istorie. 

Încă o dată,  sântem  în plasa memoriei   - cel puţin dacă acceptăm  ( şi  discursul  de nuanţă  istorică  de după’90  a făcut-o  ) interpretarea  pe care memorialistul  Ion Gheorghe Maurer  a dat-o alegerii  lui Ceauşescu  drept  succesor al lui  Gheorghe Gheorghiu  Dej, cu interesatul  său  concurs. ( cf. Lavinia Betea,”Maurer şi lumea de ieri.Mărturii despre stalinizarea  României”, 1995  )  [….]

Majoritatea  rememorărilor ulterioare  au preluat  această versiune  – chiar  şi Gheorghe Apostol, cel care  nu avea nici un motiv să-i  fie recunoscător lui  Maurer  pentru  propunerea lui Ceauşescu  ( cf.  Gh.Apostol,  Eu şi  Gheorghiu Dej” ,  1998 )semn  al  subiectivităţii  definitorii  a memoriei, dar şi  a imposibilităţii  de a face abstracţie  de ea atunci  când sursa arhivistică ,  în sens  rankeian,  nu oferă  nici o versiune alternativă.  […. ]

Această  memorie  a rămas  câştigătoare  de la un capăt la altul  al regimului  comunist, în  timp ce istoria  a fost  o Cenuşăreasă  căreia  de cele mai multe ori  i  s-a refuzat  şi şansa  balului de rigoare.Profesionişti  ai unei uitări programate , dar  şi  a unei  constant  puse în practică  prefabricări  a memoriei,personajele  din elita  partidului  s-au  simţit  mereu mai bine  alături de  memoria  lor;  oricum,  istoria lor,  nu avea alt  rol  decât  să le  confirme  această  memorie.”

  ¤  Istorie  nesedimentată -  23 august  1944  - aventurile identitare.

„ În  fond,  războiul  mondial al secolului  al XX-lea  (  1914 -1945  ) – privit  într-o perspectivă dezinhibată,  dezideologizată  şi oricum proprie  unui  viitor  nu  foarte îndepărtat – nu ar  fi decât un alt  război de  30 de ani  din istoria Europei.  […]  Din  punctul meu de vedere, nu este o întâmplare  faptul  că toate  momentele  de ruptură  istorică – cu traumele majore produse de ele  -  din deceniile  postbelice  ale României  au probleme  născute  din această plasare  niciodată  împlinită  între memorie şi istorie. […] În luna mai  a anului 2001,  în dezbaterea  politico-parlamentară  născută  de proiectul de lege  privind acordarea  unor facilităţi  foştilor  conducători  ai statului  român ,

 s-a pus iarăşi  în  discuţie -  a câta oară? -  ziua de  23 august  1944.

      În primii ani  de după  1944,  meritul  principal  pentru  ruperea alianţei  cu  Hitler,   i-a revenit  fără nici un  dubiu  regelui Mihai ; […]

 după  1948, 23 august  1944  a trecut  pe planul  secund al  rememorărilor  istorice ,  pentru a face  loc  „eliberării” aduse  de către  Armata  Roşie ;  ulterior,  23 august  a revenit iarăşi  în atenţie , dar  fără regele Mihai  -  în locul  lui  figurând ,  ca un veritabil  deus ex machina,  partidul  comunist. 

    Despre  aventurile  identitare  ale  acelei  zile de  23 august   - de la lovitura de stat   la revoluţie  naţională de eliberare  socială  şi naţională ,  antifascistă  şi antiimperialistă  şi la „complot  de palat”  ş.a.m.d. – studenţii  de la Istorie  fac astăzi  lucrări de diplomă cu răsturnări de situaţii  demne de romanele de foileton  ale sec. al XIX –lea. […]   Ca într-o paranteză  fie spus ,  în aprecierea  postumă  a lui  Antonescu  contează enorm  detaliile  dispariţiei sale ; martirizat  de o condamnare  la originea căreia  s-a aflat ,  fără îndoială,  forţa  sovietică de ocupaţie ,  Ion Antonescu  nu este decât  unul  dintre martirii  memoriei „istorice”  româneşti. […] Dintre  foarte  veneratele  victime  ale istoriei  noastre , memoria  are  din plin  de unde alege  repere. Există ,  nemărturisită, nerecunoscută , dar  sesisabilă,  predispoziţia  comunităţilor  de a se aduna  a posteriori  în spatele  victimelor, poate mai mult  decât  în spatele  eroilor  victorioşi”

¤  Decembrie 1989:  „revoluţie”?

 În  fine,  şi  în  1989,  tot memoria  a fost mai puternică  decât  istoria.   Am strania  şi neplăcut  de detaliata  convingere  revoluţia  română  din decembrie  1989  a intrat  în istorie  forţat ,  pe  când mai avea  probleme  de acomodare  în memoria românilor.   Invocarea  ei ritual-politică  atât de către  forţele  reformator-gorbacioviste , cât şi  de  către   firava  opoziţie  ce s-a prefigurat  în anii  1990-1992,  ca şi un  întreg spectacol  de litanii  pe care   inabila  televiziune de stat  - populată  de reminiscenţe  umane  şi profesionale  ale unei epoci  de supunere  necondiţionată -    i-a dedicat acestui  eveniment  fondator al  ( inevitabil  )  noii  Românii  postcomuniste,  toate acestea au  condus treptat  la mortificarea  orgoliului  revoluţionar  al celor  îndrituiţi  să-l aibă  şi la rapida  ieşire  la rampă  a  legatarilor  nedeclaraţi  ai ceauşismului. 

Neşansa majoră  a acestei  Românii  postrevoluţionare  a fost    Ion Iliescu  şi  Corneliu Coposu  -  principalii  doi oameni politici  ai anilor’90  care au  rostit ,  fără reţineri ,  sintagma  revoluţia  din’89”  -  au  fost  în tabere  opuse;  toţi cei care  au  contestat  revoluţia  au devenit , în primul deceniu  postcomunist al ţării, terţul  atât de necesar  în lupta politică pentru putere.

   Tocmai  cei  imuni  la istoria  revoluţiei  şi cei mai dependenţi  de memoria  comunismului  rezidual  au devenit , prin aceasta ,  arbitrii  jocului.   Această  stare de fapt sună  a  paradox, dar  tocmai   în el   se află  explicaţia  manierei spectaculoase în care  România  şi-a  ratat  ieşirea  din  comunism, deşi  avea la un moment dat  -   printr-o  dictatură  doborâtă  cu preţul  a  peste  o mie de victime -  cele  mai valabile  acreditive  democratice.” 

¤ Istoricii: valorizare obiectivă? uniformizare?  falsificare? 

     Printre <cavalerii  memoriei>   se numără , cel puţin declarativ,  şi istoricii.  Este drept  că,  prin  însăşi  natura profesiunea lor ,  ei preferă cel mai adesea să treacă şi la nivelul  următor al analizei ,  acolo unde se ajunge ,  automat,  la disjuncţia  dintre memorie şi istorie.  

După unele interpretări,  memoria este   (  doar )  dimensiunea subiectivă  a istoriei ,  în  timp ce  istoria este  suma , valorizată  obiectiv,  a memoriei  comune ;  după  altele ,  istoria  este o uniformizare   (  şi deci o falsificare )  a memoriei. 

 Iată,  aşadar,  una dintre  dilemele  cu care istoricii  au trecut  pragul  mileniului  III. [……]

    Memoria noastră,  a fiecăruia dintre noi,  este alcătuită  preponderent  din lucruri  aflate  mai presus  de îndoială.  În cazul istoriei,  situaţia  se complică:  fie ea denumită  ca rezultat  sistematizat   al memoriilor  celor ce alcătuesc (  simultan, dar  şi  succesiv ) o colectivitate,

 istoria este  inseparabilă  de dubiu,  de variante,  de maniere de a o înţelege  şi povesti  sau  transmite   mai departe.   O corectă istorie  nu se poate despărţi de semnul  întrebării , ca şi de perpetua deschidere  către o altă posibilă  interpretare.Or,  nu toţi  cei ce,  într-un fel sau altul,  intră în contact  cu  disciplina  numită  istorie , agreează această limită a ei.” 

¤ Memoria  generaţiilor: dreptate? răzbunare?  vindecare?

   Poate fi  povestirea vremurilor grele  o  formă  a  răzbunării  asupra acestor vremuri?

   Chiar dacă invariabil , omul este  sub vremuri,  poate  ieşi , totuşi , omul  învingător asupra  timpului  său  prin  simplul act  al depănării memoriei sale?

Şi ce se întâmplă  atunci  când  totul pare a fi ,  din ce în ce mai mult,  un  joc al generaţiilor?  

Şi ce se întâmplă  atunci  când intelectualul  generic intră pe firul  acestei poveşti   atât de greu de depănat?”

_________________________________________________________________

 

5. )  Mihnea Columbeanu,  studiu asupra  Violul mulţimilor  prin propaganda  politică

       de  Serghei  Ceahotin. Ed. Antet XX Press *,  2002

[ LD:  Mihnea  Columbeanu  repune în circulaţie ( explicând, extrapolând   )ideile  unui  autor    a cărui carte a  avut   un destin  aparte.  Cartea fusese dedicată   celei de a  150-a aniversări  a  Marii Revoluţii Franceze. Cenzurată în Franţa , în 1939,   înainte de declanşarea războiului ,  pentru pasajele  defavorabile lui Hitler şi Mussolini; editată  integral,  în primăvara’40,  când  Franţa era expusă presiunilor  hitleriste;  confiscată  şi distrusă , în vara’40,  de  autorităţile de ocupaţie  germane,  la căderea Parisului ; reeditată  în  1952, în forma ei integrală  şi adăugită.

Demersul  lui  Mihnea Columbeanu  este extrem de anevoios  (  cum  singur mărturiseşte ) , dar  ilustrează  impactul  pe care poate să-l  aibă  „povestea” sau „esenţa”  unei cărţi,   în  formarea  unui  curent sociologic  ( uneori ), a unei mişcări  politice ( alteori  )  sau  în fecundarea ideatică  a unui  autor  din altă epocă  ( deseori ).  Cred ( sper,  aştept, sugerez ) că ar putea  fi  descoperite  şi  în  bibliografia românească   autori  şi cărţi  cu destine  similare ( ex. PPNegulescu, Gh.Brătianu, MManoilescu ş.a.) a căror  idei au  fost  îngropate de cenzura  comunistă peste jumătate de secol.

  Acesta nu este un reproş  făcut  iscoditorului   cercetător  român!   Cu atât mai mult  cu cât,  după  citirea  volumului,  te întrebi:   în fond,  a cui  este această carte,  a lui  Ceahotin sau a lui  Columbeanu?  Răspunsul  poate  fi cunoscut prin  parcurgerea  studiului.

Cum  noi  vom  selecta  câteva  pasaje   interesante  pentru  tema “ţintă”  a  cercetării  noastre –   procesul  comunismului românesc –  evident    ele  vor  aparţine lui  Mihnea Columbeanu.

  Subtitlurile ( formale )    ne aparţin:

¤ Propaganda ceauşistă                                              ¤ “Moştenirea” lui Ceauşescu  şi Saddam …

¤  “Violul”  propagandistic al maselor                       ¤  „Masă”  şi „mulţime” [ Golania  şi Mineriadele  ]

¤ Despre tribuni …                                                    ¤ Charisma liderilor [ rev. din dec.’89  ]      

 ¤ Despre „ linşajul”  mineriadei   din  13-15 iunie   ¤ Migraţia imaginilor  din Golania    

                                             *           *         *

 

Cuprins:

Prefaţă. (  Ceahotin  )   Cuvânt  înainte ( Columbeanu  )

Introducere: De la viol la orgie

/  Un „caz” al istoriei [ Ceauşescu  ]   / … şi  încă unul  [ Saddam  ]  /  Ole, ole,  oleee  / 

/Nici Saddam nu mai e! /   Şi atunci unde  e?  /   Dar  sforile curcubeului?  Lumea în care trăim  /

Refelexologie  individuală aplicată

/  În-pas-de-gâscă  la Kremlin  / Educaţie şi propagandă  / Delirul  /   ş.a.ş.a.

Psihologia  socială  

/  Activitatea  politică  / Teoriile sociologice /  Psihologia mulţimilor /  Masele  şi mulţimile /  Stările gregare /  Mulţime, mase, public /  Contagiunea  psihică prin imitaţie /  Exemple extrase din  Revoluţia rusă  /  Mulţimea pariziană  /  ş.a.

Pulsiunea numărului  unu  ( instinctul  combativ ) 

/  Lupta /  Instinctul de agresivitate / Profesiunile agresive / Agresivitatea  proletariatului  / Violenţa  fizică  /  Ameninţarea /  Mimetismul terorii  / Migraţia  imaginilor din Golania /  Extazul şi  entuziasmul  /  ş.a.

Simbolismul  şi propaganda politică 

/  Simbolismul,  caracteristică a epocii noastre / Simboluri  sonore /  Duelul  audio-vizual  /  Mitul  / ş.a.

--------------------------------

 ¤ Despre propaganda ceauşistă

 …< pe drumul  făuririi  societăţii  socialiste  multilateral dezvoltate  şi  înaintare  a României  spre comunism!!! >  Semnalul implicit ,  conţinut în aceste cuvinte  repetate  cu o precizie  mecanică  transcendând  cu mult  funcţiile  raţionale  conştiente  ale  emitentului  şi ale receptorilor,declanşa orgia: un torent  amorf  de urale şi aplauze  care se organizau rapid  într-o mecanică sacadată  a ritmului. Ambianţă  sonoră  dezumanizată  a obsesiv  -repetatelor   < Cea-u-şes-cu –Pe-Ce-Re-! Cea- u-şes-cu – şi –po-po- rul! Cea-u-şescu –pa-ce!  Stima noas-tră  şi mândria  - Cea-u-şes-cu  -Ro-mâ-nia!   >, se suprapunea  peste  pavuazurile  cu drapele,  portrete,  lozinci,  flori.

Urmându-şi  inexorabil  mecanismul  intern, delirul gregar  se înscria  într-un ciclu  auto-consumat , marcând interludiile  spectaculare  dintre fragmentele  discursurilor  intitulat politice  ale conducătorilor  ţării în perioada  1965-1989. 

    În lunile care au urmat  Revoluţiei din Decembrie  ( mai bine zis , în săptămânile , zilele,  orele, imediat  următoare  căderii  dictatorului ), o firească răbufnire  adversă generalizată  a răsturnat  complet  panorama  (  şi “panarama” ) exemplificată mai sus , procedând  la o grabnică  demitizare  ( în fond,  un fel de “remitizare”  negativă  ) a tuturor  elementelor. […….]

< Cel mai iubit fiu al poporului?  >  < Cel mai urât  fiu al poporului! > […ş.a ş.a ]

    Este interesant  că Ceauşescu , după ce a preluat aceste procedee din metodologia  propagandistică a lui Dej,  la rândul ei copiată  de la Stalin,  le-a actualizat  şi perfecţionat  prin  împrumuturi  din  Extremul  Orient  ( fatidica  vizită  din  1971  în China , unde tocmai se dezlănţuia  aşa –zisa  „Revoluţie Culturală”   şi vizitele ulterioare  în Coreea de Nord. )  Examinând răspândirea  geografică a fenomenului , observăm  leagănul  său a fost  Rusia , iar  sursa secundară,  Asia.  În lagărul  comunist  european,  România,  cea mai răsăriteană ţară,  l-a asimilat  la nivelul cel mai receptiv”

¤Despre “moştenirea” lui Ceauşescu  şi Saddam …

“ La nivel personal , asemănările  dintre Saddam  şi Ceauşescu  sar în ochi  şi ar fi redundant  să le reiterăm aici. […]Nici chiar  răvăşirea  sediilor  partidului Baas de  “masele revoluţionare”  n-a fost prea diferită  de scenele  din  România lui Decembrie’89,  Germania  anului  1933 , sau  Rusia  lui  1917.”

¤Despre  „masă”  şi „mulţime” …

   „După cum  demonstrează  şi istoria României  post-comuniste: chiar neaccedând  la nici o formă de „putere”,  fie anarhică ,  fie democratică ,masele  populare ,  uneori cristalizate  ca „mulţimi difuze” , alteori degenerând  în „gloate” ,  au creat  suficiente  complicaţii ,  scăpând adeseori  de sub  controlul manipulatorilor   -  să ne amintim , numai de  Mineriadele  III şi IV ,  din lungul şir al celor şase

 (  1990-1999 ) sau  celebra  Golania , care a reorientat  decisiv  fluxul  evoluţiei  politice  din primul  an post-decembrist. )

¤ Despre tribuni …

    „Masa difuză” , pasivă,  supusă,  devine „mulţime” , care trece cu multă uşurinţă  la acţiune:  e agitată şi-şi dă  frâu liber pornirilor , dacă  acestea nu  sunt  controlate  şi canalizate  de către un tribun , un om care ,  fiind alături de mulţime  în aspiraţiile sale,  ştie  să exploateze  forţele deslănţuite  şi  să le dirijeze  spre un scop  care  să se confunde cu mântuirea. 

 Aceasta este sarcina  marilor  conducători ai umanităţii , în aceste perioade de frământare   şi de revoltă  mai mult sau mai puţin  coştientă  a sufletelor ,  să ştie    folosească energiile  care se deslănţuie  [….] Aceştia  sunt adevăraţii  profeţi  ai unor vremuri  mai bune.

   Şi, din păcate,  după cum ştim,  România revoluţionară  a fost lipsită  tocmai de un asemenea  personaj mesianic. Toţi candidaţii  semnificativi   au  suferit de  imperfecţiuni  decisive.”

[  portrete pentru Ion  Iliescu, Corneliu  Coposu, Ion Raţiu, Câmpeanu,   Marian Munteanu, Petre Roman, Vadim Tudor, Gh.Funar  ]

 E adevărat  că o mulţime  poate fi adusă la paroxism , la o explozie,  la  veleităţile ei pentru  violenţă , ca şi la un entuziasm  delirant ; e adevărat  că e capabilă  de laşităţi inedite  sau de eroisme  sublime.

 Dar  ceea ce  îi  e caracteristic  este  că nu acţionează  decât atunci  când este  condusă ,  atunci  când  există protagonişti  care-i manipulează  reacţiile,  „ ingineri  ai sufletelor”.  Le Bon  spune  de altfel  el însuşi  <  fără  conducător, mulţimea estre  o entitate  amorfă , incapabilă  de acţiune > [……]

¤ Despre „ linşajul”  din  13-15 iunie….

       Ne amintim cu toţii , desigur,  spectacolul macabru  din  timpul Mineriadei a III -a ,  cu violenţele de masă  dezlănţuite   în plin  centrul  Bucureştiului ,  în zilele  de  14-15  iunie  1990.  Desigur,  climatul  politico-social  din România  acelei  perioade era  extrem de inflamabil,

 în primul rând  datorită  polarizării  între  momentul  exploziv  al Revoluţiei din Decembrie   şi cel relativ  liniştitor  al alegerilor  din  20 mai , care aveau să  cristalizeze , de bine de rău,  majoritatea  tendinţelor  ivite,  conturate  şi  dezvoltate în lunile imediat  post-revoluţionare.

 Perioada campaniei electorale  exacerebase  aceste  tensiuni, convergând mai ales   în jurul Golaniei ,  epicentrul  lor  geografic  şi psihologic, unde se concentrau  energiile  cele mai acute  ale opoziţiei populare ,  înconjurate  de cercul  ostil  al  simpatiilor  feseniste.

      Revoluţionarii frustraţi  de înlăturarea lor abuzivă  de la guvernarea  provizorie, s-au regrupat  în Piaţa Universităţii ,  susţinuţi  mai tacit sau mai  făţiş de  opoziţia politică , iar puterea  provizorie fesenistă ,  ţintind  permanentizarea  sa prin alegeri ,  a smuţit  în jurul lor  o mulţume mult mai numeroasă , mai amorfă şi mai  uşor de manipulat. Practic , ecuaţia  formată se  structura  între o “masă”  (  Golanii )  şi o “mulţime”  (  simpatizanţii fesenişti ).

     Victoria  FSN  în alegeri ,  disproporţionat de mare  şi  culminând  cu  înfrângerea  exagerat de ruşinoasă  a contracandidaţilor prezidenţiali ,  departe de a da semnalul  unei  destinderi  neîntârziate ,  n-a  făcut decât  să prilejuiască  o exacerbare  a celor două  stări  contradictorii:

  frustrarea Golanilor şi revolta feseniştilor. 

    Mai puţini numeric  şi mai individualizaţi,  Golanii au început cei dintâi să-şi revină, părăsind treptat  ( la propriu  şi la figurat )  baricadele  din Piaţa Universităţii , unde au  rămas doar cele mai înverşunate  elemente  militante ,  înconjurate  de o mică mulţime  derizorie  de simpatizanţi  aflaţi  încă  sub  efectul inerţiei.  Profitând de această  tensiune remanentă,  încă extrem de acută  la suprafaţă  dar care în profunzime  începuse să se decronicizeze  cu repeziciune,  Frontul Salvării Naţionale  a orchestrat  complexa  înscenare  din  13 iunie , urmărind nu atât  eliminarea reminiscenţelor  Golaniei,  deja  condamnată  la dezagregare  şi moarte naturală, cât o naivă  compromitere  a opoziţiei parlamentare,  prin maşinaţiile de la sediile  PNŢCD  şi  PNL,    şi alte scamatorii  la fel de stângaci improvizate. Lovitura de maestru  urma să fie aducerea  minerilor la Bucureşti   care a  şi  prilejuit  panorama de  cvasi-linşaj  pe care  o potenţaseră factorii  determinanţi  analizaţi  în  rândurile de mai sus:   mulţimea simpatizanţilor  fesenişti  din Bucureşti ,  “ violată psihologic”  prin propaganda  electorală  extrem de agresivă  şi  bazată pe abile  procedee  de  condiţionare  subliminală ,  s-a alăturat  minerilor  în  vânătoarea  unor adversari politici  care  încetaseră să mai existe  atât ca masă  ( Golania fusese eradicată ),  cât şi ca mulţime.   Lipsiţi  de punctul lor de convergenţă  din Piaţa Universităţii,  Golanii declaraţi sau  simpatizanţi  erau risipiţi  sub formă de indivizi  încă nepregătiţi  pentru o nouă  coagulare. 

