13. VICTIME ADMINISTRATIVE :prefecţi, primari, perceptori, notari, funcţionari, ş.a.

[sinteză Livia Dandara]

 

MINIŞTRII ADMINISTRAŢIEI LOCALE

 în "epoca-Dej " , "epoca Ceauşescu ", epoca Iliescu"  ....în statul comunist, copărtaşă la genocid , apoi la ascunderea crimelor comise :

 [LD: 9 nov.2007 Pe lângă generalităţile vehiculate de 18 ani, foarte rar se vorbeşte de responsabilii direcţi , ai regimului comunist  între  23 aug.'44 - 28 dec.1989 .

Iată-i :

"Epoca Dej"

1.Guv.Sănătescu I ( 23 aug.-3 nov.'44 )

2.Guv.Sănătescu II ( 4 nov.-5 dec.'44 )

3.Guv.Rădescu ( 6 dec.'44-5 mart.'45 )

4.Guv.Petru Groza I ( 6 mart.'45-30 nov.'46 ) 

5.Guv.Petru Groza II ( 1 dec.'46-29 dec.'47 )

6.Guv.Petru Groza III ( 30 dec.'47-14 apr.'48 )

7. Guv.Petru Groza IV ( 15 apr.'48-2 iun.'52 );

8.Guv.Gheorghe Gheorghiu-Dej ( 28 ian' 53-4 oct.55  ) 

9. Guv.Chivu Stoica ( 20 mart'57-20 mart.'61 )  

10.Guv.Ion Gh.Maurer I ( 21 mart.'61-17 mart.'65 )

"Epoca Ceauşescu"

11.Guv.Ion Gh.Maurer II ( 18 mart.'65-20 aug.'65 )

12.Guv.Ion Gh.Maurer III ( 21 aug.'65-8 dec.'67 )

13.Guv.Ion Gh.Maurer IV ( 9 dec.'67-12 mart.'69 )

14.Guv.Ion Gh.Maurer V ( 13 mart.'69-27 febr.'74 )

15.Guv.Manea Mănescu ( 27 febr.'74 -remaniere ; 18 mart-'75 -28 mart'80 )

16.Guv.Ilie Verdeţ ( 29 mart.'80-20 mai '82 )

17.Guv.Const.Dăscălescu ( 21 mai'82- 28 mart.'85 )

18.Guv.Const.Dăscălescu  ( 29 mart.'85-22 dec.'89  )

REVOLUŢIA din dec.'89

"Epoca Iliescu "

1.Guv.proviz.Petre Roman ( 26 dec.'89-27 iun.'90 ) 

2.Guv.Petre Roman ( 28 iun.'90- 16 oct.'91 )  

3.Guv.Teodor Stolojan ( 1 oct -remaniere ; 16 oct.'91-18 nov.'92 )

4.Guv.Nicolae Văcăroiu  ( 4 nov.'92-remaniere ; 20 nov-'92 - nov.'96  )

5.Guvernul Nic.Văcăraoiu II ( 12 mai-1995- nov ? '96 )

 

CRONOLOGIE  LEGIFERARE  REPRESIUNE  GENOCID 

1944

-23 aug.'44: marea cotitură. 

¤ GUVERN Sănătescu ( I  ) : 23 aug.-4 nov.'44 

-12 sept.'44.Moscova :Convenţia de armistiţiu .

[Vezi la Cronologia genocidului ]

România se angaja < să dizolve formaţiunile de tip fascist ,cât şi orice organizaţii care duc propagandă ostilă Naţiunilor Unite şi în special Uniunii Sovietice > şi să colaboreze cu Înaltul Comandament Aliat ( sovietic ) <la arestarea şi judecarea persoanelor acuzate de crime de război. > Convenţia instituia controlul sovietic < asupra publicaţiilor, teatrelor, filmelor, poştei ,telefonului , corespondenţei particulare şi oficiale .>

/ 19-30 sept.'44.Decret-lege nr.461 :purificarea aparatului de stat

[ LD:  "Cutie a Pandorei " deschisă cu învoirea partidelor democratice , lezate de politicile  precedentelor  regimuri dictatoriale ( Carol II , Antonescu ), fără să fi măsurat  cât de departe merseseră  respectivele regimuri cu "revizuirea "  aparatului funcţionăresc. Ori, din cercetările noastre, rezultă că , la fel ca şi în cazul breslelor, funcţionărimea intrase în Frontul Renaşterii Naţionale,pentru a evita licenţiarea .   

- Pe baza acestui Decret-lege,  au fost revizuiţi toţi funcţionarii numiţi  din febr.'38, dată de la care sistemul pluripartidist fusese  desfiinţat ..

-22 sept.'44: Decret -lege nr.465: măsuri fiscale speciale ptr. starea de război.

-26 sept.'44: Decizia nr.54.319 :Fixarea de salarii funcţionarilor din întreprind. particulare

Prin Decizia Ministerul Economiei Naţionale s-au  fixat salariile tuturor funcţionarilor ,lucrătorilor şi oamenilor de servici din întreprinderile particulare ( M.O. nr.223 , 27 sept.'44 )

-1 oct.'44: Decizia nr.1752: reglementarea consumului de carne

Prin această Decizie, Ministerul Economiei Naţionale a reglementat consumul de carne

( proaspătă şi preparată ) de bovine, ovine, porcine . inclusiv a mezelurilor şi "salamului de Sibiu " ( M.O. nr.229, 4 oct.'44  )

- 6 oct.'44:Schimbarea primarilor şi prefecţilor "de jos în sus"

[LD:Acest tip de confruntări se vor generaliza crescendo , în lunile şi anii următori, până la instaurarea guvernului Petru Groza ( martie'45 ) ]

În comuna Colentina-Fundeni, un "grup de cetăţeni" instalează ca primar al comunei pe cizmarul Ştefan Ionescu ( din com. Andronache ) .Deşi Ministerul de Interne consideră acţiunea ilegală, primarul refuză să plece.Sunt trimişi jandarmi să restabilească ordinea. Din acel moment ministrul Aldea devine "fascist" , "hitlerist" , "duşman al poporului" ( Scânteia, 6 oct.'44 )     

# Decizia nr.526: preţuri maximale la zarzavaturi, legume,fructe etc. 

Prin această Decizie a Ministerului Economiei Naţionale, primarii şi prefecţii au fost obligaţi să fixeze preţuri maximale la aceste produse.   

-6 oct.'44 : anularea "purificării"  administraţiei

[LD: de clarificat dacă este vorba de anularea decretelor antonesciene ( de  mare importanţă pentru evrei ) , sau este vorba despre ... lustraţia comunistă. ]

În Consiliul de Miniştri se discută Decretul de modificare a legii referitoare la purificarea administraţiei locale (din timpul regimului Antonescu)

-9 oct. '44: se publică decret-lege privind purificarea administraţiei publice

- 12 oct.'44: Decret-lege nr. 501:ptr. funcţionarii trimişi în Moldova, sudul Bucovinei  şi nordul Transilvaniei .Măsură menită să reintroducă administraţia românească în fostele teritorii  anexate (sau ocupate ) de administraţia sovietică şi maghiară.

-14 oct.'44 :Ocuparea prefecturilor, schimbarea primarilor

/ La guvern, g-ralii Sănătescu ,Aldea (Interne ) ,Teodorescu ( cmd.garnizoanei Bucureşti ) iau măsuri de menţinerea ordinii .Declaraţia ministrului Aldea:"când aceste tentative s-au repetat , cu forţe din ce în ce mai numeroase şi cu ameninţări la adresa autorităţilor [...] au început atacurile prin presă la adresa Ministerului de interne .Cuvinte ca <hitlerist> , <fascist> şi <duşmanul poporului > au fost aruncate , numai cu scopul de a produce nedumerire în opinia publică şi a aţâţa contra ordinii în stat " ( Universul ,14 oct.'44 )

..."Hitleristul Aldea ordonă armatei să tragă în popor " ( Scânteia, 14 oct.'44 ) ;

..."Să fie arestat hitleristul Aldea "( România liberă , 14 oct. )

- 21 - 28 oct.'44:M.A.I aprobă schimbarea primarilor de către cetăţeni.

[LD:evident, depăşit de situaţie şi presat de autorităţile de ocupaţie sovietice , ministerul nu mai trimite trupe de jandarmi ,pentru a restabili ordinea.  ]   

Ministerul de Interne transmite ordine scrise şi telegrafice ca în comune primarii să poată fi schimbaţi , dacă reprezintă "o garanţie morală desăvârşită" .

/Pe 28 oct., la Galaţi, comuniştii scot muncitorii în stradă .Demonstranţii pătrund  în prefectură şi impun ca prefect şi primar  FND: dr.Orsu şi Ilie Gheorghe.

-1-3 nov.'44: asaltul şi cucerirea primăriei şi prefecturii Constanţa

Consiliul local al FND din Constanţa , iau cu asalt Primăria , înlocuind primarul.

G-ral Aldea ordonă prefectului să pună primăria sub pază militară şi să trimită provocatorii dezordinii în faţa Curţii Militare.

A doua zi,"gărzi patriotice", sindicalişti,muncitori portuari,  iau cu asalt Prefectura ,instalând ca prefect pe Victor Duşa ( PCR ).În cursul confruntărilor - cu schimburi de focuri - sunt victime de ambele tabere .  

¤ Guvern Sănătescu ( II ): 3 nov-2 dec.'44

-11 nov.'44:Decret-lege nr.578 : plata salariilor funcţionarilor refugiaţi din Basarabia

şi nordul Bucovinei ( anexate de sovietici ).  

-15 nov.'44 :Modificarea legii privind purificarea administraţiei locale

În Consiliul de Miniştri se discută Decretul de modificare a legii referitoare la purificarea administraţiei locale.

-16, 20  nov.44 :Acord privind alegeri locale

/ Ministrul de Interne Penescu anunţă "acordul " PNŢ - PNL-FND privind schimbarea prefecţilor şi primarilor , la propunerea guvernului , nu prin mişcări anarhice,  şi organizarea de alegeri locale .

/În şedinţă de guvern, miniştrii cad de acord ca schimbarea primarilor şi prefecţilor să se facă de către Ministerul de Interne (cf. algoritmului de guvernare ). 

Cu toate acestea, comuniştii şi aliaţii lor, vor continua asaltul prefecturilor şi primăriilor , punându-şi oamenii lor :Deva (21 nov ),Braşov ( 23 nov ), Piteşti şi Târgovişte ((28 nov.),Arad şi Timişoara (29 nov. )

-18 nov.'44:Decret-lege nr.578 : trecerea în rezervă sau retragere a personalului militar şi civil al armatei în timp de război , după împlinirea limitei de vârstă. ( M.O. nr.268 din 18 nov.'44 )

-3 dec.'44: Jurnalul nr. 862: îndemnizaţii speciale de scumpete ptr.funcţionarii publici.

Prin Jurnalul Consiliului de Miniştri, Ministerul de Finanţe a acordat îndemnizaţii speciale de scumpete pentru funcţionarii publici ( M.O. 281, 3 dec.'44 )

¤ Guvern Rădescu : 5 dec.'44- 6 mart.'45

1945

-3 ian.'45:Pr.de lege : pedepsirea vinovaţilor de dezastrul ţării şi criminalilor de război  .

Este primul proiect al legii, pregătit de Ministerului de Justiţie -condus de Lucreţiu Pătrăşcanu  publicat în presă (Scânteia, 3 ian.44 )

- 20-30 ian.'45 : Confederaţia Generale a Muncii - la remorca  FND / PCR

Comisia de organizare a Sindicatelor Unitare a trecut la unificarea sindicatelor sub directiva şi lozincile FND. Congresul a durat zece zile şi a fost onorat de membrii marcanţi ai FND/PCR : Gheorghiu Dej, Petru Groza , Chivu Stoica, Ion Gh.Maurer,  ş.a.ş.a  

-20 ian.'45 : Legea 50 :pedepsirea criminalilor de război şi vinovaţi de dezastrul ţării 

Legea 51 :procedurile ptr.urmărirea şi pedepsirea inculpaţilor 

-29 ian.'45 : Programul de guvernare al FND

[ LD: odată cu lansarea Programului de guvernare FND , începe campania virulentă de răsturnare a g-ralului Rădescu , de înlocuire prin forţă a prefecţilor şi primarilor .

Programul , structurat pe obiectivele ţintă , prevedea , printre altele : înlăturarea elementelor fasciste , antonesciene şi sabotoare din întreprinderile publice şi particulare şi din aparatul de stat (Scânteia ,  România Liberă, 29 ian.'45 )

-4-16 febr.'45: FND : provoacă criză de guvern 

[LD: În fruntea acestei campanii se găseau înăuntrul guvernului , Petru Groza , Gheorghiu -Dej ,Lucreţiu Pătrăşcanu , Teohari Georgescu ş.a.]

...Întruniri FND în Capitală

În ziua când la Yalta se hotăra soarta ţării, PCR declanşează criza de guvern .

