4. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE -SECURITATEA – MILIŢIA

 [sinteză Livia Dandara]

 

 

[ LD, 9 nov.2009.Lucrările istorice, dicţionarele, mărturiile, rareori numesc securiştii care au contribuit la declanşarea represiunilor din România .

Sintagme de genul : < urmărit de Securitate >,< anchetat de securişti  >,< torturat de Securitate >,<omorât de securişti >,<racolat de securişti>, <informatorii Securităţii >  împiedică fixarea concretă a responsabilităţilor .

Acest lucru este inadmisibil , la 18 ani de la căderea regimului comunist în România .

Ştim, însă,cine sunt vinovaţii de această falsificare prin omisiune,ştim şi de ce arhivele s-au închis pentru încă 30 de ani ; ştim şi de ce se amână legea lustraţiei;ştim şi de ce ,în Justiţie ,procesele de reabilitare întârzie sau primesc decizia "NUP"  .

Pe lângă generalităţile vehiculate de 18 ani, foarte rar se vorbeşte de responsabilii direcţi , miniştrii de Interne şefii departamentelor de Securitate ai regimului comunist  între  23 aug.'44 - 28 dec.1989, şi după.Pentru o înşiruire sintetică , iată-i :Teohari Georgescu - Ion Burcă - Alexandru Drăghici -Pavel Ştefan - Cornel Onescu -Ion Stănescu - Teodor Coman - Tudor Postelnicu - Iulian Vlad -  George Homoştean -Tudor Postelnicu- G-ral Mihai Chiţac

GARNITURI MINISTERIALE.(23 august '44- 1996 ) 

/ Regimul de tranziţie

1.Guv.Sănătescu I ( 23 aug.-3 nov.'44 )

G-ral Aurel Aldea - ministru de Interne

g-ral Liteanu Gheorghe , col.Dumitru Dămăceanu - Subsecretari de Stat

2.Guv.Sănătescu II ( 4 nov.-5 dec.'44 )

Nicolae Penescu -ministru de Interne .

Subscrt.de stat:g-ral Virgil Stănescu(Siguranţa Statului ), Dimitri Nistor ( Administraţie ), Teohari Georgescu ( Administraţie )

3.Guv.Rădescu ( 6 dec.'44-5 mart.'45 )

Nicolae Rădescu - ministru de Interne.Subscrt.de stat:g-ral Virgil Stănescu (Siguranţă) ,Dimitrie Nistor şi Teohari Georgescu ( Administraţie )

4.Guv.Petru Groza I ( 6 mart.'45-30 nov.'46 ) 

Teohari Georgescu -ministru de Interne .Subscrt.de stat:

g-ral Virgil Stănescu ( Ordine şi Siguranţă ) ,

Ion Burcă ( Administraţie ) , Gh.Atanasiu -Gheorghiu ( Administraţie )

Alex.Nicolschi  îşi începe activitatea de anchetator

5.Guv.Petru Groza II ( 1 dec.'46-29 dec.'47 )

Teohari Georgescu -ministru de Interne .

Ion Burcă ( Ordine şi Siguranţă ), Marin Florescu ( Administraţie )

6.Guv.Petru Groza III ( 30 dec.'47-14 apr.'48 )

Teohari Georgescu -ministru de Interne .

Ioan Popescu , Grigore Geamănu -subscrt.de Stat

/ Regimul Gheorghiu-Dej

7.Guv.Petru Groza IV / Gheorghe Gheorghiu Dej (15 apr.'48-2 iun.'52 );

Teohari Georgescu -ministru de Interne, vicepreşed.al C.M ( până pe 28 mai'52 )

Alex.Drăghici - subscrt.de Stat (? )  

Alexandru Drăghici - ministru de Interne ,în locul lui Teohari Georgescu  (28 mai '52 );

Pavel Ştefan -ministru de Interne ,la separare , în locul lui Alex.Drăghici ( 20 sept.'52),

Alexandru Drăghici - ministrul Securităţii Statului ( 20 sept.'52 )

8.Guv.Gheorghe Ghorghiu-Dej ( 2 iun.'52-rocada ; 28 ian' 53-4 oct.55  ) 

Alexandru Drăghici - ministrul Securităţii Statului ; prim-vicepreşed.al Consil.de Min.

(din 20 aug.'54 );Pavel Ştefan - ministru de Interne ;

9. Guv.Chivu Stoica ( 20 mart'57-20 mart.'61 )  

 Alexandru Drăghici -ministru de Interne ;

? ministrul Securităţii Statului ?-LD:caută !

/Regimul Ceauşescu   

10.Guv.Ion Gh.Maurer I ( 21 mart.'61-17 mart.'65 )

Alexandru Drăghici-ministru de Interne ;

? ministrul Securităţii Statului ?-LD:caută ! 

11.Guv.Ion Gh.Maurer II ( 18 mart.'65-20 aug.'65 )

Nicolae Ceauşescu -preşed. Consiliului de Stat  ( din 9 dec.'67 )

Alexandru Drăghici - ministru de Interne ;primvicepreşed. al CM ;

Eliberat din funcţii  la 24 iul.'65

Cornel Onescu - ministru de Interne (24 iul.'65  ) ;

? minisitrul Securităţii ? LD:caută !   

12.Guv.Ion Gh.Maurer III ( 21 aug.'65-8 dec.'67 )

Nicolae Ceauşescu-preşed. RSR ,reales din 5 în 5 ani ( din 28 mart.'74 )

Cornel Onescu - ministru de Interne ;

? minisitrul Securităţii ? LD:caută !   

13.Guv.Ion Gh.Maurer IV ( 9 dec.'67-12 mart.'69 )

Nicolae Ceauşescu-preşed. RSR

Cornel Onescu - ministru de Interne

Ion Stănescu - preşed.Consiliului Securităţii Statului (din 7 mai 1968 )

14.Guv.Ion Gh.Maurer V ( 13 mart.'69-27 febr.'74 )

Nicolae Ceauşescu-preşed. RSR 

Cornel Onescu - ministru de Interne ;

Ion Stănescu - preşed.Consiliului Securităţii Statului

Emil Bobu -ministru de Interne ( la remanierea din 17 mart.'73 )

15.Guv.Manea Mănescu ( 27 febr.'74 -remaniere ; 18 mart-'75 -28 mart'80 )

Nicolae Ceauşescu-preşed. RSR

Teodor Coman - ministru de Interne

Iulian Vlad -secretar de stat la Interne ( la remanierea din 9 mai 1977 )

Tudor Postelnicu - ministru secretar de Stat la Interne, şeful Departamentului Securităţii Statului 

George Homoştean -ministru de Interne (la remanierea 4 sept.'78 )

16.Guv.Ilie Verdeţ ( 29 mart.'80-20 mai '82 )

Nicolae Ceauşescu-preşed. RSR

Elena Ceauşescu-prim-viceprim-ministru

George Homoştean -ministru de Interne

Tudor Postelnicu - ministru secretar de stat la Interne, şeful Departamentului Securităţii Statului 

17.Guv.Const.Dăscălescu ( 21 mai'82- 28 mart.'85 )

Nicolae Ceauşescu-preşed. RSR 

Elena Ceauşescu-prim-viceprim-ministru

George Homoştean -ministru de Interne

Tudor Postelnicu - ministru secretar de stat la Interne, şeful Departamentului Securităţii Statului 

18.Guv.Const.Dăscălescu  ( 29 mart.'85-22 dec.'89  )

Nicolae Ceauşescu-preşed. RSR 

Elena Ceauşescu-prim-viceprim-ministru

George Homoştean -ministru de Interne

Tudor Postelnicu - ministru secretar de stat la Interne, şeful Departamentului Securităţii Statului 

Tudor Postelnicu -ministru de Interne ( la remanierea din 3 oct.'87 ) 

Iulian Vlad - ministru secretar de stat la Interne, şeful Departamentului Securităţii Statului

(la remanierea din 3 oct.'87 ) 

REVOLUŢIA din dec.'89

/Regimul Iliescu 

 

1.Guv.Proviz.Petre Roman ( 26 dec.'89-27 iun.'90 ) 

G-ral Mihai Chiţac -ministru de Interne

Doru Viorel Ursu  - ministru de Interne  ( din 14 iun.'90 )

Virgil Măgureanu - consilier cu probl.speciale al preşed. Iliescu ( ?! )

2.Guv.Petre Roman ( 28 iun.'90- 16 oct.'91 )  

Doru Viorel Ursu -ministru de Interne 

Dumitru Penciuc, George Ioan Dănescu, Nic.Crăciun - secrt.de Stat la Interne

3.Guv.Teodor Stolojan ( 1 oct -remaniere ; 16 oct.'91-18 nov.'92 )

Victor Babiuc -Ministru de Interne ( până pe 6 mart.'94 )

Gheorghe Andriţă , Gheorghe Gambra , Nicolae Crăciun - secrt.de Stat la Interne

4.Guv.Nicolae Văcăroiu  ( 4 nov.'92-remaniere ; 20 nov-'92 - nov.'96  )

George Ioan Dănescu -ministru la Interne ( revocat pe 6 mart.'94 )

Nicolae Crăciun , Gheorghe Carp -secretari de stat la Interne ( până în 11 mai '93 )

Ion Marin, Eugen Sandu, Gheciu Pascu, Ion Pitulescu  - secretari de stat la Interne

Ioan Doru Tărăcilă - ministru la Interne ( din 6 mart.'94 ) 

George Ioan Dănescu - secretar de stat ( în locul lui Ion Marin )

5.Guvernul Nic.Văcăraoiu II ( 12 mai-1995- nov ? '96 )

Doru Ion Tărăcilă - ministru la Interne

 CRONOLOGIE LEGIFERARE şi  REPRESIUNE

/ Mai.'43- 23 aug.'44.PCR- dirijat  de NKVD

În mai 43,când a desfiinţat Kominternul , Stalin a încredinţat unităţii INO - ,serviciul de spionaj extern  din cadrul NKVD-ului - sarcina de a crea "Comitete Naţionale de Eliberare " din comuniştii diverselor ţări, refugiaţi în URSS

O altă unitate a NKVD , SMERŞ (având ca deviză <smerti şpionah> = <moarte spionilor ") a primit sarcina de a se ocupa de pedepsirea spionilor antisovietici din ţările ocupate .

Pe parcursul  ultimei etape  de desfăşurare a războiului , pe măsură ce Armata Roşie pătrundea în ţările din răsăritul şi centrul Europei, aceste servicii ale NKVD-ului au avut fixată sarcina de "a ajuta şi consolida "  regimurile comuniste instaurate în ţările ocupate .

Acestea au fost adevăratele intenţii ale  lui Stalin şi  nu "Declaraţiile Europei Eliberate " de la Yalta ( febr.'45 ).                    

1944

¤ GUVERN  Sănătescu ( I,II  ) , 23 aug.- nov.'44

g-ral Aurel Aldea ( Interne )

/24 aug.'44. Paza mareşalului Antonescu -preluată de Emil Bodnăraş

Întreg grupul arestat la palat este preluat -la cererea lor-  de un grup de comunişti condus de Emil Bodnăraş , care-l transportă într-o casă conspirativă din Vatra Luminoasă.

...Decret regal :amnistia generală

Guvernul BND dă o serie de decrete-legi prin care erau amnistiate o serie de  infracţiuni din Codul Penal, Codul Justiţiei Militare şi  delicte politice  speciale, încercate sau săvârşite după 1 ian.1918 (M.O. nr.197 bis ,24 aug.1944 )

Expunerea de motive la decret -Lucreţiu Pătrăşcanu (ad.int. la Justiţie )

... Legea 442 : desfiinţarea lagărelor de internare

Punerea în libertate a tuturor deţinuţilor politici condamnaţi ( practică caracterizată  de Lucreţiu Pătrăşcanu ca o caracteristică a "regimurilor totalitare " ) în noile împrejurări, făcea inutilă existenţa lagărelor ( M.O. 197 bis )

[¤] 25 aug.'44.Declaraţia lui V.M.Molotov ]

[  LD: declaraţie  contrazisă  flagrant de faptele la care s-au dedat Armata Roşie şi structurile NKVD :sovieticii au amânat cu 20 de zile semnarea armistiţiului, etapă pe care au proclamat-o <eliberarea  glorioasă a României >, luând prizonieri peste 150.000 militari români ( în aşteptarea ordinului de alăturare  ), parcurgând sute de kilometri fără să tragă vreun foc ( Până în Transilvania şi Banar ),  devastând depozite şi  magazii , rechiziţionând cai şi căruţe,  jefuind gospodării , violând femeile fără apărare în faţa copiilor îngroziţi,  ucigând pe cei ce li se împotriveau,extinzând haosul şi dezordine.

Acest "comportament de ocupant "- dominat de teroare şi samavolnicii -  îndreptate, atât asupra armatei cât şi a populaţiei civile, a prefaţat regimul comunist instalat ulterior. ]      

- Ministru de Externe al URSS reconfirmă Declaraţia din 2 apr.'44 (la intrarea Armatei Roşii pe teritoriul României ) că URSS <nu are de gând să dobândească vreo parte din teritoriul român sau să schimbe ordinea socială ce există în România .>

/ 29 aug.'44 .Circulara 1 306 :exceptarea legionarilor de la amnistie

Lucreţiu Pătrăşcanu, prevalându-se de art.2 din Legea amnistiei , a dispus ca legionarii să fie exceptaţi de la amnistie.

De a doua zi,arestările legionarilor - pe grupuri şi individual  - se ţin lanţ

/ 31 august 1944.Decret regal  nr.1 626 :revenirea la Constituţia 1923

Prin acest decret a fost repusă în drepturi Constituţia din 1866 ,cu modificările ulterioare aduse de Constituţia din 29 martie 1923 ,care stipula exercitarea puterilor în stat în cadrul monarhiei constituţionale;garantarea egalităţii în drepturi a cetăţenilor ;libertatea cuvântului, a presei, a întrunirilor.

... Ordonanţa nr.1 a Comandamentului sovietic pentru Bucureşti

Ordonanţa obliga instituţiile administrative ,culturale şi de interes obştesc , întreprinderile comerciale şi industriale să-şi continue activitatea.

Populaţia trebuia să predea armele, muniţiile, aparatele de radio.

Circulaţia pe străzi între orele 21-5 era  interzisă .

/1sept.'44: Dezarmarea flotei române de către  sovietici

Ambasadorul american la Ankara (L.A..Steinhardt )informează Departamentul de Stat  ministrul plenipotenţiar român la Ankara a transmis ambasadorului sovietic ( S.A.Vinogradov )

un mesaj îngrijorat privind dezarmarea flotei române de către trupele sovietice.

/ 1 sept.'44.Lotul  I.Antonescu predat sovieticilor

I.Antonescu, Mihai Antonescu ,g-ral Constantin ( Piki )Vasiliu ,g-ral C.Pantazi, col.Elefterescu sunt predaţi g-ralului R.I. Malinovski ,care-i face prizonieri.

Transportaţi cu trenul,în secret ,la Moscova,apoi la un castel ,apoi în închisoarea "Liublianka" (2 sept.'44-apr.'46 ).În cele 18 luni de anchetă , vor fi supuşi unor lungi interogatorii .

[¤]  2 sept.'44.CONVENŢIA de ARMISTIŢIU .Moscova ]

[ Vezi Genocidul comunist- context, legiferare, etape ]

/ 19-30 sept.'44.Decret-lege nr.461 :purificarea aparatului de stat

[ Vezi pe larg Genocidul comunist- context, legiferare, etape ]

Pe baza lui, au fost revizuiţi toţi funcţionarii numiţi de la instaurarea regimului autoritarist al regelui Carol II (10 febr.'38 ), dată de la care sistemul pluripartidist a fost desfiinţat .

Presa publică Decretele apărute în M.O.

Alexandru Georgescu - consilier la CurteaSuperioară Administrativă - este preşedinte.

La Ministerul de Interne , se creează Comisii de verificare.

/ Oct.'44.Serviciul Special de Informaţii ( SSI ) -controlat de Emil Bodnăraş

Agent sovietic, Emil Bodnăraş a creat şi un serviciu de informaţii secrete al PCR

-  Secţia a II-a de informaţii şi contrainformaţii -din cadrul Formaţiunilor de Luptă Patriotică         

( unele conduse direct de  NKVD )

Multe arestări şi asasinate din această perioadă s-au făcut în acea perioadă de chiar membri ai  Frontului Naţional Democrat , alianţă condusă de PCR .

/ Oct.'44 ."Brigada Mobilă " ( SMERŞ-ul românesc )

Brigada Mobilă , condusă de Gheorghe Pintilie ( alias Pantiuşa  Bondarenko )  şi Alexandru Nicolski ( alias Boris Grunberg ) ,a fost  înfiinţată  de consilierii NKVD pentru România , Aleksandr Saharovski şi Dmitri Fedicikin.

¤ GUVERN Nic.Rădescu : 5 dec.'44- 6 mart.'45

/14 -18 dec.'44.Comisii de epurare la Interne,Siguranţă ,Poliţie

La Ministerul de Interne , se creează Comisii de verificare încă din 30 sept.'44.

Comisii  de epurare la Interne,Siguranţă şi Poliţia prefecturii  este condusă de cei 3 subsecretari de stat de la Ministerul de Interne:Teohari Georgescu, g-ral Virgil Stănescu şi D.Nistor .

/17 dec.'44.Arestarea guvernelor Antonescu

Scânteia anunţa că, până la apariţia unui decret-lege care să precizeze culpa de "criminal de război " ,vor fi arestaţi membrii guvernelor din perioada dictaturii mareşalului Antonescu .

Lucreţiu Pătrăşcanu ( Justiţie ) a fost  însărcinat cu redactarea decretului-lege .

1945

¤ GUVERN Petru Groza ( I ) : 6 mart.'45- 30 nov.'46

[LD: Noua garnitură a fost o formulă politică pro-moscovită , formată din PCR şi sateliţii săi

: Frontul Plugalilor ( pro-comunist din '33 ) ,dizidenţe din partidele istorice(introduşi  la recomandarea lui Vâşinski pentru a demonstra aliaţilor că nu se încalcă principiile Conferinţei de la Yalta ) :socialişti pro-bolşevici ( uzurpatori ai autenticului PSDR ) ; liberali- tătărăscieni ( dizidenţi din '38 ) ; ţărănişti -socialişti (grupuscul condus de Anton Alexandrescu )

Miopia "disidenţilor" - aparent oportunistă, laşă , care i-a făcut părtaşi la grozăvia ce a urmat - nu poate fi pusă, totuşi, sub semnul " trădării"  de ţară .În cazul unora , ea a avut doza ei  de

naivitate , de iluzie, căreia cu timpul i s-a spus "realism politic " ,izvorât dintr-o  ipotetică speranţă pusă în Conferinţa de Pace , datorată  necunoaşterii aranjamentelor diplomatice ale Marilor Puteri.De aceea li s-a spus "tovarăşi de drum " .Pe plan intern ,  efectul participării lor la guvernare  a fost catastrofal, prin confuziile provocate.

Petru Groza , acest "boier hunedorean " ,cu cazinou şi barou de avocatură la Deva ,nu a avut nici o remuşcare ,nici un scrupul,în executarea  cu zel a ordinelor ocupantului sovietic,

când a fost vorba de lichidarea clasei politice din care a făcut parte .

Cu al său "Front al Plugarilor"din 8 ian.'33 - creaţie "legală " a ilegalului PCR - devenise

un mercenar al "coloanei a V-a"   cominterniste din România.

Chiar în primele luni de guvernare ,împreună cu "tovarăşii " Teohari Georgescu ( Interne  ) şi Lucreţiu Pătrăşcanu ( Justiţie ) ,ajutaţi de "Brigada Mobilă " (SMERŞ-ul românesc ) condusă de Alexandru Nicolschi ), au depus un zel deosebit   pentru  "respectarea " art. 13, 14 din Convenţia de armistiţiu  , pornind  seria de procese împotriva <criminalilor de război şi a vinovaţilor de dezastrul ţării  >.

      În două luni ,peste 90.000 de arestări .

Un lot de 55 <complici > ai fostului  ministru de interne Aldea(în primul guvern Sănătescu )  ;

alt  lot de  46  înalţi ofiţeri <criminali > ( 14 mai )  , un lot  masiv de ziarişti < fascişti > ; şi lotul principal , al mareşalului Ion Antonescu  ( la care trudiseră  doi ani şi sovieticii )   procesul <marii trădări naţionale >  ( 19 mai ).Urmate de  alte procese cu loturi de  < demnitari antonescieni > (oct.'46 -ian.'49 ), Teohari Georgescu şi  Lucreţiu Pătrăşcanu  vor putea  raporta lichidarea < criminalilor de război > şi a celor  <vinovaţilor de dezastrul ţării >Judecaţi, condamnaţi - la moarte, la  închisoare  pe viaţă , la 25, 20 ani muncă silnică, echivalentă cu moartea  - de completele Tribunalului Poporului sau alte instanţe militare.

   În paralel , guvernul a declanşat o avalanşă de arestări în rândul partidelor de opoziţie

- PNŢ, PNL, PSD independent  -pentru a-i împiedica să candideze şi să participe la campania electorală .

Astfel a vrut să intre în istorie dr. Petru Groza , cu guvernele sale  : 1, 2, 3, 4 

[ Vezi Genocidul comunist - context, cronologie, etape ]

Petru Groza (Frontul Plugarilor-  preşed. ),Gh.Tătărăscu (PNL -t ,vice preşed.,Afaceri Externe ), Teohari Georgescu/ ( PCR,ministr Interne ) având ca subsecrt. de Stat pe Virgil Stănescu , I.Burcă,  Gh.Atanasiu, G.Vântu (PNL/t ); Lucreţiu  Pătrăşcanu ( PCR,Justiţie  ),

-7 mart.'45,Bucureşti : PCR-PCUS - întâlnire secretă cominternistă 

[ LD: Nu cunoaştem dacă această întâlnire cominternistă şi aceste planuri ( trienale şi cincinale ) au existat.La sugestia lui Stalin ! Elaborate de Dimitrov ! Însuşite de Ana Pauker !

Ce se poate afirma  cu siguranţă -  fără abateri mari de la realitate  - este plauzabilitatea lor şi executarea aidoma alor, în România . Documentul reprezintă un raport confidenţial transmis la Washington de un  agent al Oficiului de Sevicii Strategice - (azi CIA ) - înregistrat după o relatare din memorie, de o "sursă" . Vezi pe larg la PCR-nomneclatura şi colaboratorii .

  La Bucureşti s-a desfăşurat o întâlnire secretă între delegaţii celor două partide, având ca subiect comunizarea României , în conformitate unui Plan trienal , urmat de două planuri cincinale  pregătite de Gheorghi Dimitrov, la ordinul lui Stalin .

Planul trienal  prevedea ,printre altele: :

h) Crearea unei organizaţii de poliţie , întemeiată pe o "miliţie  populară" ;

i.)Crearea unei instituţii  de tipul NKVD

( Cf. Şerban Rădulescu şi autorii, Instaurarea totalitarismului comunist în România ) 

-8 mart.'45: Teohari Georgescu , instalat la Interne

Cu acest prilej, declară :<Voi face tot posibilul să căpătăm încrederea Uniunii Sovietice pentru a putea redresa aparatul poliţienesc şi astfel să asigurăm liniştea şi viaţa cetăţenilor.>

/ 10- 12 mart'45 :organizări la  MAI şi Justiţie

Teohari Georgescu ia primele măsuri de organizare la MAI , mai ales la Poliţie şi Siguranţă .

I.Şraier (secretar general ); gral C.Popescu (dir.la Siguranţă )

Alex.Nicolski îşi începe activitatea de anchetator .

- 11 apr :la Justiţie, Avram Bunaciu este numit acuzator public şef al Tribunalului Poporului .

Ion Pora, Vasile Stoican,Ştefan Ralescu -numiţi acuzatori publici la aceeaşi instanţă

- 26 apr.:Se publică lista completă a acuzatorilor publici ,numiţi de Pătrăşcanu

[ Vezi la tabloul Justiţia comunistă ]

/ 11 martie'45 : primul val de represiune

...destituirea tuturor prfecţilor PNŢ din  Ardealul de nord.

Care fuseseră numiţi de guvernele Sănătescu şi Rădescu.

...Cadrele superioare din Poliţie şi Siguranţă

Cu precădere , au fost arestate cadrele superioare dinainte sau după 23 august'44 : Gh.Rizescu, Alfred Paxiade, Mihai Păun, Cristache Chelbaşu, Florin Becescu şi toţi comisarii şefi ai Poliţiei Capitalei .

/ 24 martie'45:SSI =poliţie politică .

Serviciul Special de Informaţii  a trecut de la Ministerul de Război , în subordonarea directă a  preşedinţiei Consiliului de Miniştri, moment care a marcat transformarea sa în poliţie politică.

/ 29 sau 30 mart.'45.Decret -lege :purificarea administraţiei de stat

Decretul -lege este adoptat de Ministerul de Justiţie, la propunerea lui Lucreţiu Pătrăşcanu

Pe baza lui, au fost epuraţi toţi acei care <au activat ,sub orice formă, în scopul instaurării sau menţinerii regimurilor dictatoriale în România . >

Această lege non-juridică -  fără proces şi condamnare - care prevăzuse lagăre pentru munca obligatorie, pe bază de liste (art.10 )- va fi frecvent invocată în  valurile de arestări succesive care vor urma ( 1948-1958 )

Va fi vorba de categoria aşa-zişilor <condamnaţi administrativ >cu care au fost pline  închisorile româneşti în timpul regimului comunist.

[ Vezi la tablourile diferitelor categorii - victime ]

/ 31 martie :pr.de lege privind completele de judecată la Trib.Poporului

/Pe 31 martie , guvernul Groza  aproba pr.de lege- Pătrăşcanu , după succesive forme şi modificări ( bazat pe vechiul  Pr.de lege a lui Lucreţiu Pătrăşcanu din ian.'45 ) 

Consiliul de Miniştri aproba proiectul lui Lucreţiu Pătrăşcanu privind instanţele de judecată :

Tribunalul Poporului urma să fie  compus din "magistraţi numiţi" ( de ministrul Justiţiei ) şi "judecători ai poporului"  (aleşi la propunerea celor 7 grupări politice din guvern ) .

Cercetarea şi instruirea învinuiţilor , urma să fie făcută de "acuzatori publici ", numiţi de Ministerul de Justiţie , fără ca ei să fie magistraţi sau să aibă studii de specialitate . 

/ 11 apr.'45: lagărul de la Caracal

Lagărul avea o capacitate de cca 1200-1500 locuri. La acea dată, avea 256 de internaţi.

Se dădeau asigurări că... <pe măsură ce se vor face amenajările necesare, vor fi îndrumaţi aici şi alţi duşmani ai patriei noastre .>( Scânteia, 11 apr.'45 ).

/ 12 apr.'45 : Legea 312 :criminali  de război şi vinovaţi de dezastrul ţării

 [LD:"Legea Pătrăşcanu" -o plasă juridică plăsmuită în aşa fel,încât prin ochiurile ei să poată  fi prinsă orice persoană devenită "duşman al poporului " .

Cunoscând cum a fost elaborată , cum a fost "îmbogăţită" cu decrete,ordine şi circulări de aplicare ;detectând criteriile aberante în constituirea "loturilor"  (aleatorii,abuzive  sau înscenate pur şi simplu );avertizând asupra etichetării de-a valma a eşafodajului de stat cu titulatura ideologică de "fascism" , "hitlerism" , "legionarism",putem conchide fără nici o ezitare că este o   lege discreţionară , nelegitimă, represivă, criminală,

 Vezi context şi pe larg la Cronologia genocidului ]

-La 12 apr.'45, egea era publicată în Monitorul Oficial .

- La 23 aprilie'45 ,Scânteia publica Decretul -lege  şi "expunerea de motive" a lui Pătrăşcanu :

<am revenit la concepţia unitarăatât criminalii de război cât şi cei vinovaţi de dezastrul ţării , constituie o singură categorie , care urmează să răspundă în faţa poporului român > 

...Pe 26 apr., se publică lista completă a acuzatorilor publici : Avram Bunaciu, Ion Raiciu , Vasile Stoican, M.Mayo, C.Vicol, Stroe Botez, Ioan I.Ioan, Petre Grozdea, Mihail Popilian, C.Mocanu , H.Leibovici (toţi sunt avocaţi ); Camil Surdu ( funcţionar ) ; Alexandru Drăghici , Dumitru Săracu ( muncitori );Ion Pora ,Ştefan Ralescu ( magistraţi ).

- Pe întinderea unui an, Tribunalul Poporului a judecat 15 loturi de inculpaţi ( în majoritate militari, funcţionari de stat ) care participaseră în războiul antisovietic şi administrarea Basarabiei, Bucovinei şi Transnistriei.

- Teohari Georgescu -ministrul de Interne - într-o conferinţă cu presa făcea cuvenitele precizări conceptuale şi de conduită cetăţenească :< Poporul românesc să nu uite şi să nu ierte pe toţi acei bandiţi şi trădători care au adus jalea şi nenorocirea asupra ţării noastre .[...]

Astăzi cuvîntul "hitlerist"  , la noi în ţară , este sinonim cu cuvântul "legionar" şi, în acelaşi timp, cu acela de "trădător şi duşman al poporului" >

De aceea- conchidea el -  Ministerul de Interne era ajutat de masele populare care <îi denunţă şi îi predau autorităţilor. > ( Scânteia, 19 apr.'45 )   

/ 12 apr.'45: Decizii MAI - schimbarea primarilor

Teohari Georgescu transmite prefecţilor instrucţiuni privind schimbarea primarilor din localităţile rurale şi orăşeneşti  pe baza "acordului stabilit în prealabil, cu reprezentanţii org.politice din actualul guvern " ( Scânteia, 14 apr.'45 ) 

În perioada următoare, prin Decizii ale M.A.I , au fost  numiţi noii primari . Operaţiunea a durat câteva săptămâni  [ Vezi Funcţionari-victime ]

 

/10 -17 iun.'45 . Ministerul de Interne :reorganizarea Jandarmeriei

- Pe 10 iunie, aflat într-un turneu ministerial la Iaşi,  Teohari Georgescu schiţa principiile de organizare ale viitoarei miliţii populare : <Ea va fi unitară , cuprinzând toate elementele noi, fie ele din poliţia rurală , fie din poliţia populară >

- Pe 17 iun.,ajuns  la Cluj ( conferinţă cu reprezentanţii administraţiei în  nordul Ardealului ) , relua tema reorganizării jandarmeriei :  <trebuie să trecem la modificarea conţinutului ,nu a denumirii [...] sarcina organelor jandarmereşti nu mai este numai o muncă în ceea ce priveşte stabilirea ordinei, ci şi o muncă politică de lămurire a maselor atît pentru români cît şi pentru maghiari. >

/  iul-aug.'45.Echipaje de poliţie: razii economice 

Prin Legea 351 /?  1945 ? ) s-a înfiinţat Comisariatul General pentru Preţuri (condus de  Bucur Şchiopu ) El viza controlul preţurilor în activitatea economică şi comercială.

[ Vezi Tabloul Industriaşi, comercianţi-victime ] 

- Pe 6 iul.'45, comisarul Bucur Şchipul declara că sabotorii şi  speculanţii <vor fi loviţi fără cruţare. >Din ordinul lui Teohari Georgescu , s-au organizat echipe de control (cca 400 de poliţişti)  pentru a efectua  "razii nocturne" la peste 126 de fabrici de pâine şi brutării.

Succesele erau popularizate : la depozitul Frigul , se confiscaseră 50 vagoane de brânză şi 5 vagoane de caşcaval ; la magazinul Nellu Mihăiescu, se confiscaseră însemnate cantităţi de  mărfuri ;la societatea Universal Transport,se confiscaseră mărfuri de 1 miliard. 

/ 31 iul.'45.Teohari Georgescu: lagăre şi închisori ptr duşmanii poporului 

[LD: Într-o manieră "originală" - împărtăşită în epocă şi perpetuată în doctrina şi istoria PCR -  ministrul de Interne explica comuniştilor de la STB ( şedinţă de partid ) ,compatibilitatea dintre existenţa stabilimentelor concentraţionare - lagăre, închisori - şi "autentica "democraţie .

Invităm cititorii să citească şi să recitească această abordare siluită conceptual , pentru că în ea se află chintesenţa concepţiei comuniste despre gulagul comunist ]

<Un regim democrat se consolidează prin lupta împotriva tuturor bandiţilor , a duşmanilor poporului şi ai regimului. Aici se înşeală elementele reacţionare din partidele istorice , se înşeală Maniu şi Brătianu , când cred că noi, în democraţia noastră, în spiritul nostru larg, vom înţelege democraţia într-un sens negativ, lăsând bandiţii să-şi facă de cap. Noi am înţeles democraţie, libertate , dar am înţeles-o pentru popor , pentru clasa muncitoare, n-o înţelegem pentru bandiţii care uneltesc împotriva intereselor poporului .[...] Este adevărat , sunt închisori şi lagăre, dar ele sînt pentru duşmanii poporului.> ( Scânteia, 1 aug.'45 ) 

/17-20 dec.'45, Bucureşti :Conferinţa prefecţilor de judeţ : "Consilii politice"

Organizată de ministrul Internelor, Teohari Georgescu, la conferinţă participă şi reprezentanţii partidelor din coaliţie pentru a fi informaţi şi instruiţi . Intră în rol "consiliile politice "  din fiecare judeţ, menite să coordoneze, să avizeze , să hotărască  organigrama prefecturilor.

1946

/ 17 ian.'46 .Teohari Georgescu : cere dizolvarea PNDLR 

Ministrul de Interne înaintează un Raport către Petru Groza -  publicat de toată presa - în care cere dizolvarea Partidului Naţional Democrat al Luptătorilor din Războaie ( întemeiat în oct.'44 ) pe motivul că preşed. său - g-ral C.Popescu Corbu ( fusese prefect de Râbniţa -Transnistria , în timpul regimului antonescian. ) 

/18 ian.'46: Noul regim poliţienesc din Capitală

Intră în vigoare noul regim de pază a Capitalei, cu creşterea efectivelor de jandarmi şi gardieni. Cu acel prilej, pe stadionul ANEF,  se desfăşoară o paradă demonstrativă , la care participă Teohari Georgescu ( ministrul Internelor ), Avram Bunaciu ( scrt. g-ral la Interne  ) şi Mihai Leonte ( prefectul Poliţiei Capitalei )şi alte grade de la MAI.

/ 10-19 febr.'46 : Teohari Georgescu: epurări şi încadrări  în Administraţia de Stat şi Jandarmerie 

- M.A.I. publică  liste cu numele a numeroşi funcţionarilor epuraţi la Direcţia Administraţiei de Stat (Scânteia , 10 febr.'46 )şi completarea efectivelor jandarmeriei cu componenţi ai Diviziei Tudor Vladimirescu  (Scânteia , 10, 19 febr. '46 ) .

- PNŢ reacţionează :<Sub pretextul şi cu abuzul întrebuinţării cuvântului "democraţie" , s-au făcut prin aceste operări adevărate acte de dictatură şi teroare printre funcţionarii conştienţi care  au refuzat investitura comunistă. > ( Dreptatea, 10 febr.'46 )

- PNL reacţionează :<ceea ce a determinat această alegere este acea "minuţioasă pregătire" de care vorbeşte d.Teohari Georgescu , căci pregătirea aceasta cuprinde atîta propagandă comunistă cîtă socoate ministrul comunist al Internelor , că este necesară jandarmilor săi.>

( Liberalul, 21 febr.'46 )

/ 1 mart.'46: "Dreptatea " dată în judecată de Prefectura Poliţiei Capitalei

- Ziarul PNŢ este dat în judecată pentru <afirmaţii cu caracter calomnios şi de natură a defăima prestigiul unei instituţiuni cu un rol important în ordinea socială a unui stat democrat. >( Scânteia, 1 mart.'46 )

/ 30 mart.'46:Comunicat al Ministerului de Interne

-Comunicatul prevede <judecarea şi pedepsirea instigatorilor şi provocatorilor unor manifestări cu caracter antidemocratic, huliganic, antisemit  > ( Scânteia, 30 mart.'46 ) 

-La acest comunicat, replica partidelor "istorice" este legitimă  :< Guvernul Groza continuă să considere în cuvinte şi faptă drept "huligani" şi "fascişti" pe reprezentanţii cei mai calificaţi ai partidelor de opoziţie democratică .>( Dreptatea, 30 mart.'46 )

/ 7 apr.'46: "Echipe de şoc" la Prefectura Poliţiei  Capitalei

[LD: cine era şeful Poliţiei Capitalei? ; care a fost ordinul care a stat la baza acestor "echipe de şoc"? ; p ce era acea "poliţie judiciară" din care s-au recrutat? ;în ce s-au  transformat când Poliţia a devenit Miliţie? .Poate ne spun specialiştii şi păstrătorii de arhive ale Poliţiei ] 

Pe lângă alte măsuri de combatere a "banditismului " , Prefectura Poliţiei Capitalei a iniţiat organizarea unui < aparat de represiune >alcătuit din numeroase <echipe de şoc >din elementele cele mai curajoase , încercate şi verificate <din poliţia judiciară > .

Se explica şi modul lor de acţiune: < Aceste echipe vor fi dotate cu armamentul cel mai modern şi vor avea la dispoziţie autocamioane , care le vor transporta imediat la locul unde vor fi chemate. >

/ 6 mai-1 iunie'46:Proces ( I ) :mareşal Ion Antonescu

[ Vezi la Tabloul Justiţia comunistă şi Armata,militari-victime ]

/ 7 mai'46 : anchetarea Mariei  Antonescu şi Veturia Goga

În a doua zi a procesului mareşalului Antonescu , presa anunţa transportarea la Prefectura Poliţiei Capitalei a Mariei Antonescu ( adusă dintr-un lagăr din URSS ) şi a Veturiei Goga ( din domiciliul forţaţat de la Ciucea ), pentru anchetarea în procesul Consiliului de Patronaj    

/ 10 - 26 iun'46:Capturarea "org.subversive teroriste" 

Ministerului de Interne, aduce la cunoştinţă capturarea unor  "organizaţii subversive-teroriste",de către Siguranţa Statului :Graiul Sângelui ,Grupul diversionist Elena Basarabeanu ( fosta secretară a mrş.Antonescu )  ,Haiducii lui Avram Iancu ,Divizia Sumanelor Negre şi Mişcarea Naţională de Rezistenţă condusă de g-ral Aurel Aldea ( ministr.de Interne în guv.Sănetescu ) 

Comunicatul specifica faptul că acele organizaţii au luat naştere la sfârşitul anului 1944, posedau depozite de armaent şi muniţie, fiind  sprijinite de g-ral Rădescu ( pe atunci premier ) ,cât şi de partidele "istorice" .Comunicatul publica lista celor 75 de arestaţi :g-ral Aurel Aldea, g-ral C.Eftimiu , g-ral Nic.Rădescu ( dispărut ),g-ral Gh.Moşoiu , amiral Horia Măcelariu ( dispărut ) , Ilie Lazăr, Elena Basarabeanu , av.Smaranda Brăescu ( dispărută ) ,Vintilă V.Brătianu ( dispărut ), Gh.Kinţescu ( secrt. g-ral SSI în guv.Rădescu ) ş.a.

/ < În urma investigaţiilor şi capturilor făcute de Siguranţa Statului , întreaga reţea a teroriştilor a fost imobilizată > , referindu-se la organizaţia anticomunistă din Transilvania,"Sumanele Negre " Printre arestaţi , g-ral Aldea ( "Căpetenia bandei" ) şi g-ral Gh.Moşoiu din Cluj, medici, avocaţi studenţi . (Scânteia, 26 iunie'46 )

 

 /  20 iunie'46: arstări între profesori şi studenţi .

-Decanii Universităţii din Bucureşti, în frunte cu rectorul Al.Rosetti , solicită audienţă la ministru de Interne , Teohari Georgescu , pentru a cunoaşte motivele arestării unor profesori şi studenţi. El află de la ministru că în facultăţi au loc < acţiuni şovine şi antisemite, se ia  atitudini deschis  împotriva guvernului şi a regimului democrat şi se găsesc unii profesori care sprijină aceste manifestări.> Faţă de aceştia,  a încheiat ministrul < nu poate exista nici o toleranţă " ( Scânteia, 20 iunie'46 )

/ 26 iul.'46 :Comunicat MAI:organizaţii subversive

Se dă publicităţii un comunicat oficial al MAI privind aşa -zisele organizaţii subversiv-teroriste capturate de Siguranţă - Graiul Sângelul, Grupul diversionist Elena Basarabeanu, Haiducii lui Avram Iancu , Divizia Sumanelor Negre, Mişcarea Naţională de Rezistenţă - despre care se spune că au luat fiinţă din voluntari ai batalionului Iuliu Maniu ,la sfârşitul anului 1944.

Generalul Aurel Aldea ( şeful Mişcării naţionale de rezistenţă )ar fi urmat să preia conducerea tuturor acestor organizaţii <pentru a duce lupta contra regimului democrat , fiind sprijinit de conducerea celor două partide istorice -PNL şi PNŢ - care <au cunoscut atât obiectivele ,cât şi metodele lor de acţiune >.În încheierea comunicatului, se publica lista celor 75 de inculpaţi  ,arestaţi şi puşi sub urmărire  ( Scânteia, 27 iul.'46 ).    

/ 9 oct.'46: miting electoral jandarmi CFR

[LD: prin Legea electorală din 13 iul.'46, primiseră dreptul de vot şi cetăţenii din structurile militare .Un Consiliu electoral militar ( condus de g-ral Mihai Lascăr ,cmd. diviziei Horia , Cloşca şi Crişan ) a coordonat organizarea procesului de votare al militarilor  ] 

Pe stadionul Giuleşti are loc primul miting electoral al jandarmilor de la CFR.

Participă: g-ral Ion Alistar ( inspector general al Jandarmeriei ) , g-ral Teodor Petruc (prefectul Poliţiei Capitalei ) , col.Gh.Stănescu ( comandantul Inspectoratului de jandarmi CFR ) ş.a.

Lozinca aprobată cu unanimitate :<Vom vota cu soarele ca să se întunece reacţiunea  >

-12 oct.'46: autorizarea întrunirilor de către Poliţie

[LD: această hotărâre, aparent legală, a fost folosită în exclusivul beneficiu al manifestaţiilor electorale ale BPD.În cazul manifestaţiilor opoziţiei, se pot constata un şir de interdicţii, de zădărniciri , de conflicte şi ciocniri provocate de "masele populare" ]  

Se face cunoscut că autorizaţiile pentru  întruniri şi manifestaţii de orice natură se eliberează numai de Prefectura de Poliţie.

¤  GUVERN Groza (-II- ) : 30 nov.'46 -29 dec.'47 

Teohari Georgescu/ ( PCR,ministr Interne  ) cu subscrt.de Stat Virgil Stănescu ( Ordine şi Siguranţă ), Ion Burcă ( Administraţie ), Gh.AtanasieGheorghiu (Administraţie ) ,   Lucreţiu  Pătrăşcanu ( PCR, Justiţie  ).

1947

/23 febr.- iunie 1947 .Ordine interne represive ale MAI şi Jandarmerie

[LD : la arhivele MAI ar trebui să existe aceste ordine secrete de uz intern.Au trecut 20 de ani de la "revoluţia  anticomunistă" din dec.'89 , şi actualul minister de Interne nu-şi face această minimă datorie de "lustraţie": să le dea publicităţii . ]

[ LD: Presupunem că asemenea ordine  au fost emise şi înainte de cele semnalate .

Având caracter intern, ultrasecret, ar fi de datoria actualului MAI să le dea publicităţii , pentru a ne demonstra ruptura cu trecutul comunist al acestui minister. ] 

...Ordinul 45.567 al Inspectoratului General al Jandarmeriei :curentele "reacţionare "  

Emis pe 23 febr.'47, ordinul indica curentele "reacţionaro-fasciste" ce trebuiau să stea în vizorul jandarmilor : legionarii şi hitleriştii ,naţional-ţărăniştii lui Maniu , naţional-liberalii lui Brătianu şi social-democraţii lui Titel Petrescu.

...Ordinul telefonic nr.32 971

Prin care şeful Direcţiei Siguranţă şi Ordine Publică al Jandarmeriei -g-ral Nicolae Stoicesu -  se adresa celor 12 Inspectorate de Jandarmi , să aplice cu stricteţe Ordinul 50.000 al MAI (arestări,internări, dresarea actelor,înaintarea  la justiţie ) şi să  raporteze de îndeplinire .

...Ordinele nr 18.000 /S şi 50.000/S ale  MAI

Teohari Georgescu emite în martie '47 noi Ordine secrete pe baza cărora  se fac două mari valuri de arestări în rândul PNŢ (peste 1000 persoane )    .

/ 7-17 mart.Jurnal Consil.de Min.: repatrierea legionarilor

-7 martie.Prin Jurnal al Consil.de Miniştri , se înfiinţează o Comisie de repatriere a legionarilor

Un grup de poliţişti au preluat din zona franceză de ocupaţie a Germaniei , 37 de legionari .

Printre ei , Vasile Iaşinski şi Ilie Gârneaţă (foşti miniştri în guv."fantomă " a lui Horia Sima de la Viena )

-17 martie.400 de legionari din Germania au fost aduşi în ţară de Comisia de Repatriere a cetăţenilor români din Europa Centrală .( România Liberă , 18 mart.'47 )

/7-9 mart.'47 .Arestări , procese, purificări 

-7 mart.1947 .Tribunalul Poporului a rejudecat procesul fostului şef al Brigăzii Siguranţă din Poliţia Prefecturii , Sava Dumitrescu , condamnându-l la muncă silnică pe viaţă şi degradare civică.

-8 martie. Petru Groza declară hotărârea guvernului de a purifica aparatul administrativ şi instituţiile economice <de toate elementele compromise , fără nici o menajare >, pentru a stârpi < moravurile moştenite de la "istorici " . > ( România Liberă , interviu ,8 martie '47 )

-9 martie.G-ral Sănătescu notează în Jurnal :"Numeroase arestări , mai ales în rândurile PNŢ, au fost săvârşite în ultimele nopţi. Deţinuţii politici au fost transportaţi în lanţuri la Aiud "

/  Liste cu cărţi interzise

[LD : operaţiunea "spălării creierelor " a avut în vedere , în primul rând, ştergerea - urmată de falsificarea - cunoştinţelor de istorie naţională. Interzicerea cărţilor cuprinzând momentele  fundamentale care au dus la crearea statului modern şi întregirea în hotarele fireşti ale statului naţional unitar. Ştergerea memoriei colective - urmărită prin lichidarea elitelor intelectuale şi a patrimoniului cultural - este , de aceea, una din dovezile peremtorii ale genocidului etnic comunist abătut asupra poporului român . [

 Vezi la Tabloul Cultura- victimă ]

Comisia de pe lângă Ministerul Informaţiilor , publică, în Monitorul Oficial , listele 25,26,27  cu cărţi interzise [ Vezi la Tabloul Cultura- victimă ]

¤ 19 mart.'47 :  Legea Jandarmeriei

La 19 martie, este votată de Cameră .Jandarmeria trece în subordinea MAI , condus de Teohari Georgescu .

/ 23 iunie '47. Memoriul lui Iuliu Maniu către Teohari Georgescu

Emil Haţieganu predă ministrului Teohari Georgescu ,Memoriul semnat de Iuliu Maniu privind arestările ilegale ale unor membri PNŢ:

Ion Bărbuş ( tineretul naţional-ţărănesc ) a fost bătut de agenţii Siguranţei , în beciul din subsolul Ministerului de Interne ;

Virgil Solomon ( fost ministru )şi C.Toţoi (secretarul org muncitoreşti )sunt ţinuţi în arest , deşi sunt grav bolnavi .

Maniu cere eliberarea deţinuţilor politici din penitenciarele Piteşti, Craiova,Gherla, Mircurea Ciuc, Văcăreşti , Min.de Interne şi Prefectura Poliţiei .

 

/14-29 iulie '47: LICHIDAREA  PNŢ

[Vezi pe larg ,context intern şi internaţional ,la tabloul Genocidul comunist şi PNŢ-victimă ]

...14 iul.'47 :Siguranţa Statului :"Complotul Tămădău "

Siguranţa Statului arestează pe aeroportul Tămădău  câţiva lideri  PNŢ, printre care

I.Mihalache ( vicepreşed ), N.Penescu ( secretar general ) ,Ilie Lazăr,N.Carandino  ( dir.Dreptatea ) .

... 17 iul.'47:Comunicatul MAI.

<Pătrunşi de ură împotriva regimului şi urmărind răsturnarea acestui regim,fiind amestecaţi în acţiunile criminale ale unor elemente duşmane poporului şi temându-se de răspunderi în faţa justiţiei şi a mâniei populare pentru nelegiuirile săvârşite , mai mulţi conducători ai PNŢ ,urmând ordinul direct al lui Iuliu Maniu ,au încercat în ziua de 14 iulie să fugă într-o ţară străină ,pentru care scop au corupt piloţi din aviaţia militară  >(Scânteia, 17 iul.'47 )

... 29 iulie1947: Jurnalul Guvernului : dizolvarea PNŢ

[LD:Este de remarcat  faptul că acest proces se face pe baza Constituţiei din 1923,în România regală ; regimul - guvern şi parlament  - are miniştri şi parlamentari din dizidenţele  insignifiante rupte din PNL, PNŢ, PSD. care , înainte de război, făcuseră politică declarat "antibolşevică" şi ( sau ) colaboraseră cu guvernele carliste  ]

< Consiliul de Miniştri, în şedinţa sa de la 29 iulie 1947, Luând în deliberare referatul d-lui ministru al Afacerilor Interne [Teohari Georgescu ] nr. 22.694 din 29 iulie 1947

Pentru respectarea ordinei publice şi a siguranţei Statului ;

 În virtutea art. 107 , aliniatul ultim din  Constituţie,Decide :

  <Art. I.  Partidul Naţional Ţărănesc , sub preşedinţia d-lui Iuliu Maniu , este şi rămâne dizolvat , pe data publicării în "Monitorul Oficial " a prezentului jurnal.

Art.2.Sediile şi localurile de întrunire vor fi închise , iar arhivele şi orice corespondenţă vor fi ridicate de autorităţile respective oriunde s-ar găsi

Art.3.Întreg patrimoniul acestui partid va fi lichidat conform legii

Art.4.Domnii miniştri secretari de stat la Departamentul Afacerilor Interne [Teohari Georgescu]  şi Justiţie [Lucreţiu Pătrăşcanu ] sunt însărcinaţi cu aducerea la îndeplinire a prezentului jurnal .>

... Dezbaterea in Parlament

[LD: M.Sadoveanu  - preşedintele Adunării Deputaţilor  -a condus  dezbaterile acestui linşaj politic,  dând  cuvântul ,asistând  imperturbabil  la execuţia moral- politică - juridică  a PNŢ

Apoi, ceremonia s-a desfăşurat "şnur" : Teohari Georgescu (Raportor  )a inventariat  <şirul de crime şi trădări ale PNŢ >  ;deputaţii, "în numele poporului " ,au cerut <aspra lor pedepsire >, felicitându-l pe Teohari Georgescu pentru reuşită ; Alex.Calotă  a citit  Moţiunea de dizolvare .Apoi s- a votat cu bile.

(Cf.Dezbaterea Adunării Deputaţilor , M.O. 64/  29 iul.'47 ) ]

/ 11 sept.'47 :anchetarea arestaţilor

Începe anchetarea arestaţilor în cazul Tămădău 

/ 1947-'48. Gulagul românesc.

Pe parcursul anului 1947, şi în anii ce vor urma, pe harta României a apărut gulagul românesc .

Un lanţ de penitenciare  cu destinaţii mai mult sau mai puţin  "specializate" : Aiud, Făgăraş,Gherla,Piteşti, Râmnicu Sărat, Târgşor, Sighet , Botoşani.

Pe lângă ele, închisorile Capitalei , în care începeau ,adesea , primele anchete şi se desfăşurau procesele "grele"  : MAI , Miliţia Capitalei, Uranus, Jilava, Văcăreşti, Malmaison, Calea Rahovei , Bragadiru, Ghencea, Popeşti Leordeni, Pipera Roşie, Mihai Vodă, Kretzulescu,Beldiman, Spitalul Colţea, Spitalul nr. 9 -Berceni, Bălăceanca .

Ele erau suplimentate  cu închisori de tranzit (sau anexe ) din localităţile limitrofe Bucureştiului: Modelu, Rosetti, Olari, Piua Petrii, Gura Ialomiţei, Răchitoasa , Luciu, Valea Călmăţui, Lăţeşti, Rubia, Dâlga .Şi, ca un simbol faraonic al sistemului concentraţionar (după model sovietic) , lagărele de muncă forţată ,de la Canal, din bălţile Dunării, de la Bicaz, din mine şi de oriunde era nevoie de "sclavii reacţionari" :Capu Midia, Luminiţa, Năvodari, Stânca, Peninsula, Galeş, Poarta Albă, Km-31, Saligny km4 , Periprava ,Cernavodă, Ovidiu, Constanţa ,Medgidia, Cavnic, Baia Sprie ş.a .ş.a

¤ GUVERN Petru Groza ( -III-) : 30 dec.'47-14 apr.'48

Teohari Georgescu -ministru de Interne  ; Ion Popescu, Grigore Geamănu - Secretari de stat Lucreţiu Pătrăşcanu -  Justiţie.

1948

¤GUVERN Petru Groza ( -IV- ): 15 apr.'48 -2 iun.'52

Teohari Georgescu - ministru de Interne ("desărcinat"  pe 28 mai '52 )   Alexandru Drăghici-ministru de Interne ( 28 mai-20 sept.'52 ) La separarea  Securităţii de Interne :   Pavel Ştefan- ministru de Interne  ( 20 sept.'52 -28 ian.'53  )Alexandru Drăghici - ministrul Securităţii Statului ( 20sept.'52 - 28 ian'53 ) [ Vezi Genocidul comunist- cronologie, context , etape ] 

/15- 27  iul.'48.MAI.Ordinul 26.500 :arestarea ofiţerilor Poliţiei Regale  şi Siguranţei

În vederea plănuirei înfiinţări a Securităţii  ( ce urma să se producă pe 30 aug.'48 ) ,

Cabinetul MAI a emis un ordin strict secret prin care fixa ca , printr-o operaţiune fulger , pe 27 iulie, ora 2 noaptea -să fie arestaţi mii de  foşti ofiţeri de poliţie  şi siguranţă,< cu excepţia reformatorilor valoroşi >(adică a celor ce se dovediseră utili şi dispuşi să şi directevele comuniste )   

 -  În noaptea de 27 iul.'48,câteva mii de funcţionari,ofiţeri superiori  şi gradaţi ai acestor organe de ordine, au fost arestaţi.Ei au fost închişi ,fără procese şi condamnări,  timp de 8 ani - Supravieţuitorii gulagului ,vor fi eliberaţi în 1954 , printr-o procedură  la fel de non-juridică , un fel de retro'procese în care au fost judecaţi şi achitaţi.  