    Acest  dezechilibru  marcant  între cele  două forţe    a făcut ca  pulsiunea  combativă  a minerilor  şi feseniştilor  să se defuleze  asupra a sute  şi  sute de ţapi  ispăşitori  aleşi arbitrar  pe străzi,   sub cele mai mici pretexte,  şi identificaţi gregar  ca “duşmani”. Conform  mecanismului  clasic al linşajului,   un singur deget  îndreptat  spre un trecător era deajuns  pentru a declanşa  atacul  gloatei. 

Prima lovitură de bâtă  sau  târnăcop  a unui miner era prompt imitată   de  imitări,  la care participau  nenumăraţi  cetăţeni  altminteri  perfect”  urbani”  şi “onorabili”.  […] Era  doar o reacţie  în lanţ  scăpată de sub control ,  în urma unui  conflict  electoral   care deja  îşi  încheiase  ciclul “  

¤ Migraţia imaginilor  din Golania

“ Cât de departe  de realitate  pot  fi viziunile  şi  concepţiile  imprimate  prin asemenea  sugestii ,  se poate  constata reamintind cazul  faimoasei  “casete”  vehiculate  în perioada manifestaţiei –maraton  din  Piaţa Universităţii. Frontul Salvării Naţionale ,  după ce-şi  înlăturase abuziv  partenerii  la  guvernarea  de  tranziţie,  pregătea o uriaşă  manipulare  electorală  pentru a-şi asigura  puteri nelimitate – în scopul  de a instaura  o  formă de neo-comunism  cosmetizat  după reţeta  “perestroika” ,  în  condiţiile  în care  Uniunea Sovietică  încă mai exista  (  agonizând, de fapt:  după  numai trei luni , fantomatica  lovitură de stat  a grupului Ianaev,  avea    şubrezească  definitiv autoritatea lui Gorbaciov , propulsându-l în prim plan – via turela tancului  - pe Boris  Elţân  şi,  odată cu el,  dispariţuia  URSS  )  Conştienţi de acest lucru,  dar incapabili  să-l  dovedească  Golanii  se agitau  în jurul unei  videocasete   cu imagini  presupus  incriminatoare: printre altele,  generalul  Nicolae Militaru  afirmând,  în seara  zilei  de  22 decembrie , că  Frontul Salvării Naţionale   există de  şase luni ( ceea ce  contrazicea  flagrant  teoria iliesciană  a  < FSN -  emanaţie  a Revoluţiei  din decembrie >, părând  să confirme  totodată  şi intenţiile  perestroikiste  ale  grupării  )   şi  Ion Iliescu,  ca  tânăr lider  UTC,  ţinând un discurs înflăcărat la un congres  PCR.  Caseta era proiectată seară de seară  pe peretele facultăţii  de arhitectură ,  iar manifestanţii  erau  convinşi  că, dacă  ar  fi difuzat-o  la televiziunea naţională  < să vadă  toată ţara > , victoria  FSN  în alegeri  ar  fi fost  compromisă.  Din partea lor,  guvernanţii  tranziţiei  tăceau mâlc,  aprobând  apariţia  Golaniei  la televiziune, de ochii lumii , dar  fugind ca dracu’de  tămâie de caseta  buclucaşă  şi ocolind orice referire la imagini. 

    În  după-amiaza  tulbure  din  13 iunie,  după  ciocnirile  din Piaţa  Universităţii  ulterioare  desfiinţării  Golaniei  şi premergătoare  Mineriadei a III-a, manipulatorii  înscenării  care  urma să-i aducă pe  mineri  la Bucureşti ,  au îndreptat  cu mare uşurinţă  mulţimea  golanilor şi a simpatizanţilor  debusolaţi  spre televiziune,, instigând”   la luarea  acesteia  cu asalt  şi  difuzarea  casetei.  Nu peste mult, intervievat  la  rândul  său  în cadrul  circului  de  rigoare care a urmat ,  Emanuel  Valeriu,  pe atunci director adjunct  al televizunii  şi unul  dintre cei mai  conformişti  susţinători  ai hegemoniei  FSN,  în mass-media audio-vizuale,  minimaliza la  rândul  său fenomenul ,  afirmând despre  cei  câţiva demonstranţi  care  făcuseră agitaţie la  televiziune: < Tot vociferau  să dăm pe post  nu ştiu ce casetă … > [……..]

    Şi  totuşi,  întreaga  ţară  a reuşit  să vadă  până la urmă  caseta  (  sau,  cel puţin, cele  două imagini  “mere ale discordiei”: Militarul  afirmând existenţa  ante-revoluţionară a FSN  şi Iliescu  juisând la  congresul  PCR.  Nu  o dată,  nu de două ori,  ci de zeci  de ori…   Unde credeţi?  În clipurile  electorale ale  PDSR (  moştenitorul  de facto al  FSN  )  din vara  anului  1992 -  după numai doi ani!  [……]  Două imagini  care  puseseră  o ţară întreagă  pe  jăratec ,  în  doar  doi ani,  migraseră  dintr-o tabără   în cea adversă!  Sic tranzit  gloria  Golaniei   

---------------------------------------------------------
  
*  În aceeaşi editură , în seria  Ştiinţe politice / Istorie /  Comunicare /   au apărut:

Hannah   Arendt,  Între trecut  şi  viitor;

Wilhelm  von  Angelsdorf, Secolul XX, secol al minciunii dirijate;

Gustav Le Bon,  Psihologie politică / Psihologia mulţimilor /

Zygmunt  Bauman, Globalizarea;

Henri-Pierre Cathala, Epoca dezinformării   

Radu C.Cristescu, Serviciile secrete  din România  şi scandalurile de corupţie  dintre  1989-2001; 

Robert D.Kaplan,  Fantomele Balcanilor ;

Vladimir Volkoff, Defectele democraţiei.De ce nu  sunt decât  pe jumătate democrat ; 

_______________________________________________________________

 

6. ) Daniela Veronica Guşă  de Drăgan, Condamnat la adevăr. General Ştefan Guşă.
 
Editura   Rao,  2004.  
[  LD:
la seria de documente privind  evenimentele  din dec.’89,  se adugă un nou  volum  atestând  implicarea generalului Ştefan Guşă  în revoluţia română.  Cunoscut  în diverse ipostaze  televizate  localizate laevenimentele din Timişoara sau Bucureşti ; dând şi primind telefoane vis-a -vis   de g-ralul Iulian Vlad;   rostind apeluri sau dând ordine  într-o atmosferă tensionată  şi confuză ;

autor al unor  interviuri şi declaraţii ulterioare…  controversatul  general  Ştefan Guşă, taxat de  unii  „vinovat de genocid”, de alţii  „erou naţional” , prin destinul său prematur şi tragic, devenise  legendă.
 Prin  volumul înmănunchiat şi  încredinţat  tiparului de fiica sa, mărturiile generalului intră într-un  circuit   din care se  va putea, poate,  extrage adevărul.

     O istorie   controversată,  o istorie înecată în  „adevăruri” subiective  paralele, o istorie cu  lacune şi  „mistere”  nedeslegate,  despre  o revoluţie  mai mult invocată  ca legitimare  decât  cunoscută,  etichetată de unii ca  „revoltă”,  de alţii  ca „lovitură de stat”,  aniversată  rutinier  şi  încă manipulată politic.
     La  întrebările scandate   de atunci şi până azi: <Cine-a tras în noi, 21 –22 >?  < Aţi minţit poporul cu televizorul! >,
<Iliescu pentru noi, este Ceauşescu  2! >,  după  15 ani,  încearcă să răspundă  acestor  întrebări, prin fiica sa,  generalul Guşă.   

----------------------------

Cuprins

Cuvânt înainte – Daniela  Veronica Guşă  de Drăgan
Repere ale carierei militare  a generalului  inginer  Ştefan  Guşă

Carte  exemplară  despre un destin exemplar   - prof univ.  dr.Gh.Buzatu
Postfaţă -  Alex. Mihai Stoenescu 
Documentele:

Cuvântul rostit  la Televiziunea Română  în ziua de 22 decembrie 1989.

Cuvântul   rostit în ziua de  22 decembrie 1989,  de la balconul sediului  CC al PCR
Mesajul adresat naţiunii române  pe postul de radio şi televiziune, din sediul CC al PCR,
    în  nopatea de 22 / 23 dec.  1989.

Extras  din Registrul Unic  al MAN  privind  convorbirea telefonică cu g-ral  sovietic Moisev, 

 din 23 dec. 1989.
Greva ofiţerilor ,  ianuarie  1990 

Scrisoare către preşedintele României,  18 februarie’90
Apel către poporul român

Convorbiri , partea I, II, III,  22,  26, 27 febr.’90   
Interviu  -  acordat  col.  Valeriu Pricină ,  20 mart.’90 
Interviu – acordat col. Valeriu Pricină, ca replică la declaraţiile lui Silviu Brucan 

Declaraţia  de martor a g-ralului Ştefan Guşă    în „Procesul Timişoara”
Declaraţia de martor a lui  Constantin Zeca  în „ Procesul Timişoara”

Dialog cu Pavel Coruţ 
Audierea g-ralului  Guşă  în Comisia Senatorială   pentru cercetarea  evenimentelor   din dec.  1989,
 la 21 sept.  1993.
---------------------------------------------------------------

Daniela Veronica Guşă Drăgan:   „ Evenimentele care au avut loc  în România  la sfârşitul  lunii decembrie 1989  îl vor găsi  la comanda Marelui Stat Majoar al Armatei.  Între  17  şi 23 decembrie  este pus în situaţia  de a lua hotărâri  de o importanţă fără precedent  pentru ţară,  armată şi pentru propria viaţă.  Pe  17 decembrie 1989, ajunge la Timişoara, când în oraş se trăgea.  Va sosi la timp, pentru a opri
ceea ce părea    fusese planificat  să devină un masacru. […]  Pe 20 decembrie,  s-a dus la întreprinderea  „Elba”  pentru a discuta cu muncitorii răsculaţi.A retras armata în cazărmi. Atunci s-a scandat pentru prima oară   < Armarta  e  cu  noi! >  Pe  20 decembrie  Timişoara  era un oraş liber.

 Dacă Ceauşescu trăia,  gestul său  l-ar fi  costat  condamnarea la moarte. [ ……] 

    După întoarcerea în capitală , de la Timişoara , generalul Guşă , potrivit  regulamentelor  şi legislaţiei  militare , a condus şi dirijat , în calitate de  şef al Marelui Stat Major, acţiunile armatei  în apărarea revoluţiei.  Va rămâne în amintirea noastră , ca un gest  de curaj  şi datorie faţă de ţară ,  opoziţia sa categorică  faţă de  acceptarea  „ajutorului prietenesc”  cu trupe sovietice ,  dispunând, totodată,  anihilarea  oricărei pătrunderi  de forţe armate  din afară. […….]

 În data de  28 decembrie 1989,este eliberat abuziv din funcţia de şef al Marelui Stat Major ,  fără nici  o explicaţie sau motiv întemeiat. […..]  La  23 aprilie 1993 avea să descopere  că este bolnav. Este de luat în  seamă  că moartea generalului Guşă [ 28 mart’94]   nu de la Dumnezeu a venit,   ci de la oameni. […….]  Moartea generalului-locotenent  inginer  Ştefan Guşă , în circumstanţe ciudate,  a lăsat câteva din cele mai fierbinţi  probleme  ale „Revoluţiei”  ( lovitură de stat)  fără răspuns.   Mulţi cred că a dus  cu sine,  în pământ,  soluţia enigmelor din  decembrie. [……]

    Viaţa generalului Guşă  s-a jucat la ruleta  rusească , de mai multe ori.  Ceauşescu, dacă mai trăia,   putea să-l condamne la moarte.   Noua putere, să-l trimită la închisoare.  Cei cărora nu le-au  ieşit socotelile, în decembrie  1989,  au dezlănţuit  împotriva sa  o virulentă  campanie de presă.

 Ziarele de scandal s-au hrănit din  suferinţele sale.   Străinii l-au apreciat.
 Revoluţionarii l-au înţeles. Armata l-a adulat.Vrem sau nu,  generalul Guşă a intrat în istorie.”

Gh.Buzatu:   … în tumultul  evenimentelor cardinale din decembrie  1989, s-a impus, incontestabil,  drept omul de fier şi de onoare al României Eterne. […] a ajuns, după moartea brutală  a lui Nicolae Ceauşescu  şi Vasile Milea, să ţină în mâinile sale  pentru cel mult 150 de ore,  soarta României întregi. 
[…]  Reuşita Doamnei Daniela Veronica  Guşă de Drăgan  este deplină , cartea de faţă situându-se, chiar din clipa apariţiei,  între lucrările de bază  consacrate lui decembrie 1989, iar cititorul trebuie să ştie că bibliografia  acoperind subiectul  este, de-acum, enormă!”

 Alex. Mihai Stoenescu  ( Postfaţă)
   „ [….]  O femeie puternică  -doamna  Veronica  Daniela Guşă  de Drăgan  - fiica  generalului  Ştefan Guşă  şi soţia  celui mai bogat român  din lume,   publică un volum  de documente în memoria  tatălui său,  volum care  depăşeşte  însă prin  consistenţă  nivelul  operei biografice  şi se înscrie  în categoria operelor revelatoare, pentru orice anotimp politic  şi pentru orice secol.  […]  Volumul de faţă  este valoros nu numai pentru cunoaşterea publică , ci şi pentru  istorici şi cercetători,  fiind vorba  de una din puţinele mărturii  autentice rămase pe urma evenimentului. [….] A fost şi cea mai  rapidă  răsturnare  de imagine înregistrată  de un personaj al revoluţiei   - de la acuzat de genocid,  la erou naţional.”

_________________________________________________________________


 7.)  
Victor Ion Frunza,  Teapa si spaga, Ed. Victor Frunza,  2004
   Scrisoare deschisa catre  membrii Uniunii Scriitorilor din Romania,  26 sept.2004 

 [ LD:  la târgul de carte « Gaudeamus » ,  întâlnirea cu  dizidentul,  editorul  şi  autorul  anticomunist Victor Frunză, m-a tulburat.  Am  prezentat  în Bibliografie I, contribuţia sa directă  la demascarea  comunismului  din România  şi  acţiunile sale de  animator al unor acţiuni  internaţiomnale  până la  căderea  « Cortinei de Fier » …  În  dec. 2004,  parcă  rătăcit în tranziţia  românească, stătea pe treptele  târgului   cu  o sacoşă de cărţi  - din care mi-a dat  broşura ce o prezint  -  deoarce (aşa mi-a  mărturisit! ) nu  avusese bani  să-şi  închirieze un  spaţiu  pe un  stand al  Târgului.

 Nu  numai  că l-am crezut , dar  i-am mărturisit la  rându-mi ( cu jenă  şi umilinţă  )  sacrificiul  pe care-l fac  românii  pentr a-şi   procura   o carte  dorită. Şi am  discutat  despre  fenomenul treptatei  dispariţii a    « bibliotecii personale » , sau a prezenţei lor decorative   doar  în palatelor celor ce nu  citesc.

 Şi m-am întrebat: oare  Guvernul,  Ministerul  Culturii, editorii,  autorii, bibliotecarii,  profesorii …   se întreabă  care este   consecinţa   acestui  regres catastrofal?  Oare intelectualii acestei  ţări   pot  scrie şi publica cărţi  fără  să se întrebe  în mâinile cui  ajung?  Oare  trebuie  să ne obişnuim  ( şi  să ne  consolăm ) cu ideea de a avea o naţie de analfabeţi ( sau inculţi )? Oare trebuie să adăugăm, la  atâtea  « nostalgii » - de care

ne mirăm sau pe care le  dispreţuim   -  şi  nostalgia după   timpul lui Ceauşescu,  când cartea  nu era un aricol de lux?!   Acesta este  motivul  prezentării acestei  broşuri    şi  solidaritatea cu mesajul  transmis de  Victor Frunză.  ]

                               *            *         * 

   ¤Dispariţia ( sau schimbarea profilului )   editurilor  emblematice ale Romaniei -  Univers,  Eminescu,   Minerva -  volatilizate   prin  actiuni de  « privatizare – improprietarire »  dubioase ( cazul Crupenski ) , sub minesteriatele Culturii  de dupa  1989.   

    ¤Dispariţia  colecţiei   « Biblioteca pentru toti » ( ministeriatul Ion Caramitru ).

       In 1995 implinise  100 de ani de existenta    neintrerupta   ( a doua ca  vechime in Europa, după  Germania  ). Condusă   din 1954   de eminentul   om de cultură    Mihail Şora,    Be-Pe –Te ( red.sef, Tiberiu Avramescu )  devenise o institutie,  o biblioteca    naţională si universală

      ( publicase peste  1500 de titluri! ), in care preţul cărţii era  accesibil tuturor  ( 5 lei! ),   programul ei   acoperind   cronologic  intregul ax al timpului , iar geografic, întreg  mapamondul. Relansată festiv, în  2000,  de Uniunea Scriitorilor  ( Eugen Uricaru si preşed. Emil Constantinescu ),    reinaugurată  festiv, cu apriţia primelor  trei  titluri ( Eugen Uricariu si preşed. Ion Iliescu ),   asupra  Be-Pe- Te –ului  s-a asternut tăcerea.       
    ¤  Privatizăr e? Pedeserizare? 

     « Minerva » - care  edita  literatura  clasică – si « Eminescu » -care edita  literatura  contemporană,   fuseseră  moştenitoarele   mobilierul  de artă  al  Fundaţiilor Regale Carol II  ( transferate , in 1948,    Editurii pentru Literatură si Artă  ).

     ¤  Bibliotecile publice, cu bugete  reduse drastic, nu mai achizitionează carte,   făcând ca  inaccesibilitatea   românilor la carte  sa devină o boală cronică.

      In lucrarea sa  « Istoria  stalinismului in Romania »  ( reeditata sub titlul  « Istoria  comunismului  in Romania » ), el, Frunză, descrisese fenomenul cameleonismului     practicat de comunisti.

      In scrisoarea deschisă  el afirmă: Nu  numai că acest stil nou de acţiune politică, schimbarea de  limbaj,  nu pot ascunde scopul: recucerirea de către « inexistentul PCR » a redutei mare  cât ţara ,  pierdută  la 22 decembrie 1989 şi cu totul provizoriu, la alegerile din  1996.
     Presa a numit procedeul < pesederizarea  instituţiilor  statului >,  <  Partidul stat > etc. 

     Realitatea este că, în spatele PSD-ului,  se ascunde PCR-ul, reînviat şi modernizat”
     In Scrisoarea deschisă  el afirmă, argumentează  şi exemplifică această constatare,  în cazul  breslei scriitoriceşti: „ Convingerea noastră este că Uniunea Scriitorilor se află în plin proces  de acaparare de către fostul partid comunist , numit astăzi în mod oficial partid social-democrat,  prin metodele cele mai diverse, de  la învăluirea discretă , la  cumpărarea unor publicaţii  şi  a  conducerii  societăţii. Ba, în măsura în care îi ţine punga,  şi a unor  conştiinţe individuale.” (  funcţii, sinecuri,delegaţii,  subvenţii, îndemnizaţii de merit,  titluri onorifice,  decoraţii  -  Anexă doc. Grupa scriitori  )

________________________________________________________________

8.) Tom  Gallagher*, Furtul unei naţiuni.România  de la comunism încoace.
 
( Theft  of nation. Romania  since communism, Ed.  C.Hurst & Co.)

   Editura Humanitas,  Bucureşti , 2004.

[LD: ca istoric, mărturisesc o invidie colegială   faţă de performanţa istoricului  englez:  realizarea unei  sinteze  de istorie  recentă, şi încă a unei ţări  depărtate  geografic  şi atât  de  diferită ca destin istoric de  ţara sa.

Consider că editura Humanitas a făcut, prin traducerea lucrării, un  valoros act ştiinţific şi cultural.
      Pe coperta de recomandare  se spune:  România văzută  de Tom  Gallager  e  una fără retuşuri.

În instrumentarul  cercetătorului  nu există  nici minciuni  cosmetice, nici  partipriuri  de conjunctură.

Miza  unei asemenea  cărţi  stă tocmai  în capacitatea  autorului  de a rămâne echidistant  şi de a trata  subiectul  cu detaşarea  specifică  profesioniştilor. […] Cititorul român  avea nevoie de un demers neutru şi meticulos, de un ghid  prin trecutul  îndepărtat sau recent , de o minienciclopedie  a  succeselor  şi  eşecurilor naţionale.”   

      Nu  atât cartea –  întru  totul  îndreptăţită  la o  viziune personală, deci  tot  subiectivă   -  cât această  recomandare, ne-a  trezit oarecari  rezerve.   Mai ales când am  constatat  că ea se înscrie într-o  preocupare istoriografică  integratoare asupra   zonei  sud-est  europene,

adică balcanice,  în care plasează  şi  istoria geo-politică a României.  

 Dacă  istoriile  scrise de istoricii „naţionali”  păcătuesc  prin raportări  subiectiv-egocentrice,  nu  înseamnă că cele scrise de istoricii  „ universalişti    sunt  absolvite de subiectivism şi  partipriuri.

    Cum   sarcina  ce mi-am asumat-o în acest Spaţiu  este aceea de prezentator de  bibliografii, nu-mi voi depăşi  atribuţiile, deşi cred unele  omisiuni, unele  argumentări, unele accente  şi  unele concluzii  generalizatoare   ( sau parţiale ) ale  istoricului  Gallagher 

sunt  amendabile, şi, în orice caz ,  discutabile.

 Cartea istoricului englez  trebuie  citită: de istorici, de  pasionaţii de istorie şi  politică.

Văzută  cu ochi exteriori,  România pare  a fi , deseori,  altceva  decât  se  crede.

Fără să  închidă ochii , fără să-şi astupe   urechile,   fără    manifeste  false orgolii, fără  complexe, românii trebuie să-şi  cunoască  şi  să-şi  înţeleagă   trecutul  şi  prezentul. 