/ La sala Aro, Ghorghiu- Dej spune:<Nu numai Antonescu şi banda lui sunt de vină de cele ce a pătimit poporul nostru ; sunt de vină şi acei factori de răspundere ai partidelor istorice care au sprijinit , direct sau indirect , dictatura sângeroasă a lui Antonescu.>

/ La sala Tomis, Pătrăşcanu spune:<[...] o coalizare de forţe , când făţişă , când tacită , a curentelor reacţionare din partidele istorice a împiedicat iniţiative pornite din rândurile FND.> El cere < sancţionarea exemplară a tuturor criminalilor de război , a tuturor celor vinovaţi de dezastrul ţării >

/ La sala Marna ,Vasile Luca spune :<Reacţionarii din partidele istorice vorbesc şi încearcă să dea lecţii [...] ne atacă şi spun că FND ar fi un singur partid şi guvernarea unui singur partid înseamnă dictatură.[... ]dar cine nu ştie că Uniunea Sovietică , sub conducerea unui singur partid ,a eliberat atâtea popoare din lume  ? Cine nu ştie că Constituţia stalinistă este cea mai democratică constituţie din lume ? >

...Asaltul prefecturilor

/ La Câmpulung-Muscel,activişti comunişti ( ajutaţi de sindicalişti ) înlocuesc cu forţa prefectul , relansând acţiunile de "cucerire a prefecturilor " ( 4 febr.) ;

/ Prefectura din Tg. Mureş  este luată cu asalt. ( 11 febr.)

...Cluj.Miting FND în Piaţa Libertăţii

Pe 20 febr, în organizarea FND -pentru Transilvania ( preşed. Teofil Vescan ) , participă Jordaky Lajos, Lakatos Istvan ( din Comit.Executiv al CGM ), Soos Ioesf ( reprezentantul Madosz -Tg.Mureş ), I.Dumbravă ( Frontul Plugarilor )

-24  febr.'45 : "REBELIUNEA ROŞIE"

..."Masacrul " lui Rădescu = diversiune-pretext pentru debarcarea guvernului

/În centrul Capitalei se desfăşoară demonstraţia FND/PCR /Sindicate/  , cu scopul răsturnării prin forţă a guvernului.În Piaţa Naţiunii Gheorghiu Dej şi Teohari Georgescu rostesc discursuri furibunde .

/Grupuri înarmate încearcă să pătrundă în clădirea Ministerului de Interne .Din clădire, un grup de şoc condus de Teohari Georgescu ( cf. versiunii  Rădescu , pentru ca să poată fi învinovăţit el de  represiune ) ar fi tras în mulţimea demonstranţilor ( 8 victime )

...Înlocuirea  prefecţilor    

/În diverse oraşe din ţară au fost  instalaţi, în forţă, prefecţi comunişti : Nicolae Celac (Craiova, 24 febr.), Ilie Olteanu ( Caracal, 3 mart.), V.Todoran( Tg.Jiu , 3 mart.)ş.a. ş.a

¤ GUVERN Petru Groza ( I ) ; 6 mart.'45- 30 nov.'46

-mart-'45 : Teohari Georgescu - înlocuirea prefecţilor PNŢ

După acceptul lui Stalin ca administraţia nordului eliberat din Transilvania să revină autorităţilor româneşti, toţi prefecţii PNŢ ( numiţi de guvernele precedente ) au fost  destituiţi .

- 21 mart.'45.Sindicatul Funcţionarilor Publici : cer exproprierea caselor urbane

[LD: nu cunoaştem din alte surse acest demers. Iniţiativă ilegală şi nelegitimă, ea este, totuşi,  plauzibilă , fiind în consonanţă cu "spiritul vremii" imprimat de noua guvernare. De ce nu ?! Purificarea şi  epurarea funcţionarilor din aparatul administrativ şi public, a avut ca revers numirea funcţionarilor fideli noii puteri .Capitala şi oraşele ţării trebuia să rezolve problema spaţiului locativ pentru ei. O lege specială cu această ţintă , nu s-a dat. Dar , cu avalanşa de arestări, procese, condamnări - inclusiv confiscarea averii - această chestiune s-a rezolvat ]

O delegaţie a Sindicatelor Funcţionarilor Publici s-a prezentat la Ministerul de Justiţie ,cerând ministrului  Lucreţiu Pătrăşcanu exproprierea caselor din Bucureşti şi alte localităţi urbane.

( Timpul, 21 mart.'45 ) Pentru publicarea acestei ştiri, Timpul a fost suspendat pentru o săptămână, iar ziarele  Fapta şi Ediţia  ( care preluaseră ştirea ) pentru o zi.

-29 mart.'45:Decret -lege :purificarea administraţiilor publice

Este adoptat la propunerea lui Lucreţiu Pătrăşcanu .Pe baza lui, au fost epuraţi toţi acei care <au activat ,sub orice formă, în scopul instaurării sau menţinerii regimurilor dictatoriale în Romnia . > ( N.B. :perioadă de referinţă : 1938 -1944, dictatura carlistă şi antonesciană ) 

#12 apr.'45 :Legea 312 :criminalii  de război şi vinovaţi de dezastrul ţării 

-La 17 martie'45 ,se anunţă apariţia iminentă a unei legi noi , bazată pe vechiul  Pr.de lege a lui Lucreţiu Pătrăşcanu ( ian.'45 ), respins de PNL şi PNŢ, care cuprindea pedepse grave , inclusiv cea capitală .( România liberă , 17 mart.'45 )

-La 31 martie ,Consiliul de Miniştri aprobă decretul-lege  prezentat de Lucreţiu Pătrăşcanu ,

- La 12 apr.'45 ,Legea nr 312 este publicată în M.O.

-La 23 aprilie'45 ,Scânteia publică Decretul -lege  de urmărire şi sancţionare a celor vinovaţi de dezastrul ţării sau de crime de război .

-12 apr.'45:Instrucţiuni MAI:schimbarea primarilor

...Teohari Georgescu transmite prefecţilor instrucţiuni privind schimbarea primarilor din localit. rurale, pe baza acordului stabilit în prealabil  cu reprezentanţii organizaţiilor politice

din guvern. Instrucţiunile au fost publicate ,zi de zi, în Scânteia şi România Liberă.

Prin Decizii ale M.A.I ,au fost numiţi  noii primari la oraşe : Alba Iulia- ing.V.Velicu-Uniunea Patrioţilor ; Arad -av.I.Gh.Palincaş-PCR  ;Braşov-Al Cucu -PSD ) ;Brăila -ing.C.Mihăilescu-PNL-t.;Oraviţa- D.Ciucă-U. P. ; Târgovişte - I.Rădulescu-U.P. ;Constanţa-I.Popescu ( PSD );Tg.Jiu-P.Panaţiu-U.P.; Deva - Al.Costian-PCR ;Craiova-Z.Vasilescu-PNL-t ; Slatina-av.N.Polihron-PCR ; Ploeşti- Gh.Vidraşcu-PCR ; Sibiu- V.Hadu-PCR , ş.a. ş.a     
Operaţiunea a durat şi în săptămânile următoare .

- 17-20 dec.'45, Bucureşti :Conferinţa prefecţilor de judeţ : "Consilii politice"

Organizată de ministrul Internelor, Teohari Georgescu, la conferinţă participă şi reprezentanţii partidelor din coaliţie pentru a fi informaţi şi instruiţi .Intră în rol "consiliile politice "  din fiecare judeţ, menite să coordoneze, să avizeze , să hotărască  organigarama prefecturilor.

1946

-10 febr.'46 : Liste cu funcţionari epuraţi

/ M.A.I publică  liste cu numele a numeroşi  funcţionarilor epuraţi la  Direcţia Administraţiei de Stat (Scânteia , 10 febr.'46 )

/ PNŢ reacţionează :<Sub pretextul şi cu abuzul întrebuinţării cuvântului "democraţie" , s-au făcut prin aceste operări adevărate acte de dictatură şi teroare printre funcţionarii conştienţi care care au refuzat investitura comunistă. > ( Dreptatea, 10 febr.'46 )

- 16 apr.'46 : Decret-lege 292 :reprimirea în serviciu a salariaţilor evrei (M.O. nr. 91, 4 apr.'46 )

- 16 apr.'46 : Decret-lege 294: reintegrarea chiriaşilor evrei

în locuinţele din care au fost evacuaţi ( M.O.nr.91, 16 apr.'46 )

-9 iul.'46 .Decret-lege nr. 535: Statutul salariaţilor comunali din România  ( M.O. 156, 9 iul.'46 )

-13 iul.'46 : Legea electorală şi organizarea reprezentanţei naţionale

După polemicile duse în presă şi confruntările din guvern , legea a fost votată în Consiliul de Miniştri  pe 12 iul.'46 şi publicată în M.O.pe 13 iul.'46 .

Legea stabilea dreptul de vot direct, egal ,secret pentru toţi cetăţenii români ce au împlinit vârsta de 21 ani. Faţă de legea interbelică, beneficiari noi ai legii erau femeile şi militarii .

Dreptul de a candida era acordat cetăţenilor români de peste  25 de ani, bărbaţi şi femei, militari, funcţionari publici , ş.a.

Un articol special era dedicat decăderilor de la aceste drepturi ( alegător şi ales ) :criminalii de război ; foştii primari, prefecţi ai guv.Antonescu ;voluntarii din războiul de Răsărit, legionarii, gogo-cuziştii, conducătorii Centralei Evreilor ş.a. ş.a .

- 2-5 aug.'46.Conferinţa pe ţară a  salariaţilor comunali 

Predeal. Se transformă în Sindicatele salariaţilor , afiliat CGM. , aderând la Platforma -program BPD . ( România liberă, 3-7 aug.'46 )        

-22 sept.'46 : Decret -lege 746: statutul funcţionarilor Publici

¤GUVERN GROZA (-II- ): 1 dec.'46-5 nov.'47

1947

-8 martie'47."Purificarea " aparatului administrativ

Petru Groza declară hotărârea guvernului de a purifica aparatul administrativ şi instituţiile economice .( România Liberă , interviu ,8 martie '47 )

- 4 iun.'47 :Comprimarea funcţionarilor de Stat

Comisii speciale lucrează la comprimarea aparatului de stat prin înlăturarea aşa-ziselor elemente <antidemocratice,afaceriste şi  incapabile >.Puse să vegheze operaţiunea , sindicatele funcţionarilor publici urmau împiedice angajarea lor la alte instituţii de stat. 

Epurările sunt "un prilej de a obliga funcţionarii publici să se înscrie în PCR , ameninţându-i cu scoaterea din slujbe ."( Drapelul -PNL-Tătărăscu ,11 iun.'47 )

Epurările? -o măsură politică ( Dreptatea,12 iun.'47 )

-Epurarea la Primăria Municipiului Bucureşti este făcută de o Comisie formată din secretarul general al Primăriei ( Cristescu ), dir.Direcţiei administrative(Mihard ),dir.Personalului  (Cocoşatu ),Sindicatul salariaţilor (Domcomir ) (Scânteia,11 iul.'47 )

-19 iul.'47.Comprimarea salariaţilor la Min.de Finanţe.Bugetul statului să fie <uşurat de toate ciurucurile parazitare > .Printre directorii comprimaţi, "criminalul de război Mircea Vulcănescu ", condamnat de Tribunalul Poporului .

¤ GUVERN Groza ( -II. , remaniat ) : 5 nov-30 dec.'47

[LD:Este guvernul care a dat lovitura de stat din 30 dec.'47.A  fost o decizie luată la Moscova ,pregătită şi executată de "troica" Dej-Groza-Bodnăraş , având în  divizia Tudor Vladimirescu  instrumentul de ameninţare cu forţa . ]

¤ 30 dec.'47.Abolirea monarhiei .Proclamarea RPR.

¤ GUVERN GROZA (- III -): 30 dec.'47-14 apr.'48

Primul guvern al RPR (preşed.Prezid.CIParhon ) Petru Groza- preşed. Consil ;Teohari Georgescu-Interne ;Ana Pauker- Externe ;Vasile Luca-Finanţe ;Lucr.Pătrăşcanu -Justiţie ;Gheorghiu-Dej -Industrie şi Comerţ ;

Tr.Săvulescu -Agricultură şi Domenii ; Emil Bodnăraş- Apărare Naţională ;Lothar Rădăceanu - Muncă, Asigurări Soc şi ad.int.Ed. Naţională ; Fl.Bagdazar-Sănătate ;Octav Livezeanu - Informaţii ;N.Profiri- Comunicaţii ;Tudor Ionescu-Mine şi Petrol ; Romulus Zăroni-Cooperaţie ; Ion Pas -Arte ; Stanciu Stoian-Culte ;Subsecret.de Stat : I.G.Maurer, Bucur Şchiopu- Industrie şi Comerţ ;C.Agiu -Agricultură ;C.Daicoviciu - Aprovizionare ;Miron Constantinescu-Educ.Naţională ;Modoran -Finanţe;M.Macavescu -Finanţe ;I.Popescu, Gr.Geamănu - subscrt.Interne ;Simion Oeriu -preşed. Comisiei ptr.Aplicarea Tratatului de Pace

1948

-1948 : Noul Cod Penal -art.209

[LD:o dată cu adoptarea noului Cod Penal prevederile  Legii 312-"legea Pătrăşcanu " - privind urmărirea şi pedepsirea vinovaţilor de dezastrul ţării şi de crime de război ( 21 apr.'45 ) sunt introduse în câteva articole din Codul Penal .]