/ 4 aug.'48.Penitenciar Suceava : Organizaţia Deţinuţilor  cu Convingeri Comuniste

[ LD: Semnalăm  grave pete albe, falsuri şi carenţe interpretative pe verticale şi orizontale istorice ale sec. XX.Exemplu elocvent este chiar  acest ODCC , atâta vreme cât  în lucrările dedicate "fenomenului legionar " ( dinainte de război ) şi în cele consacrate " fenomenului Piteşti" ( după război ) ,s-au scris istorii ( sau memorii ) paralele, cu substrat ideologic total opus care menţin  ( sau întreţin ) provocarea unor resentimente şi încriminări .

Organizaţia ar fi luat naştere din iniţiativa unor tineri deţinuţi ( inclusiv foşti legionari )care au semnat un Memoriu în care cereau să li se îngăduie să revină în viaţa socială. Din ea s-ar fi recrutat torţionarii care au provocat "fenomenul Piteşti "   

/ 10 aug.'48 .Decretul 1993 :"sabotaj economic" şi "specula ilicită"

Prin decret se acorda Direcţiei Generale a Poliţiei şi Inspectoratului General de Jandarmi competenţă exclusivă în cercetarea şi urmărirea speţei de "sabotaj" sau "speculă" economică .

/ 30 aug.'48 Decretul 221 :Direcţia Generală a Securităţii Poporului [ DGSP ]

Ministru de interne-Teohari Georgescu ;ministru de  Justiţie-Avram Bunaciu .

Virgil Stănescu -subsecretar de Stat pentru Ordine şi Siguranţă ;

 Ion Burcă -subsecretar de Stat pentru Administraţie .

[ LD: Prin această lege, după modelul celei sovietice, DGSP devine poliţia politică a României.

Prea multe s-au spus şi scris şi prea puţine s-au clarificat  despre această instituţie.

Memorialistică, studii, dezbateri televizate ,seriale TV ( Memorialul Durerii ),programe de partid  ( PNŢCD, PNL , PSDR ) ,asociaţii civice ( AFDAP, Memorialul Sighet,  A.C., Fundaţii  ) ,  iniţiative legislative ( Legea lustraţiei ), instituţii specializate ( CNSAS, IICC ), "Condamnarea comunismului " de către  preşed. Traian Băsescu , au încercat , după aşa numita "cădere a comunismului ", să aducă la lumina analizei şi judecăţii  locul, rolul şi  răspunderile acestei instituţii politice  represive  în mecanismele regimul totalitar comunist.

La fel ca şi în cazul nomenclaturii PCR - metamorfozate în cei 20 de ani de "tranziţie " - foştii securişti şi-au văzut de viaţa lor militară sau civilă, şi , după caz, şi-au schimbat profesiunea ,devenind S.R.I -işti, avocaţi, prosperi oameni de afceri, oameni politici ş.a, ş.a

Nimic nu este de adăugat.]

[ Vezi la cele 35  de tablouri cu victtimele genocidului  din această sinteză ]

- În cadrul MAI, sau în afara lui, DGSP şi-a schimbat ulterior titulatura - Direcţia Generală a Securităţii Statului; Consiliul Securităţii Statului ; Departamentul Securităţii Statului - dar nu şi funcţia politică represivă în statul totalitar comunist .

Legea :

< Art.1.În cadrul Ministerului Afacerilor Interne se înfiinţează Direcţia Generală a Securităţii Poporului .

Art.2.DGSP are ca îndatoriri :

Apărarea cuceririlor democratice şi asigurarea securităţii RPR , contra uneltirilor duşmanilor din interior şi exterior .

Art.3.Organizarea ,încadrarea , dotarea , atribuţiile şi funcţionarea tuturor serviciilor centrale şi exterioare ale DGSP , se vor reglementa prin deciziunile şi instrucţiunile interioare ale Ministerului Afacerilor Interne .Aceste deciziuni şi instrucţiuni nu se publică .

Ele devin executive prin înscrierea lor într-un registru special şi comunicarea către cei interesaţi Art.4.Ofiţerii de securitate sunt singurii competenţi a instrumenta în infracţiunile ce primejduiesc regimul democratic şi securitatea poporului .

Art.5 .Ofiţerii de securitate sunt competenţi a instrumenta în cadrul competenţei lor materiale pe întreg teritoriul ţării. Instrucţiunile interioare de serviciu vor determina repartiţia teritorială a activităţii obişnuite .

Art.6.Normele de numire ,tratare şi ieşire din serviciu , precum şi drepturile şi îndatoririle personalului DGSP sunt cele stabilite prin alăturatul statut al ofiţerilor şi subofiţerilor DGSP ,ce face parte integrantă din prezenta lege , fără a se publica în Monitorul Oficial. *

Art.7.Prin derogare de la dispoziţiunile legii contabilităţii publice, bugetul DGSP va fi publicat numai prin suma lui globală,fără detaliere de posturi ,în bugetul Ministerului Afacerilor Interne

Angajarea ,efectuarea,justificarea şi verificarea cheltuielilor din bugetul DGSP se face prin derogare de la legea contabilităţii publice , conform dispoziţiunilor din legea fondului pentru cheltueli în interese superioare de stat .

Organul de verificare va fi numit de către Ministerul de Finanţe.

art.8.Orice dispoziţiuni contrare legii de faţă sunt şi rămân abrogate.>

-------------------------------------

*  Jurământul securist :<Jur să urăsc cu tot sufletul duşmanii ţării >.

[LD:nu ştim dacă acest jurământ a existat sau nu .Spiritul lui ,însă, transpare toate momentele  de confruntare cu "adversarii" indicaţi de partid.La un moment dat, Liviu Borcea ( cmd.de la Capu Midia ) îl evoca .Acest jurământ i-ar fi "programat" pentru conduita lor.

/ 30 oct.'48 :Ordinul circular nr.25.505al DGP:"Frontieriştii "

Prin Ordinul circular  al Direcţiei Generale a Poliţiei,după primele interogatorii de constatare ,fugarii prinşi trebuiau predaţi DGSP ,pentru adâncirea cercetărilor

/ 1948- '49.Scenarii NKVD instrumentate de Securitate şi Justiţie :procese "fantomă " 

- În rândul prelaţilor romano -catolici şi greco -catolici, s-au urzit "procese de spionaj "  în favoarea Vaticanului sau a SUA.

-Cu pretexte aberante, s-au instrumentat o serie de "procese de spionaj " în jurul Ambasadelor americană, engleză, franceză ( ex.300 de elevi şi studenţi ce frecventau Biblioteca franceză )

, iugoslavă, turcă.

- Etichetat tot ca "proces de spionaj " va fi  etichetat şi "procesul marii finanţe" pentru care

 se va inventa chiar un "complot " pentru a condamna un lot eterogen ( oamenii nici nu se cunoşteau între ei  ) :un psiholog universitar (Nicolae Mărgineanu ),un amiral (Horia Măcellariu ), oameni de afaceri ( Ioan Bujoiu, Alexandru Popp ), " fugari" în Occident ( Max Auschnitt ),  consilieri la uzinele Reşiţa, câţiva legionari  pentru tentă " fascistă " ( Nicolae Pătraşcu )ş.a.

- Pedepsele date de justiţia comunistă ,au fost pe măsură : muncă silnică pe viaţă sau 25 de ani detenţie grea .( Cf. Romulus Rusan, op. cit ).

1949

/ 15 Ian.'49.MAN. Legea 16  : introducerea pedepsei cu moartea.

-  Marea Adunare Naţională  votează introducerea pedepsei cu moartea pentru <crimele împotriva securităţii statului şi propăşirii economiei naţionale > 

Delictul era considerat criminal,pentru că punea în pericol securitatea statului şi prosperitatea economiei naţionale  ( art. 2, lit.c )

 - Intrau sub incidenţa legii : incendierea sau distrugerea produselor industriale, agrare sau a pădurilor. ( Buletin Oficial, nr.12 / '49 )

/ 21 ian.'49:Ordinul nr.11.816 al DGSP:Comandamentul Unic  

[LD : Documentul - publicat de Marius Lupu-Gh.Onişoru în volumul lor de "sentinţe politice adunate şi comentate " Încercăm să descifrăm ce se ascunde în spatele acestui Ordin confidenţial transmis de "tovarăşul " Gh.Pintilie (g-ral lct la Direcţia Generală a Securităţii Poporului )către"tovarăşul"  K.Ambruş (lct.col.,şeful Securităţii Timişoara ), fără să cunoaştem conţinutul Planului Operativ pe care urma să-l aducă " tovarăşul" g-ral Bejenaru (comandantul militar al  zonei ) .

Fără îndoială, ordine similare au fost transmise către toate unităţile teritoriale ale Securităţii .

Pe baza lor s-au alcătuit "Comandamentele Unice"  

Documentul este o dovadă explicită a funcţiei represive a Securităţii; a legăturilor întreţesute cu celelate structuri -Partid -Armată- Miliţie-Justiţie.

Ne lipseşte Ordinul  "de linie" - al guvernului ,al MAI, al  Securităţii  în care să apară Hotărârea sau Decretul guvernului Petru Groza privind aceste Comandamente Unice , transmisă şi aplicată de Teohari Georgescu (vicepreşed al C.M, ministrul de Interne ), sau de Virgil Stănescu (subsecretar de Stat la Interne ,pentru Ordine şi Siguranţă )sau de Ion Burcă

(subsecretar de Stat la Interne , pentru Administraţie ) sau a  g-ralului Vasiliu-Răşcanu (ministrul de Război ), din care să aflăm a cui a fost iniţiativa şi cum a fot ea pusă în lucru. ]

[ Vezi pe larg tabloul Genocidul comunist- cronologie, context, etape  ]  

/ 1949-1959 .Legislaţie represivă

[ LD: Acest grupaj de legislaţie represivă va fi plasat , fie la anul 1948 -, fie la sfârşitul anului 1959. El ar trebui pus la punct ,completat ,datat , pentru că a fost alcătuit din cioburi , deoarece  figurează în variante deosebite  în lucrările de memorialistică şi de istorie .

Cert este că legislaţia represivă a suferit diverse modificări, adăugiri, reformulări, pe parcursul întregii perioade.  

După ştiinţa noastră,nu credem că, în prezent,  Parlamentul,  Ministerul de Justiţie, MAI sau SRI - în calitatea lor de posesori de arhive - să fi întreprins studii privind evoluţia legislaţiei represive în statul totalitar comunist..

[ Vezi  la Genocidul comunist - cronologie, context, etape ] 

- 21 ian.'49 . <RPR.MINISTERUL AFACERILOR INTERNE.

Direcţiunea generală a securităţii poporului.

Cabinet.Nr.11.816/21 ian.1949.

DIRECŢIEI GENERALE DE SECURITATE TIMIŞOARA .

Tov.lct.col.Ambruş K. sau tov.maior Moiş A.

< Vă facem cunoscut că începând cu ziua de 22 ian.1949, se formează în oraşul Caransebeş un Comandament Unic.Din acest comandament va trebui să facă parte şi Tov.Maior Moiş Aurel. În faţa acestul Comandament Unic ,se pun o serie de sarcini ,pe care D-ta Tov.Ambruş le cunoşti de când s-a discutat la Bucureşti, sarcini ce revin atât trupelor Jandarmeriei MAI cât şi organelor de securitate.>

<Aceste sarcini vei căuta să le prelucrezi în amănunt cu Tov.Moiş Aurel , pentru a-l edifica asupra acestei munci de răspundere ce-i revine ,ca organ superior al securităţii, în acest comandament ,precum şi Tov.Kling Zoltan. Tovarăşul General Bejenaru ,Comandantul zonei, va aduce un plan de acţiune ,pe care va trebui să-l prelucraţi împreună.>

  <Pentru executarea sarcinilor ce vă revin,vi se pune la dispoziţie un număr de 15 (cincisprezece )subofiţeri,care pot fi folosiţi ori ca fileri, ori ca grupuri operative. Aceşti subofiţeri intră direct sub comanda Tov.Moiş Aurel.Pentru a putea duce la bun sfârşit misiunile ce se încredinţează acestor subofiţeri, va trebui să aveţi  grijă de ei, în primul rând să vadă în securitate , un organ superior, care ştie să se poarte cu ei, cum să vorbească cu ei, să-i prelucraţi în aşa fel ,încât să-i câştigaţi pentru a putea fi cât mai [ indescifrabil .n.n. ] Veţi vedea ,după cum va fi cazul, să fie folosiţi îmbrăcaţi militar sau civil .>

    <Comandamentul Unic este organul care conduce întreaga operaţiune de pe teritoriul fixat

Nici o operaţiune nu va putea fi luată , atât de organele de securitate cât şi de celelalte organe, fără să ştie una de cealaltă, atât în ce priveşte operaţiunile pentru prinderea bandelor teroriste, cât şi celor de evacuare a chiaburilor , a deblocaţilor ,a elementelor suspecte etc.>

    < În ceea ce priveşte evacuarea elementelor amintite mai sus, se vor întocmi dinainte liste de cei propuşi pentru evacuare ,pe care o veţi consulta de comun acord, mai ales în această problemă, cu secretariatul judeţenei PMR, care vă va putea da un ajutor preţios.>

   <În ceea ce priveşte colaborarea dintre organele componente ale Comandamentului Unic, aceasta trebuie să fie cât mai strânsă, o înţelegere cât mai deplină , pentru ca nu cumva să se execute operaţiuni grăbite, care să dea greş sau să producă în sânul populaţiei agitaţii contra organelor ce execută aceste operaţiuni ,datorită acestor lipsuri.>

  <Tov.Ambruş, d-ta personal, vei raporta zilnic Direcţiunii generale starea de spirit a populaţiei pe întreg teritoriul al obiectivului acestui comandament.>

< Pentru a evita greşelile amintite mai sus, voi , care sunteţi şi oameni politici mai ridicaţi, vedeţi problemele şi prin prisma politică , veţi căuta să daţi tot sprijinul ,toată îndrumarea necesară tovarăşilor de la trupe, care lucrează şi colaborează cu voi, şi care au un nivel politic mai slab ca al nostru .>

   < Pentru aceasta trebuie să aveţi grijă de a ţine legătura permanentă cât mai strânsă cu secretarul judeţean PMR ,în aceste probleme şi mai ales în problema de evacuare ,amintită mai sus. Partidul vă poate ajuta deopotrivă atât pe voi cât şi pe celelalte organe.>

<De felul cum vă veţi îndeplini sarcinile trasate depinde rezultatul operaţiunilor ,iar reuşita lor nu va avea decât să ridice prestigiul Securităţii ,bastionul înaintat ,apărătorul libertăţilor clasei muncitoare din RPR, care luptă pentru făurirea cu un ceas mai devreme a societăţii socialiste.>   General Locotenent de securitate, Pintilie Gh.>

 /  23 ian.'49.Decret : desfiinţarea Poliţiei şi Jandarmeriei

Miliţia şi trupele de Securitate le iau locul

[Vezi tabloul  Poliţişti, jandarmi-victime  ]

/ (? ) Ian.'49.MAN:introducerea pedepsei cu moartea.

- Marea Adunare Naţională  votează introducerea pedepsei cu moartea pentru <crimele împotriva securităţii statului şi propăşirii economiei naţionale > 

- 12 febr.'48.Arestarea grupului de rezistenţă din Banat condus de Spiru Blănaru.

În iun.'48, va fi executat .Alţi 10 partizani din grupul său, vor fi executaţi sau asasinaţi.

-În nov.'48, va fi ucis şi col.Ioan Uţă , conducătorul unui alt grup de rezistenţă din Banat.

[ Vezi tabloul Militari-victime ] `

/ 25 mai'49.H.C.M. : construirea Canalului Dunăre-Marea Neagră

[ LD:  Hotărârea prevedea construirea unui canal de 70 km., traversând Dobrogea, conceput de comunişti ca <un mormânt al burgheziei româneşti > , deoarece  80 % din mâna de lucru trebuia asigurată prin munca forţată a deţinuţilor  politici .

S-au ţinut de cuvânt ! Canalul a devenit mormânt pentru mii de oameni  care şi-au găsit sfârşitul acolo, în cei 4 ani de funcţionare.

În iulie 1953, şantierele s-au închis , după ce ,pentru a-şi ascunde eşecul, în sept.'52 au fost declanşate cîteva procese de sabotaj, soldate cu condamnări la moarte şi execuţii.

Iată câteva gânduri ale lui Oni  Brătianu  despre Canal, într-o Scrisoare adresată conducerii de partid şi de stat , în 1977, când se auzea că Ceauşescu voia să reia construcţia Canalului .

< [....] Vinovaţi de această enormă risipă de muncă zadarnică, au fost declaraţi câţiva tehnicieni din conducerea lucrărilor , pedepsiţi cu condamnarea la moarte,.

Şi liniştea s-a aşternut peste uriaşele săpături , buruienile au năpădit taluzurile >

[Vezi integral la Genocidul comunist- cronologie, context, etape şi tablourile cu  victime  ]

/ 6 dec.'49.Penitenciarele Suceava- Piteşti --Gherla-Tg.Ocna : "reeducarea "

[ LD: Interpretarea oficială a fenomenului , în motivaţia comunistă ,  a fost pusă pe seama fostului lider legionar Horia Sima ( aflat în Occident ), a "imperialiştilor americani " care voiau compromiterea Securităţii .

În realitate, "reeducarea"  , iniţiată,coordonată , manipulată, dirijată  de mecanismul represiv comunist , prin instituţiile sale securitate, justiţie, penitenciare .

De la DGSP, ministru Teohari Georgescu , urmat de  Alexandru Drăghici,cu tot şirul de "anchetatori " - un Nicolski, Czeller, Sepeanu, Dulgheru, Nemeş ; de la Piteşti , un  Al. Dumitrescu ( director );  de la Gherla un col.Gheorghe Gheorghiu ( director ),cpt.Alexandru Gheorghe, Costică Avădanei ( ofiţerul politic ),dr. Cahone Moise,dr. Viorel Bărbosu ; de la Tribunalul MIlitar - un g-ral Alexandru Petrescu ( preşedintele de complet care a semnat asentinţele la moarte în procesele torţionarilor din '53,'54 ) - aceştia sunt adevăraţii autorii morali şi politici ai "fenomenului Piteşti ".]

 [ Vezi Bibliografie şi Genocidul comunist- cronologie, context, etape ] ] 

"După ce elitele mature fuseseră anihilate ,venise acum rândul generaţiei tinere

Cel mai sinistru experiment a fost <reeducarea prin tortură >începută în 1949 la închisoarea Suceava., a continuat mai târziu cu înverşunare în închisoarea din Piteşti şi, apoi , ceva mai neconvins, în cele din Gherla şi Tg.Ocna.

Până la 1000 de tineri , majoritatea studenţi, au fost umiliţi, torturaţi, să-şi renege convingerile , familiile, credinţele, să se maltrateze şi tortureze între ei, practic să-şi desfiinţeze propria personalitate. "

[Cf.Romulus Rusan, Cronologia şi geografia represiunii ...] 

/ ? Dec.'49.Canalul Dunărea Marea Neagră : mormântul prigoniţilor       

[LD:  În viziunea PCR , Canalul trebuia să constituie  < mormântul  burgheziei româneşti >

Noi îl considerăm mormântul prigoniţilor de urgia comunistă.

Proiectul a demarat la sfârşitul anului'49 şi  va căpăta consistenţă juridică , organizare administrativă , populare cu <duşmani -sclavi >, în primele luni ale anului '50  şi în anii ce au urmat. De bolnavi, de morminte n-au avut nici o grijă , dimpotrivă, urmele trebuiau să dispară : şanţurile , gropile, taluzele au înghiţit cadavrele.

O dovadă că acest procedeu a fost  deliberat aplicat , este faptul că "sintezele " , "rapoartele"

de uz intern ale Consiliului Securităţii Statului  ( 1953,1955,1958 ), făcute pentru conducerea PCR, erau făcute numai pe baza evidenţelor de la ieşirea din detenţie , nu pe baza listelor de la intenare .Zecile de mii de liste , au dispărut .]

[  Vezi tablourile cu toate categoriile - victime ; vezi Cicerone Ioniţoiu,  Dicţionare, volumele sau www.procesulcomunismului.com.  ]

Reproducem o sintetică şi adecvată concluzie privind Canalul Dunărea-Marea Neagră, datorată lui Romulus Rusan :  

<Procedura copiată după originalul NKVD , era următoarea:

conducerea Canalului cerea  un număr oarecare de oameni care să lucreze,

Ministerul de Interne încredinţa această sarcină

Direcţiei de Anchete care la rândul ei transmitea ordinul

regiunilor de Securitate iar acestea făceau liste cu "reacţionarii "  "paraziţii " , "duşmanii poporului " , care urmau să fie arestaţi.

Fără să aibă măcar un simulacru de proces,

o comisie formată din 7 generali şi colonei de securitate, semna listele şi astfel îi condamna la pedeapsă între 12 şi 60 de luni [...]

Au fost zeci şi sute de mii de astfel de condamnări extra-juridice .

Numai pe şantierele Canalului Dunăre -Marea Neagră , după unele estimări minimale, au fost în fiecare moment în jur de 40.000- 60.000 de deţinuţi.

Dar alţi "internaţi CR " ( contrarevoluţionari ), puteau fi "repartizaţi "pe alte zeci şi sute de şantiere , în întreprinderi agricole,mine, fabrici .

Numărul persoanelor care au suferit internări  administrative nu va putea fi stabilit vreodată cu precizie , din lipsa iniţială a evidenţei şi din cauza distrugerii pe parcurs a numeroase probe, fapt sesizat de toate comisiile însărcinate să studieze problema.>

 [ Romulus Rusan, Cronologia şi geografia represiunii ...]

1950

/Ian.50 .HCM / MAI - Decret342 / Ordine / Ordonanţe  : pedepsele administrative 

[LD: Pe baza acestei Hotărâri de Guvern, , Ministerul de Interne a emis Decretul şi mai multe Ordonanţe  ( cu o procedură  copiată după  un "model" NKVD ) pe baza cărora urmau să fie  arestaţi cei ce <primejduiesc sau încearcă să primejduiască regimul de democraţie populară şi construirea socialismului sau care defăimează puterea de stat şi organele sale, dacă faptele lor nu constituie infracţiuni >

Cei presupuşi <duşman> " ce nu intrau sub incidenţa infracţiunilor  prevăzute în Codul Penal şi nu puteau fi judecaţi şi condamnaţi  ,din lipsă de probe, să fie arestaţi  pe baza acestui HCM. :Extrăgându-şi legitimitatea  din HCM-ul din 3 ianuarie, Decretul şi Ordinele următoare au stat la baza sutelor de mii de "reţineri administrative " ,oameni închişi  fără mandat şi fără proces,pe baza "listelor negre " întocmite de organele puterii .

- Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin din aprilie 1952 .

- Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi pentru că au avut condamnări "uşoare" , a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,cel eliberat  urma să facă a doua condamnare , ca pedeapsă administrativă )

[Vezi tablourile ,pe categorii de victime ]

 Soarta a zeci de mii de oameni s-a hotărât pe linie administrativ- birocratică .

Direcţia Canalului  Dunăre-Marea Neagră  cerea Direcţiei de Anchete a Securităţii,  un anumit număr de braţe de muncă (necesarul zilnic ar fi fost de 40- 60.000 de salahori ).

Direcţia  de Anchete o defalca numeric  şi o dirija organelor regionale  ca pe o "normă de arestaţi " Subordonaţii  întocmeau  şi transmiteau liste  cu "contrarevoluţionari " [ CR ],  reacţionari", "paraziţi " , "duşmanii poporului " .

O Comisie de  7 generali şi colonei aproba lista, fixând durata pedepsei ( între 12- 60 de luni  ) .Apoi se proceda la arestări.  Dacă acţiunea depăşea necesarul la Canal, arestaţii  erau trimişi pe alte şantiere , munci agricole, mine ş.a

HCM-ul ,Decretul şi Ordinele următoare au stat la baza sutelor de mii de "reţineri administrative " ,oameni închişi  fără mandat şi fără proces,pe baza "listelor negre " întocmite de organele Securităţii .

- Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin în  aprilie 1952 .

- Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi pentru că au avut condamnări "uşoare" , a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,cel eliberat  urma să facă a doua condamnare , ca pedeapsă administrativă.

 

/ 27 mart.'50 .Decizie MAI: pedepsirea foştilor demnitari 

[LD: oricine mai are vreo îndoială  în ce priveşte caracterul genocidar politic al represiunii asupra clasei politice din România,  să citească şi să recitească această Decizie.

Cine urma să scape printre "ochiurile " acestei monstruoase plase ?

[ Vezi tablourile Guvernanţi , Parlamentari, Diplomaţi, Partide - victime ]

-Printr-o nouă decizie a MAI, au fost adăugaţi Decretului 342 ( 14 ian.'50 ) :

<foştii demnitari ai guvernelor reacţionare , inclusiv din cele două dictaturi ( carlistă şi antonesciană ) ca : miniştri, subsecretari de stat , secretari generali, foşti diplomaţi ,foşti senatori ,deputaţi , prefecţi ,primarii oraşelor de reşedinţă , iar pentru Municipiul Bucureşti ,primarii , ajutorii de primar general şi primarii de sector.> 

 / 5/6 mai'50. Arestarea lotului de demnitari

 [LD: Pentru arestarea miniştrilor din perioada 1918 -1947 (cf.Decretul nr.6 /14ian.1950 )

38 de echipe speciale  au acţionat concomitent , de la ora 0,5 ,arestând peste 80 demnitari. Această noapte de lichidare a elitelor politice , de mare amploare , trebuie  studiată pentru a se putea stabili a cui a fost iniţiativa ,cum a fost pregătită, cine a executat-o ,care au fost măsurile post-arestare . Cu loturile ulterioare de demnitari - 25 clerici greco-catolici (1950 ), fruntaşi PNŢ ( 1951 )-  numărul celor închişi s-a ridicat la 200. ]

 [ Vezi www.memorialsighet.ro  ]   

[Vezi tablourile  Demnitari - victime , Parlamentari-victime ,PNŢ-victimăş.a ]

- Pe baza listelor întocmite de MAI ( care ,în 1951, vor fi transformate în "decizii administrative" ) arestaţii au fost duşi la penitenciarul Sighet , denumit "colonia de muncă Dunărea ". Cu loturile ulterioare de demnitari - 25 clerici greco-catolici (1950 ), fruntaşi PNŢ ( 1951 )-  numărul celor închişi s-a ridicat la 200.

/24 mai'50 .DGSP:transferul clerului  greco-catolic  la Sighet

- Direcţia Generală a Securităţii Poporului a iniţiat şi a făcut transgerul a 4 episcopi şi 21 de preoţi greco-catolici,la Sighet.

/ 8 iun.'50.MAI : Direcţia Unităţilor de Muncă .

Prin noul Cod al Muncii, MAI  înfiinţează Direcţia Unităţilor de Muncă, prin care se aprobă  folosirea muncii forţate , în cadrul Ministerului de Interne.

-Motivaţia: <reeducarea deţinuţilor se bazează pe munca în ateliere, ferme şi şantiere>

 

 

/ 23/ 24 iun.'50.Revolte ţărăneşti împotriva colectivizării

[ Vezi la tabloul Ţărani-victime ]

 

/ 28 iun.-7 iul.'50.Persecutarea Bisericii romano-catolice

-28 iunie. Printr-o farsă judiciară , diplomaţii Sfântului Scaun la Bucureşti, sunt expulzaţi .

- Pe 4 iul., se publică un "Statut de organizare , conducere şi funcţionare a confesiunii romano-catolice în RPR " prin care,formal, Papa continua să fie recunoscut ca şef al Bisericii  , dar, în realitate ,cu puteri îngrădite , sub controlul Ministerului Cultelor .

-Pe 7 iulie, România a rupt relaţiile diplomatice cu Vaticanul.

În perioada ce a urmat , asupra cultului romano-catolic s-au abătut represalii de tot felul.

[ Vezi tabloul Biserici-victime ]

 

1951

/ 1 febr.'51.Decret :Arhivele Statului trec la Ministerul de Interne

 [ LD:  De la organizarea lor modernă , şi până în 1951, Arhivele Statului avuseseră un statut aparte, european, şi  fuseseră în subordinea administrativă a  Ministerului Învăţământului.

O dată cu trecerea lor la MAI , începea faza neagră a acestui depozit de memorie al  unei naţii.

Au urmat distrugeri, sustrageri,falsificări , secretizări succesive, pe toată perioada regimului totalitar comunist.

Amploarea acestei calamităţi arhivistice ,  nu se cunoaşte nici după 20 de ani de la revoluţia din dec. 1989 .Consecinţele acestor practici, sunt resimţite de fiecare cetăţean atunci când vrea să-şi dovedească drepturile ]

 

/ 29 mart.'51.DGSS:Directiva 101 /Cabinet: Direcţia Generală a Securităţii Statului

- Directiva 101 /Cabinet stabilea schimbarea numelui. Direcţia Generală a  Securităţii Poporului devenea Direcţia Generală a Securităţii Statului , preluând şi activitatea de informaţii externe şi contraspionaj.

-Directiva prevedea categoriile de informatori, modalitatea de recrutare şi remunerare.

 

/ 14 apr.'51.Arestări masive :soţiile şi copiii  foştilor demnitari

- MAI a dat retro' Decizia nr.349 / 5 iul.'51, ca să "legalizeze"  arestările .

 

/ 15 iun.'51.MAI, Decizia 200 :deportări din zona de frontieră româno-iugoslavă.

[ LD: Până  în dec.'89, şi mulţi ani după aceea,  în Istoria României în date  , pentru anii '50,  nu există trecută  nici o lege "represivă", nici una din aceste decizii .

Vezi şi alte Decizii, Ordine. ş.a pe baza cărora s-au făcut marile strămutări (dislocări ) :

 a) a colonizaţilor din Cadrilater şi Dobrogea *- turci, albanezi, bulgari, greci, machedoni aromâni -în Bărăgan, Brăila ş.a. [

b ) a sârbilor din Banat -în diverse sate din Ialomiţa, Brăila, Galţi, Bărăgan

c) a saşilor şi şvabilor rămaşi nedeportaţi de NKVD( ian.'45 ) ]

Pe zona de frontieră din Banat şi Mehedinţi , români, germani, sârbi, bulgari, aromâni, basarabeni şi  bucovineni refugiaţi, au fost deportaţi ,pentru 5 ani, în Bărăgan , pe motiv că

< nu prezentau garanţii pentru siguranţa naţională .>

Pentru strămutarea lor, s-au folosit 2698 vagoane (garnituri de tren ) şi 6 211 camioane.

[Vezi tablourile Minorităţi -victime  ] 

/ 5 iul.'51.MAI.Decizia  nr.349 : retro'legalizarea arestărilor  familiilor demnitarilor

[ LD: În baza ei, au fost pedepsiţi  cu 2 ani închisoare  membrii de familie a celor închişi

Am impresia că a existat şi o "noapte" anume ,14/15 apr.1952 , când s-au operat arestările .

 

/ 15 aug.'51.Decizie MAI: transferul liderilor PNŢ la Sighet

Fruntaşii PNŢ condamnaţi în procesul "Tămădău " -  Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Victor Rădulescu-Pogoneanu, Ilie Lazăr , Nicolae Carandino  ş.a - încarceraţi la Galaţi , sunt transferaţi la Sighet.

În sediile Securităţii  din întreaga ţară, continuă anchetele , interogatoriile şi torturile

celorlalţi arestaţi * 

-----------------------------------

* Ex.Corneliu Coposu .În 1946, ales secretar adj.al PNŢ , participând activ la toate manifestările şi acţiunile partidului. Pe 14 iul.1947 ( în aceeaşi zi cu arestarea de la Tămădău ) a fost arestat din Clubul PNŢ, de Direcţia Generală a Siguranţei  ; dus la penitenciarul MAI, pentru 30 de zile ; trimis în lagărul de la Piteşti şi Craiova până la 6 nov.1950 .

Internat şi condamnat  administrativ pe 2 ani până în 1952 .

A fost deţinut 8 ani , fără nici un proces , apoi încă 7 ani ( după proces ) .

În 1955 , a fost judecat şi condamnat la 15 ani închisoare şi confiscarea averii ,de Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti ( sentinţa 876 /16 iulie 1955 dată de cpt. Apostol Gh.-preşed.,  lt.Caraciuc Orest şi Roşu Fănică  (asesori populari ),  prin comutarea  prevenţiei de la 14 iulie 1947.

[ Vezi tabloul PNŢ-victimă ]

 

/ 21 sept.'51.MAI .Decizia nr.417 :"Delicte politice "

Decizia  prevedea condamnări la 2 ani muncă silnică pentru diverse "delicte politice"

 

1952

/  (?) ian.'52 Ordinul  689 :pedepsirea "zvoniştilor" ostili regimului

[LD: acest ordin - a stat la baza masivelor arestări şi şirului de procese  a locuitorilor de la sate , în perioada care a urmat  ]

Cu exces de zel, g-ral de Securitate Bolintineanu , în iunie 1952, ar fi dat un Ordin subordonaţilor "confecţioneze" grupuri de <ţărani contrarevoluţionari >  în toate comunele , cu acuza de <uneltire contra ordinii sociale> ( pedepsită de art. 209 C.P.)

/ 22 mart.'52.Decret 190 :pedepsirea atitudinii ostile reformei monetare

/ Mart.'52 :HCM nr.1554:trimiterea în "coloniile de muncă "

Prin acest HCM, era stabilită competenţa unei Comisii a M.A.I,pe baza propunerilor Securităţii,

şi a Direcţiei G-rale a Miliţiei .El a stat la baza masivelor arestări şi trimiteri la muncă forţată, fără judecată şi condamnare,  în perioada care a urmat .

/14/15 apr.'52..Arestarea rudelor deţinuţilor

[ În baza Deciziei  nr 349 / 5 iul.'51 ]

E x.Olga Boeru - soţia asasinului lui Iorga ; Brătianu [Sturza ]Eliza( soţia lui Gh.Brătianu ), Budurescu (soţia ministrului tătărăscian),Buzdugan Natalia(soţia ex-ministrului ),Catargi Michaelea(soţia diplomatului ),Cihosky ( nepoata generalului ) , Dinopol ( sora de 80 de ani, a  ex-ministrului Ion Gigutu), Creţu Carmen şi Mircea ( copiii ex-ministrului Napoleon Creţu ) ;

Cancicov ( sora Mircea Cancicov ), Manolache  Liana ( fiica g-ralului Busuiocescu ) , Moţa Iridenta ( soţia legionarului Moţa, sora lui C.Z.Codreanu ) ş.a.ş.a .

/ (? )mai 1952. Decizia 708  : executarea celei de-a doua condamnări

[LD: În  majoritatea proceselor politice , inculpaţii primeau 1-2 sau mai multe condamnări , în funcţie de stabilirea "vinovăţiilor", în conformitate cu diversele articole din Codul Penal sau alte Decrete, urmând să execute pedeapsa cea mai mare .

Prin noua Decizie ,regimul s-a "asigurat" de rearestarea celor condamnaţi cu pedepse prea mici , cel eliberat urmând  să facă a doua condamnare .

[ Vezi cazuri la diversele tablouri - victime ]

/26-27 mai'52.Plenara CC al PCR : "devierea de dreapta "

"Deviaţioniştii" Ana Pauker ,Vasile Luca şi Teohari Georgescu au fost excluşi din toate funcţiile de partid şi de stat  [ Vezi  la tabloul PCR şi colaboratorii ]

- 28 mai'52.Alexandru Drăghici - ministru la Interne

¤ 2 iun.'52.Guvern Gh.Gheorghiu Dej - remaniere .

Alexandru Drăghici - la MAI ( până în 20 sept., când trece la Securitate )

Pavel Ştefan - la MAI ( în locul lui Al.Drăghici ) 

/ Iun.'52 :Ordin secret * : loturi de " ţărani contrarevoluţionari "

* Un g-ral de Securitate , Bolintineanu , în iunie 1952, a  dat chiar un Ordin subordonaţilor să "confecţioneze" grupuri de ţărani "contrarevoluţionari" în toate comunele , cu acuza de <uneltire contra ordinii sociale>

/ Iulie-aug.'52.MAI:unităţi de muncă pentru tinerii cu "origine nesănătoasă " 

Din ordinul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii ( DGSM, din 1949 ), tinerii cu "origine nesănătoasă "  au fost încorporaţi în unităţi de muncă cu regim militar .

Totodată  durata a crescut de la 2 ,la 3 ani pentru aceste categorii

[ Vezi tabloul Militari-victime ] 

/ August.'52. Oprirea "experimentului reeducării -  Piteşti "  

[LD: Iniţiat în toamna anului '49, oprirea experimentului a fost ordonată de Gheorghe Gheorghiu Dej ,pentru a exonera partidul de răspundere. "Metoda "  găsirii unor ţapi ispăşitori " a fost  preluată  din arsenalul partidului comunist bolşevic , şi va fi practicată pe toată perioada regimului totalitar.

 În cazul "reeducării " , Dej a dorit să paseze vinovăţia  pe "deviaţionişti " - Ana  Pauker şi  Teohari Georgescu. În realitate, sub alte forme, "reeducarea" va fi generalizată şi aplicată ori de câte ori partidul a dorit să înfrângă anumie rezistenţe .

[ Vezi la Bibliografie - memorii  ]

/ 14/ 15 august '52.MAI.Ordinul 490 : arestări în masă  

Ministrul de Interne ( Pavel Ştefan ) , în colaborare cu Securitatea ( Alexandru Drăghici ) ordonă în noaptea de Sfânta Maria arestarea a sute de preoţi .

În aceeaşi noapte, sunt reţinuţi "administrativ" şi trimişi în colonii de muncă sute de liberali, ţărănişti şi monarhişti.

[ Vezi tablourile respectivelor categorii de victime ] 

/ 22 aug.'52.MAI.Decizia 1554 :"Colonii de muncă " 

Unităţile de muncă create prin Decretul 6 / 1950 sunt înlocuite cu "colonii de muncă " .Ulterior,pentru "indezirabilii politici " , se instituie "batalioane de muncă " , "domiciliu obligatoriu " ş.aş.a 

/ 22 aug.'52.Arestarea foştilor agenţi de informaţii şi contrainformaţii

MAI decide internarea în închisori a foştilor angajaţi de la S.S.I şi Secţia II -Informaţii a Marelui Stat Major [ Vezi tabloul Siguranţa, Poliţia - victime  şi Militari-victime ]

/ 5 dec.'52.Comisii de verificare a deţinuţilor şi internaţilor C.R *

* <Internaţi CR > = contrarevoluţionari  

1953

¤ GUVERN Gheorghiu -Dej : 28 ian.'53- 19 mart.'57

Pavel Ştefan - ministru de Interne

Alexandru Drăghici- Securitatea Statului

 

/ 30 nov.'53 .Securitatea - instituţie cu statut special

[LD: dar ... de cine ţinea ? sub controlul cui era ?  Vezi la Marius Oprea... ]

De la această dată, ministrul Securităţii - n-a mai făcut parte din Consil.de Miniştri .

/  ? 1953: "Cartea reeducării "

[LD: Dacă a existat , ar trebui scoasă din arhivele Securităţii şi  studiată ]

La comanda Ministerului de Interne , ar fi fost  întocmită de torţionarii din penitenciare.

/1953.Iarna, în coloniile de muncă

 În iarna 1953,la Salcia,  foarte mulţi deţinuţi au murit la locul de muncă,  din cauza condiţiilor de exterminare ( foame, ger, boli ) .Pentru a putea fi identificaţi, fiecare deţinut era obligat să  ţină în gură un carton cu numele .Cadavrele erau aduse în tabără îngheţate şi li se desfăceau fălcile cu toporul, pentru a fi identificate .

1954

[ LD: este primul an după sfârşitul "erei staliniste" şi începutul "dezgheţului hrusciovist " în  URSS. Vagi "unde de dezgheţ" ar fi trebuit să se propage şi în RPR, în conduita PRM.

Paradoxal ,în România ,"stalinismul " se menţine , cunoscând noi forme şi episoade de represiune. ]  

/ 30 ian.'54.Ordin ( MAI ? ):confiscarea bunurilor pentru cote .

[ LD: un exemplu . dintre multele de acelaşi fel, ilustrând domnia bunului plac a organelor de execuţie.Pe acest ordin s-au operat miile de confiscări, şicane, arestări pentru cote . ] 

Ordinul  decidea: <Dacă datornicul nu prezintă încredere , bunurile pot fi ridicate pe loc , fără a fi nevoie de vreo încuviinţare specială din partea organelor judiciare.>

[ Vezi tablourile Ţărani-victime şi alte categorii  ] 

/ 11 mart.'54.HCM 337: desfiinţarea "coloniilor  de muncă"

Prin acest HCM, deţinuţii din coloniile de muncă urmau să fie eliberaţi,excepţie făcând cei ce

< au slujit interesele burgheziei >Aceştia , dac[ prezentau un <pericol deosebit pentru securitatea statului > urma să li se fixeze < domiciliu obligatoriu >

[  Vezi la tablourile diverselor categorii de victime ] ` 

/ 18 mart.'54.B.P.al PMR :procesul "grupului de spioni " condus de Lucreţiu Pătrăşcanu

- În Biroul Politic se discută organizarea procesului .Între 6-13 apr.'54 se desfăşoară procesul.

-După 8 ani de anchetă , se va desfăşura  un proces formal, pe baza unor acuzaţii neîntemeiate .Este condamnat la moarte (Sentinţa 16/17 apr.).

Pătrăşcanu va fi asasinat în noaptea de 17 apr.'54 ,la Jilava.

[ Vezi la Justiţia comunistă  ]

/ 10 oct.-10 nov.'54. Procesul torţionarilor de la Piteşti şi Gherla

[ LD: Este de prisos să arătăm că adevăraţii organizatori ai reeducării - şefii PCR şi ai Securităţii -  au rămas nepedepsiţi La procesul torţionarilor, MAI a încercat să se disculpe susţinând că liderii legionarilor ( printre care Pătraşcu şi Negulescu ) ar fi dat dispoziţie deţinuţilor legionari să accepte "reeducarea" .Un proces menit să acopere pe adevăraţii autori ai acestor crime ( Nicolski, Czeller, Sepeanu, Dulgheru, Nemeş, Dumitrescu ,Avădanei ş.a )  ]   

Preşed.Completului -g-ral Alexandru Petrescu .

- Dintr-un lot de 22 deţinuţi , 17 au fost condamnaţi la moarte , fiind acuzaţi de torturile "reeducării ", ceilalţi la 25 ani muncă silnică ( Sentinţa nr. 32 / 10 nov.'54 ).

- După ce s-a aflat în străinătate de crimele "reeducării" prin tortură din închisorile româneşti,un grup de "reeducatori" - printre ei, Păvăloaie Vasile, de la Gherla  - a fost dus la Ploieşti , unde au fost prelucraţi cum să răspundă la anchete.

În aceeaşi perioadă, la Gherla, fuseseră arestaţi dr. Viorel Bărbosu şi ofiţerul politic Costică Avădanei , iar la Piteşti dir. Al.Dumitrescu.

[ Vezi tabloul Legionari-victime ]

1955.

/ 15 Febr.'55.Răpirea lui Oliviu Beldiman ( Elveţia )

-Legaţia României la Berna a fost  atacată de 4 emigranţi români - Oliviu Beldeanu, Stan Codrescu, Dumitru Ochiu , Ioan Chirilă - care cer eliberarea unor deţinuţi politici din ţară.

- Beldiman , condamnat de justiţia elveţiană la o pedeapsă uşoară, este răpit de Securitatea română , rejudecat , condamnat la moarte şi executat ( 18 febr.'60 )

 

/ 30 iunie'55.Decretul 421 :primele graţieri

[ LD: unele surse indică această amnistie în perioada 18-23 iulie, ( concomitent cu Conferinţa Destinderii de la Geneva ),  cu prevederi  privind înscenarea unor procese cu condamnări retroactive , şi pregătirea unui Decret de amnistie pentru exilaţii ce s-ar întoarce în ţară. ]

-Prezidiul MAN a emis Decretul  421 prin care au fost graţiaţi cei cu condamnări până la 10 ani , în baza Legii 312 / '45,Legii 291/'47şi a Decretului 207/'48 .

- A prevăzut graţierea celor cu pedepse mai mari de 10 ani , dacă au participat la războiul antihitlerist .

- Nu beneficiau de graţiere, membrii guvernelor fasciste ,din perioada sept'40 -23 august'44.

1956.

[[¤] 14-25 febr.'56.Congresul XX al PCUS

Nichita Hrusciov a prezentat  "Raportul secret" în care erau demascate cultul personalităţii lui Stalin şi atrocităţile  ordonate de el.*

----------------------------------------

* În România ar fi  existat şi un Decret de graţiere  pentru "manifestări antistaliniste " care nu mai erau considerate <crime împotriva umanităţii > şi cei ce fuseseră condamnaţi pentru atari manifestări , ar fi  fost graţiaţi .

[[¤23 oct.-4 nov.'56 Revoluţia anticomunistă din Ungaria

Înăbuşită sângeros de către Armata Roşie .

Instalarea regimului  Ianos Kadar

/ 4- 15  nov.'56.Proteste studenţeşti versus represiunea autorităţilor

[ LD:În urma arestărilor masive operate de Securitate în  toamna anului 1956, în perioada 1957-1962, peste 40.000 de tineri condamnaţi politic au fost trimişi în zonele mlăştinoase ale Deltei , la recoltarea stufului şi construirea de diguri. ]

 [ Vezi tablourile Cronologia genocidului ,  Elevi, studenţi-victime , Tineri- victime  ]

1957

9.GUVERN Chivu Stoica : 20 mart.'57- 20 mart.'61

Alexandru Drăghici-ministru la Interne

Pavel Ştefan? - Securitate

/ 12-14 apr.'57 .Iaşi şi Putna.Aniversare Ştefan cel Mare:arestări studenţi

La a 500-a aniversare a urcării lui Ştefan cel Mare pe tronul Moldovei, la festivităţile omagiale , un grup de studenţi - Alexandru Zub, Aurelian Popescu, Mihalache Brudiu Dumitru Văcariu - au fost arestaţi , acuzaţi de  <uneltire contra ordinii sociale> şi condamnaţi la pedepse între 8-10 ani închisoare.>

/ 16 apr.'57 Proces anchetatorii torţionari.

În cadrul  dosarului cu torţionarii de la Piteşti şi Gherla,  au fost condamnaţi la închisoare

( Sentinţa nr. 101/ 16 apr.'57 ) şi 5 anchetatori ai Securităţii : Sepeanu Tudor, Dumitrescu Alexandru ( dir,penit.Piteşti ) , Sucigan Ghorghe (cmd.penit.Gherla ) ,Avădanei Constantin şi Bărbosu Viorel .Ei au fost curând eliberaţi (în 1958 )

/ 22 aug.,1 sept.'57.Decretele 403 ,484 :graţierea angajaţilor MAI condamnaţi

[ LD: graţierea călăilor executanţi din lagărele de muncă  forţată - unde au murit cu miile deţinuţii - a fost , paradoxal, o graţiere  "strâmbă-dreaptă"  dacă se au în vedere ordinele de "sus " ce au impus acel comportament  exterminator.

În orice caz, din câte cunoaştem, SRI sau MAI nu s-au grăbit , după revoluţia "anticomunistă" din decembrie '89, să facă publice acele condamnări sau acele graţieri, pentru ca , familiile ce şi-au prăpădit acolo părinţii,fraţii sau copiii , să-i cunoască  ]

Prin cele două  decrete, au fost graţiaţi  ofiţerii şi subofiţerii MAI ( condamnaţi anterior la pedepse grele- între muncă silnică pe viaţă şi 6 ani închisoare corecţională )  pentru atrocităţile şi crimele săvârşite contra deţinuţilor din  coloniile de muncă  de la Salcia, Capul Midia şi Cernavodă.

/ 7 dec.'57.Arestarea grupului de rezistenţă din Apuseni "Capotă-Dejeu "

Trupe speciale ale Securităţii  arestează pe Iosif Capotă şi Alexandru Dejeu, conducătorii unui grup de rezistenţă din M-ţii Apuseni.

-Judecaţi, condamnaţi la moarte şi executaţi la Gerla (2 sept. '58 )

[ Vezi pe larg la PNŢ-victimă ]

1958

/ 12 ian.- august '58 .Răscoale ţărăneşti.

-12 ian.'58 .Răscoală la Răstoaca ( Vrancea )

Reprimată sângeros cu trupe militare şi de Securitate, din ordinul lui Nicolae Ceauşescu

- Răscoale ţărăneşti în numeroase comune din regiunea Galaţi, Mureş, Braşov, Gorj, Dolj,

Tulcea.Ţăranii  atacă primăriile, cer ( sau distrug )  cererile de înscriere în GAC , obţinute prin ameninţări şi abuzuri.Autorităţile intervin ,trecând la arestări , procese rapide, şi condamnări  8- 25 de ani închisoare . [ Vezi tabloul Ţărani -victime ]

/ 13/14 ian.'58.Arestarea lui Vasile Motrescu

Membru al Rezistenţei din Bucovina şi nordul Moldova . Judecat , condamnat, executat ( la Botoşani, 29 iul.'58 )

[ Vezi tablourile tragedia fam.Motrescu la Învăţători-victime şi Ţărani-victime ]

/ 1-2 febr.'58.Moartea partizanilor-fraţi Şuşman

Încercuiţi de Securitate, fraţii Teodor şi Avisalon Şuşman - membri ai Rezistenţei anticomuniste din Apuseni, ard în şura asediată.

/14 iun.'58.Răscoala deţinuţilor politici din închisoarea Gherla

/ 21 iul.'58.Decret: Completări la Codul Penal

[ LD: cu noile Decrete de completare a Codului Penal, în anii 1958-1960, vor fi arestaţi şi condamnaţi zeci de mii de intelectuali, preoţi, studenţi , învinuiţi , de la caz la caz, de <propagandă ostilă >, <subversiune>, uneltire împotriva orânduirii sociale>,< misticism >

 ş.a,ş.a ]  [Vezi diversele categorii de victime ]

Cu noul Decret, se introduc alte  categorii de cazuri  penale :< insulta  > adusă oficialităţilor, însemnelor, şi simbolurilor  statelor prietene, guvernului , armatei etc etc  

Prin acelaşi Decret,s/au extins cazurile de aplicare a pedepsei cu moartea .

/ 4 aug.'58.Arestarea lotului "Rugul aprins "

16 intelectuali arestaţi,  judecaţi şi închişi la Aiud.

 Conducătorul grupului  de reflecţie- călugărul Daniel ( Sandu Tudor ) - va fi condamnat la 25 ani muncă silnică şi va muri în închisoarea Aiud ( apr.'1963 ) .

Poetul Vasile Voiculescu,condamnat la 8 ani , va muri în scurt timp după eliberare.

[ Vezi tabloul Scriitori, artişti - victime ]

/ 11 dec.'58.Arestarea lotului " Noica - Pillat "

Lotul era format din Constantin Noica, Dinu Pillat, Nicolae Steinhardt , Al.O.Teodoreanu.

Acuzaţia <uneltire contra orânduirii sociale  >; Capetele de acuzare ( pretexte ) : legături cu <cercuri fasciste din Occident >  şi <difuzare de cărţi străine >

[ Vezi la tabloul Scriitori, artişti- victime ]   

1959

/ Febr.-aug.'59.Răscoale ţărăneşti versus reprimare sângeroasă

- Răscoale ţărăneşti - cu atacarea primăriilor, distrugerea cererilor pentru colectivizare,cereri de desfiinţare a întovărăşirilor - au loc în  Sălaj, Dolj, Mehedinţi, Bacău,Galaţi ş.a.

-La Vadu Roşca ( Galaţi ) , la represiune , participă Nicolae Ceauşescu. Sunt ucişi 8 ţărani .

[ vezi la tabloul Ţărani-victime ]

/30 martie ' 59: Decret MAN :< Lichidarea rămăşiţelor oricăror forme de exploatare

a omului de către om în agricultură , în scopul ridicării continui a nivelului de trai material şi cultural al ţărănimii muncitoare şi al dezvoltării construcţiei socialiste > "

[LD:sic ! astfel se intitula Decretul care a declanşat teroarea contra "chiaburilor",şi care s-a soldat cu confiscarea pământurilor,cu arestarea  a sute de mii de ţărani fruntaşi ai satelor ]

-Prin Decret, se interzice luarea în arendă şi munca salariată privată, în agricultură.

/ 21 iul.'59.Execuţia grupului "Haiducii Muscelului "

Grupul ce acţionase 10 ani în Mţii Făgăraş, fusese arestat de Securitate în 1958.

Judecaţi şi condamnaţi la moarte, conducătorii grupului - fraţii Petre ţi Toma Arnăuţoiu - au fost executaţi în închisoarea Jilava, împreună cu preoţii Nicolae Andreescu, Ion Constantinescu, Ion Drăgoi, Alexandru Moldovanu şi învăţătorii Gheorghe Popescu, Ion Mica şi alţi 9 partizani. Alţi membri sau susţinători ai grupului - Laurenţia Arnăuţoiu,Ioan Arnăuţoiu, Maria Pop - au murit în închisoare. Copii lor- Ioana, Raluca, Justiţia-Libertatea- au fost internaţi în internate .

[ Vezi la tabloul - Militari - victime , Ţărani - victime , Preoţi-victime, Învăţători-victime ]   

/? August '59. HCM 282 : fixarea locului de muncă ptr.condamnaţii eliberaţi

 - 14 ugust'59.Ordinul 10054 MAI :fixarea locului de muncă a foştilor condamnaţi.

[LD caută-le .Vezi  ce cuprind .Le-am găsit invocate la fixarea domiciliul forţat (după ispăşirea condamnării ) şi în unele Ordine ale MAI (care  fixează domiciliul obligatoriu )

(Ex. Ordinul 10054 /14 febr.1959, al ministrului Afacerilor Interne, Alex.Drăghici care sună aşa: <Pe baza decretului lege nr.89 / 1958 şi în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Miniştri  nr.282 /1958, cu privire la fixarea locului de muncă condamnaţilor contrarevoluţionari care şi-au ispăşit pedeapsa şi a altor categorii de elemente duşmănoase regimului democrat -popular din RPR ;

În scopul prevenirii unor noi infracţiuni la legile RPR ;Având în vedere materialele existente asupra activităţii desfăşurate de elementele menţionate mai jos, considerate deosebit de periculoase pentru securitatea statului ;ORDON,

Se fixează loc de muncă pe termenele specificate în dreptul fiecăruia după cum urmează :

- CRISTEA VASILE  [...] de profesie inginer , fost cu domiciliu în Paşcani [...] pe timp de 48 luni .

