12. DIPLOMAŢIA ROMÂNIEI, DIPLOMAŢI - VICTIME

[sinteză Livia Dandara]

 

Miniştrii de Externe : 23 aug.'44- 29 dec.'89- 12 mai '95 )

LD: Enumerăm şefii diplomaţiei româneşti în "epoca Dej " , "epoca Ceauşescu " şi "epoca Iliescu" ,pentru a medita asupra rolului sau răspunderii lor în  represiunea  regimului  comunist , pentru a imprima un anume curs poziţionării României  pe planul relaţiilor  internaţionale.

-Grigore Niculescu-Buzeşti - guv.Sănătescu (I ): 23 aug.-3 nov.'44 ;

- Constantin Vişoianu - guv.Sănătescu(II ) şi guv.Nicolae Rădescu ( 4 nov. '44-5 mart'45 )

- Gheorghe Tătărescu -guv. Petru Groza (I II ) : 6 mart.'45-  5 nov.'47.  

- Ana Pauker - guv. Petru Groza (II, III, IV) şi guv.Gheorghiu- Dej( I ): (5 nov.'47 -10 iul'52 )

- Simion Bughici - guv. Gheorghe Gheorghiu -Dej ( I, II ): 10 iul.'52 - 4 oct.'55 ;

 - Grigore Preoteasa - guv. Gheorghiu Dej (II ) , guv. Chivu Stoica  : 4 oct.'55 - 15 iul.'57 ;

-  Ion Gh.Maurer - guv.Chivu Stoica : 15 iul.'57 - 21 mart.'61 

- Corneliu Mănescu - guv. I.Gh.Maurer ( I ,II,III,IV, V ):  21 mart'61 -23 oct.'72.)

- George Macovescu - guv. IGMaurer ( V) şi  guv. Manea Mănescu (I): 23 oct.'72 - 23 mart.'78 )

- Ştefan Andrei - guv.Manea Mănescu ,guv.Ilie Verdeţ ,guv.C.Dăscălescu :mart.'78 -22 dec.'89 ) 

 

Revoluţia din dec.'89

- Sergiu Celac - guv.provizoriu Petre Roman: 26 dec.'89-28 iun.'90

- Adrian Năstase - guv. Petre Roman ( II ), guv.Stolojan :28 iun.'90 - 19 nov.'92

- Teodor Viorel Meleşcanu - guv.Stolojan , guv. Nic.Văcăroiu : 19 nov.'92  -12 mai'95

 

¤ CRONOLOGIE   LEGISLAŢIE   REPRESIUNE

/23 august '39 -

/ iunie '40

/ iun.'41

/ România- stat învins

[LD: nu este cazul să fac- fie şi pe scurt- istoria  războiului al II-lea război mondial  Există o bibliografie bogată  privind acest subiect.

Din p.d.v. al temei abordate , ţin să lansez  o întrebare retorică: de ce ,în evaluările  istorice, poziţia statelor în timpul conflagraţiei are  evaluări discriminatorii, în funcţie de puterea lor pe plan mondial ?

La sfârşitul războiului, României  - stat mic, fără tendinţe războinice , expansive,intrată în război pentru a-şi recupera teritoriile anexate de URSS - i s-a reproşat , mai ales, intrarea în războiul antisovietic alături de Germania- stat totalitar,nazist, criminal.

Pentru această opţiune, ţara, naţiunea  şi conducătorii României au plătit cu supramăsură.

În schimb SUA şi Anglia - ce s-au alăturat Uniunii Sovietice -stat totalitar, comunist, criminal - - au fost de acord  cu cedarea  atâtor state în aşa-zisa  "sfera de influenţă  sovietică."

1944

/ Mai.'43- 23 aug.'44.PCR- dirijat  de NKVD

În mai 43,când a desfiinţat Kominternul , Stalin a încredinţat unităţii INO - Serviciul de Spionaj Extern  din cadrul NKVD-ului - sarcina de a crea "Comitete Naţionale de Eliberare " din comuniştii diverselor ţări, refugiaţi în URSS

O altă unitate a NKVD , SMERŞ (având ca deviză <smerti şpionah> = <moarte spionilor ")  a primit sarcina de a se ocupa de pedepsirea spionilor antisovietici din ţările ocupate .

Pe parcursul  ultimei etape  de desfăşurare a războiului , pe măsură ce Armata Roşie pătrundea în ţările din răsăritul şi centrul Europei, aceste servicii ale NKVD-ului au avut fixată sarcina de <a ajuta şi consolida >  regimurile comuniste instaurate în ţările ocupate .

Acestea au fost adevăratele intenţii ale  lui Stalin şi  nu "Declaraţiile Europei Eliberate "

de la Yalta ( febr.'45 ).                   

 

/ 20 iun.1944. Blocul Naţional Democratic (coaliţia ) 

Ca urmarea a  tratativelor din martie-iunie 1944 (duse de Barbu Ştirbey şi Constantin Vişoianu la Cairo ) cu reprezentanţi diplomatici ai URSS,SUA şi Marrea Britanie,  PNŢ,PNL,PSD,PCR au creat o coaliţie ,cu scopul constituirii unui guvern care să încheie armistiţiul cu Naţiunile Unite.   

-23 august '44.Răsturnarea regimului Antonescu, ieşirea din războiul alături de Axă.

-Ora 22,25:Proclamaţia Regelui către ţară :  ieşirea României din alianţa cu Axa ; încetarea războiului împotriva Naţiunilor Unite ; începerea luptei pentru eliberarea Transilvaniei de nord .

¤ GUVERN SĂNĂTESCU ( -I-  ) : 23 aug.-4 nov.'44

Grig.Niculescu-Buzeşti - Externe  

/ Notele  guvernului român pentru armistiţiu

Notele sunt remise ambasadorilor Naţiunilor Unite ( american, englez şi sovietic )  la Ankara

[[¤] 25 aug.'44.Declaraţia lui V.M.Molotov ]

[  LD: declaraţie  contrazisă  flagrant de faptele la care s-au dedat Armata Roşie şi structurile NKVD :sovieticii au amânat cu 20 de zile semnarea armistiţiului, etapă pe care au proclamat-o <eliberarea  glorioasă a României >, luând prizonieri peste 150.000 militari români ( în aşteptarea ordinului de alăturare  ), parcurgând sute de kilometri fără să tragă vreun foc ( Până în Transilvania şi Banat ),  devastând depozite şi  magazii , rechiziţionând cai şi căruţe,  jefuind gospodării , violând femeile fără apărare în faţa copiilor îngroziţi,  ucigând pe cei ce li se împotriveau,extinzând haosul şi dezordine.

Acest "comportament de ocupant "- dominat de teroare şi samavolnicii -  îndreptate, atât asupra armatei cât şi a populaţiei civile, a prefaţat regimul comunist instalat ulterior. ]      

- Ministru de Externe al URSS reconfirmă Declaraţia din 2 apr.'44 (la intrarea Armatei Roşii pe teritoriul României ) că URSS <nu are de gând să dobândească vreo parte din teritoriul român sau să schimbe ordinea socială ce există în România .>

/ 29 aug.'44. Delegaţia română pentru armistiţiu - la Moscova 

Delegaţia este formată din Lucreţiu Pătrăşcanu (PCR ), Ghiţă Pop ( PNŢ), I.Cristu ( tehnocrat ) , g-ral Dămăceanu ( Casa Regală ).

Lor li se alătură ( venind de la Cairo ) Barbu Ştirbey şi C .Vişoianu ( diplomaţi )

/ România rupe relaţiile diplomatice cu Ungaria 

/ 1sept.'44. I.Antonescu predat sovieticilor

Mareş.I.Antonescu, Mihai Antonescu ,g-ralConstantin ( Piki )Vasiliu ,g-ralC.Pantazi, col.Elefterescu (ţinuţi într-o casă din Vatra Luminoasă de un grup de comunişti conduşi de Emil Bodnăraş )sunt predaţi g-ralului R.I. Malinovski, care-i face prizonieri.

Transportaţi cu trenul,în secret ,la Moscova,apoi la un castel ,apoi în închisoarea "Liublianka"(2 sept.'44-apr.'46 ).În cele 18 luni, vor fi supuşi unor lungi interogatorii .

/ 2 sept.'44.Jurnalul CM nr.564 : regimul bunurilor supuşilor germani

Jurnalul CM nr.564  a anulat Jurnalul C.M nr.1388/18 nov.'41, prin care fuseseră  garantate

bunurile, drepturile şi interesele cetăţenilor germani şi persoanelor  juridice , cu sediul în Germania. ( Decret-lege 443 , M.O.202 . 2 sept.'44 )  

Devenite "capturi de război " , ele vor fi transportate de sovietici , în URSS.

 [[¤ ]12 sept.'44.MOSCOVA. CONVENŢIA de ARMISTŢIU

[ LD : Convenţia consacra regimul de stat învins, la discreţia Uniunii Sovoetice ]

- Convenţia consfinţea încetarea operaţiunilor militare ale României împotriva URSS ,

la 24 aug.'44, ora 4 ; ieşirea din războiul purtat împotriva Naţiunilor Unite ; alăturarea de puterile aliate împotriva Germaniei şi Ungariei , cu cel puţin 12 divizii .

Operaţiunile militare române -tereste, navale , aeriene - trebuiau puse sub comanda generală a Înaltului Comandament Aliat ( sovietic ) .

- Guvernul român era obligat să asigure pe propria sa cheltuială libera mişcare a trupelor sovietice ; să pună la dispoziţie construcţii şi instalaţii ;  să facă plăţile cerute de sovietici.

Pe lângă aceste obligaţii ,Convenţia stabilea o despăgubire a URSS de 300 milioane $, plătiţi în 6 ani ( în mărfuri - petrol, cereale, materiale lemnoase, vase maritime şi fluviale, maşini  ş.a .)

Guvernul român se obliga să elibereze prizonierii de război şi valorile materiale capturate în URSS şi să predea valorile germane de pe teritoriul României .

România se angaja < să dizolve formaţiunile de tip fascist ,cât şi orice organizaţii care duc propagandă ostilă Naţiunilor Unite şi în special Uniunii Sovietice > şi să colaboreze cu Înaltul Comandament Aliat ( sovietic ) <la arestarea şi judecarea persoanelor acuzate de crime de război. >

- Convenţia instituia fără echivoc controlul sovietic < asupra publicaţiilor, teatrelor, filmelor, poştei ,telefonului , corespondenţei particulare şi oficiale .>

O clauză deosebit de importantă se referea la  integritatea şi suveranitatea teritorială a ţării  : pe de o parte, anula Dictatul de la Viena ( aug.'40 ) restabilind revenirea nordului Transilvaniei la România ; pe de altă parte, consacra anexarea de către URSS a Basarabiei, Nordului Bucovinei şi ţinutul Herţa, în conformitate cu ultimatum-ul [numit "convenţie " ]din 28 iunie 1940.

Convenţia  a fost semnată de R.I.Malinovski ( din partea URSS, SUA şi Marea Britanie)şi de Lucreţiu Pătrăşcanu, Dumitru Dămăceanu, Barbu Ştirbey ,Ghiţă Popp(din partea României)

/ Impact, ecouri, previzuni      

 - Pravda:<Aventura de cotropire a imperialiştilor români s-a prăbuşit şi convenţia de armistiţiu întăreşte graniţele de neschimbat dintre Uniunea Sovietică şi România , pe baza Convenţiei de la 28 iunie 1940.> (preluată de "Scânteia" ,22 sept.'44 )

-  Gr.Niculescu-Buzeşti ( ministrul de Externe ):<România va trebui să răscumpere greşelile trecutului regim.Nici actualul guvern şi nici poporul român nu sunt răspunzători de aceste greşeli . Dar, în faţa legilor aspre ale istoriei se întâmplă adesea ca unii să răspundă pentru rătăcirile altora.> 

-  Lucreţiu Pătrăşcanu : <Din punct de vedere intern, numai realizarea unui regim democratic- în fapt şi nu formal- cu înlăturarea tuturor instrumentelor vechiului regim şi a elementelor fasciste şi profasciste din aparatul de stat şi din întreaga noastră viaţă publică pot asigura , odată cu aplicarea textului armistiţiului , drumul spre libertate şi independenţă . >

- A.Harriman ( ambasador american la Moscova ), comunică la Washington  îngrijorarea unor membri din delegaţia română privind prea mare influenţă acordată URSS asupra vieţii economice şi politice a României .

-  Melville ( expert militar englez  în Comisia Aliată de Control )semnalează că PNŢ considera condiţiile armistiţiului prea grele, Armata Roşie fiind autorizată  <să ia aproape totul din această ţară >( din Raportul către Foreign Office )

[[¤ ]9-18 oct.'44 .ACORDUL de la Moscova (Stalin -Churchill ) :

-România în sfera de influenţă rusă 

Moscova.La propunerea lui Winston Churchill , Stalin este de acord cu procentajele privind delimitarea zonelor de influenţă propuse :< Momentul era propice pentru a face afacerea ,aşa că am spus :<hai să reglementăm afacerile noastre în Balcani ..[...] Hai să nu intrăm în conflict pentru mărunţişuri .În ce priveşte Anglia şi Rusia , ce aţi zice să aveţi 90% preponderenţă în România , iar noi  90%, să zicem , în Grecia şi să convenim la 50 % şi 50 % în privinţa Iugoslaviei ? >

< În timp ce acest lucru se traducea, am scris pe o jumătate de coală de hârtie :

 România :

Rusia............ ...................90 %

Ceilalţi .............................10 %

Grecia :

Marea Britanie ( cu SUA )90%

Rusia ..............................10 %

Iugoslavia ..................50-50%

Ungaria ......................50-50%

Bulgaria:

Rusia ............................   75%

Ceilalţi .............................25%

I-am întins această hârtie peste masă lui Stalin care auzise între timp traducerea .A urmat o mică pauză.Apoi el şi-a luat creionul albastru şi a făcut un mare semn de bifare pe ea , după care ne-a dat-o înapoi.Totul se aranjase doar în timpul cerut de redactarea notiţei .>

(Cf.Churchill,Memorii, vol 6, p.198 )

/ 10 oct.'44 :Legea 488 ( Decret-lege nr.1.850 ):autorii şi complicii  dezastrului ţării

[LD prin această lege, guvernanţii şi comandanţii militari din perioada 1940-'44,au fost lăsaţi la discreţia ocupantului sovietic, deschizând seria de abuzuri fără precedent în istoria României .]

Guvernul român , preluând atribuţii ale puterii judecătoreşti , şi-a asumat misiunea <stabilirii responsabilităţii politice şi penale împotriva autorilor şi complicilor morali şi materiali ai dezastrului ţării >, în special în legătură cu războiul purtat alături de Germania hitleristă împotriva Naţiunilor Unite,în conformitate cu art.14 din Convenţia de Armistiţiu .

/ 12 oct.'44 :Decret-lege 502: executarea obligaţiunilor statului român cf. armistiţiului

Decretul stabilea normele şi procedurile de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată

a cheltuelilor necesare pentru executarea obligaţiunilor Statului Român decurgând din Convenţia de Armistiţiu dintre România şi Naţiunile Unite ( M.O. nr.236, 12 oct.'44 )

/ 21-25 oct.'44 : Deportarea saşilor şi şvabilor în URSS 

Guvernul discută măsurile ce urmau să fie luate împotriva unor cetăţeni de origină germană Guv.fusese obligat de autorităţile sovietice de ocupaţie să nu se opună arestării şi deportării în masă a saşilor şi şvabilor , în URSS.

/ 25 oct.'44:Comisia ptr.apliacarea Armistiţiului dintre România şi Naţiunile Unite

G-ral Vinogradov ( vicepreşed. Comisiei Aliate de Control )a prezentat o Notă lui Sănătescu în care acuza guvernul că nu respectă clauzele Convenţiei de Armistiţiu.

S-a creiat o Comisie ptr.aplicarea Convenţiei de Armistiţiu , având ca preşed. pe Ion Christu şi în componenţă pe Radu Cretzianu ,Savel Rădulescu ş.a .

( Decret-lege nr. 527,M.O. 247, 25 oct.'44 )

/  25 oct.'44 .Lagărul de la Tg.Jiu

Decizia MAI (semnată de ministr.de Interne ,g-ral Aldea ):<Având în vedere dispoziţiile art.2 ,14 şi 15 din Convenţia de Armistiţiu , închieată la 12 sept.1944, care impune Guvernului şi Înaltului Comandament român internarea cetăţenilor germani şi unguri ,desfiinţarea organizaţiilor prohitleriste de tip fascist şi judecarea persoanelor acuzate de crime de război ,Decidem :

Se înfiinţează în oraşul Tg.Jiu un lagăr de concentare în care vor putea fi internate persoanele vizate în mod expres de art.2,14,şi 15 ale Convenţiei de Armistiţiu >

( M.O.din 25 oct .'44). Iniţial, au fost încarceraţi cca 5.000 bărbaţi şi femei , inclusiv copii.

După deportarea lor în URSS ,au fost încarceraţi peste 2.500 legionari şi "criminali de război " care ulterior vor fi mutaţi  într-un lagăr din Mediaş . ( M.O.din 25 oct .'44)

/ Repatrierea (deportarea ) basarabenilor

Autorităţile  sovietice ocupante impun guvernului român ca un prim lot de basarabeni refugiaţi ,numiţi abuziv "cetăţeni sovietici" (cca 600 persoane ), să fie "repatriaţi" .

Majoritatea lor  vor fi deportaţi în lagărele de muncă forţată din URSS.

/ 25 oct.'44.Eliberarea Nordului Transilvaniei

Se încheie operaţiunea de eliberare a teritoriului anexat de Ungaria prin Dictatul de la Viena  (1940 ).Războiul continuă pe teritoriul Ungariei.

/ 4 nov.'44. Instituţionalizarea relaţiilor prieteneşti cu SUA

Se reînfiinţează societatea Amicii Statelor Unite şi Institutul American .

În "Comitetul de Onoare", sunt aleşi , americanii Nicolas Murray Butler, W.Nelson Cromwell, C.U. Clark, Hellen E.Stuart  şi personalităţi politice şi culturale româneşti :Iuliu Maniu, Dinu Brătianu, C.Titel Petrescu, Lucreţiu Pătrăşcanu ( şefii partidelor  din BND) , George Enescu, Martha Bibescu, dr.I.Costinescu , I.Mocsony -Stârcea , ş.a. ş.a  

¤ GUVERN SĂNĂTESCU (- II-  ) : 4 nov.-5 dec.'44

Const.Vişoianu -Externe ; g-ral D.Dămăceanu- legătura cu Aliaţii şi aplicarea Armistiţiului

-6- 8 nov.'4.Decrete -legi :restituirea capturii de război din URSS

L.Pătrăşcanu ( Justiţie ) prezintă Decretul în prima şedinţă de guvern. ( 6 nov.) Termen de excuţie : 5 zile .

- Prin alte Decrete -legi  (nr. 571,  nr. 609)  vor fi completate  instrucţiunile privind restituirea bunurilor capturate pe terit.Uniunii Sovietice de către armata română ( M.O. nr.260,nr.281 ,din  9 nov.şi 3 dec.'44 )

/ 7 nov.'44 .  7 nov.-MRSO - sărbătoare oficială

-  Lozincile FND pentru sărbătorire : Trăiască a 27 aniversare a puterii societice ! Poporul român trimite Mareşalului Stalin un salut fierbinte ! Trăiască Armata Roşie eliberatoare ! Trăiască Comisarul Poporului pentru Afacerile Externe ,Viaceslav Molotov ! Trăiască Mareşalul Malinovski ! Trăiască FND !Cerem pedepsirea duşmanilor Uniunii Sovietice şi ai României ! Cerem pedepsirea criminalilor de război !  ( Scânteia , 5 nov.'44 )

-  La Opera Română - adunare festivă .Participă Lucreţiu Pătrăşcanu, Gheorghiu -Dej, Petru Groza,I.Gh.Maurer, Chivu Stoica, ş.a.

În discursul său ,Ana Pauker menţionează ,printre altele : < neatârnarea noastră se datoreşte ajutorului venit de la Răsărit , chiar şi înfiinţarea statului român se datoreşte Rusiei ...>

 ( 6 nov. )

-  În Piaţa Victoriei - miting organizat de FND - în numele CC al PCR , Gheorghe Gheorghiu -Dej ( proaspăt ministru ) vorbeşte de onoarea ce i s-a făcut poporului român , de a lua parte la războiul de eliberare , <în ciuda crimelor pe care le-au făcut ai noştri , alături de nemţi , pe teritoriul sovietic  >.

/ 9 nov.'44. A.I.Vâşinski  la Bucureşti

Într-o vizită diplomatică Vâşinski  ( adjunctul lui Molotov ) are întrevederi cu C.Vişoianu ( ministrul de Externe ) , interesat de  îndeplinirea prevederilor Convenţiei de Armistiţiu .

 - 12 nov.'44.ARLUS : Asociaţia română pentru strângerea relaţiilor cu Uniunea Sovietică .

Din C.C. fac parte : CIParhon ( preşedinte ) , M.Sadoveanu, I.Stoilov, G.Nicolau, S.Oeriu, Alex.Rosetti, N.Profiri, E.Masini , ş.a. , ş.a.

[[¤] 12 nov.'44.W.Churchill : recomandări către diplomaţia engleză  

La îngrijorarea lui Eden privind amestecul crescând al sovieticilor în afacerile interne ale României , premierul britanic răspunde şefului Foreign Office-ului :

<Noi, într-adevăr, nu trebuie să presăm prea mult în România. Să ne amintim de procentajele pe care le-am scris pe hârtie Eu cred că noi avem un tratament aproape bun din partea lui Stalin în Grecia, mult mai bun în fapt decît îl avem din partea americanilor .>

¤ GUVERN -gral N.Rădescu:5 dec.'44- 5 mart.'45 

Constantin Vişoianu -la  Externe .

/ 8 -10 dec.'44: Regele Mihai, Iuliu Maniu : tatonări diplomatice 

[LD : Ne cerem scuze că atragem atenţia - pentru cei mai puţin familiarizaţi cu documentarea istorică - să ţină seama că documentele  diplomatice de  epocă au fost strict secrete şi că politicienii români nu au avut cunoştinţă de ele.

Acest aspect este foarte important în dreapta interpretare a poziţiilor lor.  După depăşirea crizei de guvern , întoarcerea lui Vâşinski la Moscova (prezent la Bucureşti ori de câte ori PCR a provocat crizele de guvern ) şi instalarea guvernului Rădescu ( prin înlăturarea lui Penescu de la Interne ) ,Regele Mihai şi  Maniu au  avut  convorbiri cu reprezentanţii SUA

( Burton Bery) şi Angliei ( Le Rugetel ) de la care au cerut destul de tranşant să li se spună care este atitudinea celor două puteri aliate faţă de România.  ]  

- Pe 6 dec.'44 , Burton Berry transmitea  Washingtonului  :<Cu multă emoţie Maniu m-a întrebat dacă America şi Marea Britanie doreau ca România să devină o parte a Uniunii Sovietice > adăugând că <dacă era în intenţia noastră să abandonăm România , avem faţă de el datoria să i-o spunem...> Berry i-ar fi răspuns "diplomatic" că <afirmaţia făcută de Molotov în primăvara trecută [ 2 apr.'44 ] şi articolele armistiţiului  indicau că cei trei aliaţi principali se aşteptau ca România să fie un stat independent şi suveran . >  

-  Pe 12 dec.'44 , acelaşi Burton Berry transmitea  Washingtonului  conţinutul unei convorbiri cu Regele Mihai pe marginea vizitei lui Vâşinski la Bucureşti care ar fi declarat regelui că Moscova <nu dorea ca România să fie un stat comunist ,ci să aibă un vecin care să-i fie prieten . >

/ 21 dec.'44. Decret-lege 651 : sancţionarea sabotorilor aplicării Convenţiei de Armistiţiu ( M.O. nr.296 ,21 dec.'44 )

1945

 / 6-30  ian.'45 : Arestarea etnicilor germani

-  Pe 6 ian., Comisia Aliată de Control cerea guvernului român să dispună arestarea etnicilor germani apţi de muncă şi predarea lor autorităţilor sovietice .

- În noaptea de 10/11 ian. '45, începea arestarea lor : peste 70.000 persoane.  Acţiunea s-a desfăşurat  pe întreg teritoriul ţării şi a durat până la sfârşitul lunii.

/ 16 ian.'45.Rădescu-Malinovschi :semnarea  Convenţiei despăgubirilor de război 

După o întrevedere de două ore între  premierul  Rădescu şi g-ral  Malinovski,s-a semnat  Convenţia , în virtutea căreia România urma să livreze Uniunii Sovietice, până pe 12 sept. 1950, produse petroliere, cereale, vite, material lemnos, vase maritime şi fluviale , locomotive, vagoane, alte materiale de cale ferată , diverse maşini industriale , în valoare de 300 milioane dolari.

- Costin Murgescu ( care va face o lungă carieră de analist economic în epoca comunistă ) spunea că <Relaţiile economice sovieto-române sunt inaugurate în felul acesta sub cele mai fericite auspicii .[...] refacerea noastră economică , departe de a fi împiedicată de războiul antihitlerist,este sprijinită în mod efectiv de Uniunea Sovietică .>( România liberă, 20 ian.'45 ) 

- Gheorghiu-Dej ( care se întorcea din prima vizită la Moscova, în calitate de ministru )

declara că <viitorul ţării noastre depinde de hotărîrea de a urma linia unei sincere prietenii faţă de popoarele Uniunii Sovietice  ( România liberă, 20 ian.'45 ) 

[[¤] 20 ian.'45 .MOSCOVA Armistiţiul sovieto-ungar

Ungaria semnează armistiţiul , declară război Germaniei

Pe 12 febr. trupele sovietice ocupă Budapesta.

/ 20-23 ian.'45: lupta diplomatică ptr. acordarea statutului de cobeligeranţă. 

Viitorul ( PNL ) şi Dreptatea ( PNŢ )  - publică articole de susţinere a acestui deziderat.

 - George Macovescu ( PCR ) - viitor ministru de externe al României  - consideră însă că <România nu îndeplineşte condiţiile acordării statutului de cobeligerant .>

 ( România liberă, 23 ian.'45 )

[[¤] 4-12 febr.'45.YALTA .CONFERINŢA ÎNVINGĂTORILOR

Şefii de stat (sau ) de guvern : I.V.Stalin, .D.Roosevelt,W.Churchill.

Declaraţia asupra Europei eliberate prevedea dreptul popoarelor de a-şi stabili forma de guvernământ prin alegeri libere.

Din corespondenţa diplomatică ulterioară, rezultă că guv.britanic şi american s-au angajat   respecte Acordul de la Moscova dintre Churchill-Stalin ( oct.'44 ) privind procentajul (sfera) influenţei sovietice în centrul şi sud-estul Europei .

În cazul României, acesta era de 90 %.

[* LD:18 nov.2008.La TVR-Cultural , un documentar american despre F.D.Roosevelt ( din p.d.v. al prestaţiei sale politice în funcţie de evoluţia stării lui de sănătate ) În '45 (începuse cel de-al IV-lea mandat la Casa Albă) era grav bolnav ( hipertensiune arterială ) Ar fi călătorit la Yalta în această stare din care cauză nu a avut o "conduită " prea fermă, în faţa pretenţiilor lui Stalin. Mă gândesc: ce explicaţie  mai adaugă americanii pentru a explica "trădarea egoistă " de la Yalta ?! ]

[** LD: 6 mart.'2009 . La TVR -1 , un documentar britanic despre Ucraina.

 La un moment dat, reporterul merge de la Simferopol la Yalta -să vadă palatul Livadia unde s-a semnat conferinţa din febr.'45.

Comentariu este laconic :  cei trei bărbaţi ai lumii s-au certat 4 zile - într-un moment când Armata Roşie ocupase deja Estul Europei - şi s-au mulţumit cu promisunea lui Stalinse vor organiza alegeri libere. Slabă consolare pentru ţările care au căzut sub această "sferă de interese" : ţările baltice, România, Ungaria , Polonia, Bulgaria ...] 

/  Febr.'45.FND :criză de guvern- răstur narea  guvernului Rădescu  

- Rapoartele misiunilor britanică şi americană

[LD: considerăm că rigorile temei - genocidul comunist în România  - nu ne îngăduie aprofundarea subiectelor diplomatice. Cărţi şi studii ( apărute  mai ales după dec.1989 )pot fi studiate de către cei interesaţi .Ne vom mărgini la scurte informaţii. ]    

- B.Berry comunică la Washington că presa liberală şi ţărănistă este blocată ,fie de cenzura sovietică , fie prin refuzul tipografilor să le tipărească.(8 febr.)

- G-ral Stevenson comunică Londrei că regele Mihai şi generalul Rădescu se tem de o apropiată lovitură de stat comunistă (9 febr. )

- G-ral Cortland Van R Schuyler ( şeful misiunii militare americane ) comunică M St,M.Aliat că trupele sovietice de ocupaţie sprijină acţiunea comuniştilor de preluare a puterii şi că are semnale că trupele sovietice operează arestări .( 20 febr.)

-  Reprezentanţii britanic şi american din Comisia Aliată de Control ,cer generalului Vinogradov o acţiune concertată pentru a se evita un război civil, pentru a se menţine guvernul de coaliţie, în conformitate cu deciziile de la Yalta.(21 febr.)

- Schuyler cere şi guv.american o poziţie fermă faţă de abuzurile ruseşti ( 22 febr.).

El comunică:<Scena este acum favorabilă pentru o lovitură de stat a elementelor FND,sprijinite de g-ral Vinogradov.>( 23 febr. )

- Eden însărcinează pe A.Clark Kerr ( ambasadorul englez la Moscova ) să comunice Kremlinului că britanicii <admit întrutotul predominarea intereselor guvernului sovietic în România >

dar , ca membri în Comisia Aliată de Control  în  România,  nu vor  accepta ca o minoritate să formeze , prin forţă, un guvern . 

/ 27 febr.-5 mart.'45 : Vâşinski în Bucureşti :audienţe la Rege

-27 febr .Vâşinski (adj.Comisarului Poporului ptr.Afaceri Străine ,Molotov ),vine la Bucureşti,

se prezintă în prima audienţă la Regele Mihai , cerându-i imediata demitere a guvernului.

(Tancuri şi camioane cu soldaţi sovietici patrulează pe străzile Capitalei ;Comandamentul Sovietic ocupă Cartierul General al M.St.M român )

-28 febr:Vâşinski ,a doua audienţă la rege :<noi considerăm pe Rădescu fascist > ;până la ora 18 să fie demis ;la ora 21 să se anunţe noul guvern ;<Asta e tot .Aştept ştirea demisiei d-lui g-ral Rădescu >.  Vâşinski a părăsit încăperea trântind uşa .(Cf. mărturia Regelui, a lui Vişoianu )

... Seara ,în Comisia Aliată de Control ,convocată de Vinogradov (sosit de la Moscova să instaleze pe Susaikov ),acesta refuză să dea vreo explicaţie "colegilor" englez şi american despre acţiunile sovietice din ultimele zile şi despre audienţele lui Vâşinski la rege .

-1 mart:Vâşinski ,a treia audienţă la rege<Trebuie să comunic Majestăţii Voastre că am însărcinarea , din partea guvernului meu , să vă declar că omul care ne inspiră nouă încredere este Petru Groza ca preşed. al Consiliului .Bineînţeles , acesta este un lucru confidenţial pe care vi-l spun numai Maiestăţii Voastre>

-3 martie:La respingerea de către Rege a listei guvernului propus de Groza,Vâşinski comunică la palat că :<anularea mandatului Groza va fi considerată de guvernul sovietic drept un act ostil >

-5 martie: Vâşinski îl avertizează pe rege că , în cazul când <nu acceptă guvernul Groza ,până a doua zi după amiază , nu mai poate răspunde de continuitatea României ca stat independent > (Cf.Tatiana A.Pokipailova )

/ 24 febr.-5 mart.'45 : Poziţia SUA şi Marii Britanii

-28 febr.:Stevenson (reprezentantul Marii Britanii la Bucureşti  )cere în scris lui Vâşinski să amâne cererea ultimativă adresată regelui, pentru schimbarea guvernului.

Seara ,în CAC ,Schuyler (reprezentul SUA ) cere explicaţii părţii sovietice,dar este refuzat.

-2 martie.Foreign Office-ul transmite instrucţiuni ambasadorului britanic la Moscova, privind evenimentele din România :<Departamentul de Stat [SUA ] a invocat Declaraţia de la Yalta

[ 4-11 febr ]despre teritoriile eliberate şi a cerut consultări comune între Aliaţi [...]

Noi am ezitat să facem aceasta,ţinând seama de acordul nostru cu ruşii [ Moscova,oct.'44 ] prin care am recunoscut preponderenţa sovietică în România.[...] Ar trebui să subliniaţi d-lui Molotov că, acceptând preponderenţa sovietică în România , ne simţim obligaţi ţinând seama de recentele evoluţii în această ţară, să stăruim pentru consultări comune în acord cu hotărîrile adoptate la Conferinţa din Crimeea.>

-4 martie:W.Churchill cere ministrului Afacerilor Străine , A.Eden, să tempereze atitudinea reprezentanţilor militari şi diplomaţilor britanici de la Bucureşti , faţă de demersurile lui Vâşinski :

< Nu avem într-adevăr nici o justificare pentru a interveni atât de viguros în favoarea foştilor noştri inamici români , compromiţând astfel poziţia noastră în Polonia şi iritându-i pe ruşi , care acceptaseră îndelungata noastră luptă la Atena .Dacă vom continua astfel, ni se va spune , nu fără dreptate, că ne-am călcat cuvântul în România, după ce am folosit poziţia noastră în Grecia .Cred că trebuie trimise instrucţiuni stricte reprezentanţilor noştri din România , să nu dezvolte acolo un front politic antirus.Ei fac lucru acesta cu o energie inoportună , fără să înţeleagă ce este în joc în alte domenii > Ministrul de Externe Eden nu este de acord cu p.d.v. a lui Churchill,cerând diplomaţilor britanici să sprijine demersurile americanilor.( 6 martie )

-5 martie:Burton Berry  comunică la Washigton : < este clar că unul din primele obiective ale noului guvern va fi să lichideze toate elementele pe care comuniştii le numesc fasciste , iar noi , americanii , îi numim democraţi >

/ 27 febr.'45.Radio Moscova:hitleriştii din România

< Hitleriştii din România , camuflaţi în naţional-ţărănişti şi naţional-liberali, au ridicat capul atăcând FND în Bucureşti, Craiova şi alte oraşe , fiind susţinuţi de armată şi poliţişti .>

-1 mart:Vâşinski ,a treia audienţă la rege:<Trebuie să comunic Majestăţii Voastre că am însărcinarea , din partea guvernului meu , să vă declar că omul care ne inspiră nouă încredere este Petru Groza ca preşed. al Consiliului .Bineînţeles , acesta este un lucru confidenţial pe care vi-l spun numai Maiestăţii Voastre >

-3 martie: Regele respinge lista guvernului prezentată de Patru Groza.

Vâşinski comunică la Palat :< anularea mandatului Groza va fi considerată de guvernul sovietic drept un act ostil >

-5 martie:Vâşinski îl avertizează pe rege că , în cazul când <nu acceptă guvernul Groza ,până a doua zi după amiază , nu mai poate răspunde de continuitatea României ca stat independent .> Cele 4-5 divizii sovietice (din jurul Bucureştiului ) şi cele 2 divizii NKVD îndreptate spre Capitală din ordinul transmis de Stalin, lui Berea .

-G-ralul Rădescu se refugiază la sediul Misiunii britanice * ]

[* Pe 21 iun.'46, g-ral Rădescu reuşeşte să se refugieze în Occident .Radio Londra confirmă aterizarea la Nicosia ( Cipru ) de unde urma să plece în Elveţia .] 

¤ GUVERN Petru Groza (- I - ) : 6 mart.'45- 30 nov.'46

- Gheorghe Tătărăscu-ministru de Externe

[Guvernul a fost o formulă politică pro-moscovită , formată din PCR şi sateliţii săi , la care s-a adăugat dizidenţa liberal- tătărăsciană ,introdusă la recomandarea lui Vâşinski ( ministru adj.de Externe,)  pentru a demonstra aliaţilor că nu se încalcă principiile Conferinţei de la Yalta .

Miopia "disidenţilor" şi a MSRegelui Mihai - aparent oportunistă, laşă , care i-a făcut părtaşi la grozăvia ce a urmat - nu poate fi pusă, totuşi, sub semnul " trădării"  de ţară . Ea a avut doza ei de sacrificiu, de naivitate , de iluzie (  căreia cu timpul i s-a spus "compromis politic" , "realism politic " ) ,izvorâte dintr-o  ipotetică speranţă pusă în Conferinţa de Pace , datorată  necunoaşterii aranjamentelor diplomatice ale Marilor Puteri.

Pe plan intern ,  efectul participării la guvernare a liberalilor tătărăscieni , a fost catastrofal.

[ Vezi la Genocidul comunist-cronologie, context ,etape ]

 [[4 ] 8-11 mart.'45 . Churchill - Roosevelt  : România lăsată la  discreţia Moscovei .

[LD:Considerăm necesare două precizări :

1.Atât Convenţia Stalin-Churchill ( Moscova ,oct.'44 ), cât şi alte  acte diplomatice ,au avut un caracter ultra  secret ,           

-8 mart.Churchill către Roosevelt : <Sunt sigur că d-ta, ca şi mine , eşti tot atât de contrariat de evenimentele din România.  Ruşii au reuşit să instaleze prin forţă şi înşelătorie un guvern comunist minoritar.

În ce ne priveşte , noi am fost împiedicaţi să protestăm contra acestor evenimente de faptul că, pentru a avea posibilitatea să salvăm Grecia, Eden şi cu mine , în octombrie [ '44] la Moscova, am recunoscut că Rusia trebuie să aibă o voce preponderentă în România şi Bulgaria, pe când noi să o avem în Grecia.

De la discuţiile noastre din octombrie, Stalin a subscris pe hârtie la principiile de la Yalta care cu siguranţă au fost călcate în picioare în România.

Cu toate acestea , eu sunt foarte hotărît să nu insist asupra acestui p.d.v. ,ca Stalin să-mi poată răspunde " eu nu m-am amestecat în treburile d-tale în Grecia , de ce nu-mi permiţi şi mie acelaşi tratament în România ?"  >

-11 mart:Roosevelt către Churchill :<Este evident că ruşii au instalat un guvern minoritar , ales pentru gustul lor, dar , pe lângă motivele pe care mi le-aţi expus în mesajul dvs, eu cred că România nu este un loc bun pentru a ne măsura cu ruşii .>

[[¤]  7 martie'45 :Iugoslavia:Tito- regim comunist în Iugoslavia ]

Iosif B.Tito- membru al PC-Iugoslav, cunoscut activist al Cominternului în interbelic, comandantul mişcării de rezistenţă antihitleristă din Iugoslavia -preia puterea. 

/ 8 mart.'45. Foreign Office :extinderea dreptului de refugiu politic     

Misiunea britanică din România a primit instrucţiuni ultrasecrete de la Foreign Office :

<Sunteţi autorizat , în cazul încercării de a-l ridica pe generalul Rădescu, să deschideţi focul în apărarea lui, în ultimă instanţă, şi să luaţi măsuri similare de deschidere a focului pentru orice altă persoană asupra căreia guvernul Majestăţii Sale a extins dreptul de refugiu. Suntem siguri că înţelegeţi gravitatea unui astfel de eveniment  > ]

[[¤] 12 apr.'45 : moartea preşed.SUA, F.D.Roosevelt 

Pe 14 apr.,în România, este declarat doliu naţional

 / 12 apr.'45.Legea 312 :criminalii  de război şi vinovaţii de dezastrul ţării 

[LD: Pentru a putea judeca amploarea şi semnificaţia legii ,dar mai ales felul cum ea a fost aplicată,  cititorul ar trebui să posede un minim de cunoştinţe istorice privind a doua conflagraţie mondială : Pactul Hitler-Stalin (23 august '39) ;pierderile teritoriale ale României din vara'40

(anexarea Basarabiei,nordului Bucovinei şi Herţei de către URSS ; Dictatul de la Viena )  ; începerea şi desfăşurarea războiului din Răsărit ( iun.'41 -23 august'44 ) ] [Vezi  la Genocidul comunist- cronologie, context, etape ]

Proiectele de legi  50 şi 51/ 20 ian'45 - elaborate de Pătrăşcanu şi respinse de PNŢ şi PNL ) 

au fost comasate în acest rechizitoriu  acuzator care prevedea <urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul ţării şi a crimelor de război .>

[[¤ ] 13 apr'45: armata sovietică intră în  Viena

 / 11-14 apr.'45.Gh.Tătărăscu : măsuri diplomatice    

...Mihail Ghelmegeanu -preşed.al Comisiei ptr.Armistiţiu

Numit preşedinte al  Comisiei ,în locul lui Savel Rădulescu - demisionat ( 11 apr.'45 )  

...Decret -lege: Administraţia despăgubirilor de război către URSS

Decretul a fost adoptat de Delegaţia economică a guvernului - întrunită  sub preşedinţia lui Gh.Tătărăscu

[[¤]  25 apr.-20 iun.'45.San Francisco.ONU: Carta Naţiunilor Unite

Participă reprezentanţi ai 50 de state .Este adoptată Carta Naţiunilor Unite , în care sunt stipulate scopurile şi principiile ONU

[[¤] 28 apr.'45.Asasinarea lui Benito Mussolini

Mussolini este prins şi împuşcat la Milano, fără a fi judecat , de către un grup de partizani comunişti .

[[¤] 30 apr.'45.Sinuciderea lui Hitler ]

Trupele sovietice pătrunseseră în Berlin pe 25 aprilie Pe 30 aprilie  iau cu asalt clădirea Reichstag-ului . Adolf Hitler se sinucide.

[[¤]  7-8 mai.'45. Paris .Consiliul Miniştrilor de Externe: hotarele României

- Decide ca în viitoarele tratate de pace cu România şi Ungaria ,frontiera dintre cele două state să fie fixată pe linia celei precedente Dictatului de la Viena în 1940, adică cf.Tratatului de pace de la Versailles şi Trianon ( 1919 )

-Decide ca viitoarele tratate  între România - URSS - Bulgaria, frontierele să statueze cesiunile teritoriale prin care România fusese forţată în 1940 să le cedeze URSS ( Basarabia, Nordul Bucovinei, Ţinurtul Herţa )şi Bulgariei (Cadrilaterul ) 

[[¤] 9 mai '45 .Ziua victoriei : capitularea necondiţionată a Germaniei

- Feldmareşalul Keitel semnează actul de capitulare  în faţa reprezentanţilor militari ai marilor puteri aliate victorioase.

- La Bucureşti, în timp ce la Tribunalul Poporului începea procesul primului lot de criminali de război , în P-ţa Jianu (azi  P-ţa Aviatorilor ), în prezenţa Regelui Mihai ,a guvernului şi a Comisiei Aliate de Control , se organizează o paradă militară.

