2. GENOCIDUL COMUNIST : CRONOLOGIE - EVENIMENTE - CONTEXT - LEGIFERARE 

[sinteza Livia Dandara]

 

 

 

[LD:Să-mi fie iertate încercările de a găsi cele  mai potrivite cuvinte  pentru a sintetiza istoria României în regimul comunist.

Pentru început,afirm că, dacă Dumnezeu a creat lumea în 7 zile ; dacă România întregită a fost rezultatul unei evoluţii de peste 2000 de ani,.comuniştii au distrus lumea românească , pe etape , în 50 de ani .

Care a fost începutul genocidului ? Care a fost sfârşitul regimului ?

Părerile sunt împărţite ( încă ! ) Iată de ce şi sinteza pe care o realizez poartă în ea posibile aproximaţii, destule lacune , numeroase "pete albe", fiind deschisă completărilor.

    Să încep cu 23 august 1939 - încheierea Pactul Hitler-Stalin - apoi cu 1940 (pierderea Basarabiei şi Bucovinei, a nordului Transilvaniei şi a Cadrilaterului  ) pentru a marca preludiile genocidului ?  De ce 23 august '44 ar trebui să însemne , pentru România, " începutul"  ?

1939-1989 este intervalul în care s-a produs , în etape, distrugerea statului şi societăţii  româneşti  de către comunism. Iar în cei 20 de ani de "tranziţie post-comunistă " , dosarul genocidului comunist întârzie să fie  rezolvat.] 

1939

[[¤ ]23 august '39.Pactul Hitler-Stalin

Împărţirea virtuală a zonei  între cei doi dictatori  - exprimată prin optativul Uniunea Sovietică, respectiv Germania < ar fi interesată >  de anume teritorii din România şi Polonia, urmată de anexarea  efectivă  a acelor teritorii , să nu însemne " începutul "? 

1940

[[¤ ] 26 iun.'40.URSS: anexarea  Basarabiei, nordului Bucovinei şi Herţei

după un ultimatum de 4 zile -  cu aspect de răpire  cu pistolul la tâmplă  -  soldată  cu rămânerea locuitorilor  la discreţia invadatorului , să nu însemne "începutul" ?

/Iunie'40  (-I- ) : Deportări sovietice : Basarabia şi  nordul Bucovinei

[Vezi la tablourile  Basarabia, Bucovina -Herţa  ]

/Apr.'  41 (-II- ): Masive deportări sovietice din  Basarabia şi  nordul Bucovinei

[Vezi la tablourile  Basarabia, Bucovina -Herţa]

¤Războiul de Răsărit ( 1941-1944 )          

/Iun.'41-23 aug.'44 (-  III- ): Execuţii , prizonieri, deportări sovietice.

[ Vezi la tablourile  Basarabia, Bucovina -Herţa ; Moldova şi restul ţării ;Militari-victime ] 

1944

/20 iun.1944.România. Blocul Naţional Democratic

Ca urmare a  tratativelor din martie-iunie 1944 cu reprezentanţii diplomatici ai URSS,SUA şi Marea Britanie,   PNŢ,PNL,PSD,PCR au creat o coaliţie naţională cu scopul constituirii unui guvern care să încheie armistiţiul cu Naţiunile Unite.

¤ 23 AUGUST 1944 - eveniment cu titulaturi şi interpretări cameleonice  

[ LD: în jumătate de secol de comunism, istoriografia românească a cunoscut o evoluţie  inflaţionistă în ce priveşte caracterizarea actului  de la 23 august, culminând cu acel lung pomelnic caracterizant  de <revoluţie naţională,antirăzboinică,antifascistă  şi  antiimperialistă >, care ,<sub conducerea PCR , a deschis României calea spre socialismul multilateral dezvoltat >.

Repetate  cu perseverenţă la comemorări,la congrese,  în documentele de partid, la festivităţi, în orele de istorie ,la "învăţământul politic" şi ( după cum am spus ) în cărţile de istorie , aceste aprecieri  au fost argumentate şi  populate  cu instituţiile şi personalităţile ce le-ar fi  înfăptuit , care se reduseseră , spre sfârşitul anilor '80 , la ... PCR,clasa muncitoare, armata,  tov. Nicolae şi Elena Ceauşescu .

     Considerând "corigentă" - ca să nu spun "repetentă" - tagma istoricilor ,citez dintr-o Scrisoare a unui inginer-miner , trimisă conducerii de partid şi de stat în anul 1984  pe care a  intitulat-o  Puţin respect pentru adevăr .

Dând curs  îndemnului  lui Oni Brătianu, la " Puţin respect pentru adevăr " , invităm cititorul acestei sinteze să urmărească soarta celor ce  au făcut istorie  ]  

<Ceea ce întrece măsura celui mai elementar simţ al adevărului , nerespectarea flagrantă a celor ce , în realitate , s-au petrecut acum 40 de ani , nu poate rămâne nespus , iar noi , care am trăit acele momente , avem datoria să protestăm în numele adevărului istoric , faţă de modul intenţionat eronat cum sunt prezentate astăzi cele petrecute la 23 august 1944. 

La 23 august 1944 a acţionat Regele Mihai , care a dispus arestarea lui Ion Antonescu şi a celorlalţi conducători , cu asentimentul partidelor politice : naţional-ţărănesc, liberal , socialist şi comunist. Unde sunt oamenii de atunci ?

Iuliu Maniu [...] a fost lăsat să moară fără nici o îngrijire medicală, la închisoarea din Sighet ; aceeaşi soartă au avut-o Dinu şi Gheorghe Brătianu , şefii PNL; Lucreţiu Pătrăşcanu , condamnat la moarte şi executat ; socialistul Constantin Titel Petrescu - mort la puţine zile după eliberarea din temniţă ; Regele Mihai este exilat în Elveţia [ ...]

Dar opera lor se comemorează ! >

[Cf. Scrisorile lui Ion C.(Oni ) Brătianu ,în Jurnalul literar, ian-mart 2011 ]

/ Arestarea guvernului Ion Antonescu.

Ora 17.Arestarea principalilor membri ai guvernului Ion Antonescu .

[ Vezi pe larg la Bibliografie şi la  tabloul Guvernanţi, demnitari- victime ]

¤GUVERN  g-ral Const.Sănătescu ( -I-  ) ( 23 aug.-1 nov.'44 )

Preşed.C.de M.- g-ral C.Sănătescu;miniştri secretari de Stat : Iuliu Maniu (PNŢ),C.I.C .Dinu Brătianu (PNL) , Lucreţiu Pătrăşcanu (PCR ) ,C.Titel-Petrescu (PSD). g-ral Aurel Aldea ( Interne ) ,gr.Niculescu-Buzeşti (Externe ),g-ral Gh.Potopeanu (Ec.Naţ ), Lucreţiu Pătrăşcanu ( ad.int.Justiţie ) ,g-ral I.Boiţeanu (Cultură Naţ şi Culte ) ;g-ral M.Racoviţă ( Apărare Naţ ) ,Dimitrie D.Negel ( Agricultură  ) ,C.Eftimiu ( Lucrări Publice şi Comunicaţii ) ,  g-ral dr.Nic.Marinescu ( Muncă , Sănătate ). Subsecretari de Stat :g-ral Gh.Liteanu ,col.D.Dămăceanu ,g-ral Ermil Gheorghiu, viceamir. I.Georgescu ,Alex.Gheorghiu .

 24-26 aug.-guvernul are sediul provizoriu în pădurea Bolintin ,apoi în  Bolintinul din Deal .

G-ral Sănătescu şi g-ral Gh.Mihail ( şef MStM )  -dau directiva strategică în noile împrejurări

/24 aug.'44. Paza mareşalului Antonescu -preluată de Emil Bodnăraş

Întreg grupul arestat la palat este preluat -la cererea lor-  de un grup de comunişti condus de Emil Bodnăraş , care-l transportă într-o casă conspirativă din Vatra Luminoasă.

/ Decret regal :amnistia generală

Guvernul BND dă o serie de decrete-legi prin care erau amnistiate o serie de  infracţiuni din Codul Penal, Codul Justiţiei Militare şi  delicte politice  speciale, încercate sau săvârşite după 1 ian.1918 (M.O. nr.197 bis ,24 aug.1944 ) xpunerea de motive la decret -Lucreţiu Pătrăşcanu (ad.int. la Justiţie )

/ Legea 442 : desfiinţarea lagărelor de internare

Punerea în libertate a tuturor deţinuţilor politici condamnaţi ( practică caracterizată  de Lucreţiu Pătrăşcanu ca o caracteristică a "regimurilor totalitare " ) Noile împrejurări  -se motiva în lege -  fac  inutilă existenţa lagărelor ( M.O. 197 bis )

[¤] 25 aug.'44.Declaraţia lui V.M.Molotov ]

[  LD: declaraţie  contrazisă  flagrant de faptele la care s-au dedat Armata Roşie şi structurile NKVD :sovieticii au amânat cu 20 de zile semnarea armistiţiului, etapă pe care au proclamat-o <eliberarea  glorioasă a României >, luând prizonieri peste 150.000 militari români ( în aşteptarea ordinului de alăturare  ), parcurgând sute de kilometri fără să tragă vreun foc ( Până în Transilvania şi Banat ),  devastând depozite şi  magazii , rechiziţionând cai şi căruţe,  jefuind gospodării , violând femeile fără apărare în faţa copiilor îngroziţi,  ucigând pe cei ce li se împotriveau,extinzând haosul şi dezordine.

Acest "comporta,ment de ocupant "- dominat de teroare şi samavolnicii -  îndreptate, atât asupra armatei cât şi a populaţiei civile, a prefaţat regimul comunist instalat ulterior. ]      

- Ministru de Externe al URSS reconfirmă Declaraţia din 2 apr.'44 (la intrarea Armatei Roşii pe teritoriul României ) că URSS <nu are de gând să dobândească vreo parte din teritoriul român sau să schimbe ordinea socială ce există în România .>

/ 29 aug.'44 .Circulara 1 306 :exceptarea legionarilor de la amnistie

Lucreţiu Pătrăşcanu, prevalându-se de art.2 din Legea amnistiei , a dispus ca legionarii  să fie exceptaţi de la amnistie. De a doua zi,arestările legionarilor - pe grupuri şi individual  - se ţin lanţ

/ 31 august 1944.Decret regal  nr.1 626 :revenirea la Constituţia 1923

Prin acest decret a fost repusă în drepturi Constituţia din 1866 ,cu modificările ulterioare aduse de Constituţia din 29 martie 1923 ,care stipula exercitarea puterilor în stat în cadrul monarhiei constituţionale; garantarea egalităţii în drepturi a cetăţenilor ;libertatea cuvântului, a presei, a întrunirilor.

/ 31 aug44 .Ordonanţa nr.1 a Comandamentului sovietic ,pentru Bucureşti

Ordonanţa obliga instituţiile administrative ,culturale şi de interes obştesc , întreprinderile comerciale şi industriale să-şi continue activitatea.

Populaţia trebuia să predea armele, muniţiile, aparatele de radio.

Circulaţia pe străzi între orele 21-5 era  interzisă .

/1sept.'44: Dezarmarea flotei române de către  sovietici

Ambasadorul american la Ankara (L.A..Steinhardt )informează Departamentul de Stat  ministrul plenipotenţiar român la Ankara a transmis ambasadorului sovietic ( S.A.Vinogradov ) un mesaj îngrijorat privind dezarmarea flotei române de către trupele sovietice.

/ 1 sept.'44.Lotul  I.Antonescu predat sovieticilor

I.Antonescu, Mihai Antonescu ,g-ral C. ( Piki )Vasiliu ,g-ral C.Pantazi, col.Elefterescu  sunt predaţi g-ralului R.I. Malinovski ,care-i face prizonieri. Transportaţi cu trenul,în secret ,la Moscova, apoi la un castel ,apoi în închisoarea "Liublianka"(2 sept.'44-apr.'46 ).În cele 18 luni de anchetă , vor fi supuşi unor lungi interogatorii.

/ 1-3 sept.'44 .Jurnal 564 al C.M:  Drepturi şi interese ale germanilor pe teritoriul României

/ Decret-lege 443 :regimul bunurilor inamice

-Capturarea generalilor germani de către sovietici . În noaptea de 2/3 sept., sovieticii au capturat pe gr-lii germani Gerstenberg,Steil , Spalke şi Tielsen ş.a..care erau prizonieri ai armatei române.

[¤]  2 sept.'44.Moscova. CONVENŢIA de ARMISTIŢIU .

- Convenţia consfinţea încetarea operaţiunilor militare ale României împotriva URSS

 la 24 aug.'44, ora 4 ; ieşirea din războiul purtat împotriva Naţiunilor Unite ; alăturarea de puterile aliate împotriva Germaniei şi Ungariei , cu cel puţin 12 divizii .

- Operaţiunile militare române - terestre, navale , aeriene - trebuiau puse sub comanda generală a Înaltului Comandament Aliat ( sovietic ) .

- Guvernul român era obligat să asigure pe propria sa cheltuială libera mişcare a trupelor sovietice ; să pună la dispoziţia construcţii şi instalaţii ;  să facă plăţile cerute de sovietici.

-Pe lângă aceste obligaţii ,Convenţia stabilea o despăgubire a URSS de 300 milioane dolari , plătiţi în 6 ani ( în mărfuri , petrol, cereale, materiale lemnoase, vase maritime şi fluviale, maşini 

-Guvernul român se obliga să elibereze prizonierii de război şi valorile materiale capturate în URSS şi să predea valorile germane de pe teritoriul României .

- România se angaja < să dizolve formaţiunile de tip fascist ,cât şi orice organizaţii care duc propagandă ostilă Naţiunilor Unite şi în special Uniunii Sovietice > şi să colaboreze cu Înaltul Comandament Aliat ( sovietic ) <la arestarea şi judecarea persoanelor acuzate de crime de război. >

- Convenţia instituia controlul sovietic < asupra publicaţiilor, teatrelor, filmelor, poştei , telefonului , corespondenţei particulare şi oficiale .>

- O clauză a convenţiei se referea la  integritatea şi suveranitatea teritorială a ţării  : pe de o parte, anula Dictatul de la Viena ( aug.'40 ) restabilind revenirea nordului Transilvaniei la România ; pe de altă parte, consacra anexarea de către URSS a Basarabiei, Nordului Bucovinei şi ţinutul Herţa, în conformitate cu ultimatum-ul  din 28 iunie 1940.

- Convenţia  a fost semnată de R.I.Malinovski ( din partea URSS, SUA şi Marea Britanie) şi de Lucreţiu Pătrăşcanu, Dumitru Dămăceanu, Barbu Ştirbey ,Ghiţă Popp (din partea României)

/ Convenţia de armistiţiu : Impact, punct de plecare , consecinţe

[ LD: Comisia Aliată de Control a fost  , în realitate , un supraguvern sovietic ,care a ignorat total  opiniile aliaţilor anglo-americani  şi ale guvernul numit de Rege, anulând , în cea mai mare parte, intenţiile "loviturii de Palat " de la 23 august'44.

Sub pretextul aplicării "armistiţiului " , pas cu pas,  sovieticii şi comuniştii vor cuceri  puterea, anihilând atât "actorii " de la 23 august, cât şi  renăscutele forţe democratice .

În limbaj popular, au săpat gropa "dictaturii antonesciene ", ca să cadă ei înşişi în ea. ]

-  Scânteia (primul număr legal, ca organ al CC al PCR ) într-un Apel adresat muncitorilor, ţăranilor şi intelectualilor :

<Clica lui Antonescu a tîrît România în războiul tâlhăresc împotriva marii noastre vecine din răsărit , Uniunea Sovietică. România a dus războiul împotriva acestui stat care apără libertatea şi independenţa naţională a micilor state [...] actul de mărinimie şi dreptate a armistiţiului , trebuie să deschidă ochii tuturor românilor.>( Scânteia, 21 sept.'44 )

-  Pravda:<Aventura de cotropire a imperialiştilor români s-a prăbuşit şi convenţia de armistiţiu întăreşte graniţele de neschimbat dintre Uniunea Sovietică şi România , pe baza Convenţiei de la 28 iunie 1940.> (preluată de "Scânteia" , 22 sept.'44 )

- Gr.Niculescu-Buzeşti ( ministrul de Externe ):<România va trebui să răscumpere greşelile trecutului regim. Nici actualul guvern şi nici poporul român nu sunt răspunzători de aceste greşeli . Dar, în faţa legilor aspre ale istoriei se întâmplă adesea ca unii să răspundă pentru rătăcirile altora.>( 15 sept.'44 )

-  Lucreţiu Pătrăşcanu : <Din punct de vedere intern, numai realizarea unui regim democratic- în fapt şi nu formal- cu înlăturarea tuturor instrumentelor vechiului regim şi a elementelor fasciste şi profasciste din aparatul de stat şi din întreaga noastră viaţă publică pot asigura , odată cu aplicarea textului armistiţiului , drumul spre libertate şi independenţă . >( 15 sept.'44 )

-  A.Harriman ( ambasadorul american  la Moscova ), comunică  îngrijorarea unor membri din delegaţia română privind prea mare influenţă acordată URSS asupra vieţii economice şi politice a României .

/ 9 sept.'44.Desfiinţarea  Ministerului Presei şi Propagandei

[ LD:După 1948,  funcţiile acestui minister au fost preluate de Secţia de propgandă a CC al PCR ]

/ 11 sept.'44.Decret -lege :abrogarea legii breslelor

[ LD: în locul breslelor " fasciste"  ( în care intraseră toţi sindicaliştii şi liderii lor, inclusiv cei social-democraţi şi comunişti ) ,  epitet nefondat , aplicat de partidele democratice , din spirit retro-opozant  regimului carlist , au urmat sindicatele "roşii " . Reorganizarea sindicală va fi confiscată  şi dominată de  comunişti,asigurând mobilizarea şi mobilitatea  aşa-ziselor <gărzi patriotice>  , în lupta pentru "cucerirea " prefecturilor, a primăriilor , şi în  "aplicarea " reformelor( agrară, naţionalizare , colectivizare ) devenind aliatul  de bază al PCR  în rândul maselor.  ] 

- Consiliul de Miniştri hotărăşte abrogarea Legii breslelor ("Călinescu-Ralea" , 1938 ), considerată < fascistă , după model italian >  care înlocuise sindicatele din regimul democrat

Pe lângă miniştrii de resort, aprobă măsura Iuliu Maniu, Dinu Brătianu ,CTitel-Petrescu , iar din  partea PCR , I.Gh.Maurer ( Pătrăşcanu fiind la Moscova ).

/ 19-30 sept.'44.Decret-lege nr.461 :purificarea aparatului de stat

[ LD:  "Cutie a Pandorei " deschisă cu învoirea partidelor democratice , lezate de politicile  precedentelor  regimuri dictatoriale ( Carol II , Antonescu ), fără să fi măsurat  cât de departe merseseră  respectivele regimuri cu "revizuirea "  aparatului funcţionăresc.

Ori, din cercetările noastre, rezultă că , la fel ca şi în cazul breslelor, funcţionărimea intrase în Frontul Renaşterii Naţionale,pentru a evita licenţiarea .   

- Pe baza acestui Decret-lege,  au fost revizuiţi toţi funcţionarii numiţi  din febr.'38, dată de la care sistemul pluripartidist fusese  desfiinţat ..

/ 26 sept.- 11 oct. '44.Platforma FND : presiuni ptr. schimbarea guvernului

[ Vezi pe larg la tabloul PCR şi colaboratorii ] Elaborată şi lansată de PCR , Platforma prevedea , printre altele , < pedepsirea trădătorilor şi vinovaţilor de război împotriva URSS , Angliei şi SUA > ; <curăţirea armatei,aparatului de stat şi administrativ de elemenetele fasciste > ; <pedepsirea prin lege a persecuţiilor naţionale şi religioase >; <garantarea libertăţii cuvântului ,presei, întrunirilor etc. >.

Pe plan economic, se preconiza:reforma agrară, naţionalizarea Băncii Naţionale şi a altor 18 mari instituţii bancare, naţionalizarea cartelurilor din industriile de bază ş.a.ş.a

-  În aceeaşi zi, aderă la platforma FND ,  PSŢ-Ralea . Îi urmează : UTC, Uniunea Patriotică

 ( 28 sept.), Frontul Plugarilor - Petru Groza şi  PSD  ( 29 sept).

- Mitingurile FND din marile oraşe ( Bucureşti, Craiova,Petroşani, Timişoara, Arad, Constanţa, Ploeşti,Sibiu ) cer demiterea guvernului.< Guvernul actual - se spunea în chemările FND- şi-a încheiat rolul prin semnarea armistiţiului .>

La mitingul FND de pe ANEF-Bucureşti ( 8 oct.) în prezenţa lui  Lucreţiu Pătrăşcanu( Justiţie ) , Teohari Georgescu ( subsecretar la  Interne ) Gheorghiu Dej (PCR) Ştefan Voitec ( PSD ) acad. Parhon(Apărarea Patriotică ) ,Alex.Drăghici (UTC) ,Lotar Rădăceanu (PSD )Avram Bunaciu (Apărarea Patriotică ) ,ş.a ş.a ,se scandează lozincile unui guvern FND.

- La mitingul de la Ploeşti ,C.Pârvulescu ( secretar g-ral PCR ) ,Gh.Apostol (PCR, sindicate ) ,demască <elementele fasciste "> din guvern (8 oct.'44 )

- Sindicatele  cer <purificarea>  întreprinderilor şi instituţiilor. Rezoluţia este transmisă guvernului de o delegaţie alcătuită de Gheorghiu -Dej, Gh. Apostol, Chivu Stoica

- Tineretul Universitar Democrat - în dirijat de Mihnea Gheorghiu, Manea Mănescu ,este  mobilizat la <luptă necruţătoare contra hitlerismului >

- Societatea scriitorilor ,în frunte cu noua conducere - "lista Victor Eftimiu " - îşi propune epurarea societăţii de "elementele legionare " şi aderă la Platforma FND ( 27 sept.'44 )

- Artiştii dramatici şi lirici cer înlăturarea vechii conduceri <colaboraţioniste >

- La Societatea Radio, se cere demiterea conducerii Radiodifuziunii de elementele <hitleriste> .

- Scânteia şi România liberă concentrează "demascările" la adresa adversarilor Etichetările de <fascist>  ,<duşman al poporului> " - la adresa liberalilor, ţărăniştilor, intelectualilor indezirabili -  sunt zilnice.

/ 27 sept.44.Reglementări privind presa şi radiodifuziunea

- Consil.de Min.îşi dă acordul asupra Decretului cu privire la interdicţia activităţii în presă a celor ce au promovat "idei fasciste " .Ziarele care ar fi încălcat interdicţia , urmau să fie suspendate.

- Consil.de Min. aprobă abrogarea Decretului de funcţionare a Radiodifuziunii din timpul regimului antonescian, repunând în vigoare legea anterioară

/27 sept.'44-Pr. lege :arestarea  şi judecarea vinovaţilor de dezastrul ţării .

În Consiliul de miniştri, Lucreţiu Pătrăşcanu depune pr.de lege cu privire la arestarea şi judecarea celor răspunzători de dezastrul ţării.

/ 4 oct.'44.Art. nou în Constituţie : art. IV                   

[ LD: Articol propus de Lucreţiu Pătrăşcanu , în virtutea căruia s-au elaborat legi  ,decrete, circulare , ordine -fiind  deschisă calea tuturor abuzurilor , răfuielilor şi represiunilor.

Acest articol va  legitima "constituţional"   genocidul comunist, până la constituţia nouă  ]

Constituţia din '23 a fost completată cu art.IV - consecinţă a Armistiţiului din 12 sept.'44.

Articolul stipula : <Legi speciale vor prevedea condiţiunile în care vor putea fi urmăriţi sau sancţionaţi toţi acei care au contribuit la dezastrul ţării , în special în legătură cu războiul purtat împotriva Naţiunilor Unite .Aceste legi vor putea prevedea şi măsuri pentru urmărirea averilor .>

/ 6 oct.'44.Hotărâri de Guvern  : purificarea aparatului de stat 

[LD: Coborârea conologică  la 22 febr.'38, depăşea prevederile Convenţiei de armistiţiu (care, fără să fixeze o dată, prevedea purificarea structurilor <fasciste >, <hitleriste>  , responsabile  de  războiul contra URSS şi Naţiunile Unite .

Animaţi de resentimente ,mai mult sau mai puţin îndreptăţite, faţă de Carol al II-lea şi de cei ce  l-au urmat ,căzând în capcana vicleană întinsă de comunişti.

În limbajul  sovietic comuniştii  = antifascişti  , tot aşa şi anticomuniştii =  fascişti.

Prin această hotărâre ,  liderii partidelor "istorice" au aprobat un act de răfuială extins asupra unor mari segmente ale clasei politice democratice şi a garniturii diplomatice tradiţionale interbelice - disidenţe ("aripi" ) ale PNŢ, PNL, PND, PP, PNC , PSD -care aderaseră la regimul carlist  cu  speranţa că vor feri  ţara de anarhie şi război.

Ulterior, utilizând aceeaşi metodă , comuniştii vor cobori "ştacheta calendaristică" , rând pe rând, până la anul 1918 (chiar şi mai înainte ! ) cuprinzând  în malaxorul represiunii întreaga clasă conducătoare a României Întregite.

Facem aceste precizări pentru o cât mai obiectivă şi nuanţată analiză , având în vedere preluarea fără discernământ - până  în zilele noastre - a unor analogii superficiale privind regimurile dictatoriale din istoria contemporană a României .

Opinia noastră, fără echivoc : între Carol II - Ion Antonescu- Ghorghiu Dej - Nicolae Ceauşescu - şi regimurile lor dictatoriale -  nu se poate pune semnul egalităţii. ]

- Consiliul de miniştri, sub preşed. g-ralului Sănătescu, cu participarea reprezentanţilor celor 4  partide din BND - PNŢ, PNL, PSD ,PCR - a hotărât ca ,în vederea purificării aparatului de stat , să se ia ca punct de plecare data de 22 febr.1938 (suspendarea  Constituţiei'23  , instaurarea dictaturii regelui Carol II ).

/ 25 oct.'44 : Lagărul de la Tg.Jiu

M.O.din 25 oct .'44 publica Decizia MAI (semnată de ministr.de Interne ,g-ral Aldea ):

<Având în vedere dispoziţiile art.2 ,14 şi 15 din Convenţia de Armistiţiu, încheiată la 12 sept.1944, care impune Guvernului şi Înaltului Comandament român internarea cetăţenilor germani şi unguri, desfiinţarea organizaţiilor prohitleriste de tip fascist şi judecarea persoanelor acuzate de crime de război , Decidem :

Se înfiinţează în oraşul Tg.Jiu un lagăr de concentrare în care vor putea fi internate persoanele vizate în mod expres de art.2,14,şi 15 ale Convenţiei de Armistiţiu > Iniţial, au fost încarceraţi cca 5000 bărbaţi şi femei , inclusiv copii.

- În ceea ce s-a numit <defascizare>, mii de cetăţeni - români, maghiari, germani şi austrieci - au fost internaţi în lagărele de la Tg.Jiu, Caracal, Slobozia.

/ Oct.'44."Defascizarea " : primele deportări  în URSS 

( Cf. Romulus Rusan,Cronologia şi geografia represiunii .... )

- Primele deportări  în URSS ,au  fost cele ale  inginerilor şi tehnicienilor de origine germană , duşi în URSS să monteze fabricile  transferate din România .

-Au fost deportaţi 28 de intelectuali şi oameni de afaceri armeni , care au fost anchetaţi la Moscova şi deportaţi în Siberia .

- Pentru < reconstrucţia URSS >,au fost deportaţi pentru 5 ani ,în Donbas ,  75 .000 de etnici germani  "buni de muncă"( printre care s-au nimerit şi grupuri de etnici români, din nordul Ardealului încă neretrocedat României  ) .

- Începea şi drama a peste 300.000 refugiaţi basarabeni şi nord- bucovineni , urmăriţi  de Legaţia  Sovietică ca "cetăţeni sovietici " care trebuiau repatriaţi .

     Toate aceste operaţiuni au fost îndeplinite de Brigada Mobilă  (SMERŞ-ul românesc  ) condusă de Gheorghe Pintilie ( alias Pantiuşa  Bondarenko )  şi Alexandru Nicolski ( alias Boris Grunberg ), înfiinţată  de consilierii NKVD pentru România , Aleksandr Saharovski şi Dmitri Fedicikin .

/ 20-25 oct.'44 .Repatrierea (deportarea ) basarabenilor

Autorităţile  sovietice ocupante impun guvernului român ca un prim lot de basarabeni refugiaţi ,numiţi abuziv "cetăţeni sovietici" (cca 600 persoane ), să fie "repatriaţi" .

Majoritatea vor fi deportaţi în lagărele de muncă forţată din URSS.

[ Vezi tabloul Basarabia, basarabeni - victime ]

/ 1-3 nov.'44.Comisarul Vinogradov- face presiuni

G-ral Vinogradov ( vicepreşed. Comisiei Aliate de Control ), prezintă o Notă premierului g-ral  Sănătescu în care acuză guvernul că nu respectă clauzele Convenţiei de Armistiţiu.

- Prin Decret-Regal, se creează o Comisie ptr.aplicarea Convenţiei de Armistiţiu ,

/ Oct.'44.Serviciul Special de Informaţii ( SSI ) -controlat de Emil Bodnăraş

Agent sovietic, Emil Bodnăraş a creat şi un serviciu de informaţii secrete al PCR

-  Secţia a II-a de informaţii şi contrainformaţii -din cadrul Formaţiunilor de Luptă Patriotică   ( unele conduse direct de  NKVD )

Multe arestări şi asasinate din această perioadă s-au făcut în acea perioadă de chiar membri ai  Frontului Naţional Democrat , alianţă condusă de PCR .    

/ Oct.'44.Schimbarea primarilor şi prefecţilor "de jos în sus"

[LD:Acest tip de confruntări s-au generalizat  în luniile următoare,sub diverse pretexte, ducând la schimbarea organelor locale , până la instaurarea guvernului Petru Groza ( martie'45 ) ]

În com Colentina-Fundeni, un "grup de cetăţeni" instalează ca primar al comunei pe cizmarul Ştefan Ionescu ( din com. Andronache ) .Deşi Ministerul de Interne consideră acţiunea ilegală, primarul refuză să plece. Sunt trimişi jandarmi să restabilească ordinea. Din acel moment ministrul Aldea este taxat de  "fascist" , "hitlerist" , "duşman al poporului"

( Scânteia, 6 oct.'44 ) Conflictul continuă şi, pe 12 oct., intervine Emil Bodnăraş - "comandantul formaţiunilor de luptă patriotică " şi g-ral Anton ( comandantul Jandarmeriei ) Autorităţile cedează şi ...Ionescu a rămas primar, creând un precedent .

În săptămânile următoare, FND -sub directiva PCR - înteţeşte aceste luări cu asalt a administraţiei locale .

/ Planul tehnic de aprovizionare a armatei sovietice

Reprezentanţii guvernului român şi împuterniciţii mareşalului Malinovschi, întocmesc planul tehnic de aprovizionare a armatei sovietice ( cf.Convenţiei de armistiţiu )

/ 10 oct.'44 .Legea 488 ( Decret-lege 1.850 ) :vinovaţii de dezastrul ţării

[LD prin această lege, guvernanţii şi comandanţii militari din perioada 1940-'44, au fost lăsaţi la discreţia ocupantului sovietic, care a  produs abuzuri fără precedent în istoria României .]

Guvernul român , preluând atribuţii ale puterii judecătoreşti , şi-a asumat misiunea <stabilirii responsabilităţii politice şi penale împotriva autorilor şi complicilor morali şi materiali ai dezastrului ţării > în special în legătură cu războiul purtat alături de Germania hitleristă împotriva Naţiunilor Unite,în conformitate cu art.14 din Convenţia de Armistiţiu .

[¤] 9 -18 oct.'44.ACORDUL DE LA MOSCOVA 

...Stalin -Churchill :împărţirea sferelor de  influenţă Moscova.La propunerea lui Winston Churchill , Stalin este de acord cu procentajele privind delimitarea zonelor de influenţă în Balcani.

"Momentul era propice pentru a face afacerea ,aşa că am spus :<hai să reglementăm afacerile noastre în Balcani ..[...] Hai să nu intrăm în conflict pentru mărunţişuri .În ce priveşte Anglia şi Rusia , ce aţi zice să aveţi 90% preponderenţă în România , iar noi  90%, să zicem , în Grecia şi să convenim la 50 % şi 50 % în privinţa Iugoslaviei ? >În timp ce acest lucru se traducea, am scris pe o jumătate de coală de hârtie :

< România :

Rusia............ ...............................................90 %

Ceilalţi .........................................................10 %

Grecia :

Marea Britanie ( în înţelegere cu SUA ) .....90%

Rusia ............................................................10 %

Iugoslavia ....................................................50-50%

Ungaria .........................................................50-50%

Bulgaria:

Rusia ..............................................................75%

Ceilalţi ............................................................25% >

I-am întins această hârtie peste masă lui Stalin care auzise între timp traducerea .A urmat o mică pauză. Apoi el şi-a luat creionul albastru şi a făcut un mare semn de bifare pe ea ,după ce a încercuit cifrele ,după care ne-a dat-o înapoi. Totul se aranjase doar în timpul cerut de redactarea notiţei ."(Cf.W.Churchill,Memorii, vol 6, p.198 )

...Campanie de presă comunistă la Bucureşti

- Constituţia '23 este taxată ca fiind "amorfă " , dând acoperire legală "duşmanilor poporului , legionarii "( România Liberă, 9 oct.'44 )

-La rubrica de trădători, Mihail Manoilescu este etichetat  "canalie"şi "vagabond politic "

( România Liberă ; 11 oct.'44 )

- Grigore Preoteasa demască fruntaşii PNL şi PNŢ ca "stâlpii reacţiunii antidemocratice " , iar pe ziariştii lor ( Corneliu Coposu, I.Lugoşianu ) ca "fascişti de presă " care "aţâţă la crime împotriva poporului "( România liberă , 12 oct.'44 ).

- Documentar privind constituirea "Diviziei Tudor Vladimirescu "( ian.1942 ),

din prizonierii aflaţi în URSS şi rolul avut de Valter Roman ( Scânteia, 9 oct.'44 ).

/ 9-25  oct.'44.Eliberarea Transilvaniei

...Decret-lege: Comisariatul  ptr.administrarea regiunilor eliberate din Transilvania ( 10 oct.'44 ) .Prin acest decret, se prevăd o serie de măsuri privind preluarea ( schimbarea ) administraţiei locale din regiunile aflate sub administraţia Ungariei horthyste ( 1940-'44 ).

În fruntea Comisariatului a fost numit Ionel Pop ( avocat, fost secretar al Adunării Naţionale din 1 dec. 1918, la Alba Iulia ; fruntaş PNŢ ; deputat în interbelic )

...Trupele române şi sovietice eliberează Clujul (11 oct.'44 )

Regele Mihai felicită unităţile militare participante. Iuliu Maniu, Dinu Brătianu, C.Titel Petrescu şi Lucr.Pătrăşcanu fac declaraţii  la radio, pe marginea evenimentului .

[¤] 15 oct.'44.Lovitura de stat din Ungaria : înlăturarea lui Hothy ]

Amiralul Horthy Miklos este obligat de germani să predea puterea lui Szalasi Ferenc şi partidului fascist  "Crucile cu săgeţi "

/...Eliberarea Nordului Transilvaniei ( 25 oct.'44 )

Se încheie operaţiunea de eliberare a teritoriului anexat de Ungaria prin Dictatul de la Viena  (1940 ).Războiul continuă pe teritoriul Ungariei.

/ 12 -18  oct.'44.Criză de guvern

...Iuliu Maniu şi Dinu Brătianu :rezistenţă la  presiunile FND

În condiţiile creşterii presiunilor politice cu antrenarea de către PCR a unor formaţiuni satelite şi sindicate muncitoreşti, Maniu şi Brătianu se opun categoric participării la guvernare a Uniunii Patrioţilor, Frontul Plugarilor, Madosz, Sindicate Unitare ş.a. Ei sunt "demascaţi"   de PCR ca <stâlpii reacţiunii antidemocratice din România >

...Guvernul ia măsuri de ordine. G-ralii Sănătescu ,Aldea (Interne ) ,Teodorescu ( cmd.garnizoanei Bucureşti ) iau măsuri de menţinerea ordinii .Declaraţia ministrului Aldea:< când aceste tentative s-au repetat , cu forţe din ce în ce mai numeroase şi cu ameninţări la adresa autorităţilor [...] au început atacurile prin presă la adresa Ministerului de interne .Cuvinte ca "hitlerist" , "fascist" şi "duşmanul poporului"  au fost aruncate , numai cu scopul de a produce nedumerire în opinia publică şi

a aţâţa contra ordinii în stat >  ( Universul ,14 oct.'44 )

...Maniu şi Brătianu demisionează temporar din guvern

La intervenţia autorităţilor sovietice care califică pe ţărănişti drept "fascişti" , guvernul interzice manifestaţia PNŢ.Maniu şi Brătianu demisionează temporar din guvern şi cer dezarmarea aşa-numitelor "gărzi patriotice" ( 15 -16 oct. )

...Lucreţiu Pătrăşcanu şi Titel Petrescu demisionează din guvern

În şedinţa Consil.FND ( Petru Groza, Pătrăşcanu, Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica , Vasile Luca, Titel Petrescu, Lothar Rădăceanu ş.a. ), Pătrăşcanu şi Titel Petrescu demisionează efectiv din guvern "spre a grăbi rezolvarea crizei"  ( 18 oct.'44 )

/ 21 oct.'44. Serviciul de cenzură la Consil.de Miniştri.

Serviciul trece de la Ministerul de Război, în subordinea Consiliului de Mininiştri. Şeful noului departament, col. Gheorghe Marinescu ( de la  Marele Stat Major )

/ 21-25 oct.'44 . Deportarea saşilor şi şvabilor în URSS

Guvernul discută măsurile ce urmau să fie luate împotriva unor cetăţeni de origină germană Guvernul fusese obligat de autorităţile sovietice de ocupaţie să nu se opună arestării şi deportării în masă a saşilor şi şvabilor , în URSS.

...Lagărul de la Tg.Jiu           

Decizia MAI (semnată de ministr.de Interne ,g-ral Aldea ):<Având în vedere dispoziţiile art.2 ,14 şi 15 din Convenţia de Armistiţiu , încheiată la 12 sept.1944, care impune Guvernului şi Înaltului Comandament român internarea cetăţenilor germani şi unguri ,desfiinţarea organizaţiilor prohitleriste de tip fascist şi judecarea persoanelor acuzate de crime de război ,Decidem :Se înfiinţează în oraşul Tg.Jiu un lagăr de concentare în care vor putea fi internate persoanele vizate în mod expres de art.2,14,şi 15 ale Convenţiei de Armistiţiu >

Iniţial, au fost încarceraţi cca 5000 bărbaţi şi femei , inclusiv copii.( M.O.din 25 oct .'44) ( După deportare lor în URSS ,au fost încarceraţi peste 2.500 legionari şi "criminali de război " care ulterior vor fi mutaţi  într-un lagăr din Mediaş )

/ 20-25 oct.'44 .Repatrierea (deportarea ) basarabenilor

Autorităţile  sovietice ocupante impun guvernului român ca un prim lot de basarabeni refugiaţi ,numiţi abuziv "cetăţeni sovietici" (cca 600 persoane ), să fie "repatriaţi" .

Majoritatea vor fi deportaţi în lagărele de muncă forţată din URSS.

/ 27 oct.'-4 nov.44.Continuă înlocuirea primarilor şi prefecţilor

FND , la inspiraţia PCR , continuă înlocuirea primarilor  ,prin presiune şi violenţă.

- Pe 28 oct., la Galaţi , demonstranţii iau cu asalt prefectura şi primăria , impunând prefect şi primar FND

- Între 1-3 nov., Consiliul local al FND din Constanţa , ia cu asalt Primăria , înlocuind primarul. G-ral Aldea ordonă prefectului să pună primăria sub pază militară şi să trimită vinovaţii  în faţa Curţii Militare.A doua zi,"gărzile  patriotice" (sindicalişti,muncitori portuari ) iau cu asalt Prefectura ,instalând ca prefect pe Victor Duşa ( PCR ).În cursul confruntărilor - cu schimburi de focuri - sunt victime de ambele tabere.

/ 28 -30 oct '44.Criza de guvern continuă. Acord eşuat

În urma unor întâlniri şi discuţii prealabile, s-a ajuns la un acord privind o  formulă de coaliţie guvernamentală : PNŢ- 5 ministere + 2 subsecretariate de stat ; PNL- 4 ministere + 3 subsecretariate ; FND- 6 ministere + 2 subsecretariate.

În audienţa de la Palat, Regele îi roagă pe Maniu şi Brătianu să intre în guvern ca subsecretari de Stat .Încredinţat cu formarea guvernului , g-ral Sănătescu începe consultările, căzându-se de acord asupra portofoliilor .Maniu şi Brătianu acceptă în scris participarea la un guvern de concentrare. Pătrăşcanu refuză.

/ 30 oct.'44.Comisie de anchetă : vinovaţii de dezastrul ţării

Funcţionează pe lângă Consiliul de Miniştri. Este formată din 10 membri numiţi prin Decret-regal , selecţionaţi dintre "persoane care au practicat convingeri democratice şi constituţionale ."

Termenul :cel mult 3 luni .Pentru fiecare persoană anchetată, un Raport special

/ 1-3 nov.'44.Presiunile comisarul sovietic Vinogradov

-G-ral Vinogradov ( vicepreşed. Comisiei Aliate de Control ), prezintă o Notă premierului  Sănătescu în care acuză guvernul că nu respectă clauzele Convenţiei de Armistiţiu.

Prin Decret-Regal, se creiază o Comisie ptr.aplicarea Convenţiei de Armistiţiu , având ca preşed. pe Ion Christu şi în componenţă pe Radu Cretzianu ,Savel Rădulescu ş.a

¤ GUVERN g-ral C.Sănătescu ( -II-  ) 4 nov.-5 dec.'44

/ Componenţa cabinetului :PNŢ+PNL+FND

G-ral Sănătescu (premier , ad-int. Război ) ;Petru Groza (Fr.Plugarilor, vicepreşed. ), N.Penescu ( PNŢ, Interne ),C.Vişoianu ( Externe ) , M.Romniceanu ( PNL, Finanţe ) , L.Pătrăşcanu ( PCR, Justiţie ), Şt.Voitec ( PSD,Ed.Naţ ) ,Gh.Pop (PNŢ,Culte şi Arte ) , C.Brătianu ( PNL, Producţie de Război ) , I.Hudiţă ( PNŢ, Agricultură şi Domenii ) , Aurel Leucuţia ( PNŢ, Econom.Naţională ) , Virgil Solomon ( PNŢ, Lucrări Publice ) ;Gh.Gheorghiu-Dej ( PCR,Comunicaţii ) , Gh.Fotino ( PNL,Cooperaţie ) , Lot.Rădăceanu ( PSD,Muncă ) , Gh.Nicolau ( Asig.Sociale ) , D.Danielopolu ( PNL, Sănătate ) , Gh.Vlădescu-Răcoasa (Apărarea Patriotică, Minorităţi ).

Subsecretari de stat : Sab.Manuilă, Lucian Burghi ,G-ral Virgil Stănescu ,Dimitrie Stănescu , Teohari Georgescu ( PCR, Interne ) ,Vict .Papacostea ( PNL, Ed.Naţ ) ,ş.a.ş.a

...Jurnalul g-ralului Sănătescu :

14 nov. G-ral Sănătescu notează :<Comuniştii aplică planul dictat de Moscova şi scot masele de lucrători la manifestaţii. Miniştrii comunişti din guvern nici nu se interesează de treburile departamentelor lor , fiind ocupaţi de întrunirile şi discursurile incendiare ce trebuie să ţină la aceste întruniri .[...] Cu toate apelurile ce fac către membrii guvernului, nu găsesc înţelegerea necesară la comunişti.>

/ 6- 8 nov.'44.Decret -lege :restituirea capturii de război din URSS

L.Pătrăşcanu (Justiţie ) prezintă decretul în prima şedinţă a noului guvern ( 6 nov.) Termen de excuţie -5 zile

/ 7 nov.'44. MRSO - sărbătoare oficială

- Lozincile FND pentru sărbătorire : Trăiască a 27 aniversare a puterii sovietice ! Poporul român trimite Mareşalului Stalin un salut fierbinte ! Trăiască Armata Roşie eliberatoare ! Trăiască Comisarul Poporului pentru Afacerile Externe ,Viaceslav Molotov ! Trăiască Mareşalul Malinovski ! Trăiască FND !Cerem pedepsirea duşmanilor Uniunii Sovietice şi ai României ! Cerem pedepsirea criminalilor de război !  ( Scânteia , 5 nov.'44 )

- La Opera Română - adunare festivă .În discursul său ,Ana Pauker menţionează ,printre altele :

< neatârnarea noastră se datoreşte ajutorului venit de la Răsărit , chiar şi înfiinţarea statului român se datoreşte Rusiei ...> ( 6 nov. )

- În Piaţa Victoriei - miting organizat de FND - în numele CC al PCR , Gheorghe Gheorghiu -Dej ( proaspăt ministru ) vorbeşte de onoarea ce i s-a făcut poporului român , de a lua parte la războiul de eliberare , <în ciuda crimelor pe care le-au făcut ai noştri , alături de nemţi , pe teritoriul sovietic. >( 7 nov)

/ 11 nov.'44.Administraţie militară sovietică în nordul Transilvaniei

N.Penescu ( ministru de Interne ) informează pe Sănătescu că autorităţile locale din Ardealul de nord au fost obligate să se retragă , din ordinul Comandamentului sovietic .

/15-16 nov.'44. Modificarea Legii privind purificarea administraţiei locale

În Consiliul de Miniştri se discută Decretul de modificare a legii referitoare la purificarea administraţiei locale. Ministrul de Interne Penescu anunţă "acordul " PNŢ - PNL-FND privind schimbarea prefecţilor şi primarilor la propunerea guvernului , nu prin mişcări anarhice, ci prin organizarea de alegeri locale

Cu toate acestea, comuniştii vor continua asaltul prefecturilor şi primăriilor , punându-şi

oamenii lor: Deva (21 nov ), Braşov ( 23 nov ) , Piteşti şi Târgovişte (28 nov. ) , Arad şi Timişoara (29 nov. ).

- Se înteţesc atacurile din Scânteia la adresa miniştrilor şi liderilor PNŢ şi PNL.

Ţintă predilectă : Sănătescu, Penescu, Maniu ( <să fie arestat ca falsificator şi vrăjmaş al poporului >( Silviu Brucan: <strigoi în politica românească > )

/30 nov.- 4 dec.'44: comuniştii provoacă criză de guvern

Comuniştii revendică în Consiliul de Miniştri ministerele de Interne şi de Război. Premierul Sănătescu suspendă şedinţa , cerând amânarea discuţiilor. Cum discuţiile (reluate ) nu aduc o dezlegare, g-ralul Sănătescu prezintă Regelui demisia.

¤ GUVERN  Nicolae Rădescu- 5 dec.'44-5 mart.'45

Suveranul începe consultările .Primeşte în audienţă succesiv pe Iuliu Maniu, Dinu Brătianu, C.Titel Petrescu şi Lucreţiu Pătrăşcanu . Seara , g-ral Nicolae Rădescu ( şeful M.St.M. ) este însărcinat cu formarea noului guvern.

Componenţa guvernului :PNŢ+PNL+FND

G-ral Rădescu  (premier , ad-int. Interne  ) ;Petru Groza (Fr.Plugarilor, vicepreşed. ), C.Vişoianu ( Externe ) , g-ral I.Negulescu ( Război ) M.Romniceanu ( PNL, Finanţe ) ,

L.Pătrăşcanu ( PCR, Justiţie ), Şt.Voitec ( PSD,Ed.Naţ ) ,Gh.Pop (PNŢ,Culte şi Arte ) , C.Brătianu ( PNL, Producţie de Război ) , I.Hudiţă ( PNŢ, Agricultură şi Domenii ) , Aurel Leucuţia ( PNŢ, Econom.Naţională ) , Virgil Solomon ( PNŢ, Lucrări Publice ) ;Gh.Gheorghiu-Dej ( PCR,Comunicaţii ) , Gh.Fotino ( PNL,Cooperaţie ) , Lot.Rădăceanu ( PSD,Muncă ) , Gh.Nicolau ( Asig.Sociale ) , D.Danielopolu ( PNL, Sănătate ) , Gh.Vlădescu-Răcoasa (Apărarea Patriotică, Minorităţi ).

Subsecretari de stat : Sab.Manuilă, Lucian Burghi ,G-ral Virgil Stănescu ,Dimitrie Stănescu , Teohari Georgescu ( PCR, Interne ) ,Vict .Papacostea ( PNL, Ed.Naţ ) ,ş.a.ş.a

După cum se poate vedea , se  păstrează aceeaşi  componenţă  ca a guvernului Sănătescu , cu excepţia Internelor (preluat de g-ral Rădescu )  şi de Război ( deţinut anterior de  g-ral Sănătescu ), preluat de g-ral Ion  Negulescu.

În declaraţia de presă, Rădescu afirma că a acceptat preşedinţia Consiliului , cu condiţia ca între partenerii coaliţiei să se instaureze un "armistiţiu în luptele dintre partide" , să se desfiinţeze "gărzile înarmate " şi să se organizeze alegeri comunale .

Pe 10 dec., adresându-se naţiunii prin radio , Rădescu  declara :

<Este nevoie de linişte , de ordine , de păstrarea neştirbită a autorităţii de stat .>( 10 dec.'44 )

/ 12 dec.'44- 10 ian.'45 .Comisiile de epurare

La  ordinul g-ral Rădescu, Comisiile de epurare din toate departamentele şi-au intensificat lucrările,pentru îndeplinirea uneia din clauzele Convenţiei de Armistiţiu .Se cerea urgentarea verificărilor pentru a se putea şti pe cine se putea  conta în administrarea ţării.

...La Barourile de avocaţi

Din comisie fac parte:L.Pascu, Gr.Geamănu  ,M.Teodorescu ( 12 dec.)

...La Interne,Siguranţă şi Poliţia prefecturii Capitalei

Comisia este condusă de cei 3 subsecretari de stat de la Ministerul de Interne- Teohari Georgescu, g-ral Virgil Stănescu şi D.Nistor .

...La Facultatea de Drept , la Politehnică ş.a.

Au fost excluşi din corpul profesoral Mihai Antonescu, Ovidiu Vlădescu şi Gh.Alexianu (membri şi colaboratori  în cabinetele  antonesciene ) .

Indignat pentru  prestaţia Comisiei de la Drept,PCR cere imperativ  epurarea  prof. Istrate Micescu, I.V.Gruia, Erwin Antonescu , Radu Meitani ş.a ( Scânteia, 10 ian.'45 )

Din Comisia Politehnicii face parte prof. N.Profiri ( contestat de "Dreptatea" ptru poziţia sa filo-hitleristă şi antisemită (  cf. Dreptatea, 10 ian.'45 )

...Liste cu sabotori, hitlerişti,nazişti, profascişti

[LD:era un început - care  s-a  permanentizat  -  prin care delaţiunea a devenit o "îndatorie patriotică" ]

Sindicatele Unitare cereau comitetelor de fabrică şi celor sindicale să întocmească liste de sabotori , hitlerişti, nazişti şi profascişti : <Arătaţi în dreptul fiecăruia dovezi prin care să puteţi demonstra necesitatea  îndepărtării lor din întreprinderi şi înaintaţi-le , prin Comisia de organizare ,Ministerului de Interne şi Preşedenţiei Consiliului de Miniştri .> ( Scânteia , 13 dec.'44 )

/ 15 dec.'44.Decret-lege: abrogarea legislaţiei rasiale

La propunerea lui Lucreţiu Pătrăşcanu

/16 dec.'44 .Comisia ptr. viitoarea reformă agrară.

Preşed. Comisiei - I.Hudiţă ( ministrul Agriculturii şi Domeniilor, PNŢ ) .Fac parte :reprezentanţi ai partidelor din coaliţia de guvernare - PNL (M.Berceanu, G.Cipăianu, V.Bulgaru, E.Grinţescu ) ; PNŢ ( prof.Gh.Zane, ing.V.Serdici, prof. Cezar Spineanu, Gh.Rusu ) ;PSD ( Th.Iordăchescu ) ; PCR ( Vasile Luca ), Frontul Plugarilor ( Romulus Zăroni ) - mulţi experţi .

/21 dec.'44.Decret-lege 651 :pedepsirea sabotorilor Convenţiei de Armistiţiu

1945

/ 3 ian.'45.Proiect -lege : pedepsirea vinovaţilor de dezastrul ţării şi criminalilor de război

[L.D: semnatarii  cedării  Basarabiei şi nordului Bucovinei nu intrau sub incidenţa legii .Codul Penal în vigoare nu prevedea pedeapsa capitală]

Primul proiect, pregătit de Ministerul de Justiţie (condus de Lucreţiu Pătrăşcanu ) a fost publicat în presă pe 3 ian.'45  (Scânteia  ) .

Art. 1 , vinovaţi de "dezastrul ţării " erau cei care :

a) au pus în primejdie securitatea statului prin semnarea unor tratate internaţionale şi au hotărât declararea războiului contra URSS şi a Naţiunilor Unite ;

b) au militat pentru o politică externă alături de Germania hitleristă şi au consimţit la cedarea nordului Transilvaniei .

c)după 1 ian.'38, au contribuit la pregătirea sau desăvârşirea faptelor de la a) şi b).

Art.2 Definea  vinovaţii de "crime de război " .

Art.3. preciza pedepsele : condamnarea  la moarte, muncă silnică pe viaţă ş.a.

Art.4.prevedea înfiinţarea Tribunalului Poporului (ca instanţă de judecată ) şi desemnarea unor acuzatori publici  - numiţi de către ministrul Justiţiei -  care să efectueze ancheta penală .

/ 6-30  ian.'45 :Deportarea etnicilor germani

 [LD: În noaptea de 10 ian '45 ,începe arestarea cetăţenilor români de etnie germană.

Acţiunea durează cca o lună, şi are ca punct culminant 15 ian'45.

Numărul lor, cca 70.000 persoane (peste 20 % din cei deportaţi murind sau dispărând )

În loturi mari  sau grupuri mici, au fost , fie arestaţi de NKVD-ul sovietic şi deportaţi  în lagărele din URSS  ( în ian.'45, în majoritate, în minele din Dombass ) , fie arestaţi şi condamnaţi de Tribunalele Militare din România, închişi în diverse penitenciare şi lagăre de muncă forţată ;fie strămutaţi  ( în majoritate ,în iun.1951 ) în Bărăgan, în sate din jud. Ialomiţa, Călăraşi, Brăila, Galaţi ,Constanţa. În orice variantă, în cazul etnicilor germani , a fost vorba de o represiune în massă, ce a durat peste 5 ani, înscriindu-se  în definirea genocidului.

N.B.: Momentul apariţiei  Comitetul Antifascist German ( 13 febr.'49 ) a marcat începutul reabilitării etnicilor germani din România, represiunea continuând sub incidenţa  luptelor politice sau de clasă.] 

- Pe 6 ian., Comisia Aliată de Control ( sovietic) cerea guvernului român să dispună arestarea etnicilor germani apţi de muncă şi predarea lor autorităţilor sovietice .

- În noaptea de 10/11 ian. '45, începea arestarea lor :

Acţiunea s-a desfăşurat  pe întreg teritoriul ţării.

[ Vezi la tabloul Germani-victime ]

/ 16 ian.'45:Convenţia de executare a clauzelor armistiţiului

După o întrevedere de două ore între Rădescu şi Malinovski a urmat semnarea unei Convenţii , în virtutea căreia România urma să livreze Uniunii Sovietice, până pe 12 sept. 1950, produse petroliere, cereale , vite, material lemnos, vase maritime şi fluviale , locomotive, vagoane, alte materiale de cale ferată , diverse maşini industriale , în valoare de 300 milioane dolari.

/? Ian.'45.Vizita lui Gheorghiu -Dej  la Moscova

Pe 16 ian., se întorcea din vizita de la Moscova,Gheorghe Gheorghiu-Dej. [LD:Momentul a marcat - deschis sau abia perceput - înaintarea lui Dej pe post de "vioara întâia" în PCR , în relaţiile cu Kremlinul. * Toate episoadele care au urmat  acestei vizite, vor purta amprenta unui plan conceput având ca  ţel principal  răsturnarea lui Rădescu , eliminarea partidelor istorice de la guvernare şi preluarea puterii de către FND/ PCR  ]

----------------------

*  Silviu Brucan - anti-comunistul din '92, nu redactorul "Scânteii" din '45 -  în memoriile sale , spune că atunci Stalin l-ar fi desemnat pe Gheorghiu Dej  ca viitor secretar general al PCR  cu ocazia convorbirilor particulare de la Kremlin

/ 17 ian.'45 :declanşarea campaniei de presă anti-PNŢ

[LD: Împreună cu alţi ziarişti de la "Scânteia" şi "România Liberă " ( Brucan, Gr.Preoteasa, Nic.Moraru ş.a. ş.a ) Miron Constantinescu a dat "tonul"  - care se va transforma într-un cor calomnios propagandistic -  în etapa de scoatere a PNŢ-ului din viaţa politică , fiind preluat şi în cărţile de istorie , perpetuat aproape jumătate de secol şi - deloc întâmplător - relansat după reapariţia PNŢ în viaţa politică , după "revoluţia anticomunistă" din decembrie'89 ]

După Miron Constantinescu , tactica lui Maniu <Este cea de coalizare a tot ce este reacţionar , duşman al progresului, fascist , de adunare a legionarilor , a criminalilor de război antonescieni, a bătrânului şi hidosului călău Vaida, a nemţilor hitlerişti din Ardeal şi Banat ; este realizarea unei noi monstruoase coaliţii asemănătoare oarecum aceleia care s-a opus în 1864 democratizării României şi reformei agrare .> ( Scânteia, 17 ian.'45 )

/ 18 ian.'45 .Protest PNL : ilegalitatea lagărului  de la Caracal

În lagărul de concentrare de la Caracal ,fuseseră întemniţaţi , fără judecată prealabilă , foşti demnitari şi colaboratori ai regimului antonescian şi o serie de legionari .

Aflat la Iaşi, la o întrunire liberală, Daniel Danielopolu (Ministrul Sănătăţii şi Asistenţei Sociale ) protestează, cerând judecarea şi pedepsirea celor vinovaţi, conform legilor ţării ,deoarece

< adevărata democraţie nu admite lagărul de concentrare în care să se facă deţineri arbitrare , fără nici un drept de apărare .> ( Viitorul, 18 ian.'45 )

/ 20-30 ian.'45 . Confederaţia Generale a Muncii, la remorca FND / PCR

-Comisia de organizare a Sindicatelor Unitare a trecut la unificarea sindicatelor sub directiva şi lozincile FND. Congresul a durat zece zile şi a fost onorat de membrii marcanţi ai FND/PCR : Gheorghiu Dej, Petru Groza , Chivu Stoica, Ion Gh.Maurer,  ş.a.ş.a

-Pe 27 ian.,Gh.Apostol ( membru al CC al PCR ) declara apăsat:

<una din cele mai importante sarcini ce trebuesc puse este de a zdrobi cît mai curînd  inamicul principal al clasei muncitoare > , ceea ce nu se  putea realiza , după opinia sa, < decât numai dacă în fruntea ţării noastre vom avea un guvern FND .>

-Pe 30 ian.,s-a creat noua structură - CGM .

