3. PCR - COLABORATORI

[sinteză Livia Dandara]

 

[LD: Paradoxal, ei apar foarte rar în documentele care descriu represiunile , deoarece ordinele lor de arestare , date pe linie ierarhică de guvern şi partid,  erau executate de Securitate şi  Miliţie , iar procesele erau în competenţa procurorilor şi judecătorilor .De aceea am pus în fruntea acestor tabele adevăraţii autori politici şi morali ai genocidului .Istoricii -sau Justiţia ? sau Parlamentul ? -ar trebui să scoată la iveală Tabelele cu activiştii de partid -centrali şi locali - care , în fond, au alcătuit "sistema " regimului totalitar comunist. Pentru că : Gheorghiu -Dej, Lucreţiu Pătrăşcanu ,Petru Groza , Teohari Georgescu ,Vasile Luca ,Ana Pauker, Miron Constantinescu , ş.a ş.a au depus tot zelul pentru a emite decrete-legi, instrucţiuni, circulare , ordine de zi, prin care s-a realizat crima decapitării elitelor româneşti .Vezi Tabelul Cronologia represiunii .

Cronologie

¤ Mai 1921- mai '43.PCR- secţie a Kominternului

[LD: vezi activitatea PCR în interbelic , cu cele 5 congrese şi cu garniturile de conducere . ]

/ Mai.'43- 23 aug.'44.PCR- dirijat  de NKVD

În mai 43,când a desfiinţat Kominternul , Stalin a încredinţat unităţii INO - ,serviciul de spionaj extern  din cadrul NKVD-ului - sarcina de a crea "Comitete Naţionale de Eliberare " din comuniştii diverselor ţări, refugiaţi în URSS.

O altă unitate a NKVD , SMERŞ (având ca deviză <smerti şpionah> = <moarte spionilor ") a primit sarcina de a se ocupa de pedepsirea spionilor antisovietici din ţările ocupate .

Pe parcursul  ultimei etape  de desfăşurare a războiului , pe măsură ce Armata Roşie pătrundea în ţările din răsăritul şi centrul Europei, aceste servicii ale NKVD-ului au avut fixată sarcina de "a ajuta şi consolida "  regimurile comuniste instaurate în ţările ocupate .

Acestea au fost adevăratele intenţii ale  lui Stalin şi  nu "Declaraţiile Europei Eliberate " de la Yalta ( febr.'45 ).                   

1944.

¤ GUVERN  Sănătescu ( I  ) :23 aug.- 3 nov.44

Lucreţiu Pătrăşcanu ( ministru Secretar de Stat , ad-interimapoi titular  la Justiţie ) ; Petru Groza ( vicepreşed. al Consil.de Miniştri ) ; Ştefan Voitec ( Educaţie Naţională ) ; Gheorghe Gheorghiu -Dej ( Comunicaţii ) , TeoharGeorgescu ( subsecretar de Stat la Ministerul de Interne -Administraţie ) , Romulus Zăroni ( subsecretar de stat la Agricultură şi Domenii ) , Mihail Răutu ( subscrt.de Stat la Comunicaţii ) , ş.a.şa.

/23-24 august '44 :marea cotitură.

Lucreţiu Pătrăşcanu este inclus în primul guvern Sănătescu ( ministru Secretar de Stat , ad-interimapoi titular  la Justiţie ) ;Emil Bodnăraş- preia grupul Antonescu arestat la Palat. Grig.Preoteasa - red.şef la România Liberă (oficios al Uniunii Patriotice - linia  PCR.) Petru Groza ( vicepreşed. al Consil.de Miniştri ) ; Ştefan Voitec ( Educaţie Naţională ) ; Gheorghe Gheorghiu -Dej ( Comunicaţii ) , TeoharGeorgescu ( subsecretar de Stat la Ministerul de Interne -Administraţie ) , Romulus Zăroni ( subsecretar de stat la Agricultură şi Domenii ) , Mihail Răutu ( subscrt.de Stat la Comunicaţii ) , ş.a.şa.

Declaraţia CC al PCR precizează că < politica sa de bloc naţional ca şi aceea de front naţional patriotic nu a răpit şi nu răpeşte independenţa sa organizatorică , ideologică şi politică , el păstrându-şi deplina libertate în rezolvarea problemelor de bază ale României de azi şi de mâine .> (România liberă, 24 aug.'44 )

 

[¤] 25 aug.'44.Declaraţia lui V.M.Molotov ]

[  LD: declaraţie  contrazisă  flagrant de faptele la care s-au dedat Armata Roşie şi structurile NKVD :sovieticii au amânat cu 20 de zile semnarea armistiţiului, etapă pe care au proclamat-o <eliberarea  glorioasă a României >, luând prizonieri peste 150.000 militari români ( în aşteptarea ordinului de alăturare  ), parcurgând sute de kilometri fără să tragă vreun foc ( Până în Transilvania şi Banat),  devastând depozite şi  magazii , rechiziţionând cai şi căruţe,  jefuind gospodării , violând femeile fără apărare în faţa copiilor îngroziţi,  ucigând pe cei ce li se împotriveau,extinzând haosul şi dezordine. Acest "comporta,ment de ocupant "- dominat de teroare şi samavolnicii -  îndreptate, atât asupra armatei cât şi a populaţiei civile, a prefaţat regimul comunist instalat ulterior. ]      

- Ministru de Externe al URSS reconfirmă Declaraţia din 2 apr.'44 (la intrarea Armatei Roşii pe teritoriul României ) că URSS <nu are de gând să dobândească vreo parte din teritoriul român sau să schimbe ordinea socială ce există în România .>

/ 26/ 27-28  aug.'44:Pătrăşcanu presiuni în guvern

În şedinţa guvernului ( Bolintinul din Vale ), în condiţiile atacurilor germane asupra Bucureştiului şi a luptelor din nordul Capitalei şi Valea Prahovei , protesteazăMinisterul de Interne ( g-ral Aldea) pune piedici propagandei PCR în întreprinderi pentru organizarea muncitorilor .

Trecând peste dispoziţiile ministerului, PCR organizează precipitat sindicate la CFR,Vulcan, STB,  ş.a. şi lansează un Apel către populaţie , îndemnându-i să organizeze comitete de fabrică , sindicate , gărzi patriotice de luptă contra "forţelor fasciste" .  

/ 29- 30 aug.'44: intrarea Armatei Roşii în Bucureşti

- 29 aug.'44: o subunitate de avangardă sovietică trece prin Bucureşti ( spre Giurgiu ).

România liberă relatează că pe şoseaua Colentina , în întâmpinare, "s-au adunat mii de muncitori , încolonaţi pe fabrici" şi că Gh.Apostol -în numele CC al PCR - a transmis < recunoştinţa noastră glorioasei şi eroicei Armate Roşii eliberatoare >

/Pe 30 aug., la intrarea trupelor sovietice în Bucureşti, în numele UTC, la mitingul din Piaţa Universităţii , Nicolae Ceauşescu salută armata roşie şi <transmite salutul său călduros genialului conducător al popoarelor sovietice ,tovarăşul Mareşal Stalin .>

La mitingul de la sediul PCR, Gheorghe Gheorghiu Dej ţine un discurs. 

/31 august '44 :Constituţia 1923

Prin Înaltul Decret regal nr.1.626,a fost repusă în drepturi Constituţia din 1866 ,cu modificările ulterioare aduse de Constituţia din 29 martie 1923 ,care stipula exercitarea puterilor în stat în cadrul monarhiei constituţionale, regim parlamentar , pluripartidism , cu garantarea egalităţii în drepturi ale cetăţenilor şi a libertăţii  cuvântului, a presei, a întrunirilor.

/ 1-6 sept.'44: Sindicate Unitare- Front Unic al Tineretului - Grup Patriotic Antihitlerist

Pentru a-şi mări potenţialul politic ,PCR urzeşte asocieri circumstanţiale , căutându-şi "tovarăşi de drum" :

- Pe 1 sept.'44, se formează Comisia Sindicatelor Unite ( PCR-PSD ) pentru crearea de sindicate unice în întreprinderi , pe baza principiilor marxist-leniniste ale luptei de clasă şi ale internaţionalismului proletar. Gh.Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Gh.Apostol ,Alex.Sencovici, M.Florea Ionescu , E.Angheliu ( din partea PCR ) ,Iosif Jumanca, Victor Brptfăleanu, Gh.Stroia, Azriel Avram şi C.Carcali ( din partea PSD ).

-Pe 3 sept , lansează un Apel către femei , invitate să se înscrie în Uniunea Patrioţilor.

/- Pe 5 sept.'44 se realizează  Front Unic al Tineretului  ( comunist şi socialist ) . Din partea UTC, semnează  Nicolae Ceauşescu ,Alexandru Drăghici şi Ivanca Sarisky

- Pe 6 sept.'44 se perfectează Grupul Patriotic Antihitlerist ,alianţă politică între PCR ( C.Agiu şi P.Constantinescu-Iaşi ), PSD ( G.Vlădescu-Răcoasa  dr.D.Bagdazar ), Partidul Socialist Ţărănesc ( M.Ralea , Stanciu Stoian ), Fr.Plugarilor ( G.Micle).

Ei organizează în întreprinderi întruniri pentru a grăbi organizarea sindicală . 

(În aceste campanii  îşi începea cariera politică Nicolae Moraru - promotorul "realismului socialist" de mai târziu ) 

[[¤] 12 sept.'44-Convenţia de Armistiţiu = regim de ocupaţie sovitică 

[LD: După încheierea Convenţiei de armistiţiu , săptămâni întregi Capitala este scena unui haotic război civil, în care "arbitrul ",în numele Comisiei Aliate de Control , este generalul sovietic S.Vinogradov, iar bătălia politică se duce  în stradă.]

- Din partea PCR, participă Lucreţiu Pătrăşcanu şi Gheorghe Gheorghiu-Dej .

( Pravda:<Aventura de cotropire a imperialiştilor români s-a prăbuşit şi convenţia de armistiţiu întăreşte graniţele de neschimbat dintre Uniunea Sovietică şi România , pe baza Convenţiei de la 28 iunie 1940.> - preia "Scânteia" din 24 sept.'44 )

- La întoarcerea de la Moscova, Pătrăşcanu declara : <...numai realizarea unui regim democratic -în fapt şi nu formal- cu înlăturarea tuturor instrumentelor vechiului regim şi a elementelor fasciste şi profasciste din aparatul de stat şi din întreaga noastră viaţă publică pot asigura , odată cu aplicarea textului armistiţiului ,drumul spre libertate şi independenţă >

/ 20 sept.'44: Lucreţiu Pătrăşcanu :primul proiect -lege de pedepsire a vinovaţilor 

În Consiliu de Miniştri, ca ministru al Justiţiei , el prezintă această primă variantă de lege cu privire la arestarea şi judecarea <celor care poartă răspunderea morală şi materială a dezastrului ţării >

/ 21-23  sept.'44: "Scânteia" legală - organ al CC al PCR

- La 21 sept.,reapare "Scânteia" legală ,oglindă şi instrument politic al PCR,care  prefaţează, demască, secondează şi justifică toate iniţiativele şi acţiunile  iniţiate de comunişti. Primul număr demasca "clica lui Antonescu" ( care a târât ţara în război ) şi pe Ion Mihalache ( pentru că s-a înrolat voluntar în armata română , participând activ la un război <împotriva idealului naţional> ).

- Lucreţiu Pătrăşcanu prezenta concluziile după semnarea armistiţiului : <Din punct de vedere intern, numai realizarea unui regim democratic- în fapt şi nu formal- cu înlăturarea tuturor instrumentelor vechiului regim şi a elementelor fasciste şi profasciste din aparatul de stat şi din întreaga noastră viaţă publică pot asigura , odată cu aplicarea textului armistiţiului , drumul spre libertate şi independenţă . >( 15 sept.'44 )

- Constantin Pârvulescu (secretarul  general al PCR  ) demasca pe M.Fărcăşan  de la "Viitorul" ca pe un  <pronazist camuflat>(22 sept ) .

- Nicolae Ceauşescu milita  pentru Frontul Unic al Tineretului ( 23 sept.'44 ).

/ 24 sept.'44: Miting sindical pe ANEF*

Primul mare miting al sindicatelor nou create.

- Gheorghiu Dej ţine un discurs în care cere demisia guvernului BND (format din cele patru partide )  şi înlocuirea sa cu un guvern FND din care să facă parte şi alte formaţiuni ( Uniunea Patrioţilor, Frontul Plugarilor-Groza, Partidul Socialist Ţărănesc-Ralea )  

- În Rezoluţia adoptată , printre altele , se cerea <purificarea conducerilor întreprinderilor şi instituţiilor >  .O delegaţie alcătuită din Gheorghiu-Dej, Gh.Apostol , Chivu Stoica ş.a.urma să prezinte guvernului, rezoluţia. 

------------------------

*ANEF - devenit din '48 "Stadionul Republicii "   

/ 26 sept.- 11 oct. '44.Platforma FND :presiuni ptr. schimbarea guvernului

-Elaborată şi lansată de PCR , Platforma prevedea , printre altele , < pedepsirea trădătorilor şi vinovaţilor de război împotriva URSS , Angliei şi SUA > ; <curăţirea armatei,aparatului de stat şi administrativ de elementele fasciste > ; <pedepsirea prin lege a persecuţiilor naţionale şi religioase >; <garantarea libertăţii cuvântului ,presei, întrunirilor etc. >.

Pe plan economic, se preconiza:reforma agrară, naţionalizarea Băncii Naţionale şi a altor 18 mari instituţii bancare, naţionalizarea cartelurilor din industriile de bază ş.a.ş.a

-  În aceeaşi zi, aderă la platforma FND ,  PSŢ-Ralea . Îi urmează : UTC, Uniunea Patriotică ( 28 sept.), Frontul Plugarilor - Petru Groza şi  PSD  ( 29 sept).

- Mitingurile FND din marile oraşe ( Bucureşti, Craiova,Petroşani, Timişoara, Arad, Constanţa, Ploieşti,Sibiu ) cer demiterea guvernului.< Guvernul actual - se spunea în chemările FND- şi-a încheiat rolul prin semnarea armistiţiului .>

La mitingul FND de pe ANEF-Bucureşti ( 8 oct.) în prezenţa lui  Lucreţiu Pătrăşcanu (min.Justiţiei ) ,Teohari Georgescu ( subsecretar la  Interne ) Gheorghiu Dej (PCR) Ştefan Voitec ( PSD ) ,acad.Parhon(Apărarea Patriotică ) ,Alex.Drăghici (UTC) ,Lotar Rădăceanu (PSD )Avram Bunaciu (Apărarea Patriotică ) ,ş.a ş.a ,se scandează lozincile lansate în vederea formării unui guv.FND.

La mitingul de la Ploeşti ,C.Pârvulescu ( secretar g-ral PCR ) ,Gh.Apostol (PCR, sindicate ) ,demască "elementele fasciste " din guvern (8 oct.'44 )

Sindicatele  cer "purificarea" întreprinderilor şi instituţiilor.Rezoluţia este transmisă guvernului de o delegaţie alcătuită de Gheorghiu -Dej, Gh. Apostol, Chivu Stoica

Tineretul Universitar Democrat - în dirijat de Mihnea Gheorghiu, Manea Mănescu ,este  mobilizat la "luptă necruţătoare contra hitlerismului ". Societatea scriitorilor ,în frunte cu noua conducere - "lista Victor Eftimiu " - îşi propune epurarea societăţii de "elementele legionare " şi aderă la Platforma FND ( 27 sept.'44 )

Artiştii dramatici şi lirici cer înlăturarea vechii conduceri "colaboraţioniste". La Societatea Radio, se cere demiterea conducerii Radiodifuziunii de elementele "hitleriste" .

Scânteia  (reapărută legal, pe 21 sept., ca organ al CC al PCR ) şi România liberă concentrează "demascările" la adresa adversarilor .Etichetările de "fascist" ,"duşman al poporului " - la adresa liberalilor, ţărăniştilor, intelectualilor indezirabili -  sunt zilnice.

/ 2-6  oct.'44:CC al Frontului Unic Muncitoresc

- Pentru PCR , semnează Const.Pârvulescu, Gh.Gheorghiu Dej ,Vasile Luca şi Ana Pauker ( ultimii doi ,veniţi din URSS, apar pentru prima oară în presă ).

- Pentru PSD  semnează Th.D.Ionescu ,Lothar Rădăceanu şi Ştefan Voitec ;

- În Rezoluţia adoptată , se specifică că membrii partidelor lor <sunt obligaţi să conlucreze , în modul cel mai strâns, în toate chestiunile care privesc mişcarea politică şi sindicală muncitorească.> ( Scânteia, România liberă, 3 oct.'44 )

- A doua zi, Tineretul Socialist ( Mişa Levin )  aderă la Platforma UTC .

- Pe 6 oct.,MADOSZ aderă la Platforma FND şi Frontul Unic Muncitoresc. 

/ 1- 11  oct.'44 :presiuni asupra Academiei, SSR, Operei, Filarmonicii 

[Vezi tabloul Cultura, Ştiinţa, Presa, Arta- victime ]

/ 7-8 oct.'44 : mitinguri FND

 - În Bucureşti ,pe stadionul ANEF, în vuietul  lozincii <Jos guvernul ! Vrem guvern FND ! >, în prezidiu ,printre multele figuri ale zilei, liderii conglomeratului FND, care,treptat ( ei sau alţii ) vor  alcătui nucleul nomenclaturii guvernamentale comuniste : Gheorghiu Dej, Chivu Stoica ( PCR ), Alexandru Drăghici ( UTM ) , Ştefan Voitec( PSD ),  acad.I.C.Parhon şi Avram Bunaciu ( Apărarea  Patriotică ),prof.univ.N.Bagdazar ( Uniunea Patrioţilor ),Eugenia Rădăceanu şi Elena Livezeanu (Uniunea Femeilor Democrate ),Cszabo Sandor şi Ferdinand Ţico ( Madosz ), Ilie Popa şi N.Vraca ( sind.CFR ) , col.Mihai Maltopol ( Divizia Tudor Vladimirescu ), Samuil Găneasa, I.Moga ( Frontul Plugarilor ).    

Luând cuvântul, Lucreţiu Pătrăşcanu ( ministrul Justiţiei  )declară guvernul BND , din care face parte că ar fi <un instrument politic cu totul insuficient. Mai mult, să avem curajul s-o spunem, el este astăzi o piedică > , iar Teohari Georgescu , subsecretar la Interne în acelaşi guvern,  îl învinuieşte pe ministrul Aldea că <sabotează epurarea  aparatului de stat >.

După miting,demonstranţii mărşăluiesc pe străzile Capitalei, cu tablourile lui  Lenin şi Stalin, scandând  <Jos guvernul ! Vrem guvern FND ! >     

- La Ploeşti, la un miting grandios , C.Pârvulescu ( secretar g-ral PCR ) şi Gh.Apostol (PCR, sindicate ) ,demască "elementele fasciste " din guvern :Aldea, Maniu, Brătianu ...

-10 oct.'44 :Legea nr.488 ( Decret-lege nr.1.850 )

Guvernul român , preluând atribuţii ale puterii judecătoreşti , şi-a asumat misiunea <stabilirii responsabilităţii politice şi penale împotriva autorilor şi complicilor morali şi materiali ai dezastrului ţării >, în special în legătură cu războiul purtat alături de Germania hitleristă împotriva Naţiunilor Unite,în conformitate cu art.14 din Convenţia de Armistiţiu .

Prin această lege, guvernanţii şi comandanţii militari din perioada 1940-'44,au fost lăsaţi la discreţia ocupantului sovietic, producând abuzuri fără precedent în istoria României .]

/ 9- 11 oct.'44 : presiuni PCR în coaliţia guvernamentală . 

- Şedinţe zilnice în coaliţia BND .Platforma FND (elaborată de PCR ) nu obţine adeziunea PNŢ şi PNL;se lansează posibila remaniere guvernamentală ; controversele se deplasează în presă şi în "în stradă "( demonstraţii, mitinguri ).

...La guvern, g-ralii Sănătescu ,Aldea (Interne ) ,Teodorescu ( cmd.garnizoanei Bucureşti ) iau măsuri de menţinere a ordinii .Declaraţia ministrului Aldea:"când aceste tentative s-au repetat , cu forţe din ce în ce mai numeroase şi cu ameninţări la adresa autorităţilor [...] au început atacurile prin presă la adresa Ministerului de Interne .

"Hitleristul Aldea ordonă armatei să tragă în popor " ( Scânteia, 14 oct.'44 ) ; ."Să fie arestat hitleristul Aldea "( România liberă , 14 oct. )

/ 12 oct.- 4 nov.'44: PCR şi PSD, prin FND, declanşează  criză de guvern

- Pe 12 oct. se formează Consiliul FND : Lucreţiu Pătrăşcanu , Gheorghiu Dej şi Vasile Luca (PCR ); Lothar Rădăceanu ,Tudor Ionescu (PSD) ; Victor Brăftăleanu, Al Sencovici , Chivu Stoica (Sindicatele Unite ); S.Stoilov, G.Vlădescu-Răcoasa ,dr.D.Bagdasar ( Uniunea Patrioţilor ) ; G.Miclea ( Frontul Plugarilor )

-Consiliul hotărăşte dizolvarea coaliţiei BND ( prin retragerea PCR şi PSD ) şi preluarea guvernului de către coaliţia FND.

- Lucreţiu Pătrăşcanu şi C.Titel Petrescu anunţă intenţia de a demisiona din guvern.

Mitingurile FND se ţin lanţ în toată ţara: Bucureşti, Craiova, Petroşani, Timişoara, Arad, Sibiu, Constanţa. 

- Pe 15 oct., l a mitingul FND de la Braşov,Vasile Luca explică :<Guvernul trebuie să fie expresia FND , un guvern din popor, pentru popor .>

-  Pe 18 oct., în şedinţa Consil.FND ( Petru Groza, Pătrăşcanu, Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica , Vasile Luca, Titel Petrescu, Lothar Rădăceanu ş.a. ), Pătrăşcanu şi Titel Petrescu demisionează efectiv din guvern.

- Pe 20 oct., Pătrăşcanu declară :<Guvernul trebuie să plece. Şi imediat ! Să nu aştepte ca ţara -  ţara în fierbere - să-l constrângă să plece.  >

- Pe 22 oct., în Bucureşti şi provincie ( Craiova, Câmpulung-Muscel, Iaşi, Brăila, Călăraşi, Sibiu, Câmpina, Rm.Vâlcea ) se desfăşoară mari mitinguri FND în care se cere imperativ schimbarea guvernului .

- La cinematograful Aida ,în organizarea tineretului din FUM ( preşed.Alex.Drăghici ), vorbesc Chivu Stoica, Al.Sencovici, Manea Mănescu, Nicolae Ceauşescu (care ameninţă:<Dacă guvernul nu va pleca, suntem hotărâţi să-l gonim > ) 

- La Râmnicu Vâlcea , preotul Ion Marina (din org.PNŢ , viitorul patriarh Justinian ) aderă la FND şi cere înlocuirea guvernului ( 22 oct.'44 ).

- Pe 28 oct., la Galaţi, comuniştii scot muncitorii în stradă , demonstranţii pătrund  în prefectură şi impun ca prefect şi primar  FND: dr.Orsu şi Ilie Gheorghe.    

- Între 1-3 nov.,consiliul local al FND din Constanţa , ia cu asalt Primăria , înlocuind primarul.

G-ral Aldea ( min.Interne ) ordonă prefectului să pună primăria sub pază militară şi să trimită vinovaţii  în faţa Curţii Militare.A doua zi,"gărzile  patriotice" (sindicalişti,muncitori portuari ) iau cu asalt Prefectura ,instalând ca prefect pe Victor Duşa ( PCR ).În cursul confruntărilor - cu schimburi de focuri - sunt victime de ambele tabere.

- Pe 4 nov., marele miting FND ,organizat la Bucureşti -  Chivu Stoica, Gh.Apostol, A.Lob Pătraşcu - pentru răsturnarea guvernului, se transformă în miting victorios : guvernul se formase.În finalul mitingului, Nicolae Ceauşescu (UTC) cheamă la luptă :<Tovarşi ! Să strigăm :

Cerem arestarea criminalilor de război !  Cerem aplicarea loială a condiţiilor Armistiţiului încheiat cu Uniunea Sovietică !.>

 -21-23 oct.'44:Deportarea saşilor şi şvabilor

Guvernul discută măsurile ce urmau să fie luate împotriva unor "cetăţeni de origină germană Guv.fusese obligat de autorităţile sovietice de ocupaţie să nu se opună arestării şi deportării în masă a saşilor şi şvabilor , în URSS

- Repatrierea (deportarea ) basarabenilor

Autorităţile  sovietice ocupante impun guvernului român ca un prim lot de basarabeni refugiaţi ,numiţi abuziv "cetăţeni sovietici" (cca 600 persoane ), să fie "repatriaţi" .Majoritatea vor fi deportaţi în lagărele de muncă forţată din URSS.

-25 oct.'44 :Lagărul de la Tg.Jiu

Decizia MAI (semnată de ministr.de Interne ,g-ral Aldea ):<Având în vedere dispoziţiile art.2 ,14 şi 15 din Convenţia de Armistiţiu , încheiată la 12 sept.1944, care impune Guvernului şi Înaltului Comandament român internarea cetăţenilor germani şi unguri ,desfiinţarea organizaţiilor prohitleriste de tip fascist şi judecarea persoanelor acuzate de crime de război ,Decidem :Se înfiinţează în oraşul Tg.Jiu un lagăr de concentrare în care vor putea fi internate persoanele vizate în mod expres de art.2,14,şi 15 ale Convenţiei de Armistiţiu > (M.O.din 25 oct.'45 )

Iniţial, au fost încarceraţi germanii ( cca 5000 bărbaţi şi femei , inclusiv copii ) .După deportare lor în URSS ,au fost încarceraţi peste 2.500 legionari şi "criminali de război " care vor fi apoi mutaţi la într-un lagăr din Mediaş .

/ Oct.'44.Schimbarea primarilor şi prefecţilor "de jos în sus"

[LD:Acest tip de confruntări s-au generalizat  în luniile următoare,sub diverse pretexte, ducând la schimbarea organelor locale , până la instaurarea guvernului Petru Groza ( martie'45 ) ]

În com Colentina-Fundeni, un "grup de cetăţeni" instalează ca primar al comunei pe cizmarul Ştefan Ionescu ( din com.Andronache ) .Deşi Ministerul de Interne consideră acţiunea ilegală, primarul refuză să plece. Sunt trimişi jandarmi să restabilească ordinea. Din acel moment ministrul Aldea este taxat de  "fascist" , "hitlerist" , "duşman al poporului"

( Scânteia, 6 oct.'44 ) Conflictul continuă şi, pe 12 oct., intervine Emil Bodnăraş - "comandantul formaţiunilor de luptă patriotică " şi g-ral Anton ( comandantul Jandarmeriei ) Autorităţile cedează şi ...Ionescu a rămas primar, creînd un precedent .

În săptămânile următoare, FND -sub directiva PCR - înteţeşte aceste luări cu asalt a administraţiei locale .

- Pe 28 oct., la Galaţi , demonstranţii iau cu asalt prefectura şi primăria , impunând prefect şi primar FND

- Între 1-3 nov., Consiliul local al FND din Constanţa , ia cu asalt Primăria , înlocuind primarul.

G-ral Aldea ordonă prefectului să pună primăria sub pază militară şi să trimită vinovaţii  în faţa Curţii Militare.A doua zi,"gărzile  patriotice" (sindicalişti,muncitori portuari ) iau cu asalt Prefectura ,instalând ca prefect pe Victor Duşa ( PCR ).În cursul confruntărilor - cu schimburi de focuri - sunt victime de ambele tabere. Peste alte zile((15 nov.), se ocupă prefectura de Brăila Comuniştii vor continua asaltul prefecturilor şi primăriilor , punându-şi oamenii lor :Deva (21 nov ), Braşov ( 23 nov ) , Piteşti şi Târgovişte ((28 nov. ) , Arad şi Timişoara (29 nov. )

¤ GUVERN Sănătescu (-II-  ) :4 nov.-5 dec.'44.

Din partea FND: Petre Groza ( vicepreşed guv. ) , Lucreţiu Pătrăşcanu ( Justiţie ), Ştefan Voitec ( Ed.Naţională ) ,Gheorghiu-Dej ( Comunicaţii ), Lotar Rădăceanu ( Muncă ) , Gh.Vlădescu-Răcoasa ( Minorităţi ) ,Teohari Georgescu ( subscrt.de stat , Interne-administraţie ) ,Romulus Zăroni ( subscrt.de stat , Agricultură şi Domenii ). 

-5 nov.'44:Decret -lege :restituirea capturii de război

L.Pătrăşcanu ( Justiţie ) prezintă decretul. Termen de excuţie -5 zile

/ 7 nov.'44 .MRSO - sărbătoare oficială

-Lozincile FND pentru sărbătorire : Trăiască a 27 aniversare a puterii societice ! Poporul român trimite Mareşalului Stalin un salut fierbinte ! Trăiască Armata Roşie eliberatoare ! Trăiască Comisarul Poporului pentru Afacerile Externe ,Viaceslav Molotov ! Trăiască Mareşalul Malinovski ! Trăiască FND ! Cerem pedepsirea duşmanilor Uniunii Sovietice şi ai României ! Cerem pedepsirea criminalilor de război !  ( Scânteia , 5 nov.'44 )

- La Opera Română - adunare festivă .Participă Lucreţiu Pătrăşcanu, Gheorghiu -Dej, Petru Groza,I.Gh.Maurer, Chivu Stoica, ş.a. În discursul său ,Ana Pauker menţionează ,printre altele :< neatârnarea noastră se datoreşte ajutorului venit de la Răsărit , chiar şi înfiinţarea statului român se datoreşte Rusiei ...> ( 6 nov. )

- În Piaţa Victoriei - miting organizat de FND - în numele CC al PCR , Gheorghe Gheorghiu -Dej ( proaspăt ministru la Comunicaţii ) vorbeşte de onoarea ce i s-a făcut poporului român , de a lua parte la războiul de eliberare , <în ciuda crimelor pe care le-au făcut ai noştri , alături de nemţi , pe teritoriul sovietic. >.Printre oratori , Nicolae Ceauşescu, Alex.Sencovici ,Eugenia Rădăceanu , Andrei Lob Pătraşcu ş.a.

-11 nov.'44 :Administraţie militară sovietică în nordul Transilvaniei

...N.Penescu informează pe Sănătescu că autorităţile locale din Ardealul de nord au fost obligate să se retragă , din ordinul Comandamentului sovietic .

/ Nov.'44 :ocuparea primăriilor şi prefecturilor

Comuniştii au condus  asaltul prefecturilor şi primăriilor , punându-şi oamenii lor :

Constanţa ( 1-3 nov. ),Deva (21 nov ), Braşov ( 23 nov ) , Piteşti şi Târgovişte ((28 nov. ) ,Arad şi Timişoara (29 nov. ).

..."Purificarea"  administraţiei

- În Consiliul de Miniştri se discută Decretul de modificare a legii referitoare la purificarea administraţiei locale.

-  Se înteţesc atacurile din Scânteia la adresa miniştrilor şi liderilor PNŢ .Ţintă predilectă : Sănătescu, Penescu  (< Nicolae Penescu trebuie să fie demis din guvern. Nicolae Penescu trebuie să fie arestat ca falsificator şi vrăjmaş al poporului , locul lui nu este în guvern ci, împreună cu fasciştii pe care îi apără, la închisoare >)

- Brucan :Maniu <strigoi în politica românească >  )

...Bătălia ptr.Ministerul de Interne : criză de guvern

Pe 30 nov.,în şedinţa Consiliului de Miniştri, comuniştii revendică Ministerele de Interne şi de Război . Discuţiile contradictorii din guvern  duc la demisia g-ralului Sănătescu ( 2 dec.44 ) 

-3 dec.'44:Lista manualelor interzise

Ministerul Educaţiei Naţionale [Şt.Voitec ] publică numele manualelor (autorilor )interzise :C.Giurescu, I.Lupaş, Rădulescu-Motru ,Simion Mehedinţi ,PPPanaitescu , Ion Petrovici , C.Kiriţescu ,C.Gerota, D.Caracostea,Tr.Brăileanu ,Gh.Alexianu ,P.Papadopol, Eug.Chernoagă etc etc

¤ GUVERN Rădescu - 5 dec.'44-5 mart.'45

- Noul guvern, are componenţa neschimbată . Dispare Penescu (de la Interne ) ,departamentul fiind preluat de premierul Rădescu.

Ceilalţi rămân neschimbaţi : Petru Groza ( vicepreşed. ) , Lucr.Pătrăşcanu (Justiţie ),Ştefan Voitec( Educaţie Naţională ),Gheorghiu-Dej (Comunicaţii ),Lothar Rădăceanu ( Muncă ) ,Gh.Vlădescu-Răcoasa ( Minorităţi ), Teohari Georgescu (subsecretar Interne -Administraţie  ),Romulus Zăroni ( Agricultură şi Domenii, ş.a ş.a

- Profund nemulţumit , PCR îşi va continua cu mai mare vehemenţă acţiunea de preluare a guvernării.Editorialul oficiosului PCR îşi intitula editorialul <O nouă provocare :guvern Rădescu ! >  ,afirmând că <poporul nu vrea un guvern de generali , ci democraţie reală cu un guvern politic > ( Scânteia, 4 dec.'44 )

/ 22-23 dec.'44 :prima sărbătorire a lui I.V.Stalin 

- Oficiosul PCR dedică evenimentului editorialul Marele geniu cu ocazia împlinirii vîrstei de 65 de ani ... şi o serie de articole problematizate : Stalin luptătorul ( Silviu Brucan ),

Stalin gânditorul ( Miron Constantinescu ), Stalin economist ş.a. ( Scânteia 22 dec.'44 ) 

 /CC al PCR şi ARLUS transmit  telegrame omagiale ( Scânteia, 23 dec.'44 )

1945  

/20 ian.'45 :Legea 50 ( Decret 148 ); Legea nr.51 (Decretul -lege nr.149 )

[Vezi context, conţinut, consecinţe la tabloul Cronologia genocidului  ]

-La 17 dec.'44,Scânteia anunţase  că, până la apariţia unui decret-lege care să precizeze culpa de "criminal de război " ,vor fi arestaţi membrii guvernelor din perioada dictaturii mareşalului Antonescu .

- Lucreţiu Pătrăşcanu ( Justiţie ) fusese   însărcinat cu redactarea decretului-lege .

- Pe  3 ian.'45,s-a publicat  Proiectul de lege ( redactat de Pătrăşcanu ) privind <pedepsirea criminalilor de război şi a celor vinovaţi de dezastrul ţării >."Art 1.Sunt vinovaţi de dezastrul ţării cei care , în orice calitate :a)au pus în primejdie securitatea Statului sau interesele publice prin semnarea de tratate internaţionale cu unii beligeranţi sau au permis intrarea armatei germane pe teritoriul ţării ;b ) precum şi cei care au hotărît declararea războiului contra URSS şi a Naţiunilor Unite ori au continuat războiul ;

 militând pentru o politică externă alături de Germania hitleristă , au consimţit la cedarea Transilvaniei de Nord ;c ) după 1 ianuarie 1938 au contribuit în mod efectiv la pregătirea sau desfăşurarea faptelor de mai sus prin grai , prin scris sau prin orice mijloace."

/La 20 ian'45, Guvernul a emis Legea nr 50( Decretul nr 148) <pentru urmărirea şi pedepsirea criminalilor şi profitorilor de război>, în care :s-au precizat categoriile conceptuale ;pedepsele ce urmau a fi date ( inclusiv pedeapsa cu moartea sau muncă silnică pe viaţă ) ;s-a înfiinţat instituţia "acuzatorilor publici" (şi personalul implicat  în actul de justiţie ) care urmau să cerceteze toate cazurile deferite de Consiliul de Miniştri

Art.7 prevedea că arestările ordonate de Consil.de Min."nu erau supuse confirmării şi nici vreunei căi de atac, ordinară sau extraordinară ".

Art.10 prevedea ca autorităţile militare erau obligate să pună la dispoziţia acuzatorilor publici "inclusiv militarii care fac parte din cadrele armatei ".

Pentru judecarea celor vizaţi, era înfiinţată Curtea Specială pentru criminalii de război ,de pe lângă Ministerul de Justiţie , obligat să alcătuiască mai multe complete de judecată .

...Anticipând viitoarele numiri de "acuzatori publici" de către Lucreţiu Pătrăşcanu , N.Moraru scria :"Pentru această demnitate nu este necesar să prezinţi certificate de doctorat etc , urmând să poată să fie numiţi şi funcţionari publici , luptători antifascişti , etc "

( România liberă , 3 ian.'45 )

- Tot la 20 ian.'45 ,Ministerul de Justiţie (Pătrăşcanu ) a emis şi Legea nr.51 (Decretul -lege nr.149 )care stipula procedurile pentru < urmărirea şi sancţionarea  celor vinovaţi de dezastrul ţării >, de către un Tribunal Special .

/ ? -16 ian.'45 :Gheorghiu-Dej - vizită  la Moscova 

[ LD: Momentul a marcat - deschis sau abia perceput - înaintarea lui Dej pe post de "vioara întâia" în PCR , în relaţiile cu Kremlinul.Toate episoadele care au urmat  acestei vizite, vor purta amprenta unui plan având ca  ţel principal : răsturnarea guvernului  Rădescu , eliminarea partidelor "istorice" din coaliţie şi preluarea puterii de către FND/ PCR  ]       / Prima vizită ca ministru ( Comunicaţii ) La întoarcere , este întâmpinat la Ploieşti de Emil Bodnăraş şi Iosif Rangheţ, iar în Gara de Nord , de Ana Pauker şi Vasile Luca.

În faţa gării, este întâmpinat de câteva sute de muncitori ( mobilizaţi de sindicate ) , şi rosteşte  o cuvântare: <viitorul ţării noastre depinde de hotărîrea de a urma linia unei sincere prietenii faţă de popoarele Uniunii Sovietice >( Scânteia , 16 ian.'44 )

- Costin Murgescu ( care va face o lungă carieră de analist economic în epoca comunistă ) spunea despre efectele ac4estei vizite că <Relaţiile economice sovieto-române sunt inaugurate în felul acesta sub cele mai fericite auspicii .[...] refacerea noastră economică , departe de a fi împiedicată de războiul antihitlerist , este sprijinită în mod efectiv de Uniunea Sovietică .> ( România liberă, 20 ian.'45 )

-18 ian.'45:Lagăr la Caracal ptr.foştii demnitari

Înfiinţarea lagărului de concentrare de la Caracal ,unde sunt  întemniţaţi , fără judecată prealabilă , foştii demnitari şi colaboratori ai regimului antonescian şi o seamă de legionari .

-21 ian.'45:Decretele-legi nr.50, 51

/Se dau publicităţii decretele-legi  nr.50 şi 51.Ele conţin unele modificări  faţă de pr.iniţiat de Pătrăşcanu , apărut în presă pe 3 ian.Este definită noţiunea de "criminal de război " şi sunt puşi la categoria "vinovaţi de dezastrul ţării " şi demnitarii din timpul regimului carlist ( 1938-'40 ) Instanţele de judecată sunt intitulate "Tribunale speciale" ş.a

/I   an.'45 :declanşarea campaniei de presă anti-PNŢ

[LD: Împreună cu alţi ziarişti de la "Scânteia" şi "România Liberă " - Brucan, Gr.Preoteasa, Nic.Moraru ş.a. ş.a - Miron Constantinescu a dat "tonul"  - care se va transforma într-un cor calomnios propagandistic-  în etapa de scoatere a PNŢ-ului din viaţa politică . A fost  preluat şi în cărţile de istorie , perpetuat apropape jumătate de secol şi - deloc întâmplător - relansat după reapariţia PNŢ în viaţa politică , după "revoluţia anticomunistă" din decembrie'89 ]

După Miron Constantinescu , tactica lui Maniu <Este cea de coalizare a tot ce este reacţionar , duşman al progresului, fascist , de adunare a legionarilor , a criminalilor de război antonescieni, a bătrânului şi hidosului călău Vaida, a nemţilor hitlerişti din Ardeal şi Banat ; este realizarea unei noi monstruoase coaliţii asemănătoare oarecum aceleia care s-a opus în 1864 democratizării României şi reformei agrare .> ( Scânteia, 17 ian.'45 )

/ 20-30 ian.'45 .Confederaţia Generale a Muncii -CGM-în trena  FND / PCR

[ VEzi pe larg la tabloul PCR şi colaboratorii ]

- Comisia de organizare a Sindicatelor Unitare a trecut la unificarea sindicatelor sub programul şi lozincile FND. Congresul a durat zece zile. 

- Pe 20 ian., în sala din Giuleşti - pavoazată cu portretele lui Lenin, Stalin, Ilie Pintilie, Gheorghiu Dej , Chivu Stoica, Constantin Doncea - s-au desfăşurat  lucrările Uniunii Sindicatelor CFR .Întrunirea a fost  condusă de Chivu Stoica, I.Gh.Maurer ( secretar  g-ral la ministerul Comunicaţiilor condus de Gheorghiu Dej ), ing.Bernacki ( dir.g-ral la  CFR ) ş.a.

- În sala clubului CFR  s-a desfăşurat conferinţa Sindicatelor Metalo-Chimice (condusă de Alex.Sencovici ) ;

- La sala STB,Sindicatul din Porturi şi Transporturi ;

-La sala Camerei de Muncă, Sinticatul Arte Grafice La ele participă Gh.Apostol, Teohari Georgescu, Brătfăleanu , M.Cruceanu, Tudor Ionescu ( Foarte curând, acest sindicat refuză să tipărească ziarele Dreptatea şi Viitorul , care conţineau criticile la adresa programului de guvernare FND)

- Pe 26 ian., în sala Camerei Deputaţilor, a avut loc congresul general ,la care au participat reprezentanţi ai Guvernului - g-ral Rădescu, Petru Groza şi Gheorghiu-Dej  -  ai Comisiei Aliate de Control şi delegaţi ai sindicatelor din URSS şi Bulgaria.

- Pe 27 ian.,Gh.Apostol ( membru al CC al PCR ) declară printre altele : <una din cele mai importante sarcini ce trebuiesc puse este de a zdrobi cît mai curînd  inamicul principal al clasei muncitoare > , ceea ce <nu se va putea realiza în mod hotărât decât numai dacă în fruntea ţării noastre vom avea un guvern FND .>

- Pe 30 ian., s-a creat CGM .În CC, sunt aleşi : Gh.Apostol ( secretar general ) , Chivu Stoica, Alex.Sencovici, Liuba Chişinevski, ş.a. ş.a În încheierea congresului, Gh.Apostol se angajează < Vom şti să lucrăm în cadrul FND , pentru realizarea programului de guvernământ al FND .> 

/ 29 ian.'45 :Program de guvernare FND

Printre altele :confiscarea proprietăţilor moşierilor de peste 50 ha ; înlăturarea elementelor fasciste , antonesciene şi sabotoare din întreprinderile publice şi particulare ;înlăturarea lor şi din aparatul de stat ;reorganizarea armatei , eliminând elementele reacţionare şi fasciste. ...Sindicatul tipografilor refuză să tipărească ziarele Dreptatea şi Viitorul, care conţineau criticile la adresa programului de guvernare FND.

/ 11 -16 febr. '45 .PCR/FND : presiuni de răsturnare a guvernului .

[LD: În ziua când la Yalta se hotăra soarta ţărilor învinse, PCR declanşează criza de guvern . În fruntea acestei campanii se găseau -înăuntrul guvernului - Petru Groza  , Gheorghiu -Dej ,Lucreţiu Pătrăşcanu , Teohari Georgescu şi alţi "tovarăşi de drum " din FND - o demonstrează cuvântările lor la mitingurile "poporului" şi acţiunile violente de stradă instrumentate de ei.

Că ele erau inspirate şi controlate de Comandamentul sovietic , există, de asemenea , numeroase dovezi .

Ceea ce o deosebeşte de crizele obişnuite ,este faptul , fără precedent în istoria României , că ele vizau nu doar înlăturarea de la guvern a partidelor "istorice",ci împingerea represiunii până la arestarea , condamnarea şi exterminarea fizică a reprezentanţilor lor.

Această presiune se va înteţi ,măsurile represive se vor lua fără scrupule morale sau legitimări

juridice .Decretele , ordinele, hotărârile ,deciziile,vor fi emise fără vreun suport legal, fără respectarea - fie şi formală - a procedurilor legale .

În majoritatea cazurilor ,represiunea (arestarea, condamnarea )va preceda judecarea,iar  legile sau decretele  vor fi ulterioare , pentru a acoperi retroactiv abuzurile, nedreptatea, crimele.

Pe 11 februarie, bulevardele Capitalei  erau  inundate de demonstranţi : pe de o parte ,coloane de sprijin pentru guvern (mobilizate de PNŢ şi PNL ) , pe de altă parte,contramanifestaţii FND/ PCR hotărâţi să împiedice discursului lui Rădescu . ]

[ Vezi pe larg la tabloul Cronologie genocid ]

 

/Febr.1945:întruniri FND în Capitală

[ Vezi context la tabloul Cronologie generală ]

- La sala Aro, Ghorghiu- Dej spune:<Nu numai Antonescu şi banda lui sunt de vină de cele ce a pătimit poporul nostru ; sunt de vină şi acei factori de răspundere ai partidelor istorice care au sprijinit , direct sau indirect , dictatura sângeroasă a lui Antonescu.>

- La sala Tomis, Pătrăşcanu spune:<[...] o coalizare de forţe , când făţişă , când tacită , a curentelor reacţionare din partidele istorice a împiedicat iniţiative pornite din rândurile FND.>El cere < sancţionarea exemplară a tuturor criminalilor de război , a tuturor celor vinovaţi de dezastrul ţării >

- La sala Marna ,Vasile Luca spune :<Reacţionarii din partidele istorice vorbesc şi încearcă să dea lecţii [...] ne atacă şi spun că FND ar fi un singur partid şi guvernarea unui singur partid înseamnă dictatură.[... ]dar cine nu ştie că Uniunea Sovietică , sub conducerea unui singur partid ,a eliberat atâtea popoare din lume  ? Cine nu ştie că Constituţia stalinistă este cea mai democratică constituţie din lume ? >

-12 febr.Miting FND în Piaţa Naţiunii. Gheorghiu-Dej ( ministrul Comunicaţiilor ) rosteşte un discurs violent la adresa premierului Rădescu , caracterizându-i  discursul ca <un act de ostilitate la adresa poporului nostru întreg , un act de provocare adresat tuturor democraţilor şi bunilor români [....] un act de ostilitate chiar faţă de marii noştri aliaţi şi în primul rând faţă de Uniunea Sovietică.>   

/ 12-14 febr'45.Agitatori comunişti la sate 

-"Agitatorii"  incită pe ţărani să treacă imediat la împărţirea moşiilor. Asemenea iniţiative se produc în mai multe sate din jud.Prahova,Dâmboviţa,Botoşani,Bacău, Neamţ ,Tutova, Buzău ,Trei Scaune , Olt, Constanţa,şa, ş.a

/ 21 febr.'45:FND provoacă criza de guvern

 [ Vezi context la tabloul Cronologie generală ]

-În numele FND , Petru Groza (vicepreşed. ) cere demisia primului ministru Rădescu şi a miniştrilor ce-l susţin.

În acelaşi sens se pronunţă şi Şt.Voitec,Vlădescu-Răcoasa şi Gh.Nicolau.

- Gheorghiu -Dej declară :<Soluţia este demisia dvs.şi noi o vom obţine .Vom ridica poporul şi vom arăta noi ce înseamnă voinţa poporului .>

Cum Hudiţă, Popp , Brătianu , Romniceanu , Fotino , Danielopolu refuză să demisioneze, reprezentanţii FND în guvern s-au retras ameninţând că nu vor mai participa la guvernare.

/ 24 febr.-5 mart.'45.FND: campania de răsturnare  

[ Vezi context şi desfăşurare la tabloul Cronologie generală ]

- În centrul Capitalei se desfăşoară demonstraţia FND/PCR , cu scopul răsturnării prin forţă a guvernului.Emil Bodnăraş, şeful comandamentului central al Gărzilor patriotice , elaborează un plan de operaţiuni în vederea ocupării prin forţă a  instituţiilor cheie .

Groza,Dej,Rădăceanu, Pătrăşcanu ,Voitec,Răcoasa,Teohari Georgescu , Zăroni , înaintează un Apel regelui în care cer <demiterea imediată a cabinetului condus de călăul Rădescu , arestarea şi sancţionarea vinovaţilor de acest masacru .>

- Teohari Georgescu :<Rădescu trebuie adus în faţa Tribunalului Poporului pentru a-şi primi pedeapsa pentru faptele lui criminale .În jurul lui Rădescu au făcut zid aproape toţi criminalii de război, foştii legionari şi banda reacţionară a lui Maniu >

-  O campane furibundă de presă , presiuni sovietice şi comuniste pentru demiterea guv.Rădescu Brucan:Rădescu "un nou discipol al lui Himmler"( Scânteia )

Miron Constantinescu:Rădescu şi "banda" să fie trimişi în faţa Tribunalului Poporului (Scânteia)

Grig.Preoteasa :Judecata ta va fi cumplită, Călăule ( România Liberă  , 27 febr )

[[¤] 1 -5 mart'45 :Vâşinski -presiuni ptr. numirea lui Petru Groza

- 1 martie :<Trebuie să comunic Majestăţii Voastre că am însărcinarea , din partea guvernului meu , să vă declar că omul care ne inspiră nouă încredere este Petru Groza ca preşed. al Consiliului >

 -5 martie:Vâşinski îl avertizează pe rege că , în cazul când < nu acceptă guvernul Groza ,până a doua zi după amiază , nu mai poate răspunde de continuitatea României ca stat independent .>  În aceeaşi zi, Petru Groza i-a comunicat Regelui că <sovieticii ar fi dispuşi să retrocedeze Ardealul de nord administraţiei româneşti şi să fie mai toleranţi în aplicarea condiţiilor de armistiţiu , dacă se va constitui un guvern FND > 

-1 mart'45 :miting FND.

Teohari Georgescu :"Rădescu trebuie adus în faţa Tribunalului Poporului pentru a-şi primi pedeapsa pentru faptele lui criminale .În jurul lui Rădescu au făcut zid aproape toţi criminalii de război, foştii legionari şi banda reacţionară a lui Maniu "

-1 -5 mart'45 :Vâşinski ,ultimatum ptr numirea lui Petru Groza

"Trebuie să comunic Majestăţii Voastre că am însărcinarea , din partea guvernului meu , să vă declar că omul care ne inspiră nouă încredere este Petru Groza ca preşed. al Consiliului .Binenţeles , acesta este un lucru confidenţial pe care vi-l spun numai Maiestăţii Voastre"

-3 martie:La respingerea de către Rege a listei guvernului propus de Groza,Vâşinski comunică la palat că :"anularea mandatului Groza va fi considerată de guvernul sovietic drept un act ostil "

-5 martie:Vâşinski îl avertizează pe rege că , în cazul când "nu acceptă guvernul Groza ,până a doua zi după amiază , nu mai poate răspunde de continuitatea României ca stat independent .

¤GUVERN Groza ( -I - ): 6 mart 1945-30 nov.'46

[LD: [LD: Noua garnitură a fost o formulă politică pro-moscovită , formată din PCR şi sateliţii săi ,: Frontul Plugalilor ( pro-comunist din '33 ) ,dizidenţe din partidele istorice(introduse  la recomandarea lui Vâşinski pentru a demonstra aliaţilor că nu se încalcă principiile Conferinţei de la Yalta ) :socialişti pro-bolşevici ( uzurpatori ai autenticului PSDR ) ; liberali- tătărăscieni ( dizidenţi din '38 ) ; ţărănişti -socialişti (grupuscul condus de Anton Alexandrescu )

Miopia "disidenţilor" - aparent oportunistă, laşă , care i-a făcut părtaşi la grozăvia ce a urmat - nu poate fi pusă, totuşi, sub semnul " trădării"  de ţară .În cazul unora , ea a avut doza ei  de naivitate , de iluzie, căreia cu timpul i s-a spus "realism politic " ,izvorât dintr-o  ipotetică speranţă pusă în Conferinţa de Pace , datorată  necunoaşterii aranjamentelor diplomatice ale Marilor Puteri.De aceea li s-a spus "tovarăşi de drum " .Pe plan intern ,  efectul participării lor la guvernare  a fost catastrofal, prin confuziile provocate.

[ Vezi pe larg la tabloul Cronologie-genocid ]

-PCR are în guvern 4 miniştri şi 3 subsecretari de Stat : Petru Groza ( preşed ), Teohari Georgescu (Interne ) Lucreţiu  Pătrăşcanu ( Justiţie ),Gheorghe Gheorghiu-Dej (Comunicaţii şi Lucr.Publice ), P.Constantinescu -Iaşi ( Propagandă ).Subsecretari de Stat : I.Burcă ( Interne ),C.Agiu ( Agricultură ) , I.Gh.Maurer (Comunicaţii şi Lucr. Publice ).

Cu excepţia miniştrilor tătărăscieni, ceilalţi miniştri sunt aliaţii din FND :Ştefan Voitec ( Educaţie ) , Mihai Ralea ( Arte ) , pr.C.Burducea ( Culte ), C.Vasiliu Răşcanu ( Război ) , Romulus Zăroni ( Agricultură şi Domenii ), Anton Alexandrescu ( Cooperaţie ) , Lotar Rădăceanu ( Muncă ) , Dumitru Bagdazar ( Sănătate ) şi pe post de subsecretari de stat : Ion Burcă, Aurel Potop, Dumitru Dămăceanu , Adrian Dumitriu, ş.a. ş.a      

[[4] 7 mart.'45,Bucureşti : PCR-PCUS - întâlnire secretă cominternistă 

[ LD: Nu avem documentaţie corespunzătoare pentru  această întâlnire cominternistă şi aceste planuri ( trienale şi cincinale ).La sugestia lui Stalin ! Elaborate de Dimitrov ! Însuşite de Ana Pauker !