Pentru majoritatea sentinţelor politice se va invoca art.209 din Codul Penal (în vigoare între 1948-1968 ) :<Constituie delictul de uneltire contra ordinei sociale şi se pedepseşte cu închisoare corecţională ,

I.De la 6 luni la 3 ani  şi interdicţie corecţională  de la 1 la 3 ani  , fapta de a propovădui prin viu grai schimbarea formei democratice  de guvernământ al statului .

II.De la 3 la 7 ani şi interdicţie corecţională de la 3 la 5 ani , a)faptul de a face propagandă pentru răsturnarea în mod violent a ordinei sociale existente în stat ;

b)faptul de a constitui sau organiza asociaţii secrete cu scopul arătat precedent , fie că au sau nu caracter internaţional ;

c)faptul de a lucra prin mijloace violente pentru a produce teroare ,teamă sau dezordine publică cu scopul de a schimba ordinea economico-socială a României ;

III.Se pedepsesc cu muncă silnică de la 10 la 25 ani şi degradare civică de la 5 la 10 ani  ,cei ce iniţiază, organizează ,activează sau participă la organizaţii de tip fascist ,politice,militare sau paramilitare .

IV.Se pedepsesc cu închisoare corecţională şi interdicţie corecţională de la 1 la 3 ani ,cei care ,fără să facă parte din organizaţiile prevăzute la aliniatul III , fac propagandă ori întreprind acţiuni în favoarea acelor organizaţii, a membrilor ori a scopurilor urmărite de ele .>

În anii următori , pedeapsa de la al.II, litera b) s-a majorat la 15-20 de ani ( 1957 ), apoi s-a introdus pedeapsa cu moartea ( 1959 ) .

¤ GUVERN PETRU GROZA (- IV-  )15 apr.'48-2 iunie'52

Petru Groza- preşed.Consil.de Miniştri ;Gheorghiu-Dej- prim-vicepreşed.Consil de Min.,preşed. al Consil Economic Sperior ;preşed.al Comisiei de Redrasare Economică şi Stabilizare monetară ;coordonator al ministerelor economice şi financiare ;Traian Săvulescu- vicepreşed.Consil de Min.,coord.al ministerelor de agricultură şi silvicultură ; Ştefan Voitec- vicepreşed. al Consil.de Min. coord. al ministerelor sociale şi culturale.

Ana Pauker -ministru de Externe ; vicepreşed.al Consil.de Min. (din16 apr.'69 )  Vasile Luca -Finanţe ;Teohari Georgescu -Interne ;Avram Bunaciu -Justiţie;Emil Bodnăraş- Apărare Naţională ;Gh.Vasilichi -Învăţământ ; Stanciu Stoian-Culte ;O.Livezeanu - Arte şi Informaţii ;L.Rădăceanu - Muncă şi Prevedi Soc.;Fl.Bagdazar -Sănătate ;Chivu Stoica -Industrie; Vasile Vaida- Agricultură ; Miron Constantinescu -Mine şi Petrol ;- În următorii 5 ani, în garnitura condusă de Groza , vor intra în schemele nomenclaturii ministeriale : Alexandru Drăghici ( în locul lui Teohari Georgescu, la Interne ), Dumitru Petrescu (în locul lui Vasile Luca, la Finanţe ),Simion Bughici (în locul Anei Pauker, la Externe ) Alexandru Moghioroş( Comitetul ptr.Colectarea Produselor Agricole), Valter Roman (Poştă şi Telecomunicaţii ), Eduard Mezincescu ( Comitetul ptr.Artă ) , Gheorghe Gaston Marin (Industrie, Cărbune, Mine şi Petrol ) , Leontin Sălăjan(Construcţii ) , Alexandru Sencovici (Industrie Uşoară ) ş.aş.a

1949

/ 21 ian.'49.Ordinul nr.11.816 al DGSP: <Comandamentul Unic >

 [LD Ordin confidenţial transmis de Gh.Pintilie (g-ral lct la Direcţia Generală a Securităţii  Poporului   )către lct.col.K.Ambruş (şeful Securităţii Timişoara )şi mr. Aurel Moiş (şeful Securităţii la Caransebeş ).Conţinutul Planului Operativ urma  a fi prelucrat ulterior de  g-ral Ion Bejenaru (comandantul zonei IV-Timişoara  )

Ordinul a fost transmis  către toate unităţile teritoriale ale Securităţii .Pe baza lui  s-au alcătuit  "Comandamentele Unice". Documentul este o dovadă explicită şi argumentată  a legăturilor întreţesute între structurile de putere ale regimului : Partid -Securitate - Justiţie -Armată. 

 [ Vezi la tabloul Genocidul comunist- cronologie, context, etape ]

< Direcţiunea generală a securităţii poporului.

Cabinet.Nr.11.816/21 ian.1949.[...]

< Vă facem cunoscut că începând cu ziua de 22 ian.1949, se formează în oraşul Caransebeş un Comandament Unic.În faţa acestui Comandament Unic ,se pun o serie de sarcini ,pe care D-ta Tov.Ambruş le cunoşti de când s-a discutat la Bucureşti, sarcini ce revin atât trupelor Jandarmeriei MAI cât şi organelor de securitate.>[...]

Tovarăşul General Bejenaru ,Comandantul zonei, va aduce un plan de acţiune ,pe care va trebui să-l prelucraţi împreună.>[.....]

    <Comandamentul Unic este organul care conduce întreaga operaţiune de pe teritoriul fixat

Nici o operaţiune nu va putea fi luată , atât de organele de securitate cât şi de celelalte organe, fără să ştie una de cealaltă, atât în ce priveşte operaţiunile pentru prinderea bandelor teroriste, cât şi celor de evacuare a chiaburilor , a deblocaţilor ,a elemntelor suspecte etc.>

    < În ceea ce priveşte evacuarea elementelor amintite mai sus, se vor întocmi dinainte liste de cei propuşi pentru evacuare ,pe care o veţi consulta de comun acord, mai ales în această problemă, cu secretariatul judeţenei PMR, care vă va putea da un ajutor preţios.>

   <În ceea ce priveşte colaborarea dintre organele componente ale Comandamentului Unic, aceasta trebuie să fie cât mai strânsă, o înţelegere cât mai deplină , pentru ca nu cumva să se execute operaţiuni grăbite, care să dea greş sau să producă în sânul populaţiei agitaţii contra organelor ce execută aceste operaţiuni ,datorită acestor lipsuri.>[.....]

     < Pentru aceasta trebuie să aveţi grijă de a ţine legătura permanentă cât mai strânsă cu secretarul judeţean PMR ,în aceste probleme şi mai ales în problema de evacuare ,amintită mai sus .Partidul vă poate ajuta deopotrivă atât pe voi cât şi pe celelalte organe.>

<De felul cum vă veţi îndeplini sarcinile trasate depinde rezultatul operaţiunilor ,iar reuşita lor nu va avea decât să ridice prestigiul Securităţii ,bastionul înaintat , apărătorul libertăţilor clasei muncitoare din RPR, care luptă pentru făurirea cu un ceas mai devreme a societăţii socialiste.>   General Locotenent de securitate, Pintilie Gh.>

-10 apr.'49:Instalarea Comitetelor provizorii ale Sfaturilor Populare

Se produc multe arestări ale foştilor primari şi funcţionari .

/ 25 mai '49.H.C.M. : Canalul Dunăre-Marea Neagră

[ LD:  Hotărârea prevedea construirea unui canal de 70 km., traversând Dobrogea, conceput de comunişti ca <un mormânt al burgheziei româneşti > , deoarece  80 % din mâna de lucru trebuia asigurată prin munca forţată a deţinuţilor  politici .S-au ţinut de cuvânt ! Canalul a devenit mormânt pentru mii de oameni  care şi-au găsit sfârşitul acolo, în cei 4 ani de funcţionare. În iulie 1953, şantierele s-au închis , după ce ,pentru a-şi ascunde eşecul, în sept.'52 au fost declanşate cîteva procese de sabotaj, soldate cu condamnări la moarte şi execuţii.

 [Vezi Genocidul comunist - cronologie, context, etape ]

 / Dec.'49.Canalul Dunărea Marea Neagră : mormântul prigoniţilor       

[LD:  În viziunea PCR , Canalul trebuia să constituie  < mormântul  burgheziei româneşti > Noi îl considerăm mormântul prigoniţilor de urgia comunistă. Proiectul a demarat la sfârşitul anului'49 şi  va căpăta consistenţă juridică , organizare administrativă , populare cu <duşmani -sclavi >, în primele luni ale anului '50  şi în anii ce au urmat. De bolnavi, de morminte n-au avut nici o grijă , dimpotrivă, urmele trebuiau să dispară : şanţurile , gropile, taluzele au înghiţit cadavrele. O dovadă că acest procedeu a fost  deliberat aplicat , este faptul că "sintezele " , "rapoartele" de uz intern ale Consiliului Securităţii Statului  ( 1953,1955,1958 ), făcute pentru conducerea PCR, erau făcute numai pe baza evidenţelor de la ieşirea din detenţie , nu pe baza listelor de la intenare .Zecile de mii de liste , au dispărut .]

[  Vezi  Cicerone Ioniţoiu,  Dicţionare,volumele sau www.procesulcomunismului.com.  ]

O sintetică şi adecvată concluzie privind Canalul Dunărea-Marea Neagră, o datorăm  lui Romulus Rusan : <Procedura copiată după originalul NKVD ...>

[Vezi  Genocidul comunist/ cronologie, context, etape ]

1950

/Ian.50 .HCM / MAI - Decret342 / Ordine / Ordonanţe  : pedepsele administrative 

[LD: Pe baza acestei Hotărâri de Guvern, , Ministerul de Interne a emis Decretul şi mai multe Ordonanţe  ( cu o procedură  copiată după  un "model" NKVD ) pe baza cărora urmau să fie  arestaţi cei ce <primejduiesc sau încearcă să primejduiască regimul de democraţie populară şi construirea socialismului sau care defăimează puterea de stat şi organele sale, dacă faptele lor nu constituie infracţiuni >

Cei presupuşi <duşman> " ce nu intrau sub incidenţa infracţiunilor  prevăzute în Codul Penal şi nu puteau fi judecati şi condamnaţi  ,din lipsă de probe, să fie arestaţi  pe baza acestui HCM.

:Extrăgându-şi legitimitatea  din HCM-ul din 3 ianuarie, Decretul şi Ordinele următoare

au stat la baza sutelor de mii de "reţineri administrative " ,oameni închişi  fără mandat şi fără proces,pe baza "listelor negre " întocmite de organele puterii .

- Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin din aprilie 1952 .

- Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi pentru că au avut condamnări "uşoare" ,

a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,cel eliberat  urma să facă a doua condamnare , ca pedeapsă administrativă )

[Vezi tablourile ,pe categorii de victime ]

 Soarta a zeci de mii de oameni s-a hotărât pe linie administrativ- birocratică .

Direcţia Canalului  Dunăre-Marea Neagră  cerea Direcţiei de Anchete a Securităţii,  un anumit număr de braţe de muncă (necesarul zilnic ar fi fost de 40- 60.000 de salahori ).

Direcţia  de Anchete o defalca numeric  şi o dirija organelor regionale  ca pe o "normă de arestaţi " Subordonaţii  întocmeau  şi transmiteau liste  cu "contrarevoluţionari " [ CR ],  reacţionari", "paraziţi " , "duşmanii poporului " .

O Comisie de  7 generali şi colonei aproba lista, fixând durata pedepsei ( între 12- 60 de luni  ) .Apoi se proceda la arestări.  Dacă acţiunea depăşea necesarul la Canal, arestaţii  erau trimişi pe alte şantiere , munci agricole, mine ş.a

HCM-ul ,Decretul şi Ordinele următoare au stat la baza sutelor de mii de "reţineri administrative " ,oameni închişi  fără mandat şi fără proces,pe baza "listelor negre " întocmite de organele Securităţii .

- Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin în  aprilie 1952 .

- Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi pentru că au avut condamnări "uşoare" ,

a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,cel eliberat  urma să facă a doua condamnare , ca pedeapsă administrativă.

1955

¤Febr.'55 :Art.193 Cod Penal:activitatea contra clasei muncitoare

[ LD:Pe baza acestui articol din Codul Penal ,au fost judecaţi şi condamnaţi în anii 1955-'56 foştii angajaţi ai Poliţiei  Siguranţei şi Serviciului Secret de Informaţii , arestaţii din anii 1948-'50 ] Decretul nr.62 din febr.'54 a avut un caracter secret , nefigurând nici într-o ediţie a Codului Penal ,instituind o normă de drept penal cu caracter retroactiv.

Art.193 (indice 1 ),avea următorul conţinut :<Activitatea intensă contra clasei muncitoare sau a mişcării revoluţionare desfăşurată într-un post de răspundere în aparatul de stat sau într-un serviciu secrete ,pe timpul regimului burghezo-moşieresc ,se pedepseşte cu detenţie grea pe viaţă şi confiscarea totală a averii .

