1. Bibliografie genocid

[sinteză Livia Dandara]

A.

/ Analele Sighet

 Editate de Fundaţia Academiei Civice , editor Romulus Rusan

[ Vezi www.academiacivică.com ]

1.Memoria ca formă de justiţie, 1994

2.Instaurarea comunismului, 1995

3.Anul 1946- începutul sfârşitului , 1996

4.Anul 1946- Scrisori şi alte texte, 1997

5.Anul 1947 - Căderea conţine, 1997

6.Anul 1948-Instituţionalizarea comunismului , 1998

7.Anii 1949-1953- Mecanismele terorii , 1999

8.Anii 1954-1960- Fluxurile şi refluxurile stalinismului , 2000

9.Anii 1961-1972.Ţările Europei de Este între speranţele reformei şi realitatea stagnării , 2001

10.1973-1989- Cronica unui sfârşit de sistem, 2003

/ Arhive inedite : ACISC  şi AIOMS

- Arhiva Centrului Internaţional de Studii asupra Comunismului .

- Arhiva de Istorie Orală a Memorialului Sighet

[ Vezi site- ul www.memorialsighet.ro

/ Arhivele Statului , Viaţa politică în documente (1945, 1946,1047 ) vol.1,2, 3

Ion Scurtu ( coordonator ), Bucureşti, 1994 - 1996

/ Arhiva CNSAS

/Arhivele Securităţii, vol I, II.

 Editate de CNSAS

/Arhiva FSB .Lotul Antonescu în ancheta SMERŞ , Moscova, 1944-1946,

Documente. Ediţie îngriită de Radu Ioanid, Iaşi ,Editura Polirom, 2006

 

/ Valeriu Anania, Memorii ,Ed.Polirom, 2003 .

Cu un DVD cuprinzând discuţia cu Eugenia Vodă  la "profesioniştii"

/ Stelian Octavian Andronic  ,

[ LD: semnal:a scos de curând o carte .( Cf. Antena 3, emisiunea lui Ion Cristoiu, 11 oct.'08 ). Pensionar securist , fost ofiţer DIE , ofiţer sub acoperire .

/ Ion Antohi, Memorii  ( ? )

Învăţător din Constanţa, care şi-a scris memoriile după eliberare ( 1964 ) Conducătorul unei org, anticomuniste , condamnat la 25 ani muncă silnică ( de Trib. Militar-Constanţa.)

 

B.

/ Theodor Baconschi ,Creştinism şi democraţie, 

Editura Curtea Veche,Bucureşti , 2010

 TVR -1,23 ian.'11,Semnal la  emisiunea lui Cristian Tabără,cu Th.Baconschi şi Horia Alexandrescu. Trebuie s-o procur. Nu cred că am nici cartea lui Râsul patriarhului .

/Nicolae Balotă , Caietul albastru , vol I, II , 2000

Caietul albastru -jurnalul lui  - s-a pierdut la arestare ; un student l-a văzut şi l-a predat la "obiecte pierdute" ; Cornel Regman i-a comunicat mamei , care l-a ridicat de la Gara de Nord..

/ Ion Bălan, Regimul concentraţionar din România, 1945-1964,

Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2000.

/Aurelian Bentoiu, Zări şi zodii .Poezii din închisoare , Fundaţia Academia Civică , 2001

Introducere- Pascal Bentoiu ; Evocare şi Glosar, Marta Bentoiu 

/ Pascal Bentoiu, Direcţia Generală a Serviciului Muncii ( DGSM) .

Mărturii ale unei experienţe personale .În "Analele de la Sighet ", 7 , 1999

 / Ioana Bentoiu, Dragoste şi voce de femeie -Valentina Creţoiu .

Bucureşti, Editura Muzicală,2003.Vezi şi înregistrările din Arhiva de Istorie Orală a Centrului Internaţional de Studii asupra Comunismului - AIOCIMS- Bucureşti

/Lavinia Betea, Moartea unui lider comunist.Lucreţiu Pătrăşcanu

Editura Humanitas

/Ioana Boca, 1956,Un an de ruptură. România între internaţionalismul proletar

şi stalinismul antisovietic, Bucureşti, FAC, 2001.

/ Lucian Boia , Istorie şi mit în conştiinţa românească,

Ed. Humanitas,ediţia a II-a ,  2002  

Idem,  Mitologia ştiinţifică a comunismului , Editura Humanitas

[LD: ....procesul lui Pătrăşcanu şi reabilitarea  lui juridică din 1968 , şi Reabilitarea politică din  1970.

/ Nicolae Bocşan, Valeriu Leu , Cronologia Europei Centrale ( 1848-1989 ).

Editura Polirom, 2001 

/ Boldur-Lăţescu ,Filip-Lucian Iorga, Genocidul comunist din România, I-IV

 Vol.IV -Reeducarea prin tortură.

/ Maria Brătianu, Gheorghe Brătianu , enigma morţii sale,

Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 1996

/ Ion Bugan , Istoria crimei organizate de monştrii planetei, Genocidul comunist, www.procesulcomunismului.com

 

/ Gheorghe Buzatu, România la Conferinţa de Pace de la Paris (1946 ) ;

 *Idem , România în arhivele Kremlinului ,

C.

/ Paul Caravia, Gândirea interzisă .Scrieri cenzurate ,

Ed.Enciclopedică, Bucureşti, 2000

/ Andrei Cardaş, De la capitalism la socialism şi înapoi (1944-2004 )

Însemnări, comentarii, amintiri, Vol.I,II, Editura Agata, Botoşani , 2004

[File din istoria  Botoşaniului ]

 

/ I.Chiper, Fl.Constantiniu ,A.Pop, Sovietizarea României .Percepţii anglo-americane, Editura Iconica, 1993

/ Mircea Chiriţoiu ,Lovitura de stat de la 30 decembrie 1947,Preliminarii militare , consecinţe politice,Fundaţia Academia Civică  , Bucureşti, 1997

Idem,  Rolul Biroului Politic al PMR în instrumentarea proceselor politice din România  anilor 1949-1953. În Analele Sighet, 7 , Fundaţia Academiei Civice, 1999.

 

/ Mircea Ciobanu, Convorbiri cu Mihai I al României,

Bucureşti, Ed.Humanitas, 1991

/Emil Constantinescu, Revoluţia din decembrie '89,aşa cum a fost.

Bucureşti,Editura Minerva , 2010 .

[ Prezentare de cărţi, TVR-1, 11 mart.2010 ]

[LD: A avut nevoie de 20 de ani pentru a putea încadra "evenimentele din decembrie "  în tabloul general al anului 1989.Concluzia sa: a fost o revoluţie anticomunistă ,concomitent cu  o lovitură de stat (prin confiscarea puterii )  .

 Privesc-ascult  acest om şi nu înţeleg nici acum ce anume s-a petrecut în mintea lui ,în jurul lui ,  în anii în care am lucrat în staff-ul lui. Concluzia asta a fost concluzia Pieţii Universităţii ; concluzia asta -  la care a ajuns după 20 de ani - a constituit motivul pentru care a fost propulsat  candidatul CDR .

 [ Vezi LD: www.piatauniversitatii.com  ]

Este o cronologie care demonstrează aceste fenomene paralele, în care s-a manifestat atât un "terorism ceauşist" cât şi un "terorism fesenist". Dacă pentru revoluţia din Timişoara adevărurile sunt elucidate în mare parte, pentru Bucureşti aflarea adevărului a fost blocat.  

/ Vasile Cristian , Biserica Ortodoxă română în primul deceniu comunist,

Ed. Curtea Veche, 2005

/ Dan Cătănuş,  Ion  Chiper,  Cazul Ştefan Foriş :lupta pentru putere în  PCR ,

de la Gheorghiu Dej la Ceauşescu , Bucureşti,  Ed.Vremea,  1999

/ Doina Cornea , Jurnal .Ultimele caiete ( 1988-1989)

Cartea apere sub egida Fundaţiei  Academiei Civice, Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei ,Centrul Internaţional de Studii asupra Comunismului , 2009 .

Editor şi prefaţator-Ana Blandiana

Pagini de jurnal şi convorbirile  Doamnei cu fiii săi- Ariadna Combes şi Leontin Horaţiu Iuhas - şi moderatoarea Georgeta Pop.