Ce se poate afirma  cu siguranţă -  fără abateri mari de la realitate  - este plauzabilitatea lor şi executarea aidoma a lor, în România .   

Documentul reprezintă un raport confidenţial transmis la Washington de un  agent al Oficiului de Servicii Strategice - (azi CIA ) - înregistrat după o relatare din memorie, de o "sursă"

[Vezi pe larg tabloul Genocidul comunist - context, cronologie, etape ] ]

- La Bucureşti s-a desfăşurat o întâlnire secretă între delegaţii celor două partide, având ca subiect comunizarea României , în conformitatea unui Plan trienal , urmat de două planuri cincinale  pregătite de Gheorghi Dimitrov, la ordinul lui Stalin .Din delegaţia PCUS, condusă de Evgheni Suhalov , au făcut parte :Vasile Prisenko (sindicate ), g-ral Fedor Zurkov (din M.St.M -Malinovski ),Ilia Zurcov (secţia de propagandă a Cominternului ) ,Nic.Afcev ( ataşat special al Anei Pauker ) şi Sulam Berezinsky ( trimis personal al lui Stalin ).

Din delegaţia României , condusă de Ana Pauker ,au participat  Const.Pârvulescu ( secretar g-ral al PCR ) şi Const.Doncea ( membru al CC al PCR ).

/ 8-12 mart.'45:Transilvania -administraţie românească

-Petru Groza şi Gh.Tătărăscu îl roagă pe Stalin să dispună trecerea Ardealului de nord, în administraţie românească.( 8 mart )

-Stalin telegrafiază lui Groza :"Kremlinul consimte ca întreg Ardealul să treacă în administraţia guvernului de la Bucureşti "( 9 mart.'45 )

-  La 13 martie, la Cluj, la solemnitate , participă Regele,Groza şi  Vâşinski.

/ 10- 12 mart'45 :organizări la  MAI şi Justiţie

- Teohari Georgescu ia primele măsuri de organizare la MAI , mai ales la Poliţie şi Siguranţă .

I.Şraier (secretar general ); gral C.Popescu (dir.la Siguranţă )

Alex.Nicolski îşi începe activitatea de anchetator .

- 11 apr :la Justiţie, Avram Bunaciu este numit acuzator public şef al Tribunalului Poporului .

- 26 apr.:Se publică lista completă a acuzatorilor publici ,numiţi de Pătrăşcanu Avram Bunaciu, Ion Raiciu , Vasile Stoican, M.Mayo, C.Vicol, Stroe Botez, Ioan I.Ioan, Petre Grozdea, Mihail Popilian, C.Mocanu , H.Leibovici (toţi sunt avocaţi ).Camil Surdu ( funcţionar ) ; Alexandru Drăghici , Dumitru Săracu ( muncitori );Ion Pora ,Ştefan Ralescu ( magistraţi )

[ Vezi la tablourile MAI, Securitatea şi Justiţia comunistă ]

/ 10 mart.'45: inaugurarea Universităţii muncitorşti  a PCR

Barbu Lăzăreanu - rector ; Ionescu-Gulian- secretar ştiinţific.Discursurile abundă în citate din Lenin şi Stalin, subliniindu-se <însemnătatea pe care o are Cursul scurt de istorie a Partidului Comunist ( bolşevic) din URSS . > ( Scânteia, 11mart.'45 )

/ 23 mart'45 :Legea 187 -reforma agrară

La 20 martie 1945 , guvernul a adoptat în unanimitate Legea cu privire la reforma agrară , care a fost publicată la 22 martie , sub formă de decret -lege .

[ Vezi la tablouri Cronologie generală, legislaţie ]

- La 5 iunie 1947 .Reforma agrară din 1945 va fi  declarată prin lege<"act de guvernământ > . În art.unic se arăta :< Lucrările pentru înfăptuirea reformei agrare săvârşite de organele prevăzute prin legea din 23 martie 1945,regulamentul ei şi deciziile complementare ,ale Ministerului Agriculturii şi Domeniilor sunt acte de guvernământ şi nu pot fi atacate de justiţie pe nici o cale.>

/ 24 martie'45. Serviciul Special de Informaţii ( SSI )  -poliţie politică .

SSI  trece ,de la Ministerul de Război , în subordinea preşedinţiei Consiliului de Miniştri  (Petru Groza )  -  moment care va marca transformarea sa în poliţie politică .

[ Vezi la tabloul Cronologie generală, legislaţie     MAI, Securitatea, Miliţia  ]

/1 -9 apr.'45: Petre Constantinescu-Iaşi - la Ministerul Propagandei

[LD: câteva exemple, din puzderia de reportaje şi ştiri radio-difuzate sau publicate de Scânteia şi România Liberă, atestând activitatea la nou-înfiinţatul minister al Propagandei "entuziasmul" cu care se muncea în fabrici şi pe ogoare, după instalarea guvernului Groza.  ]

<Adevăraţii noştri prieteni. Armata Roşie sprijină însămânţările>.<Elanul muncitorilor spre ogoare > ; <1 mai să ne găsească cu însămânţările făcute > ( 1 apr.'45 )

-Se înfiinţează un  Consiliu Consultativ al Propagandei, din care fac parte personalităţi propuse de cele  7 organizaţii din coaliţia guvernamentală :Elena Pătrăşcanu, Şerban Voinea Scarlat Callimachi, Mihai Beniuc, Pompiliu Macovei, Emilian Angheliu ş.a. ( 5 apr.)

- Consiliul de Miniştri aprobă un credit de 370 milioane ptr. Ministerul Propagandei, pentru montarea unor staţii de amplificare radio şi instalarea de difuzoare în fabrici, uzine, cazărmi, şcoli, parcuri ( 9 apr.'45 ) 

/  8 apr.'45. Uniunea Femeilor Antifasciste din România

O nouă organizaţie controlată de PCR .Din comitetul de iniţiativă fac parte, în majoritate, vechi comuniste, soţii de  "tovarăşi " şi activişti: Ana Pauker, Elena Pătrăşcanu, Lila Maurer, Ana Toma, Lena Constante, Elisabeta Luca, Florica Mezincescu ş.a.

( România liberă , 9 apr.'45 )

- Eduard Mezincescu - soţul - demască violent Consiliul de Patronaj  -  fosta asociaţie cu caracter filantropic prezidată de Maria mareşal Antonescu ( Scânteia, 9 apr.'45 )

/ 11 apr.'45 .Acuzatorii publici

- Pe lângă Ministrul de Justiţie ,se constituie "Corpul acuzatorilor publici " şi Complete de judecată ale Tribunlului Poporului ( România liberă , 17 mart.'45 )

Ei sunt numiţi de Lucreţiu Pătrăşcanu ( ministrul Justiţiei ) şi sunt oameni de încredere ai PCR.

şi vor executa cu fidelitate  indicaţiile .

-11 apr :Avram Bunaciu este numit acuzator public şef al Tribunalului Poporului .

Ion Pora, Vasile Stoican,Ştefan Ralescu -numiţi acuzatori publici la aceeaşi instanţă

-26 apr.:Se publică lista completă a acuzatorilor publici :Avram Bunaciu, Ion Raiciu , Vasile Stoican, M.Mayo, C.Vicol, Stroe Botez, Ioan I.Ioan, Petre Grozdea, Mihail Popilian, C.Mocanu , H.Leibovici (toţi fuseseră avocaţi ).Camil Surdu ( funcţionar ) ; Alexandru Drăghici , Dumitru Săracu ( muncitori );Ion Pora ,Ştefan Ralescu ( magistraţi )

[ Vezi context la tabloul Justiţia comunistă ] `

/ 12 apr.'45.Legea 312 :Vinovaţi  de dezastrul ţării şi  crime  de război .

[LD: "Legea Pătrăşcanu " : de origine şi inspiraţie sovietică , poate fi imaginată ca o vânătoare de proporţii contra "bărbaţilor de stat" ai unui întreg popor cotropit, ieşit înfrânt din calvarul unui război. Indicându-se pentru fiecare situaţie posibilă o vinovăţie colectivă sau individuală ,filtrată prin ochelarii ideologici ai luptei de clasă , cu un puternic sentiment primitiv de distrugere .O plasă juridică plăsmuită în aşa fel,încât prin ochiurile ei să poată  fi prinsă orice persoană devenită "duşman al poporului " .

Cunoscând cum a fost elaborată , cum a fost "îmbogăţită" cu decrete,ordine şi circulări de aplicare ;detectând criteriile aberante în constituirea "loturilor"  (aleatorii,abuzive  sau înscenate pur şi simplu );avertizând asupra etichetării de-a valma a eşafodajului de stat cu titulatura ideologică de "fascism" , "hitlerism" , "legionarism",putem conchide fără nici o ezitare că a fost  o  lege discreţionară, nelegitimă, represivă, criminală,

-La 17 martie'45 ,se anunţă apariţia iminentă a unei legi noi , bazată pe vechiul  Pr.de lege a lui Lucreţiu Pătrăşcanu ( ian.'45 )-  respins de PNL şi PNŢ-  care cuprindea pedepse grave , inclusiv cea capitală .

- Pe lângă Ministrul de Justiţie ,se constituie "Corpul acuzatorilor publici " şi Complete de judecată ale Tribunalului Poporului ( România liberă , 17 mart.'45 )

-La 31 martie ,Consiliul de Miniştri aprobă decretul-lege  prezentat de Lucreţiu Pătrăşcanu .

- La 12 apr.'45 ,Legea nr 312 este publicată în M.O.

-La 23 aprilie'45 ,Scânteia publica Decretul -lege  şi "expunerea de motive" a lui Pătrăşcanu :

<am revenit la concepţia unitarăatât criminalii de război cât şi cei vinovaţi de dezastrul ţării , constituie o singură categorie , care urmează să răspundă în faţa poporului român >

[Vezi pe larg la Cronologia genocidului comunist  ] 

/ 12 apr.'45: Teohari Georgescu: Instrucţiuni ptru schimbarea primarilor.

Teohari Georgescu ( Interne-Administraţie) transmitea prefecţilor instrucţiuni privind schimbarea primarilor din localităţile urbane şi  rurale, pe baza "acordului stabilit în prealabil, cu reprezentanţii org.politice din actualul guvern "  (Scânteia, 14 apr.'45 )  

Prin Decizii ale M.I ,au fost  numiţi noii primari la oraşe. Operaţiunea a durat  săptămâni

[Vezi primarii noi numiţi la Tabloul Funcţionari  ]  .

-21 apr.'45 :Legea nr 312 ( Decret - lege nr 1.318 )

"Vinovaţii de dezastrul ţării şi a crimelor de război "- operă juridică a lui Lucreţiu Pătrăşcanu

La 21 apr.'45,legile 50 şi 51( din ianuarie ) au fost comasate în acest pomelnic acuzator care prevedea urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul ţării şi a crimelor de război.

Art.3 ,conţinea  încadrarea condamnărilor :pedeapsa cu moartea sau munca silnică pe viaţă (pentru aliniatele a-j ), muncă silnică între 5-25 de ani , detenţie grea pe viaţă , detenţie grea de la 5 la 20 de ani,temniţă grea de la 3 la 20 ani ( pentru aliniatele k-o ) ;degradarea civică şi confiscarea averii etc etc.

Art.4 prevedea ca Ministerul de Justiţie să propună acuzatorii publici, însărcinaţi cu <cercetarea şi instruirea celor învinuiţi de săvârşirea faptelor prevăzute prin prezenta lege , precum şi instigatorilor, coautorilor , complicilor , favorizatorilor şi tăinuitorilor lor >, iar numirea lor urma să se facă prin decret-regal.

Art.10 stipula ca judecarea faptelor să fie făcută de Tribunalul Poporului ,instanţă extraordinară nou înfiinţată , compusă din :

<a)Judecători numiţi de ministrul Justiţiei dintre magistraţi ;

b )Judecători ai poporului ,cetăţeni români , majori, bărbaţi şi femei,aleşi dintre membrii celor şapte grupări politice care intră în compunerea guvernului de concentrare democratică  >.

În funcţie În funcţie de necesităţi, ministrul Justiţiei putea să numească unul sau mai multe complete de judecată .

Aceasta va deveni legea pe baza căreia s-a desfăşurat procesul mareşalului Antonescu şi marile procese politice care i-au urmat.

/ 1 mai'45 .Festivitate grandioasă :CGM , FND, GUVERN

- Posturile de radio ( şi difuzoarele ) transmit Mesajul lui P.Constantinescu-Iaşi ( ministr. Propagandei ) ; Ordinul de zi al mareşalului Stalin.

- În Piaţa Victoriei mitingul a fost deschis de  Gh.Apostol (PCR,CGM  ). Teohari Georgescu ( în numele CC al PCR , ministru de Interne ): <Au venit zile mai senine .Eroicele Armate Roşii , respingând victorios hoardele hitleriste , au întins mâna lor frăţească şi poporului român , eliberându-l de sub călcâiul lui Hitler şi al slugilor sale antonesciene [...] Uniunea Sovietică ne-au acordat un armistiţiu unic în istorie, un armistiţiu într-adevăr generos , şi ne ajută necontenit .[ ...]  Rădescu , Maniu şi ai lor , care au încercat să restaureze dictatura fascistă, au fost izgoniţi >. El  încheie mitingul elogiind lupta eroica a poporului, pentru că <la fiecare pas ne-am întâlnit cu munca rafinată, criminală, de sabotare din partea fasciştilor şi legionarilor , din partea oamenilor fără conştiinţă cetăţenească , fără sentiment naţional constructiv , a oamenilor lui Maniu, Ilie Lazăr , Rădescu .>

-  Seara , la Teatrul Naţional (sala liceul Sf.Sava ) are loc "festivalul muncii" .Participă guvernul.

Petru Groza aduce un omagiu fierbinte  lui Stalin .

-  Scânteia ,sub semnătura ziaristului Gheorghe Zaharia ,  publică ulterior ample reportaje ( cu fotografii ) din timpul defilării "oamenilor muncii" , purtând drapele şi care alegorice .

/ 3-28 mai '45.Proces lot 1 : "criminalilor de război"

[Vezi procesul  la Justiţia comunistă ,  Demnitari -victime , Militari-victime  ] 

 [LD: Ce s-ar putea spune despre "juriştii"  ce au montat scenariul acestui monstruos proces ?

Ce s-ar putea spune despre "masele populare" ce s-au lăsat atunci manipulate ?

Ce s-ar putea spune despre ziariştii ce au întreţinut acea atmosferă criminală ?  

Oare îşi poate imagina cineva în ce stare de spirit s-au aflat atunci militarii ?

Mai  gravă decât o înfrângere pe câmpul de luptă .]

[Vezi procesul  la Justiţia comunistă ,  Demnitari -victime , Militari-victime  ] 

-  Pe 3 mai ,Consiliu de Miniştri hotărăşte, în baza actului de acuzare întocmit de acuzatorii publici Avram Bunaciu şi D.Săracu , trimiterea în judecată a primului lot de criminali de război , compus dintr-un grup de militari în frunte cu g-ral Nicolae Macici  , învinuit de conducerea represaliilor populaţiei civile din Odesa (22-23 oct.'43 ).

- Pe  5 mai , se publică completul de judecată aprobat de Pătrăşcanu .

- Pe 22 mai s-a  pronunţat sentinţa .Au fost condamnaţi la moarte 30 de acuzaţi .

- Pe durata procesului ,în capitală şi alte oraşe , PCR,sindicatele, Apărarea Patriotică au  organizat mitinguri ,demonstraţii şi au votat Moţiuni în care cereau pedeapsa capitală .

Ziarele comuniste ( altele nu mai apăreau ! )  au dus o campanie de incitare  şi presiune neîntreruptă : <Nici o iertare pentru criminali !  Iertarea pentru călăii poporului ar fi egală cu o o crimă împotriva poporului !  > -cerea acuzatorul public Alexandra Sidorovici ( Scânteia, 18 mai )  <Poporul se ridică în unanimitate printr-un plebiscit spontan şi năvalnic , un adevărat plebiscit al dreptăţii  şi omeniei ultragiate , cerând în glas de tunet "moarte criminalilor de război " " >-relata atmosfera ziaristul Nicolae David  ( Scânteia, 20 mai ).<Din mii de guri , un singur strigăt .Din mii de piepturi o singură dorinţă : Moarte criminalilor de război " Moarte ucigaşilor ! Moarte lor ! > -cerea viitorul dramaturg Aurel Baranga ( România liberă, 21 mai ) 

-14 -22 mai'45 :Procesul lotului II al criminalilor de război

...În preziua şi pe durata procesului ,în capitală şi alte oraşe ,se organizează mitinguri,

( PCR,sindicatele, Apărarea Patriotică ş.a ), se adoptă Moţiuni ;

Scânteia şi România Liberă  abundă de articole (Victor Iliu , Alexandra Sidorovici , Horia Liman ,Aurel Baranga , Gr.Preoteasa,ş.a )  care cer  pedeapsa capitală pentru "criminali" : concomitent cu "demascarea " lui Maniu .

/ 21-24 mai '45 .Preotul Burducea -ministrul Cultelor : <epuraţie şi gospodărire">

- La Seminarul Central ,Uniunea Preoţilor Democraţi sărbătoreşte pe ministrul Burducea.

Participă Petru Groza, Patriarhul Nicodim , Dangulov ( prim-secretar al Legaţiei URSS ) , Lot.Rădăceanu , Ana Pauker , Vasile Luca ş.a.

Vasile Luca spune:<Nu este întâmplătoare prezenţa noastră, a reprezentanţilor Partidului Comunist la această sărbătoare .Partidul Comunist , despre care o propagandă mincinoasă a spus că este un distrugător al religiei , a dorit şi doreşte integrarea preoţimii în lupta pentru democraţie şi ridicarea poporului român > 

/24 mai :Părintele Burducea declară presei că se ocupă de < epuraţia şi gospodărirea ministerului.>  Face cunoscut opiniei publice că < Biserica Română a recunoscut [ sic ! ]  Biserica Rusă >  şi că < preoţii basarabeni refugiaţi trebuie să se întoarcă la altarele lor > .

[ LD.:După întoarcerea lor -  voluntară sau forţată -  în Basarabia sau Bucovina ,au fost  deportaţi  în gulagul sovietic ]

 4 iulie :Ministerul Cultelor dă publicităţii lista epuraţilor, pe care figurează preoţi de toate religiile , din toată ţara . [Vezi la tabloul - Bisericile, clerul-victime ]

/ 30 mai -4 iun.'45.Lot 2 :ziarişti "criminali de război "

- Arestaţi la grămadă ,din presa de toate "culorile" , dar , mai ales, cea naţionalistă. Lotul este format din : Pamfil Şeicaru ( dispărut ) , Ionel Dumitrescu , Stelian Popescu ( dispărut ) Romulus Dianu , Ilie Rădulescu , Alex.Hodoş , Radu Dumitrescu -Gyr , Grigore Manoilescu ( dispărut ) , Nichifor Crainic ( dispărut )  ş.a

-Se organizează mitinguri de presiune , la care <cetăţeni indignaţi> cer sancţionarea <ziariştilor fascişti > . La ele , iau cuvântul miniştrii de resort :P.Constantinescu -Iaşi ( Propagandă ) , C.Burducea ( Culte ) , Vlădescu Răcoasa ( Minorităţi ) .

/ "Confraţi ziarişti" se întrec în a cere pedepsirea cu moartea .În corul demascator se întrec  :

Miron Constantinescu , Scarlat Callimachi, Şerban Voinea, George Macovescu ,George Ivaşcu , Miron Radu Paraschivescu , Gh Dinu , Radu Boureanu , Mihai Beniuc, Ion Pas, Ion Biberi şi mulţi alţii care , în interbelic , au reprezentat aşa-numita "presă de stânga".

- Acuzatori publici :C.Vicol, Alexandra Sidorovici , I.D.Ioan  şi Avram Bunaciu .

-La 4 iun,Tribunalul Poporului pronunţa Sentinţa : 2 condamnări la moarte, 8 condamnări la muncă silnică pe viaţă, alte condamnări, la  12 -20 de ani .La toţi li se confisca averea .

[Vezi la tabloul Cultură, Artă,Presă - victime ,   Justiţia comunistă ]

/Iun.'45 . Petru Goza- om de încredere al PCR   

- 3 iunie '45.La marea manifestaţie a Fr.Plug, la Braşov iau loc în prezidiu, alături de Groza, Gheorghiu-Dej, Emil Bodnăraş, Pamfil Ripoşeanu , g-ral Vinogradov şi contraamir. Bogdenco ( Comisia Aliată de Control ).

În discursul său , Gheorghiu -Dej cerea <întărirea zidului în jurul guvernului .>

 ( Scânteia, 4 iun.'45 )

 - 24-26 iun.'45 .Congresul I al Frontului Plugarilor

Se desfăşoară pe stadionul ANEF.Dr.Petru Groza ,prim-ministru şi preşed al organizaţiei :

<Să înlăturăm, să curăţăm din cale în rândul al doilea tot politicianismul corupt , aceste partide "istorice ", care împreună cu şefii lor , în aşa numit-a Românie Mare , timp de 28 de ani , v-au exploatat nu numai munca voastră dar au vândut toate bogăţiile acestei ţări marilor capitalişti internaţionali .>

/ 1 aug.'45:Congresul I al Uniunii Parioţilor

Participant de onoare ,premierul Petru Groza .La congres, iau cuvântul prof. univ Şt.Nicolau ,D.Bagdazar şi Ed.Mezincescu .  

/5-10 aug.'45: Partidele "istorice" - sub supraveghere şi intimidare

[LD: în timp ce se ivise "criza" diplomatică ( recunoaşterea guvernului Groza de către SUA şi Anglia.[  Vezi context şi evolu'ie latabloul Cronologie generală genocid ] 

- Pe 5 august , la mitingul de întoarcere a armatei de pe front , sunt provocate incidente, soldate cu 3 morţi. Teohari Georgescu ( Interne ) şi Vasiliu-Răşcanu ( Război ) dirijează ancheta  organelor locale .Concluzia ?: <incidentele au fost puse la cale de elementele fasciste >, respectiv 15 membri PNŢ arestaţi , în frunte cu dr.Emil Haţieganu.

- Ministru de Interne explica demonstranţilor din  P-ţa Malinovski :<Ei s-au demascat acum ca bandiţi terorişti.Dacă la 6 martie am făcut să se simtă în ţară forţa noastră, a guvernului şi a poporului, pe spatele elementelor fasciste , noi declarăm astăzi că vom face de acum înainte ca să se simtă mai bine şi mai tare pumnul nostru > ( Scânteia, 7 aug.'45 )   

 - Pe 10 august, Serviciul Special de Informaţii ( subordonat preşedenţiei guvernului ) semnala premierului Groza o "revigorare" a activităţilor PNL (o dată cu  revenirea lui Dinu Brătianu la Bucureşti ), o "înteţire" a contactelor dintre Brătianu, Maniu şi Titel Petrescu.

/ 14 - 21 aug.'45: conferinţele regionale PCR

- La Conferinţa regională Valea Jiului (Petroşani ),participă Gheorghiu Dej (14 aug.) ;la reg.Dunărea de Jos ( Galaţi ) - Gheorghe Apostol ;la reg. Moldova ( Iaşi )-Emil Bodnăraş, Andrei Oţetea ,Justinian Vasluianul ( vicarul Mitropoliei Moldovei ).

Se ţin conferinţe regionale similare la Cluj, Timişoara, Constanţa, Valea Prahovei ş.a

- Pe 21 aug..'45, la Conferinţa PCR-Bucureşti, Ana Pauker trasează sarcinile comuniştilor:

<...de a recunoaşte reacţiunea ,sub orice formă s-ar ascunde, orice haină ar îmbrăca, orice limbă ar întrebuinţa , orice mască şi-ar pune .S-o recunoaştem şi să-i dăm la cap .La noi în ţară reacţiunea , în frunte cu Maniu şi Brătianu , care strâng în jurul lor tot ce este reacţionar, tot ce este fascist , a devenit mai activă ...>  

-6-19 august '45:reluarea relaţiile diplomatice cu România

-La 6 august ,Susaikov şi Pavlov înmânează lui Petru Groza Comunicatul prin care guv.sovietic hotărăşte reluarea relaţiilor diplomatice cu România.

-La 13 august , Kavtaraze şi Iorgu Iordan sunt numiţi trimişi extraordinari , în cele două ţări .

/La 17 august ,guvernul american notifică regelui Mihai că SUA nu recunoaşte guv,.Groza, fiind nereprezentativ, şi, în consecinţă , nu poate relua relaţiile diplomatice cu România .

/La 19 august , o notificare cu conţinut identic , este transmisă şi de guv.britanic .

/ la 21 august , în acest context , se va ajunge la "greva regală "

-21 aug.'45-8 ian'46 :GREVA REGALĂ  

Încurajat de sprijinul partidelor istorice, de notificările diplomatice transmise de SUA şi Marea Britanie( 17,19 aug.) , regele cere demisia guvernului Groza.

Groza refuză , spunând că are de partea sa sprijinul URSS

...Susaikov cere Regelui o Declaraţie de dezavuare a presiunilor SUA şi Angliei , şi a criticilor la adresa guv.Groza.Regele refuză, cu speranţa că va fi susţinut de cele două mari puteri.În urma refuzului lui Groza de a demisiona, regele se retrage din viaţa politică ,începând greva regală .

Neţinând cont de Constituţie , Groza va conduce ţara peste 4 luni,sprijinit de trupele sovietice.Cu concursul cenzurii draconice, nici un ziar nu publică declanşarea aceste grave crize Opinia publică remarcă , totuşi , absenţa regelui la parada şi la recepţia din 23 august . 

/ 29-30  aug.'45.Congresul I  al scriitorilor, ziariştilor, artiştilor .

Bucureşti. Participă membrii guvernului, reprezentanţi ai partidelor din FND - Petru Groza,Mihai Ralea ( Arte ), P.Constantinescu ( Propagandă ), Şt.Voitec ( Educaţie ),  Mişa Levin (CGM  ) - şi reprezentanţi ai sindicatelor din presă şi cultură - Miron Constantinescu , Marcel Breslaşu, Victor Eftimiu ş.a. ş.a

Se alege un Comitet - Mihail Sadoveanu, Cezar Petrescu, Mihai Beniuc, V.Maximilian, Niky Atanasiu ş.a - şi se adoptă o Rezoluţie de afiliere la CGM.

/ 4 -13 sept.'45:vizită guvernamentală la Moscova

Fac parte din delegaţie, printre alţii :Groza, Tătărăscu ,Gheorghiu-Dej, Voitec, Ghelmegeanu (preşed.Comisiei române ptr aplicarea armistiţiului )ş.a.Se pun la punct problemele curente şi de perspectivă , de natură economică , politică , militară şi diplomatică..

- În acest interval, în ţară se ţin lanţ manifestările de susţinere ale guvernului Groza, declaraţiile belicoase la adresa "amestecului " anglo-american în treburile interne ale României şi "demascările" la adresa lui Maniu şi Brătianu , cerându-se arestarea lor .

 / 30 sept.'45: Petru Groza la Timişoara

[LD: scos din context,citit ad-literam , fără a cunoaşte fenomenul lingvistic al răstălmăcirii  unor cuvinte care vor face carieră în  "limbajul de lemn" -  democraţie" / "reacţiune" /"fascism"/  ş.a -  enunţul premierului Petru Groza pare patriotic, democratic,progresist .

De ceva s-a ţinut de cuvânt :ca şef de guvern, a pus mâna pe ceafa "reacţiunii" ,a constrâns-o să înţeleagă ce înseamnă "democraţia comunistă" .]

Frontul Plugarilor organizează o mare adunare populară, la care participă ,de la "centru" , Petru Groza, Emil Bodnăraş, Romulus Zăroni , Petre Constantinescu-Iaşi .  Groza tună şi fulgeră :<Să ni se dea voie să punem mâna în ceafa reacţiunii şi să o facem să înţeleagă , iar dacă nu înţelege de bunăvoie, să o constrângem să înţeleagăviitorul este al democraţiei şi niciodată mai mult al războiului ,urii, fascismului .>(România Liberă, 1 oct.'45 )   

/ 16-22 oct.'45 .Conferinţa naţională  PCR :Gheorghiu Dej-secretar general

[LD: Fără să se poată indica o zi anume, se poate afirma că, o dată cu această conferinţă începe "epoca Gheorghiu Dej " ,care va dura până la moartea sa.

Este de remarcat structura piramidală a partidului,asigurată prin prezenţa " secretarilor" - Gheorghiu Dej, Ana Pauker, Vasile Luca, Teohari Georgescu -   în toate  cercurile concentrice ale departamentelor : Secretariat, Birou Politic, Comitet Central.

De la un anume moment, expunerea pe pereţi a tablourilor  celor patru va fi obligatorie în toate instituţiile [ nu ştim data acetei obligaţii ornamental-propagandistică ]    

Societatea  românească trebuia să înveţe  că , în "democraţia populară " , puternicii zilei trebuiau căutaţi nu la "puterile în stat" - guvern, parlament ,justiţie - ci la partid .PCR a uzat de toate metodele ca această "mutaţie" în mentalul colectiv să se impună.]

-16 oct.:în Capitală, se ţin conferinţele pe sectoare. La "sectorul I galben " , secretar de organizaţie-Nicolae Ceauşescu. Iau cuvântul Ana Pauker , N.Ceauşescu şi Neagu Andrei.

-16 oct :  deschiderea Conferinţei. Invitat , premierul  Petru Groza dă asigurări că <plugarii sânt alături de PCR >

-17 oct:Gheorghiu-Dej prezintă Raportul politic. Participanţii află că PCR , numai într-un an , numără aproape 800.000 de membri ( faţă de 1.000, la sfârşitul războiului )

-Pe 21-22  oct., se aleg structurile de conducere ale partidului.

Secretar general ( ales de CC al PCR )- Gheorghe Gheorghiu- Dej ( ministrul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice )*

Secretari ai CC al PCR : Gheorghiu Dej, Ana Pauker, Vasile Luca, Teohari Georgescu.

Biroul Politic al CC al PCR  :Gheorghiu -Dej ,Ana Pauker,Vasile Luca, Teohari Georgescu , Chivu Stoica, Gh.Vasilichi , Miron Constantinescu (red.şef "Scânteia" )

Comitetul Central al PCR : Gheorghiu Dej, Gheorghe Apostol (CGM-sindicate ), I.Gh.Maurer ( subsecretar de stat -la ministerul lui Dej ), Emil Bodnăraş( Gărzi patriotice ),

Nicolae Ceauşescu (secretar "sect. 1 galben "),Vasile Luca, Chivu Stoica, Lucreţiu Pătrăşcanu (ministru -Justiţie ),Ana Pauker, ş.a,ş.a

-În Rezoluţia adoptată,  PCR se pronunţa pentru reconstrucţia şi industrializarea ţării ( prin dezvoltarea cooperativelor  la oraşe şi sate ),pentru  reorganizarea sistemului de credit ( prin introducerea controlului de stat în operaţiunile bancare ) ş.a. ş.a.

- oct-nov.'45 .La sugestia şi sub organizarea PCR ,după aceste evenimente se porneşte campania  de transformare a PCR în PMR .

----------------------

*Silviu Brucan spune că Dej  fusese desemnat încă din ian.'45 de Stalin , cu ocazia convorbirilor particulare de la Moscova.[ Vezi la Bibliografie  ]

/ 7-8 nov.'45.Comunişti versus monarhişti ; MRSO versus Sf.Mihail şi Gavril

[Vezi tabloul Cronologia - Genocidul comunist ]

-7 nov. PCR organizează manifestaţii de comemorare a MRSO ( revoluţia bolşevică din 1917 )

-8 nov.'45: manifestaţie pro-monarhistă. Ziua Regelui Mihai .

În piaţa Palatului ,se scandează lozinci de dezaprobare şi contestare  faţă de guvernul Groza.

Dimineaţa, camioane încărcate cu susţinători ai guvernului , înarmaţi cu ciomege , pătrund în Piaţă. Se produc ciocniri violente .Jandarmii Ministerului de Interne ( cu sediul în viitorul CC al PCR ) pătrund în mulţime, operează arestări .Se aud focuri de armă .

După amiază , elemente din Divizia Tudor Vladimirescu , "curăţă " piaţa. În timpul nopţii ,sunt omorâte cca 13 persoane şi cca 100 sunt arestate. -În Raportul transmis lui Stalin ,( lui Molotov, Beria şi altor demnitari )g-ralul sovietic Susaikov considera că în Piaţă ar fi fost cca 8.000-10.000 de manifestanţi ,iar tulburările au fost provocate de ţărănişti şi liberali . Recunoştea că guvernul nu a avut încredere în armată folosind  divizia Tudor Valdimirescu.

-10 nov.:Comunicatul MAI acuză PNL şi PNŢ că au pus la cale "o mişcare de dezordine" , mobilizând "elementele fascisto-reacţionare " , cerând pedepsirea "fără nici o milă şi îngăduinţă a lui Maniu şi Brătianu" , aceşti "mârşavi susţinători şi promotori ai huliganismului moşieresc".

-11 nov.:Prefectura Poliţiei Capitalei invită cetăţenii care au suferit " vexacţiuni sau violenţe politice, rasiale, precum şi pe cei care au fost victimele acţiunii de jaf şi tâlhărie pe data de 8 noiembrie " să depună plângeri .

-Teohari Georgescu declară iniţial 9 morţi şi 65 răniţi ; apoi 11 morţi şi 75 răniţi.

-Se publică o listă cu persoanele chemate  la Parchet pentru interogatorii , legate de ciocnirile din 8 nov.:Dinu Brătianu, MFărcăşanu , Al Lapedatu , M.Romniceanu , dr C.Angelescu ,

,Dinu Alimănişteanu , ( de la PNL ) , Ilie Lazăr ,I.Hudiţă, Corneliu Coposu , Anton Ionel Mureşan , E.Ghilezan ( de la PNŢ ) ş.a., ş.a ( Scânteia, 14-19 nov.'45 )

-Se operează peste 300 arestări...

-20 nov.-15 dec.'45 : Represiuni economice

/Scânteia porneşte o campanie de demascare a "poziţiilor cheie" deţinute de reacţiune în viaţa economică :Banca Românească (dir.George Cretzianu ) este acuzată de sabotaj economic ;Societatea "Letea" , editura "Cartea Românească " că au colaborat cu nemţii ;"oamenii  lui Brătianu " -Mircea Cancicov ,I.Manolescu-Strunga - că au vândut ţara nemţilor ; Iuliu Maniu ,de "complicitate cu imperiul Habsburgic" , de" intenţia vânzării Ardealului ", " de complicitate cu Hitler şi Antonescu "

/Arestarea şi rearestarea pentru "sabotaj " a  lui Nellu Mihăilescu ( proprietar de magazin ) devine un "caz" ,un exemplu de "linie" : < Nici o milă şi nici un menajament pentru speculanţi.Ocna să fie ocnă ,munca silnică să fie muncă silnică , temniţa să nu fie de salon de recepţie. Pedeapsa dată să zguduie , să cutremure , iar complicii şi susţinătorii speculanţilor să fie măturaţi fără cruţare de oriunde s-ar găsi > (Scânteia , 2 dec.'45 )

-15 dec.'45:bilanţul Ministerului Justiţiei 

 Pătrăşcanu , într-o cuvântare radiodifuzată,  prezintă o statistică :între 15 sept-15 oct .instanţele au pronunţat 2048 condamnări şi 608 achitări în procese de speculă .

Au fost respinse 1850 de cereri de recurs. (Scânteia, 15 dec.'45 )

/ 16-31 dec.'45 :Conferinţa miniştrilor de Externe (Moscova )

[LD:Percepută iniţial ca o victorie a diplomaţiei anglo-americane, decizia luată s-a vădit a fi un fiasco ,marcând consolidarea stăpânirii sovietice în România .

[ Vezi Tabloul Diplomaţie, diplomaţi-victime  ]

- O nouă sesiune a Conferinţei miniştrilor de externe :Molotov, Byrnes,Bevin, pentru soluţionarea impasului în relaţiile cu România şi Bulgaria.

Se decide recunoaşterea guvernului Groza, cu condiţia participării la guvern a unor reprezentanţi ai PNŢ şi PNL - dar, la cererea expresă a lui Stalin,  nu Maniu, Brătianu sau dr Lupu şi desfăşurarea de alegeri libere .

- Silviu Brucan va taxa ca <o încercare de a provoca o imixtiune străină în afacerile ţării noastre > propunerea ministrului Emil Haţieganu ( PNŢ )ca la alegeri să fie invitaţi observatori străini.( Scânteia, 7 febr.'46 )

- 31 dec.'45 /  1 ian.'46:Petru Groza-cuvântarea de An Nou.

Reforme cu caracter democratic ;organizarea alegerilor ;transpunerea în practică a hotărârilor Conferinţei de la Moscova a Miniştrilor de externe .

[Vâşinski, Harriman , Kerr sunt primiţi de Rege.Faţă de occidentali, Regele îşi exprimă mari rezerve privind rezultate pozitive la alegeri , cât timp "ţara se află în mâinile acestor oameni [...] listele şi voturile vor fi falsificate, iar guvernul va obţine o mare majoritate falsă care va întări puterea comuniştilor " Harriman şi  Kerr îl consiliază la moderaţie, la încredere şi colaborare cu guv.Groza.Regele cedează ( 1 ian.'46 )]

1946

/ 5 ian.'46: Prima promoţie a şcolii de cadre a PCR .

30 de activişti încheie etapa de pregătire a primei promoţii  ( Scânteia, 5 ian.'46 )

-7 ian.'46 :completarea guvernului ;anunţarea alegerilor

/ Comisia Interaliată discută cu membrii guvernului ;Petru Groza duce tratative cu liderii PNŢ şi PNL ;Groza admite intrarea în guvern a unor reprezentanţi PNL şi PNŢ ,în calitate de miniştri "fără portofoliu": M.Romniceanu şi Emil Haţieganu  ( 7 ian. )

/În prima şedinţă de guvern "completat " Consiliul hotărăşte :1.Alegeri generale 2.Participarea tuturor partidelor "democratice" 3.Asigurarea libertăţii presei, întrunirilor.

/ 10 -12 ian.'46: Partidul Naţional Popular

[LD: în vederea elaborării legii electorale şi a alegerilor parlamentare, PCR şi-a urzit un   "pluralism politic" de faţadă,  pentru exigenţele străinătăţii şi deruta electoratului.]

Congresul general al Uniunii Patrioţilor se transformă în PNP, partid satelit al PC. Conduce lucrările, Andrei Oţetea (rectorul Univ.-Iaşi ) .

În Rezoluţia adoptată, se declară că partidul va reprezenta "păturile mijlocii "

- Mitiţă Constantinescu ( fost liberal, fost colaborator al regimului carlist ), a devenit preşedintele acestui partid, având ca adjuncţi pe comuniştii notorii , Petre Constantinescu-Iaşi şi G.Vlădescu-Răcoasa.

/Ian.'46 .Epurări în Administraţie, CFR, Poliţie ş.a.

Noile epurări - scrie gazetarul Silviu Brucan - <se situează pe linia trasată de secretarul general al PCR , tov.Gh.Gheorghiu-Dej, în discursul ţinut de Anul Nou. Ea trebuie să continue cu o perseverenţă neobosită în toate sectoarele aparatului de stat > 

( Scânteia, 25 ian.'46 )

...Propagandă,  manipulare , violenţă

/24 febr.'46.Miting comemorativ : un an de la "asasinatul în masă" al lui Rădescu.

La sala Aro, iau cuvântul reprezentanţi de partide şi asociaţii coalizate : prof.univ.N.Bărbulescu

( PSD ), Al.Iorgulescu ( primar, PNŢ-Anton Alexandrescu ) , Elena Livezeanu ( PCR -femei ) dr.I.Constantinescu ( PNP-Mitiţă ),Chivu Stoica ( PCR , vice CGM ) , C.Doncea ( secretar .judeţean FND -Ilfov )

/ 26 febr.'46. La iniţiativa FUM, miting al muncitorilor CFR-işti -Bucureşti ,organizat sub deviza partidului unic muncitoresc.Iau cuvântul :Chivu Stoica ( CGM ), Miron Constantinescu ( PCR, Scânteia ), C.Doncea ( FND-Ilfov ), Ilie Popa ( secretar PCR la CFR )   

...10 febr.'46:Universitatea PCR "Ştefan Gheorghiu "

Rector , Barbu Lăzăreanu .Festivitate la nivel înalt.Participă Chivu Stoica, Gh.Apostol, Liuba Chişinevski ş.a

Peste 100 muncitori, ţărani , intelectuali, femei şi bărbaţi, dintre cei mai buni activişti. Rector , Barbu Lăzăreanu .

/Ian-mart.'46 .Campania preelectorală

...27-29 ian.: PLENARA CC al PCR

Activitatea partidului de la Conf.naţională a PCR; situaţia politică şi economică ; probleme organizatorice şi propagandistice .S-a hotărît <prezentarea unită în alegerile parlamentare a tuturor forţelor democrate ale guvernului democrat instaurat la 6 martie' 1945 >

...3 febr.: Frontul Unic Muncitoresc

- Comunicat semnat de Teohari Georgescu ( PCR , ministru la Interne ) şi Ion Burcă

( PSD , subscrt.la Interne ) : candidaţii la alegerile sindicale ( ce urmau ) vor fi desemnaţi de FUM.( Scânteia, 3 febr.'46 )

-  Ion Burcă propune schimbarea denumirii unor străzi care , prin denumire ,<mai amintesc vremuri de prigoană reacţionară şi fascistă sau pe cei care i-au ilustrat prin acte de teroare împotriva poporului >( Ex.Piaţa Palatului - să devină P-ţa 23 august ; Şoseaua Jianu - B-dul Generalissimul Stalin )    

...1 febr.:Femeile democrate 

Se întruneşte un comit.de iniţiativă pentru pregătirea unui congres .

Preşedintă -Margareta Ghelmegeanu ( Fr.Plugarilor).

Iau cuvântul  Ana Pauker ( PCR ) şi Eugenia Rădăceanu (PSD) .

...12 apr.: Frontul Democratic Universitar

Se constitue la Cluj .Alcătuit din studenţi şi cadre didactice .Printre ei :C.Tătaru ( preşed.), C.Daicoviciu (decan al Facultăţii din Sibiu în guvernarea legionară , sept.'40- ian.'41 ), George Sofronie, Şt.Paşca ş.a.

...Pământ şi titluri de proprietate pentru  ţărani

- Comisia interministerială ptr.reforma agrară vizitează judeţele pentru a pregăti debutul împărţirii pământului la ţărani.Se hotărăşte ca primul titlu de împroprietărire să fie înmânat de dr.Petru Groza ( Scânteia , 30 ian.'46 )

La Alexandria -Telorman :Comisia promite ţăranilor titlurile de proprietate  ( Scânteia, 3 febr. '46 ).

...Intelectualii : propagandă şi "demascări "

-Eusebiu Camilar : < Scriitorul  român are azi toate libertăţile >( Scânteia, 3 febr.'46 )

-Anton Dimitriu (membru în Consil.de administr.şi administrator unic la Creditul Minier ) :

<Sovompetrolul e una din cele mai mari societăţi pe acţiuni din Europa şi e constituită în sistemul burghezo-capitalist , ca dovadă a bunei credinţe a sovieticilorvor respecta sistemul capitalist de la noi  > ( Universul, 5 febr.'46 )

-Zaharia Stancu :<"Istoricii"[partidele ] sunt ultimii îndreptăţiţi din ţara aceasta să se plângă de teroare > (România Liberă , 21 febr.'46 )

-Prof.dr ICParhon ( preşed.ARLUS  ), prof Al.Rosetti ( rectorul Univ.Bucureşti ,ex-senator în parlamentul carlist ) ,Victor Eftimiu ,  Andrei Oţetea ( rector univ.Iaşi ) ş.a. , la întoarcerea dintr-o vizită de o lună în  URSS , nu prididesc cu laudele vieţii ştiinţifice sovietice

(România Liberă ,26 febr.'46  )

-Miron Constantinescu(dir.Scânteia ):< Epuraţia din Universitate este departe de a fi terminată. Numai curăţind Universitatea de "cuibarele fasciste" ,reeducând şi îndrumând tineretul pe o cale nouă , democratică ...> ( 16 mart. )

...Propagandă,  manipulare

- 24 febr.'46.Miting comemorativ : un an de la <asasinatul în masă >  al lui Rădescu.

La sala Aro, iau cuvântul reprezentanţi de partide şi asociaţii coalizate : prof.univ.N.Bărbulescu

( PSD ), Al.Iorgulescu ( primar, PNŢ-Anton Alexandrescu ) , Elena Livezeanu ( PCR -femei ) dr.I.Constantinescu ( PNP-Mitiţă ),Chivu Stoica ( PCR , vice CGM ) , C.Doncea ( secretar .judeţean FND -Ilfov )

- 26 febr.'46. La iniţiativa FUM, miting al muncitorilor CFR-işti -Bucureşti ,organizat sub deviza partidului unic muncitoresc. Iau cuvântul :Chivu Stoica ( CGM ), Miron Constantinescu ( PCR, Scânteia ), C.Doncea ( FND-Ilfov ), Ilie Popa ( secretar PCR la CFR )   

/Febr. - mart.'46 .PCR distruge, înghite PSD

[LD: ca o repetare episodică, după decembrie1989, PSDR "istoric" va fi înghiţit de FSN . Singura "consolare", în noile împrejurări, fiind că titulatura partidului a dat-o PSDR .Aici semnalăm doar, nu vom comenta semnificaţia acestei noi  "metamorfozări" a partidului comunist din România : 1921-PCR / 1948-PMR/1965- PCR/ 1990- FSN / 199... - PSDR  ]

[Pentru context, vezi tabloul  Cronologia generală a genocidului  ]

- 9 febr.'46 .CC al PSD discută propunerea PCR ptr liste comune în alegeri .Rădăceanu , Votec susţin varianta.Titel-Petrescu , Şerban Voinea, Adrian Dumitriu -se opun. Se hotărăşte convocarea unui congres extraordinar.Voitec ( ministr Educaţiei ) şi Rădăceanu ( min.Muncii ) pledează în presă pentru listele comune , pentru "biruinţa intereselor clasei muncitoare şi a socialismului "  ( Libertatea , 15 febr ).

- Pe 9 mart, Comitetul Central Executiv al PSD discută propunerea PCR ptr .liste comune în alegeri .Lotar Rădăceanu , bolnav fiind, îl delegă pe  Ştefan Votec să susţină varianta colaborării cu PCR . Titel-Petrescu , Şerban Voinea, Adrian Dumitriu -se opun.

Se votează două Rezoluţii ( 19 , respectiv 10 voturi ) şi se  hotărăşte convocarea unui congres extraordinar.

-10 martie'46.Congresul PSD.Are un singur punct la ordinea de zi :propunerea PCR cu liste comune în alegeri .Voitec şi Voinea prezintă cele două p.d.v.

Şerban Voinea (proaspăt propus pentru ambasada din Berna ! ) se rupe de Titel -Petrescu ;

Tudor Ionescu ( ministr.Minelor şi Petrolului ) "demască" pe Titel Petrescu ptr înţelegeri cu partidele "istorice"."Demascările" îşi ating ţinta .

Rezultatul votului :232 -pentru liste comune cu PCR ; 29 voturi -împotrivă ;60-abţineri.

-14 mart.'46. Grupul Titel Petrescu este boicotat de presă.Jurnalul de dimineaţă

( independent ) nu poate publica un interviu cu C.Titel-Petrescu privind Congresul PSD,  pentru că tipografii refuză să-l tipărească 

-16 martie'46 .Plenara CC al PSD hotărăşte punerea în afara partidului a lui Titel-Petrescu , Adrian Dimitriu , Iosif Jumanca , Ion Flueraş, Ilie Dumitru şi a adepţilor lor

Cei excluşi , au fondat imediat P.Social Democrat Independent, asupra căruia se vor aplica aceleaşi epitete şi tactici ca şi în cazul partidelor "istorice".( După 1948 ,vor fi arestaţi ,condamnaţi unii exterminaţi în închisorile comuniste )

Grupul Titel Petrescu este boicotat de presă.Jurnalul de dimineaţă ( independent ) nu poate publica un interviu cu C.Titel-Petrescu privind Congresul PSD,  pentru că tipografii refuză să-l tipărească 

-La sugestia Anei Pauker, noua conducere a PSD ar fi solicitat  <declaraţii de credinţă>  faţă de Lotar Rădăceanu , din partea militanţilor din provincie.

Cei ce nu ar fi dat curs acestei invitaţii în 30 de zile, urmau să fie declaraţi  <legionari notorii, criminali, fascişti şi alte sorturi de asasini ,de duşmani ai poporului şi de uneltitori împotriva solidarităţii muncitoreşti.>- scria tânărul gazetar Ilie Păunescu

( Dreptatea , 20 mart.'46 )

-30 martie'46  :schimbări la portofollile social-democraţilor: Zaharia Tănase ( în locul lui Adrian Dimitriu ), alţii , făcuţi subsecretari de stat la diverse departamente .

 -31 martie'46 : Comunicatul CC al  FUM prin care se respinge grupului diversionist Titel-Petrescu de a se considera în FUM.Semnează : Rădăceanu , Voitec, Iordăchescu ,T.Ionescu Mişa Levin ( pentru PSD) ; Gheorghiu-Dej, Ana Pauker, Vasile Luca, Teohari Georgescu , Miron Constantinescu ( pentru  PCR )

-Schimbări la portofoliile ministeriale : Zaharia Tănase ( în locul lui Adrian Dimitriu ), alţii - subsecretari de stat la diverse departamente .

-31 martie'46.CC al FUM  publică un comunicat prin care  respinge "grupului diversionist Titel-Petrescu"  de a se considera în FUM. Semnează :  Rădăceanu , Voitec, Iordăchescu ,T.Ionescu , Mişa Levin ( pentru PSD) ; Gheorghiu-Dej, Ana Pauker, Vasile Luca, Teohari Georgescu , Miron Constantinescu ( pentru  PCR )

[N.B: După 1948 ,"titeliştii" vor fi arestaţi ,condamnaţi unii exterminaţi în închisorile comuniste ]

/ 5 mart.'46. Lege:Ministerul Informaţiilor

[LD:Ministerul Informaţiilor ,prin structură şi competenţe,va  ţine sub control toată viaţa cultural-artistică a ţării , şi ,sub rigorile unei cenzuri draconice, va fi instrumentul de mancurtizare a românilor .Iniţiator şi răspunzător :prof.Petre Constantinescu -Iaşi

[ Vezi pe larg la Tabloul Cultură,artă, presă-victime ]

Cu misiunea <de a dirija ,organiza şi controla toate acţiunile de informare prin presă, radio, film >  din ţară şi străinătate. ( M.O.5 mart.'46 )

- Organele de execuţie,8  direcţii : a presei / a relaţiilor culturale cu străinătate / culturală , / cinematografică /  contenciosului / contabilităţii /  administrativă/  regionalelor / .

Sub tutela ministerului mai sunt :Oficiul Naţional de Turism , Oficiul Naţional Cinematografic ,Societatea Română de Radiodifuziune , Societatea de Editură şi Arte Grafice ,  Editura de Stat .

/ 6 mai -1 iun.'46 :Procesul mareşalului Ion Antonescu şi colaboratorii

-Pe 2 mai, în Consiliul de Miniştri ,Pătrăşcanu a prezentat actul de acuzare

-Pe 4 mai , s-a anunţat Completul de judecată de la Tribunalul Poporului :Al Voitinovici (Voitin )-preşed ;asistat de C.Bâlcu ( magistrat ) şi de judecătorii populari ( un muncitor, un ţăran,un asist .univ., un prof şi un avocat ) Acuzator şef -V.Stoican ;acuzator public Dumitru Săracu  şi C.Dobrian ( procuror la C.de Apel Timişoara ).

...Pe 10 mai ( ziua a VI-aa  procesului ),în vreme ce în Piaţa Victoriei Regele Mihai, Guvernul Groza , mareşalul Tolbuhin, g-ral Susaikov şi  reprezentanţii armatelor aliate asistă la parada militară , în sala de judecată continuă procesul .

...Pe 12-13 mai ( ziua a VIII-IX-a):rechizitoriul acuzatorilor  publici Vasile Stoican , D.Săracu , şi Gh.Dobrian care cer pedeapsa cu moartea.

...Pe 17 mai  ( ziua a X-a? ), se pronunţă sentinţa .

...Pe 25-31 mai'46  ,recursurile înaintate , au fost respinse.

...Pe 1 iunie '46 , Lucreţiu Pătrăşcanu prezinta Regelui rezoluţia guvernului la cererile de graţiere :<  respingerea cererilor de graţiere făcute de Ion Antonescu , Mihai Antonescu , Constantin Vasiliu şi Gheorghe Alexianu şi comutarea în muncă silnică pe viaţă a pedepsei cu moartea aplicată condamnaţilor Constantin Pantazi , Radu Lecca şi Eugen Cristescu >

În aceeaşi zi, cei 4 condamnaţi la moarte, au fost executaţi în Valea Piersicilor de lângă penitenciarul Jilava.

