18. ŢĂRANI -VICTIME GENOCIDULUI COMUNIST

[sinteză Livia Dandara]

 

ŢĂRANI- VICTIME - cronologie, legislaţie, episoade

/ Iun.'40- 23 aug.'44  :deportările în Basarabia şi Bucovina anexată de URSS

/ Iun.'41- 23 aug.'44: ţărani-Soldaţi, prizonieri ai Armatei Roşii

1944

¤GUVERN  Sănătescu (I,  II ) : 23 aug- 4 nov.'44 ; 45 nov.- 5 dec.'44 .

Dimitrie D.Negel - ministrul Agriculturii şi Domeniilor

Ion Hudiţă ( P.Ţ-Lupu ) - ministrul Agriculturii  şi Domeniilor ( 45 nov.-5 dec.'44 )

Romulus Zăroni ( Fr.Plug.) -subscrt.de Stat

/ 6 sept.'44 :Grupul Patriotic Antihitlerist

Alianţă politică între PCR, PSD , Partidul Socialist Ţărănesc ( M.Ralea , Stanciu Stoian ), Fr.Plugarilor ( Petre Groza , G.Micle).

/12 sept.'44 : Convenţia de armistiţiu =România- stat învins, la discreţia Moscovei

Guvernul român era obligat să asigure pe propria sa cheltuială libera mişcare a trupelor sovietice ; să pună la dispoziţia Armatei Roşii  construcţii şi instalaţii ;  să facă plăţile cerute de sovietici. Pe lângă aceste obligaţii ,Convenţia stabilea o despăgubire a URSS de 300 milioane $, plătiţi în 6 ani ( în mărfuri - petrol, cereale, materiale lemnoase, vase maritime şi fluviale, maşini  ş.a .)

/ 26 sept.- 11 oct. '44.Platforma FND: PCR -PSD- UTC- FUM-Sindicate

Elaborată şi lansată de PCR ,pe plan economic, se preconiza:reforma agrară,

 În aceeaşi zi, aderă la platforma FND ,  PSŢ-Ralea

/4 oct.'44: Completarea art.IV în Constituţie 

[ LD: Cu acest articol propus de Lucreţiu Pătrăşcanu - în virtutea căruia s-au elaborat legi ,decrete,circulări, ordine - a fost  deschisă calea tuturor abuzurilor , răfuelilor şi represiunilor ce vor degenera în genocid .]

Constituţia din '23 a fost completată cu art.IV (consecinţă a Armistiţiului din 12 sept.'44 ) 

Articolul stipula : <Legi speciale vor prevedea condiţiunile în care vor putea fi urmăriţi sau sancţionaţi toţi acei care au contribuit la dezastrul ţării , în special în legătură cu războiul purtat împotriva Naţiunilor Unite .Aceste legi vor putea prevedea şi măsuri pentru urmărirea averilor .>

/ 6 -12 oct.'44: Schimbarea primarilor şi prefecţilor "de jos în sus"

[LD:Acest tip de confruntări s-au generalizat  în luniile următoare, constituind pretexte de schimbare  până la instaurarea guvernului Petru Groza ( martie'45 ) ]  

În com Colentina-Fundeni, un "grup de cetăţeni" instalează ca primar al comunei pe cizmarul Ştefan Ionescu ( din com. Andronache ) .Deşi Ministerul de Interne consideră acţiunea ilegală, primarul refuză să plece. Sunt trimişi jandarmi să restabilească ordinea. Din acel moment ministrul Aldea este taxat de  "fascist" , "hitlerist" , "duşman al poporului" ( Scânteia, 6 oct.'44 )

/Conflictul continuă şi, pe 12 oct., intervine Emil Bodnăraş - "comandantul formaţiunilor de luptă patriotică " şi g-ral Anton ( comandantul Jandarmeriei ) Autorităţile cedează şi ...Ionescu a rămas primar, creând un precedent .În săptămânile următoare, FND -sub directiva PCR - înteţeşte aceste luări cu asalt a administraţiei locale .      

/ 15 -16 oct.'44 : Comunicat: interzicerea manifestaţiilor publice ţărăniste

La intervenţia autorităţilor sovietice care califică pe ţărănişti drept "fascişti" , guvernul interzice manifestaţia PNŢ.Maniu şi Brătianu demisionează temporar din guvern şi cer dezarmarea aşa-numitelor "gărzi patriotice" .

/ 16 oct.'44: Manifestul -program al  PNŢ

[LD: Ţintă a minciunii propagandistice din epocă comunistă - atunci şi mai târziu ; falsificat grosolan de istoriografia comunistă "agrar-ţărănească" ; cu o tragică reuşită de spălare de creier a ţărănimii ceapiste ...adevărata istorie a  "problemei  ţărăneaşti "  aşteaptă încă tratarea adecvată.  

Programul din '44, era reluarea , în noile condiţii , a programelor ţărăniste promovate şi susţinute în interbelic. Programul a fost primit cu mare încredere şi speranţă în lumea satelor iar   percepţia acestei adeziuni se va confirma la alegerile din nov.'46 .

Ţintă a minciunii propagandistice din epocă comunistă - atunci şi mai târziu ;falsificat grosolan de istoriografia comunistă "agrar-ţărănească" , adevărul privind "problema ţărănească" în doctrina PNŢ  îşi aşteaptă încă tratarea adecvată.

Adept al operei de organizare a statului pe cale evolutivă , pe cale democratică şi cu respectul proprietăţii private , PNŢ enunţa  că <în faza actuală de concentrare a proprietăţii agrare,a devenit necesară o nouă expropriere >, încât <se va urmări treptat ca întreaga mare proprietate să fie transformată în proprietate ţărănească de muncă , cu excepţia fermelor model ,obşteşti sau particulare care se vor încadra într-un program şi se vor reorganiza din punctul de vedere al necesităţii colective >

Era preconizată completarea proprietăţilor ţărăneşti cu <păşuni comunale, păduri obşteşti şi ferme model .> Aceste măsuri - enunţa PNŢ cu luciditate şi realism - urmau să fie puse în aplicare după terminarea războiului .

/ 17 oct.'44:sindicate ale muncitorilor agricoli

PCR a iniţiat formarea acestor sindicate ca "detaşamente revoluţionare " în sate.

Ion Popescu - Puţuri a reuşit să facă un atare sindicat în com. Drăghiceni, Iliceni , Grozăveşti  ( jud.Romanaţi ) , prezentând la şedinţa de constituire Platforma-program a PCR privind agricultura, în special reforma agrară. 

¤ GUVERN g-ral Rădescu : 5 dec.'44-5 mart.'45

Ion Hudiţă -ministru Agriculturii  şi Domeniilor ( PNŢ ) Romulus Zăroni- subsecretar de Stat ( Fr.Plugarilor )

Gheorghe Fotino -ministrul Cooperaţiei ( PNL )

/ 16 dec.'44 : Comisia ptr. viitoarea reformă agrară.

Preşed. Comisiei - I.Hudiţă ( ministrul Agriculturii şi Domeniilor, PNŢ ) .Fac parte  din Comisie reprezentanţi ai partidelor din coaliţia de guvernare :şi mulţi experţi .

 PNL : M.Berceanu, G.Cipăianu, V.Bulgaru, E.Grinţescu  ; PNŢ :  prof.Gh.Zane, ing.V.Serdici, prof. Cezar Spineanu, Gh.Rusu  ;PSD :  Th.Iordăchescu  PCR :  Vasile Luca ;  Frontul Plugarilor -  Romulus Zăroni. .

1945

/29 ian.'45 : Programul de guvernare al FND

[ LD: odată cu lansarea Programului de guvernare FND , începe campania virulentă de răsturnare prin forţă a guvernului Rădescu . Programul , structurat pe obiectivele ţintă , în domeniul agriculturii ,prevedea confiscarea proprietăţilor moşierilor de peste 50 ha şi crearea centrelor agricole de stat ( viitoarele SMT-uri ) .

/ 10 febr.'45: Apelul Frontului Plugarilor către ţărani 

În Apelul organizaţiei având ca preşed. pe dr. Petru Groza - care era vicepreşed. de guvern  - Rădescu era  "demascat"se opune unei reforme agrare , cu ajutorul miniştrilor PNL şi PNŢ.Ţăranii erau  îndemnaţi să se constituie în "comitete săteşti " ,  să treacă imediat la împărţirea moşiilor  şi să sprijine răsturnarea guv.Rădescu şi venirea la putere a unui guvern FND.

/ 12-14 febr'45:agitatori comunişti la sate 

În sate, ţăranii sunt "lămuriţi" de agitatori orăşeni să se înscrie la Frontul Plugarilor , incitând pe ţărani să treacă imediat la împărţirea moşiilor. Asemenea iniţiative se produc în mai multe sate din jud.Prahova, Dâmboviţa,Botoşani,Bacău,  Neamţ ,Roman, Tutova, Tutova, Buzău ,Olt, Trei Scaune, Constanţa,ş.a. Scânteia şi România liberă publică ample reportaje privind aceste acţiuni. 

¤ GUVERN Petru Groza ( -I - ) : 6 mart.'45- 30 nov.'46 ) 

-Romulus Zăroni- Agricultură şi Domenii ; Const. Agiu - subscrt. de Stat , - Anton Alexandrescu- Cooperaţie ; -Teohari Georgescu - Interne ;Virgil Stănescu ,  Ion Burcă - subsecretari Interne ; - Lucreţiu Pătrăşcanu - Justiţie

/ 7 mart.'45,Bucureşti : PCR-PCUS - întâlnire secretă cominternistă 

[ LD: Nu cunoaştem dacă această întâlnire cominternistă şi aceste planuri ( trienale şi cincinale ) au existat. La sugestia lui Stalin ! Elaborate de Dimitrov ! Însuşite de Ana Pauker ! Ce se poate afirma  cu siguranţă -  fără abateri mari de la realitate  - este plauzibilitatea lor şi executarea aidoma a lor, în România . Documentul reprezintă un raport confidenţial transmis la Washington de un  agent al Oficiului de Sevicii Strategice - (azi CIA ) - înregistrat după o relatre din memorie, de o "sursă" . Vezi pe larg la PCR-nomenclatura, colaboratorii 

  La Bucureşti s-a desfăşurat o întâlnire secretă între delegaţii celor două partide, având ca subiect comunizarea României , în conformitate unui Plan trienal , urmat de două planuri cincinale  pregătite de Gheorghi Dimitrov, la ordinul lui Stalin .

Planul trienal  prevedea ,printre altele: 

a.) Desăvârşirea reformei agrare prin confiscarea marilor moşii şi ruinarea moşierilor ;

d.)Strâmtorarea micilor gospodării ţărăneşti , prin lipsirea de maşini şi vite, pentru a deschide calea spre colectivism.

( Cf. Şerban Rădulescu şi autorii, Instaurarea totalitarismului comunist în România ) 

/22 mart.'45. Legea 147 / Decret-lege 187 : reforma agrară

La 20 martie 1945 , guvernul a adoptat în unanimitate Legea cu privire la reforma agrară , care a  fost publicată pe 22 martie , sub formă de Decret -lege .

Legea prevedea exproprierea a peste 1.468.000 ha ( a noua parte din suprafaţa agricolă a ţării ) , proprietatea maxim-admisă fiind cea de 50 ha.

Pe baza ei, au fost împroprietăriţi cca 900.000 familii de ţărani.

Reforma agrară prevedea  exproprierea pământurilor cu tot inventarul viu şi mort care a aparţinut :

a) cetăţenilor germani şi cetăţenilor români, persoane fizice sau juridice, de origine germană care au colaborat cu Germania hitleristă ;

b )criminalilor de război şi celor vinovaţi de dezastrul ţării ;

c) celor care s-au refugiat în ţările cu care România este în stare de război ori

s-au refugiat în străinătate după data de 23 august 1944 .

d) Bunurile agricole ale cetăţenilor români care s-au înscris voluntar pentru a lupta împotriva Naţiunilor Unite ;

e) Toate moşiile care depăşeau  50 ha de pământ ."

- Suprafeţele vor fi fixate în funcţie de rezervele de teren ( art.14 ) , plafonul maxim fiind de 5 ha ( art.15 ) .Legea limita circulaţia fondului funciar, interzicând partajul, vânzarea sau ipotecarea ( art. 20 ) .(M.O. nr 68 ).

-Pe 12 apr., a fost publicat Regulamentul de aplicare

-Pe 25 apr., s-a constituit Comisia Centrală apoi  Comisiile locale ptru reformă.

În presa fedenistă erau publicate reportaje extaziate despre împărţirea moşiilor din diverse judeţe, sub conducerea unor "comitete cetăţeneşti" ale Frontului Plugarilor .

( România Liberă, Scânteia, 23 mart.'45 şi următoarea perioadă )

[ N.B.: abia pe 5 iunie 1947 reforma agrară din 1945 va fi  declarată "act de guvernământ "

În art.unic se arăta :" Lucrările pentru înfăptuirea reformei agrare săvârşite de organele prevăzute prin legea din 23 martie 1945,regulamentul ei şi deciziile complementare ale Ministerului Agriculturii şi Domeniilor sunt acte de guvernământ şi nu pot fi atacate de justiţie pe nici o cale." (Legea 177 /5 iun.'47 ) ]

/ 19 apr.'45. Minister.Agr. Decret 825: rechiziţionarea  maşinilor agricole

Proprietarii de tractoare şi alte maşini agricole au fost obligaţi să le pună la dispoziţia comisiilor de reformă agrară.

/ 3 mai.'45.Decret-lege 351:încadrarea juridică pentru speculă şi sabotaj.

Eradicarea speculei ilicite şi sabotajului economic .

[LD:  În practică , cu încadrarea  la atari speţe de infracţiuni, au fost arestaţi şi condamnaţi abuziv  "chiaburii " şi alţi "duşmani de clasă " .]

/ 20 iun.'45 :Conferinţa pe ţară a Camerelor Agricole

Cu acest prilej, C. Agiu (lider PCR, subsecretar de Stat la Agricultură ) încearcă să risipească îngrijorarea agricultorilor că în România s-ar recurge la colectivizare : <Guvernul ţine cont de  realităţile naţionale , de specificul lor şi ca atare nu are gândul de a introduce noi metode de exploatare agricolă, verificate ca valoroase, în alte părţi, dar care nu se pot transpune aidoma la noi . >

/16 iul.'45.Decret -lege 565 :statul - unicul cumpărător al produselor  agricole.

LD: Prin aceste decrete-legi, Statul a devenit unicul achizitor şi vânzător de produse agricole , lăsând ţăranilor doar strictul necesar propriilor nevoi .Apoi s-au stabilit cote obligatorii .

Pe lângă  relativitatea exprimată de " propriile nevoi " ale producătorului, această lege a fost aplicată discreţionar , cu o pronunţată tentă de "luptă de clasă ". Cf legii , statul - în calitate de unic cumpărător -  "va lăsa" producătorului cantitatea necesară propriilor nevoi .

/ 26 iul.'45.Min. Agric.Decret 2363 : obligativitatea predării seminţelor

Cultivatorii de cereale au fost obligaţi să livreze seminţe Institutului Naţional al Cooperaţiei ( M.O.167 )

/ 7 sept.'45. Min. Agric.Decret 2470: vânzarea plantelor-păstăi

Prin acest decret,producătorii de plantele păstăi  - soia, mazărea, fasolea  - erau obligaţi să le vândă armatei şi Cooperaţiei , păstrând pentru ei doar  "necesarul consumului în familie " ( art. 2  )  ( M.O. 203 ).  

/ 16 sept.'45.Preşed. Consil. de Min. Decret 2488 : vânzarea cartofului 

Regimul vânzării şi consumului cartofului  ( M.O. 218 ).

/ 13 oct.'45. Min. Agric.Decret 2583: vânzarea plantelor oleaginoase

Producătorii de plante oleaginoase erau obligaţi să predea I.N.Cooperaţiei cantităţile deţinute, având dreptul să reţină ptru familie , câte 60 kg / de persoană ( art.1/  b. ) ( M.O. 23 ).

/ 26 oct.'45.Consil. Superior al Economiei Naţionale - preşed. Gheorghiu-Dej

[LD: Această  structură supra - guvernamentală a  asigurat controlul partidului , în toate domeniile  economice .Ghheorghiu -Dej, secretar g-ral al PCR, era  ministrul Comunicaţiilor . Prin numirea  ca preşed. al CSEN ajunge să aibă cuvântul hotărâtor  la toate departamentele economice .

/ 1945.HCM nr.4 (Decret lege 312  ): confiscarea averii  criminalilor de război

Prin Decizia 3071 a Minister. Agric. şi Domeniilor, toate confiscările au stipulat trecerea în patrimoniul statului , inclusiv a pământului .

[ Vezi la tabloul Guvernanţi, demnitari - victime ]

1946

Aceeaşi echipă până la 1 dec.46:

-Romulus Zăroni- Agricultură şi Domenii ; Const. Agiu- subscrt. de Stat

- Anton Alexandrescu- Cooperaţie

-Teohari Georgescu - Interne ;Virgil Stănescu ,  Ion Burcă - subsecretari Interne

- Lucreţiu Pătrăşcanu - Justiţie

/ 10 ian.'46:Jurnal nr. 1532 : Aplicarea reformei agrare

În M.O.se publică Jurnalul Consiliului de Miniştri privind aplicarea reformei agrare.

După ce "împărţirea pământurilor" se făcuse ,în mare parte , producând  tot felul de nemulţumiri, perturbări de proprietate şi abuzuri , s-a dat acest Jurnal retro ' care a produs noi nemulţumiri şi abuzuri. Alte Jurnale,Decrete, Ordine şi Instrucţiuni, vor fi date  pe tot parcursul anilor 1946-'47, pentru a desăvârşi operaţiunea de împroprietărire. ( M.O. nr. 10, 11 ian.'46 ; M.O. nr.220, 22 sept.'46 ; M.O. nr. 276 ,27 nov.'46....) 

/16 febr.'46 : Decret-lege nr.68 : colectarea de produse agricole, vegetale şi animale

Decretul prevedea ,pe de o parte, colectarea produselor de la ţărani , în schimbul unor produse industriale şi alimentare .

/ 18 mart.'46: Jurnal nr.280 :Comisie interministerială ptr.însămânţări

Prin acest Jurnal al Consil.de Min, Ministerul Agriculturii şi Domeniilor instituie o Comisie interministerială de coordonare a campaniei de însămânţări de primăvara'46.

Acţiunea se transformă într-o  presiune organizată pe plan local, de scoatere a ţăranilor la lucru ,în orice condiţii şi cu orice mijloace .Satele sunt invadate cu "lămuritori" .

/ ian.- mart.'46: comuniştii împart pământ şi titluri , negând  intenţia colectivizării

[ LD: În plină campanie electorală,pentru a-şi atrage ţărănimea, comuniştii se întrec în a înmâna acte de proprietate pe pământuri ce nu aparţineau statului în mod legal.

Cea mai des utilizată promisiune - cu diverse prilejuri şi sub diverse formulări - a fost asigurarea că PCR , Frontul Plugarilor şi aliaţii săi din FND , nu intenţionează să introducă în România colhozul , de care ţăranul român era înfricoşat  ]

/Vasile Luca : <...noi n-am pus şi nu punem problema colectivizării .Am luptat şi luptăm pentru împroprietărirea ţăranilor săraci .> ( Scânteia , 7 ian.'46 )

/Comisia interministerială ptr. reforma agrară vizitează judeţele pentru a pregăti debutul împărţirii pământului la ţărani. Se hotărăşte ca primul titlu de împroprietărire să fie înmânat de dr. Petru Groza ( Scânteia , 30 ian.'46 )

- Tânărul istoric Dan Amedeo Lăzărescu , redactor la oficiosul PNL-Dinu Brătianu , analiza  problema reformei agrare  ca pe o serioasă problemă economică şi socială.

Constatând graba cu care guvernul Groza trecuse la executarea ei ,se  întreba  <dacă această politică nu ţinteşte cumva să facă într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat din colectivizarea în agricultură , o necesitate economică şi politică .>( Liberalul, 22 febr.'46 )

/ Dinu Brătianu la o adunare liberală la Câmpulung- ţinută sub presiune şi ameninţări - critică "reforma agrară " şi modul ei de aplicare de către guvernul Groza , prin care <nimeni nu mai este stăpân pe proprietatea rurală şi nimeni nu mai are rîvnă să facă o cultură naţională.>

( Liberalul, 24 febr.'46 )

- 82 de săteni don com.Valea Dragului ( Ilfov )depun o Plângere , nemulţumiţi de felul cum se împarte pământul în comuna lor ( Dreptatea, 8 mart.'46 )  

/România liberă acuză PNŢ de <înfometarea ţării în 1945 >, de faptul că fostul său ministru al Agriculturii în guvernul Rădescu ,prof. Hudiţă , <lucrase timp de câteva luni,  în numele partidului său , la compromiterea campaniei agricole.> (România liberă, 9 mart.'46 )    

-Pe 25 mart.'46, I.Şraier- membru în Comisia interministerială a reformei agrare - declara că pământurile au fost deja împărţite , urmând a fi înmânate doar titlurile de proprietate :

< Atunci când ţăranul va avea în mână titlul definitiv de proprietate , el va şti că pământul este de acum pentru totdeauna al lui, şi va şti de asemenea şi cine i l-a dat >( Scânteia, 25 mart.'46)

- Pavel Chirtoacă începea articolul său cu o demascare ,care va face epocă în mentalul ţărănesc : <Duşmanii proprietăţii ţărăneşti sunt maniştii şi brătieniştii ce prezintă împroprietărirea ţăranilor drept un pas dintr-un vast plan diabolic al comuniştilor de desfiinţare a oricărei proprietăţi >.Liniştea  ţărănimea cu o lămurire :guvernul Groza <va veghea ca niciodată să nu se întâmple aşa ceva, ca nici o atingere să nu poată fi adusă dreptului de proprietate al ţăranilor . >( Scânteia, 4 apr.'46 ) 

/Nicolae Moraru : <Noi n-am pus şi nu punem chestiunea colectivizării . Am luptat şi luptăm pentru împroprietărirea ţăranilor săraci . > ( Scânteia , 8 apr.'46 ) 

- 4 mai.'46 .Petru Groza înmâna primul titlu de proprietate la Zalău.