Nici  într-un caz , însă,  printr-o nouă  destructurare  (re-re- interpretare ) a  propriei  istorii,  pe scheme  ce se potrivesc  altor spaţii  spirituale  sau geo-politice

Deocamdată, cu  grija  ( dar nicidecum  cu frică! ) de a nu  fi taxaţi  de „naţionalism istoriografic ” , de „ autohtonism cultural”, de „xenofobie…”  sau  cine mai ştie cu  ce  etichete cu prefixul  „neo” … ne îngăduim  doar  marcarea unor rezerve  cu sigla  [!?-LD  ]  în  sumar,  la argumentele şi  concluziile autorului,   pe care le considerăm  susceptibile de preluare  critică  sau  dezbatere.   ]     

 ---------------------
* Thomas Gerard Gallagher  ( n.1954) profesor la  Universitatea din  Bradford, Marea Britanie,
 şeful catedrei de studii despre pace,  manifestă un interes  statornic pentru Europa de sud-est,

pentru Balcani, pentru România. Lucrările sale atestă acest interes:
 România după Ceauşescu: politica de intoleranţă ; Democraţie şi naţionalism  în România, 1998-1998;

 Europa proscrisă: Balcanii  de la otomani  la Miloşevici ;  De la tiranie la  tragedie:  Balcanii după războiul rece;

Balcanii  în noul mileniu: în umbra păcii şi a războiului.
Împreună  cu  G.Pridham  - Experimentul democratic:schimbările de regim în Balcani;
Împreună cu  A.Williams
  - Socialismul  sud-est european.
-------------------------
Sumar 
1. ÎNAPOIEREA – UN OBSTACOL  ÎN CALEA DEMOCRAŢIEI.
   / Înapoierea  ca moştenire                   /  Drumul către independenţă  /

   /  Un început promiţător: monarhia constituţională             / Oligarhia şi masele   /

   /  Agitaţiile  reformiste  şi furia  ţăranilor       /  Primul război mondial şi  înfăptuirea României Mari/ 

   /  Vechile obiceiuri  subminează  noua Românie [!?-LD  ]   / Absenţa consensului [!?-LD  ]   / 
   / Intelectualii României:duşmani ai libertăţii [!?-LD  ]        /  Ascensiunea Gărzii de Fier  / 

   /  Drumul  către  dictatură şi  război   /   Note.
2. ÎNTOARCEREA  LA SUBDEZVOLTARE. IMPUNEREA ŞI CONSECINŢELE
    STĂPÂNIRII COMUNISTE
.
   / Comunismul românesc: de la  sectă  la forţa conducătoare     /  Sovietizarea   /

   / Aspecte ale culturii  politice  care au dus la preluarea puterii [!?-LD  ]  /

   /  Dej  şi apariţia unui  tip  de comunism  românesc      / Ieşirea  de pe orbita sovietică /

   /  Deschiderile prudente  spre Occident                          / Triumful celei mai  mari nulităţi /

   / Păcălirea  democraţiilor naive [!?-LD  ]  /                  /  Faraonul  comunist de la Dunăre / 

   /  Puterea în familie  şi greşelile  politice catastrofale    /  Jucarea  cărţii  etnice [!?-LD  ] / 

   / Socialism într-o familie , totalitarism  la toate nivelurile /
   /  Obedienţa  Bisericii  Ortodoxe    / Vechii  soldaţi  ai partidului  îl sfidează  pe Ceauşescu  /

   / Note /
3. TOVARĂŞII  SE  LEAPĂDĂ  DE IDEOLOGIE , DAR PĂSTREAZĂ PUTEREA.
/  Căderea lui Ceauşescu      /                    / Intră în scenă FSN /

 / Dreptul minorităţilor  întunecă  agenda schimbărilor  [!?-LD  ]  /

/  FSN  devine un competitor pentru  putere /      / Fabrica  conflictului  interetnic [!?-LD  ] /     

 / Violenţele de la Târgu Mureş  şi urmările lor [!?-LD  ]  /

 / Debutul electoral furtunos al României             / O opoziţie cu spinarea  frântă [!?-LD  ]  /

 / Triumful în alegeri  al FSN                           /Violenţa postelectorală  şi izolarea internaţională   /

/  Spiritul autoritarist persistă                           / Criza  din septembrie  1991 şi căderea lui Roman /
4.  ROMÂNIA ÎN  DERIVĂ,1992-1996.
/  Stilul de conducere  al lui Iliescu / Oamenii  din jurul  lui Iliescu  / Virgil Măgureanu -  omul secretelor /
/  Ostilitate faţă de  reformă la vârf     /  Noua oligarhie         /  PDSR  şi naţionaliştii     /

 /  Lenta  ieşire  din  izolarea  internaţională    /  Întărirea  democraţiei româneşti  /

 /  Normalizarea  relaţiilor  româno-maghiare  şi integrarea  euro-atlantică [!?-LD  ]       /

 / Naţionaliştii se revoltă , în timp ce  dificultăţile  sociale sporesc    /  Marea plată a corupţiei  /
 / Înfrângerea  electorală   / Anatomia  deplasării  electoratului  din 1996  în România    / 

 /  Note  /
5. „ÎN FUNCŢIE , DAR NU LA PUTERE” LUNA DE MIERE A LUI Constantinescu , 1996-1998
/ CDR devine  eligibilă                / Coaliţia capătă  contur           / Ciorbea  şi Constantinescu /

/ Cuvântul de ordine este reconcilierea [!?-LD  ]  /                    / Uciderea balaurului  corupţiei / 

/ Maghiarii sunt scoşi la lumină  [!?-LD  ]                                 /  Principiul algoritmului /
/  Himera NATO  [!?-LD  ] /                                                     / Introspecţie şi disensiune [!?-LD  ] /     

 / Capitularea în faţa  intereselor de grup                                   /  Guvernul Ciorbea în chinurile morţii /    

 /  Radu Vasile                   /                                                       / Quis custodet  custodes?  Ţigareta II /

/  Note /
6.  O COALIŢIE  CU SPINAREA FRÂNTĂ.
/ Deziluzia externă      / Un FMI neînduplecat [!?-LD  ]     /Cine  guvernează România? Cazul Renel /

/  Privatizare cu încetinitorul [!?-LD  ]                                /   Guvernul în derivă  /  

/  Un sistem juridic  ambivalent  cu privire la statul de drept    / 
/ Confruntarea  cu moştenirea  totalitară               /  UDMR: o forţă constructivă la guvernare [!?-LD  ]   / 
/  PD: calul  troian din coaliţie      /                        / Societatea îşi pierde răbdarea  faţă de coaliţie /       

/  Gafele  în relaţia cu  minerii din Valea Jiului     / Cea de-a cincea mineriadă   /

/  Temeri post-mineriadă   /  

/  Note /
7. CONSTANTINESCU  ÎN CRIZĂ  DE TIMP.
/ Nici un nou început  după mineriadă   /

/ România  şi conflictul  din Kosovo:  momentul de vârf al coaliţiei? /   

/ România şi Kosovo:  o ocazie pierdută  [!?-LD  ]     /

/  Pactul  de stabilitate: mai puţin  decât se vedea la suprafaţă?  /
/  Kosovo  stimulează o revenire  a PDSR          /  Constantinescu  la ananghie  /

/  FMI sporeşte  necazurile României  /              / Privatizarea  prinde puteri    

/  Demiterea lui Radu Vasile / 

/  Mugur Isărescu  şi cererea  de integrare  a României  în Uniunea Europeană  /

/  Presiunile  Uniunii Europene  pentru reformă  dau  roade  [!?-LD  ]   / 
/ Demersurile  lui Isărescu la guvernare  /  Isărescu  la ananghie:  scandalul  FNI  /

/ Iliescu  dezminte  orice  legătură  cu afacerea  Costea /

 /  Note / 
8. MĂSURI RADICALE.  ALEGERILE  DIN 2000  ŞI  REZULTATELE  LOR
/  Alegerile locale  din iunie 2000    / Lovitura de teatru  a lui Constantinescu   /   

 /  Sinuciderea centrului   /
/  Alienarea  alegătorilor  de rând  în faţa pericolelor   /  Noua  imagine a PDSR  /

/  PRM  exploatează înstrăinarea maselor  [!?-LD  ]         

 / Noul  peisaj  electoral  al României   / Blocarea lui Vadim[!?-LD  ] /
/  România se retrage de pe marginea prăpastiei  /

/  Note /
9. UN MESIA  PENTRU ROMÂNIA?
CORNELIU VADIM TUDOR ŞI PARTIDUL ROMÂNIA MARE
.
/ Vadim în galeria  extremismului european           /  PRM şi moştenirea  comunistă /

/  O lume plină de  conspiraţii  antiromâneşti [!?-LD  ]   / Nemulţumiri care pot fi exploatate /

/  Adversari şovăitori  şi aliaţi nemiloşi [!?-LD  ]  /               

/Vadim  scapă  de sub  controlul  sponsorilor săi  /  /  Antisemitism recurent [!?-LD  ]      /  

/   România Mare: formula succesului   /

/  Vadim şi  Iliescu      /  Călcâiul lui Ahile  / Succese şi  controverse   post-2000     /

 / Note /

10.  PRĂDĂTORII  STATULUI  CU VOIE DE LA  BRUXLLES
       REVENIREA SOCIAL-DEMOCRAŢIEI, 2001 –2003

11.  CONCLUZIE.  ROLUL CRUCIAL  AL U.E.

Note. Bibliografie.  Indice.
____________________________________________________________________

 

9.)  Aurora Liiceanu,  Rănile memoriei.Nucşoara  şi  rezistenţa  în munţi.

Ed.Polirom, Seria “Psihologie aplicată”,  Iaşi,  2003.

[LD: Un demers  făcut de un  psiholog  profesionist  implicat  în  descifrarea  istoriei recente,   pentru care  „materia primă”  este  bazată pe  propria investigaţie ( interviuri realizate în  Nucşoara , în anii  2001-2002 ),  pe  investigaţiile  echipei de cercetare  a Institutului  de Istorie Recentă,  condusă  de Alina Mungiu-Pippidi ( „ Secera şi  buldozerul.Scorniceşti şi  Nucşoara”, Polirom, 2002 )

pe informaţiile selectate  din  cartea   Ioanei Raluca Voicu-Arnăuţoiu   ( „ Luptătorii din munţi. Toma  Arnăuţoiu.Grupul  de la Nucşoara.Documente ale anchetei, procesului,  detenţiei”, Vremea,  1997   ) şi a Irinei  Nicolau  şi Theodor Niţu  ( „Povestea  Elisabetei Rizea  din Nucşoara. Mărturia lui  Cornel Drăgoi”,  Humanitas, 1993 ), pe „Memorialul  durerii”  realizat   la TVR de Lucia  Hossu-Longin     şi  pe  alte   contribuţii  istoriografice. 

Mai este cazul, oare, să  subliniez   importanţa acestei  lucrări care  face posibilă   reconstituirea  atmosferei  din Nucşoara, sat   emblematic  pentru  rezistenţa  anticomunistă a  satului    românesc?

 Vom  cita câteva pasaje  din  primul capitol  - Astăzi: Nucşoara  -, cu  convingerea că  ele  vor stârni  curiozitatea  citirii  cărţii în întregul ei.  Subtitlurile ne aparţin:

¤ Teroare +  obedienţă =  „omul  cuminte”                ¤ Schimbarea  fiinţei  psihologice

¤ Nucşoara - simbol al rezistenţei …                           ¤ Nucşoara – loc bântuit  de securişti …

¤ Nucşorenii, azi: tabere,  contestări,  invidii …     ¤  Iertarea …Memoria… Uitarea …

                              *           *          * 

Cuprins

I.Astăzi:  Nucşoara

II. Trecutul recent: rezistenţă şi sat 

     1.Colonelul Arsenescu  / Arsenescu se proclamă  conducător /  Ritual de  aparteneţă:  haiducii  /

        / Ambivalenţa lui  Arsenescu /  Reorganizarea  grupului  şi perspectivele sale  / Rupturi reciproce /

       / O plecare  dificilă , dar pregătită  /  Ethos militar  şi autoritate:  loialitate  sau obedienţă? /

       /  Zvonurile din jurul  dispariţiei  lui Arsenescu  /

      2.Toma Arnăuţoiu  /  Capitalul  de prestigiu moştenit: tatăl /  Nedezlipit  de sat şi de valorile lui  /  

      3.Maria  Plop 

      4.Psihologii diferite  şi moarte  controversată 

      5.Lumea satului  /  Prudenţă şi  sincronizare: reguli ale cotidianului  /  Două  surori şi un agent  / 

         /  Preoţii /  Arme în podul unei biserici  /  Sfârşitul: de la şantaj la  trădare

          ( Scăpau  „aşa  cum  scapă un fir  de iarbă  când tragi cu  coasa” ) 

III. Contextul: ţărănimea

       / Amăgirea  / Transferul  violent de putere: Lică Puţinelu , primarul  emblematic /   

       / Patru ani mai târziu  /  Chiaburimea:  „elementul  duşman”  /  Pământul  şi  complexul  ombilical /

       /  Colhozul  şi  groaza de abandon  / Cotele şi  după  ele  /

       /  Pământul,criteriul  reuşitei  sociale.Sacrificii  /  Legătura de sânge şi legătura de  pământ  /  

       / Altul  semnificativ:  străinul  /  Alţii  semnificativi:  fruntaşii  satului   / 

IV.Epilog 

----------------------------------

 

¤ Teroare +  obedienţă =  „omul  cuminte”

 „ Teroarea şi obedienţa  au  fost realităţi  psihologice  care au caracterizat  spaţiul  românesc

 în perioada comunistă. Toată Europa de Est  a cunoscut  aceste stări. În mentalul  românesc  persistă  convingerea  că România  a avut un statut de excepţie ,  că teroarea în  societatea românească   a cunoscut  forme extreme. 

Dacă iniţial  teroarea  a funcţionat  ca instrument al puterii ,   obedienţa  a fost o stare  consecutivă  terorii. 

Calea spre obedienţă  a fost deschisă  de teroare , iar teroarea  a instituit  frica generalizată.

Prin teroare  s-a structurat  treptat credinţa  larg  răspândită  după care nimeni  nu se putea  sustrage  represiunii ,  fiecare individ  fiind prins  într-un  sistem de supraveghere  duşmănoasă  care-l obliga  la  supunere şi tăcere.  Teroarea  a produs omul  social  cuminte” , a declanşat  un mecanism  subtil  al cenzurii sinelui , a transformat  pasivitatea  în reflex al supravieţuirii  şi a modelat  relaţiile  interpersonale  şi sociale într-un mod  în care frica  era dublată  de suspiciune şi laşitate ,  dând  substanţă  obedienţei.

    Terorii anilor  1945-1964  i-a urmat  obedienţa  ce a durat  până în  1989.”

¤ Schimbarea  fiinţei  psihologice

   „ Societatea  românească  învăţată  cu frica  devenise o  societate  înfricoşată ,  manifestându-se printr-un reflex de apărare  în care împotrivirea  era  cu totul anulată  din repertoriul  de raportări  la putere. 

Epoca Dej  a  inculcat  oamenilor o  certitudine:  oricine putea deveni peste noapte  un  duşman al liniei partidului. […]  < Cum a fost  posibil?  > […]

Este o întrebare  evitată de unii şi ridicată  cu insistenţă de alţii ,  ce încearcă    înţeleagă  modul   în care  o  societate  omenească  şi-a schimbat  fiinţa  psihologică.

Au existat  şi nemulţumiri,  au existat revolte  şi mişcări  populare , dar ele  au fost  reprimate  cu atâta  brutalitate  încît  reacţia  puterii  comuniste  a descurajat  şi anihilat  în  timp  orice  ieşire  din algoritmul  obedienţei.  […] Exista o  singură lege,  violenţa,  şi un  singur creier , partidul.”

¤ Nucşoara - simbol al rezistenţei …

    Cartea  prezintă  drama  unui sat  ai  cărui  oameni  au  fost prinşi  într-o aventură  umană demnă de respect. Satul Nucşoara [  în nordul  jud.Argeş  ]   a devenit  un  simbol  al rezistenţei  faţă de  comunism.  Am încercat,  în  cuprinsul  cărţii ,    conturez  Nucşoara  ca personaj  colectiv,  chiar dacă nu putem  vorbi despre o motivaţie  omogenă a celor  care s-au mobilizat  în mişcarea de a  contesta  şi refuza  regimul  comunist.

Există , de sigur, personaje  cu grade diferite  de implicare,  participare  şi sacrificiu,  dar,  dincolo de diferenţe, satul  în ansamblu său  a răspuns prin rezistenţă ,  contestând puterea  comunistă. […]

Împreună şi numai împreună  ei au  construit  o Nucşoară mitizată , un loc care s-a încăpăţânat    reziste  şi  să hărţuiască  forţele de Securitate  timp de  zece ani.  Şi  totul  s-a petrecut  într-un  context  în care  se tăcea  atât de straşnic ,  frica era  atât de bine  instituită ,  încît  doar  după  1989  tăcerea  a fost  spartă.  Nucşoara,  devenită publică,  a provocat despărţiri de ape , reproşuri,  ură ,  învinovăţiri  reciproce. Au  fost dezgropate  şi aduse la lumina zilei  slăbiciunile omeneşti,  limitele naturii umane. 

Reconcilierea întârzie.  

¤ Nucşoara – loc bântuit  de securişti …

  „… cum  a fost posibil  ca,  într-o  comună de munte , Ministerul de Interene   să trimită  în perioada 1949-1958 cel mai mare  număr de securişti pe cap de locuitor? Şi  cât de mare a  fost rezisetenţa locală ,  încât  eforturile  de prindere a grupului de partizani  Arnăuţoiu  -  la care  au  conlucrat  Miliţia,  Securitatea  şi Trupele de Securitate   -  să dureze aproape  zece ani? […]

 Nucşoara , sat de munte,  dintre ai  căror locuitori  aproape jumătate  au  fost  bătuţi , anchetaţi  cu brutalitate , urmăriţi  şi unii  chiar executaţi  din cauza  opoziţiei  faţă de regimul  comunist , face parte dintr-o  zonă care a cunoscut de timpuriu  represiunea.  […    ] Totul  s-a petrecut  cu puţin  înaintea  alegerilor  din  noiembrie  1946  şi imediat  după. […]  Satul a devenit  multă vreme  un  loc bântuit de  securişti,  armată,  miliţieni şi informatori.”

¤ Nucşorenii, azi: tabere,  contestări,  invidii …      

 “ Cel pe care  Gheorghe Şerban [ fost prizonier de război,  ex-primarul  comunist,  ]  l-a invitat  să intre  în Partidul Comunist  după  întoarcerea  din  război,  Constantin  Paşol [ fost prizonier de război  ],  este şi mai ferm. El  neagă întreaga  mişcare de rezistenţă  din Nucşoara: < Păi ce,  a luptat  Nucşoara  împotriva comuniştilor? Nu a luptat nici Arnăuţoiu  împotriva  comuniştilor! Este o păcăleală asta! Că dacă  s-ar  fi luptat  contra lor,  împuşca  zece  comunişti  din  comună.  Pe mine de ce nu m-a împuşcat?  Că le-am  spus lor, mie niciodată nu mi-a fost frică!  > […]  Dacă pentru  Gheorghe Şerban   rezistenţa Nucşoarei  este o  < păcăleală  >, prietenul lui   este şi mai  îndârjit în atitudinea sa.El, pur şi  simplu , îşi  doreşte  să demonstreze cu “acte”:  < Uite,  domne,  cine e Arnăuţoii  şi ce a făcut ,  să nu le mai spuneţi eroi,  escrocii nu  sânt eroi,  criminaliui  nu  sânt eroi …  > […]

 Foştii  prizonieri politici  nu numai  că pretind pământul  care le aparţinuse,  evident , <în mod nedrept>,  dar,  mai mult,  confiscă prestigiul  pe care cei în pericol  de a-l pierde  îl merită,  ca < adevăraţi eroi >.  Ei  s-au  simţit  umiliţi  de faptul  că Elisabeta  Rizea  a fost  vizitată  şi de rege , şi  de fostul preşedinte Constantinescu ,  că a apărut la televizor,  că memoriile ei au  fost publicate ,  că,  din  tot satul,  ea a devenit  figura  cea mai  cunoscută  şi    toţi ceilalţi  nu contează ,   nici măcar  ceilalţi  dintre  foştii prizonieri.  […]

Doctoriţa pretinde că  […] deşi  o admiră  pentru  curajul  de care  a dat  dovadă  în trecut, Elisabeta  Rizea era mulţumită  şi pe vremea lui Ceauşescu, ba chiar declara    este  convinsă că < dacă  venea Ceauşescu la ea acasă  ar  fi ieşit  în faţa porţii  şi ar  fi strigat“ Trăiască  Ceauşescu!” >[…..]

< Când a venit  Constantinescu  aici s-a dus  la Elisabeta Rizea,  că acesta este năduful nostru  >,  o spune  chiar  cineva  dintre  foştii deţinuţi politici , care afirmă  lucruri grave,  şi anume  faptul  că ea este  <  cu două  f eţe >. Fiecare,  se pare,  a avut un interes. 

 Preotul , susţinut de < toţi  comuniştii  din sat  >  nu i-a lăsat  pe deţinuţii politici  să pună o cruce în memoria  victimelor rezistenţei , ai celor  18  executaţi,  < zicând că este  crucea bandiţilor >.

El  a făcut  parte însă  din  suita regală , a stat la masă  cu ei,   şi a mai şi obţinut  60 de milioane  ajutor pentru  întreţinerea bisericii , la care <ţine slujba cu zece babe  >. 

