16. BISERICILE  - VICTIME ALE GENOCIDULUI COMUNIST

[sinteză Livia Dandara]

MINISTERUL CULTELOR

[LD:7 nov.2007:Considerăm potrivit să nominalizăm miniştrii Cultelor, din guvernele regimului comunist .Dincolo de răspunderile care pot fi puse pe seama regimului comunist¸în ansamblu, pe seama PCR , a guvernelor, a Securităţii , miniştrii acestui Departament au fost solidari ,complici şi vinovaţi de persecuţiile ce s-au abătut asupra bisericilor din România.Iată-i :

Miniştrii   în "epoca-Dej " şi "epoca Ceauşescu " ....în statul comunist, copărtaşi la genocid , apoi la ascunderea crimelor comise .Iată-i :

"Epoca Dej "

1.Guv.Sănătescu I ( 23 aug.-3 nov.'44 )

G-ral Ion Boiţeanu -ministru la Cultură Naţională şi Culte (Şcoală )

2.Guv.Sănătescu II ( 4 nov.-5 dec.'44 )

Gheorghe Pop ( PNŢ ) - ministrul Cultelor şi Artelor

3.Guv.Rădescu ( 6 dec.'44-5 mart.'45 )

Gheorghe Pop  - ministrul Cultelor şi Artelor

4.Guv.Petru Groza I ( 6 mart.'45-30 nov.'46 )

I.P.S.Patriarhul Nicodim  ( până pe 19 nov.'47 )

Preot Constantin Burducea - ministrul Cultelor ( minister separat )

5.Guv.Petru Groza II ( 1 dec.'46-29 dec.'47 )

Radu Roşculeţ (PNL-T )- ministrul Cultelor

Stanciu Stoian - ministrul Cultelor ( din 5 nov.'47 )

IPS Justinian Marina- patriarh al Bisericii Ortodoxe ( din 19 nov.'47 )

[Oficializarea prezenţei în CNB a "laicilor" comunişti ,subordonarea Bisericii faţă de structurile de stat.P.S Justinian Marina -mitropolit al Moldovei .Noul mitropolit este ales de Consiliul Naţional Bisericesc.Participă la vot şi membrii guvernului : Petru Groza,Gheorghiu Dej,Teohari Georgescu, Pătrăşcanu, Maurer ş.a. ] 

6.Guv.Petru Groza III ( 30 dec.'47-14 apr.'48 )

Stanciu Stoian - ministrul Cultelor

7.Guv.Petru Groza IV ( 15 apr.'48-2 iun.'52 );

Ştefan Voitec- vicepreşed.al C.M,coordonator al ministerelor sociale şi culturale

Stanciu Stoian - ministrul Cultelor :Legea cultelor religioase( 4 aug.'48 )

Vasile Pogăceanu - ministrul Cultelor ( din 23 apr.'51 )

8.Guv.Gheorghe Ghorghiu-Dej ( 2 iun.'52-rocada - 28 ian' 53-4 oct.55  ) 

Petre Constantinescu-Iaşi - ministrul Cultelor

9. Guv.Chivu Stoica ( 20 mart'57-20 mart.'61 )

Miron Constantinescu ?- vicepreşed.al C.M. şi ministru al Învăţământului şi Culturii ;

Athanase Joja ? ( din 15 iul.'57 ) ;Ilie Murgulescu ? - ( din 16 ian.'60 )

10.Guv.Ion Gh.Maurer I ( 21 mart.'61-17 mart.'65 )

Ilie Murgulescu ?;Constanţa Crăciun?- preşed.Comit.de Stat ptr.Cultură şi Artă .

"Epoca Ceauşescu" 

11.Guv.Ion Gh.Maurer II ( 18 mart.'65-20 aug.'65 )

Constanţa Crăciun ?- preşed.Comit.de Stat ptr.Cultură şi Artă .

12.Guv.Ion Gh.Maurer III ( 21 aug.'65-8 dec.'67 )

Pompiliu Macovei ?- preşed.Comit.de Stat ptr.Cultură şi Artă .

13.Guv.Ion Gh.Maurer IV ( 9 dec.'67-12 mart.'69 )

Pompiliu Macovei? - preşed.Comit.de Stat ptr.Cultură şi Artă .

14.Guv.Ion Gh.Maurer V ( 13 mart.'69-27 febr.'74 )

Pompiliu Macovei? - preşed.Comit.de Stat ptr.Cultură şi Artă .

Dumitru Popescu? - preşed.Comit.de Stat ptr.Cultură şi Artă ( din 15 iul.'71 )

Dumitru Popescu ?- preşed. Consil.Culturii şi Educaţiei Socialiste ( din 16 sept.71 )

15.Guv.Manea Mănescu ( 27 febr.'74 -rocada  ; 18 mart-'75 -28 mart'80 )

Dumitru Popescu?- preşed. Consil.Culturii şi Educaţiei Socialiste

Miu Dobrescu ? - preşed. Consil.Culturii şi Educaţiei Socialiste( din 4 nov.'76 )

[LD: Atenţie :reapariţia  "Departamentul Cultelor " ( 4 febr.'77 )

Ion Roşianu - preşedinte al Departamentului Cultelor ( din 4 febr.1977 )

16.Guv.Ilie Verdeţ (30 mart'79-rocada - 29 mart.'80-20 mai '82 )

Ion Roşianu - preşedinte al Departamentului Cultelor

17.Guv.Const.Dăscălescu ( 21 mai'82- 28 mart.'85 )

Ion Roşianu - preşedinte al Departamentului Cultelor

Ion Cumpănaşu - preşedinte al Departamentului Cultelor ( din 7 mai 1984 )

18.Guv.Const.Dăscălescu  ( 29 mart.'85-22 dec.'89  )

Ion Cumpănaşu - preşedinte al Departamentului Cultelor

REVOLUŢIA din dec.'89

"Regimul  Iliescu "

1.Guv.proviz.Petre Roman ( 26 dec.'89-27 iun.'90 ) 

Andrei Pleşu - ministru Culturii (reorganizarea CCES)

Nicolae Stoicescu - ministrul Cultelor ( din 18 ian.1990 ) 

2.Guv.Petre Roman ( 28 iun.'90- 26 sept '91-demisionat  )  

Andrei Pleşu - ministru Culturii

Gheorghe Vlăduţescu- secretar de Stat, şef la Departamentul Cultelor

3.Guv.Teodor Stolojan ( 1 oct -numire ; 16 oct.'91-18 nov.'92 )

Ludovic Spiess- ministrul Culturii

Gheorghe Vlăduţescu- şef la Departamentul Cultelor

4.Guv.Nicolae Văcăroiu I  ( 4 nov.'92-rocada  ; 20 nov-'92 - nov.'96  )

Mihai Golu - ministrul Culturii

Gheorghe Vlăduţescu- şef la Departamentul Cultelor

5.Guvernul Nic.Văcăraoiu II ( 12 mai-1995- nov ? '96 )

Mihai Golu, Petre Sălcudeanu, Liviu Maior, Marin Sorescu  - miniştrii ( succesivi ) ai  Culturii

Gheorghe Vlăduţescu- secretar de Stat, şef la Departamentul Cultelor ( până în 1 mart.'95 )

"Regimul Constantinescu "

"Regimul  Băsescu"

CRONOLOGIE , LEGISLAŢIE şi REPRESIUNE

1944

¤Guvernul Sănătescu ( I ) .23 aug-4 nov.'44.

/ 10 oct.'44:IPSS Nicodim , patriarhul României , Cuvântare către ţară

<Marea noastră vecină a vrut să dea României putinţa de refacere ca stat independent şi prilejul de a redeveni o ţară prosperă, la adăpostul principiilor democratice , sincer aplicate. Generozitatea sa ne impune şi datoria hotărăşte să ne legăm , în spirit de absolută încredere , de Rusia Sovietică şi de sora noastră mai mare întru dreapta credinţă .>

/ 18 oct.'44: Grupul preoţilor democraţi

La sediul Uniunii Patrioţilor , se întruneşte un grup aşa-zis al "preoţilor democraţi" , care lansează un Apel către cler pentru a susţine Frontul Naţional Democrat .

Printre semnartari , N.Popescu-Prahova ( secretar g-ral la Ministerul Cultelor ) , pr.Constantin Burducea, pr.Dumitru Fecioru, pr.Alexandru Ionescu, pr.Ştefan Vasile ş.a.   

/ 22 oct.'44: pr.Ion Marina( viitor Patriarh Justinian )  aderă la FND

În campania de răsturnare a guvernului, la  Râmnicu Vâlcea , preotul Ion Marina ( din org. judeţeană a PNŢ ) aderă la FND şi cere înlocuirea guvernului.

În zilele următoare ,de la org.PNŢ de Vâlcea ,apar proteste ( Radu Livezeanu, Dem.Colţeşti ), faţă de minciunile apărute în presa comunistă privind aderarea organizaţiei la FND ( Dreptatea ,24 oct. )

¤Guvern Rădescu.4 nov.'44- 6 mart.' 45 

1945     

¤ GUVERN Petru Groza ( I ) : 6 mart.'45-30 nov.'46

 [LD: Noua garnitură a fost o formulă politică pro-moscovită , formată din PCR şi sateliţii săi , ,Ministrul Cultelor- preot Constantin Burducea

/ 12 apr.'45 :Uniunea Preoţilor Democraţi

Buzău.Constituirea "Uniunii Preoţilor Democraţi" .Ministrul Cultelor, pr.Burducea,  anunţă că , în curând, va începe epurarea clerului " pentru însănătoşirea vieţii religioase"

/ 21 mai '45 :Sărbătorirea ministrului Burducea

La Seminarul Central ,Uniunea Preoţilor Democraţi sărbătoreşte pe ministrul Burducea.

Participă Petru Groza, Patriarhul Nicodim , Dangulov ( primsecretar al Legaţiei URSS ) , Lot.Rădăceanu , Ana Pauker , Vasile Luca ş.a.

Vasile Luca spune:"Nu este întâmplătoare prezenţa noastră, a reprezentanţilor Partidului Comunist la această sărbătoare .Partidul Comunist , despre care o propagandă mincinoasă a spus că este un distrugător al religiei , a dorit şi doreşte integrarea preoţimii în lupta pentru democraţie şi ridicarea poporului român "

/24 mai :Părintele Burducea declară presei că se ocupă "de epuraţia şi gospodărirea ministerului ." Face cunoscut opiniei publice că Biserica Română a recunoscut [ sic ! ]  Biserica Rusă şi că preoţii basarabeni refugiaţi trebuie să se întoarcă la "altarele lor "

[ LD : după întoarcerea lor forţată în Basarabia sau Bucovina ,au fost arestaţi şi internaţi în lagărele de muncă ]

/ 4 iulie '45:Lista epuraţilor

Ministerul Cultelor dă publicităţii lista epuraţilor, pe care figurează mulţi preoţi

/ 16 oct.'45: Congresul general al preoţilor  

Congresul general al clerului - ortodocşi şi celelate culte - se desfăşoară la Palatul Camerei Deputaţilor ( Dealul Patriarhiei ).Patriarhul Nicodim -  preşed. congresului .

Participă :premierul Petru Groza, ministrul Cultelor-pr.C.Burducea, ministrul Internelor-Teohari Georgescu,ministrul  Artelor -M.Ralea , ministrul de Război-Vasiliu Răşcanu, subscrt.la Agricultură-R.Zăroni;delegaţi ai clerului din URSS, Bulgaria, Iugoslavia şi Ungaria.

Ministrul Burducea declară că scopul manifestării este întărirea legăturilor între popor şi biserică, şi <conlucrarea frăţească şi folositoare tuturor cultelor din România pentru stârpirea urii de rasă şi pentru colaborarea necondiţionată şi pe toate căile cu regimul democratic . > 

1946

/ 6 oct.'46: Sfinţirea catedralei ortodoxe la Timişoara

 Lucrările de construcţie începuseră în 1936; fuseseră sistate în timpul războiului; reluate după război.La sfinţire, participă : MSRegele Mihai, patriarhul Nicodim, prim-ministrul Groza şi alţi membri ai guvernului. 

/ 11 nov.'46.Apelul clerului BPD la alegeri 

Într-un Apel către preoţime , 30 de preoţi, profesori şi protopopi , în frunte cu Gala Galaction cer ca <nici un preot să nu absenteze de la datoria de a vota Blocul Partidelor Democrate şi de a sfătui poporul să-l urmeze > ( România liberă , 11 nov.'46 )

¤ GUVERN Petru Groza (- II -) : 1 dec.'46-29 dec.'47

Ministru Cultelor - Radu Roşculeţ ( PNL-Tătărescu ); după demisia tătărăscienilor din guvern ( 5 nov.'47 ), devine ministru Stanciu Stoian .

/ 11 dec.'46 : Biserica binecuvîntează Parlamentul

[LD:este şi aici de meditat ?Sau este o "practică" în istoria bisericii ortodoxe româneşti de a fi ascultătoare puterii pământeşti ? Nu participase astfel şi la parlamentele interbelice ?

Nu participase şi la consfinţirea Constituţiei din '38 ( care înlocuise Constituţia din '23  )?

Nu participase cu slujitorii ei, la războiul din Răsărit ?]

Sfântul Sinod, în frunte cu Patriarhul Nicodim, participă la şedinţa solemnă .

Dincă Athanasie (mitropolitul Olteniei ) laudă guvernul pentru împroprietărire,pentru reînglobarea Ardealului " , pentru "pacificarea neamului " .

1947

/ 8 mai'47 :Legea de organizare a bisericii

Votată de MAN , dă putinţa parlamentarilor  de a-şi spune cuvântul în alegerea înalţilor ierarhi .

/ 20 mai.'47.Episcopul  Vasile Artenie şi Iuliu Maniu  la Nunţiul Papal.

Cei doi lideri ardeleni  cer Nunţiului apostolic Patrick O'Hara să solicite guvernului român explicaţii pentru  arestările masive din rândul PNŢ

[[¤ ] 29 mai- 12 iun.'47.Bucureşti. Vizita Patriarhul Alexei  al Moscovei

[LD: nu cunoaştem amănunte  în legătură cu această vizită .Probabil Biserica noastră va trata acest subiect şi va face precizările cuvenite ]

Patriarhul Moscovei,ar fi încercat să impună un statut privilegiat în raport cu Biserica Ortodoxă Română  şi să o atragă în lupta contra Vaticanului.

Se pare că Patriarhul Nicodim Munteanu ar fi  primit cu rezerve această tentativă.

/ 19 iun.'47.Guvernul cere demiterea unor episcopi.

Guvernul Groza cere B.O.R demiterea episcopilor de Galaţi şi Roman< deveniţi improprii >.

Seria <depunerilor din treaptă> ( adică demiterea )va continua în perioada următoare,

cu încă 18 ierarhi.

/ 31 oct.'47 .Guvernul hotărăşte ierarhia bisericească.

  În Parlamentul de la Bucureşti, se afirmau următoarele :<Biserica ortodoxă din Uniunea Sovietică , răsturnând tradiţionalismul reacţionar secular, s-a adaptat regimului politic al poporului. Biserica română va trebui să urmeze această înaltă pildă ,iar arhierii noştri să aibă exemplu viu al Înaltului Patriarh Alexei, care a stat doi ani în fruntea eroicilor apărători ai Leningradului, asediat de bandele hitleriste, încurajându-i, suferind cu ei şi sfâşiindu-şi hainele preoţeşti pentru a lega rănile celor căzuţi.

Să nu se legene ierarhii noştri în credinţa că sunt prinţi ai bisericii, ci să trăiască în realitatea de apostoli ai democraţiei populare. [...]

În acest spirit , Guvernul şi Parlamentul se vor orienta în alegerea conducătorilor bisericeşti în locurile vacante în eparhii.  >

În oct 1947,pentru că a refuzat să colaboreze cu puterea comunistă, Patriarhul Nicodim a fost înlăturat .S-a retras la Mânăstirea Neamţ , unde a murit la 27 martie 1948.

/ 19 nov.'47:Î.P.S Justinian Marina .  

[LD:momentul marchează , pe de o parte , oficializarea prezenţei în CNB a laicilor comunişti -  ca membri al "colegiului electoral eparhial"  - pe de altă parte ,subordonarea totală a Bisericii de către noua putere  . ]   

Noul patriarh este ales de Consiliul Naţional Bisericesc. Justinian Marina întruneşte cel mai mare număr de voturi .Noutatea constă în faptul că participă la vot , ca "electori eparhiali", şi membrii guvernului :Petru Groza,Gheorghiu Dej,Teohari Georgescu, Pătrăşcanu, Maurer , N.Porfiri, Ştefan Voitec, Lothar Rădăceanu, Ion Pas, Octav Livezeanu, Gh.Vasilichi, C.Daicoviciu , Bucur Şchiopu, ş.a.ş.a

¤ GUVERN Groza ( -III- ) :30 dec.'47- 14 apr.'48

Stanciu Stoian-ministrul Cultelor

/ 0 dec.'47.MAI .Ordinului  nr.52.743 :Preoţii greco-catolicii  să treacă la ortodoxism

Stanciu Stoian- ministrul Cultelor ( în locul lui Radu Roşculeţ ( demisionat )

[ LD: aş dori textul acestui Ordin , L-am găsit menţionat la pr. Eugen Foişor [ Vezi Tabloul Biserica- victimă ]

1948

/ 28 febr.'48.Moartea Patriarhul Nicodim Munteanu 

[LD:  Sursele dau cronologii contradictorii  ]

-După o sursă,  în oct 1947,pentru că a refuzat să colaboreze cu puterea comunistă, Patriarhul Nicodim ar fi  fost înlăturat .S-a retras la Mânăstirea Neamţ , unde a murit la 27 martie 1948. [ Vezi mai sus ]

- După altă sursă, Patriarhul a încetat subit din viaţă la 28 febr.'48,

 Justinian Marina urmându-l în scaunul Patriarhiei ( 8 iun.'48 - 1977 )

¤ GUVERN Groza ( -IV-) : 15 apr.'48- 2 iun.'52

Stanciu Stoian- ministrul Cultelor

[[¤ ] 30 iun.-17 iul.'48.Cominformul : directive speciale privind atitudinea faţă de Biserici

- Cominformul cere tuturor statelor satelite izolarea bisericii catolice ; desfiinţarea bisericii greco-catolice ( "unite cu Roma " )  ; stricta  subordonare a bisericilor ortodoxe şi protestante.

/ 17 iulie '48. RPR denunţă Concordatul cu Sfântul Scaun

În vigoare din 1929

/ 3 ( 4 ) aug.'48.Decret- lege 177 :Cultele religioase

Ministrul Cultelor - Stanciu Stoian [ urmat de Vasile Pogăcean , din  23 apr.'51 )

 [LD: "Terenul " fusese pregătit în anii anteriori [Vezi în această cronologie  ] 

Pe lângă lege ,au existat ordine speciale ale guvernului, ale DGSP, ale MAI  ,pe categorii

de cult :ortodox, greco-catolic ,catolic , musulman  ş.a .Cum  la greco-catolici 6 episcopi au refuzat să aplice Decretul, asupra lor s-a îndreptat lovitura iniţială . În cazul lor , fiind vizată ruperea legăturilor cu Vaticanul, "modelul " ales a fost cel ucrainean : obligaţia de a trece la ortodoxism.

La 1 dec.'48 , cultul greco-catolic a fost desfiinţat.În anumite cercuri clericale ( neortodoxe ) , Decretul a fost considerat o lovitură dată de Patriarhul Iustinian şi alţi  clerici ortodocşi ( inclusiv mitropolitul Bălan ), pentru a pune la adăpost biserica ortodoxă. În lunile următoare ( şi în anii ce au urmat ) arestările  preoţilor diverselor culte s-au ţinut lanţ. sub diverse pretexte .

Legea clama < libertatea  tuturor cultelor >  În realitate , persecuţiile s-au ţinut lanţ, şi au avut etape şi ţinte represive deosebit de virulente , prin impunerea unor măsuri severe

pentru exercitarea cultelor religioase:

- Interzicerea  legăturilor cu biserici  din afara ţării ;

- Depunerea unui  jurământ de fidelitate faţă de RPR

- Naţionalizarea şcolilor şi proprietăţilor bisericeşti

- Desfiinţarea Episcopiei armatei ( cu sediul la Alba Iulia ) 

[Vezi tabloul  Biserica- victimă , toate cultele ]

/30 dec.'48.Ordinul nr.52.743 al MAI : represiunea bisericii greco-catolice

[ LD: La 1 dec.'48 , s-ar fi hotărât desfiinţarea cultului  greco-catolic .Alegerea zilei de 1 decembrie pentru emiterea acestei legi antinaţionale  nu a fost întâmplătoare. La 1 decembrie 1918, cu binecuvântarea celor două biserici româneşti - Biserica Ortodoxă şi Biserica Greco-Catolică, Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia  hotăra unirea Ardealului cu România .

Legea a fost precedată şi urmată de arestări masive în rândul episcopilor şi preoţilor greco-catolicilor,  şi de confiscarea tuturor bunurilor patrimoniale.

În anumite cercuri clericale ( neortodoxe ) , Decretul a fost considerat o lovitură dată de Patriarhul Iustinian Marina şi alţi clerici ortodocşi ( inclusiv mitropolitul Bălan ), pentru a pune la adăpost biserica ortodoxă.

[Dacă persecuţia  comunistă împotriva biserici româneşti greco-catolice mai poate fi explicată - nu şi aprobată - în faţa istoriei  poziţia bisericii ortodoxe faţă de acest sacrilegiu

de conştiinţă religioasă ,a fost obedientă .

În această problemă,după revoluţia anticomunistă din decembrie '89, biserica ortodoxă a perseverat ,opunându-se necesarei lustraţii şi reparării nedreptăţilor făcute bisericii greco-catolice frăţeşti . ]  

//  Noul Cod Penal -art.209

[LD:o dată cu adoptarea noului Cod Penal prevederile  Legii 312-"legea Pătrăşcanu " - privind urmărirea şi pedepsirea vinovaţilor de dezastrul ţării şi de crime de război ( 21 apr.'45 )

sunt introduse în câteva articole din Codul Penal .]

Pentru majoritatea sentinţelor politice se va invoca art.209 din Codul Penal (în vigoare între 1948-1968 ) :<Constituie delictul de uneltire contra ordinei sociale şi se pedepseşte cu închisoare corecţională ,

I.De la 6 luni la 3 ani  şi interdicţie corecţională  de la 1 la 3 ani  , fapta de a propovădui prin viu grai schimbarea formei democratice  de guvernământ al statului .

II.De la 3 la 7 ani şi interdicţie corecţională de la 3 la 5 ani ,

a)faptul de a face propagandă pentru răsturnarea în mod violent a ordinei sociale existente în stat ;

b)faptul de a constitui sau organiza asociaţii secrete cu scopul arătat precedent , fie că au sau nu caracter internaţional ;

c)faptul de a lucra prin mijloace violente pentru a produce teroare ,teamă sau dezordine publică cu scopul de a schimba ordinea economico-socială a României ;

III.Se pedepsesc cu muncă silnică de la 10 la 25 ani şi degradare civică de la 5 la 10 ani  ,cei ce inţiază, organizează ,activează sau participă la organizaţii de tip fascist ,politice,militare sau paramilitare .

IV.Se pedepsesc cu închisoare corecţională şi interdicţie corecţională de la 1 la 3 ani ,cei care ,fără să facă parte din organizaţiile prevăzute la aliniatul III , fac propagandă ori întreprind acţiuni în favoarea acelor organizaţii, a membrilor ori a scopurilor urmărite de ele .>

[ adaosuri la art.209 ]

Atenţie !:în anii următori , pedeapsa de la al.II, litera b) s-a majorat la 15-20 de ani ( 1957 ), apoi s-a introdus pedeapsa cu moartea ( 1959 ) .

1949

/ 21 ian.'49.Ordinul nr.11.816 al DGSP: <Comandamentul Unic >

 [LD Ordin confidenţial transmis de Gh.Pintilie (g-ral lct la Direcţia Generală a Securităţii  Poporului   )către lct.col.K.Ambruş (şeful Securităţii Timişoara )şi mr.Aurel Moiş (şeful Securităţii la Caransebeş ).Conţinutul Planului Operativ urma  a fi prelucrat ulterior de  g-ral Ion Bejenaru (comandantul zonei IV-Timişoara  ) Ordinul a fost transmis  către toate unităţile teritoriale ale Securităţii .

Pe baza lui  s-au alcătuit  "Comandamentele Unice"

Documentul este o dovadă explicită şi argumentată  a legăturilor întreţesute între structurile de putere ale regimului : Partid -Securitate - Justiţie -Armată. 

 [ Vezi la tabloul Genocidul comunist- cronologie, context, etape ]

< Direcţiunea generală a securităţii poporului.

Cabinet.Nr.11.816/21 ian.1949.[...]

< Vă facem cunoscut că începând cu ziua de 22 ian.1949, se formează în oraşul Caransebeş un Comandament Unic.În faţa acestul Comandament Unic ,se pun o serie de sarcini ,pe care D-ta Tov.Ambruş le cunoşti de când s-a discutat la Bucureşti, sarcini ce revin atât trupelor Jandarmeriei MAI cât şi organelor de securitate.>[...]

Tovarăşul General Bejenaru ,Comandantul zonei, va aduce un plan de acţiune ,pe care va trebui să-l prelucraţi împreună.>[.....]

    <Comandamentul Unic este organul care conduce întreaga operaţiune de pe teritoriul fixat

Nici o operaţiune nu va putea fi luată , atât de organele de securitate cât şi de celelalte organe, fără să ştie una de cealaltă, atât în ce priveşte operaţiunile pentru prinderea bandelor teroriste, cât şi celor de evacuare a chiaburilor , a deblocaţilor ,a elemntelor suspecte etc.>

    < În ceea ce priveşte evacuarea elementelor amintite mai sus, se vor întocmi dinainte liste de cei propuşi pentru evacuare ,pe care o veţi consulta de comun acord, mai ales în această problemă, cu secretariatul judeţenei PMR, care vă va putea da un ajutor preţios.>

   <În ceea ce priveşte colaborarea dintre organele componente ale Comandamentului Unic, aceasta trebuie să fie cât mai strânsă, o înţelegere cât mai deplină , pentru ca nu cumva să se execute operaţiuni grăbite, care să dea greş sau să producă în sânul populaţiei agitaţii contra organelor ce execută aceste operaţiuni ,datorită acestor lipsuri.>[.....]

     < Pentru aceasta trebuie să aveţi grijă de a ţine legătura permanentă cât mai strânsă cu secretarul judeţean PMR ,în aceste probleme şi mai ales în problema de evacuare ,amintită mai sus .Partidul vă poate ajuta deopotrivă atât pe voi cât şi pe celelalte organe.>

<De felul cum vă veţi îndeplini sarcinile trasate depinde rezultatul operaţiunilor ,iar reuşita lor nu va avea decât să ridice prestigiul Securităţii ,bastionul înaintat ,apărătorul libertăţilor clasei muncitoare din RPR, care luptă pentru făurirea cu un ceas mai devreme a societăţii socialiste.>   General Locotenent de securitate, Pintilie Gh.>

/ 23 febr.1949 :Decret :statutul Bisericii ortodoxe .

Se aprobă statutul ptr organizarea şi funcţionarea Bisericii, dar...

--------------------------

*Ex.Prin Decizia nr 2002 / ? 1948 , averile "Aşezămintelor brncoveneşti"  au fost naţionalizate , trecând în patrimoniul statului .

Prin Decizia nr.? / din 17 mart.'48,  ministului Agriculturii , Traian Săvulescu,  a hotărât ca o parte

( peste 2 ha ) să fie lăsată  bisericii, iar restul să fie administrate de "Aşezămintele Brâncoveneşti".

Prin Ordinul nr [ ? ] / 1 ian.'58 ,Patriarhia a hotărât ca proprietatea "Domniţei Balaşa " ( peste 2 ha ) să fie alăturată "Fundaţiei Brâncoveneşti".

Cum fundaţia (spitalul ) a căzut sub buldozerele lui Nicolae Ceauşescu , după decembrie'89, odată cu legile proprietăţii, Biserica a început lupta pentru recuperarea averilor pierdute.

Această luptă nu s-a stins definitiv nici după 20 de ani .( Cf.Trinitas TV, 10 aug.2009 ).

/ 1 aug.'49.H.C.M.Desfiinţarea ordinelor călugăreşti

/ 28 oct.'49.Decizie patriarhală: desfiinţarea "Oastei Domnului " 

Interzisă în legile organice de organizare  (considerată "asociaţie  clandestină" ), este desfiinţată de patriarhul Iustinian.(Sinodul va vota interdicţia pe 12 dec.1951).

Numeroşi preoţi şi mireni care activau în aceste asociaţii, au fost hăituiţi,arestaţi,condamnaţi .

/ 25 mai '49.H.C.M. : Canalul Dunăre-Marea Neagră

[ LD:  Hotărârea prevedea construirea unui canal de 70 km., traversând Dobrogea, conceput de comunişti ca <un mormânt al burgheziei româneşti > , deoarece  80 % din mâna de lucru trebuia asigurată prin munca forţată a deţinuţilor  politici .

S-au ţinut de cuvânt ! Canalul a devenit mormânt pentru mii de oameni  care şi-au găsit sfârşitul acolo, în cei 4 ani de funcţionare.

În iulie 1953, şantierele s-au închis , după ce ,pentru a-şi ascunde eşecul, în sept.'52 au fost declanşate cîteva procese de sabotaj, soldate cu condamnări la moarte şi execuţii.

 [Vezi Genocidul comunist - cronologie, context, etape ]

 / Dec.'49.Canalul Dunărea Marea Neagră : mormântul prigoniţilor       

[LD:  În viziunea PCR , Canalul trebuia să constituie  < mormântul  burgheziei româneşti >

Noi îl considerăm mormântul prigoniţilor de urgia comunistă.

Proiectul a demarat la sfârşitul anului'49 şi  va căpăta consistenţă juridică , organizare administrativă , populare cu <duşmani -sclavi >, în primele luni ale anului '50  şi în anii ce au urmat. De bolnavi, de morminte n-au avut nici o grijă , dimpotrivă, urmele trebuiau să dispară : şanţurile , gropile, taluzele au înghiţit cadavrele.

O dovadă că acest procedeu a fost  deliberat aplicat , este faptul că "sintezele " , "rapoartele"

de uz intern ale Consiliului Securităţii Statului  ( 1953,1955,1958 ), făcute pentru conducerea PCR, erau făcute numai pe baza evidenţelor de la ieşirea din detenţie , nu pe baza listelor de la intenare .Zecile de mii de liste , au dispărut .]

[  Vezi  Cicerone Ioniţoiu,  Dicţionare,volumele sau www.procesulcomunismului.com.  ]

O sintetică şi adecvată concluzie privind Canalul Dunărea-Marea Neagră, o datorăm  lui Romulus Rusan : <Procedura copiată după originalul NKVD ...>

[Vezi  Genocidul comunist/ cronologie, context, etape ]

1950

/Ian.50 .HCM / MAI - Decret342 / Ordine / Ordonanţe  : pedepsele administrative 

[LD: Pe baza acestei Hotărâri de Guvern, , Ministerul de Interne a emis Decretul şi mai multe Ordonanţe  ( cu o procedură  copiată după  un "model" NKVD ) pe baza cărora urmau să fie  arestaţi cei ce <primejduiesc sau încearcă să primejduiască regimul de democraţie populară şi construirea socialismului sau care defăimează puterea de stat şi organele sale, dacă faptele lor nu constituie infracţiuni >

Cei presupuşi <duşman> " ce nu intrau sub incidenţa infracţiunilor  prevăzute în Codul Penal şi nu puteau fi judecati şi condamnaţi  ,din lipsă de probe, să fie arestaţi  pe baza acestui HCM. :Extrăgându-şi legitimitatea  din HCM-ul din 3 ianuarie, Decretul şi Ordinele următoare au stat la baza sutelor de mii de "reţineri administrative " ,oameni închişi  fără mandat şi fără proces,pe baza "listelor negre " întocmite de organele puterii .

- Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin din aprilie 1952 .

- Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi pentru că au avut condamnări "uşoare" , a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,cel eliberat  urma să facă a doua condamnare , ca pedeapsă administrativă )

[Vezi tablourile ,pe categorii de victime ]

 Soarta a zeci de mii de oameni s-a hotărât pe linie administrativ- birocratică .

Direcţia Canalului  Dunăre-Marea Neagră  cerea Direcţiei de Anchete a Securităţii,  un anumit număr de braţe de muncă (necesarul zilnic ar fi fost de 40- 60.000 de salahori ).

Direcţia  de Anchete o defalca numeric  şi o dirija organelor regionale  ca pe o "normă de arestaţi " Subordonaţii  întocmeau  şi transmiteau liste  cu "contrarevoluţionari " [ CR ],  reacţionari", "paraziţi " , "duşmanii poporului " .

O Comisie de  7 generali şi colonei aproba lista, fixând durata pedepsei ( între 12- 60 de luni  ) .Apoi se proceda la arestări.  Dacă acţiunea depăşea necesarul la Canal, arestaţii  erau trimişi pe alte şantiere , munci agricole, mine ş.a

HCM-ul ,Decretul şi Ordinele următoare au stat la baza sutelor de mii de "reţineri administrative " ,oameni închişi  fără mandat şi fără proces,pe baza "listelor negre " întocmite de organele Securităţii .

- Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin în  aprilie 1952 .

- Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi pentru că au avut condamnări "uşoare" ,

a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,cel eliberat  urma să facă a doua condamnare , ca pedeapsă administrativă.

/ 25-28 febr.'50 .Sinodul BOR: pensionarea forţată a unor ierarhi

Prin această decizie, 12 ierarhi - 3 mitropoliţi, 3 episcopi , 6 arhierei - sunt forţaţi să se pensioneze.

/24 mai'50 .DGSP:transferul clerului  greco-catolic  la Sighet

-27 mart.'50 .Decizie MAI: pedepsirea demnitarilor

- 5/6 mai'50. Arestarea lotului de demnitari :Pe baza listelor întocmite de MAI ( care ,în 1951, vor fi transformate în "decizii administrative" ) arestaţii au fost duşi la penitenciarul Sighet , denumit "colonia de muncă Dunărea ".

- 24 ma'50.Direcţia Generală a Securităţii Poporului a iniţiat şi a făcut transferul a 4 episcopi şi 21 de preoţi greco-catolici,la Sighet.

/ 28 iun.-7 iul.'50.Persecutarea Bisericii romano-catolice

-28 iunie. Printr-o farsă judiciară , diplomaţii Sfântului Scaun la Bucureşti, sunt expulzaţi .

- Pe 4 iul., se publică un "Statut de organizare , conducere şi funcţionare a confesiunii romano-catolice în RPR " prin care,formal, Papa continua să fie recunoscut ca şef al Bisericii  , dar, în realitate ,cu puteri îngrădite , sub controlul Ministerului Cultelor .

-Pe 7 iulie, România a rupt relaţiile diplomatice cu Vaticanul.

În perioada ce a urmat , asupra cultului romano-catolic s-au abătut represalii de tot felul.

/ 5 oct.'50.Episcopi cu domiciliu forţat în mănăstiri

Episcopul Oradiei , Nicolae Popovici ,a fost "scos din scaun " şi i s-a stabilit "domiciliu forţat" într-o mănăstire.În perioada ce a urmat, acelaşi tratament a fost aplicat şi altor ierarhi.

1951

/ 10-17 sept.'51 .Procesul Nunţiaturii Vaticanului

Episcopii şi preoţii catolici sunt acuzaţi de < spionaj , trădare şi complot  în slujba Vaticanului > şi < a centrului de spionaj italian >

/ 12 dec.'51 .Ratificare sinodală :Interzicerea "Oastei Domnului " 

Interzisă prin lege în 1949, este ratificată de Sfântul Sinod, prin grija IPSS Justinian.

1952

/ 14/ 15 august '52.MAI:Ordinul 490 : arestări în masă  

Ministrul de Interne ( Pavel Ştefan ) , în colaborare cu Securitatea ( Alexandru Drăghici ) ordonă în noaptea de Sfânta Maria arestarea a sute de preoţi .

1954

[ LD: este primul an după sfârşitul "erei staliniste" şi începutul "dezgheţului hrusciovist " în  URSS. Vagi "unde de dezgheţ" ar fi trebuit să se propage şi în RPR, în conduita PRM.Paradoxal ,în România ,"stalinismul " se menţine , cunoscând noi forme şi episoade de represiune. ]   

/16 / 17 mai.'54. Închisoarea Jilava: moare moneseniorul Vladimir Ghika

Preot greco-catolic ( numit protomonah de Papa Pius al XI-lea)  avea dreptul să oficieze liturghia în ambele rituri - latin şi bizantin - oriunde în lume ),nepotul ultimului domnitor al Moldovei.Dat afară din casă la 75 de ani ,şi-a găsit adăpost la Sanatoriul Saint Vincent de Paul  ( construit de el , cu ani în urmă ) ;când congregaţiile catolice au fost desfiinţate iar patrimoniul lor spitalicesc a fost trecut în subordinea Institutului Parhon.

Arestat la 19 nov.1952, de pe stradă, la vârsta de 79 de ani,a fost torturat la MAI timp de una an de zile.Tribunalul Militar-Bucureşti l-a comdamnat la 3 ani temniţă grea  ( 16 oct.1953 ) pentru < trădare> , <spion al Vaticanului >.

 A murit ca un martir în noaptea 16/ 17  mai 1954 , în penitenciarul Jilava. 

Papa Paul II - a dorit să-l beatifice, dar nu-i apăruse dosarul de la Securitate, pentru a i se atesta  martirajul.( Dosarul a apărut abia în 2008, la CNSAS )

[ Vezi pe larg, la Vladimir Ghika ]

1956

[[¤] 14-25 febr.'56.Congresul XX al PCUS

Nichita Hrusciov a prezentat  "Raportul secret" în care  care erau demascate cultul personalităţii lui Stalin şi atrocităţile  ordonate de el.*

----------------------------------------

* În România, după moartea lui Stalin ( '53 ) şi  condamnarea stalinismului în URSS( '56 ) 

 Dej s-a folosit de "destalinizare", pentru a elimina din conducerea PMR rivalii politici.

- Raportul lui Hrusciovv şi Comunicatul congresului PCUS de condamnare a cultului personalităţii a fost publicat de " Scânteia" cu întârziere ( 3 iul.'56 )

- Ar fi  existat şi un Decret de graţiere  pentru "manifestări antistaliniste " care nu mai erau

considerate <crime împotriva umanităţii > şi cei ce fuseseră condamnaţi pentru atari manifestări , ar fi  fost graţiaţi  (Criticul literar Alex.Ştefănescu vorbeşte despre aceste graţieri ca fiind rezultatul  unei  înţelegeri de la Geneva. Printre cei eliberaţi atunci - afirmă el -fiind şi Ovidiu Papadima )   

[[¤23 oct.-4 nov.'56 Revoluţia anticomunistă din Ungaria

Înăbuşită sângeros de către Armata Roşie .

Instalarea regimului  Ianos Kadar

/ 27-29 dec.'56.Plenara CC al PMR : consecinţele revoluţiei maghiare

În Plenară, PCR au dezbătut consecinţele revoluţiei maghiare în rândul studenţilor, intelectualilor şi membrilor de partid..

1957

/ 12 febr.'57.HCM: Instituirea domiciliului obligatoriu

Pentru cei care <prin fapte sau manifestări încearcă să primejduiască regimul de democraţie populară >

¤ GUVERN Chivu Stoica (20 mart.'57-20 mart.'61 )

Gheorghe Diaconescu - Justiţie ( până în 31 dec.'57 şi între 23 ian.'58- 21 mart.'61 )

Avram Bunaciu - Justiţie ( 31 dec.'57- 23 ian.'58 )

Alexandru Drăghici - Interne

Pavel Ştefan - Securitate

/Mai '57Procesul episcopului greco-catolic de Maramureş,Alexandru Russu

Condamnat la 25 ani muncă silnică , pentru <instigare şi înaltă trădare> pentru că a semnat

 - alături de episcopul Iuliu Hossu şi Ioan Bălan un Memoriu adresat lui Gheorghiu Dej , în care se cerea legalizarea Bisericii Greco-Catolice. A murit la închisoarea Gherla ( 9 mai'63 )  

1958

/ 4 aug.'58.Arestarea lotului  "Rugul aprins "

16 intelectuali arestaţi,  judecaţi şi închişi la Aiud.

 Conducătorul grupului  de reflecţie- călugărul Daniel ( Sandu Tudor ) - va fi condamnat la 25 ani muncă silnică şi va muri în închisoarea Aiud ( apr.'1963 ) .

[ Vezi la tabloul Scriitori, artişti-victimă ]

1959

/ 21 iul.'59.Execuţia grupului "Haiducii Muscelului "

Grupul ce acţionase 10 ani în Mţii Făgăraş, fusese arestat de Securitate în 1958.

Judecaţi şi condamnaţi la moarte, conducătorii grupului - fraţii Petre ţi Toma Arnăuţoiu -  au fost executaţi în închisoarea Jilava, împreună cu preoţii Nicolae Andreescu, Ion Constantinescu, Ion Drăgoi, Alexandru Moldovanu ...

 [ Vezi la tabloul -Genocidul comunist- context ] 

/28 oct.'59.Decretul 410 :alungarea călugărilor şi monahiilor din mănăstiri

[ LD: Un plagiat grotesc al Decretului de confiscare a averilor mănăstireşti ( domnitorul  Alexandru Cuza ) prin care erau confiscate  proprietăţile mănăstireşti , încălcând Legea Cultelor ,care le garantaseră ( 1948 ) şi Constituţia, fără ca monahii să aibă cui să se plânge 

Prin acest decret, călugării şi monahiile au fost scoşi din mănăstiri şi obligaţi să se întoarcă la baştină Numeroase mănăstiri au fost închise  "manu-militari "

A fost o tragedie  uriaşă colectivă , pentru vocaţia şi tradiţia monahală a ortodoxiei româneşti : mulţi "s-au pierdut" pentru monahism , alţii au fost închişi, alţii s-au alăturat mişcărilor de rezistenţă.Cartea Neagră a comunismului are pe conştiinţă această dezrădăcinare spirituală , pas silnic spre un ateism represiv. ]

- Securitatea a făcut o inventariere şi , fără să consulte Patriarhia, fără să  dizolve nucleele administrativ -monahale, peste 4.000 de monahi au fost alungaţi în "civilie" .

