9. MAGISTRAŢI, AVOCAŢI, PROCURORI - VICTIME

[sinteză Livia Dandara]

 

 

CRONOLOGIE -LEGIFERARE - REPRESIUNE

Vezi la tabloul Cronologie generală-genocid şi  Justiţia comunistă, pentru context, legiferare executanţi - Am fost nevoită să fac tablouri separate , având în vedere masivitatea datelor şi înţelegerea exactă a decapitării acestei a III-a puteri în stat

1944

¤ GUVERN Sănătescu ( -I, II- )  23 aug.- 5 nov.'44 

/ 30 sept.'44: Decrete de epurare în Justiţie

[LD: foarte importante aceste Decrete . ]

Presa publică Decretele apărute în M.O.privind epurarea în justiţie de "elementele fasciste sau profasciste" . La Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se constituie o "comisie centrală"

- D.G.Lupu (preşedintele Curţii ), Eugenia P.Bănescu ( procuror general ) ,M.M.Mosgos - pentru cercetarea activităţii trecute a magistraţilor.

¤ GUVERN Rădescu: 5 nov.'44- 5 mart.'45 

/ 12 dec.'44:Comisia de epurare din barouri

La  ordinul g-ral Rădescu, Comisiile de epurare din toate departamentele şi-au intensificat lucrările,pentru îndeplinirea uneia din clauzele Convenţiei de Armistiţiu .

Comisia de epurare  la barouri  : L.Pascu, Gr.Geamănu  , M.Teodorescu

/ 16 dec.'44: Comisie de epurare la Interne,Siguranţă şi Poliţia prefecturii

La  ordinul g-ral Rădescu, Comisiile de epurare din toate departamentele şi-au intensificat lucrările,pentru îndeplinirea uneia din clauzele Convenţiei de Armistiţiu .

La Interne,Siguranţă şi Poliţie , comisia este condusă de cei 3 subsecretari de stat de la Ministerul de Interne:Teohari Georgescu, g-ral Virgil Stănescu şi D.Nistor .( 16 dec.'44 )

1945

¤ GUVERN Groza ( -I - ) : 6 mart.'45- 30 nov.'46

/ 10-13 sept.'45.Proces :"org.teroristă T" şi Tinerimea liberă

/33 de inculpaţi alcătuiesc primul lot din org.teroristă T şi Tinerimea liberă , în majoritate membri ai org.de tineret  PNL şi PNŢ ,studenţi la drept, filozofie sau politehnică.

Procesul trebuia să înceapă pe 7 sept., dar fusese amânat deoarece 32 de avocaţi ai apărării ( din 73 ) ceruseră amânarea. Cu acel prilej, Istrate Micescu -prof. la Universitatea din Bucureşti  - devine ţinta atacurilor comuniste, pentru că "a sfidat regimul" , a  fost apărător în procesul organizaţiei "T":<Cine oare îl mai susţine pe bătrânul trădător fascist şi cine are interesul să lase bandele de huligani manişti şi brătienişti să organizeze "manifestaţii spontane" la intrarea "maestrului" la cursuri ? >( Scânteia , 6 nov.'45 )

1946

¤ GUVERN Groza  ( -II-) : 1 dec.'46-29 dec.'47 )

/ 15 dec.'46 :Magistraţii în CGM

150 delegaţi ai magistraţilor din întrega ţară  hotărăsc afilierea la CGM <pentru a se integra astfel în lupta hotărîtă pentru democratizarea justiţiei . > ( Scînteia, 16 dec.'46 ) / -6 sept.'47.Moţiunea avocaţilor "progresişti " din Baroul Argeş.

[LD: Din convingere, din frică sau din oportunism ,avocaţii argeşeni abdică la unul din principiile fundamentale ale justiţiei : dreptul la apărare. Înaintarea unor astfel de Memorii s-a practicat "voluntar"  - la indicaţiile ministerului Justiţiei - în majoritatea judeţelor , pentru a induce în opinia publică impresia unei  presiuni profesionale "de jos în sus" ]

În şedinţa profesională convocată la Piteşti , avocaţii iau în dezbatere un Memoriu în care se cerea ca "sabotorii"  să nu mai aibă dreptul la apărare . Avocaţii M.Naumescu , Popescu-Albotă şi Iosif Elias argumentează şi impun  Moţiunea. Avocaţii G.Ghinea ( PNL -Brătianu ) , G.Stănculescu , M.Abramovici , Marin Constantinescu ,V.Văslănescu , Dumitru Grigorescu, Ion Gheorghe şi N.Gorovici ( PNŢ) se opun,. invocând dreptul oricărui cetăţean la apărare .În finalul şedinţei <avocaţii progresişti din Baroul Argeş , care sunt în majoritate zdrobitoare, îi vor demasca şi elimina din rândurile lor  >

1947

/ 2 oct.'47: Reorganizarea barourilor de avocaţi

[ LD:La indicaţiile lui Pătrăşcanu , această comisie va face "marea democratizare  " în barouri, eliminând pe toţi "opozanţii" şi "indezirabilii" regimului, sub diverse pretexte şi etichete. Cum ,prin excelenţă, mulţi avocaţi fuseseră militanţi în sistemul pluralist partidist - fie deputaţi, fie diplomaţi, fie şefi de organizaţii - ei au constituit o categorie exterm de expusă tuturor valurilor de represiune. ]

- Pe 6 sept.'47 , în şedinţa profesională convocată la Piteşti , avocaţii iau în dezbatere un Memoriu în care se cerea ca "sabotorii"  să nu mai aibă dreptul la apărare .

- Pe 2 oct.'47, Lucreţiu Pătrăşcanu a numit o Comisie de reorganizare a barourilor .

 [Vezi la tabloul  Cronologia genocidului  ]

¤ GUVERN Groza  (- III -): 30 dec.'47-14 apr.'48

Primul guvern al RPR .

Lucreţiu Pătrăşcanu -Ministrul de Justiţie .; Teohari Georgescu - Interne

1948

/ 17 ian.'48.Desfiinţarea Barourilor de avocaţi

Cu acest prilej, 2.000 de avocaţi au fost eliminaţi. Mulţi dintre ei  vor fi arestaţi , sub diverse pretexte, judecaţi şi condamnaţi  ca "duşmani ai poporului".

1949

/ 21 ian.'49.Ordinul nr.11.816 al DGSP: <Comandamentul Unic >

 [LD Ordin confidenţial transmis de Gh.Pintilie (g-ral lct la Direcţia Generală a Securităţii  Poporului   )către lct.col.K.Ambruş (şeful Securităţii Timişoara )şi mr.Aurel Moiş (şeful Securităţii la Caransebeş ).Conţinutul Planului Operativ urma  a fi prelucrat ulterior de  g-ral Ion Bejenaru (comandantul zonei IV-Timişoara  )

Ordinul a fost transmis  către toate unităţile teritoriale ale Securităţii .

Pe baza lui  s-au alcătuit  "Comandamentele Unice"

Documentul este o dovadă explicită şi argumentată  a legăturilor întreţesute între structurile de putere ale regimului : Partid -Securitate - Justiţie -Armată. 

 [ Vezi la tabloul Genocidul comunist- cronologie, context, etape ]

< Direcţiunea generală a securităţii poporului.

Cabinet.Nr.11.816/21 ian.1949.[...]

< Vă facem cunoscut că începând cu ziua de 22 ian.1949, se formează în oraşul Caransebeş un Comandament Unic.În faţa acestul Comandament Unic ,se pun o serie de sarcini ,pe care D-ta Tov.Ambruş le cunoşti de când s-a discutat la Bucureşti, sarcini ce revin atât trupelor Jandarmeriei MAI cât şi organelor de securitate.>[...]

Tovarăşul General Bejenaru ,Comandantul zonei, va aduce un plan de acţiune ,pe care va trebui să-l prelucraţi împreună.>[.....]

    <Comandamentul Unic este organul care conduce întreaga operaţiune de pe teritoriul fixat

Nici o operaţiune nu va putea fi luată , atât de organele de securitate cât şi de celelalte organe, fără să ştie una de cealaltă, atât în ce priveşte operaţiunile pentru prinderea bandelor teroriste, cât şi celor de evacuare a chiaburilor , a deblocaţilor ,a elementelor suspecte etc.>

    < În ceea ce priveşte evacuarea elementelor amintite mai sus, se vor întocmi dinainte liste de cei propuşi pentru evacuare ,pe care o veţi consulta de comun acord, mai ales în această problemă, cu secretariatul judeţenei PMR, care vă va putea da un ajutor preţios.>

   <În ceea ce priveşte colaborarea dintre organele componente ale Comandamentului Unic, aceasta trebuie să fie cât mai strânsă, o înţelegere cât mai deplină , pentru ca nu cumva să se execute operaţiuni grăbite, care să dea greş sau să producă în sânul populaţiei agitaţii contra organelor ce execută aceste operaţiuni ,datorită acestor lipsuri.>[.....]

     < Pentru aceasta trebuie să aveţi grijă de a ţine legătura permanentă cât mai strânsă cu secretarul judeţean PMR ,în aceste probleme şi mai ales în problema de evacuare ,amintită mai sus. Partidul vă poate ajuta deopotrivă atât pe voi cât şi pe celelalte organe.>

<De felul cum vă veţi îndeplini sarcinile trasate depinde rezultatul operaţiunilor ,iar reuşita lor nu va avea decât să ridice prestigiul Securităţii ,bastionul înaintat ,apărătorul libertăţilor clasei muncitoare din RPR, care luptă pentru făurirea cu un ceas mai devreme a societăţii socialiste.>   General Locotenet de securitate, Pintilie Gh.>

/ 25 mai '49.H.C.M. : Canalul Dunăre-Marea Neagră

[ LD:  Hotărârea prevedea construirea unui canal de 70 km., traversând Dobrogea, conceput de comunişti ca <un mormânt al burgheziei româneşti > , deoarece  80 % din mâna de lucru trebuia asigurată prin munca forţată a deţinuţilor  politici . S-au ţinut de cuvânt ! Canalul a devenit mormânt pentru mii de oameni  care şi-au găsit sfârşitul acolo, în cei 4 ani de funcţionare. În iulie 1953, şantierele s-au închis , după ce ,pentrua-şi ascunde eşecul, în sept.'52 au fost declanşate cîteva procese de sabotaj, soldate cu condamnări la moarte şi execuţii.

- Câteva gânduri ale lui Oni  Brătianu  despre Canal, într-o Scrisoare adresată conducerii de partid şi de stat , în 1977, când se auzea că Ceauşescu voia să reia construcţia Canalului .

<[...]  O lume de oameni , de la pungaşi de buzunare , până la cei mai fioroşi ucigaşi, au lucrat alături de condamnaţi politici pentru înaltă trădare sau crime împotriva umanităţii, dar cei mai mulţi erau  aşa-zişii pedepsiţi "administrativ" , trimişi pentru reeducare , aleşi după cele mai diverse şi fanteziste considerente : preoţi, copii, foşti legionari şi bătrâni, foşti miniştri , prizonieri veniţi direct din lagărele sovietice şi cei ce au cântat "Pe-al nostru steag" sau " Hora Unirii " .Cei ce nu şi-au denunţat părinţii sau copiii , cei ce purtau un nume prea răsunător  sau nu aveau origine sănătoasă >

[Vezi Genocidul comunist - cronologie, context, etape ]

 / Dec.'49.Canalul Dunărea Marea Neagră : mormântul prigoniţilor       

[LD:  În viziunea PCR , Canalul trebuia să constituie  < mormântul  burgheziei româneşti > Noi îl considerăm mormântul prigoniţilor de urgia comunistă. Proiectul a demarat la sfârşitul anului'49 şi  va căpăta consistenţă juridică , organizare administrativă , populare cu <duşmani -sclavi >, în primele luni ale anului '50  şi în anii ce au urmat. De bolnavi, de morminte n-au avut nici o grijă , dimpotrivă, urmele trebuiau să dispară : şanţurile , gropile, taluzele au înghiţit cadavrele. O dovadă că acest procedeu a fost  deliberat aplicat , este faptul că "sintezele " , "rapoartele"de uz intern ale Consiliului Securităţii Statului  ( 1953,1955,1958 ), făcute pentru conducerea PCR, erau făcute numai pe baza evidenţelor de la ieşirea din detenţie , nu pe baza listelor de la intenare .Zecile de mii de liste , au dispărut .]

[  Vezi tablourile cu toate categoriile - victime ; vezCicerone Ioaniţoiu,  Dicţionare,

volumele sau www.procesulcomunismului.com.  ]

Reproducem o sintetică şi adecvată concluzie privind Canalul Dunărea-Marea Neagră, datorată lui Romulus Rusan : <Procedura copiată după originalul NKVD ...>

[Vezi  Genocidul comunist/ cronologie, context, etape ]

1950

/Ian.50 .HCM / MAI - Decret342 / Ordine / Ordonanţe  : pedepsele administrative 

[LD: Pe baza acestei Hotărâri de Guvern, , Ministerul de Interne a emis Decretul şi mai multe Ordonanţe  ( cu o procedură  copiată după  un "model" NKVD ) pe baza cărora urmau să fie  arestaţi cei ce <primejduiesc sau încearcă să primejduiască regimul de democraţie populară şi construirea socialismului sau care defăimează puterea de stat şi organele sale, dacă faptele lor nu constituie infracţiuni >

Cei presupuşi <duşman> " ce nu intrau sub incidenţa infracţiunilor  prevăzute în Codul Penal şi nu puteau fi judecaţi şi condamnaţi  ,din lipsă de probe, să fie arestaţi  pe baza acestui HCM.:Extrăgându-şi legitimitatea  din HCM-ul din 3 ianuarie, Decretul şi Ordinele următoare au stat la baza sutelor de mii de "reţineri administrative " ,oameni închişi  fără mandat şi fără proces,pe baza "listelor negre " întocmite de organele puterii .

- Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin din aprilie 1952 .

- Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi pentru că au avut condamnări "uşoare" ,

a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,cel eliberat  urma să facă a doua condamnare , ca pedeapsă administrativă )

[Vezi tablourile ,pe categorii de victime ]

 Soarta a zeci de mii de oameni s-a hotărât pe linie administrativ- birocratică .

Direcţia Canalului  Dunăre-Marea Neagră  cerea Direcţiei de Anchete a Securităţii,  un anumit număr de braţe de muncă (necesarul zilnic ar fi fost de 40- 60.000 de salahori ).

Direcţia  de Anchete o defalca numeric  şi o dirija organelor regionale  ca pe o "normă de arestaţi " Subordonaţii  întocmeau  şi transmiteau liste  cu "contrarevoluţionari " [ CR ],  reacţionari", "paraziţi " , "duşmanii pporului " .

O Comisie de  7 generali şi colonei aproba lista, fixând durata pedepsei ( între 12- 60 de luni  ) .Apoi se proceda la arestări.  Dacă acţiunea depăşea necesarul la Canal, arestaţii  erau trimişi pe alte şantiere , munci agricole, mine ş.a

HCM-ul ,Decretul şi Ordinele următoare au stat la baza sutelor de mii de "reţineri administrative " ,oameni închişi  fără mandat şi fără proces,pe baza "listelor negre " întocmite de organele Securităţii .

- Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin în  aprilie 1952 .

- Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi pentru că au avut condamnări "uşoare" ,

a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,cel eliberat  urma să facă a doua condamnare , ca pedeapsă administrativă.

1956

[[¤] 14-25 febr.'56.Congresul XX al PCUS

Nichita Hrusciov a prezentat  "Raportul secret" în care erau demascate cultul personalităţii lui Stalin şi atrocităţile  ordonate de el.*

----------------------------------------

* În România, după moartea lui Stalin ( '53 ) şi  condamnarea stalinismului în URSS( '56 ) 

 Dej s-a folosit de "destalinizare", pentru a elimina din conducerea PMR rivalii politici.

- Raportul lui Hrusciov şi Comunicatul congresului PCUS de condamnare a cultului personalităţii a fost publicat de " Scânteia" cu întârziere ( 3 iul.'56 )

- Ar fi  existat şi un Decret de graţiere  pentru "manifestări antistaliniste " care nu mai erau

considerate <crime împotriva umanităţii > şi cei ce fuseseră condamnaţi pentru atari manifestări , ar fi  fost graţiaţi   

[[¤23 oct.-4 nov.'56 Revoluţia anticomunistă din Ungaria

Înăbuşită sângeros de către Armata Roşie .

Instalarea regimului  Ianos Kadar

/ 27-29 dec.'56.Plenara CC al PMR : consecinţele revoluţiei maghiare

În Plenară, PCR au dezbătut consecinţele revoluţiei maghiare în rândul studenţilor, intelectualilor şi membrilor de partid..

1957

/ 12 febr.'57.HCM: Instituirea domiciliului obligatoriu

Pentru cei care <prin fapte sau manifestări încearcă să primejduiască regimul de democraţie populară >

1964

/Febr,- 3 apr.-24 iul - august ' 64:Valuri de graţieri

[LD: . Probabil au fost mai multe decrete .La unii găsesc Decretul 173 din 3 apr.'64 ; la alţii  Decretul 410 din 16 iun'64 ; la alţii Decretul 310 din 16 iun.'64 (pentru condamnările date de Tribunalului Militar pentru Unităţile MAI  )La majoritatea foştilor deţinuţi ,este indicat  Decretul 411 din 24 iul.'64 , căruia i se spun simplu "Decretul 411 / 1964 " [ Vezi la tabloul Genocidul comunist - context, etape ]

- Romulus Rusan vorbeşte despre cca 17.000 de graţieri acordate deţinuţilor politici din lagăre, închisori şi domicilii forţate , în perioada februarie- august '64.

El subliniază faptul că , toţi cei eliberaţi  au rămas cu cazier penal şi au continuat să fie ţinuţi sub supraveghere de Securitate şi Miliţie.( Cf. România în timpul războiului rece  )

1968

/ 19 - 21 iun.'68 : noul Cod Penal

-Pe 19 iunie, proiectul este adoptat de Plenara CC al PCR

-Pe 21 iunie, MAN l-a votat  .

1980

/14 oct.'80.Consiliul de Stat: Decret privind asistenţa bolnavilor psihici "periculoşi"

[ LD: Nu mai curg Decretele de arestări şi condamnări pentru diversele culpe politice.Doar În România se produsese " graţierea " delictelor politice !Decretele cu pseudo- diagnostice  medicale, au fost  noua "găselniţă"( să-mi fie iertată această expresie de jargon  )  utilizată de "organe" împotriva adversarilor regimului

/ 29 dec.'80.DSS,Plan de măsuri : control informativ al foştilor condamnaţi politic. 

Departamentul Securităţii Statului ( condus de.Postelnicu ) a elaborat  acest plan de măsuri

indicând  explicit  obiectivul urmărit .Planul prevedea <controlul informativ complet asupra tuturor foştilor condamnaţi pentru infracţiuni contra securităţii statului, aflaţi în ţară şi străinătate. >  ( Cf. Romulus Rusan, op. cit ) 

[ LD: Planul acesta de măsuri dezvăluie  câteva  realităţi opresive  din timpul regimului ceauşist pe vremea căruia  căruia - afirmă unii - n-ar mai fi fost "genocid"  :

  a)  Pesudo-libertatea declarată prin "graţierile" din '64 şi "eliberarările " supravieţuitorilor ;

b ) Hărţuirea celor care, după anii grei de puşcărie - cu proprietăţile confiscate, cu familiile persecutate, cu carierele distruse , stigmatizaţi şi bolnavi-au continuat să fie urmăriţi, interceptaţi, interogaţi, plimbaţi pe la Securitate .

c) Justificarea organigramei umflate de  "lucrători" de la  DSS , inclusiv a celor de la DIE ;

d)Pescuirea de "informatori" ,de  "turnători " ( din rândul familiei, colegilor, vecinilor şi al foştilor "colegi" de închisoare) care să+-i urmărească .

e)  Dovada unei  degradări morale de proporţii ,reprodusă  în Rapoartele făcute

 ( transformată în  tona de documente predate de SRI,  la CNSAS ) 

1982

/ Apr.'82.Nicolae Ceauşescu : regim de austeritate , pentru plata datoriei externe

:[ LD: În conjuncturi geo-politice schimbătoare, voluntarist şi dictatorial a  apelat la aceste împrumuturi exorbitante,pentru realizarea  ambiţiilor  sale "faraonice" .Voluntarist şi  dictatorial a hotărât  să grăbească achitarea lor .Pentru a reuşi acest lucru, a impus  românilor un regim de strictă austeritate , pe care l-a denumit  <raţionalizare >  dar care , în realitate, a  luat aspecte de insecuritate , deseori genocidare.Statistici pentru a dovedi această realitate , nu avem.

Avem în schimb amintirea acelor cazne şi coşmaruri, produse de "raţionalizare" :    

reducerea produselor alimentare din comerţ  - pâinea, laptele, carnea , ouăle, ş.a. - până la stadiul de înfometare , atât în oraşe ,    cât şi în mediul rural  ( c.a.p-iştii  , sărăciţi şi siliţi să fure ) ; reducerea  agentului termic ,până la îngheţarea caloriferelor ( acasă , la serviciu , în spitale, în creşe, în şcoli,în căminele studenţeşti , în instituţiile publice, în sălile de spectacol  ) ;

reducerea energiei electrice , până la oprirea sursei  ( cf. unor programe speciale ) ;

 reducerea  mijloacelor de transport în comun - trenuri, autobuze, tramvaie- deplasarea  între localităţi , dar şi în oraşe , devenind o mare problemă  ;

 reducerea programelor TV - până la ridicolul celor 2 ore de transmisiune  ; ş.a., ş.a.

Rezultatul acestor măsuri ? : radicalizarea nemulţumirii populare .  ]

[ Vezi la Bibliografie :  Memorii şi Jurnale  ]

¤Guvern  Constantin  Dăscălescu  ( -I -)  ( 21 mai.'82- 28 mart.'85  )

- George Homoştean - Interne  ; Gheorghe Chivulescu - Justiţie ;Tudor Postelnicu - şeful Departamentului Securităţii Statului  Maxim Bergheanu - Muncă ; -   

/ 5 iul.'82.Demolarea Bucureştiului :  "Centrul Civic " , "Casa Poporului " ....

 [ LD: În vederea construirii "Centrului Civic" , a "Casei Poporului " ,a bulevardului "Victoria Socialismului " , încep marile demolări ale "micului Paris "  : străzi , monumente istorice , şcoli, magazine , pieţe ,mahalaua , case , biserici  , linii de tramvaie, colinele  de pe cheiul  Dâmboviţei , cad sub asaltul buldozerelor, la simpla  arătare cu degetul a "tovarăşului " , care vizitează zilnic şantierele, urmat de o cohortă de activişti, arhitecţi. ingineri, constructori ..

/ 14 iul.'82.< Programul de alimentaţie ştiinţifică a populaţiei  >

[LD: o altă mostră de ipocrizie şi  manipulare  grosolană  .Cu o pretinsă grijă pentru  sănătatea  populaţiei - susţinută  cu "argumente ştiinţifice medicale " , o drastică raţionalizare a alimentelor de bază (  trimise masiv la export ,  pentru "palata datoriei externe" ).         

1985

¤ Guvern Constantin Dăscălescu (-II -)  ,  29 mart.1985-22 dec.'89 .  

[LD: Ultimul guvern al regimului Nicolae Ceauşescu , format din peste 60 de miniştri ,viceminiştri,  subsecretari de stat ,preşedinţi de comisii şi comitete .

[ Vezi tabloul Cronologiagenocidului - legislaţie, etape ]

-George Homoştean - ministru Interne ;  - Tudor Postelnicu (Departamentului Securităţii Statului );

- Gh.Chivulescu ( Justiţie );  

¤ LD: ARGUMENTE -EXEMPLE -MEDITAŢII

[ 20 mai 2009 : magistraţii intergri confruntaţi cu justiţia comunistă ]

Datorită rolului jucat de justiţie în regimul totalitar, am optat pentru tratarea separată a juriştilor victimă şi a juriştilor aserviţi . Cronologia legiferării represive, procesele înscenate, aparatul represiv de care s-au servit comuniştii , vezi la tabloul Cronologia genocidului şi Justiţia comunistă .În acest tabloru am selectat doar represiunea asupra aparatului  juridic propriuzis ] 

¤ VICTIME

[ LD: din cele peste 2 milioane de victime, am extras [ de fiecare dată , cu strângere de inimă pentru cei nepomeniţi] cazurile care  să îngăduie percepţia  corectă a substratului ideologic şi politic al genocidului  comunist, a mecanismelor terorii  , a metodelor experimentate , ş.a. ]

Dicţionarele lui Cicerone Ioniţoiu (format carte - editura "Maşina de scris " ; format electronic la www.procesul comunismului.com ) ; Lucia Hossu -Longin ,Memorialul Durerii ; Documente , Memorialistică , Istoriografie ,Biografii , Procese, Cazuri , ( vezi la Bibliografie ) ;Documentare, Interviuri ,Dezbateri Radio ,TV ; Presă , s-au aşezat pe rafturile unei veritabile  BIBLIOTECI dedicate acestei monstruoase crime colective prin care a trecut poporul român.Ca orice bibliotecă, ea va fi îmbogăţită pe măsură ce arhivele - încă ferecate - se vor deschide.]

A.

-Abeles ,Alfons Oreste ,A.

Avocat.Membru PNL .N.1899,Ştefăneşti ( Botoşani ) .Arestat pe 15 aug.'52, trimis în lagărul de la Poarta Albă , unde a murit pe 14 oct.1952.

-Adamescu, Nicolae

Avocat din Bucureşti , membru PNŢ .Arestat în noaptea de 2/3 dec.1947.Anchetat cu brutalitate , condamnat la 20 de ani muncă silnică pentru acţiunile de protest împotriva înscenării procesului Maniu-Mihalache.A executat 17 ani temniţă grea,în penitenciarele MAI, Văcăreşti , Jilava, Aiud , Râmnicu Sărat .A participat la acţiunile de grevă şi protest contra metodelor de exterminare din închisori .Eliberat în 1964, cu Decretul 411

-Albu ,Ioan .A.

Avocat, n.1908, la Lespezi ( Iaşi ).Arestat pe 10 mai 1951, pentru activitate în PNŢ.

A murit în lagărul de la Cernavodă , pe 29 sept.1952.