/ mai -iunie '45 :Acorduri, instituţii, reglementări economice româno-sovietice

-17 mai'45: Decret-lege 390 : Oficiul de Livrare a Produselor Petrolifere către URSS

-25 mai'45:Decrete-lege 401, 402 :Administraţia Livrărilor pentru Reparaţiile de Război ;

-15 iun.'45:Decret-lege 476: rechiziţii ptr. executarea art.7 şi 12 din Convenţia de armistiţiu

/ 6 iul.'45. Regele Mihai decorat de sovietici cu Ordinul Victoria.

Decretul Sovietului Suprem al URSS , motiva decorarea cu ordinul "Victoria" pentru < îndeplinirea cu succes a operaţiilor militare ( pe unul sau mai multe fronturi ) al căror rezultat a dus la victoria situaţiei în favoarea armatei sovietice. [...] pentru actul curajos al cotiturii hotărîte a politicii României spre ruptura cu Germania hitleristă şi alierea cu Naţiunile Unite în clipa când încă nu se precizase clar înfrângerea Germaniei >

Aceeaşi decoraţie, cu motivaţie similară , a fost  acordată şi noului preşed.SUA , Eisenhower şi mareşalului englez Montgomery .

Ordinul i-a fost înmânat MSRegelui  pe 19 iulie, de mareşalul Tolbuhin.

[[¤] 17 iulie-2 aug.'45 .Postdam.Conferinţa Aliaţilor 

W.Churchill ( apoi Atlee ),Truman şi Stalin discută despre organizarea postbelică a Europei , inclusiv despre organizarea de alegeri libere.

- Opoziţia democratică din România îşi pusese  mari speranţe că va putea , prin alegeri libere - să răstoarne guvernul Groza .Numai că , în această materie, dacă pentru Grecia şi Italia s-a admis supravegherea observatorilor, pentru România şi Bulgaria acest lucru a fost respins categoric de Stalin.

- La Conferinţă, s-a creat Consiliul Miniştrilor de Externe - compus din reprzentanţii SUA, Marii Britanii, URSS, Franţei şi Chinei - ca organ permanent pentru încheierea viitoarelor Tratate de pace cu cele 7 state învinse ( printre care şi România ) 

/ 1 aug.'45.Decret-lege nr.615: conductă de transport a produselor petroliere în URSS

Construirea şi exploatarea unei conducte de transport Făurei-Brăila- Galaţi , până la frontiera româno-rusă.

[[¤] 16 aug.'45 .Polonia :acordul de frontieră cu URSS  ]

Prin care Polonia recunoaşte frontierele : partea răsăriteană a Poloniei şi Galiţia interbelică (ocupate în 1939 de trupele sovietice ) rămân anexate la URSS (cf.Pactului Molotov-Ribbentrop din 23 aug.'39 ). Polonia dispare ca "vecină" a României , iar graniţa cu URSS se extinde pe toată frontiera de nord-est.

/ 6-21 august '45: Impas în relaţiile diplomatice ale României  

-La 6 august ,Susaikov şi Pavlov înmânează lui Petru Groza Comunicatul prin care guv.sovietic hotărăşte reluarea relaţiilor diplomatice cu România.

-La 13 august , Kavtaraze şi Iorgu Iordan sunt numiţi trimişi extraordinari ai celor două ţări .

/La 17 august ,guvernul american notifică regelui Mihai că SUA nu recunoaşte guv.Groza, fiind nereprezentativ, şi, în consecinţă , nu poate relua relaţiile diplomatice cu România .

/La 19 august ,guvernul britanic transmite  o notificare identică .

/ la 21 august , în acest context , se va ajunge la "greva regală "

¤ MSRegele Mihai I : GREVA REGALĂ . 21 aug.'45- 8 ian '46

[ Vezi pe larg la Genocidul comunist- cronologie, context, etape  şi  MSR Mihai- victimă ]   

- Încurajat de sprijinul partidelor istorice, de notificările diplomatice transmise de SUA şi Marea Britanie ( 17,19 aug.'45 ) , regele cere demisia guvernului Groza.

- Groza refuză , spunând că are de partea sa sprijinul URSS.

. Susaikov cere Regelui o declaraţie de dezavuare a presiunilor SUA şi Angliei  şi a criticilor la adresa guv.Groza. Regele refuză, cu speranţa că va fi susţinut de cele două mari puteri.

- În urma refuzului lui Groza de a demisiona, Regele se retrage din viaţa publică ,începând greva regală .

- Groza va conduce ţara peste 4 luni,sprijinit de trupele sovietice.

Cu concursul cenzurii draconice, nici un ziar nu publică declanşarea acestei grave crize.

[[¤]  28 aug.'45.Moscova.Agenţia TASS . Protestul guvernului soviatic

<Uniunea Sovietică priveşte în mod negativ practica controlului din partea statelor străine asupra alegerilor naţionale din orice ţară ar fi ,căci această practică violează principiile democratismului şi lezează suveranitatea ţării unde voieşte a se aplica controlul > .

/ 28 aug.'45.Bucureşti .Comunicatul guvernului Groza

Pe 28 aug., în urma şedinţei de guvern , se dă publicităţii un Comunicat :<guvernul este hotărît să rămână neclintit la postul său >  şi va lua măsuri severe împotriva acelora care < prin diverse mijloace , colportează ştiri tendenţioase şi neadevărate >  adică împotriva <cercurilor reprezentate de Iuliu Maniu şi Dinu Brătianu  , care urmăresc să  semene discordie între guvern şi popor [...] între capul statului [...]sfătuindu-l să întreprindă acţiuni dăunătoare>

[ Vezi pe larg la Genocidul comunist- cronologie, context, etape ] 

/ 4 -13 sept.'45.Vizită guvernamentală la Moscova

- Fac parte din delegaţie :Peru Groza, Gh.Tătărăscu ,Gheorghiu-Dej,Şt. Voitec, Ghelmegeanu (preşed.Comisiei române ptr aplicarea armistiţiului )ş.a.Se pun la punct problemele curente şi de perspectivă , de natură economică , politică , militară şi diplomatică..

- La 10 sept. întrevedere Vâşinski-Tătărăscu , la care ministrul român sugerează un "mesaj"  al lui Stalin pentru a-l determina pe rege să înceteze greva regală

 / În acest interval, în ţară se ţin lanţ manifestările de susţinere ale guvernului Groza, declaraţiile belicoase la adresa "amestecului " anglo-american în treburile interne ale României  şi "demascările" la adresa lui Maniu şi Brătianu , cerându-se arestarea lor . 

[[¤] 11 sept.-2 oct.'45 , Londra . Consiliul Miniştrilor de Externe 

Consiliul de Miniştri de externe ,organism care , în baza hotărârilor de la Postdam (17 iul-2 aug.)trebuia să pregătească Tratatul de pace cu fostele state satelite ale Germaniei .

- Molotov  prezintă  ( 15 sept.) textul ptr .tratatele de pace cu România, Bulgaria şi Ungaria.

-Molotov cere ( 26 sept.) recunoaşterea internaţională a guvernului Groza.

- Ernest Bevin( Marea Britanie ) şi James F.Byrnes (SUA ) refuză.

- La 2 oct., Conferinţa se încheie fără un Comunicat , ceea ce produce o mare dezamăgire în rândul forţelor democratice din România.

/ 8 Nov.'45.Bucureşti.Marea confruntare : monarhişti versus guvernanţi   [Vezi pe larg la Genocidul comunist- cronologie, context, etape ,  MSR Mihai- victimă ]   

/ 19-29 nov.'45.Misiunea ziaristului american Mike Ethridge

-Între 19- 29  nov.,ziaristul american Mike Ethridge s-a aflat în România, ca  trimis special al departamentului american pentru a se informa despre implicarea guvernului Groza

( nerecunoscut încă de SUA şi Anglia ) în evenimentele din 8 nov .

-La Bucureşti, se întâlneşte cu reprezentanţi ai Guvernului Groza , ai PCR, ai partidelor satelite din FND , dar şi cu liderii partidelor istorice . La Sinaia, discută cu MSRegele Mihai . Raportul său va sta  la baza poziţiei americane faţă de România, la Conferinţa de la Moscova ( 16-26 dec.'45 )

[[¤] 20 nov.'45- 1 oct.'46 .Procesul de la Nurenberg 

În faţa unui Tribunal Internaţional,. între 20 nov.-1 oct.'46 , s-a  judecat procesul liderilor regimului nazist, acuzaţi de genocid - crime de război şi crime împotriva umanităţii - 

 Cu excepţia lui Hitler , Goebbels , Eichmann,Borman,Muler ( morţi sau dispăruţi ),nomenclatura înaltă a regimului hitlerist este judecată de un tribunal internaţional, acuzată de genocid şi crime de război .Se pronunţă 12 pedepse la moarte (care se vor executa prin spânzurătoare ,la 16 oct.1946), condamnări pe viaţă sau ani de temniţă grea.

[[ ¤] 16-31 dec.'45.Consiliul Miniştrilor de Externe:"ACORDUL de la Moscova "  

[LD:Percepută iniţial ca o victorie a diplomaţiei anglo-americane, decizia luată s-a vădit a fi un fiasco ,marcând consolidarea stăpânirii sovietice în România .Acceptarea condiţiilor lui Stalin de către anglo-americani - necunoscută în litera şi spiritul ei de către români -  privind neacceptarea lui Maniu şi Brătianu în guvern - a pecetluit soarta politică a celor doi lideri , a partidelor lor,şi ,prin consecinţe, instaurarea "democraţiei  staliniste"  impusă prin alegeri cu violenţe, fraude şi represiuni ]

- O nouă sesiune a Conferinţei miniştrilor de externe :Molotov, Byrnes,Bevin pentru soluţionarea impasului în relaţiile cu România şi Bulgaria.Se decide recunoaşterea guvernului Groza, cu condiţia participării la guvern a unor reprezentanţi ai PNŢ şi PNL ( fără  Maniu, Brătianu sau dr Lupu ,a condiţionat Stalin )  şi desfăşurarea de alegeri libere .

1946

/ 1 ian.'46.Comisia Interaliată la Rege

- În ajun de An Nou , pe 31 dec.'45 , însărcinaţi cu aplicarea deciziei  miniştrilor de externe , o Comisie interaliată formată ad-hoc din Vâşinski -Harriman -Clark Kerr (ambasadorii SUA şi Angliei  la Moscova ) sosesc în România, pentru a urmări aplicarea hotărârilor : garantarea libertăţii presei, a cuvântului ,a religiei şi a asocierii ) Au  ca "misiune adăugată" să-l determine pe Regele Mihai să iasă din grevă (începută pe 21 august ).

Ei fac un "revelion rusesc" , în compania lui Groza şi Tătărăscu .

- Pe 1 ian.'46, Vâşinski, Harriman , Clark Kerr sunt primiţi de Rege.Faţă de occidentali, Regele îşi exprimă mari rezerve privind rezultate pozitive la alegeri , cât timp <ţara se află în mâinile acestor oameni [...] listele şi voturile vor fi falsificate, iar guvernul va obţine o mare majoritate falsă care va întări puterea comuniştilor >  Harriman şi  Kerr îl consiliază la moderaţie, la încredere şi colaborare cu guv.Groza.Regele cedează, renunţă la demiterea guvernului , acceptă reintrarea în guvern a celor doi miniştri ( liberal şi ţărănist )  ,

...Comisia Interaliată - la guvern

Pe 7 ian.'46, Comisia Interaliată discută cu membrii guvernului ;Groza admite intrarea în guvern a unor reprezentanţi PNL şi PNŢ ,în calitate de miniştri "fără portofoliu".;

Iuliu Maniu insistă să fie neutralizat Ministerul de Interne :<fără o asemenea neutralizare , alegerile nu pot fi libere  >

La terminarea misiunii , diplomatul englez A.Clark Kerr înainta un Raport  în care,pe lângă impresia dezagreabilă ce i-o făcuseră Groza ( <dansează cu râvnă şi vioiciune la fiecare melodie pe care Vâşinski are grijă să i-o fluiere  >),Tătărăscu ( <îmbibat pînă la buze cu înşelăciune şi trădare >), Vâşinski (<este evident că el conduce România întocmai ca o provincie a Uniunii Sovietice, iar guvernul este instrumentul său  > ) mărturisea că a părăsit Bucureştiul <cu un sentiment de tristeţe şi profund recunoscător că nu m-am născut în România.>

 [11, 19 ian.'46 : Albania, Polonia -regimuri totalitare comuniste     ]

- 11 ian.'46:Albania este proclamată republică populară , în urma alegerilor falsificate din 2 dec.1945 .Instaurarea regimului totalitar comunist , condus de Enver Hodja

-19 ian.'46 :alegeri sub ocupaţie sovietică.Prin falsuri şi intimidări ,BPD ( comunişti şi sateliţi  ) preiau puterea .Preşed.al Poloniei este desemnat comunistul Boleslaw Bierut ( 6 febr. )

-23 ian.'46: încetează activitatea Comisiei Române de Armistiţiu .

Sarcina este preluată de Comisia Română de Legătură cu Comisia Aliată de Control , pendinte de Ministerul Afacerilor Externe ( Tătărăscu ).

- 5 febr.'46: Anglia şi SUA recunosc guv.Groza

Reprezentanţii la Bucureşti ai Marii Britanii ( LJ.H.Le Rougetel ) şi SUA (Burton I.Berry ) remit Ministerului Afacerilor Stăine note similare prin care se comunică faptul că guvernele celor două puteri sunt gata să recunoască guvernul Groza şi să stabilească relaţii diplomatice cu România .

- 17 febr-17 apr.'46 :Predarea activelor germane din România, către URSS

/ 17 febr.'46: Predarea asoc. germane de asigurare către Administraţia URSS 

Decret-lege nr.75.Prin acest Decret , patrimoniile şi acţiunile fostelor Societăţi  de Asigurare germane au fost  predate Administraţiei Generale a Asigurărilor de Stat din URSS.

 ( M.O.42, 19 febr.'46 )

/23 mart.'46 :predarea activelor germane trecute în proprietatea URSS. Decret-lege nr.182. Predarea lor se face în baza hotărârilor Conferinţei de la Postdam ( aug.'45 ) .( M.O. nr. 70, 23 mart.'46 )

/ 30 mart.'46:predarea întreprinderilor industriale şi comerciale germane către URSS

Jurnal nr. 388 Acest Jurnal al Consil.de Miniştri cuprinde hotărârea predării  întreprinderilor industriale şi comerciale germane din România , către URSS .( M.O. nr.80, 3 apr.'46 )

/ 17 apr.'46 :colectarea documentelor originale de predare către URSS...

Decret-lege nr.182 .Prin acest Decret-lege,au fost colectate toate documentele originale justificative de predare către URSS a bunurilor germane ce intrau în prevederile art.12 din Convenţia de Armistiţiu .( M.O. nr.92, 17 apr.'46 )   

-20 mart.'46 : Semnarea acordului Sovromlemn

La Ministerul Agriculturii , se semnează Acordul româno-sovietic de constituire a societăţii Sovromlemn .Semnează Romulus Zăroni ( ministrul) şi Vasili Koldanov.

Asistă Petru Groza , Traian Săvulescu ( secretar la Preşedinţie ) , Ion Gh.Maurer ( adj.lui Gheorghiu-Dej, subscrt. de Stat la Comunicaţii )

- 4 apr.'46:ruperea relaţiilor diplomatice cu Spania franchistă

/Ministerul Afacerilor Externe român publica un Comunicat prin care anunţa ruperea relaţiilor cu Spania generalului Franco.

/ Pe 31 martie , în organizarea  Uniunii Patriotice a Republicanilor Spanioli şi  Asociaţiei  Prietenilor Spaniei Democrate ,sub lozinca < Cauza Spaniei este cauza întregii omeniri progresiste > la Bucureşti se desfăşurase o adunare în sala Aro , la  care participanţii ceruseră ONU <să ia măsuri eficiente , să intervină cu energie pentru distrugerea acestui focar de agresiune a fascismului.> Luaseră cuvântul NDCocea ( dir.Teatrelor ) , Ortensia Roman Vallejo (fostă combatantă în răzb.civil , soţia lui Valter Roman ), Fuster Y.Golvez (preşed. republicanilor spanioli din România) .

- 11 apr.'46: Societatea Sovrompetrol

Societatea se înfiinţase pe 24 oct.'45, ca urmare a acordului româno-sovietic de la Moscova (8 mai ' 45) .La Bucureşti, se definitiva activitatea societăţii. Din partea sovieticilor participă Kaftaradze ( ambasadorul URSS la Bucureşti ), g-ral Susaikov ( locţiitor la Comisia Aliată de Control ), Vinogradov ( şeful M.St.M al  Comisiei )

Din partea românilor, cu excepţia lui Tătărescu ( ministru de Externe ), luau parte numai  persoane dezirabile sovieticilor : Petru Groza , Gheorghiu-Dej, Lucreţiu Pătrăşcanu ,Tudor Ionescu ,Emil Bodnăraş ,Ion Gheorghe Maurer .

 

[ 25 apr-16 mai /16 iun-12 iul '46 ,Paris :CONSILIUL MINIŞTRILOR  DE EXTERNE ]

[LD: pentru cei interesaţi de complicaţiile şi consecinţele diplomatice ale celui de-al doilea război mondial pentru România, prezintă interes faptul că , în zilele când la Paris  se hotărau frontierele României, la Bucureşti se desfăşura procesul mareşalului Ion Antonescu, condamnat la moarte şi executat pentru că luptase pentru recuperarea acelor hotare. După atâtea tribulaţii falsificatoare istoriografice ,istoricii români sunt încă datori să dea  o interpretare cât mai obiectivă acestor teme , fără să ocolească cei 4 ani ai regimului antonescian. ]   

/ Pe 19 martie'46, Consiliul locţiitorilor miniştrilor de externe hotărâse să înceapă redactarea tratatului de pace cu România .( Scânteia, preluare Radio Londra, 19 mart.'46  )

/Pe 25 apr.'46,la Paris, se întruneşte în a 19-a sesiune Consiliul Miniştrilor de Externe :

 V.M. Molotov(URSS) -J.F.Byrnes(SUA) -E. Bevin (Marea Britanie ) -Georges Bidault (prima participare a ministrului francez).Sesiunea a avut două etape: 25 apr-16 mai ; 16 iun-12 iul.

În prima etapă s-au definitivat Tratatele de pace cu Italia,Bulgaria, România,Ungaria,Finlanda şi se vor hotărî liniile de frontieră . S-a fixat data Conferinţei de Pace :29 iul.1946, Paris

...Frontiera dintre România şi Ungaria

/ Pe 7 mai , miniştrii de externe hotărau :< Deciziunea sentinţei de la Viena din 30 august 1940 este declarată nulă şi neavenită .Frontiera dintre România şi Ungaria , aşa cum existat la 1 ianurie 1938 , este restabilită prin prezentul articol. >

...Frontiera dintre România şi URSS

/ Pe 8 mai , miniştrii de externe fixau frontiera dintre România şi URSS , pe linia existentă după 28 iunie 1940,legitimând astfel anexarea Basarabiei şi a nordului Bucovinei  de către URSS . Frontiera dintre România şi Bulgaria era fixată pe linia trasată prin Tratatul de la Craiova ( 7 sept-'40 ) , consacrând astfel pierderea Cadrilaterului .

[ În a doua etapă se vor perfecta clauzele economice cu România , fără ca Bucureştiul să fie consultat (R.Franasovici , apoi I.Cristu , trebuiau să prezinte argumentele româneşti ) ]

-6 mai -1 iun.'46 :Procesul mareşalului Ion Antonescu şi colaboratorii

[Vezi pe larg la Tabloul Armata, militari-victime ]

"Lotul criminalilor" este format din cca 17 inculpaţi , sortaţi din cele trei cabinete cu care a guvernat Antonescu În jurul a trei mari culpe se va instrumenta judecata :alianţa cu Hitler ,războiul contra URSS şi holocaustul populaţiei evreieşti .

Pe banca acuzaţilor sunt incluşi şi  responsabilii de politica externă a României :

Ion Antonescu ( fostul conducător al  statului,preşed.Consiliului de Miniştri ) ,Mihai Antonescu (Justiţie şi Propagandă ,cabinet I ; vicepreşed CM,cab II;ad int.Externe, cab.III ), Mihai Sturdza (Externe cab.I ) Gh.Alexianu ( guvernatorul Transnistriei ) Radu Lecca ( consilier în probl. evreiască ) ,Eugen Cristescu ( şeful Serviciului Secret de Informaţii )

...Pe 6 mai (ziua I-a din procesul Antonescu , preziua Conferinţei de la Paris a miniştrilor de externe)în actul de acuzare mareşalul Ioan Antonescu a fost învinuit de trădare de ţară ,de dezastrul ţării prin secătuirea economiei naţionale , de agresiune contra URSS , de crime de război , de crime împotriva umanităţii .Maihai Antonescu a fost învinuit de încheierea pactului anticomintern ,de legea privind administraţia "teritoriului ocupat " (Basarabia ş Bucovina ), de jefuirea Transnistriei , de deportări. Prin sentinţa dată, Ion Antonescu şi Mihai Antonescu au fost condamnaţi la moarte şi executaţi ( 1 iun.'46 )

-27 mai -14 iun.'46 :Schimb de Note diplomatice cu guv.Groza

- SUA şi Marea Britanie: Notă -protest ( 27 mai )

Guvernele SUA şi Marii Britanii transmit o Notă guvernului român ( semnată de reprezentanţii lor la Bucureşti ,Berry şi Holman ) prin care îşi arătau nemulţumirile faţă de  încălcările drepturilor şi libertăţilor democratice - abuzuri, violenţe privind libertăţile cetăţeneşti, suprimări de ziare, cenzură, spargerea întrunirilor  - şi întârzierea legii electorale. 

-Răspunsul guvernului român  ( 1 iun.'46 )

[LD: acest răspuns era dat în ziua când Antonescu şi ceilalţi trei condamnaţi la moarte erau executaţi .Răspunsul era o sfidare la adresa celor doi "aliaţi "  occidentali şi este de presupus că a avut întreaga aprobare a reprezentantului sovietic. ]

Se preciza, printre altele că guvernul este doritor să efectueze cât mai repede alegeri , că a luat măsuri pentru garantarea libertăţilor democratice dar... violenţa este întreţinută de partidele din opoziţie şi că procedurile judiciare continuau numai pentru cei ce se aflau la 8  nov.'45 , învinuiţi de "delicte de drept comun" .  

-Replica SUA şi Marea Britaniei la Răspunsul guv.român ( 14 iun.'46 )      

În nota engleză se arăta că răspunsul guvernului român conţine <nu numai inexactităţi , dar dă şi o imagine cu totul necompletă şi desfigurată a condiţiunilor aşa cum ele există aici în prezent şi este considerat de guvernul Majestăţii Sale din Regatul Unit , ca fiind pe de-aîntregul nesatisfăcător. >

 În acelaşi spirit este redactată şi replica guvernului american , care-l consideră <o dare de seamă cu totul insuficientă a situaţiunii actuale şi conţine o serie de inexactităţi. >

[ 2 iul.'46 . Praga : Klement Gotwald-preşedinte ]

În Cehia ajunge la putere guvernul "Frontului naţional" , impus de sovietici .

 [ 29 iul. - oct. '46  : PARIS.CONFERINŢA DE PACE ( continuă )

[ LD: despre Conferinţă există o literatură istorică bogată.României nu i s-a acordat statutul de "cobeligeranţă " , încât, din acest p.d.v.,participarea sa la războiul antihitlerist (Ungaria, Cehoslovacia,  Austria )  a fost inutilă. Socotită "stat învins" , a fost tratată coresponzător acestui rang,infirmând astfel prezenţa ( şi justificarea ) lui Tătărăscu , ca ministru al Afacerilor Externe, în guvernul Groza.Cât priveşte stabilirea frontierelor, totul a fost la discreţia URSS :graniţa cu Ungaria , cf Tratatului din 1918 ; graniţa cu URSS şi Bulgaria , cf."tratatelor" din 1940 . ]

-23 iul.'46 :se definitivează delegaţia română la Conferinţă :Gh.Tătărăscu , Ştefan Voitec, I.Gh.Maurer, S.Stoilov ( ministr. la Paris ) , Ion Christu (înlocuindu-l pe Richard Franasovici - ministru la Londra ), tehnicieni şi funcţionari .

-29 iul:Convocată de puterile învingătoare pentru a definitiva  proiectele Tratatelor de Pace cu Italia, România,Ungaria,Bulgaria , Finlanda. Proiectele tratatelor au fost elaborate de cele 4 mari puteri "europene" :SUA,Anglia, URSS şi Franţa .

Participă 32 de state împărţite în grupe:

I.5 "mari puteri "  :SUA, Marea Britanie, URSS,Franţa şi China .

II.16 "puterile aliate şi asociate " - cu drept de a formula observaţii şi propuneri şi de a vota .

III.11 state cu drept de vot consultativ

IV 5 state învinse, fără drept de vot, consultate  numai la cererea Marilor Puteri .

- 3 august:se dă publicităţii proiectul Tratatului de Pace cu România ( Scânteia )

-8 august :în numele Naţiunilor Unite,guv.francez invită România la Conf. de pace .

-11 aug.: delegaţia României la Conf de Pace pleacă la Paris: 73 de membri ,13 delegaţi principali , 22 consilieri tehnici, secretari, cartografi, ziarişti .Printre delegaţii principali :

Tătărăscu ,Pătrăşcanu ,Gheorghiu -Dej ,Maurer; Rădăceanu ,Voinea ; Franasovici ,Elena Văcărescu ş.a

-13 aug.:Tătărăscu expune p.d.v. al României :recunoaşterea statutului de cobeligeranţă ;

caracterul nedrept al clauzelor economice şi militare ;ataşamentul faţă de principiile Cartei ONU

-20 aug.'46:Delegaţia României înaintează un Memoriu către Conf.de pace , în care îşi expune p.d.v. faţă de Tratat .

-27 aug.:la lucrările Comisiei politice şi teritoriale pentru România, sunt respinse cererile României privind : statutul de cobeligeranţă ,acceptarea zilei de 23 aug.'44 ca dată de alăturare la Naţiunile Unite, recunoaşterea contribuţiei României la eliberarea Ungariei ,Cehoslovaciei, Austriei .Aceste hotărâri vor avea consecinţe deosebit de grave asupra viitorului României .

-31 aug : reprezentantul Ungariei cere alipirea unor teritorii româneşti din nord-vestul ţării ( 4000km pătraţi, 6 % din suprafaţa ţării, 8% din populaţie ) .

-2 sept: Gh.Tătărăscu respinge argumentele şi pretenţiile Ungariei într-o alocuţiune argumentată, în faţa comisiilor teritoriale şi politice pentru România şi Ungaria.

-5 sept:Comisia politică şi teritorială pentru România  dezbate şi anulează Dictatul de la Viena (1940 ), Transilvania revenind , de drept, României.

-13 sept.Pentru că refugiaţi politic la Paris , diplomaţii patrioţi ai României nu încetau să lupte pentru cauza ei  , Silviu Brucan  scria despre  Grigore Gafencu, Al.Cretzeanu, Viorel Tilea, Const.Vişoianu, Ştelian Popescu , ş.a. că sunt  <misiţi fără patrie, trădători > ( Scânteia , 13 sept.'46 )

-22 sept'46: întoarcerea delegaţiei române de la Conferinţa de Pace .

- 10 oct. Conferinţa de Pace aprobă pe articole Tratatul de Pace cu România .

-27 aug., 4 dec.'46 :Jurnale nr. 1180 , 1862:predarea diferitelor active germane către URSS

Prin Jurnal al Consiliului de Miniştri

[ 8 sept.-22 nov.'46 : Bulgaria -Republică Populară]

/Aflată sub ocupaţie sovietică ,noua putere comunistă organizează un referendum privitor la forma de guvernământ.92,7 % din votanţi se pronunţă pentru abolirea monarhiei şi proclamarea "republicii populare"

/27 sept.Alegeri falsificate -sub ameninţarea ocupantului sovietic şi a grupările de şoc comuniste .

/ 22 nov.:ajunge la putere Frontul Patriei ,având ca prim-ministru Gh.Dimitrov(fost secretar general al Kominternului ,unul din coautorii la genocidul stalinist din URSS din perioada 1937-1940 )revenit în Bulgaria o dată cu trupele sovietice .)

-5 oct.'46 :Decret-lege 776: cedarea către "Sovrompetrol" a unor cote de gaz metan

Prin acest Decret, "Societatea Naţională de Gaz Metan"  cedează câte 4 puncte de participare din cotele privind structurile izolate şi neexplorate nr.XV şi XVI, către "Sovompretrol " .

( M.O. nr.231, 5 oct.'46 )

- 28 oct.'46 .Note diplomatice ale SUA şi Marea Britanie

[LD: Parcurgând documente diplomatice de epocă,mai ales corespondenţa diplomatică ,nu se poate pune la îndoială , pe de o parte , buna -credinţă a reprezentanţilor acreditaţi la Bucureşti ,pe de altă parte, reacţiile evazive şi formale ale guvernelor lor, la fel ca în martie 1945, la răsturnarea lui Rădescu .( Vezi Tabloul Bibliografie )     

Vezi pe larg la Tabloul Diplomaţie, diplomaţi -victime ]

Notele cuprindeau punctul de vedere al reprezentanţilor la Bucureşti, privind legea electorală şi campania electorală .Notele constatau că legea <nu corespunde întocmai concepţiei democratice >, acordând drepturi exclusive guvernului , partidelor din BPD, sindicatelor şi instituţiilor de ordine - armată,poliţie,  jandarmerie -  să se amestece în procesul electoral.

În schimb ,oamenii opoziţiei <sunt neîncetat supuşi unor acte de intimidare >

Nota britanică conchidea :<De fapt, s-a creat impresia că autorităţile române încearcă să câştige alegerile prin diverse metode de falsificare acum, înainte ca alegerile să fi avut loc.> 

Nota americană concluziona : libertatea alegerilor < este serios primejduită pentru acele partide care nu fac parte din blocul guvernamental. >  

[ 4 nov.-11 dec.'46 ,NEW-YORK :

¤Conf.(4)a miniştrilor de Externe ] 

Definitivează tratatele de pace .România înaintează o serie de cereri (formulate şi la Paris): cobeligeranţa, datoriile de război, etc etc .

-19 nov.'46:Alegeri parlamentare în România

...Contestarea alegerilor de către opoziţie

Dinu Brătianu (PNL ),  Iuliu Maniu (PNŢ ) , C.Titel -Petrescu (PSDI ) - încurajaţi şi de presiunile pe care guvernul american le face în acelaşi sens - semnează o Declaraţie comună ,în care consideră alegerile "ca lipsite de orice temei de drept şi prin aceasta , nule şi neavenite [....]guvernul Groza şi-a ticluit prin fraudă şi teroare rezultatele [...]  "

[29 nov.1946 : Iugoslavia -Republică Populară Federativă ]

5.a. GUVERN Groza ( -II - ) : 1 dec.'46-30 dec. '47

/Gh.Tătărăscu (PNL-t )  - ministru de Externe , vicepreşed. C.M. ( demisionat pe 5 nov.'47 )

-  Ana Pauker ( PCR ): ministru de Externe( din 5 nov.'47 )  

1947

- 4 ian.'47: Mihail Ralea respinge acuzaţiile Marshall

Proaspăt ministru  plenipotenţiar al României în SUA , respinge acuzaţiile guvernului american - prezentate de şeful Departamentului de Stat ,George  Marshall -că alegerile din România s-ar fi desfăşurat prin încălcarea spiritului şi literei acordurilor de la Yalta şi Moscova .

-6 ian.'47 : Serviciul Controlului Străinilor 

Străinii şi apatrizii ce locuiau  pe raza Capitalei, erau obligaţi să se legitimeze numai cu paşaport , bilet de liberă trecere sau adeverinţă provizorie de Serviciul Controlului Străinilor de pe lângă Prefectura Poliţiei Capitalei

-Ian.'47 . Notele Serviciului Special de Informaţii

[LD: un exemplu dintre multe altele care au circulat în epocă. .Zvonuri , informaţii reale sau pretexte, ele au produs consecinţe,  determinând anume strategii atât la opoziţia democratică , cât şi în cercurile guvernamentale.]   

Preşedinţia guvernului este avertizată de SSI că Iuliu Maniu ar fi avut o întrevedere cu Ioan Lupaş ( fruntaş politic ardelean ,averescan apoi goghist, deputat şi ministru ) în care liderul peneţist ar fi susţinut că alegerile din nov.'46 nu vor fi recunoscute de anglo-americani, şi că ,în martie sau aprilie, s-ar putea să se organizeze un nou scrutin.

[ 10 ian.- 10 febr.'47: TRATATELE de PACE bilaterale

[LD: pentru înţelegerea corespunzătoare a statutului internaţional postbelic al României, recomandăm lucrările de specialitate.( Vezi la Bibliografie )

Derulate concomitent ,tratativele şi tratatele vor finaliza aservirea totală a României faţă de URSS în domeniul relaţiilor diplomatice.

Încetarea activităţii Comisiei Aliate de Control - şi aşa minimală şi nesemnificativă - va spulbera ultimele speranţe ale forţelor real-democratice din ţară în posibila "intervenţie" a Occidentului.

Cu această "legitimare diplomatică " , precedată de  recunoaşterea alegerilor din nov.'46,

PCR ,dirijat de Kremlin,va acapara întreaga viaţă economică, socială şi politică a ţării,instituind un regim totalitar de tip sovietic.]

...Cu SUA

/ 10 ian.'47 . După întrevederea Petru Groza- Burton Berry ( 30 dec.'46 ), Agenţia Reuter  comunica din Washington că un grup de economişti americani urmau să viziteze România pentru  a prospecta posibilitatea reluării relaţiilor economice româno-americane.

/20 ian.'47. Washington.James F.Byrnes - secretar de stat al SUA - semnează Tratatul de Pace între SUA şi România.

...Cu URSS

/ 29 ian.'47.Moscova.V.Molotov - comisarul Afacerilor Externe - semnează Tratatul de pace între URSS şi România , Bulgaria, Ungaria şi Finlanda

...Cu Puterile Aliate

/ 31 ian'47.Bucureşti.În şedinţă de guvern, se fixează Delegaţia română pentru Tratatul de Pace de la Paris:Gh.Tătărăscu( Afaceri Externe ) ,Ştefan Voitec (Educaţie Naţională ) ,g-ral Dămăceanu ( Apărare Naţională ) ,Lucreţiu Pătrăşcanu ( Justiţie ) .

/ 3 febr.'47. Gh.Tătărescu( la plecare ) :< Tratatul acesta este sfîrşitul celui mai dureros capitol din istoria noastră naţională.[...]El  lichidează un război pierdut .De aceea el cuprinde, şi câteva clauze grele şi câteva clauze foarte grele,şi câteva clauze injust de grele.>

-8 febr.'47 .Gh.Tătărăscu  adresează o Notă  puterilor aliate şi asociate în care argumentează că < unele obligaţii impuse României sunt excesive, altele nedrepte.>

-10 febr.1947. Paris, salonul orologiului de la Quai D'Orsay : delegaţia României  semnează Tratatul de Pace între România şi Puterile Aliate

20 febr.'47 , Moscova: ACORDUL ECONOMIC româno -sovietic

[LD: Acordul economic , precedat de clauzele armistiţiului (sept.'44 ), de rapturile teritoriale şi despăgubirile de război impuse prin Tratatul de pace, urmat di diverse alte acorduri sectoriale  , vor  secătui resursele economice ale României .

Stare de ţară înfrântă , înrobită. Istoria o poate înregistra ca atare.

Dar ca să preamăreşti "generozitatea" ocupantului, să transformi în "victorie" acest statut de ţară învinsă şi înrobită ,dezvăluie esenţa acestei realităţi, asumată  ideologic  şi faptic , de un regim colaboraţionist uzurpator . ]  

/ Pe 10 ian.'47 o Delagţie guvernamentală numeroasă,condusă de Gheorghiu-Dej ( ministrul Economiei Naţionale, preşed. Consil.Sup.Economic ), pleacă la Moscova pentru tratative Mai fac parte din delegaţie :  Ion Gh.Maurer ( subsecretar de Stat la Economie Naţională ) Al.Alexandrini ( ministrul Finanţelor ),Tudor Ionescu ( ministrul Minelor şi Petrolului ) Aurel Vijoli ( vice-guvernatorul BNR )şi , ca "tehnicieni" ,Roman Moldovan, Alexandru Bârlădeanu şi Zeiger ( secretari generali ai Ministerului Economiei Naţionale )

În interviul acordat ziarului Grai Nou , Gheorghiu Dej declara că scopul deplasării era <reînnoirea acordului economic dintre URSS şi România >, în vederea obţinerii de <utilaj şi materii prime pentru mărirea producţiei noastre  > , bazându-se pe înţelegerea manifestată de URSS faţă de România şi <experienţa relaţiilor noastre economice de până acum .>

-Pe 20 ian.'47, cu o delegaţie separată, ing.Zoltan Gyali ( dir.g-ral la CFR ) semnase  o Convenţie feroviară având ca obiectiv stabilirea unor comunicaţii feroviare directe între România şi URSS .

/ Pe 20 febr.'47, are loc ceremonia de semnare a acordul economic. Gheorghiu-Dej ţinea să precizeze "privilegiul " care se revărsa asupra României : <Uniunea Sovietică nu caută să îngrădească dezvoltarea economiei româneşti , ci , dimpotrivă ,să ne ajute pentru ca economia noastră să devină independentă. ">( "Grai Nou ", 1 martie'47 )

Ţinând isonul acestei interpretări, Costin Murgescu scria :"datorită concepţiilor politice ce stau la baza atitudinii URSS faţă de toate popoarele, România a reuşit să transforme un acord economic , într-un pilon al dezvoltării independenţei sale naţionale." ( Scânteia, 5 mart.'47 )

-Mart.'47:strângerea relaţiilor româno-sovietice

...Casa Prieteniei Româno-Sovietice   

Este inaugurată în sala fostului cinematograf Fantasio .Participă : gral-col I.Z Susaikov (locţ.preşed. Comisiei Aliate de Control ), premierul Petru Groza,Gh.Tătărescu , Gheorghe Gheorghiu Dej (prim-secretar PCR, ministru ) ,I.C.Parhon ( preşed.ARLUS ) ş.a .ş.a   Iau cuvântul :Susaikov, Mihail Lascăr, Mihail Sadoveanu .    

...Molotov, Stalin  -"cetăţeni de onoare "

-18 mart. Viaceslav Molotov ,ministru de Externe al URSS ,este declarat "cetăţean de onoare " al Clujului într-o şedinţă solemnă la primăria oraşului la care participă ÎPSSN Colan ( mitroplitul Clujului ) , Emil Petrovici şi Alexe Kiss Csogar ( rectorii Universităţilor române şi maghiare ) , Olteanu ( secretarul judeţenei PCR ) .Primarul Clujului expune meritele diplomatului sovietic pentru  <serviciile speciale făcute României şi în deosebi Ardealului prin cunoscuta declaraţie din 3 aprilie 1944 care a contribuit la pregătirea evenimentelor de la 23 august > , cât şi pentru faptul că la Conferinţa de Pace < a susţinut interesele politice şi teritoriale ale României . >

-21 mart.La propunerea lui Petru Groza , Preşedinţia guvernului proclamă pe IVStalin "cetăţean de onoare " al României , cu ocazia aniversării realipirii Ardealului de Nord ,< manifestare a recunoştinţei întregului popor român pentru ajutorul dat în lupta de eliberare împotriva jugului hitlerist şi de redobândire a independenţei statului român .  > 

...Tratat româno-sovietic de comerţ şi navigaţie

Semnat la 20 febr., la Moscobva, Tratatul este aprobat în unanimitte în Comisia de Afaceri Externe a Camerei Deputaţilor. Miron Constantinescu ( PCR ), Th.Iordăchescu ( PSD ), Leopold Filderman ( PSD Adrei Oţetea ( PNP ) , Ed.Racoviţă ( PNL-Tătărăscu ) - subliniind avantajele tratatului . Pe 3 apr.'47, <în aplauzele entuziaste ale deputaţilor >, Parlamentul ratifică legea.

Mihail Saeoveanu dă citire unei telegrame adresate lui IV Stalin, care este rugat < să primească călduroasele noastre mulţumiri şi toată gratitudinea pentru condiţiile onorabile şi binefăcătoare pentru ţara noastră ale acestui tratat .>( 31 mart-2 apr.'47 )

-25 mart.'47: Destituiri de diplomaţi

Prin Decret al guvernului,ministrul plenipotenţiar Alexandru Cretzianu şi Gheorghe Anastasiu

-Legaţia din Paris- sunt destituiţi. <Numiţii au dus o acţiune trădătoare de ţară în străinătate , fiind amândoi recrutaţi din cadrele diplomatice antonesciene , ambii au preferat să stea peste hotare după 23 august 1944 şi să urzească împotriva intereselor României . >( Scânteia, 26 mart.'47 )

- 12  mart.- 25 iun.'47:Raportul ambasadorului american

/11 martie'47. Întrevedere Iuliu Maniu- Burton Berry

/ 12 apr.'47 Burton Berry (plenipotenţiar al SUA la Bucureşti ) transmite lui George Marsshall (secretar de Stat ) un Raport în care spune că sunt "suficiente probe " care demonstrează că "implacabil şi rapid " , comuniştii se îndreaptă spre "controlul deschis şi nestânjenit asupra României " având un obiectiv "identic cu cel din Bulgaria" ,punând pe semnatarii păcii în faţa unui " fapt împlinit " când se vor ratifica tratatele .

-10 mai '47 :decorarea MS Regelui Mihai

Regele Mihai este decorat cu cea mai înaltă medalie a SUA - Legiunea Meritului ,în grad de Mare Comandor ,<pentru felul în care Majestatea Sa personal a pregătit şi condus operaţiunile care au făcut posibile răsturnarea regimului Antonescu >.Col. Ed.Farnsworth a citit  textul Decretului , semnat de preşed. Harry S.Truman ,iar g-ral Ch.V.R.Schuyler i-a înmânat-o .

...Ajuns sub controlul  PCR ( unul din acţionari fiind Ana Pauker ) , ziarul Universul  îşi exprima unele "nedumeriri" că în  motivaţia americană a decorării ,s-a uitat < rolul jucat de Armata Roşie> în eliberarea ţării,< temelie solidă pe care se sprijină prietenia veşnică între poporul român şi cel sovietic .> ( Universul, 18 mai.'47 )  

...Într-o corespondenţă din Bucureşti a ziarului Krasnaia Zvezda , despre acelaşi episod  se sublinia <penibila impresie produsă în presa română >de conţinutul decretului de decorare a Regelui, fără să amintească de <rolul jucat de Armata Sovietică >, în pofida faptului că opinia publică românească <continuă să venereze cu pietate amintirea luptătorilor din Armata Roşie , care şi-au dat viaţa pentru libertatea şi independenţa României. > ( Scânteia, 6 iun.'47 )     

 

-16 iun.'47: Întrunire PSDI pe Capitală, cu oaspeţi englezi

[LD: în demersul de faţă, nu ne propunem analiza doctrinelor de partid .Semnalăm episodul pentru a menţiona faptul că , pe plan interpartinic , Partidul Laburist a fost singurul partid occidental interesat şi solidar de situaţia colegilor social-democraţi din România .]