Dacă fapta prevăzută în aliniatul precedent a fost săvârşită într-un alt post decât unul de conducere , pedeapsa va fi detenţiune grea de la 5 la 25 ani şi confiscarea totală ori parţială a averii .>

1956

[[¤] 14-25 febr.'56.Congresul XX al PCUS

Nichita Hrusciov a prezentat  "Raportul secret" în care erau demascate cultul personalităţii lui Stalin şi atrocităţile  ordonate de el.*

----------------------------------------

* În România, după moartea lui Stalin ( '53 ) şi  condamnarea stalinismului în URSS( '56 ) 

 Dej s-a folosit de "destalinizare", pentru a elimina din conducerea PMR rivalii politici.

- Raportul lui Hrusciov şi Comunicatul congresului PCUS de condamnare a cultului personalităţii a fost publicat de " Scânteia" cu întârziere ( 3 iul.'56 )

- Ar fi  existat şi un Decret de graţiere  pentru "manifestări antistaliniste " care nu mai erau

considerate <crime împotriva umanităţii > şi cei ce fuseseră condamnaţi pentru atari manifestări , ar fi  fost graţiaţi  (Criticul literar Alex.Ştefănescu vorbeşte despre aceste graţieri ca fiind rezultatul  unei  înţelegeri de la Geneva. Printre cei eliberaţi atunci - afirmă el -fiind şi Ovidiu Papadima )   

[[¤23 oct.-4 nov.'56 Revoluţia anticomunistă din Ungaria

Înăbuşită sângeros de către Armata Roşie .

Instalarea regimului  Ianos Kadar

/ 27-29 dec.'56.Plenara CC al PMR : consecinţele revoluţiei maghiare.

În Plenară, PCR au dezbătut consecinţele revoluţiei maghiare în rândul studenţilor, intelectualilor şi membrilor de partid.

1957

/ 12 febr.'57.HCM: Instituirea domiciliului obligatoriu

Pentru cei care <prin fapte sau manifestări încearcă să primejduiască regimul de democraţie populară >

¤ GUVERN Chivu Stoica (20 mart.'57-20 mart.'61 )

Alexandru Drăghici-Interne

Petre Costache- preşed.al Comit.Problemelor Organelor Locale ale Administraţiei de Stat

( desărcinat pe 4 mai'58 )

1964

/Febr,- 3 apr.-24 iul - august ' 64:Valuri de graţieri

[LD: . Probabil au fost mai multe decrete .La unii găsesc Decretul 173 din 3 apr.'64 ; la alţii  Decretul 410 din 16 iun'64 ; la alţii Decretul 310 din 16 iun.'64 (pentru condamnările date de Tribunalului Militar pentru Unităţile MAI  )La majoritatea foştilor deţinuţi ,este indicat  Decretul 411 din 24 iul.'64 , căruia i se spun simplu "Decretul 411 / 1964 " [ Vezi la tabloul Genocidul comunist - context, etape ]

- Romulus Rusan vorbeşte despre cca 17.000 de graţieri acordate deţinuţilor politici din lagăre, închisori şi domicilii forţate , în perioada februarie- august '64.

El subliniază faptul că , toţi cei eliberaţi  au rămas cu cazier penal şi au continuat să fie ţinuţi sub supraveghere de Securitate şi Miliţie.( Cf. România în timpul războiului rece  )

1968

/14 febr.'68.Plenara CC al PCR: : reforme administrative

- Aprobă reorganizarea administrativă a judeţelor şi municipiilor;

-Aprobă activitatea Comit.Ex.pentru dezvoltarea relaţiilor cu partidele frăţeşti

 

/ 16 febr.'68.MAN : organizarea administrativă a teritoriului RSR

[ LD: Votează legea aprobată de Plenara CC al PCR , la propunerea Comit.Executiv condus de secretarul general, Nicolae Ceauşescu]

/ 3 apr. '58.HotărâreC.Ex.PCR : Comitete de direcţie în întreprinderile economice de stat 

 [ LD: Rog să fiu iertată pentru insistenţa cu care încerc să  explic mecanismul puterii în dictatura ceauşistă. Asumându-şi cele două funcţii - de partid ( PCR ) şi de stat (Consiliul de Stat)  - Ceauşescu "inovează" - sau "implementează " - noi reguli pentru funcţionarea  originalei "democraţii socialiste ", schimbând  pur şi simplu "puterile în stat " :Partidul şi Consiliul de Stat  hotărăsc;Marea Adunare Naţională  şi Guvernul execută. ]-"Comitetele  de direcţie" au devenit  "pilonii de putere", "cureaua de transmisie " alcătuind

"nomenclatura tehnico-administrativă" a partidului  în toate întreprinderile economice..

/ 19 - 21 iun.'68 : noul Cod Penal

-Pe 19 iunie, proiectul este adoptat de Plenara CC al PCR

-Pe 21 iunie, MAN l-a votat  .

1980

/14 oct.'80.Consiliul de Stat: Decret privind asistenţa bolnavilor psihici "periculoşi"

[ LD: Nu mai curg Decretele de arestări şi condamnări pentru diversele culpe politice.Doar În România se produsese " graţierea " delictelor politice ! Decretele cu pseudo- diagnostice  medicale, au fost  noua "găselniţă"( să-mi fie iertată această expresie de jargon  )  utilizată de "organe" împotriva adversarilor regimului

/ 29 dec.'80.DSS,Plan de măsuri : control informativ al foştilor condamnaţi politic. 

Departamentul Securităţii Statului ( condus de.Postelnicu ) a elaborat  acest plan de măsuri

indicând  explicit  obiectivul urmărit .Planul prevedea <controlul informativ complet asupra tuturor foştilor condamnaţi pentru infracţiuni contra securităţii statului, aflaţi în ţară şi străinătate. >  ( Cf. Romuluus Rusan, op. cit ) 

[ LD: Planul acesta de măsuri dezvăluie  câteva  realităţi opresive  din timpul regimului ceauşist pe vremea căruia  căruia - afirmă unii - n-ar mai fi fost "genocid"  :

 a)  Pesudo-libertatea declarată prin "graţierile" din '64 şi "eliberarările " supravieţuitorilor ;

b ) Hărţuirea celor care, după anii grei de puşcărie - cu proprietăţile confiscate, cu familiile persecutate, cu carierele distruse , stigmatizaţi şi bolnavi-au continuat să fie urmăriţi, interceptaţi, interogaţi, plimbaţi pe la Securitate .

c) Justificarea organigramei umflate de  "lucrători" de la  DSS , inclusiv a celor de la DIE ;

d)Pescuirea de "informatori" ,de  "turnători " ( din rândul familiei, colegilor, vecinilor şi al foştilor "colegi" de închisoare) care să+-i urmărească .

e)  Dovada unei  degradări morale de proporţii ,reprodusă  în Rapoartele făcute

 ( transformată în  tona de documente predate de SRI,  la CNSAS ) 

1982

/ Apr.'82.Nicolae Ceauşescu : regim de austeritate , pentru plata datoriei externe

:[ LD: În conjuncturi geo-politice schimbătoare, voluntarist şi dictatorial a  apelat la aceste împrumuturi exorbitante,pentru realizarea  ambiţiilor  sale "faraonice" .

Voluntarist şi  dictatorial a hotărât  să grăbească achitarea lor .

Pentru a reuşi acest lucru, a impus  românilor un regim de strictă austeritate , pe care l-a denumit  <raţionalizare >  dar care , în realitate, a  luat aspecte de insecuritate , deseori genocidare.Statistici pentru a dovedi această realitate , nu avem.

Avem în schimb amintirea acelor cazne şi coşmaruri, produse de "raţionalizare" :    

reducerea produselor alimentare din comerţ  - pâinea, laptele, carnea , ouăle, ş.a. - până la stadiul de înfometare , atât în oraşe ,    cât şi în mediul rural  ( c.a.p-iştii  , sărăciţi şi siliţi să fure ) ; reducerea  agentului termic ,până la îngheţarea caloriferelor ( acasă , la servici , în spitale, în creşe, în şcoli,în căminele studenţeşti , în instituţiile publice, în sălile de spectacol  ) ;

reducerea energiei electrice , până la oprirea sursei  ( cf. unor programe speciale ) ;

 reducerea  mijloacelor de transport în comun - trenuri, autobuze, tramvaie- deplasarea  între localităţi , dar şi în oraşe , devenind o mare problemă  ;

 reducerea programelor TV - până la ridicolul celor 2 ore de transmisiune  ; ş.a., ş.a.

Rezultatul acestor măsuri ? : radicalizarea nemulţumirii populare .  ]

[ Vezi la Bibliografie :  Memorii şi Jurnale  ]

¤Guvern  Constantin  Dăscălescu  ( -I -)  ( 21 mai.'82- 28 mart.'85  )

- George Homoştean - Interne  ; Gheorghe Chivulescu - Justiţie ;Tudor Postelnicu - şeful Departamentului Securităţii Statului  Maxim Bergheanu - Muncă ;   

/ 5 iul.'82.Demolarea Bucureştiului :  "Centrul Civic " , "Casa Poporului " ....

 [ LD: În vederea construirii "Centrului Civic" , a "Casei Poporului " ,a bulevardului "Victoria Socialismului " , încep marile demolări ale "micului Paris "  : străzi , monumente istorice , şcoli, magazine , pieţe ,mahalaua , case , biserici  , linii de tramvaie, colinele  de pe cheiul  Dâmboviţei , cad sub asaltul buldozerelor, la simpla  arătare cu degetul a "tovarăşului " , care vizitează zilnic şantierele, urmat de o cohortă de activişti, arhitecţi. ingineri, constructori ..

/ 14 iul.'82.< Programul de alimentaţie ştiinţifică a populaţiei  >

[LD: o altă mostră de ipocrizie şi  manipulare  grosolană  .Cu o pretinsă grijă pentru  sănătatea  populaţiei - susţinută  cu "argumente ştiinţifice medicale " , o drastică raţionalizare a alimentelor de bază (  trimise masiv la export ,  pentru "palata datoriei externe" ).         

/ 12 nov.'83.MAN.Lege : oamenii muncii - "acţionari " în întreprinderile de stat      

[ LD: În  goana după noi surse de finanţare a proiectelor industrialiste sau de sistematizare a localităţilor ,  în seria măsurilor  de austeritate  şi  abuzuri asupra populaţiei , a fost şi această lege prin care "oamenii muncii " din unităţile economice de stat  au fost obligaţi să contribuie cu <părţi sociale >  la constituirea unui aşa-zis< fond de dezvoltare economică. >

1985

/ 13 ian.'85.CPEx: Programul energetic : România în frig şi întuneric 

[ LD: fără exagerare : este iarna când în case, şcoli, birouri ,spitale ,la teatru sau în biserici oamenii au fost siliţi să stea îmbrăcaţi în paltoane, cu căciuli în cap, cu mănuşi  şi pâslari   , iar, la respiraţie, le ieşeau aburii din gură.Iar la citit, au fost la mare căutare  lămpile cu gaz şi lumânările .Cum au supravieţuit bătrânii, copiii şi bolnavii ?Statisticile sunt mute.  ] 

Programul pretins de <asigurarea producţiei de energie şi folosirea ei raţională >, a prevăzut măsuri drastice şi obligatorii pentru economisirea energiei electrice .

Printre altele , programul a pretins:  reducerea iluminatului public cu 50 % ( străzi şi oraşe în întuneric ) ; interzicerea aparaturii electrice pentru încălzire sau gătit  ( în birouri şi apartamente fără căldură şi fără gaz )  ;  eşalonarea consumului pe 3 schimburi ; dumineca  lucrătoare ; închiderea localurilor publice la ora 21 ( cu modificarea orelor de spectacol şi la restaurant ) ; interzicerea firmelor luminoase ( pentru că reclame nu prea existau )  

 ¤ Guvern Constantin Dăscălescu (-II -)  ,  29 mart.1985-22 dec.'89 .  

[LD: Ultimul guvern al regimului Nicolae Ceauşescu , format din peste 60 de miniştri ,vice-miniştri,  subsecretari de stat ,preşedinţi de comisii şi comitete .]

[ Vezi tabloul  Cronologiagenocidului - legislaţie, etape , pentru toate ministerele ]

-George Homoştean - ministru Interne ;  - Tudor Postelnicu (Departamentului Securităţii Statului );

- Gh.Chivulescu ( Justiţie );  

1987

/ 7febr,11 nov.'87.Decrete  : raţionalizarea consumului de gaze naturale şi energie electrică

[ LD: Decretul este dat tot iarna şi declanşează îndesirea controalelor, oprirea gazelor şi întreruperea curentului electric ,la ore imprevizibile ,din zi şi din noapte. Pe lângă disconfortul zilnic, măsurile au afectat şi folosirea aparaturii  casnice (congelator,  frigider, calorifer, televizor ş.a ), determinând  o stare de esiguranţă  şi revoltă ]    

-Decretul, emis de Consiliul de Stat , prevedea noi restricţii pentru consumul de gaze naturale  şi energie, în gospodării şi instituţii.

Încălcarea  "cotelor admise " era pedepsită cu amenzi usturătoare.

- După 9 luni ( 11 nov. )Consiliul de Stat  emitea un nou Decret , cu norme mult mai drastice

pentru aşa-zisa "raţionalizare" ,declanşând nemulţumirea şi  furia  întregii populaţii, afectată,  într-un fel sau altul, de aceste măsuri.

