15. INVĂŢĂTORI, PROFESORI - VICTIME

[sinteză Livia Dandara]

 

MINIŞTRII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

[LD:7 nov.2007 :considerăm potrivit să nominalizăm miniştrii de la Învăţământ , din guvernele regimului comunist .Dincolo de răspunderile care pot fi puse pe seama regimului comunist¸în ansamblu, pe seama PCR , a guvernelor, a Securităţii , miniştrii acestui Departament au fost solidari , complici şi vinovaţi de persecuţiile ce s-au abătut asupra slujitorilor şcolii româneşti. Iată-i :

"Epoca Dej"

1.Guv.Sănătescu I ( 23 aug.-3 nov.'44 )

G-ral Ion Boiţeanu -ministru la Cultură Naţională şi Culte -Şcoala

2.Guv.Sănătescu II ( 4 nov.-5 dec.'44 )

Ştefan Voitec ( PSD) - ministrul Educaţiei Naţionale ( despărţit de Culte )

3.Guv.Rădescu ( 6 dec.'44-5 mart.'45 )

Ştefan Voitec  - ministrul Educaţiei Naţionale

4.Guv.Petru Groza I ( 6 mart.'45-30 nov.'46 ) 

Ştefan Voitec   - ministrul Educaţiei Naţionale

Aurel Potop  - subsecrt.de Stat la Educaţie Naţională

5.Guv.Petru Groza II ( 1 dec.'46-29 dec.'47 )

Ştefan Voitec   - ministrul Educaţiei Naţionale

Miron Nicolescu - subsecrt.de Stat la Educaţie Naţională

Const.Ţigăneanu (PNL-T? )  - subsecrt.de Stat la Educaţie Naţională( demisionat 5 nov-'47 )

Gh.Vasilichi -subsecrt.de Stat la Educaţie Naţională ( din 5 nov.'47 )

6.Guv.Petru Groza III ( 30 dec.'47-14 apr.'48 )

Lothar Rădăceanu - ad.int.la Educaţie Naţională

Gh.Vasilichi - subsecrt.de Stat, apoi ministru

Miron Constantinescu - subsecrt.de Stat la Educaţie Naţională

7.Guv.Petru Groza IV ( 15 apr.'48-2 iun.'52 )

Gh.Vasilichi - ministru la Educaţie Naţională

Nicolae Popescu-Doreanu - ministru ( din 23 apr.'49 )

Ion Nistor- ministru ( din 26 sept.'52 )

8.Guv.Gheorghe Ghorghiu-Dej ( 28 ian' 53-4 oct.55  ) 

Ion Nistor- ministru Învăţământului Public

Ilie Murgulescu- ministru Învăţământului Superior , apoi al ministerului contopit ( 6 oct.'53 )

9. Guv.Chivu Stoica ( 4 oct.'55-rocada - 20 mart'57-20 mart.'61 )

Miron Constantinescu - ministru Învăţământului (din 24 nov.'56 )

Miron Constantinescu - ministru  Învăţământului şi Culturii  (contopite din 20 mart.'57 )

Athanase Joja - ministru  Învăţământului şi Culturii  ( din 15 iul.'57 )

Ilie Murgulescu -ministru  Învăţământului şi Culturii  ( din 16 ian.'60 )

10.Guv.Ion Gh.Maurer I ( 21 mart.'61-17 mart.'65 )

Ilie Murgulescu -ministru Învăţământului şi Culturii 

Ilie Murgulescu -ministru Învăţământului ( despărţit iar de Cultură , din 9 iun.'62 )

Ştefan Bălan - ministru Învăţământului ( din 16 apr.'63 )

"Epoca Ceauşescu"

11.Guv.Ion Gh.Maurer II ( 18 mart.'65-20 aug.'65 )

Ştefan Bălan - ministru Învăţământului

12.Guv.Ion Gh.Maurer III ( 21 aug.'65-8 dec.'67 )

Ştefan Bălan - ministru Învăţământului

13.Guv.Ion Gh.Maurer IV ( 9 dec.'67-12 mart.'69 )

Ştefan Bălan - ministru Învăţământului

Ion Iliescu -ministru ptr.Problemele Tineretului ( prim-secretar UTC)

14.Guv.Ion Gh.Maurer V ( 13 mart.'69-27 febr.'74 )

Ştefan Bălan - ministru Învăţământului

Miron Constantinescu - ministru Învăţământului ( din 19 aug.'69 )

Mircea Maliţa - ministru Învăţământului ( din 25 nov.'70 ), apoi al Ministerului Educaţiei şi Învăţământului ( din 17 nov.'71 )

Ion Iliescu -ministru ptr.Problemele Tineretului ( prim-secretar UTC)

Dan Marţian- ministru ptr.Problemele Tineretului ( prim-secretar UTC) ( din 17 mart.'71 )

Paul Niculescu-Mizil - ministru  Ministerului Educaţiei şi Învăţământului ( din 13 oct.'72 )

Ion Traian Ştefănescu - ministru ptr.Problemele Tineretului ( prim-secretar UTC)( din 23 oct.'72 )

15.Guv.Manea Mănescu ( 27 febr.'74 -remaniere ; 18 mart-'75 -28 mart'80 )

Paul Niculescu-Mizil -viceprimministru şi ministru  Ministerului Educaţiei şi Învăţământului

Dumitru Popescu -preşed. Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste

Ion Traian Ştefănescu - ministru ptr.Problemele Tineretului ( prim-secr. UTC )

Suzana Gâdea- ministru  Ministerului Educaţiei şi Învăţământului ( din 16 iun.'76 )

Miu Dobrescu - preşed. Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste ( din 4 nov.'76 )

Pantelimon Găvănescu - ministru ptr.Problemele Tineretului ( prim-secr.UTC )( din 12iun.'79 )

Aneta Spornic - ministru  Ministerului Educaţiei şi Învăţământului ( din 28 aug.'79 )

Suzana Gâdea -preşed.Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste ( din 28 aug.'79 ) 

16.Guv.Ilie Verdeţ ( 30 mart.'79-rocada - 29 mart.'80-20 mai '82 )

Aneta Spornic -ministru  Ministerului Educaţiei şi Învăţământului

Suzana Gâdea -preşed.Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste

Pantelimon Găvănescu - ministru ptr.Problemele Tineretului ( prim-secr.UTC )

Ştefan Voitec - preşed.al Consil.Superior al Educaţiei şi Învăţământului ( din 28 apr.'80 )

Ion Teoreanu - ministru  Ministerului Educaţiei şi Învăţământului ( din 8 mart.'82 )

17.Guv.Const.Dăscălescu ( 21 mai'82- 28 mart.'85 )

Ion Teoreanu - ministru  Ministerului Educaţiei şi Învăţământului

Suzana Gâdea -preşed.Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste

Nicu Ceauşescu-ministru ptr.Problemele Tineretului ( prim-secr.UTC ) ( din 12 dec.'83 )

18.Guv.Const.Dăscălescu  ( 29 mart.'85-22 dec.'89  )

Ion Teoreanu - ministru  Ministerului Educaţiei şi Învăţământului

Suzana Gâdea -preşed.Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste

Nicu Ceauşescu-ministru ptr.Problemele Tineretului ( prim-secr.UTC )

Ioan Toma - ministru ptr.Problemele Tineretului ( prim-secr.UTC ) ( din 17 oct.'87 ) 

 

REVOLUŢIA din dec.'89

"Epoca Iliescu"

1.Guv.proviz.Petre Roman ( 26 dec.'89-27 iun.'90 )

Mihai Şora - Ministru Învăţământului  ( din 30 dec.'89 )

Andrei Pleşu - Ministrul Culturii ( din 28 dec.'89 )

2.Guv.Petre Roman ( 28 iun.'90- 16 oct.'91 ) 

Gheorghe Ştefan- ministrul Învăţământului şi Ştiinţei

Andrei Pleşu - ministrul Culturii

Bogdan Niculescu-Duvăz- interimar la Ministerul Tineretului şi Sportului ( din 30 apr.'91 )

Lazăr Vlăsceanu . secr.de Stat la Ministerul Tineretului şi Sportului ( din 10 iun.'91 )

Alexandru Roşu - secr.de Stat la  Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei ( din 9 sept.'91 )

3.Guv.Teodor Stolojan ( 1 oct -remaniere ; 16 oct.'91-18 nov.'92 )

Mihail Golu - ministrul Învăţământului şi Ştiinţei

Emil Tokacs -secr.de Stat la Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei

Ioan Moldovan, Cornel Dinu, Cristian Gaţu ( succesiv ) miniştri ai Tineretului şi Sportului

Liviu Maior - ministrul Învăţământului şi Ştiinţei ( din 19 nov.'92 )

Sorin Cristea- secr.de Stat la Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei

4.Guv.Nicolae Văcăroiu  ( 4 nov.'92-rocada  ; 20 nov-'92 - nov.'96  )

Liviu Maior -ministru Învăţământului

Ioan Hârjoabă, Romulus Pop, Gh.S.Ionescu- secr.de Stat la Ministerul Învăţământului

Doru Dumitru Palade- ministru Cercetării şi Tehnologiei

Gheorghe Angelescu, Alex.Mironov, Nic.Mărăşescu,  ( succesiv ) - miniştri ai Tineretului şi Sportului

5.Guvernul Nic.Văcăraoiu II ( 12 mai-1995- nov ? '96 )

Liviu Maior - ministru Învăţământului

Alex.Mironov- ministru al Tineretului şi Sportului

 

CRONOLOGIE -LEGISLAŢIE -REPRESIUNE

1944.

¤Guv.Sănătescu ( I , II ) : 23 aug.-4 nov.'44 ; 5 nov-5 dec.'44

g-ral I.Boiţeanu (Cultură Naţ şi Culte ) .

/ 23 aug.-sept.'44: învăţătorii şi profesorii în tumultul noilor  evenimente 

 Înscrişi sau nu în PNŢ-Maniu , PNL-Brătianu  ,PSD-Titel Petrescu  ,PNC- Goga-Cuza, G de F ş.a ş.a cadrele didactice , unele mobilizate pe front ( ca ofiţeri rezervişti combatanţi ), altele în localităţile de baştină , au traversat  perioada antrenaţi în confruntările politice locale.

[ Vezi tabloul Cronologie generală,context ,  legislaţie  - genocid ]

/ 17 oct.'44: Asoc.G-rală a Învătorilor -  la PSD

Asociaţia centrală a aderat la PSD, după ce acesta intrase în FND şi, împreună cu PCR , intraseră în bătălia finală pentru cucerirea guvernului (C.Titel-Petrescu, Lotar Rădăceanu , Şt.Voitec ).

¤GUVERN g-ral Nic.Rădescu : 5 dec.'44- 5 mart.'45

Ştefan Voitec - ministru Educaţiei Naţionale

1945

/ 17 ian.'45: Federaţia Sindicatelor Corpului Didactic

Este prima şedinţă comună a "comitetelor sindicale " învăţătorilor, prof.din înv.liceal şi profesional, al prof. universitari. E.Angheliu (din partea "Comit.ptr-organizarea sindicatelor unite" , aflat sub influenţa PCR ) critică faptul că< au rămas în urmă cu sindicalizarea > , pledând ptr. "sindicate unice"  .Este susţinut de Eduard Mezincescu, Petre Constantinescu-Iaşi , Mihai Cruceanu ( comunişti şi militanţi pe toate fronturile în FND ).     

¤ GUVERN Petru Groza ( I ) : 6 mart.'45 - 1 dec.'46

Şt.Voitec ( PSD ) Ed.Naţională

1946

/ 16-17 iun.'46 :Uniunea Sindicatelor Profesorilor 

Congresul profesorilor secundari şi universitari hotărăşte  crearea Uniunii Sindicatelor Profesorilor ( afiliaţi la CGM ) şi hotărîrea de a adera la Platforma -Program BPD.

La congres au participat Al.Rosetti ( rector Univ..Bucureşti ),Andrei Oţetea ( rector Univ-Iaşi ) şi Chivu Stoica ,Al Sencovici ( CGM ) 

Ştefan Voitec (Ministru Ed.Naţ ) trasează "linia " :<a desăvârşi epuraţia profesorilor , dar şi a elevilor şi studenţilor > ( România Liberă, 16-18 iun.'46 )

/ 20 iunie'46: profesori şi studenţi arestaţi 

-Decanii Universităţii din Bucureşti, în frunte cu rectorul Al.Rosetti , solicită audienţă la ministru de Interne , Teohari Georgescu , pentru a cunoaşte motivele arestării unor profesori şi studenţi. Ei află de la ministru că în facultăţi au loc < acţiuni şovine şi antisemite, se iau  atitudini deschis  împotriva guvernului şi a regimului democrat şi se găsesc unii profesori care sprijină aceste manifestări.> Faţă de aceştia ,a încheiat ministrul,  < nu poate exista nici o toleranţă " ( Scânteia, 20 iunie'46 ).

-/ 21-23 iulie'46 : Sindicatul învăţătorilor

Congresul învăţătorilor se transformă în Sindicatul Învăţătorilor ( afiliat CGM ) şi raliat Platformei -program a BPD.

În prezidiu, patru miniştri  -  Petru Groza, Teohari Georgescu , Ştefan Voitec ,Lothar Rădăceanu - şi intelectuali "democraţi"  - Mihail Sadoveanu , ş.a. ş.a

Ştefan Voitec anunţă mita electorală : acordarea a 1 miliard lei ( plata orelor suplimentare şi gratuitatea cărţilor şcolare )  ( România liberă, 22-24 iul.'46 ).         

/ 5 sept.'46 : Legea organizării învăţământului superior

Legea este publicată în MO nr 195 , din 5 sept , în plină vacanţă universitară,  fără consultarea cadrelor didactice din înv. superior .Legea înlocuia criteriul de selecţie profesional cu cel politic şi Pe fond , suprima autonomia universitară.    

¤ GUVERN Groza ( -II -) : 1 dec.'46-5 nov.'47

Ştefan Voitec ( PSD ) Educaţie  Naţională

1947

/ 14 sept.-1 oct.47 :Epurarea prof.univ.

/14 sept.Prof.Traian Săvulescu , P.Constantinescu -Iaşi , C.Daicoviciu , Miron Niculescu şi Tigăneanu ,-memmbri ai Comisiei Ministeriale speciale - propun epurarea  unor colegi

 <care au desfăşurat o activitate profascistă , au avut manifestări reacţionare notorii în trecut, activităţi pe care le au şi acum de la înălţimea catedrei > :Gheorghe Brătianu ,Gheorghe Strat ,V.Gruia , I.Hudiţă , ICPetrescu ,Gh.Leon, Gr.Popa, I.Bordeianu .

/ Prin decizii de "pensionare din oficiu "   sau "la limită de vârstă " ,sunt disponibilizaţi cca 100 prof.univ. din centrele universitare din Bucureşti,Cluj, Iaşi .

Deloc întâmplător, majoritatea "pensionaţilor" au avut şi o traiectorie politică ,sau guvernamentală , sau diplomatică , înainte de 23 august '44. Printre cei "pensionaţi " -în fond epuraţi -  au fost :Al Oteteleşanu ,Enric Otetilişanu , Saucuic Săveanu ,NAConstantinescu ,T.Gane, Anibal Teodorescu , CGAntonescu ,D.Gusti  ( Bucureşti ) ; P.Porouţiu , Tr.Pop ,Emil Panaitescu ,Romul Vuia, Silviu Dragomir , Alex.Borza,Al.Ştefănescu-Goangă ,Iuliu Moldoveanu, Balogh Ernest ,Boga Ludovic, Kiss Geza  ( Cluj ) ;Al.Boldur,Agricola Cardaş ( Iaşi )ş.a.ş.a.  ( M.O, 4 oct.'47

/22-23 oct.'47.Congresul Uniunii Corpului Didactic

Cele două uniuni de sindicate existente , hotărăsc fuziunea. La congres participă membri marcanţi ai guvernului , ai partidelor din BPD şi ai CGM :Petru Groza , Ştefan Voitec, Traian Săvulescu, C.I.Parhon, Ana Pauker, Gh.Vasilichi, Maria Rosetti ş.a.ş.a

În cuvântările rostite, dacă Gh.Apostol ( preşed. CGM )punea pe planul întâi al muncii sindicale <lupta de clasă şi internaţionalismul proletar >,Al.Sencovici ( secretarul gral al CGM )  aducea la cunoştinţa cadrelor didactice că profesorii şi  învăţătorii trebuie să fie <elevi la şcoala marilor dascăli ai omenirii ,Marx, Engels, Lenin şi Stalin pentru însuşirea celei mai înalte învăţături >.Congresul a ales CC al UCD : învăţătorii M.Roşianu, G.Simionescu, Maria Pop ; profesorii Tudor Ionescu, M.Nanu , Gr.Agopian ; prof. univ. V.Mârza, N.Bărbulescu .

¤GUVERN Groza ( -III-  ) :30 dec.'47-14 apr.'48

Lothar Rădăceanu -ad.int.Ed. Naţională . 

1948   

/ 9  febr.'48.Un nou lot de prof. universitari destituiţi

¤ GUVERN Petru Groza (- IV-  )15 apr.'48-2 iunie'52

Gh.Vasilichi -Educaţie Naţională 

/ 3 aug.'48.Reforma învăţământului : studenţi exmatriculaţi ; profesori epuraţi

Ministru - Gheorghe Vasilichi ( schimbat peste câteva luni cu Nicolae Popescu- Doreanu )

[LD: prin această reformă ,învăţământul  a fost naţionalizat, centralizat, laicizat ,unificat ,după modelul sovietic.Prin destructurare organizatorică, prin eliminări de discipline, prin schimbări  de  programe şcolare, prin concedieri şi arestări de profesori "indezirabili"  , prin exmatriculări de elevi şi studenţi,şcoala românească,- şi, prin ea,instrucţia şi educaţia generaţiilor surprinse în acel  genocid  cultural -a fost distrusă .

- Anul  şcolar 1948 / '49 începea într-un haos total şi o atmosferă de teroare.

În primul an , dintre discipline, dispărea Istoria României, Geografia, Religia ; în schimb erau introduse L.rusă, Istoria URSS .Numai de la Universitatea din Bucureşti, au fost exmatriculaţi  13.000 studenţi (din 37.000 ) Pe la toate facultăţile, sute de profesori au fost  epuraţi ca "indezirabili "  ( la Facultatea de Filozofie, 90 % din profesori epuraţi )

/ 1948:Noul Cod Penal -art.209

[LD:o dată cu adoptarea noului Cod Penal prevederile  Legii 312-"legea Pătrăşcanu " - privind urmărirea şi pedepsirea vinovaţilor de dezastrul ţării şi de crime de război ( 21 apr.'45 )

sunt introduse în câteva articole din Codul Penal .]

LD: rezumă şi fă trimitere la Justiţia comunistă ]

Pentru majoritatea sentinţelor politice se va invoca art.209 din Codul Penal (în vigoare între 1948-1968 ) :<Constituie delictul de uneltire contra ordinei sociale şi se pedepseşte cu închisoare corecţională ;

I.De la 6 luni la 3 ani  şi interdicţie corecţională  de la 1 la 3 ani  , fapta de a propovădui prin viu grai schimbarea formei democratice  de guvernământ al statului .

II.De la 3 la 7 ani şi interdicţie corecţională de la 3 la 5 ani , a)faptul de a face propagandă pentru răsturnarea în mod violent a ordinei sociale existente în stat ;

b)faptul de a constitui sau organiza asociaţii secrete cu scopul arătat precedent , fie că au sau nu caracter internaţional ;

c)faptul de a lucra prin mijloace violente pentru a produce teroare ,teamă sau dezordine publică cu scopul de a schimba ordinea economico-socială a României ;

III.Se pedepsesc cu muncă silnică de la 10 la 25 ani şi degradare civică de la 5 la 10 ani  ,cei ce iniţiază, organizează ,activează sau participă la organizaţii de tip fascist ,politice,militare sau paramilitare .

IV.Se pedepsesc cu închisoare corecţională şi interdicţie corecţională de la 1 la 3 ani ,cei care ,fără să facă parte din organizaţiile prevăzute la aliniatul III , fac propagandă ori întreprind acţiuni în favoarea acelor organizaţii, a membrilor ori a scopurilor urmărite de ele .>

În anii următori , pedeapsa de la al.II, litera b) s-a majorat la 15-20 de ani ( 1957 ), apoi s-a introdus pedeapsa cu moartea ( 1959 ) .

/1948.Arestări :elevi,studenţi,"Fraţi de cruce", manişti, brătienişti, titelişti, tătărăscieni.

Pe linia legiunilor de jandarmi , s-a cerut autorităţilor locale să înainteze "liste nominale" cu persoanele din aceste categorii de "duşmani " .

/ 3 aug.'48.Reforma învăţământului

Prin care înv. a fost laicizat ,unificat ,reformat , după modelul sovietic

1949

/ 21 ian.'49.Ordinul nr.11.816 al DGSP: <Comandamentul Unic >

 [LD Ordin confidenţial transmis de Gh.Pintilie (g-ral lct la Direcţia Generală a Securităţii  Poporului   )către lct.col.K.Ambruş (şeful Securităţii Timişoara )şi mr.Aurel Moiş (şeful Securităţii la Caransebeş ).Conţinutul Planului Operativ urma  a fi prelucrat ulterior de  g-ral Ion Bejenaru (comandantul zonei IV-Timişoara  ) Ordinul a fost transmis  către toate unităţile teritoriale ale Securităţii .

Pe baza lui  s-au alcătuit  "Comandamentele Unice". Documentul este o dovadă explicită şi argumentată  a legăturilor întreţesute între structurile de putere ale regimului : Partid -Securitate - Justiţie -Armată. 