[ LD:  Jurnalul este prezentat  la  talk-şoc-ul lui Doru Braia pe 30 mai 2009.  ]

/ Dumitru Covalciuc , GOLGOTA ROMÂNEASCĂ.Mărturiile bucovinenilor deportaţi  în Siberia [ aprilie-mai-iunie1941- 1944 )  ,Editura Vestala, Bucureşti, 2009.

Ediţie şi note - Liliana Corobca, cu colaborarea scriitorului Ştefan Hostiuc şi Dumitru Poptămaş.Texte înregistrate de Dumitru Covalciuc( preşed. Societăţii "Arboroasa" din Cernăuţi) ,  între anii 1990-2005, publicate în almanahul "Ţara Fagilor" ( 1992-2007 ) , sub generice explicite: File de istorie, Personalităţi bucovinene, Graiul neamului, Mărturii folclorice despre "raiul" comunist" , Poeţi contemporani din Bucovina înstrăinată, ş.a.ş.a.

[ LD:Almanahul nu se găseşte nici în una din bibliotecile mari ale României.]

 

/ Liliana Corobca* ,EPURAREA CĂRŢILOR ÎN ROMÂNIA(1944-1964 ), Documente

Ediţie,prefaţă şi note, Liliana Corobca , Ed. Tritonic, 2010 .

I.Primele măsuri privind "defascizarea " .Rolul Comisiei Aliate de Control şi al cenzorilor sovietici.

II.Panorama epurărilor din anii 1948-1951.

III.Evoluţia procesului de "purificare" a publicaţiilor .Controlul Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor

---------------------

*Liliana Corobca, n.în satul Săseni ,raion Călăraşi , Republica Moldova. Licenţiată în Litere ( Chişinău ), dr. în Filologie ( Bucureşti ) , cercet. ştiinţific la Institutul de Istorie şi Teorie Literară.

/ Stéphane Courtois Cartea Neagră a comunismului , Editura Hunmanitas, 1998

traducerea  Le livre noir du communisme .Paris, Robert Laffont , 1997. Versiunea În limba română  are şi o Addenda ,elaborată de Fundaţia Academiei Civice.

/ Idem , Apogeul regimurilor totalitare în Europa,

Ed.Vremea, ( 2008 sau 2009 ? ) .

Studii ale  unor istorici din şi despre zonă.

/Caietele Institutului Naţional al Exilului Românesc  ( INER )

Rev. Dir.Dan Zamfirescu ( art. lui Sorin Ioniţă şi (? )Dobre. )

/Culegere de materiale privitoare la activitatea criminală a serviciilor de spionaj imperialiste pe teritoriul Republicii Populare Române.

Editura Direcţiei Generale Politice MAI, 1951.

D.

/ George Damian, Cominternul şi originile moldovenismului *,

Editura (? )    2010

( Semnal TVR-1, 17 apr.2010 )

*George Damian - preşed. Comisiei prezidenţiale de studiere a crimelor comuniste , iniţiate de preşedintele R.M.- Ghimpu.

--------------------

* Lozinca "moldovenismului" a fost lansată de Comintern în 1924 , şi a fost cultivată peste 80 de ani pentru a falsifica  identitatea  românească a Basarabiei. .După anexarea Basarabiei ( 1940 ) politica  "moldovenizatoare " s-a extins în toate domeniile fiind  menită să producă această inginerie identitară  pseudo-ştiinţifică (istorie, lingvistică , educaţie politică , propagandă artistico-culturală .

/Livia Dandara , România în vâltoarea anului 1939,

Editura Enciclopedică, 1985.

Context geopolitic, consecinţele pentru România.Indicaţiile Cominternului şi metamorfozarea  poziţiei  PCR înainte şi după semnarea Pactului de neagresiune (Molotov-Ribbentrop)  din 23 august 1939

   Idem, PCR-coloana a V-a a Kominternului .Congresele PCR din interbelic ( I-V )     www.procesulcomunismului.com

    Idem, Jurnal  din timpul revoluţiei  şi Piaţa Universităţii ( dec.'89- iunie'90  )

www.procesulcomunismului.com şi www.piaţauniversităţii.com

   Idem,  Bibliografia rezistenţei anticomuniste din România ;Cărţile revoluţiei din decembrie  (1990-1995  ) www.procesulcomunismului.com

/Dennis Deletant, România sub regimul comunist,

Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 1997

/ Idem,  Ceauşescu şi Securitatea, Editura Humanitas

/Cornel Dinu , Despre revoluţia din dec.'89

Editura ( ? ), an ( ? )

[LD:titlu aproximativ . Şocantele dezvăluiri ale fotbalistului , transmise prin telefon , la emisiunile lui " Naşu" despre revoluţie.(B1-TV, 8-14 mart.2010)

Martor ocular la unele episoade din timpul revoluţiei , caracterizează  "actorii" - Ion Iliescu, Petre Roman, Voican Voiculescu , g-ral Stănculescu ş.a. .

/Sorin Dumitrescu ,Convorbiri, Ed.Anastasia , Bucureşti, 2001 

/ dr.Alexandru Duţu , Florica Dobre , DRAMA GENERALILOR ROMÂNI (1944-1964 ) ,

Editura Enciclopedică , Bucureşti , 1997 .

Câteva concluzii ale autorilor :

-"Valul de arestări declanşat în octombrie 1944 dovedeşte , fără tăgadă, faptul că armata a reprezentat una dintre primele instituţii fundamentale ale statului care a fost supusă imixtiunilor şi abuzurilor sovietice, atât la nivel organizatoric , al structurilor de comandament , în special a celor rămase în ţară [...]

Mobilurile acestei politici nu au fost întâmplătoare .Ele au vizat lipsirea guvernului român de forţa armată pe care ar fi putut-o folosi pentru stăvilirea imixtiunilor în politica internă a ţării şi impunerea regimului politic dorit de Moscova.[...]

Într-o perioadă extern de scurtă , de la trecerea României de partea Naţiunilor Unite până la încheierea şi ratificarea Tratatului de Pace , numărul diviziilor române a fost redus de la 50 (operative şi de instrucţie ) -câte erau la 23 august 1944 , la 17 -în mai 1945 , şi doar la 7 -în 1947 , iar cuantumul efectivelor , de la 1.100.000 de militari , la 23 august 1944, la 138.000 stabiliţi prin Tratatul de Pace ."

- Legea nr.312 din 21 aprilie 1945 pentru <urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul ţării sau crime de război >,care a stat la baza proceselor politice din anii regimului comunist , este considerată de juristul Ion Dan ca o lege  de origine sovietică  ,prin care s-a încălcat în mod flagrant principiul separării puterilor în stat ,consacrat în mod expres prin art.33 şi 34 ale Constituţiei României din 1923, repusă în vigoare după 23 august 1944.

 -Anii care au urmat au adus noi reglementări în ceea ce priveşte judecarea şi condamnarea celor care < se opuneau clasei muncitoare şi mişcării revoluţionare > ( art 193/l din Codul Penal ) ,care <primejduiau sau îngreunau construirea socialismului  >, ori < defăimau puterea de stat sau organele sale >( Decretul nr 6 din 14 ian.'50 ) ; sau care < puteau deveni eventuali duşmani ai noii orânduiri > ( Decretul nr.257 / 1952 ) ş.a.m.d.

E.

/Exilul şi puterea comunistă în oglindă,

Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc ( M.O. 2008 )

Merişanu- filolog,  Taloş-istoric au  contribuit la editarea vol.

F.

/Pia Bader Fărcăşanu, Izgonirea din libertate ,

[Semnal preluat din Jurnalul literar, nr. nov.-dec.2008 la "Punctul pe i " al lui Aristarc  [N.Florescu ] "Două destine Mihail Fărcăşanu şi fratele său, Nicolae"" Este prima, cred, cercetare a dosarelor de la securitate ,puse în circulaţie de CNSAS, sub apanajul Institutului Naţional al Memoriei Exilului Românesc  în care efectul disimulant al disimulării informaţiei nu reuşeşte să-şi atingă scopul iniţial.