Prin Rezoluţia adoptată - formulă camuflată a controlului comunist  -  sindicatele îşi propuneau :abrogarea legii ptr. reglementarea conflictelor de muncă ( considerată "reacţionară şi antimuncitorescă " ) ; modificarea legii sindicatelor profesionale ( pe baza principiilor "unităţii sindicale" ) ; preluarea oficiilor de plasare de către reprezentanţii CGM .

În încheierea congresului, Gh.Apostol ( ales secretar general al CGM ) se angaja :< Vom şti să lucrăm în cadrul FND , pentru realizarea programului de guvernământ al FND .>

/20 ian.'45 :Legile 50, 51 :<criminali de război> şi <vinovaţi  de dezastrului  ţării> 

 Încă din 17 dec.'44,Scânteia anunţa că, până la apariţia unui decret-lege care să precizeze culpa de "criminal de război " ,vor fi arestaţi membrii guvernelor din perioada dictaturii mareşalului Antonescu .Lucreţiu Pătrăşcanu fusese  însărcinat cu redactarea decretului-lege

Pe 3 ian.'45,se  publicase  Proiectul de lege privind "pedepsirea criminalilor de război şi a celor vinovaţi de dezastrul ţării ".

- La 20 ian'45, Guvernul a emis Legea nr 50 ( Decretul nr 148) <pentru urmărirea şi pedepsirea criminalilor şi profitorilor de război> , în care  art. 1- 4 au fost completate cu precizări privind  categoriile conceptuale , pedepsele ce urmau a fi date ( inclusiv pedeapsa cu moartea sau muncă silnică pe viaţă ) , înfiinţarea  instituţiei  "acuzatorilor publici" (şi personalul implicat  în actul de justiţie ) care urma să cerceteze toate cazurile deferite de Consiliul de Miniştri .

Art.7 prevedea că arestările ordonate de Consil.de Miniştri <nu erau supuse confirmării şi nici vreunei căi de atac, ordinară sau extraordinară >.

Art.10 prevedea că autorităţile militare erau obligate să pună la dispoziţia acuzatorilor publici "inclusiv militarii care fac parte din cadrele armatei ".

Pentru judecarea celor vizaţi, era înfiinţată Curtea Specială pentru criminalii de război ,de pe lângă Ministerul de Justiţie , obligat să alcătuiască mai multe complete de judecată .

- Tot la 20 ian.'45 ,a fost emisă şi Legea nr.51 (Decretul -lege nr.149 )care stipula procedurile pentru < urmărirea şi sancţionarea  celor vinovaţi de dezastrul ţării >, de către acel  Tribunal Special .

/24 ian.'45.Memoriul MSR Mihai către preşed. Roosevelt.

[LD:  Aşa-zisa Comisie Aliată de Control, este redusă , practic, la controlul discreţionar sovietic. Faptul că "democraţiile  occidentale " au practicat acel joc duplicitar faţă de ţările mai mici -  ducând în eroare şefi de state, reprezentanţi diplomatici, partide politice, simpatii şi loialităţi tradiţionale - a contribuit , în cea mai mare măsură, la fundamentarea eronată  ( ca pe "nisip mişcător" - a tacticii, măsurilor, actelor politice luate de MS Regele Mihai şi ierarhiilor statale existente. Noi credem că, din acest p.d.v. , de la această politică duplicitară, izvorăşte şi atitudinea indiferentă, ostilă , la dorinţa popoarelor din fostele  ţări comuniste de a clarifica acest trecut, de a stabili răspunderile  şi de a pedepsi vinovaţii genocidului  comunist .]

În Memoriu acesta şi în multele altele ce vor urma,Regele Mihai denunţa amestecul URSS în treburile interne ale României, şi faptul deosebit de grav : 150.000 militari români ,luaţi prizonieri după 23 august 1944 , deportaţi în Siberia.

/ 29 ian.'45 .Jurnale C.M. 188, 189 : loturile de inculpaţi

În baza celor două legi  ( 50 , 51 ), Consiliul de Miniştri a deferit acuzatorilor publici : 89 de persoane "bănuite a fi comis crime de război " ( Jurnal nr .188 ) şi 65 de persoane "bănuite a fi responsabile de dezastrul ţării " ( Jurnal nr.189 ). În ambele loturi, figurau numeroşi generali şi ofiţeri superiori

/ 29 ian.'45 : Programul de guvernare al FND

[ Vezi pe larg la tabloul PCR şi colaboratorii ]

[ LD: odată cu lansarea Programului de guvernare al FND , începe campania virulentă de răsturnare a g-ralului Rădescu , de înlocuire prin forţă a prefecţilor şi primarilor .

Câtă vreme ziarul Dreptatea şii Viitorul  au cuprins criticile  PNL şi PNŢ pe marginea  Programului FND  şi a Rezoluţiei CGM , sindicatul tipografilor a refuzat să le tipărească )

Programul , structurat pe obiectivele ţintă , prevedea :

-confiscarea proprietăţilor moşierilor de peste 50 ha şi crearea centrelor agricole de stat ( viitoarele SMT-uri ) ;

- înlăturarea elementelor fasciste , antonesciene şi sabotoare din întreprinderile publice şi particulare şi din aparatul de stat ;

-  reorganizarea armatei în spirit democratic ,prin eliminarea  elementelor  reacţionare şi fasciste.(Scânteia ,  România Liberă, 29 ian.'45 )  

/1 febr.'45 . 66 foşti demnitari arestaţi

[ LD: În aceiaşi perioadă, la Sofia , un număr de demnitari bulgari -"lotul Bogdan Filov"  -judecaţi şi executaţi ]

Listă cu 66 arestaţi până la 30 ian.45 .Printre ei : Ion Antonescu, Mihai Antonescu, glV.Ionescu, col.M.Elefterescu , gl.C(Piki ) Vasiliu,  I.Petrovici, Brătescu-Voineşti, E.Oteteleşanu , arh.D Enescu ş.a ( din guvernarea antonesciană ); M.Manoilescu , Valer Popp ,I.Gigurtu (cosemnatari ai Dictatului de la Viena ).[ Vezi la tabloul Demnitari ]

 [¤] 4-16 febr.'45.YALTA ( Crimeea ) :CONFERINŢA ÎNVINGĂTORILOR ]

...I.V.Stalin, F.D.Roosevelt,W.Churchill.

[ LD:Din corespondenţa diplomatică ulterioară, dar ,mai ales, când arhivele secrete vor fi deschise ,se va vedea  limpede "poliţa în alb " dată sovieticilor de către anglo-americani de a stăpâni discreţionar Europa Răsăriteană.

Preşedintele Roosevelt şi premierul Churchill au respectat "Acordul " de la Moscova dintre Churchill-Stalin ( oct.'44 ) privind procentajul sferei de influenţă sovietice în centrul şi sud-estul Europei .În cazul României, acesta era de 90 % pentru URSS.

Pentru restul de 10 % , au fost transmise acele Note de protest şi Memorii , pe care , din când în când, partenerii din "Comisia Aliată " le adresau Moscovei.]

 Cele Trei Mari Puteri adoptă "Declaraţia asupra Europei eliberate"   care  prevedea emfatic dreptul popoarelor de a-şi stabili forma de guvernământ prin alegeri libere.

/ 11 -16 febr. '45 .PCR/FND : presiuni de răsturnare a guvernului .

[LD: În ziua când la Yalta se hotăra soarta ţărilor învinse,, PCR declanşează criza de guvern .

În fruntea acestei campanii se găseau -înăuntrul guvernului - Petru Groza  , Gheorghiu -Dej ,Lucreţiu Pătrăşcanu , Teohari Georgescu şi alţi "tovarăşi de drum " din FND - o demonstrează cuvântărille lor la mitingurile "poporului" şi acţiunile violente de stradă instrumentate de ei.

Că ele erau inspirate şi controlate de Comandamentul sovietic , există, de asemenea , numeroase dovezi .

Ceea ce o deosebeşte de crizele obişnuite ,este faptul , fără precedent în istoria României , că ele vizau nu doar înlăturarea de la guvern a partidelor "istorice",ci împingerea represiunii până la arestarea , condamnarea şi exterminarea fizică a reprezentanţilor lor.

Această presiune se va înteţi ,măsurile represive se vor lua fără scrupule morale sau legitimări juridice .Decretele , ordinele, hotărârile ,deciziile,vor fi emise fără vreun suport legal, fără respectarea - fie şi formală - a procedurilor legale .

În majoritatea cazurilor ,represiunea (arestarea, condamnarea )va preceda judecarea,iar  legile sau decretele  vor fi ulterioare , pentru a acoperi retroactiv abuzurile, nedreptatea, crimele. Pe 11 februarie, bulevardele Capitalei  erau  inundate de demonstranţi : pe de o parte ,coloane de sprijin pentru guvern (mobilizate de PNŢ şi PNL ) , pe de altă parte,contramanifestaţii FND/ PCR hotărâţi să împiedice discursului lui Rădescu . ]

... Declaraţie :Primministrul Nicolae Rădescu

/ Pe 11 febr., la întrunirea de la sala Aro, răspunzând acuzaţiilor infamante aduse de presa controlată de comunişti , în calitatea sa de şef al  Guvernului şi al Internelor , a asigurat naţiunea că  <atâta timp cît frâiele guvernării vor fi pe mâinile mele , voi apăra cu orice preţ liniştea şi ordinea în ţară  >

...Întruniri FND în Capitală şi marile oraşe ( 12-20 febr. )

- La mitingul  FND în Piaţa Naţiunii , Gheorghiu-Dej ( ministrul Comunicaţiilor ) rostea un discurs violent la adresa premierului Rădescu , caracterizându-i  discursul ca <un act de ostilitate la adresa poporului nostru întreg , un act de provocare adresat tuturor democraţilor şi bunilor români [....] un act de ostilitate chiar faţă de marii noştri aliaţi şi în primul rând faţă de Uniunea Sovietică.>

-La sala Aro, Gheorghiu- Dej spune:<Nu numai Antonescu şi banda lui sunt de vină de cele ce a pătimit poporul nostru ; sunt de vină şi acei factori de răspundere ai partidelor istorice care au sprijinit , direct sau indirect , dictatura sângeroasă a lui Antonescu.> ( 12 febr.)

- La sala Tomis,Pătrăşcanu spune:<[...] o coalizare de forţe , când făţişă , când tacită, a curentelor reacţionare din partidele istorice a împiedicat iniţiative pornite din rândurile FND.>

 El cere < sancţionarea exemplară a tuturor criminalilor de război , a tuturor celor vinovaţi de dezastrul ţării >.

- La sala Marna ,Vasile Luca spune :<Reacţionarii din partidele istorice vorbesc şi încearcă  să dea lecţii [...] ne atacă şi spun că FND ar fi un singur partid şi guvernarea unui singur partid înseamnă dictatură.[... ] dar cine nu ştie că Uniunea Sovietică , sub conducerea unui singur partid ,a eliberat atâtea popoare din lume  ? Cine nu ştie că Constituţia stalinistă este cea mai democratică constituţie din lume ? >

- Pe 20 febr, în organizarea FND -pentru Transilvania-  se desfăşoară un mare miting

în Piaţa Libertăţii.Teofil Vescan ( preşedinte )  ),Jordaky Lajos, Lakatos Istvan ( din Comit.Executiv al CGM ), Soos Iosef ( reprezentantul Madosz -Tg.Mureş ), I.Dumbravă ( Frontul Plugarilor ).

Asaltul prefecturilor ( 4-16 febr. )

- La Câmpulung-Muscel,activişti comunişti ( ajutaţi de sindicalişti ) înlocuiesc cu forţa prefectul , relansând acţiunile de "cucerirea prefecturilor " ( 4 febr.) ;

- Prefectura din Tg. Mureş  este luată cu asalt. ( 11 febr.) ş.a,ş.a.

/10 febr.Frontului Plugarilor :Apel către  ţărani

În Apelul organizaţiei având ca preşed. pe dr. Petru Groza -vicepreşedintele guvernului   - Rădescu era  "demascat" că se opune unei reforme agrare , cu ajutorul miniştrilor PNL şi PNŢ.Ţăranii erau  îndemnaţi să se constituie în "comitete săteşti " ,  să treacă imediat la împărţirea moşiilor  şi să sprijine răsturnarea guv.Rădescu şi venirea la putere a unui guvern FND. În sate, ţăranii sunt "lămuriţi" de agitatori orăşeni să se înscrie la Frontul Plugarilor , incitând pe ţărani să treacă imediat la împărţirea moşiilor. Asemenea acţiuni  se produc în mai multe sate din jud.Prahova, Dâmboviţa,Botoşani,Bacău,  Neamţ ,Roman, Tutova, Buzău ,Olt, Trei Scaune, Constanţa,ş.a. Scânteia şi România liberă publică ample reportaje privind aceste acţiuni.

/ 16 febr.'45.Scrisoarea universitarilor fedenişti :guvern FDN!

Pe 16 febr., grupul de de universitari fedenişti - C.Parhon, M.Roller ,  Traian Săvulescu, Const.Daicoviciu ,S.Sanielevici , Alexandru Rosetti ,P.Constantinescu-Iaşi, Ed.Mezincescu, Grigore Moisil , C.Balmuş , ş.a. ş.a  - au semnat o scrisoare în care aduceau  grave acuzaţii guvernului : că nu respectă obligaţiile Convenţiei de Armistiţiu ;  că amână reforma agrară ;  că nu termină epurarea aparatului de stat ; că sabotează  pedepsirea criminalilor de război .

În consecinţă, cer constituirea imediată a unui guvern FND.

...16-19  febr.'45 . Ministerul de Interne : măsuri de ordine

[ LD: reamintim faptul că ,pe 5 dec.'44 - când acceptase se preia guvernarea-  Rădescu primise asigurări de la partenerii din coaliţie ca, până la alegerile locale, să înceteze acţiunea de "cucerire"  a primăriilor şi prefecturilor prin forţă.În faţa încălcării de către PCR a acestui angajament,generalul a procedat milităreşte. Actele de autoritate ale generalului  au constituit pretextul de a trece la ultima fază a loviturii .  ]

... 16 febr.'45 .Ordinul MAI nr.38.184 : intervenţia poliţiei

Ordinul transmis organelor de poliţie era fără echivoc : <Întrucât pe teritoriul ţării noastre încă se mai ivesc cazuri când se schimbă autorităţi, primari, cu forţa,ordinul d-lui prim ministru [ Rădescu] este ca la primirea  prezentului ordin , întotdeauna la acţiuni de forţă să se răspundă cu forţă >.

...19 febr.'45 .Decret-lege  :desfiinţarea subsecretariatelor de Stat  la MAI

G-ral Sănătescu obţine de la MSR Mihai un Decret-regal pentru desfiinţarea celor 3 subsecretariate de la Interne , pentru a-l elimina astfel pe Teohari Georgescu din funcţia de  subsecretar ( la Administraţie) , implicat direct în acţiunile de înlăturare a primarilor şi prefecţilor .Teohari Georgescu refuză să se supună .

/ 21  febr.'45.Miniştrii FND cer demisia lui Rădescu şi a miniştrilor PNŢ ,PNL

- În numele FND , Petru Groza (vicepreşed.C.M.  ) cere demisia primului ministru Rădescu  şi a miniştrilor ce-l susţin ( I.Hudiţă, Gh.Popp,D.Brătianu, M.Romniceanu, Gh..Fotino, şi dr. Danielopolu ) . Solidari cu Groza :  Şt.Voitec,Vlădescu-Răcoasa şi Gh.Nicolau.

Gheorghiu -Dej declară :<Soluţia este demisia dvs.şi noi o vom obţine .Vom ridica poporul şi vom arăta noi ce înseamnă voinţa poporului .> Cum miniştrii PNL şi PNŢ  refuză să demisioneze, reprezentanţii FND în guvern se retrag  şi nu vor mai participa la şedinţele guvernului.

...Rapoartele misiunilor britanice şi americane

-B.Berry comunică la Washington că presa liberală şi ţărănistă este blocată, fie de cenzura sovietică , fie prin refuzul tipografilor să le tipărească.( 8 febr.)

-G-ral Stevenson comunică Londrei că regele Mihai şi generalul Rădescu se tem de o apropiată lovitură de stat comunistă (9 febr. )                      

-G-ral Cortland Van R Schuyler ( şeful misiunii militare americane ) comunică M St.M.Aliat că trupele sovietice de ocupaţie sprijină acţiunea comuniştilor de preluare a puterii( 20 febr.)

-Reprezentanţii britanic şi american din Comisia Aliată de Control ,cer generalului Vinogradov o acţiune concertată pentru a se evita un război civil, pentru a se menţine guvernul de coaliţie, în conformitate cu deciziile de la Yalta.(21 febr.)

Schuyler cere şi guv.american o poziţie fermă faţă de abuzurile ruseşti ( 22 febr.).El comunică: <Scena este acum favorabilă pentru o lovitură de stat a elementelor FND,sprijinite de g-ral Vinogradov.>( 23 febr. )

/ 24  febr.'45 ."REBELIUNEA ROŞIE"

[LD: dăm această titulatură folosită de ziarul "Dreptatea" , care a comparat ziua de 24 februarie '45  cu rebeliunea legionară din '41. Pentru ca vocea PNL şi PNŢ să nu mai fie auzită în ţară, pe 1 martie, la ordinul autorităţilor sovietice, ziarele Dreptatea şi Viitorul îşi încetează apariţia.]

- Emil Bodnăraş, şeful comandamentului central al gărzilor patriotice , elaborează un plan de operaţiuni în vederea ocupării prin forţă a următoarelor instituţii : Preşedinţia guvernului, Ministerul de Interne,M.St.M, Comandam.Militar al Capitalei , Dir. Generală  a Poliţiei , Prefectura Poliţiei Bucureşti , Palatul Telefoanelor , postul de Radioemisie Băneasa.

- În centrul Capitalei se desfăşoară demonstraţia FND/PCR /Sindicate/  , cu scopul răsturnării prin forţă a guvernului.În Piaţa Naţiunii Gheorghiu Dej şi Teohari Georgescu rostesc discursuri furibunde .

- Grupuri înarmate încearcă să pătrundă în clădirea Ministerului de Interne .Din clădire, un grup de şoc condus de Teohari Georgescu ( cf. versiunii  Rădescu , pentru ca să poată fi învinovăţit el de  represiune ) ar fi tras în demonstranţi ( 8 victime )

- În cursul nopţii, într-un Apel adresat Regelui,fedeniştii  din guvern - Groza, Dej, Rădăceanu ,Pătrăşcanu, Voitec, Răcoasa, Teohari Georgescu , Zăroni - cer <demiterea imediată a cabinetului condus de călăul Rădescu şi arestarea şi sancţionarea vinovaţilor de masacru .>( Scânteia, 25 febr.'45 )

- În diverse oraşe din ţară au fost  instalaţi, în forţă, prefecţi comunişti : Nicolae Celac (Craiova, 24 febr.), Ilie Olteanu ( Caracal, 3 mart.), V.Todoran( Tg.Jiu , 3 mart.)ş.a. ş.a

/ 25 -27 febr.'45.Ţinta atacurilor comuniste:premierul Rădescu , PNŢşi  PNL

[LD :La 6 luni de la cotitura din 23 august'44 ( urmat de armistiţiul din septembrie  ),comuniştii încalcă flagrant acordurile politice. De ce şi cum au făcut-o ,se ştie , în linii mari , deşi arhivele ar mai putea oferi dezvăluiri interesane. Contemporanii evenimentelor ştiau însă foarte puţin.

De aceea sunt greu de apreciat  poziţiile adoptate de "masele populare" , de "opinia publică" ,de anumite organizaţii şi categorii profesionale , de orăşeni sau săteni .Nu acelaşi lucru se poate spune despre cei "avizaţii" , care au contribuit  la atmosfera de război civil ]

- Premierul Rădescu ,într-un discurs radiodifuzat , relatează evenimentele şi face răspunzători de dezordinile din ţară şi incidentele sângeroase din Capitală [ în faţa MAI, 8 morţi ]  , pe comunişti (în special pe Ana Pauker şi Vasile Luca ( < fără Neam şi Dumnezeu > ), atrăgându-şi în zilele următoare şi stigmatul  de "antisemit " (24 febr.)

- Silviu Brucan :<... marşul spre victorie a poporului , care calcă în picioare, striveşte , sub pasul său greu , orice rezistenţă , orice împotrivire netrebnică > ;

 Rădescu ? : <discipol al lui Himmler  >( Scânteia,24 febr.)

- Generalii Vasiliu Răşcanu şi Dumitru Dămăceanu ( cu alţi 8 ofiţeri ), Scrisoare-protest către Rege în care se desolidarizează de Rădescu ( 26 febr. )

- C.I.Parhon, Mihail Sadoveanu, Mitiţă Constantinescu ,Traian Săvulescu ,N.Hortolomei

( academicieni şi scriitori ) semnează o Scrisoare-protest către Rege :<Ne luăm libertatea de a supune Majestăţii Voastre dezaprobarea noastră hotărâtă faţă de modul sângeros în care a fost reprimată manifestarea paşnică a voinţei cetăţeneşti în ziua de 24 februarie 1945, precum şi faţă de declaraţiunile cu desăvârşire necoresponzătoare sentimentului general al ţării , făcute de dl.Preşedinte al Consiliului de Miniştri în seara aceleaşi zile . > ( 27 febr. )

- Miron Constantinescu : <Rădescu şi banda sa trebuie să fie demis şi trimis în faţa Tribunalului Poporului  > ( Scânteia, 27febr. )

-Grigore Preoteasa <Judecata ta va fi cumplită, Călăule ! > (România liberă, 27 febr )

-Teohari Georgescu :< Rădescu trebuie adus în faţa Tribunalului Poporului pentru a-şi primi pedeapsa pentru faptele lui criminale .În jurul lui Rădescu au făcut zid aproape toţi criminalii de război, foştii legionari şi banda reacţionară a lui Maniu >(27 febr., miting FND)

[[¤ ]27 febr.-6 mart.'45.Intervenţia diplomaţiei sovietice

- "Comisia Aliată de Control "( sovietică ) cere ca armata română din interiorul ţării să fie dezmembrată şi dizolvată.

- Radio Moscova:< Hitleriştii din România , camuflaţi în naţional-ţărănişti şi naţional-liberali, au ridicat capul atacând FND în Bucureşti, Craiova şi alte oraşe , fiind susţinuţi de armată şi poliţişti .> (27 febr.)

- În aceeaşi zi,  ateriza la Bucureşti A.I.Vâşinski ( adjunctul  lui Molotov , la Afaceri Străine )

Tancuri şi camioane cu soldaţi sovietici patrulau pe străzile Capitalei ;Comandamentul Sovietic ocupă Cartierul General al M.St.M- român . Trupele române din interiorul ţării şi jandarmeria erau  dezarmate de sovietici

...Vâşinski :audienţe la Palat , şantaj şi ultimatum

- 27 febr., ora 21.prima audienţă :  Vâşinski cere  imediata demitere a guvernului.

- 28 febr: a doua audienţă :<noi considerăm pe Rădescu fascist ... până la ora 18 să fie demis; la ora 21 să se anunţe noul guvern. [...]  Asta e tot .Aştept ştirea demisiei d-lui g-ral Rădescu >.A părăsit încăperea trântind uşa .(Cf. mărturiei Regelui şi a ministrului Vişoianu ) Rădescu depune demisia ( 28 febr. )

- Regele însărcinează cu formarea guvernului pe Barbu Ştirbey .Reprezentanţii PCR şi PSD refuză orice colaborare .Seara ,în Comisia Aliată de Control , Vinogradov refuză să dea vreo explicaţie "colegilor aliaţi"  despre acţiunile sovietice şi audienţele lui Vâşinski .

.-1 martie , a treia audienţă la rege : <Trebuie să comunic Majestăţii Voastre că am însărcinarea , din partea guvernului meu , să vă declar că omul care ne inspiră nouă încredere este Petru Groza ca preşed. al Consiliului . Bineînţeles , acesta este un lucru confidenţial pe care vi-l spun numai Maiestăţii Voastre >

..."Consultări " şi presiuni militare

-2 mart. La consultările cu partidele democratice ,Dinu Brătianu şi C.Titel-Petrescu căzuseră de acord cu formula Groza. Iuliu Maniu se opusese, spunând că este de preferat ocupaţia sovietică , decât un guvern Groza. Regele încredinţează mandatul lui Petru Groza, recomandându-i o colaborare cu toate partidele.

 -3 martie: Regele respinge lista guvernului prezentată de Patru Groza.Vâşinski comunică la Palat :<anularea mandatului Groza va fi considerată de guvernul sovietic drept un act ostil >

-5 martie:Vâşinski îl avertizează pe rege că , în cazul când <nu acceptă guvernul Groza ,până a doua zi după amiază , nu mai poate răspunde de continuitatea României ca stat independent .>*

-În aceeaşi zi, Petru Groza i-a comunicat Regelui că <sovieticii ar fi dispuşi să retrocedeze

Ardealul de nord administraţiei româneşt şi să fie mai toleranţi în aplicarea condiţiilor de armistiţiu , acă se va constitui un guvern FND

-------------------------------

* Cele 4-5 divizii sovietice (din jurul Bucureştiului ) şi cele 2 divizii NKVD îndreptate spre Capitală din ordinul        transmis de Stalin, lui Berea (Cf.Tatiana A.Pokipailova , comunicare la simpozionul din 1994 dedicat evenimentelor din 6 mart.'45 )

/ 6 martie '45.Dilema regală

[LD: ştim că unui istoric nu i se îngăduie să emită opinii  hazardate , introduse cu stereortipul " dacă"[ zicea, făcea, hotăra ş.a. Ne îngăduim , totuşi , că , după "actul" de la 23 august '44, după Convenţia de armistiţiu , după deja lucrurile grave ce se întâmplaseră cu guvernul Sănătescu I şi II, acesta ar fi fost un moment potrivit ca MSR să nu mai gireze abuzurile făcute de ocupantul sovietic . ]  

- G-ralul Rădescu se refugiază la sediul Misiunii britanice .( Va reuşi să părăsească ţara pe 21 iun.'46 )

-La Palat,continuă consultările. Vişoianu şi Savel Rădulescu propun regelui să abdice .

Regina -mamă se pronunţă pentru o Regenţă ;mareşalul Curţii şi Patriarhul Nicodim îi cer să nu plece ;Dinu Brătianu şi Maniu (bolnav la pat ) îi cer să nu abandoneze ţara . Se hotărăşte ca Regele să nu părăsească ţara şi să se opună ,atât cât este posibil, cererilor Moscovei . Regele semnează decretul de numire a guvernului Groza.  

¤GUVERN Petru Groza  (-I- ): 6 mart 1945-30 nov.'46

[LD: Noua garnitură a fost o formulă politică pro-moscovită , formată din PCR şi sateliţii săi , : Frontul Plugalilor ( pro-comunist din '33 ) ,dizidenţe din partidele istorice(introduşi  la recomandarea lui Vâşinski pentru a demonstra aliaţilor că nu se încalcă principiile Conferinţei de la Yalta ) :socialişti pro-bolşevici ( uzurpatori ai autenticului PSDR ) ; liberali- tătărăscieni ( dizidenţi din '38 ) ; ţărănişti -socialişti (grupuscul condus de Anton Alexandrescu )

Miopia "disidenţilor" - aparent oportunistă, laşă , care i-a făcut părtaşi la grozăvia ce a urmat - nu poate fi pusă, totuşi, sub semnul " trădării"  de ţară .În cazul unora , ea a avut doza ei  de naivitate , de iluzie, căreia cu timpul i s-a spus "realism politic " ,izvorât dintr-o  ipotetică speranţă pusă în Conferinţa de Pace , datorată  necunoaşterii aranjamentelor diplomatice ale Marilor Puteri.De aceea li s-a spus "tovarăşi de drum " .Pe plan intern ,  efectul participării lor la guvernare  a fost catastrofal, prin confuziile provocate.

 Petru Groza , acest "boier hunedorean " ,cu cazinou şi barou de avocatură la Deva ,nu a avut nici o remuşcare ,nici un scrupul, în executarea  cu zel a ordinelor ocupantului sovietic, când a fost vorba de lichidarea clasei politice din care a făcut parte . În 1918 ,fusese la Alba Iulia , alături de ardelenii unionişti , printre care se găseaau şi social-democraţii Iosif Jumanca, Ion Flueraş, Enea Grapini, Tiron Albani , Iosif Renoiu .

În România Întregită -  pe care în '45 o denumea persiflant  <aşa-zisa Românie Mare > - se înregimentase în Partidul Poporului condus de mareşalul  Alexandru Averescu, urcând în ierarhia guvernamentală până la rangul de ministru în cele două cabinete  averesciene ( mart.1920-dec 1921;martie 1926-iun.1927 )care , printre altele , scosese PCR în afara legii 

Fusese coleg de guvernare cu bucovineanul Ion Nistor şi basarabeanul Ion Inculeţ ,cu ardelenii I.Lapedatu,  I.Lupaş ,Octavian Goga, Vasile Goldiş ;  cu regăţenii Constantin Garoflid, PP Negulescu , C.Argetoianu ,Mihail Antonescu ,Ion Petrovici , Mihail Manoilescu Cu al său "Front al Plugarilor" ( 8 ian.'33 )  creaţie "legală " a ilegalului PCR - devenise un mercenar al "coloanei a V-a "   cominterniste din România.     Ajuns prim-ministru , parcă nu a avut linişte până nu i-a băgat  pe  toţi în puşcărie. Chiar în primele luni de guvernare ,împreună cu "tovarăşii " Teohari Georgescu ( Interne  ) şi Lucreţiu Pătrăşcanu ( Justiţie ) ,ajutaţi de "Brigada Mobilă " (SMERŞ-ul românesc ) condusă de Alexandru Nicolschi ), au depus un zel deosebit   pentru  "respectarea " art. 13, 14 din Convenţia de armistiţiu  , pornind  seria de procese împotriva <criminalilor de război şi a vinovaţilor de dezastrul ţării  >. În două luni ,peste 90.000 de arestări .

  Un lot de 55 <complici > ai  fostului ministrului de interne, Aldea (în primul guvern Sănătescu )  ;alt  lot de  46  înalţi ofiţeri <criminali > ( 14 mai )  , un lot  masiv de ziarişti < fascişti > ; şi lotul principal , al mareşalului Ion Antomnescu  ( la care trudiseră  doi ani şi sovieticii )   procesul <marii trădări naţionale >  ( 19 mai )Urmate de  alte procese cu loturi de  < demnitari antonescieni > (oct.'46 -ian.'49 ), Teohari Georgescu şi  Lucreţiu Pătrăşcanu  vor putea  raporta lichidarea < criminalilor de ăzboi > şi a celor  <vinovaţilor de dezastrul ţării > Judecaţi, condamnaţi - la moarte, la  închisoare  pe viaţă , la 25, 20 ani muncă silnică, echivalentă cu moartea  - de completele Tribunalului Poporului sau alte instanţe militare.

În paralel, guvernul a declanşat o avalanşă de arestări în rândul partidelor de opoziţie - PNŢ, PNL, PSD-Titel Petrescu  -pentru a-i împiedica să candideze şi să participe la campania electorală .Astfel a guvernat  dr. Petru Groza ... 

Petru Groza (Frontul Plugarilor-  preşed. ), Gh.Tătărăscu (PNL -t ,vice preşed.,Afaceri Externe ), Teohari Georgescu/ ( PCR,ministr Interne  ) cu subscrt.de Stat Virgil Stănescu ( Ordine şi Siguranţă ), Ion Burcă ( Administraţie ), Gh.AtanasieGheorghiu (Administraţie ) ,  Lucreţiu  Pătrăşcanu ( PCR,Justiţie  ) g-ral Const.Vasiliu-Răşcanu ( Război ),g-ral Dumitru Dămăceanu ( subscrt. Armata de Uscat ) ,g-ral Emanoil Ionescu ( subscrt.Aviaţie ) , contra-amiral Petre Bărbuceanu ( subscrt. Marină )

Dumitru Alimănişteanu ( PNL-t , Finanţe ) , cu subscrt.de Stat Mircea Druma ( ? ),Gh.    Vântu ( PNL-t, Finanţe locale ) Petre Bejan  ( PNL-t, Industrie şi Comerţ ) Adrian Dumitriu (PSD,subscrt. Industr şi Comerţ ) Tudor Ionescu (PSD ,Mine şi Petrol ) , Gheorghiu-Dej , I.Gh.Maurer ( PCR ,Comunicaţii şi Lucr. Publice ) , Petru Bejan ( PNL-t- Industrie şi Comerţ ) Tudor Ionescu ( PSD- Industria Minelor şi Perolului ) Romulus Zăroni ( Fr.Plug.- Agricultură şi Domenii ), Const.Agiu (PCR subscrt. Agr.şi Domenii ) Anton Alexandrescu ( ex-PNŢ, devenit PŢ- Cooperaţie ) P.Constantinescu -Iaşi ( PCR, Propagandă ) ; Gh.Vlădescu-Răcoasa  ( U.P. -Subsecretariat ptru  Minorităţi ) Şt.Voitec ( PSD,Educaţie Naţională ) cusubscrt. de Stat ,Aurel Potop Preot C.Burducea ( "Preoţii Democraţi "  - Culte ) Mihai Ralea ( ex-PNŢ, ex-FRN, devenit Fr.Plugarilor - Arte ) Lotar Rădăceanu (PSD -  Muncă ) , Gheorghe Nicolau ( PCR? -Asistenţă şi Asigurări Sociale ) Dumitru Bagdazar ( U.P - Sănătate ) ;

 [[¤] 7 mart.'45,Bucureşti : PCR-PCUS - întâlnire secretă cominternistă 

[ LD: Nu avem documentaţie corespunzătoare pentru  această întâlnire cominternistă şi aceste planuri ( trienale şi cincinale ). La sugestia lui Stalin ! Elaborate de Dimitrov !

Însuşite de Ana Pauker !

Ce se poate afirma  cu siguranţă -  fără abateri mari de la realitate  - este plauzibilitatea şi executarea aidoma a lor, în România .   

Documentul reprezintă un raport confidenţial transmis la Washington de un  agent al Oficiului de Sevicii Strategice - (azi CIA ) - înregistrat după o relatare din memorie, de o "sursă" ]

[Vezi context la tabloul Diplomaţia-victimă ] 

- La Bucureşti s-a desfăşurat o întâlnire secretă între delegaţii celor două partide, având ca subiect comunizarea României , în conformitatea unui Plan trienal , urmat de două planuri cincinale  pregătite de Gheorghi Dimitrov, la ordinul lui Stalin .

Din delegaţia PCUS, condusă de Evgheni Suhalov , au făcut parte :Vasile Prisenko (sindicate ), g-ral Fedor Zurkov (din M.St.M -Malinovski ),Ilia Zurcov (secţia de propagandă a Cominternului ) ,Nic.Afcev ( ataşat special al Anei Pauker ) şi Sulam Berezinsky ( trimis personal al lui Stalin ).

Din delegaţia României , condusă de Ana Pauker ,au participat  Const.Pârvulescu

( secretar g-ral al PCR ) şi Const.Doncea ( membru al CC al PCR ).

Planul trienal  prevedea :

a.) Desăvârşirea reformei agrare prin confiscarea marilor moşii şi ruinarea moşierilor ;

b.) Desfiinţarea armatei în forma ei actuală şi crearea unei armate noi din diviziile "Tudor Vladimirescu" şi "Avram Iancu" ( ultima încă în Rusia ) şi din toţi ofiţerii care activau pe teritoriul sovietic ;

c.) Lichidarea tuturor băncilor prin atacuri contra PNL , ai cărui membri sunt proprietarii celor mai multe bănci .

d.)Strâmtorarea micilor gospodării ţărăneşti , prin lipsirea de maşini şi vite, pentru a deschide calea spre colectivism.

e.) Abdicarea Regelui şi exilarea familiei regale ;

f.) Suprimarea treptată a firmelor de import-export care fac afaceri cu SUA şi Marea Britanie şi îndreptarea exporturilor României spre URSS şi ţările democratice.

g) Suprimarea partidelor istorice , prin arestarea, uciderea şi răpirea membrilor lor ;

h) Crearea unei organizaţii de poliţie , întemeiată pe o "miliţie  populară" ;

i.)Crearea unei instituţii  de tipul NKVD

j.) Îndreptarea populaţiei rurale spre industrie ;

k.) Nici unui străin, cu excepţia celor din ţările aflate sub influenţă soviietică , nu i se va permite intrarea în România .

( Cf. Şerban Rădulescu şi autorii, Instaurarea totalitarismului comunist în România ) 

 [¤]  7 mart.'45 .Iosip B.Tito preia puterea în Iugoslavia ]

Iosif B.Tito-  membru al PC-Iugoslav, cunoscut activist al Cominternului în interbelic, comandantul mişcării de rezistenţă antihitleristă din Iugoslavia -preia puterea.

[[¤]  8-9 mart.'45 .Poziţia Marii Britanii şi SUA

[LD: aceste poziţii  trebuie bine cunoscute şi înţelese în contextul lor , pentru a recepta corect  în ce a constat "trădarea" Occidentului - sau "indiferenţa" , sau "responsabilitatea" - , care au cântărit atât de  greu în lăsarea României la discreţia ocupantului sovietic ]

 [ Vezi la Tabloul -Diplomaţi victime ]

-Churchill către Roosevelt :<Ruşii au reuşit să instaleze prin forţă şi înşelătorie un guvern comunist minoritar.[....] Cu toate acestea , eu sunt foarte hotărât să nu insist asupra acestui p.d.v. ,ca Stalin să-mi poată răspunde " eu nu m-am amestecat în treburile d-tale în Grecia , de ce nu-mi permiţi şi mie acelaşi tratament în România ?" > (8 mart )

-Roosevelt către Churchill : <Este evident că ruşii au instalat un guvern minoritar , ales pentru gustul lor, dar , pe lângă motivele pe care mi le-aţi expus în mesajul dvs, eu cred că România nu este un loc bun pentru a ne măsura cu ruşii .>( 9 mart )

/ 8-13 mart -'45.Transilvania -sub administraţie românească

- Petru Groza şi Gh.Tătărăscu îl roagă pe Stalin să dispună trecerea Ardealului de nord, în administraţie românească.( 8 mart )

- Stalin telegrafiază lui Groza :< Kremlinul consimte ca întreg Ardealul să treacă în administraţia guvernului de la Bucureşti  > ( 9 mart.'45 )

- La 13 martie, la Cluj, la solemnitate , participă MSRegele,Groza şi Vâşinski.

[  N.B.: La 7 mai 1945, Consiliul Miniştrilor Afacerilor Externe , întrunit la Paris, hotărăşte ca în viitoarele tratate de pace dintre România şi Ungaria , frontiera să fie fixată pe graniţa precedentă Dictatutului de la Viena ( 30 aug.'40 ).

/10 mart -apr.'45 . Instalarea miniştrilor , primele măsuri

...Teohari Georgescu la Interne - Poliţie, Siguranţă, Prefecturi

-10-12 martie.La instalare, Teohari Georgescu ia primele măsuri de organizare la minister  , mai ales la Poliţie şi Siguranţă :  I.Şraier (secretar general ); g-ral C.Popescu (dir.la Siguranţă )

Alex.Nicolski ( anchetator ) .[ Vezi tabloul MAI, Securitate ]

-Un prim val de arestări cu precădere cadre superioare din  Poliţie şi Siguranţă

      [Vezi tabloul Poliţie , Siguranţă -victime  ]

- Toţi prefecţii PNŢ sunt destituiţi [ Vezi tabloul PNŢ-victimă ]

...Lucreţiu Pătrăşcanu la Justiţie : "Corpul acuzatorilor publici "

Pe lângă Ministerul de Justiţie ,se constituie "Corpul acuzatorilor publici " ( 17 mart.'45 )

-Avram Bunaciu -  numit acuzator public şef al Tribunalului Poporului ( 11 apr.'45 )

-Se publica lista completă a acuzatorilor publici ( 26 apr.'45 )

[ Vezi la tabloul Justiţia comunistă  ]

/ 11-12 mart.'45.Anchete la Tribunul Poporului

...W.Filderman, preşed. Comunităţii Evreilor  - acuzat

Liderul  Comunităţii Evreilor este acuzat că <...continuă şi astăzi să fie în primele rânduri ale reacţiunii , alături de Maniu, Brătianu şi Rădescu , cu care se află în cele mai bune relaţii de prietenie >

...Miniştrii "cedării" Ardealului - trimişi în judecată

< Trădătorii Gigurtu, Manoilescu, Valer Popp, vor fi primii criminali judecaţi de Tribunalul Poporului >.  Dosarul de dare în judecată se pregăteşte la Cabinetul II de Instrucţie -Bucureşti

Acuzator public ,Avram Bunaciu .( Scânteia , 12 mart.'45 )

...Generali <criminali      de război >  arestaţi

-18 mart.'45. Prin Jurnal al Consiliului de Miniştri se dispune arestarea unor generali învinuiţi de <crime de război >  : Ilie Şteflea (fost şef al M.St.M  ) ,Gh.Cialâk ,Gh.Potopeanu , Atanasie Trîncu , Radu Korne ,  Gh.Teodorescu ş.aş.a [ Vezi tabloul Armata-victimă ]

...Suprimare de gazete

22 mart.'45 .Sunt suprimate ca fiind <fasciste>  o suită de ziare locale din Timişoara, Hunedoara, Brăila, Braşov, Constanţa , ş.a ş.a .

/ 23 mart'45. Decret-lege 187 : REFORMA AGRARĂ .(M.O. nr 68 )

La 20 martie 1945 , guvernul a adoptat în unanimitate Legea cu privire la reforma agrară , care a  fost publicată pe 22 martie , sub formă de decret -lege .

Legea prevedea exproprierea a peste 1.468.000 ha ( a noua parte din suprafaţa agricolă a ţării ) , proprietatea maxim-admisă fiind cea de 50 ha.

Pe baza ei, au fost împroprietăriţi cca 900.000 ţărani.

Reforma agrară prevedea  exproprierea pământurilor cu tot inventarul viu şi mort care a aparţinut :a ) cetăţenilor germani şi cetăţenilor români , persoane fizice sau juridice , de origine germană care au colaborat cu Germania hitleristă ;

b )criminalilor de război şi celor vinovaţi de dezastrul ţării ;

c) celor care s-au refugiat în ţările cu care România este în stare de război ori s-au refugiat în străinătate după data de 23 august 1944 .

Bunurile agricole ale cetăţenilor români care s-au înscris voluntar pentru a lupta împotriva Naţiunilor Unite ;

Toate moşiile care depăşesc 50 ha de pământ ."

[ N.B.: abia pe 5 iunie 1947 reforma agrară din 1945 va fi  declarată prin lege "act de guvernământ " În art.unic se arăta :" Lucrările pentru înfăptuirea reformei agrare săvârşite de organele prevăzute prin legea din 23 martie 1945,regulamentul ei şi deciziile complementare ,ale Ministerului Agriculturii şi Domeniilor sunt acte de guvernământ şi nu pot fi atăcate de justiţie pe nici o cale." ]

- Suprafeţele vor fi fixate în funcţie de rezervele de teren ( art.14 ) , plafonul maxim fiind de 5 ha ( art.15 ) .Legea limita circulaţia fondului funciar , interzicând partajul, vânzarea sau ipotecarea ( art. 20 )

-Pe 12 apr., a fost publicat Regulamentul de aplicare

-Pe 25 apr., s-a constituit Comisia Centrală apoi  Comisiile locale ptru reformă.

/ 24 martie'45.SSI , în subordonarea preşedinţiei C.M.

Serviciul Special de Informaţii a trecut de la Ministerul de Război , în subordonarea directă a  preşedinţiei Consiliului de Miniştri, moment care a marcat transformarea sa în poliţie politică.

/ 28 mart '45 .Decretul 887 : epurarea în armată , prin trecere  în rezervă.

Prin acest decret, începe marea epurare din armată : 18 generali - printre care N.Macici, Eug.Vârtejeanu, I.Boiţeanu, Em.Leoveanu ,V.Dombrovschi ş.a - au fost trecuţi în rezervă.

Treptat,mulţi din ei, sub diverse acuze , vor fi arestaţi, judecaţi şi condamnaţi .

[ Vezi la tabloul Militari-victime ]

/ 29 sau 30 mart.'45.Decret -lege :purificarea administraţiei de stat

Decretul -lege este adoptat de Ministerul de Justiţie, la propunerea lui Lucreţiu Pătrăşcanu

Pe baza lui, au fost epuraţi toţi acei care <au activat ,sub orice formă, în scopul instaurării sau menţinerii regimurilor dictatoriale în România . >

Această lege non-juridică -  fără proces şi condamnare - care prevăzuse lagăre pentru munca obligatorie, pe bază de liste (art.10 )- va fi frecvent invocată în  valurile de arestări succesive care vor urma ( 1948-1958 )

Va fi vorba de categoria aşa-zişilor <condamnaţi administrativ >cu care au fost pline  închisorile româneşti în timpul regimului comunist, care a fost ulterior "întărită " prin Decretul 89  al  Prezidiului MAN ( 7 febr.'58 ) [ Vezi la tablourile diferitelor categorii - victime ]

/ 30 mart.'45.Predarea întreprinderilor germane către URSS

/31 mart'45.Proiect -lege : Completele de judecată ale Tribunalului Poporului

[LD: fază legislativă purtând în ea vicii grave, de incompatibilitate crasă , a viitoarei justiţii comuniste : " judecători  politici " - aleşi la propunerea celor 7 formaţiuni ce alcătuiseră FND ; "acuzatori publici" -  persoane oarecare, fără studii de specialitate. De la atari "complete de judecată"  nu se putea aştepta decât totala obedienţă politică . ]

- La 17 martie'45 ,se anunţase  apariţia iminentă a legii noi privind criminalii de război şi vinovaţii de distrugerea ţării , bazată pe vechiul  pr.de lege a lui Lucreţiu Pătrăşcanu (proiectul din  ian.'45, respins de PNL şi PNŢ, care cuprindea pedepse grave , inclusiv cea capitală )

- La 31 martie ,Consiliul de Miniştri aproba proiectul lui Lucreţiu Pătrăşcanu privind instanţele de judecată :Tribunalul Poporului urma să fie compus din "magistraţi numiţi" (de ministrul Justiţiei ) şi "judecători ai poporului"  (aleşi la propunerea celor 7 grupări politice din guvern ) .

Cercetarea şi instruirea învinuiţilor , urma să fie făcută de "acuzatori publici ", numiţi de Ministerul de Justiţie , fără ca ei să fie magistraţi sau să aibă studii de specialitate .

[[ ¤] Aprilie- iunie 1945 :Conferinţa de la San Francisco .Carta Naţiunilor Unite ]

Participă 50 de state. Se elaborează Carta Naţiunilor Unite ( care va intra în atribuţii pe 25 oct.'45 )  şi Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie ( CIJ )

/ 5 -9 apr.'45.Consiliul Consultativ al propagandei

Ministrul Propagandei -Petre Constantinescu-Iaşi

-Se înfiinţează un  Consiliu Consultativ al Propagandei, din care fac parte personalităţi propuse de cele  7 organizaţii din coaliţia guvernamentală .

-Pe 9 apr.'45,Consiliul de Miniştri aprobă un credit de 370 milioane ptr.Ministerul Propagandei, pentru montarea unor staţii de amplificare radio şi instalarea de difuzoare în fabrici, uzine, cazărmi, şcoli, parcuri.

/ 8 apr.'45. Uniunea Femeilor Antifasciste din România

Organizaţie controlată de PCR , din fostele "organizaţii de masă"din timpul ilegalităţii comuniste..

Din comitetul de iniţiativă au făcut  parte, în majoritate, vechi comuniste, soţii de  "tovarăşi ", de miniştri , de colaboratoare ale  noii puteri : Ana Pauker, Elena Pătrăşcanu, Lila Maurer, Ana Toma, Lena Constante, Elisabeta Luca, Florica Mezincescu ş.a.ş.a.

/11 apr.'45. Pregătirea puşcăriilor : lagărul de la Caracal

La Caracal se aflau deja 256 de "internaţi ".Lagărul avea o capacitate de 1200-1300 , şi, pe măsură ce se vor face amenăjările, acolo urmau să fie internaţi alţi "duşmani ai patriei noastre"  ( Scânteia , 11 apr.'45 )

/ 11-14 apr.'45.Reorganizări la Ministerul de Externe

Gheorghe Tătărescu, ministrul Afacerilor Străine (fost primministru PNL şi ministru carlist,, şeful unei dizidenţe conjuncturiste -PNL-t ) şi Mihail Ghelmegeanu ,preşed. Comisiei pentru  Armistiţiu ( fost ministru  PNŢ apoi ministru în guvernele carliste ) devenit membru al Frontului Plugarilor ) au luat primele măsuri cerute de "primenirea" departamentului .

...Decret -lege: Administraţia despăgubirilor de război către URSS

Decretul a fost adoptat de Delegaţia economică a guvernului - întrunită  sub preşedinţia lui Gh.Tătărăscu ( 14 apr.'45 )

/ 12 apr.'45. "Uniuniea Preoţilor Democraţi" :epurări în rândul clerului 

Ministrul Cultelor - pr.Constantin Burducea

Pe 12 apr'45 , la Buzău, se constitue  "Uniuniea Preoţilor Democraţi" .

Cu acest prilej, pr.Burducea reaminteşte că FND a întins Bisericii Ortodoxe <o mână caldă , sinceră, hotărâtă de prietenie şi colaborare >şi că ,pentru a răspunde acestei încrederi, ministerul va începe <epurarea din rândul clerului ,pentru însănătoşirea vieţii religioase , însăşi , pentru triumful democraţiei > ( România liberă, 12 apr.'45 )

/12 apr.'45.Legea  312 ( Decret-lege nr. 1318 )

...Pedepsirea criminalilor de război şi vinovaţilor de dezastrul ţării

[LD:această lege ,de origine şi inspiraţie sovietică , poate fi considerată  ca o vânătoare de proporţii contra "bărbaţilor de stat" ai unui popor cotropit, ieşit înfrânt din calvarul unui război.

Indicându-se pentru fiecare situaţie posibilă o vinovăţie colectivă sau individuală ,filtrată prin ochelarii ideologici ai luptei de clasă , cu un puternic resentiment primitiv de distrugere .

O plasă juridică plăsmuită în aşa fel încât prin "ochiurile"  ei să poată fi prinsă orice persoană devenită "duşman al poporului " ( pentru PCR şi URSS ).

Cunoscând condiţiile în care a fost elaborată ; cum a fost "îmbogăţită" cu decrete,ordine şi circulări de aplicare ;detectând criteriile aberante (aleatorii,abuzive sau înscenate) în constituirea "loturilor de vinovaţi " ;avertizând asupra etichetării de-a -valma a învinuiţilor cu titulatura infamantă  de "fascist" , "hitlerist" , "legionar ","reacţionar" putem conchide că a fost o lege represivă, criminală, discreţionară şi nelegitimă .

Pentru a putea judeca amploarea şi semnificaţia legii ,dar mai ales felul cum ea a fost aplicată,  cititorul ar trebui să posede un minim de cunoştinţe istorice.

Pentru detalii istorice şi explicaţii juridice  recomandăm  cititorilor  lucrările indicate în tablourile Bibliografie şi  tablourile victimelor .]

-La 17 martie'45 ,se anunţase  apariţia iminentă a unei legi noi , bazată pe primele proiecte  de legi ale  lui Lucreţiu Pătrăşcanu în guvernarea Rădescu (legile 50,51 din 20 ian.'45,respinse de PNL şi PNŢ ).

-La 31 martie '45 ,Consiliul de Miniştri aprobase  decretul-lege .

-La 12 apr.'45 ,Legea nr 312  a fost  publicată în M.O.Legile 50 şi 51 au fost comasate în acest pomelnic acuzator care prevedea<urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul ţării şi a crimelor de război >

- La 23 aprilie'45 ,Scânteia  publica legea sub titlul de  Decret -lege nr.1.318 .

Art.2 preciza că erau  vinovaţi de dezastrul ţării prin săvârşirea de crime de război cei care :

a)Au hotărât declararea sau continuarea războiului contra Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice şi Naţiunilor Unite ;

b)N-au respectat regulile internaţionale cu privire la conducerea războiului ;

c) Au supus la un tratament inuman pe prizonierii sau ostaticii de război ;

d ) Au ordonat sau desăvârşit acte de teroare , cruzime sau suprimare asupra populaţiunii din teritoriile în care s-a purtat războiul ;

e)Au ordonat sau săvârşit represiuni colective sau individuale în scop de persecuţie politică sau din motive rasiale asupra populaţiei civile ;

f ) Au ordonat sau săvârşit munci excesive sau deplasări şi transporturi de persoane în scopul exterminării acestora ;

g )Comandanţii , directorii , supraveghetorii şi paznicii de închisori , de lagăre de prizonieri sau de internaţi politici ,de deportaţi sau de deţinuţi politici , de lagăre sau detaşamente de muncă obligatorie ,care au supus la tratamente neomenoase pe cei aflaţi sub puterea lor ;

h)Ofiţerii de poliţie judiciară sau anchetatorii cu orice titlu în chestiuni cu caracter politic sau rasial care au comis acte de violenţă , torturi sau alte mijloace ilegale de constrângere ;

i )Procurorii sau judecătorii civili ori militari care au ajutat sau săvârşit -cu intenţie - acte se teroare sau violenţă ;

j ) Au părăsit teritoriul naţional pentru a se pune în slujba hitlerismului sau fascismului şi au atacat ţara prin scris , prin grai sau prin alt mod ;

k) Şi-au însuşit ilicit sau abuziv bunuri private sau politice din teritoriile în care s-a purtat războiul ;

l ) Au realizat averi în mod ilicit cu ocazia participării la conducerea războiului , în orice calitate ,ori profitând de legătura lor cu asemenea persoane sau de legiuirile şi măsurile de fapt cu caracter hitlerist, legionar sau rasial ;

m)Au ordonat sau iniţiat înfiinţări de ghetouri , lagăre de internare ori deportări din motive de persecuţie politică sau rasială ;

n) Au ordonat editarea de legiuiri sau măsuri nedrepte , de concepţie hitleristă sau rasială , ori au practicat -cu intenţie - o execuţie excesivă a legilor derivate din starea de război sau a dispoziţiunilor cu caracter politic sau rasial ;

o)S-au pus în slujba hitlerismului şi au contribuit prin fapte proprii la realizarea scopurilor lor  politice,sau la aservirea vieţii economice a ţării în detrimentul intereselor poporului român. >

Art.3 ,conţinea  încadrarea condamnărilor :pedeapsa cu moartea sau munca silnică pe viaţă (pentru aliniatele a-j )muncă silnică între 5-25 de ani , detenţie grea pe viaţă , detenţie grea de la 5 la 20 de ani,temniţă grea de la 3 la 20 ani ( pentru aliniatele k-o ) ;degradarea civică şi confiscarea averii etc. etc.

Art.4 prevedea ca Ministerul de Justiţie să propună acuzatorii publici, însărcinaţi cu <cercetarea şi instruirea celor învinuiţi de săvârşirea faptelor prevăzute prin prezenta lege , precum şi instigatorilor, coautorilor , complicilor , favorizatorilor şi tăinuitorilor lor >, iar numirea lor urma să se facă prin decret-regal.

Art.9 stipula ca mandatele de arestare să fie emise de Consiliul de Miniştri sau de acuzatorii publici ,arestările ordonate nefiind supuse confirmării .

Art.10 stipula ca judecarea faptelor să fie făcută de Tribunalul Poporului ,instanţă extraordinară nou înfiinţată , compusă din :

a)Judecători numiţi de ministrul Justiţiei dintre magistraţi ;

b )Judecători ai poporului < cetăţeni români , majori, bărbaţi şi femei,aleşi dintre membrii celor şapte grupări politice care intră în compunerea guvernului de concentrare democratică  >.

În funcţie de necesităţi, ministrul Justiţiei putea să numească unul sau mai multe complete de judecată .

Art.18 stabilea că urmărirea sau judecarea celor consideraţi vinovaţi ,trebuia să se facă până la 1 sept.1945.

...15 loturi de "criminali de război "

[LD:cititorul acestei cronologii ar trebui să posede un minim de cunoştinţe istorice privind evenimentele din perioada 1939-1944 -Pactul Hitler-Stalin (23 august '39) ;ultimatum-um prin care URSS a anexat Basarabia, nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa ( vara '40 ) ;începerea şi desfăşurarea războiului din Răsărit ( iun.'41 -23 august'44 ) - pentru a putea judeca semnificaţia acestor procese.]

- Pe 25 apr.'45 ,s-au definitivat Corpul acuzatorilor publici şi Completul de judecată al Tribunalului Poporului ( cf.Legii 312).

- Pe întinderea unui an, Tribunalul Poporului a judecat 15 loturi de inculpaţi ( în majoritate militari, funcţionari de stat ) care participaseră la războiul din Răsărit , administrarea Basarabiei, Bucovinei şi Transnistriei ş.a.

/ 12 -14apr.'45 .Decizii MAI : schimbarea primarilor

Pe 12 apr.,Teohari Georgescu transmitea prefecţilor instrucţiuni privind schimbarea primarilor pe baza "acordului stabilit în prealabil, cu reprezentanţii org.politice din actualul guvern " ( Instrucţiunile au fost publicate în Scânteia pe  14 apr.'45) Prin  Decizii ale M.A.I , au fost  numiţi noii primari la oraşe şi în comune. [ Vezi la tabloul Funcţionari -victime ]

/ 13 apr.'45.  W.Filderman -preşed. Comunităţii evreieşti - anchetat de "trădare "

[LD:Pe toată perioada regimului comunist ,privind aceast capitol din istoria evreilor din România ,în funcţie de conjuncturi şi interese ,în funcţie de rolul substanţial al  evreilor comunişti în structurile de putere, s-au comis falsuri grosolane, răstălmăciri , schimbări de optică şi interpretare. Din păcate, această situaţie s-a perpetuat şi după 1989.

În realitate , preşed. Comunităţii Evreieşti se zbătuse, în toate împrejurările ,pentru a uşura soarta evreilor în timpul celui de-al II-lea război mondial .]

Dacă în 10 martie'45 , era anchetat  ca fiind < în primele rânduri ale reacţiunii , alături de Maniu, Brătianu şi Rădescu , cu care se află în cele mai bune relaţii de prietenie >( România Liberă, 11 martie ) după o lună ,Tribunalul Special  avea "dovezi " privind <activitatea trădătoare a doctorului Filderman în timpul lui Antonescu > ( Scânteia, 13 apr.'45 )

-21 apr.'45.Jurnal C.M.:Dizolvarea Uniunii Generale a Micilor Industriaşi şi Meseriaşi.

 

(M.O. 93 / 1945 )

A vizat şi a dus treptat la  lichidarea economică a clasei de mijloc din România.

/ 23 apr.-26 mai'45.Tribunalul Poporului :anchetarea  miniştrilor  antonescieni .

Sunt anchetaţi o parte din participanţii la ultimul Consiliu de Miniştri prezidat de mareşalul Ion Antonescu în dimineaţa de 23 aug.'44: g-ral D.Popescu ( Interne ) , Gheron Netta ( Finanţe ) , Mircea Vulcănescu( subscrt.Finanţe ), g-ral Arbore( subscrt. Aprovizionare ) , g-ral S.Mardare ( adj.M.St.M ), g-ral T.Orezeanu ( dir.g-ral CFR ) .