Serviciul "C" şi Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de Muncă din Ministerul Afacerilor de Interne  ,sînt autorizate să ducă la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.>

/28 oct.'59.Decretul 410 :alungarea călugărilor şi monahiilor din mănăstiri

[ LD: Un plagiat grotesc al Decretului de confiscare a averilor mănăstireşti ( domnitorul  Alexandru Cuza ) prin care erau confiscate  proprietăţile mănăstireşti , încălcând Legea Cultelor ,care le garantaseră ( 1948 ) şi Constituţia, fără ca monahii să aibă cui să se plânge. 

Prin acest decret, călugării şi monahiile au fost scoşi din mănăstiri şi obligaţi să se întoarcă la baştină Numeroase mănăstiri au fost închise  "manu-militari "

A fost o tragedie  uriaşă colectivă , pentru vocaţia şi tradiţia monahală a ortodoxiei româneşti : mulţi "s-au pierdut" pentru monahism , alţii au fost închişi, alţii s-au alăturat mişcărilor de rezistenţă.Cartea Neagră a comunismului are pe conştiinţă această dezrădăcinare spirituală , pas silnic spre un ateism represiv. ]

- Securitatea a făcut o inventariere şi , fără să consulte Patriarhia, fără să  dizolve nucleele administrativ -monahale, peste 4.000 de monahi au fost alungaţi în "civilie" .

-Monahismul putea funcţiona numai în "mănăstirile autorizate" , fiind admişi doar bărbaţii şi femeile de peste 55 - 50 de ani .

- Această evacuare a durat până în 1962 , când s-a produs şi "eliberarea" şi "trierea"celor peste 6.000 de monahi aflaţi în închisori, dându-li-se voie să se reîntoarcă în mănăstiri, iniţial ca civili, apoi ca monahi  [Vezi la tabloul Biserica -victimă ]

1960

/ 1 febr.'60.Arestarea col. Gheorghe Arsenescu

Lider însemnat al grupului de Rezistenţă armată din M-ţii Făgăraş.

Judecat ,condamnat la moarte, va fi executat pe 29 mai 1962.

[Vezi tabloul Militari- victime ]

/ Martie- dec.'60 . Răscoale ţărăneşti contra colectivizării

Ţăranii se răscoală împotriva colectivizării.(ex.satul Nicolae Bălcescu , com. Călmăţui )

La fel ca în 1958-'59, răscoalele sunt înăbuşite de trupele de Securitate şi armată..

Se fac noi arestări . [ Vezi tabloul Ţărani - victime ]  

1961

/ Ian-apr.'61:Răscoale ţărăneşti contra colectivizării

În jud.Olt şi Telorman .Ciocniri violente cu trupele de securitate ; arestări  şi procese

[ Vezi la tabloul Ţărani- victime ]

¤GUVERN I.Gh.Maurer (- I -): 21 mart.'61-17 mart.'65

Alex.Drăghici-Interne ; I.Constant Manoliu -Justiţie ; 

1962

/ 6 apr.1962. Ordinul Consil.de Min. E/10.102 :eliberarea ţăranilor arestaţi la colectivizare

 [Vezi la tabloul -Ţărani -victime  ]

/ 21 apr.'62.Decret 295 :graţieri

773 deţinuţi politici - în majoritate ţărani condamnaţi pentru pentru rezistenţa la colectivizare - au fost graţiaţi. 

/27-30 apr.'62. MAN - sesiune extraordinară: victoria colectivizării.

Sesiune consacrată încheierii colectivizării .Participă 11.000 ţărani.

Gheorghiu Dej mărturisea "autocritic "  : <În numele luptei împotriva chiaburilor , peste 80.000 de oameni , în majoritate ţărani muncitori , au fost arestaţi şi trimişi în judecată , iar dintre ei, peste 30.000 au fost judecaţi în procese publice.>

Pentru aceste "exagerări " , vinovaţi ar fi  fost Ana Pauker şi Teohari Georgescu .

/ Sept.'62."Reeducare " la penitenciarul  Aiud

Programul de "reeducare" viza să convingă unii deţinuţi politici - mai ales  legionari - să-şi renege convingerile din tinereţe

1963

/ Aprilie '63. Desfiinţarea penitenciarului Râmnicu Sărat

/ 30 mai'63.Reorganizări la MAI şi Securitate

-Trupele de Securitate  sunt scoase din subordinea Direcţa Securităţii Statului  şi sunt trecute în subordinea Ministerului  de Interne .

-- Informaţiile  externe ( Direcţia I-a ) - intră în competenţa Direcţiei Generale de Informaţii Externe ( U.M.0123 /1  )

/ 30 aug.'63.PMR : diminuarea agenturilor sovietice din România

[ LD, 30 mart.2011. Ştim doar că  Biroul Politic al CC al PCR discută  problema .

Care erau "agenturile"  şi cum s-ar fi putut diminua activitatea lor ?

Ce efective aveau şi  de cine erau coordonate  ?

Cum colaborau cu " agenturile" româneşti  ?

Aceste lucruri sunt strict secrete  până în ziua de azi. ]

/August '63.Încetează bruiajul posturilor de radio occidentale

[ LD: măsura viza emisiunile de radio în Limba română şi românii ar fi trebuit să fie mulţumiţi. Numai că, în continuare , cei ce ascultau posturile Europa Liberă sau Vocea Americii ,BBC ş.a  au fost , în continuare ,  urmăriţi de Securitate şi , deseori,au fost anchetaţi , arestaţi şi condamnaţi .] 

1964

/Febr,- 3 apr.-24 iul - august ' 64:Valuri de graţieri

[LD: .  Probabil au fost mai multe decrete .La unii găsesc Decretul 173 din 3 apr.'64 ; la alţii  Decretul 410 din 16 iun'64 ; la alţii Decretul 310 din 16 iun.'64 (pentru condamnările date de Tribunalului Militar pentru Unităţile MAI  )

La majoritatea foştilor deţinuţi ,este indicat  Decretul 411 din 24 iul.'64 , căruia i se spun simplu "Decretul 411 / 1964 " [ Vezi la tabloul Genocidul comunist - context, etape ]

- Romulus Rusan vorbeşte despre cca 17.000 de graţieri acordate deţinuţilor politici din lagăre, închisori şi domicilii forţate , în perioada februarie- august '64.

El subliniază faptul că , toţi cei eliberaţi  au rămas cu cazier penal şi au continuat să fie ţinuţi sub supraveghere de Securitate şi Miliţie.( Cf. România în timpul războiului rece  )

1965

¤ GUVERN I.Gh.Maurer ( -II- ) 18 mart.'65-20 aug.'65

Gheorghe Gheorghiu Dej- preşed. Consiliului de Stat

Ion Gh.Maurer-preşed.Consil.de Miniştri ;

Alex.Drăghici -primvicepreşed ai C.M , ministru la Interne

/19 mart'65. Moartea lui Gh.Gheorghiu Dej

"EPOCA CEAUŞESCU  "

/ 22 mart.'65.Plenara CC : Nicolae Ceauşescu - prim secretar PMR

- 24 mart.MAN alege : Chivu Stoica - preşed. Consiliului de Stat

/ 24 iul.'65:remaniere ministerială

Al.Drăghici , "eliberat" de la Interne , dar încă vicepreşed. C.M ( până în '68, când îl va înlocui Emil Drăgănescu  ? )  

Cornel Onescu - ministru la Interne

1968

/ Remanieri la Securitate

Emil Drăgănescu -vicepreşed.CM ( în locul lui Alex.Drăghici ,revocat din funcţie ,

[ Alexandru Drăghici  degradat din funcţia de general   ( 14 nov.'68  )

Ion Stănescu -preşed.Consil.Securităţii Statului  ( din 16 mart.'68 ? ) 

 

/ 16 mart.68.Hotărârea CC al PCR: controlul de partid asupra Securităţii şi Miliţiei

[ LD: Hotărâri  de genul acesteia nu se găsesc în nici -un Dicţionar de date sau carte de istorie dinainte de 1989. 

Un asemenea document ridică câteva întrebări serioase :

1.De ce guvernele postdecembriste n-au  dat publicităţii  Hotărârile CC al PCR  ?

2.De ce MAI şi SRI au păstrat la secret documente ce atestă subordonarea Securităţii şi Miliţiei , organelor de partid ?

3.Cum se va putea stabili dacă un membru de partid a fost  "colaborator al Securităţii " din moment ce exista dispoziţia  expresă  de a nu li se face "dosar de colaborator "?

4.Ce fel de "lustraţie"  s-ar fi putut face fără publicarea nomenclaturii  de partid , a securiştilor şi a membrilor de partid colaboratori ?

5.Cine se face vinovat  de această imensă bătaie de joc ce ţine "Afişul lustraţiei ", de peste 20 de ani , pe agenda luptelor politice  ?  

[  Ion Stănescu -preşed.Consil.Securităţii Statului ]

- Plenara adoptă hotărârea care  prevedea întărirea controlului de partid asupra activităţii organelor de Securitate şi Miliţie, secretarii Comitetelor judeţene , municipale şi orăşeneşti trebuind  <să furnizeze  date cu privire la activitatea unor elemente suspecte , să ajute la organizarea de rezidenţe şu de gazde ale caselor de întâlniri > , fără a se întocmi dosare membrilor de partid , colaborarea acestora cu Securitatea fiind considerată o <  îndatorire de partid.>   ( Cf.Romulus Rusan, România în timpul războiului rece  .)

/ 19 - 21 iun.'68 : noul Cod Penal

[ LD: nu cunoaştem  modificările aduse, în detaliu Nu cunoaştem să fi apărut  , după 1989, vreun studiu comparativ privind  modificările Codului Penal în regimul totalitar comunist.În schimb , cunoaştem motivarea noilor abuzuri  de arestare şi condamnare a opozanţilor  după "marea graţiere" ('64 ) şi străduinţele  regimului  de a arăta străinătăţii o "schimbare la faţă " Recomand pentru exemplificare ,"cazul Vasile Paraschiv "

Într-o serie de lucrări se spune că a cuprins unele măsuri punitive împotriva dizidenţei politice  şi că art.114 prevedea  aplicarea tratamentului psihiatric atunci când <făptuitorul este bolnav mintal sau toxicoman şi se află într-o stare care prezintă pericol pentru societate >

[ Vezi la tablourile cu categoriile- victime ]

-Pe 19 iunie, proiectul a fost  adoptat de Plenara CC al PCR

-Pe 21 iunie, MAN l-a votat  .

/ 24 iun.'68.MAN- lege: Controlul averilor ilicite

 

/ 14 nov.'68.Degradare militară  : Alexandru Drăghici

[ LD: până la devoalarea  documentelor fostei Securităţi, preferăm să ne abţinem de la comentarii speculative de genul "omul Moscovei" ,"omul lui Pătrăşcanu",  "omul Anei Pauker , "omul lui Dej" " ş.a,ş.a.

Cert este că bun "tovarăş de drum " cu Nicolae Ceauşescu , au înaintat , an de an , în ierarhii, ajungând concurenţi .După ajungerea la înalta putere, Nicolae Ceauşescu s-a debarasat de el. 

Şi cum în "ceremonialul stalinist " s-a obişnbui decapitarea (  fizică sau morală )

 Alexandru Drăghici a fost "eliberat" din funcţii şi  "degradat" din funcţia de general-colonel  Primită în august '55, pentru ce merite ? Parcurgeţi măcar o parte din sinteza de faţă   ]   

1972

/ ? Aprilie '72.Legea apărării Secretului de stat

[ LD: regretăm că  nu cunoaştem emitentul şi conţinutul legii, dar ştim că a existat şi  Securitatea şi-a exercitat din  plin atribuţiile.  ]

Legea obliga cetăţenii români să-şi declare legăturile şi convorbirile cu cetăţenii străini .

/ 27-28 nov.'72 MAN. Lege :Organizarea apărării naţionale

Prin sistemul adoptat , apărarea naţională  urma să fie asigurată de  două categorii : armata permanentă  ( trupe  MApN şi MAI )  şi armata nepermanentă (  gărzi patriotice ,  detaşamente de tineret şi formaţiuni de apărare civilă ).

/ ? '72.DIE  preia  unele atribuţii ale Ministerului Comerţului Exterior

[LD: este de presupus că , nici până în ziua de astăzi, nu cunoaştem  conţinutul, scopul, competenţele şi componenţa acestor  " părţi" preluate de Direcţia de Informaţii Externe  a Securităţii .Domneşte - în continuare -  secretul de stat .]

1974

- Emil Bobu - numit la Interne ( din  17 mart. '73 , în locul lui Ion Stănescu  )

-Ion Stănescu - CSS ; M.I.Pacepa - DIE ( până în 28 iul.'77 )  

1975

¤ Guvern Manea Mănescu (18 mart'75-28 mart.'80 )

Teodor Coman-Ministerul de Interne ;

Ion Stănescu - Consiliul Securităţii Statului ( până în 8 apr.'78 )

G-ral I.M.Pacepa - Direcţia Informaţii Externe  ( până în iul.'77 )

1977

/ Ian.'77.Paul Goma : mişcarea ptru drepturile omului şi respectarea legilor

-Iniţiată de Paul Goma printr-o scrisoare de solidaritate cu "Charta'77 "

- Mişcarea este reprimată ; Paul Goma este arestat ; şi nevoit să se exileze la Paris

( nov.'77 )  [ Vezi Bibliografie şi Scriitori- victime ]

/ 29 mart.'77.Decret : modificarea Legii 23 / '71 privind  apărarea secretului de stat

Prin noul Decret, s-au înăsprit prevederile şi pedepsele  legate de păstrarea secretului de stat în relaţiile cu străinii .

/ 28 iul.'77.G-ral I.M.Pacepa ( şeful DIE ) - cere azil politic în SUA.

-Lovitură grea pentru Direcţia de Informaţii Externe .Actul său - considerat de "înaltă trădare " - produce o reacţie în lanţ,  un adevărat "cutremur " ,  în sistemul de informaţii al Securităţii , privind cadrele şi metodele.

-Ulterior,sub  protecţia specială a americanilor,  Pacepa va demasca activitatea Securităţii, scriind  cărţi [  Vezi la Bibliografie ] 

/ 1-3 aug.'77.Greva minerilor din Valea Jiului

/ La grevă participă cca 35.000 de mineri , revendicând condiţii de viaţă şi de muncă  optimizate.

Ilie Verdeţ- primvicepreşed. Guvernului , sosit în Valea Jiului , este luat ostatic de către mineri.

Nicolae Ceauşescu  merge la faţa locului, promiţând satisfacerea integrală a revendicărilor .

După plecarea sa, Securitatea şi Miliţia  operează arestări şi strămutări .

[ Vezi la tabloul Muncitori- victime ]

1978

/ 8 apr.'78. Remaniere M.A.I : Departamentul Securităţii Statului (DSS )

[ LD: Departe de a fi o simplă schimbare de nume - de la  "Consiliul Securităţii Statului "

( înfiinţat în 16 mart.'68, condus de Ion Stănescu ) , cu a sa  "Direcţie de Informaţii Externe" (condusă de Pacepa ),la 6 luni de la  "cutremurul " produs de" fuga " lui  ( 28 iul.'77 ),apare  reorganizat şi cu personalul "verificat " .]

- Instituţia îşi schimbă şi denumirea devenind Departamentul Securităţii Statului , având în subordinea sa  şi Direcţia de Informaţii Externe (DIE) 

- Teodor Coman- ministru la Interne ; înlocuit cu  George  Homoştean ( din  4 sept.'78 )

- Iulian Vlad - subsecretar de Stat la Interne ( din 9 mai '77 ) 

-Tudor Postelnicu - ministru secretar de stat la Interne, şeful DSS ( din 7 mart.'78 ) 

1980

¤ 28 mart.'80.Nicolae Ceauşescu  reales ( a III-a oară ) preşedinte RSR

¤ Guvern Ilie Verdeţ ( 29 mart.'80-20 mai'82 )

George Homoştean-Interne ;

Tudor Postelnicu-ministru secretar de Stat la M.I, şeful Departamentului Securităţii Statului I.Ceterchi -Justiţie ;

/14 oct.'80.Consiliul de Stat: Decret privind asistenţa bolnavilor psihici "periculoşi"

[ LD: Nu mai curg Decretele de arestări şi condamnări pentru diversele culpe politice.

Doar În România se produsese " graţierea " delictelor politice !

Decretele cu pseudo- diagnostice  medicale, au fost  noua "găselniţă"( să-mi fie iertată această expresie de jargon  )  utilizată de "oragane" împotriva adversarilor regimului

[ Vezi la tablourile cu diverse categorii de victime   ]

/ 29 dec.'80.DSS,Plan de măsuri : control informativ al foştilor condamnaţi politic. 

Departamentul Securităţii Statului ( condus de.Postelnicu ) a elaborat  acest plan de măsuri

indicând  explicit  obiectivul urmărit .Planul prevedea <controlul informativ complet asupra tuturor foştilor condamnaţi pentru infracţiuni contra securităţii statului, aflaţi în ţară şi străinătate. >

( Cf. Romulus Rusan, op. cit )  [ Vezi tablourile MAI şi Categorii -Victime]

[ LD: Planul acesta de măsuri dezvăluie  câteva  realităţi opresive  din timpul regimului ceauşist pe vremea căruia  - afirmă unii - n-ar mai fi fost "genocid"  :

a)  Pesudo-libertatea declarată prin "graţierile" din '64 şi "eliberările " supravieţuitorilor ;

b ) Hărţuirea celor care, după anii grei de puşcărie - cu proprietăţile confiscate, cu familiile persecutate, cu carierele distruse , stigmatizaţi şi bolnavi-au continuat să fie urmăriţi, interceptaţi, interogaţi, plimbaţi pe la Securitate .

c) Justificarea organigramei umflate de  "lucrători" de la  DSS , inclusiv a celor de la DIE ;

d) Pescuirea de "informatori" ,de  "turnători " ( din rândul familiei, colegilor, vecinilor şi al foştilor "colegi" de închisoare) care să-i urmărească .

e)  Dovada unei  degradări morale de proporţii ,reprodusă  în Rapoartele făcute  ( transformată în  tona de documente predate de SRI,  la CNSAS ) 

1981.

/ 17 apr.'81.DSS.Plan de măsuri : neutralizarea posturilor de radio străine

Planul preconiza măsuri operative  privind < contracararea şi neutralizarea activităţii ostile desfăşurată de posturile de radio străine >

/ 15 iul.'81.Memoriul dr.psihiatru Mironţov-Ţuculescu

Medicul psiholog a înaintat către Ministerul Sănătăţii, în care protesta contra internărilor obligatorii a unor cetăţeni  - pe baza unor liste întocmite de Miliţie -  în preajma zilelor festive.

[[ 4]  28 iul.'81.Asasinarea lui Emil  Georgescu de la "Europa liberă "

Munchen.Emil Georgescu - istoric, redactor la "Europa Liberă " - a fost înjunghiat cu 22 lovituri de cuţit la ieşirea din locuinţă., de către doi "mercenari francezi ", angajaţi de Securitate

[ LD: Vezi la tabloul Diplomaţia -victimă ] .

 / 10 oct.  ' 81.Decret :pedepsirea "speculei" cu  alimente

[ LD: în criza alimentară din ce în ce mai resimţită, românii recurg la procurarea de produse alimentare  de "rezervă". Decretul  a fost  o mostră de ipocrizie şi manipulare menit să acopere  înrăutăţirea  nivelului de trai  în < societatea socialistă multilateral dezvoltată > Pentru a nu se întoarce  la  "cartelele lui Dej " , românii sunt speriaţi cu ... închisoarea ! Măsura   a generat  creşterea speculei , a comerţului "pe uşa din dos".

Nu cunoaştem câţi români au fost condamnaţi pentru comportament de "hârciog" .

Ştim însă că  acele  timpuri şi  măsuri  au otrăvit viaţa cotidiană a românului. ]

-Alimentele supuse controlului  erau : uleiul, zahărul, făina, mălaiul, orezul, cafeaua.

Prin Decret,  infracţiunea de speculă  se pedepsea cu închisoarea ,de la 1 lună  la 5 ani pentru cei ce cumpărau cantităţi ce depăşeau nevoile consumului pe o lună .

 

1982

¤Guvern Constantin  Dăscălescu ( -I -) ,  21 mai.'82- 28 mart.'85  

-În continuare de mandat : George Homoştean - Interne ; Tudor Postelnicu - şeful Departamentului Securităţii Statului  (inclusiv DIE ) 

[[¤] August '82.Preşed. Franţei, Mitterand : contramandează vizita din România

În semn de solidaritate cu scriitorii Paul Goma, Virgil Tănase şi Virgil Ierunca - împotriva cărora Securitatea proiecase un atentat , eşuat  - preşedintele Franţei refuză să efectueze vizita proiecată în România, pentru a nu cauţiona un " tiran "

1983

/ 28 mart.'83.Consiliul de Stat .Decret  98: regimul aparatelor de multiplicat

[LD: Măsura s-a luat pentru a uşura depistarea materialelor "subversive"-  acele Proteste, Manifeste răspândite în cutii poştale sau lipite pe pereţi, pe clădiri -

Persoanele  care aveau maşini de scris , xerox sau alte copiatoare , au fost  obligate  să le prezinte la Miliţie, pentru înregistrare ( marcă, serie )  şi luare de "amprente" tehnice.

Cei ce  nu se conformau, primeau diverse pedepse - confiscare,amenzi,închisoare.

În pofida acestui Decret, materialele de acest gen au sporit  în anii ce au urmat ] .

[ Vezi la tablourile Categorii  -victime  ]

Prin Decret , se introduce controlul Miliţiei asupra  aparatelor de multiplicat  şi asupra persoanelor care <prezintă pericol pentru ordinea publică şi securitatea statului  >

/Primăvara '83 : reprimarea oricărui protest

[LD: datorăm valoroasei arhive orale iniţiate de Academia Civică , aceste  secvenţe de curaj individual .Presupunem că au existat multe alte cazuri de acest gen în România, păstrate la "strict secret " - la Miliţie sau la Securitate .

( Cazurile enumerate, cf.Romulus Rusan, op. cit ) 

- Bucureşti.Ion Bugan -condamnat pentru protest cu  pancarte .

Cu pancarte anti-Ceauşescu  confecţionate de el, Ion Bugan ( din Galaţi ) defilează cu maşina între Pţa Unirii şi P-ţa Universităţii.Este arestat şi condamnat la 10  ani închisoare

[ Vezi cazul  Bugan pe  www.procesulcomunismului.com )

- Bucureşti . Gheorghe Năstăsescu - condamnat pentru protest cu manifeste Năstăsescu  ( din Iaşi ) este condamnat la 10 ani închisoare pentru că , urcat pe o schelă pe Lipscani, clamează şi împrăştie manifeste anti-Ceauşescu .

- Bucureşti. Ing.Radu Filipescu-  condamnat  pentru răspândire de manifeste 

Tânărul inginer reuşeşte să răspândească manifeste anti-regim.Este arestat ( 7 mai ) , anchetat , judecat şi condamnat ( 12 sept ) , la 10 ani închisoare .

Va fi eliberat în apr.'87 , în urma protestelor asociaţiei "Amnesty International " şi a postului de radio " Europa  Liberă " .

- Ploeşti.Nicolae Liţoiu şi 3 prieteni -  condamnaţi pentru răspândire de manifeste 

Liţoiu ( Mălăeşti-Prahova ) ,ajutat de trei  prieteni , aruncă manifeste şi plănuieşte să producă o explozie - ca în filme ! -  în faţa  sediului PCR din Ploieşti. Sunt arestaţi, judecaţi şi condamnaţi .

1984

/ Ian.'84.<Complotul > dizidentului Dumitru Iuga

Tehnician electronist la Televiziunea Română.La începutul anilor '80, a pus bazele unei org. anticomuniste " Mişcarea pentru libertate şi dreptate socială în România."

Arestat în 1983 ; condamnat la 12 ani închisoare pentru "complot" Detenţia la Jilava şi Aiud.

[ Vezi tabloul Ingineri, tehnicieni - victime ]

1985

¤ Guvern Constantin Dăscălescu (-II -)  ,  29 mart.1985-22 dec.'89 .  

[LD: Ultimul guvern al regimului Nicolae Ceauşescu , format din peste 60 de miniştri ,viceminiştri,  subsecretari de stat ,preşedinţi de comisii şi comitete .

[ Vezi tabloul Cronologia genocidului - legislaţie, etape ]

-George Homoştean - ministru Interne ; 

-Tudor Postelnicu - subscrt.de stat la Interne, şeful Departamentul  Securităţii Statului ;

/ Iul.'85.Bucureşti.Gh.Calciu-Dumitreasa* şi Dorin Tudoran** părăsesc România

Dizidenţi hărţuiţi de Securitate vreme îndelungată , celor doi li se îngăduie să părăsească ţara, la presiunea opiniei publice internaţionale.

[ Vezi tabloul Biserica- victimă  şi  Cultura- victimă  ]

1987

[ LD: este un an în care , pe creşterea nemulţumirii generale ale populaţiei faţă de măsurile de austeritate luate de  guvern, Securitatea a avut mult "de treabă ".  Între creşterea presiunii din interiorul ţării şi ecourile din afara ţării -  din ce în ce mai nefavorabile dictatorului  Ceauşescu -  Securitatea pare a-şi adapta metodele de represiune , în raport cu aceste evoluţii.Cum evenimentele se vor precipita, atât geopolitic , cât şi în ţară , făcând din acea etapă "începutul sfârşitului comunismului " , Securitatea din România  va executa ordinele  stăpânilor care o creaseră şi o folosiseră în deceniile dictaturii comuniste.] [ Vezi tabloul Genocidul comunist - context, etape, episoade ]

/ 1 nov.'87.Ing.Radu Filipescu în confruntare cu Securitatea

Eliberat din închisoare în apr.'87 (în urma protestelor asociaţiei "Amnesty International " şi a postului de radio " Europa  Liberă " ), ing.Radu Filipescu difuzează în Bucureşti noi manifeste antiregim. Pe 12 decembrie, este rearestat, anchetat şi bătut - la Securitate Eliberat , după 10 zile, din cauza protestelor din străinătate.

[ Vezi tabloul Ingineri, tehnicieni - victime ]

/ 15 nov.'87.Uzinele "Steagul Roşu"  -Braşov - mişcări de protest

Muncitorii nemulţumiţi  demonstrează în faţa Comitetului Judeţean de Partid.

Iniţiatorii demonstraţiei sunt arestaţi şi "expulzaţi" din Braşov.

[ Vezi tabloul Muncitorii - victime ]  

/ 18- 19  nov.'87.Cluj.Doina Cornea , Leontin Iuhas - solidaritate cu braşovenii 

- În semn de solidaritate cu  mişcările anticomuniste de la Braşov, Doina Cornea , împreună cu fiul ei , Leontin Iuhas, distribuie manifeste în jurul Universităţii şi în zonele industriale ale oraşului, îndemnând clujenii la revoltă.

- A doua zi, sunt arestaţi ,anchetaţi,bătuţi la Securitate , fiind eliberaţi după 5 săptămâni, în urma protestelor internaţionale. [ Vezi tabloul Profesori, învăţători- victime ]

/ 24 dec.'87.Bucureşti.Gabriel Andreescu - arestat pentru <trădare > 

Transmisese în străinătate o suită de Articole, Apeluri, Proteste, cu caracter anticomunist, anticeauşist. A  fost arestat sub acuzaţia de "trădare " , fiind eliberat în ian.'88 , în urma protestelor internaţionale.

/ 1987.Corneliu Coposu, afiliază PNŢ la Internaţionala Creştin-Democrată

Corneliu Coposu reuşeşte să afilieze  PNŢ - partid funcţionând  în ilegalitate ,  prin membrii săi supravieţuitori  -  la Internaţionala Creştin Democrată, devenind PNŢ-CD

Revenit  la Bucureşti , la 50 de ani , fără carieră, fără serviciu, fără trai asigurat îşi continuase  viaţa într-o Românie  transformată într-un imens lagăr. După "graţiere" , îndurase 27 de percheziţii la domiciliu şi zeci de convocări la Securitate ( ultima fiind la 12 dec.1989.

[ Vezi tabloul PNŢ- victimă ] 

/ 1987. Numiri , remanieri, rotiri ,destituiri ministeriale

[ LD: din guvernul  Dăscălescu II ( instalat pe 29 mart.'85 ), nu mai rămăsese aproape nimeni pe post.Miniştri erau , pur şi simplu , mutaţi de la un minister la altul, în funcţie de dorinţele cuplului Ceauşescu .Semnificativ este faptul că, nu s-a semnalat opoziţia sau demisia  unui ministru, faţă de măsurile impuse de cei doi . ] 

-3 oct. Tudor Postelnicu -ministru la Interne ( în locul lui Homoştean, "eliberat " din funcţie )

Iulian Vlad -ministru secretar de Stat la Interne, şef la Departamentul Securităţii Statului  ( în locul lui Postelnicu ) ;

Maria Bobu -ministru Justiţiei ( în locul lui Gh.Chivulescu  )

1988

[LD. o simplă ipoteză , fără pretenţia  unei argumentări solide :

Situaţia  dezastruoasă - economică, socială, politică , morală -  a României era  profundă ;   nemulţumirea şi revolta oamenilor era generalizată  ;  curajul, sacrificiul, eroismul, martirajul  românilor fusese manifest ( în război şi în etapa comunizării ţării ) .

Ce a intervenit-  în mentalitatea şi conduita românilor -  încât manifestările de "rezistenţă anticomunistă" să fie reduse la câteva acte minore cu aspect aluziv sau adolescentin ?

Şi acum ipoteza noastră : trebuie avuţi în vedere mai mulţi factori :

d) Decimarea elitelor : a tuturor categoriilor sociale şi profesionale ;

e)Lichidarea evoluţiei  organice : politice, juridice,economice, sociale, culturale, religioase ş.a.  

h )Mecanismul de guvernare totalitar: dictatura , cu toate componentele ei ;

j. ) Descurajarea, frica, laşitatea , oportunismul , resemnarea : trăsăturile < Omului Nou >]

 [ Vezi la Genocidul comunist -cronologie,context,etape ] 

/ Septembrie '88 .Distrugerea unor simboluri comuniste 

- Incendierea unui "arc de triumf " cu efigia lui Ceauşescu ,la Pavilionul expoziţional 

- Lozinci anticomuniste pe statuia lui Lenin ;

 

1989

[ LD: ultimul an al dictaturilor comuniste din "Europa Yaltei " , primul an al "revoluţiilor democratice " din statele "Tratatului de la Varşovia".  RDG, Polonia, Cehoslovacia , Ungaria, Iugoslavia, Bulgaria, Albania, România, Iugoslavia  - state  şi popoare  - fiecare  cu istoria sa , cu  specificul său, cu forţele sale,   cu rolul destinat  de Marile Puteri  în jocul geo-politic - au produs căderea dictaturilor comuniste.

[ Vezi tabloul  Genocidul comunist - cronologie, context, etape ]

/ 28 ian.'89.Arestarea ziariştilor Băcanu, Creangă, Uncu

Ziariştii Petre Mihai Băcanu ( România Liberă ) , Mihai Creangă ( critic de artă la România pitorească ) , Anton Uncu  (     ) şi tipograful Nicolae Chivoiu ,pregătiseră în conspirativitate  un ziar anticomunist , numit   " România".

Toţi patru sunt arestaţi şi anchetaţi .

 [ Vezi la tabloul Cultura, ştiinţa arta, presa - victimă ] 

/ 13 mart.'89.Condamnarea la moarte a diplomatului Mircea Răceanu

[ Vezi tabloul Diplomaţia- victimă ]

/ 17 mart.'89.Bucureşti..Poetul Mircea Dinescu -  arestat  la domiciliu

Ziarul francez "Liberation " a publicat o "scrisoare- pamflet" a poetului.

A fost concediat, exclus din partid şi pus sub arestat la domiciliu

/ ? Aprilie ."Scrisoarea celor 6 "  către Nicolae Ceauşescu

Scrisoarea ceior  6  veterani comunişti - Gheorghe Apostol, Alexandru Bârlădeanu, Silviu Brucan, Corneliu Mănescu, Constantin Pârvulescu şi Grigore Răceanu   - este difuzată la postuul de radio britanic , BBC ,apoi de " Europa liberă "  şi de alte medii de informare. internaţională.

/ ? mai , '89.Diplomatul Dumitru Nazilu - arestat la domiciliu

Raportor pentru drepturile omului la ONU, diplomatul român  denunţă într-un Raport  , încălcările acestor drepturi în România .

Este pedepsit  cu domiciliu forţat .

/Apr.-mai '89.Bucureşti .CPEx: măsuri contradictorii : populism şi represiune

- În mai , CPEx. critică violent <scăderea şepteluiui >prin aşa -motivatele <sacrificări de necesitate > *  , hotărând pedeapsa cu închisoarea pentru cei ce tăiau  viţei.

/ Iulie. Intelectuali urmăriţi, şicanaţi, anchetaţi, arestaţi

- Bucureşti.Scrisoarea poetului Dan Deşliu transmisă la "Europa Liveră " .Poetul este arestat la domiciliu .

-Iaşi. Scriitorii Liviu Antonesei, Dan Petrescu, Liviu Gongiopol- anchetaţi .

-Autorităţile nu îngăduie celor 14 intelectuali să dea curs invitaţiei preşed. Franţei, Mitterand, să participe la bicentenarul  Revoluţiei Franceze .

/ 23 aug.'89 : ultima  paradă ceauşistă

/ 14 dec.'89.Iaşi. Adunare convocată  în Piaţa Unirii - reprimată prompt de Securitate

- Iniţiată de grupuri de intelectuali, studenţi şi muncitori, adunarea a fost  zădărnicită de  Securitate iar iniţiatorii  arestaţi şi anchetaţi  , câteva zile, până la căderea regimului.

/ 15- 20 dec.'89.Timişoara :revoluţie anticomunistă - reprimată de Securitate

Pastorul Laszlo Tokes şi solidaritatea credincioşilor ; revolta tinerilor şi locuitorilor Timişoarei ; represiunea forţelor conjugate ale puterii : securitatea, armata, gărzile patriotice, pompierii .....  

/ 21 - 22 dec.'89.Bucureşti : miting ceauşist  transformat în  revoluţie anticomunistă.

-Spargerea mitingului  convocat de Ceauşescu ( transmisiuneîn direct a TVR )

-Continuarea revoluţiei : Bucureşti, Cluj, Sibiu, Cugir, Braşov,

- 22 dec. Fuga şi prinderea soţilor Ceauşescu  ( capturarea de la Târgovişte ) ;

- Preluarea puterii de grupul intitulat <Frontul Salvării Naţionale >  , care " se impune şi se menţine la putere prin diversiuni şi prin lupte haotice cu "terorişti " , soldate cu peste 1100 victime  omeneşti  , din care doar 162 pot fi puse în contul lui Ceauşescu.  ( cf. Romulus Rusan, op.cit ) .

¤ 22 dec.1989 .Guvernul Constantin Dăscălescu( -II -) 1985- 22 dec.'89 

- Miniştri la ministerele de autoritate publică naţională :

Tudor Postelnicu  ( Interne ),Iulian Vlad (Departamentului Securităţii Statului );Vasile Milea  (Apărare Naţională  ),Maria Bobu  (Justiţie);Ioan Stoian (Afaceri Externe .)

/ 14- 24dec.'89.Revoluţia anticomunistă din România

[ Vezi pe larg la Genocidul comunist - cronologie, context etape ]

¤ ECHIPE de ANCHETATORI şi EXECUTIE

/ 9 aug.'46,Piteşti. Echipă "electorală" ( alegerile din '46).

Pe 9 aug.1946, Dorobanţu l-a bătut pe înv.Amzărescu ( PNŢ ) în biroul preşed. de Tribunal din Piteşti ,în prezenţa lui  N.Ceauşescu şi C.Doncea ; apoi l-a împuşcat mortal pe av.Mihai Gheorghe (dir.de cabinet al ministr.de  Interne, Penescu ) , în incinta Tribunalului.

Ulterior ,Dorobanţu a devenit  colonel şi director la penitenciarul  Aiud.

/ 1948,Botoşani-Suceava.Echipă de anchetatori

Echipa formată din ofiţerii Feller, Rukenstein, Segal, Kleinberg

- în mai 1948, l-au anchetat-torturat pe fostul legionar Măntăluţă Gheorghe (din Săveni -Botoşani ),  judecat în lot cu Ion Sultaniuc şi Obreja Octavian.

Condamnat la 8 ani închisoare de Tribunalul Militar - Iaşi ( în deplasare la Suceava ) ; detenţia în penitenciarele Suceava, Târgşor, Gherla ;Peninsula, Aiud Gherla ; supus "reeducării" prin puşcăriile prin care a trecut.

/ 1948-1954. Bucureşti :echipa de anchetatori pentru Lucreţiu Pătrăşcanu

Butyka Francisc;  lct.col. Ioan Şoltuţiu ;  cpt. Gheorghe Moraru, Ludovic Weis şi Teodor Micle ;lct.mj. Gheorghe Enoiu, Gruia Manea, Victor Vânătoru, Teodor Stoica, Toma Drăghici .

/ 1948,Cluj- Bistriţa-Năsăud:Echipă de execuţie

Pe 2 iun.1948, la ordinul cmd.Securităţii din Cluj (Patriciu ) ,  3 securişti (Gligor Viorel, Urs Flaviu , Pongraţia Vladimir ) au scos din penitenciar 3 partizani - Dumitru Toader, Leonida Bonid, Ioan Burdeţ - şi i-au împuşcat pe Dealul Crucii .

/ 1948,Slatina-Piteşti-Bucureşti:Echipă de anchetatori (lanţ ) :Securitate/ MAI / Tribunal /

[ Preotul ortodox Ionescu Florian (com Bărăşti -Olt ),aflând de la primarul comunei că urmează să fie arestat ( iunie'48 ) ,s-a ascuns în com.Oteşti , la socrul său.]

- Arestat la 23 martie ' 50.Anchetat la Securitatea din Slatina(de lct. Vâlciu Vespasian ) ;bătut cu bestialitate (de comandantul Securităţii , maior Chicoş Mihail );transferat la Securitatea Piteşti , bătut cu bastonul de cauciuc ( de cpt.Iordache );anchetat şi bătut la MAI (de lct.mj.Nae Dumitrescu ).Achitat la proces de col.magistrat Mihăilescu, fără să fie eliberat.

Reanchetat , cu o nouă serie de torturi ,i s-a confecţionat un dosar cu probe şi mărturii false ,pe baza căruia, în urma rechizitoriului întocmit de procurorul col.Manea , a fost condamnat la 15 ani muncă silnică ( sentinţa nr. 1044 / 24 apr.1954 ), pentru "înaltă trădare " .

-1948, Securitatea Constanţa: echipa lui  Nicolae Doicaru      

 În sept.'48, Doicaru  a condus anchetarea-torturarea celor 25 de oameni ( români, albanezi, bulgari ) din "lotul dr.Ion Zeană" , cărora le-a instrumentat dosarele pe baza cărora  jud. col.Constantin Pavelescu ( Tribunalul Militar-Constanţa ) i-a judecat şi condamnat

 ( Sentinţa nr. 65 / 2 febr.1949 ).

-nov.1948 .Securitatea Buzău : echipa lui Ion Sârbu 

     În oct.1948,av.Nic.Păun s-a retras  în munţii Buzăului ( la Năeni ) , constituind un grup de rezistenţă anticomunistă împreună cu înv. Ion N.Constantinescu , Teodor Iamandi şi medicul veterinar Cornel Sercăianu .Trădaţi de un pădurar, au fost vânaţi de Securitate . ( Constantinescu a fost împuşcat pe vârful Măceşu ) , Păun a fost arestat pe 30 nov.'48 ; torturat la Securitatea din Buzău de echipa lui  Ion Sârbu ( ofiţerii Olotkoff , Blănaru , Nelu Dumitrescu ş.a .)

-1949,Ploeşti-Giurgiu-Bucureşti: Echipă de anchetatori ( lanţ ) ptr. Cicerone Ioniţescu

   Nemulţumită  de Rapoartele trimise de Securitatea din Giurgiu ( martie, mai, iulie, august 1949 )  despre "urmăritul" Cicerone Ioniţoiu (militant TUNŢ ), Securitatea regională Ploeşti  a trimis  o echipă specială la Purani  (adresa nr.113 /1414 din 3 iul.1949 ) formată din mr. Nedelcu ,mr. Mănescu şi cpt.Sârbu să afle de la localnici cine este, ce face şi ce spune .

  Pe baza acestor informaţii a fost arestat la 15 aug.'49 de Securitatea din Giurgiu .

Anchetat la MAI-Giurgiu de cpt.Nae Dumitrescu ( fost tipograf  ) care, cu un dosar voluminos, credea c-a pus mâna pe  Mircea Ioaniţiu ( fostul secretar particular al Regelui Mihai , care plecase din ţară ).Desamăgit, l-a ameninţat şi bătut , ca să mărturisească ceva, să-i facă dosar , şi  l-a trimis la Securitatea din Bucureşti ( Calea Rahovei ) .

 La Securitatea din Calea Rahovei a fost fost luat în primire( 5 dec.'49 )  de sublct.Done Nicolae

( Mitrea ) care l-a bătut pe rangă, l-a năclăit cu sânge, i-a spart ochelarii şi l-a trimis la Jilava .Judecat şi condamnat la 5 ani închisoare (sentinţa 979 / 1950 ).

-1949,Tg.Jiu :Echipaj de securişti

Lct.Vasile Goga şi  plut.Gheorghe Moreanu .Pe 5 mai 1949 ,au ridicat de la domiciliu pe ţăranul Lăcătuşu Vasile (din satul Valea Mare , com.Runcu -Gorj.) l-au încătuşat , l-au  împuşcat cu 7 gloanţe ,l-au  urcat într-un camion şi dus la spitalul din Tg. Jiu,  unde a murit după 3 zile.Cadavrul a fost dat "dispărut ".

-16 iul.'49 ,Timişoara :Echipa de execuţie :Spiru Blănaru, Petre Domăşneanu ş.a.

Stănescu Simion (lt.col.magistrat ,procuror militar şef pe lângă Tribunalul Militar Timişoara ) ,Câmpeanu Cornel ( lt.mj ), Stoica Nicolae ( grefier ) , medicul închisorii Timişoara şi plutonul de execuţie.

În Procesul Verbal se menţiona < Având în vedere că sentinţa nr. 1019 din 25 iunie 1949, prin care condamnaţii la moarte SPIRU BLĂNARU , DOMĂŞNEANU PETRE, TĂNASE ION, PUŞCHIŢĂ PETRU, ZIS MUTAŞCU, ŞI MARITESCU ROMULUS , a rămas definitivă prin respingerea recursiunilor şi cererilor de graţiere ,prin Decizia nr 1201 /1949.

Astăzi data de mai sus, la orele 3,30 ,ne-am transportat la Pădurea Verde Timişoara ,poligonul de tragere ,pentru a asista la executarea susnumiţilor condamnaţi la moarte.

După ce grefierul a citit sentinţa în faţa condamnaţilor şi a plutonului de execuţie, legându-i cu spatele la plutonul de execuţie ,legaţi la ochi. Comandantul plutonului a ordonat deschiderea focului. Medicul legist ,care se afla de faţă , reprezentat prin medicul închisorii Timişoara, a constatat moartea ,încheind un proces verbal separat .La o oră după executare , am dispus înmormântarea cadavrelor fără nici o ceremonie.>

-3 august 1949 , Arad : Reg.1 -grăniceri : înăbuşirea revoltei din Şepreuş.

Regimentului 1 Grăniceri (condus de col.Clein şi de ofiţerii politici Iustin Haidus şi Gh.Hărău ) au înăbuşit în sânge revolta din comună ( împotriva cotelor ) , împuşcând mortal pe av. Pârvi Teodor .  

 -1949/'50,Suceava:Echipă de anchetatori

Sub comanda cpt.Dumitru Contor [ sau Candor ], Karl Segal, Frenkel, Mihai Rusu, Dobrotă .

Au anchetat-torturat cu bestialitate  ţăranii răsculaţi ( 7 aug.'49 ) din Frătăuţii Noi (Suceava ). Judecaţi şi condamnaţi deTribunalul Militar-Iaşi la 3-7 ani închisoare (Sentinţa nr.167 / 21 febr.1950 ). Printre condamnaţi:Nicoară [Bucevschi] Carina, Nicoară Constantin,Nicoară Eugen ,Pandanciuc Maria ,  

-1950, Timişoara :Echipă de execuţie

Un pluton de execuţie - asistat de Nicolae Titea ( dir.penitenciar ), Vaşcanu Dumitru ( medic ) , cpt.procurori Argeşanu Gheorghe şi Valeriu Iancu ( care l-au legat de stâlpul execuţiei ) - au executat pe ţăranul Gaju Ion , condamnat la moarte ( Sentinţa nr 259 / 1950 ).

- 1950, Constanţa :Echipă de anchetatori

 Traian Secheşeanu , Toni Voiculescu şi Nicolae Doicaru , de la Securitatea din Constanţa, l-au torturat pe Condrea Sergiu , la Securitatea din Constanţa.

-1950-'58, Suceava :Echipe de securişti -urmăritori, anchetatori.

 [LD: 13 ţărani din Vicovu de Jos-Suceava, purtând acelaşi nume de familie ,zdrobiţi sub tăvălugul represiunii comuniste.Pe lângă ei, au mai fost şi alţii, cu alte nume.

Judecaţi de Tribunalul Militar-Iaşi , pe baza acţiunii perseverente a Securităţii din Suceava  , care i-a urmărit , arestat şi întocmit dosarele.

Nu avem Completele de judecată care au judecat aceste procese colaterale, în jurul unui caz pivot : partizanul Vasile P. Motrescu / Maria-soţie / Sofia M.-mamă /  Pintilie L-tată  / Gheorghe , Constantin, Ion -fraţi  /Catrina, Gheorghe T., Ilie V. , Nistor , Simion , Trifan C.  -rude ,consăteni /

-1951,Cluj:Echipa asasinării lui Teodor Şuşman

Pe 15 dec. 1951 , 5 miliţieni, 13 securişti cu 7 câini au venit la reclamaţia ţăranului Moldovan  Teodor (din Răchiţele, com.Mărgău-Cluj ), care  s-a prezentat la Miliţie să anunţe că în grajdul său doarme un străin.Echipa a "măturat" interiorul grajdului cu foc continuu .

Astfel a fost prins partizanul Teodor Şuşman .Moldovan Teodor a fost arestat şi anchetat multă vreme ,ca să explice de ce Şuşman a ales grajdul său .

-1951,Bucureşti :Echipă de  Contraspionaj 

Isidor Hollingher ,Virgil Georgescu, Maria Bucicov, Gheorghe Filipescu (şeful Direcţiei anchete )au   reuşit să o atragă în capcană şi să o aresteze în Berlinul de Est pe Magoş [Olariu ],Constanţa :Direcţia de contraspionaj a Securităţii , şi-a propus s-o aresteze pentru a demonstra că <Apusul se amestecă în treburile României prin agenţi >, pentru < demascarea emigraţiei româneşti > dar şi pentru a crea o diversiune în emigraţia pariziană (cum că Mogoş Constanţa era o agentă infiltrată )

I-au fost trimise scrisori ca venind din partea soţului, pentru a o atrage în Berlinul de Est ;

Prinsă în capcană , Constanţa Mogoş a fost răpită din Berlinul de Est pe 12 august 1951, adusă la Bucureşti unde după anchete dure , i-au smuls declaraţiile dorite

[Vezi la Tabloul -Femei -victime ]

-1951,Iaşi: Echipă de anchetatori Securitate

Lct. Kaufman Lică , lct. mj.Ion Chiper, col.Pandele ş.a.  au anchetat membrii Mişcării de Rezistenţă a Tineretului Român , întocmind dosarele pe baza cărora au fost condamnaţi .

( Ex.student. Nădejde Puiu - condamnat la 4 ani închisoare ( Sentinţa nr. 932 / 5 aug.1951 )

[Vezi la Tablou Elevi,Studenţi -victime ]

-1952, Bucureşti-Constanţa :Echipă de anchetatori

În 1952, anchetatorii securişti cpt.Gh.Mezei ,lct.Gh.Puşcoci , cpt.Ion Angelescu l-au determinat pe ing.Cernătescu Petre ( condamnat la moarte în primul proces de sabotaj pentru Canal ) să declare ceea ce i-au dictat .

-1953, Craiova :Echipă de execuţie 

[ LD: Cf. Procesul -verbal de execuţie  a condamnaţilor Totir I.Dumitru , Trocan M.Nicolae şi Năsărâmbă, Dumitru - vezi cazul la Tablou -învăţători, fişa Totir Dumitru

Reproducem pasaje din acest  document pentru a urmări drumul urmat de la condamnare la execuţie ( recurs- cerere de graţiere - pedeapsă definitivă ) ,instanţele care hotărau execuţia unor  oameni condamnaţi la moarte ;meticulozitatea birocratică  ,cu aspect de "protocol ateu " şi pretenţie de "legalitate"    ]

<Astăzi, 20 iulie 1953, orele 1,30 

Noi, maior de justiţie PROTOPOPESCU GHEORGHE  avînd în vedere adresa nr.234 ,362 a Dir.Trib.Militare cu privire la executarea sentinţei nr.307 / 26.11.1952 a Tribunalului Militar Teritorial Buc. rămasă definitivă prin respingerea tuturor căilor de atac precum şi a cererilor de graţiere, pe baza delegaţiei nr.4170 din 18.07.1953 a Trib.Suprem Colegiul Militar ,ne-am deplasat în garnizoana Craiova , la Penitenciarul Craiova însoţit fiind de lt.mj.de justiţie NECULA  ION ,procuror şef al Procuraturii Militare Craiova, reprezentantul Autorităţilor Administrative maior ISTOC GHEORGHE,unde astăzi,data de mai sus, am găsit prezenţi pe Comandantul Penitenciarului Craiova Cpt.IONIŢĂ ALEXANDRU  şi pe medicul penitenciarului MANOLESCU GHEORGHE . >

<În vederea executării condamnaţilor la moarte [...]  s-a fixat executarea sentinţei [...] au fost aduşi condamnaţii sub escortă [...] li s-a adus la cunoştinţă condamnaţilor că hotărârea a rămas definitivă şi a sosit timpul să-şi ispăşească pedepsele [...]

Condamnaţii au fost duşi la locul execuţiei legaţi la ochi [...]procurorul militar a ordonat comandantului plutonului de execuţie să procedeze la executare [...] Comandantul plutonului de execuţie a ordonat focul şi astfel condamnaţii au fost executaţi [...] medicul şi procurorul militar au constatat  moartea [...]  la o oră după execuţie ,cadavrele condamnaţilor Totir I.Nicolae , Năsărâmbă Dumitru şi Trocan M.Nicolae ,zis Nae, au fost date în primirea cdt.penitenciarului Craiova, cpt.Ioniţă Alexandru ,spre cele legale şi pentru a dispune înhumarea lor. " >

-1954, Jilava :Echipă de execuţie

/Col.Gheorghiu ,Gheorghe  (sau Mihai ?)-  directorul Jilavei ,  procuror cpt.Alexandru Gheorghe, medic Moise Cahone , au asistat la execuţia legionarului Ionescu şi Constantin P, condamnaţi  la moarte în procesul torţionarilor( sentinţa nr.32 /10 nov.'54 ,semnată de g-ral Alexandru Petrescu ).

-1954(din 1948...)  Bucureşti: echipa de anchetatori ptr. Lucreţiu Pătrăşcanu :

Butyka Francisc;  lct.col. Ioan Şoltuţiu ;  cpt. Gheorghe Moraru, Ludovic Weis şi Teodor Micle ;lct.mj. Gheorghe Enoiu, Gruia Manea, Victor Vânătoru, Teodor Stoica, Toma Drăghici .

-16 apr.1954, Jilava : Executarea ( asasinarea ) lui Lucreţiu Pătrăşcanu :

Jilava, col.Iosif Moldoveanu , l-a scos la plimbare şi l-a împuşcat în ceafă .

În 1968, col.Iosif Moldoveanu, şi-a ucis soţia şi copiii, după care s-a sinucis lăsând o scrisoare că îl torturase pe Pătrăşcanu pentru a-i smulge declaraţii şi că-l împuşcase de teamă ca, în faţa plutonului de execuţie, acesta să nu-i demaşte faptele. 

-1954,Bucureşti:Echipă(-II-) de anchetatori (lanţ )pentru Cicerone Ioniţoiu

Eliberat în 1954 ( după executarea condamnării de 5 ani )Cicerone Ioniţoiu a fost permanent urmărit de Securitate.Rearestat în 1961 , a fost torturat la Securitatea Bucureşti (Uranus ) de Enoiu Gheorghe, Ion Sporea , Constantin Puşcaşu ş.a.

Condamnat la 8 ani închisoare , a fost achitat la recurs.Neacceptând înfrângerea ,Securitatea a declanşat o nouă anchetă , sub conducerea anchetatorului-şef Moldoveanu , ajutat de Purcaru Constantin ( sau Ilie ) şi după un an de anchete brutale, a fost condamnat la 6 ani închisoare ( sentinţa 29 / 1963 )

-1956,Bucureşti:Echipă de anchetatori ptr.Şeicaru Virginia

Echipa cpt.Georgescu ( Turchişer Marcel, Nedelcu Ştefan, Neaţă Dumitru ), care a anchetat-o pe Munteanu [Şeicaru ] Virginia ( sora lui Pamfil Şeicaru ) .Judecată cu un lot de 12 persoane ; condamnată la 6 ani închisoare de Tribunalul Militar- Bucureşti .

-9 / 10 febr.1956:Evacuarea mănăstirii Vladimireşti -Tecuci ( Episcopia Buzău )

 220 ofiţeri MAI, conduşi de g-ral Al.Nicolski şi col.Pavel Aranici , au venit să închidă mănăstirea. Un adevărat "comando" de securişti, conduşi de lct. col. H.Zâmbeţi şi cpt. Tiberiu Eibenschultz, au încărcat cele 304 călugăriţe şi persoanele ce le apărau , în 30 de camioane. Multe din ele au fost judecate şi condamnate . 

-nov.1956 , Bucureşti :echipă de anchetatori

 Pe 6 nov.1956, echipa lui Enoiu(Iacob Constantin, Purcaru Ilie, Sporea Ion, Necula Mihai ş.a 

 a arestat şi anchetat un grup de studenţi ( Onaca Dan, Dumitru Constantin, Mihai Derdena şi Panaitescu Perpesscius ) de la Facultatea de  Ziaristică care fondaseră un Grup de iniţiativă pentru răsturnarea regimului , pe baza unui Program de revendicări.Pe baza declaraţiilor obţinute prin tortură, le-a întocmit dosarele pe baza cărora au fost condamnaţi .