Există o dublă condamnare aici a crimei politice comuniste şi a revoltei vizibile în faţa inconştienţei şi a desconsiderării sensurilor umane ale vieţuirii ce, din păcate, caracterizează ultimele şapte decenii din existenţa noastră , foarte puţin românească ." ( N.Florescu )  

/ Gheorghe Florescu , Confesiunile unui cafegiu ,

[LD:Semnal preluat din emisiunea " Garantat 100% " la-Ştefănescu  -TVR-1, 30 mai 2009  ]

Vorbeşte despre magazinul lui de cafea,unde venea boema artistică a  Bucureştiului ...

A făcut 3 ani şi jumătate închisoare ... Securitatea a vrut să-l racoleze ... ce multe a aflat de la "clienţii" lui.A fost la Revoluţie , cu fiica sa, şi a văzut securişti deveniţi ..." revoluţionari" .

 A  cercetat la arhiva Patriarhiei , pe urmele bisericilor demolate de Ceauşescu , şi în catastife nu figurează bisericile demolate ... ci se spune " biserică afiliată " iar osemintele ctitorilor - domnitori, boieri de altdată - a căror trupuri fuseseră  înhumate în bisericile ctitorite, au fost aruncate la groapa de gunoi ...

[LD:semnal preluat de la B-1 TV ( la "Naşul" ), 23 sept.2009, în care spune, printre altele, că la el cumpărau cafea ...g-ralul Macri, d-na Pacepa , şi -indirect- cafeaua lui era băută şi de Nicu Ceauşescu şi Ştefan Andrei... Precizează că el a fost o "cârtiţă" , nu un" turnător."..

LD: impresie generală : omul vrea să-şi vândă "cafeaua" ...şi să-şi exploateze memoriile sale de cafegiu ..

/ Angus Frazer, ŢIGANII , Originile, migraţia şi prezenţa lor în Europa 

[ THE GIPSIES,1995  ] Trad. Dan Şerban Sava , Editura "Humanitas", 1998,Colecţia Naţiuni, Mentalităţi

[ LD: Lucrare  captivantă, interesantă, despre o  populaţie şi o cultură  prezentă în Europa

de veacuri , cărora  nu li se pot  atribui conceptele  de " popor", " naţiune" , "patrie" , datorită stilului lor de viaţă şi vicisitudinile la care a fost supusă .

Din cartea lui Frazer, ne-au stârnit un deosebit interes concluziile sale privind situaţia ţiganilor  din ţările " blocului comunist " ( Capit. 9 -Epoca modernă  ) ,temă ocolită de  istoriografia  comunistă, inclusiv cea din România ]

 [ Vezi tabloul Minorită ţi  victime - Ţiganii ]  

/ Victor Frunză, Istoria comunismului, în România,

Editura "Victor Frunză " , Bucureşti, 1999

G.     

/ Gheorghe Gheorghiu-Dej, Articole şi cuvântări , 1949-1962

*Articole şi cuvântări ( 1949-'51 )  Editura PMR, 1951

*Articole şi cuvântări ( 1951-'52 )  Editura PMR, 1952

*Articole si cuvântări ( 1952-'53 )Editura pentru Literatura Politică , 1953

*Articole şi cuvântări ((decembrie 1955-iulie 1959 ) ,Editura Politică,1959

*Articole şi cuvântări (august 1959-mai '61) , Editura Politică 1961

*Raport cu privire la încheierea colectivizării şi reorganizarea conducerii agriculturii, prezentat la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naţionale ( 27 aprilie 1962),  Editura Politică,1962

*Articole şi cuvântări ( iunie 1961-decembrie' 62 ), Editura Politică, 1962

/ Dimitrie Ghica , Memorii , Editura Galaxia Gutenberg, 

Editate de Anca Berlogea şi Horia Cosmovici ( dosarul de securitate ) Vezi mss lui Ghica  şi filmul "Fratele meu din exil" (evocarea lui Vladimir Ghica de către Matei Boilă ) la Tabloul Biserici-victime

/ C.C.Giurescu, Cinci ani şi două luni în penitenciarul de la Sighet 

Editura FCR, 1994.

 Memoria închisorii Sighet, ediţa a II-a revăzută şi adăugită  de Romulus Rusan,

Bucureşti, FAC, 2003.

/Dinu C.Giurescu, Guvernarea Nicolae Rădescu, Ed. ALL , 1996

/ Anton Golopenţia, Ultima carte,

Editura Enciclopedică, 2001.Culegere de documente editată de Sanda Golopenţia.

Din seria proceselor de spionaj ,prin înscenarea unor comploturi imaginare , pentru a aresta şi condamna  personalităţi marcante ale elitei româneşti ( oameni de afaceri,acţionari şi consilieri în marile uzine, universitari apolitici , fruntaşi legionari, ş.a. )

/ Paul Goma.Opere

* Patimile după Piteşti,

Cartea Românească, 1990

* Gherla,  

* Basarabia,

Editura Flux,Chişinău,  2003

H.

/ Levon Harutunian, Siberia -dus întors .

Bucureşti, Editura Ararat , 2001.

Cuvânt înainte de Bedros Horasangian.

Deporatea armenilor din România, începând cu oct.'44. 

/ N.Henegariu ,Teroarea .Documentele procesului Iuliu Maniu - Ion Mihalache ,

 Editura Vremea ,Bucureşti , 1999.

/Ion Hangiu , Istoria presei din România... [ dicţionar  4 vol. ]

La Antena 3  ( 15 febr.2009 ) -Ion Cristoiu îl are invitat.Are 85 de ani . A scos diverse lucrări de gen cu Presa literară, Istoria tiparului etc etc. Spune lucruri extrem de interesante despre soarta acestor lucrări "instrumente de lucru " . Printre altele, că Legea privind depozitul legal al cărţii

( din 1902 ! ) a fost anulată după 1989, aşa că acum , nu mai este vreo bibliotecă care să aibă colecţii de carte sau de presă.

El spune că ... prima lucrare i-a fost topită ; că în 1968, la prima ediţie, i s-a scos toată presa de "dreapta" ... şi că abia după 1989 a putut scoate cartea integrală .

Printre altele spune că i-a tipărit cartea ... o Editură a Şcolii de Ştiinţe Politice.

/ Keth Hitchins, România 1866-1947

Bucureşti, 1996

/ Lucia-Hossu-Longin , Episoade din MEMORIALUL DURERII , realizat la televiziunea română.

[LD: Păstrate în arhiva televiziunii publice,de negăsit în vreun site pe internet sau d.v.d ]

 

I.

/ Mihai Iacob, Studii despre informatori ,

[LD:Titlu aproximativ , autorul fiind cercetător la CNSAS]

 

/ Radu Ioanid ,Lotul Antonescu în ancheta SMERŞ,Moscova, 1944-1946.

Documente din arhiva FSB privind anchetarea lui Antonescu de către sovietici ,

care a precedat Procesul Marii trădări Naţionale.

Iaşi, Editura Polirom , 2006.

/ Radu Ioanid  ,"Dosarul Brucan" , Editura Polirom , 2008.

Publicat integral .

[LD:lansată zilele acestea(sept.2008 ) Semnalată  la emisiunea 3X3  -Stelian Tănase- de la Realitatea TV.

[ LD: Acelaşi autor a publicat (îngrijit ) Documente din Arhiva FSB, Lotul Antonescu în ancheta SMERŞ, Moscova, 1944-1946 , Editura Polirom, 2006

/ Virgil Ierunca , Piteşti, laboratoire concentrationaire ( 1949-1952)

Préface de Francois Furet .Paris, Editions Michalon, 1996.

/ Antologia ruşinii după Virgil Ierunca ,

Editori, Nicolae Merişanu* , Dan Taloş ** Editura Humanitas, 2009

Demers moral ( demascarea laşităţii intelectualităţii româneşti ) şi sociologic (mecanismele  totalitare de subordonare a vieţii culturale ) .

În preambulul primului episod ( România Muncitoare, nov.1957 ) scria că va înregistra " cu cel mai mare dezgust " texte "care vor ieşi din comun prin stupiditatea , servilitatea, şi neobrăzarea lor "

*Merişanu- filolog,consilier la Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc.