Ei [ deţinuţii politici ],  în schimb,  au fost refuzaţi , plimbându-se cu crucea  de la Nucşoara  la Sboghiţeşti , unde i-a întâmpinat alt refuz.  Pusul  crucii în sat  a împărţit  oamenii  în  două tabere:

 <  unii vroiau,  mulţi nu,  pentru că  nu-i agreau pe deţinuţii politicii la început.  Au mai  suferit  şi  din cauza lor, până la urmă s-au  împăcat ,  că din cauza asta a fost,  cu pământul. >

Până la urmă , crucea  a fost pusă la  Poinărei,  satul  în apropierea căruia  s-a aflat ultima ascunzătoare    a partizanilor.[….]  cel care,  scăpând din  închisoare,  jurase  să ridice această cuce  în memoria  luptătorilor, avea lacrimi în ochi:  < Nu a fost  corect  să se spună  că vine regele  să o viziteze  pe  Elisabeta Rizea şi nu vine regele să  viziteze  grupul de rezistrenţă   >. [… ]

Singularitatea  Elisabetei Rizea  a jignit ambele părţi , dar cele mai  jignite  au  fost  victimele represiunii  comuniste ,  pentru că  < toată lumea vine s-o viziteze  şi  să-i   aducă plocoane,  dar de noi  nu aminteşte  niciodată  > […]  Chiar  < unii dintre cei care au fost  închişi  nu o văd cu ochi buni  >, se grăbeşte  să adauge cineva  din tabăra  celor care regretă  anii  comunismului,  speculând rivalităţile  din  grupul  foştilor deţinuţi  politici , care  < nici ei nu au fost la un consens  >,  întrebându-se < de ce  fata lui  Arnăuţoiu  nu o vede bine pe Elisabeta?  > […] 

Totuşi,  Elisabeta  Rizea are susţinători  - şi  chiar şi acei care se abţin  de a o “eroiza” , recunoscându-i  curajul ,  apreciază  avantajul  care i se datorează:  asfaltarea unei  porţiuni importante de drum.  Ba chiar mai mult,  unii spun că  < nu am ştiut  să beneficiem  de pe urma imaginii  ei,  dacă eram mai deştepţi  făceam mai multe lucruri , dar e bine că am rezolvat  cu drumul. > [……]

 Nucşorenii  au  simţit  însă  că economia  psihologică  va face  astfel  încât ,  într-un asociativ spontan,  într-o reptrezentare  a Nucşoarei rezistente ,  vor rămâne  ca repere:

 Nucşoara,  rezistenţă,  Rizea,  rege,  poate Constantinescu,  asfalt.“

  ¤  Iertarea …Memoria… Uitarea …

  Rămâne însă problema iertării.Dacă iertarea ar  fi posibilă , ea ar  constitui  un  rău moral,  pentru că ar pune libertatea la  dispoziţia lui Dumnezeu ,  ofensând mândria umană. 

Etica nu este imunizată  contra  infiltrării misticului. Iertarea are o  aură religioasă  şi are,  cel puţin în  discursul profan,  un rol important.  Iertarea este recomandată prin  cultură,  prin prescripţii religioase ; ea este  o parte a moştenirii  noastre religioase.

Iar  în  Nucşoara  nimeni  nu a rostit  cuvântul eliberator  al iertării  şi nimeni  nu are o memorie fericită.  De o parte,  există un abuz de memorie,  iar de cealaltă parte,  un abuz de uitare.

Ceea ce  unii cultivă  cu delectarea  pe care  frustrarea  o întreţine, şi ceea ce  alţii evită  cu conştiinţa  încărcată , este  această formă  de memorie-repetiţie  care se refuză  eliberării şi reconcilierii.

< Dacă  nu ai duşmani, degeaba trăeşti!  > , spune un ţăran de la Nucşoara.  Şi  cum  să nu ai duşmani?

Nu-i poţi  duşmăni pe cei care ,  bătuţi  samavolnic,  au  spus ce ştiau.  Una  dintre  cele mai importante  persoane de legătură  ale rezistenţei , care a supravieţuit ,  afirmă liniştită  că este un noroc că unul  dintre fiii săi  nu ştia nimic şi deci nu putea ,  anchetat de Securitate ,  să dea  niciun fel de informaţii , pentru că ,  dacă ar  fi ştiut ,  cum este fire slabă,  <m-ar  fi dat  >[…] Nu, nu aceştia  sunt  duşmanii ,  ci aceia care ,  din zel,  şi micime omenească, s-au bucurat  de necazurile altora , < au  sărit  pe bunurile altora  >,   cum spune, cu resemnare  în faţa umbrei unui om , Ion Preda. […]  Nucşoara  s-ar  fi putut  bucura  de o glorie  colectivă  dacă oamenii  şi-ar  fi dat mâna şi omeneşte s-ar  fi reconciliat.  […]

Marinica Chirca,  poate cel mai interesant  personaj  în  viaţă  dintre supravieţuitori, una dintre cele  două  surori  care au stat ascunse cinci ani  în podul unei case ,  după ce nimeni , de frică,  nu le deschidea poarta,  nu  doreşte  decât să vadă  că aceia care –  nu de frică , ci din oportunism  - au greşit faţă de ea  au remuşcări.   Marea scenă a regretelor nu a avut  loc şi,  oricum,  nu regretele contează. [….]

Ea rămâne tăcută,  cu o fixitate de sfinx,  declarând definitiv şi  sentenţios: 

< Îi iert, dacă-i  iartă  Dumnezeu!  > […]

Nucşoara  emană o memorie rănită. În “vastele   palate ale memoriei” ,  conştiinţele individuale  se mişcă  dureros.  Pentru a-ţi aminti,  ai nevoie de alţii.  Raportul extern  dintre memorie  şi istorie şi raportul  intern  dintre  memoria individuală  şi cea colectivă, nu se împacă. 

 Conştiinţa  colectivă  se deplasează cu  o ruptură  greu de ţesut  în trecutul  său,  afectând prezentul.

Între abuz de memorie  şi abuz de  uitare , încet  şi  sigur îşi face loc  mitul,  lăsând la o parte   - şi trecând pe lângă ei  -  indivizii.    

 

_________________________________________________________________

10.)
Marius Oprea *, Moştenitorii Securităţii, Editura Humanitas, Seria Istorie,  2004
[LD: Ce-ar mai fi de spus  despre  un tânăr istoric consacrat  ca specialist  în  „Istoria Securităţii”?

      Poate nu ar fi lipsit de interes  să semnalăm,   propria-i confruntare cu Securitatea   ( în anii studenţiei, în Braşovul revoltei din 1988 )  şi  importanţa unor întâlniri care i-au  schimbat  traiectoria ştiinţifică. 

 Ar mai trebui să precizăm că  analiza  lui Marius Oprea  se opreşte cronologic  la anul  2004,  în plin „ regim  Iliescu ” căruia, pesimist,  îi întrevedea  o posibilă dăinuire   prin alegeri ca … în  1946!

     Dar toate acestea cititorul  le află  parcurgând   cartea pe care el o dedică  acelor   persoane    care au renăscut  „ca oameni onorabili” după  1990, an în care „şi-au croit  din uniformele Securităţii    costume  Armani”.  Cartea aceasta a fost foarte aşteptată  şi este un argument solid  care confirmă şi consacră,  ca o  dură realitate ,   sintagma  perpetuării  regimului  securi-comunist”,  în România.

 Redăm  câteva extrase  la care subtitlul orientativ (  pus de noi  )   indică   conţinutul.  De sigur, un  spaţiu  mult  prea redus pentru  importanţa temei. De aceea, doar  citirea cărţii  poate fi edificatoare:    ]
¤ Dec.’89 - Structura Securităţii            

 ¤ Schimbarea la faţă a Securităţii   

 ¤ Proclamaţia de la Timişoara: punctul  8

¤  SRI: secretizarea  trecutului              

 ¤ Perpetuarea Securităţii  ( structuri şi  personal )
 ------------------------------
 * M.O.  Născut  în 1964, la Târgovişte;  absolvent al  Facultăţii de Istorie  a Universităţii din Bucureşti;

  teză de doctorat: „Rolul  şi  evoluţia  Securităţii  ( 1948-1964 )” ; articolele  despre poliţia politică  din România,

publicate în presă şi difuzate  la „Europa Liberă”, incluse în  culegeri  de studii;
volumul  Banalitatea  răului.  O istorie  a  Securităţii   în  documente, 1949-1989”( Ed.Polirom,  2002)
a  fost  premiat  de Asociaţia  Editorilor din România  pentru cea mai bună carte de istorie  a anului.
 Împreună cu  Stejărel Olaru, a publicat  „Ziua  care  nu  se uită” , cuprinzând interviuri cu participanţii 
la revolta  anticomunistă de la Braşov din  15 noiembrie 1987 ( Ed.Polirom,  2002 );

împreună cu colegii  de la Institutul Român de Istorie Recentă (  IRIR  ), unde lucrează în prezent,
  a publicat  volumul „Securiştii  partidului.  Serviciul de cadre  al  PCR  ca  poliţie  politică
.( Ed. Polirom, 2002 ).  Acestora, se adaugă prezentul volum.  
----------------

 Iată opiniile unor mari personalităţi despre om şi cărţile sale:
Vladimir Bukovski: „Când l-am cunoscut  pe Marius Oprea  la Sighet,  în 2001, am constatat că vorbim aceeaşi limbă  - amândoi urâm comunismul, poliţia politică,  delaţiunea şi lipsa de fermitate pe care ”sistemul” o inoculează în oameni. [……] Datorită curajoasei  lui acţiuni  de deconspirare  a Securităţii , a avut şi are probleme  - dar i-am promis ( şi eu mă ţin  întotdeauna de cuvânt ) că îi voi sări în ajutor oricând are nevoie.

Ţin la Marius  pentru că priveşte ferm şi critic atât spre trecut , cât şi  în prezent.El s-a dovedit  în toate cărţile  şi articolele sale un perseverent şi curajos istoric al Securităţii. Faptul că acum,  în acest volum, împinge cercetările  sale  până  la analiza rolului  pe care-l joacă  Securitatea  şi foştii activişti  comunişti  în România  de astăzi, îmi arată  că nu am greşit  în judacata mea,  socotindu-l pe  Marius Oprea  printre prietenii mei apropiaţi.”   
 
Andrei Pleşu: „ Câtă vreme  am fost  mebru al  Colegiului  CNSAS, cercetările lui Marius Oprea  m-au umplut de o cordială  invidie. Acoperea,  cu expunerea lui singuratecă  dar  fermă,  bâlbâiala unei întregi instituţii.[… ] Toţi vrem adevărul , dar Marius Oprea  îl caută,  şi, adesea,  îl identifică.  [….] El demonstrează că , în România,  trecutul imediat  e, totodată,  prezentul imediat.
Cartea se citeşte , de aceea,  cu un insolit amestec  de îngrijorare , melancolie şi năduf.
E o  etapă inevitabilă în încercarea noastră  de a aşeza istoria contemporană sub o judecată dreaptă  şi vindecătoare.” 
Dennis  Deletant: „ El nu a obosit  să dezvăluie  trecutul dubios al câtorva  foşti  ofiţeri de Securitate , care ocupă astăzi  poziţii importante  în serviciile postdecembriste.   Unui oficial  UE, care s-a interesat  în cursul unei vizite la Braşov, cine este opoziţia  din România,  cineva, un român,  i-a răspuns:
< Marius Oprea!  >. Oprea a avut curajul , asumându-şi acest risc deloc neglijabil pentru el şi familia lui, să  descâlcească  modul în care , în România de azi,  Securitatea,  privatizându-se,  şi-a întins tentaculele  până în cele mai ascunse cotloane  ale puterii.  Cartea de faţă analizează acest proces.”
-----------------------------------------
 Cuprins
Argument
 Introducere    Eu şi securitatea mea.
Capitolul   I       Securiştii  lui Ceauşescu

Capitolul   II      Securitatea  la 1989
Capitolul III    Noii   stăpâni  
Capitolul IV    Pentru liniştea noastră

Capitolul  V    Sindromul Berevoeşti
Capitolul  VI   Privatizarea Securităţii
Capitolul  VII  A cincea putere

Epilog             Noi şi ei
Note. Mulţumiri.  Indice de nume.

---------------------------------------------------------

Marius Oprea:
¤ Dec.’89 - Structura Securităţii
 

   La 22 decembrie  1989,  Departamentul Securităţii Statului  avea un efectiv  total de  15.312 angajaţi, dintre care  10.114  ofiţeri,  791 maiştri militari,  3.179 subofiţeri  şi  1.228 personal  civil. […..]   Lor li se adăugau  23.370 ofiţeri, subofiţeri  şi soldaţi  din trupele de Securitate , un munte de arhive , o reţea de peste  400.000 de informatori  şi o puzderie de afaceri dubioase. […]

Şeful DSS  esr, în decembrie  1989,  general-colonelul  Iulian Vlad,  care avea şi rangul de  ministru secretar de stat  în Ministerul de Interene. [….] el era secondat  la conducerea Securităţii  de către Aristotel  Stamatoiu, general-locotenet,  de asemenea cu rang de  ministru adjunct la Miniesterul de Interene ( coordonator al acţiunilor de  spionaj), de Gianu Bucurescu  şi  Ştefan Alexie,  ambii  generali-maiori  şi subsecretari  de stat la Interne  

    / Centrul de  Informaţii Externe - CIE,  ( UM 0544   )  - Aristotel Stamatoiu ;
      adj. g-ral Ştefan Alexie;

    /  Unitatea  de Contrainformaţii a CIE (  UM 0195  ) – comand.  g-ral maior Ioan Moţ;
    /  CIE  ( UM 0110 )    - comand.  g-ral maior  Victor Nicolcioiu; adj. col.Vasile Lupu ; 

    /   Cifru  ( UM 0525 )   -  comand.  g-ral maior Gheorghe Radu
   /   ICE Dunărea  ( UM  0107  ) – comand. col. Constantin Gavril;
    / Direcţia I  de Informaţii  Interne  ( UM  0610  ) – comand. Gheorghe Raţiu; adjuncţi  Ilie Merce, 
      Gabriel Anastasiu , Elena Moca  
    / Direcţia a II-a de Contraspionaj  Economic (  UM 0617   ) – comand.  G-ral maior Emil Macri;

       adj. Vergiliu Ionescu,  lct.col.  Constantuin Stan,  locot.col.  Claudiu Bucur;
    / Direcţia  a III-a de Contraspionaj  ( U M 0625  )  - comand.  G-ral  Aurelian  Mortoiu ;  adjuncţi
      col.     Filip  Teodorescu,  lt.col.  Emil Rădulescu, lct.col.  Gheorghe Diaconescu.

    /  Direcţia a IV-a de Contraspionaj Militar (  UM  0632    ) – comand.  Vasile A.Gheorghe;

      adjuncţi,  lct.col.  Mihai Uţă,  lct.col.  Dumitru  Patanca.
    / Direcţia a V-a , Securitate şi Gardă ,    de Protecţie  a conducerii PCR ( U.M. 0666 )   -
       comand. G-ral maior  Marin Neagoe.
    / Direcţia  a VI-a  de Cercetări Penale  - comand.  col.  Gh.Vasile , adj. Pătru  Murariu
    / Unitate  Specială de  luptă  Antiteroristă  ( UM 0620   ) -  comand.  col.  Gh.Ardeleanu ;

       Adjuncţi,  lct.col.  Gh.Trosca,  lct col.  Ion Bleorţ,  maior  Gh.Gherghina
    /  Unitatea Specială de  Filaj „F” – comand.  col.  Ion Băjenaru , adj.  locot.col.  Paula Stanciu;

    /  Servicil Special  pentru Protejarea  Secretelor de Stat  ( U M  0500    )- subordonat dir.II, III;
    /   Serviciul Independent  pentru Comerţ Exterior (UM 0650 )   - comand.  col.  Alexandru Ştefan;

    /  Centrul pentru  Informatică şi Documentare  (CID) – comand.  lct.col.  Dan Nicolici

    /  Serviciul „D”  (  Dezinformare )  - comand.  col.  Dumitru Tatu 

    /  Serviciul  Independent , Secretariat - Juridic – comand.  col. Florică  Dobre;

        adj. lct-col.  Aurel Rogojan

    /  Comendamentul  pentru tehnică  operativă  şi transmisiuni  - comand.  g-ral maior

        Ovidiu  Diaconescu 

    /  Unitatea Specială „ R” ( comunicaţii între conducerile centrale şi  teritoriale de partid,

       guvernamentale,  şi între DSS, Miliţie şi trupele Securităţii ; administrarea staţiilor de bruiaj 
       al posturilor de radio   occidentale )   - comand.  col.  Remus Dan , adj.  Tiberiu  Lopatiţă.

    /  Unitatea Specială  „S” ( intreceptarea corespondenţei  şi depistarea autorilor  „înscrisurilor 
      periculoase”; colabora  cu Miliţia  la înregistrarea  caracterelor  tuturor maşinilor de scris
      de pe teritoriul  României  ) – comand.  col. Constantin Marinescu ; adj.  lct.col.Eugen Grigorescu ,

       lct col.  Aurora Negoiţă

     /  Unitatea Specială „T” ( U.M.  0639;  instalarea „tehnicii  operative”, adică a microfoanelor ,
        la domiciliile   şi locurile de muncă  ale celor urmăriţi,  supravegherea telefoanelor , monitorizarea 
       video   a celor deveniţi „obiective” pentru Securitate – comand.  g-ral maior  Alexandru Ţencu; 

        adj.  lct.col.  Gh.Busu , lct.col.  Toader  Ştefan.
     /  Serviciul „C”  ( transportul documentelor secrete )  - comand.  Mircea Ştefănescu 
     /  Unitatea  Specială  „P”  ( producţie  specială  şi cercetare ) – lct. Col.  Teodor Hristea
     /  Unitatea Specială de  Aviaţie ( flotila DSS, asigura  călătoriile  peste  hotare a cuplului Ceauşescu ,

        şi, în situaţii speciale,  al  comandanţilor Securităţii )
     /   Serviciul  de Cadre, Invăţământ şi Organizare –Mobilizare ) – comand.  col.  Maria Petrescu

     /  Comandamentul  Trupelor de Securitate  (  1387 ofiţeri,  136 ifiţeri ingineri şi tehnicieni,
         924 subofiţeri,  536 angajaţi civili,  20.387  soldaţi )    - comand.  g-ral maior Grigore Ghiţă 
 ¤ Schimbarea la faţă a Securităţii

    Securitatea  a avut o soartă  aidoma  cu a partidului  comunist pe care l-a servit,

 a dispărut de la sine ,  fără ca  dispariţia ei şi problema  „succesiunii”  să fie statuate  în vreun text de lege. Şi în cazul  partidului,  şi al Securităţii , miza a fost  privatizarea regimului comunist  după modelul care se pregătea atunci  şi în URSS , trecerea de la cizma   bolşevică  la pantoful capitalist   -   păstrându-şi aceeaşi ciporapi cazoni.
 <Schimbarea la faţă a Securităţii > , camuflarea epoleţilor albaştri  sub costumul  Armani  al parlamentarului , ofiţerului din serviciile  secrete,  funcţionarului public , omului de afaceri de succes  - ba chiar sub roba magistratului   - a fost  un proces discret.[…..] Procesul e în plină desfăşurare. 
Aparatul  de propagandă  comunist a fost  înlocuit de cel pesedist,  poliţia se remiliţianizează, justiţia e de partid şi de stat,  opinia publică este  manipulată şi manelizată, avuţia statului s-a privatizat  discret în folosul  noii oligarhii  postcomuniste, tot mai arogantă  şi pasionată de vânătoare  - ca şi defunctul  dictator.

Mai lipseşte  doar consfinţirea  acestei realităţi  prin noi alegeri  libere … Ca - n  ‚46!  [……]
 Complicitatea  între noile autorităţi  şi structurile  fostei  Securităţi  a fost precedată  de acţiuni menite   să le pună  pe cele din urmă  în mod  necondiţionat  în slujba puterii , profitându-se de  incertitudinile   şi temerile securiştilor.”

¤ Proclamaţia de la Timişoara: punctul  8

  „ După sumbrul  revelion  1989/1990, marcat de reculegere , îngrijorare şi speranţe, zilele s-au scurs  una după alta  şi tensiunile  create de teama  „teroriştilor”  au fost dezamorsate. La fel şi cele interne. […..] Era un îndemn  scurt,  de încredere,  adresat prin „presa liberă”  echipei conduse de  Ion Iliescu

.[…] <Să-i lăsăm să lucreze>  citeam, vedeam  şi ascultam. [….  ]  
    Tensiunile  dintre partidele  aflate atunci  în opoziţie şi Frontul Salvării Naţionale , autoproclamat  „emanaţie a revoluţiei”, erau deja acute  când, la  11 martie, la Timişoara ,  oraşul simbol al libertăţii românilor, nişte oameni cinstiţi şi curajoşi  au scris şi apoi au citit  din celebrul  balcon al Operei  o Proclamaţie  în care se cerea, practic, dezmembrarea noului sistem  de putere   care prinsese  contur pe ruinele celei vechi.   După o  revoluţie reală, şi  într-o democraţie reală,  Proclamaţia  de la Timişoara  din 11 martie 1990,  ar fi ţinut loc de Constituţie. [……]

   Proclamaţia cerea , prin punctul 8,   înlăturarea  din viaţa publică  a foştilor activişti  şi securişti  pentru trei legislaturi.[…..] Nimeni nu a avut timp  să gândească serios  asupra acestor cuvinte , aşa că ele au intrat doar în istorie.”  
¤ Secretizarea  trecutului

 „ Una  dintre  condiţiile esenţiale  ale perpetuării  sistemului comunist  a fost secretizarea  eşecului.Realitatea nu trebuia  să fie cunoscută  cu exactitate  şi nici descrisă corect. 

 Tot ce nu era permis să se ştie devenea automat secret de stat , protejat de Securitate.  […..] 

Aceasta a fost situaţia  până  în 1989 şi ne-am fi aşteptat  ca ea să se schimbe.  

Nu numai că nu s-a întâmplat aşa,  nici măcar în zilele noastre,  dar „moştenitorii Securităţii”  au trecut  în mod direct  la distrugerea secretelor trecutului. [….]  Prin astfel de acţiuni  tenebroase [ Berevoieşti ]  au fost  distruse   iremediabil , începând din 1990,  documente esenţiale  pentru  investigarea trecutului comunist al României. Alte documente  au fost bine zăvorite , departe de orice ochi  curioşi. 

Cine avea un asemenea interes  este de la sine înţeles:  cei care se temeau de trecut , pentru că viaţa lor se confundase, în mare parte,  cu  fostul regim. [….]  Arhivele Securităţii , ca şi cele ale  fostului partid comunist,  nu îi privesc pe oamenii de rând,  ci pe cei care ne-au condus   înainte de  1989  şi o fac şi azi.
De aceea , până azi, ele sunt ascunse privirilor” 
¤ Perpetuarea Securităţii  ( structuri şi  personal )

   „Cei ce au crezut  după  22 decembrie  că vor înlătura Securiatea  şi-au făcut iluzii. 

Securitatea din România , la fel ca toate instituţiile similare  din fostele ţări socialiste,  este organizată în aşa fel  încât , chiar dacă unii dintre şefii ei  dispar,  funcţionează mai departe fără ei. 
Ierarhia este organizată  pe principiul  şirului indian.   Când unul dintre şefi dispare,  şirul face un pas în faţă şi locurile sunt ocupate automat. [….]  După cum s-a văzut  pe parcursul acestui volum,  lungi şiruri de securişti  au fost recuperate  şi folosite  de puterea provizorie   încă  din primele luni  ale anului  1990,  fiind integrate în  structura „noilor”  servicii de informaţii   şi în aparatul guvernamental , la interne, justiţie, externe şi comerţ exterior. [….]