- Pe 26 mai, sunt arestaţi  :ing.N.Mareş, ing.C.Buşilă , dr P.Tomescu , g-ral N.Stoenescu , g-ral I Sichitiu ( 23 apr.-26 mai )  [ Vezi Tabloul Armata -victimă ]

/ 26 apr.'45.Divizia "Tudor Vladimirescu" în componenţa armatei

La cazarma Regimentului 6 "Mihai Viteazul " , solemnitatea trecerii unui detaşament al Diviziei Tudor Vladimirescu  ( 953 ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi ) în componenţa armatei române. Participă la solemnitate Regele, prim ministru Groza , alţi membri ai guvernului.

...Elogiul Armatei Roşii eliberatoare ; demascarea "duşmanilor poporului "

[LD:  O cuvenită precizare:exemplificările  propagandistice pe care le consemnăm sunt spicuite din noianul de articole şi reportaje cu care a fost întreţinută atmosfera de ură, asmuţeală, şi violenţă .]

La mitingul FND din  Piaţa Victoriei,Teohari Georgescu (ministru de Interne,  în numele CC al PCR ) : <Au venit zile mai senine. Eroicele Armate Roşii , respingând victorios hoardele hitleriste , au întins mâna lor frăţească şi poporului român , eliberându-l de sub călcâiul lui Hitler şi al slugilor sale antonesciene [...] Uniunea Sovietică ne-au acordat un armistiţiu unic în istorie, un armistiţiu într-adevăr generos , şi ne ajută necontenit .[ ...]  Rădescu ,Maniu şi ai lor , care au încercat să restaureze dictatura fascistă, au fost izgoniţi >

Gheorghe Apostol ( din partea CGM ) încheia mitingul elogiind lupta eroica a poporului, pentru că <la fiecare pas ne-am întâlnit cu munca rafinată, criminală, de sabotare din partea fasciştilor şi legionarilor , din partea oamenilor fără conştiinţă cetăţenească , fără sentiment naţional constructiv ,a oamenilor lui Maniu, Ilie Lazăr , Rădescu .> ( 1 mai )

...Procesul voluntarilor din "Gărzile  Maniu ".

2 mai, Braşov. Curtea marţială pronunţa sentinţa în procesul voluntarilor din "detaşamentele Iuliu Maniu " , care participaseră la eliberarea Ardealului de nord.

Învinuiţi de represiunea populaţiei maghiare , erau  condamnaţi la muncă silnică sau închisoare , între 2-5 ani .

/ 14 mai -1 iunie'45 ."Lotul 1" al criminalilor de război

- 3 mai.Consiliu de Miniştri hotăra , în baza actului de acuzare întocmit de acuzatorii publici Avram Bunaciu şi D.Săracu , trimiterea în judecată a primului lot de criminali de război , compus dintr-un grup de militari în frunte cu g-ral Nicolae Macici  , învinuit de conducerea represaliilor populaţiei civile din Odesa (22-23 oct.'43 ).

-5 mai .Se publica completul de judecată aprobat de Pătrăşcanu .

-14 mai .Începea procesul .Apărarea invoca incompetenţa şi neconstituţionalitatea Completului de judecată şi a încadrării juridice a inculpaţilor .

-14 mai. Acuzatorul public V.Stoican  începea cercetarea activităţii fostului Consiliu de Patronaj ( condus de Maria Antonescu )

- 22 mai.S-a  pronunţat Sentinţa în lotul 1 : 30 de condamnaţi la moarte

- 28 mai. Curtea de Casaţie , secţia  II - preşed. Th.Tănăsescu - a respins recursul.

-1 iunie. Regele a semnat , la propunerea guvernului, decretul de comutare a pedepsei cu moartea , în muncă silnică pe viaţă .

[Vezi tablourile   Justiţia comunistă  şi Armata-victimă   ]

/ 4-5 mai'45.Procesele Siguranţei

- 4 mai'45.Acuzatorul  public Alexandra Sidorovici întocmea  actul de trimitere în judecată a lui Vladimir Luciu ( fost şef al Siguranţei din Cernăuţi )

- 5 mai .Acuzatorul public Alexandru Drăghici ancheta "o nouă bandă de agenţi ai Siguranţei" din regimul Antonescu.

[[ ¤ ]  7-8 mai.'45,Paris . Consiliul Miniştrilor Afacerilor Externe :graniţele României

Decide ca în viitoarele tratate de pace cu România şi Ungaria ,frontiera dintre cele două state să fie fixată pe linia celei precedente Dictatului de la Viena (adică a tratatelor de pace de  după primul război mondial - Versailles -Trianon )

Decide ca frontierele să legitimeze cesiunile teritoriale [LD: prin care România fusese forţată prin ultimatum,  să le cedeze ,în 1940,URSS ] Basarabia, Nordul Bucovinei, Ţinurtul Herţa la Uniunii Sovietice şi Cadrilaterul, Bulgariei.

/ 8 mai '45 .Diviziile "Tudor Vladimirescu " şi  "Horia ,Cloşca şi Crişan" 

Cele două divizii de "voluntari" sunt trecute din componenţa Armatei Roşii, în componenţa Armatei  Române .

- A doua zi, este înfiinţată "Direcţia Superioară a Culturii, Educaţiei şi Propagandei "din cadrul Ministerului Apărării Naţionale -  viitoarea "Direcţie Superioară Politică a Armatei "  - instrument de îndoctrinare , comunizare şi represiune din cadrul armatei.

[[¤]  9 mai '45.Capitularea necondiţionată a Germaniei

Feldmareşalul Keitel semnează actul de capitulare  în faţa reprezentanţilor militari ai marilor puteri aliate victorioase.

La Bucureşti, în timp ce la Tribunalul Poporului începe procesul primului lot de criminali de război , în P-ţa Jianu (azi  P-ţaAviatorilor ), în prezenţa Regelui Mihai ,a membrilor guvernului şi a Comisiei Aliate de Control , se organizează o paradă militară.

/ Mai -iunie '45. Acorduri economice româno-sovietice

[LD: prin aceste societăţi mixte, se vor scurge către URSS, bogăţiile naturale şi economice ale ţării. ]

- 8 mai'45,  Moscova - Mircea Druma ( ministrul de Finanţe ) semnează o serie de acorduri economice , printre care şi constituirea unor societăţi sovieto-române - SOVROMURI - în diverse sectoare ale economiei româneşti : Sovromlemn, Sovrombanc, Sovrompetrol , Sovromtransport ş.a.

-17 mai'45: Decret-lege 390 : Oficiul de Livrare a Produselor Petrolifere către URSS

-25 mai'45:Decrete-lege 401, 402 :Administraţia Livrărilor pentru Reparaţiile de Război ;

-15 iun.'45:Decret-lege 476: rechiziţii ptr. executarea art.7 şi 12 din Convenţia de armistiţiu

/ 20 mai'45.Petru  Groza la congresul ARLUS

Primul ministru Petru Groza , la deschiderea congresului : <Am fost pe marginea unui abis în care urma să se prăbuşească atât statul român cât şi fiinţa naţională a poporului român.[...] Ţara Românească îşi datorează regăsirea din catastrofă armatelor sovietice şi politicii înţelegătoare a marelui nostru vecin , care alături de marii noştri aliaţi a câştigat victoria .> ( Scânteia, 20 mai'45 )

/ 24 mai - 4 iul.'45.Părintele Burducea : " epuraţie şi gospodărire "

- Pe 24 mai ,ministrul Cultelor era  sărbătorit la Seminarul Central de Uniunea Preoţilor Democraţi

La sărbătorire  participase  Patriarhul Nicodim,Petru Groza , Dangulov ( primsecretar al Legaţiei URSS ) , Lot.Rădăceanu , Ana Pauker , Vasile Luca ş.a.

Cu acel prilej Vasile Luca explicase poziţia  PCR faţă religie  : <Nu este întâmplătoare prezenţa noastră, a reprezentanţilor Partidului Comunist la această sărbătoare .Partidul Comunist , despre care o propagandă mincinoasă a spus că este un distrugător al religiei , a dorit şi doreşte integrarea preoţimii în lupta pentru democraţie şi ridicarea poporului român .>

- Părintele Burducea declarase presei că se ocupă de <epuraţia şi gospodărirea ministerului > făcând cunoscut opiniei publice că Biserica Română a recunoscut Biserica Rusă şi că preoţii basarabeni refugiaţi trebuie să se întoarcă la "altarele lor " .*

---------------------------------------------

[*  După întoarcerea lor ( voluntară sau forţată)  în Basarabia sau Bucovina  au fost arestaţi şi deportaţi în lagărele din URSS.[ Vezi Tablourile Basarabeni şi Bucovineni-victime ]

/ Pe 4 iulie :Ministerul Cultelor dădea  publicităţii lista epuraţilor. Pe ea figurau mulţi preoţi . [Vezi la tabloul Biserica-victimă ]

/ 30 mai-4 iun.'45.Lotul II  :ziarişti criminali de război

[LD:Arestaţi la grămadă ,din presa de toate "culorile" , dar , mai ales, cea naţionalistă .

Pe parcursul procesului, PCR a organizat mitinguri de presiune , la care "cetăţeni indignaţi" cereau sancţionarea "ziariştilor fascişti " .La ele ,au luat cuvântul miniştrii de resort : P.Constantinescu -Iaşi ( Propagandă ) , C.Burducea ( Culte ) , Vlădescu Răcoasa ( Minorităţi ) Râuri de cerneală  înveninată au curs în presa aservită  noului regim.

"Confraţi ziarişti" cu limbaj bolşevizat , s-au întrecut în "metafore demascatoare"  - ură şi scârbă; boturi mânjite de sânge ; trădători : unelte - cerând  condamnarea la moarte .

[ Vezi la Tabloul Cultură, Artă,Presă - victime  ]

/ Lotul era format din : Pamfil Şeicaru ( dispărut ) , Ionel Dumitrescu , Stelian Popescu ( dispărut ) Romulus Dianu , Ilie Rădulescu , Alex.Hodoş , Radu Dumitrescu -Gyr , Grigore Manoilescu ( dispărut ) , Nichifor Crainic ( dispărut )  ş.a

/ Acuzatori publici :C.Vicol, Alexandra Sidorovici , I.D.Ioan  şi Avram Bunaciu .

- La 4 iun,Tribunalul Popoporului pronunţa Sentinţa : 2 condamnări la moarte, 8 condamnări la muncă silnică pe viaţă, alte condamnări-la  12 -20 de ani .La toţi li se confisca averea .

[Vezi la tablourile  Justiţia comunistă şi Intelectualitatea -victimă ]

/Mai'45:Decret -lege 364:liste cu cărţi interzise 

Sunt scoase din circuitul bibliotecilor şi interzise 1828 de cărţi <dăunătoare bunelor relaţii ale României cu Naţiunile Unite >. Printre autorii interzişi:Eminescu, Iorga, Gh.Brătianu ş.a.,ş.a         

[¤] Iun.'45. Haga .Curtea Internaţională de Justiţie

Hotărâtă la Conferinţa de la San Francisco , CIJ este principal organ judiciar al ONU .

/ 13-19 iun.'45. Lot III :poliţişti -militari criminali de război

- Lotul este compus din 12 foşti poliţişti-militari ,reprezentanţi ai autorităţii de ordine româneşti în Transnistria, în timpul războiului din Răsărit . Au fost  învinuiţi de "crime, masacre şi jafuri "  în lagărele pentru evrei  de la Vârtujeni, Râbniţa , Mărculeşti , Iampol ş.a

Vasile Agapie ( comandant al lagărelor de la Vîrtujeni şi Mărculeşti ) ,Dionisie Fotino ( preot militar la Iampol ) Ion Mihăescu , N.Paliga, Naum Hristu ş.a. .

- Pe  19 iunie, s-a  dat  sentinţa:4 condamnări la muncă silnică pe viaţă ; 3 condamnări la 25 de ani muncă silnică ;  2 condamnări  la 20 ani închisoare ; 1 la 15 ani închisoare  ; 2 la 8 ani închisoare. Toţi au fost condamnaţi şi la confiscarea averii.

/ 10 - 17 iun.'45 .Reorganizarea Jandarmeriei

- Pe 10 iunie, aflat într-un turneu ministerial la Iaşi,  Teohari Georgescu schiţa principiile de organizare ale viitoarei miliţii populare : <Ea va fi unitară , cuprinzând toate elementele noi, fie ele din poliţia rurală , fie din poliţia populară >

- Pe 17 iun.,ajuns  la Cluj ( conferinţă cu reprezentanţii administraţiei în  nordul Ardealului ) , relua tema reorganizării jandarmeriei :  <trebuie să trecem la modificarea conţinutului ,nu a denumirii [...] sarcina organelor jandarmereşti nu mai este numai o muncă în ceea ce priveşte stabilirea ordinei, ci şi o muncă politică de lămurire a maselor atît pentru români cît şi pentru maghiari

/ 16 iun.'45 .Cazărmi ocupate de sovietici

Deşi nu era prevăzut în Convenţia de Armistiţiu , comandamentul sovietic cere golirea cazărmilor din principalele oraşe pentru a-şi instala trupele sale.

/ 21 iun.'45. Epurări la Radiodifuziune

[LD Lege specială pentru "epuraţie" ? Poate  fi vorba de acele "Comisii de epurare " pe  departamente, înfiinţate  pentru îndeplinirea uneia din clauzele Convenţiei de Armistiţiu, înfiinţate de guv.Rădescu ,în dec.'44-ian.'45 ? Oare de cine depindea Radiodifuziunea , de Ralea ( Arte ) sau Constantinescu-Iaşi ( Propaganda ) ?  ]

- Comisia de epuraţie din Radiodifuziune  încheia operaţiunea de verificare cerută de îndeplinirea  uneia din clauzele Convenţiei de Armistiţiu [ controlul sovietic < asupra publicaţiilor, teatrelor, filmelor, poştei ,telefonului , corespondenţei particulare şi oficiale .>].

38 de persoane erau epurate (unele definitiv, altele pe 5,3,1 an, 1 lună )

/22 iun.'45 .Conferinţa sindicală a CFR: semnale pentru naţionalizarea industriei

La conferinţă participă "conducerea de stat şi de partid "( cum s-a încetăţenit ulterior în limbajul de lemn  ) :Petru Groza , Gheorghiu Dej, Chivu Stoica , Gh.Apostol. Atrage atenţia o frază rostită de I.Gh.Maurer ( subsecretar de stat la Comunicaţii , subalternul lui Dej ) : <Ultimele poziţii ale reacţiunii în România sînt poziţiile economice pe care ea încă le mai deţine [...] Pentru ca noi să putem câştiga bătălia definitivă , stăpânirea politică a poporului în ţara românească , e nevoie să obţinem o victorie şi în acest domeniu .>

( Scânteia, 22 iun.'45 )

/24-26 iun.'45.Congresul I  al Frontului Plugarilor

Se desfăşoară pe stadionul ANEF ( astăzi sub temelia construcţiei Casei Poporului  ) Dr.Petru Groza , prim ministru şi preşedinte al organizaţiei :<Să înlăturăm, să curăţăm din cale în rândul al doilea tot politicianismul corupt , aceste partide "istorice ", care împreună cu şefii lor , în aşa numita Românie Mare , timp de 28 de ani , v-au exploatat nu numai munca voastră dar au vândut toate bogăţiile acestei ţări marilor capitalitşi internaţionali .>

/28 iun.'45.Proces lot 4 "criminali  de război " - jandarmi

Lot format din 11 inculpaţi, în frunte cu fostul g-ral de jandarmi , Ioan Topor. Acuzatori publici - Alexandra Sidorovici şi A.C.Mocanu .

/ 1 iul.'45 :Congresul PNL-Tătărăscu

[LD:nici o scuză de "circumstanţă " pentru acest labil/oportunist liberal. Nici "interesul superior naţional" cu care şi-a motivat întotdeauna desolidarizarea cu familia liberală în care îşi croise  cariera politică. Dacă, la prima ruptură de PNL  ( 1938-1940 ),anturajul guvernamental carlist nu putea fi bănuit ca "trădător de ţară ", în formula cabinetului  Groza , sub ocupaţie sovietică ,această companie era dezonorantă.După ce-şi va fi făcut datoria de " tovarăş de drum" , va simţi pe propria-i piele "încrederea şi prietenia" colegilor de guvernare ]

Se desfăşoară congresul micului său partid  liberal. Gh.Tătărăscu asigura copartizanii de <atmosfera de totală încredere şi prietenie > ce domnea în cabinetul Groza ,motivând imposibilitatea reîntregirii  PNL, de poziţia rigidă a lui Dinu Brătianu ,<cel mai fanatic partizan  al amânării reformelor >, mai ales a celei agrare.

[¤] 6 iul.'45.Moscova.Regele Mihai decorat  cu Ordinul Victoria.

- Decretul Sovietului Suprem al URSS , motiva decorarea cu ordinul "Victoria" pentru < îndeplinirea cu succes a operaţiilor militare ( pe unul sau mai multe fronturi ) al căror rezultat a dus la victoria situaţiei în favoarea armatei sovietice. [...] pentru actul curajos al cotiturii hotărâte a politicii României spre ruptura cu Germania hitleristă şi alierea cu Naţiunile Unite în clipa când încă nu se precizase clar înfrângerea Germaniei > Aceeaşi decoraţie, cu motivaţie similară , a fost  acordată şi noului preşed.SUA , Eisenhower şi mareşalului englez Montgomery .Ordinul i-a fost înmânat pe 19 iulie, de mareşalul Tolbuhin.

/ martie- iul.'45.Arestări ; detaşamente de muncă forţată

- Peste 90.000 persoane arestate .

- 19 iul. Primele detaşamente de muncă forţată  sunt alcătuite din persoane concediate .

/ Iulie-august '45.Legea 351:Comisariatul General pentru Preţuri

[LD: Legea 351  a reglementat funcţionarea acestei instituţuii , conduse de comisarul Bucur Schiopu. Ea viza controlul preţurilor în activitatea economică şi comercială de larg consum.  În epocă , întreprinderile comerciale se numeau ,pur şi simplu,prăvălii ( mai mici sau mai mari ) :brutării , măcelării, pescării , drogherii, depozite, fabrici , ateliere ,  ş.a. şa,şi existau peste tot, în oraşe şi sate , alcătuind ceea ce astăzi numim "piaţa liberă" a proprietarilor mici şi mijlocii .Aceştia au devenit ţinte de represiune, fiind numiţi "speculanţi şi sabotori ". Pentru a spori eficienţa noii instituţii, se consacra prin lege răsplata cetăţenilor care dădeau în vileag speculanţii şi sabotorii. Cu aceste reglementări "legale" , cei vizaţi şi-au pierdut prăvăliile şi au umplut puşcăriile 

[ Vezi Tablou Industriaşi, comecianţi- victime ]

/ Pe 6 iul.'45, comisarul Bucur Şchipul declara că sabotorii şi  speculanţii <vor fi loviţi fără cruţare. >Din ordinul lui Teohari Georgescu , s-au organizat echipe de control (cca 400 de poliţişti)  pentru a efectua  "razii nocturne" la peste 126 de fabrici de pâine şi brutării. ( Scînteia, 6 iul.'45 ).[ Vezi Tablou -Industriaşi, comercianţi-victime ]

/ 13-14 iul.'45: Proces lot 5 "Criminali de război ": personalul lagărelor de muncă

Lotul a fost format din foşti funcţionari - militari şi civili  -  acuzaţi de acţiuni antisemite , internări în lagăre şi detaşamente de muncă ,în  regimul antonescian.

/ 4 iul.'45 .Debutul campaniei împotriva rezistenţei din munţi

- Ministerul de Interne declanşează campania împotriva opozanţilor guvernului din Ardeal şi Moldova ,socotiţi de comunişti "inamicul dinăuntru " etichetate ca  <bande de dezertori şi răufăcători care terorizează poporul  >

Vânătoarea şi represiunea determină  fuga în munţi a celor urmăriţi ,creşterea mişcării de rezistenţă . [Vezi la Tablourile Militari, ţărani, preoţi, învăţători, partide politice ]/ 17 iul .'45 .Divizia Horia,Cloşca şi Crişan

Soseşte în ţară din URSS .Comandant,g-ral de corp de armată Mihail Lascăr care declară că <se pune la dispoziţia guvernului >.Adjunct politic -Valter Roman.

[¤] 17 iulie-2 aug.'45. CONFERINŢA de la Postdam ]

[ LD: Opoziţia democratică din România îşi pusese mari speranţe că va putea  -prin alegeri libere - să răstoarne guvernul Groza .Reprezentanţii SUA şi Marii Britanii au declarat că nu vor recunoaşte guv. Groza, fără garantarea alegerilor libere. Numai că , în această materie, dacă pentru Grecia şi Italia s-a admis supravegherea observatorilor, pentru România şi Bulgaria acest lucru a fost respins categoric de Stalin.]

- W.Churchill ( apoi Atlee ),Truman şi Stalin discută despre organizarea postbelică a Europei , inclusiv despre organizarea de alegeri libere

- La Conferinţă, s-a creat Consiliul Miniştrilor de Externe - compus din reprzentanţii SUA, Marii Britanii, URSS, Franţei şi Chinei - ca organ permanent pentru încheierea viitoarelor Tratate de pace cu cele 7 state învinse ( printre care şi România ).

[[¤] 23 iul.-15 oct.'45.Paris .Procesele Pétain, Laval

- La Paris ,g-ralul Pétain( investit şef de stat de Adunarea Naţională din 17 iun.1940  în teritoriul rămas neocupat de germani )  este condamnat la moarte(14 august )

Ulterior pedeapsa a fost comutată la muncă silnică pe viaţă .

- Pierre Laval( este condamnat la moarte( 9 oct.) şi executat ( 15 oct )

/31 iul.'45.Teohari Georgescu: <duşmanii poporului >

[LD: Într-o manieră "originală" - împărtăşită în epocă şi perpetuată în doctrina şi acţiunea  PCR - ministrul de Interne explica comuniştilor de la STB ( şedinţă de partid ) ,compatibilitatea dintre existenţa stabilimentelor concentraţionare - lagăre, închisori - şi "autentica "democraţie . Invităm cititorii să citească şi să recitească această abordare siluită conceptual , pentru că  în ea se află chintezenţa concepţiei comuniste care a stat la baza motivării  genocidului. ]

<Un regim democrat se consolidează prin lupta împotriva tuturor bandiţilor , a duşmanilor poporului şi ai regimului. Aici se înşală elementele reacţionare din partidele istorice , se înşeală Maniu şi Brătianu , când cred că noi, în democraţia noastră, în spiritul nostru larg, vom înţelege democraţia într-un sens negativ, lăsând bandiţii să-şi facă de cap.

Noi am înţeles democraţie, libertate , dar am înţeles-o pentru popor , pentru clasa muncitoare, n-o înţelegem pentru bandiţii care uneltesc împotriva intereselor poporului .[...] Este adevărat , sunt închisori şi lagăre, dar ele sînt pentru duşmanii poporului.>

( Scânteia, 1 aug.'45 )

/1 aug.'45.Congresul  Uniunii Patrioţilor

[LD: A fost primul congres .Partid ? Organizaţie de masă ?Asociaţie ? Societate civilă ?

"Făcătură" - spunem noi ( să ne fie scuzată expresia ) .Prezenţa sa la guvernare a fost  doar un paravan pentru afirmarea pluralismului politic în România.]

La cogres, participa premierul Petru Groza, miniştri, feţe bisericeşti, militari şi sovietici din Comisia Aliată de Control.Iau cuvântul prof. univ Şt.Nicolau ,D.Bagdazar şi Ed.Mezincescu .

/ 3 aug.'45.Proces lot 6 "criminali de război" : 21 angajaţi ai Siguranţei

Foşti angajaţi ai  Siguranţei Prefecturii Capitalei , ai Siguranţei Prefecturii Cernăuţi, în frunte cu directorul Siguranţei ,Emil Iagolniţa, sunt judecaţi pentru crime de război .

Din cei 21 acuzaţi, sunt prezenţi doar 12. Pe 8 august se pronunţă Sentinţa. 6 acuzaţi - condamnaţi la muncă silnică pe viaţă şi confiscarea averii .

/ 5 aug.'45 .Partidele "istorice"  - sub presiuni şi intimidare

-  Pe 5 august , la mitingul de întoarce a armatei de pe front , sunt provocate incidente, soldate cu 3 morţi.Teohari Georgescu ( Interne ) şi Vasiliu-Răşcanu ( Război ) dirijează ancheta  organelor locale .Concluzia ?: <incidentele au fost puse la cale de elementele fasciste >, respectiv 15 membri PNŢ arestaţi , în frunte cu dr.Emil Haţieganu.Ministrul de Interne explica demonstranţilor din  P-ţa Malinovski :<Ei s-au demascat acum ca bandiţi terorişti. Dacă la 6 martie am făcut să se simtă în ţară forţa noastră, a guvernului şi a poporului, pe spatele elementelor fasciste , noi declarăm astăzi că vom face de acum înainte ca să se simtă mai bine şi mai tare pumnul nostru > ( Scânteia, 7 aug.'45 )

- Pe 10 august, Serviciul Special de Informaţii ( subordonat preşedenţiei guvernului ) semnala premierului Groza o "revigorare" a activităţilor PNL (o dată cu  revenirea lui Dinu Brătianu la Bucureşti ), o "înteţire" a contactelor dintre Brătianu, Maniu şi Titel Petrescu.

/Aug.'45.Conferinţele regionale ale PCR

La Conferinţa regională din Valea Jiului (Petroşani ),participă Gheorghiu Dej (14 aug.) La reg.Dunărea de Jos ( Galaţi ) - Gheorghe Apostol ;la reg. Moldova ( Iaşi )-Emil Bodnăraş, Andrei Oţetea ,Justinian Vasluianul ( vicarul Mitropoliei Moldovei ) .Se ţin conferinţe regionale similare la Cluj, Timişoara, Constanţa, Valea Prahovei ş.a

/ la Bucureşti, Ana Pauker trasează sarcinile comuniştilor:<...de a recunoaşte reacţunea ,sub orice formă s-ar ascunde, orice haină ar îmbrăca, orice limbă ar întrebuinţa , orice mască şi-ar pune.S-o recunoaştem şi să-i dăm la cap .La noi în ţară reacţunea , în frunte cu Maniu şi Brătianu , care strâng în jurul lor tot ce este reacţionar, tot ce este fascist ...>

[¤]  6-9-19 aug.'45 .CAPITULAREA JAPONIEI

Hiroşima -prima bombă atomică - Nagasaki -a doua bombă atomică - Capitularea Japoniei

/ August -septembrie '45.Criza relaţiilor diplomatice româneşti

...URSS :reluarea relaţiilor diplomatice

-La 6 august ,Susaikov şi Pavlov înmânează lui Petru Groza Comunicatul prin care guv.sovietic hotărăşte reluarea relaţiilor diplomatice cu România.

-La 13 august , Kavtaraze şi Iorgu Iordan sunt numiţi trimişi extraordinari , în cele două ţări .

...SUA, Marea Britanie :nerecunoaşterea guv.Groza

-La 17 august ,guvernul american notifica regelui Mihai că SUA nu recunoaşte guv.Groza, fiind nereprezentativ, şi, în consecinţă , nu poate relua relaţiile diplomatice cu România .

-La 19 august , o notificare cu conţinut identic , era  transmisă şi de guv.britanic .

/21 - 28 aug.'45. GREVA REGALĂ

[LD: cf.Constituţiei, Regele avea dreptul de a numi şi demite guvernele  ]

...MSR cere demisia guvernului

- Încurajat de sprijinul partidelor istorice, de notificările diplomatice transmise de SUA şi Marea Britanie( 17,19 aug.) , regele a cerut  demisia guvernului Groza.Groza refuză , spunând că are <întreaga Uniune Sovietică drept sprijin .>

-G-ral I.Z.Susaikov ( Comisia Aliată de Control ) cere Regelui  ( 20 aug. ) o Declaraţie de dezavuare a presiunilor SUA şi Angliei şi a criticilor la adresa guv.Groza.

-Regele refuză să mai promulge decretele guvernului, cu speranţa că va fi susţinut de cele două mari puteri.În urma refuzului lui Groza de a demisiona, Regele se retrage din viaţa publică, izolându-se la Palatul Elisabeta, începând "greva regală" . Neţinând cont de Constituţie , Groza va conduce ţara peste 4 luni,sprijinit de trupele sovietice. Cu concursul cenzurii draconice, nici un ziar nu a publicat ştiri despre această gravă criză

...Paradă şi recepţie fără Rege

La un an de la "insurecţia naţională" ,opinia publică remarcă absenţa regelui la parada şi recepţia din 23 august '45 .Pe 26 aug., într-un Comunicat al Consiliului de Miniştri, se anunţau măsuri severe împotriva celor care  <colportează ştiri tendenţioase şi neadevărate >, împotriva cercurilor reprezentate de Iuliu Maniu şi Dinu Brătianu care ar fi urmărit <să semene discordie între guvern şi popor , pe de o parte şi între capul statului ,pe de altă parte, sfătuindu-l să întreprindă acţiuni dăunătoare  > ( Scânteia, 26 aug.'45 )

...Groza conduce ţara

Neţinând cont de Constituţie ,Groza va conduce ţara peste 4 luni,sprijinit de trupele sovietice. Cu concursul cenzurii draconice, nici un ziar nu publică declanşarea aceste grave crize.

...Comunicatul guvernului

Pe 28 aug., în urma şedinţei de guvern , se dă publicităţii un Comunicat :<guvernul este hotărît să rămână neclintit la postul său > şi va lua măsuri severe împotriva acelora care <prin diverse mijloace ,colportează ştiri tendenţioase şi neadevărate > adică împotriva cercurilor  reprezentate de Iuliu Maniu şi Dinu Brătianu > , care urmăresc <  semene discordie între guvern şi popor [...] între capul statului [...] sfătuindu-l să întreprindă acţiuni dăunătoare >

- Agenţia TASS :<Uniunea Sovietică priveşte în mod negativ practica controlului din partea statelor străine asupra alegerilor naţionale din orice ţară ar fi ,căci această practică violează principiile democratismului şi lezează suveranitatea ţării unde voieşte a se aplica controlul >.

[[¤] 2 sept.'45.Sfârşitul războiului II mondial: capitularea Japoniei

 

/ 4-13 sept.'45.Vizită guvernamentală română la Moscova

Fac parte din delegaţie, printre alţii :Groza,Tătărăscu,Gheorghiu-Dej,Voitec,Ghelmegeanu ş.a.

Se pun la punct problemele curente şi de perspectivă , de natură economică , politică , militară şi diplomatică.

- Pe  10 sept.întrevedere Vâşinski-Tătărăscu , la care ministrul român sugerează o "intervenţie" a lui Stalin pentru a-l determina pe Rege să înceteze greva regală În acest interval, în ţară se ţin lanţ manifestările de susţinere ale guvernului Groza, declaraţiile belicoase la adresa "amestecului " anglo-american în treburile interne ale României şi "demascările" la adresa lui Maniu şi Brătianu ( se cere arestarea lor  )

/28 oct.'45.Societăţi româno-sovietice : Sovrompetrol, Sovrombanc

Prin Hotărâre de guvern, se înfiinţa Sovrompetrol - cu un capital de 1.759.000 lei şi instalaţii Aportul românesc -acţiuni, terenuri , active şi 50 % din redevenţele cuvenite anual statului român. Prin altă Hotărâre, se fonda  Sovrombanc- cu un capital de 1.200 milioane lei

[[¤]11 sept.-2 oct.'45.Londra.Consiliul Miniştrilor de Externe

Organism care , în baza hotărârilor de la Postdam (17 iul-2aug.), trebuia să pregătească Tratatul de pace cu statele învinse.

-Pe 15 sept.,Molotov a prezentat textul ptr .tratatele de pace cu România, Bulgaria şi Ungaria.

- Pe  26 sept., Molotov a cerut recunoaşterea internaţională a guvernului Groza, dar Ernest Bevin( Marea Britanie ) şi James F.Byrnes (SUA ) refuză.

-La 2 oct., Conferinţa se încheie fără un Comunicat , ceea ce produce o mare desamăgire în rândul forţelor democratice din România.

/ 29 -30 aug.'45 .Congresul scriitorilor, artiştilor ,ziariştilor

Primul congres al scriitorilor, ziariştilor, artiştilor. Din partea guvernului,participă Petru Groza,Mihai Ralea ( Arte ), P.Constantinescu-Iaşi ( Propagandă ), Şt.Voitec ( Educaţie ).

/ Sept.-dec.'45 . Consiliul Superior al Ecomiei Naţionale(CSEN)

-Pe 21 sept.'45, un nucleu CSEN- instituţie interministerială - menit să organizeze şi să planifice economia naţională. Treptat ,CSEN  a devenit un "guvern paralel " , în laboratorele căruia s-au hotărât principalele reforme economice, s-au zămislit planurile de transformare "socialistă" a economiei naţionale .

Încă de la început , Gheorghiu-Dej şi-a adjudecat  rolul principal în CSEN .

- Pe 24 nov.'45 ,prin Jurnalul Consil.de Min.nr. 1439,se înfiinţa oficial  C.S.E.N. organism ce va  dirija toate hotărârile economice. ( M.O. nr.271, 26 nov.'45 )

N.B.:Pe 9 mart.'46, CSEN a suferit unele modificări ( Decret-lege nr.235 )care i-au sporit şi întărit atribuţiile.Pe 28 mart.'46, Gheorghiu Dej ( secretar g-ral al PCR ) va fi numit preşedinte al CSEN

...Consiliile de administraţie

/Pe 2 nov.'45 , au fost îndepărtaţi din Consiliul de Administraţie al "Societăţii  Petroşani"   aşa-zişii "sabotori ",  fiind înlocuiţi cu elemente fidele guvernului .

/ Pe 6 nov., la Camera de Comerţ,sunt mari epurări , pentru că îndrăzniseră să facă un sindicat necontrolat de comunişti .

/ Pe 24 nov., într-o Declaraţie a C.C. al F.U.M.- semnată de Teohari Georgescu ( PCR ) şi Mişa Levin ( PSD ) -  se alătură CGM-ului- condus de Gh.Apostol -  în acţiunea de încheiere  a  contractelor colective de muncă, pe ramuri industriale .

..."Demascări" de industriaşi şi bancheri

- Ziaristul Tudor Savin publică (în serial ) articolele de "demascare" a unor societăţi industriale şi bancare conduse de liberali : Banca Românească ( dir.Alexandru Cretzeanu ) era acuzată de <speculă şi sabotaj > ) ; Societatea Letea şi editura Cartea Românească erau acuzate de <colaborare strânsă cu nemţii  >; Mircea  Cancicov, I.Manolescu Strunga , consideraţi ca <oamenii lui Brătianu ce au vândut ţara nemţilor > ( Scânteia, 26 28 nov.'45 )

/ 10 sept.'45 Proces: organizaţia "T" şi "Tinerimea Liberă "

33 de inculpaţi alcătuiesc primul lot din org."teroristă T" ( condusă de Remus Teţu ) şi "Tinerimea liberă" ( condusă de Mircea Ştefanovici ) , în majoritate membri ai org.de tineret  PNL şi PNŢ ,studenţi la drept, filozofie sau politehnică, consideraţi a fi acţionat sub comanda <sceleratului Rădescu >,care pregătea <un carnagiu >

[Vezi Tabloul Elevi, studenţi-victime ]

/ 28 sept.'45 Proces : elevi - " Partizanii naţionalişti români"

Primul proces în care acuzaţii erau elevi. Din toate punctele de vedere ,  un proces aberant , monstruos. Din păcate, nu a fost unicul ."Partizanii" erau...7 elevi de liceu acuzaţi de <defăimarea membrilor guvernului> ( Scânteia, 28 sept.'45 )

/ 16 oct.'45.Congresul general al clerului ortodox

La Palatul Camerei Deputaţilor ( Dealul Patriarhiei ).se desfăşoară Congresul general al clerului ortodox..Preşed. congresului/ Patriarhul Nicodim

Participă :premierul Petru Groza, ministrul Cultelor-pr.C.Burducea, ministrul Internelor-Teohari Georgescu, ministrul  Artelor - M.Ralea , ministrul de Război-Vasiliu Răşcanu, subscrt. la Agricultură - R.Zăroni;delegaţi ai clerului din URSS, Bulgaria, Iugoslavia şi Ungaria.

- Ministrul Burducea declară că scopul manifestării este , printre altele, <colaborarea necondiţionată şi pe toate căile cu regimul democratic .>

[NB:în limbajul cotidian, regimul democratic însemna guvernarea FND ]

/ 16 oct.'45 Congresul Asociaţiei Generale a Inginerilor din Româmia ( AGIR )

În prezenţa unor membri ai guvernului - Petru Groza, I.Gh.Maurer (Comunicaţii şi Lucrări Publice ), Gh.Nicolau ( Asistenţă şi Asigurări Sociale ), T.Ionescu ( Mine şi Petrol ), C.Burducea ( Culte )- se discută despre obiectivele şi perspectivele ramurilor de resort.

/ 16-22 oct.'45 .Conferinţa naţională  PCR :Gheorghiu Dej-secretar general

[LD: Fără să se poată indica o zi anume, se poate afirma că, oficial, odată cu această conferinţă în PCR, începe oficial "epoca Gheorghiu Dej " , hotărâtă de Stalin încă din ian.'45  Este de remarcat structura piramidală a partidului,asigurată prin prezenţa " secretarilor" - Gheorghiu Dej,Ana Pauker, Vasile Luca, Teohari Georgescu -   în toate  cercurile concentrice ale departamentelor : Secretariat, Birou Politic, Comitet Central.

De la un anume moment, expunerea pe pereţi a tablourilor  celor patru va fi obligatorie în toate instituţiile [ nu ştim data acestei obligaţii ornamental-propagandistică ]    

Societatea  românească trebuia să înveţe  că , în "democraţia populară " , puternicii zilei  trebuiau căutaţi nu la "puterile în stat" - guvern, parlament ,justiţie - ci la partid .

PCR a uzat de toate metodele ca această "mutaţie" în mentalul colectiv să se impună.]

-16 oct- deschiderea .Invitat la conferinţă,premierul  Petru Groza dă asigurări că <plugarii sânt alături de PCR >

-17 oct: Gheorghiu-Dej prezintă Raportul politic. Participanţii află că PCR , numai într-un an , numără aproape 800.000 de membri ( faţă de 1.000, la sfârşitul războiului )

-Pe 21-22  oct., se aleg structurile de conducere ale partidului.

Secretar general ( ales de CC al PCR )- Gheorghe Gheorghiu- Dej ( ministrul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice )

Secretari ai CC al PCR : Gheorghiu Dej, Ana Pauker, Vasile Luca, Teohari Georgescu.

Biroul Politic al CC al PCR  :Gheorghiu -Dej ,Ana Pauker,Vasile Luca, Teohari Georgescu , Chivu Stoica, Gh.Vasilichi , Miron Constantinescu (red.şef "Scânteia" )

Comitetul Central al PCR : Gheorghiu Dej, Gheorghe Apostol (CGM-sindicate ), I.Gh.Maurer ( subsecretar de stat -la ministerul lui Dej ), Emil Bodnăraş( Gărzi patriotice ), Nicolae Ceauşescu (secretar "sect. 1 galben "),Vasile Luca, Chivu Stoica, Lucreţiu Pătrăşcanu (ministru -Justiţie ),Ana Pauker, ş.a,ş.a

/8 nov.'45.Marea confruntare : monarhişti versus guvernanţi

[LD: 8 nov.'45 / 21-22 dec'89 / 13 -15 iun.'90 .Citind documentele de epocă constatăm aceeaşi strategie, aceleaşi metode , diversiuni şi manipulări , pe care , în arc peste timp , le-au  practicat Gheorghiu-Dej ( nov.'45 ),Nicolae Ceauşescu ( dec.'89 )şi Ion Iliescu ( iun.'90 ). Masa de manevră :"clasa muncitoare" , "poporul"  , înarmaţi cu ciomege ]

...Manifestaţie pro-monarhistă de ziua Regelui Mihai.

Pe 8 nov., de dimineaţă, bulevardele, P-ţa Universităţii ,P-ţa Palatului sunt inundate de mulţimea venită să-şi arate ataşamentul faţă de "regele grevist" .Mulţimea scandează lozinci de contestare  faţă de guvernul uzurpator şi neconstituţional .

....PCR, Uniunea Patrioţilor, FUM, CGM :mobilizare anti -monarhistă

- Cu câteva zile înainte de  8 nov.,  Sebastian Ionescu şi E.Mărculescu de la Uniunea Patrioţilor  transmiteau Ordinul circular nr.3279 prin care cereau ca , pe 8 nov., forţe puternice muncitoreşti  să fie postate în Piaţa Palatului ,să împiedice <forţele reacţionare>  să manifeste pentru Rege .Mobilizări asemănătoare s-au făcut şi pe linia CGM,  FUM , ş.a ş.a

- Pe 7 nov., PCR şi ARLUS au organizat  în întreaga ţară manifestări, întruniri, serbări, mitinguri în cinstea MRSO. Instituţiile au arborat  drapelul roşu (cu secera şi ciocanul ), pavoazând vitrinele cu  tablouri ale eroilor Marii Revoluţi Socialiste din Octombrie 1917 ; ziarele au publicat  file din istoria glorioasă a revoluţiei, a Armatei Roşii , din viaţa genialului conducător IVStalin  ; radioul a transmis  muzică şi reportaje din URSS .

...Represiune violentă

Pe 8 nov., pe la ora 11, în Piaţa Palatului pătrund camioane încărcate cu susţinătorii guvernului , înarmaţi cu ciomege .Se produc ciocniri violente . Se aud focuri de armă .Jandarmii Ministerului de Interne  pătrund în mulţime, bătând şi operând arestări.

- După amiază,ostaşi din Divizia Tudor Vladimirescu , "curăţă " piaţa.

- În timpul nopţii ,sunt omorâte cca 13 persoane şi cca 100 sunt arestate Peste câteva zile, au fost avansate alte cifre : 300 de arestaţi  ( 15 nov.) , încă 11 morţi şi 75 răniţi, în total 108 victime ( 19 nov. ) .

...Rapoartele şi indicaţiile g-ralului Susaikov

Rapoartele  transmise de g-ralul Susaikov- lui Stalin, Molotov, Beria şi altor demnitari sovietici - estimau că în Piaţă ar fi fost cca 8.000-10.000 de manifestanţi, fiind convocate de ţărănişti şi liberali Recunoştea că guvernul , neavând încredere în armată, folosise la reprimare Divizia Tudor Valdimirescu.

...10 nov. Comunicatele oficiale

La indicaţiile comandamentului sovietic, s-a recomandat ca guvernul Groza  să replice la ştirile din  presă occidentale.

-Pe 10 nov.,Comunicatul MAI acuza PNL şi PNŢ că au pus la cale <o mişcare de dezordine cu scopuri politice >  , mobilizând toate <elementele fascisto-reacţionare >.

Demascând cu mânie proletară confruntarea , presa comunistă folosea etichetările cele mai dure la adresa "provocatorilor" ( <haite de drumul mare>  ) cerând pedepsirea < fără nici o milă şi îngăduinţă a lui Maniu şi Brătianu , aceşti mârşavi susţinători şi promotori  ai huliganismului moşieresc , ucigaşi ai muncitorimii şi duşmanii neîmpăcaţi ai libertăţilor şi drepturilor poporului . >

/ Pe 11 nov.,pentru a stimula atmosfera de ură şi teroare ,Prefectura Poliţiei Capitalei invita cetăţenii < care au suferit vexaţiuni sau violenţe politice, rasiale , precum şi pe cei care au fost victimele acţiunii de jaf şi tâlhărie pe data de 8 noiembrie > să depună plângeri .

- Petre Constantinescu-Iaşi ( ministrul Propagandei ) dădea  un Comunicat de la care  - în variante din ce în ce mai vehemente şi injurioase  - epitetele  la adresa partidelor istorice vor face carieră ,intrând în vocabularul jurnalistic, juridic ,politic , apoi  istoriografic al epocii comuniste: <Trebuie să  se termine odată  cu agitaţiile unor iresponsabili dintre foştii conducători politici care coalizând în jurul lor toate rămăşiţele fasciste şi reacţionare , speculanţi şi sabotori - în legătură cu unele elemente reacţionare de peste graniţă , vor să aducă anarhia în ţară şi să reînvie vremurile de dictatură şi regimuri reacţionare , să ne compromită în ochii străinătăţii şi ai marilor aliaţi .>( Scânteia , 11 nov.'45 )

- Zile întregi ziarele au întreţinut o campanie de presă agresivă , publicând "proteste muncitoreşti" , "Rezoluţii"  de la mitingurile "spontane" , "plângeri" privind "maltratările",   toate terminându-se cu cererea de  pedepsire a vinovaţior.( Scânteia , 11 nov.'45 )

- Principalele <focare de anarhie > ar fi fost Profesorii Asociaţi , Liceul Matei Basarab, Şcoala Centrală de fete, Liceul industrial nr.1 , iar <conducătorii bandelor > ar fi fost Dinu Alimănişteanu, N.Argeşanu, I.Nacu, Laura Săulescu, Emil Ghilezan, Corneliu Coposu, Anton Ionel Mureşan ,la indicaţiile liderilor PNL şi PNŢ Dinu Brătianu, M.Fărcăşanu , Al Lapedatu , M.Romniceanu , dr C.Angelescu, Aurel Leucuţia ,I.Hudiţă , Ilie Lazăr , ş.a., ş.a (  ( Cf.listelor de anchetaţi la Parchet, publicate .( Scânteia ,12-19 nov.'45 )

- 14 nov.PCR organizează un miting de doliu în Capitală. Ca secretar al CC al PCR ,Miron Constantinescu a rostit un jurământ solemn :< să sprijinim cu toate puterile noastre guvernul de largă concentrare democratică pentru a nimici cuiburile de ucigaşi fascişti şi reacţionari ai lui Maniu şi Brătianu .> (Scânteia, 14 nov.'45 )

...Raportul ziaristului american Mike Ethridge

- Între 19- 29  nov.,ziaristul american Mike Ethridge s-a aflat în România, ca  trimis special al departamentului american pentru a se informa despre implicarea guvernului Groza ( SUA încă nu recunoscuse guvernul Groza  ) privind  evenimentele din 8 nov .

La Bucureşti, se întâlneşte cu reprezentanţi ai Guvernului Groza , ai PCR, ai partidelor satelite din FND , dar şi cu liderii partidelor istorice .La Sinaia, discută cu MSRegele Mihai .

Raportul -care  va sta la baza poziţiei americane faţă de România, la Conferinţa de la Moscova ( 16-26 dec.'45 )- concluziona  că guv. Groza este  < nereprezentativ, în sensul ideilor Yaltei, minoritar, comunist şi dictatorial >

[ [¤] 15- 20 nov.'45. PROCESUL DE LA NURNBERG ]

Procesul va dura .... Sentinţele ....Din cei 24 de inculpaţi,12 condamnaţi la moarte .

[[¤] 16 nov.'45. Fondarea UNESCO. Sediul la Paris. ]

Consfătuirea de la Londra hotărăşte  fondarea Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură .

/ 20 nov.-15 dec.'45. Presiuni şi represiuni economice

-Scânteia porneşte o campanie de demascare a "poziţiilor cheie" deţinute de "reacţiune" în viaţa economică:Banca Românească (dir.George Cretzianu )este acuzată de sabotaj economic ;

Societatea "Letea" , editura "Cartea Românească " / că au colaborat cu nemţii ; <oamenii  lui Brătianu >  -Mircea Cancicov ,I.Manolescu-Strunga - că au vândut ţara nemţilor ; iar Iuliu Maniu era învinuit de  <complicitate cu imperiul Habsburgic> ,  < intenţia vânzării Ardealului> şi < complicitate cu Hitler şi Antonescu >.

...2-4 dec.'45.Nellu Mihăilescu-"proces etalon" (2- 4 dec.'45 )

[ LD: Arestarea şi rearestarea pentru "sabotaj " a  lui Nellu Mihăilescu ( proprietar de magazin ) devine un "caz" , un exemplu de "linie"> pentru magistraţi: ( fusese condamnat la prima arestare , dar sentinţa fusese casată la Curtea de Apel  Secţia a VIII-a  ) . Pe 2 dec. se anunţa rearestarea lui Nellu Mihăilescu, acuzat de < stocare de mărfuri şi alte delicte>  ]

 - Ministrul de Justiţie,Lucreţiu  Pătrăşcanu , într-o cuvântare radiodifuzată prezenta triumfător o statistică : într-o lună ( 15 sept-15 oct ) instanţele au pronunţat 2048 condamnări şi 608 achitări în procese de speculă . Au fost respinse 1850 de cereri de recurs.

Cu acest prilej, el dădea un semnal  sever  către magistraţi : <Am suspendat şi am pus chiar azi sub anchetă întregul complet de judecată de la Curtea de Apel ,Secţia a VIII-a  >

-Pe 15 dec., transforma avertismentul în "linie de conduită": anunţa sancţionarea aspră a magistraţilor vinovaţi de <uşurinţă gravă şi incorectitudine profesională >, precizând că <Nu persoana lui Nellu MIhăilescu interesează, ci procesul său care poate fi un exemplu de felul cum magistratura nu trebuie să procedeze.> (discurs radio-difuzat )

- Sloganul de ordine era ameninţător :  <Nici o milă şi nici un menajament pentru speculanţi. Ocna să fie ocnă, munca silnică să fie muncă silnică, temniţa să nu fie salon de recepţie. Pedeapsa  dată să zguduie, să cutremure, iar complicii şi susţinătorii speculanţilor să fie măturaţi fără cruţare de oriunde s-ar găsi.> ( Scânteia, 4 dec.'45 )

   / 6 dec.'45."Pact de colaborare " PCR-legionarii

[LD: informaţie neverificată, bazată pe Raportul  transmis în oct.'45 de reprezentantul diplomatic al SUA în România, Burton Berry .Chiar dacă punem pe seama ocupaţiei sovietice şi a comuniştilor situaţia din România ,este de reflectat şi asupra impactului pe care a avut-o răfuiala postbelică fără precedent  cu care au fost trataţi învinşii.

Răfuiala cu fasciştii din Italia, cu naziştii din Germania, şi cu toţi colaboraţioniştii din statele satelite ,nu a rămas fără contaminări  şi simetrii de tratament .

Istoricii ar trebui să delimiteze cu luciditate factorii de impact extern şi specificul exclusiv intern  al acestei etape.Pentru că,altfel,judecăţile pot fi viciate.]

-Diplomatul american  Burton Berry transmitea astfel ştirea la Washington :Teohari Georgescu are o întrevedere cu o delegaţie de legionari condusă de N.Pătraşcu .

Se perfectează un "pact de colaborare" între Garda de Fier  şi PCR , în care se prevede că guvernul nu va porni acţiuni penale contra legionarilor care se vor pune la dispoziţia PCR.

Pătraşcu promite "trupe de şoc " sau terorişti care să ajute la suprimarea oricărei rezistenţe politice.

- Prof.P.P.Panaitescu şi alţi 340 legionari notorii,ar fi semnat o convenţie de colaborare cu PCR .La Ministerul Afacerilor Interne ar fi avut loc o întrevedere secretă între Teohari Georgescu şi o delegaţie de legionari , condusă de Nic.Pătraşcu ocazie cu care s-ar fi încheiat un "pact de colaborare " în virtutea căruia guvernul s-ar fi angajat să nu pornească acţiuni penale contra legionarilor , iar Garda să pună la dispoziţia comuniştilor <trupe de şoc sau terorişti care să ajute la suprimarea oricărei rezistenţe politice .>

- La 6 dec.1945, ( unii dau data de 10 dec.) s-a semnat cu MAI-ul pactul  < pentru salvarea existenţei fizice a legionarilor > ,prin care se stipula că vor fi eliberate acte tuturor legionarilor care vor să intre în legalitate, depunând armele , vor fi încadraţi în muncă şi nu vor mai fi interogaţi .*

---------------------------

*Valerian Vică  Negulescu relatează astfel episodul : în iulie 1945, a revenit în ţară cu Petraşcu (ca locţiitor al lui )."Reţinut"  în oct.'45 , dus la MAI , Teohari Georgescu şi Alex.Nicolschi i-au propus colaborarea ; el a cerut un timp de gândire şi consultare şi i s-a dat drumul ;urmărit de Securitatea, după 2 ore ...a fost arestat împreună cu Pătraşcu, duşi la MAI, continuând discuţiile cu Teohari Georgescu şi Nicolschi ; el a fost lăsat să plece ,Pătraşcu a rămas "zălog " şi a încheiat Pactul.[ Vezi  la Tabloul Legionari -victime  ]

 

[[¤] 16-31 dec.'45.Moscova.CONSILIUL MINIŞTRILOR DE EXTERNE ( -II-)

[LD:Percepută iniţial ca o victorie a diplomaţiei anglo-americane, decizia luată s-a vădit a fi un fiasco ,marcând consolidarea stăpânirii sovietice în România .Acceptarea condiţiilor lui Stalin de către anglo-americani - necunoscută în litera şi spiritul ei de către români -  privind neacceptarea lui Maniu şi Brătianu în guvern - a pecetluit soarta politică a celor doi lideri  şi a partidelor lor, inclusiv "democraţia stalinistă " impusă prin alegeri . ]

...Recunoaşterea guvernului Groza

O nouă sesiune a Conferinţei miniştrilor de externe :Molotov,  Byrnes, Bevin pentru soluţionarea impasului în relaţiile cu România şi Bulgaria. S-a decis recunoaşterea guvernului Groza, cu condiţia participării la guvern a unor reprezentanţi ai PNŢ şi PNL , fără  Maniu, Brătianu sau dr Lupu  - condiţiona  Stalin -şi desfăşurarea de alegeri libere .

...Comisia interaliată la Bucureşti

Pe 31 dec.'45 , însărcinaţi cu aplicarea deciziei ,o Comisie interaliată (Vâşinski -Harriman -Kerr (ambasadorii SUA şi Angliei  la Moscova ),sosesc în România, pentru a urmări aplicarea hotărârilor : garantarea libertăţii presei, a cuvântului ,a religiei şi a asocierii .

Au  ca "misiune adăugată" să-l determine pe Regele Mihai să iasă din grevă (începută pe 21 august ). Ei fac un "revelion rusesc" , în compania lui Groza şi Tătărăscu .

...Petru Groza - cuvântarea  de Anul  Nou.

Programul guvernului pe anul 1946 : reforme cu caracter democratic ;alegeri parlamentare ; transpunerea în practică a hotărârilor Conferinţei de la Moscova a miniştrilor de externe .

/ 17-20 dec.'45, Bucureşti .Conferinţa prefecţilor de judeţ : "Consilii politice"

Organizată de ministrul Internelor, Teohari Georgescu, la conferinţă participă şi reprezentanţii partidelor din coaliţie pentru a fi informaţi şi instruiţi .Intră în rol "consiliile politice FND" din fiecare judeţ, menite să coordoneze, să avizeze , să hotărască  organigrama prefecturilor.

[[¤]  27 dec.'45.Înfiinţarea BIRD şi FMI 

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Redresare şi Fondul Mondial Internaţional ca instituţii  financiare specializate ale ONU .

 

1946

/1-8 ian.'46.Sfârşitul grevei regale

Comisia Interaliată la Rege( 1 ian.'46 ); Comisia Interaliată la guvern ( 7-8 ian.'46 )

...Completarea guvernului cu miniştri PNL şi PNŢ

[L.D.:ulterior,cei doi miniştri vor fi arestaţi , condamnaţi şi închişi la Sighet.

Vezi tabloul Demnitari-victime ]

-Au fost "acceptaţi" ca "miniştri fără portofolii" , mai întâi de Guvern, apoi de Rege şi Comisia Interaliată de Control :Mihail Romniceanu ( PNL ) şi Emil Haţieganu ( PNŢ )

- Pe 7 ian.'46, cei doi miniştri au depus jurământul în faţa Regelui şi a lui Groza.

 ... Anglia şi SUA recunosc guv.Groza

La terminarea misiunii , diplomatul englez A.Clark Kerr înainta un Raport  în care,pe lângă impresia dezagreabilă ce i-o făcuseră Groza ( <dansează cu râvnă şi vioiciune la fiecare melodie pe care Vâşinski are grijă să i-o fluiere  >),Tătărăscu ( <îmbibat până la buze cu înşelăciune şi trădare >)şi  Vâşinski (<este evident că el conduce România întocmai ca o provincie a Uniunii Sovietice, iar guvernul este instrumentul său  > ), mărturisea că a părăsit Bucureştiul <cu un sentiment de tristeţe şi profund recunoscător că nu m-am născut în România.>

...prima şedinţă de guvern ( 8 ian)

- În prima şedinţă de guvern completat , s-a hotărât :

1.Alegeri generale

2.Participarea tuturor partidelor "democratice"

3.Asigurarea libertăţii presei, întrunirilor ,

- Pe 15 ian.'46, într-o şedinţă cu miniştrii fedenişti, se discută despre procesele politice în curs de judecare, despre eliberarea cluburilor rechiziţionate şi reapariţia ziarelor PNL şi PNŢ., stabilindu-se  ca partidele respective să facă o cerere la Comisia Aliată de Control pentru repartizarea hârtiei, deoarece <nu guvernul a fost acela care a oprit tipărirea lor .>

/ 10 ian.'46.JCM :Comisia interministerială ptr. aplicarea reformei agrare

[LD: cu aparenţă de îndrumar tehnic-organizatoric,  această decizie a constituit pretextul "legal" al unui val de abuzuri, violenţe , persecuţii şi crime politice , făcute de "comisiile locale" ]

< Art.1..Alcătuirea unei comisii interministeriale pentru aplicarea reformei agrare , alcătuită dintr-un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, al Ministerului de Interne şi al Ministerului de Justiţie.

Art.2.Atribuţiile Comisiei sunt: a ) coordonarea măsurilor celor 3 departamente pentru a accelera şi a aplica just reforma ; b) luarea unor măsuri de prevenire şi reprimare a cazurilor de încălcare a legii ; c ) cercetarea şi propunerea de măsuri împotriva organelor de drept de cele 3 departamente , ce ar îngreuna , sabota şi acţiona împotriva liniei reformei .>

(Jurnal Consil de Miniştri, M.O. /10  ian.'46 )

/ 13 ian.'46 .Comunicat: Încetarea cenzurii militare sovietice

[LD:reamintim că în Convenţia de armistiţiu ( 12 sept.'44 ) exista prevederea controlului sovietic  asupra publicaţiilor, teatrelor, filmelor, poştei ,telefonului , corespondenţei particulare şi oficiale .Nu peste mult timp ( 5 mart.'46) guvernul va crea Ministerul Informaţiilor  care îşi va asuma în mare parte aceste sarcini .]