 [ Vezi la tabloul Genocidul comunist- cronologie, context, etape ]

< Direcţiunea generală a securităţii poporului.

Cabinet.Nr.11.816/21 ian.1949.[...]

< Vă facem cunoscut că începând cu ziua de 22 ian.1949, se formează în oraşul Caransebeş un Comandament Unic.În faţa acestui Comandament Unic ,se pun o serie de sarcini ,pe care D-ta Tov.Ambruş le cunoşti de când s-a discutat la Bucureşti, sarcini ce revin atât trupelor Jandarmeriei MAI cât şi organelor de securitate.>[...]

Tovarăşul General Bejenaru ,Comandantul zonei, va aduce un plan de acţiune ,pe care va trebui să-l prelucraţi împreună.>[.....]

    <Comandamentul Unic este organul care conduce întreaga operaţiune de pe teritoriul fixat

Nici o operaţiune nu va putea fi luată , atât de organele de securitate cât şi de celelalte organe, fără să ştie una de cealaltă, atât în ce priveşte operaţiunile pentru prinderea bandelor teroriste, cât şi celor de evacuare a chiaburilor , a deblocaţilor ,a elemntelor suspecte etc.>

    < În ceea ce priveşte evacuarea elementelor amintite mai sus, se vor întocmi dinainte liste de cei propuşi pentru evacuare ,pe care o veţi consulta de comun acord, mai ales în această problemă, cu secretariatul judeţenei PMR, care vă va putea da un ajutor preţios.>

   <În ceea ce priveşte colaborarea dintre organele componente ale Comandamentului Unic, aceasta trebuie să fie cât mai strânsă, o înţelegere cât mai deplină , pentru ca nu cumva să se execute operaţiuni grăbite, care să dea greş sau să producă în sânul populaţiei agitaţii contra organelor ce execută aceste operaţiuni ,datorită acestor lipsuri.>[.....]

     < Pentru aceasta trebuie să aveţi grijă de a ţine legătura permanentă cât mai strânsă cu secretarul judeţean PMR ,în aceste probleme şi mai ales în problema de evacuare ,amintită mai sus. Partidul vă poate ajuta deopotrivă atât pe voi cât şi pe celelalte organe.>

<De felul cum vă veţi îndeplini sarcinile trasate depinde rezultatul operaţiunilor ,iar reuşita lor nu va avea decât să ridice prestigiul Securităţii ,bastionul înaintat ,apărătorul libertăţilor clasei muncitoare din RPR, care luptă pentru făurirea cu un ceas mai devreme a societăţii socialiste.>   General Locotenent de securitate, Pintilie Gh.>

/ 25 mai '49.H.C.M. : Canalul Dunăre-Marea Neagră

[ LD:  Hotărârea prevedea construirea unui canal de 70 km., traversând Dobrogea, conceput de comunişti ca <un mormânt al burgheziei româneşti > , deoarece  80 % din mâna de lucru trebuia asigurată prin munca forţată a deţinuţilor  politici .

S-au ţinut de cuvânt ! Canalul a devenit mormânt pentru mii de oameni  care şi-au găsit sfârşitul acolo, în cei 4 ani de funcţionare. În iulie 1953, şantierele s-au închis , după ce ,pentru a-şi ascunde eşecul, în sept.'52 au fost declanşate cîteva procese de sabotaj, soldate cu condamnări la moarte şi execuţii.

 [Vezi Genocidul comunist - cronologie, context, etape ]

 / Dec.'49.Canalul Dunărea Marea Neagră : mormântul prigoniţilor       

[LD:  În viziunea PCR , Canalul trebuia să constituie  < mormântul  burgheziei româneşti >

Noi îl considerăm mormântul prigoniţilor de urgia comunistă.

Proiectul a demarat la sfârşitul anului'49 şi  va căpăta consistenţă juridică , organizare administrativă , populare cu <duşmani -sclavi >, în primele luni ale anului '50  şi în anii ce au urmat. De bolnavi, de morminte n-au avut nici o grijă , dimpotrivă, urmele trebuiau să dispară : şanţurile , gropile, taluzele au înghiţit cadavrele.

O dovadă că acest procedeu a fost  deliberat aplicat , este faptul că "sintezele " , "rapoartele"

de uz intern ale Consiliului Securităţii Statului  ( 1953,1955,1958 ), făcute pentru conducerea PCR, erau făcute numai pe baza evidenţelor de la ieşirea din detenţie , nu pe baza listelor de la intenare .Zecile de mii de liste , au dispărut .]

[  Vezi  Cicerone Ioaniţoiu,  Dicţionare,volumele sau www.procesulcomunismului.com.  ]

O sintetică şi adecvată concluzie privind Canalul Dunărea-Marea Neagră, o datorăm  lui Romulus Rusan : <Procedura copiată după originalul NKVD ...>

[Vezi  Genocidul comunist/ cronologie, context, etape ]

1950

/Ian.50 .HCM / MAI - Decret342 / Ordine / Ordonanţe  : pedepsele administrative 

[LD: Pe baza acestei Hotărâri de Guvern, , Ministerul de Interne a emis Decretul şi mai multe Ordonanţe  ( cu o procedură  copiată după  un "model" NKVD ) pe baza cărora urmau să fie  arestaţi cei ce <primejduiesc sau încearcă să primejduiască regimul de democraţie populară şi construirea socialismului sau care defăimează puterea de stat şi organele sale, dacă faptele lor nu constituie infracţiuni >

Cei presupuşi <duşman> " ce nu intrau sub incidenţa infracţiunilor  prevăzute în Codul Penal şi nu puteau fi judecaţi şi condamnaţi  ,din lipsă de probe, să fie arestaţi  pe baza acestui HCM. :Extrăgându-şi legitimitatea  din HCM-ul din 3 ianuarie, Decretul şi Ordinele următoare au stat la baza sutelor de mii de "reţineri administrative " ,oameni închişi  fără mandat şi fără proces,pe baza "listelor negre " întocmite de organele puterii .

- Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin din aprilie 1952 .

- Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi pentru că au avut condamnări "uşoare" , a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,cel eliberat  urma să facă a doua condamnare , ca pedeapsă administrativă ).

[Vezi tablourile ,pe categorii de victime ]

 Soarta a zeci de mii de oameni s-a hotărât pe linie administrativ- birocratică .

Direcţia Canalului  Dunăre-Marea Neagră  cerea Direcţiei de Anchete a Securităţii,  un anumit număr de braţe de muncă (necesarul zilnic ar fi fost de 40- 60.000 de salahori ).

Direcţia  de Anchete o defalca numeric  şi o dirija organelor regionale  ca pe o "normă de arestaţi " Subordonaţii  întocmeau  şi transmiteau liste  cu "contrarevoluţionari " [ CR ],  reacţionari", "paraziţi " , "duşmanii poporului " .

O Comisie de  7 generali şi colonei aproba lista, fixând durata pedepsei ( între 12- 60 de luni  ) .Apoi se proceda la arestări.  Dacă acţiunea depăşea necesarul la Canal, arestaţii  erau trimişi pe alte şantiere , munci agricole, mine ş.a

HCM-ul ,Decretul şi Ordinele următoare au stat la baza sutelor de mii de "reţineri administrative " ,oameni închişi  fără mandat şi fără proces,pe baza "listelor negre " întocmite de organele Securităţii .

- Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin în  aprilie 1952 .

- Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi pentru că au avut condamnări "uşoare" ,

a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,cel eliberat  urma să facă a doua condamnare , ca pedeapsă administrativă.

1951

/Febr.'51 :Decret :Arhivele Statului la Ministerul de Interne

De la organizarea modernă, arhivele au fost în  subordinea Ministerului Învăţământului 

1953

/ 31 aug.'53.HCM : Facultăţi muncitoreşti 

Organizarea şi funcţionarea acestor facultăţi  - cu durată redusă la 2 ani şi cu programe de învăţământ ajustate  - urmărea sporirea rezervorului de cadre al partidului şi statului şi  fidelizarea  celor cu "origine sănătoasă " .

/ 31 aug.'53.HCM:transf. ortografică a limbii române

[ LD: reformă având ca motivaţie  înlăturarea "exceselor latiniste" şi ca mobil real, apropierea de "substratul slav" .Ar fi fost de râs o astfel de reformă -  incultă, artificială,inutilă -  dacă  n-ar fi relevat până unde mergea slugărnicia faţă de ocupantul slav .

Înlocuirea lui " â" cu "î " , inclusiv în numele ţării -  " Romînia "( se va reveni la România abia în 1963 ) ;   "sînt ", nu "sunt "  ş.a ş.a

1954

/ febr.'54 :Decretul 62 / Art.193 Cod Penal / :activitatea contra clasei muncitoare

 [ LD:Pe baza acestui articol din Codul Penal ,au fost judecaţi şi condamnaţi în anii 1955-'56 foştii angajaţi ai Poliţiei  Siguranţei şi Serviciului Secret de Informaţii , arestaţii din anii 1948-'50 ] Decretul a avut un caracter secret , nefigurând nici într-o ediţie a Codului Penal ,instituind o normă de drept penal cu caracter retroactiv.

Art.193 (indice 1 ),avea următorul conţinut :<Activitatea intensă contra clasei muncitoare sau a mişcării revoluţionare desfăşurată într-un post de răspundere în aparatul de stat sau într-un serviciu secrete ,pe timpul regimului burghezo-moşieresc ,se pedepseşte cu detenţie grea pe viaţă şi confiscarea totală a averii .

Dacă fapta prevăzută în aliniatul precedent a fost săvârşită într-un alt post decât unul de conducere , pedeapsa va fi detenţiune grea de la 5 la 25 ani şi confiscarea totală ori parţială a averii .>

1955

/ 30 iunie'55 :Decretul 421 :primele graţieri

Prezidiul MAN a emis Decretul nr 421 prin care au fost graţiaţi cei cu condamnări până la 10 ani , în baza Legilor nr.312 / '45,nr.291/'47şi a Decretului nr.207/'48 .

A prevăzut graţierea celor cu pedepse mai mari de 10 ani , dacă au participat la războiul antihitlerist .Nu beneficiau de graţiere,însă , membrii guvernelor "fasciste" , din perioada sept'40 -23 august'44.

[LD:După moartea lui Stalin ( 1953 ) şi  condamnarea stalinismului în URSS, manifestările antistaliniste nu mai erau considerate "crime împotriva umanităţii "şi cei ce fuseseră condamnaţi pentru atari manifestări , au fost "graţiaţi " ]

 

1956

[[¤] 14-25 febr.'56.Congresul XX al PCUS

Nichita Hrusciov a prezentat  "Raportul secret" în care  care erau demascate cultul personalităţii lui Stalin şi atrocităţile  ordonate de el.*

----------------------------------------

* În România, după moartea lui Stalin ( '53 ) şi  condamnarea stalinismului în URSS( '56 ) 

 Dej s-a folosit de "destalinizare", pentru a elimina din conducerea PMR rivalii politici.

- Raportul lui Hrusciov şi Comunicatul congresului PCUS de condamnare a cultului personalităţii a fost publicat de " Scânteia" cu întârziere ( 3 iul.'56 )

- Ar fi  existat şi un Decret de graţiere  pentru "manifestări antistaliniste " care nu mai erau

considerate <crime împotriva umanităţii > şi cei ce fuseseră condamnaţi pentru atari manifestări , ar fi  fost graţiaţi  (Criticul literar Alex.Ştefănescu vorbeşte despre aceste graţieri ca fiind rezultatul  unei  înţelegeri de la Geneva. Printre cei eliberaţi atunci - afirmă el -fiind şi Ovidiu Papadima )   

[[¤23 oct.-4 nov.'56 Revoluţia anticomunistă din Ungaria

Înăbuşită sângeros de către Armata Roşie . Instalarea regimului  Ianos Kadar

/ 27-29 dec.'56.Plenara CC al PMR : consecinţele revoluţiei maghiare

În Plenară, PCR au dezbătut consecinţele revoluţiei maghiare în rândul studenţilor, intelectualilor şi membrilor de partid..

1957

/ 12 febr.'57.HCM: Instituirea domiciliului obligatoriu

Pentru cei care <prin fapte sau manifestări încearcă să primejduiască regimul de democraţie populară >

¤ GUVERN Chivu Stoica (20 mart.'57-20 mart.'61 )

Miron Constantinescu - Învăţământ şi cultură

Athanase Joja - Învăţământ şi Cultură  ( 15 iul.'57, în locul Lui Miron Constantinescu )

Ilie Murgulescu - Învăţământ şi cultură ( 16 ian.'60, în locul lui Athanase Joja )

 

1958

/ 13/14 ian.'58.Arestarea lui Vasile Motrescu

Învăţător, Membru al Rezistenţei din Bucovina şi nordul Moldova , în grupul condus de Macoveiciuc, apoi în grupul lui  Constantin Cenuşe ; condamnat la moarte în 1956 ;

Executat ( în penitenciarul Botoşani, 29 iul.'58 ).

[ Vezi tragedia unei întregi familiei din Vicovu de Jos ( Suceava ) la tabloul Ţărani- victime ]

1959

/ 11 mart.'59.HCM: învăţământul seral , fără frecvenţă , general şi superior

[LD:Un accent deosebit era pus pe învăţământului seral şi f.f.  pentru tineret, motivat astfel :

<Drumul cel mai sigur spre învăţământul superior , spre o calificare profesională înaltă, trece prin şcoala muncii în uzină, în fabrică, în mină, în gospodăria agricolă de stat , în gospodăria agricolă colectivă .>

/ 21 iul.'59.Execuţia grupului "Haiducii Muscelului "

Grupul ce acţionase 10 ani în M-ţii Făgăraş, fusese arestat de Securitate în 1958.

Judecaţi şi condamnaţi la moarte, conducătorii grupului - fraţii Petre ţi Toma Arnăuţoiu - au fost executaţi în închisoarea Jilava, împreună cu învăţătorii Gheorghe Popescu, Ion Mica şi alţi 9 partizani.

[ Vezi la tabloul - Cronologia  genocidului - context ]

1964

/Febr,- 3 apr.-24 iul - august ' 64:Valuri de graţieri

[LD: . Probabil au fost mai multe decrete .La unii găsesc Decretul 173 din 3 apr.'64 ; la alţii  Decretul 410 din 16 iun'64 ; la alţii Decretul 310 din 16 iun.'64 (pentru condamnările date de Tribunalului Militar pentru Unităţile MAI  )La majoritatea foştilor deţinuţi ,este indicat  Decretul 411 din 24 iul.'64 , căruia i se spun simplu "Decretul 411 / 1964 " [ Vezi la tabloul Genocidul comunist - context, etape ]

- Romulus Rusan vorbeşte despre cca 17.000 de graţieri acordate deţinuţilor politici din lagăre, închisori şi domicilii forţate , în perioada februarie - august '64.

El subliniază faptul că , toţi cei eliberaţi  au rămas cu cazier penal şi au continuat să fie ţinuţi sub supraveghere de Securitate şi Miliţie.( Cf. România în timpul războiului rece  ).

 1968

/ 22-25 apr.'68.Plenara CC al PCR : Învăţământul  şi educaţia socialistă 

 -Aprobă dezvoltarea învăţământului de cultură generală, profesional, tehnic şi superior. 

-Aprobă intensificarea educaţiei comuniştilor ;

-Adoptă  măsurile  vizând pregătirea politică şi de luptă în cadrul armatei ;

 [NB:pe 13 mai. MAN votează  legea învăţământului şi educaţiei socialiste

1968

/ 19 - 21 iun.'68 : noul Cod Penal

-Pe 19 iunie, proiectul este adoptat de Plenara CC al PCR

-Pe 21 iunie, MAN l-a votat  .

[ LD: nu cunosc  modificările aduse. Trebuie obligatoriu să-l procur   ]

1971

/ 10 febr.'71. Nicolae Ceauşescu . Misiunea culturii şi  artei :  <  omul nou >

[ LD: întâlnirile lui Nicolae  Ceauşescu  cu diverse categorii socio-profesionale s-au  statornicit şi au devenit , după consumarea lor, "linia partidului " , "recomandarea tovarăşului", "sarcina  " , "datoria " tuturor celor vizaţi . Din această categorie a făcut parte şi noua întâlnire cu oamenii de artă şi cultură, care abia răsuflaseră uşuraţi de promisiunile anterioare ( ex.la întâlnirea din 19 mai'65 )  

-La această întâlnire , Ceauşescu atrage atenţia că < datoria scriitorilor şi artiştilor este aceea de a contribui activ la făurirea omului nou >

/ 6 iul.'71.C.Ex.al CC al PCR: :<Tezele din iulie >

[ LD: document elocvent  pentru  a demonstra esenţa statului totalitar comunist (prin  exclusiva  asumare de sarcini  de către  partidul - stat ) şi  rolul de conducător  ( pretins şi acordat ) unui singur om , investit astfel cu puteri dictatoriale   A fost aplicat acest <plan de măsuri > ? A contribuit  la  făurirea <omului nou>  ? Răspunsul nostru este : DA . ]

Comitetul Executiv al CC al PCR  adoptă   <Propunerile de măsuri> iniţiate de Nicolae Ceaşescu privind  creşterea rolului conducător al PCR .Pentru domeniul educaţiei şi învăţământului , erau preconizate : îmbunătăţirea învăţământul de partid intensificarea educaţiei cultural-ideologice în şcoli şi facultăţi, în organizaţiile de copii , tineret şi studenţi ;

 participarea tineretului la muncă patriotică pe marile şantiere; lărgirea propagandei ateiste ;

programe radio - T.V , planuri editoriale ,  repertorii teatrale şi cinematografice  orientate în această direcţie. 

1976    

/ Dec.'76. Înfiinţarea org <Şoimii Patriei >

/Cuprinde copiii între 4- 7 ani . Funcţionează sub îndrumarea  Organizaţiei  Pionierilor

( elevi  între 7-14 ani )

/ 21-22 dec.'78MAN: modificări la Legea educaţiei şi învăţământului

Se introduce principiul intergrării învăţământului cu producţia.

Unele licee şi facultăţi  au fost puse sub tutela unor uzine, fixându-li-se "planuri de producţie.

1980

/14 oct.'80.Consiliul de Stat: Decret privind asistenţa bolnavilor psihici "periculoşi"

[ LD: Nu mai curg Decretele de arestări şi condamnări pentru diversele culpe politice. Doar În România se produsese " graţierea " delictelor politice !Decretele cu pseudo- diagnostice  medicale, au fost  noua "găselniţă"( să-mi fie iertată această expresie de jargon  )  utilizată de "organe" împotriva adversarilor regimului

/ 29 dec.'80.DSS,Plan de măsuri : control informativ al foştilor condamnaţi politic. 

Departamentul Securităţii Statului ( condus de Postelnicu ) a elaborat  acest plan de măsuri

indicând  explicit  obiectivul urmărit .Planul prevedea <controlul informativ complet asupra tuturor foştilor condamnaţi pentru infracţiuni contra securităţii statului, aflaţi în ţară şi străinătate. >  ( Cf. Romulus Rusan, op. cit ) 

[ LD: Planul acesta de măsuri dezvăluie  câteva  realităţi opresive  din timpul regimului ceauşist pe vremea căruia  căruia - afirmă unii - n-ar mai fi fost "genocid"  :

  a)  Pesudo-libertatea declarată prin "graţierile" din '64 şi "eliberările " supravieţuitorilor ;

b ) Hărţuirea celor care, după anii grei de puşcărie - cu proprietăţile confiscate, cu familiile persecutate, cu carierele distruse , stigmatizaţi şi bolnavi-au continuat să fie urmăriţi, interceptaţi, interogaţi, plimbaţi pe la Securitate .

c) Justificarea organigramei umflate de  "lucrători" de la  DSS , inclusiv a celor de la DIE ;

d)Pescuirea de "informatori" ,de  "turnători " ( din rândul familiei, colegilor, vecinilor şi al foştilor "colegi" de închisoare) care să-i urmărească .

e)  Dovada unei  degradări morale de proporţii ,reprodusă  în Rapoartele făcute ( transformată în  tona de documente predate de SRI,  la CNSAS ) 

1982

/ Apr.'82.Nicolae Ceauşescu : regim de austeritate , pentru plata datoriei externe

:[ LD: În conjuncturi geo-politice schimbătoare, voluntarist şi dictatorial a  apelat la aceste împrumuturi exorbitante,pentru realizarea  ambiţiilor  sale "faraonice" .

Voluntarist şi  dictatorial a hotărât  să grăbească achitarea lor .

Pentru a reuşi acest lucru, a impus  românilor un regim de strictă austeritate , pe care l-a denumit  <raţionalizare >  dar care , în realitate, a  luat aspecte de insecuritate , deseori genocidare.Statistici pentru a dovedi această realitate , nu avem.

Avem în schimb amintirea acelor cazne şi coşmaruri, produse de "raţionalizare" :    

reducerea produselor alimentare din comerţ  - pâinea, laptele, carnea , ouăle, ş.a. - până la stadiul de înfometare , atât în oraşe ,    cât şi în mediul rural  ( c.a.p-iştii  , sărăciţi şi siliţi să fure ) ; reducerea  agentului termic ,până la îngheţarea caloriferelor ( acasă , la servici , în spitale, în creşe, în şcoli,în căminele studenţeşti , în instituţiile publice, în sălile de spectacol  ) ;

reducerea energiei electrice , până la oprirea sursei  ( cf. unor programe speciale ) ;

 reducerea  mijloacelor de transport în comun - trenuri, autobuze, tramvaie- deplasarea  între localităţi , dar şi în oraşe , devenind o mare problemă  ;

 reducerea programelor TV - până la ridicolul celor 2 ore de transmisiune  ; ş.a., ş.a.