-Monahismul putea funcţiona numai în "mănăstirile autorizate" , fiind admişi doar bărbaţii şi femeile de peste 55 - 50 de ani .

- Această evacuare a durat până în 1962 , când s-a produs şi "eliberarea" şi "trierea"celor peste 6.000 de monahi aflaţi în închisori, dându-li-se voie să se reîntoarcă în mănăstiri, iniţial ca civili, apoi ca monahi. 

1964

/Febr,- 3 apr.-24 iul - august ' 64:Valuri de graţieri

[LD: .  Lămureşte , caută ! Probabil au fost mai multe decrete .La unii găsesc Decretul 173 din 3 apr.'64 ; la alţii  Decretul 410 din 16 iun'64 ; la alţii Decretul 310 din 16 iun.'64 (pentru condamnările date de Tribunalului Militar pentru Unităţile MAI  )

La majoritatea foştilor deţinuţi ,este indicat  Decretul 411 din 24 iul.'64 , căruia i se spun simplu "Decretul 411 / 1964 " [ Vezi la tabloul Genocidul comunist - context, etape ]

- Romulus Rusan vorbeşte despre cca 17.000 de graţieri acordate deţinuţilor politici din lagăre, închisori şi domicilii forţate , în perioada februarie- august '64.

El subliniază faptul că , toţi cei eliberaţi  au rămas cu cazier penal şi au continuat să fie ţinuţi sub supraveghere de Securitate şi Miliţie.( Cf. România în timpul războiului rece  )

/ Preoţi greco-catolici eliberaţi - cultul greco-catolic interzis

- Numeroşi prelaţi  greco-catolici sunt eliberaţi din detenţie - pe baza Decretelor de amnistie -

fără ca Biserica lor să fie legalizată, deci fără biserici,parohii.şi dreptul la slujire.

/31 iul.'64.Episcopul Iuliu Hossu - "domiciliu forţat " la Cernica.

La o lună după eliberare, episcopului greco-catolic Iuliu Hossu

"EPOCA CEAUŞESCU "

1966

/? Iulie'66 .Roma.Tratative ptru reglementarea relaţiilor cu Vaticanul

 Cornel Burtică ( ambasadorul RSR la Roma ) şi cardinalul  Agostino Casaroli discută despre  problemele  grave ale  Bisericii catolice din România ( rămase în suspensie după ruperea relaţiilor cu Vaticanul ) 

 / 1 dec.'66.Memoriul episcopului greco-catolic , Iuliu Hossu

[ LD :  PCR  făcea mare  risipă de declaraţii şi festivităţi patriotice , confiscând sărbătorile naţionale - inclusiv  ziua adoptării plebiscitare a Unirii din 1 decembrie 1918- ]

Episcopul, legitimat prin trecutul patriotic şi creştin exemplar, a adresat  un Memoriu lui Nicolae Ceauşescu şi premierului I.Gh.Maurer,în care solicita repunerea în drepturi a Bisericii Române Unite cu Roma, ce fusese , alături de Biserica Ortodoxă din Ardeal, în fruntea luptei pentru unire.Memoriul său a rămas fără răspuns.      

 1968

/ 19 - 21 iun.'68 : noul Cod Penal

-Pe 19 iunie, proiectul este adoptat de Plenara CC al PCR

-Pe 21 iunie, MAN l-a votat  .

[ LD: nu cunosc  modificările aduse. Trebuie obligatoriu să-l procur   ]

/ 28 apr.'68.Episcopul Iuliu Hossu - cardinal " in pectore "

/ 1 decembrie'68. Reabilitarea memoriei unor episoade  de istorie unionistă.

[LD: La semicentenarul Unirii din 1918, pe fondul resuscitării unui naţionalism istoric  limitat la Transilvania -  fără Basarabia şi Bucovina  - a a fost o "slobozenie ambiguă " la unele "reconsiderări " ,sub vigilentul control al cenzurii şi al Secţiei de Propagandă a CC PCR .În numărul pe decembrie '68 al "Magazinului istoric " există câteva evocări a Marii Adunări de Naţionale  de la Alba Iulia, iar câteva nume de unionişti  din partidele istorice - PNŢ, PNL şi PSD - şi conducători ai Bisericilor naţionale - ortodoxă şi greco-catolică - sunt pomenite[ Atunci am fost refuzată pentru un interviu evocator de episcopul Iuliu Hossu  ] .În anii ce vor urma, această reconsiderare va îmbrăţişa noi aspecte şi nume, condamnările de după '44 rămânând neexplicate , nereconsiderate . ]      

-28 nov.'68.Alba Iulia.Comemorarea festivă a semicentenarului Unirii Transilvaniei cu România.

1969

/ 28 apr.'69.Episcopul Iuliu Hossu - cardinal " in pectore "

1970

/  30 oct.'70.Alexandru Todea : lupta pentru o biserică interzisă 

- Pe 28 mai.'70, episcopul Iuliu Hossu, internat la spitalul Colentina,  s-a săvârşit din viaţă.

Din odinul Departamentului Cultelor , a fost înmormântat , a doua zi, la cimitirul Bellu-catolic.

- Pe 30 oct.'70, Alexandru Todea , înaintează  lui Nicolae Ceauşescu un Memoriu  în care cere anularea decretului de desfiinţare a cultului greco-catolic

1971

/ 6 iul.'71.C.Ex.al CC al PCR: :<Tezele din iulie >

[ LD: document elocvent  pentru  a demonstra esenţa statului totalitar comunist (prin  exclusiva  asumare de sarcini  de către  partidul - stat ) şi  rolul de conducător  ( pretins şi acordat ) unui singur om , investit astfel cu puteri dictatoriale   

A fost aplicat acest <plan de măsuri > ? A contribuit  la  făurirea <omului nou>  ?

Răspunsul nostru este : DA . ] [ Vezi măsurile preconizate la Cronologia genocidului ]

Comitetul Executiv al CC al PCR  adoptă   <Propunerile de măsuri> iniţiate de Nicolae Ceaşescu privind  creşterea rolului conducător al PCR :

Printre multele obiective, se preconiza şi  lărgirea propagandei ateiste .

/ 28 dec.'71. Programul de sistematizare a teritoriului şi localităţilor

[ LD: Lansat  ca perspectivă la a Plenara CC al PCR ( 14 febr.'68 ) ;  resuscitat  prin crearea acelei Comisii Centrale pentru Sistematizare (15 iulie '70  ) ; demarat  haotic în diverse zone ale ţării şi Bucureşti ; Programul capătă putere de lege .

Preconiza urbanizarea localităţilor rurale şi modernizarea localităţilor urbane,în 15-20 de ani

Aplicarea sa discreţionară a declanşat dărâmări,  strămutări, exproprieri . 

 După cutremurul din '77 , va intra în fază  culminantă şi se va solda  cu "distrugerea sistematică " a monumentelor  istorice, a valorilor arhitectonice,a aşezămintelor religioase, a instituţiilor culturale,a parcurilor,a  străzilor, a locuinţelor ]

[ Vezi la Bibliografie  ]

1977

/ 22 mart.'77.Nicolae Ceauşescu : nou centru politico-administrativ.

- În psihoza provocată de cutremur, Nicolae Ceauşescu aa propus construirea,  în Bucureşti ,  a unui nou centru politico-administrativ, cu sistematizarea principalelor artere ale Capitalei.

-Începând cu 1982 , a fost demolată 1/ 3 din suprafaţa zonei centrale (cartierele 13 Septembrie, Uranus, Unirii , Dudeşti, Muncii ş.a. ) , distrugându-se numeroase monumente istorice şi arhitecturale , pe care s-a construit Centru Civic, Casa Poporului,şi B-dul Victoria Socialismului  .

/ 27 mart.'77.Moartea Patriarhului Justinian Marina.Justin Moisescu- noul Patriarh.

1978

[[¤] Toamna ? '78.Cracovia-Roma: Episcopul Karol Woityla - papa Ioan Paul al II-lea

Eveniment cu reverberaţii impresionante pentru Biserica romano-catolică , popoarele  din ţările comuniste şi lumea mondială.

1980

/14 oct.'80.Consiliul de Stat: Decret privind asistenţa bolnavilor psihici "periculoşi"

[ LD: Nu mai curg Decretele de arestări şi condamnări pentru diversele culpe politice.

Doar În România se produsese " graţierea " delictelor politice !Decretele cu pseudo- diagnostice  medicale, au fost  noua "găselniţă"( să-mi fie iertată această expresie de jargon  )  utilizată de "organe" împotriva adversarilor regimului

/ 29 dec.'80.DSS,Plan de măsuri : control informativ al foştilor condamnaţi politic. 

Departamentul Securităţii Statului ( condus de Postelnicu ) a elaborat  acest plan de măsuri

indicând  explicit  obiectivul urmărit .Planul prevedea <controlul informativ complet asupra tuturor foştilor condamnaţi pentru infracţiuni contra securităţii statului, aflaţi în ţară şi străinătate. >  ( Cf. Romuluus Rusan, op. cit ) 

[ LD: Planul acesta de măsuri dezvăluie  câteva  realităţi opresive  din timpul regimului ceauşist pe vremea căruia  căruia - afirmă unii - n-ar mai fi fost "genocid"  :

  a)  Pesudo-libertatea declarată prin "graţierile" din '64 şi "eliberările " supravieţuitorilor ;

b ) Hărţuirea celor care, după anii grei de puşcărie - cu proprietăţile confiscate, cu familiile persecutate, cu carierele distruse , stigmatizaţi şi bolnavi-au continuat să fie urmăriţi, interceptaţi, interogaţi, plimbaţi pe la Securitate .

c) Justificarea organigramei umflate de  "lucrători" de la  DSS , inclusiv a celor de la DIE ;

d)Pescuirea de "informatori" ,de  "turnători " ( din rândul familiei, colegilor, vecinilor şi al foştilor "colegi" de închisoare) care să-i urmărească .

e)  Dovada unei  degradări morale de proporţii ,reprodusă  în Rapoartele făcute

 ( transformată în  tona de documente predate de SRI,  la CNSAS ) 

1982

/ Apr.'82.Nicolae Ceauşescu : regim de austeritate , pentru plata datoriei externe

:[ LD: În conjuncturi geo-politice schimbătoare, voluntarist şi dictatorial a  apelat la aceste împrumuturi exorbitante,pentru realizarea  ambiţiilor  sale "faraonice" .

Voluntarist şi  dictatorial a hotărât  să grăbească achitarea lor .

Pentru a reuşi acest lucru, a impus  românilor un regim de strictă austeritate , pe care l-a denumit  <raţionalizare >  dar care , în realitate, a  luat aspecte de insecuritate , deseori genocidare.Statistici pentru a dovedi această realitate , nu avem.

Avem în schimb amintirea acelor cazne şi coşmaruri, produse de "raţionalizare" :    

reducerea produselor alimentare din comerţ  - pâinea, laptele, carnea , ouăle, ş.a. - până la stadiul de înfometare , atât în oraşe ,    cât şi în mediul rural  ( c.a.p-iştii  , sărăciţi şi siliţi să fure ) ; reducerea  agentului termic ,până la îngheţarea caloriferelor ( acasă , la servici , în spitale, în creşe, în şcoli,în căminele studenţeşti , în instituţiile publice, în sălile de spectacol  ) ;

reducerea energiei electrice , până la oprirea sursei  ( cf. unor programe speciale ) ;

 reducerea  mijloacelor de transport în comun - trenuri, autobuze, tramvaie- deplasarea  între localităţi , dar şi în oraşe , devenind o mare problemă  ;

 reducerea programelor TV - până la ridicolul celor 2 ore de transmisiune  ; ş.a., ş.a.

Rezultatul acestor măsuri ? : radicalizarea nemulţumirii populare .  ]

[ Vezi la Bibliografie :  Memorii şi Jurnale  ]

¤Guvern  Constantin  Dăscălescu  ( -I -)  ( 21 mai.'82- 28 mart.'85  )

- George Homoştean - Interne  ; Gheorghe Chivulescu - Justiţie ;

Tudor Postelnicu - şeful Departamentului Securităţii Statului 

 - Suzana Gâdea- Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste  ;  

/ 5 iul.'82.Demolarea Bucureştiului :  "Centrul Civic " , "Casa Poporului " ....

 [ LD: În vederea construirii "Centrului Civic" , a "Casei Poporului " ,a bulevardului "Victoria Socialismului " , încep marile demolări ale "micului Paris "  : străzi , monumente istorice , şcoli, magazine , pieţe ,mahalaua , case , biserici ( 22 ! )  , linii de tramvaie, colinele  de pe cheiul  Dâmboviţei , cad sub asaltul buldozerelor, la simpla  arătare cu degetul a "tovarăşului " , care vizitează zilnic şantierele, urmat de o cohortă de activişti, arhitecţi. ingineri, constructori ..

/ 14 iul.'82.<Programul de alimentaţie ştiinţifică a populaţiei >

[LD: o altă mostră de ipocrizie şi  manipulare  grosolană  .Cu o pretinsă grijă pentru  sănătatea  populaţiei - susţinută  cu "argumente ştiinţifice medicale " , o drastică raţionalizare a alimentelor de bază (  trimise masiv la export ,  pentru "plata datoriei externe" ).

1984       

[[¤ ] 1984.Doina Cornea: Raport despre persecutarea Bisericii greco-catolice

Doina Cornea transmite Vaticanului - Papei Ioan Paul al II-lea  - Raportul privind persecutarea bisericii greco-catolice de către regimul comunist din România

1985

/ 9 ian.'85.Hotărâre CPEx : demolarea Mănăstirii Văcăreşti

[ LD: Monument istoric, cultural şi religios din sec. XVIII , Mănăstirea Văcăreşti  fusese profanată  în "epoca Dej " , fiind transformată în închisoare pentru deţinuţi politici.

Luată iar în grija Patriarhiei ( un deceniu de  renovări ) , din motive de "sistematizare "   ateii comunişti hotărăsc demolarea ( amânată până în dec.'86 )  l

/ 13 ian.'85.CPEx: Programul energetic : România în frig şi întuneric 

[ LD: fără exagerare : este iarna când în case, şcoli, birouri ,spitale ,la teatru sau în biserici oamenii au fost siliţi să stea îmbrăcaţi în paltoane, cu căciuli în cap, cu mănuşi  şi pâslari   , iar, la respiraţie, le ieşeau aburii din gură.Iar la citit, au fost la mare căutare  lămpile cu gaz şi lumânările .Cum au supravieţuit bătrânii, copiii şi bolnavii ?Statisticile sunt mute.  ] 

Programul pretins de <asigurarea producţiei de energie şi folosirea ei raţională >, a prevăzut măsuri drastice şi obligatorii pentru economisirea energiei electrice .

Printre altele , programul a pretins:  reducerea iluminatului public cu 50 % ( străzi şi oraşe în întuneric ) ; interzicerea aparaturii electrice pentru încălzire sau gătit  ( în birouri şi apartamente fără căldură şi fără gaz )  ;  eşalonarea consumului pe 3 schimburi ; dumineca  lucrătoare ; închiderea localurilor publice la ora 21 ( cu modificarea orelor de spectacol şi la restaurant ) ; interzicerea firmelor luminoase ( pentru că reclame nu prea existau )  

¤ Guvern Constantin Dăscălescu (-II -)  ,  29 mart.1985-22 dec.'89 .

   [ Vezi tabloul Cronologia comunismului - context .legislaţie, etape ]

Suzana Gâdea ( preşed. Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste ),Ion Stănescu ( Turism )

Ion Cumpănaşu ( Departamentul Cultelor )  

/ Martie'85.Paris." Asociaţia Internaţională pentru protecţia monumentelor şi a siturilor istorice din România ."

Fondator- arhitectul Ştefan Gane -  solicită  sprijin la UNESCO  pentru a cere guvernului român să oprească  vandalismul  demolărilor  din România . 

/ Iul.'85.Bucureşti.Gheorghe Calciu-Dumitreasa şi Dorin Tudoran părăsesc România

Dizidenţi hărţuiţi de Securitate vreme îndelungată , celor doi li se îngăduie să părăsească ţara, la presiunea opiniei publice internaţionale.

1986

/ Febr.'86.Bucureşti : strămutarea cimitirului  Crângaş .

Vechi cimitir de cartier, a fost strămutat pentru amplasarea unui lac de agrement

/ 31  iul.'86.Bucureşti.Moare Justin Moisescu , Patriarhul Bisericii Ortodoxe

Pe 9 nov ., BOR va alege ca patriarh pe Teoctist Arăpaşu .

/Nov.-dec.'86.Bucureşti : Demolări de biserici

[ LD : rău augur  pentru începutul  de păstorire a Patriarhului Teoctist ]

Alte două biserici din Bucureşti  sunt demolate : Biserica Oltea Doamnă  ( 27 nov. ) şi, după doi ani de amânări (datorate diligenţelor făcute de arhitecţii din ţară şi a apelurilor unor asociaţii internaţionale ) Mănăstirea Văcăreşti este demolată ( 2-15 dec )  

1987

/ 7febr,11 nov.'87.Decrete  : raţionalizarea consumului de gaze naturale şi energie electrică

[ LD: Decretul este dat tot iarna şi declanşează îndesirea controalelor, oprirea gazelor şi întreruperea curentului electric ,la ore imprevizibile ,din zi şi din noapte. Pe lângă disconfortul zilnic, măsurile au afectat şi folosirea aparaturii  casnice (congelator,  frigider, calorifer, televizor ş.a ), determinând  o stare de esiguranţă  şi revoltă ]    

-Decretul, emis de Consiliul de Stat , prevedea noi restricţii pentru consumul de gaze naturale  şi energie, în gospodării şi instituţii.

Încălcarea  "cotelor admise " era pedepsită cu amenzi usturătoare.

- După 9 luni ( 11 nov. )Consiliul de Stat  emitea un nou Decret , cu norme mult mai drastice

pentru aşa-zisa "raţionalizare" ,declanşând nemulţumirea şi  furia  întregii populaţii, afectată,  într-un fel sau altul, de aceste măsuri.

/ 23- 24 iun.'87.Plenara CC al PCR : <Planul de sistematizare a localităţilor >

[ LD : Plenara a fost precedat ă şi urmată de multe vizite "de lucru" printre dărâmăturile Capitalei , la care "genialul arhitect şi constructor  al ţării"   dădea indicaţii , în faţa unor planuri şi machete expuse  ( subiecl amplu al reportajelor din scurtele programe TV ).

La fel ca atâţia bucureşteni ( locuind pe Calea 13 Septembrie , trecând zilnic pe şantierele viitorului <Centru Civic > )  am fost martoră la demontările de linii de tramvaie ce traversau Dâmboviţa, la  dărâmările  de biserici şi case, la ridicarea schelelor  viitoarelor megaclădiri -<Casa Poporului>, <Hotelul Partidului >,< Biblioteca Poporului  > ,  ş.a. -m avut deseori  senzaţia unui coşmar: Hitler şi  Speer dând indicaţii pentru ridicarea  simbolurilor arhitectonice ale celui de-al III-lea Reich ]

-Pe 19 iunie,cădea  demolată Biserica Olteni ,deşi se zvonise că va fi translată ;

-Pe 1920 iunie, Biserica Sfânta Vineri cădea  "spectaculos" demolată ", în faţa unor bucureşteni  credincioşi ce se rugau şi vociferau [ LD:spun unii , eu mă-ndoiesc ] 

- Pe 23-24 iunie, Plenara CC al PCR adopta  aşa numitele <Planuri de sistematizare > în care  erau prevăzute < normele de dimensionare judicioasă a localităţilor > *

- 26 aug, este demolată Biserica Sfântul Spiridon Vechi

-7-9 oct .Sunt demolate alte 2 biserici: Sfânta Treime -Dudeşti şi  Bradu Staicu ;

-----------------------------------------------

* Aplicarea lor , ar fi dus la dispariţia unor sate şi oraşe.. 

Cu acel prilej, s-ar fi dat în studiu de  în perspectivă. şi < oraşeale pensionarilor >, unde ar fi urmat să fie mutate persoanele vârstnice ale Bucureştiului

 ( Cf. Romulus Rusan, România în timpul războiului rece.... )

/ 29 oct.'87.Preot Ion Dura: Scrisoare deschisă către Consiliul Mondial al Bisericilor          

Preot -delegat de Patriarhie ptru comunităţile românilor din statele Benelux  ( Bruxelles ) ,

Ion Dura adresează o Scrisoare deschisă către CMB ( Geneva ) în care prezintă  şi condamnă sacrilegiul  demolării de biserici din România .

/ 1987. Numiri , remanieri, rotiri ,destituiri ministeriale

[ LD: din guvernul  II Dăscălescu ( instalat pe 29 mart.'85 ), nu mai rămăsese aproape nimeni pe post.Miniştri erau , pur şi simplu , mutaţi de la un minister la altul, în funcţie de dorinţele cuplului Ceauşescu .Semnificativ este faptul că, nu s-a semnalat opoziţia sau demisia  unui ministru, faţă de măsurile impuse de cei doi . ] 

-3 oct. Tudor Postelnicu -ministru la Interne ( în locul lui Homoştean, "eliberat " din funcţie )

Iulian Vlad -ministru secretar de Stat la Interne, şef la Departamentul Securităţii Statului 

( în locul lui Postelnicu ) ;

Maria Bobu -ministru Justiţiei ( în locul lui Gh.Chivulescu  )

1988

/ Ian.88.Translarea bisericii Sf.Ştefan ( Cuibul cu barză )

A 28-a biserică  demolată sau translată în Bucureşti , în acţiunea sistematizării .

Aceasta a fost ultima biserică translată .

[ Vezi mărturiile din LD : Jurnal - meditaţii -comentarii ] 

¤ LD:Jurnal-meditaţie -comentarii

[10 iul.2008 .Marius Oprea:Rugul aprins ]

(Trinitas TV  - Marius Oprea* ( dir.Instit.ptr.Investigarea Crimelor comuniste )

*M.O.:mărturiseşte că el a fost ateu.A devenit credincios citind acest dosar. Oprea prezintă cartea Adevărata călătorie a lui Zahei despre procesul "Rugului Aprins" , ( 1958)- "complotul mistico-religios" - care a servit ca pretext pentru desfiinţarea mănăstirilor

Lotul Sandu Tudor, Scrima, Vasile Voiculescu ş.a.,ş.a a fost arestat când cenaclul de la Biserica Sf.Antim  nici nu mai funcţiona .

Securitatea a "dezgropat" cazul , pentru că avea nevoie de un pretext pentru desfiinţarea mănăstirilor.

- În 1949, după legea cultelor-când ierarhii  erau plătiţi din bugetul de stat- parte din preoţi -afirmă MO - au trecut de partea regimului . În "Rugul aprins " - au fost introduşi informatori.

Până în 1952, executanţii Securităţii au fost recrutaţi din rândul PCR, mai ales minoritari - evrei, maghiari  ş.a..După '52, majoritatea executanţilor securişti au fost români. Astfel , în numele PCR , românii s-au omorât unul pe altul.

- Au contribuit la această dezumanizare :şcoala ( "pedagogia Macarenco " ), învăţământul politic ( în organizaţiile UAER, UTC, PCR ), corupţia (bani, cizme, izmene ) transformându-i în "mici dumnezei" .

-  Inculpaţii erau arestaţi la miezul nopţii ;Securitatea uza de metode psihice de tortură ,schingiuiţi şi umiliţi : dezbrăcaţi în pielea goală, bătuţi şi batjocoriţi.

 La unii li s-a clătinat credinţa, la alţii s-a întărit .  M.O spune că în "epoca Dej" au fost arestaţi , anchetaţi, condamnaţi , peste 3000 de preoţi.

-  El nu acordă prea mare credit "Proceselor verbale" de anchetă ale Securităţii ( pe care le furnizează CNSAS )şi este împotriva publicării lor, pentru că multe sunt  "contrafăcute, redactate de securişti ", pentru a-i înfunda pe inculpaţi şi a prinde alţii în plasă.

[21 iun.2008: IPSMitropolitul Corneanu ] 

Zilele acestea Mitropolitul Banatului ,Nicolae  Corneanu, este blamat de înalta  ierarhie ortodoxă pentru că a "îndrăznit" să participe la o slujbă ecumenică cu catolicii şi greco -catolicii.Spre cinstea lor, credincioşii timişoreni , nu se lasă manipulaţi ,luându-i apărarea.

Această dihonie între bisericile surori -mai ales în Transilvania - pe care  comuniştii  au folosit-o cu cinism în regimul totalitar, poate fi mai uşor înţeleasă parcurgând tabloul de mai jos. ]

 [LD .16 iul 2008.Arhitectul Rogulschi: dărâmarea bisericilor.]

La Antena 2 , la o rubrică despre construcţiile Bucureştiului , arh.Rogulschi - care a trăit perioada demolărilor de biserici din epoca Ceauşescu, afirmă că Biserica ortodoxă nu s-a implicat , interesat , în ocrotirea acelor vestigii.

 Dă câteva ex.concrete :  biserica din incinta Cotrocenilor ( osemintele lui Şerban Cntacuzino ) :când s-a demolat, el personal a făcut o Notă scrisă către Mitropolie , pentru a prelua morminte, icoane etc.Mitropolia a răspuns că acea biserică nu este în patrimoniul său , să se adreseze la dir.Monumentelor Istorice

El personal a scos vreo 6 cranii cu oseminte , le-a făcut nişte urne, şi a apelat iar să fie primite la bis.din Mogoşoaia .Mitropolia a refuzat .Atunci, prin bunăvoinţa preotului de la bis.Fundeni, le-a dus acolo, unde au fost îngropate în pronaus.După 1989, când s-a refăcut biserica din Cotroceni, au fost aduse de acolo.

El spune categoric că Biserica Ortodoxă nu a făcut nimic pentru apărarea acestor monumente - şi dă ex .cu Manastirea Văcăreşti ş.a. Mai spune că sub comunişti , s-au refăcut , cu mari cheltuieli, o serie de mănăstiri ( Voroneţ ,Moldoviţa, Suceviţa, etc )în schimb , după 1989, în jurul lor au apărut bufete , magazine etc.

La toate acestea, adaog eu propria amintire când s-a demolat bisericuţa Bucur de lângă Operetă.

[ LD.22 iul.2008 :"Părintele Manu"  de la Cluj ]

Pe 13 dec.1948, de la amvonul Catedralei greco-catolice din Cluj , Printele Manu lansa o întrebare retorică enoriaşilor alarmaţi că au fost obligaţi să treacă la ortodoxism :

< Dar cine a putut să vă silească ,cine a îndrăznit să lucreze împotriva gloriosului generalissim Stalin, împotriva tratatului de pace, care ne garantează libertatea de conştiinţă şi religie ? Cine a îndrăznit să calce în picioare Constituţia ţării care afirmă această libertate ? Cine a îndrăznit să se opună guvernului care ne-a garantat libertatea prin Legea Cultelor ? > .

Tabloul care urmează va indica fără putinţă de tagădă CINE A ÎNDRĂZNIT .

[LD. 1 august 2008 :bisericile minorităţilor ]

[În demersul prezent ,nu abordăm probleme legate de filonul iredentist maghiar din Transilvania, manifestat atât în  interbelic cât şi în  timpul războiului, deşi ele s-au intersectat ,mai bine zis au fost exploatate şi manipulate de comunişti .Vom urmări ,cu precădere , atitudinea faţă de regimul comunist şi reacţia represivă faţă de opozanţi. În această categorie trebuie plasată şi înţeleasă atitudinea unor reprezentanţi ai bisericilor populaţiei minoritare , fie ele germane,  maghiare, sârbe, evreieşti , turceşti . ]  

[LD.14 august 2008:pelerinajele  ]

Televiziunile se întrec cu reportaje de la sărbătorile cu pelerinaje ,făcute de biserică.

Astăzi, de Sfânta Maria, pelerinajul de la mănăstirea Nicula, unde :  peste 15.000 pelerini din toată ţară vin să se închine la icoana făcătoare de minuni ;episcopul Bartolomeu Anania , cu o suită de zeci de preoţi, înalţă rugăciune la Dumnezeu ;pelerinii, în genunchi, înconjură de trei ori bisericuţa ;călugării hrănesc cu peste 16.000 sarmale "sfinte"....  

Nu doresc să-mi exprim nici o părere despre această formă de comuniune cu Dumnezeu

Dar nu-mi dă pace gândul că biserica noastră ortodoxă  se eschivează -şi asta este prea puţin spus ! -să-şi asume marile păcate din timpul genocidului comunist.  ]

[LD. 12 oct.2008:IPPS Pimen al Modovei  ]

Realitatea TV, într-o campanie pentru salvarea pădurilor, dă şi cazul pădurilor recuperate de

Mitropolia Sucevei şi Rădăuţilor , Preasfinţia Sa Pimen ....Văd nişte păduri pe sute de hectare , revendicate  de nu ştiu ce "aşezământ" al Bucovinei ( cu pământ -proprietate a statului în interbelic - dat în "folosinţă" pentru nevoile de învăţământ, sănătate şi religie ) pe care acum, după 1989, treptat treptat, Mitropolia Moldovei le-a recuperat .

Şi nu-mi vine să cred ce haos şi ce abuzuri fac "feţele bisericeşti" .Ce ţară de jaf  a mai ajuns şi România. ]  

[ LD.28 oct.2008 :Preafericitul Daniel  ] 

Postul TV Trinitas transmite un concurs al corurilor de elevi şi studenţi seminarişti ( în aula magna a Patriarhiei )În lojă, patriarhul Daniel şi alţi Înalţi şi Prefericiţi ...

Concurează vreo 7-8 coruri ( cca 40-50 elevi ) ale seminarelor din Muntenia ( Constanţa, Galaţi, Buzău, Târgovişte, Piteşti, Giurgiu, Câmpulung-Argeş , Bucureşti ) .Fiecare execută două piese: o cântare religioasă şi una patriotică.

Mă întrerup din lucru şi ascult tulburată , la texte şi la muzică  - mi se întâmplă foarte rar în ultimii ani !  - şi privesc la aceşti tineri ...sunt tare ,tare tineri şi frumoşi , şi mulţi ...şi cântă cu pioşenie rugăciunile ... şi cântă cu patimă despre Români, România,Ştefan cel Mare , Mircea  cel Bătrân, Tudor Vladimirescu, armia română...Şi mă gândesc că - până una alta- BISERICA este singura instituţie care mai promovează IDENTITATEA NAŢIONALĂ ...

Mă fulgeră gândul să merg într-o audienţă la Patriarh ... să-i spun la ce lucrez ... să-i arăt ravagiile represiunii comuniste asupra clerului  ... să pledez pentru asumarea responsabilă a bisericii ...Ascultându-l în final ..."vraja" se spulberă .

[ LD.7 ian.2009 -Biserici translate ]

Postul TV Trinitas- arh. dr ing.Eugen Iordăchescu -autor brevetat cu această metodă de salvare a celor 12 bisericil translate,  salvate de la dărâmare . Se dau filmuleţe, poze , iar arh. dă explicaţii . Vorbeşte despre "cei doi " Nicolae şi Elena Ceauşescu care hotărau  ( având ca "papagali" urmăritori pe Gh.Pană şi Necşoiu ( primarul şi vicele Bucureştiului ) care urmăreau executarea. Ele trebuiau dărâmate sau mutate .A început prin 1982 ... şi a continuat până în nov.1989 (Bis.Sf-Ştefan -Cuibul cu berze ).

Printre bisericile salvate astfel : Schitul Maicilor , palatul sinodal Sf.Antim, Biserica Olari , Biserica Mihai Vodă ( cu clopotniţa ) , biserica "Capra" ( Pantelimon ) , biserica Domniţa Bălaşa ( cu statuia).La Alba Iulia a translat un bloc ( construit de-a latul Calea Transilvaniei ) menit să acopere panorama Catedralei Reîntregirii de pe platoul Romanilor .

Biserica Şerban Cantacuzino ( de la Palatul Cotroceni )  a fost dărâmată , iar osemintele lui Şerban Cantacuzino au fost duse la  Mogoşoaia ( ? ) sau Fundeni ( ? ) S-a refăcut după revoluţie.

[ LD: vezi mărturia arh.Rogulschi - 16 iul.2008  ]

Despre biserica de la Râmeţi şi Biserica "Capra"...

[ LD .27 mai'09 :mărturie de martir  ]

La Trinitas TV .Preot la  vârsta senectuţii. Din păcate, nu prind începutul emisiunii, şi nu ştiu cum îl cheamă .Puternic emoţionat la evocarea unor episoade ale martirajului, uneori îşi stăpâneşte cu greu lacrimile ]

A făcut 20 de ani de puşcărie. A intrat la 20 de ani şi, la eliberare ,la 40 de ani, tatăl lui nu l-a recunoscut ( l-a dus un văr cu motocicleta  să-şi vadă tatăl ).

La eliberare a fost obligat să semneze o declaraţie că nu va povesti nimic din cele văzute şi trăite la puşcărie , altfel s-ar fi întors înapoi .

Momente trăite: "percheziţia" în celulă. Veneau în toiul nopţii, îi scoteau în pielea goală pe vestibul, iar ei intrau în celulă  şi scotoceau peste tot să le confişte "obiectele interzise " : un ghem de aţă, un ac (cu care scrijelau pe coaja de săpun ) , vreo foiţă de hârtie...

"Reeducarea ": ofiţerul politic prelucra/instruia câţiva "deţinuţi reeducaţi" care , la "club" îi prelucra pe acelaşi tipic ( să-şi facă autocritica ; să mărturisească ce-au greşit ;să recunoască şi să se "pocăiască" ) 

 [ LD .9 apr.2009 : Richard Wurmbrandt

TVR-Cultural, vinerea mare apr.'09 ;  reluată în 20 aug.'09 Vezi la fişierul dedicat ]

[LD: Cum de se întâmplă că , după dec.'89, doi preoţi par a fi recomandaţi ca modele: Steinhardt şi Wurmbrandt ?. Cum de printre persecutaţii ortodocşi nu este nici unul ? 

[ LD.1 iun.'09 : bisericile "afiliate " = biserici demolate ]

[LD: Semnal preluat din emisiunea " Garantat 100% " la-Ştefănescu  -TVR-1, 30 mai 2009  ]

Gheorghe Florescu, Confesiunile unui cafegiu ...

 A  cercetat la arhiva Patriarhiei , pe urmele bisericilor demolate de Ceauşescu , şi în catastife nu figurează bisericile demolate ... ci se spune " biserică afiliată " ( şi se indică o mănăstire unde s-or fi mutat unele odoare bisericeşti ( ex.<Văcărăşti- mănăstire "afiliată" mănăstirii ..> )

Osemintele ctitorilor - domnitori, boieri de altdată - a căror trupuri fuseseră  înhumate în bisericile ctitorite, au fost aruncate la groapa de gunoi ...]

[LD.11 aug.2009 :biserica "Sfântul Ilie" din Rahova

A fost ridicată pe "Uliţa calicilor" în 1838, cf.unui testament prin care un moşier îşi lăsase toată averea - casă, pădure,moşie .Se spune că a fost ultima biserică pictată de Gheorghe Tatarescu (1784). Între 1979-1990, a fost închisă.În 1984 ( sau '87), pentru că se găsea pe traiectoria străzii "Calea Socialismului" , a fost  "translată " 60 de metri (ing.Gh.Iordăchescu ) , înghesuită între blocuri.

[ LD.17 aug.'09 :sfinţi-martiri  ]

[Încerc să înţeleg care este poziţia bisericii ortodoxe faţă de  preoţii martiri .Să fie "judecata de apoi" unica cale de judecată ? ]

Trinitas TV.Sfinţirea bisericii martirilor în Făgăraş  la care participă şi Î.P.Sf. Daniel care, printre altele , spune: "Martirii sunt biruitori [...] .Ei sunt în aşteptarea judecăţii de apoi [...] Astăzi noi cinstim pe credincioşii în vreme de ostilitate, de vrăjmăşie..." ( Sf.Ioan Botezătorul şi sf. Constantin Brâncoveanu  ).

[LD.19 aug.'09: translarea bisericilor ]

Trinitas -TV .un reportaj despre această acţiune ,povestită cu neascuns orgoliu tehnic, de un inginer-constructor ( sau ce-o fi fost el ) , fără nici un comentariu despre năprasna ce se abătuse asupra bisericilor : sept.'92, translarea bisericii Olari, pe nişte boghiuri de la CFR ....

[LD:19/20 aug.'09.:meditaţii privind martirii creştini

[LD:între 11 iun-16 aug.'09 am zăcut în pat , răpusă de o boală dureroasă.

Am avut timp pentru a asculta în fiecare zi ...Trinitas TV ....

Mi-am luat informaţii şi mi-am pus la punct multe din adevărurile bisericii noastre.

Printre altele, m-a impresionat până la blocaj, cât de eclectic-străină apare  istoria bisericii noastre : vocabular, ierarhii , sfinţi, patriarhi , călugări, sfinţii greci, sfinţii capadocieni ( Vasile cel Mare ) , sfinţii sirieni ( Efrem Sirul ) etc etc.

Nimic de zis , istoria - cu atât mai mult a bisericii - trebuie să fie cea adevărată.

Nu aici voi vorbi despre asta .Dar când feţe bisericeşti din prezent recomandă tineretului  -spre ex.- poezia lui Efrem Sirul în locul  poeziei  contemporane ...m-am cutremurat .  

Îmi apare astfel explicabil faptul că , după dec.'89, doi au fost reprezentanţii bisericilor recunoscuţi ca "modele"necontestate de nimeni  în faţa persecuţiilor comuniste : Steinhardt şi Wurmbrandt .

Atâţia martiri preoţi greco-catolici ...atâţia martiri preoţi ortodocşi .De ce nu sunt şi ei luaţi ca "modele" ?! Eu acum ŞTIU .Şi oricât de "radicală" aş apare, afirm: biserica ortodoxă - ca instituţie - a refuzat să facă ceea ce era datoare faţă de credincioşi : să recunoască colaborarea cu regimul ( atât cât a fost ) şi prezenţa securiştilor în rândurile sale .

[LD (? )'09.Cardinal Alexandru Todea.

 [LD: Informaţii : Confesiuni ( ? ) interviu ( ? ) Alexandru Todea la o emisiune(TVR-1?  Cultural ?) câteva informaţii ce trebuiesc confruntate  cu alte surse.

...că în 1947 , în timpul procesului Maniu, Patriciu, Mihai  [Weis, Ludovic -Ştrul ] lct.col.,comandantul  Securităţii din Cluj , apare ca şef al Securităţii din Tg. Mureş ]

care ar fi fost la şedinţa de la Prefectura Cluj când au fost prelucraţi preoţii ortodocşi şi greco-catolici ca dumineca, în biserică, să ceară condamnarea la moarte a lui Maniu ]

-13 apr.'48 -noua Constituţie ; toamna '48 - încep persecuţiile

[ Patriarhul Iustinian şi mitropolitul Bălan "au dat lovitura" ; pentru ei, "poporul devenise ...Securitatea  " ]

- Decret nr. 177 / 4 aug.'48 - prin care se interzic legăturile cu orice for exterior ; statul îşi arogă dreptul de a aservi biserica ; din 5 dioceze, rămân  2  ; 6 episcopi au refuzat aplicarea Decretului

-27 sept.'48 - 30 de preoţi greco-catolici au fost duşi la Cluj ; bătuţi cu forţa .Câţiva au fost "convinşi" s-o rupă cu Roma ."Modelul" ?: "soluţia ucraineană" -trecerea cu forţa la ortodoxie Lui Iuliu Hossu i s-a propus să devină ... Patriarh.

-Deşi la MAI Teohari Georgescu le-a cerut să treacă la ortodoxie , toţi au refuzat .

Au fost duşi la Dragoslavele , unde urma ca patriarhul Iustinian să-i convingă  să treacă la ortodoxie .

-1 dec.'48. Lichidarea bisericii greco-catolică.

La Sighet au murit episcopii Suciu, Frenţiu , Aftenie, Alex.Rusu.

[LD.27 oct.'09 :iertarea -în dogma  ortodoxă ]

Trinitas TV.Dilog tulburător între doi monahi, cu  pilde din învăţăturile Sfintei Scripturi (Luca, Matei, Pavel ) .Nu-mi îngădui să comentez esenţa acestor învăţături din p-d-v- dogmatic sau prin comparaţie cu alte dogme religioase. Mă gândesc doar dacă ele trebuie aplicate şi în judecarea genocidului comunist. Să fie aici "cheia"  sub care trebuie să judecăm poziţia bisericii ortodoxe faţă de crimele săvârşite , inclusiv împotriva bisericilor şi credincioşilor ?

"Creştinul trebuie să ierte din toată inima , fără limită , precum Dumnezeu ne iartă pe noi " ; "A ierta =a deveni OM " ; "A ierta =dăruire totală";  " Iertarea aduce vindecarea" ; "Vindecarea= dumnezeirea omului" ; " Nu judecaţi ! Nu pedepsiţi!" ; "Iertare-purificare-iubire -smerenie- rugăciune =procesul desăvârşirii dumnezeeşti"

[LD.21 nov.2009: Decretul 410/ '59-prigonirea monahilor ] 

[ LD: Trinitas TV transmite o discuţie  pe marginea acestui decret la care participă părintele Pogoneanu şi un istoric.Realizator- George Voicu.Reţin câteva informaţii şi semnale . Realizez, pe de o parte,  cât de multe "pete albe" există în cunoaşterea prigoanei  comuniste, pe de altă parte, cât de mare grijă a avut regimul de a-şi legitima  toate actele samavolnice cu legi  şi decrete . În cazul acesta , apelând la Decretul lui Cuza ( pentru confiscări )  ] 

...Se formează cîteva loturi de monahi , reinventându-se "răul istoric" şi "conspiraţia" ;

...Se încetează "comenzile de stat" şi se trece la arestarea unor loturi (iun.'58 -"Rugul aprins" )

...Patriarhul Iustinian trimite un Memoriu către CCal PCR şi convoacă Sfântul Sinod ( dec.'58 )

...Fără a aştepta hotărârea Sinodului ,Securitatea a arestat  în 3 luni, peste 6000 de călugări.