Preşedinţia Consiliului de Miniştri publică un Comunicat privind Decizia Comisiei Aliate de Control  de < încetare a exercitării cenzurii militare sovietice asupra corespondenţei poştale şi telegrafice româneşti, începînd cu 15 ianuarie 1946. > În acelaşi Comunicat, se spunea că Guvernul a hotărât < să suprime pentru aceeaşi dată cenzura militară pe întreg teritoriul ţării. >

/ 4 ian.-mart.'46. Reaşezări pe eşichierul politic

...În şcoli şi universităţi

[ LD: Cum în şcoli şi universităţi Ministerul de Interne a  interzis manifestările politice, pe parcursul anului 1946 s-au organizat , în condiţii de clandestinitate, mii de grupări anticomuniste , formate din elevi şi studenţi. În funcţie de aderenţa lor, aceste organizaţii  se vor alătura  manifestărilor partidelor politice,atât în campania electorală , cât şi cu prilejul altor confruntări. Alături de alţi tineri democraţi, înregimentaţi sau nu ,asupra lor , regimul de represiune se va manifesta cu o duritate criminală ] 

[ Vezi tabloul Elevi, studenţi- victime ]    

...P.Ţ.D-Lupu

4 ian.dr.N.Lupu se rupe de PNŢ şi creează Partidul Ţărănesc Democratic , motivând că <Maniu şi Mihalache s-au înconjurat de elemente reacţionare , străine de concepţia şi viaţa partidului >  (Scânteia, 4 ian.'46 ) În realitate , a fost supărat de nedesemnarea ca ministru în guv.Groza ( Timpul, 7 ian.'46 ) Explicând programul PŢD (20 ian ) ,dr Lupu promitea o politică a <realităţii posibile> ,<nu o politică fantasmagorică cum duce dl Iuliu Maniu > ( 21 ian. )

...P.N.P -Mitiţă Constantinescu

10-11 ian."Uniunea Patrioţilor" se transformă în Partidul Naţional-Popular (partid satelit al PCR ) al cărui preşed., Mitiţă Constantinescu (fost doctrinar economic liberal, fost guvernator al BNR , fost ministru în guv. dictaturii carliste ) , având printre membri pe George Călinescu , Andrei Oţetea , P.Constantinescu -Iaşi , Vlădescu-Răcoasa, M.Dragomirescu  ş.a.

...PNL-Tătărăscu +PND-iorghist

23 febr '46 .O fuziune minoră ,cu câţiva foşti discipoli ai "Neamului Românesc",adunaţi într-un partid de prof.dr.Popa, în memoria marelui savant şi om politic care fusese Nicolae Iorga.

...Ruptura PSD: PSDI-Titel Petrescu

[LD: După 1948 ,"independenţii titelişti " vor fi persecutaţi, arestaţi ,judecaţi şi condamnaţi , mulţi dintre  ei fiind  exterminaţi în închisorile comuniste.] [Vezi Tabloul PSD -victimă ]

-16 martie:Plenara CC al PSD hotărăşte punerea în afara partidului a lui Titel-Petrescu , Adrian Dimitriu , Iosif Jumanca , Ion Flueraş, Ilie Dumitru şi a adepţilor lor.

Cei excluşi , au fondat imediat P.Social Democrat Independent, asupra căruia se vor aplica aceleaşi epitete şi tactici ca şi în cazul partidelor "istorice"

-30 martie :au urmat schimbări la portofoliile social-democraţilor :Zaharia Tănase ( în locul lui Adrian Dimitriu ), alţii , făcuţi subsecretari de stat la diverse departamente

-31 mart.'46 .Comunicatul CC al FUM respingea "grupul diversionist Titel-Petrescu " de a se considera în FUM. Semnau ( pentru PSD) : Lotar Rădăceanu , Ştefan Voitec,Th. Iordăchescu ,T.Ionescu, Mişa Levin ; ( pentru  PCR ) : Gheorghiu-Dej, Ana Pauker, Vasile Luca, Teohari Georgescu , Miron Constantinescu.

...Uniunea Democrată a Musulmanilor din Dobrogea ( 14 ian.'46 )

[ LD:Prin aceste organizaţii satelit, PCR a încercat  să capteze diverse frânturi minoritare  .Dobrogea va deveni ţinta  unei represiuni radicale , mai ales asupra coloniştilor stabiliţi în Dobrogea ( inclusiv din Cadrilater )  prin politica pozitivă de colonizare a guvernelor interbelice , a românilor din Balcani sau a unor refugiaţi persecutaţi din Rusia sovietică] [Vezi Tabloul Alte minorităţi - victime : aromâni, macedoni, greci,lipoveni, tătari, turci, găgăuzi, germani ş.a.   ]

...Uniunea Evreilor Liberi

Pe 27 ian.'46, se deschide primul congres al Uniunii Evreilor Liberi .Din partea guvernului, participă ministrul de Interne, Teohari Georgescu , care cere populaţiei evreieşti < să meargă pe un singur drum al colaborării strânse cu poporul român pentru susţinerea guvernului Goza. > ( Scânteia , 27 ian.'46 )

...Uniunea Naţională "Muncă şi refacere " -C.Argetoianu

[LD: datorită traiectoriei sale de o viaţă - nestatornicie şi traseism politic prin mai toate  partidele şi regimurile de până  în 23 aug.'44 - tipul de "om politic pragmatic" ce şi-a schimbat conjunctural doctrinele şi politicile  , pentru a îndeplini funcţii ministeriale , C.Argetoianu nu-şi găsise loc alături de partidele de opoziţie democrată.]

A plecat din ţară în apr.'44 ( Elveţia ) dar s-a întors în 1946, încercând ultima sa "convertire" :

la regimul condus de fostul coleg averescan, Petru Groza , criticând <politica măruntă a partidelor istorice >, considerând atitudinea lor  drept <negativistă faţă de interesle mari ale ţării  >, mai ales în politica externă .<A nu întări legătura firească dintre  România şi URSS , ar însemna o miopie de neiertat >( cf. România liberă, 6 ian.'47 )

A înfiinţat ultimul partid din viaţa sa -  Uniunea Naţională " Muncă şi Refacere " - cu care a participat la alegerile din 19 nov.'46, partid care s-a  autodizolvat, în ian.'48, după abdicarea Regelui Mihai.

[N.B.: pe baza Decretului nr 6 / din 14 ian.1950, a fost arestat  pe 5/6 mai 1950 în "lotul demnitarilor " ; închis la Sighet, unde a murit pe 6 februarie 1952 ]

/ 31 ian.- 1 febr.'46.Legea nr 61 (Decret-lege nr.386 ) :prelungirea legilor represive.

[LD : Legea 312 ,din 21 apr.'45 , stabilise ziua de 1 sept '45 ca termen de terminare a proceselor criminalilor de război şi vinovaţilor de dezastrul ţării. Prin noua lege, termenul a fost prelungit până la 1 iunie 1946 ]

-Lucreţiu Pătrăşcanu anunţă prelungirea aplicării legii epuraţiei şi reluarea activităţii Tribunalului Poporului  ( Scânteia, 1 febr.'46 )

/Ian-martie '46.Procese, procese, procese

[ Vezi tablou Justiţia comunistă  sau Cronologia generală-genocid ]

a) Procesul Mariei Antonescu ( 23 ian.'46)

b) Proces " lot 7  " - criminali de război" : Centrala Evreilor (14 febr.- 8 mart.'46)

Al Voitinovici (pseudonim literar Voitin ) este preşed. completului de judecată al Tribunalului Poporului .Acuzatori publici , avocaţii A.Schreiber şi M.Mayo .Centrala Evreilor era acuzată că a executat ordinele Berlinului şi Gestapoului în prigonirea evreilor .Erau acuzaţi :Vasile Isăceanu  ( dispărut ) , Jaques Leon , dr Nandor Gingold  , Adolf Grossman .Grozea, N.Grunberg -Wilman .Sentinţa ( 18 febr.'46 ) :muncă silnică pe viaţă ( Isăceanu şi Gingold ); temniţă grea pe 20 , 15, 12 ani ( celorlalţi ) şi confiscarea averii . [Vezi tabloul Evrei-victime ]

c.) Proces "lot 8 "  :criminali de război "  (20-21 febr.'46) Lot eterogen, compus din diplomaţi , generali, ziarişti "pro-hitlerişti" , politicieni  naţionalişti ( gogo-cuzişti, legionari )  şi înalţi funcţionari ai administraţiei româneşti în Basarabia .Inculpaţi :g-ral Platon Chirnoagă ( ex-ministru la Berlin ) , Sergiu Vlad Cristi (ex-primar al Chişinăului  ),Visarion Puiu ( ex-mitropolit al Odesei ), Ion Sângeorgiu (prof.univ. ) , Gh.A.Cuza ( prof.univ.),Alexandru Cuzin, Vintilă Horia Caftangioglu , Horia Stamatiu ,Ion Victor Vojen . În sala de judecată, doi inculpaţi prezenţi : Gh. A.C.Cuza şi I.V.Vojen - ceilalţi  fiind daţi "dispăruţi ".Tribunalul Poporului dă sentinţa : 5 condamnări la moarte  ; 5 condamnări la muncă silnică pe viaţă ;  4 la 20 de ani detenţie riguroasă .

d.)Proces "lot 9" :"criminali de război" - comandanţi ai  lagărelor  de prizonieri (28 febr.'46 )

Tribunalul Poporului judecă 8 militari acuzaţi de a fi comandat lagăre cu  prizonieri sovietici

/ 26-30 ian.'46.Plenara CC al PCR

[ Vezi pe larg-Tabloul PCR şi Colaboratorii   ] A avut ca scop analiza activităţii partidului de la Conferinţa naţională a PCR ( 16-12 oct.'45). În centrul atenţiei, situaţia politică şi economică şi probleme organizatorice şi propagandistice .S-a hotărît <prezentarea unită în alegerile parlamentare a tuturor forţelor democrate ale guvernului democrat instaurat la 6 martie 1945 > Cele 7 organizaţii ale FND: Frontul Unic Muncitoresc ,Frontul Plugarilor, Femeile democrate ş.a.ş.a Un accent deosebit s-a pus pe captarea ţărănimii ( pământ şi titluri de proprietate) şi a intelectualilor  (propagandă şi "demascări " )  

/ Februarie '46.Măsuri economice 

...Recensământ imobiliar ( 10 febr.'46 )

[LD: De ce această dispoziţie a fost dată de Ministerul  Finanţelor, nu ne dăm seama .Multe întrebări au avut un caracter poliţienesc - nu  financiar -şi-şi vor dezvălui substratul treptat : noii guvernanţi aveau nevoie de sedii pentru instituţiile noi şi locuinţe personale. Când se va produce cascada confiscărilor prin sentinţele date de Tribunalul Poporului  şi naţionalizarea din '48, nomenclatura va avea această evidenţă locativă.Mai mult, s-au făcut arestări abuzive pornind de la apetitul pentru anume  spaţii locative. Nu cunoaştem care a fost regimul arhivistic al acestui recensământ -secretizat ? distrus ? Altfel nu s-ar putea explica tevatura procurării actelor imobiliare , în procesele de recuperare a proprietăţilor, după 1989 .]

Printr-o Dispoziţie a Ministerului Finanţelor (Alexandru Alexandrini) toţi proprietarii de imobile sau apartamente au fost obligaţi să declare : compunerea imobilului şi  modul de folosire : dacă este închiriat(de când? cui ? ce face chiriaşul ? ;ocupaţia acestuia? ;chiria anuală ş.a. ş.a.

...Ministerul de Interne:Epurări şi încadrări  în Administraţie şi Jandarmerie ( 10-19 febr.)

[LD:parcă în competiţie cu Lucreţiu Pătrăşcanu ( Justiţie ), "eficientul" ministru de Interne ,Teohari Georgescu,  se poartă discreţionar -pe bază de Ordine - în departamentele pe care le tutelează .

M.A.I. publică  liste cu numele a numeroşi funcţionari epuraţi la Direcţia Administraţiei de Stat  şi completarea efectivelor jandarmeriei cu componenţi ai Diviziei Tudor Vladimirescu  (Scânteia , 10, 19 febr. '46 ) .

...Petru Groza: Declaraţie de intenţii ( 14 febr.'46 )

[LD: Minciuna sfruntată a acestei declaraţii ( pe lângă altele ) ar fi suficientă pentru caracterizarea acestui "boer roşu" :ipocrit, imoral,demagog  ]

Declaraţie dată ziaristului american Marckham ( Christian Science Monitor ) :<Nu vom socializa şi nici nu vom naţionaliza resursele naturale ale ţării.Băncile vor trebui să lucreze în binele naţiunii şi nu al unor indivizi.Capitalul lor nu va fi atins , el continuînd să fie în mâinile particularilor. >

...Cotele  obligatorii ( 16 febr.'46 )

Motivate de marea secetă din nord-estul Moldovei, s-au introdus cotele obligatorii pentru produsele agricole , vegetale şi animale. Cotele s-au menţinut şi după trecerea secetei, mai mult de un deceniu.

 

/ Februarie '46 . Epurări – Deblocări - Arestări .

...în întreprinderile industriale

Pe 15 febr., într-un Memoriu al muncitorilor de la rafinăria "Vega " privind desfăşurarea alegerilor sindicale , se reclama faptul că numeroşi ingineri, funcţionari şi muncitori au fost arestaţi şi înaintaţi Siguranţei , fiind socotiţi "hitlerişti, fascişti " .Preşedintele sindicatului rafinăriei fusese  numit un şofer ce suferise o condamnare de 12 ani pentru tâlhărie.

...în instituţiile justiţiei

20 febr.'46 Lucreţiu Pătrăşcanu (ministru ) :<este o informaţie falsă că inamovibilitatea magistraţilor este de natură constituţională > ; guvernul < este liber să decidă şi să tranşeze problema în sine .Epurările de la Justiţie au vizat doar funcţionarii , magistraţii neintrând sub incidenţa legii epurării .>( Scânteia, 20 febr.'46 )

...în armată

23 febr.'46.Ziua Armatei Roşii. În armata română se reiau deblocările masive , întrerupte în '45

...la  partidelor "istorice"

În şedinţă de guvern, ministrul Propagandei, P.Constantinescu -Iaşi , citeşte colegilor articole din Dreptatea , considerându-le <atacuri calomnioase la adresa autorităţii de stat cît şi provocări care primejduiesc ordinea publică  >

Petru Groza avertiza ziarul cu sancţiuni , dacă va continua aceeaşi politică . [Vezi înmulţirea şicanelor şi provocărilor la Tabloul PNŢ-victimă,  PNL-victimă ,PSDI -victimă ]

[[ ¤] 6 mart.'46."Războiului rece" :Conferinţa lui W.Churchill ( Fulton )

[ LD: Nu ştiu ce a spus cu acest prilej premierul britanic, de este considerat ( simbolic ) că marchează începutul " războiului rece "

- 27mart.'46. Anularea unor Instrucţiuni din legea refomei agrare

[ LD: cu sau fără procese,găsim semnalate,  pentru această perioadă , multe cazuri de proprietari expropriaţi, duşi cu domiciliul obligator în Bărăgan. Nu avem Instrucţiunile Comisiei de aplicare a reformei din 28 febr.'46 )]

Pe 27 mart.'46, Ministerul Agriculturii şi Domeniilor anula Instrucţiunile Comisiei Centrale pentru aplicarea reformei agrare ( 28 febr.'46 ) privind reglementarea exproprierii "colaboraţioniştilor hitlerişti ", precizând că acelor categorii urma să li se aplice întocmai art.3 din Legea reformei agrare şi art.3 din Regulamentul legii.*

---------------------------

*Legea 187 / 23 mart.'45, la art.3,  prevedea  exproprierea pământurilor cetăţenilor germani şi români , care au colaborat cu Germania hitleristă ;criminalilor de război şi celor vinovaţi de dezastrul ţării ; celor ce s-au înscris voluntar pentru a lupta împotriva Naţiunilor Unite; celor care s-au refugiat ,după  23 august 1944 ,în ţările inamice

/ Martie '46.Procese

...1- 8 martie'46 .Lot 10 :"criminali de război" în Basarabia

Pe 8 mart.'46 ,Tribunalul Poporului -Bucureşti pronunţă sentinţa în procesul g-ralului C.Voiculescu ( fost guvernator al Basarabiei  )şi al comandanţilor-jandarmi din Basarabia . Acuzaţi de înfiinţarea lagărului de la Oneşti , de internarea evreilor în ghetouri şi  expedierea peste Nistru , în Transnistria,  a unui grup de peste 7000 polonezi şi 6.000 ucraineni. Generalul şi alte 10 persoane ( 6  lipsă ) - condamnat la muncă silnică pe viaţă ;ceilalţi la închisoare ,între 5-20 de ani .

...8 mart.'46 .Lot 11 : "criminali de război " în Transilvania( sept.'40 )

Tribunalul Poporului  din Cluj judecă 63 de inculpaţi , acuzaţi de crime de război Acestora li se impută fapte petrecute între 8-24 sept.1940 , în localităţile Nuşfălău, Trăsnea,Huedin,Zalău ,Sântion, Sucutaru ,Ip,Mureşenii de Câmpie ş.a.

/ 5- 20 mart.'46.Lege:  Ministerul Informaţiilor 

[LD: Iniţiator şi titular al noului minister,  prof. Petre Constantinescu -Iaşi  Prin structură şi competenţe ,sub rigorile unei cenzuri draconice, acest minister va  ţine sub control toată activitatea de informare (prin presă, radio, film )şi activitatea cultural-artistică a ţării ]

- Înainte de promulgarea legii, PNL-Dinu Brătianu îşi exprimase punctul de vedere :<O asemenea instituţie este prin ea însăşi caracteristica unui regim totalitar şi nu se poate închipui decît în acele state care admit o singură opiniune ,aceea a guvernului > ( Liberalul, 3 mart.'46 )

- 8 Direcţii ;  5 Oficii Naţionale  

Noul minister avea misiunea "de a dirija ,organiza şi controla toate acţiunile de informare prin presă, radio, film,  etc , din ţară şi străinătate.

- Organele de execuţie erau organizate în 8  Direcţii : presă, relaţii culturale cu străinătatea, culturală ,cinematografică , contencios , contabilitate , administrativă, regionalelor .

- Sub tutela ministerului , urmau să se înfiinţeze  :Oficiul Naţional de Turism, Oficiul Naţional Cinematografic,Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea de Editură şi Arte Grafice şi Editura de Stat.

- După edictarea legii, pe 20 mart., Constantinescu-Iaşi aducea precizări privind organizarea, funcţionarea, menirea fiecărui serviciu şi personalului Ministerului.

Respingând  existenţa cenzurii presei, el preciza că , în întreaga lume ,există <anumite dispoziţii de diriguire şi reglementare a presei  necesare în această perioadă de după război  >

( Scânteia, 20 mart.'46 )

/ 17 febr-17 apr.'46. Decrete-legi:predarea activelor germane  către URSS

- 17 febr.'46.Decret-lege nr.75.Prin acest decret , patrimoniile şi acţiunile fostelor Societăţi  de Asigurare germane au fost  predate Administraţiei Generale a Asigurărilor de Stat din URSS. ( M.O.42, 19 febr.'46 )

- 23 mart.'46. Decret-lege nr.182 :predarea activelor germane trecute în proprietatea URSS se face în baza hotărârilor Conferinţei de la Postdam din aug.'45.( M.O. nr. 70, 23 mart.'46 )

-  30 mart.'46.Jurnal 388 al Consil.de Miniştri :predarea întreprinderilor industriale şi comerciale germane din România către URSS ( M.O. nr.80, 3 apr.'46 )

-  17 apr.'46.Decret-lege :colectarea documentelor originale de predare a activelor germane către URSS.Au fost colectate toate documentele originale justificative de predare către URSS a bunurilor germane ce intrau în prevederile art.12 din Convenţia de Armistiţiu.

 ( M.O. nr.92, 17 apr.'46 )

/Martie-aprilie '46.Acorduri româno-sovietice : Societăţi Sovrom

...Sovromlemn ( 20 mart.'46 )

La Ministerul Agriculturii , se semnează Acordul româno-sovietic de constituire a societăţii Sovromlemn .Semnează Romulus Zăroni ( ministrul Agriculturii ) şi Vasili Koldanov. Asistă Petru Groza , Traian Săvulescu ( secretar la Preşedinţie ) , Ion Gh.Maurer ( adj.lui Gheorghiu-Dej, subsecretar de Stat la Comunicaţii )

...Sovrompetrol ( 11 apr.'46)

Societatea se înfiinţase pe 24 oct.'45, ca urmare a Acordului româno-sovietic de la Moscova (8 mai ' 45) .La Bucureşti, pe 11 apr.'46, se definitiva activitatea societăţii. Din partea sovieticilor participă Kaftaradze ( ambasadorul URSS la Bucureşti ), g-ral Susaikov ( locţiitor la Comisia Aliată de Control ), Vinogradov ( şeful M.St.M al  Comisiei Aliate  ) Din partea românilor, cu excepţia lui Gheorghe Tătărescu ( ministru de Externe ), luau parte numai  persoane dezirabile sovieticilor : Petru Groza , Gheorghiu-Dej, Lucreţiu Pătrăşcanu ,Tudor Ionescu ,Emil Bodnăraş , Ion Gheorghe Maurer.

/ Martie'46.Noi structuri guvernamentale: CSM, CSEN 

... Consiliul Superior al Magistraturii ( 21-28 mart.'46 )

Creat la iniţiativa ministrului Pătrăşcanu, CSM era alcătuit din  9 magistraţi : primul preşed. al Curţii de Casaţie , procurorul general, 2 inspectori-judecători ai Curţii de Casaţie şi 5 consilieri juridici. Acest consiliu  va "veghea" la executarea întocmai de către instanţe, a legilor , ordinelor , dispoziţiilor date de guvern, până la constituirea Parlamentului , şi după aceea.

... Consiliul Superior al Economiei Naţionale ( 28 mart.'46 )

În funcţia de preşed. al CSEN a fost numit Gheorghiu Dej ( ministrul  Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice, secretar general al PCR ).Toate măsurile de natură economico-financiară ce vor urma , vor fi iniţiate şi promovate de CSEN.Legi aprobate de CSEN Începând cu 1 apr., CSEN aprobă , printre altele : Legea ptr. aplicarea impozitului de 12 % ; Legea ptr.impozitul pe lux şi cifra de afaceri ; Legea taxelor vamale ; Legea monopolului şi băuturilor spirtoase ş.a.,ş.a.

/ 4 apr.'46.Ruperea relaţiilor diplomatice cu Spania franchistă

-Pe 31 martie , în organizarea  Uniunii Patriotice a Republicanilor Spanioli şi  Asociaţiei  Prietenilor Spaniei Democrate ,sub lozinca < Cauza Spaniei este cauza întregii omeniri progresiste > la Bucureşti se  desfăşurase  o adunare în sala Aro , la  care participanţii ceruseră ONU <să ia măsuri eficiente , să intervină cu energie pentru distrugerea acestui focar de agresiune a fascismului.>. Luaseră cuvântul NDCocea ( dir.Teatrelor ) , Ortensia Roman Vallejo (fostă combatantă în răzb.civil , soţia lui Valter Roman ), Fuster Y.Golvez (preşed. republicanilor spanioli din România) .

- Pe 4 apr.'46, Ministerul Afacerilor  Externe publică un Comunicat prin care anunţa ruperea relaţiilor cu Spania generalului Franco.

/ 4-11 apr.'46 .Proces :saşi din Mediaş, membri PNŢ

Procesul se judecă la Sibiu.24 persoane sunt acuzate de < agresiune huliganică asupra sediului sindicatelor unite > Pe 11 apr. se dă sentinţa: 3 condamnări la 3 ani închisoare ;8 condamnări la 2 ani ; 13 condamnări  la 1 an .

/ 16 apr.'46.Decrete-lege nr.292,294 :reglementări privind evreii

Reîncadrarea funcţionarilor în serviciile avute înainte de persecuţiile regimului Antonescu. Reintegrarea chiriaşilor  în locuinţele din care fuseseră evacuaţi .

/20 apr- mai '46.Criză de guvern

[LD: pentru a înţelege contextul şi episodul,recomandăm  recitirea Acordului de la Moscova ( 16-31 dec.'45 ) care , prin demersurile acelei Comisii  interaliate sosită la Bucureşti , determinase încetarea grevei regale ,reintrarea condiţionată a miniştrilor PNL şi PNŢ la guvernare  şi pregătirea pentru alegeri libere .

Semnalăm şi anomalia conjuncturală a legiferării de către executiv  ( determinată de absenţa Parlamentului şi stipulările din Convenţia de armistiţiu ) a unor legi organice ( ex. Legea 187-reforma agrară ;  Legea 312- pedepsirea vinovaţilor; Ministerul Informaţiilor ş.a.  )

În realitate, în cele 4 luni scurse, miniştrii "fără portofolii" ai PNL, PNŢ erau păstraţi formal în guvern ; partidele lor fuseseră ţinta a numeroase persecuţii, abuzuri şi violenţe ; presa lor fusese supusă numeroaselor dificultăţi şi persecuţii  ; liderii şi membrii partidelor lor deveniseră ţinta hărţuelilor de tot felul.]

[ Vezi la Tablourile PNL, PNŢ- victime (ian-apr.'46 )  ]

...Protestele miniştrilor Romniceanu (PNL)  şi Haţieganu (PNŢ)

-Miniştrii Romniceanu şi Haţieganu <sunt de fapt eliminaţi ,dat fiindcă nu sunt consultaţi în nici o problemă , iar în cazul legilor,acestora nu numai că nu li se trimite spre consultare , dar nici pentru semnare >(Liberalul ,  2 apr.'46 )

-Pe 20 apr.'46, Mihail Romniceanu şi Emil Haţieganu au înaintat guvernului o Notă  în care protestau împotriva încălcării Acordului de la Moscova de către guvern.

Cei doi reclamau  faptul că nu li se prezintă spre studiu proiectele de legi ; legi importante erau elaborate şi  cunoscute doar de câţiva miniştri ( legea de organizare a corpului diplomatic, legea Ministerului Informaţiilor, legea bugetului  ) fără să fie puse în dezbaterea guvernului.

În notă se arăta că <Obligaţia de a "colabora loial" nu poate să fie unilaterală , ci ne priveşte nu numai pe noi , dar şi guvernul cu care suntem chemaţi să colaborăm.>

...Presiuni şi agresiuni contra  miniştrilor

-  21 apr.PCR  îşi continuă netulburat "demascările " , subiectele predilecte fiind liderii şi membrii partidelor "istorice" ( Scânteia, 21 apr.'46 )

- Pe 22 apr.( a doua zi de Paşti ), cei doi miniştri sunt supuşi unor agresiuni ale fanaticilor FND:  ministrul Romniceanu în Covurlui ( între Galaţi şi Găneşti ) , ministrul Haţieganu (plecat din Cluj , la Dej ).

- Pe 26 apr., Emil Haţieganu a anunţat că nu va mai participa la lucrările guvernului , până la descoperirea şi pedepsirea agresorilor săi.

[LD:în perioada următoare ( luna mai ) această criză de guvern  se va suprapune cu două mari evenimente ce au radicalizat şi mai mult luptele politice : pe plan intern, se va desfăşura procesele mareşalului Antonescu şi miniştrilor săi  ( 6 mai -1 iun.'46 ) ; pe plan extern, se va  desfăşura Consiliul Miniştrilor de Externe care va definitiva Tratatul de Pace ( 25 apr-16 mai'46; 16 iun.-12 iul.'46  )În această atmosferă tensionată se va declanşa oficial campania electorală ( 1 iunie'46  ), paralel cu adoptarea unei legi electorale care va prefigura viitorul Parlament  ]

[[¤]  25 apr.-12 iul.'46.Paris.CONSILIUL MINIŞTRILOR  DE EXTERNE

A XIX-a sesiune :25 apr-16 mai /16 iun-12 iul '46

    ...Fixarea etapelor Conferinţei de pace

[Vezi pe larg  la Tabloul Diplomaţie-diplomaţi-victimă ]

- Pe 19 martie'46, Consiliul locţiitorilor miniştrilor de Extene hotărâse să înceapă redactarea tratatului de pace cu România .( Scânteia, preluare Radio Londra, 19 mart.'46  )

- Pe 25 apr.'46, Consiliul Miniştrilor de Externe mărit, Molotov-Byrnes-Bevin-Bidault (prima participare a ministrului francez) în a XIX-a sesiune. Sesiunea a avut două etape.

S-a fixat data Conferinţei de Pace :29 iul.1946, Paris

În prima etapă s-au definitivat Tratatele de pace cu Italia,Bulgaria,România,Ungaria,Finlanda şi s-au trasat liniile de frontieră

    ...Molotov respinge supravegherea proceselor criminalilor de război

- Pe 7 mai ( ziua a II-a din procesul Antonescu  ),miniştrii englez şi american au propus ca o "comisie aliată"  să fie autorizată să supravegheze aplicarea clauzelor Tratatului de Pace cu România privitoare la criminalii de război. Propunerea nu a fost acceptată de Molotov.

 

    ...Fixarea frontierelor

- Tot pe  7 mai , miniştrii de externe hotărau :< Deciziunea sentinţei de la Viena din 30 august 1940 este declarată nulă şi neavenită .Frontiera dintre România şi Ungaria , aşa cum existat la 1 ianuarie 1938 , este restabilită prin prezentul articol. >

- Pe 8 mai ( ziua a III-a din procesul Antonescu)  miniştrii de externe fixau frontiera dintre România şi URSS , pe linia existentă după 28 iunie 1940,legitimând astfel anexarea Basarabiei şi a nordului Bucovinei .

    ... Fixarea clauzelor economice.

- În a doua etapă s-au  perfectat clauzele economice cu România , fără ca Bucureştiul să fie consultat (R.Franasovici , apoi I.Cristu , trebuiau să urmărească aceste clauze )

- S-a fixat data Conferinţei de Pace :29 iul.1946, Paris

/ 6 mai-1 iunie '46.Procesul Marii Trădări Naţionale :  Antonescu şi colaboratorii

[LD . "Lotul criminalilor" este format din 17 inculpaţi ,aleşi  din cele trei cabinete cu care a guvernat Antonescu . Unii din foştii miniştri fuseseră deja judecaţi ,în diverse loturi de "criminali de război" ;alţii vor fi arestaţi în timpul procesului Antonescu alcătuind  "lotul 2 " al "tehnicienilor" , "colaboratorilor " ;alţii vor fi incluşi în loturile următoare de "criminali de război".În jurul a două mari culpe se va instrumenta judecata :alianţa cu Hitler şi războiul contra URSS  Este dificil de reconstituit această lună din istoria României, care a tras linia definitivă sub ceea ce s-a numit "regimul Atonescu" , răsturnat la 23 august'44. Pe parcursul celor peste 60 de ani scurşi ,au circulat pe seama acestui regim  variante istoriografice foarte  diferite - reflectând poziţii partizane  -încât pot produce percepţii contradictorii. Pentru proces , recomandăm  cărţile apărute după 1989 ( vezi la Bibliografie )

Pentru atmosferă , recomandăm gazetele timpului .

Pentru reflecţii de profunzime,  recomandăm documente  şi mărturii ( vezi Bibliografie )

Presa şi radioul au ţinut "afişul" cu titluri senzaţionale , cu relatări din proces, cu dezvăluiri , cu demascări , cu incitări la răzbunare .

Opinia publică - pe fondul unei confuzii panicate , de surescitare emoţională,de spaimă amestecată cu agresivitate exacerbată ( determinată de ocupaţia sovietică şi represiunile politice în curs ) - s-a comportat în funcţie de crezuri politice, de apartenenţă socială , etnică sau profesională , de posibilităţile de manifestare şi exprimare.

Tăcerea - tăcerea unui popor învins - este imposibil de redat.

În zilele procesului s-au derulat rechizitoriile acuzatorilor, interogatoriile inculpaţilor, mărturiile acuzării şi apărării , pledoariile avocaţilor şi s-a dat Sentinţa ( 17 mai '46)

Procesul trebuia să înceapă la 25 aprilie. S-a amânat  "din motive tehnice" ,pentru 6 mai.

-Pe 2 mai, în Consiliul de Miniştri , Pătrăşcanu a prezentat actul de acuzare

-Pe 4 mai , s-a anunţat Completul de judecată de la Tribunalul Poporului :Al Voitinovici-preşedinte ,asistat de C.Bâlcu ( magistrat ) şi de 7  judecătorii populari ( un muncitor, un ţăran,un asist .univ., un profesor  şi un avocat ).Acuzator şef -V.Stoican ;acuzator public Dumitru Săracu  şi C.Dobrian ( procuror la C.de Apel Timişoara ).

La proces , în sala tribunalului ,asistau reprezentanţi ai Comisiei Aliate de Control, ziarişti din presa străină şi românească şi ..."popor" ( militari, muncitori,triaţi special )

Inculpaţi : :Ion Antonescu ( fostul conducător al  statului, preşed.Consiliului de Miniştri ) , Mihai Antonescu (Justiţie şi Propagandă ,cabinet I ; vicepreşed CM,cab II;ad int.Externe, cab.III ) , Horia Sima (vicecepreşed CM, cab I), Trăian Brăileanu(Ed.Naţ, Culte şi Arte ), D.Popescu (Interne,cab II ), C.Dănulescu (subsecret Muncă şi Sănătate ,cab II ) ,C.Buşilă ( Lucrări Publice, cab II, III ), N.Mareş (Agricultură şi Domenii , cab. I ),P.Tomescu ( Muncă, cab. II ), V.Dimitriuc (subsecret. Econom.Naţ ),Mihai Sturdza (Externe cab.I ), I.Protopopescu (subsecretar Finanţe ),C.Georgescu ( subsecret.Economie Naţională ), C.Papanace ( subsecretar la Finanţe ), V.Iaşinschi (Muncă, Sănătate ) , C.Petrovicescu (Interne, cab.I ), Gh.Alexianu ( guvernatorul Transnistriei ) Radu Lecca ( consilier în probl.evreească ) , Eugen Cristescu ( şeful Serviciului Secret de Informaţii )

Zilele procesului : 6-17 mai'46 )

-6 mai ( ziua I-a ), preziua Conferinţei miniştrilor de externe de la Paris)

În actul de acuzare  mareşalul Ioan Antonescu a fost  învinuit de trădare de ţară , de dezastrul ţării prin secătuirea economiei naţionale , de agresiune contra URSS ,de teroare împotriva muncitorilor , de crime de război , de crime împotriva umanităţii .

Mihai Antonescu a fost învinuit de încheierea pactului anticomintern ,de legea privind administraţia "teritoriului ocupat " (Basarabia ş Bucovina ), de jefuirea Transnistriei ;de deportări.

-7 mai ( ziua a II-a ) La Paris, miniştrii englez şi american au propus ca o "comisie aliată" să fie autorizată să supravegheze aplicarea clauzelor Tratatului de Pace cu România privitoare la criminalii de război. Propunerea nu a fost acceptată de Molotov.

-8 mai ( ziua a III-a ) La Paris, miniştrii de externe fixau frontiera dintre România şi URSS

pe linia existentă după 28 iunie 1940,legitimând astfel anexarea Basarabiei şi a nordului Bucovinei .

- 9 mai (ziua a IV-a) La proces absentau  (ca martori citaţi de apărare )o serie de generali şi civili cunoscători ai evenimentelor din 1940-'44 :Gh.Tătărăscu ,M.Ghelmegeanu , M.Ralea ,  Lucreţiu Pătrăşcanu , P.Constantinescu -Iaşi ,Victor Eftimiu , Petru Groza,dr.W.Filderman ,  NLZissu. Depuneau  mărturii substanţiale şi demne Gheorghe şi Dinu Brătianu.

-10 mai ( ziua a VI-a) În sala de judecată continua procesul .

În Piaţa Victoriei Regele Mihai, Guvernul Groza , mareşalul Tolbuhin, g-ral Susaikov şi  reprezentanţii armatelor aliate asistă la parada miltară -"ziua independenţei şi victoriei "

- 11 mai (ziua a VII-a) Se producea mărturia lui Iuliu Maniu, cu ample lămuriri privind evenimentele, răspunderile şi consecinţele care au prefaţat şi secondat participarea României la război . (La terminarea mărturiei , strângea mâna generalilor din boxa acuzaţilor , inclusiv lui Ion Antonescu ) [ Ion Mihalache, solicitat ca martor de Ion Antonescu , nu a fost citat .Va publica ulterior o declarţie lămuritoare şi demnă ]

-12-13 mai ( ziua a VIII-IX-a).Rechizitoriul acuzatorilor  publici

Vasile Stoican , D.Săracu  şi Gh.Dobrian, cer pedeapsa cu moartea.

- Presa comunistă atinge paroxismul prin virulenţa demascărilor la adresa acuzaţilor, a martorilor ,iar la mitingurile şi manifestaţiile organizate de PCR şi partidele satelite ,oratorii cer moartea trădătorilor.

 - Sentinţa (17 mai'46)

Condamnaţi la moarte : Ion Antonescu, Mihai Antonescu , CZ Vasiliu , C. Pantazi , Eugen Cristescu , Gh.Alexianu , Radu Lecca;

condamnaţi la moarte ( în contumacie ):Horia Sima, Papanace, Corneliu Georgescu ,I.Protopopescu , M.Sturdza şi V.Iaşinski.

Ceilalţi primesc condamnări de muncă silnică ( pe viaţă -10 ani )

-Recursul (1 iun.'46)

Lucreţiu Pătrăşcanu prezintă Regelui Rezoluţia guvernului la cererile de graţiere ale celor 7 condamnaţi la moarte : < pentru înalte raţiuni de stat , respingerea cererilor de graţiere făcute de Ion Antonescu , Mihai Antonescu , Constantin Vasiliu şi Gheorghe Alexianu şi comutarea în muncă silnică pe viaţă a pedepsei cu moartea aplicată condamnaţilor Constantin Pantazi , Radu Lecca şi Eugen Cristescu > *

---------------------------

*La propriul proces ( 1951-'52 ), Lucreţiu Pătrăşcanu va declara că hotărârea finală în materie de graţieri a fost luată la "sugestia" a doi membri din Comisia Aliată de Control (sovietic şi englez )şi a unui conducător PCR.

-Execuţia  ( 1 iun.'46)

În aceeaşi zi cu respingerea recursului , la ora 18 ,cei 4 condamnaţi la moarte sunt executaţi în Valea Piersicilor de lângă penitenciarul Jilava.

[[¤] 3 mai.'46 - 12 nov.'48.Tokio. Procesul criminalilor de război .

/17- 20 mai.'45 .Blocul Partidelor Democratice.

[ LD: Deşi statutul său internaţional nu fusese consacrat, încă , prin Tratatul de Pace , România îndeplinea  standardele democratice : monarhie constituţională ; drepturi şi libertăţi cetăţeneşti garantate ( a cuvântului, a scrisului , a întrunirilor ,a  asocierii ) ;libertatea religioasă ; justiţie democratică ;proprietate  individuală asupra pământului ş.a.şa

Toate aceste enunţuri democratice vor fi încălcate , punct cu punct,de la o etapă la alta, până la instaurarea regimului totalitar comunist.

Deloc întâmplător,Programul BPD  s-a publicat în ziua când se dădea sentinţa în procesul Antonescu . Coaliţia de guvernare şi-a dat o nouă denumire -Blocul Partidelor Democrate (Frontul Naţional Democratic părea a fi  "depăşit" ).

BPD lansa bătălia finală,electorală, pentru preluarea puterii  în România  în mod "legal" -prin alegeri libere -  în care adversarul politic nr.1 era reprezentat de partidele "istorice" şi valorile democratice autentice. Nelegitimitatea regimului poate  fi probată prin  încălcarea flagrantă a propriului program : monarhia constituţională va fi abolită ; drepturile şi libertăţile cetăţeneşti vor fi încălcate cu  brutalitate ; justiţia va deveni un instrument de represiune;proprietăţile  industriale vor fi naţionalizate ,  pământul se va colectiviza , etc etc..

-  La debutul procesului Antonescu, Groza a părăsit Bucureştiul, călătorind prin ţară, înmânând primele titluri de proprietate printre ţărani (4 mai, la Zalău ) .

Petre Constantinescu-Iaşi ( ministrul Informaţiilor ) dădea explicaţii evazive motivând poziţia guvernului faţă de lotul judecat  :< guvernul Groza este pentru principiul responsabilităţii integrale faţă de actele de guvernământ respective, chiar dacă unii miniştrii au jucat un rol mai"şters" > ( Scânteia, 5 mai.'46 )

-  Pe 9 mai , la marea paradă militară din P-ţa Victoriei -  prilejuită de ziua independenţei şi a victoriei antifasciste - în tribuna oficială primeau onorurile MSRegeleMihai ,  membrii guvernului, g-ral Tolbuhin şi reprezentanţii armatelor aliate.

Luau cuvântul Petre Groza şi  g-ral I.Z.Susaikov - locţiitorul preşedintelui  Comisiei Aliate de Control  ( Scânteia, 10 mai'46 )

-  Pe 15 mai , Petre Groza , Gheorghiu Dej, Constantinescu-Iaşi, Tudor Ionescu, Vasiliu Răşcanu  participau la o mare adunare populară pe Câmpia Libertăţii de la Blaj , la un Te-Deum şi împărţeau  titluri de proprietate la ţărani .

    ...BPD = PCR + 5 partiduleţe desprinse din fostele partide democratice

- Pe 17 mai '46 , se constituia  BPD , în componenţa căruia intrau 6 partide : PCR-Gheorghiu Dej  Frontul Plugarilor -Petre Groza ( fost membru şi guvernant în Partidul Poporului-Averescu, în interbelic ); PNL-Gheorghe Tătărescu (colaboratori în guvernările carliste ,1938-'40) ; PNP- Mitiţă Constantinescu ( foşti irorghişti şi liberali, colaboratori în guvernările carliste ,1938-'40 ) ;  PSD-Lothar Rădăceanu ( disidenţă ruptă din PSDR-Titel Petrescu ); PNŢ- Alexandrescu (disidenţă ruptă din PNŢ-Maniu-Mihalache ).Toate partidele coalizate pretindeau  că-şi păstrează ideologia şi programul ,dar aveau o  Platformă -program comună  în guvern . BPD anunţa ,în aceeaşi zi, Comisia Centrală Electorală , alcătuită din reprezentanţii celor 6 formaţiuni politice coalizate.

-  Pe 20 mai, se publica  Platforma-Program a BPD, în care cele 6 formaţiuni componente îşi expun programul de politică generală, socială, culturală , religioasă, sănătate , justiţie, armată , administrativă şi economic-financiară. ( Scânteia, 20 mai.'46 )

-PNL, PNŢ-declataţii

-  PNL-Dinu Brătianu, o primă reacţie  : <Se pare că reprezentanţii regimului de "largă concentrare democratică " ,în concepţia lor materialistă a istoriei, n-au astăzi altă preocupare decât aceea de a începe o acţiune împotriva oamenilor politici de seamă, care au supravieţuit regimului Antonescu > ( Liberalul, 17 mai'46 )

- PNŢ-Iuliu Maniu , o primă reacţie : < va urma o "etapă nouă" , în care martorii [ la procesul Antonescu ] vor fi transformaţi în acuzaţi, ceea ce de fapt a şi început.>( Dreptatea, 22 mai'46 )

/ 20 mai'45 .Arestarea Lot 2 (demnitari  ) : miniştrii antonescieni

La 3 zile după pronunţarea sentinţei în procesul mareşalului , paralel cu judecarea recursurilor din procesul ,s-a desfăşurat  o acţiune de arestare în forţă  - într-o singură zi - a viitorului "lot 2 "

Constituirea lotului se desfăşoară în paralel cu judecarea recursurilor din procesul Antonescu .Sunt 27 de demnitari ,în mare parte din aparatul economic şi militar al cabinetelor lui Ion Antonescu .Procesul este anunţat pentru luna iunie.

[Vezi la Tabloul Guvernanţi -victime ]

/ 27 mai '46.Decret-lege :purificarea "Corpului  Inginerilor "

Decret-lege  propus de Gheorghiu Dej ( preşedimte CEN , ministr. Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice )  prin care urmau să fie sancţionaţi - admonestare, suspendare de la 1-5 ani , înlăturare definitivă din Colegiu şi interzicerea practicării meseriei - <cei ce au colaborat sub orice formă pentru realizarea scopurilor hitleriste sau fasciste> , cei ce <au participat la acţiuni sau au promovat aceste idei > , sau au avut <atitudini antidemocratice >

[ Vezi Tabloul Ingineri, economişti ş.a. - victime ]

/ 27 mai '46.Proces Lot 12 "criminali de război" : Poliţie şi Siguranţă

În ziua în care Înalta Curte de Casaţie respingea recursurile condamnaţilor în procesul Antonescu, la Tribunalul Poporului începea judecarea unui nou lot de "criminali de război " acuzaţi  de crime în ţară ,dar , mai ales , pe teritoriul URSS :col.(r)Iulian Popovici ( fost prefect al Poliţiei din Odessa ), Ştefan Ivaşcu şi V.Gheorghiu (foşti comisari de Siguranţă , respectiv la  Prefectura Poliţiei ,din Odessa )şi alte cadre poliţieneşti.

[ Vezi Tabloul Poliţia, Jandarmeria, Siguranţa - victime ]

[[¤] 27 mai -14 iun.'46 Schimb de Note diplomatice cu guv.Groza

   ...SUA şi Marea Britanie: Notă -protest ( 27 mai )

Guvernele SUA şi Marii Britanii transmit o Notă guvernului român ( semnată de reprezentanţii lor la Bucureşti ,Berry şi Holman ) prin care îşi arătau nemulţumirile faţă de  încălcările drepturilor şi libertăţilor democratice - abuzuri, violenţe privind libertăţile cetăţeneşti, suprimări de ziare, cenzură, spargerea întrunirilor  - şi întârzierea legii elctorale.

     ...Răspunsul guvernului român  ( 1 iun.'46 )

Se preciza, printre altele, că guvernul era doritor să efectueze cât mai repede alegeri , că a luat măsuri pentru garantarea libertăţilor democratice dar... violenţa este întreţinută de partidele din opoziţie şi că procedurile judiciare continuau numai pentru cei ce se aflau la 8  nov.'45 , învinuiţi de "delicte de drept comun" .

  ... Replicile Angliei şi SUA  ( 14 iun.'46 )

În nota engleză se arăta că răspunsul guvernului român conţine <nu numai inexactităţi , dar dă şi o imagine cu totul necompletă şi desfigurată a condiţiunilor aşa cum ele există aici în prezent şi este considerat de guvernul Majestăţii Sale din Regatul Unit , ca fiind pe de-aîntregul nesatisfăcător. >

În acelaşi spirit era redactată şi replica guvernului american , care-l considera <o dare de seamă cu totul insuficientă a situaţiunii actuale şi conţine o serie de inexactităţi. >

/ 28-29 mai '46.Tulburări iredentiste la Cluj .

[ L.D:Tulburările au reprezentat prima reacţie a ungurilor naţionalişti din Transilvania la hotărârile Consiliului Miniştri de Externe ( Paris, 7 mai.'46 ) privind anularea Dictatului de la Viena ( 30 aug.'40 ) şi  restabilirea frontierei româno-ungare cf. Tratatului de la Trianon. În conjuncturi episodice , cu menajamente şi argumente de circumstanţă, şi această temă a constituit un subiect "tabu" în istoriaografia regimului comunist.  ]

Grupuri naţionaliste maghiare au atacat cu arme căminele studenţeşti din Cluj.

Cum autorităţile române au ezitat, conducerea Universităţii a apelat la comandantul armatei sovietice .În zilele următoare,s-au operat arestări şi anchete .

    ...Turneul lui Lucreţiu Pătrăşcanu în Ardeal ( 12-16 iun.'46)

Ca urmare a tulburărilor iredentiste , Lucreţiu Părăşcanu a făcut un turneu de patru zile unde a avut consfătuiri cu prefecturile de la Cluj, Oradea, Satu Mare, Oaş, Sighetul Marmaţiei ,Vişeul de Sus, Baia Mare .Vorbind în numele guvernului şi al CC al PCR , Pătrăşcanu a arătat că tensiunile din zonă erau alimentate de maghiarii naţionalişti ( ce sosiseră , odată cu forţele de ocupaţie , în Ardealul anexat în 1940) şi de politicieni iredentişti de la Budapesta.

<Să spunem lucrurilor pe nume - declara el la Cluj - asistăm la apariţia unor tendinţe revizioniste , a unei noi ediţii a revizionismului > ( Scânteia, 12 iun.'46 )

/ 29 mai-26 iun.'46.Campania electorală 

[ LD: campania electorală se deschide a  doua zi după executarea lui Antonescu ,  fără să existe o lege electorală , fără a fi fixată data alegerilor

- Pătrăşcanu :principiile legii electorale ( 29 mai.'46)

Erau privaţi de dreptul de a alege şi a fi aleşi :criminalii de război ;foştii primari  şi prefecţi ai regimului  Antonescu ;voluntarii împotriva Naţiunilor Unite (vizaţi, spre ex., Mihalache şi Gh Brătianu ) legionarii şi gogo-cuziştii ; conducătorii Centralei Evreilor etc etc.

În perioada următoare , paralel cu campania electorală ,se poartă vii discuţii pe temă.

- Petru Groza : deschiderea oficială a campaniei electorale ( Iaşi, 2 iun.'46)

Campania oficială  se deschide la Iaşi, cu un mare miting electoral ,la care prim ministrul Groza  ţine să sublinieze continuarea şi respectarea  tradiţiilor :  < Datinile noastre strămoşeşti, trecutul nostru, Regele nostru, biserica noastră , proprietatea individuală sunt lucruri la care noi ţinem. Nu facem colhozuri * aşa cum vă sperie partidele istorice.[...] Noi nu numai că nu urmărim desfiinţarea proprietăţii individuale , dar o întărim chiar , făcând ca sute şi sute de mii de noi proprietari plugari să ia fiinţă în această ţară.> ( Scânteia, 3 iun.'46 )

----------------------------

*La Plenara CC al PCR din 3-5 mart.'48, va începe colectivizarea forţată a agriculturii : Sesiunea extraordinară a MAN din 27-30 apr.'62 , consfinţea încheierii colectivizării

----------------------------

- Romniceanu şi Haţieganu resping proiectul Pătrăşcanu  (26 iun.'46)

-  La 15 iunie, Comunicatul  PNL-Dinu Brătianu surprindea cu pertinenţă nelegitimitatea legii  :

<Stipulaţiile erau foarte clare în Constituţia repusă în vigoare . Eventuale modificări constituţionale pot fi făcute numai de un guvern reieşit din alegeri libere şi după încheierea Tratatului de Pace >

- Î n Consil de Min., întrunit sub preşedinţia lui Gh.Tătărescu, Mihail Romniceanu şi Emil Haţieganu resping proiectul legii electorale , inclusiv de organizare a Parlamentului

( cu desfiinţarea Senatului ),pe motiv de neconstituţionalitate.

/ Iun.- iul.'46.Teroare, epurări, arestări , procese

[LD:deloc întâmplător  guvernul Groza, prin ministru său la Interne, Teohari Georgescu , dă această lovitură opoziţiei democratice autentice , simbolizată  de partidele istorice , armată  şi  tineret , scontând pe efectul de intimidare, frică şi confuzie.]

  ...Repatrieri de ofiţeri : din lagărul sovietic,în închisoare (iun.-aug.'46 )

Peste 500 de ofiţeri români , prizonieri de război în URSS ( lagărul Gorki ), sunt repatriaţi. În zelul său prosovietic,ziarul comunist reuşeşte să fie penibil : <bine hrăniţi, bine îmbrăcaţi , veseli şi hotărâţi să devină stâlpi ai noii vieţi democratice româneşti > pentru că ,în lagăr <au avut din abundenţă hrană, băuturi , ţigări şi toate cele necesare ,chiar şi atunci când femeile şi copiii Leningradului mureau de foame >  ( Scânteia, 19 iun.'46 )

-Pe 29 august, în gara Iaşi ,a mai sosit un lot de 2.000 de prizonieri repatriaţi . În cea mai mare parte  aceşti prizonieri au fost duşi direct în penitenciare.

  ...Arestări între profesori şi studenţi

Decanii Universităţii din Bucureşti, în frunte cu rectorul Al.Rosetti , solicită audienţă la ministru de Interne , Teohari Georgescu , pentru a cunoaşte motivele arestării unor profesori şi studenţi. El află de la ministru că în facultăţi au loc < acţiuni şovine şi antisemite, se iau  atitudini deschis împotriva guvernului şi a regimului democrat şi se găsesc unii profesori care sprijină aceste manifestări.> Faţă de aceştia ,a încheiat ministrul ,< nu poate exista nici o toleranţă " ( Scânteia, 20 iunie'46 )

  ...Capturarea membrilor unor "organizaţii subversive teroriste"

În debutul campaniei electorale,un Comunicat oficial al Ministerului de Interne, aducea la cunoştinţă capturarea unor  "organizaţii subversive-teroriste",de către Siguranţa Statului : Graiul Sângelui ,Grupul diversionist Elena Basarabeanu, Haiducii lui Avram Iancu , Divizia Sumanelor Negre , Mişcarea Naţională de Rezistenţă .

Comunicatul specifica faptul că acele organizaţii au luat naştere la sfârşitul anului 1944, posedau depozite de armament şi muniţie, fiind  sprijinite de g-ral Rădescu ( pe atunci premier ) , cât şi de partidele "istorice" .

Comunicatul publica lista celor 75 inculpaţi ( arestaţi sau urmăriţi ), printre care : g-ral Aurel Aldea( ministr.de Interne în guv.Sănătescu ) , g-ral C.Eftimiu , g-ral Nic.Rădescu (fost premier , dispărut *),g-ral Gh.Moşoiu , amiral Horia Măcelariu ( dispărut ) , Ilie Lazăr ( PNŢ ) , Elena Basarabeanu ( fosta secretară a mrş.Antonescu )  , av.Smaranda Brăescu ( dispărută ) ,Vintilă V.Brătianu ( PNL, dispărut ), Gh.Kinţescu ( secrt. g-ral SSI în guv.Rădescu ) ş.a.

< În urma investigaţiilor şi capturilor făcute de Siguranţa Statului , întreaga reţea a teroriştilor a fost imobilizată >  (Scânteia, 26 iunie'46 )

-------------------

* Pe 21 iun.'46, g-ral Rădescu reuşeşte să se refugieze în Occident .Radio Londra cofirmă aterizarea la Nicosia ( Cipru ) de unde urma să plece în Elveţia .

/28 iun.'46 Decret -lege nr.455 : Tribunalul Capitalei , Secţia I Penală

- După judecarea şi executarea lotului mareşal Antonescu ,Tribunalul Poporului a fost desfiinţat. Pe baza Decretului -lege 455 , prevederile Legii 312 au trecut în competenţa  Tribunalul Capitalei, Secţia 1 Penală.

/10 iul..8 aug.'46.C S O : reducerea cu 50% a cadrelor militare active

[LD:În urma acestei hotărâri,s-au produs  masivele deblocări din armată, care , urmate de noile încadrări , au transformat radical această instituţie.

-10 iul.Consiliului Superior al Oştirii hotărăşte  reducerea cadrului activ al ofiţerilor şi subofiţerilor . Selecţionarea fusese supervizată de Moscova şi viza îndepărtarea  celor ce nu se încadraseră în spiritul  noului regim.

Conform tabelelor întocmite de Marele Stat Major, trebuiau să părăsească armata 50 %

- 8 aug.'46.Deşi Regele se opune, la presiunea sovieticilor şi a comuniştilor interni  ,sunt trecuţi în rezervă 8.000 de ofiţeri ,dintre care 1.000 reprezentau  elita armatei române

[[ ¤] 2 iul.'46 .Praga : Klement Gotwald-preşedintele R.P. Cehoslovacă

Guvernul "Frontului naţional" impus de sovietici .

/ 6, 8 iul.'46.Deciziile 1249, 1547, 1548 :păşunatul şi comerţul cu grâne.

[LD: prin aceste decizii, o întreagă structură reglementată prin măsurile pozitive ale reforma agrare din '18-'21 ,care ţinuseră  cont de cutumele provinciilor unite cu ţara  - păşuni obşteşti, păşuni comunale  - cooperative săteşti ş.a.-  a fost distrusă, lăsată la discreţia puterii provizorii locale. Ca răspuns la rezistenţa şi revoltele ţărăneşti, şirul percheziţiilor, arestărilor, anchetelor, proceselor,condamnărilor , confiscărilor , a fost , fără exagerare, calvarul cel mai cumplit abătut asupra ţărănimii .[ Vezi Tabloul Ţărănimea- victimă ]

/ 9 iul.'46.Legea 535 : Statutul funcţionarilor

/ 12- 13  iul.'46. Legea electorală

După polemicile duse în presă şi confruntările din guvern , legea a fost votată în Consiliul de Miniştri , fără să ţină cont de obiecţiile PNL şi PNŢ ( M.O. 13 iul)

-Drepturi electorale

Legea stabilea dreptul de vot direct, egal ,secret pentru toţi cetăţenii români ce au împlinit vârsta de 21 ani. Faţă de legea interbelică, beneficiari ai noii egii erau femeile şi militarii . Dreptul de a candida era acordat cetăţenilor români de peste  25 de ani, bărbaţi şi femei, militari, funcţionari publici  ş.a.

 - Decăderile

Un articol special era dedicat decăderilor de la aceste drepturi ( alegător şi ales ) :criminalii de război ; foştii primari, prefecţi ai guv.Antonescu ; voluntarii din războiul de Răsărit, legionarii, gogo-cuziştii, conducătorii Centralei Evreilor ş.a. ş.a .

-Încălcări constituţionale

Câteva inovaţii ale legii încălcau Constituţia în vigoare : prin desfiinţarea Senatului era consacrat Parlamentul unicameral .Prin eliminarea dreptului Regelui de a dizolva Parlamentul, dispărea unul  din prerogativele regale.

- Campania electorală ( faza III ) : spre alegerile din 19/20 nov.'46

[ LD:Campania electorală  va cunoaşte un crescendo de  abuzuri, violenţe , presiuni, manipulări propagandistice şi va avea  drept rezultat instaurarea "legală" a comunismului în România. ]

/Teohari Georgescu :ţăranul ,care  nu înţelege aşa uşor ca muncitorul adevărata faţă a "partidelor istorice", este asigurat că <PCR nu urmăreşte colectivizarea  pământului , colhozuri > ( Piteşti , 28 iul ):

/ Petru Groza :despre liberali şi ţărănişti :<să-i culegem într-un mănunchi şi să-i dăm la o parte,pentru ca să nu ne infecteze , cu hoitul gândurilor lor reacţionare , huliganice > ( Braşov, congresul tineretului BPD, 10 aug.'46 )

-Comisia Centrală Electorală

pentru a crea confuzie, atribuie semnele electorale ale PNŢ şi PNL grupărilor dizidente componente ale BPD-grupării Anton Alexandrescu şi grupării lui Tătărăscu ( 16 august )

-PNŢ(Maniu ) -PSD ( I.Flueraş ) hotărăsc participarea pe liste comune.( 16 aug) Printr-o hotărâre de Guvern, PSD va fi scos în afara legii .(sept.'46  )

-Comunicatul Primăriei Capitalei precizează decăderile din listele electorale :cei puşi în interdicţie, cei declaraţi în faliment, cei condamnaţi pentru crime de război sau distrugerea ţării, cei ce au făcut parte din guv.Antonescu , voluntarii pe frontul de răsărit , foştii candidaţi pe listele partidelor "Totul ptr Ţară " şi P.Naţional Creştin , conducătorii Centralei Evreilor,epuraţii , membrii Asociaţiilor Româno-germane şi Maghiaro-germane .( 29 aug.'46 )

/ 26 iul.'45 .Proces: organizaţii de rezistenţă anticomunistă, foşti demnitari.

-Guvernul anunţă "descoperirea " unor organizaţii anticomuniste - mişcările de rezistenţă : Sumanele Negre ,Mişcarea Naţională de Rezistenţă , Haiducii lui Avram Iancu şi Grupa de rezistenţă Sinaia - alcătuind un lot de 75 foşti demnitari - arestaţi sau puşi sub urmărire.

-Pe11 nov.,la Curtea Marţială ,completul de judecată al Curţii de Casaţie şi Justiţie Militară , începe judecarea procesului conducătorilor şi membrilor acestor organizaţii

-Sentinţa va fi dată pe 18 nov.'46  ( cu o zi înaintea alegerilor ).