    În timpul procesului mareşalului , presa şi radioul au ţinut "afişul" cu titluri senzaţionale , cu relatări din proces-rechizitoriu-mărturii -pledoarii -sentinţe ;cu dezvăluiri ,cu demascări ,cu incitări la răzbunare :<a apărut în marele proces senzaţionalul :participarea ocultă la trădare a aşa-ziselor partide tradiţionale de guvernământ  >care < prea laşe pentru a accepta pe faţă >

au ales< calea combinaţiilor de culise , a sforilor trase din umbră  >

( România Liberă, 8 mai '46 ) 

...La un miting al Apărării Patriotice din Piaţa Universităţii , unde <au tremurat zidurile universităţii bucureştene de o lozincă strigată de zeci de mii de piepturi ca un ecou al suferinţelor îndurate de ţara întreagă : Moarte criminalilor Antoneşti ! > .La acest miting , C.Doncea ( secretar al comit.jud. Ilfov ) declara :< Voinţa întregului popor este ca aceşti principali criminali de război [...] să fie condamnaţi la moarte > ( Scânteia , 14 mai.'46 )

 ... Miron Constantinescu , conectând procesul din România cu  procesele similare din Europa

 ( norvegianul Quisling, similar cu "trădător" )  ) < acest Quisling al României în umbra căruia de gudură trepăduşul Ică şi toată şleahta aceasta sângeroasă trebuie să răspundă în faţa Tribunalului Poporului > ( Scânteia, 15 mai'46 )

-  În ziua sentinţei la proces, Leonte Răutu acuza  activitatea partidelor istorice în timpul dictaturii antonesciene cu epitetul de <colaboraţionism>  ( Scânteia , 17 mai.'46 )

/ 20 mai '46 : PLATFORMA - PROGRAM a BPD

[Vezi context şi  conţinut la Cronologia genocidului ]

Deloc întâmplător , BPD  lansa bătălia finală,electorală, pentru preluarea puterii  în România  în mod "legal" -prin alegeri libere -  în care adversarul politic nr.1 era reprezentat de partidele "istorice" şi valorile democratice autentice.]

-  Pe 17 mai '46 , se constituia  BPD,  în componenţa căruia intrau 6 partide : PCR , PSD, PNL-Tătărescu, Frontul Plugarilor , PNŢ-Alexandrescu, PNP-Constantinescu .Toate partidele coalizate pretind că-şi păstrează ideologia şi programul , dar au o Platformă -program comună .

BPD anunţă ,în aceeaşi zi, o Comisie Centrală Electorală , alcătuită din reprezentanţii celor 6 formaţiuni politice coalizate.

-  Pe 20 mai, se publica  Platforma-Program a BPD, în care cele 6 formaţiuni componente îşi expuneau  programul de politică generală, socială, culturală , religioasă, sănătate , justiţie, armată , administrativă şi economic-financiară. ( Scânteia, 20 mai.'46 )

-  Ana Pauker ( activul de partid al regionalei CFR -Bucureşti ):<vor fi îndeplinite toate punctele din program . > ( Scânteia, 24 mai-.'46 )

-29 mai'-13 iul.'46 :Legea electorală

Anunţată de Lucreţiu Pătrăşcanu (29 mai  ), legea  prevedea desfiinţarea Senatului şi

lărgirea dreptului de vot pentru anumite categorii de cetăţeni

Puteau fi aleşi cetăţeni de la 25 de ani ( bărbaţi, femei, militari ,funcţionari publici )

În perioada următoare , paralel cu campania electorală ,se poartă vii discuţii pe temă.

Erau privaţi de dreptul de a alege şi a fi aleşi :criminalii de război ;foştii primari  şi prefecţi ai regimului  Antonescu ;voluntarii împotriva Naţiunilor Unite (vizaţi, spre ex., Mihalache şi Gh Brătianu ), legionarii şi gogo-cuziştii , conducătorii Centralei Evreilor etc etc.

Prin desfiinţarea Senatului şi anularea prerogativelor regale de a dizolva Parlamentul, se încălca Constituţia din 1923 ( pusă în vigoare după 23 august '44 )

După polemicile duse în presă şi confruntările din guvern , legea a fost votată în Consiliul de Miniştri  la 13 iul.'46.

/Iunie -13 iul.'46: BPD şi sateliţii în campanie electorală ( faza  I    )

-27 mai. Federaţia Democrată a Femeilor aderă la Platforma -Program BPD 

- 5 iun.CGM anunţă că va sprijini BPD , pentru a obţine victoria în alegeri. 

-  7 iun.CC Electoral al BPD este alcătuit din :Mihail Ralea ( Frontul Plugarilor ! ) ,I.G.Vântu ( PNL-Tătărăscu ) ,B.Solomon ( PSD ),Miron Constantinescu ( PCR ),Mihail Dragomirescu (P N.P) ,Aurel Pop ( PNŢ-Alexandrescu ) ;Gh.Apostol ( CGM ) , Bernachi ( FDF ).

- 9 iunie ,intelectuali "democraţi" , aderă la Platforma -Program BPD : CIParhon, Dr.Fl.Bagdazar, Traian Săvulescu, Iorgu Iordan, S.Stoilov, Şt.Nicolau, Al.Rosetti, M.Sadoveanu, George Călinescu, Gala Galaction, Victor Eftimiu şi numeroşi alţi scriitori de valoare <ce scriu şi militează pentru întărirea primului regim popular din ţara noastră .>( Scânteia, 9 iun.'46 )

- 12 iunie, C.C.Electoral al BPD hotărăşte să înfiinţeze în fiecare reşedinţe de judeţ, un Comitet Electoral cu câteva comisii - propagandă, administrativă, economică, financiară, transport -subordonat directivelor C.C.

- 16-17iun.Congresul profesorilor secundari şi universitari hotărăsc crearea Uniunea Sindicatelor Profesorilor ( afiliaţi la CGM ) şi hotărîrea de a adera la Platforma -Program BPD.

La congres au participat Al.Rosetti ( rectorUniv..Bucureşti ),Andrei Oţetea ( rector Univ-Iaşi ) şi Chivu Stoica ,Al Sencovici ( CGM ). Ştefan Voitec (Ministru Ed.Naţ ) trasează "linia " :

<a desăvârşi epuraţia profesorilor , dar şi a elevilor şi studenţilor >

( România Liberă, 16-18 iun.'46 )

-2 iunie '46:Campania  electorală ( faza II ) 

[ LD: Campania începe fără lege electorală şi fără a fi fixată data alegerilor . În discursul de deschidere a campaniei, Petru Groza reuşeşte o performanţă demnă de intrat în cartea recordurilor :cea mai sfruntată înşiruire de minciuni spusă de un om politic într-o campanie electorală.]

- CC Electoral al BPD este alcătuit din :Mihail Ralea ( Frontul Plugarilor  ) ,I.G.Vântu ( PNL-Tătărăscu ) ,B.Solomon ( PSD ),Miron Constantinescu ( PCR ),Mihail Dragomirescu (P N.P) ,Aurel Pop ( PNŢ-Alexandrescu ) ;Gh.Apostol ( CGM ) G.Bernachi ( FDF )

-Petru Groza, miting la Iaşi , deschide campania :< Regele nostru , biserica noastră ,proprietatea individuală ,sunt lucruri la care noi ţinem .Nu facem colhozuri ,aşa cum vă sperie partidele istorice [...]Noi nu numai că nu urmărim desfiinţarea proprietăţii individuale , dar o întărim chiar [...] >

/ 13 iulie '46 :legea electorală

[Vezi la tabloul Cronologie generală -genocid  ]

/ 13 iul.-oct.'46: BPD şi sateliţii în campanie electorală ( faza  III    )

- 21-23 iulie .Congresul învăţătorilor se transformă în Sindicatul Învăţătorilor ( afiliat CGM ) .

În prezidiu, patru miniştri  -  Petru Groza, Teohari Georgescu , Ştefan Voitec ,Lothar Rădăceanu - şi intelectuali "democraţi"  - Mihail Sadoveanu , ş.aş.a

Ştefan Voitec anunţă "darul" guvernului : acordarea a 1 miliard lei ( plata orelor suplimentare şi gratuitatea cărţilor  şcolare )

- 2-5 aug.'46.Predeal. Conferinţa pe ţară a  salariaţilor comunali , se transformă în Sindicatele salariaţilor ,afiliat CGM, aderând la Platforma -program BPD . ( România liberă, 3-7 aug.'46 )

- 7-8 aug.'46 .Bucureşti ( sala Dalles ). Conferinţa pe ţară a preşedinţilor şi secretarilor Comitetelor Electorale Judeţene ale BPD.Delegaţii evidenţiază şi iau noi sarcini privind  <spiritul de colaborare, hotărîre şi unitate de luptă > dintre partidele Blocului Partidelor Democratice  ,pentru a determina <o înfrângere politică decisivă a reacţiunii în alegerile care se apropie .>( România liberă, 8aug.'46 )

-10-13  aug.'46.Braşov.Congresul Naţional al Tineretului Democrat , reprezentanţi ai organizaţiilor de tineret ale partidelor componente din BPD.

Invitaţi la congres Petru Groza , Teohari Georgescu, Miron Constantinescu ,Ion Burcă , Vasile Luca,Constanţa Crăciun ş.a.şi delegaţii din partea tineretului sovietic şi bulgar.

Iau cuvântul seniorii partidelor din coaliţie..

Petru Groza trage concluzii : <Să-i culegem într-un mănunchi şi să-i dăm la o parte din drumul spre progres, pentru ca să nu ne infecteze , cu hoitul gândurilor lor reacţionare, huliganice, acest drum lung al bătăliei şi înaintării noastre .  > 

-  4-6 oct.'46: Conferinţa Uniunii sindicatelor de scriitori, artişti, ziarişti .

Preşedintele Uniunii - Mihail Sadoveanu ; vicepreşed.-Ion Pas şi Niki Atanasiu ; secretari g-rali, Ion Ţăranu şi Marcel Breslaşu .

Din partea guvernului participă P.Constantinescu -Iaşi ( ministrul Informaţiilor ),Octav Livezeanu ( ministrul Artelor ) , CIParhon ( preşed.ARLUS ), George Macovescu ( secretar g-ral al Ministerului Informaţiilor ), Gh.Vasilichi şi I.Chişinevski ( din partea CC al PCR ).

- În Rezoluţia adoptată ,Uniunea se angaja să sprijine BPD în alegeri şi să acţioneze pentru < demascarea şi înlăturarea elementelor reacţionare din sânul sindicatului >

( România liberă, 5-7 oct.'46 )

- 9 oct.'46.Pe stadionul Giuleşti are loc primul miting electoral al jandarmilor de la CFR.

Participă: g-ral Ion Alistar ( inspector general al Jandarmeriei ) , g-ral Teodor Petruc (prefectul Poliţiei Capitalei ) , col.Gh.Stănescu ( comandantul Inspectoratului de jandarmi CFR ) ş.a.

Lozinca aprobată cu unanimitate :<Vom vota cu soarele ca să se întunece reacţiunea  >

...Ţinta demascărilor : partidele istorice

 [LD: atrag atenţia asupra unui cuvânt-concept abuziv pervertit de comunişti :DEMOCRAŢIE.-

El a trecut din discursul politic în terminologia juridică ; a fost preluat de limbajul jurnalistic ;

a trecut în literatura proletcultistă  şi istoriografia epocii.

Folosit astfel timp de o jumătate de secol, este greu ..."să răzuim " etichetele, să dezvăluim falsul,să explicăm pseudo-aplicările.O pondere aparte în limbajul propagandistic adresat ţăranilor şi muncitorilor - numericeşte , foarte importanţi  la vot - o constituia încercarea de a spulbera spaima primilor pentru bolşevism şi colectivizare şi a defectelor "neaoşe" ale adversarilor : conspiratori, terorişti, clică reacţionară,huligani , misiţi, trădători ]

- 14 iul. Deschiderea campaniei electorale a PCR (Arenele Romane ).

Teohari Georgescu punea pe seama PNL şi PNŢ violenţele din campanie "demascându-le " şi motivând astfel represiuni recente :  organizaţi în <grupări teroriste şi diversioniste >, de <conspiratori fascişti >, în rândurile cărora < s-au operat arestări>*

[*Primele organizaţii de rezistenţă anticomunistă capturate ,în perioada 10-26 iun.'46, sub directa lui organizare : Graiul Sângelui ,Haiducii lui Avram Iancu ,Divizia Sumanelor Negre ,Mişcarea Naţională de Rezistenţă ] Închisorile şi arestaţii ? Comunistul şi ministrul concluziona  :

<azi în închisorile ţării nu se află nici-un democrat  >

-18 iul.:Silviu Brucan : Ion Mihalache era  <unul din principalii căpitani ai bandelor care asaltează poziţiile cucerite de tânăra democraţie >  ( Scânteia, 18 iul )

- 27 iul.Miting electoral Piteşti ( Argeş ).Teohari Georgescu : <ţăranului care nu înţelege aşa uşor adevărata faţă a partidelor istorice  [...] să -i dezminţim zvonurile privind colectivizarea pământului , colhozuri şi aşa mai departe ... >

/ Ana Pauker  :<Trebuie să ducem lupta pentru stârpirea resturilor fasciste[...] pentru zdrobirea reacţiunii,  ieri aliate lui Antonescu ,iar azi cu rămăşiţele fasciste antonesciene>

 (Bucureşti, stadionul PTT , 30 iul'46  ) :

/Vasile Luca :<[...] poporul român trebuie să lichideze ultimele rămăşiţe morale şi politice ale fascismului şi sprijinitorii acestor rămăşiţe -clica reacţionară manisto-brătienistă >

( Bucureşti, stadionul Giuleşti, 6 august '46)

/ Petru Groza : < [...] să-i culegem într-un mănunchi şi să-i dăm la o parte,pentru ca să nu ne infecteze , cu hoitul gândurilor lor reacţionare , huliganice [...] >

( Braşov, congresul tineretului BPD, 10 aug.'46 )

-Tudor Olaru :Dinu, Gheorghe şi Vintilă Brătianu ,prezentaţi ca< exponenţi ai trei generaţii

ce au dus familia tot mai la fund, în mlaştina dezgustătoare a fascismului trădător de patrie > ( Scânteia , 23 aug.'46 ).

-Silviu Brucan despre diplomaţii României Mari - Grigore Gafencu, Al.Cretzeanu, Viorel Tilea, Const.Vişoianu, Ştelian Popescu : <misiţi fără patrie, trădători >

( Scânteia , 13 sept.'46 )

/ 13 nov.'46:candidaţi  BPD

Bucureşti :Gh.Gheorghiu -Dej ( PCR ) , Petre Bejan ( PNL-Tătărăscu ) ,Ana Pauker ( PCR )

,g-ral C. Răşcanu ,D.Pop şi Aron Braşter  ( PSD ) , M.Sadoveanu şi C.Dumitru ( PNP ) ,Neagu Andrei ( PCR ), Mişa Levin ( PSD ) .

Oameni  de cultură : Sadoveanu ( Bucureşti ) , George Enescu ( Dorohoi ),George Călinescu ( Botoşani ) ,Gala Galaction ( Vâlcea ) ( "Scânteia ", 13 nov.'46 )

/ 14-17 nov.'46 :teroare în toată ţara

-14 nov. Maniu :în ultimele zile au fost arestaţi zeci de candidaţi fără altă vină decât a candidaturii pe listele opoziţiei .

-14 nov.C.Titel-Petrescu :Candidaţi de-ai noştri au fost arestaţi în mod arbitrar şi zac în închisorile Curţii Marţiale .

-15 nov.Dinu Brătianu :candidaţi liberali arestaţi (în jud.Brăila,Tulcea, Alba,Cluj, Dolj,Severin )

sau percheziţionaţi la domiciliu ( Gh.Brătianu, Al Donescu )

-15 nov :Ion Mihalache - agresat la Bacău ;atentat asupra lui la Topoloveni .

-17 nov.:Miting PNŢ în Pţa Teatrului Naţional , peste 30.000 de oameni .Provocatori comunişti tulbură adunarea. Poliţia intervine , se trag focuri de armă .Sunt răniţi .

/ 19 nov.'46.Alegeri parlamentare

- 15 oct.'46 :decret-lege de convocare la urne ( M.O.nr.239 bis )

Alegeri pe 19 nov.Convocarea Parlamentului  -1 decembrie

- 19 nov.:ziua /noaptea alegerilor .

[LD:nu uita ! broşura "Votul decisiv" , a lui Mihai Fătu Astfel se scria istoria înainte de 1989 : Forţele democratice obţin o mare victorie electorală :79,86% din voturi ;378 mandate din 414 Victoria consfinţeşte izolarea completă a PNŢ şi PNL în viaţa politică a României .

În realitate: ilegalităţi ,provocări , bătăi, furtul urnelor ,crime,spargeri de sedii, ocupări de primării şi prefecturi .În final, inversarea rezultaelor .

Şi-a luat numele de Marea Adunare Naţională .Cu obedienţă şi sârg, parlamentarii comunişti  au iniţiat şi legitimat cu votul lor toate legile represive  venite de la guvern , de la diverse ministere (mai ales de la cel al Justiţiei şi Ministerul de Interne ) de  la organele de securitate,

...deputaţi BPD/PCR

[LD: este prima "legitimare" prin vot a  "garniturii " de început a "revoluţiei bolşevice " din România , cu care , chiar după dispariţia unora , se va garanta firul de continuitate.

În ea au intrat principalii "ilegalişti" din interbelic ;tinerele "speranţe" care-şi dovedisiră calităţile în cei doi ani de luptă pentru cucerierea puterii . Această garnitură "parlamentară " va da legitimitate "legiferată" tuturor actelor deja înfăptuite şi a celor ulterioare, va da Constituţie şi legi organice noului regim ]

Gh.Apostol(preşed.CGM, exponent principal în metamorfozarea bolşevică a sindicatelor ), Emil Bodnăraş( dezertorul din armata română , devenit principal epurator al acesteia ), Nicolae Ceauşescu( "antifascistul "utecist aureolat de închisoarea făcută ), Iosif Chişinevski ,Miron Constantinescu (devenit indispensabil în frontul  intelectualilor ) ,Constanţa Crăciun,Mihai Dalea,Alexandru Drăghici ,Teohari Georgescu (ministrul de interne devenit creierul şi braţul  represiunii ) ,Gheorghiu- Dej ( ceferistul luptător devenit primul secretar general al PCR în legalitate , executant al ordinelor Kremlinului ),Vasile Luca, Constantin Daicoviciu , Vasile Maciu,( deveniţi istorici "de linie", la Cluj şi Bucureşti ), I.Gh.Maurer, C Pârvulescu ,Lucreţiu Pătrăşcanu ( intelectualul "de stânga" , cominternistul supravieţuitor al garniturilor comuniste internaţionaliste din anii ' 37 ) ,Ana Pauker ("tovarăşa" revenită în ţară pe tancurile sovietice ) , Alex.Sencovici , Alexandra Sidorovici ( procuror-acuzator în procese de "trădare naţională " ), Gh.Vasilichi ,Pantiuşa Bodnarenko ( care-l ucisese în '46 ,din ordinul lui Dej , pe "tov"Şt.Foriş ) ,etc etc .

...parlament "democratic", "naţional "

- După compoziţia economico-socială :77 muncitori , 56 plugari , 202 intelectuali ,12 meseriaşi , 11 comercianţi , 11 funcţionari , 2 industriaşi , 7 militari activi .

- Populaţia maghiară .MADOSZ :900.000 membri ; liste în 17 judeţe ; 29 mandate .

Kurko Gyarfas (preşed. ) declară că deputaţii <vor colabora cu lealitate >, <vor sprijini "forţele democratice româneşti > .

/ 1 dec.'46:Deschiderea MAN

Regele -citeşte Mesajul Regal  ;Groza citeşte Răspunsulla Mesaj; miniştrii se instalează la Ministere ; procesele şi represiunile continuă

[ Vezi pe larg la tabloul Cronologia generală a genocidului ]

/ 20 nov.-15 dec.'46 .Scânteia: campanie de demascare a poziţiilor economice

-O campanie de demascare a "poziţiilor cheie" deţinute de "reacţiune" în viaţa economică :

Banca Românească (dir.George Cretzianu ) este acuzată de sabotaj economic ;

Societatea Letea , editura "Cartea Românească " acuzate că au colaborat cu nemţii ;

"Oamenii  lui Brătianu " -Mircea Cancicov ,I.Manolescu-Strunga - au vândut ţara nemţilor ; Iuliu Maniu ,acuzat de <complicitate cu imperiul Habsburgic> , de< intenţia vânzării Ardealului>", < de complicitate cu Hitler şi Antonescu >

/ Arestarea şi rearestarea pentru "sabotaj " a  lui Nellu Mihăilescu ( proprietar de magazin ) devine un "caz" ,un exemplu de "linie" : < Nici o milă şi nici un menajament pentru speculanţi.Ocna să fie ocnă ,munca silnică să fie muncă silnică , temniţa să nu fie de salon de recepţie. Pedeapsa dată să zguduie , să cutremure , iar complicii şi susţinătorii speculanţilor să fie măturaţi fără cruţare de oriunde s-ar găsi > (Scânteia , 2 dec.'45 )

¤ GUVERN  Petru Groza (-II-)  :1 dec.'46-29 dec.'47

Ca urmare a rezultatelor alegerilor conferinţa BPD hotărăşte compoziţia guvernului :

P.Groza ( Fr.Plug.,preşed.CM ) ,Gh.Tătărăscu (PNL-t;vicepreşed.CM, Externe ) Teohari Georgescu (PCR; Interne ),Lucreţiu Pătrăşcanu ( PCR , Justiţie ) ,Gheorghiu -Dej ( PCR , Economie Naţională ) ,N.Profiri ( PCR , Comunicaţii ) , Ştefan Voitec( PSD , Ed. Naţ ) , L.Rădăceanu ( PSD ;Muncă şi Asigurări Sociale ) , T.Ionescu ( PSD , Mine şi Petrol ) ,Al.Alexandrini ( PNL-t,Finanţe ) ,IGVântu ( PNL-t, Lucrări Publice),Ion Pas ( PSD , Artă ),Tr.Săvulescu ( Fr.Plug., Agricultură ) ,Romulus Zăroni ( Fr.Plug., Cooperaţie ) ,Octav Livezeanu (Fr.Plug., Informaţiil ) , Radu Roşculeţ ( PNL-t, Culte ) ,Florica Bagdazar ( Sănătate ) ,g-ral Lascăr Mihail (cmd.diviz.Tudor Vladimirescu , Ministerul de Război  )

1947

/ 6 febr.'47 : Regulamentul BPD

La iniţiativa şi sub redactarea lui Vasile Luca, Th.Iordăchescu  şi Alex.Mâţă, Comit.Executiv al BPD adoptă Regulamentul de funcţionare al B.P.D ., pentru a asigura colaborarea partidelor din coaliţie.Se hotărăşte ca , în judeţe şi plăşi , să se creeze organe locale ale BPD cu rolul de a ajuta, coordona şi controla activitatea autorităţilor locale.

¤TRATATUL DE PACE ,Paris ,10 febr.'47

[LD:în istorigrafia comunistă nu se spunea nimic despre pierderea Basarabiei ,a Nordului Bucovinei, a Herţei .Aşa se scria istoria înainte de 1989 .]

-31 ian:În şedinţă de guvern, se fixează Delegaţia :Gh.Tătărăscu( Afaceri Externe ) ,Ştefan Voitec (Educaţie Naţional ) ,g-ral Dămăceanu ( Apărare Naţională ) ,Lucreţiu Pătrăşcanu ( Justiţie ) .

/ Febr. '47.Deputa'ii ]n MAN : demascarea "duşmanilor poporului "  

[LD: De la nivel guvernamental,precedate şi continuate de presă, radio şi partizani "militanţi ",de la tribuna MAN, capătă proporţii de campanie continuă . Demascarea  partidelor istorice şi conştiinţelor libere ca sursă a tuturor relelor abătute asupra ţării ,pregătea şi prefaţa  psihologic măsurile represive ordonate de "sus" , executate de organele de ordine  şi judecate de o justiţie servilă  .  Să ne mai întrebăm , oare, din ce arsenal propagandistic au fost relansate, în 1990,  aceleaşi sloganuri, la adresa partidelor istorice ?! 

[ Vezi tablourile consacrate categoriilor de  victime ] 

- Ştefan Voitec  ( tânăr şi la început de carieră guvernamentală , "venerabilul veteran " folosit de decor , peste decenii ,de Nicolae Ceauşescu ) , ca  ministru  al  Educaţiei ,fixa "linia" pentru cadrele didactice şi elevi : <Falsuri şi provocaţii odioase > - îşi intitula "demascarea" .

PCR era  în posesia unor <documente cu caracter senzaţional > care dovedeau <gradul de decădere şi descompunere politică  > al partidelor istorice , transformate în <clici odioase de provocatori .>  ( Scânteia , 7 febr.'47 ).

- Vasile Luca ( secretar al PCR, foarte activ de la întoarcerea în ţară cu tancurile sovietice )

 trasând "linia" pentru partid şi sindicate , cu ameninţările de rigoare la adresa opoziţiei .

Începând cu titlu - <Opoziţie sau bande de conspiratori fascisto-reacţionari > - epitetele cele mai infamante erau atribuite opoziţiei <manistă-brătienistă şi lacheii lor titelişti  >: <toate rămăşiţele fascisto-legionare , conspiră , asasinează, calomniază şi provoacă  > ; <înglodaţi pînă-n gît în acţiunile lor antisovietice, antisemite şi şoviniste şi în conspiraţia împotriva democraţiei , ei uită că există şi un art.5 al Tratatului de Pace .>

( Scânteia, 9 febr.'47 )

- Gheorge Apostol ( parlamentar PCR, preşed. CGM , la comemorarea luptelor din '33 în Parlament ) :<Reacţiunea manistă-brătienistă a făcut uz de metode fasciste în lupta ei împotriva mişcării muncitoreşti şi democratice.[...] Astăzi partidele istorice urmăresc , ca şi atunci, înrobirea poporului. >

- Gheorghe Vasilichi , în aceeaşi şedinţă parlamentară :poporul,<sătul de demagogia "istoricilor" , şi-a dat seama că Maniu şi Brătianu vor să vândă independenţa ţării , acum ca şi atunci, vor să arunce toate greutăţile dezastrului provocat de ei pe spinarea celor mulţi şi să răpească tot cea au cucerit masele pe tărâm economic şi politic. >( Scânteia, 17 febr.'47 )

/ Ştefan Voicu ( la începuturile sale de activist   ) : < clica manisto-brătienistă a susţinut din răsputeri clauza " naţiunii celei mai favorizate"> introdusă în Tratatul de Pace.

Dar salvarea a venit de la Uniunea Sovietică , pentru că România a avut norocul < ajutorului imens şi puternic al delegaţilor sovietici , în frunte cu Molotov şi Vîşinski  > care au apărat interesele fundamentale ale suveranităţii şi independenţei în faţa lumii întregi.

( Scînteia, 21 febr.'47 ) 

-Silviu Brucan :< măcelul din Piaţa Palatului organizat de fugarul Rădescu, ajutat de Maniu şi Brătianu [ 24 febr.'45 ] ,de complotul Sumanelor Negre şi al MNR-ului  [Mişcarea Naţională de Rezistenţă]  ,condus de Aldea > , a avut drept scop de a transforma statul român <într-un stat de tip fascist, unealtă servilă în mâna cercurilor reacţionare internaţionale >

( Scânteia, 24 febr '47 )

-L.Sărăţeanu :<Tentativa lui Rădescu de a arunca ţara în război civil > , legăturile acestuia cu Iuliu Maniu ,cu alţi fruntaşi PNŢ şi PNL ,<au fost indubitabil probate >  

( România Liberă , 26 febr.'47 )

- Gheorghe Vasilichi , în aceeaşi şedinţă parlamentară :poporul,<sătul de demagogia "istoricilor" , şi-a dat seama că Maniu şi Brătianu vor să vândă independenţa ţării , acum ca şi atunci, vor să arunce toate greutăţile dezastrului provocat de ei pe spinarea celor mulţi şi să răpească tot ce au cucerit masele pe tărâm economic şi politic. >( Scânteia, 17 febr.'47 )

[ ¤ ]20 febr.'47 :ACORDUL ECONOMIC româno -sovietic

Moscova:Delegaţia română condusă de Gheorghiu Dej ,încheie acordul economic.

- Gheorghio -Dej:< Uniunea Sovietică nu caută să îngrădească dezvoltarea economiei româneşti , ci , dimpotrivă ,să ne ajute pentru ca economia noastră să devină independentă >  ( "Grai Nou ", 1 martie'47 )

- Costin Murgescu < datorită concepţiilor politice ce stau la baza atitudinii URSS faţă de toate popoarele, România a reuşit să transforme un acord economic într-un pilon al dezvoltării independenţei sale naţionale>  ( Scânteia, 5 mart.'47 )

/21 febr.'47. PCR : "Cozile " - exemplu de disciplină şi conştiinţă cetăţenească

[LD:Pare un fleac,un fenomen rizibil. Semnalăm acest îndemn ipocrit şi demagogic , pentru că , din nefericire pentru acest popor, acest obicei cauzat de pauperizarea economică,  s-a practicat pe toată durata regimului comunist, inoculând în conduita indivizilor un soi de acceptare resemnată . ]

Lecţie de educaţie cetăţenească în Scânteia : <În URSS , ca şi în alte ţări, "cozile" , oricare ar fi cauzele lor, reprezintă o dovadă de disciplină şi conştiinţă cetăţenească.>.

O asemenea disciplină era  de dorit să se creeze şi în România .

/ 8 martie'47.purificarea aparatului administrativ

Petru Groza declară hotărîrea guvernului de a purifica aparatul administrativ şi instituţiile economice .( România Liberă , interviu ,8 martie '47

-Mart'47 : Stalin ,Molotov -"cetăţeni de onoare "

-18 mart:Molotov este declarat "cetăţean de onoare " al Clujului

-21 mart:la propunerea lui Petru Groza , Preşedinţia guvernului proclamă pe IVStalin "cetăţean de onoare " al României .

/ 20 -27 mart.'47 .Săptămâna mondială a tineretului

La Bucureşti, la mitingul de închidere din Piaţa Victoriei , din partea guvernului participă  Petru Groza şi Lothar Rădăceanu. Alexandru Drăghici, Maihai Dalea ( secretar g-ral al UTM ) , Petre Lupu ( secretar al CC al UTM ) reprezintă tineretul comunist român.

/ 16- 31 apr.'47 :PCR:demascări,instigaţii,arestări    

[LD:campania este dusă pe schema practicată  de  KGB -ul sovietic :ziarul primea liste cu nume ce intraseră în colimatorul MAI  şi avea sarcina de "a pregăti atmosfera ", de a răspândi calomniile ,de a incita la zvonuri şi  teamă , pentru a anticipa şi  legitima ulterior - de la caz la caz- epurarea , arestarea ,procesul şi condamnarea .]

-16 apr.N.Carandino,dir. ziarului Dreptatea, era suspendat din sindicatul ziariştilor profesionişti .Motivaţia demascatoare  era semnată de  Ion Pas şi N.Moraru .

Susţinând "demascarea" , Silviu Brucan considera Dreptatea <un ziar sută la sută fascist > 

(Scânteia, 21 apr.'47 )

-16 apr.La instigarea   comuniştilor, funcţionarii şi muncitorii Primăriei Muncipiului Bucureşti au întreprins o "acţiune de demascare " , provocând demisia şefilor celor mai importante departamente : g-ral Dobrotescu ( ajutor de primar ) , g-ral Davidescu (Direcţia .planului de sistematizare ), ing.Ion Constandache şi Sebastian Popescu ( Direcţia drumuri şi poduri ), Gheorghe Rusescu ( Direcţia financiară ) 

-26 apr. Frontul Plugarilor comunica înlăturarea chiaburilor şi reacţionarilor  din rândurile sale.

La şed. Comit.Executiv , la care participă Petru Groza, Romulus Zaroni, Mihai Ghelmegeanu , Octav Livezeanu, Stanciu Stoian, Const.Agiu, Grigore Geamănu ş.a  se motivează :

< Frontul Plugarilor se deosebeşte de PNŢ-Maniu care apără pe moşieri şi chiaburi , precum o cer interesele burgheziei naţionale .PNŢ-Maniu este cel mai înverşunat duşman al poporului muncitor de la oraşe şi sate . >.Bine-nţeles, sarcina principală nu putea fi alta decât <lupta împotriva reacţiunii de la oraşe şi sate ; întărirea colaborării cu clasa muncitoare pentru apărarea bazelor democratice ale ţării. >

 -29 apr.Legiunea de Jandarmi din Baia Mare cerea tuturor unităţilor de jandarmi ,urmărirea , identificarea şi arestarea membrilor organizaţiei Mişcarea Naţională Românească .

/ 1 mai'47 : sub semnul luptei de clasă

[LD: prezentăm aceste eşantioane de fapte şi idei pentru a  înţelege cine devenise stăpânul  României şi cum a falsificat propaganda comunistă semnificaţia unor concepte ( cuvinte)  consacrate , precum democraţie , fascism, reacţiune internaţională, duşmani ai poporului ş.a ş.a Departe de a fi însemnat simple epitete de oratorie demagogică , ele s-au transformat în stigmate care - atribuite unor clase, partide, grupări , personalităţi  - atrăgeau interziceri, dizolvări , arestări şi condamnări. Socotim de aceea că este important să cunoaştem cine au fost autorii politici şi morali ai regimului care se prefigura.

-30 apr.'47.În prezenţa înalţilor reprezentanţi sovietici - S.I..Kavtaradze ( ambasador ) , g-ral Susaikov (locţiitorul preşed. Comisiei Aliate de Control ), Dangulov ( consilier ) -  la Ateneul Român s-a desfăşurat întrunirea C.C. al Frontului Unic Muncitoresc.

Din partea PCR , participă Gheorghiu Dej, Ana Pauker, Vasile Luca ,Teohari Georgescu, Miron Constantinescu , Chivu Stoica, Lucreţiu Pătrăşcanu, Gheorghe Apostol, Iosif Chişinevschi ,Ion Gh.Maurer, Emil Bodnăraş ş.a.

Din partea aliaţilor în BPD ,Lothar Rădăceanu, Ştefan Voitec,Petre Groza, Gh.Tătărăscu ş.a.

Luând cuvântul Gheorghiu Dej prezenta  bilanţul guvernării Groza :<a combătut fără cruţare pe duşmanii de moarte ai libertăţii şi ai păcii , agenţi de totdeauna ai imperialismului străin , împilatori dintotdeauna ai populaţiei muncitoare - maniştii şi brătieniştii cu toţi lacheii şi agenţii lor . >

-1mai '47.Numărul festiv al Scânteii publica lozincile de 1 mai ale CC al PCR şi linia fixată de conducătorii regimului "democrat- popular" .Lozincile cereau , printre altele :

<Cerem tabere de muncă pentru sabotori şi speculanţi >; < Să fie judecaţi şi pedepsiţi criminalii de război şi vinovaţii de dezastrul ţării >; <Să întărim lupta împotriva uneletelor reacţiunii internaţionale -maniştii şi brătieniştii -duşmani ai celor ce muncesc şi ai păcii între popoare .>

- Gheorghiu-Dej preciza regimul democrat de la 6 martie <constituie o respingere nu numai a regimurilor fasciste de tipul dictaturii lui Antonescu sau a lui Horia Sima,ci şi a ruşinoaselor regimuri de "democraţie istorică " dinainte de război.[...] Îi auzim lătrând pe câinii de pază ai maniştilor , ai brătieniştilor, ai patronilor reacţionari şi ai speculanţilor.[...] trebuie demascaţi şi combătuţi fără cruţare .>

- Gheorghe Apostol  (preşed. CGM )cerea demascarea reacţionarilor  :<care trebuie toţi, dar absolut toţi ,să fie judecaţi şi aspru condamnaţi [...] trimiţându-i la muncă obligatorie în tabere de muncă , unde să înveţe cum trebuie să muncească >(Scânteia , nr festiv, 1 mai 1947 )

- 4 mai '47.Răspuns la protestul din Dreptatea privind lagărele de muncă :<  [...] ziarul speculanţilor  cutează să someze PCR şi Scânteia să răspundă dacă se solidarizează cu declaraţia tov.Gh.Apostol.Ei bine, răspunsul nostru este DA. >( Scînteia, 5 mai.'47 )

- 7 mai '47.Silviu Brucan, jurnalist cu ifose de teoretician şi complex etnic evreiesc , considera chiar că  < fără lichidarea politică a celor două sute de familii  "româneşti " din partidele "istorice",a manevrelor şi speculaţiilor ce le întreprind,  nu se poate consolida temeinic democraţia şi înlătura în mod serios greutăţile de azi. > (Scânteia, 7 mai '47 )

 

/ 1- 9 mai '47 : demascări şi instigaţii

-Zaharia Stancu: liberalii şi familia Brătianu au dominat întreaga istorie a României trăgând foloase pentru ei, în timp ce pentru ţară şi popor a fost <un timp pierdut zadarnic > ( România liberă, 26 mart.'47 )

-16 apr.'47. Ion Pas şi N.Moraru semnează un  articol demascator cu prilejul suspendării din sindicatul ziariştilor profesionişti a lui N.Carandino,dir.ziarului "Dreptatea" .( Scânteia, 16 apr.'47)

-21 apr:Silviu Brucan consideră Dreptatea"un ziar sută la sută fascist " .

-1 mai .Lozincile CC al PCR ,cer, printre altele :Cerem tabere de muncă pentru sabotori şi speculanţi ;Să fie judecaţi şi pedepsiţi criminalii de război şi vinovaţii de dezastrul ţării ;Să întărim lupta împotriva uneltelor reacţiunii internaţionale -maniştii şi brătieniştii -duşmani ai celor ce muncesc şi ai păcii între popoare "

...Gheorghiu-Dej (prim secretar al CCPCR ) cere respingerea "nu numai a regimurilor fasciste de tipul dictaturii lui Antonescu sau a lui Horia Sima, ci şi a ruşinoaselor regimuri de

< democraţie istorică> dinainte de război."

...Gheorghe Apostol în cuvântarea rostită cere demascarea reacţionarilor care "care trebuie toţi, dar absolut toţi ,să fie judecaţi şi aspru condamnaţi [...] trimiţându-i la muncă obligatorie în tabere de muncă , unde să înveţe cum trebuie să muncească "

(Scânteia , nr festiv, 1 mai 1947 )

-7 mai .Silviu Brucan  :" fără lichidarea politică a celor două sute de familii <româneşti >din partidele <istorice >,a manevrelor şi speculaţiilor ce le întreprind nu se poate consolida temeinic democraţia şi înlătura în mod serios greutăţile de azi. "(Scânteia, 7 mai '47 )

-9 mai .Tudor Olaru :"ceasul unei largi epuraţii în învăţământul universitar a sunat "Enumeră profesori universitari "complici ai dictatorilor fascişti " ,care au rămas "consecvenţi pe poziţiile ideologiei fasciste " ,"ale huliganismului şi rasismului " : Istrate Micescu ,Nichifor Crainic,M.Manoilescu ,Tr.Brăileanu ,I.Petrovici ,Gh.Strat , Gh.Brătianu , Victor Slăvescu .

/ Vara 1947: Îndoctrinarea marxist-leninistă 

- 19 mai'47.Deschiderea cursurilor la Univ.de partid "Ştefan Gheorghiu". Rector -B.Lăzăreanu

- 3 iunie'47.Inaugurarea Instit.de studii româno-sovietice -în fostul palat Cantacuzino-festivitate onorată de ÎPSS patriarhul Aleksei al Moscovei, Susaikov,Kavtaradze (ambasadorul URSS )

Participă :Petru Groza,Teohari Georgescu ,Lucreţiu Pătrăşcanu ,Constantinescu –Iaşi, Ana Pauker, CIParhon, Andrei Oţetea,Al.Graur,Matei Socor ( dir.Radidifuziunii ) ş.a.ş.a   

- 8 iul.'47 :Editura "Cartea Rusă " inaugurează localul din str.N.Filipescu nr.35.

Sunt prezenţi :Lyssikov, Biliov,Kriişkov ( reprezentanţii ambasadei sovieice ) ;Petru Groza, Emil Bodnăraş, Ana Pauker, ICParhon, Chişinevski , Ion Pas, Florica Bagdazar, Octav şi Elena Livezeanu , A Toma  ş.a Prof.Andrei Oţetea (PNP ) , preşed.Consil.de Admin.ARLUS şi preşed.al "Societăţii Cartea rusă " care prezintă activitatea prezentă şi viitoare a editurii:studii documentate despre realităţile din URSS, traducerea operelor de valoare ,tipărite în 1.300.000 volume în l.română şi maghiară .

- Barbu Zaharescu :primul manual marxist de Economie Politică .

- Mircea Florian :Dialectica de la Platon la Lenin

- Începe publicarea Capitalului de Karl Marx

- M.Roller produce <prima abordare marxistă > a Istoriei României -care va deveni varianta obligatorie a la toate nivelurile de învăţământ şi  va constitui "modelul " obligator pentru profesorii de istorie şi istorici .

/ 26 mai '47.Uniunea  Naţională a Studenţilor  din România

În cadrul congresului Frontului Democrat Universitar întrunit la Cluj , la propunerea deputatului Gheorghe Matei  (preşedinte FDU din '45 ), organizaţia studenţească se transformă în UNSR Din conducere fac parte : Mihai Gafiţa ( preşedinte ), Gh.Brătescu şi Saşa Muşat ( secretari generali )

/ 14-29  iulie '47:LICHIDAREA  PNŢ

[LD:Parcurgând documentele comuniste de "linie" prin care PNŢ a fost lichidat, avem dovezile indubitabile pentru a argumenta că regimul comunist, prin toate instituţiile sale -guvern, parlament, justiţie,poliţie, siguranţă ,presă - prin toţi conducătorii instituţiilor  -Petru Groza,Gheorghiu -Dej,Teohari Georgescu ,Lucreţiu Pătrăşcanu ş.a -poartă întreaga răspundere pentru represiune şi genocid.  .

Aviz politicienilor, juriştilor ,analiştilor şi ziariştilor de azi care fac din respectarea legilor strâmbe un FETIŞ  : totul a fost pregătit şi executat "LEGAL " ,cu o grijă deosebită pentru respectarea "democraţiei parlamentare " , "acoperirea juridică " , "argumentarea ideologică"  şi "pararea criticilor diplomatici "

Şi cum naţionalismul extremist de dreapta  - fie el nazist ( hitlerist ), fie fascist ( horthyst ,  mussolinian, franchist,antonescian , legionar ş.a.) -era în unanimitate condamnat pe plan internaţional , în România aceste etichetări s-au aplicat tuturor adversarilor politici.        

[ Vezi pe larg la tabloul Genocidul comunist  şi PNŢ-victimă ]

-Partidul Comunist (Dej ) şi Guvernul ( Groza )

17 iul.'47 :"masele populare " întâmpină la aeroport Delegaţia română ce se întoarce de la Sofia , cu pancarte pe care scria :<Cerem pedepsirea exemplară a trădătorilor! >,<Arestarea lui Iuliu Maniu ! >, <Nici o milă pentru duşmanii patriei noastre ! >.

Petru Groza le răspunde :guvernul şi poporul sunt hotărîţi <să lichideze toate rămăşiţele fasciste şi reacţionare din ţară >.

Gheorghiu- Dej întăreşte şi adaugă :<nu e suficient să realizăm ceea ce cereţi voi :arestarea lui Maniu .Noi trebuie să lovim fără cruţare în tot ce s-a strâns în jurul steagului lui Maniu .PNŢ trebuie dizolvat, şi această obligaţie corespunde Tratatului de Pace.>

- Presa comunistă

-18, 21 iul.Silviu Brucan :Toţi cei ce iau <drumul lui Horia Sima, a lui Iaşinski , a lui Gafencu  şi Cretzeanu ,pentru a constitui peste graniţă un focar de agitaţie > , trebuie nimiciţi.

Mihalache voia să ia contact cu <foştii diplomaţi antonescieni Gafencu şi Creţianu > care acum erau "închiriaţi" de <cercurile reacţionare apusene > , pentru a "unelti < împotriva păcii în Balcani > , la ordinul "<incendiatorilor de război occidentali >  (Scânteia, 18, 21 iul.'47 )

 - Moţiuni de condamnare

30 iul.Scânteia şi România Liberă publică sute de "moţiuni cetăţeneşti "care cer dizolvarea PNŢ, arestarea trădătorilor ;"mitinguri spontane" în întreprinderi cer să fie lichidaţi "vânzătorii de ţară " ;Silviu Brucan titrează:"Falimentul PNŢ -o sentinţă a istoriei "

-MAN : ridicarea imunităţii parlamentare ; dizolvarea PNŢ

15 iul.'47 .Moţiunea depusă de 33 deputaţi este aprobată de Comisia legislativă .Se ridică imunitatea parlamentară ptr. 6 deputaţii PNŢ: Iuliu Maniu ,Gr.Niculescu -Buzeşti, Ilie Lazăr, Aurel Leucuţia , Vasile Serdici ,Emil Ghilezan .

În Raportul Comisiei se spune <Este o mare cinste pentru Parlamentul nostru că are posibilitatea să înlăture din rândurile sale pe cei care întrebuinţează calitatea lor de deputaţi pentru a complota împotriva intereselor ţării >

18 iul'47 .Ad.Deput.cere instituirea unor tribunale populare pentru judecarea trădătorilor , dizolvarea PNŢ .Eduard Mezincescu citeşte moţiunea :< Ne luăm angajamentul să luptăm cu toate forţele până la nimicirea definitivă a clicilor reacţionare a lui Maniu, Brătianu şi Titel Petrescu >

La 23 iul.'47, Consiliul Politic al BPD  hotărăşte promulgarea legii de dizolvare a PNŢ .

În aceeaşi zi, Consil.de Min hotărăşte -printr-un Jurnal - dizolvarea PNŢ .

Pe 29 iul.'47.Teohari Georgescu prezintă <şirul de crime şi trădări ale PNŢ > .

Camera votează Moţiunea .

 

/ 7 august.'47 : Legea nr.291 :pedepsirea vinovaţilor de crime de război .

[LD:ar trebui să se observe că Legea 312 -  "legea Pătrăşcanu" ( 21 apr.'45 ) rămâne mereu valabilă , ceea ce se schimbă este doar instanţa de judecată .După desfiinţarea Tribunalului Poporului ,trecuse în competenţa Tribunalului Capitalei ,Secţia I Penală.Acum trece în competenţa Curţilor de Apel.]

Adunarea Deputaţilor votează Legea 291 <de urmărire şi sancţionare a celor vinovaţi de crime de război sau împotriva păcii ori umanităţii >.care prevedea ca judecarea faptelor prevăzute în Legea 312 să se facă de secţiunile cu competenţă criminală ale Curţii de Apel Bucureşti  sau ale Curţii de Apel Cluj, mandatele de arestare urmând a fi emise de procurorul general ( nu de Consiliul de Miniştri )

[ Vezi pe larg la tabloul Genocidul comunist  şi Justiţia Comunistă ]

/ 15 -23 aug.'47.Legea 287 : Stabilizarea monetară

[LD:vezi context şi prevederi  la Genocidul comunist ]

- Legea fusese pregătită la Ministerul Economiei Naţionale - departamentul lui Ghoeghiu -Dej  - cu ajutorul  "experţilor sovietici " ( conducător , prof. E.Varga ) . Aplicarea ei a fost urmărită cu încrâncenare de  Vasile Luca, când a preluat Ministerul de Finanţe (30 dec.'47 ) 

- Pe 15 august, Adunarea Deputaţilor a votat legea .

- Pe 23 august au fost decoraţi cu înalte ordine şi medalii membrii Comisiei interministeriale de reformă şi stabilizare monetară - Gheorghiu -Dej,Ion Gh.Maurer,Traian Săvulescu, Tudor Ionescu, Miron Constantinescu,  Aurel Vijoli , Simion Zeiger .

Pentru contribuţia la reformă au mai fost decoraţi  Alex.Bârlădeanu ,Mihail Levente, Const.Doncea, Gaston Marin, Nicolae Celac,Gogu Răduescu ş.aş.a .

- Pe 19 sept.'47,Camera Deputaţilor a hotărât sărbătorirea lui Gheorghiu Dej şi colaboratorilor săi, în special "tov.Ion Gh.Maurer" ( pentru "truda sa" la redresarea economică şi stabilizarea monetară ) .

/ 23 aug.'47 :Ratificarea Tratatului de pace

Parlamentul român ratifică Tratatul de Pace .Rapotor-Alex.Drăghici .

[ Vezi pe larg la tablourile Genocidul comunist şi Diplomaţi -victime ]

 

/ 14 sept.-1 oct.47 :Epurarea prof.universitari

Prof.Traian Săvulescu ( ministrul Agriculturii ) , P.Constantinescu -Iaşi ,( preşed. Uniunii Sindicatelor profesorilor universitari ) C.Daicoviciu , Miron Niculescu şi Tigăneanu

( subsecretari de Stat ) , memmbri ai Comisiei ministeriale speciale - propun epurarea  unor colegi <care au desfăşurat o activitate profascistă , au avut manifestări reacţionare notorii în trecut, activităţi pe care le au şi acum de la înălţimea catedrei >

[Vezi context şi consecinţe la tabloul Cultura, Universitatea, Arta- victime ]

/ 21 sept.'47."Ziua Scînteii "

Din partea CC al PCR participă Vasile Luca care trasează sarcinile ziarului .

-Sindicatul  Ziariştilor Profesionişti

Este format din ziarişti comunişti .Adunarea de alegeri a noului comitet .Din "juriul de onoare" fac parte Miron Constantinescu, I.Ardeleanu, Titu Florescu, G.Spina şi I.Mureş.

În noul comitet fac parte Ion Pas, Octav Livezeanu, George Macovescu, Gheorghe Zaharia, Nicolae Moraru, Gheorghe Dinu, Silviu Brucan .

[¤] 27 sept.'47 KOMINFORM:Biroul Informativ al Partidelor Comuniste şi Muncitoreşti

[LD:o bogată documentare şi bibliografie ,apărută după 1989, prezintă această etapă care a marcat preluarea definitivă a puterii de către comunişti , în ţările rămase sub dominaţia Uniunii Sovietice.

Cu toate acestea ,în opinia publică , în "memoria  colectivă " ( cum se exprimă cu preţiozitate analiştii )persistă interpretările inoculate în jumătate de secol de regim totalitar comunist.

În aprilie 1943,duplicitarul Stalin hotărâse autodizolvarea Kominternului -la cererea lui Roosevelt -numai din motive strategice conjuncturale,pentru a le demonstra "aliaţilor occidentali "  că abandonează "mesianismul revoluţionar" şi nu intenţionează "exportul regimului comunist " în alte ţări.După încheierea războiului ,după concesiile obţinute la conferinţele de la Moscova şi Yalta , după semnarea tratatelor de pace,Stalin nu pregetă să reanimeze funestul Komintern,

- o autentică "coloană a V-a sovietică "  - printr-o simplă schimbare de titulatură :Kominform.

Odată cu crearea Kominformului ,Stalin a hotărât să impună tuturor ţărilor din sfera sa de influenţă , modelul sovietic .]

9 partide comuniste europene  - URSS,Bulgaria,Cehoslovacia, Franţa,Italia Iugoslvia, Polonia, România, Ungaria - se întrunesc la Poreba [  sau Varşovia ? ] hotărăsc  înfiinţarea Kominformului .Organul de presă -"Pentru pace trainică, pentru democraţie populară " .

Raportul informativ a fost prezentat de Gheorghiu -Dej :PCR în lupta ptr democratizarea ţării .

El a trecut în revistă multitudinea de reforme care au dus la instaurarea <regimului de democraţie populară > în România , subliniind rolul  PCR în "demascarea PNL-Tătărăscu "

şi împotriva "aripei drepte din PSD " în vederea creării < partidului unic al clasei muncitoare > < întemeiat pe doctrina lui Marx ,Engels, Lenin şi Stalin. >

/ Sept.-oct.'47 .Spre partidul unic muncitoresc

Pe 27 sept.'47, Birourile Politice ale PCR şi PSD hotărăsc să pună în discuţia membrilor lor înfăptuirea unităţii politice, ideologice şi organizatorice ale clasei muncitoare , în cadrul unui partid unic muncitoresc .  

... 8 -9 oct.'47.Congresul XVIII al PSDR

La congres , alături de conducătorii PSD- Lothar Rădăceanu, Ştefan Voitec, Th.Iordăchescu, Şerban Voinea, I.Pas, Tudor Ionescu , Eugenia Rădăceanu, M.Levin, B.Solomon, V.Brăftăleanu  -participă o delegaţie a "greilor" din PCR - Gh.Gheorghiu Dej, Ana Pauker, Gh.Vasilichi, Miron Constantinescu, Lucreţiu Pătrăşcanu, I.Gh.Maurer, Iosif Rangeţ .

Participă din partea PCR -Capitală : Constanţa Crăciun, Petre Borilă, Gh-Florescu ; de la CGM, Gh.Apostol şi Al.Sencovici.

În discursul său, Petru Groza face bilanţul colaborării în BPD şi trasează  ţelul comun : <Duşmanilor poporului din interiorul ţării, trădătorilor de ţară, le-am dat lovituri directe şi le vom mai da fără nici o cruţare , pînă cînd vom nimici complet rămăşiţele fasciste şi agenturile imperialiste . >

Noul CC al PSD şi cei doi secretari generali - Ştefan Voitec şi Lotar Rădăceanu - sunt împuterniciţi de congres să trateze cu CC al PCR  realizarea unităţii politice  a clasei muncitoare .

...10 -23 oct.'47.Congresele uniunilor sindicale 

Convocate în congrese speciale , 22 de uniuni sindicale -Bucureşti, Timişoara , Cluj, Petroşani, Constanţa ş.a.- cer unitatea politică şi organizatorică a clasei muncitoare .