A colaborat şi la editarea vol.  Exilul şi puterea comunistă în oglindă, ( M.O. 2008 )

** Taloş-istoric, cercetător la acelaşi institut. A contribuit la editarea vol.

 

/Cicerone Ioniţoiu ,CARTEA DE AUR A REZISTENŢEI ROMÂNEŞTI ÎMPOTRIVA COMUNISMULUI , vol I-III , Ed.Microhart SRL,1997-1998

* Morminte fără cruce, 3 volume

 

* Martiri şi mărturisitori ai bisericii din România, 2 volume

*VICTIMELE TERORII COMUNISTE ,arestaţi, torturaţi, întemniţaţi ,ucişi , DICŢIONAR :A-S  ,Editura Maşina de Scris ,2000-2009

 ( vezi şi pe site-ul www.procesulcomunismului.com )

< Autorităţile comuniste din România au trimis în închisori şi lagăre , din motive politice, 2.000.000 de oameni .Dintre ei ,200.000 au murit,executaţi după o judecată sumară sau supuşi unui regim de exterminare , de o cruzime nemaiîntâlnită .Alte mii de nevinovaţi (poate zeci de mii, poate sute de mii , nimeni nu va şti vreodată exact ) au fost fie împuşcaţi pe stradă , fie urcaţi cu forţa în tren şi expediaţi în URSS , unde li s-a pierdut urma>

Această acţiune criminală sistematică,asociată cu plecarea din ţară a numeroşi oameni de valoare, a avut un efect catastrofal ,care ne influenţează şi astăzi în mod negativ existenţa.>

<Noi ,deşi am fost supuşi unui adevărat genocid, trăim nepăsători exclusiv în prezent,surzi la vaierul celor două milioane de compatrioţi ai noştri de acum câteva decenii , pe care îi întemniţăm astfel încă o dată , într-o sumbră şi friguroasă >

Alex.Ştefănescu( Prefaţă la N )  : Dicţionarul reprezintă una din cele mai valoroase opere de salvare a memoriei colective , bazată pe o documentaţie impresionantă .Cele 14 volume  ( însumând cca 6.000 pagini ) vor cuprinde referiri la aprox. 70.000 de oameni închişi sau asasinaţi .Dicţionarul reprezintă un instantaneu a ceea ce se mai ştie în prezent despre victimele terorii comuniste. Este ca o arhivă recuperată din fundul mării. Documentele se umezesc, ard sau se fură . Cei care au amintiri, îmbătrânesc şi mor .

* Memorii .Din ţara sârmelor ghimpate, Vol.1, Ed.Polirom,Iaşi,  2009.

Apare sub egida Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România,

Prefaţa- Marius Oprea; ediţie îngrijită de Cosmin Budeancă şi Andrei Lascu .

/ Alexandru Ionescu , Trăim printre ticăloşi ,

[Autorul , invitat la emisiunea lui Doru Braia ( N.24 TV )  30 aug.'09 ]

Trebuie să-mi procur cartea.

/ Ghiţă Ionescu ,COMUNISMUL ÎN ROMÂNIA, Editura LITERA, Bucureşti ,1994.

 Traducere în lb. română de Ion Stanciu (ediţia în lb. engleză, apărută în 1964 ) Concluzia autorului în Prefaţa la ediţia în lb. română :

-< De asemenea, în general, concluzia cărţii mele din 1964,rămâne valabilă şi după asasinarea lui Ceauşescu :de la Petru Groza la Ion Iliescu , România a fost condusă de agenţii Moscovei , indiferent de ceea ce i  s-a întâmplat Moscovei între timp .>

-<Comuniştii au făcut acesta pe plan general şi în mod sistematic :au umplut temniţele de moarte cu toţi oamenii politici , înalţii funcţionari şi, mai ales, intelectualii români şi pe urmă , pentru că nu aveau destule temniţe , au inventat "Canalul "unde era mai uşor de înecat toată gloria spiritului românesc. >

/ dr. Micu Ioniţă, Psihotrauma de detenţie şi urmările ei,Fundaţia Academia Civică,

[LD: 10 dec.2008, TVR-Cultural.Dan Mihăilescu recomandă cartea dr. Micu Ioniţă, [] această chestiune, putând fi o "cheie" la explicarea "reeducării" , a "fenomenului Piteşti" şi ...chiar a semnării "angajamentelor " cu securitatea  a "informatorilor -victime" .

 

/ Radu Ioanid ,Lotul Antonescu în ancheta SMERŞ,Moscova, 1944-1946.

Documente din arhiva FSB privind anchetarea lui Antonescu de către sovietici , care a precedat Procesul Marii trădări Naţionale. Iaşi, Editura Polirom , 2006.

/ Nicoleta Ionescu-Gură, Stalinizarea României, Bucureşti, ed.BIC All , 2005

* Nomenclatura CC al PMR

/Iluzia anticomunismului .Lecturi critice ale Raportului Tismăneanu ,

Ed.Cartier, Chişinău.

[LD: lansare ( Galeria  de artă contemporană in sediul Parlamentului ).Vol. coordonat de 4 autori ,având 12 contribuţii.

/ Istoria României , 2004. M.Bărbulescu, D.Deletant, K.Hitchuns, Ş.Papacostea, P.Teodor,

Editura Corint

/ Istoria românilor în secolul XX , 1999 .Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu

Editura Paideea

/Istoria României în date ,2003 ,

Dinu C.Giurescu, Horia Matei, Nicolae Nicolescu, Marcel Popa, Al Rădulescu, Gh.Stănciulescu .Editura Enciclopedică ,

/Istoria României în date , 1971

Sub conducerea lui CCGiurescu , Ed. Enciclopedică Română, Bucureşti, 1971

[  LD: De remarcat :Personalităţi ale României interbelice lipsesc din micul dicţionar enciclopedic ,iar în dreptul puţinilor menţionaţi, nu se indică sfârşit lor tragic

/ Istoria României în date ( 1940-1995 ) , Marin Nedelea

Editura Niculescu , Bucureşti, 1997

J.

/ Doina Jela, Lexiconul negru,

Ed.Humanitas,

* Drumul Damascului ...

Editura Humanitas.

K.

/ Silvia Kerim , Vedere din Parfumerie ...

[LD: semnal de carte , cu parfum de amintire. Soţia lui Mircea Veroiu evocă strada lor într-un  Bucureşti demolat ( case, biserici, străzi )  ]

L.

/ Legislţie- colecţie de L egi, Decrete, Dispoziţii

-Ministerul Justiţiei,,Legislaţia Gospodăriilor Agricole Colective şi a Întovărăşirilor, Bucureşti, 1956

-Ministerul justiţiei , Legislaţia Gospodăriilor Agricole de Stat 

Editura Ştiinţifică, Bucarest, 1967

-Monitorul Oficial, ( apoi Buletin Oficial  ) 

- Consiliul de Miniştri , Colecţia de Rezoluţii şi Dispoziţii  ,

-Dispoziţiile Consiliului de MIniştri

/arh. Gh.Leahu, "BUCUREŞTIUL DISPĂRUT "

Album, Editura Arta Grafică, 1995 .

/ Aurora Liiceanu, Prin perdea, Editura (?)

[LD:semnal de carte. Cercetătoare la Institutul de psihologie, trimisă la "munca de jos " pentru participare la "Meditaţia trascedentală " .

/ Monica Lovinescu, Etica amintirii , .......

[LD, semnal  de carte ....  editată de Vladimir Tismăneanu ?

/ Marius Lupu, Cornel Nicoară , Gheorghe Onişoru , Cu unanimitate de voturi .Sentinţe politice adunate şi comentate .Bucureşti,Fundaţia Academia Civică , 1997.

[LD: .Cartea lor s-ar putea constitui într-o "probă" forte la un eventual proces al proceselor comuniste .Cu o condiţie:ca acelor Sentinţe să li se facă expertiza istorico-juridică.

1)Autori deplâng şi sunt revoltaţi că arhivele nu se deschid pentru a face posibilă cercetarea istorică serioasă a perioadei , arătând dificultăţile (şi sursele indirecte ) prin care au reuşit să găsească sentinţele publicate ;

2)Lipsa contextualităţii punctuale în care s-au petrecut faptele imputate inculpaţilor (fondul acuzelor ) face ca învinuirile ,oricât de severe, să apară justificate.

3)Autorii emit opinia că, involuntar ,autorii sentinţelor ar fi scris istoria acelor vremi.

Sunt pe aproape ,dar nu fac necesara precizare :că este o pseudo - istorie , care ar trebui întoarsă pe dos .