Rezultatul acestor măsuri ? : radicalizarea nemulţumirii populare .  ]

[ Vezi la Bibliografie :  Memorii şi Jurnale  ]

¤Guvern  Constantin  Dăscălescu  ( -I -)  ( 21 mai.'82- 28 mart.'85  )

- George Homoştean - Interne  ; Gheorghe Chivulescu - Justiţie ;

Tudor Postelnicu - şeful Departamentului Securităţii Statului 

Maxim Bergheanu - Muncă ; - Suzana Gâdea- Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste  ; Ion Teoreanu - Învăţământ   

/ 5 iul.'82.Demolarea Bucureştiului :  "Centrul Civic " , "Casa Poporului " ....

 [ LD: În vederea construirii "Centrului Civic" , a "Casei Poporului " ,a bulevardului "Victoria Socialismului " , încep marile demolări ale "micului Paris "  : străzi , monumente istorice , şcoli, magazine , pieţe ,mahalaua , case , biserici  , linii de tramvaie, colinele  de pe cheiul  Dâmboviţei , cad sub asaltul buldozerelor, la simpla  arătare cu degetul a "tovarăşului " , care vizitează zilnic şantierele, urmat de o cohortă de activişti, arhitecţi. ingineri, constructori ..

/ 14 iul.'82.< Programul de alimentaţie ştiinţifică a populaţiei  >

[LD: o altă mostră de ipocrizie şi  manipulare  grosolană  .Cu o pretinsă grijă pentru  sănătatea  populaţiei - susţinută  cu "argumente ştiinţifice medicale " , o drastică raţionalizare a alimentelor de bază (  trimise masiv la export ,  pentru "palata datoriei externe" ).         

1985

/ 13 ian.'85.CPEx: Programul energetic : România în frig şi întuneric 

[ LD: fără exagerare : este iarna când în case, şcoli, birouri ,spitale ,la teatru sau în biserici oamenii au fost siliţi să stea îmbrăcaţi în paltoane, cu căciuli în cap, cu mănuşi  şi pâslari   , iar, la respiraţie, le ieşeau aburii din gură.Iar la citit, au fost la mare căutare  lămpile cu gaz şi lumânările .Cum au supravieţuit bătrânii, copiii şi bolnavii ?Statisticile sunt mute.  ] 

Programul pretins de <asigurarea producţiei de energie şi folosirea ei raţională >, a prevăzut măsuri drastice şi obligatorii pentru economisirea energiei electrice .

Printre altele , programul a pretins:  reducerea iluminatului public cu 50 % ( străzi şi oraşe în întuneric ) ; interzicerea aparaturii electrice pentru încălzire sau gătit  ( în birouri şi apartamente fără căldură şi fără gaz )  ;  eşalonarea consumului pe 3 schimburi ; dumineca  lucrătoare ; închiderea localurilor publice la ora 21 ( cu modificarea orelor de spectacol şi la restaurant ) ; interzicerea firmelor luminoase ( pentru că reclame nu prea existau )  

1985

¤ Guvern Constantin Dăscălescu (-II -)  ,  29 mart.1985-22 dec.'89 .  

[LD: Ultimul guvern al regimului Nicolae Ceauşescu , format din peste 60 de miniştri ,viceminiştri,  subsecretari de stat ,preşedinţi de comisii şi comitete .

[ Vezi tabloul Cronologiagenocidului - legislaţie, etape ]

- Ion Teoreanu - Educaţie şi Învăţământ  

- Suzana Gâdea- Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste  ;  

-George Homoştean - ministru Interne ; 

- Tudor Postelnicu (Departamentului Securităţii Statului );

- Gh.Chivulescu ( Justiţie );     

 

1987

/ 7febr,11 nov.'87.Decrete  : raţionalizarea consumului de gaze naturale şi energie electrică

[ LD: Decretul este dat tot iarna şi declanşează îndesirea controalelor, oprirea gazelor şi întreruperea curentului electric ,la ore imprevizibile ,din zi şi din noapte.

Pe lângă disconfortul zilnic, măsurile au afectat şi folosirea aparaturii  casnice (congelator,  frigider, calorifer, televizor ş.a ), determinând  o stare de esiguranţă  şi revoltă ]    

-Decretul, emis de Consiliul de Stat , prevedea noi restricţii pentru consumul de gaze naturale  şi energie, în gospodării şi instituţii.

Încălcarea  "cotelor admise " era pedepsită cu amenzi usturătoare.

- După 9 luni ( 11 nov. )Consiliul de Stat  emitea un nou Decret , cu norme mult mai drastice

pentru aşa-zisa "raţionalizare" ,declanşând nemulţumirea şi  furia  întregii populaţii, afectată,  într-un fel sau altul, de aceste măsuri.

 / 18- 19  nov.'87.Cluj.Prof.Doina Cornea , Leontin Iuhas -  în confruntare cu Securitatea 

- În semn de solidaritate cu  mişcările anticomuniste de la Braşov, Doina Cornea , împreună cu fiul ei , Leontin Iuhas, distribuie manifeste în jurul Universităţii şi în zonele industriale ale oraşului, îndemnând clujenii la revoltă.

- A doua zi, sunt arestaţi ,anchetaţi,bătuţi la Securitate , fiind eliberaţi după 5 săptămâni,

în urma protestelor internaţionale. [ Vezi tabloul Profesori, învăţători- victime ]

¤ VICTIME

[ LD: din cele peste 2 milioane de victime, am extras [ de fiecare dată , cu strângere de inimă pentru cei nepomeniţi] cazurile care  să îngăduie percepţia  corectă a substratului ideologic şi politic al genocidului  comunist, a mecanismelor terorii  , a metodelor experimentate , ş.a. ]

Dicţionarele lui Cicerone Ioniţoiu (format carte - editura "Maşina de scris " ; format electronic la www.procesulcomunismului.com ) ; Lucia Hossu -Longin ,Memorialul Durerii ; Documente , Memorialistică , Istoriografie ,Biografii , Procese, Cazuri , ( vezi la Bibliografie ) ;Documentare, Interviuri ,Dezbateri Radio ,TV ; Presă , s-au aşezat pe rafturile unei veritabile  BIBLIOTECI dedicate acestei monstruoase crime colective prin care a trecut poporul român.Ca orice bibliotecă, ea va fi îmbogăţită pe măsură ce arhivele - încă ferecate - se vor deschide.]

A.

-Adamescu Petre P.

Învăţător ,n.1923 la Polovragi ( Gorj ) .Membru PNŢ .Închis în campania electorală din '46 , a evadat din închisoarea din Tg.Jiu ( aug.'48 ) Rearestat pe 30 nov.1950, condamnat  la 10 ani muncă silnică de Tribunalul Militar ,pentru <activitate împotriva clasei muncitoare>  .

A ispăşit pedeapsa în puşcăriile din Târgu Jiu, Craiova, Gherla, Botoşani şi Galaţi .

În 1960,a fost condamnat administrativ la încă 3 ani , fiind eliberat abia pe 10 febr.'63.

-Alexandrache ,Nic.D

Învăţător, n .1884,jud.Vaslui, luptător la Mărăşeşti alături de I.Mihalache .

Preşed. org.PNŢ din Vaslui, senator de Tutova în legislatura PNŢ .

Arestat pe 16 august 1952, trimis în lagărul de muncă forţată de la Midia, unde a murit după 5 luni, din cauza condiţiilor de exterminare .

-Alexandrescu,Gheorghe Ghica ,A.

Învăţător , n.în 1880, în Cornăţelu ( Olt ) ,membru PNŢ.Arestat pe 15 aug.1952, închis la Ghencea, Galeş, Peninsula şi Piteşti ,unde (după datele SRI ) , ar fi murit în 1956 .

-Alexandrescu ,

Prof. de fraceză din jud.Dâmboviţa.Arestat prin 1950 , în ziua nunţii , judecat şi condamnat la 6 ani închisoare , executaţi la Jilava şi Aiud.

-Alexandrescu, Alexandru, N.

Profesor ,n. în 1888 ,Bucureşti .Arestat ,a murit în 1959,în închisoarea din Gherla

-Alexandrescu ,Constantin V

Director al şcolii generale din Bogdăneşti ( Suceava ).Arestat în 26 dec.1951 de Securitatea din Suceava , chinuit , condamnat şi trimis în lagărul de  muncă forţată de la Bicaz , unde a murit pe 17 apr.1953, din cauza condiţiilor de exterminare .

-Alexandrescu,Constantin.

Profesor, dr în Filozofie, originar din jud.Vâlcea.A înfiinţat în 1949 ,Partidul Social Democrat din clandestinitate şi a stabilit legături cu Legaţia Italiei .Arestat şi schingiuit la Ministerul de Interne ; judecat şi condamnat la muncă silnică pe viaţă.

A trecut pe la Jilava , Aiud, Bălţile Dunării şi Minele de plumb de la Cavnic.

Eliberat în 1964 ( Decretul 411 ), grav bolnav de silicoză, s-a stabilit la Geneva , unde a scris o carte-mărturie despre viaţa în temniţe. A murit în 1990.

-Alexandrescu, Ion

Profesor de Filozofie, n Mihălceni ( Vrancea ) .Condamnat în 1950 , trimis la Peninsula de unde, pentru că a refuzat să muncească , a fost încarcerat la Aiud.Eliberat în 1959, rearestat în acelaşi an, deoarce a sfătuit pe oameni să nu se înscrie la colectivă.

Eliberat prin Decretul 411 / 1964.

-Amariei Dumitru, I

Profesor  de matematică , liceul "Petru Rareş" din Piatra -Neamţ , n.în 1911. Condamnat pentru că a confecţionat un aparat de radio -recepţie în laborator .

Dispărut prin închisori, abia după 1989 SRI i-a găsit un act de deces :1981.

 

-Amzărescu ,Constantin,I

Învăţător în com.Gliganu de Sus ( Argeş ) , membru PNŢ.Pe 9 aug.1946 , în timpul campaniei electorale, a fost bătut  în cabinetul preşed.Tribunalului din Piteşti , de banda comunistă condusă de Dorobanţu ( viitor colonel şi director al închisorii de la Aiud ) ,în prezenţa lui Nicolae Ceauşescu şi C.Doncea .

 

-Andreescu ,Mihail Gh

Învăţător, n. 1887 la Dochia ( Neamţ ) .Arestat pe 14 august 1952, a murit pe 14 martie 1953, în lagărul de muncă forţată de la Poarta Albă .

-Andreşel

Prof. din Gura Humorului.Arestat în 1956 , condamnat la 15 ani muncă silnică , într-un "lot de tineret "

-Andriţoiu ,Victor  I.

Profesor , n.1911,Ciuperceni ( Gorj ) .Condamnat administrativ la 3 ani închisoare pentru " ostilitate manifestată faţă de comunism " ( 4 iul.1959 ).Închis la penitenciarul din Craiova până pe 6 iul.1962.

-Andronescu ,Demostene

Prof.de Istorie ,n.1927, la Câmpuri ( Vrancea ) .Arestat în 1952 de Securitate , condamnat la 20 ani muncă silnică ,eliberat în 1964 ( Decretul 411 )

-Angelescu, Ion

Prof. univ. la Iaşi .Arestat pe 15 aug.1952,ispăşind în lagărele de muncă forţată de la Midia şi Bicaz .

-Angelescu, Petrică

Prof.din Cernavodă .Condamnat în 1950, în urma unei înscenări realizate de inspectorul Lazăr Ştefănescu .

-Antohi, Ion N

[LD: Regretăm că nu avem Memoriile sale, publicate după 1989.Cf. Cicerone Ioniţoiu , constituie  un document preţios în analiza sistemului concentraţionar. ]

Învăţător în Constanţa. Arestat în ajunul alegerilor din 1946 , pentru că n-a vrut să colaboreze cu prefectul comunist Victor Duşa.A fost denunţat de inspectorul Lazăr Ştefănescu .

Rearestat pe 6 iun.1951; torturat în anchetela Securitatea din Constanţa ; judecat în "lotul Antohi" (lot cu mulţi confraţi )  ; condamnat la 25 de ani muncă silnică ( Sentinţa nr 138 /  4 martie 1952 )."Eliberat" din Aiud pe 26 mai 1964 ( Decretul 411 -graţieri ) .

-Antonescu , ?

Prof. de matematică la Facultatea de Ştiinţe din Iaşi .Arestat în 1949, împreună cu soţia, deţinut în închisoarea Jilava .

- Antonescu , Ervin, E

Prof.univ. de Drept la Academia Comercială , n.în 1903, la Tuşnad.

Arestat pe 18 aug.1955, condamnat la 8 ani de închisoare ;  a murit la Aiud, pe 6 iunie 1959.

-Apostol ,Dumitru

Prof.de latină din Piteşti , n.pe 25 febr.1905 la Şuici ( Argeş ) .Conducătorul unui grup de rezistenţă de pe Valea Topologului , având legături cu partizanii de la Arnota .

Arestat pe 21 mai 1949,condamnat la 25 ani muncă silnică .

După proces, în dec.1949 ,a fost ridicat din închisoarea Piteşti de căpitanul securist Cârnu , şi împuşcat la marginea comunei natale .Moartea sa a fost anunţată în 1972.

-Arnăuţoiu , Ion Iancu T.

Învăţător şi revizor şcolar , n.în 1887 în com.Nucşoara ( Argeş ) ; lct de rezervă onorat cu multe medalii în primul război mondial. Membru PNŢ .S-a implicat în mişcarea de rezistenţă " Haiducii Muscelului " , împreună cu fiii săi, Toma şi Petru .

Arestat în 1949 , condamnat  şi închis până în 1956 .

Rearestat în 22 iun.1958 , în aceeaşi perioadă cu fiii săi ,condamnat la 18 ani muncă silnică ( sentinţa nr.119 , din 4 iun.1959 ) de Completul de judecată a Tribunalului  Militar din Bucureşti (compus din lt.col.Ion Brancovici,lt.col.Gh. Dihocescu ,col.Horaţiu Bob, mr. Fănică Munteanu şi col.Iancu Chimirel. ) A murit pe 4 august 1962, în penitenciarul din Focşani .

-Asmarandei , Gheorghe I.

Învăţător  din Teţcani . n.în 1900  la Poduri ( Bacău ) .Membru în comit.judeţean al PNŢ.  Arestat pe 15 august 1952, a murit la Midia ( sau Poarta Albă ) la 4 iul.1953.

B.

-Baboi,(?)

Profesor din Turnu Severin.Torturat de Securitate, condamnat de Tribunalul Militar din Craiova , închis la Gherla, unde a murit în 1958, în urma torturilor la care a fost supus după revolta deţinuţilor (iul.1958 ) împotriva condiţiilor inumane în care trăiau .

-Badiu , Virgil

Prof de Istorie în jud.Vrancea.Condamnat de două ori în perioada 1949-1964 , a fost închis la Peninsula, Aiud şi Gherla.

După eliberare (Decret 411 ),a ajuns în SUA încercând să facă cunoscut calvarul românesc.

Grav bolnav, a murit la New-York, fiind înmormântat lângă generalul Nicolae Rădescu .

-Balaur, Dimitrie

N.la Rezeni (Lăpuşna - Basarabia ).Licenţiat al Facultăţii de Geografie şi Teologie.

Numit în 1937, consilier cultural al Eparhiei din Hotin ( Bălţi )

În 1940 , când a fost pierdută Basarabia,s-a refugiat la Bucureşti ;

în 1941,când a fost eliberată Basarabia, s-a întors la datorie, la Hotin ; la 23 aug.1944,a luat iar drumul ţării .La 4 apr.1949, a fost arestat de Securitate ,condamnat la 27 ani muncă silnică,pentru "activitate anticomunistă ".A trecut prin închisorile din Jilava şi Gherla. A fost "graţiat"  în 1964 ( Decretul 411 )

-Balaur, Dimitrie

N.la Rezeni ,r.Lăpuşna. .Licenţiat al Facultăţii de Geografie şi Teologie.Numit în 1937, consilier cultural al Eparhiei din Hotin ( Bălţi ).În 1940 , când a fost pierdută Basarabia,s-a refugiat la Bucureşti ;în 1941,când a fost eliberată Basarabia, s-a întors la datorie, la Hotin ;la 23 aug.1944,a luat iar drumul ţării .

La 4 apr.1949, a fost arestat de Securitate ,condamnat la 27 ani muncă silnică,pentru "activitate anticomunistă ".A trecut prin închisorile din Jilava şi Gherla. A fost "graţiat"  în 1964 ( Decretul 411 )

-Barna I. / Chivu P./Cîrţu Gh. /Florea Şt / Maftei C. / Şerban I /Şerban T./ Simion I./Turnea V./   

 [ LD: După 9 ani de la proces ,după executarea condamnărilor,Tribunalul Suprem (Colegiul Militar ) prin Decizia nr.87 /14 sept.68 a luat în examinare recursul în supraveghere declarat de procurorul general, împotriva Sentinţei nr.3888 din 29 mart.1959  a Tribunalului Militar-Iaşi şi a Deciziei nr.1631 /12 iun.'50 a Curţii Militare de Casare şi Justiţie.

Dacă în sutele de cazuri similare s-ar fi declarat "recursuri în suspendare", statisticile privind procesele cu "legionari" s-ar fi subţiat considerabil.

Cum însă Tribunalul Suprem , afară de "casarea" sentinţei şi "achitarea" inculpaţilor, nu a considerat potrivit să prevadă nici o "reparaţie" faţă de victime, nici o tragere la răspundere a Completelor de judecată care au dat sentinţele, această sentinţă pare a fi destinată unui singur scop: să se "scuture" de crimele "regimului Dej" , fără a renunţa la cei care l-au servit .  

Din cei 9 inculpaţi din lot, 5 erau cadre didactice din Băseşti, Caşin,Berzunţi, Racova, Clipiceşti ( Bacău  şi Vrancea ) .

Doc.publicat de Lupu, Nicoară, Onişoru, Sentinţe comentate ...pag.25 şi urm. ]

Preşed. -col.Apostoliu Alexandru ; procuror- lct.col.Virca Vasile ; judecător - lct.col.Varga Vasile ; consultant - col Răileanu Ion .

Inculpaţi :Barna Ion (înv.în Băseşti-Bacău ), Simion Ion ( înv.în Caşin-Bacău ),Maftei Constantin ( funcţionar -Bacău ), Turnea Victor ( pedagog ,din Buhuşi ), Florea Ştefan ( elev din Berzunţi-Bacău ), Şerban Tudor (agricultor din Racova -Bacău ),Chivu Petre ( înv. Clipiceşti-Vrancea ),Cîrţu Gh.( brutar din Bacău ) Şavin Ilie ( prof.în Bacău ) - condamnaţi între 7 -1 an închisoare ,pentru "uneltire contra ordinii sociale" şi "favorizarea infractorului " (pedepsită de art 209 C.P ). În sarcina inculpaţilor se  reţinuse faptul că unii s-au încadrat în org. legionară din Bacău, alţii că nu l-au adus la cunoştinţa autorităţilor deşi au cunoscut acest lucru ;şi că 

Barna şi Turnea deţinuseră la domiciliu câteva publicaţii "cu caracter fascist " iar  Savin Ilie, contribuiseră la "ajutorarea elementelor fasciste din închisori " .

Iată motivarea recursului în supraveghere din '68: <Inculpaţii Barna Ion ,Simion Ion şi Maftei Constantin [...] nu au făcut parte din organizaţia legionară din Bacău sau din vreo altă organizaţie legionară şi că totdeauna au respins propunerile ce le-au fost făcute [...]astfel că faptele dovedite în sarcina lor nu întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute în art.209 ,partea a II-a c.p. pentru care au fost condamnaţi.[...]

În fine, hotărîrile sînt netemeinice şi nelegale în ce priveşte condamnarea inculpaţilor Barna Ioan şi Turnea Victor pentru infracţiunea prevăzută de art.325 litc.c.p. , deoarece din probele administrate în cauză nu rezultă ce conţine broşura găsită la domiciliului [...]

se consideră că ambele hotărîri sunt neîntemiate şi nelegale, cu privire la inculpaţii respectivi; se solicită casarea acestor hotărîri şi achitarea lor , susţinându-se că ,prin aprecierea incompletă şi injustă a probelor administrate în cauză instanţele au reţinut o situaţie de fapt ce nu concordă cu realitatea şi au pronunţat împotriva numiţilor inculpaţi o soluţie nedreaptă. [...] >

Iată decizia : < Casează menţionatele hotărâri , în ce priveşte condamnarea inculpaţilor BARNA ION , [....]SIMION ION şi MAFTEI CONSTANTIN pentru infracţiunile de uneltire contra ordinii sociale [....]TURNEA VICTOR [...] FLOREA ŞTEFAN ,ŞERBAN TUDOR ; CHIVU PETRE , CÎRŢU GHEORGHE pentru infracţiunea de favorizare a infractorilor [...]iar în baza art.4 c p. achită pe aceşti inculpaţi pentru infracţiunile arătate .>

-Basarabeanu , Valeriu

Originar din Basarabia,profesor în Bucureşti, membru în conducerea TUNŢ , luptător pentru drepturile româneşti asupra Basarabiei .Urmărit de NKVD , în 1948 a trecut graniţa în Iugoslavia, unde, după suferinţe îngrozitoare ,a fost extrădat .Tribunalul Militar -Bucureşti  l-a condamnat la 8 ani închisoare. Internat la Jilava, apoi la Peninsula. După eliberare, a avut o atitudine demnă şi curajoasă , înaintând în 1978 , un Memoriu  către CC al PCR şi Congresului SUA , în care cerea repunerea în drepturi a deţinuţilor politici .