-Albu ,Ionel

Avocat din Buzău ,preşed. org.de tineret a PNŢ .Candidat la alegerile din 19 nov.'46.

Arestat pe 15 august '49 de Securitatea din Buzău .A murit în 1951,în lagărul de la Midia .

-Alexandrescu,Mihai

 Avocat, din Bucecea (Botoşani ) ,membru PNL, candidat  în alegerile din '46.

Arestat în 1947,învinuit de "instigare la rebeliune "

-Alexandrescu ,Nicolae ( Niki )

Avocat din Bucureşti, n.1915, Turtucaia.Arestat în 1946 , ca participant la mişcarea de rezistenţă condusă de g-ral Aldea ( numită de comunişti " Sumanele Negre " ) .Condamnat la muncă silnică pe viaţă ,din care a excutat 19 ani la Aiud.Graţiat în 1964 ( Decretul 411 )

După 1985, grav bolnav, a ajuns în Germania .

-Alexandrini ,Alexandru[Puiu ]

Avocat, dr în Drept.Fost şef de cabinet şi secretar al lui IGDuca, n.în 1902, la Botoşani .

Deputat PNL( din1933 ) Deputat liberal în alegerile din 1946 (gruparea Tătărăscu )

Arestat după 1947( grup Tătărăscu ) Închisoarea la Sighet şi Râmnicu Sărat

-Amira ,Ion C.

Avocat n.în 1913,membru PNŢ.Arestat pe 15 aug.1952, trimis 2 ani la Canal .

Rearestat în 1959, condamnat la 10 ani muncă silnică , închis la Jilava şi Botoşani .

Eliberat prin graţiere , pe 26 martie 1962.

-Anca, Victor

Avocat în  Bucureşti, originar din Satu Mare .Fruntaş PNŢ, dir. la Poştă şi Telecomunicaţii , în guvernele PNŢ( 1928-'33 ) Arestat pe 15 aug.1949,condamnat la 7 ani temniţă grea ,pentru activitatea de reorganizare a PNŢ .După eliberarea din temniţa Aiudului, a avut domiciliu obligatoriu la Lăteşti (  Bărăgan ) până în 1964.

-Antonescu, Dan

Avocat din Buzău.Prizonier al armatei roşii , a stat 7 ani în lagărele sovietice .

Reîntors în ţară , a fost închis la Jilava şi Mislea.

-Arjoceanu ,Vasile

Avocat,  din Tg.Jiu ( Gorj ) , fruntaş PNŢ , deputat în legislaturile 1928-1933 .

Arestat pe 15 august 1949, schingiuit de Securitatea din Craiova, şi condamnat .

A trecut prin Jilava şi Peninsulă .

-Aznavorian, Hurmuz

Avocat strălucit al Baroului din Bucureşti ,n.în 1889,în Trabizonda( Turcia ), stabilit la Constanţa.Veteran al războiului balcanic ( 1913 ) .

Membru marcant al PNL ( generaţia "Păreri libere", "grupul H" );deputat PNL în guvernarea Gh.Tătărăscu ( 1934-'37 ) ş.a.ş.a    După 23 august'44 ,a continuat linia politică liberală , iar ca avocat în Bucureşti, s-a implicat ca apărător al inculpaţilor în procesele politice .

Radiat din Barou ( în 1948 ),arestat şi trimis la Canal (15 august 1952 ).La ispăşirea pedepsei, i s-a fixat domiciliu obligator .

Rearestat ( în 1957 ), în urma unui proces înscenat , a fost condamnat la 25 ani muncă silnică.

Anchetat şi torturat de Securitate la Jilava , încarcerat  la penitenciarul din Botoşani.

A murit , pe 5 apr.1962 fiind  aruncat la groapa comună .

B

-Badea ,Nestor

Avocat , doctor în Drept. Membru al PŢ- Mihalache ,din 1919 şi al PNŢ ,din 1926.

Deputat şi secretar al Camerei Deputaţilor în legislaturile  PNŢ ( 1928-'31 ; 1932-'33 )

Între 1944-'46 , a fost director la "Dreptatea" .A candidat pe listele PNŢ  în alegerile din nov.'46 .Arestat şi adus ca martor în procesul Maniu -Mihalache( nov.'47 )

Rearestat la 15 august 1949, închis până în 1956 .

-Baldovin ,

Avocat din baroul Ilfov,fost consilier la Curtea de Apel -Cernăuţi.Condamnat în 1949, închis la Jilava şi Aiud.

-Baldovin,

Avocat din Bârlad .A executat 5 ani de temniţă , angajându-se apoi la Fabrica de rulmenţi din Bârlad, de unde , împreună cu soţia ( economistă ) au fost daţi afară .

-Baldovin , Mihai ( Mişu )

Avocat din Bucureşti , condamnat în 1949, a murit pe 28 august , în închisoarea din Aiud.

-Bazilescu , Dumitru,D.

Avocat originar din Drajna ( Prahova ).Probabil frate cu preotul Bazilescu ( mort la Periprava )

Arestat în 1949 de Securitatea din Ploieşti, închis prin puşcării , a murit în 1953 , la Canal .

-Bălan, Martin

Avocat din Oraviţa.Condamnat la 15 ani de muncă silnică (ispăşită la Aiud ), Familia sa a fost deportată în Bărăgan, iar fiica a fost dată afară din facultate .

-Bădescu, Amedeu

Avocat  în Bucureşti , publicist la "Dacia Nouă "( 1937-'39 ),membru PNL ,urmând ,după 1938,

"linia Tătărăscu " .După 23 august'44, deputat liberal-tătărăscian în MAN ('45-'46 ) , până la căderea în dizgraţie a lui Tătărăscu ( 1946-'47 )

Arestat în 1949, condamnat şi închis în puşcăriile din Jilava, Aiud, Botoşani .

-Bădulescu, Victor

Avocat şi prof.univ.la catedra Finanţe şi Economie Politică , la Facultatea de Drept din Bucureşti.Membru corespondent al Academiei Române ( mai, 1945 )

Diplomat al Înaltei Şcoli de Studii ( secţia financiară ), licenţă în Drept (1914 ), doctorat în Ştiinţe Economice şi Politice , la Paris( 1922 ). N.în 1892,la Găeşti (Dâmboviţa ).

   Membru al PNL  din 1922,a activat  în Comisia de legislaţie fiscală ( 1922-'25 );expert financiar al României la Liga Naţiunilor ( 1925 ) ;membru al Delegaţiei române la Londra ,pentru despăgubirile de război ( 1926 ) ;secretar general al Ministerului de Finanţe ( 1927-'28 ) ;membru permanent în Consiliul Economic al Micii Înţelegeri şi a Înţelegerii Balcanice ;

Subsecretar de stat la Ministerul de Finanţe ( 1935 )şi la Ministerul de Externe în guvernarea PNL Tătărăscu ( 1936-dec.1937 ); membru al Delegaţiei române la Conferinţa de Pace de la Paris ( 1946 ), colaborator al lui Tătărăscu, până la cădere.

 Înlăturat de la catedră , arestat pe 6 mai 1950  (pe baza Decretului nr 6 / 14 ian.1950 ) în "lotul demnitarilor" , încarcerat la Sighet , în celula 74,unde a murit în iarna '53 /'54.

-Băluţescu, Eugen

Avocat. n. la  Movila ( Brăila ) , ofiţer rezervist rănit de mai multe ori pe front.

În 1948, a fost radiat din barou ,iar după 1950,a fost închis de două ori , pentru că a pledat cauza unor partizani judecaţi .

-Băncescu,Emanoil

Magistrat din Sibiu.Arestat în 1948,condamnat la 5 ani închisoare, închis la Aiud şi Peninsula,unde, ca normator în brigada de construcţii, i-a cruţat şi ajutat pe deţinuţi .

-Băran , Coriolan

Avocat, dr în Drept ( cu studii la Budapesta şi Cluj ), n.în Timişoara 

Fruntaş PNŢ, deputat PNŢ, subsecretar de stat la Ministerul de Interne  (           )

Arestat pe baza Decretului nr 6 / din 14 ian.1950, în "lotul demnitarilor" , în noaptea de 5/6 mai 1950, încărcat într-o dubă , în care mai erau şi alţi foşti guvernanţi ( Sever Bocu, Titus Popovici , Dumitru Nistor ş.a ), încarcerat la Sighet , unde a stat peste 5 ani .

-Bărdescu,Titus

Col.magistrat care,în februarie 1933, în timpul guvernării Vaida ,a preluat anchetarea grevei de la Atelierele Griviţa.A opinat,cu acel prilej, că  greva era efectul unei conspiraţii internaţionale dirijate de Comintern, finanţată de Moscova.A fost suficient pentru ca să fie arestat şi condamnat . A murit în 1956,în penitenciarul Piteşti .

-Bărgăoanu ,

Magistrat .Condamnat la 15 ani muncă silnică ,în 1957, de Tribunlul Militar -Cluj , pentru legăturile cu mişcarea de rezistenţă din zona Tg.Mureş, condusă de înv.Faliboga.

-Bentoiu Aurelian I.

 Avocat de prestigiu al Baroului Bucureşti ( din 1919 ) .N în 1893, Făcăeni (Ialomiţa.

Membru PNL ( generaţia tânără postbelică , activă doctrinar la "Păreri Libere" şi "Grupul H" )

Deputat PNL(1933-1937 ),raportor la Răspunsul la Mesaj în Camera Deputaţilor ; raportor la ancheta parlamentară privind afacerea Skoda .

Subsecretar de Stat, alternativ, la Interne şi Justiţie  în guvernul Tătărăscu ( 1935-'37).

Membru al Consil Superior Naţional în FRN ( ian.1939 ), prim secretar ptr.categoria "Ocupaţiuni Intelectuale" a FRN ( mart.1940 ) ,ministru Justiţiei în guvernul carlist condus de Gh.Tătărăscu  (11 mai-4 iul.1940 ).

    După 23 august '44, l-a urmat o vreme pe Tătărăscu .Nemulţumit de colaborarea acestuia cu comuniştii , şi-a dat demisia din partid ( apr.'46 ) , revenind în PNL -Dinu Brătianu ( oct.'46 )

A candidat în alegerile din 19 nov.'46 , pe listele acestui partid.

În 1948, a fost radiat din Barou ,arestat şi condamnat ( 1948-1956).

Rearestat în 1957 , condamnat la 25 ani muncă silnică.

A murit pe 27 iunie 1962, la Jilava (cf.Ioniţoiu )

-Berceanu ,Mihail G.

Avocat  n.în 1882, la Brăila.Licenţiat în Drept ( Bucureşti  ) , cu doctorat în Drept şi Ştiinţe Economice ( Paris,1909  ); specializat în Dreptul Roman (Bonn şi Berlin ).

Jurist la banca " Marmorosch Blank "( 1907-1908 ).

Prof.univ.la Facultatea de Drept din Iaşi (unde a predat  Dreptul Roman (1909-1929 ).

  În PNL,şef de cabinet al lui Ion I.C.Brătianu (1909-1910 ); prefect de Vaslui ,apoi de Ialomiţa , apoi de  Roman ( 1914-1918 ); deputat PNL în legislaturi interbelice  ( 1919-'20,1933-'37 );

primar de" Albastru " al Capitalei (1935 );subsecretar de Stat la Domenii ( 1936 ) şi la Ministerul Industriei şi Comerţului ( 1937 )în guvernul Tătărăscu .

    Arestat pe 5/  6 mai 1950 ( "lotul demnitarilor" ),întemniţat la Sighet .

A murit pe 25 august 1957 , în domiciliu obligatoriu.

-Berindeanu ,Mihai S.

Judecător la Turda,Sibiu, Cluj.N.în 1912 la Băbuţiu ( Cluj ) .Arestat , judecat şi condamnat la 7 ani pedeapsă administrativă , pentru că a cerut drepturi pentru Biserica greco-catolică.

A fost închis la Gherla,Jilava , Jurilovca şi Periprava .

-Bircle, Alexandru /Olimpia / Rodica /Ioana /

[LD: un caz demn de record de injustiţie:condamnat pentru "crime de război" ,un expert  care participă la identificarea  unei crime colective de război .Şi câtă cerneală a curs în istoria celui de-al doilea război mondial  pentru ofiţerii polonezi ucişi la Katyn ! ]

Doctor, expert în medicină legală şi criminalistică , de pe lângă Ministerul de Justiţie.

N.în 1899.A făcut parte din Comisia Internaţională Medicală care a cercetat cadavrele din gropile comune de la Katin ( Smolensk ),certificând faptul că era vorba de ofiţerii polonezi prizonieri omorâţi de sovietici pe 29 / 30 aprilie 1943, aruncaţi în 8 gropi comune.

Vânat de sovietici (care intenţionau să-l aresteze din 1944 ) ,în 1946 a fost condamnat pentru "crimă de război" , la 20 ani muncă silnică ( în contumacie ).Dr.Bircle a stat ascuns , şi ,în 1947,împreună cu fiica sa,a reuşit să plece în străinătate.

-Blănaru, Spiru

Fost legionar.Unul din conducătorii mişcării de rezistenţă din Munţii Semenicului .

Avocat în Teregova ( Caraş -Severin )n.în 1919 , la Galaţi ; fost şef de cuib la facultatea de Drept din Iaşi .Pe 12-13 ian.'49, cu grupul lui, a eliberat partizanii arestaţi de şeful Miliţiei din Teregova .

După o ciocnire cu trupele de securitate ( Corcanu, 22 febr.49 ), a fost arestat

schingiuit şi condamnat la moarte de Tribunalul Militar -Timişoara

( sentinţa nr.1091  /25 iun.1949 ).Executat pe 16 iul 1949, în pădurea Verde din Timişoara .

 [ LD: Începând cu 24 ian.'49, Ambruş  (alături de Băjenaru ,Moiş şi Zoltan ) este semnatarul  tuturor Rapoartelor  transmise de Comandamentul Timişoara către  Direcţia Generală a Securităţii şi (sau ) a Secretariatului general pentru trupe al Securităţii , în acţiunile de lichidare a  grupurilor de "bandiţi"  din zona Banatului ( col.Uţă, Spiru Blănaru )  încât, inversând ţinta şi sensul cercetării, se pot face reale reconstituiri ale luptei rezistenţei anticomuniste  ]

Ambruş ,Koloman Ofiţer anchetator , şef al  Securităţii  din Timişoara , membru al Comandamentului Unic IV-Timişoara [ securitate+armată+miliţie, sub îndrumarea Partidului] înfiinţat la 21 ian.'49 ( cf Odinului nr.11.816/21 ian.1949 al Direcţiunii generale a securităţii poporului, transmis de g-ral Gh.Pintilie ):< Vă facem cunoscut că începând cu ziua de 22 ian.1949, se formează în oraşul Caransebeş un Comandament Unic. Din acest comandament va trebui să facă parte şi Tov.Maior Moiş Aurel.În faţa acestui Comandament Unic ,se pun o serie de sarcini ,pe care D-ta Tov.Ambruş le cunoşti de când s-a discutat la Bucureşti, sarcini ce revin atât trupelor Jandarmeriei ,MAI cât şi organelor de securitate.> <Aceste sarcini vei căuta să le prelucrezi în amănunt cu Tov.Moiş Aurel , pentru a-l edifica asupra acestei munci de răspundere ce-i revine ,ca organ superior al securităţii, în acest comandament ,precum şi Tov.Kling Zoltan.Tovarăşul General Bejenaru ,Comandantul zonei, va aduce un plan de acţiune ,pe care va trebui să-l prelucraţi împreună.>

[ Vezi pe larg la fişa lui  Gh.Pintilie ]

...pe 23 febr.'49,raporta că o companie din Batalionul 5 Securitate <a luat contact cu banda de fugari legionari de sub conducerea numitului Spiru Blănaru şi Ionescu Gheorghe ,notar public din Teregova . [...] Banda de fugari era compusă din 29 bandiţi, fapt verificat din declaraţia celor 2 bandiţi prinşi , şi dintre care până în prezent 25 au reuşit să dispară.>

...pe 11-13 mart.'49 , în Raportul nr. 30.257 /14 mart'49 , "strict secret" , (semnat de mr.Băjenaru, Moiş Aurel şi Kling Zoltan ) adresat Ministerului Afacerilor Interne se relata felul cum a decurs acţiunea de amploare a  Comandamentul Unic pentru prinderea bandei din Teregova conduse de Spiru Blănaru .Cu lux de amănunte, se raporta cum au procedat :

< a.O capcană în  sălaşul numitului Filip Ion din com.Feneş [...]  blocarea satului Feneş ,prin interzicerea localnicilor de a părăsi  locuinţele [...] prin baterea tobelor în comună [...]cu scopul de a tăia posibilitatea aducerii la cunoştinţa bandei ,arestarea legăturilor lor .

b.O acţiune cu un  efect.de 3 plut.,comandate de cpt.Mihălceanu Gh.şi un organ al Securităţii la sălaşele de pe Cracul Falcului [...]>

În urma acţiunii,era foarte mândru pentru rezultat :

< Au fost răniţi mortal bandiţii : 1.CARAIMAN  IOAN , cojocar din com.Feneş [...] 2.BERZESCU IOAN ,plugar din com.Teregova [...] Au fost prinşi vii: 1.SPIRU BLĂNARU,

avocat din Caransebeş, şeful bandei Teregova > şi încă 5 "plugari" (Copăceanu, Grozăvescu, Mariţescu, Puşchiţă P.şi Puşchiţă V .)

  În "lot" , a fost judecaţi şi condamnaţi împreună 11 luptători (Sentinţa nr.1091/ 21 in.'49 ) : Blănaru Spiru (moarte prin împuşcare şi confiscarea averii ), Domăşneanu Petre(moarte prin împuşcare şi confiscarea averii ), Puşchiţă Petre zis Mutaşcu (moarte prin împuşcare şi confiscarea averii ), Mariţescu Romulus (moarte prin împuşcare şi confiscarea averii ), 

Tănase Ion(moarte prin împuşcare şi confiscarea averii ) ,Vernichescu Aurel (muncă silnică pe viaţă şi confiscarea averii ), Popovici Gheorghe (muncă silnică pe viaţă şi confiscarea averii ) , UngureanuTeodor (20 de ani muncă silnică şi confiscarea averiii ) ,Smultea Gheorghe (20 de ani muncă silnică şi confiscarea averiii ), Ghimboaşe Nicolae zis Micluţ  (20 de ani muncă silnică şi confiscarea averii ) Puşchiţă Petre zis Liber ( 15 ani muncă silnică şi confiscarea averiii ) şi Luminosu Gheorghe (10 ani muncă silnică şi confiscarea averiii ),

   În Procesul Verbal încheiat pe 16 iulie 1949 , la execuţia lor, se menţiona < Având în vedere că sentinţa nr. 1091 din 25 iunie 1949, prin care condamnaţii la moarte SPIRU BLĂNARU , DOMĂŞNEANU PETRE, TĂNASE ION, PUŞCHIŢĂ PETRU, ZIS MUTAŞCU, ŞI MARITESCU ROMULUS , a rămas definitivă prin respingerea recursiunilor şi cererilor de graţiere ,prin Decizia nr 1201 /1949.

Astăzi data de mai sus, la orele 3,30 ,ne-am transportat la Pădurea Verde Timişoara ,poligonul de tragere ,pentru a asista la executarea susnumiţilor condamnaţi la moarte.

După ce grefierul a citit sentinţa în faţa condamnaţilor şi a putonului de execuţie, legându-i cu spatele la plutonul de execuţie ,legaţi la ochi. Comandantul plutonului a ordonat deschidere focului. Medicul legist ,care se afla de faţă , reprezentat prin medicul închisorii Timişoara, a constatat moartea ,încheind un proces verbal separat .La o oră după executare , am dispus înmormântarea cadavrelor fără nici o ceremonie.>

Echipa de execuţie a fost formată din Stănescu Simion (lt.col.magistrat ,procuror militar şef pe lângă Tribunalul Militar Timişoara ) ,Câmpeanu Cornel ( lt.mj ), Stoica Nicolae ( gerfier ) , medicul închisorii Timişoara şi plutonul de execuţie.

(Cf. Lupu -Onişoru,Sentinţe comentate ...)

-Boantă ,Vladimir G.

Avocat ,n.în 1908, la Brăila.Licenţa şi doctoratul luate la Bucureşti şi Paris.A făcut războiul ca ofiţer de cavalerie , rănit şi decorat pentru acte de curaj. După război,s-a pus în apărarea celor judecaţi pe motive politice.

A fost arestat după cel de-al 215-lea proces  şi condamnat la 3 ani închisoare ( sentinţa nr 149 /2.04.1960 ) pentru "uneltire contra ordinii sociale"deoarece afirmase că <sentinţa instanţelor militare se stabileşte înainte de judecarea proceselor >A suportat regimul penitenciar la Gherla , Uranus, Jilava , Periprava şi Grindu., fiind eliberat în 1962.

-Bocioacă ,Traian

Avocat .Arestat în 15 august1952, închis la Galeş,Peninsula şi Oneşti , apoi cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan.Rearestat în 1959,într-un proces înscenat, condamnat la 8 ani închisoare , închis la Jilava şi Aiud."Graţiat" în 1964 ( Decretul 411 ) .

-Boia,Ilie

Avocat din Roşiori de Vede .La 6 ian.1950,a fost condamnat la 2 ani de muncă în lagăr ( cf Deciziei nr 349 a MAI ), trimis la Ocnele Mari , unde a intrat în morişca torturatorilor trimişi de la Piteşti.A murit imediat după eliberare, din cauza tratamentului inuman la care a fost supus.

-Botoş, Ioachim L.

Judecător , n.în Lungoiu de Jos ( Hunedoara ) ,concentrat pe front ( 1942 ) în Reg.92 infanterie-Orăştie.A luptat la Stalingrad .În 1943,a fost  luat prizonier, la Istmul Pericop.

A refuzat să se întoarcă în ţară cu divizia "Horia ,Cloşca şi Crişan " ( chestiune de opţiune etică ) ,fiind închis în lagărele de la Vpljski, Saratov,Dzerjinski şi Volnovka.După 5 ani de prizonierat ,a fost repatriat în 1948.Numit judecător în Dolj, în 1957 i-a trimis o scrisoare lui Gheorgiu-Dej ( secretar general al PCR ), cu opinii critice.Intrând în "vizorul" Securităţii , pe 19 sept.1959 a fost arestat de pe stradă , condamnat la 8 ani închisoare , pentru " uneltire împotriva regimului comunist ".Închis la Craiova şi Jilava , "graţiat" pe 19 sept.1964 ( Decretul 411 )

-Boşca,Emil Mălin

Judecător la Turda şi Braşov ; ziarist la Ardealul, Gazeta Transilvaniei ; redactor la Curentul. Fruntaş PNŢ , n. în 1914, la Maieru ( Maramureş )

Arestat ,schingiuit în anchetă la MAI ,condamnat la muncă silnică pe viaţă , pentru legăturile avute cu org."Sumanele Negre".A trecut prin închisorile din Gherla, Oradea, Râmnicu Sărat şi Jilava,asumându-şi activitatea din trecut .

-Brătianu ,[Bebe] Constantin  C .

Studii universitare la Bucureşti , cu doctorat  în Drept,la  Paris .

N.în 1887, la Bucureşti (fiul g-ralului Constantin Brătianu ,dir.Instit.Geografic al Armatei )

   Membru al PNL,secretar al lui Ion I.C.Brătianu ;secretar general al Delegaţiei române la Conferinţa de Pace de la Paris ( 1919);deputat  PNL (în mai multe legislaturi ,din 1922 ).

 Secretar de Stat la Preşedinţia Consiliului de Miniştri în guvernele conduse de Ionel I C.Brătianu , apoi de Vintilă  Brătianu (1922-'26 ; 1927-'28  ).

    După 23 august 1944,din partea PNL-Dinu Brătianu ,ministru Producţiei de Război  în guvernele Sănătescu şi Rădescu ( 4 nov.1944-28 febr.'45 ).

Arestat pe 5/ 6 mai 1950, în "lotul demnitarilor ", închis la Sighet,târât în anchete la MAI şi Malmaison , grav bolnav, internat la Spitalul Colţea ,unde a murit pe 21 ianuarie.

 

 1956.

-Brătianu , Mihai Dan

Licenţiat al Facultăţii de Drept ; fost dir.comercial adj.la SAR-Telefoane .N.în 1908,într-o familie înrudită cu a Brătienilor de la Florica .

    După '44,împreună cu George Manu a scris lucrarea "În spatele cortinei de fier ", care , deşi nepublicată ,a folosit delegaţiei române ca documentar la tratativele de pace de la Paris ( printre altele ,era demonstrat că România plătise , până în 1946, de 4 ori datoria de război impusă prin armistiţiu ).

Arestat în noaptea de 31 martie 1948 ,chinuit în anchete la Malmaison , condamnat la 15 ani muncă silnică ,închis la Jilava şi  Aiud .

Între 1963-'64,i s-a stabilit domiciliu obligatoriu la Viişoara ( Bărăgan ).

 "Eliberat" ,a părăsit ţara ,s-a stabilit la Zurich ,unde a murit pe 14 ian.1991.

-Brezeanu ,Barbu

Magistrat din Bucureşti .Arestat în 1959, anchetat în lotul Constantin Noica

-Bugariu , Vasile B.

Avocat , n.în 1913, originar din Arad .Implicat în mişcarea de rezistenţă din Munţii Banatului , condusă de Aurel Vernichescu şi Ion Tănase .

Arestat în noaptea de 17 martie 1949 , trimis la Canal , unde a murit în 1953.

-Budurescu ,Nicolae

Licenţiat în Litere şi Drept -Univ. Bucureşti, avocat în Baroul Ilfov, publicist şi poet simbolist . N.în 1888, la Râmnicu Vâlcea, într-o familie de mari proprietari .

Membru PNL, şef de cabinet al lui IGDuca,la ministerul Cultelor şi Instrucţiei (1914 ).

Deputat PNL ( din 1919 ),secretar general la ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale ( 1924 );

la Ministerul de Interne ( 1927-'28 ) ;Subsecretar de Stat la Preşedinţia Consil. de Minştri ,în guv.liberal IGDuca/apoi Gh Tătărăscu ( 1933-'37 ).În regimul carlist, în Consiliul  Superior FRN ( 1939-'40 )

Arestat pe 5 mai /1950,în  "lotul demnitarilor" , închis la Sighet , eliberat în 1955 .