4)Nedând nici o notă biografică pentru inculpaţii condamnaţi pentru tot felul de fapte grave (crima de trădare ,complot de răsturnare a ordinii constituţionale, apartenenţă la organizaţii fasciste ş.a. ) cititorul ,cu greu ar putea prezuma (sesiza , realiza )  imensa minciună, falsul cumulat  de  legislaţia şi actul de justiţie în comiterea genocidului  comunist.

Câteva concluzii ale autorilor :

/Limbajul utilizat în prezentarea inculpaţilor era tipic comunist ,toţi cei ce nu erau de acord cu doctrina şi programul PCR fiind etichetaţi ca <legionari , bandiţi, duşmani ai poporului >

/La 7 ani de la "evenimentele din 1989 ", nu s-a comunicat oficial numărul total al persoanelor judecate, condamnate , reţinute .Astfel , Gh.Boldur - Lăţescu prezintă cifra de 600.000 persoane , pentru perioada 1948-1960 ;Cristian Troncotă şi C.Aioanei  prezintă cifra de 73.310 persoane judecate între 1945-1989 ;SRI comunică existenţa a 81.295 dosare( privind 1până la 30 inculpaţi )condamnaţi între 1945-1989  şi 35.305 dosare cu cauze anterioare anului 1944.

"Păstrarea secretului şi minimalizarea victimelor au scopul de a diminua răspunderea pentru atrocităţile comise de cei ce s-au făcut instrumentele terorii "

/"Păstrarea de către SRI a celor 35.396 dosare privind activităţile antistatale anterioare anului 1944 , nu se justifică. Acestea cuprind activităţile desfăşurate de comunişti în clandestinitate şi cele ale legionarilor .Prin păstrarea la "secret " a acestor dosare se împiedică cunoaşterea activităţilor trădătoare ale comuniştilor şi se încearcă prezentarea opiniei oficiale a regimului trecut , potrivit căreia luptătorii contra comunismului ar fi fost nişte criminali pro-fascişti "

/Această poziţie faţă de rezistenţa anticomunistă este împărtăşită , parţial, şi de Procuratura Generală , care refuză rejudecarea unor procese , considerând că pedepsele au fost stabilite în mod corect şi legal ."

La sfârşitul volumului, în "Cuvântul editorului" , Romulus Rusan scrie:< Acest document - o picătură dintr-un ocean de suferinţă - trebuie să dea de gândit nu numai istoricilor - cei de demult datori cu o istorie a rezistenţei - ci şi magistraţilor , care vor trebui să găsească soluţii de fond pentru repararea uriaşei injustiţii colective.>

M.

/ Adrian Marino, Cenzura în România 

Articol  pentru o Enciclopedie apărută la Londra ;publicată în serial în rev. "Sfera politică " (1997 ), apărută în volum ( în 2000 )

/ Emil Manu  "Jurnal de detenţie"

[LD :citat de Ioniţoiu ]

/Virgil Măgureanu , Mărturii, De la regimul Ceauşescu la regimul Iliescu,

[ LD, semnal : dialoguri cu Al.Stoenescu despre transformarea Securităţii în SRI . Cf.dezbaterii cu Ion Cristoi , la Antena-3, 23 aug.2009. Vezi Tabloul Securitatea .] 

 / Nicolae Mărgineanu , Un psiholog în temniţele comuniste,

Dosarul din arhiva  CNSAS .Ediţie îngrijită de Cristina Anisescu .

Prefaţa- Adrian Neculau .Iaşi, Editura Polirom, 2006.

* Mărturii asupra unui veac zbuciumat " ,Documente ale procesului

[LD: Eugenia Vodă are ca invitat pe Nicolae Mărgineanu -fiul şi o carte de Memorii a prof. Mărgineanu -tatăl (TVR-1, 2 nov.2008.)

/Virgil Măgureanu,Mărturii .De la regimul comunist la regimul Iliescu

( Dialoguri cu Alex Mihai  Stoenescu  ) , 2009

[ LD: [] emisiunea lui Cristoiu din 23 aug.'09.La întrebarea lui Cristoiu, V.M.spune că este mulţumit parţial de carte ; au mai rămas multe "lucruri nespuse" ; numeroasele controverse ar trebui dezbătute.Că au hotărât să scoată şi un al doilea volum.

/ Radu Mărculescu, " Pătimiri şi iluminări din captivitatea sovietică",

 

/ Nicolae Merişanu , Dan Toloş, ANTOLOGIA RUŞINII după Virgil Ierunca,

Bucureşti, Editura Humanitas, 2009.

"Lung şi trist serial  " publicat de Virgil Ierunca , între 1957-1989, în presa exilului românesc ( sau în emisiuni radio şi Europa Liberă ) în care a demascat "derapajele intelectualităţii româneşti şi compromisurile ei în faţa directivelor de partid ;  valori autentice cedând în faţa ispitelor materiale;activişti culturali obedienţi ,aflaţi la conducerea presă-radio-televiziune ;anonimi şi veleitari  ; colaboraţionişti  din exilul românesc.

/ Memorialul ororii .Documente ale procesului reeducării din închisorile Piteşti şi Gherla , Editura Vremea, Bucureşti, 1995.

/Dora Mezdrea , Noica în arhivele Securităţii , Editura (?) , 2010

/Herta Muller, Animalul inimii ,

[ LD:informaţie: la acordarea premiului Nobel,sept.-oct.2009.

Interviuri şi comentarii la TVR ( Marina Constantinescu ) ;

/Marian Munteanu, Folclorul detenţiei ,2009 (? )

LD, semnal , sept.-oct.  2009 ( dialog la o televiziune ). Conceptul de libertate ...spiritul de dreptate etc etc , în mentalitatea populară.Printre altele , anunţă apariţia în curând a cărţii  " Ce s-a întâmplat în România în anii 1989-1990".

N.

/ Augustin Neamţu  "Viaţa după gratii şi obloane ",  

(student ) a relatat ororile detenţiei în cartea-document ....semnalată de Ioniţoiu în Dicţionar N  ... preluată de la el (sau de la el ) (   " Lexiconul negru" )

/ Dumitru Nicodim, Poarta Albă ... Editura Humanitas,

O.

/Ovidiu Ohanezian ,Puterea din umbră ,Editura Junimea, 2009 ( ? ) .

[Prezentată de Doru Braia la talk-sok-ul din 26 apr 2009.]

Printre altele, trecerea de la Republica (şi justiţia ) comunistă, la Republica ( şi justiţia) securistă (Cazurile Pacepa, Turcu, Răuţă ) 

/ Marius Oprea, ,Adevărata călătorie a lui Zaheu,

[ Procesul "Rugului  aprins" ]

* Istoria Securităţii  , vol.I,II.

/Alexandru Oşca, Tratatul de Pace de la Paris, pretext pentru înfiinţarea "Serviciului Muncii" 

 în "Anale Sighet",5 , FAC, 1997

P.

/ Patriarhia Bisericii Ortodoxe, Martiri ai bisericii ortodoxe, 2008 ?

/ Ion Mihai Pacepa, Orizonturi roşii,

[Carte încă netradusă în româneşte  ]

/ Idem,  Cartea neagră a Securităţii , ed. Omega, 1999

În mai 43,când a desfiinţat Kominternul , Stalin a încredinţat unităţii INO - ,serviciul de spionaj extern  din cadrul NKVD-ului - sarcina de a crea "Comitete Naţionale de Eliberare " din comuniştii diverselor ţări, refugiaţi în URSS

O altă unitate a NKVD , SMERŞ (având ca deviză <smerti şpionah> = <moarte spionilor ") a primit sarcina de a se ocupa de pedepsirea spionilor antisovietici din ţările ocupate .

Pe parcursul  ultimei etape  de desfăşurare a războiului , pe măsură ce Armata Roşie pătrundea în ţările din răsăritul şi centrul Europei, aceste servicii ale NKVD-ului au avut fixată sarcina de "a ajuta şi consolida "  regimurile comuniste instaurate în ţările ocupate . Acestea au fost adevăratele intenţii ale  lui Stalin şi  nu "Declaraţiile Europei Eliberate " de la Yalta ( febr.'45 ).                   

/Vasile Paraschiv, Aşa nu se mai poate , tov.Ceauşescu ,

Ed.Curtea Veche, 2008.

