10. ARMATA- victimă a genocidului comunist

[sinteză Livia Dandara]

1939

 [[¤ ]23 august '39.Pactul Hitler-Stalin

Împărţirea virtuală a zonei  între cei doi dictatori  - exprimată prin optativul Uniunea Sovietică, respectiv Germania < ar fi interesată >  de anume teritorii din România şi Polonia, urmată de anexarea  efectivă  a acelor teritorii , să nu însemne " inceputul "? 

1940

[[¤ ] 26 iun.'40.URSS: anexarea  Basarabiei, nordului Bucovinei şi Herţei

după un ultimatum de 4 zile -  cu aspect de răpire  cu pistolul la tâmplă  -  soldată  cu rămânerea locuitorilor  la discreţia invadatorului , să nu însemne "începutul" ?

/Iunie'40  (-I- ) : Deportări sovietice : Basarabia şi  nordul Bucovinei

[Vezi la tablourile  Basarabia, Bucovina -Herţa  ]

/Apr.'  41 (-II- ): Masive deportări sovietice din  Basarabia şi  nordul Bucovinei

[Vezi la tablourile  Basarabia, Bucovina -Herţa]

1941

¤Războiul de Răsărit ( 1941-1944 )

/Iun.'41-23 aug.'44 (-  III- ): Execuţii , prizonieri, deportări sovietice.

[ Vezi la tablourile  Basarabia, Bucovina -Herţa ; Moldova şi restul ţării ;Militari-victime ] 

1942

/ ian.'42: Conferinţa prizonierilor români din URSS

[Pentru amănunte , vezi Valter Roman, "Evocări" , Bucureşti 1980 ]

Prima conferinţă a delegaţilor unor prizonieri de război în URSS care a prefaţat constituirea Diviziei Tudor Vladimirescu.( Relatare în Scânteia, 10 oct.'44 )  

1943- 1944

/ 2 apr.'44: intrarea trupelor sovietice pe teritoriul României ( nordul Moldovei )

/20 iun.1944.România. Blocul Naţional Democratic

Ca urmare a  tratativelor din martie-iunie 1944 cu reprezentanţii diplomatici ai URSS,SUA şi Marrea Britanie,   PNŢ,PNL,PSD,PCR au creat o coaliţie naţională cu scopul constituirii unui guvern care să încheie armistiţiul cu Naţiunile Unite.

 / 23 AUGUST 1944 :lovitura de stat - arestarea guvernului Ion Antonescu.

Arestarea principalilor membri ai guvernului Ion Antonescu .Printre şefii departamentelor , sunt numeroşi ofiţeri superiori : Mareşal Ion Antonescu -cond.Statului; g-ral Constantin Pantazi -Apărare Naţională ;g-ral Nic.Şova -ministrul Marinei  ;g-ral Gheorghe Dobre-ministrul Înzestrarea Armatei şi Producţiei de Război ;g-ral Jienescu -subscr.de Stat al Aerului ; g-ral Ion Arbore -subscrt. de Stat al Aprovizionării Armatei şi Populaţiei Civile ;g-ral Dumitru I.Popescu - Interne ; g-ral Constantin Voiculescu - guvernatorul Basarabiei ;g-ral Corneliu Calotescu -guvernatorul Bucovinei .

A doua zi,  grupul  restrâns al arestaţilor a fost  preluat de Emil Bodnăraş.

¤ GUVERN    Sănătescu  ( I ) :23 aug.-  4 nov.'44 )

/ 23 aug.'44: Proclamaţia MSR Mihai I 

Ora 22,25.Este transmisă la radio. Anunţă ieşirea României din alianţa cu Axa ; încetarea războiului împotriva Naţiunilor Unite ; începerea luptei pentru eliberarea Transilvaniei de nord ( răpit prin Dictatul de la Viena, pe 30 aug.'40 ) ;

/ g-ral Sănătescu şi g-ral Gh.Mihail -dau directiva strategică în noile împrejurări

/ 24-26 aug.-guvernul şi-a stabilit sediul provizoriu în pădurea Bolintin , apoi în  Bolintinul din Deal .    

/ 24- 25 aug.'44:declaraţia de război a României contra Germaniei

 În condiţiile în care comandamentul german , încălcându-şi angajamentele, a trecut la atacarea din aer şi pe uscat a oraşelor şi unităţilor române .

...Paza mareşalului Antonescu -preluată de Emil Bodnăraş

Întreg grupul arestat la palat este preluat -la cererea lor-  de un grup de comunişti condus de Emil Bodnăraş , care-l transportă într-o casă conspirativă din Vatra Luminoasă.

În condiţiile în care comandamentul german , încălcându-şi angajamentele, a trecut la atăcarea din aer şi pe uscat a oraşelor şi unităţilor române .

...înaintarea Armatei Roşii

Concomitent, în urma încetării ostilităţilor româno-sovietivce,Armata Roşie avansa  rapid, dezarmând deseori subunităţi româneşti şi luând prizonieri .

[¤] 25 aug.'44.Declaraţia lui V.M.Molotov ]

[  LD: declaraţie  contrazisă  flagrant de faptele la care s-au dedat Armata Roşie şi structurile NKVD :sovieticii au amânat cu 20 de zile semnarea armistiţiului, etapă pe care au proclamat-o <eliberarea  glorioasă a României >, luând prizonieri peste 150.000 militari români ( în aşteptarea ordinului de alăturare  ), parcurgând sute de kilometri fără să tragă vreun foc ( Până în Transilvania şi Banat),  devastând depozite şi  magazii , rechiziţionând cai şi căruţe,  jefuind gospodării , violând femeile fără apărare în faţa copiilor îngroziţi,  ucigând pe cei ce li se împotriveau,extinzând haosul şi dezordine.

Acest "comportament de ocupant "- dominat de teroare şi samavolnicii -  îndreptate, atât asupra armatei cât şi a populaţiei civile, a prefaţat regimul comunist instalat ulterior. ]      

- Ministru de Externe al URSS reconfirmă Declaraţia din 2 apr.'44 (la intrarea Armatei Roşii pe teritoriul României ) că URSS <nu are de gând să dobândească vreo parte din teritoriul român sau să schimbe ordinea socială ce există în România .>

/ 29/ 30 aug.'44 :Armata Roşie şi  Divizia "Tudor Vladimirescu" intră în Capitală  .

Gh.Apostol , în numele CC al PCR, salută prima unitate a armatei roşii...

-În numele UTC, la mitingul din Piaţa Universităţii , Nicolae Ceauşescu salută armata roşie şi <transmite salutul său călduros genialului conducător al popoarelor sovietice ,tovarăşul Mareşal Stalin .> La mitingul de la sediul PCR, Gheorghe Gheorghiu Dej ţine un discurs.

-În aceeaşi zi, trec prin Bucureşti unele efective ale Diviziei de voluntari Tudor Vladimirescu

( comandate de col. N.Cambrea şi adj.politic M.Haupt )

/ 1 sept'44: dezarmarea flotei române de către trupele sovietice

Ambasadorul american la Ankara (L.A..Steinhardt )informează Departamentul de Stat  ministrul plenipotenţiar român la Ankara a transmis ambasadorului sovietic ( S.A.Vinogradov ) un mesaj îngrijorat privind dezarmarea flotei române către trupele sovietice.

...I.Antonescu predat sovieticilor

I.Antonescu, Mihai Antonescu ,g-ralConstantin ( Piki )Vasiliu ,g-ralC.Pantazi, col.Elefterescu sunt predaţi g-ralului R.I. Malinovski ( cmd.Frontului II Ucrainean ) ,care-i face prizonieri.Transportaţi cu trenul,în secret ,la Moscova,apoi la un castel ,apoi în închisoarea "Liublianka" (2 sept.'44-apr.'46 ).În cele 18 luni, vor fi supuşi unor lungi interogatorii .

Vor fi deţinuţi prizonieri până în apr. 1946 , când vor fi readuşi în ţară, pentru proces.

/ 2/3 sept.1944:generalii germani prizonieri , "preluaţi" de sovietici

Prizonieri ai armatei române - lagărul de prizonieri de la Reg.21 Infanterie şi liceul Mihai Viteazul -  g-ralii germani Gerstenberg, Tschammer und Osten, Steil, Hansen, Spalke şi amiralul Tielsen ,au fost "ridicaţi " de autorităţile militare sovietice.

/ 7 sept.'44: armata română operativă încadrată în Frontul II Ucrainean

Marile unităţi ale armatei române , participante la campania contra Germaniei şi Ungariei, au fost încadrate din p.d.v. operativ în Frontul II ucrainean ( comandat de mareşalul sovietic R.I.Malinovski ). 

[[¤ ] 12 sept.'44.Moscova: Armistiţiul

Convenţia consfinţeşte încetarea operaţiunilor militare ale României împotriva URSS , la 24 aug.'44, ora 4 ; ieşirea din războiul purtat împotriva Naţiunilor Unite ; alăturarea de puterile aliate împotriva Germaniei şi Ungariei , cu cel puţin 12 divizii .

Operaţiunile militare române -tereste, navale , aeriene - trebuiau puse <sub comanda generală a Înaltului Comandament Aliat ( sovietic ) >

/ 11 oct.'44: Trupele române şi sovietice eliberează Clujul.

Regele Mihai felicită unităţile militare participante.Iuliu Maniu, Dinu Brătianu, C.Titel Petrescu şi Lucr.Pătrăşcanu fac declaraţii  la radio, pe marginea evenimentului .

/ 12 oct.'44:Completarea Constituţiei : art.IV

Constituţia din '23 a fost completată cu art.IV , consecinţă a Armistiţiului din 12 sept.'44, prin care Comisia Aliată (Sovietică ) juca un rol esenţial.

Articolul stipula : <Legi speciale vor prevedea condiţiunile în care vor putea fi urmăriţi sau sancţionaţi toţi acei care au contribuit la dezastrul ţării , în special în legătură cu războiul purtat împotriva Naţiunilor Unite .Aceste legi vor putea prevedea şi măsuri pentru urmărirea averilor .>Cu acest articol-în virtutea căruia s-au elaborat legi ,decrete,circulări, ordine -  a fost  deschisă calea tuturor abuzurilor , răfuielilor şi represiunilor ce vor degenera în genocid .

¤ GUVERN Sănătescu ( II ): 4 nov.-5 dec.'44 

/ 18 nov.'44:Decret-lege nr.578 : trecerea în rezervă sau retragere a personalului militar şi civil al armatei în timp de război , după împlinirea limitei de vârstă. ( M.O. nr.268 din 18 nov.'44 )

¤ GUVERN g-ral N.Rădescu : 5 dec.'44- 5 mart.'45

/ 18 dec.'44: Jurnal nr. 923: majorarea pensiilor IOV -grade inferioare- şi decoraţi

 Prin Jurnalul Consil.de Min., Ministerul de Finanţe a majorat pensiile IOV grade inferioare, inclusiv celor acordate decoraţilor cu virtutea militară de război . cl.I.  ( M.O. 18 dec.'44 )

1945

/ 3- 20 ian.'45 .Legea nr.50 (Decret 148 )-pedepsirea criminalilor de război .

-La 17 dec.'44,Scânteia anunţa că, până la apariţia unui decret-lege care să precizeze culpa de "criminal de război " ,vor fi arestaţi membrii guvernelor din perioada dictaturii mareşalului Antonescu .Lucreţiu Pătrăşcanu ( Justiţie ) a fost  însărcinat cu redactarea decretului-lege .

-La 3 ian.'45,s-a publicat  Proiectul de lege redactat de Pătrăşcanu ,"privind pedepsirea criminalilor de război şi a celor vinovaţi de dezastrul ţării ".

"Art 1.Sunt vinovaţi de dezastrul ţării cei care , în orice calitate :a)au pus în primejdie securitatea Statului sau interesele publice prin semnarea de tratate internaţionale cu unii beligeranţi sau au permis intrarea armatei germane pe teritoriul ţării ;b ) precum şi cei care au hotărît declararea războiului contra URSS şi a Naţiunilor Unite ori au continuat războiul ;

 militând pentru o politică externă alături de Germania hitleristă , au consimţit la cedarea Transilvaniei de Nord ;c ) după 1 ianuarie 1938 au contribuit în mod efectiv la pregătirea sau desfăşurarea faptelor de mai sus prin grai , prin scris sau prin orice mijloace."

- La 20 ian'45, Guvernul a emis Legea nr 50( Decretul nr 148) <pentru urmărirea şi pedepsirea criminalilor şi profitorilor de război>, în care :s-au precizat categoriile conceptuale ;pedepsele ce urmau a fi date ( inclusiv pedeapsa cu moartea sau muncă silnică pe viaţă ) ;s-a înfiinţat instituţia "acuzatorilor publici" (şi personalul implicat  în actul de justiţie ) care urmau să cerceteze toate cazurile deferite de Consiliul de Miniştri

Art.7 prevedea că arestările ordonate de Consil.de Min."nu erau supuse confirmării şi nici vreunei căi de atac, ordinară sau extraordinară ".

Art.10 prevedea ca autorităţile militare erau obligate să pună la dispoziţia acuzatorilor publici "inclusiv militarii care fac parte din cadrele armatei ".

Pentru judecarea celor vizaţi, era înfiinţată Curtea Specială pentru criminalii de război ,de pe lângă Ministerul de Justiţie , obligat să alcătuiască mai multe complete de judecată .

...Anticipând viitoarele numiri de "acuzatori publici" de către Lucreţiu Pătrăşcanu , N.Moraru scria :"Pentru această demnitate nu este necesar să prezinţi certificate de doctorat etc , urmând să poată să fie numiţi şi funcţionari publici , luptători antifascişti , etc "

( România liberă , 3 ian.'45 )

- Tot la 20 ian.'45 ,a fost emisă şi Legea nr.51 (Decretul -lege nr.149 )care stipula procedurile pentru < urmărirea şi sancţionarea  celor vinovaţi de dezastrul ţării >, de către un Tribunal Special .

/ 24 ian.'45.Memoriul MSR Mihai către preşed. Roosevelt.

Printre altele ,denunţa  faptul că ,după 23 august '44,trupele sovietice au făcut prizonieri peste 150.000 de militari români , pe care i-au deportat în Siberia.

/ 29 ian.'45 :Jurnalele Consil de Miniştri :loturile de inculpaţi

La 29 ian.'45,în baza celor trei legi ( 488,50 , 51 ), Consiliul de Miniştri a deferit acuzatorilor publici 89 de persoane "bănuite a fi comis crime de război " ( Jurnal nr .188 ) şi 65 de persoane "bănuite a fi responsabile de dezastrul ţării " ( Jurnal nr.189 ).

În ambele loturi, figurau numeroşi generali şi ofiţeri români .

/ 29 ian.'45 : Programul de guvernare al FND

[ LD: odată cu lansarea Programului de guvernare FND , începe campania virulentă de răsturnare a g-ralului Rădescu , de înlocuire prin forţă a prefecţilor şi primarilor .

Programul , structurat pe obiectivele ţintă , prevedea reorganizarea armatei în spirit democratic ,prin eliminarea  elementelor  reacţionare şi fasciste.(Scânteia ,  România Liberă, 29 ian.'45 )

/ 1 febr.'45:  listă cu 66 arestaţi până la 30 ian.45 .

Printre ei : Ion Antonescu, Mihai Antonescu, gral V.Ionescu, col.M.Elefterescu , gl.C(Piki ) Vasiliu .

[[¤]  4-16 febr.'45 YALTA -CONFERINŢA ÎNVINGĂTORILOR ]

/ FND : provoacă criză de guvern 

În ziua când la Yalta se hotăra soarta ţării, PCR declanşează criza de guvern .

/ La sala Aro, Ghorghiu- Dej spune:<Nu numai Antonescu şi banda lui sunt de vină de cele ce a pătimit poporul nostru ; sunt de vină şi acei factori de răspundere ai partidelor istorice care au sprijinit , direct sau indirect , dictatura sângeroasă a lui Antonescu.>

/ La sala Tomis,Pătrăşcanu spune:<[...] o coalizare de forţe , când făţişă , când tacită , a curentelor reacţionare din partidele istorice a împiedicat iniţiative pornite din rândurile FND.> El cere < sancţionarea exemplară a tuturor criminalilor de război , a tuturor celor vinovaţi de dezastrul ţării >

/ La sala Marna ,Vasile Luca spune :<Reacţionarii din partidele istorice vorbesc şi încearcă să dea lecţii [...] ne atacă şi spun că FND ar fi un singur partid şi guvernarea unui singur partid înseamnă dictatură.[... ]dar cine nu ştie că Uniunea Sovietică , sub conducerea unui singur partid ,a eliberat atâtea popoare din lume  ? Cine nu ştie că Constituţia stalinistă este cea mai democratică constituţie din lume ? >

/ 21  febr.'45:Miniştrii FND cer demisia lui Rădescu şi a miniştrilor PNŢ ,PNL

/ În numele FND , Petru Groza (vicepreşed.C.M.  ) cere demisia primului ministru Rădescu şi a miniştrilor ce-l susţin ( I.Hudiţă, Gh.Popp,D.Brătianu, M.Romniceanu, Gh..Fotino, şi dr. Danielopolu ) . Solidari cu Groza, Şt.Voitec,Vlădescu-Răcoasa şi Gh.Nicolau.

Gheorghiu -Dej declară :<Soluţia este demisia dvs.şi noi o vom obţine .Vom ridica poporul şi vom arăta noi ce înseamnă voinţa poporului .>

...Rapoartele misiunilor britanice şi americane

/G-ral Stevenson comunică Londrei că regele Mihai şi generalul Rădescu se tem de o apropiată lovitură de stat comunistă (9 febr. )

/G-ral Cortland Van R Schuyler ( şeful misiunii militare americane ) comunică M St,M.Aliat că trupele sovietice de ocupaţie sprijină acţiunea comuniştilor de preluare a puterii ( 20 febr.)

/ Reprezentanţii britanic şi american din Comisia Aliată de Control ,cer generalului Vinogradov o acţiune concertată pentru a se evita un război civil, pentru a se menţine guvernul de coaliţie, în conformitate cu deciziile de la Yalta.(21 febr.)

/ Schuyler cere şi guv.american o poziţie fermă faţă de abuzurile ruseşti ( 22 febr.).El comunică:

<Scena este acum favorabilă pentru o lovitură de stat a elementelor FND,sprijinite de g-ral Vinogradov.>( 23 febr. )

/ 24  febr.'45 : "Masacrul " lui Rădescu = diversiune-pretext pentru debarcarea guvernului

/Emil Bodnăraş, şeful comandamentului central al gărzilor patriotice , elaborează un plan de operaţiuni în vederea ocupării prin forţă a următoarelor instituţii : Preşedinţia guvernului, Ministerul de Interne,M.St.M, Comandam.Militar al Capitalei , Dir. Genreală a Poliţiei , Prefectura Poliţiei Bucureşti , Palatul Telefoanelor , postul de Radioemisie Băneasa.

/ 25 -27 febr.'45: Campania de răsturnare

[LD :La 6 luni de la cotitura din 23 august'44 ( urmat de armistiţiul din septembrie  ),comuniştii încalcă flagrant şi fără nici un scrupul ,acordurile politice.

 - Generalii Vasiliu Răşcanu şi Dumitru Dămăceanu ( cu alţi 8 ofiţeri ), Scrisoare-protest către Rege în care se desolidarizează de Rădescu ( 26 febr. )

- Radio Moscova:< Hitleriştii din România , camuflaţi în naţional-ţărănişti şi naţional-liberali, au ridicat capul atacând FND în Bucureşti, Craiova şi alte oraşe , fiind susţinuţi de armată şi poliţişti .> (27 febr.)

/ 27 febr.-6 mart.'45 Vâşinski: şantaj şi ameninţare armată.

-27 feb, ora 21 : Vâşinski : prima audienţă la Regele Mihai .Cere  imediata demitere a guvernului. ...Tancuri şi camioane cu soldaţi sovietici patrulează pe străzile Capitalei ;comandamentul Sovietic ocupă Cartierul General al M.St.M- român ; trupele române din interiorul ţării şi jandarmeria sunt dezarmate de sovietici.

-28 febr:a doua audienţă la rege :"noi considerăm pe Rădescu fascist"... până la ora 18 să fie demis;la ora 21 să se anunţe noul guvern

... Seara ,în Comisia Aliată de Control , Vinigradov refuză să dea vreo explicaţie "colegilor aliaţi"  despre acţiunile sovietice şi audienţele lui Vâşinski .

-1 mart:Vâşinski ,a treia audienţă la rege:<Trebuie să comunic Majestăţii Voastre că am însărcinarea , din partea guvernului meu , să vă declar că omul care ne inspiră nouă încredere este Petru Groza ca preşed. al Consiliului . >

...Miting FND.Teohari Georgescu :< Rădescu trebuie adus în faţa Tribunalului Poporului pentru a-şi primi pedeapsa pentru faptele lui criminale  >

-3 martie: Regele respinge lista guvernului prezentată de Patru Groza.

Vâşinski comunică la Palat :< anularea mandatului Groza va fi considerată de guvernul sovietic drept un act ostil >

-5 martie:Vâşinski îl avertizează pe rege că , dacă <nu acceptă guvernul Groza ,până a doua zi după amiază , nu mai poate răspunde de continuitatea României ca stat independent .>

Cele 4-5 divizii sovietice (din jurul Bucureştiului ) şi cele 2 divizii NKVD ( îndreptate spre Capitală din ordinul transmis de Stalin, lui Berea ) sunt gata să intervină.(Cf.Tatiana A.Pokipailova , comuniare la simpozionul din 1994 dedicat evenimentelor din 6 mart.'45 )

-În aceeaşi zi, Petru Groza i-a comunicat Regelui că <sovieticii ar fi dispuşi să retrocedeze Ardealul de nord administraţiei româneşti şi să fie mai toleranţi în aplicarea condiţiilor de armistiţiu , dacă se va constitui un guvern FND > 

-Poziţia Marii Britanii şi SUA 

-Churchill către Roosevelt :<Ruşii au reuşit să instaleze prin forţă şi înşelătorie un guvern comunist minoritar.[....] Cu toate acestea , eu sunt foarte hotărît să nu insist asupra acestui p.d.v. ,ca Stalin să-mi poată răspunde <eu nu m-am amestecat în treburile d-tale în Grecia , de ce nu-mi permiţi şi mie acelaşi tratament în România ?>" (8 mart )

-Roosevelt către Churchill : <Este evident că ruşii au instalat un guvern minoritar , ales pentru gustul lor, dar , pe lângă motivele pe care mi le-aţi expus în mesajul dvs, eu cred că România nu este un loc bun pentru a ne măsura cu ruşii .>  

¤GUVERN Petru Groza  (-I- ): 6 mart 1945-30 nov.'46

[LD: Noua garnitură a fost o formulă politică pro-moscovită , formată din PCR şi sateliţii săi ,

,printre  care câţiva socialişti pro-bolşevici ,  uzurpatori  de doctrina şi  sigla PSDR  şi  dizidenţa liberal- tătărăsciană(  introdusă la recomandarea lui Vâşinski , pentru a demonstra aliaţilor că nu se încalcă principiile Conferinţei de la Yalta  ) .Petru Groza nu a avut nici o remuşcare ,nici un scrupul, în executarea  cu zel a ordinelor ocupantului sovietic,când a fost vorba de lichidarea clasei politice din care a făcut parte .

Cu al său "Front al Plugarilor" ( 8 ian.'33 )  creaţie "legală " a ilegalului PCR - devenise un mercenar al "coloanei a V-a "   cominterniste din România.

Chiar în primele luni de guvernare ,împreună cu "tovarăşii " Teohari Georgescu ( Interne  ) şi Lucreţiu Pătrăşcanu ( Justiţie ) ,ajutaţi de "Brigada Mobilă " (SMERŞ-ul românesc ) condusă de Alexandru Nicolschi ), au depus un zel deosebit   pentru  "respectarea " art. 13, 14 din Convenţia de armistiţiu  , pornind  seria de procese împotriva <criminalilor de război şi a vinovaţilor de dezastrul ţării  >. În două luni ,peste 90.000 de arestări .

  Un lot de 55 <complici > ai  fostului ministrului de interne, Aldea (în primul guvern Sănătescu )  ;alt  lot de  46  înalţi ofiţeri <criminali > ( 14 mai )  , un lot  masiv de ziarişti < fascişti > ; şi lotul principal , al mareşalului Ion Antomnescu  ( la care trudiseră  doi ani şi sovieticii )   procesul <marii trădări naţionale >  ( 19 mai )

Urmate de  alte procese cu loturi de  < demnitari antonescieni > (oct.'46 -ian.'49 ), Teohari Georgescu şi  Lucreţiu Pătrăşcanu  vor putea  raporta lichidarea < criminalilor de ăzboi > şi a celor  <vinovaţilor de dezastrul ţării >

Judecaţi, condamnaţi - la moarte, la  închisoare  pe viaţă , la 25, 20 ani muncă silnică, echivalentă cu moartea  - de completele Tribunalului Poporului sau alte instanţe militare.

 [ Vezi Genocidul comunist - cronologie, context,  etape ]

Petru Groza (Frontul Plugarilor-  preşed. ),Gh.Tătărăscu (PNL -t ,vice preşed.,Afaceri Externe ), Teohari Georgescu/ ( PCR,ministr Interne  ) ; Lucreţiu  Pătrăşcanu ( PCR,Justiţie  ),Vasiliu-Răşcanu - ministru de Război ,,g-ral Dumitru Dămăceanu ( subscrt. Armata de Uscat ) ,g-ral Emanoil Ionescu ( subscrt.Aviaţie ) , contra-amiral Petre Bărbuceanu ( subscrt. Marină )

/ 7 mart.'45,Bucureşti : PCR-PCUS - întâlnire secretă cominternistă 

[ LD: Nu cunoaştem dacă această întâlnire cominternistă şi aceste planuri ( trienale şi cincinale ) au existat.La sugestia lui Stalin ! Elaborate de Dimitrov ! Însuşite de Ana Pauker !

Ce se poate afirma  cu siguranţă -  fără abateri mari de la realitate  - este plauzabilitatea lor şi executarea aidoma alor, în România . Documentul reprezintă un raport confidenţial transmis la Washington de un  agent al Oficiului de Sevicii Strategice - (azi CIA ) - înregistrat după o relatre din memorie, de o "sursă" .Vezi pe larg la PCR-nomenclatura, colaboratorii  ]

  La Bucureşti s-a desfăşurat o întâlnire secretă între delegaţii celor două partide, având ca subiect comunizarea României , în conformitate unui Plan trienal , urmat de două planuri cincinale  pregătite de Gheorghi Dimitrov, la ordinul lui Stalin .Planul trienal  prevedea, printre altele  :

b.) Desfiinţarea armatei în forma ei actuală şi crearea unei armate noi din diviziile "Tudor Vladimirescu" şi "Avram Iancu" ( ultima încă în Rusia ) şi din toţi ofiţerii care activau pe teritoriul sovietic  ( Cf. Şerban Rădulescu şi autorii, Instaurarea totalitarismului comunist în România )

/ 10 mart.'45: secţie militară la ARLUS

Întrunire la sala Aro, cu cadrele militare. Participă premierul Petru Groza , prof.ICParhon

( preşed.ARLUS ) şi Vasiliu -Răşcanu ( ministru de Război ) care precizează modelul de urmat pentru armată : <nicăieri ca în Armata Sovietică nu vom găsi un exemplu mai frumos de înfăptuire a democratizării armatei .>

[[¤] 14- 25  mart.'45: eliberarea oraşului Banska Bystrica ]

Trupele româneşti şi sovietice luptă în Cehoslovacia .

/ 19 mart.'45:generali din guv.antonesciene - arestaţi

 [LD:pentru destinul generalilor arestaţi , pe lângă lucrările deja citate recomandăm  consultarea lucrărilor DRAMA GENERALILOR ROMÂNI (1944-1964 ) a dr.Alesandru Duţu , Florica Dobre , "Micro-biografii de caz" , a 33 de generali : Aurel Aldea, Ion Antonescu , Gheorghe Avramescu ,Dumitru Carlaonţ, Gheorghe Cialâc, Nicolae Ciupercă , Constantin Constantinescu-Claps, Nicolae Dăscălescu ,Nicolae Dragomir, Ion Dumitrache ,Petre Dumitrescu , Nicolae Ghineraru , Iosif Iacobici , Gheorghe Jienescu ,Radu Korne, Emanoil Leoveanu ,Nicolae Macici , Horia Măcellariu , Gh.Mihail , Leonard Mociulschi , Gheorghe Mosiu  ,Constantin Pantazi , Vasile Pascu ,Gheorghe Potopeanu , Mihail Racoviţă , Nicolae Rădescu , Olimpiu Stavrat ,Ghorghe Stavrescu ,Nicolae Stoienescu , Nicolae Şova, Ilie Şteflea, Iosif Teodorescu , Athanase Trincu .

-Prin Jurnal al Consiliului de Miniştri se dispune arestarea unor generali învinuiţi de "crime de război " : Ilie Şteflea,Gh.Cialâk ,Gh.Potopeanu ( ministru în guv.Sănătescu )  ,Atanasie Trîncu ,Radu Korne, Gh.Teodorescu ( dir.g-ral la PTT )

/ 21 mart.'45: g-ralul Nicolae  Rădescu -trecut în rezervă.

Generalul- refugiat în incinta reprezentanţei diplomatice a Marii Britanii - este scos din cadrele active ale armatei.

[Pe 8 mart., Misiunea britanică primise instrucţiuni ultrasecrete de la Foreign Office : <Sunteţi autorizat , în cazul încercării de a-l ridica pe generalul Rădescu, deschideţi focul în apărarea lui, în ultimă instanţă, şi să luaţi măsuri similare de deschidere a focului pentru orice altă persoană asupra căreia guvernul Majestăţii Sale a extins dreptul de refugiu. Suntem siguri că înţelegeţi gravitatea unui astfel de eveniment . > ]

/ 28 mart.'45 :Decretul 887- epurări  în armată ( trecerea în rezervă )

Prin acest decret, începe marea epurare din armată,publicându-se în presă lista lor :

Pe 28 martie, o primă listă , cu 18 generali - printre care N.Macici, Eug.Vârtejeanu, I.Boiţeanu, Em.Leoveanu ,V.Dombrovschi ş.a - trecuţi în rezervă.

Pe 31 martie , a doua listă, cu ofiţeri superiori .

Treptat,mulţi din ei, sub diverse acuze , vor fi arestaţi, judecaţi şi condamnaţi .

/  12 apr.'45 :Legea 312 :criminalii  de război şi vinovaţii de dezastrul ţării 

-La 23 aprilie'45 ,Scânteia publică Decretul -lege  de urmărire şi sancţionare a celor vinovaţi de dezastrul ţării sau de crime de război ." Este publicată şi "expunerea de motive" a lui Pătrăşcanu :"am revenit la concepţia unitarăatât criminalii de război cât şi cei vinovaţi de dezastrul ţării , constituie o singură categorie , care urmează să răspundă în faţa poporului român " [Vezi pe larg Cronologia genocidului comunist ]

/ 23 apr.'45:anchetarea  miniştrilor  antonescieni .

Tribunalul Poporului anchetează  o parte din participanţii la ultimul Consiliu de Miniştri prezidat de mareşalul Ion Antonescu în dimineaţa de 23 aug.'44: g-ral D.Popescu ( Interne ) , Gheron Netta ( Finanţe ) , Mircea Vulcănescu( subscrt.Finanţe ), g-ral Arbore( subscrt. Aprovizionare ) , g-ral S.Mardare  ( adj.M.St.M ), g-ral T.Orezeanu ( dir.g-ral CFR ) .

/ 26 apr.'45 :Divizia "Tudor Vladimirescu" în componenţa armatei

La cazarma regimentului 6 "Mihai Viteazul " , solemnitatea trecerii unui detaşament al Diviziei Tudor Vladimirescu  ( 953 ofiţeri,subofiţeri şi soldaţi ) în componenţa armatei române.

Participă la solemnitate :Regele, Groza , alţi membri ai guvernului .

<Ostaşii români din Uniunea Sovietică au văzut adevărata lumină , au descoperit calea de ieşire a poporului nostru din prăpastia în care au vrut să-l împingă hitleriştii şi uneltele lor din România > - se comentează semnificaţia evenimentului în Scânteia.

/  3 -28  mai'45 .Proces lot 1 "criminali de război "

/Consiliu de Miniştri hotărăşte, în baza actului de acuzare întocmit de acuzatorii publici

Avram Bunaciu şi D.Săracu , trimiterea în judecată a primului lot de criminali de război , compus dintr-un grup de militari în frunte cu g-ral Nicolae Macici , învinuit de conducerea represaliilor populaţiei civile din Odesa (22-23 oct.'43 ).

/ La 5 mai , se publică completul de judecată aprobat de Pătrăşcanu :Ilie Tobrea ( consilier la Curtea de Apel-Bucureşti ), Alex.Voitinovici ( judecător , Tribunalul Bucureşti ) , Vasile Niţă ( muncitor ), Gil Ionescu ( constructor ) , P.Bruteanu ( industriaş ) ,Ion Păuna ( muncitor ) , Ioniţă Dumbravă ( ţăran ) C.Ţiulescu ( muncitor ) , S.Niţulescu ( avocat ) (Scânteia, 5 mai '45 )

/Pe 22 mai se pronunţă sentinţa.30 de condamnaţi la moarte :Macici Nicolae, Trestioreanu Constantin, Niculescu Mihail, Ionescu Radu, Bălăceanu Eugen, Calotescu Cornel, Marinescu Stere, Zlătescu Gheorghe, Murgescu Ion,  Finkelstein Benianim, Buradescu Sever, Popescu Cristodor, Ceachir Dumitru , Isopescu Modest , Pădure Aristide, Mănescu Vasile, Creştinu Avram, Ambrus Romulus, Ghineraru A, Gavăţ Ştefan, Wilentz Alfred, Cuveta Serghie, Bulatu Dumitru , Grigorescu Gh,Dumitrescu M, Pătrăşcoiu NN, Solomon Şt , Mihailuc C., Haranga Ion.

Ceilalţi inculpaţi , au fost condamnaţi la pedepse privative de libertate , între muncă silnică pe viaţă şi un an închisoare corecţională .

Cf unui reportaj din "Scânteia", după pronunţarea sentinţei s-a scandat :" Trăiască Tribunalul Poporului ! " "Trăiască acuzatorii publici ! "

/Pe 28 mai , Curtea de Casaţie , secţia II , prezidată de Th.Tănăsescu ,respinge recursul intentat de lotul "criminalilor de război " .

/Pe 1 iunie, Regele semnează , la propunerea guvernului, decretul de comutare a pedepsei cu moartea , în muncă silnică pe viaţă .

/ 26 mai '45 :Arestări de demnitari militari antonescieni

[ LD:o adevărată vânătoare, care este greu de urmărit .Noroc de "bucuria" cu care presa comunistă incita populaţia la manifestări de condamnare a "vinovaţilor" ]

Sunt arestaţi : g-ral N.Stoenescu , g-ral I. Sichitiu

/17 iun.'45:comandamentul sovietic pretinde cazărmile româneşti 

[LD: nu  cunoaştem dacă s-a dat (sau nu ) curs acestei cereri.Cunoscând ,însă,abuzurile la care s-au dedat autorităţile sovietice de ocupaţie, episodul pare verosimil. ] 

G-ral Vasiliu-Răşcanu ( ministrul de Război ) informează Consiliul Superior al Oştirii  despre cererea expresă a comandamentului sovietic de a se proceda la golirea cazărmilor româneşti din principalele oraşe ale ţării, pentru a instala trupele Armatei Roşii ( obligaţie neprevăzută în Convenţia de armistiţiu )

/ 17 iul.'45 .Divizia Horia,Cloşca şi Crişan revine în ţară. 

Comandant g-ral de corp de armată Mihail Lascăr care declară că <se pune la dispoziţia guvernului >. Adjunct politic -Valter Roman.

G-ral Sănătescu notează în Jurnalul său cu acest prilej: < Putem să spunem că nu mai avem armată naţională , adică a ţării , ci armată de pretorieni sau mercenari , ce serveşte intereselor anumitor persoane >

/ 31 oct.'45: Repatrierea prizonierilor de război români  

30.000 de prizonieri de război români, sunt repatriaţi din URSS.

1946

/ 31 ian.-7 febr.'46 :Decrete-legi: prelungirea legilor represive

-Consil .de Min .aprobă decretele- legi prin care se prelungeşte termenul de aplicare a purificării administraţiei publice ( până la 31 mart ) şi la judecarea criminalilor de război

(până la 1 iunie '46 (Legea nr 61 (Decret-lege nr.386 ):prelungirea termenelor de judecare )

Legea 312 din 21 apr.'45 , stabilise ziua de 1 sept '45 ca termen de terminare a proceselor criminalilor de război şi vinovaţilor de dezastrul ţării.

Prin noua lege, termenul a fost prelungit până la 1 iunie 1946.

-Lucreţiu Pătrăşcanu anunţă prelungirea aplicării legii epuraţiei şi reluarea activităţii Tribunalului Poporului  ( Scânteia, 1 febr.'46 )

/ 8 febr.'46 : ofiţeri din Divizia Tudor Vladimirescu - decoraţi de sovietici

[LD: sunt decoraţi cu ordinul "Victoria" -decoraţie a armatei sovietice învingătoare - ofiţeri români căzuţi prizonieri la sovietici ,în războiul din Răsărit.

Condiţia de prizonier este un risc asumat de orice militar în timp de război. Rămâne discutabilă moral condiţia de "voluntar" într-o structură militară organizată de foştii inamici , în timp ce armata ţării tale- aflată sub ocupaţie sovietică -  este supusă celei mai grave represiuni.Lăsăm în sarcina istoricilor militari să trateze coresponzător acest capitol. ]

În prezenţa ministrului de Război Vasiliu Răşcanu , g-ral I.Z.Susaikov ( locţiitorul preşed. Comisiei Aliate de Control ) decorează cu medalia sovietică "Victoria" un grup de 58 de ofiţeri din această divizie.Printre decoraţi: generalii  Nicolae Cambrea şi Maltopol , coloneii Petrescu şi Teciu ş.a.  ( Scânteia, România Liberă, 9 febr.'46 ) 

/ 14 febr.Proces lot 8 "criminali de război ":militari,   diplomaţi, ziarişti, profesori univ.

Un lot eterogen, format din doi inculpaţi prezenţi - Gh. A.C.Cuza şi Victor Vojen - ceilalţi  fiind daţi "dispăruţi ".Compus din diplomaţi , generali, ziarişti "pro-hitlerişti" , politicieni  naţionalişti ( gogo-cuzişti, legionari )  şi înalţi funcţionari ai administraţiei civile şi militare  româneşti în Basarabia (eliberată după 1941 ) : g-ral Platon Chirnoagă ( ex-ministru la Berlin ) , Sergiu Vlad Cristi (ex-primar al Chişinăului  ),Visarion Puiu ( mitropolit al Odesei ), Ion Sângeorgiu (prof.univ. ) , Gh.A.Cuza ( prof.univ.),Ion Victor Vojen . Ziariştii Alex.Cuzin, Vintilă Horia ,Caftangioglu , Horia Stamatiu .

Tribunalul Poporului dă sentinţa : 5 condamnări la moarte ,5 la muncă silnică pe viaţă , 4 la 20 de ani muncă silnică.

/ 28 febr.Proces lot 9 "criminali de război " : comandanţi de lagăre (prizonieri sovietici) Tribunalul Poporului judecă 8 militari acuzaţi de a fi comandat lagăre de prizonieri sovietici

/ 8 mart.'46 .Proces lot 10 "criminali de război" : comand. jandarmi din Basarabia

Tribunalul Poporului -Bucureşti pronunţă sentinţa în procesul g-ralului C.Voiculescu ( ex-guvernator )şi al comandanţilor-jandarmi din Basarabia .Generalul şi alte 10 persoane  ( 6 în lipsă ) sunt condamnaţi la muncă silnică pe viaţă , iar ceilalţi la închisoare între 5-20 de ani .

/ Mart.'46: Bilanţ la Ministerul de Război

[LD: câteva precizări le socotim necesare: cele 16 .000 cadre "înaintate " în grad făceau parte din categoria militarilor care îşi dovediseră adeziunea la guvernarea Groza, adică ataşamentul faţă de FND/ PCR ; ele au înlocuit, în mare parte, cadrele militare deblocate din "armata veche", alcătuind nucleul de comandă al "armatei noi " ; comportarea pe front , se referea la participarea pe frontul de Vest ( cei din campania din Răsărit  fiind consideraţi "vinovaţi" de agresiune contra naţiunilor unite , recte URSS , cu excepţia foştilor prizonieri  din diviziile de voluntari Tudor Vladimirescu, Horia Cloşca şi Crişan )   ]

/ La 23 martie'45 , ministrul de război, g-ral de corp de armată C.Vasiliu -Răşcanu, declara că într-un an ( din martie'45 ) au fost avansate 16.000 cadre militare .El explica cu acel prilej criteriile care au stat la baza înaintărilor  în grad : comportarea pe front, pregătirea pentru comandă, educaţie şi caracter ,aptitudini fizice. ( Scânteia, 23 martie '46 )

/ La 25 mart.'46 , prin Ordinul de zi nr.183 , acelaşi ministru hotăra ca armata să sprijine campania agricolă ( practică perpetuată în toată perioada regimului totalitar comunist )

/ 6 mai -1 iun.'46 :Procesul mareşalului Ion Antonescu şi colaboratorii

[ LD: Pentru cei interesaţi de acest proces, vezi Bibliografie .Pentru context şi sinteză, vezi Tabloul Guvernanţi şi demnitari-victime ]

[Denumit "procesul marei trădări naţionale," ,lotul "criminalilor" este format din 17 inculpaţi , sortaţi din cele trei cabinete cu care a guvernat Antonescu . Unii din foştii miniştri fuseseră deja judecaţi ,în diverse loturi ; alţii , mai ales foşti liberali ,vor fi arestaţi în lotul 2 şi 3. ;alţii vor fi incluşi în loturile ce vor urma. În jurul a trei mari culpe se va instrumenta judecata :alianţa cu Hitler ,războiul contra URSS şi holocaustul aplicat populaţiei evreieşti .]

-Pe 2 mai, Pătrăşcanu a prezentat actul de acuzare ,în Consiliul de Miniştri

-Pe 4 mai , Scânteia anunţa Completul de judecată de la Tribunalul Poporului :

preşedinte-Al Voitinovici , asistat de C.Bâlcu ( magistrat ) şi 7 judecătorii populari ( un muncitor, un ţăran,un asisent univ., un prof şi un avocat ) .

Acuzator şef -V.Stoican ;acuzator public Dumitru Săracu  şi C.Dobrian ( procuror la C.de Apel Timişoara )

Pe banca acuzaţilor : Ion Antonescu ( fostul conducător al  statului,preşed.Consiliului de Miniştri ) ,Mihai Antonescu (Justiţie şi Propagandă ,cabinet I ; vicepreşed .cab II;ad int.Externe, cab.III ) ,Horia Sima (vicecepreşed CM, cab I ),Trăian Brăileanu (Ed.Naţ, Culte şi Arte ),D.Popescu ( Interne, cab II ),C.Dănulescu (subsecret Muncă şi Sănătate ,cab II ) ,C.Buşilă ( Lucrări Publice, cab II, III ),N.Mareş (Agricultură şi Domenii , cab. I ),P.Tomescu ( Muncă, cab. II ),V.Dimitriuc (subsecret. Econom.Naţ ),Mihai Sturdza (Externe ,cab.I ) ,I.Protopopescu (subsecretar Finanţe ),C.Georgescu ( subsecret.Economie Naţională ),C.Papanace ( subsecretar la Finanţe ), V.Iaşinschi (Muncă, Sănătate ) ,C.Petrovicescu (Interne, cab.I ), Gh.Alexianu ( guvernatorul Transnistriei ) Radu Lecca ( consilier în probl. evreiască ) ,Eugen Cristescu ( şeful Serviciului Secret de Informaţii )

În actul de acuzare (peste 200 pagini) mareşalul Ioan Antonescu a fost  învinuit de trădare de ţară ,de dezastrul ţării prin secătirea economiei naţionale , de agresiune contra URSS ,de teroare împotriva muncitorilor , de crime de război , de crime împotriva umanităţii .

Mihai Antonescu a fost învinuit de încheierea pactului anticomintern ,de legea privind administraţia "teritoriului ocupat " (Basarabia şi Bucovina ), de jefuirea Transnistriei ;de deportări.( Pentru fiecare s-a făcut motivarea , art. de lege şi pedeapsa )

-Pe 9 mai (ziua a IV-a), a continuat audierea martorilor apărării .Absentează ca martori citaţi de apărare ,o serie de generali şi civili cunoscători ai evenimentelor din 1940-'41 şi din perioada războiului .

[N.B: în  în Piaţa Victoriei Regele Mihai, Guvernul Groza , mareşalul Tolbuhin, g-ral Susaikov şi  reprezentanţii armatelor aliate , asistă la parada miltară ]

...Pe 12-13 mai ( ziua a VIII-IX-a):rechizitoriul acuzatorilor  publici Vasile Stoican , D.Săracu , şi Gh.Dobrian care cer pedeapsa cu moartea.

[N.B: Presa comunistă atinge paroxismul prin virulenţa demascărilor la adresa acuzaţilor, a martorilor ,iar la mitingurile şi manifestaţiile organizate de PCR şi partidele satelite ,oratorii cer moartea trădătorilor.

...Pe 17 mai , se pronunţă sentinţa .Sunt condamnaţi la moarte : Ion Antonescu, Mihai Antonescu ,CZVasiliu , C.Pantazi , Eugen Cristescu , Gh.Alexianu , Radu Lecca;

condamnaţi la moarte ( în contumacie ) :Horia Sima, Papanace,Corneliu Georgescu ,I.Protopopescu ,M.Sturdza şi V.Iaşinski .

Ceilalţi primesc condamnări la  muncă silnică pe diverse termene( pe viaţă -10 ani )

...Pe 25-31 mai'46  ,recursurile înaintate , au fost respinse.

...Pe 1 iunie '46 , Lucreţiu Pătrăşcanu prezintă regelui rezoluţia guvernului la cererile de graţiere ale celor 7 condamnaţi la moarte: < pentru înalte raţiuni de stat , respingerea cererilor de graţiere făcute de Ion Antonescu , Mihai Antonescu , Constantin Vasiliu şi Gheorghe Alexianu şi comutarea în muncă silnică pe viaţă a pedepsei cu moartea aplicată condamnaţilor Constantin Pantazi , Radu Lecca şi Eugen Cristescu >

În aceeaşi zi,de 1 iunie, la ora 18 ,cei 4 condamnaţi la moarte sunt executaţi în Valea Piersicilor de lângă penitenciarul Jilava.

/ 10 - 26 iun'46:Capturarea "org. subversive teroriste" 

Ministerului de Interne, aduce la cunoştinţă capturarea unor  "organizaţii subversive-teroriste",de către Siguranţa Statului :Graiul Sângelui ,Grupul diversionist Elena Basarabeanu ( fosta secretară a mrş.Antonescu )  ,Haiducii lui Avram Iancu ,Divizia Sumanelor Negre şi Mişcarea Naţională de Rezistenţă condusă de g-ral Aurel Aldea ( ministr.de Interne în guv.Sănătescu ) 

Comunicatul specifica faptul că acele organizaţii au luat naştere la sfârşitul anului 1944, posedau depozite de armament şi muniţie, fiind  sprijinite de g-ral Rădescu ( pe atunci premier ) ,cât şi de partidele "istorice" .Comunicatul publica lista celor 75 de arestaţi :g-ral Aurel Aldea, g-ral C.Eftimiu , g-ral Nic.Rădescu ( dispărut ),g-ral Gh.Moşoiu , amiral Horia Măcelariu ( dispărut ) , Ilie Lazăr, Elena Basarabeanu , av.Smaranda Brăescu ( dispărută ) ,Vintilă V.Brătianu ( dispărut )Gh.Kinţescu ( secrt. g-ral SSI în guv.Rădescu ) ş.a.

/ < În urma investigaţiilor şi capturilor făcute de Siguranţa Statului , întreaga reţea a teroriştilor a fost imobilizată > , referindu-se la organizaţia anticomunistă din Transilvania,"Sumanele Negre " Printre arestaţi , g-ral Aldea ( "Căpetenia bandei" ) şi g-ral Gh.Moşoiu din Cluj, medici, avocaţi studenţi . (Scânteia, 26 iunie'46 )

/20 iunie'46: Repatrieri de ofiţeri :din URSS , la închisoare

Peste 500 de ofiţeri români , prizonieri de război în URSS ( lagărul Gorki ), sunt repatriaţi.

În zelul său prosovietic,ziarul comunist reuşeşte să fie cinic şi penibil  :<bine hrăniţi, bine îmbrăcaţi , veseli şi hotărîţi să devină stâlpi ai noii vieţi democratice româneşti > pentru că ,în lagăr <au avut din abundenţă hrană, băuturi , ţigări şi toate cele necesare ,chiar şi atunci când femeile şi copiii Leningradului mureau de foame >  ( Scânteia, 19 iun.'46 ) .

... Pe 29 august, în gara Iaşi ,a mai sosit un lot de 2.000 de prizonieri repatriaţi .

În cea mai mare parte  aceşti prizonieri au fost duşi direct în penitenciare.

/10 iul.'46 : Consiliul Superior al Oştirii

Întrunirea CSO  a avut drept subiect reducerea cadrului activ al ofiţerilor şi subofiţerilor . Conform tabelelor întocmite de Marele Stat Major, trebuiau să părăsească armata 50 % Selecţionarea fusese supervizată de Moscova : îndepărtaţi cei ce nu se încadraseră regimului politic comunist .

/ 26 iul.'46 : Comunicat MAI:organizaţii subversive

Se dă publicităţii un comunicat oficial al MAI privind aşa -zisele organizaţii subversiv-teroriste capturate de Siguranţă - Graiul Sângelul, Grupul diversionist Elena Basarabeanu, Haiducii lui Avram Iancu , Divizia Sumanelor Negre, Mişcarea Naţională de Rezistenţă - despre care se spune că au luat fiinţă din voluntari ai batalionului Iuliu Maniu ,la sfârşitul anului 1944.

Generalul Aurel Aldea ( şeful Mişcării naţionale de rezistenţă )ar fi urmat să preia conducerea tuturor acestor organizaţii <pentru a duce lupta contra regimului democrat , fiind sprijinit de conducerea celor două partide istorice -PNL şi PNŢ - care <au cunoscut atât obiectivele ,cât şi metodele lor de acţiune >.În încheierea comunicatului, se publica lista celor 75 de inculpaţi  ,arestaţi şi puşi sub urmărire  ( Scânteia, 27 iul.'46 )

/ 20 mai'46.Proces (lot 2 ) miniştri antonescieni.

Constituirea lotului se desfăşoară în paralel cu judecarea recursurilor din procesul Antonescu .

Sunt 27 de demnitari ,în mare parte din aparatul economic şi militar al cabinetelor lui Ion Antonescu : g-ral G.Georgescu ( ministr.Lucrărilor publice, cab .II )  ,g-ral N.Stoenescu (Ministr.Finanţe, cab.II ), g-ral Gh.Jienescu ( subscrt.Apărare Naţională, Aer şi Marină , cab.II ),g-ral Victor Iliescu (subscrt.Cultură Naţională şi Culte ,cab.IV ),g-ral N.Şova (ministr.Marinei ,cab.III ), g-ral I.Iacobici (ministr.Apărării Naţionale, cab.II ) ,g-ral E.Zwiedenek( subscrt. Românizării , Colonizării şi Inventarului ,pe lângă preşed.guv.),cmd.N.Păiş (subsecr.Ministerul Apărării Naţionale,Marină ),amiral Gh.Coslinschi.