...În martie 1959, apare Decretul 410 - un plagiat grotesc al Decretului lui Alexandru Cuza -confiscând sub diverse pretexte proprietăţile , încălcând Legea Cultelor ( 1948 ) şi Constituţia, fără ca monahii să aibă cui se plânge  (nu exista "Curte Constituţională" )

Securitatea a făcut o inventariere şi , fără să dizolve nucleele administrativ -monahale, peste 4000 de monahi au fost alungaţi în "civilie" .

...Această evacuare a durat pe parcursul câtorva ani, până în 1962 , când s-a produs şi "eliberarea" şi "trierea"celor aflaţi în închisori, dându-li-se voie să se reîntoarcă în mănăstiri, iniţial ca civili, apoi ca monahi.

...În decembrie 1989 , în mănăstiri s-ar fi aflat cca 5000 de călugări.

[LD. 23.dec.'10 : Dezinteresul Instituţiilor şi al clasei politice ptru Lustraţie. [B-1 TV ]

[ LD: un "antimodel"  de  dezbatere , în care substratul politic partizan copleşeşte  gândirea obiectivă. Participanţii  - istoricii Stanomir şi Neamţu de la I.I.C.C.  şi Călin Hera -atacă adversarii actualei guvernări. ] 

/ Biserica îşi asumă propria culpă numai faţă de Dumnezeu ..

-Hera: De ce nu se implică şi Biserica ?

- Stanomir: nu este misiunea Bisericii .Ea îşi asumă propria culpă numai faţă de Dumnezeu....

-Moderatoarea: De ce s-a hotărât ca preoţii să nu fie verificaţi ?

- Tăcere .

[LD:11 ian.2011 : Toate civilizaţiile au cunoscut eşecul ! ]

În căutarea substratului teologic al conduitei clerului sub regimul comunist-  represiv, am citit câteva cărţi ( româneşti şi străine )        ]

Henri-Irenee Marrou :

<Căci analiza pe care am schiţat-o asupra Evului Mediu s-ar putea relua , având în vedere orice alt exemplu din cele pe care ni le furnizează experienţa istorică.Toate , la rândul lor, au cunoscut eşecul .Toate au început să se desfacă înainte de a fi terminate .

Toate au simţit apăsând asupra lor blestemul rostit de pe turnul Babel.

E aici una din lecţiile mari care se degajă din episodul biblic.>

< Totdeauna omul a fost copleşit de concupiscenţă .Şi în cetate dreptatea cedează în faţa voinţei de putere  , pacea nu e decât triumful forţei, ceea ce numim ordine nu e fondat pe înţelegere şi iubire , nu e decât o "dezordine stabilită" .Fiecare din bunurile sau valorile acestui pământ , că se numesc patrie, artă, ştiinţă chiar , se vede dirijat în scop ultim [...]

pe când nu trebuie tratat decât ca scop intermediar [...] ca o treaptă în ascensiunea care-l duce pe om la Dumnezeu [...] E foarte adevărat că istoria ne apare ca un cimitir de civilizaţii defuncte [....]  >

<Stânca lui Sisif, pânza Penelopei, vasul Danaidelor , aceste mituri sau imagini ale tradiţiei clasice , se fac ecoul blestemului biblic al turnului Babel .>

( H.I.Marrou,Teologia istoriei , Institutul European, 1995 )

¤ VICTIME

[ LD: din cele peste 2 milioane de victime, am extras [ de fiecare dată , cu strângere de inimă pentru cei nepomeniţi] cazurile care  să îngăduie percepţia  corectă a substratului ideologic şi politic al genocidului  comunist, a mecanismelor terorii  , a metodelor experimentate , ş.a. ]

Dicţionarele lui Cicerone Ioniţoiu (format carte - editura "Maşina de scris " ; format electronic la www.procesulcomunismului.com ) ; Lucia Hossu -Longin ,Memorialul Durerii ; Documente , Memorialistică , Istoriografie ,Biografii , Procese, Cazuri , ( vezi la Bibliografie ) ;Documentare, Interviuri ,Dezbateri Radio ,TV ; Presă , s-au aşezat pe rafturile unei veritabile  BIBLIOTECI dedicate acestei monstruoase crime colective prin care a trecut poporul român.Ca orice bibliotecă, ea va fi îmbogăţită pe măsură ce arhivele - încă ferecate - se vor deschide.]

A.

-Ablai

Hoge musulman ( turc ) din Medgidia .Condamnat pentru că a ţinut ascunşi tătari din Crimeea , care nu voiau să se mai întoarcă în URSS.

-Ablamit ,Muedin Iz.

Hoge musulman (Tropaisar - Constanţa ) Arestat în iulie 1948 , judecat de Tribunalul Militar Constanţa ( sentinţa nr 553/13 .10.1949 ) ,condamnat la 10 ani muncă silnică pentru <uneltire contra ordinii sociale > (art.209 ,CP  ) A trecut prin Jilava, Aiud, Peninsula, Gherla.

-Abraham ,Arcadie Arpad I.

Preot catolic (n.1914,Bixad-Covasna ).Condamnat la moarte pentru complot, după revoluţia din Ungaria din 1956 .Executat pe 1 sept.1958,  la Timişoara

-Acatrinei Mihai

Preot ortodox la Catedrala Mitropolitană din Iaşi (n.1910. Mioveni -Iaşi ) Condamnat în 1947 pentru <uneltire împotriva URSS şi atitudine antidemocratică >

.A trecut prin închisorile de la Aiud, Gherla şi Poarta Albă .

-Adalbrecht

Rabin din Bucureşti .Semnalat ca  închis  în celulele Ministerului de Interne

 

-Adam Andrei

Preot ortodox ,n în 1920 în Zerveşti ( Caraş Severin ) .Abslvent al Acad.Teologice din Caraş-Severin (1945 ), funcţionar la Consil.Eparhial Caransebeş .

Arestat pe 17 iun.'48 .Anchetat  la Securitatea Timişoara, încarcerat la Aiud , transferat în lagărul de la Ocnele Mari , unde a fost torturat de o echipă de "reeducare" până a înnebunit .

Revenindu-şi în iul.1951, a fost judecat de Tribunalul Militar-Timişoara şi condamnat la 7 ani închisoare, pe care i-a executat la Jilava şi minele de plumb din Cavnic.Eliberat în nov.1953.

- Ageu, Ion

Preot ortodox, prof. la Acad.Teologică din Arad.A

fost arestat în 1948 şi condamnat <pentru uneltire contra ordinii sociale>  [art.209 ,CP ?  ] de Tribunalul Militar Bucureşti .

A fost închis la Jilava, Arad, Timişoara şi Midia , fiind eliberat în 1964.

-Aftenie ,Vasile

Episcop greco-catolic .N.1899, Valea Lungă ( Blaj ).Studii la Blaj şi Roma.Preot din 1925, vice-rector al Academiei Teologice din Blaj, prof. de Drept Canonic , protopop al Bucureştiului ; din 1940, episcop auxiliar al Arhidiacezei Blajului ( cu reşedinţa în Bucureşti ).

Arestat pe 29 dec.1948, dus la Dragoslavele ( Argeş ) cu toată ierarhia ( cf. Ordinului M.A.I .nr.52.743 /30 dec.1947) 

Refuzând să treacă la ortodoxie, a fost transferat la Căldăruşani ,şi , din 1949, la Ministerul de Interne ,unde a fost torturat pentru mărturisiri ( a fost confesor al unor membri din fam.regală )

Închis şi torturat la Văcăreşti ( din ordinul lui Nicolski ) , ucis pe 10 mai 1950 şi înmormântat clandestin la Cimitirul Bellu Catolic ( Bucureşti )

-Ajaki ,Petru

Preot greco-catolic la Mănăstirea Bixad ( Satu Mare )

Arestat la 3 august 1948, pentru credinţa sa , la care nu a renunţat .

-Albert ,Petru

Preot romano-catolic din com.Nisiporeşti ( Neamţ ) Condamnat în 1950 şi închis la Gherla.

-Aldea ,Izidor

Preot greco-catolic din Coşlar.Arestat în 1948 de Miliţia din Alba Iulia, refuză să treacă la ortodoxism.Rearestat a doua oară  în acelaşi an (împreună cu fiul său ,copil de 10 ani ) ,a trecut,

 fără proces şi  condamnare, în diverse puşcării :Alba Iulia, Gherla, Aiud, Poarta Albă .

După eliberare, a lucrat la Aiud ca muncitor necalificat la Electro-montaj , apoi magazioner la un Gostat .A murit pe 19 dec.1988, fără a mai apuca repunerea în drepturi a bisericii sale.

-Alexandrescu ,Alexandru T

Preot ortodox ,paroh în Călăraşi , n.1894,Bucu ( Ialomiţa ).Arestat şi închis la Galeş, Peninsula şi Balta Albă ( 1952-'53 ).Rearestat şi condamnat la 16 ani temniţă grea ( sentinţa nr.7941 / 08.1959 ) de către Tribunalul Militar Bucureşti , pentru <uneltire contra ordinii sociale  >[art.209 ,CP ?  ],deoarece s-a opus colectivizării. Eliberat în 1964 ( Decretul nr 411 ).

-Alionte,Mihai

Preot ortodox, n.în 1921,în Bărăganu ( Constanţa ) .În primăvara anului 1951, a fost arestat ,împreună cu ţăranii din sat, pentru că s-au împotrivit colectivizării.

Condamnat la 4 ani închisoare de Tribunalul Militar Bucureşti ( sentinţa nr 373 / 10 iun.'51 ) la 4 ca "instigator al ţăranilor "

-Anania ,Valeriu Bartolomeu

Preot ortodox, n.în 1921,la Glăvile ( Vâlcea ).Conducător al grevei studenţeşti antirevizioniste şi anticomuniste din 1946, de la Cluj.Arestat de mai multe ori .

Condamnat ,în 1958 , de Tribunalul Militar Ploeşti la 20 de ani mucă silnică , pentru <uneltire contra ordinii sociale>[art.209 ,CP ?  ], închis la Aiud , unde a acceptat reeducarea ( la îndemnul col de securitate Gh.Crăciun şi Iacob ) şi a redactat o carte despre aspectele condamnabile ale activităţii legionare , semnată în 1964 de legionarii din închisori .

Eliberat în 1964,a fost dir.al Episcopiei Ortodoxe Române din America şi Canada ( 1976-1982 )

A fost numit dir.Institutului Biblic din Bucureşti ( 1976-1982 ) .

Din 1993, arhiepiscop la Cluj-Napoca .

Personalitate controversată din ierarhia Bisericii Ortodoxe,presupus informator ( sau colaborator ) al Securităţii , refuzând clarificarea dosarului aflat la CNSAS ( 2007 )

-----------

* Ar fi fost ucenic, chelner...ar fi activat la "Frăţiile de cruce" ; a participat la manifestările de la moartea fratelui lui Corneliu Codreanu ( vara'41 9 (atunci i s-ar fi făcut fişă de legionar )

Devenirea lui ...călugăr.

A fost prieten cu patriarhul comuniştilor .Memoriilor vor fi cuprinse în 10 volume. (Cf.Valeriu Anania, Memorii ,Ed.Polirom, 2003 .Cu un DVD cuprinzând discuţia cu Eugenia Vodă  la "profesioniştii")

-Andreescu ,Nicolae N

Preot ortodox , paroh în Poienărei , com Corbi şi Nucşoara , protopopiatul Curtea de Argeş .

N.în 1918 în Poienărei .Pparticipant la mişcarea de rezistenţă "Haiducii Muscelului", condusă de fraţii Arnăuţoiu .Arestat în 1958 , judecat şi condamnat la moarte ( sentinţa nr.107 din 19 mai 1959 ) ,de Tribunalul Militar din Piteşti , pentru "uneltire contra ordinii sociale" [art.209 ,CP ?  ].

Pedeapsa capitală a fost cerută de procurorul col.Anton Vlădoi , din completul de judecată făcând parte :lct.col Ion Brancovici ( preşed ), mr Munteanu Fănică , col.Chimirel Iancu , lct.col Dihocescu Gh.şi col.Bob Horaţiu .

Execuţia a avut loc la Jilava, pe 19 iul.1959 , sub comanda lct. col GHeorghiu Mihai , asistat de cpt.Cincă Constantin, mr.Fulger Ştefan, mr.Niculescu Gh .Moartea a fost constatată de dr mr.Ionescu Mihai .

-Andronic,Cezar Gh.

Preot ortodox , n.1902,Călugăreni ( Neamţ ) , paroh în Galu -Vânători şi Patra Neamţ .

Arestat în 1948 condamnat la 12 ani muncă silnică şi 10 ani degradare civică ( sentinţa nr 353 / 22 martie 1949 ) .Eliberat în '55 din închisoarea Aiud , stabilindu-i--se domiciliul obligatoriu la Răchitoasa ( Ialomiţa )

-Anghel,Nicolae Gr.

Preot ortodox din Balş , n.în 1902.Arestat pe 1 oct.1959, de Securitatea din Craiova, chinuit în anchete, condamnat la 4 ani închisoare ( 26 iun.1960 ) ,închis la Jilava şi la Aiud , unde a murit pe 18 febr.1962.

-Anca ,Petru

Preot greco-catolic , paroh în Tinca ( Bihor ).N. în 1916,Oradea.

A fost condamnat în 1949 la 25 ani muncă silnică , pentru că a refuzat să-şi renege biserica.

-Andercău, Vasile

Preot greco-catolic în Parohia Sâmbăta ( Bihor ) ,n. în 1919 ,în Valea Vinului ( Satu Mare ).

Arestat pe 2 ian.1953, pentru pastoraţie clandestină .Închis la Oradea, Piteşti , Dej ,apoi condamnat la 10 ani închisoare ,pe care a executat-o la Piteşti ( împreună cu alţi preoţi de diferite religii ).Eliberat în 1962, fixându-i se domiciliul obligatoriu în Valea Călmăţuiului ( Brăila ).

-Antal, Emilian Dumitru

Arhiereu, [ LD:greco-catolic sau ortodox ? ] vicar al Bucureştiului, n.în 1894,la Topliţa ( Harghita ).După 1948, a fost exilat la mănăstiri: la Neamţ, apoi la Cozia, apoi la Topliţa.

-Antal ,Valeriu

Preot ortodox din Topliţa .Arestat în perioada 1949-1955  şi 1955-1964, pentru "uneltire contra ordinii sociale" .A fpst închis la Jilava , Aiud şi în minele de la Baia Sprie.

 -Apostol ,Ştefan

Preot franciscan din Moldova.Condamnat în 1949 pentru credinţa sa , fiind închis la Gherla şi apoi la Aiud , unde a murit .

- Ardeleanu , Iuliu

Preot greco-catolic în Iapa şi Ocna Şugatag , n.în 1888 ,la Băbeşti ( Maramureş ) .

Vicepreşed al org.judeţene a PNŢ Maramureş.

Arestat pe 13 febr.1952, mort la Peninsula pe 2 martie 1953.

-Asaftei, Andrei

Preot romano-catolic  din Iaşi , arestat în 1950.Din cauza subalimentaţiei , s-a îmbolnăvit de osteomalacie ( piept transformat în cocoaşă ,cu reducerea înălţimii de la 1,90 la 1,40.)

A venit acasă în patru labe şi a murit la scurt timp .

-Apostu, Ion

Preot ortodox n. la Hârlău ( Iaşi ) Condamnat în 1948,pentru "uneltire contra ordinii sociale" , [art.209 ,CP ?  ]  a murit la Aiud.

-Argint ,Dumitru

Preot ortodox la biserica Văcăreşti ( Bucureşti ) .N.în 1907,în Şişcani ( Vrancea ) .

Arestat în 1948, pentru că a multiplicat "cărţi interzise" .Condamnat la 4 ani şi 6 luni închisoare  de Tribunalul Militar din Bucureşti ( sentinţa nr 303/ 8 mart.'49 ). Pedepsit suplimentar cu încă 5 ani , eliberat în 1954.

-Asavei, Hrisostom

Ieromonah la Mănăstirea Durău , membru al "Gărzilor Decebal ".

Arestat în sept 1949, în "lotul de la Schitul Durău ".

-Atanase ,Alexandru, Dincă

Arhiereu, vicar patriarhal , locţiitor de episcop al Rămnicului în 1945.După 1948, a fost scos din funcţie şi obligat să intre în Mănăstirea Neamţ.

B.

-Babalâc ,Constantin

Paroh ortodox în Jiana Veche , Cernaia şi Devesel, n. în 1909,la Devesel( Mehedinţi )

Arestat şi chinuit la Securitatea din Craiova şi Jilava, între 1950-'55. Rearestat şi închis la Craiova, Jilava ,în lagărele de muncă exterminatoare din Bălţile Dunării şi Deltă , între 1959- 6 mai 1964 ( Decert 411 ) 

 

-Balica, Mihai

Paroh ortodox,n.în 1912, care , după ce a slujit la Raiu,Jugani , Murgeni , ajunsese parohul Bisericii Bucur din Bucureşti .Arestat în 1949, condamnat la 16 ani închisoare de Tribunalul Militar -Bucureşti ( sentinţa nr.342/ 1950 ) pentru "uneltire contra ordinii sociale"[art.209 ,CP ?  ]  închis la Jilava, Oradea, Râmnicu Sărat şi Botoşani .Graţiat în 1964 ( Decretul 411 )

-Balea ,Grigore

Preot greco-catolic din Sighetu Marmaţiei . Arestat de Securitate de mai multe ori ,după 1948, 

pentru a-l determina să-şi schimbe credinţa.

 

-Baltazar ,Ilie

Preot romano-catolic , paroh la Bisrerica Sf.Iosif ,din Bucureşti.

Arestat în 1949, anchetat la MAI ,închis  [ ? ] După eliberare a funcţionat ca preot la Roman, apoi a plecat în Germania , unde a murit în 1995 .

 

-Baltheiser ,Johanes

Preot romano-catolic, episcop catolic al Bucureştiului -în clandestinitate . Arestat de Securitate , în 1948,închis în temniţele comuniste .

 

-Baran,Louis

Preot romano-catolic.În 1951,a fost arestat ,folosit ca martor în procesul legat de Vatican, apoi condamnat .

 

-Barbul, Paul

Canonic greco-catolic. În 1948,sub tortură, a aderat temporar la ortodoxie .

Ulterior, în Catedrala "Sf Nicolae" , în faţa episcopului Traian Frenţiu şi a enoriaşilor , a mărturisit cum a fost chinuit .Întemniţat din nou, a rămas statornic în credinţă .

-Bazilescu, Dumitru

Preot ortodox, paroh în Drajna ( Prahova ).Probabil frate cu av.Bazilescu Dumitru ( care a murit la Canal ) În 1959,arestat şi condamnat la muncă forţată , a murit în 1961,în lagărul de la Periprava .

 

-Băbuş ,Grigore

Arhimandrit ortodox din Bucureşti .Arestat în 1958 , anchetat de Securitatea din Uranus,, condamnat la 20 ani muncă silnică , de Tribunalul Militar Bucureşti , în urma unei înscenări având ca pretext participarea la " Rugul aprins " A fost închis până la graţierea din 1964

 ( Decretul 411 ), trecând prin Jilava şi lagărele din Bălţile Brăilei .

 

-Băcioiu ,Dumitru A.

Preot ortodox la Biserica Icoanei din Bucureşti ( n. în Dragoslavele )Închis între 1952-'54 .

 

-Bălan Ştefan

Preot ortodox din Caraş Severin.Arestat pe 25 aug.1949, la Lugoj, împreună cu episcopul Ploscaru , fiind , închis la Timişoara , MAI, Jilava şi Sighet, până în sept.'55

Rearestat în 1957, a fost închis în lagărele din Bălţile Brăilei, până în 1964 ( Decretul 411 )

 

-Bălaşa , Dumitru

Preot ortodox , cercetător istoric., n.în 1911, în Guşoieni ( Vâlcea ) Arestat în 1938 , a fost reabilitat în 1940 ;arestat în 1944, din ordin sovietic, s-a stabilit la Şuţeşti ;rearestat în 1959,schingiuit de Securitatea din Piteşti , a fost condamnat la 6 ani închisoare şi confiscarea averii ( sentinţa nr.176 /1960 ) de Tribunalul Militar din Piteşti ;în 1983, Securitatea i-a confiscat biblioteca .

 

-Băcioiu ,Dumitru A.

Preot ortodox la Biserica Icoanei din Bucureşti ( n. în Dragoslavele )Închis între 1952-'54 .

-Bălan,Ioan

 [ LD :o profanare acceptată de biserica ortodoxă :să-şi transforme bisericile ,în puşcării ] 

 Episcop greco-catolic ,n.în 1880, la Teiuş.Studii la Blaj, Budapesta şi Viena .

Preot din 1903,protopop al Bucureştiului , rector al Academiei Teologice ,episcop al Diocezei Lugojului ( 1936 ) Arestat pe 29 oct.1948, de maiorul Kling, dus la Dragoslavele , împreună cu ierarhia greco-catolică (Cf. Ordinului M.A.I .nr.52.743 /30 dec.1947 ) ; transferat la Căldăruşani  ( mart.1949 ) ,apoi la Sighet (1950 ), apoi la Curtea de Argeş şi Jilava  , unde a murit pe 4 august 1959.

-Bălan, Gavril

Preot greco-catolic , n.la Someşeni -Apa ( Satu Mare ).Studii la Blaj şi Roma , doctor în Teologie, preot şi profesor la Satu Mare .A stat ascuns vreo 10 ani ,a fost totuşi arestat în

1958,şi trimis la muncă forţată în Bălţile Brăilei .

-Băcilă , Victor

Preot greco-catolic  din parohia Băiţa ( Maramureş ) .Arestat în 1949, închis la Sighet , transferat la Aiud, unde a murit în 1956.

-Băliban, Teofil

Protopop  greco-catolic la Beiuş, n în 1906, la Marca ( Sălaj ) Arestat în 1948, rearestat în 1949 împreună cu episcopul Alexandru Rusu.Condamnat la 10 ani închisoare, întemniţat la Gherla şi Aiud unde a murit pe 3 febr.1964.

-Băldescu ,Ioan / Băldescu ,Emil /

Preoţi ortodocşi - tată şi fiu -din Mihăeşti ( Olt ) , familie greu încercată .

Arestaţi pe 15 aug.1952, trimişi în lagărul de la Galeş ( după arestarea fratelui g-ral Radu Băldescu, mort la Jilava ,şi a înv.Marin Băldescu, închis la Ghencea şi Peninsula ).

Tatăl a murit pe 24 sept.'52, fiul a fost eliberat pe 11 aug.'53.

-Bărbieru, Pimen

Preot ortodox, stareţ la Schitul Cetăţuia ( Argeş ) .Condamnat la 25 ani muncă silnică ( sentinţa nr 478/11.05.1950 ) , pentru că ,adăpostind  partizani conduşi de col.Arsenescu ,i- a asistat la depunerea jurământului de luptă. A fost închis la Piteşti, Jilava,TârguOcna, Baia Sprie şi Aiud. Graţiat în 1964 ( Decertul 411 ) .A murit la mănăstirea Pasărea , în 1982.

-Bărdaş, Ioan

Preot ortodox în com Sâg ( Zalău ) , n.în 1913,la Inand ( Bihor ).S-a implicat în mişcarea de rezistenţă "Horia, Cloşca şi Crişan" , după ce îi sprijinise pe partizanii lui Dabija. Arestat, condamnat la 20 ani muncă silnică ( sentinţa nr.66 / 7.03.1953 ), suportând încarcerarea la Arad, Timişoara ,Jilava,Lugoj,Midia şi Aiud.Graţiat în 1964 ( Decretul 411 ).

-Bejan, Dumitru

[[LD:  pentru "odiseea " prizonierilor români la sovietici, recomandăm trilogia părintelui Dimitrie Bejan :"Oranki -amintiri din captivitate ", "Satul blestemat" şi "Viforniţa" .

Biografia  tragică a acestui preot ,una din zecile de mii similare ,concentrează în ea destinul istoric al  unei generaţii .Dacă cinematografia românească ar dori să se spele de ruşinea unor filme prefabricate , cu luptători şi comisari comunişti ,ar trebui să şi le retragă din programele televiziunilor şi să facă filme noi ,inspirate din aceste biografii de martiri ai neamului românesc.]

Preot ortodox-militar , n. în 1909 ,la Hârlău .7 ani ,prizonier în URSS. După revenirea în ţară ( 1948 ) ,arestat şi condamnat la 7 ani închisoare ( sentinţa nr.77/1950 ), pentru "uneltire contra ordinii sociale"[art.209 ,CP ?  ] . Închis la Jilava, Aiud şi Peninsula, la eliberare i s-a fixat domiciliu obligatoriu în Bărăgan ( 1956-'58 ) .

Rearestat în 1959,eliberat în 1964 ( Decretul 411 )..

Stabilit la Ghindăuani , în 1970 i s-a interzis să mai slujească , fixându-i-se domiciliu obligator la Hârlău , unde a stat până în 21 dec.1989.

A murit pe 25 sept.1995 , fără a apuca ziua unei reabilitări juridice îndreptăţite.

 

-Beşchea, Gheorghe

Preot ortodox-militar , paroh în Mărăcineni ( Buzău ) .Căzut prizonier la Cotul Donului ,a stat 6 ani în lagărul Oranki, din URSS, refuzând să se întoarcă cu divizia bolşevizată "Tudor Vladimirescu ". În 1959, a fost condamnat la 15 ani muncă silnică, pentru " uneltire contra ordinii sociale" [art.209 ,CP ?  ], fiind graţiat în 1964 ( Decretul 411 ).

-Bisoc, Anton

Preot catolic la Săbăoani ,superior al ordinului franciscan, n.în 1888.Arestat în martie 1950, a murit de temniţa din Aiud, pe 14 iulie 1950.

-Boca, Mihai ,I.

Preot greco-catolic, n în 1887 ,în jud.Satu Mare. Arestat pe 15 august 1952,închis la Ghencea.

A murit pe 4 martie 1953, la Canal .

-Bochiş ,Alexandru I./ Ramona Dorina /

Preot greco-catolic , n.1915, la Borşa, paroh la Sânnicoară ( Cluj ).Arestat în 1949,rearestat  în 1957 , condamnat la 6 ani închisoare ( sentinţa nr.219 /11.07.1959 ) ,pentru "exercitare abuzivă de funcţie" ( a continuat să slujească ) , şi "agitaţie publică " ( ceruse repunerea în drepturi a preoţilor greco-catolici , restituirea bisericilor confiscate , solidarizarea cu Memoriul episcopului Alexandru Rusu ).Fiica sa,Ramonma Dorina, a fost persecutată şi arestată pentru credinţă .

-Bolchiş, Gheorghe

Preot greco-catolic ,paroh în Silvaşu de Sus.Arestat de unguri ,cu un grup de intelectuali români , pentru a fi trimişi la crematoriul de la Debreţin,după 23 aug.'44,a scăpat după intervenţia energică a lui Rădescu .Apoi a fost persecutat de autorităţile comuniste româneşti , pentru a trece la ortodoxism.

 

-Bota , Ioan M.

Preot greco-catolic ,n.în 1920, la Rona de Jos ( Maramureş ) .Arestat de maiorul securist Ludovic Weiss , condamnat de Tribunalul Militar -Cluj ( sentinţa nr. 884 / 1949 ), închis la Cluj şi Aiud ( 22 iul.'48-10 sept.'49 ).

 

-Botiza, Ion Vasile

Preot greco-catolic ,arestat şi condamnat în 1949, la ani grei de închisoare , pentru ajutorul dat familiilor preoţilor catolici arestaţi .După 40 de ani de clandestinitate  ,din 1990 , profesor de studiu biblic la Institutul Teologic Unit din Cluj.

-Brânzeu , Nicolae

Preot greco-catolic , în Petroşani şi Vulcan , protopop la Comloşul Mare ( Timiş  ). Arestat în oct.1948 (pe baza Ordinului M.A.I .nr.52.743 /30 dec.1947 )  , a fost închis la mănăstirile Neamţ şi Căldăruşani  .Rearestat în 1956 , condamnat şi închis la Aiud , unde a murit pe 30 dec.1960 .

-Boca, Arsenie

Unul din marii duhovnici ai bisericii ortodoxe, stareţ la M-tirea Sâmbăta de Sus.

N.în 29 sept.1910,la Vaţa de Sus , jud.Hunedoara .A urmat Şcoala de Arte şi Madicină , cărturar cu vaste cunoştinţe . În 1935, a fost hirotonisit preot  ,plecând la Sfântul Munte.

Încă din  1945 intră în vizorul Securităţii .Din 1948, este mutat stareţ şi duhovnic la M-stirea Prislop..În 1952, este arestat, anchetat şi condamnat, făcând 9 luni la Canal.( Cf.TVR-1, 12 nov..2009 )

A murit în '89, la M-stirea Prislop.(Cf. Trinitas TV, 28 oct.'09 )

- Boghiu ,Sofian

Arhimandrit ortodox  şi pictor bisericesc , n.în 1912, originar din Basarabia. Arestat în lotul "Rugul Aprins "; condamnat la 16ani muncă silnică ( sentinţa nr 125 / 1958 ),a ispăşit pedeapsa la Jilava şi Bălţile Dunării. "Graţiat" prin Decretul 411, a fost eliberat din lagărul Ostrov , în 1964.

 

- Bordaşiu, Nicolae

Student la Facultatea de Teologie şi Farmacie.Urmărit de Securitate, a fost fugar prin  Transilvania, aproape 7 ani.  A fost prins într-o mănăstire , judecat şi condamnat la 24 ani închisoare, ca "duşman al poporului". Actualmente,  preot- paroh la biserica Silvestru-Bucureşti ( Cf.Trinitas TV, 18 oct.'09 )

 

- Brad, Ilie

Preot ortodox din Gura Râului ( Sibiu ). A fost arestat împreună cu 64 de ţărani care refuzaseră să se înscrie în întovărăşire .Torturat de Gh.Crăciun la Securitatea din Sibiu.

- Braga ,Roman

Preot ortodox în Scorei , n.1922, în Codriţa ( Basarabia ) .Arestat în 1948, condamnat la 5 ani închisoare ( sentinţa nr 210 / 6 .XII .1949 ) , închis la Jilava şi Piteşti ( suportând supliciul "reeducării " ).Rearestat în 1958 ,condamnat la 18 ani închisoare (sentinţa nr.128/8-XI.1958 ) , în procesul lotului "Rugul aprins",la Tribunalul Militar -Bucureşti .

Închis la Jilava şi Salcia , a fost "graţiat" în 1954 ( Decretul 411 ).Trimis ca misionar în America de Sud, s-a dezis de Patriarhia din Bucureşti ,s-a stabilit în SUA ,făcând cunoscut lumii ,genocidul practicat în închisorile din România.

 

-Brătescu, Toma

Preot  în com.Negreşti , fruntaş PNŢ.Arestat pe 15 august 1952, trimis în lagărele de muncă forţată de la Galeş, Peninsula şi Poarta Albă , unde a murit pe 25 mart.1954.

-Buga,Anton

Preot greco-catolic , n.la Sângeorj-Băi ( Bistriţa Năsăud ) .Salvator al ţăranilor români persecutaţi în timpul ocupaţiei horthyste .

Pe 24 august '44 , arestat de jandarmi unguri ,condamnat la moarte , împreună cu alţi 12 preoţi români .Eliberat cu tot grupul de preoţi , la intervenţia energică a g-ralului Sănătescu ( prim-ministru ).În 1949, după desfiinţarea bisericii greco-catolice, arestat , închis 5 ani în beciurile MAI şi Jilava (pe baza Ordinului M.A.I .nr.52.743 /30 dec.1947) .După eliberare, a mai fost arestat de  6 ori , permanent urmărit şi hărţuit , pentru credinţa sa.

 

-Buracu , Iosif Coriolan / Mihai -fiu /

Preot n.în 1888,la Prigor ( Caraş- Severin ) Ca unionist , în 1914 a fost arestat de unguri .

Membru PNR ( apoi PNŢ ) ,ales deputat  în parlamentul României Mari . A fost arestat de două ori :între 1948-'49 şi între 1952-'53.A murit în 1964.

 

-Bretler ,

Rabin din Bucureşti .Arestat după 1950,închis la Jilava şi Caransebeş .

C.

-Caceu, Cornel

Preot ortodox ,n.în 1911 ,din Arad.Arestat în 1957, într-un grup de preoţi.Condamnat la 25 ani muncă silnică de Tribunalul Militar -Timişoara.Încarcerat la penitenciarele din Tismana [ ?! ] , Jilava şi Arad. "Graţiat" după 7 ani , cu Decertul 411 din 1964.

-Calciu [Dumitreasa] ,Gheorghe

[LD :personalitate controversată , pe măsura tribulaţiilor moral-politice pe care le-a avut în "lumea pământească."

N.în 1925, în jud.Constanţa .Student la Medicină .

Arestat  în 14/15 mai 1948( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI ) ,fiind întemniţat la Piteşti şi Gherla, unde a participat la "reeducare" , în echipele de torţionari .

În 1954, inclus în "lotul celor 22  torţionari" , a fost judecat şi condamnat la 25 ani închisoare .

( Sentinţa nr. 32 / 10 nov.'54 ) Ulterior, lui Calciu Gheorghe Dumitreasa şi Hoinic Dragoş,li s-a comutat pedeapsa în 15 ani închisoare ( Sentinţa nr. 459 /1957 ).

Eliberat în 1964 (cf. Decretului 411 de graţiere ).

La 37 de ani , şi-a continuat studiile - la Litere şi Teologie - fiind hirotonisit preot .

Arestat în 1977 ,ca participant la organizarea sindicatului liber -SLOMR -şi protestatar împotriva demolării bisericilor , a fost condamnat la 10 ani închisoare ( sentinţa 35 / 4 mai 1979 ).

Eliberat la 20 aug.1984 ,în urma protestelor internaţionale, a părăsit ţara , stabilindu-se în SUA .

-Calotă, Ana

Călugăriţă la Mănăstirea Obreja, n.în 1929, la Poptelearc -Gârbou ( Sălaj ). Arestată în 1950, anchetată la MAI, condamnată la 25 ani muncă silnică , în lotul cardinalului Al.Todea. Eliberată după 10 ani de detenţie .

-Cârstoiu, Gheorghe  Gh.

Preot ortodox, în Sălătruc .Arestat în 1949-1951 , pentru că a hrănit nişte drumeţi ( dovediţi a fi fost partizani ).Rearestat în 1952-1954 ,torturat şi condamnat , închis la Galeş şi Oneşti-Borzeşti.

Rearestat în 1958 , dus în lagărul de muncă obligatorie de la Periprava .

-Cădaru, Nestor

Preot greco-catolic, trecut la ortodoxie, în 1948, n.în 1909, la Târguşor ( Cluj ) .

Devenit stareţ la Mănăstirea Moisei , a fost arestat în 1959 de Securitatea din Cluj, condamnat la 6 ani închisoare, pentru " uneltire contra ordinii sociale"."Graţiat"  în 1964 ( Decretul 411 )

-Cherteş,Ion

Preot greco-catolic.N.în 1912, în Sărăţel.A urmat Teologia şi Filozofia la Roma, hirotonisit preot la Vatican .Numit secretar al Reşedinţei Episcopale din Cluj, prof.la Acad.Teologică .

Arestat la 28 oct.1948 (pe baza Ordinului M.A.I .nr.52.743 /30 dec.1947 ) eliberat în 1952.Rearestat la 16 aug.1956, condamnat la 10 ani închisoare , de Tribunalul Militar -Cluj,trecând prin penitenciarele Sighet, Cluj, Căldăruşani , Gherla, Stoeneşti , Salcia, Strâmba, Luciu-Giurgeni , Ostrov.Eliberat în 1964.

-Chindriş, Vasile

Preot greco-catolic.N.în 1905, la Ieud (Maramureş ).Profesor şi preot în Cluj , ctitorul bisericii Iris în cartierul căreia a înzestrat comunitatea cu străzi, apă, canalizare, lumină şi şcoală.În 1942, maltratat de horthyşti , a fost salvat de enoriaşi şi a stat ascuns în M-ţii Ţibleş .

În 1948, a refuzat să treacă la ortodoxie , devenind funcţionar .

A fost arestat în 1956, eliberat în 1964, continuând activitatea pastorală clandestină .

A mai fost arestat în 1967 , şi condamnat la 2 ani ( sentinţa 183/1 sept.1967 )

-Chinezu ,Liviu Tit

Episcop greco-catolic .N.în 1907 , în Maioreşti (Mureş ).Prof.de Filozofie la Blaj ( 1930-1946 ) paroh la biserica greco-catolică de pe str-Polonă, din Bucureşti .

Arestat în nov.1948 (pe baza Ordinului M.A.I .nr.52.743 /30 dec.1947 ) .În închisoarea de la Căldăruşani ,a fost consacrat succesorul episcopului Vasile Aftenie.

"Purtat" prin închisorile de la MAI, Neam şi Sighet , a murit la 12 ian.1955 , de foame şi frig.

-Cioară,Suzana

Călugăriţă greco-catolică.N.în 1914, în Măcicaşu ( Cluj ).Arestată 6 luni ,în 1950 ;rearestată la 9 aug.1958,de Securitatea din Cluj, condamnată la 6 ani închisoare ,ispăşiţi la penitenciarele din Cluj, Uranus, Jilava, Arad şi Miercurea Ciuc. Eliberată în 1964, prin"graţiere" (Dceretul 411 ).   

 

-Cisar ,Theodor-Alexandru

Mitropolit romano-catolic al Bucureştiului .N.în 1880 ,la Bucureşti. Seminarul la Bucureşti , licenţa în Teologie ,la Roma, unde s-a preoţit ( 1903 ).Episcop la Iaşi ( 1920 ), arhiepiscop la Bucureşti ( 1924 ) .Primul arhiepiscop catolic cetăţean român din ţară , care predica numai româneşte în biserica Sf.Iosif din Bucureşti .Senator de drept ( din 1927 )

Arestat şi anchetat la 70 de ani ,la Ministerul de Interne(1950) Judecat într-un proces înscenat în legătură cu Vaticanul.Domiciliul obligator în Orăştie, până în 1953.Revenit în Bucureşti ,supravegheat de Securitate tot timpul .A murit în 1959.

 

-Ciucur,Pavel

Preot ortodox în Plugova.N.în 1918, în Prilipeţ ( Caraş Severin ).Absolvent al Şcolii Normale din Timişoara ( 1939 ) şi al Şcolii de Ofiţeri de Rezervă de la Piteşti ( 1940 ), combatant pe frontul de Vest , rănit în Ungaria.După război, a urmat cursurile Academei Teologice din Caransebeş, fiind hirotonisit preot (1947 ).Arestat la 4 oct.1948 de mr.Kling ( Securitatea Caransebeş ) , torturat de Moiş (Securitatea Timişoara ) , condamnat la 3 ani închisoare de Tribunalul Militar -Timişoara ( sentinţa nr 346/1949 ), pentru legături cu partizanii din Semenic conduşi de Blănaru .

În loc de amvon, a luat drumul penitenciarelor :Timişoara, Aiud, Canal. Eliberat la 7 nov.1951, la 33 de ani .

-Cleopa [Ilie ],Constantin

Călugăr orodox ,n.în 1912 ( fiul lui Alex.Ilie ) din com.Suliţa -Botoşani .

Intrat în monahism în 1927, a primit numele de "Cleopa" .

În 1948, după 5 zile de anchetă la Securitatea din Tg.Neamţ  şi o scurtă condamnare la Aiud, s-a retras în pădurile din jurul Mănăstirii Sihăstria.

În 1949, a fost numit stareţ la Mănăstirea Slatina.

În 1952, arestat şi anchetat la Securitatea din Fălticeni ,pentru predicile sale.

În 1959, cu Decretul 410 ( de alungare a călugărilor din mănăstiri ), Cleopa ar fi trebuit să plece în satul natal.A stat o vreme ascuns la Slatina , apoi într-un grajd de vite la Negrileasa , apoi şi-a săpat un bordei săpat în pământ ,acoperit cu pământ şi muşchi ( spre Borca -Negrileasa-Petricani ), dispărând fără urme.A stat astfel  5 ani şi 6 luni,Securitatea neâncetând să-l caute .

( Cf. evocării de la televiziunea" Trinitas" , din 31 mai 2008 )

A revenit la Mănăstirea Sihăstria ,în 1964, după Decretul 411, fiind iubit şi respectat de obşte şi credincioşi , pentru înţelepciunea şi bunătatea sa.A murit în 31 dec.1998.

-Coman ,Gheorghe

[LD:Tatăl poetei Ana Blandiana Fără procese de intenţie :în acei ani ,Ana Blandiana se afirma ca poetă .Era consacrată în "Promoţia literară 1964" cu Persoana întâi plural. Cum se explică ?]

Preot ortodox.N.în 1915 , la Murani ( Timiş ), paroh la Catedrala din Oradea.(1945-1949 )

Facultatea de Teologie Cernăuţi ( 1937 ) şi Drept ( 1939 ) Prof.de Drept la Timişoara şi Oradea.

În 1944, a plecat pe front , ca preot militar, ajungând până în M-ţii Tatra . Arestat -prima oară - în 1950, din altar ; rearestat -a 7-a oară - în 1959, de pe stradă .

Condamnat la 6 ani închisoare ,pentru <delict de uneltire contra ordinii sociale >  . Eliberat în 1964, din lagărul de la Salcia .A murit după 2 luni .

-Constantinescu , Ion Gh./ soţia / fiica /

Preot ortodox ,n.în 1906 ,în Valea Iaşului (Argeş ), paroh în Corbişori-Nucşoara.