La congresele "detaşamentelor  de încredere  " ale clasei muncitoare ,iau cuvântul liderii de frunte ai PCR : Gheorghiu Dej ( industria metalo-chimică  ) , Chivu Stoica ( CFR  ),Gh.Apostol

( metalurgişti ) ş.a ş.a 

...14-17 oct.'47.Conferinţele UTM

La indicaţiile PCR, UTM organizează în toată ţara ,  simultan, "conferinţe" -  întruniri politice cu o anume ţintă programatică - cu tema <Imperialismul ameninţă viitorul tinerei generaţii >.

Conferenţiază de la centru : Virgil Trofin ( Ploeşti ),Paul Cornea ( Iaşi ), Petre Lupu ( Reşiţa ), Ion Marinescu ( Timişoara ), Ion Fazekaş ( Sfântu Gheorghe ), Ilie Drăgan ( Cluj ) ,ş.a. ş.a         

...29 oct.'47:FUM : elaborarea platformei şi statului partidului unic În cadrul unei şedinţe a CC al FUM ( PCR-PSDR ) s-a constituit comisia pentru elaborarea celor două documente programatice .

/ 30 oct.- 7 nov.'47 :Săptămâna prieteniei româno-sovietice

-Petru Groza , la  deschiderea anului universitar :MRSO " nu este un bun care aparţine numai URSS , ci omenirii întregi , deci şi poporului român şi patriei noastre "

-Nestor Ignat :săptămâna prieteniei româno-sovietice "manifestaţie de recunoştinţă şi dragoste [...] popoarelor sovietice şi marelui lor conducător, generalissimul Stalin " (Scânteia, 2 nov.)

...Camera Deputaţilor :în prezenţa membrilor guvernului ( Groza,Gheorghiu-Dej, Teohari Georgescu ş.a ) iau cuvântul Mihail Sadoveanu ( PSD ), Andrei Oţetea (PNP ),M.Ghelmegeanu ( Fr.Plug.) (M.O.5 nov. )

-Ana Pauker, la adunarea populară din sala " Aro " , vorbeşte despre " Uriaşa Revoluţie din Octombrie " care a pornit "să cucerească lumea " ( 5 nov.)

-Miting în Pţa Victoriei , urmat de un marş la Ambasada URSS .

În fruntea coloanei ,Gh-Dej, Ana Pauker, Teohari Georgescu ş.a .( Scânteia, 7 nov.)

- Leonte Răutu :"Triumful ideilor lui Marx, Engels,Lenin,Stalin " (7 nov.)

- Kavtaradze inaugurează expoziţia închinată MRSO ,la ARLUS :"Nimeni nu va reuşi să transforme globul pământesc într-o minge pentru jocul imperialist.";

Gheorghiu-Dej :mulţumeşte ptr sprijinul economic acordat de URSS (8 nov.)

¤ GUVERN Petru Groza (remaniat ): 5 nov.- 30 dec.'47

-3 nov.'47.MAN: Moţiune de neîncredere în miniştrii liberali

Comisia afacerilor externe din Parlament - la propunerea lui Mihai Dragomirescu , sub preşedinţia lui Miron Constantinescu - adoptă o Moţiune de neîncredere în miniştrii liberali , pe care o transmite Camerei şi Guvernului .

-5-7 nov.'47.Intrarea masivă a comuniştilor în guvern

Bazat pe Moţiunile votate în MAN, Guvernul hotărăşte înlăturarea miniştrilor şi subsecretarilor de Stat liberali.

Astfel trec în subordinea comuniştilor şi ultimele departamente , încât alături de Groza,Dej,Pătrăşcanu ,Georgescu , ş.a. ş.a.devin miniştri : Ana Pauker *,( a Ministerul Afacerilor Externe )  având ca subsecretari de stat pe Grig.Preoteasa şi Al.Voitinovici ;

Vasile Luca (la Finanţe ); Stanciu Stoian la Culte  ; Avram Bunaciu,secretar general la MAI )  ;

 Gh.Vasilichi subsecretar de Stat la Educaţie Naţională ;Aurel Vijoli guvernatorul BNR .

Emil Bodnăraş devine  ministrul Apărării Naţionale (după ce  fusese în prealabil la Moscova , unde primise sarcini directe de la Stalin ) iar  Dumitru Coliu era  numit "secretar administrativ" al MApN .

----------------------

* Notă .În ce priveşte confecţionarea de biografii pentru corifeii comunişti ajunşi la putere, falsul şi exagerarea iau forme deşănţate, după modelul cultului stalinist .

Lozinca <Ana Pauker şi cu Dej, au băgat spaima-n burgheji ! >-devenise slogan de manifestaţie, de radio , de congrese.În biografia sa de ilegalistă , se elogia faptul că, pe 13 dec.1918 , se afla în primele rânduri ale manifestanţilor , iar ca  luptătoare "antifascistă" ,se amintea  faptul că ,în timpul guvernului Tătărăscu  (1934-'37 ),fusese condamnată la "ocnă" , pentru a se uşura drumul  fascismului în România .

-Sorin Toma - secondează propagandistic demersul - cerând ca "putregaiul de la Ministerul de Externe să fie extirpat cu toată hotărîrea şi cît mai repede " (Scânteia, 3 nov ) , deoarece se comportă  ca <un minister al guvernului de trădători în slujba imperialiştilor anglo-americani > fiind astfel proiectat şi organizat <de spionul Maniu şi complicii săi >

( Scânteia, 5 nov.)

- Ştefan Voicu conchidea :<s-a pus capăt politicii PNL-Tătărăscu > ,care <folosind poziţiile guvernamentale ,sabota opera de democratizare a ţării > , uneltind cu <agenţii imperialismului anglo-americani >.(Scînteia, 7 nov.'47 ) ;

# 12 nov.'47: Ana Pauker la M.A.E

[LD:în ce priveşte confecţionarea de biografii pentru corifeii comunişti ajunşi la putere, falsul şi exagerarea iau forme deşănţate, după modelul cultului stalinist .Lozinca <Ana Pauker şi cu Dej, au băgat spaima-n burgheji ! >-devenise slogan de manifestaţie, de radio , de congrese.

În biografia sa de luptătoare "antifascistă"  ,se enumera faptul că ,în timpul guvernului Tătărăscu  (1934-'37 ),fusese condamnată la "ocnă" , pentru a se uşura drumul  fascismului în România .

-17 nov.'47 :Disponibilzarea diplomaţilor

/31 aug.Începuse disponibilizarea funcţionarilor de la MAE:miniştri plenipotenţiari ( Vintilă Petala, Radu Crutzescu ,M.Stănescu ) , primi-consuli, funcţionari .

/7 oct.Sub învinuirea de "participare la complotul PNŢ " Camil Demetrescu , fost secretar de Legaţie în MAE ,a fost  arestat în localul Instit.francez de Înalte Studii din Bucureşti , unde fusese ascuns din luna august.A fost condamnat la 15 ani temniţă grea , trecând prin închisorile din Galaţi ,Gherla,Piteşti ,Aiud.După eliberare ,3 ani cu domiciliu obligatoriu la Rubla ( jud.Brăila )A lucrat la Serviciul de Aprovizionare al Spitalului Brâncovenesc, până la pensionare .A murit în iul.1992 .[LD: du această fişă la rubrica diplomaţi-victime ]

/17 nov.Sunt "comprimaţi " 165 membri ai corpului diplomatic şi funcţionari superiori din centrala MAE .Printre ei :Alex.Paleologu ,C.Basarab Brâncoveanu ,N.Solacolu ,Mircea Berindei ,Pul Cernovodeanu ,Vlad Skeletti,Radu Cutzarida ,Iosif Igiroşeanu , ş.a.ş.a

-8-28 nov.'47:Legea Pătrăşcanu: organizarea judecătorească

..."asesorii populari "=cuvânt hotărâtor

-18 nov.:Lucreţiu Pătrăşcanu (Justiţie ) prezintă pr.de lege în guvern.

-28 nov.Parlamentul votează legea.Pătrăşcanu ţine să sublinieze:"prin prezenţa reprezentanţilor aleşi ai maselor muncitoare de la oraşe şi sate care devin judecători cu drept hotărîtor în Tribunale şi Curţi ,justiţia devine într-adevăr populară ."

-"Asesorul popular n-are nevoie să cunoască multă carte şi legi multe.Astea le ştie judecătorul." El trebuie "să judece după mintea şi conştiinţa lui " (Scânteia , 12 dec.'47 )

-19 nov.'47: Î.P.S Justinian Marina -mitropolit al Moldovei .

[LD:momentul marchează , pe de o parte , "oficializarea" prezenţei în CNB a "laicilor" comunişti , pe de altă parte ,semnifică subordonarea Bisericii faţă de structurile de stat] 

Noul mitropolit este ales de Consiliul Naţional Bisericesc.

Noutatea constă în faptul că participă la vot şi membrii guvernului :Groza,Gheorghiu Dej,Teohari Georgescu, Pătrăşcanu, Maurer , ş.a.ş.a

/10 nov.-dec.'47 : Spre făurirea Partidului Unic Muncitoresc

[ Vezi context  şi etape la  tabloul Genocidul comunist ] ]

-Comisii şi consfătuiri mixte :  făurirea P.U.M.

- Pe 30 nov.'47 sunt publicate comisiile mixte judeţene, locale şi de sectoare , însărcinate cu pregătirea organizatorică a înfăptuirii partidului unic muncitoresc .

- Pe 9 dec.'47, comisiile mixte din Capitală şi 12 judeţe  se întrunesc la Bucureşti pentru pregătirea constituirii Partidului Unic Muncitoresc . Gheorgiu Dej ( PCR )şi Ştefan Voitec ( PSD ) expun  Platforma P.U.M , trasând o serie de sarcini imperative : curăţirea PCR de "elementele duşmănoase"  ;verificarea fiecărui membru ; supravegherea deosebită asupra compoziţiei sociale , muncitorimii revenindu-i sarcina istorică <de a ajuta intelectualitatea să-şi însuşească învăţămintele lui Marx, Engels , Lenin, Stalin  > ; un singur "stat major" care să creeze condiţiile trecerii României spre orânduirea socialistă ( Scînteia, 9,10 dec.'47 )

/ 20 dec.'47.Promoţia '47 a univ."Ştefan Gheorghiu"

[LD: întâmplător sau nu, se poate constata că majoritatea cadrelor didactice de la Ştefan Gheorghiu erau comunişti evrei.

-20 dec.'47 .Festivitatea de absolvire a "promoţiei'47 " .52 de studenţi care au urmat < cel mai înalt for de învăţătură marxist-leninistă din ţară > devenind apţi să îndeplinească funcţiile încredinţate de partid.

La festivitate participă corpul profesoral :directorul Barbu Lăzărescu şi lectorii  Alex.Moghioroş, Leonte Răutu, P.Bodnarenco, Sorin Toma, Mihail Roller, Barbu Zaharescu, Cristina Luca .La închidere, Iosif Chişinevschi avertizează noii absolvenţi :<să păziţi  ca ochii din cap unitatea partidului.>( Scînteia, 21 dec.'47 )

# 23 dec.'47 :Emil Bodnăraş-ministru Armatei

Este instalat ministru (în locul lui Mihai Lascăr ) El fusese în prealabil la Moscova , unde primise sarcini directe de la Stalin.

-27dec.Dumitru Coliu este numit "secretar administrativ" al MApN; concomitent sunt trecuţi în rezervă 10 generali .

¤ GUVERN Petru  Groza ( -III -) : 30 dec.'47-14 apr.'48

-30 dec.'47.REPUBLICA POPULARĂ ROMÂNĂ

[LD:Lovitura de stat de la 30 dec.1947  a fost o decizie luată la Moscova ,exeecutată de PCR , având ca instrument armata ]

[ Vezi context, desfăşurare şi consecinţe la tablourile  Cronologie genocid şi MSRegele- victimă ]

-28-29 dec.'47 : PCR:plan de înlăturare a Regelui.

Gheorghiu -Dej cu Petru Groza pun la punct întâlnirea cu regele.

Pe 29 dimineaţa, Petru Groza -prin mareşalul Palatului, Negrei -comunică suveranilor că sunt "rugaţi" să vie urgent la Bucureşti pentru a discuta "o chestiune de familie" .

-Capcana întinsă Regelui Mihai

-Regele şi Regina-Mamă primesc în audienţă pe Groza şi Gheorghiu-Dej .Premierul le explică că a sosit momentul <unui divorţ amiabil > ,deoarece monarhia <împiedică democratizarea şi modernizarea  ţării >Apoi îi întinde , spre semnare ,actul de abdicare .La protestele Regelui, la invocarea Constituţiei , Groza ameninţă cu executarea a peste o mie de studenţi arestaţi .

- Abdicarea Regelui Mihai

 Regele află de la secretarul său , Mircea Ioaniţiu  ,că subunităţi ale diviziei Tudor Vladimirescu au dezarmat garda regală, au înconjurat palatul şi au întrerupt legăturile telefonice. Reîntors în salonul de audienţe, Regele semnează actul de abdicare :

- Proclamaţia către ţară a guvernului 

Petru Groza prezintă situaţia creată , actul de abdicare şi propune textul unei Proclamaţii

<[...] Astfel ,poporul român a dobândit libertatea de a-şi clădi o nouă formă de stat -Republica Populară .[...] Prin înlăturarea monarhiei se deschid democraţiei noastre populare , căi noi de măreţe înfăptuiri [...] Să înălţăm noua formă de viaţă a Statului , republica Populară Română , patria tuturor celor ce muncesc cu braţele şi cu mintea, de la oraşe şi sate !>

Semnează membrii guvernului ,printre care :Dr.Petru Groza,Gh.Gheorghiu Dej,  Vasile Luca, Teohari Georgescu ,Ştefan Voicu , Tr.Săvulescu , Emil Bodăraş , Lucreţiu Pătrăşcanu , Lotar Rădăceanu , Florica Bagdazar, Octav Livezeanu , I.Gh.Maurer, Gh.Vasilichi , C.Daicoviciu , Grig.Geamănu , S.Oeriu.

-Prezidiul RPR

În aceeaşi şedinţă de guvern, Groza propune un Prezidiu , pentru a fi respectată Constuţia în caz de "vacantare" :M.Sadoveanu (preşed.Ad.Deputaţilor ) ,CIParhon ( preşed.ARLUS ), Şt.Voitec ( ministr.Ed.Naţ ) , Gh.Stere ( preşed. Curţii de Apel ).

#Legea 363/'47:proclamarea RPR

(M.O.nr 300 bis / 30 decembrie 1947 )

"Art.1.Adunarea Deputaţilor ia act de abdicarea regelui Mihai I pentru el şi urmaşii lui ..

Art.2.Constituţia din 1866,cu modificările din 29 martie 1923 şi acelea din 1 sept.1944 şi următoarele se abrogă .

Art.3.România este Republică Populară .[.....]

Art.4.Puterea legislativă va fi exercitată de Adunarea Deputaţilor  pînă la dizolvarea ei şi până la constituirea unei adunări legislative constituante [....]

Art .5 Adunarea Constituantă va hotărî asupra noii Constituţii a Republicii Populare Române .

Prin adoptarea  Legii nr.360 , statul român a fost proclamat Republică Populară .

A ales un Prezidiu (format din 5 membri ) , al cărui prim preşedite a fost C.I.Parhon.

1948

/ 21-23 febr.'48:Congresul de unificare PCR+PSD =PMR.

Gheorghe Gheeorghiu/ Dej -secretar general al CC al PRM

----------------------------------

*Congr.IX al PCR ( iul.1965 ) a hotărât schimbarea denumirii PMR , în PCR,

şi le-a renumerotat în continuarea Congr. V PCR ( din 1931 ) ,

congr I PRM devenind Congr.VI al PCR .

/23 ian.'48 :Legea electorală

/ 24 febr.'48 : Destituirea lui Lucreţiu Pătrăşcanu

/ 28 martie '48:Alegeri parlamentare

/ 13 apr.'48:Constituţia RPR

¤ GUVERN  Petru Groza (-IV-   ) : 15 apr.'48-2 iunie'52

[LD: Din 1948 până în 1952, au fost necontenite schimbări de portofolii , încât este dificil de urmărit cui ar fi revenit iniţiativa - răspunderea - vina - pentru politicile represive ce au dus la genocidul comunist .Sintagma "organele de stat şi de partid" , ascunde în ea  un regim totalitar în care guvernarea era asigurată prin  rotirea nomenclaturii de partid ]

-Gheorghiu-Dej -secretar general al PMR - prim vicepreşed.al Consil.de Miniştri ,

preşed. al Consil Ec. Sperior , preşed.al Comisiei de Redresare Economică şi Stabilizare Monetară ,coordonator al Ministerelor economice şi financiare .

[ Pe 2 iunie'52,va fi ales de MAN preşed. al Consil de Miniştri ( în locul lui Petru Groza,

 ales , la rându-i preşed.Prezidiului MAN ] 

- Traian Săvulescu -vicepreşed.al Consil.de Min , coordonator al activităţii ministerelor de Agricultură şi Silvicultură ;

- Ştefan Voitec -vicepreşed., coordonator al ministerelor sociale şi culturale (eliberat din vicepreşed. / preşed.Comit.de Organizare a Cooperativelor de Consum , din 16 apr.'49 )

-Ana Pauker -ministru de Externe( din apr.'49,vicepreşed.al Consil.de Min )

[Va fi "desărcinată" din toate funcţiile în mai 1952 şi înlocuită cu Simion Bughici pe 10 iul.'52 ]

- Vasile Luca -ministru de Finanţe

[ "Desărcinat" din toate funcţiile în mai 1952 ; înlocuit de Dumitru Petrescu ,la 9 mart.'52 ] ;

- Teohari Georgescu -ministru de Interne ( vice preşed. al Consil., din 17 mart.'50 ).

["Desărcinat" din funcţii pe 28 mai '52 ; înlocuit de Gh.Apostol (ca vicepreşed.al Consil.de Min )

 şi de Alexandru Drăghici (ca ministru  la Interne  )

[ Alex.Drăghici va fi  înlocuit , la rându-i, de Pavel Ştefan (la Interne ), el devenind ministrul Securităţii Statului ( 20 sept.'52 ) ]

- Avram Bunaciu -ministru de Justiţie şi preşed.cu rang de ministru al Comisiei Controlului de Stat (din 24 sept.'49 );[ Înlocuit cu Stelian Niţulescu (24 sept.'49 ) ,înlocuit la rându-i de Ion Vidraşcu ( 5 oct.'50 );din 5 iun.'52,  ministru de Externe ( în locul Anei Pauker )  

- Chivu Stoica -ministru la Industrie [apoi al Metalurgiei şi Industriei Chimice, din 23 nov.'49 şi vicepreşed.Consil.de Min. din 17 mart.'50 ]   ;- Emil Bodnăraş -Apărare Naţională ; Nicolae Profiri -Comunicaţii ;

Th.Iordăchescu-Lucrări Publice (înlocuit cu Leontin Sălăjan  pe 24 sept.'49 )  ;

Florica Bagdazar -Sănătate (înlocuită de Vasile Mârza la 21 ian.'51 )  ; Lotar Rădăceanu- Muncă şi prevederi sociale ;

Gh.Vasilichi -Învăţământ ( din 23 apr.'49, al Minelor şi Petrolului ) ;

Stanciu Stoian -Culte (înlocuit cu Vasile Pogăceanu la 23 apr.'51 )

Octav Livezeanu-Arte şi Informaţii [înlocuit cu Ed.Mezincescu , pe 23 mai'49 ; numit şi preşed.Comit.pentru Artă , din 12 iul.'50 ]

Vasile Vaida-Agricultură (avându-l adjunct , din '49, pe Nicolae Ceauşescu,prima funcţie ministerială a conducătorului UTM )

Ion Vinţe-Silvicultură (apoi al Industriei Alimentare , din 23 nov.'49 ) ;

Miron Constantinescu-ministru Minelor şi Petrolului [ înlocuit de Gh.Vasilichi la 23 apr.'49 , el fiind numit preşed.Comitetului de Stat al Planificării ]  ;

Bucur Şchiopu -Comerţ şi Alimentaţie ;

Valter Roman - Poştă şi Comunicaţii ( din 6 apr.1950  )

Alex.Moghioroş -preşed. al Comit.ptr.Colectarea Produselor Agricole ( din 21 ian.1951 )

-14 /15 mai'48 :Arestări masive:elevi,studenţi , manişti, brătienişti, titelişti

Pe linia legiunilor de jandarmi , s-a cerut autorităţilor locale să înainteze "liste nominale" cu persoanele din aceste categorii de "duşmani " .Într-o singură noapte au fost arestaţi numeroşi elevi şi studenţi din centrele universitare  (între 1.000 - 5.000 ).

În acea noapte a fost arestat şi C.I.C [Dinu Brătianu ] şi C.Titel-Petrescu

?iunie'48 :Rezoluţia Plenarei CC al PCR:lupta de clasă

[LD:nu am încă textul acestei rezoluţii.Dar la Decretul de înfiinţare a Securităţii ( 30 aug.'48 )

această instituţie consfinţea "o realitate istorică şi obiectivă " consacrată în  această Plenară .]

În perioada de trecere de la capitalism la socialism , lupta de clasă se ascute şi , ca o consecinţă a acestei ascuţiri ,elementele burgheze şi reacţionare vor întrebuinţa orice mijloace prin care speră să întoarcă înapoi roata istoriei , prin care speră să-şi recâştige poziţiile pierdute .

[LD:relevă mecanismul prin care PCR reprezintă puterea în stat , hotărârile sale fiind apoi adoptate de MAN sau Consiliul de Miniştri ]

¤9 iun.1948 : retragerea a 100 de  titluri academice .

Hotărârea poartă semnătura lui C.I.Parhon ( preşed.Prezidiului  MAN ) ,  Avram Bunaciu  ( ministru Justiţiei ) şi Marin Florea Ionescu ( LD:nu ştiu ce funcţie avea ) În cea mai mare parte,foştii academicieni au fost apoi  arestaţi, judecaţi şi condamnaţi în diverse procese [ Vezi Tabloul Cultură, Ştiinţă, Artă ]  

/ 11 iun.'48:Lege:naţionalizarea

Lovitura decisivă dată proprietăţii particulare ,prin care s-a lichidat marea burghezie industrială şi financiară din România.

Prin lege,întreprinderile industriale,miniere,bancare,de asigurări şi de transport ,devin "proprietate socialistă de stat ", cu rol dominant  în economia naţională.

/15- 27  iul.'48.MAI.Ordinul 26.500 :arestarea ofiţerilor Poliţiei Regale  şi Siguranţei

Ministru-Teohari Georgescu .

- În vederea plănuirii înfiinţări a Securităţii  ( ce urma să se producă pe 30 aug.'48 ) ,

Cabinetul MAI a emis un ordin strict secret prin care fixa ca , printr-o operaţiune fulger , pe 27 iulie, ora 2 noaptea -să fie arestaţi mii de  foşti ofiţeri de poliţie  şi siguranţă, < cu excepţia reformatorilor valoroşi >(adică a celor ce se dovediseră utili şi dispuşi să şi directivele comuniste )  [ Vezi Genocidul comunist- cronologie, context , etape ] 

/ 3 aug.'48 :Reforma învăţământului

Ministru- Gh.Vasilichi .Învăţământul a fost "purificat", laicizat ,rusificat .

[ Vezi Genocidul comunist- cronologie, context , etape ] 

 

/ 4 aug.'48 :Legea cultelor religioase

Ministru - prin care se garantează tuturor cultelor libertatea .....

[LD: vezi listele cu preoţii ,de la toate cultele.

Pentru cler,au existat ordine specifice (pe care eu nu le am ),pe categorii de cult :ortodox, greco-catolic ,catolic , ş.a

 

/ 30 aug.'48 :Decretul 221 :Direcţia Generală a Securităţii Poporului [ DGSP ]

Ministru de interne-Teohari Georgescu ;ministru de  Justiţie-Avram Bunaciu .

Virgil Stănescu -subsecretar de Stat pentru Ordine şi Siguranţă ;

 Ion Burcă -subsecretar de Stat pentru Administraţie .

[ LD: Prin acest decret cu putere de lege, după model sovietic, DGSP devine poliţia politică a României. [ Vezi legea la tabloul MAI, Securitatea comunistă ]

< Art.1.În cadrul Ministerului Afacerilor Interne se înfiinţează Direcţia Generală a Securităţii Poporului .

 Art.2.DGSP are ca îndatoriri :

Apărarea cuceririlor democratice şi asigurarea securităţii RPR , contra uneltirilor duşmanilor din interior şi exterior .[...]

Art.4.Ofiţerii de securitate sunt singurii competenţi a instrumenta în infracţiunile ce primejduiesc regimul democratic şi securitatea poporului [...] .

Art.6.Normele de numire ,tratare şi ieşire din serviciu , precum şi drepturile şi îndatoririle personalului DGSP sunt cele stabilite prin alăturatul statut al ofiţerilor şi subofiţerilor DGSP , ce face parte integrantă din prezenta lege , fără a se publica în Monitorul Oficial.[....] .>

/ 21 nov.'48.Verificarea activului de partid

Prin hotărârea BP al CC al PCR , începe o verificare drastică a activului, pentru a se debarasa de "tovarăşii de drum" - oportunişti, incomozi, intruşi sau indezirabili - care intraseră în PCR.

1949

/ 21 ian.'49.Ordinul nr.11.816 al DGSP: <Comandamentul Unic >

[LD  Încercăm să descifrăm ce se ascunde în spatele acestui Ordin confidenţial transmis de Gh.Pintilie (g-ral lct la Direc'ia General[ a Securit['ii Poporului   )către lct.col.K.Ambruş (şeful Securităţii Timişoara )şi mr.Aurel Moiş (şeful Securităţii la Caransebeş ).

Conţinutul Planului Operativ urmând a fi prelucrat ulterior de  g-ral Ion Bejenaru  (comandantul zonei IV-Timişoara  ) .

Fără îndoială, ordinul a fost transmis  către toate unităţile teritoriale ale Securităţii .Pe baza lui  s-au alcătuit  "Comandamentele Unice"

Documentul este o dovadă evidentă a legăturilor întreţesute între structurile de putere ale regimului :-Partid -Securitate - Justiţie -Armată. 

Ne lipsesc ordinele  "de linie" ,  în care să apară vreun HCM sau Decret semnate de Petru Groza,  legiferate de MAN sau de Avram Bunaciu (ministrul de Justiţie ), transmise de Teohari Georgescu (vicepreşed al C.M, ministr de Interne ),aplicate de Virgil Stănescu (subsecretar de Stat la Interne ,pentru Ordine şi Siguranţă )sau de Ion Burcă (subsecretar de Stat la Interne , pentru Administraţie )şi aprobate  de g-ral Vasiliu-Răşcanu (ministrul de Război )sau, deasupra tuturor, "linia" trasată de Gheorghiu Dej ( secretar general al PMR , şeful secretariatelor judeţene).Undeva , în vreo arhivă secretizată , ele vor fi existând. Din  ele s-ar putea afla a cui a fost iniţiativa şi cum a fot ea pusă în lucru. ]

[ Vezi Genocidul comunist- cronologie, context , etape;

Ordinul integral  la  MAI, Securitatea comunistă ]

< Vă facem cunoscut că începând cu ziua de 22 ian.1949, se formează în oraşul Caransebeş un Comandament Unic.[....]

    <Comandamentul Unic este organul care conduce întreaga operaţiune de pe teritoriul fixat. Nici o operaţiune nu va putea fi luată , atât de organele de securitate cât şi de celelalte organe, fără să ştie una de cealaltă, atât în ce priveşte operaţiunile pentru prinderea bandelor teroriste, cât şi celor de evacuare a chiaburilor , a deblocaţilor ,a elementelor suspecte etc.>

[...]

< Pentru aceasta trebuie să aveţi grijă de a ţine legătura permanentă cât mai strânsă cu secretarul judeţean PMR ,în aceste probleme şi mai ales în problema de evacuare ,amintită mai sus .Partidul vă poate ajuta deopotrivă atât pe voi cât şi pe celelalte organe.>

<De felul cum vă veţi îndeplini sarcinile trasate depinde rezultatul operaţiunilor ,iar reuşita lor nu va avea decât să ridice prestigiul Securităţii ,bastionul înaintat ,apărătorul libertăţilor clasei muncitoare din RPR, care luptă pentru făurirea cu un ceas mai devreme a societăţii socialiste.>   Genreal Locotenet de securitate, Pintilie Gh.>

 

- 25 ian.'49:CAER

Consiliul de Ajutor Economic Reciproc:URSS, Bulgaria, Cehoslovacia ,Polonia ,România -membri fondatori.Vor adera ulterior :Albania,RDG, Mongolia .

 

/ 3-5 martie'49.Plenara CC .al PMR. Rezoluţie:transformarea socialistă a agriculturii

Rezoluţia cu titlul < Lupta pentru întărirea alianţei clasei muncitoare cu ţărănimea muncitoare şi transformarea socialistă a agriculturii >,prevedea organizarea Gospodăriilor Agricole de Stat ( GAS ) , a Gospodăriilor Agricole Colective ( GAC )  şi a Sraţiilor de Maşini şi Tractoare ( SMT ) .Primele unităţi vor fi organizate pe proprietăţile expropriate .  

/ 19-21 mart.'49.Constituirea Uniunii Tineretului Muncitor ( UTM )

 

/ 13 dec.'49 .Moscova . Delegaţie PCR la aniversarea lui IVStalin -

[ LD: o deşănţată  campanie de strângere de cadouuri pentru "iubitul conducător " precede plecarea la Moscova.De la grădiniţele de copii, la Academia RPR   ]    

O delegaţie PCR condusă de Gheorghiu-Dej şi Ana Pauker  participă la a  70 aniversare a lui IVStalin ( 21 dec. ). 

1950

/ 14 ian.'50 :Decretul nr 6 :judecarea foştilor demnitari

[LD:Vezi Tabloul demnitarilor :parlamentari şi guvernanţi ]

Acest decret a stat la baza arestării sistematice şi totale a "foştilor demnitari " , înfăptuite , până atunci ,sub diverse pretexte şi înscenări conjuncturale .

[Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin din aprilie 1952 ]

[Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi , a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,la expirarea primei pedepse,  inculpatul urma să facă a doua condamnare din sentinţa iniţială , ca pedeapsă administrativă )

/ 17 febr.'50:Hotărârea Consil.de Miniştri:reorganizarea Academiei

[LD:Vezi Tabloul cu academicienii arestaţi ]

/ 30 mart.'50 :Hotărârea Consil de Min :Gospodăriile Agricole de Stat (GAS ) 

/ 20 apr.'50:Naţionalizarea (parţială ) a fondului de locuinţe de la oraşe

[LD:vezi Tabloul  cu victime economice ]

/ 5/6 mai'50:Arestarea lotului de demnitari

Pentru arestarea miniştrilor din perioada 1918 -1948 (cf.Decretului nr.6 /14ian.1950 )

38 de echipe speciale  au acţionat concomitent , de la ora 0,5 ,arestând 68 de demnitari.

Această noapte de lichidare a elitelor politice , de mare amploare , trebuie  studiată pentru a se putea stabili a cui a fost iniţiativa ,cum a fost pregătită, cine a executat-o ,care au fost măsurile post-arestare .

/ 26 iun.'50 :Codul Muncii - adoptat de MAN

/ 23 iul.'50 .Hotărârea CC  PMR şi Guvern : Reformă administrativă

Ţara este împărţită în 28 regiuni ,având în subordine raioanele.

Primăriile, sunt înlocuite cu "Sfaturi Populare " ( model rusesc )

/ 3 dec.'50 :Alegeri ptr Sfaturile Populare

Marchează consolidarea puterii locale a noului regim .

/ 12-15 dec.'50.Plenara CC al PMR :Primul plan cincinal

Plenara CC al PMR :cifrele primului plan cincinal

MAN votează primul plan cincinal (15 dec.'50 )

1951

/Ian.-sept.'51.CC al PMR : tactica faţă de ţărani  

[ LD: În faţa  sporirii revoltelor ţărăneşti, partidul încerca să ia măsuri propagandistice  de "imagine" .Circulara respectivă a fost  una din "autocriticile" ipocrite ale PMR , prin care se blamau  presiunile sau abuzurile contra ţăranilor .Pe de o parte, se înmulţeau  toate presiunile asupra ţăranilor - cote, impozite, arestări pentru sabotaj -  pe de altă parte,se atrăgea atenţia să nu se facă abuzuri  ]      

-30 ian.'51.Circulara CC al PMR :<orice presiune economică sau administrativă faţă de ţăranii muncitori pentru a-i determina să intre în gospodăria colectivă va fi sancţionată cu severitate >

-Pe 11 mai, Gheorghiu Dej va  condamna <măsurile de constrângere > ,<abaterile grosolane de la linia partidului > .

- 18 sept.'51.Plenara CCal PMR :campanie pentru "Întovărăşiri "

Confruntat cu revoltele ţărăneşti , PMR hotărăşte schimbarea  campaniei de colectivizare forţată , cu o formulă mai " blândă" , de tranziţie : "întovărăşirea" .

[ Vezi tabloul Ţărănimea- victimă ]

1952 

/ 28 ian.'52.Noua reforma monetară

Reforma a fost iniţiată de ministrul de la Finanţe, Vasile Luca* ,cu aprobarea PMR , la sugestia consilierilor sovietici .Schimbul banilor s-a făcut în funcţie de categoria socială ( diferenţiat pentru populaţie , întreprinderi de stat şi cooperative )

-------------------------------

* Există opinia că "mazilirea" lui Vasile Luca s-ar fi tras de la nerespectarea întocmai a indicaţiilor consilierilor sovietici.Cert este că, ,după o lună (10 mart.''52 ) , a fost arestat , judecat şi condamnat la moarte ( 10 oct.'54 ), sentinţă comutată la închisoare pe viaţă ('63 ) 

 

/26-27 mai'52.Plenara CC al PCR : "devierea de dreapta "

"Deviaţioniştii" Ana Pauker ,Vasile Lucaşi Teohari Georgescu au fost excluşi din toate funcţiile de partid şi de stat. Ana Puker este acuzată de forţarea colectivizării , iar Vasile Luca de reforma monetară. 

/1 iunie-'52.Directivele B.P. al CC al PCR: compoziţia de clasă în învăţământ.

Pentru <îmbunătăţirea compoziţiei de clasă a elevilor şi studenţilor > se prevedea limitarea admiterii în învăţământul superior a  <fiilor elementelor duşmănoase statului democrat popular >, interzicându -se total <admiterea acestora în facultăţile de filozofie , pedagogie, filologie, istorie, geografie, ştiinţe juridice, economie generală, comerţ exterior , Institutul Maxim Gorki [ limba rusă ] > [ Vezi tabloul Elevi, studenţi-victime ]

¤Guvern Gh.Gheorghiu Dej - remaniere guvernamentală ( 2 iun.'52 )

[ LD:După excluderea din funcţiile de partid a "grupului deviaţionist de dreapta"  Ana Pauker -Vasile Luca şi Teohari Georgescu ( 26-27 mai ),s-au produs schimbări de cadre  în toate structurile de stat Au urmat  remanieri  prin care nomenclatura de partid şi de stat  a fost

 rotită - Chivu Stoica, Gheorghe Apostol , Alexandru Moghioroş ,Emil Bodnăraş,Alexandru  Drăghici ,Miron Constantinescu, Simion  Bughici ,Grigore Preoteasa,   ş.a.- ,

înlocuită şi sporită -  Gh.Cioară , Mihai Dalea,Gh.Gaston Marin , Gheorghe Rădulescu -

 pe măsura înaintării în ceea ce se va numi "epoca Dej  " .

- Pe 2 iun.'52, Marea Adunare Naţională a ales  un nou Prezidiu : Petru Groza -preşedinte;

( în locul lui C.I.Parhon, eliberat la cerere )

Apoi , MAN a votat noul  Consiliu  de Miniştri : Gheorghiu-Dej-primministru .

Rotirile ,desfacerile de ministere, înfiinţarea unora noi,  s-au desfăşurat necontenit.

 Pentru a a da o idee  şi a stabili eventuale răspunderi, notăm câteva :

- 28 mai.'52 : Alexandru Drăghici ( Interne, în locul lui Teohari Georgescu  ) ;

- 10 iul.'52: Simion Bughici ( Externe, în locul Anei Pauker ) ;

- 28 iul.: Pericle Negescu ( Prevederi sociale, îm locul lui Lotar Rădăceanu ) ;

- 22 august : Octavian Berlogea ( Sănătate, în locul lui Vasile Mârza ) ;

- 26 aug.:Constantin Mateescu ( Industria Petrolului şi Gazelor naturale- nou înfiinţat  ) ,

- 20 sept.'52: Alexandru Drăghici ( Securitatea Statului ) , Pavel Ştefan ( Interne ) ;

- 26 sept.'52: Ion Nistor ( Învăţământ , în locul lui Nicolae Popescu-Dorneanu ) ,

  Nicolae Popescu Dorneanu ( preşed. Comit.pentru Artă, în locul lui Eduard

/ 20 sept.'52 :Reorganizarea MAI : M.de Interne şi Securitatea 

Alexandru Drăghici -devine ministrul Securităţii Statului (eliberat de la Interne )

Pavel Ştefan -devine ministru de Interne (eliberat de la Silvicultură )

 

1953

¤ GUVERN Gheorghiu-Dej : 24 ian.'53-19 mart.'57 

[L D: Este eminamente un guvern  comunist .Este "nomenclatura " impusă de PCR. Ea şi-a adus deplina contribuţie , inclusiv în aplicarea "luptei de clasă" cu "duşmanii  patriei " .

Fiecare , după "atribuţii" ,"pricepere " , "caracter revoluţionar ".

Ulterior,rotirile nomenclaturiştilor şi desfacerile (sau fuziunile ) de ministere au fost făcute discreţionar , încât listele pot cuprinde erori sau  lacune ]

Marea Adunare Naţională alege un nou Prezidiu (preşed.Petrtu Groza ) ;

În aceeaşi zi, numeşte  Tribunalul Suprem şi  Procurorul general .

Gheorghe Gheorghiu Dej-preşed.Consiliului  de Miniştri .

Iosif Chişinevschi,Gheorghe Apostol, Chivu Stoica , Gheorghe Vidraşcu -vicepreşedinţi .

Pavel Ştefan -Interne ;Alex.Drăghici -Securitatea Statului ;Simion Bughici -Externe;

Anton Tatu Jianu -Justiţie;P.Constantinescu -Iaşi -Culte ;Emil Bodnăraş -Armată ;

Alexandru Bârlădeanu -Comerţ Exterior ; Vasile Malinschi -Comerţ Intern ;

Const.Prisnea -Agricultură; D.Simulescu-Poştă şi Telecomunicaţii ;

Octavian Berlogea -Sănătate ;Stela Enescu-Prevederi Sociale .

Ion Nistor-Învăţământ Public ;Ilie Murgulescu-Învăţământ Superior ;

    La ministerele economice,o adevărată inflaţie de miniştri :

Gh.Roşu- Construcţii şi Materiale de Construcţii ; Ionel Diaconescu - Căile Ferate ;

Gh.Gaston Marin - Energie Electică şi Electrotehnică ;Ion Vidraşcu - Gospodăriile Agricole de Stat ;D.Diaconescu-Industrie Alimentară ; Anton Vlădoiu -Gospodăriile Comunale şi Industrie Locală ; E.Alex.Matyas -Cărbune ; Carol Loncear-Industrie Metalurgică ;Ion Dumitru -Industria Petrolului ;Mihai Suder -Industria Lemnului , Hârtiei , Celulozei ;Mihail Florescu- Industrie Chimică ;Alexandru Sencovici-Industria Uşoară .

    Cu funcţie de miniştri, preşedinţi de Comitete şi Comisii , atotputernici şi discreţionari pe

 ramuri profesionale :Miron Constantinescu -Comitetul de Stat al Planificării ;Petre Borilă -Comisia Controlului de Stat ;Emil Stanciu - Comitetul de Stat al Aprovizionării ;Ion Olteanu -Comitetul de Stat ptr.Colectarea Produselor Agricole ; Nicolae Bellu-Comitetul pentru Cinematografie ; N.Popescu Dorneanu -Comitetul pentru Artă ; N.Bădescu-Comitetul ptr. Arhitectură şi Sistematizare .

    Apoi a ajuns la Justiţie Gheorghe Diaconescu în locul lui Tatu Jianu (31 mai'54 );

la Cultură Constanţa Crăciun ( 30 nov.'53 )  ;la  Colectări -Mihai Dalea , urmat de C.Doncea  ; la Externe-Grigore Preoteasa ( 4 oct.'56 ); la Finanţe- Manea Mănescu ( 4 oct.'56 ) ;

la Comerţ Exterior -Gheorghe Rădulescu( 24 nov.'57 ).

/ 7 febr.'53.Bucureşti :Autodizolvarea Frontului Plugarilor

Autodizolvarea se hotărăşte în Plenara CC al F.P. ,.

[ LD: "Plugarul " îşi făcuse datoria , servind ca "tovarăş de drum" la toate fărădelegile regimului, şi de partidul lui nu mai era nevoie  nici ca "faţadă "

Va fi reales preşed. MAN şi va trăi fericit şi onorat până la moarte ]

.

[[¤ ] Martie '53.Moartea lui I.V.Stalin ; Hrusciov -conducător PCUS .

-La Bucureşti, zi de doliu naţional ; depuneri de coroane de flori la statuia  lui IVStalin din Herăstrău ; o delegaţie PCR, în frunte cu Gheorghiu Dej participă la funeraliile de la Mosacova.

- Abia la  Congresul XX al PCUS -febr.1956 - într-un Raport secret,va fi criticat "stalinismul" .*

În România, Dej s-a folosit de "destalinizare", pentru a elimina din conducerea PMRrivalii politici. *

----------------------------------------

* [ LD: Ar fi  existat şi un Decret de graţiere  pentru "manifestări antistaliniste "

După moartea lui Stalin ( 1953 ) şi  condamnarea stalinismului în URSS( 1956 )  manifestările antistaliniste nu mai erau considerate <crime împotriva umanităţii > şi cei ce fuseseră condamnaţi pentru atari manifestări , ar fi  fost graţiaţi .

Criticul literar Alex.Ştefănescu vorbeşte despre aceste graţieri ca fiind rezultatul  unei  înţelegeri de la Geneva. Printre cei eliberţi atunci - afirmă el - a fost şi Ovidiu Papadima .] 

/19-20 aug.'53.Plenara lărgită a CC al PMR : erori  economice 

[LD:  Pentru fiecare etapă. pentru fiecare reformă impusă  - dogmatică, abuzivă,voluntaristă -  resentimentară ,având ca  substrat ideologic "lupta de clasă " - comuniştii şi-au făcut post-festum "autocritici" conjuncturiste , demagogice, manipulatoare ]

La această plenară lărgită, PMR  critică rata < industrializării excesive > - mai ales a industriei grele - care a dus la scăderea nivelului de trai al cetăţenilor.

/ 31 aug.'53.HCM : Facultăţi muncitoreşti 

Organizarea şi funcţionarea acestor facultăţi  - cu durată redusă la 2 ani şi cu programe de învăţământ ajustate  - urmărea sporirea rezervorului de cadre al partidului şi statului şi  fidelizarea  celor cu "origine sănătoasă " [ Vezi tabloul Muncitori-victime ]

 1954

[ LD: este primul an după sfârşitul "erei staliniste" şi începutul "dezgheţului hrusciovist " în  URSS. Vagi "unde de dezgheţ" ar fi trebuit să se propage şi în RPR, în conduita PRM.

Paradoxal ,în România ,"stalinismul " se menţine , cunoscând noi forme şi episoade de represiune. ]   

/ febr.'54 :Decretul 62 art.193 Cod Penal:activitate contra clasei muncitoare

[ LD:Pe baza acestui articol din Codul Penal ,au fost judecaţi şi condamnaţi în anii 1955-'56 foştii angajaţi ai Poliţiei  Siguranţei şi Serviciului Secret de Informaţii , arestaţii din anii 1948-'50 ] Decretul 62 din febr.'54 a avut un caracter secret , nefigurând nici într-o ediţie a Codului Penal ,instituind o normă de drept penal cu caracter retroactiv.

Art.193 (indice 1 ),avea următorul conţinut :<Activitatea intensă contra clasei muncitoare sau a mişcării revoluţionare desfăşurată într-un post de răspundere în aparatul de stat sau într-un serviciu secrete ,pe timpul regimului burghezo-moşieresc ,se pedepseşte cu detenţie grea pe viaţă şi confiscarea totală a averii .

Dacă fapta prevăzută în aliniatul precedent a fost săvârşită într-un alt post decât unul de conducere , pedeapsa va fi detenţiune grea de la 5 la 25 ani şi confiscarea totală ori parţială a averii .>

/ 18 mart.'54.Procesul "grupului de spioni " condus de Lucreţiu Pătrăşcanu

În Biroul Politic al PMR  se discută organizarea procesului .

- 6-13 apr.'54..După 8 ani de anchetă , se va desfăşura  un proces formal, pe baza unor acuzaţii neîntemeiate .Este condamnat la moarte (Sentinţa 16/17 apr.) Pătrăşcanu va fi asasinat în noaptea de 17 apr.'54 ,la Jilava

[Vezi la Justiţia comunistă ]

1955

/ 30 sept.- 1 oct.55 Plenara CCal PMR:schimbări în nomenclatura de partid şi de stat *

[ LD:urmărirea rotaţiei nomenclaturii comuniste este  foarte dificilă Aceste  "remanieri" de la o lună  la alta, dovedesc  instabilitate ? concurenţă ?optimizare? conflicte ?absenţa rdinelor de la Moscova ? După dispariţia lui Stalin,să fi devenit Gheorghiu Dej "păpuşarul " ? Greu de spus.Istoriografia viitoare - dacă va mai fi interesată de regimul comunist, poate va clarifica aceste necunoscute]

- Gheorghe Gheorghiu Dej revine la conducerea PMR ( după scurta conducere a patrulaterului de secretari, în frunte cu Gh.Apostol )

- Chivu Stoica - devine prim-ministru ( în locul lui Gheorghiu Dej ) dar formează guvern nou abia în 20 mart.'57.

-------------------------------------

* Câteva din rotaţiile semnificative pentru tema genocidului comunist ,  ,petrecute în guvernarea Gheorghiu-Dej (28 ian.'53-19 mart.'57 ) :

 -6.- 17oct. '53: Ilie Murgulescu - la Învăţământ ( în locul lui Ion Nistor ) ; Petre Borilă -la Industrie Alimentară (în locul lui D.Diaconescu şi Pascu Ştefănescu,de la ministerele comasate ) ;

Chivu Stoica la Industrie Metalurgică şi Construcţii de maşini ( în locul lui Carol Lancear ) ;

-5 -30 nov.'53.Gheorghe Apostol - Agricultură şi Silvicultură ( în locul lui Prisnea, Vidraşcu şi C.Popescu ) ; Constanţa Crăciun -la Cultură ( în locul lui N.Popescu Doreanu şi N.Bellu ).

-16  febr.- 18 mai'54 Mircea Oprişan - la Comerţul Interior ( în locul lui Vasile Malinschi ) ; Alexandru Moghioroş - vicepreşed. C.M ( în locul lui Gh.Apostol ); C.Popescu ( Agricultură şi Silvicultură ( în locul lui Gheorghe Apostol ) ; Marcel Popescu-la Comerţ Exterior ( în locul lui Alexandru Bârlădeanu ) ; Gheorghe Cioară - la Energie Electrică şi Industrie Electrotehnică ( în locul lui Gh.Gaston Marin ) 

Gheorghe Diaconescu-la Justiţie ( în locul lui Anton Tatu Jianu ) ;Voinea Marinescu - la Sănătate ( în locul lui O.Berlogea ) ; Octavian Berlogea - la Prevederi Sociale ( în locul Stelei Enescu ) .

-30 aug.'54.Chivu Stoica, Iosif Chişinevschi, Alexandru Drăghici  - primvicepreşedinţi la

Consiliul de Miniştri ;Emil Bodnăraş, Petre Borilă, Miron Constantinescu - vicepreşedinţi la  Consiliul de Miniştri 

- 15 febr.- 4 apr.'55 .Mihail Dalea- preşed. Comit.de Stat ptru Colectarea Produselor Agricole

,apoi ministrul Colectărilor ( în locul lui Ion Olteanu ) ; Dumitru Coliu -preşed. Comisiei Controlului de Stat ( în locul lui Mihai Gavriliuc )

- 4 oct.'55 .Chivu Stoica -preşed. al Consil.de Miniştri ( în locul lui Gheorghiu -Dej , care revine la funcţia de prim secretar al PMR ) ;

Emil Bodnăraş, Petre Borilă , Miron Constantinescu - primvicepreşed. ai C.M ;

Alexandru Bârlădeanu, Simion Bughici Dumitru Petrescu - vicepreşed. ai C.M.

Grigore Preoteasa - la Externe ( în locul lui Simion Bughici ) ; Leontin Sălăjan - la Forţele Armate (în locul lui Emil Bodnăraş ); Manea Mănescu- la Finanţe ( în locul lui Dumitru Petrescu )

[[¤ ] 7 nov.'55 .Moscova .Delegaţia română  cere retragerea trupelor sovietice

Delegaţia de partid şi de stat - condusă de Emil Bodnăraş - care participă la festivităţile de 7 noiembrie , cere lui Nechita Hrusciov retragerea trupelor sovietice de pe teritoriul României

/23-28 dec.'55.Bucureşti .Congresul VII al PMR

 Vezi la tabloul PCR şi colaboratorii ]

Sarcinile  principale pentru anii 1956-1960 : făurirea economiei socialiste unitare ; continuarea industrializării  şi transformarea socialistă a agriculturii ( încât în anul 1960 , sectorul socialist în agricultură să fie preponderent ..

Congresul a adoptat un nou statut , Gheorghiu Dej fiind reales prim-secretar al CC al PMR .

1956

[[¤] 14-25 febr.'56.Moscova .Congresul XX al PCUS

Nichita Hrusciov a prezentat  "Raportul secret" în care erau demascate cultul personalităţii lui Stalin şi atrocităţile  ordonate de el.*

----------------------------------------

* În România, după moartea lui Stalin ( '53 ) şi  condamnarea stalinismului în URSS( '56 ) 

 Dej s-a folosit de "destalinizare", pentru a elimina din conducerea PMR rivalii politici.

 Ar fi  existat şi un Decret de graţiere  pentru "manifestări antistaliniste " care nu mai erau

considerate <crime împotriva umanităţii > şi cei ce fuseseră condamnaţi pentru atari manifestări , ar fi  fost graţiaţi .

[ Criticul literar Alex.Ştefănescu vorbeşte despre aceste graţieri ca fiind rezultatul  unei  înţelegeri de la Geneva. Printre cei eliberaţi atunci - afirmă el - a fost şi Ovidiu Papadima .] 

/ 3-12 apr.'56.Biroul Politic al PMR respinge "autocritica" în spirit hrusciovist

În Biroul Politic al PMR au loc confruntări fără precedent.

Iosif Chişinevschi şi Miron Constantinescu - vizându-l pe Gheorghe Gheorghiu Dej -cer asumarea unei "autocritici" privind "cultul personalităţii " şi de către PMR .

Cererea lor este respinsă de ceilalţi membri ai B.P*

------------------------------------

* În partid , se fac auzite voci care cereau  aceeaşi "autocritică ".Scriitorul Alexandru Jar a fost

exclus din Uniunea Scriitorilor  pentru că, într-o şedinţă a activului de partid din "raionul Stalin" -Bucureşti ,criticase conducerea PMR, în spiritul congresului PCUS.  

[[¤ ]  18 apr.'56.Moscova .Comunicat: încetarea activităţii Cominformului

[ LD: "Biroul Informativ" - prelungire şi continuitate a Cominternului - a fost , oficial ,autodizolvat. În mare, îşi atinsese ţelurile. În perioada următoare, URSS va folosi alte organisme  ( ex. Tratatul de la Varşovia ) ,căile diplomatice şi informative pentru a influenţa şi dirija mişcarea şi partidele comuniste ] 

[[¤23 oct.-4 nov.'56 Revoluţia din Ungaria

Înăbuşită sângeros de către Armata Roşie .

Instalarea regimului  Ianos Kadar

/ 27-29 dec.'56.Plenara CC al PMR : consecinţele revoluţiei maghiare

- 4 nov.'56.La Cluj, într-o adunare <populară>, Miron Constantinescu condamnase  < acţiunile

 aventuriste > ale studenţilor şi justificase  măsurile aplicate de < organele de ordine >  

- 15 nov.'56.Nicolae Ceauşescu - în calitate de secretar al CC al PCR -  ceruse  eliminarea studenţilor <perturbatori >,considerând că statul nu era  obligat să întreţină  <huligani >

,ci <să-i trimitem frumuşel la sapă , nu-i ţinem în universităţi..>

- 27-29 dec, în Plenară, PCR au dezbătut consecinţele revoluţiei maghiare în rândul studenţilor, intelectualilor şi membrilor de partid..

Principala decizie luată : desfiinţarea cotelor obligatorii la produsele agricole, exceptând cotele la carne şi lapte. 

1957

/16-22 mart.'57.MAN:legislatura a III-a

Gheorghhe Gheorghiu -Dej - prim ecretar al PCR .

MAN votează - în unanimitate :Petru Groza- preşedintele Prezidiului

Chivu Stoica- preşed. Consiliului de Miniştri 

¤ GUVERN Chivu Stoica (20 mart.'57-20 mart.'61 )

[ LD: Preşedinte al Consiliului de Miniştri din 1 oct.'55 - când Gheorghiu Dej revine la şefia PCR - devine  premier " oficial" în urma alegerilor şi a votării  de către MAN.