În România,  în conformitate  cu Legea  nr 51 din 29 iulie 1991  privind  siguranţa  naţională, funcţionează ( oficial ),  nu mai puţin de  şapte  servicii secrete, după cum urmează: 

Serviciul Român de Informaţii,  Serviciul de Informaţii Externe,  Serviciul de Protecţie şi Pază,  precum şi alte  trei, dezvoltate   - potrivit art. 6 al legii -  la Minisaterul Apărării Naţionale,  Ministerul de Interne şi Ministerul Justiţiei , prin structuri interne   specializate.

 La acestea se adaugă Serviciul  de Telecomunicaţii Speciale , ca structură separată ,  de protejare a   comunicaţiilor oficiale.”

 

 

 

11. ) Mihai Pelin , Trecutul nu se prescrie. SIE &  SRI, Editura Kullusys,Bucureşti,  2004 
 [ LD:  Autorul  anunţă că acesta este un prim volum „anuar” -   debutând  cu  2002 -  privind  activitatea  serviciilor speciale   din România. Cartea este densă, meticuloasă, plină de date,  nume, episoade, dezvăluiri şi  afirmaţii şocante, interpretări şerpuitoare, sentinţe dure,   dând impresia  unui atotştiutor  şi chiar a unui implicat   nu în istoria , ci în activitatea  SRI.
    Că Mihai Pelin este  un harnic  „şoarece”  de arhivă, putem  confirma  fără rezerve: aşa l-am  cunoscut,  înainte de  1989.   Că este  pasionat de  istoria politică  „de culise”,  ţesută  în  laboratoare  de spionaj şi diplomaţie secretă,o atestă   lucrările sale  de până acum.  Mai ştim că   Mihai  Pelin, pentru a-şi susţine „ ipotezele ” şi  a-şi argumenta „tezele” ( din proprie iniţiativă sau  silit de alţii   )  nu se dă  în  lături  în a inventa sau  recomanda  documente  colegilor din cercetare, ca, peste ani, să  afirme  cu seninătate   că au fost …”contrafăcute” , răsturnând   radical  interpretarea extrasă   din ele.

 ( Şi asta  ştiu  din propria-mi experienţă  şi  a unor colegi care au  ascultat  de „recomandarea” sa….  ).

 Şi  de data aceasta,  lucrarea lui Mihai Pelin va face „valuri”.  Multe şi  din  diverse direcţii.

 Parcurgând cartea, poţi  spune fără  riscul erorii:  după 15 ani de tranziţie, sintagma „ regimul   securi-comunist ” este   o  prezenţă     evidentă.

Prezentându-se  ca  în  zicala populară  drept     aceeaşi   Mărie ,  cu altă pălărie”, bazându-se pe tactica   „ şirului   indian”  în care avansează  securiştii   ( despre care vorbeşte Marius Oprea în cartea sa )  el pare a  funcţiona  perfect. Şi deşi  suntem  în  anul  2005,  anul unui  nou regim, şirul  îşi vede de  înaintarea sa.   În loc de moto,  selectăm  din cartea lui  Mihai  Pelin   o  concluzie:

 <Cu securiştii  în NATO  şi  corupţii  în UE >.

  El  urmăreşte   câteva  personaje din acest şir , până  în   anul  2002:

¤ De la Virgil Măgureanu   la…   Costin Georgescu 

¤ Dekaghebizarea  SRI, SIE? –  „ridicol!” 
¤ Radu Timofte –  din  suspect KGB- ist,  director  SRI.
¤ SRI= vechea Securitate

¤  Directorii SIE  - securişti ”reciclaţi”  sau  incompetenţi: Caraman,  Talpeş,  Harnagea,Rotaru ,  Fulga

¤  CNSAS = „instituţie legată de mâini şi de picioare”

              *             *               *   
-----------------------------------------------

Cuprins

ANTECDENTE
SRI  sub  Virgil  Măgureanu           SRI sub  Costin Georgescu        SRI sub  Radu Timofte
SIE                                                      CNSAS                                        2002

DIN PRIMĂVARĂ  PÂNĂ-N TOAMNĂ 

 / Armagedonul  securiştilor  /   Reacţia  cetăţenilor  şi a ziariştilor   /   Ca la noi la nimeni    /
/  Reacţia clasei politice        /    Patimile lui  Ioan Mircea Paşcu       /   Lista lui Sergiu Nicolaescu   / 
/  Din confuzie în confuzie    /    Seminarul de la Sinaia                     /   Scandalul telefoanelor ascultate /        

/ Opinii din Occident             /   SRI versus CNSAS                          /  SRI  din primăvară pânăn toamnă( I)

/  Cazul A.T. Mirică  ş.a        /  De ce se pleacă şi nu se mai vine?    /  SIE, din primăvara până-n toamnă /

/ Afacerea BIR                      /   Priboi  cu patru foi                            /   CNSAS versus SRI  /
/ De la ANS  la  ORNISS     /   SRI din primăvară …. ( II )              /    Servicii paralele şi înrudite  /
/ CNSAS în luptă cu sine     /    Reuniunea de la Snagov                    / Două interviuri discutabile  /
/ Alte opinii din Occident     /    Cazul  Kurt  Treptow                       /  O pace imposibilă  /
/  Fantomele  trecutului         /   EPILOG /
ANEXE
/ Nu de  securişti să ne temem, ci de intrarea lor în NATO       / Ruperea pactului cu Securitatea  /
/ De la conjuncţie la frăţietate                                                     /    Foşgăiala secuimii   / 

 / Un cadavru  în fundaţia democraţiei                                       / Portret robot al securistului la bătrâneţe /

/  Conspirarea Securităţii  -politică oficială                / Cine  îi citeşte  pe spionii  Pleşu şi  Patapievici?   /

/  Restaurarea Securităţii şi ticăitul NATO                                / Proces –verbal  de contravenţie   /
/  Imunitatea politică a Securităţii                            / Nu ne este puţin ruşine:Adrian Năstase se-cu-rist?  /
/  Cu priboii în frunte                                             / Scenariul  „Cu securiştii  în NATO şi  corupţii  în UE”/
----------------------------------------------------------------

¤ De la Virgil Măgureanu   la…   Costin Georgescu 

: „ Virgil Măgureanu  a întemeiat  Serviciul Român  de Informaţii  în martie  1990 şi  l-a condus  timp de şapte ani.  În 1992  a pretins  că în noua structură  de siguranţă naţională  a României  numai 15 % din  efective ar fi provenit  din fosta Securitate , fiind vorba de ofiţeri cu atenţie  verificaţi , care nu au practicat  poliţie politică.  Afirmaţiile sale  au fost  în mod  repetat  reiterate  şi susţinute  de şeful biroului  de presă al SRI , Nicolae Ulieru. Şi unul şi altul  minţeau, ponderea securiştilor  din noua structură  informativă era mult mai mare  şi în rândurile lor  nu se operase  nici o selecţie în funcţie de  activităţle din trecut. […] După apariţia volumului  Culisele spionajului românesc”,  în care l-am dovedit  ca escroc pe  Mihai Pacepa,  atacurile împotriva mea au sporit  în intensitate  şi mereu eram tratat  în tandem  cu Virgil Măgureanu.[…] Generalul dezertor contribuise din plin  la campania electorală  în favoarea lui Emil  Constantinescu  şi a Convenţiei Democratice  din România. [....]
   După demisia lui  Virgil Măgureanu , funcţia  a fost preluată  de inginerul  Costin Georgescu , un personaj  cumsecade şi de condiţie, dar potrivit  pentru această  misiune exact ca nuca într-un perete. Sub directoratul „kaghebistului” Virgil Măgureanu , cel puţin  20 sau 30  de oameni studiau zi de zi  în arhivele fostei Securităţi. În schimb „democratul” Costin Georgescu , sub presiunea securiştilor  din subordinea  sa,  a închis cu severitate  accesul  la un fond  documentar  într-o mare măsură terifiant.”

¤ Dekaghebizarea  SRI, SIE? – ridicol!
 Premierul  Victor Ciorbea a declarat sus şi tare  dekaghebizarea  era un fapt împlinit , reprezentând un succes  important  al guvernării sale.  S-a produs cu această tâmpenie  nu numai pe plan intern,  ci şi pe plan internaţional , expunându-se unui ridicol total […]
Sub un preşedinte năuc,  cu picioarele dezlipite de sol,  şi sub un premier literalmente ceva mai deştept ca  noaptea,  securiştii din SRI  s-au simţit în sfârşit  dezlegaţi să se reorganizeze  după bunul lor plac şi conform  propriilor lor concepţii , deduse  din practica lor din vechea Securitate.
Au fost readuşi  în serviciu  ofiţeri  trecuţi în rezervă  sub mandatul lui  Virgil Măgureanu. SIE  şi SRI  au apelat la ofiţeri abandonaţi  în decembrie  1989,  recuperându-i  din starea de pensionari  verzi ca bradul  sau din diverse instituţii civile  în care îşi completau  cu veselie veniturile.”
¤ Radu Timofte –  „candidat”  la SRI
(din opoziţie, succesor   )
 
„ După unele aprecieri , Radu Timofte  s-a lansat  în cursa  pentru şefia SRI  încă din  1992, când a început să vehiculeze  primele vorbe în dungă  despre Virgil Măgureanu. […]

În 1996,  formaţiunea politică a lui Ion Iliescu  nu a mai câştigat scrutinul electoral  şi nerăbdarea  din Radu Timofte a început să dea pe afară.  Atacurile lui s-au purtat  cu o vehemenţă sporită  împotriva noilor conduceri  ale  SIE şi SRI  şi a consilierului prezidenţial  de resort, Dorin Marian , pe care l-a implicat în tot felul de tranzacţii murdare, fără a dispune de  dovezi concludente.”

     Pe neaşteptate,  George Şerban  a redeschis o discuţie iniţiată  încă din vara  lui 1998 şi a anunţat şi opinia publică , şi Parlamentul, că Radu Timofte  ar fi fost cândva  în relaţii cu nişte  agenţi  KGB , calitate  în care fusese  urmărit de fosta unitate  specială  UM 0110.

[…..]  după alegerile  câştigate de  PDSR , chiar în primele  zile  ale lui  ianuarie 2001, subiectul  părea uitat:  Costin Georgescu a fost numit  ambasador în Cipru  şi Consiliul  Suprem de  Apărare  a Ţării  l-a desemnat  pe Radu Timofte drept  succesor. 

Între timp,  după demisia  lui Cătălin Harnagea , conducerea  SIE  era asigurată  de  generalul  Constantin  Rotaru,  alt securist  de nădejde  din regimul căzut  în decembrie  1989.[….]

 Apoi atenţia  ziarelor  a fost reţinută  şi de primul  conflict  dintre Radu  Timofte şi  CNSAS, însă toate aceste mizerii  au dispărut  din prim  plan,  la 11  aprilie 2001,  când Virgil  Măgureanu  a ieşit iar la  rampă   cu afirmaţia surprinzătoare  dosarul  relaţiilor  lui  Radu Timofte   cu KGB  fusese elaborat chiar în cadrul diviziunilor  SRI , fiind un fals ordinar.”

¤ SRI= vechea Securitate

       Într-adevăr, după tot ce s-a întâmplat şi se mai întâmplă  în interiorul şi în jurul lui ,  după toată gargara  rapoartelor  lui de activitate  inodore  şi incolore  prezentate  în timp Parlamentului,  este cert că SRI  reprezintă şi azi  ceea ce a reprezentat  şi vechea Securitate: o oficină  de dezinformare , o structură  într-un perpetuu conflict  cu legile ţării  şi  un scut  al intereselor  unor persoane  aflate temporar la  putere.  Pe scurt, un tripou  care în orice ţară civilizată  ar fi scos  automat  în afara legii , la prima descindere  a poliţiei.”

¤  Directorii SIE  - securişti ”reciclaţi”: Caraman,  Talpeş,  Harnagea,Rotaru,  Fulga

 Mihai Caraman ( 18 ian. ’90 – 9 apr.’92 )   
  Conform unor rumori de culise, îndepărtarea  sa din serviciul  de spionaj  de la Bucureşti , ar fi fost  cerută imperativ  de secretarul general  de atunci al NATO , Manfred Worner,  care şi-a reamintit  aportul lui Mihai Caraman  la subminarea organizaţiei , în anii  1959-1969.
[….] Şi astăzi se discută în presă  despre cine  putea să-l numească  într-o funcţie  din care,  prin însăşi trecutul său,  periclita  interesle României. Ion Iliescu sau Petru  Roman?”

 Ion Talpeş (  9 apr.’92-  31 iul.’97 ) 

„ În toată această perioadă  a reuşit să evite  implicarea subordanaţilor săi  în scandalurile curente  din presa acelor ani  [… ] Mai merită să semnalăm  şi metamorfoza  traversată  de personaj , în anii trăiţi alături de securiştii din SIE  [….]  La ora actuală,este unul dintre  cei mai îndârjiţi  avocaţi  ai foştilor  ofiţeri de securitate, însă partizanatul  necontrolat, al lui  Ioan Talpeş,  le face acestora mai mult rău decât bine.”
 Cătălin Harnagea ( 31  iulie 1997 -  )

„…  a îndeplinit  oficiul de consilier al preşedintelui Emil Constantinescu.  La  31 iulie  1997,  a fost numit  director al Serviciului  de Informaţii Externe , cu rang de ministru,  deşi era totalmente străin  de asemenea preocupări.”  

Constantin  Rotaru  (?           )

 „… alt securist  de nădejde  din regimul căzut  în decembrie  1989”  

 Gheorghe Fulga  (?  ian. 2000 )   

Privind mereu în pământ,  într-o admiraţie  neţărmurită  faţă  de propriile  încălţări,  Gheorghe Fulga  a ajuns director al Serviciului  de Informaţii Externe , după ce  a frecat  timp de aproape un an  clanţele cabinetului  lui Ion Iliescu.”
¤  CNSAS = instituţie legată de mâini şi de picioare

   Întreaga  ipocrizie  a vieţii politice  postrevoluţionare  s-a etalat  în toată splendoarea  ei,  cu scopul de a lega  instituţia  de mâini, de picioare  sau de orice mădular  capabil  să mişte lucrurile din loc.   De pildă,  au fost obstrucţionaţi,  la intrarea  în CNSAS,   Mircea Dinescu şi  Andrei Pleşu , sub motivul  pueril că  făcuseră parte  din PCR  în regimul expiat  în decembrie  1989.  
Adică Ion Iliescu , fost înalt demnitar comunist , putea să conducă  statul român,  dar nişte membri de rând ai  fostului partid-stat   nu puteau să răsfoiască nişte dosare  intrate de-acum în desuetudine.  La toate s-a adăugat  şi  comoditatea  a trei dintre  cei consideraţi  îndeobşte  de presă  ca parte  a elitei  intelectuale  din România.

  În loc să-şi asume , prin unul din ei , conducerea instituţiei, ceea ce nu era  deloc uşor, recunoaştem,  Mircea Dinescu,  Andrei Pleşu şi  Horia  Roman Patapievici  au preferat să-l împingă  în faţă  pe Gheorghe Onişoru , convinşi că  acesta  se va lăsa controlat  de opiniile lor”

__________________________________________________________________

12.   ) Dinu Săraru  în dialog  cu  Victor Atanasie Stănculescu,

   Generalul  Revoluţiei  cu  piciorul  în  ghips. 

Interviu-fişe pentru un posibil  roman. Ed. Rao, Bucureşti,  2005.

[ LD: este prima carte lansată în  2005    dedicată  Revoluţiei  din decembrie’89.

  Lansarea a avut  loc la  librăria Eminescu (  1 februarie  ),   a fost transmisă  de  Vartan Arachelian ,

  la „România  actualităţi”,  spunându-şi  părerea despre carte    Ion Cristoiu,  Răzvan  Theodorescu,  Alex.Stoenescu  ( Vezi  pe sit  la  Semnale, 5 februarie   ). Cartea  face  „valuri” şi  reprezintă  o  nouă tentativă  de reabilitare  ( ajustare, reevaluare, adjudecare de merite    ) a  armatei,  în revoluţie.

Cine, când,  cum,  a întors  armata  cu  spatele  la dictator  şi  cu faţa  la  revoluţie?   

A fost  lovitură militară? Ea  a fost  anihilată  de lovitura  lui  Iliescu? 

 Iliescu  a confiscat  revoluţia?   Dar  atunci…ce-a mai  rămas  din revoluţie?

 Poate răspunsurile generalului   ne aduc  unele  lămuriri.

În cele ce urmează,  câteva fragmente  privind  „strategia  şi tactica”  generalului „cu piciorul  în ghips”.

 Sumarul, întrebările   şi  răspunsurile,  aparţin celor doi interlocutori. 

Titrarea   pasajelor extrase, formulează  întrebările noastre  retorice.     ]

¤  Timişoara ( alibiul  „criză biliară” )  – curaj sau laşitate?

¤  Bucureşti ( alibiul  „ picioru-n  ghips” ):  balans sau  trădare?

¤  Ordin  „conspirativ”  versus  mimarea „loialităţii”:  debusolare sau  dedublare?

¤  Fuga  cuplului  Ceauşescu:  salvare   sau  capcană? 

¤ Adjunct  sau  ministru  al  Apărării?  

¤   “Noaptea generalilor “:  haos  sau  concurenţă?

¤  L-a ales pe Iliescu:  copărtaş la complot  sau  tactică  dublă?

¤  Iliescu  l- a ales pe Militaru:  neâncredere  sau  calcul?

¤  Iliescu:  <Să  dispară  Ceauşescu!  >      

¤  “…Am  asistat   la  spectacol:    un  film de groază … “  

¤ “… sentimentul    ai  puterea lui  Dumnezeu  … ”

¤  Raport  după o  execuţie: “  Uite,  domne, ne-am  întors!”

¤ “Testamentul “ generalului

¤ Victor  Stănculescu   - “ înclinător de balanţă “  sau  “oportunist ”?

Moto  (  coperta IV ): <  Numai  morţii  sunt  eroi!

                                       Eu  n-am vrut    mor  şi   de  aia  nu  sunt  erou!  Reţineţi!  >

                 *                 *                    *  

-----------------------

 Cuprins 

O posibilă  prefaţă  la un posibil  roman  - Dinu Săraru.

Fascinanta  biografie ascunsă , sau  dubla  biografie

„Am  rezolvat  toate  problemele conform programului  care s-a stabilit la Bucureşti”

„ Am vrut  să scap de mulţime , dar am vrut  să scap şi mulţimea de ei”

O problemă care nu se lămureşte: Timişoara.

SCHIŢE DE  PORTRET 

Ion Iliescu                                 Silviu Brucan                   Petre Roman  

Gelu  Voican Voiculescu         Virgil Măgureanu             Corneliu  Coposu

DOCUMENTE 

 / Rapoarte către I.Iliescu    /  Documente din  procesul   „Timişoara”: Recursul  în anulare     /   

---------------------------------------------

Dinu  Săraru:    Mă aflu, aşa dar,  în faţa  celei mai importante  victime  a Revoluţiei , 

care a şi  început  să-şi devoreze  copiii.  Prima  victimă  de  anvergură!” (p. 15, prefaţă  )

¤  Timişoara ( alibiul  „criză biliară” )  – curaj sau laşitate?

DS: „ În afară  de Ilie Ceauşescu , la  conducerea  armatei  nu mai era nimeni?”

VS:  „ Nu,  nu era! De ce? Pentru că eu i-am  spus lui Milea în seara lui  20-  cât era?  20,19, 20? –

că n-am ce mai face la Timişoara  şi  vin la Bucureşti. < Nu! Mai stai , mai stai,  că vine  Dăscălescu ,    vine Bobu  >  -  ăia  speriaţi!  - pe care eu i-am  scos la Timişoara , de la Comitetul  Judeţean ,  cu paraşutiştii pe geam  şi i-am  suit  direct  într-o  dubă  şi i-am trimis la  aeroport , altfel  nu aveau  cum  să dispară , să iasă  din  sediul  Judeţenei!  Ei bine,  de atunci am  început  să mă  gândesc  care va fi  situaţia mea  când ajung la  Bucureşti. Nu mă gândeam la bine, mă  gândeam la rău. […]

De aia  am scris  undeva,  în însemnările mele,  am  fost de două ori  între  două plutoane de execuţie ,  la Timişoara,  între revoluţionari  şi  partid,  la Bucureşti  între partid şi  armată.

Două plutoane de execuţie! Pentru    eu, la Timişoara, când au început masele ,  pe ziua de  19,  să iasă  din uzine … eram  într-o  încăpere din spatele biroului  primului secretar,  împreună  cu ministrul adjunct  al  Justiţiei  -Brahaciu – şi  procurorul adjunct  al  procurorului  general,  Diaconescu. Şi eu atuncea  mi-am  scris  demisia, pe care am motivat-o  prin faptul  nu  sunt de acord  ca armata  să se opună  brutal  unei mişcări care este reală!Le-am  arătat  scrisoarea  şi  Brahaciu  a zis:

< Tovarăşu’,  cu  ce aţi  scris , v-aţi  încheiat  viaţa!    condamnă  în tribunal … în stare de urgenţă… Nici  să nu o arătaţi , daţi-o deoparte ,  aruncaţi-o! ”  Diaconescu l-a aprobat  şi mi-a dat acelaşi sfat. 

DS:  Către  cine  era  scrisoarea , memoriul , demisia asta?