-Bazilescu, Aristide

Prof.univ. la catedra de Economie Politică a Fac. de Drept din Bucureşti .Arestat , condamnat şi închis la Jilava şi Gherla

-Băcilă , Mircea

Asistent univ.la Univ. din Cluj .Arestat pe 15 mai 1948, a murit în 17 mai 1950, la temniţa din Aiud.

-Bădescu-Aref , Gheorghe

Învăţător în Ciucea , apoi la Arefu ( Argeş ),n.în 1907.Membru PNŢ. În campania electorală din '46,a fost rănit în incinta Tribunalului din Piteşti ,de echipa de bătăuşi a lui Costică Dorobanţu A fost urmărit de Securitate, dat afară din învăţământ,arestat pe 15 august 1952,şi trimis în lagărul de la Midia, de unde a ieşit cu sănătatea zdrobită.

 

-Bădia,Vasile

Director al Şcolii Normale din Bacău .Arestat în 1951, trimis în lagărul de la Midia .

-Bădulescu,Frone M.

Prof. de Fizică , cercetător la Instit.de Fizică Nucleară, n.în 1922 , la Călăraşi .

Arestat pe 3 oct.1956,condamnat la 25 ani muncă silnică şi confiscarea averii (sentinţa nr 56 /11.02 1957 ) pentru "uneltire contra ordinii sociale ".Graţiat pe 24 iul.1964 ( Decret 411 ).

 

-Băldescu, Marin

Inspector general ptr înv.primar , n.în 1894, la Mihăeşti ( Olt );fratele g-ralului  Radu Băldescu  ( mort în Jilava ) şi al preotului Ioan Băldescu ( mort la Galeş ) .Arestat în noaptea de 15 / 16 aug.1952, închis la Ghencea , apoi la muncă forţată la Galeş şi Peninsula.

-Benchea ,Anton

Învăţător din Fundu Răcăciuni ( Bacău ).Împuşcat pe 10 martie 1949, în văzul satului,în momentul când a înfruntat Securitatea venise să aresteze pe preoţi .

-Bentoiu,Ion

Prof.de l.romnă şi greacă .N.în 1883 , la Făcăeni( frate cu Aurelian Bentoiu). Fost senator PNŢ, fost primar al Constanţei .

Arestat pe 15 aug.1952, grav bolnav, a murit în acelaşi an la Văcăreşti .

 

-Blendea A.Grigore I.

Învăţător, n.în 1904, la Peştişani ( Gorj )Arestat pe 14 aug.1958,anchetat cu brutalitate de Securitate, condamnat la 10 ani închisoare şi confiscarea averii ( sentinţa nr 491/ 1958 ) , fiind cuzat că s-a opus colectivizării şi a acordat ajutor partizanului Grigore Brâncuş. Eliberat pe 16 apr.1964( Decertil 411 ) , din închisoarea de la Gherla.

 

-Boitos ,Olimpiu şi soţia

Prof.univ. la Academia Comercială din Braşov.Dat afară de la catedră în 1948, s-a sinucis ,împreună cu soţia, când a venit Securitatea să-l aresteze ( 1959 ).

-Bordeianu ,Dumitru Gh / Ion[Jean ] / Andrei /

Prof univ., decan al Facultăţii de Medicină -Bucureşti .N.în 1896, la Dimăcheni ( Botoşani )

Scos din învăţământ, în iun.1947,arestat şi închis la Craiova ,a murit la Bucureşti , pe 19 aug.1952.

/Ion -Jean ( fratele său ) , prof. la Braşov, arestat în 1948 ca legionar, a murit în 1952 la Midia .

/Andrei ( fiul său ) a fost urmărit , hărţuit şi arestat  de trei ori  ( între 1952-1961 )

-Borza, Alexandru

Prof.univ.,preot greco-catolic,n.în 1887, în Alba Iulia.Licenţiat în Filozofie ( Budapesta ) şi Ştiinţe ( Breslau şi Berlin ) ,dr în Ştiinţele Naturale.

Director al Institutului de Botanică Sistematică (cu o revistă de specialitate ),al Muzeului Botanic(cu a sa monumentală publicaţie "Flora României " ) şi al Grădinii Botanice din Cluj.

Savant recunoscut pe plan internaţional ,membru al numeroaselor Societăţi botanice din lume. Senator în legislatura PNŢ ( 1932-'33 )

Acest savant venerabil, a fost arestat şi a pătimit regimul puşcăriilor comuniste, pentru loialitatea faţă de biserica sa şi apartenenţa la PNŢ.

-Borzea,  Olimpiu

[LD: un caz aparte dezvăluind comportamente umane de excepţie (securist -victimă-turnător - camarad ) în împrejurări excepţionale. Chiar dacă  au un oarecare " iz de roman poliţist" ,ele au fost reale. Cât priveşte limbajul, el este presărat cu etichetele de rigoare: bandit , criminal  , spion, duşman etc. Vezi pe larg la Tabloul-Legionari  ]

Învăţător în  Viştea de Jos ,r.Făgăraş, reg.Stalin[Braşov] ,n.în 1921( fost legionar în anii '38-'41, ca elev în  org."Mănunchi de prieteni" a Şcolii Normale din Sibiu ).

 Arestat şi condamnat la moarte prin împuşcare ( Sentinţa nr.1369 / 15 iul.'57 ) de Tribunalul Militar al Reg.a III-a Militare-Cluj ( în deplasare la Sibiu ), pentru "complicitate la crima de acte de teroare şi constituire de bandă în scop terorist "  ( pedepsită de art.121 Cod Penal combinat cu art.1 şi 6 al Decretului 163 /1950) şi pentru " delictul de deţinere ilegală de armă militară "( pedepsit de art.14 Decret 163 / 1950 ).

-Botez ,Ion Gh .

N. în 1892,la Chişcăreni ( Iaşi ) Licenţiat în Ştiinţe Naturale din Iaşi ( 1918 ), doctorat la Paris ( 1926 )Prof .univ.de Antropologie şi paleontologie la Facultatea de Ştiinţe din Iaşi . Membru al Delegaţiei Permanente a PNŢ , deputat în câteva legislaturi din interbelic

Înlăturat din învăţământul superior , arestat pe 15 aug.1949. Rearestat pe 15 mai 1952, trimis în lagărul de muncă forţată de la Midia , unde a murit pe 23 ianuarie 1953.

-Brăileanu ,Traian

N.în 1882, la Bâlca (Rădăuţi ) .Dr.în Filozofie ( 1905 ), prof. univ.de Etică, sociologie şi politică (din 1921 ),decan al Facultăţii de Litere şi Filozofie din Cernăuţi( 1931-'33 ).

Ministru al Educaţiei,Artelor şi Cultelor ,în primul guvern Ion Antonescu ( 14 sept'40-26 ian.'41 ).

Arestat imediat după 23 august'44, judecat în primul "lot al criminalilor de război " ( mai 1946 ) de Tribunalul Poporului ,condamnat la muncă silnică pe viaţă.

A murit pe 3 oct.1947, la Aiud.

-Brănescu, Bucur

Prof. de Istorie ,în Bucureşti .Arestat în 1948, schingiuit la Securitate , condamnat la 5 ani închisoare , pe care i-a ispăşit la Jilava şi Peninsula.

-Brătulescu,Iancu

Învăţător în Bughea de Jos ( Câmpulung -Argeş ).Fost inspector şcolar, candidat pe lista PNŢ în alegerile din 19 nov.'46 .Arestat şi închis la Văcăreşti şi Jilava.

-Bucelea, Ion /Vasile /

Învăţători din Rupea şi Viştea de Jos( Braşov ) . Arestaţi  pe 11 dec.1956, anchetaţi  cu sălbăticie la Securitatea din Sibiu ( col.Gh.Crăciun  ) ,condamnaţi la moarte , respectiv la muncă silnică pe viaţă ,ca membri ai  mişcării  de rezistenţă .Închişi la Sibiu, Jilava ,Aiud .

C.

-Caraman ,Petre N.

[LD :va răspunde,vreodată ,cineva ,pentru această viaţă frântă ?Sau...de câte asemenea vieţi frânte ar fi fost "nevoie" pentru a se admite realitatea genocidului în România ? Şi ce cântar de măsurat suferinţa,ar putea indica urmele criminalităţii regimului ?

N.în 1888, la Vârlezi (Galaţi ).Licenţiat al Facultăţii de Litere -Iaşi, cu doctorat susţinut în  Cracovia. Din 1938, prof.univ.la Catedra de Slavistică a Universităţii ieşene.

Anchetat în 1947 de ofiţeri NKVD , pentru afirmaţiile sale privind drepturile României asupra Basarabiei şi Bucovinei ;"luat la ochi" , pentru că a refuzat să promoveze la un examen un ofiţer securist ; arestat în noaptea de 30 / 31 dec.1947( întâmplător sau nu , în ziua abdicării regelui Mihai ). După "eliberare", nevoit să-şi câştige traiul ca descărcător de vagoane ,în gara Socola. Lăsând în manuscris peste 10.000 pagini de studii de folclor comparat, a murit la 9 ian.1980.

-Caraza, Grigore

[LD:vezi cartea lui la http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/gcaraza/aiud/ sau prezentarea organizaţiei de la Ioniţoiu - "Morminte fără cruci"  şi Dicţionare ]

Învăţător ,n.în 1929, în Poiana Teiului ( Piatra Neamţ ).Membru al org anticomunste "Gărzile Decebal " .Arestat pe 31 august 1949 ; judecat şi condamnat (Sentinţa nr.166  /18 febr.1950 )

la 8 ani închisoare corecţională , 6 ani interdicţie corecţională pentru "crima de uneltire contra ordinii sociale " (art. 209 C.P.)şi la 3 ani închisoare pentru delictul de"deţinere de material interzis "( art.325 C.P. ) de Tribunalul Militar-Iaşi , ca membru al unei org.anticomuniste de pe Valea Bistriţei şi a Ozanei (Neamţ ).

Întemniţat la Jilava şi Aiud,după ispăşirea pedepsei (1957 ),i s-a fixat domiciliu obligatoriu la Răchitoasa, pe Bărăgan.

Rearestat pe 20 sept.1959;condamnat la 23 de ani muncă silnică (Sentinţa nr.19 / 1959 ), întemniţat la Aiud , în regim de "izolare " , deoarece a refuzat "reeducarea" . "Eliberat" în 1964 ( Decretul  411-de graţiere  ).

În 1970, i s-a înscenat al treilea proces, fiind condamnat la 10 ani muncă silnică.Reîncarcerat la Aiud, a fost eliberat -cu reducerea pedepsei . În 1977,a părăsit ţara , devenind cetăţean american.

 După 1989,s-a reîntors în ţară şi s-a dedicat strângerii de dovezi pentru a se putea judeca genocidul comunist.

-Căpăţâneanu ,Dumitru Gh.

Învăţător din com.Dobroteasa ( Olt ) .Membru în Delegaţia Permanentă a PNŢ .

Deputat în câteva legislaturi din  interbelic, ca reprezentant al jud Olt.

Subsecretar de Stat la Ministerul Educaţiei Naţionale în guvernul Nicolae Rădescu (4 nov.'44-6 mart.'45 ).Arestat la 16 august 1952, închis la Sighet , apoi cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan , unde a murit .

-Chiujdea, Ion

Prof. de Ştiinţe Naturale în Cluj, n.în 1921, la Berivoi ( Braşov ) .Arestat în 1948, a reuşit să evadeze. S-a alăturat partizanilor din Făgăraş, conduşi de Ion Gavrilă .

Arestat în 1955 , când , înşelat de Securitate, a acceptat să fugă în Grecia. A fost torturat în timpul anchetei, la Securitatea din Bucureşti şi încarcerat la Sibiu .

Judecat între 14iul-2 aug.1957, de Tribunalul Militar Braşov ( preşed.Dragoş Cojocaru ) şi condamnat la moarte. La 6 aug.a fost dus la sediul Securităţii Bucureşti (Uranus ) , apoi mutat la Jilava , fiind executat la 20 nov.1957 de un pluton de execuţie comandat de Gh.Sălceanu .

-Chizarie ,Niculai

Prof.univ.la Academia Comercială -Bucureşti , n.în 1912, la Veria (Grecia ).Condamnat la 7 ani închisoare corecţională şi confiscarea averii , de Tribunalul Militar -Bucureşti ( sentinţa 1/ 5 ian.1953, preşed.G-ral Alexandru Petrescu ) ,pentru "uneltire contra ordinii sociale "

-Claudian ,Alexandru / Zoe-soţie /

Prof.de filozofie şi franceză la licee de mare reputaţie ( Sf.Sava,Mihai Viteazu,. Matei Basarab, Gh.Lazăr ) în Bucureşti, în interbelic.

 Profesor univ.la catedra de Logică şi Sociologie din Iaşi ( din 1941 ).

Membru în conducerea PSD-Titel Petrescu ,doctrinarul partidului .N.în 1898,la Cernavodă ( fiul generalului Claudian, frate cu Ion "partizanul ").Arestat împreună cu soţia , în 1948 .Condamnat .Închis la Peninsula, Poarta Albă.

A murit în 1962

-Comănuţ ,Vasile

Învăţător în com.Liteni ( Fălticeni ).Dat în urmărire de Securitate ,pentru că a cântat "Trăiască Regele ".A stat ascuns .Arestat în 1964, condamnat la 1 an închisoare .

- Doina Cornea

Născută în 30 mai 1929, la Braşov. Licenţiată a Facultăţii de Filologie (franceză );din 1953,asistentă la Facultatea de Filologie din Cluj (dată afară în 1983 ).

Din 1982, a promovat o curajoasă acţiune de clarificare filozofică,politică ,socială, educaţională, privind regimul totalitar din România, fie cu articole de atitudine la "Europa Liberă "(peste 30 de articole ), fie trimiţând scrisori şi proteste la Consiliul Europei ,Comisia Drepturilor Omului, fie punând în circulaţie literatură interzisă,fie întreţinând legături cu sindicatele clandestine (din  Cluj, Zărneşti, Braşov '87).A fost în permanenţă urmărită de Securitate, amendată, anchetată, hărţuită , supusă la tot felul de presiuni şi umilinţe.

A participat la manifestaţiile anticomuniste din decembrie 1989, la Cluj ,şi adusă la Bucureşti ,

a fost prima persoană inclusă pe lista provizorie a CFSN..( cf. C.Ioniţoiu )

*[LD:31 ian.2008 ]

Am avut o lungă convorbire cu doamna Doina Cornea, autentică şi consecventă dizidentă anticomunistă în regimul ceauşist. Voiam să-mi vorbească despre rădăcinile morale ale unei asemenea tării,la o femeie atât de plăpândă şi aparent fragilă.

Mi-a vorbit despre bunicii paterni şi materni;despre părinţi,despre tată ( funcţionar administrativ ) ,plin de înţelepciune )şi mamă (autodidactă ,dârză şi curajoasă ); despre primul său confesor,care a fost Alex.Todea ), despre şcoală , despre primii ani de după război .    

Încercând să-şi cerceteze "trecutul" în varianta consemnată de Securitate,a descoperit că pe numele său , la CNSAS , există câteva zeci de dosare. Cu emoţie a deschis dosarul nr.84.755 /ian.1949 -când, studentă în an I la Cluj , la 19 ani, a fost, pentru prima oară ,"vizitată" de securişti,"dusă" la sediul Securităţii,"anchetată" sub presiune ,obligată să scrie declaraţie după declaraţie, "obiectul incriminant" fiind o predică a episcopului greco-catolic Suciu,care îndemna enoriaşii să nu-şi părăsească credinţa. Peste 40 de ani,persoana sa făcea subiectul de interes pentru mai marii Securităţii - Iulian Vlad, Postelnicu ,Pleşiţă , Raţiu  ş.a.Amănunte despre lupta sa pot fi aflate din  cele câteva cărţi apărute ]

** [LD: 27 aug. 2008 ]

Am o lungă convorbire cu d-na Cornea.Îi explic ce fel de documentar fac, şi cum înaintez .

Îmi spune părerea sa. Mă îmbie să merg la CNSAS să-i văd cele peste 50 de dosare , din care voi extrage multe date despre metodele folosite de Securitate .

Îmi evocă iar perioada când ,în 1949, la 19 ani , timp de câteva luni a fost hărţuită la Securitatea din Cluj să dea declaraţi ; îmi spune că a găsit în dosare :plicurile şi corespondenţa adresate ei ( pe care nu le-a primit niciodată ) fiind reţinute  la Securitate,explicându-şi astfel de ce Securităţi din alte judeţe ( în care ea nu fusese niciodată ) dau relaţii despre ea , fiind pe urmele celor care-i scriau ; stenogramele unor convorbiri telefonice (pe care ea nu le-a avut nici o dată , deoarece telefonul ei fusese tăiat, mut , timp de 2 ani )în care o femeie se dădea drept Doina Cornea şi vorbea cu diverse persoane ce au căzut în această palsă ;că , de la Securitate, Iulian Vlad, Postelnicu, Pleşiţă ,Raţiu au făurit toată această plasă  .

Mi-a spus cum, în anii '88-'89, ea a fost la procuratură să reclame cum a fost bătută la Securitate  şi i-au cerut "dovezi " şi că a vrut să le arate vânătăile de pe fese , şi nu au lăsat-o , dar că, în schimb, ambasadorul Franţei a vrut să i le arate ...

Mi-a mai spus că, la recomandarea lui Marius Oprea, a făcut o procură pe numele unui tânăr istoric, Moraru, să studieze dosarele ei şi să publice o carte şi că ... au trecut doi ani de atunci şi nu a făcut nimic.  Facem un schimb de păreri despre cauza acestui dezinteres, şi ea îmi vorbeşte despre lipsa IUBIRII şi a CREDINŢEI la români . 

 

***[LD: 30 mai 2009  : aniversară . Doina Cornea la 80 de ani  ]

La emisiunea talk-şok  -Doru Braia -  de la TV 24 N .Are invitaţi pe Emil Constantinescu, Marius Oprea şi Nestor Rateş , care îi elogiază viaţa, caracterul, acţiunile exemplare. ]

-Braia: în dec.'88 , era în arest la domiciliu , supravegheată- urmărită pas cu pas - anchetată- umilită- bătută ( citeşte din scrisoarea către fiul ei, TimTim ...) 

-Oprea:în '87, s-a solidarizat cu muncitorii braşoveni .Împreună cu fiul ei, au împrăştiat 100 de manifeste .Mare curaj la amândoi . " A fost o conştiinţă lucidă într-o lume tulbure ".

A avut o viziune mult deasupra noastră. A fost sinceră şi directă în totdeauna. Lui i-a deschis ochii despre Ion Iliescu .D.C. a ajutat mult la crearea Instit. ptr. Cercetarea Crimelor Comuniste ( este membru fondator )

-Iulius Filip ( luptător anticomunist , telefon din Cluj ) :Ţăranii, muncitorii şi sindicaliştii au un mare respect pentru D. C.,pentru că s-a solidarizat cu ei. În perioada comunistă , în lupta lor pentru libertate şi dreptate , ea le-a fost alături . A îndurat persecuţiile cu mare curaj , în anchetele de la securitate şi miliţie. " De lupta noastră , acum, beneficiază impostorii "

-Emil Constantinescu : D.C. nu a prevăzut ( nu s-ar fi aşteptat ) la tot ce a urmat după căderea comunismului ; noianul de minciuni , de injurii , de lături , de zvonuri , căldări de gunoaie ... despre D.C. Securitatea a manipulat încontinuu. 

-Nestor Rateş: Evocă formidabilele scrisori pe care le trimitea la Europa Liberă, din ţară  ; pe plan mondial , D.C. este recunoscută şi  respectată ...

-Braia:în timp ce este doctor Honoris Causa la Bruxelles , decorată cu Legiunea de onoare la Paris, şi Vaticanul i-a acordat o distincţie, în ţară a rămas tot cu titlul de " conf.univ."

Doar Emil Constantinescu a decorat-o cu Steaua României şi ...    

-Rateş: Memoria la români este defectuoasă . Uită . De ce nu a fost apreciat şi valorificat curajul acestei  femei ?Memoria istorică la Români ... este o problemă . 

-Emil Constantinescu : Există o coaliţie de expulzare a memoriei .Toţi îşi dau mâna să se facă aşa, să se aştearnă uitarea. Astfel se realizează evacuarea valorilor, a modelelor . Intelectualii nu au apărat-o pe Doina Cornea.Au dat dovadă de mare laşitate .

De aceea avem nevoie de Doina Cornea , care este vie , trăieşte .

-Corniţă,Ion / Dumitru /

[LD:percheziţiile.Corpurile delicte.

Învăţător,n.în 1931, la Bacău .Împreună cu alţi colegi,a proiectat o organizaţie anticomunistă.

Descoperită în 1957, a fost perchiziţionat de Securitate ,ocazie cu care i s-a găsit un pistol (aparţinând ofiţerului Prăjescu,stabilit în SUA ,lăsată spre păstrare preotului Ion Huştiu -paroh la biserica Răzoarele ,din Drumul Sării-Bucureşti ).Corniţă Ion şi preotul Huştiu au fost duşi la Securitatea din Bacău,bătuţi de securistul Procopoi (ajuns din criminal de drept comun,colonel ) Judecaţi, au fost amândoi condamnaţi la moarte , pentru spionaj , într-un lot mai mare de "trădători " Transportaţi la Jilava,în macabra "cameră 0 " ,pedeapsa a fost comutată în muncă silnică pe viaţă.A fost eliberat în 1964 ( Decretul 411 ).