-Burlacu , Mihai

Avocat.N. în 1912 , la Burdujeni ( Suceava ), într-o familie de ţărani săraci cu 7 copii.

Licenţiat al Facultăţii de Drept -Cernăuţi ( 1937 ).Ofiţer combatant în războiul din Răsărit şi din Apus ( până în Cehoslovacia ) , decorat cu "Coroana României " -cu panglică de Virtutea militară.

Reîntors în civilie la avocatură , a fost arestat pe 25 martie 1949 , rearestat pe 1 apr.1950,

bătut la Securitatea din Iaşi , judecat şi condamnat pentru că nu a denunţat pe cpt. Cârlan.

Arestat pentru a treia oară , pe 15 august 1952, a fost închis la Galeş ,Peninsula şi Poarta Albă , fiind "eliberat" pe 29 mai 1954... cu domiciliu obligator în Bărăgan, pe încă 5 ani .

C.

-Calotă , Alexandru

Avocat din Giurgiu, membru PNŢ .După 6 martie 1945, a trecut de partea guv.Petru Groza,

propunând parlamentului o Moţiune pentru dizolvarea PNŢ-ului . În pofida acestui gest de obedienţă ,a fost arestat în 1949, confiscându-i-se casa.

-Câmpeanu ,Radu D./ Toma D.-frate /

Absolvent al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Economice din Bucureşti ( 1945 ) N.în 1922, la Bucureşti (fiul fostului prefect liberal de Dâmboviţa ).Preşed. Tineretului Universitar Naţional Liberal ( în 1945),printre organizatorii manifestaţiei promonarhiste din 8 nov.1945.

   Arestat ,condamnat şi închis la Craiova, Ghencea şi Capu Midia ( 1947-1956 ).

În 1957, a obţinut azil politic în Franţa.După 1989, a revenit în România , reânfiinţând PNL.

-Chirculescu, Ion Udrea

Avocat originar din Buzău .Arestat la 17 mart.1948, torturat la MAI, condamnat la 15 ani muncă silnică , într-un proces înscenat ( preşed. de complet ,g-ral Alex.Petrescu ) de Tribunalul Militr Bucureşti ,pentru "uneltire contra ordinii sociale " "Plimbat" prin penitenciarele din Jilava, Aiud, Oradea, Galaţi şi Botoşani .Eliberat la 23 martie 1963 ( prin graţiere )

-Chiriac ,Tudor

Judecător , din Titu ( Dâmboviţa ).A încercat să lupte . de unul singur, contra Securităţii. Arestat şi torturat în anchete .Condamnat la moarte - pedeapsă comutată ulterior. Încarcerat la Jilava, Gherla, Galaţi , Botoşani  .Graţiat în 1964.

-Chirilă ,Pantelimon V.

Avocat, şeful PNŢ-Rădăuţi .Arestat în 1949.Asasinat la închisoarea Văcăreşti -din dispoziţia lui Emil Bodnăraş ( Cf. Cicerone Ioniţoiu ) , deoarece fiind foarte popular în Bucovina, reprezenta o problemă pentru afacerile fraţilor Bodnăraş )

-Citta ,Iulian

Avocat în Cluj.N.în 1914, în Rusu de Jos( Bistriţa Năsăud ). În 1945, prefect de Maramureş

A aflat de intenţiile sovieticilor de a anexa Maramureşul şi i-a informat pe americani. Cu ajutorul tacit al acestora, a organizat şi prezidat o Conferinţă administrativă , la 17 oct 1945, în care a afirmat că Maramureşul a fost încorporat definitiv la statul român .

În 1946, a fost destituit .A fost avocat în procesul preoţilor greco-catolici,şi alte procese "delicate " A fost arestat în 1948, în legătură cu "procesul Pop-Bujoi ",condamnat la 10 ani temniţă grea.

A fost încarcerat la Jilava, Peninsula şi minele de plumb Baia Sprie .

-Cicio-Pop, Alexandru

Avocat în Arad.Fiul unionistului Ştefan Ciceo-Pop .

Arestat în 1949 ,apoi cu domiciliu obligatoriu .

-Clonaru ,Victor Al.

Avocat .N.în 1914, la Vălenii de Munte.Luptător pe frontul de Răsărit, pentru eliberarea Basarabiei şi Bucovinei , căzut proizonier în 1943.Refuzând intrarea în aşa-zisele divizii "eliberatoare" , preparate de Ana Pauker în URSS , sovieticii i-au  înscenat un proces , condamnându-l la 10 ani închisoare ,trimiţându-l dincolo de Cercul Polar.

Repatriat în 1951 , a fost dus direct în lagărele de la Canal.

"Eliberat" în 1954,rearestat în 1958, condamnat la 25 ani muncă silnică .

În cei 18 ani de închisoare , a trecut prin 31 de penitenciare şi lagăre de exterminare .

A fost "graţiat" , în 1964 ( Decretul 411 ).

-Cosmovici, Horia

Avocat. Apărător în procesul lui CZ Codreanu ( 1938 ) , şi în alte procese politice.

Arestat în 1948, condamnat la 25 ani muncă silnică ,încarcerat la Jilava şi Aiud.

"Graţiat" în 1964( Decretul 411 ).

-Condrea,Aurel/ Euterpia-soţie / Sergiu -fiu / 

Avocat în  Adamclisi .Arestat în 1950 , împreună cu soţia şi fiul . Condamnat, executând pedeapsa la penitenciarul din Constanţa şi lagărul de exterminate de la Midia.

Eliberat în 1954, trimis cu domiciliu obligatoriu la Gugeşti -R.Sărat .

-Constantinescu ,Iancu M.

Avocat. Aromân, n. în 1879, în Macedonia ,stabilit la Buzău .Membru PSD-Titel Petrescu .

Arestat la 15 august 1952.Mort pe 31 dec.1952, la Periprava.

-Corbasca ,Vladimir

Avocat în Bucureşti .Iniţiatorul organizaţiei "Stema ţării " , în care se raliaseră mulţi studenţi.

Arestat în 1949, torturat în anchetă la Ministerul de Interne şi Calea Rahovei .Condamnat la 15 ani muncă silnică, executaţi la Jilava şi Aiud .

-Corbuţiu ,Victor

Avocat în Oradea, n.în 1914, la Ceica ( Bihor ).Arestat pe 25 mai 1948 de Securitatea din Oradea. Condamnat la 15 martie 1949 ,de Tribunalul Militar -Cluj (procuror Const.Popescu ) închis la Jilava şi Aiud.

-Coseriu ,Gheorghe P.

 Avocat.Membru fruntaş PNŢ.Candidat la alegerile din 19 nov.1946.A stat ascuns 6 ani, şi a fost arestat la 15 aug.1952, fiind condamnat la 2 ani închisoare şi domiciliu obligatoriu în Bărăgan.

-Coslovschi ,Oreste

Avocat.Preşed.PNŢ -Bacău, cu susţinută activitate în alegerile din '46 .Închis în 1949, torturat în timpul anchetei , implicat în procesul Liciu-Romanescu -înscenat pentru compromiterea Legaţiei Angliei la Bucureşti .Condamnat la moarte -la fel cu încă trei acuzaţi - pedeapsă comutată la muncă silnică pe viaţă ."Graţiat" în 1964 (Decretul 411 )

-Cosmovici, Horia

Avocat în Bucureşti .Apărătorul lui C.Z.Codreanu (procesul din 1938)şi în alte procese politice.

Arestat în mai 1948.Condamnat la 25 ani muncă silnică .Încarcerat la Jilava şi Aiud.

Eliberat în 1964 ( Decretul de graţiere 411 )

-Crâsnaru, Sebastian

Prim procuror al jud.Caraş-Severin .Arestat la 17 martie 1949, pentru o presupusă întâlnire cu partizani, bănuit că ar fi avut legături cu col.Ion Uţă

-Crăciun ,Dumitru D.

Avocat , moşier. N.în 1885 , în Năgheruşi -Seini (Maramureş ).Membru PNL.

Arestat la 2 martie 1949 , în "lotul moşierilor" .Expropriat , condamnat cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan.A murit pe 12 dec.1956.

-Croitoru,Petre

Avocat.Preşed. org.PNŢ -Tulcea.Arestat şi condamnat în 1949 .

D.

-Dan,Alecu

Avocat şi publicist ,secretar general al PNŢ -Constanţa, candidat PNŢ la alegerile din 19 nov.'46 .Arestat la Bucureşti ( în timpul procesului Maniu -Mihalache ),eliberat.

Rearestat în 1949 şi 1958.Eliberat în 1964 , din penitenciarul Botoşani.

-Dan ,Romulus

Avocat. Membru  al PSD din Austro-Ungaria (secţia română ) înainte de 1918 ;

membru marcant al PSD în interbelic.

După 23 august '44,ales în CC al PSD (congresul din 9/10 febr.1946 ) s-a opus participării pe liste comune cu PCR, la alegerile din 19 noiembrie'46 .

După unificarea PCR-PSD , a fost exclus din partid. Arestat în 1949, a fost judecat pentru "înaltă trădare ", condamnat la 15 ani muncă silnică de Tribunalul Militar -Bucureşti, secţia I ( sentinţa 42 /22 ian.1952 ).A fost eliberat ( Decret 206/24 aprilie 1956 ) la intervenţia Partidului Laburist englez , pe lângă Nichita Hrusciov .A murit în 1957 .

-Dardan, Constantin 

Magistrat.N.în 1895, la Bulboaca -Deleni ( Vaslui ).Fost avocat, magistrat, preşed.de tribunal, primar al Chişinăului , preşed.de secţie la Curtea de Apel, decorat cu "Steaua de Aur" în luptele din Tatra. Arestat ,condamnat la 2 ani închisoare (1948-1950 ), după eliberare şomer şi translator. În 1975, a reuşit să plece în SUA.

-Davidoglu, Erving

Magistrat -judecător N.în 1899.Arestat .Condamnat la muncă silnică .A murit în lagărul de la Midia , la 29 iulie 1954, exterminat prin munca forţată .

-Dimitriu ,Adrian

Avocat.Secretar general al PSDI-Titel Petrescu .Subsecretar de Stat la Ministerul Industriei şi Comerţului ( pentru industria de război ) în guvernul Petru Groza ( 6 martie 1945-30 nov.'46 )

Înlăturat din PSD , în 1947 .După congresul din 21 febr.1948 , când PSD a fost înghiţit de PCR ,Adrian Dimitriu şi alţi social-democraţi solidari cu Titel Petrescu , a fost arestat pentru materiale "necenzurate, cu caracter subversiv şi antisovietic"  .

Închis  şi anchetat la Jilava şi Ocnele Mari ,fără să fie condamnat , a fost eliberat în 1955 .

-Dimitriu ,Vlad

Avocat .Deputat PNŢ (1926-oct.1932 ) apoi PRŢ-Iunian (1932 -'dec.37 ).

În procesul Maniu -Mihalache (1947 ) , desemnat apărător din oficiu al lui Nicolae Penescu şi col.Stătescu ,a atras atacurile presei comuniste şi persecuţiile ,deoarece ,la proces, a afirmat , printre altele :<atât timp cât o ţară e ocupată de trupe străine sovietice , nu se poate susţine că mai are suveranitate şi independenţă >

În 1948,a fost epurat din barou ,iar în 1952,arestat. Pedepsit la muncă forţată ( cules de orez în lagărul Spanţov ),apoi în penitenciarul Piteşti ,apoi cu domiciliul obligator în Bărăgan ( până-n 1959 ) A murit la 25 decembrie 1969 ,la Bucureşti .

-Dimitriu,Paul I.

Avocat .Ziarist la "Liberalul" .N.în 1920, în Bucureşti .După 1944, membru al org.de tineret PNL.

Arestat în 1952,eliberat în 1955.Rearestat în 1957, cu lotul tinerilor liberali (Aurelian Bentoiu, Aznavorian ş.a ) care  încercau reorganizarea partidului .Condamnat la 16 ani închisoare .

Închis la penitenciarele din Botoşani .

În 1960, închis fiind, a fost adus ca martor în procesul "Noica -Pillat" .În procesul verbal de interogator (luat de anchetatorul penal Onea Mircea,  pe 29 oct.1959 ) declara :

Eliberat în 1964 ( Decretul 411 )

-Dinu ,Constantin

Avocat.N. în 1904, la Dunăreni-Aliman ( Constanţa ). Fruntaş PNŢ

Arestat la 15 august 1952, condamnat la muncă forţată( lagărul Capu Midia ) eliberat în 1954.

Rerestat la 14 mai 1959 de Securitatea din Constanţa.Condamnat la 17 ani muncă silnică .

A murit  pe 8 martie 1962 ,în infirmeria lagărului de la Poarta Albă , din cauza condiţiilor de exterminare.

-Docan, Gheorghe

Magistrat.Consilier la Înalta Curte de Casaţie. La 27 ian.1941, a fost numit ministru Secretar de Stat la Justiţie , dar numai după 20 zile şi-a dat demisia ( 15 febr.'41 ) .În 1946, a fost arestat , condamnat la 5 ani temniţă grea , executând pedeapsa la Gherla.

-Dorovici ,Dimitrie

Avocat în Bucureşti  ( originar din Grecia ), membru PNL.

Arestat de două ori :1949-1955  şi 1957-1963 .Închis la Jilava, Aiud şi lagărele din bălţile Dunării.După eliberare, a reuşit să plece în străinătate. A murit la Paris .

-Drăgoescu ,Eftimie

Avocat în Bucureşti (? ), originar din Bata ( Arad ).Arestat , judecat în procesul Lucreţiu Pătrăşcanu , pe baza declaraţiei lui Mircea Bartaş că ar fi fost înarmat pentru a participa la o "rebeliune a anchetatorilor ".

-Drescan,Ion

Avocat , n.în 1924, la Sulina ( Tulcea ).În 1948, a reuşit să treacă frontiera în Iugoslavia.

Prins de Securitatea sârbă, a fost trimis într-un lagăr.Predat Securităţii române la 1 mai 1949.

Condamnat la 8 ani muncă silnică ( sentinţa nr.1284/ 1949 ) ,pentru trecerea frauduloasă a frontierei ; închis la Jilava, Cernavodă, Capu Midia (Taşaul ) , Peninsula ; la sistarea lucrărilor de la Canal,"plimbat"  la Aiud, Baia Sprie şi Lugoj.

"Eliberat" pe 24 sept.1955 (în virtutea graţierii acordate de Decretul nr.421 / 31 iun.'55 ).

Nu a fost primit în barou , fiind nevoit să lucreze în construcţii .

După rev. din dec.1989, membru fondator al Fundaţiei Culturale "Memoria " .

-Drincu ,Ion

Avocat.Secretar PNŢ -jud.Arad.După 6 martie 1945, s-a retras din activit. politică ( după ce preşed.fusese omorât în bătaie , iar dir.ziarului local, JeanTeodorescu Făget ,fusese bătut cu sălbăticie şi arestat ).Deşi demisionat, a fost în continuare persecutat de Securitate.

Arestat la 15 august 1952, condamnat la muncă silnică , închis la Galeş ,Peninsula şi Poarta Albă .Eliberat în mai  1954.

-Dumitrescu, Gheorghe G.

Avocat.N.în 1888, în Bucureşti .Arestat la 16 aug.1962 , în baza Ordinului 1.047 /1952.

Condamnat la 3 ani muncă silnică .A murit la 8 febr.1954,la spital-penitenciar Văcăreşti.

-Dumitrescu ,Ion-Lazea

Avocat în Bucureşti , n.în 1907, la Voineşti -Lereşti ( Argeş ) .A făcut parte din nucleul mişcării de rezistenţă "Haiducii  Muscelului ", participant la discuţiile din Bucureşti ,între  Gh.Arsenescu şi Toma Arnăuţoiu . În procesul din 1949, a fost condamnat în lipsă.

În 1959, a fost prins şi arestat ,condamnat la muncă silnică pe viaţă ( sentinţa nr 107 /19 mai 1959 ) de Tribunalul Militar -Bucureşti .

A murit în închisoare , din cauza torturilor la care a fost supus.

-Dumitrescu ,Alexandru-Colţeşti

Avocat şi publicist din Râmnicu-Vâlcea, n.în 1901, în Colţeşti (Vâlcea).A fondat şi condus ziarul " Ideia naţională " (1925-1927).Membru şi primar PNŢ de Vâlcea (1930 ).

În oct.1932, l-a urmat pe Grigore Iunian, devenind membru P.Radical Ţărănesc, partid care a excelat prin criticile la adresa PNŢ ,din momentul desprinderii .

Arestat la 15 august 1949 .Condamnat, închis la Jilava şi Peninsula, eliberat în 1954.

Rearestat în 1959, deţinut la Jilava.

-Dumitrescu ,Constantin [Costel ]

Avocat.Membru PNŢ.Arestat în 1949 , condamnat la 15 ani închisoare .La consumarea pedepsei , a fost dus cu domiciliu obligatoriu în satul Lăteşti , com.Borduşani ( Ialomiţa ).

La expirarea pedepsei , în 1964, a refuzat să plece din Lăteşti- Borduşani ,a fost tracasat de Securitate ( i s-a dărâmat bordeiul ,fiind silit să-şi facă altul;a fost dus la cabinete de psihiatrie) .

După 1989,s-a integrat cu speranţă renăscută în viaţa  politică ,în 1992 fiind ales senator  de Bucureşti .

E.

-Eftimie , Călin

Colonel-magistrat ce a judecat mai multe procese înscenate de Securitate , pronunţând mii de condamnări pe viaţă ( printre ele, procesul "lotului Pop-Bujoi " , în 1948.)

Arestat la rându-i şi condamnat .

-Elefterescu , Dumitru

Avocat în Bucureşti (fost coleg cu Gogu Rădulescu şi Avram Bunaciu );dat afară din Barou .Arestat şi anchetat la sediul Securităţii din Bucureşti (Rahova ).

Judecat într-un "lot PNŢ" în 1949 ;condamnat la 16 ani muncă silnică, pe care i-a executat la Jilava, Aiud şi Gherla.

F.

-Fărcaş, Vasile

Magistrat la Tribunalul din Cluj.N.în 1896 , în Hăşdate-Cluj.

A sprijinit şi apărat Biserica greco-catolică şi preoţii urmăriţi de Securitate .

A fost arestat împreună cu soţia (condamnată şi ea ) , la 1 iulie 1953, pentru găzduirea lui Horaţiu Comâniciu şi pentru intermedierea legăturilor cu Vasile Chindiş.

Condamnat la închisoare, eliberat la 5 oct.'55.În 1956,a contribuit la organizarea  slujbei catolice de pe treptele Bisericii Universităţii din Cluj ( a piariştilor ), la care au participat peste 5.000 oameni .Arestat la 13 august 1956, a fost condamnat la 10 ani închisoare.

Eliberat la 15 apr.1964 ( Decretul 411 )

-Fărcăşanu, Mihail

Licenţiat în Drept şi Politologie ( Londra şi Berlin ) , căsătorit cu Pia Pillat ( din fam.Brătianu )

N.în 1907, descendent al unei familii boiereşti

Preşedinte al PNL-tineret (din 1940 ),coordonator şi publicist al ziarului "Viitorul" (1944-'45 ) şi "Liberalul" (1944-'45 ),tribună şi busolă politică liberală  pentru "vremea barbariei" care începea în România.În 1946, împreună cu soţia ,a părăsit ţara clandestin, cu un avion pilotat de Matei Ghica Cantacuzino, luând calea exilului .A ajuns în SUA.

   Pus sub urmărire în toamna 1946, judecat pe 11 nov.'46 de un complet special al Curţii de Casţie şi Justiţie  Militară (preşed.g-ral V.Atanasiu ;procurori -g-ral Gr.Nicolau şi col.Alex.Burada); condamnat la 25 ani muncă silnică (în contumacie , ca membru al "Sumanelor Negre " ),în procesul unui lot de 91 inculpaţi (conducători şi membri ai organizaţiilor de rezistenţă Sumanele Negre ,Mişcarea Naţională de Rezistenţă , Haiducii lui Avram Iancu şi Grupa de rezistenţă Sinaia.

-Făină , Liciniu

Avocat .Fruntaş PNŢ , candidat pe lista deputaţilor la alegerile din nov.'46 .Arestat la 15 aug.1949,condamnat la 7 ani închisoare,petrecute la Jilava, Aiud şi lagărul Peninsula.

Rearestat în 1956,în "lotul Faliboga",condamnat la 20 de ani muncă silnică.

Închis la Jilava şi Botoşani .A fost eliberat în 1964 ( Decretul 411 ).

În 1988 a ajuns în Franţa şi a cerut azil politic. În 1990 , s-a întors în România unde a contribuit la reclădirea PNŢ.A murit în apr.'90 .

-Fedorciuc ,Octavian

Avocat.Fruntaş PNŢ, din Câmpulung Moldovenesc (Suceava ).A găzduit o întâlnire între americanul Hamilton ( cu translatorul ) şi doi luptători din rezistenţă .Arestaţi la puţină vreme ,cei doi l-au denunţat .Arestat ,judecat în lotul "Sumanelor Negre " , condamnat la 2 ani închisoare , ţinut mult mai mult .

-Fântânaru ,Alexandru / Tiberiu -fiu /

Avocat în Arad, n.1895 , în Şeitiu (Arad ) .Arestat la 10 oct.1957 , judecat în "lotul Szoboszlai " pentru "complot împotriva regimului ", condamnat la moarte şi executat pe 1 sept.1958 , la Jilava .Fiul, Tiberiu, judecat în acelaşi lot, a fost condamnat la 15 ani muncă silnică .

-Filipescu, Ion

Avocat ,fruntaş PNL .Arestat prima oară între 1948-1957, a fost torturat pentru a divulga locul unde se ascundea Aurelian Bentoiu ( al cărui secretar fusese ).Eliberat în stare gravă de sănătate , a fost rearestat în nov.1957 , într-un lot cu membri ai PNL.

-Finţescu ,Ioan N.

N.în 1888, în Strehaia -Mehedinţi .Avocat, decan şi prof. de Drept Comercial la Facultatea de Drept -Bucureşti . N.în 1888, în Strehaia -Mehedinţi .

Membru PNL, deputat în legislaturile liberale.

Ministru al Economiei Naţionale (1 ian.'43-23 aug.'44 )în ultimul guvern(al IV-lea ) condus de mareşalul Ion Antonescu .Arestat în 1946, judecat în lotul II ( 20 mai 1946 ) al ministeriabililor lui Ion Antonescu , paralel cu judecarea recursului primului lot , condamnat la 20 ani muncă silnică ,închis la Jilava ,Aiud şi Sighet. A murit (nu se ştie exact când ) la Sighet.

-Fisch ,Ion

Avocatul Episcopiei Catolice din Timişoara .Arestat .Judecat în procesul înscenat în jurul reprezentantului Vaticanului în România. Condamnat la 10 ani muncă silnică , în 1951, pentru furnizarea de informaţii în străinătate ,legate de PSD ( al cărui membru era ) .

A murit în timpul detenţiei , în 1962,la închisoarea "Popa Şapcă " din Timişoara.

-Florescu ,Ioan Th.

Avocat din Bucureşti .Arestat în 1949.A murit în timpul detenţiei, la penitenciarul Jilava , în 1950.

-Florescu, Radu

Magistrat în Braşov şi Bucureşti .Originar din Braşov.Arestat .Condamnat la 7 ani în chisoare .În 1952,la "eliberare" , i s-a stabilit domiciliu obligatoriu în satul Valea Călmăţuilui-Brăila.

-Florian , Gheorghe I.

Avocat ,n.în 1918 , în Bucureşti ( fiul avocatului şi ex-deputatului liberal Florian Ion ,cu casă în Bucureşti şi vilă la Predeal ); licenţiat în Drept ,cu doctorat în Economie Politică ;în studenţie în mişcarea legionară (1940).Arestat în sept.1959 ; anchetat în câteva runde la Securitatea din  Bucureşti ; implicat în procesul "lotului Noica-Pillat ".

    În CONCLUZIILE DE ÎNVINUIRE ( 10 febr.1960 ), formulate de anchetator penal de Securitate  cpt.Onea Mircea la poziţia 5 )despre el se spunea că <După 23 august 1944 a adoptat o poziţie ostilă regimului democrat instaurat în ţara noastră .Menţinându-se pe aceeaşi poziţie legionară şi de defăimare a regimului democrat instaurat în RPR [...]  l-a  ajutat pe PILLAT CONSTANTIN să scrie , în prima variantă , romanul său mistico-legionar "Aşteptând ceasul de apoi" , prin aceia că i-a vorbit şi totodată i-a dat acestuia cartea legionară denumită "Pentru legionari" scrisă de C.Z. Codreanu .[...] au discutat duşmănos la adresa regimului nostru, calomniind rezultatele acestuia şi libertăţile democratice despre care afirma , în mod tendenţios, că ar fi "inexistente" De asemenea îşi exprima dorinţa şi speranţa în schimbarea regimului din RPR , în urma intervenţiei militare a puterilor imperialiste [...] >

      La proces ( 24 febr.'60 ), şi în Sentinţa nr 24/ 1martie 1960 , dată de Tribunalul Militar -Bucureşti ( preşed. Dimitriu D.Adrian , judecător Ion Petrescu ) acuzele au fost menţinute , el fiind condamnat la 16 ani muncă silnică , 7 ani degradare civică şi confiscarea totală a averii personale, pentru "infracţiunea de uneltire contra ordinii sociale."

-Focşăneanu ,Nicolae M./ Cecilia-soţie /

[LD:cf.C.Ioniţoiu , la 17 mai 1997 ,acest dosar a fost reexaminat şi sentinţa a fost casată , cu următoarea rezoluţie :<decedat nevinovat >.Rezolvarea acestui caz ar trebui să intereseze, ca un precedent creat , pe toţi cei "graţiaţi" cu faimosul Decret 411 .

Dar totul ar fi trebuit dat prin legea lustraţiei sau printr-o lege specială votată de Parlament.

[ LD:18 mart.2008 : Cazul mai ridică o problemă  de fond , la care ar trebui să se pronunţe istoricii de azi şi de mâine : în România , după 23 august 1944 ,a fost sau nu O MIŞCARE DE REZISTENŢĂ  ANTICOMUNISTĂ ? a fost ea politică , economică , militară ,socială, culturală, religioasă ? a fost ea reală , puternică ,organizată ? Cei care au căzut victime represiunii şi terorii comuniste , au fost VICTIME sau LUPTĂTORI ?