Lor li s-au mai adăugat în următoarele zile, g-ral I.R.Arbore ( subscrt.la Aprovizionare )

Unii din inculpaţi vor fi judecaţi şi de "Curtea Criminală " din Bucureşti , într-un alt proces judecat pe 3 oct.'46.

/28 iun.1946 :Decret -lege nr.455 : desfiinţarea Tribunalului Poporului

Pe întinderea unui an, Tribunalul Poporului a judecat 15 loturi de inculpaţi ( în majoritate militari, funcţionari de stat ) care participaseră în războiul antisovietic şi administrarea Basarabiei, Bucovinei şi Transnistriei.

Tribunalul Poporului a fost  desfiinţat la 28 iunie'46,pe baza Decretului -lege 455 ,iar prevederile Legii 312 au fost aplicate în continuare de către Tribunalul Capitalei , Secţia I Penală .

/ 10 -26 iun'46:Capturarea "org.subversive teroriste" 

În debutul campaniei electorale,un Comunicat oficial al Ministerului de Interne, aducea la cunoştinţă capturarea unor  "organizaţii subversive-teroriste",de către Siguranţa Statului :

Graiul Sângelui ,Haiducii lui Avram Iancu ,Divizia Sumanelor Negre şi Mişcarea Naţională de Rezistenţă ( condusă de g-ral Aurel Aldea )

Comunicatul specifica faptul că acele organizaţii au luat naştere la sfârşitul anului 1944, posedau depozite de armament şi muniţie, fiind  sprijinite de g-ral Rădescu ( pe atunci premier ) , cât şi de partidele "istorice" , PNL şi PNŢ.

Printre cei 75 de arestaţi :g-ral Aurel Aldea, g-ral C.Eftimiu ,g-ral Nic.Rădescu ( dispărut), g-ral Gh.Moşoiu , amiral Horia Măcelariu ( dispărut ),aviatoarea Smaranda Brăescu ( dispărută ) , Vintilă V.Brătianu ( dispărut ).

<În urma investigaţiilor şi capturilor făcute de Siguranţa Statului , întreaga reţea a teroriştilor a fost imobilizată > ( Scânteia, 26 iunie'46 )

/ 19 iun.-29 aug.'46:Repatrieri de ofiţeri/prizonieri din  URSS

Pe 19 iunie ,peste 500 de ofiţeri români , prizonieri de război în URSS ( lagărul Gorki ) , aui fost repatriaţi .Pe 29 august, în gara Iaşi , mai soseşte un lot de 2.000 de prizonieri repatriaţi din URSS .În cea mai mare parte ,au fost duşi direct în penitenciare şi întemniţaţi .

/ 28 iun.'46 :Decret -lege nr.455 : desfiinţarea Tribunalului Poporului

După judecarea şi executarea lotului  mareşal Antonescu , Tribunalul Poporului a fost  desfiinţat pe baza Decretului -lege 455 ,iar prevederile Legii 312 au fost aplicate de către Tribunalul Capitalei , Secţia I Penală şi de Tribunalele Militare din Iaşi, Constanţa, Timişoara, Craiova, Sibiu ş.a. ş.a

[[¤ ] 29 iul. -15 oct.'46 .CONFERINŢA DE PACE, Paris

României nu i s-a acordat statutul de "cobeligeranţă " , încât, din acest p.d.v.,participarea sa la războiul antihitlerist (Ungaria, Cehoslovacia, Austria ) n-a fost luată în consideraţie.

Socotită "stat învins" , a fost tratată corespunzător acestui rang.

Cât priveşte stabilirea frontierelor, totul a fost la discreţia URSS :graniţa cu Ungaria , cf Tratatului din 1918 ; graniţa cu URSS şi Bulgaria , cf."tratatelor" din 1940 . ]

/8 aug.'46:Deblocări în armată

Deşi Regele se opune, la presiunea sovieticilor şi a comuniştilor români ,sunt trecuţi

în rezervă 8.000 de ofiţeri ,dintre care 1.000 reprezentau  elita armatei române .

/ 13 sept.'46 .Birou electoral al Armatei

[ LD: Momentul marchează confiscarea acestei instituţii de către comunişti. Era pentru prima oară când militarii urmau să-şi exprime votul ,conform noii legi electorale. Votul lor urma să se exprime la secţii de vot din unităţile militare . Afară de membrii guvernului - deci de reprezentanţii BPD-  nimeni altcineva n-a pătruns în unităţile militare, în cazărmi ,  să-şi explice programele. ]

Comandanţii de mari unităţi militare  şi secunzii -instructori pentru educaţie, cultură şi propagandă -sunt convocaţi de ministrul de Război, g-ralC.Vasiliu-Răşcanu pentru a informa armata de situaţia din ţară.

Petru Groza le-a explicat "necesitatea" ca guvernul să câştige alegerile.

Ministrul Răşcanu a subliniat "necesitatea" unităţii armatei în acordarea votului către guvern.

S-a hotărât constituirea unui Birou electoral al armatei , condus de g-ral Mihail Lascăr

 ( comandant al diviziei Horia, Cloşca şi Crişan ),care urma să organizeze votarea armatei .  

/ 3 oct.- 9 oct.'46.Proces (lot 3 ) miniştri antonescieni.

/La secţia a VIII-a a Curţii Criminale ( Bucureşti ) este judecat  "lotul de miniştri antonescieni ,autori ai aservirii Rămâniei la carul imperialismului fascist german "

Preşed.completului -Damian Ştefănescu ;procurori generali -Octav Vasiliu, N.Stăvrescu .

Au fost  inculpate 18 persoane, din cabinetele Antonescu, printre care şi o serie de militari :

g-ral Grigore Georgescu ( Lucrări Publice,cab.1 ),gral Sichitiu ( Agricultură şi Domenii, cab. 2 ),  Gh.Jienescu (subscrt. Apărare Naţională , cab.1 -3 ),g--ral Constantin I.Constantin , g-ral Ion Arbore, g-ral N.Şova ( subscrt .la Apărare Naţională ).

/ Pe 9 oct.'46, s-au pronunţat  sentinţele  ;pe 4 iul.'47 , s-au  judecat recursurile ,în faţa Curţii de Casaţie, Secţia a II .Tuturor condamnaţilor li s-au  respins recursurile. Mulţi dintre ei au murit în detenţie .

/ 1 nov.'46 .Campania electorală BPD

La întâlnirea cu electoratul din Bucureşti, ministrul de Război,Vasiliu Răşcanu , declară fără menajamente sau scrupul politic :<La19 noiembrie , armata română strâns unită cu întreg poporul va da reacţiunii o lovitură decisivă pentru a nu mai putea ridica capul niciodată. >( Scânteia, 2 nov.'46 ).Şi se ţine de cuvânt. În plină campanie electorală se desfăşoară procesul mişcărilor de rezistenţă , căruia îi cad victime mulţi militari de elită ai armatei române.

/ 11-18  nov'46 .Proces: mişcările de rezistenţă

[ LD:.Dintre toate instituţiile statului,Justiţia a fost cea mai oportunistă, cea mai coruptibilă şi obedientă faţă de noua stăpânire .Cum se explică ?  ]

/Pe 11 nov.,la Curtea Marţială ,completul de judecată al Curţii de Casaţie şi Justiţie Militară , începe judecarea procesului conducătorilor şi membrilor organizaţiilor de rezistenţă Sumanele Negre ,Mişcarea Naţională de Rezistenţă , Haiducii lui Avram Iancu şi Grupa de rezistenţă Sinaia.

Preşed.completului de judecată - VAtanasiu (g-ral de corp de armată )

Procurori sunt g-ral Gr.Nicolau ( cmd.corp II armată ) şi col.Alex.Burada .În boxă se află 57 inculpaţi ( din 91 citaţi ) , în frunte cu g-ral Aurel Aldea. Printre apărători ,avocaţi cunoscuţi de la procesele anterioare : I.Melinte, Emil Ottulescu ,Ella Negruzzi , Aznavorian ,Aurel Bentoiu ş.a  Printre martori :Iuliu Maniu , Dinu Brătianu ,C.Titel-Petrescu ,Bebe Brătianu ,Petru Groza

/ Pe 18 nov.'46 ,în ziua alegerilor, pentru efectul de intimidare scontat ,  completul special pronunţă sentinţa.28 de acuzaţi sunt condamnaţi la muncă silnică pe viaţă : gral Aurel Aldea,gral ,g-ral C.Eftimiu ,lt.col.Plesnilă ,  amiral Horia Măcelaru  (în contumacie )ş.a. ş.a   Alţi acuzaţi au fost condamnaţi la 20 de ani muncă silnică ( 2 persoane ) ,15 ani ( 4 persoane ) ,10 ani ( 2 persoane) , 5 ani (5persoane) ,1 an ( alţii ) .Datorită condiţiilor din regimul penitenciar,  mulţi vor muri  în temniţele comuniste ( vezi mai jos , la nominalizări )

/17 nov.'46 .Miting electoral militar

[LD: era prima oară în istoria ţării când aramata manifesta din ordin, pentru guvern. ]

În P-ţa Universităţii din Capitală, mitingul electoral "ostăşesc"  se desfăşoară fără incidente( la câteva sute de metri , în Pţa Teatrului Naţional, la mitingul PNŢ , sunt ciocniri violente), îmbrăcaţi în uniforme kaki şi albastre, sub lozinca <Armata poporului va da votul Soarelui >.Ministrul de Război, C.Vasiliu -Răşcanu declară : <Alegerile în care armata va ocupa un loc de onoare şi la care oştirea se va prezenta ca un mănunchi unit de voinţe liber exprimate în votul dat Blocului Partidelor Democrate vor garanta monarhia, independenţa şi refacerea patriei .> ( Scânteia, 18 nov.'46 ) [N.B.: peste numai un an, Regele va fi obligat să abdice ]

¤ GUVERN Groza ( -II- ): 1 dec.'46-29 dec.'47

G-ral Mihail Lascăr- ministerul de Război ( până pe 27 dec.'47 ) Emil Bodnăraş ( din 27 dec.'47 )  Lucreţiu Pătrăşcanu - ministerul  de Justiţie Teohari Georgescu - ministerul  de Interne 

1947

/ 10 ian.-19 iun.'47 :Procesul holocaustului evreilor (Iaşi, Stânca,Mărculeşti )

-Pe 10 ian.'47 , Curtea de Casaţie şi Justiţie Militară , sub conducerea g-ral Păiş,decisese  mutarea procesului de la Iaşi la Bucureşti .

-Pe 27 martie:Lucr.Pătrăşcanu ( ministr.Justiţiei ) la o interpelare la Cameră ,anunţase că în curând va începe procesul .

-Pe 1 apr.,Pătrăşcanu răspunde la o altă interpelare ,că a luat toate măsurile pentru a pune sub acuzare pe cei vinovaţi ,delegând cu anchetarea pe "destoinicul acuzator public " în procesele Antonescu şi g-ral Macici -Dumitru Săracu .

-Pe 2 apr.,la Tribunalul Militar , Corpul II Armată , maiorul magistrat Iorgu Popescu , întocmeşte Referatul de trimitire în judecată a principalilor inculpaţi :G-ral Leoveanu ( ex-dir. g-ral al Poliţiei ) ,g-ral Barrozi , g-ral Stamatiu , col Coculescu ( ex-prefect de Iaşi ) ,col Captaru (ex-primar de Iaşi ) .Pe lista martorilor citaţi figurează :C.Pantazi ( ex-ministru de Război ) ,Eugen Cristescu ( ex.Serv.secret de Informaţi ) ,Radu Lecca ( ex-comisar pentru propbleme evreeşti ) .

-Pe 6 apr.,Parchetul Tribunalului Militar dresează trimiterea în judecată a primului lot de 92 inculpaţi (bărbaţi şi femei )  ,acuzaţi că au săvârşit masacrele de la Iaşi ,Stânca-Roznoveanu şi Mărculeşti -Soroca.Ordinul de trimitere în judecată a fost semnat de G-ral Nicolau ( comand. Corpului II Armată ).

-19 iunie :începe procesul g-ralilor Leoveanu  şi Stravescu , acuzaţi de masacrele de la Iaşi .

Stânca Roznovanu şi Mărculeşti, pe baza declaraţiilor inculpaţilor şi pieselor de la dosar.Interogatoriul a fost luat de G-ral Argeşanu ( peocuror general special ) care a dispus arestarea şi trimiterea în judecată g-ralului  Emanoil Ionescu .

-30 iunie.Nestor Ignat :odată cu masacrele de la Iaşi , "călăii antonescieni şi-au inaugurat opera ce avea să ducă ţara în prăpastie " ( Scânteia ,30 iun.'47  )

/ 2 -28 apr.'47 :Procesul org.Valurile Dunării (Arad )

Procesul se judecă la Arad ( ? )

Inculpaţi :g-ral Georgescu Petre , col Sorescu Dumitru ,lt.Mircea Madgearu ,lt.Sever Andrei Mureşanu ,plut.mj.Ştefan Buzac ,serg-mj.Ion Popa,plut.mj.Vasile Popescu, învinuiţi de " crima de păstrare de arme, crimă de complot,de distrugere civilă şi militară a unităţii şi independenţei statului "

-Completul de judecată :g-ral Emanoil Ionescu (preşed.),g-ral N.Cambrea ( Divizia Tudor Vladimirescu )  Şt.Bardan(inspector de infanterie ) , Dumitru Romulus( comandant Corp 6 Armată ) ,Stănculescu (comandant Corp 4 Armată ),g-ral Paul Alexiu (procuror general special )

-Pe 28 apr., se dă sentinţa: inculpaţii sunt condamnaţi cu pedepse între  25-4  ani temniţă grea.

/ 10 iun.'47 : Lege:organizarea Ministerului Apărării Naţionale

Prezentată de ministrul de Război, g-ral Mihail Lascăr , legea se votează în Parlament.

¤ GUVERN Groza ( -II remaniat ) : 5 nov. - 30 dec.'47

[LD:Lovitura de stat de la 30 dec.1947  a fost o decizie luată la Moscova ,executată de PCR , având ca instrument armata ]

/ 23 dec.'47 :Emil Bodnăraş-ministru Apărării Naţionale

Emil Bodnăraş este instalat ministru (în locul lui Mihai Lascăr ) după ce , în prealabil, fusese  la Moscova , unde primise sarcini directe de la Stalin.

-27dec.Dumitru Coliu este numit "secretar administrativ" al MApN  concomitent sunt trecuţi în rezervă 10 generali .

¤ GUVERN Groza ( -III- ) : 30 dec.'47-14 apr.'48

-30 dec.'47:Abdicarea Regelui .

...Legea 360 : Proclamarea RPR ; Jurământul de credinţă

Conform art 8, în termen de trei zile , urmau să depună jurăminte de credinţă următoarele instituţii :  funcţionarii publici, militarii, grănicerii şi jandarmii :< Jur de a fi credincios poporului şi de a apăra Republica Populară Română împotriva duşmanilor din afară şi dinăuntru .Jur de a respecta legile RPR şi de a păstra secretul în serviciu .>

 / 31 dec.'47.Decret 2306  :lichidarea Casei Regale Militare

La propunerea lui Emil Bodnăraş, contrasemnat de C.I. Parhon şi GCStere (membri ai Prezidium-ului provizoriu  ) Prevedea trecerea în rezervă a unor ofiţeri proveniţi din Casa Militară Regală :Nicolaescu D.Constantin (g-ral de Corp de armată ), Emilian V.Ionescu şi Petre Lazăr Constantin ( g-rali de brigadă ) ,ofiţerii pe arme şi grade (de la colonei la sublocoteneţi ) : 25 infanterişti , 41 cavalerişti ,18 din corpul tehnic

1948.

/ 25 febr.'48.Nouă epurare în cadrele armatei .

Ofiţerii  de carieră au fost înlocuiţi cu activişti de partid ( civili ) şi ofiţeri din Divizia "Tudor Vladimirescu "

/ 13 apr.'48: MAN adoptă Constituţia RPR

¤ GUVERN Groza ( -IV-) : 15 apr.'48-2 iun.'52

/ 28 apr.'48.Gradele şi uniformele militare - model sovietic .

/ (? ) 1948.Decret-lege 207 :"crimă contra păcii "

"Crima contra păcii " pentru  unele acţiuni militare şi de rezistenţă  în lunile dinaintea ieşirii armatei române din războiul antisovietic  (1 mai-23 august 1944 )pe teritoriul Bucovinei şi Moldovei reocupate de sovietici, pentru < efectuarea incursiunilor în Uniunea Sovietică şi a lucrărilor de spionaj >

Cu acest decret au fost arestaţi şi condamnaţi numeroşi militari ai armatei şi civilii din zonă , consideraţi a fi printre primii <duşmani ai URSS şi Armatei Roşii eliberatoare.>

/ 1948 Noul Cod Penal -art.209

[LD:o dată cu adoptarea noului Cod Penal prevederile  Legii 312-"legea Pătrăşcanu " - privind urmărirea şi pedepsirea vinovaţilor de dezastrul ţării şi de crime de război ( 21 apr.'45 )

sunt introduse în câteva articole din Codul Penal .] Pentru majoritatea sentinţelor politice se va invoca art.209 din Codul Penal (în vigoare între 1948-1968 ) :<Constituie delictul de uneltire contra ordinei sociale şi se pedepseşte cu închisoare corecţională ,

I.De la 6 luni la 3 ani  şi interdicţie corecţională  de la 1 la 3 ani  , fapta de a propovădui prin viu grai schimbarea formei democratice  de guvernământ al statului .

II.De la 3 la 7 ani şi interdicţie corecţională de la 3 la 5 ani , a)faptul de a face propagandă pentru răsturnarea în mod violent a ordinei sociale existente în stat ;

b)faptul de a constitui sau organiza asociaţii secrete cu scopul arătat precedent , fie că au sau nu caracter internaţional ;

c)faptul de a lucra prin mijloace violente pentru a produce teroare ,teamă sau dezordine publică cu scopul de a schimba ordinea economico-socială a României ;

III.Se pedepsesc cu muncă silnică de la 10 la 25 ani şi degradare civică de la 5 la 10 ani  ,cei ce iniţiază, organizează ,activează sau participă la organizaţii de tip fascist ,politice,militare sau paramilitare .

IV. Se pedepsesc cu închisoare corecţională şi interdicţie corecţională de la 1 la 3 ani ,cei care ,fără să facă parte din organizaţiile prevăzute la aliniatul III , fac propagandă ori întreprind acţiuni în favoarea acelor organizaţii, a membrilor ori a scopurilor urmărite de ele .>

În anii următori , pedeapsa de la al.II, litera b) s-a majorat la 15-20 de ani ( 1957 ), apoi s-a introdus pedeapsa cu moartea ( 1959 ) .

1949.

/ (? ) Ian.'49.MAN:introducerea pedepsei cu moartea.

MAN votează introducerea pedepsei cu moartea pentru <crimele împotriva securităţii statului şi propăşirii economiei naţionale > 

/ 12.febr.'49.Arestarea grupului de rezistenţă din Banat condus de Spiru Blănaru.

În iun.'49, va fi executat .Alţi 10 partizani din grupul său, vor fi executaţi sau asasinaţi.

-În nov.'49, va fi ucis şi col.Ioan Uţă , conducătorul unui alt grup de rezistenţă din Banat.

/ Aprilie - oct.'49.Generali  decedaţi în puşcării 

-Aprilie' 49- moare g-ral Radu Korne  (la Jilava )

-Iunie '49- moare g-ral Radu R.Rosetti ( la Jilava )

-17 oct.'49 - moare g-ral Aurel Aldea ( la Aiud )

/ 25 mai '49.H.C.M. : Canalul Dunăre-Marea Neagră

[ LD:  Hotărârea prevedea construirea unui canal de 70 km., traversând Dobrogea, conceput de comunişti ca <un mormânt al burgheziei româneşti > , deoarece  80 % din mâna de lucru trebuia asigurată prin munca forţată a deţinuţilor  politici .

S-au ţinut de cuvânt ! Canalul a devenit mormânt pentru mii de oameni  care şi-au găsit sfârşitul acolo, în cei 4 ani de funcţionare.

În iulie 1953, şantierele s-au închis , după ce ,pentrua-şi ascunde eşecul, în sept.'52 au fost declanşate cîteva procese de sabotaj, soldate cu condamnări la moarte şi execuţii.

 [Vezi Genocidul comunist - cronologie, context, etape ]

 / Dec.'49.Canalul Dunărea Marea Neagră : mormântul prigoniţilor       

[LD:  În viziunea PCR , Canalul trebuia să constituie  < mormântul  burgheziei româneşti >

Noi îl considerăm mormântul prigoniţilor de urgia comunistă.

Proiectul a demarat la sfârşitul anului'49 şi  va căpăta consistenţă juridică , organizare administrativă , populare cu <duşmani -sclavi >, în primele luni ale anului '50  şi în anii ce au urmat. De bolnavi, de morminte n-au avut nici o grijă , dimpotrivă, urmele trebuiau să dispară : şanţurile , gropile, taluzele au înghiţit cadavrele.

O dovadă că acest procedeu a fost  deliberat aplicat , este faptul că "sintezele " , "rapoartele"

de uz intern ale Consiliului Securităţii Statului  ( 1953,1955,1958 ), făcute pentru conducerea PCR, erau făcute numai pe baza evidenţelor de la ieşirea din detenţie , nu pe baza listelor de la intenare .Zecile de mii de liste , au dispărut .]

[  Vezi  Cicerone Ioaniţoiu,  Dicţionare,volumele sau www.procesulcomunismului.com.  ]

O sintetică şi adecvată concluzie privind Canalul Dunărea-Marea Neagră, o datorăm  lui Romulus Rusan : <Procedura copiată după originalul NKVD ...>

[Vezi  Genocidul comunist/ cronologie, context, etape ]

1950

/Ian.50 .HCM / MAI - Decret342 / Ordine / Ordonanţe  : pedepsele administrative 

[LD: Pe baza acestei Hotărâri de Guvern, , Ministerul de Interne a emis Decretul şi mai multe Ordonanţe  ( cu o procedură  copiată după  un "model" NKVD ) pe baza cărora urmau să fie  arestaţi cei ce <primejduiesc sau încearcă să primejduiască regimul de democraţie populară şi construirea socialismului sau care defăimează puterea de stat şi organele sale, dacă faptele lor nu constituie infracţiuni >

Cei presupuşi <duşman> " ce nu intrau sub incidenţa infracţiunilor  prevăzute în Codul Penal şi nu puteau fi judecaţi şi condamnaţi  ,din lipsă de probe, să fie arestaţi  pe baza acestui HCM.

:Extrăgându-şi legitimitatea  din HCM-ul din 3 ianuarie, Decretul şi Ordinele următoare

au stat la baza sutelor de mii de "reţineri administrative " ,oameni închişi  fără mandat şi fără proces,pe baza "listelor negre " întocmite de organele puterii .

- Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin din aprilie 1952 .

- Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi pentru că au avut condamnări "uşoare" ,a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,cel eliberat  urma să facă a doua condamnare , ca pedeapsă administrativă )

[Vezi tablourile ,pe categorii de victime ]

 Soarta a zeci de mii de oameni s-a hotărât pe linie administrativ- birocratică .

Direcţia Canalului  Dunăre-Marea Neagră  cerea Direcţiei de Anchete a Securităţii,  un anumit număr de braţe de muncă (necesarul zilnic ar fi fost de 40- 60.000 de salahori ).

Direcţia  de Anchete o defalca numeric  şi o dirija organelor regionale  ca pe o "normă de arestaţi " Subordonaţii  întocmeau  şi transmiteau liste  cu "contrarevoluţionari " [ CR ],  reacţionari", "paraziţi " , "duşmanii poporului " .

O Comisie de  7 generali şi colonei aproba lista, fixând durata pedepsei ( între 12- 60 de luni  ) .Apoi se proceda la arestări.  Dacă acţiunea depăşea necesarul la Canal, arestaţii  erau trimişi pe alte şantiere , munci agricole, mine ş.a

HCM-ul ,Decretul şi Ordinele următoare au stat la baza sutelor de mii de "reţineri administrative " ,oameni închişi  fără mandat şi fără proces,pe baza "listelor negre " întocmite de organele Securităţii .

- Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin în  aprilie 1952 .

- Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi pentru că au avut condamnări "uşoare" ,a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,cel eliberat  urma să facă a doua condamnare , ca pedeapsă administrativă.

/ 22 mart.'50.Nicolae Ceauşescu -şef al Direcţiei Superioare Politice a Armatei 

A fost înaintat la grad de general şi numit şef al DSPA 

1951

/ Direcţia Generală a   Serviciului  Muncii ( DGSM )

Direcţia se ocupa de recrutarea tinerilor care , datorită originii " nesănătoasă"

- burghezi, chiaburi , fii de deţinuţi politici , sau cu rude în străinătate - nu   aveau voie să poarte arme.

Pentru că Tratatul de pace limitase plafonul de militari , "în termen " , tinerii din  "prisosul de contingent "  erau încorporaţi în "armata cenuşie "  şi să presteze muncă  "în interes public " .

Prin acest sistem de muncă forţată , au trecut , până în 1960, peste 520.00 de tineri

[ Vezi la tabloul Tineri - victime ]

/ 16 iul.'51.Braşov.Condamnarea  grupului "Armata Naţională Română"

Condus de Ion Gavrilă-Ogoranu, grupul acţiona în Munţii  Făgăraş.

Peste 20 de luptători -prezenţi sau în contumacie - au fost condamnaţi la moarte de Tribunalul Militar din Braşov. 

1952

/ 22 aug.'52.Arestarea foştilor agenţi de informaţii şi contrainformaţii

MAI decide internarea în închisori a foştilor angajaţi de la S.S.I şi Secţia II -Informaţii a Marelui Stat Major [ Vezi tabloul Siguranţa, Poliţia - victime ] 

1955

/ 10 aug.'55.HCM :Reducerea efectivelor militare

Guvernul anunţă reducerea efectivelor militare cu 40.000 de oameni .

/ 16 oct.'55.Arestarea lui Gavril Vatamaniuc - Rezistenţa din Bucovina

Gr.Vatamaniuc- conducătorul mişcării de rezistenţă anti-comunistă din munţii Bucovinewi .

[ Vezi tabloul Militari- victime şi documentele mişcării la  www.procesulcomunismului.com ]

1956

[[¤] 14-25 febr.'56.Congresul XX al PCUS

Nichita Hrusciov a prezentat  "Raportul secret" în care  erau demascate cultul personalităţii lui Stalin şi atrocităţile  ordonate de el.*

----------------------------------------

* În România, după moartea lui Stalin ( '53 ) şi  condamnarea stalinismului în URSS( '56 ) 

 Dej s-a folosit de "destalinizare", pentru a elimina din conducerea PMR rivalii politici.

- Raportul lui Hrusciovv şi Comunicatul congresului PCUS de condamnare a cultului personalităţii a fost publicat de " Scânteia" cu întârziere ( 3 iul.'56 )

- Ar fi  existat şi un Decret de graţiere  pentru "manifestări antistaliniste " care nu mai erau

considerate <crime împotriva umanităţii > şi cei ce fuseseră condamnaţi pentru atari manifestări , ar fi  fost graţiaţi 

[[¤23 oct.-4 nov.'56 Revoluţia anticomunistă din Ungaria

Înăbuşită sângeros de către Armata Roşie .

Instalarea regimului  Ianos Kadar

/ 27-29 dec.'56.Plenara CC al PMR : consecinţele revoluţiei maghiare

În Plenară, PCR au dezbătut consecinţele revoluţiei maghiare în rândul studenţilor, intelectualilor şi membrilor de partid..

1957

/ 12 febr.'57.HCM: Instituirea domiciliului obligatoriu

Pentru cei care <prin fapte sau manifestări încearcă să primejduiască regimul de democraţie populară >

¤ GUVERN Chivu Stoica (20 mart.'57-20 mart.'61 )

Leontin Sălăjan- ministru la Forţele Armatei Alexandru Drăghici - Interne Pavelescu- Securitate

/ 18 / 19 iul.'57.Fraţii Leon,Teodor, Avisalon Şuşman

Leon, conducătorul grupului  de rezistenţă armată din  Munţii Apuseni, după 8 ani de hărţuială

a fost împuşcat  la Poşaga, de trupe speciale de Securitate, într-o ambuscadă.

- 1-2 febr.'58.Teodor şi Avisalon , încercuiţi de trupele de Securitate, ard în şura asediată.

/ 21 iul.'57.Decretul 318 : condamnarea la moarte p-tru contactarea străinilor

Decretul înăsprea pedepsele politice prevăzând condamnarea la moarte a celor care contactau străini care <ar putea provoca statul român să se implice într-o declaraţie de neutralitate sau de război  >

/2 aug.'57.Sibiu .Sentinţă proces :lot de partizani "Ogăranu " 

Condamnaţi la moarte : Ion Gavrilă Ogăranu , Ion Chiujdea, Laurian Haşu, Ioan Novac, Victor Metea, Gh.Haşu, Jean Pop. ( Ogăranu a fost prins abia în 1976  )

/ 7 dec.'57.Arestarea grupului de rezistenţă din Apuseni "Capotă-Dejeu "

Trupe speciale ale Securităţii  arestează pe Iosif Capotă şi Alexandru Dejeu, conducătorii unui grup de rezistenţă din M-ţii Apuseni.

- Judecaţi, condamnaţi la moarte şi executaţi la Gerla ( 2 sept. '58 )

1958

/ 1-2 febr.'58.Moartea partizanilor-fraţi Şuşman

Încercuiţi de Securitate, fraţii Teodor şi Avisalon Şuşman - membri ai Rezistenţei anticomuniste din Apuseni, ard în şura asediată.

1959

/ 21 iul.'59.Execuţia grupului "Haiducii Muscelului "

Grupul  acţionase 10 ani în Mţii Făgăraş şi  fusese arestat de Securitate (1958 )

Judecaţi şi condamnaţi la moarte, conducătorii grupului - fraţii Petre şii Toma Arnăuţoiu -

au fost executaţi în închisoarea Jilava,,împreună cu alţi partizani .

[ Vezi la tabloul Genocidul comunist , Preoţi-victime, Ţărani - victime , Învăţători-victime ]   

1960

/ 1 febr.'60.Arestarea şi condamnarea col. Gheorghe Arsenescu

Lider însemnat al grupului de Rezistenţă armată din M-ţii Făgăraş.

Judecat ,condamnat la moarte, va fi executat pe 29 mai 1962.

 

1965-'67

/ Valurile de graţieri

1968

/ 19 - 21 iun.'68 : noul Cod Penal

-Pe 19 iunie, proiectul este adoptat de Plenara CC al PCR

-Pe 21 iunie, MAN l-a votat  .

/ 4 sept.'68.Reînfiinţarea Gărzilor patriotice

[ Vezi context şi motivaţie tabloul Cronologia genocidul  ]

- Folosite în faza impunerii regimului comunist în luptele interne, ele fuseseră desfiinţate de Gheorghiu -Dej în '62.

- În '68, se reînfiinţează ca, în colaborare cu armata ,să apere localităţile, întreprinderile, instituţiile, în cazul unei intervenţii străine.

Pornind de la această oportunitate, se va elabora ulterior doctrina "apărării întregului popor"

în cazul unui război de apărare a teritoriului naţional.

/ 13 nov.'68.MAN , Lege: pregătirea tineretului pentru apărarea patriei

/ 14 nov.'68."Degradarea" lui  Alexandru Drăghici

[ LD: până la devoalarea  documentelor fostei Securităţi, ne abţinem de la comentarii speculative de genul "omul Moscovei" ,"omul lui Pătrăşcanu","omul Anei Pauker , "omul lui Dej" " ş.a,ş.a.Cert este că bun "tovarăş carieră  " cu Nicolae Ceauşescu , au înaintat în ierarhii cu mare zel, amândoi , an de an,ajungând concurenţi .După preluarea marilor puteri, Nicolae Ceauşescu s-a debarasat de el. 

Şi cum în "ceremonialul stalinist " s-a obişnuit " decapitarea"  ( fizică sau morală ) cu fixarea unor "devieri" de la linia partidului,  Alexandru Drăghici a fost "eliberat" din funcţii şi  "degradat" de epoleţii de  general-colonel  ( primitţi în august '55)

Pentru ce merite le-a primit ?Parcurgeţi sinteza  de faţă

Pentru ce greşeli le-a pierdut ? Aşteptaţi  ca SRI  să deschidă arhivele .]  

1969

[[¤ ] 29 iul.'69 .Convenţia imprescriptibilităţii crimelor de război şi împotriva umanităţii

[LD: Este unul din "nodurile gordiene", netăiat nici până în ziua de astăzi de justiţia din România. Convenţia a fost ratificată fără nici o dificultate de regimul comunist din România ,fiind un paravan juridic  pentru lungul şir de condamnări sub acest generic ,în  miile de procese prin care s-a comis  genocidul comunist .

[ Vezi tablourile tabloul Guvernanţi, Demnitari- victime ]  

- Legea fusese adoptată de ONU

-Pe 29 iulie, Cosiliul de Stat al României , o ratifică .

1972

/ 27-28 nov.'72 MAN. Lege :Organizarea apărării naţionale

Prin sistemul adoptat , apărarea naţională  urma să fie asigurată de  două categorii :

armata permanentă  ( MApN şi MAI )  şi armata nepermanentă ( gărzile patriotice , detaşamente de tineret şi formaţiuni de apărare civilă ) .

1980

/14 oct.'80.Consiliul de Stat: Decret privind asistenţa bolnavilor psihici "periculoşi"

[ LD: Nu mai curg Decretele de arestări şi condamnări pentru diversele culpe politice.

Doar În România se produsese " graţierea " delictelor politice ! Decretele cu pseudo- diagnostice  medicale, au fost  noua "găselniţă"( să-mi fie iertată această expresie de jargon  )  utilizată de "organe" împotriva adversarilor regimului

/ 29 dec.'80.DSS,Plan de măsuri : control informativ al foştilor condamnaţi politic. 

Departamentul Securităţii Statului ( condus de.Postelnicu ) a elaborat  acest plan de măsuri

indicând  explicit  obiectivul urmărit .Planul prevedea <controlul informativ complet asupra tuturor foştilor condamnaţi pentru infracţiuni contra securităţii statului, aflaţi în ţară şi străinătate. >  ( Cf. Romuluus Rusan, op. cit ) 

[ LD: Planul acesta de măsuri dezvăluie  câteva  realităţi opresive  din timpul regimului ceauşist pe vremea căruia  căruia - afirmă unii - n-ar mai fi fost "genocid"  :

  a)  Pesudo-libertatea declarată prin "graţierile" din '64 şi "eliberarările " supravieţuitorilor ;

b ) Hărţuirea celor care, după anii grei de puşcărie - cu proprietăţile confiscate, cu familiile persecutate, cu carierele distruse , stigmatizaţi şi bolnavi-au continuat să fie urmăriţi, interceptaţi, interogaţi, plimbaţi pe la Securitate .

c) Justificarea organigramei umflate de  "lucrători" de la  DSS , inclusiv a celor de la DIE ;

d)Pescuirea de "informatori" ,de  "turnători " ( din rândul familiei, colegilor, vecinilor şi al foştilor "colegi" de închisoare) care să+-i urmărească .

e)  Dovada unei  degradări morale de proporţii ,reprodusă  în Rapoartele făcute

 ( transformată în  tona de documente predate de SRI,  la CNSAS ) 

  

1985

¤ Guvern Constantin Dăscălescu (-II -)  ,  29 mart.1985-22 dec.'89 .  

[LD: Ultimul guvern al regimului Nicolae Ceauşescu , format din peste 60 de miniştri ,viceminiştri,  subsecretari de stat ,preşedinţi de comisii şi comitete .

[ Vezi tabloul Cronologiagenocidului - legislaţie, etape ]

-g-ral C.Olteanu - ministru Apărării  Naţionale     

-George Homoştean -(Interne ) 

- Tudor Postelnicu (Departamentului Securităţii Statului );

- Gh.Chivulescu ( Justiţie );

/ 1985. Numiri , remanieri, destituiri ministeriale

[LD:Se produceau la puţină vreme, după formarea guvernului .Se petreceau  fără explicaţii publice , lăsând pe seama zvonurilor şi bârfelor "înălţarea" sau "scăderea" cotei de încredere  a "tovarăşului" ( sau a "tovarăşei " ) în respectivii demnitari. ]

Vasile Milea -din 16 dec.'85 , ministru  Apărării  Naţionale ( în locul lui C.Olteanu );

1986

/ 23 oct.,  23 nov.'86 .Lege şi referndum  : reducerea bugetului şi efectivului  militar

[ LD: Faptul că bugetul  militar al ţării a fost redus de MAN ( 23 oct. ) ,  nu este un act ilegal.

Faptul  hotărârea a fosr supusă unui referendum , la care au votat şi copiii de 14 ani  ( 23 nov. ), este o mostră de  formalism  pseudodemocratic ]

-Adoptată de MAN, prin această lege  armamentul, efectivele şi cheltuielile militare

se reduc cu 5 % .

 

¤ LD:JURNAL- informaţii , "pete albe" meditaţie

[LD:nov.2007.  Răsplata armatei române în al II-lea război mondial  

/  nov.2007.Nu sunt "istoric militar" .Nu am cercetat, în arhive şi biblioteci, teoria , tactica şi practica militară.În acest tablou , nu veţi găsi descrise "fapte de arme" -victorii şi înfrângeri ; nu veţi găsi figuri de "eroi de legendă" ; nu veţi găsi "geniile  militare" ale oştirii române.

Nu pentru că ele n-ar fi importante şi nu s-ar putea ilustra. Demersul prezent îşi propune un alt unghi de abordare: cum a fost răsplătită ierarhia militară română, pentru prestaţia sa din al doilea război mondial.De popor, de clasa politică ,de puterile în stat.

În 1969, la "Magazin istoric ", am cunoscut câţiva generali supravieţuitori, şi am scris câteva  interviuri -evocări ale participanţilor la "cotitura "de la 23 august 1944 -Traian Ionaşcu, Toma Zotter, Gh Popescu  ş.a.Nu acum şi nu aici voi vorbi despre ei.

Dar vreau să se ştie :niciodată nu am uitat sclipirile din ochii lor stinşi ,încercările lor de a se "autocenzura", tentativele lor de a strecura câteva adevăruri printre minciunile oficializate , tăcerile lor la parantezele falsificate, şi , mai presus de orice, îngrijorarea lor că nu se va şti nici o dată prin ce a trecut România ,după 23 august '44.

Ca cercetător la ISISP, am fost deseori martoră la impedimentele de tot felul pe care le-a întâmpinat colegul Aurică Simion în perioada când a cercetat şi scris "România în timpul regimului Antonescu " .Dacă ar fi apucat dec.'89, ar fi scos , desigur, o ediţie completă .

Chiar şi într-un tabel de tip dicţionar -cu scurte bigrafii -se va putea afla despre  cariere militare începute în tranşeele războiului "balcanic" (1913 ), combinate cu studii militare şi participare la războiul de "întregire" (1916-'18 ),continuate cu perfecţionări şi înaintări în ierarhie militară

(şi /sau) politică ,guvernamentală ,universitară ,diplomatică (1919-1940 ),confruntate tragic cu pierderea hotarelor României Întregite (în 1940 )şi participarea la un nou război (1941-'45 ) .

Spre deosebire de celelalte profesii ,acestui braţ înarmat al ţării , nu i se potriveşte calificativul de "generaţie interbelică ",ci mai potrivit ar fi cel de "generaţia celor două războaie mondiale   

 Dincolo de importanţa istorică ,de consecinţele naţionale ale actului de la 23 august'44 ,

destinul individual al militarilor români  a fost tragic.

De la general ( în loc să fie răsplătit cu decoraţii, pensie şi recunoştinţă,a înfundat puşcăriile)

- la soldat ( întors acasă din prizonieratul din Răsărit sau de pe frontul din Apus ) au trăit cumplita  foamete ,hărţuiala pentru întovărăşire, cote şi colectivizare .Acest tablou -exemplificativ - ar fi trebuit să fie evocat în şcolile militare de după revoluţia din decembrie 1989, în locul unor manifestări de paradă , cu fanfare şi coroane ,la "ziua armatei " , a "grănicerilor" , a "pompierilor " , inclusiv nestatornica  "zi naţională "

[ LD: apr.'08.Datoria istoricilor militari 

Este dificil ( uneori imposibil ) să redactăm două -trei fraze despre destinul unor generali şi ofiţeri ai armatei române ,mulţi dintre ei participanţi la ambele războaie mondiale.

Ne cerem iertare pentru omisiuni,  lacune, greşeli, date eronate .

Lipsesc datele biografice ; lipsesc fişele studiilor şi ierarhiilor militare parcurse ;lipsesc faptele lor de arme în timpul celor două conflagraţii mondiale ; lipsesc judecăţile valorice privind profilul lor militar şi etic;lipsesc datele arestărilor, proceselor, condamnărilor ; lipsesc legile şi completele de judecată care i-au judecat şi condamnat ;

    Decimaţi de urgia comunistă ,ei nu sunt "uitaţi" , ci scoşi din istorie. Într-o armată în care, după decembrie 1989, avem cei mai mulţi generali pe cap de locuitor ( fără merite deosebite, avansaţi doar în raport cu vechimea şi funcţiile birocratice deţinute ); într-o armată care ,în mileniul III ,se află încadrată în NATO şi în UE,ar fi o datorie de onoare a istoricilor militari să cerceteze în arhive şi să ofere datele necesare.

[ LD:23/ 24 aug.2008 .Ziua Eroilor : 23 august ?

 [ Antena 2,23-24 aug.'08.Oto Peter , Nic.Chifu (dir. sau şeful Asociaţiei  de omagiere  a eroilor )] 

În aceste zile - nu ştiu exact  în care - ar fi ZIUA EROILOR - hotărâtă printr-o lege ( nu ştiu legea )Câtă ignoranţă, câtă ipocrizie, câtă neputinţă  , câtă demagogie .

Şi moderatoarea , d-na Tatu,se miră , se întreabă retoric : <de ce nu se fac aceste lucruri ?>

<cine este vinovat că ele nu s-au făcut ?>

Rog pe cei ce vor să afle unde sunt eroii noştri militari , să parcurgă acest tablou.

Rog pe tinerii care au îmbrăţişat cariera militară după dec.'89, să-şi procurile cărţile de istorie şi memorialistică .Rog familiile celor dispăruţi ,să ne ierte dacă nu găsesc în acest "cenotaf" numele celor pierduţi ]

Pe teritoriul fostei URSS (  în timp ce ungurii, italienii şi germanii -foşti adversari- au cimitire şi monumente îngrijite ) românii nu au absolut nici un cimitir, nici un monument

Şi doar se ştie câte sute de mii de soldaţi români şi-au găsit moartea la Stalingrad, Odessa ş.aş.a ; s-a încheiat un fel de convenţie cu autorit.ruse , să se facă măcar nişte cruci, că acolo au fost cimitire etc etc..; că legea de cinstire a eroilor  ar obliga anumite autorităţi şi instituţii să se ocupe ; că acum mai trăesc foarte puţini veterani ai războiului 2 mondial ( g-ral Dragnea- are 85 ani ! ); că ar trebui la şcoală să se organizeze întâlniri cu  puţinii posesori ai "Ordinului  Mihai Vitezul"

[ LD iun.2008. Generalii :Coman - Stănculescu   

( TVR-Cultural, iun.'08. : procesul Timişoara - interviuri şi comentariu Lucia Hossu-Longin )

- G-ral procuror Dan Voinea: generalii Coman, Stănculescu s-au dus la Timişoara ca oameni de încredere ai lui Nicolae Ceaouşescu.De la ei au plecat toate ordinele.

-L.H.L ( către Coman ) : de ce n-aţi intervenit ca măcar Ordinul lui Ceauşescu să fie respectat : să se tragă la picioare ?

-G-ral Coman: am fost trimis pe linie "civilă" , nu "militară" .

Generalul Coman a stat la închisoare doar 3 ani şi a fost graţiat de preşed. Emil Constantinescu A devenit "expert al revoluţiei" ca şi Victor Stănculescu ! A fost invitat la Acad. Miltară şi la Instit. de Istorie Nicolae Iorga să evoce revoluţia.

[ LD, 21 iun.2008 : Lagărul de la Spask ( Kazahstan )

( Reportaj TVR -1 , 21 iun.2009 )

Pe teritoriul Kazahstanului au existat trei mari lagăre.Dintre ele, lagărul Spask - o mină de cărbuni - a fost preluat de NKVD şi a funcţionat  între anii 1941-1950.

Primii români atestaţi în acest lagăr ( şi împrejurimi ) au fost din Basarabia şi Bucovina anexată de sovietici în '40, deportaţi cu câteva luni înaintea declanşării războiului din răsărit ( iun.'41 ) . Majoritatea erau români, dar printre ei au fost şi evrei, ţigani , germani ş.a. din teritoriul anexat .

După declanşarea războiului, a devenit lagăr de prizonieri ai Armatei Roşii ( japonezi, germani, francezi, italieni, polonezi, români, ş.a. )În  lagăr, ar fi fost internaţi cca 66.000 de prizonieri, dintre care 6.740 (în realitate, peste 8.000 ) ar fi fost cetăţeni români. .

După căderea comunismului, din 1990,diverse ţări - Japonia, Germania, Franţa, Polonia, Italia -

şi-au identificat arhivistic prizonierii, au ridicat monumente comemorative,readucând osemintele în patrii. Statul român nu a întreprins un atare demers.

Abia în 2003, o Asociaţie pentru cinstirea eroilor a ajuns în Kazahstan, unde a studiat arhiva lagărului Spask,aflând că din cei cca 8.000 români,ar fi decedat cca 1.000.În fişele lor - foarte complete şi semnate de prizonieri  - rezulta că erau prizonieri -soldaţi, având ca profesie .ţăran, oier, cioban, preot, profesor , ş.a.În memoria lor , s-a ridicat un monument.

Prizonierii români  ar fi fost "eliberaţi"-"repatriaţi" , în 1950,"internaţi"  într-o închisoare secretă la Focşani, transferaţi apoi la penitenciarele din Sighet, Râmnicul Sărat , sau din nou în lagărele  din URSS.

Din arhivele militare româneşti , nu aflăm nimic despre acesşti prizonieri.

[ LD: 23 august 2009: 23 aug.'44.

[Antena 3 . Istoricii Ion Scurtu , Ion Bulei. ]

[ LD:Cei doi colegi nu par preocupaţi de succesivele falsificări istoriografice, nici de soarta comandanţilor armatei române , după instaurarea dictaturii comuniste. 

Opinia mea este că , deocamdată , "23 august'44 " , din cauze şi cu motivaţii diferite , este lăsat în... suspensie .  Indiferent de "argumente" , de "explicaţii", de "circumstanţe geopolitice" , perioada 1941- 1944, pare  a fi  un subiect "tabu" ,ca o fractură istorică ( inclusiv istoriografică ), iar războiul din Răsărit nu mai este asumat de nimeni.

Doar ex-Regele Mihai I , "cinstit" ca "ultim  supravieţuitor"...  

Evoluţia caracterizării zilei, indică evoluţia puterii politice şi a  tratării istoriografice :

ziua marii trădări naţionale /ziua loviturii de stat / ziua eliberării naţionale/ ziua întoarcerii armelor /; ziua revoluţiei antifasciste, antiimperialiste / -ziua înfrângerii -/ziua victoriei/

- Actul de la 23 aug.'44 a fost confiscat de comunişti ;

-  Eroii din Răsărit, sunt scoşi din istorie ; comandanţii  acelui război, au fost decimaţi ;

- Decoraţiile militare  primite în războiul de răsărit, sunt , şi acum, interzise;

- Comuna " 23 august"( Dobrogea )  şi-a schimbat numele ;

- Presa a părăsit subiectul ( doar  "Jurnalul Naţional" i-a dedicat un număr special ) ;

- În Bucureşti, organizaţia "Nouă ne pasă " a organizat o paradă comemorativă

Bucureştenii, dezinteresaţi , nu li s-au alăturat.

Miniştrii Apărării Naţionale  

LD: Nu mă gândisem să fac un asemenea "tabel ".Văzând-ascultând - "dezbaterile" pe teme militare  (trecut-prezent-viitor )am constatat cum se amestecă  etapele, cum se omit răspunderile, cum se face o paranteză peste epoca comunistă, cum se tace despre genocid , cum , despre aramată ( ca şi despre biserică )  ... trebuie vorbit numai de bine  ...

Încep prin a indica miniştrii acestui departament  în epoca comunistă .

Miniştrii Armatei  în "epoca-Dej " şi "epoca Ceauşescu " ....în statul comunist, copărtaşi  la genocid , apoi la ascunderea crimelor comise .