[ Vezi mai jos ]

[[ ¤]  29 iul-15 oct.'46.Paris.CONFERINŢA DE PACE

Convocată de puterile învingătoare în al II-lea război mondial, pentru încheierea Tratatelor de pace cu statele aliate Germaniei naziste : Bulgaria, Finlanda, Italia, România şi Ungaria.

[ LD: Socotită "stat învins" ,România  a fost tratată corespunzător acestui rang,infirmând astfel prezenţa ( speranţa sau  justificarea ) lui Tătărăscu , ca ministru al Afacerilor Externe, în guvernul Groza. Cât priveşte stabilirea frontierelor, totul a fost la discreţia URSS :graniţa cu Ungaria ,graniţa cu URSS şi Bulgaria (cf."tratatelor" din 1940 )

Pe plan intern ,România era  scena confruntărilor  electorale, secondate de arestările unor luptători din  rezistenţa anticomunistă.

Despre conferinţă şi tratat ,există o istoriografie  bogată,care poate fi consultată de cei interesaţi.

Înainte de războiul al II-lea mondial, Ministerul Afacerilor Externe  avea un serviciu special de publicaţii,care edita actele diplomatice , însoţite de studii aferente.   

Ne facem datoria să avertizăm că , după 23 august'44, şi această temă naţională importantă a purtat "pecetea vremurilor" ,încât tabu-urile,omisiunile, falsurile, răstălmăcirile, nu lipsesc.] [ Vezi la  Bibliografie şi tabloul Diplomaţie, diplomaţi-victime ]

-23 iul.'46 :se definitivează delegaţia română la Conferinţă :Gh.Tătărăscu , Ştefan Voitec, I.Gh.Maurer, S.Stoilov ( ministr. la Paris ) ,Ion Christu (înlocuindu-l pe Richard Franasovici - ministru la Londra ), tehnicieni şi funcţionari .

-11 aug. Delegaţia României pleca la Paris : 73 de membri ,13 delegaţi principali , 22 consilieri tehnici, secretari, cartografi, ziarişti .Printre delegaţii principali :Pătrăşcanu ,Gheorghiu -Dej ,

IGMaurer,Lotar Rădăceanu , Şerban Voinea  ş.a

-13 aug.Gh Tătărăscu expunea p.d.v. al României : statutul de cobeligeranţă ;caracterul nedrept al clauzelor economice şi militare ;ataşamentul faţă de principiile cartei ONU

-27 aug.La lucrările Comisiei politice şi teritoriale pentru România, sunt respinse cererile României privind statutul de cobeligeranţă ,acceptarea zilei de 23 aug.'44 ca dată de alăturare la Naţiunile Unite, recunoaşterea contribuţiei României la eliberarea Ungariei .

-5 sept.În Comisia dezbate şi anulează Dictatul de la Viena (1940 ),Nordul Transilvaniei revenind  României.

-22 sept. Întoarcerea Delegaţiei române de la Paris.Conferinţa va dura până la 15 oct .'46 ,cunoscând diverse episoade în care a fost hotărât şi destinul României .

/ 5 sept.'46.Lege: organizarea învăţământului superior

[ LD: Ministru Educaţiei Naţionale, Ştefan Voitec .Lege organică , neconstituţională ( trebuia elaborată de parlament ) publicată  în plină vacanţă  ( M.O.nr.195/ 1946) fără consultarea cadrelor didactice din învăţământul superior

Pe fond,legea suprima autonomia universitară şi  înlocuia criteriul de selecţie profesională , cu cel politic şi de clasă, atât pentru studenţi, cât şi pentru cadrele didactice.

În această optică, "reforma" va primi succesive ajustări, ducând la decapitarea corpului profesoral şi discriminarea diferitelor categorii de tineret, pe baza"dosarului".

 [ Vezi tablourile Elevi , studenţi- victime şi Învăţători, profesori - victime ]

[[¤] 12 sept.-22 nov.'46 .Republica Populară Bulgară

- 12  sept. Bulgaria , aflată sub ocupaţie sovietică,a  organizat  un referendum

privitor la forma de guvernare .92,7 % din votanţi s-au pronunţat  pentru abolirea monarhiei şi proclamarea "republicii populare"

/27 sept. Alegeri falsificate -sub ameninţarea ocupantului sovietic  şi a grupărilor de şoc comuniste

/ 22 nov.'46.Guvernul  Frontul Patriei ,având ca prim-ministru pe Gheorghi Dimitrov (revenit în Bulgaria o dată cu trupele sovietice *)

------------------------------------------

* Refugiat la Moscova, Dimitrov a devenit unul din instrumentele lui IVStalin în curăţirea "deviaţioniştilor " din PC(b) şi a  genocidului stalinist din URSS .

Impus de Stalin ca secretar general al Internaţionalei Comuniste - Komintern - a fost promotorul lozincilor secesioniste din programele partidelor comuniste afiliate,prin aşa-zisul "drept al minorităţilor naţionale la autodeterminare ,până la despărţireade stat " , pandant al iredetentismului şi revizionismului sovietic.

Sub directiva lui Stalin, acelaşi Dimitrov lichidase garniturile  "indezirabile " din partidele comuniste , inclusiv din PCR, în anii 1937-1940.

/ Sept.'46: Legi, decizii, decrete economice  represive

[ LD: Fără să consultăm reglementările respective, ele se găsesc invocate în sutele şi miile de procese , terminate cu sentinţe de condamnare cu închisoare şi confiscări .]

[Vezi tablourile Ţărani-victime ; Negustori, comercianţi-victime ; Funcţionari-victime ]

/ 11 sept.'46. Decizia 3348 :cote  obligatorii la  legume

/ 13 sept.'46.Legea 212 :raţionalizarea produselor agricole ( cartele )

/ 12 sept.'46.Petru Groza : omagiu ocupantului  sovietic

La doi ani de la semnarea Convenţiei de armistiţiu, premierul rostea o cuvântare la postul de radio "România liberă" ( post al BPD ) :<pentru prima oară în istorie ,învingătorul salvează şi consacră libertatea naţională a statului învins .> ( Scânteia, 13 sept.'46 )

/ 13 sept.- 20 oct.'46.Campania electorală

...În armată : Birou electoral, vot în unităţi( 13 sept.'46 )

[ LD: Momentul marchează confiscarea acestei instituţii de către comunişti. Era pentru prima oară când militarii urmau să-şi exprime votul ,conform noii legi electorale. Votul urma să se exprime la secţii de vot din unităţile militare .Afară de membrii guvernului - deci de reprezentanţii BPD-  nimeni altcineva n-a pătruns în unităţile militare, în cazărmi ,  să-şi explice programele. ]

Comandanţii de mari unităţi militare  şi secunzii ( instructori pentru educaţie, cultură şi propagandă ) sunt convocaţi de ministrul de Război, g-ralC.Vasiliu-Răşcanu pentru a informa armata de situaţia din ţară.

Petru Groza le-a explicat "necesitatea" ca guvernul să câştige alegerile.

G-ral C.Vasiliu -Răşcanu a subliniat "necesitatea" unităţii armatei în acordarea votului către guvern.S-a hotărât constituirea unui Birou electoral al armatei , condus de g-ral Mihail Lascăr ( comandant al diviziei Horia, Cloşca şi Crişan ),care urma să organizeze votarea armatei .

...Ion Mihalache -printre cei 6.000 "nedemn electoral "

[LD: Prin falsuri şi translări conceptuale ( comise de la apariţia mişcării comuniste şi exacerbate în interbelic ), după terminarea războiului limbajul politic -propagandist a lansat o o falsificare sfruntată de etichetări privind partidele .

PCR şi partidele satelit erau  prezentate ca autentic democratice , iar partidele istorice,  democratice , au fost etichetate ca reacţionare , fasciste,trădătoare,exploatatoare,etc etc.

Cum aceste etichetări au fost perpetuate în România o jumătate de secol,atât în documentele "de linie" ale PCR ,cât şi în producţia istoriografică sau culturală , nu ar trebui să mire pe nimeni cât de la îndemână a fost relansarea lor , după 1989 ]

-18 sept :Primăria Capitalei publica lista "nedemnilor" de a vota .Printre cele 6.000 nume, figurau Ion Mihalache, Gh.Brătianu, Ion Gigurtu ş.a.ş.a

-"Demascatorul" Tudor Olaru, publica trunchiat scrisoarea lui I.Mihalache ( 23 iun.'41 ) prin care cerea M.St.M să dispună "mobilizarea sa la eliberarea Basarabiei" , la una din unităţile combatante

- Judecătoria de Ocol din Topoloveni -comuna în care fruntaşul ţărănist , învăţătorul "haretist" îl făcuse atâtea pentru drepturile şi demnitatea ţăranului român - îl declara pe Ion Mihalache "nedemn de a vota ",deoarece "a cerut de bună voie să lupte pe frontul de răsărit " (4 oct.'46 ).

În Drăgăşani ,Horezu şi Pietrari ( jud.Vâlcea ) ,ţăranii protestau pentru abuzul făcut lui Ion Mihalache( 5 oct )

- Tribunalul Muscel respingea ca "nefondat " recursul introdus de Mihalache împotriva hotărârii judecătoriei Topoloveni , el rămânând  "definitiv nedemn electoral "

/ 16 oct.'46. Decret-lege : Convocarea corpului electoral.

( M.O. nr.239 bis )Data alegerilor: 19 nov.'46 ;convocarea Parlamentului : 1 dec.'46 .

...Miniştri în guvern- candidaţi BPD

Pe 16 oct., se depun la tribunal listele de candidaţi.

Din partea BPD, cap de liste în diferite judeţe, membrii guvernului : Gheorghiu -Dej (PCR, Lucrări publice )-la Bucureşti ,Vasiliu Răşcanu ( P.N.P, ministru de Război  )-la Putna  ;

Petru Groza ( Fr.Plug., primministru )-la Cluj ;Gh Tătărăscu (PNL,ministru de Externe )-la Satu Mare ;Teohari Georgescu ( PCR, ministru de Interne ) -Timiş-Torontal ;Lucr.Pătrăşcanu( PCR, ministru de Justiţie )-Arad ; Lotar Rădăceanu (PSD, ministrul Muncii ) -Bihor ;M.Ralea (Fr.Plug., ministrul Artelor )-la Fălciu ;Romulus Zăroni ( ministrul Agriculturii ). la Târnava Mică ;

Vasile Luca declară cu acel prilej :< Până la alegeri nu trebuie să mai existe partide deosebite , ci numai un  bloc unit al partidelor democratice , pentru că azi bătălia se dă între două forţe care stau faţă în faţă : democraţia şi reacţiunea >.

La Satu Mare, în miting electoral BPD, Petru Groza şi Teohari Georgescu împart ţăranilor 16.000 titluri de proprietate. (Scânteia, 17 oct.'46 )

/ 3-9 oct.'46.Proces (lot III demnitari ) :miniştri antonescieni .

[LD:acest  lot este judecat nu de "Tribunalul Poporului" ( desfiinţat ) ci de "Curtea Criminală " din Bucureşti. Unii dintre inculpaţi figuraseră şi pe lista inculpaţilor din procesul "lotului II "( 20 mai ) , fiind deja condamnaţi.]

Pe 3 oct'46, la secţia a VIII-a a Curţii Criminale ( Bucureşti ) începea judecarea "lotului de miniştri antonescieni ,autori ai aservirii Rămâniei la carul imperialismului fascist german ".

Preşed.completului -Damian Ştefănescu;procurori generali -Octav Vasiliu, N.Stăvrescu .

- Au fost inculpate 18 persoane :Mircea Cancicov (Ec. Naţ , cab 1 ) ,Ion Finţescu ( Ec.Naţ, cab 2 ) , g-ral Grigore Georgescu ( Lucrări Publice,cab.1 ) ,gral Sichitiu ( Agricultură şi Domenii, cab. 2 ),Ion Marian ( Agriculură şi Domenii, cab 3 ) ,Mircea Vulcănescu şi Gheron Netta ( subsecret.la Finanţe, cab 1-3 ) ,Alex.Marcu ( subscrt.la Propagandă , cab.1-3 ) ,Gh.Jienescu (subscrt. Apărare Naţională , cab.1 -3 ) , Stavri Ghiolu (subscrt. Economie Naţională , cab 1-3 ) ,G-ral Constantin I.Constantin ,gral Ion Arbore, g-ral N.Şova ( subscrt .la Apărare Naţională ) , I.Petrescu, IDEnescu ,Petre Strihan ( subscrt. la Educaţie Naţională / Muncă / Interne ) ,

Ovidiu Vlădescu ( în contumacie , subscrt.la Ministerul Românizării ).

- Pe 9 oct.'46, se pronunţă sentinţa :Ov.Vlădescu (lipsă) - muncă silnică pe viaţă ;Mircea Cancicov şi Jienescu -20 de ani temniţă grea ;Al.Marcu şi Enescu -12 ani ;Georgescu , Sichitiu , Iliescu, Şova, Constantin , Marin , Strihan , Netta , Arbore -10 ani ; Finţescu, Ghiolu, Vulcănescu ; Petrescu -8 ani.

-Pe 4 iul.'47 , se desfăşoară judecarea recursurilor , în faţa Curţii de Casaţie, secţia a II :Ovid Vlădescu , Ion Marian, Alexandru Marcu , Mircea Cancicov, Mircea Vulcănescu ş.a .Se admite amânarea cerută până pe 8 iulie.

- Tuturor condamnaţilor, în 1947 , li s-au  respins recursurile. Mulţi dintre ei au murit în puşcăriile comuniste .[ Vezi tabloul  Miniştri -victime ]

/ 5 oct.'46.Proces :conducerea fabricii Letea( Bacău )

Fabrica Letea era proprietate a fam.Brătianu.La cererea CGM, în urma "constatărilor"  organelor de control ale Ministerului Industriei şi Comerţului , conducerea fabricii este trimisă în judecată sub învinuirea de sabotaj ( oprirea producţiei în unele perioade, neacordarea unor salarii corespunzătoare, "lipsa de stăruinţă" în aprovizionarea economatului ş.a. )

/ 17 oct.'46 .Decret-lege: Tribunale populare contra speculei şi sabotajului

[ LD: înscenări şi  semnale au prefaţat introducerea legii : "demascarea" unor "sabotori" în Scânteia ; un "succes muncitoresc" în luptă cu reacţionarii ; o hotărâre a  Plenarei CC al PCR  privind combaterea speculei ; o viitoare lege anunţată de ministrul Justiţiei . În materie de legiferare, Lucreţiu Pătrăşcanu a hotărât ,pur şi simplu , transferarea            competenţei Curţilor Marţiale,în Tribunale Populare,instanţe speciale" propuse de sindicate . Acestui decret-lege  i-au căzut victimă mii de moşieri , negustori, industriaşi ( până la efectiva naţionalizare din 1948 ) , zeci de mii de ţărani  ("chiaburi" sau "mijlocaşi " )cărora , pe lângă condamnare, li s-au confiscat averile .Nu ştim unde se păstrează arhivele proceselor judecate de "tribunalele populare" .Dacă ele s-ar fi deschis cercetării şi publicării după 1989, sutele de mii de procese de "retrocedare"  n-ar fi fost tergiversate până în zilele noastre, sau n-ar fi fost respinse în serie  .De data aceasta de o justiţie "democrată" , bazată pe legi"democrate"  ]

- Pe 4,5 oct., Silviu Brucan continua seria "demascărilor" cu Ghiţă Popp ( fruntaş PNŢ ) După câteva zile, era anunţat <un succes muncitoresc> :Ghiţă Popp era  înlăturat din Consiliul de administraţie de la fabrica chimică "Mărăşeşti" ,fiind anunţată anchetarea sa de o "comisie mixtă " ,formată din autorităţi şi muncitori , sub învinuirea de sabotaj.( Scânteia , 12 oct.'46 )

-  Pe 7 oct.,era anunţată arestarea a  38 de proprietari de batoze şi mori din jud.Alba (care refuzaseră să predea la colectare cotele din uium ) şi 20 de <traficanţi de cereale >din jud.Dolj ,  pretorul plăşii Bârca ,un preot şi un plutonier de jandarmi , acuzaţi că <instigă contra colectărilor >

/Pe 14 oct., Plenara CC al PCR stabilea să fie iniţiate o serie de < acţiuni energice pentru combaterea speculei >

- Pe 16 oct.'46, Pătrăşcanu anunţa apropiata terminare a  legii ,avertizând  pedepsele prevăzute urmau  să fie severe , rapide şi masive ."Speculanţii " urmau să fie judecaţi de "instanţe speciale" propuse de sindicate , iar constatarea infracţiunilor putea fi făcută atât de organele oficiale cât şi ale populaţiei civile.

-  Pe 17 oct.'46,presa comunistă s-a grăbit să publice ante-proiectul de lege, în domeniul alimentaţiei  ( la care se adăugau alte speţe ).

Urmau să fie pedepsiţi  cu muncă silnică pe viaţă şi amendă ( între 10 milioane şi 10 miliarde) , cei ce <distrugeau produsele>  , comercianţii care <doseau  alimentele>, cei ce îndemnau la încălcarea obligaţiunilor legale cu privire la predarea produselor , mandatarii şi colectorii care <le însuşesc , sustrag ,trafică ,întrebuinţează sau schimbă destinaţiunea lor legală > , cei ce <deţineau cantităţi mai mari decât nevoile > , cei ce confecţionau  cartele şi bonuri false. Erau pedepsiţi cu muncă silnică între 5-25 ani şi amendă între 5- 500 milioane :  cei ce <vând produse a căror vânzare nu este permisă >  , cei ce <refuză să vândă în cantităţile şi calităţile şi în ordinea stabilită de autorităţi >  şi cei ce < pretind un preţ superior celui stabilit de acestea > .

Procesele - se prevedea în proiect - urmau să fie judecate de "instanţe speciale" , alcătuite de un magistrat preşedinte şi doi membri traşi la sorţi de pe listele propuse de sindicate .

Constatarea infracţiunilor - se specifica în proiect - urma să se facă de  organele oficiale şi de cele ale populaţiei civile.

Această lege - explica Lucreţiu Pătrăşcanu ,în expunerea de motive - nu era  îndreptată împotriva ţărănimii ,adică a producătorilor , ci a "intermediarilor" şi a "negustorilor" .

Rostul ei era să apere <nu numai pe consumatori , ci şi pe producători >, iar <gravitatea pedepselor prevăzute în textul decretului-lege arată că dorim ca represiunea să fie nu numai rapidă , ci şi masivă , după însăşi gravitatea crimei comise >

...PNL:legea -o nouă armă politică

La câteva zile , PNL îşi exprimă opinia dând un judicios avertisment : noua lege era categoric    <o puternică armă politică , nu atât prin gravitatea pedepselor ce se aplică, ci mai ales prin organizarea de instanţe judecătoreşti > , urmând ca justiţia să se distribuie <nu de magistraţi , ci de sindicate >, fără a se mai călăuzi de texte de legi, pentru că <factorul politic va fi cel determinant în darea hotărîrii .> ( Liberalul, 20 oct.'46. )

- 21 oct.-18 nov.'46.Campania electorală

[LD:privit strict cronologic, aşa cum rezultă din presa timpului,coalizarea forţelor democrate  pare tardivă, timorată ,sceptică,resemnată , faţă de extraordinara  mobilizare şi violenţă a guvernului şi coaliţiei  BPD.

...Acord electoral PNŢ-Iuliu Maniu  PNL-Dinu Brătianu şi PSDI-C.Titel Petrescu ( 21 oct.'46 )

Acordul era menit să apere în comun libertatea alegerilor .Pe drept cuvânt scrisese în acele zile  Nicolae Carandino : <Dreptul de opoziţie s-a transformat ,datorită aceluiaşi mod obscurantist de a judeca, în trădare de "patrie" , de"rasă" , de"Europă " sau de "umanitate" > (Dreptatea, 4 oct.'46 )

- Manifestul către ţară al opoziţiei  naţionale :PNŢ, PNL , PSDI ( 26 oct.'46 )

- Manifestul-Program al PNL şi Cuvântul lui Dinu Brătianu în care erau  expuse principiile călăuzitoare liberale (30 oct.)

...Teroare în toată ţara

[LD: Vezi pe larg întreaga gamă de abuzuri, falsuri, violenţe, intimidări şi confruntări cu care guvernul Groza , coaliţia BPD şi  comuniştii şi-au condus  prima campanie parlamentară.

Tabloul Parlament, parlamentari-victime  ]

-Echipe de bătăuşi au împiedicat accesul membrilor PNL, PNŢ şi PSDI în incinta tribunalelor unde trebuiau depuse candidaturile ( judeţele Sibiu, Severin, Dâmboviţa, Cluj, Năsăud, Someş,

Bihor,Ialomiţa , Covurlui ş.a. )

-Candidaţii , dar şi membri sau simpatizanţii partidelor , atacaţi la domiciliu , în hoteluri, la întruniri şi în incinta tribunalelor , fără ca autorităţile să ia vreo măsură.

-Confecţionarea de urne duble , din ordinul Ministerului de Interne ,pentru a putea asigura victoria BPD în alegeri ( în jud. Botoşani, Ialomiţa, Cluj, Severin, Sibiu ş.a. )

-Concedierea unor candidaţi şi susţinători ai  PSDI , cu concursul sindicatelor ( ex.la STB )

-Comisia Centrală Electorală dispunea ( 6 nov. ) < ştergerea d-lui Ion Mihalache din lista de candidaţi nr.6 înregistrată la biroul electoral al jud.Muscel la nr 20069-946 ca fiind nedemn de a fi ales în conformitate cu dispoziţiunile art.7 aliniat f din legea electorală .>

-Iuliu Maniu :în ultimele zile au fost arestaţi zeci de candidaţi fără altă vină decât a candidaturii pe listele opoziţiei ( 14 nov. )

-C.Titel-Petrescu :Candidaţi de-ai noştri au fost arestaţi în mod arbitrar şi zac în închisorile Curţii Marţiale .( 14 nov. )

-Dinu Brătianu :candidaţi liberali arestaţi (în jud.Brăila,Tulcea, Alba,Cluj, Dolj,Severin )

sau percheziţionaţi la domiciliu ( Gh.Brătianu, Al Donescu ) ( 14 nov. )

-Protestul lui Dinu Brătianu, Iuliu Maniu şi C.Titel Petrescu adresat primului ministru Groza, împotriva samavolniciilor şi ilegalităţilor comise în campania electorală : falsificarea listelor de alegători şi radierea adversarilor ( < membrii partidelor din Bloc au exercitat cele mai barbare mijloace de violenţă pentru a face imposibilă prezentarea candidaţilor noştri şi a propunătorilor lor la birourile electorale > ) ( 17 nov. )

-În Bucureşti, miting PNŢ în P-ţa Teatrului Naţional ,la care participă peste 30.000 de oameni .Provocatori comunişti infiltraţi, tulbură adunarea. Poliţia intervine .Se trag focuri de armă .Sunt răniţi. ( 17 nov. )

- Echipe de bătăuşi au împiedicat accesul membrilor PNL, PNŢ şi PSDI în incinta tribunalelor unde trebuiau depuse candidaturile ( judeţele Sibiu, Severin, Dâmboviţa, Cluj, Năsăud, Someş,Bihor,  Ialomiţa , Covurlui ş.a. ( Liberalul, 18 nov.'46 )

- Doar 10% din cărţile de  alegători au fost împărţite( peste 5 milioane  alegători nu le-au primit <din ordinul Blocului Partidelor Democrate şi al Comisiei Centrale Electorale  >  .C.C.E a hotărât ca , în locul cărţilor neîmpărţite < să se introducă un număr echivalent de liste cu "Soarele" , astfel încît 7.500.000 de alegători înscrişi -arătaţi în statisticile guvernului- să se acopere integral cu voturile ce vor fi furate > (  Dreptatea, 18 nov.'46 )

-11-18  nov'46 .Procesul mişcărilor de rezistenţă :

Sumanele Negre ,Mişcarea Naţională de Rezistenţă , Haiducii lui Avram Iancu şi Grupa de rezistenţă Sinaia.

[ LD:În condiţiile în care România mai avea Constituţia din '23 şi întregul eşafodaj legislativ al regimului constituţional-democratic , această "a treia putere în stat" - Justiţia - s-a dovedit a fi  cea mai oportunistă, cea mai coruptibilă şi obedientă faţă de noii stăpâni.

Cum se explică ? Ar fi deosebit de necesară şi interesantă o atare analiză ,care , poate , ar explica şi conduita justiţiei după căderea regimului comunist , în decembrie 1989 ]

-Pe 11 nov.,la Curtea Marţială ,completul de judecată al Curţii de Casaţie şi Justiţie Militară , începe judecarea procesului conducătorilor şi membrilor acestor organizaţii.

-În boxă se află 57 inculpaţi ( din 91 citaţi ) , în frunte cu g-ral Aurel Aldea.

-Preşed.completului:g-ral V.Atanasiu ;procurori -g-ral Gr.Nicolau şi col.Alex.Burada .

-Printre apărători :av.I.Melinte, Emil Ottulescu , Ella Negruzzi , Aznavorian , Aurel Bentoiu ş.a -Printre martori :Iuliu Maniu , Dinu Brătianu , C.Titel-Petrescu , Bebe Brătianu , Petru Groza .

...Sentinţa (18 nov.)

[ În aceeaşi zi,

- Pe 18 nov.-în preziua alegerilor parlamentare - completul special al Curţii de Casţie şi Justiţie  Militară,pronunţă sentinţa.

28 de acuzaţi sunt condamnaţi la muncă silnică pe viaţă : gral Aurel Aldea, gral , C.Eftimiu , lt.col.Plesnilă ; în contumacie :amiral Horia Măcelaru , Mihai Fărcăşanu , Vintilă V.Brătianu , Horia Comăniciu ş.a.

Alţi acuzaţi au fost condamnaţi la 20 de ani muncă silnică ( 2 persoane ) ,15 ani ( 4 persoane ) ,10 ani celelate persoane primind pedepse între 5-1 an . [ Vezi tablourile Demnitari-victime , Militari- victime  , Partidele istorice-voctime  ş.a. ]

/ 19 / 20 nov.'46  ALEGERI  PARLAMENTARE

[LD:BPD obţine o mare victorie electorală :79,86% din voturi ;378 mandate din 414

Victoria consfinţeşte izolarea completă a partidelor istorice  în viaţa politică a României . În realitate, rezultatul a fost obţinut printr-o suită de ilegalităţi , provocări , bătăi, furt de  urne ,crime,spargeri de sedii, ocupări de primării şi prefecturi,arestări , intimidări cu procese de "duşmani ai poporului " . Iar în final,în faţa rezultatelor nesatisfăcătoare , comuniştii au făcut o operaţiune abuzivă radicală :  inversarea rezultaelor !

A  fost prima "legitimare" prin vot a  garniturii de început a "revoluţiei bolşevice " din România , cu care , chiar după dispariţia unora , se va garanta firul de continuitate. În ea au intrat principalii "ilegalişti" din interbelic ; tinerele "speranţe" care-şi dovediseră calităţile în cei doi ani de luptă pentru cucerirea puterii ;"tovarăşii de drum"- suita de oportunişti recrutaţi din fostele partide ,din diferite pături ale societăţii .

Această "garnitură parlamentară " va da legitimitate tuturor actelor deja înfăptuite şi a celor ulterioare, va da  noua Constituţie şi legile organice ale noului regim.]

[ Vezi amănunte la Bibliografie ( lucrările de memorialistică şi de istorie apărute după 1989 ]

[ Vezi în rezumat la Tablourile pe partide şi  Parlament ,parlamentari-victime  ]

...Parlamentari BPD

Guvernanţii BPD se mândreau cu compoziţia socială :77 muncitori , 56 plugari , 202 intelectuali ,12 meseriaşi , 11 comercianţi , 11 funcţionari , 2 industriaşi , 7 militari activi . Între cei 378 de parlamentari , intraseră în parlament toţi "corifeii" zilei :

Gheorghiu- Dej ( ceferistul luptător devenit prim- secretar general al PCR în legalitate ,supervizorul tuturor  departamentelor  şi al reformelor economice ,omul de încredere al lui Stalin , executant al ordinelor Kremlinului ) ; I.Gh.Maurer ( avocatul devenit "comunist pe faţă",  ,"eminenţa cenuşie" a lui Gheorghiu Dej, lucrând tot timpul la departamentele conduse de el  ) ; Emil Bodnăraş (dezertorul din armata română, devenit principal autor al decapitării ei ) ; Teohari Georgescu (ministrul de Interne ,indispensabilul  braţ al represiunii ) ;

Lucreţiu  Pătrăşcanu ( intelectualul "de stânga" , cominternistul supravieţuitor al garniturilor lichidate de Stalin în anii ' 37 , autorul grăbitelor legi  represive ); Vasile Luca, Ana Pauker ("tovarăşi" reveniţi  în ţară cu tancurile sovietice ) ; Petre Constantinescu-Iaşi, Iosif Chişinevski ,Miron Constantinescu ( "tălmăcitori" ideologici ai marxismului , ai operei lui Stalin, responsbili cu pregătirea detaşamentelor de activişti şi cu propaganda în rândul "maselor populare " ) ; Gh.Apostol (preşed.CGM, exponent principal în metamorfozarea bolşevică a sindicatelor ); Nicolae Ceauşescu ,Constanţa Crăciun, Mihai Dalea, Alexandru Drăghici (utecişti cu cariere în ascensiune , buni la toate iniţiativele partidului ) ;

Alex.Sencovici, Alexandra Sidorovici ( procurori-acuzatori în procesele de "trădare naţională " ); Pantiuşa Bodnarenko ( care-l ucisese în '46 ,din ordinul lui Dej , pe "tov"Şt.Foriş ); Constantin Daicoviciu ,Vasile Maciu(istorici "de linie", la Cluj şi Bucureşti ), ş.a,ş.a

...Propaganda BPD

- <Pentru prima oară în istoria sa, poporul român a votat liber ! >  ,peste tot  <a domnit ordinea şi liniştea > ( Scânteia , 21 nov.'46 )

-Ministerul de Interne a dat publicităţii un Comunicat în care menţiona că s-a votat până în dimineaţa zilei de 20 noiembrie ( deşi urnele trebuiau închise pe 19, la ora 21 ) ; că în unele localităţi au avut loc agresiuni ( s-au tăiat firele de telefon, s-au tras focuri de armă ; şi-au pierdut viaţa 6 oameni ;au fost atacate secţii de votare.).De toate acestea erau vinovate <elemente din organele de conducere ale PNŢ-Maniu şi PNL-Brătianu >- conchidea ministrul Teohari Georgescu . ( Scânteia, 22 nov.'46 )

-  În toate judeţele ţării ,cf rezultatelor publicate, victoria a revenit la mare diferenţă coaliţiei BPD Satisfăcut de premoniţiile sale electorale, scribul "Scânteii " , Tudor Olaru, jubila :< Liberalii dinişti desfiinţaţi politiceşte . > Dinu Brătianu , învins la Bucureşti ; Gheorghe Brătianu ,învins la Vlaşca ; Pia Alimănişteanu, învinsă la Olt .< Într-adevăr "Soarele"  a fost fără milă : toată familia Brătianu a fost topită . > (Scânteia, 23 nov.'46 )

...Opoziţia democrată :retragerea din guvern , denunţarea alegerilor

-Pe 23 nov.'46, după anunţarea rezultatelor , conducerea PNL-Brătianu şi PNŢ-Maniu , printr-un Comunicat, a anunţat retragerea din guvern a celor doi miniştri ai săi - Romniceanu şi Haţieganu ( Liberalul , 24 nov.'46 )..

- Internată în spitalul-penitenciar de la Văcăreşti, Adriana Georgescu ( fosta secretară a premierului  Rădescu, condamnată în procesul organizaţiei T ) a fost vizitată , la câteva zile după alegeri , de ministrul liberal Mihail Romniceanu , care i-a relatat despre  <nebunia ce a pus stăpânire pe toţi , în frunte cu Teohari Georgescu > la aflarea rezultatului final. Cum , disperat, ministrul comunist s-a dus  la ambasadorul sovietic Kaftaradze , care l-a sfătuit  <ca voturile opoziţiei să fie trecute pe seama coaliţiei guvernamntale > , ceea ce a întârziat publicarea imediată a rezultatelor .

- Pe 26 nov., Dinu Brătianu şi Iuliu Maniu sunt primiţi în audienţă la Rege .Ei cer denunţarea alegerilor atât din interior cât şi din partea străinătăţii .

- Se dă publicităţii Comunicatul comun semnat de liderii PNŢ, PNL, PSDI, prin care alegerile sunt declarate <lipsite de orice temei de drept şi, prin aceasta, nule şi neavenite > deoarece guvernul Groza <şi-a ticluit prin fraudă şi teroare rezultatele , în flagrantă opunere cu realitatea şi cu voinţa corpului electoral .> ( Liberalul, 27 nov.'46 )

- Pe 28 nov., organizaţiile judeţene ale partidelor istorice transmit la centru rapoartele privind abuzurile ,ilegalităţile şi fraudele semnalate în ţară. În aceeaşi zi, Delegaţia permanentă a PNL <înfierează cu cea mai mare indignare metodele de fraudă şi teroare care au falsificat în întregime scrutinul de la 19 noiembrie >, hotărând să continuie lupta <pentru înlăturarea regimurilor de dictatură şi de asuprire >( Liberalul , 29 nov.)

- Pe 29 nov., se desfăşoară şedinţa extraordinară a Comit.Executiv al PNŢ-Maniu .În Rezoluţia adoptată, PNŢ declară alegerile false , cerând imediata lor anulare şi organizarea de noi alegeri .Pentru asigurarea unor alegeri libere , PNŢ cere înlăturarea guvernului Groza , vinovat de ilegalităţile semnalate.  ( Dreptatea, 30 nov.'46 )

...Protestele  SUA , Marea Britanie - fără efect

-Ziarişti străini, cu simpatii vădit comuniste - "observatori " exclusiv în Bucureşti - au impresii excelente:<aş minţi dacă n-aş recunoaşte şi n-aş confirmaalegerile din România au fost nu numai libere , pentru prima dată libere, ci şi cuminţi şi serioase >( E.Bure, dir.ziarului francez L'Ordre ) ;alegerile din România <un pas spre democraţie, în sensul cel mai larg al cuvântului > ( trimisul ziarului comunist londonez  ,Daily Worker ) ( cf.Scânteia, 21 nov.'46 )

- Oservatorii occidentali , cunoscători ai realităţilor româneşti, atribuie victoria în alegeri partidelor conduse de Iuliu Maniu şi Dinu Brătianu . ( 23 nov. )

- Guvernul american (prin Burton Berry , reprezentantul său la Bucureşti )  consideră rezultatele falsificate ,atât prin procedura electorală şi de numărare a voturilor , cât şi prin teroarea exercitată asupra alegătorilor, furtul urnelor ş.a.Din  26 nov., în urma informaţiilor furnizate de Burton Berry, guvernul american face presiuni pentru amânarea întrunirii noului parlament şi denunţarea alegerilor .La fel ca şi în cazul presiunilor din interior ale opoziţiei, aceste demersuri nu au avut nici un succes.

 [ N:B: Abia pe 4 ian.'47, Mihail Ralea,ministrul plenipotenţiar al României în SUA , a respins  acuzaţiile guvernului american - prezentate de şeful Departamentului de Stat ,George  Marshall -că alegerile din România s-ar fi desfăşurat prin încălcarea spiritului şi literei acordurilor de la Yalta şi Moscova  ]

- Guvernul englez , printr-un comentariu oficial transmis de Foreign Offce, consideră rezultatul  alegerilor din România <complet fals >, exemplificând cu rezultatul neverosimil ( imposibil ) al alegerilor în Transilvania : la Cluj , PNŢ-Maniu n-ar fi  obţinut nici un vot ! ; la  Făgăraş, Hunedoara, Sibiu, Ciuc, Mureş Sălaj, Someş , PNŢ  n-a obţinut nici un mandat !

/ 23 nov.'46.Decret - lege :organizarea şi funcţionarea preşedinţiei Consil.de Miniştri

Pe 23 nov.'46, M.O. publicase un Decret-lege privind funcţionarea Consiliului de Miniştri şi organizarea preşedinţiei .Potrivit noilor reglementări, a luat naştere Oficiul de Studii al Preşedenţiei  , însărcinat cu coordonarea şi organizarea guvernului .

S-au creat noi ministere ( Economie Naţională, Cooperaţie ), unele din cele existente s-au despărţit ( Lucrări Publice /  Comunicaţii )şi  s-au operat alte subordonări de instituţii ( ex. Statistica a trecut la ... Ministerul de Externe ).

[[¤ ] 29 nov.'46 .I.B.Tito- preşed. în R. P. F. Iugoslavia

În urma preluării puterii totale de către comunişti , Adunarea Constituantă proclamă Republica Populară Federativă Iugoslavă, sub preşedinţia lui Iosip Broz Tito .

¤GUVERN GROZA (-II- ): 1 dec.'46-5 nov.'47

[LD: Pe parcursul anului 1947, chiar dacă se vor mai produce unele schimbări la departamente ( în care vor fi eliminaţi ultimii "tovarăşi de drum" ( liberalii tătărăscieni ) această garnitură ministerială va confisca ultimele instituţii şi verigi de putere , culminând cu schimbarea formei de guvernământ -monarhia constituţională  - şi proclamarea republicii populare ( numită de istoriografia comunistă o primă etapă a revoluţiei populare, antifascistă, antiimperialistă ş.a,ş.a )

      Să recapitulăm :

-Albania : pe 11ian.'46 , se proclamă  Republică Populară , în urma alegerilor falsificate din  2 dec.1945 , comunistul  Enver Hodja devenind preşedinte.

-Bulgaria : pe 8 sept.'46 se proclamă Republică Populară în urma unui  referendum care a abolit monarhia. Apoi a organizat alegeri (  27 sept. ), desfăşurate sub ocupaţie  sovietică  şi teroarea  grupărilor  de şoc comuniste,  prin falsificări grosolane .Astfel, pe 22 nov.,ajunge la putere prin vot,  Frontul Patriei ,având ca prim-ministru pe Gh.Dimitrov (fost secretar general al Kominternului  ,revenit în Bulgaria o dată cu trupele sovietice ).

- Polonia : pe 6 febr.'46 ,devenea Republică Populară,având ca preşedinte pe comunistul Boleslaw Bierut, în urma alegerilor desfăşurate  sub ocupaţie sovietică, prin falsuri şi intimidări , BPD ( comunişti şi sateliţi  )preluând puterea. [ N.B.: pe16 aug.'45 ,Polonia semnase  acordul de frontieră cu URSS , dispărând ca "vecină" a României , iar graniţa României cu URSS se extinsese  pe toată frontiera de nord-est ]

/Cehoslovacia : pe 2 iul.'46, după alegeri câştigate de "Frontul Naţional" impus de sovietici, este ales preşedinte Klement Gotwald

/ Iugoslavia : pe 29 nov.1946,se proclamă  Republică Populară Federativă , în urma alegerilor organizate de Tito (care ajunsese la guvernare pe 7 martie'45  )

...29/30 nov.'46.Împărţirea portofoliilor

- La conferinţa partidelor din BPD, reprezentanţii  partidelor din coaliţia care şi-a adjudecat victoria, au votat  hotărârea de regrupare şi compoziţia guvernului . La anunţarea structurii guvernului ,importanţa acestor schimbări era dată de  titularii departamentelor ( cea mai importantă fiind preluarea Economiei Naţionale de Gheorghiu-Dej ). Celor patru  partide mai "importante"  - PCR, PSD, Fr.Plug., PNL-t.- le-au revenit  4 ministere şi 3 subsecretariate de stat .Celor două "partiduleţe de derută " - PNP şi PŢ-Alexandrescu - chiar dacă nu au obţinut nici un portofoliu, şi-au declarat,în continuare, sprijinul faţă de coaliţie. Numirea  unor "oameni de încredere" în conducerea Marii Adunări Naţionale şi la noile instituţii care se vor crea, a însemnat consolidarea puterii comuniste în toate structurile puterii de stat P.Groza ( Fr.Plug.,preşed.CM ), Gh.Tătărăscu (PNL-t; vicepreşed.CM, Externe ) Teohari Georgescu (PCR; Interne ),Lucreţiu Pătrăşcanu ( PCR , Justiţie ) ,Gheorghiu –Dej ( PCR , Economie Naţională ) ,N.Profiri ( PCR , Comunicaţii ) , Ştefan Voitec( PSD , Ed. Naţ ) , L.Rădăceanu ( PSD ,Muncă şi Asigurări Sociale ) ,T.Ionescu ( PSD , Mine şi Petrol ) , Al.Alexandrini ( PNL-t,Finanţe ) ,IGVântu ( PNL-t, Lucrări Publice),Ion Pas ( PSD , Artă ) Tr.Săvulescu ( Fr.Plug., Agricultură ) ,Romulus Zăroni ( Fr.Plug., Cooperaţie ) , Octav Livezeanu (Fr.Plug., Informaţii) , Radu Roşculeţ ( PNL-t, Culte ) ,Florica Bagdazar (PCR  , Sănătate ) ,g-ral Lascăr Mihail (cmd.diviz.Tudor Vladimirescu , Război  ) Intră în guvern Emil Bodnăraş ( PCR, lângă Petru Groza , la preşedinţia C.M.) ; I.Gh.Maurer şi Bucur Şchiopu  (PCR, lângă Gheorgiu Dej , la Economie Naţională ) ; g-ral Dumitru Dămăceanu , Ion Burcă şi Marin Florescu ( din diviziile de voluntari T.V., la ministerul de Război , în echipa lui Mihail Lascăr );Ioan Popescu ( la Muncă şi Asigurări , lângă Lothar Rădăceanu );

/ 1-18 dec.'46.Parlamentul : Marea Adunare Naţională

[LD: La 1 dec.'46, se inaugurează noul Parlament.  Conform Regulamentelor parlamentare democratice ,existente înainte de 1938- decurgând din Constituţia '23-, s-a păstrat întregul protocol parlamentar la deschiderea unei noi legislaturi ]

... Mesajul Regal ( 1 dec.'46 )

După tot ce se întâmplase în campania electorală, este de meditat asupra semnificaţiei gestului regal :Regele Mihai participa la deschiderea acestei legislaturi, dându-i , astfel, girul constituţional. Indiferent de explicaţii şi argumente, se poate spune că Regele şi Tătărăscu au girat această mascaradă, care , de acum înainte , îşi va promova reformele pe cale legală, parlamentară , constituţională. ]

- Pe 1 dec., Regele citeşte Mesajul Regal

În aceeaşi zi , Groza dă citire Răspunsului la Mesaj.

- Pe 18 dec., festivitatea prezentării la Palat a Răspunsului la Mesaj

Delegaţia parlamentară (formată din 40 de deputaţi ) , însoţită de Biroul Camerei , asigură că Parlamentul va sprijini Platforma -Program a BPD , călăuzit de <respectul proprietăţii individuale > , încurajând <iniţiativa particulară şi protejând proprietatea ţărănească >.[Vezi tabloul MSRegele Mihai- victimâ ] `

...Biserica binecuvântează Parlamentul ( 11 dec.'46 )

[LD:este şi aici de meditat ? Sau este o "practică" în istoria bisericii ortodoxe româneşti de a fi ascultătoare puterii pământeşti ? Nu participase astfel şi la parlamentele interbelice ? Nu participase şi la consfinţirea Constituţiei din '38( care înlocuise Constituţia din '23  )?

Sfântul Sinod, în frunte cu Patriarhul Nicodim, participă la şedinţa solemnă Dincă Athanasie (mitropolitul Olteniei ) laudă guvernul pentru împroprietărire,pentru reînglobarea Ardealului  , pentru "pacificarea neamului " . [Vezi tabloul   Preoţii -victime ]

...PNŢ: boicot parlamentar

[LD:practica "boicotului parlamentar" folosită de Iuliu Maniu era o veche cutumă şi-şi găsea legitimitatea în practica Partidului Naţional Român , înainte de 1918, în  timpul regimului  austro-ungar ( Parlamentul de la Viena şi  Budapesta ) .

Boicotase - fără să păţească nimic  pentru asta ! -  după 1918 ,în România, Constituanta ('23 ) ; apoi,legislatura propriului partid (etapa '30-'33 );legislatura FRN (regimul carlist ,'38-'40 ).  În conjunctura şi atmosfera acelui moment, boicotul a însemnat un act de mare curaj şi răspundere moral-politică.. ]

-5 dec.CIParhon citeşte în Cameră Comunicatul remis de Iuliu Maniu , prin care anunţa hotărârea deputaţilor naţional-ţărănişti de a se abţine de la lucrările Parlamentului.

În aceeaşi şednţă, ministrul Internelor , Teohari Georgescu a "înfierat "agresiunile săvârşite de partidele istorice în alegeri : 127 răniri ,28 agresiuni contra birourilor electorale;21 agresiuni împotriva autorităţilor ;35 agresiuni împotriva gărzilor ;65 atacuri împotriva secţiilor de votare ;8 atacuri la sediile de partide ;4 devastări de instituţii;61 de linii telefonice tăiate .

[LD:în realitate,acest bilanţ minimalizat ,trebuia să fie trecut pe seama echipelor BPD , ale PCR şi ale agenţilor din MAI  din campanie. Vezi la Tabloul PNŢ-victimă ]

/10 dec.'46. Iuliu Maniu , într-o Declaraţie de presă ,a cerut  cu vehemenţă înlăturarea guvernului şi anularea alegerilor fraudate : <Falsul săvârşit în actele publice de către oamenii oficiali ai guvernului , este dovedit .El a fost confirmat şi prin graba cu care guvernul a amnistiat falsul în acte publice , prin Decret regal, cu  o zi înainte de deschiderea Parlamentului. >( Dreptatea , 10 dec.'46  )

...Procesele ziarului "Dreptatea" ( 2 dec.-28 ian.'47 )

-2 dec.'46: N.Carandino (dir ), I.Filip şi Leon Proca  au fost daţi  în  judecată  ptr. calomnie şi defăimare ,de către Gheorghiu Dej. Procesul s-a  judecat  la secţia a II-a a Curţii Civile Constituţionale. În timpul procesului , s-a  desfăşurat  o impresionantă luptă între avocaţii acuzării şi cei ai apărării. Procesul s-a amânat  . În perioada următoare , cca 30 avocaţi ai  apărării vor fi daţi afară din barouri .

-23 ian.'47 :în a 6-a şedinţă a procesului,avocaţii lui Gheorghiu -Dej, cer condamnarea autorului Leon Proca şi a ziarului (Proca a fost condamnat la 6 luni închisoare).

/ 13 dec.'46. Decret-lege nr. 939 : RAEAZIM - etatizare agrară

[ L.D : Reformele economice parcurgeau acelaşi traseu :hotărâte în Consiliul Superior Economic ( preşed. Gheorghiu-Dej ) ;dezbătute şi însuşite în Guvern ; Scânteia  pregătea "atmosfera ", anticipând legea ; un deputat ( membru PCR  ) interpela guvernul , cerând  imperativ legea ; un ministru sau subsecretar al resortului ,promitea legea ; legea era adusă în parlament şi era... votată .

- Legea privind "Regia Autonomă a Exploatărilor Agricole , Zootehnice , a Industriei Agricole şi Maşinilor " ( proiect publicat în M.O. nr.275, 27 nov.'46  )  prin care au fost  trecute în proprietatea regiei -deci a statului :  266 ferme (  60.000ha ); 127 centre agricole ( 4.332ha ) ; 127.297 pământ arabil (păşuni , stufăriş ); 30 pepiniere (1.000ha ) ;  343 loturi zootehnice ( 2.224 ha ) ; 17.000 capete animale de rasă ; 211 centre de maşini agricole,( 3.135 tractoare, 2.000 batoze ,5.000 semănători) ;terenurile agricole şi proprietăţile Oficiului Naţional al Colonizărilor.

- Legea va fi votată de Parlament  pe  2 mart.'49.

 

/ 20-28 dec.'46- 9 ian.'47.Etatizarea Băncii Naţionale

 (M.O. nr.298 ,28 dec.'46 )

- Pe 1 dec.'46, enunţând intenţiile legiferante  ale  parlamentului, Tudor Savin punea accent pe legile economice , enunţând raţiunile pentru care BPD ţinea să înceapă cu BNR.

Prin trecerea în mâinile statului a acestei pârghii a vieţii economice şi financiare <se va putea obţine un control efectiv asupra producţiei şi distribuţiei mărfurilor , asupra mecanismului de bază a vieţii economice > , iar întreaga viaţă economică <va putea fi lesne îndrumată aşa cum cer interesele ţării . >( Scânteia, 1 dec.'46 )

- Pe 13 dec.'46, la tribuna parlamentului , Gheorghe Apostol ( deputat PCR de Covurlui, preşed. CGM  ) cerea legiferarea de urgenţă a etatizării BNR . În aceeaşi zi, I.Gh.Maurer - subsecretar de stat la ministerul Economiei Naţionale - explica într-un inerviu că legea era  în atenţia guvenului , dar că încă se duceau discuţii între Gheorghiu-Dej ( PCR, ministrul Economiei Naţionale ) şi Al.Alexandrini ( PNL, ministrul de Finanţe ).

- Pe 20 dec'46, adusă în parlament, legea era  votată în unanimitate (128 voturi "pentru " ,1 "contra" ).Printre ei, deputaţii PNL-Tătărescu  <votează cu satisfacţie etatizarea >.( Scânteia, 14 dec.-'46 )

[N:B: Pe 9 ian.'47 avea  loc instalarea noului Consiliu de administraţie al BNR ; pe 24 nov.'47, după eliminarea liberalilor tătărăscieni, va fi numit un nou Consiliu de Administraţie, în frunte cu Aurel Vijoli ( PCR )]

... PNL-Brătianu : dominaţia economică a PCR

Se confirma , astfel, opinia PNL-Brătianu că < Etatizarea Băncii Naţionale izvorăşte din dorinţa PCR-ului de a-şi asigura şi mai mult dominaţia economică >. Liberalii dezvăluiau substratul politico-economic al reformei cerute de comunişti :<Consiliul Superior Economic , recte d.Gheorghiu Dej, şi mai ales cei ce lucrează prin domnia sa şi la spatele d-sale, să dirijeze creditele , adică, pe româneşte, să decidă ce condiţii politice trebuie să îndeplinească beneficiarii lor. > ( Liberalul, 21 dec.'46 )

 / 15 dec.'46 .Magistraţii în CGM

[ LD:a fost una din măsurile  prin care puterea judecătorească din România a fost împinsă spre  mecanismele de putere şi presiune ale regimului comunist ]  150 delegaţi ai magistraţilor din întreaga ţară  hotărăsc afilierea la CGM <pentru a se integra astfel în lupta hotărâtă pentru democratizarea justiţiei . > ( Scânteia, 16 dec.'46 )

1947

 / 1 ian.'47.Regele şi Petru Groza: mesajele de Anul Nou

[LD: Considerăm că intrarea în anul 1947 îl găsea pe Regele Mihai în postura de "prizonier"în propria ţară , silit să colaboreze cu BPD/PCR , ajunşi ,în doi ani şi patru luni , stăpâni pe toate puterile în stat.  Doar nesemnarea Tratatului de pace, mai amâna gestul ultim al despărţirii de monarhie .]

/MSRegele Mihai : <Ne aşteaptă luni în care vom avea de înfruntat mari greutăţi. Dacă vom fi uniţi, dacă ne vom ajuta unii pe alţii şi vom şti să dovedim vechile noastre virtuţi de cumpătare şi solidaritate , sunt încredinţat că vom birui .>

/Petru Groza :<Un cuvânt deosebit de mulţumire aducem Uniunii Sovietice , care ne-a dat şi ne dă sprijinul ei considerabil în consolidarea poziţiei noastre internaţionale ca stat liber şi independent .>

[[¤] 10 ian.- 29 febr.'47.Moscova.ACORD ECONOMIC româno -sovietic ]

[LD: Acordul economic , precedat de clauzele armistiţiului (sept.'44 ), de rapturile teritoriale şi despăgubirile de război impuse prin Tratatul de pace ( febr.'47 ) , vor  secătui resursele economice ale României ,ţară înfrântă , înrobită. Istoria o poate înregistra ca atare Dar ca să preamăreşti "generozitatea" ocupantului, să tălmăceşti în "victorie" acest statut , este o dovadă de cinism nonpatriotic, asumat ideologic.]

-10 ian.'47.Delegaţia a fost  condusă de Gheorghiu-Dej ( ministrul Economiei Naţionale, preşed. Consil.Sup.Economic ).Din ea mai fac parte Ion Gh.Maurer ( subsecretar de Stat la Economie Naţională ) Al.Alexandrini ( ministrul Finanţelor ),Tudor Ionescu ( ministrul Minelor şi Petrolului ) Aurel Vijoli ( vice-guvernatorul BNR )şi , ca "tehnicieni" ,de Roman Moldovan, Alexandru Bârlădeanu şi Zeiger ( secretari generali ai Ministerului Economiei Naţionale ) În interviul acordat ziarului Grai Nou , Gheorghiu Dej declara că scopul deplasării era <reînoirea acordului economic dintre URSS şi România >, în vederea obţinerii de <utilaj şi materii prime pentru mărirea producţiei noastre  > , bazându-se pe înţelegerea manifestată de URSS faţă de România şi <experienţa relaţiilor noastre economice de până acum .>

/ Pe 29 febr.'47, are loc ceremonia de semnare a acordul economic. Gheorghiu-Dej ţinea să precizeze "privilegiul " care se revărsa asupra României : <Uniunea Sovietică nu caută să îngrădească dezvoltarea economiei româneşti , ci , dimpotrivă ,să ne ajute pentru ca economia noastră să devină independentă. ">( "Grai Nou ", 1 martie'47 ) Ţinând isonul acestei interpretări,Costin Murgescu supralicita :<datorită concepţiilor politice ce stau la baza atitudinii URSS faţă de toate popoarele, România a reuşit să transforme un acord economic , într-un pilon al dezvoltării independenţei sale naţionale."> (Scânteia, 5 mart.'47 ).

/ 15.ian.'47.Cartelele de carne.

Cf. noii reglementări, românii aveau dreptul la 250 gr.carne ,săptămânal .

/ 30 ian.'47 .Conferinţa MAI: Prefecţi BPD

La Ministerul de Interne (ministru Teohari Georgescu ) are loc o Conferinţă la care se stabilesc noii prefecţi .Participă reprezentanţi din coaliţia de guvernare : Vasile Luca ( PCR ), Gh.Silviu   (PSD ) , C.Agiu ( Fr.Plug. ), Mihail Drăgănescu ( PNP ), Gh.Vântu şi Marin Florescu ( PNL-T)

...6 febr,'47.Regulamentul BPD. Organe locale BPD

La iniţiativa şi sub redactarea lui Vasile Luca, Th.Iordăchescu  şi Alex.Mâţă, Comit.Executiv al adoptă Regulamentul de funcţionare al B.P.D ., pentru a asigura colaborarea partidelor din coaliţie. Se hotărăşte ca , în judeţe şi plăşi , să se creeze organe locale ale BPD cu rolul de a ajuta, coordona şi controla activitatea autorităţilor locale.

-Ian.'47.Partidele istorice -în opoziţie

[LD: Consecvente poziţiilor în problemele fundamentale ale statului , partide istorice -  cu puţinele mijloace ce le-au mai rămas -  fac eforturi pentru a semnala poporului român capcanele, mistificările, manipulările, abuzurile şi represiunea la care recurgea guvernul Groza , pentru a confisca mecanismele şi instituţiile de stat . Nu punem în discuţie - aici şi acum - eficacitatea acestor apeluri nici cum au fost receptate aceste semnale,pe plan intern şi extern. Important este că ele dovedesc că bărbaţii de stat ai României interbelice nu abandonaseră responsabilitatea faţă de destinul statului român. Zvonuri , informaţii reale sau scornite , au produs consecinţe, determinând anume strategii atât la opoziţia democratică , cât şi în cercurile guvernamentale care au recurs la represiuni .]

Preşedinţia guvernului era  avertizată de SSIIuliu Maniu ar fi avut o întrevedere cu Ioan Lupaş (istoric, fruntaş politic ardelean averescan, apoi goghist, deputat şi ministru în interbelic ) în care liderul peneţist ar fi susţinut că alegerile din nov.'46 nu vor fi recunoscute de anglo-americani, şi că ,în martie sau aprilie, s-ar putea se organizeze un nou scrutin.

... PNŢ: "Apel către naţiune" ( 18 iam.'47 )

<La 6 martie 1945, o mână de oameni pe care ţara nu i-a văzut la muncă a confiscat puterea [...] Funcţionarii statului care nu s-au supus acestor oameni improvizaţi au fost daţi afară .Armata Ţării , sub pretext de democratizare , a fost deposedată de elementele capabile şi independente şi aservită în deosebi intereselor politice.

Justiţia a fost înfrântă în tot ce avea ea mai bun, judecătorii daţi afară şi înlocuiţi cu simbriaşi ai regimului .

Muncitorimii i s-a luat dreptul la muncă .Cei care n-au consimţit să fie slugi păcătoase ale regimului , ci oameni liberi, au fost epuraţi fără milă .[ ...]

Negustorii , meseriaşii , industriaşii -urmăriţi în interesele lor.

Temniţele , tortura persecuţiile înscenările cele mai infame, arestările , atacurile brutale şi cu totul neprovocate , tot ce a inventat arsenalul infernal al hitlerismului şi fascismului , a fost perfecţionat , sporit şi aplicat cu o cruzime de neegalat .> ( Dreptatea, 18 ian.'47 )

...PNL: "Avertisment " ( 19 ian.'47 )

Liberalii dezvăluie adevărurile camuflate şi deformate de guvernanţi , pentru ca poporul să conştientizeze cine conduce ţara : <Guvernul în funcţiune este compus formal din trei partide.

În realitate, el este condus de partidul comunist , care deţine toate pârghiile de comandă ale statului . > ( Liberalul, 18 ian.'47 ) Liberalii mai afirmă că guvernul Groza a avut ca singur obiectiv  <urmărirea şi , dacă s-ar fi putut, distrugerea opoziţiei >, iar reformele cu care se lăuda < n-au urmărit în realitate decât desfiinţarea uneia sau alteia din categoriile sociale şi producătoare >.În acelaşi scop, pe plan politic, a supus opoziţia la <restricţiuni, vexacţiuni, urmăriri , sancţiuni, ameninţări arestări şi judecăţi , în care , sub un motiv sau altul, fruntaşii opoziţiei erau ţinta tuturor atacurilor > ( Liberalul, 19 ian.'47 )

 [[¤ ]10 febr.'47.Paris.Tratatelor de pace cu Bulgaria, Finlanda, Italia , România şi Ungaria.

[LD: pentru înţelegerea corespunzătoare a statutului internaţional postbelic al României, recomandăm lucrările de specialitate.( Vezi la Bibliografie )

Derulate concomitent ,tratativele şi tratatele vor finaliza aservirea totală a României faţă de URSS,echivalent cu un regim de ocupaţie , iar prin respingerea statututului de cobeligeranţă , anula , în fond, orice semnificaţie pozitivă a actului de la 23 august '44. Încetarea activităţii Comisiei Aliate de Control - şi aşa minimală şi nesemnificativă -va spulbera ultimele speranţe ale forţelor democratice din ţară în posibila "intervenţie" a Occidentului. Cu această legitimare diplomatică internaţională , precedată de  recunoaşterea alegerilor din nov.'46,PCR ,dirijat de Kremlin,va acapara întreaga viaţă economică, socială ,politică şi culturală a ţării . ]

-Tratatul cuprindea clauze cu caracter teritorial , politic, militar şi economic ,precum şi datoriile privitoare la reparaţii şi restituiri.