În funcţie de răspunsul la aceste întrebări , pe care doar arhivele le-ar mai putea lămuri ,

vom putea stabili  natura unor procese şi valoarea istorică a rezistenţei .

În cazul dat : av.Focşăneanu cu Pascu Nicolae au avut asemenea preocupări sau totul a fost scornit de cei ce i-au arestat ? În primul caz , am avea de-a face , cu un proces politic iar ei ar fi nişte eroi ai rezistenţei anticomuniste din România.

În al doilea caz ,am avea de-a face cu o grosolană înscenare securistică ,iar ei ar fi nişte victime.]

  Avocat în Bucureşti .N. în 1902, la Bucureşti .Arestat împreună cu soţia în 1959 .

Condamnat la 20 ani muncă silnică ,de Tribunalul Militar Bucureşti (sentinţa nr.201 /31 oct.1959 ), pentru găzduirea lui Pascu Neculae ( secretar PNŢ ), cu care ar fi dus discuţii politice, ar fi elaborat diverse legi şi chiar o viitoare Constituţie , încercând să stabilească legături cu Occidentul .A suportat toate rigorile regimului concentraţionar de la temutele penitenciare Uranus , Jilava şi Aiud."Graţiat" în 1964 , cu Decretul 411 .Decedat în 1969 .

-Frangulea, Titus

Avocat în Iaşi .Fost membru al PNC, ales deputat în alegerile din toamna 1937.

Arestat , condamnat la închisoare , a murit în timpul detenţiei , la Periprava, în 1960 .

-Fruma ,Ion -Bubu

Avocat la Sibiu şi Bucureşti , dr.în Drept , membru PNL, candidat PNL la alegerile din 19 nov.1946 (n.în 1908 , la Sibiu )

Arestat la 15 august 1952.Închis la Gherla, Galeş şi lagărul Peninsula .Eliberat în mai 1954.

G.

-Georgescu ,Sotir ,Gr.

Procuror, n.în 1909 , în Brăila .Arestat în 1950 .Condamnat la 4 ani închisoare , în 1951.

Omorât în bătaie ( de brigadierul Grigoraş )  în lagărul Salcia , la 23 iulie 1953.

-Georgescu ,Vasile -Bârlad C.

N.în 1884, în Bârlad ( Vaslui ) .Decorat în primul război mondial pentru acte de bravură .

Avocat , decan al baroului, în perioada 1921-1927 a apărat gratuit toate pricinile legate de împroprietărirea ţăranilor. Membru marcant PNŢ,  preşed.organizaţiei Tutova.

Deputat , apoi senator , în majoritatea legislaturilor interbelice.

Prefect al jud.Tutova, în timpul guv.PNŢ –GG Mironescu .

Arestat la 5 mai 1947 ( la 63 de ani ),  închis  la penitenciarul Craiova şi Aiud pe durata  procesului Maniu -Mihalache .

Rearestat la 15 august 1949 (la 65 de ani ); anchetat la MAI ;condamnat la 2 ani şi 2 luni închisoare ( sentinţa nr 1.390 / 9 oct 1951 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti ( preşed.de Complet, cpt.magistrat Csako Eduard ) , pentru "acte preparatorii la crima de uzurpare de ordine constituţională ".

Rearestat la 29 nov.1956 ( la 72 de ani ) ; torturat în timpul anchetei la Securitate ;condamnat la 16 ani muncă silnică (sentinţa nr.812 /19 august 1957 )de Tribunalul Militar-Bucureşti, pentru "întâlniri cu foşti membri ai PNŢ , cu scopul de a reorganiza partidul în vederea preluării puterii "

Încarcerat la Jilava, Malmaison şi Botoşani , unde a murit la 18 iulie 1962.

-Georgescu -Tulcea

Avocat . Preşed. org.PNŢ -Tulcea Arestat în iulie 1947, împreună cu fiul , în timpul procesului Maniu -Mihalache.Închis la MAI şi JIlava ,apoi eliberat .Rearestat după un timp , condamnat la închisoare, trimis în lagărele de exterminare de la Canal.

-Georoceanu ,Romulus

Avocat (fruntaş PNŢ, delegat cu conducerea org.muncitoreşti -Ilfov  ).Deputat în legislaturile PNŢ ( 1928-1933 ).Arestat la 15 martie 1947, ţinut în penitenciarul din Craiova pe timpul procesului Maniu -Mihalache , judecat şi condamnat .

-Gerota ,Dumitru

Avocat în  Bucureşti , conf.univ.la Facultatea de Drept. Membru marcant PNŢ, conducătorul Cercului de studii al partidului ,fost secretar în Ministerul Justiţiei şi candidat în alegerile din nov.'46 .Arestat la 19 august 1949 , pentru "încercarea de reorganizare a partidului ", condamnat la 7 ani închisoare. Închis  la penitenciarele MAI, Aiud şi lagărul Peninsula. 

După eliberare, şi-a câştigat existenţa ca fotograf.

-Gheorghian, Radu

Avocat, decanul Baroului din Suceava( din 1941 ) , n.în 1900 în com.Comăneşti -Suceava, licenţiat al Facultăţii de Drept din Cernăuţi .Arestat pe 5 apr.1947 ; condamnat la 2 ani închisoare .Închis la Sighet, Aiud şi Gherla. Eliberat în 1949.

-Gheorghian , Nicolae

Licenţiat al Facultăţii de Drept din Cernăuţi .Membru PNL, fost deputat .N.în 1907, la Bucureşti Arestat în 1952, condamnat la muncă silnică , eliberat în 1956.

Profund afectat psihic de suferinţele îndurate în închisoare , s-a sinucis ( s-a aruncat de pe fereastra locuinţei ) pe 5 sept.1959.

-Gheorghiu ,Apostol-Ion

Avocat în oraşul Piteşti -Argeş.Membru PNŢ.Bătut cu sălbăticie în Tribunalul din Piteşti , la 9 august 1946 ,de o bandă de comunişti condusă de N.Ceauşescu şi C.Doncea.

În acest incident , au fost omorâţi Gheorghe Mihai (director în Ministerul de Interne , după 23 august 1944, preşed. asociaţiei "Tinerii prieteni ai anglo-americanilor " ) şi Tică Popescu , iar 15 persoane au fost rănite .

-Gheorghiu , Atanasie

Av.din Bucureşti. Arestat , a murit în timpul detenţiei, pe 18 nov.1961,  la penitenciarul Botoşani .

-Gheorgiu ,Dumitru D.

Avocat din Hârşova (Tulcea ), n.în 1094 .Arestat la 15 august 1952.A murit la 26 decembrie în lagărul Capu Midia, din cauza tratamentului de exterminare.

-Ghilea ,Iuliu

Avocat în Tg.Mureş, n.în 1912 .Arestat la 14 iulie 1948, judecat într-un lot cu membri ai unor organizaţii anticomuniste , condamnat la 2 ani închisoare , de Tribunalul Militar-Cluj.

A murit în detenţie, pe 16 dec.1950, la Aiud.

-Ghiaţă ,Petre

N.în 1901 la Bucureşti .Doctor în Drept .Prof. de doctrine politice la Institutul de Ştiinţe Administrative şi Politce. Director al unor periodice de ştiinţe politice ( Ideea ţărănească , Ideea naţională ); colaborator la ziarele democratice ale vremii ( Adevărul, Dimineaţa, Viitorul ).

Membru şi deputat PNL în legislaturile deceniului patru ( 1931, '32,'35 );

După 23 august 1944,l-a urmat o vreme pe Gh.Tătărăscu , apoi a avut o conduită laşă, oportunistă,colaborând cu comuniştii întru distrugerea PNL.

Cu toate acestea, a fost arestat în 1948 , fiind închis în penitenciarele MAI şi Jilava.

-Glăjar , Vasile

Avocat, membru PNL , n.în 1880 , în com.Bod -Braşov.

După 23 august '44,i-au rechiziţionat casa, instalând Comandamentul Sovietic.

În 1947, a fost dat afară din barou .În 1952, arestat de Securitatea din Braşov.

Grav bolnav, a murit la 15 august 1952 ,la spitalul -penitenciar din Văcăreşti.

-Giugiuc ,Gheorghe

Procuror din Craiova -Dolj .Arestat în martie 1945 din ordinul lui Teohari Georgescu , pentru că îi întocmise , în trecut , un dosar de drept comun.Omorât, în iulie 1945 ,în timpul anchetei ,la Securitate ( de comisarul Sfetcovici , fost frizer ) În dosarul falsificat al cazului a fost trecut "sinucidere" , iar dosarul penal al lui Teohari Georgescu a dispărut .

-Gogiulescu ,Ştefan C.

Avocat, membru PNL , în Urşi ( Vâlcea ) , n.în 1889 în Cungrea-Olt .

Arestat în 1952, a murit în timpul detenţiei , la 19 dec.1952, în lagărul de exterminare de la Capu Midia.

- Gligor , Aurel A. /

Avocat ,membru PNŢ (din  satul Sârbi, com.Hălmăgel-Arad )Candidat pe listele PNŢ în alegerile din 19 nov.1946, a demascat falsificarea rezultatelor .Judecat şi condamnat la 5 ani închisoare , în lipsă, ( sentinţa nr.294 / 21 martie 1949 )de Tribunalul Militar din Timişoara .

-Goruneanu ,Petre -Tuliu

Consilier la Curtea de Apel-Bucureşti .În timpul războiului ,intervenise pentru eliberarea lui Petru Groza când fusese arestat din ordinul mareşalului Antonescu

Arestat în 1948, sub guvernarea Groza, a fost închis la Jilava şi Făgăraş.

-Grigoriu ,Gheorghe C.

Magistrat .Consilier la Curtea de Casaţie. Arestat în 1948, ca maestru al Ordinului Masonic.

A murit în timpul detenţiei , pe 10 iul.1956, la Văcăreşti .

-Grosu, Virgil

Avocat, preşed.org. judeţene -Brăila a PNŢ.Deputat în legislaturile PNŢ (1928-'30 ;1931-'33 ) Secretar g-ral la Ministerul Justiţiei în guvernările PNŢ.

Arestat la 15 august 1949 ;condamnat la închisoare ;închis la penitenciarele Aiud şi Galaţi.unde a murit  în 1951.

-Groza , Nicolae

Avocat în Bucureşti , n.în 1915,căzut prizonier la sovietici pe frontul de Răsărit .

Repatriat, a fost dus direct în penitenciarul Bragadiru,apoi la Capu Midia de unde a fost eliberat în 1954.Rearestat în 1959, judecat cu "lotul Puiu Anastasiu ",condamnat la moarte ( sentinţa nr.62 / 30 martie 1959 ), pedeapsă comutată ulterior la muncă silnică pe viaţă .

"Graţiat " în 1964 , cu Decretul 411.

-Gulan, Dumitru

Avocat în Bucureşti, n.în 1909.Arestat la 15 mai 1950.Condamnat la închisoare ( sentinţa nr.157 /26 ian.1951 ) de Tribunalul Militar -Bucureşti .A murit pe 10 febr.1952, în detenţie.

H.

-Haneş, Vasile V.

Prof. şi avocat N.în 1886, la Călăraş-Ialomiţa ( fratele lui Petre Haneş ).

Autor al unor lucrări de istorie etnografică şi sociologie  ( Românii din ţara Oltului -1912 ;Sufletul românesc în Basarabia-1919;Politica conştiinţei naţionale- 1926 ;Instrucţiunea civică ,1930; Drept constituţional şi administrativ,1930 ş.a. ş.a )

Fruntaş PNŢ, deputat în legislaturile PNŢ ( 1928-'31 ; 1931-'33 ) .

Arestat în 1957 ( o dată cu fratele său ) ;condamnat ; închis la Jilava, Galaţi şi Botoşani ;

Amurit în 1962, în timpul detenţiei , la penitenciarul Botoşani .

-Haţieganu , Emil

N.în 1878 ,în Tritul de Sus-Turda.Doctor în Drept, magistrat , redactor la "Curierul judiciar "din Cluj , înainte de 1918.

Prof.univ.la catedra de Procedură Civilă la Universitatea din Cluj(din 1918 );decan al Facultăţii de Drept ( 1922-'28 ) apoi rector al Universităţii (1929-'30 ).

  Militant unionist, membru al P.Naţional Român ;preşed. al Consiliului Naţional Român din Cluj ( 1918 );membru al Consiliului Dirigent din Ardeal ( 1919-1920 ).

Deputat ( PNR-Maniu ; PNŢ-Maniu,Mihalache ;Frontul Românesc-Alex.Vaida;Frontul Renaşterii Naţionale-Carol II  ) în majoritatea legislaturilor din România Întregită ( 1919-1940 )

  Subsecretar de stat la Justiţie ( 1930 ) , ministru al Sănătăţii, Muncii şi Ocrotirilor Sociale ( 1931 ); ministru pentru Transilvania (1932, 1933 ),în guvernele PNŢ.

După 23 aug.1944, desemnat ministru fără portofoliu în guvernul Petru Groza( 6 martie 1946 ).   

  Arestat în 1949 , condamnat , închis la penitenciarele din Jilava şi Ocnele Mari.

La expirarea condamnării, i-a fost impus domiciliu obligatoriu.

A murit înainte de eliberare. 

-Haţieganu , Eugen

Avocat în Bucureşti ( frate cu Emil şi Iuliu ). Membru PNŢ, Arestat în 1949, condamnat la 7 ani închisoare ( 15 august) , încarcerat la Jilava, lagărul Peninsula şi Aiud ( unde a fost torturat cu bestiliatate - bătut cu bâta peste testicole - de Vida Nedici )

Eliberat în 1956, a fost răpit , împuşcat în ceafă şi aruncat între vagoanele unui marfar în mers ( între Gara de Est -Pipera ).

-Hărduţiu ,Iancu Ionel

Avocat, membru PNŢ, în Ineu-Arad ( cumnat cu Iuliu Maniu ) Arestat la 15 august 1952; încarcerat ( fără judecată ) la Ghencea; dus în lagărul de muncă silnică de la Bicaz şi Oneşti.

Eliberat în primăvara 1954.

-Hălăceanu, Ionel / Olimpia -soţie /Mihaela -fiică /

Magistrat ( cu moşie în com.Crevedia  -Dâmboviţa ) S-a ascuns în 1948, pentru că pe numele său se  eliberase un mandat de arestare( refuzase executarea unor ordine ilegale ) .

S-a predat autorităţilor în 1949, pentru că soţia  îi fusese luată ostatecă şi născuse în închisoare. Condamnat ; eliberat ; rearestat în 1960 (împreună cu soţia ) , pentru că îl găzduiseră pe urmăritul Réné Policrat .

-Herlea, Alexandru

Prof.univ.de Drept civil la Academia Comercială din Cluj şi Braşov ( 1941-1947 ) , n.în 1907, în com.Vinerea -Alba ( descendent al căpitanului Nicolae Herlea din armata lui Avram Iancu ) .

Arestat de Securitatea din Braşov în aug.1949 ;condamnat la 7 ani muncă silnică, ajuns în lagărul de la Peninsula.Rearestat la 20 iulie 1958 ; condamnat la muncă silnică pe viaţă;

ajuns în penitenciarele MAI şi Jilava , unde a fost supus torturilor  în procesul de "reeducare" .

Eliberat în 1963, grav bolnav.

-Heul, Emanoil 

Avocat în  Baroul din Iaşi .Participant activ la campania electorală din 1946. După arestarea conducerii partidului ( 1947 ) ,a organizat un comitet de asistenţă pentru cei închişi ,distribuind şi ajutoare americane (venite în timpul foametei ).

  Arestat pe 15 august 1949 ;judecat în "lotul tineret PNŢ" ; condamnat la 7 ani închisoare (sentinţa nr.1 384 / 1950 ),"plimbat" în Jilava, Peninsula, minele de plumb de pe Valea Nistrului, Satu Mare şi Oradea.

   Eliberat,grav bolnav, pe 10 aug.1956, a reuşit să ajungă în RFG ( la Freiburg )., unde a fost supus la 12 intervenţii chirurgicale, dat a adus la cunoştinţa conducătorilor statelor occidentale , drama poporului român.

 

-Holban ,Ştefan

Avocat( studii universitare postbelice, la Iaşi ) n.în 1886 ,la Cărpineni -Lăpuşna ( Basarabia ).

Secretar al Congresului , deputat al jud.Lăpuşna, membru în Biroul de organizare al SFATULUI ŢĂRII care a votat unirea fără condiţii a Basarabiei cu România( 27 martie 1918 ) .

 Deputat al P-Ţărănesc  în primele legislaturi ale României Întregite ( 1919-1921 ) ; deputat PNŢ şi prefect de Lăpuşna în guvernările  PNŢ ( 1928-1931; 1932-1933  ).

  A fost arestat în 1948 , condamnat la închisoare pe viaţă.

A murit la 27 august 1961, la penitenciarul din Botoşani, fiind aruncat la groapa comună.

-Holotă, Vladimir I.

Avocat în Bucureşti, n.în 1903, la Silca-Suceava. Arestat în 1951 ; decedat pe 21 iulie 1952, în lagărul "5 Culme" , din cauza condiţiilor exterminatoare .

-Hotineanu, Romulus

Colonel magistrat .Arestat pentru că , în 1933, a intervenit la greva de la Uzinele Griviţa. A ordonat să se folosească forţa iar conducătorii comunişti să fie trimişi în judecată. Condamnat la închisoare.

-Hrecianu, Alexandru

 Avocat în Mihăileni -Botoşani .Dat afară din barou ( 1947 ) ;arestat la 15 august 1952 ,eliberat în 1954 ;rearestat în 1957 ;condamnat la 3 ani şi 6 luni închisoare, pentru "atitudine ostilă faţă de colectivizare".

I.

-Iacoban, Alexandru

Magistrat în Bucureşti, n.în 1904, la Botoşani .Arestat la 1 nov.1958, de Securitatea din Bucureşti ; anchetat la Uranus; condamnat la 8 ani închisoare de Tribunalul Militar -Bucureşti, pentru " uneltire contra ordinii sociale" .Încarcerat la Jilava şi Gherla.

A murit pe 6 apr.1060, la Gherla.

-Iacobescu, Paul

Avocat în Bucureşti. Arestat în vara 1957, judecat în decembrie '57 ; condamnat la închisoare,

pentru că , împreună cu Petre Ţuţea ,Nicolae Porsena şi Matei Biloiu ,în perioada 1949-1953, au intenţionat "constituirea unei organizaţii subversive cu scopul răsturnării regimului comunist "

A fost închis la Jilava, Uranus şi Aiud.

-Ialomiţeanu ,Ovidiu C.

Avocat în Buzău, n.în 1898.Arestat în 1951; condamnat la închisoare administrativă ;

trimis la muncă forţată în lagărul de la Capu Midia.A murit la 23 iunie 1952, din cauza condiţiilor de exterminare impuse de Liviu Borcea.

-Ibrăileanu ,Aurel H.

Avocat, magistrat din Galaţi , n.în 1900.Prefect de Galaţi în guvernarea liberală  ( în 1936 )

Arestat în 1945  "ca legionar" ; dus la Capu Midia ;eliberat pe 21 ian.1956.

Rearestat la 17 apr.1958 de Securitatea din Bucureşti ; judecat în "lotul Puiu Atanasiu "  ;

condamnat la moarte ( sentinţa nr.62 / 30 martie 1959 ), sentinţă comutată ulterior în muncă silnică pe viaţă .Închis în diverse puşcării, "graţiat"  din Aiud în 1964, cu Deretul 411 .

-Ieţa ,Ion V.

Avocat în oraşul Făget -Timiş, n.în 1901 .Arestat la 15 august 1952.

A murit la 19 ian.1953 , în lagărul de exterminare de la Capu Midia .

-Iliescu ,Constantin Dinel

Avocat în oraşul Craiova. Fruntaş PNL , candidat în alegerile din 1946

Arestat în 1952 , pentru afirmaţii "duşmănoase" la adresa reformei monetare ( cum au fost păgubiţi muncitorii şi funcţionarii cărora nu li s-a schimbat ultima chenzină ) .

Închis 2 ani în lagărele de muncă forţată de la Galeş şi Peninsula .Eliberat în 1954.

Rearestat în 1956 , după revoluţia din Ungaria.

-Ionescu, Basu

Avocat în Constanţa. Arestat în 1946 , la ordinul prefectului comunist Victor Duşa, ca răzbunare pentru trecut .Torturat în timpul anchetei

-Ionescu, Gheorghe Gh.

[LD:vezi  Comandamentul Unic din Timişoara (19 ian.'49 ) care a primit sarcina să-i lichideze .La Fişier Securitate :Ambruş, Băjenaru, Moiş, Zoltan

 Notar în com.Teregova , n.în 1899, în satul Verendia, com.Luncaviţa -Caraş Severin .

Absolvent al Facultăţii de Teologie -Sibiu şi al Facultăţii de Drept-Cuj.

Candidat PNL la alegerile din nov.1946.

Alături de col.Ion Uţă ,comandorul Petre Domăşneanu şi Spiru Blănaru , a organizat şi condus mişcarea de rezistenţă din Munţii Semenic .

   Prins şi arestat la 31 martie 1951; torturat cu sălbăticie la Securitatea din Timişoara ;

condamnat la moarte ( sentinţa nr.792 / 12 iunie 1951 , preşed. lct. col. Băduţ Ştefan )de Tribunalul Militar-Timişoara .Executat în 7 mai 1952, în penitenciarul Timişoara .

-Ionescu, Milan [ Berbecaru ]

Doctor în Drept,inspector şcolar înainte de 1918, n.în 1887, în satul Mierleşti ,com.Perieţi -Olt.

Militant în  curentul poporanist de la "Viaţa Românească" (C.Stere)şi în jurul revistei "Lumea Nouă" (Iorga-Cuza).  După terminarea războiului de întregire, alături de Ion Mihalache,fondator şi doctrinar al Partidului Ţărănesc ( 5 dec.1918 ) care îşi propusese ca ţintă politică pentru ţărănime <[...] de a o feri ,pe de o parte,de bolşevism,pe de altă parte,de soarta de zestre guvernamentală ,ce vor să-i păstreze partidele boiereşti  >

  Secretar general al partidului ( din iunie 1919 ), organizator al unificării  Partidelor Ţărăniste din noile provincii unite cu ţara ( Basarabia şi Bucovina ) Deputat PŢ în primul Parlament al României Mari şi în legislaturile ce au urmat  (1919-'26 );fruntaş  PNŢ după fuziunea cu PNR  (în 1927) , deputat ,apoi senator de drept ,în următoarele legislaturi din interbelic(1928-1940).

    Arestat în 1947 ( ? ) ;încarcerat la o vârstă înaintată , la Aiud , Gherla sau Sighet ( ? ) .

A murit în 1960, în timpul detenţiei, din cauza condiţiilor de exterminare la care a fost supus.

-Ionescu , Dimitrie [Botoşani]

Avocat, n.în 1882.Preşed. org. PNŢ a jud.Botoşani .

Deputat PNŢ în legislaturile PNŢ (1928-1931 ; 1932-'33 ) 

În 1947, la dizolvarea PNŢ, a fost strămutat cu domiciliu obligatoriu la Curtea de Argeş. Arestat în 1951 , cu loturile de demnitari, a fost dus în lagărele de muncă forţată de la Capu Midia şi Spanţov.Grav bolnav şi epuizat , a fost transferat la spitalul penitenciarului Văcăreşti, de multe ori "staţie terminus" pentru deţinuţii politici .A murit pe 11 august 1952, la Văcăreşti

A rămas mereu alături de Ion Mihalache în toate încercările prin care a trecut partidul..

-Ionescu, Constatin

Avocat în Turnu Severin -Mehedinţi .Implicat în mişcarea de rezistenţă condusă de Dumitru Totir.Arestat ; condamnat la 15 ani muncă silnică ( sentinţa nr.307 / 26 nov.1952 )de Tribunalul Militar -Craiova .

-Ionescu, Dumitru [Mituş ]

N.în 1919 , în satul Crovu , com.Odobeşti -Dâmboviţa ( fiu de preot ),absolvent al liceului militar "Nicolae Filipescu " şi al Facultăţii de Drept, a fost combatant în războiul de Răsărit

După război, a practicat avocatura (secretarul lui Nicolae Penescu ) şi ,înscris în PNŢ, a candidat la alegerile din nov.1946 ,în Argeş.

  Arestat în iunie 1947 ;torturat cu sălbăticie la Securitatea din Bucureşti ,deoarece a refuzat să semneze o acuzaţie falsă că ar fi fost "conducătorul tineretului militar " din PNŢ (dorită de Nicolski, în procesul Maniu -Mihalache ) ; judecat cu "lotul Corneliu Coposu" ; condamnat la 1 an închisoare. Rearestat la 15 aug.1949; anchetat  6 luni  la Securitatea Rahova  şi Jilava.

Eliberat , şi-a pierdut "urma" pe şantierele din ţară.

În 1980, a reuşit să plece din ţară, stabilindu-se în Elveţia ( Geneva ), devenind preşed.Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici Români  stabiliţi în Occident,demascând ororile din lagărul comunist.

-Ionescu , Eugen

Avocat în Cluj, cu studii şi doctorat la Paris.Arestat şi condamnat la închisoare , în 1949. Încarcerat la Gherla , grav bolnav , a fost transferat la spitalul din Cluj , ca să moară.

-Ionescu, Ilie M.

Avocat în Slatina-Olt, n.în 1889 .Arestat la 15 aug.1952 .A murit pe 28 dec.1952,în detenţie,  în lagărul Peninsula

-Ionescu, Virgil Pietraru

Consilier la Curtea de Casaţie din Braşov .Arestat împreună cu soţia în 1949 ;bătut cu cruzime în anchetă la Securitatea -Braşov. A murit la scurt timp,din cauza torturilor la care a fost supus.

-Iovipale ,Nicolae

Avocat în Craiova, fost deputat în legislatura PNŢ ( 1928-1931).