Informaţii -documente- memorii scrisori- trimise de luptătorul Vasile Paraschiv- preşedintele SLOMR. Pentru editare, a colaborat cu scriitoarea şi editoarea Doina Jela  

* 40 de ani de luptă pentru adevăr şi dreptate  ( 1968-2008 ) 

Strigăt pentru adevăr şi libertate .Scrisori adresate poporului român pentru trezirea şi redeşteptarea neamului, "Timişoara" , 2009 [ Vezi www.procesulcomunismului.com  ]

/ Petre Pandrea :Memoriile mandarinului valah

LD:Nadia Marcu-Pandrea, s-a ocupat de recuperarea şi publicare: Memoriile mandarinului valah  (editura Vremea,2000 )îndeplinind , parcă ,legatul  testamentar al părintelui său :<Va veni şi anul 2000.Abia atunci se vor scotoci arhivele, ca să se reconstitui etapele , atmosfera, echipierii , eroii , dracii , sfinţii , precursorii, moşii şi strămoşii .>

Reabilitat postum ,în 1968 , numele său a început să circule în cărţi, antologii şi memorialistică : Germania hitleristă, Portrete şi controverse,Pomul vieţii ( Jurnal intim), Procedura penală, Criminologia dialectică  ş.a,ş.a -  

Abia după dec.1989, fiica sa, Nadia Marcu-Pandrea, s-a ocupat de recuperarea şi publicarea Memoriile mandarinului valah  (editura Vremea,2000 )îndeplinind , parcă ,legatul  testamentar al părintelui său  : <Va veni şi anul 2000.Abia atunci se vor scotoci arhivele, ca să se reconstitui etapele , atmosfera, echipierii , eroii , dracii , sfinţii , precursorii, moşii şi strămoşii .>Iată ce scria el despre reeducarea de la Aiud: < Opoziţa politică a fost decimată , planificat, cu revolverul la tâmplă. Este o poveste tristă şi îngrozitoare de care-mi este ruşine să mă ating. Mi-este ruşine că sunt om. Mi-este ruşine că sunt român.

 Mi-este ruşine că am meditat pe Marx, Engels şi Lenin .Mi-este ruşine că am trăit în secolul XX [...] Ce s-a petrecut la Piteşti ? Ce s-a petrecut la Gherla ? Ce s-a petrecut la Ocnele Mari , unde am fost martor ocular ? Acolo sunt pagini negre de genocid , de trivialitate ,de torturi pe care hârtia refuză să le suporte , din decenţă [....] La Ocnele Mari, Piteşti şi Gherla s-a dat să se bea urină şi să se consume fecale pe motive...teoretice. Trebuia să se creeze un şoc psihologic , o transformare radicală lăuntrică , prin care deţinutul, student sau intelectual, devenea brusc şi definitiv ,prin înspăimântare , din reacţionar, cel mai bun marxist-leninst .>

/ Alexandru Papacioc ,Scrisori către fiii mei duhovniceşti şi Convorbirile lui  Sorin Dumitrescu  ( Editura Anastasia, Bucureşti, 2001 )

/ Justin Paven, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit ?

 Reeducări  -Camera 4 Spital ,Piteşti .   

/ Nicolae Popa, Coborârea în iad , 1999 

/Dr. Serafim Pâslaru,  "Fără condei "  şi "Aici am stat şi-am plâns "

Poezii compuse  în închisoare -  mii de versuri -  pe care le-a publicat după dec.'89

/ Păunescu-Daia ,Ion N. ,Frânturi de infinit ,

[LD : student (legionar ) ce a  supravieţuit celor 16 ani de detenţie, după 1989 şi-a publicat amintirile cutremurătoare despre infernul de la Piteşti ,însoţite de versuri - "Frînturi de infinit".

/ PROCESUL MAREŞALULUI ANTONESCU ,

Documente , vol I-III , Ediţie prefaţată de Marcel-Dumitru Ciucă , Editura Saeculum  I.O  şi Europa Nova, Bucureşti , 1996 .

/ PROCESUL GENERALILOR .Cercul profesional militar al PNŢ , 1946-1948.

Documente .

Selecţie ,studiu introductiv, note , dr. Corneliu Beldiman. Editura Vremea, Bucureşti, 2000. Câteva concluzii ale autorului :

-"În valuri succesive , profitând de prevederile Convenţiei de Armistiţiu şi ale Tratatului de Pace de la Paris , guvernul Groza a lansat ferm campania (începută anterior ) trecerii masive în cadrul disponibil şi direct în rezervă a corpului ofiţeresc şi subofiţeresc , acestea fiind , de fapt, epurări operate pe criterii politice ." Orientarea fusese clar trasată de PCR încă din septembrie 1945, când Miron Constantinescu afirma, în şedinţa Biroului Politic al CC al PCR ( 25 sept )  necesitatea executării unei <curăţenii mari în rândurile ofiţerilor , o deblocare masivă > ( apud M.Chiriţoiu, op.cit )

-" O parte importantă a documentelor relative la activitatea Secţiei militare şi a CPM(1945-1947 ) ,a fost inclusă în masivul dosar al procesului Maniu-Mihalache , păstrat iniţial la Arhiva Serviciului Român de Informaţii ( cota arhivistică P 40.000 ) şi predat Ministerului Justiţiei în 1997,pentru judecarea procesului în anulare :ele sunt , în bună parte , încă nepublicate şi nu ne-au fost accesibile studiului."

/ PROCESUL  C.Noica, C.Pillat, N.N.Steinhardt , Al Paleologu , A.Acterian ,

S.Al-George , Al.O.Teodoreanu,  etc. Editura Vremea , Bucureşti, 1996

/ Dinu Pilat, link : http://www.razbointrucuvant.ro/2010/12/07/omul-care-s-a-intors-din-iad-dinu-pillat-35-de-ani-de-la-trecerea-la-cele-vesnice-sa-nu-l-uitam-sa-nu-l-uitati-sa-nu-uitam%E2%80%9C-n-steinhardt/

/ Marian Petcu , Puterea şi cultura -o istorie a cenzurii ; Ed.Polirom, Iaşi 1999 .

/ Lucian Predescu, ENCICLOPEDIA. Material Românesc ,Oameni şi înfăptuiri ,

Editura Cugetarea -Georgescu Delafras, Bucureşti, octombrie 1940.

/ Prichici (?  ) ..cu cartea sa

[LD:semnal preluat de la emisiunea lui Doru Braia -  tolk şok- N-24 TV, mai 2009 .

Relatări despre meseria sa - tehnica de ascultare - pe care o consideră "curată " şi "necesară" . A fost "marginalizat" după '90, pentru ca a fost la revoluţie la TVR ...

Afirmă că şi acum este "poliţie politică " ; că legea Siguranţei Naţionale de pe vremea lui Ceauşescu , funcţionează şi acum..

Câteva informaţii preluate- vezi la tabloul MAI, Securitate ]

/ Petre Popescu, Supleantul , Ed.Curtea Veche ,2009

[Semnal la TVR-Cultural , 2 nov.2009.

Prietenia lui cu Zoe Ceauşescu .

/ Adrian Popescu , Lancea frântă. Poezia lui Radu Gyr ,

EDP,Colecţia "Akademos" , 1996.

R.

/ Regimul comunist din România. O cronologie politică : 1945-1989 .

Cristina Păiuşan, Ion Dorin Narcis, Mihai Retegan.

Editura Tritonic, 2004 

/Remus Rădina, Testamentul din morgă,,Editura Jurnalul literar, 2008

(Ilie Mihalcea ).Anexă de  documente oferite de C.Ticu-Dumitrescu, din arhivele CNSAS. Prima ediţie a apărut la Paris, fiind semnalată de Le Monde ( 16-17 mart.'80 ) [ Vezi Tabloul Militari-victime ]

/ Răceanu ,

/ Şerban Rădulescu-Zoner, D.Buşe, B.Marinescu ,  INSTAURAREA TOTALITARISMULUI COMUNIST ÎN ROMÂNIA ,Editura Cavallioti , 1995

/ Octavian Roske, La collectivisation de l’agriculture en Roumanie 1949-1962

/ Romulus Rusan ¤Cronologia şi geografia represiunii conuniste în România.