A intrat în legătură cu partizanii (1951 ) , procurându-le alimente şi arme. O vreme a stat cu ei, în grota Râpele-Brazi.În 1958, a fost arestat .Condamnat la moarte cu "lotul fraţilor Arnăuţoiu " . de Tribunalul Militar -Bucureşti .Executat la 21 iul.1959, la Jilava.

-Corneanu, Nicolae

[LD: Personalitate controversată.Printre primii "mărturisitori " privind colaborarea cu Securitatea ( informator ) .Cu rol deosebit în rev.din Timişoara , din 1989 ].

Mitropolitul Banatului .Anchetat 4 lui la Securitatea Timişoarei ,pentru legături cu partizanii din munţii .[Atât scrie Ioniţoiu ]

-Crişan ,Ion

Preot ortodox.N.în 1919,la Pâncota (Arad ), paroh în com.Archiş ( Arad ) .

Arestat (împreună cu soţia ) la 8 dec.1956 , torturat în anchetă.În apr.1957, condamnat la muncă silnică pe viaţă de Tribunalul Militar Timişoara , într-un lot de 20 persoane, pentru sprijinirea grupului de rezistenţă anticomunistă condus de Adrian Mihuţ.

Eliberat în 1964 ( Decretul de "graţiere " 411 )

-Crişan ,Ion

Preot greco-catolic din Blaj ( Alba ).Arestat în oct.1949, torturat în anchetă, judecat la 19 apr.1950,într-un lot de 18 preoţi ,pentru refuzul de a trece la ortodoxism, de Tribunalul Militar -Cluj.

-Crişan, Simion (Crişănuţ )

Preot greco-catolic .N.în 1916, la Beldin (Alba ), cu studii la Blaj şi Roma, hirotonisit în 1940.Profesor la Academia Teologică din Blaj .

Arestat în 1949,rearestat în 1956, eliberat în 1964 ( Decretul 411 ) A fost silit să-şi întrerupă menirea religioasă, lucrând ca agent sanitar

- Cure, Simion

Pastor baptist. N. în 1914, la Ulieş Ilia (Arad ) .Luptător pe frontul de Răsărit.Pastor baptist din 1945.Arestat în 1969, condamnat la 7 ani închisoare pentru <uneltire contra ordinii sociale>

închis la Arad, Aiud şi lagărele din Bălţile Dunării .Eliberat în 1964 ( Decretul 411 de "graţiere " ) a reuşit să se stabilească în SUA, unde a murit în 1990  .

D.

-Dabelea ,Nicolae Gr.

Preot ortodox, n.în 1907, la Stăneşti (Gorj ) .Arestat la 4 iulie 1959 , sub acuzaţia de "uneltire contra ordinii sociale";condamnat de Tribunalul Militar din Craiova ;închis la Craiova, Jilava şi Periprava ; eliberat la 9 mai 1964 ( Decretul 411 ,de "graţiere " ).

-Dascălu, Cornel

[ LD:preoţi arestaţi şi torturaţi ca să încalce taina spovedaniei ]

Preot ortodox în Arpaşu de Jos ( Sibiu ).Arestat de Securitate ( lct.Chioreanu Vasile )pe 11 dec.1956, condamnat în iulie 1957, pentru că a spovedit partizani din Făgăraş.

"Graţiat" în 1964, cu Decretul 411.

-David ,Laszlo

Preot catolic din Alba Iulia.Arestat în 1950,condamnat .Închis la penitenciarele Gherla şi minele Baia Sprie .

 

-Daniliuc , Constantin G.

Prezbiter al sectei "penticostali dizidenţi " .N.în 1898, la Suceava

-Dănăilă ,Elena / Magdalena-Maria  / Patricia-Petria / Teodosia-Steliana /

Călugăriţe la Mănăstirea Vladimireşti (Călăraşi ) , originare din Borcea (Călăraşi ).

Arestate , condamnate ( între 2, 1 an şi 6 luni ) pentru convingeri religioase. Au ispăşit pedeapsa la Tecuci, Galaţi şi Văcăreşti .

 

-Dăncuş ,Gavril-Sabin

Născut în 1930, la Ieud (Maramureş ).Primit în mănăstirile Moisei şi Bixod, a fost dat afară în 22 oct.1949 ( înlocuit cu un preot ortodox ).Întors la Ieud , Securitatea a încercuit satul ca să-l prindă, dar a reuşit să fugă în munţi, la partizani .Fugărit permanent, s-a predat pe 10 ian.1950 .

Torturat la Securitate,condamnat la 6 ani închisoare,a fost trimis la Peninsula , în brigada preoţilor pedepsiţi .La închiderea lucrărilor la Canal, a fost dus la Gherla (mart.1954 ) , apoi la minele de la Baia Sprie (1954 ) unde s-a accidentat , fiind trimis la Aiud (1955 ).

Eliberat pe 6 oct.1956 ,în ian 1957 a fost hirotonisit preot (în cladestinătate ) de către cardinalul Iuliu Hossu , la Căldăruşani.

 

-Dănilă, Gheorghe

Rectorul Academiei Teologice din Blaj.Arestat la 29 oct.1948 , a fost închis ( cu ierarhia greco-catolică )la Neamţ şi Căldăruşani , apoi la Sighet ( 1950-'55 ) şi Gherla. 

-Dărăban,Teodor

Preot greco-catolic, paroh la Petrani -Beiuş.La 26 oct.1948, dat afară de primarul comunei , pentru că a refuzat să treacă la ortodoxism.A intrat în învăţământ la Pişcolt ( Satu Mare ) .

La 5 august 1958, a fost arestat ,cu un grup mare de preoţi, pentru că a strâns semnături pe un Memoriu înaintat Vaticanului.Torturat la Securitatea din Oradea (de locot.Ciurcovici Radomir şi Ţincău Anghel ).Condamnat la 25 ani muncă silnică , petrecuţi la peniteciarul Gherla, apoi la Periprava , Giurgeni, Strâmba şi Salcia.Eliberat la 16 aug.1964 ( Decretul 411 )

 

-Dâmboiu ,Victor S.

Preot ortodox,în parohia Şinca Nouă ( din 1947 )apoi la Drăguş ( 1952 )

N.în 1922, în Râuşor-Mândra (Braşov ) , fiul memorandistului Samoilă.

Arestat în 1949, de Securitatea din Făgăraş , bătut cu sălbăticie ,eliberat şi urmărit în permanenţă . Rearestat la 8 apr.1957, de Securitatea din Sibiu , torturat de echipa col.Gh. Crăciun, condamnat la 10 ani muncă silnică ,împreună cu primul lot al partizanilor din Făgăraş.

Închis la penitenciarele din Sibiu, Codlea, Jilava, Galaţi ; trimis la mună forţată în lagărele de la Brăila, Salcia şi Stoeneşti ."Eliberat" în 1964 ,prin Decretul 411 , a fost silit să-şi câştige existenţa ca muncitor necalificat, în CAP-uri şi uzine.

-Dinu, Nicolae

Preot ortodox.N.în 1908, la Voineşti ( Dâmboviţa ).Arestat -eliberat-rearestat de câteva ori   ( 1952,1953,1958 ) Torturat în anchete la Securitate , judecat şi condamnat la 18 ani muncă silnică (sentinţa nr.907 /8 sept.1958 ) , pentru "uneltire contra ordinii sociale".

-Dobre,Jeno

Preot reformat.Prof.de istoria religiilor la Universitatea Boliay din Cluj.În 1956, a fost arestat şi condamnat .Detenţia la penitenciarul Gherla.

-Dobzeu , Mihai

Arhimandrit ortodox la Mănăstirea Sf.Apostoli Petru şi Pavel, oroginar din Huşi ( Vaslui ).

În 1948, a afişat un Apel către credincioşi, îndemnându-i să se opună măsurilor împotriva Bisericii.Arestat, condamnat 3 luni închisoare ( a stat 11 ) , trimis la Mănăstirea Brădiceşti .

Protestând contra desfiinţării mănăstirilor ,a fost rearestat condamnat la 7 ani închisoare,pe care i-a ispăşit la Jilava, Gherla şi Periprava.El a fost preotul care, la 15 martie 1960, l-a botezat pe Nicolae Steinhardt în penitenciarul Jilava.În anii 1988-1989, a fost anchetat de Securitate pentru nişte Memorii trimise lui Nicolae Ceauşescu.

-Docze ,Arpad

Preot franciscan.Arestat şi anchetat 3 ani ( 1949-'51 ) la Securitatea din Târgu Mureş.

-Dogaru ,Grigore

Preot greco-catolic , n.în 1915, în Comori -Gurghiu ( Mureş ) .Arestat şi torturat la Securitatea din Tg.Mureş.Condamnat la muncă silnică, pentru convingeri religioase.Trimis în lagărul de exterminare de la Canal, după expirarea termenului, trimis cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan,

După eliberare a slujit ( în clandestinitate ) în satul Moişa -Glodeni ( Mureş ). În 1989, a fost arestat şi condamnat.

-Dolhan,Vartolomeu

Preot călugăr ortodox, pictor bisericesc.N.în Hârlău ( Iaşi ) .Preot -călugăr la catedrala din Iaşi.Participant la mişcarea duhovnicească de la Mănăstirea Antim (Bucureşti ).

Arestat şi condamnat în 1958, pentru "uneltire contra ordinii sociale" .După eliberare, a pictat diverse mănăstiri.A murit la Mănăstirea Văratec.

-Dolinescu ,Vasile C.

Preot ortodox în Bârlad (Vaslui ), n.în 1888, la Dimăcheni ( Botoşani ).Arestat la 19 oct.1952, dus în lagărul de muncă forţată de la Midia , mort la 8 ian.1953 ( bătrân, bolnav, torturat de brigăzile de torţionari ale comandantului Liviu Borcea )

-Dominte ,Radu -Rafael

Ieromonah ,stareţul Mănăstirii Sf.Ioan cel Nou (Suceava ).Arestat , a murit la puţin timp după "eliberarea" din închisoare.

-Donescu, Nicolae

Paroh ortodox,în Şuici (Argeş ).Duhovnic al partizanilor din grupul Dumitru Apostol.

Arestat în 1950, împuşcat în 1951.

-Dorgo ,Iuliu

Paroh în Băiţa -Lunca ( Mureş ) .Arestat la 15 august 1952, a murit în lagărele de exterminare de la Canal , în 1953.

-Dorz ,Traian

Poet, n.în 1914, în Arad.Făcea parte din "Oastea Domnului " , (comunitate cu cca 500.000 de credincioşi ).Arestat, Condamnat .Eliberat în 1964 (Decretul 411 )

-Dragomir ,Ion

Preot greco-catolic, n.în 1905 , la Ariniş -Maramureş .Cu doctorat la Roma , episcop al Maramureşului .După desfiinţare,refuzând să treacă la ortodoxie, a fost urmărit de Securitate Travestit în haine ţărăneşti, a venit în Bucureşti, adăpostindu-se la Nunţiatura Apostolică .

Arestat în 1952,condamnat ,eliberat în 1956 ; rearestat în 1958, eliberat în 1964.

În clandestinitate ,nu şi-a pierdut credinţa, a hirotonisit mulţi preoţi .A murit în 1985, fiind înmormântat la Ariniş.

-Dragomirescu ,Gheorghe N.

Călugăr ortodox, n.în 1915,la Blăjani -Lopătari ( Buzău ) Arestat la 20 aug.1959, pentru "propagandă anticomunistă " Omorât  în arestul Securităţii Ploeşti , la 28 aug.59. Certificatul de decis întocmit în 1961 , înmânat familiei în 1963.

-Dragomirescu ,Puiu Gh.

Preot ortodox în acelaşi Lopătari (Buzău) .Arestat,eliberat, arestat,rearestat din altar,în timpul slujbei .La 9 zile după arestare ( 7 dec.1957 ),legat la ochi , dus pe câmp , pus să-şi sape groapa , împuşcat şi îngropat.

-Dragomrescu ,Ilie A.

Preot ortodox ,în satul Schei (Argeş ), n.în 1920,în Capu Piscului -Godeni ( Argeş ).

Arestat la 22 iun.1958 de Securitatea Piteşti , torturat la Piteşti şi Jilava. Judecat în "lotul Arnăuţoiu " ,condamnat la 15 ani muncă silnică de Tribunalul Militar-Bucureşti ( sentinţa nr.107 / 19 mai 1959 ).Închis la Gherla, lagărele din bălţile Dunării, Jilava

"Eliberat" în 1964 ( Decretul 411 ),grav bolnav ( ciroză ).

-Drăgoi ,Ion N. / Elena-soţie / Cornel -fiu /

[LD:o familie luptătoare , distrusă în tăvălugul represiunii sălbatice comuniste contra "haiducilor"

din Muscel.S-au scris câteva cărţi pe această temă, dar prea puţine se ştiu despre "victimele colaterale" şi supravieţuitori .] 

-Preot ortodox în Nucşoara ( Argeş),n.în 1900, în Vălsăneşti-Muşăteşti (Argeş )Tată a 4 copii.

A sprijinit grupul de rezistenţă "Haiducii Muscelului " (fraţii Arnăuţoiu ). Arestat în 1950( împreună cu fiul ), judecat, condamnat la 5 ani închisoare .

Rearestat în 1959 ( împreună cu soţia şi fiul ), judecat în " lotul partizanilor " ,condamnat la moarte la Tribunalul Militar-Bucureşti , de acelaşi Complet de judecată de la Piteşti  ( sentinţa nr.107 / 19 mai 1959 ), dată de lct.col.Brancovici Ion (preşed. ), Chimirel Iancu , Munteanu Fănică , col.Vlădoiu Anton ( procuror ).Executat în 18 iul.1959, la Jilava .

/Elena-arestată odată cu soţul şi fiul -bătută şi chinuită de cpt.Cârnu şi Mihăilă de la Securitatea Piteşti ;judecată în ambele procese, alături de soţ şi fiu ,în "lotul partizanilor ".Necondamnată.

/Cornel - partizan în lotul fraţilor Arnăuţoiu.La 19 iun.1949,trupele de securitate au înconjurat casa lui Arnăuţoiu, partizanii au reuşit să fugă,singurii prinşi fiind Victoria Arnăuţoiu şi Cornel Drăgoi.Torturat cu bestialitate la Securitatea din Piteşti, judecat (alături de părinţi ), condamnat la 7 ani închisoare ,în 1950 , închis ( la Piteşti, Aiud, Baia Sprie ), "eliberat" , cu domiciliu obligatoriu în sat Olaru ,com.Roseţi (Călăraşi ) .

În 1959, rearestat ( împreună cu părinţii ), judecat în "lotul Arnăuţoiu"  de Tribunalul Militar Bucureşti , condamnat la 3 ani închisoare , închis la Jilava, Caransebeş, Târgu Ocna .

La eliberare, prin 1962-'63, o epavă , din cauza suferinţelor îndurate timp de 13 ani .

-Dubiţ ,Gheorghe

Cântăreţ bisericesc.N.în 1923 , în Mileanca ( Botoşani ).Arestat la 24 oct.1959 de Securitatea din Darabani .Judecat şi condamnat la 7 ani închisoare  de Tribunalul Militar -Iaşi ( sentinţa din 27 ian.1960 ) , pentru "uneltire contra ordinii sociale " Ce făcuse dascălul ?.A spus cuiva, undeva, că <satelitul american este mai bun decât satelitul sovietic >.A ispăşit pedeapsa la Aiud şi în lagăre de muncă forţată .A fost "graţiat" în 1964 (Decretul 411 )

-Dubneac,Felix -Petre

Ieromonah la Mănăstirea Antim, originar din Basarabia. Arestat în 1958, judecat în lotul "Rugul aprins".Condamnat la 16 ani muncă silnică de Tribunalul Militar -Bucureşti ( sentinţa nr.125 / 1958 ), pentru "uneltire contra ordinii sociale " (art. 209 C.P )

-Duma ,Ioan

Preot ortodox,paroh în Petroşani ( din 1912 ) ,protopop al Văii Jiului ( din 1926 ) , provenit dintr-o familie cu 14 copii , din Boian ( Târnava ).

Din 1945, permanent ameninţat.Arestat în 1949 din altar, după slujba de Ruslii .

Reţinut - fără judecată -1 an şi 6 luni , în arestul Securităţii din Petroşani , Deva şi Cluj.

A murit la 11 iunie 1957.

-Duma , Ion

Preot catolic , n.în Valea Mare ( Bacău ), paroh la Galaţi ( 1926-1947 ).

La 8 dec.1948, a devenit episcop în clandestinitate la ordinul nunţiului papal Patrik O'Hara .

Arestat la 5 oct.1951, torturat în timpul anchetei ."Eliberat " la 23 sept.1955, fixându-i-se domiciliu obligatoriu la Târgi Jiu .

-Duma ,Iosif

Preot catolic din diocezea Iaşi .Arestat de Securitate în 1949.Deţinut în penitenciarul din Iaşi .

-Dumbravă ,Ilie

Conducător "sectă" protestantă , din Cheşa -Cociuba Mare ( Bihor ).Tată a 9 copii.

Arestat în august 1949 .Condamnat pentru convingeri religioase.

Închis la Cluj, Jilava, lagărul de la Poarta Albă .

-Dumitru,Gheorghe

Preot ortodox în com.Adăşeni, r. Săveni, reg.Suceava.Licenţiat în Teologie, n.în 1914, în Sineşti ,r.Tg.Frumos, reg.Iaşi.Fost legionar ( 1940 ).Căsătorit, cu 9 copii .Arestat în 1957, judecat şi condamnat la 8 ani închisoare corecţională ( Sentinţa nr. 418 /11 sept.1957 ) de Tribunalul Militar-Iaşi , pentru "agitaţie publică" ( pedepsită prin art.327 Cod Penal şi art. 304,463,Cod Justiţie Militară )Cităm din motivaţia sentinţei :<În anul 1952, deşi a primit o pedeapsă administrativă pe timp de 2 ani pentru activitatea sa legionară din trecut şi pentru activitatea de instigare în timp ce se afla la Sineşti,regiunea Iaşi , adus în anul 1954 ,după ce a venit din detenţie, în comuna Adăşeni [...] în loc să-şi schimbe atitudinea faţă de mersul înainte a societăţii noastre ,el dimpotrivă a căutat să desfăşoare o activitate duşmănoasă împotriva regimului democrat şi a formei de guvernământ din RPR.

În anul 1954 , în comuna Adăşeni, a organizat asociaţia clandestină "Oastea Domnului", deşi cunoştea că această asociaţie era interzisă în legile RPR şi chiar desfiinţată prin decizia patriarhului nr.98 din 24 oct.1949 , ratificată de sinod la 12.12.1951.> 

-Durcivici ,Anton

Preot romano-catolic.N.în 1888, în Altenburg ( Austria ), într-o familie stabilită la Iaşi ,apoi Bucureşti.După desăvârşirea studiiilor ,hirotonisit preot în 1910.

În primului  război mondial, a fost arestat ca "austriac", fiind eliberat de regele Ferdinand ,numit preot la Târgovişte şi Giurgiu .Rector al Seminarului Teologic din Bucureşti ( 1934-1948 ) , numit (de Nunţiul PatrikO'Hara ) Episcop de Iaşi ( 5 apr.'48 ) apoi administrator al Arhidiocezei de Bucureşti. Arestat la 26 iunie 1949, de pe stradă.Închis la Sighet ,ţinut în frig şi nemâncat, grav bolnav , refuzându-i-se îngrijirea medicală ( regim de exterminare impus de Vasile Ciolpan )

A murit în noaptea de 10 dec.1951 , aruncat la groapa comună din cimitirul săracilor .

-Duţeanu ,Ilie

Preot ortodox în Poienari ( Argeş ), n.în 1910, în Drăghici -Mihăeşti ( Argeş ).

Arestat , condamnat la 18 ani muncă silnică de Tribunalul Militar-Craiova, pentru "uneltire contra ordinii sociale " ( sentinţa 180 / 21 martie 1959 ) .Eliberat prin graţiere ( Decret 411 )

E.

-Edip,Mehmed Ali

N.în 1908 la Tropaisar -Constanţa, stabilit la Bucureşti .Hoge la geamia din Parcul Carol.

Condamnat la muncă silnică pe viaţă.

A murit la penitenciarul Văcăreşti , la 29 martie 1960.Geamia a fost dărâmată.

-Emin Mustafa -Ali

Hoge la geamia Coiciu din Constanţa .Arestat în 1950 , torturat la Securitatea din Constanţa.

Condamnat la muncă silnică pe viaţă ,pentru <uneltire contra regimului >  de către Tribunalul Militar Constanţa.

-Enan ,Curtmola

Hoge .N.în 1896, în sat Abrud , com.Adamclisi -Constanţa.Arestat la 20 apr.1952.Condamnat la 10 ani muncă silnică , pentru <subminarea autorităţii de stat >  ( a ascuns tătari fugiţi din Crimeea ) .A murit în penitenciarul Aiud .

-Enăchescu , Efrem

Mitropolit al Basarabiei ( din 12 ian.'44 ), arhiepiscop al Chişinăului.

N.în 1893, la Zăvoieni-Măciuca ( Vâlcea ); cu studii la Bucureşti ( Seminarul Central ) şi Franţa ( Montpellier ).Nevoit să se refugieze din Chişinău în martie '44 ,în faţa înaintării sovietice .

"Ţara" nu mai era liberă :a fost arestat şi a murit în domiciliu obligatoriu la mănăstire .

-Epaminonda ,Grigore

Preot în Constanţa, n. în 1910 la Raşi -Sălcioara ( Ialomiţa ).Implicat în mişcarea de rezistenţă din Dobrogea.Arestat la 13 sept.1948, judecat cu "lotul Arghiropol " .

Condamnat la 4 ani închisoare corecţională ( sentinţa nr.829 /23 dec.'48 ), de col.magistrat Constantin Pavelescu , pentru "uneltire contra ordinii sociale " .Eliberat în 1952.

F.

-Fanea, Victor

Preot catolic.N.în 1919, la SânCrai-Satu Mare .Tată a cinci copii. Arestat în 1959, pentru că a refuzat să treacă la ortodoxism. Închis în lagărele din Stoeneşti şi Salcia , a murit în detenţie, în apr.1960.

-Farcaş, Ioan

Cantor bisericesc din Fărăoani ( Bacău ).Împreună cu enoriaşii, s-a opus arestării peoţilor catolici , pe 15 martie 1959 .Arestat , torturat în anchetă , a murit la scurt timp , din cauza torturilor la care a fost supus.

-Făgărăşan,Iulian

Preot greco-catolic ,n.în 1903, la Pătrângeni -Zlatna ( Alba ). Pus sub urmărire din 1948.

Arestat la 12 sept.1959, pentru "convingeri religioase" Condamnat la 6 ani închisoare de Tribunalul Militar -Bucureşti.Încarcerat la Jilava şi Aiud.Eliberat prin graţiere (Decretul 411/'64 )

-Făgeţeanu , Adrian-Alexandru

 Preot ortodox în satul Căldăruşani ,com.Brazi -Ialomiţa. N.în 1912 , în Basarabia.

Arestat între 1950-'56.Rearestat în 1958 .Condamnat la 20 ani muncă silnică ,pentru "uneltire contra ordinii sociale" ,de Tribunalul Militar -Bucureşti ( sentinţa nr.125 / 1958 ).

Graţiat cu Decretul 411 /1964 .

-Felea ,Ilarion

 Preot ortodox în Arad , rectorul Academiei Teologice, n.în 1903, în Valea Bradului -Hunedoara .

Arestat în 1945 şi eliberat .Rearestat în 1949.Condamnat la închisoare de Tribunalul Militar Timişoara ( sentinţa 1.605/1949 ),pentru "uneltire contra ordinii sociale" .Arestat a treia oară , în 1958.Condamnat la închisoare de Tribunalul Militar -Cluj (sentinţa 347 /1959 ) .A fost închis în penitenciarele din Caracal,Jilava, Gherla şi Aiud.

A murit pe 18 sept.1961, la Aiud, din cauza condiţiilor de exterminare.

-Filimon ,Honoriu

Preot ortodox , paroh la Focşani .N.în 1906 în Blăgeşti (Dâmboviţa ) .Redactor la rev."Oastea Domnului" ( 1938-1944 ).Arestat în august 1949.Condamnat la 7 ani muncă silnică de Tribunalul Militar Galaţi ( sentinţa nr.1.095 /1950 ).A ispăşit pedeapsa la Canal şi Gherla.Eliberat în 1956.

-Filimon ,Tache-Teodosie

Stareţ la schitul Brazi -Vrancea .N.'n 1907, la Matca -Galaţi .I-a ajutat pe partizanii din "grupul Paragină" .Arestat în 1955 , torturat la Securitatea din Galaţi .Judecat de Tribunalul Militar Constanţa ( în deplasare la Galaţi );condamnat la 8 ani închisoare, ispăşiţi la Aiud şi Gherla.

 

-Filip ,Neculai 

Preot din com.Brăteşti -Iaşi .Arestat împreună cu soţia , în 1952.Torturaţi în timpul anchetei la Securitatea Bacău , de securiştii anchetatori Mihalcea, Şerban şi Neaţă.

-Florea,Dumitru Dosoftei

Arhimandrit, stareţ la mănăstirea Cozia şi Ostrov.N.în 1910, în Otuleşti -Fârtăţeşti (Vâlcea ).

Arestat în 1958, condamnat la 9 ani închisoare , pentru "tăinuire de persoane date în urmărire de Securitate" ."Graţiat"  în 1964 ( Decretul 411 )

 

-Florea ,Ionel

Preot paroh în com.Vinţu de Jos-Alba , n.în 1900 , în Pianu de Jos (Alba ).

Arestat-eliberat şi rearestat : între 1941-'47( ca <legionar> ) ,1952-'54 ( ca< duşman al poporului>i ),între 1959 -'64 ( ca <uneltitor contra ordinii sociale > )."Graţiat" în 1964 ( Decretul 411 )

-Florea , Matei

Preot paroh în satul Iaşi, com.Recea -Braşov, n. în 1899.Arestat în 1952 ,condamnat la închisoare pentru <uneltire contra ordinii sociale>  .A cunoscut condiţiile de exterminare din lagărele de muncă forţată de la  Galeş şi Peninsula.

-Florea,Paul

[LD:este al patrulea preot cu numele de "Florea" arestat şi condamnat.Faţă de aceşti slujitori ai Bisericii ,poate că ...familia, enoriaşii , biserica, prof .de istorie din comune  , ar trebui să le cunoască vinovăţia sau nevinovăţia .

Preot ortodox  în Trifăneşti (Basarabia ), în Bucureşti şi Tătăraşii de Jos ( Teleorman ) .

N.în 1909, în com.Teiului -Neamţ. Arestat în 1953, condamnat la 25 de ani muncă silnică de Tribunalul Militar -Bucureşti . Scos din închisoare în 1960 , şi trimis cu domiciliu obligatoriu în sat Lăţeşti -com.Borduşani ( Ialomiţa ).I s-a permis să se întoarcă acasă în 1963.

-Focşăneanu ,Petre I.

Preot ortodox în Podul Turcului ,Ploeşti ( biserica "Sfântu Gheorghe"  ) şi Nistoreşti .

N.în 1914, în com.Podu Turcului -Bacău .Arestat în 1948 ,ca legionar.Eliberat în 1949.

Ajuns preot în Nistoreşti, a sprijinit mişcarea de partizani .Rearestat în 1950.

Condamnat pentru <denigrarea orânduirii socialiste>  , a fost închis la Jilava şi Gherla.

Torturat şi omorât la penitenciarul Gherla , de echipa de "reeducare" a lui Petrovan Miron şi Iosif V.Iosif ( 17 mai 1953 )

-Foişor, Eugen

Preot greco-catolic ,secretarul episcopului Traian Frenţiu ( 1938-1948 ).Originar din Oradea .

Arestat în 1946, în timpul campaniei electorale,pentru popularitatea de care se bucura printre enoriaşi .Rearestat în 1947. Arestat a treia oară pe 30 oct.1948 ,pentru a fi convins să treacă la ortodoxism   (pe baza Ordinului M.A.I .nr.52.743 /30 dec.1947) 

Torturat la Securitatea din Oradea ;condamnat la 6 ani închisoare de Tribunalul Militar-Cluj ,pentru că a refuzat să-şi schimbe credinţa. Eliberat în 1954,mereu supravegheat de Securitate. Rearestat a patra oară, în 1958, condamnat la muncă silnică pe viaţă .

"Graţiat" în 1964 , cu Decretul 411 . 

-Frenţiu ,Traian Valeriu

Episcop greco-catolic.N.1875,Reşiţa -Caraş Severin. Studii teologice la Blaj şi Budapesta .

Dr.în Teologie. Paroh la Orăştie şi Haţeg .Episcop greco-catolic de Lugoj ( din 1913 ) , unde a înfiinţat o Şcoală Normală ; episcop  la Oradia (din 1921), unde a consolidat Academia Teologică .În 1920, Papa l-a numit "conte de Roma şi asistent al tronului pontifical".

Participant activ la Unirea din 1 dec.1918.Deputat în marea Adunare de la Alba Iulia care a hotărât Unirea cu România ( 1 dec.1918 );Senator de Drept ( 1939-'40 )

Arestat la 28 oct.1948 (pe baza Ordinului M.A.I .nr.52.743 /30 dec.1947), pentru că a protestat faţă de persecuţiile abătute asupra bisericii greco-catolice ,a obligaţiei de a trece la ortodoxie. Împreună cu ierarhia ,dus în detenţie la Dragoslavele, apoi la spital Rucăr, apoi la Căldăruşani ,apoi la penitenciarul din Sighet.

A murit , la 11 iulie 1952, fiind aruncat în gropile comune din cimitirul evreiesc .

-Frumuşanu ,Emanoil C.

Preot ortodox în Frumuşani -Călăraşi .N. în 1892 , în sat Frumuşei, com.Licurici -Gorj .

Arestat pe 18 dec.1957 , condamnat la 3 ani închisoare pentru "uneltire contra ordinii sociale" .A murit în lagărul de la Periprava , în 1961, din cauza condiţiilor de exterminare .

G.

-Gabor ,Vasile

Preot catolic ( tânăr de 25-27  ani )  în com.Tămăşeni-Neamţ .Scăpat în 1949 de la arestare de către enoriaşi, a fost arestat în 1952 . După eliberare, ameninţat cu altă arestare , a stat ascuns în pădure , într-un bordei. A murit de tifos exantematic, fiind îngropat de localnici , pe ascuns, sub pragul unei capele din pădure .

-Galaction-Munteanu ,Liviu

Rector la Academia Teologică din Cluj, n.în 1898, la Cristian-Braşov. Arestat pentru că a întocmit un program de predare a religiei în şcoli .Condamnat la 5 ani închisoare de Tribunalul Militar -Cluj.A murit în timpul detenţiei la Aiud , în iunie 1961, din cauza condiţiilor de exterminare la care a fost supus.

 

-Galea, Ştefan Gh .

Preot ortodox  în com Tudor Vladimirescu -Brăila, n.în 1909 , în Ciacăş ( Sibiu ) .

Arestat de Securitatea Galaţi , în 1958 .Condamnat la 3 ani închisoare , executaţi la Peninsula.

-Galeriu, Constantin

Preot ortodox la biserica "Sfântul Vasile" din Ploeşti.N. în 1918 , în Răcătău -Horgeşti ( Bacău ) .

Arestat în august 1950 ; rearestat pe 15 august 1952.Detenţia la Galeş şi Peninsula.

 

-Galeriu ,Ion Z.

Preot ortodox , n.în 1898 , la Blănoiu -Racoviţa ( Vâlcea ) .Arestat ,a murit la Poarta Albă pe 19 nov.1953.

-Gatti ,Clement

Preot catolic franciscan .Arestat la 8 martie 1951 .Condamnat la 15 ani muncă silnică , la 17 sept.1951.

-Gămălău ,Filaret

Călugăr ortodox, n. în 1920, în com.Crucea-Suceava .Întors de pe front în 1943, a fost hirotonisit preot la Iaşi, în 1944 , şi trimis la schitul Rarău .

Arestat în 1945 , torturat la penitenciarul Malmaison ,pentru că a găzduit la schit  nişte nemţi .

Eliberat ,a pus bazele organizaţiei "Gărzile Decenbal" , împreună cu dr. Gh.Vasilache .

Rearestat la 5 dec.1949, torturat cu sălbăticie la Securitatea din Iaşi ,condamnat la moarte de Tribunalul Militar-Iaşi ( pedeapsă comutată la muncă silnică pe viaţă ).

Întemniţat la Suceava, Aiud şi minele de plumb din Baia Sprie, unde a fost permanent alături de cei în suferinţă .Graţiat în 1964 ( Decretul 411 ).

 

-Gâţu, Nicolae Emilian

Călugăr la Mănăstirea Polovraci ( Gorj ).Arestat în 1958.

-Geafer,Iusuf

Hoge ,n .în 1908,în sat Nuntaşi , com.Istria -Constanţa.Tată a 8 copii.

Arestat la 20 apr.1952, judecat cu "lotul tătarilor din Crimeea " ascunşi în Dobrogea.

Condamnat la 8 ani închisoare , pentru "uneltire contra ordinii sociale" .

 

-Geafer, Selim

Hoge , n.în com.Valea Seacă -Constanţa.Arestat la 18 martie 1952,condamnat la 8 ani închisoare, pentru "uneltire contra ordinii sociale" .

 

-Geanachi ,Nazif

Hoge .N.în 1913 , în com.Istria -Constanţa.Arestat la 17 apr.1952 .Condamnat la 4 ani închisoare, pentru "uneltire contra ordinii în stat" 

-Geană , Spirache

Preot ortodox , în Teslui (Olt ), n.în 1909 în Curtişoara ( Olt ) .Absolvent al Facultăţii de Teologie din Chişinău ( 1934 ).Arestat în 1948, închis la penitenciarele din Slatina, Ocnele Mari şi Aiud.

Eliberat în dec.1952, a fost supus în continuare la diverse persecuţii .

-Georgescu, Caliopie-Constantin

Stareţ la Mănăstirea Lainici , arhimandrit şi exarh al mănăstirilor din Oltenia . În 1983, anchetat împreună cu călugării din Mănăstirea Lainici, de Securitatea din Tg.Jiu .

A murit la scurtă vreme după anchetă.

 

-Georgescu, Grigore

Preot ortodox în com.Nedeicu şi Cherciu ( Brăila ) , n.în 1910, în Brăila .

Arestat în 1949, condamnat la 3 ani închisoare, pentru " instigare publică " ( sentinţa nr.3.454 / 1949 ) dată de Tribunalul Militar -Constanţa ( în deplasare la Galaţi ) .

Închis la Jilava şi lagărul Galeş.

 

-Georgescu ,Vasile

Preot ortodox în Eforie ( pe atunci, Vasile Roaită ) - Constanţa, n.în satul Bărăganu , com.Mereni Implicat în mişcarea de rezistenţă din Dobrogea.

Arestat la 13 sept.1951; torturat în anchetă la Securitatea -Constanţa ; judecat în "lotul partizanilor din Straja ".Condamnat la 20 ani muncă silnică , 8 ani interdicţie civilă şi confiscarea averii  ( sentinţa nr.899 / 29 dec.1951 ).

 

-Gheorghe , Ion

Preot ortodox în com.Vasile Roaită -Ialomiţa ,n.în 1911, în Călăraşi .

Arestat în perioada 1952-1955 ; rearestat în 1959.Condamnat la 10 ani închisoare ( sentinţa nr.794 /7 august 1959 ) de Tribunalul Militar- Bucureşti , eliberat în 1960, după recurs.

-Gheorghescu, Chesarie

Călugăr la Mănăstirea Cozia. N. în 1929, în com.Oseşti -Vaslui .A absolvit Academia Teologică la Moscova şi a ajuns stareţ la Mănăstirea Curtea de Argeş.

Arestat la 8 dec.1960 ; anchetat la Securitatea Bucureşti ( Uranus ) ; închis la Jilava, Dej , Gherla.Eliberat la 1 august 1964 ( Decretul 411 ).

 

- Gheorghiu , Nicolae

Preot ortodox în satul Brusturi-Drăgăneşti ( Iaşi ).Condamnat la 8 ani închisoare , în 1957 ; închis la Bacău, Jilava şi Gherla.

 

-Gheorghiu, Nicolae

Preot ortodox în sat Risipiţi -Lăcusteni ( Vâlcea ).Condamnat la închisoare ( sentinţa nr.18 / 22 apr.1961 ), de Tribunalul Militar -Bucureşti. Eliberat în 1966.

 

-Ghergheasa ,Vasile

Preot ortodox în Broşteni , com.Bahna ( Neamţ ), n.în 1911.Arestat în 1949, condamnat la 5 ani închisoare ( sentinţa nr.166 / 8 febr.1950 ) ,pentru implicare în mişcarea de rezistenţă de pe Valea Ozanei şi Bistiţa.

-Gherghina , Ion

Preot romano-catolic .Arestat în 1949 , de Securitatea din Bacău .Condamnat la închisoare.După eliberare, s-a stabilit în com.Valea Mare .

 

-Gherguţă , Andrei

Preot romano-catolic, în Valea Seacă , com.Nicolae Bălcescu (Bacău ).Numit episcop (în clandestinitate ).Arestat.Torturat la Securitatea Bacău .

 

-Gherman ,Vasile I.

Preot greco-catolic în com.Bădeşti-Borşa ( Cluj ).N.în 1921, în Popteleac -Gărbău ( Sălaj ).

Absolvent al Facultăţii deTeologie din Iaşi ,a fost hirotonisit de episcopul Iulian Hossu (în 1945 ).

Arestat la 10 oct.1950, condamnat la închisoare ( sentinţa nr.111/ 1950 )de Tribunalul Militar -Cluj, pentru că l-a ocrotit pe preotul Eusebiu Cutcan ( sprijinitor al partizanilor din Maramureş ) .

Închis la Cluj şi Aiud , apoi la Baia Sprie şi Gherla , la expirarea pedepsei i s-a fixat domiciliu obligatoriu în Valea Viilor ( Ialomiţa ), Răchitoasa şi Băteşti .

Eliberat în nov.1964 ( Decretul 411 )

-Gherontie, Puiu

Călugăr la Mănăstirea Neamţ, n.în 1933, la Todiraşi.Arestat în 1959 de la mănăstire  (cu mai mulţi călugări şi fraţi ), dus la muncă forţată la Iaşi , de unde a reuşit să fugă .

Rearestat, bătut cu bestialitate , condamnat la 15 ani muncă silnică.

Dus la Periprava , la tăiat stuf, a reuşit , din nou, să evadeze .

Şi-a făcut o grotă-altar sub crucea de pe Caraiman , unde a stat ascuns 10 ani .

După revoluţia din 1989 , a fost "uns" preot la Mănăstirea Cetăţuia. Împreună cu alţi călugări şi s-a întors la grota de pe Caraiman şi a ridicat acolo mănăstirea "Înălţarea Sfintei Cruci ".

-Ghika , Vladimir

Preot greco-catolic ( numit protomonah de Papa Pius al XI-lea , avea dreptul să oficieze liturghia în ambele rituri - latin şi bizantin - oriunde în lume ),fiind hirotonisit preot ,la 50 de ani,

în dioceza din Paris ( 1923 ).

N.în 1873, la Constantinopol (nepotul ultimului domnitor al Moldovei ).

În războiul balcanic( 1913 ) ,deşi civil, a fost decorat cu "Virtutea militară" pentru felul cum a îngrijit soldaţii în epidemia de holeră.

În 1923, a fost numit de Vatican preot catolic (dieceza Paris ).

După primul război mondial,stabilit în România , a primit  acordul Vaticanului pentru a fi preot greco-unit .  Şi-a împărţit averea săracilor ,urmând calea apostolatului şi bisericii ,fondând cămine de caritate şi îndeplinind diverse misiuni creştine încredinţate de Vatican.

Evenimentele de la 23 august 1944 l-au surprins în ţară ,continuându-şi activităţile ( sudând legăturile între Nunţiatură şi parohii ; ţinând conferinţe la Institutul Augustinum din Bucureşti , oficiind slujbe la Biserica Unită  de pe str.Polonă ).

La cumpăna anilor 1947 / '48 ,când represaliile sovieto-bolşevice  împotriva cultelor şi bisericilor au intrat în faza confruntărilor radicale , Vladimir Ghika a refuzat să părăsească România în dec.'47 ( în suita Regelui Mihai , precum fratele său, Dimitrie Ghika ) .

Când cultul greco-catolic a fost interzis ( 1948 )  el a redevenit preot catolic la biserica franceză.

   Dat afară din casă la 75 de ani ,şi-a găsit adăpost la Sanatoriul Saint Vincent de Paul ( construit de el , cu ani în urmă ) ;când congregaţiile catolice au fost desfiinţate iar patrimoniul lor spitalicesc a fost trecut în subordinea Institutului Parhon , a fost găzduit la casa parohială a părintelui Georges Schorung.

  Arestat la 19 nov.1952, de pe stradă, la vârsta de 79 de ani,a fost torturat la MAI timp de una an de zile. Tribunalul Militar-Bucureşti l-a condamnat la 3 ani temniţă grea  ( 16 oct.1953 ) pentru " trădare" , "spion al Vaticanului " , folosind drept corp delict 3 scrisori către fratele său Dimitrie.A murit ca un martir ,la 16/ 17  mai 1954 , în penitenciarul Jilava.

( Cf.mărturiei părintelui Matei Boilă , în filmul "Fratele meu din exil"... )

   Vaticanul -Papa Paul II - a dorit să-l beatifice, dar nu-i apăruse dosarul de la Securitate, pentru a i se atesta  martirajul.Dosarul a apărut abia în 2008, la CNSAS

( Cf.Anca Berlogea,Memoriile lui Dimitrie Ghika -  TVR -Cultural, 17 sept.2009 ) 

 

-Ghidea, Ioan

Preot ortodox în Viştea ( Braşov ) .Arestat în 1952.Omorât în bătaie în timpul anchetei, la Securitatea din Sibiu .