La întrunire participă  Morgan Philips ( secretar al Partidului Laburist ) şi Sam Watson ( delegatul sindicatelor muncitoreşti ) .

În cuvântarea sa , Titel Petrescu, considerând PSDI < singurul partid politic care reprezintă ideologia democratică a maselor populare producătoare [spaţiu cenzurat ] el va fi admis în marea familie a Internaţionalei Socialste > , îşi manifesta încrederea <marile puteri , semnatare ale tratatului de pace, vor veghea cu scrupulozitate la aplicarea clauzelor cuprinse în acest act istoric >, mai ales la garantarea libertăţii cuvântului, presei, întrunirilor ş.a.  În cuvântul său, Morgan Philips a accentuat împortanţa factorului libertate şi autonomiei ideologice  a partidelor socialiste , în succesul mişcărilor sociale .( Dreptatea, 17 iun.'47 )

-22 - 29 iun.'47:Delegaţie guvernamentală la Moscova 

O delegaţie condusă de Gheorghiu -Dej şi Traian Săvulescu pleacă la Moscova în vederea negocierii unui import de cereale.La întoarcere, Gheorghiu -Dej declară presei că <Guvernul sovietic a acordat României 8.000 vagoane de cereale, dintre care 6.000 vagoane de grâu şi 2000 vagoane orz >În ce priveşte convorbirile cu politice generale, Molotov şi-a exprimat < hotărîrea guvernului sovietic şi personal a Generalissimului Stalin de a veni în ajutorul ţării .>

 

 24-25 iun.'47MEMORANDUM -urile SUA şi Marii Britanii  

Guvernele american ( 24 iun.) şi englez ( 25 iun.) adresează guvernului român Memorandum -uri aproape identice.Cităm din Memorandum-ul englez :<Opinia publică din Regatul Unit   a aflat cu uimire felul în care guvernul român a procedat în ultimele câteva luni la arestarea arbitrară şi fără discriminare a acelor consideraţi ca adversari politici ai guvernului .

Printre cei arestaţi se găsesc bătrâni , preoţi, profesori , studenţi şi alţii , care , în multe cazuri , nu sunt afiliaţi nici unei formaţiuni politice şi care au fost pur şi simplu privaţi de libertate pe timp nedefinit de către sau cu consimţământul autorităţilor româneşti , fiind bănuiţi de participare la acţiuni subversive. >

Mai mult , este de domeniul public , că felul în care prizonierii politici sunt deţinuţi în închisori , ca cele de la Piteşti, Aiud şi altele, constituie în el însuşi  o negare a drepturilor omeneşti , aşa cum au fost în mod precis garantate prin art.3 al Tratatului de Pace.>/-9 -12 iul.'47 : România la  O.N.U

Pe 9 iulie, Consil.de Miniştri a hotărît semnarea declaraţiei de intrare în NATO şi adeziunea la Carta Naţiunilor Unite . Pe 13 iulie, Gheorghe Tătărescu înaintează secretarului general Trigve Lie , cererea formală de admitere a României în ONU .

[[4] 4 - 12 iul.'47, Paris  [PLANUL MARSCHALL ]/ -12 iul.'47:

/ România respinge "Planul Marschall"

-Pe  4 iul.'47, România este invitată la Conferinţa de la Paris ( 12 iul ) ,organizată pentru a discuta iniţiativa secretarului de stat american G.Marschall , privind redresarea economică a Europei .Într-un comentariu al Agenţiei Tass , iniţiativa era apreciată ca un plan politic american <clădit pe nisip > , folosit pentru a constitui un <Bloc Occidental  > 

Cum URSS , Polonia,Cehoslovacia, Iugoslavia , Bulgaria nu participă , România nu dă curs invitaţiei , pe motiv că URSS fiind  absentă  , conferinţa este <lipsită de colaborarea factorului esenţial > .

-Pe 12 iul.'47 , guvernul transmite reprezentanţilor Franţei şi Angliei la Bucureşti o Notă în care pretinde că prin Planul Marschall  < organizarea Vestului cu izolarea Estului continentului nu poate fi o creaţiune fericită nici pentru redresarea Europei , nici pentru statornicirea încrederii şi pentru consolidarea păcii în lume .>

 -12 iul.'47 :Răspunsul României la  MEMORANDUM-urile SUA şi Marea Britanie

[În ziua când  guvernul Groza refuză să participe la Conferinţa de la Paris care a lansat "Planul Marschall " ]

Guvernul român răspunde Memorandum-ului american din 24 iunie arătând că < nu poate să ia în considerare intervenţia SUA [...] ce se referă în fapt la acte de guvernământ şi de administraţie internă săvârşite de organele statului şi guvernul român >, pentru că ar însemna <să accepte o imixtiune în afacerile interne ale României >

<Guvernul român este hotărît să apere ca şi în trecut , în cadrul legilor ţării, ordinea şi aşezămintele statului democrat român împotriva tuturor acelora care, prin uneltirile lor, caută să le pună în primejdie> încât  < orice intervenţie străină va agrava situaţia elementelor vizate de măsurile legale ale guvernului.> *

/Silviu Brucan , "în numele poporului român"  , se arăta surprins să constate că < unele cercuri influente din Statele Unite şi Anglia au putut  lua pe faţă apărarea duşmanilor democraţiei româneşti , a reacţionarilor care au pactizat cu nemţii şi au fost complici ai lui Antonescu , după ce ani de zile pregătiseră războiul împotriva URSS >  ( Scânteia, 16 iul.'47 )

-------------------

*Notă.

Guvernul român s-a ţinut de cuvânt : la două zile după acest răspuns, pe 14 iul.'47, se consumă arestarea liderilor PNŢ ( aşa-zisa "fugă de la Tămădău" ),soldată cu scoaterea în afara legii a partidului , procesul şi condamnarea principalilor lideri , Iuliu Maniu şi Ion Mihalache .

- 15-16 iul.'47 .Relaţiile diplomatice cu Bulgaria

Petru Groza şi Gheorghiu-Dej , în vizită "frăţească" la Sofia, semnează un Protocol cu  Gheorghi Dimitrov prin care rezolvă  toate chestiunile <rămase nereglate > prin aplicarea Tratatului de la Craiova în 1940 ( anexarea celor 3 judeţe din sudul Dobrogei de către Bulgaria - Caliacra, Durostor, Silistra ) şi regimul Dunării . 

-23 aug. '47:Ratificarea TRATATULUI de PACE în Parlament

Pe 23 august'47 , Parlamentul român ratifică Tratatul de Pace .Rapotor-Alex.Drăghici .

/ 28 aug.'47, Bucureşti¤RAPORTUL diplomatului american  Roy Melbourne

[LD :Dând dovadă de o bună percepţie şi  perspicacitate , americanul reuşeşte să întocmească un raport interesant. Pare mai puţin cunoscător al "terorii roşii " - practicate de GRU -NKVD - KGB - când desemnează ca "balcanice" şi "gestapoviste"  metodele brutale aplicate de guvernul român pentru anihilarea opoziţiei . ]

Reprezentantul diplomatic al SUA în Bucureşti, transmite Departamentului de Stat un Raport despre starea de spirit din România după arestarea conducătorilor PNŢ.

<În momentul în care scriu aceste rânduri şocul persistă , multor români nevenindu-le a crede că Maniu este la închisoare .Totuşi, în ciuda acestei stări de şoc, încep să se manifeste şi alte atitudini şi reacţii. Mai întâi, elemente mai cultivate ale populaţiei manifestă o arzătoare dorinţă de a se salva încercând prin diverse mijloace să se refugieze în străinătate .Chiar şi în rândurile populaţiei rurale unde se înregistrează o stare de mânie şi disperare .>

Diplomatul  american semnalează un fenomen sociologic semnificativ : <aşa cum era de aşteptat şi cum a planificat guvernul , o altă reacţie publică la aceste evenimente este frica.

Valul de arestări nu a diminuat deloc şi nu se pune această problemă , guvernul fiind decis să anihileze în întregime opoziţia prin orice metodă îi va sta în putere .

Cum metoda convingerii nu a dat rezultate, la ordinea zilei în România este acum forţa brutală ,în cea mai rea tradiţie balcanică şi a Gestapo-ului , şi trebuie să fii într-adevăr curajos ca să încerci să te opui evoluţiei actuale .>  ( Cf. Rădulescu Zoner, Instaurarea totalitarismului comunist ...)

-31 aug.'47: epurări la Ministerul Afacerilor Externe .

La MAE se desfăşoară o amplă disponibilizare de diplomaţi şi funcţionari .

Miniştrii plenipotenţiari Vintilă Petala , Radu Crutzescu , Mihail Stănescu ; prim-consulii Const.Caradja , D.Nicolae, P.Păunescu ; Eugen Clonţa ; consulii generali Mircea Trifon, Vanghele Hrişcu şi numeroşi funcţionari sunt epuraţi din aparatul diplomatic.

- Sept-oct.'47 : Înfiriparea "lagărului socialist"

...Convenţii  româno -cehe .

Între 1-5 sept.'47, o delegaţie guvernamentală - Petru Groza, Gh.Tătărăscu , Octav Livezeanu , Emil Bodnăraş , Al.Bârlădeanu - semnează o serie de convenţii de colaborare pe linie culturală, comercială, chestiunea Dunării , în vederea încheierii unui pact de prietenie , colaborare şi asistenţă mutuală.

...Omagiul adus Moscovei

Oficiosul PCR dedică un număr omagial cu ocazia împlinirii a  800 de ani ai  Moscovei.

Leonte Răutu scrie articolul de fond :< Capitala unei lumi noi.Noi oamenii muncii din România , ţinem bine minte cât îi datorăm Moscovei, acelei Moscove din care ne-au venit ostaşii eliberatori ai armatei sovietice [...] ne îndreptăm cu recunoştinţă şi dragoste privirile spre Moscova socialistă, Moscova leagăn al păcii şi democraţiei, Moscova lui Stalin. >  ( Scînteia, 8 sept.'47 )

...Omagierea eliberării Bulgariei 

Pe 9 sept.'47, rosteşte o cuvântare Georghe Apostol ( preşed. CGM ) : <Avem, atît în ţara noastră cît şi în Bulgaria , marea şansă istorică de a ne afla în vecinătatea URSS şi genialului ei conducător - generalissimul Stalin - îi datorăm eliberarea de sub jugul fascist şi crearea condiţiilor prielnice pentru nestingherita dezvoltare a democraţiei, pentru popor . >

/ Sept.'47.Anihilarea opoziţiei democratice: Maniu (România ) şi Petkov (Bulgaria ) 

[ LD: procesele concomitente ale celor celor doi lideri opozanţi - Maniu şi Petkov - pe lângă o serie de diferenţieri specifice,departe de a fi o simplă coincidenţă, atestă  sorgintea sovietică a acelor măsuri de forţă menite să lichideze opozţia faţă de comunizarea României şi Bulgariei .  

Vezi pe larg la taboul Genocidul comunist şi PNŢ-victimă ]

...Pe 11 sept. '47 începea anchetarea celor arestaţi în "complotul Tămădău" .

...Pe 19 sept.,Scînteia publică un comentariu preluat de la radio-Moscova, în care se afirma că

<eşecul lui Maniu şi Petkov  > constituie < o înfrângere a reacţiunii străine  > în România şi Bulgaria.+

------------------------------------------------------

 * Notă :Concomitenţa represiunii în ţările " eliberate" de sovietici . În 1947, au fost lichidate , cu scenarii similare ,focarele de rezistenţă anticomunistă .

/ În România ,culminând cu dizolvarea , procesul şi condamnarea liderilor PNŢ

/ în Bulgaria, N.Petkov a fost spânzurat ….

/ În Polonia, numeroşi oameni politici arestaţi, judecaţi şi condamnaţi.Polonezii  şi-a pierdut speranţa în Occident, pentru a cărui apărare intrase în război  în 1939, sfârtecându-şi ţara . 

/În Cehoslovacia, după un proces înscenat de " complot" ,iniţial au fost arestate  40 de persoane ;ulterior au fost arestaţi şi cei din rezistenţa anti-germană din timpul războiului,

iar în '48, ministrul de Externe Jan Masaryk a fost asasinat.

… Pe 12 noiembrie 1947 ,a doua zi după sentinţa din procesul Maniu-Mihalache,  Francois Mauriac , membru al Academiei Franceze , scria în toamna anului '47 :

<  Iuliu Maniu a fost deja condamnat  şi sentinţa nu va mai mira pe nimeni . Se vor ridica puţine proteste . Cui îi vor mai servi ? Comedia s-a sfârşit cu bine şi comuniştii în lumea întreagă ştiu că acum trebuie să aibă curajul  de a ne arăta adevărata lor înfăţişare , care , mai mult decât moartea,nu se poate privi în faţă ; căci este însăşi moartea noastră  ; moartea fiecăruia dintre noi, europeni , occidentali, care refuzăm să fim bolşevici , suntem în stare de aceeaşi crimă ca Petkov şi ca Maniu : crima de  împotrivire la politica Moscovei . >

 

[[¤] 27 sept.1947 .KOMINFORM =Neokomintern

[  Vezi pe larg la tabloul PCR şi colaboratorii ]

Stalin hotărâse în '46, şi presant în' 47 convocarea partidelor  comuniste din Europa ( 7 din Răsărit , PC din Franţa şi Italia ) pentru a fixa strategia sovietică în Europa.

Jdanov, interpretul voinţei lui Stalin, a decis noua orientare , prin mobilizarea  partidelor comuniste pentru a lupta contra < imperialismului american şi englez > 

Faza  de colaborare cu aliaţii occidsentali, lua sfârşit . După ce terminase încheierea tratatelor bilaterale cu ţările " eliberate" de ruşi, Moscova înfiinţa "Kominformul"  - cureaua de transmisie a PCUS cu partidele " frăţeşti"- cu structuri şi ţinte foarte asemănătoare Kominternului .

- 27 sept.47 .9 partide comuniste europene ( URSS, Bulgaria,Cehoslovacia, Franţa,Italia Iugoslvia, Polonia, România, Ungaria )se întrunesc la Poreba (Polonia)

Organul de presă -"Pentru pace trainică, pentru democraţie populară "

Cu acest prilej, Gheorghiu -Dej  a prezentat un Raport "PCR în lupta ptr democratizarea ţării în care a trecut în revistă multitudinea de reforme care au dus la instaurarea <regimului de democraţie populară > în România , subliniind rolul  PCR în <demascarea PNL-Tătărăscu  >

şi împotriva <aripei drepte din PSD > în vederea creării< partidului unic al clasei muncitoare >, < întemeiat pe doctrina lui Marx ,Engels, Lenin şi Stalin. >     

/ 3 oct.'47:"imperialiştii străini" sprijină "trădătorii de ţară" 

[LD:paralel cu procesul Maniu-Mihalache se înteţesc atacurile împotriva  diplomaţiei şi presei democratice occidentale . Campioana "demascărilor" - oficiosul PCR ]   

...<O nouă cerere de intervenţie străină  a agenturii maniste ...Rică Georgescu ... Emisarul  lui Maniu în Statele Unite , Niculescu Buzeşti , împotriva admiterii României în ONU .>

 Despre solidaritatea celor care , alungaţi din propria ţară , încercau să salveze soarta poporului lor ? : <Împreună cu fugarii Macek [Polonia], Ferenz Nagy [Ungaria ], Milan Gavrilovici

[ Iugoslavia ] îndeamnă imperialiştii străini să împiedice anchetarea comploturilor descoperite .> Cât priveşte consecinţele acestor acţiuni, li se reamintea :<Toate acestea agravează situaţia conspiratorilor şi spionilor manişti  > ( Tudor Olaru, Scînteia, 3 oct.'47 )   /-25 oct.'47.Ordonanţele T. M. B.:diplomaţii români refugiaţi-  "trădători de ţară "  

Ordonanţele Tribunalului Militar al Regiunii a II-a Militare Bucureşti pentru "trădătorii de ţară fugiţi în străinătate"- Gr.Gafencu ,Al.Cretzeanu ,C.Vişoianu şi Niculescu-Buzeşti -care vor fi judecaţi "pentru crimă de complot , înaltă trădare ,răzvrătire , insurecţie armată  şi tentativă de surpare a ordinii constituţionale " ( M.O. 25 oct.'47 )

/ -28 oct. -13 nov.'47 :Procesul PNŢ ( lot I ) şi "cercul"  diplomaţilor

[LD: prin felul cum a fost constituit "lotul complotiştilor " , prin stabilirea celor "3 cercuri concentrice " , prin instrumentarea capetelor de acuzare, s-a urmărit nu numai  distrugerea PNŢ-ului ci şi implicarea şi compromiterea aparatului diplomatic , pentru a servi ca pretext excluderii din guvern a  ministrului Tătărăscu şi schimbării făţişe a politicii externe , odată tratatele de pace încheiate .

...Un editorial din Scînteia ( în care se publica totdeauna "linia" guvernului şi a PCR ) considera

"o mârşăvie" impardonabilă  publicarea unui articol al lui Jacques Soustelle ( secretar general al partidului gaullist din Franţa  ) de ziarul Timpul -(etichetat de presa comunistă a fi fost  "de esenţă churchilliană" )  deoarece <generalul de Gaulle şi partidul său reprezintă azi agentura franceză a imperialismului anglo-american. >( Scînteia, 7 nov.'47 ) 

...În acele zile comentatorul consacrat de la Scînteia,  Nestor Ignat,scria că alături de cei 19 inculpaţi din proces , mai exista şi <chipul hidos al celui de-al douăzecilea inculpat : imperialismul american şi englez . > ( Scînteia, 17 nov.'47 )

 

Vezi pe larg la tabloul Genocidul comunist ] .

/Rechizitoriul a acuzat inculpaţii că erau constituiţi în trei "cercuri concentrice "care complotaseră împotriva statului :unul,al partidelor democratice , în frunte cu Maniu şi Mihalache , care urmăreau pregătirea unei insurecţii ; al doilea , al rezistenţei din străinătate , format din Vişoianu, Buzeşti, Cretzeanu şi Gafencu ;al treilea , al "funcţionarilor răzvrăiţi " , format dintr-un mic grup de de tineri diplomaţi de la Ministerul de Externe ,având ca lider pe Pogoneanu .De aceea, pe banca inculpaţilor ,pe lângă liderii PNŢ  , "lotul trădătorilor"  din cercul 2 şi 3 : Grig.Niculescu-Buzeşti ,Grigore Gafencu ,C.Vişoianu , Al Cretzeanu, Victor Rădulescu -Pogoneanu , Emil Oprişan , Florin Rou , Emil Lăzărescu ,Camil Demetrescu ,  Radu Nicolescu- Buzeşti , Ion de Mocsony Stârcea .

/ Politica PNŢ -scria Sorin Toma - nu era decât <un apendice al activităţii de trădare şi spionaj, şi o mască a crimei > , deoarece membrii PNŢ erau <vânduţi cu trup şi suflet serviciilor de spionaj ale SUA şi Angliei >, iar conducătorii lor < comit asasinate,stârnesc vărsări de sânge ,războaie civile > pentru <a da putinţă imperialismului străin să subjuge ţara > (Scînteia , 2 nov.'47 )

/Sentinţa (13 nov.):Gr.Niculescu-Buzeşti,Alex.Cretzeanu -muncă silnică pe viaţă(contumacie );

Vict.Rădulescu Pogoneanu -25 ani temniţă grea ;Grigore Gafencu (contumacie )-20 ani muncă silnică ;C.Vişoianu , Camil Dumitrescu -15 ani temniţă grea  ; Radu Niculescu-Buzeşti -10 ani detenţie riguroasă ; I.Mocsony Stârcea-2 ani închisoare corecţională .

/ 30 oct.-7 nov.'47 :Săptămâna priteniei româno-sovietice

...La Preşed. Consil.de Min., solemnitatea înmânării insignelor comemorative MRSO : Petru Groza,Gheorghiu Dej,  Emil Bodnăraş,Lucreţiu Pătrăşcanu, I.Gh.Maurer, Ana Pauker, Avram Bunaciu ,Mihail Sadoveanu ş.a. sunt decoraţi ( Scînteia, 30 oct.'47 )

...Petru Groza ,la  deschiderea anului universitar :MRSO < nu este un bun care aparţine numai URSS , ci omenirii întregi , deci şi poporului român şi patriei noastre> ( Scînteia,1 nov.'47 )

...Nestor Ignat :săptămâna prieteniei româno-sovietice <manifestaţie de recunoştinţă şi dragoste [...] popoarelor sovietice şi marelui lor conducător, generalissimul Stalin >  (Scânteia, 2 nov.)

...Camera Deputaţilor :în prezenţa membrilor guvernului ( Groza,Gheorghiu-Dej, Teohari Georgescu ş.a ) iau cuvântul Mihail Sadoveanu ( PSD ), Andrei Oţetea (PNP ),M.Ghelmegeanu ( Fr.Plug.) (M.O./5 nov. '47 )

...Ana Pauker, la adunarea populară din sala " Aro " , vorbeşte despre " Uriaşa Revoluţie din Octombrie " care a pornit "să cucerească lumea " ( 5 nov.)

...Miting în Pţa Victoriei , urmat de un marş la Ambasada URSS .În fruntea coloanei ,Gh-Dej, Ana Pauker, Teohari Georgescu ş.a .( Scânteia, 7 nov.)

...Leonte Răutu :<Triumful ideilor lui Marx,Engels,Lenin,Stalin > (7 nov.)

...Kavtaradze inaugura expoziţia închinată MRSO ,la ARLUS :<Nimeni nu va reuşi să transforme globul pământesc într-o minge pentru jocul imperialist.> ;/-3-/

7 nov.'47 : Gh.Tătărăscu înlăturat din guvern

[LD:vezi pe larg la Genocidul comunist şi PNL-victimă

...Parlamentul :Moţiune de neîncredere

-3 nov .:Comisia afacerilor externe din Parlament - la propunerea lui Mihai Dragomirescu , sub preşedinţia lui Miron Constantinescu - adoptă o Moţiune de neâncredere în miniştrii liberali , pe care o transmite Camerei şi Guvernului .

-Sorin Toma secondează propagandistic demersul , cerând ca <putregaiul de la Ministerul de Externe să fie extirpat cu toată hotărîrea şi cît mai repede > (Scînteia, 3 nov ) , deoarce se comportă  ca un minister <al guvernului de trădători în slujba imperialiştilor anglo-americani > fiind astfel proiectat şi organizat <de spionul Maniu şi complicii săi >

( Scînteia, 5 nov.)

...Guvernul:demiterea lui Gheorghe Tătărăscu

-6 nov.'47.Bazat pe Moţiunea  votată în Parlament, Guvernul hotărăşte înlăturarea miniştrilor şi subsecretarilor de Stat liberali: Gh.Tătărăscu (vicepreşed.al Consil.de Min ; ministru Af.Străine ) -înlocuit cu Ana Pauker ( având ca subsecretari de stat pe Grig.Preoteasa şi Al.Voitinovici ) 

...Ştefan Voicu motiva propagandistic  episodul  : s-a pus capăt politicii PNL-Tătărăscu ,care "folosind poziţiile guvernamentale ,sabota opera de democratizare a ţării " , uneltind cu "agenţii imperialismului anglo-american ".(Scânteia, 7 nov.'47 ) ;

-/ 5 nov.'47:încetarea activităţii Comisiei Aliate de Control

 Printr-un Jurnal al Consiliului de Miniştri ( nr.1439 ) ,încetează activitatea Comisiei Române de legătură cu Comisia Aliată de Control . ( M.O. nr.256 ,5 nov.'47 )

¤ GUVERN  Petru Groza (-II-remaniat  )  :5 nov.-30 dec. '47

"Comuniştii erau grăbiţi să termine cu tătărăscienii ,înainte de pronunţarea sentinţei în procesul Maniu. Dispoziţia lui Chişinevschi de a se acţiona în comun la eliminare " puroiului" tătărăscian din guvern, a fost ascultată .

...Parlamentul :Moţiune de neîncredere

-3 nov .:Comisia afacerilor externe din Parlament - la propunerea lui Mihai Dragomirescu , sb preşedinţia lui Miron Constantinescu - adoptă o Moţiune de neîncredere în miniştrii liberali , pe care o transmite Camerei şi Guvernului .

...Demiterea  miniştrilor liberali

-5-7 nov.'47.Bazat pe Moţiunile votate în Parlament, Guvernul hotărăşte înlăturarea miniştrilor şi subsecretarilor de Stat liberali: Gh.Tătărăscu (vicepreşed.al Consil.de Min , ministru Af.Străine ) -înlocuit cu Ana Pauker* , având ca subsecretari de stat pe Grig.Preoteasa şi Al.Voitinovici .

-------------

*Notă .în ce priveşte confecţionarea de biografii pentru corifeii comunişti ajunşi la putere, falsul şi exagerarea iau forme deşănţate, după modelul cultului stalinist .Lozinca <Ana Pauker şi cu Dej, au băgat spaima-n burgheji ! >-devenise slogan de manifestaţie, de radio , de congrese.În biografia sa de luptătoare "antifascistă" ,se enumera faptul că ,în timpul guvernului Tătărăscu  (1934-'37 ),fusese condamnată la "ocnă" , pentru a se uşura drumul  fascismului în România . ]

Instalată cu solemnitate în fruntea MAE , ea declară că <relaţiile de strânsă legătură cu Uniunea Sovietică constituie fundamentul întregii politici externe a statului român democrat .>

...Disponibilzări masive în corpul diplomatic 

/31 aug.Începuse disponibilizarea funcţionarilor de la MAE:miniştri plenipotenţiari ( Vintilă Petala, Radu Crutzescu ,M.Stănescu ) , primi-consuli, funcţionari .

/7 oct.Sub învinuirea de "participare la complotul PNŢ " Camil Demetrescu , fost secretar de Legaţie în MAE ,a fost  arestat în localul Instit.francez de Înalte Studii din Bucureşti , unde fusese ascuns din luna august.

 /17 nov.'47 .Sunt "comprimaţi " 165 membri ai corpului diplomatic şi funcţionari superiori din centrala MAE .Printre ei : Mircea Berindei , C.Basarab- Brâncoveanu , Paul Cernovodeanu, Marcel Ciuntu, Radu Cutzarida, Gheorghe Elefterescu, Radu Flondor, Iosif Igiroşeanu,

Alex.Paleologu, Mihai Pencovici,Vlad Skeletti, N.Solacolu,Const.Zănescu,  ş.a.ş.a

-17-19  dec.'47, Bucureşti  : Tratat româno -iugoslav.

Vizita oficială a unei delegaţii conduse de Iosif Broz Tito Cu acest prilej se semnează Tratatul de prietenie , colaborare şi asistenţă mutuală româno-iugoslavă.

6.GUVERN Petru Groza ( -III-) :30 dec.'47 -14 apr.'48

-Ana Pauker- ministru de Externe

-Simion Oeriu - preşed. Comisiei ptru Aplicarea Tratatului de Pace  ( cu rang de subsecretar de S tat )

/¤30 dec.'47Abdicarea Regelui Mihai .Proclamarea RPR

1948

 /Ian.1948.Comitetul Naţional Român

La începutul anului 1946 ,sute de români au părăsit clandestin România . Singura acţiune întreprinsă a fost cea a diplomaţilor activi în problema Conferinţei de pace.

Gafencu ( sosit din Elveţia ) şi Cretzianu ( sosit din Turcia ) , apoi sosirea lui Rădescu ,Vişoianu şi Buzeşti a dat o mare greutate politică exilaţilor ,iar sosirea Regelui ,la începutul anului 1948 , , a dat un nou impuls .În 1948 , s-a creat Comitetul Naţional Român , al cărui prim preşedinte a fost Nicolae Rădescu , succedat ,în 1949,  de Constantin Vişoianu .

¤ GUVERN Petru Groza ( -IV-) : 15 apr.'48-2 iunie'52

/Ana Pauker- ministru de Externe ( până pe 10 iul.'52 )

2 iun.'52: Gheorghe Gheorghiu Dej - preşed.Consil.de Min.,ales de MAN

/ Simion Bughici - ministru de Externe ( din 10 iul.'52 )

/ 1948 : Noul Cod Penal 

[LD:o dată cu adoptarea noului Cod Penal prevederile  Legii 312-"legea Pătrăşcanu " - privind urmărirea şi pedepsirea vinovaţilor de dezastrul ţării şi de crime de război ( 21 apr.'45 ) sunt introduse în câteva articole din Codul Penal .]

Pentru majoritatea sentinţelor politice se va invoca art.209 din Codul Penal (în vigoare între 1948-1968 ) :<Constituie delictul de uneltire contra ordinei sociale şi se pedepseşte cu închisoare corecţională ,

I.De la 6 luni la 3 ani  şi interdicţie corecţională  de la 1 la 3 ani  , fapta de a propovădui prin viu grai schimbarea formeni democratice  de guvernământ al statului .

II.De la 3 la 7 ani şi interdicţie corecţională de la 3 la 5 ani , a)faptul de a face propagandă pentru răsturnarea în mod violent a ordinei sociale existente în stat ;

b)faptul de a constitui sau organiza asociaţii secrete cu scopul arătat precedent , fie că au sau nu caracter internaţional ;

c)faptul de a lucra prin mijloace violente pentru a produce teroare ,teamă sau dezordine publică cu scopul de a schimba ordinea economico-socială a României ;

III.Se pedepsesc cu muncă silnică de la 10 la 25 ani şi degradare civică de la 5 la 10 ani  ,cei ce inţiază, organizează ,activează sau participă la organizaţii de tip fascist ,politice,militare sau paramilitare .

IV.Se pedepsesc cu închisoare corecţională şi interdicţie corecţională de la 1 la 3 ani ,cei care ,fără să facă parte din organizaţiile prevăzute la aliniatul III , fac propagandă ori întreprind acţiuni în favoarea acelor organizaţii, a membrilor ori a scopurilor urmărite de ele .>

În anii următori , pedeapsa de la al.II, litera b) s-a majorat la 15-20 de ani ( 1957 ), apoi s-a introdus pedeapsa cu moartea ( 1959 ) .

[[¤ ] 28 iun.'48.Bucureşti Reuniune Cominform:P.C.Iugoslav -"excomunicat"

[ LD: Având în vedere legăturile istorice şi tradiţionale de vecinătate între cele două ţări ,perioada ce a urmat a mai primit o ţintă de "vigilentă demascare"  şi represiune etichetată de " titoism "   [ Vezi taboul Sârbi- victime şi alte categorii de persecutaţi ]    

[[¤ ] 30 iun.-17 iul.'48.Cominformul : directive speciale privind atitudinea faţă de Biserici

- Cominformul cere tuturor statelor satelite : izolarea bisericii catolice ; desfiinţarea bisericii greco-catolice ( "unite cu Roma " )  ; stricta  subordonare a bisericilor ortodoxe şi protestante.

/ La 17 iulie '48, RPR denunţă Concordatul cu Sfântul Scaun ( ratificat în 1929 )

[ Vezi  tabloul Biserici-victime ]

[[¤] 10 dec.'48, ONU : [Declaraţia universală a drepturilor omului ]

[[¤] 25 ian.'49:CAER =Consiliul Economic de Ajutor Reciproc

Consiliul de Ajutor Economic Reciproc:URSS, Bulgaria, Cehoslovacia ,Polonia ,România -membri fondatori Vor adera ulterior :Albania,RDG, Mongolia .

1949

/ 5-9 ian.'49.Moscova.Consiliul de Ajutor Economic Reciproc -CAER

Se semnează actul de constituire:  URSS, Bulgaria, Cehoslovacia ,Polonia ,România -membri fondatori Vor adera ulterior :Albania,RDG, Mongolia .

[[¤ 25 ian.'49 Consiliul de Ajutor Economic Reciproc - CAER

 [ LD: Declarativ , organizaţia şi-a propus unirea şi coordonarea ţărilor membre în dezvoltarea planificată a economiilor naţionale.În realitate, prin acest organism, URSS urmărea subordonarea şi controlul economic din ţările satelite.]

Organizaţie interguvernamentală , având ca membri fondatori URSS, Bulgaria, Cehoslovacia ,Polonia şi România. Sediul la Moscova.

Ulterior  vor adera şi  Albania,RDG, Mongolia şi  Iugoslavia.

[[¤ ] 4 apr.'49.Pactul Atlanticului de Nord :NATO

Washington. Membri fondatori - SUA, Canada, Anglia, Franţa, Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg, Norvegia, Danemarca, Portugalia, Islanda. .Ulterior, aderă Grecia şi Turcia ( 1952 )

Sediul NATO- Bruxelles.

[[¤] 5 mai '49 :Consiliul Europei .

Organizaţie politică interstatală.Membrii fondatori : Anglia, Belgia, Danemarca, Franţa, Irlanda, Italia, Luxemburg, Norvegia. Olanda, Suedia.Ulterior, a aderat Austria, Cipru, Grecia, Islanda, RFG, Elveţia şi Turcia. Sediul la Strasbourg.

/ 25 mai '49.Bucureşti . H.C.M. : Canalul Dunăre-Marea Neagră

[ LD:  Hotărârea prevedea construirea unui canal de 70 km., traversând Dobrogea, conceput de comunişti ca <un mormânt al burgheziei româneşti > , deoarece  80 % din mâna de lucru trebuia asigurată prin munca forţată a deţinuţilor  politici .

S-au ţinut de cuvânt ! Canalul a devenit mormânt pentru mii de oameni  care şi-au găsit sfârşitul acolo, în cei 4 ani de funcţionare.

În iulie 1953, şantierele s-au închis , după ce ,pentru a-şi ascunde eşecul, în sept.'52 au fost declanşate cîteva procese de sabotaj, soldate cu condamnări la moarte şi execuţii.

 [Vezi Genocidul comunist - cronologie, context, etape ]

 / Dec.'49.Canalul Dunărea Marea Neagră : mormântul prigoniţilor       

[LD:  În viziunea PCR , Canalul trebuia să constituie  < mormântul  burgheziei româneşti >

Noi îl considerăm mormântul prigoniţilor de urgia comunistă.

Proiectul a demarat la sfârşitul anului'49 şi  va căpăta consistenţă juridică , organizare administrativă , populare cu <duşmani -sclavi >, în primele luni ale anului '50  şi în anii ce au urmat. De bolnavi, de morminte n-au avut nici o grijă , dimpotrivă, urmele trebuiau să dispară : şanţurile , gropile, taluzele au înghiţit cadavrele.

O dovadă că acest procedeu a fost  deliberat aplicat , este faptul că "sintezele " , "rapoartele" de uz intern ale Consiliului Securităţii Statului  ( 1953,1955,1958 ), făcute pentru conducerea PCR, erau făcute numai pe baza evidenţelor de la ieşirea din detenţie , nu pe baza listelor de la intenare .Zecile de mii de liste , au dispărut .]

[  Vezi  Cicerone Ioniţoiu,  Dicţionare,volumele sau www.procesulcomunismului.com.  ]

O sintetică şi adecvată concluzie privind Canalul Dunărea-Marea Neagră, o datorăm  lui Romulus Rusan : <Procedura copiată după originalul NKVD ...>

[Vezi  Genocidul comunist/ cronologie, context, etape ]

/ 1 oct.'49.Ruperea legăturilor diplomatice cu RPF Iugoslavă

-Tratatul de prietenie , colaborare şi asistenţă  mutuală (19 dec.'47) este denunţat .

Începe prigoana  împotriva sârbilor şi "titoiştilor" .

-Pe 26 ian.'50, guvernul român a adresat guvernului iugoslav o Notă în care demasca "politica imperialistă " a acestuia  

1950

/Ian.50 .HCM / MAI - Decret342 / Ordine / Ordonanţe  : pedepsele administrative 

[LD: Pe baza acestei Hotărâri de Guvern, , Ministerul de Interne a emis Decretul şi mai multe Ordonanţe  ( cu o procedură  copiată după  un "model" NKVD ) pe baza cărora urmau să fie  arestaţi cei ce <primejduiesc sau încearcă să primejduiască regimul de democraţie populară şi construirea socialismului sau care defăimează puterea de stat şi organele sale, dacă faptele lor nu constituie infracţiuni

Cei presupuşi <duşman> " ce nu intrau sub incidenţa infracţiunilor  prevăzute în Codul Penal şi nu puteau fi judecaţi şi condamnaţi  ,din lipsă de probe, să fie arestaţi  pe baza acestui HCM. :Extrăgându-şi legitimitatea  din HCM-ul din 3 ianuarie, Decretul şi Ordinele următoare au stat la baza sutelor de mii de "reţineri administrative " ,oameni închişi  fără mandat şi fără proces,pe baza "listelor negre " întocmite de organele puterii .

- Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin din aprilie 1952 .

- Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi pentru că au avut condamnări "uşoare" , a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,cel eliberat  urma să facă a doua condamnare , ca pedeapsă administrativă ) [Vezi tablourile ,pe categorii de victime ]

 Soarta a zeci de mii de oameni s-a hotărât pe linie administrativ- birocratică .

Direcţia Canalului  Dunăre-Marea Neagră  cerea Direcţiei de Anchete a Securităţii,  un anumit număr de braţe de muncă (necesarul zilnic ar fi fost de 40- 60.000 de salahori ).

Direcţia  de Anchete o defalca numeric  şi o dirija organelor regionale  ca pe o "normă de arestaţi " Subordonaţii  întocmeau  şi transmiteau liste  cu "contrarevoluţionari " [ CR ],  reacţionari", "paraziţi " , "duşmanii poporului " .

O Comisie de  7 generali şi colonei aproba lista, fixând durata pedepsei ( între 12- 60 de luni  ) .Apoi se proceda la arestări.  Dacă acţiunea depăşea necesarul la Canal, arestaţii  erau trimişi pe alte şantiere , munci agricole, mine ş.a

HCM-ul ,Decretul şi Ordinele următoare au stat la baza sutelor de mii de "reţineri administrative " ,oameni închişi  fără mandat şi fără proces,pe baza "listelor negre " întocmite de organele Securităţii .

- Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin în  aprilie 1952 .

- Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi pentru că au avut condamnări "uşoare" ,

a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,cel eliberat  urma să facă a doua condamnare , ca pedeapsă administrativă.

/ 27 mart.'50 .Decizie MAI: pedepsirea demnitarilor

[LD: oricine mai are vreo îndoială  în ce priveşte caracterul genocidar politic al represiunii asupra clasei politice din România,  să citească şi să recitească această Decizie. Cine urma să scape printre "ochiurile " acestei monstruoase plase ?

[ Vezi tablourile Guvernanţi , Parlamentari, Diplomaţi, Partide - victime ]

-Printr-o nouă decizie a MAI, au fost adăugaţi Decretului 342 ( 14 ian.'50 ) : <foştii demnitari ai guvernelor reacţionare , inclusiv din cele două dictaturi ( carlistă şi antonesciană ) ca : miniştri, subsecretari de stat , secretari generali, foşti diplomaţi ,foşti senatori ,deputaţi , prefecţi , primarii oraşelor de reşedinţă , iar pentru Municipiul Bucureşti ,primarii , ajutorii de primar general şi primarii de sector.> 

/ Nartie 1950 :Pretexte şi înscenări pentru rupturi diplomatice

Arestarea celor ce frecventau Institutele ( biblioteci ) francez, englez, american şi italian.

Peste 30-40 de persoane - studenţi, intelectuali de diverse vârste  - arestaţi din incinta sau din faţa acestor locaţii de cultură .Anchetaţi la Securitate ; condamnaţi "administrativ " ( 2 ani muncă silnică ) sau cf. art. 209 C.P.

/ 5/6 mai'50. Arestarea lotului de demnitari *

 [LD: Pentru arestarea miniştrilor din perioada 1918 -1948 (cf.Decretului nr.6 /14ian.1950  38 de echipe speciale  au acţionat concomitent , de la ora 0,5 , arestând 68 de demnitari.

Această noapte de lichidare a elitelor politice , de mare amploare , trebuie  studiată pentru a se putea stabili a cui a fost iniţiativa ,cum a fost pregătită, cine a executat-o ,care au fost măsurile post-arestare . [ Vezi tabloul Demnitari-victime ]

------------------------------

* În istoriografia comunistă,inclusiv în "instrumentele cronologice " , legile, decretele şi ordinele  represive lipsesc. Asemenea date vor fi căutate zadarnic în   Istoria în date a României .

/ 28 iun.-7 iul.'50.Ruperea relaţiilor diplomatice cu Vaticanul 

-28 iunie. Printr-o farsă judiciară , diplomaţii Sfântului Scaun la Bucureşti, sunt expulzaţi .

- Pe 4 iul., se publică un "Statut de organizare , conducere şi funcţionare a confesiunii romano-catolice în RPR " prin care,formal, Papa continua să fie recunoscut ca şef al Bisericii  , dar, în realitate ,cu puteri îngrădite , sub controlul Ministerului Cultelor .

-Pe 7 iulie, România a rupt relaţiile diplomatice cu Vaticanul.

În perioada ce a urmat , asupra cultului şi clerului romano-catolic s-au abătut represalii de tot felul. [ Vezi tabloul Biserici-victime ]

1951

/ 10-17 sept.'51 .Procesul Nunţiaturii

Episcopii şi preoţii catolici sunt acuzaţi de < spionaj , trădare şi complot  în slujba Vaticanului > şi < a centrului de spionaj italian > [ Vezi tabloul Bisericile-victime ]

[[¤] Oct.'51."Europa liberă" * în limba română

[ LD: se poate afirma , fără nici o exagerare , că pe toată perioada regimului totalitar comunist , emisiunile în limba română de la Europa Liberă* , BBC ,Radio France, Deutsche  Welle, Vocea Americii au reprezentat ,pentru milioane de români, singura sursă de informare .Ce păţeau românii difuzaţi pe aceste posturi, cei prinşi cu corespondenţă spre aceste posturi, sau pur şi simplu cei prinşi ascultându-le , acesta este un alt aspect al terorii . ] 

* Post finanţat de Congresul SUA.

1952

/ 23 ian.'52.MAE: Protestul RPR  la ONU

MAE - ministrul Ana Pauker - protestează împotriva neadmiterii sale în Comisiile de primire în ONU, care îi reproşa nerespectarea drepturilor omului .

/ 6 febr.'52. MAE: Protestul RPR la Legaţia Marii Britanii

Ana Pauker transmite o Notă Legaţiei din Bucureşti, în care protestează împotriva primirii " fugarilor "  din Europa Centrală şi Răsăriteană - inclusiv din România -  care , adunaţi la Londra, organizează  <acţiuni împotriva RPR > 

/ 14 mart'52 . Simion Bughici - ministrul Afaceri Externe

După excluderea grupului "deviaţioniştilor de dreapta - .Ana Pauker , Vasile Luca şi Teohari Georgescu

¤ 2 iun.'52.Guvern Gh.Gheorghiu Dej - remaniere .