-Tratatul  recunoaştea regimul de la Bucureşti, dar respingea  României statutul de cobeligerant, alături de Puterile Aliate în ultimele 8 luni de război ( participarea armatei române la războiul din Vest )

- Tratatul consfinţea raptul teritorial al URSS ( 1940 ) prin care Basarabia, nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa trecuseră în componenţa URSS.

-Tratatul anula "Dictatul de la Viena " ( 1940 ) , consfinţind stăpânirea Transilvaniei , în conformitate cu Tratatul de la Trianon (4 iun.'1920 ).

/ Febr.'47.Brigada Mobilă (Alexandru Nicolschi ) :arestări şi anchete

După semnarea Tratatului de Pace, ca un activ corp de detectivi,  s-a năpustit asupra PNL şi PNŢ ,arestând mii de oameni, ajungând să aibă sub  anchetă peste 35 organizaţii < anticomuniste >, învinuite  de <fascism>, <legionarism>, <spionaj în favoarea imperialiştilor anglo-americani >  şi <crime de război >.

Prin emiterea unor ordine secrete şi discreţionare ale Ministerului de Interne , fără vreo altă prevedere legală decât Legea pentru purificarea administraţiei de stat(  din 28 sau 30 mart.'45 ) care prevăzuse (la art.10 ) lagăre pentru munca obligatorie, pe bază de liste , a aşa-zişilor "condamnaţi administrativ  " Fără procese şi condamnări , arestaţii erau  trimişi la închisorile din Gherla, Piteşti, Craiova, Miercurea Ciuc ş.a. 

/ 12 apr.'47 .Raportul Burton Berry

Burton Berry (plenipotenţiar al SUA la Bucureşti ) transmite lui George Marsshall (secretar de Stat ) un Raport în care spune că sunt <suficiente probe > care demonstrează că <implacabil şi rapid > , comuniştii se îndreaptă spre <controlul deschis şi nestânjenit asupra României >  având un <obiectiv identic cu cel din Bulgaria>  ,punând pe semnatarii păcii în faţa unui < fapt împlinit >  când se vor ratifica tratatele.

/ Febr.-mai'47.Propaganda PCR  : <demascarea duşmanilor poporului >

[LD:De la nivel guvernamental,precedate şi continuate de presă, radio şi "militanţi" <munca de la om la om > capătă proporţii de campanie continuă.

Demascarea  partidelor istorice şi conştiinţelor libere ca sursă a tuturor relelor abătute asupra ţării ,pregătea şi prefaţa  psihologic măsurile represive ordonate de PCR  , executate de "organe"  şi judecate de magistraţi [ Vezi la Tabloul PCR şi colabortorii ]

... Ordine de "uz intern"

[LD : la arhivele MAI ar trebui să existe aceste ordine secrete. Au trecut 20 de ani de la "revoluţia  anticomunistă" din dec.'89 şi actualul Minister de Interne nu-şi face această minimă datorie : să le dea publicităţii. Să fie aceste ordine  puse la categoria "secret" , pentru că privesc " securitatea naţională " , sau securitatea foştilor miliţieni şi securişti ?

Ne cerem scuze pentru eventuale inexactităţi preluate , în cea mai mare parte, din memorialistica victimelor.

-Ordinul 45.567 : curentele <reacţionaro-fasciste>( 23 febr.'47 )

Ordinul Inspectoratului General al Jandarmeriei indica curentele "reacţionaro-fasciste" ce trebuiau să stea în vizorul jandarmilor : legionarii şi hitleriştii ,naţional-ţărăniştii lui Maniu , naţional-liberalii lui Brătianu şi social-democraţii lui Titel Petrescu.

- Ordinele 18.000 /S şi 50.000/S -mart.'47 : arestări de membri PNŢ

Teohari Georgescu emite în martie '47 noi Ordine secrete pe baza cărora  se fac două mari valuri de arestări în rândul PNŢ (peste 1000 persoane )    .

- Ordin telefonic 32 97/Prin care şeful Direcţiei Siguranţă şi Ordine Publică a Jandarmeriei -g-ral Nicolae Stoicesu -  se adresa celor 12 Inspectorate de Jandarmi , să aplice cu stricteţe Ordinul 50.000 al MAI (arestări,internări, dresarea actelor,înaintarea  la justiţie ) şi să  raporteze de îndeplinire .

/15 febr.- 24 mai '47.Legea 189 : Oficiile Industriale

[LD: Suita de legi şi reglementări a vizat instituirea controlului de stat în toate domeniile industriale - producţia, distribuţia , circulaţia şi consumul - paralizând funcţionarea firească a economiei libere , de piaţă .Legea 189 ,a apărut în Monitorul Oficial nr.129, pe 9 iun.'47 ]

-Pe 13 febr.,pr.de  lege intra în dezbaterea parlamentului . Popularizând legea, Teodor Savin explica că legea stabilea îndrumarea ,controlul ,supravegherea activităţii economice în sectorul de stat şi privat, <făcând din intervenţia statului , o realitate >.

În conducerea oficiilor, pe lângă industriaşi,urmau să fie şi "reprezentanţi ai municitorilor ",

cuvântul hotărîtor avându-l "statul democrat " ,deoarece oficiile industriale vor îngădui  <un control strict al întregii activităţi industriale , al întregului proces de producţie, de la materia primă pînă la produsul finit > ( Scânteia , 14 febr.'47 )

- Din  21 mart.'47, Gheorghiu Dej îl delega pe Ion Gh.Maurer ( subsecretar de Stat ) cu îndrumarea , conducerea şi controlul colectării şi distribuirii produselor industriale şi agricole.

- 4-9 apr.'47.Ministerul Industriei şi Comerţului ( în locul M.Economiei Naţionale )-

-20 mai '47.În şedinţa Consil.de Min., Gheorghiu Dej prezenta pr.de lege .În urma poziţiilor exprimate , el îl ataca  pe Gh.Tătărescu <mai mult ca un apărător al clasei pe care o reprezintă în bloc , decât ca un apărător al intereselor naţionale ale întregului popor .>

-24 mai '47. Parlamentul vota legea . Decurgând din ea,  s-au constituit 14 oficii industriale care cuprindeau 750 întreprinderi .

- PNL-Brătianu a considerat proiectul ca "o prefaţă la expropriere de fapt " ( Liberalul,28 martie 'PNL-Tătărescu ,referindu-se la oficiile industriale, scria : < Oriunde statul politic a apărut în postura de confiscator de iniţiative şi s-a substituit ca întreprinzător [...] şi-a asumat roluri şi răspunderi pe care nu le-a putut împlini .> ( Drapelul , 23 febr.'47 )

/ 21 mart.'47.Lege:modificarea Codului Comercial

Pe 21 martie, Camera Deputaţilor vota legea de modificare a Codului Comercial .

Comentând semnificaţia legii , oficiosul PCR sublinia că ,prin modificările aduse,<atotputernicia marilor acţionari în adunările generale ale societăţilor anonime a primit astfel o grea lovitură .> ( Scânteia, 23 mart.'47 )

/ 6 mart.'47.Bilanţ: Doi ani de guvernare

-Petru Groza :< Suntem hotărîţi - şi nimeni şi nimic nu ne va putea opri - să fim primul guvern român care-şi respectă angajamentele faţă de poporul care l-a ales.>

- Gheorghe Gheorghiu Dej :guvernul Groza -  <fructul voinţei poporului >şi al actului de la 23 august'44, iar PCR- < acea forţă vie a rezistenţei naţionale antihitleriste de care - în faza vijelioasei înaintări a Armatelor Sovietice - s-au agăţat cu disperare epavele reacţionare Maniu, Brătianu şi Titel Petrescu, în speranţa că vor putea folosi prestigiul şi autoritatea comuniştilor pentru a-şi menţine poziţiile lor politico-economice grav compromise [...] aceşti practicieni înrăiţi ai duplicităţii politice [...]ispitiţi să încerce un compromis reacţionaro-fascist prin susţinerea lui Antonescu până în pragul arestării acestuia.>

( Scânteia, 7 mart.'47 )

- La uzinele "Malaxa" [peste câteva luni, "Republica " ] ,Vasile Luca explica Platforma-program a guvernului Groza, singura cale de progres şi libertate care va duce la <zdrobirea rămăşiţelor reacţionare şi agenţilor capitalismului monopolist, care încearcă zadarnic să întoarcă poporul la un trecut de aservire şi mizerie . > ( Scînteia , România Liberă, 7 mart.'47 )

/ 7 mart.'47.Comisia de repatriere a cetăţenilor români  din Europa Centrală

Înfiinţată prin Jurnal al Consil.de Miniştri , Comisia  a procedat la primele repatrieri : a adus 400 de legionari din Germania ( România Liberă , 18 mart.'47 ) ; 37 de legionari au fost preluaţi din zona franceză de ocupaţie a Germaniei .Printre ei ,Vasile Iaşinski şi Ilie Gârneaţă (foşti miniştri în guv."fantomă " de la  Viena, format de Horia Sima )

/ 8 mart.'47."Purificarea" aparatului administrativ.

- Petru Groza declara hotărârea guvernului de a purifica aparatul administrativ şi instituţiile economice <de toate elementele compromise , fără nici o menajare >, pentru a stârpi < moravurile moştenite de la "istorici " > ( România Liberă , interviu ,8 martie '47 )

-G-ral Sănătescu notează în Jurnal :<Numeroase arestări , mai ales în rândurile PNŢ, au fost săvârşite în ultimele nopţi. Deţinuţii politici au fost transportaţi în lanţuri la Aiud  > (9 mart.'47 )

/ 19 mart.'47.Legea Jandarmeriei

Este votată de Cameră. Jandarmeria trece în subordinea MAI , condus de Teohari Georgescu , devenind o jandarmerie politică .

/ 25 mart.'47.Legea 41:Recensământul întreprinderilor comerciale şi industriale .

[LD:Pe lângă alte legi, ordine şi modificări de coduri ,recensământul a făcut parte din documentaţia care a stat la baza naţionalizării din iunie' 48. Nu cunoaştem unde este el arhivat şi dacă este accesibil consultării.

/ 25 mart.'47.Liste cu cărţi interzise .

Nu avem toate aceste liste. În M.O. din 25 mart.'47, se publicau Listele 25, 26, 27.

/ 27 mart-16 iun.'47.Anchetă :masacrarea evreilor Iaşi -Stânca şi Mărculeşti.

- Pe 27 martie, Lucreţiu Pătrăşcanu răspundea la o interpelare în Cameră :< procesul masacrelor de la Iaşi va fi judecat curând.[...]Încă o dată ţin să subliniez că este un titlu de glorie al partidului nostru , care s-a angajat să lupte fără cruţare  împotriva  rasismului şi antisemitismului .>

- Pe 1 apr., la o nouă interpelare,anunţă că a luat toate măsurile pentru a pune sub acuzare pe cei vinovaţi , delegând cu anchetarea pe Dumitru Săracu <unul din cei mai destoinici şi serioşi acuzatori publici >, care a instrumentat şi procesele mareşalului Antonescu şi a generalului Macici .

- Pe 2 apr.'47, la Tribunalul Militar ,Corpul II Armată, mr.magistrat Iorgu Popescu  întocmeşte referatul de trimitere în judecată a g-ralilor Leoveanu ( fost dir.general al Poliţiei ) , Barozzi şi  Stamatoiu; col.Coculescu ( fost prefect al Iaşului ), col. Coptaru ( fost primar al Iaşului ) . Aflaţi în puşcărie ,sunt audiaţi ca martori g-ral Constantin Pantazi ( fost ministru al Armatei ), Eugen Cristescu ( fost şef al Serviciului Secret ) şi Radu Lecca ( fost comisar ptru problemele evreieşti )

- Pe 6 apr.'47 , sub semnătura comandantului Corp II-Armată, g-ral Nicolau , Parchetul Militar termină Referatul introductiv a primului lot de 92 inculpaţi , acuzaţi că au săvârşit masacrele.

 -Pe 19 iunie începe procesul g-ralilor Leoveanu  şi Stavrescu , acuzaţi de masacrele de la Iaşi, Stânca Roznovanu şi Mărculeşti-Soroca , pe baza declaraţiilor inculpaţilor şi pieselor de la dosar.  [ Vezi pe larg. tabloul Evrei-victime ]

/ 2 - 28 apr.'47 .Procesul org.Valurile Dunării (Arad )

[ Vezi amănunte la Tabloul Militari-victime  ]

-Inculpaţi :g-ral Georgescu Petre , col Sorescu Dumitru ,lt.Mircea Madgearu ,lt.Sever Andrei Mureşanu ,plut.mj.Ştefan Buzac ,serg-mj.Ion Popa,plut.mj.Vasile Popescu, învinuiţi de " crima de păstrare de arme, crimă de complot,de distrugere civilă şi militară a unităţii şi independenţei statului "

-Completul de judecată :g-ral Emanoil Ionescu (preşed.),g-ral N.Cambrea, Şt.Bardan (inspector de infanterie ) , Dumitru Romulus( comandant Corp 6 Armată ) ,Stănculescu ( comandant Corp 4 Armată ), g-ral Paul Alexiu (procuror general special )

-Pe 28 apr., sentinţa : sunt condamnaţi cu pedepse între  25-4  ani temniţă grea.

/ 4-19 apr'47.Legea 114 : Ministerul Industriei şi Comerţului

[ LD: Sub directa conducere a lui Gheorghiu Dej,după "oficiile industriale" , o nouă etapă  spre acapararea avuţiei naţionale şi particulare. Având ca etape de tranziţie organizarea "Oficiilor Industriale " (  24 mai '47 ) , "Planul economic " ( 14 iun.'47 ), "stabilizarea  monetară" , această acaparare  va avea ca punct final  naţionalizarea industriei ( 11 iunie 1948 ) ]

- 4 apr.'47.Proiectul a  fost adus spre dezbatere şi legiferare în parlament .În comisia economică, I.Gh.Maurer ( subsecretar de Stat  ) declara cu cinism şi ipocrizie :< Nu este vorba de naţionalizări. Dacă s-ar fi dorit acest lucru nu s-ar fi venit cu legea de faţă  Naţionalizările nu sunt în intenţia autorilor legii prezente , care îşi dau seama mai bine decât oricine că o asemenea măsură nu corespunde realităţilor obiective din ţara noastră [...] Industriaşii trebuie să înţeleagă acest lucru şi să susţină măsurile pe care le ia Ministerul Economiei Naţionale şi care evită naţionalizările [...] Partidul Comunist  cînd a voit să facă ceva a spus-o şi nu s-a ascuns după degete .>

-  Pe 5 apr.'47, Parlamentul a votat legea. Atribuţiile noului minister vizau atotputernicia PCR în viaţa economică a ţării : organizează şi  controlează activitatea în domeniul producţiei de stat şi particulare ,repartizarea de materii prime, distribuirea produselor industriale şi alimentare , comerţului interior şi exterior şi regimul  preţurilor. ( Cf. MO nr.89,19 apr.'47 ).

/ 16- 31 apr.'47 .Demascări,instigaţii,arestări

[LD:campania era aidoma  practicii KGB -ul sovietic ,pe  următoarea schemă : ziarul primea liste şi nume ce intraseră în colimatorul MAI , având sarcina de a  pregăti atmosfera , de a răspândi calomniile ,de a incita la zvonuri şi a induce teamă, pentru a anticipa şi legitima ulterior epurarea , arestarea ,procesul şi condamnarea .]

-16 apr. N.Carandino,dir. ziarului Dreptatea, era suspendat din sindicatul ziariştilor profesionişti .Motivaţia demascatoare  era semnată de  Ion Pas şi N.Moraru . Susţinând "demascarea" , Silviu Brucan considera Dreptatea <un ziar sută la sută fascist >

(Scânteia, 21 apr.'47 )

-16 apr.La instigarea comuniştilor, funcţionarii şi muncitorii Primăriei Muncicipiului Bucureşti au întreprins o "acţiune de demascare " , provocând demisia şefilor celor mai importante departamente : g-ral Dobrotescu ( ajutor de primar ) , g-ral Davidescu (Direcţia planului de sistematizare ), ing.Ion Constandache şi Sebastian Popescu ( Direcţia drumuri şi poduri ), Gheorghe Rusescu ( Direcţia financiară )

-26 apr. Frontul Plugarilor comunica înlăturarea chiaburilor şi reacţionarilor  din rândurile sale. La şed. Comit.Executiv , la care participau Petru Groza, Romulus Zăroni, Mihai Ghelmegeanu , Octav Livezeanu, Stanciu Stoian, Const.Agiu, Grigore Geamănu ş.a  se motiva  : < Frontul Plugarilor se deosebeşte de PNŢ-Maniu care apără pe moşieri şi chiaburi , precum o cer interesele burgheziei naţionale .PNŢ-Maniu este cel mai înverşunat duşman al poporului muncitor de la oraşe şi sate . >.Sarcina de viitor era  <lupta împotriva reacţiunii de la oraşe şi sate ; întărirea colaborării cu clasa muncitoare pentru apărarea bazelor democratice ale ţării. >

- 29 apr. Legiunea de Jandarmi din Baia Mare cerea tuturor unităţilor de jandarmi <urmărirea , identificarea şi arestarea membrilor organizaţiei Mişcarea Naţională Românească >

/ 1- 7 mai'47 : sub semnul luptei de clasă

[LD: prezentăm aceste eşantioane de fapte şi idei pentru a  înţelege cine devenise stăpânul  României şi cum a falsificat propaganda comunistă semnificaţia unor concepte ( cuvinte)  consacrate , precum democraţie , fascism, reacţiune internaţională, duşmani ai poporului ş.a ş.a Departe de a fi însemnat simple epitete de oratorie demagogică , ele s-au transformat în stigmate care - atribuite unor clase, partide, grupări , personalităţi  - atrăgeau interziceri, dizolvări , arestări şi condamnări. Socotim de aceea că este important să cunoaştem cine au fost autorii politici şi morali ai regimului care se prefigura.

...PNL amintea poporului român  sărbătorirea zilei de 1 mai fusese introdusă de un guvern liberal ,având ca deviză <înfrăţirea tuturor claselor sociale> (Liberalul, 1 mai'47 );

...PNŢ amintea că , prin Convenţia de la Moscova ( dec.'45 ),<s-au interzis lagărele de concentrare > ( Dreptatea, 4 mai'47 ) .Aceste adevăruri  nu au tulburat cu nimic hotărârea unei represiuni anunţate şi programate de "regimul democrat-popular " sintagmă tautologică cu care fusese botezată guvernarea Groza, pentru a o deosebi de "regimul democrat-istoric"  reprezentat de PNL, PNŢ ş.a.] [ Vezi pe larg tabloul PCR şi colaboratorii ]

-Zaharia Stancu: liberalii şi familia Brătianu au dominat întreaga istorie a României trăgând foloase pentru ei, în timp ce pentru ţară şi popor a fost <un timp pierdut zadarnic >

 ( România liberă, 26 mart.'47 )

-16 apr.'47. Ion Pas şi N.Moraru semnează un  articol demascator cu prilejul suspendării din sindicatul ziariştilor profesionişti a lui N.Carandino, dir.ziarului "Dreptatea" .( Scânteia, 16 apr.'47)

-21 apr:Silviu Brucan consideră Dreptatea <un ziar sută la sută fascist > .

-30 apr.'47.În prezenţa înalţilor reprezentanţi sovietici - S.I..Kavtaradze ( ambasador ) , g-ral Susaikov (locţiitorul preşed. Comisiei Aliate de Control ), Dangulov ( consilier ) -  la Ateneul Român s-a desfăşurat întrunirea C.C. al Frontului Unic Muncitoresc.Luând cuvântul Gheorghiu Dej prezenta  bilanţul guvernării Groza :<a combătut fără cruţare pe duşmanii de moarte ai libertăţii şi ai păcii , agenţi de totdeauna ai imperialismului străin , împilatori dintotdeauna ai populaţiei muncitoare - maniştii şi brătieniştii cu toţi lacheii şi agenţii lor . >

-1 mai .Lozincile CC al PCR ,cer, printre altele :< Cerem tabere de muncă pentru sabotori şi speculanţi ;Să fie judecaţi şi pedepsiţi criminalii de război şi vinovaţii de dezastrul ţării ;Să întărim lupta împotriva uneltelor reacţiunii internaţionale -maniştii şi brătieniştii - duşmani ai celor ce muncesc şi ai păcii între popoare >

- Gheorghiu-Dej (prim secretar al CC PCR ) cerea respingerea <nu numai a regimurilor fasciste de tipul dictaturii lui Antonescu sau a lui Horia Sima, ci şi a ruşinoaselor regimuri de " democraţie istorică" dinainte de război.>

-Gheorghe Apostol în cuvântarea rostită cere demascarea reacţionarilor    <care trebuie toţi, dar absolut toţi ,să fie judecaţi şi aspru condamnaţi [...] trimiţându-i la muncă obligatorie în tabere de muncă , unde să înveţe cum trebuie să muncească >

(Scânteia , nr festiv, 1 mai 1947 )

-7 mai .Silviu Brucan  :< fără lichidarea politică a celor două sute de familii "româneşti " din partidele "istorice ",a manevrelor şi speculaţiilor ce le întreprind nu se poate consolida temeinic democraţia şi înlătura în mod serios greutăţile de azi. > (Scânteia, 7 mai '47 )

- 9 mai .Tudor Olaru :<ceasul unei largi epuraţii în învăţământul universitar a sunat > Enumeră profesori universitari <complici ai dictatorilor fascişti " ,care au rămas "consecvenţi pe poziţiile ideologiei fasciste > ,<ale huliganismului şi rasismului > : Istrate Micescu ,Nichifor Crainic,M.Manoilescu ,Tr.Brăileanu ,I.Petrovici ,Gh.Strat , Gh.Brătianu , Victor Slăvescu .

/  8 mai'47 .Legea cultelor

[LD: prin această lege , autonomia cultelor  a fost grav afectată, inaugurând amestecul brutal şi discreţionar în organizarea şi ierarhiile bisericilor. .Votată în Parlament,  legea a dat putinţa parlamentarilor - deci partidelor la putere -  de a-şi spune cuvântul în alegerea înalţilor ierarhi .[Vezi tabloul Biserica- victimă  ]

[[¤ ] 10 mai '47 .M.S.Regele Mihai -decorat de americani

Regele Mihai este decorat cu cea mai înaltă medalie a SUA - Legiunea Meritului ,în grad de Mare Comandor ,<pentru felul în care Majestatea Sa personal a pregătit şi condus operaţiunile care au făcut posibile răsturnarea regimului Antonescu >.Col. Ed.Farnsworth a citit  textul Decretului , semnat de preşed. Harry S.Truman ,iar g-ral Ch.V.R.Schuyler i-a înmânat-o .

- Ziarul "Universul " ,ajuns sub controlul  PCR ( unul din acţionari fiind Ana Pauker ) ,îşi exprima unele "nedumeriri" că în  motivaţia americană a decorării ,s-a uitat < rolul jucat de Armata Roşie> în eliberarea ţării,< temelie solidă pe care se sprijină prietenia veşnică între poporul român şi cel sovietic .> ( Universul, 18 mai.'47 )

/ Mai- iul  '47.Măsuri administrative discriminatorii , restrictive

[LD: măsuri aparent administrative,  au fost folosite ca promovare sau restricţionare pe criteriul luptei de clasă.] 

-Ordin Ministerului  Sănătăţii :Obligativitatea stagiului la ţară ptru medici ( 8 mai'47 )

- Decizie MAI:limitarea stabilirii în oraşe ( 15 mai'47 )

În marile  oraşe -Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara,Galaţi,Constanţa, Ploieşti, Braşov , Oradea ,Tg.Mureş, Tr Severin - timp de 2 ani , nu se vor mai putea stabili în oraşele aglomerate< decît anumite categorii de locuitori >

-Epurarea funcţionarilor de Stat ( iun.-iul '47 )

Încă din 8 martie , Petru Groza declarase hotărârea guvernului de a purifica aparatul administrativ , instituţiile economice şi de stat .( România Liberă , interviu ,8 martie '47 )

-Din 4 iunie, comisii speciale încep să opereze comprimarea aparatului de stat înlăturând elementele antidemocratice,afaceriste şi  incapabile >.Puse să vegheze operaţiunea , sindicatele funcţionarilor publici urmau împiedice angajarea lor la alte instituţii de stat.

Epurările erau  <un prilej de a obliga funcţionarii publici să se înscrie în PCR , ameninţându-i cu scoaterea din slujbe .> ( Drapelul -PNL-Tătărăscu ,11 iun.'47 )

-La Primăria Municipiului Bucureşti, epurarea a fost făcută de o Comisie formată din oameni de încredere ai PCR : Cristescu  (secretarul general al Primăriei ) , Mihard (Direcţia administrativă)  Cocoşatu (dir.Personalului ) ,Domcomir (sindicatul salariaţilor  )

-Comprimarea salariaţilor la Min.de Finanţe era  motivată de economii , pentru ca bugetul statului să fie <uşurat de toate ciurucurile parazitare > .Printre directorii "comprimaţi", <criminalul de război Mircea Vulcănescu >(deja condamnat de Tribunalul Poporului )

 / 5 iun.'47.Legea 177 -reforma agrară-  "act de guvernământ "

[LD: este de remarcat maniera prin care a fost retro'legiferată reforma agrară din 23 martie'45, încălcând Constituţia în vigoare - care garanta dreptul la proprietate -  înglobând în ea suita de presiuni ,abuzuri şi acţiuni haotice petrecute în acea perioadă. Motivaţia propagandistică a protejării ţărănimii, era dublată de enunţarea voalată a unor intenţii viitoare privind "îndrumarea " ţărănimii  către exploatarea pământului  prin "cooperative" - instituţie cu care ţăranul român era familiarizat - fără a se pomeni de colectivizare sau de colhozuri .Aceste şmecherii terminologice - întovărăşiri agricole , cooperative agricole de producţie - vor fi folosite şi în anii următori când , prin colectivizarea forţată, ţăranii vor fi deposedaţi  de proprietatea asupra pământului .

[ Vezi pe larg la tabloul - Ţărănimea-victimă ]

- Pe 15 ian.'47, prin Decizia nr.54 ,Ministerul Agriculturii şi Domeniilor publica  Normele menite să încheie lucrările reformei agrare .( M.O. nr.15 , 18 ian.'45 )

- Pe 5 iunie , Parlamentul a dezbătut şi adoptat o lege cu un articol unic : < Lucrările pentru înfăptuirea reformei agrare săvârşite de organele prevăzute prin legea din 23 martie 1945,regulamentul ei şi deciziile complementare ale Ministerului Agriculturii şi Domeniilor sunt acte de guvernământ şi nu pot fi atăcate de justiţie pe nici o cale.> În expunerea de motive la lege, ministrul Agriculturii, Traian Săvulescu, sublinia faptul că legea urmărea  <întărirea proprietăţii ţărăneşti , determinarea ,consolidarea şi îndrumarea ei către o mai bună exploatare , prin cooperative>  , pentru ca munca ţărănească <să se integreze cu un plus în economie, nu cu un minus .>

- Singura opoziţie parlamentară venise din partea grupului Tătărescu (  viceprim-ministru, ministru Afacerilor Srăine )   care a arătat ,cu argumente de drept , că actele diverselor organe administrative (care operaseră aşa-zisa reformă agrară  )  nu puteau fi încadrate în "acte guvernamentale "( cf. Memoriului publicat în Drapelul ,6 iun.'47 )

- Comentând poziţia lui Tătărescu , PNŢ avertiza opinia publică că < PCR nu poate ierta şi nu va ierta d-lui Tătărescu actul publicat .Aşteaptă doar un moment prielnic pentru a-i plăti cu dobândă >( Dreptatea,6 iun.'47 )

/ 5 iun.'47.Legea 203: reglementarea circulaţiei "imobilelor agricole"

[ LD: Noţiunea de "imobil agricol" desemna pământul ( spre deosebire de cele "mobile" în care intrau atelajele, uneltele, vitele de tracţiune ş.a. ).Prin această lege, se hotăra dreptul de preemţiune al statului în cazul unor suprafeţe agricole rămase neîmpărţite sau cele confiscate .Prin ordine ulterioare ,aceste pământuri au fost date spre folosinţă şi administrare , după bunul plac, la diverse ministere (Agricultură, Interne , Armată ş.a ). După colectivizare, parte din aceste pământuri, de la caz la caz,  au fost date fie  CAP-urilor ,fie  GAS -urilor, fie  faimoaselor "gospodării de partid"  sau "gospodării anexe" ale MAI, Securitate ş.a.Pentru a se pierde urma autorilor şi profitorilor acestei legislaţii spoliatoare, după căderea regimului totalitar-comunist, "legea  Iliescu "  ,prin prevederile ei,  a făcut imposibilă reconstituirea "imobilelor agricole" , având drept consecinţă miile de procese aflate pe rolul tribunalelor , până în ziua de astăzi. ]

-Adoptată în aceeaşi zi cu Legea 177,  legea pentru reglementarea circulaţiei imobilelor  agricole ,pe de o parte ,a fost declarate nule înstrăinările de terenuri agricole din epoca de secetă (1 august'46-23 iun.'47 ) , pe de altă parte , a consacrat dreptul de preemţiune a statului .( M.O. nr. 140 / 23 iun.'47 )

/ 10 iun.'47.Lege:organizarea Ministerului Apărării Naţionale

Prezentată de ministrul de Război, g-ral Mihail Lascăr , legea s-a votat  în Parlament.

[ Vezi la tabloul Armata şi militarii- victime ]

/ 14 iun.-2 iul '47.Planul economic-financiar 

- Pe 14 iunie, în şedinţă specială , Consiliul de Miniştri adopta Planul economic-financiar (elaborat de PCR şi susţinut de ministrul Industriei şi Comerţului, Gheorghe Gheorghiu Dej )  prin care <statul democrat trebuie să dirijeze principalele sectoare ale economiei naţionale > şi  < să înfăptuiască reforma monetară >  .

- Prin înfăptuirea propunerilor PCR - explica cotidianul partidului - <se va doborî sărăcia  >,dar, pentru a scăpa de ea,<să ducem o luptă necruţătoare împotriva sabotorilor şi jefuitorilor , polarizaţi în jurul clicilor "istorice" >(  Scânteia, 20 iun.'47 )

- Pe 19 iunie.'47,Consiliul de Miniştri avea  pe agenda de lucru modificarea şi elaborarea unor noi legi menite să extindă controlul întregii veţi economice, sociale şi politice : organizarea controlului economic  ; judecarea <criminalilor de război > ; judecarea celor <vinovaţi  de dezastrul ţării > şi de <crime împotriva umanităţii > ş.a., ş. a.

- Pe 2 iulie, se constituia Comisia pentru redresarea economică şi stabilizarea monetară . Preşedinte- Gheorghiu Dej ; secretar - Miron Constantinescu.

- În aceeaşi zi, au fost depuse la Parlament proiectele de legi privind utilizarea creditelor, organizarea controlului economic de stat şi regimul circulaţiei produselor agricole.

[[¤ ] Iunie-iulie'47.Diplomaţia României în mrejele "războiului rece"

[LD:Momentele diplomatice succesive , au marcat, în fond, decizia URSS de a-şi alinia statele satelite la remorca politicii sale externe .Fără ca sintagma "războiul rece" să fi primit , încă, o consacrare diplomatică explicită, episoadele au marcat această situaţie de fapt. ]

-24, 25 iun.'47. Guvernele american ( respectiv englez ) adresau ,succesiv, guvernului român Memorandum -uri aproape identice.

Cităm din Memorandum-ul englez :<Opinia publică din Regatul Unit   a aflat cu uimire felul în care guvernul român a procedat în ultimele câteva luni la arestarea arbitară şi fără discriminare a acelor consideraţi ca adversari politici ai guvernului .

Printre cei arestaţi se găsesc bătrâni , preoţi, profesori , studenţi şi alţii , care , în multe cazuri , nu sunt afiliaţi nici unei formaţiuni politice şi care au fost pur şi simplu privaţi de libertate pe timp nedefinit de către sau cu consimţământul autorităţilor româneşti , fiind bănuiţi de participare la acţiuni subversive. [...]

 Mai mult , este de domeniul public , că felul în care prizonierii politici sunt deţinuţi în închisori , ca cele de la Piteşti, Aiud şi altele, constituie în el însuşi  o negare a drepturilor omeneşti , aşa cum au fost în mod precis garantate prin art.3 al Tratatului de Pace.>

-Între 22-29 iun.'47,o delegaţie condusă de Gheorghiu -Dej şi Traian Săvulescu pleca  la Moscova în vederea negocierii unui import de cereale. La întoarcere, Gheorghiu -Dej declara presei că Molotov şi-a exprimat < hotărîrea guvernului sovietic şi personal a Generalissimului Stalin de a veni în ajutorul ţării .>

- 9 iul.'47.Guvernul României hotărâse semnarea declaraţiei de aderare la  ONU şi adeziunea la Carta Naţiunilor Unite .Pe 19 iul.'47,Consiliul de Securitate a respins cererea .

- Pe 12 iul.'47 , Guvernul român răspundea  Memorandum-ului american (din 24 iunie ) arătând că < nu poate să ia în considerare intervenţia SUA [...] ce se referă în fapt la acte de guvernământ şi de administraţie internă săvârşite de organele statului şi guvernul român >, pentru că ar însemna <să accepte o imixtiune în afacerile interne ale României > .

Fără nici un echivoc, guvernul român îşi exprima hotărîrea < să apere, ca şi în trecut , în cadrul legilor ţării, ordinea şi aşezămintele statului democrat român >  împotriva tuturor acelora care, prin uneltirile lor,< caută să le pună în primejdie>.

În finalul Notei,tonul se transforma într-un avertisment sever : < orice intervenţie străină va agrava situaţia elementelor vizate de măsurile legale ale guvernului.>

-Tot pe 12 iulie,România respingea Planul Marschall . România fusese invitată (4 iul.47 ) la Conferinţa de la Paris (12 iul ) ,organizată pentru a discuta iniţiativa secretarului de stat american G.Marschall , privind redresarea economică a Europei

Cum URSS , Polonia,Cehoslovacia, Iugoslavia , Bulgaria nu participă , România nu dă curs invitaţiei, transmiţând  reprezentanţilor Franţei şi Angliei la Bucureşti o Notă în care considera  că ,prin Planul Marschall ,< organizarea Vestului,  cu izolarea Estului continentului nu poate fi o creaţiune fericită ,nici pentru redresarea Europei , nici pentru statornicirea încrederii şi pentru consolidarea păcii în lume .>

- Silviu Brucan , <în numele poporului român>   , se arăta surprins să constate că < unele cercuri influente din Statele Unite şi Anglia au putut  lua pe faţă apărarea duşmanilor democraţiei româneşti , a reacţionarilor care au pactizat cu nemţii şi au fost complici ai lui Antonescu , după ce ani de zile pregătiseră războiul împotriva URSS > ( Scânteia, 16 iul.'47 )

- 15-16 iul.'46 .Reglementarea relaţiilor cu Bulgaria

[LD: o consecinţă a acestei "reglementări" , români ,aromâni sau "machedoni"  - fie cei rămaşi în Bulgaria, fie cei  refugiaţi în România - vor deveni ţinta unor represiuni în valuri iniţiate de regimul comunist din cele două ţări , sub diferite pretexte.

[ Vezi iabloul Macedoni-aromâni-victime ]

Petru Groza şi Gheorghiu-Dej , în vizită "frăţească" la Sofia, semnează un Protocol cu Gheorghi Dimitrov prin care rezolvă  toate chestiunile <rămase nereglate > prin aplicarea Tratatului de la Craiova în 1940 (cedarea celor 3 judeţe - Caliacra , Durostor şi Silistra -  din aşa-zisul Cadrilater , Bulgariei .

/ 25 iun.'47 .Decizie M.I.C.:cote de vânzare obligatorie la cereale

Printr-o  Decizie a Ministerului Industriei şi Comerţului  ( Gheorghiu- Dej ) s-au stabilit cotele de predare şi modul de colectare al cerearelor ( M.O. nr.143, 26 iun.'47 )

-Prof. univ. C.Daicoviciu -subsecretar de stat la Aprovizionare - explica ziariştilor că la baza deciziei sta dorinţa ca ,prin vânzarea obligatorie către stat  a unei părţi din producţie - la preţul stabilit de stat - va fi asigurată hrana  populaţiei .

-Ziaristul  Silviu Brucan dădea "indicaţii" :  ţărănimea <săracă şi mijlocaşă>  să ajute autorităţile la colectare ,pentru că ei ştiu <câte grâne s-au făcut pe pământurile chiaburilor şi moşierilor expropriaţi >.Ţăranii trebuiau să fie <ochi şi urechi > şi <să demaşte toate şiretlicurile chiabureşti >  ( Scânteia, 11 iulie '47 )

/ 14 Iulie-august '47."Fuga de la Tămădău " - pretext ptru lichidarea  PNŢ

[LD: Guvernul Groza a aplicat avertismentul dat anglo-americanilor. Înscenarea -capcană -aşa-zisa < fugă de la Tămădău>   - s-a soldat cu scoaterea în afara legii a partidului , cu un şir de arestări şi procese şi cu  condamnarea şi încarcerarea fruntaşilor şi membrilor  PNŢ. Ţinem să facem câteva necesare precizări :dizolvarea PNŢ se face pe baza Constituţiei din 1923,într-o monarhie constituţională ;Guvernul şi Parlamentul  are miniştri şi parlamentari din dizidenţe rupte din PNL, PNŢ, PSD. care , înainte de război, făcuseră politică declarat "antibolşevică" şi ( sau ) colaboraseră cu guvernele şi parlamentul din timpul dictaturii lui Carol al II-lea ( 1938-'40 ) Parcurgând documentele comuniste de "linie" prin care PNŢ a fost lichidat, există  dovezile indubitabile pentru a argumenta că regimul comunist, prin toate instituţiile sale - guvern, parlament, justiţie, poliţie, siguranţă ,presă - prin toţi conducătorii respectivelor  instituţii -poartă întreaga răspundere pentru represiunea  ce a urmat .

Pentru a oferi aparenţa unei "legitimităţi" ,scenariul a fost pus la punct "ca la carte" , ca în uzanţele unei democraţii parlamentare autentice. 14 acte de "legitimare" ( le-am notat alfabetic, de la "a"  la  "n" ) au pecetluit soarta acestui partid istoric şi a cetăţenilor ce l-au sprijinit .

[ Vezi tabloul PNŢ-victimă ]     

Fazele ce au urmat - represiunea,înscenările,arestările, anchetele, procesele  condamnările, încarcerările, spolierea proprietăţii ,munca forţată,înfometarea ,lichidarea fizică  - n-au fost decât etapele executării acestui scenariu scelerat.

În această ierarhie a răului ,securiştii, procurorii, judecătorii,comandanţii şi personalul puşcăriilor,torţionarii ,groparii , martorii mincinoşi, informatorii , n-au fost decât executanţii şi complicii acestei monstruoase crime politice .

Avertizăm cititorii necunoscători ai istoriei că citatele din aceste documente - care şi-au găsit o amplă oglindire şi dezvoltare în istoriografia comunistă în următorii 45 de ani - sunt falsuri grosolane ,menite să justifice represiunea .

Avertizăm cititorii tineri că limbajul folosit -  democraţie- popor-clasă muncitoare- fascism-neofascism - reacţiune-duşmani ai poporului -criminali - a  fost golit de sensul originar,printr-o operaţie de mistificare lingvistică ideologică .

De aceea , ne exprimăm,şi de această dată,  rezervele faţă de publicarea unor atari documente , dacă nu sunt însoţite de un amplu aparat critic lămuritor.

Cât despre câteva personaje care , supravieţuind timpului,au apărut după  Revoluţia din decembrie 1989  în postură de "dizidenţi anticomunişti "  - un Silviu  Brucan ( care la arestarea lui Maniu în iul.'47 ,l-ar fi vrut  judecat alături de Antoneşti ) sau un Eduard Mezincescu ( deputat care cerea tribunale speciale pentru "trădătorii" ţărănişti ) - este uşor de intuit ce au simţit la reapariţia partidelor "istorice " , în decembrie  '89  ]

[Vezi pe larg  la tabloul   PNŢ-victimă  ]

a.)  Comunicatul Siguranţei Statului : <Complotul Tămădău >( 14 iul.'47 )

b.)  Petru Groza şi Gheorghiu Dej :PNŢ trebuie dizolvat ( 16 iul.'47 )

c.) Comunicatul MAI :<PNŢ urmărea răsturnarea regimului >  ( 17 iul.)

d.)  Moţiune parlamentară:<dizolvarea PNŢ>  şi <Judecarea trădătorilor>( 18 iul.'47 )

e. )Silviu Brucan comentariu de presă  (Scânteia, 18, 21 iul.'47 )

f.) Hotărârea Consiliului Politic BPD : dizolvarea PNŢ ( 23 iul.'47 )

g. ) Jurnalul Guvernului : dizolvarea PNŢ ( 29 iul. )

h.) Referatul nr.22.694 al MAI : dizolvarea PNŢ ( 29 iul )

< Consiliul de Miniştri, în şedinţa sa de la 29 iulie 1947, Luând în deliberare referatul d-lui ministru al Afacerilor Interne [Teohari Georgescu ] nr. 22.694 din 29 iulie 1947

Pentru respectarea ordinei publice şi a siguranţei Statului ;

În virtutea art. 107 , aliniatul ultim din  Constituţie,Decide :

<Art. I.  Partidul Naţional Ţărănesc , sub preşedinţia d-lui Iuliu Maniu , este şi rămâne dizolvat , pe data publicării în "Monitorul Oficial " a prezentului jurnal.

Art.2.Sediile şi localurile de întrunire vor fi închise , iar arhivele şi orice corespondenţă vor fi ridicate de autorităţile respective oriunde s-ar găsi

Art.3.Întreg patrimoniul acestui partid va fi lichidat conform legii

Art.4.Domnii miniştri secretari de stat la Departamentul Afacerilor Interne [Teohari Georgescu]  şi Justiţie [Lucreţiu Pătrăşcanu ] sunt însărcinaţi cu aducerea la îndeplinire a prezentului jurnal .>

 Ss Dr.Petru Groza , Teohari Georgescu , Lucreţiu Pătrăşcanu,Gh.Gheorghiu -Dej, Şt.Voitech,Lotar Rădăceanu, ing.Tudor Ionescu , R.Zăroni ,Radu Roşculeţ , Octav Livezeanu, prof.ing. N.Profiri , g-ral Lascăr Mihail, Al Alexandrini , Gh.Vântu.

i. )Dezbaterea in Parlament

[LD: M.Sadoveanu  - preşedintele Adunării Deputaţilor  -a condus  dezbaterile acestui linşaj politic,  dând  cuvântul ,asistând  imperturbabil  la execuţia moral- politică - juridică  a PNŢ  Apoi, ceremonia s-a desfăşurat "şnur" : Teohari Georgescu (Raportor  )a inventariat  <şirul de crime şi trădări ale PNŢ >;deputaţii, <în numele poporului >  ,au cerut <aspra lor pedepsire > ; Alex.Calotă  a citit  Moţiunea de dizolvare .Apoi Moţiunea s- a votat cu bile.

k .)  Votul Parlamentului

-Mihail Sadoveanu citeşte rezultatul votului :Votanţi ……………. 295

Bile albe pentru….  294 Bile negre contra ..    1. Adunarea a adoptat moţiunea

l. ) Moţiuni cetăţeneşti şi  mitinguri( 30 iul-aug.'47 )

m. ) Campanie de presă : pentru judecarea şi condamnarea PNŢ

n. ) Excluderea parlamentarilor brătienişti ( 7 aug.'47 )

Pentru neparticipare la lucrările parlamentului,Camera Deputaţilor decade din calitatea de parlamentari, pe deputaţii brătienişti M.Romniceanu, Ion Pleşia, Constantin Pilat.

[LD:   După aceste "formalităţi " , întreaga conducere PNŢ a fost arestată, , iar în oct.- nov.'47 se va desfăşura procesul. ]

/ 7 aug.'47 .Legea 291 : modificarea Legii 312/'45

[LD:ar trebui să se observe că Legea 312 privind pedepsirea criminalor de război ( din 12 apr.'45 ), cu adăugiri succesive privind delictele încriminate - crime de război, dezastrul ţării,crime contra păcii şi umanităţii -  a rămas mereu valabilă.

De data aceasta s-au  adus unele modificări privind instanţele  de judecată . După desfiinţarea Tribunalului Poporului ,această competenţă trecuse la TribunaluluCapitalei ,Secţia I Penală.În noua variantă, judecarea trecea  în competenţa Curţilor de Apel.]

-Adunarea Deputaţilor a votat Legea 291 <de urmărire şi sancţionare a celor vinovaţi de crime de război sau împotriva păcii ori umanităţii >care prevedea ca judecarea faptelor prevăzute în Legea 312 să se facă de secţiunile cu competenţă criminală ale Curţii de Apel Bucureşti  sau ale Curţii de Apel -Cluj.

Mandatele de arestare urmau  a fi emise de procurorul general (nu de Consiliul de Miniştri )

/ 8 aug.'47.Cartele de pâine şi mălai

După cantităţile enorme de alimente predate sovieticilor,după ravagiile secetei, după cartela de carne, noile cartele au adâncit spectrul înfometării românilor.           

/ 15 -30 aug.'47.Legea 287 : Stabilizarea monetară

[LD:s-a urmărit pauperizarea posesorilor de capital şi economii  -industriaşi, comercianţi ,funcţionari , ofiţeri superiori,profesori, medici , pensionari , ţărani înstăriţi  ş.a. În anii următori , cei bănuiţi de a nu se fi supus legii , erau arestaţi, torturaţi -pentru a declara locul unde ascunseseră banii , aurul sau  valuta -condamnaţi la ani grei  de închisoare .]

- Legea fusese pregătită la Ministrerul Economiei Naţionale -departamentul lui Ghoeghiu -Dej  -

de către experţi sovietici  ( conducător , prof. E.Varga ) .

Ministrul de Finanţe - liberalul tătărăscan Al.Alexadrini - nu fusese  ţinut la curent cu toate prevederile legii .

- Pe 15 august, Adunarea Deputaţilor a votat legea .În toată ţara , peste noapte , a început  preschimbarea banilor : 20 000 lei vechi pentru 1 leu nou .Sumele de bani ce puteau fi schimbate au fost limitate. Legea prevedea şi obligativitatea persoanelor particulare de a preda BNR-ului  aurul şi valuta deţinută,pentru  preschimbare la un curs mic.

- Pe 18  august, Comisia ministerială ptr. redresare economică şi stabilizare monetară , a emis

Decizia 21 ( consacrată prin  Legea 302 ) prin care industriaşii şi comercianţii trebuiau să declare în 15 zile , stocurile de produse, materii prime, semifabricate sau mărfuri .

- Pe 23 august, se anunţau  noi măsuri pentru apărarea stabilizării : instituţiile publice şi regiile autonome trebuiau să cedeze aurul, valutele , cecurile şi ordinele de plată ,disponibilul de monedă străină,  la BNR .( Scînteia, 23 aug.'47 ) Pentru "sabotorii stabilizării", se organizează "instanţe de sabotaj " , care judecă şi condamnă în regim de urgenţă.

- Pe 23 august, au fost decoraţi cu înalte ordine şi medalii membrii Comisiei interministeriale de reformă şi stabilizare monetară :Gheorghiu -Dej,Ion Gh.Maurer,Traian Săvulescu, Tudor Ionescu,Miron Constantinescu,  Aurel Vijoli , Simion Zeiger .Pentru "contribuţia la reformă" au mai fost decoraţi  Alex.Bârlădeanu ,Mihail Levente, Const.Doncea, Gaston Marin, Nicolae Celac,Gogu Răduescu ş.a. ş.a .

- Pe 19 sept.,Camera Deputaţilor a hotărât sărbătorirea lui Gheorghiu Dej şi colaboratorilor săi, în special "tov.Ion Gh.Maurer", pentru redresarea economică şi stabilizarea monetară

Legea va fi aplicată riguros de  Vasile Luca,când a preluat Ministerul de Finanţe (30 dec.'47 )

/ 23 aug.'47.Ratificarea Tratatului de pace,  în Parlament

[LD:şedinţă formală, lipsită de orice filon care să sugereze preocuparea aleşilor pentru statutul ţării, pentru atributele unei statalităţi suverane, independente şi democratice.] 

-Raportor -Alexandru Drăghici ( deputat PCR ) .

Parlamentul trimite telegrame adresate lui I.V.Stalin şi V.Molotov în care exprimă recunoştinşţa poporului român pentru ajutorul dat de URSS României, la Conferinţa de Pace de la Paris .

- Petru Groza declară  că sărbătorirea zilei de 23 august nu poate trece fără ca ţara şi întreg poporul <să nu-şi îndrepte gândul de mulţumire şi omagiu către generalissimul Stalin , către poporul sovietic şi miniştrii săi Molotov şi Vîşinski .Ei au asigurat libertatea şi independenţa ţării noastre .>

- Statul român conferă diplome înalţilor demnitari sovietici : I.V.Stalin ( <cetăţean de onoare al României > ),  V.M.Molotov (<cetăţean de onoare al Clujului > )  ; A.I.Vîşinski (cu cel mai înalt ordin  românesc ).

[[¤] 28 aug.'47.Bucureşti.Raportul  Roy Melbourne :starea de spirit

[LD : Reprezentantul diplomatic al SUA în Bucureşti transmitea Deprtamentului de Stat un Raport despre starea de spirit din România, după arestarea conducătorilor PNŢ.

Dând dovadă de o bună percepţie şi perspicacitate , americanul a întocmit un raport interesant.

Pare mai puţin cunoscător al "terorii roşii " - practicate în URSS ,de GRU -NKVD - KGB - când etichetează  ca "balcanice" şi "gestapoviste"  metodele brutale aplicate de guvernul român pentru anihilarea opoziţiei . ]

<În momentul în care scriu aceste rânduri şocul persistă , multor români nevenindu-le a crede că Maniu este la închisoare .Totuşi, în ciuda acestei stări de şoc, încep să se manifeste şi alte atitudini şi reacţii.[... ] Valul de arestări nu a diminuat deloc şi nu se pune această problemă , guvernul fiind decis să anihileze în întregime opoziţia prin orice metodă îi va sta în putere . Cum metoda convingerii nu a dat rezultate, la ordinea zilei în România este acum forţa brutală ,în cea mai rea tradiţie balcanică şi a Gestapo-ului , şi trebuie să fii într-adevăr curajos ca să încerci să te opui evoluţiei actuale .>[...]

< Mai întâi, elemente mai cultivate ale populaţiei manifestă o arzătoare dorinţă de a se salva încercând prin diverse mijloace să se refugieze în străinătate [...]

<Chiar şi în rândurile populaţiei rurale unde se înregistrează o stare de mânie şi disperare .>

Clasa muncitoare - sugera el - <cât  vor avea suficientă mâncare pentru ei şi familiile lor , nu este de prevăzut vreo reacţie împotriva regimului ori vreo reţinere de a sluji ca membri loiali ai partidului comunist. >

/ 31 aug.-oct'47.Comisii de epurări , procese; condamnări

- La Ministerul Afacerilor Externe

# Începând cu 31 aug.'47, la MAE -condus de Gheorghe Tătărăscu -  se desfăşoară o amplă disponibilizare de diplomaţi şi funcţionari .Numeroşi miniştrii plenipotenţiari ,prim-consuli, consuli generali şi funcţionari sunt epuraţi din aparatul diplomatic.

# Pe 25 oct.47 , apar cele 4 Ordonanţe emise de Tribunalul Militar al Reg.a II-a -Bucureşti, pentru <trădătorii de ţară fugiţi în străinătate >: Gr.Gafencu, Al.Cretzeanu, C.Vişoianu şi Niculescu-Buzeşti . Ei vor fi judecaţi şi condamnaţi - în contumacie - pentru <crimă de complot, înaltă trădare , răzvrătire , insurecţie armată şi tentativă de surpare a ordinii costituţionale.> [ Vezi la tabloul Diplomaţi - victime ]

- La Ministerul Educaţiei Naţionale

# De la 1 sept., prin două Decizii succesive semnate de ministrul Ştefan Voitec , au fost "pensionaţi  din oficiu " sau "limită de vârstă " ,cca 100 prof.univ. din centrele universitare din Bucureşti,Cluj şi  Iaşi. Deloc întâmplător, majoritatea "pensionaţilor" au avut şi o traiectorie politică ,guvernamentală sau diplomatică , înainte de 23 august '44.

# Pe 14 sept.o Comisie ministerială  specială formată din prof.Traian Săvulescu ( ministrul Agriculturii ) , P.Constantinescu -Iaşi ,( preşed. Uniunii Sindicatelor Profesorilor Universitari ) C.Daicoviciu , Miron Niculescu şi Tigăneanu ( subsecretari de Stat ) propune epurarea  unor colegi <care au desfăşurat o activitate profascistă , au avut manifestări reacţionare notorii în trecut, activităţi pe care le au şi acum de la înălţimea catedrei > Printre cei propuşi :Gheorghe Brătianu ,Gheorghe Strat ,V.Gruia , I.Hudiţă , ICPetrescu ,Gh.Leon, Gr.Popa, I.Bordeianu ş.a , ş.a   [ Vezi la tabloul Cultură, Artă, Universităţi - victime ]

- La Barouri de avocatură

# Pe 6 sept.'47 , în şedinţa profesională convocată la Piteşti , avocaţii iau în dezbatere un Memoriu în care se cerea ca "sabotorii"  să nu mai aibă dreptul la apărare .

# Pe 2 oct.'47, Lucreţiu Pătrăşcanu a numit o Comisie de reorganizare a barourilor .

[Vezi la tabloul Magistraţi, avocaţi - victime ]

- Presiuni, propagandă , arestări conexate la procesul PNŢ

# Pe 11 sept. '47 începe anchetarea celor arestaţi în "complotul Tămădău" .

 # Pe 12 sept., la Ateneul Român, se organiza o şedinţă a militanţilor din BPD  -  prezidată de Gala Galation -în care participanţii ( Liuba Chişinevski, Andrei Neagu ş.a. ) au cerut    guvernului grăbirea procesului Iuliu Maniu şi ai "complicilor săi ".

# Pe 19 sept.,Scînteia publica un comentariu preluat de la radio-Moscova, în care se afirma că <eşecul lui Maniu şi Petkov  > constituie < o înfrângere a reacţiunii străine  > în România şi Bulgaria.

# Pe 21 sept., de ziua Scânteii ,Vasile Luca preciza că printre obiectivele imediate ale PCR şi a organului său de presă  era < judecarea şi condamnarea cât mai repede a conspiratorilor şi spionilor manişti . >

# Pe 22 oct.'47, ziariştii de la Dreptatea şi Liberalul - Şerban Cioculescu , Ilie Păunescu ,Vladimir Streinu , Ion Totu , Dan Amedeo Lăzărescu ş.a - sunt excluşi din sindicatul profesionist , ridicaţi de organele MAI pentru anchetă.

# Pe 25 oct.'47 , apar Ordonanţele Tribunalului Militar al Regiunii a II-a Militare Bucureşti pentru <trădătorii de ţară fugiţi în străinătate>(  Gr.Gafencu ,Al.Cretzeanu ,C.Vişoianu şi Niculescu-Buzeşti ) care vor fi judecaţi <pentru crimă de complot , înaltă trădare ,răzvrătire , insurecţie armată şi tentativă de surpare a ordinii constituţionale > ( M.O. 25 oct.'47 )

# Pe 12 nov.'47,a doua zi după sentinţa din procesul Maniu-MIhalache,  Franc,ois Mauriac , membru al Academiei Franceze , scria : < Iuliu Maniu a fost deja condamnat  şi sentinţa nu va mai mira pe nimeni . Se vor ridica puţine proteste . Cui îi vor mai servi ? Comedia s-a sfârşit cu bine şi comuniştii în lumea întreagă ştiu că acum trebuie să aibă curajul  de a ne arăta adevărata lor înfăţişare , care , mai mult decât moartea,nu se poate privi în faţă ;căci este însăşi moartea noastră  ; moartea fiecăruia dintre noi, europeni , occidentali, care refuzăm să fim bolşevici ,suntem în stare de aceeaşi crimă ca Petkov şi ca Maniu : crima de  împotrivire la politica Moscovei . >

[[¤] 22 - 27 sept.'47.Biroul Informativ al Partidelor Comuniste şi Muncitoreşt : KOMINFORM

[ LD: După ce terminase încheierea tratatelor bilaterale cu ţările " eliberate" ,Stalin hotărăşte  convocarea a  9 partide comuniste din Europa ( 7 din Răsărit +  PC din Franţa şi Italia) pentru a fixa strategia sovietică în Europa.

Era o reînviere a Kominternului ( dizolvat de Stalin în 1943 pentru a obţine încrederea aliaţilor  ) A.A. Jdanov, interpretul voinţei lui Stalin în materie de doctrină, a schiţat împărţirea lumii în două lagăre ireconciliabile > <lagărul socialist >  versus <lagărul imperialist >  ).

A schiţat noua orientare a partidelor comuniste şi conceptele- cadru motivante:<dictatura proletariatului > ,< partidul unic>,< imperialismului american şi englez > ;.a;.a "Etapa de colaborare" cu aliaţii occidentali, lua sfârşit .

În 1947,fuseseră lichidate, în mare parte , opoziţiile  anticomuniste  din ţările satelite.

Asemănarea  scenariilor de represiune este izbitoare Punerea lor în execuţie a  prefaţat şi culminat cu instaurarea aşa-ziselor"democraţii populare " în ţările intrate în sfera de influenţă a Moscovei : Albania ,Bulgaria, Iu goslavia,România,Ungaria,  Polonia, Cehia .

Organul de presă -"Pentru pace trainică, pentru democraţie populară " ]

- Pe 27 sept.'47 , 9 partide comuniste europene ( URSS, Bulgaria,Cehoslovacia, Franţa,Italia Iugoslvia, Polonia, România, Ungaria) se întrunesc la Szklarska  Poreba (Polonia) Din partea României, Raportul informativ - "PCR în lupta ptr democratizarea ţării " - a fost prezentat de Gheorghiu -Dej care a trecut în revistă reformele care au dus la instaurarea <regimului de democraţie populară > în România.A ţinut să sublinieze  rolul  PCR în <demascarea PNL-Tătărăscu  >şi împotriva <aripei drepte din PSD > în vederea creerii < partidului unic al clasei muncitoare >,< întemeiat pe doctrina lui Marx , Engels, Lenin şi Stalin. >

/ Sept.-oct.'47.Subordonarea sindicatelor de către PCR

[LD: în literatura dedicată genocidului comunist , "vinovaţii" sunt desemnaţi , de regulă, ca reprezentând structurile de stat - Guvern, Parlament, Justiţie, Securitate  ş.a. - şi  PCR. Aprecierea aceasta este corectă , dar considerăm  că şi alte verigi - pe care , acum, le desemnăm cu termenul de "societate civilă" - trebuie avute în vedere. Printre acestea, sindicatele  au avut un rol deosebit . ] 

- Sindicatul Ziariştilor Profesionişti ( 21 sept.'47)

Sindicatul era format din ziarişti comunişti .Adunarea de alegeri a noului comitet se face la Teatrul Naţional ( sala Studio ).Din "juriul de onoare" fac parte Miron Constantinescu, I.Ardeleanu, Titu Florescu, G.Spina şi I.Mureş. În noul comitet fac parte Ion Pas, Octav Livezeanu, George Macovescu, Gheorghe Zaharia, Nicolae Moraru, Gheorghe Dinu, Silviu Brucan .