 

-Ghindă , Alexandru

Preot ortodox în satul Colibaşi, com.Scoarţa -Gorj, n.în 1900 , la Ohaba -Gorj . În anii 1949-1953 , a fost arestat şi condamnat de câteva ori , fiind închis la Târgu Jiu , Craiova, Caransebeş şi Văcăreşti .

 

- Ghindea ,

Preot din com.Drăguş. Arestat în 1950 , torturat la Securitatea din Făgăraş şi Sibiu ( de col.Crăciun şi securiştii lui ) pentru a declara că are legături cu partizanii din zonă .

A murit în timpul unei astfel de anchete .

 

-Ghiocel, Aurel

Preot ortodox în com.Beleţi-Negreşti ( Argeş ) ,n.în 1907.Arestat pentru că a oficiat în secret slujba de înmormântare pentru judecătorul Marinescu (care refuzase să-l condamne pe Ion Mihalache) Bătut cu sălbăticie la Securitate , eliberat în febr.1960 .

 

-Ghiuzan, Matei

Preot franciscan,locţiitor de episcop catolic ( 1942-'47 ),oficiind  la Capela Notre Dame de Sion din Bucureşti.N.în Mărgineni -Bacău.

Arestat în 1951, judecat în procesul înscenat în jurul reprezentanţei Papei la Bucureşti .

Torturat în timpul anchetei la penitenciarul MAI .Condamnat la 20 de ani muncă silnică , pedeapsă executată la Jilava, Aiud, Baia Sprie şi Cavnic( la minele de plumb ).

"Graţiat" în 1964 ( Decretul 411 ) ,şi-a reluat activitatea misionară în comuna natală .

 

-Giurgiu ,Augustin

Preot catolic, paroh în com.Goreni şi Băiţa ( Mureş ) .A refuzat trecerea la ortodoxie şi  ţăranii l-au ascuns de oamenii Securităţii veniţi să-l aresteze ( 23 oct.1948 , slujind conspirativ .

Arestat pe 12 martie 1953; torturat la Securitatea din Târgu Mureş ; condamnat la 5 ani închisoare ; închis la Gherla, Cavnic şi Alba .

 

-Giurgiu , Ion

Preot ortodox în com.Moeciu şi Bran ( Braşov ).Condamnat la 5 ani închisoare ( după 1951 ).

Închis la penitenciarul din Oradea şi lagărul de muncă forţată de la Năvodari .

-Giurgiu , Vasile /Florica [Neamţu ] -soţie / Steluţa-fiică / Neamţu Ion şi Florica-socri /

Preot ortodox în sat Mizieş , com.Drăgăneşti ( Bihor ).Urmărit din 1951; arestat în 1957 ; torturat la Securitatea din Oradea;condamnat la 15 ani muncă silnică (Sentinţa nr.262 / '57) , de Tribunalul Militar-Cluj.Încarcerat la Aiud."Graţiat" în 1964, cu Decretul 411 .

/Soţia , fiica şi soacra -arestate de mai multe ori , până a fost prins .

/ Neamţu, Ion (socrul )-ţăran înstărit , n.în 1898, în sat.Agrişu Mare, com. Târnova- Arad.

Declarat "chiabur" şi arestat în 1951 ; a murit în 1953, într-un lagăr de la Canal .

-Glasser ,Mark

Vicar general catolic ( cu drepturi şi puteri episcopale ) din Iaşi .Ridicat de Securitate , după arestarea episcopului Anton Durcivici (26 iunie 1949 ) .Torturat în anchete fără întrerupere , până la 15 mai 1950, când a fost găsit mort în celulă.

-Glatcovschi ,Athanasie

Stareţul Mănăstirii Cernica.După arestarea lotului "Rugul aprins ",a intrat în vizorul Securitate , Direcţia a VIII-a anchete-penale străduindu-se să obţină de la arestaţi  implicarea stareţului .

 

-Glăvan, Pavel

Preot ortodox în satele Secaş şi Murani -Timiş, n.în 1909, în Vălcani ( Timiş ) .

Arestat în 1949 ;condamnat la 10 ani închisoare , de Tribunalul Militar -Timişoara ; încarcerat la Aiud ,Baia Sprie şi în lagărul de exterminare de la Peninsula.În 1959, la expirarea condamnării, a primit o pedeapsă administrativă şi a fost trimis în lagărul Periprava , unde a murit în 1963.

 

- Godo, Mihai

Preot iezuit în Banat .Arestat şi judecat în 1950 ,în procesul înscenat în jurul reprezentantului Papei la Bucureşti .Condamnat, închis în penitenciarele din Aiud, Sighet şi Râmnicu Sărat.

"Graţiat" în 1964 ( Decretul 411 ).

 

-Gojdac, Adalbert

Preot catolic militar.Arestat , condamnat la închisoare , a murit în timpul detenţiei, la Aiud.

 

-Gologan , Olga

Stareţa Mănăstirii Bistriţa -Vâlcea.Arestată în 1949,împreună cu mai multe maici , de Securitatea din Craiova.Condamnată la închisoare , pentru ajutorul acordat partizanilor de la Arnota.Închisă la penitenciarele din Jilava,Mislea şi  Mirecurea Ciuc.

 

-Gornic , Dimitrie

Preot ortodox în com.Buteni -Arad,n.în 1914, în Seleuş-Arad.Arestat la 13 febr.1958.Torturat în anchetă la Securitate .Condamnat la 18 ani muncă silnică ( sentinţa nr.347 / 14 martie 1959 ) de Tribunalul Militar -Cluj ,pentru "uneltire contra ordinii sociale" .Încarcerat  la Gherla şi Aiud ; "Graţiat" în 1964, cu Decretul 411

 

-Gorzo, Gavril

Protopop catolic în Vişeul de Sus -Maramureş .Ridicat şi bătut la Securitate ( de maiorul Mureşan ) , pentru că a refuzat să treacă la ortodoxism .A stat o vreme ascuns prin păduri, dar a fost arestat la 1 august 1949 , cu acelaşi motiv. Eliberat în 1951, a fost silit să facă tot felul de munci pentru a se întreţine.

 

-Grama ,Octavian

Preot greco-catolic , în Reghin ( Mureş ).Arestat între 17 oct.'48-13 sept.'49.Rearestat la 15 nov.'58 şi 1 sept.'59.În 1960, a trecut la ortodoxie , fiind numit preot în satul Petriş , com.Deda -Mureş , de unde a demisionat în 1965.

 

-Graur ,Enache

Preot ortodox la Păuleşti şi Focşani , n.în 1909, în Străoane ( Vrancea ) .

Arestat de Securitatea din Galaţi, condamnat la 18 ani închisoare ( sentinţa nr.663/1950 ), de Tribunalul Militar -Constanţa ( în deplasare la Galaţi ) ."Graţiat" în 1964 (Decretul 411 ).

 

-Grebenea , Nicolae

Preot ortodox în Bacău.Arestat în 1948; condamnat ; încarcerat în penitenciarele Jilava, Aiud, şi în minele din Baia Sprie şi Cavnic.Participant la o grevă a deţinuţilor, a fost transferat la Aiud , unde a fost ţinut 7 luni în lanţuri ( 28 iunie'53-28 iul.' 54 ) .Eliberat la 28 iulie 1964, a fost permanent în vizorul Securităţii , încercându-se chiar asasinarea sa.

-Grossu, Sergiu / Nicoleta Valeria-soţie /

[Vezi pe larg fondul Sergiu Grossu la  www.procesulcomunismului.com ]

Licenţiat în filozofie şi filologie , n.în 1920, în satul Culbota , jud.Bălţi -Basarabia.

Poet, prozator, eseist , care a creat şi susţinut edituri, fundaţii ,asociaţii ,menite să arate lumii ororile represiunii comuiste şi  să contribuie la redresarea morală a oamenilor, prin credinţă şi educaţie civică ,după mutilarea provocată de genocidul comunist. 

   În timpul războiului, a fost redactor la revista Basarabia şi Transnistria ,militant-misionar în  mişcarea ortodoxă "Oastea Domnului ".

După război, şi-a continuat activitatea misionară creştină .

   Arestat pe 7 martie 1959 ; torturat în anchetă peste 3 luni  ; condamnat la 12 ani temniţă grea ( sentinţa nr.117 / 1959 )de Tribunalul Militar-Bucureşti ,ca "duşman al poporului ".

Încarcerat succesiv la Uranus, Malmaison, Jilava, Luciu Giurgeni ,Strâmba, Periprava ,Grădina, a îndurat toate privaţiunile la care a fost supus,cu credinţă neştirbită în Dumnezeu şi harul poetic care nu l-a părăsit ( ciclul de poeme  "Univers simfonic" , în mare parte, a fost creat în detenţie )

  "Eliberat" în 1964, şi-a asigurat supravieţuirea muncind pe şantiere de construcţii .

La 6 aprilie 1969 , împreună cu soţia Nicoleta Valeria ( cu care se căsătorise după ieşirea ei din închisoare ),a părăsit ţara, stabilindu-se la Paris.

   În exil, soţii Grossu au dus o activitate de factură misionară creştină  , în apărarea libertăţilor democratice, cu deosebire a celei de credinţă , dedicându-se integral semenilor în suferinţă.Editând reviste ( Catacombes ), fondând asociaţii ( La Chaîne ) , susţinând emisiuni radiofonice sub genericul "Lumea creştină " ( RadioTrans Europa- Lisabona, Europa liberă , posturi de televiziune ),participând la numeroase simpozioane şi conferinţe , au dezvăluit lumii occidentale , ca nimeni alţii, atrocităţile săvârşite de regimurile totalitare comuniste.

  La 18 ianuarie 1996, a revenit în ţară, după 27 ani de exil, pentru a îndeplini dorinţa testamentară a soţiei ( decedată la Paris ) de a fi înmormântată în România.

La vârsta înţelepţilor,participă şi astăzi la simpozioane, lansări de cărţi şi rememorări ,dedicate cunoaşterii trecutului în care a trăit .

 

-Gruia ,Alexandru

Preot în satul Herneacova ,com.Recaş-Timiş, n.în 1910, în Ciuta -Obreja ( Caraş Severin ).

Arestat pe 29 sept.1959; condamnat la 5 ani închisoare ( sentinţa nr.150 /1960 ) de Tribunalul Militar -Timiş , pentru "uneltire contra ordinii sociale" . Închis la Aiud, graţiat în 1964 ( Decretul 411 ) .

 

-Gurău, Veronica

Stareţă la Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului -Galaţi( după 1989 ).N.în 1922, în com.Tudor Vladimirescu.În 1943, a ridicat şi sfinţit mănăstirea ( având şi ajutorul material al Regelui Mihai ) .

Arestată pe 29 martie 1955 ( după ea au fost arestate şi celelalte maici ). Anchetată de Alexandru Drăghici ,care a dat ordin să fie bătută cu biciul ud .Condamnată la 5 ani închisoare ( 26 oct.1956 ) ;rejudecată şi condamnată la 15 ani închisoare ( 5 dec.1955 )

a fost închisă la Galaţi, Jilava şi Văcăreşti .Eliberată la 20 sept.1960.

 

-Guţu, Emilian

Ieromonah la Mănăstirea Polovraci -Gorj.Arestat , a murit în timpul detenţiei .

 

-Guţu ,Ion

Preot ortodox în Odaia , com.Vânători -Galaţi.Arestat în 1951,condamnat la 3 ani şi 6 luni închisoare , pentru " uneltire contra ordinii sociale".

H.

-Haag, Rafael

Preot catolic ( sau reformat ? )în oraşul Hunedoara .Arestat în 1950.Închis la Jilava, Gherla, Sighet şi Piteşti.După eliberare, a slujit la o biserică din Bucureşti. În 1975,a reuşit să plece în RFG ( Freiburg )

-Hagiu, Petre

Protopop ortodox din Cetatea Albă ( Basarabia ) ,refugiat la Bucureşti , unde a slujit la Biserica Popa Soare .Arestat în 1949 ; judecat în procesul înscenat în jurul reprezentantului Vaticanului în România ( în urma denunţului unui oarecare Lazăr Ştefănescu , datorită căruia au fost arestaţi peste 100 de oameni ); condamnat la 12 ani închisoare .

A murit în 1961, în  penitenciarul Botoşani , cu o lună înaintea eliberării.

 

-Haider ,Xeveriv F.

Preot catolic,n.în 1920, slujitor la Biserica Italiană din Bucureşti,numit de Vatican episcop în clandestinitate. Arestat la 18 nov.1952.Condamnat la 18 ani închisoare ,de Tribunalul Militar-Bucureşti.A murit pe 9 sept.1956, la penitenciarul Văcăreşti.

-Haimovici, Milan

Pastor luteran în Galaţi.În anii 1946-1947, s-a preocupat de ajutorarea oamenilor din regiunile înfometate ale Moldovei.Arestat în 1949.Condamnat la 7 ani închisoare .

Dus în lagărul de muncă forţată de la Peninsula,a devenit protectorul deţinuţilor, apărându-i de abuzurile administraţiei  ,participând la grevele de protest,luând asupra sa pedepsele grele.

Transferat în lanţuri la Poarta Albă ( nov.1951 ) , apoi la Capu Midia ,în final a fost dus la Aiud.

"Eliberat" în 1956, a reuşit să plece în Germania.

 

-Harghel , Gheorghe

Preot ortodox la Biserica Sfântul Dumitru din Bucureşti.Originar din Chişinău, fost protopop în Transnistria, refugiat în România.

Arestat; condamnat la 25 de ani muncă silnică .O parte din detenţie la Jilava şi Aiud.

 

-Haroy ,

Preot romano-catolic în oraşul Târgu Secuesc-Covasna.Arestat în 1951.

-Haustter, Emil

Preot romano-catolic în oraş Constanţa.Arestat în 1951.Judecat în procesul înscenat în jurul reprezentantului Vaticanului la Bucureşti.

-Hâncu ,Constantin

Preot ortodox , n.în 1912 , în satul Progresul, com.Sohatu-Călăraşi .Arestat în 1959; condamnat la 12 ani închisoare ( sentinţa nr.166/ 8 sept.1959 ), pentru "uneltire contra ordinii sociale" .Graţiat în 1964 , cu Decretul 411 .

 

-Hâncu ,Vasile

Preot ortodox în com.Tanacu -Vaslui.Arestat în 1958 .Condamnat la 10 ani închisoare ( sentinţa nr.1283 /1958 ) de Tribunalul Militar -Iaşi .Graţiat în 1964 ( Decretul 411 )

-Herciu, Alois

Preot catolic.Secretarul Ordinului Franciscan.Arestat în martie 1949.

A murit în iunie acelaşi an, în detenţie.

 

-Hilohie, Justinian

Ieromonah ortodox la Mănăstirea Recea-Mureş.Arestat ;condamnat la 5 ani închisoare de Tribunalul Militar -Cluj.

-Hirţea,Iuliu

Episcop greco -catolic (în clandestinătate , din  28 iulie 1949 ).

N.în 1914, în Vintere ,com.Holod -Bihor.Absolvent al Academiei Teologice din Oradea , cu doctorat la Roma.Prof. de Religie la şcolile din Beiuş ;prof.de ascetică , mistică ,ebraică şi dogmatică la Academia Teologică ( din 1944 ) ; secretar al episcopului Traian Valeriu Frenţiu ( din 1940 ) .

    Arestat în 1947, eliberat în 1949.Rearestat în 1952,condamnat la 20 de ani muncă silnică( 6 iul.1953 )."Graţiat " în 1964, cu Decretul 411. A murit în 1978, la Oradea.

 

-Honeker ,Leopold

Preot romano-catolic în Vatra Dornei -Suceava. Arestat în 1949.Închis la penitenciarele din Iaşi şi Gherla.

-Hossu ,Iuliu

[LD: L-am cunoscut în 1968,ca redactor la "Magazin istoric ", la mănăstirea Cernica..

A refuzat să acorde revistei un interviu la aniversarea Unirii , dar nu ca un afront pentru eveniment, ci ca un protest faţă de un regim care i-a desfiinţat Biserica.]

Episcop, cardinal greco catolic .N.1885,în Milaşul Mare (Silvaşu de Câmpie )  Bistriţa -Năsăud.Doctorat în Teologie la Roma, hirotonisit preot ( 1910 ),episcop al Clujului şi Gherlei (1917 ).Participant la Adunarea de la Alba Iulia ( 1 dec.1918 ) ,a binecuvântat adunarea.

Membru al delegaţiei care i-a înmânat Regelui Ferdinand actul de Unire (13 dec.'18 ).

În timpul ocupaţiei maghiare ( 1940-'44 ), a rămas în Transilvania , devenind liderul spiritual al românilor .Senator de drept în legislaturile partidiste(1919-'37 )şi FRN( 1939-'40 )

    La 7 oct.1948, a protestat oficial faţă de campania de trecere forţată la ortodoxism,

şi arestarea preoţilor şi ierarhilor greco-catolici.

Arestat la 28 oct .1948 (pe baza Ordinului M.A.I .nr.52.743 /30 dec.1947 ) 

.În următorii 20 de ani, a trecut prin mai multe penitenciare.La puţină vreme după "graţierea" din '64, i s-a stabilit din nou "domiciliu forţat " la mănăstirea Cernica.

În 1969, a fost numit cardinal de Papa Paul al VI-lea. A refuzat orice colaborare cu regimul comunist .A murit la 28 mai 1970 , fiind înmormântat la cimitirul Bellu -catolic .

-Hossu, Vasile

Preot greco-catolic , profesor de Religie la Beiuş, Şimleul Silvanei şi Satu Mare, până la interzicerea predării Religiei în şcoli ( 1948 ) N.în 1919 , în Carei -Satu Mare.

Arestat în 1952, pentru refuzul de atrece la ortodoxism.

Condamnat la 10 ani închisoare.Închis la penitenciarul din Oradea. ( torturat de Weis ).

Eliberat în 1954.

Pe  3 martie 1990, Papa Ioan Paul al II-lea l-a numit episcop de Oradea.

-Hotico , Vasile

Preot greco-catolic , vicar al Mramureşului , n.în 1922, la Ieud -Maramureş.

Arestat la 24 ian.1949, pentru refuzul de a trece la ortodoxism.Condamnat la 8 ani temniţă grea.Eliberat în 1956.Rearestat în 1960, condamnat la alţi 8 ani muncă silnică.

Încarcerat la Sighet, Cluj şi Aiud.

-Hulea ,Evghenie

Stareţul schitului "Muşinoaiele " -Vrancea.Arestat în toamna 1949, pentru ajutorul acordat partizanilor din grupul Paragină-Timaru. Torturat la Securitatea din Focşani şi Galaţi .

A murit în timpul detenţiei ,din cauza torturilor, în penitenciarul Gherlei .

-Huştiu, Ion

Preot ortodox  în cartierul Cotroceni -Bucureşti .N.în 1904, la Vaslui.

Arestat , condamnat la moarte de Tribunalul Militar -Bucureşti ( sentinţa nr.106 /15 mai 1959 ) , pentru <implicare într-un proiect de insurecţie armată> .

Pedeapsa a fost comutată în muncă silnică pe viaţă."Graţiat" în 1964 ( Decretul 411 ).

-Hutu ,Arcadie

Preot ortodox la catedrala "Adormirea Maicii Domnului" din Câmpulung Moldovenesc,>

N.în 1908, în com.Băişeşti -Suceava, cu studii la Facultatea de Teologie din Cernăuţi .

Arestat în 1945 .Închis 6 luni , fără judecată , în lagărele Galata şi Caracal.

Rearestat pe 23 nov.1951( la percheziţie, i s-au găsit <cărţi interzise >  : Poezii  de Octavian  Goga şi Eneida de Vergiliu ) .Închis la Securitatea din Câmpulung Moldovenesc şi "plimbat" prin 8 închisori - Suceava, Ghencea, Cernavodă, Galeş, Poarta Albă , Năvodari , Peninsula , iar Suceava - fără judecată.Eliberat la 27 oct.1955.

I.

-Iacob ,Tănase

Preot ortodox în com.Maxenu şi Valea Puţului .N în Breaza -Buzău .

Arestat în 1948; condamnat la 20 ani muncă silnică de Tribunalul Militar -Constanţa, pentru <uneltire contra ordinii în stat >  ( 1949 ).

"Graţiat" , după 15 ani de închisoare, în 1964,cu Decretul 411 .

-Iakab, Antal

Preot catolic în Alba Iulia, n.în 1909 .Arestat pe 20 aug.1951.Judecat în procesul înscenat reprezentanţei Vaticanului la Bucureşti . Condamnat la muncă silnică pe viaţă , de Tribunalul Militar-Bucureşti ."Graţiat" după 13 ani , cu Decretul 411 / 1964.

 

-Iamandi ,

Preot ortodox în Pleşcoi -Buzău .Arestat în 1948 Condamnat la 1 an şi 6 luni închisoare .

 

-Iana ,Petru

Preot ortodox în Caraş Severin , n.în 1903 , în Vadu , com Sântamaria Orlea-Hunedoara.

Arestat la 8 sept.1950 , de  Securitatea din Timişoara ; torturat în anchete ; condamnat la 9 ani închisoare ( sentinţa nr.559 /1951 )Închis la Caransebeş, Timişoara ,Jilava ,lagărul Peninsula şi penitenciarul Aiud.La expirarea pedepsei, i s-a fixat domiciliu obligatoriu în com.Viişoara-Călăraşi .

-Iancu, Andrei Gr.

Preot ortodox în Războieni-Tulcea, n.în 1914 , în Ceamurlia de Jos -Tulcea.Implicat în mişcarea de rezistenţă din Dobrogea .Arestat la 23 oct.1949 ;torturat la Securitate de echipa lui N.Doicaru ;judecat cu "lotul Pricop Stan" ;condamnat la 10 ani închisoare(sentinţa nr.22 / 12 ian.1950 ) de Tribunalul Militar-Constanţa, pentru "uneltire contra ordinii sociale" .

Încarcerat la Aiud, lagărul Peninsula şi minele de plumb Baia Sprie.

-Iftemie ,Ioan

Preot ortodox în Giurgioana ,com.Podu Turcului-Bacău, n.în 1909, în satul Vultureşti, com.Iveşti-Galaţi.Arestat în 1949 ;condamnat la 6 ani închisoare pentru găzduirea unui urmărit de Securitate, de Tribunalul Militar-Galaţi .Rearestat în iunie 1959 , eliberat în 1960.

-Ignat,Lazăr

Preot romano-catolic în Alba Iulia, conducătorul Cancelariei Episcopale.Arestat în 1950.

Închis în câteva penitenciare, a ajuns la Sighet.

 

-Iliescu, Adrian

Preot ortodox , n.în Păuşeşti Măglaşi -Vâlcea, în 1909( În timpul războiului, timp de 1 an, slujise ca preot în Transnistria). Închis 8 luni, fără proces , în 1946 ;rearestat în 1959 , condamnat la 5 ani închisoare ( sentinţa nr.71 /26 febr.1960 ) de Tribunalul Militar-Craiova ; detenţia la Piteşti, Gherla, Aiud şi Sighet ; "graţiat" în 1964, cu Decretul 411.

-Iliescu, Demetre Palanca

Protopop ortodox, prof.la Seminarul Teologic , Şcoala Ortodoxă şi liceul "Iulia Haşdeu" -Bucureşti.N.în 1903, în satul Nemoiu, com.Amărăşti -Vâlcea.

A făcut studii teologice la Muntele Athos şi Londra , publicând lucrări în elină şi română.

   În 1928, cu ajutorul Cellei Delavrancea, a ridicat o biserică în Olteniţa ; în 1940, a restaurat şi deschis biserica "Sfântul Mihail şi Gavril" ( zidită de Stavropoleos în 1724, închisă în 1902 ).

  Împreună cu alte 20 persoane, au jurat pe Evanghelie ,în altarul bisericii ,că vor lupta neobosit pentru apărarea credinţei.

Arestat la 9 martie 1948,Evanghelia cu semnăturile au devenit  "probă" incriminantă.

Judecat cu întreg lotul de 20 persoane semnatare ,a fost condamnat la 20 ani muncă silnică ( sentinţa nr.1 252 / 10 august 1948, preşed.de complet, Alexandru Petrescu  ) de Tribunalul Militar -Bucureşti.Închis în penitenciarele şi lagărele de exterminare : Jilava, Gherla, Lugoş, Balta Brăilei.A murit pe 16 martie 1963, în lagărul Salcia, fiind aruncat în groapa comună din cimitirul satului Agaua , com.Frecăţei -Brăila.

P.S. Fiul său, ing.constructor Paul Iliescu, a fost arestat în perioada 1982-84.

-Imbrescu, Ilie

Preot ortodox în Balcic ( până în 1940, la cedarea Cadrilaterului ) ,apoi la Biserica Icoanei şi Biserica Boteanu din Bucureşti, n.în 1909, la Dalboşeţ -Caraş Severin .Inspector general la Ministerul Culturii şi Cultelor în prima guvernare Ion Antonescu ( sept'40-ian.'41 )

  Arestat în martie 1948 ca membru al org."Salvarea Neamului" condusă de Nichifor Crainic.

Condamnat la 15 ani muncă silnică ( sentinţa nr. 1025 / 1 iulie 1948 ) ; încarcerat la Jilava şi Aiud ; decedat la 19 nov.1949 , în detenţie, la Aiud.

 

-Ioachim ,Călin

Preot ortodox în satul Sebeşul de Jos , com.Turnu Roşu -Sibiu.Arestat pentru că "a spovedit persoane date în urmărire de Securitate " . Condamnat la închisoare , pentru <omisiune de denunţ >

-Ionel, Ion 

Predicator iehovist.Arestat în iulie 1959 pentru propagandă religioasă , strângere de fonduri pentru cult şi botezarea noilor adepţi.Judecat în tr-un lot ( cu Soreanu N şi Veronica Ionesei ) ;

condamnat la închisoare de Tribunalul Militar Iaşi ( sentinţa nr.633 /  11 nov.1953 ), pentru "uneltire contra ordinii sociale" .

-Ionescu ,Vasile (? )

Preot ortodox în Scorniceşti -Olt.Arestat în 1948.Închis la Jilava şi Aiud .

 

-Ionescu ,Alexandru

Preot, secretarul Mitropoliei Olteniei până în 1944.Arestat în 1959 ;condamnat la închisoare ; încarcerat la Jilava şi Botoşani.Eliberat în 1964.

 

-Ionescu ,Cele Ion

Preot ortodox în Bucinişu -Olt, n.în 1910.Arestat în 1957; închis la penitenciarul Brăila ; dus la muncă forţată în lagărul de la Salcia , unde a murit , în 1960.

 

-Ionescu, Constantin

Preot ortodox în Malovăţ-Mehedinţi .Condamnat la 12 ani muncă silnică ( sentinţa nr.309 / 1952 ) de Tribunalul Militar -Craiova."Graţiat" în 1956 , a slujit la parohia Adormirea Maicii Domnului din Turnu Severin .

-Ionescu, Florian N.

Preot ortodox , n.în satul Bărăştii de Vede , com Bărăşti -Olt.Aflând de la primarul comunei că urmează să fie arestat ( iunie'48 ) ,s-a ascuns în com.Oteşti , la socrul său.

Prins şi arestat la 23 martie 1950.Anchetat la Securitatea din Slatina(de lct. Vâlciu Vespasian ) ;  bătut cu bestialitate (de comandantul Securităţii , maior Chicoş Mihail );transferat la Securitatea Piteşti , bătut cu bastonul de cauciuc ( de cpt.Iordache );anchetat şi bătut la MAI (de lct.mj.Nae Dumitrescu )Achitat la proces de col.magistrat Mihăilescu, fără să fie eliberat.

  Reanchetat , cu o nouă serie de torturi ,i s-a confecţionat un dosar cu probe şi mărturii false , pe baza căruia, în urma rechizitoriului întocmit de procurorul col.Manea , a fost condamnat la 15 ani muncă silnică ( sentinţa nr. 1044 / 24 apr.1954 ), pentru <înaltă trădare >  .

Închis la Aiud, a fost "graţiat"  la 1 iunie 1964 cu Decretul 411.

-Ionescu, Horaţiu

[LD:nu cred că este o impietate , o blasfemie la adresa  Bisericii, faptul că sunt arătate şi astfel de cazuri .Preoţii sunt şi ei oameni, şi , în faţa represiunii comuniste la care au fost supuşi , unii au cedat.Dar ei tot victime sunt .Biserica ar trebui să cerceteze ,să cunoască şi să-şi asume răspunderea pentru faptele lor , pentru a fi un exemplu de de instanţă morală .]

  Preot ortodox în com.Ceamurlia de Sus,com.Baia (Tulcea ),candidat la alegerile din nov.1946 .

Arestat în 1948  cu un grup de 33 de persoane ; bătut în anchetă , până a declarat că revoltele ţărăneşti provocate de falsificarea alegerilor au fost aţâţate de aromânii din regiune, el nefiind implicat.În schimbul declaraţiilor sale false , folositoare Securităţii , a fost eliberat.

-Ionescu , Marin

Preot ortodox la biserica "Cuibul cu barza" , prof.univ. la Facultatea de Teologie.

Arestat de două ori ( în 9 martie 1951şi la  30 martie 1954 ) pentru lucrările publicate înainte de 1944.

-Iordănescu ,Nicolae

Preot ortodox ,paroh în Bucureşti, n.în 1888 , în Pătroaia , com.Crângurile-Dâmboviţa.

Arestat în 1961, la 73 de ani, condamnat la 3 ani închisoare ( sentinţa nr.49 / 12 febr.1962 ) , de Tribunalul Militar-Bucureşti , pentru "uneltire contra ordinii sociale".

 

-Iorga, Gheorghe

Preot ortodox în Ohaba , com.Bălăneşti-Gorj , n.în 1904, în com.Retezatu -Gorj.

Arestat în 1952, de Securitatea din Craiova , condamnat la 1 an închisoare ( sentinţa nr.2999/1952) de Tribunalul Militar-Craiova, pentru favorizarea partizanului Nicolae Trocan>

Rearestat în 1954, condamnat la 4 ani închisoare (sentinţa 1649 / 1954) de Tribunalul Militar-Bucureşti , pentru <omisiune de denunţ"> a partizanilor Totir şi Năsărâmbă din Mehedinţi.

-Iosuf, Geafar  

Huge musulman şi învăţător în com.Istria-Constanţa ( tatăa 8 copii ) .

Arestat în apr.1952 , pentru găzduirea unor tătari refugiaţi din Crimeea.Eliberat , apoi  rearestat în 1956 , a fost închis până în nov.'61.        

 

-Iovan, Ion

Duhovnicul mănăstirii Vladimireşti. Arestat în 1955 ,pentru tăria credinţei şi a predicilor. Închis la penitenciarele Jilava, Aiud şi Ghencea,fiind peste tot mângâietorul colegilor de suferinţă

-Irimie ,Gavril

Protopop greco-catolic din Cluj.Arestat , anchetat la Securitatea din Cluj ; judecat şi condamnat , la 14 iunie 1961 ,de Tribunalul Militar-Cluj.

A murit imediat după proces, în sediul  Securităţii, în urma torturilor la care a fost supus.

-Isbăşoiu , Nicolae

Preot ortodox în Goleşti , n.în 1951 ,în satul Albeşti , com.Albeştii Muscel-Argeş.

Arestat de Securitatea din Craiova; condamnat la 3 ani închisoare ( sentinţa nr.190 / 8 apr.1960 )de Tribunalul Militar-Craiova, pentru <uneltire contra ordinii sociale >.

 

-Iscru, Constantin

Preot ortodox în Dobroteşti -Teleorman. Arestat în vara anului 1958, acuzat că ar fi sfătuit enoriaşii să-şi ia înapoi grâul predat la cote. Judecat de Tribunalul din Roşiorii de Vede, a fost achitat .

Rearestat în 1961, acuzat că şi-ar fi sfătuit enoriaşii să nu accepte colectivizarea , că ar fi tras clopotele chemând la revoltă .     

-Iscu ,Gherasim

Stareţul mănăstirii Tismana , n.în 1901.Arestat la 28 sept.1948,acuzat pentru legături cu  grupul de rezistenţă condus de g-ral Ion Carlaonţ .

Torturat cu sălbăticie în anchetă la Securitatea din Craiova (cuplul cpt.Oancă şi col.Vasilescu .

Grav bolnav, judecat şi condamnat la 15 ani muncă silnică de Tribunalul Militar -Craiova ( 1949 ),a "trecut" prin iadul  penitenciarelor Jilava, Aiud şi Târgu Ocna.

A murit pe 26 dec.1951 , laTârgu Ocna.      

-Istrate ,Leon

Preot ortodox în eparhia Romanului şi Huşilor ( Toporăşti, Tupilaţi , Molăeşti, Oţetoaia ). Arestat în 1959 ; condamnat la 8 ani temniţă grea ( sentinţa nr.300 / 1960 ) de Tribunalul Militar-Iaşi , pentru "uneltire contra ordinii sociale" ."Graţiat" în 1964 , cu Decretul 411 .

 

-Istrate ,Traian

Preot greco-catolic în oraşul Baia Mare .Arestat în 1948 ;condamnat ; închis la Aiud, Peninsula şi minele din Baia Sprie.

 

-Iurăcesnu ,Ilie

Preot ortodox în com.Corni şi oraşul Botoşani .Arestat în 1952, pentru "atitudine ostilă regimului"; condamnat la 2 ani închisoare; trimis la muncă forţată la Canal.

-Iusmambert ,Normambet

Hoge în oraşul Constanţa ( cartierul Anandelchioi ) .Arestat în 1952 ; condamnat de Tribunalul Militar -Constanţa.

 

-Iusuf ,Dugai

Hoge în com.Moşneni-Constanţa.Arestat în 1953 ; condamnat la 14 ani muncă silnică pentru " uneltire contra ordinii sociale" de Tribunalul Militar-Constanţa.

 

-Iusuf,Geafar 

Hoge şi învăţător însatul Nuntaşi, com.Istria-Constanţa.Arestat în aprilie 1952, pentru că a găzduit refugiaţi tătari din Crimeea.Condamnat şi închis până în 1956.

Rearestat la scurt timp (atmosfera evenimentelor din Ungaria ) ,eliberat în 1961.

 

-Ivan ,Gheorghe

Preot în satul Bicaci, com.Cefa -Bihor .Împuşcat de trupele de Securitate ,în timpul revoltei ţărăneşti din comună, în august 1949.

-Ivan,Mihai

Preot greco-catolic ,cu vocaţie de dăruire creştină ,misionar în Basarabia şi Cadrilater,în perioada interbelică a României Mari .După cedarea Cadrilaterului ( 1940 ), s-a stabilit în Craiova.

Arestat în 1949; condamnat la închisoare şi confiscarea averii ;încarcerat la penitenciarul din Craiova şi Gherla .După "eliberare" ( 1962 ? 1964? ) , fără rude şi mijloace de existenţă, a murit într-o neagră mizerie ,în cartierul Alexandru cel Bun din Craiova.

 

-Ivaşcu ,Iulian

Preot greco-catolic în oraşul Cluj.Arestat în 1949 ; condamnat la închisoare ( sentinţa nr. 1116 / 29 martie 1949 ) de Tribunalul Militar-Cluj , pentru că a multiplicat şi difuzat manifestele Mitropolitului Ioan Suciu ,care îndemnau credincioşii să nu renunţe la religia şi credinţa lor.

J.

-Jaflea, Grigore

Preot greco-catolic în com.Poşaga-Alba .A refuzat trecerea la ortodoxism şi s-a alăturat mişcării de rezistenţă condusă de fraţii Şuşman , împreună cu Rosa Simion.A stat ascuns pe la săteni , oficiind slujbe pe la casele ţăranilor.A murit în 1954 , în pădurea de lângă sat , fiind îngropat de săteni într-un staul de oi. După lichidarea grupului de partizani, Securitatea i-a deshumat trupul , şi l-au aruncat într-un loc necunoscut .Decesul său a fost confirmat de Tribunalul Militar-Cluj ( sentinţa nr.465 / 12 apr.1956 ) .

-Jagăr ,Vasile I.

Preot ortodox în oraşul Buhuşi -Bacău, n.în 1904, în com.Scorţeni -Bacău . Arestat în 1945 , a fost internat în lagărul de la Caracal.Rearestat la 5 mai 1947 ,într-un grup numeros , a fost condamnat şi închis la Gherla şi Sighet.Eliberat în 1955.

-Jijău, Dumitru

Preot ortodox , în com.Poboru-Olt , n.în 1908.Arestat la 15 aug.1952 ;torturat 80 de zile la Securitatea din Piteşti ;condamnat la 6 ani închisoare ;detenţia la Piteşti şi Peninsula .

Eliberat înainte de termen (19 nov.1953 )împreună cu alţi 50 de preoţi din Eparhia Râmnicului şi Argeşului.

Rearestat în 1958 ;condamnat la 15 ani muncă silnică ( sentinţa nr. / 13 dec.1958 ) de Tribunalul Militar Craiova.Încarcerat la Piteşti, Ocnele Mari ,Galaţi ; supus muncii forţate în lagărele Salcia, Grădina şi Periprava."Graţiat" cu Decretul 411 /1964.

-Jora ,Vasile M.

Preot ortodox în com. Lespezi -Iaşi, n.în 1921.Arestat la 18 mart.1958 ;torturat în anchetă la Securitatea din Iaşi ; condamnat la 3 ani închisoare "pentru uneltire contra ordinii sociale" .

A murit la 25 iulie 1959 ,în penitenciarul Iaşi , din cauza torturilor îndurate .

-Juncu Ion

Preot ortodox în Văleni -Roman.

Arestat în oct.1948 ;condamnat la 8 ani închisoare ; eliberat în 1956.

Rearestat în 1959 ; anchetat 1 an ; condamnat şi "plimbat" prin închisori şi lagăre: Suceava, Aiud, Baia Sprie, Gherla, Peninsula..

-Jurcă ,Gheorghe

Preot greco-catolic din satul Hărniceşti , com.Deseşti -Maramureş.Arestat la 15 august 1952 ; dispărut fără urmă .

K.

-Keil, Francisc

Preot romano-catolic.Condamnat la 5 ani închisoare, în 1950.

-Kesterly ,Tiberiu

Preot romano -catolic în Sălaj.Arestat în 1949.

-Kilian, Iosif

Preot romano-catolic în com.Moraviţa -Timiş.Arestat pe 17 sept.1951 ; torturat în anchete la Timişoara şi MAI-Bucureşti ;judecat în procesul înscenat în jurul Legaţiei Italiei din Bucureşti , având ca ţintă compromiterea Vaticanului.Condamnat la 25 ani închisoare  de Tribunalul Militar-Bucureşti ; închis la Jilava ,Piteşti şi Dej ; "graţiat"  cu decretul 411 / 1964.

-Kristaly ,Ştefan

Preot romano-catolic în Simeria -Hunedoara.Arestat în 1949 (pe baza Ordinului M.A.I .nr.52.743 /30 dec.1947 ); torturat la Securitatea -Cluj ( inclusiv de cmd. Patriciu Mihai ) ;condamnat la închisoare de Tribunalul Militar-Cluj ( 1950)ca sprijinitor al episcopului Aron Marton.

-Kuss, Valentin

Preot romano-catolic în Bucureşti. Arestat în 1950, pentru convingerile religioase.

L.

-Laiu, Eugeniu

Mitropolitul  ortodox al Bucovinei ( la Cernăuţi ),n.în 1894, la Bărgăoani-Neamţ. Retras în ţara liberă la ocuparea Bucovinei de Nord de sovietici ( 1940 ).

Arestat în 1949, pentru "acţiuni duşmănoase faţă de regim "

-Lascăr ,Neculai G./ Lascăr ,Toma D /

Preoţi ortodocşi  în com Asău, respectiv Comâneşti (Bacău ) .

Arestaţi la 15 august 1952 ;trimişi la muncă forţată în lagărul  Galeş ; eliberaţi în 1954.

-Laslău ,Dumitru

Preot ortodox  în satul Chişcădaga, com.Şoimuş -Hunedoara , n.în1910, în  satul Ormindea, com.Băiţa.Arestat , condamnat la 5 ani închisoare ( sentinţa nr.173 / 30 aug.1964 ) , de Tribunalul Militar -Timişoara.

-Laţcu , Suzana

[LD: Printre primele călugăriţe alungate şi mănăstiri închise,în 1956, până la apariţia Decretului 410 / 1959,prin care au fost alungate din toate mănăstirile. ]

Călugăriţă la mănăstirea Vladimireşti.În 1956, Securitatea a alungat călugăriţele şi a închis mănăstirea.Laţcu Suzana a fost arestată şi condamnată.

-Langa ,Tertulian T.

N.în 1922, în Târgu Mureş ; absolvent al facultăţilor de Litere, Filozofie şi Drept;stabilit în Bucureşti.Implicat în mişcarea de rezistenţă - ţinea legătura între Horaţiu Comăniciu (plecat în străinătate ) şi Silviu Crăciunaş.

 Arestat în 1948 (pe baza Ordinului M.A.I .nr.52.743 /30 dec.1947. ); torturat cu bestialitate la penitenciarul Securităţii Malmaison ;condamnat la 20 ani muncă silnică ,de Tribunalul Militar -Bucureşti  ca " lacheu al Vaticanului şi duşman al clasei muncitoare " ; "trecut " prin penitenciarele de tristă faimă: Piteşti, Văcăreşti, Gherla, Aiud, Lugoj  şi lagărul de muncă forţată de la Canal ( Salcia ) "Graţiat" în 1964 (cu Decretul 411), paralel cu munca necalificată pentru supravieţuire, a fost vicar în clandestinitate al eparhiei greco -catolice din Cluj.

După 1989,decan al Facultăţii de Teologie greco-catolică de la Universitatea Babeş-Bollyai , autor al unor cărţi teologice şi de viaţă creştină.

-Lajos ,Ero"si. 

Preot romano -catolic .Arestat şi condamnat în 1949.După expirarea pedepsei, cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan.