 

-1956/'57 ,Tg.Mureş- Sibiu :Echipă de anchetatori

În 1957, În prezenţa lui Nicolae Ceauşescu, mr.Bartosz, cpt.Bihoary, lct.Oprea Constantin şi Mocanu  au anchetat -torturat grupul de 70 de inculpaţi din "lotul Faliboga"  (înv.Faliboga, , Gheorghe şi Alexandru Maier (tată şi fiu ) ,  dr.Gh.Cornea ,dr. Nuţă Eugen , dr. Orăşanu Petre ,ş.a. ) cofandatorii org.anticomuniste "Comitetul Naţional de Eliberare" din Tg.Mureş.

Pe baza dosarului întocmit , Faliboga şi  Gh.Maier au fost condamnaţi la moarte ceilalţi inculpaţi primind pedepse între 25-7 ani muncă silnică (Sentinţa nr.1 203 /1957, preşed.Paul Finichi  ) de Tribunalul Militar-Sibiu  

-1958,Bucureşti,Piteşti  :Echipa de anchetatori penali ( lanţ )- Lotul Noica-Pillat

[LD: dau acest "pomelnic" pentru că , pentru cei ce vor avea curiozitatea  să înţeleagă modul cum se construiau dosarele ,care stăteau la baza rechizitoriilor , pe baza cărora judecătorul dădea sentinţa. Interogatoriile pot fi citite în volumul  PRIGOANA.DOCUMENTE ALE PROCESULUI , C. Noica, C.Pillat , N.Steinhardt , Al.Paleologu, A.Acterian, S.Al-George , Al.O.Teodoreanu etc.Editura Vremea, Bucureşti , 1996]  

"Anchetatori penali de securitate" :-Anghel Marin ,Crăciun Iosif,-Dulipovici Anatolie Micutelu Constantin,Mincu Gheorghe,Onea Mircea , Preda Ion , Simon Jaques.

/Anghel, Marin (căpitan ,anchetator penal de Securitate- Bucureşti ) A luat interogatoriul scriitorului  Alexandru Teodoreanu [ Păstorel ]şi Siminei Sanda Mironescu [ Mezincescu ]

/Crăciun ,Iosif (lct. mj.,anchetator penal de Securitate -Bucureşti )A continuat interogatoriile luate lui Dinu Pillat (de cpt.Ion Preda la Piteşti )încă 4 reprize;l-a interogat pe Ion Mitucă,pe Sandu Lăzărescu ,pe Florian Gheorghe ,pe Ranetti Constantin ,pe medicul  Nicolae Radian,,pe medicul Constantin Răileanu ,pe prof.Nicolae Iordache ,pe Enescu Teodor,pe scriitorul Vasile Voiculescu.

/Dulipovici ,Anatolie (căpitan ,anchetator penal de Securitate ,-Bucureşti ) A luat interogatoriul lui Vidraşcu Emanoil , Beatricei Stresliker şi Aurelian Vlad .

/Micutelu , Constantin (Lt.mj., anchetator penal de securitate din MAI , U.M.03336-Piteşti.

La 1 dec.1958 ,a întocmit Odonanţa de pornire a procesului penal contra lui Constantin

Noica ,pentru infracţiunea de uneltire contra ordinii sociale ;  i-a luat două lungi interogatorii, după care l-a  trimis la Bucureşti .La proces ( 1 mart.'60 )ca "acuzator"  a prezentat un foarte scurt  act acuzare .

/Onea, Mircea (căpitan, anchetator penal de securitate la  Direcţia de Anchete Penale a M.A.I Bucureşti ) a luat o serie de 4 interogatorii lui Constantin Noica ;a interogat pe Arşavir Acterian , pe Alexandru Paleologu,,Maria  Sadova Acterian , Nicu Aurelian Steinhardt , Iacob Noica .

A prezentat "CONCLUZIILE DE ÎNVINUIRE " ale lotului de 23 de inculpaţi - pe baza cărora au fost judecaţi şi condamnaţi.]

/ Preda, Ion (cpt.anchetator penal de securitate ,Direcţia Generală a Securităţii Statului - Bucureşti .L-a interogat în 7 reprize pe Dinu Pillat ;

/Simon Jaques-

-1958,Bucureşti, Tg.Ocna, Aiud:Lanţ de anchetatori -cazul Petre Pandrea

Arestat între 14 apr.1949-19 nov.1952 , în timpul anchetei cazului Lucreţiu Pătrăşcanu ; cercetat la Ministerul de Interne şi la Ocnele Mari ( "în depozit" ) ; rearestat la 23 oct.1958, după ce pledase în procesul Mănăstirii Vladimireşti ; judecat într-un proces înscenat la Tribunalul Militar-Bucureşti ; condamnat la 15 ani muncă silnică  ( Sentinţa nr./  ) ,  pentru "uneltire contra ordinii de stat" şi " agitaţie" ( art. 209 C.P. ) .La Jilava - a fost bătut în Fortul 13 , pentru a fi intimidat ; la Piteşti -a fost torturat ;la Aiud, a fost schingiuit şi izolat la Zarcă, în celula 295 .Epuizat fizic, în anii 1961-1964 , a acceptat "reeducarea" , scriind o serie de amintiri şi reflecţii pe care le dedica <echipei de reeducatori luminaţi de la Aiud .>A fost "eliberat" pe 4 apr.1964, de la Aiud, prin Decretul 411-graţieri. A murit în "libertate" , pe 7 iulie 1968 .În august 1968, a fost "achitat" postum , stabilindu-se că martorii folosiţi fuseseră recrutaţi din rândul infractorilor de drept comun sau al legionarilor terorizaţi ; s-a constatat că unii anchetatori - Pantiuşa Bodnarenco, Ion Şoltuţiu, Teodor Miclea, Ludovic Weis, Gheorghe Rujan, Victor Vânătoru, Teodor Staicu, Francisc Butyka, Gheorghe Enoiu se făcuseră vinovaţi de o serie de crime , abuzuri şi alte grave ilegalităţi.

Printr-o chichiţă judecătorească ilegală  - aşa-zisa prescriere a faptelor  - nici unul dintre aceştia nu a fost tras la răspundere  penală, singura sancţiune fiind retragerea distincţiilor primite pentru meritele avute în respectivele procese.    

 

-1958, Suceava: Echipă de anchetatori

Maior Feller ( comandant ) ,Iosipescu, Velceanu , Orăşanu Constantin , Codlea, Mocanu.

...Au anchetat -torturat  timp de 6 luni ( ian-aug.1958 )  pe fraţii Jauca Gheorghe şi Jauca Alexandru ( foşti ofiţeri de cavalerie ), până au întocmit dosarul unui "lot de 11 persoane", judecat şi condamnat la ani grei de închisoare ( sentinţa nr. 421/ 21 aug.1958)

După ce sentinţa a fost casată de Tribunalul Suprem, în loc să fie eliberaţi,au fost duşi înapoi la Suceava , unde i-au torturat-anchetat încă 4 luni .

"Eliberaţi" la 9 martie 1963, duşi cu taxiul la domiciliu.

-1959,Bucureşti, MAI : Echipa de anchetatori a lui Gheorghe Enoiu

...În 1959 ,paralel cu anchetatorii de la Securitate, Enoiu, Gheorghe Marin şi Brăiţă ş.a.  l-au anchetat -torturat peste 18 luni  pe Mateiaş Virgil (fost prefect legionar ), făcându-i un dosar cu care l-au  implicat în "procesul Puiu Anastasiu" ( 10 apr.'59 ) fiind  condamnat la 20 de ani temniţă grea.

...în sept.'59 ,Gheorghe Enoiu ,Emil Cosma, Ion Sporea ş.a. i-au anchetat-torturat pe fraţii Novacovici (Doru şi Dan ) , făcându-le un dosar pe baza cărora au fost condamnaţi la 10, respectiv 5 ani muncă silnică .

-1959, Jilava: Echipă de execuţie

/ Col Gheorghiu , Gheorghe (sau Mihai ?),pe 19 iul.'59, a comandat plutonul care i-a executat pe preotul Andreescu Nicolae şi pe ţăranul Jubleanu Titu din Nucşoara ( condamnaţi la moarte prin Sentinţa nr.107 / 19 mai'59 a Tribunalului Militar-Bucureşti  ).

Au asistat la execuţie:procurorii mr.Ştefan Fulger( sau Fulga ) şi Gh.Niculescu ;căpitanii Mihai Chirică şi Cincă Constantin ; medicul constatator mr.Mihai Ionescu .

-1959-1960 :echipa de "anchetatori penali de securitate " a "lotului Noica-Pillat "

Cpt.Anghel Marin,Crăciun Iosif,Dulipovici Anatolie , Micutelu Constantin ,Onea Mircea, cpt.Preda  Ion, Simion Jaques ,

...Procesul a început la 11 dec.1958 - arestarea lui Noica - fiind treptat lărgit cu "intelectualii din Muntenia" şi "moşierii din Muntenia" ( aflaţi cu domiciliu obligator la Câmpulung -Argeş )

În timpul anchetei au fost  interogate peste 300 de persoane ,dintre ele, 23 au fost puse sub acuzaţie  iar 32 au fost folosite ca martori ai acuzării.

Printre ei, 11 oameni de cultură  (scriitori,ziarişti, cercetători )

Fiecare a anchetat în reprize pe inculpaţi , întocmind procesele verbale de anchetă , făcându-le dosarele , aducându-le în final la  cunoştinţă  ordonanţa de învinuire ,pe baza cărora  au fost  judecaţi şi condamnaţi .

<Ancheta a fost sub semnul brutalităţii...a fost condusă de un maior Simon Jaques, am auzit că a plecat din ţară [...] Simon Jaques dădea ordinul pentru bătăi , sau, cum spuneau ei , ordinul de aplicare al aşa-ziselor metode de "demascare" .Ştiu că s-a bătut ! A fost bătut Dinu Pillat, am fost bătut eu .Or mai fi fost bătuţi şi alţii. [...] Anchetatorul scria ce voia [...]

Nu scria aproape  niciodată ce s-a vorbit şi ce s-a întâmplat. Scria după planul prealabil. După care îţi cerea să semnezi .Nu voiai ? Bătaie ! Asta era schema de interogatoriu.>

(Cf. Sandu Lăzărescu , iun.1996).  

< Ceea ce nu trebuie pierdut din vedere [...] este faptul că trăiam în teroare şi că , după arestare , această teroare , psihică şi fizică , era însutită.[...] anchetatorii voiau să smulgă cu orice preţ mărturisiri .[...] când anchetatorul a vrut să mă silească să semnez o declaraţie neadevărată, falsă, care mi-ar fi schimbat încadrarea în proces în altă încadrare cu pedeapsă mult mai mare, văzând că refuz să semnez , anchetatorul a fost cuprins de furie şi , repezindu-se la mine, m-a luat de gât şi a început să mă dea cu capul de perete , până s-a desprins tencuiala de pe zid şi a apărut cărămida.[.....]

Bineînţeles că nici unul dintre anchetaţi n-ar fi putut formula răspunsuri în felul acesta .

Răspundeai la o întrebare ( în urma unor "metode de convingere" diverse ) iar anchetatorul formula răspunsul. De exemplu , eu spuneam :i-am scris lui Mircea Eliade , iar anchetatorul formula :i-am scris legionarului Eliade ;sau eu spuneam : Cioran , iar el scria : fugarul trădător de ţară Cioran. Când procesul-verbal era citit de anchetat [...] nu avea cum să se dezică de calificativele cu care nu era de acord. Nu erai în situaţia să te opui. Erai mereu la capătul puterilor .Câteodată ajungeai să semnezi aşa...  >

( Cf.Simina Mezincescu , iunie 1996 )

 

Sentinţa nr. 24 / 1 martie 1960 :

1)Noica Constantin - 25 m.s. 2) Pillat Constantin -25 m.s.3) Lăzărescu Constantin -16 m.s.,

4) Florian Gheorghe -16 m.s. 5)Acterian Arşavir -18 m.s.  6) Ranetti Constantin -15 m.s.,

7)Radian  Nicolae -4 m.s. , 8) Vlad Aurelian -7 m.s., 9) Răileanu C.Constantin -9 ani închis.,

10 ) Iordache S.Nicolae [Vladimir Streinu ] -7 ani ,11) Mitucă Gh.Ion - 20 m.s.,

12)Vidraşcu Emanoil -8 ani închis., 13) Acterian Sadova Maria-8 ani temniţă grea ,

14 )Paleologu Alexandru -14 m.s. ,15) Steinhardt Nicu Aurelian -12 m.s.,

16)Strelisker Beatrice -8 m.s. , 17)Enescu Teodor -7 închis.corecţională

18) Niculescu Remus -7 ani închis.corecţ ., 19 ) Noica P.Iacob - 13 m.s.,

20 ) Algeorge Sergiu -7 ani închis.corecţ.,21)Teodoreanu Alexandru[Păstorel] -6 ani închis

22) Ionescu Anca- 6 ani ,23)Mironescu Sanda Simina -6 ani închis.corecţională

 

-1961, Piteşti :Echipă de bătăuşi securişti

Căpitani Cârnu şi Miticuţ 

...în ian-mart 1961,timp de 3 luni,  au anchetat-bătut peste 100 de ţărani arestaţi în urma revoltei din com.Vişina-Dâmboviţa.Ţăranii au fost duşi în lagărul Periprava , unde li s-a comunicat că au fost condamnaţi la 6 luni închisoare .

-1968: reabilitarea lui Petre Pandrea :

În august 1968, Petre Pandrea a fost "achitat" postum , stabilindu-se că martorii folosiţi fuseseră recrutaţi din rândul infractorilor de drept comun sau al legionarilor terorizaţi ; s-a constatat că unii anchetatori - Pantiuşa Bodnarenco, Ion Şoltuţiu, Teodor Miclea, Ludovic Weis, Gheorghe Rujan, Victor Vânătoru, Teodor Staicu, Francisc Butyka, Gheorghe Enoiu -procurori şi judecători - Ilie Moisescu ( preşed. ), Gheorghe Râpeanu şi Ion Pohonţu  - se făcuseră vinovaţi de o serie de crime , abuzuri şi alte grave ilegalităţi.

-1970-'79 ,Bucureşti: Echipă(-III- ) de urmăritori (lanţ  )ptr.Cicerone Ioniţoiu

Graţiat pe 29 iulie 1964 , cu Decretul 411 , Cicerone Ioniţoiu nu a scăpat nici o zi de supravegherea Securităţii.Când s-a hotărât să părăsească ţara ,în anii 1970,o echipă de securişti ( lct.col.C.Stanciu , col.Ciudin , mr. Olteanu Ilie  şi lct.Pavel B. ), folosind şi trei agenţi informatori (cu numele conspirativ  Vasilescu, Dobrescu ,Jurăscu )  , l-au filat în permanenţă pentru a afla de ce doreşte să plece, ce demersuri face pentru plecare, ce legături are cu foştii membri PNŢ ,ce vorbeşte cu colegii de serviciu .Iar când a reuşit să plece ( sept.1979 ) , în trenul ce-l ducea la Paris , Securitatea a plasat un "agent de supraveghere"  .

-martie 1989 , Ploeşti-Prahova: echipă ptr.Vasile Paraschiv.

Vasile Paraschiv a înaintat preşed. Băsescu ( 7 febr.2008 )  o listă cu 29 de ofiţeri de Securitate  care l-au răpit de pe stradă de mai multe ori , l-au torturat  în case conspirative şi păduri , l-au ameninţat  şi l-au urmărit .("Uite aşa se jucau doi ofiţeri în faţa mea , iar şeful lor şedea acolo, şi ei se jucau cu şişurile, cuţite automate care se deschid. Iar şeful lor , mi-a spus că dacă nu accept să semnez acest angajament, atunci la 18 metri , sub apă, în barajul alăturat , îmi va fi locul. Tăiat bucăţele drept hrană pentru peşti.Sînt convins că aşa ar fi făcut , dacă eu nu aş fi acceptat să semnez acel aşa-zis angajament ") 

Col. de securitate Ursescu Nicolae ( adj.Securit.Prahova ) s-a prezentat la el pe 14 mai 1987 drept ofiţer de legătură cu  şeful grupului terorist de comando, aşa numitul „Ionescu”  )

Col. Curte  Ion , care a organizat întreaga reţea de informatori care să-l supravegheze.

Pe 22 martie 1989, l-au bătut timp de 7 zile şi 7 nopţi  apoi l-au iradiat în ultima zi .

¤LD: NOTE de Jurnal - SEMNALE- MEDITAŢII

[22 mai 2008:braţul Securităţii în exterior ]

Stejărel Olaru realizează la TVR -1 un episod dedicat lui Ion P.Culianu.

 Din 1971, Culianu a fost "invitat" la Securitate  (de mr.Marian Ureche ) să devină informator ...

se duce în Olanda , dar se simte urmărit de Securitate ( ambasadorul I.Pop "consiliază" Universitatea să nu-l angajeze ) Este perioada când Securitatea întocmeşte "listele negre" pentru românii incomozi din exil ( Monica Lovinescu, Emil Georgescu ş.a )

 El primeşte ameninţări telefonice ....considerând "revoluţia"  din decembrie '89 ca o lovitură dată de KGB , entuziasmat de spiritul mitingului maraton al golanilor (apr-iun 1990 ),vrea să se implice în viaţa politică a ţării ,devine  un fervent promotor al revenirii  la monarhia constituţională ( îl primeşte pe Regele Mihai şi regina Ana la Chicago ,în  1991 ).

... este admonestat telefonic :<vei fi omorât dacă lucrezi pentru Rege ! >

...cade victimă unui atentat odios, împuşcat în toaleta de la Univ.- 21 mai 1991.

[10 iul 2008:ataşaţii NKVD pe lângă Securitate ]

Marius Oprea la postul TV "Trinitas" ( al bisericii ortodoxe )despre procesul "Rugului Aprins" ( 1958 ) şi cartea "Adevărata călătorie a lui Zahei ...

Printre altele , el spune că între 1944-1961, la Securitate erau ataşaţi consilieri sovietici ; că "pepiniera de cadre " a Securităţii a fost PCR, şi că aşa se explică de ce până prin 1952, erau mulţi minoritari ( mai ales evrei şi unguri ), dar că , după 1952,executanţii  securişti erau români. Conchide "În numele PCR, românii s-au omorât unul pe altul " .

Că pe fondul războiului, a ocupaţiei sovietice şi a convulsiilor politice de după '44, s-a produs o dezumanizarea tineretului; că , după ce erau recrutaţi,erau îndoctrinaţi (făceau mult învăţământ politic ); erau "educaţi" (cf. pedagogiei lui Macarenco :umilinţă, bătaie, anchete dure în miez de noapte ; ) ;erau corupţi prin privilegii  ( salarii mari, bani de cheltuială, alimente de lux , îmbrăcăminte de la cizme la izmene ) deveniseră nişte "mici Dumnezei " .

 

[20 iul.2008:asasinarea lui Culianu ; listele de "indezirabili ]

TVR Cultural, reia episodul , şi culeg câteva "spuse" , mai interesante părându-mi - se personajele care discută , decât Culianu ]

- Vlad.Tismăneanu : Securitatea a continuat cu aceleaşi metode şi după 1990 ;

-Virgil Măgureanu :alcătuirea unor "liste de indezirabili" era o practică luată de la NKVD.

Asemenea liste au existat pe toată durata regimului comunist.Numele lui Culianu putea fi pe o asemenea listă. El a fost în atenţia DIE , înainte de 1989.

-Stejărel Olaru :Culianu primea ameninţări. Ultima ameninţare telefonică suna astfel :<Pe glonţul nostru scrie numele tău. Ai grijă, prietene!  >

-Prof.univ.american ,coleg: toţi suntem de părere că a fost un asasinat cu premeditare Execuţia cu un singur glonţ este simbolică

-Sorin Roşca-Stănescu :Originea asasinatului trebuie căutată la Bucureşti ; cazul este încă "deschis" ..

-Virgil Măgureanu : totuşi ... "portretul robot" al asasinului nu pare a fi al unui securist .

El nu este "avocatul" securiştilor, dar explicaţiile sunt "facile"

-Stejărel Olaru : Iliescu a spus atunci câte ceva:de genul " Culianu era un smintit "

-Dorin Tudoran:Iliescu a citat un gazetar (de origină română ) din America care ar fi vorbit despre <marele anonim româno-american  >  ; "Libertatea"  a citat şi ea un comunicat fals..

"Cineva din spatele crimei avea acces la presa românească "

-Virgil Măgureanu :Pistă politică ? Nu ne rămâne decât să cercetăm în continuare ...Poate vom da de acel dosar...

-Stejărel Olaru : DIE spune că la ei nu există "un dosar Culianu ".Totul este straniu ...

-Sorin Roşca-Stănescu :Dosarul a dispărut pentru a se şterge urmele .

-Tismăneanu : DIE se arată opacă.Ni se refuză dosarele ...

-Marius Oprea: DIE refuză, pentru că s-ar dovedi continuitatea SECURITATE / SRI .

-Virgil Măgureanu : Nu ştim când şi cum s-a volatilizat.Dispariţia lor este suspectă

-Stejărel Olaru : Crima de la Chicago a fost o crimă politică.Dacă vom avea într-o zi documentul, vom şti cine a făcut execuţia.Nu şi cine a dat ordinul.

[ 21 iul.2008 :fişe matricole ptr.deţinuţi ]

[Astăzi televiziunile anunţă că Instututul de cercetare a crimelor coimuniste (Marius Oprea ) a publicat pe sit-ul său "Fişele matricole" ale deţinuţilor din arhivele penitenciarelor :numele şi pronumele ;origina socială ; condamnarea ( cu motivaţie )  ;caracterizarea comportamentului ş.a .

Ex.Brătienii, Argetoianu, Crainic, Coposu, Câmpeanu, Bartolomeu Anania ,  ş.a.ş.a

Deci tot victimele ! De data asta în "caracterizarea"  făcută  de...gardieni analfabeţi , proaspăt alfabetizaţi ; după "sentinţele"  date de judecători oportunişti, mancurtizaţi sau criminali  ;

 bazate pe "rechizitoriile"  procurorilor inchizitoriali ;cu "mostre de apărare " ale unor pseudo avocaţi abjecţi ,menite să înfunde inculpatul ;cu extrase din "anchetele sub tortură" făcute de securiştii anchetatori criminali ;cu "declaraţii falsificate"ale unor oameni aduşi dincolo de limita rezistenţei umane .

Ce-or fi crezând cercetătorii de la acest Institut ?!  românii se vor cutremura , se vor indigna , vor fi şocaţi, de atâta murdărie, blasfemie, mişelie, minciună, fals ,cu care a fost acoperită elita politică a  României ?! 

[28 iul.2008 :documetele Securităţii ]

Astăzi mă trezesc cu un acut sentiment de insatisfacţie pentru "operaţia arheologică sui-generis " pe care o fac.Poate Institutele şi Fundaţiile şi ONG-urile şi istoricii -reporteri ,au scos deja lucrările atât de necesare , şi eu , închisă în casă, fac o treabă penibilă...

Plec la librărie.Sunt în librăria "Mihail Eminescu" (la subsol, sectorul Istorie ).Răsfoesc -aleg un prim clid de cărţi ; citesc sumar şi indici şi dau jos peste jumătate din ele ; mă întorc la raft şi aleg altele ; răsfoesc şi recitesc  capitole şi subcapitole ; revăd preţurile şi mă sperii ;deconcertată şi furioasă aleg 3 volume - Nomenclatura CC al PMR (Nicoleta Ionescu .Gură ); Arhivele Securităţii II ( CNSAS ) ; şi O istorie a Serv.de Inf şi Securitate ( Crist.Troncotă ),pe care dau aproape 1 milion lei.

Nopatea , citesc din ele şi îmi piere somnul : mă ajută în mică măsură la operaţia pe care o întreprind. Trebuie să continui .

[6 aug.2008:vârtejul proceselor  ]

Astăzi dau peste un text deosebit scris de Radu Mărculescu - prof, ofiţer (r ) , prizonier în URSS , închis şi în România - pe care vreau să-l reţin ca "motto" la acest Tablou .:

<Securitatea născoceşte comploturi ,operează arestări , desfăşoară anchete în cursul cărora torturează şi schingiueşte şi, în final, instrumentează procese.

Evantaiul acestor acţiuni juridice era vast şi se întindea pe toată ţara .

În acest gigantic şi demenţial vârtej de procese, unul de mari proporţii ni s-a înscenat şi nouă, prizonierilor din rezistenţă.De fapt , n-a fost un singur proces, ci o galaxie de procese unele mai mari, altele mai mici, toate gravitând în jurul unui proces pivot  care îl avea ca personaj central pe Constantin Puiu Atanasiu de care se legau iţele, artificial fireşte ,tuturor celorlalte .( " Pătimiri şi iluminări din captivitatea sovietică")

[15 aug.2008 .Evrei bolşevici în Securitate ]

( Cf. Ion Bugan , exilat roman ,fost deţinut politic ( 1961-1988 ? )
 Vezi INDUSTRIA  CRIMEI  ORGANIZATATE  DE  MONSTRII  PLANETEI !GENOGIDUL  COMUNIST  ( www.procesulcomunismului.com  )

Ana  Pauker ( Hannah  Robinsohn )- Evreica  comunistă,şefa com-internului, cu grad de maior, a fost adusa de tancurile sovetice, impreuna cu grupul ei  de comando format din: Liuba Kisinevshi , Klara Mihailovici, Constanta Craciun ( casatorita  Vincze)   grup trimis de Moskova, instruit si indoctrinat.

Aceste  4  evreice in  care soveticii  aveau  cea  mai  mare incredere  din tot personalul  PCR , aceste comuniste numite de armata  sovetica sa conduca destinele Romaniei  aveau  linie directa cu Kremlinul , puteau  vorbi  direct la telefon  cu Laventi  Beria , seful  KGB-ului , si el tot evreu  cominternist , sau  direct  cu Stalin .

Comisarii  bolsevici , precum Valter  Roman  la  Armata    ( numele lui adevarat Ernest Neulander ) evreu  mercenar  international ( a luptat in Spania ) ; Nicolski la  Interne  ( numele lui adevarat Boris Grunberg , nascut la Tiraspol , evreu  rus ) .

Col  Zellercomandantul peniteciarilor  si lagarelor de exterminare  din  Romania ( bun prieten cu Ana Puker ) a  condus genocidul in inchisori . 

Alti criminali: Nedelciu  si Wisting Eugen,  cercetări  penale;  Dulgheru  ( zis Misu Aritonovici ), a torturat detinutii  in aresturile subterane ale securitatii si i-a  ucis ; Stefan  Koller  1945-1957  , comandantul  inchisorii Aiud , a  exterminat mii si mii de  detinuti în Zarca Aiudului . Acum pensionar  si traeste in New-York  cu o pensie de 5000 mii de dollari  pe  luna ; Itic  Averbach , comandantul  inchisori  la  Pitesti, unde s-a  aplicat principiul  marxist  Omul  este cel mai  pretios  capital (Sa-ti  bei  urina  si  sa-ti  mananci materiile  fecale , aceasta  este opera  mercenarilor  evrei  care  ne-au  invadat  tara  ).  

Alexandra Sidorovici (  sotia lui Silviu Brucan ) numele lui adevarat Saul Brukner , o evreica  criminala , care ancheta detinutii politici si îi  tortura , batandu-i  cu  nuiaua  in  testicule . Avea  o  placere deosebita  cand  vedea  sange; a  instruit ofiterii de securitate cum  sa  aplice  torturile la  macavela  (  de care am avut si eu parte ) .Ludovic Weiss seful Sigurantei 1945-1948  si  apoi al  Securităţii  (1948-1960 ) L-a cunoscut cand a venit in inspectie  la Deva  si Jilava  ; in anul 1980  a fost decorat de Ceausescu ( steaua RPR ); a  impuscat 4  tarani care s-au opus colectivizarii ;  in Oradea , a ucis  multi  arestati in aresturiile  subterane  ale  securitatii . Cand  a vazut ca  corabia comunista se  scufunda   a  fugit  in Israel  cu  4  gemantane umplute  cu  aur  confiscat de la   detinutii  politici, tablouri  de  valoare  si  valuta !!!…   (daca  arestezi ,  ucizi  si  furi,  cum sa nu devii  bogat !!! )

Alte evreice , cominterniste , Segal Luiza  si Chioreanu Magdalena ( Blaukestein)  anchetau femeile  detinute  politic si le  torturau . Profesoare, ziariste , crema intelectuala romaneasca a  fost  decimata.

 Tortionari   sunt   mii: comandantii de inchisori si lagare de exterminare, cercetari penale , in  justitie , securitate si  militie , procuratura .

Voi  da cateva nume:Teohari Georgescu ( Burach Tescovici); Iosif  Strier ;  Hollinger  Isidor; Scholmo Leibovici ; Serghei Nicorv ; Leonte Tismaneanu ; Gizela Wass ; Ecaterina Borila ; Iosiv Chisinevscki  (Rotman ) ;  Leonte  Rautu  ( Lev Oigenstein) ;  Hollinger Isodor ;  Ocsko Tereza ;  Donca Sima ;  Iosif  Ranghet  ; Misa Novicov ; Simion Bughici .

Veti  afla  numele  lor la Congresul Veteranilor Razboiului Rece . Dr .Bratescu , ginerele lui Ana Pauker, (s-a  casatorit fiica ei, Tania ), sef de catedra  la Academia Militara ;Sasa Musat (Abraham ), verisoară cu sotia lui Bodnaras (Glanztei );Haralambie Obedeanu (Haty Lazarovici ) ,decan al facultatii de ziaristica  la Academia Stefan Gheorghiu ( scoala de diversiuni , intriga  si asasinari );Isaak Steinberg (comisar) .

Relatiile  Anei Pauker  cu Molotov si Visinski ,  i-au permis sa pună in aplicare cele mai odioase metode  de tortura si  exterminare  a  opozantilor anti-comunisti.

In timpul anchetelor  foloseau saculeti umpluti cu nisip si sare , loveau  victimile in zona  ficatului , plamani si rinichi , pana incepea sa vomite  sânge ;injectau  detinutii  cu  insulina  in  doze  mari , pentru a produce  dezechilibre  biologoce si alte  injectii cu  ser  preparat in  laboratoarele  KGB-ului , condus  de Laventi  Beria  (cf. Ion Bugan, 6 noiembrie 2007    )

[9 sept.2008 : reorganizarea SRI ?  ]

Astrăzi, şeful SRI , Maior,a prezentat Comisiei Juridice a Parlamentului , un pr.de lege privind reorganizarea SRI care va însemna o restructurare din temelii a acestei instituţii.

El a fost prezentat în CSAT şi ...urmează ...să facă ,să reorganizeze ....

Cum intrarea legii pe ordinea de zi a viitorului parlament va dura ... se vor împlini  20 de ani de la "revoluţia" anticomunistă .

[10 sept.2008:modificări în legea CNSAS ?]

Aud la televiziuni că ieri deputaţii dintr-o Comisie ,au făcut nişte modificări în lege, privind definirea de "colabotrator al Securităţii " şi nu mai ştiu ce.

Se pare că CNSAS nu va mai avea dreptul să dea acele "certificate de bună purtare"pentru pretendenţii la diversele funcţii publice.Ce învălmăşeală, ce manipulări, ce subterfugii ,ce caraghioslâcuri, în ajun de campanie electorală .]

[11 oct.2008 : "Consilier "- securist sub acoperire  ]

Nu că n-aş fi ştiut toate astea , ci iată-le spuse de un "fost securist" cu aplombul dat de situaţia lor "privilegiată" , în trecut şi în prezent. ]

Zilele trecute a făcut ocolul televiziunilor ştirea că "tov Pleşiţă"are o pensie de peste 60.000 lei lunar.La  Antena 3 ,"brendul "  Ion Cristoiu prezintă un securist "în carne şi oase "având  o discuţie cu Stelian Octavian Andronic , pensionar securist care a scos de curând o carte.

Pe un ton "glumeţ",d-l autor , fost securist,  se eschivează să-şi spună "ofiţer de securitate" ,să-şi spună gradul  - general ? colonel ? sau ce ? - spunându-şi "consilier" , cum a fost mai tot timpul carierei sale  ca ofiţer DIE , ofiţer sub acoperire.

A fost în "serviciu" din 1956 : mai întâi la o uzină din Mediaş, apoi adus în Centrală, lucrând la  MAE , cu funcţie de "consilier " : şeful Consulatului la TelAviv , prim secretar la Ambasada de la Haga , apoi la Amsterdam (  povesteşte despre vizita lui Ceauşescu din 1973 ,din Olanda, cum a pus el la punct protocolul etc etc )

Devine de-a dreptul interesant când precizează că, din dec.'89 , a fost "consilier" al directorului de la SRI , până-n 1994 , când a ieşit la pensie.

Devine şi mai interesant când îşi exprimă opiniile privind "competenţele" Serviciului de Informaţii :sunt de interes "naţional" , nu în slujba unui regim sau a unei persoane ;ar trebui scoase de sub influenţa politicului ; dacă este numit cineva de la un partid , el va fi "ocolit" , "izolat" de cei de meserie ;că nu trebuie să "servească" nici preşedintele , nici premierul , ci ...interesul naţional.

 [28 oct.2008 : "limbajul" anchetatorilor  ]

["Limbajul dublu" - fenomen întâlnit în toate cazurile, nu numai în anchetarea scriitorilor.

Împărtăşind total subtila observaţie a lui Alex.Ştefănescu , adăugăm faptul că "adjectivele stigmatizante" folosite de anchetatori erau atribuite inculpaţilor de toate categoriile -de la ţăran,la elev ,de la militar la preot sau diplomat - pentru a constitui probe de vinovăţie .

Mai mult de atât : "vinovăţiile" trebuiau să corespundă unui anumit aliniat , dintr-un anumit articol de Cod Penal, care să ofere instanţelor de judecată pedepsirea comandată  de ierarhiile represiunii comuniste.]

Alex.Ştefănescu( Istoria literaturii, p.34 .comentariu la interogatoriile lui Noica şi Paleologu ) : Interogatoriile  impresionează prin substratul  de teroare emanat de întrebări şi ilustrează o dramă a necomunicării ."Învinuitul" nu-şi scrie răspunsurile cu mâna lui ;"oficiul" acesta îl face anchetatorul ,care îi reformulează în mod tendenţios declaraţiile , iar la sfârşit îl obligă să le semneze ."Este vorba de două limbaje , fără nimic comun între ele : limbajul intelectualului, subtil, nuanţat, tinzând spre obiectivare, şi limbajul brutei, standardizat şi tendenţios . Afirmaţiile scriitorului sunt traduse  în acest din urmă limbaj, plin de adjective stigmatizante Nu există pângărire mai mare în plan cultural decât trecerea unor fraze concepute de un scriitor ,prin gândirea rudimentară şi deformatoare a unui anchetator comunist . " Se vorbeşte uneori de "limba de lemn"  securisto-juridică.

Afirmaţia este simplistă - tot un clişeu - cu care mai ales criticii literari operează.

Parcurgând atâtea interogatorii ,a constatat că este vorba de un "limbaj tehnic" bine pus la punct şi urmărit atât de anchetatori,cât şi de judecători.

Interogatoriile  trebuiau să smulgă răspunsuri formulate astfel încât acuzatul ( sau inculpaţii vizaţi ) să poată fi încadrat  la un anume aliniat dintr-un anume articol (  209 , 121 ,209 ,325

327 ş.a. ) al Codul Penal , care atrăgea condamnarea cu un anumit număr de ani muncă silnică şi confiscarea averii . Aşa se explică faptul că şi la răspunsuri - atenţie ! redactate  tot de anchetatori - se adăugau acele epitete stigmatizante :"reacţionar" , "fugar" , "duşmănos" , "legionar" ş.a. Cititorul cât de cât atent , este imposibil să nu remarce  falsurile ordinare cu care operau "anchetatorii penali " în pretinsele "recunoaşteri"  ale celor interogaţi.]

[ 2 nov.2008 : " anchetatorii penali de securitate " =procurori ? ]

Studiind cu atenţie documentele de la procesul Noica-Pillat, sunt o serie de asemenea anchetatori , care iau interogatorii şi  prezintă inculpaţilor Ordinul de punere sub învinuire , un fel de sinteză a acuzelor extrase din  interogatorii, punându-i să recunoască faptele( sub semnătură ) ( ex. Crăciun Iosif,Dulipovici Anatolie ,Onea Mircea,Micutelu Constantin, Anghel Marin  ş.a ş.a  )

Nu ştiu ce presupunea o atare funcţie, dar unii din aceşti "anchetatori penali" , apar  în proces ca acuzatori .Unde ar trebui ei trecuţi ? - la Securitate sau la Justiţie ? ]

[1 dec.2008.Decorări la Cotroceni .Refuzul lui Vasile Paraschiv. ]

VASILE PARASCHIV 40 de ani de luptă pentru adevăr şi dreptate  ( 1968-2008 ) 

[LD:transcrierea documentelor, 1-2 ian.2009,Vezi www.procesulcomunismului.com ] 

b) Vasile Paraschiv ( Declaraţia ) < [....] La 7 feb.2008,v-am înmînat un memoriu şi mi-aţi promis că într-o săptămînă voi primi răspuns,dar nu l-am mai primit nici pînă astăzi.

V-am dat atunci,  şi o listă cu 29 de terorişti romîni cu epoleţi albaştrii care m-au răpit pe mine de pe stradă,m-au băgat cu forţa în maşina lor,mi-au umplut gura cu o cîrpă, şi cu alta m-au legat la ochi, şi apoi au încercat să mă adoarmă cu o substanţă narcotică

Ajunşi în pădurea Păuleşti de lîngă Ploieşti şi în alte două păduri din ţară de dincolo de barajul Paltinul de lîngă Cîmpina, m-au torturat şi maltratat în mod bestial pînă cînd îmi pierdeam cunoştinţa şi cădeam în nesimţire pe banca pe care şedeam legat în cătuşe şi cu un cablu subţire de oţel,şi apoi aruncau o găleată cu apă rece pe capul meu şi mă lăsau aşa pînă seara sau dimineaţa cînd supliciul începea din nou, şi tot aşa 7 zile şi 7 nopţi, fără apă şi mîncare, iar în a 7-a zi m-au şi iradiat ca să fie mai siguri că peste cîteva zile voi muri şi apoi,m-au internat la spitalul Voila- Câmpina ca să mor acolo,în spital cu capul pe pernă, de moarte „naturală”, nu în mîinile lor, ei neavînd nicio vină,nici un amestec cu moartea mea.[....]

De aici eu am tras concluzia, că la dv. promisiunile sunt o metodă de a cîştiga încrederea oamenilor  şi apoi,de a-i induce în eroare,de a-i înşela.[...] V-am dat şi adresa exactă a col. de securitate Ursescu Nicolae din com. Bucşani jud Dîmboviţa,care era ofiţerul de legătură dintre mine şi şeful grupului terorist de comando, aşa numitul „Ionescu”, dar dv. nu aţi vrut să întreprindeţi absolut nimic pentru identificare şi aducerea acestor terorişti români, în faţa justiţiei, deşi aceasta, ca şi corupţia, era o obligaţie a funcţiei ce o deţineţi, şi nici pe generalul de securitate  Nicole Pleşiţă,nu aţi vrut să-l arestaţi, care a fost  şeful tuturor teroriştilor din ţara noastră,care prin alţi terorişti internaţionali, cum a fost Carol Şacalu, şi alţii,a atacat postul de radio Europa Liberă cu bombă şi i-a înjunghiat cu cuţitul pe ziariştii lui [...] De asemeni Nicolae Pleşiţă a făcut declaraţii la televizor în care se lăuda cum l-a maltratat el pe scriitorul Paul Goma, iniţiatorul şi creatorul mişcării pentru apărarea drepturilor omului în Romînia şi cum i-a omorît el pe partizanii noştri care luptau cu arma în mînă în munţi, înpotriva comuniştilor, ca de exemplu pe soţii Arnăuţoiu şi pe mulţi alţii, fără ca el să se teamă de cineva, ca şi cînd ţara noastră nu ar fi avut şef de stat, şef de guvern, justiţie, poliţie şi  procurori care să se sesizeze,imediat din oficiu şi să-l aresteze .

Ba da, aveam toate aceste organe de stat,dar ele erau şi sunt şi astăzi de  acord  cu acţiunile criminale ale generalui Nicolae Pleţiţă şi ale tuturor comuniştilor şi ofiţerilor de securitate şi de miliţie,şi de aceia nu l-au arestat atunci pe criminalul şi teroristul Nicolae Pleşiţă şi pe nici un alt criminal ca el.[...]

Iată domnule preşedinte exemplu concret,cum dv, la fel ca toţi ceilalţi comunişti, şefi ai  statului şi guvernului ţării noastre, de la revoluţie şi pînă azi, îi apăraţi şi-i protejaţi pe teroriştii,activiştii şi criminalii, Partidului Comunist Român, care au făcut atît de multe crime şi nelegiuiri,atît de mult  rău poporului nostru, atît înainte de revoluţie,cît şi după revoluţie, să nu ajungă să dea socoteală în faţa justiţiei pentru crimele şi nelegiuirile care le-au comis din ordinul Partidului Comunist Român, perpetuînd în felul acesta,practicile şi metodele comuniste, lucru pe care poporul nostru nu-l mai acceptă astăzi.

 România fiind  un stat democratic dar nu şi un stat de drept, iar dv. fiind obişnuiţi cu practicile şi metode comuniste,în virtutea inerţiei, încercaţi să le perpetuaţi la infinit. >

-------------------------------------

c.)Vasile Paraschiv la Stelian Tănase- Sorin Roşca -Stănescu (Realitatea TV)-dec.2008

-Vasile Paraschiv :Eu am pierdut de mult încrederea  în dl preşdinte Traian Băsescu .

La 7 februarie anul acesta  i-am înmânat personal în mână un Memoriu cu mai multe probleme printre care şi o Listă cu  29 de terorişti români care m-au răpit pe mine [....]

-St.Tănase : D-le Paraschiv, vreau să vă amintesc că acum doi ani , la 18 decembrie[ 2006 ] , s-a dus în Parlament  şi a dezavuat regimul comunist din România până în 1989.Este primul preşedinte care a făcut acest lucru.

-Paraschiv:... dl preşedinte Traian Băsescu a condamnat crimele şi nelegiuirile Partidului Comunist Român în mod formal.

-St.Tănase : La ce vă aşteptaţi ?

-Paraschiv :Trebuia să aibă nişte consecinţe juridice. Trebuia făcută o lege pe baza căreia fiecare victimă  a dictaturii comuniste să cheme în faţa instanţei de judecată pe torţionarii săi direcţi, pentru ca eu să nu dau în judecată statul ,  în loc să-i dau în judecată pe torţionarii mei direcţi, şi statul să-mi plătească daune morale , în locul celor din securitate care m-au torturat .

-Tănase:iar aceia să nu li se întâmple nimic, să nu-i întrebe nimeni niciodată ...

-Paraschiv : ... De ex, generalului Nicolae Pleşiţă care a fost şeful teroriştilor români, care s-a lăudat la televizor cum l-a maltratat el pe scriitorul Paul Goma, şi cum i-a omorât pe partizanii noştri din munţi, din pădure [ citeşte din Declaraţie ]

[....] Trebuia o schimbare de regim.Însă dl Ion Iliescu s-a grăbit şi a pus imediat mâna pe frânele conducerii ţării, şi a făcut viraj la stânga. [...] i-am înaintat 10 solicitări scrise, şi nu m-a primit niciodată .Mi-a dat doar un răspuns [ 2003 ] : " ţinând cont de faptul că ne aflăm într-un moment de graţie al reconcilierii internaţionale , trebuie   lăsăm istoricilor şi timpului să judece trecutul, iar politicienii    se concentreze la realităţile prezentului "

Scopul vieţii lui a fost nu să se îmbogăţească, să facă afaceri ca alţi lideri ai partidului comunist, ci  să salveze activiştii de partid,pe criminalii , ofiţerii de securitate şi de miliţie, de la răspundere în faţa justiţiei. Acesta a fost scopul urmărit de dl Ion Iliescu . Toată viaţa lui el a urmărit acest scop în aceşti 19 ani de zile."

----------------------------------------------------

d.) Vasile Paraschiv la emisiunea "talk şoc" -  Doru Braia ( Naţional- TV ) -17 dec.2008

 -Braia :D-sa [ Băsescu ] a condamnat în faţa Parlamentului României, oficial, regimul comunist declarându-l nelegitim şi criminal.

-Paraschiv : " Da,este adevărat, dar teoretic, formal, în mod selectiv  şi pe criterii politice .

[...] cum sunt ofiţerii de securitate,care au omorât zeci şi sute de oameni ,  pe aceştia să nu-i condamne. Aceştia să nu dea socoteală în faţa justiţiei ."

-Braia :Zeci şi sute de oameni ,poate în anii '80.Dar în anii '50-'60, sute de mii de oameni .

-Paraschiv : [...] peste 2 milioane de oameni complet nevinovaţi ,pe bază de înscenări politice, aşa cum am fost şi eu catalogat ca un om beţiv, ordinar, care ,în urma ingerării de alcool, provoc scandaluri şi pun în pericol viaţa celor din jurul meu .  

 -Braia :Aşa figuraţi în scriptele Securităţii, ca un beţiv, alienat mintal chiar  şi-mi aduc aminte în anii'70, în urma protestelor dvs şi a celor internaţionale, vi s-a permis să mergeţi în Occident[...]

 a vă supune unui examen medical, în faţa unor specialişti în materie psihiatrică etc , care v-au declarat - ştiu şi eu , eram chiar martor indirect- un om perfect normal.Şi eu, citind la CNSAS documentele Securităţii ,despre domnia voastră, dacă nu v-aş cunoaşte, aş putea să zic că sunteţi un ...zănatec.[...]

-Paraschiv:Securitatea mi-a dat paşaportul în nov. 1977, în 24 de ore de la formularea cererii.

[...] ei aflaseră că eu am semnat Scrisoarea deschisă a scriitorul Paul Goma, adresată Conferinţei post-Helsinki ( de la Belgrad ) , şi, ca să scape de mine, ca să nu mai influenţez muncitorii din jurul meu, mi-au dat paşaport[....] 

-Braia :Şi acum v-a înşelat şi preşedintele Traian Băsescu ?

-Paraschiv : ... I-am înmânat un Memoriu ,la 7 februarie anul acesta ,şi mi-a promis că într-o săptămână voi primi răspunsul.Dar nu l-am primit nici până astăzi . În Memoriul acela, eu îi ceream să facem un proiect de lege  , ca fiecare victimă a dictaturii comuniste să aibă posibilitatea să-i cheme pe torţionarii  săi direcţi în justiţie.

 Dar d-lui n-a fost de acord cu asta. De asemeni, am solicitat să rezolve problema  scriitorului Paul Goma , iniţiatorul şi creatorul Mişcării pentru Apărarea Drepturilor Omului în România , şi d-lui mi-a spus că scriitorul Paul Goma să facă o Cerere de repatriere [....]

dar scriitorul Paul Goma nu a făcut Cerere de expulzare , când Securitatea l-a dus la aeroport şi l-a expulzat cu forţa din ţară.

 -Braia :Numai că victimele rămân să moară în mizerie, iar călăii în ditamai luxul şi în belşug.

Despre acţiunile d-lui Paraschiv în timpul regimului Ceauşescu, d-sa a mai scris o carte ,

" Aşa nu se mai poate tovarăşe Nicolae Ceauşescu" , apărută nu de mult la Editura Curtea Veche.[...]  în colaborare cu scriitoarea şi editoarea Doina Jela. [...]

Relatările sunt de domeniul Auschwitz-ului .De aceea spun eu în totdeauna că între nazişti şi securişti n-a fost nici o diferenţă . Ei bine . d-sa spune că, la un moment dat , aţi ajuns pe urmele unui anume securist Ursescu, care v-a anchetat ...

-Paraschiv : Acesta este col.Ursescu Niculae, adjunctul şefului Securităţii pe judeţul Prahova, care , la 14 mai 1987 ( după ce eu am fost adus acasă - de unde mă răpise şi mă duseseră  ofiţerii terorişti ) el s-a prezentat la mine spunându-mi că are rolul  - conform înţelegerii dintre mine şi şeful grupului de comando terorist un aşa zis "Ionescu" - de "ofiţer de legătură" între mine şi acesta , orice ordin voi primi eu, să ştiu că este trimis de el ... 

-Braia :... cu d-na Doina Jela, pe urmele acestui Ursescu [...]l-aţi întâlnit pe fiul respectivului Ursescu... 

-Paraschiv : ...nu l-am întâlnit.Prin telefon ...

-Braia :...care v-a dat o replică stupefiantă ( am să citez din ceea ce a relatat d-na Jela ) : < Uite care e treaba,cu tata ţi-o fi ţinut, cu mine nu-ţi  ţine ! Dacă nu ne laşi în pace,o să-ţi blestemi şi ziua în care te-ai născut ! > [...] De ce voiaţi să staţi de vorbă cu respectivul ?

 -Paraschiv : I-am scris două scrisori în care l-am rugat să ne întâlnim  să discutăm şi să reconciliem , să ajungem la o înţelegere, la un punct de vedere comun şi el a refuzat .

Atunci i-am dat telefon .Am vorbit prima dată cu soţia lui .Şi ea mi-a închis telefonul.După aceea, am dat a doua oară telefon, mi-a răspuns fiul său . Şi acest fiu al col.Ursescu Niculae -acum completez declaraţia d-nei Doina Jela - mi-a spus (în afară de cele arătate până acuma )  şi următoarele : < Ce-ai păţit pe timpul tatălui meu n-a fost nimic , faţă de ce ai să păţeşti dacă nu ne laşi în pace > .

 -Braia :Eu interpretez intenţia dvs ca pe una de descărcare morală a respectivului , de păcatele cu care s-a încărcat ...

-Paraschiv : Un alt securist, col. Curte  Ion , care era organizatorul informatorilor în fabrica " din Ploieşti unde lucram eu, care a organizat întreaga reţea de informatori care să mă supravegheze pe mine, i-am dat telefon acasă, am vorbit cu el, i-am spus cine sunt , mă cunoştea ,şi i-am propus să ne întâlnim să discutăm. Şi mi-a răspuns <Eu n-am ce să discut cu d-ta  >  şi mi-a închis telefonul. 

-Braia  :Asta şi pe mine m-a întristat foarte mult ,pentru că , vrem nu vrem, şi securiştii sunt români .Faptul că nici unul , dar absolut nici unul dintre ei ,nu a exprimat măcar un gest de regret, pentru tot ce s-a întâmplat, pentru ororile care s-au întâmplat. Şi ne aflăm la 19 ani , azi-mâine la 20 de ani , din decembrie 1989.Şi ei consideră încă - nu de mult am stat de vorbă cu şeful Securităţii , Iulian Vlad - consideră că în deplinătate şi-au făcut numai datoria şi-au făcut bine ce-au făcut .Chair asta mi-au subliniat foarte mulţi securişti în discuţiile cu ei .

C-ar fi făcut bine ce-au făcut.Povestiţi doar atâta , ca să arătăm cât bine au făcut , sau cum au făcut ei binele,  chiar şi atunci când v-au forţat să semnaţi ,Vezi-Doamne, chiar un angajament cu Securitatea , ce v-au făcut ?

-Paraschiv : Uite aşa se jucau doi ofiţeri în faţa mea , iar şeful lor şedea acolo, şi ei se jucau cu şişurile, cuţite automate care se deschid.Iar şeful lor , mi-a spus că dacă nu accept să semnez acest angajament, atunci la 18 metri , sub apă, în barajul alăturat , îmi va fi locul. Tăiat bucăţele drept hrană pentru peşti.Sînt convins că aşa ar fi făcut , dacă eu nu aş fi acceptat să semnez acel aşa-zis angajament. 

-Braia :Dvs eraţi atunci într-un loc conspirativ al Securităţii...Nimeni nu ştia de dvs.

-Paraschiv :Dincolo de barajul Paltinul. Într-o cabană uitată, în vârful muntelui , unde nici păsările nu ajungeau. Nu m-au bătut .Nu mi-au dat nici o palmă.Altădată m-au bătut, la 22 martie 1989, atunci m-au maltratat rău de tot [...]  m-au bătut timp de 7 zile şi 7 nopţi  şi cădeam pe banca pe care eram legat cu cătuşe şi cu un cablu subţire de oţel, apoi aruncau o găleată de apă pe capul meu, şi mă lăsau aşa până seara sau dimineaţa, când supliciul începea din nou. Şi tot aşa, în fiecare zi, dimineaţa şi seara , timp de 7 zile.

[5 dec.2008.La moartea lui Constantin Ticu Dumitrescu ]

[LD: "In memoriam " la TVR - un episod din Memorialul Luciei Hossu-Longin ( 2004 ? )

Încerc s-o reconstitui. C.T.D -  legea lustraţiei ;  iniţiatorul Legii 187 ( despre CNSAS )

Este o dezbatere  privind predarea arhivei SRI către CNSAS, cf. hotărârii CSAT .

Din păcate, parţial ştearsă din reportofon . Încerc s-o reconstitui. De la SRI , este Pintilie ; de la CNSAS, Onişoru şi C.Ticu Dumitrescu .Reporter -Voicu     ]

-Horia Roman Patapievici :încă nu avem acces la documente .Ex. g-ral Pacepa .Cunoaştem activitatea sa după ce a devenit "disident" , dar activitatea sa înainte - când a dat ordine, a acţionat, a făcut poliţie politică, nu avem acces la arhivă ; nu cunoaştem.

-Gh.Onişoru : Eu sunt pragmatic .Am negocit .Am încheiat protocoale.Am preluat  dosarele de la SRI . 98 % din spaţiu este plin . Şeful statului ne-a ajutat .Dl Talpeş ( consilier ) ne-a ajutat .

-C.T.D: brambureala din Arhivele SRI :este imens de lucru ;a rămas uimit ; totul este răvăşit  ; arhive ale Securităţii din Prahova  , găsite la arhiva din Craiova ; numerotare sărită , alteori schimbată.Acum se ştie : în România au fost jumătate de milion de informatori - 486.000 - care erau "activaţi" sau lăsaţi în "adormire " ( la revoluţia  din dec.'89 erau activaţi cca 160.000  )

El şi familia sa au avut pe urme 60 de informatori !

Securitatea avea 3 categorii de cartoteci - foarte bine puse la punct .SRI , acum , nu le predă !

S-au aranjat bine lucrurile ! CNSAS este în blocaj fără aceste cartoteci .

-Pintilie : Dosarele celebrei Direcţii 3 cu  3 , la Arhive şi la celelalte ... SRI va  face toate eforturile să predea în regim de urgenţă aceşti  12 km. ...

-Reporter Voicu : aveţi o arhivă în format electronic, dle Pintilie ? 

-Pintilie: Nu există o arhivă informatică.

-C.T.D: dar CIDUL ce înseamnă  d-le ?  Ce este deasupra bisericii Creţulescu, în blocul unde este şi librăria, ce avem ?  