- Sindicatul Corpului Universitar ( 6 oct.'47 )

În prezenţa lui Gheorghe Apostol (preşed. CGM )are loc alegerea CC al SCU. Preşedinte- Petre Constantinescu-Iaşi ; membri - Ştefan Nicolau, Traian Ionaşcu , Florica Mezincescu, Ştefan Milcu, Simion Iagnov, G.Dumirescu, Lucia Gianu, Vera Iordăchescu, Ilie Teaciuc, Kreidler, Blum, Gălăţeanu

-Congresele Uniunilor Sindicale ( 10-23 oct.'47 )

Convocate în congrese speciale , 22 de uniuni sindicale -Bucureşti, Timişoara , Cluj, Petroşani, Constanţa ş.a.- cer unitatea politică şi organizatorică a clasei muncitoare .

- Congresul Uniunii Sindicatelor de Scriitori, Artişti şi Ziarişti ( 18 oct.'47 )

[LD: Din unghiul de analiză asumat de noi,dorim să atragem atenţia asupra pătrunderii ideologiei şi criteriilor de clasă  în judecarea domeniului cultural- artistic. La congres, "indicaţiile" PCR au fost date de Gh.Apostol şi Nicolae Moraru.

Printre participanţi , Marcel Breslaşu ( autorul Raportului )Iosif Chişinevschi , Ion Pas, Zaharia Stancu,George Macovescu ,Ion Călugăru, Alfred Mendelsohn,Dinu Negreanu,Al.Kiriţescu ş.a ]

Operaţiunea "spălării creierelor " a avut în vedere , în primul rând, ştergerea - urmată de falsificarea - cunoştinţelor de istorie naţională. Interzicerea cărţilor cuprinzând momentele  fundamentale care au dus la crearea statului modern şi întregirea în hotarele fireşti ale statului naţional unitar. Ştergerea memoriei colective - urmărită prin lichidarea elitelor intelectuale şi a patrimoniului cultural - este , de aceea, una din dovezile peremtorii ale genocidului etnic comunist abătut asupra poporului român .]

Comisia de pe lângă Ministerul Informaţiilor , publica în Monitorul Oficial , listele  cu cărţi interzise .În martie '47 , aceste liste ajunseseră la nr. 25, 26, 27 :  România şi panslavismul .Studii şi articole  de Mihail Eminescu ( Bucureşti, 1944 ) , Semnificaţia Ardealului de I.V.Băncilă ( Bucureşti, 1944 ), Basmele românilor de Petre Ispirescu ( Bucureşti , 1941 ), Unirea Bucovinei cu România de Ion Nistor (Bucureşti,  1940 ), Însemnări din războiul României Mari : De la pacea din Bucureşti până la încoronarea de la Alba Iulia de dr.V.Bianu (Cluj, 1926 ), La Moldavie et ses frontičres historiques de Gheorghe Brătianu ( Bucureşti, 1941 ) , Le pays et le peuple roumaine  de Simion Mehedinţi ( Bucureşti, 1944 ) , Un observator prusian în ţările române acum un veac de Victor Papacostea ( Bucureşti, 1942 ), Poezie şi cunoaştere etnică de Ovidiu Papadima ( Bucureşti, 1944 )ş.a. ş.a

- În deschiderea congresului , Gh.Apostol ( preşed. CGM ) aducea la cunoştinţa creatorilor că <România are un regim democratic şi niciodată nu va mai putea fi întoarsă înapoi .>

- Nicolae Moraru a abordat de pe poziţii de clasă problema ideologiei în cultură afirmând că în lume existau <ideologia lumii muncitoare, cea a socialismului şi ideologia claselor exploatatoare , a burgheziei exploatatoare , a capitalismului .> şi că, ajunsă  în faza imperialistă,<putrefacţia ideologică > a dus la <descompunerea formei artistice în arta burgheză contemporană >.

Trecând la exemple din literatura interbelică, Moraru a lansat câteva "criterii  de valoare" care, pe atunci, duceau , fie la arestarea autorilor ( dacă erau în ţară ) , fie la interzicerea operelor (publicate în M.O. în  renumitele  liste ) : <Nu din întâmplare Mircea Eliade a cîntat pe legionari în Huliganii .Tot datorită acestei stări , un scriitor de talia lui Rebreanu s-a rostogolit până la Golanii .Acesta este rezultatul descompunerii şi intrarea în putrefacţie a clasei stăpânitoare din România.> Arghezi scrisese o poezie  îndreptată<"împotriva omului >;compoziţia lui Jora reflecta < aşa-zisă  neputinţă a omului >, fiind < o mănuşă aruncată clasei muncitoare > ş.a. , ş.a. Acestei "descompuneri" a artei burgheze, ideologia clasei muncitoare îi contrapunea   <realismul socialist din Uniunea Sovietică şi noile democraţii. >

- Congresul Uniunii Corpului Didactic (22-23 oct.'47 )

Cele două uniuni de sindicate existente , hotărăsc fuziunea. La congres participă membri marcanţi ai guvernului , ai partidelor din BPD şi ai CGM :Petru Groza , Ştefan Voitec, Traian Săvulescu, C.I.Parhon, Ana Pauker, Gh.Vasilichi, Maria Rosetti ş.a.ş.a

- Gh.Apostol ( preşed. CGM )punea pe planul întâi al muncii sindicale <lupta de clasă şi internaţionalismul proletar >,

- Al.Sencovici ( secretar gral al CGM ) aducea la cunoştinţa cadrelor didactice că profesorii şi  învăţătorii trebuie să fie... <elevi la şcoala marilor dascăli ai omenirii ,Marx, Engels, Lenin şi Stalin pentru însuşirea celei mai înalte învăţături >.Congresul a ales CC al UCD.

[ Vezi la tabloul Profesori, învăţători -victime ]

/ Sept.-oct.'47.PCR- PSDR :spre partid unic muncitoresc

[LD: departe de a face o speculaţie, atrag atenţia  asupra acestei "absorbţii " petrecute la "stânga" eşicherului politic din România , în a doua jumătate a sec. XX. În '47-'48, PCR a înghiţit , prin fuziune, PSDR , schimbându-şi apoi numele în PMR. După dec.'89,FSN  şi-a ascuns sorgintea, devenind , prin fuziune,  PSDR . Departe de a fi operaţiuni struct "cosmetice " ,aceste absorbiri, fuziuni,  metamorfozări , fac dificilă estimarea  doctrinară, răspunderile şi chiar istoria lor ] 

-27 sept. Birourile Politice ale PCR şi PSD hotărăsc să pună în discuţia membrilor lor înfăptuirea unităţii politice, ideologice şi organizatorice ale clasei muncitoare , în cadrul unui partid unic muncitoresc .

- Congresul XVIII al PSDR  ( 8-9 oct.'47 )

 La congres , alături de conducătorii PSD, participă o delegaţie a "greilor" din PCR : Gheorghiu Dej, Ana Pauker, Gh.Vasilichi, Miron Constantinescu, Lucreţiu Pătrăşcanu, I.Gh.Maurer, Iosif Rangeţ .Ca prim-ministru,Petru Groza face bilanţul colaborării în BPD şi trasează  ţelul comun : <Duşmanilor poporului din interiorul ţării, trădătorilor de ţară, le-am dat lovituri directe şi le vom mai da fără nici o cruţare , pînă cînd vom nimici complet rămăşiţele fasciste şi agenturile imperialiste . >Noul CC al PSD şi cei doi secretari generali - Ştefan Voitec şi Lotar Rădăceanu - sunt împuterniciţi de congres să trateze cu CC al PCR  realizarea unităţii politice  a clasei muncitoare .

/ Oct.'47.Gheorghiu Dej : etape pentru acapararea economică

- Inventarierea întreprinderilor ( 15 oct.)

Pe 15 oct, sub directa îndrumare a ministerului Economiei Naţionale - echipa Gheorgiu Dej, I.Gh. Maurer,Bucur Şchiopu - în toată ţara comisii speciale - din care fac parte şi delegaţi ai sindicatelor - sunt puse să facă inventarierea tuturor întreprinderilor industriale, de comerţ , de transport şi a atelierilor de meseriaşi.

- Reorganizarea statisticii ( 18 oct.)

La iniţiativa lui Gheorghiu-Dej ( ministrul Economiei Naţionale )  se organizează o conferinţă interministerială  în scopul reorganizării statisticii. Participă N.Profiri ( Comunicaţii ) , Al.Alexandrini ( Finanţe ) , Miron Constantinescu ( secretar g-ral al Comisiei ptru Redresarea Economică şi stabilizarea monetară ), Th.Iordăchescu ( Interne ) C.Daicoviciu ( Muncă ) ş.aş.a

- Desfiinţarea CAFA  ( 13 dec.'47 )

Casa de Amortizare şi Finanţare este desfiinţată de "Comisia ministerială ptru redresare economică şi stabilizare monetară " , toate atribuţiile sale fiind preluate de Ministerul de Finanţe, până la reglementarea definitivă .

/ Oct.'47.Şicanarea, hărţuirea, anchetarea liderilor PNL şi PSDI

- Tribunalul Militar citează pentru cercetări pe Dinu Brătianu ,Gh.Brătianu ,G.Fotino, M.Romniceanu , av. N.Mărgineanu , pentru <sustragere de armament> ( 100 de pistoale automate ridicate la 30 august 1944 de la un depozit din Târgovişte ,cu care s-ar fi tras în "populaţia paşnică "   în timpul manifestaţiei "antidemocratice "   din 8 nov.1945)

- Ziariştii de la Liberalul excluşi din sindicatul ziariştilor şi anchetaţi de organele MAI .

- Cabinetul II de Instrucţie al Tribunalului  Militar anchetează PSDI - C.Titel Petrescu ,  pentru răspândirea de manifeste <subversive, antidemocratice şi antisovietice >.

Secretarul general al Partidului, av.Adrian Dumitriu , îşi asumă personal redactarea manifestelor ,refuzând să implice alte  persoane sau membri ai partidului. ( 25 oct. '47 )

/ 28 oct.-13 nov.'47 .Proces :  "lotul  PNŢ "

[LD: prin felul cum a fost constituit "lotul complotiştilor " - stabilirea celor "3 cercuri concentrice " - ,  prin instrumentarea capetelor de acuzare, s-a urmărit nu numai  distrugerea PNŢ-ului , ci şi compromiterea aparatului diplomatic , pentru  ca , la timpul potrivit, să poată fi excluşi  din guvern Gheorghe Tătărăscu şi ceilalţi miniştri  liberali De asemeni, procesul a dat impuls arestărilor  şi condamnărilor celor presupuşi a fi în conducerea clandestină a PNŢ , a PNL şi PSD  [Vezi pe larg procesul la tabloul PNŢ-victimă  ] 

 [[¤ ]  1-7 nov.'47.Săptămâna prieteniei româno-sovietice

-Petru Groza ,la  deschiderea anului universitar :MRSO < nu este un bun care aparţine numai URSS , ci omenirii întregi , deci şi poporului român şi patriei noastre >

-Nestor Ignat :săptămâna prieteniei româno-sovietice <manifestaţie de recunoştinţă şi dragoste [...] popoarelor sovietice şi marelui lor conducător, generalissimul Stalin > (Scânteia, 2 nov.)

- La Parlament,  :în prezenţa membrilor guvernului,  iau cuvântul Mihail Sadoveanu ,

 Andrei Oţetea , M. Ghelmegeanu  (M.O.5 nov. )

- Ana Pauker, la adunarea populară din sala " Aro " : < Uriaşa Revoluţie din Octombrie > care a pornit <să cucerească lumea > ( 5 nov.)

- Miting în Pţa Victoriei , urmat de un marş la Ambasada URSS .În fruntea coloanei ,Gheorghiu

-Dej, Ana Pauker, Teohari Georgescu ş.a .( Scânteia, 7 nov.)

- Leonte Răutu :<Triumful ideilor lui Marx,Engels,Lenin,Stalin ">(7 nov.)

- Kavtaradze inaugurează expoziţia închinată MRSO ,la ARLUS :<Nimeni nu va reuşi să transforme globul pământesc într-o minge pentru jocul imperialist.>

 / 3 nov.- 27 dec.'47.Lichidarea PNL-Tătărăscu

-Comisia afacerilor externe din Parlament - la propunerea lui Mihai Dragomirescu , sub preşedinţia lui Miron Constantinescu - adoptă o Moţiune de neîncredere în miniştrii liberali , pe care o transmite Camerei şi Guvernului .

- Parlamentul  adoptă  Moţiune de neîncredere ( 3 nov.)

-Sorin Toma secondează propagandistic demersul , cerând ca <putregaiul de la Ministerul de Externe să fie extirpat cu toată hotărîrea şi cît mai repede > (Scînteia, 3 nov ) , deoarece se comportă  ca un minister < de trădători în slujba imperialiştilor anglo-americani > fiind astfel proiectat şi organizat <de spionul Maniu şi complicii săi >( Scînteia, 5 nov.)

- Înlăturarea miniştrilor tătărăscieni ( 6 nov.'47 )

Bazat pe Moţiunea  votată în Parlament, Guvernul hotărăşte înlăturarea miniştrilor şi subsecretarilor de stat liberali : Gh.Tătărăscu (vicepreşed.al Consil.de Min, ministru Af.Străine ) -înlocuit cu Ana Pauker  , având ca subsecretari de stat pe Grig.Preoteasa şi Al.Voitinovici ; Gh.Vântu ( Lucrări Publice ) înlocuit cu T.Iordăchescu ;Al.Alexandrini ( Finanţe) înlocuit cu Vasile Luca ; Radu Roşculeţ (Culte ) , înlocuit cu Stanciu Stoian ;Ion Ciolan( Cooperaţie ), înlocuit de M.Macavescu ;V.Ţigăneanu ( Educaţie Naţională ) înlocuit cu Gh.Vasilichi .

- Excluderea deputaţilor tătărăscieni  ( 14 nov. )

Sunt excluşi din Biroul şi comisiile Parlamentului .

- 24 nov.'47, este numit un nou Consiliu de Administraţie la BNR , Aurel Vijoli (PCR )  rămânând singurul guvernator ; Tiberiu Moşoiu ( PNL-t ) fiind eliminat.

- Ştefan Voicu conchidea propagandistic : s-a pus capăt politicii PNL-Tătărăscu ,care < folosind poziţiile guvernamentale ,sabota opera de democratizare a ţării > , uneltind cu <agenţii imperialismului anglo-american > .(Scînteia, 7 nov.'47 ) .

/ 10 nov.-dec.'47. Disponibilzări masive ale  corpului diplomatic

-31 aug.începuse disponibilizarea funcţionarilor de la MAE:miniştri plenipotenţiari ( Vintilă Petala, Radu Crutzescu ,M.Stănescu ) , primi-consuli, funcţionari .

-7 oct.Sub învinuirea de <participare la complotul PNŢ >,  Camil Demetrescu , fost secretar de Legaţie în MAE ,a fost  arestat în localul Instit.francez de Înalte Studii din Bucureşti , unde fusese ascuns din luna august. A fost condamnat la 15 ani temniţă grea .

-17 nov.Sunt "comprimaţi " 165 membri ai corpului diplomatic şi funcţionari superiori din centrala MAE .Printre ei :Alex.Paleologu ,C.Basarab-  Brâncoveanu , N.Solacolu , Mircea Berindei , Paul Cernovodeanu , Vlad Skeletti, Radu Cutzarida , Iosif Igiroşeanu , ş.a.ş.a [Vezi pe larg la tabloul Diplomaţi-victime ]

¤ GUVERN Groza ( -II. , remaniat ) : 5 nov-30 dec.'47

[LD:Este guvernul care a dat lovitura de stat din 30 dec.'47.A  fost o decizie luată la Moscova ,pregătită şi executată de "troica" Dej-Groza-Bodnăraş , având în  divizia Tudor Vladimirescu  instrumentul de ameninţare cu forţa . ]

- Pe 5  nov.'47,bazat pe Moţiunea  votată în Parlament, Guvernul a hotărât înlăturarea miniştrilor şi subsecretarilor de Stat liberali tătărăscieni.

Astfel devin miniştri : Ana Pauker( PCR, Extene, în locul lui Gh.Tătărăscu ),Vasile Luca ( PCR, la Finanţe, în locul lui Alexandrini); Emil Bodnăraş (la  23 dec,după întoarcerea de la Moscova ),  V.Ţigăneanu ( PCR, la Educaţie Naţională ), Stanciu Stoian ( la Culte ) ş.a.ş.a. De asemeni, mai  intră în guvern : Avram Bunaciu ( subscrt. la Interne )

-Rămân la departamentele iniţiale: P.Groza ( Fr.Plug.,preşed.CM ), Teohari Georgescu (PCR; Interne ),Lucreţiu Pătrăşcanu ( PCR , Justiţie ) ,Gheorghiu -Dej ( PCR , Economie Naţională ) , N.Profiri ( PCR , Comunicaţii ) , Ştefan Voitec( PSD , Ed. Naţ ) ,L.Rădăceanu ( PSD ;Muncă şi Asigurări Sociale ) ,T.Ionescu ( PSD , Mine şi Petrol ) ; Ion Pas ( PSD , Artă ),Tr.Săvulescu ( Fr.Plug., Agricultură ) ,Romulus Zăroni ( Fr.Plug., Cooperaţie ) ,Octav Livezeanu (Fr.Plug, Informaţiilor ) , Florica Bagdazar (Sănătate ) g-ral Lascăr Mihail (cmd.diviz.Tudor Vladimirescu ,Ministerul de Război)

/ 10 nov.- dec.'47 .Nouă etapă spre "partidul unic"

-Consfătuire: UFDR  ( 10 nov.'47 )

Pe 10 nov.'47, se desfăşoară o Consfătuire în care se dezbate proiectul de platformă pentru unificarea organizaţiilor de femei în UFDR .

-Congresul al II-lea  CGM (10-13 nov.'47 )

Între 10-13 nov. se desfăşoară cu mare fast Congresul . În deschidere ,Gheorghe Apostol ( preşedintele CGM ) subliniază ţelul  congresului : aportul mişcării sindicale la <crearea partidului unic muncitoresc > şi <crearea premiselor de trecere a României pe calea socialismului. >

- Platforma P.U.M. ( 11 nov.'47 )

/Birourile politice ale PCR şi PSD dezbat  proiectul pregătit de comisiile PCR şi PSD  şi hotărăsc o serie de măsuri organizatorice. Platforma  P.U.M. (28 nov.-9 dec.)

- Pe 30 nov.'47 sunt publicate comisiile mixte judeţene, locale şi de sectoare , însărcinate cu pregătirea organizatorică a înfăptuirii partidului unic muncitoresc .

-  Pe 9 dec.'47, comisiile mixte din Capitală şi 12 judeţe  se întrunesc la Bucureşti pentru pregătirea constituirii Partidului Unic Muncitoresc .Gheorgiu Dej ( PCR )şi Ştefan Voitec ( PSD ) expun  Platforma P.U.M , trasând o serie de sarcini imperative : curăţirea PCR de <elementele duşmănoase>;verificarea fiecărui membru ; supravegherea deosebită asupra compoziţiei sociale , muncitorimii revenindu-i sarcina istorică <de a ajuta intelectualitatea să-şi însuşească învăţămintele lui Marx, Engels , Lenin, Stalin  > ; un singur "stat major" care să creeze condiţiile <  trecerii României spre orânduirea socialistă >  ( Scînteia, 9,10 dec.'47 )

- 20 dec.'47 . Universitatea "Ştefan Gheorghiu"- rezervorul de cadre al PCR 52 de studenţi care au urmat < cel mai înalt for de învăţătură marxist-leninistă din ţară > au devenit  apţi să îndeplinească funcţiile încredinţate de partid.La festivitate participă corpul profesoral - director Barbu Lăzărescu şi lectorii  Alex.Moghioroş, Leonte Răutu, P.Bodnarenco, Sorin Toma, Mihail Roller, Barbu Zaharescu, Cristina Luca .Din partea studenţilor, vorbeşte Pavel Ţugui. La închidere, Iosif Chişinevschi avertizează noii absolvenţi :<să păziţi  ca ochii din cap unitatea partidului.>( Scînteia, 21 dec.'47 )

/Nov.- dec.'47.Legi :organizarea judecătorească

-Lucreţiu Pătrăşcanu (Justiţie ) prezintă pr.de lege în guvern (18 nov. )

-Parlamentul votează legea.( 28 nov. ) Pătrăşcanu argumentează cu acel prilej esenţa legii : < prin prezenţa reprezentanţilor aleşi ai maselor muncitoare de la oraşe şi sate care devin judecători cu drept hotărîtor în Tribunale şi Curţi ,  justiţia devine într-adevăr populară .>

- Într-un articol explicativ privind cine putea să fie , ce va face şi ce drepturi va avea , oficiosul PCR ţinea să sublinieze că <nici chiaburii, nici negustorii , nici funcţionarii nu a dreptul să fie judecători populari  >, iar  <asesorul popular n-are nevoie să cunoască multă carte şi legi multe. Astea le ştie judecătorul.> El trebuie<să judece după mintea şi conştiinţa lui > (Scînteia , 12 dec.'47 )

- Parlamentul votează Legea avocaţilor ( 18 dec.'47 )prezentată de Lucreţiu  Pătrăşcanu  Cei ce au manifestat "atitudini antidemocratice" , nu vor mai fi înscrişi  în Colegiile de avocaţi .

 

/ 19 nov.'47.Î P.S Justinian Marina -patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 

[LD:momentul marchează , pe de o parte , oficializarea prezenţei în CNB a laicilor comunişti -  (atei, ortodocşi sau alte culte ), pe de altă parte ,subordonarea totală a Bisericii de către noua putere, având ca model Biserica Ortodoxă Rusă . [ Vezi pe larg  tabloul Biserica- victimă ]

- În oct 1947,pentru că a refuzat să colaboreze cu puterea comunistă,Patriarhul Nicodim Munteanu  a fost înlăturat .

-Pe 31 oct.'47,guvernul hotărăşte ierarhia bisericească. 

În Parlamentul de la Bucureşti, se afirma :<Biserica ortodoxă din Uniunea Sovietică , răsturnând tradiţionalismul reacţionar secular, s-a adaptat regimului politic al poporului.

Biserica română va trebui să urmeze această înaltă pildă ,iar arhierii noştri să aibă exemplu viu al Înaltului Patriarh Alexei [....] Să nu se legene ierarhii noştri în credinţa că sunt prinţi ai bisericii, ci să trăiască în realitatea de apostoli ai democraţiei populare. [...] În acest spirit , Guvernul şi Parlamentul se vor orienta în alegerea conducătorilor bisericeşti în locurile vacante în eparhii.  >

- Pe 19 nov.'47, mitropolitul Moldovei, Justinian Marina ,a fost ales Patriarhul BOR, de Consiliul Naţional Bisericesc. Noutatea consta în faptul că au participat la vot,ca "electori eparhiali",

Petru Groza,Gheorghiu Dej,Teohari Georgescu,Lucreţiu Pătrăşcanu, I.Gh.Maurer , N.Porfiri, Ştefan Voitec, Lothar Rădăceanu, Ion Pas, Octav Livezeanu, Gh.Vasilichi, C.Daicoviciu , Bucur Şchiopu, ş.a.ş.a

/ 23 dec.'47. Proces : "lotul II Tămădău " . Sentinţa

 

¤ 30 dec.'47.Abolirea monarhiei .Proclamarea RPR.

[LD: Există o istoriografie bogată  pe această temă, oglindind optici conjuncturale, unghiuri de abordări partizanale diametral opuse , bazate pe surse documentare selectate .Înainte şi după decembrie 1989.Concluziile , încă, nu sunt cristalizate.Ca istoric "nespecialist" pentru această perioadă, sunt de acord cu cei ce au conchis că a fost o "lovitură de stat " ;  că a fost o "decizie luată la Moscova " ; că a fost pregătită şi executată de "troica  Dej-Groza-Bodnăraş ", având în divizia Tudor Vladimirescu un " instrument militar" de ameninţare cu forţa .

Dar, ca istoric adâncit în cercetarea represiunii comuniste în România, mă simt datoare să-mi exprim o opinie privind locul şi rolul MSRegelui , în ultimii 3 ani şi 4 luni de domnie ( 23 august '44- 30 dec.'47 ) . MS Regele Mihai şi-a exercitat prerogativele constituţionale [ a se reciti episoadele de impact ale  acestui tablou cronologic] care au transformat radical organizarea statală , economică, socială , politică , militară , culturală a României.

Decurgând din această realitate,MSRegele Mihai poate fi absolvit de orice răspundere ?

Întrebarea este retorică şi îşi va găsi rezolvarea în istoriografia viitoare.    

[ Vezi pe larg la  tabloul Monarhia- victimă ]

a.)Abdicarea Regelui Mihai

-12 nov.'47.Regele Mihai şi Regina -mamă Elena participaseră  la Londra ,la căsătoria Principesei Elisabeta a Angliei .Se reîntorc pe 21 decembrie şi pleacă la Sinaia pentru sărbătorirea Crăciunului.

-28-29 dec.Biroul Politic al PCR stabileşte un plan detaliat privind detronarea Regelui Mihai

Teohari Georgescu (Interne )şi Emil Bodnăraş ( Apărare Naţională  ) adoptă  măsuri de securitate specială : punerea în stare de alarmă a unor unităţi speciale ; paza specială a instituţiilor de stat ( CFR , telefoane, radio, poduri, tunele ) ; asigurarea securităţii demnitarilor .Seara ,Gheorghiu -Dej cu Petru Groza pun la punct întâlnirea cu Regele.

-Pe 29 dimineaţa, Petru Groza -prin mareşalul Palatului Negrei -comunică suveranilor că sunt "rugaţi" să vie urgent la Bucureşti pentru a discuta "o chestiune de familie"

-Pe 30 decembrie, ora 11, Regele şi Regina-Mamă primesc în audienţă pe Groza şi Gheorghiu-Dej ,la  reşedinţa din Kiseleff  a principesei  Elisabeta .Premierul le explică că a sosit momentul <unui divorţ amiabil între popor şi monarhie > ,deoarece monarhia <împiedică democratizarea şi modernizarea  ţării > .   Apoi îi întinde , spre semnare ,actul de abdicare . La protestele Regelui, la invocarea Constituţiei - care prevedea consultarea poporului -  Petru  Groza ameninţă şi şantajează cu executarea a peste o mie de studenţi aflaţi în stare de arest .Retrăgându-se din salonul de audienţe, Regele află de la secretarul său , Mircea Ioaniţiu  , subunităţi ale diviziei Tudor Vladimirescu au dezarmat garda regală, au înconjurat palatul şi au întrerupt legăturile telefonice.

Reântors în salonul de audienţe, Regele semnează actul de abdicare.

b )  Actul de abdicare

c.) MAN .Legea 363 : Proclamarea RPR

[LD: mai puţin de o oră ( ora 19-19,55 ) au durat "formalităţile legislative" prin care Adunarea Deputaţilor a dat girul legislativ pentru abolirea  Monarhiei ,abrogarea Constituţiei  şi  proclamarea  RPR. Fără convocare , fără ordine de zi anunţată, în Adunarea Deputaţilor s-ar fi întrunit cca 40-60 de parlamentari . Petru Groza a prezentat actul de abdicare şi a propus adoptarea  Legii 363, prin care se proclama Republica Populară Română, se abroga  Constituţia din 1923 şi se alegea un Prezidiu Provizoriu, până la intrarea în vigoare a unei noi constituţii .]

Art.2.Constituţia din 1866,cu modificările din 29 martie 1923 şi acelea din 1 sept.1944 şi următoarele se abrogă .

Art.3.România este Republică Populară .[.....]

Art.4.Puterea legislativă va fi exercitată de Adunarea Deputaţilor  pînă la dizolvarea ei şi până la constituirea unei adunări legislative constituante [....]

Art .5 Adunarea Constituantă va hotărî asupra noii Constituţii a Republicii Populare Române .> ş.a. ş.a( M.O.nr 300 bis / 30 decembrie 1947 )

-Conform art 8, în termen de trei zile , urmau să depună jurăminte de credinţă  funcţionarii ppublici, militarii, grănicerii şi jandarmii :< Jur de a fi credincios poporului şi de a apăra Republica Populară Română împotriva duşmanilor din afară şi dinăuntru .

Jur de a respecta legile RPR şi de a păstra secretul în serviciu .>

d.)Proclamaţia Guvernului către ţară:  Republica Populară Română

După adoptarea Legii 363, are loc şedinţa Consiliului de Miniştri  în care Petru Groza a prezentat actul de abdicare a Regelui Mihai  şi a propus  textul  Proclamaţiei  către ţară.

Proclamaţia a fost  semnată de membrii guvernului :dr.Petru Groza,Gh.Gheorghiu Dej, Vasile Luca, Teohari Georgescu ,Ştefan Voitec  , Tr.Săvulescu , Emil Bodăraş , Lucreţiu Pătrăşcanu , Lot.Rădăceanu , Florica Bagdazar, Octav Livezeanu , I.Gh.Maurer, Gh.Vasilichi , C.Daicoviciu , Grig.Geamănu , S.Oeriu.

Atât actul de abdicare , cât şi Proclamaţia, au fost transmise la radio

e) Constituirea Regenţei ("Prezidiu RPR " )

În aceeaşi şedinţă de guvern, Groza a propus un Prezidiu , pentru a fi respectată Constuţia în caz de "vacantare" :M.Sadoveanu (preşed.Ad.Deputaţilor ) ,CIParhon ( preşed.ARLUS ), Şt.Voitec ( ministr.Ec.Naţ ) , Gh.Stere ( preşed. Curţii de Apel ). (MO, partea a III-a ,Dezbateri parlamentare, nr.33 , 20 ian.48 )  

f. )31 dec.'47. Decret nr.2306 : Deblocarea ofiţerilor  Casei Militare Regale

[LD:la propunerea lui Emil Bodnăraş, Decretul a fost contrasemnat de IC.Parhon şi GCStere -, membri ai Prezidiumului RPR .]

 Au fost deblocaţi : Nicolaescu D.Constantin (g-ral de Corp de armată ), Emilian V.Ionescu şi Petre Lazăr Constantin ( g-rali de brigadă ).Au urmat ofiţerii ,pe grade , de la colonei la sublocoteneţi :  25 infanterişti ,41 cavalerişti ,18 din corpul  tehnic

/ 30 dec.'47.MAI .Ordinul 52.743 :Preoţii greco-catolicii  să treacă la ortodoxism

Stanciu Stoian- ministrul Cultelor ( în locul lui Radu Roşculeţ ( demisionat ) [ LD: L-am găsit menţionat la pr. Eugen Foişor [ Vezi Tabloul Biserica- victimă ]

/1947 /'48 . Decret nr.2305 ;

[LD:.Vezi "regaliştii" aresataţi din 31 dec.'47 şi după ]

---------------------

* ? 1947 ? Legea 109:crima de organizarea şi conducerea org. de tip fascist, politic, paramilitar .Combinată cu  Legea 312 /'44 şi alte legi şi decrete anterioare  războiului (legile excepţionale  din perioada 1938- '39 ) şi ulterioare ( Legea 16 / 1949 )-  a stat la baza condamnării la moarte a membrilor grupărilor de rezistenţă din munţi ( Ex.Petre Domăşneanu -gruparea de rezistenţă din munţii Banatului [ Vezi Tabloul - militari )

/ 1947-'48. Gulagul românesc.

Pe parcursul anului 1947, şi în anii ce vor urma, pe harta României a apărut gulagul românesc .

Un lanţ de penitenciare  cu destinaţii mai mult sau mai puţin  "specializate" : Aiud, Făgăraş, Gherla,Piteşti, Râmnicu Sărat, Târgşor, Sighet , Botoşani.

Pe lângă ele, închisorile Capitalei , în care începeau ,adesea , primele anchete şi se desfăşurau

procesele "grele"  : MAI , Miliţia Capitalei, Uranus, Jilava, Văcăreşti, Malmaison, Calea Rahovei , Bragadiru, Ghencea, Popeşti Leordeni, Pipera Roşie, Mihai Vodă, Kretzulescu,

Beldiman, Spitalul Colţea, Spitalul nr. 9 -Berceni, Bălăceanca .

Ele erau suplimentate  cu închisori de tranzit (sau anexe ) din localităţile limitrofe Bucureştiului

: Modelu, Rosetti, Olari, Piua Petrii, Gura Ialomiţei, Răchitoasa , Luciu, Valea Călmăţui, Lăţeşti, Rubia, Dâlga .Şi, ca un simbol faraonic al sistemului concentraţionar (după model sovietic) , lagărele de muncă forţată ,de la Canal, din bălţile Dunării, de la Bicaz, din mine şi de oriunde era nevoie de "sclavii reacţionari" :Capu Midia, Luminiţa, Năvodari, Stânca, Peninsula, Galeş, Poarta Albă, Km-31, Saligny km4 , Periprava ,Cernavodă, Ovidiu, Constanţa ,Medgidia, Cavnic, Baia Sprie ş.a .ş.a

¤ GUVERN GROZA (- III -): 30 dec.'47-14 apr.'48

Primul guvern al RPR (preşed.Prezid.CIParhon )

Petru Groza- preşed. Consil ;Teohari Georgescu-Interne ;Ana Pauker- Externe ; Vasile Luca-Finanţe ;Lucr.Pătrăşcanu -Justiţie ;Gheorghiu-Dej -Industrie şi Comerţ ; Tr.Săvulescu -Agricultură şi Domenii ; Emil Bodnăraş- Apărare Naţională ; Lothar Rădăceanu - Muncă, Asigurări Soc şi ad.int.Ed. Naţională ; Fl.Bagdazar-Sănătate ;

Octav Livezeanu - Informaţii ;N.Profiri- Comunicaţii ;Tudor Ionescu-Mine şi Petrol ; Romulus Zăroni-Cooperaţie ; Ion Pas -Arte ; Stanciu Stoian-Culte ; Subsecret.de Stat : I.G.Maurer, Bucur Şchiopu- Industrie şi Comerţ ;C.Agiu -Agricultură ; C.Daicoviciu - Aprovizionare ;Miron Constantinescu-Educ.Naţională ;Modoran -Finanţe;

M.Macavescu -Finanţe ;I.Popescu, Gr.Geamănu - subscrt.Interne ;Simion Oeriu -preşed. Comisiei ptr.Aplicarea Tratatului de Pace

1948

[ LD: Pentru a dovedi justeţea  denumirii  de "epoca Dej " dată acestei etaope , reamintim că, la începutul anului 1948 , Gheorghiu Dej , pe lângă funcţia de secretar gral al PCR,era  preşed. Consiliului Economic Superior , preşed. al Comisiei de Redresare Economică şi Stabilizare Monetară , coordonator al ministerelor economice, devenind şi prim-vicepreşed al Guvernului Groza -IV- ( 15 apr.'48- 2 iun.'52 )

/ 4 ian.'48.Plecarea Ex-Regelui Mihai în exil

-Pe  31 decembrie ,MSR Mihai şi Regina mamă Elena au  plecat la Sinaia

- Pe 4 ian.'48, a părăsit ţara, luând calea exilului .

-Pe 27 mai'48 - Confiscarea bunurilor regale .

/ 17 ian.'48.Desfiinţarea Barourilor de avocaţi

Cu acest prilej, 2.000 de avocaţi au fost eliminaţi. Mulţi din ei, sub incidenţa legislaţiei represive , vor fi arestaţi, judecaţi şi condamnaţi .

[ Vezi tabloul Magistraţi, avocaţi -victime ]

/ 23 ian.'48. Lege  electorală 

/ 23 ian.'48.Recensământul populaţiei RPR

România : 15.872.624 locuitori ( faţă de 18.057.999 în 1930 )

/ 25 ian.'48 .Recensământ  agricol

Rezultate provizorii au fost prezentate de Institutul Central de Statistică ( de către A.Golopenţia şi P.Onica )

/ Ian.'48.Comitetul Naţional Român din exil     

 [LD: La începutul anului 1946 ,sute de români au părăsit clandestin România . Singura acţiune întreprinsă a fost cea a diplomaţilor activi în problema Conferinţei de pace.

Gafencu ( sosit din Elveţia ) şi Cretzianu ( sosit din Turcia ) , apoi sosirea lui Rădescu ,Vişoianu şi Buzeşti a dat o mare greutate politică exilaţilor ,iar sosirea Regelui la începutul anului 1948 , a dat un nou impuls .În 1948 , s-a creat Comitetul Naţional Român , al cărui prim preşedinte a fost g-ral Nicolae Rădescu , succedat ,în 1949,  de Constantin Vişoianu .

/ Ian.'48.Ordinul nr.? al Jandarmeriei : tabele cu legionari, manişti, brătienişti

Posturile rurale de jandarmi trebuiau să înainteze ,până la 25 ian.'48, tabele nominale pe comune.

[¤] 4 febr.'48.Moscova .Tratat de prietenie,colaborare şi asistenţă mutuală , româno-sovietic.Tratatul a fost semnat de IVStalin şi Petre Groza.

/ 9  febr.'48.Lot de prof.universitari destituiţi

[ Vezi tabloul Învăţători, prof. -victime ]

 

/12 febr.'48.Arestarea grupului de rezistenţă din Banat condus de Spiru Blănaru.

În iun.'48, va fi executat .Alţi 10 partizani din grupul său, vor fi executaţi sau asasinaţi. [ Vezi tabloul Militari-victime ] `

 

/ 21-23 febr.'48. Fuziunea  PCR- PSD.Congresul ( I ) VI PMR *  

 Gh.Dej -secretar general al C Cal PRM

[ Vezi pe larg, tabloul PCR şi cilaboratorii ]

------------------------------------

* Notă      :Congr.IX al PCR ( iul.1965 ) a hotărât schimbarea denumirii PMR , în PCR,

şi a renumerotat congresele în continuarea Congr. V PCR ( din 1931 ) .

Astfel, Congr I PRM a devenit  Congr.VI al PCR .

/24 febr.'48.Destituirea lui Lucreţiu Pătrăşcanu de la Justiţie

N.B.: va urma arestarea ( 28 apr.) , ancheta , inculparea ptru trădare , condamnarea la moarte şi execuţia ( 17 apr.54 ) .Reabilitat de Plenara CC al PCR ( 1968 ) [ Vezi tabloul PCR şi colaboratorii ]

/ 25 febr.'48.Epurări în armată

Militarii de carieră , sunt înlocuiţi cu activişti de partid ( civili ) şi ofiţeri din Divizia "Tudor Vladimirescu "  [ Vezi tabloul Militari-victime ]

 

/ Martie '48.Moses Rozen- preşed.Comunităţii Evreeşti

După refugierea în Occident a rabinului Alexandru Şafran ( dec.'47 )  Wilhelm Filderman se refugiază  şi el ( mart.'48 ) . Ambele funcţii  sunt preluate de Moses Rozen, care devine preşed. Comunităţii şi rabin-şef.

  / 28 martie '48.Alegeri ptru Adunarea Constituţională

[LD: După alegeri, partidele satelite ( PNaţional Popular , Fr.Plugarilor, Uniunea Populară Maghiară ) ce au făcut parte din FDP,au fost desfiinţate, în cursul anului 1948, ieşind din istoria "revoluţiei populare " .

Frontul Democraţiei Populare a câştigat alegerile cu 93,2 % .

 / 13 apr.'48.Constituţia RPR

În câteva ore, fără dezbateri, ,în unanimitate, MAN a votat Constituţia RPR, variantă după modelul Constituţiei staliniste din URSS ( 1936 ) În anii următori,în funcţie de obiectivele partidului,s-au mai operat unele modificări de articole  ( '49,'52,'53,'56, 59 )

¤ GUVERN PETRU GROZA (- IV-  )15 apr.'48-2 iunie'52

Petru Groza- preşed.Consil.de Miniştri ;

Gheorghiu-Dej- prim-vicepreşed.Consil de Min.,preşed. al Consil Economic Sperior ;preşed.al Comisiei de Redrasare Economică şi Stabilizare monetară ;coordonator al ministerelor economice şi financiare ;

Traian Săvulescu- vicepreşed.Consil de Min.,coord.al ministerelor de agricultură şi silvicultură ; Ştefan Voitec- vicepreşed. al Consil.de Min. coord. al ministerelor sociale şi culturale.Ana Pauker -ministru de Externe ; vicepreşed.al Consil.de Min. (din16 apr.'69 )  ;Vasile Luca -Finanţe ;Teohari Georgescu -Interne ;Avram Bunaciu -Justiţie;Emil Bodnăraş- Apărare Naţională ;Gh.Vasilichi -Învăţământ ; Stanciu Stoian-Culte ;O.Livezeanu - Arte şi Informaţii ;L.Rădăceanu - Muncă şi Prevedi Soc.;Fl.Bagdazar -Sănătate ;Chivu Stoica -Industrie; Vasile Vaida- Agricultură ; Miron Constantinescu -Mine şi Petrol ; - În următorii 5 ani, în garnitura condusă de Groza , vor intra în schemele nomenclaturii ministeriale : Alexandru Drăghici ( în locul lui Teohari Georgescu, la Interne ), Dumitru Petrescu (în locul lui Vasile Luca, la Finanţe ),Simion Bughici (în locul Anei Pauker, la Externe ) Alexandru Moghioroş( Comitetul ptr.Colectarea Produselor Agricole), Valter Roman (Poştă şi Telecomunicaţii ), Eduard Mezincescu ( Comitetul ptr.Artă ) , Gheorghe Gaston Marin (Industrie, Cărbune, Mine şi Petrol ) , Leontin Sălăjan(Construcţii ) , Alexandru Sencovici (Industrie Uşoară )

/ 1948-1959 .Legislaţie represivă

[ LD: Acest grupaj de legislaţie represivă va fi plasat , fie aici - 1948 -, fie la sfârşitul anului 1959. El ar trebui pus la punct ,completat ,datat , pentru că a fost alcătuit din cioburi , deoarece  figurează în variante deosebite  în lucrările de memorialistică şi de istorie .Cert este că legislaţia represivă a suferit diverse modificări, adăugiri, reformulări, pe parcursul întregii perioade.  După ştiinţa noastră,nu credem că Parlamentul actual sau  Ministerul de Justiţie  să fi întreprins studii privind evoluţia legislaţiei represive în statul totalitar comunist.]

 

# 1948 (?)  : Noul Cod Penal

[ LD: Codul Penal s-a combinat cu articole din Codul de Justiţie Militară (CJM) ) ,cu  Decrete -legi  ( nr 16/'49, nr.31 /'49 ,nr.6 /'50, nr.199 /50 , nr 163 /50 , 61 /'59 ş.a. ), cu Ordine secrete (ale Guvernului, ale MAI  sau ale DGSP ( din '52, '55, '59 ) P e baza lor  au fost arestaţi şi condamnaţi sutele de mii de oameni ]

art.25, pct.6 : confiscarea totală a averii personale

art.58-degradarea civică (pierderea drepturilor )

art.121- " crima de acte de teroare şi constituire de bandă în scop terorist "

art.157 - deţinere ilegală de arme

art.166 -infracţiunea de  propagandă contra orânduirii socialiste

art.209 *  - "crima de uneltire împotriva ordinii sociale" sau "pentru schimbarea ordinii sociale" ;        

art.267(? )-pentru" trecerea frauduloasă a frontierei"

art .325 pentru "răspândire de publicaţii interzise" ;

art.327 pentru delictul de "instigare publică".

-------------------------------------

 * [ LD: Varianta iniţială  a art.209 :

<Constituie delictul de uneltire contra ordinei sociale şi se pedepseşte cu închisoare corecţională ,

I.De la 6 luni la 3 ani  şi interdicţie corecţională  de la 1 la 3 ani  , fapta de a propovădui prin viu grai schimbarea formei democratice  de guvernământ al statului .

II.De la 3 la 7 ani şi interdicţie corecţională de la 3 la 5 ani ,

a)faptul de a face propagandă pentru răsturnarea în mod violent a ordinei sociale existente în stat ;

b)faptul de a constitui sau organiza asociaţii secrete cu scopul arătat precedent , fie că au sau nu caracter internaţional ;

c)faptul de a lucra prin mijloace violente pentru a produce teroare ,teamă sau dezordine publică cu scopul de a schimba ordinea economico-socială a României ;

III.Se pedepsesc cu muncă silnică de la 10 la 25 ani şi degradare civică de la 5 la 10 ani  ,cei ce inţiază, organizează ,activează sau participă la organizaţii de tip fascist ,politice,militare sau paramilitare .

IV.Se pedepsesc cu închisoare corecţională şi interdicţie corecţională de la 1 la 3 ani ,cei care ,fără să facă parte din organizaţiile prevăzute la aliniatul III , fac propagandă ori întreprind acţiuni în favoarea acelor organizaţii, a membrilor ori a scopurilor urmărite de ele .>

 [ LD:  varianta din '52 :

<Art.209.Constituie infracţiune de uneltire contra ordinii sociale şi se pedepseşte :

1.cu muncă silnică de la 15-25 ani şi degradarea civică de la 5-10 ani, faptul de a iniţia sau constitui ,în ţară sau străinătate, organizaţii sau asociaţii care au drept scop schimbarea ordinii sociale existente în stat sau a formei de guvernământ democratic, ori de a activa în cadrul unei asemenea organizaţii sau asociaţii ,ori de a adera la aceasta .

Când fapta prezintă un carcter deosebit de grav, pedeapsa este cu moartea .

2.cu închisoare corecţională de la 3-10 ani şi interdicţie corecţională de la 3-5 ani :

a.)faptul de a face propagandă ,agitaţie ,sau de a întreprinde orice acţiuni politice pentru schimbarea ordinii sociale existente în stat sau a formei de guvernământ democratice sau din care ar rezulta un pericol pentru securitatea statului ;

b.) faptul de a ajuta în orice mod vreo organizaţie sau asociaţie din cele arătate la pct.1 ori de a face propagandă sau întreprinde acţiuni în favoarea acestora sau a membrilor lor .

c.)faptele de ponegrire ,calomniere sau defăimare în public cu privire la orânduirea socială şi de stat şi organizaţiile obşteşti , când acestea sunt săvârşite fie de o singură persoană în mod organizat ,fie de către două sau mai multe persoane asociate .

În cazul când faptele prevăzute la lit.a.şi b. prezintă un caracter deosebit de grav , pedeapsa este de muncă silnică de la 5-25 ani .Tentativa se pedepseşte ca şi infracţiunea consumată.>

[LD:adausuri introduse în '59  :

În anii următori , pedeapsa de la al.II, litera b) s-a majorat la 15-20 de ani ( 1957 )

 apoi s-a introdus pedeapsa cu moartea ( 1959 ) .

< Secţiunea 1 bis. Subminarea economiei naţionale şi sabotajul contrarevoluţionar.

Art.209 (1 )- Subminarea economiei naţionale săvârşită prin folosirea instituţiilor sau întreprinderilor de stat ,ori sabotarea activităţii normale a acestora în folosul foştilor proprietari sau organizaţiilor capitaliste interesate ,se pedepseşte cu muncă silnică de la 5-25 de ani şi confiscarea averii . În cazul când faptele au provocat sau puteau să provoace urmări deosebit de grave ,pedeapsa este moartea şi confiscarea averii.>

<Art.209 (2) Distrugerea sau degradarea  de natură să submineze economia naţională ,prin explozii, incendii sau orice alte mijloace, a fabricilor, uzinelor, maşinilor, căilor de comunicaţie ,apeductelor, instalaţiilor telefonice, telegrafice sau radiofonice, a materialelor, a construcţiilor ,produselor industriale ,produselor agricole sau a altor asemenea bunuri care servesc interesele obşteşti, se pedepseşte cu muncă silnică de la 5-25 ani şi confiscarea averii.

În cazul când fapta a provocat sau putea să provoace urmări deosebit de grave ,pedeapsa este moartea şi confiscarea averii >.

<Art.209 (3 ).Neîndeplinirea cu ştiinţă sau îndeplinirea voit neglijentă a anumitor obligaţii de natură a submina regimul de democraţie populară, constituie infracţiune de sabotaj contrarevoluţionar şi se pedepseşte cu muncă silnică de la 5-25 ani şi confiscarea averii .

În cazul când fapta a provocat sau putea provoca urmări deosebit de grave, pedeapsa este moartea şi confiscarea averii>

<Art.209 (4 ) -tentativa de săvârşire a infracţiunilor prevăzute în art.209 (1 ) şi (2 ) -se pedepseşte ca şi infracţiunea consumată.>

 

# 1948 (?) . Cod Justiţie Militară (C.J.M.)

[LD: nu am acest cod ,  cu peste 450 articole

Este foarte des invocat în motivarea sentinţelor ,pentru diverse delicte  :crime de război, regimul armelor, agitaţie clandestină , instigare , pericol ptr.securitatea statului etc etc.

Invocat după indicarea pedepselor prevăzute în Codul Penal, apărea combinat cu Decrete -legi, Ordine, Decizii ,Ordonanţe (deseori cu caracter secret ) ale Guvernului, ale MAI, ale DGP.

 

#1948 (? )  Legea 109 :crima de organizare şi conducere a org. de tip fascist, politic, paramilitar .

[ LD: Combinată cu  Legea 312 /'44 şi alte legi şi decrete anterioare  (legile excepţionale  din perioada 1938- '39 ) şi ulterioare ( Legea 16 / 1949 )-  a stat la baza condamnării la moarte a membrilor grupărilor de rezistenţă din munţi ]

 

# Dec.'48 [ian.'49? ] Introducerea pedepsei cu moartea în Codul Penal

 

- Marea Adunare Naţională  a votat  introducerea pedepsei cu moartea pentru <crimele împotriva securităţii statului şi propăşirii economiei naţionale > 

-12 febr.'48.Arestarea grupului de rezistenţă din Banat condus de Spiru Blănaru. În iun.'48, va fi executat .Alţi 10 partizani din grupul său, vor fi executaţi sau asasinaţi.

-În nov.'48, va fi ucis şi col.Ioan Uţă , conducătorul unui alt grup de rezistenţă din Banat.

[ Vezi tabloul Militari-victime ]

 

 # 1948 (? ) Decret-lege 207 :<crimă contra păcii >

[ LD: "Crima contra păcii " penalizată  pentru unele acţiuni militare şi de rezistenţă  în lunile dinaintea ieşirii armatei române din războiul antisovietic  (1 mai-23 august 1944 )pe teritoriul Bucovinei şi Basarabiei  reocupate de sovietici, pentru < efectuarea incursiunilor în Uniunea Sovietică şi a lucrărilor de spionaj > Cu acest decret au fost arestaţi şi condamnaţi numeroşi militari ai armatei şi civilii din zonă , consideraţi a fi printre primii <duşmani ai URSS şi Armatei Roşii eliberatoare.>

 #  14 / 15 mai'48.Ordinul "5 Cabinet" (MAI ) :arestarea membrilor " Frăţiile de Cruce"

[ LD: Ordinul pe baza căruia s-a procedat la arestarea concomitentă a peste 3.000  persoane învinuite de "activitate legionară" , mai ales studenţi din centrele universitare, elevi din licee, foşti legionari semnalaţi  pe "liste" , de departamente diverse .

--------------------------

[ LD , atenţie ! aici se termină grupajul cu legislaţia represivă , care va fi plasat la locul cel mai potrivit , la anul 1948 sau 1959.

[[¤] 3 apr.'48- iun.'51.Aplicarea "Planului Marschall"

Pentru reconstrucţia ţărilor  occidentale.

/ 15 mai'48. Arestări masive :manişti, brătienişti, titelişti, tătărăscieni,"fraţi de cruce"...

Pe linia legiunilor de jandarmi , s-a cerut autorităţilor locale să înainteze "liste nominale" cu persoanele din aceste categorii de "duşmani " .

-În acea noapte a fost arestat  C.I.C Dinu Brătianu  şi C.Titel-Petrescu

- Într-o singură noapte, din centrele universitare, au fost arestaţi între 1.000 - 5.000  de elevi şi studenţi,  membri ai "Frăţiilor de cruce "  grupare naţionalistă ce se revendica de la Garda de Fier (dizolvată din 1941 ).

/ 27 mai'48.Confiscarea bunurilor regale

/ 28 mai '48. Cedarea către URSS a  Insulei Şerpilor

[LD:După opinia noastră, "dosar" nerezolvat nici până astăzi, deoarece , prin succesive "translări" de suveranitate, insula,împreună cu braţul  Chilia ,au  fost "cedate " de Republica Moldova,Ucrainei ( printr-un schimb teritorial de judeţe ). La semnarea Tratatutului actual  cu Ucraina, s-au păstrat aceleaşi frontiere.]     Neprevăzută în Tratatul de Pace de la Paris ( 10 febr.'47 ) , "cedarea" s-a făcut printr-un simplu Proces Verbal .

/ Iunie'48.Rezoluţia Plenarei CC al PCR :lupta de clasă

[LD:nu am încă textul acestei rezoluţii. Dar la Decretul de înfiinţare a Securităţii ( 30 aug.'48 ) această instituţie consfinţea "o realitate istorică şi obiectivă "consacrată de această Plenară .

[ Vezi la tabloul PCR şi colaboratorii ]

În perioada de trecere de la capitalism la socialism - hotărâse Plenara -  lupta de clasă se ascute şi , ca o consecinţă a acestei ascuţiri ,elementele burgheze şi reacţionare vor întrebuinţa orice mijloace prin care speră să întoarcă înapoi roata istoriei , prin care speră

 să-şi recâştige poziţiile pierdute .

/ 8, 9 iun.'48.Decrete : Academia RPR.

Prin două decrete succesive, Academia îşi pierde independenţa , devenind "instituţie de stat " .

Cu această manevră, noua Academie apare cu o componenţă radical schimbată - 98 de academicieni fiind omişi. Mulţi dintre ei, vor fi ulterior arestaţi, condamnaţi , găsindu-şi sfârşitul în puşcării .  [Vezi tabloul Cultura, arata , ştiinţa- - victime ] 

/ 11 iun.'48 .Lege: Naţionalizarea întreprinderilor indrustrial-bancare

[ LD: Lovitura decisivă prin care, economic,au fost naţionalizate 1050 întreprinderi - 90 % din producţia ţării - iar social  s-a lichidat burghezia industrial-  finaciară a României . Precizăm că naţionalizarea a fost precedată şi urmată de  valuri de arestări , procese, condamnări, deportări, confiscări de avere , cu aspect discreţionar, genocidar ]

[ Vezi tabloul Industriaşi, bancheri,comercianţi - vi ctime  ] 

Autorii naţionalizării : Gheorghe Gheorghiu-Dej (preşed. al Consil.Economic Superior ;  preşedinte  al Comisiei de Redresare Economică şi Stabilizare Monetară ; prim vicepreşed. al C.M ,coordonator al activităţii ministerelor economice şi financiare ) ,Chivu Stoica (ministrul Economiei Naţionale ) ,Vasile Luca (  ministru la Finanţe )

- În 2 ore de "dezabteri "  ,MAN a votat în unanimitate legea . .

Prin lege,întrepriderile industriale,miniere,bancare,de asigurări şi de transport ,devin <proprietate socialistă de stat > , cu rol dominant  în economia naţională.

- La 29 iunie, se înfiinţează Comisia de Stat a Planificării - preşed. Gheorghe Gheorghiu Dej ; vicepreşed. Simion Zeiger şi Vasile Luca .

[ Vezi tabloul Industriaşi,bancheri, comeercianţi -victime ] 

[[¤ ] 28 iun.'48.Bucureşti .Reuniune Cominform: P.C.Iugoslav -"excomunicat"

Ministru de Externe - Ana Pauker

[ LD: Având în vedere legăturile istorice şi tradiţionale de vecinătate între cele două ţări ,perioada ce a urmat a mai primit o ţintă de "vigilentă demascare"  şi represiune etichetată de  " titoism "   [ Vezi taboul Sârbi- victime şi alte categorii de persecutaţi <titoişti > ]    

[[¤ ] 30 iun.-17 iul.'48.Cominformul : directive privind atitudinea faţă de Biserici

Ministru de Externe - Ana Pauker

-Cominformul cere tuturor statelor satelite  izolarea bisericii catolice ; desfiinţarea bisericii greco-catolice ( "unite cu Roma " )  ; stricta  subordonare a bisericilor ortodoxe şi protestante.

-La 17 iulie '48, RPR denunţă Concordatul cu Sfântul Scaun ( ratificat în 1929 ) [ Vezi tabloul Biserici-victime ]

/ 2 iul.'48 .Decret 119 : Comisia Planificării Economiei Naţionale

Comisia urma să elaboreze planul general de dezvoltare a economiei naţionale , conform directivelor şi obiectivelor economico-politice  ( art. 2 ) , repartizând pe ministere sarcinile , pentru realizarea obiectivelor fixate de Consiliul de Miniştri ( art 4 ) , preluând o parte din atribuţiile Consiliului Superior al Economiei Naţionale ( art. 15 ) , sau, mai bine zis, întărind controlul lui Gheorghiu Dej .  ( M.O 50 )

/15- 27  iul.'48.MAI.Ordinul 26.500 :arestarea ofiţerilor Poliţiei Regale  şi Siguranţei

Ministru de Interne- Teohari Georgescu ;la Justiţie- Avram Bunaciu

În vederea plănuitei înfiinţări a Securităţii  ( ce urma să se producă pe 30 aug.'48 ) ,

Cabinetul MAI a emis un ordin strict secret prin care fixa ca , printr-o operaţiune fulger ,

pe 27 iulie, ora 2 noaptea , să fie arestaţi mii de  foşti ofiţeri de Poliţie  şi Siguranţă,

< cu excepţia reformatorilor valoroşi >(adică a celor ce se dovediseră utili şi dispuşi să şi însuşească directivele comuniste )   

 -  În noaptea de 27 iul.'48,câteva mii de funcţionari,ofiţeri superiori  şi gradaţi ai acestor organe de ordine, au fost arestaţi.

Ei au fost închişi ,fără procese şi condamnări,  timp de 8 ani

- Supravieţuitorii gulagului ,vor fi eliberaţi în 1954 , printr-o procedură  la fel de non-juridică ,

 un fel de retro'procese în care au fost judecaţi şi achitaţi.  

[ Vezi tabloul Poliţia şi Siguranţa - victimă ]

 / 3 aug.'48.Reforma învăţământului : studenţi exmatriculaţi ; profesori epuraţi

Ministru - Gheorghe Vasilichi ( schimbat peste câteva luni cu Nicolae Popescu- Doreanu )

[LD: prin această reformă ,învăţământul  a fost naţionalizat, centralizat, laicizat ,unificat ,după modelul sovietic.

Prin destructurare organizatorică, prin eliminări de discipline, prin schimbări  de  programe şcolare, prin concedieri şi arestări de profesori "indezirabili"  , prin exmatriculări de elevi şi studenţi,şcoala românească,- şi, prin ea,instrucţia şi educaţia generaţiilor surprinse în acel  genocid  cultural -a fost distrusă .

Anul  şcolar 1948 / '49 a început într-un haos total şi o atmosferă de teroare.:

Numai de la Universitatea din Bucureşti, au fost exmatriculaţi  13.000 studenţi (din 37.000 )

Pe la toate facultăţile, sute de profesori au fost  epuraţi .

[Vezi  tabloul  Învăţători şi profesori- victime  ; Elevi, studenţi-victime ]

/ 3 ( 4 ) aug.'48.Decret- lege 177 :Cultele religioase

Ministrul Cultelor - Stanciu Stoian (  urmat de Vasile Pogăcean , din  23 apr.'51 )

 [LD: "Terenul " fusese pregătit în anii anteriori [Vezi în această cronologie  ] 

Pe lângă lege ,au existat ordine speciale ale guvernului, ale DGSP, ale MAI  ,pe categorii

de cult :ortodox, greco-catolic ,catolic , musulman, baptist   ş.a . Cum  la greco-catolici 6 episcopi au refuzat să aplice Decretul, asupra lor s-a îndreptat lovitura iniţială . În cazul lor , fiind vizată ruperea legăturilor cu Vaticanul, "modelul " ales a fost cel ucrainean : obligaţia de a trece la ortodoxism.