-Laslău, Katrina Clara

Călugăriţă catolică  - soră infirmieră la Nunţiatura Apostolică din Bucureşti .N.în 1912, în satul Pustiana , com.Pârjol ( Bacău ), într-o familie de ţărani cu zece  copii.Călugărită în 1932, lucrase  ca infirmieră la grădiniţa de copii "Pitar Moş " , iar din 1938, la Nunţiatură.

Arestată pe 29 iulie 1950, sub acuzaţia că făcea curierat între Nunţiatură şi Episcopie , colectând bani pentru partizanii din munţi.Anchetată aproape doi ani la Securitate şi în Jilava, a refuzat să semneze declaraţiile incriminatoare la adresa Vaticanului.

Judecată în "lotul episcopului Ion Dragomir" (în care procurorul a cerut pedeapsa maximă pentru acuzaţi ) a fost condamnată la 15 ani închisoare , luând drumul închisorilor pentru femei ,peste tot continuându-şi vocaţia creştinească  : Mislea, Văcăreşti, Jilava şi Miercurea Ciuc (deţinutele povesteau că, în iarna 1962, şi-ar fi tăiat părul lung , ca să împletească nişte papuci pentru deţinuta Robănescu, grav bolnavă) "Graţiată" în 1964, cu Decretul 411 .

-Lentz ,Robert L.

Preot romano-catolic în Turnu Severin , apoi  Bucureşti .N.în 1900 , în satul Aradul Nou ( Arad )

Arestat la 16 sept.1958 ;acuzat de "trădare de patrie" ; condamnat  şi închis în penitenciarul  Craiova,unde a murit pe 26 nov.1960.

-Leştian ,Francisc

Preot catolic în Bucureşti.Arestat şi judecat  în 1951 în procesul Nunciaturii Apostolice , cu scopul denigrării Vaticanului.Detenţia în penitenciarele MAI şi Jilava .

 

-Lazăr , Victor

Preot greco-catolic .Urmărit de Securitate din 1948, pentru că a refuzat trecerea la ortodoxism. A stat ascuns câteva luni şi s-a predat în primăvara anului 1949. Condamnat la 3 ani închisoare ( sentinţa nr.848 / 29 martie 1949 ) de Tribunalul Militar-Sibiu .

-Lazarov ,Aurel

Preot ortodox în Hârşova, n.în 1929, în com.Saraiu -Constanţa.Arestat pentru sprijinul dat partizanilor din zona Babadag.Condamnat la 10 ani muncă silnică .Închis la Jilava , în minele exterminatoare de la  Cavnic şi Baia Sprie , transferat la  penitenciarul Aiud unde, grav bolnav.

a murit la vârsta de 39 ani .

-Lazăr, Ion Aurel

Preot ortodox în satul Vezendiu , com.Tiream -Satu Mare, n.în 1901.

Arestat în 1948 ; condamnat la 5 ani închisoare de Tribunalul Militar-Cluj; închis la Aiud şi lagărul peninsula . Rearestat în 1955, imediat după eliberare ; condamnat la 5 ani închisoare.

; închis la Aiud.

-Lazăr , Sabina Maria

Călugăriţă la mănăstirea Vladimireşti , n.în Buceşti, com.Iveşti-Galaţi

Arestată ; condamnată la 2 ani şi 6 luni ; închisă la Galaţi şi Văcăreşti.

-Lazăr , Vasile N.

Paroh ortodox  în parohia Bârnova-Iaşi, n. în 1908, în com.Grozeşti-Iaşi. Arestat la 1 iul.1959, ca "element duşmănos care a ponegrit regimul şi conducătorii comunişti " şi "a elogiat revoluţia din Ungaria , a cântat refrene patriotice interzise " ş.a. ş.a

Anchetat la Securitatea din Iaşi ; judecat în lot cu Vrânceanu Nicolae , Codreanu Ramiro şi Herea Ion ; condamnat la 7 ani închisoare ( sentinţa nr.272 /13 mai 1960 ) de Tribunalul Militar-Iaşi . Graţiat în 1964, cu Decretul 411.

-Lăcătuşu ,Ilie

Preot paroh în satul Buiceşti , com.Butoieşti -Mehedinţi .Arestat la 15 august 1952 ;condamnat la închisoare administrativă (2 ani ) ; trimis la muncă forţată la Canal şi, după stoparea lucrărilor, în lagărul de muncă forţată de la Oneşti.Eliberat în 1954.

   Rearestat în 1959 ;condamnat la muncă silnică ; trimis la muncă forţată la Periprava.

"Graţiat" la 6 mai 1964 ( cu Ordinul MAI nr 502 /1964 ), cu domiciliu obligator în com.Bolintin ( Ilfov ).A slujit apoi ca preot în satele Gârdeşti ( Teleorman ) şi Cucuruzu ( Giurgiu )  

-Lăzărescu, Vasile

Episcop al Caransebeşului( 1933 ),apoi al Timişoarei (1940 );mitropolit al Banatului(1947). În 1961,forţat de ierarhia bisericească şi autorităţi să se retragă la Mănăstirea Cernica.

-Lâlă, Nicolae

Preot ortodox în com.Mircea Vodă -Brăila, n.în 1924,în Tâmboeşti -Vrancea.

Arestat în febr.1950 ; torturat la Securitatea din Galaţi de anchetatorii Lupu şi Lungu : condamnat la 5 ani închisoare (sentinţa nr.1 936 /1950 ).

Dus în lagărele de muncă forţată de la Poarta Albă şi Peninsula -"brigada preoţilor pedepsiţi" - şi şantierul stadionului din Constanţa ( cioplitor în piatră ) .Eliberat la 31 ian.1955 ..

-Lembrău, Constantin / Cornelia -soţie /

Preot ortodox în com.Adamclisi -Constanţa, n.în 1914, în com.Independenţa . Arestat în iulie 1952 ; trimis la muncă forţată la Galeş; eliberat în 1954. Rearestat în dec.1958; condamnat la închisoare ; eliberat în 1961.

/Soţia sa- Cornelia - a fost şi ea arestată.

-Leonid, Iacob

Preot ortodox în Caracal ( Olt ).Arestat în 1948 ; condamnat la închisoare de Tribunalul Militar-Craiova; A murit în 1956, în timpul detenţiei.

-Leu ,Grigore

Episcop ortodox al Argeşului ( din 1936 ) şi ultimul episcop al Huşiului *( din 1940 ).

Îndepărtat din funcţie în 1949, omorât [  otrăvit ? ] .

---------------------------------

* Trinitas TV , 29 iun.2009 :printre eparhiile desfiinţate de comunişti a fost şi Eparhia Huşilor, care avea catedrală din vremea lui Ştefan cel Mare .Înainte de 1812 (  anexarea Basarabiei de Rusia ) se întindea şi peste Prut .În România Mare , a fost reîntregită. Desfiinţată în 1949, eparhia a fost reînfiinţată în 1996, Grigore Leu fiind socotit un episcop-martir.

-Leu , Vasile

[ LD: în folclorul penitenciar , s-a spus despre acest preot ( transferat  de la o închisoare la alta, mutat dintr-o celulă în alta ) că ar fi stârnit neîncrederea deţinuţilor.

Exprimăm îndoielile noastre. Mai degrabă, în asemenea cazuri, putea fi vorba de o metodă perversă întreţinută de călăi, pentru a stârni teama şi neîncrederea între deţinuţi ]

Preot ortodox în com.Oancea ( Galaţi ), apoi în Iaşi , apoi confesor la Spitalul Colentina din Bucureşti.În 1948, a fugit din ţară ."Capturat  " de NKVD-ul sovietic instalat în Iugoslavia, a fost dus şi anchetat 4 ani la Moscova( 1950-1954  ).Repatriat ,a fost predat  Tribunalului Militar-Bucureşti,care l-a condamnat la moarte (sentinţa nr.2 417/20 nov.1954 ), pedeapsă comutată ulterior la muncă silnică pe viaţă."Graţiat" în 1964, cu Decretul 411.

-Levu,Nicolae

Preot ortodox în satul Nucşoara ,com.Poseşti -Prahova.N.în 1905,în com.Gopes -Macedonia .

Arestat în 1949 ;condamnat la 2 ani închisoare ( sentinţa nr. 863 / 12 iul.'49 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti; detenţia la Jilava ; eliberat în 1950 . Rearestat în 1958 ; condamnat la 10 ani închisoare ( sentinţa nr. 731/ 3 aug.'58 ) pentru "uneltire contra ordinii sociale" .Pedeapsa executată în lagărele de la Canal şi Aiud.

-Limberea ,Virgil

Preot ortodox în Cepari ( Argeş ) , n.în 1920.Arestat în 1948;  condamnat la 6 ani închisoare ,pentru "uneltire contra clasei muncitoare " Închis la Piteşti, Jilava, Gherla şi Văcăreşti.

-Limbrău ,Constantin

Preot ortodox la biserica " Adormirea Maicii Domnului " din Constanţa.

Arestat în 1949 ;anchetat şi torturat la Securitatea din Constanţa ( de Doicaru Nicolae ); condamnat la 7 ani închisoare de Tribunalul Militar -Constanţa. Eliberat în 1957..

-Lia ,Candid

Preot greco-catolic în Alba Iulia.Arestat în 1948, a murit la scurt timp după "eliberare", din cauza regimului aspru la care a fost supus.

-Lincariu,Traian

Preot catolic( sau greco-catolic )în com.Ciufud ( Alba ).

Arestat în 1948, pentru refuzul de a renunţa la cultul său.Torturat 6 luni în ancheta de la Securitatea din Sibiu , a acceptat să semneze trecerea la ortodoxism.

Condamnat la 6 luni , cu suspendare, i s-a dat parohia din Sâncel-Alba.

-Lupea , Neculae

Preot greco-catolic în Blaj , n.în 1918,în Tiur ( Alba ), membru PNŢ.

Arestat în 1947 ;închis la Aiud ;eliberat în mai 1948 .

Refuzând să treacă la biserica ortodoxă , a stat ascuns 10 ani (păstorind în clandestinitate ) , după care s-a predat în 1958.Bătut cu sălbăticie la Securitatea din Bucureşti ( anchetator Constantin Agapie );judecat "pentru propagandă greco-catolică" ; condamnat la închisoare de Tribunalul Militar-Bucureşti ( aug.'58 ).Detenţia la Periprava, Stoeneşti , Grind şi Salcia.

  După dec.'89, a fost ales rector al Academiei Teologice din Blaj.

-Lutsch ,Adolf

Preot luteran ,din com.Ruja ( Sibiu ) , adversar cunoscut al Grupului etnic german (pro-hitlerist ) . Împuşcat mortal de un ofiţer sovietic , pe 29 iul.1945, pentru a-i putea jefui casa.

 

-Liţiu , Gheorghe

Preot ortodox în com.Şega (Arad ), prof. la Academia Teologică din Arad, vicar administrativ al Episcopiei Arad.N.în 1919, în satul Roit, com.Cefa (Bihor ).

Condamnat la închisoare în 1960. "Graţiat" în 1964, cu Decretul 411.

-Lungănoiu ,Victor

Preot ortodox în Craiova, n.în 1911, în com.Alunu ( Vâlcea ) .Arestat în 1950 ;condamnat la  muncă silnică (la Canal şi în bălţile Dunării ).Eliberat după 14 ani, în 1964.

-Lungeanu, Ion

Preot ortodox în satul Pietrele ,com.Băneasa (Giurgiu ). N.în 1908, în com.Bascov ( Argeş )

Arestat în 1948 ; condamnat la 8 ani închisoare (sentinţa nr.197 / 7 mart.1950 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti pentru "activitate contra clasei muncitoare " . Reţinut încă un an după expirarea pedepsei , apoi trimis cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan.

Rearestat la 21 dec.1959 (din domiciliu obligatoriu ); condamnat la 4 ani închisoare.

-Lungu ,Constantin I.

Preot ortodox în Calafat ( Dolj ) , n.în 1902.Arestat pe 15 aug.1952 ;mort  în detenţie, pe 24 dec.1952, în lagărul Peninsula.

-Lunguleasa , Ion

Preot ortodox în com.Vlădaia ( Mehedinţi ) .Arestat în 1959 ; torturat în anchetă la Securitatea din Craiova; condamnat la 9 ani închisoare de Tribunalul Militar-Craiova ; detenţia la Gherla şi în lagărele de muncă forţată din bălţile Dunării .Eliberat în 1964, cu Decretul 411.

-Lupei ,Ioan

Preot ortodox la mănăstirea Hodoş Bodrog ( Arad ), n.în 1928,în satul Agârbaciu ,com.Axente Sever ( Sibiu ).Arestat în 1959 ; condamnat la 7 ani închisoare de Tribunalul Militar-Timişoara, pentru "uneltire contra ordinii sociale" .Detenţia la penitenciarele din Arad, Timişoara, Gherla, lagărele Periprava, Grind şi Tulcea."Graţiat " în 1964, cu Decretul 411 .

-Lupu , Petrache

Cioban în com.Maglavit-Dolj.Renumit în deceniul interbelic  pentru  revelaţia  mistică a întâlnirii  cu Dumnezeu -"minunea de la Maglavit " - devenită subiect senzaţional de presă, exploatată de preotul Bobină din comună , de biserica ortodoxă şi de unii politicieni.

Arestat în 1950 ; anchetat la Securitatea din Craiova ; semnalat în penitenciarul Jilava.*

-------------

*Mărturie:"În august sau sept a venit Securitate şi l-au dus " . Spusese la consăteni că în septembrie  va spune " vorba aceea mare "N.a mai spus-o. !  A fost chinuit cu şocuri electrice .

În 2009, la Maglavit, a fost sfinţită biserică nouă. (Realutatea TV, 20 iun.2009 )

 

-Luputenco ,Talaleu.

Preot ortodox în satul Purani, com.Siliştea (Teleorman ) , refugiat din Basarabia.

După înăbuşirea revoltei ţărăneşti din comună ( 7 iul.1950 ), şi la intervenţia nebinevoitoare a preotului de baştină, a fost mutat din sat.Arestat la 15 august 1952 ; trimis la muncă forţată în lagărele Galeş şi Periprava, a murit din cauza condiţiilor exterminatoare.

M.

-Madan,Ion

Din Simeria -Hunedoara .Protopop militar ortodox în al doilea război mondial ,care şi-a riscat viaţa , alături de sanitari, pentru a salva soldaţii răniţi. Decorat pentru fapte de vitejie cu ordinul "Mihai Viteazul ".Arestat  în 1948 ( sau '49 ) a zăcut mulţi ani în puşcăriile comuniste.

După 1989, a fost numit profesor la Institutul Teologic din Cluj şi canonic episcopal.

 

-Magheru, Cornel

Protopop în Arad [ ortodox ? greco-catolic ? ] Arestat în 1948  ; închis la Caracal  ;eliberat în 1948 .Împuşcat în stradă, la puţin timp după eliberare.

 

-Magheţ,Lazăr  

Preot ortodox în satul Ghimboca, n.în 1924, în com.Zorlenţu Mare-Caraş Severin.

Arestat în 1959 ;condamnat la 15 ani muncă silnică , pe baza unui dosar cu probe şi mărturii false ;detenţia la penitenciarele din Timişoara, Jilava şi lagărul Ostrov .

"Graţiat" la 15 aug.1964, cu Decretul 411 .

-Magieru , Andrei

[LD:nu cunoaştem amănunte şi nici  p.d. v. oficial  al Bisericii Ortodoxe .Preluăm cazurile  aşa cum sunt redate  în  Dicţionarul  lui Cicerone Ioniţoiu .Cazurile apar ca în crimele medievale din biserica pravoslavnică rusă ]

Episcop ortodox al Aradului ( din 1936 ).Otrăvit pe 13 mai 1960 , în acelaşi timp cu mitropolitul Sucevei şi Maramureşului ,Sebastian Rusan ( la fel cum au murit otrăviţi, în 1948,patriarhul Nicodim Munteanu , mitropolitul Irineu Mihălcescu şi Mitropolitul Nicolae Popovici ,pentru că au refuzat colaborarea cu comuniştii  ) .

 

-Man, Demetriu [Dumitru ] T.

Preot, prof.univ.la Academia greco-catolică din Cluj, n.în 1888 în com.Căianu Mic - Bistriţa Năsăud. "Părintele Manu " - cunoscut în presa politică şi parlamentară din interbelic ca unul din deputaţii cei mai activi şi combativi ai legislaturii PNŢ (1928-1933 ).

Pe 13 dec.1948, anunţat de enoriaşi că au fost obligaţi să treacă la ortodoxism, s-a urcat la amvonul Catedralei şi , cu talentu-i  oratoric cunoscut , ar fi spus :< Dar cine a putut să vă silească ,cine a îndrăznit să lucreze împotriva gloriosului generalissim Stalin, împotriva tratatului de pace care ne garantează libertatea de conştiinţă şi religie ? Cine a îndrăznit să calce în picioare Constituţia ţării care afirmă această libertate ? Cine a îndrăznit să se opună guvernului care ne-a garantat libertatea prin Legea Cultelor ?  >

Arestat la ieşirea din catedrală ;condamnat la 3 ani închisoare ( la 13 martie 1949 )  de Tribunalul Militar-Cluj , pentru "manifestări duşmănoase la adresa regimului ".

Închis la Gherla şi Sighet. În 1952, în loc de eliberare ,i s-a suplimentat pedeapsa cu încă 2 ani închisoare administrativă,fiind transferat la penitenciarul exterminator de la Aiud.

Grav bolnav, a murit pe 18 august 1952, în penitenciarul Văcăreşti.

-Maghiar ,Augustin P./ Maghiar Augustin A.-fiu /

Canonic greco-catolic în oraşul Oradea-Bihor,  n.în 1880, în com.Sanislau -Satu Mare. Sfetnicul episcopului Valeriu Traian Frenţiu .Arestat , judecat şi condamnat în 1948.

 [Încarcerat la Sighet, ar fi  reuşit să pătrundă în celula lui Iuliu Maniu şi să-l spovedească ] .

A murit pe 16 iul.1951 , în celula 36 - izolare.

/Fiul său - fost comisar de poliţie - a murit în penitenciarul Făgăraş.

 

-Man ,Leon T.

Ieromonah basilican greco-catolic la Cluj, superiorul mănăstirii Nicula. N.în 1883, la Căianu Mic-Bistriţa-Năsăud ( fratele mai mare al "părintelui Manu"  )..

Arestat la 73 de ani, pe 13 august 1956 ;condamnat la 9 ani închisoare , în baza unui dosar contrafăcut de Securitatea din Cluj.A murit în penitenciarul Gherla ,pe 14 febr.1959.

 

-Man, Simion 

Preot greco-catolic în satul Bădăcin , com.Pericei -Sălaj , n.în 1910 .Din 1948, ca nepot al lui Iuliu Maniu , a fost hărţuit cu arestări frecvente, pentru a-şi abjura credinţa şi a deveni informator ( cf. C.Ioniţoiu ).

 

-Manciulea ,Ştefan

Preot greco-catolic ,prof.univ.N.în 1894, în satul Straja , com.Berghin-Alba.

Luptător pentru unirea Transilvaniei cu Ţara; participant ,în fruntea enoriaşilor săi ,cu "Credenţial" plebiscitar,  la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia , din 1 dec.1918 ; autor al unor lucrări  de istorie a românilor din Transilvania (folosite şi în documentaţia Conferinţei de Pace de la Paris , din 1946 ).Arestat în 1951 ; condamnat la închisoare ; detenţia la penitenciarele Jilava, Aiud, minele Cavnic  şi Baia Sprie, Caransebeş .Eliberat în 1957.

Rearestat în 1961;condamnat la 5 ani închisoare ; închis la penitenciarele Dej şi Gherla ;

"Graţiat" în 1964, cu Decretul 411.După "eliberare" , a muncit ca om de serviciu , îngrijitor şi laborant.A murit la Blaj, în 1985.

-Manghet ,Lazăr Benone

Preot ortodox, n.în 1924, în Glimboca -Caraş Severin .Arestat în 1959 de Securitatea din Timişoara ;deţinut în Aiud şi lagărele Salcia, Eforieşi Strâmba.

Eliberat în 1964, cu Decretul de graţiere nr.411.

 

-Manta ,Dumitru / Soţia cu 3 copii  /dascălul / enoriaşi // Manta ,Apostol D -fiul /

Preot paroh ortodox  la Mănăstirea Caşin ( ridicată prin strădania sa, în 1938 ), n.în 1903, în satul Deleni, com.Hoceni (Vaslui ).Arestat la 22 martie 1959 ( împreună cu soţia şi cei trei copii, dascălul, omul de servici şi câţiva enoriaşi ) Judecat într-un proces cu întreaga familie ; condamnat la 20 ani închisoare ( sentinţa nr.166 / 8 sept.1959  ) de Tribunalul Militar -Bucureşti .  Închis la Jilava, Aiud şi lagărele din Bălţile Dunării.

 

/ Manta Apostol-fiul - inginer;arestat în 1959;torturat la Securitatea din Bucureşti ( Malmaison şi Uranus ) ; judecat în acelaşi proces cu părinţii ;condamnat la 6 ani închisoare pentru "uneltire contra regimului " .Detenţia la Jilava şi lagărele de muncă silnică de la Salcia, Strâmba, Luciu Giurgeni ."Graţiat" în 1964, cu Decretul 411 .

 

-Marcoci ,Ioasaf / Marcoci ,Isar /

/Ioasaf -preot ortodox în com.Deda-Mureş ; Isar -călugăr la Schitul Durău ( Neamţ )

Arestaţi în 1949, împreună cu preotul Filaret Gamălău , învinovăţiţi de sprijinirea partizanilor din Munţii Căliman. Judecaţi  cu "lotul Gărzile Decebal" ;condamnaţi la închisoare (18 sept.

1949) ; detenţia la Jilava şi Gherla.

 

-Marin ,Tudor

Preot paroh ortodox  în satul Hobaia ,com.Ogrezeni-Giurgiu, n.în 1911, în Mihăileşti-Giurgiu. Arestat la 15 aug.1952 ;condamnat la 4 ani închisoare , pentru "uneltire contra ordinii sociale "

-Maghiar ,Augustin P./ Maghiar Augustin A.-fiu /

Canonic greco-catolic în oraşul Oradea-Bihor,  n.în 1880, în com.Sanislau -Satu Mare. Sfetnicul episcopului Valeriu Traian Frenţiu .Arestat , judecat şi condamnat în 1948.

 [Încarcerat la Sighet, ar fi  reuşit să pătrundă în celula lui Iuliu Maniu şi să-l spovedească ]

A murit pe 16 iul.1951 , în celula 36 -izolare.

/Fiul său - fost comisar de poliţie -a murit în penitenciarul Făgăraş.

 

-Mare ,Vasile

Preot greco-catolic în Bucureşti , n.în satul Vezendiu, com.Tiream ( Satu Mare ) .A continuat să ţină clandestin slujbe, şi după interzicerea cultului greco-catolic.

Arestat pe 20 iun.'51 ; anchetat la MAI şi Jilava ; trimis la muncă silnică la Periprava ( "brigăzile de preoţi " ) ; torturat de studenţii "reeducaţi" .Transferat în 1954, la Gherla , apoi la minele de plumb de la Cavnic. Eliberat la 28 oct.1955.

 

-Marina, Gheorghe

Stareţul mănăstirii greco-catolice din Bixod ,din Munţii Oaş. S-a opus trecerii mănăstirii în patrimoniul ortodox.Arestat în oct.1948 ; închis la Gherla, Aiud şi Baia Sprie .

"Eliberat" după 14 ani , în 1964.Pentru a-şi asigura existenţa ,a lucrat ca muncitor necalificat .

 -Marinescu, Alexandru

Preot ortodox în com.Mologeşti -Olt, n.în 1901, în com.Creţeni -Vâlcea.

Arestat în 1959 ; torturat în anchetă la Securitatea Piteşti ; condamnat la 5 ani închisoare

( Sentinţa nr.645 / 5sept.'59 )pentru "uneltire contra ordinii sociale" . [art.209 ,CP ?  ].

 

-Marinescu ,Dumitru Gh.

Preot ortodox în satul Colanu, com.Ulmi -Dâmboviţa, n.în 1907.

Arestat în 1958 ; condamnat la 18 ani muncă silnică ( Sentinţa nr.907 / 8 sept.1959) de Tribunalul Militar - Bucureşti , pentru "uneltire contra ordinii sociale " . [art.209 ,CP ?  ]

Închis la Aiud, a fost "graţiat"  în 1964, cu Decretul 411. 

 

-Marinescu ,Dumitru Preoteasa

Preot ortodox în Tătuleşti -Olt, n.în 1908, în com.Vaţa -Argeş.Arestat în 1958 ;torturat în anchetă la Securitatea din Piteşti ; condamnat la 10 ani închisoare pentru "uneltire contra ordinii sociale" . [art.209 ,CP ?  ]  Detenţia la Jilava şi Gherla.

 

-Marinescu, Nicolae

Preot ortodox în com.Moţăţei-Dolj. Arestat în 1958 ; torturat în anchetă la Securitatea-Craiva; condamnat la închisoare pentru "uneltire contra ordinii sociale" [art.209 ,CP ?  ]

A murit la închisoare , în 1961.

-Marton, Aron A.

[LD:Atragem  atenţia cititorilor că nu ne-am propus să abordăm aici problema diferendului maghiar-român privind problema Transilvaniei , perpetuat în forme noi după terminarea războiului.Nu vom aborda nici problema loialităţii faţă de statul roman.

La 7 apr.1946, adresase o Pastorală Conferinţei de Pace de la Paris , cu privire la <soarta de sclavie a ungurilor în România > ; în 1947, afirmase  : <între români şi unguri nu poate fi prietenie ,decât atunci când Ungaria va fi stăpâna întregului Ardeal  > ; în 1948, după abdicarea Regelui Mihai , organizase  o procesiune a maghiarilor din Cluj sub deviza :<A căzut monarhia, cade şi România >.Noi vom urmări ,cu precădere , atitudinea faţă de regimul comunist şi reacţia represivă faţă de opozanţi.] 

Episcop romano-catolic , duhovnic şi orator academic, cu funcţii importante  în ierarhia bisericii catolice maghiare din Ardeal ,în interbelic şi în timpul războiului.

N.în 1896, în com.Sfântul Dominic ( Ciuc ) ;absolvent al Academiei Teologice din Alba Iulia , capelan în Ditrău şi Gheorghieni ,prof. de Religie la Tg.Mureş .Hirotonisit preot în 1924 ;numit secretar al Episcopiei ,însărcinat cu păstorirea studenţimii romano-catolice din Cluj ('32 ) ; director al Reuniunii Catolice din Ardeal ('34 ); vicar economic al parohiei romano-catolice din Cluj ( ' 36 ) ; administrator apostolic al Diocezei de Alba Iulia ( sept.'38 ) ; episcop al Diocezei Alba Iulia , numit de Sf.Scaun , confirmat de regele Carol II  ,  care l-a numit şi "senator de drept " în Parlamentul FRN ( 1939-'40 ).

 După 23 august'44, a combătut ideologia marxistă ,sfătuind credincioşii să nu se înscrie în organizaţiile "de stânga" , întreţinând o atmosferă antisovietică şi anticomunistă ;

la 23 febr. 1949, şi-a manifestat solidaritatea cu preoţii greco-catolici arestaţi.

Arestat în iunie 1949, în gara Teiuş ; torturat în anchetă şi după condamnare în închisorile prin care a trecut - MAI, Jilava, şi Sighet .

"Eliberat"  la 6 ian.1955;cu domiciliu obligator la Alba Iulia , prelungit până în 1967 ,  prin Decizii succesive  ( nr.6826 /5 iun.'57 ;nr.6 596 /29 iun.'65 ;nr.6 599/5 iun.'66 ) , semnate de Alexandru Drăghici .

 

- Mariuţiu ,Silvia ("sora" Maria Gabriela ,n.Vlad )

Călugăriţă greco-catolică la Mănăstirea "Buna Vestire" din Moreni-Prahova,n.în 1924, la Cluj .

( În 1943, studentă la Facultatea de Medicină ,a fost arestată de autorităţile maghiare pentru că a protestat faţă de eliminarea studenţilor români .A renunţat la studii şi s-a retras la mănăstire )

Arestată pe 18 nov.1949 , împreună cu alte 22 de călugăriţe , pentru refuzul de a trece la ortodoxism. Eliberate în dec.'49.

Rearestată pe 13 oct.'53, de Securitatea din Cluj ;anchetată 3 luni ; judecată în "lotul Nicolae Pora " (vicarul general al bisericii greco-catolice ) ; condamnată la 1 an închisoare ( Sentinţa nr.30 / 18 ian.1959 ) de Tribunalul Militar - Cluj ( în deplasare la Oradea )

Detenţia la penitenciarele Cluj şi Dumbrăveni .Eliberată pe 13 oct.'54.

-Marta ("soră" ) 

Soră la şcoala  "Pitar Moş " .Arestată în 1952, sub acuzaţia că făcea diverse servicii preoţilor ce oficiau liturghia în şcoală. Judecată în "lotul Alexandru Todea" ; condamnată la 20 ani închisoare .

 

-Martinaş , Ion

Preot romano-catolic în com.Gherăeşti -Neamţ.

Arestat în 1950 ;detenţia la Jilava şi Poarta Albă .

 

- Matei, Dumitru D.

Vicar diocezan la Episcopia Catolică -Iaşi , n.în 1915, în sat.Sărata ,com.Solonţ-Bacău.

Arestat pe 17 mai 1950 ; torturat în anchetă la MAI -Bucureşti pentru a "mărturisi" legăturile cu Serge Parisol (ataşatul militar ), Grafeuille şi Lamy Leon de la Legaţia Franţei ; judecat într-un lot de 11 persoane,  într-un proces de spionaj pentru compromiterea Legaţiei ( printre ei, şi Marcovici France, fiica g-ralului Marcovici şi cumnata lui Corneliu Coposu )

Completul de judecată a Tribunalul Militar -Bucureşti : Procuror, Spulber Ion ; preşed.col.Vlasu Vasile ; lct.col.Răduţ Ştefan, Popescu Pogrion , Gheorghicescu Marin , cpt.Cârnei Gh .

Condamnat la închisoare ( 19 oct.1950 ).

 

-Maxim ,Atanase

Stareţul mănăstirii greco-catolice din Bicsad -Maramureş.Arestat de Securitate, la 15 oct.1948 , pentru refuzul de a trece la ortodoxism .Bătrân, grav bolnav ( se ajuta de cârje ), a murit în detenţie ,în penitenciarul din Satu Mare.

-Maxim, Virgil

Prof. preot greco-catolic la Seminarul Teologic -Cluj, n.în 1915, cu doctorat în Teologie la Roma .După Dictatul de la Viena( aug.'40 ), pe toată perioada războiului( '41-'45) , a rămas în Transilvania anexată la Ungaria horthystă, având grija enoriaşilor greco-catolici români, salvând mulţi evrei ameninţaţi cu deportarea.

Arestat în 1947 ; eliberat în 1949, după desfiinţarea bisericii greco-catolice.

Rearestat în 1958 ; judecat într-un lot cu preotul Iuliu Herţea ; condamnat la închisoare ; detenţia în penitenciarele din Oradea, Gherla şi Botoşani ."Graţiat" în 1964, cu Decretul 411.

 

-Mayer ,Clementina Gh.("soră" )

Maică superioară la mănăstirea Sfântul Iosif din Bucureşti, n.în 1881.

Arestată pe 7 febr.1951 ; judecată în procesul înscenat pentru compromiterea Vaticanului ;

condamnată la închisoare; detenţia în penitenciarele Jilava şi Mislea.

A murit în detenţie ( iul.'55 ) , la Mislea sau Văcăreşti .

 

-Mălai, Titus

Preot canonic greco-catolic în Bucureşti.Arestat la 13 oct.1950,  în com.Starchiojd-Prahova;

anchetat la Securitatea din Vălenii de Munte, apoi la MAI-Bucureşti ; dus în lagărul de muncă forţată de la Capu Midia ( fără proces ), unde a devenit duhovnicul deţinuţilor .

În 1954, trimis cu domiciliu obligatoriu în satul Rubla , com.Valea Râmnicului -Buzău. Eliberat în 1956, fără să-şi abjure credinţa.

-Măndiţă ,Nicolae Nicodim I.

[LD: Istoricul Mihai Rădulescu , în volumele Calea Cărţii , i-a omagiat viaţa şi munca .

Vezi în www.procesulcomunismului.com ] 

Călugăr apoi preot ortodox, autor de broşuri şi cărţi religioase,n.în 1899 , în satul Zărneşti ,com.Mălureni-Argeş. Ofiţer de artilerie în primul război mondial,la întoarcere de pe front s-a călugărit (Schitu Măgura ) ; hirotonisit preot ,a slujit pe la diverse biserici ,apoi la mănăstirea Agapia ( din 1933 ) şi Văratec (din 1945 ).

Arestat în 1964 , grav bolnav, a fost disjuns pentru tratament din lotul iniţial.

Judecat pe 22 ian.1965,de Tribunalul din Târgu Neamţ (preşed. de Complet, lct.col.Aldea Matei ) ;condamnat la 8 ani închisoare ;a murit pe 9 iul.1975, la penitenciarul Aiud .

 

-Mănescu, Nicolae N.

Preot ortodox în oraşul Câmpulung Muscel ,n.în 1884, în Berevoeşti-Argeş.

Arestat la 28 iun.1958 ;torturat la Securitatea din Piteşti ; condamnat la 4 ani închisoare ( Sentinţa nr.174 / 12 sept.1959 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti pentru legături cu familia partizanilor Arnăuţoiu ( soţia sa era sora mamei fraţilor partizani ).Închis la Piteşti, Jilava şi Botoşani , unde a murit pe 13 iul 1961, din cauza tratamentului la care fusese supus.

 

-Mereu ,Ion / Romulia-soţie /4 copii /

Preot ortodox în satul Răchitele, com.Mărgău-Cluj, n.în 1903, în Săcueni (Bihor ), absolvent al Academiei Teologice din Blaj.Arestat în 1949 pentru pretinse legături cu org."Cruce şi Spadă" ;

torturat în anchete 6 luni la Securitatea din Cluj ;fără proces ( din lipsă de probe ), închis 5 ani

( la Aiud şi lagărele de muncă forţată de la  Poarta Albă, Peninsula ,Capu Midia, Saligny );  adus la penitenciarul Lugoj ( 1954 ) şi "eliberat": domiciliu forţat în satul Răchitoasa, com.Giurgeni şi Lăteşti ,com.Borduşani -Ialomiţa ."Eliberat" în 1961, s-a întors după 12 ani , în satul natal.

/Soţia, Romulia-dată afară din învăţământ, cu cei 4 copii , i s-a alăturat în 1954, pe Bărăgan.

 

-Micle ,Ion

 Prof.la catedra de Filozofie a Acad.Teologice din Blaj ( din 1948 ) ,absolvent al Academiei Teologice din Blaj..Înainte de 1940, preot în com.Văidei -Mureş , n.în satul Racova, com.Supur -Satu Mare .După Dictatul de la Viena, refugiat la Blaj.

Arestat în 1949, după o predică ( împreună cu alţi 4 canonici ) ; pedepsit cu domiciliu obligatoriu .Pentru a-şi întreţine cei 4 copii, silit să fie descărcător de vagoane.

 

-Micle ,Teodor / Dorina-soţie /

Preot în com.Coroiu -Mureş ( din 1943 ) .N.în 1917 , în satul Racova, com.Supur -Satu Mare.

Arestat în 1950, împreună cu soţia, de Securitatea din Târgu Mureş ; torturat în anchetă 6 luni ; judecat într-un "lot de 18 preoţi" ; condamnat la închisoare .detenţia la Jilava, Gherla, lagărul Poarta Albă , minele de plumb Baia Sprie şi penitenciarul Cluj.Eliberat în 1952.

 

-Micloşeanu, Efrem

Preot ortodox în satul Coteneşti ,com.Stoeneşti-Argeş .N.în 1916, în com.Malu cu Flori -Dâmboviţa.Arestat în 1959 ; torturat în anchetă la Securitatea-Craiova ; condamnat la 7 ani închisoare, pentru "uneltire contra ordinii sociale "  ( Sentinţa nr.240 / 26 mai 1960 ) de Tribunalul Militar-Craiova .Detenţuia la Jilava şi Aiud."Graţiat" în 1964, cu Decretul 411 .

 

-Mihai, Ion ( 1) / Mihai, Ion ( 2 ) /

/Ion (1 )- preot în Zgubea, com.Roşiile-Vâlcea ; n.în 1912 , în Slăveşti, com.Tătărăştii de Jos -Telorman.Arestat în 1952; eliberat în 1953. Rearestat în 1960, condamnat la 16 ani muncă silnică ( Sentinţa nr.16 / 1961 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti , pentru "uneltire contra ordinii sociale" ."Graţiat" în 1964, cu Decretul 411.

/Ion (2 )- preot în Viforâta , com.Aninoasa -Dâmboviţa, n.îm 1910.Arestat în 1959 ; condamnat la 10 ani închisoare ( Sentinţa nr.493 / 9 mai 1959 )de Tribunalul Militar-Bucureşti .

"Graţiat" în 1964, cu Decretul 411.

-Menge , Jerome

Locţiitor al episcopului catolic în clandestinitate , doctor în Teologie, prof.la Instit.Catolic din Bucureşti .Arestat în 1952, în "lotul Vatican " ; torturat în anchetă la MAI ; condamnat la 20 ani muncă silnică .Detenţia la Sighet şi Gherla."Graţiat" în 1964, cu Decretul 411 .

-Mihalache ,Vasile["Crăcană" ]

Şofer în com.Schitu Duca -Iaşi , n.în Ciorteşi-r.Vaslui , reg.Iaşi , militant  în asociaţia religioasă "Oastea Domnului  " - desfiinţată în 1956 de Patriarhul Iustinian .

Arestat şi condamnat la 3 ani închisoare corecţională ( Sentinţa nr. 102 / 26 febr.1957 ) de Tribunalul Militar-Iaşi.Cităm din motivarea sentinţei: <Inculpatul a participat la adunările care

s-au ţinut în localităţile Mogoşeşti, Prosălnici, Voineşti ,Gorun, Uricani, Mironeasa şi altele,iar cu aceste ocazii inculpatul a ţinut diferite predici ,a recitat poezii cu caracter naţionalist şi antidemocratic şi a citit diferite fabule ca " Birurile măgarului" ,"Lupii binelui şi dulăii" ,în urma cărui fapt le-a comentat în sens duşmănos regimului democrat popular din ţara noastră . Fabula "Birurile măgarului" [...] explicând-o în sensul că pe timpul fanarioţilor din 7 vaci grase se lua cea mai slabă , pe când acum partidul şi guvernul din două vaci grase o ia pe cea mai bună . [...] despre faptul că regimul democratic de la noi din ţară nu este altceva decât "Anticristul" despre care se vorbeşte în Biblie [...] Inculpatul în activitatea lui s-a inspirat din diferite cărţi fasciste cum este cartea "Iudeo-comunismul în lumina Evangheliei" din care inculpatul a copiat un articol care s-a găsit la percheziţia domiciliară.>

 

-Mihăiescu, Vasile

Preot ortodox în com.Jilava -Ilfov, n.în 1906, în satul Fierbinţi -Ilfov. Arestat ; condamnat la 25 ani muncă silnică (Sentinţa nr.2 602 / 11 iun.1952 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti.

Eliberat în 1964, cu Decretul de graţiere 411.

 

-Mihăilescu ,Iordache / Mihăilescu, Ion M. /

Preoţi ortodocşi din parohii săteşti.

/Iordache -paroh în com.Podari -Dolj.Arestat în 1958, de Securitatea din Craiova; torturat în anchetă ; condamnat la închisoare ; detenţia la Jilava şi lagărele din bălţile Dunării..

A murit în 1960 , în lagărul Salcia.

/Ion M. - paroh în satul Valea lui Alb, com.Vultureşti-Olt., n.în 1911 ,în com.Verguleasa-Olt.

Arestat în1959, acuzat de instigarea ţăranilor împotriva colectivizării şi ameninţarea autorităţilor locale ; torturat la Securitatea din Craiova ; condamnat la 10 ani închisoare ( Sentinţa nr.498 / 1959 ) de Tribunalul Militar-Craiova ; eliberat în 1964, cu Decretul 411.

-Mihălcescu, Irineu

Mitropolit al Moldovei,din dec.1939.N.în 1874, în Pătârlagele-Buzău (fiul preotului din comună)

Cu studii teologice şi filozofie la Bucureşti, Berlin şi Leipzig (1899-1903 ); prof. la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1904 ), catedra de Apologetică ;decan al Facultăţii de Teologie din Cernăuţi (1926-'28 );vicar arhiereu al Arhiepiscopiei Bucureştiului ( 1936 ) ;Mitropolit al Moldovei .

La 16 august 1947, forţat să părăseaască scaunul mitropolitan al Moldovei .

A murit la 3 apr.1948 ( după părerea unora, otrăvit ).

 

-Milea ,Ştefan

Diacon ortodox , redactor la ziarul bisericesc al  "Institutului  bibllic " .Arestat în 1951 ;torturat în anchetă la Securitatea Bucureşti ( Rahova ) ;condamnat la 20 ani muncă silnică de Tribunalul Militar-Bucureşti ;detenţia la Jilava, Gherla şi Periprava.

"Graţiat" în 1964, cu Decretul 411.

 

-Mincu, Constantin

Preot ortodox, n.în 1908, în Ghebieni , com.Tătărani -Dâmboviţa.

Arestat la 15 aug.1952 ; a murit în lagărul Peninsula, pe 3 mai 1953.

 

-Mireanu, Ion

Preot ortodox ,paroh în com.Popeşti-Leordeni -Ilfov, n.în 1888, în satul Stăneşti-Chirculeşti, com.Iepureşti (Giurgiu ).Arestat pe 16 aug.1952 , acuzat de activitate PNŢ .Trimis în lagăre de muncă forţată la Canal.