Pe lângă generalităţile vehiculate de 18 ani, foarte rar se vorbeşte de responsabilii direcţi , miniştrii Apărării Naţionale  ai regimului comunist  între  23 aug.'44 - 28 dec.1989 - nov.'96

Iată-i :g-ral Mihail Lascăr ,Emil Bodnăraş , Leontin Sălăjan ,Ion Ioniţă ,Ion Coman ,Constantin Olteanu , g-ral Milea, g-ral Nicolae Militaru ,g-ral Atanasie Victor Stănculescu ,g-ral Nicolae Spiroiu , Gh.Tinca 

"Epoca Dej"

1.Guv.Sănătescu I ( 23 aug.-3 nov.'44 )

g-ral Mihail Racoviţă -ministrul Apărării Naţionale

g-ral Ermil Gheorghiu -ministru de Stat pentru Aviaţie

viceamir.Ion Georgescu -subscrt. de Stat pentru Marină

viceamir.Alexandru Gheorghiu- subscrt.de Stat ptr.Înzestrare  

2.Guv.Sănătescu II ( 4 nov.-5 dec.'44 )

g-ral C.Sănătescu - ad.int.la Ministerul de Război

C.Brătianu - ministrul Producţiei de Război ( înfiinţat la 14 nov.'44 )

C.Zamfirescu -subscrt.de Stat la Producţia de Război

g-ral Ilie Creţulescu-subscrt.de Stat la Armata de Uscat 

ctr.amir.Roman August- subscrt.de Stat pentru Marină

g-ral Gh.Vasiliu -subscr.de Stat ptr.Aviaţie 

3.Guv.Rădescu ( 6 dec.'44-5 mart.'45 )

g-ral Ion Negulescu - Ministerul de Război 

C.Brătianu - ministrul Producţiei de Război

C.Zamfirescu -subscrt.de Stat la Producţia de Război

g-ral Dumitru Petrescu - subscrt.de Stat la Armata de Uscat 

ctr.amir.Roman August- subscrt.de Stat pentru Marină

g-ral Gh.Vasiliu -subscr.de Stat ptr.Aviaţie 

4.Guv.Petru Groza I ( 6 mart.'45-30 nov.'46 ) 

g-ral C.Vasiliu-Răşcanu  - Ministerul de Război 

g-ral Dumitru Dămăceanu - subscrt.de Stat la Armata de Uscat 

g-ral Emanoil Ionescu - subscr.de Stat ptr.Aviaţie 

g-ral Petre Bărbuceanu - subscrt.de Stat pentru Marină

5.Guv.Petru Groza II ( 1 dec.'46-29 dec.'47 )

g-ral Mihail Lascăr (Divizia Tudor Vladimirescu ? ) - Ministerul de Război 

 

6.Guv.Petru Groza III ( 30 dec.'47-14 apr.'48 )

Emil Bodnăraş (PCR ) Ministerul Apărării Naţionale

7. Guv.Petru Groza IV ( 15 apr.'48-2 iun.'52 )

Emil Bodnăraş -  Ministerul Apărării Naţionale

8.Guv.Gheorghe Ghorghiu-Dej ( 28 ian' 53-4 oct.55  )

Emil Bodnăraş - Ministerul Forţelor Armate   

9. Guv.Chivu Stoica ( 4 oct.'55-  20 mart'57-20 mart.'61 )  

Leontin Sălăjan -Ministerul Forţelor Armate   

10.Guv.Ion Gh.Maurer I ( 21 mart.'61-17 mart.'65 )

Leontin Sălăjan -Ministerul Forţelor Armate  

"Epoca Ceauşescu "

11.Guv.Ion Gh.Maurer II ( 18 mart.'65-20 aug.'65 )

Nicolae Ceauşescu -preşed. Consiliului de Stat  ( din 9 dec.'67 )

Leontin Sălăjan -Ministerul Forţelor Armate   

12.Guv.Ion Gh.Maurer III ( 21 aug.'65-8 dec.'67 )

Nicolae Ceauşescu-preşed. RSR ,reales din 5 în 5 ani ( din 28 mart.'74 )

Leontin Sălăjan -Ministerul Forţelor Armate   

13.Guv.Ion Gh.Maurer IV ( 9 dec.'67-12 mart.'69 )

Nicolae Ceauşescu-preşed. RSR ,

Ion Ioniţă - Ministerul Forţelor Armate      

14.Guv.Ion Gh.Maurer V ( 13 mart.'69-27 febr.'74 )

Nicolae Ceauşescu-preşed. RSR ,

Ion Ioniţă - Ministerul Forţelor Armate      

15.Guv.Manea Mănescu ( 27 febr.'74 -remaniere ; 18 mart-'75 -28 mart'80 )

Nicolae Ceauşescu-preşed. RSR ,

Ion Ioniţă - Ministerul Forţelor Armate  ; viceprim-ministru al Guv. ( din 16 iun.'76 ) 

Ion Coman - Ministerul Forţelor Armate  ( din 16 iun.'76 )

16.Guv.Ilie Verdeţ ( 30 mart.'80-20 mai '82 )

Nicolae Ceauşescu-preşed. RSR

Elena Ceauşescu- prim-viceprim-ministru

Constantin Olteanu -Ministerul Apărării Naţionale

17.Guv.Const.Dăscălescu I ( 21 mai'82- 28 mart.'85 )

Nicolae Ceauşescu-preşed. RSR ,

Elena Ceauşescu-prim-viceprim-ministru

Constantin Olteanu -Ministerul Apărării Naţionale

18.Guv.Const.Dăscălescu II  ( 29 mart.'85-22 dec.'89  )

Nicolae Ceauşescu-preşed. RSR ,

Elena Ceauşescu-prim-viceprim-ministru

Constantin Olteanu -Ministerul Apărării Naţionale

Vasile Milea- Ministerul Apărării Naţionale ( 16 dec.'85- 22 dec.'89 )

¤ REVOLUŢIA din dec.'89

"Epoca Iliescu"

[LD:considerăm necesară menţionarea miniştrilor "post-decembrişti ", pentru implicarea armatei în "evenimentele" de după 22 dec.'89 ; pentru reprimarea asociată mineriadelor şi  Pieţii Universităţii ( care nici până astăzi nu au fost clarificate şi judecate ) ; pentru opacitatea şi lipsa de transparenţă cu care menţin arhivele militare sub cheie , împiedicând, astfel, cunoaşterea amplorii reale a genocidului la care a fost supusă armata română în regimul totalitar comunist.]

1.Guv.proviz.Petre Roman ( 26 dec.'89-27 iun.'90 )

Ion Iliescu-

g-ral Nicolae Militaru - Ministerul Apărării Naţionale

*Gelu Voican Voiculescu- viceprimministru al guvernului

 * g-ral Ştefan Guşe- şeful M.St-M. (22 dec.-28 dec.'89 )

 *g-ral Ionel Vasile - şeful M.St.M ( 28 dec.'89-28 iun.'90  )

g-ral Atanasie Victor Stănculescu - Ministerul Apărării Naţionale ( din 16 febr.'90 )

2.Guv.Petre Roman ( 28 iun.'90- 16 oct.'91 )

Ion Iliescu- preşedinte

g-ral Atanasie Victor Stănculescu - Ministerul Apărării Naţionale (până pe 30 apr.'91 )

g-ral Vasile Ionel -secretar de Stat la MAN, şeful M.St.Mj. al Armatei ( din 18 aug.'90 )

g-ral Nicolae Spiroiu - secrt.de Stat , şef la departamentul Înzestrarea Armatei ( din 8 nov.'90 )

g-ral Nicolae Spiroiu - Ministrul Apărării Naţionale ( din 30 apr.''91 )  

g-ral Dumitru Cioflina - secretar de Stat la MAN, şeful M.St.Mj. al Armatei ( din 2 mai'91 )

3.Guv.Teodor Stolojan ( 1 oct -remaniere ; 16 oct.'91-18 nov.'92 )

Ion Iliescu-preşedinte

g-ral Nicolae Spiroiu - Ministrul Apărării Naţionale  

4.Guv.Nicolae Văcăroiu  ( 4 nov.'92-remaniere ; 20 nov-'92 - nov.'96  )

Ion Iliescu-preşedinte

g-ral Nicolae Spiroiu - Ministrul Apărării Naţionale  

5.Guvernul Nic.Văcăraoiu II ( 12 mai-1995- nov ? '96 )

Ion Iliescu-preşedinte

Gh.Tinca - Ministrul Apărării Naţionale  

"Epoca Constantinescu "

"Epoca Băsescu "

 

Revoluţia din dec.'89

1.G-ral Nicolae Militaru- ministrul Apărării Naţionale ( 26 dec.'89 -16 febr.'90  ) în guv.provoizoriu Petre Roman .

   *Gelu Voican Voiculescu- viceprimministru al guvernului

   * g-ral Ştefan Guşe- şeful M.St-M. (22 dec.-28 dec.'89 )

   *g-ral Ionel Vasile - şeful M.St.M ( 28 dec.'89-28 iun.'90  )

2.G-ral Atanasie Victor Stănculescu - ministrul Apărării Naţionale ( 16 febr.'90-30 apr.'91 ) în guv.provoizoriu Petre Roman şi guv.Roman I ;

    *g-ral Ionel Vasile - şeful M.St.M ( 18 aug.'90 - )

3.G-ral Niculae Spiroiu - ministrul Apărării Naţionale ( 30 apr.'91-12 mai'95 ) în guv. Petre Roman II , în guv. Teodor Stolojan , în guv. Nicolae Văcăroiu

    * g-ral Dumitru Cioflina - secretar de Stat la Apărare  Naţională ( 2 mai'91 - ) în guv. Petre     Roman II ;

4.Gh.Tinca - ministrul Apărării Naţionale ( 12 mai.'95 -) în guv.Văcăroiu .

 

¤ VICTIME

[ LD: din cele peste 2 milioane de victime, am extras [ de fiecare dată , cu strângere de inimă pentru cei nepomeniţi] cazurile care  să îngăduie percepţia  corectă a substratului ideologic şi politic al genocidului  comunist, a mecanismelor terorii  , a metodelor experimentate , ş.a. ]

Dicţionarele lui Cicerone Ianiţoiu (format carte - editura "Maşina de scris " ; format electronic la www.procesul comunismului.com ) ; Lucia Hossu -Longin ,Memorialul Durerii ;

 Documente , Memorialistică , Istoriografie ,Biografii , Procese, Cazuri , ( vezi la Bibliografie ) ;Documentare, Interviuri ,Dezbateri Radio ,TV ; Presă , s-au aşezat pe rafturile unei veritabile  BIBLIOTECi dedicate acestei monstruoase crime colective prin care a trecut poporul român.Ca orice bibliotecă, ea va fi îmbogăţită pe măsură ce arhivele - încă ferecate - se vor deschide.]

A.

-Agarici ,Constantin

Pilot de vânătoare renumit pentru faptele sale pe frontul de est ( în timpul războiului, i se dedicase şi un cântec :"A plecat la vânătoare , Agarici / A plecat ca să vâneze bolşevici .../ 

În 1949, a fost arestat şi condamnat, trecând prin închisorile din Jilava şi Aiud.

-g-ral Aldea ,Aurel, E

[LD:Recomand "studiul de caz " realizat de Alx Duţu, op.cit .,Cicerone Ioniţoiu, op cit  şi art.

"Între cămaşa verde , steagul roşu şi cel românesc , am preferat tricolorul " din rev.

"Magazin Istoric" , nr.8 / 1996 ]

[ LD:În balamucul electoral , în preziua alegerilor parlamentare din nov.'46 ,dintre toate instituţiile statului, justiţia românească s-a dovedit a fi cea mai slabă , cea mai oportunistă,cea mai coruptibilă şi obedientă faţă de noua stăpânire .Cum se explică ?  

 Un Comunicat oficial al Ministerului de Interne, aducea la cunoştinţă capturarea unor    "organizaţii subversive-teroriste,capturate de Siguranţa Statului ":Graiul Sângelui ,Grupul diversionist Elena Basarabeanu ,Haiducii lui Avram Iancu ,Divizia Sumanelor Negre şi Mişcarea Naţională de Rezistenţă ( condusă de g-ral Aurel Aldea )

Comunicatul specifica faptul că acele organizaţii au luat naştere la sfârşitul anului 1944, posedau depozite de armament şi muniţie, şi erau sprijinite de g-ral Rădescu ( pe atunci premier ) , cât şi de partidele "istorice" , PNL şi PNŢ.

Comunicatul publica lista celor 75 de arestaţi :g-ral Aurel Aldea, gral C.Eftimiu , g-ral Nic.Rădescu ( dispărut ) ,g-ral Gh.Moşoiu , amiral Horia Măcelariu ( dispărut ) , Ilie Lazăr, Elena Basarabeanu , aviatoarea Smaranda Brăescu ( dispărută ) , Vintilă V.Brătianu

( dispărut ) ( Scânteia, 26 iunie'46 )

La 18 nov.'46 ,la Curtea Marţială , completul special al Curţii de Casţie şi Justiţie Militară,

pronunţa sentinţa :28 de acuzaţi erau  condamnaţi la muncă silnică pe viaţă : gral Aurel Aldea,gralC.Eftimiu ,lt.col.Plesnilă ; în contumacie :amiral Horia Măcelaru ,Mihai Fărcăşanu ,Vintilă V.Brătianu Horia Comăniciu ş.a.Alţi acuzaţi erau  condamnaţi la 20 de ani muncă silnică ( 2 persoane ) ,15 ani ( 4 persoane ) ,10 ani ( 2 persoane) 5,5,1 an ( alţii )

N.în 1887,la Slatina ( Olt ).General de brigadă ( 1936 ),general de divizie( 1940 ).

S-a făcut remarcat în dramatica perioadă de transfer de autoritate ( 28 iunie-31 oct.'40 )

ca şef al comisiei române pentru reglementarea retragerii din Basarabia şi nordul Bucovinei -anexate în urma ultimatum-ului brutal sovietic -reuşind să repatrieze familiile ofiţerilor şi subofiţerilor activi, funcţionarilor de stat, a cetăţenilor români basarabeni şi bucovineni care au dorit să se evacueze, a valorilor de patrimoniu ,a arhivelor şi a depozitelor militare ,limitând proporţiile materiale şi umane ale acestei tragedii naţionale.

Adversar al guvernării legionare şi al dictaturii antonesciene, a fost scos din cadrele active ale armatei de către mareşalul Antonescu.

S-a alăturat planurilor regale de scoatere a României din război ( 23 august'44 ) , şi , la solicitarea Regelui,a acceptat să fie ministru de Interne în guvernul "Blocului Democratic"  ,condus de generalul Sănătescu ( 23 august-3 nov.'44 ).

În martie 1945,după înstăpânirea guvernului Groza,generalul Aldea a fost trecut în rezervă.Preocupat de insecuritatea Regelui ( în condiţiile grevei regale şi a numeroasleor presiuni interne şi externe la adresa monarhiei ) ,generalul a luat legătura cu organizaţiile de rezistenţă ( ex."Haiducii lui Avram Iancu " ) pentru a-i asigura un posibil adăpost ,la nevoie.

A fost arestat la 27 mai 1946 , implicat în procesul "Sumanelor negre" .

Generalul Aldea,grav bolnav, dus de la Văcăreşti la Aiud, singura "înlesnire" care i s-a acordat ( la memoriile înaintate ) a fost comutarea pedepsei în temniţă grea pe viaţă.Cel care declarase că < Între cămaşa verde , steagul roşu şi cel românesc , am preferat tricolorul >,a murit în puşcăria din Aiud ,la 17 oct.1949.

-Almăjean,Ion C.

Colonel, n.1894,la Caracal.Arestat pe 31 oct.1951, condamnat la 14 ani muncă silnică .A murit pe 12 iulie 1955, în închisoarea din  Târgu Ocna.

-Amira ,Iordan C.

Căpitan din Ploeşti.Arestat pe 21 oct.1959 , condamnat la 4 ani închisoare ( sentinţa nr.496 / 17 oct.'60 ) ,închis la Ploeşti, Aiud şi Periprava , pentru că declarase că fratele său -Amira Ion - a fost condamnat pe nedrept.

-Anastasiade ,Dan

Sublct.cavalerie , n.1922, Brăila .A murit  pe 14 martie 1954, la Poarta Albă ,făcând greva foamei , pentru  îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale deţinuţilor din lagăre .

-Anastasiu ,Cornel

Căpitan aviator, erou şi invalid de război .Arestat în 1950, maltratat în anchetele Securităţii

-Anca ,Romeo

Comandor de aviaţie, originar din Subpădure ( Mureş ) Arestat, maltratat de Securitatea din Braşov, condamnat în 1949 , închis la Jilava şi Aiud.

-Anchescu, Petre I

Subofiţer ,originar din Baloteşti ( Mehedinţi ) Arestat pe 15 nov.1951,a murit pe 6 iul.1954, la Ocnele Mari

-Andrievici ,Victor

Căpitan pe bricul "Mircea" , absolvent al Institutului Politehnic .Arestat în septembrie 1948 ,

a fost condamnat la moarte .Pedeapsa i-a fost comutată în muncă silnică pe viaţă .

Eliberat în 1964 ( Decretul 411 )

-Andronescu ,Virgil

Ofiţer de cavalerie , absolvent al Colegiului "Carol I "-Craiova.Arestat în 1949, torturat în anchetă de maiorul Barbu .Condamnat ,trecut prin Jilava şi Poarta Albă .

-g-ral Anton,Marin

General de Aviaţie , n.în 1898 , participant la ambele războaie mondiale , director al unor şcoli de ofiţeri de aviaţie şi prof. la Şcoala  Superioară de Război .Pe frontul de răsărit , în lupta pentru recucerirea Basarabiei şi Bucovinei de nord,a fost şef de Stat Major al Corpului Aerian .

După 23 august'44, a condus apărarea Capitalei împotriva atacurilor germane .

În 1948, a fost condamnat la 20 de ani muncă silnică ,de Tribunalul Militar.

A executat 16 ani , până în 1964 ( Decretul 411 -graţieri ) 

-mareşal Antonescu , Ion

[LD:pentru studiu de caz , vezi Cicerone Ioniţoiu, op.cit, Alex,Duţu, op cit . Pentru aprofundarea informaţiei , detectarea şi percepţia diferenţelor de interpretare, recomand :

A.Simion ,Preliminarii politico-diplomatice ale insurecţiei române din august 1944,Cluj 1979;

Gh.Buzatu, Mareşalul Antonescu în faţa istoriei , vol.I,II, Iaşi,1990 şi Mareşalul Ion Antonescu şi problema evreească în "Revista de Istorie Militară" ,nr.1 / 1991 ;

Neculai Moghior,Un nedreptăţit al istoriei:Antonescu , în "Revista de Istorie Militară " nr.1 /1991 ;

Gh.Barbul,Memorial Antonescu.Al treilea om al Axei,  Iaşi, 1992 ;

G-ral Ion Gheorghe , Un dictator nefericit -mareşalul Antonescu , Ed.Machiavelli, 1996 ; 

Marcel -Dumitru Ciucă,Procesul Mareşalului Antonescu .Documente.Vol I-3, Bucureşti 1996-98

    N.la 2 iunie 1882, la Piteşti, într-o familie de militari .Absolvent al Şcolii ptr.fiii de militari ( 1898-1902 );absolvent al Şcolii Militare de ofiţeri de Infanterie şi Cavalerie ( 1902-1904 )şi a Şcolii Superioare de Război ( 1911-1913  ).

  A urcat ierarhia militară firească ,de la sublocotenent ( 1904 ) ,la căpitan ( 1913 ) ,la maior ( 1916 ),la general de brigadă ( 1931 ) ,de divizie ( 1937 ) , de corp de armată ( 1940 ), până la general de armată şi mareşal al României ( 1941)

  A avut o ascensiune guvernamental-militară prestigioasă ,după războiul de întregire :

comandant al Şcolii speciale de cavalerie (1920 ),ataşat militar în Franţa ( 1923 ) şi Anglia ( 1924-'26 );comandant al Şcolii Superioare de Război  ( 1927-1929 ) ; şef al Statului Major General Român ( 1933-1934 );comandant al Diviziei 3 infanterie ( 1934-'37), general de Divizie ( dec.'37 )

Ministru Apărării Naţionale în guvernul Goga ( 28 dec.1937-10 febr.1938 ) şi în guvernul Miron Cristea ( 10 febr-30 martie 1938 ), semnatar al noii Constituţii Carol II (febr. 1938.)

În conflict cu regele Carol II ,a fost arestat şi închis la Mănăstirea Bistriţa (9 iul 1940 ) şi-a dat demisia din armată. În situaţia dramatică a României ( pierderea Basarabiei , nordului Bucovinei şi nordului Transilvaniei ), Carol îi încredinţează întreaga putere politică .

Numit preşed. Consiliului de Miniştri şi ministru al Apărării Naţionale ( 4-14 sept.'40 ), "Conducător al Statului " ( 5 sept.'40 ), proclamă Statul Naţional Legionar ( 14 sept'40- 15 febr.'41 ).

A condus ţara într-o perioadă dramatică , fiind obligat să aleagă între cele două mari puteri militare agresoare -Germania şi URSS - care după ce , la 23 august 1939 , semnaseră Pactul Molotov-Ribbentrop şi-şi împărţiseră zonele de expansiune, în 1941,au început confruntarea războinică directă. La 22 iunie 1941 ,angajând ţara în război alături de Germania - fără convenţie de  alianţă - a fost hotărât să refacă graniţele amputate de ţările vecine , în 1940 ..

În emoţionanta deviză de luptă -<Ostaşi , vă ordon treceţi Prutul ! > -el aducea ca argument suprem eliberarea fraţilor din Basarabia şi Bucovina anexate de URSS în 1940 :<Dezrobiţi din jugul roşu al bolşevismului pe fraţii noştri cotropiţi >

   Arestat de Regele Mihai la 23 august 1944,preluat de  Emil Bodnăraş ,a fost predat g-ralului R.I. Malinovski, care-l face prizonier. Împreună cu principalii colaboratori , a fost transportat cu trenul,în secret ,la Moscova,apoi la un castel ,apoi în închisoarea "Liublianka"(2 sept.'44-apr.'46 ).În cele 18 luni, a fost supus unor lungi interogatorii.

   Între 6 mai -1 iun.'46 ,se desfăşoară procesul  mareşalului Ion Antonescu şi colaboratorii

La proces,spunea despre comuniştii care ajunseseră să-l judece :< [...] aceştia nu erau cu Ţara .Le-am oferit să plece în Uniunea Sovietică , pe care o considerau patria lor .Cui a vrut , i-am dat voie să plece .Pe cei notorii i-am găsit în lagăre sau închisori cu condamnări vechi . [....]  >

Ion Antonescu , împreună cu alţi trei colaboratori , a fost condamnat la moarte , fiind executat  pe 1 iuniei 1946 , la Jilava .

 

-Antonescu, Ion

Ofiţer,n. în 1919 la Văculeşti ( Botoşani ),cu acte de bravură şi decorat în războiul din Răsărit

În 1952, a fost arestat şi torturat la Jilava de o femeie căpitan -Rhami - ,pentru a recunoaşte că a  omorât 21 de sovietici .Deşi au existat martori care i-au probat nevinovăţia , a fost chinuit 3 ani .

 

-Apostolescu, Vasile

Colonel de Stat Major , n.în 1900 la Călăraşi .Decorat cu ordinul "Mihai Viteazul" pentru merite militare deosebite .Arestat în 1950, anchetat şi torturat 5 ani , judecat de Tribunalul Militar într-un proces ( fără probe ) .Eliberat în 1955 , a murit în acelaşi an.

-g-ral Arbore ,Ioan

[LD; s-ar putea să greşesc cu numerotarea acestor "loturi" , pentru că , se pare , fiecare instanţă  avea numerotarea sa .Unii din inculpaţi figuraseră şi pe lista inculpaţilor din procesul "lotului II "( 20 mai ) , fiind deja condamnaţi.

Între 3 -9 oct1946 , la secţia a VIII-a a Curţii Criminale ( Bucureşti ) se judecă "lotul 3 " de miniştri antonescieni "autori ai aservirii Rămâniei la carul imperialismului fascist german "

Preşed.completului -Damian Ştefănescu ;procurori generali -Octav Vasiliu, N.Stăvrescu . Sunt inculpate 18 persoane , printre care şi G-ral Arbore ( subsecretar de Stat la Apărare )

General de brigadă , n.în 1892,la Cucuteni ( Iaşi ),Subsecretar de Stat pentru Aprovizionarea populaţiei şi armatei , şeful M.St.M al Armatei a III-a .

Arestat în 1946 , condamnat la muncă silnică pe viaţă ,închis la Jilava, Aiud şi Văcăreşti , unde a murit pe 25 dec.1954 .

-Arnăutu , Ion ( Jenică )

Sublocotenent ,n.în 1923,în Mândreşti -Ungureni ( Botoşani ) .Membru al mişcării de rezistenţă din Munţii Bucovinei , condusă de Grigore Sandu şi Dumitru Crăciun ( membri ai PNŢ) . Arestat pe 16 dec.1949,după o luptă cu Securitatea, în care au fost împuşcaţi 3 partizani . Condamnat la 25 ani muncă silnică,de Tribunalul Militar Iaşi, având ca procuror pe cpt.Ion Puişor ,(sentinţa nr.781 din 19 sept.'59 ).A trecut prin închisorile de exterminare  din Suceava, Iaşi, Jilava,Aiud , Gherla , Râmnicu Sărat .A murit pe 2 nov.1959, în penitenciarul din Râmnicul Sărat ,fiind aruncat în groapa comună .

-Arnăutu, Nicolae

Ofiţer rezervist, n.în 1923,la Codlea, angajat mecanic de locomotivă .

Arestat în 1958, torturat 14 luni  în anchete ,de Securitate .Judecat şi condamnat la 20 de ani muncă silnică , în urma unui proces înscenat , pentru apartenenţă la org."Vulturul negru " . A trecut prin închisorile din Codlea, Jilava, Mărgineni şi Aiud, fiind graţiat pe 19 apr.1964. ( Decret 411 )

-Arnăuţoiu :Toma  I

./ Petre I./Ion Iancu Arnăuţoiu-tată / Laurenţia-mamă / Maria şi Tora-soţii / Oana -fetiţă / Anton I.-frate / Niţu,Nicolae Gh.-socru lui Toma /Niţu,Roza-cumnată /

Trei fraţi , din Nucşoara ( Argeş ) ,fiii  învăţătorului Ion-Iancu şi al Laurenţiei Arnăuţoiu.

/Toma -n.în 1921, ofiţer de cavalerie, cu domiciliul în Bucureşti ( str.Vasile Lascăr, nr 18 )

După retragerea lui Gh.Arsenescu , împreună cu fratele său Petre ,a condus mişcarea de rezistenţă " Haiducii Muscelului " din sudul Munţilor Făgăraş.

Arestat -prin trădare -în 20 mai 1950 ; condamnat la moarte şi confiscarea averii de Tribunalul Militar al Regiunii a II-a Militară-Bucureşti (Sentinţa nr 107 / 19 mai 1950 ) făcând aplicaţiunea art. ,25, 207 C.P. ; art.30 Codul Familiei ; art.304 Cod Justiţie Militară .

/ Petre  -n.în 1926 , fost ofiţer .Arestat -prin trădare -în 20 mai 1950 , condamnat la moarte şi confiscarea totală a averii de Tribunalul Militar al Regiunii a II-a Militară-Bucureşti ( Sentinţa nr 107 /19 mai 1950 ) .Executaţi pe 18 iulie 1959 , la Jilava. (Au asistat la execuţie ,Constantin Cincă ( securistul din Piteşti ), procurorii Ştefan Fulger şi Gh.Niculescu , şi comandantul închisorii Jilava , lct. col Mihai Gheorghiu ) .

/Anton - fost ofiţer.Bolnav de TBC, a fost arestat de mai multe ori .Pe 25 ian .'50 ,grav bolnav în spitalul din Trei-Scaune ,a fost ridicat de cpt. Cârnu ( securist -Piteşti ), dus la Bucureşti pentru anchetă.A fost internat apoi la spitalul din Dobriţa .

(Vezi la Tabloul Învăţători , Tablou Femei ,Tablou-Artă  ş.a. - soarta celor din familie )

-Arsenescu ,

Gheorghe/Maria -soţie /  Buduluca Gheorghe -socru /

[LD 21 febr.2008 ..Îmi este foarte greu să o spun , dar aşa cum sunt evocate faptele lor de partizani , nu apar decât ca ...nişte fugari hăituiţi de Securitate , atrăgând mari nenorociri asupra celor care i-au găzduit , hrănit , ajutat .]

Colonel, fost comandant al regim.30 Infanterie - Muscel, şef al M.St.M. al Diviziei a 3-a în timpul războiului .N.în 1907, la Câmpulung ( Argeş ) .

În 1948, a pus bazele mişcării de rezistenţă "Haiducii Muscelului " , împotriva comunismului .

După arestarea soţiei sale , Maria ,în 1949,urmărit de Securitate, se ascunde la Nucşoara şi Bucureşti. Arestat pe 1 febr.1959 ; condamnat la moarte ; executat pe 29 mai 1962, la Jilava .

-Atanasiu ,Constantin Puiu

[ LD: După revoluţia anticomunistă din Ungaria şi retragerea trupelor sovietice din  România,  "procesul Constantin Puiu Atanasiu ", a fost un proces  "pivot" în jurul căruia s-au ţesut alte procese mai mici    sau mai mari ,aparent de "strânsură"  , a românilor aflaţi în evidenţa NKVD .

În ele au fost judecaţi  : Constantin Puiu Atanasiu ( muncă silnică pe  viaţă ) , Alexa Asianu,Nicolae Trâmbiţaşu, Virgil Mateia , Lupu Nicolae , Virgil Mateiaş ( 20 de ani temniţă grea ), ing.Mărăşescu Aurel ( 15 ani muncă silnică ), prof .Mărculescu Radu ( fost prizonier în URSS ), comandorul Nicolae Pârâianu ( 16 ani muncă silnică ) 

Fost ostaş,prizonier de război în URSS , originar din Vrancea.La întoarcerea în ţară , a fost arestat şi condamnat la muncă silnică pe viaţă, pe motiv că a înmormântat creştineşte pe prienul său , George Fonea,legionar,"poetul prizonierilor de război "

-g-ral Avramescu ,Gheorghe/Adela-soţie /

[LD: ca şi în alte cazuri ,sfârşitul generalului  Avramescu rămâne nesoluţionat, până la cercetarea istorică corespunzătoare în arhivele sovietice şi româneşti.Pentru prezentarea cazului, recomand Alex.Duţu , op.cit şi C.Ioniţoiu , op.cit ,Florin Constantiniu ,Cazul Avramescu , în rev."Magazin Istoric ", nr.4 /1994 , Şerban Pavelescu şi Cerasela Moldoveanu, Generalul Avramescu, în "Revista de Istorie Militară" nr.3 / 1995 .

Puţinele date referitoare la soarta generalului Avramescu şi a familiei sale, sunt datorate altor  generali -martiri ai armatei române : Nicolae Dăscălescu ( cmd.Corp 2 Aarmată ) care a fost pus să-l suplinească pe Avramescu cât lipseşte şi , impacientat , cerea lămuriri la comandamentul sovietic şi la guvernul român;generalul C.Sănătescu ( preşed. Consil de Miniştri, care primea informaţii şi recomandări contradictorii despre atitudinea şi intenţiile g-ralului Avramescu )ş.a .,ş.a

Atât el , cât şi întreaga familie şi subalternii militari şi civili,au fost fie deportaţi, fie  lichidaţi, fie închişi prin închisorile sovietice şi româneşti.

   General n. în 1884 la Botoşani.Erou (căpitan/maior)în primul război mondial , a urcat ierarhia militară fiind :general de brigadă ( 1936 ) , general de divizie( 1940 ), comand.al Corpului de munte ( 1941-'43 ) ,comand.al Corp 3 Armată ( 1943-'44 ), comand. al Corp.6 Armată ( 1944 ) , comand.al Corp 4 Armată ( 1944-'45 ).

   În aceste înalte funcţii militare ,a făcut tot războiul din Răsărit , pentru dezrobirea Basarabiei şi Bucovinei , iar după 23 aug.'44, a luptat pentru eliberarea Transilvaniei de nord şi a Cehoslovaciei( 1945 ).

   Pe 2 martie 1945,g-ralul Avramescu (împreună cu g-ral Nicolae Dragomir ,şeful de Stat Major ) a fost invitat la Divin,la Grupul 40 de armată sovietic comandată de g-ral F.F.Jmacenko .

Acolo,g-ralul Serştiuk a comunicat ofiţerilor români care-i însoţiseră că g-ral Avramescu şi  Dragomir se deplasaseră la Frontul 2 ucrainean , să se întâlnească cu mareşalul R.I.Malinovski , de unde (probabil) vor pleca spre Bucureşti, unde (probabil)  va fi numit ministru de Război. Într-o telegramă a lui Berea către Stalin,generalul român ar fi fost ucis în drum, sub escortă, în timpul unui bombardament. Acelaşi g-ral Serştiuk, s-a înapoiat cu ofiţerii români la postul de comandă al Armatei 4, ordonând generalului Dăscălescu să preia comanda Corpului 4 Armată  ,deoarece generalii Avramescu şi Dragomir vor lipsi câteva zile.

În aceeaşi zi, soţia generalului ,Adela Avramescu, cu câţiva membri din familie şi personalul militar aferent, după un şir de întâmplări ciudate, a fost dusă la Divin şi, de acolo, la un aeroport din apropiere  ... la Moscova, unde a stat până în 11 ian.1956, când a fost repatriată .

Într-un doc.al Direcţiei Cadrelor Forţelor Armate întocmit cu ocazia repatrierii,sovieticii motivează că l-au arestat pe generalul Avramescu pentru că  ar fi făcut parte <dintr-o  organizaţie contrarevoluţionară cu ai căror conducători a stabilit că, în cazul contraofensivei germane, să rupă frontul antihitlerist şi să treacă de partea armatei germane>.

   La 3 august 1956,la cererea Adelei Avramescu ,Tribunalul raional Tudor Vladimirescu a dat sentinţa civilă nr 6095 ,pe baza căreia s-a întocmit act de deces ( nr.978447 ) pe numele generalului în care , la rubrica "locul morţii" scria :dispărut pe frontul din Cehoslavacia, iar ca dată ,anul 1945 . În 1963, la cererea organelor judiciare româneşti, organele sovietice de resort răspundeau : <Generalul de Armată Avramescu Gheorge , născut în anul 1884, a decedat la 3 martie 1945, în apropiere de oraşul Jasbereni , în urma unui bombardament al aviaţiei germane. El a fost înmormântat la Soshalom - un cartier al oraşului Budapesta .>

Acelaşi răspuns s-a primit şi din partea Crucii Roşii sovietice.

B.

-Balaban, Constantin

Colonel, medic la Spitalul Militar din Constanţa .A fost arestat în toamna 1958,în "lotul medicilor" ,format din 7 dintre cei mai buni medici ai spitalului, în urma unei înscenări organizate de Securitate. Condamnat de Tribunalul Militar din Constanţa,a ajuns la Aiud , unde a murit în 1961.

-Ballif ,Hennri

Col.rezervă.( unchiul elevului Andrei, arestat ptr. caiet cu poezii ).Arestat şi condamnat la 25 ani muncă silnică ( sentinţanr.81 / 1959 ) de Tribunalul Militar din Iaşi.Graţiat în 1964 ( Decret 411 )

-Balomiri ,Emil

Ostaş pe frontul de Răsărit, a căzut prizonier pe 15 apr.'44. După 11 ani detenţie în URSS , reîntors în ţară, a fost arestat în 1955 , "pentru crime de război ".Eliberat în 1957 , fiind  achitat , deoarece acuzaţiile au fost infirmate .

-g-ral Barbu,Vasile

[LD: l-am cunoscut în 1968, în casa d-nei g-ral Ani Birtolon (fiica lui Ştefan Cicio-Pop ) , evocând 1 dec.1918 , la Alba Iulia.În acea discuţie,nimic din spusele generalului nu sugera drama trăită de generaţia sa, generaţia "unionistă ",după 1944.]

General în retragere .Participant la luptele pentru întregirea neamului ( 1916-'18 ), şeful gărzii de ordine de la Adunarea de la Alba Iulia ( 1 dec.1918 ),răsplătit până la gradul de general de divizie, prieten devotat a lui Iuliu Maniu .Arestat în 1948, condamnat şi închis [LD:nu ştim câţi ani , şi unde ],trimis la eliberare cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan ,până în 1964 (Decretul 411 )

-Barbu,Zeno V.

Maior-magistrat în Bucureşti (fiul g-ral Vasile Barbu ).Condamnat în 1948,în procesul înscenat generalului Dumitru Oncică ( cmd.Reg 2 Grăniceri -Cernavodă ).Închis la Jilava, Aiud, şi Minele de plumb ,unde s-a îmbolnăvit de silicoză ,boală care i-a cauzat şi moartea , în 1979.

-g-ral Barozzi ,Gheorghe

Arestat pe 12 mai 1947 într-un "lot de veterani de război" din primul război mondial, conduşi de g-ral Popescu -Corbu , anchetat la Ministerul de Interne.

-Bădiţă

Lct.comandantul gărzii la Mănăstirea Căldăruşani .Arestat şi condamnat la muncă silnică pe viaţă,deoarece a divulgat prezenţa episcopilor greco-catolici ,arestaţi în mănăstire.

-Bălănescu ,

Col,şeful pirotehniei armatei din Bucureşti ,arestat şi condamnat la 25 de ani muncă silnică . Rejudecat în 1956 , a fost achitat .

-g-ral Băldescu, Radu

Ofiţer de carieră ,luptător în cele două războaie, n.în 1888,la Mihăeşti ( Olt ).Frate cu preotul Ioan Băldescu ( arestat )şi cu înv.Marin Băldescu ( arestat ) ,unchiul tânărului preot Emil Băldescu ( arestat ) .Arestat în 1949, a murit la Jilava ,pe 2 dec.1953.

-Bănică, Matei

Subofiţer din Balaci . Închis la Jilava ( 1949 ) , apoi la Peninsula( 1950 ) s-a împotrivit muncii forţate , de aceea a fost transferat în lanţuri la Poarta Albă  şi eliberat .

În 1958, a fost rearestat , primind o condamnare de 20 ani muncă silnică.

-g-ral Bârzotescu, Dumitru

N.în 1888,la Miceşti ( Argeş ).Militar de carieră, participant la războiul balcanic (1913 ), la primul război mondial ( 1916-'18 ) şi în al doilea război mondial (comandant al Diviziei I -Timişioara )

După 23 august'44, comandantul Corpului 7 Armată şi a Corpului 6 teritorial Cluj.

Arestat în apr.1946 ,la Sibiu , anchetat la MAI în procesul intentat lui Iuliu Maniu .

Rearestat în 14 iunie 1950,trimis la muncă forţată în lagărele din Saligny,Peninsula şi Midia, până în 1954.A murit în 1968.

-Berechete , Adrian I.

Mr.medic -militar, n.în 1925 , în Gorj.Arestat de Securitate pe 26 mai 1959, împreună cu col.Mihăescu ,din UM din Târgu Jiu.Anchetat la Craiova ( de col.Prună ) şi MAI, condamnat la 15 ani muncă silnică ,a ispăşit pedeapsa la Craiova,Oradea,MAI şi Gherla ,de unde a fost eliberat în 17 ian.1963.

 

-Beregic ,Teodor I./ Valentin / Victor /

Cpt.în rezervă (originar din Cetatea Albă-Basarabia ), decorat cu ordinul "Mihai Viteazul ".

Dispărut pe 13 sept.1944, la intrarea trupelor sovietice în Arad.A fost condamnat  la muncă silnică pe viaţă ( în contumacie )

Fiul său, Valentin , a fost arestat la Cluj pe 19 ian.1949 , torturat de cpt.Barany.În urma unui proces înscenat , condamnat şi "plimbat" prin închisorile de la Cluj, Jilava, Aiud şi Văcăreşti .

Celălalt fiu , Victor, a avut parte de acelaşi tratament.

-Boaru ,Vasile

Lt.aviator , originar din Satu Mare .Condamnat la 17 ani muncă silnică , în 1948,trecând prin beciurile Securităţii , închis la Jilava , Aiud şi Baia Sprie.A fost "graţiat" în 1964 ( Decretul 411 )

-Bogdan,Ion

Lt.tanchist la unitatea din Piteşti .Condamnat la 20 de ani muncă silnică,într-un proces înscenat , pentru presupuse legături cu partizanii din grupul fraţilor Arnăuţoiu .

-Bordeianu, Ion

Militar ?  N.în 1923 , la Câmpulung( Argeş ) .Arestat pe 7 aug.1957 de Securitatea din Piteşti , chinuit de anchetatorul Constantin Dumitrescu.În prezenţa ataşatului militar sovietic Zuborov .

a fost condamnat la 7 ani închisoare ( sentinţa nr 376 / 7.IX.1957 ) de Tribunalul Militar din Craiova , pentru că trimisese două scrisori lui Nichita Hrusciov , în care cerea eliberarea prizonierilor şi restituirea Basarabiei şi Bucovinei de Nord.

A fost închis la Craiova, Jilava, Gherla,Balta Brăilei şi Ostrov.

A fost "graţiat" pe 5 oct.1962.

-Boroş,şi mai cum ?

Căpitan- martir ,comandantul garnizoanei-Herţa -teritoriu de-a pururi românesc din fostul jud.Dorohoi - anexat de Ruşi în 1940.S-a opus ocupării acestui colţ de judeţ ,de către trupele sovietice şi a fost împuşcat la 1 iulie 1940.

-Boroş, Ilie / Radu /Tudor /

Ilie- locot. condamnat la 5 ani închisoare , în 19 nov.1946,ca membru al "Sumanelor negre" .

Fraţii săi -Radu şi Tudor - au fost şi ei condamnaţi pe criterii politice ( liberali ) şi de clasă (moşieri ).

-Bosoancă,Mihai

Colonel n .în 1903.Arestat în 1951, condamnat la moarte în "lotul G-ral Mihai Romanescu "  de Tribunalul Militar la Bucureşti (august,1951-sentinţă pronunţată de col.magistrat Vasile Vlasu ) ,executat pe 28 febr.1952, la Jilava.

-Botez, Nicolae,D.

Ofiţer,n.în 1890, la Săveni ( Botoşani ) , luptător la Mărăşeşti .Arestat şi chinuit de Securitate , între 21 dec.1949-15 mart.1955.A fost închis la Braşov, Făgăraş, Canal , apoi cu domiciliu obligatoriu .

-Botezatu ,şi mai cum ?

[ LD:Numeroase asemenea destine frânte.Varianta răsăriteană ,"basarabenească " ,a dramei soldatului  român din "pădurea spânzuraţilor",nescrisă de un Liviu Rebreanu.]

Tânăr din Chişinău, îmbrăţişând cariera militară , ajungând ofiţer de infanterie, înaintând la gradul de lt.col.de Stat Major ,comandantul unei unităţi de informaţii pe front.

După 23 august'44,a supravieţuit unei încercări de sinucidere : şi-a tras un glonţ în tâmplă ,când s-a văzut încercuit de sovietici .Prizonier într-un spital din Odesa, condamnat la moarte ,pedeapsă comutată apoi la muncă silnică pe viaţă , cu destinaţia Vorkuta.

Revenit în ţară în 1950 ,după 6 ani ,cu un grup de foşti ofiţeri prizonieri,Securitatea  l-a implicat într-o "conspiraţie" .Anchetat şi închis la Uranus , Jilava şi Piteşti .

A fost "eliberat" în 1952.

-Brăilescu, Panait

Maior din Iaşi . Arestat în 1949,ca făcând parte din mişcarea de rezistenţă condusă de preotul Matei Dumitru .Executat în 1952.

-Brăncuş, Grigore

Căpitan , originar din Gorj.A format un grup de rezistenţă la cabana din Topeşti  ( 9 persoane ), multiplicând şi răspândind manifeste anticomuniste ale org.RUIC ( "Români Uniţi-vă Împotriva Comunismului ").Pe 10 mai 1951 , Securitatea a dat foc cabanei, în ciocnire el fiind grav rănit  (l-a salvat dr. Adameşteanu ).Arestat , anchetat dur la la Securitate , a fost condamnat la 20 ani muncă silnică( Sentinţa nr.257 / 19 mai 1952 ) , de Tribunalul Militar Craiova.A fost încarcerat la Craiova, Jilava, Gherla, Grindu şi Periprava."Graţiat" în 1964 ( Decret 411 )

-Buricescu ,Constantin Terţius

Căpitan de artilerie antiaeriană ,n.în 1916, participant în linia întâia în războiul de Răsărit.

Arestat în 1947 în Bulgaria ( tentativă de a trece în Turcia ) , extrădat, judecat şi condamnat la 10  ani închisoare.Închis la Jilava, Aiud şi Gherla, a fost eliberat în 1957 ,grav bolnav de plămâni .

-g-ral Buricescu , Dragu

General ( r ) ,n.în 1882.Arestat la 75 de ani , omorât în timpul anchetei de la Ministerul de Interne ( 6 oct.1957 ) îngropat fără cruce , în cimitirul bisericii din Jilava.

-g-ral Burileanu ,S

[LD:ce spun arhivele şi istoricii militari ? În care război a luptat acest general ?  De ce s-a făcut vinovat acest general ? ]

General .Arestat şi închis la Jilava şi Aiud ( cf. C.Ioniţoiu )

-Butaru ,Ion Z.

Ofiţer de geniu,n.în 1912 , la Buhuşi ,decorat cu Steaua României ,absolvent al Facultăţii de Drept din Bucureşti .Arestat în 1949, condamnat la 7 ani închisoare ,pentru "deţinere de publicaţii interzise şi uneltire contra ordinii sociale".Închis la Jilava ,Poarta Albă  ;Peninsula Gherla, Aiud şi Târgu Ocna , până în 1956 .

C.

-g-ral Calotescu, Cornel

General de divizie, guvernator al Bucovinei , şef de M.St.M , în timpul războiului din Răsărit.

După 6 martie 1945, a fost dat afară din armată şi arestat .

-Calotescu , Sabin I.

N.în 1894, în Glodeni (Gorj ) Colonel ,cmd. adj.în Regimentul 10-Vânători de Munte - Chişinău ( 1940 ) În 1949 ,condamnat la 25 ani închisoare ,de sovietici( în URSS ) .Repatriat în dec.1955, trimis direct la Jilava, apoi la Văcăreşti şi Gherla ,unde a murit pe 13 febr.1957.

-Cancicov, René-Jean

Aviator .Fratele ministrului Mircea Cancicov (condamnat în mart.'46  la muncă silnică pe viaţă , cu soţia - Ella -condamnată din aug.'44 ,pentru spionaj ) .Arestat în noaptea de 25 / 26 martie 1948 , în legătură cu mişcarea de rezistenţă "Pop-Bujoi ".

-Captaru ,Dumitru

Colonel,prefect la Iaşi ( 21 ian.-29 iun.1941 ) .Căzut prizonier la sovietici, revenit în ţară în 1946. Arestat şi judecat în legătură cu macabrul transport al evreilor din Iaşi  în "trenul morţii " (vara anului 1941).Tribunalul Poporului şi Curtea Marţială de Casaţie l-au găsit nevinovat , casând cauza ( sentinţa 6.704/ 26 nov.1946 ) .Rearestat în 1948, a fost condamnat , în 1960 stabilindu-i-se domiciliul obligator în Bărăgan.

-g-ral Carlaonţ ,Dumitru / g-ral Carlaonţ,Ion-frate  /

 [LD::pe 26 ian.2008, am dat această pledoarie şi în primul Tablou -argument . Coace în mine de când lucrez la acest imens cenotaf pentru eternitate.

[LD:doi fraţi generali.Militari de carieră .Dau extensie acestui caz , deoarece concentrează în evoluţia sa judiciară,aproape toate speciile de acuze cu care a operat "justiţia roşie"pe parcursul  a două decenii de represiune totalitară.Şi pentru că în toate atitudinile conjuncturale particola anti- se aplică fără sfială indicând adversarul  -antisovietic,antifascist,anticapitalist,antisemit,antiamerican ş.a.ş.a.- voi spune fără rezerve că represiunea abătută asupra României după 1944, a fost antiromânească , cuprinzând o întreagă paletă de ingrediente de ură şi răzbunare :naţională , politică, militară, de clasă,culturală etc etc.

Cu o perseverenţă diabolică ,g-ralul român Dumitru Carlaonţ ( şi fratele său, Ion )trebuia zdrobit :

arestat de 4 ori, judecat de 4 ori ,achitat de 2 ori ,arestat /eliberat  cu "chichiţe" procedurale ,

a fost terorizat într-o lungă,umilitoare şi exterminatoare anchetă ,timp de 16 ani.

[ LD : , Legea 50 prevedea( la art.4 )ca Ministerul de Justiţie să propună acuzatorii publici, însărcinaţi cu <cercetarea şi instruirea celor învinuiţi de săvârşirea faptelor prevăzute prin prezenta lege , precum şi instigatorilor, coautorilor , complicilor , favorizatorilor şi tăinuitorilor lor >Art.următor stipula ca mandatele de arestare să fie emise de Consiliul de Miniştri sau de acuzatorii publici ,arestările ordonate nefiind supuse confirmării ]

/ Dumitru - n.în 1887, la Miculeşti ( Mehedinţi ).Şcoala Militară de artilerie şi geniu ,Şcoala Superioară de Război ( 1919-1920).Militar de carieră, urcând ierarhiile , de la sublocotenent ( 1910 ) , la general de brigadă ( 1939 ) şi de divizie ( 1942) .secretar general la Ministerul de Război ( sept -oct.1944 ), comandant al Corpului 1(7 ) teritorial Craiova  ( 8 oct .1944-27 mart.1945 ).

  În 1945,acuzat într-un Consiliu de Miniştri că, în anul 1941, în calitate de comandant militar al Iaşului , ar fi patronat persecuţiile şi masacrele contra evreilor din Iaşi.

În pofida rapoartelor militare şi opiniilor de apărare care-l disculpau ( Chirilovici, Tr.Popovici , M.Negruzzi ,Gh.Vântu, Gh.Bădescu  );în pofida unor declaraţii şi mărturii  transmise de evreii din Iaşi şi Cernăuţi prezentând corectitudinea şi actele de omenie săvârşite  de general ( Sofia Calmanovici ,N.Apotecher, Baron Daniel ş.a ), pe fondul unei otrăvite campanii de presă

( "România liberă " ,"Era Nouă " ),generalul a fost trecut pe lista criminalilor de război ( în Jurnalul Consil.de Min.nr 188 din 29 ian.'45 )arestat la 28 febr.1945 ,anchetat de acuzatorul Popilian ,care a emis Ordonanţa nr 10 din 8 martie1945,prin care (cf Legii nr 50 /1945 ) generalul a fost declarat "urmărit pentru crime de război".În august 1945, a fost scos de sub urmărire de către acuzatorul Dumitru Săracu , iar la 15 sept.'45 ,Consiliul de Miniştri a decis prin Jurnalul nr.1.252 , eliberarea sa imediată.

  În oct.1948,arestat şi acuzat pentru că ar fi ascuns informaţii privind un complot care viza răsturnarea formei constituţionale republicane.Prin sentinţa nr.76 din 28 ian.1950, Tribunalul Militar din Bucureşti l-a achitat.

   La 15 apr.1955 , reluând acuzaţiile din 1945, Parchetul Curţii Bucureşti ( Cabinetul 1 instrucţie criminali de război )a emis un mandat de arestare acuzându-l de "crimă contra umanităţii " , pentru că, sub masca unor pretinse măsuri de ordine şi de securitate pentru populaţia evreiască, a contribuit la masacre de proporţii .Acţiunea s-a judecat în vara anului 1951, şi, prin sentinţa nr.1630, a fost condamnat la 12 ani muncă silnică ( în contumacie ) La 1 nov.1955 , în urma contestaţiei generalului ,Tribunalul Capitalei , Colegiul 1 penal, a dispus încetarea urmăririi penale ( prin anularea unor legi şi decrete din 1947,1948)Pe această fază, documentele specificau că  generalul s-a recalificat ,devenind zidar .

   La 18 febr.1959,Direcţia Anchete Penale din Ministerul de Interne, a emis un nou mandat de arestare, învinuindu-l de "activitate intensă împotriva clasei muncitoare şi mişcării revoluţionare "

Neţinând  seama de vârsta înaintată şi de boala de care sufere, Tribunalul Militar al Regiunii 3 militare l-a condamnat la 7 ani închisoare corecţională, şi confiscarea totală a averii , pentru "uneltire contra ordinii sociale" La recursul înaintat de general, Tribunalul Suprem , Colegiul militar , i-a redus pedeapsa la 1 an şi 2 luni închisoare corecţională ( pe care o epuizase deja ) , eliberându-l din Jilava la 12 mai 1960.

/ Ion -n..în 1885,în Miculeşti ( Gorj ), fratele mai mare al lui Dumitru Carlaonţ.Comandantul Diviziei 11 infanterie , decorat în primul război mondial.În jurul său, s-a format un nucleu de rezistenţă anticomunistă, care includea un grup de militari ( maior Lucian Dumitriu, subl.Tiberius Ţolescu şi Remus Radina ).Anchetat în procesul Maniu -Mihalache  ca simpatizant PNŢ, arestat în sept 1948 , torturat în timpul anchetei , condamnat . La vârsta de 77 ani, grav bolnav,a fost închis la Craiova, Jilava şi Aiud, unde a murit în anul 1952.

-Carp, Corneliu

[ LD:la 8 aug.'46,deşi Regele se opune, la presiunea sovieticilor şi a comuniştilor români ,sunt trecuţi în rezervă 8.000 de ofiţeri ,dintre care 1.000 reprezintă elita armatei române .Din această categorie sunt cazurile ce urmează ...]