[ Plecat din Bucureşti, în preziua începerii procesului mareşalului Antonescu ]  

/  iun.'46 : campanie electorală pentru ţărani

[ LD: campania electorală oficială se deschide fără să existe o lege electorală , fără a fi fixată data alegerilor .Vezi amănunte în legătură cu campania şi legea electorală la Tablou Parlament, parlamentari-victime ] 

-  2 iun.'46. Campania se deschide la Iaşi, cu un mare miting electoral , la care Petru Groza  ţine să sublinieze continuarea şi respectarea  tradiţiilor :  < Datinile noastre strămoşeşti, trecutul nostru, Regele nostru, biserica noastră , proprietatea individuală sunt lucruri la care noi ţinem. Nu facem colhozuri, aşa cum vă sperie partidele istorice.[...] Noi nu numai că nu urmărim desfiinţarea proprietăţii individuale , dar o întărim chiar , făcând ca sute şi sute de mii de noi proprietari plugari să ia fiinţă în această ţară.> ( Scânteia, 3 iun.'46 )

[N.B.: La Plenara CC al PCR din 3-5 mart.'48, va începe colectivizarea forţată a agriculturii : Sesiunea extraordinară a MAN din 27-30 apr.'62 , consfinţea încheierii colectivizării ]

- Pe 9 iunie , în cadrul congreselor regionale ale Frontului Plugarilor la Craiova şi Piteşti,

Petru Groza împarte  iarăşi titluri de proprietate.( Cu această ocazie, pentru că nişte elevi şi studenţi s-au manifestat "ostil " , au fost arestaţi şi condamnaţi la închisoare ]

- Pe 13 iunie ,în cadrul campaniei pre -electorale,Petru Groza  împărţea titluri de proprietate la Roşiorii de Vede ( Telorman ) 

-Pe 30 iunie, în cadrul unui miting preelectoral BPD la Constanţa , Mihai Ralea ( ambasadorul României în SUA ) împarte titluri de proprietate.

Victor Duşa ( PCR ) arată că în jud.Constanţa s-au expropriat 62.772ha de la 800 de moşieri şi au fost împroprietăriţi 17.739 ţărani , cu o suprafaţă totală de 56.496 ha .

Au fost formulate 600 de contestaţii , din care 350 admise.

- 1 iul.'46.Traian Săvulescu -subscrt. de stat la Ministerul Agricult.- prezintă stadiul aplicării reformei : De la 5 mai ( primul act înmânat de Groza la Zalău ) , acţiunea a continuat în Blaj, Iaşi, Craiova, Piteşti Roşiorii de Vede, Vâlcea, urmând să continue la Timiş-Torontal, Constanţa şi Brăila .Din totalul de 660.000 titluri , s-au transmis în judeţe 50.000 , 15.000 fiind împărţite ţăranilor .

- 7 iul, în cadrul campaniei electorale a Fr.Plugarilor, la Bacău şi Focşani , Petru Groza însoţit de Chivu Stoica ( vicepreşed. CGM )  împart titluri de proprietate .

În aceeaşi zi, Teohari Georgescu şi Traian Săvulescu  în miting electoral la Gonţeşti  ( Dâmboviţa ) împart titluri de proprietate. Săvulescu spune că în jud.Dâmboviţa au fost expropriate 234 moşii , în folosul a 21.624 ţărani .

/ 1 iul.'46: bilanţul reformei agrare .

Traian Săvulescu -subscrt. de stat la Ministerul Agricult.- prezintă stadiul aplicării reformei : De la 5 mai ( primul act înmânat de Groza la Zalău ) , acţiunea a continuat în Blaj, Iaşi, Craiova, Piteşti Roşiorii de Vede, Vâlvea, urmând să continuie la Timiş-Torontal, Constanţa şi Brăila .

Din totalul de 660.000titluri , s-au transmis în judeţe 50.000 , 15.000 fiind împărţite ţăranilor .

/ 6 iul.,20 aug.'46:Decizii nr 1249 , nr. 1548 :păşunatul vitelor

Prin această Decizie, Ministerul Agriculturii şi Domeniilor reglementa sever şi abuziv condiţiile de păşunare a vitelor, încălcând cutumele locale tradiţionale .( M.O. 196, din 26 aug.'46 )

 

/ 8 iul.'46:Decizia nr.1547 :reglementarea vânzării de cereale

 Prin această Decizie, Ministerul Economiei Naţionale instituie dispoziţiuni severe şi abuzive privind vânzarea de cereale de către producători. (M.O. nr.157, din 10 iul.'46 )

/13 iulie'47.Campania electorală ( faza III )

- 27 iul.Miting electoral Piteşti ( Argeş ) Teohari Georgescu : <ţăranului care nu înţelege aşa uşor adevărata faţă a partidelor istorice  [...]  dezminţim zvonurile privind colectivizarea pământului , colhozuri şi aşa mai departe [... ] comuniştii au sprijinit şi sprijină în primul rând plugărimea ca să ia în stăpânire pământul ce i se cuvine  > ( Scânteia, 28 iul.'46 )

-Pe 1 oct., în campanie electorală BPD la Alba Iulia,  ministrul Agriculturii ,Romulus Zăroni împarte titluri de proprietate.

/ 11 sept.'46: Decizia nr.3348 :predarea obligatorie a legumelor

Prin această Decizie, Preşedinţia Consil.de Min. obliga producătorii de cartofi, ceapă, varză şi zarzavat de toamnă , să predea întreg disponibilul organelor de colectare.

( M.O. nr.211, 12 sept.'46 )

/ 13 sept.'46 Legea 212 : comerţul cu cereale

Prin Decizia 841 , Minist. Agr. stabilise  sancţiunile ptru transportatorii neautorizaţi  de cereale , făină, mărfuri alimentare supuse raţionalizării ( floarea soarelui, cartof, mazăre, fasole ş.a. )

-S-a înfiinţat apoi Oficiul Naţional pentru Achiziţionarea Cerealelor  (Legea 863 ).

/ 8 oct.'46: Jurnal nr. 1447 : Comandament ptr.ţinuturile înfometate .

Mii de ţărani înfometaţi din Moldova şi răsăritul Munteniei , au luat  drumul pribegiei .

Prin acest Jurnal al Consil.de Min., se înfiinţează un Comandament special  ptr. ajutorarea ţinuturilor înfometate .

/ 15 oct.'46:Jurnal nr. 1526 : Desfiinţarea Comisiile de colectare .

În urma conflictelor cu ţăranii, în faţa abuzurilor  săvârşite de Comisiile de colectare,  prin acest Jurnal se desfiinţează Comisia Interdepartamentală pentru organizarea colectării cerealelor. Departe de a limita hăituirea ţăranilor, se caută forme mai eficiente şi radicale.

/Oct.'46. Decret-lege : Tribunale populare contra speculei şi sabotajului  

[ LD: un scenariu-semnal a prefaţat introducerea legii : "demascarea" unor "sabotori" în Scânteia ; un "succes muncitoresc" în luptă cu reacţionarii ; o hotărâre a  Plenarei CC al PCR  privind combaterea speculei şi o lege anunţată de ministrul Justiţiei .

În materie de legiferare privind  infracţiunile săvârşite de civili ,Lucreţiu Pătrăşcanu a hotărât ,pur şi simplu , transferarea competenţei Curţilor Marţiale, la Tribunale Populare, "instanţe speciale" propuse de sindicate .

Acestei legi i-au căzut victimă mii de moşieri , negustori, industriaşi ( până la efectiva naţionalizare din 1948 ) , zeci de mii de ţărani declaraţi "chiaburi" sau mijlocaşi , cărora , pe lângă condamnare, li s-au confiscat averile.

Nu ştim unde se păstrează arhivele proceselor judecate de "tribunalele populare" .

Dacă ele s-ar fi deschis cercetării şi publicării după 1989, sutele de mii de procese de "retrocedare"  n-ar fi fost tergiversate până în zilele noastre, sau n-ar fi fost respinse în serie  .

De data aceasta de o justiţie "democrată" , bazată pe legi"democrate"  ]

- Pe 7 oct.,era anunţată arestarea a  38 de proprietari de batoze şi mori din jud.Alba

(care refuzaseră să predea la colectare cotele din uium ) şi 20 de "traficanţi de cereale " din jud.Dolj ,  pretorul plăşii  Bârca ,un preot şi un plutonier de jandarmi , acuzaţi că <instigă contra colectărilor >

-Pe 14 oct., Plenara CC al PCR stabilea să fie iniţiate o serie de < acţiuni energice pentru combaterea speculei >

-Pe 16 oct.'46, Pătrăşcanu anunţa apropiata terminare a  legii ,avertizând  pedepsele prevăzute urmau  să fie severe , rapide şi masive .."Speculanţii " urmau să fie judecaţi de "instanţe speciale" propuse de sindicate , iar constatarea infracţiunilor putea fi făcută atât de organele oficiale cât şi ale populaţiei civile.

- Pe 17 oct.'46,presa comunistă s-a grăbit să publice ante-proiectul de lege, în domeniul alimentaţiei  ( la care se adăugau alte speţe ).

Urmau să fie pedepsiţi  cu muncă silnică pe viaţă şi amendă între 10 milioane şi 10 miliarde , cei ce "distrugeau produsele" , comercianţii care "doseau" alimentele, cei ce îndemnau la încălcarea obligaţiunilor legale cu privire la predarea produselor , mandatarii şi colectorii care <le însuşesc , sustrag ,trafică ,întrebuinţează sau schimbă destinaţiunea lor legală> , cei ce <deţineau cantităţi mai mari decât nevoile > , cei ce confecţionau  cartele şi bonuri false.

Erau pedepsiţi cu muncă silnică între 5-25 ani şi amendă între 5 -500 milioane :  cei ce <vând produse a căror vânzare nu este permisă >  , cei ce <refuză să vândă în cantităţile şi calităţile şi în ordinea stabilită de autorităţi >  şi cei ce < pretind un preţ superior celui stabilit de acestea > .

Procesele - se prevedea în proiect - urmau să fie judecate de "instanţe speciale" , alcătuite de un magistrat preşedinte şi doi membri traşi la sorţi de pe listele propuse de sindicate .

Constatarea infracţiunilor - se specifica în proiect - urma să se facă de  organele oficiale şi de cele ale populaţiei civile.

- La câteva zile , PNL îşi exprimă opinia dând un judicios avertisment : noua lege era categoric    <o puternică armă politică , nu atât prin gravitatea pedepselor ce se aplică, ci mai ales prin organizarea de instanţe judecătoreşti > , urmând ca justiţia să se distribuie nu de magistraţi , ci de sindicate , fără a se mai călăuzi de texte de legi, pentru că <factorul politic va fi cel determinant în darea hotărîrii .> ( Liberalul, 20 oct.'46. )

/ 13 dec.'46:Decret-lege nr. 939 : Naţionalizare agrară:REAZIM=regia proprietăţii de stat

Legea privind "Regia Autonomă a Exploatărilor Agricole , Zootehnice , a Industriei Agricole şi Maşinilor " prin care sunt trecute  în proprietatea regiei - deci a statului  :  266 ferme ( 60.000ha ),127 centre agricole ( 4.332ha ),127.297 pământ arabil (păşuni , stufăriş ) ,30 pepiniere (1.000 ha ), 343 loturi zootehnice ( 2.224 ha ) ,17.000 capete animale de rasă ,211 centre de maşini agricole,( 3.135 tractoare,2.000 batoze ,5.000 semănători)  terenurile agricole şi proprietăţile Oficiului Naţional al Colonizărilor.( M.O. nr.256 , 27 nov.'46 )

/ 15 dec.'46: Decizia nr. 1148 :preţuri maximale la derivatele grâului.

Decizia Ministerului Economiei Naţionale.( M.O. 291, 16 dec.'46 )

¤ GUVERN Groza ( -II-  ) :1 dec.'46 - 29 dec.'47

Traian Săvulescu - Agricultură şi Domenii ; Const.Agiu - subsecrear ;Romulus Zăroni- Cooperaţie

Gh.Gheorghiu Dej- Economie Naţională ;Teohari Georgescu- Interne ; Ion Burcă, Marin Florescu - subsecretari la Interne ;Lucreţiu Pătrăşcanu - Justiţie

1947

/ 8-9 ian.'47.Plenara CC al PCR  : Secţia agrară a structurilor de partid

La acea dată, din totalul de 704.857membri PCR, 264.253 se aflau în mediul rural .  De aceea comuniştii au hotărât crearea structurilor agrare paralele ,

care se vor impune deasupra structurilor administrative.

/14 ian.'47.Decizia 3936 :interzicerea tăierii unor păsări: curcă şi  gâscă

Decizie luată de Ministerul Economiei Naţionale ( M.O.nr.14, 17 ian.'47 )

/14 ian.'47 . Decizia 3945: interzicerea comercializării peştilor sturioni

Decizie luată de Ministerul Economiei Naţionale ( M.O. nr.14, 17 ian.'47)

/15 ian.'47.Decizia nr.54 :Norme de încheiere  a Reformei Agrare

Ministerul Agriculturii şi Domeniilor publica aceste Norme , menite să încheie lucrările reformei agrare .( M.O. nr.15 , 18 ian.'45 )

/15 febr.'47. Reglementarea dijmei

Agricultorii erau înştiinţaţi prin presă ,de ministerul Agriculturii şi Domeniilor ,  practicarea dijmei este liberă, şi că la  împărţeala roadelor , două părţi reveneau celui ce munceşte şi o parte proprietarului . Măsura a fost valabilă până în toamna anului'47, când dijma a fost interzisă 

/15 ian- 5 iunie 1947.Legea 177 :reforma agrară din 23 mart.'45 - "act de guvernământ "

[LD: este de remarcat maniera prin care a fost legiferată retro' reforma agrară din 23 martie'45, încălcând Constituţia în vigoare  - care garanta dreptul la proprietate -  înglobând în ea suita de presiuni ,abuzuri şi acţiuni haotice petrecute în acea perioadă.

Motivaţia propagandistică a protejării ţărănimii, era dublată de enunţarea voalată a unor intenţii viitoare privind "îndrumarea " ţărănimii  către exploatarea pământului  prin "cooperative" - instituţie cu care ţăranul român era familiarizat - fără a se pomeni de colectivizare sau de colhozuri .Această şmecherii terminologice - întovărăşiri agricole , cooperative agricole de producţie - vor fi folosite şi în anii următori când , prin colectivizarea forţată, ţăranii vor fi deposedaţi  de proprietatea asupra pământului .

Vezi pe larg la Tabloul - Ţărănimea-victimă ]

- Pe 15 ian.'47, prin Decizia nr.54 ,Ministerul Agriculturii şi Domeniilor publica  Normele menite să încheie lucrările reformei agrare .( M.O. nr.15 , 18 ian.'45 )

-Pe 5 iunie , Parlamentul a dezbătut şi adoptat o lege cu un articol unic : < Lucrările pentru înfăptuirea reformei agrare săvârşite de organele prevăzute prin legea din 23 martie 1945,regulamentul ei şi deciziile complementare ale Ministerului Agriculturii şi Domeniilor sunt acte de guvernământ şi nu pot fi atacate de justiţie pe nici o cale.>

În expunerea de motive la lege, ministrul Agriculturii, Traian Săvulescu, sublinia faptul că legea urmărea  "întărirea proprietăţii ţărăneşti , determinarea ,consolidarea şi îndrumarea ei către o mai bună exploatare , prin cooperative>  , pentru ca munca ţărănească <să se integreze cu un plus în economie, nu cu un minus .>

 Singura opoziţie parlamentară a venit din partea grupului Tătărescu – vice prim-ministru, ministru Afacerilor Străine-  care a arătat ,cu argumente de drept , că actele diverselor organe administrative (care operaseră aşa-zisa reformă agrară  )  nu puteau fi încadrate în "acte guvernamentale "( cf. Memoriului publicat în Drapelul din 6 iun.'47 )  

Comentând poziţia lui Tătărescu , PNŢ avertiza opinia publică că < PCR nu poate ierta şi nu va ierta d-lui Tătărescu actul publicat .Aşteaptă doar un moment prielnic pentru a-i plăti cu dobândă >( Dreptatea 6 iun.'47 ).

/ 17-19 mart.'46.Congresul I al Sindicatelor salariaţilor agricoli

/5 iun.'47. Legea 203: reglementarea circulaţiei "imobilelor agricole"

[ LD: Noţiunea de "imobil agricol" desemna pământul ( spre deosebire de cele "mobile" în care intrau atelajele, uneltele, vitele de tracţiune ş.a. ).

Prin această lege, se hotăra dreptul de preemţiune al statului în cazul unor suprafeţe agricole rămase neîmpărţite sau cele confiscate .

Prin ordine ulterioare ,aceste pământuri au fost date spre folosinţă şi administrare , după bunul plac, la diverse ministere (Agricultură, Interne , Armată ş.a ).După colectivizare, parte din aceste pământuri, de la caz la caz,  au fost date fie  CAP-urilor ,fie  GAS -urilor, fie  faimoaselor "gospodării de partid"  sau "gospodării anexe" ale MAI, Securitate ş.a.

Pentru a se pierde urma autorilor şi profitorilor acestei legislaţii spoliatoare, după căderea regimului totalitar-comunist, "legea  Iliescu "  ,prin prevederile ei,  a făcut imposibilă reconstituirea "imobilelor agricole" , având drept consecinţă miile de procese aflate pe rolul tribunalelor , până în ziua de astăzi. ] 

Tot pe 5 iunie s-a  adoptat şi legea pentru reglementarea circulaţiei imobilelor  agricole ,prin care,pe de o parte ,  au fost declarate nule înstrăinările de terenuri agricole din epoca de secetă (1 august'46-23 iun.'47 ) , pe de altă parte , a consacrat dreptul de preemţiune a statului .( M.O. nr. 140 / 23 iun.'47 )

...Chiaburofobia comunistă

[LD: considerat în interbelic un partid de "centru-stânga" ,PNŢ făcuse din ridicarea ţărănimii de mijloc , a gospodarilor satelor,ţinta doctrinei şi programului său guvernamental. Nimic mai firesc , de aceea , ca acest partid să sară în apărarea acestei categorii năpăstuite de  comuniştii ajunşi la putere. ]

-  Pentru economiştii şi sociologii de "stânga" - titrează oficiosul PNŢ- <toate calamităţile ce se abat asupra satelor nu provin decât de la elementele înstărite , fruntaşe , ale clasei ţărăneşti .

De la chiaburi , care sunt prin definiţie necinstiţi, hrăpăreţi, speculanţi etc.. >  ( Dreptatea, 10 iun.'47 ).

/ 7 iun.'47.Legea  177 : interpretarea  privitoare la infaptuirea reformei  agrare

Articol unic: < Lucrările pentru înfăptuirea reformei agrare săvârşite de organele prevăzute prin Legea Nr. 187 din 23 Martie 1945, regulamentul ei si deciziunile completatoare ale Ministerului Agriculturii si Domeniilor, sunt acte de guvernământ si nu pot fi atacate în justiţie pe nici o cale. Dispoziţiunile prezentei legi vor putea fi invocate pentru prima data şi în instanţa de recurs.>  (MO nr . 127 din  7 iunie 1947 )

/ 23 iun.'47.Legea 203: regimul juridic al imobilelor agricole 

Art. 2 : Imobilele agricole nu se pot dobândi prin acte intre vii decât cu autorizaţiunea si cu respectarea dreptului de preemtiune al Statului, dupa distinctiunile si potrivit prevederilor legii de fata.

Transmiterea proprietatii terenului agricol nu se poate face decat prin acte autentice si transcrise.

Art. 37 : Sunt nule de drept actele de instrainare facute in alt mod sau fara autorizatiune si cu violarea dispozitiunilor art. 6, 12 si 29. Nulitatea este de ordine publica si poate fi invocata de orice parte interesata, de Ministerul public si de Ministerul Agriculturii si Domeniilor.   

Art. 42 : Instrainarile de terenuri agricole prin acte cu titlul oneros sau gratuit facute de agricultori cu o proprietate sub 5 ha la alte persoane decat descendentii pana la gradul trei, dupa 1 August 1946 si pana la publicarea prezentei legi, in regiunile care au suferit din cauza secetei, sunt presupuse ca au fost facute sub imperiul constrangerii si ca atare sunt declarate nule.

    Daca se constata ca vanzatorul, posterior actului de vanzare, a cumparat alt teren agricol, loc de casa sau casa in oras sau la tara, vanzarea nu se declara nula. Regiunile care au suferit din cauza secetei vor fi determinate prin deciziunea Ministerului Agriculturii si Domeniilor.

/ 26 iunie'47 .Decizia nr.4322 : cote obligatorii la cereale.

Prin această Decizie a Ministerului Industriei şi Comerţului  s-au stabilit cotele de predare şi modul de colectare al cerearelor ( M.O. nr.143, 26 iun.'47 ) 

...Istoricul C.Daicoviciu ( subsecret.de stat la Aprovizionare ) explica ziariştilor că la baza deciziei stă dorinţa ca ,prin vânzarea obligatorie statului de către producători a unei părţi din producţie - la preţul stabilit de stat - se asigură hrană la populaţie .