Arestat în iulie 1947 -în timpul procesului Maniu-Mihalache -ar fi  semnat o declaraţie de desolidarizare faţă de politica PNŢ. În perioada 1954-1956 ,i s-a stabilit domiciliu obligatoriu în satul Măzăreni ,com Traian ( Brăila )

-Ispas , Nicolae

Avocat ,combatant în război ,căzut  prizonier la sovietici , refuzase să se înscrie în divizia" Tudor Vladimirescu" ( înfiinţată la sugestia Anei Pauker ).

Repatriat în 1950,a fost dus direct în lagărul de la Bragadiru (într-un lot de "foşti prizonieri" )

, apoi la Canal, în "brigăzile de pedepsiţi" de la Capu Midia ( unde a făcut cunoştinţă cu torturile speciale ale lct.Borcea Liviu ).Şi-a continuat detenţia la Galeş şi Poarta Albă ,unde a fost iniţiatorul unei greve a foamei de lungă durată , împotriva abuzurilor din lagăre .

După "eliberare", pentru a-şi asigura existenţa, a lucrat ca vopsitor la uzina"9 Mai" .

-Isvoreanu ,Radu

Avocat în Turnu Severin -Mehedinţi .Arestat în 1949 ; condamnat la 5 ani închisoare de Tribunalul Militar Timişoara ; închis la Jilava, Gherla şi lagărul Peninsula.

J.K.

-Jeleriu ,Ion

Avocat din Ocna Sibiului -Sibiu.Membru PNŢ.Arestat la 15 aug.1952 ; condamnat şi închis la penitenciarul Ghencea şi lagărele Galeş , Peninsula şi Poarta Albă.

A murit la 19 nov.1953, din cauza condiţiilor de exterminare.

-Jucu ,Alexandru Dandu

Avocat , n.în satul Răchita, com.Săsciori-Argeş.Membru PŢ , apoi PNŢ .

Deputat apoi senator PNŢ de Severin, în legislaturile interbelice ; candidat pe listele PNŢ în alegerile din 19 nov.1946 .

 Arestat în 1947 ( după dizolvarea partidului ) ;acuzat de legături cu org. de rezistenţă anticomunistă conduse de av.Ion Târziu ,col.Ion Uţă , ing.Aurel Vernichescu .

Condamnat la 10 ani închisoare, a murit -nu se ştie când şi unde - în detenţie.

L.

-Lazăr,Ilie A.

Avocat în Bucureşti ,personalitate marcantă şi populară a PNŢ,n.în 1895, în com.Giuleşti -Maramureş, cu doctorat în Drept (Cluj )  şi Studii Economice ( Viena )

Mobilizat  în primul război mondial, a dezertat  din armata austro-ungară , alăturându-se armatei române ,luând parte la eliberarea Cernăuţiului şi Sighetului de către români ( a ridicat steagul românesc pe clădirea palatului administrativ .

   Delegat al plasei Ocna Şugatag la Alba Iulia, a predat "credenţialele" [adeziunile] pentru unire , fiind cel mai tânăr semnatar al actului Unirii din 1 dec.1918.

Preşedinte al PNR ( 1918-1927 ) ,apoi al PNŢ - Maramureş ( 1927-1938 ) , a fost ales deputat în legislaturile PNŢ ( 1928-1931; 1932-'33 ).

  Adversar înverşunat al Dictatului de la Viena ( 1940 ), susţinător al "liniei Maniu" faţă de războiul din Răsărit, a fost internat în lagărul de la Târgu Jiu de către regimul antonescian.

   După 23 august 1944, ales preşedintele organizaţiei muncitoreşti a PNŢ.

Temut de comunişti ( datorită popularităţii şi capacităţilor organizatorice ) a fost arestat în 1946 sub acuzaţia apartenenţei la organizaţia "Sumanele Negre " şi condamnat la 6 luni închisoare , pentru a nu putea participa la alegerile din 19 nov.'46.

   Rearestat la 14 iul.1947 (înscenarea de la Tămădău ), o dată cu conducerea PNŢ, a fost condamnat la 12 ani muncă silnică şi confiscarea averii ( sentinţa 1988 / 11 nov.1947 )

de Tribunalul Militar-Bucureşti.

   În "lotul Maniu " ,a fost anchetat şi a cunoscut regimul penitenciar la  Malmaison ,MAI, Galaţi şi Sighet.În martie 1955, a fost transferat la penitenciarul Râmnicu Sărat .

La expirarea pedepsei ( 11 iul. 1959 ) , în loc de eliberare, a fost dus la muncă silnică la Periprava ,apoi cu domiciliu obligator în Bărăgan ( până în 1964, la "graţiere" ) .

-Lăzărescu, Constantin Costache

Avocat din Bucureşti.Avocatul personal al lui Gh.Brătianu .Arestat în 1948 sub învinuirea că asigura legătura între Mişcarea Naţională de Rezistenţă şi PNL şi că era în posesia unui exemplar din planul de organizare al unui serviciu de presă şi radio.

Condamnat la 20 de ani muncă silnică .Detenţia la Malmaison, Jilava şi Aiud.

-Lăzărescu,Sandu

[LD: recomand pentru cei interesaţi vol. PRIGOANA.DOCUMENTE ALE PROCESULUI , Editura Vremea, Bucureşti , 1996 Interogatoriile  trebuai să smulgă răspunsuri formulate astfel încât acuzatul ( sau inculpaţii vizaţi ) să poată fi încadrat  la un aliniat din  articolul 209 al Codul Penal , care atrăgea pedepsirea cu un anumit număr de ani muncă silnică ( sau confiscarea averii )Aşa se explică faptul că şi la răspunsuri - redactate  tot de anchetator - se adăugau acele epitete stigmatizante :"reacţionar" , "fugar" , "duşmănos" , "legionar" ş.a.]

Fost legionar în anii liceului şi ai studenţiei, n.în 1920, la Constanţa.

Avocat în Bucureşti ,îndepărtat din barou în 1949 .Din 1952, a frecventat cercul literar-politic al intelectualilor  Dinu Pillat, Constantin Ranetti, Nicolae Radian ,Vasile Voiculescu şi Constantin Noica .În 1959, a fost chemat la Academia RPR să dea lămuriri privind întâlnirile cu Noica .

La plecare, a fost arestat şi dus la Securitate.Bătut cu sălbăticie în anchetă de mr.Simion Jacques şi lct.mj.Iosif Crăciun ,pentru a semna declaraţii concepute de anchetatori .

Crăciun Iosif ( interogatoriul din 9 sept.'59 ) :

Întrebare : <În mod concret ce discuţii şi comentarii împotriva orânduirii sociale existente în RPR ,aţi făcut în cadrul acestor întruniri şi când anume ?  >

Răspuns: <[...] Reţin precis că,comentarii şi afirmaţii calomnioase la adresa regimului din RPR , potrivit cărora în RPR nu ar exista libertate de gândire şi de a scrie , că scriitorii care publică azi lucrări ar fi "cumpăraţi" de regim etc.[...]

< Despre evenimentele contrarevoluţionare din Ungaria , în 1956, reţin că am purtat discuţii mai intense la dr. VOICULESCU [...] pe care eu ,Pillat şi dr.Radian [...] le-am apreciat favorabil în sensul că afirmam şi susţineam că aceste evenimente ar fi fost o adevărată răscoală a maselor populare din Ungaria.[...] Cu privire la sprijinul dat de URSS poporului ungar, pentru zădărnicirea contrarevoluţiei, noi am afirmat în mod duşmănos că aceasta ar fi o intervenţie sau un amestec în treburile interne ale Ungariei şi susţineam ideea că URSS trebuia să-i lase pe contrarevoluţionari să se lupte şi să-şi desfăşoare în voie acţiunile. [...]

<În ce priveşte situaţia din RPR ,am discutat în mod special în anul 1957-1958 [...] la Pillat Constantin acasă unde venea şi Ranetti Constantin .Noi susţineam şi afirmam că măsurile pe care regimul le ia împotriva unor elemente ce săvârşesc fapte împotriva legilor , ar constitui "nesiguranţa" şi "slăbiciunea" acestui regim , le apreciam ca măsuri "represive" şi că ar exista "teroare" în RPR.  >

Condamnat la 16 ani închisoare ( Sentinţa nr.24 / 1 martie 1960 ) , a fost închis la Jilava şi Aiud."Graţiat" în 1964 , cu Decretul 411 .

-Lechinţan ,Grigore

Judecător în Sibiu ,n.în satul Lepindea ,com.Bahnea ( Mureş ) .Invalid de război (fără un braţ ) .

Arestat în 1948 de Securitatea din Sibiu .Condamnat la 20 ani închisoare .Detenţia în penitenciarul Aiud şi lagărul din Periprava."Graţiat" în 1964, cu Decretul 411 .

-Lengugeanu,Alexandru (Alexis )

Avocat în Bucureşti, n.în 1917, în Huşi ( Vaslui ) .Arestat în 1958,pentru "discuţii duşmănoase" şi intenţie de a trece fraudulos graniţa ( denunţat de o colegă ).

Condamnat la 8 ani închisoare (de Tribunalul Militar-Bucureşti ).

A murit pe 2 aug.1960, la Gherla.

-Leucuţia ,Aurel

Avocat, n.1895,Calacea-Timiş, stabilit la Timişoara ( ? ), apoi la Bucureşti .

Secretar al Consiliului Naţional Român (care a pregătit unirea Transilvaniei cu România )

Delegat-deputat în Marea Adunare de la Alba Iulia care a hotărât Unirea ( 1 dec.1918 )

Fost vice-preşed. al org.PNŢ Timiş-Torontal ,membru în Delegaţia Permanentă a Partidului Naţional Român ( înainte şi după 1918 ),apoi PNŢ ( de la 1927 ) din cercul apropiat lui Iuliu Maniu ( care obişnuia să stea la el când venea în Capitală ).

Deputat PNŢ în legislaturile PNŢ ( 1928-1930;1931-'33 ).

    După 23 august '44,ministru al Economiei Naţionale  în guvernul Sănătescu II ( nov.'44-5 dec.'45 ) şi în guvernul Rădescu (dec.'44-6 martie'45 )

Arestat în iul.1947( în timpul procesului Maniu-Mihalache ) ; închis şi anchetat  la penitenciarele MAI şi Văcăreşti , apoi eliberat.

Rearestat în 1952; condamnat la 12 ani muncă silnică ;închis în penitenciarul Sighet ( rezervat foştilor demnitari ).La expirarea pedepsei,i s-a fixat  domiciliul obligator pe Bărăgan.

A murit la 20 oct .1964, la câteva luni după eliberare..

-Liciu , Alexandru D./ Germina-soţie /

Preşed.Curţii de Apel-Bucureşti. N.în 1884 , la Iaşi .Arestat în martie 1951, împreună cu soţia, pentru legături cu membrii Legaţiei Marii Britanii din Bucureşti -Gibson şi King  - şi intenţia de a lua legătura cu mişcarea de rezistenţă din Cluj.

Condamnat la moarte de Tribunalul Militar-Bucureşti ( aug.1951 ) .

Executat pe 8 febr.1952, la penitenciarul Jilava .

Soţia sa , condamnată la 15 ani închisoare, a murit pe 6 iunie 1958 ,în penitenciarul Miercurea Ciuc.

-Livezeanu ,Paraschiv M.

Avocat în Craiova , n.în 1913 , în Craiova ( Dolj ) .Combatant în al doilea război mondial (decorat cu Coroana României ,Steaua României şi Ordinul Mihai Viteazul ) .

Arestat la 15 apr.1952.Închis în penitenciarele din Bucureşti ( Rahova ), Oneşti-Borzeşti şi MAI .

În 18 iul'54, cu domiciliu obligatoriu în satul Bumbăcari , com.Dudeşti ( Brăila ), apoi în satul Rubla , com.Valea Râmnicului (Buzău ).

Rearestat în sept.'58 , trimis la muncă forţată la Periprava.Eliberat pe 16 sept.1961.

-Livezeanu ,Radu A.

N.în 1909. Avocat , prodecanul Baroului din Râmnicu Vâlcea ( din 1945 ).Secretarul org PNŢ Vâlcea.Arestat pe 12 martie'47( în timpul procesului Maniu-Mihalache ) ; epurat din Barou pentru "atitudine nedemocratică" .

Rearestat în 1948 ;condamnat la 7 ani închisoare ; detenţia la Jilava, Aiud şi Peninsula; eliberat în 1955. Rearestat în ian.1959 , condamnat la 25 ani închisoare ; supus "reeducării" la Jilava . A supravieţuit , şi după dec.'89, la  venerabila vârstă de 83 ani, a fost ales deputat PNŢCD de Vâlcea.

-Luca, Dumitru

Avocat în Iaşi.Arestat pe 25 mai 1950 ;torturat la Securitate ca să declare că intenţionase  să înfiinţeze un partid "naţional social creştin" de tipul celor din Franţa şi Italia.

Condamnat la 7 ani închisoare (sentinţa nr.383 /16 amrtie 1951 ) de Tribunalul Militar-Iaşi pentru "crima de uneltire contra ordinii sociale".

-Lupu, Nicolae V.

Avocat , fost ajutor de comandant legionar (din  1936 )  , n.în 1906, la Sibiu .

Arestat şi condamnat la 2 ani închisoare , în 1948 , pentru "deţinere de materiale interzise " ; închis la Ocnele Mari şi Midia ; eliberat în 1954.

Rearestat în 1958 ;torturat la Securitatea din Bucureşti (Uranus ) de mr.Enoiu şi echipa sa ; judecat cu "lotul Constantin Puiu  Atanasiu "  ; condamnat la 25 ani închisoare (1959 ), pe baza unui dosar cu probe şi mărturii false."Graţiat" în 1964 , cu Decretul 411 .

M.

-Macarie, Sergiu

Avocat în Bucureşti, n.în 1921,în Ţifleşti ( Vrancea ),membru PNŢ( în conducerea pe ţară a tineretului). Arestat la 7 nov.45 - manifestaţia pro-monarhistă  - şi eliberat.

Rearestat pe 2 dec.'47 , pentru activitatea din timpul procesului conducătorilor PNŢ (nov.'47 ) .

Judecat cu  lotul de peste 100 militanţi PNŢ  ( împreună cu Ion Diaconescu, Ion Puiu ş.a. ) ;

condamnat la 5 ani închisoare ;detenţia la penitenciarele MAI ,Jilava, Văcăreşti şi Aiud.

[După dec.1989, a fost activ în relansarea PNŢ-CD pe scena politică, devenind deputat .]

-Mahaiul, Gheorghe

[ LD: caz rarisim care ar merita cunoscut mai în detalii. De unde era ? La care Tribunal Militar a fost judecător  ? În ce procese  a judecat ? Ce sentinţe a dat ? De ce a fost arestat ? Care a fost motivaţia condamnării ? Care i-a fost sfârşitul ? ] 

Magistrat militar, locotenent major, component al unor Complete de judecată ale Tribunalului Militar.Arestat în 1951.Condamnat la 22 de ani muncă silnică (sentinţa nr.138 / 4 martie 1952 )

-Mamulea,Ştefan

Doctor în Drept , n.în 1913, în Piteşti-Argeş.Combatant pe frontul de Răsărit , în al doilea război mondial. A făcut parte din Delegaţia română care urma să elucideze contenciosul româno-bulgar în problema Cadrilaterului .

În 1946 , împreună cu Ion C.Christu ,C.Vişoianu , Horia Măcelariu ş.a., a semnat un Memoriu către reprezentanţii Comisiei  Aliate de Control  din România ,în care a fost reclamat comportamentul inacceptabil al trupelor sovietice pe teritoriul României .

Arestat în 1949, cu o parte dintre semnatarii Memoriului  ; torturat în timpul anchetei ; condamnat la închisoare ; eliberat după 14 ani de detenţie ( 1964 ) .

[ După eliberare, a adresat un Memoriu Ministerului de Finanţe  în care cerea sprijin pentru recuperarea unei sume de 9000 lire sterline depuse într-o bancă din Anglia ; ridicat de Securitate şi cercetat , nu a primit niciodată suma revendicată. Prin  1980, a încercat să aducă la cunoştinţă situaţia sa Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa ] 

-Manea ,Cristea

Colonel magistrat .A colaborat iniţial cu comuniştii în calitate de preşed. sau membru în Complete de judecată, dând condamnări în funcţie de ordinele primite .

Arestat în 1948 , a murit în oct.1950 ,la Jilava .

-Manea, Mihai S.

[ LD:  Printre puţinele cazuri în care ( probabil la cererea vreunui rarisim supravieţuitor sau a vreunui moştenitor ) justiţia post-comunistă  s-a pronunţat .Într-un "limbaj de lemn" rezidual , rezoluţia dată atestă carenţa datorată neadoptării legii lustraţiei : dosar "clasat"  iar condamnaţii " achitaţi"  prin Decizia nr.1334 /10 mai 1995 a  Curţii  Supreme ,deoarece < în mod greşit au fost condamnaţi  fiindcă discuţiile şi comentariile făcute ,prin conţinutul lor concret , nu erau apte să producă o stare potenţială de real pericol pentru securitatea statului .> ( Cf.C.Ioniţoiu ,Dicţionare )

   Avocat în Piatra Neamţ, n.în 1894 în com.Bârgoani-Neamţ.Arestat în primăvara 1959, pentru "discuţii duşmănoase , comentarii nefavorabile la adresa regimului comunist şi elogii aduse lumii occidentale" .Torturat în anchetă la Securitatea din  Bacău ; judecat cu "lotul Vladimir Ghica" într-un proces al intelectualilor din Moldova (concomitent şi similar cu procesul din Muntenia din "lotul Noica-Pillat" ).

Condamnat la 22 ani închisoare (Sentinţa nr.1 334 /10 mai 1959 ) de Tribunalul Militar-Iaşi .

 

-Manea ,Petru I.  

Avocat în Tulcea ( după 1944, o vreme, un fel de "primar" al Deltei Dunării ) .

Arestat în 1952, pentru activitate PNŢ ; condamnat la 15 ani închisoare ; detenţia la Piteşti, Gherla şi lagărul Peninsula . "Graţiat" în 1964, cu Decretul 411 .

-Manolescu, Nicolae

Avocat în Bucureşti , n.în 1911, la Castranova-Dolj. Invalid de război .Dat afară din barou, a fost nevoit să lucreze ca zugrav ,pentru a-şi întreţine copiii.

Arestat la 24 oct.1958 ; condamnat la 22 ani muncă silnică .

-Manta Dragomir, Ion / Maria D.-fiică /

Avocat în Buzău ; secretarul org.PNŢ ; candidat pe listele PNŢ la alegerile din 19 nov.'46 .

Arestat pe durata procesului Maniu-Mihalache ( oct-nov.'47 )la penitenciarul Piteşti .

Rearestat în 1958 ; condamnat pe baza unui dosar întocmit de Securitate (cu probe şi mărturii false ); închis la Jilava ; supus "reeducării " ; "graţiat" pe 19dec.1963.

/Maria- elevă de 18 ani ;arestată în apr.'48 ca membră a org."Pajura Neagră " (înfiinţată de Securitate ca o capcană pentru "elementele periculoase" ) ;condamnată la 4 luni închisoare -cu suspendare- de Tribunalul Militar-Bucureşti .

-Marcheti, Haralambie N.

Avocat în  Galaţi,n.în 1896 .Prefectul jud. Lăpuşna ( Chişinău )în perioada 1932.'33 (guv.PNŢ )

Arestat pe 30 aug.1952 ; condamnat la închisoare administrativă ( 2 ani ) ; detenţia în penitenciarul Piteşti ; eliberat pe 15 mai 1955.

-Marin, Cristache C.

Avocat în Bucureşti , n.în 1910, în com.Domneşti ( Ilfov ) .Arestat, a murit în 1952, la Jilava.

-Marin,Gheorghe

Avocat din Tătărani -Dâmboviţa (secretarul org.PNŢ -Dâmboviţa ; candidat PNŢ în alegerile din 19 nov.'46 ) .Arestat în 1949 ; condamnat la 7 ani închisoare  ( 15 aug.'49 ) ; detenţia la Jilava, Peninsula ,Aiud.

-Marinache ,Ion

[LD: nu dăm acest exemplu pentru a blama "căderea" acestei victime în capcana propagandei comuniste, ci pentru a dezvălui mecanismele şi metodele represiunii .]  

Avocat în Bucureşti, n.în 1909 , în Ţigăneşti-Argeş.Fruntaş PNŢ ( preşed. Sectorului 4-verde ).

Arestat în mart.'47 - eliberat .Rearestat pe 15 aug.'49 ; condamnat la 7 ani închisoare ;închis la Jilava şi Ocnele Mari -eliberat în 1957 .Rearestat a treia oară, în 1957 ;condamnat la 15 ani închisoare . Supus chinurilor "reeducării" în penitenciarul Jilava ( 1962-'64 ) , a acceptat să-şi facă "autocritica"  în scris , sfătuind şi pe alţii s-o facă .

A fost "plimbat" prin ţară , pentru a vedea cu ochii săi realizările regimului şi a-i convinge şi pe alţii să-şi facă "autocritica" .Drept răsplată, a fost eliberat cu câteva luni înainte de graţierea generală, din iun.1964.

-Marinescu ,Aurel I.

Prim-preşed al Tribunalului din Câmpulung-Argeş, n.în 1898, în com.Beleţi -Negreşti -Argeş.

În perioada preelectorală din 1946, neluând în seamă presiunile ministrului de Justiţie ( Lucreţiu Pătrăşcanu ), şi ale autorităţile comuniste , a dat curs Contestaţiei lui Ion Mihalache privind falsificarea alegerilor.

Ca pedeapsă, a fost supus unor presiuni brutale: mutat într-un sat din Dobrogea, ameninţat cu moartea ;înscris în Baroul din  Muscel, n-a fost lăsat să profeseze ; soţia a fost dată afară din învăţământ ; fata a fost exmatriculată din şcoală. A murit pe 15 ian.1956 .

Familia a reuşit să părăsească România ( SUA ), salvând şi manuscrisul judecătorului, despre înscenarea procesului Ion Mihalache.

-Marinică , Nicolae

Avocat în Bucureşti , n.în 1926, în Pleniţa-Dolj.Licenţiat al Facultăţii de Drept şi al Academiei Comerciale. Arestat în nopatea de 9 febr.1954, ca membru al org. subversive "Cerna" .

Condamnat la 8 ani închisoare [ art.209 C.P. ] , pe 24 iun.'54 .

"Plimbat" din închisoare în închisoare : Jilava, Caransebeş, Lugoş, Văcăreşti ,Jilava , Poarta Albă , Jilava , Gherla ,bălţile Dunării, Stoeneşti, Galaţi, Gherla.

La expirarea pedepesei ( 1962 ) , dus cu domiciliu obligatoriu în satul Rubla , com.Valea Râmnicului -Buzău, unde i-a fost marcat cu 4 ţăruşi, înfipţi în zăpadă, un lot de jumătate de pogon (pentru locuinţă şi hrană) ."Graţiat" în 15 apr.1964, cu Decretul 411.

 -Marino ,Gheorghe N.

Magistrat militar în Cernăuţi , în timpul războiului .Arestat pe 5 aug.1947.Condamnat la închisoare ( sentinţa nr.498/16 febr.'49 ) , pentru "crime de război " ( cf.Legii 312 /1945 ) .

A murit în penitenciarul Aiud, pe 1 mai 1950.

-Măcărescu Gheorghe V.

Avocat, n.1884, Girov-Piatra Neamţ .Preşed. org.judeţene PNŢ -Neamţ, primar al oraşului , deputat ( 1928-1933 ).Arestat la 15 iul.1947,la sanatoriul dr Jovin,unde-l vizita pe Iuliu Maniu

(a doua zi după Tămădău ).Eliberat după procesul Maniu -Mihalache .

Rearestat  la 9 ian.1951, condamnat la 2 ani muncă silnică ( executate la Ocnele Mari ).

În 1953, în loc de eliberare, a mai primit 3 ani muncă silnică .

A murit în detenţie, la 22 iunie 1953.

-Mădârjac,Ioan/ Ghiorghiescu Eug. / Mocanaşu D. / Siraev I./ Popa D./

[LD: prezentăm "cazul" pentru a arăta pentru ce au fost arestaţi şi condamnaţi politic, zeci de mii de cetăţeni ai acestei ţări. Este un "lot"  format din cinci inculpaţi, judecaţi şi condamnaţi de Tribunalul Militar -Iaşi ( Sentinţa nr. 531 /1959 ) pentru "crima de uneltire contra ordinii sociale" prevăzută în art. 209 C.P. Sentinţă rămasă definitivă prin Decizia nr.2577 / 28 sept.'59, de Tribunalul Militar al Regiunii a II-a Militară-Bucureşti . ]  

/Mădârjac -avocat în Negreşti -Iaşi, n.în 1916, în Popeşti, r.Tg.Frumos, reg.Iaşi.

Arestat pe 8 iunie 1959;condamnat la 6 ani muncă silnică  şi confiscarea totală a averii personale . <ÎN FAPT - se motiva în sentinţă -Inculpatul Mădârjac Ioan în anul 1945  [...] s-a încadrat în organizaţia de tineret PNŢ-Maniu , unde a desfăşurat o intensă activitate [...]a avut legături cu fruntaşii ţărănişti de la Iaşi [...] a depus o intensă activitate propagandistică împotriva forţelor  democrate . În anul 1958 , fiind mutat disciplinar ca avocat la Negreşti,stabileşte legături de natură duşmănoasă cu coinculpaţii [...] în anturajul cărora şi-a manifestat ostilitatea faţă de regimul actual.

Prin bancuri cu caracter reacţionar, insulte şi alte discuţii duşmănoase inculpatul a calomniat pe conducătorii statului nostru [...] a ponegrit şi defăimat reformele întreprinse în actualul regim în cadrul justiţiei ,elogiind în acelaşi timp regimurile burghezo-moşiereşti.[...] că legile nu sunt clare , că de acum încep să se încurce legile [...] că ajutorul acordat în cadrul lagărului socialist [...]reduce venitul nostru naţional şi că industria lagărului socialist este slabă faţă de cea capitalistă. >

-Măgureanu, Mihail M.

Magistrat , neimplicat politic până în 1938 ,n.în 1886, în Bucureşti. Pentru competenţa sa juridică ,numit şi păstrat Subsecretar de Stat la preşedinţia Consiliului de Miniştri  în cinci guverne ale regimului carlist ( 30 mart.'38 -nov.'39 ) conduse de patriarhul Miron Cristea,Armand Călinescu, Gh.Argeşanu şi  C.Argetoianu.