După multele rotiri în nomenclatura de partid şi de stat , în linii mari, componenţa guvernului se păstrează [ Vezi la tabloul PCR şi colaboratorii  din 1 oct.'55 ]

Alex.Moghioroş , Petre Borilă ,Miron Constantinescu, Ştefan Voitec ,Alex.Bârlădeanu - vicepreşedinţi ; Grigore Preoteasa -la  Externe ;Leontin Sălăjan -Forţele Armate ;Alex.Drăghici -la Interne ; Gh.Diaconescu -Justiţie ;Aurel Vijoli -Finanţe ;Miron Constantinescu -Învăţământ şi Cultură ;Voinea Marinescu-Sănătate şi Prevederi Sociale ;Ion Cosma-Agricultură şi Silvicultură ;Marcel Popescu-Comerţ ; Mihail Florescu -Petrol şi Chimie ;Gherasim Popa -Industrie Grea ;Ioan Mineu-ministerul Minelor ; Petre Costache -Comit.Problemelor Organelor Locale ale Administraţiei de Stat ; Gh-Gaston Marin -Comit.de Stat al Planificării ; Dumitru Coliu -Comisia Controlului de Stat

[ Pe 21 ian.'57, înainte de formarea guvernului , se mai "reformaseră " câteva ministere , cf hotărârilor Plenarei CC al PCR ( dec.'56 ):se desfiinţase Ministrului Colectărilor iar Ministerul Prevederilor Sociale fusese comasat cu  Ministerului Sănătăţii.

Şi din  acest guvern vor fi  ,la un moment dat  înlocuiri semnificative , care marchează fie căderi în dizgraţie *, fie promovări în nomenclatură .**

-------------------------------------

* Pe 3 iul.'57.Iosif Chişinevschi şi Miron Constantinescu au fost demişi din funcţiile superioare de partid, acuzaţi că <au complotat împotriva conducerii partidului.>

** În guvern, Athanase Joja- este numit la Învăţământ (în locul lui Miron Constantinescu ( 15 iul.'57 );I.Gh.Maurer ,la Externe , în locul lui Grig.Preoteasa ( 15 iul.'57 );

Avram Bunaciu , la Justiţie , în locul lui Gh.Diaconescu ( 31 dec.'57 )readus la Justiţie

( 23 ian.'58 ) ; Avram Bunaciu , la Externe , în locul lui I.Gh.Maurer ( 23 ian.'58 ) ; Gh.Rădulescu -la Comerţ (  în locul lui Marcel Popescu , 17 aug.'57 )ş.a ş.a

/ 29 aug.1957. Rezoluţia CC al PMR:  socializarea agriculturii

Marchează  hotărârea PCR de a grăbi şi generaliza colectivizarea agriculturii .

[[¤] 16-19 oct.'57.Moscova .Consfătuirea partidelor comuniste şi muncitoreşti.

Participă reprezentanţi  din 64 de ţări .Adoptă "Manifestul păcii " 

/ 4 nov.'57.Vnukovo.Accident aviatic : moare Grigore Preoteasa. 

Avionul care transporta delegaţia română - Chivu Stoica, Nicolae Ceauşescu, Grigore Preoteasa -  la festivităţile MRSO de la Moscova , s-a prăbuşit.

Grigore Preoteasa ( ex-ministu de Externe ) , moare.Ceilalţi sunt uşor răniţi .

1958

/ 7 ian.'58.Încetează din viaţă Petru Groza

- Ion Gheorghe Maurer îi urmează în funcţie - preşed. Prezidiului MAN .

/ Mai-aug.'58 :Retragerea trupelor sovietice staţionate în România.

25.000 de ostaşi sovietici ,plus un număr copleşitor de consilieri sovietici prezenţi , ca factori de decizie , în ministere, industrie, învăţământ, cultură ş.a .se retrag din România .

Pentru a face imposibilă izbucnirea unei revolte anticomuniste (similară celei din Ungaria ) şi pentru a-i convinge pe sovietici că n-au riscat nimic retrăgându-şi trupele din România , Partidul a luat măsuri drastice de securitate internă, declanşând un val nou de represiune.

/ 4 mai.'58.Leonte Răutu: Principiile de educare a scriitorilor şi artiştilor     

În şedinţa Secţiei de Agitaţie şi Propagandă a CCal PMR, Leonte Răutu prezintă principiile care trebuiau să stea la baza <luptei împotriva ideologiei burgheze  >

[ Vezi la tabloul Cultura, Ştiinţa, Arta - victime ] 

/9-13 iun.'58.Excluderea unor "ilegalişti" din PMR

- Constantin Doncea, Pavel Ştefan, Grigore Răceanu , sunt excluşi din partid,  fiind acuzaţi de <atitudine fracţionistă şi antipartinică  >

- Ion Gheorghe Maurer,este "promovat" , devenind  membru al CC al PCR .

.

1959

[ LD: an cu răscoale ţărăneşti de amploare  ;an cu  spectaculoase arestări  ale membrilor  mişcărilor de rezistenţă din munţi ;an cu numeroase procese  soldate cu pedepse grele; an cu înăsprirea categoriilor de pedepse.Toate  ordonate, dirijate şi controlate de PMR., prin verigile instituţiilor represive.]

[ Vezi tabloul Genocidul comunist- legislaţie, context, etape ]  

/1 apr.'59.Rez. PCR şi C.M : conducerea şi controlul partidului în GAS

[LD: devenite cele mai bogate şi mai diversificate  "ferme agricole " din România, GAS-urile au reprezentat ,de la început , "stupul cu miere " la care a râvnit toată pletora de "şefi " ai structurilor de putere. S-au dat mari bătălii pentru stăpânirea acestor GAS-uri : uneori  li s-au schimbat stăpânii, alteori  au devenit "exclusiviste" sau "strict secrete" , altele au devenit "case de aprovizionare sau odihnă " pentru nomenclatură .

Aceste "gospodării, vile, lacuri,  pădurici ş.a au rămas şi după dec.'89 în folosinţa Regiei Protocolului .... de astăzi, nu ?

-  Măsuri pentru ameliorarea conducerii şi controlului de partid în activitatea GAS-urilor .În fiecare GAS, directorul va fi "secondat" de un activist  de partid, care va răspunde de selecţia , formarea şi promovarea justă a cadrelor .

[ Cf. Colecţia de Rezoluţii şi Dispoziţii ale Consiliului de Miniştri al RPR , nr 17 / 1 apr.'59)

/ 13-14 iul.'59 . Planara CC al PMR : bilanţul colectivizării

[ Vezi tabloul  Ţărani-victime ]

1960

/20-25 iun.'60.Congresul III  PMR (  VIII PCR )

-Congresul respinge planul de supraplanificare concertată a CAER

- Aprobă al II-lea plan cincinal ( 1960-1965 ); planul de perspectivă pe 15 ani ..

Gheorghe Gheorghiu Dej - reales prim-secretar .

[[¤ ]24 iun.'60.Bucureşti.Ruptura între PCUS şi P.C.Chinez

Reprezentanţii partidelor comuniste din ţările socialiste  se întrunesc într-o  consfătuire de lucru.Cu acest prilej, se produce ruptura dintre PCUS şi P.C.Chinez .

[[¤ ] 27 sept.'60. Participarea lui Gheorghiu-Dej la sesiunea XV a ONU

La sesiune, liderii comunişti europeni - printre ei , Hrusciov şi Dej - merg  în America cu vaporul de croazieră sovietic " Baltika "

/ 30 nov.'60.Plenara CC al PMR : Gheorghiu Dej se opune "destalinizării " . Susţinând că partidul nu are de ce să-şi facă "autocritică ", că nu are pe cine reabilita " postmortem" , Dej se opune oricărei "destalinizări"

 

1961

/ 20- 21 mart.'61. Gheorghiu Dej- preşedintele "Consiliul de Stat "

Prin modificarea Constituţiei , "Consiliul de Stat" devine organul suprem  în stat , cu activitate permanentă .Gheorghe Gheorghiu Dej - prim secretar PCR şi preşed. Consiliului - întruneşte

puterea absolută. 

/ 5 mart.'61: Alegeri pentru Ad.Deputaţilor şi Sfaturi Populare

A IV-a legislatură a MAN 

/ 20-22 mart.'61 : modificarea Constituţiei

/ 20- 21 mart.'61. Gheorghiu Dej- preşedintele "Consiliul de Stat "

Prin modificarea Constituţiei , "Consiliul de Stat" devine organul suprem  în stat , cu activitate permanentă .Gheorghe Gheorghiu Dej - prim secretar PCR şi preşed. Consiliului - întruneşte

puterea absolută.

¤ GUVERN  Ion Gh.Maurer ( I  ) :  21 mart'61-17 martie'65

Gh.Maurer -preşed.Consil.de Min.Emil Bodnăraş, Petre Borilă, Alex.Bârlădeanu, Alex.Drăghici ,Alex.Moghioroş - vicepreşed.

Alex.Drăghici-Interne ;Corneliu Mănescu-la Externe ; I.Constant Manoliu -Justiţie ; Ilie Murgulescu-Învăţământ şi Cultură  ;Voinea Marinescu -Sănătate ;Aurel Vijoli -Finanţe ; Ion Cosma-Agricultură ; Mihai Suder-Silvicultură . La ministerele economice ( mereu desfăcute sau contopite iar miniştri rotiţi ) : Gogu Rădulescu -Comerţ ;Comerţ Exterior (30 apr.'62) ;vicepreşed.CM din 31 oc.'63 ;

Mihail Levente -Comerţ Interior ( din 30 apr.'62 ) ;

C.Tuzu - Metalurgie şi Construcţii de Maşini (înlocuit pe 31 oct.'63 cu Gh.Rădoi )   ; Bujor Almăşan - Mine şi Energie Electică ;M.Florescu -Petrol şi Chimie , Alex.Sencovici - Industr.Uşoară ; Janos Fazekaş -Industrie Alimentară ; D.Simulescu -Transporturi şi Comunicaţii  , D.Mosora - Industria Construcţiilor ;

Gh.Gaston Marin -Comit.de Stat al Planificării ( din sept.'62 şi vicepreşed.al CM ) ; Constanţa Crăciun- la Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă (din 9 iun.'62 ) ; Mihai Gere -Comit.ptr.problemele Administraţiei Locale (din 10 dec.'61 ) ;

[[4] 3-5 aug.'61.Moscova.Şedinţă CAER

Hrusciov insistă să se introducă o planificare supranaţională , în care " Nordul " să producă mărfuri industriale , iar "Sudul " - implicit România - să furnizeze materii prime şi agricole.

/ 30 nov.'61.Plenara CC al PMR : respinge proiectul Kremlinului privind CAER

Gheorghiu Dej, plenara PMR, resping intenţia Kremlinului de a transforma CAER într-un organism supranaţional.

[ LD: Acest "veto"  va contribui , pe de o parte, la  deteriorarea relaţiilor româno-sovietice  , pe de altă parte, la începutul unui "dezgheţ" interesat în atitudinea Occidentului faţă de România .Pe plan intern, nu a avut nici  o consecinţă ]

1962

/23-25apr.1962.Plenara CC al PCR: victoria  colectivizării

93,4 % din suprafaţa agricolă şi 3.201.000 familii ţătăneşti  cuprinşi în GAC.

       [LD:vezi tabelele cu victimele colectivizării .]

/27-30 apr.'62. MAN - sesiune extraordinară: victoria colectivizării.

Sesiune consacrată încheierii colectivizării .Participă 11.000 ţărani.

Gheorghiu Dej mărturisea "autocritic "  : <În numele luptei împotriva chiaburilor , peste 80.000 de oameni , în majoritate ţărani muncitori , au fost arestaţi şi trimişi în judecată , iar dintre ei, peste 30.000 au fost judecaţi în procese publice.>

Pentru aceste "exagerări, vinovaţi ar fi  fost... Ana Pauker şi Teohari Georgescu .

[[¤ ] 6 -7 iun.'62.Moscova .Consfătuire CAER 

Consfătuirea adoptă<Principiile fundamentale ale diviziunii internaţionale socialiste a muncii >, cu respectarea independenţei şi egalizarea nivelului de dezvoltare .

În forma adoptată,documentul este  agreat de PMR.. 

1963

/ 5 febr.1963:Alegeri de deputaţi -Sfaturile Populare

A v-a legislatură .Victoria candidaţilor FND (99,47%) în structurile locale de putere

[LD:vezi tabelele cu arestaţii şi deportaţii din toate categoriile ,din perioadă ]

/ 30 mai 1963 :Decret :Ordinul "În serviciul Patriei Socialiste "

[[¤] 22 iun.'63 .Scânteia : Scrisoarea PC Chinez către PCUS

[ LD: Apariţia scrisorii nu a fost deloc întâmplătoare .În ea, PCChinez critica politica PCUSde a se erija drept "conducător " al lumii comuniste. În aceeaşi categorie de"bate şeaua ca să priceapă măgarul " ,era editată antologia "Marx despre români " în care , printre altele,Karl Marx  afirma românitatea Basarabiei căzută victimă a <imperialismului rusesc > `   În scrisoare , chinezii considerau conduita URSS drept <Un şovinism de mare anvergură care caută să-şi impună voinţa altora ,în numele diviziunii internaţionale a muncii sau a specializării >  

 [[¤]  24-26 iul.'63.Moscova.Consiliul Politic Consultativ al Tratatului de la Varşovia

Participă şefii PC din ţările tratatului. Gheorghiu Dej respinge din nou Planul de integrare economică a ţărilor din CAER şi rolul destinat României de "producător agricol "  .

1964

/15-22 apr.'64.Plenara lărgită a CC al PCR: "Declaraţia din aprilie"

Ca urmare a analizei situaţiei create de polemicile dintre PCUS şi PCChinez -  în care PMR a şi-a asumat  rolul de mediator - plenara  adoptă < Declaraţia cu privire la poziţia Partidului Muncitoresc Român în problemele mişcării  comuniste şi muncitoreşti internaţionale >.

Ca forţă conducătoare în RPR , PMR  fixa principiile care urmau să stea la baza relaţiilor  cu alte partide şi ţări : <independenţa şi suveranitatea naţională,  egalitatea în drepturi, avantajul reciproc, întrajutorarea tovărăşească, neamestecul în treburile interne, respectarea integrităţii teritoriale. >

1965

¤ GUVERN I.Gh.Maurer ( -II- ) 18 mart.'65-20 aug.'65

Gheorghiu Dej- preşed. Consiliului de Stat Ion Gh.Maurer-preşed.Consil.de Miniştri ; Gh.Apostol , Emil Bodnăraş, Alex.Drăghici -primvicepreşed ai C.M . Alex.Moghioroş ,Alex.Bârlădeanu ,Gh.Gaston Marin -Gh.Rădulescu, Gh.Rădoi , Petre Blajovici -vicepreşed.ai CM. Corneliu Mănescu-Externe ;Alex.Drăghici -Interne ; Adrian Dumitriu - Justiţie ; Leontin Sălăjan -Armată ;Aurel Vijoli -Finanţe ;Ştefan Bălan-Învăţământ .

Constanţa Crăciun -continuitate la Comit.de Stat pentru Cultură şi Artă ;Mihai Dalea- continuitate la Consil.Superior al Agriculturii .La ministrele economice, păstrarea portofoliilor :Ion Marinescu, Mihai Marinescu, Mihail Florescu ,Alex.Sencovici ,Bujor Almăşan, Mihai Suder, Ianoş Fazekaş, Mihail Levente.

/19 mart'65. Moartea lui Gh.Gheorghiu Dej

[LD: a urmat  o perioadă tensionată la vârful nomenclaturii  de partid şi de stat , o luptă pentru succesiune şi putere , din care , Nicolae Ceauşescu va câştiga partida ] 

/ 22 mart.'65.Şedinţă comună : CC al PMR, Consiliul de Stat, Guvern .

- Se adoptă Hotărârea cu privire la eternizarea memoriei lui Gheorghe Gheorghiu Dej.

[ LD: în stil sovietic,la  Plenara din aprilie '68 a CC al PCR va denunţa public greşelile şi încălcările grave ale"legalităţii socialiste"  în epoca Dej ]  vezi mai jos - Nomenclatura comunistă - schiţarea unei micro-biografii  şi o caracterizare generală a "Epocii Ceauşescu " ]

/ 21 aug.'65 .MAN: Constituţia nouă : <Republica Socialistă R omânia >

[ LD: cu unele modificări, în vigoare până în dec.'89. ]

Chivu Stoica- preşed. Consiliului de Stat  ( 21 aug.'65- 9 dec.'67 )

 [ LD: vezi mai jos - Nomenclatura comunistă - schiţarea unei micro-biografii pentru Nicolae Ceauşescu şi o caracterizare generală a "Epocii Ceauşescu " ]

/ 24 mart.'65 MAN  : Chivu Stoica - preşed. Consiliului de Stat

[ LD: va ocupa această funcţie până în 7 dec.'67, când Nicolae Ceauşescu va cumula şi această funcţie  ]

"EPOCA CEAUŞESCU  "

 [Vezi mai jos schiţarea unei micro-biografii  Nicolae Ceauşescu şi o caracterizare generală a "Epocii Ceauşescu " ]

 /19-24 iul'65.Congresul  IV PMR  (congresul IX al  PCR )

-  PMR reia titulatura  de PCR şi renumerotarea congreselor ( primul, în 1921 )

-Reintitulează prima funcţie în ierarhia de partid : secretar general ( în loc de prim-secretar )

 - Interzice cumulul funcţiilor de partid şi de stat ( prevedere curând încălcată )

- Schiţează .Planul cincinal '66-'70, cu accentul pus pe redresarea economiei şi pe industrializare.

/ 24 iul.'65:remaniere ministerială

[ LD: cu această remaniere , începe treptata înlăturare a "echipei Dej " ]

Ilie Verdeţ -vicepreşed.al CM ( în locul lui Alex.Moghioroş )

Cornel Onescu -la Interne ( în locul lui Al.Drăghici , "eliberat"  şi din vicepreşed. )

Nicolae Giosan -Consiliul Superior al Agriculturii ( în locul lui Mihai Dalea )

/ 21 aug.'65. onstituţia RSR  - Proclamarea Republicii Socialiste România

MAN adoptă noua Constituţie ( înlocuind-o pe cea sin '52 )  şi proclamă  Republica Socialistă România, <stat al oamenilor muncii de la oraşe şi sate , suveran, independent şi unitar >, consacrând pe plan juridico-statal <victoria deplină şi definitivă a socialismului în România >. 

Organul suprem al ţării -Consiliul de Stat. Preşedinte , Chivu Stoica

[ LD Cu unele modificări ( '68,'69, '71,'74,'75 ) această Constituţie a rămas în vigoare până după dec.1989.

¤ Guvern I.Gh.Maurer (-III- ) : 21 aug.'65-8 dec.'67

I.G.Maurer-preşed Consiliului de Miniştri ;

Gh.Apostol, Emil Bodnăraş, Alex.Bârlădeanu -primvicepreşed.CM

Alex.Moghioroş, Gh.Gaston Marin, Gh.Rădulescu, Janos Fazekaş, Petre Blajovici, Iosif Banc, Ilie Verdeţ -vicepreşed. C.M

Cornel Omescu-Interne; Corneliu Mănescu-Externe; Adrian Dimitriu-Justiţie ;Leontin Sălăjan-Armată ; Aurel Vijoli -Finanţe; Voinea Marinescu-Sănătate ;Şt.Bălan -Învăţământ .

La ministerele economice,continuitatea miniştrilor:I.Marinescu, M.Marinescu, Alex.Sencovici, Bujor Almăşan, Mihai Suder,  Mihai Levente .

Câteva înlocuiri : Bucur Şchiopu -Industrie Alimentară ( în locul lui Fazekaş,promovat  ); Gh.Cioară -Comerţ Exterior (în locul lui Gh.Rădulescu,promovat  )

1966

/ 3 iun.'66.Academia "Ştefan Gheorghiu "

"Şcoala Superioară de Partid pentru Pregătirea Cadrelor " devine "Academia de Ştiinţe Social -Politice " .

 

/Apr.-dec.'66 :remanieri ministeriale

 Florian Dănălache -la CFR ; Aurel Moga la Sănătate ( în locul lui Voinea Marinescu ); Petre Lupu -Comitetul de Stat pentru Problemele de Muncă şi Salarii .

1967

-/ Ian.'67:remaniere ministerială

Ilie Verdeţ –prim-vicepreşed. C.M. (în locul lui Gh.Apostol ,"eliberat" din funcţie ) ;

/ 26-27 iun.'67 Comisie de partid:abuzurile săvârşite cu deţinuţii politici

[LD: din debut, Comisia şi-a propus să înlăture o nedreptate , cu o nedreptate mai  mare .

Pe de o parte , s-a  concentrat numai pe victimele din rândul PCR, fără să  se ocupe de sutele de mii de victime  din cei 22 de ani de represiune comunistă.

Pe de altă parte, nu a analizat nelegitimitatea legilor represive şi modul de aplicare a lor de către Justiţie , aparatul de partid şi de stat .

Cum ar fi îndrăznit să facă o atare investigaţie , când , în mare parte, nomenclaturiştii ajunşi la putere participaseră la aceste abuzuri şi crime în diverse  etape şi moduri ?

Reflectând asupra acestor iniţiative şi scopuri , nu ne putem reprima  gândul asemănării lor

cu situaţia "lustraţiei "  după decembrie 1989 ]

-Pentru elucidarea "cazului Lucreţiu Pătrăşcanu " şi a altor abuzuri săvârşite de Securitate,

în anchetele cu deţinuţii politici , se constituie o Comisie de partid.

/ 27- 28 mart.Plenara CC al PCR : proiecte economice,destindere şi deschidere diplomatică

[LD:Sinteza noastră nu se ocupă cu istoria RSR ,sau a  a PCR.Dăm acest exemplu pentru a ilustra modul cum funcţiona mecanismul puterii în statul totalitar comunist: în toate domeniile - politic, social, economic, ştiinţific, diplomatic,militar, cultural ş.a..

Nu "Constituţia ", "Parlamentul " , "Guvernul" , "Legea " guvernau România, ci acest mecanism autoritarist: secretarul general ( din '65, Nicolae Ceauşescu ) hotăra, Comit.Executiv aproba ,CC al  PCR adopta .

Celelaltestructuri - guvern, justiţie, instituţii, nomenclatură - executau ]

       - A adoptat Hotărârea cu privire la conducerea, finanţarea şi organizarea GAS-urikir

-A aprobat activitatea diplomatică a partidului şi statului pentru întărirea securităţii în Europa ;

-A adoptat  Hotărârea privind cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică cu  terţe ţări.

- A aprobat  Măsurile Comit.Executiv pentru lărgirea relaţiilor  cu ţările din Orientul Apropiat ;

-A adoptat  Hotărâra privind  sărbătorirea semicentenarului MRSO

-A aprobat activitatea externă a partidului ptr. coeziunea mişcării mncitoreşti şi comuniste  pe baza învăţăturii marxist-leniniste ;

/ 25 iul '67.MAN.Nicolae Ceauşescu :politica externă a României

În calitate de secretar general al PCR , Nicolae Ceauşescu  prezintă Raportul şi Planul de viitor privind activitatea diplomatică a RSR .

- MAN aprobă Raportul şi votează Planul de viitor şi sarcinile guvernului.

 

/ 5-6 oct.'67.Plenara CC al PCR: probleme economice,organizatorice, administrative

-Reglementarea conducerii şi planificării  economiei naţionale ;

--Îmbunătăţirea organizării teritorial- administrative ;

-Construirea de locuinţe de stat  şi modificarea legii chiriilor

- Sistematizarea localităţilor rurale ;

-Pregătirea Conferinţei Naţionale a PCR

/ 29 nov.-1 dec.'67.Plenara CC al PCR:Proiecte

-A aprobat proiectul Planului  de stat al economiei naţionale ;

- A aprobat proiectul Bugetului de stat pe anul 1968 (urma să fie votat de MAN )

- A adoptat Hotărârea cu privire la îmbunătăţirea muncii educative a tineretului şi a îmbunătăţirii activităţii UTC

- A adoptat Hotărârile ce urmau să fie dezbătute la Conferinţa Naţională a PCR 

/ 6-8 dec.'67.Conferinţa Naţională a PCR : problemele României

- Directivele privind conducerea şi planificarea economia naţionale

- Principiile de bază ale organizării administrativ-teritoriale ;

- Sistematizarea  localităţilor rurale

/ 9 dec.'67.Sesiune MAN şi Consiliu de Stat 

- MAN alege un nou Consiliu de Stat

- Nicolae Ceauşescu este ales preşedinte Consiliului de Stat

-MAN votează o nouă lege privind organizarea guvernului ,învestindu-l pe I.Gh.Maurer cu formarea noului guvern  

¤ Guvern I.Gh.Maurer (- IV )  9 dec.'67-12 mart.'69

I.Gh.Maurer-Preşed.Consil de Min .;Ilie Verdeţ, primvicepreşed .

Alex.Bârlădeanu ("eliberat" din funcţie în '69 ) , Alex.Drăghici (elibert din funcţie în 1969 )  ; J.Fazekaş, Gh.Rădulescu, Iosif Banc ; Gh.Gaston Marin -vicepreşed.C.M

Cornel Omescu-Interne; Corneliu Mănescu-Externe; Adrian Dimitriu-Justiţie ; Ion Ioniţă -Armată ; Aurel Vijoli -Finanţe; Aurel Moga -Sănătate ;Şt.Bălan -Învăţământ .

Manea Mănescu- Consiliul Economic ;Petre Blajovici -Muncă ; Petre Lupu , Nicolae Giosan, Mihai Gere, Pompiliu Macovei -preşed.Comit.de Stat pentru Cultură şi Artă ,

Ion Iliescu - ministru ptr problemele tineretului ( în calitate de prim-secretar al CC al UTC )

1968

 [[¤] Ian-iul '68 Activitate diplomatică la "două capete" ( -I -)

[ Vezi context şi etape la tabloul Diplomaţia- victimă]

/14 febr.'68.Plenara CC al PCR: : reforme administrative

- Aprobă reorganizarea administrativă a judeţelor şi municipiilor;

-Aprobă activitatea Comit.Ex.pentru dezvoltarea relaţiilor cu partidele frăţeşti

[ N.B.:  Peste 2 zile, MAN votează Legea reformei administrative ]

/ 25 febr.- 6 mart :România  între solidaritate comunistă şi concurenţe geopolitice

- Între 26 febr.-5 martie, la Budapesta  s-a desfăşurat întâlnirea consultativă a partidelor comuniste şi muncitoreşti . PCR a participat cu o delegaţie condusă de  Paul Niculescu-Mizil care s-a pronunţat împotriva practicilor sovietice în relaţiile dintre statele socialiste , condamnând atacul lansat împotriva P.C.Chinez ( absent de la întâlnire ) şi retrăgându-se de la Conferinţă 

/1 mart.'68. Plenara extraordinară a CC al PCR

- 1 martie.Ceauşescu a convocat plenara extraordinară a CC al PCR care a  adoptat   Hotărârea privind poziţia PCR  la întâlnirea (în curs )de la Budapesta

De asemeni, a adoptat şi  poziţia PCR faţă de consfătuirea "Pactului de la Varşovia ", convocată la Sofia , pentru condamnarea agresiunii SUA împotriva RDVietnam

-6-7 mart.Sofia .Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ a  Tratatului de la Varşovia care adoptă o Declaraţie privind ameninţarea  la adresa  păcii, ca o consecinţă a extinderii agresiunii SUA în R.DVietnam .

Din partea PCR, participă Nicolae Ceauşescu., secretar general al PCR

/ 16 mart.68.Hotărârea CC al PCR: controlul de partid asupra Securităţii şi Miliţiei

[ LD: Hotărâri  de genul acesteia nu se găsesc în nici -un Dicţionar de date sau carte de istorie dinainte de 1989. 

Un asemenea document ridică câteva întrebări serioase :

1.De ce guvernele postdecembriste n-au  dat publlicităţii  Hotărârile CC al PCR  ?

2.De ce MAI şi SRI au păstrat la secret doumente ce atestă subordonarea Securităţii şi

Miliţiei , organelor de partid ?

3.Cum se va putea stabili dacă un membru de partid a fost  "colaborator al Securităţii "

din moment ce exista dispoziţia  expresă  de a nu li se face "dosar de colaborator "?

4.Ce fel de "lustraţie"  s-ar fi putut face fără publicarea nomenclaturii  de partid , a securiştilor şi a membrilor de partid colaboratori ?

5.Cine se face vinovat  de această imensă bătaie de joc ce ţine "Afişul lustraţiei ", de peste 20 de ani , pe agenda luptelor politice  ?  

- Plenara adoptă hotărârea care  prevedea întărirea controlului de partid asupra activităţii organelor de Securitate şi Miliţie, secretarii Comitetelor judeţene , municipale şi orăşeneşti

trebuind  <să furnizeze  date cu privire la activitatea unor elemente suspecte , să ajute la organizarea de rezidenţe şu de gazde ale caselor de întâlniri > , fără a se întocmi dosare membrilor de partid , colaborarea acestora cu Securitatea fiind considerată o <  îndatorire de partid.>   ( Cf.Romulus Rusan, România în timpul războiului rece  .)

/ 22-25 apr.'68.Plenara CC al PCR : Învăţământul  şi educaţia 

 -Aprobă dezvoltarea învăţământului de cultură generală, profesional, tehnic şi superior. 

-Aprobă intensificarea educaţiei comuniştilor ;

-Adoptă  măsurile  vizând pregătirea politică şi de luptă în cadrul armatei ;

-Aprobă activitatea partidului în domeniul politicii externe

[ NB:pe 13 mai.'68 .MAN votează  legea învăţământului şi educaţiei socialiste ]

/ 19 - 21 iun.'68 : noul Cod Penal

-Pe 19 iunie, proiectul este adoptat de Plenara CC al PCR

-Pe 21 iunie, MAN l-a votat  .

/ 24-25 oct.'68.Plenara Cc al PCR, Hotărâre:  Frontul Unităţii Socialiste

[ LD: Organism mamut  care aduce aminte de precedentele "fronturi"  iniţiate de comunişti  pentru a-şi  asocia ( controla, dirija, manipula, conduce ) : Frontul Patriotic Antifascist , Frontul Unic Muncitoresc , Frontul Naţional Democrat  [[ să nu anticipăm adăugând  Frontul Salvării Naţionale , după '89 ]] Gheorghiu Dej renunţase la aceste alianţe electorale ,eliminând , treptat "tovarăşii  de drum " .

În situaţia geopolitică a anului 1968,îngrijorat de posibile mişcări pe tabla de şah a Moscovei, Nicolae Ceauşescu îşi adunce aminte  de parlament, de organizaţii  obşteşti şi profesionale] .  

- Frontul Unităţii Socialiste urma să grupeze - în jurul şi sub conducerea PCR - toate organizaţiile politice, obşteşti şi profesionale din România  şi să fie singura structură abilitată să propună candidaţi la alegerile pentru MAN şi Primării .

/ 14 nov.'68."Degradarea" lui  Alexandru Drăghici

[ LD: până la devoalarea  documentelor fostei Securităţi, ne abţinem de la comentarii speculative de genul "omul Moscovei" ,"omul lui Pătrăşcanu","omul Anei Pauker , "omul lui Dej" " ş.a,ş.a.Cert este că bun "tovarăş carieră  " cu Nicolae Ceauşescu , au înaintat în ierarhii cu mare zel, amândoi , an de an,ajungând concurenţi .

După preluarea marilor puteri, Nicolae Ceauşescu s-a debarasat de el. 

Şi cum în "ceremonialul stalinist " s-a obişnuit " decapitarea"  ( fizică sau morală ) cu fixarea unor "devieri" de la linia partidului,  Alexandru Drăghici a fost "eliberat" din funcţii şi  "degradat" de epoleţii de  general-colonel  ( primiţi în august '55)

Pentru ce merite le-a primit ?Parcurgeţi sinteza  de faţă

Pentru ce greşeli le-a pierdut ? Aşteptaţi  ca SRI  să deschidă arhivele .]  

/5 dec.'68."Debarcarea" lui Alexandru Bârlădeanu *

Este demis din funcţia de preşed. al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice.

În locul lui este numit Nicolae Murguleţ 

------------------------------------------

* Între mart.'68 -mart.'69:au avut loc promovări, rotiri, remanieri ministeriale permanente

Emil Drăgănescu -vicepreşed.CM ( în locul lui Alex.Drăghici 

Ion Stănescu -numit preşed.Consil.Securităţii Statului ;

Ion Păţan -Comerţ Interior (în locul lui Mihai Levente ) ;

Octavian Groza -ministru la Energie Electrică ( în locul lui Emil Drăgănescu ) ;

Virgil Pârvu ( în locul lui Aurel Vijoli ) ;

Nicolae Murguleţ -la Consil.Naţ.al Cercetării Ştiinţifice ( în locul lui Alex.Bârlădeanu ) ;

1969

¤ Guvern I.Gh.Maurer (- V - ) 13 mart'69-27 febr.'74

I.Gh.Maurer-Preşed.Consil de Min .;Ilie Verdeţ, primvicepreşed .

Ilie Verdeţ, Gh.Rădulescu, Leonte Răutu ,Iosif Banc, Emil Drăgănescu ,Mihai Marinescu, Ion Păţan - vicepreşed.C.M.

Cornel Omescu-Interne;Ion Stănescu -.Comit.Securităţii Statului ; Adrian Dimitriu -Justiţie ;

Corneliu Mănescu-Externe ; Ion Ioniţă -Armată ;Virgil Pârvu -Finanţe

Aurel Moga -Sănătate ;Şt.Bălan -Învăţământ ; Manea Mănescu- Consiliul Economic ; Petre Lupu -Muncă ,Pompiliu Macovei -peşed.Comit.de Stat pentru Cultură şi Artă ;

C.Drăgan ( ca preşed. al UGSR)

/6-12 aug.'69.Bucureşti . Congresul X al PCR

 

1971

/ 10 febr.'71. Nicolae Ceauşescu . Misiunea educaţiei , culturii şi  artei :  <  omul nou >

[ LD: întâlnirile lui Nicolae  Ceauşescu  cu diverse categorii socio-profesionale se statornicesc şi devin , după consumarea lor, "linia partidului " , "recomandarea tovarăşului", "sarcina  " , "datoria " tuturor celor vizaţi . Din această categorie a făcut parte şi noua întâlnire cu oamenii de artă şi cultură, care abia răsuflaseră uşuraţi de promisiunile anterioare. ]

[ Vezi consecinţele la tabloul Cultura , arta, ştiinţa- victime  ] 

-La această întîlnire , Ceauşescu atrage atenţia că < datoria scriitorilor şi artiştilor este aceea de a contribui activ la făurirea omului nou >

/ 7 mai '71.Semicentenarul PCR:< socialismul  multilateral dezvoltat >

La aniversarea semicentenarului , Nicolae Ceauşescu  rosteşte un discurs de bilanţ şi previziune  lansând sintagma de definire  a etapei :<făurirea societăţii socialiste multilateral dezvoltate .> 

/ 1-24 iunie'71.Soţii Ceauşescu : turneu diplomatic  în Asia

[ LD : Pe seama acestui turneu se pune impulsul provocat  lui Ceauşescu  pentru a iniţia   în România "minirevoluţia culturală ".Fără a minimaliza  efectul revoluţiei culturale chinezeşti  asupra cuplului , considerăm  simplificatoare această interpretare, având în vedere evoluţiile comportamentale ale lui Nicolae Ceauşescu după 23 august'44, şi,  mai ales,  în  cei şase  ani de când preluase puterea în România. ]  

- Vizite oficiale de<prietenie> în  China, Coreea de Nord,RD Vietnam şi Mongolia .

/ 6 iul.'71.C.Ex.al CC al PCR: :<Tezele din iulie >

[ LD: document elocvent  pentru  a demonstra esenţa statului totalitar comunist (prin  exclusiva  asumare de sarcini  de către  partidul - stat ) şi  rolul de conducător  ( pretins şi acordat ) unui singur om , investit astfel cu puteri dictatoriale   

A fost aplicat acest <plan de măsuri > ? A contribuit  la  făurirea <omului nou>  ?

Răspunsul nostru este : DA !  ] [ Vezi toate măsurile la Cronologia genocidului ]

Comitetul Executiv al CC al PCR  adoptă   <Propunerile de măsuri> iniţiate de Nicolae Ceaşescu privind  creşterea rolului conducător al PCR : îmbunătăţirea învăţământul de partid ;ntensificarea educaţiei cultural-ideologice în şcoli şi facultăţi, în organizaţiile de copii , tineret şi studenţi ; munca politică de masă; lărgirea propagandei ateiste ; programe radio - T.V , planuri editoriale ,  repertorii teatrale şi cinematografice  orientate în această direcţie.      

  -Pe  15 iulie ,în locul lui Pompiliu Macovei (  care condusese  CSCA-ul  de la înfiinţare, din  9 dec.'67), preşedinte al .Comitetul de Stat oentru Cultură şi Artă a fost  numit Dumitru Popescu, promovat şi secretar al CC al PCR.

El  va controla  stufosul departament -propaganda, cenzura, presa, cultura, artele, editurile, uniunile de creaţie - cu o mână "forte " ,  în lumina "tezelor din iulie" în aşa fel încât , în cercurile intelectuale ,  va fi fi supranumit - blasfemiant, de sigur -   "Dumnezeu " .

/ 3 oct.'71.Academia "Ştefan Gheorghiu "

-Organizată "pe lângă "  CC al PCR , şcoala de cadre a partidului devine < Academia pentru învăţământ social-politic şi perfecţionare  a cadrelor de conducere > pentru  întreaga piramidă birocratică a structurilor  economice, sociale , culturale, ş.a

----------------------------------

* Acest  "pe lângă " a fost adăugat şi altor instituţii .Ex. Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR ( fostul Institut de Istorie a partidului )  revenindu-i sarcina de a cerceta Istoria modernă şi contemporană a României )

/ 3-5 nov.'71.Plenara CCal PCR adoptă  "Tezele din iulie"

Cu acest ultim act autoritarist , se instaurează controlul total al vieţii de stat  de către PCR , punându-se capăt perioadei de "liberalizare " din primii  ani ai domniei lui Ceauşescu .

1972

/ 18 apr.'72.Plenara CC al PCR .Hotărâre :  rotaţia cadrelor

[ LD: o vasalitate - am sugera noi -amintind de "ierarhia feudală  ,n formă piramidală , resuscitată în toate regimurile totalitare , dictatoriale de "dreapta" sau de "stânga" .Departe de a fi o "noutate" , marca "momentul propice" când  un lider se simţea destul de puternic ca s-o introducă. ]

Devenită principiu de bază al  politicii de cadre , "rotaţia"  a însemnat ca ,  pentru orice funcţie de partid sau de stat   , activiştii şi  demnitarii puteau  fi  remaniaţi, demişi, promovaţi ,

retrogradaţi, rotaţi ,după exclusiva voinţă   a secretarului general ,Nicolae Ceauşescu .*

---------------------------

* 1969-1973 -promovări, remanieri şi rotiri ministeriale:  

Paul Niculescu-Mizil -vicepreşed.CM (din 28 febr.'72 , în locul lui Leonte Răutu , "eliberat" din funcţie ) ; Emil Bobu -la Interne ( din 17 mart.'73, în locul lui Ion Stănescu , eliberat din funcţie )

George Macovescu -Externe ( din 23 oct.'72, în locul lui Corneliu Mănescu )

Cornel Burtică -Comerţ Exterior ( din 30 apr.'69 ) ; Miron Constantinescu -Învăţământ şi Educaţie  (din 19 aug.'69 ) urmat de Mircea Maliţa  (din nov.'70 ) urmat de Paul Niculescu Mizil ( din 13 oct.'72 ) ; Angelo Miculescu -Agricultură şi Silvicultură (din 18 nov.'69 ) ;

 Horia Hulubei , Ioan Ursu -alternanţă la Comit.de Stat ptr.Energie Nucleară ( din'69 ) ;

Dan Marţian -Problemele Tineretului (din 17 mart.'72 ,prim-secretar UTC,în locul lui Ion Iliescu ) ;

Virgil Trofin -preşed.UGSR  (în locul lui C.Drăgan )

/  8 mai.'72.Muzeul de istorie al României :proslăvirea "conducătorului "

Inaugurat cu mare fast la aniversarea PCR, muzeul  ilustra cultul deşănţat al personalităţii lui Nicolae Ceauşescu, prezentat ca simbol şi continuator al idealurilor naţionale .  

1973

/ 18-19 iubie '73.Plenara CC al PCR : Elena Ceauşescu - membră în C.P.Ex.

[LD: Ce e de spus ? Constatarea lipsei de ruşine a soţilor Ceauşescu ? Consacrarea rolului influent al soţiei asupra  soţului-"conducător" ? Oportunismul , frica, slugărnicia membrilor  CC al PCR ?Formalismul  cras al ideii de  "promovare a femeii " ? Lipsă de măsură ?

Câte ceva din fiecare . Era doar primul pas în cariera " tovarăşei " .  ] 

/ 4-8 dec.'73.Vizita lui Nicolae Ceauşescu în SUA ( Richard Nixon ) 

1974

/ 12-21 febr.'74.Vizita lui Nicolae Ceauşescu în Libia, Siria şi Irak

/ 27 febr.'74.Remaniere:  "retragerea" lui I.Gheorghe Maurer / numirea lui  Manea Mănescu

[LD: 20 de ani în culisele puterii (23 aug.'44 -'61 )13 ani premier în 5  guverne (1961- '74),

folosit şi manevrat  [ sau manevrând ?! ] atât de Gheorghiu-Dej , cât şi de Nicolae Ceauşescu, IGMaurer s-a retras liniştit , la fel ca Petru Groza.Nimeni şi nimic nu-l va putea exonera de co-responsabilitate la  genocid , în România ]

-Cu o echipă  pregătită anterior  : Emil Bobu  - Interne ( în locul lui Ion Stănescu ) ;  Emil Drăgănescu - Comit.de Stat al Planificării ( în locul lui Manea Mănescu ) ; Janos Fazekaş- vicepreşed CM şi Comerţ interior ( în locul lui Virgil Trofim ) ;Gheorghe Oprea - vicepreşed. CM ( în locul lui Virgil Trofin ) ; Traian Dudaş -Transport şi Telecomunicaţii ( în locul lui Drăgănescu )

- În zilele şi lunile următoare , alte numiri - Teodor Burghele, Iosif Uglar  ş.a , şa. , până în 18 martie '75 , când guvernul Manea  Mănescu  va fi înscăunat oficial , pentru 5 ani ( '75-'80 )

/ 1 mart.'73.Elena Ceauşescu membru al Academiei Române

[LD: un "mărţişor " - omagiu.  Bacalaureat,  licenţă , doctorat , academician - titluri şi diplome acordate de comisii "speciale" care , odată şi odată,  vor fi cunoscute ] 

¤  28 mart.'74.Nicolae Ceauşescu - preşedinte RSR

- MAN votează  instituirea funcţiei de preşedinte al RSR

- MAN îl alege pe Nicolae Ceauşescu preşedinte RSR , investitura aducând o noutate simbolică : tronul şi  sceptrul prezidenţial  .

-Va fi reales din 5 în 5 ani , de încă două ori : 1960,1985 .

/ 23-25 mai'74.Nicolae Ceauşescu - preşedintele  FUS / FDUS

[ LD: <Frontul Unităţii Socialiste  >  ,iniţiat  din oct.'68,nu reuşise să fie deâtt o  formaţiune  artificială mamut , conglomerat  de organizaţii ( structurate pe orizontale şi verticale sociale sau profesionale )  care îşi va schimba ulterior  titulatura în  < Frontul Democraţiei şi Unităţii Socialiste> ,format din PCR , sindicate, uniuni cooperatiste ţărăneşti, de tineret ,de  studenţi, de femei, de scriitori , ş.a.ş.a , convocat la Bucureşti în mari "congrese"

 ce trebuiau să demonstreze lumii "viabilitatea democraţiei " , în varianta megalomaniei unui dictator :  < Strâns uniţi în jurul  preşedintelui  RSR , Nicolae Ceauşescu, a PCR, în frunte cu secretarul general  Nicolae Ceauşescu , cel mai iubit fiu   [ etc etc ] > .  

1975

¤ Guvern Manea Mănescu (18 mart'75-28 mart.'80 )

Manea Mănescu -preşed.C.M.;Emil Drăgănescu ,Gh.Oprea,Gh.Rădulescu-vice primministri;

Janos Fazekaş-viceprimministru, ministru Comerţului Interior ;

Angelo Miculescu-viceprim, ,ministru Agriculturii ,Industriei Alimentare şi Apelor ;

Mihai Marinescu -viceprim,preşed.Comit.de Stat al Planificării ;

Paul Niculescu[Mizil ]- viceprim,ministr.Educaţiei şi Înv.;

Ion Păţan-viceprim, ministr.Comerţ Exterior şi Cooperare Economică ;

Teodor Coman-Interne ; Emil Nicolcioiu -Justiţie; George Macovescu-Externe;

Ion Ioniţă -Apărare Naţională ;Florea Dumitrescu-Finanţe; Radu Păun -Sănătate ;

Petre Lupu -Muncă ; Iosif Uglar-Comit.ptr Consiliiile Populare ;

Dumitru Popescu [Dumnezeu] -Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste ;

La ministerele economice:Maxim Bergheanu, N. Agachi , C.Ionescu, M.Florescu , N.Mănescu, Bujor Almăşan, V.Bumbăcea, V.Patilineţ, I.Cosma, Tr.Dudaş, ş.aş.a

¤ 28 mart.'74 :Nicolae Ceauşescu -preşed RSR .

De la această dată va fi reales ,consecutiv, din cinci în cinci ani ,în funcţia supremă în stat.

1976

/24.Ianuarie.'76 Încetează din viaţă Emil Bodnăraş.

Personalitate marcantă a PCR, din 1944, nelipsit din prim-planul vieţii politice din România:

membru al CPEx, al CC al PCR, vicepreşed. al Consiliului de Stat ( 1967-1976 )

/ 14 iul.'76.Nic.C.P.Ex: Nicolae Ceauşescu-  preşed. "Comisiei  ideologice " 

-Comitetul Politic Executiv al Cc al PCR ,stabileşte ca Nicolae Ceauşescu să conducă această Comisie..

/ 2-3 aug.'76.Nicolae Ceauşescu : vizită în URSS şi RSSMoldovenească

A fost prima vizită a unui oficial român în RSS Modovenească ( Basarabia )

/ 1976 :promovări, remanieri şi rotiri ministeriale

Gh.Cioară , Ion Ioniţă -viceprimminiştri în guvern( din 16 iun.'76 ) ;

Lina Ciobanu-Industrie Uşoară ( din 29 sept.'75 );

Suzana Gâdea-Educaţie şi Învăţământ ( din 16 iun.'76,în locul lui Niculescu-Mizil )

Miu Dobrescu -Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste ( 4 nov.'76, în locul lui Dumitru Popescu )

1977

/ 1977:promovări ,remanieri , rotiri, noi departamente

Cornel Burtică, Ion Stănescu-viceprimminiştri în guvern

Gh.Pană -preşed.UGSR , ministru Muncii ( în locul lui Petru Lupu )

C.Băbălău -ministru Minelor Petrolului şi Geologiei ( în locul lui Bujor Almăşan ), înlocuit apoi cu Vasile Patilineţ ;

Ion Gălăteanu-preşed.Comitetului ptr.Presă şi Tipărituri (minister nou )

Ion Roşianu -preşed. la Departamentul Cultelor ;

Iulian Vlad -secretar de Stat la Ministerul de Interne ;

/ Martie 1977 :revolta din minerilor din Valea Jiului

 

1978

/ 23 ian.'78.Muzeul Naţional de Istorie  : omagierea  lui  Nicolae Ceauşescu 

[ LD: în numele "frontului istoric " -  din care fac parte - declar sentimentul de vinovăţie şi  de ruşine,pentru "contribuţia"  adusă  - în scris sau oral  -  la inflaţia cultului personalităţii lui Ceauşescu. De sigur ,se pot explica  circumstanţe, impasuri, subterfugii,frică ,dozaje,  pentru aceste abdicări morale. Ele nu pot  scuti  de răspundere - atâta câtă e - profesia de istoric .]

-Crescendo, de la o aniversare la alta  a lui Nicolae şi Elena Ceauşescu ,  erau  editate masive  culegeri de <Omagii > , expoziţii itinerante de fotografii .

- La Muzeul Naţional de Istorie s-a inaugurat  expoziţia <Dovezi ale dragostei , înaltei stime şi profundei preţuiri de care se bucură preşedintele Nicolae Ceauşescu şi tovarăşa Elena Ceauşescu , ale amplelor relaţii de prietenie şi colaborare dintre poporul român şi popoarele altor ţări  > - cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la naşterea lui Ceauşescu.

Expoziţia a rămas deschisă până în decembrie 1989.

/ 25 apr.'78.C.P.Ex al CC al PCR : înăsprirea Legii18 -  controlului averilor ilicite

Legea se completează cu prevederi severe privind provenienţa bunurilor  persoanelor fizice obţinute ilicit

/ 1 nov.'78.CC al PCR: regimul  proprietăţii private de locuinţe

[ LD: Mare scandal mediatiza : activişti PCR de la Piatra Neamţ prinşi cu o serie de abuzuri ţi ilegalităţi în domeniul construcţiilor de locuinţe proprietate personală ,"liberalizat" în martie '73 . Pe lângă faptul că "protipendada roşie " beneficia de atâtea privilegii economice şi turistice ( beneficiari ai naţionalizărilor şi confiscărilor  din epoca Dej )  - "gospodării de partid , "pescării " , "domenii de vânătoare" , "case de odihnă" - nomenclatura de partid din întreaga ţară ,prinsese gustul "proprietăţii personale ". Piatra Neamţ fusese doar un pretext pentru a potoli nemulţumirea "maselor popular e".

Ulterior, ajuns sub formă de "proect de lege " la MAN şi neluat în lucru,  tema a dispărut.

Ea se va relansa frenetic după revoluţia "anticomunistă" din decembrie '89, fiind unul  din fenomenele ce urmau să  "nască" categoria "baronilor roşii " ] 

S-a hotărât ca fiecare familie să aibă dreptul  la o singură locuinţă .De asemenea, a fost anulată "slobozenia"  din martie'73,care îngăduise  construirea "caselor de vacanţă "-

/ 1978 :promovări ,remanieri, rotiri, suspendări ministeriale

Ştefan Andrei -ministru de Externe ( 23 mart.'78, în locul lui George Macovescu )

George Homoştean -ministr.de Interne ( în locul lui Teodor Coman )

Paul Niculescu [Mizil ]-ministru la Finanţe ( în locul lui Florea Dumitrescu ) ;

Cornel Burtică -ministru Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale ( în locul lui Ion Păţan ); Ion Păţan-Ministru Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe ( în locul lui Maxim Bergheanu );

Eugen Proca-ministru Sănătăţii  ;

Ion Gălăteanu -secretar de Stat la Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste  

Nicolae Doicaru -ministru Turismului (în locul lui Ion Cosma ) ;

 

1979

/ 30 mart.'79.Remaniere guvernamentală : Ilie Verdeţ , prim-ministru

În locul lui Manea Mănescu(  retras din motive de sănătate )

Rotirile şi reaşezările au durat un an, până la oficializarea guvernului ( 29 mart.'80 )

/ 2 iun.'78.Elena Ceauşescu - preşed. Consil.Naţ. ptru Ştiinţă şi Tehnologie

[ LD: În opinia publică - atâta cât se manifesta ea -sporeşte convingerea  privind  "capriciile  tovarăşei Elena " în desele  rotiri  de cadre , de la o lună  la alta .

Adevărul este că ele au continuat , până şi după Congresul XII .]

/ 28 aug.-dec. '79 .Remanieri ministeriale

- Pantelimon Găvănescu - prim-secretar UTC (înlocuieşte pe Traian Ştefănescu )

-Suzana Gâdea -Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste ( în locul lui Miu Dobrescu );

-Aneta Spornic- ministru Educaţiei şi Învăţământului ( în locul Suzanei Gâdea );

-Ion Iliescu - preşed. Consil.Naţional al Apelor ( în locul lui Florin Iorgulescu )

- Justin Grigoraş- la Justiţie ( în locul lui Constantin Stătescu )

-Aurel Duma- ministru secretar de stat la Externe  

-Virgil Trofin - ministru Minelor, Petrolului şi Geologiei ( în locul lui Vasile Patilineţ )

Gh.Cioară -ministru Energiei Electrice ( în locul lui Tr.Cocârlă )

/19-23 nov.'79.Congresul XII PCR    

[ LD:în plenul congresului, se produce un  incident fără precedent în istoria ascensiunii cuplului Nicolae şi Elena Ceauşescu : Constantin Pârvulescu se ridică  împotriva cultului personalităţii lui Nicolae Ceauşescu şi al soţiei sale, cerând congresului să nu-l mai aleagă secretar-general. După evacuarea sa, congresul s-a  desfăşurat  pe tipicul arhicunoscut , cu "hotărâri " şi "organe " votate  în  "unanimitate "]

- La  31 dec.'79 , partidul numără 2.960.917 membri .

1980

/ 28-30 mart.'80  Sesiune MAN

¤ 28 mart.'80.Nicolae Ceauşescu  reales ( a III-a oară ) preşedinte RSR

¤ Guvern Ilie Verdeţ ( 29 mart.'80-20 mai'82 )

Ilie Verdeţ-prim-ministru al guvernului ( în funcţie din 30 mart.79 )  ;

Elena Ceauşescu ,Gh.Oprea, Ion Dincă,Cornelia Filipaş, Janos Fazekaş ,Ion Ioniţă  -

prim- vice- preşedinţi  ; ( urmaţi de alţi 5 vice-miniştri )

Cornel Burtică -v.m., ministru Comerţului Exterior şi Cooperării Ec.Internaţ.;

Nic.Constantin - v.m, preşed.Comit.de Stat al Planificării ;

Paul Niculescu[Mizil ]- v.M.ministru de Finanţe ;

Ion Păţan -v.m.,minstrAproviz.Tehnico-Materiale şi Contr. Gospod. Fondurilor Fixe;

Angelo Miculescu- v.m., ministr.Agriculturii şi Industriei Alimentare ;

Virgil Trofin - v.m. ministr.Minelor ,Petrolului şi Geologiei .