-Pintilie: Nu ştiu ce este deasupra bisericii Creţulescu ...CIDUL este Centrul de Informatică şi Documentrare , nu-i nici un secret . În anii 1980-1984, din acele fişe pe hârtie de care vă aminteam, 100 de oameni au lucrat 4 ani de zile ca să selecteze conţinutul a cca  50 % din aceste fişe .Acest conţinut, sumar, foarte sumar , a fost trecut în evidenţe informatizate.

În prezent, în aceste evidenţe informatizate , există date despre dosare care se vor preda CNSAS-ului,şi despre dosare care ,probabil, dacă CNSAS-ul va fi de acord, vor rămâne la SRI pentru că privesc, încă siguranţa naţională. Nu ştiu care sunt aceste dosare de siguranţă naţională , pentru că încă n-am apucat să le discutăm cu colegii noştri.

În momentul în care situaţia va deveni clară, această evidenţă informatizată va fi separată.

 În ceea ce priveşte datele : pentru dosarele care se predau, vor ajunge la CNSAS  ; pentru cele de siguranţă naţională, vor rămâne la SRI .Mi se pare o chestie logică şi de bun simţ.

- Onişoru : De bun simţ era să începeţi cu cartoteca şi cu baza de date, cu acea parte din CIP , care face obiectul celor 12 km.  Era o dovadă de bună de bună credinţă .

-Pintilie: Îmi pare rău că trebuie să vă spun că, spre deosebire de CNSAS , care are ca  obiect de activitate bine precizat şi destul de restrâns, dar beneficiază de serviciile a peste 200 de angajaţi, arhiva SRI-ului are 20 de angajaţi...

- Onişoru: Arhiva pe rafturi, dle Pintilie, nu vă supăraţi ...Noi avem 200 de angajaţi, dar avem de preluat  [ Se cerartă şi nu se mai înţelege nimic, pe nr. de angajaţi, pe competenţe , pe ceea ce trebuia predat  ] 

-Pintilie :Eu nu cred că dvs trebuie să ne învăţaţi ce să facem... 

-Onişoru : Cf. legii, d-le Pintilie , aşa trebuia să ne  predaţi arhiva ...

-Pintilie : SRI a respectat întocmai legea.Va predat totdeauna tot ceea ce aţi solicitat ; a fost gata să predea masiv arhiva, nu de acum, nu după hotărârea aceasta a CSAT-ului [2004 ]  încă din urmă cu doi ani [ 2002 ] ,şi o poate face şi o va face. Chiar dacă am  sentimentul că nu se doreşte , până la urmă, predarea acestei cantităţi de documente ...

-Reporter Voicu : Cine n-o doreşte ? [iar se iscă scandal, contraziceri , întreruperi ]

-Pintilie ( ironic, indignat ) : Nu ştiu cine n-o doreşte.... probabil rudele persoanelor care solicită dosarele şi nu le primesc ; morţii ,probabil, din închisorile comuniste,memoria lor, ei nu doresc.

Şi pentru toate este vinovat SRI !  Singura instituţie cu care CNSAS-ul chiar a colaborat !  

[iar se iscă scandal, contraziceri , întreruperi ]

- C.T.Dumitrescu : Vreau să fiu cât mai scurt posibil. Eu mi-am retras paternitatea asupra acestei legi din următoarele 3 motive principale :

1.Eu am inclus în proiectul meu de lege ca predarea arhivei Securităţii să copieze modelul german , să se predea cu toată logistica din dotare .

2 ) Ce-i aceea "siguranţă naţională " ? De unde după 50 de  ani de comunism ,când SRI are probleme mult mai grave - terorismul, corupţia - de ce se tot leagă şi se tot ascunde după această arhivă a Securităţii, şi n-au predat-o ? De asemeni,povestea cu  atâţia ofiţeri de securitate care au făcut şi n-au făcut poliţie politică ?

3. ) Recent , dl Timofte , în urma unei discuţii cu preşedintele ţării , a promis că va preda această arhivă. A doua zi, îl văd pe dl Timofte- sfidându-l pe  preşedinte- spune foarte ritos :

<Ce să predau , d-le, să schimbe legea ! > Ori meritul preşedintelui ( pentru care l- am felicitat pe dl Băsescu ) a fost tocmai acela că a avut curajul şi a insistat şi i-a adus pe d-lor  în faţa CSAT-ului.Numai aşa au fost obligaţi să facă deocamdată declaraţii - că între declaraţii şi fapte este distanţă distanţă  lungă ! -numai aşa au fost forţaţi ,vezi Doamne,  vor preda arhiva.Mai mult decât atât. Singura evidenţă reală care a trecut de zidurile SRI -ului, este acel document (care îl are în copie , pe care l-am dat d-lui Secaşiu ) în care totul este făcut pe număr de dosar, şi este rezultatul unei inventarieri faptice, nu scriptice, de care nu vor să ţină seama.

-Reporter Voicu : din ce an , d- le Ticu Dumitrescu ?

-C.T.D:La 15 sept.1993,s-a încheiat această inventariere. Datele sunt foarte clare .Sunt pe fonduri de arhivă . De ce dl Onişoru ,în faţa unei emisiuni televizate, a susţinut că până acum

a preluat acele 10-11.000 de dosare -  din 2 milioane cât are arhiva Securităţii -  le-a preluat la număr de dosare , iar acum le-a transformat în 600 m. ?!  Şi nu s-a mai înţeles nimic !

[Onişoru îl contrează, spune că se preia pe dosare, filă cu filă ] Ca să ştim câte dosare mai păstrează domnii de la SRI , trebuie să avem această confruntare cu singurul document oficial [ din 15 sept.'93] care a trecut de zidurile SRI . Acel document pe care l-am primit eu ...

-Pintilie : Noi nu avem o asemenea  evidenţă scriptică a dosarelor arhivei Securităţii.

Ţin să subliniez acest lucru.  Am primit-o tot în cca atâtea sute de mii de volume. Atât.

-CTD:Gândi-ţi-vă d-le Voicu, ce se întâmplă acum cu această decizie, vezi Doamne,de aduce cu camioanele  arhiva , de parcă ar fi vorba de nişte saci de nisip ,pe care îi arunci undeva, într-o grădină .Ce muncă îi aşteaptă pe cei de la CNSAS  - că SRI-ul îşi râde în barbă ! - pentru că cei care vor lua pisica moartă sunt domnii de la CNSAS , pentru că o arhivă organizată în ani şi ani de zile , este toată înnebunită,răvăşită , şi aruncată dânşilor s-o ordoneze ...

Bătălia este una - şi pe mine nu mă mai convinge nimeni că este altceva - de 15 ani , din CPUN, am ridicat problema arhivelor Securităţii.Au trecut 15 ani şi iată,că problema nu este rezolvată .

-Reporter Voicu : să tragem nişte concluzii ...

-Olaru : ...Părerea mea este că în SRI activează şi astăzi numeroşi foşti ofiţeri de securitate care sunt interesaţi să blocheze acest transfer real -deci nu vorbesc de dosarele periate ! - transfer real de arhivă de la SRI la CNSAS,şi să blocheze instituţia CNSAS , pentru că activitatea CNSAS presupune alte lucruri, la fel de importante .

Şi anume : publicarea în Monitorul Oficial a listei cu subofiţeri şi ofiţeri de securitate , care au făcut poliţie politică .Ei bine, CNSAS a primit cu ţârâita informaţii despre aceşti ofiţeri.

Au fost publicaţi atât de puţini în M.O, deşi ar fi trebuit să avem cel puţin 1000 , când ştim că au fost cca 15 de oameni în Securitate . Acesta este personalul Securităţii până în 1989...

-Reporter: Şi câţi au fost publicaţi ?

-Olaru : sub 100 , din care cei mai mulţi sunt morţi, iar dacă trăesc sunt peste 70 de ani ...

Şi mai era vorba de deconspirarea celor care astăzi, au devenit demnitari ...Astăzi, în Parlamentul României, există parlamentari care au dosar la Securitate şi care nu au fost identificaţi voit, de către SRI.

-Pintilie :  În ceea ce priveşte ultimele afirmaţii (  că arhivele sunt făcute vraişte , că nu mai este posibilitate de control ) ,vă asigur că arhiva se va aşeza pe rafturile CNSAS, în perfectă ordine, va exista în permanenţă control asupra evidenţei, chiar dacă se va preda masiv. Este treaba noastră şi ne vom descurca.

În ceea ce priveşte acuzaţiile potrivit cărora SRI nu ar dori să predea anumite dosare sau arhiva în întregime pentru că ar dori să protejeze ofiţerii de securitate care mai sunt în activitate :după ultimele date, cred că nu  sunt mai mult de 3 % din angajaţi  actuali ai SRI-ului, foşti ofiţeri de securitate...

-ReporterVoicu: Dl Timofte vorbea de 10 % în 25 ian ( 2004 )

-Pintilie ( ironic şi sfidător ) : Au scăzut...foarte mult, şi nu pentru că CNSAS i-a deconspirat că au făcut poliţie politică, ci pentru că au ieşit la pensie ,pe motive de vârstă. [ se iscă rumoare ]

În ceea ce priveşte blocarea aşa zisei deconspirări  a demnitarilor, SRI nu are nici un fel de implicare în aşa ceva. SRI, la solicitarea CNSAS-ului, pune la dispoziţia CNSAS toate dosarele solicitate. Este treaba CNSAS-ului să le rezolve .    

 

[8 dec.2008 : mărturii despre atrocităţile din anchete  ]

a.)  Iată mărturia cutremurătoare făcută de d-na Mirela Oţoiu [Truică ]  pe 1 dec.1992 :

<.....La 16 -17 ani am fost ţinută în carceră ....am văzut nume de oameni scrise cu sânge pe pereţii Securităţii ... am auzit oameni urlând în bătăi , am văzut oameni chirciţi de durere în lovituri de bocanc .....  Am fost aruncată noaptea în beciul umed şi rău mirositor ..Tinereţe, adolescenţă, autobiografie groază, groază, groaza aceea care mă urmăreşte şi acum > (Cf.Cicerone Ioniţoiu, Dicţionare ... )

 

b.) Grigore Dumitrescu în vol. "Demascarea" , în calitate de victimă şi martor : <...în camera "3 subsol" de la Piteşti , şeful de cameră, călăul Zaharia Nicolae, în ziua de Crăciun 1950, a ordonat ca fiecare deţinut să-şi facă necesităţile în propria gamelă ( în care se servea masa ) , după care, printr-un alt ordin au fost obligaţi să-şi ia fiecare lingura şi să mănânce fecalele. S-au petrecut scene îngrozitoare .Şi n-a fost numai atât .Au fost puşi să cânte colinde cu cuvinte de insultă şi hulă la adresa Fecioarei Maria şi naşterii lui Christos. >

 

c.) Iată mărturia Aspasiei Otel ( studentă , refugiată din Bucovina ) , despre penitenciarul pentru femei Miercurea Ciuc : < Nici în mormânt nu voi uita teroarea din închisoarea Miercurea Ciuc. Puşcăria era sinistră , deţinutele dormeau pe jos, mâncarea era execrabilă .Directorul închisorii se numea Flesero , o brută. Dăduse dispoziţie ca pentru fiecare fleac să fim pedepsite , iar pedepsele erau de un rafinament oriental. Dacă nu eram ţinute iarna în izolare, atunci ni se punea un sistem de cătuşe care se strângeau pe mâini la orice mişcare .Cu asemenea cătuşe m-au vârât în pivniţa cu şobolani .Erau aşa de mulţi că la început mi s-au părut snopi de paie .>  

 

d.) Iată mărturia av.Pilat Constantin  (liberal din Botoşani )

...Despre atmosfera de teroare din camera 104 -Gherla :între 22-ian-26 martie 1951,după ce l-au bătut pe el şi pe preotul Popescu, i-au vopsit pe faţă, i-au îmbrăcat caraghios, i-au obligat să spună poezii batjocoritoare , le-au pus câte un colac de W.C după gât , iar preotul Popescu a fost silit să împărtăşească cu materii fecale.La acest spectacol josnic, au fost chemaţi să se distreze şi dir.penitenciarului, Gheorghiu C . şi Avădanei C.

 

e.) În apr.1950,Tg.Ocna a devenit "sanatoriu TBC" unde au fost transferaţi deţinuţii de pe la toate închisorile ( mai ales de la Piteşti şi Gherla ) care contractaseră  boala.

 Iată mărturia lui Alexandru Virgil Ioanid despre Târgu Ocna  :<La Tg.Ocna reeducarea a început într-o cameră cu ferestrele acoperite de pături .Reeducaţii sosiţi de la Piteşti s-au masat într-o încăpere unde- sub protecţia ofiţerului politic şi a gardienilor -au continuat aşa-zisele demascări , adică prelungiri ale anchetelor efectuate de Securitate, pe motivul că unele fapte ar fi rămas nedezvăluite şi unii oameni neincriminaţi . De dincolo de pături se auzeau vociferări , sunete surde, pocnete , gemete... Scopul principal era să se răspândească o atmosferă de teroare , de groază , în penitenciarul "spital" Tg.Ocna , plin de bolnavi de plămâni , ca astfel succesul reeducării să fie deplin.N-a fost nici rapid,nici altfel, n-a fost de fel. Bolnavii prăvăliţi pe ultimele trepte ale suferinţelor găseau în asemănarea patimilor cu cele ale marelui chinuit Iisus Christos o rezistenţă şi putere de ridicare pe verticala  spiritului , în zone inaccesibile oamenilor în împrejurări obişnuite. Aici s-a săvârşit o experinţă sufletească singulară .Acesta a fost miracolul de la Tg.Ocna.  >

 

f.) Mărturia lui Palaghe Toader ( închis pentru că fratele său, membru în Gărzile Decebal, nu fusese prins ) despre supliciul la care a fost supus în penitenciarul din Suceava :<M-a bătut întâi cu pumnii peste cap şi faţă, până am căzut jos.După 10 minute  a chemat doi miliţieni cât nişte tauri , m-au legat la amândouă picioarele cu o frânghie, m-au ridicat pe o masă specială, mi-au îndoit picioarele sub genunchi , mi-au pus un par , încât tălpile au rămas cu faţa în sus şi au început să lovească.[...] În total am numărat circa 50 de lovituri date cu toată puterea , de aceşti doi miliţieni  >  

 

g. ) Aurelian Pană, fost ministru la Agricultură , în guv. Antonescu ,a fost ucis pe 4 mai 1951, la Gherla. Mărturia lui Anastase Buciuneanu  de la penitemciarul Gherla.Evocă ziua a doua de Paşte, din 1950,  când comandantul Lazăr Tibo lovea cu parul  deţinuţii , obligându-i să sară "ca broasca " şi să facă culcări-sculări , până leşinau  : <  Printre noi, un bătrân , fost ministru.

Aurelian Pană este pus în genunchi .Cincizeci de descreieraţi sar peste el, lovindu-l cu picioarele în cap. Nu peste mult timp , va fi ucis într-o celulă de reeducaţi [...] Un jandarm, Panduru, planton pe culoar, i-a scos dinţii de aur din gură , după moarte. >

 

h ) Gh.Paraschiv

Muncitor forestier la ocolul Gugeşti- Tecuci , n.în 1910, în com.Muncelu .Membru PCR .

Condamnat ( în lipsă ) la 15 ani închisoare .

Închis  la Gherla,a trecut prin schngiuirile "reeducării" , bătut de Livinschi, PopaŢanu, Vasile Puşcaşu , Grigore Romanescu ş.a. ( obligat să bea urină , să mănânce fecale  ş.a )

 Pentru a scăpa de chinuri şi şi de ameninţările cu moartea din partea ofiţerilor politici Constantin Avădanei şi Gheorghe Sucigan ,a dat o declaraţie mincinoasă.

La procesul din oct.1954 ( grupul Ţurcanu ) şi la procesul din apr.1957 (  ofiţeri politici  torţionari ) , a fost folosit ca martor al acuzării , descriind bestialităţile care se săvârşiseră din dispoziţiile lui Nicolski şi Dulgheru.

 [LD:31 dec.2008 .Există ceva imprecis şi dubios în relatarea personajelor implicate în procesul  "reeducaţilor"  ( 1954 ) şi în procesul  "securiştilor torţionari"( 1957 ) .

Din documentele acestor procese - interogatorii, rechizitorii ,mărturii , sentinţe  - s-ar putea detecta unele  faţete ale decăderii umane  produse de universul penitenciar.

În faza actuală a cercetărilor , trebuie să ne mărginim  la crâmpeie de mărturii ( subiective , discordante şi dispersate ) ale "subiecţilor" ,  preluându-le  ca pe nişte semnale.

Este şi cazul muncitorului forestier Gheorghe Paraschiv, preluat din Dicţionarele  Ioniţoiu .]           

 

i.) Vasile Paraschiv

Muncitor la Combinatul Petrochimic de la Brazi, n.în 1928.Membru PCR .

La 24 oct. 1968 - avea 40 de ani -  a renunţat la carnetul de partid , motivându-şi decizia prin multitudinea abuzurilor săvârşite de partid împotriva muncitorilor şi prin opoziţia la practica muncii obligatorii neplătite .În febr.1979, a fost unul din fondatorii S.L.O.M.R. - Sindicatul Liber al Oamenilor Muncii din România - primul sindicat liber din Estul Europei ( înainte de cel polonez ) .A fost concediat ; urmărit pe stradă ;  bătut în casele conspirative ale Securităţii ; ridicat şi bătut în pădure până la pierderea conoştinţei . Persoanele care încercau să-l contacteze , erau arestate şi bătute ( cazul ziaristului francez Bernard Poulet )

La 22 martie 1989, V.P.( pentru Securitate , numele său de cod era Pavel )  a fost răpit pentru a treia oară, la ordinul col.Ursescu , şi bătut cu bestialitate până la leşin( lovituri cu saci de nisip în cap; pumni în ficat şi stomac; bătăi la tălpi , cu bastoane de cauciuc ). După ce a fost iradiat, l-au internat în azilul psihiatric de la Voila, medicul avertizându-l : <Şi tu ştii cum e în spitalele noastre: bolnavii se acoperă cu pământ, iar doctorii cu hârtii .>

[LD: din Declaraţia pe care V.P. a vrut să i-o înainteze preşed. Tr.Băsescu la decorare, când i s-a întrerupt microfonul ...]  

"...29 de terorişti romîni cu epoleţi albaştrii care m-au răpit pe mine de pe stradă,m-au băgat cu forţa în maşina lor,mi-au umplut gura cu o cîrpă, şi cu alta m-au legat la ochi, şi apoi au incercat să mă adoarmă cu o substanţă narcotică Ajunşi în pădurea Păuleşti de lîngă Ploieşti şi în alte două păduri din ţară de dincolo de barajul Paltinul de lîngă Cîmpina, m-au torturat şi maltratat în mod bestial pînă cînd îmi perdeam cunoştinţa şi cădeam în nesimţire pe banca pe care şedeam legat în cătuşe şi cu un cablu subţire de oţel,şi apoi aruncau o găleată cu apă rece pe capul meu şi mă lăsau aşa pînă seara sau dimineaţa cînd supliciul începea din nou, şi tot aşa 7 zile şi 7 nopti, fără apă şi mîncare, iar în a 7-a zi m-au şi iradiat ca să fie mai siguri că peste cîteva zile voi muri şi apoi,m-au internat la spitalul Voila Cimpina ca să mor acolo,în spital cu capul pe pernă, de moarte „naturală”, nu în mîinele lor, ei neavînd nicio vină,nici un amestec cu moartea mea"

[4 ian.2009-C.I. -infracţiunile comise în cazul lui Cicerone Ioniţoiu   ]

Cicerone Ioniţoiu - în  Împuternicirea acordată lui Ioan Roşca să-l reprezinte la tribunal -  face o succintă înşiruire a art. încălcate de statul comunist faţă de victime, în cazul său : lipsire ilegală de libertate ( art. 189 ) ;vătămare corporală gravă ( art. 179 ) ; lovire sau  alte violenţe ( art.180 9 ) ; supunerea la muncă forţată ( art. 191 ), ameninţarea ( art.193 ), şantajul ( art.194 ), violarea secretului corespondenţei ( art.195 ) , insultă ( art.205 ) ; calomnia ( art.206 ), denunţare calomnioasă ( art.259 ), mărturie mincinoasă ( art.260 ), încercarea de a determina mărturia mincinoasă ( art. 261 ) , arestarea nelegală şi cercetarea abuzivă

( art.266 ),supunerea la rele tratamente ( art.art.267 ), punerea în primejdie a unei persoane în neputinţă de a se îngriji .

LD: ce jurist mă va ajuta să indice art. grave încălcate în genocidul comunist , din legislaţia internaţională ( drepturile omului ) şi românească ( codul penal şi civil  ) ?

Ce jurist îmi va oferi o analiză juridică serioasă privind legile ilegitime care au "legitimat" comiterea genocidului ( pe care eu le-am detectat  ) , începând cu prevederile armistiţiului din sept 1944,continuând cu Legea 312 "Lucreţiu Pătrăşcanu "  şi decretele ce i-au urmat, până la introducerea art. 209 din Codul Penal ? ( 1948-1968  )  şi toate Ordinele , HCM-urile şi Decretele  secrete- ale guvernului, ale MAI ?

[2 mai'09 : Securitatea din Timişoara ]

Emisiune la Trinitas TV .Mărturiile preotului ortodox  Florian Bardaş.Când au început persecuţiile a fost ascuns 3 ani pe la ţărani. În 1950, Securitatea i-a dat de urmă ; a fost anchetat pentru "uneltire contra orânduirii " ; au avut de pătimit toţi acei ce l-au găzduit ;

A venit o comisie de la Bucureşşti , un şef mare , şi l-au prelucrat ...

[1 mart.'09 :arhivele STASI, după 20 de ani... ]

La "Naţional / 24 TV " -  se dă o ştire: la laboratoarele din Hamburg  ... s-a reuşit , după 20 de ani, să se recondiţioneze dosarele "tocate" de STASI în 1990 .Au lipit bucăţică cu bucăţică fragmente şi le-au reconstituit ( 75.000 de dosare )Doar numele "conspirative" îi mai încurcă...

Da ! Dar nemţii, atunci în '90 ,au luat cu asalt sediul lor, găsind dezastrul săvârşit , CETĂŢENII  au strâns toată acea "tocătură" , fir cu fir , şi au păstrat-o !   

Ce s-a făcut la noi ? s-a atacat vreun sediu de Securitate ?S-a gândit cineva la arhive ? Ce-au făcut cu groapa de la Berevoeşti ?S-a lăsat  tot timpul necesar ca securiştii să distrugă,să ardă,  să golească, să şterpelească , să amestece, să ascundă arhiva.

"Revoluţionarii "  au mărşăluit zi de zi la televiziune -palatul Victoria - Piaţa Universităţii - Patriarhie  ; CPUN-ul lui Iliescu vai de capul lui  ; parlamentul lui Iliescu s-a grăbit să dea legi de închidere a arhivelor...] 

[ 4 mai'09: Ohanezian despre SRI şi DIE ]       

[ LD: a doua discuţie la emisiunea Talk-şok a lui Doru Braia de la Naţional TV , pe marginea cărţii lui Ohanezian  "Puterea din umbră" . Participă Ohanezian, ziarista Nicoleta Savin şi Francisc Tobă ( "specialist" - spune Braia - în problemele de Securitate ;eu  îl recunosc pe fosul  securist care , cu câţiva ani în urmă , făcea publice nişte casete, provocând un scandal ]

-Ohanezian: SRI şi DIE sunt în slujba propriilor interese - nu a cetăţenilor .În Rapotul Tismăneanu apar nişte nume ...Dar despre  ( ex. ) Silvan Ionescu, fost ofiţer DIE  ,  devenit preşed. de prg. PDL.

-Sorin Roşca-Stănescu : are mare încredere în autorul şi cartea sa .Cartea sa face legătura dintre fosta Securitate şi actualul SRI. Foştii securiştii  sunt nişte personaje care s-au mutat în politică şi afaceri.

-Francisc Tobă (ia apărarea lui Silvan Ionescu ): n-a făcut poliţie politică ; n-a lucrat pentru contrainformaţii ;n-a făcut poliţie politică ... şi-a servit ţara

-Braia: dar a fost colonel de Securitate;a servit regimul.Acum comunismul a fost condamnat

-Tobă:Condamnarea comunismului ? Preşed.Băsescu ? Raportul Tismăeanu ? Ce condamnare a comunismului, fără proces şi sentinţă a justiţiei ? Securiştii din DIE au fost în serviciul ţării.De ce le spuneţi la toţi că au fost "criminali"?

[ Sar toţi pe el ... că de ce vorbeşte aşa despre regimul comunist ?! ]

-Ohanezian: Ceva dreptate are dl Tobă. El a vrut să vorbească cu un comunist.Silvian Ionescu i-a spus că poate vorbi orice , dar nu despre activitatea DIE ! Foştii securişti nu vor să vorbească despre misiunile lorşi nici nu dezvăluie secrete despre persoane.

Mihai Răzvan Ungureanu  a refuzat să stea de vorbă cu el. Funcţionează "omerta"

Au fost precum "samsarii morţii" .Cu câtă seninătate povesteşte g-ralul Stănculescu cum furniza România arme şi muniţie în ţările arabe .Militarii români care au fost acum omorâţi prin Irak şi Afganistan , au fost omorâţi cu arme româneşti.

-Nicoleta Savin : Americanii sunt ipocriţi şi ne folosesc informaţiile şi oamenii .

- Tobă: Caracterul "ilegal" al unor acţiuni poartă numele de "servicii speciale" 

-Ohanezian: ne-au închis fabrici , uzine, nu mai facem arme ; ne obligă să cumpărăm toate vechiturile lor...

-Doru Braia : Şi în timp ce condamnatului la moarte Constantin Răuţă justiţia română i-a  respins dosarul, Nicolae Pleşiţă a fost eliberat din închisoare şi are o pensie de peste 80 de milioane !   

[ 13 mai, 2 iun. '09: Dan Voiculescu " Felix Motanul " ]

[ La B 1 TV - la "Naşu" , "bombă de presă" - pornind de la dezvăluirile " Adevărului " .

Paraschiva Silaghi (verişoara ) îşi demască vărul.

Pierd vremea la o discuţie mizerabilă ,aproape imbecilă despre "caz", numai pentru a ilustra consecinţele  neaplicării lustraţiei .Dan Voiculescu -"personajul" demascat de România Liberă pentru "fondurile Ceauşescu", pentru firma  " Crescent",apărut din marasmul îmbogăţirilor postrevoluţionare; devenit , în 20 de ani , miliardarul cu nu ştiu câte firme; patronul a 3-4 posturi de televizune - Antena 1, 2, 3  ; preşedintele Partidul Conservator ;senator şi vicepreşedinte al Senatului ...

Procesul CNSAS- Dan Voiculescu , terminat cu NUP la Înalta Curte de Justiţie , datorită avizului de "neconstituţionalitate" al  Curţii Constituţionale , odată cu care s-a şi blocat acţiunea de "lustraţie" a CNSAS (ce dădea acele "adeverinţe" cu a fost sau nu a fost colaborator al Securităţii ) ,urmând ca acest drept să fie obţinut doar pe cale juridică , adică prin proces .

 În ian.'2008, Paraschiva Silaghi a devenit din martor , reclamant în acest proces , reluat ...

Pe parcursul acestei "dezvăluiri" , Naşul nu pierde ocazia să puncteze meritul preşed. Băsescu datorită căruia SRI a fost obligat să predea acele dosare către CNSAS ...  )

13 mai .Runda I .

"Naşul " /Moraru/  : prezintă campionii acestui "pont" - ziarul  Adevărul - şi importanţa "dezvăluirilor" .În procesul CNSAS- Dan Voiculescu , terminat cu NUP la Înalta Curte de Justiţie , datorită avizului de "neconstituţionalitate" al  Curţii Consituţionale ....

 Familia Paraschiva Silaghi şi Alexandru Silaghi ( pensionari venerabili într-un oraş din Germania -parcă Frankfurt ); ea- vară dreaptă cu D.V.; el- coleg şi prieten de liceu cu DV (cu fotografii de familie, cu amintiri din copilărie ) .

-Emilian Isaia ( red. şef adj la Adevărul ) : cum au aflat ei de faptul că în procesul D.V.- CNSAS , d-na Silaghi a devenit din martor , "parte" în proces  după ce şi-a văzut dosarul de la CNSAS .

Cum au trimis un redactor în Germania care a stat de vorbă cu fam. Silaghi .

Importanţa cazului :prin dezvăluirile d-nei Silaghi, se poate vedea cum a funcţionat "poliţia politică" în România ( înainte şi după dec.'89 ); cum există acum dovada clară că D.V. a fost un "pion" - "stâlp" al acestui sistem ; o dovadă că societatea românească ( înainte şi după dec.'89 ), nu a putut secreta acei "anticorpi" de apărare împotriva acelui sistem .

În 2006 , d-na Silaghi ( în urma unui telefon dat de Sergiu Andon, av. lui D.V. în procesul cu CNSAS ) a venit la Bucureşti  şi a dat o primă Declaraţie ( la notariat ) , favorabilă lui D.V.

În 2008, chemată la CNSAS , şi-a văzut dosarul şi s-a îngrozit . " A avut un şoc imens" şi aşa , în sept.'08 , şi-a schimbat poziţia, a dat a doua Declaraţie , în care a retractat cele scrise  în 2006, devenind din martor, parte  a procesului .

-dna Paraschiva Silaghi ( prin telefon, din Germania)  răspunde amestecat, în funcţie de întrebările de "ţaţă afectuoasă "  ale lui Morar  : ce-a simţit? ce crede ?cum a fost ?  )

A fost desigur şocată , de aceea a cerut încă din 2006 ,la CNSAS , să-şi consulte dosarul , dar o vreme i s-a răspuns că este " secret" .În ian.'2008, a putut să-şi vadă cele câteva foi din dosar.. ; Rapoartele poartă semnătura lui D.V.La CNSAS mai sunt desigur Raportele lui DV privind părinţii ,sora şi socrul ei ( a cerut dosarele lor , dar nu i s-au dat; a făcut cereri la Secaşiu  şi C.Ticu -Dumitrescu ) .

D.V. a fost doar o singură dată la ei, în vizită, în Germania, şi tot insista să le spună cine i-a ajutat să plece ( adică cine de la Consil. paşapoartelor  le-a dat vizele în 1967 ) .Acea persoană , desigur, a devenit o victimă .

 "Ceva" a bănuit încă din 1981 , când a vizitat România , şi la aeroport a fost dată jos din avion şi percheziţionată până la piele ( probabil rezultatul Rapoartelor lui D.V ) ;sora ei, plecată prin căsătorie în Suedia, a avut mari complicaţii ca să-şi poată scoate părinţii din ţară ;ei luptă de 17 ani pentru nişte retrocedări ( socrul ei, a fost industriaş naţionalizat ) ;

 - Dl.Alexandru Silaghi ( prin telefon ) :vorbeşte despre relaţia sa cu D.V. ( colegi şi prieteni )

 [LD: privesc- ascult - meditez amar :cine şi cum ar mai putea descălci problema cu "conturile Ceauşescu" , cu "informatorii " ,cu "retrocedările" , cu securiştii  "buni" ( patrioţi, necesari ) şi "răi"  ( care au nenorocit oameni) ?!] 

2 iun.'09 .Runda II .

[LD: la Naşu în studio , soţii Silaghi ( veniţi din Germania , pentru procesul de mâine ) şi Sergiu Andon ( av. lui Dan Voiculescu ) .Reiau "cazul" .De la cei doi, nu aflăm lucruri în plus.

În schimb , prin Sergiu Andon , asistăm la tertipurile unui avocat prototip al apărării foştilor  activişti sau securişti :ofensiv, agresiv,arogant, sfidător, manipulator de chichiţe legislative- domină "dialogul " printr-un comportament de anchetator hotărât să intimeze şi să transforme victimele  în "vinovaţi" .Reţinem doar câteva mostre dintr-o emisiune năucitoare .]

-Naşu [Morar ]:în iul.2006, Paraschiva Silaghi - stabilită în Germania în 1973- primeşte un telefon de la vărul Voiculescu să vie urgent la Bucureşti că unii de la CNSAS îl "hărţuesc" , vor să-l "termine".Ea vine şi dă o Declaraţie pozitivă  în prezenţa unui notar şi a av. Andon . A făcut cerere la CNSAS să-şi consulte dosarul. Abia în febr. 2008 a primit invitaţie să-şi consulte dosarul.A cerut şi dosarele lui D.V. care nu i s-au dat .

-Verişoara: Am  fost îngrozită de minciunile lui ... 

-Andon: Să explice ! Dovezi ! Calomnie ! Justiţia să decidă ! ]

-Naşul : citeşte din Declaraţia lui Dan Voiculescu propoziţia în care acesta spune că , împreună cu col.Gligor, au fost de câteva ori în RFG ca să depisteze , "pista" ,"cadrul"  , care a facilitat plecarea soţilor în străinătate .Aceasta este o recunoaştere că a făcut poliţie politică.

-Andon : Astea erau declaraţii la "dictare" .Trebuie stabilit  cine era "urmărit" şi cine "urmăritor" ;D.V /"Dorin" ( nu DV /"Felix" )  era urmărit , filat , suspectat de luni de zile, înaintea plecării soţilor Silagi ;lucra la Vitrocim şi era suspectat pentru legăturile sale cu rezidenţi din străinătate ( citează  din dosarul de urmărit ); insinuează că soţii Silaghi or fi fost agenţi de securitate ... 

-Verişoara:  Dvs. bagatelizaţi răul făcut de Securitate ; se cunoaşte că aţi fost procuror, ziarist... şi acum avocat 

- Andon (sfidător ):da, am fost şi procuror, şi securist, şi ziarist, şi membru de partid...

-Naşu : Această emisiune este compromiţătoare pentru dvs. Dvs. apăraţi sistemul totalitar  !

-Dan Mircea ( intervenţie telefonică ) : a fost dir.adj. la Vitrocim ,şef lui D.V.În domeniul comerţului exterior, ei trebuiau să respecte două legi :relaţiile cu străinii şi păstrarea secretului de stat .Conform acestor legi, toţi  cei implicaţi în comerţ exterior făceau Rapoarte dacă aveau rude în străinătate sau se întâlneau cu străini .Asta nu însemna că erau "trădători" sau "securişti" sau au făcut "poliţie politică" Aşa erau legile şi ele erau respectate de toţi , în toate domeniile - TAROM, NAVROM ş.a. ş.a

 

[ 24 mai'09: " Securistul Prichici  rupe tăcerea " ! ] 

[LD: Talk-şok-ul lui Doru Braia,pe TV-24 N., mai '09 . Îl cheamă Prichici şi este şmecheros, alunecos şi-i spune nişte lucruri absolut derizorii , banale.

Relatări despre meseria sa - tehnica de ascultare - pe care o consideră "curată " şi "necesară"

Cum şi de ce se îmbată Braia cu " apă chioară" ?]

-Prichici: a intrat    în Sec.'n '62; a lucrat la "sectorul tehnic" ; a cunoscut "tehnica de luptă specifică "din 1946 - 1986 , când s-a pensionat ; a cunoscut pe şefi - Homoşteanu, Pleşiţă, ş.a. - la "demonstraţiile" cu tehnica din dotare.

A fost "marginalizat" după '90, pentru ca a fost la revoluţie la TVR  ( ca să împiedice - din p.d.v. tehnic- ca activiştii şi securiştii ceauşişti să nu-l recupereze pe Ceauşescu ) , dar el nu-l voia nici pe Iliescu ...

Pentru că şi-a deschis o firmă de "tehnică de ascultare" , a fost judecat 9 ani : condamnat, achitat, i s-a ridicat dreptul de vot ...

Şi înainte şi după 1989, activiştii de partid şi securiştii au fost divizaţi în tabere :pro-şi contra- Ceauşescu ; ei sunt solidari şi acuma.  

Afirmă că şi acum este "poliţie politică " ; legea Siguranţei Naţionale de pe vremea lui Ceauşescu , funcţionează şi acum , şi este mai rău ...

-Braia: nu mai vrem să fim ascultaţi ca în Orwell ...

-Prichici : "Nu se poate fără "

- Braia: în România ,foştii securişti au devenit patroni, au pensii enorme... Băieţii de la SRI încă au nevoie de tehnică de ascultare ... Dvs. cui furnizaţi această tehnică ?

-Prichici : Eu lucrez doar cu oameni cinstiţi ...

[ 30 mai 2009  : aniversară : Doina Cornea la 80 de ani  ]

La emisiunea talk-şok  -Doru Braia -  de la TV 24 N .Are invitaţi pe Emil Constantinescu, Marius Oprea şi Nestor Rateş , care îi elogiază viaţa, caracterul, acţiunile exemplare. ]

-Braia: în dec.'88 , era în arest la domiciliu , supravegheată- urmărită pas cu pas - anchetată- umilită- bătută ( citeşte din scrisoarea către fiul ei, TimTim ...) 

-Iulius Filip ( luptător anticomunist , telefon din Cluj ) :Ţăranii, muncitorii şi sindicaliştii au un mare respect pentru D. C.,pentru că s-a solidarizat cu ei. În perioada comunistă , în lupta lor pentru libertate şi dreptate , ea le-a fost alături . A îndurat persecuţiile cu mare curaj , în anchetele de la securitate şi miliţie. " De lupta noastră , acum, beneficiază impostorii "

-Emil Constantinescu : D.C. nu a prevăzut ( nu s-ar fi aşteptat ) la tot ce a urmat după căderea comunismului ; noianul de minciuni , de injurii , de lături , de zvonuri , căldări de gunoaie ... despre D.C. Securitatea a manipulat încontinuu  [ În acest context evocă felul cum au fost primiţi la Topoloveni- localitatea care a datorat atâta lui Ion Mihalache !  -  în 1990 ,Coposu şi Diaconescu : huiduiţi, alungaţi cu pietre  ]

-Oprea: Se poate vorbi despre un fenomen , după '89, de parcă toţi ar fi fost "rezistenţi anticomunişti" şi acum se eliberaseră !O  magmă de minciuni şi meschinării , şi demagogie ;

Institutul nostru face nişte deshumări de gropi comune. Cu bani puţini, ne-au ajutat oamenii , ţăranii. Procurorul Iacob cheltuie miliarde pentru căutarea Elodiei , dar a dat NUP pe dosarele securiştilor ce l-au răpit pe Paraschiv.

[25 oct.'09 :gardian  la închisoarea Gherla ]

[ B-1 TV, emisiune de mărturii şi evocări ]

[LD: nu am prins începutul emisiunii şi nu am notat numele realizatoarei şi martorului ]  

-Gardianul : El a respectat Regulamentul.Trimis de Securitate, a făcut "perfecţionarea" la Jilava

unde erau "condamnaţi la moarte ,oameni grei " [...] "Ordinele veneau <de sus>" [....]

Apoi a fost repartizat la Gherla. " Eu mi-am făcut datoria de cetăţean."  

[ 27 oct.'09.Cazul Pacepa ]

[ TVR, I.I.CC , Reconstituiri . Lucia Hossu-Longin -Stejărel Olaru-Sorin Roşca Stănescu - George Cristian Maior ( şeful SRI )  ]

[LD:am păreri foarte contradictorii despre acest general securist . Ca istoric, nu pot să formulez opinii, cu atât mai puţin concluzii, despre un om cu asemenea traiectorie de viaţă.

Cum i-ar  putea fi aplicată "legea lustraţiei" ?Dosarele sale au fost predate la CNSAS ?  

Poate ... după 50 de ani -vorba lui Stejărel Olaru. ]  

   ...Puţină cronologie 

Anul 1951.Pacepa a fost angajat la Securitate .

Anul 1968 .< Acum e rândul meu > - ar fi spus Nicolae Ceauşescu  la miez de noapte .

Anul 1972- "anul generalului Pacepa "... a organizat vizita la Londra

Apr.'78 . a organizat vizita în SUA.( atunci a cunoscut el emigraţia românească )

25 iul.'78 -la Berlin , la Ambasada Americană, a cerut azil politic.

   ...Vinovat sau erou ?

-Sorin Roşca-Stănescu : Pacepa a devenit cetăţean american , a fost primul diplomat român care a demascat comunismul din România , devenind un erou .

-George Cristian Maior : A creat o situaţie dificilă regimului ; fusese 27 de ani în serviciile Securităţii ;precis avusese un rol important în represiuni .

-Lucia Hossu-Longin ( primul ziarist român care l-a abordat după '89 pe Pacepa )..

din Memorialul durerii , retro - declaraţie Pacepa ) < Regret enorm că 27 de ani am slujit în Securitate [...] Am acum conştiinţa împăcată[ ...]  Opera mea va dovedi că am făcut mult pentru ţară >

-Stejărel Olaru :Naziştii şi SS-iştii din Germania au fost reabilitaţi abia după 50 de ani .

Pacepa a trăit în România 50 de ani ; 27 de ani a fost în serviciul Securităţii  ; în 1950, văzuse cum s-a construit "zidul Berlinului " .După '78, crucile părinţilor lui au fost smulse din cimitir ;în dec.'89, a aplaudat revoluţia anticomunistă din România.

Dezvăluirile lui Pacepa l-au arătat pe Ceauşescu aşa cum era.Cartea lui "Orizonturi Roşii " încă nu este tradusă în română ; în 1999 , lui Pacepa nu i s-a redat cetăţenia ; casa lui a fost demolată .

 

¤ PERSONAL EXECUTANT

[ LD, 9 nov.2009: .Lucrările istorice, dicţionarele, mărturiile, rareori numesc securiştii care au contribuit la declanşarea represiunilor din România .

Sintagme de genul : < urmărit de Securitate >,< anchetat de securişti  >,< torturat de Securitate >,<omorât de securişti >,<racolat de securişti>, <informatorii Securităţii >  împiedică fixarea concretă a responsabilităţilor .

Acest lucru este inadmisibil , la 18 ani de la căderea regimului comunist în România .

Ştim, însă,cine sunt vinovaţii de această falsificare prin omisiune,ştim şi de ce arhivele s-au închis pentru încă 30 de ani ; ştim şi de ce se amână legea lustraţiei;ştim şi de ce ,în Justiţie ,procesele de reabilitare întârzie sau primesc decizia "NUP"  .

Pe lângă generalităţile vehiculate de 18 ani, foarte rar se vorbeşte de responsabilii direcţi , miniştrii de Interne şefii departamentelor de Securitate ai regimului comunist  între  23 aug.'44 - 28 dec.1989, şi după.Pentru o înşiruire sintetică , iată-i :Teohari Georgescu - I on Burcă - Alexandru Drăghici -Pavel Ştefan - Cornel Onescu -Ion Stănescu - Teodor Coman - Tudor Postelnicu - Iulian Vlad -  George Homoştean -Tudor Postelnicu- G-ral Mihai Chiţac

A.

- cpt.Achim ,Victor

[ LD: la radio "Cultural" ( 16 mart.'' ) , se vorbeşte despre el ca fiind "celebrul" lct.sau cpt.  securist ce l-ar fi urmărit pe Dan Deşliu ( 1968-'69 ), instalându-i microfoane în locuinţă ,

făcându-i Rapoarte  ş.a. ( Cf. Dosar masiv la  CNSAS )

-g-ral Aldea, Aurel

Ministru de Interne în guv.Sănătescu I ( 23 aug.'44-3 nov.'44 )

-Albişoru,  ?

Ofiţer -anchetator la Securitatea -Craiova.

...în aug.'52, în echipă cu Vasile Petrescu şi Vişan,l-a anchetat-torturat pe contabilul Mihart Aurelian din Plaştina ( Gorj ) , făcându-i dosar de acuzat " pentru activitate contra clasei muncitoare ", pe baza căruia a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni închisoare.

-Alexandrescu, Ion

Maior - anchetator la Securitatea din Braşov , prin 1958.

...în iunie 1958, împreună cu lct.mj. Traian Urzică, a anchetat-torturat  pe Panaitescu Mircea

   Ştefan , implicându-l în procesul înscenat org. "Garda Tineretului Român " la care a fost   condamnat la 17 ani muncă silnică, cu confiscarea averii ( Sentinţa nr. 672 / 10 oct.1958 ).

 

- g-ral Alistar, Ion

 Inspector  general al Jandarmeriei ,în 1946.

...Pe 9 oct.'46, participă la mitingul electoral al jandarmilor CFR , pe stadionul Giuleşti .

La miting se scandează în unanimitate :< Vom vota soarele ca să se întunece reacţiunea >.

 

-Andrei ,Ion

Lt.securist din Bucureşti, prin 1958 .

...Împreună cu o echipă de  3 securişti , l-a arestat în 1958, pe Blănaru Vasile ( pseudonim Cezar Flamură ).

 

-Anca , Alexandru

Plutoner de Securitate din Braşov.

Ex:a torturat în anchetă pe croitorul Anghel Matache din Reghin, încât acesta a murit ulterior în temniţa din Aiud.

-Anghel, Marin

Căpitan ,anchetator penal de securitate - Bucureşti .

A anchetat doi din inculpaţii din "lotul Noica-Pillat" : Păstorel Teodoreanu şi Simina Mezincescu

 [LD: recomand pentru cei interesaţi vol. PRIGOANA.DOCUMENTE ALE PROCESULUI.... , Editura Vremea, Bucureşti , 1996.Se vorbeşte uneori de "limba de lemn" a limbajului securisto-juridic.Afirmaţia este simplistă - tot un clişeu - cu care mai ales criticii literari operează.

Parcurgând atâtea interogatorii ,am constatat că este vorba de un "limbaj tehnic" bine pus la punct şi urmărit atât de anchetatori cât şi de judecători.

Interogatoriile  trebuiau să smulgă răspunsuri formulate astfel încât acuzatul ( sau inculpaţii vizaţi ) să poată fi încadrat  la un anume aliniat dintr- un anume articol (  209 , 121 ,209 ,325 327 ş.a. ) al Codului  Penal , care atrăgea condamnarea cu un anumit număr de ani muncă silnică şi confiscarea averii . Aşa se explică faptul că şi la răspunsuri - atenţie ! redactate  tot de anchetatori - se adăugau acele epitete stigmatizante :"reacţionar" , "fugar" , "duşmănos" , "legionar" ş.a. Cititorul cât de cât atent , este imposibil să nu remarce  falsurile ordinare cu care operau "anchetatorii penali " în pretinsele "recunoaşteri"  ale celor interogaţi.]

1.) Procesul verbal de interogator ( 24 oct.1959 ) -inculpat Alexandru Teodoreanu [ Păstorel ], -Întrebare : < În procesele verbale de interogatoriu anterioare ai arătat că atât înainte cât şi după 23 August 1944,nu te-ar fi preocupat problemele cu caracter politic [...] Chiar aşa s-au petrecut lucrurile ?  >

-Răspuns: < Trebuie să recunosc că în activitatea mea de scriitor , m-am ocupat şi de unele probleme cu caracter politic.Mai precis, înainte de 23 August 1944, am scris şi unele lucrări cu un profund caracter antisovietic -anticomunist .>

-Întrebare:<...la care din aceste scrieri te referi ?  >

-Răspuns:< Prin anul 1919 sau 1920 , eu am compus o fabulă intitulată "Măgari şi Libertate" , prin care eu am adus o serie de calomnii şi am ironizat regimul instaurat în Uniunea Sovietică şi pe comunişti, în general.[...] Această fabulă a mea a fost republicată complet integral prin anii 1930-1932 , în vol.II din seria lucrării mele "Tămâie şi otravă" [...]

În perioada anilor 1938 sau 1939, am mai publicat în revista "Vremea" [...] un articol cu conţinut anticomunist , mai precis o recenzie a cărţii anticomuniste scrisă de un scriitor francez reacţionar cu numele de ALFRED SUDRE .[...] în anii 1940-1941 , am mai scris o cronică rimată intitulată " Zoologia" , în care de asemenea m-am dedat la calomnii şi injurii împotriva Uniunii Sovietice şi a Partidului Comunist din această ţară . >

-Întrebare :<Dar despre lucrările scrise de d-ta după 23August 1944, cu conţinut asemănător , când vei vorbi ? >

- Răspuns:<După 23 August 1944 nu m-am ocupat decât de scrierea unor epigrame cu conţinut ironic defăimător la adresa regimului democrat popular instaurat în RPR .[...] una la adresa revistei săptămânale "Contemporanul" , două la adresa "Gazetei Literare"  şi unul la adresa unui tânăr scriitor prin care m-am manifestat în mod deschis împotriva introducerii realismului socialist în literatură [...] calomniam pe acei scriitori care s-au ocupat cu probleme de literatură în timpul regimului burghezo-moşieresc , regim pe care l-am susţinut .>

2. ) Proces verbal de interogatoriu ( 29 iul.1959 ) , inculpată-Simina Sanda Mironescu .

-Întrebări : <Aţi cunoscut o persoană cu numele de NOICA ...? > ;<Cum şi de la cine aţi aflat de arestarea lui NOICA...? >;<Ce discuţii aţi purtat cu IONESCU ANCA cu privire la arestarea lui NOICA ...? >; < Şi în mod concret ce anume cunoaşteţi Dvs.cu privire la legăturile lui Noica Constantin cu fugarul EMIL CIORAN ,Mariana Parlier şi alte elemente din străinătate ?> ;

<Până la urmă ,ce a făcut Noica Constantin cu această lucrare[ "Povestiri despre Hegel" ] , ce conţinut avea şi cine mai are cunoştinţă de ea ?>;<Aţi declarat că Noica Constantin v-a dat lucrarea [" Scrisoare către un prieten din îndepărtare" ] să o citiţi ,precizaţi sub ce nume era semnată ? >  (Vezi răspunsurile la Tabloul Femei-victime )

 [ Cf.PRIGOANA.DOCUMENTE ALE PROCESULUI , C. Noica, C.Pillat , N.Steinhardt , Al.Paleologu, A.Acterian, S.Al-George , Al.O.Teodoreanu etc.Editura Vremea, Bucureşti , 1996 .Vezi în acelaşi vol.Amintiri -convorbire cu doamna Simina Mezincescu , 2 iunie 1996.

< -Doamnă Mezincescu ,ce ne puteţi spune despre felul cum a decurs ancheta ? Un cititor neavizat şi-ar putea închipui ,la citirea documentelor, că anchetaţii au cooperat cu anchetatorii şi că, de bună voie , au furnizat informaţii.

- Ceea ce nu trebuie pierdut din vedere [...] este faptul că trăiam în teroare şi că , după arestare , această teroare , psihică şi fizică , era însutită.[...] anchetatorii voiau să smulgă cu orice preţ mărturisiri de la mine.[...] când anchetatorul a vrut să mă silească să semnez o declaraţie neadevărată, falsă, care mi-ar fi schimbat încadrarea în proces în altă încadrare cu pedeapsă mult mai mare, văzând că refuz să semnez , anchetatorul a fost cuprins de furie şi , repezindu-se la mine, m-a luat de gât şi a început să mă dea cu capul de perete , până s-a desprins tencuiala de pe zid şi a apărut cărămida.

- Ce ne puteţi spune despre formulele stereotipe , ridicole , care apar în răspunsurile anchetaţilor şi despre care ne vine greu să credem că le-ar aparţine ?

- Bineînţeles că nici unul dintre anchetaţi n-ar fi putut formula răspunsuri în felul acesta .

Răspundeai la o întrebare ( în urma unor "metode de convingere" diverse ) iar anchetatorul formula răspunsul.De exemplu , eu spuneam :i-am scris lui Mircea Eliade , iar anchetatorul formula :i-am scris legionarului Eliade ;sau eu spuneam : Cioran , iar el scria : fugarul trădător de ţară Cioran.Când procesul-verbal era citit de anchetat [...] nu avea cum să se dezică de calificativele cu care nu era de acord. Nu erai în situaţia să te opui.Erai mereu la capătul puterilor .Câteodată ajungeai să semnezi aşa...  > 

 

-Ambruş ,Koloman

[ LD: Începând cu 24 ian.'49, Ambruş  (alături de Băjenaru ,Moiş şi Zoltan ) este semnatarul  tuturor Rapoartelor  transmise de Comandamentul Unic  Timişoara către  Direcţia Generală a Securităţii şi (sau ) a Secretariatului general pentru trupe al Securităţii , în acţiunile de lichidare a  grupurilor de "bandiţi"  din zona Banatului ( col.Uţă, Spiru Blănaru )  încât, inversând ţinta şi sensul cercetării, se pot face reale reconstituiri ale luptei rezistenţei anticomuniste  ]

Ofiţer anchetator , şef al Direcţiei Regionale a Securităţii Poporului -Timişoara .

Membru al Comandamentului Unic IV-Timişoara [ securitate+armată+miliţie, sub îndrumarea Partidului ] înfiinţat la 21 ian.'49

( cf Odinului nr.11.816/21 ian.1949 al Direcţiunii Generale a Securităţii Poporului, transmis de g-ral Gh.Pintilie ):< Vă facem cunoscut că începând cu ziua de 22 ian.1949, se formează în oraşul Caransebeş un Comandament Unic.Din acest comandament va trebui să facă parte şi Tov.Maior Moiş Aurel.În faţa acestui Comandament Unic ,se pun o serie de sarcini ,pe care D-ta Tov.Ambruş le cunoşti de când s-a discutat la Bucureşti, sarcini ce revin atât trupelor Jandarmeriei ,MAI cât şi organelor de securitate.>

<Aceste sarcini vei căuta să le prelucrezi în amănunt cu Tov.Moiş Aurel , pentru a-l edifica asupra acestei munci de răspundere ce-i revine ,ca organ superior al securităţii, în acest comandament ,precum şi Tov.Kling Zoltan.Tovarăşul General Bejenaru ,Comandantul zonei, va aduce un plan de acţiune ,pe care va trebui să-l prelucraţi împreună.>

[ Vezi pe larg la fişa lui  Gh.Pintilie ]

... Pe 23 ian.'49, s-a constituit Comandamentul Unic Timiş -Caransebeş ,în care s-a hotărât ca  Batalionul 5-Caransebeş şi Batalionul 9-Orşova să acţioneze la momentul potrivit , numai când reţeaua informativă identifica cu precizie "banda " , să realizeze "surprinderea " în timpul nopţii, iar "operaţiunea "să se efectueze în zorii zilei , pentru ca urmăriţii să nu se alarmeze şi să se retragă în munţi.