Arestat la 6 august 1949 ; condamnat la închisoare ca "fost demnitar" .

A murit la penitenciarul Sighet,pe 14 febr.1951 , fiind aruncat la groapa comună.

-Mărculescu, Ion

[LD: l-am cunoscut pe acest domn cărunt ,pe parcusul anului 1990,încercând să-şi ofere experienţa şi competenţa juridică  în organizaţiile anticomuniste născânde ,după revoluţia anticomunistă din dec.'89 - la GDS, AC, Piaţa Univesităţii .Nu cunoaştem cu cât succes şi cu câtă eficacitate.]    

În 1945 ,militar şi student la Facultatea de Drept -Bucureşti .În 1948 , disponibilizat din armată, silit să lucreze pe şantiere .Din 1957, angajat procuror.

În 1978, după multe conflicte cu autorităţile, a reuşit să plece într-o excursie în străinătate.

Şi-a prelungit şederea un an, dând câteva interviuri la Europa liberă , în care a criticat situaţia dezastruoasă din România.În 1979, la revenirea în ţară, a fost arestat şi condamnat la 8 ani închisoare.A fost închis la Jilava şi Aiud , fiind "graţiat" după 3 ani .

-Meseşan,Patriciu Cornel

[LD: nu avem alte date despre acest judecător.Poate Consiliul Superior al Magistraturii (CSM-ul de azi ) sau Curtea Constituţională ar fi indicate  să-şi cunoască predecesorii , să le studieze dosarele , deontologia profesională, conduita şi prestaţiile în anii  genocidului comunist. ]

Judecător, preşedintle Tribunalului din  Cluj .

Arestat în 1959; dus la muncă silnică în Bălţile Dunării 

-Micescu ,Istrate N. / Elisabeta P.-soţie  /Roger-fiu /

N.în 1881, la Ploeşti-Prahova .Facultatea de Drept şi doctorat la Paris ( 1902-1906 )

Avocat practicant în diferite oraşe ( Argeş, Ilfov , Bucureşti ) .

Conf apoi prof.univ.de Drept civil comparat la Universitatea Bucureşti (din 1912 ).

Decan al Baroului avocaţilor din Ilfov ( 1923-'25 ;1925-'28 ,1936-1940  ),"AS" al Barei,

pentru procesele în care a apărat diverse cauze ,în perioada interbelică.

Delegat la conferinţele  Uniunii  Interparlamentare de la Geneva (de pe lângă Societatea Naţiunilor )

  Membru şi deputat ( de Romanaţi şi Muscel ) al Partidului Poporului  - Averescu ;

vice-preşed.al Camerei Deputaţilor  ( în legislaturile averescane şi iorghiste : 1919-'20 ;1927-'28;1931-'32 ).Urmându-l în disidenţă pe Octavian Goga, membru al Partidului Naţional Agrar ,devenit  apoi Partidul Naţional Creştin , ales deputat ( de Soroca ) în alegerile din 1933 şi 'nov.'37.Aderent al regimului instaurat de Carol II, principal constultant ( după unii ,chiar "coautor" )la elaborarea Constituţiei Carol II (febr.1938 ) ; senator în legislatura Frontului Renaşterii Naţionale (1939-'40 ).

   Ministru al Afacerilor Străine în guv.Goga ( 28 dec.'37-9 febr.'38 );ministru de Justiţie în guvernul carlist condus de Gh.Tătărăscu ( nov.1939-10 mai 1940 ).

   Arestat la 6 iulie 1947 ( din drum , spre Piteşti ) ; anchetat la MAI ; eliberat.

Rearestat în martie 1948 ,sub acuzaţia apartenenţei la o org."Salvarea Neamului "

( cu fostul deputat cuzist Nichifor Robu ) care urmărea "schimbarea regimului " .

La percheziţie, i-au fost confiscate armele de vânătoare , iar din impunătoarea bibliotecă juridică , cărţile i-au fost arse.

Condamnat la 20 de ani închisoare ( Sentinţa nr.1025 / 1 iul.1948 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti (Completul de judecată : procuror-mr.Ştefănescu Mihai ; preşed-col.Vasilescu Mihail ;

membri-lct.col.Constantinescu Dumitru, Boeru Ion , mr.Gadina Aron , cpt.Grozea Traian ) 

Încarcerat la Jilava ,apoi la Aiud ,unde a murit la 29 mai 1951 , din cauza condiţiilor de exterminare .

/Soţia- n.în 1909 , în Bârlad -Vaslui.Arestată pe 21 apr.1948 ( la câteva zile după arestarea soţului ) împreună cu fiul -student la Drept - (după percheziţia şi confiscarea casei ) ,sub acuzaţia de " uneltire contra ordinii sociale" .Anchetată la MAI. "Eliberată" ...în stradă,  la 14 iunie 1948.

- Micle,Alexandru

Avocat în Satu Mare ; vicepreşed.al org.judeţene PNŢ.Arestat în 1947, închis la Aiud, pe durata procesului Maniu-Mihalache ; eliberat.Rearestat la 15 aug.1947 ; detenţia în lagărele Coasta Galeş, Peninsula şi Poarta Albă .Eliberat în mai 1954 .

-Micşa ,Remus

Magistrat, director de cabinet, consilierul personal al lui Lucreţiu Pătrăşcanu cât acesta a fost ministru al Justiţiei ( 23 aug.'44 -15 apr.1948 ) . N.în 1915, în oraşul Alba Iulia .

Arestat în 1952 ; anchetat la penitenciarul Malmaison ; eliberat în schimbul unor informaţii legate de anturajul şi acţiunile lui Pătrăşcanu.

În 1954, adus martor al acuzării în procesul Pătrăşcanu, a dat declaraţii grave  la adresa fostului şef : că transformase Ministerul de Justiţie într-un punct de sprijin al recţiunii burgheze ,sprijinind partidele lui Maniu şi Brătianu ; că intervenise în procesele criminalilor de război ; că intervenise  pentru obţinerea paşapoartelor celor fugari ; că sabotase reforma în justiţie ; că a intenţionat să fugă din ţară cu ajutorul lui Anton Raţiu . 

-Mihai , Gheorghe

Avocat , membru PNŢ, director de cabinet la Ministerul de Interne în guv.Nic.Rădescu

( 6 dec.44-5 mart.'45 ) ; preşed.Asociaţiei Româno-Americane .

Împuşcat  pe 9 august 1946 , în incinta tribunalului judeţean din Piteşti ,de echipa de ciomăgari electorali condusă de Dorobanţu, Doncea şi Nicolae Ceauşescu [ Dorobanţu ,fost sondor,  va ajunge căpitan de Securitate , apoi colonel şi , o vreme, dir.la penitenciarul  Aiud  ]

-Mihăilescu, Victor

Jurisconsult în Braşov. Arestat în 1957 ca participant la complotul din nov.1956 ( intenţia de a arunca în aer tunelul dintre Predeal şi Timişul de Sus , pentru a bloca trenurile cu trupe şi armament spre Ungaria ) .Torturat în anchetă la Securitatea din Braşov ; condamnat la închisoare de Tribunalul Militar-Cluj ( în deplasare la Sibiu ) .

Eliberat în 1964, cu Decretul 411.

-Mihnea ,Stroe

Jurist , membru PCR , n.în 1889 ,în Bucureşti.Exclus din partid şi arestat în 1959, pentru că a făcut parte din "cercul" pictoriţei Miliţa Pătraşcu ( unde a denigrat pe Gheorghiu -Dej )

Din ordinul lui Alexandru Drăghici, a fost "demascat " şi judecat public, în aula Facultăţii de Drept, pe 17 apr.1959.Condamnat şi închis.

-Milea,C.Costică

Avocat în Baroul Ilfov ( Bucureşti, Ianca-Brăila, Pogoanele-Buzău ).N.în 1909 ,în com.Perişoru (Brăila ), licenţiat al Facultăţii de Drept-Bucureşti ( 1912 )

Secretar al ministrului  Mihai Ică Antonescu ( în guv.I.Antonescu , între sept.'40-23 aug.'44 ).

În 1950, a fost alungat din propria casă din Pogoanele, silit să părăsească localitatea şi să se stabilească la Pătârlagele ( Buzău ) .

Arestat pe 21 iul.1951( miezul nopţii )din Pătârlagele, deţinut ,5 ani , fără judecată, până pe 23 febr.' 56. Rearestat pe 3 nov.1959 ; judecat şi condamnat la 7 ani închisoare şi confiscarea averii  ( Sentinţa nr.93 /1960 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti ,pentru "uneltire contra ordinii sociale" ( art.209 C.P. ).Detenţia la Jilava, Văcăreşti, Aiud, Tg.Ocna, Făgăraş şi lagărele de exterminare de la Canal.

"Eliberat" pe 30 iulie  1964,cu Decretul 411, a fost silit să presteze diverse munci necalificate pentru supravieţuire,fiind tratat ca "duşman al poporului " .

A murit în 1971, în Pogoanele ( Buzău ). La demersurile familiei, este printre puţinii căruia Comisia constituită cf. O.U.G nr.214 /1999, prin Decizia nr.38 / 2000 ,  i s-a acordat calitatea de "luptător în rezistenţa anticomunistă din România".

-Militaru ,Constantin

Avocat în Oradea ( Bihor ), n.în Craiova ( Dolj ) .Arestat în 1956 ; judecat într-un grup de 20 de inculpaţi, în "lotul Vlad Ţepeş II " ; condamnat la închisoare ; detenţia la Jilava şi Aiud ( 1962-1964 ), unde a devenit adeptul "reeducării " .

-Mircea, Dumitru

Avocat din Turnu Severin -Mehedinţi .Arestat în 1952; torturat-anchetat la Securitatea din Craiova ; judecat cu "lotul Totir-Năsărâmbă"  ( partizani din zona Mehedinţilor ); condamnat la 15 ani închisoare ( Sentinţa nr.307 / 26 nov.1952 ) de Tribunalul Militar-Craiova.

A murit în detenţie, la Gherla, în 1961.

-Mirto, Eduard

N.1881,Brăila. Licenţiat în Drept( 1906 ) .Magistrat ( 1907-1918 ) şi avocat ( Teleorman ).

Membru în P.Ţărănesc-Mihalache ;membru marcant al PNŢ-Maniu  (după fuziunea din 1926 );  l-a urmat în disidenţă pe Alex.Vaida Voevod în Frontul Românesc (1935 ) şi în colaborarea cu regimul carlist ( 1938-'40 ) 

Deputat în primul parlament sub regimul votului universal (1919 ), reales în majoritatea  legislaturilor  interbelice ( '22,'26,'27,'28,'31','33 ), cu contribuţii deosebite la travaliul legislativ .

În guvernul PNŢ- Maniu,subsecretar de Stat la Interne şi la Industrie şi Comerţ (1928-1930 );

în guvernul PNŢ-Vaida, ministru la Lucrări publice şi Comunicaţii ( 1932-'33 ).

Arestat la 5 mai 1950, cu loturile foştilor demnitari . Închis la Sighet

- Moldovan ,Valeriu A.

N.1875,Câmpeni -Turda . Licenţiat al Facultăţii de Drept ( Cluj, Budapesta ), specializat în drept canonic şi drept administrativ ; prof.univ. la Facultatea de Drept din Cluj (1934 )

Contribuţii( selectiv ) :Biserica ortodoxă română ( 1921 );Curs elementar de drept bisericesc comparat ( 1930 );Principiile fundamentale ale organizaţiei bisericeşti de astăzi ( 1933 )

Deputat în marea Adunare de la Alba Iulia care a hotărât Unirea cu România ( 1 dec.1918 )

Secretar al Consiliului Dirigent ( 1918-1920 ) .

Deputat PNR apoi PNŢ (1919,1926,1927);Senator,vicepreşed. al Senatului (1928,1932,1933 ).

Subsecretar de Stat la ministerul Cultelor ( 1929-'30 ),director ministerial al Transilvaniei ( 1930 ),

Arestat la 5 mai 1950, în lotul foştilor demnitari .Bătut şi umilit ,a murit în penitenciarul din Sighet ,la 19 iulie 1954.

- Moldovan ,Victor

N.în 1894, Bistriţa -Năsăud. Dr.în Drept, avocat .Contribuţii ( selectiv ):Cooperaţia şi comunităţile de avere ( 1935 ) ;Defalcarea şi drepturile ţăranilor grăniceri ( Bistriţa , f.a )

Deputat PNR apoi PNŢ reales în toate legislaturile ( 1919,1920,1922,1926,1928 );senator, vicepreşed. al Senatului (1932-'33).

Arestat în iulie 1954,cu lotul foştilor demnitari .Eliberat de la Sighet , în 1955.

-Moşoiu ,Tiberiu Traian

Membru PNL n.în 1898, la Cluj .Licenţiat al Facultăţii de Drept, (cu doctorat la Paris ), prof. univ. la catedra de Drept Roman al Facultăţii de Drept .

 Subsecretar de Stat la ministerul Agriculturii şi Domeniilor  ( aug.1936-28 dec.'37 ) în cabinetele conduse de Gh.Tătărăscu ,în interbelic.Atât în regimul carlist (1938-'40 ), cât şi după 23 august 1944,a făcut parte din gruparea  liberală - Gh.Tătărăscu .

A fost numit directorul  BNR ( 1946 ), fiind disponibilizat o dată cu înlăturarea  grupării Tătărăscu din guvernul Groza ( 1947 ) .Arestat la 5 mai 1950, în lotul "foştilor demnitari " .

-Munteanu, Ion Bogdan /Constantin şi Gheorghe -fii /

Avocat la Baroul de Ilfov( după 194 5). N.în 1890, în Ţăndărei -Ialomiţa, ofiţer de geniu în marină ,decorat cu Ordinul "Mihai Viteazul " în campania din 1913 şi luptele de la Mărăşeşti.

După primul război mondial, după o specializare juridică în Franţa,a devenit secretarul lui C.I.C.Brătianu ,îndeplinind şi alte funcţii legislative şi administrative ( deputat , prefect de Ialomiţa, înalt expert în domenii  juridico-economice )

Arestat în 1949, printr-o înscenare a Securităţii , pentru că a refuzat colaborarea cu comuniştii .

Condamnat la 20 ani muncă silnică de Tribunalul Militar-Bucureşti .

A murit pe 8 aug.1952, în penitenciarul Aiud, fiind aruncat la groapa comună.

/Fiii-Constantin şi Gheorghe - au fost arestaţi şi condamnaţi la 7 , respectiv 3 ani închisoare .

N.

-Nasta ,Iuliu

Avocat în Bucureşti , n.în 1901, în satul Romoşel, com.Romoş -Hunedoara ;licenţiat al Facultăţii de Drept din Cluj ; deputat PNL de Hunedoara în legislatura Duca -Tătărăscu (1933- '37).

Arestat în 1947 -eliberat ; rearestat în 1948, pentru că locuinţa sa era râvnită de un colonel de Securitat ; rearestat a treia oară în 1951.Detenţia în lagărele de la Canal ,până în 1954, apoi cu domiciliu obligatoriu în satul Valea Călmăţuilui ( Brăila ).

"Eliberat" în 1963, grav bolnav şi fără mijloace de existenţă, a murit la 28 febr.'84, refuzând orice colaborare cu regimul.

-Nazarie ,Alexandru

Avocat în Bucureşti.Îndepărtat din barou, a devenit anticar, pentru a-şi asigura existenţa.

Arestat în 1949 , pentru "activitatea ilegală de anticariat."  Bătut în anchetă, la Securitate ; condamnat la 3 ani închisoare de Tribunalul Militar-Bucureşti ; închis la Jilava ,Rahova ,Aiud şi lagărele Peninsula şi Capu Midia ; eliberat după 4 ani detenţie.

Devenit mozaicar, a continuat să procure cărţi pentru câţiva oameni de cultură.

Arestat şi judecat cu aceştia - "lotul Noica Pillat" ; condamnat la 18 ani închisoare ca "recidivist"  ( Sentinţa nr. 24 / 1 mart.'1960 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti ,pentru activitatea de anticariat.

 -Nemoianu ,Petre C

Om politic, avocat ,ziarist bănăţean, n.1889,la Petrilova-Caraş Severin .

Pe vremea imperiului, condamnat pentru "înaltă trădare" de Curtea Marţială ungurească de la Timişoara , pentru activitate naţională pro-românească. În timpul primului război, prizonier la ruşi ( lagărele din Siberia, Krasnoiarsk ) ;combatant  în "corpul voluntarilor ardeleni " din armata română, decorat pentru acte de bravură ;participant  la Adunarea Unionistă de la Alba Iulia

( 1 dec.'18 ).

  Licenţiat al Facultăţii  de Drept ( Cluj ) , doctor în Ştiinţe Politice şi Drept ( 1925 ) , stabilit la Bucureşti din 1925, avocat în Baroul de Ilfov ( 1925-1948 );consilier juridic la soc."Mica "şi Fundaţia "Regele Mihai I "; secretar la Uniunii Sindicatelor exportatorilor de carne ş.a.

În viaţa politică a României Întregite,membru şi preşedinte al P.Poporului -Averescu

( jud.Severin ) ; prefect de Caraş Severin în prima guvernare Averescu (1920-'21 );deputat în legislatura din a doua guvernare averescană (1926-1927 ).

Amic şi colaboratoral lui Octavian Goga, l-a urmat în P.N.Agrar , apoi în P.N.Creştin -Goga-Cuza .Subsecretar de Stat la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor în guvernele conduse de mareşalul Ion Antonescu(sept.'40-apr.'44 ) , ministru plin  (24 apr.'44 - 23 aug.1944 )

   Arestat la 19 mai 1946 (la Siguranţa din Uranus)  ; eliberat la 5 iunie'46 , din lipsă de probe.

Rearestat la 20 august 1948 ( la Văcăreşti ) ;condamnat la 5 ani închisoare ( cf. Decretului nr.123 al MAI / 1949, aplicat retro' ) ;întemniţat la penitenciarul Râmnicu Sărat ;supus muncii forţate în lagărul de la  Periprava ; decedat pe 8 iun.1951, în penitenciarul Aiud.

-Nestor, Remus A.

[LD: În 1991 ,la cererea familiei, Ministerul de Justiţie ( Adresa nr.1162 / 21 iun.'91 ) a comunicat data morţii - 22 aug.1953 ,fără să se indice unde a fost îngropat.Cât despre "cauza arestării" , adresa răspunde laconic : <a făcut parte din conducerea PNL > ]

Avocat, cu doctorat la Paris.Preşed. org.judeţene PNL -Buzău, deputat şi prefect al Judeţului în guvernările liberale.În '48 sau '50 ,eliminat din Baroul de avocaţi i s-a confiscat averea ."Ridicat" de acasă pe 16 aug.1952, fără mandat de arestare, dus lao destinaţie necunoscută ;internat într-o colonie de muncă  pe timp de 60 de luni ( cf.proces-verbal nr.2 / 1952 al MAI )  , fără judecată şi fără să se comunice familiei locul detenţiei.

Familia a fost anunţată că a decedat, fără să se specifice unde şi când.

-Nica, Nicolae

Avocat în Craiova , n.în com.Giurgiţa -Dolj Membru în PNL ,candidat la alegerile din nov.'46.

Arestat în 15 august 1952 ; detenţia la Coasta Galeş şi Peninsula.

-Nicoară, Adrian

Avocat în nordul Ardealului , refugiat la Braşov (din 1940,după Dictatul de la Viena ); combatant în războiul de Răsărit, pentru eliberarea Basarabiei şi Bucovinei , decorat cu "Steaua României " şi "Coroana României" în grad de cavaler.

După război, secretar al PNŢ - Braşov , candidat pe listele PNŢ în alegerile din nov.1946.

Exclus din Barou, în 1948 ;arestat pe 15 aug.'49 ;condamnat la 5 ani închisoare ; închis la Braşov, Jilava şi lagărul Peninsula ; eliberat în 1954.

Rearestat în 1958;condamnat la închisoare şi confiscarea averii , într-un proces înscenat "Eliberat" în 1962, nevoit să supravieţuiască  ca muncitor necalificat.

După dec.1989, deputat PNŢ (prima legislatură, 1990)

-Nicoară, Ion

Avocat , cpt.r. din  Vrancea.Membru al org. "Vlad Ţepeş II " .Arestat după revolta ţărănească din iul.1950 ; torturat-anchetat la Securitatea din Galaţi ; judecat în "lotul ţăranilor răsculaţi" ;

condamnat la închisoare ( Sentinţa nr. 723 / 14 iul.1950 ) de Tribunalul Militar -Constanţa ( în deplasare la Galaţi ) ; închis la Galaţi, Jilava, Gherla.

-Nicolau, Ioan T.

Avocat ,dir. ziarului "Bacăul" .Preşed. org. jud.PNŢ-Bacău ;deputat în interbelic, candidat în alegerile din nov.'46 ( a câştigat , dar rezultatul a fost falsificat )

Arestat în 1947, pentru publicarea articolul Crimele de la Katyn (masacrarea ofiţerilor polonezi de către sovietici ) .Judecat de Tribunalul Poporului - acuzator Avram Bunaciu - condamnat la 1 an închisoare .Locuinţa din Bacău a devenit sediul Securităţii ; tipografia ziarului a fost dată revistei "Glasul Patriei" . La eliberare, s-a stabilit la Bucureşti .

Rearestat pe 15 aug.'49 ;anchetat la MAI ;trimis la închisoare fără proces (din lipsă de probe) : Jilava- Piteşti-Craiova -Văcăreşti .Grav bolnav, i s-a administrat un medicament alterat şi a murit  pe 17 iunie 1954, fiind aruncat la groapa comună .

- Niţescu ,Voicu

N.1889,Săcele-Braşov. Licenţiat în Drept (1911,Cluj ) ,avocat.Condamnat ,în 1908 ,la 3 luni închisoare pentru articolele publicate în ziarul "Tribuna"(Arad,)şi "Orizontul"(Cluj );dir.la "Gazeta Transilvaniei "( din 1911 );redactor la ziarul "România Mare" (Bucureşti ).

Deputat (delegat ) în Marele Sfat din Chişinău, care a hotărât Unirea cu ţara ( 27 mart1918 ).

Deputat PNR ,apoi PNŢ în majoritatea legislaturilor interbelice(1919-1937 )şi senator de drept în parlamentul FRN ( 1939-'40 )

   Ministru de Stat şi, succesiv,subsecretar de Stat şi ministru la Justiţie şi Lucrări Publice şi Comunicaţii , în primul guvern PNŢ (1928-1931) ;ministru la Agricultură şi Domenii , în a doua guvernare a PNŢ ( 1932-'33 ) ;ministru la Muncă şi Ocrotiri Sociale în guvernul de uniune naţională condus de Patriarhul Miron Cristea ( 10 febr.-30 mart.'38 )

Contribuţii( selectiv ) :Douăzeci de luni în Rusia şi Siberia ( Braşov, 1926 );Legea asupra concordatului preventiv ( cu Grig.Iunian , Bucureşti, 1930 );Legea chiriilor (1930 ); Legea contra cametei (1931 );Modificarea legii privind regimul excepţional ( 1931 ) ,ş.a.

   Arestat la 7 mai 1950 , în "lotul demnitarilor" ; condamnat la 2 ani închisoare administrativă (Decizia 334/1 august 1951 ,pentru justificarea arestării )fără a i se comunica condamnarea.

Dus la Sighet - devenit închisoarea "foştilor demnitari ", adus la Malmaison şi eliberat ( vara 1955 ). În dosarele Securităţii ,a fost trecut "mort" ,în 1954,în detenţia de la Sighet .

-Niţoiu ,Adrian

Cpt.procuror militar .Arestat în 1959 ; condamnat la 12 ani muncă silnică ; detenţia în lagărele din bălţile Dunării ( Salcia -1949 ) .Eliberat în 1964, cu Decretul 411 -graţieri .

După dec.1989, a fost numit procuror militar-general la Curtea Supremă .

O.

-Oancea , (? )

Maior magistrat .Arestat în august 1952.Detenţia la penitenciarul Ghencea şi lagărul Coasta Galeş.

-Oarcea Aurel -tată / Oarcea ,Adrian Bujor -fiu /  Oarcea Zeno -fiu  /

[LD: acest caz este emblematic pentru zecile de mii de familii supuse represiunii din România.

Copii  suferind din cauza părinţilor sau... părinţi suferind din cauza copiilor.   

/ Aurel - avocat în Arad , din 1931 , n.în 1898 , în com.Gurahonţ -Arad. Arestat în 1948 ( fără motiv )pentru a i se lua casa, în care a fost instalată Miliţia.Rearestat pe 20 iul.'52  ( ca simpatizant "legionar" ) A murit în acelaşi an, la penitenciarul Ghencea.

/ Adrian Bujor-inginer în Arad, n.în 1922, în com.Vârfurile -Arad.Arestat în dec.1948 ( cu pretextul că a găzduit o noapte un consătean prins ulterior într-o tentativă de trecere a frontierei )

Torturat în anchetă la Securitatea din Arad ;condamnat la 5 ani închisoare de Tribunalul Militar-Timişoara . La expirarea pedepsei ( 1956 ) i s-a fixat 2 ani domiciliu forţat în Bărăgan.

/Zeno - elev la liceul "Avram Iancu" din Arad.  Arestat la 10 iul.1948 ;condamnat la 3 ani închisoare de Tribunalul Militar-Sibiu ; închis în penitenciarele din Deva, Sibiu, Jilava ,Tărgşor, Peninsula, şi Capul Midia. Eliberat pe 4 martie 1953.

-Odăgescu, Emil

Prim-procuror la Curtea de Apel-Bucureşti , conf.univ. la Facultatea de Drept-Bucureşti.

Arestat [ în 1950 ? ] ca fost demnitar - prefect de Ilfov în scurta guvernare Goga Cuza ( dec.'37-febr.'38 ).Condamnat la (? )  închisoare de Tribunalul Militar-Bucureşti ; detenţia la penitenciarele Jilava, Aiud, Făgăraş şi Botoşani ( unde , în 1961, ar fi acceptat "reeducarea" ) 

-Ojog , [Braşoveanu ] / Ojog Braşoveanu -Rodica-fiică  /

Avocat ( coleg de barou cu Ionel Teodoreanu ) , n.în Bucovina.Membru şi fost deputat PNL .