VS:Către preşedinte! Către Ceauşescu! Era de fapt  un raport militar. Şi  atunci  m-am  dus  în WC-ul camerei de odihnă  a primului –secretar , am rupt raportul  şi am tras lanţul… Îmi pare rău şi  astăzi  că am tras lanţul… trebuia măcar  să păstrez raportul… dar  atunci  nu ştiam ce se va întâmpla, apropo  de cele  două  plutoane  de execuţie [….] Am  sosit la  Spitalul  Militar, unde era  medic de gardă  chiar  comandantul  spitalului: < Uite, dragă,  ce s-a  întâmplat! Sunt  numit  comandantul  militar  al  Timişoarei …. Eu nu pot  şi nu sunt de acord    fiu  comandant  militar!  Găseşte-mi  o  soluţie  să stau  până la  prânz să  dorm!  > Mi-a făcut  un  consult, mi-a făcut  o foiae de observaţie    am o  criză de vezică  biliară, nu ştiu ce,  mi-a  făcut  o injecţie  şi am  dormit  până la  ora unu  după  prânz.  Între timp,  a  dat  telefon  Coman: <  Unde  e ăsta?   > Şi  doctorul  spunea:  < E în tratament la noi,  doarme,  nu poate  să vină!  >  … Între  timp,  Coman  îl pusese pe Chiţac  comandant  militar: < Du-te  şi  citeşte tu!   >  Şi Chiţac  a citit  din balcon , afară,  în faţa mulţimii , decretul  care a declarat  starea de necisitate. …Şi  deabia pe la  7 seara  [Milea ]  mi-a spus: < Poţi    vii!   >   Şi  atunci eu am plecat,  spunându-i    lui Coman  că mă cheamă ministrul.... am ajuns la Bucureşti pe la două  nopatea

La Bucureşti  m-au aşteptat  aghiotantul , lct  Mateiciuc,  şi  cu şoferul  şi  ei mi-au spus  ce  s-a întâmplat  în Piaţa Universităţii , care este starea  de spirit a populaţiei , pentru  că eu  n-am văzut la televizor chestia cu ruperea  aceea  între  discursul  lui Ceauşescu  şi acel uriaş  huoo,  agitaţia  din piaţă  şi aşa mai departe “

¤  Bucureşti ( alibiul  „ picioru-n  ghips” ):  balans sau  trădare?

DS: „Am să    întreb  din nou ,  când aţi luat decizia    vă puneţi  piciorul  în ghips?” 

VS: ….A  fost un  complot  de familie … Eu  sunt  foarte  conştiincios,  am vrut  să plec  de dimineaţă.

… pentru  că,  după ce am venit la  4 acasă, m-a cam  lămurit  şoferul  de ce se întâmplă  acolo,  în piaţă.

… Nevasta  zice: <  Nu pleci!  Mai bine îţi dau  cu vaza  în cap  -aveam o vază de cristal-  îţi dau cu vaza asta   în cap şi te pun  jos!   > … Aici a fost  intervenţia ,  cum se zice,  dumnezeiască,  a soţiei…

  <  Du-te la  spital , la  cine este de serviciu,  şi  găseşte o  soluţie acolo ,  să-ţi facă un  control,  să-ţi facă o internare ,  să facă ceva!  > Eu povestesc  de momentul  când am venit de la Timişoara ,  chemat… Fusese hotărât  să mă pună  comandantul militar al  Timişoarei  şi i-am refuzat  şi m-am  dus şi la Timişoara  la  spital.  …. La spital  în Bucureşti,  când am ajuns,  am întrebat  cine este medicul de gardă  -era răposatul general  Niculescu , şeful secţiei de traumatologie.

 M-am  dus la el şi i-am spus: < Uite  situaţia  este următoarea… Nu vreau  să ajung acolo ,  găseşte o  soluţie!  > …Nu  vroiam să ajung  într-un moment ca acela la  minister…

< Vă pun  piciorul  în ghips!   > ….< Ce spun dacă cineva  mă întreabă  de ce mi l-am  pus?   >  

<  Spuneţi  că aveţi ceva  la menisc,  şi asta nu poate  fi verificat radiologic … le spuneţi  că eu v-am pus ghipsul!  > ….. Niculescu  a murit ,  săracul,  şi n-a spus  niciodată  nimic!  A plecat  în mormânt  cu acest  moment!     [….]

DS: “Simţeaţi  că este un act de curaj? “

VS:   Nu  simţeam  că este  un act de curaj,  ci simţeam  că nu trebuie să mă bag  în focul ăsta  care nu mirosea a bine , de fapt  nu era… mirosea rău , pentru că armata se băgase rău la…

DS: “La Timişoara! “

VS:  la Timişoara  şi la Bucureşti , la Bucureşti se băgase rău , atunci,  cu ce s-a   întâmplat la Universitate  … şi  şoferul  şi  aghiotantul  ştiau multe , au umblat  nopatea prin oraş  şi  ştiau ce s-a întâmplat.Cert este  că, la un moment dat,  m-am pomenit   la uşă  cu maşina …. “

¤    Ordin  „conspirativ”  versus  mimarea „loialităţii”:  debusolare sau  dedublare? 

DS: „ …vreau    vă întreb:  până în momentul  când v-aţi  întâlnit  cu  Ceauşescu , la Comitetul Central  la intrarea în  biroul lui,în  ziua de  22 decembrie  dimineaţa, l-aţi  cunoscut  personal pe Ceauşescu?” 

VS:   Nu! […]

DS: ” Nici  cu Elena Ceauşescu  nu aveaţi…. Nu aţi avut  nici un  contact ,  nici odată  direct?”   

VS:  Nu!  [...]

DS:  „ Deci  nu se poate pune   problema  să vi se spună: <Victoraş,  ai  grijă de copiii mei! >

VS:  Asta  în nici un caz! Nu,  pentru  că n-a  fost niciodată acest  dialog inventat de presă […]

DS:  “ Dar este  foarte important  să precizăm  acest lucru , că până  în secunda  aceea din  22 decembrie,  dimineaţa, dumnevoastră  n-aţi  avut  o  întrevedere  directă  cu ei  în care  să primiţi ,  de la ei personal,  vreun  ordin!”

VS : Nu!  [....]

VS : “ … A treia chemare  a fost… a venit  o maşină  trimisă de Curticeanu ,  cu  doi băeţi sau trei,  doi parcă,  de la Direcţia a V-a,  îmbrăcaţi  în  civil…< Ştiţi,  ne-a trimis tovarăşul  Curticeanu  să vă luăm  repede,  să mergem la sediu. > Pe drum mi-au  spus  Milea  s-a  sinucis,  că a murit  şi cam atât. 

Am ajuns la CC  şi am intrat  pe poarta  din dreapta … […]

Curticeanu mi-a spus:  < Vezi  că te aşteaptă  tovarăşii!  >,dar , de fapt,  ei nu mă aşteptau  în birou , erau  deja  în camera aia,  unde se afla de fapt secretariatul.

 M-au  întrebat:  < Ce-i  cu tine, de ce ai venit aşa  de târziu?   >. Am  spus:   < Am  avut  un accident  la picior,  sunt  cu piciorul  în ghips  >     < Milea ne-a  trădat  şi  s-a  sinucis!  >  Cam  aşa  a fost  discursul  lor scurt,  sec. Erau deja panicaţi , pot  să spun. < Vezi  care este  situaţia. Sunt  nişte unităţi  care trebuie  să vină  în piaţă. Vezi unde  sunt,  când vin  şi mai repede!  > […]

Generalii m-au informat    două regimente , unul de tancuri  şi unul mecanizat  de pe Şoseaua Olteniţei ,  au plecat  la ordinul  lui Milea spre piaţă  şi  se află  în marş.  Am ieşit  din birou şi, în centrul de transmisiuni ,  am găsit  un căpitan ,  acelaşi  Tufan  Marius şi  l-am  întrebat  conspirativ:

  <Ai legătură  cu cele  două unităţi  aflate în marş?   >.La confirmarea lui ,  i-am spus:      

< Transmite-le  numaidecât ordinul meu    s e întoarcă  în  căzărmi  >. 

M-am  întors    raportez  şi  din nou  am intrat  şi a fost  tot  afară  pe  coridor. […] Am  spus:

 < Vă raportez  cele  două  unităţi  s-au  pu s  în  mişcare. >…. 

 < Du-te mai repede , vezi mai repede,  trebuie să  vină mai repede!   >  

 M-am întors şi aici a fost  momentul  când m-am întrebat  ce să fac acum? Mă duc  să dau alt ordin!

 M-am  întors şi  l-am  găsit  din nou  pe Tufan  Marius, ofiţerul  care avea legătura  cu unităţile  şi  cu armata  în general , şi i-am  spus:  < Tufane,  du-te  direct acum  la  staţia radio  şi,  fără  să mai  vorbeşti  cu nimeni , transmiţi  direct următoarele:

 Am dat ordin  ca cele  două unităţi  să se întoarcă în  căzărmi! >  [….] 

¤  Fuga  cuplului  Ceauşescu: salvare   sau  capcană? 

VS: ” M-am  întors la Ceauşescu  pe  coridor şi am raportat  că unităţile  sunt  pe drum  şi  vor ajunge,  sper,  la  timp,  dar  presiunea în piaţă a crescut  şi trebuie  să vedem  ce  soluţie avem ,  părerea mea este      < Mai bine  ar  fi  să plecaţi  din sediu!  >   < Cum  să plecăm, cu ce?   >  < Singura  variantă  care este posibilă acuma,    gândesc ,  e cu elicopterele > , neştiind că pe acoperiş , de fapt,  nu era  spaţiu  deschis ,  ci erau  antene,  pe care Securitatea  a trebuit  să le dărâme  ca să poată    aterizeze  un  elicopter; al  doilea nu a mai putut  să aterizeze ,  n-a mai avut unde. 

Ceauşeştii  s-au  întors  în birou “  [….] Ceuşescu  m-a întrebat:  < În  cât  timp  vine  elicopterul? > 

  <Dacă aprobaţi ,  vine într-un  sfert de oră! >  A fost de acord.  Atunci  i-am dat  telefon  lui Rus,  comandantul  aviaţiei   [… ] …eu i-am  condus  pe ei până la lift ,  au intrat ei doi , trei  însoţitori  şi parcă,  nu ştiu,  chiar  nu ştiu , parcă a intrat  şi  Mănescu  cu ei 

D S: “ Şi  s-a  închis uşa la lift  şi a pornit  liftul  şi  dumneavoastră unde eraţi? “

VS: „Am  rămas  jos […] Ceauşeştii  au ieşit  pe geam  … De la  etajul  şase. Liftul  nu ajungea pe terasă.  S-au  urcat  pe un geam  de ăsta  mare , I-au ajutat ,  nu-mi dau seama cine…  probabil  i-au ajutat  cu un  scaun  să se urrce la  înălţimea geamului  şi au ieşit  direct  pe treasă  …. Când adjutantul  Mateiciuc mi-a spus  s-au urcat  în elicopter,  m-am  suit  şi eu  în lift ,  m-am  urcat la etajul  şase ,  să scăpăm de pistoale  şi pe urmă  să ieşim!  “ […]

¤ Adjunct sau ministru al  Apărării?  

VS:  “ Ceilalţi generali şi  ofiţeri  nu au ieşit  nici unul  din biroul  lor afară    … n-au venit să mă întrebe   nici  unul  ce facem  şi aşa mai departe.  Eu, în general,    spun , i-am evitat  pentru  că ,  dacă  am  fost atâta timp la Timişoara ,  în acţiunea armatei de la Bucureşti,

 nu ştiam  ce rol a jucat fiecare.  […] 

DS:  “Să  vorbim  despre ieşirea  din CC ,  cum aţi ieşit? Pe ce uşă, pe ce poartă?  Nu v-a recunoscut  nimeni? Nu v-a  întrebat  nimeni  cine  sunteţi? “

VS:  “Am  coborât  în  stradă  şchiopătând ,  cineva  din mulţime mă întreabă  dacă  sunt  cu ei,   am  răspuns  ”da”  … se repetă  întrebarea: < Ce aveţi  la picior?  >   < Sunt  în ghips! >

 şi  atunci  sunt felicitat: < …. Că aţi  avut  curajul  şi  tăria    fiţi aici  cu noi!   >

 M-am retras  încet  prin mulţime  spre intrarea D  - strada Ministerului… Scopul  -  ajungerea  în  Drumul Taberei , la minister,  pentru a putea  comanda armata. […]

 ¤  “Noaptea  generalilor “:  haos  sau  concurenţă?

  VS: ”   Deoarece aveam  ţinuta  militară  la birou ,  m-am  îmbrăcat  şi,  într-o  jumătate  de oră , am  redevenit  militar … L-am  scos pe Ilie Ceauşescu  din birou , pentru  că vroia  să stea acolo , şi i-am  spus:  < Du-te,  domnule,  de aicea! …. Să stai acolo , în linişte!  > 

Pe urmă  am  semnat  nota  telefonică , celebra  notă  prin care  dădeam  ordin armatei    se subordoneze  numai  Ministerului Apărării Naţionale , şi am  semnat-o  în calitate  de prim-adjunct  al ministrului ,  pentru    nu acceptasem  aşa-zisa numire  a lui Ceauşescu ,

 când am  ajuns la el  şi mi-a  spus: < Te-am  pus  în locul lui Milea!  >  

DS: “Deci , ăsta  a fost  primul  dvs act  scris la Revoluţie ,  în calitate de  comandant  al  armatei.” 

VS:    Primul act  scris! “  [……..]  Deci,  atunci  când mi-a dat telefon  Sergiu Nicolaescu ,  i-am  spus ,  deoarece  deja  ştiam  ce se petrece  la Comitetul  Central,  ştiam,  le spusesem  şi lui     Guşă ,  şi lui Vlad , să vină  la minister,   de aicea  se conduce armata , şi ei nu vroiau  să vină.

DS: Ei  stăteau la  Comitetul Central! 

VS:  “… în  CC. De aicea s-a dus  Guşă  la televizune când a cerut  armatei  să intre în cazărmi , ordin pe care eu îl  dădusem  la ora  13,00,  cu aproape  trei ore  înainte, scris,  şi  după ce  Militaru ,  la ora 14, 00  spusese la TV:    < Încetaţi  măcelul!  >…

 La 9 şi ceva,  când toată lumea era în  cazărmi  şi ei habar  nu aveau  de nimica , Chiţac, care  fusese comandantul  Garnizoanei  Bucureşti ,  numit de Milea,  a venit şi el  direct  la Televiziune  de la Timişoara  şi  a spus:   < Ordon   armatei  în  Bucureşti  să facă,  să dreagă …!  > 

După părerea mea, care este desigur subiectivă,  ei  vroiau  să-şi  acopere activitatea  anterioară , pentru    şi Vlad  şi  Guşă  erau membri  în Comitetul Central  […] Deci aşa am crezut  eu  tot  timpul  Vlad a fost cel ce l-a chemat   pe Sârbu  şi a filmat “ Noaptea generalilor ”. Deşi se pare  că n-a fost  Sârbu  şi ar  fi  fost unul  Ionescu ,  tot de la  Studioul  Sahia.  O regie a fost atunci. 

Vlad şi  Guşă  spuneau  că au  vorbit  cu cutare şi  cutare , dar eu  cred    nu  au putut    vorbească , pentru    o serie  de legături  spre armată  erau  atunci  tăiate  de mine,  alea cu  Securitatea.”  [….]

¤  V.S.  l-a ales pe Iliescu:  copărtaş la complot  sau  tactică  dublă?

V S:  “ Atunci  i-am  spus  lui  Sergiu  Nicolaescu    îi  trimit  un TAB  la Televiziune  să aducă pe cei de acolo ,  întrucât  le pot asigura  protecţie  la  Ministerul  Apărării Naţionale.

 Şi a tunci au venit la MAPN  şi Iliescu,  şi  Nicolaescu ,  cu Voican  şi  cu unul care ,  tot aşa , umbla  cu automatul de gât , Montanu [……]

DS: “ Când a fost  momentul ,  clipa , secunda ,  când  aţi  decis  să alegeţi  pe cine  să invitaţi  în minister  şi să protejaţi  în calitate  de viitor “as”  al unui  joc politic  crucial?

VS: E greu  să alegi  într-o  răsturnare  spectaculoasă  a “ordinii”  instaurate  într-un regim  socialist ,  timp de  50 de ani.[…] mai ales când te  găseşti  pe “falia”  dintre  două  grupuri de state  care au purtat  un  război rece  [….] Mi -au reproşat  unii ,  mult  timp,  nu am preluat  când eram la  conducere ,  cu armata, pentru  o anumită perioadă,  conducerea ţării.

Şi  atunci şi acum   rămân  cu  acelaşi  răspuns: < Nu era bine  pentru  ţara mea avea şi are nevoie de un regim  democratic,  modern,  după ce a trăit  sub  trei  dictaturi: Carol al II-lea,  Antonescu,  comunistă! >…

DS: “ Eraţi  singurul om  din ţară  care deţineaţi  atunci puterea  şi aveaţi puterea  să-i daţi  importanţă  lui  Iliescu!   [….]

VS:  I-am  acordat  încredere,  asta a fost de fapt  adevărul , nu i-am  spus  concret:

<Ia comanda  şi  apucă-te de treabă!  > dar  l-a lăsat  să-şi dea drumul  să meargă pe ce  vroia el  [….]  

 I-am  lăsat  libertate  de  mişcare deplină. “ […]  

¤  Iliescu  l- a ales pe Militaru:  neâncredere  sau  calcul?

DS:  “ Bun! Şi  în timpul  ăsta  Iliescu  se interesa de soarta  lui Ceauşescu , dacă ştiţi unde se află …

VS: “Atunci m-a  întrebat ,  către seară , dacă  şi  ce  ştim despre  Ceauşescu.  Nu,  nu ştiam, i-am  spus.        

Apoi i-am  spus: < Ştiu unde e!  Am  luat  măsuri şi va fi  bine păzit!  >

 Nu i-am  spus  vezi  că e  la cutare  şi  în locul  cutare.

DS: “ Câte ore  aţi păstrat  secretul  capturării  lui Ceauşescu?

VS:  “ Cred    până către  ora  24,  pe  22 decembrie.” 

DS:  “ La câte ore  de la  desconspirarea  secretului  aţi  fost  înlocuit? 

VS:  “ Pe 23 decembrie ,  către orele  18 ”  [….]

DS:    Cum şi  când  aţi aflat   ei au luat decizia  ca să-l  judece , să- l…

VS:   “ Asta  a fost  abia pe  24! Pe 23 sau 24.Abia pe  24  dimineaţa mi  s-a  ….

DS:Nu  aţi participat la deliberarea asta?  

VS:Nu,  nu am participat! […] La un moment dat ,  a venit  Iliescu  [... ] s-a apropiat  aproape  conspirativ, şi  zice:  

<  Dragă, ca  să fie bine,  l-am numit  pe Militaru  ministru  al  Apărării.  >  

M-am  ridicat  şi…Poftiţi!  După aia am luat  loc  … şi mi-a sărit  ţandăra …[….]  

DS: “Deci amical,  aşa? “  

VS:  “Amical!   [….]  m-am  dus  în localul  celălat , unde se afla  Departamentul de  Înzestrare a Armatei 

¤  Iliescu:  <  dispară  Ceauşescu!  >

VS:  Şi atuncea,  dimineaţa,  pe  24 decembrie , cred,  mi-au  spus  să organizez  deplasarea unui  grup de magistraţi  … în locul unde era Ceauşescu  [… ]

DS:    Când v-aţi  întâlnit  cu  Iliescu    vă spună  că au luat decizia?  

VS: “Nu  a spus  am luat decizia, a spus aşa: < Te rog,  organizează ca să  te deplasezi la  Tărgovişte  >

 […] Da,  Iliescu mi-a  spus:  < Să se facă judecata pentru    mi-e teamă  altfel  vom ajunge la  un    război  civil! Vedem    sunt  multe  focare  care … în ţară… de rezistenţă   … >  […..]

   Da, era şi Militaru de faţă.[…]  Parcă era şi  Brucan [….]

DS:  Dar el, Iliescu,  v-a spus:   < Mergeţi  acolo, faceţi procesul  şi-l  executaţi  >?

VS: “ Nu, n-a spus!  Că o  să se facă  o  judecată  şi trebuie şi o soluţie     < Ca  ei    dispară   > 

    Ăsta  a fost  cuvântul. “ 

DS:   < Ca ei    dispară? > 

VS:   < … pentru  că aşa  vom reuşi    stingem rezistenţa  care  există  la ora actuală  şi…>   

DS:  “Şi numai el  vorbea?    

VS:  “Da , el… şi a mai intervenit, cred ,  şi  Brucan , cred  că Brucan! ”

DS:  “Asta era  soluţia: ca ei  să dispară! ”

VS:  “Am  ajuns la  Gelu  Voican.  Chestiunea în care  a zis  că el a aranjat treaba  … iar  eu    spun numai locul  şi… Mie mi  se pare  că el  şi  acum  susţine că el a făcut  o treabă  … [….] 

 Să fac  deplasarea la  Târgovişte,  asta era ideea , dar,  deja,  în  elicopter,  am  aflat  de la  procurorul  Voinea ,  înainte de aterizare,  care era  concluzia  finală ,  execuţia  […] 

Despre Popa,  că este  şeful  completului  militar de judecată , care era în alt  elicopter,   am  aflat  jos,  când am  ajuns la  Târgovişte. […]

şi  Măgureanu  a venit  atunci  şi Gelu  Voican  Voiculescu  a venit, dar  cu alt  elicopter ….

DS:    Pe paraşutişti  când   i-aţi  luat?

VS: “Păi  am  făcut  o oprire la  Boteni  … şi i-am urcat  pe toţi  şapte în  elicoptere  [….]

DS:  “Deci ,  dvs  ştiaţi    trebuie  să organizaţi  şi  executarea lor?”

VS:Că ăsta va  fi  finalul!” […]

¤  “…Am  asistat la  spectacol:    un  film de groază … “ 

DS: “Când le-aţi  spus adevărul paraşutiştilor … că  din şapte  să se aleagă trei…. Ei au  înţeles pe  cine vor excuta? …..  Ei n-au  întrebat? … Nici nu le-aţi  spus pe  cine? … “

VS:    Nu le-am  spus  atunci  …. de abia  când  i-au  scos din TAB. Apoi  i-am introdus într-o cameră ,  am pus doctorul  să le facă  vizita medicală  …. Eu… cu Voican şi  cu Popa  am stabilit  cam  cum    fie sala aranjată… Mi  se pare    atunci  a spus Măgureanu: < Stăm  şi  noi aicea  >  şi am pus mesele acelea lateral…   După aceea  i-am  spus lui  Kemenici    stabilească  din unitate  ofiţerii  ceruţi de Popa  pentru  completul  de judecată…”

DS:Şi  Kemeneci  a înţeles atunci    e  vorba  de judecarea  lor?! “

VS:    Atuncea a înţeles el ,   el  până atunci  credea  că Ceauşescu  este  comandantul  suprem  şi  trebuie  apărat!” […….]

DS: “ Aţi  ştiut  unde  vor fi  executaţi  când aţi  stabilit  sala  de judecată? 

VS:  “ … am ieşit  iară afară, la aer…< uite,  aici  ar  putea  >      

DS: “  Cu  cine aţi  vorbit despre asta? “ 

VS:  “Numai  cu căpitanul  Boieru  de la paraşutişti!”  