N. în 1895, la Iaşi , fiu de protopop.Comandantul Diviziei 5 Cavalerie ,pe frontul de Est, distins cu Ordinul "Mihai Viteazul " în luptele din Crimeea.Deblocat din armată, la 9 august 1946, ca element "indezirabil ".Arestat în noaptea de 30 /31 dec.1947 de Siguranţşa din Iaşi .

Condamnat , a fost închis la Jilava, Aiud şi Gherla.Eliberat în 1960, a murit pe 31 dec.1981.

-Carp, Mircea

N.în 1923, în com.Gherla ( Cluj ).Ofiţer de cavalerie, combatant pe ambele fronturi .

Deblocat din armată la 9 aug.1946 ( lotul celor  8.000 ofiţeri deblocaţi )

Arestat la 9 aug.'47,închis la penitenciarele MAI, Prefectura Poliţiei Capitalei şi Văcăreşti ,a fost eliberat în dec.'47.În ian.1948, a reuşit să fugă, pe la Curtici ,în Occident, unde a devenit unul din colaboratorii de prestigiu ai "Europei Libere ".

-Carp, Nicolae

N. în 1920, la Ţibăneşti ( Iaşi ) .Căpitan ,pilot de vânătoare , combatant pe ambele fronturi , demobilizat la 9 aug.'1946( lotul celor 8000ofiţeri ) 

Arestat pe 20 febr.1950.Condamnat , închis la penitenciarele MAI, Securitatea din Calea Rahovei, Jilava, Galeş, Poarta Albă , Aiud, minele de plumb din Valea Nistrului.

Eliberat în oct.1955, a lucrat ca instalator pe şantiere, până la pensionare ( 1980 )

-g-ral Cassian ,Grigore.

Conducător al Comisiei de restituire a bunurilor -capturate de la sovietici( în conformitate cu prevederile Armistiţiului din 12 sept.'44 )La 2 nov.1944, arestat din ordinul G-ralului Vinogradov, pentru tergiversarea lucrărilor Comisiei.

Îndepărtat din funcţie de Simion Oeriu , ,preşedintele Comisiei de Armistiţiu .

Arestat şi condamnat în 1951, într-o înscenare legată de Legaţia Franţei la Bucureşti,

a fost  închis la penitenciarul MAI şi Jilava

-Cazan,Teodor

Militar din Bucureşti .Arestat în aug.'47 , folosit ca martor al acuzării în procesul Maniu

( unde a declarat că PNŢ ,Maniu, ceruse informaţii privind armamentul din dotare, intenţionând răsturnarea regimului ).În loc să fie eliberat -cum i se promisese - a fost trimis la Văcăreşti , iar în febr.1948 , a fost condamnat de Tribunalul Militar Bucureşti , pe baza propriei declaraţii mincinoase.

-Călăraşu, Nicolae

Lct.col.de Stat Major.La declanşarea războiului din Coreea, din ordinul şi sub supravegherea g-ralului sovietic Afaniev, s-au construit fortificaţii în Dobrogea, Oltenia şi Banat pentru "prevenirea ameninţărilor imperialiste " În 1953, lucrările au fost sistate , considerându-se aberante.

Vinovaţii au fost căutaţi în rândurile militarilor români .În dec.1953, peste 10 ofiţeri superiori -printre care şi Călăraşu, Ciocondea Marius  - au fost condamnaţi (sentinţa nr.515 /1953 ).

În 1955 ,au fost "graţiaţi " .

-Cârciu ,Dumitru I./ Cârciu Constantin V /

Ostaşi din Straja ( Suceava ) , din batalionul fix al reg.8 Vânători de Munte, cu misiunea de a acţiona în spatele frontului din Bucovina. Arestaţi la 24 aug.1944 de sovietici , duşi în URSS, de unde nu s-au mai întors.

-Cârlan, Vasile

Colonel de Vânători de Munte, decorat cu Ordinul "Mihai Viteazul " , originar din Bosanci ( Suceava ).A organizat rezistenţa din Bucovina şi Căliman.Condamnat la 25 de ani muncă silnică ( în contumacie ), a fost prins şi a executat 15 ani. A murit la scurt timp după eliberare .

-Ceauşu, Titus

Colonel, comandor de aviaţie , n.în Bucureşti, cu studii în Polonia, Franţa,Cehoslovacia şi Anglia.Luptător pe frontul de Răsărit .În 1947, la 37 de ani , a fost deblocat din armată .

Arestat pe 16 martie 1949, pe stradă, dus în cătuşe la Jilava , apoi la Cluj şi Turda.

Judecat la 6 oct.1949 ,în "procesul coloneilor " , de Tribunalul Militar -Sibiu ( preşed. g-ral Petrescu ) , pentru legături cu mişcarea de rezistenţă condusă de Dabija, proces încheiat cu 7 condamnări la moarte - executate în aceeaşi zi - şi 4 condamnări pe viaţă . (Col.Ceauşu a fost condamnat la 76 ani închisoare ).Încarcerat la Aiud ( supus "reeducării" ), Canal, Cernavodă, Peninsula şi Valea Neagră ,Gherla.A fost eliberat în 1956.

-Cebuc ,Damian

Maior la Reg.8 Artilerie, n.în Redea ( Romanaţi ).Luptător pe frontul de Răsărit , decorat cu "Mihai Viteazul " .Scos din armată în 1947.Arestat şi condamnat în 1952,pentru "uneltire contra ordinii sociale" , a murit pe 6 febr.1953, în penitenciarul din Focşani.

-g-ral Cernătescu ,Constantin

General de aviaţie.Arestat în 1949.Condamnat la 5 ani închisoare "pentru discuţii duşmănoase" ,la adresa regimului comunist ,de Tribunalul Militar -Bucureşti .A fost închis la Jilava, Aiud şi Peninsula

-Chintescu,Gheorghe

A fost director general al Serviciului Secret al Armatei.Arestat în mai 1946.În procesul  "Sumanele negre", a fost folosit ca martor al acuzării. Condamnat la 5 ani închisoare.

A murit la Aiud, înainte de expirarea pedepsei.

-Chiriţescu ,

Maior.A refuzat să se înroleze în diviziile Horia Cloşca şi Crişan şi Tudor Vladimirescu , alcătuite din inţiativa Anei Pauker.Întors din prizonierat , a fost condamnat la 20 ani muncă silnică ,

apoi ,cu domiciliu obligator în Bărăgan.

-g-ral Cialâc ,Gheorghe Gh.

[LD:cititorule, întârzie câte puţin la fiecare din aceste destine tragice.Citeşte în lucrările deja apărute povestea lor.Vei avea de învăţat cum se plătesc ( şi cum se "răsplătesc " ) în viaţă faptele omului, atunci când ISTORIA se face şi când ISTORIA se scrie.

Şi vei mai avea de învăţat cât i-a costat pe români - în cazul de faţă pe generali - lupta măruntă de orgolii "cazone" - în faţa unui "aliat " până curând inamic. ]

N.în 1896, la Bucureşti .Decorat cu "Coroana României"cu spadă şi panglică şi " Virtutea Militară ", în primul război mondial.Carieră militară strălucită: general de brigadă ( 1938 ), general de divizie ( 1942 ), general de Corp de armată (1944 ).

A luptat în războiul de Răsărit , fiind decorat .23 august '44, l-a găsit la sud-vest de Bucureşti, de unde, la 15 sept.,a primit ordin să se deplaseze în Banat , la dispoziţia Armatei 1 române, în compunerea căreia a luptat până la sud de Debreţin,având mari dificultăţi în cooperarea cu sovieticii.La 19 martie '45 prin Jurnal al Consiliului de Miniştri se dispune arestarea unor generali învinuiţi de "crime de război " ,printre care şi g-ral Gh.Cialâk

A fost chemat telegrafic de pe front la Bucureşti şi ...arestat ( 23 oct.1944).

Închis şi anchetat la Malmaison .Scos din închisoare la 8 febr.1945 ( la intervenţia g-ralui Sănătescu pe lângă g-ralul sovietic Vinogradov )în stare de arestat la domiciliu .

A urmat cercetarea sa de către Tribunalul Poporului , cf. deciziei Consiliului de Miniştri din 19 martie '45 ( Jurnalul nr 427 ),pentru acuzaţia de a fi semnat Ordonanţa nr.9 /1942 ( prin care se ordona împuşcarea evreilor care se sustrăgeau evacuării ).

La 6 sept.1946, Consil de Min , luând în dezbatere Actul de acuzare nr 871 din 24 august'46 ,

întocmit de G.Trissonima ( procuror la Parchetul General al Curţii de Apel Bucureşti ) , împotriva g-ralilor Cialâc şi Dăscălescu , şi a fostului procuror Ioan Ţintu ( procuror al Curţii marţiale Odessa ) , învinuiţi ptr fapte prevăzute în legea 312 / 1945, a dispus sesizarea Curţii de Apel Bucureşti .Acţiunea a fost judecată între 1-8 oct'46, Curtea de Apel Bucureşti apreciind că inculpaţii nu erau vinovaţi , şi a hotărât eliberarea lor.

   Rearestat în 1951 ,la intervenţia procurorului general Alexandru Voitinovici , care a cerut anularea deciziei din 1946 şi rejudecarea cazului de către Curtea Supremă , Generalul a fost acuzat de " crimă contra umanităţii ".

Printr-o suită de formalităţi birocratice şi procedurale între instanţe şi prin abrogarea unor legi şi decrete represive, încarcerat la Jilava 4 ani, fără proces şi condamnare, generalul a fost eliberat din Jilava la 8 oct.1955.

-g-ral Cihosky ,Henry

N.în 1871, la Tecuci ( fiul ing.Alex.Cihoski , nobil de origină poloneză, refugiat şi stabilit în România în 1863 ).Absolvent al Şcolii Militare şi al Şcolii Superioare de Război .Combatant în primul război mondial (distins la Mărăşeşti ),pe care îl începe colonel şi-l sfârşeşte general de divizie. Comandant al Corpului 7 armată ( 1921 ), inspector general de Armată (1927 ) , ministru de Război în guvernul PNŢ ( 1928-1930 ).În 1945, a primit gradul de general de armată ( r ) .Arestat în noaptea de 5 /6 mai 1950, în "lotul demnitarilor ", întemniţat la Sighet , a murit la 17 mai 1950, la vârsta de 79 ani .

-Cilica, Ion I.

Lct.major .N.în 1928,la Văieni ( Vâlcea ).A afirmat faţă de alţi ofiţeri, referitor la URSS  :

<noi le dăm petrolul,iar ei ne iau grâul >.Arestat pe 13 sept.1958; bătut în anchetă de lt.mj Moraru şi cpt.Ionescu, de la Securitatea din Ploeşti .Condamnat la 4 ani închisoare de Tribunalul Militar Bucureşti ( sentinţa nr 1.002/ oct.1958 ), pentru "calomnie la adresa URSS"

A ispăşit la Ploeşti şi Gherla , fiind eliberat la 9 sept.1962.

-Ciobanu,Constantin

Colonel, şef de Stat Major al g-ralului Gh.Avramescu .În luptele din Transilvania, a trecut de partea nemţilor ( împreună cu g-ral Chirnoagă ).Revenit în ţară, a fost arestat , condamnat la muncă silnică pe viaţă , închis la Jilava, Piteşti şi Aiud.Cazul său este evocat de Ion Ioanid în consistenta sa lucrare memorialistică  "Închisoarea noastră cea de toate zilele " , apărută în România  după 1989.

-Cioroiu ,Mircea

Lct-comandor de Marină.N la Craiova, stabilit în Bucureşti .Arestat în aug.1947 ,folosit ca martor al acuzării în procesul Maniu -Mihalache,a fost condamnat la 7 ani închisoare ,pe baza propriilor mărturii mincinoase,find închis la MAI, Aiud şi Capu Midia .

-Ciulei ,

Colonel.Arestat şi condamnat ,învinuit că , în 1933, a deschis focul , la ordinul lui Hotinenanu , în muncitorii aflaţi în grevă , la Uzinele Griviţa. Nu făcuse acest lucru şi a refuzat să recunoasă acuzaţiile false , deşi a fost mereu forţat să recunoască.

-g-ral Ciupercă, Nicolae Gheorghe

[LD:prezentarea cazului, vezi Alex.Duţu, op. cit .şi Ilie Culişniuc-Olaru, Generalul de aramată Nicolae Ciupercă, în "Revista de Istorie Militară " nr.6 / 1994 . )

N.în 1882, la Râmnicu Sărat.Şcoala Militară de ofiţeri activi de infanterie şi cavalerie ( 1900-1902 ); Şcoala Superioară de Război ( 1911-'13 ).A urcat ierarhia militară completă, de la sublocotenet ( 1902 ) la general de brigadă, divizie, corp de armată şi armată (191930-1941) -

Ministru de Război ( 1938-1939 ) ; comandant al Inspectoratului general de armată  (1939 ), al Armatei 2 ( 1939-'40 ) al Armatei 4 ( 1940-'41 )cu care a luat parte la eliberarea Basarabiei

A demisionat apoi de la comanda Armatei 4, pentru că nu a fost de acord cu continuarea războiului dincolo de Nistru .

A fost arestat la 12 sept.1948, sub acuzaţia de "complot şi uneltire contra ordinii sociale" , pentru că a activat în org. "Graiul Sângelui " condusă de prof.Ion Vulcănescu ( considerată de "tip fascist , paramilitar " ).Închis în penitenciarul Jilava .

Procesul organizaţiei a avut loc în vara anului 1950, fiind implicate 23 de persoane , în frunte cu prof .Vulcănescu .Generalul Ciupercă n-a compărut în proces, pentru că nu a supravieţuit perioadei de cercetare , decedând pe 25 mai 1950, în Spitalul central nr 1 al penitenciarului Văcăreşti .

-Cojocaru,Petre

Ofiţer de geniu .N.în 1917, la Fântânele-Iaşi .Căsătorit cu sora lui Gh.Arsenescu ( "Haiducii Muscelului " ).Arestat pe 30 martie 1949.Torturat de Securitatea din Piteşti (cpt.I.Cârnu ) .Condamnat la 20 de ani muncă silnică .Graţiat în 1964 ( Decretul 411 )

-Condeescu ,Dumitru / Condeescu -soţie / Mihai -fiu /

Comandor de marină .Arestat în 1948 , împreună cu soţia şi fiul , pentru legături cu amiralul Horia Măcelariu şi implicare în mişcarea de rezistenţă .Condamnat, a murit în 1958, în penitenciarul Piteşti.

-g-ral Constantinescu ,Aurelian A.

N.în 1896, la Galaţi .Sublct.în primul război mondial, col.comand Grupa 6 Grăniceri ,în al doilea război mondial.În perioada martie-august 1944 , unitatea sa a luptat în Bucovina, împotriva invaziei Armatei Roşii.

După 23 august '44, la 1 apr.1945, a fost înaintat general de brigadă ,pe frontul de Vest .

După încheierea războiului, a fost trecut în rezervă ( aug.1947 ).

Arestat şi condamnat, în 1949,  pentru luptele duse în Bucovina.

-g-ral Constantinescu -Claps, Constantin

N. în 1884,la Beceni ( Buzău ).Militar de carieră, a urcat ierarhia de la căpitan ( 1913 ) la general de Armată ( 1944 ), îndeplinind funcţii importante : comandant al Corpului II Armată ( 1941 ) comandant al Armatei 4 ( 1941-1943 ).

A luptat şi împărtăşit soarta armatei române în vara 1940 şi în războiul de Răsărit :a asigurat retragerea Corpului 10 armată din nordul Bucovinei pierdute;a luptat pentru eliberarea Basarabiei şi nord-Bucovinei , asigurând o administrare corectă a teritoriilor eliberate.

Comandant competent pe câmpul de luptă, a manifestat înţelegere şi omenie faţă de populaţia civilă , inclusiv faţă de evreii deportaţi din zonă ( mărturia dr. Sabat şi prof.Scheiber ) .

Într-un cuvânt, a luptat şi împărtăşit soarta armatei române,în războiul de Răsărit ( 1941-'44 ),

şi consecinţele întoarcerii  armelor, la  23 aug.'44.

  La 15 august 1949, a fost ridicat de la domiciliu ( Bacău ) , învinuit că ar fi avut legături cu fostul PNŢ ( eliberat pentru că s-a dovedit că era vorba de fiul său, Constantin ).

 La 17 sept.1951, a fost arestat "preventiv " , închis la Văcăreşti ,în urma declaraţiei col.(r ) Petală ( judecat ,condamnat, închis la Aiud  )că ar fi dat ordinul de execuţie a unor partizani sovietici, la Iaska şi Beleaevka , în sept.1941.În pofida dovezilor şi mărturiilor prezentate de apărare( de evrei şi avocaţi ), în pofida vârstei înaintate şi a stării grave de sănătate, generalul a rămas închis la Jilava şi Văcăreşti.

  La 20 noiembrie 1954, Tribunalul Bucureşti ,Colegiul I Penal , prin Decizia nr.2161 , l-a condamnat la 15 ani muncă silnică, 10 ani degradare civică şi confiscarea averii, iar la Recurs, Tribunalul Suprem- Colegiul Penal, a hotărât ca generalul să execute pedeapsa. ( Decizia 1057 / 30 mai 1955 ) .

Surprinzător pentru deciziile sale deseori nedrepte, procurorul general Alex.Voitinovici a anulat decizia nedreaptă ,cerând punerea lui în libertate. A fost eliberat la 26 sept 1955 , printr-o sentinţă dreaptă.

 -Constantinescu ,Ion-Mărăcineanu

Ofiţer( luptător până la Cotul Donului ).N.în 1915, în Mărăcineni -Muscel.

La 30 martie 1949, a fost arestat în "lotul Arsenescu ",condamnat la 20 ani muncă silnică .

În 13 ani,a fost încarcerat în 11 puşcării : Piteşti , Jilava, MAI, Uranus, Aiud, Baia Sprie, Valea Nistrului , Văcăreşti , Gherla,  Galaţi şi Botoşani ."Graţiat" în 1964, prin Decretul 411.

-g-ral Constantinescu ,Traian

Comandantul Corpului 4 Armată din Brăila .Condamnat la 6 ani închisoare ( 1949 ) pe care i-a ispăşit la penitenciarul Jilava şi Aiud.

-g-ral Constantinescu ,Vladimir

Comandantul Şcolii de Ofiţeri de Cavalerie din Târgovişte .Arestat , condamnat, trecut prin închisorile Jilava şi Aiud.

-g-ral Coroamă ,Dumitru

N.în Girov ( Neamţ ). În calitatea de comandant al Capitalei , a contribuit la înlăturarea Regelui Carol al II-lea şi preluarea puterii de către Antonescu .

Arestat după 1944, condamnat la muncă silnică pe viaţă .Închis la Jilava şi Aiud .

Eliberat (grav bolnav ) în 1964 ( Decretul 411 )

-Cosma, Partenie 

Plt.major-pază la Fabrica de explozivi  Făgăraş.Arestat la 15 nov.1950, implicat în lotul partizanilor conduşi de I.Gavrilă .Torturat de Securitate , a fost împuşcat în penitenciarul Codlea,  la 11 sept.1952, împreună cu cpt.Tr.Moinea, I.Pridon ş.a.

-Coşoveanu ,Ioan N./Matilda -soţie /

N.în 1900 ,la Craiova, domiciliat în Bucureşti.Comandor de aviaţie(1936-1947 ) ;Subsecretar de Stat la Ministerul Forţelor Armate ( 1944-1945 ) .Disponibilizat din armată ,în 1947.

Devenit şef de cabinet al lui Iuliu Maniu ,pe probleme militare.După arestarea lui Maniu , a ţinut legătura cu ziaristul american Serafim Buta, cu Romulus Boilă ş.a

Arestat cu "lotul Pop-Bujoi ",condamnat la muncă silnică pe viaţă , de Tribunalul Militar -Bucureşti ( sentinţa nr.7.454 /25 iulie 1950 ).La 6 febr.1962, i s-a comutat pedeapsa în 25 ani muncă silnică.A fost închis în penitenciarele Malmaison, MAI, Jilava, Aiud,Oradea ,Piteşti, Văcăreşti ,Botoşani.Eliberat prin graţiere , în apr.1964 ( Decretul 411 ) .

-Crăciun, Gheorghe

[LD: un caz aidoma altor sute  de cazuri, petrecute de civili sau militari..O condamnare pe baza unei "turnătorii ordinare" ,pentru nişte afirmaţii făcute la beţie.Fiind ofiţer, putea fi pedepsit  (eventual ) cf.Codului de Justiţie Militară , pentru comportament incompatibil statutului de militar. "Uneltire contra ordinii sociale" ( art.209 C.P. )  -a fost în acei ani "ghilotina juridică  " ce trimitea automat oamenii în puşcărie şi la confiscarea averii.]  

Lct.mj. în U.M. 04404 Mihai Bravu , n.în 1928, în Cristeşti , r.Paşcani, reg.Iaşi .

Arestat pe 25 oct.'58 ; anchetat  la MAI-U.M.0123 /E-Bucureşti ;condamnat la 8 ani închisoare corecţională şi confiscarea totală a averii ( Sentinţa nr. 24 / 14 ian.'59 ) de Tribunall Militar -Bucureşti , pentru delictul de "uneltire contra ordinii sociale"( cf. art. 209 C.P.şi art.304,463,CJM ).

Cităm din sentinţă  : <...pe 8 oct.'58 ...seafla în apropierea gării Mihai Bravu , consumnd băuturi alcoolice,alături de alţi ofiţeri.[...] văzându-l pe Colotele Vasile într-un alt grup de ofiţeri, cum se afla sub influenţa alcoolului , a început să afirme că locţiitorii politici sînt pamblicari , codoşi şi mincinoşi. [...] a adus injurii regimului democrat-popular, afirmând ăsta-i regim, asta-i armată ,şi totodată înjurând statul .[...] a afirmat că pe el nu l-a convins nimeni până acum de ideea socialismului [...] înjurând regimul democrat -popular. >

-g-ral Creţoiu ,Vasile

General (r ), din Bucureşti ,invalid de război.

Arestat în 1948, judecat de Tribunalul Militar Bucureşti, condamnat la 10 ani muncă silnică pentru "organizare " şi 8 ani temniţă grea pentru "crimă de complot în vederea răsturnării regimului "   (Sentinţa nr.1.025/1 iulie 1948 )  fiind învinuit că s-a întâlnit cu Istrate Micescu , Nichifor Robu  şi alte 20 persoane, pentru a crea org."Salvarea Neamului " .

A fost închis la Jilava şi a murit în penitenciarul din Aiud.

-g-ral Creţu ,Gheorghe

Arestat .A murit în penitenciarul Aiud, pe 8 febr.1953.

-Criveanu ,Mircea

Căpitan de cavalerie.Arestat în iul.1946 ,cu organizaţia "Sumanele negre " .Condamnat la 15 ani muncă silnică,într-un proces desfăşurat în noaptea de 18 / 19 nov.1946, refuzând propunerile de "colaborare " venite din partea lui Emil Bodnăraş.A fost închis la Jilava şi Aiud.

-Cucu ,

Căpitan , şef al Centrului de Informaţii din Bacău .Între 1 mai - 23 august 1944, a instalat pe muntele Dumitriţa un grup informativ format din militari şi civili ( din Straja, Gura Humorului, Moldova -Suliţa , Brodina , Roman, în majoritate lucrători silvici ) denumit "Vulturii ".

 6 din membrii acestui grup (căpitanul Cucu era dat dispărut ), au fost arestaţi şi anchetaţi în 1954 de Procuratura Generală a RPR ;judecaţi şi condamnaţi de Tribunalul Capitalei , Colegiul IV Penal  ( 20-30 dec.'54 )de un Complet de judecată format din Ilie Segal ( judecător ) ;

Barbu Stanciu (procuror )Tudor Vlad ,Dumitru A.Gheorghe ( asesori populari ).

  Pe baza Decretului 207 / 1948 ( "săvârşirea de crime contra păcii" prin punerea "în slujba hitlerismului sau fascismului " ca "membri ai unităţii de informaţii ") ,cu  Sentinţa nr. 2173 /30 dec.'54 , cei 6 inculpaţi ( Bălan Dumitru, Gherman Constantin, Dumitru Semaca , Ignatiuc Simion, Calinici Dumitru, Iuraşcu Constantin ) au fost condamnaţi la 4-3 ani temniţă grea şi confiscarea averii .

-g-ral Curta, Olimpiu

[LD: istoricii militari ar trebui să-i stabilească o scurtă biografie. ]

Condamnat în 1950, închis la Jilava şi Aiud.

D.

-Dabija ,Mircea

Maior.Arestat în martie 1948, acuzat că face parte din org."Rezistenţa Spirituală " , condusă de comandor Vania Dicescu (Turda ).Judecat ,la 7 dec.1948 , de Tribunalul Militar Bucureşti , într-un lot de 5 persoane, a fost condamnat la 7 ani închisoare ,executaţi la Jilava şi Aiud.

-Dabija ,Nicolae

Maior de grăniceri .N.în 1908, la Galaţi, cu domiciliu la Aradu Nou ( Arad ),luptător  pe front, fiind decorat cu ordinul "Mihai Viteazul" şi "Crucea de Fier ".

Activ la Comandamentul de grăniceri din Oradea, aflând că NKVD-ul sovietic ( autoritate ocupantă în zonă ) intenţionează să-l aresteze,în 1945  a fugit în munţi ( cu soţia ) şi a organizat mişcarea de rezistenţă "Frontul Apărării Patriei Române "având adăpost într-o grotă din Munţii Bistra.Pe 4/ 5 martie 1949 ,au fost atacaţi de o companie din  Batalionul 7de Intervenţie -Floreşti  din Cluj..În timpul atacului, soţia şi 17 partizani au fost împuşcaţi , iar 8 au fost făcuţi prizonieri.El a reuşit să scape şi a continuat să acţioneze în zona Apusenilor (Muntele Mare, Cricău , Mesentea ).Urmărit în permanenţă ,a fost prins ,dus la Securitatea din Sibiu , torturat cu sălbăticie de col.Gh.Crăciun, judecat de Tribunalul Militar -Sibiu ( 28 oct.1949 ), condamnat la moarte şi excutat ( Raportul de execuţie a fost semnat de Gh.Crăciun şi lct.V.Nistor )

-Damian ,Radu

Comandor de aviaţie , comandantul aeroportului Budeşti .Arestat , condamnat la 10 ani temniţă grea, după 1950.A ispăşit pedeapsa la Jilava şi lagărele de muncă de la Canal şi Bicaz .

-g-ral Dămăceanu  ,Dumitru

Subsecretar de Stat la Ministerul de Război în guvernul Petru Groza II (1 dec.1946-29 dec.1947 ) După abdicarea regelui Mihai ,arestat, condamnat .Detenţia la Jilava şi Aiud.

-g-ral Dăscălescu , Nicolae I .

[LD:pe lângă prezentarea de caz din lucrările datorate lui Alex.Duţu ,Florica Dobre şi Cicerone Ioaniţoiu, recomand art. Ceraselei Moldoveanu , Nicolae Dăscălescu , apărut în "Arhivele Totalitarismului" ,nr.4 / 1994  ] 

Militar de carieră .N. în 1884, în com.Girov, sat Căciuleşti ( Neamţ ).Locotenent în campania din Bulgaria ( 1913 ),căpitan în luptele de la Coşna şi Cireşoaia ( 1917 ), maior în campania din Ungaria ( 1919 ), pentru faptele sale de arme a fost decorat cu Coroana României .

Absolvent al Şcolii Superioare de Război ( 1921-1923 ) a urcat în ierahia miltară , ajungând general de brigadă ( 1937 ), de divizie ( 1940 ), de corp de armată ( 1942 ).

În războiul al doilea mondial, a comandant Divizia 21 infanterie ( 1941 ), Corpul 2 Armată ( 1941-1944 ) , Armata a 3-a( 1944 ), Armata a 4-a ( 1945 ).

  După 23 august 1944, a participat la scoaterea Dobrogei de sub controlul german ;la eliberarea Ardealului şi a comandat Armata a 4-a în faza finală a războiului dus de România alături de Naţiunile Unite ,până în Munţii Tatra.

După terminarea războiului ,a fost trecut imediat în rezervă, la 29 iulie 1945.

La 24 august 1946, Parchetul General al Curţii de Apel Bucureşti (Cabinetul 9 Instrucţie, procuror Trissonimo G.  ), prin Actul de acuzare nr.871, l-a învinuit, la fel ca pe g-ral Gh.Cealâc , de crime de război prevăzute şi pedepsite de art.2 litera e ) din Legea nr 312 / 1945 (legea Pătrăşcanu ), pentru că, în calitate de comandant al Corpului 2 Armată , în martie 1942, a comis "acte de suprimare individuală din motive rasiale asupra populaţiei evreeşti din oraşul Odessa " .

La 6 sept.1946, Consiliul de Miniştri ( Petru Groza, Teohari Georgescu- Interne, Lucreţiu Pătrăşcanu -Justiţie ) a decis judecarea celor doi generali .

  Procesul la Curtea de Apel a avut loc între 1-8 oct.1946, şi ,după confruntări şi presiuni insistente, Completul a respins vinovăţia lor ( care ar fi trebuit să ducă la condamnarea la moarte ) , fiind achitaţi.Împotriva acestei decizii, Parchetul Curţii Bucureşti a făcut recurs, respins însă de Curtea de Casaţie ,Secţia Penală , prin Decizia nr.2783 din 5 dec.1946 .

Generalul Dăscălescu s-a apucat să-şi lucreze cele 5 ha de pământ primite ca răsplată la decorare.La 21 mai 1951,a fost arestat de pe câmp ,de la arat,şi dus la Jilava, deoarece procurorul general al României ,Alexandru Voitinovici ,anulase Decizia de achitare din 1946. Pe 4 febr.1954, după peste 2 ani de cercetări, Secţia 3 anchete penale a  Procuraturii Generale ,a hotărât ( Ordonanţa nr.42 / 4 febr.1954 )trimiterea în judecată la Tribunalul Capitalei, în actul de acuzare generalul Dăscălescu fiind considerat " stâlp de bază al regimului fascist-antonescian ,element profund duşmănos Uniunii Sovietice, călăuzit de o ură de moarte împotriva cetăţenilor sovietici şi evrei ", care "a iniţiat , organizat , aprobat şi pemis [...] comiterea de sălbatice represiuni şi exterminări împotriva populaţiei civile din Odessa " .

Prin emiterea unor noi Decrete ,înaintea judecării procesului ( decretul 421 /1955 şi 207 /1948 )  anulau Legea nr291 /1947 , a determinat Tribunalul Capitalei să decidă încetarea cercetărilor şi eliberarea inculpaţilor .G-ralul Dăscălescu , la 71 de ani,a fost eliberat din Jilava, la 8 oct.1955.Întors acasă, şi-a găsit locuinţa naţionalizată.A mai aflat că, a fost judecat şi condamnat ( în lipsă ) ca "sabotor agricol " , pentru că, pe perioada cât a stat închis, nu şi-a predat cotele agricole.A murit la 28 sept.1969, la Căciulaţi .

 

-Deleanu , Nicolae

Comandantul Cercului Militar Teritorial, Putna.S-a sinucis la 28 august 1944, în momentul când coloanele unităţii sale au fost încercuite de trupele armatei roşii.

 

-Diaconescu, Vasile  

Căpitan.N.în 1915, în oraşul Tg.Cărbuneşti (Gorj ).Fiu de ţăran sărac (mort în primul război mondial ) ; şef de promoţie pe ţară a Şcolii de Ofiţeri de Cavalerie ( 1939 ) ; combatant pe frontul de Răsărit în Armata a 3-a , divizia a VI-aCavalerie, comandată de g-ral Petre Dumitrescu; decorat cu ordinul "Mihai Viteazul ".

Deblocat. arestat , condamnat în 1949.Închis la Jilava şi lagărul Cernavodă-km 4.

Eliberat în 1955.

 

-g-ral Dimitriu ,Adrian -Şoimu

Arestat în 1947, în "lotul generalilor veterani " din primul război mondial ( condus de G-ral Popescu Corbu ).Condamnat , a fost închis la penitenciarul MAI.

-Dimitriu ,Lucian

Ofiţer de cavalerie,n.în 1912, la Bucureşti .Voluntar pe frontul de Răsărit , decorat pentru fapte de vitejie ( 1943 ).În 1947, dat afară din armată (devenit prof.de sport , la Craiova ).

S-a alăturat mişcării de rezistenţă militară condusă de g-ral Carlaonţ .Printre plănuitorii unui act de asasinare a lui Gheorghiu Dej (martie 1948 ).Urmărit de Securitate ,retras în munţii Vâlcea , a fost arestat la 6 oct.1948, anchetat de Oancă , a fost condamnat la 7 ani muncă silnică.

Încarcerat la Jilava, Aiud, Peninsula şi Poarta Albă, a participat la declanşarea celei mai mari greve a deţinuţilor politici din lagărul de exterminare de la Poarta Albă .Eliberat la 4 oct.1956,

a murit la 18 mai '62, la Craiova.

-g-ral Dobre,Gheorghe

[LD:După cum am mai arătat ,"loturile criminalilor de război " sau a "vinovaţilor de dezastrul ţării " s-au făcut şi s-au completat în avalanşă , au trecut prin succesive reformulări,schimbndu-şi numărul , ţinta şi emitentul .Aşa că le enumerăm :legile nr 50 şi nr 51 (ian.'45 ), înlocuite de legea nr.312 /decretul-lege nr.1318 / din 21 apr.1945 .Lotul I, II, III ,IV.ş.a ş.a .În unul din ele a fost şi g-ral Dobre.]

General  de divizie ,n.în 1885, la Olteniţa ( Călăraşi ).La 27 ian.1941, a fost numit de mareşalul Antonescu ,Subsecretar de Stat apoi ministru  la Departamentul de Înzestrare şi Aprovizionare a Armatei (transformat în minister în 16 sept '42 ), apoi ad-interim la Economie Naţională (din 19 febr.'43-23 august'44).

 Arestat la 25 febr.1945 ,s-a numărat printre cei peste 100 generalii care au stat închişi în temniţe, până le-a venit rândul să intre în "loturi".Condamnat la muncă silnică pe viaţă 

A murit la 26 martie 1959, în penitenciarul din Râmnicu Sărat şi a fost aruncat la groapa comună.

-Docan,Vasile Gh.

Lt.col., comandantul regimentului 25 Infanterie.Arestat pe 27 sept.1950 ( la Vaslui )

Condamnat .A murit la penitenciarul Aiud ,pe 16 nov.1954.

-Domăşneanu ,Petre / Maria-soţie  / Alexandru/ Ilie / Petre-nepot / Traian- nepot  /

[LD: înainte ,concomitent sau ulterior ,au fost urmăriţi de Securitate ,condamnaţi de Tribunalul Militar-Timişoara, câţiva membri ai rezistenţei armate din Banat , purtând acest nume.

Pe lângă memorialistică, arhivele Tribunalelor Militare ar putea să contribuie  la reconstetituirea hărţii rezistenţei anticomuniste din munţi, în condiţiile debarasării de optica represivă şi limbajul stereotip cu care au fost alcătuite dosarele şi rechizitoriile în aceste procese.]

/ Petre: Comandor de aviaţie,în retragere .N.în 1902, în Iablaniţa -Caraş Severin .În mai 1948, i-a fost arestată soţia ( pentru "favorizarea infractorului "( a luat apărarea unor persoane urmărite de Securitate).Aflând că a fost căutat de jandarmi,la 12 nov.'48, s-a alăturat grupului  de partizani condus de Spiru Blănaru.În ian.'49 , a participat la ciocnirile dintre partizani şi Comandamentul Unic-Timişoara.[Vezi amănunte la fişa Spiru Blănaru ]

În noaptea de 7/8 febr.1949, au fost încercuiţi de trupe pe Valea Bolvaşniţei şi nevoiţi să se predea.Torturat sălbatec în anchete la Securitate, judecat în "lotul Spiru Blănaru " de Tribunalul Militar -Timişoara ; condamnat la moarte (Sentinţa nr. 1091 / 25 iunie 1949) ,pentru "crimă de participare la organizaţie de tip fascist"(cf. art. 209, partea a III-a ,  C.P. ); "crimă de uneltire contra ordinii sociale prin organizarea şi conducerea unei organizaţii de tip fascist politice şi paramilitare " (cf. art. 209 C.P. combinat cu art.3 din Legea nr.16 / 1949 );"delictul de port ilegal de armă " ( cf.art. 101,103 C.P. combinat cu Decretul-Lege nr.956 / 1947 ) 

 Executat pe 16 iul.1949,la 47 de ani ,în Pădurea Verde -Timişoara

În Procesul Verbal se menţiona < Având în vedere că sentinţa nr. 1019 din 25 iunie 1949, prin care condamnaţii la moarte SPIRU BLĂNARU , DOMĂŞNEANU PETRE, TĂNASE ION, PUŞCHIŢĂ PETRU, ZIS MUTAŞCU, ŞI MARITESCU ROMULUS , a rămas definitivă prin respingerea recursiunilor şi cererilor de graţiere ,prin D[ecizia] nr 1201 /1949.

Astăzi data de mai sus, la orele 3,30 ,ne-am transportat la Pădurea Verde Timişoara ,poligonul de tragere ,pentru a asista la executarea susnumiţilor condamnaţi la moarte.

După ce grefierul a citit sentinţa în faţa condamnaţilor şi a plutonului de execuţie, legându-i cu spatele la plutonul de execuţie ,legaţi la ochi. Comandantul plutonului a ordonat deschidere focului.Medicul legist ,care se afla de faţă , reprezentat prin medicul închisorii Timişoara, a constatat moartea ,încheind un proces verbal separat .La o oră după executare , am dispus înmormântarea cadavrelor fără nici o ceremonie.>

(Vezi echipa de excuţie - la Tabloul Securşti ]

/ Maria -arestată în 1948, pentru atitudine de apărare a celor urmăriţi .

/ Alexandru -a făcut parte din primul grup de rezistenţă din sudul banatului , condus de Marinescu Zaharia.Arestat, condamnat în 1948.

/ Ilie-implicat în mişcarea de rezistenţă din Semenic .Arestat, condamnat .În martie 1950, la ordinul 10.001 a lui Nicolski , a fost dus la penitenciarul din Timişoara, şi executat prin împuşcare ( 9 sept.1950 )

/Petre -student ( medicină veterinară-Timişoara ) , nepotul lui Petre,arestat şi împuşcat  (probabil pe baza aceluiaşi ordin al lui Nicolski ) cu un lot de partizani în Pădurea Verde -Timişoara ( martie 1950 )

/Traian -student ( agronomie-Timişoara ),arestat în 1949, judecat în procesul unchiului comnador, condamnat la 1 an închisoare.

 

-Domnaru,Miron T.

[LD:doar arhivele tribunalelor militare vor putea determina gradul de "implicare" în mişcarea de rezistenţă . Şi poate nici ele, având în vedere caracterul represiv de încriminare ,terminologia stereotipă folosită de anchetatorii securişti ,de procurori şi judecători , privind mişcările de rezistenţă :"fascistă" ,"legionară" ,"paramilitară "ş.a. ]

Maistru militar-marină, în Constanţa.N.în 1923, la Şerbăneşti-Zvoriştea (Dorohoi ).

Implicat în mişcarea de rezistenţă din Dobrogea.Arestat la 11 martie 1949, judecat cu "lotul Mitran " de Tribunalul Militar -Constanţa ( preşed.col.magistrat Pavelescu Constantin ),  condamnat la 5 ani închisoare corecţională ( sentinţa nr 200/ 5 apr.1949 ).

În Raportul lct.de securitate Mihăescu Florin se specifica :<organizaţie de tip fascist ,paramilitară, a avut activitate legionară şi de recrutare de noi membri, a avut armament >

-Dombrowschi ,Igor

Ofiţer translator la Misiunea Americană din Bucureşti .Arestat.Deportat în URSS .Readus în ţară după câţiva ani , trimis în lagărele de exterminare de la Canal şi Bălţile Dunării

-Doroftei, Alexandru

Căpitan , fost aghiotant al g-ralului Gh.Avramescu .Arestat pe linia frontului , de NKVD , la 6 martie 1945 (în munţii Tatra ), dus la Moscova pentru anchetă .

Condamnat şi trimis în lagărele ruseşti.Predat autorităţilor româneşti , a fost dus direct în închisoare.A murit în 1950, în penitenciarul Galaţi .

-g-ral Dragalina, Corneliu

General, fost guvernator al Bucovinei [? ] Arestat , închis la Jilava.

-Dragnea, Constantin

Lt.mj.de geniu . Arestat în 1953, judecat într-un lot de 15 militari , în frunte cu g-ral maior Ionescu Grigore (comandantul trupelor de geniu ).Condamnat de Tribunalul Militar -Bucureşti  ( sentinţa 515 /19 dec.1953 ), într-un proces de sabotaj al fortificaţiilor de la Marea Neagră ( fortificaţii aberante iniţiate de sovietici în timpul războiului din Coreea ). Eliberat în 1955 .

-g-ral Dragomir,Nicolae

[LD:prezint acest caz mai pe larg , pentru că el lămureşte minuţios păienjenişul legislativ cu care comuniştii au girat genocidul armatei române, plasa instituţională a represiunii  -guvern -parchete -tribunale- închisori -cu care au operat .

Datorăm această sursă de informaţie rarisimă ,lucrării istoricilor Alesandru Duţu şi Florica Dobre (op.cit ),care ar trebui să constituie un model de rigurozitate în cercetarea istorică a perioadei.

   Militar de carieră, n.în 1898, la Craiova;sublocotenent la Reg.11artilerie , la Mărăşeşti ( 1917 );

trimis în misiune specială la Paris pentru repatrierea prizonierilor români din Alsacia şi Lorena ( 1919 );înalte studii militare la Şcoala Superioară de Război la Bucureşti şi Torino(1923-1925) ;

profesor la Şcoala Superioară de Război (predând tactică generală şi de  Stat Major între anii 1928-'35, 1937-'40);încadrat la Marele Stat Major , în funcţia de şef al Serv.Mobilizare -Organizare a Teritoriului ( din primăvara 1940 ); În toamna anului 1940, g-ral ul Antonescu i-a încredinţat funcţia de ministru al Coordonării şi Statului Major Economic( până în 31 mart.'41 )cu misiuni speciale în timpul războiului din Răsărit ( 1941-'44 ) ;comandant al Regimentului 8 artilerie grea ( 1944 ), şef de Stat Major al Armatei 4 ( 1944-'45 ).

   În pofida poziţiilor diferite pe care s-au situat în ultima fază a războiului,Antonescu ,Avramescu sau Dragomir ,în august 1944, şi după aceea ,fiecare a urmărit salvarea armatei române.

Arestat de sovietici la Divin, pe frontul din Cehoslovacia ( împreună cu g-ral Gh.Avramescu ( comand.Corp 4 aramată ),pe 2 martie 1945.Dirijaţi în direcţii necunoscute autorităţilor româneşti

G-ralul Dragomir a fost prizonier în URSS, până în 10 ian.1956.

   Concomitent ,în România,Tribunalul Poporului  , printr-o Ordonanţă din 10 apr.'46 (acuzator Dumitru Săracu ) a decis cercetarea activităţii sale în calitate de ministru al coordonării economice ('40-'41 ) ,prin prisma legii 312 /1945 ,plasându-l în categoria celor "vinovaţi de dezastrul ţării şi crime de război " .

Cauza a fost preluată de Parchetul General al Curţii  de Apel Bucureşti , care , prin Ordonanţa 11 /10 sept.1946 ( procuror Aristide D.Aristide ) , a dispus punerea sub urmărire a generalului, considerat "intim colaborator a lui Antonescu" şi "vinovat de dezastrul ţării " .

La 1 oct.'46, Consiliul de Miniştri a aprobat actul de acuzare ( proces -verbal nr.87 , semnat de Petru Groza, Teohari Georgescu , Octav Livezeanu , Lothar Rădăceanu ş.aş.a )

La 4 oct.'46,prin Decizia Curţii  de Apel Bucureşti ,G-ralul Dragomir (în lipsă ) a fost condamnat la 10 ani detenţie riguroasă, 10 ani degradare civică , şi confiscarea averii , în conformitatea cu art.3 şi 6 al Legii 312/1945 .

Pe baza acestei decizii, prim-procurorul Tribunalului Ilfov a emis , pe 3 febr.1947, mandatul de arestare nr.16.341 , delegând pe administratorul penitenciarului Dumbrăveni "de a primi şi reţine pe sus-numitul ".

   "Inculpatul " executa în acel timp condamnarea de 8 ani dată de justiţia sovietică, după expirarea căreia ,pe 4 apr.1953, a fost trimis la muncă, "în stare de libertate" , în sovhozul Bakansk ( raion Karasusk,reg.Kustanai ),ca felcer veterinar.

  Aflând de condamnarea sa în ţară şi de Decretul de amnistie din 30 iun.1955 [ Prezidiul MAN a emis Decretul nr 421 prin care au fost graţiaţi cei cu condamnări până la 10 ani , în baza legilor nr.312 / '45,nr.291/'47şi a decretului nr.207/'48 .A prevăzut graţierea celor cu pedepse mai mari de 10 ani , dacă au participat la războiul antihitlerist ] generalul Dragomir a solicitat repatrierea. Primind aprobarea, în dec.1955 a fost condus la Sverdlovsk , unde s-a întâlnit cu alt grup de repatriaţi ,continuându-şi călătoria cu un paşaport colectiv.

A intrat în ţară pe la Ungheni , pe 10 ian.1956(după 11 ani de prizonierat sovietic ), a îndeplinit o suită de formalităţi birocratice,primind şi un serviciu( bibliograf la Bibl. C. Universit  ) .

   La 11 ian1957, a fost din nou arestat ( fără să i se comunice motivul ) .Bănuind că ar fi vorba de Decizia Curţii de Apel din 4 oct.'46 ,generalul a făcut recurs.A urmat o perioadă de 3 ani de tergiversări şi pretexte procedurale , de la instanţă la instanţă , soldată cu respingerea "opoziţiei" ,

ca "tardivă " ( Tribunalul Capitalei ,Decizia nr 344, 4 apr.1959 ) .A urmat un alt recurs , o altă decizie de respingere ,până la 28 ian.1960.În tot acest timp, generalul Dragomir a fost  ţinut sub stare de arest la Jilava, Râmnicu Sărat ,spital -penitenciar Văcăreşti ,Jilava.

    A fost eliberat, după 7 ani detenţie,  la 27 iulie 1964,în baza Decretului nr.511 al Consiliului de Stat.La eliberarea din Jilava a semnat următoarea Declaraţie :<La punerea mea în libertate din locul de deţinere ,am luat la cunoştinţă de faptul că nu am voie să divulg nimănui nimic din cele văzute şi auzite de mine în legătură cu locurile de deţinere pe unde am trecut şi nici despre persoanele încarcerate.De asemenea, nu voi comunica nimic scris şi verbal rudelor sau altor persoane despre deţinuţii rămaşi în locul de deţinere .În cazul că nu voi respecta cele arătate mai sus, am luat la cunoştinţă că sunt pasibil a suporta rigorile legilor Republicii Populare Române .>[ LD: astfel de declaraţii au fost siliţi să dea toţi deţinuţii la eliberare. Este una din explicaţiile care se pot invoca la faptul că , ani în şir, lumea din cercul exterior universului concentraţionar , nu a aflat ce se petrecea dincolo de zidurile închisorilor. Subiectul este  delicat  şi greu de abordat .Cert este că , între 1964-1981, generalul a mai trăit 16 ani ,murind  la 17 iulie 1981, în Bucureşti .

-Drăgulescu ,Serafim

Col.de Stat Major, n.în Plugova-Mehadia (CaraşSeverin ).Arestat în 1949, anchetat 4 ani pentru presupuse legături cu partizanii comandorului Petre Domăşneanu, fără proces.

[LD: tot din Plugova era şi ţăranul Drăgulescu Simion , condamnat pentru legăturile cu partizanii . Poate era frate sau rudă , poate a fost o eroare de nume ]

Eliberat în 1953, în 1983 s-a stabilit în Germania.

-Drăguşin ,Romeo

Ofiţer în marina comercială .După 1945, a fost făcut membru PCR ,şi-a continuat cariera , pe vasul "Plehanov ".În călătoriile sale ,ţinea discret legătura cu românii din exil ( mai ales în Turcia ).În 1956, după întoarcerea din Marea Nordului ,a fost primit cu mari onoruri , decorat şi făcut "erou al clasei muncitoare" .Arestat după scurt timp , a fost condamnat la 25 muncă silnică , pentru " înaltă trădare "

 

-Dumitrache ,Ioan

Lct.col.în Batalionul Vânători de Munte -Câmpulung Muscel, n.în 1910, în com.Godeni -Argeş.

Arestat la 10 oct. 1949 -cu un grup de ofiţeri şi subofiţeri -,torturat la Securitatea Piteşti .Condamnat la moarte de Tribunalul Militar -Bucureşti (sentinţa nr.1.164 / 25 iul.1951 ), pentru furnizarea de armament grupului de rezistenţă "Haiducii Muscelului" ( fraţii Arnăuţoiu ) .Executat prin împuşcare , pe 11 mai 1952, la Jilava.

-g-ral Dumitrache ,Ion 

[LD:informaţiile sunt extrase din vol. "Drama generalilor români " (Alesandru Duţu şi Florica Dobre ) putând servi ca "model" de speţă juridică instrumentată de stăpânirea NKVD-istă şi Securistă asupra României în acei ani .Cazul poate releva şi deformarea gravă a argumentelor  ideologizante folosite în manipularea  probelor,exprimate prin etichetările de "fascism" ,"hitlerism" ,"ură de moarte" ,"criminal de război "

  Militar de carieră .N.în 1889, la Ciorăşti -Rm.Sărat, dintr-o familie de ţărani săraci .

Şcoala de Ofiţeri de Infanterie ( 1909-'11 );sublocotenent în războiul din 1913 ;locotenent în primul război mondial ;Şcoala Superioară de Război ( 1919-'21 ); general de brigadă ( 1941 );general de divizie (1943 ) ; comandant al Corpului de munte (1944-'45 ; 1946-'47 ) ;general de corp de armată ( 1947 ).

   În febr.1945, la comanda Corpului de munte ,în urma unui denunţ acuzator apărut în presă şi difuzat la radio - că în 1942, ar fi ordonat, la Nalcik, represalii asupra civililor şi şi-ar fi însuşit capturi de război - a fost arestat în clădirea comandamentului din Braşov ,la cererea unui reprezentant sovietic din Comisia Aliată de Control.

   A fost reţinut până în 15 august 1946 , când i s-a comunicat că denunţul a fost "o calomnie" şi, sub semnătura g-ralului Susaikov (preşed. Comisiei Aliate de Control ) ,a fost repus la comanda Corpului de munte (prim-ministrul Petru Groza -care-l cunoştea - îl asigurase că nu i se va întâmpla nimic ) .

La 23 august 1947, era avansat general de Corp de armată şi, în septembrie '47 ,a ieşit la pensie, după 40 ani de carieră , cu sentimentul datoriei împlinite .