- Silviu Brucan făcea "educaţie patriotică" : ţărănimea "săracă şi mijlocaşă" să ajute autorităţile la colectare ,pentru că ei ştiu <câte grâne s-au făcut pe pământurile chiaburilor şi moşierilor expropriaţi > .Ţăranii trebuiau  să fie "ochi şi urechi " şi <să demaşte toate şiretlicurile chiabureşti > ( Scânteia, 11 iulie '47 )

/ 14 iul.'47 . Legea 247 :împroprietărirea transferaţilor în Banat

[LD :un "model" practicat la scară mare în URSS ( pentru a modifica demografic structura etnică în teritoriile anexate ) aplicat în România. În locul nemţilor, şvabilor şi saşilor bănăţeni  (deportaţi în URSS ,Dobrogea sau  Bărăgan ), au fost "strămutate " familii  diverse din restul ţării : moldoveni din regiunile înfometate ; aromâni -macedoneni din Dobrogea ; basarabeni şi bucovineni refugiaţi din teritoriile anexate de sovietici . )

Legea a stabilit finanţarea operaţiunii de aşezare definitivă în Banat a populaţiei transferate din alte regiuni ale ţării şi împroprietărirea lor. ( M.O.nr. 158, 14 iul.'47 )

/ 14 iul.'47 : Decizia nr.992 :anularea vânzărilor de pământ din timpul secetei .

Prin această Decizie a Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, s-au precizat judeţele bântuite de secetă, în care vânzările de pământ din perioada 1 aug.'46-23 iun.'47 ,au fost declarate nule. 

/27 aug.'47 : Decizia 1204 : interzicerea arenzii şi dijmei

Prin această Decizie a Ministerului Agriculturii şi Domeniilor ,s-a reglementat modalitatea de exploatare a tuturor terenurilor - arabile, vii ,grădini de zarzavat, păşuni, fâneţe, livezi .

Prin ea  a fost interzisă arenda şi dijma.

Măsura a lovit atât  în proprietarii înstăriţi , cât şi în ţăranii cu pământ puţin şi braţe de muncă numeroase, care utilizau aceste forme contractuale.

/ 1-26 sept.'47 :Legea 306: perceperea în natură a impozitelor agricole

 Aşezarea şi perceperea în natură a impozitelor pe veniturile proprietăţilor agricole . ( M.O. 200, 1 sept.'47 ).Judeţele şi plăşile din ţară s-au încadrat în patru regiuni , pe baza producţiei medie la ha  a recoltei anului '47 ( M.O. din 9 sept.) , Ministerul de Finanţe stabilind cuantumul.( MO ,27 sept.'47 )

 / 31.dec.'47.Cote obligatorii la  grâu

Gheorghe Gheorghiu-Dej- ministul Industriei şi Comerţului ,în guvernul Groza  -  ca preşed. al Comisiei Economice Naţionale , anunţă că a decis fixarea unei cote de grâu către stat , pentru a asigura pâinea populaţiei urbane.

/ 1947.Legea 91 :  regimul pământurilor absenteiştilor

¤ GUVERN Petru Groza ( -III-) : 30 dec.'47-14 apr.'48

[ După abdicarea Regelui Mihai ]

Traian Săvulescu- Agricultură şi Domenii ;Const-Agiu - subscrt-de Stat -Agr. şi Domenii              

Romulus Zăroni- Cooperaţie ; Const. Daicoviciu - subscrt. de stat- Aprovizionare ;

Teohari Georgescu  - Interne ; Ion Popescu, Grig.Geamănu - subscrt. Interne

Lucreţiu PĂtrăşcanu - Justiţie

1948

/ 25 ian.'48: Recensământul agricol din R.P.R.

( Gr.Golopenţia şi Onică , Rezultate provizorii- Institutul Central de Statistică , Bucureşti, 1948.

/ 27 ian.'48.Legea 10 : reglementarea juridică a bunurilor confiscate, intrate în patrimoniul statului la termenele hotărârilor judecătoreşti .

/ 9 apr.'48.Gheorghiu -Dej * :garanţii pentru respectarea proprietăţii private

<[...] proprietatea privată şi dreptul de folosinţă sunt recunoscute şi garantate de Stat.[:::] Constituţia noastră va consacra proprietatea pământului pentru cei ce-l lucrează >

¤ GUVERN Petru Groza ( -IV-) : 15 apr.'48- 2 iun.'52 

.Gheorghiu-Dej- primvicepreşed.alConsildeMin.;preşed.Consil.Econom.Superior ; preşed. Comisiei de Redresare Economică ; coordonator al ministerelor economice .

Traian Săvulescu -vicepreşed C.M.; coordonator al Ministrr. Agricultşi Silvicult. ;

Vasile Vaida- ministru Agriculturii

Teohari Georgescu - Interne;

Lucreţiu PĂtrăşcanu - Justiţie

[ NIc.Ceauşescu : între  1948-1950, este locţiitor al ministrului Agriculturii

 / 2 mai'48.Decret 33:  reglementarea juridică a GAS şi SMT

Prin acest Decret, se reglementează juridic administraţiile Fermelor de stat şi  a  Staţiunilor de Maşini şi Tractoare ( M.O.17 )

/ 23 iun.'48.Legea 203: regimul juridic al imobilelor agrare

Este a II-a  reglementare ( după cea din 7 iun.'47 ) privind circulaţia şi regimul juridic al  pământului . ( MO 40 )  Vor urma şi alte modificări ( '51, '52 )

/ 2 iul.'48 .Decret 119 : Comisia Planificării Economiei Naţionale

Comisia urma să elaboreze planul general de dezvoltare a economiei naţionale , conform directivelor şi obiectivelor economico-politice  ( art. 2 ) , repartizând pe ministere sarcinile , pentru realizarea obiectivelor fixate de Consiliul de Miniştri ( art 4 ) , preluând o parte din atribuţiile Consiliului Economic Superior

 ( art. 15 ) , sau, mai bine zis, întărind rolul lui  Gheorghiu Dej .  M.O 50 )

/ 6 iul.'48.Decret 121:regimul colectării cerealelor

O parte din surplusul cerealelor urma să fie colectat , restul urmând să rămână la producător pentru sămânţă ,consum şi vânzare ( art.2 ) . Colectarea urma să se facă la treierat, la batoză  ( art.8 )

Cotele erau fixate de Comisia de Stat pentru Colectarea Cerealelor,, nu de Comisiile existente în comune  . ( M.O. 153 )

/ Oct.- dec.'48 .PCR: lansarea ideii de colectivizare

- Ana Pauker  declara într-un interviu că victoria socialismului nu este posibilă fără colectivizarea agriculturii. ( " Universul ", 2 oct.'48 )

-Teohari Georgescu : elogia beneficiile colectivizării  ( Universul, 7 nov.'48 )

-Gheorghiu Dej :<unirea ţăranilor în  gospodării colective este unicul mijloc de a scăpa ţăranii de sărăcie >, dar avertiza că <sub nici un motiv şi în nici un caz, ţăranii  nu trebuie constrânşi să intre în colectivă .> ( 27 dec.'48 )   

/1 nov.'48.Min.Agr.Deecizia 1182 : interzicerea comerţului cu brânză şi unt

Interzicerea comercializării brânzei , untului  şi altor  produse lactate de către crescătorii de animale. (M.O.255 / 2 nov.'48 ) 

/ ? 1948:Decret-lege 207 :"crimă contra păcii "

- "Crima contra păcii " ( penalizată prin  Decretul -lege 207 /1948 ), pentru unele acţiuni militare şi de rezistenţă  în lunile dinaintea ieşirii armatei române din războiul antisovietic  (1 mai-23 august 1944 )pe teritoriul Bucovinei şi Moldovei reocupate de sovietici, pentru < efectuarea incursiunilor în Uniunea Sovietică şi a lucrărilor de spionaj >

Cu acest decret au fost arestaţi şi condamnaţi numeroşi militari ai armatei şi civilii din zonă , consideraţi a fi printre primii "duşmani ai URSS şi Armatei Roşii eliberatoare."

/ 1948 : Noul Cod Penal -art.25,58, 121 ,209 ,267 ,325,327 ş.a.

[LD: textul acestor  articole  figurează în variante deosebite , în lucrările de memorialistică şi de istorie,pentru că au suferit diverse modificări, adăugiri, reformulări .

art.25, pct.6 : confiscarea totală a averii personale

art.58-degradarea civică (pierderea drepturilor )  

art.121- " crima de acte de teroare şi constituire de bandă în scop terorist "

art.151 -

art.157 - deţinere ilegală de arme 

art.166 -infracţiunea de  propagandă contra orânduirii socialiste 

art.209 -"crima de uneltire împotriva ordinii sociale" sau "pentru schimbarea ordinii sociale" ;

art.267(? )-pentru" trecerea frauduloasă a frontierei"

art .325 pentru "răspândire de publicaţii interzise" ;

art.327 pentru delictul de "instigare publică".

Ele se combinau cu Decrete -legi  ( nr 16/'49  ,nr.31 /'49 ,6 /'50, nr.199 /50 , nr 163 /50 , 61 /'59 ş.a. ),cu art. C.J.M.(cod justiţie militară ) ,cu Ordine secrete (ale Guvernului, ale MAI  sau ale  DGSP din 1952, 1955, 1959 ) ,pe baza cărora  au fost arestaţi şi condamnaţi sutele de mii de oameni ]

[[LD:o dată cu adoptarea noului Cod Penal prevederile  Legii 312-"legea Pătrăşcanu " - privind urmărirea şi pedepsirea vinovaţilor de dezastrul ţării şi de crime de război ( 21 apr.'45 )

sunt introduse în câteva articole din Codul Penal .]

LD: textul acestor  articole  figurează în variante deosebite , în lucrările de memorialistică şi de istorie, pentru că au suferit diverse modificări, adăugiri, reformulări .

În majoritatea sentinţelor politice, după 1948, se va invoca art.209 pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" sau "pentru schimbarea ordinii sociale" ; art 325 pentru "răspândire de publicaţii interzise" , art.327 pentru "instigare publică" .

Ele se combinau cu Ordinele secrete (ale Guvernului, ale MAI  sau ale  DGSP din 1952, 1955, 1959 ) ,pe baza cărora  au fost arestaţi şi condamnaţi mii de oameni ]

Iată  varianta iniţială  a art.209 :

<Constituie delictul de uneltire contra ordinei sociale şi se pedepseşte cu închisoare corecţională ,

I.De la 6 luni la 3 ani  şi interdicţie corecţională  de la 1 la 3 ani  , fapta de a propovădui prin viu grai schimbarea formei democratice  de guvernământ al statului .

II.De la 3 la 7 ani şi interdicţie corecţională de la 3 la 5 ani ,

a)faptul de a face propagandă pentru răsturnarea în mod violent a ordinei sociale existente în stat ;

b)faptul de a constitui sau organiza asociaţii secrete cu scopul arătat precedent , fie că au sau nu caracter internaţional ;

c)faptul de a lucra prin mijloace violente pentru a produce teroare ,teamă sau dezordine publică cu scopul de a schimba ordinea economico-socială a României ;

III.Se pedepsesc cu muncă silnică de la 10 la 25 ani şi degradare civică de la 5 la 10 ani  ,cei ce iniţiază, organizează ,activează sau participă la organizaţii de tip fascist ,politice,militare sau paramilitare .

IV.Se pedepsesc cu închisoare corecţională şi interdicţie corecţională de la 1 la 3 ani ,cei care ,fără să facă parte din organizaţiile prevăzute la aliniatul III , fac propagandă ori întreprind acţiuni în favoarea acelor organizaţii, a membrilor ori a scopurilor urmărite de ele .>

În anii următori , pedeapsa de la al.II, litera b) s-a majorat la 15-20 de ani ( 1957 ), apoi s-a introdus pedeapsa cu moartea ( 1959 ) .

[ LD:iată o variantă din 1952 :  

<Art.209.Constituie infracţiune de uneltire contra ordinii sociale şi se pedepseşte :

1.cu muncă silnică de la 15-25 ani şi degradarea civică de la 5-10 ani, faptul de a iniţia sau constitui ,în ţară sau străinătate, organizaţii sau asociaţii care au drept scop schimbarea ordinii sociale existente în stat sau a formei de guvernământ democratic, ori de a activa în cadrul unei asemenea organizaţii sau asociaţii ,ori de a adera la aceasta .

Când fapta prezintă un caracter deosebit de grav, pedeapsa este cu moartea .

2.cu închisoare corecţională de la 3-10 ani şi interdicţie corecţională de la 3-5 ani :

a.)faptul de a face propagandă ,agitaţie ,sau de a întreprinde orice acţiuni politice pentru schimbarea ordinii sociale existente în stat sau a formei de guvernământ democratice sau din care ar rezulta un pericol pentru securitatea statului ;

b.) faptul de a ajuta în orice mod vreo organizaţie sau asociaţie din cele arătate la pct.1 ori de

a face propagandă sau întreprinde acţiuni în favoarea acestora sau a membrilor lor .

c.)faptele de ponegrire ,calomniere sau defăimare în public cu privire la orânduirea socială şi de stat şi organizaţiile obşteşti , când acestea sunt săvârşite fie de o singură persoană în mod organizat ,fie de către două sau mai multe persoane asociate .

În cazul când faptele prevăzute la lit.a.şi b. prezintă un caracter deosebit de grav , pedeapsa este de muncă silnică de la 5-25 ani .Tentativa se pedepseşte ca şi infracţiunea consumată.>

[LD:iată  adausuri introduse în 1959  :

   <Art.209 (1 bis  )- Subminarea economiei naţionale săvârşită prin folosirea instituţiilor sau întreprinderilor de stat ,ori sabotarea activităţii normale a acestora în folosul foştilor proprietari sau organizaţiilor capitaliste interesate ,se pedepseşte cu muncă silnică de la 5-25 de ani şi confiscarea averii . În cazul când faptele au provocat sau puteau să provoace urmări deosebit de grave ,pedeapsa este moartea şi confiscarea averii.>

<Art.209 (2) Distrugerea sau degradarea  de natură să submineze economia naţională ,prin explozii, incendii sau orice alte mijloace, a fabricilor, uzinelor, maşinilor, căilor de comunicaţie ,apeductelor, instalaţiilor telefonice, telegrafice sau radiofonice, a materialelor, a construcţiilor ,produselor industriale ,produselor agricole sau a altor asemenea bunuri care servesc interesele obşteşti, se pedepseşte cu muncă silnică de la 5-25 ani şi confiscarea averii.

În cazul când fapta a provocat sau putea să provoace urmări deosebit de grave ,pedeapsa este moartea şi confiscarea averii >.

<Art.209 (3 ).Neîndeplinirea cu ştiinţă sau îndeplinirea voit neglijentă a anumitor obligaţii de natură a submina regimul de democraţie populară, constituie infracţiune de sabotaj contrarevoluţionar şi se pedepseşte cu muncă silnică de la 5-25 ani şi confiscarea averii .

 În cazul când fapta a provocat sau putea provoca urmări deosebit de grave, pedeapsa este moartea şi confiscarea averii>

<Art.209 (4 ) -tentativa de săvârşire a infracţiunilor prevăzute în art.209 (1 ) şi (2 ) -se pedepseşte ca şi infracţiunea consumată.>

/ 27 dec.'48:#Declaraţia lui Gheorghiu Dej : superioritatea colectivizării agriculturii .

Cea care lansase ideea încă din 1947, fusese Ana Pauker ;ideea a fost apoi reluată de Teohari Georgescu , pentru a se oficializa de către Gheorghiu Dej, secretarul general al PCR.

1949

Gheorghiu-Dej-primvicepreşed.alConsildeMin.;preşed.Consil.Econom.Superior ; preşed. Comisiei de Redresare Economică ;coordonator al ministerelor economice .

- Traian Săvulescu -vicepreşed C.M.; coordonator al Ministrr. Agricultşi Silvicult. ;urmat de Ana Pauker -ministru Externe,  vicepreşed C.M., coordonator al Ministrr. Agricult şi Silvicult

 ( din 16 apr.'49 )  

- Vasile Vaida- ministru Agriculturii ( continuă )

Nicolae Ceauşescu- ministr.adj.la Agricultură ( din 2 mart .'49 )

Teohari Georgescu - Interne; Avram Bunaciu - Justiţie , urmatde Stelian Niţulescu ( din 24 sepr.'49 )

/ 1 ian.'49.Agricultura în Planul economic general al RPR/ 1949

Pentru agricultură , principalul obiectiv fixat era pregătirea şi aplicarea măsurilor care să asigure orientarea sectorului spre socialism  ( Buletin Oficial 1,  ian.'49 ).

/ 14 ian.'49.Min.Comerţ şi Alimentaţie. Decizia 5 :cote la lapte

Ministru - Bucur Şchiopu ( urmat de Ion Vinţe )

Cotele de lapte ce trebuiau livrate la stat ( în funcţie de numărul vitelor : 200 -1 vacă  ,  600 -  2 vaci ,1100- 3 vaci . ( Buletin Oficial  11 / '49 ).

/12- 15 ian.'49 .MAN.Legea 16 :atentatului la securitatea şi prosperitatea economică.

[ LD: Completare şi înăsprire a  legilor represive anterioare , inclusiv a art. din Codul Penal, legea a fost folosită ca instrument-pretext pentru un mare val de arestări ,condamnări la moarte şi confiscări de avere, pentru diverse acţiuni considerate sabotaje  cu aceste legi au fost executaţi mulţi ţărani -partizani sau socotiţi tăinuitori

(Buletin Oficial nr 12 / 15an.'49 )

- Delictul era considerat criminal, punând în pericol securitatea statului şi prosperitatea economiei naţionale  ( art. 2, lit.c )

- Intrau sub incidenţa legii : incendierea sau distrugerea produselor industriale, agrare sau a pădurilor .

/ 21 ian.'49.Ordinul nr.11.816 al DGSP: <Comandamentul Unic >

 [LD Ordin confidenţial transmis de Gh.Pintilie (g-ral lct la Direcţia Generală a Securităţii  Poporului   )către lct.col.K.Ambruş (şeful Securităţii Timişoara )şi mr.Aurel Moiş (şeful Securităţii la Caransebeş ).Conţinutul Planului Operativ urma  a fi prelucrat ulterior de  g-ral Ion Bejenaru (comandantul zonei IV-Timişoara  )

Ordinul a fost transmis  către toate unităţile teritoriale ale Securităţii .

Pe baza lui  s-au alcătuit  "Comandamentele Unice" Documentul este o dovadă explicită şi argumentată  a legăturilor întreţesute între structurile de putere ale regimului : Partid -Securitate - Miliţie- Justiţie -Armată. 

 [ Vezi la tabloul Genocidul comunist- cronologie, context, etape ]

< Direcţiunea generală a securităţii poporului.

Cabinet.Nr.11.816/21 ian.1949.[...]

< Vă facem cunoscut că începând cu ziua de 22 ian.1949, se formează în oraşul Caransebeş un Comandament Unic. În faţa acestui Comandament Unic , se pun o serie de sarcini ,pe care D-ta Tov.Ambruş le cunoşti de când s-a discutat la Bucureşti, sarcini ce revin atât trupelor Jandarmeriei MAI cât şi organelor de securitate.>[...]

Tovarăşul General Bejenaru ,Comandantul zonei, va aduce un plan de acţiune ,pe care va trebui să-l prelucraţi împreună.>[.....]

    <Comandamentul Unic este organul care conduce întreaga operaţiune de pe teritoriul fixat

Nici o operaţiune nu va putea fi luată , atât de organele de securitate cât şi de celelalte organe, fără să ştie una de cealaltă, atât în ce priveşte operaţiunile pentru prinderea bandelor teroriste, cât şi celor de evacuare a chiaburilor , a deblocaţilor ,a elementelor suspecte etc.>

    < În ceea ce priveşte evacuarea elementelor amintite mai sus, se vor întocmi dinainte liste de cei propuşi pentru evacuare ,pe care o veţi consulta de comun acord, mai ales în această problemă, cu secretariatul judeţenei PMR, care vă va putea da un ajutor preţios.>

   <În ceea ce priveşte colaborarea dintre organele componente ale Comandamentului Unic, aceasta trebuie să fie cât mai strânsă, o înţelegere cât mai deplină , pentru ca nu cumva să se execute operaţiuni grăbite, care să dea greş sau să producă în sânul populaţiei agitaţii contra organelor ce execută aceste operaţiuni ,datorită acestor lipsuri.>[.....]

     < Pentru aceasta trebuie să aveţi grijă de a ţine legătura permanentă cât mai strânsă cu secretarul judeţean PMR ,în aceste probleme şi mai ales în problema de evacuare ,amintită mai sus. Partidul vă poate ajuta deopotrivă atât pe voi cât şi pe celelalte organe.>

<De felul cum vă veţi îndeplini sarcinile trasate depinde rezultatul operaţiunilor ,iar reuşita lor nu va avea decât să ridice prestigiul Securităţii ,bastionul înaintat ,apărătorul libertăţilor clasei muncitoare din RPR, care luptă pentru făurirea cu un ceas mai devreme a societăţii socialiste.>   General Locotenent de securitate, Pintilie Gh.>

/18 febr.'49.Plenara CC al PCR. Campania de primăvară'50  , sub semnul luptei de clasă

Rezoluţia Plenarei CC al PCR şi a Guvernului exprima explicit: < campania de însămânţări de primăvară se derulează în condiţiile intensificării luptei de clasă , pentru că  inamicii caută prin orice mijloace în sate şi oraşe, să compromită opera de construire a socialismului în ţara noastră. Iată de ce organizaţiile de partid şi de masă , întărindu-şi vigilenţa de clasă, trebuie să  mobilizeze ţărănimea să se mobilizeze în această campanie. > ( Bul.Of.14, 18 febr.'49 ).