...După 1990, a fost deputat PNŢCD

D.

-Damşa, Teodor V.

Profesor-diacon de Religie şi L.română la liceul "Emanoil Gojdu" din Oradea.

N.în 1919 ,la Cotiglet -Ceica ( Bihor ) .Arestat în 1959, torturat la ancheta de la Securitatea din Oradea.Condamnat la 10 ani închisoare de Tribunalul Militar-Cluj .Închis la Oradea, Jilava şi Aiud. Eliberat în 1964.( Decretul  411 ).A murit în 28 mai 1995 .

-Danciu, Constantin Gh.

Prof.de istorie ,dir.al liceului "Traian " din Turnu Severin. N.în 1888,la Costeşti -Balta ( Mehedinţi ) Preşed.org.judeţene a PNŢ -Mehedinţi, fost deputat .

Arestat la 16 iulie 1947, anchetat la MAI, internat la Văcăreşti , până la terminarea procesului .

La 18 iun.1951 a fost deportat la Dropia ( Bărăgan ) , unde a rămas până în 1956 .

Rearestat în 1956, i s-a înscenat un proces , fiind condamnat la 18 ani muncă silnică. După 2 luni, a murit la 13 nov.1959, din cauza tratamentului barbar la care a fost supus.

-Danciu, Niţu Gh./ Danciu ,Ştefănuţ Gh ./

Învăţători, fraţi,în com.Bogdana (Teleorman ) .Arestaţi în 1952,judecaţi împreună , condamnaţi la 7 ani închisoare,pentru sprijinirea deţinuţilor politici .Au fost întemniţaţi la Jilava şi Aiud .

 

-Daneş, Remus N.

Profesor.N.în 1917, în Mitocul Drgomirnei (Suceava ).Licenţiat în Litere , doctorat în Litere  şi Teologie.Fost legionar, în studenţie.Arestat pe 18 august 1948 , condamnat la muncă silnică pe viaţă , pentru "uneltire contra ordinii sociale" .A murit la 19 apr.1950, la Aiud.

-David, Ion

Învăţător în Păuşeşti -Măglaşi ( Vâlcea ) .Arestat pentru că a cântat la o nuntă... Deşteaptă-te române .Condamnat la 10 ani temniţă grea , pentru "acte provocatoare " .

-David ,Ion

Învăţător.N.în 1884,în Presaca -Păuca (Sibiu ).Arestat în 1950, condamnat la închisoare administrativă ( 2 ani ) ,trimis în lagărele de la Canal .Împuşcat în noaptea de 13 oct.1950 , la Cernavodă (bolnav, mergea la WC-ul închisorii  )

-Daviţoiu ,Ion D.

Învăţător, n.în 1911,la Bădiceni -Peştişani ( Gorj ) .Arestat pe 17 apr.1959.Condamnat la 17 ani muncă silnică (sentinţa nr.389 / 1959 ), pentru împotrivire la colectivizare ."Eliberat" la 16 apr.1964 ( Decretul 411 -graţierea ).

-Dicu -Diculescu ,Constantin

Profesor de Istorie la Turnu Severin, n.în 1899 , la Pietrari -Bărbuleţu (Dâmboviţa). Fruntaş PNŢ la Mehedinţi .Arestat în timpul procesului Maniu -Mihalache .Rearestat în 1952  şi 1959 .A murit în timpul detenţiei la penitenciarul din Botoşani , la 30 dec.1961.

-Dobrescu-Virgil

Profesor.Directorul Şcolii Normale din Piatra Neamţ.A murit în 1963, în timpul domiciliului obligatoriu , în Bărăgan.

-Dorobanţu ,Constantin

Învăţător în  Argeş ,din grupul de rezistenţă condus de Dumitru Apostol . Omorât în mai 1949, la Şuici ( Argeş ).

-Dorobanţu, Gheorghe

Învăţător în Cărpiniş (Braşov ), din grupul de rezistenţă condus de Dumitru Apostol. Arestat , împuşcat în mai 1949 ,împreună cu factorul poştal Sia Nicolae, lângă primăria din Şuici .

E.

-Eftimie ,Ioan

Învăţător în satul Comisoaia, com.Zărneşti -Buzău . La 15 martie 1954, a fost bătut în propria-i casă de securiştii Badea şi Farago, şi a fost dus la Securitatea din Ploieşti, cu capul spart şi cu cătuşe.După o lungă serie de bătăi, a fost trimis în judecată pe baza unui dosar cu mărturii mincinoase. Pentru că martorii şi-au retras acuzaţiile în timpul procesului, a fost eliberat în mai'55.Rearestat la 26 nov.'59, judecat pe baza altui dosar fals, condamnat la 6 ani închisoare , pe care i-a petrecut la Aiud şi lagărele din bălţile Dunării.

F.

-Faliboga ,Ion H.

Învăţător, director de şcoală .N.în 1905, în Vlăsâneşti ( Botoşani ).În 1950, s-a mutat la Tg.Mureş, ,la fiica sa, dr.Cornea. În 1956, sub influenţa revoluţiei din Ungaria,a înfiinţat organizaţia anicomunistă "Comitetul Naţional de Eliberare ",elaborând o proclamaţie către popor şi planul unei manifestaţii .Trădat , arestat,anchetat şi torturat la Securitate de mr.Bartoz , cpt.Bihoary, lct.C.Oprea şi Mocanu , în prezenţa lui Nicolae Ceauşescu .

Judecat de Tribunalul Militar -Cluj ( la Sibiu , pe 17 mai-2 iunie 1957 ) ,de un complet de judecată având ca preşedinte pe Paul Finichi -într-un lot de 70 de persoane-  a fost condamnat la moarte (sentinţa nr.1.203 /1957 ) , pedeapsă comutată apoi la muncă silnică pe viaţă .

A murit la penitenciarul Gherla, în 1963.

-Filip Ioan / Filip -soţie /

Învăţători în satul Dunărea, com.Seimeni -Constanţa .

/Ioan-n.în Pantelimon (Constanţa ) -membru PNŢ, implicat în mişcarea de rezistenţă din zona Babadag.Arestat la 24 aug.1949 , judecat în "lotul Topan" , condamnat la 15 ani muncă silnică (sentinţa nr.557 /21 oct.1949 ),de Tribunalul Militar Constanţa, pentru "uneltire contra securităţii statului " .Dus la Aiud. Din dispoziţia lui Nicolschi ,ridicat de la Aiud împuşcat în trenul ce-l transporta la penitenciarul din Timişoara (9/10 martie'50 ).

Decesul nu a fost comunicat familiei , decât în 1957.

/Soţia sa, când a realizat că-l aştepta zadarnic de 15 ani , s-a spânzurat (1964 ).

-Filipaşcu ,Alexandru G .

Prof.greco-catolic, dr.în filozofie ( la Roma ) şi Teologie ( Lemberg ),n.în 1902,în Petrova -Baia Mare.O vreme , primar de Sighet ( 1933-'38 ).Autor a numeroase lucrări de istorie a Transilvaniei.

Dat afară din învăţământul superior ( 1947 ),mutat de colo colo cu catedra, arestat pe 15 august 1952 în com.Poiana Ilvei .

Fără a fi judecat , a fost trimis la lagărul de exterminare prin muncă de la Galeş şi Peninsula.

A murit la 20 dec.1950 , fiind aruncat la groapa  comună, fără a se comunica familiei.

-Flueraru , Angheluţă

Învăţător în com.Osmanu ( Unirea ) -Brăila.Rănit în războiul din Răsărit , decorat cu ordinul "Mihai Vitezul" pentru fapte de arme. Arestat .Condamnat la închisoare.

"Plimbat" prin închisorile de la Galaţi,Baia Sprie şi Aiud.

Ajuns în 1951, la Capu Midia (lagăr condus de comandantul satrap Liviu Borcea ) ,era pus să muncească în brigada de "pedepsiţi" .

-Fortunescu ,Constantin D .

Prof. de l. franceză, autor de manuale , directorul rev. "Arhivele Olteniei "  din Craiova .

 Arestat în 1956 , într-un lot de intelectuali , învinuiţi de practicarea "spiritismului" ( după denunţul unui prof. delator ) .Închis la Craiova, Jilava şi Gherla ,unde a murit , din cauza condiţiilor de exterminare la care a fost supus.

-Forţu ,Gavrilă D.

Profesor, n. în 1913 , membru şi luptător în organizaţia" Cruce şi spadă " condusă de Gheorghe Gh.Mărăşeşti. După ce au fost surprinşi de Securitate în timp ce construiau o cabană în zona Huedin( martie'49 ),prof. Forţu a fost urmărit şi arestat în seara de 11 / 12 aprilie'49. Silit de securişti , i-a condus la ascunzătoarea lui Mărăşeşti  (care s-a predat fără luptă ) . La proces, Tribunalul Militar-Cluj l-a condamnat la 25 ani muncă silnică ( sentinţa nr.1545 /23 sept.1949 ).A fost ridicat din închisoare -împreună cu încă 3 deţinuţi - dus în com.Sâncrai şi împuşcat de şeful Securităţii Cluj , col.Patriciu Mihai (Weis ) la 7 oct.1949.

G.

-Galinescu, Constantin

Învăţător. Arestat în 1948, judecat cu "lotul răzleţilor" .Condamnat la închisoare de Tribunalul Militar -Iaşi ( sentinţa nr.334 / 18 mart.1949 ) .

-Galis ,Petru

Profesor în com.Şemlac -Arad.Arestat la 15 aug.1952 , închis la Galeş şi Peninsula. Eliberat în 1954.

-Georgescu, George

Profesor în Ploeşti ( Prahova ) .Arestat , a murit în timpul detenţiei.

-Georgescu, Gheorghe

Învăţător în Cernavodă ( Constanţa ) , fost inspector şcolar.Arestat în 1951, în "lotul Lazăr Ştefănescu ", în urma  delaţiunii unui coleg .Condamnat la 12 ani muncă silnică ( sentinţa nr.138 /4 martie 1952 ) de Tribunalul Militar-Constanţa. Închis la Jilava, Aiud şi lagărul Periprava.

- Georgescu, Gheorghe Şt.

Învăţător în com Rosova -Constanţa., n.în 1908.Arestat, condamnat la muncă silnică pe viaţă de Tribunalul Militar -Constanţa."Graţiat" în 1964 ( Decretul 411 ) .

-Georgescu, Grigore C.

Învăţător  în com.Mihai Vodă-Călăraşi, n.în 1889, în com.Sudiţi ( Ialomiţa ) . Arestat, a murit în lagărul de la Poarta Albă , la 22 aug.1952, din cauza condiţiilor de exterminare.

-Georgescu, Ion V.

Conf.univ. la Facultatea de Teologie ,dr. în Teologie, exeget al vechiului Testament, specialist în ebraică.Arestat de sovietici în 1945,deportat în lagărele din Siberia.

Revenit în ţară în 1956,a fost dus direct la închisoare (bătut la lagărul "5 Culme" de Başpalian ). Eliberat în 1964 (Decretul 411 ) .

-Georgescu ,Ioan Şt.

Învăţător în com.Bogaţi -Argeş.Membru PNL .

Arestat la 15 aug.1952, a murit în lagărul Capu Midia , la 31 aug.1953.

-Ghelmeci , Ştefan / Ghelmeci -tatăl /

Învăţător în  com Mozăceni -Argeş.Implicat în mişcarea de rezistenţă de pe Valea Suici , condusă de Dumitru Apostol.Rănit în 1949 , într-o hărţuire cu Securitatea. A murit în acelaşi an, la Curtea de Argeş. Tatăl său, a fost arestat , condamnat la moarte şi executat .

-Ghenescu , Mihai

Profesor de Geografie la Liceul "Carol I " - Craiova, n.în Băileşti -Dolj. Membru PNŢ ( Delegaţia Permanentă-Dolj ) Arestat de Securitate în 1949.

-Gherasim ,Octavian

Învăţător în com. Păltiniş -Botoşani , n.în 1912.Arestat la 15 mai 1948 , pentru că la percheziţie i s-au găsit Memoriile Regelui Carol I şi un Calendar al Ostaşului , cu fotografiile familiei regale .Torturat în anchetă la Securitatea din Iaşi , condamnat la 6 ani închisoare ( sentinţa nr.281 / 8 martie 1949 ,preşed.col.magistr.Gheorghe Constantin,; judectori :mr.Mihai Vasile, mr.Anastasiu Petre, cpt.Bucşa Teodor  ) de Tribunalul Militar -Iaşi , pentru "crimă de uneltire contra ordinii sociale"( art.209 C.P. ) ; închis la Aiud şi lagărul Peninsula.

-Gherda, Florea N.

Prof. de matematică în Bucureşti , n.în 1895. Fruntaş PNŢ în Bucureşti.

Arestat la 15 august 1949 ;torturat la Securitatea din Rahova ; judecat într-un lot de  20 de persoane , pe baza unui dosar contrafăcut , pentru "încercare de reorganizare a partidului ".

Condamnat la 10 ani închisoare, închis la Jilava şi Gherla, unde a murit la 14 febr.1954.

-Ghibu, Onisifor

Prof. univ.de Pedagogie la Universitatea din Cluj ( 1919-1945 ), n.în 1882 în Sălişte (Sibiu ).Cu studii universitare la Sibiu ( Teologia ) ,Bucureşti , Budapesta ,Strasbourg şi Iena (Filozofie şi Pedagogie ).În 1916, fusese condamnat la moarte ( în contumacie ) de regimul austro-maghiar. Preşed. al secţiei şcolare a Astrei ; secretar general la Instrucţie în Consiliul Dirigent ( 1918-'20 ); membru corespondent al Academiei Române ( din 1919 ) ; fondatorul ziarului basarabean "România Nouă ".Politic , l-a urmat pe Octavian Goga , fiind membru al P.P(Averescu ), apoi P.N.Agrar (Goga), apoi al PNC (Goga-Cuza) .

Cu o vastă operă în domeniul istoriei Transilvaniei şi Basarabiei , a învăţământului şi a  organizării bisericeşti.[ Ex: Deşteptarea moldovenilor de peste Nistru ( Chişinău, 1918 ); Universitatea din Cluj şi institutele ei de educaţie, 1922 ;Cea dintâi statistică a învăţământului din România Întregită ( 1925 );De la Basarabia rusească la Basarabia românească (1926 ) ;Cuvinte către tineretul basarabean, 1927 ;ş.a.ş.a ].

Dat afară din învăţământ în 1945 , pentru activitatea dusă în 1917 în favoarea unirii Basarabiei cu România. Arestat în martie 1945 , internat la Caracal ( apoi eliberat ). Rearestat şi condamnat la 5 ani închisoare , în 1948, de Tribunalul Militar-Sibiu.

"Graţiat " în 1958, a trăit până în 1972.

-Ghiolu,Stavru

Prof.ing. la Institutul Politehnic ,subsecretar de stat la Ministerul Industriei, Comerţului şi Minelor , în guvernul  Antonescu( 1942 ) .Arestat pe 18 mai 1946  ; condamnat la 8 ani închisoare ; închis la Jilava şi Aiud.

-Ghiţescu, Virgil

Prof. de Matematică la Academia Comercială din Braşov.Arestat la 15 mai 1948 .Torturat în timpul anchetei la Securitatea din Braşov. Condamnat la muncă silnică, a murit în timpul detenţiei , în 1949, în lagărul Cetăţuia.

-Grama , Gheorghe

Prof. de Istorie ( cu specializare la Roma ) , din Şerbeni , com.Beica de Jos-Maramureş.

Arestat , anchetat la Securitate , închis la penitenciarul Ocnele Mari , în 1951. Îngrozit de oroarea acţiunii de "reeducare", s-a îmbolnăvit psihic.A fost omorât de "studenţii reeducatori" conduşi de Mihai Strugariu .

-Grămadă, Nicolae G.

 Profesor  în Ploeşti , n.în 1900.Arestat în 1951 .A murit pe 17 ian.1953 , în lagărul de exterminare de la Capu Midia.

-Grigorescu ,

Învăţător în Tulnic -Vrancea.Arestat în 1950, judecat cu un "lot de ţărani" participanţi la revolta din comună. Condamnat la închisoare , a murit în timpul detenţiei .

-Grigorescu ,Ion Constantin

 Prof., director la liceul "Gheorghe Şincai" din Bucureşti, n.în 1907, la Piatra Neamţ.

Arestat la 17 apr.1950 , judecat cu un lot de elevi şi profesori ,  membri ai unei organizaţii anticomuniste "Coloana a VI-a " .Condamnat la 6 ani închisoare , executaţi la Jilava, Aiud şi lagărul Peninsula.Eliberat în 1955.

-Groza ,Horia.

Conf.univ.la Facultatea de Horticultură a Institutului Agronomic din Bucureşti ( din 1949 ) ,  n.în 1910 la Păuneşti ( Bacău ) , cu specializări la Sorbona şi în Elveţia .

S-a înscris în PMR, dar a fost exclus după doi ani ;ing.şef al CAP-Lovrin-Timiş ( 1950 );laureat al Premiului de Stat( 1952 ). Arestat în august 1954, în plină acţiune de stingere a unui incendiu .Soţiei i s-a spus că s-a sinucis prin spânzurare. În realitate, fusese omorât în timpul anchetei .

H.

-Haiduc, Ilie

Asistent universitar la Universitatea din Timişoara, n.în Gurahonţ -Arad .

S-a solidarizat cu studenţii în manifestaţiile de simpatie faţă de revoluţia din Ungaria ( 1956 ), cerând scoaterea limbii ruse şi a marxismului din învăţământ şi retragerea trupelor sovietice din ţară. Arestat la 30 oct.1956; torturat în ancheta de la Securitate Timişoara ,de echipa col.Negrea.Condamnat la 8 ani închisoare , de Tribunalul Militar-Timişoara.

A executat pedeapsa la penitenciarele Jilava şi Gherla.

-Haneş, Petre V.

Prof. de Limba Română la liceul "Mihai Viteazul" din Bucureşti,n.în 1879, la Călăraşi ( Ialomiţa (frate cu Vasile Haneş) pensionat din 1939.Fruntaş PNŢ. Cofondator al unor reviste şi asociaţii  literare ,(rev."Preocupări literare" , soc. "Prietenii istoriei literare" ),autor de studii şi manuale de istoria literaturii şi gramaticii române.

Arestat în 1957 (împreună cu fratele său ), judecat în unul din loturile PNŢ ;  condamnat la închisoare ;încarcerat la 79 de ani , în penitenciarele Jilava, Galaţi şi Botoşani .

Eliberat în 1964 ( Decretul 411 ),a murit la 17 apr.1966.

 

-Herbai ,Emil

[LD: 11 apr.2008 .În seara asta la TVR , s-a prezentat documentarul Luciei Hossu-Longin despre "cazul teroriştilor din Deva "  care au încercat , pe 23 august 1981, să părăsească ţara cu un autobuz în care erau pasageri , ocazie cu care au fost morţi şi răniţi ( dintre călători )....S-a vorbit despre Ceauşescu care ar fi dat ordin ca cei trei "terorişti" să fie lichidaţi ... şi de un doctor de la penitenciarul din Timişoara ( Garnic ) care l-a omorât pe unul din ei  ,făcându-i injecţii cu apă şi aer , iar în final, ştrangulându-l .

Citiţi în Dicţionarele  lui Ioniţoiu şi în Memoriile apărute .Astfel de cazuri au fost cu nenumărate.

Prof dr. în Timişoara.Arestat în 1951, condamnat la 6 ani închisoare , pentru "tentativă de trecere frauduloasă a frontierei ".Închis la Jilava şi Aiud.A murit în timpul detenţiei .

-Hoancă, Simion

Prof.de Ştiinţe Naturale, director de şcoală. Membru PNŢ. Arestat la 15 august 1952. Dus în lagărele de muncă forţată  la Oneşti şi Bicaz.Eliberat în mai 1955.

-Hollos ,Ştefan

Profesor în  Valea lui Mihai -Bihor.Arestat la 29 ianuarie 1958 ; condamnat la moarte . Executat la 2 dec.1958.

-Hotnog,Titus ,C.

Profesor din Iaşi, n.în 1920, în com.Costuleni -Iaşi .Arestat ,condamnat la 1 an închisoare ( sentinţa nr.74 / 23 ian.1951 ) de Tribunalul Militar-Iaşi, pentru că nu l-a denunţat pe Adrian Marino ( care-i propuse reorganizarea PNŢ-Iaşi ) .

-Hrib ,Alexandru / Aurica -soţie  /

Învăţători în com.Ştefan cel Mare-Neamţ.Din 1950,membri ai organizaţiei anticomuniste "Frontul Patriei " creată de Mahu Constantin.Puşi sub urmărire , au stat o vreme ascunşi , dar au fost prinşi şi arestaţi în 17 iunie 1951.

El a fost condamnat la muncă silnică pe viaţă şi  trimis la Canal. (Sentinţa nr.100/13 martie 1953 ) de Tribunalul Militar -Iaşi .

Ea a fost condamnată la 25 ani muncă silnică, în acelaşi proces.

-Hudiţă ,Gheorghe

Învăţător în Ciumuleşti , com.Vadul Moldovei-Suceava, membru PNŢ. Arestat la 10 martie 1949, condamnat la 3 ani închisoare , a murit pe 9 martie 1951, la penitenciarul Jilava , din cauza tratamentului la care a fost supus.

-Hudrea ,Sever A.

Învăţător în satul Bogatul Român -Sibiu , n.în 1910  în com.Zagra -Bistriţa Năsăud. Directorul şcolii (construită de el ) .Arestat în 1948.Condamnat la 7 ani închisoare.