/ 1987. Numiri , remanieri, rotiri ,destituiri ministeriale

[ LD: din guvernul  II Dăscălescu ( instalat pe 29 mart.'85 ), nu mai rămăsese aproape nimeni pe post.Miniştri erau , pur şi simplu , mutaţi de la un minister la altul, în funcţie de dorinţele cuplului Ceauşescu .Semnificativ este faptul că, nu s-a semnalat opoziţia sau demisia  unui ministru, faţă de măsurile impuse de cei doi . ] 

-3 oct. Tudor Postelnicu -ministru la Interne ( în locul lui Homoştean, "eliberat " din funcţie )

Iulian Vlad -ministru secretar de Stat la Interne, şef la Departamentul Securităţii Statului 

( în locul lui Postelnicu ) ;

Maria Bobu -ministru Justiţiei ( în locul lui Gh.Chivulescu  )

¤ VICTIME

 

[ LD: din cele peste 2 milioane de victime, am extras [ de fiecare dată , cu strângere de inimă pentru cei nepomeniţi] cazurile care  să îngăduie percepţia  corectă a substratului ideologic şi politic al genocidului  comunist, a mecanismelor terorii  , a metodelor experimentate , ş.a. ]

Dicţionarele lui Cicerone Ioniţoiu (format carte - editura "Maşina de scris " ; format electronic la www.procesul comunismului.com ) ; Lucia Hossu -Longin ,Memorialul Durerii ;

 Documente , Memorialistică , Istoriografie ,Biografii , Procese, Cazuri , ( vezi la Bibliografie ) ;Documentare, Interviuri ,Dezbateri Radio ,TV ; Presă , s-au aşezat pe rafturile unei veritabile  BIBLIOTECi dedicate acestei monstruoase crime colective prin care a trecut poporul român.Ca orice bibliotecă, ea va fi îmbogăţită pe măsură ce arhivele - încă ferecate - se vor deschide.]

A.

-Anastasescu  ,Ion N

Funcţionar, n.1885,Horezu ( Vâlcea ) .Arestat la 18 sept.1959,condamnat la 7 ani închisoare , de Tribunalul Militar Craiova , pentru propagandă anticomunistă .

Închis la Jilava şi Gherla , unde a murit pe 22 mai 1962 .

-Ambrozie ,Alfred

Fost consilier la Ministerul Agriculturii în perioada 1940-'44 .Condamnat în 1949 , a fost închis la Jilava şi Gherla.În 1950, a fost supus la "reeducarea"  practicată de studenţii torţionari sosiţi din Piteşti , chinuit de echipa lui Alexandru Popa ( Ţanu ) .

-Andraş

Fost primar .Arestat în 1949 ,trimis la Canal.Ucis de Securitate , la Cernavodă, în 1951.

-Anghel,Ilie

Fost inspector în Ministerul de Finanţe.Condamnat administrativ în 1952,închis la Ghencea, Galeş, Peninsula şi Saligny.

-Apolzan,Petru .

Arestat la 15 aug.1952.Deţinut administrativ la Canal ( Valea Neagră ) şi Borzeşti

-Atudorei ,Dumitru ,Gh.

Fost ajutor de primar la Iaşi , n.în 1900 la Miclăuşeni ( Iaşi ) .Arestat şi condamnat la 15 ani muncă silnică , de Tribunalul Militar -Iaşi .A fost închis din 27 iul.1948 până la 5 oct.'55 .

 

B.

-Babeţi , Iulian

Notar la Ciclova .Pe 18 iun.1951,a fost deportat la Dropia ,împreună cu familia ( soţia , soacra şi doi copii ).

-Baciu ,Grigore

Fost prefect al  jud,Alba. Condamnat de Tribunalul Militar din Cluj, închis în perioada 1950-'54 în penitenciarul din Aiud.

-Baciu ,Liviu

Fost prefect în guvernarea PNŢ .Arestat de Securitatea din Tg.Mureş, care i-a înscenat un proces. Închis la Aiud.

-Banciu ,Ilie

Pretor de plasă (licenţiat în Drept )în jud.Iaşi. Originar din Cârţişoara - nepotul lui Badea Cârţan.

După 23 aug.'44, a fost o vreme avocat şi jurist la Braşov .

În 1949, a fost arestat şi condamnat .

-Băcilă , Nicolae

Notar în Globurău ( Caraş-Severin ) Condamnat la 5 ani închisoare ,învinuit de legături cu mişcarea de rezistenţă a col.Ion Uţă .A trecut prin penitenciarele din Timişoara şi Jilava, ajungând în lagărele de muncă forţată de la Canal .

-Băleanu, Ion L

Fost prefect .Av. n. în 1888 la Dognecea .Arestat şi condamnat în 1949, a murit pe 3 august la Canal.

-Băltăreţu, Ion

Perceptor în com Pui ( Hunedoara ).Arestat şi condamnat pentru legătura cu mişcarea de rezistenţă condusă de ing.Lazăr Caragea, din Munţii Retezat .

-Băncilă, Ion I

Fost prefect .N.în 1894 în jud.Alba .Arestat pe 15 aug.1952, a murit pe 28 martie 1953, în lagărul de la Galeş

-Beleanu ,Ioan L.

Fost prefect , originar din Dognecea ( Caraş Severin ) , arestat în 1950( ? ) ,a murit în închisoare , pe 3 august 1952 .

-Betea ,Nicolae

Referent la Institutul Central de Statistică,n.în 1911, la Făgăraş.

A fost arestat în martie 1948 ,bătut cu bestialitate şi purtat prin case conspirative câţiva ani .

Adus ca martor al acuzării în procesul lui Lucreţiu Pătrăşcanu ,(apr.'54 ),  la puţină vreme , a fost judecat , condamnat şi întemniţat .

-Braşoveanu , Gheorghe

Economist din Bucureşti ,unul din fondatorii Sindicatului Liber al Oamneilor Muncii din România ( SLOMR ) .Arestat pe 8 martie 1979,condamnat la 7 ani închisoare , trecut prin tratamentul psihiatric practicat  în penitenciarul din Aiud.

C

-Calmuschi , Costache

Fost primar PNŢ de Buhuşi .Arestat în 1947,în timpul procesului Maniu-Mihalache .

Condamnat ,a murit în penitenciarul din Galaţi .

D.

-Deculescu, Constantin Gh.

4 bărbaţi ai aceleiaşi familii ,din Olteniţa ( Călăraşi ).

/Costantin - N.1889, Olteniţa ( Călăraşi ).Deputat şi senator PNŢ(1928-1937 ) .

Doctorat în medicină(1916 ) cu specializare la Spitalul St.Louis (1919 ).Luptător în primul război mondial,decorat ;dir al Institutului de Igienă ( Bucureşti );preşedinte al Consiliului de administraţie al "Loteriei"Prefect de Ilfov (1928-'30 ) ;secretar general la Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale (1932-'33 ).Arestat la 24 sept.'50 ,( împreună cu fratele său Deculescu Ion ) ;eliberat în 1951 ;rearestat în 1952, eliberat în '54.Detenţia în lagărul de muncă de la Bicaz.

-Demetrescu, Eugen

Specialist în finanţe şi economie, fost asistent al lui Virgil Madgearu la Academia Comercială .

În ianuarie 1945, a fost numit secretar general al Ministerului de Finanţe , unde a rămas până în 1947, când a venit Vasile Luca.A susţinut mişcarea de rezistenţă Pop-Bujoi .

Arestat în 1948, torturat în anchete interminabile la Securitate ,Condamnat .Încarcerat la Jilava şi Aiud.

-Dindelegan, Iosif

N.în 1907.Din Arad .Fost subprefect .Arestat, condamnat în 1946.

-Dinu ,Constantin M.

Funcţionar la PTTR ,Bucureşti .N. în 1923, la Bălăria [Valea Plopilor ]-Ghimpaţi ( Giurgiu ).

În 1947 , a fost dat afară din serviciu ca membru PNŢ .Arestat la 1 nov.1956, condamnat la 7 ani închisoare (sentinţa nr.143 /10 febr.'57 ),pentru "activitate duşmănoasă împotriva regimului "

,pentru că , la percheziţie, i s-a găsit carnetul de membru PNŢ, poezii ostile comunismului şi manuscrisul romanului "Frunze ofilite " .

-Dinu, Piereta-Margareta

Funcţionară la BNR.N.în 1912, în Rast (Dolj ).Membră PSD-Titel Petrescu.

Arestată la 30 mai 1952.În urma torturilor la care a fost supusă la Securitatea din Calea Rahovei , a murit la 23 august 1953, în penitenciarul Jilava.

-Docea, Gheorghe N.

Funcţionar în Cluj, n. în 1912, în Hopârta (Alba ).Arestat la 16 decembrie '58,de Securitatea din Cluj, torturat în timpul anchetei.Anchetatorul i-a inventat un dosar ,pe baza căruia Tribunalul Militar din Cluj, l-a condamnat la 10 ani închisoare.Închis la Gherla, Jilava, Aiud, Cluj şi lagărul Periprava.Eliberat în apr.1964 ( Decretul 411 ).

-Docea ,Vasile / Margareta/ Marta / Olimpia / Gheorghe /

Ţărani din satul Pesac,Perianu (Timiş ),deportaţi în 1951,cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan , împreună cu toţi membrii familiei .

-Dodea, Gheorghe

Funcţionar în Ploeşti ,n.în 1913, la Ploeşti .Arestat la 9 iulie 1952.A murit în 1952, la penitenciarul Aiud.

-Dodon ,Anton I.

Funcţionar în Tulcea .Originar din Basarabia.Arestat la 3 oct.1952, pentru "divulgare de secrete" .A murit la o lună de la arestare , la 7 nov.1952, în timpul anchetei la Securitatea din Galaţi .

-Dogaru, Valeriu V,

Funcţionar în Bucureşti , n.în 1892, la Iaşi .Arestat la 14 febr.1952.A murit pe 28 ian.1954, în duba ce-l transporta la Ocnele Mari .

-Dragomirescu, Gheorghe

Funcţionar. N în 1907 , în Mărăşeşti ( Vrancea ),inginer la atelierele CFR Paşcani , tată a 6 copii.

Arestat la 5 ian.1959 , de Securitatea din Iaşi ;condamnat la 10 ani închisoare de Tribunalul Militar -Iaşi , vinovat că , la onomastica unui prieten, a cântat Pe-al nostru steag e scris unire şi Deşteaptă-te ,române ( cf.dosarului întocmit de lct.mj.Chiţescu Gheorghe  )

A murit în lagrul de exterminare de la Periprava ,la 14 dec.1959.

-Drăgan,Emil

Economist în Galda de Jos ( Alba ), n.1920.Arestat la 11 mart.1949,torturat la anchetă la Securitatea din Sibiu şi Alba Iulia.Judecat cu "lotul Dabija " ( Frontul Apărării Patriei Române , Munţii Apuseni ).Condamnat la 5 ani închisoare de Tribunalul Militar-Sibiu .Închis la Alba Iulia, Sibiu , Aiud,Peninsula şi Canal.Eliberat la 3 mart.1954.

-Dumitru -Dumitrescu ,Ion

Funcţionar PTTR , n.în 1937, la Leordeni -com.Gheorghe Doja (Muscel ).

Arestat , condamnat la 5 ani muncă silnică , de Tribunalul Militar -Bucureşti (sentinţa nr.663 /27 iun.1950 ), închis la Jilava şi Târnava.După sistarea lucrărilor de la Canal (19 iul.1953 ),a fost transferat în lagărul de la Poarta Albă(unde erau trimişi bolnavii cu grave probleme de sănătate)

Eliberat în aug.'54 ( din Tg.Ocna ) ,a fost rearestat la 1 aug.1959,fiind condamnat la 22 ani muncă silnică (sentinţa 968 /1960 ), pentru "uneltire contra ordinii sociale"

"Eliberat"  la 29 iul. 1964, de la lagărul Ostrov , după 15 ani de detenţie(Decretul  411)

-Duşmănescu,Nicolae

Funcţionar , n.în 1916.Arestat la 14 apr.1948.Închis la Tg.Ocna.A murit pe 3 sept.1950, din cauza condiţiilor de exterminare .

E.

-Enescu,Teodor -Toto Gh.

Funcţionar la biroul de stampe al Academiei Române.N.în 1926,la Bucureşti .

Arestat la 16 sept.1959 , judecat în procesul înscenat lui Dinu Pillat şi C.Noica , pentru legăturile ce le avea cu lumea intelectuală neagreată de comunişti .

Condamnat la 7 ani închisoare , pentru "uneltire contra ordinii sociale " ( sentinţa nr.24/ 1 martie 1960 ) .Închis la Jilava şi Aiud.

F.

-Floare ,Iosif

[LD :o schimbare de regim , fie ea şi radicală , bolşevică , nu explică genocidul la care s-a ajuns. Arhivele poate ar putea dezvălui  acest caz ultra banal : de ce un funcţionar oarecare ,de 26 de ani , dintr-un sat oarecare ,a fost torturat la Securitate ? Cine dădea ordinul ierarhic ? Cine l-a pârât ? Cine s-a folosit de caz ?De ce era schingiuit ? Regimul de la închisoare era deliberat exterminator  ? ]

Funcţionar , n.în 1923, în satul  Sebeşu de Sus, com.Racoviţa -Sibiu .