DS:  “ Lui i-aţi  spus: <  Vezi,  mă,  că aici va fi    >? 

VS:  “ … zic:  < Uite, zidul  ăsta  e bun pentru  final! ”    >   […….]

DS: “ Dar nu vă pregăteaţi  să ziceţi <  Foc! >? …Dar eraţi  pregătit să ziceţi  <  Foc! >? 

Să ordonaţi <  Foc! >?         

VS:  “ Nu dragă! …Nu,  nu am  simţit nevoia să …. Păi nu m-am  considerat   obligat  … ofiţerul care  comanda paraşutiştii  … trebuia    comande şi… el a tras…   Eu m-am  dus la elicoptere 

şi am asistat la spectacol , de acolo,  groaznic , acela… că ăia i-au  dus la perete  şi … s-au retras câţiva paşi  înapoi  şi au  început  să tragă  S-a tras complet ,  muniţia  care era în încărcător.

 Aproximativ, cred ,  20 de cartuşe fiecare! “ [……]

DS:  Aţi  simţit  nevoia să-l vedeţi pe Ceauşescu mort, de aproape,  imediat  după execuţie,  sau aţi  privit scena  învelirii cadavrelor  în  foi de cort , de departe ,  de unde aţi privit  şi  execuţia? 

VS:   Nu m-am mişcat  din  punctul  de unde am privit  execuţia. Am dat  numai  ordine  doctorului    constate  decesul   şi celor  care au venit  cu  foile de cort ….”

DS:  “ …Şi v-aţi uitat liniştit  …şi eraţi  îmbrăcat militar …”

VS:  Eram  îmbrăcat  în  costumul de general ,  cu  cămaşă albă,  aşa cum  îl vedeţi  pe  copertă, în talie,  singura deosebire  era  că atunci  aveam  trei stele , nu patru.  M-am uitat … eram  în faţa elicopterelor…”

¤ “… sentimentul  că ai puterea lui  Dumnezeu  …”

DS:  “ Vreau  să vă întreb  ce aţi  simţit  atunci ,  în  clipa când  a încetat  rafala? “  

VS: ” Atunci am avut  senzaţia    sunt undeva  pe lângă Dumnezeu , vreau  să reţii asta!” 

DS: “ Extraordinar!  În momentul  când asişti  la o execuţie  să ai sentimentul  că ai puterea lui  Dumnezeu

VS:  ” Cred că mi  s-a ridicat  părul  în cap,  cum se zice …”

DS:  “ Şi  aţi  avut  senzaţia    sunteţi  ca Dumnezeu! Poţi  să dai ordin    iai  viaţa!

VS:  Da! … Am  fost  atât de rece,  atât  de … îngheţat  … încât  n-am avut  nici un fel  de sentiment  [….] de abia când am aterizat  şi m-am  dus la Ghencea şi  au venit  băieţii de la Steaua

 Şi  i-am  întrebat  dacă  au ceva  de mâncare , că eram  înfriguraţi  şi  îngheţaţi , atunci am  avut sentimentul  de insatisfacţie  … parcă aşa … că, în  fond,  ce o  să fie de acum  înainte?! “  […………]

¤  Raport  după o  execuţie: “  Uite,  domne, ne-am  întors!”

DS:  Vă era foame?  

VS:  “Am mâncat  cu poftă!”

DS:   Bulimie de stress!

VS: “Exact. Bulimie de stres!”

        […]

DS:   Cine participa  la masă?

VS:  “ Îmi amintesc de Măgureanu,  Voican,  col.Popa,  mr Florescu  Mugurel,  avocaţii  Teodorescu  şi  Lucescu,  operatorul de televiziune  şi  câţiva  din  conducerea  clubului,  col. Gavrilă ,  col.Gaţu…”

DS:  Când v-aţi dat seama că este Crăciunul?  În  timpul  cărui fel de mâncare?

VS:   “Când am intrat  şi am  văzut  bucatele de Crăciun pe masă “  [….]

DS:   Până  în momentul acela,  s-a  făcut  de la  Târgovişte ,  sau  din elicopter, vreo legătură   cu grupul  civil de la  Ministerul Apărării ,  să-l  numim aşa ,  grupul  civil ,  grupul  cu Iliescu,  cu…

VS:  “N-a fost  nici o legătură!  De abia  când am  coborât ,  i-am  spus eu  comandantului de la  Steaua … era col.Gavrilă… dacă poate  să-mi facă legătura  … m-a invitat  să merg    vorbesc de la el  din birou … Acolo m-am dus şi l-am  găsit  pe Militaru! 

DS: Şi  i-aţi raportat  lui Militaru?  

VS: ”  Şi  i-am  spus: <Uite, domne,  ne-am  întors!  >  […..]  După masă am plecat la birou , da! 

Acolo ,  am dat  casetele care erau  filmate …. Atunci  ei  au  intrat  la discuţie iar, în spate, şi  au stabilit ,  eu n-am fost prezent,  cine să se ducă la Televiziune, ce să facă,  ce să dea din casete,  eu  un  singur lucru am  spus:  <  Nu daţi   toată  caseta , că  sunetm  şi  noi acolo  şi nu vreau  ca  să se deconspire  cine a fost de faţă!  Daţi numai fragmente reprezentative >[….] 

atunci  când s-a dus Sergiu  Nicolaescu  la  Televiziune ,  a fost  scandal mare   între  Sergiu  Nicolaescu  şi cei de la TV … şi  apoi  au avut  o  convorbire telefonică  Nicolaescu  cu Iliescu şi s-a hotărât  să se dea caseta integral “[….]

¤ “Testamentul “ generalului 

DS: Domnule general,  aş vrea  să-mi  spuneţi  dacă putem  considera  declaraţiile  dumnevoastră  din acest  interviu  cu valoare de testament.

VS:Da!

DS: Ce mai puteţi adăuga?

VS: “Cenuşa.” 

¤ VS - “ Înclinător de balanţă “  sau  “oportunist ”?

“ Subsemnatul  Stănculescu  Victor Atanasie [……] formulez  prezentul memoriu  pentru promovarea  RECURSULUI  ÎN ANULARE   împotriva  SENTINŢEI PENALE  nr.9 /  15.07.1999  a Curţii  Supreme de Justiţie ,  pronunţată  cu  Dosarul nr.  2955 / 1998  şi  rămasă definitivă  prin  respingerea  recursului , rugându-vă    constataţi  faptul  cele  două  hotărâri  sunt  esenţial nelegale  şi  vădit netemeinice, datorită  următoarelor  temeiuri  de fapt  şi  de drept: art.  410 teza I  pct.2,3,7,7, 8  C.pr.  pen. […….]

Motivele memoriului:

  “ 1. Soluţiile  atacate  nu au nici un fel de esenţă  juridică , interpretare logică  sau invocare  doctrinară ,  deoarece  sunt  expresia cea mai  elocventă  a exprimării  refulărilor  politice  prin intermediul  - din păcate -  Curţii  Supreme de Justiţie  şi la  adăpostul  unor temeiuri  de drept  inexistente.

 2. [….]    “ Indiferent  din ce punct de vedere  am interpreta textul , rezultă clar  că , la Timişoara  şi  apoi  în întreaga ţară  au existat  tulburări  violente  şi  voinţă  fermă  de a răsturna regimul Ceauşescu.

La acea dată ,  acţiunea  de reprimare  a mişcării revoluţionar –democrate era  dispusă  de către  dictator,  în limitele  drepturilor sale constituţionale ,  în  dubla  calitate de preşedinte  şi  comandant   suprem al armatei , iar  organismele militare  care au  acţionat  nu aveau altă  soluţie  decât  subordonarea  necondiţionată  faţă de ordinul de reprimare,  în  conjunctura  reglementărilor legale. A nega acţiunea  violentă  înseamnă a nega Revoluţia , iar a obliga  sau a cere  structurilor  militare  să execute  ordine  cu  conotaţia analizei  politice  înseamnă  a nega  ordinea  şi  disciplina militară  şi a crea disponibilitatea  către  oportunism  politic,  ba,  mai  rău,  a sugera  posibilitatea  unei  lovituri  de stat militare  şi a unei  dictaturi  militare. [… ]

 3. Eroarea de fond a sentinţelor  de  condamnare  a inculpatului  Victor Atanase Stănculescu  constă în aceea că -  rezumându-se la o enumerare  a evenimentelor petrecute la  Timişoara ,  în  timpul revoluţiei  din decembrie  1989,  la o  înşiruire de date , informaţii  şi  împrejurări de fapt -  nu  s-a întreprins  o examinare critică  a probelor  administrate  în cauză,  ajungându-se, aşa  cum lesne se poate  observa,  la  simple afirmaţii , lipsite  de  suport  probator, potrivit  cărora  domnul  Victor Atanase Stănculescu  se face  vinovat de  comiterea ,  în calitate de autor,  a infracţiunii  de omor  deosebit de grav  şi tentativă de omor  deosebit de grav. […  ]  

Domnul  Victor Atanase Stănculescu  nu a făcut parte  din  acest  nucleu  de decizie politică  [ CPEx al PCR  ]  şi nici  din  comandamentele  militare  constituite la  Timişoara ,  conduse  şi  subordonate  voinţei  politice  comuniste , prin directa  coordonare ,  supraveghre şi acţiune  ale secretarului  CC al PCR ,  Ioan Coman,  care,  aacceptând beneficiul  graţierii  pedepsei  aplicate,  a acceptat  implicit  şi  vinovăţia  care a generat  atâta  suferinţă  răniţilor  şi urmaşilor  celor decedaţi.

 <  Democrata  şi  apolitica >  Curte Supremă  de Justiţie  este astăzi  beneficiara  exprimării  libere  a  elucubraţiilor  juridice , cu  conotaţie  numai  politică,  tocmai  datorită   faptului  că,  prin  păstrarea  sângelui rece ,  simţului  realităţii  şi servirii  cu devotament a intereselui  naţiunii române ,  în acele momente  de răscruce  a istoriei, dl  Victor Atanase Stănculescu , cu riscul propriei  vieţi  şi al demnităţii militare ,  a înţeles să  încline  balanţa  pentru  deplina  împlinire a idealurilor  democratice.” […]

____________________________________________________________

 


13.)
  Şcoala memoriei- 2004, Fundaţia Academia Civică, 2004
Prelegeri  si  discutii de la a VII-a editie a Scolii de Vara de la Sighet.
 100 de elevi (ascultând si intrebând ) luând cunoştinţă de problematica  fenomenului  comunist,

de la 22 de oameni competenti  ( istorici, analisti, fosti disidenti, literati ).
- Romulus Rusan ( moderator )
- Thierry Wolton ( istoric, ziarist francez): Franţa si comunismul, fascinaţie intelectuală şi politică;
- Sewerin Blumsztajn ( ziarist polonez,, membru fondator al KOR ):

  De la generţtia lui martie 1968,  la Comitetul Apărării Muncitorilor (KOR)
- Dorin Dobrincu ( istoric, Institutul Xenopol, Iasi ), Colectivizarea  şi răscoalele  ţărăneşti;
- Mihai Dim. Sturdza( fost deţinut politic, istoric ( Paris ), cercetător la Europa Liberă:
  Originile războiului rece;
- Miron Costin ( med.veterinar, emigrant in SUA din ’70):

 Preşedintele Ronald Reganşsi  politica  lui   faţă   de URSS  si  ţările comuniste din Est;
- Maria Bratianu ( fiica istoricului Gh.Bratianu ): Brătienii;
- Vitalie Ciobanu  ( scriitor şi eseist, preşed. PEN Clubului din R.Moldova , dir. al rev. Contrafort ):
    Scriitorul  şi puterea în Moldova sovietică. Literatura basarabeană  între conformism si rezistenţă;
- Denis Deletant ( istoric, prof la London University, membru în Consil Stiintific al Centrului Internaţional   de Studii asupra Comunismului - CISAC ): Disidentii români din anii ’80   în viziunea britanicilor;
- Şerban Papacostea(academician, istoric,membru în Consil Şt. CISAC  ):

    Istoriografie  şi  totalitarism  în  "Epoca de aur";
- Denis Deletant, Marius Oprea, Interogând trecutul comunist al României ( atelier de discutie );
- Ulrich Burger ( istoric, dir. Centrului Cultural German din Cluj ):

   Tancuri  sovietice  pe strada  Lipscani. 17 iunie 1953 în RDG;
- Marius Oprea ( istoric, specialist in istoria Securitatii ):
  A cincea putere: Tranziţia  Securităţii de la comunism la Nato;

- Stela Rusu ( sociolog, jurist ): Despre libertate ( atelier de discutie);
- Mark Percival, Politica  britanică  faţă  de România  în perioada comunistă;
- Neagu Djuvara ( istoric si filozof al culturii, emigrat in 1944 in Occident, revenit in tara dupa 1989 ):

    Relaţii occidentale faţă de situatia din Româaia în perioada 1947-1960;
- Doina Cornea, Leontin  Iuhas ( ing. Cluj  ), De ce pleacă  tinerii?  ( atelier de discutii );
- Ana Blandiana ( scriitoare, fondatoarea Memorialului Victimelor Comunismului si al Rezistenţei
  de la Sighet ):Anii 80 – între exasperare şi rezistenţă  ( din Jurnalul Sertarului cu aplauze );
- Alexandru Niculescu ( lingvist, prof univ. la Bucuresti, Berlin,Viena, Padova, Sorbona-Paris ):
  Cuvinte bune, cuvinte rele;
-  Helmut  Muller –Enbergs,  Garantul  dictaturii  sistemului  socialist  în  RDG;
- Ioana Ieronim ( poet,eseist, traducator ): Cum  doriţi     fie  lumea din care vom face parte?
  ( atelier de discutie );
- Gabriel Liiceanu ( filozof, scriitor, lider de opinie, dir. al editurii Humanitas): Strategii de supravieţuire

    culturală  în comunism ( C.Noica si Alex.Dragomir);
- Wilfried Gruber ( ambasadorul Germaniei la Bucuresti ): Contribuţia  Vestului la sfârşitul

    comunismului:prin destindere sau prin concurenţă  politico- militară? Ce a fost mai eficace?
-  Elevii Şcolii de Vară  de la Sighet, ediţia  a VII-a

__________________________________________________________

 

14.) Mihai Şora în dialog cu  Sorin Antohi,Mai avem un viitor?România la început de mileniu Editura  Polirom, Seria “Plural”, Iaşi,2001    

[ LD: Mihail  Şora este considerat un autentic   “ filozof  al   dialogului”. Vocaţie rar întâlnită   în  societatea românească , dominată   - remarca  prof.Antohi -  de o “găunoasă  pălăvrăgeală  cu accente violente,  nehotărâtă  între inerţiile limbii de lemn , noile jargoane şi argouri,   incapabilă    ( re) instituie  o conexiune fericită  între limba naturală  şi  discursul intelectual  “.  Cartea se citeşte cu mare interes,   dând impresia  când de şuetă, când de monolog provocat,  când de  mărturie  biografică, când de  eseu, când de doctrină politică  partizană. Pentru  a stârni  curiozitatea  împătimiţilor de  clarificări,  vom  extrage  doar câteva elemente  din  mini-eseurile   celor  doi  intelectuali ,anume cele ce  pot  fi conexate cu un imens folos    problematicii  procesului comunismului:  

¤ Despre intelctuali …   ¤ Despre Alianţa Civică …  ¤ Despre GDS …  ¤ Despre noii  îmbogăţiţi …

 ¤ Despre reformă…       ¤ Despre partidele istorice… ¤ Despre nostalgiile regresive …

 ¤ Despre contestaţia  anti-ceauşistă … ¤ Despre  monarhie… ¤ Despre  tehnocraţii  reciclaţi  

 ¤ Despre  ţărănism…    ¤ Despre  “ legea Ticu Dumitrescu”   ¤  Despre  Holocaust  şi  Gulagul comunist  

 ¤ Despre  zdrobirea memoriei colective 

                        *              *             *

Cuprins

I.Un repertoriu de obsesii.

   /  Are România un viitor?     /    intelighenţia şi  sociatatea        /    vina intelectualilor    /

   /  lipsa stângii  interbelice      / comunismul  românesc                / reformiştii lui Ceauşescu  /

   /  Grupul de Dialog Social     / morala şi politica  după  1990     /  demagogia reformei  /

 II.  Memorie şi   viitor 

   /  memoria  / memoria  conportamentală  / amnezia   /  memoria  şi generaţiile  / discursul  critic  /

   /  istoria ca ştiinţă  şi istoricul ca om  /   Holocaust  şi Gulag   /  antisemitimismul  românesc  / 

   / ideal şi crimă  la comunişti şi  nazişti  /  reconcilierea  /   doctrine politice  în  postcomunism /

III.Identitate  şi  trezire 

  /  România şi străinătatea /   deschiderea spre Celălalt  /  Timişoara interbelică  /

  / crize de identitate interbelice  -  Nae Ionescu, Mircea Eliade,  Mircea Vulcănescu  /

  /  tinerii de astăzi şi Occidentul /  nesimţirea românească /  acasă şi în Occident  /

  /  cu ce intrăm în globalizare? /    când ne vom trezi?/ 

--------------------------------------------

¤ Despre intelctuali …

-Mihai Şora:  “ Dacă România  are sau nu viitor?  Ţine de noi să-l aibă! Ne îndoim de la început    l-ar avea? E limpede, atunci,  că nu-l  va avea vreodată.  Timpul, oricum, nu va îngheţa; el va curge  şi de acum încolo  […] Dar acela nu va fi viitorul , în sfârşit  deplin  structurat , al unei naţiuni  încă de pe acum  pe cale de structurare, ci viitorul de două parale al unei populaţii destructurate, care-şi va fi pierdut  până şi  etnonimul. […]  La noi,  în schimb,  şi revin  la un lucru  care l-am mai spus  şi n-a avut nici un ecou, marea vină  a  situaţiei  din ’90  o poartă  pe umeri  intelectualitatea  română.  De ce? Pentru că atunci,  în deceniul al optulea,  când toate aceste lucruri se întâmplau  sau  se şi  întâmplaseră  în jur  şi  când  situaţia  României  era de aşa natură  că Ceauşescu , întorcând spatele Uniunii Sovietice   şi  întorcându-se cu  faţa spre  Statele Unite  […]  ei bine,  atunci intelectualii  români , în loc să aleagă un spaţiu public , unde ar fi fost în relativă siguranţă ,  cu riscuri minore  (  mici arestări,  sâcâieli  eliberări  din funcţie etc , dar  în nici un caz cu tăierea capului , ca sub  Gheorghiu –Dej  ) au preferat  exact  spaţiul monitorizat  de Ceauşescu , adică cei  patru pereţi  ai propriei locuinţe  sau micile “ghetouri”  de libertate , gen restaurantul Uniunii

  Scriitorilor , unde puteai  să spui  orice,  cu condiţia ca , odată ieşit în  stradă,  să-ţi  ţii gura  închisă.” [….]  

-Sorin Antohi:De ce credeţi dumnevoastră  că în România  intelectualii  nu au putut  gândi  macropolitic?  Au gândit  micropolitic: la nivelul  Uniunii Scriitorilor, al altor uniuni de creaţie, al luptelor din catedrele  universităţilor. […]?

¤ Despre Alianţa Civică …

-Mihai Şora: “Am să dau chiar  următorul  exemplu:  constatând defecţiunea lor totală , cu  15 ani în urmă,  când  nu  fuseseră capabili  să se adune  ca să gândească împreună  un minimal  proiect  de viitor  pentru România , la începutul anilor  ’90 ,  se constituia  Alianţa Civică , la iniţiativa, evident,  a intelectualior. 

     Ei bine,  care a fost  propoziţia ei de bază? < Macropolitica este o murdărie  de care nu vrem  să ne atingem! > Culmea,  deşi îşi fixează  un program de acţiune  în “amonte” , vizând structurarea  societăţii , întregul interes al ei  este totuşi absorbit  în “aval”  de combinaţiile politice ;

 condamnând politica drept  imorală , dar intrând în politică  sub chipul unei instanţe  morale ; […..]

     Dar oare ce înseamnă a fi instanţă morală a politicii? […] Nu spun că lucrul acesta a fost gândit.

El s-a făcut  în modul spontan.  Dar, dacă stai  să-l  gândeşti  şi să-l dezghioci , cazi peste această monstruozitate. Cam acesta a fost halul  de nepregătire  al intelighenţiei  româneşti  din  1990.”

¤ Despre GDS …

-Sorin Antohi: ” Eu am  crezut  sincer , în  1989-’90, că  Grupul  pentru Dialog  Social ( mă rog,  de când  s-a înfiinţat , în ultima zi  din  1989  - am fost amândoi  printre fondatori )  merge în acea direcţie , spre o nouă Junime , care să fie factorul  catalizator al unei discuţii  publice a politicului  şi al unei resurecţii , sau măcar  germinaţii ,  a spiritului  civic şi politic   într-un mediu cât mai extins. 

Am văzut  însă  că se transformă  până la urmă  într-un mic club  închis , din ce în ce mai marginal ,  preferând să-şi delege  spre  grupări şi instituţii  specializate   vocaţia şi,poate, misiunea. “[…..]

-Mihai Şora: ” Pentru că ceea ce le lipsea  era tocmai discursul ;  nu aveau discurs politic.

 Un singur om avea acest  discurs în GDS –ul iniţial, el se numea  Mircea Dinescu.

 Altfel , ce îi lipsea  GDS-ului,  era caracuda.  Dacă GDS  ar fi fost căptuşit  de o largă caracudă , ar fi existat  şi o interferenţă  către  publicul larg  a acestui discurs  elevat. […]  Deci capacitatea  lui unică  de a modela  se adresează  unui mini-public  românesc, de ordinul  a  circa  50.000 de creiere ,  format  prin lectura  şi  răspândirea  unui organ de presă ,  revista  22.”  […]

-Sorin Antohi: “ Eu regret amar  momentul  în care , chiar în anul  1990,  Grupul pentru Dialog Social  a trimis insistent semnalul  că va rămâne un club închis , deşi -  am văzut-o  cu ochii mei  - veneau  spre noi  reprezentanţii  unor grupuri  care se constituiau spontan  în toată ţara: ingineri, medici,  avocaţi, profesori  care ar fi vrut  să se angajeze  civic-politic.  A existat o dorinţă enormă  la nivelul  acestor proto-asociaţii  de a intra într-un dialog cu centrul.  [….] În momentul   în care  imaginea GDS  a devenit aceea de  grup închis  şi extrateritorial , ceva s-a întâmplat şi cu publicul , cu acea interfaţă.