 

 

-Mitocaru  ,Mihai

Preot ortodox în com.Crucea-Suceava.Arestat în 1952 ;  eliberat în 1954. Rearestat în 1956 ; condamnat la 5 ani închisoare ; detenţia la Suceava şi Canal.

-Mihoc, Ion  /Mihoc Martin /

Preoţi franciscani ( catolici )

/ Ion - arestat în 1951 ; anchetat cu duritate la MAI ; judecat într-un "lot de 8 preoţi catolici " ( Tătaru Ştefan -rectorul Seminarului romano-catolic franciscan din Oradea Todea Alexandru, Guţiu Gheorghe Vanesiu Gheorghe ;Rotaru Mihai, Ritti Emil, Dumitraş Gheorghe ) .Condamnaţi la muncă silnică pe viaţă , sub acuzaţia de "spionaj în favoarea Vaticanului " ( trimiseseră la Roma ista cu preoţii catolici trecuţi la ortodoxism ) .Detenţia, prin penitenciarele "speciale"  şi prin lagărele de exterminare ."Eliberaţi " în anii 1963-'64 , la graţieri.

/ Martin - din Jugani din Vale -Iaşi.Arestat în 1950; condamnat la închisoare ; eliberat. După eliberare, a trăit mulţi ani numai în rugăciune, încât era socotit un sfânt.

 

-Mischbach ,(? )

Preot romano-catolic.Arestat în 1948, la o vârstă foarte înanintată.Condamnat la închisoare . Internat la Piteşti. La insistenţele Vaticanului, i s-a permis să părăsească ţara, stabilindu-se în Germania.

 

-Mockle , Conrad

Preot reformat (superior) la Biserica Neagră -Braşov.Arestat în 1997, cu un lot de saşi .

Umilit în anchete la Securitatea -Braşov.Condamnat la închisoare ,în 1958, în baza unui dosar cu probe false, întocmit de Securitate .

-Moigrădean ,Grigore Gavril

Învăţător, director de şcoală , în com. Săuca (Satu Mare ) , combatant ( cpt.r. ) în al doilea  război mondial , decorat cu ordinul "Mihai Viteazul" .Pentru prestigiul său, a fost însărcinat de autorităţi, în toamna 1948,să convoace învăţătorii greco-catolici din judeţ  pentru a semna acceptarea trecerii la religia ortodoxă.Spre nemulţumirea autorităţilor, a spus ,printre altele :<Nu trădaţi Biserica  şi Neamul că ne va pedepsi Dumnezeu şi şi ne va osândi istoria.> Majoritatea învăţătorilor  a părăsit sala,  refuzând să semneze .

Securistul prezent l-a întrunire l-a arestat pe loc ;torturat la Securitatea din Carei  şi Satu Mare; condamnt la închisoare  de Tribunalul Militar -Cluj ; închis la penitenciarul  din Cluj.

La "eliberare " ( fără  serviciu, salar , casă )  i s-a fixat domiciliu obligatoriu  în Cluj, fiind silit  să-şi câştige existenţa ca muncitor necalificat.

 

-Moldovan [Calotă ], Ana I.

Călugăriţă greco-catolică.n.în 1929, în Popteleac -Gârbou ( Someş ) , într-o familie cu 21 de copii .La 18 ani , a intrat în Congregaţia Maicii Domnului .Pe 9 sept. 1949, a fost ridicată de la mănăstirea Obreja şi trimisă în sat.

Arestată pe 23 ian.1951 , acuzată de ajutorarea preoţilor catolici persecutaţi ; judecată în lot cu pr. Alexandru Todea ;condamnată la 10 ani închisoare ( Sentinţa nr.104 /15 febr.1952 ) de Tribunalul MIlitar-Bucureşti .Eliberată în 19 ian.1961, de la Gai-Arad .

 

-Moldovan, Ion

Canonic greco-catolic în Blaj ( Alba ) .Prof.de religie, cantor bisericesc, membru PNŢ ( pentru scurtă vreme, primar ).Arestat în 1947, ţinut la Văcăreşti, în timpul procesului Maniu-Mihalche .

Rearestat în 1948, pentru refuzul de a trece la ortodoxism.

Eliberat după 13 ani de închisoare ( 1962 ) .

 

-Moldovan, Ispas

Preot greco-catolic în Ceanu Mare-Cluj..A refuzat trecerea la ortodoxie şi s-a retras în Turda.

Arestat în 1948 ; torturat şi umilit în anchetă la Securitatea din Turda şi Cluj ;eliberat şi obligat să meargă săptămânal la Securitate.S-a angajat  muncitor necalificat la fabrica de sticlă din Turda, de unde s-a pensionat pe caz de boală .

 

-Moise Aurel

Preot ortodox în Pădureni , n. în 1916 în Tăuţ-Arad .Arestat în 1958;condamnat la 17 ani închisoare ( Sentinţa nr. 347 /1959 ) de Tribunalul Militar -Cluj.Detenţia la Gherla,  Aiud , şi lagărul Ostrov.

 

-Moise , Nicolae

Preot ortodox în Olteniţa , n. în 1913, în Albeşti Muscel (Argeş ).Arestat în 1959 ; condamnat la 2 ani închisoare pentru "uneltire contra ordinii sociale " ( Cf.art.209 C.P. ).

Închis la penitenciarul M.A.I. şi Jilva.

 

-Moisei , Gheorghe

Preot ortodox  în Galaţi , n. în 1906, în Oniceni  ( Neamţ  ) .Arestat şi torturat în anchetă de Securitatea Galţi;condamnat la 24 ani muncă slinică ( Sentinţa nr.3 670 / 1958 ) ,pe baza unui dosar contrafăcut , pentru"uneltire contra ordinii sociale " ( Cf.art.209 C.P. )

Eliberat în 1964, din lagărul de la Periprava , cu Decretul 411.

 

-Moldovan ,Tit

Protosinghel la mănăstirea Tismana, stareţ la mănăstirea Polovragi.Arestat în 1958 . A murit imediat după "eliberare ".

-Molnar , Carol

Protopop romano -catolic în Sighet ( ţinând de Episcopia Ucrainei  Subcarpatice ).

Arestat  după 1952 (  împreună cu preoţii şi administratorul bisericii ) ; torturaţi  în anchetă la M.A.I. ;judecaţi şi condamnaţi într-un "lot" în care figura şi episcopul Ioan Scheffler ( deşi acesta murise la Jilava ).

 

-Morna, Gheorghe

Preot greco-catolic în oraşul Şimleul Silvanei-Sălaj.

Arestat pe 30 oct. 1948 ( pe baza Ordinului M.A.I .nr.52.743 /30 dec.1947 )

Anchetat la Securitatea din Oradea (brutalizat de Cseller Ludovic  ). 

Detenţia la penitenciarul Oradea , lagărul Peninsula , penitenciarul Gherla  . "Eliberat" în 1964, cu Decretul 411.

-Mozes ,Arpad

Preot reformat în Cluj, n.în 1930.Arestat în 1959 ; condamnat la 18 ani muncă silnică de Tribunalul Militar- Cluj ; eliberat în 1964, cu Decretul 411 .

-Moruşca ,Policarp.

Episcop misionar ortodox pentru românii din America .N.în 1883, în satul Dealu Geoagiului , com.Întregalde - Alba.Preot în Şeica Mare ( 1908-1918 ) ,monah (1919-1934 ), episcop misionar ( din 24 ian.'35 ).Rechemat în ţară în 1948 ;pensionat silit ; dus la o mănăstire.

A murit în 1958, fiind îngropat la Alba Iulia.

 

-Movileanu ,Filotei Ioan T.

Călugăr ortodox, în Mănăstirea Sihăstria-Vrancea, n. în 1936, în Nicoreşti -Galaţi .

Arestat la 7 apr.1955, împreună cu cei 37 monahi. Anchetat 2 luni la Securitatea din Bârlad; condamnat la 5 ani muncă silnică  (Decizai nr.5.700 a M.A.I.din 1 iun.1955 ) şi 4 ani domiciliu obligatoriu  ( Decizia nr.15 896 a M.A.I. din 16 mai 1960 ) în satul Schei, com.Stăncuţa-Brăila .

 

-Munteanu ,Liviu Galaction

N.în 1898, în Cristian -Braşov.Absolvent al Facultăţii de Litere şi al Academiei Teologice din Cluj.

Preot, profesor şi rector al Academiei Teologice din Cluj ( 1940-'45 ) ; vicar eparhial al Clujului ( 1958-'59 ).Arestat în 1959 de Securitatea din Cluj, pentru că a întocmit un proiect de predare a Religiei în şcoli.Condamnat la 5 ani închisoare de Tribunalul Militar-Cluj .

A murit în iunie 1961, în penitenciarul din Aiud.

 

- Muşatescu, Iosif

Preot ortodox în satul Suslăneşti, com.Mioarele-Argeş.Fratele dramaturgului Tudor Muşatescu .

Arestat în 1949, pentru "favorizarea partizanilor " ; condamnat la 1 an închisoare ( Sentinţa nr.478 /11 mai 1950 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti.

-Munteanu, Natanail

Preot greco-catolic, paroh în Bucureşti.Arestat ; închis la Gherla, minele de plumb Baia Sprie şi lagărele de la Canal.Eliberat în 1964 , cu Decretul 411 ( graţieri ).

 

-Munteanu, Viorel

Preot greco-catolic ,din Turdaş-Hunedoara.Arestat în dec.1948, pentru refuzul de a trece la ortodoxism; închis la Gherla.În timpul detenţiei , familia a fost evacuată din casă ,silită să locuiască într-o şură iar fiii (Eugen şi Tiberiu ) au fost eliminaţi din liceu şi facultate .

- Mureşan ,Florea Gh./Eugenia [Adams] -soţie /

Preot greco-catolic, protopop şi prof.de Teologie ,la Cluj.N.în 1907, în satul Ciubanca, com. Recea Cristur-Cluj ;ctitorul bisericii din Suciu de Sus (Maramureş ) .

Arestat în 1952, împreună cu soţia  şi eliberat; rearestat în 1958, împreună cu soţia ; condamnat la 20 ani muncă silnică ( 26 iun.1958 )de Tribunalul Militar-Cluj; detenţia  în penitenciarele din Satu Mare, Gherela, Jilava .

A murit la Aiud, pe 4 ian.1963,  cauza torturilor la care fusese supus.

/Soţia- arestată de două ori (1952, 1958 )împreună cu soţul ; condamnată şi închisă la Văcăreşti, Târgşor, Ocnele Mari şi lagărul Saligny.Eliberată ,a reuşit să plece în SUA, în 1964.

 

-Mureşan, Dumitru

Preot greco-catolic, arestatşi eliberat în 1949 ;rearestat în 1958 .Condamnat la 20 ani muncă silnică ,"eliberat" în 1964, de la Periprava, cu Decretul 411 ( graţieri )

-Mehmed, Edip Ali 

Hoge în Megidia -Constanţa.Arestat şi condamnat în 1953 .Detenţia la Jilava şi Piteşti, unde a murit în 1957.

 

- Mustagep, Husein  

Hoge în Constanţa , n.în 1910, în Negreşti -Constanţa.Arestat în 1953 ;condamnat la închisoare  pe viaţă de Tribunalul Militar-Constanţa, pentru sprijinirea tătarilor refugiaţi din Crimeea.

 

- Mustagep, Samedin

Hoge în Constanţa , n.în 1910, în Negreşti -Constanţa.Arestat în 1953 ;condamnat la închisoare  pe viaţă de Tribunalul Militar-Constanţa, pentru sprijinirea tătarilor refugiaţi din Crimeea.

 

-Mutalip , Sagit Ali A.

Hoge în oraşul Constanţa , n.în 1907, în com.Cogealac -Constanţa.Arestat la 11 aug.1952, în urma unei înscenări a Securităţii ; condamnat la 15ani muncă silnică , pentru "înaltă trădare şi spionaj" în favoarea Turciei . A murit la penitenciarul Gherla , în 1963.

 

-Muedin ,(?)

Hoge în Tropaisar-Constanţa .Arestat şi condamnat la închisoare, în 1953.

N.

-Nanu, Costache Cleopa 

Stareţ la Mânăstirea Nicula ( Cluj ) şi Cheia ( Prahova ) n.în 1928, în satul Buceşti ,com.Iveşti -Galaţi .Arestat în 1959 ;judecat într-un lot de 10 preoţi ; condamnat la 5 ani închisoare .

Detenţia la penitenciarele Galaţi, Jilava şi lagărul Strâmba.Eliberat în 1964. A murit în 1994.

 

-Năstase Teodor

Preot ortodox în com.Avereşti-Iaşi , n.în 1909, în Trifeşti -Neamţ. Persecutat de Securitatea din Iaşi , care l-a hărţuit şi arestat de trei ori : 16 dec.'52, 18 iun.''54, 19 iul.'58.

La ultima arestare ,a fost condamnat la 8 ani închisoare de Tribunalul Militar-Iaşi, pentru "uneltire contra ordinii sociale" ( art. 209 C.P. ) ,pe baza unui dosar cu probe false . 

Eliberat la 31 iul.'64 ( Decretul 411 ).

 

- Neacşu, Ion

Preot ortodox în com. Poiana Lacului- Argeş.Arestat pe 5 iul.1959 , din altar, în timpul slujbei; bătut în anchetă la Securitatea din Piteşti,ca să mărturisească legături cu partizanii ; condamnat la muncă silnică de Tribunalul Militar- Piteşti , pentru " crima de uneltire contra ordinii sociale" ( art. 209 C. P. ) , pe baza unui dosar cu probe false. Detenţia în lagărele Salcia, Strâmba şi Periprava."Eliberat" în 1964, cu Decretul 411-graţieri

-Neamţu, Gheorghe

Preot greco-catolic în Cluj, n.în 1919.Arestat în 1948 ; judecat şi condamnat la 2 ani închisoare ( Sentinţa nr. 2849 / 14 dec.1948, preşed. col.magistr.Vlasu Vasile ) de Tribunalul Militar-Cluj , pentru " sabotarea măsurilor de interes public " ( ar fi ţinut liturghia pentru surorile din spitale la 5,30 -dimineaţa, pentru a le întârzia la muncă ).; eliberat la termen (1951 ) .

Rearestat în 1953 ; condamnat la 6 ani închisoare ; trimis la muncă silnică la Peninsula şi Periprava ; eliberat la termen. (A continuat să slujească în clandestinitate ).

 

-Necula , Alexandru

[LD: Hărţuirea psihologică ca metodă de umilire şi înfricoşare a fost una din armele folosite de Securitate.Când un om , mai ales preot,este arestat/eliberat  de 5 ori în 6 ani ,pe lângă grava tulburare a celui vizat, se induce aceeaşi spaimă şi printre enoriaşi.

Astfel se instalează un climat de teroare ,pe fondul căruia orice vorbă, gest sau faptă poate duce la pierderea libertăţii, a proprietăţii , a vieţii. ]

Preot greco-catolic în oraşul Dej -Cluj.

Arestat la 20 iul.1947 ( de şeful Siguranţei Cluj-Briceag Nicolae ) imediat după predica de la Catedrală ;eliberat. Rearestat pe 22 iun.1948 , sub acuzaţia că a ţinut predici anticomuniste şi antisindicale ; condamnat la 6 luni închisoare; eliberat .

Rearestat la 2 dec.1948 , pentru refuzul de a trece la ortodoxism; eliberat .

Rearestat în ian.1952 , de Securitatea din Cluj ; trimis la muncă forţată în lagărul Peninsula , unde , în martie 1953, i s-a comunicat o condamnare de 2 ani închisoare administrativă.

 

-Nemeş, Vasile  / Ileana-soţie / Tatiana-fiică / Ioan Tarciziu-fiu  /

[ LD: în Dicţionarul lui Cicerone Ioniţoiu ,"cazul" părintelui Nemeş are şi o doză de mister nedezlegat. Fiica sa, Tatiana, ar fi fost omorâtă de Securitate (răzbunarea lui Sofineţ, devenit securist ).Fiul său, Ioan Tarciziu ,călugăr bazilican , ar fi fost omorât de Securitatea din Cluj , pe 29 apr.1974. Părintele , ar fi avut şi el o moarte subită şi suspectă (19 martie 1989] ),după ce a înghiţit nişte medicamente oferite de un călugăr necunoscut (la înmormântarea unui confrate la Baia Mare.)  ]

Preot catolic, paroh în satul Soconzel , com.Socond-Satu Mare, n.în 1916, în com.Călineşti-Maramureş. În 1945, i-ar fi sfătuit pe ţărani să nu accepte pământ de pe moşiile grofilor , că vor fi apoi obligaţi să formeze colhozuri.Arestat în apr'45, "sfătuit" să nu mai facă propagandă, mutat în altă parohie ( Sârbi-Maramureş ) .În1946, la alegeri , i-a împiedicat pe comunişti să falsifice voturile, urcându-se pe urna sigilată. În 1947, a ţinut multe predici anticomuniste.

Comisarul Sofineţ ( de la Siguranţă ) , a venit să-l aresteze;preotul a sărit pe fereastră ,iar preoteasa a alertat sătenii  care l-au prins pe comisar şi l-au bătut.

S-au ascuns apoi pe la săteni, dar în dec.1947 s-au predat .

Tribunalul Militar- Cluj a condamnat-o la 6 luni cu suspendare, pe preoteasă  ( era gravidă ) ,

iar preotul ,dus la Securitatea din Clujpentru anchetă. Eliberat, mutat în altă parohie ( Văleni ).

În oct.'48, pentru că a refuzat să treacă la ortodoxism, i s-a interzis să mai intre în biserică ( a fost adus un preot ortodox ).Arestat noaptea , pe tăcute, ca să nu-l mai apere credincioşii ;

condamnat la 1 an închisoare , internat la Gherla.La expirarea pedepsei , a mai fost ţinut încă 5 ani , la Aiud. După "eliberare" a lucrat ca încărcător de vagoane ( gara Sighet ) ,muncitor necalificat la fabrica de perii , miner ( la Petrila, Lupeni, Uricani ,Petroşani, Brad, Borşa ,Oneşti şi Turt ) , iar după pensionare, colectivist .La înmormântarea sa au participat peste 2000 de ţărani.

 

-Nestman ,Leopold

Preot catolic ,n. în 1919, în Cernăuţi.Studii superioare la Roma; prof. de Teologie la Iaşi, Bucureşti şi Alba Iulia, excelent predicator.

După 23 aug.'44, arestat de două ori ca "duşman al poporului", de Securitatea din Iaşi; anchetat şi umilit în anchete ;întemniţat la Mănăstirea Galata ( transformată în închisoare ).

Arestat în 1951; implicat într-un proces înscenat pentru compromiterea Vaticanului.

Rearestat în 1957,în procesul episcopului Aron Marton ; închis la MAI, Sighet şi Gherla.

"Eliberat" în 1964 ( Decret 411 -graţieri ) ;numit director spiritual al Colegiului de Propaganda Fide ( Roma ) în 1966 .Din 1970, stabilit în Germania ( Mânăstirea Alto"tting ).    

- Necşulescu , Constantin (1)

 Preot ortodox în com. Pantelimon -Constanţa, n.în 1905, în Aliman -Constanţa.

Arestat în toamna 1944, dus în lagărul de la Caracal. Eliberat.

Rearestat în 1949, pentru legături cu mişcarea de rezistenţă din Babadag.;anchetat la Securitatea din Constanţa ; condamnat la 8 ani închisoare de Tribunalul Militar-Constanţa ; detenţia  în lagărele Peninsula , Poarta Albă apoi la Aiud. Eliberat la expirarea pedepsei.

Arestat a treia oară imediat după eliberare ( 1957 ) , condamnat la încă 5 ani închisoare , pentru "uneltire contra ordinii sociale " ( art. 209 C.P ), de acelaşi tribunal. 

Eliberat în 1962, a slujit în satul Făgăraşu Nou , com.Topolog -Tulcea.

 

-Necşulescu, Constantin (2)

Preot ortodox  în satul Dranovăţu, com.Găneasa şi oraşele Slatina ( Olt )şi Drăgăşani ( Vâlcea ) , apoi în satul Drăghiceşti , com.Săpata ( Argeş ) . N.în 1896,în satul Călina -Vâlcea.  

Arestat în 1959 de Securitatea din Craiova, care i-a întocmit un dosar cu probe false  ; condamnat la 7 ani închisoare de Tribunalul Militar -Craiova , pentru " uneltire contra ordinii sociale" ( art.209 C.P. ) A ispăşit pedeapsa în lagărele din bălţile Dunării şi la penitenciarul Gherla."Eliberat" în 1964, cu Decretul 411-graţieri .

-Necşulescu ,Ion S.

Preot paroh în com.Grădinari şi Copăceni -Vâlcea.N. în 1912, în satul Gura Boului , com.Vedea-Argeş. Arestat de Securitatea din Craiova, care i-a întocmit un dosar cu probe false ; condamnat la 8 ani închisoare ( Sentinţa nr. 529 / 1959 ) de Tribunalul Militar-Craiova, pentru " uneltire contra ordinii sociale" ( art. 209 C.P. ).Eliberat în 1964 , cu Decretul 411-graţieri.

-Nectaria

Stareţa Mânăstirii Poiana Mărului -Vrancea.Arestată şi învinuită pentru legături cu partizanii din munţi. I s-a stabilit domiciliul obligatoriu la Mânăstirea Viforâta. 

-Neda ,Dumitru

Canonic mitropolitan şi profesor la Academia Teologică din Blaj , notar consistorial al Diocezei Lugojului, ziarist .N.în 1893 , în satul Nevrincea , com.Bethausen-Timiş .Studii telogice la Viena şi Insbruk.Arestat în 1950 ;încarcerat la Sighet ; eliberat , grav bolnav, în 1952. Internat la Spitalul evreiesc din Cluj , îngrijit cu abnegaţie de dr.Alexandru Ciplea.

Rearestat şi anchetat în 1953, de Securitatea din Cluj,i s-a fixat domiciliu obligatoriu la Craiova, unde a murit în 1956.

-Negruţiu , Ion.

Preot ortodox la Catedrala din Beiuş, prof.de religie la Liceul şi Şcoala Normală din localitate.

N.în 1915, în satul Borşa, com.Săcădat -Bihor.

Arestat în 1948 ; condamnat la 10 ani închisoare de Tribunalul Militar -Cluj, pentru " uneltire contra ordinii sociale" ( art. 209 C.P. ) .Închis la Aiud, Jilava,lagărul Peninsula şi Aiud.

La expirarea pedepsei, în 1958, i s-a stabilit domiciliu obligatoriu în Valea Călmăţuiului -Brăila.

Tot în 1958, Tribunalul Militar -Bucureşti ,rejudecându-i procesul , i-a mărit pedeapsa la 25 ani muncă silnică, închizându-l din nou. "Eliberat" în 1964, cu Decretul 411 -graţieri.

Prin 1966, fost numit director al Seminarului Teologic de la Curtea de Argeş şi inspector general patriarhal ; în 1979 a preluat redacţia rev. Arhiepiscopiei Timişoara şi Caransebeş ; din 1981, a devenit duhovnic la Mânăstirea Tismana.

-Neicu ,Dumitru

Preot -paroh ortodox în satul Răscăeţi, com.Vişina-Dâmboviţa .N. în 1915, în sat Bălăceanca, com.Cernica-Ilfov.Arestat în 1959 ; torturat la Securitatea din Piteşti ; condamnat la 3 ani închisoare ."Eliberat" din lagărul Periprava, în 1964. 

 

-Nemţan,Costache

Preot-paroh ortodox , în com.Răchitoasa -Bacău, n. în 1915, în satul Obârşia, com. Izvoru Berheciului -Bacău.Între 1942-'44 , slujise  în Basarabia , unde era mare lipsă de preoţi (Noua Suliţă-Bălţi ).În 1944, s-a refugiat în Banat , iar în '46 a revenit la Băcău ( la  Răchitoasa ).

Arestat în 1947, reţinut 6 luni la penitenciarul Craiova, pentru activitatea electorală din 1946 ( pro PNŢ ) Rearestat în 1949 ; condamnat la 2 ani închisoare ; dus la muncă silnică în Peninsula ; eliberat în 1952.

-Nica, Tuţă M.

Preot ortodox , n.în 1910, la Vidra -Ilfov. Absolvent al Facultăţii de Teologie -Chişinău ( 1939 ) , doctorat în Teologie ( Cernăuţi, 1942 ) , diacon la Patriarhia din Bucureşti . În 1948, a redactat şi răspândit un manifest anticomunist cu litere chirilice.

Arestat în aug.'48 la Techirgol ( l-au ridicat în cearceaf, fiind la tratament ) ; condamnat la 5 ani închisoare; închis la penitenciarele Rahova, Jilava, Văcăreşti, Canal, Aiud.

Eliberat în1953,a fost trimis cu domiciliu obligator . În 1957, s-a întors la Vidra -fără parohie-  fiind nevoit să supravieţuiască ocupându-se de  păstorit, tâmplărie, zidărie.

-Patriarhul Nicodim ,Munteanu

[LD :un "caz" în care este de aşteptat un p.d.v. oficial al Bisericii .Există ipoteza că patriarhul Nicodim Munteanu (ca şi alţi înalţi prelaţi ai bisericii ortodoxe) ar fi fost omorât prin otrăvire. Departe de a fi neverosimilă, ipoteza are precedente şi atestări  atât în arsenalul  folosit de NKVD în URSS ,cât şi în cele preluate şi  practicate de Securitatea comunistă în România.Ce putem afirma ,fără teama de a greşi, este că  sfârşitul Patriarhului Nicodim,în 1948, marchează  o etapă decisivă în  subordonarea Bisericii de către regimul comunist.]  

  Patriarhul României,ierarh şi cărturar ortodox ( 1938-1947 ) .

N.în 1866 , în Pipirig-Neamţ, într-o familie de ţărani săraci ,s-a călugărit la mănăstirea Neamţ.

A urmat studii teologice la seminarul "Venianim" din Iaşi  şi Academia Teologică din Kiev (1890-'95 ),primind apoi înalte încredinţări  în ierarhia bisericească.

Predicator şi arhidiacon al Mitropoliei Moldovei (din 1895);mare eclesiarh al Catedralei Mitropolitane din Iaşi ( din 1899 ); arhimandrit şi vicar al Mitropoliei Moldovei (din 1900 ) ; episcop de Huşi ( 1912 ) ;arhipăstor al Basarabiei ( după unirea din 1918 ) ;stareţ la Mănăstirea Neamţ (1925-'34 ) ;Mitropolit al Moldovei ( din ian.'34);Patriarh al României ( 20 iun.1939 - 27 martie 1938 ),după moartea Patriarhului Miron Cristea .

Cu o vastă operă de canonic şi traducător (Biblia-Galaţi,1907 ;Ortodoxia şi creştinismul apusean-Sibiu, 1922;Din vieţile sfinţilor-Neamţ,1924 ; Mielul lui Dumnezeu-Chişinău,1927 ;Vechiul testament-Chişinău, 1929 ;Lămuriri asupra Bibliei-1930 ;Solomon, Cântarea cântărilor-Neamţ; Sfintele Evanghelii ( după Marcu, după Luca ) ş.a 

Cu o neostenită operă de pedagogie ortodoxă ( Ce să crezi şi cum să trăieşti ?- Bucureşti, 1905 ;Călăuza creştinului la biserică-1907;Cum se cuvine să stea creştinul la biserică-1907;Jos beţia ! -1908 ; Un sfat bun dădacelor creştine-1927 ;Istorioare morale pentru copii-1931; Cărticele de rugăciuni  ş.a. şa.  )

Senator de drept ( 1934-1938 ) în legislaturile pluripartidiste ( ca mitropolit al Moldovei ) ; senator de drept ( 1938-'40 ) în parlamentul FRN (ca Patriarh ) .

În oct 1947, pentru că a refuzat să colaboreze cu puterea comunistă,Patriarhul Nicodim a fost înlăturat .S-a retras la Mânăstirea Neamţ , unde a murit la 27 martie 1948.

-Nicolici , Alexandru

Preot ortodox înTeregova- Caraş Severin, n.în 1911, în satul Viişoara, com.Bucoşniţa -Caraş Severin. Arestat în 1949 , pentru legături cu partizanii din "grupul Spiru Blănaru" ; torturat în anchetă la Securitatea din Timişoara ; condamnat la 15 ani muncă silnică ( Sentinţa nr.49 / 1950 ) de Tribunalul Militar-Timiş , pentru "uneltire contra ordinii sociale"  ( art.209 C.P. ) .

Eliberat din închisoare în 1958 -prin reducerea pedepsei - dus cu domiciliu obligatoriu în satul Olaru, com Roşeî -Ialomiţa ( unde i s-a permis să slujească ca preot, până în 1964.)

-Nicula ,Alexandru 

Protopop catolic  în oraşul Dej-Cluj.Bătut şi arestat pe 20 iun.1947 , la ieşirea din biserică , pentru predica rostită .Rearestat pe 22 iun.1948 ,pentru că s-a opus formării unui sindicat al preoţilor  ( cf. declaraţiei unui coleg ); terorizat şi înfometat 25 de zile de Securitatea din Cluj ; condamnat la 6 luni închisoare de Tribunalul Militar-Cluj  pentru predica ţinută în iun.'47.

Rearestat în oct.'48 (în perioada în care se făceau presiuni de trecere la ortodoxism ) ; "eliberat" după 2 luni, fără parohie, nevoit să se angajeze muncitor necalificat pe şantier.

Arestat în ian.1952 de Securitatea din Dej, acuzat de denigrarea reformei monetare şi ascultarea radio Europa Liberă.După 1 an muncă silnică la Canal,i s-a fixat domiciliu obligator în Cluj , fiind obligat să se prezinte periodic la Securitate .

-Nifon,Criveanu

Mitropolitul ortodox al Olteniei .Îndepărtat din funcţie în nov.1948 , pentru a fi înlocuit cu un colaborator al regimului. Surghiunit într-o mănăstire.

- Nohai ,Ion Justin

Preot romano-catolic din Congregaţia Şcolilor Creştine . Din Satu Mare .

Arestat în 1951, la Bucureşti  ; anchetat cu duritate la Securitatea din Bucureşti ; judecat cu "lotul II " din procesul Nunciaturii Apostolice (împreună cu episcopul Ioan Dragomir şi Aurel Leluţiu ) ;condamnat la 15 ani muncă silnică ( 1951 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti .

Închis la Jilava şi Gherla ; grav bolnav, eliberat după 12 ani de detenţie ( în 1964, cu Decretul  411 -graţieri ).A părăsit ţara, stabilindu-se la Viena.

O.

-Oancea, Zosima

Preot ortodox ,n.în 1911, în satul Alma ,com.Aţel -Sibiu. Licenţiat al Facultăţii de Teologie din Bucureşti ( şef de promoţie în 1935 ) , preot la Catedrala din Sibiu ( 1937 ), duhovnic al Universităţii din Cluj ( 1946-1947 ) ,fondatorul muzeului de icoane pe sticlă şi carte veche din Sibiel, căsătorit ,tată a patru copii minori.

Arestat în 1948, într-un lot de prelaţi din Sibiu, pentru că ajutaseră familiile unor deţinuţi politici ;

torturat în anchetă  la Securitatea din Sibiu ; condamnat la 9 ani închisoare ( Sentinţa nr. 93 / 7 febr.1949 ) pentru " uneltire contra ordinii sociale " (p.p. art.209 C.P. );trimis la Canal , apoi la Aiud ; "eliberat" cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan  ( până în 1964 ).

-Ochişor ,Ştefan

Preot ortodox în oraşul Balş.N.în 1899, în sat Mălăeşti, com.Goeşti -Dolj. Arestat în 1949; torturat-anchetat la Securitatea din Craiova; condamnat la 3 ani închisoare ( Sentinţa nr. 283/ 1960 )de Tribunalul Militar-Craiova.

-Ocneanu,Dumitru

Preot greco-catolic  din satul Homorod, com.Geoagiu-Hunedoara .Arestat de Securitatea din Deva în 1949 ; condamnat la închisoare .

-Odişteanu, Dionisie

Ieromonah şi stareţ la mănăstirea Secu, prof.la Seminarul Teologic de la Cernica.

Arestat şi condamnat ( ? )

-Ohara, Patrik Gerard

Nunţiu Apostolic şi arhiepiscop de Savannah , reprezentant al Vaticanului la Bucureşti ( din martie 1947 ) .A denunţat încălcările aduse libertăţilor religioase din România (considerându-le " nedemne de un stat civilizat" ) şi nerespectarea prevederilor Tratatului de Pace .

Expulzat din ţară în 1950.În 1951, numele său a fost implicat într-un proces ce urmărea compromiterea Vaticanului ,condamnarea a zeci de înalţi prelaţi  şi credincioşi catolici şi greco-catolici . 

-Olah ,Augustin

Preot paroh ortodox ( sau greco-catolic ) la Catedrala Sfântul Nicolae din Oradea., n. în satul Dobra, com.Supur-Satu Mare. Arestat ( în 1952 ),  condamnat la închisoare (6 iul.1953 ), eliberat grav bolnav ( 1955 ).A murit în martie 1956 .

 -Olaru, Avram

Preot romano-catolic în com.Faraoani-Bacău. Arestat pe 13 apr.1949 .Arestarea sa a declanşat o adevărată  răscoală printre enoriaşi, atrăgând represiunea Securităţii şi numeroase arestări.

 

-Olaru, Costache 

Preot ortodox în Nicoreşti -Galaţi. Arestat şi condamnat la 4 ani închisoare . Detenţia la Periprava.

 

-Olaru, Gheorghe

Preot ortodox în comuna natală- satul Şerbăneşti, com.Lieşti-Galaţi.Arestat în 1958 ; anchetat la Securitatea din Galaţi ;condamnat la 3 ani închisoare ( Sentinţa nr. 89 / 1959 ) de Tribunalul Militar-Constanţa ( în deplasare la Galaţi ) Detenţia la muncă silnică în lagărul Periprava .

 

- Oltean,Ion

Preot greco-catolic în com.Butaru de Jos-Hunedoara ( eparhia Caransebeş ).Arestat în 1950 ; "eliberat"  după 6 luni , după ce a acceptat să semneze trecerea la ortodoxism.

-Oniga ,Atanse / Clara [Buda] -soţie / Nicolae -frate / Tănase-nepot /

/ Atanase -preot greco-catolic în satul Groşi ,com.Suciu de Jos -Maramureş ( 1931-'41 ) şi Lăpuşu Românesc (din 1945 ). Arestat şi torturat de cinci ori în anul 1945 pentru refuzul de a trece la ortodoxism ( de fiecare dată, era adus acasă zdrobit de torturi ) fiind întâmpinat cu afecţiune de enoriaşi. Pe 26 oct.1948, Securitatea ( din ordinul lui Nicolae Briceag ) a descins din nou să-l aresteze ; enoriaşii l-au ascuns ,dar Securitatea i-a distrus casa şi lucrurile ( sub pretextul percheziţiei  de "lucrări subversive" )  şi a arestat numeroşi ţărani.

Judecat ( în lipsă ) cu un lot de 22 persoane ; condamnat la 1 an şi 6 luni închisoare ( Sentinţa nr. 500/ 11 febr.1950 ).A stat ascuns în satul Valea Hranei .Pe  5 ian.1953 , în urma trădării unui pădurar, ascunzătoarea a fost înconjurată de trupele Securităţii care l-au împuşcat ( 23 de gloanţe ); a murit la spitalul din Dej , fiind îngropat de Securitate într-un loc necunoscut .

/ Clara - învăţătoare ,soţie, a fost judecată în lotul de 22 persoane; condamnată la 4 luni închisoare ( Sentinţa nr. 500/ 11 febr.1950 ).

/ Nicolae -frate, ţăran.Arestat în 1952 sub acuzaţia de participare la mişcarea de rezistenţă din munţi ; condamnat la 5 ani închisoare

/ Oniga Tănase -nepot .Arestat în 1952 sub acuzaţia de participare la mişcarea de rezistenţă din munţi ; condamnat la 5 ani închisoare .

-Onofrei ,Pompei

Paroh greco-catolic la Catedrală, secretar al Episcopiei din Cluj .După anexarea nordului Transilvaniei , pe 12 sept. 1940 (când maghiarii au pus stăpânire pe oraş ) a fost arestat , bătut şi închis într-un lagăr din Ungaria.

După război, sub stăpânire românească , a fost arestat în 1947 şi rearestat în 1948 .

Torturat în anchetă ( de mr.Gheorghe Crăciun )pentru că a refuzat să -şi lepede credinţa .

Pe baza unui dosar cu probe false , a fost condamnat la 4 ani închisoare de Tribunalul Militar-Cluj.Detenţia în lagărele de exterminare de la  Poarta Albă, Peninsula, Coasta Galeş apoi  în penitenciarele Braşov, Codlea, Jilava, Gherla. După eliberare, nu a mai putut reveni în biserică, dar a continuat să slujească( conspirativ ) în comunităţile greco-catolice persecutate.

- Oprea, Ion

Preot ortodox în com.Măgureni-Prahova, n.în 1906,în com. Pietroşiţa-Dâmboviţa. 

Arestat pe 17 sept.1952 ; eliberat în 1954.Rearestat pe 13 febr.1958, în urma unei înscenări făcute de Securitate ; condamnat la 12 ani muncă silnică ( Sentinţa nr.189 / 20 apr.1960 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti ( ? ) pentru " uneltire contra ordinii sociale" ( art.209 C.P. ). "Eliberat" pe 30 iun.1964 ( Decretul 411-graţieri ) . După eliberare, a slujit în  Nucşoara de Jos -Prahova şi Pietroşiţa -Dâmboviţa. 

- Oprescu, Ioan

Preot ortodox la biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Bucureşti, n.în 1912, în com. Coşereni -Ialomiţa. Arestat la 15 aug.1952; eliberat în mai 1954 .

 

-Oprescu ,Toma

Preot ortodox în com.Frătileşti -Ialomiţa, n.în 1908, în satul Găneşti , com.Zătreni- Vâlcea.

Arestat în 1952, sub acuzaţia de sabotare a strângerii cotelor agricole ; condamnat la 8 ani închisoare ( Sentinţa 1232 /1952 ); graţiat în 1954.

 

-Opriş ,Gheorghe

Protopop în oraşul Rupea-Braşov.Arestat în 1948 , printr-un scenariu montat de Securitate ; Torturat la Securitatea din Braşov ; condamnat la 2 ani închisoare , pedeapsă prelungită ulterior cu încă 2 ani administrativ şi 6 luni domiciliu obligatoriu ( cf. Ordinul 446 a M.A.I din 27 sept.'51, cf. căruia celor ce ispăşiseră pedeapsa şi urmau a fi eliberaţi, să li se prelungească detenţia cu încă 2 ani muncă forţată ). Pedeapsa a fost executată la Braşov, Jilava, Piteşti, Gherla şi Bicaz .

 

-Opriş ,Ilie  

Preot paroh în com.Bonţida -Cluj, n.în Sibiu .Arestat şi omorât în timpul anchetei la Securitatea din Alba Iulia ( dec.1948 ) .

 

-Orăşan, Vincenţiu

Preot paroh în com. Viişoara-Cluj, bătrân de peste 80 de ani .Arestat  de Securitatea din Turda; închis la Gherla , grav bolnav şi eliberat ca să moară acasă.

-Orăşanu, Alexadru

Preot ortodox în satul Moşneni , com. Furculeşti -Telorman , n.în 1914 în oraşul Turnu Măgurele- Teleorman. Arestat în 1951;condamnat la 5 ani închisoare (Sentinţa nr. 127 /17 oct.1952 )de Tribunalul Militar-Bucureşti , pentru "uneltire contra ordinii sociale" ( art.209 C.P. ).

 

-Orăşanu, Petre

Preot ortodox în com. Târgşorul Vechi -Prahova, n.în 1904, în com.Tomşani -Prahova.

Arestat prin 1954; torturat în anchetă la Securitatea din Ploeşti ; condamnat la 7 ani muncă silnică ( Sentinţa nr. 736 / 1955 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti  pentru " uneltire contra ordinii sociale" ( art. 209 C.P. )

-Oros, Gheorghe

Preot greco-catolic în satul Pişcari, com.Terebeşti-Satu Mare .Arestat în 1949 pentru refuzul de a trece la ortodoxism. Dus la muncă forţată în lagărul Peninsula şi alte lagăre din Delta Dunării.

După eliberare, n-a mai avut voie să slujească şi s-a angajat secretar la liceul "Mihai Eminescu" din Satu Mare .

-Oţoiu , Victor / Ana-soţie / Gelu -fiu / Mirela [Truică ]-fiică /

[LD: vezi mărturia  fiicei preotului - Mirela Truică- din 1 dec. 1992 despre cumpăna prin care a trecut această familie,despre bestialitatea cu care se desfăşurau anchetele  Tabloul -Femei-victime ]

/ Victor- preot ortodox din com.Galda de Jos -Alba .Arestat de mai multe ori, acuzat de  legături cu partizanii din grupul mr. de grăniceri  Dabija ( acţionând în zona  Apusenilor  ) .

După prinderea acestora ( mart.'49 ),  arestat şi dus la Securitatea din Sibiu , anchetat- torturat cu sălbăticie  de col.Gheorghe Crăciun ;condamnat la 3 ani închisoare de Tribunalul Militar -Sibiu ( 28 oct.1949 ); dus la muncă forţată în lagărul Peninsula, unde a lucrat ca zidar.

Eliberat după 5 ani de detenţie ( mai ' 54 )  fără să se ţină seama de pedeapsa de 3 ani.

/Ana- preoteasă. Arestată în 1949 sub aceleaşi acuzaţii ;torturată în anchete timp de 1 an şi 6 luni, în permanenţă supravegheată şi persecutată de Securitate .

/Gelu - elev de 17 ani ,  arestat de mai multe ori ; brutalizat la Securitate ,pentru a da  declaraţii despre părinţi .

/ Mirela-elevă de 16-17 ani , arestată şi ea de mai multe ori, tot pentru declaraţii despre părinţi.