[ LD:După excluderea din funcţiile de partid a "grupului deviaţionist de dreapta"  Ana Pauker -Vasile Luca şi Teohari Georgescu ( 26-27 mai ),s-au produs schimbări de cadre  în toate structurile de stat Au urmat  remanieri  prin care nomenclatura de partid şi de stat  a fost  rotită - Chivu Stoica, Gheorghe Apostol , Alexandru Moghioroş ,Emil Bodnăraş,Alexandru  Drăghici ,Miron Constantinescu, Simion  Bughici ,Grigore Preoteasa,   ş.a.- ,înlocuită şi sporită -  Gh.Cioară , Mihai Dalea,Gh.Gaston Marin , Gheorghe Rădulescu - pe măsura înaintării în ceea ce se va numi "epoca Dej  " .

1953

¤ GUVERN Gheorghe Gheorghiu -Dej (- I  - consolidat ), 28 ian.'53 - 19 mart.'57 )

[ LD: de la excluderea "grupului Ana-Luca " şi remaniere  ( iunie'52), rotirile ,desfacerile de ministere, înfiinţarea unora noi - s-au desfăşurat  neîncetat  ]

-Simion Bughici-în continuare, ministru de Externe ( până în 4 oct.'55 )

-Grigore Preoteasa - ministru de Externe ( din 4 oct.'55 )

-Alexandru Bârlădeanu - ministru Comerţului Exterior  ( până pe 18 mai'54 )  

-Marcel Popescu-ministru Comerţului Exterior  ( din 18 mai .'54 )

-Gheorghe Rădulescu -ministru Comerţului  Exterior  ( din 24 nov.'56  )

/ 15 apr.-31 mai'53.Relansarea relaţiilor româno-iugoslave

[ LD: nu cunoaştem dacă s-a dat vreun Decret oficial pentru cei închişi ca "titoişti " , nici  ce s-a întâmplat cu deportaţii, strămutaţii , arestaţii şi condamnaţii de pe frontiera cu Iugoslavia, din perioada celor 5 ani .]

După 5 ani de relaţii conflictuale, reluarea convorbirilor referitoare la navigaţia pe Dunăre.

Încetează campaniile violente anti-titoiste  , desfăşurate de PMR la ordinul Cominformului.

[[¤ ] 25-30 iul.'53.Bucureşti.Al III-lea Congres Mondial al Tineretului .

Participă peste 1200 delegaţi din întreaga lume.

[[¤] 2-14 aug.'53.Al IV-lea Festival Mondial al Tineretului şi Studenţilor

Peste 30.000 de participanţi.Pentru festival, guvernul a cheltuit sume uriaşe .

( Festivalul a fost precedat , peste jumătate de an , de o criză alimentară severă )

1954

/ 18 iun.'54.Restabilirea relaţiilor diplomatice cu Iugoslavia

Cele două ţări reînfiinţează ambasadele , la Bucureşti şi Belgrad.

1955.

/ 15 Febr.'55.Atacul Legaţiei României la Berna

-Legaţia României la Berna a fost  atacată de 4 emigranţi români - Oliviu Beldeanu, Stan Codrescu, Dumitru Ochiu , Ioan Chirilă - care cer eliberarea unor deţinuţi politici din ţară.

- Beldiman , condamnat de justiţia elveţiană la o pedeapsă uşoară, este răpit de Securitatea română , rejudecat , condamnat la moarte şi executat ( 18 febr.'60 )

[[¤ 11 -14 mai .'55.Semnarea "Tratatului de la Varşovia " 

"Tratatul de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală " este semnat de Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, RDGermană, Polonia, România, Ungaria şi URSS

[[¤  4 iun.'55.Nichita Hrusciov vizitează RPR

[[¤ RPR este admisă în UNESCO

" Organizaţia pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură "

[[¤ Geneva.Conferinţa Destinderii

Eveniment internaţional marcând o relaxare a relaţiilor internaţionale între SUA,URSS,  Marea Britanie şi Franţa

[[¤ 8-21 aug.'55.Geneva .Conferinţa privind folosirea paşnică a energiei atomice

[[¤ ] 7 nov.'55 .Moscova .Delegaţia română  cere retragerea trupelor sovietice

Delegaţia de partid şi de stat - condusă de Emil Bodnăraş - care participă la festivităţile de 7 noiembrie , cere lui Nechita Hrusciov retragerea trupelor sovietice de pe teritoriul României

[[¤ ] 14 dec.'55.România este admisă în ONU

După 10 ani de respingeri succesive, România este admisă.

1956

[[¤] 14-25 febr.'56.Congresul XX al PCUS

Nichita Hrusciov a prezentat  "Raportul secret" în care  erau demascate cultul personalităţii lui Stalin şi atrocităţile  ordonate de el.*

----------------------------------------

* În România Raportul lui Hrusciov şi Comunicatul congresului PCUS de condamnare a cultului personalităţii a fost publicat de " Scânteia" cu întârziere ( 3 iul.'56 )

 [[¤] 24-27 iunie '56.Vizita lui Tito în România

- 14 apr.'56.HCM  623 :strămutaţii în Bărăgan  -dreptul revenirii acasă

În condiţiile  îmbunătăţirii relaţiilor româno-iugoslave, în întâmpinarea proiectate vizite a lui Tito la Bucureşti, strămutaţii de la frontiera cu Iugoslavia au primit dreptul de a se întoarce acasă .

- Cu prilejul vizitei lui Tito, s-a creat Comisia mixtă în vederea construirii centralei de la Porţile de Fier. În octombrie, Gheorghiu Dej va face o vizită la Belgrad , ceea ce a dus la îmbunătăţirea evidentă a relaţiilor româno-iugoslave.

[[¤ ]  18 apr.'56.Moscova .Comunicat: încetarea activităţii Cominformului

[ LD: "Biroul Informativ" - prelungire şi continuitate a Cominternului - este , oficial ,autodizolvat.În perioada următoare, URSS va folosi alte organisme  ( ex. Tratatul de la Varşovia ) ,căile diplomatice şi informative pentru a influenţa şi dirija mişcarea şi partidele comuniste ]

/24 apr.'56.Decret 206: eliberarea unor social-democraţilor închişi

În urma intervenţiei liderului laburist englez Hugh Gaitskell pe lângă Nichita Hrusciov ( aflat în vizită la Londra) câţiva social-democraţi aflaţi în închisori - Cristescu"Plăpumaru " , Romuluus Dan, Ion Mirescu, Mironescu Petre, Alex Mera - au fost eliberaţi .

 

[[¤] 12 iun.'56.Moscova."Restituirea" tezaurului României ( 1918 )

[ LD: motivarea făcută de guvernul sovietic la  restituirea parţială a tezaurului sechestrat , a  fost că , în mod < legitim>, parte din tezaur  a fost cheltuit de PCR în perioada când regimul <burghezo-moşieresc >( 1918-1944 ) a persecutat partidul, silit să activeze în ilegalitate . ]

[ Vezi la Bibliografie şi tabloul Cultura- victimă ]

[[¤23 oct.-4 nov.'56 Revoluţia anticomunistă din Ungaria

Înăbuşită sângeros de către Armata Roşie .

Instalarea regimului  Ianos Kadar

/ 27-29 dec.'56.Plenara CC al PMR : consecinţele revoluţiei maghiare

În Plenară, PCR au dezbătut consecinţele revoluţiei maghiare în rândul studenţilor, intelectualilor şi membrilor de partid..

1957

¤ GUVERN Chivu Stoica: 20 mart.'57-20 mart.'61

/Grigore Preoteasa -ministru de Externe ( până pe 15 iul '57 )

/ Ion Gh.Maurer- ministru de Externe( din 15 iul.'57 )

/ Avram Bunaciu - ministru de Externe ( din 31 dec.'57 ) 

/ Marcel Popescu, urmat de Gheorghe Rădulescu - ComerţExterior  ( 17 aug.'59 ),

[[¤] 25 mart.'57- 1 oct.'58. Tratatul de la Roma :  Piaţa Comună .

Comunitatea Economică Europeană . Membrii fondatori - Belgia, Franţa, Italia, Luxemburg, Olanda, RFG  ( în 1962, a aderat şi Grecia )Tratatul a intrat în vigoare la 1 oct. 1958.

/ 21 iul.'57.Decretul 318 : condamnarea la moarte ptru contactarea străinilor

Decretul înăsprea pedepsele politice prevăzând condamnarea la moarte a celor care contactau străini care <ar putea provoca statul român să se implice într-o declaraţie de neutralitate sau de război  >

[[¤] 16-19 oct.'57.Moscova .Consfătuirea partidelor comuniste şi muncitoreşti.

Participă reprezentanţi  din 64 de ţări .Adoptă "Manifestul păcii " 

/ 4 nov.'57.Vnukovo.Accident aviatic : moare Grigore Preoteasa. 

Avionul care transporta delegaţia română - Chivu Stoica, Nicolae Ceauşescu, Grigore Preoteasa -  la festivităţile MRSO de la Moscova , s-a prăbuşit.

Grigore Preoteasa ( ex-ministu de Externe ) , moare.Ceilalţi sunt uşor răniţi .

1958

[¤]Mai- august 58 .Retragerea trupelor sovietice din România

[ LD:După 14 ani de staţionare,similar cu un regim de ocupaţie militară , tratativele au fost duse între Gheorghiu Dej ( "Stalinul  României " ) şi Hrusciov ( "destalinizatorul URSS"  )

Pentru a face imposibilă izbucnirea unei revolte anticomuniste - similară celei din Ungaria -  şi pentru a-i convinge pe sovietici că nu riscă nimic retrăgându-şi trupele din România ,

PMR a luat măsuri drastice de securitate internă : un nou val de represiune s-a  abătut  asupra ţării]    [ Vezi tablourile diverselor  categorii  de victime ]

- 17- 23 apr.'58.Schimb de scrisori Hrusciov- Gheorghiu-Dej privind retragerea .

- 20-24 mai'58.Moscova .Consfătuire CAER la care se anunţă retragerea trupelor sovietice staţionate în România , datorită faptului că România , pe de o parte, nu are graniţă comună cu nici o ţară "nesocialistă ",pe de altă parte,nu este  ameninţată de forţe militare NATO .

Se anunţa că retragerea se va desfăşura în lunile iunie-iulie

- Iulie-august '58. 25.000 de ostaşi sovietici ,plus un un număr copleşitor de consilieri - factori de decizie ,în ministere, industrie, învăţământ, cultură ş.a - se retrag din România .

1960

[[¤ ]24 iun.'60.Bucureşti.Ruptura între PCUS şi P.C.Chinez

Reprezentanţii partidelor comuniste din ţările socialiste  se întrunesc într-o  consfătuire de lucru.Cu acest prilej, se produce ruptura dintre PCUS şi P.C.Chinez .

[[¤ ] 27 sept.'60.Participarea lui Gheorghiu-Dej la sesiunea XV a ONU

La sesiune, liderii comunişti europeni - printre ei , Hrusciov şi Dej - merg  în America cu vaporul de croazieră sovietic " Baltika "

[¤] 8 nov.'60.J.F.Kennedy- preşedinte SUA

 [[¤]  11-25 nov.'60.Moscova. Consfătuirea Partidelor Comuniste şi Muncitoreşti.

Participă 81 de reprezentanţi.Adoptă un " Apel."

[[¤ ] 4.dec.'60.ONU : Declaraţia independenţei ţărilor coloniale.

Adunarea Generală ONU adoptă "Declaraţia cu privire la acordarea independenţei ţărilor şi popoarelor coloniale."

/ Dec.'60.Scriitorul Vintilă Horia , şantajat la Paris.

Premiat de Academia " Goncourt" pentru romanul " Dumnezeu s-a născut în exil "  scriitorul român în exil , este silit să renunţe la premiu după "intervenţia" guvernului de la Bucureşti şi  "demascarea " presei comuniste franceze,  ca scriitor " fascist" 

1961

[[¤]-3 ian. '61.SUA: ruperea relaţiilor diplomatice cu Cuba;

- În anii următori ( '62-'63 )  va surveni embargoul şi criza din Caraibe.

-14 mai'61.SUA: trimiterea de trupe speciale în Vietnamul de Sud.

10.GUVERN Ion Gh.Maurer ( - I - ) : 21 mart.'61 -17 mart.'65

Ultimul guvern în "epoca Dej "

Corneliu Mănescu -la  Externe

Gheorghe Rădulescu - ComerţExterior ( urmat de Victor Ionescu ,din 31 oct.'63 şi  Mihail Petri , din 22 dec.'64 .

[[4] 3-5 aug.'61.Moscova.Şedinţă CAER

Hrusciov insistă să se introducă o planificare supranaţională , în care " Nordul " să producă mărfuri industriale , iar "Sudul " - implicit România - să furnizeze materii prime şi agricole.

[[ ¤ ] Iunie'61.RDG.Construirea "Zidului Berlinului"

[LD:  Va fi  dărâmat pe 9 nov.'89, marcând tot "simbolic "  începutul  căderii comunismuluoi ]

La cererea lui Hrusciov , din ordinul lui  Ulbricht , începe construirea zidului care a separat RDG de RFG, devenind graniţa simbolică a celor două Europe, aflate în "războiul rece"

Lungimea - 155 km ; înălţimea- 3m.

 [[¤ ] 1-6 sept.'61.Belgrad. Conferinţa ţărilor "nealiniate"

La iniţiativa lui Iosif Broz Tito ( Iugoslavia )  şi Naser  ( Egipt )

[[¤ ] 30 nov.'61.Plenara CC al PMR : respinge proiectul Kremlinului privind CAER

[ LD: Acest "veto"  va contribui , pe de o parte, la  deteriorarea relaţiilor româno-sovietice  , pe de altă parte, la începutul unui "dezgheţ" interesat în atitudinea Occidentului faţă de România .] Plenara PMR, respinge intenţia Kremlinului de a transforma CAER într-un organism supranaţional.

 [[4] 1 dec.'61.România - membru permanent al Consiliului de Securitate ONU

 [ LD: România este, pentru prima oară, pentru un an,, în Consiliul de Securitate al ONU. Alegerea trebuie văzută  ca o recunoaştere a "distanţării " României de diplomaţia Moscovei

1962

 [[¤ ] 6 -7 iun.'62.Moscova .Consfătuire CAER 

Consfătuirea adoptă<Principiile fundamentale ale diviziunii internaţionale socialiste a muncii >, cu respectarea independenţei şi egalizarea nivelului de dezvoltare .

În forma adoptată,documentul este  agreat de PMR..

1963 

[[¤] 12 iun.'63.Acord româno-iugoslav :Porţile de Fier 

Acord privind realizarea şi exploatarea sistemului hidro-energetic şi de navigaţie

[[¤] 22 iun.'63 .Scânteia : Scrisoarea PC Chinez către PCUS

[ LD: Apariţia scrisorii nu a fost deloc întâmplătoare .În ea, PCChinez critica politica PCUS de a se erija drept "conducător " al lumii comuniste. În aceeaşi categorie de"bate şeaua ca să priceapă măgarul " ,era editată antologia "Marx despre români " în care , printre altele, Karl  Marx  afirma românitatea Basarabiei căzută victimă a <imperialismului rusesc > `       

În scrisoare , chinezii considerau conduita URSS drept <Un şovinism de mare anvergură care caută să-şi impună voinţa altora ,în numele diviziunii internaţionale a muncii sau a specializării >  

 [[¤]  24-26 iul.'63.Moscova.Consiliul Politic Consultativ al Tratatului de la Varşovia

Participă şefii PC din ţările tratatului. Gheorghiu Dej respinge din nou Planul de integrare economică a ţărilor din CAER şi rolul destinat României de "producător agricol "  .

/August '63.Încetează bruiajul posturilor de radio occidentale

[ LD: măsura viza emisiunile de radio în Limba română şi românii ar fi trebuit să fie mulţumiţi. Numai că, în continuare , cei ce ascultau posturile Europa Liberă sau Vocea Americii ,BBC ş.a  au fost , în continuare ,  urmăriţi de Securitate şi , deseori,au fost anchetaţi , arestaţi şi condamnaţi .] 

/  28 sept.'63.Aranjament comercial româno-britanic , pe 5 ani

[[¤] 22 nov,'63.Asasinarea lui J.F.Kennedy

Preşedinte ( interimar, apoi ales ) - Lindon Johnson

/ 17 dec.'63.Bucureşti-Paris. Ridicarea reprezentanţilor diplomatice ,la rang de ambasadă.

1964

[LD, 30 martie 2011.Unii politicieni , analişti şi istorici , spun vorbe mari despre anii 1964-1965 - ( ultimii ani ai  regimului Gheorghiu Dej ) : <desovietizarea > (pe plan bilateral  ) ; <destindere>

( pe plan internaţional  );<realism economic >( tratate cu Occidentul )  ; "<cucerirea independenţei >( Declaraţia din aprilie )  ; <relaxarea  represiunii >( valurile de graţieri )  ; <sfârşitul genocidului >( încetarea arestărilor în masă  ) ş.a.Fără a minimaliza  această "cotitură ",  considerăm că aprecierile  ar trebui calibrate şi nuanţate. La indicaţia PMR, tot anul, presa românească va respinge cu vehemenţă " Planul Valev" care prevedea crearea unei regiuni economice agrare cuprinzând RSSMoldovenească, RPR şi R.P  Bulgaria ]

/Febr. - 3 apr.-24 iul - august ' 64:Valuri de graţieri

[LD: . Probabil au fost mai multe decrete .La unii găsesc Decretul 173 din 3 apr.'64 ; la alţii  Decretul 410 din 16 iun'64 ; la alţii Decretul 310 din 16 iun.'64 (pentru condamnările date de Tribunalului Militar pentru Unităţile MAI  ) La majoritatea foştilor deţinuţi ,este indicat  Decretul 411 din 24 iul.'64 , căruia i se spun simplu "Decretul 411 / 1964 " [ Vezi la tabloul Genocidul comunist - context, etape ]

- Romulus Rusan vorbeşte despre cca 17.000 de graţieri acordate deţinuţilor politici din lagăre, închisori şi domicilii forţate , în perioada februarie- august '64.El subliniază faptul că , toţi cei eliberaţi  au rămas cu cazier penal şi au continuat să fie ţinuţi sub supraveghere de Securitate şi Miliţie.( Cf. România în timpul războiului rece  )

[[¤ ] 19 febr.'64.România în Comisie ONU

România este inclusă în Comisia specială ONU însărcinată  cu  elaborarea principiilor de drept internaţional privind relaţiile prieteneşti şi de cooperare dintre state.

/ 2- 10 mart.'64.Pekin .Delegaţia PMR ( I.Gh.Maurer ) vizitează China

Printre altele, "mediază " conflictul chino-sovietic.

/15-22 apr.'64.Plenara lărgită a CC al PCR: "Declaraţia din aprilie"

Ca urmare a analizei situaţiei create de polemicile dintre PCUS şi PCChinez -  în care PMR a şi-a asumat  rolul de mediator - plenara  adoptă < Declaraţia cu privire la poziţia Partidului Muncitoresc Român în problemele mişcării  comuniste şi muncitoreşti internaţionale >.

Ca forţă conducătoare în RPR , PMR  fixa principiile care urmau să stea la baza relaţiilor  cu alte partide şi ţări : <independenţa şi suveranitatea naţională,  egalitatea în drepturi, avantajul reciproc, întrajutorarea tovărăşească, neamestecul în treburile interne, respectarea integrităţii teritoriale. >

/ 16 mai-1 iunie '64.Washington.Tratative diplomatice RPR-  SUA .

Au vizat destinderea relaţiilor dintre cele două state, în lumina  noilor evoluţii geopolitice

/  21 oct.'64.Gheorghiu Dej : cere retragerea ultimilor consilieri sovietici

- Pe 14- 15  oct.'64, Plenara CC al PCUS "desărcinează " pe NSHrusciov de toate funcţiile de partid şi de stat (deţinute din 4 sept.'53 ). L.I.Brejnev este ales prim-secretar al PCUS ,avându-l ca prim-ministru pe  A.N.Kosâghin.

- La câteva zile, Gheorghiu Dej cere Kremlinului retragerea  ultimilor consilieri din România.

-În decembrie'64, vor părăsi România , ultimii consilieri sovietici.

1965

/ 6- 16  ian.'65.Relaţii diplomatice- rang de ambasade - cu diverse state : -Liban  ( 6 ian. ) ;Republica Islamică Mauritania ( 15 ian ) ; Danemarca ( 16 ian. );

[[¤] 7 febr.'65.Primele raiduri aviatice americane  asupra R.D.Vietnam

-13 febr.: Declaraţia RPR : condamnă agresiunea.

[[¤] 19-20 ian.'65.  Tratatul de la Varşovia: şedinţa Comitetul Politic Consultativ

[[4] 10 febr.'65.Adunare Generală ONU :România în Consiliul Economic şi Social

¤ GUVERN Ion Gh.Maurer (-II -) (18 mart.- 20 aug.'65 )

-Gheorghiu Dej- preşed. Consiliului de Stat

-Corneliu Mănescu-ministru de Externe

/ 19 mart.'65.Moare Gheorghe Gheorghiu -Dej

"EPOCA CEAUŞESCU  "

/ 3-11 sept.'65.Vizita delegaţiei PCR - Nicolae Ceauşescu - la Moscova

Nicolae Ceauşescu continuă "linia Dej " în relaţiile cu Kremlinul :echidistanţă  în disputa  chino-sovietică ; neamestec în treburile interne ; restituirea tezaurului României ( evacuat în Rusia în anii '16- '17 )   

¤ GUVERN Ion Gh.Maurer ( -III- ): 21 aug.'65- 8 dec.'67

 Chivu Stoica - preşed. Consil. de stat ; Nic.Ceauşescu - prim secretar PCR , Corneliu Mănescu - la Externe

1966

/? Iulie'66 .Roma.Tratative ptru reglementarea relaţiilor cu Vaticanul

 Cornel Burtică ( ambasadorul RSR la Roma ) şi cardinalul  Agostino Casaroli discută despre  problemele  grave ale  Bisericii catolice din România ( rămase în suspensie după ruperea relaţiilor cu Vaticanul )

1967

[[¤] Ian-25 iul.'67. Intensă activitate diplomatică  ( -I- )

[ LD: Activitate diplomatică fără precedent ,de când România s-a aflat  în sfera de influenţă a Uniunii Sovietice. În general, se reiau sau se stabilesc relaţii la nivel de ambasade cu ţări de pe toate continentele. Lumea Occidentală reacţionează , încurajând , sub diverse forme, semnele de independenţă ale diplomaţiei româneşti. Această percepţie se va manifesta  crescendo, culminând cu atitudinea României la invazia din Cehoslovacia , în  1968 ]  

- 30 ian.relaţii diplomatice cu Venezuela.

- 31 ian.- relaţii diplomatice cu RFG

-2-7 febr.; 8- 11 febr.Chivu Stoica- vizită în Tunisia şi Somalia

-17-18 mart.-Moscova.Convorbiri de partid şi de stat româno-sovietice ;

-5 apr.- relaţii diplomatice cu Canada

-17-21 apr.Bucureşti. Vizita lui Todor Jivkov - PC-Bulgar

--13-19 mai- vizita lui Chivu Stoica în Iran

-18 mai - relaţii diplomatice cu Egiptul 

-9 iun.-Moscova.Consfătuirea şefilor din Tratatul Varşovia : privind sit. din Orientul Apropiat     

-13 iun.-Belgrad. Nicolae Ceauşescu - vizita în R.S.F.Iugoslavia

- 16 iun.Geneva-Bucureşti.Programul Naţiunilor Unite ptru dezvoltare (crearea unui Centru de formare a cadrelor  la Bucureşti )

-23 iun.-Washington. I.Gh.Maurer -discurs la ONU despre situaţia din Orientul Apropiat.

-10-14 iul.Bucureşti .Vizita cancelarului federal Josef Klaus al Austriei

-17-21 iul.Vizita premierului I.G.Maurer în Olanda

/ 25 iul '67.MAN.Nicolae Ceauşescu : politica externă a României

În calizate de secretar general al PCR , Nicolae Ceauşescu  prezintă Raportul şi Planul de viitor privind activitatea diplomatică a RSR .

- MAN aprobă Raportul şi votează Planul de viitor şi sarcinile guvernului

/31 iul.'67.Ratificarea Convenţiei de la Berna :protecţia operelor literare şi artistice

[LD: nu ştim ce prevede această Convenţie. Ştim însă sigur că , în regimul comunist operele literare şi artistice  n-au avut parte de  protecţie fiind victime - la fel ca şi  proprietarii lor-  

confiscărilor, înstrăinărilor, distrugerilor .

Convenţia de la Berna , ulterior, a fost revizuită şi completată la Conferinţa de la Stockholm ( 14 iul.'67 ). În România, Decretul a fost ratificat cu unele" rezerve"

[[¤ ] 3-7 aug.'67.Wily Brandt în România :problema etnicilor germani.

Cu prilejul vizitei cancelarului german la Bucureşti,  se discută condiţiile şi   posibilitatea etnicilor germani de a emigra în RFG .

[[¤] 19 sept.'67. Corneliu Mănescu - preşed. la sesiunea XXII ONU

[[¤] 28 nov.'67.Bucureşti.Averell Harriman - vizită diplomatică

 [ LD:  La 22 de ani de când acelaşi diplomat îl vizitase pe MSRegele Mihai (aflat atunci în "grevă regală") [ Vezi tabloul MSRegele- victimă ] ] 

Reprezentantul preşed. SUA este primit de  Nicolae Ceauşescu .

¤ GUVERN Ion Gh.Maurer (-IV -) : 9 dec.'67 -12 mart.'69

- Nicolae Ceauşescu - preşed. Consiliului de Stat  , secretar general  PCR

-Corneliu Mănescu-la Externe

-Gheorghe Cioară-la Comerţ Exterior(

[[¤] August - dec.'67. Intensă activitate diplomatică  ( -II- )

- 3-7 aug.-Bucureşti.Vizita cancelarului RFG,  Wily Brandt

--25- 31 aug.Bucureşti - vizita primului ministru al Olandei , Jams Otto Krag

-4-6 sept-Belgrad.Consfătuirea  reprezentanţilor guvernelor ţărilor socialiste privind colaborarea şi ajutorul economic cu ţările arabe .

-13-17 sept.Bucureşti.Vizita primului ministru Suleyman Demirel, al Turciei

- 28 sept-1 oct- Bucureşti.Vizita prim-ministru  şi prim secretar al PC Bulgar, Todor Jivkov

16-19 oct.- Bucureşti.Vizita oficială a premierului Indiei, Indira Ghandhi

- -20-26 oct.Bucureşti.Vizita premierului Pakistanului, Mahmed  Ayub Khan

-1-8 nov.-Moscova.Nicolae Ceauşescu participă la semicentenarul MRSO

-16 nov.- Stabilirea de relaţii diplomatice cu Columbia

- 14- 15 dec.- Moscova. Nicolae Ceauşescu în vizită  de partid şi de stat , l invitaţia PCUS

-15-16 dec.Bucureşti.Misiune de "bunăvoinţă" a ţărilor informează despre  rezultatele  Conferinţei interministeriale a celor 77  de ţări în curs de dezvoltare  ( Alger .oct.'67 )  

1968

[[¤] Ian-iun. '68 Activitate diplomatică la "două capete" ( -I -)

[ LD: Ce caută atâta înşiruire de vizite şi acorduri diplomatice într-o sinteză despre genocidul comunist ? Cum trebuie văzută, acum, după căderea regimurilor comuniste ?

Întorcând-o pe dos , dându-i numai conotaţii negative ? Lumea internaţională departe de a fi un "RAI pe pământ " , se p+rezenta plină de contradicţii şi interese.

Decurgând din unghiul de abordare asumat -genocidul comunist în România - , această frenetică  activitate diplomatică apare ca o grandomanie, ca o fanfaronadă  personală , de a juca un rol într-o piesă ce nu ţi se potriveşte.

Dar să fim drepţi : după 20 e ani de îngenunchere diplomatică, înfrânţi şi în genunch   speranţe renăscute , reluarea relaţiilor cu lumea liberă .

... România între "solidaritate comunistă" şi "ambiţii  geopolitice"

- 3-4 ian.- Belgrad. Vizita lui Nicolae Ceauşescu şi I.Gh.Maurer în Iugoslavia

- 22-23 ian.Roma.Vizita lui I.Gh.Maurer în Italia

- 7 febr.- Restabilirea relaţiilor diplomatice cu Republica Africa Centrală

-21-23 febr.Praga. Nicolae Ceauşescu  la aniversarea revoluţiei din Cehia 

- Între 26 febr.-5 martie, la Budapesta  s-a desfăşurat întâlnirea consultativă a partidelor comuniste şi muncitoreşti . PCR a participat cu o delegaţie condusă de  Paul Niculescu-Mizil

care s-a pronunţat împotriva practicilor sovietice în relaţiile dintre statele socialiste , condamnând atacul lansat împotriva P.C.Chinez ( absent de la întâlnire ) , retrăgându-se de la Conferinţă *

---------------------------------

Pe 1 martie,la Bucureşti,  Nicolae Ceauşescu a convocat o  plenară extraordinară a CC al PCR care a  adoptat   Hotărârea privind poziţia PCR  la întâlnirea (în curs )de la Budapesta De asemeni, a adoptat şi  poziţia PCR faţă de consfătuirea "Pactului de la Varşovia ", convocată la Sofia , pentru condamnarea agresiunii SUA împotriva RD Vietnam.

----------------------

-6-7 mart.Sofia .Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ a  Tratatului de la Varşovia  care adoptă o Declaraţie privind ameninţarea  la adresa  păcii, ca o consecinţă a extinderii agresiunii SUA în R.DVietnam .Participă Nicolae Ceauşescu, secretar general al PCR

31 mart- 5 apr.'68.Vizita oficială a lui IGMaurer în Finlanda  

- 6 apr.Bucureşti.Declaraţie de solidaritate cu poţia  RDVietnam , pentru restabilirea păcii

- 8-11 apr.Vizita lui I.Gh.Maurer în Suedia ; 

- 11 apr.- Srabilirea de relaţii diplomatice cu Volta Superioară ;

-15-19 apr.Bucureşti.Vizita oficială a delegaţiei guvernamentale din Republica Somalia ;

-29 apr.- Stabilirea relaţiior diplomatice cu Nepalul

-14-18 mai- Bucureşti.Vizita preşed. Franţei , Charles de Gaulle

-27 mai- 1 iunie - Belgrad.Vizita lui Nicolae Ceauşescu în Iugoslavia

-28 mai-- Stabilirea de relaţii diplomatice cu Zambia

- 7 iun- stabilirea de relaţii diplomatice cu Malta

-20 iun- Stabilirea de relaţii diplomatice cu Yemenul de Sud

-22 iun- Stabilirea de relaţii diplomatice cu Kenya

[[¤] iul- dec. '68 Activitate diplomatică la "două capete" ( -II -)

- 3-5 iul- Bucureşti.Reuniune mixtă a Comitetului Administrativ de Coordonare al ONU.

cu participarea secretarului general PNU,  U.Thant   

- 9-15 iul.Bucureşti - Vizita preşed. Tunisiei, Habib Bourguiba

-24 iul.- Stabilirea relaţiilor diplomatice cu Republica Arabă Yemen

- 1 august- Stabilirea relaţiilor diplomatice cu Burundi

- 15-17 august - vizită de partid şi de stat,condusă de Nicolae Ceauşescu , în Cehoslovacia.

/16-22 aug.68.România şi criza/ invazia în Cehoslovacia

- -15-17 aug. Vizită de partid şi de stat condusă de Nicolae Ceauşescu , în Cehoslovacia.

- 16 aug. '68.Praga: Tratat de prietenie, colaborare şi ajutor reciproc  româno-cehoslovac

- 21 aug.'58.Şedinţa comună :CC al PCR, Consiliul de Stat ,Prezidiu Permanent şi Guvern.

   Aprobă în unanimitate activitatea  Prezidiului Permanent şi  a Comitetului Executiv al CCal PCR pentru promovarea principiilor  de drept internaţional -  independenţă , suveranitate şi neamestec în treburile interne ale statelor  - în relaţiile dintre state.  

  Aprobă în unanimitate măsurile propuse de Prezidiul Permanent şi  Comitetul Executiv  al CCal PCR  pentru asigurarea muncii paşnice , independenţa şi securitatea României

-22 aug.'68.Marea Adunare Naţională adoptă Declaraţia  privind principiile de bază ale politicii externe ; împuterniceşte Biroul MAN şi Guvernul să transmită Declaraţia către parlamentele , guvernele  lumii şi Organizaţiei Naţiunilor Unite. .

1969

¤ GUVERN Ion Gh.Maurer ( -VI-) / Manea Mănescu : 13 mart.'69-27 febr.'74  

- Corneliu Mănescu- la  Externe ( până pe 23 oct.'72 )

- George Macovescu - ministru de Externe( 23 oct.'72- )

-Gh.Cioară- ministru Comerţ Exterior ( până pe 30 apr.'69 ) urmat de Cornel Burtică ( până pe 28 febr.'72 ), urmat de Ion Păţan ( din 28 febr.'72 )

1970

[[4] 31 ian.'70:Relaţii diplomatice România -RFG

- Rezultat al contactelor anterioare ( vizita lui Vili Brandt ) ,ca şi în cazul stabilirii de relaţii diplomatice cu Israelul, noul tratat a fost o premieră în "lagărul socialist "

[[4]  6-8 iul.'70.Tratat româno-sovietic

[LD: cei ce au  trăit în epocă  s-au plictisit de aceste definiri ce se aplicau  pe  toate tratatele şi pe  toate gesturile de politică externă românească .] ..Tratatul , ca toate tratatele încheiate de România cu  statele  "frăţeşti" , era formulat  drept  <Tratat de prietenie , colaborare şi asistenţă mutuală  >  .

El avea  cuprinse în preambul  şi principiile <de tip nou >  în relaţiile ţărilor socialiste (  pentru care , în vara'68, România se desolidarizase de Tratatul de la Varşovia, condamnând intervenţia în Cehoslovacia )  : marxism-leninism /  internaţionalism proletar /  egalitate în drepturi /  neamestec în treburile interne /  respectul independenţei şi suveranităţii naţionale / întrajutorare şi avantaj reciproc .   

[[¤ ] 13-27 oct.'70.Nicolae Ceauşescu : vizita în SUA. Sesiune jubiliară ONU

- 25 de ani de la crearea ONU . Ceauşescu participă la sesiunea jubiliară  unde este "tulburat" de  manifestaţia ostilă a exilului românesc .    

[[¤] 20-29 nov.'70.Pekin.Acord financiar româno-chinez

- China acordă României un credit pe termen lung, fără dobândă .

1971

[[¤]  18-19 febr.'71.Bucureşti.Consfătuirea miniştrilor de externe ai Pactului de la Varşovia

 Se discută şi se hotărăşte poziţia faţă de proiectata Conferinţă a statelor europene privind securitatea şi cooperarea pe continent .

[[¤]  1-24 iunie'71.Soţii Ceauşescu : turneu diplomatic  în Asia

[ LD : Pe seama acestui turneu se pune impulsul provocat  lui Ceauşescu  pentru a iniţia   în România "minirevoluţia culturală ".Fără a minimaliza  efectul revoluţiei culturale chinezeşti  asupra cuplului , considerăm  simplificatoare această interpretare, având în vedere  evoluţiile comportamentale ale lui Nicolae Ceauşescu după 23 august'44, şi,  mai ales,  în  cei şase  ani de când preluase puterea în România. ]  

- Vizite oficiale de<prietenie> în  China, Coreea de Nord,RD Vietnam şi Mongolia .

1972

/ ? '72.România membră în  FMI şi B.M 

- Eveniment remarcabil pentru diplomaţia românească : România este admisă în Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială      

/ ? '72.DIE  preia  unele atribuţii ale Ministerului Comerţului Exterior

[LD: este de presupus că , nici până în ziua de astăzi, nu cunoaştem  conţinutul, scopul, competenţele şi componenţa acestor  " părţi" preluate de Direcţia d e Informaţii Externe a Securităţii .Domneşte - în continuare -  secretul de stat .]

1973

[[¤ ]  4-8 dec.'73.Vizita lui Nicolae Ceauşescu în SUA ( Richard Nixon ) 

1974

[[¤ ] Anul 1974. Nicolae Ceauşescu : Intensă activitate diplomatică

- 12-21 febr.- vizite oficiale în Libia, Liban, Siria şi Irak ;

- 21 iul.Ajutor material refugiaţilor ciprioţi din teritoriile . ocupate de Turcia ;

- 19-30 aug.Bucureşti .Nicolae Ceauşescu prezidează Conferinţa mondială a populaţiei

-10-12 oct.Bucureşti.Yasser Arafat ( OEP) vizită oficială în România

1975

[[¤] Anul 1975.Nicolae Ceauşescu :intensă activitate diplomatică

- 4-9 apr.Tokio. Nicolae Ceauşescu primit de împăratul Hirohito ;

- aprilie.Nicolae Ceauşescu -vizite în Filipine, Pakistan, Iordania, Tunisia, Siria şi Egipt .

- 11 mai.Bucureşti. Vizita lui Saddam Hussein (vice.comand. Revoluţiei din Irak ) 

- 13-16 mai-Bucureşti.Vizita Reginei Iuliana , a  Olandei  ;

- 26-27 mai.Bucureşti.Vizita premierului  Greciei, Konstantin Karamanlis ;

- 12 iun. Washington.Nicolae Ceauşescu -  preşed. Gerald Ford şi membri ai Congresului,

- -24-28 iul.Bucureşti. Vizita premierului Franţei, Jackues Chirac ;

- 28.iulie: Congresul SUA acordă  României  " clauza naţiunii celei mai favorizate " .

-  1 aug.Helsinki. România la Conferinţa pentru securitate şi cooperare în Europa.

- 2-3  aug.Bucureşti.Vizita preşed. Gerald Ford în România .

-3 0 aug.Bucureşti. Vizita liderului P.Conservator  din Marea Britanie, Margaret Thatcher

5 sept. ONU  :<Poziţia României cu privire la instaurarea unei noi ordini economice mondiale >

-28-31 oct. Lisabona. Nicolae Ceauşescu vizitează Portugalia

¤ GUVERN Manea Mănescu/ Ilie Verdeţ  ( 18 mart.'75-28 mart.'80 )

/ George Macovescu - ministru de Externe ( urmat de Ştefan Andrei, din 27 mai.'77 )

/ Ion Păţan - ministru Comerţ Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale

- Nicolae Ionescu, Nicolae M.Nicolae -subsecretari de Stat la Comerţ Exterior şi ...

- Dumitru Bejan, Bujor Almăşan -subsecretari de stat la Comerţ Exterior şi ( din 26 ian.'77 )

/ Cornel Burtică- ministru Comerţ Exterior şi Cooperare  ( din 7 mart.'78 )

1976

/ 2-3 aug.'76. Nicolae Ceauşescu : vizită în URSS şi RSS Moldovenească

A fost prima vizită, după 1944,  a unui oficial român în RSS Modovenească ( Basarabia )

/ 22- 24 nov.'76 . Bucureşti. Vizita lui Leonid Brejnev în România

1977

/ 29 mart.'77.Decret : modificarea Legii 23 / '71 privind  apărarea secretului de stat

Prin noul Decret, s-au înăsprit prevederile şi pedepsele  legate de păstrarea secretului de stat în relaţiile cu străinii .

/27 mai'77.Ştefan Andrei, ministru Afacerilor Externe

George Macovescu  a fost ales preşedintele Uniunii Scriitorilor

/ 28 iul.'77.G-ral I.M.Pacepa ( şeful DIE ) - cere azil politic în SUA.

-Lovitură grea pentru Direcţia de Informaţii Externe      Actul său - considerat de "înaltă trădare " - produce o reacţie în lanţ. un adevărat "cutremur " ,  în sistemul de informaţii al Securităţii , privind cadrele şi metodele.

-  Ulterior,sub  protecţia specială a americanilor,  Paceopa va demasca  activitatea Securităţii, scriind  cărţi [  Vezi la Bibliografie ] 

1978

/ 6-7 ian.'78.Acord româno-german : repatrierea etnicilor  germani

[LD: Aş avea de comentat  pe marginea acestor  "târg uri "  ( perfectate şi privind populaţia evreiască ) , dar mărturisesc o reţinere  privind  reversul acestui mod de "rezolvare ", raportat nu la  stăpânirile trecătoare , ci la  poporul  român cu care au convieţuit  ] 

- Acordul - stabilit cu ocazia vizitei cancelarului  Helmut Schmidt la Bucureşti - stabilea

"preţul "  repatrierii : de la 500 mărci în sus taxa individuală şi acordarea unui credit de 700 milioane mărci . Condiţia a fost   eliberarea a cel puţin 11.000 vize anual .

/ Febr.'78.Paris. Conferinţă de presă  : sindicatele din ţările comuniste

Participă  Vasile Paraschiv ( România ) ,V.Fainberg  ( URSS ) , A.Smolar ( Polonia ) , Ian Letcinschi ( Cehoslovacia ) [ Vezi tabloul Muncitori- victime ] 

/ 13 apr.'78.Nicolae Ceauşescu : vizită în SUA , la invitaţia preşed. Jimy Carter

Ministru la Externe - Ştefan Andrei

/ 15-30 mai.'78.Ceauşescu : Vizite oficiale în China , Coreea, Vietnam

/ 13-16 iun.'78.Ceauşescu : vizită în Marea Britanie -primit de Regina Elisabeta a II-a

1980

[ LD: Nicolae Ceauşescu duce aceeaşi politică "la două capete "  între Est şi Vest   care , din motive geo-politice interesate, Occidentul acceptă  această diplomaţie echivocă, duplicitară .]

¤ 28 mart.'80.Nicolae Ceauşescu  reales ( a III-a oară ) preşedinte RSR

¤ Guvern Ilie Verdeţ ( 29 mart.'80-20 mai'82 )

Ştefan Andrei-ministru Afaceri Externe; Aurel Duma -secretar de Stat la Externe ; Cornel Burtică- Comerţ Exterior şi Cooperare Economică Internaţională : Alexandru Mărgăritescu -Ministru secretar de stat la Comerţ Exterior . Tudor Postelnicu-şeful Departamentului Securităţii Statului ( având în subordine şi Direcţia de Informaţii Externe )  

 [[4] 7-8 mai'80.Funeraliile lui Iosip Broz Tito      

La funeralii, participă şi o delegaţie românească, în frunte cu Nicolae Ceauşescu

[¤] 9-12 mai.'80 .Vizita lui Kim Ir Sen   în România 

Preşed. RPD Coreene, secretar general  al CC al Partidului Muncitoresc este primit cu toate onorurile de Nicolae Ceauşescu ( cu aceleaşi funcţii în ţara sa )

[[¤].23-26 iun.'80. Vizita lui Nicolae Ceauşescu în Franţa

La invitaţia preşed.  Valéry Giscard d'Estaing.