Mort pe 4 ian.1950, în lagărul de exterminare de la Peninsula.

-Huţanu ,Teodor Gh.

Profesor în Suceava, pensionar, n.în 1888.Arestat la 15 aug.1952 .A murit după 2 luni (  28 oct.1952 ) ,din cauza condiţiilor inumane de muncă .

-Huţiu, Alexandru

Învăţător în com.Chişloca -Arad. Arestat în 1955;condamnat la 1 an închisoare ; "plimbat" prin penitenciarele Arad, Jilava ,Gherla, Cluj şi Oradea.

I.

-Iacob ,Ion

Învăţător ( probabil,în Iaşi ) .Arestat în mai  1948.Judecat în "lotul răsleţilor" , în martie 1949 , de Tribunalul Militar -Iaşi .Condamnat la închisoare :Iaşi, Galata, Suceava şi Aiud.

-Iancu,Gheorghe N.

Profesor pensionar  în Dorohoi-Botoşani, n. în 1887 , la Bârlad -Vaslui .Arestat la 15 august 1952.Condamnat la muncă silnică .Decedat pe 13 nov.1952, în lagărul Galeş .

-Iepure , Iuliu

Profesor în Sighet -Maramureş.S-a opus "autorităţilor"  ucrainene aduse de NKVD, care pregăteau alipirea Maramureşului la Ucraina. Arestat la 2 februarie 1945 , alături de alţi români , acuzaţi de "atitudine antisovietică". Dus într-un lagăr din Ungaria .Eliberat în 1946. 

-Ifrim ,Vasile N.

Profesor în Boghineşti-Vrancea, n.în 1928.Arestat la 4 sept 1958 ; torturat la Securitatea din Focşani , pentru a obţine declaraţii în vederea acuzării de "complot împotriva statului "

Mort la Securitate ,pe 28 nov.1958 , din cauza torturilor, cadavrul a fost transportat la penitenciarul Văcăreşti , unde i s-a întocmit certificat de deces ( nr.263 /198 )

-Ignat, Vasile

Învăţător în Bogata, com.Călăraşi-Cluj.Arestat în 1949; condamnat la închisoare .

A murit pe 10 mai 1950, în timpul detenţiei, la Aiud.

-Ilie, Ion

Profesor la şcoala normală "Ştefan Velovan " din Craiova. Preşed.org.jud.PNŢ -Dolj.Ales deputat PNŢ în alegerile din 1946, în pofida marii falsificări.

Arestat în 1947, cu grupul fruntaşilor PNŢ .7 ani închisoare la Aiud, Capu Midia şi Poarta Albă .

După  expirarea pedepsei, i s-a fixat domiciliu obligatoriu la Sinaia , unde ,grav bolnav  ( tuberculoză şi diabet ) , a murit în 1957.

-Ilie, Remus

Profesor de Istorie , inspector şcolar, la Curtea de Argeş , n.în 1901,la Bucureşti . Hărţuit pentru că a refuzat să semneze moţiunea de condamnare la moarte a lui Iuliu Maniu .

Scos din învăţământ în 1952, a intrat ghid la mănăstirea Curtea de Argeş. Denunţat de un călugăr "supraveghetor" pentru explicaţiile date unui turist american ( despre desfiinţarea cultului greco-catolic ; despre acoperirea însemnelor şi portretelor regale ) , a fost arestat în februarie 1957. Torturat 6 luni la Securitatea din Piteşti, Bucureşti şi Cluj.

Condamnat la 15 ani muncă silnică (sentinţa nr.571 /1957 ) de Tribunalul Militar-Cluj , pentru "înaltă trădare ". Închis la Jilava, Gherla, Galaţi, Aiud şi Botoşani, cu sănătatea zdruncinată,

a fost "graţiat" în 1964 , cu Decretul 411.

-Iliescu, Ion

Profesor în satul Cuptoare , com.Cornea-Caraş Severin .Arestat în 1948 ; condamnat la închisoare ;încarcerat la Jilava , Aiud şi lagărul Peninsula. La expirarea termenului de pedeapsă , i s-a fixat domiciliu obligatoriu în Bărăgan.

Rearestat în sept.1959 ( din domiciliu obligatoriu ), condamnat la închisoare ; dus în lagărul de muncă forţată de la Galeş şi Culme."Graţiat" în 1964 , Decretul 411 .

-Ioanid, Tudor

Învăţător din Cegani ,com.Borduşani -Ialomiţa. Mobilizat în război, decorat pentru acte de vitejie .

Arestat în 1948 ,de Securitatea Braşov .Judecat în "lotul comandorului Victor Ciulei " . Condamnat , închis la Jilava şi Aiud.

-Ioaniţescu ,Gheorghe I .

[LD:consider acest "caz" emblematic pentru miile de învăţători şi profesori ai  României ,zdrobiţi profesional, economic şi moral de regimul totalitar comunist."Dascăli modeşti" intrând în statistici doar la număr,zdrobirea lor ( alături de preoţi ), a semnificat echivalentul "stingerii luminii" din case, a "pierderii busolei" pe mare, pentru ţărani.Asta s-a şi vrut .

   Învăţător din com.Caşin -Bacău (fiul preotului Ion Ioaniţescu ,arestat şi el ).

Sublocotenent combatant în primul război mondial ( rănit pe câmpul de luptă ).

Locotenent combatant în al doilea război ,în Regimentul 27 Infanterie -Bacău ( grav rănit ).

Membru PNŢ ,a fost hărţuit  şi arestat de mai multe ori ( peste 5 ani din viaţă ), fără a fi judecat sau condamnat ,în penitenciarele Bacău, Iaşi, Aiud, Gherla, Poarta Albă şi Peninsula.

Pentru a se întreţine ,a lucrat ca muncitor necalificat pe şantierul de la Oneşti, murind în 1968.

-Ionescu, Alexandru C.

Asistent univ.la Facultatea de Agronomie -Cluj, n.în 1916.Arestat pe 11 iunie 1948 de Securitatea din Cluj.Torturat în anchetă ; condamnat la 10 ani închisoare de Tribunalul Militar-Cluj, pentru " uneltire contra ordinii sociale" .A murit pe 29 mai 1950 ,la Aiud, din cauza condiţiilor de exterminare , fără asistenţă medicală .

-Iorgu , Dinu

Prof. în satul Scărlăteşti , com.Largu -Buzău .Arestat , condamnat , pentru " uneltire contra ordinii sociale" .Detenţia în penitenciarele Jilava, Gherla şi lagărele de muncă forţată din Delta Dunării .

-Iordăchescu, Mihai D.

Învăţător, n.în 1907, în com Andrieşeni-Iaşi .Membru PNL.Lct ( r.)mobilizat pe front, căzut prizonier la sovietici ,în luptele pentru eliberarea Basarabiei şi Bucovinei  .

Repatriat în 1951, a povestit consătenilor ororile din lagărele sovietice.

În 1956,după izbucnirea revoluţiei din Ungaria, sfătuia ţăranii să fie pregătiţi pentru un eveniment similar în România.Arestat la 7 martie 1959, împreună cu mulţi consăteni ; torturat la Securitatea din Iaşi ;condamnat la 18 ani muncă silnică ( sentinţa nr. 227 / 31 martie 1959 )de Tribunalul Militar-Iaşi.Pedeapsa i-a fost redusă la 3 ani muncă silnică, în urma recursului în supraveghere.

-Iorgulescu, Grigore

[LD: aviz ecologiştilor din ţara noastră  :este un precursor ecologist  care a plătit cu libertatea preocuparea pentru protejarea  ecosistemului din Delta Dunării. ]

Prof.pensionar în Mahmudia-Tulcea.Arestat şi condamnat la 10 ani închisoare ( sentinţa nr. 812 /16 dec.1948 )de Tribunalul Militar Constanţa , pentru că a făcut mai multe Memorii către CC. al PCR în care avertiza autorităţile privind decimarea pelicanilor din Delta Dunării . Pelicanii -s-a spus la proces- nu trebuiau cruţaţi pentru că <mâncau peştele clasei muncitoare >  Nu ştim la cât a fost condamnat, dar a fost întemniţat la Aiud.

-Ispas ,Marin

Profesor de limba română şi franceză la Şcoala nr 36 din Bucureşti, n.în 1917, la Cerăt -Dolj.

Arestat la 1 iulie 1961, anchetat la Securitatea Capitalei ( Uranus ) ,într-un grup de profesori , judecat cu "lotul prof.Muşu Gheorghe" .Condamnat la 5 ani închisoare, pentru <discuţii duşmănoase la adresa regimului > ."Trecut" prin Jilava şi lagărul de muncă forţată de la Periprava .

J.

-Jărcău,Alexandru Gh.

Profesor în Bistriţa Năsăud, n.în 1904,  în satul Vadu Soreşti, com.Zărneşti-Buzău.

Arestat la 1 febr.1949 de Securitatea din Bistriţa Năsăud. Torturat în anchetă de şeful Securităţii, Gligor Mihai, ajutat de ofiţerii Lothe Andrei, Pongraţiu Liviu ş.a.

Condamnat la 10 ani muncă silnică ( suplimentată cu încă 5 ani, în urma recursului ), de Tribunalul Militar Cluj.A murit în timpul detenţiei , în 1962, în lagărul de muncă forţată de la Peninsula

-Joian ,Horia 

Învăţător în com.Stăneşti -Giurgiu.Candidat PNŢ în alegerile din 19 nov.'46 .Pus sub urmărire de Securitatea din Giurgiu , după procesul şi dizolvarea PNŢ; arestat la 15 august 1949.

L.

-Lazăr ,Ion L.

Învăţător în satul Sărand , com.Copăcel -Bihor , n.în 1911.

Arestat la 21 mai 1948 ; torturat în anchetă la Securitatea Oradea ( de torţionarii Cseller şi Retezan ) .Condamnat la 15 ani muncă silnică de Tribunalul Militar -Cluj.

A murit pe 4 apr.1953, la Aiud.

-Leluţiu, Aurel

Profesor la Blaj ( din 1941 ) şi Tg.Mureş ( din 1945).N.în 1914, în satul Olteţ , com.Viştea ( Braşov ). Arestat în 1948  - împreună cu călugăriţele de la Blaj -  şi dus cu domiciliu obligator la Mănăstirea Obreja.

Rearestat în 1951,sub acuzaţia de redactare a unor manifeste religioase. Torturat în anchete la MAI ;condamnat la muncă silnică pe viaţă (sentinţa nr.396 / 1952 )de Tribunalul Militar-Bucureşti, pentru " crima de uneltire contra ordinii sociale" .

Închis în puşcăriile exterminatoare: Jilava, Sighet, Râmnicu Sărat, Piteşti şi Gherla. "Graţiat" pe 31 iulie 1964, cu Decretul 411 , după 16 ani de temniţă grea.

-Leucuţa , Aurel

Învăţător în com.Bocsig (Arad ).Membru al org." Mişcarea Naţională de Eliberare" .

Arestat în 1951 ; torturat în anchetă la Securitatea din Timişoara ;condamnat la 25 ani muncă silnică de Tribunalul Militar Timişoara."Graţiat" în 1964, cu Decretul 411 .

-Lolu, Ion 

Profesor  de Română şi Franceză, membru PNŢ, reporter la "Dreptatea" .

Arestat la 15 aug.1949 ;condamnat la 6 ani închisoare ;eliberat din penitenciarul Oradea pe 2 dec.1955.

-Lungu,Dumitru

Învăţător în satul Sudiţi , com.Ceptura ( Prahova ), n.în 1915.Arestat în 1945 ; judecat cu organizaţia "Ciucaş " ; condamnat la 2 ani închisoare .

Rearestat (1948-'51;1953-'55 ;1958-'64 ),hărţuit în anchete , transferat  prin penitenciarele vremii la penitenciarele din Bucureşti ( MAI şi  Uranus ), Aiud, Ocnele Mari, Jilava, Gherla , Cetăţuia Braşov.

-Lupaş , Semproniu

Prof.la Academia Comercială din Braşov.Fiul istoricului Ion Lupaş .

Arestat la 15 august 1949 , de Securitatea din Braşov.

M.

-Madan,Ion

[LD:dăm un asemenea caz pentru a releva degradarea morală la care au fost coborâţi oamenii, în regimul concentraţionar de tip bolşevic.Acest profesor ar fi împuşcat chiar un deţinut -Dumitrache- cu pistolul ofiţerului politic. În ce hal de dezumanizare a trebuit să fie adus el , până a ajuns să devie din victimă, călău. ]

Profesor de Teologie în oraşul Turnu Severin-Mehedinţi ,refugiat  din Basarabia .

Arestat şi condamnat, în 1949 a fost trimis în lagărul Peninsula , unde a devenit "omul" ofiţerului politic Chirian .Numit "prim-brigadier" ,a colaborat cu studenţii torţionari din brigăzile "13-14 " .În sept.1951, a fost trimis în lanţuri la penitenciarul Aiud , alături de Bogdănescu şi ceilalţi torţionari.

-Malcean,Ion

Învăţător .Conducătorul unui grup de partizani din Maramureş .Arestat ; judecat cu "lotul partizanilor "din munţii Ţebleş ( 1951 )  ; condamnat la închisoare.

-Manda,Gheorghe D.

Învăţător  în Piatra Olt, membru PNL.Arestat în nov.'46, în timpul campaniei electorale, pentru intimidarea simpatizanţilor .

-Manole,Ion

Învăţător (? ), din Târgu Mureş-Mureş.Arestat în nov.1956 ;judecat în "lotul Faliboga" ; condamnat la muncă silnică pe viaţă ( sentinţa nr.1 203 / 1958 ) de Tribunalul Militar -Cluj .

"Graţiat" în 1964, cu Decretul 411 .

-Marcu,  Alexandru

Prof.univ.,istoric şi critic literar, traducător de prestigiu din ( şi în ) limba italiană .

N.în 1894, la Burdujeni ( Suceava ) ;licenţiat al Facultăţii de Litere ( 1919, Bucureşti  ); dr. în Litere ( Florenţa ) ; cercetător la Şcoala Română din Roma ( 1923-'24 ); prof. la Academia Comercială din Bucureşti ( din 1923 ) ; prof.(apoi decan ) al Facultăţii de Litere -Bucureşti.

Arestat la 18 mai 1946 ,ca fost demnitar în regimul Antonescu, pe baza Legii 312 / 1945.

Judecat în "lotul III" al miniştrilor antonescieni ; condamnat la 12 ani muncă silnică ; închis la Aiud.A murit în dec.1954, la spitalul penitenciar-Văcăreşti.

 [Vezi pe larg la tabloul 07.Guvernanţi, demnitari , ]

- Mareş, Vasile S./Mareş ,Cornel-fiu /

Învăţător în com.Pârjol- Bacău . Membru al Deleg.Permanente a PNŢ.Candidat pe listele de deputaţi la alegerile din 19 nov.'46 .Arestat în 1947,împreună cu fiul , în valul de arestări pe timpul procesului Maniu-Mihalache. Eliberat, dar mereu urmărit şi persecutat . În 1952, auzind că i s-a pregătit un nou mandat de arestare,s-a spânzurat  ( 19 aug.'52 ).

-Marin , V ( ? )

Învăţător în Priboeni -Argeş ,fruntaş PNŢ , partizan în munţi. Scăpat dintr-o ambuscadă în munţi, a stat acasă ascuns 5 ani într-un butoi cu fund dublu .Încercând să fugă, a fost împuşcat în apropierea gării Călineşti -Argeş.

-Marin Gheorghe Şt. / Marin ,Gheorghe N./

Învăţători în satul Dorobanţu, com.Nicolae Bălcescu -Constanţa.

/Gheorghe Şt.- arestat la 22 iul.'48 ( împreună cu preotul Simion ) sub acuzaţia că au instigat sătenii să ceară micşorarea cotelor agricole ;condamnat la 3 ani închisoare ( sentinţa nr.458 / 20 aug.'48 ) , pedeapsă redusă ulterior la un an.

/Gheorghe N.- arestat pe 9 oct.'49 ; torturat la Securitatea Constanţa ( de Nicolae Doicaru ); condamnat la 8 ani închisoare ( Sentinţa nr.22 / 12 ian.'50 ) de Tribunalul Militar Constanţa ;

închis la  Jilava, Aiud, Peninsula.

-Marinescu ,Virgil / Marinescu Ecaterina I.- soţie / Alexandru şi Ion -fii /

- Virgil - învăţător în  com.Nucşoara-Argeş, membru PNŢ.S-a întâlnit cu Gh.Arsenescu căruia i-a promis că va intra în mişcarea de rezistenţă , împreună cu cei doi fii .

Arestat la 15 nov.1949 (împreună cu soţia ) ;condamnat la 10 ani muncă silnică ( Sentinţa nr. 1183/20 dec.1950 ).La 10 oct.1959, Serviciul de Evidenţă MAI ,( Adresa nr.10057 ) a anunţat penitenciarul Piteşti că i s-a suplimentat pedeapsa cu încă 6 ani închisoare .

"Graţiat " în 1964, cu Decretul 411 .

- Ecaterina-soţia lui Virgil, casnică, n.în 1908, în satul Brădetu, com.Brăduleţ-Argeş.

Arestată pe 2 nov.'49 , împreună cu soţul , pentru sprijinirea col.Gheorghe Arsenescu .Torturată în anchetă la Securitatea Piteşti ; condamnată la 4 ani închisoare ; închisă la Piteşti, Jilava şi Mislea ; eliberată la expirarea pedepsei.

Rearestată în 1959 ;condamnată la 20 ani muncă silnică ;detenţia la Piteşti, Jilava şi Miercurea Ciuc . "Graţiată" în 1964, cu Decretul 411 .

- Alexandru - student la Cluj .În nov.'49 , după arestarea părinţilor, s-a alăturat mişcării de rezistenţă .Arestat la 2 martie1950 ; torturat în anchetă la Securitatea din Piteşti ; condamnat la 4 ani închisoare ; eliberat . Rearestat în 1959 (de pe masa de operaţie dintr-un spital din Cluj ); condamnat la 20 ani muncă silnică ( Sentinţa nr.18 / 13 febr.1960 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti . "Graţiat" în 1964, cu Decretul 411.

- Ion - student la Cluj.După arestarea părinţilor, împreună cu fratele , s-a alăturat mişcării de rezistenţă. Din cauza unor neînţelegeri, pe 6 sept.1952, a fost împuşcat de Petre Arnăuţoiu şi îngropat lângă bordeiul din munţi .

-Matei, Coriolan

Profesor din Corona -Braşov (fost consilier al cmd.legionar Radu Mironovici ).

Arestat şi condamnat în 1948  în "loturile legionare" ;detenţia la Jilava şi Aiud ; eliberat. Rearestat în 1956 ; condamnat la 20 ani muncă silnică în "lotul Faliboga" ( Sentinţa nr.1 203 /1957 ,preşed.  Paul Finichi ) de Tribunalului Militar -Sibiu .

-Mazilu ,Dumitru, P

N.1885, Broşteni -Vrancea .Licenţiat în Drept, Filozofie şi Istorie.Prof.secundar la Craiova şi Râmnicu Vâlcea, redactor la ziarul "Lumina" ( Vâlcea ).Decorat cu Coroana României pentru fapte de arme în primul război mondial.În 1918,în Parlamentul refugiat la Iaşi ,deputat junimist-conservator al ţărănimii ,în Colegiul III.

După război, profesor la şcoli militare şi la liceul "Spiru Haret" din Bucureşti ( 1919-1923 ), avându-l printre elevi pe Mircea Eliade.

  Membru al P.Ţ  condus de Mihalache ( 1919-1926 ), al PŢ-Lupu(1926-'33 ),revenint apoi la PNŢ(1934 ).Contestatar al regimului Antonescu ,retras la o fermă din Periş ( 1941-'44 ).

Arestat la 2 martie 1949,cu domiciliu obligatoriu la Focşani.

Rearestat în martie 1952.Detenţia în lagărele de muncă forţată de la Coasta Galeş şi Peninsula. Eliberat în iulie 1954 .

-Măicăneanu ,Nicolae

Profesor din satul Bălteni ,com.Perieţi -Olt.Arestat şi condamnat în 1949 . A  murit în 1950,la Aiud,  în urma torturilor din timpul anchetei.

-Mălăcescu, Gheorghe ("Crăciun" ) / Dumitru Gh.-fiu /

Învăţător în com.Ţifleşti -Vrancea .O vreme, partizan din grupul Ion Paragină , apoi, într-un  grup separat , care îşi aveau bordeele în pădurea Tihăria.  În principal, acţiunea avea drept scop lupta pentru protejarea drepturilor de proprietate asupra pământurilor moştenite de ţărani prin hrisoave de pe vremea lui Ştefan cel Mare .  În noaptea de 18 oct.1949 ( prin delaţiunea unor agenţi securişti strecuraţi printre partizani ), grupurile au fost atacate de Securitate.Gh.Mălăcescu, a fost arestat ; torturat la Securitatea din Galaţi ; condamnat la muncă silnică pe viaţă  .

/Dumitru (fiul )- elev de 19 ani , arestat la 6 dec.1949 ; torturat la Securitatea din Galaţi ; condamnat la 2 ani muncă silnică ;a murit pe 27 nov.1951 , la Poarta Albă , cu 9 zile înaintea expirării termenului de pedeapsă.

-Mărculescu,Radu

[LD:  mărturisim regretul de a nu avea (încă )  memoriile-document " Pătimiri şi iluminări din captivitatea sovietică" ale acestui martor lucid , care tratează drama românilor prizonieri din lagărele sovietice. Preluăm informaţiile şi câteva fragmente din Dicţionarul lui Cicerone Ioniţoiu .