-Ovezea ,Simion Victor

Preot ortodox la Mănăstirea Ciolanu -Buzău , n.în 1926 , în satul Cazasu , com.Tudor Vladimirescu -Brăila. În 1954,episcopul de Buzău a vrut să mute cei 33 de monahi , în vederea demolării lăcaşului de cult .Monahii au refuzat să părăsească mănăstirea. 

O.S. (care era şi  ierodiacon la Mănăstirea Sihăstria ) , a fost arestat sub acuzaţia de "instigare la revoltă " ;condamnat la 7 ani închisoare  ( Sentinţa nr. 371 / 1954  ) .

Rearestat în 1958 ; condamnat la închisoare ( Sentinţa nr.274 / 1958 ) ; detenţia în lagărele Canalului ( Ostrov )

În 2005 , călugărul Ovezea trăia la Mănăstirea Ciolanu , pentru care a luptat şi suferit .

P.

-Pacha ,Augustin

Episcop romano- catolic de Timişoara şi Banat ( din 1923 ) , considerat conducătorul şvabilor din Banat. Arestat în 1951 ; implicat în procesul înscenat pentru compromiterea Vaticanului ;

anchetat , înjosit şi batjocorit la sediul M.A.I.de către Alexandru Nicolski şi Mişu Dulgheru . 

Judecat la Tribunalul Militar- Bucureşti ( preşed. g-ral Alexandru Petrescu ; asistat de col. Aurel Casandra , Nicolae Grigore,Ion Petreanu şi Lascăr Petrovic ;cpt.Ovidiu Teodorescu-acuzator );

condamnat la 18 ani închisoare ( Sentinţa nr. / 18 sept.1951) , acuzat de spionaj , din cauza legăturilor avute cu Nunţii Apostolici Cassulo şi O'Hara . Încarcerat la Sighet, din 1952, grav bolnav şi epuizat ; în 1954, şi-a pierdut vederea ; în 1955,"eliberat" , cu domiciliu obligatoriu în Timişoara. A murit în 1956.

 

-Pall, Mihai

Preot ortodox în com. Tiream ( lângă Carei ).Membru al grupului de rezistenţă al fraţilor Arnăuţoiu .Condamnat la moarte şi executat ,în 1959.

-Popa ,Dumitru

Preot ortodox,licenţiat în Teologie, paroh în Leţcani , n.în 1915 în  com. Focuri ,r.Tg.Frumos, reg.Iaşi .Condamnat la 12 ani muncă silnică şi confiscarea averii personale  ( Sentinţa nr.805 / 30 dec.'58 ) de Tribunalul Militar M.U.-Iaşi, pentru "uneltire contra ordinei sociale" ( art.209 şi 25 C.P. ) .În motivarea sentinţei ,era învinuit pentru <discuţii îndreptate împotriva actualei orânduiri sociale ,participând la discuţii duşmănoase [...] împotriva măsurilor guvernului şi partidului [...]împotriva formelor de transformare socialistă a agriculturii , căutând să discrediteze organele ce desfăşurau activitate în acest scop . >

 

-Popa ,Alexandru

Preot ortodox, licenţiat în Teologie, paroh în Ţibăneşti şi Valea Lupului, com.Rediu Tătar -Iaşi, n.în 1908, în Priponeşti- Tecuci.Condamnat la 10 ani închisoare corecţională  şi confiscarea totală a averii (Sentinţa nr. 549 / 19 sept.'59 ) de  Tribunalul Militar -Iaşi , pentru delictul de "uneltire contra ordinii sociale" ( art. 25, 209 C.P. ) Iată câteva fragmente din motivarea sentinţei : <Inculpatul preot [...] după 23 august 1944, s-a dovedit a fi un element duşmănos orânduirii noastre. În ura ce o nutrea împotriva construirii socialismului din RPR ,începând din 1949 , a desfăşurat o activitate duşmănoasă în cadrul asociaţiei interzise "Oastea Domnului " [...] a sustras de la muncile agricole pe cei care participau la aceste adunări [...] sub masca misticismului purta discuţii cu caracter duşmănos [...]propagă în rândul cetăţenilor concepţiile şi vedeniile Maicii Veronica [mănăstirea Vladimireşti -Galaţi ] [...]urmărea să lovească în opera de transformarea socialistă a agriculturii .[...] a îndemnat ţăranii să nu se înscrie în GAC sau întovărăşirea agricolă [...] > 

-Pakocz ,Karoly

Vicar al diocezei  de Satu Mare,profesor şi scriitor,  n.în 1892., în Carei. Arestat şi eliberat. Omorât - se crede- de Securitate , la 23 oct.1966, la Popeşti -Leordeni .

 

-Pal,Florian

Preot greco-catolic  în com.Vadu-Criş ,din dioceza Oradea. Arestat în 1949 ; detenţia la penitenciarul Oradea, Cluj , Gherla .Eliberat în 1964, a lucrat ca muncitor la cooperativa din sat.

-Palade, Gheorghe I .

Pălimar ( gospodar la biserică ) , n.în 1927, în com.Gloduri -Buzău . Arestat  şi condamnat pe  15 dec.1964 ,  în unul din loturile legate de cazul preotului  Nicolae -Nicodim Măndiţă de la Mănăstirile Agapia şi Văratec ( judecat pe 22 ian.1965 de Tribunalul din Târgu Neamţ  acuzat de răspândire de cărţi religioase ).

- Panait ,Iordache

Preot ortodox în com.Macrina -Buzău.Arestat în 1947 ; condamnat la 1 an închisoare , pentru încercarea de a demasca frauda electorală făcută de comunişti în alegerile din 19 nov.1946 .

Detenţia la Râmnicu Sărat şi Aiud ; eliberat în 1950.

Rearestat în 1960 ;condamnat la 1 an închisoare ( Sentinţa nr.50 / 1950 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti , pentru "uneltire contra ordinii sociale " ( art.209 ,C.P. ).

 

-Pancu, (? )

Preot ortodox.Arestat în 1949 ; inclus în "lotul Roman" ; torturat la Securitatea din Roman ; judecat  în închisoarea din Suceava (10 martie 1949 )de un Complet al Tribunalului Militar -Iaşi  deplasat cu avionul la Suceva ( col.Gh.Constanti-preşed. ;procuror-Mardare ; mr.Mihai Vasile, cpt.T.Bucşa şi A.Catighera -membri ); condamnat la 2 ani închisoare  ( art. 209 C.P. ) , pentru "omisiune de denunţ" ( nu-l denunţase pe preotul Nicolae Pâslaru ) .

-Pancu, ( ? ) 

Preot ortodox în Gherla-Cluj.Arestat ,condamnat şi închis la Aiud ( 1957 ) acuzat de "crima de uneltire contra ordinii sociale" ( art. 209 C. P. ).În realitate ,fusese urmărit şi arestat pentru că era vărul legionarului Gheorghe Furdui.

-Pand(e)a , Mircea / Ana-soţie /Roman Oneţ-frate vitreg / Mihai şi Lucreţia-cumnaţi /

Nicolae şi Lucreţia-socri. /

[LD: Recomand mărturiile supravieţuitoarei Lucreţia Jurj , "Suferinţa nu se dă la fraţi ".

Vezi pe larg la fişierele respective ]   

Preot ortodox în com.Poiana de Vascău -Bihor ( la izvorul Crişului Negru ) , n.în Dumbrăveni, cumnat cu Mihai şi Lucreţia Jurj ( membri în gruparea de rezistenţă anticomunistă condusă de fraţii Şuşman) .Arestat în 1952, de Securitatea din Oradea , anchetat şi acuzat de "favorizarea infractorului" , pentru că îi dăduse un aparat de radio lui Mihai Jurj.

Condamnat la 3 ani închisoare ( Sentinţa nr. 429 / 1952 ) de Tribunalul Militar -Cluj; detenţia la Oradea, Cluj şi Gherla. Eliberat în 1954, după 1 an şi 6 luni detenţie,cu condiţia să-i convingă pe Mihai şi Lucreţia Jurj şi alţi partizani,să se predea.

/ Ana- din com.Ponor-Alba ( sora lui Mihai Jurj şi a lui Roman Oneţ , cumnata Lucreţiei ).

Arestată şi eliberată  condiţionat ( odată cu soţul ) , şi-a găsit fraţii şi cumnata în com.Sudrigiu , în casa lui Tudor Neag şi a  anunţat Securitatea. 

Rezultatul ? : fratele Mihai Jurj a murit în anchetă ; fratele vitreg Roman Oneţ a fost condamnat la moarte şi executat ; soţul, Mircea Pandea , a murit într-un accident de motocicletă, în timp ce "urmărea " partizanii.

-Pandrea, Clemente / Pandrea [ Pop] Otilia-soţie / 9 copii /

[LD:cf. mărturiei fiului său, Paul Eftimiu Pandrea , cartea lui Clemente Pandrea ,"Un ceas cu Isus " ,a fost publicată  de   Vatican .Preluare din C.Ioniţoiu , Dicţionare ) ] 

Preot greco-catolic, n.în 1889 , în com.Mărgineni-Făgăraş , absolvent al Academiei Teologice de la Blaj . Căsătorit cu Otilia Pop ( fiica parohului din Râciul de Câmpie ) , a avut 9 copii.

Preot în Şinca Veche ; viceprotopop de Cojocna -Basarabia ( din 1927 );protopop al districtului Cluj-Mănăştur (1930-1940).După Dictatul de la Viena ,a rămas în Ardealul anexat , apărând drepturile populaţiei româneşti persecutate de autorităţile horthyste.

Arestat pe 17 martie 1948 ( împreună cu toţi bărbaţii din casă, ulterior eliberaţi ) ,de Siguranţa românească, el rămânând în detenţie până pe 10 oct.'48.

După eliberare, a citit în public Circulara episcopului Iulian Hossu  prin care erau caterisiţi   preoţii care se lepădau de biserica greco-catolică şi treceau la cea ortodoxă .

Urmărit de securitate, a fost arestat pe 29 dec.1951, iar familia a fost evacuată din casă .

Rearestat pe 14 oct.1953 ; condamnat de Tribunalul Militar-Oradea ( Sentinţa nr. 30 / 18 ian.1954 ) ; eliberat pe 11 apr.'54.

În 1961, Securitatea i-a făcut o ultimă percheziţie , confiscându-i biblioteca ( 60 de caiete de  traduceri şi cărţi din patrimoniul spiritual al Bisericii Greco-Catolice ). A murit pe 31 august 1973 .

 

-Pandrea ,Vi(n)cenţiu / Pandrea , Victor-Liviu - fiu /

Preot greco-catolic , n.în 1888 ,în com.Mărgineni -Făgăraş,căsătorit ,cu 9 copii . Cu studii teologice la Blaj, din 1910 i s-a încredinţat administrarea bunurilor Mitropoliei.

În primul război mondial, pentru atitudinea sa naţională, a fost arestat de administraţia austro-ungară (lagărul de la Şopron ). După marea unire, i s-a încredinţat parohia Cluj III ( 1923-1944 ), rămânând în mjlocul enoriaşilor ,în teritoriul ocupat de maghiari ( 1940-'44 ) .

După desfiinţarea cultului greco-catolic ( 11 oct.'48 ), Securitatea nu l-a putut arestat , pentru că zăcea în pat, paralizat, dar i-au persecutat familia.     

/ Pandrea Victor-Liviu - fiul , n.în1915, în satul Aruncata , com.Frata -Cluj ;bursier al Institutului De Propaganda Fide din Roma,licenţiat şi doctor al Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Politice , secţia Missionaires du Travail  ( 1939-'40  ) ,  a fost numit director spiritual şi profesor de Sociologie    la Academia Teologică din Blaj ( 1940-1944 ). În 1946, i s-a acordat parohia Cluj III ( unde slujise părintele său )şi în biserica Universităţii din Cluj .

De la 11 oct.1948, a fost silit să intre în clandestinitate; în urma unui denunţ, a fost arestat pe 4 iun.1953; maltratat şi umilit ( i s-au scos dinţii cu pumnul ! )la Securitatea din Cluj  ;condamnat la 6 ani închisoare de Tribunalul Militar-Bucureşti (detenţia la Jilava şi Timişoara ) , eliberat pe 25 sept.'54 ( prin casarea sentinţei ) Rearestat pe 2 aprilie'55 ; condamnat la 3 ani închisoare ; amnistiat pe 5 oct.'55. Şi-a continuat fără şovăiri , munca intelectuală şi credinţa, anul 1989 readucându-l la catedră şi în lumea cărţii ( traducerea din ebraică a "Cărţii Psalmilor " la Cluj )

-Papacioc ,Anghel-Arsenie

[LD: 31/dec.2008 -1 ian.2009.Simt o profundă sfială scriind această fişă despre cel considerat a fi unul dintre cei mai mari duhovnici  pe care i-a avut tagma preoţească . Pentru detalii privind experienţa carcerală a arhim.Arsenie Papacioc , a se citi Scrisori către fiii mei duhovniceşti şi Convorbirile lui Sorin Dumitrescu cu Arsenie Papacioc ( Editura Anastasia, Bucureşti, 2001 )  

...Vuieşte Bucureştiul ( şi, prin televiziuni , întreaga ţară ) de mimarea  atmosferei  de Crăciun : lumini şi petarde ...colinde pe sticlă şi la uşi ... cel mai lung sau cel mai mare cârnat, tort, revelion ...sărbători megalomane. Lumea românească mai confuză, mai atomizată,mai învrăjmăşită,mai jalnică ...La "Trinitas TV ", întrebat, arhmd. Arsenie Papacioc transmite [ cui ? ] vorbe de înţelepciune .Deci trăieşte . Are 95 de ani . ] 

N.în 1914 , în sat Misleanu, com.Perieţi-Ialomiţa, de origine aromână.Intrat în cinul călugăresc la Mănăstirea Antim-Bucureşti.După 1948, în valul de represiune contra monahismului, urmărit de Securitate, s-a ascuns ani de-a rândul prin păduri şi schituri .

Duhovnic la Mănăstirea Slatina ( 1952-'58 ), a fost arestat în 1958 şi inclus în lotul "Rugul Aprins" .Condamnat la 20 ani închisoare ( Sentinţa nr.125 / 1958 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti , pentru "uneltire contra ordinii sociale" ( art.209 C.P. ),a trăit cu sfinţenie în iadul puşcăriilor (MAI- Uranus, Jilava, Braşov, Aiud ) ; bătut şi ţinut de multe ori la izolare ; duhovnic pentru umiliţi şi muribunzi  , considerat unul din "capii " rezistenţei din interiorul închisorilor .

"Eliberat" în 1964, cu Decretul 411-graţieri, a continuat să fie duhovnic la Mănăstirea Sihăstria. Trăeşte şi duhovniceşte şi astăzi la Mănăstirea Techirgol..

 [LD:semnal - dialog H.R.Patapievici-Pleşu, 23 sept.2009 , TVR-Cultural.

Cei doi ( mai ales HRP ) se exhibă  mai mult pe ei - ca un fel de continuatori ai spiritului "Rugului aprins"  ( la fel cu "cercul de la Păltiniş" în jurul lui Noica )  deoarece  i-au cunoscut pe Arsenie Papacioc, Sandu Tudor ş.a.

Episod evocat : părintele Alexandru Papacioc a împărtăşit deţinuţi cu pâine şi vin adus de un temnicer ...

-Papuc, Constantin

Preot ortodox la biserica "Sf.Voievozi" din Urlaţi , n.în 1919 , în Urlaţi-Prahova.

Arestat la 15 martie 1958, de Securitatea din Ploeşti ; condamnat la 15 ani muncă silnică, într-un proces înscenat, fiind acuzat de "uneltire contra ordinii sociale" ( art.209 C.P. ) 

Detenţia la Jilava, Aiud şi lagărele de muncă forţată din Bălţile Dunării.  "Eliberat" în 1964, cu Decretul 411-graţieri

- Pargină , (? )

Călugăr ortodox , stareţul schitului Brazi-Vrancea .Arestat în 1949 ; deţinut la sediile Securităţii din Focşani şi Galaţi .

- Paraschiv, Vasile I.

Preot ortodox, paroh în Viişoara şi Şopârliţa -Olt , în satul Şopârliţa, com. Pârscoveni-Olt.

Arestat în febr.1952 ; deţinut  la Craiova, Bucureşti ( Ghencea ) şi Galeş ; eliberat în 1953.

Rearestat în 1959; torturat la Securitatea din Craiova ; judecat într-un proces înscenat ; condamnat la 6 ani închisoare de Tribunalul Militar-Craiova ; detenţia în lagărele de muncă forţată din Delta Dunării, Grindu şi Periprava .Eliberat în 1964, cu Decretul 411 -graţieri .

-Partac, Ioan

Preot greco-catolic ; arestat şi condamnat la 8 ani închisoare în 1948 pentru refuzul de a trece la biserica ortodoxă. A executat 6 ani de pedeapsă, în lagărele de muncă forţată ( la Periprava şi  Delta Dunării ) .

-Pascal ,Dumitru

Preot franciscan din com. Drăgeşti-Bacău .Condamnat  la  7 ani închisoare de Tribunalul Militar- Oradea ( 1953 ) .După expirarea pedepsei,a fost reţinut în închisoare încă 5 ani, fiind eliberat abia în 1964. 

 

- Paşca, Vasile

Prof. de Religie ( greco-catolic ) ,absolvent al Facultăţii de Teologie-Cluj. Arestat şi condamnat de Tribunalul Militar-Cluj, acuzat de sprijinirea părintelui greco-catolic Oniga ( din Târgu Lăpuş ) şi pe partizanii din Munţii Ţibleşului .

- Paul ,Vasile 

Preot greco-catolic  , în Sighetul Marmaţiei , n.în 1912, în com.Mara ( izvorul Marei ) - Maramureş, cu studii la Academia Teologică din Blaj. După Dictatul de la Viena, a rămas în nordul Transilvaniei , anexat de Ungaria horthystă ( 1940-1944 ), fiind prof. de Religie la Liceul Dragoş-Vodă din Sighet.

 Pe 4 februarie 1945  - în situaţia confuză şi periculoasă provocată de adminstrarea militară sovietică şi de acţiunile iredentiste maghiare şi ucrainene în Maramureş - în cadrul unei şedinţe a Uniunii Tineretului din Maramureş ( pusă la cale de comunişti  ) , împreună cu mulţi elevi,  a refuzat  să semneze "Proclamaţia"  care cerea alipirea Maramureşului la URSS ( Ucraina Subcarpatică ).Ca urmare a acestui gest , a fost criticat de ziarul comuniştilor maghiari .

Arestat la 12 febr.1945 ; anchetat cu brutalitate ,timp de o lună , la Siguranţa din Sighet ; transferat la  Ujgorod ( URSS ), împreună cu alţi zeci de intelectuali români ;eliberat în 1946 , după preluarea administraţiei Transilvaniei de către guvernul român .

După eliberare,a slujit la biserica din Sighetul Marmaţiei .A murit în 1994.

-Paul ,Viorel A.

Preot ortodox , n.în 1919, în com.Bulzeşti -Hunedoara, absolvent al Facultăţii de Teologie, fost membru  PNL , în inerbelic. Arestat în 1953 de Securitatea din Timişoara ; anchetat -torturat la Securitatea din Arad , de lct. mj. Traian Ghiţă ; judecat într-un proces  înscenat , acuzat de  "uneltire contra ordinii sociale " ( art. 209 C. P. ) ; condanat la 6 ani închisoare în "lotul Blăgăială"  , de Tribunalul Militar-Timişoara .  La expirarea pedepsei ( 1959 ) , în loc să fie eliberat, a fost trimis cu domiciliu obligatoriu .

A murit pe 4 dec.1962, acasă, la puţin timp după "eliberare ".

-Paulian ,

Stareţul Mănăstirii Putna ( incendiată de sovietici , în înaintarea lor în Moldova, în 1944 ).

Arestat şi condamnat pentru a o fi ajutat pe Maria Cenuşă (soţia partizanului anticomunist  Constantin Cenuşă ) din Putna  ( vezi cazul tragic al acestei familii , la Ţărani-victime ).

  

- Paulus, Xeinsrat Anton

Preot salvatorian în Timişoara.Arestat şi condamnat de Tribunalul Militar-Timişoara ; detenţia la Jilava şi Gherla, unde a murit pe 3 iunie 1960, datorită condiţiilor de exterminare.

 

-Pavel, Pavel 

Preot protestant,născut în SUA ( din părinţi ardeleni emigranţi ).Arestat şi închis la Piteşti , împreună cu alte persoane cu "cetăţenie străină " , eliberat o dată cu acestea.

-Paven ,Justin Ştefan I.

[LD: pentru un portret al monseniorului Justin Paven, recomandăm  lucrarea lui Boldur-Lăţescu ,Filip Lucuan Iorga, Genocidul comunist ddin România , vol.IV  -Reeducarea prin tortură. Pentru trăirile  sale de credinţă şi experienţa carcerală, recomandăm volumul memorialistisc scris de d-sa, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit ? Reeducări  -Camera 4 Spital ,Piteşti . ]   

Monseniorul greco-catolic.N.în 1925, la Bucureşti ( fiu de moţ din Câmpeni ) .Absolvent al Liceului "Aurel Vlaicu" din Bucureşti, înscris la Facultate de Chimie.

O dată cu tulburările provocate de asaltul comunist asupra societăţii româneşti, s-a alăturat org. anticomuniste "Stema Ţării " .Arestat în 1949 ; anchetat la MAI şi Securitatea din Calea Rahovei ;condamnat la 5 ani închisoare ; încarcerat la Jilava şi transferat la Piteşti ..

Din 21 ian.1950, a fost supus ororilor reeducării prin tortură, pe care, prin credinţa în Dumnezeu , a reuşit să le suporte  fără a ceda.

Grav bolnav, a fost trensferat la penitenciaril din Tg.Ocna, apoi la Caransebeş.

Eliberat în 1955, s-a înscris la Facultatea de Teologie , iar în 1956, a intrat în monahism .

Rearestat în 1958 , în valurile de arestări provocate după revoluţia din Ungaria , a fost condamnat la 18 ani închisoare ."Eliberat" în 1964 - prin Decretul 411-graţieri.

A  fost hirotonit diacon , apoi preot .Peste 20 de ani , a fost episcop şi a condus - în clandestinătate - dioceza greco-catolică din Maramureş.În locuinţa sa din Bucureşti  ( str.Turda ) , a organizat o mică biserică greco-catolică şi a înfiinţat un ordin monahal.

După 1989, locuinţa sa a fost oficializată ca lăcaş de cult.   

- Păcăţeanu ,Ioanida

Călugăriţă la Mănăstirea Vladimireşti -Tecuci ( Episcopia Buzăului ) Arestată  în noaptea de 9 / 10 febr.1956, în grupul de călugăriţe socotite "instigatoare"  deoarece se opuseseră închiderii mănăstirii  ( cerută de P.S.Anghelescu , episcopul Buzăului )

... pe 9 / 10 febr.1956, conduşi de Nicolschi şi Arinici ,  220 ofiţeri MAI ,un adevărat "comando" , conduşi de lct. col. H.Zâmbeţi şi cpt.Tiberiu Eibenschultz, au încărcat cele 304 călugăriţe şi

persoanele ce le apărau , în 30 de camioane. Multe din ele au fost judecate şi condamnate .

- Păcioianu ,Grigore

Preot paroh ortododox în Făgeţelu-Argeş.Arestat în august 1959 , de securistul din Vedea, dus la Securitatea Piteşti ; torturat - anchetat pentru "complot" ,  împreună cu  alţi preoţi ( Gh Georgescu -  confesorul garnizoanei Bucureşti ş.a. ) ; eliberat după un an ( aug.1960 ) .

- Păcurar ,Ion

Preot greco-catolic din com.Petelea ( lângă Reghin ). Arestat în oct.1951 ; anchetat-torturat la Securitatea din Tg. Mureş ; judecat şi condamnat într-un proces înscenat ( 17-18 apr.1952 ) la Tribunalul Militar-Cluj , unui grup de credincioşi greco-catolici ( 19 condamnări ! ) apropiaţi părintelui Alexandru Todea ( încă nearestat ).  

-Păcuraru ,Gheorghe

Preot paroh ortodox în com.Barcea Veche-Galaţi , n.în 1911, în com.Şerbăneşti-Galaţi

Arestat în 1958 şi condamnat la 3 ani închisoare ( Sentinţa nr.89 / 1958 ) pentru  o presupusă "activitate legionară "  Detenţia la Periprava şi lagărele din Deltă . 

 

-Pădure ,Narcisa -Tudora.

Călugăriţă la mănăstirea Vladimireşti , n-în 1931, în com. Vulturu -Vrancea. Arestată în 1957 şi condamnată la 9 luni închisoare .Detenţia la Galaţi.

- Păduroiu ,Ioan

Preot -paroh ortodox din com.Mozăceni -Teleorman. Condamnat la 6 luni închisoare ( Sentinţa nr. 756 / 23 sept.1947 ) de Tribunalul din Alexandria ,pentru "sabotaj economic" .

În realitate, părintele nu-şi putuse achita obligaţiile agricole uriaşe , menite să ruineze micii proprietari  şi să-i oblige să se înscrie în întovărăşiri .

-Păduroiu ,Vasile

Preot -paroh ortodox în com. Bucu-Ialomiţa.Arestat pe 19 apr.1952 ; condamnat administrativ ( 2 ani muncă silnică ) ; detenţia în lagărele de muncă de la Canal.

- Părăuşanu ,Nicolae

 Preot-paroh ortodox  în com. Părăuşani -Pleşoi (Vâlcea )  ,  n.în 1904, în Pleşoi . Urmărit de Securitate , a stat ascuns în munţi 12 ani.

-Părţilă ,Vasile

Preot orodox în Poşaga -Argeş, n.în 1912.Sprijinitor al fraţilor partizani  Şuşman ; arestat în 1957 ; torturat la Securitatea din Cluj ; judecat într-un proces înscenat pentru înfricoşarea ţăranilor care sprijineau partizanii ;condamnat la 9 ani muncă silnică (Sentinţa nr. 902 / 1958 ) de Tribunalul Militar-Cluj, pentru "uneltire contra ordinii sociale" ( art. 209 C.P. ) . Eliberat în 1964 , cu Decretul 411-graţieri , a slujit ulterior în parohia din Ciuleni-Cluj .  

-Pătraşcu, Gheorghe

Preot franciscan, dir.Seminarului din Hălăuceşti .N.în 1913, în com.Burueneşti- Neamţ .

Arestat pe 29 martie 1949 ; condamnat la 11 ani închisoare de Tribunalul Militar-Iaşi  ; detenţia la penitenciarele din Iaşi, Jilava , Peninsula ,Sighet şi R.Sărat .

La expirarea pedepsei, trimis cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan ( Lăţeşti ). A funcţionat în clandestinitate , ca superior al franciscanilor din Moldova. A murit în 1995 , fiind înmormântat în cimitirul din Luizi -Călugara ( Bacău ) .

-Pătraşcu , Vasile

Preot ortodox în com. Măgurele-Ilfov. Arestat în 1948 ; condamnat la 15 ani muncă silnică (probabil ) de Tribunalul Militar-Bucureşti ,pentru "uneltire contra ordinii sociale " ( art. 209 C P )

Detenţia la Piteşti, Jilava, Gherla, Aiud şi Periprava. 

-Pătruncă, Petre / soţia / Virgil-  fiul /

Preot ortodox ,n.în 1902, la Panaghia-Predeşti-Dolj. Arestat de mai multe ori , între 1951-1966. Soţia a murit în 1968, în ancheta de la Securitate :Fiul a murit în 1969, tot în anchete.

El a murit în 1970, distrus fizic şi sufleteşte.

-Pâclişanu,Zenobie T. / Pâclişanu - fiu /

Prelat greco-catolic,scriitor erudit , membru c.  al Acadenmiei Române ( din 1919 ), dir. al Bibliotecii din Blaj . N.în 1886 , în satul Straja , com.Berghin -Alba., cu studii strălucite la Blaj, Viena şi Budapesta.Militant unionist, unul din coredactorii Actului Unirii Transilvaniei cu România  ( 1 dec.1918 ) .

Director general al cultelor minoritare din Ministerul Cultelor şi Artelor - în guv. I.I.C.Brătianu ( 1922- 26 ) ;autor al unor studii de istorie politică, culturală şi bisericească din Transilvania.

    După 1944, a făcut parte din delegaţia română care a semnat Tratatul de Pace de la Paris ( 1946 ), prezentând p.d.v. al PNŢ , al lui Iuliu Maniu , în capitala Franţei ( a înmânat un Memoriu cu doleanţele româneşti,  ministrului francez de externe, Georges Bidault .) 

  Exclus din Academia Română , devenită Academia RPR  ( cf. Decretului din 9 iun.'48 ) ;

arestat şi anchetat cu duritate la MAI ;închis  la Jilava şi transferat în iunie 1950  la Sighet

( devenită puşcăria demnitarilor ) ; eliberat pe 26 martie 1952.

A fost numit de Vatican ,după 1949  ( în clandestinitate ),Vicar -general mitropolitan al Bisericii Greco-Catolice din Muntenia, Oltenia şi Moldova .

Rearestat pe 19 apr.1957 ; torturat cu sălbăticie  la Securitatea din Bucureşti , acuzat de legături cu străinătatea ; judecat într-un "lot de prelaţi" ; condamnat la 12 ani de închisoare şi confiscarea averii ( Sentinţa nr. 215 / 23 oct.1957 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti , pentru "trădare de patrie "  ( Cf. Legii 312 /'45 şi noului Cod Penal, art. 209 ).

La proces, a susţinut cu demnitate şi curaj că declaraţiile din anchetă i-au fost smulse prin tortură ,şi nu le-a recunoscut. După proces, a fost anchetat în continuare , murind în urma tratamentului exterminator,  la sfârşitul lui martie 1958 , la Jilva.

Aruncat la groapa comună a Jilavei, după ani de zile doamna Hortensia Pâclişeanu  ( ajutată de preotul bisericii din Jilava ) , i-a recunoscut rămăşiţele pământeşti ( după pantofi şi dantură ) , reînhumându-l la Cimitirul Bellu-catolic.

Manuscrisele prelatului , au fost salvate , ajungând la Vatican .

/Fiul său, strălucit medic neuro-psihiatru la Philadelphia -SUA, a fost condamnat la moarte ( în contumacie )

-Pârcălabu, Ion

Preot ortodox, paroh în com.Vlăsceni-Dâmboviţa , n.în 1914. Arestat în 1959 ; condamnat la 2 ani muncă silnică pentru "uneltire contra ordinii sociale" ( art. 209 C.P. ) ; detenţia la Piteşti .    

-Pârjol, Aurel

Preot greco-catolic, absolvent al Academiei de Teologie -Blaj .Condamnat la 8 ani închisoare ,pentru refuzul de a trece la ortodoxie. Eliberat după ce a acceptat , numit preot în com. Poiana Horii ( Huedin ); pensionat în 1987 .În dec.1989, a revenit la confesiunea greco-catolică , fiind numit profesor  la Institutul Teologic din Cluj. A murit pe 15 mai 1994.

-Pârâianu,Teofil

[LD: Trinitas TV, 28 oct.'09 : duhovnic de la M-stirea Sâmbăta .+A murit pe 28 oct.'09

-Pârvu, Justin

[ LD:Pentru amănunte privind experienţa carcerală a părintelui Justin Pârvu, vezi Sorin Dumitrescu ,Convorbiri, Ed.Anastasia , Bucureşti, 2001 ) .  

Monah la Schitul Durău,n.în la 10 febr.1919, în satul Petru-Vodă -Neamţ ( pe pârâul Fărcaşa-Bicaz).În războiul al doilea mondial, îşi îndeplinise datoria ostăşească în Divizia 4 Vânători de Munte .Arestat în 1948,de la Seminarul din Roman , în  "lotul Mănăstirii Durău " ;

torturat în anchete de Securitate ; implicat într-un lot de 68 persoane,  înscenat org. "Gărzile Decebal " ;  învinuit de "activitate legionară"  ;condamnat la 12 ani închisoare de Tribunalul Militar -Iaşi ( în deplasare la Suceava ); detenţia la Suceava, Aiud, Baia Sprie şi Gherla.

[Pentru amănunte privind experienţa carcerală a părintelui Justin Pârvu, vezi Sorin Dumitrescu ,Convorbiri, Ed.Anastasia , Bucureşti, 2001 ) .  

Eliberat în 1964.După eliberare, membru al obştiilor de la mănstirile Secu şi Bistriţa ,model de smerenie şi spiritualitate .În 1992 a început ridicarea Mănăstirii Petru Vodă-Neamţ ( devenind stareţ ) - dedicată martirilor din închisorile comuniste.        

- Pârvu,  Nicolae

Preot ( sau enoriaş ) din Bucureşti .Arestat în apr.1948 ; judecat în procesul celor 20 preoţi şi enoriaşi care juraseră pe Evanghelie că vor apăra credinţa ; condamnat la 15 ani muncă silnică ( Sentinţa nr. 1252 / 10 aug.1948 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti ( preşed. g-ral Alexandru Petrescu ), pentru apartenenţă la o org. anticomunistă.

- Pâslaru, Ioan 

Teolog şi preot ortodox  în Bucureşti , n.în 1924 , la Obârşia Veche -Olt . Arestat în 1949; torturat la Securitatea din Craiova ; condamnat la 5 ani închisoare ( Sentinţa nr. 864 / 1959 a Tribunalului Militar-Craiova , în "lotul ing. Ion Nicula" .

Detenţia la Jilava, Peninsula , Poarta Albă  (la "inapţi" ), Târgu Ocna .

Bolnav de plămâni, a participat la greva deţinuţilor din martie 1954, împotriva abuzurilor administraţiei lagărelor,  fiind trecut la "lotul deţinuţilor recalcitranţi" ( cu Cicerone Ioniţoiu, Remus Radina,Octavian Rădulescu ,Hristache Stratulat ) .

Eliberat în 1954, grav bolnav.

-Pâslaru ,Nicolae

Preot ortodox, paroh în com.Horia ( lângă Roman ),n.în 1909, în com.Coţofeneşti (lângă Adjud ).

Arestat la 15 mai 1948 : torturat cu sălbăticie în anchete la Securitatea din Iaşi şi Suceava  ( printre anchetatori, Blehan şi Rukenstein -"Aramă"  ).

Judecat în martie 1949, într-un proces înscenat alcătuit din cca 40 de inculpaţi ( 4 preoţi, 3 avocaţi, ingineri şi mulţi ofiţeri ), în care s-a pomenit şef al "lotului Răzleţii "( sau"lotul Roman")

Condamnat la 12 ani muncă silnică ( Sentinţa nr. 335 / 1949 )a Tribunalului Militar- Iaşi , în deplasare cu avionul  la Suceava ( preşed. col.Gheorghe Constantin ) pentru "uneltire contra ordinii sociale" ( art.209 C.P. ). Detenţia la Suceava, Piteşti, Aiud ,Baia Sprie.

După eliberare ( 1962) , a lucrat ca muncitor necalificat .După  1965 a primit parohia din Ţibăneşti -Vaslui, apoi la Secuieni-Neamţ.

-Pelle ,Ioniţă 

Preot greco-catolic , n.în 1895, în com.Pomi -Satu Mare. A condus primul cor românesc din Budapesta ; a organizat garda naţională din com.Pomi, participând  la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, din 1 dec.1918.

Secretar episcopal la Oradea, a fost hirotonisit preot în 1932, în parohia Stâna din Vale.   

Arestat prima oară , în 1948 ; bătut cu bestialitate pentru că a refuzat să treacă la ortodoxism; rearestat a doua oară pentru că divulgase soţiei unui partizan unde-i este îngropat soţul .

Eliberat în 1964, cu Decretul 411 .

-Perian, Gheorghe

Preot ortodox ,n.în satul Laz, com.Şugag, jud.Alba.

Arestat în 1959 ;judecat de Tribunalul Militar Braşov ;condamnat (sentinţa nr.139/1960 ) pentru "uneltire contra ordinii sociale" ; detenţia la închisorile din Deva şi lagărul de muncă forţată -Periprava ; eliberat în 1964.

- Penca , Ilie A.

Adventist.Ţăran din Lisa - Telorman , n. în 1926.Mobilizat  în armată în '48,  a fost trimis într-un detaşament de muncă .Pentru că a refuzat să lucreze sâmbăta, a fost arestat ,judecat şi condamnat într-un lot  de 16 tineri cu aceleaşi convingeri religioase.

Condamnat la 4 ani închisoare , pe care a ispăşit-o la Timişoara şi Arad. Eliberat după un an, a continuat să fie sub supraveghere şi invitat des la Securitate.  

-Popovici, Nicolae

Declarat "martir al bisericii " .( cartea Patriarhiei , Martiri ai bisericii... ). Claustrat la Mănăstirea Cheia , a fost adus la Bucureşti la Securitate . S-a bănuit că a fost otrăvit de două ori .Grav bolnav, a murit la 57 de ani ,la părinţi. ( Cf.TVR-Cultural, 24 oct.2009 ).

S.

- Părintele Scrima

[LD:semnal - dialog H.R.Patapievici-Pleşu,despre "Rugul aprins "  23 sept.2009 , TVR-Cultural ].Cei doi ( mai ales HRP ) se exhibă  mai mult pe ei - ca un fel de continuatori ai spiritului "Rugului aprins"  ( la fel cu "cercul de la Păltiniş" în jurul lui Noica )  deoarece  i-au cunoscut pe Arsenie Papacioc, Sandu Tudor ş.a.

Episod evocat : părintele Alexandru Papacioc a împărtăşit deţinuţi cu pâine şi vin adus de un temnicer ...dar ... Sandu Tudor a refuzat pentru că ...

 

-Părintele Dumitru Stăniloaie

[LD:semnale şi informaţii  :considerat cel mai mare teolog al sec. XX .Despre el s-au scris multe cărţi, teze de doctorat , în ţară şi străinătate :Reper pentru teologia contemporană.

A murit la 30 iul.2007, fiind înmormântat la Cernica. 

 /Dialog H.R.Patapievici-Pleşu,despre "Rugul aprins " ( 23 sept.2009 , TVR-Cultural)

/ Lidia Stăniloaie-fiica :( la "Universul credinţei"  ,TVR-1 , 11 apr. 2010 ) Despre el. Cartea sa apărută la Humanitas, este la a III-a ediţie.

T.

-IPSS Teoctist

 [ LD info : călugăr "Arăpaşu" din ....; stareţ la Vorona ; Mitropolit al Moldovei din ....;

1986 - Patriarh ; 10 ian.'90 -s-a retras la M-stirea Sinaia [ obişnuia să se retragă la m-stirea Jercălăi , lângă Urlaţi ,(unde cândva părintele Cleopa a fost stareţ ) ]

În  mart.'90-s-a reîntors la Patriarhie ; 30 iul.2007-a murit.

A fost primul patriarh ortodox care a reluat dialogul cu Vaticanul, făcând posibilă  vizita Papei Paul II la Bucureşti .

-Todea , Alexandru

A fost arestat în noaptea de  13/14 oct.'48 , dus noapte de noapte la Reghin , la Securitate ( unde şeful era evreu ) .Reuşeşte să fugă şi stă ascuns 3 ani în casa unui ţăran.

Este rearestat în 1950 ( sau '51 ? )   , pe la 2 noaptea , de securişti bucureşteni . Dus la Sighet, unde a primit sarcina de măturător ( echipă de 13 măturători ) .

Acolo a murit episcopii Suciu, Frenţiu , Aftenie, Alex.Rusu 

-Tudor [ Sandu ]Alexandru

[LD:semnal -Marius Oprea la Trinitas TV, 10 iul.2008 )

Cenaclul interdisciplinar de la Biserica Sf.Antim (vezi la cronologie )

A fost călugăr la Hotin; a fost arestat primul, la miezul nopţii ;

 [LD:semnal - dialog H.R.Patapievici-Pleşu, 23 sept.2009 , TVR-Cultural.

Cei doi ( mai ales HRP ) se exhibă  mai mult pe ei - ca un fel de continuatori ai spiritului "Rugului aprins"  ( la fel cu "cercul de la Păltiniş" în jurul lui Noica )  deoarece  i-au cunoscut pe Arsenie Papacioc, Sandu Tudor ş.a. Sandu Tudor ...poet, ziarist, condamnat , devenit călugăr...

 

W.

-Wurmbrandt ,Richard

[ LD :evocare TVR-Cultural -vinerea mare apr.'09, reluată în 20 aug.'09  ]

 

---------------------------------------------

* Pastor luteran. Considerat cel mai mare predicator al sec.XX.; a scris peste 20 de cărţi .

A  stat în puşcărie, îmbolnăvindu-se de TBC la toate organele şi de diabet.

Doi ani jumate a stat în camera 4 ( pentru muribunzi )

A fost ca un sfânt, ajutându-şi tovarăşii de suferinţă .

A fost iubit şi de greco-catolici şi de Oastea Domnului - biserici persecutate de comunişti.

A fondat fundaţia " Vocea Martirilor " , cu filiale în 30 de ţări ;

În 2007 , a fost recunoscut printre cei "10 mari români"   

Mesajul lui testamentar : <cristianus sum : iubire, iertare ! >

Mărturisirea lui aparent paradoxală, dar profund creştină : <Urăsc regimul comunist dar îi iubesc pe comunişti ... >El propovăduia iubirea şi iertarea.

[ -Ana Blandiana: a părăsit România ajutat de Suedia şi Anglia ; ajuns în SUA,a evocat situaţia creştinilor şi bisericilor persecutate din România , în  Camera Reprezentanţilor din SUA

(Mărturisirile sale despre fenomenul Piteşti au dezvăluit până unde a ajuns cruzimea torţionarilor ( sacrilegiul bolşevic : un preot catolic obligat să "împărtăşească " un deţinut cu fecale şi urină )

[ Informaţii despre el : Valeriu Anania, prof.Puican ( Forumul Civic Creştin )  ] 

[Are un fiu, Mihai Wurmbrandt , carde îi continuă opera editorială...