...Pe 24 ian.'49 ,au efectuat prima acţiune,între Cruşovăţ şi Cracul Fetelor , descrisă cu lux de amănunte:bararea cu o companie în a doua jumătate a nopţii , a direcţiei de retragere a bandiţilor ;încercuirea cu alte două companii a regiunii vizate (cu călăuze şi informatori siguri ) ;blocarea satelor din zona de operaţii ;tăierea liniilor telefonice ş.a. ş.a

...Pe 7/8 febr.49 a urmat acţiunea condusă de mr.Cirapciu [ vezi fişa Cirapciu ] în care a fost încercuit şi împuşcat col. Uţă Ioan , căruia îi face o caracterizare de "bandit terorist " :

 <A voit să constituie un "bloc naţional" şi cu sprijinul reacţiunii internaţionale să înceapă o luptă armată pentru atingerea acestui scop.Ca prim plan de acţiune , col.UŢĂ ION şi-a determinat zona de acţiune în regiunea Banatului între reşiţa, Bocşa, Lugoj, Valea Timişului , masivul Tarcu şi Gugu ,între Timiş şi Cerna şi Berezovia -Coborâşte .[...] În concluzie, scopul urmărit de susnumitul colonel a fost acţiuni de forţă ,pentru a ajunge la răscoala de masă ,în contra regimului de democraţie populară de la noi din ţară.  >

(cf.Raportului înaintat DGSP pe  9 mart.'49 )

...pe 8 febr.'49,raporta că <până la data de 7 febr .a.c. a fost reţinut un număr de 51 de elemente legionare activiste în prezent[....]  bandiţii s-au apărat cu focuri de armă [...] şi numai în urma unui foc concentrat asupra lor s-au predat >

...pe 15 febr.'49, raporta despre col. Uţă Ion că <a încercat să organizeze o bandă în judeţul Severin cu scopul de a trece la acte de teroare şi chiar de a dezlănţui o acţiune rezistentă în munţii din jud.Severin, pentru slăbirea Regimului de Democraţie Populară de la noi şi ca scop final răsturnarea lui.[...] a organizat o grupă de fugari ,care erau în jurul lui un număr de 24 persoane ,şi a încadrat în organizaţia sa  o serie de indivizi de pe teritoriul jud. Severin, având legături şi în Timişoara ,Lugoj, Reşiţa .[...] Organizaţia subversivă a fostului colonel Uţă Ion ,este în curs de lichidare  [...] >

...pe 23 febr.'49,raporta că o companie din Batalionul 5 Securitate <a luat contact cu banda de fugari legionari de sub conducerea numitului Spiru Blănaru şi Ionescu Gheorghe ,notar public din Teregova . [...] Banda de fugari era compusă din 29 bandiţi, fapt verificat din declaraţia celor 2 bandiţi prinşi , şi dintre care până în prezent 25 au reuşit să dispară.>

...pe 8 mart.'49 ,raporta către Secretariatul pentru trupe al Securităţii că două plutoane din Batalionul 9 Securitate ( 60 de ostaşi, 2 săniuţe munte ,2 câini de urmărire ) , conduse de cpt. Ghiceanu [sau Diceanu ? ] , având drept călăuze şefii posturilor miliţiilor Mehadia şi Cornereva ,au plecat să lichideze resturile bandei lui Uţă.

Pentru reuşita acţiunii, cpt.Lupaşcu  a însoţit patrula de ski pe Valea Cernei ,  iar mr.Moiş şi lct.Olteneanu erau la Herculane.

...pe 9 mart.'49, raporta rezultatul acţiunii de 3 zile : <A fost împuşcat mortal banditul Isbaşa Horia orginar din com.Canicea jud.Severin, de profesie plugar, [...] a fost rănit ,reuşind  să scape ,banditul Nistor Armaş .>Dădea şi amănunte :la sălaşul numitului Laitin Pavel ,plugar din com.Cornereva , într-un adăpost special construit ,la locul numit Cracul Stânii , au fost găsiţi numai cei doi bandiţi , restul de 8 bandiţi plecând din "obiectiv" cu 24 de ore înainte .

Continua : banditul Nistor Armaş a fost urmărit pe cca 4 km. pe urmele de sânge lăsate,dar din cauza viscolului ,i s-a pierdut urma.[Vezi fişa cpt.Diceanu ]

...pe 2 şi 3 aug.1949, a dat ordin să fie împuşcaţi ţăranii Moţ Petru şi Moţ Aurel (fiu )din Apateu (Arad ) ,participanţi  la revolta ţăranilor din comună , contra cotelor.

<Referitor la evenimentele din cel patru comune din nordul judeţului Arad am onoarea a vă raporta următoarele .În noaptea de 3/4 august 1949, au mai fost împuşcaţi indivizi din com.Apateu ,pentru faptul că au încercat să evadeze de sub escortă în timpul ce au fost transportaţi ,pentru cercetări, nesupunându-se somaţiilor legale>."Indivizii" erau Moţ Aurel şi Maliţa Gheorghe ,"neîncadraţi politiceşte " (Cf.Raport.nr. 11 /20853 ,către DGSP-Bucureşti , semnat Ambruş şi Moiş )

 

    împreună cu Aurel  Moiş , a torturat pe ţăranul David Teodor

...în martie 1950, împreună cu Aurel Moiş a anchetat-torturat pe ţăranul Jumanca Constantin

   ( partizan din gruparea condusă de ing.Vernichescu )   

...în 1951, a torturat pe Martin Bălan din Reşiţa ( condamnat la 20 ani muncă silnică ) , ca să recunoască apartenenţa la o org.anticomunistă.

...în 1951, a arestat pe ţăranul Laitin Pavel ( din Cornereva-Caraş Severin ), pentru că în sălaşul său, la "Cracul Stânii", în 1949, fuseseră adăpostiţi partizanii lui Uţă ; pentru că în sălaşul lui fuseseră împuşcaţi partizanii Izbaşa Horia şi Nistor Armaş .

-Aranici, Pavel

Colonel MAI  ( sau Securitate ? ) Bucureşti

... pe 9 / 10 febr.1956, alături de Nicolschi, a condus evacuarea mănăstirii Vladimireşti -Tecuci 

    220 ofiţeri MAI ,un adevărat "comando" de securişti, conduşi de lct. col. H.Zâmbeţi şi cpt.     Tiberiu Eibenschultz, au încărcat cele 304 călugăriţe şi persoanele ce le apărau , în 30 de   camioane. Multe din ele au fost judecate şi condamnate

 

- Aramă [Rukenstein ]

[LD: cer scuze pentru unele aproximări  , datorate , în parte, împărţirii administrative pe regiuni şi raioane , în care securităţile colaborau ]

Şeful Securităţii din Galaţi ( sau şeful anchetatorilor ? ), deseori în echipă cu securişti de la Iaşi sau  Suceava .

...din 15 mai 1948, împreună cu Blehan ,l- a torturat pe preotul Pâslaru ,Nicolae  ( paroh în    com.Horia, lângă Roman), judecat în martie 1949, într-un proces înscenat ,alcătuit  din cca  40 de inculpaţi ( 4 preoţi, 3 avocaţi, ingineri şi mulţi ofiţeri ), în care s-a pomenit şef al "lotului Răzleţii " ( condamnat la 12 ani muncă silnică , cu Sentinţa nr. 335 / 1949 ,a  Tribunalului  Militar- Iaşi , în deplasare la Suceava ( preşed. col.Gheorghe Constantin ).

...în 1957 , a torturat pe ţăranii răsculaţi din Vadu Roşca ( 2 dec.1957 ) , care s-au împotrivit colectivizării .Printre cei torturaţi de el, au  fost : bătrâna Irina Lina Grigore ( de 80 de ani  ),  învinuită că ar fi tras clopotele bisericii în timpul revoltei ; tânărul Haralambie Ionel , învinuit şi  el că a tras clopotele şi a semnalat venirea armatei ; ţăranul Niţu Stan I ; ş.a ş.a

-Ardeleanu ,Nicolae

Lct.anchetator la Securitatea din Timişoara ,"specializat" în  dosarele tentativelor de trecere a frontierei , care au fost cu miile, şi s-au soldat cu condamnări cu închisoare între 5 -7 ani ( atunci când fugarul nu era chiar împuşcat .

[LD:n-am semnalat "cazuri " ,pentru că ar fi fost o listă substanţială Consultaţi Dicţionarele lui Cicerone Ioniţoiu  "Frontieriştii " erau consideraţi "duşmani ai poporului "

Prin Ordinul circular nr.25.505 din 30 oct.'48 al Direcţiei Generale a Poliţiei,după primele interogatorii de constatare ,fugarii prinşi trebuiau predaţi DGSP ,pentru adâncirea cercetărilor.

-Avădanei , Constantin

Ofiţer anchetator la Securitatea din Cluj ( ? ) , apoi ofiţer politic la penitenciarul Gherla, faimos pentru cruzimea cu care îşi făcea anchetele.

...în martie 1951, împreună cu dir. Gheorghiu C, a asistat şi s-a distrat  la scena atroce în care  Constantin Pilat ( liberal )  şi preotul Popescu au fost batjocoriţi în camera 104-din Gherla.

...în 1954,după ce s-a aflat în străinătate de crimele "reeducării" prin tortură din închisorile  româneşti,un grup de "reeducatori" de la Gherla  a fost dus la Ploieşti , unde au fost prelucraţi cum să răspundă la anchete.În aceeaşi perioadă, la Gherla, au fost  arestaţi dr.  Viorel Bărbosu şi ofiţerul politic Avădanei

...în 1957, în cadrul aceluiaşi dosar, au fost condamnaţi la închisoare  ( Sentinţa nr. 101/ 16  apr.'57 ) 5 anchetatori ai Securităţii : Sepeanu Tudor, Dumitrescu Ales, Sucigan Ghorghe ,Avădanei  Constantin şi Bărbosu Viorel . Ei au fost curând eliberaţi (în 1958 ) ( Pentru a scăpa de chinuri şi  de ameninţările cu moartea din partea ofiţerilor politici 

   Constantin Avădanei şi Gheorghe Sucigan ,muncitorul forestier  Gheorghe Paraschiv  dăduse o declaraţie mincinoasă. La procesul din apr.1957 ( intentat ofiţerilor politici   torţionari ) , a fost folosit ca martor al acuzării , descriind bestialităţile care se săvârşiseră din dispoziţiile lui  Nicolski şi Dulgheru . 

 

-Averbuch, Izu   

[LD: nu ştiu dacă sunt doi , sau este una şi aceeaşi persoană.]

Lct. la Securitatea  ( Sibiu?  )

...pe 11 sept.1956 , împreună cu Gh Crăciun i-a  arestat -anchetat-torturat pe fraţii medici Munteanu Octavian şi Vasile ( din Făgăraş ) ,pentru sprijinirea partizanilor din Făgăraş

 *Averbach ,Iţic

[ Comandantul  inchisorii la  Pitesti [?!]  unde s-a  aplicat principiul  marxist  Omul  este cel mai  pretios  capital , sa-ti  bei  urina  si  sa-ti  manînci  materiile  fecale , aceasta  este opera  mercenarilor  evrei  care  ne-au  invadat  tara -Cf.I.Bugan ]  

-Avram, Nicolae

Ofiţer de Miliţie ( sau Securitate )  în Braşov ( sau Sibiu )

...împreună cu un grup de miliţieni,a arestat -torturat pe ţăranul Victor Geamănu ( din Rucăr-Vişnea-Braşov )

...împreună cu Grancea, a arestat şi torturat( 11 dec.1956 )  pe ţăranul Gorun Gheorghe din Viştea de Jos ( Braşov ) 

B.

-Badea , ?

Ofiţer de Securitate la Buzău.

...Împreună cu securistul Farago ,l-a bătut pe înv.Ion Eftimie ( din Zărneşti -Buzău ) , la el în casă, şi l-a dus cu cătuşe la Securitatea din Ploeşti ..( 15 mart.1954 )

-Baleia,  ?

Lct. anchetator la Securitatea din ...Deva ? -Hunedoara ...

...a anchetat-torturat pe ţăranul Munteanu Miron din satul Buituri-Hunedoara , implicat în "lotul Ion Nistor " ( acel bolnav psihic care şi-a imaginat că are o org. conspirativă )

Proces judecat pe 4 sept.1959, în care jud.Dragoş Cojocaru a dat 4 condamnări la moarte  moarte (Sentinţa nr. 325 )

 

-Bainer, Sigi

Maior anchetator la Securitatea- Cluj, în anii '50.

...în 1950, la ordinul comandantului lt.col Patriciu , l-a executat pe studentul Abăcioaiei Leon , la marginea cimitirului de pe Calea Turzii (Cluj ).

...în 1959 ,l-a bătut cu sălbăticie pe  medicul Mihai Aurel Iubu , pentru că a acordat asistenţă medicală unor partizani ,făcându-i un dosar pe baza căruia Tribunalul Militar-Cluj l-a condamnat la 7 ani închisoare

-Barany , ?

Anchetator securist la Cluj.

...A torturat  pe tânărul Valentin Beregic ( fiul cpt.Beregic Tudor-  dispărut  )

-Barbu , ?

Maior -anchetator la Craiova .

-Bartos,

Maior la Securitatea din Tg.Mureş.

...În prezenţa lui Nicolae Ceauşescu, împreună cu cpt.Bihoary, lct.Oprea Constantin şi Mocanu  au anchetat -torturat pe înv.Faloboga, pe Gheorghe şi Alxandru Maier (tată şi fiu ) , pe dr.Gh.Cornea ş.a. , cofandatorii org.anticomuniste "Comitetul Naţional de Eliberare" din Tg.Mureş.Pe baza dosarului întocmit , Faliboga şi  Gh.Maier au fost condamnaţi la moarte (sentinţa nr.1 203 /1957 ) de Tribunalul Militar-Sibiu .

 

-Bădică, Ilie

Şeful Siguranţei din Craiova ,după 6 martie 1945 ("omul comuniştilor" ,fost zugrav )

...în sept.'48 ,l- a anchetat -torturat ( împreună Oancă )pe industriaşul agrar Oroviceanu    Firu ( din Băileşti-Dolj ), confecţionându-i dosarul pe baza căruia a fost condamnat la 15 ani  muncă silnică.

-Bălăceanu , ?

Ofiţer anchetator la Securitatea  ( sau penitenciarul ) din  Suceava ..

...în aug.'48,împreună cu Ciupagea , printre anchetatorii care au sugerat şi aprobat ca  Bogdanovici , Cobilaş  şi  Pâslaru , în numele legionarilor închişi la Suceava , să înainteze un  Memoriu către MAI , în care să anunţe că renunţau la orice activitate legionară.    A fost un prim-pas spre "reeducare" şi "autodenunţare." ( Pâslaru Nicolae a făcut parte din grupul de "reeducare prin convingere " şi "tribunalul" deţinuţilor înfiinţat în penitenciarul    Suceava ).  

-g-ral Băjenaru ,Ion

[LD:pentru cei interesaţi,recomand citirea suitei de documente publicate de Lupu -Onişoru

în lucrarea lor "...sentinţe adunate şi comentate " ) care dovedesc  incontestabila implicare a unor unităţi militare în operaţiunile de represiune.  ]

Comandant al Comandamentului Unic al zonei IV teritoriale -Timişoara -Caransebeş, înfiinţat prin Ordinul nr.11.816/21 ian.'49 al DGSP (semnat de g-ral Gh.Pintilie )

El era în posesia Planului Operativ pe care trebuia să-l prelucreze cu K.Ambruş (lct.col.,şeful Securităţii Timişoara ), Aurel Moiş şi Kling Zoltan ş.a.în vederea luărilor de măsuri . Pe 23 ian.'49, s-a constituit Comandamentul Unic Timiş Caransebeş ,în care s-a hotărât ca  Batalionul 5-Caransebeş şi Batalionul 9-Orşova să acţioneze la momentul potrivit , numai când reţeaua informativă identifica cu precizie "banda " , să realizeze "surprinderea " în timpul nopţii, iar "operaţiunea "să se efectueze în zorii zilei , pentru ca urmăriţii să nu se alarmeze şi să se retragă în munţi. Începând cu 24 ian.'49, g-ralul Băjenaru este(alături de Ambruş, Moiş şi Zoltan ) cosemnatarul tuturor Rapoartelor trimise de Comandament Direcţiei Generale a Securităţii . 

...pe 11-13 mart.'49 , în Raportul nr. 30.257 /14 mart'49 , "strict secret" , (semnat de mr.Băjenaru, Moiş Aurel şi Kling Zoltan ) adresat Ministerului Afacerilor Interne se relata felul cum a decurs acţiunea de amploare a  Comandamentul Unic pentru prinderea bandei din Teregova conduse de Spiru Blănaru .

Cu lux de amănunte, se raporta cum au procedat :

< a.O capcană în  sălaşul numitului Filip Ion din com.Feneş [...]  blocarea satului Feneş ,prin interzicerea localnicilor de a părăsi  locuinţele [...] prin baterea tobelor în comună [...]cu scopul de a tăia posibilitatea aducerii la cunoştinţa bandei ,arestarea legăturilor lor .

b.O acţiune cu un  efect.de 3 plut.,comandate de cpt.Mihălceanu Gh.şi un organ al Securităţii la sălaşele de pe Cracul Falcului [...]>

În urma acţiunii,era foarte mândru pentru rezultat :

< Au fost răniţi mortal bandiţii : 1.CARAIMAN  IOAN , cojocar din com.Feneş [...] 2.BERZESCU IOAN ,plugar din com.Teregova [...]

Au fost prinşi vii: 1.SPIRU BLĂNARU,avocat din Caransebeş, şeful bandei Teregova > şi încă 5 "plugari" (Copăceanu, Grozăvescu, Mariţescu, Puşchiţă P.şi Puşchiţă V ).

La "DESFĂŞURAREA  ACŢIUNII " , se raporta :

<I.Acţiunea de blocare a satului Feneş s-a executat de plutonul slt.Bahu, din Bat.5 Sec.organizată de securitate.Conducerea acţiunii a avut-o lt.de securitate Mihăilescu Alexandru, şi slt.Bahu V.Teodor ,comandantul plutonului.

<II.Acţiunea de la sălaşele din Cracul  Farcului [...] a fost organizată de Comandamentulu Unic Timiş , şi executată de cpt.Mihălceanu din Bat.5, împreună cu un organ al securităţii. >

 

-Băncilă , ?

 Lct. la Securitatea din Ploeşti.

...l-a arestat în 1957  pe mecanicul Ionescu Ion ( membru PMR ) ,de la Rafinăria 7 -Brazi  , pentru că l-a sprijinit  pe partizanul Petrescu Dumitru Marinaru .

-Bănică , Ilie

Chestorul Siguranţei Craiova ,în anii '44-'45 , care , se pare , a depus mult zel în urmărirea şi arestarea opozanţilor antisovietici sau anticomunişti.

...Pe baza telegramelor lui de urmărire ,a fost arestat Cicerone Ioniţoiu ( 15 sept.'45 ) ,pe care l-a anchetat în prezenţa agenţilor sovietici NKVD, l-a eliberat formal , pentru ca , după câteva minute, să fie "răpit" din stradă , dus la sediul NKVD, şi anchetat de cpt. sovietic Petrov Vasiliev .

-Bărbosu,Viorel 

Medic la penitenciarul Gherla.

...În 1954, când s-a pornit anchetarea torţionarilor de la Gherla şi Piteşti, a fost şi el arestat ;

   [  În procesul torţionarilor ,MAI a încercat să se disculpe susţinând că liderii legionarilor ar fi dat dispoziţie deţinuţilor legionari să accepte "reeducarea" Dintr-un lot de 22 deţinuţi  legionari , 17 au fost condamnaţi la moarte , fiind acuzaţi de torturile "reeducării " ( Sentinţa nr. 32 / 10 nov.'54 )

...în 1957,în cadrul aceluiaşi dosar, au fost condamnaţi la închisoare  ( Sentinţa nr. 101/ 16 apr.'57 ) şi 5 anchetatori ai Securităţii : Sepeanu Tudor, Dumitrescu Ales, Sucigan Ghorghe ,Avădanei Constantin şi Bărbosu Viorel .   Ei au fost curând eliberaţi (în 1958 ).

-Belea , Petre

Prefectul Aradului ,în anii 1949-1952.

...din ordinul lui, ţăranul Leucuţia Matei din satul Coroi, com.Craiva ( Arad ) , a fost arestat şi împuşcat la postul de jandarmi din comună , iar cadavrul a fost expus la marginea satului 3 zile, pentru înfricoşarea ţăranilor care se revoltaseră în aug.'49.

-Benea ,Teodor

Maior la Securitatea din Suceava (în subordinea lui Feller ) , prin 1958

-Berezovschi , ?

Director la închisoarea din Jilava după 1945.Arestat în martie 1949,pentru favorizarea deţinuţilor politici , fiind înlocuit cu Moromete.

-Bica ,Nicolae

Ofiţer la Securitatea  - Bucureşti.

... După 1964, construind o reţea de informatori , l-a urmărit pas cu pas pe "graţiatul"  Nicolae Pascu (avocat,  fost secretar general adjunct al PNŢ,condamnat ( împreună cu alţi doi fraţi )  la 25 ani muncă silnică , în 1959 , "graţiaţi" cu Decretul 411 / 1964 )

-Blănaru,  ?

Ofiţer anchetator la Siguranţa din Buzău, prin 1945-1948 .

...în oct.'48, când av.Păun ( Buzău ) a fost arestat în munţi, a fost în  echipa de anchetatori-   torturători condusă de şeful Siguranţei,  Ion Sârbu ,bătându-l bestial,  până l-au zdrobit.

-Bleahu ,  ?

Lct.anchetator la Securitatea din Bacău .

...l-a anchetat pe Ionescu Constantin din Bacău ( arestat în noaptea de 11 aug.1949 ) , prins împrăştiind manifestele org. "Vlad Ţepeş II "

-Blehan, Octavian 

[LD: cer scuze pentru unele aproximări  , datorate , în parte, împărţirii administrative pe regiuni şi raioane , în care securităţile colaborau ]

Ofiţer anchetator la Securitatea  Iaşi  , deseori în deplasare la  Suceava  .

...în 1948 ,împreună cu Danielevici  de la Securitatea din Iaşi , ancheta-tortura pe soţii Otparlic ( Eugen şi Eugenia ), foşti  membri PNŢ ,întocmindu-le dosarele pe baza cărora au fost condamnaţi la închisoare ( Sentinţa nr. 410/ 2 apr.'49 ) de Tribunalul Militar-Iaşi .

...din 15 mai 1948, împreună cu Danielevici , l-a bătut cu bestialitate pe studentul Gheorghe ( Gioga) Parizianu ,fost legionar, activ în organizarea rezistenţei anticomuniste din zona Tazlăului silindu-l  să dezvăluie informaţii despre celula de rezistenţă din pădurea Solonţ  Bacău .Plasându-l  în faţa trupelor securiste, au înaintat spre  bordeiul partizanilor care, de teamă să nu-l omoare pe camarad, s-au predat.Au urmat alte torturi sălbatece , până la prepararea unui lot de 123 de tineri, judecaţi de Tribunalul MIlitar din Iaşi ( în deplasare la  Suceava  ) .

...din 15 mai 1948, împreună cu Rukenstein -"Aramă" (de la securitatea din Galaţi ) l- a torturat pe preotul Nicolae Pâslaru ( paroh în com.Horia, lângă Roman), judecat în martie 1949, într-un proces înscenat ,alcătuit din cca 40 de inculpaţi ( 4 preoţi, 3 avocaţi, ingineri şi mulţi ofiţeri ), în  care s-a pomenit şef al  "lotului Răzleţii " ( condamnat la 12 ani muncă silnică , cu Sentinţa nr.  335 / 1949 ,a Tribunalului  Militar- Iaşi , în deplasare la Suceava ( preşed. col.Gheorghe Constantin ).

...în iunie 1948 , împreună cu Danielevici , ancheta-tortura la Securitatea din Roman , pe studentul Panaitescu M. , judecat într-un lot de 35 persoane  la Tribunalul Militar-Iaşi ( 30 dec.1949 ) acuzate de apartenţă la o "organizaţie subversivă " , inventată de  el.

...în mai 1949, a torturat pe  studentii  Arsinte Petre, Păuleţ  

... a anchetat -chinuit "în deplasare" ,la Suceava, pe ofiţerul -legionar Butan Constantin.

...în 1953, împreună cu Sovrea Zoltan , s-a deplasat la Securitatea din Turnu Severin să ancheteze un copil de 13 ani - Matache Adrian- care, din greşeală, arsese carnetul de partid al unei chiriaşe .

-Besoiu ,Ion

Actor. Informator al Securităţii ( cf. CNSAS, 6 apr.2011 )

  

-Bielinki ,

Colonel sovietic NKVD, lucrând la Securitatea din Constanţa

...Lesiecka ,Maria ( funcţionară, născută în nordul Bucovinei anexate de sovietici,refugiată în 1940, la Bucureşti ) a fost arestată de NKVD-ul din Bucureşti (cu sediul în Aleea Alexandru )

Refuzând colaborarea,a fost dusă la Securitatea din Constanţa ;anchetată de coloneii NKVD-işti Bielinki şi Trestianski ; transportată în URSS , unde a fost condamnată la 15 ani închisoare, pentru "spionaj " .

-Bihoary , ?

În prezenţa lui Nicolae Ceauşescu, împreună cu mr.Bartosz ,lct.Oprea Constantin şi Mocanu  au anchetat -torturat pe înv.Faloboga, pe Gheorghe şi Alxandru Maier (tată şi fiu ) , pe dr.Gh.Cornea ş.a. , cofondatorii org.anticomuniste "Comitetul Naţional de Eliberare" din Tg.Mureş.Pe baza dosarului întocmit , Faliboga şi  Gh.Maier au fost condamnaţi la moarte (sentinţa nr.1 203 /1957 ) de Tribunalul Militar-Sibiu .

-Bodnarenko ,Pintilie 

[LD: vezi"reabilitarea" făcută de Ceauşescu , ca o mostră de  "justiţie comunistă " , în care se încrimina o crimă făcută de predecesori , fără ca  adevărul să fie spus ,înlocuindu-se un fals cu altele ...]

NKVD-ist /securist / gărzi patriotice  ? /

... La ordinul lui Emil Bodnăraş , a răpit de pe stradă pe Ştefan Foriş ( 9 iul.'45 ) , l-a dus într-o casă conspirativă a NKVD-ului ( fost sediu al Gestapo -ului ;actuala ambasadă a Poloniei ) şi,în 1946, din ordinul lui Gheorghi-Dej ( împreună cu un ofiţerul NGVD Mitea ) l-a ucis  cu o rangă în cap , îngropându-l acolo.

...în 1952, proces la Poarta Albă : lot de deţinuţi aleşi pe criterii şi categorii ,ordonat de Pintilie Bodnarenko; instrumentat la Securitatea din Constanţa (anchete făcute de Doicaru cu echipa sa ) ;preşedinte -procuror Alexandru Petrescu ;Sentinţa nr. 1 / 1 sept.'52 :trei condamnări la moarte;Execuţia-10 oct.'52. (La proces sunt aduşi muncitori încolonaţi )

...în 1958, printre anchetatorii care l-au schingiuit pe Petre Pandrea ...

-Bodnăraş ,Manole

[LD: nu cunoaştem evoluţia acestui personaj :Este sigur că era fratele lui Emil Bodnăraş, omul Moscovei în conjunctura de după 23 august '44.Se spune că ar fi fost  fotograf, şi că ar fi devenit   şeful  Siguranţei în Bucovina . ] 

...Printre altele , el a pus în mişcare Siguranţa pentru a-l prinde pe Vladimir Macoveiciuc

din satul Voitinel ,com.Gălbeneşti-Suceava, conducătorul unui grup de partizani bucovineni care a acţionat împotriva trupelor sovietice ocupante, înainte de  23 august 1944.

[ În primăvara anului 1944, a distrus într-o ambuscadă Statul Major al unei divizii sovietice ,fiind decorat de armata germană, apărându-i fotografia în ziare.]

Manole Bodnăraş a multiplicat fotografia şi a dat-o tuturor agenţilor Siguranţei pentru a-l prinde.

Descoperit în urma unei delaţiuni ,Macoveiciuc a reuşit să scape ,dar soţia şi copilul (Victor ) au fost arestaţi şi torturaţi de NKVD ( sept.'45 ) .

Pe 8 iul.1946, plt.de  jandarmi Alex.Scripa l-a pândit , rănit şi  împuşcat mortal , în com.Vicov .

Atunci a ars de viu cumnatul său (Ştefan Velescu ) şi alţi 7 partizani , în casa incendiată. (Cf.C.Ioniţoiu, op.cit )

-Bolânu Gheorghe

G-ral de Securitate la Constanţa (fost şofer )

...A participat  la arestarea dr.Dinulescu Ovidiu ( spit.militar Constanţa ) pe 8/9 mai 1959.

- g-ral Bolintineanu , ?

G-ral  de Securitate , la Constanţa 

...în iunie 1952, ar fi dat un Ordin subordonaţilor să "confecţioneze" grupuri de ţărani "contrarevoluţionari" în toate comunele , cu acuza de "uneltire contra ordinii sociale" , pedepsită de art. 209 C.P.La acest ordin, lct.Nicolcenco Gheorghe ar fi arestat-anchetat pe Miron Vasile şi alţi 5 consăteni, judecaţi şi condamnaţi apoi în "lotul Resu Zia "  ( Sentinţa nr.6 / 5 ian.1953 )

...în apr. 1958 ( cu anchetatorii Iliescu şi Rusu ) , l-a arestat ,anchetat şi torturat pe ţăranul

   Pândichi Nicolae ,până ce şi-a pierdut minţile .În stare de nebunie, Pândichi a fost judecat   şi condamnat la 16 ani muncă silnică ( Sentinţa nr. 315 / 17 iul.'58 )

 

-Bondrescu , ?

Maior de miliţie, şeful Serviciului Judiciar pe Capitală , fost anchetator în procesul Maniu -Mihalache ( 1946 ).După 4 ani , în 1950, arestat şi condamnat pentru "crime de război " .

-Borcea, Liviu

[LD, 5 mai 2008 .Privesc la Liviu Borcea pe ecranul  TVR-Cultural ( Memorialul durerii ,2006 )

Acest om bătrân,masiv,cu gât şi cap îndesat,cu ochii mereu în pământ,încearcă să se disculpe .

<...am făcut Raport ...aici erau aduşi condamnaţi distrofici în ultimul hal ...medici şi medicamente nu aveam ...erau scoşi la muncă cei ce mai puteau cât de cât să muncească ... Direcţia Generală a Canalului dădea hrana în funcţie de oamenii ce ieşeau la muncă ... Doar 3 % erau scutiţi ...La 30 de scutiţi, 1000 de oameni trebuiau să muncească [...] cât am fost la Canal, am fost ca închis ...Plângea inima în mine ...Mă simţeam ca un deţinut [...]

Am crezut în comunism [...] am depus un jurământ:să-mi urăsc duşmanii [...]

Viaţa mea n-a meritat nici o ceapă degerată .Am avut o viaţă chinuită [...] Am doi copii şi n-am copii .Stau de unul singur într-o cameră .N-am cu cine discuta.Aş vrea să mor în fiecare clipă. >

Mărturia unui fost deţinut politic : < metoda era luată de la sovietici , dar Borcea avea o bestilialitate care i-a depăşit >( dr.Achile Shary, care fusese 8 ani închis la ruşi , ca prizonier  ) .

  [LD: după "cazurile" cercetate, am avut impresia că , după cum Sighetul a fost destinat exterminării politicienilor ; după cum Făgăraşul a fost destinat exterminării poliţiştilor ; sau Văcăreştiul a fost "staţia terminus" pentru muribunzii aduşi din alte penitenciare ...

tot astfel ,Capu Midia pare a fi un fel de "staţie terminus"  pentru "epuizaţii" din lagărele de muncă forţată ale Canalului şi bălţilor Dunării.

   Comandantul acestui lagăr de exterminare de la Capu Midia, prin  anii 1951-'53 , era Borcea Liviu , ajutat de "ofiţerul politic", Lupu .A organizat "brigăzi disciplinare"( "brigăzi de pedepsiţi" ) , în care deţinuţii erau supuşi unor  munci suplimentare , epuizante ,şi bătuţi până la epuizare sau moarte .

...Printre cei care i-au suportat  regimul de exterminare, g-ral Pălăngeanu Emil ( la 61 de ani, condamnat în 1952 ,la 60 de luni muncă forţată pentru "activitate duşmănoasă " ; la 62 de ani  condamnat la alţi 15 ani muncă silnică . A fost în permanenţă persecutat şi umilit de cmd.   Liviu Borcea şi ofiţerul politic ,Lupu . Bolnav,flămând, trudind la cărat pietroaie cu roaba, în iarna '52 /'53  a fost cărat pe braţe din şantier, de deţinuţii doctori Jovin şi Tincu ( în timp ce  medicul lagărului , Radu, nu i-a acordat nici o îngrijire ) .A murit între Crăciunul'52- ian,    febr.'53, cadavrul  fiindu-i aruncat în stiva de schelete din magazia de stuf a Midiei ,în aşteptarea certificatelor de deces.  ...Printre cei ce au cunoscut "tratamentul" în brigăzile de pedepsiţi, a fost şi av.Ispas Nicolae ( combatant şi prizonier la sovietici ,care refuzase să se înscrie în divizia "Tudor Vladimirescu "  şi, repatriat, fusese închis şi condamnat ) ....Printre cei ce au murit din cauza tratamentului inuman :Baciu Dumitru ( din Tg.Ocna, bătrân

   de 72 de ani ); preotul Dolinescu Vasile (din Bârlad, bătrân de 75 ani ) ; Ialomiţeanu Ovidiu    (avocat din Buzău );medicul Zaharia Iordăchescu  (bătrân de 64 ani ) ; În 1957, a fost condamnat la muncă silnică pe viaţă , în "lotul celor 19  ofiţeri "judecaţi pentru tratamentul inuman şi teroarea în penitenciare. La intervenţia ministrului de Interne ,Alexandru Drăghici , au fost graţiaţi ,achitaţi şi repuşi  în drepturi .

-Brăiţă,  ?

Ofiţer anchetator la MAI ...

...împreună cu Gh.Enoiu şi Gh.Marin, l-a anchetat pe Mateiaş Virgil ,implicându-l în procesul "lotului Puiu Atanasiu  " (judecat pe 10 apr.'59 ), condamnat la 20 ani temniţă grea. 

-Brânzaru, Emil

Ofiţer anchetator la Securitatea din Bucureşti ( Uranus ) , prin anii 1960.

... împreună cu Iosif Moldovan (şeful ) ,în aug.1961 l-au arestat pe Niţă Constantin (secretar PCR al Comitetului de partid-Bucureşti),cu un grup de 28 de membri de partid , sub acuzaţia că i-ar fi  trimis lui Gheorghe Gheorghiu Dej o scrisoare anonimă , în care i-ar fi atras atenţia asupra unor persoane dubioase din anturajul său .Cercetările au dovedit că nu erau vinovaţi, dar bătăile au continuat .Stanciu Radu -preşed. Sindicatului din Min.Industr. Grele - pentru a scăpa de torturi, a declarat că el a scris anonima.Ulterior, anchetatorii au descoperit adevăratul vinovat : Lovrin Petre .Maiorilor anchetatori Brânzaru Emil şi Moldovanu Iosif le-a fost foarte greu să-l determine pe Radu Stanciu să-şi retracteze declaraţia.

...împreună cu Moldovan Iosif , în sept.'62, l-au arestat şi torturat pe Lovrin Petre ( presupusul  autor -împreună cu alte 10 persoane - al acelei  scrisori anonime adresate lui Gheorghiu  Dej, în care denunţau abuzurile ginerelui său, Gheorghe Rădoi ) .Pe baza dosarului întocmit, a fost condamnat la închisoare ( Sentinţa nr.61 / 19 nov.1962 ) ,de Tribunalul Militar-Bucureşti 

-Briceag, Nicolae

Şeful Siguranţei din Cluj ( până în 1948 ) ; căpitan de Securitate -Caraş Severin (1949 );

şeful Securităţii din Dej -Cluj ('49-'53  )

...pe 20 iul.1947, a arestat personal pe preotul greco-catolic Necula Alexandru ,după predică  la ieşirea din Catedrala din Dej ...

...în nov.'49, din ordinul lui , ţăranul Marc Ion (Onuţ ) din satul Sălniţa , com.Vima Mică  (Maramureş ) a fost arestat  pentru "atitudine duşmănoasă faţă de regim" şi executat pentru  intimidarea ţăranilor ,  în aceeaşi lună (împreună cu consăteanul Ciocan Ion ), la marginea satului, de subofiţerii Dobondi Ludovic şi Tomşa Augustin.

Cele două trupuri au fost lăsate 3 zile în drum,după care au fost îngropate de săteni la locul execuţiei . 

... în dec.'49 ,l-a împuşcat pe ţăranul Alexa Bel, din Târgu Lăpuş,înăbuşind o mişcare de de revoltă  din localitate ( dec.1949 )

...pe 20 aug.'50 , din ordinul lui a fost împuşcat Ionac ,Aurel , fost plt.mj.de poliţie, sub pretextul fugii de sub escortă  .

...din ordinul lui , 30 de oameni -învăţători, preoţi, ţărani  -au fost arestaţi ,pentru că l-au adăpostit pe dr.Constantin Dănulescu ( ministr.în guv.Antonesu )  şi nu l-au denunţat. Au fost condamnaţi ( după 1953 ) La proces, a fost adus ca "corp delict " şi cadavrul  unui om deshumat 

-Brumă , ?

Director al închisorii din Tg.Ocna .Înlocuit şi condamnat (administrativ ) , deoarece s-a opus ofiţerului politic Şleam Augustin , să introducă "reeducarea" deţinuţilor bolnavi de TBC , cu ajutorul studenţilor "reeducatori"  veniţi de la Piteşti.

-Bartoz , ?

Maior la Securitatea din Tg.Mureş.

Împreună cu alţi 3 securişti, l-au anchetat, torturat pe înv.Faliboga, condamnat apoi la moarte ,( sentinţa 1.203/1957 ) , în prezenţa lui Nic.Ceauşescu [ LD?!]

-Bihoary , ?

Căpitan la Securitatea din Tg.Mureş.

Împreună cu alţi 3 securişti, l-au anchetat, torturat pe înv.Faliboga, condamnat apoi la moarte ,( sentinţa 1.203/1957 ) , în prezenţa lui Nic.Ceauşescu [ LD?!]

-Buca , ?

Director la închisoarea din Braşov ( în 1948 ) ,fost cazangiu la IAR Braşov .

...ca "răzbunare de clasă " , în 1948,a provocat arestarea şi condamnarea unui lot de 7 ingineri de la IAR ,printre care soţii Cursaru Constantin şi Elena -condamnaţi la 5 ani închisoare .

-Bucicov ,Maria

Din echipa de contraspionaj care a  reuşit să o atragă în capcană şi să o aresteze, pe 12 aug.1951,  în Berlinul de Est,  pe Magoş [Olariu ],Constanţa .

Adusă la Bucureşti , după anchete dure , i-au smuls declaraţiile dorite

[Vezi la Tabloul -Femei -victime ] 

-Burlacu ,Nicolae

Maior de securitate în "epoca Ceauşescu " 

...pe 7 febr.1983 ( împreună cu col.Ion Diaconescu  ), au confiscat cărţile şi manuscrisele lui Andrei Mihalache ( fost prizonier la sovietici  ;arestat în 1948 ,la repatriere ;rearestat în '49 ;domiciliu obligatoriu în  '55 ;rearestat în '60 ) .

 

-Butofei, Ion

Lt.mj. la Securitatea din Bucureşti .

...în 1958,împreună cu alţi 3 securişti , l-a arestat şi anchetat pe Blănaru Vasile ( pseudonim Cezar Flamură ).

 

-g-ral Burcă, Ion 

Subsecretar de Stat la Interne ( pentru Administraţie ) - ministru Teohari Georgescu -  în guvernele Petru Groza I , II, III ,IV ( 6 mart.'45 - 28 mai 1952 ).

 

-Butyka ,Francisc

Colonel  anchetator  la Securitatea din Bucureşti .

...1948-1954: printre anchetatorii lui Lucreţiu Pătrăşcanu , arestat ( împreună  cu  soţia şi  câţiva colaboratori  ) la  28 apr.1948  din ordinul lui  Gheorghiu Dej  şi a fost  supus unor interogatorii  extenuante .A stat închis timp de  6 ani ,până la moartea lui Stalin ; procesul s-a desfăşurat  la 12-14 apr.54 , în secret , şi a fost  condamnat la moarte .

...în 1950, împreună cu col.Gh.Mezei , l-a anchetat pe dr. Liblich Sandu , pentru a obţine informaţii compromiţătoare despre Vasile Luca ( al cărui medic personal era ) , căruia i se pregătea înlăturarea din funcţii.

...în 1958-1962 ,printre anchetatorii lui Petre Pandrea

 

-Buz,  ?

Comisar la MAI , în 1948 .

...a omorât sub tortură,pe 9 apr.'48 , pe Gâţă Ecaterina ( legionară, funcţionară la Prefectura Poliţiei Capitalei ), arestată şi anchetată la sediul MAI .

C.

-Calistru , ?

Col.de Securitate ,la Braşov

...a torturat pe muncitorul Petrică Dascălu, participant la revolta din 15 nov.1987 , la Braşov.

-Cameniţă, Teodor

Căpitan anchetator la Securitatea din Bucureşti .

...din ordinul lui a fost arestat în noaptea de 13/14 martie'58,Vasile Blănaru ( pseudonim Cezar  Flamură ).

-Candor [sau Cantor ?] ,Dumitru

Lct. anchetator la Securitatea din Suceava, prin anii 1949-'50 .

...în '49/ 50 a comandat echipa de anchetatori ( Karl Segal, Frenkel, Dobrotă, Rusu )care au torturat cu sălbăticie ţăranii din Frătăuţii Noi ( Suceava ), arestaţi în timpul revoltei din 6 aug.1949., judecaţi şi condamnaţi de Tribunalul Militar-Iaşi .

...împreună cu Karl Segal, Frenkel ş.a ,a bătut pe ţăranul Diaconescu Dumitru ( Calafindeşti ) pentru că a refuzat să iasă la treierat.( 16 aug.1949 )

-Carapciu ,  ?

Mr.la Securitatea din Caransebeş ( sau Timişoara )

...a comandat trupe de securitate ce au încercuit partizani din M-ţii Banatului (ai col.Ion Uţă ),pe 7 fbr.1949,omorând 4 din ei , printre care pe Cristescu, Ilie D .Alţii, prinşi şi arestaţi , au fost împuşcaţi la Securitatea din Timişoara ( Cristescu Gheorghe ).

-Caraiman,Vasile

Colonel de Securitate

...în mai 1950, fusese arestat cu un grup de 20 elevi din Huşi -Vaslui ,ca membru al organizaţiei  "Grupul Clandestin Antiomunist" , iniţiat de Valeriu C.Neştianu [ Vezi Tablou -elevi -studenţi  ] Nu ştim dacă atunci sau mai târziu a devenit atât de util Securităţii, încât a urmat această carieră.

-Catană,  ?

Ofiţer la Securitatea din Bucureşti , prin 1972-'74

...în "comandamentul" de 20 de securişti coordonat de lct. Ion Lăzăruţ ,pentru supravegherea grupului de militanţi PNŢ în conspirativitate( 25 martie'74 ) ( vezi la Tabloul PNŢ, cazul  Ionescu -Galbeni ).

-Catană ,Vasile 

Ofiţer la Securitatea din Petroşani ( sau Deva ), prin 1957.

...Împreună cu alţi doi securişti, au anchetat şi întocmit un dosar cu probe şi mărturii false lui Magherescu Liviu (contabil în Petroşani ) , pe baza căruia Tribunalul Militar din Braşov l-a  condamnat la 15 ani muncă silnică ( sentinţa nr.803 / 14 nov.'58 )

-Căruţaşu, ?

Căpitan la Securitatea din Constanţa (venit de la Şantierul Naval )

...în 1952, din ordinul g-ralului securist  Gh.Pintilie,  l-a arestat pe Dimancea Florea (mecanic de locomotivă la Canal ) , pentru pregătirea aşa-zişilor sabotori de la Canal .

 

- Cârnu ,  ?

Ofiţer, cpt.,  la Securitatea din Piteşti , în 1949 - '61

...în 1949, a anchetat-torturat familia Marinescu - Iosif, Elisabeta, Ion, Maria-  din satul Măţău , com.Mioarele-Argeş , acuzaţi de ascunderea  col.Gheorghe Arsenescu şi aprovizionarea partizanilor cu alimente.

...a anchetat- torturat pe ţăranul Gheorghe Ilie  din Domşeşti -Mărişelu ( Bistiţa Năsăud ) , care  a ascuns armele şi hainele aduse de partizanii fraţilor Arnăuţoiu.

...a anchetat-torturat pe văduva de ofiţer Krasinschi Maria din Câmpulung -Argeş,care ţinuse spre păstrare un sac de armament adus de col. Arsenescu

...a torturat pe aviatorul militar Mateescu Ştefan (din grupul de partizani condus de Dumitru  Apostol ) , lăsându-l să moară prin înfometare  ( declarase greva foamei ) 

...în ian-mart 1961,timp de 3 luni, împreună cu Miticuţ,  au anchetat-bătut peste 100 de ţărani arestaţi în urma revoltei din com.Vişina-Dâmboviţa.Apoi au fost duşi în lagărul Periprava  unde li s-a comunicat că au fost condamnaţi la 6 luni închisoare .

-Cârnaru,  ?

Ofiţer la Securitatea - Bucureşti .

...în sept. '77 , a spart uşa  şi a scos din apartament ...grupul Negrescu-Şuţu Radu pe cei 5  evadaţi de la Canal ( judecaţi şi condamnaţi  la 1 an muncă silnică)pentru că transmiseseră un Memoriu în străinătate pentru respectarea Drepturilor  Omului, a acordului de la Helsinki şi a  Constituţiei României , solidarizându-se cu scrisoarea lui Goma    (Vezi la Tablou -Moşieri, industriaşi, comercianţi - Radu Negrescu -Şuţu )

- Cârjă ,  ?

Anchetator la Siguranţa din Bucureşti, prin 1946.

...Împreună cu Stark, a torturat-anchetat "lotul de elevii şi studenţi" arestaţi pentru răspândire de manifeste ( din care a făcut parte şi Vasile Drăguţ ) Ex.pe stud. Mihai Henegariu ...

-Ceauşescu, Nicolae

[LD : trebuie să găseşti undeva în ce calitate asistă Ceauşescu la această anchetă ]

În prezenţa lui Nicolae Ceauşescu, mr.Bartosz, cpt.Bihoary, lct.Oprea Constantin şi Mocanu  au anchetat -torturat pe înv.Faloboga, pe Gheorghe şi Alxandru Maier (tată şi fiu ) , pe dr.Gh.Cornea ş.a. , cofondatorii org.anticomuniste "Comitetul Naţional de Eliberare" din Tg.Mureş.Pe baza dosarului întocmit , Faliboga şi  Gh.Maier au fost condamnaţi la moarte (sentinţa nr.1 203 /1957 ) de Tribunalul Militar-Sibiu .

-Cekezi , ?

Locotenent col. la U.M. 0639.

...a colaborat cu "comandamentul"  col. Lăzăruţ Ion (Securitate) la instalarea microfoanelor şi instalaţiilor A.E.B. de supraveghere în locuinţa  lui Ionescu-Galbeni ( PNŢ- grupul Corneliu Coposu ) pe 25 martie 1974.

-Cenuşe, Constantin

Ofiţer-anchetator la Securitatea din Bucureşti ( Uranus )

...în 1959, împreună cu Gheorghe Constantin, a anchetat-torturat pe Nicolau Constantin, întocmindu-i un dosar cu probe false, pe baza căruia a fost judecat în "lotul Petre Gheaţă" , fiind condamnat la 5 ani închisoare

-Cârcu , ?

Miliţian - zbir în lagărul de exterminare de la Salcia

...în 1950, împreună cu comandantul Cârcu şi miliţianul  Moroşan l-a  torturat pe Dima Nicolae .

-Cârnu , ?

Căpitan de Securitate -Piteşti , în anii 1949-'59, "dedicat" prinderii "haiducilor Muscelului"

din mişcarea de rezistenţă condusă de col.Arsenescu şi fraţii Arnăuţoiu .

...a torturat pe preoteasa Andreescu Maria din Nucşoara ( Argeş ), în 1949 

...l-a ridicat de la închisoarea Piteşti pe prof. Dumitru Apostol ( conducătorul grupului de rezistenţă de pe Valea Topologului ),şi l-a împuşcat la marginea comunei natale, Şuişi

...a torturat pe studentul Marinescu Traian Gh (din Izvoarele -com.Voneşti -Dâmboviţa , implicat  în mişcarea de rezistenţă condusă de Gh.Arsenescu ;împuşcat şi expus la marginea satului Izvoarele , pentru intimidarea ţăranilor )

...a schingiuit pe Ardei Gheorghe ,ţăran din Domneşti (Argeş ),colaborator al col Arsenescu

...a schingiuit ( cu echipa sa ) pe Arnăuţoiu -Plop Maria , luptătoare în gruparea "Haiducii Muscelului " ( condusă de soţul ei, Toma Arnăuţoiu ).Probabil a îndeplinit aceeaşi "misiune " şi cu Laurenţia Arnăuţoiu ( mama lui Toma )

...a ridicat din spital , în 25 ian.'50, pe Arnăuţoiu Anton ( bolnav TBC ) şi l-a torturat până a vărsat sânge

...a dat ordin să fie arestată Coman Constanţa, din Cândeşti  ( sora Victoriei Arnăuţoiu )ca să-i prindă

...în aug.1952, a torturat pe Dumitrescu Luca ,din Nucşoara , în legătură cu gruparea "Haiducii Muscelului "( condamnat la 15 ani muncă silnică )

...în 1959, a bătut-o şi chinuit-o pe preoteasa Drăgoi Elena din Nucşoara (al cărei soţ fusese  condamnat la moarte şi executat ;al cărui fiu, Cornel Drăgoi , fusese condamnat ) , în legătură cu mişcarea "Haiducilor din Muscel " ( fraţii Arnăuţoiu ).   

-Cebuc,Alexandru

Ofiţer la Securitatea din Craiova.

...pe baza procesului-verbal întocmit de el, a fost arestat şi condamnat la 5 ani închisoare, Deaconescu Victor din Săcele ( Gorj ) .

-Cerbu ,Ion

Torţionar -student "reeducat" .

Ex: a schingiuit pe Andreescu Florică ca să demaşte legionarii nearestaţi din Valea Prahovei .

-Cheran ,Vasile

Ofiţer anchetator la Securitatea de pe Urnaus ( Bucureşti ) -A anchetat şi  "preparat" dosarul lui Duinea Nicolae ( arestat de securistul Hristenco Ion ) , pe baza căruia Tribunalul Militar -Bucureşti ( preşed. Sitaru Valeriu ) l-a condamnat la 4 ani închisoare (sentinţa 726 /22 iul.1959 )

-Chicoş,Mihail

Comandantul secţie locale a Securităţii din Slatina, prin 1948-'50

...în tandem cu lct. Vâlciu Vespasian ,l-a torturat - anchetat cu bestialitate  ( 4 apr.'50 ) pe

   preotul Florian N.Ionescu din Bărăşti ( Olt.)

 -Chimirel, Iancu

Colonel,membru în Completul de judecată de la Tribunalul Militar -Piteşti ( în deplasare la Tribunalul Militar Bucureşti ), alături de preşed. Brancovici ( vezi ... )

...condamnarea preotului şi preotesei Andreescu din Nucşoara .

...condamnarea lui Iancu Ion Arnăuţoiu , din Nucşoara

...condamnarea preotului Drăgoi Ion , din Nucşoara

Caz: Ionescu, Florian N. Preot ortodox , n.în satul Bărăştii de Vede , com Bărăşti -Olt.Aflând de la primarul comunei că urmează să fie arestat ( iunie'48 ) ,s-a ascuns în com.Oteşti , la socrul său.

Prins şi arestat la 23 martie 1950.Anchetat la Securitatea din Slatina(de lct. Vâlciu Vespasian ) ; bătut cu bestialitate (de comandantul Securităţii , maior Chicoş Mihail );transferat la Securitatea Piteşti , bătut cu bastonul de cauciuc ( de cpt.Iordache );anchetat şi bătut la MAI (de lct.mj.Nae Dumitrescu )Achitat la proces de col.magistrat Mihăilescu, fără să fie eliberat.   Reanchetat , cu o nouă serii de torturi ,i s-a confecţionat un dosar cu probe şi mărturii false ,pe baza căruia, în urma rechizitoriului întocmit de procurorul col.Manea , a fost condamnat la 15 ani muncă silnică ( sentinţa nr. 1044 / 24 apr.1954 ), pentru "înaltă trădare " .

Închis la Aiud, a fost "graţiat"  la 1 iunie 1964 cu Decretul 411.

-Chioreanu, Vasile

Ofiţer la Securitatea din Sibiu

...a arestat , pe 11 dec.1956 , pe Cornel Dascălu ( preot în Arpaşu de Jos ),pentru că a spovedit partizani din Făgăraş.

-Chiper, Ion

 Ofiţer la Securitatea din Iaşi .

... în 1951, împreună cu Kaufman, Leferman , col.Pandele ş.a.au anchetat membrii Mişcării de Rezistenţă a Tineretului Român , întocmind dosarele pe baza cărora au fost condamnaţi.( Ex.student Nădejde Puiu - condamnat la 4 ani închisoare    ( Sentinţa nr. 932 / 5 aug.1951 ).

 

-Chirion [sau Chirian ]  ,  ?

Ofiţer politic  în lagărul de la Peninsula .

...pe 20 apr.1951 , l-a bătut pe Dumitrache Ion ( fost subofiţer, prins după o tentativă de evadare ),până l-a omorât .

 se folosea de "brigăzile 13-14 " de torţionari conduse de Bogdănescu .

( Ex.: Fucs era informatorul său , din brigada de reeducare şi demascare )

(Ex: Lunguleac Ion -student - era informatorul său ( şi-a denunţat unchiul şi o infirmieră ). 

-g-ral Chiţac, Mihai 

Ministru de Interne ( 28 dec.'89-14 iun.'90 ) în guv.provizoriu Petre Roman, până la mineriada din 13-14 iun.'90.

-Chiţescu ,Gheorghe

Lct.mj. la Securitatea din Iaşi .

...a întocmit dosarul ing.Dragomirescu ( CFR-Pşcani ) , vinovat de a fi cântat la o onomastică cântece patrioice (condamnat apoi la 10 ani închisoare , mort peste câteva luni la Periprava ) .

-Cioflan, Ion

Lct. mj. la Securitatea din Craiova.

...în 1949, l-a anchetat-torturat pe Munteanu Ion Gh ( din Bărbăteşti-Gorj ), întocmindu-i un dosar cu probe mincinoase, pe baza căruia a fost condamnat la 15 ani muncă silnică (Sentinţa nr.174 / 1959 ) de Tribunalul Militar- Craiova.

-Ciolan,  ?

Lct.la Securitatea din Ploeşti , prin 1956 .

...în dec.'56, împreună cu lct.Joiţa ,  l-au arestat -anchetat-torturat pe muncitorul Luca Nistor (Trustul 3-Ploeşti ) , învinuindu-l de sprijinirea partizanului Petrescu Dumitru Marinaru .