Pentru a evita confuziile, precizăm că  nu este vorba de brigăzile de voluntari pregătite şi aduse în ţară de Ana Pauker et & -Tudor Vladimirescu sau  Horia, Cloşca şi Crişan -ci este vorba de ofiţerimea română demnă, care nu a căzut în plasa propagandei comuniste , a fost reţinută în  lagărele de prizonieri încă 10 ani şi, după repatriere, a îndurat represiunea comunistă din propria ţară. ]   

Profesor de L.Română la liceul "Gheorghe Lazăr " şi "Aurel Vlaicu " ;autor de studii literare şi eseuri filozofice , traducător de poezie din l.franceză. N.în 1915, la Bucureşti ;  

Ofiţer (r.) ,combatant în războiul din Răsărit, căzut prizonier la sovietici.

 Din mărturiile sale :<...noi românii ( mai precis ofiţerii ) am fost singurii care am reuşit în februarie 1948 , în lagărul Mănăstârca-Orank , printr-o cvasi unanimă grevă a foamei ce a antrenat 1500 de oameni ,să constrângem discreţionara putere sovietică să ne repatrieze .

Această repatriere smulsă stăpânirii ,prin care majoritatea ofiţerimii noastre a putut intra în ţară cu fruntea sus ,nepecetluită de semnul infamant al trădării, a încununat periplul captivităţii noastre cu un final apoteotic... >
Care a fost "finalul apoteotic " ? : la revenirea în ţară( 1957 )  a fost dus direct la penitenciarul Sighet, apoi în  lagărul din Bragadiru , unde a fost reţinut 8 luni şi jumătate.

După revoluţia  din Ungaria , toţi cei cu dosare NKVD au fost rearestaţi.

Mărculescu Radu a fost cuplat  "lotului Constantin Puiu Anastasiu" ( 10 apr.1959 ) şi  judecat de Tribunalul Militar -Bucureşti ( preşed. Finichi Paul ).

Mărturiile sale au putere de dovezi privind intenţia genocidară :<Securitatea născoceşte comploturi ,operează arestări , desfăşoară anchete în cursul cărora torturează şi schingiuieşte şi, în final, instrumentează procese. Evantaiul acestor acţiuni juridice era vast şi se întindea pe toată ţara .În acest gigantic şi demenţial vârtej de procese, unul de mari proporţii ni s-a înscenat şi nouă, prizonierilor din rezistenţă.

De fapt , n-a fost un singur proces, ci o galaxie de procese unele mai mari, altele mai mici, toate gravitând în jurul unui proces pivot  care îl avea ca personaj central pe Constantin Puiu Atanasiu de care se legau iţele, artificial fireşte ,tuturor celorlalte .În această galaxie am fost şi eu plasat pe orbita unui proces , cu încă trei complici , cu care însă nici nu mă cunoşteam, [...] Mie îmi imputatu 3 peme scrise în captivitate şi aduse în ţară prin memoria unor prieteni care le preţuiseră [...] cum eu am rezistat la presiunile anchetei, şi n-am recunoscut nimic, iar martorii folosiţi ca acuzatori , cu toate intimidările şi chiar torturile la care au fost supuşi ( unii dintre ei erau deja condamnaţi la moarte ) au contestat cu înverşunare în instanţă tot ce li se atribuise că ar fi declarat împotriva mea, completul de judecată s-a văzut - spre stupoarea lui - lipsit de probe. >

Neputându-l condamna, dar nedorind să-l scape din gheare, după un an de aşteptare în celulele de la Uranus , a fost transferat la Periprava, unde i s-a comunicat că M.A.I. i-a dat  o pedeapsă

administrativă de 72 de luni ( adică o condamnare de 6 ani , fără proces ).

A executat doar 5 ani, fiind "graţiat" în 1964, cu Decretul 411 .

-Mihadaş, Teohar

[LD: Pentru valoarea documentară şi literară, recomandăm volumul său de memorii 

"Pe muntele Ebal" , apărut în 1990. ]

Profesor de L.română,tânăr poet şi prozator , fiu de păstor aromân .N.în 1918, în com.Turia -Grecia ( Macedonia ).Licenţiat al Facultăţii de Litere şi Filozofie a Universităţii -Bucureşti ( 1943 ).

După 23 aug.'44, referent de presă la Departamentul Naţionalităţilor.

În 1945, fiind dat afară pentru că a refuzat să devie membru PCR , a plecat profesor în oraşul Bistriţa Năsăud. Arestat în 1949 ; torturat la Securitate ; judecat cu lotul "Garda Albă " ; condamnat la 7 ani închisoare . A trăit calvarul penitenciarelor şi lagărelor de exterminare de la Aiud, Mărgineni, Piteşti . În toate , a fost mereu pedepsit ,pentru că se opunea cu demnitate măsurilor abuzive ale administraţiei .

"Eliberat" în 1956 ,a supravieţuit ca salahor : culegător de zmeură, săpător de fântâni, confecţioner de lăzi, şef de coloană hipo, om de serviciu .ş.a.ş.a. După 15 ani de viaţă "marginală" ,a redevenit... poet şi prozator. A murit în 29 nov.1996, la Cluj.

-Mihai, Florin

Învăţător în com.Întregalde -Alba , n.în 1904.Arestat pe 11 mart.1949 , pentru sprijinirea  mişcării  de rezistenţă "Frontul Apărării Patriei Române "condusă de Nicolae Dabija.

Torturat în anchetă la Securitatea-Sibiu de securiştii  lui Gh.Crăciun ;condamnat la 20 ani închisoare de Tribunalul Militar-Sibiu(28 oct.1949 ) ;a murit la scurt timp după condamnare.

-Mihalache ,Ion I.

[ LD: Vezi pe larg la Tablou PNŢ ]

N.1882, Topoloveni -Argeş. Absolvent al Şcolii Normale din Câmpulung -Muscel , învăţător la Topoloveni ,la 18 ani .A intrat în politică din 1914,pentru emanciparea ţărănimii , în cadrul mişcării de inspiraţie haretiană ,condusă de Dobrescu-Argeş.

Fondator al Partidului Ţărănesc ( 1918 ),cofondator -împreună cu Maniu -al PNŢ (1926) Preşed.alternativ al PNŢ (între 1933-1937 )

La 14 iulie 1947, cu aprobarea lui Maniu ,Ion Mihalache ( cu un grup de fruntaşi PNŢ ) a încercat să plece din ţară cu un avion [ Vezi pe larg Fuga de la Tămădău ]

Întreg grupul a fost arestat şi învinovăţit de "trădare naţională ".

A fost arestată întreaga conducere.A urmat procesul ( 29 oct -11 nov.'47 ).

Ion Mihalache a fost condamnat la pedepse ce însumau 104 ani de închisoare (Sentinţa nr.1988/ 11 nov.) Detenţia a executat-o la penitenciarele MAI, Galaţi, Sighet şi Râmnicu Sărat .

A murit în timpul detenţiei,la Râmnicu Sărat, pe 5 martie 1963.

-Mihăilescu ,Constantin

[LD: Acest om, după dec.1989, a fost numit director la şcoală. A fost bătut şi omorât după alegerile din 1990, de un fost activist comunist, pentru că făcea campanie electorală pro-

PNŢ. Criminalul a fost achitat . ]

Învăţător , directorul şcolii din saul Udeşti , com.Forăşti-Suceava ; combatant în ambele războaie mondiale ( cpt.r. ); membru activ PNŢ.Dat în urmărire după alegerile din '46 ; condamnat la 6

luni închisoare ( în lipsă ) ; a stat ascuns 7 ani .

În 1953, prins şi arestat , a fost condamnat la 15 ani închisoare ( reduşi ulterior la 4 ani ) .

-Militaru, Gheorghe

Învăţător, fost legionar , n.în 1910, în satul Motnău, com.Dumitreşti -Vrancea.

În 1941,voluntar pe frontul de Răsărit , a fost luat prizonier de sovietici.Opunându-se la racolarea de "voluntari " pro-comunişti, a fost internat în lagărele de prizonieri din Oranki şi Uhta.Repatriat în 1948,a fost arestat într-un grup numeros ( 1949 ) pentru încercarea de a organiza o mişcare de rezistenţă anticomunistă în munţii  Vrancea ; condamnat la 10 ani închisoare ;închis la Canal, minele Baia Mare şi Cavnic, Aiud şi Gherla.

La expirarea pedepsei , în loc de eliberare, a fost condamnat cu o pedeapsă administrativă ,, trimis iar la Periprava la Tăiat stuf. Eliberat în 1964.

-Mironescu, Alexandru

 Profesor în Bucureşti.Arestat în aug.'58, pentru că în locuinţa sa se ţineau cenacluri literare la care participa şi părintele Daniel (Sandu Tudor ) ,stareţul de la Rarău .

Anchetat şi judecat în "lotul Rugul Aprins " ; condamnat la închisoare .

-Mititelu ,Cezar

Profesor de Filozofie-Bucurşti.În anii 1977-'78 , a protestat contra muncii silnice din închisori şi lagăre , invocând respectrarea drepturilor omului . Arestat în 1978, a fost supus unui tratament psihiatric.

-Mitucă , Gheorghe / Mitucă Ion -Scorila Gh.fiu /

-Gheorghe -învăţător în satul Scorila , com.Vlădaia-Mehedinţi.Membru PNŢ (fondator al PŢ-Ion Mihalache)  ; deputat de Mehedinţi în legislaturile PNŢ.

Arestat la 15 mart.1947 ; eliberat din lagăr , grav bolnav , a murit pe 7 sept.1947.

-Ion Scorila (fiu )-căpitan deblocat , devenit contabil.Arestat pe 12 sept.1948 de Securitatea -Timişoara ; condamnat la 5 ani închisoare ( Sentinţa nr. 1 737 /30 nov.1949 ) de Tribunalul Militar-Timişoara ;  eliberat la 23 dec.'53 .

Rearestat pe 5 iul.1954 ; condamnat la 5 ani închisoare, pentru tentativă de trecere a frontierei ; amnistiat la 18 oct.1955.

După eliberare, a scris un Memoriu despre situaţia deţinuţilor politici , pe care i l-a dat lui Dinu Constantin Pillat să-l trimită în străinătate lui Mihai Fărcăşanu .

Rearestat pe 23 iul.1959 de Securitatea din Craiova  şi trimis la Bucureşti ( Malmaison ) .

Judecat în procesul "Constantin Noica-Dinu Pillat " ; condamnat la 20 de ani muncă silnică ( Sentinţa nr 24 / 1 mart.1960 ) pentru "crimă de uneltire împotriva statului şi propagandă în favoarea schimbării regimului comunist ,prin război " ( încriminat de art. 209 C.P ) ."Graţiat"  în 1964 , cu Decretul 411 , a fost în continuare supravegheat de Securitate .

În 1976, i s-a regizat un proces şi a fost judecat "în faţa oamenilor muncii " . 

-Moigrădean ,Grigore Gavril

Învăţător, director de şcoală , în com. Săuca (Satu Mare ) , combatant ( cpt.r. ) în al doilea  război mondial , decorat cu ordinul "Mihai Viteazul" .Pentru prestigiul său, a fost însărcinat de autorităţi, în toamna 1948,să convoace învăţătorii greco-catolici din judeţ  pentru a semna acceptarea trecerii la religia ortodoxă. Spre nemulţumirea autorităţilor, a spus ,printre altele :<Nu trădaţi Biserica  şi Neamul că ne va pedepsi Dumnezeu şi şi ne va osândi istoria.> Majoritatea învăţătorilor  a părăsit sala,  refuzând să semneze .

Securistul prezent l-a întrunire l-a arestat pe loc ;torturat la Securitatea din Carei  şi Satu Mare.Condamnat la închisoare  de Tribunalul Militar -Cluj ; închis la penitenciarul  din Cluj.

La "eliberare " ( fără  serviciu, salar , casă )  i s-a fixat domiciliu obligatoriu  în Cluj, fiind silit să-şi câştige existenţa ca muncitor calificat.

-Morărescu, Ioan

Învăţător în Meteş-Alba .Arestat ca membru al org." Frontul Apărării Patriei " .

Omorât în timpul anchetei , la Securitatea din Deva.

 

-Moroianu , Grigore

Învăţător în Dulgheru -Constanţa, n.în 1929.Arestat la 13 mai 1950 ;torturat la Securitatea din Constanţa de cpt. Sepi Năstase , care i-a întocmit dosarul ) ; condamnat la 10 ani închisoare

( Sentinţa nr.311 / 28 aug.1950, de preşed.mr.Şandrea Gheorghe ), pedeapsă redusă la 7 ani ( la recurs ).Detenţia la Jilava, Canal, Aiud şi Gherla .

-Motrescu , Vasile P./Maria-soţie / Sofia M.-mamă /  Pintilie L-tată  / Gheorghe , Constantin, Ion -fraţi  /Catrina, Gheorghe T., Ilie V. , Nistor , Simion , Trifan C.  -rude ,consăteni /

[Vezi la  Tabloul Ţărani- cazul Motrecu ]

Învăţător, n.în 1920,partizan din primăvara'44, în gruparea Vladimir Macoveiciuc ( contra armatei de ocupaţie sovietice înainte şi după 23 august ).

După moartea lui Macoveiciuc , a stat ascuns prin munţi , iar din 10 apr.1949, s-a alăturat grupării Constantin Cenuşe .

Condamnat -în contumacie -la 8 ani închisoare ( Sentinţa nr. 762 / 26 sept.1950 ).

S-a predat la 26 iunie 1951. Securitatea a încercat să-l folosească la prinderea partizanilor din Făgăraş-gruparea  Ion Gavrilă - dar el le-a dejucat capcana ( securiştii au fost împuşcaţi de partizanii avertizaţi) şi s-a alăturat grupării Vasile Vatamaniuc participând la confruntarea de la Bâtca Corbului , în care au fost împuşcaţi 2 securişti  ( 18 oct.55 ).  A stat ascuns în Obcinele Bucovinei , timp în care soţia, părinţii şi fraţii i-au fost arestaţi, anchetaţi, şi condamnaţi.

Condamnat la moarte  -în contumacie- ( Sentinţa nr. 969 / 30 iul.1956 ) de Tribunalul Militar-Iaşi Prins pe 13 ian.'58 ; executat pe 29 iulie 1958, în penitenciarul din Botoşani .    

Câteva extrase din Sentinţa nr.969 / 30 iul.'56. : <Învinuitul Motrescu Vasile înainte şi după 23 August 1944 a făcut parte din banda lui Macoviciuc Vladimir (împuşcat de organele de urmărire ) [...] fugar împreună cu Cenuşe Constantin (condamnat ) şi alţii , comiţând o serie de tâlhării contra cetăţenilor cinstiţi din regiunea Suceava >; <Devenit fugar Motrescu Vasile s-a înarmat cu o armă Z.B. desfăşurând la început singur şi apoi din anul 1952-1953 , împreună cu fraţii Ion şi Gheorghe Chiraş şi Vatamaniuc Gavril ,activitate teroristă în regiunea Suceava . > ; <Banda în frunte cu Motrescu Vasile şi-a propus drept scop să stea astfel înarmată ,iar membrii ei fugari, până se va schimba regimul din RPR .>;< ...s-au hotărât să-şi construiască bordeie şi colibe camuflate unde stăteau ascunşi şi de unde au început să-şi desfăşoare acţiuni teroriste , să jefuiască cabanele muncitoreşti ale IFET ,stânelor diferitelor cooperative etc.> După ce sunt enumerate zeci de asemenea incursiuni şi crime , pe baza mărturiilor din dosare ,se arată :<După 18 ian.1955, învăţătorul Motrescu Vasile s-a despărţit de ceilalţi membri ai bandei [...]şi în prezent este dispărut de la domiciliu fiind fugar [...] >.

Pentru ca, în consecinţă, cu unanimitate de voturi , făcând aplicaţiunea art.342 CJM [ Cod Justiţie Militară ], a art.1 şi 4  din Decret 199 /1950 , a art.25 Cod Penal  <îl condamnă pe Motrescu Vasile la moarte prin împuşcare pentru crima p.p.din art.1 D.199 / 1950 .Confiscă întreaga avere personală .>

-Moţ, Ilie

Învăţător în Hălmăgel-Arad.Delegat la urne în alegerile din 19 nov.1946, a protestat împotriva fraudelor executate de comunişti ( Sătenii au deşertat urna şi au constatat frauda ; preşed.secţiei a scăpat cu fuga ).Arestat în 1949 - împreună cu doi din candidaţii din '46 ; judecat şi condamnat la 5 ani închisoare (Sentinţa nr.294 / 21 mart.'49 .

Procuror- Suroiescu Grigore ; preşed.judecător-Halmoş Livia. ) de Tribunalul Militar Sibiu ( sau Braşov )

-Munteanu-Râmnic, Frasin D./ Horia D. -frate / Alexandrina-soţie )

Profesori (fiii prof. univ.Dumitru Munteanu -Râmnic, decedat la Sighet ) foşti colaboratori ai lui Nicolae Iorga (Horia -fusese şeful de cabinet al savantului ) . Arestaţi în 1949 ;condamnaţi .  

N.

-Năstase, Gheorghe

Asistent la Facultatea de Drept din Bucureşti ;licenţiat al Facultăţii de Drept şi al Facultăţii de Litere şi Filozofie , doctor în Drept. N.în 1914, în com.Vâlcele -Olt. Epurat din învăţământ , în 1949 ; arestat şi condamnat la 15 ani închisoare de Tribunalul Militar Piteşti  pentru " crima de uneltire contra ordinii sociale" ( art. 209 C. P. )

Detenţia la penitenciarele Piteşti, Jilava , Aiud, Gherla şi iar Aiud.Eliberat în 1964.

-Neagoe ,Constantin

Învăţător în Caracal-Olt.Arestat în 1950 ; judecat în 1951 ,într-un "proces -lot" înscenat  menit  să compromită reprezentanţa diplomatică a Vaticanului la Bucureşti.

Condamnat  de Tribunalul Militar-Bucureşti ( cf.art. 209 C.P. ) Detenţia la Jilava şi alte închisori.

-Nedea, Ion

Învăţător în Cernavodă-Constanţa. Arestat şi judecat într-un "lot cadre didactice " cf. denunţului inspectorului Lazăr Ştefănescu.Condamnat la muncă silnică pe viaţă ( Sentinţa nr.138 / 4 martie 1952 ) pentru "uneltire contra securităţii statului" ( art.209 C.P. ).

-Nica, Iulian

Director adj.al Institutul de Cercetări Pedagogice şi Psihologice .

Anchetat în 1982, ca adept al "meditaţiei transcedentale ".

-Nichitovici, Victor

Profesor de Silvicultură  la Liceul silvic din Câmpulung Moldovenesc-Suceava. Arestat de Securitatea din Suceava,pentru că ar fi arătat la ore fotografii cu oraşul Veneţia. Torturat în anchetă ( de lct.col. Dubincă ) Condamnat la închisoare ; detenţia la Gherla.

- Nicolaide ,Leonida P.

Profesor  de Matematică la Liceul "Gheorghe Şincai" din Bucureşti .N.în 1913, în Brăila.

Arestat pe 15 sept.1949 ; judecat cu un lot de elevi din org. anticomunistă " Coloana 6"; condamnat la 6 ani închisoare ( 1950 ) .Detenţia la Jilava, Gherla şi lagărul Peninsula.

Caracterizat de colegii de suferinţă ca un om de mare caracter.

Eliberat la expirarea pedepsei ( 1956 ) , a fost rearestat în 1958; anchetat la Securitatea din Bucureşti ( Uranus ),în legătură cu Gr.Zamfirescu ( judecat în lotul Atanasiu ).

-Nistoreanu, Ion N.

 Învăţător în com. Măgireşti -Bacău .Arestat în noaptea de An Nou (  31 dec.1956 ) ; torturat în anchetă la Securitatea din Bacău ; condamnat la 7 ani închisoare de Tribunall Militar – Iaşi.

-Niţă, Vasile

Învăţător , n.în 1913, în satul Dunărea ,com.Seimeni -Constanţa. Arestat în 1951 ; torturat la Securitatea din Constanţa ;judecat cu  "lotul înv. Ion Antohi" (cel arestat în ajunul alegerilor din 1946 -  pentru că n-a vrut să colaboreze cu prefectul comunist Victor Duşa -  denunţat de inspectorul Lazăr Ştefănescu );condamnat la muncă silnică pe viaţă şi confiscarea averii ( Sentinţa nr. 138 / 4 mart.1952 ) de Tribunalul Militar- Constanţa ; detenţia la penitenciarele Constanţa, Jilava şi Aiud.  "Eliberat" pe 5 apr.1964, cu Decretul 411 -graţieri .

-Niţu, Ion

Profesor  de L. română la Şcoala Normală "Ştefan Velovan" din Craiova, n.în Castranova-Dolj. Secretarul org.PNŢ al jud.Dolj.Arestat şi condamnat la închisoare de câteva ori, în perioada 1947-1958.Ultimii ani de detenţie în penitenciarele din  Craiova, Jilava, Galaţi şi Botoşani .A murit în 1962, în penitenciarul Botoşani .

-Novac ,Mihai / Gelu-fiu / Gema-fiică /Mihaela-nepoată / 

Profesor de Matematică la liceul "Negru Vodă" din Făgăraş ( Braşov ). Tatăl partizanului Gelu Novac (împuşcat într-o ciocnire cu Securitatea, pe 6 aug.'54 )şi al Gemei Novac (arestată şi torturată la Securitatea din Braşov, a născut -o pe Mihaela la Văcăreşti ) .