  În 1948, în urma unor noi denunţuri , Parchetul Curţii de Apel -Bucureşti l-a inclus pe lista persoanelor acuzate de "crime de război " , la care au  adăugat că ar fi participat la Mişcarea Naţională de Rezistenţă  din zona Braşov şi Valea Prahovei (deşi în acea perioadă era arestat )

    Audiat ca martor  la Cabinetul 2 cercetări criminali de război ( 8 dec.'48 ) la Parchetul Curţii -Bucureşti , a fost "ridicat" de Securitatea din Braşov ( ian.'49 ), însărcinată cu întocmirea unui dosar care să se încadreze în Decretul nr.207 /1948.La fel ca în cazul altor generali ,au urmat o serie de ordine,note,anchete,pentru ca generalul Dumitrache să fie încriminat şi condamnat.

Pe rezoluţia semnată de Alexandru Nicolschi ( un Referat din 22 ian.1949 ) se ordona  :

< Dumitrache a fost arestat la cererea Secţiei criminalilor de război ,care ne-a comunicat că n-are nevooie de el ;decât a fost citat ca martor .Totuşi, să fie cercetat pentru cele semnalate în Notă pentru a putea aduna probe ,ca ulterior să fie înaintat cabinetului criminal de război.>

    În urma Rezoluţiei lui Nicolschi, organele de Securitate au început ancheta , şi în pofida probelor de nevinovăţie, la 12 iul.1949, generalul a fost închis la Jilava şi cercetat , operaţiune care a fost continuată din dispoziţia Direcţiei Generale a Securităţii (13 febr.1950 )în care se motiva că < este imposibil ca ele [probele ]  să nu fie găsite ,ţinând cont că susnumitul a comandat o divizie.>

    La 25 iulie 1950, anchetatorul consemna:< Generalul de rezervă Ion Dumitrache -sluga credincioasă a lui Antonescu , admirator al regimului fascist hitlerist , înarmat cu o ură de moarte asupra oamenilor paşnici [sovietici ], constructori ai unei vieţi noi , constructori ai socialismului şi dezrobitori ai oamenilor muncii din întreaga lume - s-a încadrat în războiul nedrept , în calitate de comandant al Diviziei 2 vânători de munte şi a luptat contra URSS , începând din 22 iunie 1941, până în mai 1944.> ( urmau celelalte acuze grave )

Spre deosebire de alţi generali ai armatei române , g-ralul Dumitrache a avut "norocul" ca la Parchetul Curţii -Bucureşti , procurorul Alexandru Stan să claseze dosarul (Ordonanţa nr.375 / 7 oct '50 ), iar ministrul de Justiţie Stelian Niţulescu să dispună eliberarea sa.

Făcuse deja 7 ani de detenţie.

   Departe de a se fi terminat calvarul,în iulie 1952, Comisariatul Militar al Oraşului "Stalin"  ( cum s-a renumit Braşovul ) a cerut revizuirea statutului său de "general în rezervă "; Cabinetul Crime de Război a Parchetului Curţii -Bucureşti cerea repunerea cazului pe rol ( 18 iul.'52 )

Direcţia Generală a Securităţii  cerea adâncirea cercetării  (2 oct.'52 ).

Generalul nu a mai fost arestat , dar a fost mereu tracasat .

A încetat din viaţă la 6 martie 1977,în oraşul devenit iar  "Braşov"

-Dumitrache ,Ion A.

Subofiţer , n.în 1916, la Pucioasa ( Dâmboviţa ).Având specializare militară în Germania, a fost arestat  şi condamnat în 1949.

A evadat din lagărul de la Peninsula ( 20 apr.1951 ) , dar a fost prins ,readus în lagăr, legat în lanţuri, bătut cu sălbăticie, împuşcat în depozitul de cartofi (de lct. Chirian ).

-Dumitrescu, Alexandru -Petre

Colonel de Stat Major ,n.în 1901 ,în Alexandria (Teleorman ). Comandantul Reg.4 Roşiori "Regina Maria ".A luptat pe ambele fronturi ,fiind decorat cu ordinul "Mihai Viteazul " şi "Crucea de Fier" .Arestat la 8 sept.1958, condamnat la 8 ani închisoare de Tribunalul Militar -Bucureşti

(sentinţa nr.79 /25 ian.1959 , dată de cpt.magistrat Prună Liviu ) , pe baza unui dosar cu mărturii mincinoase ,cu aspect de bârfă . La 4 iul.1959 a murit la Jilava ,din cauza torturilor la care a fost supus ,cadavrul fiind aruncat la groapa comună.

-Dumitrescu ,Anton / Ducu ,Gheorghe -socru /

Lct.col .Arestat în 1951 ,pentru legăturile cu Legaţia Angliei şi cu g-ral  Mihai Romanescu .

Judecat la 14 aug.'51 (într-un lot cu socrul său şi alţi inculpaţi , la care s-au dat 4 condamnări la moarte ),condamnat la 16 ani muncă silnică pentru spionaj, de Tribunalul Militar -Bucureşti [ sentinţă semnată de Vlasu Vasile (preşed ) , Finichi Paul, Cosma Vasile, Făgăraş Nicolae , Ardeleanu Aurel ( procuror ) şi Teodorescu Ovidiu ( procuror ) procuror ]

-Dumitrescu, Anton 

Colonel.Comandantul Batalionului de Gardă ce l-a arestat pe mareşalul Ion Antonescu ( 23 aug.'44 ), avansat atunci la gradul de colonel .Arestat în 1949.Închis la Jilava şi Ocnele Mari .

-Dumitru, Constantin

Ostaş ,luptător pe ambele fronturi .A dat foc steagului sovietic pus pe statuia regelui Carol I din Piaţa Palatului .Mustrat la regiment, pe 30 oct.'45 , a fost demobilizat.În aceeaşi noapte , a fost rificat de NKVD, dus în URSS, "plimbat "din lagăr în lagăr ( de la Dainic la Vorkuta ).

Repatriat în oct.1949, dus direct la penitenciarul Jilava,eliberat după o lună .

A luat legătură cu partizanii grupului Arsenescu ,reuşind să le furnizeze camioane,arme, hrană, armament ; l-a ţinut ascuns pe col.Arsenescu câteva luni ( la un SMT, unde a lucrat  ).

Denunţat de soţie ,a fost arestat în 1957,condamnat pentru "colaborare cu duşmanii poporului ."

-Dutchievici

[LD:acest caz relevă suprapunerea"jurisdicţiei " NKVD. în sfera de ocupaţie sovietică ,pe harta României .Nu ştiu dacă a practicat această "vânătoare " în toate ţările căzute sub sfera sa de influenţă ,dar că a "servit " Securităţii din România aceşti "fugari " , este confirmat de numeroase cazuri .]

Căpitan de transmisiuni pe frontul de Vest .A părăsit ţara,stabilindu-se în Germania de Vest (făcea comerţ între cele două Germanii ).Arestat de NKVD în Germania de Răsărit ,adus la Bucureşti , judecat pentru "crime de război " .

Condamnat la 25 ani muncă silnică , a fost închis la Jilava, Aiud şi Baia Sprie .

E.

-Eftimie Ştefan

Lct.comnador .Arestat ,judecat în 1948 , în lotul Mişcării de Rezistenţă Naţională ,organizată de amiral Horia Măcellariu şi comandorii Toma Matei şi Dumitru Condeescu .Condamnat .

-Eftimiu ,

Colonel.Şeful serviciului Cifru al Marelui Stat Major .Arestat .Condamnat .Se pare că a murit la Aiud.

-g-ral Eftimiu ,Constantin

General de brigadă.N.în 1893.Între 23 august -31 nov.'44, a fost ministru Secretar de Stat, în guvernul Sănătescu , la Ministerul Lucrărilor Publice şi Comunicaţii.

În nov.'44 a preluat comanda trupelor , iar în 1945, a fost şeful Marelui Stat Major.

La 1 mart.'45 , a înaintat un Raport către pereşed. Consil.de Miniştri , în care prezenta situaţia gravă din nordul Transilvaniei ,eliberată de trupele române , dar lăsată sub administraţie maghiară , sub supravegherea îngăduitoare a sovieticilor : tricolorul românesc interzis ; obligativitatea limbii maghiare ; intelectualitatea română umilită şi persecutată ; militarii întorşi în permisie -arestaţi ; simpatie linguşitoare faţă de sovietici ; poliţia "populară " maghiară comite atrocităţi ,pentru a-i determina pe români să părăsească Transilvania de nord. )

După arestarea g-ralului Aldea, în iunie 1946, a fost arestat şi implicat în procesul "sumanelor negre ".În urma unui scurt proces ( 11-18 nov.'46 ) a fost condamnat la muncă silnică pe viaţă

Completul de judecată al Curţii de Casaţie şi Justiţie Militară :preşed.g-ral V.Atanasiu ;Procurori :g-ral Gr.Nicolau şi col.Alex.Burada

Printre apărători :av.I.Melinte, Emil Ottulescu ,Ella Negruzzi , Aznavorian ,Aurel Bentoiu ş.a Printre martori :Iuliu Maniu , Dinu Brătianu ,C.Titel-Petrescu ,Bebe Brătianu ,Petru Groza .

În boxă se află 57 inculpaţi ( din 91 citaţi ) , în frunte cu g-ralii Aurel Aldea şi Constantin Eftimie .28 de acuzaţi sunt condamnaţi la muncă silnică pe viaţă .Printre ei şi g-ral  C.Eftimiu.A trecut prin penitenciarele MAI, Jilava şi Aiud ,unde a murit la 19 sept.1950.

-Elefterescu , Mircea S.

N.în 1893, în Râmnicu Sărat ( Buzău ).Colonel de Cavalerie.

Şeful de cabinet al mareşalului Antonescu ( 5 sept.'40-1 dec.'41 ) ,comand.al Regimentului de Gardă Călare , Prefectul Poliţiei Capitalei ( 15 mart -23 aug.'44 ).

Arestat pe 23 aug.'44, la palatul regal ,imediat după arestarea lui Ion Antonescu ; transportat în cartierul Vatra Luminoasă, preluat de sovietici şi dus -cu tot grupul - la Moscova , pentru anchetă.

Readus în ţară la 9 aprilie 1946, i s-a fixat domiciliu obligatoriu la Mircurea Ciuc(Harghita ).

Rearestat la 26 febr.1951.Judecat şi condamnat la 10 ani muncă silnică, pentru " crime contra umanităţii " ( sentinţa nr.1.483 /10 nov.'52 ).La 22 iunie i-a fost respins recursul .

La 24 dec.1953, a murit în penitenciarul Aiud.

-Eminescu ,Gheorghe

N.în 1897.Fiul căpitanului Matei Eminescu (erou la Plevna ),nepotul lui Mihai Eminescu .Lct.col de grăniceri (Brăila ).Voluntar în primul război ( Mărăşeşti ), prof. de istorie militară.

Dat afară din armată, s-a înscris în PNŢ.Arestat .Condamnat la 7 ani închisoare .

Închis la Jilava, Aiud, Peninsula, Ocnele Mari .Eliberat la 21 apr.1954 ,a revenit în Bucureşti , unde a trăit până în 1988.

-Ene, Dumitru

Militar în termen la U.M. 03425 (Prundu Bârgăului ).A făcut parte din "Comitetul revoluţionar "organizat de lct.Mărgineanu Teodor.În noaptea de 17 / 18 decembrie 1956, urma să plece cu unitatea de tancuri să elibereze deţinuţii politici din Gherla , să ocupe Dejul şi să declare o contrarevoluţie.A fost arestat .Condamnat la muncă silnică pe viaţă .

-Enescu, Cucu

Ofiţer de cavalerie.Fiul generalului de Jandarmi ,Enescu .Arestat .Judecat şi condamnat în1951,în procesul înscenat Legaţiei SUA .Închis la Jilava şi Aiud.

-g-ral Enulescu ,Ion

General de infanterie, şeful Biroului de Informaţii al armatei .Arestat la 4 apr.1949.

Judecat în "lotul Teorian- Emilian  " , învinuit că a luat legătura cu anglo-americanii . Condamnat la moarte .Executat la penitenciarul Jilava , pe 13 dec.1949.

-Evolceanu ,Alexandru D.

Ofiţer de Stat Major , cmd.Diviziei 1-Vânători de Munte (1939 ), şi al Biroului 3 operaţii .

N.în 1902, la Bucureşti .A participat la războiul din răsărit , până la retragerea din Crimeea.

În sept.1943, a devenit aghiotantul mareşalului Antonescu ( în această calitate a fost martor al întâlnirii Antonescu -Hitler din iul.'44.)Decorat cu ordine şi medalii.

După 23 august'44, a activat la batalionul Sinaia, timp în care  a stocat armament şi echipament militar la cabana Rentzea ,pe Clăbucet ( sub podeaua bucătăriei, apoi în nişte gropi) pentru că fusese anunţat că de la 15 iunie'46 intră în acţiune gruparea de rezistenţă " Haiducii lui Avram Iancu " .Arestat pe 26 iunie 1946 ,implicat  în procesul "Sumanelor negre" , condamnat la muncă silnică pe viaţă (18 nov.'46 ) .

În iulie 1954, a fost anchetat în procesul generalului Mociulschi .

A "trecut" prin Malmaison, Uranus, Jilava, Aiud, Gherla, lagărele de la Canal şi Oneşti .

"Eliberat" în 1964 ( Decretul 411 ) ,după 18 ani de închisoare , într-o gravă stare de caşexie.

-Evulescu ,

Colonel.Şeful Serviciului de Contrainformaţii al Armatei .

Arestat în 1949 , cu aprox.600 de funcţionari de care s-a folosit într-o primă etapă regimul comunist, până la formarea noilor cadre.*

* În 1950,după arestarea lui Hortinschi,( adj.Direcţiei Superioare Politice a Armatei , fost legionar )Serviciul de Informaţii al Armatei a trecut la Ministerul de Interne .

Judecat cu "lotul col.Tetorian ", condamnat la 15 ani muncă silnică , pentru "spionaj".A fost închis la Jilava şi Aiud ,şi -se pare - că a murit în timpul detenţiei .

F.

-g-ral Fărcăşanu

Comandantul Diviziei 11.Arestat în 1949.Anchetat de Securitatea din Bucureşti , închis o vreme la Jilava.Judecat în 1950.Deşi nu s-a găsit temei de condamnare , nu a fost eliberat.

-Feliu ,Ion

Militar deblocat.Arestat de Securitate la 15 aug.1952 , închis la Târgu Ocna.În oct.'52 , într-un lot de 100 deţinuţi -condamnaţi la acea închisoare administrativă  de 2 ani -a fost dus la muncă silnică în lagărele de la Canal.

-g-ral Filip ,Agricola

Comandantul Corpului VI Armată  care a eliberat Clujul ,în oct.1944 şi a participat ,în continuare, la eliberarea Cehoslovaciei .Arestat .

-g-ral Filitti, Alexandru C./ Maria -fiică /

General de divizie(r.) .Veteran al primului război mondial.Legendarul erou al "şarjei de la Robăneşti" din 10 nov.1916.

Dat afară din armată . Arestat .Torturat la Securitate în timpul anchetei.

Condamnat la muncă silnică, trimis la muncă forţată în lagărul de la Poarta Albă ( unde, după unele mărturii , comandantul Fecioru şi ofiţerul politic Moraru , se amuzau pe seama sa, punând deţinuţii de drept comun să-l umilească .)

-Firică ,Atanase

[LD:să se deschidă arhivele ! să se ştie de cine şi de ce au fost arestaţi şi judecaţi aceşti oameni. 

Să se stabilească vinovăţii şi responsabilităţi iar acolo unde se mai poate , să se aplice drepte depăgubiri pentru victimele acestui genocid. ]

Plutonier în Batalionul 7 Vânători de Munte -Câmpulung-Muscel. Arestat la 27 martie 1950 .

Judecat cu mai mulţi militari din aceeaşi unitate , în baza unui dosar cu probe false.

Condamnat la 18 ani muncă silnică .Nu se ştie pe unde a ajuns şi dacă a supravieţuit .

-Fetecău, Ioan

Maior  disponibilizat în 1946, n.în 1906, în Pleşcoi ( Buzău ). Membru al secţiei militare a PNŢ,  colaborator la "Dreptatea" , candidat la alegerile din 19 nov.'46.

Arestat la 25 iul.1947, în lotul conducătorilor PNŢ, judecat în procesul Maniu -Mihalache,.

Folosit ca martor al acuzării,iniţial a fost condamnat la 3 ani închisoare ( sentinţa nr.777/19 mai 1948 ), ulterior i s-a suplimentat pedeapsa cu încă 15 ani. A fost închis la penitenciarele MAI, Văcăreşti ,Aiud şi Jilava şi mina Baia Sprie."Graţiat" în 1956.

-Fluture ,Vasile

Colonel.Comandantul liceului militar "Ferdinand I" din Iaşi . Arestat în 1947.Condamnat .

-Folea, Ion I.

[LD: după trecerea a peste 60 de ani de la terminarea războiului ; după o revoluţie anticomunistă  ca cea caracterizată a fi avut loc în decembrie '89 ; arhivele militare nu ar trebui să se deschidă pentru a se putea cunoaşte drama aramatei române sub ocupaţie sovietică ?

şi , în aceeaşi ordine de adevăr istoric , nu se poate cunoaşte nici acum cum s-a produs "recuperarea" nordului Transilvaniei şi administrarea sa după 1945 ?

Folea Ion este un ofiţer "erou" , "martir" sau un "condamnat cu cazier" ? ]

Ofiţer.N.în 1922, în sat Bicfălău , com Ozun -Covasna.Trecut prin 11 închisori comuniste .

În 1947 , trimis în misiune pe Valea Izei -Maramureş ,revoltat de abuzurile impuse autorităţilor  de administraţia sovietică , a raportat superiorilor

Arestat în 1949 , într-un lot de ofiţeri , a fost condamnat la 8 ani închisoare de Tribunalul Militar din Cluj .Închis în penitenciarele din Cluj, Aiud şi lagărul de la Peninsula(în "brigada pedepsiţilor" lui Zubrinschi ).

În 1957, la expirarea condamnării , trimis cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan.

Rearestat în 1959 , condamnat la 23 ani muncă silnică.

-Fonea ,Florin

[LD: un caz din zecile de mii semnalate .Un bărbat închis la 37 de ani , urmărit apoi toată viaţa şi omorât în bătaie la Securitate la 61 de ani .De ce ?]

Sublocotenent .N.în 1922, în com.Gogoşi -Dolj. În 1959,arestat şi condamnat la închisoare de Tribunalul Militar-Craiova, pentru "uneltire contra ordinii sociale" .

Şi-a ispăşit pedeapsa la Jilava şi lagărul Peninsula.După eliberare , hărţuit de Securitate , anchetat şi bătut de nenumărate ori .Omorât în timpul unei astfel de anchete , în septembrie 1983.

G.

-Gabrielescu ,Corneliu-Valentin D./ Dan D. -frate / Horia - văr /

Ofiţer deblocat , n.în 1916 , la Brăila.Arestat  pe 12 iul.1949 ,de paza de coastă ,în apele teritoriale ale Mării Negre , în timp ce încerca să fugă din ţară cu o barcă cu motor.

Condamnat la 10 ani închisoare de Tribunalul Militar Constanţa ( sentinţa nr.318 / 1949 ), pe care i-a executat la Aiud, Poarta Albă ,Capu Midia şi penitenciarul Lugoj.Eliberat după 7 ani .

Fratele şi vărul au fost judecaţi şi condamnaţi în acelaşi proces.

După dec.1989, ca membru al PNŢ şi AFDAP ( în comisii parlamentare )  s-a dedicat luptei politice şi juridice privind recunoaşterea genocidului comunist din România .

-g-ral Gălan [fratele Agripinei ] 

[LD: "cazul" pare a fi interesant.Poate în arhivele Securităţii se găseşte şi manuscrisul despre regimul comunist, al fratelui general .Deocamdată trebuie să ne mulţumim cu acest laconic semnal , datorat lui Cicerone Ioniţoiu . ]

Agripina Galan, învăţătoare, membră PCR , cu fraţi ofiţeri bine văzuţi de partid.

Unul din fraţi, general, ar fi  scris o carte despre comunism şi a apelat la sora sa s-o trimită în străinătate printr-un fost admirator( comandant de vapor ), care a predat manuscrisul la...Securitate. Arestată ( împreună cu cei doi fraţi şi dactilografa ), condamnată la 7 ani închisoare , ispăşiţi la Miercurea Ciuc, Gai (Arad ) şi Oradea .Eliberată la 16 ianuarie 1964.

-g-ral Gârleanu , Gheorghe

General de aviaţie , decorat pe front pentru fapte de eroism.

Arestat în 1949 .Condamnat la 5 ani închisoare ,pentru "discuţii duşmănoase la adresa regimului" .Închis la penitenciarul Jilava şi lagărul de muncă silnică Peninsula.

-Gârliceanu, Ilie

Ofiţer din oraşul Cluj.Arestat în 1951 , pentru că asculta postul de radio "Vocea Americii" .Condamnat la 5 ani închisoare .

-Georgescu ,

Colonel din Iaşi .Arestat la 28 mai 1946 , anchetat în procesul " Sumanele Negre"

-Georgescu ,["Vagonet" ]

Căpitan .Arestat, condamnat , închis în mina  din Baia Sprie,vagonetar .

-Georgescu ,Constantin D.

Colonel în Sibiu, n.în 1902, la Craiova ( Dolj ).Arestat la 20 nov.1956, judecat şi condamnat la 6 ani închisoare de Tribunalul Militar -Sibiu ( sentinţa nr.325 /7 mai 1957 ) ,pentru "uneltire contra ordinii sociale".Închis la penitenciarele din Făgăraş, Aiud şi Gherla.

Eliberat în sept.1962.

-g-ral Georgescu, Grigore

N.în 1886 , în Craiova ( Dolj ),ofiţer combatant în campania din Bulgaria ( 1913 ) şi primul război mondia.Profesor la Şcoala de Război .General de brigadă ( 1935 ) , de divizie ( 1938 ) ministrul Lucrărilor Publice şi al Comunicaţiilor în guvernul Mareşal Antonescu (27 ian.1941-1 ian.'43 )

Arestat în 1946 ,ca fost demnitar ;condamnat la 3 ani închisoare, fără să fie eliberat la expirarea pedepsei. Închis la Aiud , Văcăreşti şi Sighet ,unde a murit la 27 apr.1952.

-Georgescu , Ilie

Colonel în Garda Regală .Combatant în război pe ambele fronturi .După 1944, s-a alăturat unui grup de partizani .Prins şi arestat , a stat închis 16 ani la Jilava şi Aiud , ca "duşman al poporului " .După eliberare ,nevoit să lucreze ca paznic, agricultor şi miner ( Valea Jiului )

-Georgescu, Ion

Viceamiral .După 23 aug.1944, a primit misiunea să supravegheze Dunărea şi să împiedice infiltrarea germanilor şi bulgarilor în Delta Dunării .A reuşit să blocheze şi să dezarmeze flota germană din portul Constanţa , contribunind la evacuarea germanilor din Dobrogea.

Arestat ; condamnat la închisoare ,în baza unui dosar contrafăcut de Securitate.

A fost închis la Jilava, Aiud şi Sighet .

-Georgescu, Petre

Colonel , n.în 1919 în sat Bordeni, com.Scorţeni -Prahova.Şi-a pus casa la dispoziţia Tineretului Universitar Naţional-ţărănist ( TUNŢ ) , ajuta la tipărirea manifestelor , tfăcea transporturi cu motocicleta , ascundea persoane urmărite de Securitate şi pe cei întorşi din prizonieratul sovietic.

A fost arestat în 1947 .

-g-ral Georgescu ,Pion P.

Comandantul Şcolii Militare de Artilerie, prof. de Balistică la Instit.Politehnic -Timişoara .

N.în 1884 , în sat Zănoaga , com.Leu -Dolj.Absolvent al Facultăţii de Matematică şi al Şcolii de Ofiţeri de Artilerie.În primul război mondial, a luptat la Mărăşeşti şi la Caşin , fiind decorat cu ordine şi medalii române şi străine.Aghiotantul g-ralului Coandă .

General de divizie ( 1937-'39 )  ; comandantul fortificaţiilor de la Poarta Someşului comandantul

Corpului 7 Armată -Sibiu ( 1940 ) .Din 1946 , sub permanentă supraveghere de Securitate , arestat de mai multe ori .A murit în 1956.

-g-ral Gheorghieş, Alexandru

General de divizie  în Bucureşti ,  n.în 1883 , în Iaşi .

Membru în Cercul profesional militar al PNŢ , a propus un plan de reorganizare a armatei.

Acest plan a devenit cap de acuzare în procesul Maniu -Mihalache din 1947 , fiind considerat un "plan conspirativ " .Arestat la 6 august 1947- ca martor al acuzării - a avut cuvinte de apreciere la adresa lui Mihalache.Judecat în "procesul generalilor" ,în ian.1948 , a fost condamnat la la 5 ani închisoare (Sentinţa nr.777/ 19 mai 1948 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti A fost închis în penitenciarele MAI ,Văcăreşti ,Uranus şi Aiud , unde - se presupune - că a murit .

-Gheorghiu ,Adrian

Ofiţer de marină, comandant de navă, n. în 1919 .A participat la evacuarea armatei române din Crimeea , în 1944 . Arestat la 21 ian.1948 .Închis la Aiud , Jilava şi Ocnele Mari - fără să fie judecat.Eliberat la 8 oct.1953.

-Gheorghiţă , Savel

Căpitan de infanterie , din Borleşti -Neamţ.Arestat de Securitatea din Iaşi , la 27 apr.1949.

Anchetat timp de 2 ani ; judecat într-un lot de 18 persoane ; condamnat la 12 ani muncă silnică de Tribunalul Militar-Iaşi ( sentinţa nr.230 / 31 martie 1951 ) , pentru legături cu preotul catolic Matei Dumitru A fost închis la Jilava ,Gherla şi minele de plumb Baia Sprie.

-g-ral Gheorghiu , Ermil

General de aviaţie , subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale , în guvernul g-ral Sănătescu ( 23 august-6 dec.1944 ).N.în 1896, la Botoşani .

Arestat la 11 august 1947 .Folosit ca martor al acuzării în procesul Maniu -Mihalache.

Condamnat la 7 ani închisoare ( sentinţa nr.777 / 19 mai 1948 ) de Tribunalul Militar -Bucureşti .Încarcerat la Văcăreşti şi Aiud.

-g-ral Gheorghiu, Gheorghe

Arestat în 1950, judecat în "lotul g-ral Cealâc " la penitenciarul Jilava.( vezi mai sus )

Torturat la Securitate , timp de 2 ani .Eliberat în 1952.A murit la 28 dec.1953 , din cauza tratamentului barbar la care a fost supus.

-Gheorghiu , Mihai

Sublocotenent , n.în 1925 , la Miercurea Ciuc ( Harghita ) .Arestat şi condamnat la închisoare ( sentinţa nr.242 /24 febr.'48 ) , pentru că i-a procurat lui Mircea Selteu trotilul cu care s-au împrăştiat manifestele de protest împotriva condamnării lui Maniu ( nov.'47 ).

-Gheorghiu , Mihai  

Colonel de cavalerie ,pensionar , n. în 1880 (avusese misiuni militare la Paris şi Londra )

Arestat în 1950,la peste 70 de ani,  încarcerat la Făgăraş.

-g-ral Ghineraru ,Nicolae / Ghineraru , Florin -fiu / 

[LD: 30 martie 2008]

Fiecare proces, fiecare condamnare, cuprinde,în desfăşurarea sa , deopotrivă,atât  drama istorică în care s-a aflat poporul român ,cât şi tragediile personale ale elitelor sale .

În cazul militarilor ,ele  au luat aspectul unor scenarii răsturnate, absurde, falsificate (ca ţel , desfăşurare , evaluare  şi consecinţe ) .

Atunci , aceste procese , au fost la comanda ocupantului sovietic şi al coloanei sale a V-a , PCR , ajunsă la putere .

Timp de jumătate de secol, prin menţinerea aceluiaşi regim ,adevărul nu a putut fi cunoscut şi spus,perioada aceea fiind o mare pată albă din istoria contemporană a României .

Dar acum ?Aceşti martiri militari -trebuie lăsaţi de-a-pururi acoperiţi de blasfemiile ce s-au revărsat  asupra lor ? Arhivele trebuie deschise ;documentele acelor procese  trebuie publicate ;vinovaţii  trebuiesc cunoscuţi ;eroii trebuie reabilitaţi şi omagiaţi .

    Recomand pentru acest caz , cartea "Drama generalilor români " , scrisă de Alexandru Duţu şi Florica Dobre .]

  Generalul Ghineraru s-a născut în 1888, la Dridu ( Ilfov ), croindu-şi o firească  carieră militară.

Locotenent în 1910, maior în 1917, general de brigadă ( din 1939 ),comandant de divizie pe frontul de răsărit ( 1941-1943 ).Trecut în rezervă,numit prefect de Botoşani ( 1943-'44 )

    Arestat la 31 oct.1944, a fost inclus între cele 65 de persoane nominalizate în Jurnalul Consiliului de Miniştri nr.188 (din 29 ian.1945 ),deferit  Cabinetului 7 de pe lângă Tribunalul Poporului , în cadrul primului "lot al criminalilor de război ".

    Acuzatorul public Dumitru Săracu a dispus ( 8 aug.1945 )  trimiterea în judecata Tribunalului Poporului ,motivând că < Printre elementele militare care nu şi-au înţeles rostul şi care nu au înţeles pentru ce ţara le-a pus gradul pe umăr , a fost şi generalul Ghineraru Nicolae [...] Cariera militară a lui Ghineraru nu este cariera unui ostaş demn , ci este cariera unui om strâmt la cap şi mic la suflet.În actele sale s-a dovedit de o cruzime care rivalizează cu bestialitatea >.

Consiliul de Miniştri ( proces verbal semnat de Petru Groza, Gh.Tătărescu, Lucreţiu Pătrăşcanu , Lothar Rădăceanu , Petre Constantinescu , Mihai Ralea ş.a. ) a decis judecarea sa, în conformitatea cu Legea 312 /1945 .

   Completul I de Judecată al Tribunalului Poporului , întrunit în şedinţă publică pe 17 august 1945,,prin Hotărârea nr.8 , a decis condamnarea silnică pe viaţă , detenţie riguroasă de 20 de ani , degradare civică pe 10 ani şi confiscarea averii.

Încarcerat în 7 penitenciare ( Malmaison, Uranus, Văcăreşti, Dumbrăveni , Aiud , Craiova şi Gherla ). "Eliberat"înainte de termen ( la 12 sept.1956 ), pe baza Decretului 72 / 1950 , pentru că <elementul a fost reeducat complet şi a devenit apt pentru convieţuirea socială  >

La eliberare, a fost obligat să semneze o Declaraţie -tip , conform căreia nu avea voie să divulge nimănui <nimic din cele văzute şi auzite >în locurile detenţiei sau să comunice ceva despre deţinuţii rămaşi în penitenciar .

   Cu răni pe ambele picioare ( cf. biletului de eliberare nr.7915 din 12 sept 1956 ),  cu pensia anulată, bătrânul general a fost nevoit să-şi ducă zilele confecţionând pungi  la domiciliu, la cooperativa "Munca la domiciliu " .În 22 aprilie 1967, scria forurilor în drept  :<Nu am ce mânca.Nu mai am nici un mijloc de existenţă  >A murit  pe 23 febr.1969.

 /Fiul său,Florin ,sublocotenent, şef sector jandarmi în jud. Balta ( Transnistria )în timpul războiului ,a fost arestat în apr.1945; condamnat la muncă silnică pe viaţă ;încarcerat la Jilava, Aiud şi minele de plumb din Baia Sprie.

- g-ral Giosan ,Gheorghe

General de aviaţie.Arestat .A murit în 1953, în detenţie, în lagărul de exterminare de la Canal -Capu Midia .

 

-Giurescu ,Horia C.

Lct.col.Fratele istoricului şi omului politic C.C.Giurescu .Închis în perioada 1951-1956-. 

-g-ral Glatz,Alexandru

Subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale în guvernele conduse de Gh.Tătărăscu

( 29 aug.'36 -14nov.'37-  28 dec.'37 ) .Arestat la 5 mai 1950 ; condamnat la 2 ani muncă silnică printr-o Decizie a MAI.A murit în timpul detenţiei , la 7 febr.1953, la penitenciarul de la Sighet .

-Glavce , Boris

Căpitan.Arestat la 5 martie 1945 ,împreună cu alţi  ofiţeri care l-au însoţit pe g-ral Gh.Avramescu ( comandantul Corpului 4 Armată ) ,la comandamentul grupului 40 de Armată  sovietic , în condiţii nici până astăzi elucidate.

Duşi  la Moscova a pentru anchetă, condamnaţi şi trimişi în lagărele din Siberia.

La repatriere ( prin 1956 ? ) dus direct la închisoare ,apoi cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan.

-Gligor,Pavel

Ofiţer pensionar, n.în 1918, la Târgu Mureş. Arestat la 1 iunie 1948 , condamnat la 7 ani muncă silnică , pentru "crimă de uneltire contra ordinii sociale" ( pentru că ar fi vorbit despre superioritatea armatei americane ) .Încarcerat la penitenciarele din Târgu Mureş, Aiud, Gherla , Lugoj şi în minele de plumb de pe valea Nistrei .

În 1957, la eliberare, dus cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan.

Rearestat la 29 sept.1958, condamnat la închisoare administrativă , dus în lagărele de exterminarea din Delta Dunării."Graţiat" la 6 mai 1964, cu Decretul 411.

-Glogojanu ,Constantin 

Ofiţer , n.în 1896, la Râmnicu Sărat -Buzău .În martie 1948 , împreună cu soţia, a aderat la organizaţia "Salvarea Neamului " ,condusă de Nichifor Robu şi Istrate Micescu .

Arestat la 9 apr.1948 ; condamnat la 10 ani închisoare ( sentinţa nr. 1025 /1 iul.1948 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti , pentru "crima de complot" ; încarcerat la Jilava şi Aiud.

-g-ral Goescu , Zamfir 

General de artilerie .Arestat , condamnat în 1949, mort în timpul detenţiei , la Aiud.

-Gradin , Ion / Gradin , Nicolae -frate /

Colonel (în rezervă ), erou pe frontul de Răsărit .A făcut parte din org."Graiul Sângelui " condusă de Ion Vulcănescu ( din care au făcut parte şi generalii Ciupercă , Mihăilescu , Mosteoru  ş.a )

Arestaţi  în 1950, condamnaţi la 25 ani închisoare , pentru găzduirea unor membri ai organizaţiei .Încarceraţi la Jilava şi Gherla ,duşi în lagărul de exterminare de la Peninsula.

-g-ral Gradin ,Seracin

A reuşit să treacă graniţa în Iugoslavia, dar a fost prins şi predat autorităţilor române.

Condamnat la închisoare , pentru trecerea ilegală a frontierei .

Şi-a ispăşit detenţia la Jilava şi Peninsula.

-Greceanu ,Teodor

Ofiţer , pilot pe avioanele de vânătoare , decorat pentru acte de bravură pe frontul de Răsărit .

Arestat la 4 martie 1949 ; torturat la MAI ;condamnat la muncă silnică pe viaţă.

Încarcerat la Jilava, Poarta Albă şi Aiud.

În noaptea de 21 dec.1952 ( împreună cu alţi doi deţinuţi ), a încercat prima evadare din istoria Aiudului.Fracturându-şi piciorul, a fost prins şi supus torturilor exterminatoare .

"Graţiat" pe 1 august 1964 ( Decretul 411 )

-Greculescu , Constantin

Căpitan de infanterie, din Cetăţeni ( Argeş ) .Cumnat cu Gh.Purnichescu ( din grupul de rezistenţă condus de Gh.Arsenescu ) Arestat în 1950 ; condamnat ; încarcerat la Jilava, Aiud şi minele de plumb de la Baia Sprie.

O dată cu el şi din aceleaşi motive, a fost arestat şi fratele său, înv.Ion Greculescu

-Grigorescu ,Alexandru Gh.

Locotenent.N.în 1920 , în satul Căciulaţi , com.Moara Vlăsiei -Ilfov.

A intrat în conflict cu cadrele politice din divizia "Tudor Vladimirescu " , fiind arestat pe frontul din Cehoslovacia ( apr.'45 ) .Judecat pentru "instigare antidemocratică" , a fost achitat , dar dat afară din armată .

Stabilit în com.Răstolniţa ( Mureş ) pe un şantier de construcţii, a fost arestat pe 15 iunie 1948

, torturat la Securitatea din Târgu Mureş ( de sublct.Mecegan ), acuzat de apartenenţă la o org. subversivă legionară .

În dec.1948 ( împreună cu alţi doi arestaţi ) ,a fost plimbat pe uliţă în lanţuri , cu pancarte pe care scria <trădători, fascişti şi spioni >.La marginea satului, au fost executaţi , trupurile fiind expuse câteva zile , spre "luare aminte" ,apoi au fost aruncate într-o groapă comună ( 28 dec.'48 )

-Gruia ,Ion

Locotenent colonel.Arestat în 1953,  condamnat la 15 ani muncă silnică (sentinţa nr.515/19 dec.1953 ) ca "sabotor al lucrărilor de fortificare de pe litoralul Mării Negre " .

În realitate, pretext şi justificare pentru întreruperea acelor lucrări aberante iniţiate de sovietici .

-Gulan, Aurelian

[ LD: pentru acest caz , ar trebui citită cartea "Mărturii din iadul roşu .De la Vorkuta la Gherla "

pe care acest martor supravieţuitor  a reuşit s-o publice după 1989.

Nu este admisibil  ca, şi acum, după căderea comunismului, să fie şterşi din istoria României  cei 4 ani de război în Răsărit .Şi , mai ales, nu este onorant pentru armata română să nu-şi analizeze drama  în care s-a aflat oştirea română pe timpul retragerii.

Şi, de asemenea, nu este onorant pentru armată , ca , după jumătate de secol de proslăvire a diviziilor de volunari "Tudor Vladimirescu " sau "Horia , Cloşca şi Crişan " , în fruntea cărora s-a întors Ana Pauker din URSS , să nu se ştie ce au păţit cei ce au refuzat această formulă de voluntariat. Justiţia rusă ,l-a reabilitat în 1991. În România, este doar "graţiat"  ]

Ofiţer de infanterie , n.în 1922 , în Oltenia.Şeful promoţiei "1942-Dezrobirea" ( inscripţie pe sabia pe care regele Mihai i-a înmânat-o la absolvire ) .Repartizat la batalionul de Gardă Regală , a insistat să plece voluntar ,pe front .

În martie 1943, a ajuns pe frontul din Caucaz ,iar pe 18 aprilie 1944 ,era la Sevastopol , sub ploaia bombardamentelor sovietice, printre mii de morţi şi răniţi, aşteptând îmbarcarea spre ţară.

La 12 mai'44  , în locul şalupelor de salvare, de pe mare au apărut navele sovietice.

   A căzut prizonier al armatei roşii , într-un lagăr improvizat sub cerul liber.

Refuzând să devină "voluntar" în cadrul armatei sovietice , a fost condamnat la 25 de ani muncă silnică, fiind trimis în lagărul Vorkuta şi în alte lagăre din Siberia.

  Repatriat după 11 ani (  nov.1955 ),a urmat Institutul de Limbă Rusă ( 1956-1958 ) , pentru a obţine o diplomă de traducător. Nu i-a fost dată această şansă.

Arestat la 13 febr.1958 de Securitatea din Bucureşti , condamnat la 8 ani muncă silnică, a luat drumul lagărelor de exterminare de la Stoeneşti, Luciul Giurgeni şi penitenciarul Gherla.

"Graţiat" la 15 august 1964, cu Decretul 411

H.

-Hagiopol ,Cezar

Ofiţer de stat major, colonel , prof.la catedra de Tactică Artileriei ,la Şcoala de Ofiţeri -Timişoara .Combatant pe frontul de Răsărit, a fost prizonier la sovietici timp de 5 ani ( 1945-1950 ).

În lagărul de la Murmansk ,a făcut greva foamei, a fost maltratat şi umilit ( bătut cu patul armelor şi călcat în picioare ), apoi a fost transferat în lagărul de la  Vorkuta.

Repatriat la 30 nov.1950, a fost imediat arestat .Condamnat la 5 ani închisoare , "plimbat" prin  penitenciarele şi lagărele de exterminare :Oneşti, Bicaz, Bragadiru , Castelu şi Capu Midia.

La expirarea termenului ,domiciliu obligatoriu în satul Dropia,com.Tortoman -Constanţa.

"Eliberat" în 1956, după  "răsplata de 11 ani închisoare  " ,a părăsit ţara, stabilindu-se

în Germania ( Hamburg ) .

-Hamzea, Adrian

Subloct.de marină în Constanţa ( student la Facultţile  de Litere şi Drept -Cluj ) .

Împreună cu alţi 2-3 colegi,în 1951,erau solidari cu comandantul Tănase Margalatu (care apreciase că,în condiţiile războiului din Coreea ,era posibilă o confruntare americano-sovietică

Fuseseră mutaţi la Sulina ,dar ,în urma delaţiunii unui coleg ( securist infiltrat ), a fost arestat , torturat cu sălbăticie- a pierdut un picior -  la Securitatea din Constanţa  ( de Vasile Nicolae ,Puşcociu ş.a ) .Condamnat la închisoare , a fost încarcerat la Jilava, Aiud şi lagărul Periprava.

    În lagăr, s-a împrietenit cu poetul Ion Caraion.La eliberare ( 1955 ) ,şi-a căptuşit interiorul cojocului cu poeziile lui Caraion,pentru a le face cunoscute dincolo de zidurile închisorilor.

Comuniştii scorniseră o falsă biografie legată de numele său ( cum că ,la 30 sept.1944 întâmpinase cu entuziasm trupele sovietice ; că, sub îndrumarea tânărului comunist Nicolae Ceauşescu ,scosese " Scânteia Tineretului "ş.a ).

  Rearestat în 1958, împreună cu Ion Caraion ( pentru că acesta o vizitase pe mama Monicăi Lovinescu , acasă şi la închisoare  ) şi alte 7 persoane.

Condamnat la închisoare ( sentinţa nr.28 / 12 febr.1959, semnată de preşed.cpt.Munteanu Fănică) de la Tribunalul Militar-Bucureşti , secţia a II-a ."Graţiat " în 1964 , cu Decretul 411 .

-Hardulea ,Ion V.

Soldat în termen, n.în 1929, în Puieşti ( Vaslui ).Auzind de existenţa unor scrisori anticomuniste în cutiile poştale, a scris şi el o scrisoare , în numele contingenteleor 1949-'50-'51-'52 în care afirma că, dacă vor veni americanii, soldaţii români nu vor lupta împotriva lor, ci împotriva jugului comunist .Arestat la 29 martie 1951.Anchetat la Securitatea din Braşov.

Condamnat la 9 ani închisoare ( sentinţa nr.682 /11 iulie 1951 ) de Tribunalul Militar-Braşov.

-Harea ,Valdimir

Căpitan.Arestat în 1953,într-un lot de 15 ofiţeri  (aflaţi sub comanda g-ralului Grigore Ionescu ),  "sabotarea lucrărilor de fortificaţii de la Marea Neagră " ( ca o justificare pentru întreruperea lucrărilor aberante iniţiate de sovietici,la izbucnirea războiului din Coreea )

Condamnat la închisoare ( sentinţa nr.515 / 19 dec.1953 )

-Hălălău ,Ştefan

Colonel, fostul comandant al Şcolii de ofiţeri de artilerie din Craiova.N. în 1893, din satul Fântâna Domnească ,com.Prunişor -Mehedinţi.[A făcut parte din Completul de judecată a Tribunalului Militar ,în procesul în care a fost condamnată comunista Ana Pauker , în 1936 ]

Arestat în 26 sept.1948.Torturat în anchetă la Securitatea din Craiova ( de Oancă şi Vasilescu ) .Condamnat la 6 ani închisoare de Tribunalul Militar -Craiova.Încarcerat la Jilava, lagărul Peninsula, Ocnele Mari şi Aiud.A murit la 9 febr.1964, în timpul detenţiei .

-Holban , Mircea

Locotenent de cavalerie ( fiul generalului Ştefan Holban, mort din 1939 ).

Împreună cu alţi camarazi,în toamna 1944, au construit o cabană (pe valea Izvorul Dorului ) unde au ascuns două căruţe cu muniţie , şi în 1945,un adăpost ( pe muntele Păduchiosu ) unde au ascuns pistoale ,puşti şi grenade.

  Arestat în iunie 1946.În ziua procesului ,Emil Bodnăraş i-ar fi propus colaborarea , în schimbul eliberării, dar a refuzat .Condamnat la 10 ani muncă silnică ( nov.1946 ) a fost încarcerat la Aiud şi în minele de plumb din Baia Sprie. La expirarea pedepsei , i s-a fixat domiciliu obligatoriu în satul Lăteşti , com.Borduşani-Ialomiţa.

"Eliberat" în 1964, a reuşit să plece în exil,  în Elveţia ( Geneva )

-Hurdulea, Ioan

Soldat în termen,croitor în com.Puieşti -Mocani ( Bârlad ) ,n.în 1929.Arestat în 1951 din unitatea militară unde îşi satisfăcea stagiul militar ; condamnat la 9 ani închisoare corecţională (Sentinţa nr. 682 / 11 iul.1951 ) a Tribunalului Militar- Oraşul Stalin [Braşov ], pentru "delictul de instigare" ( art.327 C.P. ).Iată delictul ( cf sentinţei ) :<...în ziua de 23 februarie 1951 a fost detaşat de la regiment pentru a urma cursurile de armurier.Aici stând de vorbă cu soldatul Blocu Macovei care i-a spus că în cutia poştei din unitate a sosit o scrisoare cu caracter instigator

[...] întocmeşte şi el o astfel de scrisoare în ziua de 8 martie 1951 [...] în numele ctg.49, 5051-52 în care spunea ,printre altele ,"dacă la un an nu avem 20 de zile concediu , când vor veni amercanii nu vom lupta ci le vom întoarce împotriva voastră , nu va dura mult şi vom scăpa de jugul care n­e-a luat tot avutul [...] Tito a spus că nu este mult şi vom veni .Ah, îl aşteptăm atât , să vedem şi noi cauza " [...]   >( Cf. Lupu, Nicoară, Onişoru, Sentinţe comentate )

I.

-Iaciu, Florea M.

Colonel ,absolvent al Şcolii de Război şi al Facultăţii de Drept, n.în 1909, în Stoeneşti-Romanaţi.

Comandant de companie pe frontul de Răsărit ,decorat cu "Steaua României", "Coroana României" şi ordinul "Mihai Viteazul" .

Arestat pe 21 iunie 1951 , din unitate ;torturat în anchete la Securitate ;închis la Gherla şi Făgăraş, fără judecată.Eliberat la 10 dec.1955.

A reuşit să plece în străinătate, stabilindu-se în Suedia.

-Iacob, Gheorghe

Ofiţer de cavalerie, reg.4 Roşiori -motorizat (unitate de elită care a participat la arestarea germanilor masaţi în pădurea Tunari , în august'44 )

În ianuarie 1952, degradat la gradul de soldat ;arestat la 3 martie 1952 ;anchetat la Securitatea Bucureşti ( Uranus ) ,dus la Jilava ; condamnat la 6 luni muncă silnică , pentru "reeducare", în lagărul Spanţov.Eliberat la 28 nov.1952.

-g-ral Iacobici, Iosif

[LD:"Cazul " generalului Iacobici ( şi al celor cu situaţii similare ),ar trebui studiat în şcolile militare la lecţiile de etică militară -dacă există aşa ceva în programul de pregătire - pentru a-i înarma  cu noţiuni de justiţie militară şi a modela caracterul viitorilor militari.

Destinul acestui militar ,erou şi martir deopotrivă  - persecutat în  regimul totalitar antonescian şi exterminat de regimul totalitar comunist - cere o reabiliatre juridică şi morală pilduitoare.

Pentru  amănunte recomand "Şefii Marelui Stat Major român.Destine la Răscruce .1941-1945 , Bucureşti, 1995 ;Alex.Duţu Florica Dobre, op. cit şi Mareşalul Ion Antonescu şi generalul Iosif Iacobici :opoziţie sau conflict ?  , în "Revista de Istorie Miltară" , nr.1 /1996 ]

    Militar de carieră, n.în 1884,la Alba Iulia , absolvent al Şcolii Superioare de Război din Viena  ( 1910 ) .După Marea Unire( 1 dec.1918 ), integrat în armata română,a urcat treptele ierarhiei militare ( de la lct.col. la general de corp de armată ) , îndeplinind înalte funcţii de comandă : director în Învăţământul Militar Superior ( 1937 ), comandant al Corpului 2 Armată ( 1938 ), ministru Înzestrării Armatei ( 1938-'39 ), comandantul Armatei 3 ( 1939-'41 ), ministru Apărării Naţionale (1941 ),comnadantul Armatei 4  ( '41 ), şeful Marelui Stat Major (1941-'42 ).

   A fost trecut în rezervă la 4 august 1942 , deşi mai avea trei ani până la împlinirea limitei de vârstă ,după o prelungită dispută -politică, militară , strategică  cu mareşalul Antonescu,privind continuarea războiului din Răsărit şi raporturile cu armata germană ,ne mai având nici o funcţie publică .După 23 august 1944, generalul Iacobici s-a crezut îndreptăţit să i se revizuiască statutul de militar, făcând numeroase demersuri şi memorii la succesivii miniştri ai Apărării Naţionale

    Arestat la 18 mai 1946, cercetat de Parchetul General al Curţii de Apel -Bucureşti ( Cabinetul 4 instrucţie ) a fost găsit nevinovat ,Ordonanţa de neurmărire din 26 august'46 precizând că <generalul Iosif Iacobici nu a susţinut războiul imperialist şi politica fascistă şi hitleristă a mareşalului Antonescu, ci din contră , s-a opus continuării unui război nepopular şi şi-a sacrificat poziţia sa militară proeminentă pentru a salva ce se mai putea salva , fiind dat ca pildă de urmat de însăşi ţările cu care ne găseam în război .>

   La 16 sept.1946 ,aceeaşi instanţă militară emitea o Ordonanţă de urmărire , în care era acuzat că  militase pentru hitlerism, pentru intrarea trupelor germane în ţară, pentru declanşarea războiului contra URSS, ş.a ş.a  Pe  baza Legii 312 din 12 aprilie 1945 , a fost trimis în judecată pentru <urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul ţării şi crime de război >.

 Procesul s-a desfăşurat între 11-19 ianuarie 1949 ,la Curtea de Apel -Bucureşti , Secţia 4 Penală , fiind condamnat la 8 ani temniţă grea ( Decizia nr 123 / 19 ian.'49 )

Întemniţat la Văcăreşti, Jilava şi Aiud, a decedat pe 11 martie 1952, în spitalul închisorii .

-Ichim,

Colonel ,comandantul Centrului de recrutare din Constanţa.Arestat în 1949 , pentru că ar fi promis lui Ion Negulescu ( ex-deputat liberal în 1937, implicat în mişcarea de rezistenţă din "Regionala Mare" ) că-i va face rost de armament ( îngropat de germani în timpul retragerii ).

Condamnat la închisoare .

-Ichim ,Ştefan

Ofiţer în rezervă, n.în 1891, în Bucureşti .Arestat la 4 sept 1958 de Securitatea din Bucureşti ( Uranus ) ;torturat în anchetă de ecipa lui Enoiu ;condamnat la 10 ani temniţă grea ,pentru "uneltire contra ordinii sociale" .Închis la Jilava şi Gherla.

A murit în 1960, în detenţie , din cauza torturilor îndurate, la Gherla.