D at afară din barou şi arestat în mai multe rânduri.

/Rodica- studentă la Facultatea de Drept ; arestată în 1956 ( mişcările studenţeşti din timpul rev. din Ungaria )

-Olteanu, Gavrilă

Avocat,membru PNŢ, cu activitate susţinută împotriva Dictatului de la Viena (prin care ,în 1940, nordul Transilvaniei a fost cedat Ungariei ). După 23 aug.'44 , a  înfiinţat "gărziile Maniu" cu care urmărea să asigure autoritatea administrativă românească în spatele frontului, în  condiţiile grave şi complicate de prezenţa armatei sovietice ( tentativele de încorporare a unor teritorii din nord şi anexarea lor la Ucraina ; mişcări iredentiste ale fostei administraţii maghiare ).

În 1945 , a creat organizaţia "Sumanele negre " având ca scop agregarea rezistenţei anticomuniste. Arestat pe 28 mai 1948 în Bucovina ( sediul mişcării ) - o dată cu g-ralul Aldea, Ilie Lazăr, Vintilă Brătianu ş.a - au fost aduşi la Bucureşti.

Gavrilă Olteanu, acest patriot curajos, s-a sinucis pe 30 august 1946 ( celula 19 a penitenciarului MAI ).

...Pe 11 nov.'46, la Curtea Marţială ,completul de judecată al Curţii de Casaţie şi Justiţie Militară a început procesul conducătorilor şi membrilor organizaţiilor de rezistenţă Sumanele Negre ,Mişcarea Naţională de Rezistenţă , Haiducii lui Avram Iancu şi Grupa de rezistenţă Sinaia .Pe 18 nov.'46,  28 de acuzaţi au fost condamnaţi la muncă silnică pe viaţă .

Dacă ar fi trăit, aceasta i-ar fi fost condamnarea.  

-Onişor,Titus

Avocat în Bucureşti .Arestat în apr.1951 ; implicat în procesul menit să compromită Ambasada Marii Britanii în Bucureşti ; judecat în lotul de 8 persoane , din care patru  au fost condamnate la moarte  ( g-ral Mihai Romanescu ,Polizu Micşuneşti,Alexandru  Liciu ,Radu Matak ) A primit cea mai mică pedeapsă - 12 ani muncă silnică prin Sentinţa semnată de Vlasu Vasile ( preşed. ), Ardeleanu Aurel şi Teodorescu Ovidiu ( procurori ) .

Detenţia la Jilava, Aiud şi Piteşti.

 -Oprea , Dumitru  

Notar în jud.Bihor.A pus bazele unei organizaţii anticomuniste - "G-14 " - din care făceau parte de 17 persoane ; a scos un manifest intitulat " Răsculaţi-vă ! " .Arestaţi  în ian.1949 , de Securitatea din Oradea ( O.D. a fost prins în comuna 10 Hotare )..

Condamnaţi la închisoare de Tribunalul Militar- Cluj.

-Opriş, Constantin 

Avocat, membru PNŢ,combatant în al doilea război mondial, n.în 1922, în Ploeşti-Prahova.

Arestat în sept.1949 ; condamnat la 5 ani închisoare ;detenţia la Târgşor, Braşov şi Peninsula.

Rearestat în 1958 printr-o înscenare făcută de Securitate , acuzat de apartenenţă la o org.subversivă ; condamnat la 24 ani muncă silnică ; detenţia în penitenciarele Ploeşti, Jilava, Rahova, Aiud ,  Salcia, Galaţi şi Botoşani .

"Eliberat" în 1964, cu Decretul 411-graţieri,a fost tot timpul în vizorul Securităţii.

Prin 1971,  Securitatea din Ploieşti semnala superiorilor că Opriş Constantin ( împreună cu alţi "foşti" ) încerca  să reactiveze PNŢ .

- Oros .Gheorghe

Avocat în oraşul Sighet -Maramureş. Arestat în februarie 1945 de sovietici , împreună cu mai mulţi intelectuali români sigheţeni, pentru împotrivire la înglobarea Maramureşului la Uctaina.

Dus în lagărul Ujgorod din Ungaria ; eliberat în 1946 .

-Oros , Gheorghe

Notar în Săpânţa-Maramureş.Arestat în 1949 ; condamnat ,în martie 1959,  la 15 ani muncă silnică şi confiscarea averii de Tribunalul Militar -Cluj, pentru "uneltire contra ordinii sociale"

( art. 209 C.P. )

- Oros ,

Notar într-o com.din jud.Bihor, membru în Delegaţia Permanetă judeţeană a PNŢ.

Arestat pe 15 august 1952 ; semnalat ca fiind grav bolnav, inapt de muncă,în lagărele Coasta Galeş, Peninsula şi Poarta Albă .

-Ottulescu, Alexandru

/Alexandru -n.în 1881, în Bucureşti.Licenţiat al Facultăţii de Drept -Bucureşti ( ( 1903 ); avocat în Baroul de Ilfov ( din 1903 ) ; avocat al Ministerului de Finanţe peste 20 de ani ;consilier juridic al Ministerului de Externe , al Băncii Comerciale Române ş.a.

Profesor universitar la Facultatea de Drept ; guvernatorul Băncii Naţionale în regimul antonescian ( 1941-mart.1944 ). Arestat la 5 mai 1950 - în lotul foştilor demnitari -  întemniţat la Sighet, unde a murit la scurtă vreme.

- Ottulescu,Emil

Avocat de mare succes şi publicist ,n.în 1883 la  Bucureşti .Licenţiat Facultatea de Drept

( Bucureşti ).Prof. univ. , (în Baroul de Ilfov din 1907 ) ; consilier juridic la diverse ministere (Justiţie, CFR , ş.a )înainte de 1944.Colaborator permanent la revistele juridice( Legislaţia chiiriilor în timpul războiului  ( 1919 );Colecţiune de legi şi regulamente ( 1920 ) , Germania lui Hitler (1933 ) , Cronica alegătorilor ( 1936 ) ,

Membru în "Liga Vlad Ţepeş",devenită PC-Grigore Filipescu ;deputat de Ilfov, conservator în legislatura Iorga ( 1931-1932 )

  Arestat la 20 sept.1951,pentru legături cu fruntaşii PNŢ.Condamnat la 2 ani muncă silnică ,pedeapsă dublată ulterior .A murit la penitenciarul Văcăreşti , la 20 martie 1954

P.

-Palcu ,Traian

Jurist în Arad , n.în 1923 în Arad. Arestat în 1958 ; anchetat la Securitatea din Arad şi Sibiu ;

condamnat la 10 ani închisoare de Tribunalul Militar -Cluj ( în deplasare la Sibiu ) ,pentru "constituire în organizaţie politică subversivă" ( art. 209 C.P. ) .

Detenţia la penitenciarele Arad, Timişoara , Aiud şi lagărele din Bălţile Dunării.

"Eliberat" în 1964, cu Decretul 411-graţieri .

-Paleologu ,Mihail ( Mihalache ) /Paleologu Alexandru-fiu / Paleologu Andrei -fiu /

/ Mihalache - n.în 1886 , la Bucureşti ( fiul lui Mişu Paleologu , magistrat, conservator, dir. ziarului "Timpul " ) Mihalache Paleologu a urmat tradiţia familiei , devenind un reputat jurist , cu studii la Sorbona , renumit avocat al Baroului de Ilfov. A luptat în războiul balcanic ( 1913 ) şi în primul războ i mondial , fiind rănit de două ori , decorat şi lăsat la vatră (căpitan  r. )

S-a înscris în PNL( 1914 ) , devenind şef de cabinet al ministrului de Finanţe ,  Emil Costinescu . Din  1928, a trecut la PNŢ , fiind ales deputat de Argeş în legislaturile acestui partid ( 1928-'31 ; 1932-'33 )şi secretar g-ral la ministerele  de Justiţie şi Finanţe ; l-a urmat pe Grigore Iunian în disidenţă, devenind membru al PRŢ ( 1935? '36 ? )

La 23 august.'44 , dir.al Contenciosului Ministerului de Finanţe , şi-a dat demisia la venirea lui Lucreţiu Pătrăşcanu la Justiţie. Deposedat de moşie ( 1948 );  arestat-anchetat -eliberat  de mai multe ori , după eliberarea din 1955 ,grav bolnav , a murit la 1 dec.1956, epuizat de boală, suferinţă, mizerie şi hărţuire .

Din cele trei mariaje ( Gabriela Djuvara, Elena Penescu-Vidraşcu şi Emilia Ştefănescu ), a avut doi fii - Alexandru şi Andrei .

/ Alexandru - n.în 1919, la Bucureşti , fiul lui M.P. şi al Elenei Vidraşcu ( fiica adoptivă a moşierului Vidraşcu) .Absolvent al Liceului Spiru Haret şi al Facultăţii de Drept din Bucureşti ;

referent la Comisia de Aplicare a Armistiţiului ( 1944-1945 ) ; ataşat de legaţie la Ministerul Afacerilor Străine ( 1946-1948 ) ; dat afară de Ana Pauker ,împreună cu întregul Corp Diplomatic ( 1948 ); cercetător la Institutul Academiei Române pentru Istoria Artei-secţia Artă Veche ( 1956-1959 ) Arestat pe 8 sept. 1959 ;judecat în procesul Noica-Pillat ; condamnat la 14 ani muncă silnică ( Sentinţa nr. 24 / 1 mart.1960 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti

(Vezi pe larg la Tabloul cultură )

/ Andrei - n.în 1927 în Buşteni-Prahova ( fiul lui M.P şi al Emiliei Ştefănescu )

Licenţiat al Facultăţii de Drept -Bucureşti ,membru al org.tineretului PNL .

Arestat în noaptea de 15 / 16 august 1952 ; anchetat la Ghencea, pentru activitatea politică  şi apartenenţa la cultul romano-catolic ; eliberat  şi chemat cu intermitenţe la Securitate , pentru  legăturile cu tinerii liberali , cu tinerii catolici ( fiii spirituali ai Monseniorului Vladimir Ghika )  şi pentru a fi chestionat în legătură cu ascunzătorile fratelui, Alexandru .

Pentru că a rezistat la presiuni, a fost persecutat şi hărţuit, fiind dat afară din servici.

În 1973, a reuşit să plece din România ( căsătorit cu o prof. elveţiană ), stabilindu-se în Franţa, la Paris.

- Panait, Romeo

Avocat în Bucureşti.Arestat la 30 apr.1979, împreună cu alte 6 persoane, pentru coredactarea unui Memoriu  pe care 279 de persoane l-au semnat .

Memoriul , înaintat ambasadei SUA la Bucureşti,cerea  neacordarea Clauzei naţiunii celei mai favorizate  pentru România  - deoarece drepturile omului erau încălcate .În acelaşi Memoriu , petiţionarii cereau sprijin pentru plecarea din ţară şi azil politic.  

-Pană, Dumitru B.

Avocat în Ploeşti; membru în Comit. jud. al PNŢ. Arestat în 1948 (? ) de Securitatea din Braşov ; condamnat la 9 ani şi 6 luni închisoare de Tribunalul Militar Braşov , pentru "uneltire contra ordinii sociale " ( art. 209 C.P ) - dăduse un ajutor bănesc  lui Dumitru Petrescu-Marinaru, urmărit de securitate. După eliberare, s-a stabilit la Boldeşti-Scăeni fiind mereu în vizorul Securităţii  - inclusiv prin 1971 - pentru presupuse tentative de reorganizare a PNŢ

-Pilat,Constantin 

Avocat, fost deputat liberal ,n.în 1908, la Botoşani .

...Despre atmosfera de teroare din camera 104 -Gherla : între 22-ian-26 martie 1951,după ce l-au bătut pe el şi pe preotul Popescu, i-au vopsit pe faţă, i-au îmbrăcat caraghios, i-au obligat să spună poezii batjocoritoare , le-au pus câte un colac de W.C după gât , iar preotul Popescu a fost silit să împărtăşească cu materii fecale.La acest spectacol josnic, au fost chemaţi să se distreze şi dir.penitenciarului, Gheorghiu C şi Avădanei C.

-Pandrea ,Petre 

[LD:Vezi pe larg la Tabloul Oamni de cultură-victime ]

În august 1968, a avut loc revizuirea unor procese şi sentinţe din anii '50,  fără ca represiunea şi genocidul  comunist să fie recunoscute şi cunoscute.Reabilitat, numele său a început să circule în cărţi, antologii şi memorialistică .Abia după dec.1989, fiica sa, Nadia Marcu-Pandrea, s-a ocupat de recuperarea şi publicarea Memoriile mandarinului valah  (editura Vremea,2000 )îndeplinind , parcă ,legatul  testamentar al părintelui său.Iată ce scria el despre reeducarea de la Aiud: < Opoziţa politică a fost decimată , planificat, cu revolverul la tâmplă.Este o poveste tristă şi îngrozitoare de care-mi este ruşine să mă ating. Mi-este ruşine că sunt om. Mi-este ruşine că sunt român. Mi-este ruşine că am meditat pe Marx, Engels şi Lenin .Mi-este ruşine că am trăit în secolul XX [...] Ce s-a petrecut la Piteşti ? Ce s-a petrecut la Gherla ? Ce s-a petrecut la Ocnele Mari , unde am fost martor ocular ? Acolo sunt pagini negre de genocid , de trivialitate ,de torturi pe care hârtia refuză să le suporte , din decenţă [....] La Ocnele Mari, Piteşti şi Gherla s-a dat să se bea urină şi să se consume fecale pe motive...teoretice.Trebuia să se creeze un şoc psihologic , o transformare radicală lăuntrică , prin care deţinutul, student sau intelectual, devena brusc şi definitiv ,prin înspăimântare , din reacţionar, cel mai bun marxist-leninst .> ]

   Avocat ,publicist, scriitor. N.în 1904, la Balş-Romanaţi, într-o familie de moşneni.

Cu studii strălucite la Liceul Militar de la Mănăstirea Dealu , la  Facultatea de Drept-Bucureşti ;

cu practică avocaţială pe lângă prof.iorghist Anibal Teodorescu ( 1923-1926 ); beneficiar timp de 7 ani al "bursei GGMironescu" ( doctorat şi specializări filozofico-juridice la Berlin, Heidelberg, Munchen, Paris,Roma între 1926-1933 ) ;ataşat de presă la Legaţia română din Berlin în guvernările PNŢ ( 1928-1933 ) ;pledant la tribunale din Viena, Atena, Barcelona, Roterdam, New-York .; redactor şi publicist la "Adevărul" , "Dreptatea" ş.a.ş.a  ( 1932-1937 ).

Căsătorit cu sora lui Lucreţiu Pătrăşcanu, s-a apropiat de cercurile comuniste ; a pledat gratuit în procesele unor membri ai PCR şi ale unor cetăţeni evrei persecutaţi, fiind arestat de câteva ori, pentru câteva zile, în perioada 1940-'44. 

După 23 august 1944,a fost avocat apărător în unele procese intentate foştilor membri PNŢ

(1947-'48 ) şi a ordinelor călugăreşti ( 1955-'58 ).

Arestat între 14 apr.1949-19 nov.1952 , în timpul anchetei cazului Lucreţiu Pătrăşcanu ;

cercetat la Ministerul de Interne şi la Ocnele Mari ( "în depozit" ) ; rearestat la 23 oct.1958, după ce pledase în procesul Mănăstirii Vladimireşti ; judecat într-un proces înscenat la Tribunalul Militar-Bucureşti ; condamnat la 15 ani muncă silnică  ( Sentinţa nr./           ) ,  pentru "uneltire contra ordinii de stat" şi " agitaţie" ( art. 209 C.P. ) .

La Jilava - a fost bătut în Fortul 13 , pentru a fi intimidat ; la Piteşti -a fost torturat ;la Aiud, a fost schingiuit şi izolat la Zarcă, în celula 295 .Epuizat fizic, în anii 1961-1964 , a acceptat "reeducarea" , scriind o serie de amintiri şi reflecţii pe care le dedica <echipei de reeducatori luminaţi de la Aiud .>

A fost "eliberat" pe 4 apr.1964, de la Aiud, prin Decretulu 411-graţieri.

A murit în "libertate" , pe 7 iulie 1968 .În august 1968, a fost "achitat" postum , stabilindu-se că martorii folosiţi fuseseră recrutaţi din rândul infractorilor de drept comun sau al legionarilor terorizaţi ; s-a constatat că unii anchetatori ,procurori şi judecători se făcuseră vinovaţi de o serie de crime , abuzuri şi alte grave ilegalităţi.Printr-o chichiţă judecătorească ilegală  - aşa-zisa prescriere a faptelor  - nici unul dintre aceştia nu a fost tras la răspundere  penală, singura sancţiune fiind retragerea distincţiilor primite pentru merilete avute în respectivele procese.  

-Papacostea, Petre / Papacostea ,Victor-frate / Papacostea,  Şerban-fiu /

[LD: unul din valoroşii intelectuali - unii politicieni -  pe care le-a dat această familie ( cu ramurele ei ) de macedoromâni stabiliţi  în patria -mamă .Vezi la fişierele Profesori univ.-victime  ( Victor Papacostea ) şi  Studenţi-victime ( Şerban Papacostea) ]

Avocat renumit, n.în 1893 , în com.Viziru - Brăila , stabilit în Bucureşti .

Colaborator al mareşalului Alexandru Averescu, secretar al Partidului Poporului

Director general al Poştelor în a doua guvernare a P.P.-Averescu( 1926-1927 ), din care a făcut parte şi Petru Groza ( ministr.Lucrărilor Publice ) .

Arestat pe 15 apr. 1952 ; condamnat "administrativ" ( 24 luni închisoare ) ; detenţia la Ghencea şi Piteşti .Eliberat pe 20 martie 1954, fiind în continuare supravegheat de Securitate , până la moarte ( 18 oct.1969 )

-Paraschivescu ,Dan-Bosniev

Avocat în Bucureşti  (frate cu Mariana Parlier, văr cu Constantin Noica ).Arestat , condamnat şi deţinut la Jilava şi Aiud ( 1950-'51 ) .Rearestat în 1959 ; anchetat pentru că primise pachete şi corespondenţă din Franţa de la sora sa, şi pentru că citise cărţile primite din Partea lui Emil Cioran şi Mircea Eliade. Învinuit de "omisiune de denunţ" , a fost judecat şi condamnat în unul din loturile anexă ale grupului Noica -Pillat.

-Pascu, Emil I.

Avocat în  Blaj ,n.în 1901.Radiat din Barou ( în 1948 ); arestat în 1949. A murit pe 4 marie

1953, în lagărul de exterminare prin muncă ,de la Capu Midia.

-Pascu : Nicolae Gr. / Iuliu Gr. / Ion,Gr. /

[LD, 9 ian.2009 : Trei fraţi ,jurişti de prestigiu, originari din com. Codăeşti - Vaslui . Judecaţi şi condamnaţi în acelaşi proces ( Sentinţa nr.201 / 31 oct.1959 )de Tribunalul Militar-Bucureşti. Cât a stat ascuns ( 1947-1959 )

După aproape jumătate de secol, prin Decizia Curţii Supreme de Justiţie nr. 66 / 17 nov.1997 , au fost achitaţi post-mortem , toate pedepsele fiindu-le  anulate ,iar dosarul casat.

Printre puţinele cazuri  ajunse în justiţie , graţie  - nu ne îndoim - unei familii care a făcut acest demers personal. ]   

/Nicolae - n.în 1899. Avocat domiciliat în Bucureşti .În 1933, s-a înscris în PNŢ , iar în iul.1945 a fost numit secretar general adjunct al partidului. În timpul procesului Maniu-Mihalache ( 1947 ), a fost pus sub urmărire ,pentru că avusese întâlniri cu membri ai misiunilor diplomatice occidentale acreditate în Bucureşti.Timp de 12 ani a stat ascuns la prietni şi rude .

Arestat în 1959, în urma unei trădări ;anchetat la Securitatea din Bucureşti ;  judecat şi condamnat la 25 ani muncă silnică ( Sentinţa 201 / 31 oct.1959 ) pentru " înaltă trădare " ,

de Tribunalul Militar- Bucureşti. Detenţia la închisorile Uranus, Aiud ,Piteşti, Botoşani .

S-a opus "reeducării" , încurajându-i şi pe alţii să nu cedeze."Eliberat " în 1964 ( cu Decretul 411-graţieri ) , a fost în continuare în vizorul Securităţii  ( cpt. Nicolae Bica organizând o reţea de informatori , ţinându-l permanent sub observaţie ) .

/ Iuliu - n.în 1892.Prof. univ., doctor în Drept, consilier la Consiliul Legislativ  (înainte şi după război ) , domiciliat în Bucureşti.Arestat(o dată cu fraţii săi ) ; anchetat şi condamnat la 18 ani închisoare , în acelaşi proces.

/Ion- n.în 1888 , domiciliat în Bucureşti .L-a găzduit pe fratele său, Nicolae, urmărit de securitate . La 71 de ani, a fost arestat, torturat şi condamnat abuziv la 18 ani închisoare , în acelaşi proces cu fraţii săi . Eliberat" în 1964 ( Decretul 411-graţieri ), a murit la scurtă vreme.

-Pastiu, Petre 

 Avocat în Alba Iulia.Prefect în guvernarea antonesciano-legionară ( sept.'40- ian.'41 ).

Arestat pe 15 mai 1948 ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI , pe  baza căruia s-au întocmit liste nominale  şi s-a  înfăptuit arestarea  legionarilor  din întreaga ţară ) ; detenţia în penitenciarele  rezervate legionarilor;  transferat  în lagărul de la Ocnele Mari şi Târgu Ocna- staţie ultimă pentru deţinuţii grav bolnavi de ftizie.

- Paulian ,Mihai

Avocat din Craiova, fost director al Liceului Carol I  din Craiova. Arestat în sept.1948; torturat în anchetă la Securitatea din Craiova  ( de Oancă Constantin, şeful Securităţii ) ;acuzat de legături cu mişcarea de rezistenţă condusă de g-ral Carlaonţ ; condamnat la 5 ani închisoare de Tribunalul Militar-Craiova .

Detenţia în penitenciarele din Craiova şi Aiud. În nov.1950,  transferat la Constanţa cu un lot de cca 100 intelectuali - dr.I.Simionescu ( fost ministru al Sănătăţii ) , dr.Traian Mihăilescu ( dir.

Spitalului Militar din Bucureşti ) , Alexandru Claudian ( prof. univ. membru PSD ) ş.a. ş.a -

a fost supus muncii forţate din cadrul brigăzii de construcţii de la Peninsula.. 

-Pavelescu, Constantin

Magistrat militar, n.în 1899, în Craiova.Ofiţer de infanterie ( din 1919 ) , cu studii de Drept , a intrat în magistratura militară ,la Timişoara şi Constanţa .În războiul al II-lea mondial ,în  campania din Răsărit, a fost numit preşedinte de tribunal la Tiraspol şi Odessa.

În 1946, a fost disponibilizat.În 1947, a fost "concentrat" la Tribunalul Militar-Constanţa  şi "pus " să judece procesele ţăranilor recalcitranţi la colectivizare şi  ale partizanilor din Dobrogea, din Deltă, din pădurile Babadagului.În 11 luni ( 20 dec.1948-18 nov.1949 )

a condamnat sute de români ( mulţi din ei , macedoneni şi aromâni colonizaţi în interbelic ),

- câteva condamnări la moarte şi peste 10.000 de ani închisoare .

După un atare palmares, la sfârşitul anului 1949, a fost arestat , judecat şi condamnat .

După eliberare, în 1977 i s-a dat voie să părăsească România, stabilindu-se în RFG.

A murit pe 27 ian.1985, fără să lase nimic scris.

-Paveliu ,Mihai -tatăl /Constantin ( Bebe ) M. -fiu /

Arestaţi în nov.1957 , judecaţi şi condamnaţi în acelaşi proces înscenat ( Sentinţa nr. 329 / 15 iul.1977 ) de Tribunalul Militar-Craiova.  

/Tatăl - avocat în Craiova , fruntaş PNL în judeţul Dolj , condamnat  şi închis la Gherla.

/ Fiul -  absolvent al Facultăţii de Drept din Bucureşti , membru PNL, condamnat la  5 ani închisoare.

-Pădureanu, Ion ( Nelu )

Avocat  în Bucureşti , n.în 1908 , în jud.Alba .Membru al Mişcării de Rezistenţă Anticomunistă, cu posibilităţi de informare şi  legături în cercurile  politice din epocă, 

pentru a fi folositor mişcării , a  trăit în clandestinitate până la 30 martie 1948, când , prins de Securitate ,a fost torturat cu bestialitate de agenţi NKVD ( la Malmaison şi în case conspirative comuniste ) .

Judecat într-un proces-anexă al loturilor mişcării de rezistenţă,a primit 3 condamnări cu  25 de ani muncă silnică ( pentru diverse culpe, cf. art. din Codul Penal ) ,date de Tribunalul Militar-Bucureşti .Închis în penitenciarele sinistre din epocă - Gherla ? Aiud ? R.Sărat ? - a fost "eliberat" în 1964, cu Decretul 411 -graţieri .Om de înaltă statură morală , a supravieţuit încercărilor limită, stabilindu-se la Aiud, trăind până în 1995.     

 -Pătru , Virgil 

Avocat în Bucureşti, n.în 1913 ,în com.Dioşti -Romanaţi .Absolvent al Academiei Comerciale şi al Facultăţii de Drept din Bucureşti. Secretar particular al lui Andrei Rădulescu şi Const.Titel Patrescu -preşed.PSD - ( al cărui fin era ) .Arestat în nopaptea de 5/6 mai 1948 ( împreună cu C.T.Petrescu şi Adrian Dimitriu ) înainte de primul mare val de arestări de la 14/ 15 mai 1948 [cf.Ordinul "5 Cabinet" (nr.5 ,MAI  ), pe baza căruia - pe linia legiunilor de jandarmi -  s-a cerut autorităţilor locale să înainteze "liste nominale" cu persoanele din aceste categorii de "duşmani " , procedându-se la  arestarea concomitentă a peste 3.000 ( după alţii, 5000 ) persoane ,  elevi,studenţi ,manişti, brătienişti, titelişti. În acea noapte a fost arestat şi C.I.C [Dinu Brătianu ] şi C.Titel-Petrescu ]

Condamnat la 10 ani muncă silnică,în procesul  înscenat lui Titel Petrescu ,de Tribunalul Militar -Bucureşti ; "plimbat" prin penitenciarele şi lagărele din epocă : Jilava, Aiud, Peninsula ( 1951 ), Baia Sprie, Poarta Albă ( 1955 ) ;eliberat "surpriză " ,în cămaşă şi chiloţi, în 1956 ( la intervenţia laburistului Hugh Gaitskell pe lângă Hrusciov din iunie 1956 )

Rearestat în 1959; condamnat la alţi 10 ani închisoare ; detenţia la Gherla , Aiud.