[[¤] ?? URSS invadează Afganistanul

[[¤] 28 iul.'80.Bucureşti.Acorduri economice România -  Comunitatea Europeană

Prin acordurile economice semnate, România intră în reţeaua comerţului cu produse industriale.

[[¤] 19iul-3 aug.Moscova.Jocurile Olimpice : boicotul statelor occidentale

România participă la J.O , care sunt boicotate de statele occidentale,în semn de protest pentru  invazia sovietică în Afganistan.

/ 29 dec.'80.DSS, Plan de măsuri : control informativ al foştilor condamnaţi politic. 

Departamentul Securităţii Statului ( condus de.Postelnicu ) a elaborat  acest plan de măsuri indicând  explicit  obiectivul urmărit .Planul prevedea <controlul informativ complet asupra tuturor foştilor condamnaţi pentru infracţiuni contra securităţii statului, aflaţi în ţară şi străinătate. >

 ( Cf. Romuluus Rusan, op. cit )  [ Vezi tablourile MAI şi Categorii -Victime]

[ LD: Planul acesta de măsuri dezvăluie  câteva  realităţi opresive  din timpul regimului ceauşist pe vremea căruia  căruia - afirmă unii - n-ar mai fi fost "genocid"  :

  a)  Pesudo-libertatea declarată prin "graţierile" din '64 şi "eliberările " supravieţuitorilor ;

b ) Hărţuirea celor care, după anii grei de puşcărie - cu proprietăţile confiscate, cu familiile persecutate, cu carierele distruse , stigmatizaţi şi bolnavi-au continuat să fie urmăriţi, interceptaţi, interogaţi, "plimbaţi "  pe la Securitate .

c) Justificarea organigramei umflate de  "lucrători" de la  DSS , inclusiv a celor de la DIE ;

(veritabilii  "agenţi" care-şi aveau terenul de investigaţii în Occident )

d)Pescuirea de "informatori" ,de  "turnători " ( din rândul familiei, colegilor, vecinilor şi al foştilor "colegi" de închisoare) care să+-i urmărească .

e)  Dovada unei  degradări morale de proporţii ,reprodusă  în Rapoartele făcute

 ( transformată în  tona de documente predate de SRI,  la CNSAS ) 

1981.

/ 17 apr.'81.DSS : Plan de măsuri : neutralizarea posturilor de radio străine

Planul preconiza măsuri operative  privind < contracararea şi neutralizarea activităţii ostile desfăşurată de posturile de radio străine >

[[ 4]  28 iul.'81.Asasinarea lui  Emil  Georgescu de la "Europa liberă "

Munchen.Emil Georgescu - istoric, redactor la "Europa Liberă " - a fost înjunghiat cu 22 lovituri de cuţit la ieşirea din locuinţă., de către doi "mercenari francezi ", angajaţi de Securitate

1982

/ Apr.'82.Nicolae Ceauşescu : regim de austeritate , pentru plata datoriei externe

:[ LD: În conjuncturi geo-politice schimbătoare, voluntarist şi dictatorial a  apelat la aceste împrumuturi exorbitante,pentru realizarea  ambiţiilor  sale "faraonice" .Voluntarist şi  dictatorial a hotărât  să grăbească achitarea datoriilor . .Pentru a reuşi acest lucru, a impus  românilor un regim de strictă austeritate , pe care l-a denumit  <raţionalizare >  dar care , în realitate, a  luat aspecte de insecuritate , deseori genocidare ] Vezi la tabloul Cronologia genocidului ;  Bibliografie :  Memorii şi Jurnale  ]

- Datoria externă a României ajunsese  la  11 miliarde dolari .

¤Guvern  Constantin  Dăscălescu  ( -I -)  ( 21 mai.'82- 28 mart.'85  )

- Ştefan Andrei cu  Aurel Duma -la  Externe ; 

Nicolae Constantin, Dumitru Bejan,  Ion M.Nicolae - Comerţ Extern şi Cooperare Internaţională  ;  Ion Stănescu - Construcţii în străinătate ;

-Alexandru Roşu, Ion M.Nicolae -  subsecretari de stat la Comerţ Exterior şi Cooperare..

- Vasile Pungan- ministru Comerţ Exterior şi Cooperare Internaţională ( din 20 nov.'82 )

-Gh.Cazan, subsecretar de stat la Comerţ Exterior şi Cooperare..

[[¤] 29 iul.'82.Scrisoare : 51 senatori americani  contra acordării "clauzei " pentru România 

Sentorii americani  au reţineri  la reacordarea  "clauzei naţiunii celei mai favorizate " pentru România , deoarece Nicolae Ceauşescu  nu respecta angajamentele asumate pe plan internaţional

[[¤] August '82.Preşed. Franţei, Mitterand : contramandează vizita din România.

În semn de solidaritate cu scriitorii Paul Goma, Virgil Tănase şi Virgil Ierunca - împotriva cărora Securitatea proiectase un atentat , eşuat  - preşedintele Franţei refuză să efectueze vizita proiectată în România, pentru a nu cauţiona un " tiran "

1983

/Primăvara '83 : reprimarea oricărui protest

[LD: datorăm valoroasei arhive orale iniţiate de Academia Civică , aceste  secvenţe de curaj individual .Presupunem că au existat multe alte cazuri de acest gen în România, păstrate la "strict secret " - la Miliţie sau la Securitate .

(cf.Romulus Rusan, op. cit ) 

- Bucureşti.Ing.Radu Filipescu-  condamnat  pentru răspândire de manifeste. 

Tânărul inginer reuşeşte să răspândească manifeste anti-regim.Este arestat ( 7 mai ) , anchetat , judecat şi condamnat ( 12 sept ) , la 10 ani închisoare .

Va fi eliberat în apr.'87 , în urma protestelor asociaţiei "Amnesty International " şi a postului de radio " Europa  Liberă " .

[[¤] 18-19 sept.'83.Bucureşti.Preşed. SUA George Busch , vizită oficială

[LD: Ce este de zis ? Cancelariile europene îşi temperaseră  entuziasmul  cu care îl primiseră în anii ' 68, '69, pe "antisovieticul " Ceauşescu .Poate doar Ceauşescu şi "colaboratorii " s-au mai bucurat de vizita înaltului oaspete.

La români, speranţa în "salvatorii americani " se spulberase, iar de vizitele "conducătorului iubit " le era lehamite.]

[[¤ ] / 26 iun.-12 aug.'84.Jocurile Olimpice de la Los Angeles

Ediţia XXIII - a.Ţările din blocul comunist , în frunte cu URSS, boicotează J.O. România este  singura paticipantă

[[¤ ] 1984.Doina Cornea: Raport despre persecutarea Bisericii greco-catolice

Doina Cornea transmite Vaticanului - Papei Ioan Paul al II-lea  - Raportul privind persecutarea Bisericii greco-catolice de către regimul comunist din România

1985

¤ Guvern Constantin Dăscălescu (-II -)  ,  29 mart.1985-22 dec.'89 .  

[LD: Ultimul guvern al regimului Nicolae Ceauşescu , format din peste 60 de miniştri ,viceminiştri,  subsecretari de stat ,preşedinţi de comisii şi comitete .

Deasupra acestor " executanţi " - pe care Nicolae Ceauşescu îi rotea când şi cum vrea - trebuie avută în vedere piramida nomenclaturii  PCR  : centrală, judeţeană , municipală,  comunală .Cei ce-am trăit atunci , nu putem uita "secretarul  BOB " omnipotent în instituţii, întreprinderi economice ,CAP, şcoli , academii, universităţi  ş.a ş.a .

Subordonând discreţionar  celorlalte "puteri  - legislativă şi   juridică - şi instituţiile publice

 - administrative ,economice,  financiare,militare, culturale  ş.a . ş.a. se poate evalua  imensul mecanism birocratic pe care s-a sprijinit regimul totalitar  comunist.

Dăm de data aceasta întreaga schemă guvernamentală, pentru ca  cei interesaţi - istorici, analişti, politicieni , jurişti , jurnalişti  ş.a. - să poată  depăşi  anonimatul răspunderilor.  

- 6 miniştri şi secr.de Stat  -  Afaceri Externe : Ştefan Andrei , Aurel Duma ( Diplomaţie )  ; Vasile Pungan , Alexandru Roşu, Gheorghe Cazan  ( Comerţ Exterior şi Cooperare Internaţională ) , Ion Stănescu (Construcţii în Străinătate )

/ Martie'85.Paris." Asociaţia Internaţională pentru protecţia monumentelor şi a siturilor istorice din România ."

Fondatorul - arhitectul Ştefan Gane -  solicită  sprijin la UNESCO  pentru a cere guvernului român să oprească  vandalismul  demolărilor  din România . 

[[¤] 26 apr.'85.Prelungirea "Tratatului de la Varşovia " 

În urma unei întâlniri la nivel înalt, conducătorii statelor membre , hotărăsc prelungirea cu încă 20 de ani  a Tratatului de la Varşovia.

Din partea României, participă şi semnează Nicolae Ceauşescu .

/ Iul.'85.Bucureşti.Gheorghe Calciu-Dumitreasa şi Dorin Tudoran părăsesc România

Dizidenţi hărţuiţi de Securitate vreme îndelungată , celor doi li se îngăduie să părăsească ţara, la presiunea opiniei publice internaţionale.

[[¤] ? '85.Demisia ambasadorului  american David Funderburk

Ambasadorul demisionează în semn de protest la  îngăduinţa administraţiei SUA faţă de abuzurile săvârşite de guvernul  de la Bucureşti. 

/ 1985. Numiri , remanieri, destituiri ministeriale

[LD:Se produceau la puţină vreme, după formarea guvernului .Se petreceau  fără explicaţii publice , lăsând pe seama zvonurilor şi bârfelor "înălţarea" sau "scăderea" cotei de încredere  a "tovarăşului" ( sau a "tovarăşei " ) în respectivii demnitari. ]

-8 nov.'85. Ilie Văduva - Afaceri Externe ( în locul lui Ştefan Andrei )

 [ Vezi tabloul PCR şi colaboratorii ]

 

1986

/ 22 apr.'86.Chicago.Moare în exil,  Mircea Eliade

/ 1986. Numiri , remanieri, destituiri ministeriale

- Ioan Totu ( 26 aug.'86 ) - ministrul Afacerilor Externe ( în locul lui Ilie Văduva )

-Ilie Văduva - Comerţ Exterior şi Cooperare Internaţională ( în locul lui Vasile Pungan )

[ Vezi tabloul PCR şi colaboratorii ]

1987

[[¤ ] 25-27 mai'87.Bucureşti.Vizita oficială a lui Mihail Gorbaciov

[ LD: pentru acel moment , reformele experimentate de  Gorbaciov  în URSS, reprezentau - şi în percepţia românilor- o geană de speranţă , o posibilă îmbunătăţire , atât a nivelului de trai, cât şi a manifestărilor de libertate şi transparenţă ] între Gorbaciov şi Ceaşescu se manifestă mari diferenţe de  păreri în privinţa "construcţiei socialismului " , liderul sovietic cerând ( pledând ) aplicarea principiilor< glastnosti>-lui şi <perestrokăi >   în România.     

1988

[[¤] 25 febr.'88 .SUA : retragerea "clauzei naţiunii celei mai favorizate " pentru România

Guvernul american anunţă că, începând cu 3 iulie '88, va retrage "clauza"  ( acordată de Congresul american pe 28 iul.'75 )  din cauza înrăutăţirii nivelului de trai a poporului român şi a nerespectării obligaţiilor asumate de România prin Actul Final de la Helsinki (România a aderat la Conferinţa pentru securitate şi cooperare în Europa , din 1 aug.'75 )

/ 28 febr.'88.Guvernul României : Declaraţia de renunţare la "clauză "

Guvernul României motivează renunţarea la "clauză "  prin faptul că nu doreşte menţinerea ei, < în condiţiile amendamentului Jackson -Vanik  > care prevedea reexaminarea anuală , în funcţie de respectarea drepturilor omului.

[[4]  27 apr.'88 .Londra.Prinţul Charles condamnă <sistematizarea satelor >  din România.

Moştenitorul Coroanei britanice , rosteşte un discurs în care condamnă planul aberant  adoptat  de autorităţile române .

[[¤]  2 auag.'88.Regele Mihai acuză regimul comunist de distrugerea satelor

 [ Vezi tabloul Regele Mihai - victimă ] ]

Regele Mihai se adresează poporului român prin intermediul televiziunii maghiare , acuzând regimul Ceauşescu de distrugerea satelor *

[[¤] Oct.'88.Bruxelles.Campania de solidaritate " Villages Roumains "

Acţiunea  a constat  într-un "Plan de adopţiune unilaterală "  , prin care localităţi din Uniunea Europeană  adoptau  o localitate  din România , oferind asistenţă şi ajutor

[ Vezi Cronologiia genocidului - context, etape ] 

1989

[[¤ ] Ian.'89.Parids. Conferinţă Internaţională :interzicerea armelor chimice.

România condiţionează semnarea documentului de interzicerea oricăror arme de distrugere în masă , mai ales a celei nucleare .

- Cu acest prilej, România semnează un Acord privind depozitarea  unor deşeuri chimice din Occident, în portul Sulina

/ 13 mart.'89. Condamnarea la moarte a diplomatului Mircea Răceanu

¤ CĂDEREA COMUNISMULUI

¤  GUVERN Petre Roman (-I-)  : 26 dec.'89-27 iun '90

[ LD: "Guvern provizoriu " cu care a început "epoca Iliescu" .

Nu ştim cum s-au făcut preluarea funcţiilor , personalului ( de la "centru" şi cel diplomatic,) a sediilor ,arhivelor. Formula de minister "nou înfiinţat" , este o formulă fără semnificaţie .  ]     

-  Sergiu Celac- ministru de Externe( fost interpret al lui Nicolae Ceauşescu )

-Corneliu Bogdan- ministru secretar de Stat la Externe

- Nicolae M.Nicolae- ministrul Comerţului Exterior  ( fost subsecretar de Stat din 1980 )

¤ GUVERN Petre Roman ( -II- ) / Teodor Stolojan : 28 iun.1990- 26 sept.'91

/Adrian Năstase ( FSN ) - ministru de Externe ;Romulus Neagu- secretar de Stat

Numirile făcute între 23 aug.- oct.'90  : 

- Gheorghe Tinca - secretar de Stat

-Constantin Ene - secretar de Stat , şef Depart.Organizare Internaţională şi Drept Internaţional,

- Adrian Dohotaru -secretar de Stat, şef Depart. Cultură, Presă,şi Probleme Consulare  

-Teodor Viorel Meleşcanu - secretar de Stat, şef Depart. America Latină, Asia şi Africa

- Napoleon Pop - secretar de Stat, şeful Depart. Comerţ Exterior

-Mişu Negriţoiu - secretar de Stzat , Agenţia Română pentru  Promovarea Investiţiilor şi Asistenţei Economice în Străinătate .

¤ GUVERN Teodor Stolojan/ Nicolae Văcăroiu  : 16 oct.'90-4 nov.'91

-Adrian Năstase- ministru de Externe ( până pe 19 nov.'92 )

- Ionel Săndulescu ( PNL ) - secretar de Stat

- Teodor Viorel Meleşcanu - ministru de Externe ( din 19 nov.'92 )

¤ GUVERN Nicolae Văcăroiu ( -I- )  : 20 nov'92 -12 mai.'95

-Teodor Viorel Meleşcanu - ministru de Externe ( din 19 nov.'92 )

-Ionel Săndulescu ( PNL ) - secretar de Stat ( "eliberat" din funcţie pe 4 dec.'92 )  

-Constantin Ene , Ion Goriţă, Marin Mitriş, Gh.Tinca- subsecretari de Stat ( din 30 dec.'92 )

-Napoleon Pop,Gh.Prisăcaru ( succesiv ) -secretari de Stat,departament Integrare Europeană

¤  GUVERN Nicolae Văcăroiu ( -II- ): 12 mai.'95 -  

/Teodor Viorel Meleşcanu - ministru de Externe

 

¤ VICTIME

[ LD: din cele peste 2 milioane de victime, am extras [ de fiecare dată , cu strângere de inimă pentru cei nepomeniţi] cazurile care  să îngăduie percepţia  corectă a substratului ideologic şi politic al genocidului  comunist, a mecanismelor terorii  , a metodelor experimentate , ş.a. ]

Dicţionarele lui Cicerone Ioniţoiu (format carte - editura "Maşina de scris " ; format electronic la www.procesul comunismului.com ) ; Lucia Hossu -Longin ,Memorialul Durerii ;

 Documente , Memorialistică , Istoriografie ,Biografii , Procese, Cazuri , ( vezi la Bibliografie ) ;Documentare, Interviuri ,Dezbateri Radio ,TV ; Presă , s-au aşezat pe rafturile unei veritabile  BIBLIOTECI dedicate acestei monstruoase crime colective prin care a trecut poporul român.Ca orice bibliotecă, ea va fi îmbogăţită pe măsură ce arhivele - încă ferecate - se vor deschide.]

A.

- Amalfi, Didina

În 1951, a fost condamnată ( împreună cu alte persoane arestate )în urma înscenării unui "caz" în jurul Legaţiei Franţei la Bucureşti , pentru a compromite activitatea acesteia.

Anchetată la Ministerul de Interne, a stat închisă în temniţele de la Jilava şi Văcăreşti..

-Anastasiu ,Cristina şi Georgiana

Arestate în primăvara 1950,anchetate la Securitate ,într-o înscenare menită să  compromită activitatea Legaţiei Turciei la Bucureşti .

 

B

-Bădulescu, Victor

N.în 1892,la Găeşti (Dâmboviţa ).Diplomat al Înaltei Şcoli de Studii ( secţia financiară ), licenţă în Drept (1914 ), doctorat în Ştiinţe Economice şi Politice , la Paris.( 1922 )

   Membru al PNL  din 1922, expert financiar al României la Liga Naţiunilor ( 1925 ) ;membru al Delegaţiei române la Londra ,pentru despăgubirile de război ( 1926 ) ;membru permanent în Consiliul Economic al Micii Înţelegeri şi a Înţelegerii Balcanice ;

Subsecretar de stat la Ministerul de Externe ( 1936-dec.1937 ),în guvernarea PNL Tătărăscu; membru al delegaţiei române la Conferinţa de Pace de la Paris ( 1946 )

Înlăturat de la catedră , arestat pe 6 mai 1950  (pe baza Decretului nr 6 / 14 ian.1950 ) în "lotul demnitarilor" , încarcerat la Sighet , a murit în iarna '53 /'54.

-Băleanu,

Enoriaşă din Lugoj, mamă a 5 copii, gravidă. Arestată şi anchetată în 1956,pentru multiplicarea Memoriului episcopilor greco-catolici (întocmit în detenţia de la Curtea de Argeş ) care

 i-a fost înmânat de episcopul Ion Ploscaru , pentru a-l expedia la Vatican .

-Bassy , Lucien

Secretarul Uniunii Francezilor din România , fost căpitan în armata franceză ,decorat cu "Legiunea de onoare" . Arestat şi condamnat la 20 de ani muncă silnică ( sentinţa nr1871 / 24.04.1950 ) .în urma unei înscenări a Securităţii , în jurul Legaţiei Franceze de la Bucureşti

A murit în temniţă .

-Băleanu , Dumitru

Fost consul al României ,n. în 1888.Arestat în 1949, condamnat într-un proces înscenat, închis la Jilava apoi la Peninsula. Transferat în temniţa de la  Aiud, bătrân şi grav bolnav, a murit în vara/toamna  1953.

-Bănescu, Dan

Avocat  din Bucureşti .Condamnat în 1951, într-un "lot înscenat", pus la cale de Securitate, pe seama Legaţiei Franţei la Bucureşti .

-Beldi, Francisc

Condamnat în 1951, în urma înscenării puse la cale de Securitate , în jurul Legaţiei Angliei , la Bucureşti

-Beldeanu ,Ovidiu Puiu  /Codrescu, Stan  /Ion,Chirilă  /Ciochină ,Tudor /Ochiu ,Dumitru /

[LD: 5 români atacând Legaţia română de la Berna. Incident fără precedent în diplomaţia RPR Acţiunea acestui grup de tineri emigranţi din România a avut un amplu ecou internaţional considerându-i luptători şi eroi anticomunişti.

Televiziunea americană a realizat documentarul " Cei patru care au zguduit pe cei mari" .

Guvernul român a cerut - fără efect-  interzicerea filmului. Presa din România a făcut o campanie propagandistică făcându-i "fascişti" , "terorişti" ş.a.]

[ Pe 17 apr.2008, la TVR1, Stejărel Olaru a realizat un documentar -reconstituire despre episodul ocupării Legaţiei României la Berna ,avându-l ca erou -martir pe Ovidiu Puiu Beldeanu  care a fost arestat în Germania, adus în România, anchetat, judecat ,condamnat la moarte şi executat,în febr.1960(vezi la Tabloul PNŢ-Ovidiu Beldeanu ;Tabloul Studenţi-Ion Chirilă ;Tablou muncitori- Codrescu, Stan )

   Realizat pe bază de documente din arhive şi din  presa occidentală a vremii ; completat cu reportaje în faţa clădirii de la Berna şi a închisorii Jilava ;îmbinat cu autenticitatea mărturiilor

a doi dintre supravieţuitorii acelui act îndrăzneţ ( Ion Chirilă şi Stan Codrescu ) ;comentat de Nicolae Stroescu-Penişoară cu farmecul şi competenţa "vocilor" de la Europa Liberă  ;

narat cu limpezime de istoricul Stejărel Olaru ,episodul capătă consistenţă contextuală, punând în adevărata valoare semnificaţia rezistenţei anticomuniste din România.

   Prezentarea câtorva zeci de cazuri ,urmate de reconstituirile unor alte sute ,poate vor sugera

amploarea şi tragedia genocidului comunist în România . ]

  /Beldeanu - student - sculptor din conducerea PNŢ-tineret ,n în 1924 ,la Târgu Lăpuş.Activ în campania electorală din 1946, protestatar împotriva falsificării lor.

A organizat şi condus atacul şi ocuparea Legaţiei României la Berna ,pentru a semnala lumii occidentale tragedia popoarelor căzute sub dominaţia totalitarismului comunist sovietic.

Arestat ( în urma unor tratative ) de poliţia din Berna, judecat de Tribunalul federal ( 11 iunie 1956

a fost închis apoi la Thorberg ( în Germania ) , fiind eliberat în oct.1956 .

Arestat în 1957 la Berlin (prin coordonare de agenturi comuniste ) ;schingiuit în anchete la Jilava (de Nicolski , Dulgheru cf Ioniţoiu ) de Nicolae Doicaru ( cf. Stejărel Olaru ) ;

judecat şi condamnat la moarte ( 31 oct.1959 )de Tribunalul Militar-Bucureşti ( 31 oct.1959 );

executat  la Jilava , pe 18 febr.1960.

/Chirilă - student la Filozofie., n.în 1931,la Crăsnăşeni ( Tătărani -Vaslui ).A activat , din 1949, în org.anticomunistă "Cruciada albă contra bolşevismului " .

La 19 ani ,a fugit din ţară şi (împreună cu ceilalţi  români ) ,pe 14 febr.1955, au  intrat cu forţa în Legaţia Română de la Berna ,pentru a atrage atenţia opiniei publice asupra spionajului sovietic practicat în ambasadă.Au cerut eliberarea lui Gh.Brătianu , Ilie Lazăr, şi a episcopului Suciu .

Au fost arestaţi , judecaţi la Berna -pe 11 iunie 1956 - închişi la Thorberg (în Germania )

Eliberaţi în oct.1956, s-a stabilit în Germania.

/Codrescu ,Stan -mecanic auto, n.în com.Maluri -Râmnicu Sărat, în 1928.

Împreună cu Ovidiu Beldiman ,Dumitru Ochiu , Tudor Ciochină şi Chirilă Ion, au ocupat Legaţia României la Berna ( 14 febr.1955 ), cerând eliberarea lui Gh.Brătianu , Ilie Lazăr şi episcopului Ioan Suciu .Arestaţi de poliţia elveţiană, judecaţi de Tribunalul federal ( 11 iunie 1956 ) , a fost achitat .S-a stabilit în Elveţia, de aceea a supravieţuit.

/Ciochină - refugiat în Occident, a asigurat transportul cu maşina şi paza în timpul acţiunii.

La procesul de la Berna , a fost dus pe braţe, fiind invalid.

-Belula ,Şefket

Consul turc.Condamnat pentru spionaj , într-un proces înscenat de Securitate, cu implicarea Legaţiei  Turciei din Bucureşti .A fost anchetat şi  închis la MAI, Jilava ,Mărgineni şi spital  Văcăreşti , unde (se pare ) că a murit în 1963.

-Benţe, Gheorghe Mircea

Inginer, n.în 1921, Bucureşti .Condamnat în 1951, în urma înscenării în care a fost implicată Legaţia Angliei la Bucureşti .

-Blaga , Cornel

Diplomat de carieră( 1936-1945 ) ,n.în 1909,la Turnu Severin, cu domiciliu la Bucureşti .

Studii de Drept şi Ştiinţe Politice făcute la Paris, Londra şi Haga; unul din colaboratorii lui Titulescu ;consul al României la Paris,Buenos Aires şi Ankara .

Arestat , judecat şi condamnat în 1949, pentru că , la o percheziţie în locuinţa tatălui, s-au găsit documente referitoare la cedările teritoriale din 1940.

-Bod ,

Şef de aeroport.Implicat şi condamnat în procesul înscenat în 1951, în jurul Legaţiei Elveţiei la Bucureşti

-Boian ,Gheorghe

Avocat din Bucureşti, originar din Tâmna ( Mehedinţi ).Condamnat la muncă silnică pe viaţă pentru "înaltă trădare" de Tribunalul Militar din Bucureşti ,în procesul înscenat Legaţiei Angliei .

A fost închis la Jilava, Aiud , Piteşti .

-Botez , Călin Adam

Fiul lui Jean Bart ,n.în 1907, la Bucureşti .Fost ataşat militar la Lisabona. Arestat şi condamnat la 6 ani de închisoare,în 1949,fiind închis la Jilava,Târgu Ocna , Făgăraş, Midia.

-Braşoveanu , Gheorghe

Comandor de aviaţie. Condamnat în 1950, în urma înscenării puse la cale de Securitate , în jurul Legaţiei Franţei la Bucureşti .

-Brăescu, Smaranda

[LD: nu ştiu dacă puţinele date cuprinse într-o asemenea "fişă de caz" ( de "speţă" -în limbaj avocăţesc ), sugerează cât de vag atmosfera de coşmar ce a cuprins România în acei ani .

O turbată vânătoare de oameni, cu gonaci-securişti arestând.

Pentru Smaranda Brăescu , la 3 ani după ce murise, au fost condamnate 6 persoane ( fratele , măicuţe-surori ,doctor ), pornind de la Memoriul adresat ONU , prin Comisia Aliată de Control , prezentă în România .]

Învăţătoare,n.în 1897,într-o familie cu 8 copii ,la Buciumeni (Galaţi ). Urmând o şcoală de pilotaj în SUA , a devenit prima paraşutistă -femeie din România, care , într-o escadrilă sanitară ,a salvat răniţi de război ,pe ambele fronturi ( 1942-1945 ) .

Condamnată la 2 ani puşcărie ( în lipsă ) pentru legăturile cu org. "Sumanelor negre" şi pentru că a semnat un Memoriu către ONU , în care era denunţată falsificarea alegerilor din nov.'46.

S-a ascuns un timp în via fratelui -geamăn ,Panait -Paul ;apoi în casa preotului greco-catolic Anton Pet ( Răchiteni -Iaşi ); apoi la Congregaţia Maicii Domnului (Cluj ).Operată de cancer,

(sub nume schimbat)a murit în clinica dr.Iuliu Haţieganu ,pe 2 febr.1948, fiind înmormântată la Cluj.În 1951, au fost condamnate 6 persoane ,deoarece Memoriul pe care îl semnase ,ajunsese în mâinile sovieticilor , prin Comisia Aliată de Control..

-Brătianu ,Mihai Dan

Licenţiat al Facultăţii de Drept ; fost dir.comercial adj.la SAR-Telefoane .

N.în 1908,într-o familie înrudită cu a Brătienilor de la Florica .

    După '44,împreună cu George Manu a scris lucrarea "În spatele cortinei de fier ", care , deşi nepublicată ,a folosit delegaţiei române ca documentar la tratativele de pace de la Paris

( printre altele ,era demonstrat că România plătise , până în 1946, de 4 ori datoria de război impusă prin armistiţiu ).

Arestat în noaptea de 31 martie 1948 ,chinuit în anchete la Malmaison , condamnat la 15 ani muncă silnică ,închis la Jilava şi  Aiud .Între 1963-'64,i s-a stabilit domiciliu obligatoriu la Viişoara ( Bărăgan ). "Eliberat" ,a părăsit ţara ,s-a stabilit la Zurich ,unde a murit pe 14 ian.1991.

-Brodia, Sama

A fost arestat şi condamnat ,în 1950, în urma înscenării legate de Legaţia Angliei la Bucureşti.

-Bunea [de Wied ],Eleonora

Principesă albaneză ( fiica regelui Albaniei, rudă cu fam .regală română ) , căsătorită în România .Arestată în 1950, condamnată la 15 ani muncă silnică ,într-un proces înscenat de spionaj ( împreună cu Vintilă Petală, Victor Raţiu, col State Ionescu ş.a ).

A fost închisă la Jilava, Mislea şi Miercurea Ciuc ,unde a murit pe 29 sept.1957.

-Butaliu ,Gheorghe

Comandant al lagărului de prizonieri americani de la Sinaia.N.în 1912 , la Bistreţ ( Dolj ) .

La 14 iul.1950, a fost condamnat la 12 ani muncă silnică,pentru comportare umană faţă de prizonieri ( cf.C.Ioniţoiu ).A murit în închisoarea Aiud.

C.

-Cancicov, Ella

[LD: a fost sau nu vinovată de spionaj ? Prof.Ech a aflat vreodată ce a păţit doamna ?

Şi dacă da, sau nu , unde s-ar putea afla acest dosar ?]

Soţia aviatorului Jean-René Cancicov ( fratele lui Mircea Cancicov ) .Arestată şi anchetată la 23 august 1944 ,în legătură cu o reţea de spionaj , presupusă a fi creată de prof.Alexandru Eck, universitar din Belgia ,în calitate de corespondent al ziarelor "Le Jour" şi "L'Echo de Paris " .

A fost eliberată în 1948 - an când a fost arestat soţul  - şi a fost continuu supravegheată de Securitate .

-Cantacuzino, Adolf A.

N.în 1881, la Bucureşti .Licenţiat în Drept .Arestat la 4 martie 1950, pentru că a frecventat biblioteca Legaţiei Franţei din Bucureşti,condamnat la 6 luni muncă silnică ,a murit la 1 august 1950, în lagărul de la Capu Midia.

-Cantacuzino-Herescu , Nadia

Condamnată în toamna 1951,în procesul înscenat în jurul Legaţiei Marei Britanii la Bucureşti .

Şi-a ispăşit "păcatele" , la Jilava şi Mislea.

-Caraiman ,Costică 

Contabil şi statistician, şeful bir. administrativ  la Direcţia Regională de Statistică - Galaţi .

N.în '32 în com.Buceşti, r.Lieşti ,reg.Galaţi. Arestat pe 29 ian.'59; judecat şi condamnat la 7 ani închisoare corecţională şi confiscarea averii  ( Sentinţa nr. 49 / 29 ian.'59 ) de Tribunalul Militar-Constanţa (în deplasare la Galaţi ), pentru delictul de "uneltire contra ordinii sociale" (art.209 C.P. ) .În motivarea sentinţei , se arătau faptele pentru care a fost condamnat  : <...în perioada 1956-1958 ,în repetate rânduri s-a manifestat duşmănos la adresa regimului democrat popular din RPR căutând să menţină în instituţie o stare de spirit nesănătoasă şi potrivnică regimului.[...] primea în biroul său vizitele coinculpaţilor  [...] cu care purta discuţii duşmănoase la adresa regimului democrat din RPR [...]odată cu venirea la putere a lui De Gaulle în Franţa , se va termina cu partidul comunist. [...] Referitor la plecarea trupelor sovietice staţionate în ţara noastră în baza Tratatului de la Varşovia , a afirmat că sovieticilor le pare rău că pleacă pentru că la noi o duceau mai bine ,în timp ce la ei, în Rusia, în colhozul lor, situaţia este proastă.>

-g-ral Cassian ,Grigore.

Conducător al Comisiei de restituire a "bunurilor capturate" de la sovietici ( prada de război ), în conformitate cu prevederile Armistiţiului din 12 sept.'44 . La 2 nov.1944, arestat din ordinul g-ralului Vinogradov, pentru tergiversarea lucrărilor. Îndepărtat din funcţie de Simion Oeriu (preşedintele Comisiei de Armistiţiu )

Arestat şi condamnat în 1951, într-o înscenare legată de Legaţia Franţei la Bucureşti,fiind închis la penitenciarul MAI şi Jilava

-Cădere, Victor

[LD: ar fi,poate , de datoria Ministerului Afacerilor Externe să cerceteze şi să întocmească vreun Tablou de onoare cu diplomaţii care au făcut puşcărie pentru că şi-au servit ţara .Lista ar fi impresionantă .]

N.în 1891,în Buhalniţa ( Neamţ );licenţiat şi dr în Drept ( Iaşi );diplomat în Ştiinţe Politice şi agregat de Drept privat ( Paris ).Membru în Delegaţia română la Conf.de Pace de la Paris ( 1919 1920 );şeful Misiunii Militare române ,în Siberia ( 1920-'21 );prof. de Procedură Civilă la Fac.de Drept din Oradea(din  1926 )şi Cluj ( 1928 ).

Deputat PNŢ ( 1928-1931 ),secretar g-ral la Ministerul de Justiţie şi Interne( 1930-'31 ;ministru plenipotenţiar la Varşovia ,apoi la Belgrad ( 1936-'38 );rezident regal al ţinutului "Dunărea de Jos " ( aug.1938-febr.'39 ) şi ambasador la Belgrad ( 1939-'40 ) ,în regimul autoritar al Regelui Carol II .Arestat în mai 1950,în "lotul demnitarilor "

-Cărăşel, Constantin

[LD:chiar dacă s-ar fi produs aievea este un "caz  banal" :o ceartă între consătenii dintr-un sat. Condamnarea prin invocarea art.209 C.P. - 10 ani temniţă şi confiscarea averii -  îl transformă într-un "caz grav", oglindind o atmosferă de teroare şi represiune.

Cât priveşte "manifestările duşmănoase " de "uneltire contra ordinii sociale", ele dau o idee privind una din speranţele naive cuprinse în expresia "Vin americanii ! -cu mare circulaţie şi în diverse variante .Ce nu se ştie ? Că pentru această "aşteptare" , în România , mulţi români au făcut ani grei de puşcărie. ]    

Pensionar, fost notar ( cu 4 clase primare ) în com.Bileşti , r.Focşani , reg.Galaţi, n.în 1883 , căsătorit , cu 3 copii , fără avere. Arestat pe 7 febr.'49 ;condamnat la 10 ani închisoare corecţională, 5 ani interdicţie civilă şi confiscarea averii personale  ( Sentinţa nr. 187 /20 martie 1959 ) de Tribunalul Militar-Constanţa (în deplasare la Galaţi ), pentru "uneltire contra ordinii sociale" ( art.25, 58, 59 ,209 C.P. )

În motivarea Sentinţei se spunea, printre altele  :< ÎN FAPT :Element duşmănos, fost membru PNL Brătianu, [...] în cursul anului 1958 , s-a manifestat duşmănos în multe rânduri la adresa regimului democrat popular din RPR.În ziua de 18 mai 1958 , fiind întrebat de preşed. comisiei de contractări [...] pentru ce bruschează delegaţii care se prezintă pentru contractări , inculpatul înjurând murdar, i-a răspuns următoarele :" Nu ţi-e ruşine, porcule şi măgarule , să mai umbli cu asemenea prostii. Lasă că nu vă mai merge mult să umblaţi pe la porţile oamenilor , că în curând începe războiul şi vom termina cu voi.

Vor veni în curând americanii care vor termina cu ruşii care vă ţin în braţe.

În ziua de 28 iunie 1958, în incinta Sfatului Popular comunal [...] a început să zbiere şi să spună :          "Să mă lăsaţi în pace cu contractările voastre[...] O să vină americanii cât de curând şi o să ne scape de voi şi de ruşi : toată lumea din sat vă urăşte şi o să vă spânzure pe toţi comuniştii." [...] Prin activitatea nefastă desfăşurată de el, inculpatul a provocat greutăţi muncii desfăşurate în vederea socializării agriculturii din comună [...]  >

-Cecropide ,Dinu

Director de bancă.Arestat în mai 1951, pentru tentativa de fugă din ţară cu un avion , împreună cu g-ralii Romanescu , Casian ş.a , implicat în înscenarea din jurul Legaţiei Angliei la Bucureşti ,condamnat de Tribunalul Militar -Bucureşti, închis la Jilava, Aiud, Piteşti .

-Cernătescu, Petre

-Cernătescu ,Petre

Inginer, consilier la Direcţia generală a Canalului Dunăre -Marea Neagră.

Judecat de Tribunalul Militar Teritorial-Bucureşti , în deplasare la Poarta Albă în sept. 1952,

într-un lot de 10 inculpaţi ; condamnat la moarte(Sentinţa din 1 sept.'52 ),comutată ulterior în muncă silnică pe viaţă. Un fragment din încadrarea faptelor lămureşte, şi în acest caz ,pseudo- vinovaţii acestui "eşec" care a servit drept lagăr de exterminare a deţinuţilor politici :

<Ancheta a stabilit că o grupă de elemente străine de clasă , cu sentimente duşmănoase, s-a infiltrat în posturile de conducere ale Direcţiei generale a Canalului Dunăre-Marea-Neagră şi a desfăşurat o intensă activitate de subminare [....] Lipsiţi de sprijin, bazându-şi întreaga lor speranţă pe imperialiştii americano-englezi , cu ajutorul cărora ei sperau să-şi restaureze regimul burghezo-moşieresc şi contau să-şi recapete moşiile şi fabricile naţionalizate ,acuzaţii au folosit cele mai mârşave metode ,încercând prin sabotaj organizat şi diversiune să frâneze construcţia Canalului . [.....]  >

5 inculpaţi au fost condamnaţi la moarte ;2 inculpaţi au fost condamnaţi la muncă silnică pe viaţă ;Ceilalţi au primit condamnări cuprinse între 25-20 ani muncă silnică.  ( Cf."Scânteia" din 4 oct.'52 )

-Cernătescu[Săndescu ] ,Sanda-Aurelia I

Din Constanţa.Arestată în 26 nov.1949 în Gara de Nord , pentru că ţinuse legătură cu soţul plecat în străinătate .Judecată într-un "lot de spionaj " , legat  de Legaţia Turciei la Bucureşti .A murit la 24 sept.1954, în penitenciarul Mislea.

-Cesianu ,Constantin

N.în 1913, la Bucureşti ( fiul Mariei Ghica, verişoară cu Elena Văcărescu ) Licenţiat în Drept Diplomat de carieră, director de cabinet al  ministrului de Externe Petrescu -Comnen( febr-dec.1938 ),ambasador la Roma,şef de Protocol al MAE (1942-1947 )

Dat afară de Ana Pauker ( 5 dec.1947 ), a reuşit să treacă graniţa în Iugoslavia (1948 ), dar a fost extrădat şi condamnat la 5 ani închisoare.După eliberare , a supravieţuit lucrând ca muncitor.Rearestat în 1959, a fost condamnat la alţi 5 ani închisoare , din considerente politice.Eliberat în 1964, i s-a permis să părăsească România , la intervenţia personală a preşed Franţei, De Gaulle, fiind secretar-general al "Fundaţiei Carol " .A murit în sept.1983, fiind înmormântat la Paris, în cavoul fam..Ghica.

În 1976 ,a scris cartea -document "Salvat din infern" ( tipărită în l.română în 1992 )

-Chehata ,Smaranda

Sora lui Cezar Petrescu.Arestată în 1950 ; condamnată  la muncă silnică pe viaţă ,pentru legături cu Legaţia Franţei la Bucureşti .Eliberată în 1954.

-Chirilă, Ion /Ciochină ,Tudor /Beldiman ,Ovidiu / Dumitru Ochiu / Stan Codrescu /

[LD: 5 români atacând Legaţia română de la Berna.Incident fără precedent în diplomaţia RPR .]

Pe 17 apr.2008, la TVR1, Stejărel Olaru a realizat un documentar -reconstituire despre episodul ocupării Legaţiei României la Berna ,avându-l ca erou -martir pe Ovidiu Beldiman

,care a fost arestat în Germania, adus în România, anchetat, judecat ,condamnat la moarte şi executat,în febr.1960(vezi la Tabloul PNŢ-Ovidiu Beldiman şi la tabloul Studenţi-Ion Chirilă  ).

Supravieţuitor al acelui act "terorist" ,"bătrânul" Stan Codrescu ,chiar în faţa clădirii în care s-au produs atacul ,a evocat acele momente,fără emfază ,cu oarecare amuzament, subliniind curajul pe care îl dădea tinereţea şi faptul că ştiau că nu vor reuşi, dar au vrut să semnalizeze Occidentului ceea ce se petrecea în România şi  în sediile legaţiilor comuniste.

A vorbit şi despre "personalul diplomatic" comunist : înfricoşat, fricos şi laş 

[LD: mart.'09 . La o emisiune de-a lui Doru Braia -  cu Dan Zamfirescu şi istoricul Ioniţă  de la Institutul pentru exilul românesc -  s-a vorbit în treacăt despre acest bătrân ( acum ) domn Chirilă , care se luptă cu justiţia din România să-i fie revizuit procesul, să fie achitat, să-şi cureţe cazierul ...N-am înţeles dacă a obţinut sau nu reabilitarea. ] 

Chirilă - student la Filozofie., n.în 1931,la Crăsnăşeni ( Tătărani -Vaslui ).A activat , din 1949, în org.anticomunistă "Cruciada albă contra bolşevismului " .

La 19 ani ,a fugit din ţară şi (împreună cu ceilalţi  români ) ,pe 14 febr.1955, au  intrat cu forţa în Legaţia Română de la Berna ,pentru a atrage atenţia opiniei publice asupra spionajului sovietic practicat în ambasadă.Au cerut eliberarea lui Gh.Brătianu , Ilie Lazăr, şi a episcopului Suciu .

Au fost arestaţi , judecaţi la Berna -pe 11 iunie 1956 - închişi la Thorberg , în Germania.

Eliberaţi în oct.1956, s-au stabilit în Germania [ sau aiurea ]

-Christu ,Ion

Diplomat de carieră, fost colaborator al lui Titulescu . Din 11 iul.'46, membru în delegaţia română ( în locul lui Richard Franasovici ) la Conf. de Pace de la Paris.Numit ambasador la Londra , după semnarea tratatului .La venirea Anei Pauker la MAE ( 7 nov.'47 ) , a fost rechemat în ţară

A refuzat să se întoarcă şi a murit în exil.