La 1 dec.'48 , cultul greco-catolic a fost desfiinţat. În anumite cercuri clericale ( neortodoxe ) , Decretul a fost considerat o lovitură dată de Patriarhul Iustinian şi alţi  clerici ortodocşi pentru a pune la adăpost biserica ortodoxă. În lunile următoare ( şi în anii ce au urmat ) arestările  preoţilor diverselor culte s-au ţinut lanţ,sub diverse pretexte .

[Vezi tabloul  Biserica- victimă , toate cultele ]

Legea clama < libertatea  tuturor cultelor >  În realitate , persecuţiile s-au ţinut lanţ, şi au avut etape şi ţinte represive deosebit de virulente , prin impunerea unor măsuri severe

pentru exercitarea cultelor religioase:

- Interzicerea  legăturilor cu biserici  din afara ţării ;

- Depunerea unui  jurământ de fidelitate faţă de RPR

- Naţionalizarea şcolilor şi proprietăţilor bisericeşti

- Desfiinţarea Episcopiei armatei ( cu sediul la Alba Iulia ) 

/ 4 aug.'48.Penitenciar Suceava : Organizaţia Deţinuţilor  cu Convingeri Comuniste

[ LD: Economia sintezei de faţă nu ne îngăduie să abordăm diversele teme istorice  privind România sub impactul celor două războaie mondiale. Semnalăm doar grave pete albe, falsuri şi carenţe interpretative pe verticale şi orizontale istorice ale sec. XX.Exemplu elocvent este chiar  acest ODCC , atâta vreme cât  în lucrările dedicate "fenomenului legionar " ( dinainte de război ) şi în cele consacrate " fenomenului Piteşti" ( după război ) ,s-au scris istorii paralele, cu substrat ideologic total opus, care menţin  ( sau întreţin ) resentimente şi încriminări reciproce .

Organizaţia ar fi luat naştere din iniţiativa unor tineri deţinuţi ( inclusiv foşti legionari )care au semnat un Memoriu în care cereau să li se îngăduie să revină în viaţa socială.    

/ 10 aug.'48 .Decretul 1993 :"sabotaj economic" şi "specula ilicită"

Prin decret se acorda Direcţiei Generale a Poliţiei şi Inspectoratului General de Jandarmi competenţă exclusivă în cercetarea şi urmărirea speţei de "sabotaj" sau "speculă" economică .

/ 30 aug.'48 Decretul 221 :Direcţia Generală a Securităţii Poporului [ DGSP ]

[ LD: Prin această lege, după modelul celei sovietice, DGSP devine poliţia politică a României.

Prea multe s-auspus şi scris şi prea puţine s-au clarificat  despre această instituţie.

Memorialistică, studii, dezbateri televizate ,seriale TV ( Memorialul Durerii ),programe de partid ( PNŢCD, PNL , PSDR ) ,asociaţii civice ( AFDAP, Memorialul Sighet,  A.C., Fundaţii  ) ,  iniţiative legislative ( Legea lustraţiei ), instituţii specializate ( CNSAS, IICC ), "Condamnarea comunismului " ( preşed. Traian Băsescu ) , au încercat , după aşa numita "cădere a comunismului " în   dec.1989,să aducă la lumina analizei şi judecăţii  locul, rolul şi  răspunderile acestei instituţii politice  represive  în mecanismele regimul totalitar comunist.

La fel ca şi în cazul nomenclaturii PCR - metamorfozate în cei 20 de ani de "tranziţie " -  foştii securişti fie au rămas la SRI, fie şi-au văzut de viaţa lor civilă, şi , după caz, şi-au schimbat profesiunea ,devenind avocaţi, prosperi oameni de afceri, oameni politici ş.a, ş.a Nimic nu este de adăugat.

 În cadrul MAI, sau în afara lui, DGSP şi-a schimbat ulterior titulatura - Direcţia Generală a Securităţii Statului; Consiliul Securităţii Statului ; Departamentul Securităţii Statului - dar nu şi funcţia politică represivă în statul totalitar comunist .

Teohari Georgescu -ministru de Interne ; Virgil Stănescu -subsecretar de Stat pentru Ordine şi Siguranţă ; Ion Burcă -subsecretar de Stat pentru Administraţie .

 [ Vezi legea integrală  la tabloul  MAI , Securitatea comunistă ]

< Art.1.În cadrul Ministerului Afacerilor Interne se înfiinţează Direcţia Generală a Securităţii Poporului .

Art.2.DGSP are ca îndatoriri :Apărarea cuceririlor democratice şi asigurarea securităţii RPR , contra uneltirilor duşmanilor din interior şi exterior . [...]

Art.4.Ofiţerii de securitate sunt singurii competenţi a instrumenta în infracţiunile ce primejduesc regimul democratic şi securitatea poporului .[...]

Art.6.Normele de numire ,tratare şi ieşire din serviciu , precum şi drepturile şi îndatoririle personalului DGSP [...] stabilite prin alăturatul statut al ofiţerilor şi subofiţerilor  DGSP

[...]  fără a se publica în Monitorul Oficial.

Art.7[...] Angajarea ,efectuarea,justificarea şi verificarea cheltuielilor din bugetul DGSP se face prin derogare de la legea contabilităţii publice , conform dispoziţiunilor din legea fondului pentru cheltueli în interese superioare de stat >[...]

/ 30 aug.'48.Decretul 421 :penitenciarul  Sighet

[LD: recomandăm vizitarea " Memorialul de la Sighet " ,sit-ul www.memorialulSighet.ro şi consultarea consistentei bibliografii  realizate sub egida  Academiei Civice  , conduse de Ana Blandiana şi Romuluus Rusan.  ]

Vasile Ciolpan ( fost prizonier în URSS ) - director

dr.Lungu - medicul închisorii ( "exterminatorul" )

- În 1950, Sighetul a fost destinat deţinuţilor  politici.

 5/6 mai '50 - lotul mare de demnitari încarcerat la Sighet .

[ Vezi tabloul MAI, Securitatea comunistă şi categoriile de victime ]

/1 sept.'48.Liste de cărţi interzise , biblioteci devalizate

[ LD: Interzicerea cărţilor, pe lângă consecinţele nefaste ale mancurtizării, a constituit un pretext des utilizat în arestarea şi condamnarea posesorilor sau cititorilor acestor  cărţi. 5 broşuri cu titluri de cărţi interzise au fost editate de Comisia de aplicare a art.16 din Convenţia  de Armistiţiu.În 1948,au fost  scoase din circuitul bibliotecilor ,după lista cu 2000 de titluri ,a fos transmisă  o altă listă ,cu 8.438 - cărţi, reviste,hărţi reproduceri .

[ Vezi tabloul Cultura, arta , ştiinţa- victime ]

/ 30 oct.'48.Ordinul circular nr.25.505 :"frontieriştii " -predaţi DGSP

Prin acest Ordin al Direcţiei Generale a Poliţiei,după primele interogatorii de constatare,

fugarii prinşi trebuiau predaţi DGSP ,pentru adâncirea cercetărilor

/ Nov.'48.Anihilarea  grupului de rezistenţă din Mţii Banatului.

După lichidarea grupului Blănaru, este ucis col.Ioan Uţă ,conducătorul altui grup de rezistenţă .

 [ Vezi tabloul Militari-victime ] 

 / 3 nov.'48.Naţionalizarea instit.medico -sanitare şi cinematografice

[ LD:După naţionalizarea "mare" (11 iunie'48 )  cu această nouă spoliere ,se poate conchide că,, în numai câteva luni , PCR a reuşit să lichideze proprietatea privată de tip "capitalist"  şi categoria socială reprezentată de ea.]

[ Vezi tabloul Cultura-victimă ;  Medici, farmacişti- victime ] 

-Au fost naţionalizate spitalele, maternităţile, farmaciile, cabinetele medicale şi cinematografele.

/ 21 nov.'48.Verificarea activului de partid

Prin hotărârea BP al CC al PCR , începe o verificare drastică a activului, pentru a se debarasa de "tovarăşii de drum" - incomozi, intruşi  sau indezirabili - care intraseră în PCR.

[Vezi tabloul PCR şi colaboratori ]

/ 1 dec.'48.Legea 358.Desfiinţarea Bisericii greco-catolice .

Ministrul Cultelor - Stanciu Stoian 

[ LD:Alegerea zilei de 1 decembrie pentru emiterea acestei legi antinaţionale  nu a fost întâmplătoare. La 1 decembrie 1918, cu binecuvântarea celor două biserici româneşti - Biserica Ortodoxă şi Biserica Greco-Catolică, Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia  hotăra unirea Ardealului cu România .

Legea a fost precedată şi urmată de arestări masive în rândul episcopilor şi preoţilor greco-catolicilor,  şi de confiscarea tuturor bunurilor patrimoniale.

[[¤] 10 dec.'48.Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

După încheierea celei de-a doua conflagraţii , judecarea crimelor de război , descoperirea genocidului nazist şi a altor represiuni împotriva adversarilor din  statele totalitare, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat această declaraţie solemnă cu caracter preventiv şi punitiv, pentru a stăvili , pe viitor,astfel de crime,  excese, abuzuri şi  încălcări ale drepturilor omului.

 / 12 dec.'48.Rezoluţie  PCR : "Problema naţională "

 [LD: BP al CC al PCR a adoptat Rezoluţia, care , transformată în Lege ( MAN  ) şi aplicată administrativ ( Guvern ) , va suferi multe alte modificări conjuncturale. Ca formulare , Rezoluţia apare ca o cartă democratică, menită să garanteze drepturi egale  tuturor cetăţenilor ,< fără deosebire de naţionalitate >  (  Celor care am trăit sub regimul comunist, ne sună şi acum în urechi această sintagmă  stereotipă ,folosită în toate documentele, în toate cuvântările, în toate împrejurările ) 

În realitate ,de la o zonă geografică la alta, de la o perioadă la alta, PCR a privilegiat  conjunctural unele minorităţi ( ex.: ruşi, evrei, ucraineni , ţigani, unguri ) sau a persecutat , în anumite etape, unele minorităţi  ( ex.:"basarabeni  " saşi, şvabi, sârbi , machedoni, aromâni , ţigani, unguri , evrei ). Dar aceste "practici " nu au avut ca substrat ideologic vreun criteriu rasial sau etnic  propriu-zis,ci au reflectat anumite momente tensionate  determinate fie de episoade  internaţionale conflictuale * , fie de revoltele anticomuniste  din ţările vecine . [Vezi tablourile   Minorităţi -victime   ]

/ 1948-'52.Zeci de mii de arestări : militanţii şi tinerii din partidele istorice

/ 1948-' 52 .Scenarii NKVD instrumentate de Securitate şi Justiţie :procese "fantomă " 

- În rândul prelaţilor romano -catolici şi greco -catolici, s-au urzit "procese de spionaj "

 în favoarea Vaticanului sau a SUA.

-Cu pretexte aberante, s-au instrumentat o serie de "procese de spionaj " în jurul Ambasadelor americană, engleză, franceză ( ex.300 de elevi şi studenţi ce frecventau Biblioteca franceză )

, iugoslavă, turcă.

- Etichetat tot ca "proces de spionaj " va fi  şi "procesul marii finanţe" pentru care

 se va inventa chiar un "complot " pentru a condamna un lot eterogen ( oamenii nici nu se cunoşteau între ei  ) :un psiholog universitar (Nicolae Mărgineanu ),un amiral (Horia Măcellariu ), oameni de afaceri ( Ioan Bujoiu, Alexandru Popp ), " fugari" în Occident ( Max Auschnitt ),  consilieri la uzinele Reşiţa, câţiva legionari  pentru tentă " fascistă " ( Nicolae Pătraşcu )ş.a.

- Pedepsele date de justiţia comunistă ,au fost pe măsură : muncă silnică pe viaţă sau 25 de ani detenţie grea .( Cf. Romulus Rusan, op. cit )

/ Dec.'48 [ian.'49 ] Introducerea pedepsei cu moartea în Codul Penal

 

- Marea Adunare Naţională  a votat  introducerea pedepsei cu moartea pentru <crimele împotriva securităţii statului şi propăşirii economiei naţionale > 

-12 febr.'48.Arestarea grupului de rezistenţă din Banat condus de Spiru Blănaru.

În iun.'48, va fi executat .Alţi 10 partizani din grupul său, vor fi executaţi sau asasinaţi.

-În nov.'48, va fi ucis şi col.Ioan Uţă , conducătorul unui alt grup de rezistenţă din Banat.

[ Vezi tabloul Militari-victime ] `

1949

/ 15 Ian.'49.MAN. Legea 16  : introducerea pedepsei cu moartea.

-  Marea Adunare Naţională  votează introducerea pedepsei cu moartea pentru <crimele împotriva securităţii statului şi propăşirii economiei naţionale > Delictul era considerat criminal,pentru că punea în pericol securitatea statului şi prosperitatea economiei naţionale  ( art. 2, lit.c )

 - Intrau sub incidenţa legii : incendierea sau distrugerea produselor industriale, agrare sau a pădurilor. ( Buletin Oficial, nr.12 / '49 )

/ 21 ian.'49.Ordinul nr.11.816 al DGSP: <Comandamentul Unic >

 [LD  Încercăm să descifrăm ce se ascunde în spatele acestui Ordin confidenţial transmis de Gh.Pintilie (g-ral lct la Direcţia Generală a Securităţii  Poporului   )către lct.col.K.Ambruş

(şeful Securităţii Timişoara )şi mr.Aurel Moiş (şeful Securităţii la Caransebeş ).Conţinutul Planului Operativ urma  a fi prelucrat ulterior de  g-ral Ion Bejenaru (comandantul zonei IV-Timişoara  ) Ordinul a fost transmis  către toate unităţile teritoriale ale Securităţii .Pe baza lui  s-au alcătuit  "Comandamentele Unice" Documentul este o dovadă explicită şi argumentată  a legăturilor întreţesute între structurile de putere ale regimului : Partid -Securitate - Justiţie -Armată. 

Ne lipsesc ordinele  "de linie" ,  în care să apară vreun HCM sau Decret semnate de Petru Groza,  legiferate de MAN sau de Avram Bunaciu (ministrul de Justiţie ), transmise de Teohari Georgescu (vicepreşed al C.M, ministr de Interne ),aplicate de Virgil Stănescu (subsecretar de Stat la Interne ,pentru Ordine şi Siguranţă )sau de Ion Burcă (subsecretar de Stat la Interne , pentru Administraţie ) ,  aprobate  de g-ral Vasiliu-Răşcanu (ministrul de Război ) şi , deasupra tuturor, "linia" trasată de Ghrotghiu Dej ( secretar general al PMR , şeful judeţenelor PCR ).

Undeva , în vreo arhivă secretizată , ele vor fi existând.Din  ele , în viitor, s-ar putea afla a cui a fost iniţiativa şi cum a fot ea pusă în lucru. ]

[ Vezi text integral la tabloul MAI, Securitate, Miliţie -comunistă  ]

< Direcţiunea generală a securităţii poporului.

Cabinet.Nr.11.816/21 ian.1949.

Direcţiei Generale deSecuritate Timişoara

Tov.lct.col.Ambruş K. sau tov.maior Moiş A.

< Vă facem cunoscut că începând cu ziua de 22 ian.1949, se formează în oraşul Caransebeş un Comandament Unic.[...]  În faţa acestui Comandament Unic ,se pun o serie de sarcini ,pe care D-ta Tov.Ambruş le cunoşti de când s-a discutat la Bucureşti, sarcini ce revin atât trupelor Jandarmeriei MAI cât şi organelor de securitate.>[...] Tovarăşul General Bejenaru ,Comandantul zonei, va aduce un plan de acţiune ,pe care va trebui să-l prelucraţi împreună.>

<Pentru executarea sarcinilor ce vă revin,vi se pune la dispoziţie 15 ( cincisprezece)subofiţeri, care pot fi folosiţi ori ca fileri, ori ca grupuri operative. Aceşti subofiţeri intră direct sub comanda Tov.Moiş Aurel. Pentru a putea duce la bun sfârşit misiunile ce se încredinţează acestor subofiţeri, va trebui să aveţi  grijă de ei, în primul rând să vadă în securitate , un organ superior, care ştie să se poarte cu ei, cum să vorbească cu ei, să-i prelucraţi în aşa fel ,încât să-i câştigaţi pentru a putea fi cât mai [ indescifrabil .n.n. ]Veţi vedea ,după cum va fi cazul, să fie folosiţi îmbrăcaţi militar sau civil .>[...]

    <Comandamentul Unic este organul care conduce întreaga operaţiune de pe teritoriul fixat

Nici o operaţiune nu va putea fi luată , atât de organele de securitate cât şi de celelalte organe, fără să ştie una de cealaltă, atât în ce priveşte operaţiunile pentru prinderea bandelor teroriste, cât şi celor de evacuare a chiaburilor , a deblocaţilor ,a elemntelor suspecte etc.>

    < În ceea ce priveşte evacuarea elementelor amintite mai sus, se vor întocmi dinainte liste de cei propuşi pentru evacuare ,pe care o veţi consulta de comun acord, mai ales în această problemă, cu secretariatul judeţenei PMR, care vă va putea da un ajutor preţios.>

   <În ceea ce priveşte colaborarea dintre organele componente ale Comandamentului Unic, aceasta trebuie să fie cât mai strânsă, o înţelegere cât mai deplină , pentru ca nu cumva să se execute operaţiuni grăbite, care să dea greş sau să producă în sânul populaţiei agitaţii contra organelor ce execută aceste operaţiuni ,datorită acestor lipsuri.>

  <Tov.Ambruş, d-ta personal, vei raporta zilnic Direcţiunii generale starea de spirit a populaţiei pe întreg teritoriul al obiectivului acestui comandament.>

< Pentru a evita greşelile amintite mai sus, voi , care sunteţi şi oameni politici mai ridicaţi, vedeţi problemele şi prin prisma politică , veţi căuta să daţi tot sprijinul ,toată îndrumarea necesară tovarăşilor de la trupe, care lucrează şi colaborează cu voi, şi care au un nivel politic mai slab ca al nostru .>

   < Pentru aceasta trebuie să aveţi grijă de a ţine legătura permanentă cât mai strânsă cu secretarul judeţean PMR ,în aceste probleme şi mai ales în problema de evacuare ,amintită mai sus. Partidul vă poate ajuta deopotrivă atât pe voi cât şi pe celelalte organe.>

<De felul cum vă veţi îndeplini sarcinile trasate depinde rezultatul operaţiunilor ,iar reuşita lor nu va avea decât să ridice prestigiul Securităţii ,bastionul înaintat ,apărătorul libertăţilor clasei muncitoare din RPR, care luptă pentru făurirea cu un ceas mai devreme a societăţii socialiste.>   General Locotenent de securitate, Pintilie Gh.>

/ 23 ian.'49.Decret : desfiinţarea Poliţiei şi Jandarmeriei

Miliţia şi trupele de Securitate le iau locul

[Vezi tabloul MAI, Securitatea, Miliţia şi  Poliţişti, jandarmi-victime  ]

[[¤ 25 ian.'49 Consiliul de Ajutor Economic Reciproc - CAER

 [ LD: Declarativ , organizaţia şi-a propus unirea şi coordonarea ţărilor membre în dezvoltarea planificată a economiilor  naţionale. În realitate, prin acest organism, URSS urmărea subordonarea şi controlul economic din ţările satelite.]

Organizaţie interguvernamentală , având ca membri fondatori URSS, Bulgaria, Cehoslovacia ,Polonia şi România. Sediul la Moscova. Ulterior  vor adera şi  Albania,RDG, Mongolia şi  Iugoslavia.

/ 15 Ian.'49.MAN. Legea 16  : introducerea pedepsei cu moartea.

-  Marea Adunare Naţională  votează introducerea pedepsei cu moartea pentru <crimele împotriva securităţii statului şi propăşirii economiei naţionale > 

Delictul era considerat criminal,pentru că punea în pericol securitatea statului şi prosperitatea economiei naţionale  ( art. 2, lit.c )

 - Intrau sub incidenţa legii : incendierea sau distrugerea produselor industriale, agrare sau a pădurilor. ( Buletin Oficial, nr.12 / '49 )

- 12 febr.'48.Arestarea grupului de rezistenţă din Banat condus de Spiru Blănaru.

În iun.'48, va fi executat .Alţi 10 partizani din grupul său, vor fi executaţi sau asasinaţi.

-În nov.'48, va fi ucis şi col.Ioan Uţă , conducătorul unui alt grup de rezistenţă din Banat.

[ Vezi tabloul Militari-victime ] `

/ 23 febr.1949 : Decret :statutul Bisericii Ortodoxe Române (BOR) 

Se aprobă statutul ptr organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe

[ Vezi tabloul Biserici, cler -victime ]

/ 2 mart.'49.Decret 83: lichidarea vestigiilor marilor proprietăţi funciare

[ LD: este momentul când Nicolae Ceauşescu este numit ministru adjunct la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor .  

Textul prevede <trecerea în patrimoniul statului, ca bunuri ale întregului popor, exploataţiile agricole moşiereşti care au făcut obiectul exproprierii aceleiaşi legi cu întreg inventarul viu si mort si clădirile aparţinând sau afectate acestor exploataţii, indiferent de locul unde se afla>.

Prin acest decret,au fost trecute în proprietatea statului încă 472.000ha.

Decretul a fost dat ca o completare la Legea 187 /mart.' 145 ( reforma agrară ) .Terenurile şi inventarul (viu sau mort ) , clădiriile, instalaţiile şi produsele agricole , creanţele, titlurile şi participaţiunile (decurgând din activitatea marilor exploatări funciare ) erau obiectul exproprierii  ( art. 2 )

-Rezistenţa în faţa confiscărilor sau sustragerea de bunuri , erau pedepsite cu 5-15 ani muncă forţată  şi confiscarea întregii averi ( art. 4 )  ( Buletin Oficial, 1-2 mart.'49 )

/ 2 mart.'49.Legea 939 :  R.A.E.A.Z.I. M. -etatizare agrară

- Legea privind "Regia Autonomă a Exploatărilor Agricole , Zootehnice , a Industriei Agricole şi Maşinilor "  fusese pregătită în Consiliul Superior Economic  ( preşed. Gheorghiu Dej ) şi publicată în M.O.275 din 27 nov.'46.

- Pe 2 mart.'48,  a fost  adoptată de MAN.

-Cf acestei legi,  au fost naţionalizate 6.258 moşii şi 4.456 conace , într-o singură noapte fiind strămutate forţat peste 7. 800 de persoane.

-Prin lege ,a fost  trecută în proprietatea regiei -deci a statului - 266 ferme (  60.000ha ),127 centre agricole ( 4.332ha ),127.297 pământ arabil (păşuni , stufăriş ) , 30 pepinire (1.000ha ), 343 loturi zootehnice ( 2.224 ha ) ,17.000 capete animale de rasă , 211 centre de maşini agricole,( 3.135 tractoare,2.000 batoze ,5.000 semănători)  terenurile agricole şi proprietăţile Oficiului Naţional al Colonizărilor,moşiile de 50 ha ,lăsate prin legea de reformă agrară din mart.'45 .În total :342.319 ha.

[ Vezi tabloul Moşieri, proprietari - victime  ]

/ 3-5 mart'49.Plenara CC .al PMR. Rezoluţie:transformarea socialistă a agriculturii

Rezoluţia cu titlul < Lupta pentru întărirea alianţei clasei muncitoare cu ţărănimea muncitoare şi transformarea socialistă a agriculturii >,prevedea organizarea Gospodăriilor Agricole de Stat ( GAS ) , a Gospodăriilor Agricole Colective ( GAC )  şi a Sraţiilor de Maşini şi Tractoare ( SMT ) .Primele unităţi vor fi organizate pe proprietăţile expropriate .  

/ 19-21 mart.'49.Constituirea Uniunii Tineretului Muncitor ( UTM )

/ 25-27 mart.'49.Uniunea Scriitorilor

Preşed. -Zaharia Stancu ; preşed. de onoare, Mihail Sadoveanu 

/ 2 apr.'49.Decret :organizarea cooperaţiei

La sfârşitul anului 1950,cooperaţia cuprindea 5 milioane membri , grupaţi în peste 4.000 cooperative.

/ 2 apr.'49.Decret 134. naţionalizarea farmaciilor urbane

a laboratoarelor chimico-faramaceutice, a depozitelor de medicamente şi a laboratoarelor de analize medicale.[Vezi tabloul Medici,farmacişti -victime ]

[[¤ ] 4 apr.'49.Pactul Atlanticului de Nord :NATO

Washington.Membri fondatori - SUA, Canada, Anglia, Franţa, Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg, Norvegia, Danemarca, Portugalia, Islanda. .Ulterior, aderă Grecia şi Turcia ( 1952 ) Sediul NATO- Bruxelles.

/ 10 apr.'49 .Comitetele  provizorii ale Sfaturilor Populare

 (Ex-primari şi funcţionari  arestaţi )

/ 30 apr.'49.Bucureşti.Primele detaşamente de pionieri

/ 30 apr.'49.Decret 183 :plan de însămânţări

[LD: Decretul a intrat în acţiune severă, fiind instrumentat discreţionar de organele administrative locale , securitate şi tribunale, având drept ţel principal  confiscarea averii  celor "indezirabili"sau a "locaţiilor"   pe care punea ochii noua nomenclatură. Cu aplicarea acestui decret,  au fost condamnaţi cu închisoarea şi confiscarea averii , ţăranii care nu respectau planul de însămânţări impus de stat . În psihoza care bântuia satele, o condamnare de câteva luni era un "fleac" , faţă de partea a doua a pedepsei - confiscarea averii .

[ Vezi tabloul Ţărani-victime ]

[[¤] 5 mai '49 :Consiliul Europei .

Organizaţie politică interstatală. Membrii fondatori : Anglia, Belgia, Danemarca, Franţa, Irlanda, Italia, Luxemburg, Norvegia. Olanda, Suedia. Ulterior, a aderat Austria, Cipru, Grecia, Islanda, RFG, Elveţia şi Turcia. Sediul la Strasbourg.

/ Mai- oct.49.Decrete :USR, DGPS,Agerpres, Radiodifuziune, CCFS, FGMA, GMA

[ LD: Pe fondul tensiunilor şi represiunii politice ,PCR şi "aliaţii"  ,prin teribile presiuni şi manevre,  au pus în mişcare "măsuri reformatoare "pentru ca instituţiile publice , organizaţiile profesionale, mişcările culturale  şi sportive , pe viitor să fie  subordonate  PCR  ] .

[Vezi tabloul Ştiinţă, Artă,Presă,  Cultură- victime   ]

- 25-27 mart.'49.Uniunea Scriitorilor (prin desfiinţarea SSR )  

Preşed. -Zaharia Stancu ; preşed. de onoare, Mihail Sadoveanu 

- 23 mai  '49 :Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor ( organ de cenzură );

Agerpres ( Agenţia Română de Presă ) ;

- 6 iul.'49.Decret :Direcţia Generală a Radioficării şi Radiodifuziunii.

În toate instituţiile - fabrici, gări, spitale,cămine culturale, uliţe şi în locuinţe -  sunt transmise

prin difuzoare programe de educaţie comunistă.

- 9 aug.'49.Decret :Comit.de Cultură Fizică şi Sport (CCFS)

 [Cele două formule-  FGAP şi GAP - Fiţi Gata pentru Apărarea Patriei şi Gata pentru Apărarea Patriei - transformate într-o mişcare sportivă cu caracter ideologic cu tentă de disciplină militară -]

- 21 oct.'49.Uniunea  Compozitorilor

/ 25 mai'49.H.C.M. : construirea Canalului Dunăre-Marea Neagră

[ LD:  Hotărârea prevedea construirea unui canal de 70 km., traversând Dobrogea, conceput de comunişti ca <un mormânt al burgheziei româneşti > , deoarece  80 % din mâna de lucru trebuia asigurată prin munca forţată a deţinuţilor  politici . S-au ţinut de cuvânt ! Canalul a devenit mormânt pentru mii de oameni  care şi-au găsit sfârşitul acolo, în cei 4 ani de funcţionare.

În iulie 1953, şantierele s-au închis , după ce , pentru a-şi ascunde eşecul, în sept.'52 au fost declanşate cîteva procese de sabotaj, soldate cu condamnări la moarte şi execuţii.

Iată câteva gânduri ale lui Oni  Brătianu  despre Canal, într-o Scrisoare adresată conducerii de partid şi de stat , în 1977, când se auzea că Ceauşescu voia să reia construcţia Canalului .

<Am fost întrebat :"Ce e , domnule, cu canalul ?" N-am ştiut să răspund.  La rândul meu, vă pun aceeaşi întrebare [...] s-au depus la Canal eforturi fizice de neînchipuit.O lume de oameni , de la pungaşi de buzunare , până la cei mai fioroşi ucigaşi, au lucrat alături de condamnaţi politici pentru înaltă trădare sau crime împotriva umanităţii, dar cei mai mulţi erau  aşa-zişii pedepsiţi "administrativ" , trimişi pentru reeducre , aleşi după cele mai diverse şi fanteziste considerente : preoţi, copii, foşti legionari şi bătrâni, foşti miniştri , prizonieri veniţi direct din lagărele sovietice şi cei ce au cântat "Pe-al nostru steag" sau " Hora Unirii " .Cei ce nu şi-au denunţat părinţii sau copiii , cei ce purtau un nume prea răsunător  sau nu aveau origine sănătoasă.[...] Toţi de-a valma , foşti oameni , cu mii de cazmale, lopeţi , târnăcoape, răngi şi rable , au săpat pământul şi au răsculat stâncile pentru o imensă lucrare pornită cu o uriaşă campanie de propagandă , şi oprită într-o bună zi [....] Vinovaţi de această enormă risipă de muncă zadarnică, au fost declaraţi câţiva tehnicieni din conducerea lucrărilor , pedepsiţi cu condamnarea la moarte,.Şi liniştea s-a aşternut peste uriaşele săpături , buruienele au năpădit taluzurile > ( Cf. Jurnalul literar, ian--mart.'11 )

[ Vezi despre el , la Canal, tabloul PNL-victimă ]

   [ Vezi la toate tablourile victimele de la Canal ]

[[¤]  iul.'49.Val de arestări şi deportări în R SS Moldova

[Vezi la tablou -Basarabeni-victime  ]

/ 1 aug.'49.H.C.M.Desfiinţarea ordinelor călugăreşti

[ Vezi tabloul Biserici, cler- victime ]

/ August '49.Noi Sovromuri

Se înfiinţează noi "societăţi mixte " româno-sovietice - Sovromconstrucţie, Sovromtractor, Sovromcărbune, Sovrommetal,Sovromasigurare, Sovromchim - prin care economia românească este zdrobită şi jefuită.

/ 7 oct.'49.Decret:reorganizarea CEC

/ 1 oct.'49.Ruperea legăturilor diplomatice cu RPF Iugoslavă

-Tratatul de prietenie , colaborare şi asistenţă  mutuală (19 dec.'47) este denunţat .

Începe prigoana  împotriva sârbilor şi "titoiştilor" .

-Pe 26 ian.'50, guvernul român a adresat guvernului iugoslav o Notă în care demasca "politica imperialistă " a cestuia [ Vezi tabloul Diplomaţi- victime şi Sârbi victime ]

/ 6 dec.'49.Penitenciarul Suceava - Piteşti - Gherla- Tg.Ocna : "reeducarea "

[ LD: Interpretarea oficială a fenomenului , în motivaţia comunistă ,  a fost pusă pe seama fostului lider legionar Horia Sima ( aflat în Occident ), a "imperialiştilor americani " care voiau compromiterea Securităţii . În realitate, "reeducarea"  , iniţiată,coordonată , manipulată,dirijată  de mecanismul represiv comunist , prin instituţiile sale securitate, justiţie, penitenciare .

De la DGSP, ministru Teohari Georgescu , urmat de  Alexandru Drăghici,cu tot şirul de "anchetatori " - un Nicolski, Czeller, Sepeanu, Dulgheru, Nemeş ; de la Piteşti , un  Al. Dumitrescu ( director );  de la Gherla un col.Gheorghe Gheorghiu ( director ),cpt.Alexandru Gheorghe, Costică Avădanei ( ofiţerul politic ),dr. Cahone Moise,dr. Viorel Bărbosu ; de la Tribunalul MIlitar - un g-ral Alexandru Petrescu ( preşedintele de complet care a semnat asentinţele la moarte în procesele torţionarilor din '53,'54 ) - aceştia sunt adevăraţii autorii morali şi politici ai "fenomenului Piteşti ".]

 [ Vezi Bibliografie şi tabloul Elevi, studenţi-victime , Garda de Fier- victimă ] 

"După ce elitele mature fuseseră anihilate ,venise acum rândul generaţiei tinere Cel mai sinistru experiment a fost <reeducarea prin tortură >începută în 1949 la închisoarea Suceava., a continuat mai târziu cu înverşunare în închisoarea din Piteşti şi, apoi , ceva mai neconvins, în cele din Gherla şi Tg.Ocna. Până la 1000 de tineri , majoritatea studenţi, au fost umiliţi, torturaţi, să-şi renege convingerile , familiile, credinţele, să se maltrateze şi tortureze între ei, practic să-şi desfiinţeze propria personalitate. "  [ Cf. Romulus Rusan, Cronologia şi geografia represiunii ...]   

/ ? dec.'49.Decretul 351 : desfiinţarea prostituţiei, vagabondajului,cerşetoriei

În serialul  "Bucureştiul de altădată" (Realitatea TV, iun.2008 ), Stelian Tănase vorbeşte de un atare Decret  prin  care s-ar fi desfiinţat casele de toleranţă şi bordelurile din Bucureşti.

Cf. Decretului  prostituatele care ar mai fi practicat o atare meserie , puteau fi pedepsite la închisoare, între 1-9 ani . [LD: la Dorohoi , prostituatele au fost înscrise la Şcoala Pedagogică  -le-am avut eu colege : erau "domnişoare" -  blonde, frumoase - mult mai în vârstă decât  noi, elevele fireşti. Despre ele, circulau tot felul de bârfe   ( "folclor" urban şi rural )  : primele promoţii  de "primari provizorii ", securişti şi activişti de partid şi sindicat ,ar fi fost obligate  ca,pe lângă şcoala politică , să se căsătorească  cu aceste "tovarăşe" , exploatate în <regimul burghrezo-moşieresc >  ]

/ ? Dec.'49.Canalul Dunărea Marea Neagră : mormântul prigoniţilor       

[LD:  În viziunea PCR , Canalul trebuia să constituie  < mormântul  burgheziei româneşti >

Noi îl considerăm mormântul prigoniţilor de urgia comunistă. Proiectul a demarat la sfârşitul anului'49 şi  va căpăta consistenţă juridică , organizare administrativă , populare cu <duşmani -sclavi >, în primele luni ale anului '50  şi în anii ce au urmat. De bolnavi, de morminte n-au avut nici o grijă , dimpotrivă, urmele trebuiau să dispară : şanţurile , gropile, taluzele au înghiţit cadavrele.

O dovadă că acest procedeu a fost  deliberat aplicat , este faptul că "sintezele " , "rapoartele"de uz intern ale Consiliului Securităţii Statului  ( 1953,1955,1958 ), făcute pentru conducerea PCR, erau făcute numai pe baza evidenţelor de la ieşirea din detenţie , nu pe baza listelor de la intenare .Zecile de mii de liste , au dispărut .]

[  Vezi tablourile cu toate categoriile - victime ; vezCicerone Ioaniţoiu,  Dicţionare,

volumele sau www.procesulcomunismului.com.  ]

Reproducem o sintetică şi adecvată concluzie privind Canalul Dunărea-Marea Neagră, datorată lui Romulus Rusan :  

<Procedura copiată după originalul NKVD , era următoarea:

conducerea Canalului cerea  un număr oarecre de oameni care să lucreze,

Ministerul de Interne încredinţa această sarcină

Direcţiei de Anchete care la rândul ei transmitea ordinul

regiunilor de Securitate iar acestea făceau liste cu "reacţionarii "  "paraziţii " , "duşmanii poporului " , care urmau să fie arestaţi.

Fără să aibă măcar un simulacru de proces,o comisie formată din 7 generali şi colonei de securitate, semna listele şi astfel îi condamna la pedeapsă între 12 şi 60 de luni [...] Au fost zeci şi sute de mii de astfel de condamnări extra-juridice .Numai pe şantierele Canalului Dunăre -Marea Neagră , după unele estimări minimale, au fost în fiecare moment în jur de 40.000- 60.000 de deţinuţi. Dar alţi "internaţi CR " ( contrarevoluţionari ), puteau fi "repartizaţi "pe alte zeci şi sute de şantiere , în întreprinderi agricole,mine, fabrici .Numărul persoanelor care au suferit internări  administrative nu va putea fi stabilit vreodată cu precizie , din lipsa iniţială a evidenţei şi din cauza distrugerii pe parcurs a numeroase probe, fapt sesizat de toate comisiile însărcinate să studieze problema.>

 [ Romulus Rusan, Cronologia şi geografia represiunii ...]

1950

/Ian.50 .HCM / Decret342 / Ordine : pedepsele administrative 

[LD: Pe baza acestei Hotărâri de Guvern, , Ministerul de Interne a emis Decretul şi mai multe Ordonanţe  ( cu o procedură  copiată după  un "model" NKVD ) pe baza cărora urmau să fie  arestaţi cei ce <primejduiesc sau încearcă să primejduiască regimul de democraţie populară şi construirea socialismului sau care defăimează puterea de stat şi organele sale, dacă faptele lor nu constituie infracţiuni >

Cei presupuşi <duşman> " ce nu intrau sub incidenţa infracţiunilor  prevăzute în Codul Penal şi nu puteau fi judecati şi condamnaţi  ,din lipsă de probe, să fie arestaţi  pe baza acestui HCM. .] [ Vezi procedura la tabloul MAI, Securitatea comunistă ]

Pe baza acestui HCM, Ministerul de Interne a emis o Ordonanţă ( copiată după  un "model" NKVD )  să fie arestaţi cei ce <primejduiesc sau încearcă să primejduiască regimul de democraţiei populară şi construirea socialismului sau care defăimează puterea de stat şi organele sale, dacă faptele lor nu constituie infracţiuni >

Soarta a zeci de mii de oameni s-a hotărât pe linie administrativ - birocratică :de la direcţia Canalului se crea un anumit număr de braţe de muncă  ;

 cererea era trimisă  la Direcţia  de Anchete a Securităţii  care o dirija spre  organele regionale din subordine , care întocmeau liste  cu "reacţionarii ", "paraziţii " , "duşmanii poporului " .

O Comisie de  7 generali şi colonei parcurgea şi semna lista, fixând durata pedepsei ( între 12- 60 de luni  ) .Apoi se proceda la arestare

.

/ 14 ian.'50.MAI : Decretul  342 : pedepsele administrative 

[ LD:Extrăgându-şi legitimitatea  din HCM-ul din 3 ianuarie, Decretul şi Ordinele următoare au stat la baza sutelor de mii de "reţineri administrative " ,oameni închişi  fără mandat şi fără proces,pe baza "listelor negre " întocmite de organele puterii .

- Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin din aprilie 1952 .

- Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi pentru că au avut condamnări "uşoare" ,a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,cel eliberat  urma să facă a doua condamnare , ca pedeapsă administrativă )

[Vezi tablourile ,pe categorii de victime ]

-Prin acest prim Decret ( urmat de altele )  au fost reglementate aşa-zisele <pedepse administrative > pentru cei care <prin faptele lor sau manifestările lor , direct sau indirect , primejduiesc sau încearcă să îngreuneze construirea socialismului în Republica Populară Română, precum şi pentru cei care , în acelaşi mod, defăimează puterea de stat sau organele sale , dacă aceste fapte nu constituie sau nu pot constitui prin analogie infracţiuni .>

/ ? 1950- Decret -lege 199 : condamnarea la moarte / confiscarea averii

 [ LD: A avut precizări şi unele completări la  Legea 16 /1949 ( privind pedepsirea "nedenunţării faptelor ce ameninţă securitatea statului ") şi art. 209 Cod Penal ]

Art. 1- 4 cuprindea pedeapsa cu moartea pentru <trădarea de patrie ,procurare şi transmitere către o putere străină şi duşmană statului de informaţii secrete şi uneltiri în contra securităţii interne şi externe a RPR. >

art .7  prevedea condamnarea la moarte pentru <crima de acte de teroare îndreptate împotriva organelor politice sau de stat , împotriva activiştilor pe tărâm politic ,social şi cultural, >  ca expresie a < ascuţirii luptei de clasă.>

Decretul  era invocat la condamnările la moarte şi  confiscarea averii.

Ex.:Sentinţa nr.723/18 iul.'51 a Tribunalului Militar-Galaţi prin care au fost condamnaţi la moarte şi confiscarea averii  Manoliu Constantin, Manoliu Victor (tată şi fiu din Bîrseşti -Putna );

Ex.:Sentinţa nr. 826 / 17 sept.'51 a Tribunalului Militar-Galaţi , prin care a fost condamnat Andrei P.Ioan (  din com.Spulber -Putna )

Ex.Sentinţa nr.81 / 1956 a Tribunalului Militar Teritorial-Iaşi , prin care a fost condamnat la moarte Boţoc C.Constantin (care-l asasinase pe colectorul Pârvu Dumitru )şi a soţiei sale, Boţoc Maria. [ Vezi la tabloul Ţărani-victime ]

Ex.:Sentnţa nr.307 /26 oct '52  a Tribunalului Militar Teritorial Bucureşti (în deplasare la Craiova )

,prin care a fost condamnat la moarte Totir I.Dumitru

[  Vezi la tabloul  Învăţători- victime ]

/ ? 1950 . Decret -lege 163 - regimul armelor

LD: Pe baza lui, se dădeau 7 ani închisoare pentru deţinere de arme

-  Ex: condamnarea Auricăi Hrib  ,Sentinţa nr.100  13 mart.'53 [ Tablou -Femei-victime ]

- Ex.condamnarea înv. Borzea Olimpiu , Sentinţa nr. 1369 / 15 iul1957

[ Tablou Învăţători -victime ]

/ 5 febr.'50.Convenţie: detaşarea consilierilor sovietici în România

Prin această Convenţie , sute de"specialişti" sovietici sunt detaşaţi în România, devenind "consilieri" la ministere, instituţii publice, structuri economice,profesionale, sociale, culturale.

 / 17 febr.'50.HCM ::reorganizarea Academiei RPR

[LD:Vezi Tabloul cu academicienii arestaţi ]

/ 19-21 mart'50..Congresul Centrocoop

/ 22 martie'50.Nicolae Ceauşescu -şeful Direcţiei Superioare Politice a Armatei 

A fost înaintat la grad de general şi numit şef al DSPA 

/ 27 mart.'50 .Decizie MAI: pedepsirea foştilor demnitari

[LD: oricine mai are vreo îndoială  în ce priveşte caracterul genocidar politic al represiunii asupra clasei politice din România,  să citească şi să recitească această Decizie.

Cine urma să scape printre "ochiurile " acestei monstruoase plase ?

[ Vezi tablourile Guvernanţi , Parlamentari, Diplomaţi, Partide - victime ]

-Printr-o nouă decizie a MAI, au fost adăugaţi Decretului 342 ( 14 ian.'50 ) :

<foştii demnitari ai guvernelor reacţionare , inclusiv din cele două dictaturi ( carlistă şi antonesciană ) ca : miniştri, subsecretari de stat , secretari generali, foşti diplomaţi ,foşti senatori ,deputaţi , prefecţi ,primarii oraşelor de reşedinţă , iar pentru Municipiul Bucureşti ,primarii , ajutorii de primar general şi primarii de sector.>  

/ 30 mart.'50.HCM: :Gospodăriile Agricole de Stat

/ 20 apr.'50.Decret 92.Naţionalizarea imobilelor "foştilor" ....

[Vezi tabloul  Industriaşi, moşieri, bancheri, comercianţi -victime ]  ] Naţionalizarea imobilelor care au aprţinut foştilor industriaşi, moşieri , bancheri, comercianţi.

/ 5/6 mai'50. Arestarea lotului de demnitari *

 [LD: Pentru arestarea miniştrilor din perioada 1918 -1947 (cf.Deceretul nr.6 /14ian.1950 )

38 de echipe speciale  au acţionat concomitent , de la ora 0,5 ,aresând peste 80 demnitari.

Această noapte de lichidare a elitelor politice , de mare amploare , trebuie  studiată pentru a se putea stabili a cui a fost iniţiativa ,cum a fost pregătită, cine a executat-o ,care au fost măsurile post-arestare . [ Vezi pe larg prestigiosul  Memorial Sighet  ]   

[Vezi tablourile  Demnitari - victime , Parlamentari-victime , PNŢ-victimă ş.a ]

- Pe baza listelor întocmite de MAI ( care ,în 1951, vor fi transformate în "decizii administrative" ) arestaţii au fost duşi la penitenciarul Sighet , denumit "colonia de muncă Dunărea ". Cu loturile ulterioare de demnitari - 25 clerici greco-catolici (1950 ), fruntaşi PNŢ ( 1951 )-  numărul celor închişi s-a ridicat la 200.

Mulţi din cei închişi îşi vor găsi sfârşitul în această temniţă ]

------------------------------

* În istoriografia comunistă,inclusiv în "instrumentele cronologice " , legile, decretele şi ordinele  represive lipsesc. Asemenea date vor fi căutate zadarnic în   Istoria în date a României .

/24 mai'50 .DGSP:transferul clerului  greco-catolic  la Sighet

- Direcţia Generală a Securităţii Poporului a iniţiat şi a făcut transferul a 4 episcopi şi 21 de preoţi greco-catolici,la Sighet. 

/ 25 mai'50.Decret :regimul de colectare a prod. agricole [cotele ]

Nepredarea cotelor se pedepsea cu închisoare corecţională , de la 1-la 12 ani

[Vezi la tabloul Ţărani  -victime ]

/ 1 iun.'50.Palatul Pionierilor la Palatul Regal Cotroceni

/ Iunie-iulie  '50.Revolte ţărăneşti

În multe comune din Vrancea , au loc revolte ţărăneşti împotriva colectivizării.

-2/ 3 iun. La Nereju ( comună tradiţională de răzeşi liberi, gospodari, care, în interbelic , a beneficiat de îndrumarea şi sprijinul echipelor de cercetare ale Institutului condus de Dimitrie Gusti ) peste 400 de ţărani au alungat "lămuritorii " .

 La Bârseşti , într-o noapte, ţăranii preiau controlul

Asupra ţăranilor revoltaţi, a urmat o represiune sălbatecă ( bătăi, arestări )

- 1-10 iul.În jud. Ialomiţa, o revoltă ţărănească contra cotelor , se soldează cu 96 de arestaţi.

- 5-12 iulie.în jud.Vlaşca , în timpul revoltelor ţărăneşti contra  colectivizării , 10 ţărani sunt executaţi şi alţi 285 sunt arestaţi .

/ 8 iun.'50.MAI : Direcţia Unităţilor de Muncă .

Prin noul Cod al Muncii, MAI  înfiinţează Direcţia Unităţilor de Muncă, prin care se aprobă  folosirea muncii forţate , în cadrul Ministerului de Interne.

-Motivaţia: <reeducarea deţinuţilor se bazează pe munca în ateliere, ferme şi şantiere>

/ 26 iun.'50. Decret :Gospodăriile silvice de stat

[[ ¤ ] .25 iun.'50-27 iul.'53.Războiul din Coreea.

Acordul de armistiţiu , divizarea Coreii : de Nord şi de Sud

Pe parcursul conflagraţiei,RPR  a fost solidară cu linia Moscovei. 

/ 26 iun.'50.Codul Muncii - adoptat de MAN

/ 23 iul.'50 .Hotărârea CC  PMR şi Guvern : Reformă administrativă

Ţara este împărţită în 28 regiuni ,având în subordine raioanele.

Primăriile, sunt înlocuite cu "Sfaturi Populare " ( model rusesc )

/ 20 aug.'50.Sighet.Moare Constantin Dinu Brătianu 

[ LD : 7 membri ai familiei Brătianu   - fratele, doi fii , cumnată , veri , nepoţi -au plătit  cu libertatea ,viaţa şi averea activitatea lor politică sau profesională în România. ]

Al doilea fiu al lui Ionel I.C.Brătianu - frate cu Ion ,Vintilă şi Gheorghe - n.în 1866. Preşedinte al PNL între 1934-1944 ( după asasinarea lui IGDuca , în timpul regimului carlist şi antonescian)  După 23 aug.'44, ,preşed. PNL, până la dizolvarea partidului de către comunişti. Arestat pe 5/6 mai 1950,închis la Sighet ,unde , bătrân şi bolnav,a fost torturat şi batjocorit. A murit la 84 de ani, fiind aruncat la groapa comună  din cimitirul săracilor, pe malul Izei .

[ Vezi tabloul PNL-victimă ]

/ 22 august'50 .MAN - Decret 211:Braşov devine "Oraşul Stalin "

/ 3 dec.'50 .Alegeri ptr Sfaturile Populare

Marchează consolidarea puterii locale a noului regim .

/ 12-15 dec.'50.Plenara CC al PCR :Primul plan cincinal

Plenara CC al PCR :cifrele primului plan cincinal

MAN votează primul plan cincinal (15 dec.'50 )

/ 31 dec.'50.Bilanţul colectivizării

1.027 GAC-uri , cu 67.719 familii  înscrise, având 277.719 ha

 

1951

/ Direcţia Generală a   Serviciului  Muncii ( DGSP )

Direcţia se ocupa de de recrutare a tinerilor care , datorită origine " nesănătoasă"

- burghezi, chiaburi , fii de deţinuţi politici , sau cu rude în străinătate - ce nu   aveau voie să poarte arme -

Pentru că Tratatul de pace limitase plafonul de militari ., "în termen " , tinerii din  "prisosul de contingent "  erau încorporaţi în "armata cenuşie "  şi să presteze muncă  "în interes public " .

Prin acest sistem de muncă forţată , au trecut , până în 1960, peste 520.00 de tineri

 [ Vezi la tabloul Tineri - victime ]

 /30 ian.'51.Circulara<CC al PMR: sancţionarea  abuzurilor în colectivizare 

[ LD : Cu ce scop s-a emis această Circulară ? Să fi fost aceasta o intenţie de început, pentru că partidul nu bănuia rezistenţa ţăranilor ? Să fi fost o măsură preventivă pentru ca aceste abuzuri  să nu "culpabilizeze"  partidul? 

Felul cum s-a desfăşurat campania de colectivizare contrazice spiritul acestei Circulare ]

[ LD: În faţa  sporirii revoltelor ţărăneşti, partidul încerca să ia măsuri propagandistice  de "imagine" .Circulara respectivă a fost  una din "autocriticile" ipocrite ale PMR , prin care se blamau  presiunile sau abuzurile contra ţăranilor .Pe de o parte, se înmulţeau  toate presiunile asupra ţăranilor - cote, impozite, arestări pentru sabotaj -  pe de altă parte,se atrăgea atenţia să nu se facă abuzuri       [ Vezi tabloul Ţărani-victime ]

Circulara avertiza că <toate presiunile economice sau administrative contra ţăranilor muncitori pentru a-i determina să intre în GAC vor fi sever sancţionate.

-Pe 11 mai, Gheorghiu Dej va  condamna <măsurile de constrângere > ,<abaterile grosolane de la linia partidului > .

/ 1 febr.'51.Decret :Arhivele Statului trec la Ministerul de Interne

 [ LD:  De la organizarea lor modernă , şi până în 1951, Arhivele Statului avuseseră un statut aparte, european, şi  fuseseră în subordinea administrativă a  Ministerului Învăţământului. O dată cu trecerea lor la MAI , începea faza neagră a acestui depozit de memorie al  unei naţii  Au urmat distrugeri, sustrageri,falsificări , secretizări succesive, pe toată perioada regimului totalitar comunist.

Amploarea acestei calamităţi arhivistice ,  nu se cunoaşte nici după 20 de ani de la revoluţia din dec. 1989 .Consecinţele acestor practici, sunt resimţite de fiecare cetăţean atunci când vrea să-şi dovedească drepturile ]

/ 2 mart.'51:Hotărârea CC al PCR şi a Consil de Min :consolidarea CAP

/ 29 mart.'51.DGSS:Directiva 101 /Cabinet: Direcţia Generală a Securităţii Statului

- Directiva 101 /Cabinet stabilea schimbarea numelui. Direcţia Generală a  Securităţii Poporului devenea Direcţia Generală a Securităţii Statului , preluând şi activitatea de informaţii externe şi contraspionaj.

-Directiva prevedea categoriile de informatori, modalitatea de recrutare şi remunerare

/ 3 mai '51.Decret 64: regimul de colectare a produselor agricole

[ LD: Decretul însumează succesivele decrete , dispoziţii, hotărâri care s-au dat pentru ca ţăranului  să i se impună  cedarea către stat a tuturor produselor din gospodărie. Considerăm că prin impunerea acestor cote , mai mult decât  prin toate celelalte forme de presiune şi coergiţie, a împins  ţărănimea spre GAC .Dacă nu intrau, ar fi murit de foame !  ] Vezi tabloul Ţărani-victime ]

-  Producţiile următoare erau colectate : cerealele , oleaginoasele, legumele, furajele, seminţele de plante furajere ( art. 3 )

/ 15- 19  iun.'51.MAI, Decizia 200 :deportări din zona de frontieră româno-iugoslavă.

[LD Până  în dec.'89, şi mulţi ani după aceea,  în Istoria României în date  , pentru anii '50-'51 , nu există trecută  nici o lege "represivă", nici una din aceste decizii .

Nici la ora de Istorie,la şcoală,nu se pomeneau asemenea  întâmplări. 

Caută şi alte Decizii, Ordine. ş.a pe baza cărora s-au făcut marile strămutări (dislocări ) :

 a) a colonizaţilor din Cadrilater şi Dobrogea - turci, albanezi, bulgari, greci, machedoni aromâni -în Bărăgan, Brăila ş.a.

b ) a sârbilor din Banat -în diverse sate din Ialomiţa, Brăila, Galaţi, Bărăgan

c) a saşilor şi şvabilor rămaşi nedeportaţi de NKVD( ian.'45 )

d) a basarabenilor şi bucovinenilor refugiaţi

e) a ţăranilor  răsculaţi contra cotelor  ]

 [Vezi Bibliografia şi  tablourile Minorităţi -victime şi Basarabeni, bucovineni-victime ş.a.]

- În noaptea de 18 / 19 iunie, pe zona de frontieră din Banat şi Mehedinţi , peste 40.000 de oameni , consideraţi " titoişti "  -  români, germani, sârbi, bulgari, aromâni, basarabeni şi  bucovineni refugiaţi-  au fost deportaţi ,pentru 5 ani, în Bărăgan , pe motiv că < nu prezentau garanţii pentru siguranţa naţională > .

- La strămutarea lor,au fost folosiţi peste 20.000 de securişti şi 10.000 de militari .

I-au încărcat în garnituri de tren - 2698 vagoane şi 6 211 camioane - bătrâni, părinţi, copii ,  cu  ce au apucat să ia pe ei şi în  boccele, au fost "descărcaţi" în plin câmp, marcat cu ţăruşi şi tufe. Acolo şi-au construit bordeie, apoi căsuţe.

/ Apr.-sept.'51.Decizii  MAI categoriile de arestări şi condamnări

-14 apr.'51.Arestări  :soţiile şi copiii  foştilor demnitari

-  5 iul.'51.Decizia 349 : retro'legalizarea arestării  familiilor demnitarilor

[În baza ei, au fost pedepsiţi  cu 2 ani închisoare  membrii de familie a celor închişi

Am impresia că a existat şi o "noapte" anume ,14/15 apr.1952 , când s-au operat alte arestările .-15 aug.'51.Decizie : transferul liderilor PNŢ la Sighet .

Fruntaşii PNŢ condamnaţi în procesul "Tămădău " -  Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Victor Rădulescu-Pogoneanu, Ilie Lazăr , Nicolae Carandino  ş.a - încarceraţi la Galaţi , sunt transferaţi la Sighet.În sediile Securităţii  din întreaga ţară, continuă anchetele , interogatoriile şi torturile  celorlalţi arestaţi .

- 21 sept.'51.Decizia nr.417 :"Delicte politice "

Decizia  prevedea condamnări la 2 ani muncă silnică pentru diverse "delicte politice"

- 27 sept.1951.Ordinul 446 : 2 ani închisoare administrativă

[Pentru a nu elibera deţinuţii condamnaţi pe termine mici  ( 1--3 ani ) , MAI a dat acest Ordin , în baza căruia , celor ce ispăşiseră pedeapsa şi urmau a fi eliberaţi, să li se prelungească detenţia cu încă 2 ani muncă forţată. ]

/ 10-17 sept.'51 .Procesul Nunţiaturii

Episcopii şi preoţii catolici sunt acuzaţi de < spionaj , trădare şi complot  în slujba Vaticanului > şi < a centrului de spionaj italian > [ Vezi tabloul Bisericile-victime ]

/ 18 sept.'51.Plenara CCal PMR :campanie pentru "Întovărăşiri "

Confruntat cu revoltele ţărăneşti , PMR hotărăşte schimbarea  campaniei de colectivizare forţată ,  cu o formulă mai " blândă" , de tranziţie : "întovărăşirea" .[ Vezi tabloul Ţăranimea -victimă ]   

[[¤] Oct.'51."Europa liberă" în limba română

[ LD: Post finanţat de Congresul SUA, parte integrală a ceea ce s-a integrat  "războiului  rece" , se poate afirma , fără nici o exagerare , că, pe toată perioada regimului totalitar comunist , emisiunile în limba română de la Europa Liberă , BBC ,Radio France, Deutsche  Welle, Vocea Americii au reprezentat ,pentru milioane de români, singura sursă de informare .

Ce păţeau românii difuzaţi pe aceste posturi, cei pârâţi  cu corespondenţă spre aceste posturi, sau ,pur şi simplu , cei prinşi ascultând aceste posturi  ,a constituit un alt preţ tragic plătit de România captivă.

1952

/ 23 ian.- 14 mart. '52.Diplomaţia RPR

-23 ian.'52.MAE - ministrul Ana Pauker - protestează împotriva neadmiterii sale în Comisiile de primire în ONU, care îi reproşa nerespectarea drepturilor omului .

-  6 febr.'52. Protestul RPR la Legaţia Marii Britanii

Ana Pauker transmite o Notă Legaţiei din Bucureşti, în care protestează împotriva primirii " fugarilor "  din Europa Centrală şi Răsăriteană - inclusiv din România -  care , adunaţi la Londra, organizează  <acţiuni împotriva RPR > 

- 14 mart'52 . după  excluderea grupului Ana Pauker -Vasile Luca, Simion Bughici devine  noul   ministru al  Afaceri Externe [ Vezi tabloul Diplomaţia- victimă ]

/ 28 ian.'52.Noua reforma monetară

Reforma a fost iniţiată de ministrul de la Finanţe, Vasile Luca* , la sugestia consilierilor sovietici . Schimbul banilor s-a făcut la raportul de 20 până la 400 lei vechi , pentru 1 leu nou, în funcţie de categoria socială ( diferenţiat pentru populaţie , întreprinderi de stat şi cooperative )

-------------------------------