Arestat în 1949.Torturat în anchetă la Securitatea Sibiu .Judecat de Tribunalul Militar Sibiu , pe 14 febr.1949.Condamnat la 2 ani închisoare pentru "uneltire şi denigrarea orânduirii socialiste" .A murit la penitenciarul Aiud , la 14 iunie 1950.

-Floareş , Gheorghe

Funcţionar comercial.Arestat.Judecat în procesul înscenat în jurul Legaţiei Marii Britanii la Bucureşti .Condamnat la închisoare ( 1951 ).Detenţia la Jilava, Aiud, mina Baia Sprie.

-Flondor ,Alexandru N.

[LD :acest episod ("caz" ) de represiune trebuie clarificat pentru a se putea stabili răspunderile.

Altfel statul român nu va putea pretinde, în vecii vecilor,că ,în circumstanţele terminării războiului , a încercat măcar să ferească pe români de năprazna ocupaţiei sovietice .Cum a sunat exact ordinul, decizia, hotărârea etc etc prin care basarabenii şi bucovinenii au fost arestaţi ?Cine a dat ordinele de arestare a lor ?De ce au fost ei arestaţi ? Şi de ce au fost ei torturaţi până la ...suprimare ? ]

Inginer Agronom ,n.în 1902 , în com.Noua Suliţa -Cernăuţi .Nepotul lui Iancu Flondor (luptător pentru unirea Bucovinei cu Ţara ).La 3 martie 1949 a fost dus cu domiciliu obligatoriu la Piatra Neamţ.Arestat împreună cu alte 10 persoane din Piatra Neamţ de Securitatea din Bacău.

Întreg grupul torturat pentru a se autodemasca şi a se denunţa unii pe alţii, recunoscând că ...au purtat discuţii duşmănoase din care rezulta că aşteptau un război care ar dărâma orânduirea socialistă. Judecat de Tribunalul Militar din Iaşi , condamnat la 25 ani muncă silnică ( sentinţa nr 328 /28 mai 1959 ).A murit în timpul detenţiei . Din lotul respectiv au supravieţuit doar două persoane )

-Florea, Nicolae

Şef serviciu la primăria din Mediaş , fost perceptor la Brătia, n.în Daneş ( Mureş ) .Arestat într-un lot de legionari .Torturat în timpul anchetei la Securitatea din Sibiu .Condamnat la 15 ani muncă silnică .Detenţia executată la Aiud.Eliberat în 1964 ( Decizia 411 de graţiere ) .

-Florescu ,Ştefan -Puiu

[LD: un caz care ar putea oferi un subiect de film incitant : "haiducie" made sec. XX în Bucureşti .Cu riscul de a-mi atrage dezaprobarea unor jurişti actuali ,care fac din respectul legii -fie ea şi strâmbă ! - o obligaţie de necontestat ,nutresc o indulgentă admiraţie pentru acest mic şi singular act de dreptate haiducească .]  

Funcţionar,n.în 1913, la Bucureşti.După stabilizarea din 15 aug.1947 ,împreună cu alţi trei prieteni ,a sustras 15 milioane lei  de la casieria CFR Gara de Nord.Furt în toată legea.Numai că ,din banii furaţi ,o importantă parte a fost dată partizanilor din munţi, familiilor deţinuţilor politici sau investite în vederea susţinerii materiale a luptei de rezistenţă.Au fost identificaţi şi daţi în urmărirea Securităţii .

Ionuţ Stoica a murit în lupta cu Securitatea ( în ian.'49 (, când se înapoia din Bucegi ) ;

Spiridon Obreja, Şerban Secu şi Puiu Florescu au fost prinşi prin trădare.

Toţi au fost executaţi la penitenciaul Jilava , la 6 sept.1950 ( refuzând să facă cerere de graţiere )

-Florian ,Gheorghe I.

Economist, n.în 1918, la Bucureşti .Arestat la 15 sept.1959 , judecat în "lotul Constantin Noica ",pentru că , purtase discuţii critice la adresa regimului cu anumite persoane implicate în proces.

Condamnat la 16 ani muncă silnică ( sentinţa nr.24 /1 martie 1960 ), pentru "uneltire contra ordinii sociale."

-Frâncu ,Anastasie

Fost prefect de Timiş.Arestat .Condamnat la închisoare .A murit în timpul detenţiei în penitenciarul Aiud.

-Frecea Nicolae, T.

Ultimul prefect de Caliacra (1940), n.în 1911, în Izvorul Mare , com. Peştera-Constanţa.

Arestat în 1949 , închis 4 ani ( 1953 )

G.

-Gafton, Nicolae

Secretarul g-ralului Nicolae Rădescu .Arestat , a murit în timpul detenţiei .

-Georgescu ,Ion A.

Funcţionar în Bucureşti .Arestat în 1945, condamnat la 5 ani închisoare , de Tribunalul Poporului .A murit în timpul detenţiei , la penitenciarul Aiud, pe 21 mai 1950.

-Ghenoiu , Mircea -Victor I.

Funcţionar la Preşedinţia Consiliului de Miniştri ( 1939-1948 ).Arestat la 27 sept 1951.

Închis la Ocnele Mari şi lagărele de exterminare de la  Saligny ( Cernavodă ) şi Capu Midia, unde a murit la 18 mai 1953 .

-Gheorghiu , Cristache I.

Ex-prefect de Ilfov, colonel rezervist.N.în Târgovişte ( Dâmboviţa )  în 1892 . Arestat la 8 sept.1961.A murit în timpul detenţiei , din cauza condiţiilor de exterminare.

-Gheorghiu ,Emilian Gh .

Fost primar de Tulcea, fost membru PNŢ, trecut la PNP , suporter al comuniştilor în alegerile  din nov.1946.Arestat pe 16 august 1952, ca fost membru al PNŢ.Condamnat la 3 ani muncă silnică ( prin Decizia nr.1021 din 1952  a MAI  ) .Eliberat în iunie 1954.

-Ghiţulescu ,Dumitru

Director al reformei agrare în Ministerul Agriculturii .Arestat la 20 sept.1947 , în timpul procesului Maniu -Mihalache ( în urma unor

-Gorodic ,Aurel

Ing. silvic, din grupul de rezistenţă anticomunistă  "Gărzile Decebal " , condus de Dumitru Crăciun ( satul Coşna, com.Dorna Candrenilor -Suceava ).Denunţat de un pădurar, a fost prins şi împuşcat la 14 dec.1949 , la marginea satului Călineşi ( Suceava ).

-Grigoriu ,

Funcţionar superior la BNR .Arestat în 1948, implicat în "lotul Pop-Buzeşti ".

- Guran, Petru

Ex-primar în com.Mehadica-Caraş Severin ( 1940 ) .Arestat în 1949, învinuit de legături cu partizanii .

H.

- Harap, Dumitru

Funcţionar la liceul "Andrei Şaguna" din Arad .Arestat în 1958.Condamnat la 18 ani muncă silnică de Tribunalul Militar -Timişoara .Închis la penitenciarele din Timişoara , Gherla şi lagărele de muncă forţată din Bălţile Dunării."Graţiat" în 1963.

-Hartagan , Vasile I.

N.în 1899,în Grebenişu de Câmpie -Mureş.Primar în comună în timpul guvernării Antonescu--legionari ( sept.'40-ian.'41 ).Arestat . Închis ( fără judecată ).Mort în 1959, în timpul detenţiei .

-Hăcuţă,Marin

Notar în Sângeorj-Băi ( Bistriţa Năsăud ).Arestat în 1947, a murit în detenţie,prin înfometare, la Aiud .

I.

-Iacob ,Alexandru / Magda-soţie /

Funcţionar înalt  la Ministerul de Finanţe .Arestat în 1952 ; judecat în procesul Vasile Luca.

Soţia sa , arestată pentru a crea presiuni asupra sa, a încercat să se sinucidă.

-Iavorschi, Adolf

Funcţionar pe moşia lui I.M.Stârcea din satul Bulci , com.Bata -Arad.

Arestat la 30 martie1953 .A acceptat să dea o declaraţie falsă ( conform căreia ,la moşia din Bulci, se organiza o rebeliune ) , devenită cap de acuzaţie în procesul lui Lucreţiu Pătrăşcanu .A fost condamnat la închisoare, pe baza propriei declaraţii.

-Ionescu-Bălăceanu, Gheorghe 

[LD: nu ştiu dacă ,revenit în ţară,MSRegele Mihai  a făcut demersuri pentru a afla care a fost soarta celor care au plătit cu libertatea şi viaţa , pentru că s-au aflat în serviciul Casei Regale .]

  Fost director al Cancelariei Palatului Regal, devenit contabil la o moară, după plecarea Regelui Arestat în febr.1953 , pentru nevoile scenariului întocmit de Securitate ( Soltuiu şi Stârcea )în procesul Lucreţiu Pătrăşcanu ( un "complot armat" pregătit la moşia din satul Bulci ).

Unii deţinuţi au semnalat  trecerea sa pe la penitenciarul Piteşti, fiind  într-un grav dezechilibru psihic.

-Ionescu, Constantin

Funcţionar la Institutul Meteorologic din Bacău. . Arestat în noaptea de 11 august 1949 , în timp ce difuza manifestele organizaţiei "Vlad Ţepeş II ". Anchetat de lct.Bleahu de la Securitatea din Bacău . Judecat şi condamnat la 3 ani închisoare , de Tribunalul Militar -Galaţi

-Ionescu, Marin

Funcţionar comercial în Constanţa.Arestat la 15 aug.1948 , judecat cu partizanii din  "lotul Neagu Petre ,I.Gheorghiu " .Torturat în anchetă la Securitatea din Constanţa .

Condamnat la 15 ani muncă silnică , interdicţie civilă şi confiscarea averii ( sentinţa nr.418 / 20 dec.1948, preşed. col. magistrat Constantin Pavelescu ; procuror cpt.Nicolae Mărdărescu ), pentru "crimă de uneltire contra ordinii sociale " .

-Ionescu, Vasile

 Funcţionar la Ministerul Agriculturii , agronom.Arestat la 15 mai 1949 ; condamnat şi închis la Jilava, Aiud şi Peninsula.După eliberare . s-a alăturat grupului de rezistenţă Puiu Anastasiu .

Rearestat în 1958 ; torturat în anchetă ;condamnat la închisoare pentru" complot contra regimului "

-Iordan ,Dumitru

Funcţionar la Ministerul de Finanţe ( secretar general ), din 1944.

Dat afară din serviciu în nov.1948 , arestat , la venirea lui Vasile Luca în minister.

Iniţial ,anchetatorii au încercat să-i facă un dosar de complicitate la mişcarea de rezistenţă Popp-Bujoi ;apoi l-au acuzat de "neglijenţe" la încheierea tratatelor economice . 

Condamnat la 15 ani muncă silnică, întemniţat la Jilava şi Aiud.

-Istrate, Traian

Notar în Ciugud-Alba.Arestat în 1949 , judecat cu un lot implicat în mişcarea de rezistenţă din Munţii Apuseni .Condamnat la 5 ani de închisoare de Tribunalul Militar-Sibiu .

Detenţia la penitenciarele din Sibiu, Jilava şi lagărul Peninsula.

J.

-Jijie ,Gheorghe

Funcţionar la Administraţia Financiară Prahova., n.în 1894 (Tatăl studentului Jijie Ion ( Nelu ), arestat , anchetat , condamnat şi mort în detenţie ) Arestat în 1948 , împreună cu soţia (Virginia ) şi fiul mic ( Gheorghiţă ); condamnat la închisoare în 1949.

-Jinga, Gheorghe I.

Funcţionar la Fabrica de zahăr din Zărneşti ( Braşov ) , n.în 1923.

Arestat la 8 sept.1947 , pentru ajutorarea unor partizani din Piatra Craiului ( care , sub tortură, l-au denunţat ).Condamnat la 2 ani închisoare ( sentinţa nr.72 / 22 ian.1948 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti .Închis în penitenciarele MAI, Văcăreşti şi Aiud.

- Jurcă, Pavel

Funcţionar în Arad , n.în 1927.Arestat în 1951 , ca membru al unei organizaţii "subversive" .

Torturat în anchete la Securitatea din Arad şi Timişoara .Condamnat la 13 ani muncă silnică de Tribunalul Militar-Timişoara. "Plimbat" prin închisori şi lagăre : Timişoara, Jilava, Aiud, minele de pe Valea Nistrului , Balta Brăilei.Eliberat în 1963.

K.

-Krupenschi ,Pavel

Funcţionar, n.în 1889, în Basarabia.Arestat la 20 iun.1952 ;torturat în timpul anchetei la MAI ; condamnat la închisoare de Tribunalul Militar -Bucureşti , pentru "spionaj în favoarea Angliei "

Închis la Jilava, Piteşti şi Dej, unde a murit la 7 febr.1957.

L.

- Lambru, Dumitru

Funcţionar la CFR , domiciliat  în Bucureşti.Arestat în 1950 ; judecat în procesul înscenat în jurul Legaţiei Franţei la Bucureşti ( învinuit de legături cu ataşatul militar Perisol ) . Condamnat la muncă silnică pe viaţă .Încarcerat la Jilava, Dej şi Piteşti.

- Landa, Francisc B.