-Ciolpan ,Vasile

Comandantul penitenciarului  Sighet .Cu echipa sa de călăi ( Alexandru Satmari-ofiţer politic ) ,a torturat mulţi foşti demnitari ,care şi-au găsit sfârşitul în acea închisoare exterminatoare

...Ex: Aurel Baciu (fost PNC , ministr. în guv.Goga ), adus în lotul demnitarilor (5 /6 mai '50 )

...a torturat personal pe Sever Dan ( 75 de ani )adus la Sighet cu lotul demnitarilor ,5/6mai '50 )

... l-a exterminat prin regim pe episcopul Anton Durcovici (romano-catolic),mort în dec.1951 .

-------------------------------------

TVR, 10 nov.'91, la "Memorialul durerii "

Se enumeră  câţiva demnitari închişi  la Sighet :dubele cu demnitari aduşi la Sighet ( 1951 ) ; C.I.Brătianu  ( mort în prima noapte ) ; Iuliu Maniu ( a fost împărtăşit de cardinalul Todea , adus acolo prin '52 ; mort la 5 febr.'53 ) ;Ion Mihalache ( anchetat adesea; chinuit - pedepsit la "neagra" , pe burtă, cu gura la uşă ; mort pe 5/6 mart.1953 la închisoarea din Râmnicu Sărat ) ;

Gh.Tătăranu ( a vrut să se sinucidă ) ;Cristu ( adus în pielea goală ) ;Gigurtu ( pălmuit ) ; Gh.Tătărăscu ( hemoragie generală ) , Gh.Brătianu ( care nu s-a sinucis , cum s-a spus ) ş.aş.a

Ciolpan declară : " Sunt împăcat cu conştiinţa că mi-am făcut datoria ca om, ca român "     

-Ciolpan,  ?

Ofiţer la Securitatea din Ploeşti ( altul decât directorul de la Sighet )

...prin 1956, împreună cu Petrescu Nicolae ,  l-a arestat pe ţăranul Lazăr Vasile ( din Puchenii Mari -Prahova ) pentru sprijinul dat partizanului Petrescu Dumitru Marinaru .

-Cirapciu , ?

[LD: Dăm acest extras de document ( publicat de Lupu -Onişor Op.cit), pentru a demonstra că ,  arhivele Securităţii conţin asemenea zeci de mii de rapoarte ale Comandamentelor Unice înfiinţate în 19 ian.'49,din care s-ar putea afla cu exactitate de cine , cum şi de ce a fost lichidată rezistenţa anticomunistă din România,     

Maior din batalioanele  de Securitate ale Comandamentul Unic-Timişoara .

...în noaptea 7/8 febr.'49, a condus acţiunea încercuirii sălaşului în care se adăpostea conducătorul grupării de rezistenţă condusă de col.Ion Uţă .

În Raportul înaintat de cmd. Securităţii ,Koloman Ambruş ,către DGSP( 9 mart.'49 ), se arăta că doi bandiţi(Careba Mihăilă şi Pantelimon Irimescu ) au fost împuşcaţi pe loc ; că a urmat un schimb violent de focuri şi că <Văzându-se încolţiţi ,4 dintre bandiţi ( identificaţi mai târziu ca fiind UŢĂ ION, VOICA ILIE , VLĂDESCU MIRCEA şi MITRU FUS ) ieşind din sălaş au încercat să fugă pe direcţia echipei nr.4 comandată de sblct. Boscu Iacob .Acesta a deschis foc puternic asupra lor şi a reuşit să lovească mortal pe fostul colonel Uţă Ioan, pe Voica Ilie, şi să rănească pe banditul Vlădescu Mircea.> 

-Ciupegea ,  ?

Ofiţer anchetator , Comisar ( ? ) la securitatea (sau penitenciarul ) din Suceava ( sau Iaşi ) .

...în aug.'48,împreună cu Bălăceanu , printre anchetatorii care au sugerat şi aprobat ca   Bogdanovici , Cobilaş  şi  Pâslaru , în numele legionarilor închişi la Suceava , să înainteze un  Memoriu către MAI , în care să anunţe că renunţau la orice activitate legionară.

   A fost un prim-pas spre "reeducare" şi "autodenunţare" ( Pâslaru Nicolae a făcut parte din  grupul de "reeducare prin convingere " şi "tribunalul" deţinuţilor înfiinţat în penitenciarul Suceava )  

...în 1949, lui i-ar fi propus Eugen Ţurcanu şi Pascaru Haralambie să iniţieze în anchete "reeducarea"  ( Cf. C.Ioniţoiu , Dicţionare ).

-Ciurcovici ,Radomir

Lct.la Securitatea din Oradea.

...l-a torturat(împreună cu lct.Tincău Anghel )  pe preotul greco-catolic Dărăban Teodor, închis pentru semnăturile unui Memoriu către Vatican ( aug.1958 ) .

-Ciudin ,  ?

Col.la Securitatea -Bucureşti ,în anii '70.

...împreună cu lct.Sutanciu  ,maior Olteanu şi lct.Pavel,timp de 4 ani, l-a supravegheat în permanenţă pe Cicerone Ioniţoiu, care cerea paşaport pentru a pleca din ţară.(1978-'79 ).

-Ciupagea ,  ?

Comisar de Jandarmi la Someş ,prin 1947.

...l-a convins pe Mocanu Gheorghe  ( sg.mj jandarrmi -Chineşti) să devină agent MAI . apoi l-a trimis cu comisarii A.Curelea şi I.Stan şi au arestat vreo 30 de persoane din Zărneşti şi Dej, cu care au constituit  "lotul Zărneşti " (lot anexat procesului Giţă Popp -secretarul PNŢ - jud.Someş ).  

-Coja, Ion

Lct.mj. ,anchetator , la Securitatea din Constanţa

...a întocmit dosarul lui Dinescu Ştefan ,pe baza căruia a fost condamnat la muncă silnică pe viaţă

-Coller, Andrei

[LD: Atenţie . informaţii contradictorii la C.Ioniţoiu .Verifică ]

Comandant la închisoarea Aiud ( 1949 ?- 1954 ) , apoi la  Râmnicu Sărat ( ? )care a  comis abuzuri grave privind regimul penitenciar

...în 1949, la Aiud, a aplicat un regim sălbatec pentru legionarul Pâslaru Nicolae I (avocat în Bacău, condamnat la Suceava la muncă silnică pe viaţă ) 

...în 1954,la Aiud, la protestele medicului Ionescu Miltiade, a înăsprit măsurile administrative 

...în 1957, a schingiuit grupul de grevişti (partizani pe Borcea).

...cu echipă de 6 gardieni, a omorât în bătaie pe Molovan Alexandru ( ardelean n.în SUA,

   revenit în ţară cu familia ), care a protestat împotriva regimului penitenciar 

-Colda , ? 

Anchetator la Securitatea din Suceava ( sau, şi -  Botoşani )

...în 1956, ancheta-tortura  pe agronomul Capverde Mihai

...în 1958, în echipa lui Feller , a anchetat -torturat  timp de 6 luni ( ian-aug.1958 ) pe fraţii Jauca Gheorghe şi Jauca Alexandru din Suceava ( foşti ofiţeri de cavalerie ), până au întocmit dosarul unui "lot de 11 persoane", judecat şi condamnat la ani grei de închisoare ( sentinţa nr. 421/ 21 aug.1958).După ce sentinţa a fost casată de Tribunalul Suprem, în loc să fie eliberaţi,au întreg lotul a fost dus înapoi la Suceava , unde i-a torturat-anchetat încă 4 luni .

-Coman, Teodor

Ministru de Interne (18 mart.'75-7 mart.''78 ) în guv.Manea Mănescu

-Cormos , ?

Comandantul  lagărului de exterminare de la Salcia .

...în 1950, împreună cu miliţienii Cârcu şi Moroşan l-au  torturat pe Dima Nicolae .

-Cornăteanu, ?

Comandantul lagărului de exterminare de la Galeş.

...pe 15 oct.1952, deţinutul Niculescu Costel ( fost primar la Alexandria dinfostul  PŢ-Anton Alexandrescu ) , la ieşirea de pe poarta lagărului , bolnav şi epuizat ,  s-a prezentat să raporteze că nu mai poate munci .Cornăteanu l-a lovit şi călcat în picioare , acuzându-l că "sabotează lucrările" .Ridicat de jos de deţinuţi, dus la punctul de lucru, într-un moment de disperare ,Niculescu  şi-a pus capul pe şina de tren, capul i-a fost retezat , rostogolindu-se pe terasament.

-Cosma, Emil

Ofiţer anchetator la MAI

...în sept 1959, în echipa lui Enoiu , care i-a anchetat-torturat pe fraţii ing. Novacovici Doru şi    Novacovici Dan.

 

-Crăciun, Gheorghe

[LD, 19 mai 2008.La TVR-Cultural un episod din "Memorialul durerii" al Luciei Hossu-Longin . îl arată :un fost cazangiu , ajuns un bătrân robust, rotofei , care povesteşte cu nonşalanţă ce bun comandant de securitate şi de puşcărie a fost .Nici un regret , nici un licăr de remuşcare.

În povestea lui, fostele victime par a-i fi fost recunoscătoare pentru "tratamentul" primit în detenţie : cum i-a chemat el pe Ţuţea şi Pandrea să-i fie "consilieri" pe problemele PNŢ ; cum Caraion s-a oferit să-i scrie memoriile ;cum s-a întâlnit el ,târziu, cu  ex-ministrul Budişteanu la monumentul eroilor comunişti din Parcul Libertăţii şi-l lăuda pe Dej ...

Colonel, comandantul Securităţii  -Sibiu( 1947-1958 ) ;apoi comandantul  penitenciarului Aiud ( 1958-1964 ) , urmându-i pe  Coller şi Dorobanţu 

Fost cazangiu .Cartea lui de căpătâi ar fi fost "Poemul pedagogic" a lui Macarenco .

...l-a torturat  pe Aurel Călin ( legionar paraşutat în '44,condamnat la muncă silnică pe viaţă  ( în 1948 încarcerat la Aiud )

...în 1949, a anchetat-torturat pe mr. Dabija Nicolae (şi grupul de 7 partizani condamnaţi  la moarte ) -asistând la executarea lor (  26 oct.1949 ) ,semnând  Raportul de excuţie către Dulgheru ( cum i-a degradat ; cum le-a citit actul de condamnare ; cum i-a legat la ochi ; cum i-a aliniat pe marginea şanţului şi ce au strigat fiecare în faţa morţii )

...în 1949 , din ordinul lui, au fost ucişi în timpul anchetei 11 membri ai grupului Dabija  Printre ei, studentul Axente Păcurar ( din Coveş-Mureş ) 

...în 1949, a anchetat pe studentul Titus Onea Gh. ( nepot al fraţilor Macovei, partizani din grupul Dabija ) -student la Facultatea de Medicină  din Cluj ;prins şi arestat pe 26 martie 1949  ;torturat în anchetă la Securitatea din Turda şi Sibiu ; condamnat la moarte ;executat pe 28  oct.1949, în Dumbrava Sibiu .

...a anchetat (11 mart.1949 ) pe înv.Mihai Florin ( din Întregalde-Alba ) , pentru sprijinirea partizanilor lui Dabija.(condamnat la 20 ani ,înv. a murit la puţin timp după condamnare, din cauza torturilor  la care a fost supus

...în 1949, a anchetat pe unul din cei 4 fraţi Macovei (Traian ) din grupul Dabija  -scăpat din  încercuirea Securităţii din martie 1949, refugiat în com.Brad. (Prins şi arestat după un timp;condamnat la moarte , a fost executat pe 17 aug.1950, în Dumbrava Sibiu ) .

...în iul.1949, a schingiuit în anchetă o săptămână pe ţăranul Peană Ion (din Gura Râului  ), participant la revolta din 20 iul.1949 , contra colectivizării .

...în 1949, a anchetat-schingiuit pe ţăranii-martiri Bolfea Silvestru ,Giurgiu Chiron , Haţieganu Gheorghe membri ai grupului de rezistenţă condus de col.Dabija,acţionând pe Muntele Mare, Cricău  şi Mesenţea . 7 martiri executaţi la marginea cimitirului din Dumbravă ,  puşi să-şi sape singuri groapa ( 28 oct.1949, ora 5 )

...a înscenat un dosar pentru Kenert Iosif (din Sibiu )pentru a-l trimite la închisoare .

...a anchetat-schingiuit grupul condus de ex-primarul liberal Petre Mărgineanu ...

... a schingiuit-o pe ţăranca Arsene Raveca arestată în timpul răzmeriţei împotriva colectivizării

...în 1950, a anchetat-torturat pe ing.Caragea Lazăr ( conducător grup de partizani )

...în 1950,a anchetat-torturat , cu echipa sa ,pe preotul Ghindea ( din Drăguş ) ,ca să  recunoască  legături cu partizanii din zonă .

...în 1951,cu echipa sa,  l-a anchetat -torturat pe Opriş Daniel ( din Tilişca-Sibiu )până a decedat

...în 1954, ancheta -tortura pe elevul Ion Ilioi , partizan din grupul condus de Ion Gavrilă ,( condamnat la muncă silnică pe viaţă )

...pe 11 sept.1956 , împreună Averbuch Izu,  i-a  arestat -anchetat-torturat pe fraţii medici  Munteanu Octavian şi Vasile ( din Făgăraş ) ,pentru sprijinirea partizanilor din Făgăraş

...în dec.'56,l-a torturat pe Comănici Octavian , ptr legăturile cu partizanii din Făgăraş

...l-a anchetat-torturat pe ţăranul Bârsan Ion , ptr.legătura sa cu partizanii din Mţii Făgăraş

...a anchetat- torturat pe ţăranul Borza Gheorghe ( Viştea de Jos );

...în 1958, ajuns comandantul Aiudului,a iniţiat "clubul cultural educativ " ,comandând unui grup de deţinuţi să scrie o carte despre metoda reeducării.Printre membri, Boeriu Mihai (grafician fost legionar )

...în 1958, l-a determinat pe pr.ortdx.Valeriu Bartolomeu Anania  să accepte "reeducarea "

...continuând metodele predecesorilor săi la Aiud ( Coller, Dorobanţu ) a încercat să "reeduce"  pe avocaţii ( foşti legionari )Anderca Traian , Pâslaru Nicolae ,  condamnaţi la muncă silnică pe viaţă , care au decedat în penitenciar.( Vezi Tabloul legionari-victime )

  ...în anii 1962-1964, a supravegheat "comitetul de reeducare" de la Aiud ,folosindu-se  de deţinuţii  Gheorghe Parpalac , Haralambie Pascaru  ş.a , prin aşa numita metodă a  "reeducării non-violente" , lămurindu-i să-şi renege trecutul şi credinţele     ( Vezi Tabloul legionari-victime )

...tot în perioada 1962-'64,a iniţiat elaborarea lucrării "Despre mişcarea legionară" .

   Printre cei obligaţi să facă grafica, a fost şi ing.Mihai Langa ( paraşutat , prins şi condamnat );a lucrat în acest colectiv şi legionarul Ion Maniu

    [ LD: apropo de această iniţiativă .În arhiva fostei Securităţi sau în arhiva MAI , trebuie să existe această lucrare.Ar fi interesant de consultat ]

-Crăciun ,Iosif

 [LD: recomand pentru cei interesaţi vol. PRIGOANA.DOCUMENTE ALE PROCESULUI.... , Editura Vremea, Bucureşti , 1996.Se vorbeşte uneori de "limba de lemn" a limbajului securisto-juridic.Afirmaţia este simplistă - tot un clişeu - cu care mai ales criticii literari operează.

Parcurgând atâtea interogatorii ,am constatat că este vorba de un "limbaj tehnic" bine pus la punct şi urmărit atât de anchetatori cât şi de judecători.

Interogatoriile  trebuai să smulgă răspunsuri formulate astfel încât acuzatul ( sau inculpaţii vizaţi ) să poată fi încadrat  la un anume aliniat dintr- un anume articol (  209 , 121 ,209 ,325

327 ş.a. ) al Codul Penal , care atrăgea condamnarea cu un anumit număr de ani muncă silnică şi confiscarea averii . Aşa se explică faptul că şi la răspunsuri - atenţie ! redactate  tot de anchetatori - se adăugau acele epitete stigmatizante :"reacţionar" , "fugar" , "duşmănos" , "legionar" ş.a. Cititorul cât de cât atent , este imposibil să nu remarce  falsurile ordinare cu care operau "anchetatorii penali " în pretinsele "recunoaşteri"  ale celor interogaţi.]

Lct. mj.,anchetator penal la  Securitatea din Bucureşti .

...în 1959, anchetator al unor inculpaţi din "lotul Noica-Pillat " A continuat anchetarea lui Dinu Pillat (pe 20 iunie,18, 23 şi 24 iulie '59)  ,începută de cpt.Ion Preda, la Piteşti ; a  interogat  pe ceilalţi co-inculpaţi : Ion Mitucă ( 28 iulie),av.Lăzărescu Sandu ( 9 sept.), Florian Gheorghe ( 16 sept.), medicului Constantin Răileanu (17 sept.), Enescu Teodor (17 sept., 12 nov.) Ranetti Constantin (3 oct. ), prof.Nicolae Iordache [Vladimir Străinu ] ( 4 oct., 4 nov.),scriitorul Vasile Voiculescu(1 nov.'59 ), medicul  Nicolae Radian (14 dec'59 ).

1.)Proces -verbal de interogatoriul luat lui Mitucă Ion Scorilo , pe 28 iul.1959.

< Întrebare: În ce a constat participarea d-tale la activitatea organizaţiei contrarevoluţionare "M.N.R" , despre care ai amintit mai sus ?

< Întrebare:Ce activitate contrarevoluţionară ai desfăşurat după ce ai ieşit de la  închisoare -decembrie 1953 ?

< Întrebare:În ce împrejurări ai întocmit "memoriul" cu conţinut duşmănos şi cum ai ajuns la întocmirea lui ?

<Răspuns:[...] După ce am ieşit din închisoare am luat legătura cu Pillat şi am transmis prin el

" memoriul".Precizez că "memoriul" l-am scris în forma discutată cu Cernovodeanu Dan, exagerând şi denaturând în mod tendenţios situaţia reală a deţinuţilor şi închisorilor prin care am trecut eu şi, natural , ponegrind regimul democrat popular din RPR.>   

 

2.) Proces verbal de interogatoriu ( 8 sept.1959 ) -inculpat Barbu Slătineanu

[ Vezi răspunsurile la Tabloul Moşieri  -victime ] ]

Întrebare:<Dta ai fost arestat pentru fapte comise împotriva legilor R.P.Române. Vorbeşte despre aceste fapte ? >; <Cine participa la aceste "cenacluri literare" organizate în casa dtale şi a dr. VOICULESCU? >; <...în casa d-tale s-a citit cartea fugarului român CIORAN EMIL  .Precizează cum a fost adusă din occident această carte şi ce scrieri ale fugarilor din occident s-au mai difuzat şi comentat în ca este "cenacluri" ?>; <...răspunsul dtale nu corespunde realităţii [...]s-au difuzat şi comentat favorabil şi alte scrieri [...] De ce ascunzi adevărul ? >

 

3.) Proces verbal de interogator ( 9 sept.'59 ) -inculpat Lăzărescu Sandu  

Vezi răspunsurile la Tabloul Avocaţi -victime ] ]

Întrebare :<Ţi s-a prezentat ordonanţa de punere sub învinuire prin care ţi se face cunoscut că eşti învinuit de faptul că înainte de 1944 ,ai desfăşurat activitate legionară [...] iar după 1944 şi până la arestare ,ai continuat activitatea legionară împreună cu alţi legionari [...] şi vă întruneaţi organizat sub masca unor aşa zise "cenacluri literare" .La aceste întruniri se difuza şi aţi comentat elogios scrierile duşmănoase ale unor fugari români din occident şi unele scrieri proprii [...] scrieri ce aveau un conţinut reacţionar şi mistico-legionar. Pe marginea acestor scrieri , d-ta împreună cu PILLAT CONTANTIN [...] aţi făcut intense comentarii şi discuţii duşmănoase împotriva regimului şi a literaturii realist socialiste din RPR  în acest scop aţi difuzat şi ştirile aflate la posturile de radio capitaliste ,pe care le-aţi audiat. Te recunoşti vinovat de săvârşirea faptelor menţionate în ordonanţa de punere sub învinuire ? >

Întrebare : <În mod concret ce discuţii şi comentarii împotriva orânduirii sociale existente în RPR ,aţi făcut în cadrul acestor întruniri şi când anume ?  >

Precizările lui Sandu Lăzărescu ( pe marginea documentelor din proces )  sunt semnificative: "Ancheta a fost sub semnul brutalităţii...a fost condusă de un maior Simon Jaques  [...] Simon Jaques dădea ordinul pentru bătăi , sau, cum spuneau ei , ordinul de aplicare al aşa-ziselor metode de "demascare" .Ştiu că s-a bătut ! [...] Anchetatorul scria ce voia [...] Nu scria aproape  niciodată ce s-a vorbit şi ce s-a întâmplat.Scria după planul prealabil. După care îţi cerea să semnezi .Nu voiai ? Bătaie ! Asta era schema de interogatoriu." (12 iun.1996 )

 

 

4.) ProcesVerbal de interogator ( 16 sept.1959 ) -inculpat Florian Gheorghe 

[LD: Vezi răspunsurile la Tabloul Avocaţi- victime  ]

Întrebare :<Când şi cum ai intrat d-ta în mişcarea legionară ? ><Ce funcţii ai deţinut în organizaţia legionară şi împreună cu cine ai mai desfăşurat activitate în această organizaţie ? >

<Care a fost participarea d-tale la rebeliunea legionară şi ce activitate legionară ai desfăşurat după această dată  >

 

5.)Proces verbal de interogatoriu ( 17 sept.1959 ) -inculpat dr. Răileanu Constantin

[LD: Vezi răspunsuri  la Tabloul Medici-victime .]

Întrebare:<Ce legături ai avut dta  cu legionarii până la a 23 august 1944 ? >

Răspuns:<... am fost solicitat de către aceştia pentru diferite tratamente medicale .>

Întrebare:<În mod concret , cu ce legionari ai avut legături şi în ce au constat aceste legături ?>

Răspuns: <Mai întâi, prin 1936-1937 am dat îngrijiri medicale familiei CANTACUZINO cu care am avut relaţii mai dinainte[...] g-ralul Zizi Cantacuzino , şeful partidului [ "Totul pentru ţară " ]sau organizaţiei legionare de atunci [...] am cunoscut unii legionari acolo ca: Palaghiţa, C.Z Codreanu [...] am îngrijit-o medial pe soţia lui P.P. Panaitescu care în timpul guvernării legionare era directorul ziarului "Cuvântul" [ ...]l-am avut ca pacient pe scriitorul legionar Ganea Constantin ,în 1940 [...]  >

 

6.) Procese verbale de interogatorii (12, 17 sept.1959 ) - inculpat-Enescu Teodor

[LD: Vezi răspunsuri  la Tabloul Cultură ,Artă, Ştiinţă ]

Întrebare :<Ţi se prezintă ordonanţa de punere sub învinuire prin care ţi se face cunoscut că eşti învinuit de faptul că în ultimii ani , împreună cu legionarul Noica Constantin , Pillat Constantin şi alte elemente reacţionare , v-aţi întrunit în repetate rânduri în mod clandestin atît în Bucureşti cît şi în alte localităţi , cu care ocazii se difuzau scrieri duşmănoase la adresa RPR,propagând ideea schimbării acestui regim şi restaurarea vechiului regim burghezo-moşieresc [...] De asemenea, d-ta ai sustras, multiplicat şi difuzat scrieri duşmănoase la adresa RPR de la "fondul special" al Bibliotecii Academiei RPR şi ai colectat sume de bani pentru legionarul Noica Constantin [...] Te recunoşti vinovat de săvârşirea faptelor menţionate în ordonanţa de punere sub învinuire ? >

Răspuns: <Am citit ordonanţa[...] recunosc în parte învinuirile [...] profitând de funcţia pe care eu şi prietenul meu REMUS NICULESCU o avem la Biblioteca Academiei RPR , am multiplicat şi difuzat scrierea [...] " Scrisoare către un prieten din depărtare " , aparţinând fugarului legionar CIORAN EMIL .De asemenea , fără nici un interes , pe linie de serviciu am reuşit să scot de la "fondul special" al Bibliotecii Academiei cartea fugarului român din occident MIRCEA ELIADE ,intitulată " Pădurea interzisă"  [....] recunosc faptul că în ultimii ani am întreţinut legături cu unele elemente reacţionare ca:NOICA CONSTANTIN legionar, PILLAT CONSTANTIN fost moşier, PALEOLOFU ALEXANDRU şi alţii [...] >.

Întrebare: <D-ta ai fost arestat pentru activitatea duşmănoasă desfăşurată împotriva regimului democrat-popular din RPR .Precizează d-ta în ce a constat această activitate ?>

 

7.)  Proces verbal de interogatoriu ( 3 oct.'59 ) -inculpat Ranetti Constantin

[LD: Vezi răspunsuri la Tabloul Avocaţi -victime  ]

Întrebare :<Ţi s-a prezentat ordonanţa de punere sub învinuire prin care ţi se face cunoscut că eşti învinuit de faptul că înainte de 1944 ai desfăşurat activitate în cadrul organizaţiei legionare [...] şi că această activitate ai continuat-o şi după 1944 [...] În cadrul acestor întâlniri aţi purtat cu toţii [....] discuţii care aveau un caracter duşmănos şi calomnios la adresa orânduirii sociale din RPR şi prin care propagaţi ideea schimbării acestei orânduiri şi înlocuirea ei cu un regim burghezo-moşieresc.[...] Te recunoşti vinovat de săvârşirea faptelor menţionate în ordonanţa de punere sub învinuire ? >

 

8-9.) Procese verbale de interogatoriu ( 4 oct., 4 nov.1959 ) -inculpat Iordache Nicolae [Vladimir Străinu ] [LD: Vezi răspunsuri la Tabloul Scriitori-victime   ]

Întrebare :<Ţi s-a prezentat ordonanţa de punere sub învinuire prin care ţi se face cunoscut că eşti învinuit de faptul că după 23 august 1944 şi în special în ultimii ani împreună cu Pillat Constantin  fost moşier, Radian Nicolae legionar,Voiculescu Vasile condamnat şi alte elemente reacţionare , v-aţi întrunit în mod clandestin [...] în cadrul cărora se difuzau şi comentaţi elogios scrieri duşmănoase ale unor elemente reacţionare din ţară precum şi ale unor fugari români din occident .[...] ai întreţinut intense discuţii duşmănoase prin care ponegreşti şi calomniaţi regimul democrat popular din RPR ,preconizând schimbarea acestuia şi făcându-vă planuri de viitor asupra poziţiei pe care s-o aibă fiecare după schimbarea regimului aşa cum speraţi cu toţii. [...] Te recunoşti vinovat de săvârşirea faptelor menţionate în ordonanţa de punere sub învinuire ce ţi s-a prezentat ? >

Întrebare : <Anterior ai declarat că în cadrul activităţii duşmănoase pe care ai desfăşurat-o în ultimii ani împreună cu PILLAT CONSTANTIN , ai primit de la acesta , între altele, şi prefaţa antologiei intitulată "Poezia Românească Nouă" scrisă de fugarii români din occident şi care avea un conţinut reacţionar .Precizează împrejurările în care ai primit această scriere cu conţinut duşmănos la adresa RPR ?> ; <Cine mai era de faţă cu această ocazie şi ce discuţii duşmănoase ai făcut cu Pillat pe marginea acestei scrieri ? >;<...în ce scop ai ascuns adevărul ,făcând anterior declaraţii mincinoase anchetei , cu privire la această problemă ? >; <Ancheta constată că d-ta ascunzi adevărul şi încerci să induci în eroare organele de anchetă [...] în ce scop ascunzi adevărul ?>;<În ce scop a difuzat Negoiţescu Ion  aceste scrieri reacţionare şi ce ai discutat cu el în acest sens ? >;< Ce ai făcut cu scrierile reacţionare susmenţionate pe care le-ai primit de la Negoiţescu Ion ? > ş.a ş.a

10.)Proces verbal de interogatoriu ( 21 nov.1959 )-inculpat Voiculescu Vasile

[LD: Vezi răspunsuri  la Tabloul Scriitori -victime ]

Întrebare: <Pentru ce ai fost dta condamnat ? >

Răspuns : <Am fost condamnat în oct.1958 la 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de uneltire contra ordinei sociale prin agitaţie p.p.de art.209 pct.2 ,lit.b C.P.al RPR , având legături cu unii călugări legionari , constituiţi într-o organizaţie în cadrul căreia desfăşurau activitate împotriva regimului din RPR -în fruntea lor era călugărul DANIEL. Eu i-am dat profesorului MIRONESCU , ce făcea parte din organizaţie, mai multe versuri cu caracter mistic, pe care ei le-au citit în cadrul întâlnirilor lor ,fapt pentru care am fost şi eu arestat la 5 august 1958 şi condamnat .>

Întrebări  :<Elementele din organizaţia legionară sus menţionată te-au vizitat pe dta la domiciliu ?> ; <Cine sunt aceste elemente reacţionare care te-au vizitat şi s-au întâlnit în casa dtale în ultimii ani ?> ;<Care a fost scopul întrunirilor organizate la locuinţa dtale ,şi în celelalte locuri menţionate mai sus ?  >; < În mod concret , ce discuţii duşmănoase la adresa RPR ai purtat cu fiecare din elementele reacţionare sus-amintite şi ce scrieri ale fugarilor români din occident aţi comentat şi difuzat în cadrul întâlnirilor relatate mai sus ? >

 

11.) Proces verbal de interogator ( 14 dec.1959 ) -inculpat Radian Nicolae

[LD: Vezi răspunsuri  la Tabloul Medici-victime .]

Întrebare : <...arată legăturile pe care le-ai avut cu PILLAT CONSTANTIN şi activitatea duşmănoasă pe care ai desfăşurat-o în ultimii ani împreună cu acesta , împotriva regimului democrat popular din RPR ? >; <În ce au constat legăturile dintre d-ta şi Pillat pe de o parte şi spionul Porter pe de altă parte ?  >;< Continuă şi declară despre legăturile avute cu Pillat Constantin şi activitatea contrarevoluţionară desfăşurată împreună cu alte elemente reacţionare ? >

 

 -Crăciun ,Traian

Lct.la  Securitatea din  Braşov.

...La 11 dec.1956,împreună cu lct.Orban Sigismund ,a arestat de la domiciliu pe ţăranul Drugă Gheorghe (din  Lisa )condamnat de Tribunalul Militar-Sibiu la 15 ani închisoare (1957 )

-Crişan ,  ?

Ofiţer -anchetator la Securitatea din Constanţa.

...în 1951, i-a înscenat , l-a arestat şi anchetat pe înv. Miu Traian ( din Cogeleac -Constanţa ), confecţionându-i un dosar pe baza căruia a fost condamnat la 10 ani muncă silnică ( Sentinţa nr 138 / 1952 ) 

-Croitoru,  ?

Col. de Securitate  ( din Bucureşti ? )Împreună cu Dogaru şi Zickceac , l-a anchetat-torturat pe Bozan Mircea (cel cu SLOMR )

-Curelea , Ion

Comisar de Jandarmi la Someş ,prin 1947.

...împreună cu Mocanu Gheorghe  ( sg.mj jandarrmi -Chineşti, silit să devină agent MAI ) şi cu comisarul I.Stan şi au arestat vreo 30 de persoane din Zărneşti şi Dej, cu care au constituit  "lotul Zărneşti " (lot anexat procesului Giţă Popp -secretarul PNŢ - jud.Someş ).  

 

-Czeller ,Ludovic 

Ofiţer -anchetator la Securitatea din Oradea.

...în mai'48 ,a torturat ( împreună cu Retezan şi Ştein ) pe elevul Domocoş Ştefan , până i-ai încovoiat coloana vertebrală

...în oct.'48, a torturat -anchetat pe preotul greco -catolic Morna Gheorghe( din Şimleul Silvaniei-Sălaj ),pe baza Ordinului   M.A.I .nr.52.743 /30 dec.1947 .

...în 1949, a anchetat-torturat pe preotul greco-catolic Mureşan Vasile ( Terebeşti-Satu Mare ),condamnat apoi la închisoare de Tribunalul Militar -Cluj ( Sentinţa nr.419 / 1950 ) 

...între iun-sept.1949,a arestat şi anchetat  , împreună cu Retezan ,cca 200 de ţărani din Biharia ( Alba ).

D.

-Danielevici,  ?

Comisar de Siguranţă /Securitate din Suceava.

... în 1948,a torturat pe studenţii -Bordeianu Dumitru Gh.şi Alexandru  Ion ,  să recunoască că sunt legionari..

...din 15 mai 1948, împreună cu Blehan, l-a bătut cu bestialitate pe studentul Gheorghe ( Gioga) Parizianu   fost legionar, activ în organizarea rezistenţei anticomuniste din zona Tazlăului silindu-l  să dezvăluie informaţii despre celula de rezistenţă din pădurea Solonţ -Bacău .Plasându-l  în faţa trupelor securiste, au înaintat spre  bordeiul partizanilor care, de teamă să nu-l omoare pe camarad, s-au predat.Au urmat alte torturi sălbatece , până la prepararea unui lor de 123 de tineri , judecaţi de Tribunalul MIlitar din Iaşi ( deplasat la Suceava ) .

...tot în 1948, împreună cu  Blehan ( venit de la Iaşi ) a anchetat -torturat pe legionarul-ofiţer Const.Butan.

-Dascălu, Vasile

Cpt.la Securitatea din Iaşi .

...a schingiuit în anchetă ,împreună cu Kaufman şi Dascălu, pe studentul Damian Dumireu    ( nov.1949 )

...în 1951, împreună cu Leferman , lct. mj.Ion Chiper, col.Pandele , ş.a.au anchetat membrii   Mişcării de Rezistenţă a Tineretului Român , întocmind dosarele pe baza cărora au fost condamnaţi( Sentinţa nr. 932 / 5 aug.1951 ),de Tribunalul Militar-Iaşi . Ex.studenţii Nădejde Puiu, Nezelschi George (condamnaţi la 4 ani închisoare)

-Davidovici,  ?

Cpt.la Securitatea din  Iaşi (sau şeful  Securităţii din Roman ) ,originar din Trifeşti -Roman .  

...pe 2 mai '49, l-a arestat şi torturat pe studeţii l Arsinte Petre , Păuleţ ....( Iaşi )

...în iunie '49 , împreună cu Lazarovici, la sediul Securităţii din Roman, ancheta sub tortură pe studentul Panaitescu , implicat într-un lot de 35 persoane ( acuzate că  ar fi fost membre ai  unei organizaţii "subversive " , inventate de Securitate )    

...pe 6 aug.'49, împreună cu Pârvu , a torturat pe ţăranul Gal Albert ( participant la apărarea preotului catolic Tetz, din Butea-Iaşi )

-Deitel ,Ernest

Cpt.la Securitatea din Sibiu .

...a arestat pe Comănici Octavian din grupul de partizani din Făgăraş ( 10 dec.1956 ), care apoi a fost torturat de Gh.Crăciun .

-Diaconescu, Ion

Col.de Securitate , în  "epoca Ceuşescu " .

...pe 7 febr.1983 ( împreună cu mr.Burlacu Nicolae ), au confiscat cărţile şi manuscrisele lui Andrei Mihalache ( fost prizonier la sovietici  ;arestat în 1948 ,la repatriere ;rearestat în '49 ;domiciliu obligatoriu în  '55 ;rearestat în '60 ) .

-Diceanu [sau Dicescu ] , ?

Ofiţer al Batalionului 9 securitate ,din Comandamentul Unic al zonei IV-Timişoara.Este citat  în Raportul  înaintat de Koloman Ambruş ( cmd.Securit. din Timişoara ) către Secretariatul general pentru trupe al Securităţii .

...pe 6 mart '49 , a condus umărirea şi confruntarea cu un grup din partizanii col.Ion Uţă, în Poiana  Roşului , rănind pe ţăranul Armaş Nistor din Comereva ( Caraş Severin )

...pe  7 mart.'49, a condus acţiunea de la sălaşul lui Laitin Pavel de pe Cracul Stânii (unde fusese prins şi împuşcat col.Uţă pe 7 /8 febr. ).În urma acţiunii a fost împuşcat mortal banditul Ispaşa Horia şi rănit banditul Armaş Nistor.

...pe 11-13 mart  '49, a participat la acţiunea de lichidare a grupului Spiru Blidaru.

Împreună cu sublct.Giughici Rista ,l-a arestat pe Mariţescu Romulus R (ţăran din Teregova -Caraş Severin ( partizan în grupul Spiru Blănaru ) ,care a fost apoi condamnat la moarte şi executat în Pădurea Verde-Timişoara.

 

-Dinică ,Valeriu

Lct.mj.la Securitatea din Braşov.

...a torturat pe muncitorul Dascălu Petrică, participant la revolta din Braşov ( 15 nov.1987 )

-Dinescu, Gheorghe

Lct.la Securitatea din Ploeşti, prin 1956

...împreună cu cpt.Teodorescu Ion,pe 7 dec.1957 , l-au arestat şi  torturat în anchetă pe ţăranul Iorga Vasile Gh .( Puchenii Mari-Prahova ), pentru aderenţă la mişcarea de partizani condusă de Petrescu Dumitru Marinaru. 

-Dinulescu, Constantin

Anchetator la Securitatea din Piteşti .

...l-a schingiuit pe Ion Bordeianu , care trimisese două scrisori lui Nichita Hrusciov ,în care cerea restituirea Basarabiei şi nordului Bucovinei ( aug.'57 )

-Doicaru ,Nicolae

[LD: este acelaşi, mutat din Constanţa la Bucureşti sau...sunt doi Doicaru - Nicolae şi Marian ?

În ce priveşte pe Doicaru Nicolae , securistul din Constanţa, reiese foarte clar relaţia instituţională Securitate - Justiţie :Doicaru ancheta arestaţii, storcându-le declaraţii sub tortură şi făcându-le dosarele ;Pavelescu, pe baza dosarului întocmit de Securitate , susţinut în rechizitoriu de procuror, dădea sentinţele automat .

Dacă sentinţele nu conveneau "sus" , Nicolschi dădea un Ordin şi... condamnaţii erau executaţi. După informaţiile culese din memorialistică, la Securitatea din Constanţa a fost o "moară infernală" , în care , zi şi noapte :  se  aresta, ancheta, grupa în loturi, judeca şi condamna .Restul ... era lăsat pe seama personalului din penitenciare. ]

Anchetator la Securitatea din Constanţa / comandantul Securităţii din Constanţa/

( Anchetator la Securitatea din Bucureşti ?)

...în aug.1946 ,a maltratat în anchetă  împreună cu Victor Duşa, pe Caravan Iulian ( PNŢ )...în anul 1948, a anchetat -torturat partizanii din grupul " Gheorghiu Ion " din mişcarea de rezistenţă dobrogeană întocmind dosarele  pe baza cărora jud.mr.Pavelescu şi procurorul Nicolae Măldărescu a dat Sentinţa nr.  814 / 20 dec.1948 ): ţăranul Ozun Ion ( care a murit după 6 luni la Ghencea ) , Pangrate Ion ( muncitor din Negru-Vodă , legionar  condamnat şi în 1941, condamnat la 15 ani muncă silnică , care în 1954 va deveni martor al acuzării în procesul urcanu iar în 1957, în procesul unor securişti-anchetatori )

 ... în mai 1949, cu echipa sa, a anchetat-torturat partizani din Babadag din grupările lui Gogu Puiu sau Nicolae Fudulea cu care s-a strâns un lot de 27 persoane , care a fost judecat apoi de col.Pavelescu  pentru "crimă de uneltire contra ordinii sociale " ( Sentinţa nr. 557 / 21 oct.'49 ) a torturat în anchetă pe Leca Vasile ( funcţionar în  Medgidia) din " lotul Gogu Puiu  " , care a fost condamnat la 15 ani muncă silnică ( judecător Pavelescu Constantin ) şi executat pe 10 martie 1950 ,în penitenciarul Timişoara ( din ordinul 10 007 dat de  Nicolschi );

...în 1949, a chinuit în anchetă pe Anagnosti Ion Iane H, luptător în codrii Babadagului .

...în 1949, a torturat în anchetă pe Manole ,Traian Gh din Tropaisar (partizan în Dobrogea ) condamnat de Pavelescu Constantin ( preşed.Trib.Militar ) , mort în detenţie,la Gherla .

...1949, a torturat în anchetă pe Gulea Adam (din Mihai Kogălniceanu ) , luptător în Babadag.

...pe 8 iul.1949 a torturat la Securitate pe ţăranul Papazică Vasile ( din Ceamurlia de Sus -Tulcea) , condamnat şi mort în închisoare .

...5 aug.'49 ,a torturat în anchetă pe Lache Constantin (machedon din satul Vasile Alecsandri-Tulcea ), arestat la 5 aug.'49 ( ca partizan în Babadag ), condamnat la 5 ani închisoare , executat la  Timişoara pe 10 martie 1950  ( din Ordinul 10 007 dat de Nicolschi )

...1949, a torturat pe preotul Limberea Virgil din Constanţa (condamnat la 7 ani închisoare )

... pe 21iul.'49,a torturat pe Aneta Modoveanu (fiica partizanului Gogu Puiu ), arestată pe 21  iul.'49, condamnată apoi  la 3 ani închisoare ( Sentinţa 544 / 7 oct.'49 , judecător Pavelescu  Constantin) ; în aceeaşi zi a arestat şi torturat pe ţăranul Niţu Vasile ( Siliştea-Constanţa )-condamnat la 20 ani închisoare ( de Pavelescu C. ) executat pe 9 mart.'50 la Timişoara  (din Ordinul 10007 lui Nicolschi ) 

...pe 16 aug.'49, îl tortura pe ţăranul Niţu Miron ( din com.Nuntaşi-Constanţa ) care a fost apoi judecat şi condamnat în "lotul Tofan Gh.şi Mihăilă Gh." ( Sentinţa nr. 557 / 21 oct.'49,    preşed.col.Pavelescu Constantin )

...16 dec.'49 ,a torturat , cu echipa lui , pe Hapa Stere Gh, unul din conducătorii rezistenţei din Babadag , condamnat la moarte de Pavelescu , executat pe malul lacului Sutghiol      ( 16 dec.1949 )

...în 1950, a torturat , împreună cu comisarii Secăşeanu şi Voiculescu , pe tânărul Condrea Sergiu ( TUNŢ-Constanţa ), arestat în 1950 ( împreună cu părinţii )

...a comandat ,pe 9 martie 1950,un detaşament de securişti şi miliţieni care ( împreună cu Sepi Năstase ) au încercuit şi arestat un grup de partizani din Babadag ( morţi, răniţi , arestaţi ) şi anchetaţi cu duritate la Securitate ,  întocmindu-lele dosare pe baza cărora au fost condamnaţi la muncă  silnică pe viaţă  şi alte condamnări grele .( ex. fraţii Cotan , Oprea Niţă, ş.a.  ) 

... a maltratat ,pe 25 mart.'50 ,pe Dinu Ana (soţia partizanului Dinu Gh ) cerându-i o declaraţie care să servească la pedepsirea soţului.Evident că a anchetat şi pe bărbatul ei . Ambii omorâţi în anchetă .

...în 1950,îl ancheta-tortura pe liberalul Negulescu Ion ,judecat cu un lot de 35 de persoane , membri ai organizaţiei de rezistenţă " Regionala Mare " ; condamnat la 12 ani închisoare ( Sentinţa nr.97 / 10 martie 1950 ),de Tribunalul Militar-Constanţa , pentru " uneltire contra  securităţii statului "( art. 209 C.P. )

...în 1951, cu echipa sa , a anchetat -torturat un lot de peste 180 de persoane, în jurul org. "Vulturii Daciei " judecate şi condamnate de Tribunalul Militar-Constanţa ( Sentinţa nr. 646 / 9 aug.'51 ) la diverse termene de închisoare.Printre condamnaţi, muncitorul Paraschivescu Constantin P. 

...în vara 1952, proces public la Poarta Albă : lot de deţinuţi aleşi pe criterii şi categorii ,ordonat de Pintilie Bodnarenco ( sosit de la "Centru" ) ; instrumentat la Securitatea din Constanţa (anchete făcute de Doicaru  cu echipa sa ) ;preşedinte -procuror Alexandru Petrescu (la proces sunt aduşi muncitori încolonaţi );Sentinţa nr. 1 / 1 sept.'52 :trei  condamnări la moarte;  Execuţia-10 oct.'52.

- Doicaru ,Marian:

...a maltrat , în anchetă ( oct.1959 ) pe tânărul Beldie Puiu Octavian , arestat în Berlin ( 1956 ? ) după atacul şi ocuparea Legaţiei Române din Berna ( 1955 )

...a anchetat- maltratat (la Bucureşti ? ),pe 28 nov.1969 ,pe Mircea Bozan ( sindicalistul ce va înfiinţa SLOMR după '88 )

-Dorobanţu, ?

 Şef de bandă comunistă (fost sondor ), bătăuş electoral  în 1946 ,la Piteşti. Ulterior ,a devenit  colonel şi director la penitenciarul din Aiud

...pe 9 aug.'46 ,a bătut pe înv.Amzărescu ( PNŢ ) în biroul preşed. de Tribunal din Piteşti ,  în prezenţa lui N.Ceauşescu şi C.Doncea.În aceeaşi zi, l-a împuşcat mortal pe av. Gheorghe  Mihai (PNŢ, director de cabinet al ministrului de Interne Nic.Penescu ) în incinta tribunalului judeţean din Piteşti , în prezenţa lui Doncea şi  N. Ceauşescu .

...în 1948, ca dir.la Aiud ( după Coller )a aplicat un regim sălbatec deţinuţilor ( ex. legionarul Pâslaru Nicolae, av.din Bacău , condamnat la muncă silnică pe viaţă ) 

-Dobondi, Ludovic

Subofiţer  la Securitatea Someş ,prin 1949 .

...din ordinul şefului, Nicolae Briceag( împreună cu colegul Tomşa Augustin ) a împuşcat pe ţăranul Marc Ion din satul Sălniţa , com.Vima Mică - Maramureş ( arestat în nov.1949 , pentru "atitudine duşmănoasă faţă de regim" ;executat pentru intimidarea ţăranilor (împreună cu consăteanul Ciocan Ion ), la marginea satului . Cele două trupuri au fost lăsate 3 zile în drum,după care au fost îngropate de săteni la locul execuţiei . 

-Dobrotă,  ?

Ofiţer la Securitatea din Suceava

...sub comanda lct. Cantor,împreună cu Karl Segal, Frenkel, Mihai Rusu, au anchetat-torturat ţăranii răsculaţi ( 7 aug.'49 ) din Frătăuţii Noi (Suceava ). Judecaţi deTribunalul Militar-Iaşi ; condamnaţi la 3-7 ani închisoare (Sentinţa nr.167 / 21 febr.1950 )

-Domokos,  ?

Ofiţer politic la penitenciarul Gherla ( ajutorul lui Goiciu ).

( Remus Rădina îl pomeneşte când evocă cruzimea cu care a fost înăbuşită "rebeliunea" de la Gherla ... 

-Donea ,Nicolae

Sublct.la Securitatea din Calea Rahovei-Bucureşti, prin 1949.

...la 5 dec.'49 l-a anchetat pe Cicerone Ioniţoiu : l-a bătut "pe rangă ", i-a spart cu ură ochelarii şi l-a trimis la penitenciarul Jilava .

-Dogaru

Mr. de Securitate ( de unde ? ) .

...În 1976, l-a anchetat -torturat pe Bozan Mircea ( cel  ce va înfiinţa , în '88  SLOMR )

-Done, Nicolae [Mitrea ]

Subloct.la Securitatea din Rahovei, prin 1949

...în dec.1949, l-a luat în primire pe Cicerone Ioniţoiu (trimis de la Securitatea din Giurgiu ),  l-a bătut "pe rangă" , i-a strivit ochelarii, l-a năclăit de sânge, să mărturisească.

-Drăghici, Alexandru

[LD: vezi la Cronologie , când apare ca "asesor" în procesele "criminalilor de război" , judecate de Tribunalul Poporului ,în 1945; 

Ministru de Interne (28 mai1952- 20 sept.'52 ), înlocuindu-l pe Teohari Georgescu ) în guv.Petru Groza IV .La despărţirea în două ministere (MAI şi Securitate ) , Alexandru Drăghici -devine ministrul Securităţii Statului (din 20 sept '52 ) .

În guv. Chivu Stoica ,revine la conducerea Ministerului  de Interne (20 mart.'57-  '52 ). In guv.Maurer I, II ,îşi păstrează funcţia la Interne, devenind şi vicepreşed.al Consil de Miniştri ( 21 mart.'61-24 iul.1965 ).

...în dec.1952, ca ministru al Securităţii, transmitea Instrucţiunea nr. 849 /22 dec.'52,prin care critica organele de Miliţie şi Procuratură că arestează "cazuri mărunte" : <În loc de a căuta să  descopere pe instigatorI - chiaburii şi cozile lor de topor -organele de cercetare au mers  pe linia celei mai uşoare rezistenţe, trimiţând în judecată pe ţăranii mici şi mijlocii , care s-au lăsat influenţat de elementele duşmănoase  >

...pe 23 aug.1953,s-ar fi aflat în sediul Securităţii din Craiova, când a fost executat Nicolae Trocan din Mehedinţi ( cf. mărturiei lui Pătruţ Victor, student ) 

...în 1955, a torturat pe stareţa Gurău Veronica de la Mănăstirea Adormirii Maicii Domnului - Galaţi ( martie 1955 ), dând dispoziţie să fie bătută cu biciul ud , "până face pe ea"

...În 1957, când din  "lotul ofiţerilor "şi subordonaţilor care au aplicat teroarea în penitenciare, cca 18 ofiţeri au fost condamnaţi ,la  intervenţia lui Drăghici au fost graţiaţi ,achitaţi şi  repuşi în drepturi. Spune asta Liviu Borcea ( cmd.lagărului Capu Midia ) ,care fusese condamnat la muncă silnică pe viaţă şi a fost achitat .( Cf. Memorialului durerii, 2006 , la TVR- Cultural, 2008 ) .

...în 1959, a dat ordin ca juristul Mihnea Stroe (  membru PCR ,exclus din partid şi arestat ) pentru că a făcut parte din "cercul" pictoriţei Miliţa Pătraşcu , unde a denigrat pe Gheorghiu -Dej ).A ordonat  să fie  "demascat " şi judecat public, în aula Facultăţii de Drept  (17 apr. 1959)

-Drăghici, Toma

Lct. mj. anchetator la Securitate ( sau MAI ) din Bucureşti

...1948-1954: printre mulţii anchetatori ai  lui Lucreţiu Pătrăşcanu ( arestat pe   28 apr.1948 , supus unor interogatorii  extenunate , închis timp de  6 ani )  Procesul s-a desfăşurat  la 12-14  apr.54 , în secret , şi a fost  condamnat la moarte .

 

-Dubincă, ?

Lct.col. la Securitatea din Suceava .

...în 1949, a torturat în anchetă  pe prof. Nichitovici Victor ( Câmpulung Moldovenesc )pentru că ar fi arătat elevilor,la ore, fotografii cu Veneţia.Pe baza dosarului dresat, prof. a fost condamnat 

-Dulgheru ,Alexandru [Mişu Aritonovici ]

Anchetator la Ministerul de Interne  - a torturat deţinuţii  in aresturile subterane ale securitatii si i-a  ucis -cf. Ion Bugan ]

...în ian.'49, a anchetat-torturat pe studentul Munteanu Gheorghe ( din Ciclova Montană-Caraş Severin )

...în '50 ,a schingiuit , împreună cu Alexandru Nicolski , pe Ion Cudalbu ( ing.CFR ) , acuzându-l  de spionaj .Condamnat la moarte şi executat la Jilava,pe  21 febr.1951 ).

...în 1951, împreună cu Alexandru Nicolski,a anchetat, înjosit şi umilit  pe Augustin Pacha (Episcop romano-  catolic de Timişoara şi Banat ( din 1923 ) , considerat conducătorul şvabilor  din Banat ) implicat în procesul înscenat pentru compromiterea Vaticanului ;

    Pe baza dosarului  întocmit, judecat la Tribunalul Militar- Bucureşti ( preşed. g-ral Alexandru  Petrescu şi cpt.Ovidiu Teodorescu-acuzator ), a fost condamnat la 18 ani închisoare ( Sentinţa nr. / 18 sept.1951) , acuzat de spionaj , din cauza legăturilor avute cu Nunţii  Apostolici Cassulo şi O'Hara .

...în '58,a schingiuit ,împreună cu Nicolski , pe Ovidiu Puiu Beldeanu ( PNŢ-tineret ), care a fost apoi împuşcat la Jilava ( 18 febr.58 )

-Dulipovici ,Anatolie

[LD: recomand pentru cei interesaţi vol. PRIGOANA.DOCUMENTE ALE PROCESULUI.... , Editura Vremea, Bucureşti , 1996.

Se vorbeşte uneori de "limba de lemn" a limbajului securisto-juridic.Afirmaţia este simplistă - tot un clişeu - cu care mai ales criticii literari operează.

Parcurgând atâtea interogatorii ,am constatat că este vorba de un "limbaj tehnic" bine pus la punct şi urmărit atât de anchetatori cât şi de judecători.

Interogatoriile  trebuai să smulgă răspunsuri formulate astfel încât acuzatul ( sau inculpaţii vizaţi ) să poată fi încadrat  la un anume aliniat dintr- un anume articol (  209 , 121 ,209 ,325

327 ş.a. ) al Codul Penal , care atrăgea condamnarea cu un anumit număr de ani muncă silnică şi confiscarea averii . Aşa se explică faptul că şi la răspunsuri - atenţie ! redactate  tot de anchetatori - se adăugau acele epitete stigmatizante :"reacţionar" , "fugar" , "duşmănos" , "legionar" ş.a. Cititorul cât de cât atent , este imposibil să nu remarce  falsurile ordinare cu care operau "anchetatorii penali " în pretinsele "recunoaşteri"  ale celor interogaţi.]