-Ciobanu, Vasile

Aviator la Soc."Lares" .Implicat în procesul de aşa -zis spionaj din legat de Nunuţiatura de la Vatican.Condamnat la moarte de Tribunalul Militar Bucureşti , pedeapsă comutată ulterior la muncă silnică pe viaţă .

-Ciobanu ,Vasile

Aviator, n.în 1913, la Gherăeşti (Bacău ).Implicat într-un proces înscenat în jurul Legaţiei Turciei la Bucureşti , condamnat la moarte (iul.1950 ) pentru "uneltire contra ordinii sociale şi trădare" ,

de Tribunalul Militar -Bucureşti ( preşed-g-ral Alex.Petrescu ;procurori -col.Atanase Moldoveanu şi mr.Aron Gădină ) .Pedeapsă comutată ulterior în muncă silnică pe viaţă , a fost închis la Jilava, Gherla, Baia Sprie şi Piteşti .

-Cîtea, Mihai

[LD: În epocă, "cazul" a fost identic  (în procedură şi consecinţe) cu mii şi mii  de asemenea condamnări. El evidenţiază "al treilea cerc concentraţionar " care plana asupra cetăţenilor români :"lagărul socialist" . Înconjuraţi la toate graniţele de ţări cu acelaşi regim represiv

- URSS,Bulgaria,Iugoslavia,Ungaria - închisese posibilitatea de a evada.

Pe lângă omorârea prin împuşcare sau înec în Dunăre pe fâşia de frontieră,au existat acorduri reciproce de extrădare .]  

Mecanic auto în Iaşi, n. în 1936, la Costeşti-Tg.Rumos-Iaşi.Condamnat la 6 ani închisoare şi confiscarea averii personale ( Sentinţa nr. 156 / 22 mai 1958 , semnată de cpt.de just. Gadje Tiberiu ) a Tribunalului Militar -Timişoara pentru delictul de "trecere frauduloasă a frontierei"

(art.267 I.C.P. ). Cităm din sentinţă :< În ziua de17 februarie a plecat de la domiciliu cu trenul până la Jimbolia [...] s-a angajat ca lucrător la CFR [...]în seara zilei de 1 martie 1958 a luat un cearceaf cu care s-a învelit şi fiind zăpadă şi viscol a reuşit să treacă fraudulos frontiera în RFS Jugoslavia ,mergând până în com.Kikinda ,unde s-a prezentat organelor de grăniceri din Jugoslavia care l-au ţinut până la data de 19 martie 1958, când l-au predat organelor de grăniceri din RPR . >

Hotărîrea a rămas definitivă, prin respingerea recursului de către Tribunalul Militar de Regiune Militară-Cluj ( Decizia nr.799 /25 iun.'58 )

-Cisar ,Theodor-Alexandru

Mitropolit romano-catolic al Bucureştiului .Arestat şi anchetat la 70 de ani ,la Ministerul de Interne(1950) Judecat într-un proces înscenat în legătură cu Vaticanul.Domiciliul obligator în Orăştie, până în 1953.Revenit în Bucureşti ,supravegheat de Securitate tot timpul .

-Codrescu, Stan

[LD: pe 17 apr.2008, la TVR1, Stejărel Olaru a realizat un documentar -reconstituire despre episodul ocupării Legaţiei României la Berna ,avându-l ca erou -martir pe Ovidiu Beldeanu

[ Vezi mai sus fişa Beldeanu ] 

Supravieţuitor al acelui act "terorist" ,"bătrânul" Stan Codrescu ,chiar în faţa clădirii în care s-a produs atacul ,a evocat acele momente,fără emfază ,cu oarecare amuzament, subliniind curajul pe care îl dădea tinereţea şi faptul că ştiau că nu vor reuşi, dar au vrut să semnalizeze Occidentului ceea ce se petrecea în România şi în sediile legaţiilor comuniste.

A vorbit şi despre "personalul diplomatic" comunist : înfricoşat, fricos şi laş  ] 

  Mecanic auto, n.în com.Maluri -Râmnicu Sărat, în 1928.

Împreună cu Ovidiu Beldeanu ,Dumitru Ochiu , Tudor Ciochină şi Chirilă Ion, au ocupat Legaţia României la Berna ( 14 febr.1955 ), cerând eliberarea lui Gh.Brătianu , Ilie Lazăr şi episcopului Ioan Suciu .Arestaţi de poliţia elveţiană, judecaţi de Tribunalul federal ( 11 iunie 1956 ) , a fost achitat .S-a stabilit în Elveţia, de aceea a supravieţuit.

 -Coslovschi ,Oreste /Alexandru -frate / Ion -frate /

Avocat.Preşed.PNŢ -Bacău. Închis în 1949, implicat în procesul Liciu-Romanescu -înscenat pentru compromiterea Legaţiei Angliei la Bucureşti .Condamnat la moarte -la fel cu încă trei acuzaţi -pedeapsă comutată la muncă silnică pe viaţă ."Graţiat" în 1964 (Decretul 411 ).

Fraţii săi -Alexandru şi Ion - au fost arestaţi şi condamnaţi pentru că nu l-au denunţat , unul din ei murind în detenţie.

-Colman ,John

Englez angajat la Soc.engleză de petrol.restat şi condamnat .Eliberat ( separe ) cu Decretul de "graţiere " pentru străini  [LD: care s-a dat când ? ]

-Coposu [Marcovici ], Arlette

N.în 1917,la Constanţa (tatăl -general ; mama franţuzoaică ) După arestarea soţului (1947 ) ,

,a fost dată afară din casă , nevoită să muncească pe un şantier.

În 1950,a fost implicată în procesul de spionaj (înscenat ) pentru compromiterea Legaţiei Franţei la Bucureşti (îl cunoştea pe ataşatul militar , Serge Perisol ).

Condamnată la 25 ani muncă silnică , împreună cu sora sa -France ( condamnată la 20 de ani ,moartă în detenţie ) - a trecut prin închisorile Malmaison, Jilava, Mislea , Miercurea Ciuc şi Oradea."Eliberată " în 1964 -la 47 de ani ,grav bolnavă - a murit în dec.1965.

-Coslovschi ,Oreste

Avocat.Preşed.org.PNŢ din Bacău. Arestat în martie 1949,torturat în anchete, implicat în procesul de spionaj "Liciu-Marinescu ",înscenat pentru compromiterea Legaţiei Angliei la Bucureşti.Condamnat la moarte (cu pedeapsă ulterior comutată la muncă silnică pe viaţă ) .Eliberat în apr.1964 ( Decretul 411 )

-Coşereanu, Constantin -Titi /Ecaterina -mama /

N.în 1923, la Urziceni .Absolvent al Liceului Militar, intrat în Şcoala de ofiţeri de cavalerie,trimis la specializare în Germania , luat prizonier de armata americană (mai 1945 ), reîntors în ţară ( sept.'45 ) ,refuzat la reîncadrarea în armată, devenit student la Meicină.

(În acel timp, sora sa s-a căsătorit cu un ofiţer american)

Arestat la 1 sept.1947,încarcerat la Malmaison ,condamnat la 25 ani închisoare şi 10 ani degradare civică , de Tribunalul Militar -Bucureşti (sentinţa 809 /25 iunie 1949 ), pentru "înaltă trădare" şi colaborare cu americanii .Încarcerat la Jilava, Aiud, minele de plumb Baia Sprie, de unde , pe 6 iunie 1953, a evadat cu un grup de 14 persoane. Reuşind să ajungă la Bucureşti ( cu Ion Ioanid ), a fost rearestat la 13 sept.1953, primind un supliment de pedeapsă de 13 ani

(În acest timp a fost arestată 4 ani şi mama lui, Ecaterina Coşereanu , condamnată pentru "omisiune de denunţ " ) Eliberat în 1964, cu ultimul lot al graţierii.

La 13 mai 1978, a obţinut aprobarea de a pleca în SUA.

-Cretzianu , Alexandru

Diplomat de carieră .N.în 1895 ,la Bucureşti .(fiul diplomatului Gh.Cretzianu ).Licenţiat în Drept ,la Bucureşti ( 1918 ).Cu funcţii şi misiuni diplomatice în interbelic, în timpul războiului şi după 23 august '44, până la venirea Anaei Pauker la Externe ( când şi-a început viaţa de exil )

  Ordonanţele Tribunalului Militar al Regiunii a II-a Militare Bucureşti pentru "trădătorii de ţară fugiţi în străinătate"- Gr.Gafencu ,Al.Cretzeanu ,C.Vişoianu şi Niculescu-Buzeşti -specificau că vor fi judecaţi  "pentru crimă de complot , înaltă trădare ,răzvrătire , insurecţie armată  şi tentativă de surpare a ordinii constituţionale " ( M.O. 25 oct.'47 )

Judecat ( în lipsă ) în procesul Maniu -Mihalache (" lotul 1" ), la 28 oct.1947 ,în localul Şcolii Superioare de Război,de Tribunalul Militar al Regiunii a II-a Militare Bucureşti.

Procuratura i-a acuzat că erau constituiţi în trei "cercuri concentrice "care complotaseră împotriva statului,al doilea cerc fiind al rezistenţei din străinătate ,format din Vişoianu, Buzeşti, Cretzeanu şi Gafencu În  actul de acuzare al prim procurorurului col.Georgescu Alexandru în "fişa personală " a inculpatului era consemnat: <8.) Alexandru Cretzianu se află în străinătate ; în mod trădător a refuzat să se întoarcă în ţară după instaurarea regimului democratic [ urmau , detaliat , dovezile de trădare , comune şi  similare pentru grupul diplomaţilor ]

Cetăţenie română, major, fără profesie, Bucureşti, necăsătorit, dispărut >  [urmau înşirate încălcarea a cca 20  articole din Codul Penal şi Codul de Justiţie Militară , ca la Niculescu-Buzeşti şi Gafencu   ]

A fost condamnat la muncă silnică pe viaţă (contumacie) prin  sentinţa nr.1.988/11 nov.1947.

-Cristescu ,Gheorghe-Plăpumaru

N în 1882, socialist din tinereţe, care ,după 1917,a fost influenţat de ideile revoluţiei bolşevice,de aripa Bujor-Racovski .A ajuns în parlamentul României Mari ,deputat de "stânga" (1919 ).

În 1920, la Moscova, a promis afilierea necondiţionată la Komintern, ceea ce a şi realizat la Congresul I PCR ( 8-12 mai 1921 )A fost exclus din PCR , în 1926 , iar după diverse încercări de a crea un nou partid socialist, s-a apropiat de PSD-Titel Petrescu.

A rămas cu Titel Petrescu şi în 1948 , când această formaţiune a fost scoasă în afara legii de comunişti . La 13 iunie 1949, atât el cât şi Titel Petrescu şi alţi fruntaşi ai PSD-ului persecutat , au fost arestaţi.A fost eliberat în 1956, la intervenţia laburistului englez Hugh Gaitskell pe lângă Hrusciov.

-Crişan ,

Dir.tehnic la IAR-Braşov.Arestat în 1948, torturat la Securitate , considerat spion ,pentru că îşi dăduse doctoratul în Ştiinţe Tehnice ,la Gotteborg,în Suedia şi era căsătorit cu o suedeză

Condamnat pentru spionaj. .

-Cudalbu ,Ion

Ing.CFR.Moşier (fiul ministrului Teodor Cudalbu ,decedat la Sighet, la 87 de ani  ),n.în 1918 , la Bucureşti .Arestat la o lună de la arestarea tatălui ( 5 iunie 1950 ), anchetat la Ministerul de Interne de echipa lui Nicolschi-Dulgheru .

Judecat în 1951 ,în procesul înscenat în jurul Ambasadei Franţei.,acuzat că a furnizat secrete ale programului cincinal pentru căile ferate .

Condamnat la moarte,pentru "spionaj ",a fost executat la 21 febr.1951,la Jilava

D.

-Dan ,Romulus

[LD:de remarcat că ,intervenţiile pentru social-democraţi au fost singurele presiuni făcute de partidele din străinătate.De remarcat, pe de altă parte,că ,după 1953,intervenţiile se făceau pe lângă Hrusciov,invederând cine era adevăratul stăpân al României ]

Membru marcant al PSD (secţia română ) înainte de 1918;membru marcant al PSD în interbelic.

După 23 august '44,ales în CC al PSD.La congresul din 9/10 febr.1946 , s-a opus participării pe liste comune cu PCR, la alegerile din 19 noiembrie.După unificarea PCR-PSD ,în 1948,  a fost exclus din partid.Arestat în 1949, a fost judecat pentru "înaltă trădare ", condamnat la 15 ani muncă silnică de Tribunalul Militar -Bucureşti, secţia I ( sentinţa 42 /22 ian.1952 ).

A fost eliberat ( Decret 206/24 aprilie 1956 ) la intervenţia Partidului Laburist englez ,pe lângă Nichita Hrusciov .A murit în 1957 .

-Decei ,Aurel

[LD:l-am cunoscut pe Aurel Decei,ca autor, la rev."Magazin Istoric ", în 1968.M-a impresionat erudiţia şi diversitatea de teme cu care voia să popularizeze teme din istoria civilizaţiei. Mai târziu, ne-am întâlnit la sesiuni ştiinţifice.Niciodată, dar absolut niciodată nu vorbea despre experienţa sa concentraţionară .]

Diplomat.N.în 1905, în Gura Râului ( Sibiu ).Licenţiat în Istorie şi L.Română  (Cluj ), cu specializări la Roma, Paris, Istanbul şi Berlin.Din 1937,ataşat de presă la Legaţia Română din Istanbul ( 1937 ).

În dec.1947,a participat la ceea ce s-a numit "devastarea" sediului Consulatului Român de la Istanbul, ca protest la alungarea Regelui Mihai şi abolirea Monarhiei .După 1947 ,a refuzat să se întoarcă în ţară,la chemarea Anei Pauker.A activat în Consiliul Naţional Român ( condus de Vişoianu ), ţinând legătura cu ţara, ajutând pe cei fugiţi din ţară .

Atras într-o cursă pusă la cale de Securitatea de la Bucureşti (a fost răpit din Berlinul de vest de agentul "George " ,împreun cu ofiţerul de Securitate Vasile Turcu ,şi trecut în Berlinul de est ),

adus în România ,torturat în timpul anchetei la Securitatea din Bucureşti .

Condamnat la moarte de Tribunalul Militar -Bucureşti ( 1959 ), sentinţă comutată în 1960, la muncă silnică pe viaţă (de către prezidiul MAN )."Graţiat" în 1964 (Decretul 411 ) ,a lucrat o vreme la Arhivele Statului, apoi la Institutul Nicolae Iorga .A murit la 24 apr.1976.

-Delagnes, Georges

[LD:nu ştim ce făcea în România acest cetăţean francez.Nu ştim dacă familia sa a ştiut vreodată ce i s-a întâmplat.Nu ştim dacă Legaţia franceză s-a interesat de soarta sa. ]

Cetăţean francez,n.în 1898, în Auvergne. Arestat în 1951.A murit la 8 iunie 1954, în închisoarea Mărgineni .

-Demek,Constantin

Inginer electronist, n la Iaşi .Implicat într-un proces de "spionaj " , împreună cu alte 13 persoane (rude, prieteni ), care habar n-aveau de ce au fost arestaţi .

Procesul s-a judecat în fosta casă a lui Vintilă Brătianu ( str.Aurel Vlaicu ) , el fiind condamnat la închisoare pe viaţă ,ultrior redusă la 15 ani muncă silnică .A trecut prin închisoarea Jilava, Aiud,Piteşti .

-Demetrescu, Camil

[ LD: Adunarea Deputaţilor votase la 7 august 1947 , Legea 291 <de urmărire şi sancţionare a celor vinovaţi de crime de război sau împotriva păcii ori umanităţii >care prevedea ca judecarea faptelor prevăzute în Legea 312 să se facă de secţiunile cu competenţă criminală ale Curţii de Apel Bucureşti  sau ale Curţii de Apel Cluj, mandatele de arestare urmând a fi emise de procurorul general ( nu de Consiliul de Miniştri ) Legea 312-legea Pătrăşcanu  ( 21 apr.'45 ) rămânea mereu valabilă , ceea ce se schimba era doar instanţa de judecată .]

 

* 7 oct.Sub învinuirea de "participare la complotul PNŢ " Camil Demetrescu , fost secretar de Legaţie în MAE ,a fost  arestat  în localul Instit.francez de Înalte Studii din Bucureşti , unde fusese ascuns din luna august.A fost condamnat la 15 ani temniţă grea , trecând prin închisorile din Galaţi ,Gherla,Piteşti ,Aiud.După eliberare ,3 ani cu domiciliu obligatoriu la Rubla

( jud.Brăila )A lucrat la Serviciul de Aprovizionare al Spitalului Brâncovenesc, până la pensionare .A murit în iul.1992 .

 

** N.în 1911,funcţionar la Ministerul de Externe ( 1937-1943 ), director adjunct al Cifrului .

Implicat în 1947,împreună cu alţi 5 funcţionari ai ministerului , după înscenarea de la Tamădău ,în "lotul Maniu - Mihalache" aşa -zisul  proces al "marii trădări naţionale".

A fost  arestat în localul Instit.francez de Înalte Studii din Bucureşti , unde fusese ascuns din luna august.

La  28 oct.1947, în localul Şcolii Superioare de Război,Tribunalul Militar al Regiunii a II-a Militare Bucureşti începea judecarea conducătorilor PNŢ şi a "complotiştilor împotriva statului".

Procuratura i-a acuzat că erau constituiţi în trei "cercuri concentrice "care complotaseră împotriva statului .Al treilea , al "funcţionarilor răzvrăiţi " , format dintr-un mic grup de de tineri diplomaţi de la Ministerul de Externe ,având ca lider pe Pogoneanu .

Aşa a ajuns tânărul Camil Demeterescu ,pe banca inculpaţilor ,în  "lotul trădătorilor" alături de  Iuliu Maniu ,Ion Mihalache .La 13 nov.'47 ,sentinţa pronunţa ,pentru  Camil Dumitrescu ,15 ani temniţă grea ,5 ani degradare civică şi  confiscarea averii. I-a executat trecând prin traseul cumplitelor penitenciare Galaţi, Sighet şi Râmnicu Sărat, la "eliberare" primind domiciliu obligator la Rubla ( Brăila) .S-a întors în Bucureşti ,în 1964, grav bolnav.

În 1971, Securitatea a încercat să-i însceneze un nou proces (legat de Corneliu Coposu ) , dar la protestul străinătăţii, dosarul a fost închis.A lucrat la Serviciul de Aprovizionare al Spitalului Brâncovenesc, până la pensionare .A murit în iul.1992.

-Despan ,Ion

Contabil (originar din Satu Lung -Cinteni -Cluj ).Implicat în procesul  de spionaj ,înscenat în jurul Legaţiei Turciei la Bucureşti (în acelaşi lot cu aviatorul Vasile Ciobanu).

Arestat în 1950,pentru furnizarea unor informaţii în uzina în care lucra.În iul.1950, condamnat la 20 de ani muncă silnică , ispăşiţi la penitenciarele MAI, Rahova, Jilava, Piteşti, Baia Sprie.

-Dezmir, Zombor

Din Viştea.Judecat în lotul numit "Asociaţia spionilor americani"

Condamnat în 1950, pentru discuţii duşmănoase

-Dewald ,Cristina

N.în 1905, la Reşiţa .Soră catolică , lucra la Nunţiatură .Arestată la 22 apr.1951, judecată în procesul înscenat reprezentantului Vaticanului la Bucureşti, pentru că ar fi fost "om de legătură " cu episcopii catolici de la Alba Iulia.După executarea unei părţi din pedeapsă , i s-a dat voie să plece în Germania .

-Diamandi ,Alcibiade C.

N în 1893,în Grecia, stabilit în Bucureşti .Funcţionar la Legaţia Albaniei . Arestat la 21 febr.1948 .A murit la 9 iul.1948, în arestul Poliţiei -Bucureşti , în urma bătăilor din timpul anchetelor .

-Dombrovschi, Nina

[LD: există o mare doză de fals şi cinism în pretextele, rapoartele,rechizitoriile şi sentinţele de condamnare din aceste procese. De pe atari dosare , se va putea face orice , numai cercetare istorică , nu .Învinuirea de "relaţii cu străinii" ,pentru cineva care lucra la Ministerul de Externe;

este o absurditate .]

Fiica ex-primarului Capitalei .N.în 1922, în Bucureşti .Profesoară de Istorie. Şefa de cabinet a lui Savel Rădulescu (diplomat ), la Comisia pentru aplicarea armistiţiului. Arestată în 1949 la Securitatea din Calea Rahovei, învinuită de"legături cu străinii "Eliberată.

Rearestată la 23 ian.1953,în "lotul tinerilor de la Obor" ( care puseseră o bombă în Pţa Obor, la 5 nov.1952 ) , condamnată la 25 ani închisoare.A executat pedeapsa la Jilava, Dumbrăveni , Miercurea Ciuc.A fost "eliberată" în 1963, grav bolnavă .

-Dombrowschi ,Igor

Ofiţer translator la Misiunea Americană din Bucureşti .Arestat.Deportat în URSS .Readus în ţară după câţiva ani , trimis în lagărele de exterminare de la Canal şi Bălţile Dunării

-Drăgoi ,Ion

[ LD:Cf.Deciziei MAI (15-19 mai '47 )timp de 2 ani ,în oraşele aglomerate -Bucureşti,Cluj, Iaşi, Timişoara,Galaţi,Constanţa, Ploeşti, Braşov Oradea ,Tg.Mureş, Tr Severin - nu se mai puteau stabili "decît anumite categorii de locuitori " ( M.O. din 15 mai '47 )Pe încălcarea  acestei dispoziţii  (probabil ) a fost arestat fostul ofiţer Drăgoi .În limbaj popular, aceasta a fost coşmarul "buletinului de Bucureşti "  ]

Angajat la Legaţia Americană din Bucureşti , ca şef al serv. de aprovizionare .(N.în Londra .Fost căpitan în Regimentul 3 Roşiori ) Arestat pentru că nu a putut să prezinte o dovadă că i s-a aprobat rămânerea în Capitală .Motivul real -suspect pentru că lucra  cu americanii.

-Drăguşin ,Romeo

Ofiţer în marina comercială .După 1945, a fost făcut membru PCR ,şi-a continuat cariera , pe vasul "Plehanov ".În călătoriile sale ,ţinea discret legătura cu românii din exil ( mai ales în Turcia ).În 1956, după întoarcerea din Marea Nordului ,a fost primit cu mari onoruri , decorat şi făcut "erou al clasei muncitoare" .

Arestat după scurt timp , a fost condamnat la 25 muncă silnică , pentru " înaltă trădare ", pedeapsă ce se dădea pentru spionaj.

-Drexler,Geza Antoniu Alexandru

N.în 1891 , la Timişoara .Arestat şi condamnat pentru spionaj în favoarea Ungariei . Decedat în detenţie. Decesul s-a comunicat familiei în 1971.

-Dries,Nicolas

Călugăr francez ( congregaţia "Fraţilor Şcolilor Creştine" ) prof.de l. franceză la Şcoala Normală Unită din Oradea. Arestat în 1948.După eliberare , a fost "expulzat" în Franţa

-Druszcs ,Romuald

Inginer.Arestat , judecat în procesul înscenat în jurul Legaţiei Franţei din Bucureşti.

Condamnat la moarte în oct.1950 , pentru legături cu membrii Legaţiei şi spionaj.

Executat la 21 febr.1951 ,la penitenciarul Jilava.

-Dumitrescu ,Anton / Ducu ,Gheorghe -socru /

Lct.col .Arestat în 1951 ,pentru legăturile cu Legaţia Angliei şi cu g-ral  Mihai Romanescu .

Judecat la 14 aug.'51 (într-un lot cu socrul său şi alţi inculpaţi ) ,condamnat la 16 ani muncă silnică pentru spionaj, de Tribunalul Militar -Bucureşti [ sentinţă semnată de Vlasu Vasile (preşed ) , Finichi Paul, Cosma Vasile, Făgăraş Nicolae , Ardeleanu Aurel ( procuror ) şi Teodorescu Ovidiu ( procuror ) procuror ]

-Dumitrescu, Camil

7 oct.'47 .Sub învinuirea de "participare la complotul PNŢ " Camil Demetrescu , fost secretar de Legaţie în MAE ,a fost  arestat în localul Instit.francez de Înalte Studii din Bucureşti , unde fusese ascuns din luna august.A fost condamnat la 15 ani temniţă grea , trecând prin închisorile din Galaţi ,Gherla,Piteşti ,Aiud.După eliberare ,3 ani cu domiciliu obligatoriu la Rubla ( jud.Brăila )A lucrat la Serviciul de Aprovizionare al Spitalului Brâncovenesc, până la pensionare .A murit în iul.1992 .[LD: du această fişă la rubrica diplomaţi-victime ]

-Duţescu, Dan

Prof.de engleză.A fost implicat ( fără să ştie ) în una din tentativele eşuate ale prietenilor lui Lucreţiu Pătrăşcanu care încercau să-l scoată din ţară.Solicitat de Max Manolescu  la o întâlnire banală la Legaţia americană, ca translator,a devenit "obiectiv" pentru Securitate :urmăriţi cu maşina, opriţi şi arestaţi.Manolescu a reuşit să fugă, dar Duţescu a fost dus la Securitate, bătut , straşnic şi eliberat, după 3 săptămâni .

-Duţescu [Abeles ] ,Virginia.

Arestată şi judecată în procesul înscenat pentru compromiterea Legaţiei Turciei din Bucureşti ,pe care ea o frecventa (urma să plece la Ankara, unde se afla soţul -aviatorul Abeles ).

Condamnată la 5 ani închisoare , pentru "spionaj " , fiind închisă la Jilava şi Mislea. 

-Duwald ,Cristina

Soră socială la Timişoara, n.în 1905.Arestată la 22 apr.1951 .Judecată în procesul înscenat reprezentanţei Vaticanului în România.Condamnată,după executarea pedepsei, i s-a dat voie să părăsească România.

E.

-Eckstein ,Francisc

N.în 1900 la Orşova ( Mehedinţi ).Arestat la 22 apr.1952 , condamnat ca agent al serviciului de spionaj englez .Decedat la 29 martie 1954, în spitalul penitenciarului Văcăreşti .

-Eliade, Mihai / Eliade ,Alexandru  /

/Eliade ,Mihai V.- n.în 1911,la Leningrad.Col.la Statul Major al Armatei.

Arestat la 4 apr.1949,condamnat la moarte pentru spionaj în favoarea anglo-americanilor.

Executat la 13 dec.1949 ,ora 6, la Valea Piersicilor -Jilava (împreună cu Emilian Marcel . judecat şi condamnat în acelaşi proces).

/Alexandru-n.în 1911,la Soroca .Arestat în aprilie 1949, în acelaşi lot cu fratele său ,Eliade.

Condamnat la muncă silnică pe viaţă ,pentru spionaj.A trecut prin penitenciarele Jilava ,Aiud, Piteşti şi ,grav bolnav,la Văcăreşti.

-Emin ,Mihat -Omer

N.în 1928, în Bulgaria.Arestat la 21 nov.1951 , judecat pentru legături cu Consulatul Turciei. Condamnat la 12 ani muncă silnică de Tribunalul Militar Constanţa.

A murit la închisoare , la 17 nov.1961.

-Enescu, Cucu

Ofiţer de cavalerie.Fiul generalului de jandarmi Enescu .Arestat .Judecat şi condamnat în 1951,în procesul înscenat Legaţiei SUA .Închis la Jilava şi Aiud.

-g-ral Enulescu ,Ion

General de infanterie, şeful Biroului de Informaţii al armatei .Arestat la 4 apr.1949.

Judecat în "lotul Teorian- Emilian  " , învinuit că a luat legătura cu anglo-americanii .

Condamnat la moarte .Executat la penitenciarul Jilava , pe 13 dec.1949.

F

-Fermo ,Iosif Marco

Ziarist, n.în 1879 la Bucureşti.Arestat la 18 iul.1950 , condamnat la închisoare ,pentru spionaj în favoarea Franţei .A murit la Aiud, pe 6 iulie 1953.

-Fisch ,Ion

Avocatul Episcopiei Catolice din Timişoara .Arestat .Judecat în procesul înscenat în jurul reprezentantului Vaticanului în România.Condamnat la 10 ani muncă silnică , în 1951, pentru furnizarea de informaţii legate de PSD ( al cărui membru era ) .

A murit în timpul detenţiei , în 1962,la închisoarea "Popa Şapcă " din Timişoara.

-Floareş , Gheorghe

Funcţionar comercial.Arestat.Judecat în procesul înscenat în jurul Legaţiei Marii Britanii la Bucureşti .Condamnat la închisoare ( 1951 ).Detenţia la Jilava, Aiud, mina Baia Sprie.

-Florei, Lucica

Originară din Banat .Arestată şi judecată în procesul înscenat în jurul Legaţiei Vaticanului la Bucureşti .Condamnată la 11 ani închisoare , executaţi la Jilava, Mislea şi Miercurea Ciuc.

-Fontaine ,Louis

[LD:Se va spune că dramatizez .Ce înseamnă o viaţă de mecanic -fie el şi francez - faţă de milioanele de vieţi pierdute în gulagul comunist ? Rămâne totuşi o gravă întrebare ,fără răspuns :ce a făcut statul francez atunci şi de atunci pentru a se interesa de soarta unui cetăţean de-al său ? Dar MAE al României ? Pentru aceste grozăvii care au atins cu aripa morţii şi unii cetăţeni străini , nu trebuie condamnat genocidul comunist din România ? ]

   Preşedintele Uniunii Francezilor din România .Cetăţean francez , mecanic la Legaţia Franţei din Bucureşti.Arestat în iunie 1950.Judecat în procesul de spionaj urzit în jurul Legaţiei Franceze.Condamnat la 20 de ani muncă silnică  de Tribunalul Militar -Bucureşti (sentinţa din 20 oct.1950 ) Închis în  penitenciarele MAI, Jilava, Gherla şi Mărgineni , unde -se pare -că a murit .

-Francois de Jung

Cetăţean belgian.Preot catolic.Arestat în 1949 , deţinut la penitenciarul MAI.

Expulzat după interzicerea cultului romano-catolic.

-Furnarache , Robert

Arestat , judecat în procesul înscenat în jurul Legaţiei Franţei la Bucureşti .

Condamnat la muncă silnică pe viaţă , în 1959 .

-Fudulea , Nicolae[Cuşa]

A fost prins la 9 martie '50 ,torturat în anchetă de Nicolae Doicaru  şi condamnat la moarte de Tribunalul Militar -Constanţa .Iată cum se motiva pedeapsa capitală dată prin Sentinţa nr.186 / 2 iunie 1950  :<ÎN FAPT:regimul democratic din RPR datorită căruia a fost înlăturată pentru totdeauna exploatarea omului de către om , din ţara noastră şi a fost înlăturat definitiv regimul burghezo-moşieresc, întronându-se dreptatea, libertatea şi viaţa fericită pentru masele largi muncitore de la oraşe şi sate , nu este pe placul cercurilor imperialiste din apusul Europei şi de peste ocean.De aceea statele imperialiste în fruntea cărora se află USA şi la care s-au alăturat capitaliştii şi moşierii ce au reuşit să se refugieze peste graniţele republicii noastre ,încearcă să tulbure construirea paşnică a socialismului în patria noastră ,printr-o propagandă deşănţată în favoarea unui nou măcel şi prin crearea unor mişcări de diversiune înlăuntrul ţării , conduse din centrele de spionaj din străinătate aflate în slujba monopoliştilor americani şi a lacheilor lor din  Europa şi plătite din finanţele marilor trusturi fabricanţi de arme şi muniţiuni de război.

În acest scop, centralele de spionaj imperialiste au luat legătura cu rămăşiţele fostei mişcări legionare cărora dându-le bani ,le-au însărcinat cu crearea unei mişcări înăuntrul ţării de sabotarea a ordinii de guvernământ şi a muncii paşnice duse de majoritatea zdrobitoare a locuitorilor ţării. Aceste unelte criminale şi înstrăinate de patrie ascultă vocea stăpânilor lor de peste ocean ,au trecut la acţiunea ce le-a fost ordonată de a regrupa rămăşiţele legionare într- o organizaţiune teroristă de tip fascist .

Şi în nordul Dobrogei a fost semnalată această organizaţie care a fost descoperită şi aici ca şi în întreaga ţară la vreme, de vigilenţa de care au dat dovadă oamenii muncii [...] îndrumaţi fiind de Partidul Muncitoresc Român şi primind ajutorul neprecupeţit şi dezinteresat al URSS [...] Astfel a fost descoperită banda de terorişti din jud.Tulcea ai căror conducători au fost judecaţi în parte cu alte loturi ,iar fracţiunea de sub conducerea fraţilor Nicolae şi Dumitru Fudulea  [...] > (Vezi pe larg la Tablou -ţărani ,poziţia Fudulea )

G.

-Gafencu ,Grigore

[LD : pentru valoarea lor deosebită  privind istoria diplomaţiei  româneşti , recomandăm  câteva lucrări : Grigore Gafencu : Préliminaires de la guerre a l'Est  ; Les derniers jours de l'Europe , Fribourg , Ed.Egloff, 1944 ;Jurnal , iunie 1940-iul.1942 ,Editura Globus, 1994 ; Misiune la Moscova , 1940-1941 ,/Culegere de documente / ,Editura Univers enciclopedic , Bucureşti, 1995

Jurnal, Bucureşti , 1 iunie1940-Moscova, 31 aug.1941 ,vol.I , editat de Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc , Bucureşti, Editura Pro Historia , 2006 .]

N.în 1892 ,la Bucureşti .A studiat Dreptul la Geneva ;doctor în ştiinţe juridice al Universităţii Sorbona din Paris ( 1914 ).

    Voluntar în războiul din 1913 , ofiţer de aviaţie în primul război mondial . După război , s-a dedicat ziaristicii , fondând şi conducând "Revista Vremii " , ziarele "Argus" ( 1918-1948 )  şi "Timpul " ( 1937-1944 ) .Unul din fondatorii Agenţiei Române de Presă "Orient Radio" ( Rador ).

  Membru al Partidului Naţional Ţărănesc din 1927 , a fost ales deputat al acestui partid în majoritatea legislaturilor interbelice( 1928-1937 ) , iar după 1938 , senator numit de rege în Parlamentul Frontului Renaşterii Naţionale ( 1939-1940 ) .

   A deţinut funcţii importante în guvernele  PNŢ , conduse de Maniu şi Vaida :secretar general al Ministerului Afacerilor Străine ( 1928 ); subsecretar de stat la :Lucrări Publice şi Comunicaţii ( 1929-'30 ) , la Preşedinţia Consiliului de Miniştri ( 1930 ), la Ministerul Afacerilor Străine ( 1932 ), la Industrie şi Comerţ ( 1933 ) .

  În februarie 1938 ,l-a urmat pe Armand Călinescu în sprijinirea Regelui Carol al II-lea  , fiind membru-fondator al FRN ,demnitar de marcă al noului regim.În această calitate , a fost ministru al Afacerilor Străine al României  între 22 dec.1938-1 iunie 1940.

În timpul crizei româno -sovietice din iunie 1940 - provocată de ultimatumul sovietic şi cedarea Basarabiei şi nordului Bucovinei - a fost numit ministru plenipotenţiar al României la Moscova

demnitate ce a deţinut-o până la  începutul războiului antisovietic ( august 1940-iun.1941 ).

Între 1941-1944 , aflat în Elveţia, a ţinut în permanenţă legătura cu clasa politică a ţării.

  După terminarea războiului ,până la semnarea Tratatului de Pace cu România ( 10 febr.1947 ) alături de alţi oameni politici şi diplomaţi români din exil, a înaintat numeroase Memorii  în apărarea drepturilor României, într-o perioadă în care ţara se afla sub controlul armatei sovietice de ocupaţie.

  În anii care au urmat ,s-a angajat în lupta emigraţiei române împotriva regimului totalitar instalat la Bucureşti , făcând parte din "Comitetul Naţional Român", din "Uniunea Pan Europeană " ş.a.

Mircea Eliade scria despre Gafencu : <Peste hotarele ţării , nimeni altul nu avea faima şi prestigiul lui Grigore Gafencu .Nu reprezenta numai ceea ce ne-am obişnuit să numim "interesele " româneşti , ci şi pe ale vecinilor noştri .Este purtătorul de cuvânt, ascultat şi respectat , al tuturor neamurilor ocupate de dincolo de Cortina de fier. >

   Judecat ( în contumacie )  în procesul Maniu-Mihalache din iunie 1947 ,Grigore Gafencu a fost condamnat la 20 ani muncă silnică pentru "înaltă trădare " , la 10 ani muncă silnică pentru "complot şi răscoală " , la 10 ani "pentru revoltă" , la 12 ani pentru "tentativă de răsturnare a ordinii constituţionale" ( sentinţa nr.1988 din 11 nov.1947 ). A decedat la 30 ian.1957, la Paris, în ziua în care împlinea 56 de ani .În 1968, rămăşiţele pământeşti ale lui Gafencu au fost aduse în ţară şi reînhumate la cimitirul Bellu .

-Gane, Constantin Şt .

Ministru plenipotenţiar la Atena, în perioada 1940-'41 .

Arestat la 16 ianuarie 1949 , condamnat la 15 ani muncă silnică , ca membru al unei organizaţii "subversive" .A murit în timpul detenţiei la Aiud, pe 12 mai 1962.

-Gardony ,Ştefan

[LD:vezi relatarea din cartea lui Ion Ioanid - din care preia Ioniţoiu ;, chiar dacă a "colaborat" cu anchetatorii,  a stat în închisoare 17 ani !  ]

Corespondentul ziarului laburist Dailly Herald , la Bucureşti . Arestat , ca şi alţi ziarişti străini , pentru relatările transmise de la procesul Maniu -Mihalache .

Personaj controversat în memorialistica foştilor deţinuţi  politici .

Anchetat la Malmaison (ţinut în aceeaşi celulă cu ziaristul englez Leonard Kirschen ) ; închis la Râmnicu Sărat ( în aceeaşi celulă cu Piki Pogoneanu ) ; mutat la Piteşti ( unde a fost demascat de Kirschen ,pentru colaboraţionism cu anchetatorii ) ; eliberat în 1964.

-Gaşpar[ Kapri ] ,Mihaela

Arestată în primăvara anului 1951 , judecată în procesul înscenat în jurul Legaţiei Angliei din Bucureşti ,în legătură cu acţiunile av.Gheorghe Polizu-Micşuneşti ( arestat, condamnat la moarte pentru "înaltă trădare" în 1951, şi executat în febr.'52 , la Jilava ).

Condamnată la 5 ani închisoare de Tribunalul Militar-Bucureşti .

Închisă la penitenciarele MAI, Jilava şi Capu Midia.După expirarea pedepsei ( 1956 ) , i s-a stabilit domiciliu obligatoriu în satul Lăteşti -Ialomiţa.

-Gauchet ,Celestine -Pauline

Doamnă de cetăţenie franceză , casnică , arestată în 1950 , judecată în procesul înscenat în jurul Legaţiei Franţei din Bucureşti .Condamnată la 12 ani temniţă grea.

-Gheorghiu ,Ion I. / soţia / fiica /  Mihai-fiu /

Prof.univ.de Igienă Socială la Facultatea de Medicină -Iaşi ( cu specializare la Strasbourg, Bruxelles şi Londra ).N.în 1892, la Corodeşti-Ghergheşti ( Vaslui ).

Arestat la 23 mai 1950 ( după ce fiul său, student,  fusese condamnat , în '45, la 15 ani muncă silnică, fiind închis la Iaşi, Suceava, Jilava,Aiud, Baia Sprie  ) .

Judecat în procesul înscenat Legaţiei Franţei la Bucureşti .

Condamnat la 15 ani muncă silnică , la 15 oct.1950, de Tribunalul Militar -Iaşi .

Supus torturii la Gherla, în "camera morţii " , a suferit un puternic dezechilibru psihic.

"Graţiat" în 1955, eliberat abia în 1957 ( Securitatea îi "pierduse" actele ), a murit în 29 1958 , la Bucureşti , în urma regimului de exterminare la care a fost supus . 

Soţia şi fiica , arestate în 1952, ca rude de condamnaţi.

-Gheorghiu , Cleante

Funcţionar la Nunţiatura Apostolică din Bucureşti . Avocat, prof. de l engleză .

Arestat în 1949, acuzat de presupuse legături cu străinătatea. Torturat în anchete, în diverse case conspirative .Condamnat la 25 ani muncă silnică . Încarcerat la penitenciarele  MAI , Jilava, Aiud, Piteşti , Dej.

-Ghiţescu, Amedeu

Inginer,dir.la compania de gaz -electricitate din Bucureşti , n.în 1894, la Fălticeni .

Arestat şi judecat în 1950 în  procesele înscenate în jurul Bibliotecii Americane din Bucureşti .Torturat în timpul anchetei la SSI, Malmaison şi MAI .Condamnat la 20 de ani muncă silnică , de Tribunalul Militar -Bucureşti .Încarcerat la Jilava şi Piteşti , apoi , grav bolnav, dus la Dej , unde a fost supus unui tratament de exterminare în sinistra "celulă 33 ".

A murit în infirmeria penitenciarului Dej, la 6 august 1961.

-Ghiţescu, Micaela 

 Studentă la Facultatea de Litere din Bucureşti ,arestată în 1952, judecată ( prin ataşare la caz ) într-un proces înscenat în jurul Legaţiei franceze , la care au fost inculpate peste 100 persoane. Condamnată la 4 ani închisoare  pentru "crimă de înaltă trădare" ( 1953 ) , a fost închisă la Jilava şi Mislea şi "amnistiată" în 1955.

Frecventase ,până în 1948 , cursurile Institului Francez de Înalte Studii , şi, după desfiinţarea acestuia şi expulzarea profesorilor francezi, a purtat corespondenţă cu fostul director francez ,Marcel Fontaine. Această corespondenţă - purtată de un grup de eleve şi profesoare - a fost considerată "crimă de înaltă trădare" .

-Ghiuzan, Matei

Preot franciscan,locţiitor de episcop catolic ( 1942-'47 ),oficiind  la Capela Notre Dame de Sion din Bucureşti.N.în Mărgineni -Bacău.

Arestat în 1951, judecat în procesul înscenat în jurul reprezentaţei Papei la Bucureşti .

Torturat în timpul anchetei la penitenciarul MAI .Condamnat la 20 de ani muncă silnică , pedeapsă executată la Jilava, Aiud, Baia Sprie şi Cavnic( la minele de plumb ).

"Graţiat" în 1964 ( Decretul 411 ) ,şi-a reluat activitatea misionară în comuna natală .