     Culmea:  ştim, am ştiut cu toţii  şi atunci, că se putea, fiindcă din  GDS  au pornit  mişcări sindicale , partide politice , televiziuni independente , edituri private , ONG-uri de tot felul. “  [….]

¤ Despre noii  îmbogăţiţi …

-Sorin Antohi:  “ Am remarcat şi eu    în ultimii  10-11 ani  s-a dezvoltat  un colosal  consum  somptuar ,  în care s-au angajat  parveniţii ( mai nobil spus:  les nouveaux riches ); […. ] Or, viitorul  care se întrezăreşte  în această nouă  sociabilitate  de nouveaux  riches, este de tip Lumea  a Treia , America Latină , şi aşa mai departe.Mi se pare că , fără să teoretizeze , fără să se conştientizeze ,  s-a născut  deja un proiect de viitor , pe care  oamenii  nici nu-l pot exprima  conştient”  […..….]

-Mihai Şora: ” Fenomenul de astăzi se produce  însă în cadrul  unei populaţii destructurate.

Amploarea lui este infinit mai mare , pentru că nu este vorba despre  nişte câştiguri  de pe urma  livrărilor de bocanci  sau de moletiere  sau de aprovizionare  cu alimente a armatei [ ca după primul război mondial  ]. E vorba despre dezmembrarea  unei  concentrări  de bunuri  şi de patrimonii  care s-au adunat acolo  timp de aproape  o jumătate  de secol,  pe baza unei exproprieri  generalizate a populaţiei. –M.Şora: [….]  Nu ştiu,  nu am o viziune clară  a ceea ce se poate  întâmpla 

¤ Despre reformă…

-Sorin Antohi: “Observăm deci    în  11 ani  nu au apărut  proiecte de viitor  semnificative.  Şi ne tot întrebăm:  cine ar fi trebuit să le formuleze? […] Nu există  nici o perioadă în  istoria românească  în care să se fi vorbit mai mult  despre schimbare şi reformă  decât în ultimii ani.  […]

 Ce ne lipseşte , totuşi, ca să generăm  proiecte de viitor?”

-Mihai Şora: “Ne lipseşte baza, pentrucă  tot în vorbăria descentralizării suntem.  […] Înseamnă asumarea la bază a răspunderii , adică   fiecare în parte  este răspunzător,  de n-ar fi decât de propriul viitor. […] dar  asta acolo , la nivelul  celor  22 de milioane  - câtă vreme  acolo nu există  nimic,  aici, “la vârf” , se pot face tot felul de construcţii în vânt , dacă baza rămâne  insensibilă

şi nu  sancţionează nimic.” […]

-Sorin Antohi:  Cine ar trebui să  formuleze aceste proiecte de viitor? Corpul didactic universitar, intelectualii,  poeţii, clasa politică,  aleşii , organismele specializate?  De unde trebuie să apară viitorul?

[…] După  1989,  o anumită  retorică a viitorului  a fost folosită  în general de partidele de sorginte  comunistă  […] Aşa a reciclat  Ion Iliescu  ideile clubului de la Roma , ca program de relansare a  tehnologiei, ştiinţei, cercetării  româneşti. “  […..]

¤ Despre partidele istorice…

-Sorin Antohi:   „ M-a frapat deci  rezistenţa  pe care am întâlnit-o  în mediile  partidelor ( aşa-zis )  istorice  la  o retorică  a noutăţii.  Am descoperit    supravieţuitorii  Gulagului  se întorceau  la memoria fictivă  a unei perioade pe care cei mai mulţi  de altfel  nici  nu o trăiseră  ca adulţi,  anii’30-’40.

 Proiectul lor de viitor , în mod paradoxal ,era proiectul  unei restauraţii  nostalgice  şi retrograde ,  regresivă  în  esenţa  sa.”  […]

-Mihai Şora: „E adevărat , erau partide nostalgice , pentru că  erau conduse  de aceşti  foşti tineri  care,  în momentul  când au intrat în puşcărie, aveau o experienţă politică  incipientă , erau tineri sub 30 de ani,  25-26  de ani,  atât  liberalii,  cât şi  ţărăniştii […]  Iată  însă că , dintre partidele  emergente  la începutul  anilor’90, e unul care  e limpede că avea  un proiect de viitor, numai că nu a fost el  însuşi un partid  consistent:  PAC-ul.  […] Dar  PAC  constituia avangarda unei mişcări civice care ar fi trebuit, ca să fie eficientă în’89,  să fi luat fiinţă  cu 10-15 ani în urmă.” […]

-Sorin Antohi:  „ De ce  nu au încercat ei    emuleze cu modelele  care  între timp  se năşteau  în  jurul nostru , în  ţările  Europei Centrale?  De ce s-au întors ei cu arme şi bagaje la această ficţiune nostalgică   < linia Maniu – Mihalache > , care  nici măcar  nu fusese impecabilă  la vremea ei? […]

De ce s-a osificat  atât de repede  structura partidelor istorice , până la punctul de a nu mai putea recruta  eficient  şi exigent  din rândurile tinerilor  de calitate  din generaţia următoare?

  Impasul electoral al anului  2000 a fost  impasul acestor partide, incapabile  să atragă  în propriile rânduri  pe oamenii care  să ducă  România  spre viitor” [….]

¤ Despre nostalgiile regresive …

-Mihai Şora: ” Cum începusem să spun , semnificant   în acest sens  mi se pare ceea ce  s-a întâmplat  la desemnarea  ( mult  întârziată )  a candidatului  care urma  să reprezinte  Convenţia  Democrată  în competiţia  pentru funcţia  de preşedinte al  României.

 Una din  întrebările  care erau puse fiecărui candidat  la funcţia de  …”candidat”  era următoarea:

< Care credeţi dvs  că va fi rolul  ce le va reveni  foştilor deţinuţi  politici,  în eventualitatea  că veţi ajunge   preşedinte?  > Bineînţeles, fiecare candidat  dintre cei cinci  candidaţi  la…  canditatură ( cu excepţia  unuia singur , care a şi fost “ras”  de altfel )  a spus: <  un rol de prim-rang , fiind vorba de un capital de suferinţă  care trebuie valorizat>   etc etc[…]

A doua întrebare , care comporta  un singur  răspuns considerat  corect  ( răspunsul  invers fiind eliminatoriu  ) suna aşa:   <   Ce se va întâmpla  în momentul în care  candidatul va  ajunge preşedinte  ( evident: de republică ) într-un regim  care era visat  drept o monarhie? > “[…..]

¤ Despre contestaţia  anti-ceauşistă …

 -Sorin  Antohi: “ Cât priveşte  “epoca de aur”, care a durat  mai bine de  două decenii,  cred că  un   “for civic”   asemănător  celor din Cehoslovacia , Ungaria,  Polonia,  ar fi putut apărea la noi  după Helsinki.

-Mihai Şora:  ” Da, oricum  existau atunci  trei puncte  de “criză de sistem”   în “monolitul” ceauşist:  greva de la Lupeni,  sindicatele libere, Goma;  aşadar, trei situaţii  din care ar fi putut ieşi ceva , nu? Atunci era un lucru cu care te puteai solidariza.  Ai avut  trei oferte  de reformare  a sistemului  existent atunci,  dintre care  unul  chiar în interiorul  comunităţii intelectuale ,  disidenţa Goma,  care,  până la urmă,  şi-a redus  notabil proporţiile ,  până la a deveni  o  disidenţă de paşaport ,  în loc să fie o disidenţă de program.  Dar, oricum,  era un lucru ce se petrecuse chiar în comunitatea  intelectualilor, oferindu-le implicit acestora  posibilitatea de a prelua  impulsul  şi de a-l transforma  într-un program  de  acţiune  reformatoare rezonabilă.  “Intelectualii” n-au profitat însă , atunci,  de posibilitatea  de a ieşi  în spaţiu public  (  monoitorizat atunci  de SUA ), fie şi cu un program  minimal de “aerisire”  a sistemului existent ,  ci au optat  pentru spaţiul  privat  ( monitorizat  de Ceauşescu! ). “

¤ Despre  monarhie…

-Mihai Şora:  Desigur,  în acel moment  [ dec. ‘89]  nimănui nu i-ar fi putut trece măcar  prin gând ideea de  restaurare  a monarhiei. ( Problemele acelui moment erau  cu totul şi cu totul altele ).

Dar,  dacă o echipă  rezultând din “opţiunea  pentru spaţiul public”  ar fi ajuns indemnă  în decembrie ’89 şi ar fi fost recunoscută ca atare de mulţimea răsculată,  o soluţie monarhică propusă atunci ,  la acel moment de ruptură  radicală,  n-ar fi fost de lepădat … Pentru că , în mod absolut  limpede, restaurarea monarhică  ar fi fost  un factor de ruptură  totală  în raport  cu comunismul sovietic. 

 Dar , e un unic  moment  al istoriei româneşti  în care acest lucru  ar fi fost  cât de cât posibil: începuturile lui ianuarie’90 sau  sfârşitul lui  dec.’89.

 Atunci,  dar numai atunci,  ar  fi fost posibil aşa ceva.” […]

-Sorin Antohi:  ” Pentru a pune problema restaurării  monarhiei , a existat probabil un moment prielnic , care s-a prelungit,   într-un fel , prin precaritatea  şi ambiguitatea  structurilor de putere,  până în alegerile  din’90.  A fost un fel de interregnum.  Oricum  l-ai fi numit,  constituţional  regimul nu exista ,  apăruse o anumită breşă  care se putea folosi.  Dar lipsea  grupul  care  să poarte acest proiect  de viitor; acest  proiect  nu exista, mă tem,  nici la Versoix.”

-Mihai Şora:  „ El nu putea exista la Versoix , decât dacă ar fi avut  pe ce conta la Bucureşti.”

-Sorin Antohi:”  Aşa este.Multă lume ura visceral  monarhia  şi pe Regele Mihai , aşa  cum se poate  evidenţia  dintr-o  consultare  cu „ masele largi populare” , prin reprezentanţii  lor aleatorii , în taxiuri,  în tramvaie , în trenuri  şi aşa mai departe.”

-Mihai Şora: „ […] Totuşi acea manifestaţie de Paşti… E un lucru uluitor.Nimeni niciodată  nu a scos în stradă milionul acela  de oameni. […] Revenind la politică , acela  ar  fi putut  fi un moment  absolut raţional  de restaurare a monarhiei , ca garant al unei ruperi  radicale de trecut. Nu, bienţeles, ca garant al guvernării  … El  era  însă,  indubitabil,  totalmente  deschis spre viitor …”

¤ Despre  tehnocraţii  reciclaţi  

-Sorin Antohi:  “ La un moment  dat,  vorbeam despre  voga  discursului gol  despre viitor , ca restauraţie a anului  1970,  aşa cum se vedea el în mediile  din jurul lui  Iliescu.  Tot acolo s-au  construit  grupări ca  Un  viitor pentru România ; este mediul  instituţional  post-“Ştefan Gheorghiu”.

 O ramură de înaltă  cultură,  snoabă  şi chiar  dandy, era  discursul  apolitismului , gen  Eugen Simion , Răzvan Theodorescu;  apolitism,  cu condiţia să slujeşti  credincios  FSN-ul. [….]

 A doua formă , ceva mai joasă,  mai aproape de  intelighenţia  tehnocratică  formată  în perioada ceauşistă , era discursul clasic  de la “Ştefan Gheorghiu “. 

Acolo existau  “competenţe” , în jurul acestor două tipuri  gemene de  proiecte de viitor.  

       Cine a condus  efectiv  România  11 ani?  Exact oamenii care  aveau acele competenţe  şi, uneori,  chiar o vocaţie  transpolitică  a puterii.  Personaje de la  Institutul  de Economie Mondială , de la toate  dubioasele institute de cercetări  ale Partidului  Comunist Român. Toată această pătură  care conduce şi care a fost  re-pusă  pe tapet  chiar şi de partidele  “istorice”  ( cel mai spectaculos , prin candidatura  prezidenţială  a lui Mugur Isărescu  )  Tehnocraţii ceauşismului târziu , construiţi în eprubetă  [….]

pepiniera  Partidului, în care, teoretic măcar,  se experimentaseră  anumite metode  “socialiste” de dezvoltare. […] Capitalul de relativă  cunoaştere  a  Occidentului  însemna acces la  bibliografia  occidentală la zi , prin biblioteca  de la “Ştefan Gheorghiu “  şi de la celelate institute  de unde ne-au venit  toţi  - Mircea Ciumara,  Ulm Spineanu,  Adrian  Năstase,  Daniel Dăianu,  Mugur  Isprescu şi toţi ceilalţi   [… ]   Tehnocraţii ceauşismului  şi iliescismului  au un aer general de  semidoctism  suficient , precum  şi  unul de amatorism  în specialitatea lor.  E cazul frustului  Nicolae Văcăroiu  şi al altora  care au ajuns în poziţie de cârmuire.

  Nu par altfel  nici poticnitul  Theodor  Stolojan ,  nici alţii ca el “ […]

¤ Despre  ţărănism…

-Sorin Antohi:  În primul râmnd , la PNŢCD  lipseşte grupul  de interes al  ţăranilor ,  iată absenţa cea mai spectaculoasă! “

-Mihai Şora: ” Acesta nu mai poate fi numit un partid ţărănesc. Nu mai există o ţărănime  propriu-zisă;  există doar o agricultură prost  făcută… Există însă o lume  rurală,  există,  sau ar trebui să existe o agricultură  Partidul Naţional Ţărănesc, care are ca temă tradiţională  chestiunea ţărănească , ar trebui să abordeze  şi să înţeleagă mai bine lumea rurală.Un partid politic care se reclamă  de la tradiţia

Maniu –Mihalache   şi se legitimează prin talpa ţării  nu a reuşit să propună nimic inteligent  după  1990  şi până acum. Sigur că a fost foarte greu  să promovezi  proiecte legislative  de restituţie  a proprietăţii  funciare  şi celelate , în condiţiile  în care votul decisiv  a  aparţinut  totdeauna  neo-comuniştilor.

Dar rămâne la fel de adevărat    Partidul  Naţional Ţărănesc  Creştin  şi Democrat  nu a produs o stategie  pentru revigorarea lumii rurale.[…] Iar denumirea de  “ţărănesc”  vine de asemenea ca o nucă în perete , pentru că nu mai ai clasa  socială respectivă  decât la modul rezidual.” […]

Sorin  Antohi: “ Vasile Lupu este emblematic  pentru catastrofa  PNŢCD: a fost nevoie să apară  un asemenea personaj , absolut marginal la început  ( e ieşean,  era cercetător la Centrul de  Ştiinţe Sociale  al Universităţii  )  pentru ca partidul ţăranilor să vorbească despre pământ.

El cunoştea direct lumea  rurală , a venit cu acel punct , s-a ţinut încăpăţânat  de el şi a  ajuns la ceva. 

Ce interesant ar fi fost dacă  partidul ar fi avut realmente  o viziune! […..]  

¤ Despre  “ legea Ticu Dumitrescu” 

-Mihai Şora: “Vezi, Ticu Dumitrescu  n-a avut  norocul  lui Vasile Lupu , deşi s-a luptat  cu aceeaşi îndărătnicie  pentru proiectul  lui  de lege, care  - nici ea -  nu izvora direct  din ideologia  partidului. 

El n-a putut  să-şi ducă proiectul până la capăt ,  a trebuit  să se dezică de el până la urmă; atât de mult a fost discutat  şi  răstălmăcit  acest proiect , inclusiv din partea colegilor de partid,  încât a ieşit  aproape contrariul  a ceea ce  fusese  prevăzut.  Şi, oricum, legea aceasta  - în forma ei iniţială,  binenţeles  -  ar fi trebuit  votată  în urmă cu zece  ani.”

¤  Despre  Holocaust  şi  Gulag 

-Sorin Antohi: ” Spuneam mai înainte  că am observat şi la noi  un început  al polemicii  iscate  de comparaţia  între memoria  Holocaustului  şi memoria Gulagului.  În România,  deşi spiritul public  este relativ izolat  de dezbaterile publice din alte ţări  -  nu ca înainte de  1989 -   din fericire  totuşi  relativ izolat: se discută  foarte multe , dar, în general,  după ureche.

     Însă există şi la noi o polarizare  între memoria  exclusivă ,  cu terminaţie  metafizică  şi mistică,  a  Holocaustului  (  cu termenul  specific,  Şoah )  şi memoria Gulagului , care atinge  şi ea accente  aproape mistice , mai ales la cei mai radicali  dintre  supravieţuitori , care reconstruesc simbolic suferinţa detenţiei  şi torturii ca pe un martiriu  creştin.

    Între aceste  două  memorii,  mai bine zis între dimensiunile  lor metafizice,  teologice,  mistice  respective, la limită ireconciliabile ,  s-a născut şi la noi o polemică.  

 Eu o găsesc absolut  stupidă  şi resping  vehement  ideea unei  competiţii  între victime , precum şi ideea  că orice comparaţie  între două traume  de o asemenea magnitudine  înseamnă  negarea  celei de care nu te ocupi destul ,  sau  demonetizarea  generală a ideii de traumă.

    Cred că fiecare  dintre traumele  istorice  de nivel  genocidal  ( Holocaust,  Gulag,  Masacrul armenilor de către turci , etc  )    au un drept egal la  discuţie publică, fără ca prin aceasta să se confunde unele cu  celelate sau să se anuleze reciproc.  Fiecare victimă individuală  trebuie rememorată ,  cu atât mai mult  fiecare genocid.   Cum vedeţi dvs chestiunea aceasta?

Îşi poate  aminti  societatea  românească  simultan  Holocaustul  şi Gulagul  fără a cădea în criza , foarte  frecventă  în străinătate,  a competiţiei  dintre cele două memorii?” 

-Mihai Şora: “ Eu aş spune  că, faţă de nemţi,  pe de o parte,  şi de ruşi,  pe de alta,  situaţia  românilor  este puţin diferită  în raport cu cele  două crime istorice de masă.

        Într-adevăr,  nemţii au  de-a face  doar  cu memoria  Holocaustului , care a început  să se constituie ca memorie colectivă  de-abia  pe la  sfârşitul  războiului ,  când oroarea  indicibilă  a  “ soluţiei finale”   a ajuns  la cunoştinţa  opiniei  publicii  mondiale -  populaţia  germană  în ansamblu  ei  neavând  o cunoaştere  prealabilă  a  acestui  monstruos genocid.  (  Spun acest lucru  fiindcă  în toţi acei ani am trăit  în Franţa , unde se auzeau mereu zvonuri  despre regimul  îngrozitor  la care  erau  supuşi  deportaţii  din lagărele de concentrare, dar despre  problema  Holocaustului  am luat  cunoştinţă  în’44, nu înainte , deşi  am trăit  într-un  mediu care asculta Radio  Londra  în fiecare  zi ).

     În Rusia, de asemenea,  memoria Gulagului , coextensivă  cu însuşi  regimul  care l-a conceput  din start,  nu e nici ea amestacată  cu vreo altă memorie colectivă , aptă deci  de a o contracara   ( sau, eventual , de a i se substitui ) “

¤ Despre  zdrobirea memoriei colective 

 -Mihai Şora:  “ În  România,  în schimb,  au existat ,  începând cu dictatura  fascistoidă  din  1940-1944   şi terminând  cu expirarea  experienţei  comuniste  în  1989,  mai multe straturi succesive  şi mai multe  soiuri  de represiuni care s-au ţinut lanţ,  efectuate de regimuri diferite ,  după  criterii diferite , ba chiar opuse  (  primele  două:  etno-confesionalo rasiste ; celelate  socio-economico-politice ), începând  cu pogromurile şi  continuând cu  deportările ,  apoi – sub comunişti -  cu puşcăriile , pe urmă cu Canalul,  pe urmă cu Bărăganul , pe urmă din nou cu puşcăria ,  în sfârşit  cu  disoluţia  sistematică  a ţesutului  social   de-a lungul  întregii  “epoci de aur “. […]

Căci,  în mod spontan,  nu se poate constitui  o memorie  absolut  continuă ,  din partea  a o mulţime de generaţii  care au trăit  45 de ani  de-a rândul  sub regimul  comunist  şi care au avut  experienţe distincte ,  după cum au trecut  prin lagăre de muncă forţată , prin puşcării sau prin deportări. 

Dintre toate aceste forme de disfigurare  a condiţiei umane la care a fost supusă  mulţimea celor   ce nu  erau  susceptibili  de aliniere,  amintirea celei mai recente  le-a împăienjenit  încetul  cu încetul  pe cele anterioare ,  împingându-le  pe nesimţite  spre noaptea uitării.

    Stratul cel mai vechi   - care este tocmai  acela  îndreptat  împotriva  populaţiei  evreeşti  sub Antonescu  -  trebuie neapărat să fie  reconstituit  documentar,  cu atât mai mult  cu cât populaţia  românească  a trăit mereu  cu  iluzia  că,  în toată această  zonă  antonesciană,  ar fi existat o politică mai liberală  sub aspect rasial, Antonescu  mergând  pe ideea  că < de jidanii  noştri  ne  ocupăm  noi >.

Cam aceasta a fost teza.

[… ] Cred  însă că  nu e cazul  să trecem  noi înşine cu vederea  faptul  genocidul  antisemit  n-a fost  singurul  evacuat  din memoria  colectivă.  Primul, da; singurul,  nu. 

 Aproape toate ororile  la care a fost supusă  populaţia  sub comunism  au fost şi ele  date uitării , cu precădere  în ultimii  cinci-şase ani. 

 cu precădere  în ultimii  cinci-şase ani. 

    Într-adevăr,  greutăţile pe care ,  în acest  întreg deceniu de bâjbâială politică , le-au avut  - şi le are încă -  de înfruntat  majoritatea  covârşitoare a populaţiei  ţării , au evacuat  din memoria ei actuală ( deci: activă ) nu  doar decimarea , sub Dej,  a elitelor  spirituale,  politice şi economice  ale societăţii interbelice ,  nu doar puşcăriile şi Canalul ,  nu doar Bărăganul ,  ci până şi  greutăţile  insuportabile  ale vieţii  de fiecare zi ,  penuria  alimentară , frigul din case,  cozile interminabile… păstrând  în memorie doar  faptul  că, în acea vreme ,  <ziua de mâine  era asigurată >” […] ”

_