/ 2 mart.'49.Decret 83/Legea 256  : lichidarea vestigiilor marilor proprietăţi funciare

[ LD: Încălcând Constituţia'23  încă valabilă , care garanta proprietatea ,  Decretul 83, aducea  unele completări legii 187/1945, trecându-se în proprietatea statului suprafaţa de 472 000 ha. Este momentul când Nicolae Ceauşescu este numit ministru adjunct la Ministerul Agriculturii

Textul prevede <trecerea în patrimoniul statului, ca bunuri ale întregului popor, exploataţiile agricole moşiereşti care au făcut obiectul exproprierii aceleiaşi legi cu întreg inventarul viu si mort şi clădirile aparţinând sau afectate acestor exploataţii, indiferent de locul unde se afla>.

Prin acest decret, au fost trecute în proprietatea statului încă 472.000ha. Decretul a fost dat ca o completare la Legea 187 /mart.'45 ( reforma agrară .)

Terenurile şi inventarul (viu sau mort ) , clădirile, instalaţiile şi produsele agricole , creanţele, titlurile şi participaţiunile (decurgând din activitatea marilor exploatări funciare ) erau obiectul exproprierii  ( art. 2 ).

- În câteva zile ( 2- 3 mart ) proprietarii vizaţi prin Decretul 83, au fost evacuaţi cu forţa

[ Vezi tabloul Moşieri, proprietari - victime  ]

-Rezistenţa în faţa confiscărilor sau sustragerea de bunuri , erau pedepsite cu 5-15 ani muncă forţată  şi confiscarea întregii averi ( art. 4 ) ( Buletin Oficial, 1-2 mart.'49 ).

/ 2 mart.'49.MAN . Legea 939 :  R.A.E.A.Z.I. M. - etatizare agrară

- Legea privind "Regia Autonomă a Exploatărilor Agricole , Zootehnice , a Industriei Agricole şi Maşinilor "  fusese pregătită în Consiliul Superior Economic ( preşed. Gheorghiu Dej ) şi publicată în M.O.275 din 27 nov.'46.

- Pe 2 mart.'49,  a fost  adoptată de MAN.

-Cf acestei legi,  au fost naţionalizate 6.258 moşii şi 4.456 conace , într-o singură noapte fiind strămutate forţat peste 7. 800 de persoane.

-Prin lege ,au  fost  trecute în proprietatea regiei -deci a statului - 266 ferme (  60.000ha ),127 centre agricole ( 4.332ha ),127.297 pământ arabil (păşuni , stufăriş ) ,30 pepinire (1.000ha ), 343 loturi zootehnice ( 2.224 ha ) ,17.000 capete animale de rasă ,211 centre de maşini agricole,( 3.135 tractoare,2.000 batoze ,5.000 semănători)  terenurile agricole şi proprietăţile Oficiului Naţional al Colonizărilor,moşiile de 50 ha ,lăsate prin legea de reformă agrară din mart.'45 .În total :342.319 ha.

[ Vezi tabloul Genocidul comunist-cronologie, context, etape ] 

 

/Nicolae Ceausescu este numit adjunct al ministrului agriculturii

(BO 1-2 martie 1949).

/ 3-5 martie'49.Plenara CC .al PMR. Rezoluţie:transformarea socialistă a agriculturii

[LD: textul Rezoluţi ei era asemănător Rezoluţiei plenarei PCUS din 1929,care anunţase  "lichidarea  kulacilor " Convenţional, acesta este momentul când începe colectivizarea agriculturii în RPR.Primele GAC vor apare în vara acestui an .]

Rezoluţia cu titlul < Lupta pentru întărirea alianţei clasei muncitoare cu ţărănimea muncitoare şi transformarea socialistă a agriculturii >,prevedea organizarea Gospodăriilor Agricole de Stat ( GAS ) , a Gospodăriilor Agricole Colective ( GAC )  şi a Staţiilor de Maşini şi Tractoare ( SMT ) .Primele unităţi vor fi organizate pe proprietăţile expropriate

/ 6 apr.'49.Ministerul Agr. Decizia 547 : supravegherea lucrărilor agricole  ( Buletin Oficial 16 / '49 )

/ 30 apr.'49.Decret nr.183 :plan de însămânţări

[LD: Pe baza acestui decret,  au fost condamnaţi cu închisoarea şi confiscarea averii , ţăranii care nu respectau planul de însămânţări impus de stat . În psihoza care bântuia satele, o condamnare de câteva luni era un "fleac" , faţă de partea a doua a pedepsei - confiscarea averii . Decretul a intrat în acţiune severă, fiind instrumentat discreţionar de organele administrative locale , securitate şi tribunale, având drept ţel principal  confiscarea averii  celor "indezirabili" sau a "locaţiilor"   pe care punea ochii noua nomenclatură.

/30 apr.'49.Decret 163: sancţiuni ptru infracţiuni economice

- Pentru distrugerea sau degradarea produselor - 5-15 ani muncă forţată ;

- Pentru nerespectarea Planului de stat - 1-12 ani închisoare corecţională ;

:Pedepsele erau însoţite şi de amenzi ( 50.000 - 100000 lei )

/ 25 mai '49.H.C.M. : Canalul Dunăre-Marea Neagră

[ LD:  Hotărârea prevedea construirea unui canal de 70 km., traversând Dobrogea, conceput de comunişti ca <un mormânt al burgheziei româneşti > , deoarece  80 % din mâna de lucru trebuia asigurată prin munca forţată a deţinuţilor  politici . S-au ţinut de cuvânt ! Canalul a devenit mormânt pentru mii de oameni  care şi-au găsit sfârşitul acolo, în cei 4 ani de funcţionare. În iulie 1953, şantierele s-au închis , după ce ,pentru a-şi ascunde eşecul, în sept.'52 au fost declanşate cîteva procese de sabotaj, soldate cu condamnări la moarte şi execuţii.

 [Vezi Genocidul comunist - cronologie, context, etape ]

/ 5-6 iul.'49.CCal PCR : statutul  model al GAC

Secţia  Agrară a CC al PCR, a elaborat primul statut.

/14 iul.'49.MAN.Legea 18 : impozitul agricol -  instrument al luptei de clasă.

În expunerea  de motive , Vasile Luca ( ministrul Finanţelor ) preciza esenţa legii :  impozitelor - caracteristică <tuturor ţărilor din lagărul socialist, în frunte cu URSS, conduse de partide marxist-leniniste  > : trebuiau  să contribuie  la micşorarea puterii economice a chiaburilor ( moşierimea fusese lichidată ), obligându-i să predea statului o importantă parte din veniturile lor.

Pentru chiaburi, impozitul s-a majorat cu cote variind intre 20 si 50 %, fiind fixat de către Sfaturile Populare de Plasă si se aproba de Sfaturile Populare Judeţene ( art. 19 ). 

În felul acesta , PMR înfăptuia justiţia socială, în folosul ţărănimii muncitoare , etc etc ( Buletin Oficial 45 / '49 ;

Vasile Luca, Expunere la Legea impozitului agricol, Editura PMR, 1949.      

/ 21 iul.'49.Decret 306 : regimul colectării cerealelor

Producătorii erau obligaţi să livreze statului , la  preţ oficial,surplusul de cereale ( art. 1 ) .Cotele erau fixate de Comisia de Stat pentru colectări ( art.3 ): Consiliul de Miniştri va putea să aplice prezentul decret asupra tuturor sorturilor de produse agricole ( art.13 )  (Buletin Oficial, 47/'49  )

Aşa s-a şi petrecut. În toamnă, apărea impunerea cotelor la cartof  lână, lapte .

/21 iul.'49.HCM 774 : aprobarea planului de colectare a cerealelor/1949. 

Planul aprobat de Consiliu de Miniştri ( art. 1 ) ; nici un producător nu poate executa treieratul , fără procesul-verbal de predare a cotei  ( art.4) ; Refuzul de a preda cotelor , se pedepseşte cf,Decretului 183/'49 ( art.2 ).

/ 24 iul.'49.Primele 5 GAC-uri

Zorile” Turnisor, Sibiu ;Drumul Nou” Zabreni, Arad; “Ogo­­rul Rosu  Laslea, Târnava Mare; “Victoria Socialismului”,Răşca­ni, Vaslui; “Tractorul Rosu” de Lunca de Jos, Cluj

/Mai .'aug.49.Ţărani răsculaţi împotriva cotelor: Botoşani, Bihor, Arad

(Exemplele sunt preluate din D.Roske, op.cit ,găsite de d-sa în Arhiva Comisiei de anchetă a MAN privind abuzurile din timpul colectivizării  )

[ LD: Este regeretabil că , în cei 22 ani scurşi de la "revoluţia anticomunistă ",sintagma "mămăliga românească nu explodează " este plimbată din gură-n gură , de la analişti şi istorici , la băieţii veseli la  emisiunile distractive.

Lucrurile nu stau aşa, sau ,dacă e aşa, ar trebui ca să cercetăm serios  ce s-a întâmplat cu "ţăranul român " , cu adevărat.

Ca om , a crezut în Dumnezeu, în biserica strămoşească, în tradiţie ?: după '44, a aflat că toate au fost  <minciuni, înşelătorie, înapoiere  >

Ca ţăran, şi-a muncit pământul , şi-a crescut copiii ,  indiferent de schimbarea regimului politic, de schimbarea guvernelor ? :  după '44, a aflat despre România că Regele şi conducătorii ţării au fost <trădători şi duşmani ai poporului >.

Ca soldat, a luptat pentru  ţară, pentru eliberarea pământului şi fraţilor cotropiţi ?: după '44, a aflat că  a luptat într-un <război criminal >

Ca cetăţean ,s-a deprins treptat cu exercitarea drepturilor democratice - a făcut politică , a participat la vot, şi-a ales primarul, deputatul , partidul ?: după '44, a aflat că tatăl sau fiul , fratele sau verişorul ,învăţătorul,preotul, vecinul ,  fuseseră < duşmani  şi exploatatori  > 

Şi iată-l în 1949, rămas singur, neapărat de lege şi conducători, atacat în tot ce ştiuse şi crezuse , cu existenţa şi viaţa primejduite.

În felul lui natural şi ancestral - ceea ce , să fie clar , nu este "primitiv " - el se răscoală , nu se supune .

Acestea sunt  frământările, zurbele,  mişcările subversive, tulburările, incidentele , banditismele cuprinse în Rapoartele şi Ordinele  sistemului totalitar comunist . Ele trebuiau lichidate  cât mai repede, cât mai radical, cât mai eficient, pentru a rupe fibra aceea naturală şi ancestrală .

 (Cf.D.Roske, op.cit ,Din  Arhiva Comisiei de anchetă a MAN privind abuzuri )

# Botoşani

-5-6 mai - în com.Lunca

#Bihor

-23-25 iul  Arpăşel, Spinuş, Păcuşa de Barcău, Sarsig, Dermişoara ;

- 25 iul. Tăut - la împărţirea  ordinelor de cote, se revoltă, refuză formularele

 -26 iul. Sisterea: peste 300 de ţărani  sunt împrăştiaţi de Securitate şi Miliţie. 1 mort şi multe arestări;

29 iul: Girişul Negru:ţărani dau foc la arhiva Comit.Provizoriu, la procesele-verbale de impunere, întrerup comunicaţiile telefonice, resping trupele de securitate .Se îndreaptă spre  Tăut, scandând lozinci :< Afară cu comuniştii ! >,< Nici un gram de grâu nu va pleca din comună ! > , <Trăiască Tito /  >

Revolta se extinde cuprinzând satele din zonă :Cociuba Mare, Ucuriş, Susag, Coroiu, Ianosda, Taut, Belfir, Bicaciu, Craiova, Marginea, Satul Barba, Saldabaghiu de Barcau, Ghida, Cohani ,Abram.

-După 1 august, satele  sunt încercuite şi ocupate de trupe de miliţieni şi securişti ( Batalionul 7 -Securitate ,  2 companii şi 3 plutoane de miliţieni ).  Reprimarea a fost cumplită : 16 ţărani executaţi pe loc .

Din fiecare comună,au fost deportate zeci de familii, cu copii şi bătrâni : Coroiu ( 16 persoane ),Talpoş ( 28 ) ,Tăut ( 21 ) , Craiova ( 24 ), Susag (17) , Belfir ( 20 ), Bicaciu ( 20),  Cociuba ( 16),Girisul Negru ( 28 ), Ucuriş( 31 )

# Rădăuţi-Bucovina

-Pe 31 iul., revolte împotriva cotelor au izbucnit şi la Rogogeşti ( Rădăuţi-Bucov.) În timpul protestelor, ţăranii scandau :< Afară cu bolşevicii ! Jos autorităţile comuniste ! >.

#Arad

Ţăranii din Gurba, Cherelus, Sepreus, Motiori, Somesghes, Apateu, Berechiu, Sintea Mare, Atea, Siclau, manifestă aceleaşi forme de protest : înconjoară Consiliile Provizorii, în unele localităţi bat primarul sau activistul, în altele taie firele telefonice, în altele  dau foc la arhiva cu formulare , scandează lozinci .

Miliţia şi Securitatea reacţionează în forţă ,ocupând localităţile,  folosind armele de foc : aproape în fiecare localitate sunt oameni împuşcaţi ( 12 persoane ) , arestaţi ( 57 persoane )  sau deportaţi ( peste 130 persoane ).

#Suceava

-În jud.Suceava , la Rădăşeşti , represiunea revoltelor ţărăneşti este aceeaşi : ocuparea satului , răniţi ( numeroşi ) ,morţi ( 4 ) , arestaţi şi deportaţi ( 13 )

/ 1 aug.'49.Decret 319 : cadrul juridic de constituire a GAC

< Art.1.Se aprobă constituirea Gospodăriei Agricole Colective

Art.2.Gospodăriile Agricole Colective se constituie la propunerea ministerului Agriculturii prin decizia Consiliului de Miniştri .>

- Dacă pe 24 iulie apăruseră primele  5 GAC-uri, pe 20 august numărul lor crescuse la 17 ( în Olt, Dâmboviţa , Covurlui ş.a ) în nov.,crescuse la  la 55,iar în decembrie ajunsese la 83.  .

Şi pentru fiecare apărea un HCM ( publicat în presă  şi Buletinul Oficial ).

/ Dec.'49.Canalul Dunărea Marea Neagră : mormântul prigoniţilor       

[LD:  În viziunea PCR , Canalul trebuia să constituie  < mormântul  burgheziei româneşti >

Noi îl considerăm mormântul prigoniţilor de urgia comunistă.

Proiectul a demarat la sfârşitul anului'49 şi  va căpăta consistenţă juridică , organizare administrativă , populare cu <duşmani -sclavi >, în primele luni ale anului '50  şi în anii ce au urmat. De bolnavi, de morminte n-au avut nici o grijă , dimpotrivă, urmele trebuiau să dispară : şanţurile , gropile, taluzele au înghiţit cadavrele.

O dovadă că acest procedeu a fost  deliberat aplicat , este faptul că "sintezele " , "rapoartele"

de uz intern ale Consiliului Securităţii Statului  ( 1953,1955,1958 ), făcute pentru conducerea PCR, erau făcute numai pe baza evidenţelor de la ieşirea din detenţie , nu pe baza listelor de la intenare .Zecile de mii de liste , au dispărut .]

[  Vezi  Cicerone Ioaniţoiu,  Dicţionare,volumele sau www.procesulcomunismului.com.  ]

O sintetică şi adecvată concluzie privind Canalul Dunărea-Marea Neagră, o datorăm  lui Romulus Rusan : <Procedura copiată după originalul NKVD ...>

[Vezi  Genocidul comunist/ cronologie, context, etape ]

- Scutirea de impozite a gospodăriilor mici ; micşorarea impozitelor celor mijlocii .

- Legea viza <slăbirea puterii economice a chiaburilor > obligându-i să predea statului cea mai mare parte din veniturile < obţinute prin exploatarea ţăranilor săraci >

1950

Gheorghiu-Dej-primvicepreşed.alConsildeMin.;preşed.Consil.Econom.Superior ;

preşed. Comisiei de Redresare Economică ;coordonator al ministerelor economice.

Ana Pauker -  vicepreşed C.M., coordonator al Ministrr. Agricultşi Silvicult ( din 16 apr.'49 )  

- Vasile Vaida- ministru Agriculturii ( continuă )

Nicolae Ceauşescu *- ministr.adj.la Agricultură  ( până la 22 mart. )

-----------------------------------------

* Pe  22 mart.'5,.Nicolae Ceauşescu  este înaintat la grad de general şi numit şef al  Direcţiei Superioare Politice a Armatei ,(DSPA ) , locţiitor al ministrului  ( 1950-'54 )

-------------------------------------------

Teohari Georgescu - Interne;

Stelian Niţulescu- Justiţie  ( din 24 sepr.'49 )

/Ian.50 .HCM / MAI - Decret342 / Ordine / Ordonanţe  : pedepsele administrative 

[LD: Pe baza acestei Hotărâri de Guvern, , Ministerul de Interne a emis Decretul şi mai multe Ordonanţe  ( cu o procedură  copiată după  un "model" NKVD ) pe baza cărora urmau să fie  arestaţi cei ce <primejduiesc sau încearcă să primejduiască regimul de democraţie populară şi construirea socialismului sau care defăimează puterea de stat şi organele sale, dacă faptele lor nu constituie infracţiuni >

Cei presupuşi <duşman> " ce nu intrau sub incidenţa infracţiunilor  prevăzute în Codul Penal şi nu puteau fi judecaţi şi condamnaţi  ,din lipsă de probe, să fie arestaţi  pe baza acestui HCM. :Extrăgându-şi legitimitatea  din HCM-ul din 3 ianuarie, Decretul şi Ordinele următoare au stat la baza sutelor de mii de "reţineri administrative " ,oameni închişi  fără mandat şi fără proces,pe baza "listelor negre " întocmite de organele puterii .

- Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin din aprilie 1952 .

- Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi pentru că au avut condamnări "uşoare" , a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,cel eliberat  urma să facă a doua condamnare , ca pedeapsă administrativă )

[Vezi tablourile ,pe categorii de victime ]

 Soarta a zeci de mii de oameni s-a hotărât pe linie administrativ- birocratică .

Direcţia Canalului  Dunăre-Marea Neagră  cerea Direcţiei de Anchete a Securităţii,  un anumit număr de braţe de muncă (necesarul zilnic ar fi fost de 40- 60.000 de salahori ).

Direcţia  de Anchete o defalca numeric  şi o dirija organelor regionale  ca pe o "normă de arestaţi " Subordonaţii  întocmeau  şi transmiteau liste  cu "contrarevoluţionari " [ CR ],  reacţionari", "paraziţi " , "duşmanii poporului " .

O Comisie de  7 generali şi colonei aproba lista, fixând durata pedepsei ( între 12- 60 de luni  ) .Apoi se proceda la arestări.  Dacă acţiunea depăşea necesarul la Canal, arestaţii  erau trimişi pe alte şantiere , munci agricole, mine ş.a

HCM-ul , Decretul şi Ordinele următoare au stat la baza sutelor de mii de "reţineri administrative " , oameni închişi  fără mandat şi fără proces, pe baza "listelor negre " întocmite de organele Securităţii .

- Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin în  aprilie 1952 .

- Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi pentru că au avut condamnări "uşoare" , a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,cel eliberat  urma să facă a doua condamnare , ca pedeapsă administrativă.

/ 18 febr.'50.Decret 57: Comitetul de Stat ptru colectarea cerealelor

Din însărcinarea Consil. de Min  şi cu aprobarea acestuia, Comitetul elabora Planul de colectare, controlând predarea cotelor obligatorii ale producătorilor. ( Bul.Of.. 14 / '50 )

/ 26 febr.'50.HCM : condiţionări privind comercializarea produselor   

Prin această hotărâre de guvern, ţăranilor care nu prezentau dovada predării cotelor, li se interzicea comercializarea produselor

/ 30 mart.'50.HCM 29 4 : consolidarea Gospodăriilor Agricole de Stat 

Conform noii hotărâri, toată producţia agricolă , vegetală şi animală , trebuia livrată la stat ( art. 9 ).Directorii GAS - numiţi sau revocaţi exclusiv de ministrul Agriculturii ( art. 12 )   ( Bul.Of. 30 / 30 mart'50 )

/ 8 apr.'50.HCM 367: livrarea obligatorie a lânii

Toată producţia de lână pe anul 1950, trebuia predată la stat ( Bul.Of.34 /'50 )

/ 10 iun.'50.Decret 151 * : circulaţia bunurilor agricole

-------------------

*Decretul 151 a fost abrogat  de  Legea 59/1974  (legea fondului funciar ) .

Decretul reglementa comasarea şi circulaţia bunurilor agricole

Art. 8.Înstrăinarea bunurilor rurale - terenuri arabile, păşuni, fâneţe, livezi iazuri - în afara vetrelor de stat , se va face numai cu autorizarea prealabilă a Ministerului Agriculturii .

Cele aflate în vatra satelor, cu autorizarea Sfaturilor populare.

Art. 11.Înstrăinările se vor transcrie în cărţile funciare .

Ar.12.orice înstrăinare , fără respectarea dispoziţiilor, este nulă de drept. ( Bul.Of.52 / 10 iun.'50 )

/ 26 mai'50.Decret :regimul de colectare a prod. agricole vegetale

Nepredarea cotelor se pedepsea cu închisoare corecţională , de la 1-la 12 ani

/ Iul-dec.'50.Ţărani răsculaţi : Ialomiţa, Vlaşca,Ilfov, Giurgiu, Gorj 

(Exemplele sunt preluate din D.Roske, op.cit ,găsite de d-sa în Arhiva Comisiei de anchetă a MAN privind abuzurile din timpul colectivizării  )

...Ialomiţa 

- 1-10 iul. La  Urziceni, Roşiori, Drăgoeşti  ( Ialomiţa ) ţăranii refuză să livreze cotele. O campanie de la Securitate şi un pluton de la Miliţie , "restabilesc ordinea"  : 96 persoane arestate .