-Ghiacomeli ,Fortunato

Italian.Arestat cu mai mulţi cetăţeni de origină străină, în 1950.A trecut prin penitenciarul Jilava ,lagărul Peninsula şi penitenciarul Mărgineni , de unde a fost eliberat şi expulzat în Italia , în 1952 .

-Godo, Mihai

Preot iezuit în Banat .Arestat şi judecat în 1950 ,în procesul înscenat în jurul reprezentantului Papei la Bucureşti .Condamnat, închis în penitenciarele din Aiud, Sighet şi Râmnicu Sărat.

"Graţiat" în 1964 ( Decretul 411 ).

-Goldstein, Mozer

Funcţionar la Legaţia Israelului la Bucureşti .Arestat în 1952, condamnat pentru "înaltă trădare" , închis la Jilava şi Piteşti .

-Golescu, Maria

Istoric de artă.Arestată în 1949, pentru că a încercat să trimită o scrisoare istoricului englez Erik Tape.Condamnată la 12 ani închisoare .Eliberată în urma demersurilor susţinute făcute de autorităţi engleze şi franceze .

-Guido ,del Mestri

Secretar al Nunţiaturii Apostolice  din Bucureşti.A participat la hirotonisirea mai multor episcopi clandestini , după represiunea asupra bisericii catolice şi greco-catolice.

Implicat în procesul înscenat pentru compromiterea Vaticanului , în 1951, a fost expulzat din România.

H.

-Hagiu, Petre

Protopop din Cetatea Albă ( Basarabia ) ,refugiat la Bucureşti , unde a slujit la Biserica Popa Soare .Arestat în 1949 ; judecat în procesul înscenat în jurul reprezentantului Vaticanului în România ( în urma denunţului unui oarecare Lazăr Ştefănescu , datorită căruia au fost arestaţi peste 100 de oameni ); condamnat la 12 ani închisoare .

A murit în 1961, în  penitenciarul Botoşani , cu o lună înaintea eliberării.

-Haimovici ,Max I./ Mina A.-soţie /

Proprietarul unei fabrici ( din Bucureşti ? ) , n.în1885 ,la  Bârzeşti -Vaslui . Arestat pe 4 martie 1953 , sub acuzaţia de "spionaj în favoarea Israelului" .

A murit la 23 martie 1953,din cauza torturilor din timpul anchetei de la Securitatea din Bucureşti , la spitalul "Victor Babeş " .

/Soţia , n.în Iaşi în 1883 , a fost arestată pe 5 martie ,fiind omorâtă pe 12 martie ,în timpul anchetei la Securitatea din Bucureşti .

-Hauser, Niki

Baron de origine austriacă, dir.filialei din Transilvania a unei firme elveţiene de maşini de calcul.Arestat ; judecat într-un "lot româno-american" ;condamnat ;prin 1954, era la Jilava.

-Haustter, Emil

Preot romano-catolic în oraşul Constanţa.Arestat în 1951.Judecat în procesul înscenat în jurul reprezentantului Vaticanului la Bucureşti .

-Havrenciuc ,Mariana

Arestată în iul.1950.Folosită ca martor al acuzării în procesul înscenat Legaţiei Franţei la Bucureşti ( a depus mărturie împotriva preotului Matei Dumitru din Iaşi, care a fost condamnat la moarte şi executat ).După terminare procesului, a fost condamnată şi ea, fiind închisă la penitenciarul MAI şi Văcăreşti.

-Hilard ,Richard

Consilier la Ministerul de Externe . Prof.univ.la Academia Comercială din Bucureşti.

Arestat şi judecat în 1950, în procesul înscenat în jurul Legaţiei franceze . Condamnat la închisoare .Detenţia la penitenciarele din Jilava, Aiud şi Piteşti.

-Hildegard ,Frederica

Maică superioară a Ordinului Benedictin .Arestată în iulie 1950.Judecată în procesul înscenat în jurul reprezentanţei Vaticanului la Bucureşti.Condamnată la închisoare ( 18 apr.1952 ).

Închisă la penitenciarele MAI , Jilava, şi lagărul Mislea.A murit în detenţie.

-Hurmuzescu ,Dan

Prof.univ.din Bucureşti.Arestat , judecat şi condamnat în 1950 , în unul din loturile implicate în însecnarea din jurul Legaţiei Angliei din Bucureşti .

I.

- Iakab, Antal

Preot catolic în Alba Iulia, n.în 1909 .Arestat pe 20 aug.1951.Judecat în procesul înscenat reprezentanţei Vaticanului la Bucureşti . Condamnat la muncă silnică pe viaţă , de Tribunalul Militar-Bucureşti ."Graţiat" după 13 ani , cu Decretul 411 / 1964.

-Ionescu, Alexandru / Aniţa-soţie /

Inginer, director la  Societatea Petrolieră Româno-Americană.Arestat în 1949 , împreună cu soţia, judecaţi şi condamnaţi în procesul înscenat Legaţiei Angliei la Bucureşti ( 1951 )

-Ionescu,Mariana Gh .

Studentă arestată în sept.1952 pe stradă ( cu un grup de elevi şi studenţi care frecventau biblioteca franceză din Bucureşti ).Implicată în procesul înscenat Ambasadei Franţei la Bucureşti .Torturată la Securitate ; judecată şi condamnată la 3 ani închisoare de Tribunalul Militar Bucureşti (preşed.de complet , g-ral Alexandru Petrescu ).Închisă la Jilava ( unde a contractat o tuberculoză galopantă ), transferată la spitalul penitenciarului Văcăreşti, unde a murit la 11 ian.1954.Părinţii n-au aflat nici o dată unde le-a fost îngropată copila. 

-Iudith, Maria

Soră socială catolică. Judecată în procesul înscenat în jurul Legaţiei Vaticanului la Bucureşti , acuzată că îndeplinea acţiuni de curierat. între Bucureşti -Timişoara-Alba Iulia.

Condamnată la închisoare.

J.K.

-Kernweiss,Ecaterina (sora "Greta " )

Călugăriţă catolică.Arestată în 1951 ; torturată la MAI ; folosită ca martoră în procesul înscenat pentru compromiterea Nunţiaturii Apostolice la Bucureşti (acuzată ca "om de legătură " între episcopii Augustin Pacha ,Iosif Schubert şi Del Mestri ).Condamnată la închisoare ; "trecută" prin penitenciarele MAI, Jilava, Mislea şi Miercurea Ciuc.

-Kiazim ,Aktuan S./ Keazim ,Mustafa /

/Aktuan- cetăţean turc din Istanbul, n.în 1915, în Surmene.Căpitan pe caiacul Ulusu . Arestat în martie 1950 în portul Constanţa  ;anchetat la MAI-Bucureşti ;implicat într-un proces de spionaj în favoarea Turciei.Judecat într-un lot de  7 persoane , a fost acuzat că a adus bani şi scrisori soţiei comandorului Vasilache ( refugiat în Turcia ).Pe 5 iulie 1950 ,a fost condamnat la 10 ani închisoare ,confiscarea averii şi expulzare ( după expirarea pedepsei ).

A fost încarcerat la Jilava, Piteşti şi Dej.

/Mustafa -cetăţean turc, arestat în aceeaşi perioadă ;judecat într-un alt lot de spionaj în favoarea Turciei; condamnat .

-Kilian, Iosif

Preot romano-catolic în com.Moraviţa -Timiş.Arestat pe 17 sept.1951 ; torturat în anchete la Timişoara şi MAI-Bucureşti ;judecat în procesul înscenat în jurul Legaţiei Italiei din Bucureşti , având ca ţintă compromiterea Vaticanului.Condamnat la 25 ani închisoare  de Tribunalul Militar-Bucureşti ; închis la Jilava ,Piteşti şi Dej ; "graţiat"  cu decretul 411 / 1964.

-Kirk, Johan

Secretarul Nunţiaturii Apostolice din Bucureşti .Implicat în procesul înscenat de Securitate pentru discreditarea Vaticanului. Expulzat în 1950,împreună cu nunţiul apostolic Gerald Patrik O'Hara .

-Kirschen,Leonard

Ziarist la Associated Press , n.în 1908, cu studii în Anglia şi Germania.Martor şi autor (reportaje şi comentarii )al dramei României la sfârşitul celui de-al doilea mondial .Printre altele, a semnalat Occidentului teroarea şi represiunea la care s-au dedat autorităţile de ocupaţie sovietică şi acoliţii lor ; falsificarea grosolană a alegerilor (19 nov.1946 ) ; înscenarea de la Tămădău şi  procesul

Maniu-Mihalache ( 1947 ). Deranjată, Moscova a reacţionat.

   Arestat în 1949 ;anchetat cu duritate la MAI, Malmaison , Jilava ; judecat în 1950 în  "lotul  Constantin Mugur " ("oficiile de informaţii americane şi engleze" ), a fost condamnat la 25 ani muncă silnică .Încarcerat la Aiud şi Piteşti.

Eliberat în 1960, în urma presiunilor internaţionale , ajuns în Occident, a scris şi publicat cartea de mărturie "Deţinut al justiţiei roşii " 

-Koch ,Josef  Johann A.

Cetăţean German.Arestat sub acuzaţia de colaborare cu serviciile de spionaj germane. Torturat în timpul anchetei ; condamnat la închisoare . Omorât într-o anchetă din perioada detenţiei .

-Krupenschi ,Pavel

Funcţionar, n.în 1889, în Basarabia.Arestat la 20 iun.1952 ;torturat în timpul anchetei la MAI ; condamnat la închisoare de Tribunalul Militar -Bucureşti , pentru "spionaj în favoarea Angliei "

Închis la Jilava, Piteşti şi Dej, unde a murit la 7 febr.1957.

L.

- Lambru, Dumitru

Funcţionar la CFR .Arestat în 1950 ; judecat în procesul înscenat în jurul Legaţiei Franţei la Bucureşti ( învinuit de legături cu ataşatul militar Perisol ) . Condamnat la muncă silnică pe viaţă .Încarcerat la Jilava, Dej şi Piteşti.

-Laslău, Katrina Clara

Călugăriţă catolică  - soră infirmieră la Nunţiatura Apostolică din Bucureşti .N.în 1912, în satul Pustiana , com.Pârjol ( Bacău ), într-o familie de ţărani cu zece  copii.Călugărită în 1932, lucrase  ca infirmieră la grădiniţa de copii "Pitar Moş " , iar din 1938, la Nunţiatură.

   Arestată pe 29 iulie 1950, sub acuzaţia că făcea curierat între Nunţiatură şi Episcopie , colectând bani pentru partizanii din munţi.Anchetată aproape doi ani la Securitate şi în Jilava, a refuzat să semneze declaraţiile incriminatoare la adresa Vaticanului.

Judecată în "lotul episcopului Ion Dragomir" (în care procurorul a cerut pedeapsa maximă pentru acuzaţi ) a fost condamnată la 15 ani închisoare , luând drumul închisorilor pentru femei ,peste tot continuându-şi vocaţia creştinească  : Mislea, Văcăreşti, Jilava şi Miercurea Ciuc. (deţinutele povesteau că, în iarna 1962, şi-ar fi tăiat părul lung , ca să împletească nişte papuci pentru deţinuta Robănescu, grav bolnavă) "Graţiată" în 1964, cu Decretul 411 .

-Lăzărescu ,Emil

Funcţionar la Ministerul de Externe.Arestat în aug.1947; judecat în procesul Maniu-MIhalache ; condamnat la 2 ani închisoare .Închis la penitenciarul din Craiova şi Aiud.

-Lăzărescu ,Mircea

Colonel.Arestat în 1951 ; judecat şi condamnat la închisoare ,în procesul înscenat Legaţiei engleze la Bucureşti , pentru legături cu unul din principalii  acuzaţi , lct.col Anton Dumitrescu

- Lehrer, Terezia 

Soră catolică.Arestată şi judecată ,în 1951 ,în procesul înscenat Nunciaturii Apostolice din Bucureşti.Condamnată la închisoare ; detenţia la Jilava şi Mislea.

-Leitz ,Gheorghe

Arestat şi condamnat în 1950 , sub acuzaţia că face parte dintr-o organizaţie denumită de Securitate "Asociaţia Spionilor Americani " .

-Leştian ,Francisc

Preot catolic în Bucureşti.Arestat şi judecat  în 1951 în procesul Nunciaturii Apostolice , cu scopul denigrării Vaticanului.Detenţia în penitenciarele MAI şi Jilava .

-Liciu ,Alexandru D./ Germina-soţie /

Preşed.Curţii de Apel-Bucureşti .N.în 1884 , la Iaşi , urcase ierarhiile sistemului judiciar încă  dinaintea primului război :judecător la Ocolul Fălciu (1906 ) ;preşed.al Tribunalului Ilfov  ( 1919 ) ; consilier (din 1926 ) , apoi preşedinte la Curtea de Apel -Bucureşti (1938 -1951?) .

Arestat în martie 1951, împreună cu soţia, pentru legături cu membrii Legaţiei Marii Britanii din Bucureşti -Gibson şi King  - şi intenţia de a lua legătura cu mişcarea de rezistenţă din Cluj.

Condamnat la moarte de Tribunalul Militar-Bucureşti ( aug.1951 ) .

Executat pe 8 febr.1952, la penitenciarul Jilava .

Soţia sa , condamnată la 15 ani închisoare, a murit pe 6 iunie 1958 ,în penitenciarul Miercurea Ciuc.

-Lugoşianu ,Ion O.

N.1890,Bucureşti .Licenţiat al Facultăţii de Drept şi al Şcolii de Ştiinţe Politice din Paris.

Consilier tehnic al delegaţiei române la Conferinţa de Pace de la Paris ( 1919 -1921 ).

Comisar al guvernului ptr organizarea consulatelor şi studierea coloniilor româneşti din SUA şi Canada (1920 )Delegat în repetate rânduri la Liga Naţiunilor Unite , la  Geneva .

Ministru plenipotenţiar la Vatican (iun.'33-nov.'37 )

Arestat în 1949 .Torturat în timpul anchetei .Detenţia la penitenciarele MAI, Jilava, Aiud, Piteşti  şi Gherla.A murit în timpul detenţiei, la 7 nov.1957.

M.

- Malaxa ,Elena

Prof.de Matematică la "Şcoala Centrală" din Bucureşti.Arestată în 1950; judecată cu "lotul elevelor" ce frecventaseră Biblioteca franceză.Condamnată la închisoare.

-Magoş [Olariu ],Constanţa / Mogoş ,Dumitru -soţ  / Moldovan ,Victor /

[LD: "cazul " pare a fi  încurcat şi contradictoriu  ,ca în romanele poliţiste ieftine de spionaj.

Apar, totuşi în el, subterfugiile la care au recurs românii pentru a-şi feri destinul de represiunile comuniste ( divorţuri fictive, aranjamente,şantaje ,căderi ),cât şi "mâna lungă" a Securităţii , colaborând cu instituţii similare din ţările lagărului -recte Berlinul de Est . ] 

N.în 1909, în Iugoslavia (Cubin ),stabilită în Bucureşti,absolventă a Facultăţii de Litere din Paris ( 1928 ), căsătorită cu ing.Magoş Dumitru .În anul 1948,de conivenţă cu soţul, ar fi  divorţat formal, pentru a putea pleca în Franţa, unde s-a alăturat exilului românesc.

Concomitent, în România ar fi  fost trimis Victor Moldovan ,cu misiunea de a-i scoate soţul . Victor Moldovan a fost prins de Securitate pe 10 sept.1950, iar Dumitru Mogoş a fost arestat pe 21 apr.1951.

   Direcţia de contraspionaj a Securităţii şi-a propus s-o aresteze pe Constanţa Mogoş , pentru a demonstra că <Apusul se amestecă în treburile României prin agenţi >, pentru < demascarea emigraţiei româneşti > dar şi pentru a crea o diversiune în emigraţia pariziană (cum că Mogoş Constanţa fusese o agentă  )

   I-au fost trimise scrisori ca venind din partea soţului, pentru a o atrage în Berlinul de Est ; o echipă a serviciilor secrete ( Isidor Hollingher ,Virgil Georgescu, Maria Bucicov, Gheorghe Filipescu -şeful Direcţiei anchete )a fost trimisă în Germania. Prinsă în capcană , Constanţa Mogoş a fost răpită din Berlinul de Est pe 12 august 1951 ,şi adusă la Bucureşti.

  Supusă unor anchete dure (într-o vilă din Otopeni ), în urma torturilor fizice şi psihice la care a fost supusă ( la MAI, Malmaison şi Jilava )a cedat , semnând declaraţii de recunoaştere că a fost "agenta securităţii române " ( de genul :<am dat un deosebit ajutor Securităţii privind un mare număr de persoane pe care le-am divulgat > ,<am colaborat cu contraspionajul făcând fişe despre cei care erau fugiţi din ţară şi se aflau la Paris  > , <am lucrat la cenzurarea diferitelor scrisori  > , <am scris peste 7000 de pagini în care am dat informaţii Securităţii statului ,pentru care am primit mulţumiri  > ş. a ş.a 

Drept "răsplată", a fost închisă 3 ani în Jilava ;apoi condamnată la 8 ani închisoare (executaţi la Miercurea Ciuc ); apoi i s-a stabilit domiciliu obligatoriu la Rubla ( com.Valea Râmnicului , Buzău ) deoarece <pe timpul detenţiei în penitenciar a avut o comportare rea.> .

"Graţiată" în 1964, prin 1977 a ajuns iar la Paris , unde ajunsese şi soţul ei .

/Magoş Dumitru - soţul, iginer silvic  - vezi la Tabloul ingineri, economişti ... ]

/ Moldovan, Victor-inginer stabilit în Franţa .În 1951 ,a acceptat  să-l scoată din ţară pe ing.Magoş Dumitru ( soţul Constanţei Magoş, refugiată la Paris). Prins ; arestat ; torturat la Securitatea din Bucureşti (Malmaison ),a dat declaraţiile impuse de Securitate.După aducerea în ţară a Constanţei Mogoş ( prin răpire ) ,a fost implicat într-un proces de spionaj al exilului , în favoarea Franţei, Americii  şi Austriei.La proces (1953 ) ,a negat declaraţiile din 1951, stoarse sub tortură ( <am fost bătut la tălpile picioarelor goale  >...< am fost legat ghem şi pus pe băţ între două mese  >...< am fost bătut cu ranga de fier ,ridicat la 2 metri înălţime şi trântit cu şira spinării de ciment   >... < mi s-au pus pioneze pe o bandă de pânză ,strânsă în jurul capului > )

A fost judecat separat; condamnat ; eliberat în 1964 , de la Aiud.

-Marcovici ,France

Fiica g-ralului Marcovici ,sora Arlettei Coposu .Arestată şi torturată în anchetă la Securitatea din Bucureşti ( 1950 ) ; judecată într-un lot de 11 persoane,  într-un proces de spionaj pentru compromiterea Legaţiei Franceze . Completul de judecată a Tribunalul Militar -Bucureşti : Procuror, Spulber Ion ; preşed.col.Vlasu Vasile ; lct.col.Răduţ Ştefan, Popescu Pogrion , Gheorghicescu Marin , cpt.Cârnei Gh .Condamnată la 20 ani muncă silnică ( 19 oct.'50 )  ;anchetată şi după condamnare , la Jilava şi Mislea. A murit în 1956, în timpul detenţiei .

-Marinescu, Vasile

Proprietarul unui restaurant în Bucureşti .Arestat , judecat şi condamnat în 1951, în unul din procesele înscenate pentru compromiterea reprezentantului Vaticanului la Bucureşti .

Detenţia în penitenciarele MAI, Jilava şi Gherla.

-Matak, Radu

Inginer de căi ferate , proprietarul unei mici fabrici în Bucureşti . Arestat în 1950 ;implicat în procesul de spionaj înscenat în jurul Legaţiei Engleze la Bucureşti ;judecat cu "lotul g-ral aviaţie Mihail Romanescu " ;condamnat la 25 ani muncă silnică , cu confiscarea averii , în august 1951.Detenţia la Malmaison, Jilava şi Piteşti."Graţiat" în 1964, cu Decretul 411.

-Matei, Dumitru D.

Vicar diocezan la Episcopia Catolică -Iaşi , n.în 1915, în sat.Sărata ,com.Solonţ-Bacău.

Arestat pe 17 mai 1950 ; torturat în anchetă la MAI -Bucureşti pentru a "mărturisi" legăturile cu Serge Parisol (ataşatul militar ), Grafeuille şi Lamy Leon de la Legaţia Franţei .

Judecat în lotul  de 11 persoane, din procesul de spionaj pentru compromiterea Legaţiei  ( printre ei Marcovici France )în care s-au dat 3 condamnări la moarte .

Condamnat la închisoare ( 19 oct.1950 ).

-Mayer ,Clementina Gh.("soră" )

Maică superioară la mănăstirea Sfântul Iosif din Bucureşti, n.în 1881. Arestată pe 7 febr.1951 ; judecată în " lotul Vatican " ;condamnată la închisoare ; detenţia în penitenciarele Jilava şi Mislea .A murit în detenţie ( iul.'55 ) , la Mislea sau Văcăreşti .

-Menge , Jerome

Locţiitor al episcopului catolic în clandestinitate , doctor în Teologie, prof.la Instit.Catolic din Bucureşti .Arestat în 1952, în "lotul Vatican " ; torturat în anchetă la MAI ; condamnat la 20 ani muncă silnică .Detenţia la Sighet şi Gherla."Graţiat" în 1964, cu Decretul 411 .

-Mihailovici, Eugenia

Soră socială.Arestată în 1951, în lot cu episcopul catolic Schebert ;condamnată la 10 ani închisoare , în procesul înscenat pentru compromiterea Vaticanului. După eliberare, a reuşit să plece n Elveţia.

-Mihăilescu ,Veronica

Profesoară de L.franceză în Bucureşti.Arestată în iun.1950 ; implicată în procesul de compromitere a Legaţiei Franceze la Bucureşti ; condamnată la 6 ani închisoare ,ispăşiţi  la Jilava, Mislea şi Mircurea Ciuc.

-Mihoc, Ion 

Preot franciscan ( catolic ). Arestat în 1951 ; anchetat cu duritate la MAI ; judecat într-un lot de 8 preoţi catolici ( Tătaru Ştefan -rectorul Seminarului romano-catolic franciscan din Oradea Todea Alexandru, Guţiu Gheorghe ,Vanesiu Gheorghe ;Rotaru Mihai, Ritti Emil, Dumitraş Gheorghe ) .Condamnaţi la muncă silnică pe viaţă , sub acuzaţia de "spionaj în favoarea Vaticanului " ( trimiseseră la Roma lista cu preoţii catolici trecuţi la ortodoxism ) .

Detenţia, prin penitenciarele "speciale"  şi prin lagărele de exterminare . "Eliberaţi " în anii 1963-'64 , la graţieri.

-Mirescu ,Ioan I.

[LD: din toată documentaţia parcursă, intervenţia laburiştilor englezi pare a fi fost singura manifestare de solidaritate cu persecutaţii regimului comunist ,  pe linia "familiilor politice"  ale timpului.]

Fruntaş al mişcării social-democrate din România, cu mari merite organizatorice în mişcarea sindicală.N în 1894, la Bucureşti .Secretar al Confederaţiei General al Muncitorilor din România ;delegat la Conferinţa Internaţională de la Geneva .

...La 9 decembrie 1944, a cerut reprimirea în PSD dar a fost respins ( considerat "trădător"

pentru colaborarea cu regimul carlist )

Arestat la 13 iunie 1948 (  împreună cu Ioan Flueraş şi Gheorghe Cristescu  )  la o lună după arestarea lui Constantin Titel Petrescu . Judecat în "lotul T" ; condamnat

Eliberat în 1956, în urma intervenţiei liderului laburist englez , Hugh Gaitskell , pe lângă Nichita Hrusciov( aflat în vizită la Londra ) .

După eliberare , Gheorghiu Dej i-ar fi spuslui Mirescu că arestarea celor din lotul său  fusese comandată de Ana Pauker ,Vasile Luca şi Teohari Georgescu .

- Mironescu ,Gheorghe Gh.

N în 1874,în Vaslui. Licenţiat în Litere ( 1894, Bucureşti ),doctorat în Drept ( 1898, Paris );decan al Facultăţii de Drept.Între 1917-1918 ,ca reprezentant al României la Paris ,a pledat în presa franceză pentru aspiraţiile naţionale ale României.

Contribuţii:România,faţă de războiul european (1915 );Apercus sur la question roumaine( Paris, 1919 );The probleme of the Banat (1919 );În chestia naţională (1920);La politique de la paix( 1929 ); France et Roumanie (1930 )Rezultatele Conferinţei de la Haga pentru România ( 1930 )Privire generală asupra crizei  (1932 )ş.a.

  Ministrul Afacerilor Străine în guvernele celor două legislaturi PNŢ,având în frunte, alternativ, pe Iuliu Maniu şi Al.Vaida-Voevod (nov.'28- apr.'31;oct.'32 -ian.'33 ), calitate în care a reprezentat ţara la Liga Naţiunilor (1929-'30 )şi la Conferinţa "Reparaţiilor"de la Haga (aug.'29- ian.'30 ).

Între 8 -13 iunie 1930, GG Mironescu preia conducerea guvernului (întrerupere conjuncturală datorată retragerii lui Maniu ),prezidând actul Restauraţiei regelui Carol al II-lea.

 Fost conservator-junimist ( înainte de război ),membru PCD după , a intrat în PNR-Iuliu Maniu (devenind un membru marcant al PNŢ ( 1926-febr.1938 ).Consilier regal şi membru fondator al FRN,a sprijinit regimul constituţional Carol al II-lea (1938-'40 )

La 23 august, avea 70 de ani. În 1947, a fost condamnat (în lipsă ) la 5 ani închisoare .

Găsit mort în Parcul Ioanid,la 8 oct. 1949, cu un bilet legat de gât ,pe care era scris numele.

-Mironescu ,Petre Alex Mera.

Membru PSD -Titel Petrescu.După 23 aug.1944, secretar ( sau inspector) pe  probleme de Asigurări Sociale  la Ministerul Muncii ;membru în biroul de conducere al sindicatelor .

În 1948, a fost exclus din PMR - la unificarea PSD cu PCR - ca "unealtă a reacţiunii" .

Arestat la 13 iunie 1949; închis la Sighet şi Ocnele Mari ; eliberat în 1956 , în urma intervenţiei liderului laburist englez Hugh Gaitskell pe lângă Nichita Hrusciov ( aflat în vizită la Londra)

-Mischbach ,(? )

Preot romano-catolic.Arestat în 1948, la o vârstă foarte înaintată. Condamnat la închisoare . Internat la Piteşti. La insistenţele Vaticanului, i s-a permis să părăsească ţara, stabilindu-se în Germania.

-Mitucă ,Ion Scorilo

[LD: recomand pentru cei interesaţi vol. PRIGOANA.DOCUMENTE ALE PROCESULUI NOICA PILLAT .... , Editura Vremea, Bucureşti , 1996.

Recomand să se ţină cont că răspunsurile la aceste interogatorii erau "redactate" de anchetatori şi că semnătura acuzatului  pe fiecare pagină era obţinută prin tortură .

Calificativele  "reacţionar"  "duşmănos", "conspirativ" , "legionar", instigator" ,"fugar", "trădător" , etc etc erau adăugate la răspunsuri, pentru a servi drept"probe de recunoaştere"

  Există în acest caz  un demers care ar trebui cunoscut , urmărit şi clarificat , din mai multe puncte de vedere :în primul rând, Memoriul transmis de Mitucă şi Pillat ( "corp delict" la dosar )  semnala fărădelegile din penitenciare . A ajuns el în străinătate ? A avut vreun ecou ? probează el comportamentul  "dezinteresat" al occidentului ?

În al doilea rând,cum apare astăzi ideea celor doi privind răspunderea celor care colaborau cu regimul "democrat popular" . Nu este, oare ,aceasta principiul care ar trebui să guverneze hotărârea parlamentului actual pentru legea lustraţiei ? ]   

Arestat pe 12 sept.1948 de Securitatea -Timişoara ; condamnat la 5 ani închisoare ( Sentinţa nr. 1 737 /30 nov.1949 ) ; eliberat la 23 dec.'53 . Rearestat pe 5 iul.1954 ; condamnat la 5 ani închisoare, pentru tentativă de trecere a frontierei ; amnistiat la 18 oct.1955.

După eliberare, a scris un Memoriu despre situaţia deţinuţilor politici , pe care i l-a dat lui Dinu Constantin Pillat să-l trimită în străinătate lui Mihai Fărcăşanu .Rearestat pe 23 iul.1959 de Securitatea din Craiova , trimis la Bucureşti ( Malmaison ), a fost implicat în procesul "Noica-Pillat" La interogatoriu luat de Crăciun Iosif , spunea:

<[  ...] după ce am fost eliberat din închisoare la 23 decembrie 1953, am întocmit un "memoriu" cu conţinut duşmănos şi calomniator , privind închisorile şi situaţia deţinuţilor din RPR ,în special închisorile prin care am trecut eu , "memoriu" pe care , cu sprijinul lui PILLAT DINU din Bucureşti, l-am trimis în occident fugarilor români de acolo.[...] Înainte de a fi eliberat din închisoare -decembrie 1953- stând de vorbă cu deţinutul CERNOVODEANU DAN [...] , acesta mi-a spus că are un prieten în Bucureşti - DINU PILLAT - fost conferenţiar universitar , care la rândul său are pe cumnatul său FĂRCĂŞANU MIHAIL , fugit din ţară din 1946-47 în Franţa.

[...] Cervodeanu Dan mi-a spus să întocmesc un memoriu detaliat asupra situaţiei închisorilor şi a deţinuţilor [....] despre" suferinţele" acestor deţinuţi [...] să-l predau lui Dinu Pillat , [...] şi prin aceste căi ilegale să trimită şi "memoriul" meu în occident spre a fi folosit în propaganda ce se duce acolo împotriva RPR şi pentru a fi informate puterile occidentale de această situaţie a deţinuţilor din RPR , spre a face "presiuni" şi eventual a interveni în favoarea acestora. [.......]

 După ce am ieşit din închisoare am luat legătura cu Pillat şi am transmis prin el " memoriul".

( Vezi pe larg Tabloul - Militari- victime ]

-Moroşan Nicolae N.

[LD: Fişa a fost  extrasă din  Dicţionarele lui Ioniţoiu, care , la rându-i, a preluat-o din Arhivele Totalitarismului, nr.19-20 )Încă un "caz" ? Nu, este tragedia unei vieţi zdrobite de istorie, care , în cazul Basarabiei şi Bucovinei, ar trebui  înmulţită exponenţial cu 100 ( sau 1000 ) .În  care "judecata la rece "nu poate fi decât apanajul vinovaţilor genocidului  comunist.]

Antropolog de renume european,membru al Societăţii de Geologie din Paris .

N.în 1902, la Coconeştii Vechi ( r. Bălţi ). Absolvent al Universităţii din Iaşi , cu specializare în Antopologie la Paris; cu doctorat la Universitatea-Bucureşti (1933 ),cu peste 40 de studii ştiinţifice.

La 29 iunie 1940, surprins la Chişinău ( cu toată familia ) ,a acceptat să devină membru al Sovietului Suprem . În iunie 1941, când trupele române se apropiau de Chişinău, a fost arestat (15 iunie 1941 );anchetat 5 luni (la Tiraspol, Odessa şi Novosibirsk ),găsit nevinovat şi eliberat  ,numit prof.la Institul Politehnic din Tomsk ( Siberia ).

În ianuarie 1944 ,când trupele sovietice se apropiau de graniţele României,i s-a cerut să ţină un expozeu denigrator la adresa României, la radio-Moscova .

A refuzat , s-a dus la Ambasada Angliei din Moscova ( 2 febr.1944 ) pentru a-l ruga pe ambasador ca, după război, să transmită  Academiei Române mesajul el nu şi-a trădat ţara.I-a relat ambasadorului ororile săvârşite de sovietici în Basarabia ( ex.: gazarea bătrânilor într-un azil de pensionari ) şi faptul că URSS intenţionează să-şi anexeze întreaga Românie .

Urmărit la ieşirea din ambasadă, a fost asasinat de NKVD în camera de hotel.(2 febr.1944 )

-Motaş, Constantin

Membru PSD . N.în 1891, în Vaslui.Student la Facultatea de Ştiinţe din Iaşi, şi-a întrerupt studiile pentru a lupta în primul război mondial ( lct. de aviaţie,decorat pentru bravură ).

După terminarea războiului, şi-a terminat studiile , dându-şi doctoratul la Grenoble.

A avut o strălucită carieră universitară şi publicistic-ştiinţifică  :prof. univ. la Iaşi şi Chişinău ; dir.al muzeelor de ştiinţe din Iaşi şi Agigea ; prof. univ. la Bucureşti ( 1941 ); dir. muzeului "Grigore Antipa"; membru al Academiei Române ( 1946 ).

După 23 aug.'44, l-a urmat pe Constantin Titel-Petrescu ,refuzând asocierea cu PCR , deşi Ana Pauker i-a propus un post de ambasador.

Arestat la 21 mai 1948 ;judecat în "lot PSD-Independent " ; condamnat la 20 ani muncă silnică de Tribunalul Militar-Bucureşti , pentru "înaltă trădare " ; închis la Jilava şi Sighet.

Eliberat în 1956 ( Decret 206/24 aprilie 1956 )  , în urma intervenţiei liderului laburist englez Hugh Gaitskell pe lângă Nichita Hrusciov ( aflat în vizită la Londra) . După eliberare, a fost numit dir. Instit.de speologie Emil Racoviţă "

-Mugur [Mugir ],Constantin / Adela-soţie /

Şef de personal la Biblioteca Americană .Arestat împreună cu soţia , în 1949 ( când a fost închis şi Oficiul de Informaţii American ), ca represalii faţă de expulzarea consilierului de presă român la Washington şi refuzul "vizei americane"  pentru un grup de persoane "pacifiste " ( Matei Socor, Constantinescu -Iaşi ş.a ).Judecat într-un "lot de 5 persoane"  - el fiind considerat şef de lot - în baza unui dosar contrafăcut de Securitate.

Condamnat la muncă silnică pe viaţă ( soţia ,la 2 ani închisoare  ) , pe 28 apr.1950, sub acuzaţia de "spionaj ".Eliberat în 1962, a fost lăsat să plece din ţară, stabilindu-se la Londra.

-Mutalip , Sagit Ali A.

[LD: scenariu stereotip  după care s-au produs numeroasele arestările făcute cu scopul de a compromite reprezentanţele "statelor capitaliste" ,în România .Este un "capitol de "istorie a spionajului"  pentru care nu ne asumăm competenţa, având în vedere secretomania de care este înconjurat şi după decembrie'89 .Semnalăm doar cazurile - nu puţine - pentru care sute de cetăţeni români  şi-au pierdut libertatea sau viaţa. ] 

Hoge în oraşul Constanţa , n.în 1907, în com.Cogealac -Constanţa. Arestat la 11 aug.1952, în urma unei înscenări a Securităţii ; condamnat la 15 ani muncă silnică de Tribunalul Militar- Bucureşti ,  pentru "înaltă trădare şi spionaj" în favoarea Turciei .

A murit la penitenciarul Gherla , în 1963.

N.

-Naim , ?

Tânăr din Constanţa, absolvent al liceului "Mircea cel Bătrân " .Arestat  în 1952 ( ? ) ; acuzat de spionaj în favoarea Consulatului Turciei din Constanţa ,  condamnat la 20 de ani muncă silnică de Tribunalul Militar-Bucureşti pentru "înaltă trădare şi spionaj " ,  în baza unui dosar cu probe  false, întocmit de Securitate. A murit în 1953, în penitenciarul Aiud.

-Neagoe ,Constantin

Învăţător în Caracal-Olt.Arestat în 1950 ; judecat în 1951 ,într-un "proces -lot" înscenat  menit  să compromită reprezentanţa diplomatică a Vaticanului la Bucureşti.

Condamnat  de Tribunalul Militar-Bucureşti ( cf.art. 209 C.P. ) Detenţia la Jilava şi alte închisori.

-Nedici, Vida [Vidosa]

[LD: Funcţionară la regionala PCR-Timişoara , recrutată şi încadrată ca ofiţer-anchetator  la Securitatea din Timişoara ( deplasându-se deseori  la penitenciarul Aiud ) O femeie sadică, renumită pentru cruzimea şi sadismul cu care schingiuia deţinuţii bărbaţi  ( bătându-i cu băţul peste testicule , ei fiind răstigniţi cu lanţuri ) .A nenorocit mulţi deţinuţi .

...a torturat cu bestialitate pe avocatul PNŢ  Eugen Haţieganu ( bătându-l cu bâta peste    testicule), încât , după eliberarea acestuia ( iunie'58 ) a fost răpit, împuşcat şi aruncat sub    tren, pentru a nu i se cunoaşte urmele torturilor .

Încă din 1946, lucra ca agent secret al Serviciului de Informaţii de la Belgrad ( trimitea informaţii şi copii după procesele verbale de la anchete) .Folosită ca interpretă în anchetele deţinuţilor sârbi , a înlesnit evadarea unui spion al Belgradului .Câştigase încrederea conducerii şi era trimisă la Bucureşti cu diverse lucrări secrete , pe care le transmitea şi Ambasadei Iugoslave.În 1949 ,a fost descoperită .Arestată ; condamnată la moarte de Tribunalul Militar-Bucureşti ( 7 august 1950 ).Nu a fost executată şi, după reluarea relaţiilor diplomatice cu Tito, a fost schimbată cu un agent român arestat în Iugoslavia.

-Negrea, Marcel [Mircea ? ]

Din Bucureşti. Arestat în 1951, sub acuzaţia că a găzduit pe "spionul" Zoltan Hirsch , pentru întâlniri cu diplomaţi israelieni .Judecat şi condamnat într-un lot de sionişti.

Eliberat în 1956, lăsat să plece în Israel .

-Negrescu -Şuţu ,Alexandru Radu A./ Ion Marinescu / Dan Iosif Niţă / Raymond Păunescu / Nicolae Windisch

[LD:caz insolit, petrecut în "epoca Ceauşescu" , dovedind "strâmtorarea ", "stânjenirea " , acţiunilor represive ale Securităţii, faţă de  reacţia străinătăţii.  Preluat din Dicţionarul  lui Cicerone Ioniţoiu ,necunoscând profesia acestor  persoane, ne-am îngăduit s-o trecem în Tabloul "foştilor", plecând de la descendenţa familială a primului.]

N.în 1950, la Bucureşti, fiul col. Negrescu Aurel Mihai  şi al principesei Georgeta Şuţu .

La 26 mai 1977 , împreună cu cei enumeraţi , au adresat un Memoriu forurilor internaţionale , în care cereau respectarea drepturilor omului în România, a  acordurilor de la Helsinki , a Constituţiei României, declarându-se cosemnatari ai scrisorii lui Paul Goma.

Arestaţi la 1 iunie 1977 ; torturaţi  la Securitatea din Bucureşti timp de 5 zile ;condamnaţi la 1 an muncă silnică ( judecător Liviu Giurgiu ) ; trimişi la muncă pe un şantier la Canal.

La 23 august '77, au evadat, au ajuns la Bucureşti, şi au declarat greva foamei în faţa Hotelului Intercontinental ( trimiţând încă un Memoriu în străinătate ).Arestaţi imediat şi duşi la Canal.

La 1 sept.'77, au evadat a doua oară ;au revenit la Bucureşti , s-au baricadat în apartamentul lui Radu Negrescu (cartier Drumul Taberei ), au declarat greva foamei ,au pus afişe pe balcon ,anunţând acţiunea lor la radio "Europa Liberă " ( care a comunicat ştirea pe 2 sept )

Pe 2 sept., la ora 10 dimineaţa, Securitatea ( mr.Cârnaru şi col.Maxim ) au spart uşa apartamentului, i-a luat la bătaie , i-a încătuşat şi i-a dus cu două dube la Medgidia ( unde au continuat bătăile ).În nov.1977, procesul a fost rejudecat şi acuzaţii achitaţi.

Li s-au eliberat paşapoarte de turism  şi  au fost urcaţi într-un tren spre Viena . Încă reţinut şi anchetat până în 1978 , Dan Iosif Nuţu a fost lăsat să plece în SUA. 

-Negroponte ,Teodor

Fiu de diplomat şi moşier , n.în 1920  la Sofia, licenţiat al Colegiului american din Ankara. Arestat în centrul Bucureştiului , de pe stradă, în 1950 ; predat şi dus în URSS ; condamnat la 25 ani muncă grea ( minele de cărbuni din nordul Rusiei ) .

"Repatriat" în 1958 , fără casă, fără serviciu,a muncit ca instalator de gaze,trăind ca un "paria".

A murit în anul 2000, fără ca situaţia sa moral-juridică să se fi clarificat vreodată.

-Negruzzi, Ramiro

Ofiţer superior de carieră,combatant în al doilea război mondial, domiciliat în Bucureşti.

N.în 1899, în Iaşi , descendent al unei familii de cărturari şi patrioţi moldoveni.

 Arestat în 1950 , pentru legături cu Legaţia Italiei la Bucureşti ; judecat în procesul înscenat pentru compromiterea Vaticanului ;condamnat la muncă silnică pe viaţă (1951 ).

A murit pe 10 iul.1959, la penitenciarul Gherla (de un cancer laringian  operat de deţinutul dr.Vladimir Zverca , în condiţii improvizate ) după ce şi-a luat rămas bun , murmurând <Trăiască România liberă ! >

-Nenişor, Sergiu

Diplomat de carieră; secretarul lui Nicolae Titulescu.După 23 august'44, membru PNŢ.

Arestat în 1949 ; condamnat ; la expirarea pedepsei, dus cu domiciliu obligator în Bărăgan.

A murit în timpul deportării (dus la spital în ultima clipă ptr. a exista o justificare "medicală " )

-Nenişor, Ştefan I.

Diplomat de carieră, conf. la Universitatea-Bucureşti.N.în1897 ( fiul poetului Ion Neniţescu, fost prefect de Tulcea, diplomat  ).

Absolv. al Liceului Francez (Berlin ) al Facultăţii de Filologie ( Roma ) , doctorat în Istoria Artei.

Consilier al Legaţiei române de la Haga , l-a cunoscut pe Titulescu ( o prietnie trainică ).

A demisionat din Ministerul de Externe (după ce Regele Carol II  l-a îndepărat pe Titulescu, în'37 ), devenind membru activ PNŢ. A îndeplinit unele misiuni diplomatice în Anglia, din însărcinarea lui Iuliu Maniu ( înainte şi în timpul războiului ). Cunoscând "dedesubturile" acordului Churchill-Stalin, după 23 aug.'44 (deşi a fost sfătuit de anumiţi amici diplomatici englezi şi francezi să nu se întoarcă în România ), s-a întors România, alăturându-se celor care au încercat să înlăture regimul Petru Groza.

Arestat în 1949 ( în urma unui denunţ ) ; judecat într-un lot de 27 personalităţi ( printre care Nicolae Mavrocordat, Radu Cioculescu, Maria Golescu, Magdalena Cancicov, DN.Iuca ) ;

condamnat la muncă silnică pe viaţă şi confiscarea averii  de Tribunalul Militar -Bucureşti ( Art.209 C.P ) , pentru "crimă de înaltă trădare" . Încarcerat succesiv la Jilava ,Piteşti şi Aiud .