Ştefan Andrei-Externe; Aurel Duma -secretar de Stat la Externe ;

C.Olteanu -Apărare Naţională ; George Homoştean-Interne ;

Tudor Postelnicu-ministru secretar de Stat la M.I, şeful Departamentului Securităţii Statului I.Ceterchi -Justiţie ; Emil Bobu -Muncă ; Aneta Spornic-Educaţie şi Învăţământ ;

 Eug.Proca-Sănătate ;Lina Ciobanu-Industrie Uşoară ;

Vasile Marin -preşed.Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie [UNCAP ];  Suzana Gâdea-preşed.Consil.Culturii şi Educaţiei Socialiste ;

Ion Ursu -preşed.Consil.Naţ.ptr Ştiinţă şi Tehnologie ;

Ion Iliescu-preşed.Consil.Naţ.al Apelor ;

 Pant.Găvănescu -ministru ptr.Problemele Tineretului (prim-secr CC al UTC) 

/ 30 mart. - 3 apr.'80 :funcţii ptru  Nicu Ceauşescu şi Elena Ceauşescu

- Pe30 mart, Nicu Ceauşescu a fost ales secretar al MAN

-Pe lângă  funcţia din partid, la  începutul lui apr., Elena Ceauşescu a fost reconfirmată preşed. al Consiliului Naţional ptru Ştiinţă şi Tehnică .

/1981 :promovări, remanieri şi rotiri ministeriale

Mart- apr.'81:

- Petre Gigea - la Finanţe ( în locul lui Paul Niculescu-Mizil )

-Maxim Bergheanu - ministru Muncii ( în locul lui Emil Bobu )

-Marin Capizisu -şef Departament  Industrie Alimentară ( în locul lui Bergheanu )

-Ion Stănescu -şef  Departament Construcţii în străinătate

7 sept.'81: reorganizări de ministere 

-Ion Avram -Industrua Construcţii de Maşini ; Gh.Petrescu - Industria de Maşini Unelte, Electrotehnică, Electronică ;

Ion Lăzărescu - Mine,  Gh.Vlad-Petrol, Ion Folea -Geologie  ( în locul lui Virgil Trofin , , ministru al celor trei departamente )

-Ion Teşu - ministr.Agriculturii  ( în locul lui Angelo Miculescu )  

1982

¤Guvern  Constantin  Dăscălescu  ( -I -)  ( 21 mai.'82- 28 mart.'85  )

[ LD: Peste 50 de miniştri , subsecretari de stat ,  preşed. de departamente .

Unii păstrează funcţiile din guvernul Verdeţ ; alţii au fost rotaţi înainte ; alţii au  rezistat puţin sau au fost  iar rotaţi . Notăm  câţiva dintre  ei, pentru  a sugera  răspunderea lor ( sau meritul, sau  complicitatea ; sau vinovăţia ) în degradarea  vieţii economice, sociale, culturale a ţării

- Elena Ceauşescu, Gh.Oprea, Ion Dincă- prim-vice-preşedinţi -  Guvern

- Alexandrina Găinuşă , Gh.Petrescu, Ludovic Fazekaş, Gh.Stoica- vice-preşed. Guvern ;

- George Homoştean - Interne ; Tudor Postelnicu - şeful Departamentului Securităţii Statului 

- Gheorghe Chivulescu - Justiţie ; Const. Olteanu - Apărare Naţional ă;

- Suzana Gâdea- Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste  ;  

- Ion Teoreanu - Educaţie şi Învăţământ  ;

- Maxim Bergheanu - Muncă ; Eugen Proca - Sănătate ;

-Emilian Dobrescu - Planificare ; Petre Gigea- Finanţe ;

- Ion Tulpan -  preşed. Comit.de Stat pentru Preţuri ;

- Ion Teşu - Ministru Agriculturii şi Industriei Alimentare ;

- Ştefan Andrei cu  Aurel Duma -la  Externe ;  Nicolae Constantin, Dumitru Bejan,  Ion M.Nicolae -la Comerţ Extern şi Cooperare Internaţională  ;  Ion Stănescu - Construcţii în străinătate ;

-Peste 20 de miniştri  la ministere economice şi industriale  : Ion Păţan şi Richard Winter  

( Aprovizionare tehnico-materială )  ; Neculai Agachi ( Industrie Metalurgică ) , Ioan Avram

( Industria Construcţiei de Maşini ) , Alexandru Necula  ( Industria de Maşini Unelte şi Electronică ) ,Gh.Caranfil ( Industria Chimică ) Trandafir Cocârlă ( Energia Electrică ) ,

Ion Lăzărescu ( Industria Minelor ) , Gh.Vlad ( Industriia Petrolului ) , Ioan Folea ( Geologiei ),

Ion Iliescu ( Consiliul Naţional al Apelor ) ;Dumitru Popa (Construcţii Industriale )

Vasile Bulucea ( Transportruri şi Telecomunicaţii ) , Ioan Florea ( Economie Foresterieră şi Materiale de Construcţii ) , Lina Ciobanu ( Industrie Uşoară ) , ş.aş.a 

1983

/ 26 iul.'83.CPEx : Program de măsuri pentru activitatea ideologică şi politic-educativă

La propunerea  lui Nicolae Ceauşescu , CPEx adoptă un Program de măsuri  ( cu titlu lung şi explicit , ca toate documentele din epocă ) privind <îmbunătăţirea activităţii ideologice şi politico-educative în rândurile  comuniştilor , al tuturor oamenilor de la oraşe şi sate  >

/ 3 august.'83.Nicolae Ceauşescu :"Tezele" de la Mangalia 

[ LD: Foarte preocupat de  activitatea ideologică şi politico -educativă - recent lansată în "Programul de măsuri " - Nicolae Ceauşescu critică agresiv filmul "Faleze de nisip " ( regizor-Dan Piţa ; scenariu - Bujor Nedelcovici ) , care este  , în consecinţă , interzis  N-a fost nici primul , nici ultimul , cu aceeaşi soartă

[ Vezi  la Bibliografie , în  Memorii şi Jurnale ( mai ales la scriitori )  ]

/ 12 dec.'83.Nicu Ceauşescu - ministru pentru Problemele Tineretului .

După funcţiile cele mai înalte deţinute de părinţi- Nicolae şi Elena Ceauşescu - după cooptarea fratelui  Ion Ceauşescu în guvern ( Comitetul de Stat al Planificării, 29 iul.'83) ) ,Nicu -fiul

este al IV-lea membru de familie  avansat  automat ministru.

Nicu Ceauşescu fusese ales şi prim-secretar al CC al UTC  ( în locul lui Pantelimon Găvănescu , eliberat din funcţie ) 

1984

/24 febr.'84.Hotărâre C.P.Ex: creştere demografică prin  reglementarea avorturilor

[ LD  : datorită campaniei declanşată de această hotărâre, este adevărat că a crescut numărul  nou-născuţilor  - generaţia " decreţeilor " ; la decesul unor mame care şi-au provocat  avort prin mijloace  empirice ; la condamnarea unor medici care , în condiţiile  restrictive, au fost prinşi făcând aceste  operaţii ] [ Vezi tabloul Femei-victime şi Medici - victime ]      

- Analizând situaţia demografică a României, se hotărăşte < să se pună capăt practicilor nejustificate şi abuzive de întrerupere de sarcină > -"Invitat de onoare " la o conferinţă CNF , Nicolae Ceauşescu  transmitea femeilor din România un "mesaj mobilizator" :<să faceţi copii, tovarăşe femei , aceasta este datoria voastră patriotică ! >

/ 26 mai'84.Nicolae Ceauşescu :inaugurare - Canal Dunăre-Bucureşti          

Noul canal - Dunăre-Bucureşti - a prilejuit festivităţi de inaugurare , de la care nu a lipsit "genialul constructor ", Nicolae Ceauşescu .

/ 25 iun.'84.Nicolae Ceauşescu : inaugurare :"Casa Poporului ", "Victoria Socialismului "

Nicolae Ceauşescu în mijlocul constructorilor 

1985

/ 13 ian.'85.CPEx: Programul energetic : România în frig şi întuneric 

[ LD: fără exagerare : este iarna când în case, şcoli, birouri ,spitale ,la teatru sau în biserici oamenii au fost siliţi să stea îmbrăcaţi în paltoane, cu căciuli în cap, cu mănuşi  şi pâslari   , iar, la respiraţie, le ieşeau aburii din gură .Iar la citit, au fost la mare căutare  lămpile cu gaz şi lumânările .Cum au supravieţuit bătrânii, copiii şi bolnavii ?Statisticile sunt mute.  ] 

Programul pretins de <asigurarea producţiei de energie şi folosirea ei raţională >, a prevăzut măsuri drastice şi obligatorii pentru economisirea energiei electrice .

Printre altele , programul a pretins:  reducerea iluminatului public cu 50 % ( străzi şi oraşe în întuneric ) ; interzicerea aparaturii electrice pentru încălzire sau gătit  ( în birouri şi apartamente fără căldură şi fără gaz )  ;  eşalonarea consumului pe 3 schimburi ; dumineca  lucrătoare ; închiderea localurilor publice la ora 21 ( cu modificarea orelor de spectacol şi la restaurant ) ; interzicerea firmelor luminoase ( pentru că reclame nu prea existau )  

¤ Guvern Constantin Dăscălescu (-II -)  ,  29 mart.1985-22 dec.'89 .  

[LD: Ultimul guvern al regimului Nicolae Ceauşescu , format din peste 60 de miniştri ,viceminiştri,  subsecretari de stat ,preşedinţi de comisii şi comitete .

Deasupra acestor " executanţi " - pe care Nicolae Ceauşescu îi rotea când şi cum vrea - trebuie avută în vedere piramida nomenclaturii  PCR  : centrală, judeţeană , municipală,  comunală .Cei ce-am trăit atunci , nu putem uita "secretarul  BOB " omnipotent în instituţii, întreprinderi economice ,CAP, şcoli , academii, universităţi  ş.a ş.a .

Subordonând discreţionar  celorlalte "puteri  - legislativă şi   juridică - şi instituţiile publice

 - administrative ,economice,  financiare,militare, culturale  ş.a . ş.a.-  se poate evalua  imensul mecanism birocratic pe care s-a sprijinit regimul totalitar  comunist.

Dăm de data aceasta întreaga schemă guvernamentală, pentru ca  cei interesaţi - istorici, analişti, politicieni , jurişti , jurnalişti  ş.a. - să poată  renunţa la   anonimatul răspunderilor] .  

- Prim ministru  ( din 1982 ) :  Constantin Dăscălescu ;

- 3 prim vice miniştri : Elena Ceauşescu, Ion Dincă, Gh.Oprea ;

- 7 vice miniştri : Nic.Constantin, Ludovic Fazekaş, Alexandrina Găinuşă , Ioan Totu, Ioan Avram, Ioan M.Nicolae, Gh.Petrescu ;

- 6 miniştri şi secr.de Stat  -  Afaceri Externe : Ştefan Andrei , Aurel Duma ( Diplomaţie )  ;

Vasile Pungan , Alexandru Roşu, Gheorghe Cazan  ( Comerţ Exterior şi Cooperare Internaţională ) , Ion Stănescu (Construcţii în Străinătate )

-4 miniştri la ministerele de autoritate : George Homoştean ( Interne ) ,Tudor Postelnicu (Departamentului Securităţii Statului ); C.Olteanu (Apărare Naţională  ),Gh.Chivulescu (Justiţie)

-7 miniştri la ministere din  sistemul  social-cultural  :  Maxim Bergheanu (Muncă ),

Victor Ciobanu (Sănătate ),Ion Teoreanu(Educaţie şi Învăţământ ,

 Nicu Ceauşescu (prim secretar UTC ) - Problemele Tineretului;

Suzana Gâdea ( preşed. Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste ),

Ion Cumpănaşu -Departamentul Cultelor ,Ion Stănescu ( Turism ),

-4 preşed. şi vice la Consiliul Naţional ptru Ştiinţă şi Tehnologie : Ioan Ursu, Mihail Florescu , E milian Dobrescu ; Cornel Mihulecea (Comitetul de Stat pentru Energia Nucleară ),      

-3 preşed.şi vice  la Comitetul de Stat al Planificării :

Ştefan  Bârlea ,Ion  Ceauşescu , Ion Constantinescu 

- 2 miniştri finanţişti : Petre Gigea ( Finanţe )  , AnetaSpornic (Comit. de Stat ptru Preţuri ) 

- 5 miniştri şi secr.de stat la Agricultură şi Industrie Alimentară : Gheorghe David , Ferdinand Nagy ,  Marin Capizisu ( Industrie Alimentară ),  Costel Eremia ( Agricultura de Stat ) ,

 Ion Albuleţu ( Achiziţionarea şi Păstrarea Produselor Afgricole ) ;

 -19 miniştri, subscret.de Stat ,la ministerele industriale , economice şi administrative:  :

V.Bulucea( Transporturi  şi Telecomunicaţii ),Dumitru Bejan ( Aprovizionarea Tehnico- Materială şi Controlul Gospodăririi Fondurilor Fixe ), Ion C.Petre (Construcţii Industriale ) ;

Alex.Necula, Mihai Moraru , Ion Licu  ( Industria Construcţiilor  de Maşini  ) ; 

Nicolae Buşui ( Energie Electircă ) ,Gheorghe Dinu, Adrian Stoica   ( Industrie Chimică ), Marin Ştefanache  ( Industria Minieră ), Ilie Câşu  (Industria Petrolieră ) , I.Folea ( Geologie )

Richardt Winter ( Industrializarea Lemnului şi Materialelor de Construcţii ),

Ion Păţan ( Industrie Uşoară ),Cornel Mihulecea (Comitetul de Stat pentru Energia Nucleară ),     Ana Mureşan (Comerţ Interior ).-Ion Badea ( Consiliul Naţional al Apelor ) Ion Cioară

( Silvicultură ); Teodor Coman ( preşed. ptru Problemele Consiliilor Populare )

/ 11 iul.'85.Nicolae Ceauşescu - preşed. de onoare al Academiei Române

Academia Română, întrunită în adunare generală specială, conferă lui Nicolae Ceauşescu titlurile de membru titular al Academiei şi preşedinte de onoare .

/ 1985. Numiri , remanieri, destituiri ministeriale

[LD:Se produceau la puţină vreme, după formarea guvernului .Se petreceau  fără explicaţii publice , lăsând pe seama zvonurilor şi bârfelor "înălţarea" sau "scăderea" cotei de încredere  a "tovarăşului" ( sau a "tovarăşei " ) în respectivii demnitari. ]

14 mai : Florea Gruia , la Agricultura de Stat  ( în locul lui Eremia )

-10 iul.':Teodor Roman ,la Contractarea Produselor Agricole ( în locul lui Ion Albuleţu )

-28 iul.' :Mihai Moraru ( Utilaj greu ) , Marin Nedelcu -  Construcţii de Maşini ( în locul lui Ion Licu )  , Alexandru Necula (Industria Electrotehnică )

-17 oct.':Ion Licu -  Energie Electrică ( în locul lui Nicolae Buşui )

-18 oct.:Ilie Verdeţ - ministerul Minelor (în locul lui Marin Ştefanache)

-8 nov.: Ilie Văduva - Afaceri Externe ( în locul lui Ştefan Andrei )

- 16 dec.: Gheorghe Pană -Industrie Alimentară şi Achiziţia Produselor Agricole ( reunite )  Vasile Milea - Apărare Naţională ( în locul lui C.Olteanu ); Marin Enache -Industria Metalurgică

( în locul lui Neculai Agachi ):

20 dec.: Ferdinand Nagy-subscrt. la Agricultură   ( după reorganizarea ministerului )  

1986

/20 aug.'86.Nicolae Ceauşescu -<erou al noii revoluţii agrare >

[L.D.:Două fenomene s-au remarcat cu prilejul  lansării acestei lozinci : pe de o parte,au sporit raportările fictive de recolte, pe de altă parte ,sătui de beneficiile "primei revoluţii agrare " , ţăranii nu s-au "mobilizat" să lucreze  "de pomană ", încât recoltele adevărate au fost culese cu ajutorul elevilor, studenţilor şi soldaţilor. ]

-Anul agrar '86 / '87 este declarat de Nicolae Ceauşescu < anul celei mai mari recolte din istoria ţării >.Drept stimulent , a instituit titlul <Erou al noii revoluţii agrare>,ce  urma să fie acordat unităţilor agricole fruntaşe. Primul căruia i s-a acordat titlul ?: Nicolae Ceauşescu !  

/  22 octombrie'86,Vasile Bărbulescu secretar al CC al PCR .

Cumnatul  din Scorniceşti , este al V-lea membru de familie , cu funcţie.  

/ 1986. Numiri , remanieri, destituiri ministeriale

- Ioan Totu ( 26 aug.'86 ) - ministrul Afacerilor Externe ( în locul lui Ilie Văduva )

-Ilie Văduva - Comerţ Exterior şi Cooperare Internaţională ( în locul lui Vasile Pungan ) 

- Ioan Avram- ministru la Energie Electrică ( în locul lui Ion Licu )

- Alexandrina Găinuşă -ministru Industriei Uşoare ( în locul lui Ion Păţan- bolnav )

-Ion Folea- ministru Minelor , Petrolului şi Geologiei ( reunificate ) 

-Alexandru Babe - la Finanţe ( în locul lui Petre Gigea )

- Gheorghe Pană - Problemele Consiliilor Populare ( în locul lui Teodor Coman )

1987      

/ 23- 24 iun.'87.Plenara CC al PCR : <Planul de sistematizare a localităţilor >

[ LD : Plenara a fost precedat ă şi urmată de multe vizite "de lucru" printre dărâmăturile Capitalei , la care "genialul arhitect şi constructor  al ţării"   dădea indicaţii , în faţa unor planuri şi machete expuse  ( subiecl amplu al reportajelor din scurtele programe TV ).

La fel ca atâţia bucureşteni ( locuind pe Calea 13 Septembrie , trecând zilnic pe şantierele viitorului <Centru Civic > )  am fost martoră la demontările de linii de tramvaie ce traversau Dâmboviţa, la  dărâmările  de biserici şi case, la ridicarea schelelor  viitoarelor mega clădiri -<Casa Poporului>, <Hotelul Partidului >,< Biblioteca Poporului  > ,  ş.a. -m avut deseori  senzaţia unui coşmar: Hitler şi  Speer dând indicaţii pentru ridicarea  simbolurilor arhitectonice ale celui de-al III-lea Reich ]

[Vezi  tablourile  Cultura- victimă ; Biserici -victimă ]

- Pe 23-24 iunie, Plenara CC al PCR adopta  aşa numitele <Planuri de sistematizare > în care  erau prevăzute < normele de dimensionare judicioasă a localităţilor > *

-----------------------------------------------

* Aplicarea lor , ar fi dus la dispariţia unor sate şi oraşe.. 

Cu acel prilej, s-ar fi dat în studiu de  în perspectivă. şi < oraşeale pensionarilor >, unde ar fi urmat să fie mutate persoanele vârstnice ale Bucureştiului   ( Cf. Romulus Rusan, România în timpul războiului rece.... )

 

/17 auust '87.Congresul <Educaţiei politice şi culturii socialiste>

[LD: completează .! În dimineaţa  congresului , moare Petru Enche( secretarul cu Propaganda  al CC al PCR ) 

 care se ocupase de pregătirile ptru congres.

/ 1987. Numiri , remanieri, rotiri ,destituiri ministeriale

[ LD: din guvernul  II Dăscălescu ( instalat pe 29 mart.'85 ), nu mai rămăsese aproape nimeni pe post. Miniştri erau , pur şi simplu , mutaţi de la un minister la altul, în funcţie de dorinţele cuplului Ceauşescu .Semnificativ este faptul că, nu s-a semnalat opoziţia sau demisia  unui ministru, faţă de măsurile impuse de cei doi . ] 

- 15 ian.Traian Dudaş - Comerţ Exterior şi Cooperare internaţională ( în locul lui Alex. Roşu )

- 3 febr. Lina Ciobanu - Industrie Uşoară ( în locul Alexandrinei Găinuşă )

- mai-sept..Şerban Teodorescu -Construcţii de maşini ( în locul lui Marin Nedelcu );

 Gheorrghe Dinu-Industrie de Utilaj Greu ( în locul lui Mihai Moraru ) ;

Gheorghe Constantinescu - Industrializarea Lemnului şi Materialalelor de ( în locul lui Gh.Dinu şi Adrian Stoica ) ; construcţii ( în locul lui Richard Winter- bolnav ) ; Ion M.Nicolae - Industrie Chimică şi Petrolieră ; Marin Ştefanache - Industrie Minieră ; Nicolae Amza - Industria Petrolului ( în locul lui Ioan Folea, la amândouă ) ;Ion Folea- la Geologie ( separat de Mine  );

- 11 sept.:Ion Constantinescu, Dimitrie Ancuţa, IonC.Petre , Aneta Spornic-" eliberaţi " din funcţiile de vice miniştri ,  înlocuiţi  cu Ştefan Andrei , Lina Ciobanu, Gheorghe Petrescu; 

- 30 sept.- 30 oct. Tudor Postelnicu -ministru de Interne ( în locul lui Homoştean ) Iulian Vlad -ministru secretar de Stat la Interne, şef la Departamentul Securităţii Statului  ( în locul lui Postelnicu ) ; Maria Bobu -ministru Justiţiei ( în locul lui Gh.Chivulescu  )

Ioan Toma prim-secretar UTC -ministru ptru Problemele Tineretului ( în locul lui Nicu Ceauşescu  )

1988

[LD. o simplă ipoteză , fără pretenţia  unei argumentări solide :

Situaţia  dezastruoasă - economică, socială, politică , morală -  a României era  profundă ; nemulţumirea şi revolta oamenilor era generalizată;  curajul, sacrificiul, eroismul, martirajul  românilor fusese manifest ( în război şi în etapa comunizării ţării ) .

Ce a intervenit-  în mentalitatea şi conduita românilor -  încât manifestările de "rezistenţă anticomunistă" să fie reduse la câteva acte minore cu aspect aluziv sau adolescentin ?

Şi acum ipoteza noastră : trebuie avuţi în vedere mai mulţi factori :

[ Vezi la Genocidul comunist -cronologie, context, etape ]

/ 1988. Numiri , remanieri, rotiri ,destituiri ministeriale

[ LD: unii sunt miniştri doar câteva luni, după care sunt înlocuiţi ; alţii , "eliberaţi din funcţie" , stau pe tuşă câteva luni  şi sunt aduşi înapoi, sau avansaţi ; alţii trec în funcţii la partid sau  la marile instituţii de stat . Indiferent de "plimbarea " lor de colo- colo, cât sunt pe funcţie , îndeplinesc întocmai "linia partidului " ( adică a lui Nicolae Ceauşescu ) ] 

-ian.-iun.88 :

 Barbu Petrescu  - viceprim miniştri ( în locul lui  Ion Constantinescu  )

Gheorghe Paraschiv - la Contractări şi Achiziţii Produse Agricole

Radu Paul Păunescu - Industria de Utilaj Greu ( în locul lui Gheorghe Dinu ), apoi  al Industriei Construcţiilor de Maşini ( în locul lui Şerban Teodorescu )

 Radu Bălan , Vasile Bulucea -la  Comit.de Stat al Planificării ( în locul luiŞtefan Bârlea şi  Barbu Petrescu ) 

Ioan Ungur, Alexandru Necula- Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Internaţionale

( în locul Ikie Văduva şi Constantin Stanca )

- nov-dec.'88 :

Ion Radu -prim vicepreşedC.M ( în locul lui Barbu Petrescu )

Alexnadru Roşu - Industriia Construcţiei de Maşini ( în locul lui Paul Păunescu )

Irimie Catargiu - ministru Minelor ( în locul lui Marin Ştefanache )

1989

[ LD: ultimul an al dictaturilor comuniste din "Europa Yaltei " , primul an al "revoluţiilor democratice " din statele "Tratatului de la Varşovia". RDG, Polonia, Cehoslovacia , Ungaria, Iugoslavia, Bulgaria, Albania, România, Iugoslavia  - state  şi popoare  - fiecare  cu istoria sa , cu  specificul său, cu forţele sale,   cu rolul destinat  de Marile Puteri  în jocul geo-politic - au produs căderea dictaturilor comuniste.

[ Vezi tabloul  Genocidul comunist - cronologie, context, etape ]

 

/ ? Aprilie ."Scrisoarea celor 6 "  către Nicolae Ceauşescu

Scrisoarea ceior  6  veterani comunişti - Gheorghe Apostol, Alexandru Bârlădeanu, Silviu Brucan, Corneliu Mănescu, Constantin Pârvulescu şi Grigore Răceanu   - este difuzată la postul de radio britanic , BBC ,apoi de " Europa liberă "  şi de alte medii de informare. internaţională.

/Apr.-mai '89.Bucureşti .CPEx: măsuri contradictorii : populism şi represiune

- Pe 7 apr, CPEx , apoi guvernul, anulează sau reeşalonează unele datorii ale CAP.

- În mai , CPEx. critică violent <scăderea şeptelului >prin aşa -motivatele <sacrificări de necesitate > *  , hotărând pedeapsa cu închisoarea pentru cei ce tăiau  viţei.

/ 23 aug.'89 : ultima  paradă ceauşistă

[ LD .Cât priveşte megalomania parăzilor  , cred că explicaţia  "contagiunii " lui Ceauşescu după vizitele în China şi Coreea , este simplificatoare.

Stalin (  cu parăzile din Piaţa Roşie ), Hitler (cu părăzile de la Nurenberg şi Berlin ) , Mussolini, Mao, Kimirsen , Castro ,au ilustrat , prin  obţinerea acestor  "reverenţe colective "  , dorinţa lor de putere supremă  , caracteristică  dictatorilor din toate timpurile. . ]  

A 45 - a aniversare a < Revoluţiei de eliberare naţională antifascistă şi antiimperialistă > .

Parada - şiruri de oameni mărşăluind  cu pancarte, steaguri şi tablourile celor doi  , strigând lozinci  , în sunet de fanfare militare ,-  este "trecută în revistă "  de soţii Ceauşescu  cu suita ,

din balconul unui edificiu în construcţie  , de pe strada Ştirbei Vodă  ( menită să fie viitoare  Bibliotecă Naţională .) 

¤  20 -24 nov.'89.Bucureşti. Congresul XIV al PCR

 [ LD:câţi activişti  PCR să fi fost la congres  ? 500 ? 1000 ? Câţi  securişti, miliţieni şi militari să fi fost scoşi  în "dispozitiv " ? 500 ? 1000 ? Câţi or fi fost ei, în sala congresului , pe posturile de radio şi la televiziunea publică  ( cu transmisie continuă ) - se auzea doar această lozincă : <Ceauşescu reales, la al XIV-lea congres ! >

La congres nu s-a produs  nici o schimbare , faţă de  congresele anterioare : acelaşi ritual  şi aceleaşi figuri la prezidiu ; aceleaşi  Hotărâri şi Programe  (elaborate dinainte ) ;

aceeaşi nomenclatură  pe funcţii ( dinainte hotărâtă )

[ Vezi Genocidul comunist- cronologie, context, etape ] 

¤ 22 dec.1989 .Guvernul Constantin Dăscălescu( -II -) 1985- 22 dec.'89 

[ LD: Menţinut la guvernare după  Congresul XIV ,era în perioada completărilor,pe care Nicolae Ceauşescu n-a mai apucat să le facă.  bine-nţeles , ne-ar interesa , cu deosebire, secretarii BOB şi şefii "Gărzilor patriotice" ,şi preşedinţii de Sindicate , din marile întreprinderi industriale.

 Dar structurile PCR şi structurile sindicale , în ce arhivă i-am putea găsi ? ]

- Prim ministru  ( din 1982 ) :  Constantin Dăscălescu ;

-Primvice miniştri : Elena Ceauşescu, Ion Dincă, Gh.Oprea , Ştefan Andrei

-Vice prim miniştri : Lina Ciobanu, Ion Radu , ???  ( descompletat )   

-Miniştri şi secr.de Stat la Afaceri Externe  Ioan Stoian ( ministru ,din 2 nov.'89); Ion Ungur, Alexandru Necula ( Comerţ Exterior şi Cooperare Internaţională ),

 Ion Stănescu (Construcţii în Străinătate )

-Miniştri la ministerele de autoritate publică naţională :

Tudor Postelnicu  ( Interne , din 3 nov.'87),Iulian Vlad (Departamentului Securităţii Statului , tot din 3 nov.'87 );Vasile Milea  (Apărare Naţională , din 16 dec.'85  ),

Maria Bobu  (Justiţie, din 3 oct.'87 ); Ion Păţan  ( Finanţe, din 27 mart.'89  ) ;

Gh.Pană ( preşed. ptru Problemele Consiliilor Populare )

- Mnisterele  din  sistemul  social-cultural :Maxim Bergheanu (Muncă, din mart.'85 ),

Victor Ciobanu (Sănătate , din '85),Ion Teoreanu(Educaţie şi Învăţământ , din '85 ),

Ioan Toma .prim secretar UTC, ( Problemele Tineretului , din 17 oct.'87 )

Suzana Gâdea ( preşed. Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, din mart. '85  ),

Ion Cumpănaşu -Departamentul Cultelor ,Ion Stănescu ( Turism ),

- Miniştri şi secr.de stat la Agricultură şi Industrie Alimentară :

Gheorghe David ,Viorel Vizureanu ( Agricultura de Stat ) ,Paula Prioteasa , Constantin Zanfir ( Industrie Alimentară şi Achiziţionarea şi Păstrarea Produselor Afgricole );

-Miniştri, subscret.de Stat ,la ministerele industriale , economice şi administrative::

Pavel Aron ( Transporturi  şi Telecomunicaţii ); Gheorghe Stoica,Şerban Teodorescu

 ( Aproviz. Tehnico- Materială şi Controlul Gospodăririi Fondurilor Fixe );

Alexandru Roşu,Eugeniu Rădulescu ( Industria Construcţiilor  de Maşini  ) ; 

Nicolae Vaidescu ( Industria Electrotehnică ) ;Petre Fluture ( Energie Electircă );                    

Ion M.Nicolae ( Industrie Chimică  şi Petrochimică ); Irimie Catargiu ( Industria Minieră ) ;

Nicolae Amza  (Industria Petrolieră ) ; Ioan Folea ( Geologie )

GheorgheConstantinescu  ( Industrializarea Lemnului şi Materialelor de Construcţii );

Maria Flucsă ( Industrie Uşoară ); Ana Mureşan (Comerţ Interior ) ;

Ion Badea ( Consiliul Naţional al Apelor );Eugen Tarhon ( Silvicultură );

 

/ 22 -29 dec.'89 Sfârşitul "epocii Ceauşescu "

...16 dec.1989:Timişoara .

...21-22 dec.'89:Bucureşti

În urma evenimentelor , au fost demise toate organele puterii politice şi de stat .

În toate ministerele şi instituţiile, PCR se "evaporă" şi se alcătuiesc FSN-uri care, prin telegrame ,  aderă la CFSN

Un Consiliu Provizoriu al Frontului Salvării Naţionale a preluat conducerea ţării.

/ 25 dec.'89.Nicolae şi Elena Ceauşescu - judecaţi, condamnaţi şi executaţi .

[ Vezi pe larg la tabloul  Justiţia comunistă ]

¤ 26 dec.'89.Ion Iliescu -  preşedintele FSN.

Consiliul FSN alege un Guvern Provizoriu  - premier, Petre Roman

EPOCA ION ILIESCU

¤ Guvern Provizoriu-Petre Roman (- I-  ) ,  26dec.'89-27 iun.'90

Numirile se fac de către CFSN-prin Decrete semnate de Ion Iliescu - ministerele fiind fie păstrate , fie desfiinţate, fie comasate ,fie nou înfiinţate .

Petre Roman-prim ministru ;Mihai Drăgănescu , Gelu Voican Voiculescu-viceprimminiştri ;

G-ral Nic.Militaru-ministrul Apărării Naţionale (în locul lui Vasile Milea );

...între  28-30 dec.'89, într-o grabă precipitată, haotică, necontrolată şi gravă prin consecinţe - în condiţiile în care convulsiile revoluţionare erau în plină desfăşurare - sunt numiţi : G-ral Ionel Vasile- prim adj.al Ap.Naţ, şeful M.St.M.(în locul lui Ştefan Guşe ) ;

G-ral Mihai Chiţac- Interne (în locul lui Postelnicu ) ; Iulian Vlad -la Departamentul Securităţii ( continuă )  

Sergiu Celac-Externe ( în locul lui Ion Stoian ) ;Corneliu Bogdan-Subsecretar de Stat la Externe .La ministerele economice :g-ral Atanasie Victor Stănculescu -Economie Naţională (nou, prin reorganizarea Comit.de Stat al Planificării );

Gh.Caranfil-Petrol şi Chimie ;Adrian Georgescu-Energie Electrică ;

 Simion Hâncu -Ape, Păduri şi Mediul  Înconjurător (nou, prin comasarea Consil.Naţ.al Apelor,Silvicultură şi Consil Mediului ) ;Anton Vătăşescu -Industrie Electrotehnică, Electronică şi Informaticii ( nou, prin desfiinţarea ministerului Electrotehnic );

Teodor Stolojan-prim adj.al ministr de Finanţe  [Petre Gigea ? ];

Ioan Cheşa-Industria Metalurgiei ;Victor Murea -Petrol ;Ion Aurel Stoica-Industr.Construcţiei de Maşini ; Petre Pepelea-preşed.Comisiei Naţionale de Statistică ( cu rang de ministru ) ;

Mihail Victor Buracu :secretar de Stat, preşed.Comisiei Naţ.ptr.Standarde şi Calitate ( nou, prin comasarea Instit.Român de Standardizare, Inst.Naţ.de Metrologie şi Oficiul Naţ.ptr.Invenţii şi Mărci ) ;

Sunt numiţi şi câţiva intelectuali "disidenţi" :

Andrei Pleşu-Cultură ( nou ,prin desfiinţarea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste ;în ian.'90 ,şi-a completat echipa cu Horvat Andor şi Coriolan Babeţ ) 

Mihai Şora -Învăţământ (nou, prin reorganizarea ministerului Educaţiei şi Învăţământului ,în locul lui Ion Teoreanu )

...între 1 -31 ian.'90

CFSN continuă numirile de miniştri ,într-o succesiune alertă , din aderenţii noii structuri ( FSN ) :Teofil Pop -Justiţie ( în locul Mariei Bobu ) ;

Nicolae Stoicescu -Culte (nou creat , prin desfiinţarea Departamentlui Cultelor )

 Mihnea Marmeliuc -Muncii şi Ocrotirilor Sociale ( în locul lui Maxim Berghianu ) ;

Dan Enăchescu -Sănătate;Mihai Lupoi -Turism(destituit după o lună şi ceva )   ;

Nicolae M.Nicolae-Comerţ Exterior ;Nicolae Dicu -Minelor  (în locul lui Verdeţ ) ; Stelian Pintilie -Poştă şi Telecomunicaţii ;Ioan Folea -Geologie (continuitate ) ;

Ion Râmbu -Industria Lemnului ( în locul lui....  ); Alex.Dumitriu -Construcţii ( nou înfiinţat, prin desprindere ); Corneliu Burada -Transporturi (în locul lui V.Bulucea ) ;

Mircea Angelescu -Sport (nou înfiinţat )

...între 7 febr-apr '90

 Pe fondul demonstraţiilor anti-FSN şi anti-Iliescu  ;convulsiilor politice, sindicale, societate civilă

g-ral Victor Stănculescu -din 18 febr.'90 :la Ministerul Apărării Naţionale ( în locul g-ral Nic.Militaru ) ;Doru Viorel Ursu -din 14 iun.'90 -Interne

Ion Aurel Stoica, Anton Vătăşescu --viceprimminiştri ai Guvernului  ;

Sever Georgescu, Ion Columbeanu, Panait Lefter : şef şi adjuncţi ai Secretariatului General al Guvernului

¤ Piaţa Universităţii 24 apr-15 1iul.'90

...13-15 iunie'90:Mineriada

19.Guvern Petre Roman (-II-) , 28 iun.'90 -16 oct.'91

Petre Roman -primministru ;

Adrian Severin -ministru, asistent al primului ministru pentru Reformă şi Relaţia cu Parlamentul

Anton Vătăşescu -ministru de stat ( însărcinat cu Activitatea Industrială şi Comercială )

Ion Aurel Stoica - ministru de stat ( însărcinat cu Calitatea Vieţii şi Protecţia Socială  )

Eugen Dijmărescu- ministru de stat ( însărcinat cu Orientarea Economică )

Adrian Năstase -ministru la Externe ;Romulus Neagu-secretar de Stat-Externe ;

At.Vict.Stănculescu-Apărare Naţională ;

Doru Viorel Ursu-Interne ; Victor Babiuc-Justiţie ;

Andrei Pleşu-ministru Culturii ;Gheorghe Ştefan-ministru Învăţământului şi Ştiinţei ;

Bogdan Marinescu -ministru Sănătăţii ;Cătălin Zamfir-ministru Muncii şi Protecţiei Sociale;

Bogdan Niculescu-Duvăz-Tineret şi Sport ;

Teodor Stolojan-Finanţe ;Ioan Ţipu:ministrul Agriculturii şi Alimentaţiei ;

 Valeriu Eugen Pop-ministru Mediului ;Andrei Chirică-ministru Comunicaţiilor ;

Mihai Zisu -ministru Resurselor şi Industriei ; Const.Fota-ministru Comerţului şi Turismului ;

Doru Pană-ministru Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului ;

...6 iul.'90 :completări de portofolii, rotiri , destituiri

 

LD:SUGESTII şi MEDITAŢIE

[L.D.9 nov.2007.:Garnituri guvernamentale ]

Informaţii, semnale,meditaţie:oamenii regimului. :vinovaţi, complici, călăi, victime

Aparent paradoxal, activiştii de partid  apar foarte rar în documentele şi memorialistica victimelor .

Ordinele represive , date pe linie ierarhică de guvern şi partid,  erau executate de Securitate şi  Miliţie , iar procesele erau în competenţa procurorilor şi judecătorilor .

De aceea am pus în fruntea acestor tabele adevăraţii autori politici şi morali ai genocidului .

Istoricii - CNSAS-ul , sau Justiţia , sau Parlamentul ? - ar trebui să scoată la iveală Tabelele cu activiştii de partid -centrali şi locali - care , în fond, au alcătuit "rezervorul de cadre" al  regimului totalitar comunist.

Pentru că : Gheorghiu -Dej, Lucreţiu Pătrăşcanu ,Petru Groza , Chivu Stoica,Teohari Georgescu ,Vasile Luca ,Ana Pauker, Miron Constantinescu , ş.a ş.a au depus tot zelul pentru a emite decrete-legi, instrucţiuni, circulare , ordine de zi .

Dar în procesul de edificare a noilor structuri statale , concomitent cu legiferarea şi guvernarea , în funcţie de "necesităţile revoluţiei" , sub directul control al Serviciului de cadre

al PMR/PCR , a luat naştere  "armata birocratică" , "nomenclatura  comunistă" - de partid şi de stat .Comitetele judeţene ( sau regionale, o vreme ) au reprezentat "satrapiile locale",mai mult decât prefecturile de odinioară,fiind investite cu puteri discreţionare .În toate structurile administrative şi instituţii  - economice, sociale, de învăţământ şi cultură, sanitare , militare ş.a. -"organul de partid" era "cureaua de transmisiune" şi executare .  

Rotirile ,înfiinţările ,contopirile , separările , desfiinţările lor, au reprezentat o modalitate de a perfecţiona mecanismul totalitar de dominare al unui popor.

Sloganul perfid şi manipulator de "apărare"  a celor 4 milioane foşti membri de partid  -lansat şi întreţinut cu perseverenţă după dec.1989 -  este ultimul scut de apărare al nomenclaturii .]

/ Vladimir Tismăneanu  :caracteristicile PCR  

[LD:În sinteza aceasta , nu ne propunem să ne aventurăm în vreo polemică privind  încercările de detectare a unei "mitologii  comuniste " , pe care , deocamdată , le considerăm exerciţii de preţiozităţi mai mult sau mai puţin echivoce.

 Nu înţelegem pe ce criterii ( sau momente, fapte, punctuale ) delimitează  Vladimir Tismăneanu  "epoca cominternistă"  de "epoca Internaţionalei a III-a" fixând-o calendaristic, pentru România,  la anii  1947-1953 . Nici de ce , în această înşiruire a statelor ce au alcătuit "lagărul comunist" , lipseşte URSS-ul lui Leninm, Stalin, Hrusciov, Brejnev ş.a., sau de ce a fost omisă

Iugoslavia lui Tito .În schimb , considerăm foarte binevenită prezentarea unor detalii privind biografiile nomenclaturii de vârf a PCR , cuprinse  în microdicţionarul elaborat  de  autor  (Adenda 2 ) în cartea sa "Fantoma lui Gheorghiu Dej " ]  

   ...Complexul "calului troian"

" Cu privire la obsesia cu  privire la duşmani  ( pe care o numesc complexul calului  troian )  nu au existat  diferenţe fundamentale  între România lui  Gheorghiu -Dej şi a Anei  Pauker şi Cehoslovacia  lui  Rudolf  Slansky şi  Klement  Gotwald,  Ungaria lui  Matyas Rakosi  şi  Erno  Gero ,  Bulgaria  lui  Vulko  Cervenkov  sau Germania  de Est  a lui  Walter Ulbricht.În mentalitatea stalinistă  , detectarea duşmanilor  "din rândurile noastre " , era chiar mai  importantă  decât  descoperirea duşmanilor de clasă  definiţi  cu  claritate  ,deoarece primii erau mult mai  dificil de demascat .[...] Această logică a stat la baza luptei pentru putere  din interiorul partidelor leniniste  din  Europa Centrală şi de Est  de-a lungul  întregii  epoci  cominformiste ( 1947-1953 ) . Deşi  Cominformul  nu a avut  nici o dată  aceleaşi  obiective  şi aceeaşi importanţă  la nivel  global  ca Internaţionala a III-a ,  acesta a asigurat  cadrul  în interiorul  căruia au avut  loc cele mai atroce  persecuţii  ale comuniştilor şi  anticomuniştilor  în numele apărării revoluţiei proletare .[...] Epuratori  şi  epuraţi  , călăi şi  victime  , au  fost  prinşi  într-un mecanism infernal  al lichidării  continue  şi  fără de sfârşit. "  (p.  117 ) 

    ...Sectă fundamentalistă 

" PCR întruchipa  o sectă revoluţionară : fundamentalist  în credinţa sa,  opunându-se oricărei  forme de  erezie sau  gândire critică  , militarist ,  extrem de disciplinat ,  conspiraţionist,  ascetic,  milenarist  şi  neînduplecat de doctrinar. 

Nivelul profund al  activităţii ideologice era irelevant :  o dată ce partidul  primise  Sfânta Scriptură  de la Stalin  , discuţiile nu mai erau necesare . Nici un Lukacs sau un  Gramsci  nu a putut  să apară  în acest  microcosmos sufocant  , al  cărui crez  politic  , imortalizat  în  documentele Congresului  al V-lea al  PCR  , deriva din  viziunea  simplistă, maniheistă  pe care conducerea Cominternului  o avea asupra lumii ." (p.  118 )

   ...Complexul de inferioritate

    " Forţat să activeze  în clandestinitate ,  după adoptarea legii  Mârzescu  în  1924  , PCR  nu a reuşit  să-şi  creeze o bază  de masă  în  rândurile clasei muncitoare  din industrie sau  în  rândul oricărei clase defavorizate .Sectarismul  său  doctrinar a constituit cauza principală pentru care partidul a rămas un  grup  străin,  ale căror sloganuri propagandistice  abia atingeau vreo  coardă  sensibilă în rândurile populaţiei.

  Luptele interne de la vârful ierarhiei  , conflictele dintre diferitele grupări   şi atitudinea condescendentă a Cominternului au exacerbat  complexul de inferioritate al partidului.

Acest  complex a reprezentat singura caracteristică psihologică  importantă  a elitelor succesive , de la prima generaţie cominternistă  ,la Gheorghiu Dej şi  Nicolae Ceauşescu.   "

    ...Lipsa de legitimitate a PCR 

 [  LD: Trimite la  Ghiţă  Ionescu  , op.cit  ; Victor Frunză , op.cit ( pe care o consideră interesantă dar plină de erori factuale şi  concluzii  neplauzible , mai ales privind existenţa a două partide comuniste - interior şi exterior .Părerea noastră este  mai aproape de opniile celor citaţi. Vezi www.procesulcomunismului.com ]

" A fost , într-adevăr,  corespondentul lipsei de legitimitate  politică a partidului  : pretinzând că  vorbeşte în numele clasei muncitoare ,  PCR  era doar  un purtător de cuvânt  pentru teze şi  directive formulate  în afara României  şi  aflate , de cele mai multe ori ,  în  contrast flagrant  cu bunul-simţ politic  şi  cu interesele evidente ale partidului . 

Era ca şi  cum această mişcare ar  fi ales să rămână  în afara curentelor principale din politica românească  , ignorând cu   condescendenţă problemele centrale legate  de construcţia naţională  , statală  sau instituţională ,  pe tot parcursul perioadei interbelice." 

   ...Sectarismul şi ipocrizia F.P.A .

"După  Congresul  al VII-lea al  Cominternului  (  1935 ) , PCR  a îmbrăţişat  retorica antifascistă  a "frontului  popular"  , a încercat să-şi  extindă baza de masă  şi  a căutat    stabilească  alianţe cu  grupurile cu  înclinaţii  de stânga din interiorul  partidelor tradiţionale şi legale  ( în  special  cu membrii  ai  aripii de stânga  a PNŢ şi  cu  social-democraţii  conduşi de  Constantin-Titel Petrescu ) .Acelea au fost deschideri de rutină  , deoarece echipa care conducea  PCR ( grupul  Boris Ştefanov  )  a rămas complet  dominată de militanţi  sectari  care nu  înţelegeau  nimic  sau  înţelegeau  foarte puţin  din  problemele interne ale ţării  "

   ...Terorism demoniac  stalinist

"În  Europa de Est ,  sfârşitul anilor '40 a reprezentat  o perioadă  de teroare stalinistă  , instituită  de poliţia politică  aflată  sub  controlul  consilierilor  şi agenţilor sovietici.[...] După  cum a afirmat  Franz  Borkenau [World Communism ],  comunismul  <  o Utopie bazată  pe credinţa  în omnipotenţa "avantgardei"  , nu poate supravieţui  fără ţapi ispăşitori  , iar  procedurile aplicate  pentru a-i descoperi  , pentru a-i inventa  , pentru a-i acuza  , pentru a-i  supune oprobriului şi pentru a-i  distruge , au devenit  doar mai  crude şi mai agresive . >

   ... Anti intelectualism visceral

"Impactul  psihologiei leniniste  , cultul unităţii  menţinute cu orice preţ,  subordonarea oarbă faţă de cadrele de la centru,  anihilarea  sistematică  a oricărei  forme  de democraţie intrapartinică ,  viziunea mistică asupra istoriei  şi asupra partidului  comunist,  conceput ca un  grup de "aleşi" , ca o  elită  formată de eroi  gata de orice sacrificiu  în numele unui presupus viitor paradisiac,  toate acestea au  fost  fundamentale. 

 "  În cazul  PCR ,  o serie de elemente  legate de complexul de inferioritate  al celor care dominau elita partidului  au  complicat  şi au agravat  suplimentar chestiunea,  în special  prejudecăţile antiintelectuale ale unor  activişti de origine muncitorească  şi ale ideologilor  partidului  (  Leonte Răutu,  Mihail  Roller ,  Sorin Toma,  Ştefan  Voicu ,  Nestor Ignat  ,  Zina Brâncu  , Nicolae Moraru )  , angajaţi,  conform  jargonului  comunist , pe "frontul ideologic "  , în lupta împotriva rămăşiţelor  burgheze .

  "Acest antiintelectualism  îşi avea originea în  conceptul  marxist-leninist care vedea în proletariat  clasa revoluţionară predestinată. Intelectualii erau priviţi ca nişte  fiinţe  debile şi instabile  , cărora le lipseau  convingerile  şi principiile ferme  şi care puteau  fi ,  în cel mai bun caz ,  interpreţii  "condiţiei  proletare " .Departe de a garanta  o carieră la partidele leniniste ,  o reputaţie de intelectual  stârnea astfel suspiciune " ( p.  150  )

   ...Stalinism+balcanism

[LD:taxare superficială ,reziduală , din bagajul ideologic comunist , pe  care politologul "american"  a menţinut-o , din necunoaşterea adevăratei istorii moderne româneşti.]     

 "Din  cultura  politică  naţională  românească , PCR a preluat - şi a dezvoltat la extrem - o anumită versatilitate în privinţa principiilor  şi o tentaţie spre nepotism  şi  corupţie , care este bine prinsă  în termenul de balcanism  .Numai  luînd în  considerare  aceste caracteristici  ale comunismului  românesc, în  special  combinarea stalinismului  cu  stilul balcanic ,  amoral,  de  a face politică  , se poate explica  dinamica şi  competiţia  pentru  supremaţie  din interiorul partidului . " 

     ...Anexă a secţiei  externe a Cominternului 

"Istoria  grupurilor staliniste  conducătoare  din  diverse alte ţări  din Europa Centrală şi de Est este surprinzător de asemănătoare . Există acelaşi  sentiment al  predestinării politice  , aceeaşi lipsă de interes pentru valorile naţionale  , aceeaşi  obedienţă pentru  Kremlin . [....]

Mai mult,  se pot observa  nu numai  similitudini  psihologice  , ci şi  biografice .  Ana Pauker,  Rudolf  Slansky,  Bedrich  Geminder şi, într-o anumită  măsură,  Laszlo  Rajk şi  Wladislaw Gomulka , fuseseră  cu  toţii  complicii  convertirii  Cominternului  într-o anexă  a politicii externe a Kremliului şi  cu  toţii  îmbrăţişaseră  mitul  genialităţii  lui Stalin  şi al  primatului  sovietic în  comunismul  mondial " ( p.   171-172 )

/ Ion Bugan :PCR=secţia Cominternului

[15 aug.2008 :între Tismăneanu - Bugan -Ştefănescu.... ] 

ION Bugan, Exilat Roman Fost Detinut Politic, 1961-1988 

INDUSTRIA  CRIMEI  ORGANIZATE  DE  MONSTRII  PLANETEI !

GENOGIDUL  COMUNIST  [ Vezi www.procesulcomunismului.com]

    ...Ana  Pauker ( Hannah  Robinsohn )- Evreică  comunistă

Sefa cominternului, cu grad de maior, a fost adusa de tancurile sovetice, impreuna cu grupul ei  de comando format din: Liuba Kisinevshi , Klara Mihailovici, Constanta Craciun ( casatorita  Vincze)   grup trimis de Moskova, instruit si indoctrinat, cu pseudo-evanghelia  marxist-stalinista. Aceste  4  evreice in  care sovieticii  aveau  cea  mai  mare incredere  din tot personalul  PCR , aceste comuniste numite de armata  sovetica sa conduca destinele Romaniei  aveau  linie directa cu Kremlinul , puteau  vorbi  direct la Telefon  cu Laventi  Beria , seful  KGB-ului , si el tot evreu  cominternist ,   sau  direct  cu Stalin .

Comisarii  bolsevici , precum Valter  Roman  la  Armata    ( numele lui adevarat Ernest Neulander ) evreu  mercenar  international ( a luptat in Spania ) ; Nicolski la  Interne  ( numele lui adevarat Boris Grunberg , nascut la Tiraspol ) asasinul natiunii romane , ( el a  infiintat lagarele de reeducare  si exterminare a detinutilor politici ( evreu  rus ) .

    ...Col  Zeller,  comandantul Penitenciarelor  si lagarelor de exterminare 

Bun prieten cu Ana Puker ) a  condus genocidul in inchisori .  Alti criminali: Nedelciu  si Wisting Eugen,  cercetari  penale;  Dulgheru  ( zis Misu Aritonovici ), a torturat detinutii  in aresturile subterane ale securitati si i-a  ucis ; Stefan  Koller  1945-1957  , comandantul  inchisorii Aiud , a  exterminat mii si mii de  detinuti pe Zarca Aiudului . Acum pensionar  si traieste in New-York  cu o pensie de 5000 mii de dolari  pe  luna ; Itic  Averbach , comandantul  inchisorii  la  Pitesti, unde s-a  aplicat principiul  marxist  Omul  este cel mai  pretios  capital , sa-ti  bei  urina  si  sa-ti  manaci  materiile  fecale , aceasta  este opera  mercenarilor  evrei  care  ne-au  invadat  tara !!!    