-În satul Înfrăţirea (com .Plevna ) , peste 500 de ţărani  revoltaţi, au blocat intrarea în sat,  cerând să se renunţe la colectarea cotelor. 

...Vlaşca

-5-12.iulie Revolte ţărăneşti în multe comune din jud. Vlaşca.

 La Ciuperceni, bărbaţi, femei, copii , înarmaţi cu furci şi ciomege, atacă Comitetul Provizoriu, distrug tablourile secretariatului CCal PMR, atacă sediile  PMR , Poşta şi Miliţia , iau ostateci miliţieni şi securişti , bat activiştii PMR , schimbă Comisia pentru colectarea produselor. Ţăranii răsculaţi nu sunt "chiaburi " ,

ci ţărani săraci, având sub 5 ha de pământ : Dumitru Iorga (cel împuşcat ,  2,25 ha ) Ioan Păun Petrescu (4 ha), Constantin Traian (2,5 ha), Constantin Ivănuş (1,5 ha), Alexandru Papuc (2 ha), Petre Luciu (2 ha), Dumitru Catrina (3 ha) , Dumitru Iorga ( 2,25 ha )

     Intervenţia în forţă  a trupelor  de Securitate şi Miliţie "restabileşte ordinea " : 2 morţi şi 2 răniţi la Ciuperceni ;  3 morţi şi  7răniţi la  Silistea ; 1 mort şi 1rănit la  Şopârleşti ;1 mort şi 8 răniţi la Udeni ;  1 mort şi 2 răniţi la  Corbii Mari, 1 mort şi 2 răniţi la  Corbii Ciungi, 2 morţi şi 4 răniţi la Sârbeni.

...Ilfov

-7-8 iul.În com.Gruiu , ţăranii răstoarnă maşina şi bat un activist  şi membri PMR din comună ; în sprijinul lor, cca 1000 de ţărani  răsculaţi încercuiesc sediul   Comitetul Provizoriu ." Trupele de Securitate "restabilesc ordinea " . 

...Giurgiu

- 9-11 iul. În com. Ghimpaţi, peste 800 de ţărani cer diminuarea cotelor .

Ca represalii , o parte din ei sunt deportaţi în Dobrogea.

- 11 iul. În Cămineasca, la cererea  activiştilor PMR , sosesc 4 camioane de soldaţi , echipaţi cu arme ,se năpustesc  asupra răsculaţilor, urmărindu-i prin curţi şi pădure.

...Gorj

-Sept.În satul Ungureni ( com. Văculeşti ), ţăranii răsculaţi au dezarmat miliţienii  şi l-au bătut pe preşed. recentului GAC .

 Trupele de Securitate au înăbuşit revolta .

/ 26 sept.'50 HCM 1049 : campania agricolă de toamnă'50

Decurgând din Rezoluţia  CC al PCR şi a Consil. de Miniştri

( Bul.Of 82 / 26 sept.'50 )

/ 31 dec.'50.Bilanţul colectivizării

- 1.027 GAC-uri , reunind 67.719 familii , cu o suprafaţă de 277.719 ha.

- Ca încurajare pentru ţărani , pe toată perioada , numeroase HCM ( 617, 992,1389 ş.a. ) cuprindeau înzestrări cu bunuri  ale  GAC-urilor, din fondurile GAS .urilor, care , la rându-le , erau rezultate din confiscarea  averilor"duşmanilor poporului ".

1951

-Gheorghiu-Dej – prim-vicepreşed.al Consil de Min.; preşed. Consil. Econom. Superior ; preşed. Comisiei de Redresare Economică ;coordonator al ministerelor economice .

Ana Pauker -  vicepreşed C.M., coordonator al Ministrr. Agricult şi Silvicult ( din 16 apr.'49 )  

- Vasile Vaida- ministru Agriculturii ( continuă )

Nicolae Ceauşescu-Direcţia Superioară Politică a Armatei, locţiitor al ministrului .

Teohari Georgescu - Interne;

Stelian Niţulescu- Justiţie

/ 13 ian.'51.HCM 16 ( Decret nr 8 ) :colectarea laptelui 

- Gospodăriile individuale mai mari de 8 ha,chiar dacă nu posedau vaci de lapte , erau obligate la cota de lapte ( art. 2 )  

-Cotele de lapte se stabileau de către preşed. Consil. Popular şi colectorul de stat ptru produsele agricole.( art.7 )

-Refuzul de a nu preda cota de lapte la termen, era pedepsit (cf. Decret 183 /'49 )

/ 17 ian.'51 .HCM 141 :organizarea şi retribuirea muncii în GAC 

Comitetele Executive ale Consiliilor Populare regionale sau raionale erau obligate să ajute GAC la stabilirea normelor de lucru.

/ 26 ian.'51 .Rez.Bir.Polit.al CC PMR :intensificarea luptei de clasă .

Analizându-se  activitatea  organului de presă al PMR , Scânteia, i se trasa sarcina de a intensifica lupta împotriva < chiaburilor >

/30 ian.'51.Circulara CC al PMR: sancţionarea  abuzurilor în colectivizare 

[ LD : Cu ce scop s-a emis această Circulară ? Să fi fost aceasta o intenţie de început, pentru că partidul nu bănuia rezistenţa ţăranilor ? Să fi fost o măsură preventivă pentru ca aceste abuzuri  să nu "culpabilizeze"  partidul?   Felul cum s-a desfăşurat campania de colectivizare contrazice spiritul acestei Circulare ]

[ LD: În faţa  sporirii revoltelor ţărăneşti, partidul încerca să ia măsuri propagandistice  de "imagine" .Circulara respectivă a fost  una din "autocriticile" ipocrite ale PMR , prin care se blamau  presiunile sau abuzurile contra ţăranilor .Pe de o parte, se înmulţeau  toate presiunile asupra ţăranilor - cote, impozite, arestări pentru sabotaj -  pe de altă parte,se atrăgea atenţia să nu se facă abuzuri 

Circulara avertiza că <toate presiunile economice sau administrative contra ţăranilor muncitori pentru a-i determina să intre în GAC vor fi sever sancţionate   

( Minist. Justiţiei,Legislaţia Gospodăriilor Agricole Colective şi a Întovărăşirilor, Bucureşti , 1956 )

-Pe 11 mai, Gheorghiu Dej condamna  <măsurile de constrângere > ,<abaterile grosolane de la linia partidului > .

/31 ian.'51.Decret 16: avertizări ptru < foştii  exploatatori >

Erau vizaţi marii bancheri,industriaşi,comercianţi,proprietari de teren,

proprietari de imobile naţionalizate şi alte elemente ale <marii burghezii >, în calitatea lor  de proprietari de pământ ( cu care rămăseseră după exproprieri). Să cunoască Rezoluţiile CC al PMR şi ale Guvernului privind măsurile luate pentru a ameliora activitatea de pregătire şi executare a campaniei de însămânţări de primăvară  ( art. 1 )  ( Bul.Of.13 / 31 ian.'51 ) .

/ 2 mart.'51.HCM 156: organizarea şi consolidarea GAC

- Necesitatea cunoaşterii Rezoluţiilor Cc al PMR şi  CM privind  legislaţia  GAC

- Fiecare membru al GAC  va fi obligat să presteze 80 de zile de muncă pe an ;

- O atenţie deosebită  să fie dată lămuririi femeilor privind avantajele GAC ;

- "Organizaţiile de bază" ale PMR să devină < factor mobilizator în lupta pentru consolidarea şi dezvoltarea gospodăriilor colective. >  ( B.O. 28 / 2 mart.'51 ) 

/ 12 mart.'51.Directivele CC al PMR :  alegerea organelor de partid.

Printre altele, în Circulară sunt relevate excese comise de unii activişti şi funcţionari de stat , nerespectând  principiul "liberului consimţământ "  la intrarea în GAC ( Rezoluţiile CC al PCR / 1951 )       

/ 3 mai '51.Decret 64: regimul de colectare a produselor agricole

[ LD: Decretul însumează succesivele decrete , dispoziţii, hotărâri care s-au dat pentru ca ţăranului  să i se impună  cedarea către stat a tuturor produselor din gospodărie. Considerăm că prin impunerea acestor cote , mai mult decât  prin toate celelalte forme de presiune şi coerciţie, a împins  ţărănimea spre GAC .Dacă nu intrau, ar fi murit de foame !  ]

-  Producţiile următoare erau colectate : cerealele , oleaginoasele, legumele, furajele, seminţele de plante furajere ( art. 3 )

- Nu există criterii riguroase pentru a distribui zonele de fertilitate , Comitetul de Stat pentru Colectarea Produselor Agricole şi Comisia de Stat a Planificării, având  dreptul de a transfera un raion de la o categorie la alta de fertilitate ( art. 14 )

- Întârzierea livrării cotelor, declararea unor suprafeţe reduse , refuzul de a livra cotele sunt pedepsite în conformitate cu Decretul [ 183 ?] 163 /1949*  ( art. 27 )

 ( Bul.Of., 51 / 3 mai'51 )

------------------------------------------

* Decret 163'4 9 :pentru distrugere ,  5-15 ani muncă forţată ;

pentru nerespectarea Planului de stat - 1-12 ani închisoare corecţională ;

:Pedepsele erau însoţite şi de amenzi ( 50.000 - 100000 lei )

/24 mai'51.Rez. CC al PCR şi Guvern :întreţinerea culturilor şi colectarea

[LD: mărturie personală : în acea vară , liceană  în vacanţă, am fost exclusă într-o seară din UTC / UTS , pentru că mama nu m-a lăsat să merg la cules de spice. Aflu acum că nu era "răzbunarea " lui Zamfir din Miorcani , ci era "sarcină" de UTM. ]

În vederea campaniei de vară-toamnă, Rezoluţia trasa directorilor adjuncţi [ politici ]  ai Staţiunilor de Maşini şi Tractoare  să ducă o intensă muncă politică pentru a mobiliza toţi muncitorii de la SMT să-şi îndeplinească sarcinile( p.3 ).

- Se cerea UTM-ului mobilizarea elevilor şi muncitorilor agricoli  la strângerea de spice , după secerat,(p. 5 )  

- Organizaţiile de partid trebuiau să mobilizeze  organizaţiile de masă  şi să asigure securitatea recoltelor .

/27 iul.'51.Decret 111 : confiscarea  averilor arestaţilor şi deportaţilor

[LD: Prin acest decret s-a stabilit "cadrul legal " pentru confiscări . O legiferare şi o justiţie sui-generis , în virtutea cărora "cadrul legal" era dat de orice ordin dat de partid şi guvern  sub formă de Decret.

Ar fi foarte  interesantă părerea juriştilor privind această "legalitate" abuzivă , prin care au fost spoliaţi sute de mii de ţărani "mijlocaşi "şi "săraci"  care s-au răsculat ]

- Bunurile familiilor deportate sau arestate în legătură cu colectivizarea şi bunurile abandonate de proprietari de peste un an, erau confiscate ( art. 1 )  ( Bul.Of. 81/ 27 iul.'51 ).

-Pe 8 oct.'51, a fost publicată şi Decizia 6491 privind aplicarea Decretului 111. ( B.O. 101 / 8 oct.'51 ) 

/ 18 sept.'51.Rez.CC al PCR şi C.M: recomandări  la constituirea GAC şi a Întovărăşirilor

[ LD: atenţie ! Această Rezoluţie  n-a fost publicată în '51 ( când Nicolae Ceauşescu era adj. la Ministerul Agriculturii ) ci abia  după 14 ani, în 1965 ( când Ceauşescu urcase pe locul lui Gheorghiu -Dej   Documentul nu-mi inspiră încredere  ]

- Confruntat cu revoltele ţărăneşti , PMR hotărăşte schimbarea  campaniei de colectivizare forţată , cu o formulă mai " blândă" , de tranziţie : "întovărăşirea"

-  În Rezoluţie se recunoştea comiterea unor abuzuri de către unii activişti şi funcţionari de stat în judeţele  Trei Scaune, Târnava Mica, Alba, Vâlcea şi  Arges (  n-au dus muncă de lămurire cu ţăranii ; au admis schimbări de pământuri abuzive ; au făcut exces de forţă pentru a grăbi şi mări ritmul  colectivizării ) .

- Se semnala absenţa mâinii de lucru datorată faptului că ţăranii fuseseră constrânşi (şi nu aveau nici o legătură cu GAC-ul )  

-Se cerea întărirea muncii politice în GAC şi asimilarea modelului sovietic ( prin vizitarea colhozurilor  din URSS de către ţărani )

(Documente cu privire la politica agrară a PMR Editura Politică, Bucareşti, 1965. Preluare din D-Roske, op. cit. ) 

/Dec.'51- ian.'52.Decrete : cotele de carne, lapte şi lână

Refuzul de a livra cota de carne la termenul fixat sau schimbarea sortimentului de carne ,  era pedepsit cf. Decretului [ 183 ? ] 163 / 49 ( B.O.121 / 31 dec.'51 )

/ 31 dec.'51.Bilanţul colectivizării

1.089 GAC, cu 75.379 familii, având o suprafaţă de 301.690  ha.

1952

-Gheorghiu-Dej-primvicepreşed. Al Consil de Min.; preşed. Consil. Econom. Superior ; preşed.Comisiei deRedresare Economică ; coordonator al ministerelor economice .

Ana Pauker -  vicepreşed C.M., coordonator al Ministr. Agricult şi Silvicult ( din 16 apr.'49 )  

- Vasile Vaida- ministru Agriculturii ( continuă )

Nicolae Ceauşescu- Direcţia Superioară Politică a Armatei, locţiitor al ministrului

Teohari Georgescu - Interne;

Stelian Niţulescu- Justiţie

[ LD: se va produce aşa zisa "deviere de dreapta " ,va aduce modificări de organigramă  în nomenclatura de partid şi guvern  ]  

Gheorghiu Dej- preşed. Consil. de Min. ( 2 iun. ); Guv.Dej ( 28 ian.'53 );

[ Căderea lui Vasile Luca,Teohari Georgescu ( 28 mai ) , Ana Pauker ( 10 iul. ) ]

Al.Drăghici - Interne ( 28 mai ) , apoi ministr.Securităţii Statului ( 20 sept. )

Pavel Ştefan- Interne ( 20 sept ) 

Const.Prisnea -Agricultură ( 31 mai ) - în locul lui Vasile Vaida.

Ion Vidraşcu - ministru GAS ( 13 iul. )

/ 2 febr.'53.Decretul 70 : regimul juridic al  pământurilor abandonate

< Art.1 Trec in proprietatea  statului următoarele bunuri agricole:

a. toate terenurile parasite si nelucrate >

 ( Trecerea în prop. statului s-a făcut  de către comitetele executive ale Sfaturilor Populare prin proces-verbal - coordonarea făcîndu-se de către o Comisie Centrala stabilită la nivelul Ministerului Agriculturii si comisii formate la nivel de regiune ).

< b. toate terenurile cetăţenilor si persoanelor juridice care fac cerere de trecerea lor in proprietatea statului, după ce vor fi acceptate prin HCM > / 25 ian.'52.Rezol. CC PCR şi guvern /HCM 135 : măsuri agrare. Stabilirea statutului Întovărăşilor Agricole

/ 23 febr.'52.HCM 250: contractele la legume /1952

/ 18 mart.'52.HCM 351 / Decret 58: colectarea  produselor vegetale / 1952

Art.15 :

Se vor pedepsi in conformitate cu Decretul [ 163] 183/1949 pentru sanctionarea infractiunilor economice:

    a) Cei care nu vor preda cotele obligatorii in termen de 20 zile dela data fixata pentru predare sau vor vinde produsele agricole supuse colectarilor prin incalcarea prevederilor art. 10;

    b) Cei care nu vor declara exact suprafetele folosite sau vor diviza gospodariile agricole individuale, cu scopul trecerii lor de la o categorie superioara de predare la una inferioara;

    c) Cei care nu vor transporta produsele agricole vegetale supuse colectarilor direct de la batoze la bazele de receptie;

    d) Cei care se vor sustrage sau vor impiedica sub orice forma, aducerea la indeplinire a obligatiunilor legale de predare.

/ 31 mart.'52.Minist. de Finanţe.Decret 12 :impozitele agricole

-Membri GAC beneficiau de scutirea de impozit ptru  pământ şi de o reducere cu  50 %  a impozitului pe gospodăria personală ( art.12, 13 )

-Impozitul chiaburilor era majorat cu 50 %

-Listele cu proprietarii şi chiaburii - întocmite de Consiliile Populare locale- trebuiau înaintate la Consiliile Populare regionale ( art. 14 )

/ Mart.'52 . HCM nr.1554:trimiterea în "coloniile de muncă "

Prin acest HCM, era stabilită competenţa unei Comisii a M.A.I,pe baza propunerilor Securităţii  şi a Direcţiei G-rale a Miliţiei .

El a stat la baza masivelor arestări şi trimiteri la muncă forţată, fără judecată şi condamnare,  în perioada care a urmat .

/ Iun.'52 :Ordin secret: <loturi de ţărani contrarevoluţionari > 

Un g-ral de Securitate ,Bolintineanu , în iunie 1952, a  dat un Ordin subordonaţilor să "confecţioneze" grupuri de ţărani <contrarevoluţionari>  în toate comunele , cu acuza de <uneltire contra ordinii sociale>.

/ 18 iun.'52.Decret 131:sancţiuni ptru nepredarea cotelor

- În cazul nelivrării cotelor, ţăranii sunt obligaţi să plătească o amendă care putea fi de 2 ori mai mare decât valoarea produselor fixate ( art. 1 )

-Dacă debitorul nu achita obligaţiile din Somaţie, în timp de 10 zile, se aplicau măsurile administrative  , fără nici o altă aprobare  prealabilă, de către organele judiciare ( art. 2 )    ( Bul.Of.30 / 18 iun.'52 ) 

/ Iul.-iul. 52.Muncitori industriali * - preşedinţi şi secretari de Consilii Populare       

[ LD: mărturie personală : în com. Miorcani  ( Botoşani ) fusese numit preşedinte Acatrinei (muncitor petrolist din Valea Prahovei. ) care obliga învăţătorii să meargă din poartă-n poartă ,să scoată ţăranii la semînat, la recoltat , la treierat ]

- Peste 8000 de muncitori fuseseră scoşi din producţie  şi numiţi  în funcţii la de preşedinţi şi secretari la Sfaturile Populare din mediul rural, pentru a veghea la aplicarea "liniei partidului "

- 85 % din aparatul de partid de la raioane  era format din muncitori industriali , cu stagiu în producţie de cel puţin 5 ani , care nu erau ataşaţi de proprietatea agricolă. Pe 26 sept., s-a emis o Rezoluţie a PCR şi Guvern , vizând  consolidarea organizaţiilor de partid  comunale.

/23 aug.'52.Gheorghiu Dej : "scorul" colectivizării

În dubla-i calitate ( secretar general al PMR şi preşed. Consiliului de Miniştri , din 2 iun. ) anunţă : 1420 GAC-uri, reunind 120.000 de proprietari-ţărani.

/ 9 sept.'52.Rezol.PCR şi Guv./ HCM 1705 : campania agricolă de toamnă

-Cuprindea măsurile pentru GAS, GAC şi Întovărăşiri

/ Sept.- 5 oct.'52.Mnister nou:  Industria cărnii , peştelui şi laptelui

Materia primă - în exclusivitate, cotele de carne, peşte şi lapte .

Ministru - Pascu Ştefănescu 

/ 1 oct. Campanie virulentă de demascare a chiaburilor

Sunt demascaţi şi excluşi din GAC-uri peste 3 000 de chiaburi ce se înscriseseră în GAC , ca să scape de represiune. 

/ 31dec.'52.Bilanţul colectivizării

1795 GAC ; 17.144 familii ; 726.346 ha  .

1834 Întovărăşiri agricole ; 83990 fam ; 187 .862 ha

-HCM ( 582, 1766 , 2124 ş.a ) înzestrări şi comasări în GAC

1953

¤ GUVERN Gheorghe Gheorghiu Dej *(28 ian.'53- 19 mart.'57  ) 

-Const.Prisnea- Agricultură ; Ion Vidraşcu - GAS  ; Ion Olteanu - preşed. Comit. de Stat ptru Colectarea Produselor Agricole .-Gh.Apostol - ministrul Agriculturii şi Silviculturii , prin contopirea a  3 ministere : Agricultură, GAS, şi Silvic ( din 5 nov.'53 ) Dumitru Petrescu - Finanţe ; Anton Tatu Jianu - Justiţie ;

Pavel Ştefan- Interne ; Alexandru Drăghici- Securitatea Statului

/17 ian.'53.HCM nr.14 :retribuirea muncii în GAC

/ 26 ian.'53. Decret :cotele obligatorii la vegetale şi lapte

Decretul va fi  "întărit" cu Decretul din 11 martie '55  , şi va fi desfiinţat la 21 ian.'57

/ 1 febr.'53.HCM 308 : transferul sau abandonul de teren, în favoarea statului          

- HCM-ul s-a emis datorită numeroaselor cereri de transferuri în proprietatea statului , şi a terenurilor abandonate de proprietari

< Statul va primi  pământul de la cei care prezintă cereri şi acte de transferuri , precum :  muncitorii şi funcţionarii din instituţiile şi întreprinderile de stat ,din  organizaţiile economice şi de masă şi alte  categorii de cetăţeni ce nu se ocupă efectiv de agricultură , neputând să-şi lucreze pământul .> ( art. 2 )

/ 7 febr.'53.Bucureşti :Autodizolvarea Frontului Plugarilor

[ LD: "Plugarul " dr.Petru Groza îşi făcuse datoria , servind ca "tovarăş de drum" la toate "chemările " regimului, şi nu mai era necesar, nici ca "faţadă " ]

Autodizolvarea se hotărăşte în Plenara CC al F.P. ,.