-g-ral Ilasievici, Constantin

Ofiţer de cavalerie, de carieră , n.în 1880, la Dorohoi ( ? ).Combatant în marele război, în bătăliile pentru Ardeal.A urcat treptele ierarhiei militare , ajungând general de divizie şi comandant al Şcolii militare de cavalerie( din 1928 ); mareşal al Palatului Regal ( din 1930, la Restauraţia Carol II ) ;comandant al Corpului 2 Armată ( 1936); ministru al Apărării Naţionale în cabinetul de alegeri Gh.Tătărăscu ( nov.- dec.'37) ;şeful Casei Militare a Regelui Carol II (1 febr.'39 - 9 sept.'40 ) .

  Disponibilizat din armată de g-ral Ion  Antonescu , la presiunile Gărzii de Fier ( 9 sept.'40 ) ;

arestat la 26 nov.1940 ,împreună cu alţi foşti demnitari ai regimului Carol II ,eliberat la 2 dec.'40 .

  După instaurarea regimului comunist , a fost arestat în noaptea de  5/6 mai 1950 , cu lotul foştilor demnitari a fost  închis la Sighet, unde a avut parte de "tratamentul" echipei de schingiuitori ai lui  Vasile Ciolpan .

În vara 1955, a fost transferat la penitenciarul Malmaison, unde supus unei anchete dure, a murit la 6 oct. '55.Cadavrul a fost dus la morga spitalului penitenciarului  Văcăreşti, pentru ca anchetatorii să fie derobaţi de răspundere.

-g-ral Ilcuş, Ion

Ofiţer de carieră, n.în Răşinari-Sibiu , în 1892, dintr-o veche familie ardelenească .

Membru în Consiliul Naţional Român din Viena , deputat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, la 1 dec.1918, care a hotărât unirea Transilvania cu  România .

Intrat în armata română cu grad de maior, a ajuns  general de divizie , şef de Stat Major şi ministru al Apărării Naţionale în guvernele regimului carlist, conduse succesiv de Gh.Argeşanu,Constantin Argetoianu,Gh.Tătărescu ( 21 sept.1939-4 iulie 1940 ).

  Arestat în noaptea de 5 / 6 mai 1950, în lotul foştilor demnitari , a fost întemniţat la Sighet, unde a fost schingiuit de "echipa" lui Vasile Ciolpan.În vara 1955, a fost transferat la penitenciarul Malmaison, unde a fost supus altor anchete dure.

Nemaiputând suporta umilinţele şi torturile, a încercat să se sinucidă.

-g-ral Iliescu ,Victor

   Ofiţer de carieră, n. în com.Singureni -Giurgiu, în 1884

Decorat cu Coroana şi Steaua României, pentru acte de bravură în primul război mondial.

Subsecretar de stat la Ministrul Culturii Naţionale şi Cultelor (pentru educaţia extraşcolară ),

în ultimul guvern Antonescu (ian.'43-23 august 1944 ). 

  Arestat la 18 mai 1946 ; judecat de Tribunalul Poporului  în procesul "lotului 2 al  guv.Antonescu"( 27 de demnitari ,în mare parte din aparatul economic şi militar al cabinetelor  ), care s-a desfăşurat în paralel cu judecarea recursurilor din procesul Ion Antonescu .(Unii dintre  inculpaţi după desfiinţarea Tribunalului Poporului ,au fost judecaţi şi de "Curtea Criminală " din Bucureşti, în alte procese, şi vor mai primi alte condamnări )

Condamnat la 10 ani temniţă grea .Închis la Jilava şi Aiud.Eliberat în 1956.

-Iliescu ,Dan Radu

Ofiţer de artilerie ( în 1944 ), fiul generalului Victor Iliescu .Arestat în 1949 ; condamnat la închisoare ;închis în lagăre de muncă forţată la Galeş, Poarta Albă şi Peninsula , unde, datorită atitudinii de protest , a fost inclus în "brigada de pedepsiţi"

-g-ral Iliescu ,[Ioachim ] Mihai

General în retragere ( din 1945 ) .N.în 1892, în com.Militari -Ilfov.

Arestat în 1946.Condamnat la închisoare .Eliberat.

Rearestat în 1950.Condamnat la muncă silnică pe viaţă .Graţiat  în 1964 (Decretul 411 ),

cu domiciliu obligator în satul Lăteşti, com.Borduşani -Ialomiţa.

După eliberare ( 1966 ), s-a stabilit în Bucureşti , lucrând ca funcţionar la Uzina de termoficare Dudeşti.

-Iluţă ,Viorel

 Ofiţer , prizonier de război în lagărul Sverdlovsk ( URSS ) , pentru că a refuzat să se înroleze în diviziile "Tudor Vladimirescu" şi "Horea, Cloşca şi Crişan" ( organizate din iniţiativa Anei Pauker ) .Repatriat mai târziu , revenit în ţară a fost un timp prof. la Institutul Silvic din Câmpulung Moldovenesc.Urmărit de Securitate , a fost arestat pentru "difuzare de bancuri politice " .Condamnat la 4 ani închisoare de Tribunalul Militar-Iaşi , pentru "uneltire contra ordinii publice" .

-Ioaniţescu , Constantin

Colonel , n.în 1897.Comandantul Regimentului 16 Artilerie, Bacău.

La revenirea din prizonieratul sovietic ,a fost dus direct la penitenciarul Gherla.

A murit la scurt timp, în detenţie .

-g-ral Ionescu, Andrei C.

General , n.în 1905 la Bucureşti.Arestat la 5 august 1948 .

A murit la 20 iulie 1949, la Aiud, din cauza condiţiilor de exterminare.

-Ionescu, Constantin Cârligel

Aviator , din Constanţa.La întoarcerea din prizonierat ( URSS ), a fost dus direct la penitenciar.Închis 10 ani , la "eliberare " , i s-a stabilit domiciliu obligatoriu în Valea Călmăţuilui , com.Însurăţei -Brăila.A reuşit să părăsească ţara, stabilindu-se în SUA.

-Ionescu, Diamandi Gh.

Căpitan de aviaţie, n.în 1913, la Tulcea.Conducătorul unei organizaţii de rezistenţă  anticomunistă , formată din peste 70 persoane, care a acţionat în zona muntelui Băişoara , în perioada 1948-'49.

Împuşcaţi sau arestaţi în ciocnirile cu Securitatea ,el s-a ascuns un timp în satul Moşca, com.Iara ( Cluj ),racordându-se cu mişcarea de rezistenţă condusă de Popp-Bujoi .

În urma unui denunţ, gazda sa, Ilie Ilea a fost arestat şi împuşcat în timpul anchetei ( sept.'49 ) , el reuşind să scape.Prins şi arestat la 18 ian.1950, a fost torturat în anchete  şi condamnat la moarte ( sentinţa nr.937 / 1 dec.1950 , semnată de col.magistrat Vasile Vlas ), de Tribunalul Militar-Cluj.Executat pe 15 mai 1951, la penitenciarul Cluj.

-g-ral Ionescu, Emilian

[LD:După eliberare,printre puţinii supravieţuitori ai elitelor militare decimate ,şi-a însuşit  "tezele oficiale " ale PCR   ( succesiv schimbate , prin omisiune, fals şi reinterpretare ) privind  războiul din răsărit, 23 august '44 ,armistiţiul şi clauzele sale , încurcându-se în versiuni , dar fiind multă vreme printre puţinii veterani de război "onorat " . ]

A participat la arestarea marşalului Ion Antonescu.Cu toate acestea, a fost arestat în 1949 ,a fost închis la penitenciarele Jilava şi Ocnele Mari.

-g-ral Ionescu ,Grigore

General maior, comndantul trupelor de geniu în executarea fortificaţiei aberante de pe litoralul Mării Negre ( iniţiate de g-ralul sovietic Afanasiev, duupă izbucnirea războiului în Coreea , în faţa unui "iminent pericol de război imperialist ").

   Arestat în 1953, împreună cu mai mulţi ofiţeri superiori români ,sub acuzaţia de sabotaj.Pentru a fi pedepsit, i s-au pus în dosar o serie de acuzaţii false ( că în 1929 a înăbuşit o grevă la CFR -Braşov ;că pe front a cerut soldaţilor să-i aducă urechile a 90 de partizani sovietici executaţi  ; că în 1943, a pus să se ridice o troiţă cu o inscripţie antisovietică ş.a ş.a ) Condamnat la 15 ani închisoare ( sentinţa nr.515 / 19 dec.1953 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti.Toţi cei condamnaţi în acel proces, au fost graţiaţi ( cf.Decretului 535 / 8 dec.1955 )

-Ionescu ,Teodor T.

Colonel , n.în 1884 , în Alexandria -Telorman.Combatant în primul război mondial , avansat maior şi decorat pentru acte de vitejie. După demobilizare , a urmat Şcoala de Război , fiind avansat colonel ( 1928 ), urcând în ierarhia militară în funcţii de comandă :şef de Stat Major la Corpul 3 Armată ( 1931 ) , comandant al Corpului 1 Armată ( 1940 ).

În al doilea război mondial, a participat la cucerirea zonei fortificate a Odessei, la luptele de la Cotul Donului reuşind să-şi scoată trupele din încercuirea sovietică.

  Disponibilizat după 23 august 1944 ; dat în urmărire ca "martor şi acuzat " într-unul din procesele "criminalilor de război" , pe baza Legii 312 / 1945, a fost condamnat la închisoare

( în contumacie ).A murit în 1954, în ascunzătoare.Procesul a fost închis în 1955.

-Ionescu,Vintilă Micsandru

Lct. col.implicat în mişcarea de rezistenţă din munţii Retezat (împreună cu Grigore Brâncuşi şi mulţi învăţători din jud. Gorj ).Arestat în 1949 ; condamnat la închisoare ( sentinţa nr.257 / 19 mai 1953 ) 

-g-ral Iordăchescu, Constantin

General, n.în 1893, la Rovinari-Gorj .Arestat la 13 august 1950 , pentru cercetări în legătură cu activitatea din timpul războiului. A murit la Jilava ,după 3 luni de anchetă, la 18 nov.1950.

-Iordănescu, Ilie

Sergent în Reg.255 Artilerie ,U.M.03425 - Prundu Bârgăului , din "lotul lct.Mărgineanu "

Membru în Comitetul anticomunist ,compus din 14 membri , condus de lct.Teodor Mărgineanu (care, în 1956, inspirat de evenimentele din Ungaria ,elaborase un  plan de acţiune îndrăzneţ : eliberarea deţinuţilor din Gherla ; mobilizarea studenţimii din Cluj şi ocuparea cu tancuri a oraşului ; marş asupra Bucureştiului , în colaborare cu alte unităţi militare ).

  Trădaţi de un şofer , acţiunea a fost zădărnicită în faşă, iar autorii arestaţi ( dec.'56 )

şi condamnaţi ( sentinţa nr.805 / 1957). 4 ofiţeri au fost condamnaţi la moarte şi executaţi la Gherla,pe 26 iunie 1957. Nu ştim la cât a fost condamnat sergentul Iordănescu.

- Isăilă ,Constantin

Ofiţer.Arestat în oct.1948 de Securitatea din Craiova.Torturat în anchetă la Securitatea -Craiova de Oancă .Judecat în  " lotul g-ralului  Ion  Carlaonţ " .Închis la Aiud.

-Iuraşcu , Constantin Gh.

Plutoner major la U.M .din Roman ( Neamţ ) , n.în 1902, în Dagâţa -Iaşi .Luptător pe frontul de răsărit .Partizan din martie 1944 ,în spatele frontului,în  Bucovina invadată de armata sovietică.

Arestat la 24 decembrie 1952 ; condamnat la 3 ani închisoare ( sentinţa nr.2173 /30 dec.1954 ) , de Tribunalul Militar -Iaşi .

J.

-Jauca,Gheorghe / Jauca Alexandru  / cu încă 9 persoane /

Ofiţeri de cavalerie ,fraţi, n.în Suceava , în 1923 , respectiv 1926.

Arestaţi în timpul unei "misiuni-capcană" pe 18 febr 1958 ( în urma unui denunţ );

torturaţi  timp de 6 luni la Securitatea din Suceava ( echipa mr.Feller ,Iosipescu, Velceanu , Orăşanu Constantin , Codlea, Mocanu ş.a.),acuzaţi  că au înfiinţat o organizaţie subversivă

( în realitate , totul inventat de Securitate ) .

   Judecaţi  într-un " lot de 11 persoane" ( Jaucă Alexandru ,Capverde Mihai, Tudoraş Radu, Poenaru Petre , Hurlubei Eugen, Pogluţ Vasile ş.a.)  ;condamnaţi la 25 ani muncă silnică

( Gheorghe ) , respectiv 7 ani ( Alexandru ) de Tribunalul Militar-Bucureşti , prin sentinţa nr.421/ 21 august 1958.

   La recurs,Tribunalul Suprem a casat sentinţa,motivând că <bandiţii sunt nevinovaţi> .

Puşi să semneze pentru luare la cunoştinţă, nu au fost eliberaţi , ci duşi în lanţuri la penitenciarul Jilava şi  torturaţi timp de 5 zile ; transferaţi  la penitenciarul din Botoşani apoi la Suceava , unde au continuat să fie anchetaţi ,încă 4 luni, de echipa lui Feller.

  La 9 martie 1963, fiecare deţinut din lot  a fost urcat într-un taxi şi dus la domiciliu

La scurt timp după "eliberare" , 3 din lotul de 11, au murit .

-g-ral Jienescu, Gheorghe

[LD: recomand citirea "studiului de caz " realizată de Alex.Duţu (op.cit )şi studiul Generalul aviator Gheorghe I.Jienescu , publicat de Aurel Pentelescu  în "Revista de Istorie Militară " , nr.2 / 1996 ]

Comandor aviator ,as al aviaţiei , n.în 1895, în com.Rast -Dolj, cu o strălucită carieră militară.

Şeful Statului  Major al Forţelor Aeriene (1940-'41 );Subsecretar de Stat pentru Aer şi Marină ( 1940-1941) şi al "Aerului" ,în perioada războiului din Răsărit ( 1941-23 aug.'44  ).

   A fost destituit din funcţie în seara de 23 aug.1944(după arestarea g-ralului Antonescu )şi închis la Malmaison ;la intevenţia g-ralului Sănătescu pe lângă g-ralul sovietic Vişnievschi, a fost

pus sub pază la domiciliu.

   La 29 ian.'45, prin Jurnalul nr.189 al Consiliului de Miniştri , a fost inclus pe lista celor 65 de persoane propuse pentru arestare, ca "vinovate de dezastrul ţării "şi deferirea lor acuzatorilor publici spre cercetare şi instrucţie.

  Prin Ordonanţa din 10 apr.'45,a fost declanşată cercetarea sa de către Tribunalul Poporului , pe 12 febr.'46 fiind transferat în arestul închisorii Malmaison,apoi la Comandamentul Militar al Capitalei (9 martie '46 ) .

    După desfiinţarea Tribunalului Poporului, cercetările au fost continuate de Parchetul Militar al Curţii de Apel Bucureşti (Cabinetul 11 instrucţie ), care ,prin Ordonanţa nr.17/28 august 1946, a dispus scoaterea de sub urmărire pentru infracţiuni prevăzute în Legea nr.312 / 1945 , dispunând clasarea dosarului.

   În oct.1946,  a fost judecat de Curtea de Apel -Bucureşti ( Secţia IX ), care, prin Decizia nr.160 / 9 oct.'46 ,l-a condamnat la 20 ani temniţă grea şi  5 ani detenţie riguroasă , fără că generalul şi apărătorii să ştie de ce a fost acuzat .

    Abia pe 6 febr.1948 , prin Decizia nr.27 , Curtea de Apel (Secţia IX) )a emis acuzaţia :

< a militat pentru hitlerism , dând putinţa trupelor germane să se aprovizioneze din România cu benzina necesară [...] pregătirea, declararea şi continuarea războiului [...] permiterea trupelor germane operative să intre pe teritoriul ţării şi pregătirea atacului contra URSS [...] >

Recursul a fost respins de Curtea Supremă (Secţia Penală ) , prin Decizia nr.1510/ 7 august 1948.

   În toate aceste faze ,g-ralul Jienescu a cunoscut toate vicisitudinile şi ororile închisorilor comuniste, fiind încarcerat , succesiv ,la Aiud(1947 ) ,Văcăreşti, (1947 -'48 ) Aiud (1948-'58 ), Râmnicu Sărat ( 1958-'63 ),Gherla( 1963-18 apr.'64 ).

 "Eliberat" în baza Decretului nr.176 / 18 apr.'64 ,după ce făcuse 19 ani şi 2 luni închisoare,

aruncat în stradă în prag de 70 de ani (averea lui şi a soţiei fusese confiscată ; pensia i se suspendase )grav bolnav şi umilit .

-Jitianu ,Nicolae

 Soldat ( ? )ţăran, combatant în războiul din Răsărit,originar din Focşani.Prizonier de război ,a refuzat să se înroleze în "diviziile de voluntari " (Tudor Vladimirescu şi Horia, Cloşca şi Crişan ).

Condamnat la 25 ani de închisoare ( de sovietici ) ;închis la lagărele din Siberia (Vorkuta )

K .

 -Kintescu, Gheorghe M.

Ofiţer de cavalerie ,n.în Craiova, în 1901.[a fost o vreme agentul lui Moruzov ]

În perioada dec.'44-6 mart.'45, a fost subdirector general al Serviciului Special de Informaţii al armatei ,funcţie de care s-a folosit pentru a sprijini cu  informaţii Mişcarea  Naţională de Rezistenţă organizată de Aldea-Popp -Bujoi.

   Arestat la 27 mai 1946 , sub acuzaţia de implicare în acţiunile org."Sumanele Negre" .

Condamnat la 5 ani închisoare ( 19 nov.1946 ) ; folosit ca martor al acuzării în procesul Maniu -Mihalache (nov.'47 ).A murit la 1 apr.1948 , la Aiud .

-Kiriacescu ,Mihai Marius 

Col.de Stat Major , prof.la Şcoala de Război ,ataşat militar la Ankara , cu merite militare  pe câmpul de luptă ( n.în Craiova ).Arestat în 1945 sau '46  (? ) sub acuzaţia implicării într-o organizaţie conspirativă de rezistenţă naţională ; torturat în timpul anchetei la SSI ; condamnat la închisoare.A murit pe 8 martie '60 ,în timpul detenţiei, la penitenciarul Piteşti .

-g-ral Korne, Radu

 N.în 1895, la Bucureşti .Unul din cei mai distinşi ofiţeri ai armatei române.Absolvent al Şcolii Superioare de Război (1922-'23 ) şi al Şcolii de Cavalerie din Samur -Franţa ( 1926 ).

În războiul reîntregirii, fusese decorat cu ordinele "Coroana României " şi "Mihai Viteazul " ; în 1941, participase cu Regimentul 6 Roşiori , la eliberarea părţii de nord a Basarabiei ;în vara 1944, comandase Divizia 1 Blindate, în timpul bătăliei din Moldova.

  Urcase  treptele ierarhiei militare de la locotenent ( 1917 ), până la Şef de Stat Major al Corpului de Cavalerie ( '41),comandant al Diviziei 3 Munte ( '42 ) ,al Diviziei 8 Cavalerie purtată ('42-'44 ), al Diviziei 1 Blindate (vara'44 ).

  Întors de pe front în sept.'44, a fost arestat la 21 oct.1944 la sugestia Moscovei ( împreună cu alţi generali )prin Ordinul confidenţial nr.67 al ministrului de Război,Mihail Racoviţă,din cauza unor zvonuri calomnioase (că ar fi trecut de partea germanilor ). La intervenţia g-ralui Sănătescu,

apoi a g-ralului Rădescu , la 6 febr.'45 a fost scos de la Malmaison şi pus sub arest la domiciliu.

   În Jurnalul nr.427 / 19 martie '45 al Consiliului de Miniştri ( publicat în M.O. din 7 1pr.'45 ),

figura pe lista celor 65 bănuiţi de crime de război.Abia pe 14 mai,la audierea de la Tribunalul Poporului,acuzatorul public Mihai Popilian îi comunica acuzele:<că a condus o divizie blindată în Crieea >,că ar fi spus că < mareşalul Antonescu este cel mai destoinic ofiţer din armata română>, şi că ar fi făcut printre ofiţeri < propagandă antisovietică >.

În urma cercetărilor, prin Ordonanţa nr.1519 din 20 iunie'45,acuzatorul public al T.B.a hotărât scoaterea de sub urmărire penală  şi clasarea dosarului .

La fel ca în cazul altor generali , acuzatorul public şef  al T.P. ,Robescu, a reţinut actul de neurmărire, transferând dosarul spre cercetare altui cabinet.

   După desfiinţarea Tribunalului Poporului, cercetările au continuat la Parchetul Tribunalului Militar al Regiunii 2 Militare Bucureşti, căutându-i-se noi învinuiri ( apartenenţa la org.subversivă "Rezistenţa spirituală " ,legături cu mişcarea de rezistenţă din Cehoslavacia  ş.a.)

   Pe 24 martie 1948 ,după o percheziţie la domiciliu (autorizată de  comisarului Ion Moldovan), g-ralul Korne a fost arestat şi depus la Direcţia Generală a Siguranţei Statului , sub acuzaţia de "uneltire contra siguranţei statului ".Închis la Jilava, anchetat ,grav bolnav, a fost transportat la Văcăreşti, unde a murit pe 28 apr.1949.

  Deşi cazul fusese clasat, cercetările au continuat "post-mortem " ,pentru a i se stabili averea supusă confiscării -  10 ha în com.Ciaru-jud-Gorj şi o casă în Tg.Jiu -  deşi Legea nr.29 / 1947 nu mai prevedea acest lucru.Procurorul Al.Silvian  aprecia ca inoportună o dezbatere judiciară în această speţă, deoarece <pe măsura construirii socialiste va fi preluată de stat prin naţionalizare ,sau va trece în sectorul socialist ,prin colectivizare .>

-Koslinschi ,Gheorghe

Viceamiral, ministru subsecretar de Stat pentru Marină , profesor la Şcoala Superioară de Război .

Arestat în 1948 ;judecat pe baza unui dosar cu probe şi mărturii false ; condamnat la 10 ani muncă silnică , pentru "crime de război " .Închis la Jilava şi Aiud.

A murit la 30 apr.1950, în detenţie , la Aiud.

L.

-Lascu, Pavel

Maior în Timişoara , combatant în amândouă războaie  mondiale., n.în Ciupercenii Noi-Dolj. Soţia sa (de origine germană ) era pianistă la Opera din Timişoara.Arestat prin 1953, sub acuzaţia că în casa sa , în timpul serilor  muzicale,au loc discuţii duşmănoase regimului.

Condamnat la 6 ani închisoare ,detenţia la Timişoara şi Gherla .

- Lazăr , Emil.

Locotenent deblocat.Membru al Cercului Profesional Militar PNŢ , în  garda de corp a lui Iuliu Maniu , în timpul alegerilor din 19 nov.1946.Arestat în 1946.

-Lazăr, Nicodim

Căpitan ,invalid de război , n.în Galda de Jos -Alba.Arestat la vârsta de 32 ani ; judecat în unul din loturile partizanilor din "grupul Nicolae Dabija" .

Condamnat la 6 ani închisoare ; închis la penitenciarul din Sibiu şi lagărul Peninsula.

-Lăţea ,Constantin

Maior de artilerie ,combatant în al doilea război mondial.Absolvent al Facultăţii de Matematică şi al Şcolii Militare de Război.Arestat în primăvara anului 1949, sub acuzaţia implicării în mişcarea de rezistenţă organizată de g-ral Nicolae Ciupercă. Condamnat la 15 ani închisoare

Detenţia la penitenciarele Jilava, Gherla şi minele de plumb Baia Sprie.

-Lăuneanu ,Marin

Ofiţer de marină ,n.în Tulcea .Căzut prizonier la Stalingrad ( 1943 ), a fost ţinut 10 ani în lagărul de la Bakal-Stroi ,pentru că a refuzat să se înroleze în divizia "Tudor Vladimirescu ".

La repatriere, a fost dus direct la închisoarea Jilava.

La punctele de muncă din lagărele sovietice , mureau în jur de 30-40 deţinuţi pe zi , încât din cei

10.000 români cât fuseseră iniţial , s-au repatriat doar 6.000 .

-g-ral Leoveanu, Emanoil  M.

[LD:cazul pe larg în Alex.Duţu,op.cit ; Cicerone Ioniţoiu ,op cit ; Şerban Pavelescu,Emanoil Leoveanu , în Arhivele Totalitarismului ,nr.3 /1995 ) 

 La fel ca şi în cazul altor procese din epocă, mecanismul juridic pus în funcţiune apare prea minuţios construit ierarhic ,ca să nu constate preocuparea izbitoare pentru "acoperirea legală" ( care să-i absolve de răspundere în viitor ) şi asigurarea unor pedepse exterminatorii Când decretele şi legile represive- Legea nr.291 /1947 , Decretul nr.207 /1948 ,Decretul nr 32 / 1953, Decretul nr.421 /1955 - cu care procurorii au perseverat să obţină condamnarea generalului Leoveanu în succesive procese ,au devenit "neoperatorii" , Colegiul II Penal al Tribunalului Capitalei a schimbat Decizia penală nr.2 825 ("crimă contra umanităţii" )şi l-au încadrat la art.193 /1 din Codul Penal ("activitate contra clasei muncitoare ") trimiţându-l spre judecare la Tribunalul Teritorial Bucureşti. A urmat caruselul proceselor la Tribunalul Militar şi al recursurilor la Tribunalul Suprem,până s-a ajuns la o sentinţă (3 oct.'57 ) care asigura lichidarea  :

15 ani detenţie riguroasă, dată la un om trecut de 70 de ani    ]

N.în 1887, în Craiova-Dolj. Absolvent al Şcolii Militare de Ofiţeri de Artilerie (1906-1908 ) ;

combatant (căpitan, maior ) în primul război mondial. Licenţiat al Şcolii Superioare de Război (1920 );al Facultăţii Juridice din Iaşi  ('23 )şi al Academiei  de Înalte Studii Comerciale -Cluj ( '26)

Secretar general în Ministerul Apărării Naţionale  (1928- '29 ); general de brigadă ('37 ) ; comandant al Diviziei 35 Infanterie ('41 ) ;director general al Poliţiei şi Siguranţei Statului

( 21 ian.-1 dec.'41 ) ;director al Direcţiei Artileriei de Război ( 1942 );comandant al Comandamentului 2 teritorial Bucureşti ( 1942-'43 ) ; comandant al Corpului 6 Armată (1943-'44 ) ;comandant al Corpului 4 şi 6 Armată ( 1944 ) ,rănit pe frontul de Vest (31 oct.'44 ).  Cu asemenea grade şi funcţii,a intrat în colimatorul Tribunalului Poporului din 1945. A fost anchetat pentru mai multe capete de acuzare :

...în 1945, Parchetul General al Curţii Militare de Casare şi Justiţie l-a cercetat pentru implicare în pogromul antisemit petrecut în iunie 1941 la Iaşi.

Găsit nevinovat, dosarul a fost clasat pe 26 sept.'46.

...în 1947 , dosarul a fost reluat de Tribunalul Militar al Corpului 2 Armată ,prin redeschiderea dosarului instrumentat în 1941.Din nou , dosarul a fost clasat şi generalul scos de sub urmărire .

...pe 17 mai 1951,a fost rearestat ; internat 4 ani la penitenciarul Jilava,fără a fi judecat.

...pe 30 ian.1955 se adresa procurorului general al României :<Prefer să fiu condamnat la moarte , să scap de chinurile acestea îngrozitoare,ce nu mai au sfârşit. Cu ce v-am greşit ?

Ce fapte criminale am comis ? [...] Interveniţi ,dle procuror general ,pentru sancţionarea mea cu pedeapsa capitală , socotind-o a fi o favoare pentru mine.>

...pe 16 mai '55 ,Procuratura Generală prin Ordonanţa de sesizare nr.187 , cerea judecarea sa de către Tribunalul Bucureşti ca <om de încredere şi element de mână forte al dictatorului Antonescu >şi pentru că în funcţia de director al Siguranţei şi Poliţiei Române (ian.-dec.'41),

<a dezlănţuit o teroare cumplită împotriva organizaţiilor revoluţionare ale clasei muncitoare > ( procesul comuniştilor- soţii Paneth ş.a. )

...pe 22 oct.'55 ,Tribunalul Capitalei ,Colegiul II Penal, prin Decizia nr.2.825 /1 şi-a declinat competenţa, trimiţând dosarul la Tribunalul Teritorial Bucureşti .

...la 9 nov.1956 ,Tribunalul Militar al Regiunii 2 Militare ,Colegiul de Fond,apreciind că inculpatul nu mai fusese arestat până atunci [ sic ! ] ,acordându-i chiar "circumstanţe atenuante " pentru "atitudine corectă în proces ",l-a declarat culpabil pentru <crima de activitate intensă contra clasei muncitoare >, condamnându-l, cu unanimitate de voturi , la 10 ani detenţie riguroasă şi confiscarea averii personale (sentinţa nr.1.683 /9 nov.'57 ).

În lunile ce au urmat, continuând să fie întemniţat la Jilava,a mai trecut prin 2 recursuri :

...16 ian.'57 ,recursul generalului , respins de Tribunalul Suprem (în care reclamase neluarea în considerare a probelor şi a declaraţiilor celor 21 de martori ) .

...25 iul.1957 ,recursul în supraveghere al procurorului general al României la acelaşi Tribunal Suprem ( contra sentinţei de 10 ani dată de Tribunalul Militar al Regiunii 2 Militare ,Colegiul de Fond ),care a decis o nouă rejudecare.

...pe 3 oct.1957,Tribunalul Militar al Regiunii 2 Militare ,Colegiul de Fond, cu unanimitate de voturi,a decis mărirea pedepsei la 15 ani detenţie riguroasă,confiscarea întregii averi şi 200 lei cheltuieli de judecată ( Sentinţa nr.204/3 oct.'57 )

...pe 22 nov.'57,Tribunalul Suprem a respins recursul generalului .

A murit la 72 de ani, în timpul "detenţiei riguroase" ,pe 26 mai 1959 ,în penitenciarul exterminator Făgăraş.

-Lepinder, Ion Gh.

Ofiţer de marină, n.în 1928.Arestat şi condamnat la 5 ani închisoare în 1960

Detenţia în lagărele de la Strâmba şi Giurgeni .Graţiat în 1964, cu Decretul 411 .

-g-ral Linteş , Ion

General de aviaţie, directorul Casei invalizilor, văduvelor şi orfanilor de război.

N.în 1897, în satul Murgeanca, com.Valea Ciorii (Ialomiţa ).

Arestat , a murit în timpul detenţiei .

-Lisac, Ventislav Fr.

Maior pensionar,n.în 1914, în Durostor,stabilit în Constanţa după cedarea Cadrilaterului ( 1940 ).Arestat la 9 apr.1949 ; condamnat la 15 ani închisoare (15 aug.'49 ); închis la Jilava şi Aiud.

A murit în detenţie , pe 16 ian.1960.

-Lissievici ,Ion

N.în 1896, în com.Breaza ( Suceava ) .Colonel de artilerie, şef de St.J.la Divizia 35 Infanterie , subdirector general la SSI (1941-1943 ), cmd.Reg.4 Artilerie grea (1944 ) , şeful Serviciului Secret de Informaţii din Ministerul de Război (20 sept-24 dec.1944 ).

Arestat în 1956; condamnat la 15 ani închisoare pentru " acţiuni intense împotriva clasei muncitoare" ;detenţia la penitenciarele Jilava, Făgăraş, Gherla."Graţiat" în 1963.

-Lizac ,Ventislav F.

Maior ,n.în 1914.Arestat la 9 apr.1949 ;condamnat la închisoare (sentinţa nr.1837 / 15 aug.'49 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti .A murit în  detenţie, pe 16 ian.1950, la penitenciarul Jilava.

-Luca ,Constantin / Draga C.-soţie / Constantin Titi -fiu /

Lct.col din Bacău .Arestat în 1954,împreună cu soţia şi fiul ( actor la Teatrul din Oradea ).

Eliberaţi în '55.Rearestat în 1958, încarcerat la Jilava, Aiud şi Gherla .

"Graţiat "pe 30 iul.'64 ,cu Decretul 411 .

-Lucan ,Aurelian V.

Lct.col. , n.în 1894,la Cernăuţi (fiu de preot , cu studii teologice,voluntar în 1917 în armata română ) .Absolvent al Şcolii de Ofiţeri de Artilerie, combatant  în al II-lea război mondial, fiind decorat cu Coroana României şi Ordinul Crucea de Fier.

Căzut prizonier în Crimeea (11 apr.1944 ), a refuzat să se înscrie în diviziile Tudor Vladimirescu şi Horia ,Cloşca şi Crişan .

Repatriat pe 24 dec.1948, a fost în permanenţă persecutat şi urmărit de Securitate.

-Lucuţa ,Traian Fl.

Sublocotenent , combatant în războiul de Răsărit , n.în 1917,la Curtici .

Prizonier în URSS , la repatriere s-a angajat la uzina "1 Mai " din Bucureşti.

Arestat la 13 febr. 1958 ; torturat cu bestialitate la Securitatea din Bucureşti;judecat în acelaşi proces cu Atanasiu Puiu Constantin  (fost prizonier în URSS, repatriat ); condamnat la muncă silnică pe viaţă ( sentinţa nr.62 / 30 mart.1959 ) , de Tribunalul Militar Bucureşti .

"Graţiat" în 1964, cu Decretul 411 .

-Lungu ,Constantin Costache Gh.

Soldat -ţăran ,n.în Socrujeni ( Suceava ).Combatant pe frontul de Răsărit ,căzut prizonier în URSS.Repatriat, a fost arestat pe 7 sept.1959 ;torturat la Securitatea din Suceava ( forţat să semneze declaraţii infamante la adresa potenţialului militar şi privind colhozurile din URSS ) ;

condamnat la 6 ani muncă silnică ( sentinţa nr. 606 / 22 oct.1959 );trimis la muncă forţată în bălţile Dunării.

-Lupoaie , (? )

Maior la vânători de munte (soţul principesei Alice Cantacuzino ).Arestat la 18 martie 1946 ,ca membru al org. anticomuniste "Sarmisegetusa " .Condamnat la 5 ani şi 6 luni închisoare ;închis la penitenciarul MAI şi Văcăreşti.

În iulie 1947, a reuşit să evadeze, a părăsit ţara ,stabilindu-se în Franţa.

-Luţă, Gheorghe

Căpitan de rezervă , membru al org.anticomuniste conduse de Nicolae Trocan.

Arestat ; torturat sălbăticie la Securitatea din Craiova; condamnat la moarte , de Tribunalul Militar-Craiova. Executat la penitenciarul Craiova, în 1952.

M.

-g-ral Macici ,Nicolae

 /Ileana [Dobo ] -soţie / Macici -fiul /

[LD: Sintetic ,cazul poate fi înţeles numai dacă este plasat în contextualitate geopolitică .

Destinul acestor generali ar putea oferi cineaştilor subiecte de scenarii istorice cu valenţă informativă reparatorie şi educaţională ,pentru spălarea pozitivă a creierelor de  balastul falsificat al "filmelor istorice " din epoca totalitarismului comunist.

Generalul Macici nu figurează în Micul Dicţionar Enciclopedic (1977 ) .Trecerea sa  în dicţionarul "Bărbaţi ai datoriei .23 august 1944-12 mai 1945 (Editura Militară, 1985 ) poate fi considerată o primă dar incompletă "reabilitare" .

Într-un ziar de după 1989, s-ar fi relatat că, în birourile unui Institut de Istorie  ,Avram Bunaciu ar fi răsfoit acel dicţionar şi ar fi făcut următorul comentariu :<Ori Macici e un criminal de război şi atunci nu are ce căuta în dicţionar, ori e un erou ,şi atunci merg eu la puşcărie . >

În Dicţionarul său ,Cicerone Ioniţoiu încheie astfel prezentarea :"Generalul Macici n-a fost criminal de război , dar nici Avram Bunaciu n-a ajuns la puşcărie ." 

 Pentru informaţii suplimentare , recomandăm  Ales.Duţu, Fl. Dobre , op.cit  ; Gh.Vartic, Generalul Nicolae Macici , un viteaz în "Memorialul durerii ", în " Revista de Istorie Militară ", nr 1 /1995 ;Gheorghe Tinică, Nicolae Macici , în "Arhiva Totalitarismului " nr.1 / 1995 ]

Ofiţer de carieră. n. în 1886, în Craiova. Absolvent al Şcolii Militare de Infanterie (1907 ), Şcoala Superioară de Război ( 1913-1915 ).A urcat treptele ierarhiei militare,de la sublocotenent (1907)

la general de corp armată (1942 ), îndeplinind funcţii importante de comandant militar :

Divizia 9 Infanterie ( 1937-'39 ), Corp 2 Armată ( 1939-'41 ) ,Armata 1 ( 1941-1945 ).

Calvarul generalului a început imediat după 23 august'44.

/În sept.'44, era elogiat de Comandamentul operativ al armatei sovietice din Transilvania,

(România Liberă publicându-i fotografia şi biografia), pe 20 oct.'44 ( potrivit dispoziţiei Comisiei Aliate de Control, prin  mareşal Malinovski ) ,Ministerul de Interne comunica Ministerului Apărării că s-a ordonat g-ralului Constantin Păiş (procurorul Curţii Militare de Casare şi Justiţie ) să aresteze "preventiv"  8 ofiţeri români ,printre care figura şi g-ralul Vasile Macici ,comandantul Armatei 1 (care, în acel moment , alături de sovietici,participa la luptele grele pe teritoriul Ungariei ,pe cursul mijlociu al Tisei ).

Pe acest ordin, ministrul Apărării Naţionale ( g-ral Mihai Racoviţă ) a pus următoarea rezoluţie:<Generalul Macici nu se va aresta. [...]pentru domnia sa să se facă o excepţie deoarece s-a purtat bine.> G-ralul  Sănătescu (prim-ministru ) mulţumea mareşalului Malinovski pentru soluţionarea satisfăcătoare a cazului g-ralului Macici, care a rămas pe frontul din Ungaria , la comanda Armatei 1,până la 12 febr.'45, când a fost înlocuit de sovietici.

/Prin Jurnalul nr. 722/ '45  al Consil.de Miniştri  (preşed.g-ral Rădescu ),g-ralul Macici a fost deferit acuzatorului public spre cercetare, fiind bănuit că, în oct.'41, <a organizat la Odessa executarea ordinului de represalii dat de mareşalul Antonescu >.La 3 mai '45 , Actul de acuzare a fost aprobat de Consil.de Miniştri.

/ 14-22 mai'45: Tribunalul Poporului a judecat procesul şi, prin Hotărârea nr.1 din 22 mai '45,

l-a considerat vinovat de <crima de dezastrul ţării prin săvârşirea crimei de război , constând în faptul de a fi ordonat acte de teroare ,cruzime şi suprimare asupra populaţiei din teritoriul în care s-a purtat războiul şi de a fi ordonat represalii colective din motive rasiale asupra populaţiei civile din Odessa >.

Deşi în timpul procesului şi la recurs el a invocat tratatele de drept internaţional privind represaliile în timp de război ;deşi a specificat că ,pe 22 oct.'41, la Odessa, două mari comandamente ( român şi german ) au fost spulberate de acţiunea teroristă a  partizanilor bolşevici ;deşi a contrapus acuzaţiilor , numărul mare al ofiţerilor  şi ostaşilor români care şi-au găsit sfârşit în acel act terorist ;deşi declaraţiile unor cetăţeni evrei ( din Dobrogea, Orăştie, Sibiu ş.a ) îl prezentau ca pe "un salvator providenţial"al lor ;g-ralul Macici a fost condamnat la moarte, în conformitate cu art.3 din Legea 312 /1945.

/31 mai-1 iunie'45 :Înalta Curte de Casare  şi Justiţie a respins recursurile , dar , la intervenţia Regelui Mihai, i s-a comutat pedeapsa în muncă silnică pe viaţă (Decretul nr.1742 /1 iun.'45 ).

Transferat de la Jilava la Dumbrăveni ,apoi la Aiud (din 5 mai '46 ) unde,înmatriculat cu nr.K.7 665 ,  i s-a impus "regimul  de izolare" , în celula 217, în ceea ce deţinuţii numeau "Zarcă" , pentru condiţiile de exterminare .

A murit la 64 de ani, pe 15 iunie 1950, fiind înmormântat în cimitirul penitenciarului .

Soţia şi fiul său,au avut de suferit toată viaţa,faptul de a fi fost rudele  unui "criminal de război "

 ( vezi la Tabloul -victime Femei ).

-Macovei, Ion

Adjutant în flotila aviatică din Buzău (înscris în  PNŢ după 1947 ) .Arestat la 15 aug.'49 ; condamnat la închisoare ; "plimbat" prin 12  penitenciare : Buzău, Râmnicu Sărat, Galaţi, Ploeşti, Jilava, Dumbrăveni , Gherla, Bârlad, Caransebeş, Oradea, Cluj şi Aiud.

La expirarea pedepsei, dus cu domiciliu obligatoriu în satul Lăteşti ,com.Borduşani ( Ialomiţa )

-Macrinici ,Trofin

Locotenent colonel.N.în 1898, însatul  Băieşti, com.Ciuperceni -Orhei.În 1941, combatant în războiul de Răsărit, pentru eliberarea Basarabiei ; în 1944, combatant în războiul din Vest, pentru eliberarea Transilvaniei de nord.În 1947, propus pentru decorare cu ordinul "Mihai Viteazul" . .

Arestat după câteva zile; predat sovieticilor ; deportat în lagărul de la Vorkuta ,din Siberia.

A murit în spitalul Snadorodok din lagărul I.N.T.A.şi a fost aruncat la gropa comună .

-Magearu ,Mircea A./ Sonia Margareta-soţie /

Ofiţer în Arad, n.în 1922, în Sibiu .Arestat pe 26 sept.1946 , împreună cu soţia ; judecaţi în "lotul org.Valurile Dunării " [ proces înscenat la cererea unor ofiţeri NKVD , format din mai mulţi ofiţeri români, proces care, ulterior, a fost pus pe seama PNŢ ]

Condamnat la 10 ani temniţă grea .

Închis la Jilava, Aiud şi lagărul Peninsula, a fost împuşcat mortal pe 17 nov.1950 ,sub pretextul tentativei de evadare ( în realitate, suferind de diaree, era ghemuit într-o coloană de deţinuţi aflaţi în mers )  În acelaşi an, a murit şi soţia sa , în penitenciarul din Văcăreşti .

-Maniu,

Maior din Sighişoara ,fost instructor al ostaşilor de origine română din Timocul iugoslav  (predaţi de germani guv.Antonescu , în 1940 ).Arestat în 1949 de Securitatea Timişoara , în timpul conflictului Tito-Stalin , sub acuzaţia de spionaj .

-Manolescu ,Mihai I.

Lct.în MFA ,trecut în rezervă, n.în 1932, la Bucureşti .Arestat în 1958 , pentru că şi-a manifestat admiraţia faţă de revoluţia anticomunistă din Ungaria .Condamnat la 8 ani închisoare ( sentinţa nr.567 / 24 dec.1958 ) de Tribunalul Militar-Timişoara , pe baza unui dosar contrafăcut de Securitatea din Timişoara.Detenţia la Jilava şi lagărele din bălţile Dunării."Graţiat" în 1963.

-g-ral Manoliu ,Gheorghe/Otilia-soţie /

N.în 1888 , la Piatra Neamţ.General al Diviziei "Vânători de Munte" , comandant al Corpului 4 Armată -Iaşi.Pe frontul de Răsărit, a înălţat drapelul românesc la Stalingrad . Cunoscut pentru omenia sa ( a hrănit copiii şi bătrânii înfometaţi ruşi, la cazanul trupei ) .

Decorat cu ordinul Mihai Viteazul şi Crucea de Fier.

Arestat în 1952, împreună cu soţia.Condamnaţi la închisoare :el ,la Jilava , ea, la Ghencea.

Eliberaţi în 1954.

-g-ral Mardari ,Socrate D.

N.în 1894, în oraşul Huşi (Vaslui ).Şef de promoţie a liceului militar "Dimitrie Sturza " ( Craiova ), combatant -ofiţer ( rănit ) ,în primul război mondial. Şef de promoţie a Şcolii Superioare de Război În 1926 (după  renunţarea la Tron a prinţului Carol II )  la cererea Regelui Ferdinand, a fost numit perceptor şi aghiotant al prinţului-copil Mihai .La revenirea lui Carol ( 1930 ) ,a părăsit Palatul Regal.După abdicarea lui Carol ( 1940 ) , a devenit şeful Casei Militare a MSRegele Mihai I şi Mareşal al Palatului ( 1940-1942 ).

Între 1942-1945, a îndeplinit funcţii militare de răspundere : general de divizie, şef de M.St.M , comandant al Corpului 7 Teritorial Craiova, comandant al etapei a II în Cehoslovacia , secretar al Crucii Roşii , responsabil cu "ajutorul american " din timpul secetei .

    Deblocat în aug.1946 ;arestat pe 8 apr.1948, după abdicarea Regelui Mihai ; anchetat 2 ani ; condamnat la 7 ani închisoare, în baza unui dosar cu probe şi mărturii false.

Închis la Jilava şi Aiud.Grav bolnav, fără asistenţă medicală , a murit pe 9 febr.1954, la Aiud .

-g-ral Margaritopol ,Demostene

[LD: "cazul" acestui general ( nu singurul ! ) este ... lipsa oricăror date privind soarta acestuia , ceea ce  este exclus să se întâmple în birocraţia militară. ]

 Arestat pe 14 august 1952.Grav bolnav, internat la spitalul penitenciarului Văcăreşti ,ar fi murit în dec.1952.

-Marinescu, Cornel I (Pleşoiu )

Colonel,n.în 1905, în Craiova. Şef de Cabinet al mareşalului Ion Antonescu  (pe care l-a însoţit la toate întâlnirile cu Hitler ).Arestat în 1952 ;eliberat în 1954.

-g-ral Marinescu ,Gheorghe

General la comandamentul Diviziei 6 Infanterie-Vânători de Munte .Decorat pentru fapte de arme în campania din Vest.După încheierea războiului, a sprijinit mişcarea de rezistenţă din Munţii Bucegi . Arestat , a murit la penitenciarul Gherla , în 1952.

-g-ral Marinescu, Gheorghe D.

General de Divizie, şef de Stat Major , comandantul Apărării Teritoriului-Capitală

Duşman al comunismului, şi-a retras soldaţii de la defilarea din 23 august 1945 ,nemulţumit de neparticiparea Regelui Mihai la festivitate.

Îndepărtat din armată din ordinul lui Emil Bodnăraş; arestat în 1950 ; condamnat la muncă silnică pe viaţă pentru "înaltă trădare ". "Graţiat" după 14 ani , cu Decretul 411 /1964.

-Marinescu, Stere

Colonel, şef de cabinet al guvernatorului Bucovinei , în regimul Antonescu.

Arestat şi judecat în 1945, în unul din loturile "criminalilor de război  ,vinovaţi de dezastrul ţării "

Condamnat la închisoare .

 -Mateescu, Ştefan

Aviator militar , partizan din grupul Dumitru Apostol.Prins şi arestat în 1949 ; torturat  în anchetă la Securitatea din Piteşti ( cpt.Cârnu ), a declarat greva foamei .

A fost lăsat să moară ,prin înfometare.

-contraamiral  Măcellariu,Horia 

[LD: La fel ca şi în alte cazuri ,este  evidentă hotărârea reprezentanţilor sovietici din CAC de a decapita armata română ; la fel ca şi în alte cazuri,apare clar preluarea acestei sarcini de către  comuniştii ajunşi la putere.

Va depinde de mult controversata lege a lustraţiei , dacă oameni de felul contraamiralului Horia Măcellariu , au fost "criminali"  , "victime" sau "eroi"  şi "martiri" ai rezistenţei anticomuniste din România. Pentru necunoscătorii istoriei acestei epoci, pentru cei mai puţin avizaţi în decodarea  limbajului documentelor ( Note, Decizii, stenograme la  procese ) un avertisment de interpretare adecvată este mai mult decât necesar .

Celor  intersaţi de amănunte, le recomand  prezentarea acestui caz la Alex.Duţu ,op cit şi Cicerone Ioniţoiu , op cit .] 

Ofiţer superior în marina regală, n.în 1894 ,la Craiova -Dolj.Absolvent al Şcolii Militare de artilşerie,geniu şi marină ( 1915 ), specializat la Şcoala de Război şi Centrul de Înalte Studii Navale din Paris ( 1928).Cu ascensiune profesională, de la gradul de locotenent ( 1917 ), la cel de contraamiral ( 1944 );cu funcţii importante în ierarhia militară navală,de la şef de St.Mj.al Diviziei Mare ( 1936-'37 ),la comandant al Forţelor Navale Maritime (1943-'44 )

  La 23 august '44, după sosirea sovieticilor pe litoralul românesc, a fost numit (pentru scurt timp ) comandant al Dobrogei ,apoi comandant al Şcolii Superiore de Marină.

A fost trecut în rezervă pe 25 apr.'45.Apoi a început lupta şi calvarul.

   La 6 iunie '45, Comisia Aliată de Control  (recte g-ral Susaikov ) l-a acuzat de <conlucrare activă cu Germania fascistă > şi de <acţiuni criminale contra Naţiunilor Unite >. Invocând art.14 al Convenţiei de Armistiţiu ( 12 sept.'44 ), el a cerut < darea în judecată a contraamiralului Măcellariu ca criminal de război > .Cercetând învinuirile aduse ,Cabinetul 7 al Tribunalului Poporului  a conchis că <nu se poate face în speţă aplicarea nici unui text din Legea 312 /1945, în sarcina sa negăsindu-se nici o culpabilitate.> Nemulţumit de această decizie ,Comisia Aliată de Control ( recte viceamiral Bogdenko )a adresat (pe 29 nov.'45) o Notă ministrului de Justiţie (Lucreţiu Pătrăşcanu )în care arăta că <nu este de acord cu raportul dlui acuzator public Săracu în afacerea Horia Măcellariu şi perseverează asupra continuării cercetării contra vinovatului şi tragerea sa la răspundere > În urma unor alte Note succesive (dec.'45-febr.'46 ), ministrul de Război ( g-ral C.Vasiliu Răşcanu )a numit o Comisie de experţi militari  pentru stabilirea răspunderilor.

În urma concluziilor acestei Comisii, Parchetul Curţii -Bucureşti  a decis (Ordonanţa din 10 aug.1946 ) scoaterea de sub învinuire a contraamiralului Horia Măcellariu.

  În august 1945 ,a luat legătura cu Ion Bujoi ,pentru alcătuirea unui comitet de conducere a organizaţiilor anticomuniste din ţară ,ce se opuneau Guv.Groza, sovietizării şi comunizării României ; în sept.1945, în timpul grevei regale, a luat legătura cu g-ral Aurel Aldea,fiind printre organizatorii manifestaţiei promonarhiste din 8 nov.'45 ; în primăvara 1946, era considerat conducătorul forţelor de rezistenţă din zona Bucureştiului ; în  febr.1948, a trimis o scrisoare

g-ralului Rădescu (refugiat în SUA ) în care cerea ajutor anglo-american şi precizarea unei date pentru răsturnarea guvernului Groza.   