    ...Alexsandra Sidorovici (  sotia lui Silviu Brucan - alias Saul Brukner )

 o evreica  criminala , care ancheta detinutii politici si ii  tortura , batandu-i  cu  nuiaua  in  testicule . Avea  o  placere deosebita  cand  vedea  sange; a  instruit ofiterii de securitate cum  sa  aplice  torturile la  macavela  (  de care am avut si eu parte ) .Ludovic Weiss,  seful sigurantei 1945-1948  si  apoi al  securitati 1948-1960 , ( l-am cunoscut cand a venit in inspectie  la Deva  si Jilava ) ; in anul 1980  a fost decorat de Ceausescu ( steaua RPR ); a  impuscat 4  tarani care s-au opus colectivizarii;  in Oradea , a ucis  multi  arestati in aresturile  subterane  ale  securitatii . Cand  a vazut ca  corabia comunista se  scufunda   a  fugit  in Israel  cu  4  gemantane umplute  cu  aur  confiscat de la   detinutii  politici, tablouri  de  valoare  si  valuta !!!…   (daca  arestezi ,  ucizi  si  furi,  cum sa nu devii  bogat !!! )

            Alte evreice , cominterniste , Segal Luiza  si Chioreanu Magdalena ,( Blaukestein)  anchetau femeile  detinute  politic si le  torturau . Profesoare, ziariste , crema intelectuala romaneasca a  fost  decimata.

            Tortionari   sunt   mii: comandantii de inchisori si lagare de exterminare, cercetari penale , in  justitie , securitate si  militie , procuratura . Voi  da cateva nume:Teohari Georgescu ( Burach Tescovici); Iosif  Strier ;  Hollinger  Isidor; Scholmo Leibovici ; Serghei Nicorv ; Leonte Tismaneanu ; Gizela Wass ; Ecaterina Borila ; Iosiv Chisinevscki  (Rotman ) ;  Leonte  Rautu  ( Lev Oigenstein) ;  Hollinger Isodor ;  Ocsko Tereza ;  Donca Sima ;  Iosif  Ranghet  ; Misa Novicov ; Simion Bughici . Veti  afla  numele  lor la Congresul Veteranilor Razboiului Rece .   Dr .Bratescu , ginerele lui Ana Pauker, (s-a  casatorit fiica ei, Tania ), sef de catedra  la Academia Militara ;  Sasa Musat (Abraham ), verisoara cu sotia lui Bodnaras (Glanztei )  ;  Haralambie Obedeanu (Haty Lazarovici ) ,decan al facultatii de ziaristica  la Academia Stefan Gheorghiu ( scoala de diversiuni , intriga  si asasinari );Isaak Steinberg (comisar) .

     ... Relatiile  Anei Pauker  cu Molotov si Visinski , 

i-au permis sa puna in aplicare cele mai odioase metode  de tortura   si  exterminare  a  opozantilor anti comunisti. In timpul anchetelor  foloseau saculeti umpluti cu nisip si sare , loveau  victimile in zona  ficatului , plamani si rinichi , pana incepea sa vomite  sange, plus  ca injectau  detinutii  cu  insulina  in  doze  mari , pentru a produce  desechilibre  biologoce si alte  injectie cu  ser  preparat in  laboratoarele  KGB-ului , condus  de Laventi  Beria 

 (Ion Bugan, Noiembrie  6,  2007)    

[3. Biroul Emigranţilor Români de la Moscova, condus de Ana Pauker .]

 Timp de 30 de ani  , între 1922 ( când a fost aleasă prima oară  în CC al  PCR  ) şi  1952 ( când a fost  expulzată de Dej ) , a fost  un lider foarte puternic ,  o  figură asemănătoare  Pasionariei , cu care era deseori  comparată  în  Comintern . Autoritatea sa îşi avea originile în  contactele ei  privilegiate  cu cartierul  general al  Cominternului (  Dimitrov, Kolarov,  Togliatti ş.a ) . În România,   prestigiul ei crescuse cu ocazia procesului de la Craiova  ( 1936 ) căruia i  s-a făcut  o publicitate  intensă . 

Ana Pauker s-a abţinut  să-şi exprime orice îndoieli  cu privire la procesele  de la Moscova şi  la Marea Epurare , chiar  şi atunci  când soţul  ei,  Marcel Pauker a fost  împuşcat  ca un  "inamic  al poporului "  După  sosirea sa la Moscova ( toamna 1940 ) ,  ea a reorganizat  emigraţia politică  română . A intervenit  pe lângă  N.K.V.D. pentru a aduce la Moscova pe  câţiva dintre  supravieţuitorii  epurărilor ,printre care pe  Vanda Nicolschi ( fostă  colaboratoare al executatului  Ştefanski -Gorn ) .

    ...Moscova.Emigraţia comuniştilor români   

Vasile Luca  ( Luka Laszlo :  cetăţean sovietic ;  deputat  în  Sovietul  Suprem al RSSUcraineană între 1940-1944 ; Dumitru  Coliu  ( militant  bulgar ) ;  Leonte Răutu (  Lev Oigenstein ) şeful  Serviciului  Român de la  Radio  Moscova , fost redactor şef al "Scânteii " în anii  '30  ;

Petre Borilă  ( bulgarul  Iordan  Dragan  Rusev ; membru al  Comit.Ex. al Internaţionalei  Comuniste a Tieretului  ( K.I.M .) ; ofiţer politic superior în războiul  civil  spaniol  ; reîntors la Moscova; se va întoarce în  România în sept '44 cu  divizia "Tudor Vladimirescu "  ) ;

Valter Roman ( Ernest Neulander ; origine maghiaro-evreească ) :  inginer cu  studii la Brno-Cehoslovacia ; voluntar în  Brigăzile din Spania, la un regiment de artilerie ;  a condus staţia de transmisie în limba română a Cominternului -"România Liberă" ; s-a întors în  România, cu armata Roşie ;  

Gheorghe Stoica ( Moscu  Cohn, instructor al comitetului de grevă  de la "Griviţa ";ofiţer politic în  brigăzile spaniole ;întors în  România cu  divizia Tudor Vladimirescu ;   )  . 

O altă categorie o  alcătuiau foştii conducători ai  grevelor din '33 , evadaţi  din  Doftana şi  refugiaţi la Moscova : Constantin  Doncea (  voluntar în  războiul civil spaniol ) ;

 Dumitru  Petrescu ... ( p.122-124 )  

Pentru înţelegerea carierei  internaţionaliste a Anei Pauker, ar trebui citită măcar una din multele lucrări dedicate Kominternului .

Nu căutaţi zadarnic numele ei în MDE ( 1977 ).Odată căzută în dizgraţie ( 1952 ), numele său a fost şters de pe lista celor  demni  de a figura în acest echivalent al "Petite Larouss" -ului românesc .Născută într-o familie evreiască religioasă din nordul Moldovei, prin căsătoria cu Marcel Pauker ( familie de avocaţi şi ziarişti de stânga ) intră în cercul zămislitorilor  Partidului Comunist din  România .Arestată şi eliberată în 1922 , pleacă în Elveţia ( împreună cu soţul ) , este "racolată" în mişcarea comunistă balcanică . 

/Alex Ştefănescu: ce a fost PCR ? 

Alex Ştefănescu, ISTORIA LITERATURII ROMÂNE CONTEMPORANE.

1941-2000,Editura Mşina de sris, 2005 ]

      ... 8-900 de oameni nerealizaţi, complexaţi, apatrizi

 "Dacă atmosfera morală din România ar rămâne mereu aceeaşi  şi nu ar exista nici o intervenţie brutală din afară,societatea românească n-ar trece spontan la comunism niciodată.

Comunismul este profesat de opt sute -nouă sute de oameni ,indivizi nerealizaţi social, complexaţi , cu sentimente de apatrizi sau descendenţi ai unor familii din înalta societate ,plictisiţi de ideea de a repeta destinul părinţilor lor."

     ...O parodie de partid, colaboratorii forţei de ocupaţie

" Statul român nu-i ia în serios. Când întrec măsura, cu vociferările lor antiromâneşti, îi scoate , ca partid, - în mod mecanic, fără să dramatizeze situaţia - în afara legii .Cert este că partidul comunist din România , o parodie de partid, cu activişti care fac o navetă a servilismului politic Bucureşti-Moscova , n-ar avea nici o şansă de unu la un milion să câştige vreodată alegerile în România fără sprijin din afară. Dintre membrii lui se vor recruta însă ,peste cinci-şase ani , colaboratorii forţei de ocupaţie" ( p. 17-18 )

 

/Alex Mihai Stoenescu : Posteritatea lui Ceauşescu

[ Antena 3, 27 apr- 2 mai'09 .Ion Cristoiu - A.M.Stoenescu .

[LD ,27 apr.2009. De când criza economică îşi arată colţii, se vorbeşte din ce în ce mai mult despre Nicolae Ceauşescu  şi epoca sa ,cu încă mai mare patimă emoţională .

Nu este zi să nu fie pomenit pe vreun post de televiziune de analişti, politicieni, istorici şi oameni simpli. Cristoiu şi Stoenescu realizează un "serial" în care prezintă formarea lui ca "revoluţionar de profesie" şi "om de stat." [Vezi la dicţionar-Nicolae Ceauşescu ] apoi continuă serialul cu ultimele zile ale lui Ceauşescu.Fel de fel de iţe , culise şi scenarii de la revoluţia din dec.'89.

Le înregistrez sub beneficiu de inventar, ca să fiu la curent cu această variantă..]

     ...Documente dispărute, documente  ajustate,       

-Stoenescu : Stenogramele folosite la procesul C.P.Ex , conţin omisiuni şi falsuri, din dorinţa unor militari de a-l scoate pe Milea erou (i s-au atribuit lui Milea nişte vorbe spuse de Postelnicu ! ...Când a plecat din biroul lui de la CC, Ceauşescu nu şi-a luat nici un document [ Sergiu Nicolaescu şi Gabrielescu de la Comisia parlamentară au avut unele din acele documente ]

De la Snagov a plecat doar cu banii la el .El are cele 2 registre cu convorbiri telefonice ... .

-Cristoiu : Aveţi încredere în ceea ce spun Iliescu, Roman, Măgureanu, Nicolaescu ?

-Stoenescu: specialiştii în istoria recentă folosesc metoda "interviurilor speciale" .Istoricul verifică, confruntă cât mai multe surse. Mărturiile pot fi ideologice (disidenţii folosesc argumente ideologice ) sau  structurate (folosite de personalităţi educate, inteligente , care-şi fac propriul scenariu ).Pe 2 dec. 2004 , Iliescu i-a dat un interviu ( vreo 600 pagini ) cu amănunte biografice şi evenimente ) Dar pe urmă , Iliescu a anulat o serie de pasaje.

-Cristoiu : Există documente la care n-a avut acces ?

-Stoenescu : În arhiva SRI.În dec.'89, au fost securişti civili care au circulat printre oameni şi au întocmit Rapoarte. (Ex. la intersecţia Luterană / Ştirbei Vodă , a fost semnalat un grup de străini ( basarabeni sau ruşi , vorbeau stâlcit româneşte , care organizau şi îndrumau oameni ).

La Ministerul Apărării Naţionale au fost distruse unele documente din ordin .( Ex. întâlnirea de la ora 16 de la MApN , când Iliescu a fost recunoscut ca succesor al lui Ceauşescu ).

Romeo Câmpeanu a vrut să-i raporteze lui Victor Stănculescu situaţia, şi acesta l-a îndrumat spre Iliescu , spunându-i că el a preluat conducerea.

    ...Fişă-portret :Nicolae Ceauşescu

-Cristoiu : Cine l-a trădat pe Ceauşescu ?

-Stoenescu :Securitatea a fost fidelă lui Ceauşescu până pe la ora 16 , când s-a pus problema de tras în popor .Şi poporul, şi aparatul de partid, şi "serviciile" , se săturaseră.

-Cristoiu :Ceauşescu cunoştea realităţile  ?

-Stoenescu: Există  o teorie socio-psihologică privind starea de sănătate mentală a lui Ceauşescu.El voia să construiască . Florescu, Avram şi Pacepa -evrei comunişti - îi inoculaseră lui Ceauşescu grandomania industrializării ; voia să fondeze o "Bancă a Estului " -proiect nerealist ;era obsedat de problemele economice ; voia să facă împrumuturi noi ; Instit. de cercetări economice îi trimitea Rapoarte cu cifre umflate -recolte exagerate - pentru a face importuri ; nu-i păsa dacă oamenii aveau ce mânca.

[ Foto :Ceauşescu la Jilava în '44.]

La recomandarea lui Bodnăraş şi Maurer, Ghiorghiu -Dej l-a numit activist la CC al PCR (1944 ) ;apoi a fost  trimis la Constanţa ( '44-'45 ) ; apoi la Craiova ( '45-'46 ) ; apoi la Agricultură ; apoi la Armată .

 [ Foto : Dej-Bodnăraş- Ceauşescu în  uniformă militară  ] 

...În 1964 a fost numit şeful Secţiei organizatorice al CC al PCR .A avut toată structura de cadre pe mână. Gheorghiu -Dej începuse "schimbarea" de cadre, eliminând foştii activişti evrei stalinişti aduşi de sovietici [ Unii au plecat în Israel ,alţii în SUA sau în presa comunistă franceză ,de unde l-au atacat necontenit  pe Ceauşescu pentru "antisemitism"  ]

Şi-a făcut o "echipă tânără"  -  Virgil Trofin, Dumitru Popescu, Ion Iliescu, Ştefan Andrei ,Constantin Olteanu ş.a.- dirijându-le cariera, rotindu-i în funcţii , ca să dobândească experienţă. În concepţia sa, "activistul de partid" trebuia să fie capabil să aplice programul PCR în toate domeniile. El a fost autorul acelei scheme organizatorice  care  ridica structurile PCR  deasupra puterilor în stat ( Guvern,MAN  ) :Secretariatul CC al PCR având în frunte secretar general ales la congres  ) şi  Comitetul  Politic Executiv.

   ...Ceauşescu şi armata

Ceauşescu avea un cult pentru uniforme , pentru armată. La armată l-a avut prof. pe Silviu Brucan, care i-a inoculat stalinismul ; acolo a învăţat el diferenţa dintre "a conduce" şi "a comanda" .În 1958, România scăpase de trupele sovietice. Ceauşescu se ocupă de reorganizarea armatei .

În 1989, Milea conducea armata doar în probl.de învăţământ şi aviaţie civilă.Toate celelalte Ordine erau date de Consil.Superior al Armatei (Ilie Ceauşescu ş.a. ) fiind supuse  spre aprobare lui Nicolae Ceauşescu , "comandantul suprem"

[ Foto : DeGaulle- Ceauşescu  ]

Ceauşescu a fost foarte "cultivat" de Occidentali.  Stenograma din 1968- convorbire între doi "naţionalişti":unul antiamerican,altul antisovietic. Declaraţia lui DeGaulle la Otopeni :<Noi, francezii şi românii , vrem stat naţional >. Ceauşescu ridica în funcţii înalte pe "naţionalişti" : Externe-Şt.Andrei ;Armată-C.Olteanu :

    ...Revoluţia din decembrie '89 = doborârea regimului  şi statului comunist  .

¤ NOMENCLATURA  COMUNISTĂ

[LD: Pentru cei dornici de comparaţie ,recomand  confecţionările biografice  din "Micul Dicţionar Enciclopedic " (Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1972 )  

 Pentru detalii privind biografiile nomenclaturii de vârf a PCR , recomand  microdicţionarul elaborat  de  Vladimir Tismăneanu (Adenda 2 ) în cartea sa "Fantoma lui Gheorghiu Dej "

(Editura  Univers, 1995 ).Am preluat din lucrarea lui Tismăneanu unele informaţii , pentru a evita hageografia falsificată şi falsificantă a istoriografiei  comuniste,adăugând contribuţia lor la represiunea genocidară din România.

Pentru nomenclatura de după dec.1989 , ce vom folosi, oare ? ]    

Pentru exemplificare, iată evoluţia preluării şi consolidării puterii comuniste ,în structurile guvernamentale : 

/Guv.Sănătescu I (23 aug.'44- 3 nov.'44 )

Lucr.Pătrăşcanu- ministru secretar de Stat ,ad.int.Justiţie.

Col.Dumitru Dămăceanu - subsecretar de Stat la Ministerul de Interne.

/ Guv.Sănătescu II (4 nov.-2 dec.'44 )

Petru Groza - vicepreşed.; L.Pătrăşcanu -Justiţie ; Şt.Voitec -Educaţie Naţională ;

Gh.Gheorghiu-Dej -Comunicaţii ; Lot.Rădăceanu -Muncă ; Teohari Georgescu - subsecretar de Stat la Interne ;Gh.Vlădescu-Răcoasa-Minorităţi.

/ Guv.Rădescu (6 dec.'44-5 mart.'45 )

Petru Groza - vicepreşed.; L.Pătrăşcanu -Justiţie ; Şt.Voitec -Educaţie Naţională ;

Gh.Gheorghiu-Dej -Comunicaţii ; Lot.Rădăceanu -Muncă ; Teohari Georgescu - subsecretar de Stat la Interne ;Gh.Vlădescu-Răcoasa-Minorităţi.

/ Guv.Petru Groza ,I  ( 6 mart.'45-30 nov.'46 )

Petru Groza -preşed .Consil.de Miniştri ; Lucr.Pătrăşcanu - Justiţie ;Teohari Georgescu (ministru )Virgil Stănescu, I.Burcă (subscrt.de stat) - Interne ;Şt.Voitec -Ed.Naţională ;

M.Ralea -Arte ;pr.C.Burducea -Culte ; g-ral Vasiliu -Răşcanu- Război ; Romulus Zăroni (ministru ), C.Agiu (subscrt.de stat)  - Agricultură ; Gheorghiu-Dej (ministru ),I.Gh.Maurer (subscrt.de stat) - Comunicaţii şi Lucr.Publice ; Lotar Rădăceanu -Muncă ;

P.Constantinescu -Iaşi - Propagandă .

¤Guv.Groza II (1 dec.'46-29 dec.'47 )

Ca urmare a rezultatelor alegerilor,conferinţa BPD hotărăşte compoziţia guvernului (cu excepţia câtorva miniştri liberali-tătărăscieni , care au încă Externele şi câteva departamente economice )

P.Groza ( Fr.Plug.,preşed.CM ) ; Teohari Georgescu (PCR; Interne ),Lucreţiu Pătrăşcanu

( PCR , Justiţie ) ,Gheorghiu -Dej ( PCR , Economie Naţională ) ,N.Profiri ( PCR , Comunicaţii ) , Ştefan Voitec( PSD , Ed. Naţ ) , L.Rădăceanu ( PSD ,Muncă şi Asigurări Sociale ) , Ion Pas

( PSD , Artă ),Tr.Săvulescu ( Fr.Plug., Agricultură ) ,Romulus Zăroni ( Fr.Plug., Cooperaţie ) ,Octav Livezeanu (Fr.Plug., Informaţii) ,Florica Bagdazar (? , Sănătate ) ,g-ral Lascăr Mihail (cmd.diviz."Tudor Vladimirescu" ( Ministerul de Război  )

/ Guvern Groza III( 30 dec.'47- 14 apr.'48 ) . ICParhon -preşed.Prezid.RPR

Primul guvern emanaţie a PMR şi aliaţii săi,primul guvern al RPR , fără rege (silit să abdice ) , fără opoziţie ( scoasă în afara legii ) ,fără Constituţie (promisă pentru viitor ) 

Petru Groza- preşed. Consil ;Teohari Georgescu-Interne ;Ana Pauker- Externe ;

Vasile Luca-Finanţe ;Lucr.Pătrăşcanu -Justiţie ;Gheorghiu-Dej -Industrie şi Comerţ ;

Tr.Săvulescu -Agricultură şi Domenii ; Emil Bodnăraş- Apărare Naţională ;

Lothar Rădăceanu - Muncă, Asigurări Soc şi ad.int.Ed. Naţională ; Fl.Bagdazar-Sănătate ;Octav Livezeanu - Informaţii ;N.Profiri- Comunicaţii ;Tudor Ionescu-Mine şi Petrol ; Romulus Zăroni-Cooperaţie ; Ion Pas -Arte ; Stanciu Stoian-Culte ;

Subsecret.de Stat : I.G.Maurer, Bucur Şchiopu- Industrie şi Comerţ ;C.Agiu -Agricultură ;

C.Daicoviciu - Aprovizionare ;Miron Constantinescu-Educ.Naţională ;Modoran -Finanţe;

M.Macavescu -Finanţe ;I.Popescu, Gr.Geamănu - Interne ;Simion Oeriu -preşed. Comisiei ptr.Aplicarea Tratatului de Pace

/ Guv-Groza IV ( 15 apr.'48- 2 iun.'52 )

Guvernul marilor valuri de represiune care au vizat lichidarea clasei politice din trecut  prefaţând şi secondând reformele structurale ale economiei  şi  societăţii  antebelice. ]

Petru Groza- preşed.Consil.de Miniştri ;

Gheorghiu-Dej- prim-vicepreşed.Consil de Min.,preşed. al Consil Economic Sperior ;preşed.al Comisiei de Redresare Economică şi Stabilizare monetară ;coordonator al ministerelor economice şi financiare ;

Traian Săvulescu- vicepreşed.Consil de Min.,coord.al ministerelor de agricultură şi silvicultură ; Ştefan Voitec- vicepreşed. al Consil.de Min. coord. al ministerelor sociale şi culturale.

Ana Pauker -ministru de Externe ; vicepreşed.al Consil.de Min. (din16 apr.'49 )  ;

Vasile Luca -Finanţe ;Teohari Georgescu -Interne ;Avram Bunaciu -Justiţie;

Emil Bodnăraş- Apărare Naţională ;Gh.Vasilichi -Învăţământ ; Stanciu Stoian-Culte ;

O.Livezeanu - Arte şi Informaţii ;L.Rădăceanu - Muncă şi Prevedi Soc.;Fl.Bagdazar -Sănătate ;

Chivu Stoica -Industrie; Vasile Vaida- Agricultură ; Miron Constantinescu -Mine şi Petrol ;

(În următorii 5 ani, au intrat în schemele nomenclaturii ministeriale : Alexandru Moghioroş

( Comitetul ptr.Colectarea Produselor Agricole), Valter Roman (Poştă şi Telecomunicaţii ), Eduard Mezincescu ( Comitetul ptr.Artă ) , Gheorghe Gaston Marin(Industrie, Cărbune, Mine şi Petrol ) , Leontin Sălăjan(Construcţii ) , Alexandru Sencovici (Industrie Uşoară ),Alexandru Drăghici ( în locul lui Teohari Georgescu, la Interne ), Dumitru Petrescu ( în locul lui Vasile Luca, la Finanţe ),Simion Bughici (în locul Anei Pauker, la Externe ), Gh.Gheorghiu Dej ( în locul lui Petru Groza , la 2 iun.'52 ) ş.a,ş.a

¤Guv.Gheorghe Gheorghiu -Dej ( 28 ian.'53-19 mart.'57 ) ;Petru Groza-preşed.Prezid.MAN.

[LD: guvernul altor valuri de represiune menite să zdrobească orice formă de rezistenţă  la reformele structurale]

Gheorghe Gheorghiu-Dej -preşed.Consil de Min.;Iosif Chişinevschi -vicepreşed.C.M ;

Chivu Stoica-vicepreşed CM ;Gh.Vidraşcu-vicepreşed.CM ; Simion Bughici -Externe ;

Pavel Ştefan - Interne; Alexandru Drăghici-Securitatea Statului ;Anton Tatu Jianu - Justiţie;

Petre Constantinescu-Iaşi - Culte ; Nic.Popescu Doreanu- preşed.Comit.ptr Artă ;

Dumitru Petrescu -Finanţe ; C.Prisnea- Agricultură ; Alex.Bârlădeanu-Comerţ Exterior;

Vasile Malinschi -Comerţ Interior;Miron Constantinescu -preşed.Comit.de Stat al Planificării ;

Petre Borilă - preşed.Comisiei Controlului de Stat ;Ion Olteanu- preşed.Comit.de Stat ptr.Colectarea Produselor Agricole ;Petre Ion Vidraşcu -Gospodăriile Agricole de Stat ; C.Popescu-Gospodăriile Silvice ;Mihail Florescu-Industrie Chimică;Carol Loncear - Industria metalurgică ; Alexandru Sencovici (Industrie Uşoară ); Mihai Suder - Industria lemnului, Hârtiei, Celulozei ; Dumitru Simulescu( Poştă şi Telecomunicaţii ) ş.a.ş.a

(În următorii 5 ani, au intrat în schemele nomenclaturii ministeriale :Manea Mănescu -Finanţe ;Ilie Murgulescu apoi Miron Constantinescu  - Învăţământ ;Constanţa Crăciun -Cultură ;Gh.Diaconescu-Justiţie ;  Gh.Apostol -Agricultură şi Silvicultură ;Mihai Dalea apoi Const.Doncea -Colectarea produselor  agricole ;Gh.Cioară- Energie Electrică şi Industrie Electrotehnică );Gh.Rădulescu -Comerţ Exterior ş.a ş.a )

¤Guv.Chivu Stoica ( 20 mart.'57-20 mart.'61 )

Emil Bodnăraş, Alex.Moghioroş, Petre Borilă, Miron Constantinescu, Şt.Voitec, Alex.Bârlădeanu -vicepreşedinţi ai Consiliului de  Miniştri ,  coordonatori pe grupuri de ministere.

Alexandru Drăghici-Interne ; Grig.Preoteasa-Externe ; Leontin Sălăjan-Apărare Naţională ;

 Gh.Diaconescu-Justiţie; Aurel Vijoli-Finanţe ;Marcel Popescu-Comerţ ;Dumitru Coliu -preşed. la Controlul de Stat ş.aş.a

(În următorii 5 ani , au intrat sau s-au rotit la ministere :Avram Bunaciu -Justiţie  apoi la Externe ; I.Gh.Maurer -Externe ; Athanase Joja apoi Ilie Murgulescu - Învăţământ şi Cultură ; Gh.Rădulescu- Comerţ ş.aş.a )

¤Guv.I.Gh.Maurer ,I,II,III,IV ( 21 mart.'61-18 mart.'75 )

[LD: cel mai longeviv premier din istoria regimului comunist, care a patronat tranziţia şi continuitatea de la "epoca Dej" la "epoca Ceauşescu" .Sunt prea multe persoanele ce au girat diversele departamente ,de aceea indicăm deţinătorii unor portofolii.

De asemenea , vom semnala intrarea unor noi veniţi în nomenclatura ministerială .]

-Vicepreşedinţi ai C.M.:Apostol,Bodnăraş,Borilă, Bârlădeanu,Moghioroş//

Apostol,Bodnăraş,Bârlădeanu ,Moghioroş, Gh.Rădulescu, Gh.Rădoi ,P. Blajovici //

Apostol,Bodnăraş,Borilă, Bârlădeanu ,Moghioroş,Rădulescu, Rădoi , Blajovici , Ilie Verdeţ //

Verdeţ , Bârlădeanu,Alx.Drăghici , Gh. Rădulescu , Iosif Banc , Gh.Gaston Marin //

Verdeţ, Fazekaş, Leonte Răutu , Iosif Banc , Emil Drăgănescu, Marinescu, Păţan //

Paul Niculescu-Mizil ,Virgil Trofim , Manea Mănescu, 

-Interne: Alexandru Drăghici / Cornel Onescu / Ion Stănescu /Emil Bobu / 

-Securit ate: Ion Stănescu

-Externe:Corneliu Mănescu, George Macovescu,

-Armată : Leontin Sălăjan / Ion Ioniţă  ,

-Justiţie: Ioan Constant Manoliu / Adrian Dumitriu / Teodor Vasiliu /

-Agricultură : Ioan Cosma /Dumitru Diaconescu/ Mihai Dalea / Angelo Miculescu / Iosif Banc / 

-Învăţământ: Ilie Murgulescu / Ştefan Bălan /Miron Constantinescu /Mircea Maliţa / P.NIculescu-Mizil /  

-Cultură :Constanţa Crăciun/  Pompiliu Macovei/ Dumitru Popescu /

-Noi veniţi în nomenclatura ministerială: Cornel Fulger ( din dec.'65 ),Florian Dănălache

( din apr.'66 ) , Ilie Verdeţ ( din ian.'67 ), Ion Iliescu (ca primsecretar UTM , din 11 dec.'67 ) ,

Ion Păţan ( din dec.'67 ),Dan Marţian (ca primsecretar UTM, din 17 mart.'71 ) , Virgil Trofim ( ca preşed. al UGSR, din 17 nov.'71 ),V.Patilineţ ( din ian.'72 ), I.Tr.Ştefănescu (ca primsecretar UTC, din oct.'72 ), Octavian Groza ( din 18 dec.'72 ) , Gh.Oprea ( din febr.'74 ) ş.a,ş.a.

-Economie .

Miniştrii Economiei,ai Finanţelor, ai Industriei, ai Agriculturii , ai Silviculturii, ai Cotelor , ai GAS-urilor , ai CAP-urilor , etc etc în "epoca-Dej " , în "epoca Ceauşescu " în "epoca Iliescu" .

Garnituri guvernamentale care au devenit administratorii întregii avuţii naţionale a României, în numele "statului şi poporului " ,croindu-şi legi etatizante nelegitime ( Vezi Tabloul Cronologiei genocidului ), apăraţi de un aparat represiv monstruos ( Vezi Tabloul MAI/ Securitate ) şi de o justiţie discreţionară ( Vezi Tabloul Justiţia comunistă )

Garnituri guvernamentale care au distrus structura economică şi socială a României moderne (din secole de evoluţie istorică firească ) ce a fost botezată - deocamdată, provizoriu şi speculativ - cu nume de epoci de tranziţii :de la CAPITALISM  la SOCIALISM ; de la COMUNISM la CAPITALISM .    

Garnituri guvernamentale copărtaşe la distrugerea proprietăţii private- prin exproprieri, naţionalizări şi confiscări  - aceleaşi care, după jumătate de secol, în 1989, au devenit, peste noapte ... pro-capitaliste , participând la  "privatizarea" ( reîmpărţirea) avuţiei naţionale .

Sub dură ocupaţie sovietică, în primele decenii după 23 august 1944, liderii Partidului Comunist din România  deveniseră  stăpânii avuţiei naţionale şi a averilor "burgheziei şi moşierimii " , alcătuind -  cum să le spunem ? - moşierimea roşie ?  burghezia roşie ? bancherii roşii ?  

După semnarea Tratatului de pace , abolirea monarhiei,  Constituţiei democratice şi   lepădarea de"tovarăşii de drum "( vechile partide istorice )şi-au realizat  programul de "transformare socialistă"  a economiei româneşti. Şi au reuşit . O performanţă  de "tranziţie"  demnă de studiat :cu legislaţie etatizantă scoasă pe bandă ; cu organe represive şi justiţie dirijate să lichideze rezistenţele ;cu ministere înfiinţate-desfăcute- unificate- comasate- reorganizate ;cu miniştri politici buni la toate, rotiţi, înlocuiţi, ridicaţi, doborâţi , stabiliţi la congresele  şi plenarele  PCR, având ca "rezervor de cadre"  UTM ( ulterior  UTC ). 

Deasupra tuturor, puternică şi discreţionară, o clasă politică ( şi economică ) parvenită , acţionând la "linia partidului "  - fie PMR, fie PCR, fie FSN -  trasată de Gheorghe Gheorghiu Dej, Nicolae Ceauşescu sau  Ion Iliescu.  După opinia noastră, de la aceştia trebuie pornită..." analiza răspunderilor economice"  şi nu de la formule ţintă nominalizate :Dej ! Ceauşescu ! Iliescu !  ]

"Epoca Gheorghiu Dej "

1.Guv.Sănătescu I ( 23 aug.-3 nov.'44 )

g-ral Gheorghe Potopeanu, g-ral Sănătescu  - Economie Naţională şi  Finanţe ;Valeriu Georgescu- Industrie, Comerţ şi Mine ;Dimitrie D.Negel - Agricultură şi Domenii.    

2.Guv.Sănătescu II ( 4 nov.-5 dec.'44 )

Aurel Leucuţia -Economie Naţională ;Emil Ghilezan -Finanţe ;Gheorghe Gheorghiu-Dej- Comunicaţii ; Ion Hudiţă şi Romulus Zăroni -Agricultură  şi Domenii.

3.Guv.Rădescu ( 6 dec.'44-5 mart.'45 )

Aurel Leucuţia -Economie Naţională ; Mihail Romniceanu-Finanţe; Gheorghe Gheorghiu-Dej- Comunicaţii ;Ion Hudiţă şi Romulus Zăroni -Agricultură  şi Domenii .

4.Guv.Petru Groza I ( 6 mart.'45-30 nov.'46 )

Dumitru Alimănişteanu (PNL ) -Finanţe; Petre Bejan (PNL) -Industrie şi Comerţ ;Tudor Ionescu-Mine şi Petrol ; Gheorghe Gheorghiu-Dej şi Ion Gh.Maurer - Comunicaţii şi Lucrări Publice  ;Romulus Zăroni şi Constantin Agiu -Agricultură  şi Domenii ;  

5.Guv.Petru Groza II ( 1 dec.'46-29 dec.'47 )

Gheorghe Gheorghiu Dej-Economie Naţională ;Alexandru Alexandrini urmat de Vasile Luca -Finanţe ; Tudor Ionescu-Mine şi Petrol ; Traian Săvulescu, Constantin Agiu-Agricultură  şi Domenii ; Romulus Zăroni,Ion Ciolan,Mihail Macavescu -Cooperaţie ;Gheorghe Vântu, urmat de Teodor Iordăchescu- Lucrări Publice.

6.Guv.Petru Groza III ( 30 dec.'47-14 apr.'48 )

Gheorghiu Dej, Ion Gheorghe Maurer, Bucur Şchipu  -Industrie şi Comerţ ;Nicolae Profiri-Comunicaţii ;Traian Săvulescu, Constantin Agiu -Agricultură  şi Domenii ;Constantin Daicoviciu - Aprovizionare ;Romulus Zăroni, Mihail Macavescu -Cooperaţie. 

7.Guv.Petru Groza IV ( 15 apr.'48-2 iun.'52 );

Gh.Gheorghiu-Dej-prim-vicepreşed.al Consil.de Miniştri, preşedinte Consil.Economic Superior , coordonator al ministerelor economice şi financiare, preşedinte Comisiei de Redresare Economică şi Stabilizare Monetară .

Vasile Luca- Finanţe ; Chivu Stoica -Industrie, apoi Metalurgie şi Industrie Chimică ;

Ion Vinţe urmat de D-tru Diaconescu - Industrie Alimentară ; C.Prisnea-Industria lemnului ;

Alexandru Sencovici urmat de Ion Drănceanu -Industria Uşoară ;

Pascu Ştefănescu- Industria Cărnii ,Peştelui şi Laptelui ;

 Miron Constantinescu ,urmat de Gh.Vasilichi- Mine şi Petrol ;

Gh.Gaston Marin- Energie Electrică ;Leontin Sălăjan -Construcţii ; Valter Roman - Poştă şi Telecomunicaţii ;

Traian Săvulescu -vicepreşed. al CM, coordonator al ministerelor de Agricultură şi Silvicultură ; Vasile Vaida urmat de Const.Prisnea -Agricultură ; Alexandru Moghioroş -Colectarea Produselor Agricole ;Nicolae Ceauşescu( adj. )- Agricultură ;[LD:de verificat! ] 

Ion Vinţe urmat de Constantin Prisnea - Silvicultură ;Pavel Ştefan urmat de Const.Popescu  -  Gospodăriile Silvice ; Ion Vidraşcu -Gospodăriile Agricole de Stat ; Ştefan Voitec- Cooperativele de Consum .

8.Guv.Gheorghe Gheorghiu-Dej ( 2 iun.'52-ales de MAN - 28 ian' 53-19 mart.'57 )

Dumitru Petrescu-Finanţe ; Gheorghe Roşu- Construcţii ; Ionel Diaconescu - Căi Ferate ;

Gheorghe Gaston Marin -Energie Electrică şi Electrotehnică;Mihai Florescu -Industrie Chimică ;Dumitru Diaconescu,urmat de Petre Borilă -Industrie Alimentară ; Pascu Ştefănescu- Industria Cărnii ,Peştelui şi Laptelui ; Carol Loncear- Industria Metalurgică; Alexandru Sencovici - Industrie Uşoară Alexandru Bârlădeanu - Comerţ Exterior ; Vasile Malinschi-Comerţ Interior ;Constantin Prisnea-Agricultură ;Ion Vidraşcu -Gospodăriile Agricole de Stat 

Const.Popescu  - Gospodării Silvice ;Ion Olteanu - preşed. Comitetului ptr.Colectarea Produselor Agricole.

Gheorghe Apostol,urmat de C.Popescu -Agricultură şi Silvicultură ( prin contopirea celor trei  ministere )  ;Mihai Dalea-Ministerul Colectărilor. Gheorghe Hossu -Agricultură ;Const.Popescu- Silvicultură ;Bucur Şchiopu - Gospodăriile  Agricole de Stat .

9.Guv.Chivu Stoica ( 8 oct.'55-rocada - 20 mart'57-20 mart.'61 ) 

Gheorghe Gaston Marin - Comitetul de Stat al Planificării ; Aurel Vijoli- Finanţe ;

Gherasim Popa, urmat de Carol Loncear -Industrie Grea ;

Emil Bodnăraş urmat de Dumitru Simulescu -Transporturi şi Comunicaţii ;

Marcel Popescu urmat de Gheorghe Rădulescu- Comerţ ; Mihai Florescu-Petrol şi Chimie;

Ştefan Voitec urmat de Alexandru Sencovici -Industria Bunurilor de Consum ;

Gheorghe Hossu urmat de Mihai Suder -Construcţii ;Ion Mineu-Mine ;

Ion Cosma  - Agriculturăşi Silvicultură  ;Const.Doncea- Colectări ( minister desfiinţat în 1957 )

10.Guv.Ion Gh.Maurer I ( 21 mart.'61-17 mart.'65 )

Gheorghe Gaston Marin - Comitetul de Stat al Planificării ;Aurel Vijoli-Finanţe;

Constantin Tuzu- Metalurgie şi Construcţii de Maşini ;Bujor Almăşan- Mine şi Energie Electrică;

Mihai Florescu- Industria Petrolului şi Chimiei ; Alexandru Sencovici-Industrie Uşoară;

Janos Fazekas -Industrie Alimentară ;Gogu Rădulescu- Comerţ Exterior ;Mihail Levente-Comerţ Intern ; Ion Cosma urmat de Dumitru Diaconescu - Agricultură şi Silvicultură; 

Mihai Dalea- Consil.Superior al Agriculturii ( din 31 mai 1962 , în locul Ministerului  Agriculturii ,  desfiinţat , o dată cu victoria colectivizării ) 

"Epoca Ceauşescu "

11.Guv.Ion Gh.Maurer II ( 18 mart.'65-20 aug.'65 )

Gheorghe Gaston Marin - Comitetul de Stat al Planificării ;Aurel Vijoli-Finanţe;

Ion Marinescu-Industria Metalurgică ; Mihai Marinescu- Construcţii de maşini ;

Mihai Florescu-Petrol şi Chimie ; Dumitru Simulescu- Transporturi şi telecomunicaţii ; Alexandru Sencovici-Industrie Uşoară ; Bujor Almăşan -Mine şi Energie Electrică ;

Mihai Suder- Economie Forestieră ; Ianoş Fazekaş- Industrie Alimentară ;

Dumitru Mosora- Construcţii ;Mihai Levente- Comerţ Interior ;Mihail Petri -Comerţ Exterior ;

Mihai Dalea, urmat de Nicolae Giosan - preşed. Consil.Superior al Agriculturii ;

Cine ?  - preşed. Consiliului Central al Uniunii Naţionale a Cooperativelor de Producţie

12.Guv.Ion Gh.Maurer III ( 21 aug.'65-8 dec.'67 )

Maxim Berghianu - Comitetul de Stat al Planificării; Aurel Vijoli-Finanţe;

Ion Marinescu-Industria Metalurgică ;Mihai Marinescu-Construcţii de maşini ;

 Mihai Florescu-Petrol şi Chimie ;Dumitru Simulescu-Transporturi şi telecomunicaţii ( divizat ulterior  în trei ministere ) ;Florian Dănălache -CFR ; Mihai Suder- Economie Forestieră ;

Emil Drăgănescu  - Energie Electrică ;Bucur Şchiou - Industrie Alimentară ;

Mihai Levente- Comerţ Interior ;Gheorghe Cioară-Comerţ Exterior ;

Nicolae Giosan - preşed. Consil.Superior al Agriculturii ; Gh.Hossu-Comit.de Stat al Apelor ;

Cine ?- preşed. Consiliului Central al Uniunii Naţionale a Cooperativelor de Producţie

13.Guv.Ion Gh.Maurer IV ( 9 dec.'67-12 mart.'69 )o

Nicolae Ceauşescu -preşed. Consiliului de Stat ( din 9 dec.'67 )

Manea Mănescu-preşed. Consiliului Economic ; Maxim Berghianu - preşed.Comitetul de Stat al Planificării ; Aurel Vijoli-Finanţe ; Ion Marinescu-Industria Metalurgică ;Mihai Marinescu-Construcţii de maşini ;Const.Scarlat- Industrie Chimică ; Alex.Boabă- Industria Petrolului ; Florian Dănălache - Căi Ferate ; Ion Baciu - Transporturi ; Mihai Bălănescu- Poştă şi Telecomunicaţii ; Alexandru Sencovici- Industrie Uşoară; Bujor Almăşan -Mine ;

Emil Drăgănescu, urmat de Octavian Groza - Energie Electrică ;Dumitru Mosora- Industria Construcţiilor ; Mihai Suder- Economia Forestieră ; Bucur Şchiopu - Industrie Alimentară ; Mihai Levente, urmat de Ion Păţan - Comerţ Interior ;Gheorghe Cioară-Comerţ Exterior ;

Nicolae Giosan - Consil.Superior al Agriculturii ; Cine ?  - preşed. Consiliului Central al Uniunii Naţionale a Cooperativelor de Producţie

14.Guv.Ion Gh.Maurer V ( 13 mart.'69-27 febr.'74 )

Nicolae Ceauşescu-preşed. RSR ,reales din 5 în 5 ani ( din 28 mart.'74 )

Maxim Berghianu - preşed.Comitetul de Stat al Planificării ;

Virgil Pârvu, urmat de Florea Dumitrescu  -Finanţe;Niculai Agachi - Industria Metalurgică;

Ioan Avram-Construcţii de Maşini ; Alex.Boabă- Industria Petrolului ;

Florian Dănălache - Căi Ferate şi Ion Baicu -Transporturi , urmaţi de Pavel Ştefan -la ministerul unificat al Transporturilor ;Mihai Bălănescu- Poştă şi Telecomunicaţii ;

Bujor Almăşan- Mine, apoi la Industrie Minieră şi Geologie ;Octavian Groza - Energie Electrică ; Dumitru Mosora- Industria Construcţiilor ;Simion Bughici, urmat de Gh.Moldovan - Industrie Alimentară; Nicolae Bozdog-Comerţ Interior; Gheorghe Cioară urmat de Cornel Burtică -Comerţ Exterior ; Nicolae Giosan, urmat de Angelo Miculescu  - Consil.Superior al Agriculturii;

Cine ?- preşed. Consiliului Central al Uniunii Naţionale a Cooperativelor de Producţie;

Iosif Banc urmat de Angelo Miculescu,urmat de Aldea Militaru  -Agricultură, Industriei Alimentară, Silvicultură şi Ape  ( comasate )

15.Guv.Manea Mănescu ( 27 febr.'74 -rocada ; 18 mart-'75 -28 mart'80 )

Nicolae Ceauşescu-preşed. RSR ;

Mihai Marinescu- Comitetul de Stat al Planificării; Florea Dumitrescu  -Finanţe;

Ianos Fazekaş- Comerţ Interior ;Ion Păţan-Comerţ Exterior şi Cooperare Economică Internaţională ; Maxim Berghianu- Aprovizionarea Tehnico-Materială şi Controlul Gospodăririi Fondurilor Fixe; Neculai Agachi- Industrie Metalurgică ;Mihail Florescu- Industria Chimică ;

Nicolae Mănescu-Energie Eletrică ; Bujor Almăşan-Industrie Minieră şi Geologie ;

Vasile Bumbăcea- Construcţii Industriale;Gheorghe Cazan-Industrie Uşoară;

Traian Dudaş- Transporturi şi Telecomunicaţii ;Florin Iorgulescu- Consiliul Naţional al Apelor ; Ion Cosma-Turism ;Angelo Miculescu -Agicultură ,Industriei Alimentare,Silviculturii ;

Cine ? - preşed. Consiliului Central al Uniunii Naţionale a Cooperativelor de Producţie

16.Guv.Ilie Verdeţ ( 29 mart.'80-20 mai '82 )

Nicolae Ceauşescu-preşed. RSR

Elena Ceauşescu-prim-viceprimministru , preşed.Consil.Naţ.ptru Ştiinţă şi Tehnologie ; Nicolae Constantin- Comitetul de Stat al Planificării ; Paul Niculescu Mizil - Finanţe ; Ion Păţan- Aprovizionarea Tehnico-Materială şi Controlul Gospodăririi Fondurilor Fixe;  Virgil Trofin - Mine,Petrol, Gaze ;Neculai Agachi- Industrie Metalurgică ;Ion Avram- Industria Construcţiilor de Maşini ; Gheorghe Caranfil- Industria Chimică ;Gheorghe Cioară- Energie Electrică ;Dumitru Popa- Construcţii Industriale; Vasile Bulucea- Transport şi Telecomunicaţii ; Ioan Florea- Economie Forestieră şi Materiale de Construcţii ; Ana Mureşan-Comerţ Interior; Cornel Burtică- Comerţ Exterior şi Cooperare Economică Internaţională ; Ion Iliescu -Consiliului Naţional al Apelor ; Angelo Miculescu ,urmat de Ion Teşu - Agric. şi Industr.Alimentare ; Vasile Marin - preşed. Consiliului Central al Uniunii Naţionale a Cooperativelor de Producţie

17.Guv.Const.Dăscălescu I ( 21 mai'82- 28 mart.'85 )

Nicolae Ceauşescu-preşed. RSR ; Elena Ceauşescu-prim-viceprimministru ; Emilian Dobrescu- Comitetul de Stat al Planificării ; Petre Gigea- Finanţe ; Ion Păţan- Aprovizionarea Tehnico-Materială şi Controlul Gospodăririi Fondurilor Fixe;Neculai Agachi- Industrie Metalurgică ;Ion Avram- Industria Construcţiilor de Maşini ;

Alexandru Necula- Industria de Maşini Unelte ,Electrotehnică şi Electronică; Gheorghe Caranfil- Industria Chimică ;Trandafir Cocârlă - Energie Electrică ;Ion Lăzărescu-Mine; Gheorghe Vlad- Petrol ; Ion Folea-Geologie ; Ioan Florea- Economie Forestieră şi Materiale de Construcţii ;Lina Ciobanu- Industrie Uşoară ; Ion Teşu urmat de Gheorghe David - Agricultură  şi Industr.Alimentară;Ion Albuleţu, urmat de Teodor Roman -Contractarea ,Achiziţionarea şi Păstrarea Produselor Agricole;Costel Eremia -Agricultură de Stat ; Ana Mureşan-Comerţ Interior ;Nicolae Constantin-Comerţ Exterior şi Cooperare Economică Internaţională

18.Guv.Const.Dăscălescu II  ( 29 mart.'85-22 dec.'89  )

Nicolae Ceauşescu-preşed. RSR ;Elena Ceauşescu-primviceprimministru  Ştefan Bârlea ,Vasile Bulucea,   Radu Bălan (succesiv )- Comitetul de Stat al Planificării ; Petre Gigea, Alexandru Babe, Gheorghe Praschiv (succesiv ) - Finanţe ; Petre Preoteasa, Gheorghe Stoica (succesiv ) - Aprovizionarea Tehnico-Materială şi Controlul Gospodăririi Fondurilor Fixe;Neculai Agachi- Industrie Metalurgică ; Alexandru Nicula - Industria Construcţiilor de Maşini ;

Gheorghe Dinu- Industrie Chimică ; Nicolae Buşui, Ion Avram, Petre Fluture  -( succesiv )  Energia Electrică ; Marin Ştefanache, Ilie Verdeţ,Ilie Câşu , Ion Folea- ( suucesiv ) Mine ,Petrol, Geologie.;

Ion C.Petre- Construcţii Industriale; Vasile Bulucea- Transporturi şi Telecomunicaţii ; Ion Păţan, Alexandrina Găinuşă ,Lina Ciobanu ,Maria Flucsă - (suucesiv) la Industrie Uşoară ;Ana Mureşan -Comerţ Interior ; Gheorghe David, urmat de Gheorghe Pană -Agricultură  şi Industr.Alimentare;Ioan Cioară-Silvicultură ;Vasile Pungan- Comerţ Exterior şi Cooperare Economică Internaţională ;

REVOLUŢIA din dec.'89

"Epoca Iliescu"

[LD: Mare îmbulzeală la aceste ministere .Plouă cu miniştri şi  subsecretari de stat .Nu ştim dacă i-am notat pe toţi şi nici dacă datele sunt exacte. Dar am vrut să se cunoască numele celor care au "desfăcut" sistemul economic  comunist , în cel de "tranziţie"spre "ceva" fără precedent .]      

1.Guv.proviz.Petre Roman -I -  ( 26 dec.'89-27 iun.'90 )

Ion Iliescu-preşedinte;

Atanasie Victor Stănculescu -Ministerul Economiei Naţionale (ex.Comit.de Stat al Planificării );     Teodor Stolojan ( prim adj.)-Finanţe ;  Ion Cheşa-Industria Metalurgică ;Victor Murea - Petrol ; Nicolae Dicu- Mine ;Ion Folea- Geologie ;Ladislau Frumosu-Metalurgie Neferoasă ; Gheorghe Caranfil -Chimie şi Petrochimie ;Ion Aurel Stoica -Industria Construcţii de Maşini ; Adrian Georgescu - Energie Electrică ;Anton Vătăşescu cu Vasile Baltac -  Industrie Electrotehnică, Electronică şi Informatică ; Ion Râmbu - Industria Lemnului ;Alexandru Dumitriu-Construcţii ; Corneliu Burada -Transporturi ;Stelian Pintilie- Poştă şiTelecomunicaţii ;

Ştefan Nicolae,Victor Surdu ,Vintilă Rotaru - Agricultură şi Industrie Alimentară ; Dimitrie Anghelina -Agriculturii de Stat ;Simion Hâncu -Ape ,Păduri şi Mediu( ex.Consil.Naţ.al Apelor ,Silvicultură,Consil.Naţ. ptr Mediu ); Ion M.Nicolae- Comerţ Exterior ;

 

2.Guv.Petre Roman - II- ( 28 iun.'90- 16 oct.'91 )  

Ion Iliescu-preşedinte ;

Teodor Stolojan (demisionat ),urmat de Eugen Dijmărescu  - Finanţe;

Anton Vătăşescu- ministru de Stat -Activitatea Industrială şi Comercială ;

Eugen Dijmărescu- ministru de Stat-Orientarea Economică ;

Adrian Severin - ministru, asistent al primministru pentru Reformă ;

Mihai Zisu, Dumitru Popescu, Marin Cristea,Dan Constantinescu , At. Vict. Stănculescu,

Dinu Patriciu,Ion Drăgoi,Ladislau Frumosu, Alexandru Stănescu,Vasile Baltac, Traian Carpen, Dionisie Dobra ( miniştri şi subsecretari de Stat succesivi )-la Ministerul Resurselor şi Industriei ;Andrei Chirică- Comunicaţii ;

Doru Pană,Victor Dumitrache, Alexandru Dobre,Mihail Galea, Teodor Groza, Traian Băsescu  (succesiv despărţite )-Lucrări Publice, Transporturi , Amenajarea Teritoriului  ;

Andrei Pintilie- Departament Industria Construcţiilor de Maşini ;

Vasile Baltac- Departament Industria Electrotehnică, Electronică, Mecanică Fină, Maşini-Unelte ;  

Andrei Pintilie- Departamentul Construcţiilor de Maşini ;

Victor Murea,Nicolae Nicolaescu -Departamentul Industriei Petrolului ;

Ion Rambu- Deprtamentul Industrializării lemnului ;

Dan Corneliu Zaharia- Departamentul Industriei Textile şi Pielărie ;

Virgil Popescu, Petre Baron, Cornel Grigoruţ ( succesiv )-Ministerul Comerţului şi Turismului ;

Ion Ţipu - Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare  ;

Valeriu Pescaru,Ion Moldovan ,Costică Leu, Vintilă Rotaru, Dumitru Antonescu ,Mihai Arghir- miniştri la Agricultură şi Industrie Alimentară ;

Petre Plăcintă, Ioan Buşui ,Vasile Duţă,Romică Condrutz, Ovidiu Natea,Constantin Arseni ,

Gheorghe Antohi, Petru Mărculescu, Ovidiu Natea - secrt.de Stat la Agricult. şi Industr.Alimentară ;

Mihail Cojocaru,  Ovidiu Grasu, Octavian Mihăescu - Departamentul Agriculturii de Stat ;

Cornel Ceucă- Departamentul Comerţ Interior ;

Napoleon Pop-Departamentul Comerţul Exterior ;

Mişu Negriţoiu- Agenţia Română ptr.Promovarea Investiţiilor şi Asistenţei Economice din Străinătate ;

Mircea Coşea- dir.general la Comisia Naţională de Prognoză, Plan şi Conjunctură Economică; 

Eugen Dijmărescu cu Mircea Boulescu, Mircea Coşea,  Nicolae Văcăroiu,Iacob Zelenco  - Ministerul Economiei şi Finanţelor  ( comasate ) ;

Teodor Sălăjan - secretar de Stat la Agenţia Naţională de Privatizarea şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii ;

 

3.Guv.Teodor Stolojan ( 1 oct'91 -numit ;16 oct.'91-18 nov.'92 )

Ion Iliescu-preşedinte

George Danielescu, urmat de Daniel Dăianu - miniştrii  Economiei şi Finanţelor , cu secretarii de Stat ( succesiv ) :Nicolae Văcăroiu, Iacob Zelenco, Daniel Dăianu ,Florin Georgescu , Andrei Berea, Paul Coman ,Mircea Coşea ;   

Dan Constantinescu- ministrul Industriilor, cu subsecretari de Stat (succesiv ):

Sorin Dimitriu,Ion Drăgoi,Em.Mabici,Dolphi Drimer,Lucian Moţiu, Marin Bivolaru, Alex.Stănescu, Virgil Muşatescu ;  

Traian Băsescu-ministrul Transportului ;

Andrei Chirică- ministrul Comunicaţiilor ;

Dan Nicolae- ministrul Lucrărilor Publice şi Amenajarea Teritoriului ;

Constantin Fota- ministrul Comerţului şi Turismului

Viorel Cataramă- subscrt.de Stat la Comerţ şi Turism ;

Petru Mărculescu- ministrul Agriculturii şi Alimentaţiei

Octavian Mihăescu, Ion Păltineanu, Gheorghe Mureşan, Costică Leu -  secrt.de Stat

( succesiv )la Minist. Agricult. şi Industr.Alimentare  

Adrian Severin, urmat de Ion Andrei - secrt.de Stat, şef la Agenţia Naţională de Privatizarea şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii ;

Valeriu Pescaru- secrt.de Stat , Privatizarea la Agricult. şi Industr.Alimentară ;

 

4.Guv.Nicolae Văcăroiu- I -( 4 nov.'92-remaniere ; 20 nov-'92 - 12 mai.95 )

Ion Iliescu-preşedinte

Mişu Negriţoiu-ministru de Stat,preşed.Consil.de Coordonare ,Strategie şi Reformă Economică

Dorel Nelu Şandor- secrt.de Stat ,Departamentul Structura Social-Economică ;

Florin Georgescu ( ministru ) - cu Paul Coman, Nicolae D.Constantinescu, Eugen Gorcea, Dan Mogoş, Marin Oană - subscrt.de Stat (succesiv ) - Finanţe ;

Dumitru Popescu ( ministru ) cu  Virgil Muşatescu, Iulian Moţiu, Alexandru Stănescu, Vasile Baltac, Ioan Deac, Constantin Radu, Mihai Paraschiv, Constantin Dicu, Nicolae Marinescu, Ion Sucală, Marin Nicolae, Lucian Dumitru - subscrt.de Stat ( succesiv )- Industrii ;

Paul Teodoru ( ministru ) - cu Alexandru Bunea, Aurel Novac, Teodor Groza ,Valentin Mirescu, Ion Tomescu, Ioan Tătar - suscrt.de Stat ( succesiv ) -Transporturi;  

Andrei Chirică- Comunicaţii ;

Constantin Teculescu- Comerţ ;

Dan Matei Agaton-Turism ;

Marin Cristea- Lucrări Publice şi Protecţia Mediului ;

Aurel Constantin Ilie ( ministru )cu Angheluţă Vădineanu, Petru Mărcuţă, Petru Popa -

secrt. de Stat la Ape, Păduri ,Protecţia Mediului ;

Ioan Oancea (ministru ) cu Ovidiu Grasu, Ovidiu Natea, Gheorghe Mureşan, Constantin Arseni,  Alexandru Lăpuşan, Gheorghe Antohi, Stan Dragomir, Consantin Ignat, Vasile Berbeci - secrt.de Stat ( succesiv ) la Agricultură şi Alimentaţie ;

 

5.Guvernul Nic.Văcăraoiu -II-  ( 12 mai-1995- nov ? '96 )

Ion Iliescu-preşedinte

Mircea Coşea- preşed. Consil.de Coordonare ,Strategie şi Reformă Economică

Florian Georgescu - Finanţe ;Dumitru Popescu -Industrii ; Aurel Novac -Transporturi ;

Petru Crişan -Comerţ ;Dan Matei Agaton -Turism ;Marin Cristea- Lucrări Publice şi Amenajări Teritoriale ; Aurel Constantin Ilie- Ape, Păduri, Protecţia Mediului ;

Valeriu Tabără - ministrul Agriculturii şi Alimentaţiei

A.