¤ Recensământul populaţiei concentraţionare  ( 1945- 1089 ) ,

Fundaţia Academiei Civice, 2007

[ Vezi şi www.memorialsighet.ro .Centrului Internaţional de Studii Asupra Comunismului ]

Anexe : 1-2 ) Transporturile morţii 3 ) Lista parţială a închisorilor ,centrelor de anchetă de deportare şi surghiun , a coloniilor de muncă şi a locurilor unde au avut loc asasinate execuţii, lupte cu Securitatea ,posibile gropi comune sau anonime .4:) Generaţia Unirii exterminată în Gulag. HARTA sistemului concentraţionar din România .

R.R.: < Aceste studii [...] rezumă o parte a constatărilor şi a concluziilor la care am ajuns în cadrul Centrului Internaţional de Studii asupra Comunismului (CISAC ) lucrând mai bine de un deceniu la baza de date pentru Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei .

Primul studiu încearcă să dea un ordin de mărime categoriilor de victime ale represiunii comuniste , iar cel de-al doilea să definească proporţiile în interiorul acestui sistem concentraţionar  >

[LD: Sinteză şi bilanţ provizoriu al activităţii de cercetare din cadrul Fundaţiei Academiei Civice  , cu un demers remarcabil de problematizare a circumstanţelor , a etapelor , a  legiferării , a proceselor, a cronologiei şi geografiei  genocidului .

Obstacole  întâmpinate în cercetare.]

/ Romulus Rusan ,România în timpul războiului rec .Scurtă cronologie a evenimentelor , instituţiilor şi mentalităţilor ( 1945-1989 ) ,Fundaţia Academiei Civice, 2008 

[ Vezi şi www.memorialsighet.ro  al Centrului Internaţional de Studii Asupra Comunismului ]

R.R: <Din anul 1945, când România a căzut sub sângeroasa ocupaţie sovieto-comunistă , trecând prin răscrucea anului 1964, când s-a eliberat de tutela sovietică , dar nu şi de dictatura comunistă, şi sfârşind cu anul 1989, când s-a desprins de comunismul autarhic şi patriotard, cercetătorii au de parcurs cu ochii un relief frământat şi paradoxal , brăzdat de erupţii şi falii , de porţiuni mlăştinoase şi depresiuni neaşteptate [...]

unii ani sunt senzaţionali şi gem de evenimente, în timp ce alţii par aproape insignifianţi , cu ecouri târzii ale unei unde seismice.>

[LD: modesta şi romantica autoapreciere din "Prefaţă ", contrazice bogăţia de informaţie din cronologie. Cuprinde suficiente  momente din istoria PCR-ului , Guvernelor , Ministerelor de Interne, Justiţie sau Armatei -principalele instituţii răspunzătoare de genocidul comunist. Fără a fi imputabil acestei încercări, ca şi în alte sinteze şi lucrări dedicate acestei teme , apare mai puţin cercetată "opera legislativă " cu  care s-a întreprins,s-a instrumentat ,s-a realizat şi s-a legitimat represiunea şi genocidul comunist. ] 

 

S.

/ G-ral Constantin Sănătescu, Jurnal .

Cu o Prefaţă de Simona Ghţescu .Ed.a II-a  Bucureşti, Humanitas, 2006.

/Claudiu Secaşiu, 6 martie 1945- începuturile comunizării României,

Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1995.

Idem, Distrugerea elitei româneşti .Noaptea demnitarilor ( 5/6 mai 1950 ),

Rev."22" ,18-24 sept 1998 .

/Mircea Horia Simionescu, Febra - jurnal  ...

 Eugenia Vodă are invitat pe Horia Mircea-Simionescu ( TVR-1, 22 febr.2009 ) A lucrat la "Scânteia" ( secţia Scrisori ) şi  a fost secretar al cancelariei, şeful de cabinet al lui Dumitru Popescu-"Dumnezeu" , cca 20 de ani.

Acest  "Jurnal " ar putea fi interesant  privind relaţia PCR- cu lumea intelectuală în "epoca Ceauşescu".Spune, printre altele: "Scânteia" -agentură de propagandă a PCR .

Scrisorile care veneau în redacţie, se înregistrau într-un dosar care era înaintat la Securitate .

În majoritate,  erau delaţiuni ,  uneori semnate, alteori anonime. Reuşea uneori să prevină pe cei reclamaţi ( ex. pe Barbu Slătineanu, cu vilă în Cotroceni, pârât de un chiriaş de la subsol )    

/Pr.Dumitru Stăniloaie, Memoriile unui fugar ,

/Lidia Stăniloaie ,…

[LD: biografia tatălui său, a apărut în 3 ediţii, la Humanitas. 

/ Alexandru  Stoenescu ,În sfârşit ...adevărul . Interviu cu g-ral Stănculescu.

[Comentat de "Naşu" şi Alex.Stoenescu (cu citate ), în serialul  despre revoluţia din dec.'89 . B1 TV ,17 dec.2009 ]

Idem, Cronologia revoluţiei din decembrie .

Iaşi ,Editura Polirom,2009 .

Prezentarea cărţii şi participare la discuţie ,la TVR-1- Cristi Tabără -  11 mart.2010 ]

Vorbeşte despre categoriile de ADEVĂR privind un eveniment istoric:adevărul juridic

( poate fi stabilit prin procesele din justiţie ) ;adevărul popular ( care domină memoria colectivă)  adevărul subiectiv  ( prezent în memorialistică ); adevărul istoric ( care se bazează pe documentare şi analiză profesionistă ).

Despre dec.'89: o revoluţie populară şi o  lovitură de stat militară (Armata ,Miliţia, Securitatea, Ceauşescu -au capitulat succesiv în faţa confiscatorilor revoluţiei )

Timp de 20 de ani , au circulat cele două definiri generalizatoare, deseori deformate.

În realitate, cele două fenomene s-au combinat, s-au amestecat  

/ Elena Spijavca, Munci şi zile în Bărăgan,

Editor Romulus Rusan . Bucureşti, FAC, 2004

/ Studii critice pe marginea Raportului Tismăneanu

[ LD:joi, nov.2008 . La sala Galeriilor de artă din Parlament, se lansează volumul,.editat de Ed. Criterion ( Chişinău ) , pentru că nici o editură din România n-a dorit să o scoată.  

Ş

/ Eugen Şahan, Transporturile morţii în contextul rezistenţei naţionale,

în Anale Sighet - editor Romulus Rusan - Bucureşti, FAC, 1995.

/ Mihai Şora, Mai avem un viitor ? ,

Carte interviu , realizată în colaborare cu Sorin Antohi

/Alex Ştefănescu, ISTORIA LITERATURII ROMÂNE CONTEMPORANE  1941-2000 ,

Editura Maşina de scris , 2005.

 

T.

/ Stelian Tănase,

*Elite şi societate.Guvernarea Gheorghe Gheorghiu-Dej ...

Editura Humanitas, 

* Anatomia mistificării ,

Bucureşti, Ed.Humanitas, 1997şi 2009.

[Despre anihilarea intelectualităţii-procesul Noica -Pillat ]

* Istoria căderii comunismului,

Ed.Humanitas, 2009

/Vladimir Tismăneanu , *Fantoma lui Gheorghiu Dej ,(Editura  Univers, 1995 ).

Cu o "Adenda" (biografii de militanţi )

*Stalinism pentru Eternitate .O  istorie politică a comunismului  românesc. 

Editura Polirom  , 2005

Bizantinism  şi  revoluţie.  Istoria politică a comunismului  românesc.

De ce o istorie  a comunismului  românesc ?

    1.Înţelegerea stalinismului  naţional .Moştenirea naţionalismului  socialist 

    2 .O sectă mesianică  . PCR în Ilegalitate . 1921-1944

    3.  Drumul  spre puterea absolută.  De la cvasimonarhie la  democraţie populară.  1944-1948.

    4.  Stalinismul  dezlănţuit , 1948-1956

    5.  Undele de şoc ale Congresului al XX-lea al  PCUS.1957-1960
   
6.Opoziţia faţă de hrusciovism. Gheorghe Gheorghiu Dej  şi apariţia comunismului  naţional 

      .1960-1965

    7. Comunismul  dinastic  al lui Ceauşescu , 1965-1989

    Epilog.  Viaţa de apoi a PCR  .Ce s-a întâmplat  cu membrii de partid ? 1989-2000 .