  În contextul agitat al campaniei electorale din 1946, a fost implicat în procesul Sumanelor Negre ( 18 nov.'46  ) fiind condamnat la muncă silnică pe viaţă ( în contumacie )de Curtea Militară de Casaţie şi Justiţie .

  În contextul abdicării regelui Mihai şi a evenimentelor ce au urmat, a fost arestat pe 19 apr.1948 , fiind implicat în procesul Mişcării Libertăţii Româneşti [ Mişcarea  Naţională de Rezistenţă]

Prin Sentinţa nr.1 834 /2 nov.'48  a Tribunalului Militar-Bucureşti ,a fost condamnat la muncă silnică pe viaţă pentru <crima de înaltă trădare prin necredinţă >  ;la 7 ani închisoare corecţională pentru delictul de  <uneltire contra ordinii sociale >; la 25 de ani muncă silnică pentru <crima de organizare şi participare la organizaţii de tip fascist ,politice şi paramilitare > , la 10 ani temniţă grea pentru <crima de complot în scop de răzbunare >, urmând să execute pedeapsa cea mai mare : muncă silnică pe viaţă, degradare civică pe viaţă, confiscarea averii. Tribunalul Militar-Bucureşti. Completul de judecată :primpreşed, dr.Petrescu I.Alexandru col.Colceag Gh.,Sârbu Eremia, lct.col.Zănescu Ion, lct.col.magistrat Stănescu Simion ;procurori : col.Stanciu Constantin şi lct. magistrat Eftimie Călin.(1 nov.'48 ) A fost încarcerat , succesiv,  la Jilava, Aiud, Râmnicu Sărat , Jilava şi Gherla.

La 20 febr.1957, din penitenciarul Aiud , se adresa Tribunalului Militar Bucureşti :<N-am fost un trădător ,un necredincios, un răzvrătit sau complotist împotriva Patriei şi neamului meu . M-am bătut pentru întregirea neamului românesc ,m-am bătut pentru graniţele lui sfărâmate .Am dorit ca în ţara mea , în care m-am născut liber, fiecare locuitor ,indiferent de origine etnică, de credinţă religioasă, de stare socială şi de ideile sale politice , să fie liber şi egal a se manifesta ,prin grai şi scris, fără teamă, supunându-se fără constrângere voinţei majorităţii poporului, exprimată liber şi fără teamă , iar neamul meu să fie independent şi stăpân pe destinele lui, respectând coexistenţa şi drepturile celorlalte neamuri .>A fost "graţiat" în 1964, cu Decretul 411 

-g-ral Mălinescu, Aurel

General de brigadă ,n.în 1897, în Fălticeni-Suceava.Arestat şi condamnat la 4 ani închisoare în 1959, pentru "discuţii duşmănoase la adresa regimului" purtate cu g-ralul Carlaonţ . Eliberat în 1960, în urma recursului .

-g-ral Mărculescu, Constantin

[LD: presupunem că era om în vârstă, veteran din primul război mondial, din moment ce a fost pedepsit "numai " cu domiciliu obligatoriu.Poate istoricii militari vor căuta în arhive să dea de urma acestor liste de veterani decoraţi , "răsplătiţi" astfel de comunişti.Altfel , semnificaţia decoraţiilor militare din România îşi va pierde din valoarea moral-patriotică. ]

General n.în Oltenia .Arestat în mai 1947; anchetat la MAI ; judecat în "lotul veteranilor de război decoraţi cu ordinul " Mihai Viteazul " .Condamnat la domiciliu obligatoriu .

A murit în timpul deportării.

-Mărculescu,Radu

[LD:  mărturisim regretul de a nu avea (încă )  memoriile-document " Pătimiri şi iluminări din captivitatea sovietică" ale acestui martor lucid , care tratează drama românilor prizonieri din lagărele sovietice.Preluăm informaţiile şi câteva fragmente din Dicţionarul lui Cicerone Ioniţoiu .Pentru a evita confuziile, precizăm că  nu este vorba de brigăzile de voluntari pregătite şi aduse în ţară de Ana Pauker et & -Tudor Vladimirescu sau  Horia, Cloşca şi Crişan -ci este vorba de ofiţerimea română demnă, care nu a căzut în plasa propagandei comuniste , a fost reţinută în  lagărele de prizonieri încă 10 ani şi, după repatriere, a îndurat represiunea comunistă din propria ţară. ]   

Ofiţer (r.) ,combatant în războiul din Răsărit, căzut prizonier la sovietici.N.în 1915, la Bucureşti ; profesor de L.Română la liceul "Gheorghe Lazăr " şi "Aurel Vlaicu " ;autor de studii literare şi eseuri filozofice , traducător de poezie din l.franceză.

Din mărturiile sale :<...noi românii ( mai precis ofiţerii ) am fost singurii care am reuşit în februarie 1948 , în lagărul Mănăstârca-Orank , printr-o cvasi unanimă grevă a foamei ce a antrenat 1500 de oameni ,să constrângem discreţionara putere sovietică să ne reptarieze .

Această repatriere smulsă stăpânirii ,prin care majoritatea ofiţerimii noastre a putut intra în ţară cu fruntea sus ,nepecetluită de semnul infamant al trădării, a încununat periplul captivităţii noastre cu un final apoteotic... >
Care a fost "finalul apoteotic " ? : la revenirea în ţară( 1957 )  a fost dus direct la penitenciarul Sighet, apoi în  lagărul din Bragadiru , unde a fost reţinut 8 luni şi jumătate.

După revoluţia  din Ungaria , toţi cei cu dosare NKVD au fost rearestaţi.

Mărculescu Radu a fost cuplat  "lotului Constantin Puiu Anastasiu" ( 10 apr.1959 ) şi  judecat de Tribunalul Militar -Bucureşti ( preşed. Finichi Paul ).

Mărturiile sale au putere de dovezi privind intenţia genocidară :<Securitatea născoceşte comploturi ,operează arestări , desfăşoară anchete în cursul cărora torturează şi schingiueşte şi, în final, instrumentează procese. Evantaiul acestor acţiuni juridice era vast şi se întindea pe toată ţara .În acest gigantic şi demenţial vârtej de procese, unul de mari proporţii ni s-a înscenat şi nouă, prizonierilor din rezistenţă.

De fapt , n-a fost un singur proces, ci o galaxie de procese unele mai mari, altele mai mici, toate gravitând în jurul unui proces pivot  care îl avea ca personaj central pe Constantin Puiu Atanasiu de care se legau iţele, artificial fireşte ,tuturor celorlalte .

În această galaxie am fost şi eu plasat pe orbita unui proces , cu încă trei complici , cu care însă nici nu mă cunoşteam, [...] Mie îmi imputatu 3 peme scrise în captivitate şi aduse în ţară prin memoria unor prieteni care le preţuiseră [...]cum eu am rezistat la presiunile anchetei, şi n-am recunoscut nimic, iar martorii folosiţi ca acuzatori , cu toate intimidările şi chiar torturile la care au fost supuşi ( unii dintre ei erau deja condamnaţi la moarte ) au contestat cu înverşunare în instanţă tot ce li se atribuise că ar fi declarat împotriva mea, completul de judecată s-a văzut - spre stupoarea lui - lipsit de probe. >

Neputându-l condamna, dar nedorind să-l scape din gheare, după un an de aşteptare în celulele de la Uranus , a fost transferat la Periprava, unde i s-a comunicat că M.A.I. i-a dat  o pedeapsă

administrativă de 72 de luni ( adică o condamnare de 6 ani , fără proces ).

A executat doar 5 ani, fiind "graţiat" în 1964, cu Decretul 411 .

-Mărgineanu ,Teodor I. 

Locotenent în Regimentul 255-Artilerie ( U.M.03425 ) din  Prundul Bârgăului .N.în 1932, în satul Caşva, com.Gurghiu -Mureş. Iniţiatorul unei organizaţii anticomuniste în cadrul unităţii, în care aderenţii depuneau un jurământ : <Jur să răzbun toate suferinţele poporului român îndurate până acum în anii de subjugare [...] Jur să-mi respect jurământul meu în numele poporului şi a lui Dumnezeu [...] Jur că nu voi trage niciodată în poporul meu şi nu voi săvârşi o luptă maternă.[...]Dacă îmi voi trăda jurământul sau voi trăda cauza revoluţiei să fiu urât de popr şi să cadă toată pedeapsa aspră a poporului asupra mea .>

În 1956, încurajat de evenimentele din Ungaria, a hotărât să întreprindă o acţiune prin care

să elibereze deţinuţii politici de la Gherla şi să ocupe oraşul Cluj.

Amânând acţiunea pentru câteva zile ( pentru a lua legătura şi cu alte unităţi militare ), în noaptea de 18 dec.1956 ,a fost trădat  de un şofer .

A părăsit unitatea , s-a ascuns la un ţăran, dar a fost prins şi arestat pe 20 dec.1956.

Torturat în anchetă la Securitatea din Cluj ; judecat într-un lot de 14 persoane ; condamnat la moarte ( Sentinţa nr. 805 / 1957 ) de Tribunalul Militar-Cluj.

Executat -împreună cu alţi 3 sau 4 ofiţeri - la penitenciarul Gherla , pe 26 iunie 1957 ( de ofiţerul Istrate )

-Mândrişteanu, Nicolae

Căpitan de aviaţie, din Drăgăşani -Vâlcea.Organizatorul grupului  de rezistenţă "Mâna Albă " care acţiona în împrejurilmile Bacăului. Împuşcat de Securitate pe 13 iul.1950, în casa fam Dumitru ( com.Parva-Bistriţa Năsăud ) .După împuşcarea sa, au urmat numeroase arestări şi

s-au dat multe condamnări pentru "nedenunţare" .

-Mândru, Silviu Victor

Maior de artilerie , căzut prizonier la Stalingrad ( ian.'43 ). Internat în lagărul de prizonieri de la Oranki Mânăstârka , a fost degradat de comandantul lagărului , Grisciuc, pentru că a refuzat să se înscrie în diviziile de voluntari organizate de comunişti.

Repatriat pe 14 mai 1948, a fost permanent supravegheat de Securitate .Arestat în 1960 ; torturat la Securitatea din Bucureşti ( Uranus ) ; condamnat la 6 ani închisoare ( 6 mai'60 ) ; pentru "uneltire contra ordinii sociale" .Eliberat în 1964, cu Decretul 411 .

-Mârzanca ,George

[LD: datorăm acestui militar, cartea -document "Am fost patru ani..."bandit" " în care a descris calvarul anilor de detenţie.]

Ofiţer de infanterie , rănit pe front, decorat cu Coroana României .După demobilizare, numit comandant de batalion al U.M.-Colibaşi.Reclamat la Securitate de ofiţerul politic al unităţii  - funcţie nouă în armata română - a fost arestat la 29 apr.1952.

Anchetat 6 luni la Securitatea din Bucureşti ( Uranus ); condamnat la 4 ani închisoare

( Sentinţa nr.44 /24 iunie 1953 ) , în baza unui dosar cu probe şi mărturii mincinoase .

Detenţia în Jilava, şi lagărele de la Poarta Albă, Galeş, Peninsula.

-Miclescu , (? )

[LD:dacă acţiunea colonelului n-ar fi avut un final tragic, cazul are o mare doză de naivitate , explicabilă pentru folclorul ţărănesc, neaşteptată la un ofiţer. .Omul şi-a confecţionat chiar o legitimaţie ( nr.1 ) a acestei inexistente organizaţii, cu fotografie , fiind singurul membru al ei.] 

Colonel, cmd.Regimentului de tancuri-Târgovişte . În 1948, sperând în intervenţia americană în România, a răspândit un manifest , semnat "Ora H"  , în care anunţa populaţia că 648 de partizani sunt gata de luptă.Arestat în 1948 : torturat în anchete la Securitatea din Târgovişte ,  pentru a mărturisi numele celorlalţi membri ; a fost trimis la Securitatea Braşov, unde ancheta a continuat.Judecat, a fost condamnat la 7 ani închisoare , a ajuns la Aiud.

-Mihai, Gheorghe N.

[LD: Dau acest "caz" ( care nu a fost singular )  pentru a releva distrugerea generaţiei  tinere postbelice.Gheorghe Mihai era un tânăr care hotărâse să îmbrăţişeze cariera militară.Nu făcuse războiul de Răsărit, nu făcuse "crime de război " .Şi totuşi, i s-au răpit 19 ani din viaţă , cei mai activi în cariera unui bărbat ( de la 20 la 40 de ani ).]

 Cadet ,absolvent al Liceului Militar din Timişoara , n.în 1925, în satul Vărşand,com.Pilu-Arad.

Arestat în nov.1945 , pentru "deţinere de armament " ;judecat de Tribunalul Militar-Craiova ;

eliberat în martie 1946 , achitat în mai 1947.

Rearestat la 9 iun.1948 de Siguranţa-Braşov ( în timpul stagiului la Regimentul 4 Artilerie Antiaeriană ); fără proces şi fără condamnare, întemniţat 6 ani : la Râmnicu Vâlcea, Piteşti, Târgu Ocna, Ghencea, Capu Midia , Poarta Albă ; eliberat pe 21 mai 1954.

Rearestat la 9 ian.1958 ;condamnat la 12 ani muncă silnică ,în baza unui dosar contrafăcut de Securitate.Întemniţat alţi  6 ani la penitenciarele din Uranus, Jilava şi Gherla.

"Graţiat" pe 4 august 1964, cu Decretul 411 .

-g-ral Mihail, Gheorghe

[LD:pentru amănuntele acestui caz, recomandăm lucrarea lui Alexandru Duţu, op.cit

În aug.1957, la aniversarea bătăliei de la Mărăşeşti , g-ralul francez Victor Pétin s-ar fi interesat

de colonelul  Gh.Mihail ,decorat de Berthelot cu Legiunea de onoare  franceză.( Cf.C. Ioniţoiu )

Legendă sau adevăr,sigur este că , la 25 sept.1957, Marea Adunare Naţională a emis Decretul nr.460 , prin care g-ralul Gh.Mihail a fost eliberat , ]

   Şef al Marelui Stat Major al armatei române în două stări excepţionale din istoria României,

în care rolul armatei a fost esenţial : 23 august -4 sept 1940 ( fiind şi vicepreşed.Consiliului de Miniştri ) pe timpul gravelor amputări teritoriale din timpul domniei regelui Carol II , când României i s-a răpit Basarabia, nordul Bucovinei , Cadrilaterul dobrogean şi  nord-vestul Transilvaniei)

şi 23 august-12 oct.1944 ( în guvernul  g-ralului Sănătescu , sub care s-a realizat armistiţiul şi alăturarea  României la coaliţia anti-hitleristă ).

   Ofiţer de carieră ,n.în  1887 ,la Brăila,a urcat ierarhia militară, de la gradul de sublocotenent

 ( în 1907 ),la cel de maior  ( în '17 ),general de brigadă  ('35 ), de divizie ('39 ) de corp de armată

( '44), de armată ('44 ) ; ocupând funcţii corespunzătoare :şeful Casei Militare Regale şi

subsecretar de stat la MAN  (1939 ), şef de M.St.M. ( 1940, 1944 ), inspector general de

infanterie, apoi de armată ( 12 oct.1944-1946 ) .

În 1946 a fost disponibilizat ; în 1947, a fost trecut în rezervă .

 Arestat de Siguranţă la 20 ian.1948 ( imediat după abdicarea Regelui), i-au fost confiscate o serie de documente şi  note personale  privind situaţia ţării ,folosite ca probe incriminante , calomnioase la adresa URSS şi a guvernului Groza :<...O mână de mediocrităţi , ambiţioase şi meschine , o mână de reptile conduc poporul ...> , < ...nu voiam să sărut picioarele Rusiei ... >, <...nu voiam a lua parte , a fi părtaş la nimicirea armatei române... >, <... revoluţia română de la 6 martie 1945 nu este altceva decât inducerea în eroare a poporului ... > , <...căci pentru România este o necesitate imediată...de a face să dispară din organismul său ,la nevoie cu forţa, răul :comunismul >.

După anchetă , la 6 martie 1948, fără a fi judecat , pe baza unor Decizii a MAI , generalul a fost închis la Piteşti, apoi a fost transferat la Ocnele Mari  şi  la Sighet (1948-'55 ).

Concomitent , în 1954,a fost conexat unui lot de foşti demnitari  ( miniştri în perioada 4 iul-4 sept.1940 - Ion Gigurtu şi Radu Budişteanu ), fiind acuzat de "activitate intensă contra clasei muncitoare ", care atrăgea după sine detenţia grea pe viaţă ( fapta fiind considerată "crimă" , în art. 200  şi art 193/1 Cod Penal )

Supus unor  anchete prelungite în penitenciarele Uranus ,Malmaison şi Văcăreşti, a fost judecat  (în şedinţă publică ) şi condamnat la 12 ani detenţie riguroasă , confiscarea averii şi cheltuieli de judecată (Sentinţa nr.23 / 23 ian.1957 ) de Tribunalul Militar al Regiunii 2 Militare , recursul fiindu-i respins.

-Mihalache,Andrei

[LD:  pentru "odiseea " prizonierilor români la sovietici, recomandăm trilogia părintelui Dimitrie Bejan - "Oranki -amintiri din captivitate ", "Satul blestemat" şi "Viforniţa" - în care vor găsi şi povestea dramatică a acestui român demn. ]   

Combatant în războiul din Răsărit ( Regimentul 22 infanterie )căzut prizonier la sovietici la Cotul Donului ( 23 nov.'42 ).Licenţiat al Şcolii Superioare de Comerţ -Bucureşti, n.în 1915, în com.Lespezi -Suceava.Refuzând să se înscrie în diviziile "voluntare" pro-comuniste, a fost trimis în lagărele  de exterminare de la Tambov -Monastirska şi Oranki .

Reptariat pe 1 mai 1948 ; arestat pe 17 apr.1949 ;torturat în anchetă la Securitate ; condamnat la 6 ani închisoare ; închis la Aiud.

La expirarea pedepsei ( 17 apr.1955 ) , dus cu domiciliu obligatoriu în satul Răchitoasa , com.Giurgeni -Ialomiţa, unde a fost adusă şi soţia sa ( Maria ).

Rearestat  pe 20 sept.1958 (din domiciliu forţat ) , dus la muncă forţată la "5 Culme" şi Periprava."Eliberat" la 20 sept.1960, a fost încontinuu supravegheat de Securitate .

Pe 7 febr.1983 , i-au fost confiscate toate cărţile , caietele şi manuscrisele ( de către col.Ion Diaconescu şi mr.Burlacu Nicolae ).A murit la 18 nov.1992.

-Mihăescu, Constantin

Lct.mj.la Batalionul 7 Vânători Munte -Câmpulung (Argeş ), n.în 1921, în satul Ţepeş Vodă , com.Silişte-Constanţa.Arestat la 27 martie 1950, sub acuzaţia de sprijinire a mişcării de partizani Arestat ,torturat în anchete la Securitatea din Piteşti şi Bucureşti (intrat pe mâna lui Teodor Sepeanu , în Calea Rahovei ) .Condamnat la 22 ani muncă silnică de Tribunalul Militar-Bucureşti , pentru "uneltire contra securităţii statului " ( art.209 , CP ) .

Detenţia la Jilava şi alte penitenciare .

-Mitucă ,Ion Scorila -

[LD: recomand pentru cei interesaţi vol. PRIGOANA.DOCUMENTE ALE PROCESULUI NOICA PILLAT .... , Editura Vremea, Bucureşti , 1996.

Recomand să se ţină cont că răspunsurile la aceste interogatorii erau "redactate" de anchetatori şi că semnătura acuzatului  pe fiecare pagină era obţinută prin tortură .

Calificativele  "reacţionar"  "duşmănos", "conspirativ" , "legionar", instigator" ,"fugar", "trădător" , etc etc erau adăugate la răspunsuri, pentru a servi drept"probe de recunoaştere"

Precizările lui Sandu Lăzărescu, coleg de lot, sunt semnificative: "Ancheta a fost sub semnul brutalităţii...a fost condusă de un maior Simon Jaques  [...] Simon Jaques dădea ordinul pentru bătăi , sau, cum spuneau ei , ordinul de aplicare al aşa-ziselor metode de "demascare" .

Ştiu că s-a bătut ! [...] Anchetatorul scria ce voia [...] Nu scria aproape  niciodată ce s-a vorbit şi ce s-a întâmplat.Scria după planul prealabil.După care îţi cerea să semnezi .Nu voiai ? Bătaie ! Asta era schema de interogatoriu." (12 iun.1996 )

  Există în acest caz  un demers care ar trebui cunoscut , urmărit şi clarificat , din mai multe puncte de vedere :în primul rând, Memoriul transmis de Mitucă şi Pillat ( "corp delict" la dosar )  semnala fărădelegile din penitenciare . A ajuns el în străinătate ? A avut vreun ecou ? probează el comportamentul  "dezinteresat" al occidentului ?

În al doilea rând,cum apare astăzi ideea celor doi privind răspunderea celor care colaborau cu regimul "democrat popular" . Nu este, oare ,aceasta principiul care ar trebui să guverneze hotărârea parlamentului actual pentru legea lustraţiei ? ]   

Arestat pe 12 sept.1948 de Securitatea -Timişoara ; condamnat la 5 ani închisoare ( Sentinţa nr. 1 737 /30 nov.1949 ) ; eliberat la 23 dec.'53 . Rearestat pe 5 iul.1954 ; condamnat la 5 ani închisoare, pentru tentativă de trecere a frontierei ; amnistiat la 18 oct.1955.

După eliberare, a scris un Memoriu despre situaţia deţinuţilor politici , pe care i l-a dat lui Dinu Constantin Pillat să-l trimită în străinătate lui Mihai Fărcăşanu .

Rearestat pe 23 iul.1959 de Securitatea din Cra iova  şi trimis la Bucureşti ( Malmaison ), a fost implicat în procesul "Noica-Pillat"

a.)În interogatoriul luat de lct.col. Crăciun Iosif ( anchetator penal de securitate ) pe 28 iul.1959, se consemna :n.în 1919 în com.Vlădoiu ,r.Vînju Mare , reg. Craiova ; bacalaureat cu Şcoala militară de artilerie ( 1939-'41 ),fost căpitan în armata burgheză , comandant de baterie în Reg. 14 Artilerie -Tr.Severin, combatant pe frontul de Est ( până la Crimeea ) şi frontul de Vest  ( până la Praga ) , decorat cu "Steaua" şi "Coroana României" , deblocat în 1947 .

Cu ultimul loc de muncă -contabil  la ICIL (colectarea şi vânzarea laptelui )din Turnu Severin ;căsătorit cu doi copii ; tatăl -Gheorghe- fost învăţător şi fruntaş PNŢ , decedat ; din 1948, legături cu organizaţia subversivă " Mişcarea Naţională Română" , în frunte cu Răutu Constantin.

< Întrebare: În ce a constat participarea d-tale la activitatea organizaţiei contrarevoluţionare "M.N.R" , despre care ai amintit mai sus ?

<Răspuns: După ce am fost deblocat din armată [...] vara anului 1948 cu puţin timp înainte de a fi arestat  [...] la cererea lui RĂUTU CONSTANTIN , ziarist, fost fruntaş PNŢ [...] ofiţer de rezervă ziarist , împreună cu alţii , am multiplicat şi difuzat circa o sută de manifeste cu conţinut contrarevoluţionar şi instigator la adresa regimului democrat-popular din RPR [...]

< Întrebare:Ce activitate contrarevoluţionară ai desfăşurat după ce ai ieşit de la  închisoare -decembrie 1953 ?

 <Răspuns:  ...după ce am fost eliberat din închisoare la 23 decembrie 1953, am întocmit un "memoriu" cu conţinut duşmănos şi calomniator , privind închisorile şi situaţia deţinuţilor din RPR ,în special închisorile prin care am trecut eu , "memoriu" pe care , cu sprijinul lui PILLAT DINU din Bucureşti, l-am trimis în occident fugarilor români de acolo..

< Întrebare:În ce împrejurări ai întocmit "memoriul" cu conţinut duşmănos şi cum ai ajuns la întocmirea lui ?

<Răspuns:Înainte de a fi eliberat din închisoare -decembrie 1953- stând de vorbă cu deţinutul CERNOVODEANU DAN ,pe care-l cunoşteam din anul 1952 de la Canal , însă ne-am împrietenit la închisoarea Cavnic, acesta mi-a spus că are un prieten în Bucureşti - DINU PILLAT - fost conferenţiar universitar , care la rândul său are pe cumnatul său FĂRCĂŞANU MIHAIL , fugit din ţară din 1946-47 în Franţa.Cu această ocazie Cervodeanu Dan mi-a spus să întocmesc un memoriu detaliat asupra situaţiei închisorilor şi a deţinuţilor [....] despre" suferinţele" acestor deţinuţi [...] După întocmirea acestui memoriu [...] să-l predau lui Dinu Pillat , [...] şi prin aceste căi ilegale să trimită şi "memoriul" meu în occident spre a fi folosit în propaganda ce se duce acolo împotriva RPR şi pentru a fi informate puterile occidentale de această situaţie.a deţinuţilor din RPR , spre a face "presiuni" şi eventual a interveni în favoarea acestora. [.......]

În ce priveşte fuga din ţară şi eventual intrarea mea în relaţii cu fostul rege MIHAI, Cernovodeanu Dan ( fost coleg de liceu cu Mihai ) mi-a spus să-i cer acestuia din partea sa ca să formeze în occident - din rândul fugarilor români - grupe de paraşutişti , care în momentul declanşării celui de-al 3-lea război mondial , să fie paraşutaţi în jurul principalelor închisori din RPR , printre care şi Cavnic, în scopul de "a-i apăra pe deţinuţi şi a-i elibera".

[...] După ce am ieşit din închisoare am luat legătura cu Pillat şi am transmis prin el " memoriul". Precizez că "memoriul" l-am scris în forma discutată cu Cernovodeanu Dan, exagerând şi denaturând în mod tendenţios situaţia reală a deţinuţilor şi închisorilor prin care am trecut eu şi, natural , ponegrind regimul democrat popular din RPR.>   

 

 b.) În CONCLUZIILE DE ÎNVINUIRE cu care a înaintat spre judecare  Tribunalului  Militar al R.II -Bucureşti dosarul nr. 1523 / 1959 ,cpt.Onea Mircea ( anchetator penal de securitate, în calitate

 de  procuror militar ) reţinea :

<11/ MITUCĂ ION , fost căpitan în armata burgheză, fiu de fruntaş PNŢ , duşman înrăit al orânduirii democrat populare ,împotriva căreia a acţionat. Astfel, la începutul anului 1948, [...] a intrat în organizaţia subversivă "Mişcarea Naţională Română" , condusă de fostul fruntaş PNL RĂUTU CONSTANTIN [...] a fost arestat şi condamnat la 5 ani închisoare .

Mitucă Ion n-a încetat să acţioneze împotriva regimului din RPR nici în timpul detenţiei, unde, pe de o parte, a dus o acţiune de defăimare a orânduirii democratice de stat din ţară, iar pe de altă parte , a căutat să menţină deţinuţilor "moralul ridicat" , întărindu-le speranţa în restaurarea vechiului regim burghezo-moşieresc. [...] a încercat să expedieze în occident , încă din detenţie, scrieri cu conţinut calomnios la adresa RPR [...]  după ce s-a eliberat din închisoare ( dec.1953 ), a luat legătura cu PILLAT CONSTANTIN şi împreună au stabilit şi întocmit un "memoriu" cu conţinut contrarevoluţionar , plin de calomnii la adresa ţării ,iar la începutul lui martie 1954, Pillat Constantin l-a expediat trădătorului de patrie FĂRCĂŞANU MIHAIL pe o cale ilegală .[...] Împreună cu Pillat Constantin [...] a purtat discuţii duşmănoase la adresa orânduirii de stat din RPR şi preconizau schimbarea acestuia , făcând în acelaşi timp "calcule" de modul în care vor fi "traşi" la răspundere toţi cei ce au colaborat cu regimul democrat popular. >

c.) ÎN FAPT - se motivează în sentinţă - <Inculpatul Mitucă Ion , fost căpitan în armata burgheză , fiul unui fost fruntaş PNŢ-ist , duşman înrăit al orânduirii democrat populare , la începutul anului 1948 a intrat în organizaţia subversivă "Mişcarea naţională romînă" condusă de fostul fruntaş liberal Răutu Constantin, în rândul căruia a activat până la sfârşitul anului 1948 cînd a fost arestat împreună cu ceilalţi membri ai organizaţiei şi condamnat la 5 ani închisoare.

În timpul detenţiei n-a încetat să acţioneze contra regimului democrat popular pentru că pe de o parte ,ducea o acţiune de defăimare a orânduirii democrat populare din ţară, iar pe de altă parte,căuta să menţină deţinuţilor moralul ridicat , în sensul că le întărea speranţa în restaurarea vechiului regim burghezo-moşieresc. [...] inculpatul Mitucă Ion a încercat să expedieze în occident încă din timpul detenţiei scrieri cu conţinut calomnios la adresa RPR Când a ieşit din închisoare în decembrie 1953 [...] a luat legătura cu Pillat C-tin [...] întocmind un memoriu cu conţinut contrarevoluţionar , plin de calomnii la adresa ţării noastre .

În acest memoriu [...] au fost consemnate o serie de date privind securitatea statului şi regimul din închisori, în scop de a calomnia regimul democrat popular [...] are şi un apel adresat puterilor occidentale pentru a interveni în situaţia din RPR în favoarea deţinuţilor ,

[...] În iunie 1954, inculpatul a încercat să fugă [...] însă acest plan n-a fost realizat , deoarece a fost prins, judecat şi condamnat la 5 ani închisoare corecţională .

A fost eliberat în oct.1955 pe baza Decretului 421 / 1955 [...] şi-a reînceput activitatea duşmănoasă pe care a desfăşurat-o din 1956 până la arestarea sa [...] Astfel fiind, pe baza declaraţiilor făcute de inculpatul Pillat Constantin şi a martorilor menţionaţi precum şi a memoriului corp delict de la dosar [...] tribunalul   reţine ca dovedite în sarcina inculpatului Mutucă Ion faptele imputate.

  11/ Făcând aplicaţiunea art.209 lit.a C.P. combinat cu al. penultim al aceluiaş art.şi art.25 pct.6 C.P.cu unanimitate de voturi condamnă pe MITUCĂ Gh.ION  la 20  (douăzeci ) ani muncă silnică ,10 (ani ) ani degradare civică şi confiscarea totală a averii personale pentru crima de   uneltire contra ordinii sociale .

  Făcînd aplicaţiunea art.193 /3 comb.cu art.194 /4 C.P cu unanimitate de voturi îl condamnă pe MITUCĂ ION la 15 ( cinsprezece ) ani temniţă grea , pentru crima de trădare de patrie [...]

   În baza art.101 C.P. condamnatul MITUCĂ ION va executa pedeapsa cea mai grea , adică 20 de ani muncă silnică [...]  >  

Semnează  preşed.-col. de Justiţie Dimitriu D.Adrian ; judecător -maior de justiţie Petrescu Ion ; col.Chimirel Iancu ; asesori- lct.col Bobb Horaţiu , mr Cosmiţă Aurel  ).

 Hotărîrea a rămas definitivă , ca urmare a respingerii recursurilor (decizia nr.77 / 7 apr.1960 a Tribunalului Suprem )  

"Graţiat"  în 1964 , cu Decretul 411 , a fost în continuare supravegheat de Securitate .

În 1976, i s-a regizat un proces şi a fost judecat "în faţa oamenilor muncii " .

-g-ral Mihăescu ,Ion D.

General, comandant militar al Capitalei ( aug.'44-aug.'45 ) ,disponibilizat după greva regală.

N.în 1891, în Amărăştii deJos-Dolj( fratele fruntaşului PNŢ, Ştefan Mihăescu ) .

Combatant în primul război mondial (sublct.artilerie ) , decorat pentru acte de eroism cu "Coroana României" .Ataşat militar în Iugoslavia ( 1934 ) ; dir.de studii la Centrul de Instrucţie -Artilerie ; general ( din 1941 ) ; comandant de mari unităţi militare în războiul al doilea mondial  ;cavaler al Ordinului "Mihai Viteazul ".

Membru PNŢ(fratele fruntaşului Ştefan Mihăescu ), colaborator al lui Iuliu Maniu .

Urmărit şi percheziţionat săptămânal, o vreme a stat ascuns.Condamnat la 20 ani muncă silnică -în contumacie ( Sentinţa nr.699 /11 iulie 1949 ) , de Tribunalul Militar -Bucureşti, ca membru al org. "Graiul Sângelui " .

Prins şi arestat în 1955 ; rejudecat şi condamnat tot la 20 ani muncă silnică.

A murit la 22 oct.1957, la Jilava , decesul fiind înregistrat la Văcăreşti .

-Mihăilescu ,Nicolae Gh.

Maior în Batalionul 7 Vânători Munte -Câmpulung-Muscel.N.în 1913, în com.Ludeşti-Dâmboviţa.

Arestat în martie 1950 ,împreună cu un grup de ofiţeri , sub acuzaţia că au furnizat arme  grupului de rezistenţă "Haiducii Muscelului" ( Arsenescu / fraţii Arnăuţoiu ) ..

Torturat în anchetă la Securitatea din Piteşti şi Bucureşti ;condamnat la moarte ( Sentinţa nr.1 164 /25 iul.1950 )de Tribunalul Militar-Bucureşti .

Executat la Jilava ( Valea Piersicilor ),o dată cu mr.Ion Dumitrache , pe 11 mai 1952.

-Mihăilescu ,Ticuţă

[LD: la fel ca şi în cazul legionarilor torţionari folosiţi ( apoi judecaţi şi condamnaţi ) ,la fel ca şi în cazul altor "martori ai acuzării " ( condamnaţi apoi ) , Nicolschi  nu a avut nici un scrupul în călcarea promisiunilor.Dăm "cazul " nu atât pentru a condamna slăbiciunea de caracter a unor victime,ci pentru a releva lipsa totală de caracter a acestui satrap al Securităţii. ] 

Lct.col., membru al secţiei militare a PNŢ, din Bucureşti .Arestat în aug.'47 ; folosit de Nicolski

ca martor al acuzării în procesul Maniu-Mihalache , în schimbul eliberării sale a doua zi ( a declarat  tot ce i s-a cerut,  pentru a denigra şi învinovăţi PNŢ )

Pe 2 dec.1947, el şi ceilalţi "martori ai acuzării " au fost duşi la Văcăreşti, apoi la Curtea Marţială , şi au fost condamnaţi la 7 ani închisoare ( ian.'48 ),pentru "omisiune de denunţ " .

-Mingheraş, Ion  

Ofiţer , n.în 1919, în Mejidia ( Constanţa ) .Îndepărtat din armată pentru că a refuzat să se înscrie în PCR.Arestat pe 15 ian.1952 ; anchetat la penitenciarul Ghencea ; trimis la muncă forţată în lagărul Coasta Galeş , Peninsula , Saligny, Poarta Albă .Eliberat în 1954.

-Mocanu, Gheorghe Gh.

Comandor de marină , profesor la Şcoala Superioară de Război - Bucureşti., n. în 1904 , la Constanţa  ; membru al Cercului Militar PNŢ , colaborator la Dreptatea .

Dat în urmărire de Securitate ( 14 iul.1947 - "fuga de la Tămădău " ) , s-a ascuns la  Castelul Bran.S-a predat în aug.'47,pentru   a-şi salva soţia (Madelaine ) -luată ostatecă.

Şantajat ,a acceptat să apară ca martor al acuzării în procesul Maniu-Mihalache (oct-nov.'47 ), dând o serie de declaraţii impuse de Securitate.În loc să fie eliberat ( cum s-a promis tuturor martorilor  acuzării ) , a fost judecat pentru complicitate ;condamnat la 7 ani închisoare de  Tribunalul Militar -Bucureşti.(Cf.C.Ioniţoiu, după eliberare  ar fi fost cooptat la Securitate )

-g-ral Mociulschi, Leonard

[LD: pentru amănuntele acestui caz, vezi medalionul realizat de dr.Alesandru Duţu, op. cit ]

General de divizie .Ofiţer de carieră ,n. în 1889, la Siminicea-Suceava.Absolvent al Şcolii Militare de Infanterie ( 1912 ), urcând în ierarhia militară , de la căpitan ( 1917 ) , la general de brigadă (1942 ) şi de divizie (1944-'46 ). Combatant în războiul al doilea mondial, pe frontul de Răsărit şi de Vest , însărcinat cu comanda unor unităţi militare "vânători de munte"  ( Grupul 4 , Brigada 1 ; Divizia 3 ).

Arestat în 1946 ; judecat de Tribunalul Poporului (mai'46 )  în "lotul generalilor criminali de războii " , alături de g-ralii Nic.Dăscălescu, Petre Dumitrescu ş.a.( cf.Legii 312 / apr.'45 )

În actul de acuzare (acuzator public Dumitru Săracu )era învinuit că , în nov.'42, în Caucaz, ar fi  comandat executarea unor grupuri de partizani ;că ar fi alungat locuitorii şi ar fi  pârjolit casele din satele unde-şi instala comandamentul ;că ar fi instalat case de toleranţă cu cele mai frumoase femei şi tinere ;că ar fi eliberat şi adus în ţară cca 3000 de români-basarabeni deportaţi de sovietici ş.a.

După interogatoriul şi mărturiile  foştilor colaboratori ,toate acuzaţiile s-au dovedit false, el fiind găsit nevinovat ; achitat şi trecut în rezervă  (9 aug.'47  )S-a stabilit la Codlea , trăind din cultivarea celor 5 ha primite la decorarea cu Ordinul Mihai Viteazul.

Rearestat pe 12 august 1948 (în urma unei scrisori anonime );încarcerat şi anchetat la Jilava;

transferat în lagăr de muncă forţată la Canal  ( Castelu ş.a.), unde i s-a comunicat o condamnare administrativă de 2 ani .La expirarea pedepsei (1951 ),a primit alte prelungiri succesive , şi a fost transferat în lagărul Oneşti (1954 )

Rejudecat pe 10 apr.1954 -prin preluarea unei anchete din dec.1948 , în care era acuzat că ar fi comandat executarea evreilor din Ciudei (Storojineţ  ) -  a fost găsit nevinovat şi eliberat pe

20  oct.1955.  "Eliberat în drum ", fără mijloace de existenţă,s-a stabilit cu soţia la Blaj, unde a fost zilier la un depozit de lemne,muncitor sezonier la sera de flori .S-a mutat apoi la Purcăreni , apoi la Braşov ,  unde ,după 20 de ani de calvar, a  dobândit  o pensie ( din 1964 ) şi  a trăit ultimii ani de viaţă ( 15 apr.1979 ) .

-Monea ,Traian Tr.

Locotenent, n.în 1924, în satul Veneţia de Jos, com. Părău-Braşov.A procurat arme pentru mişcarea de rezistenţă anticomunistă.Arestat pe 4 dec.1950 de Securitatea-Brşov ;

condamnat la moarte de Tribunalul Militar-braşov ; executat la Braşov  în 1952.

-g-ral Moreanu , Ilie

[LD:acest "caz" - semnalat de Cicerone Ioniţoiu în Dicţionare - ridcă o problemă principială pentru istoricii români, mai ales pentru cei specializaţi în istoria celui de-al doilea război mondial.

Credem că , după căderea regimului comunist, nu mai există nici o piedică pentru ca războiul  dus de armata română  în Răsărit, să-şi găsească o tratare obiectivă.

După cum ,distrugerea instituţiilor militare , cu represiunea  exemplară a ierarhiei, trebuie să-şi găsească o tratare coresponzătoare.Ocolirea şi omisiunea acestor aspecte, naşte o mare confuzie.Cine l-a salvat de la moarte pe general ? În ce împrejurări îl salvase el de la moarte ?]      General, n.în 1910, la Turnu Severin -Mehedinţi . Combatant pe frontul de Răsărit, decorat cu Ordinul "Mihai Viteazul" pentru participarea şi spargerea încercuirii de la Odessa.

A asistat la arestarea mareşalului Ion Antonescu ( 23 aug.'44 ).

Arestat la 7 ian.1946, pentru că a protestat faţă de amestecul sovietic în politica internă a României.Închis în penitenciarele "consacrate "

În 1957, a reuşit să trimită peste graniţă un Memoriu semnat de 23 deţinuţi politici , în care erau  dezvăluite atrocităţile comise în închisorile comuniste .Memoriul a fost citit la "Europa Liberă " şi " Vocea Americii " .Semnatarii documentului au fost condamnaţi la moarte .

Generalul Moreanu a fost cruţat, de intervenţia unui cetăţean pe care el îl salvase de la moarte .

-g-ral Mosiu, Gheorghe /Maria-soţie /

[LD: pentru amănuntele cazului, vezi Als.Duţu, op.cit ]

General, n.în 1892, la Proviţa -Prahova.Absolvent al Şcolii  de artilerie,geniu şi marină (1912-'14) şi al Şcolii Superioare de Război ( 1925-'26 ).A avansat gradele militare, de la sublocot.( 1914 )la general de brigadă ( 1944 ), îndeplinind funcţii de comandă , până la cea de comandant de artilerie şi şef de Stat Major al Armatei 1 ( 1945-'46 ).

Arestat pe 27 mai 1946 ; dus la penitenciarul Piteşti ,a fost anchetat în pregătirea  procesului  "Sumanelor Negre " -numită şi "Haiducii lui Avram Iancu " -pentru legături avute cu g-ralul Aldea, Dumitru Şteanţă şi Gavrilă Olteanu .După procesul  lotului , judecat la Curtea Militară de Casare şi Justiţie ( nov.'46 ), generalul Mosiu a fost eliberat din "ordin superior" , urmând a fi anchetat separat .

Rearestat la 16 martie 1948 ,din domiciliu(com.Vlădeşti-Muscel );închis şi interogat succesiv în penitenciarele Piteşti şi Aiud ; eliberat la 14 aug.'48, când s-a hotărât să dispară de la domiciliu , ascunzându-se la Bucureşti şi Proviţa de Jos.

Depistat şi arestat pe 27 nov.1959 ; judecat şi condamnat ( Sentinţa nr. 141 / 12 nov.'60 ) la 22 ani temniţă grea ,cu 8 ani degradare civică şi confiscarea averii ( pentru trădare de patrie ) şi 8 ani închisoare corecţională şi 4 ani interdicţie (pentru uneltire contra ordinii sociale ),cu obligaţia de a executa condamnarea cea mai grea.

Recursul a fost respins de Tribunalul Suprem - Colegiul Militar -  pe 28 ian.1961.

Închis iniţial la U.M.0123 H , transferat apoi la penitenciarele din Jilava,Dej  şi Gherla , de unde a fost eliberat pe 18 apr.1964 ( cf. Decretului nr.176 de graţieri, din 3 apr.'64 )    

/Soţia sa- arestată la 28 apr.1960 ; judecată  în acelaşi proces ; condamnată la 9 ani temniţă grea şi 5 ani degradare civică (pentru "crima de favorizare a infractorului ") şi 7 ani închisoare corecţională (pentru "delictul de uneltire contra ordinii socale " ), urmând să execute condamnarea cea mai grea.A fost închisă la U.M.0123 H ,apoi la Văcăreşti ,Jilava şi Miercurea Ciuc, fiind  eliberată pe 18 ian.1963.

-Motrescu, Gheorghe L.

[LD:rudă sau nu cu partizanul Motrescu Vasile ( vezi la Tabloul cu Ţăranii-victime ), comuna Vicovu de Jos ar trebui declarată comună martir , sau comună erou , pentru jertfa dată de oamenii săi în rezistenţa anticomunistă. ]   

Cpt.în rezervă, fost comandant al Batalionului 3-Compania 3- Putna ,combatant pe front, pentru eliberarea Bucovinei , în 1941 ). Inginer silvic  în com.Vicovu de Jos-Suceava .

Arestat în 1948 , sub acuzaţia de "crime de război " ; eliberat , din lipsă de probe.

Rearestat în 5 febr.1955 , pentru acelaşi motiv ; eliberat .

Arestat a treia oară, pe 15 iun.1958, pentru acelaşi motiv; condamnat la 25 ani muncă silnică

( Sentinţa nr.428 / 1959 )de Tribunalul Militar- Iaşi .

"Graţiat" în 1964, cu Decretul 411 .

-Munteanu-Iloaia, Petru

 [LD:pentru a cunoaşte "modelele " sistemul concentraţionar din România , îndemn cititorii să citească cartea de memorii a acestui sublocotenent grănicer român arestat ,judecat şi deportat din propria ţară, de instanţele sovietice:"Zece ani pe Golgota siberiană " apărută în anul 2000. ]

Sublocotenent în Regimentul 6-Grăniceri  (Transilvania ) , după 23 august'44, a primit ordin să aprovizioneze batalionul cu hrană rece.Ajuns la Blaj, a fost somat de militari sovietici să predea camionul ; ajuns la Alba Iulia, a raportat cele întâmplate , pentru a recupera camionul ; de la "aliaţi", a fost invitat la comandament pentru lămuriri.

A fost arestat , degradat şi pus sub pază pe loc ( împreună cu toată echipa însoţitoare ); au fost judecaţi de o instanţă militară sovietică ,în limba rusă , fără traducător ;

subalternii au fost condamnaţi la 10 ani muncă grea , iar el a fost condamnat la moarte .

Datorită diligenţelor soţiei disperate  şi intervenţiei Regelui Mihai pe lângă comandamentul sovietic , pedeapsa i-a fost comutată  la 10 ani muncă forţată.   

Din acel moment , a început calvarul : Dnipropetrovsk apoi Komsomolsk  -centrala şi departamentul tuturor lagărelor din zonă .

Eliberat în 1953 , după  moartea lui Stalin ( cu graţierile lui Hrusciov ),s-a întors în ţară.

-Mureşan ,Sever Andrei V.

Ofiţer, instructor la Şcoala de ofiţeri-Târgovişte . N.în 1922, în Turda -Cluj.

Încorporat în mart.'44, trimis pe front sub comanda col.Dumitru Sorescu .După terminarea războiului, sovieticii au cerut arestarea col.Sorescu ( care ar fi încercat să oprească, în primăvara '44 , înaintarea sovieticilor, aruncând un pod în aer ).

În 1946,s-a înscenat un proces , cunoscut sub numele de procesul org. teroriste "Valurile Dunării " (organizaţie invocată şi în procesul Maniu - Mihalache ),ocazie cu care a fost arestat şi Mureşan ( 9 oct.'46 ) .Judecat în lot cu Dumitru Sorescu, a fost condamnat la 3 ani închisoare de Tribunalul Militar-Bucureşti; închis la Jilava şi eliberat în 1949.

 N.

-Nanu, Victor

Colonel (n.în Muscel ) , prizonier în războiul de Răsărit.Repatriat în 1949, dus direct în lagărul de la Ocnele Mari , apoi în lagărul exterminator de la Capu Midia.

-g-ral Nasta, Alexandru

Ofiţer ( peste 30 ani de carieră ) fost  comandant al  Diviziei 4 / 24 Infanterie. Arestat  şi încarcerat pe  17 oct.'44 de către g-ral magistrat Păiş ,fără nici un cap de acuzare  (conform unei liste de "generali-criminali de război"  venite de la  Comandamentul Sovietic ).

La 1 dec.'44,Marele Stat Major al armatei române a intervenit la Comandamentul Sovietic , explicând că g-ralul Nasta nu poate fi încadrat drept "criminal de război" .

În lipsa unui răspuns, la 16 ian.1945, g-ral Sănătescu a făcut un nou demers, în care sublinia nevinovăţia generalilor arestaţi. La 7 febr.'45 , prin Ordinul ministrului de Război , g-ral Ion Negulescu, generalii arestaţi au fost eliberaţi şi trimişi acasă , cu "domiciliu obligatoriu".

În mai '45, g-ral Nasta a fost scos de sub urmărire (ceilalţi generali au fost ulterior rearestaţi , condamnaţi, parte din ei murind în detenţie )

-Neacşu ,Iancu M.

Ofiţer de carieră , n.în 1915, în satul Siliştea , com.Vităneşti -Teleorman.Copil de trupă ( 1928 ), subofiţer de Cavalerie ( 1936 ) , în aug.'44 făcea parte din Divizia de Gardă .

Arestat abuziv de sovietici ( după armistiţiu ) ; dus într-un lagăr din Basarabia ( Folesi ) ; apoi în minele de cărbuni din Donbass ( Krasnodar ) , unde s-a îmbolnăvit grav.

Repatriat în 1948,pentru că a refuzat să devină "propagndist" şi-a atras persecuţii şi suprveghere din partea Securităţii.

-Neagoe , Gheorghe

Fruntaş în Reg. 225 Artilerie din Prundu Bârgăului.Membru al "Comitetului revoluţionar"

( cu depunere de jurământ pe 9 dec.'56 ) alcătuit de lct.Teodor Mărgineanu.

Trădaţi ( denunţaţi ), a fost arestat şi anchetat-torturat ( de ofiţerul politic Istrate ) la penitenciarul Gherla ;condamnat la închisoare (Sentinţa  nr.805 / 1957 ) de  Tribunalul Militar-Cluj )într-un proces la care s-au dat 4 condamnări la moarte.

[ Vezi la poziţia Mărgineanu Teodor ]

- Nechita,Petru Corneliu

Ofiţer de cavalerie, n.în oraşul Bacău .Combatant în războiul de Răsărit( pentru eliberarea Basrabiei şi Bucovinei ) .Arestat ; judecat cu unul din loturile de rezistenţă ; condamnat la 4 ani închisoare ;detenţia în lagărele de muncă forţată Peninsula , Poarta Albă, Coasta Galeş.

-Nedelcovici ,Grigore Gr.

Colonel,combatant în ambele războaie mondiale , decorat cu Ordinul Coroana României cu Spade în grad de Cavaler şi cu Medalia Victoria. Arestat în 1958 ; condamnat la 8 ani temniţă grea ( 1959 ),pentru "uneltire contra ordinii sociale" ( art.209 C.P. ).

"Eliberat" în 1964 grav bolnav, a decedat în 1965.

-Negel, Dumitru

Mareşal al Palatului .Fusese şantajat cu ameninţarea de a fi taxat  drept "criminal de război"

dacă nu colaborează cu sovieticii .A plecat din ţară pe 4 ian.'48 împreună cu Regele MIhai .Condamnat ( în contumacie ) la 10 ani închisoare .

-g-ral Negoescu ,Aurel

[LD: a avut armata un atare general ? ]

???  Arestat (? ) .Ar fi  murit la Jilava ,în timpul detenţiei .

-g-ral Negrei ,Gabriel I. /

 Ofiţer de carieră , n.în 1872, în com.Mogoşeşti-Iaşi.Absolvent al Şcolii Militare de la Iaşi ( şef de promoţie ) şi al Institutului Politehnic din Paris.Profesor de matematică la Şcoala de Ofiţeri şi Scoala de Război ; realizatorul primului tun antiaerian românesc ( 1916 ), folosit în primul război împotriva aviaţiei germane.Comandant al Artileriei în primul război mondial ; membru al  Comisiei  militare a Tratatului de pace de la Paris ; decorat cu numeroase ordine şi medalii româneşti şi străine ; Cavaler al Legiunii de Onoare Franceze.

Pensionat în 1931, cu gradul de general.

A devenit membru al PNŢ în 1946, fiind  preşed. Cercului profesional militar .