-Apostol, Gheorghe

/* Gheorghe Apostol ( n.1913 )  .

Activist de rang mediu  în mişcarea clandestină  şi  membru  al grupului  de partid din  închisori ,condus de Gheorghiu Dej . Imediat  după  '44, membru al  B.P al CCPCR , preşedintele  CGM ; " fără orizont  teoretic real  sau  cultură solidă , a reprezentat  oligarhia  stalinistă mediocră  şi  dogmatică " ;  rival şi persecutat  sub  Ceauşescu ; disident ( Scrisoarea celor şase )

N. în 1913,în com.Tudor Vladimirescu ( Galaţi ) , "erou al muncii socialiste" (Cf.MDE )

"Comunist ilegalist"  din cercul deţinuţilor politici din închisori (condus de Gheorghiu Dej)

După 23 aug.'44, membru al Biroului Politic al CC al PCR , preşedinte  al sindicatelor comuniste (CGM - 1945-'52 ;CCS -1955-'61 ; UGSR -1967-'69 ) ,având un rol însemnat în organizarea şi mobilizarea manifestaţiilor şi contramanifestaţiilor "clasei muncitoare " în lupta cu "duşmanii poporului" , secondându-l  deseori pe Gheorghiu Dej ( ministru Lucr.Publ.şi Comunicaţiilor ) în presiunile de eliminare a adversarilor politici şi preluare a  puterii.

/20-25 sept.'44 .La congresul sindicatelor ,a cerut înlocuirea  guvernului BND cu un guvern BPD ; a cerut "purificarea" întreprinderilor şi instituţiilor. Rezoluţia a fost  transmisă premierului g-ral Sănătescu de o troică comunistă,alcătuită de Gheorghiu -Dej, Apostol, Chivu Stoica.

/ 17-22 oct.'45 ,la Conferinţa  PCR , a fost  ales membru al CC  PCR .În această dublă calitate ( (sindicate -partid ) a fost implicat direct în toate actele ce au marcat ascensiunea PCR spre putere .La ele, a adăugat cariera ministerială , fiind , desemnat succesiv : vicepreşed. al Consil de Min. în guv.Petru Groza (28 mai'52 -28 ian.'53 ) ; vicepreşed . al guv. Gheorghiu Dej ( 28 ian.'53-19 martie'57 ) ;ministru Agriculturii şi Silviculturii ( 5 nov.'53 -20 mart.'57 ) ; prim vicepreşed.al Consil. de Min. în guvernele(I,II,III ) conduse de I.Gh.Maurer  ( 21 mart'61-3 ian '67)  când a fost scos din funcţie , fiind înlocuit de Ilie Verdeţ .

/ Între 1954-1955, a ajuns prim -secretar al PMR ,fiind considerat unul din prezumtivii succesori ai lui Gheorghiu Dej .Ambiţiile sale au fost dejucate de Maurer , care l-a susţinut pe Nicolae Ceauşescu . Eliminat din conducerea PCR în 1969 ( Congresul X ), în urma unui atac declanşat de C.Dăscălescu ( pe atunci prim secretar al PCR-Galaţi ), a fost trimis  ambasador (în Argentina  (funcţie considerată un soi de "cimitir al elefanţilor " )

În 1989, a fost unul din semnatarii "Scrisorii celor 6"( difuzate pe posturile de radio occidentale , disidenţi ai lui Nicolae Ceauşescu ).

     După opinia politologolui Tismăneanu, el a reprezentat "oligarhia stalinistă mediocră şi dogmatică ","fără un real orizont teoretic sau o cultură solidă " , îndepărtarea sa din centrele de putere  datorându-se , mai ales, " geloziei morbide " a lui Ceauşescu faţă de  trecutul său revoluţionar.

 

B.

-Băsescu Traian

[LD: este si el omul vechilor structuri aşa cum a arătat Vasile Paraschiv .Vezi www.procesul comunismului.com episodul cu refuzul decoraţiei "Steaua României" - 1 dec. 2008 ]

Vasile Paraschiv (Declaraţia ) : < D-le preşedinte, vă mulţumesc pentru înalta cinste ce aţi hotărât să mi-o acordaţi astăzi, dar eu sânt obligat să refuz primirea ei de la un comunist ,la fel ca toţi ceilalţi care ne-au condus ţara de la revoluţie şi până azi, împotriva cărora eu am luptat din 1968 şi voi continua să lupt pe cale legală şi democratică până la ultima bătaie a inimii. Eu nu sunt ca un câine căruia , dacă îi dai o felie de salam, el nu mai latră, tace din gură şi te lasă să intri în curtea stăpânului său şi să furi totul. Eu vreau de la dvs., dle preşedinte, dreptate ; eu nu vreau de la dvs., d-le preşedinte, decoraţii ,bani , funcţii etc.Eu vreau dreptate şi adevărul pentru întregul nostru popor , adică exact ceea ce aţi promis d-vs  poporului nostru în noiembrie 2004, care pe mine m-a atras ca un magnet ,dar din nefericire nu v-aţi respectat promisiunea făcută. M-aţi minţit şi m-aţi dus în eroare şi pe mine, şi întregul nostru popor, cu promisiuni pe care nu vi le-aţi respectat niciodată. Această metodă,este o practică comunistă. [....] Condamnarea în Parlamentul României la 18 dec. 2006,a crimelor şi nelegiuirilor Partidului Comunist Român,al cărui membru activ aţi fost, este un alt exemplu concret de înşelare şi inducere în eroare a poporului. Să condamni în mod teoretic, formal, fără consecinţe juridice,  selectiv şi pe criterii politice, pe nişte criminali,care au creat  un genocid în România şi au asuprit şi umilit un întreg popor, timp de 45 de ani, este o metodă nouă,inventată de dv.,cu scopul de a înşela poporul, care n-a mai fost cunoscută de nimeni pe planeta noastră până astăzi [....] La 7 feb.2008,v-am înmînat un memoriu şi mi-aţi promis că într-o săptămînă voi primi răspuns,dar nu l-am mai primit nici pînă astăzi. V-am dat atunci,  şi o listă cu 29 de terorişti români cu epoleţi albaştrii care m-au răpit pe mine de pe stradă [....] De aici eu am tras concluzia, că la dv. promisiunile sunt o metodă de a cîştiga încrederea oamenilor  şi apoi,de a-i induce în eroare,de a-i înşela. [...] Iată domnule preşedinte exemplu concret,cum dv, la fel ca toţi ceilalţi comuniştii, şefi ai  statului şi guvernului ţării noastre, de la revoluţie şi pînă zi, îi apăraţi şi-i protejaţi pe teroriştii,activiştii şi criminalii, Partidului Comunist Român, care au făcut atît de multe crime şi nelegiuiri,atît de mult  rău poporului nostru, atît înainte de revoluţie,cît şi după revoluţie, să nu ajungă să dea socoteală în faţa justiţiei pentru crimele şi nelegiuirile care le-au comis din ordinul Partidului Comunist Român, perpetuînd în felul acesta,practicile şi metodele comuniste, lucru pe care poporul nostru nu-l mai acceptă astăzi.[....]  România fiind  un stat democratic dar nu şi un stat de drept, iar dv. fiind obişnuiţi cu practicile şi metode comuniste,în virtutea inerţiei, încercaţi să le perpetuaţi la infinit. [...] Mai vreau de la dv.domnule preşedinte,Traian Băsescu, ca om politic şi şef al statului ce sunteţi, să nu mai puneţi niciodată interesele personale sau de grup,

deasupra intereselor generale ale poporului,aşa cum aţi făcut pînă în prezent, să respectaţi cu sfinţenie constituţia şi legile ţării,dar nu cum le-aţi respectat pînă acum,  scoateţi MINCIUNA  din  instituţiile statului, din justiţie şi din viaţa politică a ţării, în afara legii.>

-Vasile Paraschiv ( explicaţii ulterioare ) : < ...d-lui, înainte de a fi preşedintele României, a fost un membru al Partidului Comunist Român, foarte activ în străinătate .Atunci când majoritatea poporului nostru nu avea dreptul să primească paşaport ,nici pentru Bulgaria  sau Ungaria, d-lui a primit o funcţie de mare încredere la Bruxelles, la Anvers, în Occident.[...]

dl preşedinte Traian Băsescu a condamnat crimele şi nelegiuirile Partidului Comunist Român în mod formal.[...] Trebuia să aibă nişte consecinţe juridice. Trebuia făcută o lege pe baza căreia fiecare victimă  a dictaturii comuniste să cheme în faţa instanţei de judecată pe torţionarii săi direcţi, pentru ca eu să nu dau în judecată statul ,  în loc să-i dau în judecată pe torţionarii mei direcţi, şi statul să-mi plătească daune morale , în locul celor din securitate care m-au torturat .>

///////////////////////////

-Paraschiv :<  dl preşedinte Traian Băsescu a condamnat  crimele şi nelegiuirile Partidului Comunist la 18 dec. 2007, iar la 1 decembrie 2008, deci peste doi ani , d-lui îi decorează pe membrii Comitetului Central al PCR ...

-St.Tănase : daţi-ne nişte nume...

-Paraschiv :dl Radu Beligan .Este un fost membru al CC al PCR , şi a fost cu mine în aceeaşi ceremonie .[...] Este adevărat că d-lor au merite pe linia profesională, dar d-lor nu pot să lase moştenire tineretului nostru, viaţa de sclav, de târâtură, de oameni fără demnitate, pe care au dus-o în timpul dictaturii comuniste, până la revoluţie. Oameni lipsiţi de demnitate, de curaj ...>

//////////////////////////////

-Paraschiv : Eu judec în felul următor :înainte ca să ajungă şeful statului, a fost membru al PCR ,şi apoi a ajuns preşedintele statului. 

-Braia : ...chiar  un vajnic membru al PCR, din moment ce acelaşi partid a avut încredere a avut încredere în el să-l trimită la Anvers , în vremurile în care noi n-aveam voie nici până la Olteniţa..

-Paraschiv : Bine-nţeles ,nu a fost un simplu membru de partid, a fost un membru de partid căruia i s-a acordat o mare încredere şi o funcţie de conducere a unei agenţii economice din străinătate. În timp ce alţi membri de partid nu primeau paşaport să iasă niciodată afară ..

-Braia :Şi voiaţi să-l iertaţi  pentru asta ?

-Paraschiv : Nu se pune problema de a ierta, ci se pune problema , aşa cum aţi văzut , să discutăm despre crimele şi nelegiuirile PCR, al cărui membru activ a fost şi d-lui, şi dl Ion Iliescu ...

 -Braia :D-sa a condamnat în faţa Parlamentului României, oficial, regimul comunist declarându-l nelegitim şi criminal.

-Paraschiv :Da,este adevărat, dar teoretic, formal, în mod selectiv, şi pe criterii politice .

Ori nu există nici un stat pe planeta noastră care să condamne pe cineva care a omorât un om , şi pe alţii, cum sunt ofiţerii de securitate,care au omorât zeci şi sute de oameni ,  pe aceştia să nu-i condamne. Aceştia să nu dea socoteală în faţa justiţiei .

-Braia :Zeci şi sute de oameni ,poate în anii '80.Dar în anii '50-'60, sute de mii de oameni .

-Paraschiv : Bine'nţeles că în totalitate ,PCR -  conform Istoriei comunismului în România de Victor Frunză -  a arestat,a judecat şi a trimis la închisoare, la Canalul Dunărea-Marea Neagră, şi în toate închisorile din ţară, peste 2 milioane de oameni complet nevinovaţi ,pe bază de înscenări politice, aşa cum am fost şi eu catalogat ca un om beţiv, ordinar, care ,în urma ingerării de alcool, provoc scandaluri şi pun în pericol viaţa celor din jurul meu . [....]  

-Paraschiv : ... I-am înmânat un Memoriu ,la 7 februarie anul acesta ,şi mi-a promis că într-o săptămână voi primi răspunsul. Dar nu l-am primit nici până astăzi . În Memoriul acela, eu îi ceream să facem un proiect de lege  , ca fiecare victimă a dictaturii comuniste să aibă posibilitatea să-i cheme pe torţionarii  săi direcţi în justiţie. Dar d-lui n-a fost de acord cu asta. De asemeni, am solicitat să rezolve problema  scriitorului Paul Goma , iniţiatorul şi creatorul Mişcării pentru Apărarea Drepturilor Omului în România , şi d-lui mi-a spus că scriitorul Paul Goma să facă o Cerere de repatriere [....] dar scriitorul Paul Goma nu a făcut Cerere de expulzare , când Securitatea l-a dus la aeroport şi l-a expulzat cu forţa din ţară. Cine l-a expulzat pe scriitorul Paul Goma cu forţa,atunci, din ţara noastră, aceia să-l primească  şi să-i asigure toate condiţiile normale de viaţă, inclusiv o pensie suficientă şi o locuinţă unde să poată să trăiască. [.....] 

-Braia : [....]  Şi eu sunt plin de revoltă , chiar şi faţă de preşedintele Traian Băsescu , care , demagogic, a acuzat comunismul  declarându-l ilegitim şi criminal, în schimb, pe criminali îi face nişte recompensaţi ai unei Românii democratice.

-Paraschiv : Îi apără şi-i protejează ca să nu ajungă în faţa justiţiei, încă 5 sau 10 ani, până când mor şi victimele , până când mor şi călăii.  "

-Bodnăraş, Emil

a) Scurtă biografie  :  1904-1976 .

N. în 1904,în com. Iaslovăţ ( Suceava ) din tată ucrainean şi mamă germană ,"om politic român", "erou al muncii socialiste" în 1959 ( cf.M.D.E. ).

Una dintre "cele mai  complexe personalităţi ale comunismului  românesc." De o inteligenţă remarcabilă ,  a fost un  comunist  auster. Ofiţer de carieră , a devenit  spion  sovietic şi a dezertat în  Uniunea Sovietică . S-a întors  la mijlocul anilor '30 în România, şi a îndeplinit  diferite misiuni  speciale  pentru  spionajul militar sovietic. Arestat şi  închis,  în închisorile din Doftana şi Caransebeş , el a devenit  tovarăş  de încredere al lui  Gheorghiu Dej , "personaj cheie" al acestuia. Eliberat  în 1943,  a fost implicat direct  în eliminarea politică  şi sechestrarea  fizică a  lui  Ştefan Foriş ( 4 apr.'44 ). Împreună  cu  Constantin  Pârvulescu  şi  Iosif  Rangheţ , a condus PCR  până la evadarea  din  închisoare a lui Dej,  contribuind la crearea "nucleului hegemonic " . După  23 august  1944, devine şeful  Aparatului  Informativ al partidului,  apoi  ( 1945-1547 ) şeful  Serviciului Secret de pe lângă  Preşedinţia Consiliului de Miniştri.  Influenţa sa colosală s-a datorat  contactului direct  şi permanent  cu serviciile secrete  sovietice .( raporta despre fiecare lider comunist  ) .A deţinut funcţii  importante  sub regimul Dej : ministrul  Apărării Naţionale ; viceprim-ministru . Ca şi  Apostol,  Chivu Stoica şi  Miron Constantinescu,  a fost  implicat  în decizia lichidării  lui  Pătrăşcanu.

După  1965, a făcut un pact  cu  Ceauşescu  : în schimbul  supunerii  totale,  i s-au oferit  funcţii importante . "De o inteligenţă remarcabilă ,  a fost un  comunist  auster şi a nutrit  , se pare ,  pentru linia maoistă " în timpul  conflictului  sovieto-chinez .Rămăşiţele sale pământeşti  , au  fost duse în satul  natal  din nordul Moldovei ( cf. dorinţei  testamentare ). Tismăneanu  adaugă câteva precizări esenţiale : ofiţer de carieră, a devenit spion sovietic şi a dezertat în URSS , reîntorcându-se în ţară cu sarcini speciale pe linia de informaţii militare , la mijlocul anilor '30.Prins de organele Siguranţei ,condamnat la 10 ani închisoare ( 1934-1942  ), s-a împrietenit în detenţie ( Caransebeş şi Tg.Jiu ) cu Gheorghiu Dej .

Membru al conducerii PCR din 1934, a făcut parte din nucleul organizator al insurecţiei (23 aug.'44 ).Eliberat în 1943, împreună cu C. Pârvulescu şi Iosif Rancheţ ,a executat , la 4 apr.'44 , eliminarea politică şi sechestrarea fizică a lui Ştefan Foriş (secretarul general al PCR ) preluând conducerea partidului până la eliberarea lui Dej din închisoare.

    După 23 august '44 ,membru al CC al PCR ( din oct.'45 ) ,al B.P. al CC al PCR (1948-1965 ), al PCR (1945-'47 ) , avansând la gradul de general de armată, deţinând portofolii importante în guvernele ce s-au succedat până la moartea lui Dej, coautor şi solidar cu toate măsurile represive  luate în epoca Dej : ministru al  Apărării Naţionale în guv.Petru Groza ( 30 dec.'47 -14 apr.1948 ; 15 apr.'48-2 iun.1952 ); prim vicepreşed. în guv.Gheorghiu -Dej ( 28 ian.1953-19 mart.1957 ); vicepreşed. în guv. Chivu Stoica ( 20 mart'57-20 mart.'61 )şi Ion Gh.Maurer ( 21 mart 1961-17 mart 1965; 21 aug.1965-8 dec.'67 ).

  Şef al aparatului informativ secret al PCR (între 1945-'47) ,a avut  contact direct şi permanent cu serviciile secrete sovietice (raportând la Moscova toate mişcările  "tovarăşilor" ).

Ca şi Apostol, Miron Constantinescu şi Chivu Stoica, a fost implicat în decizia lichidării lui Lucreţiu Pătrăşcanu (fapt utilizat de Ceauşescu în apr.'68 ) .

Abia când arhivele vor deveni accesibile, aceste afirmaţii vor putea fi completate şi detaliate .

Implicări :

/23 aug.'44:Bodnăraş l-a preluat  pe mareşalul  Ion Antonescu ducându-l într-o casă conspirativă a PCR din Vatra Luminoasă .

/1sept.'44: Bodnăraş  i-a predat pe I.Antonescu, Mihai Antonescu ,g-ral Constantin ( Piki )Vasiliu ,g-ral C.Pantazi, col.Elefterescu g-ralului R.I. Malinovski, care i-a făcut prizonieri (transportaţi cu trenul,în secret ,la Moscova,apoi în închisoarea "Liublianka"(2 sept.'44-apr.'46 ).

/24 febr.'45:în centrul Capitalei se desfăşura  demonstraţia FND/PCR , cu scopul răsturnării prin forţă a guvernului .Emil Bodnăraş, şeful comandamentului central al Gărzilor patriotice , a elaborat  un plan de operaţiuni în vederea ocupării prin forţă a următoarelor instituţii: Preşedinţia guvernului, Ministerul de Interne,M.St.M, Comandam. Militar al Capitalei , Dir. Generală a Poliţiei , Prefectura Poliţiei Bucureşti , Palatul Telefoanelor , postul de Radioemisie Băneasa.

/În 1945, a ordonat deblocarea din armată a g-ralului Marinescu Gheorghe D. ( care refuzase să participe cu soldaţii la defilarea de 23 aug.1945, nemulţumit de neparticiparea Regelui Mihai )

Ulterior ,generalul a fost arestat  şi condamnat la muncă silnică pe viaţă , pentru "înaltă trădare"

/  În 1945, Bodnăraş ar fi ordonat  lui Nicolschi, să-l asasineze pe şeful de secţie de la SSI, Georgescu.

/În 15 aug.'46, aflat în campanie preelectorală, spunea la un miting în Piaţa Unirii din Iaşi :

<Graniţele noastre la nord şi la răsărit sunt bine stabilite în Convenţia de Armistiţiu .

Asupra lor nici un fel de discuţie sau de interpretare .>

/În 1949 ,av.Pantelimon Chirilă (şeful PNŢ-Rădăuţi )a fost asasinat la închisoarea Văcăreşti -din dispoziţia lui Emil Bodnăraş , deoarece fiind foarte popular în Bucovina, reprezenta o "problemă" pentru afacerile fraţilor Bodnăraş .(Cf. Cicerone Ioniţoiu , Dicţionare ).

 

/ După 1965, în schimbul obedienţei totale ( împreună cu Maurer , a împiedicat succesiunea lui Apostol şi Drăghici ), Ceauşescu i-a oferit funcţii onorifice (vicepreşed. al Consiliului de Stat ; membru în Prezidiumul Permanent al MAN ).

După încetarea din viaţă,a fost îngropat la Iaslovăţ (cf. dorinţei  testamentare ) .

[LD:ministrul Apărării Naţionale în guv.Petru Groza ( 30 dec.'47 -14 apr.1948 ; 15 apr.'48-2 iun.1952 )şi în guv.Gheorghiu -Dej ( 28 ian.1953-19 mart.1957 ); vicepreşed. Consil de Miniştri în guv. Chivu Stoica ( 20 mart'57-20 mart.'61 )şi Ion Gh.Maurer ( 21 mart 1961-17 mart 1965; 21 aug.1965-8 dec.1967  )

- Petre Borilă - (  Iordan Dragan Rusev ) .

( 1906-1973 )  Născut la Silistra ( Bulgaria ).Membru fondator al PCR ( 1921- la 15 ani?! )  a adoptat numele conspirativ în anii'30 .Comisar politic  în Brigăzile spaniole .

 În  timpul războiului,  a stat la Moscova , unde a colaborat  cu  Gheorghi Dimitrov şi Dimitri Manuilski (  cel mai important demnitar sovietic în  Comintern ) , conlucrând cu Ana Pauker,  Vasile Luca,  Leonte Răutu  şi Valter Roman  , pentru  a forma nucleul  care va prelua conducerea  PCR  după  invadarea României  de către Armata Roşie

   La curent cu intrigile Cominternului,  Borilă a stabilit  o relaţie importantă  cu  Gheorghiu Dej .A fost implicat în cele mai secrete afaceri  politice  , fiind cunoscut ca o persoană  distantă şi  suspicioasă.  În anii  '50, a participat  direct la  acţiunile  represive organizate de  Securitate  , împreună  cu  Dumitru Coliu ( comunist de origine bulgară  )  şi Ion Vinţe ( Janos Vincze ).

A fost  căsătorit  cu  Ecaterina Abraham (militantă  comunistă de origine evreiască )  . 

  Membru  în CC al  PCR  ( 1948-1969) , al B.P.( 1952-1965 ) ,  al C.Ex.(  1965-1969)  , vicepreşed. Consiliul de Miniştri (  1954-1965 ) .

 Relaţiile dintre familiile Ceauşescu -Borilă  au  fost tensionate  după  căsătoria lui Valentin  cu  Iordana ( fiica lui  Borilă ) ,  din cauza xenofobiei  Elenei  şi a respingerii  antisovietismului de către Borilă . Valentin şi Iordana au divorţat  în  1988. După revoluţia din decembrie'89,  Iordana a emigrat în  SUA  împreună  cu  fiul ei  Daniel, singurul nepot  al  cuplului Ceauşescu .( cf. Mircea Răceanu, prietenul lui  Iordan Borilă , fiul  lui  PB )

 

-Brucan , Silviu

[LD:vezi cartea "Dosarul Brucan" publicat integral de Radu Ioanid , lansată zilele acestea(sept.2008 invitat la emisiunea " 3X3 " la Realitatea TV.de Stelian Tănase) pe baza doc.Direcţiei a III a Securităţii, dosar salvat de la ardere de Brucan.

Am senzaţia inconfortabilă că asist la un dialog al "surzilor" , minat de echivocuri, tatonări, lucruri spuse pe jumătate , când de unul , când de altul, cu teama de a nu atinge puncte nevralgice... Buuun ! se publică mai întâi dosarul "opozantului Brucan" , înaintea   dosarului "comunistului stalinist -dejist Brucan " Ce jonglerie, ce spălare de "imagine"

Dosarul este o radiografie a Securităţii , cu ample referiri la Revolta de la Braşov ( 1977 ) , Scrisoarea celor 6 , arestarea şi anchetarea lui Brucan ş.a.

Reţin frânturi :

/ar fi fost arestat prin 1943, ca un comunist neînsemnat "şters" ...

/a devenit după '44 ,"ciomagul" Scânteii  în anii '45-'48...

/protectorul lui ar fi fost Gh.Gheorghiu Dej , al cărui consilier a devenit ...

/ar fi fost redactorul Declaraţiei din aprilie...

/a devenit opusul a ceea ce a fost în timpul lui Dej. Cum se explică metamorfoza ?

-R.I.: Brucan a fost un comunist care "a pus mâna pe carte"

-St.T.: lui Brucan i-a spus că s-a schimbat la Washington ...

-R.I.:voia schimbarea lui Ceauşescu ...

-St.T.:era la concurenţă cu Ceauşescu ... A fost agent ? spion ? agent de influenţă american ?

-R.I: şi SUA dorea sprijinirea opoziţiei din interiorul partidului ; în 37 de zile, a fost supus la 51 de interogatorii ; Scrisoarea celor 6 a fost scrisă de Brucan ;

 

Cicerone Ionitoiu: Silviu Brucan ,scria la "Scânteia " <  …Banda naţional -ţărnistă are ceea ce se numeşte antecedente. Ea nu se află la prima lovitură : e recidivistă învechită în rele [ ----- ] nu poate fi absolvit de crimele trecutului un partid care , cu o perseverenţă drăcească, să comită cele mai grave atentate împotriva poporului. [-----] a pregătit minuţios un război criminal şi a urmărit pas cu pas declanşarea şi prelungirea lui, călcând peste sute de mii de cadavre şi privind cu nepăsare şi cinism cum se alege prăpăd dintr-o ţară  şi un popor, ar fi gata mereu de a vinde şi înrobi o naţiune care aspiră la libertate şi a organiza apoi înfometarea ei .[ -----------] Pentru că Partidul Naţional-Ţărănesc a crescut fascismul în România [------] 

 Osânda care se va abate asupra capilor PNŢ va fi expresia voinţei întregului popor de a lichida această piedică în calea dezvoltării , independenţei şi suveranităţii naţionale . >

-Bunaciu , Avram

Reprezentant al "Apărării Patriotice "

/8 oct.'44 :La mitingul FND de pe ANEF-Bucureşti în prezidiu fiind,se scandează lozincile lansate în vederea înlăturării guv.Sănătescu şi  formarea unui guv.FND .

-Burcă, Ion 

-6 martie'45-30 nov.'46 :subsecretar de stat la Ministerul de Interne ( în guv.Petru Groza )

-Pr.Burducea

Ministrul Cultelor

 

C.

-Calmanovici ,Emil / Calmanovici Monica-soţie / 

N. în 1896, la Piatra Neamţ , stabilit în Bucureşti .Inginer constructor, cu studii la Munchen.

Înscris în PCR în 1937 , a ajutat partidul cu bani .

El, arestat ,şi judecat în procesul Pătrăşcanu .Condamnat la muncă silnică pe viaţă ( sentinţa nr.49 / 6 aprilie 1954, semnată de col.Ilie Moisescu  ) de Tribunalul Militar Bucureşti .  A trecut prin anchete dure, la Malmaison, Jilava şi Piteşti .A murit pe 12 martie 1956, la Aiud. Ea, arestată şi condamnată în 1953.

-NICOLAE CEAUŞESCU

[ LD : din Jurnal ]

Lucrând la sintezele de uz intern ale Istoriei PCR - cu acces la arhive , chiar şi la acelea acum inaccesibile - am avut şansa  să pătrund în istoria partidului în perioada ilegalităţii , încât mi-am forma despre comunism un discernământ nefardat , impregnat  de opiniile  democratice din interbelic. Popescu-Puţuri, Gheorghe Zaharia , Secţia de Propagandă a CC al PCR şi alte capete pătrate  din sistem, care au făcut imposibilă realizarea ca istorici ai  generaţiei noastre. Şi totuşi au fost 4 momente când m-am gândit direct şi intens la Ceauşescu : cu admiraţie : în 1968 , în zilele neintervenţiei în Cehoslovacia ; cu dispreţ în 1980 , când mi-a fost amânat doctoratul din cauza lui ;cu frică ,disperare şi umilinţă în 1985,când se hotărâse topirea cărţii mele ; cu ură şi revoltă ,în dec.'89  (Vezi www.procesulcomunismului.com )

[LD:spicuiri documentare ]

* 1977.Dicţionarul enciclopedic .]

Mai întâi, extragem câteva paragrafe  din dicţionarul enciclopedic (1977 ) , varianta oficială şi academică comunistă a biografiei , când  încă nu atinsese culmile apologetice  care i-au fost dedicate : <(n.1918 ) , eminent om politic român, militant de seamă al mişcării comuniste şi muncitoreşti, prestigioasă personalitate a vieţii politice internaţionale ,

Secretar general al Partidului Comunist Român ( din 1969 ) membru al Comitetului Executiv , al Prezidiului Permanent al CC al PCR ( din 1965 ). Preşedinte al Consiliului de Stat (şeful statului ) al Republicii Socialiste România (din 1967 ), al Consiliului Naţional al Frontului Unităţii Socialiste

( din 1968 ), al Consiliului Apărării şi, totodată ,Comandant Suprem al Forţelor Armate (din 1969 ), preşedinte de onoare al Academiei de Ştiinţe Sociale şi politice .[...]

    După victoria insurecţiei armate de la 23 August 1944, participă la organizarea şi mobilizarea maselor populare în marile bătălii pentru cucerirea şi consolidarea puterii politice [...] 

În oct. 1945, la Conferinţa Naţională a PCR , este ales membru supleant al CC al PCR.

În 1946-1948, îndeplineşte succesiv funcţiile de secretar al comitetelor regionale de Partid Dobrogea şi Oltenia.[...]

în 1948-1950, este locţiitor al ministrului Agriculturii, iar în 1950-1954, conduce Direcţia Superioară Politică a Armatei, fiind şi locţiitor al ministrului forţelor armate.[...]

/ 22 mart.'50.Nicolae Ceauşescu -şef al Direcţiei Superioare Politice a Armatei 

A fost înaintat la grad de general şi numit şef al DSPA 

-În aprilie 1954, este ales secretar al CC al PCR .La Congresul al VII-lea al partidului (decembrie 1955 ) este ales membru al Biroului Politic al CC al PCR .

În perioada de luptă şi muncă eroică de după 23 August 1944, are o contribuţie de seamă la elaborarea şi aplicarea politicii de industrializare, de cooperativizare a agriculturii , la formarea şi educarea armatei de tip nou a României, la întreaga operă de dezvoltare social-economică a ţării.

În martie 1965, plenara CC al PCR , îl alege prim-secretar al CC al PCR .[...]

A fost ales deputat în Parlament în 1946, iar din 1948 este deputat în Marea Adunare Naţională .A fost preşedinte al Comisiei pentru elaborarea noii Constituţii a Republicii Socialiste România şi a prezentat Raportul în urma căruia, în august 1965,MAN a adoptat Marea Cartă a  libertăţilor poporului român, proclamând Republica Socialistă România. [...]

Marxist leninist remarcabil , Nicolae Ceauşescu are un rol deosebit în dezvoltarea pe un plan superior a celor mai bune tradiţii ale gândirii social-politice româneşti:[....]

Decorat cu ordine şi medalii , a fost distins în 1964 cu titlul de "Erou al Muncii Socialiste" , iar în 1971, cu titlul  de " Erou al Republicii Socialiste România " [....] >

* Vladimir Tismăneanu :schiţă biografică ]

[ LD: Având în vedere locul şi rolul lui Nicolae Ceauşescu în istoria României postbelice  ;

ţinând cont de existenţa unor numeroase biografii ,articole şi cărţi care au contribuit la deşănţatul cult al personalităţii de care a beneficiat ;luând în consideraţie secretizarea legiferată a arhivelor , vom prelua integral fişa elaborată de Vladimir Tismăneanu în "Adenda" citată  Avem o opinie diferit-nuanţată de cea a d-lui Tismăneanu  privind sfârşitul dictaturii şi vieţii acestui tiran în decembrie 1989.]

<[...]fără studii reale şi fără nici un fel de cultură politică marxistă în momentul condamnărilor

sale şi detenţiilor (Jilava, Braşov, Doftana, Caransebeş ) şi în lagărul de la Târgu-Jiu în timpul războiului ). La finele anilor '30, unul din liderii UTC-ului ilegal (împreună cu Ofelia Manole , Miron Constantinescu, Ileana Răceanu ) .Fanatic, zelos, posedat de mitul revoluţiei proletare , încrezător fără rezerve în dreptatea "cauzei " , Ceauşescu s-a proiectat în Dej, în care a văzut arhetipul conducătorului stalinist .În timpul detenţiei la Târgu Jiu, a devenit, împreună cu Alexandru Drăghici, Chivu Stoica, Gheorghe Stoica şi Alexandru Moghioroş , unul din cei mai apropiaţi acoliţi ai lui Dej.

După 1944, a condus mai întâi UTC , apoi a lucrat în funcţii importante în armată şi agricultură. S-a dovedit intransigent, inclement , lipsit de orice frământare sau dubiu .

Beneficiar al prăbuşirii grupului Pauker-Luca , devine, după 1953-'54, membru al Biroului Politic , secretar al CC cu probleme de cadre ( a lucrat direct şi a stabilit relaţii strânse cu Chişinevschi , pe care apoi îl va infera fără jenă ).

Cu sprijinul lui Maurer şi Bodnăraş, a învins asupra lui Apostol şi Drăghici în lupta pentru succesiunea lui Dej.  În ascensiunea sa , a fost susţinut de grupul aparatului de partid (mulţi foşti activişti ai UTM pe care îi cunoştea bine din anii '50 ) care urmărea să înlocuiască vechea generaţie în vârful piramidei : Ştefan Andrei, Maxim Bergheanu , Petre Blajovici , Cornel Burtică, Ion Iliescu , Ion Ioniţă , Petre Lupu, Paul Niculescu-Mizil, Cornel Onescu , Gheorghe Pană , Ion Stănescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeţ,  spre a-i numi pe cei mai importanţi . [....]

Între 1965-1989 , ca lider al PCR-ului şi, după 1967, ca şef al statului , Ceauşescu a jucat un rol semnificativ atât în relativa liberalizare ( 1965-1971 ), cât şi în restalinizarea ţării şi întemeierea dictaturii bipersonale a ultimilor ani ( exercitată în compania soţiei sale , şi geniul său rău, Elena ).

A fost singurul lider est-european executat în tumultul revoluţionar al anului 1989 ,sub acuzaţii pe cât de extravagante , pe atât de greu demonstrabile ( genocid, asasinarea a peste 60.000 de cetăţeni , depuneri de conturi în străinătate în valoare de miliarde de dolari ) ....> 

* Lavinia Betea :Carol II-modelul lui Nicolae Ceauşescu  ]

[ LD:14 august 2008. La Antena 3 , d-na Lavinia Betea  şi Codrin Ştefănescu - invitaţii Gabrielei  Firea - anunţă cartea ( sau broşura , sau nu stiu ce ) cu un documentar publicat de Jurnalul Naţional ,purtând titlul "Carol II - modelul lui Nicolae Ceauşescu " .

Asist stupefiată la o "făcătură comparatistă", o analogie superficială,forţată, deplasată, vulgară, vădind  ignoranţă crasă privind epoca şi  personalitatea Regelui Carol.

Cu concluzii pe măsură : <Ceauşescu, ca şi Carol , au fost dictatori >; <Ceauşescu, ca şi Carol , iubeau puterea > ; < Străjeria lui Carol - pionierii lui Ceauşescu > ; < Şi unul şi altul au condus ţara cu un singur partid >, < Carol şi Ceauşescu au demolat case> ;  <si unul si altul au iubit şi încurajat  cultura >;< si pe unul, şi pe altul intelectualii i-au adulat ( pupat în c. )>, <Şi Carol şi Ceauşescu şi-au distrus adversarii , mergând până la crimă:Codreanu ,ucis de Carol /  Pătrăşcanu , ucis de Dej  >; <epocile lor sunt epoci de mare dezvoltare economică, ei având planuri megalomanice  > ş.a ş.a

*Alex Stoenescu- Ion Cristoiu : Posteritatea lui Nicolae Ceauşescu

[ LD: 27 apr.2009 .Posteritatea lui Nicolae Ceauşescu este încă în gestaţie , se plămădeşte.

De când criza economică îşi arată colţii, se vorbeşte despre el şi epoca sa , cu încă mai mare patimă emoţională .Nu este zi să nu fie pomenit pe vreun post de televiziune de analişti, politicieni, istorici şi oameni simpli.

La Antena-3 , Cristoiu are invitat pe Alex Mihai Stoenescu într-un serial anunţat despre Ceauşescu .Printre altele vorbeşte despre formarea lui ca om de stat , ca revoluţionar de profesie până la moarte .Cum a fost el "crescut" de Dej , care l-a numit în '53-'54 adjunct la Apărarea Naţională , care a devenit adevărata lui şcoală de om de stat ;

Explică cum , în dec.'89 , el a ordonat măcelul de la Timişoara ( l-a sunat pe Milea şi i-a transmis că a introdus "starea de necesitate" , pe baza căruia Milea a emis Ordinul  de a trage . Ori , legal şi formal, "starea de necesitate" nu fusese introdusă  

În 1934 , când a intrat în UTC era cizmar.A urcat toate treptele ierarhiei .

[LD: 2 mai'09 .Cristoiu-Stoenescu continuă serialul Ultimele zile ale lui Ceauşescu.

Fel de fel de iţe de la revoluţia din dec.'89. Le înregistrez sub beneficiu de inventar, ca să fiu la curent cu "analizele serioase" .

-Stoenescu : Stenogramele folosite la procesul C.P.Ex , conţin omisiuni şi falsuri, din dorinţa unor militari de a-l scoate pe Milea erou (i s-au atribuit lui Milea nişte vorbe spuse de Postelnicu ! ...Când a plecat din biroul lui de la CC, Ceauşescu nu şi-a luat nici un document [ Sergiu Nicolaescu şi Gabrielescu de la Comisia parlamentară au avut unele din acele documente ]

De la Snagov a plecat doar cu banii la el .[El are cele 2 registre cu convorbiri telefonice [ .

-Cristoiu : Aveţi încredere în ceea ce spun Iliescu, Roman, Măgureanu, Nicolaescu ?

-Stoenescu: specialiştii în istoria recentă folosesc metoda "interviurilor speciale" .Istoricul verifică, confruntă cât mai multe surse. Mărturiile pot fi ideologice (disidenţii folosesc argumente ideologice ) sau  structurate (folosite de personalităţi educate, inteligente , care-şi fac propriul scenariu ).Pe 2 dec. 2004 , Iliescu i-a dat un interviu ( vreo 600 pagini ) cu amănunte biografice şi evenimente ) Dar pe urmă , Iliescu a anulat o serie de pasaje.

-Cristoiu : Există documente la care n-a avut acces ?

-Stoenescu : În arhiva SRI. În dec.'89, au fost securişti civili care au circulat printre oameni şi au întocmit Rapoarte. (Ex. la intersecţia Luterană / Ştirbei Vodă , a fost semnalat un grup de străini ( basarabeni sau ruşi , vorbeau stâlcit româneşte , care organizau şi îndrumau oameni )

La Ministerul Apărării Naţionale au fost distruse unele documente din ordin .( Ex. întâlnirea de la ora 16 de la MApN , când Iliescu a fost recunoscut ca succesor al lui Ceauşescu .

Romeo Câmpeanu a vrut să-i raporteze lui Victor Stănculescu situaţia, şi acesta l-a îndrumat spre Iliescu , spunându-i că el a preluat conducerea.

-Cristoiu : Cine l-a trădat pe Ceauşescu ?

-Stoenescu :Securitatea a fost fidelă lui Ceauşescu până pe la ora 16 , când s-a pus problema de tras în popor .Şi poporul,. şi aparatul de partid, şi "serviciile" , se săturaseră.

-Cristoiu :Ceauşescu cunoştea realităţile  ?

-Stoenescu: Există  o teorie socio-psihologică privind starea de sănătate mentală a lui Ceauşescu. El voia să construiască : Florescu, Avram şi Pacepa -evrei comunişti - îi inoculaseră lui Ceauşescu grandomania industrializării ; voia să fondeze o "Bancă a Estului " -proiect nerealist ;era obsedat de problemele economice ; voia să facă împrumuturi noi ; Instit. de cercetări economice îi trimitea Rapoarte cu cifre umflate -recolte exagerate - pentru a face importuri ; nu-i păsa dacă oamenii aveau ce mânca.

 

...Foto :Ceauşescu la Jilava în '44.

La recomandarea lui Bodnăraş şi Maurer, Gheorghiu -Dej l-a numit activist la CC al PCR (1944 ) ;apoi a fost  trimis la Constanţa ( '44-'45 ) ; apoi la Craiova ( '45-'46 ) ; apoi la Agricultură ; apoi la Armată .

...În 1964 a fost numit şeful Secţiei organizatorice al CC al PCR .A avut toată structura de cadre pe mână. Gheorghiu -Dej începuse "schimbarea" de cadre, eliminând foştii activişti evrei stalinişti aduşi de sovietici [ Unii au plecat în Israel ,alţii în SUA sau în presa comunistă franceză ,de unde l-au atacat necontenit  pe Ceauşescu pentru "antisemitism"  ]

Şi-a făcut o "echipă tânără"  -  Virgil Trofin, Dumitru Popescu, Ion Iliescu, Ştefan Andrei ,Constantin Olteanu ş.a.- dirijându-le cariera, rotindu-i în funcţii , ca să dobândească experienţă. În concepţia sa, "activistul de partid" trebuia să fie capabil să aplice programul PCR în toate domeniile. El a fost autorul acelei scheme organizatorice  care  ridica structurile PCR  deasupra puterilor în stat ( Guvern,MAN  ) :Secretariatul CC al PCR având în frunte secretar general ales la congres  ) şi  Comitetul  Politic Executiv.

 

Revoluţia din decembrie '89 a doborât nu numai regimul comunist , ci şi statul .

[LD: interesantă opinia lui Stoenescu privind căderea statului comunist , în dec.'89.

 

El plasează  "balamucul" din anul 1990 - demonstraţiile de stradă, revoluţionarii, partidele istorice,Piaţa Universităţii ,mineriadele -

 

...Foto : Dej-Bodnăraş- Ceauşescu ( uniformă militară ).

Ceauşescu avea un cult pentru uniforme , pentru armată. La armată l-a avut prof. pe Silviu Brucan, care i-a inoculat stalinismul ; acolo a învăţat el diferenţa dintre "a conduce" şi "a comanda" .

În 1958, România scăpase de trupele sovietice. Ceauşescu se ocupă de reorganizarea armatei . Prefera "naţionalişti" .

În 1989, Milea conducea armata doar în probl.de învăţământ şi aviaţie civilă. Toate celelalte Ordine erau date de Consil.Superior al Armatei (Ilie Ceauşescu ş.a. ) fiind supuse  spre aprobare lui Nicolae Ceauşescu , "comandantul suprem"

...Foto : DeGaulle- Ceauşescu .

Ceauşescu a fost foarte "cultivat" de Occidentali.  Stenograma din 1968- convorbire între doi "naţionalişti":unul antiamerican,altul antisovietic. Declaraţia lui DeGaulle la Otopeni :<Noi, francezii şi românii , vrem stat naţional >

Ceauşescu ridica în funcţii înalte pe "naţionalişti" : Externe-Şt.Andrei ;Armată-C.Olteanu :

 

...În 1989 , România se afla tot în sfera de influenţă a URSS .Această situaţie a luat sfârşit doar la prăbuşirea URSS .Diplomatic, ea s-a găsit nu "izolată" , ci "abandonată" .

 ... Abandonarea, fuga, captivitatea , executarea lui Ceauşescu

În noaptea de 21/ 22 dec.'89 , Ceauşescu dă ordinul de înăbuşire a revoluţiei .Armata şi grupuri ale "gărzilor patriotice" , fugăresc revoluţionarii, îi împuşcă , îi aleargă. Ceauşescu, rămas în CC , se culcă după miezul nopţii .

[Generalul Milea s-a ocupat de represiune , cf. ordinelor pentru "stare de necesitate" ]

...Pe la ora 3 dimineaţa, Iulian Vlad îi propune lui Milea să dea o lovitură de stat .

Milea refuză. N.C.se scoală la 6 dimineaţa ; Dincă şi Bobu i-au raportat că există "mişcări" în Bucureşti , mai ales în sect. 2 [ La 6,20 se deschide focul în zona Bârseşti ] La N.Ceauşescu intră frate-său, Ilie Ceauşescu şi-i prezintă agitat situaţia .El îi răspunde "Vezi-ţi de treaba ta ! "

...Pe la 8 , 15 N.C. ţine o mini-şedinţă C.P.Ex. la care participă Elena Ceauşescu, Milea, Dincă, Postelnicu, Iulian Vlad, la care se hotărăşte aducerea tancurilor .

Ceauşescu ( înfuriat ) îi dă ordin lui Milea să meargă după tancuri şi trupe. Milea ( obosit, incoerent - fusese noaptea la baricada din Pţa Universit- era total depăşit de situaţie  ).

...Eroarea enormă a lui Ceauşescu a fost că a comandat REPRESIUNE. Începând cu 16 dec, la Timişoara , apoi la Bucureşti .

...Milea se sinucide . Părcălăbescu ( gărzile patriotice ) l-a înştiinţat pe Ceauşescu .Ceauşescu este şocat . Se hotărăşte redactarea unui Comunicat. Ceauşescu ar fi spus : " Să scrieţi că trădătorul Milea s-a sinucis din laşitate " Cuvântul "laşitate" a fost scos la TVR, ceea ce a produs speculaţii.

...Lovitura de stat = lovitură militară

Ceauşescu l-a chemat pe Stănculescu ( de la Timişoara ), ca om de încredere şi i-a ordonat să preia comanda . Da, Stănculescu l-a trădat pe Ceauşescu .

Din acest moment începe lovitura de stat :

Iulian Vlad iese pe Oneşti şi ordonă Securităţii să se retragă ( să dezafecteze) structura de apărare ( armată , securitate ) a CC al PCR .Iulian Vlad comandă dezafectarea  apărării  la TVR ( ofiţerul  Ghiţiu va invita revoluţionarii să intre în TVR ) .

...Tentativele  de suprimare a lui Ceauşescu

[LD: teoria lui Stoenescu - pe care o argumentează - este că existau mai multe persoane care erau interesate ca Ceauşescu să dispară. Ar fi  existat câteva tentative  nereuşite până la abandonarea lui în câmp şi Târgovişte şi decizia ca să i se facă proces şi să fie executat    ]

...Să fie doborât elicopterul care l-a transportat de la CC la Snagov. Nu a reuşit pentru că elicopterul a zburat jos şi parcursul a fost foarte scurt .

...Să fie doborât elicopterul spre Târgovişte ( că de aceea Maruţan i-a abandonat în câmp ). 

*Victime :Amzărescu, av.Mihai Gheorghiu,înv.Faliboga, ţărani din Vadu Roşca, Constantin Răuţ, Axente, 

LD: Avem o opinie diferit-nuanţată de cea a d-lui Tismăneanu  privind sfârşitul dictaturii şi vieţii acestui tiran în decembrie 1989.

Aici şi acum, încercăm să ilustrăm participarea directă, concretă  a  lui Ceauşescu, în diverse episoade represive din epoca Dej .

Că în "epoca " ce-i poartă numele represiunea apare diminuată, este efectul unei percepţii mioape, care nu ţine cont de faptul că în cei 20 de ani ai "epocii Dej " procesul lichidării elitelor româneşti fusese săvârşit .

Ceauşescu a preluat de la Dej o Românie " trecută prin foc şi sabie" : învinsă,cu elitele decimate, îngenunchiată, redusă la tăcere ,obosită,înfricoşată, "pacificată","reeducată"

Pe lângă contribuţia sa de lider la actele colective -de partid şi de Stat  - aflăm din memorialistică şi implicarea lui în unele "cazuri" particulare  , pe care le consemnăm.

Cu arhivele fostei Securităţi ferecate , nu putem reconstitui debutul său în politica legală,  după 23 aug.1944, şi , mai ales , în perioada când "structurile" erau în curs de formare .

Fiecare fost "ilegalist" s-a avântat în luptă.    

... şi-a început cariera parlamentară în echipa "electorală"  din Piteşti ( alegerile din '46) , în compania lui Doncea, Dorobanţu ( sau şi ) Doicaru .

 ...că , pe 9 aug.1946, în prezenţa lui , Dorobanţu l-a bătut pe înv.Amzărescu ( PNŢ ) în biroul preşed. de Tribunal din Piteşti; că, în aceeaşi zi, în incinta Tribunalului , a fost în încăierarea în care a fost împuşcat mortal av.Mihai Gheorghe (dir.de cabinet al ministr.de  Interne, Penescu )[ Dorobanţu ,ulterior ,a devenit  colonel şi director la penitenciarul  Aiud ]  

...că,pe 4 dec.'57, ar fi asistat la ancheta  înv.Faliboga ,la Securitatea din Tg.Mureş (arestat la 1 nov.1956, condamnat  la moarte cu sentinţa 1.203/1957 ) .

...că, din ordinul lui, pe 4 dec.1957, s-ar fi  tras în ţăranii răsculaţi împotriva colectivizării , din Vadu Roşca ( Vrancea ) ,unde au murit 9 ţărani ( vezi fam.Crăciun , fam.Cristea , Mihai Marin zis"Roşu" , ş.a ) ,au fost mulţi răniţi, alţii torturaţi la Securitatea din Galaţi. ( de securistul Aramă ),condamnaţi ( Vezi fam.Crăciun , fam.Cristea ş.a )

...Ar fi asistat la anchetarea  înv.Faliboga la Securitatea din Tg.Mureş (arestat la 1 nov.1956 ) , de 4  securişti (condamnat apoi la moarte cu sentinţa 1.203/1957 ).

 

...[ LD: Pe 27 apr.2009, la B-24 TV ,