Căpitan ,anchetator penal de Securitate -Bucureşti 

1.) pe 29 sept.'59 ,a luat interogatoriul lui Vidraşcu Emanoil (avocat,  fost secretar de cabinet al lui Mihai Antonescu, în regimul antonescian  ) , implicat în procesul "lotului  Noica-Pillat "

[Vezi răspunsul la Tabloul Avocaţi -victime ) ]

Întrebare: <Ţi-a fost prezentată ordonanţa de punere sub învinuire din 28 sept.1959, prin care ai fost pus sub învinuire pentru faptul că fiind un element duşmănos regimului democrat-popular instaurat în ţara noastră , întîlnindu-te în mod organizat cu diferite elemente reacţionare şi legionare ai purtat împreună cu aceştia în repetate rânduri - pe baza transmisiunilor provocatoare şi calomnioase ale posturilor de radio din ţările capitaliste pe care le audiai -  discuţii duşmănoase orânduirii sociale existente în RPR , ai ponegrit şi calomniat regimul democrat -popular şi realizările sale şi ai propagat ideea schimbării acestui regim şi restaurarea orânduirii burghezo-moşiereşti [...] Te recunoşti vinovat de săvârşirea faptelor infracţionale menţionate în ordonanţa de punere sub învinuire ce ţi-a fost prezentată ? >; <Cine a mai luat parte la discuţiile duşmănoase pe care le-ai purtat cu numitul PILLAT CONSTANTIN ? >

2.) Pe 19 nov.'59, a interogat pe medicul Aurelian Vlad, implicat în "lotul  Noica-Pillat " , despre activitatea sa legionară în anii 1940 ( elev ) şi 1941 ( student )

[Vezi răspunsul la Tabloul Medici-victime  ]

Întrebare :<Arată în continuare ce activitate legionară ai desfăşurat după absolvirea liceului ?>

Întrebare:<Ce elemente legionare luau parte la întrunirile organizaţiei legionare din cadrul facultăţii de medicină ? > 

3.) Pe 12 ian.'60, a luat interogatoriul Beatricei Stresliker , implicată în "lotul  Noica-Pillat ":

Vezi răspunsul la Tabloul Femei-victime )

Întrebare : <Ţi se prezintă un material dactilografiat , intitulat "Povestiri despre Hegel"  Ce reprezintă materialul respectiv ? >; <Când şi în ce împrejurare ţi-a devenit cunoscut faptul că NOICA CONSTANTIN lucrează la scrierea respectivă ?>;   <În declaraţiile pe care le-ai făcut ai prezentat eronat unele date şi ai încercat să ascunzi unele fapte ce-ţi sunt cunoscute .

Ţi se cere să declari adevărul fără a ascunde ceva din cele ce ştii. Precizează , când ai luat cunoştinţă de intenţia lui Noica Constantin de a întocmi scrierea reacţionară despre Hegel ? >

  

-Dumitraşcu ,?

Lct.mj.-anchetator la Securitatea din Arad.

...în 1951, a torturat-anchetat peste 30 de ţărani -partizani din grupul condus de preotul Bărdaş şi I.Blăjăilă ( pe Valea Crişului Alb ), judecaţi şi condamnaţi de Tribunalul Militar-Timişoara.

Printre ei, ţăranul Matei Gheorghe  ( condamnat la 15 ani muncă silnică ).

...în 1952, a înscenat, anchetat şi torturat un grup de cca 33 persoane , acuzându-i de "uneltire contra statului " .Pe baza dosarelor întocmite, Tribunalul Militar-Timişoara a pronunţat sentinţe grele , prevăzute de art.209 C.P. Printre condamnaţi , ţăranul Pantea Ion  din Tăgădău  ( 15 ani muncă silnică.)

-Dumitrescu ,Alexandru [Săndel ]

Comandantul penitenciarului  Piteşti

[ LD: unde s-a iniţiat şi experimentat "reeducarea prin tortură " şi care va intra în istoria genocidului românesc ca locaţie  a "fenomenului Piteşti " .Numele său poate fi asociat, de aceea, cu toate episoadele şi cazurile  relatate succint cu sintagma " torturat la Piteşti "de echipele de torţionari ...]   

...în 1948 , l-a bătut (împreună cu miliţienii Lăzăroiu Nicolae şi Georgescu Alexandru )  pe  studentul Luca Carol (politehnica Timişoara, membru FDC ,condamnat la 8 ani închisoare ) apoi l-a dat pe mâna torţionarilor "reeducaţi" .

... l-a bătut pe studentul cuzist  Ion Angelescu , care refuza "reeducarea"

...a cerut intervenţia Regimentului 2 Motorizat din Piteşti, pentru a înăbuşi revolta deţinuţilor înfometaţi şi torturaţi ( pe Kotmanovici Kotman -omul care reuşise să îndoaie barele de fier  din celule provocând unirea deţinuţilor - l-a transferat la Aiud).

... în nov.'54 , după ce s-a aflat în străinătate de crimele "reeducării" prin tortură din închisorile româneşti, dir. Al.Dumitrescu a fost arestat .

 ...în 1957, au fost condamnaţi la închisoare  ( Sentinţa nr. 101/ 16  apr.'57 ) 5 nomenclaturişti ai  Securităţii : Sepeanu Tudor, Dumitrescu Alexandru , Sucigan Ghorghe ,Avădanei Constantin şi Bărbosu Viorel . Ei au fost curând eliberaţi (în 1958 ).

-Dumitrescu , Nae

Lct. mj. ( fost tipograf )  la MAI Giurgiu  şi la MAI- Piteşti ), prin 1948-'50

...l-a anchetat ( 15 aug.'49 )la MAI-Giurgiu  pe Cicerone Ioniţoiu,pe baza dosarului lui Mircea Ioniţiu (fostul   secretar particular al regelui Mihai , plecat din ţară ) .Constatând eroarea , a renunţat la anchetă.

...l-a anchetat- torturat la MAI -Piteşti pe preotul Florian Ionescu ( din Bărăştii de Vede com.Bărăşti-Olt ), după ce acesta fusese anchetat la Securitatea din Piteşti .

-Dumitrescu, Nelu

Ofiţer anchetator la Siguranţa din Buzău, prin 1945-1948 .

...în oct.'48, când av.Păun ( Buzău ) a fost arestat în munţi, a fost în  echipa de anchetatori-torturători condusă de şeful Siguranţei,  Ion Sârbu ,bătându-l bestial,  până l-au zdrobit.

-Dumitrescu,Vasile

Lct.mj.,anchetator la Securitatea ( ? ) -Bucureşti .

...avansat căpitan după rezolvarea "cazului Porsena-Ţuţea " (1957 )

-Duşa, Victor

Prefectul comunist al jud.Constanţa, după 1945

...împreună cu Doicaru ( de la Securitate ) ,a schingiuit în bătaie pe Caravan Iuliu ( PNŢ ) , în aug.1946 .

...ar fi dat ordin să fie arestat av.Ionescu Basu , din răzbunare ( 1946 )

E.

- Eibenschultz ,Tiberiu

Colonel MAI -  Bucureşti

... pe 9 / 10 febr.1956, conduşi de Nicolschi şi Arinici ,  220 ofiţeri MAI ,un adevărat "comando",conduşi de lct. col. H.Zâmbeţi şi cpt.Tiberiu Eibenschultz, au încărcat cele 304 călugăriţe şi  persoanele ce le apărau , în 30 de camioane. Multe din ele au fost judecate şi condamnate.

 

-Elekeş , ?

Ofiţer anchetator la Securitatea din Oradea ( Bihor )

... a anchetat elevul Aureliu Cuc ( Oradea ) în legătiră cu org. anticomunistă "România independentă " ( iunie 1948 )

-Enoiu ,Gheorghe 

Lct. mj, apoi maior, anchetator la MAI ,apoi la Securitatea din Bucureşti ( Uranus ).

...1948-1954: printre mulţii anchetatori ai  lui Lucreţiu Pătrăşcanu ( arestat pe   28 apr.1948 , supus unor interogatorii  extenuante , închis timp de  6 ani )  Procesul s-a desfăşurat  la 12- 14  apr.54 , în secret , şi a fost  condamnat la moarte .

...în 1952 , împreună cu Mazuru, a anchetat-torturat pe Modoran Vasile (comunist ilegalist ,  funcţionar la Ministerul de Finanţe ) pentru a furniza acuzaţii împotriva lui Vasile Luca .

...în 1956, a anchetat pe ing.Dan Machedon ,arestat ,judecat în "lot" cu Mihai Grama, Demostene Antonescu ş.a.

...pe 27 oct.'56 ,a arestat şi  torturat sălbatec( cu echipa lui ) pe studenţii Lupaş Teodor şi Negrea Ştefan pentru că povestiseră ştirile de la radio privind revoluţia din Ungaria. (Luaţi în primire de Petrache Goicea la Gherla, primul a murit din cauza torturilor , iar al doilea s-a sinucis ).

... pe 6 nov.1956, cu echipa lui (Iacob Constantin, Purcaru Ilie, Sporea Ion, Necula Mihai ş.a  a arestat şi anchetat un grup de studenţi ( Onaca Dan, Dumitru Constantin, Mihai Derdena şi Panaitescu Perpesscius ) de la Facultatea de  Ziaristică .

...în 1957,a anchetat pe profesoara Bilciurescu ,implicată în "procesul Ţuţea-Porsena".

...a anchetat-torturat şi  întocmit dosarul studentei Cristea Atanasia ,implicată în "procesul Lugoşianu"   (condamnat şi mort la Sighet )-condamnată la muncă silnică pe viaţă .

...pe 17 sept.1958,a arestat ( cu o echipă de bătăuşi ) şi anchetat (cu echipa de securişti) pe  studentul Mihăilescu Emil Emanoil ( Arhitectură ), judecat în lotul "Rugul Aprins " ( 16 persoane ), de Tribunalul Militar-Bucureşti

...în 1958, a anchetat pe Petre Pndrea...

...pe 21 dec.1958, a arestat şi anchetat pe dr. Minea Paul ( sanatoriul TBC-Sinaia ) , "agăţat" de procesele din "lotul Constantin Puiu Atanasiu " ( ar fi cunoscut pe cineva din lot ), condamnat la 15 ani muncă silnică ( de preşed. col.Alexandru Georgescu )

...în mart.'59. împreună cu Voicu şi echipele lor, l-au anchetat-torturat 3 luni pe studentul Mihalcea Alexandru, întocmindu-i un dosar contrafăcut, pe baza căruia a fost condamnat la 4 ani  muncă silnică de Tribunalul Militar-Bucureşti  ( procuror Liviu Prună  )

...în 1959, l-a anchetat pe studentul ( Fac. de Filologie -Bucureşti ) Nicolae Nicolae , arestat   pentru că organizase aniversarea poetului Mihai Eminescu.

...în 1959 , a anchetat cu cruzime  pe Reguneanu Ani [ Egunova Tatiana ,cântăreaţă la Opera din Odessa, căsătorită  cu ofiţerul român Dinu Reguneanu ] voind s-o condamne pentru spionaj. Pe baza dosarului întocmit de el, a fost condamnată la 5 ani de închisoare (1960 ) ,pentru "discuţii duşmănoase la adresa regimului socialist "(Închisă la Jilava,unde a murit).

...în 1959, a alcătuit dosarul cu probe şi mărturii false medicului Gheorghe Ghiţescu (spitalul"23 august " )pe baza căruia acesta a fost condamnat la 4 ani închisoare ( 1959 )

...în 1959, l-a anchetat pe prof.univ.medic Marin Aurel C ( implicat în "procesul pivot Puiu Atanasiu " )  făcându-i un dosar pe baza căruia a fost condamnat la muncă silnică pe viaţă  (sentinţa 62 / 30 mart'59 )

...în 1959, împreună cu Gheorghe Marin şi Brăiţă ,l-a anchetat la MAI pe Mateiaş Virgil ,implicându-l în procesele  "lotului Puiu Atanasiu  " (judecat pe 10 apr.'59 )

...în 1959, l-a anchetat-torturat pe Mihail ,Mihail M. ( PNŢ, Bucureşti )condamnat la 12 ani închisoare pentru "uneltire contra clasei muncitoare "

...în 1959,a anchetat cu echipa lui pe Muşat Petre(Bucureşti, fost elev, din org."Coloana a VI-a " până l-a omorât.

...în sept.'59 , cu echipa sa ( Emil Cosma, Ion Sporea ş.a. ) i-a anchetat-torturat pe fraţii ing. Novacovici Doru şi Novacovici Dan

...în 1960, a anchetat -torturat şi întocmit dosar cu probe şi mărturii false, pe baza căruia tehnicianul Petre Iorgu din Bucureşti a fost condamnat la 17 ani muncă silnică .

...pe 4 ian.1961 , cu echipa sa, a arestat  -anchetat -torturat  surorile Oghină (din Bucureşti )  şi încă  8 persoane, pentru participare la o şedinţă de spiritism. 

...în 1962, a anchetat -torturat  (împreună cu Sporea ,Puşcaşu , ş.a)  pe Cicerone Ioniţoiu , (fără să-i poată smulge vreo declaraţie de recunoaştere ) ,pe baza căruia a fost condamnat la 8 ani închisoare (sentinţă casată la recurs ) .

F.

-Farago , ?

Ofiţer la Securitatea din Buzău .

...Împreună cu securistul Badea,l-a bătut pe înv.Ion Eftimie ( din Zărneşti -Buzău ) , la el în casă, şi l-a dus cu cătuşe la Securitatea din Ploeşti ..( 15 mart.1954 )

-Farcaş ,Alexandru

Comandantul penitenciarului Aiud ( 1947-1958 ) 

-Fecioru ,  ?

Comandantul lagărului de la Poarta Albă , "specializat " în stabilirea condiţiilor  inumane de muncă impuse deţinuţilor.

...în 1950,se amuza pe seama g-ralului Alex.Filitti ,punând-i pe deţinuţii de drept comun să-şi bată joc de d-sa.

...în 1953, printre cei decedaţi de regimul de muncă impus, a fost şi muncitorul Kenesz Emerich din Oradea ( Bihor ). 

-Fecioru , T

Lct.col la Securitatea-Bucureşti

...împreună cu "tov.Catană " şi  lct.col Cekezi ( de la U.M. 0639 ) au instalat "mijloacele AEB ".

   în locuinţa lui Ionescu-Galbeni ( 25 martie 1974 ), conform planurilor  de supraveghere

   coordonate de lct.col.Lăzăruţ Ion .

-Feller ,[Moritz ] Hary

Căpitan,comandant ( ? ) al penitenciarelor din Botoşani şi Suceava ;

...în mai 1948, împreună cu Kleinberg, Segal şi Rukenstein, îl tortura pe fostul legionar  Măntăluţă Gheorghe ( Săveni ), judecat şi condamnat la închisoare ... 

...în 1949,  îl tortura pe ţăranul Ganez Dumitru ( Truşeşti-Botoşani )

...în 1954, a torturat pe elevul Bucuruzan Vasile ( grup de elevi de la liceul "Dragoş Vodă " )

...în 1956, l-a torturat pe agronomul Capverde Mihai ( din Pătrăuţi )

...în 1958,l-a bătut până la leşin pe Blănaru Vasile ( alias Cezar Flamură ), al cărui proces va fi judecat,  pe 20 apr.'59 ,de Tribunalul Militar-IBucureşti  ( în deplasare la Botoşani ) , fiind condamnat la moarte ( Sentinţa nr. 83/ 20 apr.'59 ).    Din acelaşi lot (24 persoane )  îl va  tortura pe cfr-istul Nisoiu Vasile ,pe muncitorrul Pâcu  Ion ,ş.aş.a  (ca să dea declaraţii acuzatoare ) .

...în 1958, cu echipa sa, a anchetat -torturat  timp de 6 luni ( ian-aug.1958 ) pe fraţii Jauca Gheorghe şi Jauca Alexandru din Suceava ( foşti ofiţeri de cavalerie ), până au întocmit dosarul unui "lot de 11 persoane", judecat şi condamnat la ani grei de închisoare ( Sentinţa nr. 421/ 21 aug.1958).După ce sentinţa a fost casată de Tribunalul Suprem, în loc să fie  eliberaţi, întreg lotul a fost dus înapoi la Suceava , unde i-a torturat-anchetat încă 4 luni .

-Filipescu, Gheorghe

Şeful Direcţiei anchete din  Direcţia de contraspionaj a Securităţii .

Din echipa de contraspionaj care a  reuşit să o atragă în capcană şi să o aresteze, pe 12 aug.1951,  în Berlinul de Est,  pe Magoş [Olariu ],Constanţa .Adusă la Bucureşti , după anchete dure , i-au smuls declaraţiile dorite .[Vezi la Tabloul -Femei -victime ].

-Flesero , ?

Comandantul penitenciarului pentru femei , din Miercurea Ciuc .

... mărturia fostei deţinute Aspazia Otel ( bucovineancă, studentă la Cluj ) :<Nici în mormânt nu voi uita teroarea din închisoarea Miercurea Ciuc. Puşcăria era sinistră , deţinutele dormeau pe jos, mâncarea era execrabilă .Directorul închisorii se numea Flesero , o brută. Dăduse dispoziţie ca pentru fiecare fleac să fim pedepsite ....>  

 

-Florea ,Dumitru

Ofiţer la Securitatea din Constanţa

...în 1952, l-a torturat pe Dimancea Florea ( mecanic de locomotivă la Canal ) , pentru a-i stoarce declaraţii în vederea înscenării unui proces de "sabotaj " ( la ordinul g-ralului Gh.Pintilie ).

-Florescu , ?

Maior la Securitatea din Tg.Jiu.

...în 1951, împreună cu lct.mj.Petrescu, l-a torturat pe Nanu I.Alexandru ( Tg.Jiu ) , acuzându-l de intenţia de a organiza o mişcare anticomunistă , întocmindu-i un dosar cu care a fost condamnat la 2 ani muncă silnică ( cf.Deciziei nr.417 a MAI / 20 sept.'51 ).  

-Fracase , ?

Anchetator-torţionar la Securitatea din Craiova  şi Slatina, în tandem cu Mihuţ ,prin 1949.

...l-a torturat două luni pe ţăranul Aristide Ionescu din Ştefăneşti-Vâlcea  ( în legătură cu partizanii de la Arnota ), arestat în noaptea de 3/4 mai 1949

...l-a torturat pe ţăranul Costantin Ionescu din Curtişoara -Olt,care s-a împotrivit la colectivizare.  ( 1949 )

-Francez KGB-ist

[LD:cine a fost francezul agent NGB ?A aflat vreodată prin ce-a trecut istoricul român din cauza turnătoriei sale cu Securitatea ? ]

Participant la Festivalul tineretului din 1953, la Bucureşti.

...Istoricul Vasile Boroneanţ i-a înmânat un Memoriu ca să-l transmită în lumea liberă. Francezul a predat Memoriul ...la Securitate , provocând arestarea şi condamnarea tânărului român .

-Frenkel,  ?

Ofiţer-anchetator  la Securitatea Suceava,prin 1949-'50

...pe 16 aug.'49, sub comanda lui Cantor Dumitru , împreună cu Karl Segal ,a bătut pe ţăranul Diaconescu Dumitru ( Calafindeşti ) pentru că a refuzat să iasă la treierat.

-Fuchs[Fucks] , Iani

Maior, comandantul Securităţii ( şi sau al penitenciarului )  din Fălticeni ( de prin 1945-'46 ) 

..după alegerile din nov.'46, a dat în urmărire pe înv.Mihăilescu Constatin din Udeşti-Forăşti -Suceava ( condamnat la 6 luni închisoare ) ,şi neputându-l prinde , a arestat ca ostatecă o consăteancă ( Elena Dăscălescu )

....Un caz  dezvăluit  de Cicerone Ioniţoiu.Mai bine zis un "mobil"  monstruos pentru ca arestările să se ţină lanţ : întrecerea socialistă în arestări .Propusă de şeful  Direcţiei  Generale a Penitenciarelor , g-ral Mazuru ,  în cinstea zilei de 7 noiembrie 1949 , la aniversarea  Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie.

Aplicată de maiorul Fucks , la penitenciarul din  Fălticeni , care a torturat  9 luni o femeie instabilă psihic- Irina Itu -pe post de denunţătoare a unor membri ai "Gărzilor Decebal " ] 

A ţinut-o într-o celulă de ciment, fără lumină şi aerisire, cu murdărie şi viermi, aşezată pe două scânduri puse pe un suport de fier , pe post de pat .

 

G.

-Gafencu ,Constantin N.

Medic (cadru did.la Facultatea de Medicină -Iaşi ) n.în 1918, la Botoşani .

Pionul de care s-a folosit Siguranţa pentru a-şi confecţiona probele necesare în înscenarea-capcană  de la Tămădău în care au fost prinşi 10 fruntaşi ai PNŢ ( iul.1947 ).

Ţinut la spitalul -penitenciar Văcăreşti până la proces, a fost condamnat formal la 6 luni închisoare , fiind lăsat apoi să plece în străinătate.

-Gaftea , ?

Anchetator -securist (sau nu ştim ce ) ,la lagărul Stoeneşti .

...a torturat , împreună cu Petre Goiciu şi subofiţerii Grecu şi Gafiţa, pe elevul Holban Constantin din Satu Mare , ajuns în lagărul Stoeneşti ( după 1958 ). 

-Gairan , ?

Căpitan-anchetator la Securitatea  din Tulcea .

...în apr.1948, a bătut cu cruzime în anchetă pe elevul Dulea Mihai

-Georgescu , ?

Lct.la Securitatea din  Constanţa .

...A participat  la arestarea dr.Dinulescu Ovidiu ( spit.militar Constanţa ) pe 8/9 mai 1959.

-Georgescu, ?

Ofiţer -anchetator la Securitatea din Bucureşti .Avea o "echipă" cu care ancheta inculpaţii .

...în 1956, cu echipa lui, ( Turchişer Marcel, Nedelcu Ştefan, Neaţă Dumitru ) a anchetat-o pe Munteanu [Şeicaru ] Virginia ( sora lui Pamfil Şeicaru ) .Judecată cu un lot de 12 persoane ; condamnată la 6 ani închisoare de Tribunalul Militar- Bucureşti .

-Georgescu,Teohari 

Subsecretar de Stat la Interne ( Administraţie ) în guv. Sănătescu II ( 4 nov.-5 dec.'44 ).

Subsecretar de Stat la Interne (Administraţie ) în guv.Nicolae Rădescu( 6 dec-'44-5 mart'45 ).

Ministru la  Interne  în guv. Petru Groza I  ( 6 mart.'45-30 nov.'46  ),având ca Subsecretari de Stat pe Virgil Stănescu (Ordine şi Siguranţă ) , Ion Burcă şi Gh.Atanasiu ( Administraţie ) ;

Ministru la Interne în guv. Groza II ( 1 dec.1946-29 dec.'47 ), având ca Subsecretari de Stat pe Ion Burcă şi Marin Florescu ;

Ministru de Interne în guv. Groza III ( 30 dec.1947-14 apr.'48 ) , având ca Subsecretari de Stat pe Ioan Popescu şi Grigore Geamănu

Ministru de Interne( din 15 apr.1948 ) şi vicepreşed. al Consil.de Min.(din 17 mart.'50 ),în guv.Groza IV ( 15 apr.'48-2 iunie'52 ) .

Cade în dizgraţie şi este înlocuit cu Alexandru Drăghici ( 28 mai'52 )

-Georgescu, Virgil

Din echipa de contraspionaj care a reuşit să o atragă în capcană şi să o aresteze ,pe 12 aug.

'51, în Berlinul de Est,  pe Magoş [Olariu ],Constanţa.Adusă la Bucureşti , după anchete dure , i-au smuls declaraţiile dorite . [Vezi la -Femei -victime ]

-Gheorghe ,Constantin

Ofiţer-anchetator la Securitatea din Bucureşti ( Uranus )

...în 1959, împreună cu Cenuşe Constantin , a anchetat-torturat pe Nicolau Constantin, întocmindu-i un dosar cu probe false, pe baza căruia a fost judecat în "lotul Petre Ghiaţă" ,  fiind condamnat la 5 ani închisoare .

- Gersen , ?

Şeful Siguranţei din Rădăuţi- Bucovina prin 1946-'48 .

...în primăvara '48, a arestat şi torturat bestial  pe ţăranul Pătrăuceanu Cozma şi pe soţia sa,Paraschiva ( din Straja-   Rădăuţi )soldat în război pe Frontul de Est, căruia sovieticii îi dărâmaseră casa şi-i deportaseră  consătenii în Siberia ) [Vezi f la Ţărani-victime ]  

-Gheorghe ,Horia

Căpitan-anchetator  la penitenciarul Jilava , prin anii 1962-'63

...Alături de alţii , s-a ocupat de "reeducarea " lui Cicerone Ioniţoiu , întocmind rapoarte către ofiţerii politici. Scria despre cel anchetat , la 18 dec.'63:<are o atitudine  refractară şi o poziţie de nerecunoaştere a faptelor sale infracţionale...>

-Gheorghiu ,[Gheorghe ] Mihai

Lct.col , comandantul închisorii Jilava

...Pe 17 dec.'54 , a asistat la execuţia legionarului Ionescu ,Constantin P , condamnat la moarte în procesul torţionarilor (sentinţa nr.32 / 10 nov.'54  , semnată de Alexandru Petrescu .)

...Pe 18 iul '59 , a asistat  la execuţia fraţilor Toma şi Petre Arnăuţoiu (Condamnaţi  la moarte de Tribunalul Militar din Bucureşti ( Sentinţa nr 107 /  19 mai 1950 ) , executat pe 18 iulie 1959 , la Jilava, de faţă fiind Constantin Cincă ( securistul din Piteşti ), procurorii Ştefan Fulger şi Gh.Niculescu , şi comndantul închisorii , lct. col Mihai Gheorghiu.)

...Pe 19 iul.'59,a comandat plutonul de execuţie care l-a executat pe preotul Andreescu Nicolae ( condamnat la moarte de Tribunalul Militar din Piteşti )Au mai asistat la execuţie :cpt.Mihai Chirică ,procurorii mr.Ştefan Fulger şi Gh.Niculescu , medicul constator mr..Mihai Ionescu .

-Gheorghiu ,Constantin

... în martie 1951, împreună cu anchetatorul securist Avădanei ,a asistat şi s-a distrat  la scena   atroce în care  Constantin Pilat ( liberal )  şi preotul Popescu au fost batjocoriţi în camera  104-din Gherla.

...în iul.1951,când un nou lot de condamnaţi pe viaţă a fost adus la Gherla , le-a spus : <Aici o să vă putrezească oasele , în această închisoare .> ( cf.mărturia lct. Mihai Timaru ).

  

-Ghiţă, Traian

Lct. de Securitate la Timişoara ( sau Hunedoara ) .

..în 1953, l-a torturat pe ţăranul Martin Zaharia ( sat Lunca, com.Bia de Criş-Hunedoara ), condamnat pentru sprijinirea partizanilor din "grupul Blăgăilă ".

-Ghiughici ,Ristea

Sublct.  (armată sau securitate ? ) al Batalionului 9 ...din Timişoara ( ? ) ...împreună cu cpt.Dicescu ,  a condus confruntarea cu partizanii col.Ion Uţă, în  Valea Roşului , rănind pe ţăranul Armaş Nistor din Comereva ( Caraş Severin )

... ...în 1949, împreună cu cpt.Dicescu ,l-a arestat pe Mariţescu Romulus R (ţăran din Teregova -Caraş Severin ; partizan în grupul Spiru Blănaru ) ,care a fost apoi condamnat la moarte şi executat în Pădurea Verde-Timişoara.

-Gligor, Mihai

Şeful Securităţii din Bistriţa Năsăud .

...în 1949 , împreună cu alţi subordonaţi ( Lothe Andrei, Pongraţiu Liviu ş.a. ), a torturat în anchetă pe prof. Jărcău Alexandru Gh. întocmindu-i un dosar pe baza căruia a fost condamnat la 10 ani muncă silnică de Tribunalul Militar-Cluj ( 1950 )

-Glodeanu ,Nicolae

Anchetator  la Securitatea din Baia Mare .

...a torturat-o pe Eugenia [Macavei ] Bambaş, sora celor 4 fraţi -martiri Macavei din mişcarea de rezistenţă condusă de col.Dabija, în Munţii Apuseni .

-Goiciu,Petre [Petrache ]

Găgăuz,prieten al lui Gheorghiu-Dej .Ofiţer-anchetator la Securitatea din Galaţi (1948-'49 ) ,comandantul penitenciarului Gherla (prin 1950-'58 ) având ca ofiţer politic pe Domokos ; director al lagărului de muncă forţată  Stoeneşti ( din 1959 )

...în 1948 , îl tortura pe muncitorul Paznicu Gheorghe ( muncitor în Galaţi ), încât s-a îmbolnăvit şi a fost transferat la penitenciarul din Târgu Ocna  .

...în 1949, a anchetat pe Coşereanu Alexandru ( elev de 17 ani ) la Securitatea din Galaţi, torturându- şi la Gherla ( după 1950 )

...în 1951,din ordinul lui Zeller, l-a zidit într-o celulă pe studentul Ianolidis Ion ( transferat de la  Ocnele Mari la Gherla ) , iar după un an de "izolare" , l-a îmbrăcat în cămaşă de forţă .

...în 1955, la protestele medicului Ionescu Miltiade ( transferat de la Aiud la Gherla ), i-a comunicat suplimentarea pedepsei cu încă 3 ani .

...în iunie 1958,în timpul "rebeliunii" deţinuţilor  împotriva conducerii criminale ( suferind de sete, foame şi aer într-o celulă în care erau înghesuiţi peste 200 de deţinuţi ) îl demască  Remus Rădina- grevist al foamei şi participant la răscoală -  în memoriile sale.  

...în 1959, la Gherla, a torturat pe studenţii Lupaş Teodor şi Ştefan Negrea (ce fuseseră  torturaţi la Securitatea din Bucureşti de Gheorghe  Enoiu ) , încât primul a murit ( nov.'59 )  iar celălalt   s-a sinucis .

...în 1959, la Stoeneşti, a torturat , împreună cu maiorul Gaftea şi subofiţerii Grecu şi Gafiţa, pe elevul Holban Constantin din Satu Mare , ajuns în lagărul Stoeneşti .

-Goga, Vasile

Lct.anchetator la Securitatea din Tg.Jiu .

...pe 5 mai 1949, împreună cu plut.Gheorghe Moreanu au ridicat de la domiciliu pe ţăranul  Lăcătuşu Vasile (din satul Valea Mare , com.Runcu -Gorj ) , l-au încătuşat , l-au  împuşcat cu  7 gloanţe ,l-au  urcat într-un camion şi l-au dus la spitalul din Tg. Jiu,unde a murit după 3 zile.Cadavrul a fost dat "dispărut "

...în '52, a participat la prinderea partizanilor conduşi de cpt.Gr.Brâncuşi ( cabana Topeşti ) , după care i-a anchetat-torturat în anchete .( ex.pe ţăranul Mărtău Gh din Runcu-Gorj ) care au fost condamnaţi la ani grei de închisoare de Tribunalul Militar -Craiova.

-Grancea, ?

Ofiţer la Securitatea din Braşov ( sau Sibiu ) , prin 1956

...pe 11 dec.1956, împreună cu Avram, l-au arestat şi torturat pe ţăranul Gh.Gorun , care sprijinise partizanii din Făgăraş .

-Grăsanu, Constantin

Anchetator la Securitatea din Suceava ( sau, şi , Botoşani )

...în 1956, îl ancheta -tortura pe Capverde Mihai (n la Bucecea , agronom la Pătrăuţi )

-Gruia, Manea (sau) Manea , Gruia 

Ofiţer-anchetator la Securitatea din Cluj, prin  anii 1957-58 .

...în martie 1956, a anchetat -torturat pe- Geza Pa'ska'ndi ,( poet, prozator, dramaturg maghiar ,  licenţiat al Facultăţii Limbă şi Literatură Maghiară din Cluj )pentru că participase la redactarea doleanţelor studenţeşti , de către Varhandi Istvan, în toamna anului 1956 , prin adăugirea a 4 puncte ( limba rusă - materie opţională ; introducerea Istoriei Filozofiei , alături de Marxism ; asigurarea condiţiilor materiale pentru studii  în ţările vecine ;organizarea unei demonstraţii studenţeşti comune - români şi maghiari ) Pe baza dosarului întocmit, G.P a fost condamnat la 6 ani închisoare  ( Sentinţa nr. 197 / 30 iul.1977 , de Tribunalul Militar-Cluj , pentru "uneltire contra ordinii sociale" , " manifestări duşmănoase", "atentat la securitatea statului " ( art.209 C.P. ).

 

...în 1958, i-a anchetat-torturat  pe ţăranii Aristide, Axente şi Vasile Mudure ( din Sâncrai-Cluj ) ,pentru sprijinirea grupării de rezistenţă conduse de dr.Iosif Capotă .Judecaţi în "lotul Capotă-Dejeu" ,au fost condamnaţi de preşed. Finichi Paul ( Sentinţa nr. 900 / 8 iul.1958 ) 

-Guştea, Traian

Ofiţer la Securitatea din Sibiu

...pe 11 dec.1956 , împreună cu trei ofiţeri de miliţie , a arestat pe stradă pe Mihai Aurel .

   L-au torturat în anchetă, acuzându-l că a sprijinit partizanii din Făgăraş.

 

H.

-Hascal , ?

Anchetator la Securitatea din Iaşi .Împreună cu alţii, a torturat timp de o lună pe studentul Arsinte Petre ( 2 mai '49 ).

-Herşcovici,?

Anchetator la Securitatea din Bacău .

...a anchetat pe elevul Coşeranu Alexandru ( de 17 ani ) , în 1949.

-Holingher , Isidor

Din echipa de contraspionaj care a  reuşit să o atragă în capcană şi să o arestezepe 12 aug.1951,  în Berlinul de Est,  pe Magoş [Olariu ],Constanţa .

Adusă la Bucureşti , după anchete dure , i-au smuls declaraţiile dorite

[Vezi la Tabloul -Femei -victime ]

 

-Homoştean,George

Ministru de Interne ( 29 mart.'80- 21 mai.'82 ) în guv. Ilie Verdeţ .

i-a păstrat  funcţia  ( 21 mai.'82-3 oct.87  ) în guv. C.Dăscălescu I, II .

-Hristenco, Ion

Lct.la Securitatea Bucureşti -Uranus.

...l-a arestat şi torturat pe Duinea Nicolae ,din Bucureşti (30 apr.'59 )

I.

-Iacob , ?

Securist sau ...la închisoarea din Aiud .

-Ionescu,  ?

În dimineaţa de 4 dec.'57, trupe de securitate sub comanda cpt.Ionescu , au tras în plin asupra mulţimii chemate cu o zi înainte de către preşed. Sfatului Popular , Mihai Mocăniţă şi secretarul comit.raional de partid din Lieşti, Ciocîlteu ,pentru a discuta problema colectivizării .

Au fost ucişi 8 ţărani şi un adolescent de 14 ani - Cristea Emil -care trăgea clopotele bisericii .

Corpurile celor ucişi au fost ridicate de Securitate şi înmormântate ( în secret ) în două cimitire din Focşani .Au mai fost răniţi alţi 30 ţărani . În după amiaza acelei zile de 4 decembrie, a sosit în sat şi Nicolae Ceauşescu   care s-a interesat dacă sunt victime în rândul securiştilor şi a analizat situaţia cu Comitetul de Partid.  ]

 

-Ionescu, ?

Cpt.la Securitatea din Ploeşti.

...a maltratat pe lct.mj.Cilica Ion, care "calomniase" URSS ( sept.1958 )

-Ionescu, Constantin

Lct.la Securitatea din Satu Mare ,

...împreună cu cpt.Ţicală şi Nemeş Vasile, l-a torturat pe elevul Holban Constantin ,arestat ptr răspândire de manifeste ( apr.1958 )

-Ionescu, Constantin

Lct. la Securitatea din Constanţa

...pe 26 aug.1950 , i-a torturat în anchetă pe Mocanu Vasile (fierar din Pantelimonu de Sus -Constanţa ),Moroianu Gheorghe ( din Saraiu-Constanţa ), Moroianu Vasile ( din Sarighiol -Tulcea ) făcându-le  dosare prin care au  fost condamnaţi  la 6 - 2 ani închisoare ( Sentinţa nr.422 / 27 oct 1950 ) de Tribunalul Militar -Constanţa ( judecător Şandrea Gheorhghe ). 

-Ionescu ,Mihai

Medic legist la penitenciarul Jilava ;constata decesul condamnaţilor la moarte executaţi

...în echipa de execuţie ( 19 iulie'59 ) a preotului Andreescu Nicolae şi a ţăranului Jubleanu Titu,condamnaţi la moarte în procesele fraţilor Arnăuţoiu.

- Ionescu ,Sebastian

În conducerea Uniunii Patrioţilor .

...la 6 nov.'45 a semnat Ordinul circular nr.3279 ( împreună cuE.Mărculescu ) , prin care s-a ordonat ca forţe puternice muncitoreşti , să fie postate în Piaţa Palatului ,să împiedice "forţele reacţionare" să manifeste pentru M.S. Regele Mihai.

-Ioniţă , Alexandru

Căpitan, comandantul penitenciarului din Craiova.

...20 iul.'53,alături de Protopopescu Ghorghe (maior de justiţie ), Necula Ioan ( lct.mj de justiţie, procuror şef al Procuraturii Militare Craiova ), Istoc Gheorghe ( maior , reprezentant ul Autorităţilor Administrative ) în echipa de execuţie a lui Totir I. Dumitru ,Trocan M.Nicolae zis Nae şi Năsărâmbă Dumitru .  

Iată câteva fraze din Procesul Verbal încheiat :

<Astăzi ,20 iulie 1953, orele 1,30 [....]  având în vedere adresa nr 234362 a Dir.Trib.Militare cu privire la executarea sentinţei nr 307 /26 .111952 a Tribunalului Militar Teritorial Buc.rămasă definitivă prin respingerea tuturor căilor de atac precum şi a cererilor de graţiere , pe baza delegaţiei nr. 4170 din 18.07.1953 a Trib.Suprem Colegiul Militar , ne-am deplasat în garnizoana Craiova , la penitenciarul Craiova [....] în vederea executării condamnaţilor la moarte prin sentinţa mai sus arătată[...] Condamnaţii au fost aduşi la locul de execuţie legaţi la ochi [...] După constatarea morţii condamnaţilor ,la o oră după execuţie, cadavrele condamnaţilor [...] au fost date în primirea cdt. penitenciarului Craiova, cpt.Ioniţă Alexandru, spre cele legale şi pentru a dispune înhumarea lor .>

-Istoc , ?

Col. de  Securitatea în Fierbinţi  ( Ialomiţa )

...între 4-7 iul.1950, a participat la arestarea, anchetarea şi torturarea ţăranilor revoltaţi împotriva cotelor obligatorii din com. Drăgoeşti -Ialomiţa. Oancea Ion şi Ştefan (fiu ) ;Oancea Marin şi Oancea Vasile au fost anchetaţi şi  la Securitatea din Bucureşti ( Rahova ) , judecaţi şi condamnaţi. Agmira şi Floarea ( soţiile ) cu copiii au fost ridicate cu violenţă şi duse la muncă în carierele de piatră din Constanţa. 

 

-Iuclea ,  ?

Col.anchetator ( probabil evreu ) la Securitatea din Huşi ( Vaslui ) .

...în mai 1950, ancheta-tortura cei peste 20 elevi din Grupul Clandestin Anticomunist de la  liceul "Cuza-Vodă" ,  iniţiat de elevul Neştianu Valeriu  , Otparlic Mihai , Parfenie Traian,ş.a.  ( Vezi la Tablou -Elevi-victime )

...în 1951, era demascat de coreligionarii pe care îi torturase în ghetourile din Transnistria.

-Iosipescu, ?

Ofiţer -anchetator la Securitatea-Suceava .

...în 1958,în echipa lui Feller, a anchetat -torturat  timp de 6 luni ( ian-aug.1958 ) pe fraţii Jauca Gheorghe şi Jauca Alexandru din Suceava ( foşti ofiţeri de cavalerie ),întocmind dosarul unui "lot de 11 persoane", judecat şi condamnat la ani grei de închisoare ( sentinţa nr. 421/ 21 aug.1958).După ce sentinţa a fost casată de Tribunalul Suprem, în loc să fie eliberaţi, întreg lotul a fost dus înapoi la Suceava , unde i-a torturat-anchetat încă 4 luni .

-Istrate,Constantin

Lct., "ofiţer politic"  la penitenciarul Gherla.

...în 1953, a executat pe ţăranul Crişan Vasile din Poşaga -Alba , împreună cu alţi 5 partizani ,  (cf.Sentinţei nr.463 / 12 apr.1953 , a Tribunalului Militar -Cluj ).

...în 1956 ,a anchetat -torturat arestaţii din Comit.Rev. din Prundu Bârgăului ( printre ei ,soldatul Neagoe Gheorghe )

...pe  26 iunie 1957 ,a executat 4 ofiţeri condamnaţi la moarte( cf.Sentinţei  nr.805 / 1957a Tribunalului Militar-Cluj ).Printre ei, pe conducătorul grupului anticomunist  lct. Mărgineanu Teodor I.de la U-M.03425-artilerie - Prundu Bârgăului .

-Ivan, ?

Ofiţer politic de securitate ( 1957-'61 ?) , la Gherla şi Aiud .

...a condus anchetarea studenţilor ieşeni , arestaţi în 1948 ,ş.a.

...a torturat în anchetă pe studentul Bordeianu Dumitru ş.a.

J.

-Joiţa , ?

 Lct.la Securitatea din Ploeşti , prin 1956 .

...în dec.'56, împreună cu lct.Ciolan, l-au arestat -anchetat-torturat pe muncitorul Luca Nistor (Trustul 3-Ploeşti ) , învinuindu-l de sprijinirea partizanului Petrescu Dumitru Marinaru .

-Jarnea ,Gheorghe

Col.de Securitate la Constanţa .

...A participat  la arestarea dr.Dinulescu Ovidiu ( spit.militar Constanţa ) pe 8/9 mai 1959.

K.

-Kaufman , Lică

Anchetator la Securitatea din Iaşi .

...la 9 mai'49 ,împreună cu alţii, a torturat timp de o lună pe studentul Arsinte Petre.

...în nov.'49 a schingiuit în anchetă ,împreună cu Leferman şi Dascălu, pe studentul Damian Dumireu

... în 1951, împreună cu Leferman , lct. mj.Ion Chiper, col.Pandele , Vasile Dascălu  ş.a. au anchetat membrii  Mişcării de Rezistenţă a Tineretului Român , întocmind dosarele pe baza cărora au fost condamnaţi( Sentinţa nr. 932 / 5 aug.1951 ),de Tribunalul Militar-Iaşi .Ex.studenţii Nădejde Puiu, Nezelschi George (condamnaţi la 4 ani închisoare)

-Keleman ,?

Securist la Craiova(fost chelner ), prin 1959 

...l-a chinuit pe preotul Ion Coliţă din Dârvari ( Cetate-Dolj ), rearestat în 1959

-Kling ,Zoltan

Maior anchetator  la Securitatea din Caransebeş ( sau ) şeful Securităţii din jud.Caraş Severin.

...a torturat-anchetat  pe tânărul preot Ciucur Pavel din Plugova ( 4 oct.1948 )

...a torturat -anchetat pe ţăranul  Mariţescu Toma ( din Eşelniţa-Mahedinţi ) arestat de Securitatea din Lugoj, cu grupul de partizani condus de Marineasa Zaharia ; apoi l-a trimis spre anchetare la Securitatea din Timişoara.

...a torturat-anchetat ( martie 1950 ) pe  ţăranul Jumanca Constantin (din Vârciorova -Bolvaşniţa -Caraş Severin ) , partizan din gruparea Vernichescu .

...împreună cu Moiş ( de la Securitatea din Caransebeş ) a torturat-anchetat  pe Valeria Ionescu (soţia lui Ionescu Gheorghe, notar în Teregova, conducător al partizanilor din Semenic,condamnat  la moarte şi executat în 1952)

-Kiraly,?

Ofiţer  la Securitatea din Cluj.

...pe 10 martie 1957, l-a arestat pe Geza Paskandi,( poet, prozator, dramaturg maghiar ,  licenţiat al Facultăţii Limbă şi Literatură Maghiară din Cluj )pentru că participase la redactarea doleanţelor studenţeşti , de către Varhandi Istvan, în toamna anului 1956 , prin adăugirea a 4 puncte ( limba rusă - materie opţională ; introducerea Istoriei Filozofiei , alături de Marxism ; asigurarea condiţiilor materiale pentru studii  în ţările vecine ;organizarea unei demonstraţii studenţeşti comune - români şi maghiari ) .Condamnat la 6 ani închisoare pentru "uneltire contra ordinii sociale" , " manifestări duşmănoase", "atentat la securitatea statului " ( art.209 C.P. ).

 

-Kleinberg , ?

Ofiţer anchetator la Securitatea din Botoşani

...în 1948, în echipă cu Feller, Segal şi Rukenstein , l-a torturat pe Măntăluţă Gheorge ( fost legionar din Săveni-Botoşani ), judecat şi condamnat apoi la închisoare.

-Koloman ,Ambruş

Ofiţer anchetator la  Securitatea din Timişoara, deseori în tandem cu Moiş Aurel

...în 1948, împreună cu colegul Moiş,au torturat în anchetă pe legionarul Zaharia Marineasa , construindu-i un dosar pe baza căruia a fost condamnat la 15 ani închisoare

...în 1948, împreună cu Moiş Aurel , a torturat în anchetă pe legionarul Zaharia Marineasa , construindu-i un dosar pe baza căruia a fost condamnat la 15 ani închisoare 

...în 1949 ,a torturat sălbatec pe ţăranul Jigorea Gheorghe ( partizan în grup.conduse de Uţă şi Vernichescu )din Vârciorova -Bolvaşniţa (Caraş Severin ), care a murit la scurt timp după "eliberare " .

...în 1949 ,împreună cu Moiş Aurel  a torturat pe ţăranul David Teodor (Apateu -Arad ) , participant la revolta din comună contra cotelor ( 13 iul.1949 )

...împreună cu Moiş Aurel  , în martie 1950 , a anchetat-torturat pe ţăranul Jumanca Constantin  ( partizan din gruparea condusă de ing.Vernichescu )  

...împreună cu Moiş Aurel ,în 1951, a torturat pe Martin Bălan din Reşiţa ( condamnat la 20 ani muncă silnică ).

-Koller, Ştefan

[ Stefan  Koller  1945-1957  , comandantul  inchisorii Aiud , a  exterminat mii si mii de  deţinuţi pe Zarca Aiudului . Acum pensionar  si traeste in New-York  cu o pensie de 5000 mii de dolari  pe  luna -cf.Ion Bugan ]

-Kovacs , Pius

Maior la Securitatea din Turda, subalternul şi colaboratorul lui Mihai Patriciu ( cmd.Securit-Cluj )

...în oct.1948, la ordinul lui Patriciu, l-a împuşcat pe Meşter Andrei ((cojocar din Parhida -Bihor, conducătorul unui grup de partizani de pe muntele Băişoara )

...prin aug.1950, la ordinul lui Patriciu, l-a executat pe ţăranul Mihuţ Traian (partizan în zona Bistra )  

...pe 3 aug.1950 ,la  ordinul aceluiaşi cmd.Patriciu a format o echipă din 3 securişti cu care l-au executat pe ţăranul Leluţ Remus  la marginea satului Orosia , com.Cuci-Mureş,  pentru a folosi de exemplu altor recalcitranţi care refuzau să se înscrie la colectivă.

    Deşi executarea "chiaburului" i-a înspăimântat şi s-au înscris în colectivă, nu se duceau la lucru.Într-un Raport  al unui securist , se scria : < cei din satul Odverem au vândut vitele în loc  să le predea , cei din Şoimuş s-au manifestat împotriva colectivei , iar cei din satul Cacova Ierii au refuzat să ducă inventarul viu şi mort la cooperativă şi doar 12 săteni veneau la lucru , fără tragere de inimă .>

-Kun,Andrei

Ofiţer -anchetator la Securitatea din Satu Mare. A anchetat-torturat ( inclusiv cu şocuri electrice) pe ofiţerul de aviaţie Ovidiu Pârâianu, până  l-a omorât .

L.

-Lăcătuşu ,Ion

Cpt.de Securitate la Gherla.

...A executat ilegal 4 partizani -printre ei, pe Drăgan Ştefan  -la Gherla, pe 29 sept.1959 .

-Lazarovici , ?

Ofiţer anchetator la Securitatea din Roman

...în mai-iunie 1948 , împreună cu Danielevici ( Securitatea-Iaşi ) , ancheta-tortura la Securitatea din  Roman , pe studenţii  Arsinte Petre ( din Piatra Neamţ ) , studentul Panaitescu M. ,  Păuleţ ş.a, ş.a  , judecaţi  într-un lot de 35 persoane  la Tribunalul Militar-Iaşi ( 30  dec.1949 ) acuzaţi de  apartenţă la o "organizaţie subversivă " , inventată de securistul  Blehan.

-Lazăr,Tibor [Tiberiu ]

[ LD: Dăm aceste date biografice din exclusiva mărturie a foştilor deţinuţi , preluând ,astfel, eventuale erori de informaţie.Acest Tibor Lazăr, apare comandant  la Făgăraş ( prin anii 1948-'49 ),comandant la Gherla (prin  '50-'51 ), comandant al lagărului Peninsula ( prin 1953 )

Ar fi - credem - de datoria actualului Minister de Interne să dea publicităţii schema organizatorică a penitenciarelor din regimul totalitar. Odată cu ea, măcar comandanţii, pentru ca istoria genocidului  să le fixeze răspunderile,  pentru posteritate .]  

...în 1948, la Făgăraş, a  instaurat un regim de exterminare  încât s-a murit pe capete. Acolo şi-au găsit moartea  poliţiştii , comisarii şi chestorii Poliţiei, Jandarmeriei şi Siguranţei vechiului regim. Printre cei decedaţi, poliţistul Haiduc Ion din Turda , arestat în 1948 cu încă 48 de poliţişti

...În '50,la Gherla, în ziua a doua a Paştelui ,  lovea cu parul  deţinuţii , obligându-i să sară "ca broasca " şi să facă culcări-sculări  până leşinau : <  Printre noi, un bătrân , fost ministru. Aurelian Pană este pus în genunchi .Cincizeci de descreieraţi sar peste el, lovindu-l cu picioarele în cap. Nu peste mult timp , va fi ucis într-o celulă de reeducaţi [...] Un jandarm, Panduru, planton pe culoar, i-a scos dinţii de aur din gură , după moarte. >( cf. mărturiei lui Anastase Buciuneanu ) Savantul agrarian a fost ucis pe 4 mai 1951, la Gherla.

...În '53,la Peninsula , l-a desfigurat în bătaie ( cu un vătrai )  pe elevul Minică Ştefan din  Sighet ( transferat de la Târgşor pentru că s-a opus "reeducării " ) 

-Lăzăruţ, Ion

Lct. col. la Securitatea din Bucureşti, în perioada 1972 -'79 ( poate şi după )

...el ar fi condus  un "comandament" (format din cca 20 de securişti şi cu sprijinul unor tehnicieni de la U.M. 0639 )care să supravegheze în permanenţă  militanţii  PNŢ care continuau activitatea conspirativă - Corneliu Coposu, Ion Diaconescu, Victor Coconeţ,Victor Anca , Gheorghe Mocanu , Ionescu-Galbeni, Ion Bărbuş ş.a - instalând în casele lor microfoane ,postând maşini cu aparate de radio-recepţie în apropierea caselor,strecurând printre ei informatori, convocându-i la controale de rutină. (vezi la Tabloul PNŢ- cazul Ionescu -Galbeni )

-Leferman ,Ion

Cpt.la Securitatea din Iaşi

...Împreună cu Kaufman şi Dascălu, a schingiuit pe studentul DamianDumireu ( nov.1949 ) ...împreună cu lct. Kaufman Lică , lct. mj.Ion Chiper, col.Pandele ş.a.  au anchetat membrii Mişcării de Rezistenţă a Tineretului Român , întocmind dosarele pe baza cărora au fost  condamnaţi ( Ex.studenţii Nădejde Puiu , Nezelschi George  - condamnaţi  la 4 ani  închisoare ( Sentinţa nr. 932 / 5  aug.1951 ).

 

-Limbău ,Victor

[LD:  Ca să-şi păstreze postul , şi-a denunţat tatăl  că nu a declarat tot porumbul recoltat , fiind condamnat la închisoare ,pentru sabotaj ).Cazul ne aminteşte de o anume literatură sovietică care se preda în licee , prin anii '50-'53,în care erau glorificaţi pionieri şi tineri sovietici eroi ,pentru că-şi denunţaseră  părinţii.

Acest "personaj " sinistru este evocat de Ioan Ionid în lucrarea citată . ]    

Ofiţer sau subofiţer ,angajat al armatei ( fără studiile necesare ), în lagărul de la Salcia, născut undeva (? ) în Oltenia. Ajuns cu serviciul în lagărul Salcia ,a  participat la atrocităţile ce se practicau asupra deţinuţilor politici .

Anchetat (alături de conducerea lagărului )în urma revoltei deţinuţilor ,a fost condamnat .

În timpul detenţiei ,şi-a continuat obiceiurile, devenind informator pentru administraţiile închisorilor pe unde a trecut.

"Graţiat" la 22 august 1957, împreună cu ceilalţi 19 torţionari .

 

Lothe ,Andrei Ofiţer-anchetator  la Securitatea din Bistriţa Năsăud.

...în 1949 ,împreună cu şeful Securităţii, Gligor Mihai , a torturat în anchetă pe prof. Jărcău Alexandru Gh. întocmindu-i un dosar pe baza căruia a fost condamnat la 10 ani muncă silnică de Tribunalul Militar-Cluj ( 1950 )

-Lungu , ?

Ofiţer-anchetator la Securitatea din  Botoşani

...în 1948, împreună cu Rucheinsten, l-a anchetat-torturat-schilodit  pe Malus Ion ( mecanic de locomotivă ) încât , la procesul judecat la Iaşi  (21 mart.'49 ) , a fost adus într-o pătură

...în 1949 ,împreună cu Rucheinsten , a torturat pe ţăranul Dumitru Ganez ( din Ionăşeni-Truşeşti ).

-Lupea, Gheorghe

Lct. mj. la Securitatea din Petroşani ( sau Deva ), prin 1957.

...Împreună cu alţi doi securişti, au anchetat şi întocmit un dosar cu probe şi mărturii false lui Magherescu Liviu (contabil în Petroşani ) , pe baza căruia Tribunalul Militar din Braşov l-a  condamnat la 15 ani muncă silnică ( sentinţa nr.803 / 14 nov.'58 )

-Lupu , ?

Ofiţer "politic" ,mâna dreaptă a comandantului Liviu Borcea, din lagărul de exterminare de la Capu  Midia .

-Lupu ,Gheorghe

Plt.mj. securist din Bucureşti .Împreună cu alţi 3 securişti , l-a arestat în 1958, pe Blănaru Vasile ( pseudonim Cezar Flamură )

-Litvin,  ?

Ofieţer anchetator la Securitatea din Oradea (Bihor )

...a anchetat elevul Aureliu Cuc ( Oradea ) în legătură cu org. anticomunistă "România independentă " ( iunie 1948 )