/ 18 iun.'53.HCM 1650: statutul - model al GAC

Prin aceasta hotărâre se legifera statutul-model al GAC prevăzându-se , în mod expres, ca < la intrarea în GAC membrii vor aduce în patrimoniul gospodăriei  tot  pământul > .

( B.O.39 / 18 iun.'53 )

/ 19-20 aug.'53.Plenara lărgită a PMR : greşeli în campania  ptru colectivizare

[LD: "autocritica " şi căutarea de "vinovaţi " , "deviatori " de la "linia partidului "  , a fost practicată de toate partidele comuniste , de toate conducerile succesive ale acestora.[ În URRS, după moartea lui I.V.Stalin ( mart.'53 ) Hrusciov a început "destalinizarea " dar abia  la  Congresul XX al PCUS ( febr.1956) într-un Raport secret,va critica  "stalinismul" ]

În România, Dej s-a folosit de "destalinizare", pentru a elimina din conducerea PMR rivalii politici  ( Vasile Luca, Teohari Georgescu, Ana Pauker )

Printre altele, le-a pus în cârcă "greşeli " în domeniul agriculturii , deşi toate măsurile  fuseseră luate sub directa sa coordonare ]

<Măsurile contrare liniei partidului , luate de elemente iresponsabile sau provocatoare , au împins multe familii de chiaburi , din cauza impozitelor exagerate şi ilegale , în domeniul impozitelor , a cotelor şi a altor obligaţii , au condus la micşorarea producţiei din aceste gospodării , la abandonarea  proprietăţilor ,ceea ce a lovit economia naţională. >

- În continuarea şi în spiritul plenarei, s-a desfăşurat şi Congresul preşedinţilor GAC ( 20-21 aug.'53 )

/ 31 dec.'53.Bilanţul colectivizării

1997 GAC ; 169 000 familii ; 826 537 ha

 2 026 Întovărăşiri ;102 061 familii ; 235 70 ha

 

1954.

-Gheorghiu -Dej- prim-secretar PMR

[ Nicolae Ceauşescu - secretar al CC al PCR ( din apr.'54 ) ]

-Gh.Apostol - ministrul Agriculturii şi Silviculturi ( din 5 nov.'53 ), urmat de  Const Popescu ( din 18 mai'53 ) ;  Ion Olteanu - Colectări 

Anton Tatu Jianu - Justiţie ;

Pavel Ştefan- Interne ; Alexandru Drăghici- Securitatea Statului

[ LD: este primul an după sfârşitul "erei staliniste" şi începutul "dezgheţului hrusciovist " în  URSS. Vagi "unde de dezgheţ" ar fi trebuit să se propage şi în RPR, în conduita PRM.

Paradoxal ,în România ,"stalinismul " se menţine , cunoscând noi forme şi episoade de represiune. ]   

/ 9 ian.'54.HCM 1 :învăţământ special pentru cadrele GAC

( Cf. Colecţia de Rezoluţii şi Dispoziţii ale Consiliului de Miniştri din RPR

 / 25 ian.- 30 nov.'54 Sancţiuni pentru refuzul de a livra cotele

- 25 ian.'54.HCM 96 :Colectarea produselor vegetale  

-28 ian.'54.HCM 117: Regimul de livrare a legumelor

- 30 ian.'54.Decret 24./ Ordin ( MAI ? ) : confiscarea bunurilor pentru cote .

Ordinul  decidea: <Dacă datornicul nu prezintă încredere , bunurile pot fi ridicate pe loc , fără a fi nevoie de vreo încuviinţare specială din partea organelor judiciare.>

- 9 mart.'54.HCM 262.Responsabilităţile ptru refuzul de a livra cotele

- 19 iul,'54.Decret 274.Obligaţia producătorilor de a asigura contractele .

- 30 nov.'54.HCM 2361 :Contractele pentru sfecla de zahăr

/Toamna '54.Hotărârea CC al PCR: activiştii partidului pe teren

 < Cadrele de bază ale partidului cea mai mare parte a membrilor CC , apoi membrii  Biroului Politic , vor fi distribuiţi în ţara întreagă şi vor munci direct în regiuni, raioane comune şi sate  > continuând munca de convingere <a sutelor de mii de ţărani muncitori ,pentru a fi atraşi în munca activă , pentru organizarea partidului la sate > ( Gheorghiu Dej )

/ 26 dec.'54.Cartele de zahăr şi pâine : salariaţi, pensionari , cooperatori

/ 1954.HCM, Decrete , Ordine - diverse.

- Minist. Agricult. Ordinul 458.674 :comasarea terenurilor, formarea GAC

- HCM 3522 : atribuiri de terenuri din cele cedate conf. HCM 308/'53

- HCM 124  si 154 - impozitul agricol

- D 493  - atribuiri loc casa din terenul proprietatea statului

/ 31 dec.'54.Bilanţul GAC

2 070 GAC ;            178.561 familii ;             884.194 ha

2.833 Întovărăşiri ;   139.125 familii ;             315.119 ha

1955

- Gheorghiu-Dej - preşed. Consil. de Min ; urmat de

Chivu Stoica - preşed.CM (în locul lui Gheorghiu Dej, din  4 oct.'55 )

Consr. Popescu - ministr.Agriculturii

Mihai Dalea -preşed. Comit.ptru Colectări ; ministru Colectărilor ( din  15 febr.'55 )

/ 7 febr.'55.HCM 121 : modificarea Legii  colectării de carne

/ 6 mart.'55.HCM 206:regimul juridic al  colectării  de struguri

/ 17 iun.'55.Decret  244 : pământ- de la Stat la GAC 

Transmiterea  unor bunuri imobile- pământ-   din proprietatea statului , către GAC

/23 iun.'55.HCM 1146: Sistemul salarial în GAS

/ 30 iunie'55.Decretul 421 :primele graţieri

[LD:După moartea lui Stalin ( 1953 ) şi  condamnarea stalinismului în URSS, manifestările antistaliniste nu mai erau considerate "crime împotriva umanităţii "şi cei ce fuseseră condamnaţi pentru atari manifestări , au fost graţiaţi.

[LD: am găsit la Alex.Ştefănescu o explicaţie cu "ceva" venit de la Geneva... ]

Unele surse indică această amnistie în perioada 18-23 iulie -  concomitent cu Conferinţa Destinderii de la Geneva ,   cu prevederi  privind înscenarea unor procese cu condamnări retroactive , şi pregătirea unui Decret de amnistie pentru exilaţii ce s-ar întoarce în ţară. ]

-Prezidiul MAN a emis Decretul  421 prin care au fost graţiaţi cei cu condamnări până la 10 ani , în baza Legii 312 / '45,a Legii 291/'47şi a Decretului 207/'48 .

- A prevăzut graţierea celor cu pedepse mai mari de 10 ani , dacă au participat la războiul antihitlerist .

- Nu beneficiau de graţiere, membrii guvernelor fasciste ,din perioada sept'40 -23 august'44.

/ 8 iul.'55.Decretul 409 : transmiteri  de pământ in proprietatea statului

/ 4 aug.'55.Decret 339: Ministerul colectărilor 

Mihai Dalea ministru Colectărilor ( din  15 febr.'55 )

¤ 30 sept.-1 oct.'55.Plenara CC al PCR :schimbări în nomenclatură

[ LD:urmărirea rotaţiei nomenclaturii comuniste este  foarte dificilă

Aceste  "remanieri" de la o lună  la alta, dovedesc  instabilitate ? concurenţă ?optimizare? conflicte ?absenţa ordinelor de la Moscova ? După dispariţia lui Stalin, să fi devenit Gheorghiu Dej "păpuşarul " ? Greu de spus. Istoriografia viitoare - dacă va mai fi interesată de regimul comunist, poate va clarifica aceste necunoscute ]     

[ Vezi schimbările în nomenclatură, la PCR şi colaboratorii ] 

-Gheorghe Gheorghiu Dej revine la conducerea PCR ( după scurta conducere a patrulaterului de secretari  )

-Chivu Stoica - devine o vreme prim-ministru ( în locul lui Gheorghiu Dej ) dar formează guvern nou abia în 20 mart.'57. )

/23-28 dec.'55.Bucureşti .Congresul II PMR / Congresul VII al PCR

[  Vezi la tabloul PCR şi colaboratorii .]

Sarcinile  principale pentru anii 1956-1960 : făurirea economiei socialiste unitare ; continuarea industrializării  şi transformarea socialistă a agriculturii ( încât în anul 1960 , sectorul socialist în agricultură să fie preponderent ..

Gheorghiu Dej este reales prim-secretar al CC al PMR .

Nicolae Ceauşescu este ales membru al Biroului Politic  al CC al PCR

/ 31 dec.'55.Bilanţul colectivizării

2 152 GAC ;           183 188 familii ; 932 587 ha .

4 471 Întovărăşiri ; 206 354 familii    392 045 ha

/ 1955.HCM, Decrete , Ordine - diverse.

D 146  - asigurarea bunurilor G AC

D 244  - bunuri intrate in propr statului

HCM 2290  - bunuri redistribuite ramase disponibile

D 212 -  impozit  GAC-uri si întovărăşiri

HCM 1522 - impozit agricol

HCM 882  - recensămîntul populaţiei

HCM 735  - reglementarea modului de plata a lucrărilor ce se executa de S.M.T.

HCM 423  - atribuire locuri casa                     

1956  

Gheorghe Gheorghiu-Dej - prim-secretar al PCR ( din dec.'55 )

[ Nicolae Ceauşescu - secretar al CC al PCR ( din apr.'54 ) ]

Chivu Stoica - prim- ministru ( din oct.'55 )

Ministerul Agriculturii se  desparte în 4 ministere  ( 10 ian.'56 ) :

- Gh.Hossu- Agricultură ,urmat de Marin Stancu ( din 26 mai'56 )

-Bucur Şchiopu -Gospodării Agricole de Stat

Const Doncea Colectări ( 11 mai'56 , în locul lui M.Dalea )

 [[¤] 14-25 febr.'56.Congresul XX al PCUS

Nichita Hrusciov a prezentat  "Raportul secret" în care  erau demascate cultul personalităţii lui Stalin şi atrocităţile  ordonate de el.*

[Pentru context internaţional şi politic intern, vezi

Genocidul comunist- cronologie, context , etape ]

----------------------------------------

* În România, după moartea lui Stalin ( '53 ) şi  condamnarea stalinismului în URSS( '56 ) 

 Dej s-a folosit de "destalinizare", pentru a elimina din conducerea PMR rivalii politici.

- Raportul lui Hrusciov şi Comunicatul congresului PCUS de condamnare a cultului personalităţii a fost publicat de " Scânteia" cu întârziere ( 3 iul.'56 )

- Ar fi  existat şi un Decret de graţiere  pentru "manifestări antistaliniste " care nu mai erau considerate <crime împotriva umanităţii > şi cei ce fuseseră condamnaţi pentru atari manifestări , ar fi  fost graţiaţi  (Criticul literar Alex.Ştefănescu vorbeşte despre aceste graţieri ca fiind rezultatul  unei  înţelegeri de la Geneva. Printre cei eliberţi atunci - afirmă el -fiind şi Ovidiu Papadima )   

/ 22 febr.'56.HCM 223:regimul juridic la  contractele de legume şi fructe 

Facilităţile  la credite - Banca Agricolă -  numai la semnatarii de contracte;

Preţul oferit de Stat -  80 % din preţul privat , en detail ( art. 4 ) 

/ 4 apr.'56.HCM 728:ministerul Gospodăriilor Agricole de Stat

Din "Comitet" idicat la rang de "minister ": Bucur Şchiopu ( ( din 10 ian. )

Prin acelaşi HCM se reglementează şi angajarea muncitorilor agricoli sezonieri

/16-17 iul.'56.Plenara CC al PMR

-Se adoptă sarcinile decurgând din hotărârile Congresului II PMR ( dec.'56 ) pentru transformarea socialistă a agriculturii.

-29, 3 % din suprafaţa ţării  şi 31,7 % din suprafaţa arabilă sunt reunite în structuri colective (GAC şi întovărăşiri )  

Se recomandă străduinţe  crescute pentru organizarea de "cooperative agricole de producţie şi rentă " - CAP-uri

[LD:  artificiu  lingvistic ,pentru a scoate cuvântul "colectivă " urât de ţăranul român , sunând a "colhoz " ] 

/ '30 iul.56.Vicovul de Jos ( Suceava ) - un sat martir

[LD: 13 ţărani din Vicovu de Jos-Suceava, purtând acelaşi nume de familie ,zdrobiţi sub tăvălugul represiunii comuniste.Pe lângă ei, mulţi alţii, cu alte nume.

Judecaţi de Tribunalul Militar Teritorial al Regiunii a II-a  Militare  -Iaşi , pe baza acţiunii Securităţii din Suceava , care i-a urmărit , arestat şi întocmit dosarele.

Parcurgerea Sentinţei  969 / 30 iul.'56 ,  parte a unei serii de procese în jurul unui caz "pivot" - partizanul Vasile P. Motrescu - este lămuritoare privind amploarea şi multiplele  "ţinte" urmărite prin aceste procese.

[ Vezi mai jos, cazul familiei Vasile P. Motrescu ( învăţător- partizan ) ]

- Motrescu: Maria-soţie / Sofia-mamă /Pintilie -tată  / Gheorghe , Constantin, Ion -fraţi  /Catrina, Gheorghe T., Ilie V. , Nistor , Simion , Trifan C.  -rude , consăteni .

/ Vasile P.Motrescu va fi prins în noaptea de 13 / 14 ian.'58; condamnat la moarte şi executat .

/ 29 sept.'56.Statututul model al CAP

[[¤23 oct.-4 nov.'56 Revoluţia anticomunistă din Ungaria

Înăbuşită sângeros de către Armata Roşie .

Instalarea regimului  Ianos Kadar

/ 27-29 dec.'56.Plenara CC al PMR : desfiinţarea cotelor obligatorii

- În Plenară, PCR a dezbătut consecinţele revoluţiei maghiare în rândul studenţilor, intelectualilor şi membrilor de partid .

- Pentru ţărani, principala decizie  a fost desfiinţarea cotelor obligatorii la produsele agricole, exceptând cotele la carne şi lapte. 

/ 31 dec.'56.Bilanţul colectivizării

2.546 GAC  ;            231392 familii ;   1.101 650 ha

8.130 întovărăşiri      452 117 familii       753 352 ha

/ 1956.HCM, Decrete , Ordine - diverse.

HCM 1896 - dezvoltarea agriculturii

HCM 228, 2228 -împrumutul agricol ; reglementarea circulaţiei produselor agricole

Decret 729  - colectări carne si lina

HCM 2193   - plan colectare

HCM 1318   - reglementarea  folosirii  terenurilor  agricole

HCM 625    -  folosirea teren agricol  pt construcţii

HCM 902, 2639 a.- înzestrare GACuri

1957

Gheorghe Gheorghiu-Dej - prim-secretar al PCR ( din dec.'55 )

[ Nicolae Ceauşescu - secretar al CC al PCR ( din apr.'54 ) ]

Guvern Chivu Stoica ( 20 mart'57-20 mart.'61.

-) Ion Cosma  Ministerul Agriculturii şi Silviculturii ( iarăşi reunite )

- Bucur Şchiopu ( ? )  Comitetul de Stat pentru Valorificarea Producţiei Agricole

-Alexandru Drăghici / Ministerul de Interne

-Gh.Diaconescu - Justiţie, urmat de Avram Bunaciu ( 31 dec.'57 )

/ ?  ian.'57.Decret nr.1 : aplicarea Decretului 111 /' 51 : confiscarea averilor 

Situaţia juridică a unor terenuri intrate in proprietatea statului, in baza Decretului  111/iul.51şi a Deciziei 649/ oct.'51 privind confiscarea averilor arestaţilor şi deportaţilor .

/ 19 - 21 ian '57. Comit. ptru Valorificarea Produselor Agricole.

Prin desfiinţarea Ministerului Colectărilor ,noii  instituţii îi revenea sarcina de a realiza planul de livrare a cotelor obligatorii  la nivelul întregii ţării .  (Bulet.Of. 6 /19 febr.'57 ).

/ 12 febr.'57.HCM: Instituirea domiciliului obligatoriu

Pentru cei care <prin fapte sau manifestări încearcă să primejduiască regimul de democraţie populară >

¤ GUVERN Chivu Stoica ( 20 mart.'57-20 mart.'61 )

- Ministerul Agriculturii şi Silviculturii ( iarăşi reunite )-  Ion Cosma

- Comitetul de Stat pentru Valorificarea Producţiei Agricole -Bucur Şchiopu ( ? )

- Ministerul de Interne- Alexandru Drăghici

-Ministerul de Justiţie - Gh.Diaconescu , apoi Avram Bunaciu ( 31 dec.'57 )

/ 25 iun.'56.HCM 99 :statutul model al Întovărăşirilor Agricole

( BO nr. 6 / 25 iun.'67)

/ 7 iul.57.Bilanţ  colectivizarea agriculturii

- La nivel naţional, 42 % din gospodăriile ţărăneşti şi 51 % din suprafaţa agricolă -  cuprinse în GAC .

Regiunea Constanţa este declarată prima regiunea din ţară complet colectivizată.

/ 17 dec.'57.Revolte ţărăneşti :retrageri din GAC

[ LD: asemenea "incidente" - considerăm noi - au fost cu zecile de mii, în  judeţele ţării, dar nu ajungeau să se judece la tribunale ( care erau ocupate de cu procesele <duşmanilor de clasă >, ci erau "rezolvate" de trupele de Securitate şi Miliţie.  Fiecare dintre noi -care am trăit la sat în acele timpuri sau  am avut rude sau cunoscuţi la ţară - aflam despre hărţuirea ţăranilor pentru a semna "consimţământul " , iar cei care voiau să şi-l retragă, erau "potoliţi " : bătuţi, arestaţi sau deportaţi . ]

[Arhiva Camerei Deputaţilor , 1992 :Comisia de anchetă despre abuzurile  şi petiţiile la intrarea în CAP - cf. D.Roske, op. cit. )

- Nămoloasa- Galaţi . Ţăranii cer distrugerea cererilor de intrare în GAC

1958

- Gheorghe Gheorghiu-Dej- primsecretar PMR

[ Nicolae Ceauşescu - secretar al CC al PCR ( din apr.'54 ) ]

- Petru Groza -preşed. Prezid.MAN   ( decedat la 7 ian .'58),urmat de

 I.GH.Maurer ( din 11 ian.'58 )

- Guvern Chivu Stoica ( 20 mart'57-20 mart.'61 )

- Ion Cosma Ministerul Agriculturii şi Silviculturii ( iarăşi reunite )

 Bucur Şchiopu (?)- Comitetul de Stat pentru Valorificarea Producţiei Agricole 

- Alexandru Drăghici Ministerul de Interne  

Avram Bunaciu -Ministerul de Justiţie  (31 dec.'57- 15 ian.'58 -trece la Externe ), urmat de Gheorghe Diaconescu ( 23 ian.'58 )

/Ian.'58.Revolte ţărăneşti : retrageri din GAC

[ LD: - Răscoale ţărăneşti în numeroase comune din regiunea Galaţi, Mureş, Braşov, Gorj, Dolj,Tulcea.Ţăranii  atacă primăriile, cer ( sau distrug )  cererile de înscriere în GAC , obţinute prin ameninţări şi abuzuri. Autorităţile intervin ,trecând la arestări , procese rapide, şi condamnări  la 8- 25 de ani închisoare .

Trebuie remarcat cel puţin două aspecte : pe de o parte , era vorba de acea zonă pe care PMR o evidenţia pentru procentajul de intrare în GAC în '49 ;pe de altă parte, era vorba de cei înscrişi - deci "lămuriţi "  - care ştiau deja ce înseamnă GAC.

Cât despre acea Comisie de anchetă parlamentară din 1992, de unde şi-a extras aceste informaţii D.Roske, nu ştim să fi avut vreo finalitate ]  

( Cf.Arhiva Camerei Deputaţilor , 1992 :Comisia de anchetă despre abuzurile  şi petiţiile la intrarea în CAP - D.Roske, op. cit. )

-7.ian.Ţăranii din Măcin ( Galaţi ) cer ieşirea din GAC ,scandând lozinci contra activiştilor de partid şi a organelor locale.

-12 ian.'58 .Răscoală la Răstoaca -Milcov ( Vrancea )

Reprimată sângeros cu trupe militare şi de Securitate, din ordinul lui Nicolae Ceauşescu

-15-16 ian.Ţăranii din Pisica ( Galaţi ) , strânşi în faţa Consiliului Popular , cu o placardă pe care era scris <Jos colhozul ! Libertate ! >.Autorităţile au fost silite să restituie cererile de înscriere în GAC.Urmarea ? : ţărani arestaţi, condamnaţi la 10 ani închisoare şi confiscarea averii .

-16 ian.'57.În Isacea ( Tulcea ) : ţăranii au răsturnat maşina miliţienilor , s-au adunat în faţa Consiliului Popular, cerând să părăsească GAC.

Represalii : condamnări între 8- 25 închisoare , cu confiscarea averii

- 18- 31 ian.'57.În Hânguleşti, Luncaviţa, Vânători ( Galaţi ),ţăranii agitaţi (în faţa sau intrând în sediile Consiliilor Populare )  cer înapoierea cererilor de înscriere în GAC.