Arestat şi anchetat de Securitatea din Braşov ;condamnat la 5 ani închisoare ; a murit în detenţie.   

O.

-Olaru ,Ion

Învăţător din satul Roşiori, com.Dulceşti-Neamţ , membru PNŢ . Arestat în 1950 pentru difuzare de manifeste ;judecat în "lotul Miron Gheorghe "  ( alcătuit din  30 naţional-ţărănişti ) ; condamnat la 7 ani închisoare ( Sentinţa nr. 873 / 1950 ) de Tribunalul Militar-Iaşi .

-Oloieriu, Dragoş

Profesor de matematică în Rădăuţi-Suceava , n.în 1924 în Basarabia.

Închis în perioada 1959-1964 pentru activităţi contra regimului comunist-dejist.

Rearestat pe 4 dec.1981 ,ca autor al unor versuri în care se vorbea despre lupta pentru eliberarea de sub dictatura comunist-ceauşistă. Condamnat la 8 ani închisoare, executaţi la Suceava, Jilava şi Aiud. A murit în drum spre Jilava,pe 23 martie 1985 .

-Onaie ,Gheorghe

Profesor de muzică, dir. Şcolii nr.1 din Lugoj ( o vreme,primar al oraşului),compozitor de cântece religioase ,director de onoare al corului "Ion Vidu" . Arestat pe 15 august 1952 ; condamnat administrativ ( ? ) ; încarcerat la Ghencea şi transferat la muncă silnică în lagărele de la Canal ( Galeş, Peninsula, Poarta Albă )

Eliberat în mai 1954.

-Onica ,Gheorghe

Învăţător .Arestat în mai 1950 ; anchetat a Securitatea din Iaşi în legătură cu "lotul prof. univ. Ioan Gheorghiu " ( judecat în procesul înscenat Legaţiei Franţei la Bucureşti ;condamnat la 15 ani muncă silnică , la 15 oct.1950, de Tribunalul Militar -Iaşi ) O.G.-judecat şi condamnat la închisoare ( Sentinţa nr.153 / 31 martie 1951 ) de Tribunalul Militar-Iaşi .

-Ossianu, Ion R.

N.în 1885 , în satul Homorodu de Mijloc , com.Homorod- Satu Mare ; cu studii de teologie la Cluj şi Budaopesta ; luptător (voluntar în armata română  ) în războiul reîntregirii României Mari . 

Director la liceul "Simion Bărnuţiu" din Şimleul Silvaniei şi "C.Daicovici Loga"  din Timişoara ; pensionat în 1945 .Membru PNL, prefect al jud.Sălaj, în guvernarea Vintilă Brătianu (1927-1928) 

Arestat la 15 august 1952 , de Securitatea din Oradea ; judecat şi condamnat de Tribunalul Militar -Timişoara ( ? ) ;detenţia la penitenciarul Ghencea, Poarta Albă, Coasta Galeş, şi Capu Midia ( torturat de brigadierul Crăciun ) .A murit la 4 ian.1953 , fiind aruncat la groapa comună din Năvodari .

P.

-Palacu, Maximilian

Învăţător în Pecica-Arad.Arestat în 1959 ; anchetat-torturat la Securitatea din Arad ;condamnat la 3 ani închisoare de Tribunalul Militar-Timişoara , pentru "crima de uneltire contra ordinii sociale"  (  art. 209 C.P: ) Detenţia la penitenciarele Arad, Timişoara şi Gherla.

-Panaitescu ,Dumitru D.

Asistent universitar, fiul criticului şi istoricului literar Perpessicius[ Dimitrie S.Panaitescu ]. Arestat în 1959, împreună cu un grup de studenţi de la Facultatea de Litere .Anchetat  la Jilava şi condamnat .

-Papaiov ,Octavian 

Învăţător în com.Arpaşul de Sus.Arestat pe 11 dec.1956, de către lct.mj.de securitate Izu Averbuch ; predat la Sibiu, unde a fost bătut cu bestialitate de echipa lui Gh.Crăciun.

Judecat şi condamnat într-un  lot de partizani din Făgăraş  ( aug.1957 ) ; detenţia la Braşov, Aiud, şi lagărele din Bălţile Dunării . S-a îmbolnăvit la Salcia ( TBC şi sciatică ) şi a murit la scurt timp după "eliberare" .

-Pascu ,Cornel

Învăţător în com.Benic- Alba, n.în 1925 .Luptător în grupul de partizani "Frontul Apărării Patriei Române " ( Muntele Mare  ),condus de mr. de grăniceri Nicolae Dabija. În atacul  Batalionului  7- Intervenţie -Floreşti  din Cluj (4/5 martie '49 ), Pascu Cornel  a fost  printre cei 17 partizani împuşcaţi în ascunzătoarea unde aveau sălaşul .

-Paşcalău, Traian 

Învăţător în Vişag, reg.Huedinului.Participant la şed. din 9 apr. 1949 a org."Cruce şi Spadă " , (la care a jurat credinţă lui Gheorghe Gheorghiu -Mărăşeşti ) Arestat ( o dată cu ţăranul Paşca Traian şi alţi ) la 12 apr.1949 de Securitatea din Cluj ( la ordinul lct.col Patriciu )  ; condamnat ( Sentinţa nr. 1545 / 23 sept.1949 ) de Tribunalul Militar-Cluj. Detenţia la Gherla şi minele de plumb .

-Pava,Constantin   

 Profesor ,n.în 1916, în com.Belint ( lângă Lugoj ). Absolvent al Academei Comerciale din Cluj şi Braşov ( 1942 ). Lct. rezervist ,a luptat pe Frontul de Vest ,căzând prizonier în Cehoslavacia. 

Repatriat,cunoscut pentru simpatiile sale legionare, acuzat în 1946 de  "trădare de patrie" , a fost arestat , judecat şi achitat de Curtea Marţială din Bucureşti , reluându-şi activitatea profesorală  la Lugoj. Reclamat de un coleg, a fost rearestat 1949 ; anchetat -torturat la Securitatea din Timişoara ; judecat într-un proces înscenat într-un  "lot de 27 persoane " ; condamnat la 12 ani muncă silnică de Tribunalul Militar-Timişoara , pentru câteva capete de acuzare foarte grave ( că ar fi dezertat ; că ar fi trecut de partea inamicului german ;că s-ar fi încadrat într-o echipă teroristă româno-germană -" Nesstrupp 24 ") . Închis la Aiud, a fost eliberat abia în 1964, deşi pedeapsa expirase în 1962. 

- Păltănea, Paul I.

[ LD: Dăm acest caz pentru a se vedea "persecuţiile cu mănuşă" în timpul regimului Ceauşescu : este ţinut sub observaţie de Securitate ;  este transferat abuziv de la Muzeu la Bibliotecă.

Probabil , dosarul său de la CNSAS - dacă mai există - va dezvălui cine i-au fost "urmăritorii" , şi reţeaua de "informatorii " Prin munca sa, prof. Păltânea , a devenit membru al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică "Sever Zottta " din Iaşi ,autor a unor valoroase studii genealogice

( Viaţa lui Costachi Negri ; Neamul logofătului Costache Conachi ), a publicat numeroase documente comentate şi studii privind istoria ţinuturilor româneşti de la Dunărea de Jos

( Istoria oraşului Galaţi , de la origini până în 1918 ) ş.a. ]

Profesor de Istorie, n.în 1924, la Bucureşti ;absolvent al Liceului Vasile Alecsandri-Galaţi ( unchiul său, Ion Tohăneanu - prof.de germană şi latină - directorul liceului ) ; licenţiat al Facultăţii de Istorie din Bucureşti ( 1947 ) ;profesor suplinitor ( 1947-'48 ) .

Arestat pe 17 mai 1948 de Securitatea din Galaţi ; condamnat administrativ ( 2 ani ) ;detenţia la Aiud şi Ocnele Mari . După expirarea pedepsei ( 1950 ) a mai primit o nouă condamnare de 2 ani , fiind trimis la "brigăzile de pedepsiţi" la Capu Midia ; eliberat pe 31 dec.1952, profesor în com. Văcăreni -Tulcea (din  1957 ),a continuat să fie urmărit de Securitate .

Rearestat pe 17 mai 1959 ; torturat în anchetă la Securitate ; condamnat la 18 ani închisoare , după un proces înscenat ( cf. Directivelor MAI ) ; detenţia la Aiud.

 Eliberat pe 30 iul.1964 ( cu Decertul 411-graţieri ).Angajat la Muzeul de Istorie din Galaţi ( din 1969 ), transferat abuziv la Biblioteca V.A. Urechia din Galaţi ( al cărui director a devenit ) ,

pe motiv că făcea "educaţie anticomunistă " grupurilor de vizitatori ai muzeului.

- Pătraşcu, Nicolae

Învăţător , din jud.Brăila, transferat în jud.Mureş, unde s-a împrietenit cu Ion Faliboga , conducătorul Comitetului Naţional de Eliberare ( în 1956,sub influenţa revoluţiei din Ungaria,a a elaborat o proclamaţie către popor şi planul unei manifestaţii )

Arestat în 1958 ; judecat în procesul "lotului Faliboga "  (17 mai-2 iunie 1957 ), alcătuit din 70 de persoane,de un complet de judecată având ca preşedinte pe Paul Finichi ( Tribunalul Militar-Cluj (Sentinţa nr. 12003 /1957 ). Detenţia în penitenciarele din Deva, Aiud şi Gherla.   

-Păunescu, Constantin

Învăţător  în com.Bârca-Dolj, membru PNL., n.în 1916  ( tatăl poetului Adrian Păunescu ).

Mobilizat în al doilea război mondial,combatant pe  Frontul de Est , pentru eliberarea Basarabiei şi Bucovinei. În 1958, a fost exclus din învăţământ .

Arestat la 15 sept.1959 (în baza mandatului 187 / 14 sept.1959 eliberat de U.M. 0299 Baia Mare ( unde era angajat ca magazioner la Baia Borşa-Maramureş ), pe baza unei delaţiunii  Anchetatorul Vasile Petrescu de la Securitatea din Craiova, i-a întocmit un dosar,acuzându-l de "uneltire contra ordinii sociale " -delict încriminat de art. 209 C.P.A fost judecat şi condamnat la 15 ani închisoare de Tribunalul Militar din Craiova , fiind eliberat în 1964, cu Decertul 411-graţieri. A  murit în 1990.

-Pârvu, Nicolae[Pecicu]

 Învăţător în com.Smârdioasa -Teleorman. Rănit în război, pe Frontul de Est ; activ în viaţa culturală,cooperatistă şi obştească a com unei .Pentru că s-ar fi opus colectivizării , a fost învinuit de "legionarism" , refuzând  să semneze declaraţiile pretinse de anchetatori.

A fost închis la Aiud ( 1949-'50 ). 

-Pârvulescu ,Mircea E( Elie )

Profesor şi director la Liceul Tudor Vladimirescu din Tg.Jiu , licenţiat în Litere şi Filozofie ,n.în 1901, la Calafat.Arestat un an , în 1948 (? ) , pentru că organizase sprijinirea deţinuţilor politici şi a familiilor acestora ; pensionat în 1958 ;rearestat în 1959 ( grav bolnav de inimă şi plămâni ) ; trimis la muncă forţată la Periprava, unde a fost chinuit şi pedepsit pentru că nu-şi îndeplinea norma; eliberat în 1964 ( cu Decretul 411 -graţieri ). 

-Pâslaru ,Haralambie V.

Profesor la Şcoala Normală Carol I din Câmpulung -Muscel , n.în 1907, cu studii la Paris, licenţiat în Teologie şi Litere.În 1950, într-o şedinţă profesională, inspectorul comunist de la raion  ar fi  spus că < tot ce construieşte partidul, printr-un profesor, un an de zile, profesorul Haralambie Pâslaru dărâmă într-o zi...  >Iar dir. şcolii , Ilie Stănculescu ( fost p.n.ţ.-ist ! ) , ar fi completat :<...este victima universităţii decadente occidentale ! >

Prof. Pâslaru a fost dat afară din învăţământ ; bătut la Securitatea din Piteşti ; i s-a înscenat un proces de " uneltire contra ordinii sociale" ,pedepsită de art. 209 C.P. ; a fost condamnat la 4 ani închisoare. După eliberare, a fost reîncadrat în învăţământ , în com.Stâlpeni .

- Pecican, Petru

Profesor în Arad, n.în 1921, la Sâmbăteni-Arad. Arestat în iun.1953 ; torturat în anchetă la Scuritatea din Arad şi Timişoara ; condamnat la 11 ani închisoare pentru " uneltire contra ordinii sociale" ( art. 209 C.P. ) de Tribunalul Militar-Bucureşti. Detenţia la Rahova, Jilava, Gherla, Aiud, Peninsula, Periprava. Eliberat în 1964, a devenit preot greco-catolic în Arad. 

-Penişoară, Pericle

Învăţător în com.Oţeleni -Huşi , n.în 1900 , la Deleni -Iaşi .Arestat în 1951.A  murit pe 16 febr.1953 la Canal, în lagărul de la Culmea.

-Pera,Ştefan

Învăţător în com.Roşiuţa , n.în 1920, în com.Godineşti-Baia de Aramă. Arestat pe 1 sept '52; torturat în anchetă la Securitatea din Craiova ; condamnat la 8 ani închisoare (Sentinţa nr. 508 / 26 nov.'52 ) de Tribunalul Militar -Craiova , pentru "favorizare şi crima de uneltire contra ordinii sociale" : legături cu partizanul Nicolae Trocan ( căruia i-ar fi dat 5 pachete de ţigări, nişte fasole, o blană de oaie, ziare şi bani )

- Perdichi ,Gheorghe  / Săftica-soţie /

Familie de învăţători, în  Constanţa.

Învăţătorul  a fost arestat pe 15 mai 1948 ; anchetat şi torturat de col. Doicaru ; judecat în "lotul dr.Ion Zeană " ( 25 inculpaţi ) de Tribunalul Militar -Constanţa ( col. C.Pavelescu ) ; condamnat la 10 ani muncă silnică .Eliberat după 6 ani , a fost rearestat în 1958, anchetat, torturat şi condamnat.Detenţia la Jilava, Aiud ,lagărul Salcia.Eliberat  la graţierea din 1964..

Soţia sa a fost arestată şi anchetată cu brutalitate în '48 şi'49,timp de 3 luni,de aceeaşi anchetatori.        

T.

-Teodosiu , Constantin

Profesor de Muzică din Iaşi,licenţiat al Academiei de Muzică, n. în 1906, în Iaşi.

Arestat pe 30 oct.'58 ; condamnat la 8 ani închisoare şi confiscarea totală a averii  ( Sentinţa nr. 74 / 31 ian.'59 )de Tribunalul Militar-Iaşi ,învinuit de"uneltire contra ordinii sociale" (cf. art.209 C.P. ) În motivarea sentinţei se specifica:<[...] înainte de 23 august 1944, a făcut parte din organizaţia legionară [...] Fiind un element mistic, stăpânit şi în prezent de idei legionare, a trecut la o serie de acţiuni duşmănoase împotriva regimului actual din RPR. Astfel, în luna august 1957, cu ocazia unei vizite făcute de o delegaţie franceză în oraşul Iaşi [...] la monumentele eroilor francezi ,români şi sovietici din cimitirul Eternitatea [...] a scris o carte poştală anonimă pe care a adresat-o regiunii PMR Iaşi ,prin care îşi arăta nemulţumirea de felul cum a decurs această vizită la cimitir, aducând calomnii şi injurii la adresa organelor de partid şi a regimului democrat popular din ţara noastră.La percheziţia domiciliară [...] s-au găsit versurile intitulate " Poezie Populară Basarabeană" , care au un caracter naţionalist .>

-Totir,Dumitru I./ Trocan M.Nicolae /Năsărâmbă ,Dumitru /Florescu .Gh. /ş.a.ş.a / 

[LD: Lot format din 3 inculpaţi din raionul Baia de Aramă , reg.Craiova , membri ai org. "Mişcarea Română de Rezistenţă" :Totir- învăţător în Turnu Severin, n.în 1903 ,în com. Vladimireşti ;

Trocan - agricultor în satul Valea Perilor, com.Catune ;Năsărâmbă- mecanic în Turnu Severin , n.în1913 ,în com.Ratezu .Vezi pe larg sentinţa şi procesul -verbal de execuţie ( Arhiva Miniesterului Apărării Naţionale" ) în vol.publicat de  Lupu,Nicoară, Onişoru, Sentinţe comentate , p. 203 şi urm.

LD: pentru acest "caz"  Procuratura României "post-comuniste", Direcţia Procuraturilor Militare , a dat  un răspuns şocant ( Nr.113 / 26 .II.1991 ) petentului Totir D.Constantin ( fiul celui condamnat şi executat pe 20 iul.'53 ) : <La scrisoarea adresată Parlamentului României vă facem cunoscut că, examinându- se cauzele la care vă referiţi , nu au rezultat motive pentru declararea recursului extraordinar .Procuror militar adjunct , ss indescifrabil >  ]

Totir , Trocan şi Năsărâmbă au fost condamnaţi la moarte şi confiscarea averii ( cf.Sentinţa nr. 307 / 26 nov.'52 )de Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti ( în deplasare la Craiova )  pentru "crima de trădare de patrie ,procurare şi transmitere către o putere străină şi duşmană statului de informaţii secrete şi uneltiri contra securităţii interne şi externe a RPR " (cf. art. 1 şi 4 din  Decretul-Lege nr.199 / 1950)

Extras din Sentinţă :  <...inculpaţii din acest proces ,toţi elemente duşmănoase regimului de democraţie populară, majoritatea foşti membri în partidele istorice , s-au constituit într-o organizaţie contrarevoluţionară [...] care avea drept scop lupta împotriva regimului actual [...] acte de teroare , redactare şi răspândire de manifeste , agresiune faţă de autorităţi ,spionaj în favoarea puterilor imperialiste etc.[...] în scop de a sprijini puterile imperialiste într-un eventual război cu RPR sau cu URSS [...] >

"Dezvăluind "  faptul că Totir a avut sarcina de a recruta elemente din PNŢ-Maniu  şi elementele chiabureşti din mediul rural , Năsărâmbă - elemente pe linia PSDI-Titel Petrescu , Florescu-  orice elemente duşmănoase ;"demascând" faptul că au căutat legături cu "organele iugoslave titoiste "  ( UDB -ul iugoslav !  )prin care au trimis o scrisoare la ambasada Franţei la Belgrad spre a fi radio- transmisă ; "înfierând " legăturile cu "teroristul Trocan Nicolae " ( fugar în munţi, urmărit de Securitate ) pentru a-i instrui pentru acţiuni de "teroare, diversiune şi sabotaj " tribunalul dădea sentinţa de condamnare la moarte .

Executaţi  în penitenciarul Craiova ( cf. Procesul -verbal de execuţie din  20 iul.'53 ).

Extras din P.V.de la execuţie : <În vederea executării condamnaţilor la moarte [....] s-a fixat executarea sentinţei [...] au fost aduşi condamnaţii sub escortă [...] li s-a adus la cunoştinţă condamnaţilor că hotărârea a rămas definitivă şi a sosit timpul să-şi ispăşească pedepsele [...]

Condamnaţii au fost duşi la locul execuţiei legaţi la ochi [...]procurorul militar a ordonat comandantului plutonului de execuţie să procedeze la executare [...] Comandantul plutonului de execuţie a ordonat focul şi astfel condamnaţii au fost executaţi [...] medicul şi procurorul militar au constata moartea [...] [...] la o oră după execuţie ,cadavrele condamnaţilor Totir I.Nicolae , Năsărâmbă Dumitru şi Trocan M.Nicolae ,zis Nae, au fost date în primirea cdt.penitenciarului Craiova, cpt.Ioniţă Alexandru ,spre cele legale şi pentru a dispune înhumarea lor. " >

V.

-Văcaru , Dumitru

Profesor, licenţiat în Filologie, director al Casei de Cultură din Vaslui, n.în 1931, în Pipirig ,r.Tg.Neamţ, reg. Bacău .Condamnat la 8 ani închisoare corecţională ( Sentinţa nr.299 / 7 iul.1958 ) de Tribunalul Militar-Iaşi pentru delictul de "uneltire contra ordinii sociale" (art.209 C.P )

În motivarea sentinţei se spunea: <Învinuitul Văcaru Dumitru în toamna anului 1955 a stabilit relaţii de prietenie cu coinculpatul Popescu Aurelian ["legionar" ]  cu care era coleg de facultate .În timpul relaţiilor şi a discuţiilor  [...] s-a manifestat deseori împotriva orânduirii democrat populare ,fiind şi el predominat de concepţii naţionalist-şovine[...]şi-a manifestat ura împotriva minorităţilor naţionale din RPR, precum şi împotriva URSS[...]. Cu ocazia pregătirii sărbătoririi a 500 de ani de la înscăunarea lui Ştefan cel Mare pe tronul Moldovei, a colaborat cu coinculpatul Popescu Aurelian , Zub Alexandru, Bradiu  Mihalache şi ceilalţi, pentru a imprima acestei sărbători un caracter naţionalist [...] a scris o poezie cu caracter contrarevoluţionar îndreptată împotriva Uniunii Sovietice [...] intitulată "Chemarea" prin care instiga la lupta contra regimului actual.[...] Alexandru Zub a propus ca această poezie să fie multiplicată şi difuzată printre studenţi şi alţi cetăţeni ce trebuiau să participe la festivitatea de la Putna. [...] a conceput un poem despre Ştefan cel Mare cu conţinut contrarevoluţionar [...]  >

 

[de continuat]