Eliberat în 1964, cu Decretul 411 -graţieri .   

-Păun,Mihai A.

Magistrat ,avocat ,chestor de poliţie.  N.în 1893, în com.Mihăileni-Dorohoi .

Absolvent al Liceului din Pomârla (Dorohoi ) , licenţiat al Facultăţii de Drept din Iaşi .

Magistrat şi avocat în Cugir ( 1920-'34 ) ; chestor la Bacău şi Cetatea Albă ( 1934-1940 );

inspector la Direcţia generală în Bucureşti ( 1940 ); inspector la Cernăuţi ( 1941 ).

Revenit în Bucureşti în martie 1944, a fost epurat în 1945 ( Comisia de epurare  de la  Interne,Siguranţă şi Poliţie, din dec.'44 , condusă de 3 subsecretari de stat -Teohari Georgescu, g-ral Virgil Stănescu şi D.Nistor -pentru îndeplinirea uneia din clauzele Convenţiei de Armistiţiu )

Rechemat în 1946, a fost numit director la Direcţia Paşapoarte ,,de unde s-a pensionat în 1948. Arestat pe 17 ian.1951 ;anchetat  neîntrerupt la Jilava, Târgşor , Făgăraş ( 1952-1954 );

a fost omorât  pe 6 ian.1956, în penitenciarul din Suceava Trupul i-a fost aruncat la groapa comună .

-Păun, Nicolae( Nicu ) A. / Valeria-soţie / Cornelia-fiică / Victor(Rică ) - frate /

Avocat în Baroul din Buzău ( din 1935 ) .N.în 1912,licenţiat al Facultăţii de Drept din Iaşi .

Membru al Mişcării legionare, în 1941 a fost concentrat , luptând pe ambele fronturi ,fiind decorat cu Ordinul Coroana României şi Steaua României .

   În august 1945, a fost arestat de agentul Segal, din ordinul şefului de Siguranţă Buzău , Ion Sârbu ( fost mecanic de locomotivă la Paşcani )  şi reţinut în lagărul de la Slobozia , până în sept.'45. În nov.'45,suspendat  pentru 5 ani ( şi reprimit ) în Baroul din Buzău.

Hărţuit de Siguranţă ,s-a mutat în Bucureşti , dar : în primăvara '48 , i-au fost arestate ca ostatice soţia şi fiica ( de numai 7 ani ) ;pe 4 mai'48, i-a fost arestat şi anchetat  fratel ( abia întors din prizonieratul sovietic , torturat un an şi ceva de acelaşi Ion Sârbu )

     În oct.1948, s-a retras  în munţii Buzăului ( la Năeni ) , constituind un grup de rezistenţă anticomunistă împreună cu înv. Ion N.Constantinescu , Teodor Iamandi şi medicul veterinar Cornel Sercăianu .Trădaţi de un pădurar, au fost vânaţi de Securitate ,( Constantinescu a fost împuşcat pe vârful Măceşu ) , Păun a fost arestat pe 30 nov.'48 ; torturat la Securitatea din Buzău ( de Ion Sârbu, ofiţerii Olotkoff , Blănaru ,Nelu Dumitrescu ş.a .)

   Judecat de Tribunalul Militar -Braşov , într-un lot de 25 persoane, a fost condamnat 15 ani închisoare ( Sentinţa  nr.  /  30 nov.'49 ) Detenţia la Aiud, minele de plumb Baia Sprie şi Cavnic, iar Aiud , 5 ani  la "Zarcă " ( 1958-1963 ) .

După ce a semnat biletul de eliberare (dec.1963 ) , a fost dus cu maşina în gara Aiud, suit în duba penitenciarului şi transportat  la Jilava , apoi la penitenciarul Galaţi şi în lagărul Periprava..

După 5 luni,la primirea unui nou bilet de elberare ( 9 mai 1964 ), cf.Ordinului nr. 5021 /1964, a primit indicaţia ca la sosirea în oraşului natal, Buzău, să se prezinte la Securitate în termen de 3 zile, pentru a fi luat în evidenţă .  

- Pârvu , Teodor

Avocat ,n.în 1913, în com. Şepreuş- Arad,membru PNŢ .Considerat "instigator" al revoltei ţărăneşti din 21 iulie 1949 -împotriva cotelor agricole-  ocazie cu care s-au tras clopotele bisericii şi a fost bătut  secretarul plăşii Ineu.

Împuşcat mortal pe 3 aug.1949, în timpul reprimării revoltei din comună , de trupele Regimentului 1 Grăniceri (conduse de col.Clein şi de ofiţerii politici Iustin Haidus şi Gh.Hărău )

-Pâslaru, Nicolae I. 

Avocat în Bacău, membru al mişcării legionare (ajutor al şefului politic pentru Moldova înainte de război ).N.în 1913, în com.Balcani ( pe valea Tazlăului) -Bacău .

Arestat la 27 aug.1948 (cf. Ordinului 5 / 1948 al M.A.I .); torturat la Securitatea din Bacău ; încarcerat la penitenciarul din Suceava.Cu aprobarea anchetatorilor Bălăceanu şi Ciupagea , împreună cu Bogdanovici şi Cobilaş ,în numele legionarilor închişi la Suceava au înaintat un Memoriu către MAI , în care  renunţau la orice activitate legionară.

A făcut parte din "grupul de reeducare prin convingere" şi din "tribunalul " alcătuit din deţinuţi de la penitenciarul Suceava .Condamnat la muncă silnică pe viaţă de Tribunalul Militar-Iaşi ( în deplasare la Suceava ), a fost încarcerat la Aiud , fiind supus unui regim de detenţie foarte dur, din ordinele succesive ale lui Coler, Dorobanţu şi Crăciun .

A murit pe 30 dec. 1961, în timpul administraţiei lui Crăciun. 

-Penescu ,Nicolae N. / Fulvia-soţie / Vladimir-fiu /Elena-noră / 

[ Vezi pe larg la tabloul PNŢ-victimă ]

N.1897 ,Bucureşti. Licenţiat al Academiei Comerciale (Bucureşti ) ,dr .în Drept (Bucureşti ) , cu studii de specialitate la Paris ;preşedintele Barourilor din România .

După 1944,pentru scurtă vreme, ministru de Interne în guvernul g-ral Sănătescu (4 nov.-5 dec.1944 ),timp în care comuniştii au început să ocupe prin forţă, prefecturile şi primăriile

   După demisie ,a devenit secretar general al PNŢ,în crâncena etapă a înstăpânirii puterii comuniste,care ( printre altele ) urmărea lichidarea partidelor istorice .

La 9 august'46, la Tribunalul din Piteşti,a avut loc o tentativă de asasinare a lui ,care s-a soldat cu 2 morţi şi 16 răniţi .La insistenţele lui Iuliu Maniu , a acceptat să plece în străinătate ,într-un grup având misiunea de a informa Occidentul asupra represiunilor prin care se realiza comunizarea României.Tot grupul a căzut în capcana înscenată la Tămădău (14 iulie'47 )

...Arestat la 14 iul.1947(împreună cu soţia ),în pofida desolidarizării de Maniu, a fost condamnat la 6 ani închisoare (Sentinţa nr 1988 / 1947 ) şi încarcerat la penitenciarul din Craiova.

A fost readus ,ca martor al acuzării, la procesul înscenat lui Lucreţiu Pătrăşcanu ( 1954 ) .

Concomitent,i s-a dresat un proces "de îndreptare", în urma căruia i s-a majorat pedeapsa la 8 ani. În 1955,a fost trimis cu domiciliu obligatoriu ,în Bărăgan.

În sept.1959 ,în urma Dispoziţiei care prevedea arestarea tuturor celor cu condamnări( aflaţi în libertate sau deportaţi ) a fost rearestat şi condamnat la 15 ani închisoare .

Încarcerat la Jilava ,în 1963 a fost supus supliciului "reeducării" ( de ofiţerul politic Toth care în febr.'64, l-ar fi scos din celulă pentru a-şi scrie "autocritic" trecutul  şi deoarece acesta a refuzat , l-a ameninţat că îi vor putrezi oasele la Jilava.

  

R.

-Ranetti Constantin

[LD: recomand pentru cei interesaţi vol. PRIGOANA.DOCUMENTE ALE PROCESULUI.... , Editura Vremea, Bucureşti , 1996.

a.) Proces verbal ( 3 oct.'59 ) de interogatoriu luat de Crăciun Iosif ( anchetator penal de securitate ) pe  3 oct.'59 :

Întrebare :<Ţi s-a prezentat ordonanţa de punere sub învinuire prin care ţi se face cunoscut că eşti învinuit de faptul că înainte de 1944 ai desfăşurat activitate în cadrul organizaţiei legionare [...] şi că această activitate ai continuat-o şi după 1944 [...] În cadrul acestor întâlniri aţi purtat cu toţii [....] discuţii care aveau un caracter duşmănos şi calomnios la adresa orânduirii sociale din RPR şi prin care propagaţi ideea schimbării acestei orânduiri şi înlocuirea ei cu un regim burghezo-moşieresc.[...] Te recunoşti vinovat de săvârşirea faptelor menţionate în ordonanţa de punere sub învinuire ? >

b) av. Cristescu Georgeta îl "apără" :

<Nu contestă faptele dar susţine că ele nu pot fi încadrate în forma agravantă prevăzută la art. 209 c.p. întrucât inculpatul nu a cunoscut nici existenţa romanului lui Pillat , nu l-a comentat şi n-a cunoscut nici scrierile fugarilor Cioran şi Eliade [...] N-a ştiut că Florian şi Vlad fusese[ră] legionari [...] nu şi-a dat seama şi nu s-a gândit că fusese cândva legionar şi deci să se ferească de orice legături cu elementele din această organizaţie.[...] are un defect în sensul că fiind o fire slabă este influenţabil şi astfel a fost atras în mişcarea legionară dar că el nu a avut o atitudine antisemită.>

c.) Sentinţa nr 24/ 1martie 1960 , dată de Tribunalul Militar al reg.a II-a militare ( preşed. Dimitriu D.Adrian , judecător Ion Petrescu ) acuzele au fost menţinute fiind învinuit de " crimă de uneltire contra ordinei sociale p.p.sde art. 209 pct.2 lit.a a C.P. comb. cu alin.penultim al aceluiaş articol " Semnează  preşed.-col. de Justiţie Dimitriu D.Adrian ; judecător -maior de justiţie Petrescu Ion ; col.Chimirel Iancu ; asesori- lct.col Bobb Horaţiu , mr Cosmiţă Aurel  ).

ÎN FAPT  - se motiva în sentinţă - <Inculpatul Ranetti Constantin , fost avocat, legionar din 1934 [...] a participat la discuţiile duşmănoase angajate pe tema diferitelor anecdote calomnioase şi diferite zvonuri lansate [...] a făcut comentarii duşmănoase pe marginea ştirilor transmise de posturile de radio imperialiste [...]inculpatul Ranetti C-tin afirmând în mod tendenţios că în RPR ar exista un regim de teroare , şi preconiza schimbarea regimului din RPR printr-o intervenţie militară a SUA şi prin presiuni pe care occidentul ar urma să le facă asupra guvernului din RPR.[...] În calitate de avocat a copiat dintr-un dosar penal mai multe poezii cu conţinut contrarevoluţionar [...]susţinând că aceste poezii ar exprima adevărul cu privire la situaţia din RPR .[...]

  6/. Făcând aplicaţiunea art.209 lit.a C.P. comb. cu alin.penultim al aceluiaşi articol şi art.25 pct.6 C.P.cu unanimitate de voturi condamnă pe RANETTI CONSTANTIN  la 15 (cincisprezece  ) ani muncă silnică ,7(şapte  ) ani degradare civică şi confiscarea totală a averii personale pentru infracţiunea de uneltire contra ordinii sociale . >  Semnează  preşed.-col. de Justiţie Dimitriu D.Adrian ; judecător -maior de justiţie Petrescu Ion ; col.Chimirel Iancu ; asesori- lct.col Bobb Horaţiu , mr Cosmiţă Aurel

S.

-Steinhardt ,Nicu Aurelian

[LD: L-am trecut la această categorie profesională pentru că, în perioada când a fost arestat şi condamnat ... nu ajunsese scriitor sau călugăr. Recomand pentru cei interesaţi vol. PRIGOANA.DOCUMENTE ALE PROCESULUI NOICA .... , Editura Vremea, Bucureşti , 1996.

a) Onea Mircea ( anchetator penal de securitate ) -interogatoriul luat pe 6 ian.1960

Întrebare :<Cu ce elemente arestate de organele de securitate ai avut legături ? >; <Cum ai cunoscut aceste persoane ? >; <Ce activitate contrarevoluţionară ai desfăşurat cu aceste persoane ?> ; < Cine anume este CIORAN EMIL şi  ELIADE MIRCEA şi ce legături avea NOICA CONSTANTIN cu aceste persoane  ? >

b)Onea Mircea- Al doilea interogatoriu  luat lui Steinhardt Nicu Aurelian ( 12 ian.1960 )

Întrebare:< Ţi se prezintă ordonanţa de punere sub învinuire din 8 ianuarie 1959 , prin care eşti învinuit de faptul că în anul 1954 , luînd legătura cu Noica Constantin şi cu fugarul Paleologu Alex. la acea dată ascuns la C.Lung sub umele de CRAIFĂLEANU ION, aţi hotărât ca Noica Constantin să redacteze scrierea contrarevoluţionară "Povestiri despre Hegel" , pe care să o difuzeze în rândul unor elemente ostile regimului democrat-popular din RPR şi ca mijloc de propagandă împotriva RPR să o publice în occident . [...] Împreună cu Noica Constantin şi Paleologu Alex [...] aţi organizat numeroase întruniri clandestine [...]v-aţi dedat la o serie de calomnii la adresa regimului democrat-popular din RPR a cărei schimbare o propagaţi şi la adresa literaturii realist-socialiste.Te recunoşti vinovat de faptele expuse în ordonanţa de punere sub învinuire ce-ţi este prezentată ? > 

c.)  În CONCLUZIILE DE ÎNVINUIRE ( 10 febr.1960 ) cu care a înaintat spre judecare  Tribunalului  Militar al R.II -Bucureşti dosarul nr. 1523 / 1959 ,cpt.Onea Mircea ( în calitate  de  procuror militar ) reţinea :

<15 / STEINHARDT NICU  AURELIAN ,element duşmănos regimului democrat popular din ţara noastră, apărător al fostului regim burghezo-moşieresc, nu s-a dedat în lături  nici un moment de a acţiona împotriva noii orânduiri sociale şi de stat a RPR .[...] în anul 1954, aflând de la învinuita STRELISKER BEATRICE că NOICA CONSTANTIN se află cu domiciliu obligatoriu în oraşul C.Lung Muscel , s-a deplasat la el şi astfel au restabilit legătura.Cu această ocazie i-a fost prezentat şi numitul PALEOLOGU ALEXANDRU , la acea dată ascuns la C.Lung [...] şi împreună au discutat ca Noica Constantin să redacteze o lucrare în care să interpreteze în mod duşmănos scrierile filozofului german Hegel  [...]În toamna aceluiaş an [...] împreună cu PALEOLOGU ALEXANDRU , PAUL DIMITRIU şi RĂDULESCU MIHAIL , ca unii ce cunoşteau legăturile lui NOICA CONSTANTIN cu trădătorii de patrie CIORAN EMIL şi ELIADE MIRCEA , aflaţi în Franţa şi în slujba cărora s-a pus şi el , au hotărât să multiplice [...] articolul lui Cioran Emil numit " Scrisoare către un prieten din depărtare " ce fusese publicat în occident şi care de fapt îi era adresat lui Noica Constantin .[...] Organizându-se întruniri clandestine [...] a participat activ la discuţiile duşmănoase ce se făceau şi la "popularizarea" scrierilor duşmănoase ale fugarilor [...] "Ispita de a Exista" şi "Pădurea Interzisă" ,introduse clandestin în ţară de ACTERIAN SADOVA MARIA [...] după ce le-a citit ,le-a difuzat lui AL.GEORGE SERGIU şi Paleologu.   >    <   >   <  > 

d.) În interogatoriu la Proces ( 24 febr.1960 ) luat de jud.Adrian Dimitriu , Steindhardt a făcut unele precizări :

<Cu Noica Constantin am reluat legătura prin anul 1954 la C.Lung prin prietena noastră comună Beatrice Strelisker [...] M-am mai văzut cu el şi în Bucureşti la întâlnirile de la Paleologu , la Beatrice Strelisker şi la mine acasă. > ;< Scrierile fugarilor Cioran şi Eliade [...] au circulat în rândul cunoscuţilor noştri.[...]La întâlnirile ce aveau loc la Beatrice Strelisker şi la mine, scrierile despre care am vorbit mai sus erau elogiate. > ; <Am fost şi eu de acord ca această scrisoare [ a lui Cioran] să fie copiată , multiplicată şi difuzată la prietenii noştri. >

e.)În apărarea sa, av. Doru Gh.Pavel arată că  <acesta are o activitate redusă [...] el nu are un trecut politic dubios.Susţine că pentru a fi încadrat în alin.penultim al art.209 C.P. trebuie să existe motive serioase  care să prezinte un pericol social mărit, ceea ce în speţă nu se poate susţine deoarece inculpatul de naţionalitate evreu şi n-a putut avea cu Noica C-tin alte legături decât că au fost colegi şi au rămas prieteni ,iar după ce Noica a devenit militant legionar ,prietenia lor s-a întrerupt.[...] În concluziuni apărătorul roagă instanţa să ţină seama că inculpatul Szeinhardt nu face parte din clasele exploatatoare , în trecut nu a făcut politică , că a recunoscut sincer faptele şi cum persoana sa nu reprezintă un pericol social deosebit ,se poate înlătura agravanta din alin.penultim al art. 209 C.P. şi să se aplice o pedeapsă care să fie suportată întrucît inculpatul este bolnav TBC intestinal" >

   f.) Sentinţa nr 24/ 1martie 1960 , dată de Tribunalul Militar al reg.a II-a militare,acuzele au fost menţinute fiind învinuit de " crimă de uneltire contra ordinei sociale p.p. de art. 209 pct.2 lit.a  C.P. comb. cu alin.penultim al aceluiaş articol "

  ÎN FAPT - se motiva în sentinţă -  <Inculpatul Steinhardt Nicu Aurelian element duşmănos regimului democrat popular din RPR , apărător al fostului regim burghezo-moşieresc , fiind cunoscut cu Noica C-tin încă din anul 1925 , a păstrat cu acesta o strânsă legătură până în preajma războiului antisovietic când Noica C-tin a plecat în străinătate.

  În 1954, aflând că Noica C-tin este cu domiciliu obligatoriu în oraşul C.Lung s-a deplasat acolo şi a restabilit legătura cu Noica C-tin cu care ocazie a cunoscut şi pe coinculpatul Paleologu Alex  [...]Inculpatul [...] a participat activ şi la discuţiile duşmănoase de la domiciliul coinculpaţilor Strelisker Beatrice ,Paleologu şi Mihai Rădulescu unde erau organizate întruniri clandestine şi cu care ocazie popularizau şi scrierile duşmănoase ale fugarilor legionari în occident Cioran Emil şi Mircea Eliade [...]

   Pe baza recunoaşterii inculpatului care se coroborează cu declaraţiile coinculpaţilor [...] şi a martorilor [...] precum şi a corpurilor delicte de la dosar , tribunalul reţine ca dovedite în sarcina inculpatului Steinhardt Nicu Aurelian faptele ce i se impută.[....]

  15/ Făcând aplicaţiunea art.209 lit.a C.P.combinat cu alin.penultim al aceluiaşi art. şi  art.25 pct.6 C.P.cu unanimitate de voturi condamnă pe STEINHARDT NICU AURELIAN  la 12 (doisprezece  ) ani muncă silnică ,7(şapte  ) ani degradare civică şi confiscarea totală a averii personale pentru infracţiunea de uneltire contra ordinii sociale . >  

Semnează  preşed.-col. de Justiţie Dimitriu D.Adrian ; judecător -maior de justiţie Petrescu Ion ; col.Chimirel Iancu ; asesori- lct.col Bobb Horaţiu , mr Cosmiţă Aurel  ).

   Hotărîrea a rămas definitivă , ca urmare a respingerii recursurilor (decizia nr.77 / 7 apr.1960 a Tribunalului Suprem ) >      

 V.

-Vidraşcu,Emanoil 

[LD: recomand pentru cei interesaţi vol. PRIGOANA.DOCUMENTE ALE PROCESULUI.... , Editura Vremea, Bucureşti , 1996.

N.în 1910, în Dorohoi ,licenţiat în Drept ,  fost avocat şi funcţionar la Ministerul de Externe, detaşat la Preşedinţia Consil.de Miniştri sub guvernarea antonesciană ;

a).Dulipovici ,Anatolie (căpitan ,anchetator penal de Securitate -Bucureşti )

...Pe 29 sept.'59 ,a luat interogatoriul lui Vidraşcu Emanoil, implicat în procesul "lotului  Noica-Pillat "

Întrebare: <Ţi-a fost prezentată ordonanţa de punere sub învinuire din 28 sept.1959, prin care ai fost pus sub învinuire pentru faptul că fiind un element duşmănos regimului democrat-popular instaurat în ţara noastră , întîlnindu-se în mod organizat cu diferite elemente reacţionare şi legionare ai purtat împreună cu aceştia în repetate rânduri - pe baza transmisiunilor provocatoare şi calomnioase ale posturilor de radio din ţările capitaliste pe care le audiai -  discuţii duşmănoase orânduirii sociale existente în RPR , ai ponegrit şi calomniat regimul democrat -popular şi realizările sale şi ai propagat ideea schimbării acestui regim şi restaurarea orânduirii burghezo-moşiereşti [...] Te recunoşti vinovat de săvârşirea faptelor infracţionale menţionate în ordonanţa de punere sub învinuire ce ţi-a fost prezentată ? >; <Cine a mai luat parte la discuţiile duşmănoase pe care le-ai purtat cu numitul PILLAT CONSTANTIN ? >

 b.)  În CONCLUZIILE DE ÎNVINUIRE cu care a înaintat spre judecare ( 10 febr.1960 )  Tribunalului  Militar al R.II -Bucureşti dosarul nr. 1523 / 1959 ,cpt.Onea Mircea ( anchetator penal de securitate, în calitate  de  procuror militar ) reţinea în sarcina sa  :

 <12/VIDRAŞCU EMANOIL , element reacţionar , înainte de 23 August 1944 s-a bucurat de încrederea căpeteniilor antonesciene care l-au promovat în funcţii de răspundere , numindu-l şef de cabinet al lui MIHAI ANTONESCU . După eliberarea ţării noastre de sub jugul fascist [...] a adoptat o poziţie ostilă regimului democrat popular , pe care şi-a manifestat-o mai mult din anul 1954, când a intrat în relaţii cu PILLAT CONSTANTIN şi împreună au început să desfăşoare activitate împotriva acestui regim.

< În acest scop, [...]au organizat întâlniri la domiciliile lor , cu care ocazie au întreţinut discuţii împotriva orânduirii sociale existente în RPR proferând injurii şi calomnii , afirmând că regimul nostru ar "lipsi" pe cetăţeni de drepturi şi libertăţi şi în acelaşi timp elogiind aşa zisele libertăţi din ţările capitaliste.

< Comentând ştirile ce se transmiteau la emisiunile posturilor de radio imperialiste , în discuţiile purtate cu Pillat Constantin cu privire la Conferinţa de la Geneva şi evenimentele contrarevoluţionare din Ungaria, Vidraşcu Emanoil şi-a manifestat dorinţa şi speranţa că orânduirea democrat populară din RPR va fi răsturnată şi se va instaura un regim de tip burghez.> 

c.) av. Nistor Vasile a arătat că a fost un element excepţional în studenţie şi datorită acestu fapt a fost luat la cabinetul lui Mihai Antonescu.

<Că împotriva lui Vidraşcu nu sunt alte probe decât propriile sale mărturisiri.I se impută că a discutat cu Pillat Constantin referitor la pretinsa lipsă de drepturi din RPR [...]

Arată că Vidraşcu este un mistic -un idealist şi singura vină a lui este aceia că nu l-a denunţat pe Pillat. [...] În încheiere arată că inculpatul a fost un simplu funcţionar în perioada războiului la Preşedinţia Consiliului de Miniştri , că după 23 august s-a recalificat ca lăcătuş până în 1958.   >

  d.) Sentinţa nr 24/ 1martie 1960 , dată de Tribunalul Militar al reg.a II-a militare, acuzele au fost menţinute:

  < 12./Făcând aplicaţiunea art.209 lit.a C.P. şi art.25 pct.6 C.P.cu unanimitate de voturi condamnă pe VIDRAŞCU EMANOIL  la 8 (opt ) ani închisoare corecţională  ,4(patru  ) ani interdicţie corecţională  şi confiscarea totală a averii personale pentru infracţiunea de uneltire contra ordinii sociale prin schimbarea calificării conf.art.292 C.J.M ,din crima p.p .de art.209 pct.2 a C.P. cu aliniatul penultim al aceluiaşi articol. >  

Semnează  preşed.-col. de Justiţie Dimitriu D.Adrian ; judecător -maior de justiţie Petrescu Ion ; col.Chimirel Iancu ; asesori- lct.col Bobb Horaţiu , mr Cosmiţă Aurel  ).

   Hotărîrea a rămas definitivă , ca urmare a respingerii recursurilor (decizia nr.77 / 7 apr.1960 a Tribunalului Suprem ) >

   Semnează  preşed.-col. de Justiţie Dimitriu D.Adrian ; judecător -maior de justiţie Petrescu Ion ; col.Chimirel Iancu ; asesori- lct.col Bobb Horaţiu , mr Cosmiţă Aurel  ).

 

[de continuat]