Grav bolnav, a fost "eliberat" în 1964, cu Decretul 411 -graţieri.A refuzat orice colaborare cu regimul , trăind în sărăcie şi privaţiuni, până în 1979.

-Nestman ,Leopold

Preot catolic ,n. în 1919, în Cernăuţi.Studii superioare la Roma; prof. de Teologie la Iaşi, Bucureşti şi Alba Iulia, excelent predicator.

După 23 aug.'44, arestat de două ori ca "duşman al poporului", de Securitatea din Iaşi; anchetat şi umilit în anchete ;întemniţat la Mănăstirea Galata ( transformată în închisoare ).

Arestat în 1951; implicat într-un proces înscenat pentru compromiterea Vaticanului.

Rearestat în 1957,în procesul episcopului Aron Marton ; închis la MAI, Sighet şi Gherla.

"Eliberat" în 1964 ( Decret 411 -graţieri ) ;numit director spiritual al Colegiului de Propaganda Fide ( Roma ) în 1966 .Din 1970, stabilit în Germania ( Mânăstirea Alto"tting ).    

-Nicolae, Maria

Aviatoare .Arestată în 1953 ; judecată în procesul înscenat Legaţiei Engleze la Bucureşti -lotul g-ral Romanescu .Condamnată la 10 ani închisoare de Tribunalul Militar -Bucureşti.

La expirarea pedepsei,i s-a fixat domiciliu obligatoriu în satul Lăteşti ,com.Borduşani (Ialomiţa )

-Niculescu, Petre

Funcţionar la "Vama-antrepozite" din Bucureşti.Arestat în 1951, pentru legături cu Pintori Eraldo ( administratorul Institutului de Cultură Italiană din Bucureşti );judecat într-un "lot-anexă" procesului Nunciaturii Apostolice din Bucureşti; condamnat la închisoare .

-Niculescu-Buzeşti ,Grigore / Niculescu-Buzeşti -Radu /

Fraţi, membri marcanţi ai PNŢ, n.în Buzău

/ Grigore (n.în 1908 ) -  Diplomat de carieră în ministeriatele lui Nicolae Titulescu - ataşat de Legaţie; secretar la Consil.Juridic de la Ministerul de Externe( 1930 ) ;secretar al Legaţiei României  la Societatea Naţiunilor de la Geneva ( 1933 ); ministrul Afacerilor Externe  în primul guvern Const. Sănătescu ( 23 aug.-3 nov.'44 ).

Ameninţat cu arestarea , a părăsit ţara în 1946, cu un avion al Misiunii Americane.

Judecat în lipsă ,în procesul Maniu -Mihalache ; condamnat la muncă silnică pe viaţă (Sentinţa nr. 1 988 / 11 noiembrie 1947-preşed.Alexandru Petrescu  ) de Tribunalul Militar-Bucureşti , pentru "trecere ilegală a frontierei","complot pentru răsturnarea regimului " , "înaltă trădare" ,"duşman al URSS ".

/ Radu - Inginer în Reşiţa.  Arestat în aug.1947 ( o dată cu Piki Rădulescu-Pogoneanu, Camil Demtetrescu, Mocsony Stârcea , Emil Oprişan )  în aşa numitul "grup de complot din Ministerul de Externe"  printr-o înscenare  a Siguranţei * , la presiunea sucursalei NKVD-ul sovietic la Bucureşti ca "să se facă curăţenie "  la Ministerul de Externe .

Folosit ca un episod agravant în procesul Maniu-Mihalache , procesul va constitui şi prefaţa la eliminarea lui Tătărăscu şi aducerea Anei Pauker la Externe.

Anchetat de E. Voiculescu, Radu Buzescu a fost învinuit de găzduirea a întâlnirilor fratelui său cu diverse persoane ; de transmiterea corespondenţei între Maniu şi Grigore Buzeşti ş.a.

Judecat în procesul Maniu -Mihalache ;condamnat la 10 ani temniţă grea şi confiscarea averii  ( Sentinţa nr. 1 988 / 111 nov.'47 ) pentru " complot în vederea răsturnării regimului " ( art. 209 C.P ) La expirarea pedepsei ( 1957 ) , a fost dus cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan.

"Eliberat" în 1964, cu Decretul 411-Graţieri, a mai trăit până-n 22 febr.1977.

----------------------------

* În Nota informativă a Direcţiei Generale a Poliţiei din 6 aug.1946 reproducea o cerere a "oamenilor muncii"  semnată "Câţiva tovarăşi de luptă " : <În vederea gravei acţiuni subversive de subminare a maselor populare , întreprinsă de membrii  PNŢ, şi pentru a veni în ajutorul Siguranţei Statului ,avem onoarea a semnala pe individul Niculescu Buzeşti , individ extrem de periculos , care, prin faptul că poartă numele fugitului manist reacţionar, duce o existenţă şi o foarte dăunătoare propagandă reacţionară , fascistă şi ilegală, atrăgând muncitorimea  Societăţii Reşiţa ,unde funcţionează ca inginer , la acte de nesupunere , sabotaj şi greve.  Lansează ştiri mincinoase şi tendenţioase tîrînd în noroi acţiunea democratică a PCR [...] Credem că ar fi necesar a dispune urgenta arestare a acestei bestii fasciste [...] E urgent necesar ca Niculescu -Buzeşti să fie încarcerat [...] Sperăm că Siguranţa va lua măsurile necesare şi va face încă o dată dreptate ! >

---------------------------

O.

-Ochiu, Dumitru

[LD : Vezi mai sus la fişa  Beldeanu Ovidiu -Puiu ]

Elev de liceu în oraşul Huşi-Vaslui. Arestat şi condamnat la închisoare în 1950. După eliberare, a reuşit să părăsească ţara, ajungând la Triest. Pe 14 febr.1955, împreună cu Ovidiu Beldeanu, Stan Codrescu şi Tudor Ciochină , au intrat cu forţa în Legaţia română de la Berna ,pentru a atrage atenţia opiniei publice internaţionale asupra spionajului sovietic , cerând eliberarea lui Gheorghe Brătianu ,Ilie Lazăr şi a episcopului Suciu. Arestaţi de autorităţile elveţiene ;judecaţi la Berna (pe 11 iunie 1956 ); detenţia la închisoarea Thorberg ( Germania ).Eliberat în oct. 1956, s-a stabilit în Germania.

-Ohara, Patrik Gerard

Nunţiu Apostolic şi arhiepiscop de Savannah , reprezentant al Vaticanului la Bucureşti ( din martie 1947 ) .A denunţat încălcările aduse libertăţilor religioase din România (considerându-le " nedemne de un stat civilizat" ) şi nerespectarea prevederilor Tratatului de Pace .

Expulzat din ţară în 1950.În 1951, numele său a fost implicat într-un proces ce urmărea compromiterea Vaticanului şi condamnarea a zeci de înalţi prelaţi  şi credincioşi catolici şi greco-catolici .

-Olsufieff , 

Diplomat rus de carieră , nobil, stabilit în România. Arestat prin 1950.Semnalat de deţinuţii politici în penitenciarul Jilava ca fiind ţinut câteva luni în lanţuri.

Dispărut ( nu se ştie unde şi când )

-Olteanu,  ( ? )

Comunist-cominternist, în anii 1936-'37 a sprijinit comuniştii din Spania în timpul războiului civil Inginer chimist, reprezentantul unei firme englezeşti, în Bucureşti.

Arestat în 1953, cu un grup de sionişti ; condamnat la închisoare .

Rejudecat şi eliberat în 1954. 

-Olteanu ,Alexandru

Lct. col. din Bucureşti.Arestat în 1950 ; judecat în unul din loturile implicate în procesul înscenat Legaţiei franceze la Bucureşti ; condamnat la 20 ani muncă silnică.

-Omer ,Lufti I.

Turc, n.în 1892, din com.Corbu-Constanţa.Arestat în 1953, sub acuzaţia de spionaj , în urma unei înscenări a Securităţii.Omorât pe 8 nov.1953, în timpul anchetei.

-Onişor,Titus

Avocat în Bucureşti .Arestat în apr.1951 ; implicat în procesul menit să compromită Legaţia engleză în Bucureşti ; judecat în lotul de 8 persoane,din care patru au fost condamnate la moarte  ( g-ral Mihai Romanescu ,Polizu Micşuneşti,Alexandru  Liciu ,Radu Matak ) A primit cea mai mică pedeapsă - 12 ani muncă silnică prin Sentinţa semnată de Vlasu Vasile ( preşed. ), Ardeleanu Aurel şi Teodorescu Ovidiu ( procurori ) .Detenţia la Jilava, Aiud şi Piteşti.

-Opriş, Graţiani

Colonel, prof. la Academia Militară.Arestat în 1956, în urma unei înscenări a Securităţii , acuzat că ar fi transmis informaţii militare Legaţiei engleze, în perioada 1954-1956.

Torturat în timpul anchetei la Securitatea din Bucureşti , după 13 declaraţii în care a negat acuzele , în final -în ultimul hal de degradare fizică - a recunoscut  tot ce doreau anchetatorii , fiind internat apoi la spitalul penitenciarului Văcăreşti .

Judecat cu un lot de 28 persoane,a fost condamnat la moarte de Tribunalul Militar-Bucureşti.

La recurs, avocata apărării -Dora Boldur- a obţinut casarea sentinţei, pe motive procedurale ( judecat de un maior ,grad inferior ; nedovedirea faptelor ; violenţa anchetatorilor). Deşi achitat, nu a fost eliberat , prezenţa fiindu-i semnalată mult timp la Văcăreşti . 

-Orosz ,Nicolae

Ţăran din Maramureş .Arestat,anchetat , implicat,  judecat şi condamnat în 1951, în unul din procesele înscenate pentru compromiterea Vaticanului , deoarece preotul greco-catolic Eusebiu Cutcan ( implicat în acel procese ) fusese ascuns de partizanii din munţi , pe care el îi ajutase în 1949 .

P.

-Pacha ,Augustin

Episcop romano- catolic de Timişoara şi Banat ( din 1923 ) , considerat conducătorul şvabilor din Banat. Arestat în 1951 ; implicat în procesul înscenat pentru compromiterea Vaticanului ;

anchetat , înjosit şi batjocorit la sediul M.A.I.de către Alexandru Nicolski şi Mişu Dulgheru . 

judecat la Tribunalul Militar- Bucureşti ( preşed. g-ral Alexandru Petrescu ; asistat de col. Aurel Casandra , Nicolae Grigore,Ion Petreanu şi Lascăr Petrovic ;cpt.Ovidiu Teodorescu-acuzator );

condamnat la 18 ani închisoare ( Sentinţa nr.?  / 18 sept.1951) , acuzat de spionaj , din cauza legăturilor avute cu Nunţii Apostolici Cassulo şi O'Hara . Încarcerat la Sighet, din 1952, grav bolnav şi epuizat ; în 1954, şi-a pierdut vederea ; în 1955,"eliberat" , cu domiciliu obligatoriu în Timişoara. A murit în 1956 ,.

-Paleologu, Alexandru

Scriitor şi publicist, n.în 1919, la Bucureşti . Absolvent al Liceului Spiru Haret şi al Facultăţii de Drept din Bucureşti ; prieten literar din cercul lui Emil Cioran, Eugen Ionesco, Mircea Eliade, Nicolae Steinhardt, Sergiu Al-George ş.a înainte , în timpul şi după cel de-al doilea război mondial. ( Vezi pe larg la Tabloul victimelor cultural-artistice )   

Referent la Comisia de Aplicare a Armistiţiului ( 1944-1945 ) ; ataşat de legaţie la Ministerul Afacerilor Străine ( 1946-1948 ) ; dat afară de Ana Pauker ,împreună cu întregul Corp Diplomatic ( 1948 ) . Arestat pe 8 sept. 1959 ; anchetat la Securitatea din Bucureşti ( Rahova ) ; judecat în procesul Noica-Pillat ; condamnat la 14 ani muncă silnică ( Sentinţa nr. 24 / 1 mart.1960 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti , pentru " discuţii literar-filozofice " purtate la Câmpulung şi pentru legături cu persoane " duşmane poporului " .

Detenţia la Jilava, lagărul de muncă forţată de la Salcia, Brăila şi Botoşani .

"Eliberat " în 1964, cu Decretul 411-graţieri.

Semnatar al unei scrisori de solidaritate cu disidenţii români ( 1989 ) , promonarhist, opunându-se regimului neocomunist prezidat de preşed. Ion Iliescu, sprijinind manifestaţiile democratice din Piaţa Universităţii ( mai-iun.1990 ),  a rămas cunoscut ca "ambasador al golanilor " la Paris ( 1 febr-7 iun.1990 ) .

-Pallos ,Ana Agata  

Soră socială catolică , n.în 1911, la Arad. Arestată pe 13 iulie 1951 ; implicată în înscenarea făcută de Securitate menită să compromită Vaticanul ; condamnată la 2 ani închisoare

 ( Sentinţa nr.?  / 18 sept.1951) de Tribunalul Militar-Bucureşti ; eliberată la 23 sept.1953.

- Panait, Romeo

Avocat în Bucureşti.Arestat la 30 apr.1979, împreună cu alte 6 persoane, pentru coredactarea unui Memoriu  pe care 279 de persoane l-au semnat .

Memoriul , înaintat ambasadei SUA la Bucureşti,cerea  neacordarea Clauzei naţiunii celei mai favorizate  pentru România, deoarece drepturile omului erau încălcate .

În acelaşi Memoriu , petiţionarii cereau sprijin pentru plecarea din ţară şi azil politic.  

-Pană, Elena.

Condamnată în 1950, cu un grup de persoane , acuzată de spionaj în favoarea Franţei, pentru că frecventa Biblioteca Franceză din Bucureşti .

-Pillat Constantin [Dinu ] I.

[ LD :considerăm că încadrarea lui Mitucă şi  Pillat la art. 194 ( "crima de trădare de patrie"  ) s-a datorat în mod deosebit transmiterii în străinătate a Memoriului cu "informaţii nedestinate publicităţii"  privind starea de exterminare a deţinuţilor politici din închisori  ]  [ Cf.PRIGOANA.DOCUMENTE ALE PROCESULUI , C. Noica, C.Pillat , N.Steinhardt , Al.Paleologu, A.Acterian, S.Al-George , Al.O.Teodoreanu etc.Editura Vremea, Bucureşti , 1996 . Vezi pe larg la Tabloul -scriitori-victime ]

a.) Preda, Ion - cpt.anchetator penal la Direcţia Generală a Securităţii Statului - Bucureşti .

...l-a interogat în 7 reprize pe  Dinu Pillat ( 26, 31 martie ;1 ,10 ,14,16, 29 apr 1959 ),pentru a stabili cercul de cunoscuţi implicaţi ca inculpaţi sau martori în proces.

Iată câteva extrase de la interogatoriile  din 26 şi 31 mart.'59  ( consemnate în procesul verbal ) sintetizate şi ajustate prin adăugarea adjectivelor stigmatizante care trebuiau să constituie tot atâtea dovezi de acuzare care să conducă la condamnare :

Întrebare : < În cadrul muncii pe care aţi avut-o cu cine aţi avut legături ?>

Răspuns : <FĂRCĂŞANU MIHAIL căsătorit cu sora mea PIA PILAT [...]fost fruntaş liberal , trădător de patrie fugit din ţară prin anul 1947 împreună cu sora mea [...]condamnat în lipsă pentru activitatea pe care a desfăşurat-o [...]IERUNCA UNTARU VIRGIL , trădător de patrie , fugit din ţară tot cam prin anul 1947-1948.Se află în Franţa .HORIA DAMIAN pictor, trădător de patrie , fugit din ţară prin anul 1947-1948 , stabilindu-se în Franţa .LOVINESCU MONICA, soţia lui Ierunca Virgil, a fugit din ţară imediat după fuga lui Ierunaca.[......]  am purtat discuţii cu caracter duşmănos la adresa regimului democrat popular din PR,precum şi difuzarea unor materiale scrise de fugarii români aflaţi în străinătate.[...] am citit o serie de scrieri de ale unor scriitori români fugiţi în străinătate ,scrieri ce erau interzise , după care am elogiat pe aceşti scriitori [...] IERUNCA VIRGIL şi VINTILĂ HORIA .

În acelaşi timp am discutat că în RPR, datorită regimului democrat popular, literatura română este îngrădită iar scriitorilor nu li se dă posibilitatea să scrie ce vor .[...]

 -Întrebare :<Ce discuţii cu caracter duşmănos la adresa regimului democrat popular din RPR ai mai purtat cu DIACONESCU ?  >

Răspuns: < În toamna -iarna anului 1957,[...] mi-a spus că a avut în mână o "antologie a poeziei române din exil ",scrisă de fugarii români aflaţi în străinătate .Atunci mi-a citit prefaţa acestei antologii scrisă de fugarul român VINTILĂ HORIA şi mi-a citit câteva versuri scrise de  fugarul român IERUNCA VIRGIL[...]Prefaţa acestei antologii avea un conţinut reacţionar  în care arăta că poezia din RPR ,datorită regimului democrat popular, are un conţinut plafonat, îngust [...]eu împreună cu el le-am calificat drept lucruri bune , elogiindu-i pe cei ce le-au scris. [...]noi aveam poziţii bine definite, reacţionare, şi ne dădeam seama de orizonturile largi de a scri din occident faţă de poezia din RPR , care este îngustă , fără orizont , dictat de regim.  >  

b.) În CONCLUZIILE DE ÎNVINUIRE cu care a înaintat spre judecare  Tribunalului  Militar al R.II -Bucureşti dosarul nr. 1523 / 1959 ,cpt.Onea Mircea ( anchetator penal de securitate, în calitate

 de  procuror militar ) reţinea :

<Învinuitul PILLAT CONSTANTIN  , trădător de patrie,care, din anul 1944, s-a pus în slujba serviciului de spionaj englez , furnizând informaţii lui CHAULLERTON şi IVOR PORTER  de la Legaţia engleză din Bucureşti , demascaţi de organele de stat în anul 1949 ca spioni englezi

[.....] Continuîndu-şi activitatea sa trădătoare, învinuitul PILLAT Constantin în lunile ianuarie- februarie 1954, luând legătura cu coînvinuitul MITUCĂ ION , care executase o condamnare de 5 ani , au întocmit un "memoriu" cu conţinut contrarevoluţionar în care au tratat în mod tendenţios şi defăimător " situaţia deţinuţilor politici din RPR "

Cu sprijinul numitei Brătianu Elena ( plecată în Franţa în 1958 ), acest "memoriu" a fost predat unor funcţionari ai Legaţiei Franţei din Bucureşti , care l-a transmis lui Fărcăşanu Mihail .

Pe 28 de pagini ,  ale memoriului , Pillat Constantin şi Mitucă Ion aduceau calomnii orânduirii noastre socialiste , defăimau aparatul de stat şi în acelaş timp elogiau ativitatea trădătorilor de patrie fugiţi în occident şi a tuturor elementelor contrarevoluţionare .De asemenea , ei deplângeau situaţia celor ce se aflau în închisoare pentru faptele criminale comise împotriva puterii populare şi totodată cereau puterilor imperialiste să întreprindă acţiuni armate pentru schimbarea regimului din RPR [..........]

1.Faptele învinuiţilor PILLAT CONSTANTIN şi MITUCĂ IOAN de a fi expediat în occident materiale ce conţineau informaţii nedestinate publicităţii , constituie :

-Crima de trădare de patrie,p.p.de art.194 comb.cu art.194 4 CP al RPR .

Faptele aceloraşi învinuiţi de a fi transmis unui agent al serviciului de spionmaj străin informaţii tendenţioase şi calomniatoare cu privire la situaţia din RPRomână , se califică:

-Crima de trădare de patrie p.p.de art.194 comb.cu art.194 4 CP al RPR [....]

d.) În interogatoriul luat în proces ( 25 ? febr.  1960 ) de preşed.col Dimtriu D.Adrian,

Dinu Pillat  face o serie de precizări importante :<În 1945, am cunoscut prin sora mea Pia Fărcăşanu pe un ziarist englez Chellerton venit cu alţi ziarişti după eliberarea ţării.[...]acest englez se interesa de situaţia din ţară şi asupra raportului de forţă politice la acea dată.Fărcăşanu îl informaPCR nu-şi crease deajuns adepţi şi că PNŢ ar fi predominat. Tot în casa lui Fărcăşanu l-am cunoscut pe Yvor Porter ,şeful misiunii engleze , nu am ştiut că era spion. L-am căutat în 1947 şi i-am comunicat anumite abuzuri în legătură cu alegerile făcute la facultate de nişte studenţi şi în legătură cu situaţia de la facultatea de litere unde acest englez fusese profesor.Yvor Porter era laburist şi credea într-o ascendenţă a PSD a lui Titel Petrescu şi se mai interesa de o înţelegere între legionari şi comunişti din 1947 , dacă ar fi existat.L-am întrebat eu care va fi părerea în Anglia în legătură cu procesul Maniu când el m-a întrebat care este mersul procesului. I-am dat şi eu informaţiile pe care le aveam , dintre care unele le cunoşteam de la Ionel Teodoreanu care pleda în acel proces.[....] >   

-< Cu Paleologu Alexandru am purtat discuţii duşmănoase în perioada 1956-1958 [...] Ne-am manifestat împotriva teroarei comuniste.   >

-<Despre relaţiile dintre Uniunea Sovietică şi RPR susţineam că sub raport economic sînt relaţii de înfeudare.  >   

- <În legătură cu alegerile de deputaţi din 1955 eu i-am spus lui Acterian că este o mascaradă şi el era de acord cu mine.    >

- <Despre contrarevoluţia din Ungaria ,Acterian spune că este o revoltă legitimă a poporului maghiar şi el regreta că nu a intervenit occidentul mai energic.>   

- <Am mai discutat duşmănos cu Mitucă Ion pe care l-am văzut de două ori după ce a ieşit din închisoare , în 1954 prima dată am discutat în mod violent duşmănos la adresa regimului.

A doua oară tot în 1954 când mi-a adus memoriul său pe care l-am expediat în occident,am discutat mai puţin, fiind preocupat de expedierea memoriului care se referea la abuzurile din închisoari petrecute între 1952-1954.Conţinutul memoriului de la dosar reproduce informările verbale pe care mi le-a dat Mitucă la ieşirea din închisoare [...] Memoriul nu l-am redactat eu şi nu sunt de acord cu stilul acestuia, însă cu fondul sînt de acord.      >   

 g.) Sentinţa nr. 24 / 1 martie 1960  a Tribunalului Militar al Regiunii a II-a Mlitară -Colegiul de fond- Dosar nr. 201 / 1960, trimis în judecată pentru <crima de trădare de patrie p.p. de art.194/2 ;art.194 /3  comb. cu art.194 /4, pentru crima de uneltire contra ordinei sociale p.p. de art.209 pct.2 lit.a C.P. comb.cu alin.penultim al aceluiaşi articol.>

ÎN FAPT :<Inculpatul Pillat Constantin, fost legionar , fiu de moşier şi fost fruntaş liberal a sprijinit organizaţia legionară încă din anul 1941 [...] Pentru a lovi în interesele patriei , prin intermediul trădătorilor de ţară Fărcăşanu Mihail, fugit în străinătate, s-a pus în slujba agenţilor serviciului de spionaj englez Chaullerton şi Yvor Porter cărora le-a transmis în perioada anilor 1944-1948 o serie de informaţii cu caracter de spionaj. După ce a fost demascat Yvor Porter ca spion englez , [...]  şi-a continuat această activitate trădătoare [...] a transmis date şi informaţii calomnioase tendenţioase cu privire la situaţia economică,politică şi socială din RPR [...]prin intermediul lui Dugaujar , fost ataşat comercial al legaţiei Franţei la Bucureşti.[...] luînd legătura cu coinculpatul Mitucă Ion [...] au întocmit un memoriu conţinut contrarevoluţionar în care au tratat în mod tendenţios şi defăimător situaţia deţinuţilor politici din RPR [...] au adus calomnii orânduirii noastre sociale , au defăimat aparatul de stat [...] Ei deplângeau în acest memoriu situaţia celor ce se aflau în închisori pentru fapte comise împotriva puterii populare şi cereau puterilor imperialiste să întreprindă acţiuni pentru schimbarea regimului democrat din RPR. [...] Faptele reţinute în sarcina inculpatului Pillat Constantin se dovedesc cu declaraţiile coinculpaţilor de la organele de anchetă şi din faţa instanţei [...] care se coroborează cu depoziţiile martorilor [....] de asemenea date la organele de anchetă [...] şi cu materialele corp delict de la dosarul cauzei. 

1/ Făcând  aplicaţiunea art. 209 pct.2 lit.a C.P , cu aliniatul penultim al aceluiaş articol , art.25 pct.6  C.P.cu unanimitate de voturi condamnă pe NOICA CONSTANTIN la 25 (douzecişicinci)

ani muncă silnică şi 10 (zece) ani degradare civică şi se confiscă întreaga avere personală pentru crima de uneltire contra ordinei sociale.

Făcând aplicaţiunea art.194 /3 comb.cu art.194 /4 C.P. cu unanimitate de voturi îl condamnă pe Pillat Constantin la 15 ( cincisprezece ) ani temniţă grea pentru crima de trădare de patrie p.p.de art. 194 /3 C.P. în care se includ şi faptele imputate sub calificarea prevăzută de art.194 /3C.P. potrivit prevederilor art.107 C.P. şi art.292 C.J.M. În baza art.101 C.P. condamnatul Pillat Constantin va executa pedeapsa cea mai grea adică 25 ani muncă silnică şi 10 ani degradare civică şi i se confiscă în întregime averea personală.>  

-Papacostea, Şerban  

[LD: valoros istoric contemporan, cu operă istoriografică remarcabilă  ]

N.în 1928, la Bucureşti .Înscris la Facultatea de Litere şi Filozofie (1945 ) , licenţiat al Facultăţii de Istorie şi Geografie din Bucureşti ( 1949 ), student şi discipol al lui Gheorghe Brătianu .

Arestat în martie 1950 din faţa Institutului Francez din Bucureşti ( Bd.Dacia ), a cărui bibliotecă o frecventa.Anchetat la Securitatea din Calea Rahovei , într-un lot constituit din cca 30-40 persoane, arestate de la Institutele( biblioteci )-  francez, britanic, american  şi italian -  înghesuite în două celule.  Condamnat administrativ , la 2 ani muncă silnică, pe care i-a executat la Jilava şi Capul Midia.

Eliberat după executarea pedepsei, după câţiva ani a fost încadrat cercetător la Institutul de Istorie Nicolae Iorga ( 1957 );a susţinut un doctorat strălucit ( 1968);a fost premiat de Academia Română ( 1971 ).După dec.1989, a devenit dir. Institutul de Istorie Nicolae Iorga ( 1990-2001 )şi membru corespondent al Academiei Române .     

-Pascu : Nicolae Gr.

N.în 1899 în Codăeşti-Vaslui. Avocat domiciliat în Bucureşti .În 1933, s-a înscris în PNŢ , iar în iul.1945 a fost numit secretar general adjunct al partidului. În timpul procesului Maniu-Mihalache ( 1947 ), a fost pus sub urmărire ,pentru că avusese întâlniri cu membri ai misiunilor diplomatice occidentale acreditate în Bucureşti.

Timp de 12 ani a stat ascuns la prieteni şi rude . Arestat în 1959, în urma unei trădări ;anchetat la Securitatea din Bucureşti ;  judecat şi condamnat la 25 ani muncă silnică ( Sentinţa 201 / 31 oct.1959 ) pentru " înaltă trădare " , de Tribunalul Militar- Bucureşti. Detenţia la închisorile Uranus, Aiud ,Piteşti, Botoşani .S-a opus "reeducării" , încurajându-i şi pe alţii să nu cedeze."Eliberat " în 1964 ( cu Decretul 411-graţieri ) , a fost în continuare în vizorul Securităţii  

( cpt. Nicolae Bica organizând o reţea de informatori , ţinându-l permanent sub observaţie ) .

-Pastzuska ,Iuliana  

Soră socială romano-catolică, n.în 1906.Condamnată în 1951, în unul din loturile înscenate pentru compromiterea Nunţiaturii Apostolocice din România.

-Pavel, Pavel 

Preot protestant,născut în SUA ( din părinţi ardeleni emigranţi ).Arestat şi închis la Piteşti , împreună cu alte persoane cu "cetăţenie străină " , eliberat o dată cu acestea. 

-g-ral Pădure, Valerian

General din Sibiu . Arestat şi implicat în procesul înscenat în sept.1951, pentru compromiterea reprezentanţilor Vaticanului în România .

-Pătru , Virgil 

Avocat în Bucureşti, n.în 1913 ,în com.Dioşti -Romanaţi (secretar particular al lui Andrei Rădulescu şi Const.Titel Patrescu -preşed.PSD - ( al cărui fin era )

Arestat în nopaptea de 5/6 mai 1948 ( împreună cu C.T.Petrescu şi Adrian Dimitriu ) înainte de primul mare val de arestări de la 14/ 15 mai 1948. Condamnat la 10 ani muncă silnică,în procesul  înscenat lui Titel Petrescu ,de Tribunalul Militar -Bucureşti ;eliberat "surpriză " ,în cămaşă şi chiloţi, în 1956 , la intervenţia laburistului Hugh Gaitskell pe lângă Hrusciov, din iunie 1956 [ Hrusciov cu Malenkov,în vizită la Camera Comunelor din Londra, la recepţia finală , ar fi primit acea  listă cu socialiştii români întemniţaţi ... ]

În lagărul de la  Poarta Albă , a sosit un ofiţer de Securitate , care însoţit de director, a întrebat de...Virgil Pătru. Acesta s-a prezentat ,şi a fost înştiinţat că este liber.În cămaşă şi chiloţi, a părăsit Poarta Albă .Rearestat în 1959; condamnat la alţi 10 ani închisoare , petrecuţi la  Gherla şi  Aiud. A fost "eliberat "  în 1964, cu Decretul 411 -graţieri .   

-Pâclişanu,Zenobie T. / Pâclişanu - fiu /

Prelat greco-catolic,scriitor erudit , membru c.  al Acadenmiei Române ( din 1919 ), dir. al Bibliotecii din Blaj . N.în 1886 , în satul Straja , com.Berghin -Alba., cu studii strălucite la Blaj, Viena şi Budapesta.Militant unionist, unul din coredactorii Actului Unirii Transilvaniei cu România  ( 1 dec.1918 ) .

Director general al cultelor minoritare din Ministerul Cultelor şi Artelor - în guv. I.I.C.Brătianu

( 1922- 26 ) ;autor al unor studii de istorie politică, culturală şi bisericească din Transilvania.

    După 1944, a făcut parte din delegaţia română care a semnat Tratatul de Pace de la Paris

 ( 1946 ), prezentând p.d.v. al PNŢ , al lui Iuliu Maniu , în capitala Franţei ( a înmânat un Memoriu cu doleanţele româneşti,  ministrului francez de externe, Georges Bidault .) 

  Exclus din Academia Română , devenită Academia RPR  ( cf. Decretului din 9 iun.'48 ) ;

arestat şi anchetat cu duritate la MAI ;închis  la Jilava şi transferat în iunie 1950  la Sighet ( devenită puşcăria demnitarilor ) ; eliberat pe 26 martie 1952.

A fost numit de Vatican ,după 1949  ( în clandestinitate ),Vicar -general mitropolitan al Bisericii Greco-Catolice din Muntenia, Oltenia şi Moldova .

Rearestat pe 19 apr.1957 ; torturat cu sălbăticie  la Securitatea din Bucureşti , acuzat de legături cu străinătatea ; judecat într-un "lot de prelaţi" ; condamnat la 12 ani de închisoare şi confiscarea averii ( Sentinţa nr. 215 / 23 oct.1957 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti , pentru "trădare de patrie "  ( Cf. Legii 312 /'45 şi noului Cod Penal, art. 209 )

La proces, a susţinut cu demnitate şi curaj că declaraţiile din anchetă i-au fost smulse prin tortură ,şi nu le-a recunoscut. După proces, a fost anchetat în continuare , murind în urma tratamentului exterminator,  la sfârşitul lui martie 1958 , la Jilva.

Aruncat la groapa comună a Jilavei, după ani de zile doamna Hortensia Pâclişeanu  ( ajutată de preotul bisericii din Jilava ) , i-a recunoscut rămăşiţele pământeşti ( după pantofi şi dantură ) , reînhumându-l la Cimitirul Bellu-catolic.

Manuscrisele prelatului , au fost salvate , ajungând la Vatican .

/Fiul său, strălucit medic neuro-psihiatru la Philadelphia -SUA, a fost condamnat la moarte ( în contumacie ).    

- Pârvulescu ,Iulian D.

[ LD: Un episod petrecut la Craiova, dar care s-a repetat  în numeroase oraşe ale ţării,  după încheierea armistiţiului româno - sovietic ( 12 sept.'44 )

Pe de o parte, prin armistiţiu ,guvernul român se obligase să asigure libera mişcare a trupelor sovietice,să pună la dispoziţie construcţii şi instalaţii,să facă plăţile cerute de Comandament,

să predea valorile materiale capturate,să dizolve formaţiunile "de tip fascist" , să colaboreze cu Înaltul Comandament Sovietic la arestarea şi judecarea persoanelor acuzate de crime de război

, să asigure controlul aliat (sovietic ) asupra publicaţiilor , teatrelor, filmelor telefonului , corespondenţei.

Pe de altă parte, Legea 461 ( 19 sept.'44 ) prevăzuse  revizuirea funcţionarilor numiţi în timpul regimului Carol II şi al regimului Antonescu .

În Craiova, menţinerea ordinii devenise imposibilă din cauza abuzurilor permanente ale trupelor sovietice de ocupaţie staţionate acolo.Cu toate acestea,col.Serov ( locţiitor sovietic  pentru Afaceri Interne ), transmitea într-un Raport către Stalin că <autorităţile [române] s-au eschivat de la orice acţiune în vederea menţinerii ordinii, în pofida regimului militar instaurat de Aramata Roşie > şi că comandantul garnizoanei sovietice( numit de Frontul 2 Ucrainean ) a introdus un regim sever ,plasând  2.000 de ostaşi din trupele NKVD , în zonele principale ale Craiovei, 250 soldaţi alcătuind rezerva de intervenţie în cazuri de excese .  Menţiona şi "trofeele" acestor măsuri de ordine: 55 de persoane arestate ;  peste 800 aparate de radio şi 90 de arme confiscate ; 12 automobile şi 17 camioane rechiziţionate .

În Raportul  înaintat lui BERIA ,Serov  propunea să fie arestaţi şi trimişi la Bucureşti,pentru o lună : col.Buzia ( comandantul militar al oraşului ), Popescu ( primarul Craiovei ), Vlasia ( şeful Poliţiei ) , Pârvulescu ( şeful Siguranţei ) şi , după o lună, primii trei să fie eliberaţi şi demişi din posturi ,iar Iulian Pârvulescu să fie judecat conform legislaţiei române. ]

 Iulian Pârvulescu, director al Siguranţei din Craiova, n.în 1887 , la Craiova ( domiciliat la Bucureşti ).Arestat la 9 oct. 1944, din ordinul col.Serov ; exclus din Ministerul de Interne după 6 martie 1945 ; rearestat şi condamnat în 1948 ( cf. noului C.P. )

A murit la 24 ian.1952, la închisoarea Făgăraş, din cauza regimului  de exterminare. 

-Pencovici, Mihai E

Diplomat de carieră,n.în 1893 ( ginerele fostului guvernator BNR , Dimitrie Burileanu ) .

A îndeplinit diverse funcţii specifice :ataşat de Legaţie(1918 ), secretar de Legaţie ('20-'38 ),consul general  ( '38-'43 ) , ministru plenipotenţiar (10 dec.'46-20 nov.'47 ).

Arestat în 1949 .Grav bolnav de TBC, a murit pe 27 febr.1953, la câteva luni după "eliberare" .

- 

R.

- Mircea Răceanu -

Diplomat, condamnat la moarte pe 13 mart.'89

S.

- Săbăuneanu , Saul

Arestat pe 6 nov.'58 ; condamnat la 8 ani închisoare şi confiscarea totală a averii ( Sentinţa nr. 241 /20 apr.1959 )de Tribunalul Militar -Iaşi , pentru "uneltire contra ordinii sociale" ( cf. art.25 şi  209  C.P. ).

<ÎN FAPT - se motiva în sentinţă - inculpatul civ.Săbăuneanu Saul s-a manifestat duşmănos la adresa regimului din RPR , afirmând că acesta ar fi un regim de asuprire , de teroare,libertatea presei , a cuvântului , a comerţului, a profesiei ar fi înscrise în mod formal în Constituţia RPR şi că aceste drepturi ar fi inexistente , standardul de viaţă ar fi mult mai ridicat în Israel decât la noi, aducând injurii la adresa conducătorilor RPR , precum şi la adresa socializării agriculturii .> 

Recursul înaintat de Săbăunenu , a fost respins ca "nefondat" de Tribunalul Militar Regiunea a II-a MIlitară ( Decizia nr.1305 / 20 mai 1959 )

În 1963, Tribunalul Suprem al RPR ,Colegiul Militar , a admis "recursul în supraveghere " declarat de Procurorul General al României ,prin anularea  Sentinţei  nr. 241 /20 apr.1959 şi  Deciziei  nr.1305 / 20 mai 1959 , achitându-l pe inculpat pentru infracţiunea prevăzută de art.209 ,dispunând punerea lui  în libertate ( Decizia nr.26 /28 febr.1963 )      

V.

-Vidraşcu,Emanoil 

[LD: recomand pentru cei interesaţi vol. PRIGOANA.DOCUMENTE ALE PROCESULUI.... , Editura Vremea, Bucureşti , 1996.

N.în 1910, în Dorohoi ,licenţiat în Drept ,  fost avocat şi funcţionar la Ministerul de Externe, cultural detaşat la Preşedinţia Consil.de Miniştri sub guvernarea antonesciană ;

a).Dulipovici ,Anatolie (căpitan ,anchetator penal de Securitate -Bucureşti )

...Pe 29 sept.'59 ,a luat interogatoriul lui Vidraşcu Emanoil, implicat în procesul "lotului  Noica-Pillat "

Întrebare: <Ţi-a fost prezentată ordonanţa de punere sub învinuire din 28 sept.1959, prin care ai fost pus sub învinuire pentru faptul că fiind un element duşmănos regimului democrat-popular instaurat în ţara noastră , întîlnindu-te în mod organizat cu diferite elemente reacţionare şi legionare ai purtat împreună cu aceştia în repetate rânduri - pe baza transmisiunilor provocatoare şi calomnioase ale posturilor de radio din ţările capitaliste pe care le audiai -  discuţii duşmănoase orânduirii sociale existente în RPR , ai ponegrit şi calomniat regimul democrat -popular şi realizările sale şi ai propagat ideea schimbării acestui regim şi restaurarea orânduirii burghezo-moşiereşti [...] Te recunoşti vinovat de săvârşirea faptelor infracţionale menţionate în ordonanţa de punere sub învinuire ce ţi-a fost prezentată ? >; <Cine a mai luat parte la discuţiile duşmănoase pe care le-ai purtat cu numitul PILLAT CONSTANTIN ? >

 b.)  În CONCLUZIILE DE ÎNVINUIRE cu care a înaintat spre judecare ( 10 febr.1960 )  Tribunalului  Militar al R.II -Bucureşti dosarul nr. 1523 / 1959 ,cpt.Onea Mircea ( anchetator penal de securitate, în calitate  de  procuror militar ) reţinea în sarcina sa  :

 <12/VIDRAŞCU EMANOIL , element reacţionar , înainte de 23 August 1944 s-a bucurat de încrederea căpeteniilor antonesciene care l-au promovat în funcţii de răspundere , numindu-l şef de cabinet al lui MIHAI ANTONESCU . După eliberarea ţării noastre de sub jugul fascist [...] a adoptat o poziţie ostilă regimului democrat popular , pe care şi-a manifestat-o mai mult din anul 1954, când a intrat în relaţii cu PILLAT CONSTANTIN şi împreună au început să desfăşoare activitate împotriva acestui regim.

< În acest scop, [...]au organizat întâlniri la domiciliile lor , cu care ocazie au întreţinut discuţii împotriva orânduirii sociale existente în RPR proferând injurii şi calomnii , afirmând că regimul nostru ar "lipsi" pe cetăţeni de drepturi şi libertăţi şi în acelaşi timp elogiind aşa zisele libertăţi din ţările capitaliste.

< Comentând ştirile ce se transmiteau la  emisiunile posturilor de radio imperialiste , în discuţiile purtate cu Pillat Constantin cu privire la Conferinţa de la Geneva şi evenimentele contrarevoluţionare din Ungaria, Vidraşcu Emanoil şi-a manifestat dorinţa şi speranţa că orânduirea democrat populară din RPR va fi răsturnată şi se va instaura un regim de tip burghez.> 

c.) : av. Nistor Vasile a arătat că a fost un element excepţional în studenţie şi datorită acestu fapt a fost luat la cabinetul lui Mihai Antonescu.

<Că împotriva lui Vidraşcu nu sunt alte probe decât propriile sale mărturisiri.I se impută că a discutat cu Pillat Constantin referitor la pretinsa lipsă de drepturi din RPR [...]

Arată că Vidraşcu este un mistic -un idealist şi singura vină a lui este aceia că nu l-a denunţat pe Pillat. [...] În încheiere arată că inculpatul a fost un simplu funcţionar în perioada războiului la Preşedinţia Consiliului de Miniştri , că după 23 august s-a recalificat ca lăcătuş până în 1958.   >

d.) Sentinţa nr 24/ 1martie 1960 , dată de Tribunalul Militar al reg.a II-a militare ( preşed. Dimitriu D.Adrian , judecător Ion Petrescu ) acuzele au fost menţinute fiind învinuit de " crimă de uneltire contra ordinei sociale p.p.sde art. 209 pct.2 lit.a a C.P. comb. cu alin.penultim al aceluiaşi articol " Semnează  preşed.-col. de Justiţie Dimitriu D.Adrian ; judecător -maior de justiţie Petrescu Ion ; col.Chimirel Iancu ; asesori- lct.col Bobb Horaţiu , mr Cosmiţă Aurel  ).

ÎN FAPT - se motivează în sentinţă -<Inculpatul Vidraşcu Emanoil , element reacţionar care înainte de 23 august 1944 , bucurîndu-se de încrederea căpeteniilor antonesciene a fost promovat în funcţie de răspundere fiind numit şef cabinet al lui Mihai Antonescu ,după eliberarea ţării noastre de sub jugul fascist ,el a adoptat o poziţie ostilă regimului democrat popular [...]

discuţii politice cu conţinut contrarevoluţionar ,proferau injurii şi calomnii la adresa regimului [...] > 

 

[neterminat]