Funcţionar la Ocolul Silvic din  Gura Humorului, n. în satul Poiana Micului , com.Mănăstirea Humorului-Suceava .Arestat la 24 nov.1949 , pentru găzduirea partizanilor din org."Gărzile Decebal" . Torturat în anchetă la Securitatea din Iaşi; condamnat la 4 ani închisoare (sentinţa nr.777/ 15 sept.1950 , preşed. col.magistrat Gheorghe Constantin ; procuror cpt.Ion Puişor ), detenţia la penitenciarele Galata, Jilava, Gherla, şi lagărele de muncă silnică de la Canal. 

-Lăzărescu ,Mircea Ed.

Funcţionar la Creditul Industrial ( fost ofiţer ), n.în 1929,la Bucureşti

Împreună cu cpt.Brâncuşi Gheorghe , înfiinţase o grupare ce-şi propuse distrugerea podurilor şi căilor ferate ( în cazul începerii unei insurecţii anticomuniste ) .Arestat la 13 mai 1954, împreună cu foştii ofiţeri Mihai Dumitrescu şi Ion Păcală ( voluntar în divizia " Tudor Vladimirescu " ) : torturat în anchete lungi şi numeroase. A murit pe 5 sept.1957, în Văcăreşti.

-Leaş, Teodor

Secretarul primăriei din Poşaga (Alba), n.în 1908, în Turda ( Cluj ).

Arestat la 4 iul.1957 ; judecat cu unul din loturile partizanilor din gruparea fraţilor Şuşman.

Condamnat la închisoare ; eliberat la 20 ian.1963.

-Leca, Vasile

Funcţionar în Medgidia (Constanţa ), n.în 1905 , în com.Nicolae Bălcescu ( Constanţa ). Implicat în mişcarea de rezistenţă din Dobrogea.Arestat la 7 mai 1950; torturat în anchetă de Nicolae Doicaru la Securitatea din Constanţa; judecat în "lotul Gogu Puiu "  ( 25 de partizani ) ; condamnat la 15 ani muncă silnică (sentinţa 544 / 7 oct.1949 , preşed. col.Pavelescu Constantin )de Tribunalul Militar -Constanţa, pentru "crima de uneltire contra statului şi crima de constituire în bandă." Ridicat din penitenciarul Constanţa ( din ordinul 10 007 dat de Nicolschi ), transferat la penitenciarul Timişoara , şi executat pe 10 martie '50.

-Lifticaru ,Constantin V.

Fost primar în satul Roşcani, com.Liteni ( Suceava ) , n.în 1905( tată a 6 copii minori ).

Arestat la 3 august 1950, împreună cu preotul satului, pentru ascunderea învăţătorului Vasile Cămăruţă. Torturat în anchetă la Securitatea Suceava ; judecat în procedură de urgenţă de Tribunalul Botoşani ; condamnat la 1 an închisoare; a murit după 3 săptămâni , la 1 sept.'50, din cauza torturilor .

-Lulu, Coroamă / Lulu , Maria /

Din Piatara Neamţ.Numele lor figurează în "lotul Gărzile Decebal " , condamnate la închisoare (sentinţa nr.166 / 1950 ) de Tribunalul Militar-Iaşi .

-Lungu ,Ioan V.

Funcţionar PTTR , în Pşcani ( Iaşi) , n.în 1907.Cu un deosebit talent literar .Arestat pe 15 mai 1948 ; condamnat la "închisoare administrativă ".Trimis la muncă forţată la Ocnele Mari şi Poarta Albă, a murit pe 8 ian.1951.

-Lupu , Cornel

Funcţionar CFR din Orăştie ( Hunedoara ), absolvent al Şcolii de Comerţ şi Mişcare CFR ,n.în 1925.Arestat la 25 oct.1958, de Securitatea din Deva; torturat cu bestialitate în anchetă ; judecat în lotul "Garda Albă " ( 73 de persoane ) ;condamnat la muncă silnică pe viaţă ; "Graţiat" pe 24 iunie 1964, cu Decretul 411 .

- Luţai ,Iuliu C. / Luţai ,Constantin -tatăl /

/ Funcţionar în Alba Iulia, n.în 1910, în satul Bonţeşti, com.Guraonţ ( Arad ).  Arestat pe 6 ian.1949 de Securitatea din Arad  ; torturat în anchetă la Securitatea din Arad şi Timişoara ; condamnat la 8 ani închisoare de Tribunalul Militar-Timişoara , pe baza unui dosar cu probe şi mărturii false..Eliberat pe 18 sept.1957.

/Tatăl- comerciant în satul Bonţeşti , arestat în 1951 ; condamnat la 2 ani închisoare de Tribunalul Militar-Timişoara ; trimis la muncă forţată la Canal .

M.

-Maftei ,Constantin Gh.

Funcţionar în Bacău, n.în 1921.Arestat ;judecat într-un grup de 9 persoane ;condamnat la 6 ani închisoare (sentinţa nr.388 / 29 martie 1949 )de Tribunalul Militar-Iaşi pentru "uneltire contra siguranţei statului" Recurs respins în 1949.

După 20 de ani , în 1968, a fost achitat de Tribunalul Suprem, care a constatat că sentinţa din 1949 a fost neîntemeiată, neîntrunind elementele constitutive ale infracţiunii pentru care făcuse închisoare.

-Manofescu , Dumitru Mitică

Fost primar al oraşului Tg.Jiu -Gorj.Arestat în 1952 , a murit în timpul anchetei la Securitatea din Craiova , torturat de cpt.Oancă .

-Manoliu ,Constantin T./Cornelia-soţie / Costică şi Victor-fii /

Funcţionar la primăria din Topeşti -Bârseşti ( Vrancea ).Prin fiul său Victor , intrase  în legătură cu org."Vlad Ţepeş" II (condusă de Victor Lupşa ) .A organizat revolta ţărănească din comuna Bârseşti  (23 iul.'50 ), luând măsuri împotriva autorităţilor administrative locale şi a jandarmilor care terorizau comuna ( pe unii i-au dezarmat ; pe alţii i-au pus să-şi înghită carnetele de partid şi i-au închis într-un beci ).

Arestaţi în aug.1950  ;torturaţi la Securitatea din Galaţi ; judecaţi şi condamnaţi .

/Constantin (tatăl ) şi Victor (fiu ) - condamnaţi la moarte; averea confiscată ; executaţi pe 31 ian.1952 ,în penitenciarul Galaţi ;

/Cornelia (soţie ) şi Costică ( fiu ) condamnaţi la câte 1 an închisoare .Eliberaţi, nevoiţi să stea la rude, deoarece averea le fusese confiscată .

-Marinescu , Aurel

Funcţionar în Gara de Nord-Bucureşti. Arestat pe 15 aug.1949 ; judecat cu "lotul salariaţilor CFR ,membri PNŢ " (şef de lot, ing.Nicolae ) .Condamnat la 5 ani închisoare de Tribunalul Militar-Bucureşti. Detenţia la Rahova, Jilava, lagărul Peninsula şi penitenciarul Gherla. 

- Marinescu, Ion

Funcţionar la Direcţia Regională de Statistică -Galaţi. Arestat pe 30 oct 1958( împreună cu alţi 2  colegi ) pentru că şi-a manifestat bucuria faţă de plecarea trupelor sovietice din ţară .

Bătuţi în anchetă la Securitate ; condamnaţi la închisoare pentru "discuţii duşmănoase la adresa regimului " (Sentinţa nr.49 / 31 ian.1959 ) de Tribunalul Militar-Constanţa ( în deplasare la Galaţi ) .

-Marinescu ,Iosif / Elisabeta D -soţie /Ion V.-fiu /Maria [Necula ] -fiică / Necula-ginere / 

/Iosif -funcţionar la primăria din Măţău ,com.Mioarele -Argeş, n.în 1896, membru PNŢ .

Arestat pe 4 dec.1949 ( împreună cu soţia şi doi din cei şase copii ) acuzat de ascunderea col.Gheorghe Arsenescu şi aprovizionarea partizanilor cu alimente;torturat în anchetă la Securitatea din Piteşti (de ofiţerul Cârnu ).; condamnat la 10 ani închisoare ( Sentinţa nr.1183/ 20 dec.1950 ) .Închis la Jilava, Gherla şi lagărele de la Canal.

A murit pe 22 mai 1958,  în lagărul de exterminare  ( care ? )   

/Elisabeta - n.în 1907, în satul Măţău ,com.Mioarele -Argeş. Arestată pe 4 dec.1949 , împreună cu soţul ,acuzată de ascunderea col.Gheorghe Arsenescu şi aprovizionarea partizanilor cu alimente; torturată în anchetă la Securitatea Piteşti ;condamnată la 5 ani închisoare ( în acelaşi proces, prin aceeaşi sentinţă ) ;; închisă la Jilava, Mislea şi Piteşti  .

/ Ion  -n.în 1929, după absolvirea liceului s-a alăturat grupului partizanilor conduşi de col.

Gheorghe Arsenescu. Arestat împreună cu părinţii şi sora; torturat în anchetă la Securitatea Piteşti ; condamnat la 10 ani muncă silnică ( în acelaşi proces, prin aceeaşi sentinţă ) ;

 detenţia la Piteşti, Jilava, Gherla şi lagărele de la Canal.

/Maria -  n.în 1925 , domiciliată în Câmpulung -Argeş . Arestată pe 4 dec.1949 (împreună cu soţul ) odată cu părinţii şi fratele , pentru că îl întâlnise pe col.Gheorghe Arsenescu în casa părinţilor. Torturată în anchetă la Securitatea din Piteşti ; condamnată la 2 ani închisoare ( în acelaşi proces, prin aceeaşi sentinţă )

-Medrea, Florian

Ofiţer de carieră ( căpitan în armata austro-ungară, înainte de 1918). Comandantul detaşamentului de pază militară a Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia (1 decembrie 1918 ),cu funcţii  integrate în ierarhiile militare ale  României Mari.

Din 1928, a îndeplinint , alternativ şi  funcţii administrative sau poliţieneşti : chestor al Siguranţei în Cluj în guvernările PNŢ şi Iorga ( 1928-'34 ) ;prefect al jud.Bistriţa Năsăud în guvernul Armand Călinescu, în regimul carlist ( 1939 ) ; prefect de Orhei ,după eliberarea Basarabiei , în regimul Antonescu ( 1941 ) ;inspector la Siguranţa Cluj ( după 23 aug.1944 ).

Împuşcat mortal , pe stradă , în Cluj, în 1946.

-Mihali ,Petre

[LD: Patriot român.Nu avem date certe privind apartenenţa sa politică.]
Prefect de Maramureş în primăvara 1945,în perioada tranziţiei administrative , după părăsirea autorităţilor horthyste .Arestat împreună cu mai mulţi români , de Miliţia ucraineană  pe 5 martie 1945  în încercarea de trecere a  Maramureşului sub administraţie sovietică.

Torturaţi şi eliberţi după câteva săptămâni . 

-Moldovan ,Dumitru Bambu V./ Vasile-tatăl /

Tehnician (sau funcţionar ) la o întreprindere  din Făgăraş, n. în 1931, în Lisa (Braşov ) .

Aretat şi condamnat la 1 an închisoare ,(pentru că a coborât de pe pereţi portretele lui Stalin şi Dej ,şi le-a călcat în picioare  ) trimis la muncă forţată la Canal.

La expirarea pedepsei,a luat calea luptei de rezistenţă în munţi, fiind în permanenţă vânat , având ciocniri cu  miliţieni şi paznici de vânătoare ( în Breaza,la stâna lui Oprean, la Lisa ).

Prins la o întâlnire cu tatăl, a fost rănit ( 24 nov.'51 ) ,interogat şi bătut pe patul spitalului Făgăraş ;condamnat la 20 ani muncă silnică de Tribunalul Militar -Braşov ; detenţia la Codlea,  Braşov şi lagărul Poarta Albă ."Graţiat" în 1964, cu Decretul 411 .

/Vasile ( tatăl )- arestat la câteva zile după băiat ; bătut la Securitate ; condamnat pentru "omisiune denunţ" , a murit 1960, în lagărul Periprava. 

 

-Moldovan , Ion

[LD: din "lotul" celor 75 de persoane implicate în procesul "Garda Albă " organizaţie inexistentă, imaginată de bolnavul psihic Ion Nistor . ]

Impiegat CFR în staţia Aurel Vlaicu -Geoagiu (n.în 1918, în  Hunedoara ). Arestat la 23 iun.1958, în urma declaraţiilor lui Ion Nistor ;judecat în "lotul Garda Albă " ( 23-24 dec.1958 ) ;printre cei 6 condamnaţi la moarte ; executat în ian.'59, la Jilava .

-Moraru Ion

Fost primar al Romanului.Inspector financiar ( licenţiat în Drept , n.în 1910 ) în Roman -Neamţ . Arestat pe 15 iul.1952 ; trimis la muncă forţată la Canal ( Coasta Galeş şi Peninsula ), apoi în lagărul de la Oneşti. "Eliberat"  în iul.1954 : deposedat de casă şi fără serviciu .