/ 7 febr.' 58.Prezidiu MAN.Decret 89 : condamnarea la muncă forţată

Preşed. Prezid.MAN, I.Gh.Maurer ( din 11 ian.'58 )

- < Persoanele care , prin actele lor sau manifestările lor, ating sau pun în pericol ordinea din Stat , vor fi internate în detaşamente de muncă.>  ( art. 1 )

[ Vezi tabloul Genocidul comunist- cronologie, context, etape  ]

[ LD: Cu acest decret, a fost "adaptat " Decretul -lege din 29 mart.'45, privind <purificarea administraţiei de stat > adoptat de Ministerul de Justiţie ( la propunerea lui Lucreţiu Pătrăşcanu ). O lege non-juridică -  fără proces şi condamnare - care prevăzuse lagăre pentru munca obligatorie, pe bază de liste (art.10 )

Decretul 89  a avut drept ţintă represiunea ţăranilor recalcitranţi la colectivizare .

El prevedea 60 de luni muncă forţată pentru cei recalcitranţi.

Pe baza lui s-au făcut zeci de mii de arestări pe tot cuprinsul satelor, fie preventiv -să bage spaima în ţărani - fie după izbucnirea revoltelor ţărăneşti  pentru "gloata" satelor .

Pentru cei consideraţi "capi" , se aplicau art. mai severe din Codul Penal ( mai ales art. 209 , cu "uneltirea" )

/ 5 mart.'58.HCM 282 :aplicarea Decretului 89.

-Durata de internare în coloniile de muncă se fixează între 2-6 ani , decizia fiind luată prin ordinul Ministerului de Interne ( art. 2 )

/ 29 mart.'58.Decret 144 :eliberarea autorizaţiilor de construcţii

Autorizarea  de construire, reparare si desfiinţare a construcţiilor, precum si a celor referitoare la înstrăinările şi împărţelile terenurilor cu sau fără construcţii, ( Buletinul Oficial nr. 15 /29 martie 1958 )

/ Decretul nr. 167 din 21 aprilie 1958, privitor la prescriptia extinctiva (BO nr. 10 din  1 iulie 1960)

/Apr.- dec.'58.Linia partidului în campania colectivizării 

( Cf.Gh.Gheorghiu-Dej, "Articole şi cuvântări " -1958 )

[LD: deşi nu mai are funcţii guvernamental-executive, ca secretar general al PMR , Gheorghiu Dej controlează , conduce , trasează şi hotărăşte toate măsurile  privind colectivizarea .] 

-3 apr.'58.Îşi exprima  nemulţumirea de ritmul scăzut al colectivizării în jud. Hunedoara, Cluj, Bacău Baia Mare  ,unde doar 15 % din suprafaţa agricolă sunt colectivizate , în timp ce statisticile indică 45 % de familii intrate în GAC. El avertiza activul de partid că lupta de clasă continuă şi trebuie dusă contra <inamicii regimului democrat -popular din rândul chiaburilor şi a altor elemente exploatatoare >

-25 aug. Anunţa accelerarea ritmului colectivizării : între iul.'57-iul.'58,  700 000 familii s-au colectivizat.

-26-28 nov. La Plenara CC a PMR , anunţă scorul colectivizării :

15.723 GAC-uri, reunind 1.760.000 familii.

1959

- Gheorghe Gheorghiu-Dej- primsecretar PMR

[ Nicolae Ceauşescu - secretar al CC al PCR ( din apr.'54 ) ]

- I.GH.Maurer preşed. Prezid.MAN   ( din 11 ian.'58 )

- Guvern Chivu Stoica ( 20 mart'57-20 mart.'61 )

- Ion Cosma Ministerul Agriculturii şi Silviculturii

- Bucur Şchiopu (?)- Comitetul de Stat pentru Valorificarea Producţiei Agricole 

- Alexandru Drăghici Ministerul de Interne  

-Gheorghe Diaconescu -Ministerul de Justiţie  ( 23 ian.'58 )

/Ian.'59.Abrogarea Decretului 319 / '49 :recunoaşterea GAC

Decretul 319 prevăzuse controlul şi aprobarea CC al PMR pentru constituirea oricărui  GAC. Având în vedere  accelerarea ritmului de colectivizare, această prevedere este abrogată.

/ Febr.-apr..'59. Revolte ţărăneşti : retrageri din GAC

( Cf.Arhiva Camerei Deputaţilor , 1992 :Comisia de anchetă despre abuzurile  şi petiţiile la intrarea în CAP - D.Roske, op. cit. )

- 1 febr.'59.Numeroşi ţărani din com.Condrea ( Galaţi ) ,adresează  petiţii către Guvern, cerând ieşirea din GAC.

-5 febr.'59.În com.Vlădaia şi Vânju Mare ( Oltenia ), ţăranii asaltează Consiliul Popular, cerând ieşirea din GAC

- 16 febr.'59.Ţăranii din Deleni ( Bacău ) se opun echipelor de "lămuritori " , refuzând să se înscrie în GAC.

-1 mart.'59: În Giubega şi  Băileşti  ( Dolj ), 30 de ţărani depun cerere de retagere din GAC

-6 apr.'59.Incidente la Ciorăneşti şi Băileşti ( Dolj ).Ţăranii  intră în sediul GAC şi dau foc cererilor de înscriere în GAC.

 / 30 mart.'59 MAN. Decret 115: interzicerea arendei şi a  muncii  zilierilor

<Lichidarea rămăşiţelor oricăror forme de exploatare a omului de către om în agricultură , în scopul ridicării continue a nivelului de trai material şi cultural al ţărănimii muncitoare şi al dezvoltării construcţiei socialiste >( Bul.Of.10 / 30 mart )

[LD: astfel se intitula Decretul care a declanşat teroarea contra <chiaburilor> ,şi care s-a soldat cu confiscarea pământurilor,cu arestarea  a sute de mii de ţărani fruntaşi ai satelor ]

O  formă abuzivă ( juridic ) şi falsă ( propagandistic )  pentru  un soi de "naţionalizări" punctuale, lăsate la discreţia puterii locale . ]

- Pe  6 martie, Gheorghiu Dej anunţase că 2 milioane de familii ţărăneşti ( din totalul de 3,6 milioane ) au optat pentru munca în colectiv : 75 % în  reg. Craiova ,72 % în  reg.Galaţi, 56 % în  reg. Timişoara.

-Decretul 115 interzicea  arenda sau  munca plătită .

Prin decret , erau trecute în < folosinţa>  GAC şi  GAS  toate terenurile considerate <generatoare de exploatare >

/1 apr.'59.Rez. PCR şi C.M : conducerea şi controlul partidului în GAS

[LD: devenite cele mai bogate şi mai diversificate  "ferme agricole " din România, GAS-urile au reprezentat ,de la început , "stupul cu miere " la care a râvnit toată pletora de "şefi " ai structurilor de putere .

S-au dat mari bătălii pentru stăpânirea acestor GAS-uri : uneori  li s-au schimbat stăpânii, alteori  au devenit "exclusiviste" sau "strict secrete" , altele au devenit "case de aprovizionare sau odihnă " pentru nomenclatură .

Aceste "gospodării" - cu  vile, lacuri,  pădurici ş.a  - au rămas şi după dec.'89 în folosinţa Regiei Protocolului ( RFPAS )  , pe care se bat "oficialii" de astăzi ? 

-  Măsuri pentru ameliorarea conducerii şi controlului de partid în activitatea GAS-urilor .În fiecare GAS, directorul va fi "secondat" de un activist  de partid, care va răspunde de selecţia , formarea şi promovarea justă a cadrelor .

[ Cf. Colecţia de Rezoluţii şi Dispoziţii ale Consiliului de Miniştri al RPR ,nr 17 / 1 apr.'59)

/Apr- iul. '59. Revolte ţărăneşti : retrageri din GAC

-6 apr.'59.Incidente la Cioroiaş  şi Băileşti ( Dolj ).Ţăranii  intră în sediul GAC şi dau foc cererilor de înscriere în GAC.

- Iun.'59.Ţăranii din Satu Nou ( Galaţi ) cer să iasă din GAC

-3-6 iun.'59.La Ciupercenii Noi ,  Calafat  ( Mehedinţi ) , ţăranii distrug sediul GAC, răstoarnă maşina activiştilor   

-26 iun.'59.La Dăbuleni ( Olt ), ţăranii distrug sediul Consil.Popular, bat activiştii de partid 

-1-14 iul.'59.La Cuceu ( Cluj ), peste 250 de ţărani protestează contra reţinerii grâului pentru seminţe , şi fac cerere de retragere din Întovărăşire

/ 13-14 iul.'59 .Planeara Cc al PMR : bilanţul colectivizării

67 % din suprafaţa ţării este în "sectorul socialist "

/ 21 iul.'59.Execuţia grupului "Haiducii Muscelului "

Grupul ce acţionase 10 ani în Mţii Făgăraş, fusese arestat de Securitate în 1958.

Judecaţi şi condamnaţi la moarte, conducătorii grupului - fraţii Petre ţi Toma Arnăuţoiu - au fost executaţi în închisoarea Jilava, împreună cu preoţii ,învăţătorii şi alţi 9 partizani.

- Alţi membri sau susţinători ai grupului - Laurenţia Arnăuţoiu,Ioan Arnăuţoiu, Maria Pop - au murit în închisoare. Copii lor- Ioana, Raluca, Justiţia-libertatea- au fost internaţi în internate .

[ Vezi la tabloul Genocidul comunist- context ] ] 

/? August '59. HCM 282 : fixarea locului de muncă ptr. condamnaţii eliberaţi

[ 14 ugust'59 : Ordinul 10054 MAI :fixarea locului de muncă ]

[LD Le-am găsit invocate la fixarea domiciliul forţat (după ispăşirea condamnării ) şi în unele Ordine ale MAI (care  fixează domiciliul obligatoriu )

(Ex. Ordinul 10054 /14 febr.1959, al ministrului Afacerilor Interne, Alex.Drăghici care sună aşa: <Pe baza decretului lege nr.89 / 1958 şi în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Miniştri  nr.282 /1958, cu privire la fixarea locului de muncă condamnaţilor contrarevoluţionari care şi-au ispăşit pedeapsa şi a altor categorii de elemente duşmănoase regimului democrat -popular din RPR ;

În scopul prevenirii unor noi infracţiuni la legile RPR ;

Având în vedere materialele existente asupra activităţii desfăşurate de elementele menţionate mai jos, considerate deosebit de periculoase pentru securitatea statului ;

ORDON  [...] urma numele persoanei şi adresa domiciliului forţat.

1960

- Gheorghe Gheorghiu-Dej- primsecretar PMR

[ Nicolae Ceauşescu - secretar al CC al PCR ( din apr.'54 ) ]

- I.GH.Maurer preşed. Prezid.MAN   ( din 11 ian.'58 )

Guvern Chivu Stoica ( 20 mart'57-20 mart.'61.

- Ministerul Agriculturii şi Silviculturii ( iarăşi reunite )-  Ion Cosma

- Comitetul de Stat pentru Valorificarea Producţiei Agricole -Bucur Şchiopu ( ? )

- Ministerul de Interne- Alexandru Drăghici

-Ministerul de Justiţie - Gheorghe Diaconescu ( din 23 ian.'58 )

/Ian-Iun '60.Gheorghiu Dej :PMR- concentrare pe colectivizare

- 1 mart : sectorul socialist reuneşte 75,6 % din suprafaţă şi 76,4 % din familii.

-28 iun :81 % din gospodăriile ţărăneşti , peste 800.000 de familii sunt incluse în sectorul socialist.

/ 20-25 iun.'60.Congresul III PMR (  VIII PCR )

-Congresul respinge planul de supraplanificare concertată a CAER

- Aprobă al II-lea plan cincinal ( 1960-1965 ); planul de perspectivă pe 15 ani ..

Gheorghe Gheorghiu Dej - reales prim-secretar .

 

/Ian- sept.'60. Revolte ţărăneşti : retrageri din GAC

( Cf.Arhiva Camerei Deputaţilor , 1992 :Comisia de anchetă despre abuzurile  şi petiţiile la intrarea în CAP - D.Roske, op. cit. )

-5 ian.'50.La Frântăneşti ( Galaţi ) în haltă şi gară , se distribuie manifeste contra colectivizării

-Sept.'60 .La Costeşti Vatra şi Costeşti Vale  ( Dâmboviţa ), se opun colectivizării

-Dec.'60.Revolta ţăranilor din  Vadu Roşu com Vulturu ( Vrancea ), represiunea este condusă de Nicolae Ceauşescu .: 8 morţi şi numeroşi răniţi.

-Oct.'60.Tulburări mai la Mozăceni Deal ( Argeş ) , ţăranii pătrund în sediile autorităţilor  - Consil. Popular, GAC şi Miliţie ; taie firele telefonice ;dau foc la cererile de înscriere în GAC, baricadează drumul. Securitatea intervine în forţă , operează multe arestări .

1961

Guvern Chivu Stoica ( 1957- 21 mart.'61 )  cu echipa sa ,  urmat de

Guvern Ion Gheorghe Maurer ( 21 mart.'61. 17 mart.'65 )

- Ion Cosma - Agricultură ( continuă )  -Alexandru Drăghici - Interne ( continuă ) - Ioan Constant Manoliu - Justiţie ( în locul lui Gh.Diaconescu ).

/Ian.- apr.'61. Revolte ţărăneşti : împotriva presiunilor de intrare în GAC

 ( Cf.Arhiva Camerei Deputaţilor , 1992 :Comisia de anchetă despre abuzurile  şi petiţiile la intrarea în CAP - D.Roske, op. cit. )

-Ian.'61.Revolte ţărăneşti la Vâlcele ( Olt ), care s-au extins la Liceşti, Dealu Mare, Măndineşti .Trupe de Securitate şi Miliţie, au intervenit în forţă , împrăştiind răsculaţii cu foc de puşcă .

-Mart.'61.Revoltă ţărănească în com. Dobroteşti ( Teleorman ) : înarmaţi cu furci şi ciomege, ţăranii au protestat contra presiunilor exercitate de autorităţile locale ca să-i silească să intre în CAP.

/ Apr.'61.Revolte ţărăneşti în com. Negreni şi Tătăreşti ( ( Teleorman ), unde ţăranii au dat foc la cererile de înscriere , au bătut "agenţii cu lămuritu "  şi miliţienii. Represiune şi  arestări.  

¤GUVERN I.Gh.Maurer (- I -): 21 mart.'61-17 mart.'65

Ion Cosma-Agricultură

Alex.Drăghici-Interne ; I.Constant Manoliu -Justiţie ;

/ 30 iun.'61.Bilanţul colectivizării

Gheorghiu Dej anunţă :84, 2  % din familiile ţărăneşti , sunt incluse în GAC

/ 30 nov.'61.Plenara CC al PCR.Gheorghiu Dej: abuzuri în colectivizare .

- Ana Pauker şi Teohari Georgescu - vinovaţi

Gheorghiu Dej,recunoştea cu acest prilej că <în numele luptei contra chiaburilor , mai mult de 80.000 de ţărani , în majoritate ţărani muncitori , au fost deferiţi justiţiei , mai mult  de 30.000 fiind judecaţi în şedinţe publice >

şi condamnaţi. Aceste abuzuri au fost imputate Anei Pauker şi lui Teohari Georgescu  ( "desărcinaţi  " din 1952 )

/1961.Gheorghiu-Dej :presiune , control , sarcini : colectivizare !

[LD: pe parcursul anului, satele au fost invadate de echipe de "lămuritori ", mai ales în cele ce se semnalaseră "rămâneri în urmă "  Totul părea să ia aspectul  unei "curse contra-cronometru " ]  

-3 mart.''61.Dej anunţă : 83,8 % din suprafaţa agricolă , în sectorul socialist.

-1 apr.'61:Dej anunţă :89%din suprafaţă în sectorul socialist ;

30 iun.'61.Plenara CC al PCR .analizează modul cum partidul îndeplineşte sarcinile trasate la Congresul III PMR (23-25 iun.'60 ), vizând edificarea socialismului în agricultură, atrăgând atenţia că doar 84,2 % din fam. ţărăneşti s-au înscris în GAC

-11 aug.'61.Gheorghiu Dej  - nemai invocându-l pe Stalin -  sublinia < justeţea aplicării învăţăturii geniale a lui Lenin în planul de de colectivizare > evidenţiind că , datorită unei ample activităţi politice şi organizatorice  duse de partid, 85 % din familiile ţărăneşti au intrat în GAC .

-5 sept.'61.Aflat la Budapesta ,declara  86 % din familiile ţărăneşti colectivizate.

- 22 dec.'61.Conferinţă naţională a ţărănimii colectivizate.

Bilanţul colectivizării : 2 milioane de familii ţărăneşti în structurile socialiste . Evidenţieri : Banatul - 88,7 % , Galaţi - 81 %

 

1962

 Guvern Ion Gheorghe Maurer ( 21 mart.'61 - 17 mart.'65 )

- Ion Cosma - Ministerul Agriculturii ( continuă ) ;înlocuit apoi cu

Dumitru Diaconescu ( 27 febr.'- 31 mai 62 ), înlocuit după 3  luni cu

Mihai Dalea ( 31 mai'62 ) în momentul când ministerul a fost desfiinţat ,şi înlocuit cu "Consiliul Superior al Agriculturii " ( până în 24 iul.'65 )

-Alexandru Drăghici - Interne ( continuă )

- Ioan Constant Manoliu - Justiţie

/Ian- febr.'62. Ultime focare de rezistenţă la colectivizare

[LD: Imi amintesc dureros de colectivizarea din Ciprian Porumbescu şi Bosanci , la care am luat parte, ca profesor trimis in uriaşele echipele de lămurire a rezistenţilor] 

Condamnarea "abuzurilor "  în campania de  colectivizare de către partid,n-a adus după sine nici repararea abuzurilor ( prin revenirea la situaţia anterioară ), nici abandonarea intervenţiei în forţă a instituţiilor represive. Dimpotrivă, toate eforturile s-au concentrat pe zdrobirea totală a rezistenţelor, pentru a putea fi declarată " victoria finală. "

Istoriografia post-decembristă - din motive pe care nu le mai invocăm - nu s-a adâncit în cercetarea şi sintetizarea acestui segment important din rezistenţa  ţărănească la comunism. Iar ţăranii nu şi-au publicat memoriile.]

( Cf.Arhiva Camerei Deputaţilor , 1992 :Comisia de anchetă despre abuzurile  şi petiţiile la intrarea în CAP - D.Roske, op. cit. )

-Ianuarie.Ţăranii din Drăgoeşti  ( Suceava )cer restituirea terenurilor confiscate Miliţia intervine în forţă .

- 20 febr.'62.Numeroşi ţăranii din Mărceşti- com Dobra ( Dâmboviţa )  se constituie într-un grup de fermieri .Maşinile activiştilor de partid  venite de la Târgovişze, sunt silite să se întoarcă. Intervine Securitatea şi Miliţia şi sunt arestaţi peste 150 de ţărani .

/ 6 apr.1962. Ordinul Consil.de Min. E/10.102 :eliberarea  arestaţilor la colectivizare

/ 21 apr.'62.Decret 295 :graţieri

773 deţinuţi politici - în majoritate ţărani condamnaţi pentru rezistenţa la colectivizare - au fost graţiaţi. 

/23-25apr.1962.Plenara CC al PCR: victoria  colectivizării

93,4 % din suprafaţa agricolă şi 3.201.000 familii ţărăneşti  cuprinşi în GAC.

- Fiecare GAC <va avea o organizaţie puternică de partid , care va mobiliza colectiviştii  în sprijinirea deciziilor de partid şi de stat .

/27-30 apr.'62. MAN - sesiune extraordinară: victoria colectivizării.

Sesiune consacrată încheierii colectivizării .Participă 11.000 ţărani.

Gheorghiu Dej mărturisea "autocritic "  : <În numele luptei împotriva chiaburilor , peste 80.000 de oameni , în majoritate ţărani muncitori , au fost arestaţi şi trimişi în judecată , iar dintre ei, peste 30.000 au fost judecaţi în procese publice.>

Pentru aceste "exagerări, vinovaţi ar fi  fost... Ana Pauker şi Teohari Georgescu .

/ 30 mai '62.Ministerul Agriculturii devine  Consil.Superior al Agriculturii .

Preşedinte Mihai Dalea ( în locul ministrului de 3 luni, Dumitru Diaconescu )

1963

Ion Gh.Maurer- preşed. C.M

Mihai Dalea- preşed. Consil.Sup. al Agriculturii

Alexandru Drăghici - Interne

Ioan Constant Manoliu - Justiţie 

1964

Ion Gh.Maurer- preşed. C.M

Mihai Dalea- preşed. Consil.Sup. al Agriculturii

Alexandru Drăghici - Interne

Ioan Constant Manoliu - Justiţie 

/3 apr. / 16 iun./24 iul.'64 /.Decrete de graţieri :  173 /310 / 410 / 411  

[LD: . Probabil au fost mai multe decrete .La unii găsesc Decretul 173 din 3 apr.'64 ; la alţii  Decretul 410 din 16 iun'64 ; la alţii Decretul 310 din 16 iun.'64 (pentru condamnările date de Tribunalului Militar pentru Unităţile MAI  ). La majoritatea foştilor deţinuţi ,este indicat  Decretul 411 din 24 iul.'64 , căruia i se spune simplu "Decretul 411 / 1964 " [ Vezi la tabloul Genocidul comunist - context, etape ]

- Romulus Rusan vorbeşte despre cca 17.000 de graţieri acordate deţinuţilor politici din lagăre, închisori şi domicilii forţate , în perioada februarie- august '64.

El subliniază faptul că , toţi cei eliberaţi  au rămas cu cazier penal şi au continuat să fie ţinuţi sub supraveghere de Securitate şi Miliţie.