Arestat la 7 nov.1947 ; adus ca martor în procesul Maniu-Mihalache ; judecat în "lotul generalilor" ; condamnat la 7 ani detenţie riguroasă , 3 ani degradare civică şi confiscarea averii ( Sentinţa nr. 777 / 19 mai 1948 ) de Tribunalul Militar -Bucureşti, pentru "crima de complot" .Încarcerat la Aiud, a fost supus unui regim de exterminare ( înfometare, izolare ).

A murit pe 29 sept. 1951 , fiind aruncat la groapa comună .

/ Soţia a fost alungată din casă , cunoscând zile negre.

( Cf. C. Ioniţoiu,- Arhiva SRI, fond P, dosar 10718 , vol 5 , 8 )

- Negrescu , ( ? )

Ofiţer de aviaţie .Arestat în noaptea de 5 / 6 mai 1950 ( ca ginere a prof.univ. ,fost ministru liberal ,Ghorghe Leon ).Mort în detenţie.

-Negruzzi, Ramiro

[LD: Moartea acestui ofiţer,pe lângă chestiunea de fond pe care o ridică, relevă un fenomen  aparent paradoxal : dragostea de patrie manifestată  în condiţii limită.Căci cum poate fi altfel denumită starea de spirit a unui deţinut condamnat la muncă silnică pe viaţă ,de Justiţia ţării sale, care , cu ultima suflare , şopteşte <Trăiască România liberă ! > ]

 Ofiţer superior de carieră,combatant în al doilea război mondial, domiciliat în Bucureşti.

N.în 1899, în Iaşi , descendent al unei familii de cărturari şi patrioţi moldoveni .

 Arestat în 1950 , pentru legături cu Legaţia Italiei la Bucureşti ; judecat în procesul înscenat pentru compromiterea Vaticanului ;condamnat la muncă silnică pe viaţă (1951 ).

A murit pe 10 iul.1959, la penitenciarul Gherla (de un cancer laringian  operat de deţinutul dr.Vladimir Zverca , în condiţii improvizate ) după ce şi-a luat rămas bun de la tovarăşii de suferinţă , murmurând <Trăiască România liberă ! >

-g-ral Negulescu, Gheorghe

G-ral de Corp de Armată, comandantul Corpului de Grăniceri -Bucovina ,din primăvara anului 1944, până la 23 august '44.A apărat satele bucovinene de jafurile ,violurile şi distrugerile soldaţilor sovietici , sprijinind mişcarea de rezistenţă din zona frontului în mişcare.

Arestat în 1948.A murit în penitenciarul Jilava , la 1 apr.1949.

-Neniţescu, Vlad Ion

/ Neniţescu[ Sichitiu ] Ana Elena -soţie ]

[LD: nu cunoaştem derularea anchetei şi a procesului, dacă a fost cercetat ca demnitar din guvernarea Antonescu , sau ca rude directe ale g-ralului Sichitiu (  mort la Aiud, pe 29 apr.'52 )]

Maior, şef de cabinet al ministrului Af.Externe , Mihai Antonescu ( 27 ian.'41-23 aug.'44 ), ginerele g-ralului Ion Sichitiu .Arestat în 1951; condamnat la 4 ani închisoare ; detenţia la penitenciarul MAI, Jilava şi lagărul Poarta Albă .

/Soţia-arestată şi anchetată în 1958, la Securitatea din Bucureşti ( Uranus )

-Netejoiu, Gheorghe 

Sublct.în Reg.2 Gardă. Luat prizonier de sovietici, pe 23 aug.'44; condamnat la 25 ani muncă silnică de justiţia sovietică, pentru că a refuzat să se înroleze în divizia " Tudor Vladimirescu " .

Repatriat în 1953, ( după moartea lui Stalin )închis la penitenciarul Jilava, apoi la Văcăreşti .

-Nicolau, Vasile C.

Ofiţer de carieră , n.în 1895 , în Câmpulung-Argeş( nepotul g-ralului Cernat ,eroul din 1877 ) .

Absolvent al Şcolii de Cavalerie din Saumur ( Franţa ); combatant în primul război mondial ;

prof. la Şcoala de Cavalerie -Sibiu şi la Academia Militară ;în echipa de călărie naţională medaliată cu Aur la Olimpiada de la Berlin ( 1936 ) ; pensionat în 1938.

Mobilizat la comanda Reg. 5 Roşiori-Lugoj, în al doilea război mondial.

Numit prefect al judeţului Alba ( 20 oct.'44 ) ,a demisionat ca protest faţă de comportamentul abuziv al armatei sovietice în Transilvania.

Arestat la 6 iunie 1950, de pe stradă.Trimis în lagărul Cernavodă ,fără proces şi condamnare .

Mutat disciplinar în lagărul de exterminare de la Capu Midia ( 21 iunie'52 ), unde a murit pe 16 sept.1953.Familia a fost anunţată târziu ( 1956 ) ,şi cu falsuri grosolane

-g-ral Niculescu ,Constantin D.

Şeful Casei Militare Regale în perioada 23 august '44-30 dec.'47.

Ofiţer de carieră, n.în 1887, la Bucureşti , urcase în ierarhia militară de la gradul de sublocotenent în campania din Bulgaria( 1913-'14 ) , la căpitan al Reg. 10 Călăraşi  în războiul reîntregirii , decorat cu Ordinul " Mijhai Viteazul" , Legiunea de Onoare franceză şi ordinul polonez "Sfântul Stanislav" .

Ataşat militar la Paris ( 1925-'27 ) ; comandant al Regimentului de Escortă Regală ( din 1929 );

ridicat în grad de general  ( din 1939 ), îndeplinind funcţii de secretar general, subsecretar de Stat şi ministru secretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale în guvernele regimului carlist ; ministru de Război în guv.condus de Ion Gigurtu  (4 iul.-4 sept.1940 ) .

Comandant  militar al Capitalei ( din 1942 ) , a făcut parte dintre generalii care au pregătit întoarcerea armelor pe 23 august 1944.

Disponibilizat din armată în ian.'48 ; arestat pe 29 martie 1948; condamnat la 7 ani închisoare ( Sentinţa nr. 2 195/ 1948, preşed. g-ral Alexandru Popescu ) , pentru "complot în scop de răzvrătire ".

După ispăşirea pedepsei, fără mijloace de existenţă ( familia fusese dată afară din locuinţă ) , a fost nevoit să lucreze ca remizer într-o agenţie LOTO.

-Nicolici, Alexandru Şt.

Ofiţer de carieră, colonel deblocat, n.în 1892, în Buzău.Arestat pe 15 apr.1952 .

A murit în lagărul de exterminare de la Capu Midia, pe 21 ian.1953.

-Niţă ,Teodor

Soldat, ordonanţa col.Lateş( n.în com.Bucium-Iaşi ).Împuşcat de soldaţii sovietici, pe 14 aug.1945.

-Niţă ,Vasile

Sergent major, în Legiunea Târnava Mare. Împuşcat de soldaţii sovietici pe 29 sept.'44, la Sigişoara.

-Niţescu ,Nicolae M.

Maior în rezervă, în Bucureşti .N.în 1908, în Cândeşti-Dâmboviţa.Luptător în  mişcarea de rezistenţă "Frontul Apărării Patriei Române " condus de col.Dabija.

Prins pe 16 martie 1949,în confruntarea cu trupele Securităţii în Apuseni  ( Muntele Mare ) .

Judecat în "lotul Dabija " de Tribunalul Militar -Sibiu ( 28 oct.1949 );condamnat la muncă silnică pe viaţă ; încarcerat la Jilava şi Aiud  ( celula 154 )

Transferat la Timişoara (cf.Ordinului 10 107 emis de Nicolschi )  a fost  executat pe 2 martie 1950.

O.

- Ion Gavrilă Ogoranu

/ 16 iul.'51.Braşov.Condamnarea  grupului "Armata Naţională Română"

Condus de Ion Gavrilă-Ogoranu, grupul acţiona în Munţii  Făgăraş.

Peste 20 de luptători -prezenţi sau în contumacie - au fost condamnaţi la moarte de Tribunalul Militar din Braşov. 

-Olteanu ,Alexandru

Lct. col. din Bucureşti.Arestat în 1950 ; judecat în unul din loturile implicate în procesul înscenat Legaţiei franceze la Bucureşti ; condamnat la 20 ani muncă silnică.

-Olteanu, Florea

Sublct. absolvent al Liceului militar Tg.Mureş şi Chişinău ,student la Facultatea de Drept ,  n.în 1916, în satul Hinţeşti , com.Moşoaia -Argeş. Combatant în războiul din Răsărit pentru eliberarea Basarabiei şi Bucovinei de nord, a fost rănit de trei ori , pierzându-şi un ochi ( la Stalingrad )Absolvind facultatea, în 1943 a fost numit magistrat militar  în Bucureşti.

După 23 august '44, a fost detaşat la M.A.I. la 24 febr.'45 a condus apărarea clădirii ministerului , asaltate de gărzile comuniste (organizate de sovietici şi conduse de Emil Bodnăraş ) care au forţat căderea guv.Rădescu.  După 6 martie'45 ,noul ministru de Război în guv.Groza ( Vasiliu Răşcanu )  i-a cerut să schimbe Raportul privind incidentul din 24 februarie , ceea ce a refuzat.

Transferat la Constanţa (21 mai 1945 ) ,a arestat un personaj care teroriza oraşul

( Boncărescu ) , "omul de încredere" activiştilor comunişti locali ( Vasile Vâlcu şi Victor Duşa )

 A devenit ţinta unui atentat , căruia i-a căzut victimă un coleg ( procurorul Balosche )

Înţelegând pericolul, a optat pentru părăsirea Constanţei, a carierei în structurile MAI , devenind profesor de matematică la o şcoală din Oltenia.

Arestat la 15 iunie 1951 , încarcerat , succesiv, la Jilava, Ocnele Mari  şi Piteşti ,anchetat cu duritate ( la Jilava a ripostat loviturilor miliţienilor Pârlăteanu şi lct.Ştefan , până a fost imobilizat şi legat cu lanţuri la mâini şi picioare )urmărindu-se acuzarea sa  în evenimentele din 24 febr.'45

( în care erau implicate peste 30 de persoane )

Eliberat la 15 iunie 1956 ,a fost rearestat în 1957, înscenându-i-se un proces în care a fost condamnat la 10 ani închisoare de Tribunalul Militar-Bucureşti ,pentru "discuţii duşmănoase la adresa regimului "( art.209 C.P. ) .Eliberat în 1960 ( prin reducerea pedepsei ), pentru a supravieţui a lucrat ca tehnician în construcţii .  

-g-ral Olteanu, Marcel

 [LD: pe generalul Olteanu l-am cunoscut personal şi am stat mult de vorbă în 1968 , când rev. "Magazin istoric" a dedicat un număr special zilei de 23 august 1944.Credea ( la fel ca mulţi alţi foşti deţinuţi  militari ) , că a sosit momentul adevărului despre 23 august, despre rolul Regelui Mihai, despre armistiţiu, despre ocupaţia sovietică, despre Bodnăraş, despre Vâşinski .

Ne-a povestit multe ; s-a publicat foarte puţin.Despre perioada de detenţie, absolut nimic.

Nu cred că în 1947 era general ; cu regretul lipsei de informaţii istoriografice(nu am găsit date mai multe despre el, în cărţile apărute după 1989) preiau fişa din Dicţionarele Ioniţoiu . ]

General, comandantul Gărzii Palatului Regal ( Regimentului Băneasa  )

Arestat în noaptea de 30 decembrie 1947 , pentru că a refuzat să colaboreze cu comuniştii la detronarea şi alungarea Regelui ; condamnat la închisoare ; prin 1952-'53 a fost semnalat în lagărul Spanţov."Graţiat" cu Decretul 552 , la 18 sept. 1963.

-Oprea, Ion V.

Căpitan de marină de rang II , n.în 1928, în satul Maltezi, com.Stelnicu -Ialomiţa.

Arestat în 1960 pentru că ar fi dezavuat tehnica militară sovietică şi ar fi combătut acţiunea de colectivizare forţată a ţăranilor ; condamnat la 8 ani închisoare de Tribunalul Militar-Constanţa.

Detenţia în penitenciarele Văcăreşti, Jilava, Gherla.

"Eliberat" în 1964 ( Decretul 411 -graţieri ), a continuat să fie urmărit şi hărţuit de Securitate . 

-Opriş, Graţiani

Colonel, prof. la Academia Militară.Arestat în 1956, în urma unei înscenări a Securităţii , acuzat că ar fi transmis informaţii militare Legaţiei engleze, în perioada 1954-1956.

Torturat în timpul anchetei la Securitatea din Bucureşti , după 13 declaraţii în care a negat acuzele , în final -în ultimul hal de degradare fizică - a recunoscut  tot ce doreau anchetatorii , fiind internat apoi la spitalul penitenciarului Văcăreşti .

Judecat cu un lot de 28 persoane,a fost condamnat la moarte de Tribunalul Militar-Bucureşti.

La recurs, avocata apărării -Dora Boldur- a obţinut casarea sentinţei, pe motive procedurale  ( judecat de un maior ,grad inferior ; nedovedirea faptelor ; violenţa anchetatorilor ) .

Deşi achitat, nu a fost eliberat , prezenţa fiindu-i semnalată în Văcăreşti . 

-g-ral Orezeanu, Teodor 

Menţionat în documentele Securităţii, printre cei daţi în urmărire ,ca membru al org. anticomuniste " Graiul Sângelui "

-Orluc ,Mihai

Soldat aflat în serviciul Comisiei Aliate de Control din oraşul Tecuci-Galaţi .Împuşcat pe stradă, pe 3 februarie 1945, de sergentul sovietic Lifterenco Maxim

-Ortinschi, (? )

Sergent , prizonier de război la sovietici , voluntar în Divizia Tudor Vladimirescu.

Revenit în ţară, avansat imediat la rangul de maior , devenind ofiţer politic la Corpul 4 Armată-Iaşi . Arestat şi condamnat la închisoare (1951) ; închis la minele de plumb din Baia Sprie ( 1952 ) ; grav bolnav de tuberculoză , la Gherla ( 1955 ) ,unde ( probabil) a şi murit .

-Ostrovschi, Leon

Ofiţer în serviciul secret al armatei române ( interpret la întâlnirile de la Palatul Regal ) .

N.în 1908, în Chişinău ( Basarabia ).Ridicat de NKVD-ul sovietic  în 1948 ,din oraşul Constanţa ; condamnat la muncă silnică pe viaţă ; deportat în lagărele din URSS .

Graţiat de justiţia sovietică în 1956 ( graţierile lui Hrusciov ).

Repatriat în România , dus direct la Gherla, apoi la Aiud ,apoi cu domiciliu obligatoriu în Valea Călmăţuiului, com. Însurăţei-Brăila.

"Eliberat" în 1964,cu Decretul 411 -graţieri .

P.

-Pajura, Ion

Colonel (şef de promoţie la Saint -Cyr  -Franţa ) , instructor al clasei M.S.Regelui Mihai înainte de război ; comandant al unei unităţi de Vânători de munte  , erou ( rănit grav )  în luptele din  Crimeea, în timpul războiului.Arestat şi condamnat la 15 ani închisoare ;a- petrecut ani grei la Jilava, Aiud , Gherla şi minele de plumb din Valea Nistrului .

A supravieţuit detenţiei, murind în 1988.

-Pancu,Gheorghe

 Loct. col. domiciliat în Bucureşti, n.în 1890.Martor al acuzării în procesul lui Iuliu Maniu

( nov.1947 ) Condamnat în procesul următor , a murit în penitenciarul de la Tg.Ocna, în urma bolilor şi "tratamentului" pe care-l suportase.

-g-ral Pantazi ,Constantin H ./Pantazi [Prodan] Elena-soţie /Pantazi ,Ion C.-fiu  /

[LD: Pentru amănuntele cazului, vezi în A.Duţu, F.Dobre, Drama generalilor români... cu largi extrase din Jurnalul generalului  Pantazi privind arestarea şi prizonieratul  de la Moscova  ]

a)Constantin Pantazi - general, militar de elită al armatei române , n.în 1888 ,în Călăraşi .

A urmat Şcoala Militară de Infanterie şi Cavalerie ( 1906-1908 ) fiind combatant  în războiul balcanic ( 1913 ) şi în primul război mondial ( 1916-'18 ), decorat cu Ordinul "Mihai Viteazul " .

După războiul reîntregirii , a urmat  Şcoala Superioară de Război ( 1921-1923 ) şi perfecţionări militare în Franţa , fiind numit comandant al Diviziei 3 Cavalerie (1937 ) şi al Diviziei Blindate

( 1940 ) .Dovedindu-se un excelent organizator ,a fost numit subsecretar de Stat pentru Armata de Uscat ( 1 sept.1940 ) ,apoi ministru de Război în guv.Ion Antonescu ( ian.'42-23 aug.1944 )

Arestat în noaptea de 23 august 1944,la Palatul Regal, împreună cu mareşalui Ion Antonescu ;

preluat de Emil Bodnăraş ( "inginer Ceauşu" ) ,dus în casa conspirativă a PCR  din Vatra Luminoasă ; predat sovieticilor ( 31 aug.'44 ) spre a fi trimis la Moscova, împreună cu ceilalţi membri ai grupului ( închişi la Galitzin, într-o vilă de vânătoare , apoi la Lublianka -închisoarea NKVD ) În ţară, prin Jurnalul nr. 189 / 29 ian.'45  al Consiliului de Miniştri, g-ralul Pantazi a fost inclus printre "criminalii de război "  şi " vinovaţi  de dezastrul ţării " ( Cf. Legii  312 )

Readus la Bucureşti ( 6 apr.1946 ), judecat de Tribunalul Popoporului în " lotul mareşaliul Antonescu " ( în actul de acuzare fiind  caracterizat  < coautor şi complice la toate acţiunile criminale ale guvernului Antonescu > ; condamnat la moarte ( Hotărârea nr  17 / 17 mai 1946 )

La propunerea guvernului ( 31 mai 1946 ), regele Mihai i-a  comutat pedeapsa în muncă silnică pe viaţă ( hotărâre aflată pe 1 iunie 1946, în timp ce mergea spre locul execuţiei )

Încarcerat la Aiud , la împlinirea vârstei de 60 de ani, pedeapsa de muncă silnică  i-a fost schimbată în temniţă grea pe viaţă . Pe 10 august 1957, a fost transferat în temniţa din Râmnicu Sărat ,unde a murit pe 23 ianuarie 1958 Trupul i-a fost aruncat la groapa comună .

b) Elena Pantazi-soţia generalului - arestată în oct. '49, pentru tentativa de trecere a frontierei.

Detenţia la MAI, Jilava şi Mislea .

c) Ion Pantazi - n.în 1920, în  Bucureşti, a urmat cariera militară a tatălui ( sublct.cavalerie în 1942 ).Combatant în războiul al II-lea mondial , atât pe frontul de Est ( până în iul'44 ) cât şi pe cel de Vest ( până la 9 mai'45 ) .

Arestat în 1946 , la vârsta de 26 de ani, pentru prima dată, în timpul procesului tatălui său

( 1 mart-5 iunie1946 ),acest om a fost hărţuit de organele de represiune toată viaţa, arestat şi închis de încă de 5 ori :   

... în 1949, a încercat să plece din ţară prin Iugoslavia ( cu mama şi soţia ) : a fost prins şi arestat la Lugoj ;anchetat la Securitatea din Timişoara şi Bucureşti ;condamnat la 5 ani închisoare de Tribunalul Militar-Bucureşti ; "plimbat" prin toate închisorile- Uranus, Malmaison, Rahova, Jilava, Aiud , Baia Sprie mina Cavnic.

...pe 6 iun.1953,împreună cu 12 deţinuţi, a reuşit să evadeze din mina Cavnic , dar a fost prins după 3-4 zile aproape  de Baia Mare.Judecat de Tribunalul de la Ordea, a fost condamnat la 8 ani închisoare ( pentru organizare politică ) , la 5 ani ( pentru folosire de explozibil ) şi la 1 an

( pentru evadare ) , toate pedepsele fiindu-i cumulate. Eliberat în oct.1955.

...rearestat pe 10 nov.1957, închis la Malmaison, Constanţa, Dej şi Gherla.

...la 10 nov. 1963, a fost dus cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan ( Valea Călmăţuiului ), fiind eliberat pe 25 iunie 1964.

....la 4 febr. 1978, a fost arestat pentru solidarizarea cu Paul Goma , fiind eliberat după 4 zile.

În sfârşit, în apr.1978 , la vârsta de 58 de ani , a primit un paşaport pentru Germania, stabilindu-se la Munchen.  

- Pascu,

Căpitan de artilerie.Arestat în 1949, pentru apartenenţa la grupul de partizani anticomunişti care acţionau în zona Negrileşti -Maramureş ( 1949-1950 )   

- g-ral Pascu, Vasile

[LD:Ne declinăm competenţa în materie juridică, şi, mai ales, în cea a justiţiei militare . În opinia noastră, Ministerul Apărării Naţionale  , justiţia militară , ar avea obligaţia morală să studieze şi să hotărască în principiu  specia proceselor intentate militarilor, după 23 august 1944. Poate nici o profesie -ca cea militară - nu presupune o atare analiză.

Un militar care a participat  la cele două conflagraţii mondiale  în care a fost implicată ţara sa ; care a dat dovadă de profesionalism şi disciplină miltară,executând deciziile  luate  de ierarhiile superioare  ;un militar neîmpăcat de ocuparea ţării de o putere străină şi comunistă ...să fie condamnat la 15 ani,  şi să moară în temniţă ?

Cu atât mai mult cu cât - atestă documentele - condamnarea sa intra sub impactul art.4 din Decretul 421 / 1955 care o graţia ( Deţinerea ilegală a generalului  a fost sesizată pe 1 febr.1957 de reprezentanţii Ministerului de Interne , care au propus  punerea lui în libertate ) .

Dar dosarul fusese trimis la Tribunalul Suprem , Colegiul Militar , care , pe 19 febr.1957, a respins recursul ,apreciind că pedeapsa era <coresponzătoare faptelor săvârşite  >

Mai mult, în sept 1958, procurorul general - considerând  pedepsele date ca insuficiente-  a cerut < admiterea recursului în supraveghere , desfiinţarea hotărârii instanţei de fond,şi a Deciziei nr.94 / '57 a Tribunalului Suprem , condamnarea inculpaţilor la pedepse corespunzătoare gravităţii faptelor şi periculozitatea socială a infractorului , conform dispoziţiunilor art.209 , pct 1.Cod Penal >.

Astfel Tribunalul Suprem , luând în dezbatere cazul, a dispus mărirea pedepsei la 15 ani  

(8 oct.1958 )  Cf. Alexandru Duţu, Florica Dobre, Drama generalilor români .   ]              

Ofiţer de carieră , n.în 1890, la Ghilengic -Caliacra ( Cadrilater ), într-o familie de ţărani săraci cu 9 copii. Ajutat de un frate, a urmat Liceul Gheorghe Lazăr din Bucureşti şi Şcoala Militară de Ofiţeri de Infanterie.( 1913 ) .Sublocotenet combatant în al doilea război balcanic ( 1913 ) , combatant în primul război mondial ,rănit la Mărăşeşti.Avansat maior, a fost detaşat pe lângă Misiunea franceză a g-ralului Berthelot ( cu instruirea armatei române )

La terminarea războiului de întregire, a urmat cursurile Şcolii de Război,după absolvire devenind  profesor şi autor de studii doctrinare militare ( 1938-1940  ) Bun organizator,a fost numit prefect al jud.Vâlcea , apoi primar al Sectorului II "Negru" din Bucureşti ( 1941-1942 ).

În al II-ea război mondial,general de brigadă pe Frontul de Est ,a luptat  până în Caucaz (1943 ).Comandant al Diviziei 18 Vânători de Munte ( 1944 ), după 23 aug.'44  a comandant Grupul "Valea Călugărească" , eliberând Ploeştiul şi Valea Prahovei de sub ocupaţia germană.

Pe Frontul de Vest, comandant al Diviziei 1 Vânători de Munte (1945 ) , a luptat pentru eliberarea Transilvaniei. Pentru toate, a fost decorat cu Ordinul Mihai Viteazul , Steaua României şi Coroana României.După încheierea războiului, a fost numit director superior al Administraţiei Armatei. ( 1945-1946 ).

Disponibilizat în 1946; trecut în rezervă în 1947 ;arestat pe 15 ian.1956 , la 66 de ani , pentru că ar fi fost  "recrutat" în 1949 ( alături de g-ral Gh.Ceauşu ) în organizaţia "subversivă" Partidul Democrat Creştin " de către  Mircea Vaida-Voevod ( fiul lui AlexandruVaida-Voevod ).

Condamnat la 5 ani închisoare ,hărţuit în procese şi recursuri şicanatorii, până ce , pe 8 oct.1958, a fost judecat în "lotul PDC" ;  condamnat la 15 ani de închisoare de Tribunalul Militaral Regiunii II militare  -Bucureşti,  pentru "delict de uneltire contra ordinii sociale" ( art. 209 C.P. ).Detenţia la Jilava  şi Gherla, unde a murit pe 6 august 1960 , fiind aruncat într-o groapă comună.

-Pastramagiu , Aurel

Ofiţer de marină , n.în 1922, la Galaţi, stabilit cu familia la Bucureşti. Absolvent al Şcolii Navale

( 1942-'44 ), a  participat la operaţiunea de evacuare navală a trupelor române din Crimeea .

După 23 august'44, licenţiat al Facultăţii  de Litere şi Filozofie ( 1944-1948 )

Arestat la 1 iulie 1949 ( pentru operaţiunea de evacuare din Crimeea ) ; torturat în anchetă şi condamnat la 12 ani închisoare ;detenţia la Jilava, Aiud, Gherla, Constanţa.

La expirarea condamnării ( 1961 ) , în loc să fie eliberat , Securitatea de Constanţa l-a trimis în lagărul Periprava şi Delta Dunării.Eliberat în 1964,la golirea puşcăriilor, prin graţieri .

-Pavelescu, Constantin

Magistrat militar, n.în 1899, în Craiova.Ofiţer de infanterie ( din 1919 ) , cu studii de Drept ,

a intrat în magistratura militară ,la Timişoara şi Constanţa .În războiul al II-lea mondial ,în  campania din Răsărit, a fost numit preşedinte de tribunal la Tiraspol şi Odessa.

În 1946, a fost disponibilizat.În 1947, a fost "concentrat" la Tribunalul Militar-Constanţa  şi "pus " să judece procesele ţăranilor recalcitranţi la colectivizare şi  ale partizanilor din Dobrogea, din Deltă, din pădurile Babadagului.În 11 luni ( 20 dec.1948-18 nov.1949 )  a condamnat sute de români ( mulţi din ei , macedoneni şi aromâni colonizaţi în interbelic ), - câteva condamnări la moarte şi peste 10.000 de ani închisoare .După un atare palmares, la sfârşitul anului 1949, a fost arestat , judecat şi condamnat .

După eliberare, în 1977 i s-a dat voie să părăsească România, stabilindu-se în RFG.

A murit pe 27 ian.1985, fără să lase nimic scris.          

-Pavloschi ,Serghei      

Soldat , n.în 1903, în Cetatea Albă -Basarabia. Căzut prizonier la sovietici , în campania din Răsărit. Amnistiat de sovietici ( Hrusciov ) , a fost repatriat în 1955.

Întemniţat imediat  la Gherla.

-Păcală, Ion

Căpitan de tancuri , prieteni cu episcopul greco-catolic Ioan Suciu . Condamnat în 1949 , pentru "propagandă religioasă greco-catolică " .Închis la Jilava şi Aiud. 

-Păduraru, Gheorghe

Combatant în al II-lea război mondial, campania din Răsărit, decorat cu "Crucea de Fier" germană . Partizan anticomunist în gruparea de rezistenţă Constantin Cenuşă .

Ridicat de NKVD în sept.1944, dus în URSS (nu există informaţii despre soarta lui ulterioară ) .

Condamnat ( în lipsă ) la 20 ani muncă silnică,  ( Sentinţa 86 / 31 ian.1946 )de Curtea Marţială a Corpului IV teritorial -Bucureşti .   

-g-ral Pădure, Valerian

General din Sibiu . Arestat şi implicat în procesul înscenat în sept.1951, pentru compromitere,  reprezentanţilor Vaticanului în România .

-amiral Păiş ,Nicolae T. / Păiş, Mihai N.-fiu /

Amiral, ofiţer de carieră, n. în 1898 , domiciliat în bd.Palatul Cotroceni - Bucureşti .

Absolvent al Şcolii Superioare de Artilerie din Italia ( 1913-1920 ) şi al Şcolii Superioare Navale din Paris ( 1920-1926 ) , adjutant regal al Regelui Ferdinand şi al Regenţei ( 1926-1931) ;

şef de Stat Major al Marinei , inspector al navigaţiei şi porturilor ( 1931-1936 ) ; administrator al "Societăţii Salvamar " ( 1937 ) ;preşed. al Federaţiei Române de Sporturi Nautice ( 1939 ).

Subsecretar de Stat al Marinei în ultimele guverne ale regimului Carol II  ( Tătărăscu, Gigurtu )  ( 11 mai - 4 sept 1940 ) ; Subsecretar de Stat pentru Marină în al doilea cabinet Ion Antonescu (4 apr.'41- 19 febr.'43 ) , dată la care a demisionat. 

Pe 21 mai 1946,comisarul Constantin Niculescu  i-a făcut o percheziţie ( pe baza Ordinului CMC nr.11703  ) ,şi ,deşi era grav bolnav, l-a trimis la închisoarea Văcăreşti.

Eliberat provizoriu , a fost rearestat pe 13 aug.1948 şi condamnat la 3 ani închisoare . Pe 20 august 1951, a fost mutat de la Aiud la Sighet ("închisoarea demnitarilor"  ).

A protestat faţă de tratamentul de exterminare  la care a fost supus (  făcând  greva foamei, 40 de zile )  A murit în celula 27 , pe 16 sept.1952 , trupul fiindu-i aruncat la groapa comună de pe malul Izei .

/ Mihai -ofiţer de cavalerie .Arestat în 1949 ( după condamnarea tatălui ) ; condamnat la 5 ani închisoare ; detenţia la Jilava, Aiud şi Peninsula."Eliberat" în 1954 , a mai trăit puţin timp.

-g-ralii Pălăngeanu ,Emil C. / Pălăngeanu ,Nicolae C.  /

Ofiţeri de carieră, fraţi, n.în Adjud- Vrancea.Selecţionaţi în 1913 de omul de stat Nicu Filipescu şi cpt.Victor Bădulescu, în primele unităţi româneşti de schiori şi trupe mobile de munte .

Trimişi pentru pregătire în Suedia, la reîntoarcere au creat primul nucleu al Vânătorilor de Munte , care îşi va arăta eficacitatea în primul război mondial.Cu sprijinul cpt.Victor Bădulescu , au înfiinţat şi ONEF-ul ( Oficiul Naţional pentru Educaţie Fizică )

Pentru meritele lor în război, cei doi fraţi au fost decoraţi cu Ordinul Mihai Viteazul .

În perioada interbelică, ambii au făcut o frumoasă carieră miltară.

/ Emil- general de Divizie, n.în 1891, a fost aghiotant regal şi profesor la clasa specială a Marelui Voevod de Alba Iulia, viitorul Rege Mihai I.

Arestat pe 15 august 1952 ( la vârsta de 61 de ani ) ; condamnat la 60 de luni muncă silnică  de Tribunalul Militar-Bucureşti , pentru " activitate duşmănoasă împotriva regimului democrat " .

Trimis în lagărul de muncă forţată de la Capu Midia, a fost în permanenţă persecutat şi umilit de cmd. Liviu Borcea şi ofiţerul politic ,Lupu . Bolnav,flămând, trudind la cărat pietroaie cu roaba, în iarna '52 /'53  a fost cărat pe braţe din şantier, de deţinuţii doctori Jovin şi Tincu ( în timp ce medicul lagărului , Radu, nu i-a acordat nici o îngrijire ) .

A murit între Crăciunul'52- ian, febr.'53, cadavrul  fiindu-i aruncat în stiva de schelete din magazia de stuf a Midiei ,în aşteptarea certificatelor de deces.

/ Nicolae - general de Divizie ;şef al Marelui Cartier General ( 1941 ); prefect al Poliţiei Capitalei ( 24 ian.1942-17 mart.1944 ) ; comandant de Divizie , în Bucovina , când a primit ordin de retragere în faţa trupelor sovietice ; numit comandant al Corpului II Armată ( zona de sud ) contra armatei germane de către -ral Gheorghe Mihail ( Directiva operativă a M.St.M. din 23 august '44 ) , cu misiunea de a împiedica sosirea de noi trupe germane şi bulgare de peste Dunăre şi a proteja Capitala.  Şi-a îndeplinit misiunile şi datoria cu succes.

După instalarea regimului comunist , Securitatea a trimis o echipă să-l aresteze.

G-ralul Pălăngeanu a avut un atac de cord şi a murit pe loc. 

- Pătrăşcanu , Ion

 Ofiţer de aviaţie ( mecanic ), n.în Fitioneşti ( lângă Panciu ).Trimis la o specializare în Germania ( primăvara '44 ),sfârşitul războiului l-a găsit grav rănit în Danemarca (într-un lagăr de prizonieri germani ).Revenit în ţară abia în 1948, a fost imediat arestat şi condamnat la 15 ani închisoare.Detenţia la Jilava şi Aiud.

-Pâinişoară ,Ilie M.

Colonel, n.în 1897, la Curtişoara, lângă Tg.Jiu.Arestat , judecat şi condamnat pe 17 mai 1946

în unul din cele 15 loturi judecate de Tribunalul Poporului ( în majoritate militari, funcţionari de stat care participaseră în războiul antisovietic şi administrarea Basarabiei, Bucovinei şi Transnistriei  ( cf. Legii nr 312 "Pătrăşcanu" - Decretul -lege nr 1.318 , din  21 apr.'45 , al celor vinovaţii de dezastrul ţării şi a crimelor de război )

  Detenţia la Jilava, Aiud şi Făgăraş, unde s-a îmbolnăvit şi  a murit pe 22 sept.1959,din cauza condiţiilor de exterminare .

- Pârâianu ,Grigore

Maior la Reg.11 - Călăraşi  , n.în 1907 , la Arad. Omorât pe 22 martie 1960, în ancheta Securităţii.

-Pârâianu ,Nicolae / Pârâianu Răzvan-fiu /

[LD: nici nu poţi să-ţi dai seama : tatăl a fost luat  "în vizor" din cauza fiului ,sau fiul a fost "înhăţat" pentru a-l lovi pe tată?  Având în vedere faptul că tatăl a fost judecat în unul din loturile-anexă ( loturi de strânsură, la sugestia NKVD-ului sovietic  ) loturi înscenate de Securitate în jurul "cazului" Puiu Atanasiu ( fost prizonier la sovietici, condamnat la muncă silnică pe viaţă sub pretextul că a înmormântat creştineşte pe George Fonea - poetul prizonierilor ), credem că a fost vorba de o urmărire de lungă durată. ]

-Nicolae- comandor de marină, inginer naval, prof. la Institutul Politehnic din Bucureşti şi la Institutul de Construcţii Navale -Galaţi , n.în 1908, la Tg-Jiu .

Arestat în 1957 ;condamnat la 16 ani muncă silnică ( Sentinţa nr. 200/ 1957 )de Tribunalul Militar-Bucureşti , pentru "crima de uneltire contra ordinii sociale " ( art.209 C.P. ) , în unul din loturile-anexă  înscenate de Securitate în jurul "cazului" Puiu Atanasiu ( fostul ostaş, prizonier la sovietici, condamnat la muncă silnică pe viaţă pentru că a înmormântat creştineşte pe George Fonea - poetul prizonierilor ) Eliberat în 1964,de la Aiud ( unde o vreme a fost ţinut la izolare ) prin Decizia 176 / 9 apr.1964 .

/Răzvan- elev , n.în 1929  ,la Genova-Italia , domiciliat în Bucureşti . Arestat în martie 1948

( sau '49 ), împreună cu alţi tineri, elevi şi studenţi  din Bucureşti , acuzaţi de apartenenţă la organizaţia "Yvonne" creată de un oarecare Burculeţ  în scop "subversiv" .

Condamnat la 3 ani închisoare ( Sentinţa nr. 2237 / 1949 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti pentru "complot în scop de răzvrătire " . Detenţia la Jilava, Târgşor şi Canal ( Peninsula, Valea Neagră ) .Eliberat în 1951 , i s-a fixat domiciliu obligator pentru încă 3 ani . 

-Pârâianu ,Ovidiu

Ofiţer de aviaţie .Arestat , anchetat şi torturat la Securitatea din Satu Mare ( de către Andrei Kun ) .A murit în timpul torturilor .

-Pârcălabu, Emil

Maior, comandantul Batalionului 1 de la Radna. Arestat ,în 1952; pedepsit "administrativ "( 2 ani închisoare ) ; a murit în 1954, în lagărul de la Nazarcea (Capul Midia ) .

-Pâslaru ,Ioan Gh. 

N.în 1889, în com. Leu -Romanaţi, domiciliat în Craiova.

Veteran ( plt.mj) în  războiului balcanic ( 1913 ) ; combatant în războiul reîntregirii în  Reg.1 -Dolj ( 1916-1918 ) ;mobilizat în  intervenţia militară românească pentru înlăturarea regimului comunist Béla Khun , în Budapesta ( 1919 ); mobilizat în timpul războiului al doilea mondial

( 1941-1945 ).

Arestat  la 69 de ani ,pe 4 apr.1958 , pentru că trimisese două memorii -plângere , către Gheorghiu-Dej şi Chivu Stoica .

Bătut la Securitatea din Craiova, care i-a înscenat un proces pentru " activitate duşmănoasă prin răspândire de manifeste şi uneltire contra ordinii sociale " (art.209 C.P. )

Procurorul militar a cerut maximum de pedeapsă .

Condamnat la 10 ani închisoare ( Sentinţa nr. 365 / 27 iul.1958 ) de Tribunalul Militar-Craiova

( preşed. cpt.Viorel Munteanu );detenţia la Craiova, Jilava şi Gherla ; eliberat pe 15 nov.1960

( cu Decretul de graţiere 406 / 9.nov.1960 )  , fără reabilitare .

-Perianu, Radu S

N.în 1908,la Doljeşti-Roman.Combatant în războiul de răsărit ,prizonier în lagăr sovietic.

La reîntoarcerea în ţară, a fost aruncat în închisorile comuniste .

 R.

-G-ral Rădescu, Nicolae

10 - 26 iun'46 :Capturarea "org.subversive teroriste" 

[Vezi pe larg la Tabloul Armata-victimă ]

În debutul campaniei electorale,un Comunicat oficial al Ministerului de Interne, aduce la cunoştinţă capturarea unor  "organizaţii subversive-teroriste",de către Siguranţa Statului :

Comunicatul specifica faptul că acele organizaţii au luat naştere la sfârşitul anului 1944, posedau depozite de armament şi muniţie, fiind  sprijinite de g-ral Rădescu ( pe atunci premier ) ,cât şi de partidele "istorice" .lista celor 75 de arestaţi ,printre care : g-ral Nic.Rădescu * (fost premier , dispărut ),-------------------

* Pe 21 iun.'46, g-ral Rădescu reuşeşte să se refugieze în Occident .Radio Londra cofirmă aterizarea la Nicosia ( Cipru ) de unde urma să plece în Elveţia .

 

-Radina, Remus

[LD:.Cartea sa, Testamentul din morgă , a apărut în vara 2008 , la Editura "Jurnalul literar"

 ( Nic.Florescu ), având ca redactor pe  Ilie Mihalcea .     Extrag câteva date din mărturia cea mai recentă a autorului , cuvântul său la Biserica greco-catolică din Paris- pe 11 oct.2008 -  cu ocazia lansării ediţiei în l.română.Relatările de la lansare ( I, II )  , publicate în Jurnalul literar, nr. 17- 24, sept - dec.2008. Au vorbit : Remus Rădina,Victor Popescu, Ilie Mihalcea, Nic.Florescu, Cicerone Ioniţoiu ,Ştefana Bianu ,preotul Stoica , Alexandru Herlea

[ Atenţie LD la declaraţia lui Radina pe 11 oct. 2008 : <În ceea ce mă priveşte, ţin să precizez că sînt şicanat de aceleaşi organe securiste de nouăsprezeci ani  , fără întrerupere . Mijlocul cel mai potrivit pare a fi telefonul ,şi am de gând să mă adresez , în curând , doamnei ministru de Interne al Franţei, povestindu-i tot ce mi se "întâmplă" . deşi telefonul meu  fost , de foarte multă vreme, trecut la "secret ." >

Cu o lună şi jumătate înainte de evenimentele ce au declanşat "rebeliunea anticomunistă " din 1989, pe 7 nov.1989., împreună cu Cicerone Ioniţoiu  a făcut un text prin care <ceream românilor să ia poziţie şi să manifesteze pentru alegeri libere , pentru democraţe şi pentru recunoaşterea partidelor politice desfiinţate cu mai bine de cinci decenii în urmă.

Textul a fost transmis la "Europa liberă" şi a fost tipărit apoi în "Cuvântul Românesc."

De atunci a reînceput , înainte de moartea lui Ceauşescu, o persecuţie nemaipomenită , telefonică mai ales, ce îmi tulbură liniştea zilnică. > Din documentele recuperate de Ticu Dumitrescu de la CNSAS privind dosarul său, se vede clar că a fost urmărit din 1946 şi până astăzi ]

 -Remus Radina :aug.'44 - elev la Şcoala de ofiţeri de cavalerie din Târgovişte .

În oct.'46 (detaşat la Centrul teritorial din Câmpulung-Bucovina )la un miting post electoral, col. Ionescu ( Divizia Tudor Vladimirescu ) lăuda guvernul Groza . Radina l-a înfruntat , anunţând că demisionează din armată.

....Închis la Gherla, deşi era în greva foamei , a participat la răscoala deţinuţilor din 13 iunie 1958 (împotriva regimului impus de criminalul  Goiciu , cu al său cmd.politic Domokos ).

Erau închişi în celule pe aşa-zise infracţiuni  : cei ce porniseră greva, erau la etaj ( vreo 200 persoane blocaseră uşa de la intrare cu paturile de fier ) ... la protestul lor, au răspuns majoritatea celor întemniţaţi :După sosirea procurorului, imediat au început represaliile .

Din documentele recuperate de Ticu Dumitrescu de la CNSAS privind dosarul său, se vede clar că a fost urmărit din 1946 şi până astăzi

-[Ilie Mihalcea] : Radina este "un adevărat martir în viaţă" . În 1978, Radina - aflat la Paris pentru un tratament medical - a scris o cutremurătoare mărturie despre puşcăriile comuniste din România.Apoi s-a întors acasă ."Europa liberă " a transmis fragmente ; "Cuvântul românesc " din Canada, l-a  publicat integral.

-[Nic.Florescu] :în 1990,a citit la Biblioteca Română din Freiburg ,volumaşul de 96 de pagini .

"Când Remus Radina s-a întors în ţară şi a lăsat manuscrisul cărţii sale [...] într-un parc parizian , în insula Lebedelor de pe Sena , el a semnat un act de îngăduinţă cu moartea [...] speriată de atâta curaj şi de înfruntarea vizibilă cu moartea, securitatea a căutat să elibereze ecranul receptării cetăţeanului român, să scape cu alte cuvinte de acest om care nu mai putea fi eliminat prin moarte, preferând să-l arunce într-o formă sau alta peste hotare , să-l trimită în Occident... "

-[ Cic. Ioniţoiu ] : La Poarta Albă... Rădina era în a 25-a zi de greva foamei ( se blocase în celulă  ) ;C.I. s-a dus la miliţianul ce păzea infirmeria, şi i-a spus că Rădina

s-a sinucis..a alertat toată colonia...  au venit comandantul şi ofiţerul politic ... au spart geamurile şi au pătruns şla el ... el a cerut procurorul ( n-au avut ce-i face, l-au chemat ) ...doctorii l-au alimentat forţat ,dar Radina voma totul... Aşa ceva la Poarta Albă nu se mai întâmplase !

 El a cerut eliberarea celor arestaţi în 1952 , "adminitrativ" , fără mandat de arestare , fără judecată, fără condamnare : erau bătrâni care abia se mai ţineau pe picioare , picau pe jos şi mureau lângă noi, acolo în cabana unde ne aduseseră pe toţi deţinuţii de pe la Canal,, şi nimeni n-a cerut nimic pentru ei."Doar Rădina, el a pretins eliberarea lor " .La vreo 3 săptămâni a început eliberarea " administrativilor" "Ăsta a fost Radina, nimic pentru el, totul pentru alţii " 

- [ Ştefana Bianu ]: "Faţă de Occident, care a consimţit la o comodă acceptare a democraţiei fabricată de cei ce ne-au furat speranţa , Ţara şi demintatea [...] aţi fost lângă Eugen Ionescou, Paul Goma, Cicerine Ioniţoiu, George Culică , neobosit militant. 

-[Alex.Herlea ]: Volumul prezintă cunoscuta mărturie a lui Rădina scrisă acum 30 de ani , în vara anului 1978, când a venit la Paris... El s-a întors atunci în ţară şi a fost arestat şi condamnat A.H.  l-a cunoscut pe Remus Radina în 1979 , la Bucureşti , când s-a întors în ţară înainte de moartea tatălui său, prof. de Drept civil Alexandru Herlea ( care fusese închis cu Remus Radina  în lagărul Peninsula, şi  Vale Neagră) .Venise Radina să-şi ia adio , şi tatăl său când l-a văzut , a spus : <Radina , tu eşti un martir al Neamului Românesc.>.

 A semnat şi el Memoriul redactat de Cicerne Ioniţoiu în 1980, adresat Şefilor de Stat , solicitând să-l scoată din ghearele Securităţii.

S.

-g-ral Sichitiu,Ion / Ana Elena Neniţescu -fiică / Neniţescu Vlad Ion -ginere /

-Semaca, Dumitru

Soldat în Reg.3 grăniceresc  ( 1941-'44 ), ţaran sărac ,muncitor de pădure  În primăvara '44, a făcut o şcoală de radio-telegrafie şi a fost trimis pe muntele Dumitriţa , a săpat un bordei în pământ ,de unde transmitea informaţiile în legătură cu mişcarea trupelor şi starea de spirit a populaţiei, în spatele frontului sovietic. Anchetat la Procuratura Generală a RPR ; condamnat la 4 ani temniţă grea şi confiscarea averii  (Sentinţa nr. 2173 / 30 dec.'54 )  de un Complet format din Ilie Segal (preşed.), Barbu Stanciu (procuror )Tudor Vlad ,Dumitru A.Gheorghe ( asesori populari ) din  Tribunalul Capitalei -Colegiul IV-Penal.

Acuzat de  "crimă contra păcii " ( penalizată prin  Decretul -lege 207 /1948 ), pentru că , în lunile dinaintea ieşirii armatei române din războiul antisovietic  (1 mai-23 august 1944 ), a fost angajat de cpt.Cucu (şeful  Centrului de Informaţii din Bacău )în plutonul  radio-informativ "Vulturii" ,de pe muntele Dumitriţa.

-Slătineanu ,Barbu Alex.

[ Cf.PRIGOANA.DOCUMENTE ALE PROCESULUI , C. Noica, C.Pillat ...etc.

Editura Vremea, Bucureşti , 1996.Atrag atenţia că răspunsurile erau  "ajustate"  de anchetator şi că deveneau "dovezi "  prin obţinerea semnăturilor  pe ele.Pentru aceste semnături, captivii erau interogaţi în reprize, erau ameninţaţi şi  torturaţi . ]  

Colonel în armata română ( în 1946, dir. Direcţiei Muniţiilor din Ministerul Înzestrării Armatei )

N.în 1895, la Paris ( fiul lui Alexandru Slătineanu, fost rector al Univ.din Iaşi, combatant în primul război mondial , decorat cu ordine militare şi străine ).

Licenţiat al Politehnicii din Munchen.Prof.conf.la Academia de Belearte "N.Grigorescu" din Bucureşti .Proprietarul unei  ferme de 100 ha la Otopeni.

/ Proces verbal de interogatoriu ( 8 sept.1959 ) luat de Crăciun Iosif ( anchetator penal de Securitate la Direcţia de Anchete Penale a MAI ).

Întrebări ><Dta ai fost arestat pentru fapte comise împotriva legilor R.P.Române. Vorbeşte despre aceste fapte ? >; <Cine participa la aceste "cenacluri literare" organizate în casa dtale şi a dr. VOICULESCU? >; <...în casa d-tale s-a citit cartea fugarului român CIORAN EMIL  .Precizează cum a fost adusă din occident această carte şi ce scrieri ale fugarilor din occident s-au mai difuzat şi comentat în caeste "cenacluri" ?>; <...răspunsul dtale nu corespunde realităţii [...]s-au difuzat şi comentat favorabil şi alte scrieri [...] De ce ascunzi adevărul ? >

Răspunsuri : <...am participat la aşa-zisele "cenacluri literare" organizate la mine acasă şi în ultimul timp şi la dr. VOICULESCU VASILE acasă ,"cenacluri" la care participau şi unele elemente reacţionare care în prezent sunt arestate.>;<...în cadrul acestor "cenacluri literare" , pe lângă faptul că se comentau unele evenimente politice interne şi internaţionale -unele ştiri în acest provenind de la posturile de radio capitaliste - se citea în mod frecvent scrieri proprii ale dr. VOICULESCU , fie ale mele, ale lui PILLAT CONSTANTIN... >; <La aşa-zisele "cenacluri literare" participau următoarele elemente : VLADIMIR STRĂINU (nime real Iordache Nicolae ) critic literar, fost deputat PNŢ-ist înainte de 1944, tatăl său ştiu că a avut mult pământ şi livezi de pomi fructiferi ;CIOCULESCU ŞERBAN ,de origină burgheză, fost PNŢ-ist [...] PILLAT CONSTANTIN, fiu de moşier şi de fost fruntaş PNL[...] dr.VOICULESCU VASILE ,prieten al meu de foarte mulţi ani şi cu VLADIMIR STRĂINU la fel, arestat în vara anului 1958 în legătură cu nişte preoţi de la patriarhie.Călugărul ANANIA [...] arestat tot în 1958 înaintea dr.Voiculescu ,a fost adus la mine acasă de Cioculescu Şerban [...] după arestarea sa am aflat că a desfăşurat activitate legionară .VOINESCU ALICE , fostă profesoară universitară [...] MIOARA MINULESCU , fost asistentă a mea la muzeu şi membră a Uniunii Artiştilor Plastici . > ;<Declar că în afară de cartea fugarului CIORAN EMIL [...]cu ocazia întâlnirilor din casa mea, nu s-a difuzat sau comentat şi nici nu s-au purtat alte discuţii ...  >

/ În CONCLUZIILE DE ÎNVINUIRE cu care a înaintat spre judecare  Tribunalului  Militar al R.II -Bucureşti dosarul nr. 1523 / 1959 ,cpt.Onea Mircea ( anchetator penal de securitate, în calitate

 de  procuror militar ) Slătineanu figurează doar atunci când sunt înşiraţi "inculpaţii" . 

 

U. 

-Uţă Ion

Colonel,

[LD:vezi fişele securiştilor Ambruş,Cirapciu, Moiş , Olteanu din Comandamentul Unic al zonei IV Timişoara - referirile despre gruparea col. Uţă , şi cum a fost urmărit, prins şi împuşcat pe 7 /8 febr.'49 . 

 

 [de terminat]