- Moteţ, Ion 

Fost primar PNŢ într-o comună din jud.Bacău .Arestat la 15 aug.1952 ; închis  cu cca 100 de persoane  la penitenciarul din Tg.Ocna ; judecat într-un lot , la gămadă " Moiceanu Constantin " ,

Condamnat la 60 de luni muncă forţată (cf. Deciziei nr.1016/1952 M.A.I. )executate la Capu Midia .Eliberat în 1954.

N.

-Neacşu, Ion

Fost primar PNL. Ţăran din Băleşti -Prahova. Arestat în 1950, sub acuzaţia de tăinuire . Eliberat după 2 ani , grav bolnav, internat la spital. Rearestat în 1959, în urma unei înscenări a Securităţii din Ploieşti ; condamnat la 7 ani închisoare ( 1960 ) ; a murit la penitenciarul din Botoşani ( 20 oct.'60 ) .

- Negroiu, Dumitru

Perceptor în com.Saraiu -Constanţa, n.în 1910, în com.Plopii Slăviteşti-Telorman.

Arestat pe 13 mai 1949 ; torturat la Securitatea -Constanţa ; condamnat la 25 ani muncă silnică cu confiscarea averii ( Sentinţa nr. 557 /21 oct.1949, preşed. Pavelescu Constantin ), pentru "crimă de uneltire contra securităţii statului" ( art.209 C.P. )

Închis la Aiud ; "ridicat" din ordinul lui Nicolschi , dus la Timişoara,executat pe 9 martie 1950.

-Neta, Tudor

Funcţionar în com.Ciacova -Timiş, n.în 1921.Arestat şi condamnat la muncă silnică pe viaţă , cu confiscarea averii, de Tribunalul Militar-Timişoara , pentru "complot " ( art.209 C.P. ) Detenţia la penitenciarul Timişora, Jilava şi Aiud."Eliberat" în 1964 ( Decretul 411 -graţieri ) . Urmărit de Securitate în continuare.

-Niculescu, Petre

Funcţionar la "Vama-antrepozite" din Bucureşti. Arestat în 1951, pentru legături cu Pintori Eraldo ( administratorul Institutului de Cultură Italiană din Bucureşti );judecat într-un "lot-anexă" procesului Nunciaturii Apostolice din Bucureşti; condamnat la închisoare .

O.

- Oancea ,Virgil

Funcţionar în satul Breaza , com.Lisa -Braşov, n.în 1924.Arestat la 10 apr.1957 , pentru sprijinirea partizanilor din Făgăraş; torturat în anchetă la Securitatea din Sibiu ; condamnat la 10 ani închisoare ( Sentinţa nr. 1 384 / 13 aug.1957 ) de Tribunalul Militar -Cluj ( în deplasare la Sibiu ). Eliberat pe 15 ian.1963 , prin graţiere.

-Ojog,Lazăr

Funcţionar în Constanţa, n.în 1928 , în satul Traian, com.Săcele -Constanţa. Arestat în 1951 pentru legături cu lupta partizanilor dobrogeni ; judecat cu "lotul Ion Antohe"  ; condamnat la 3 ani închisoare  ( Sentinţa nr.  / 29 febr.'52 ) de Tribunalul Militar- Constanţa. Detenţia la Jilava şi Aiud.

-Olteanu,Constantin Gh.

Funcţionar în com.Ruşii Munţi -Mureş, n.în 1910 în com.Gruia-Mehedinţi. Arestat pe 4 febr.1950 ; condamnat la 7 ani temniţă grea de Tribunalul Militar-Cluj ( ? ) , pentru "crimă de uneltire contra ordinii sociale" ( art. 209 C. P. ). A murit în 1952, din cauza condiţiilor exterminatoare a muncii forţate , în lagărul Peninsula.

-Olteanu, Ion / soţia /

Funcţionar CFR în Turnu Severin-Mehedinţi . Arestat în 1980,  împreună cu soţia ,pentru că a cerut paşapoarte să plece în străinătate. Bătuţi acasă ( în timpul arestării ) şi în anchetă , la Securitate. În 1986, au fost lăsaţi să părăsească România.

-Olteanu, Iosif

[LD: sunt semnalate sute de asemenea cazuri : după o tentativă de trecere frauduloasă a frontierei,automat cetăţeanul intra în "atenţia" Securităţii. Iar când  "ordinele" cereau "vigilenţă" faţă de "duşmanii ordinii sociale " , li se înscenau procese şi  erau condamnaţi la ani grei de închisoare de o  justiţia obedientă. ]  

Funcţionar în Cugir-Alba, n. în 1917.Arestat pe 11 aug.1948 , pentru "tentativă de trecere frauduloasă a frontierei " ; condamnat la 1 an închisoare de Tribunalul Militar-Sibiu .;eliberat la 29 oct.'49. Rearestat la 30 oct.1958, în urma unei înscenări a Securităţii;condamnat la 20 ani muncă silnică  de Tribunalul Militar -Bucureşti, pentru " uneltire contra ordinii sociale "( art.209 C.P. ) ; detenţia la Aiud , Jilava . "Eliberat" pe 29 ian.1964 ( Decretul 411-graţieri ) .

-Olteanu,Stelian N.

Funcţionar în oraşul Ploieşti , n. în 1904.Arestat pe 10 dec.1953 ,printr-o înscenare a Securităţii ,  învinuit de spionaj. Omorât în timpul anchetei ( 14 apr.1954 ), decesul fiind înregistrat la spitalul -penitenciar Văcăreşti.

-Onea, Ştefan

Primar în Năvodari-Constanţa. Împuşcat pe stradă, pe 27 sept.1944, de soldaţii sovietici "eliberatori" .

-Opriş ,Nicolae

Din com. Făureni -Cluj, n.în 1901 , în satul Armeni , com.Loameş-Sibiu.Arestat în 1948 , acuzat de ajutorul dat mai multor persoane urmărite de Securitate să treacă graniţa spre Iugoslavia.

Torturat în anchetă la Securitatea -Cluj ; condamnat la 12 ani muncă silnică şi confiscarea averii ( Sentinţa nr. 1 551 / 30 sept.1949 ) de Tribunalul Militar-Cluj , pentru " crima de uneltire contra ordinii sociale" ( art. 209 C.P. ) ; detenţia în penitenciarele Cluj, Jilava, Aiud, Gherla , lagărul Periprava , spitalul penitenciar-Văcăreşti . Eliberat după 16 ani de închisoare - deşi fusese condamnat la 12 ani - în 1964, cu Decretul 411 -graţieri.

-Orezeanu ,

Funcţionar la Prefectura -Timişoara.Ridicat de la servici de NKVD-ul sovietic, în '44-'45 ; dus la muncă silnică în URSS în bazinul carbonifer Peciora , reg.Komi ( întâmplare relatată  de subofţerul-prizonier Lungu Ion, aflat în acelaşi lagăr ) .Dispărut .

P.

-Panaitescu,Mircea-Ştefan

[LD: vezi amănunte în  "Garda Tineretului Român ( Braşov 198, Istoria unei organizaţii anticomuniste " apărut în  rev."Memoria "  / 2005 )

Funcţionar la Uzinele Strungul, din Braşov, n.în 1938, la Ploeşti , absolvent al Liceului Andrei Şaguna din Braşov. Arestat la 25 iunie 1958 ; anchetat-torturat  la Securitatea din Braşov

( de mr.Stelian Alexandrescu şi lct.mj. Traian Urzică ); implicat în lotul org. anticomuniste

" Garda Tineretului Român"  ;condamnat la 17 ani muncă silnică, 10 ani degradare civică şi confiscarea totală a averii ( art.209 C.P. ) , prin  Sentinţa nr. 672 / 10 oct.1958 a Tribunalului  Militar -Braşov .Detenţia la Codlea ,Gherla şi lagărul Salcia ( Balata Brărilei ) , înfometat , extenuat de 12-16 ore muncă / zi, îmbolnăvindu-se deTBC.

Eliberat după 4 ani ( primele graţieri, în 1963 ) , abia după 1964,  a reuşit să urmeze Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti.

-Pandele ,(?)

Director administrativ la " Uzinele Reşiţa"  . Arestat şi condamnat în 1948 , pentru că redactase unul dintre capitolele Memoriului pe care Ion Popp îl trimisese în 1946 , Conferinţei de Pace de la Paris.

-Pandele ,Constantin

[LD: Când Vasile Luca a ajuns ministru la Finanţe ( 30 dec.'47 ),aparent fără legătură de "speţă ", a provocat acele  procese judecate în loturi , acuzaţii şi la tribunale diferite( Bucureşti, Cluj, Sibiu  ).Prof.univ. Nicolae Mărgineanu fusese arestat la 26 martie 1948 ; judecat cu "lotul Popp-Bujoi " (dosar nr.4066 / 1948 ) ;condamnat la muncă silnică pe viaţă şi confiscarea averii  , pentru "crimă de înaltă trădare şi participare la organizare paramilitară în vederea răsturnării regimului " ( acuzat că a alcătuit o listă cu membrii viitorului guvern, listă ce urma să ajungă la g-ralul Rădescu ( în exil ) prin intermediul însărcinatului cu afaceri externe al SUA  ]

Director în Ministerul de Finanţe ,a dus ,în 1946, nişte tratative financiare în Elveţia, pentru care a primit un comision, pe care l-a depus în contul lui Florin Zaharia (stabilit în străinătate) .

Implicat în unul din procesele  "lotului  Nicolae Mărgineanu "¸pus sub urmărire de Securitate, a stat ascuns o vreme la o femeie, care l-a denunţat în 1953.

A fost arestat şi închis la Văcăreşti, unde a murit în acelaşi an. 

-Papacostea, Petre

Avocat renumit, n.în 1893, în com.Viziru - Brăila, stabilit în Bucureşti .

Colaborator al mareşalului Alexandru Averescu, secretar al Partidului Poporului.Director general al Poştelor în a doua guvernare a P.P.-Averescu( 1926-1927 ), din care a făcut parte şi Petru Groza ( ministr.Lucrărilor Publice ) . Arestat pe 15 apr. 1952 ; condamnat "administrativ" ( 24 luni închisoare ) ; detenţia la Ghencea şi Piteşti .Eliberat pe 20 martie 1954, fiind în continuare supravegheat de Securitate , până la moarte ( 18 oct.1969 ) 

-Papuc , Emil

Fost funcţionar la Ministerul de Finanţe.Arestat în 1952 ; judecat şi condamnat într-un lot de foşti funcţionari, pentru a justifica înlăturarea lui Vasile Luca.

-Pascu, Filip

Funcţionar comercial în Constanţa, n. în 1912.Arestat la 15 oct.1948 ; torturat în anchetă la Securitatea din Constanţa (de echipa lui  Nicolae Doicaru ) ; judecat în "lotul Arghirescu "

( 25 partizani din Dobrogea )  ; condamnat la 2 ani închisoare ( Sentinţa nr. 829 / 23 dec.1948 ) de Tribunalul Militar-Constanţa ( preşed. Constantin Pavelescu ; procuror Lazăr Sava )

-Pascu ,Teodor

Funcţionar ( ? ) în Bucureşti, n.în 1919. Denunţat în 1953, de un turnător,  că şi-ar fi manifestat bucuria la auzul veştii morţii lui Stalin ( ar fi căzut în genunchi , făcându-şi semnul crucii)

Arestat la 7 martie 1953; condamnat la 8 ani închisoare de Tribunalul Militar-Bucureşti .

Deţinut la Rahova, Jilava şi Baia Sprie. Eliberat la 14 oct. 1956 ( după ce Hrusciov denunţase abuzurile şi crimele staliniste, dând o serie de "graţieri"  ) .

-Pavel, Constantin G.

Funcţionar la Institutul Central de Statistică , comunist camuflat, înainte şi după 23 aug.'44. Arestat în 1948 ,în timpul procesului Lucreţiu Pătrăşcanu; anchetat cu brutalitate la Securitate ; judecat într-un proces înscenat ;condamnat la 10 ani muncă silnică. Detenţia la Aiud şi Piteşti .

- Pârvulescu, Ion ( Jenică )

 Funcţionar la CFR-Bucureşti.Î n conducerea org. naţional-ţărăniste de la Atelierele Griviţa , activ în campania electorală din  nov.'46. Arestat la 15 august 1949 ;torturat în anchete la Securitatea din Calea Rahovei ; implicat într-un proces-înscenat de Teodor Sepeanu unui grup de 10 persoane ( şef lot- muncitorul c.f.r-ist Pavel Răduţ ) ; condamnat la 5 ani închisoare. Detenţia la Jilava, Poarta Albă, Peninsula şi Gherla. Eliberat la expirarea pedepsei . 

- Peiu, Gheorghe

Funcţionar în Bacău. Arestat şi anchetat de Securitatea din Bacău pentru "răspândire de manifeste " ;condamnat la 8 ani închisoare de Tribunalu Militar-Iaşi , pentru "uneltire contra ordinii sociale" ( art.209 C.P.);detenţia la Jilava, Gherla şi Bălţile Dunării.

Eliberat în 1964 ( cu Decretul 411 -graţieri )

-Penea, Ion

Contabil în Buzău, n.în 1911.Judecat şi condamnat la 4 luni închisoare ( Sentinţa nr. 972 / 24 iul.1948 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti ,  în procesul înscenat organizaţiei anticomuniste "Pajura Neagră " .

 

[De continuat]