    Anexă. Elita conducătoare a PCR :  o listă  biografică . 

    Note. Bibliografie selectivă .   Index. 

    Postfaţă :  Demonii ( Mircea Mihăeş )

-------------------------------------------------
* Bizantinism şi revoluţie. Istoria politică a comunismului  românesc

Destinul radicalismului utopic din veacul  XX - subiect  complicat  şi  fascinant .

Contribuţii esenţiale  în  domeniul  interpretării  eshatologiei  revoluţionare marxiste  :

Jacob Talmon ,  Raymond Aron,  Alain  Becancon , Karl Dietrich Bracher,  Hannah Arendt , Leonard Schapiro ,  Richard Pipes,  Zbigniew Brzezinski ,Robert C.Tuker ,Robert Conquest  ,  Martin Malia ş.a.

Pentru a înţelege  mentalitatea celor care au  fondat  comunismul  românesc,  este necesară  înţelegerea  naturii  şi  sensului  comunismului  rusesc .

 "Stalinismul  reprezintă versiunea extremă  ( şi  extremistă  ) a bolşevismului  , iar cazul  românesc , inclusiv  sinteza perversă  dintre leninism  , tiers-mondism  şi un naţionalism  xenofob  ( înrudit  cu ceea ce Umberto Eco numea  <ur-fascism> , fascism  primordial  ) în ideologia  epocii Ceauşescu  ,  poate  lumina  efectele  dezastruoase  ale unor  asemenea  experimente  de <inginerie socială> " ( p.11 )

   Conceptul de bizantinism  pe care  îl  propune pentru  fenomenul  comunist  românesc ,  i-a fost  remarcat  şi apreciat  de specialişti redutabili   (  David Pryce-Jones , Robert  Levy , William  Crowther  , Mircea Mihăeş ).  De ce "bizantinism" ? Deoarece porneşte de la  "natura conspirativă  a partidului  ( chiar atunci  când ajunsese la putere )  , permanentele jocuri de culise , lupta feroce  pentru putere  , absenţa dimensiunii  etice şi sacralizarea  unei  ideologii  împietrite  , toate acestea s-au  combinat  într-o mentalitate  totalitară  cu trăsături  specifice " ( p.12 )

 [ LD : Nu  resping  inovaţia terminologică  propusă de Tismăneanu . Cu  o  singură  şi  simplă rezervă  : "bizantinismul" el nu poate fi  considerat  un  "specific românesc " . Acest  "bizantinism"  s-a manifestat  în absolut  toate mişcările  comuniste , din toate continentele, din toate ţările . Este suficientă  parcurgerea istoriilor partidelor comuniste  atât  din ţările în care n-a ajuns la putere (italian, spaniol, francez, american ş.a. ) , cât  şi  în cele care au parcurs  traectoria comunismului "românesc" ( bulgar, est-german, ceh , maghiar, ş.a,şa.  ] 

   Prezentându-şi demersul , Vl.T. îl  autoapreciază ca fiind  :  <... prima istorie  comprehensivă  şi  comparativă  a acestui  fenomen  , de la naşterea sa, trecând prin  clandestinătate  , prin luptele acerbe  pentru putere  şi impunerea unui  model internaţional  ideocratic  - totalitar  , până la prăbuşirea din decembrie 1989  şi viaţa sa de apoi  , agonică şi  duplicitară  , în România  de după Ceauşescu .> (p. 12 ) .

[ LD : pot fi de acord şi  cu această evidenţiere, deşi  se şterg cu buretele lucrări precedente  ale exilului  românesc –  de altfel recunoscute câteva fraze mai  departe ( Ghiţă  Ionescu )  Dar  consider exagerat şi  fără acoperire   următoarea remarcă  ,chiar dacă  este invocată autoritatea marxologului  şi  sovietologului  Robert Tucker :  " ... o lucrare necesară  din punct de vedere  intelectual şi moral  , despre o  istorie definitivă [ sic ! ]..." Nici o istorie nu  poate primi  un astfel de gir ,  cu atât  mai mult  o  istorie recentă , ale cărei  arhive  sunt  încă  interzise ! ]

*Raportul Comisiei prezidenţiale pentru analiza dictaturii comuniste

[ LD:vezi textul integral  la Documentarul sintezei

 

* Dialoguri cu Ion Iliescu , (Editura, anul ?)

LD:Vezi radiografierea cărţii , comentarii contextualizate la Ioan Roşca ,

Scrisoarea din...sept.2004 www.procesulcomunismului.com şi www.piatauniversitatii.com.

/ Constantin Turturică , Scula Securităţii ...

[TVR -Cultural ,2 nov.2009.Semnal ,prezentare, interviu - fiul şi tatăl

/ Cristian Troncotă, O istorie a Serv.de Inf şi Securitate

/ Traian Ungureanu , Încotro istoria României ? România ,ţara lui nu ştiu cum,

Tehnica neputinţei la români .Editura  ( ? ) , an ( ? )

Monstruozitatea regimului comunist ; P.C.R -întrupare a despotismului oriental de tip bolşevic ; destructurarea economică şi socială a României ; justiţia -ca instrument al dictaturii ;

proletcultismul-ca formă culturală de mancurtizare.

/ Doru Viorel Ursu , Şah mat la România , ...................

Echipa de sacrificiu [ De la o mineriadă la alta ( ? ) ,Ministru de interne  (14 iun.1990 ) ( Antena 3, : Zig-zag cu Ion Cristoiu )

/ ? , Ţiganii .

Editura Humanitas, 2009 . [ Ar exista  statistici relative la  holocaustul ţigănesc; că ar fi pierit cca 500.000 în holocaustul hitlerist. ]

V.

/ Ion Vianu , Exerciţiu de sinceritate ,

[LD:Semnal şi interviu  pe 8 nov.'09. ]

/ Smaranda Vultur, Daniel Vighi, Viorel Marineasa ,

Reconstituiri despre  "Rusaliile negre " - deportările din Bărăgan .

LD:semnalate în dezbateri ...

Z.

/ Tudor Cătălin Zarojanu ,Viaţa lui Corneliu Coposu ,

Ed. Maşina de Scris, Bucureşti, 1996 )

/ Ştefan Zorzor , Milităria în  lagărul de muncă forţată .

Revista "Memoria" , nr. 44-45 , 2003.

¤ Anexe: STUDII şi DOCUMENTARE

/ Convenţia de armistiţiu între guvernul român, pe de o parte. şi guvernele Uniunii Sovietice, Regatul Unit şi Statelor Unite ale Americii pe de altă parte .

Ministerul Afacerilor Străine, Bucureşti, 1944 ( text în l. engleză, rusă şi română )

/ Recensământul agricol din R.P.R. din 25 ian.1948 -Rezultate provizorii-

Institutul Central de Statistică , Bucureşti, 1948.

/ Întreprinderile particulare industriale, comerciale şi de transport,

Bucureşti, 1947.

/"Bărbaţi ai datoriei .23 august 1944-12 mai 1945

 Dicţionar, Editura Militară, 1985 ...

/Tratatul de pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate .

Semnat la Paris la 10 februarie 1947 .Bucureşti, 1947

/ Recensământul populaţiei concentraţionare din România.1949-1989.

Centrul Internaţional de Studii asupra Comunismului ( CISAC)

Site-ul www.memorialsighet.ro  

/Editura Ion Dumitru 

[ Cf. emisiunii lui Doru Braia, iun.2009 )

"Apoziţia "- reduta rezistenţei româneşti de la  Munchen...

Ion Dumitru- editorul care a publicat numeroşi  autori ( Aureliu Răuţă, Alexandru Pană, dr.Vasile Iliescu, George Ciorănescu, Mircea  Carp,

Cenaclul care a adunat atâţia români din exil... Viorica Cortez, Corneliu Chiriac, Ambruster, Titu Popescu, Radu Bărbulescu ...

Din ian.'99 a devenit persoană juridică , cu revistă ( Preşed. Ion Dumitru )

P.S. Ion Dumitru a publicat şi Memoriile lui IGDuca ( care a fost piratată de Stelian Neagoe la a sa ed. Machiavelli )

/Revista MEMORIA, 1990-2007

(vezi www.revistamemoria.com )