( Cf. România în timpul războiului rece  )

1965

Gheorghe Gheorghiu Dej- preşed. Consiliului de Stat , primsecretar PMR (+19 mart.'65)

- Guv.Ion Gh.Maurer  - preşed. C.M ( guv. II , III  - 18 mart.65- 20 aug.'65 ; 8 dec.'67  )

- Mihai Dalea - preşed. Consil.Sup. al Agriculturii , urmat de

Nicola Giosan ( din 24 iun.'65 )

Alexandru Drăghici - Interne , urmat de

Cornel Onescu ( din 24 iun.'65 )

Adrian Dumitriu - Justiţie( continuă )

/19 mart'65. Moartea lui Gh.Gheorghiu Dej

[LD: a urmat  o perioadă tensionată la vârful nomenclaturii  de partid şi de stat , o luptă pentru succesiune şi putere , în finalul căreia Nicolae Ceauşescu va câştiga partida ]

[Vezi tabloul PCR şi colaboratorii  ] 

/ 22 mart.'65.Şedinţă comună : CC al PMR, Consiliul de Stat, Guvern .

"EPOCA CEAUŞESCU"

/19-24 iul'65.Congresul  IV PMR  (congresul IX al  PCR )

- Nicolae Ceauşescu - secretar-general PCR

-  PMR reia titulatura  de PCR şi renumerotarea congreselor ( primul, în 1921 )

-Reintitulează prima funcţie în ierarhia de partid : secretar general ( în loc de prim-secretar )

 - Interzice cumulul funcţiilor de partid şi de stat ( prevedere curând încălcată )

- Schiţează Planul cincinal  '66-'70, cu accentul pus pe redresarea economiei şi pe industrializare.

/ 24 iul.'65:remaniere ministerială

[ LD: cu această remaniere , începe treptata înlăturare a "echipei Dej " ]

Ilie Verdeţ -vicepreşed.al CM ( în locul lui Alex.Moghioroş )

Cornel Onescu -la Interne ( în locul lui Al.Drăghici , "eliberat"  şi din vicepreşed. )

Nicolae Giosan -Consiliul Superior al Agriculturii ( în locul lui Mihai Dalea )

/ 21 aug.'65 .MAN: Constituţia nouă : <Republica Socialistă România >

[ LD: cu unele modificări, în vigoare până în dec.'89. ]

Chivu Stoica- preşed. Consiliului de Stat  ( 21 aug.'65- 9 dec.'67 )

¤ GUVERN Ion Gheorghe Maurer (-III - ) 21 aug.'65- 8 dec.'67

- Nicolae Giosan - preşed. Consil.Sup. al Agriculturii ( continuă )

-Cornel Onescu - Interne ( comtinuă )

-Adrian Dimitriu - Justiţie

1966

-Guv.Ion Gh.Maurer

- Nicolae Giosan - preşed. Consil.Sup. al Agriculturii ( continuă ) 

[ Când ? ] Consiliului Central al Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie

-Cornel Onescu - Interne ( continuă )

-Adrian Dimitriu - Justiţie( continuă )

1967

- Nicolae Giosan - preşed. Consil.Sup. al Agriculturii ( continuă ) 

[ Când ? ] Consiliului Central al Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie

-Cornel Onescu - Interne ( continuă )

-Adrian Dimitriu - Justiţie

/ 5 mart.'67.Alegeri deputaţi : Sfaturile Populare

[LD: totul decurge "în linişte" : fără conflicte , fără încăerări, fără arestări.

"Arestaţii " s-au întors pe acasă şi au devenit ... CAP-işti .

- Pe 24 martie,în Capitală,  se va aniversa cu  propagandă intensă "răscoala din 1907 " (ţăranilor li se amintea ce rău o duceau sub regimul "burghezo-moşieresc " ) 

- Primarii şi deputaţii - numiţi "de sus" -oameni de încredere ai partidului .Votul este o formalitate .]

Deputaţi pentru cele 4259 de Sfaturi Populare comunale.

/21 nov.1967.Tribunalul Suprem.Decizie de casare a unor Sentinţe ( din '57 )

[ LD:Este un  exemplu,  din multele altele  posibile. .Le  dăm atât pentru  cazul   în sine, cât şi pentru a citi o mostră de "limbă de lemn  " folosit de "tovarăşii"   procurori şi judecători pentru a justifica o reţinere abuzivă, un proces înscenat, o încadrare politică care să permită o condamnare excesivă. 

După 9 ani de la proces , după executarea condamnării, ce au reprezentat  aceste "sentinţe de casare " ?: o simplă "spălare pe mâni " , cerută de aceleaşi foruri care ordonaseră arestarea, judecarea, condamnarea. ] 

Preşedinte  Cozma Ion (g-ral maior de justiţie, vicepreşed. a Tr.Suprem ) ;Procuror- Dinu Gheorghe ( col.de just. ) ; Judecători -Apostoliu Alexandru, Varga Vasile ( col.de just ) ;consultant - col Răileanu Ion .

<Tribunalul Suprem (Colegiul Militar ) prin Decizia nr.88 / 21 nov.'67 , casează Sentinţele nr.329 /22iul'58 a Tribunalului Militar-Iaşi şi Decizia nr.1771 /4 sept.'58 a Tribunalului Militar al reg.a II-a militare , privitoare la inculpaţii Sava Teodor, Iovu Mihai ,Todiraşcu Ioan, Andrieş Gheorghe ,Lascu Nichifor şi Lefter Corneliu ( agricultori din Găgeşti ,r.Bârlad, reg.Iaşi ) ,

în sarcina cărora s-a reţinut că în dec.'57 " au întreprins acţiuni de instigare şi agitaţie în rândul ţăranilor din satele Peicani şii Giurcani (com.Găgeşti [...] îndemnându-i să facă cereri pentru a se retrage din cooperativa agricolă de producţie în unele cazuri redactând şi personal  astfel de cereri în numele unor locuitori [...] au fost înaintate conducerii superioare de partid ,fapt ce a avut ca urmare îngreunarea procesului de socializare a agriculturii în com.Găgeşti "

< Împotriva ambelor hotărâri ,s-a introdus recursul în supraveghere de faţă , considerându-se că sunt nelegale şi netemeinice  deoarece nu au fost administrate toate probele necesare pentru stabilirea adevărului ,iar pe de altă parte, probele efectuate nu au fost complet şi just apreciate.[...] instanţele de judecată nu au ţinut seama de ocazia aprecierii faptelor ,că inculpaţii sunt agricultori , cu un nivel scăzut de cultură, şi nu au făcut distincţia dintre activitatea duşmănoasă propriu-zisă şi unele manifestări legate de procesul firesc de transformare a concepţiilor şi modului de a gândi al oamenilor .>[....]

   Constatând  împlinirea termenului de prescripţie (cf.art.164 C.P.) , < încetează urmărirea pornită împotriva sus-numiţilor inculpaţi pentru infracţiunea de "uneltire contra ordinii sociale"  prevăzut de art.209 pct.2 lit a C.P.  >. [ Cf. Lupu, Nicoară, Onişoru, Sentinţe comentate ...pag.277 ]

/ 9 dec67.MAN : Nicolae Ceauşescu - preşed. Consiliului de Stat

¤ GUVERN Ion Gh.Maurer  (-IV- ) - 9 dec.'67- 12 mart.'69

-Nicolae Giosan - preşed. Consil.Sup.al Agriculturii ( continuă )

- ? -preşed. Consiliului Central al Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie

-Cornel Onescu - Interne ( continuă )

-Adrian Dumitriu - Justiţie ( continuă )

Ion Iliescu - ministru ptru Problemele Tineretului ( din 11 dec.'67 )- prim-secretar UTC 

1968

/ 19 - 21 iun.'68 : noul Cod Penal

[ Vezi tablourile Genocidul comunist şi Justiţia comunistă  ]

-Pe 19 iunie, proiectul este adoptat de Plenara CC al PCR

-Pe 21 iunie, MAN l-a votat  .

1969

¤GUVERN Ion Gheorghe Maurer ( -V - ) - 13 mart.'69-27 febr.'74

- Nicolae Giosan - preşed. al Consil.Naţ. al Agricult. ( continuă ) , urmat de Angelo Miculescu - ministu Agriculturii şi Silviculturii ( din 18 nov.'69 )

- ? , Consiliului Central al Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie

-Cornel Onescu - Interne ( continuă ) Ion Stănescu - Comit.Securităţii Statului ;

- Adrian Dumitriu - Justiţie ( continuă )

 

/ 29 iul.'69 .Convenţia inprescriptibilităţii crimelor de război şi împotriva umanităţii

[LD: Este unul din "nodurile gordiene", netăiat nici până în ziua de astăzi de justiţia din România. Convenţia a fost ratificată fără nici o dificultate de regimul comunist din România ,fiind un paravan juridic  pentru lungul şir de condamnări sub acest generic ,în  miile de procese prin care s-a comis  genocidul comunist .

- Legea fusese adoptată de ONU  

-Pe 29 iulie, Cosiliul de Stat al României , o ratifică .

/6-12 aug.'69.Bucureşti . Congresul X al PCR

Nicolae Ceauşescu reales secretar -general

1970

Angelo Miculescu - ministrul Agriculturii şi Silviculturii ( din 18 nov.'69 )

- ? , Consiliului Central al Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie

-Cornel Onescu - Interne ( continuă ) Ion Stănescu -.Comit.Securităţii Statului ;

- Adrian Dumitriu - Justiţie ( continuă ) , urmat de Teodor Vasiliu ( din 28 nov.70 )

1971

Guvern Ion Gh.Maurer

-Iosif Banc- ministru Agriculturii, Industriei Alimentare , Silviculturii şi Apelor

- din nou reunite , din 26 ian.'71 Angelo Miculescu, Florin Iorgulescu, Ion Moldovan  - subscretari  de Stat la acest minister mamut.

-Cornel Onescu - Interne ( continuă ) Ion Stănescu -Comit.Securităţii Statului ;

Teodor Vasiliu - Justiţie ( din 28 nov.70 )

/ 6 iul.'71.C.Ex.al CC al PCR: :<Tezele din iulie >

[ LD: document elocvent  pentru  a demonstra esenţa statului totalitar comunist (prin  exclusiva  asumare de sarcini  de către  partidul - stat ) şi  rolul de conducător  ( pretins şi acordat ) unui singur om , investit astfel cu puteri dictatoriale   A fost aplicat acest <plan de măsuri > ? A contribuit  la  făurirea <omului nou>  ?

Răspunsul nostru este : DA ! ]

Comitetul Executiv al CC al PCR  adoptă   <Propunerile de măsuri> iniţiate de Nicolae Ceaşescu privind  creşterea rolului conducător al PCR : îmbunătăţirea învăţământul de

partid ; munca politică de masă; lărgirea propagandei ateiste ; preponderenţa artei amatorilor asupra celei profesioniste ; programe radio - T.V repertorii cinematografice  orientate în această direcţie. 

1972 

-Iosif Banc- ministtru Agriculturii, Industriei Alimentare ,Silviculturii şi Apelor  urmat de  Angelo Miculescu ( care revine , din 24 apr.'72 )

-Cornel Onescu - Interne, urmat de  Ion Stănescu ( din 24 apr.'72 )

Teodor Vasiliu - Justiţie ( din 28 nov.70 )

1973 

-Ion Gh.Maurer - prim ministru  

 -Angelo Miculescu -ministtru Agriculturii, Industriei Alimentare ,Silviculturii şi Apelor (  din 24 apr.'72 )

-Ion Stănescu -interne  ( din 24 apr.'72 ), urmat de

Emil Bobu (din 17 mart.'73 ) 

Teodor Vasiliu - Justiţie ( din 28 nov.70 )

1974

-Ion Gh.Maurer - prim ministru , urmat de

Manea Mînescu ( din 27 febr.'74 )

-Ion Stănescu -interne  ( din 24 apr.'72 ), urmat de

Emil Bobu (din 17 mart.'73 ) 

Teodor Vasiliu - Justiţie ( din 28 nov.70 )

/ 28 mart.'74.MAN : Nicolae Ceauşescu - preşedintele TSR

/ ? aprilie'74.Legea sistematizării :"centre civice ",  strămutări de sate

În reşedinţele de comună sunt prevăzute construirea de "centre civice" ; gospodăriile din afara comunelor şi satele mici, dispersate , urmând să fie strămutate .

1975

¤ Guvern Manea Mănescu  ( I - ) (18 mart'75-28 mart.'80 )

- Angelo Miculescu-viceprim,ministru Agriculturii ,Industriei Alimentare şi Apelor ;

- Marin Capizisu - şef al Departamentului Agriculturii de Stat

- ? , preşed. Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie

- Teodor Coman - Interne

- Emil Nicolcoiu - Justiţie

/ 3-8 iul.'75.Marile  inundaţii  : "starea de necesitate " 

1977

-Guvern Manea Mănescu

Angelo Miculescu-viceprim,ministru Agriculturii ,Industriei Alimentare şi Apelor ;

Petre Blajovici -secrt.de stat - şef Departament Industreie Alimentară

- eodor Coman - Interne, urmat de

George Homoştean (  din 4 sept.'78 )

 Iulian Vlad - subscrt.de Stat la Interne

-Const.Stătescu - Justiţie (în locul lui Nicolcoiu ,  din 20 ian.'77 )

1978

-Guvern Manea Mănescu

Angelo Miculescu-viceprim,ministru Agriculturii ,Industriei Alimentare şi Apelor ;

Petre Blajovici -secrt.de stat - şef Departament Industreie Alimentară

-Constantin Stătescu ( Justiţie

- Teodor Coman - Interne  ;); -  Iulian Vlad - subscrt.de Stat la Interne

Tudor Postolnecu - şeful Securităţii Statului  ( din 7 mart.'78  )

1979

-Guvern Manea Mănescu

Angelo Miculescu-viceprim,ministru Agriculturii ,Industriei Alimentare şi Apelor ;

Petre Blajovici -secrt.de stat - şef Departament Industrie Alimentară , urmat de

Maxim Berghianu ( din 25 ian.'79 )

Ion Iliescu - preşed. al Consil.Naţ. al Apelor ( din 26 aug.'79, în locul lui Fl.Iorgulescu )

Justin Grigoraş - Justiţie (din 24 oct.'79, în locul lui C.Stănescu )

- Teodor Coman - Interne  ; -, urmat de

George Homoştean (  din 4 sept.'78 )

-  Iulian Vlad - subscrt.de Stat la Interne

Tudor Postolnecu - şeful Securităţii Statului  ( din 7 mart.'78  )

1980

¤ Guvern Ilie Verdeţ - 19 mart.'80- 30 mai'82

Nicolae Ceauşescu - preşed. RSR, preşed. Consil.de Stat , secretar general PCR

Elena Ceauşescu – prim-vice prim-ministru

Angelo Miculescu - ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare

Ion Teşu - subscretar de stat la Agricultură şi Industr. Alimentară

Marin Capizisu - subscretar de stat la Agricultură şi Industr.Alimentară (în locul lui Bergheanu )

Vasile Marin - preşed. Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie

Ion Iliescu - preşed. Consil.Naţ al Apelor 

-Ion Ceterchi - Justiţie

- George Homoştean- ministru Interne (continuă , din 4 sept.'78 )

Tudor Postelnicu - minstru secretar de stat la Interne, şeful Depratamentului Securităţii Statului 

/14 oct.'80.Consiliul de Stat: Decret privind asistenţa bolnavilor psihici "periculoşi"

[ LD: Nu mai curg Decretele de arestări şi condamnări pentru diversele culpe politice.

Doar În România se produsese " graţierea " delictelor politice !

Decretele cu pseudo- diagnostice  medicale, au fost  noua "găselniţă"( să-mi fie iertată această expresie de jargon  )  utilizată de "organe" împotriva adversarilor regimului

/ 29 dec.'80.DSS,Plan de măsuri : control informativ al foştilor condamnaţi politic. 

Departamentul Securităţii Statului ( condus de Postelnicu ) a elaborat  acest plan de măsuri

indicând  explicit  obiectivul urmărit .Planul prevedea <controlul informativ complet asupra tuturor foştilor condamnaţi pentru infracţiuni contra securităţii statului, aflaţi în ţară şi străinătate. >  ( Cf. Romuluus Rusan, op. cit ) 

[ LD: Planul acesta de măsuri dezvăluie  câteva  realităţi opresive  din timpul regimului ceauşist pe vremea căruia  căruia - afirmă unii - n-ar mai fi fost "genocid"  :

  a)  Pesudo-libertatea declarată prin "graţierile" din '64 şi "eliberarările " supravieţuitorilor ;

b ) Hărţuirea celor care, după anii grei de puşcărie - cu proprietăţile confiscate, cu familiile persecutate, cu carierele distruse , stigmatizaţi şi bolnavi-au continuat să fie urmăriţi, interceptaţi, interogaţi, plimbaţi pe la Securitate .

c) Justificarea organigramei umflate de  "lucrători" de la  DSS , inclusiv a celor de la DIE ;

d)Pescuirea de "informatori" ,de  "turnători " ( din rândul familiei, colegilor, vecinilor şi al foştilor "colegi" de închisoare) care să+-i urmărească .

e)  Dovada unei  degradări morale de proporţii ,reprodusă  în Rapoartele făcute

 ( transformată în  tona de documente predate de SRI,  la CNSAS )

1981 

Nicolae Ceauşescu - preşed. RSR, preşed. Consil.de Stat , secretar general PCR

 Guvern Ilie Verdeţ ( continuă )

Elena Ceauşescu – prim-vice prim-ministru

Ion Teşu -ministru la  Agricultură şi Industr.Alimentară ( în locul lui Angelo Miculescu )

Marin Capizisu - subscretar de stat la Agricultură şi Industr.Alimentară (în locul lui Bergheanu )

Vasile Marin - preşed. Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie

Ion Iliescu - preşed. Consil.Naţ al Apelor 

1982

Nicolae Ceauşescu - preşed. RSR, preşed. Consil.de Stat , secretar general PCR

 Guvern Ilie Verdeţ ( continuă )

Elena Ceauşescu - primviceprimministru

Ion Teşu -ministru la  Agricultură şi Industr.Alimentară ( în locul lui Angelo Miculescu )

Marin Capizisu - subscretar de stat la Agricultură şi Industr.Alimentară (în locul lui Bergheanu )

Vasile Marin - preşed. Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie

Ion Iliescu - preşed. Consil.Naţ al Apelor

-Gh.Chivulescu - Justiţie ( din 23 ian.'82 ),  în locul lui Ioan Ceterchi ) 

/ Apr.'82.Nicolae Ceauşescu : regim de austeritate , pentru plata datoriei externe

:[ LD: În conjuncturi geo-politice schimbătoare, voluntarist şi dictatorial a  apelat la aceste împrumuturi exorbitante,pentru realizarea  ambiţiilor  sale "faraonice" .

Voluntarist şi  dictatorial a hotărât  să grăbească achitarea lor .

Pentru a reuşi acest lucru, a impus  românilor un regim de strictă austeritate , pe care l-a denumit  <raţionalizare >  dar care , în realitate, a  luat aspecte de insecuritate , deseori genocidare. Statistici pentru a dovedi această realitate , nu avem.

Avem în schimb amintirea acelor cazne şi coşmaruri, produse de "raţionalizare" :    

reducerea produselor alimentare din comerţ  - pâinea, laptele, carnea , ouăle, ş.a. - până la stadiul de înfometare , atât în oraşe ,    cât şi în mediul rural  ( c.a.p-iştii  , sărăciţi şi siliţi să fure ) ; reducerea  agentului termic ,până la îngheţarea caloriferelor ( acasă , la serviciu , în spitale, în creşe, în şcoli,în căminele studenţeşti , în instituţiile publice, în sălile de spectacol  ) ; reducerea energiei electrice , până la oprirea sursei  ( cf. unor programe speciale ) ; reducerea  mijloacelor de transport în comun - trenuri, autobuze, tramvaie- deplasarea  între localităţi , dar şi în oraşe , devenind o mare problemă  ; reducerea programelor TV - până la ridicolul celor 2 ore de transmisiune  ; ş.a., ş.a.

Rezultatul acestor măsuri ? : radicalizarea nemulţumirii populare .  ]

[ Vezi la Bibliografie :  Memorii şi Jurnale  ]

¤Guvern  Constantin  Dăscălescu  ( -I -)  ( 21 mai.'82- 28 mart.'85  )

-Elena Ceauşescu - primvicepreşed.

- Ion Teşu - ministru Agricultură şi Industrie Alimentară

Marin Capisizu ( subscrt.de Stat )Agricultură şi Industrie Alimentară

Ion Albuleţu - subscrt. de stat, şef Departament ptru Contractarea, Achiziţionarea, şi Păstrarea Produselor Agricole

Ferdinand Nagy  subscrt.de Stat la  Agricultură şi Industrie Alimentară ( din 2 nov.'82 )

-Ion Iliescu -preşed. Consil.Naţ . al Apelor ( pânî în 16 mart.'84 ,)

- Gheorghe Chivulescu - Justiţie ;

- George Homoştean - Interne  ;

/ 14 iul.'82.< Programul de alimentaţie ştiinţifică a populaţiei  >

Eugen Proca- ministru Sănătăţii

[LD: o altă mostră de ipocrizie şi  manipulare  grosolană  .Cu o pretinsă grijă pentru  sănătatea  populaţiei - susţinută  cu "argumente ştiinţifice medicale " , o drastică raţionalizare a alimentelor de bază (  trimise masiv la export ,  pentru "plata datoriei externe" ).

Se vor întreba neştiutorii : "dar la sate ?" Le reamintim că ţăranii nu mai erau stăpâni pe pământul lor, şi că, de la "ceape " , toată recolta mergea la stat , iar ei ajunseseră să cumpere de la cooperativă ... pâine, ulei,fasole, cartofi ... Cine mai are bătrâni pe la sate , să-i întrebe ]

1983

Nicolae Ceauşescu - preşed. RSR, secretar general PCR

Elena Ceauşescu - viceprimministru ,

Nicu Ceauşescu -primsecretar UTM,. ministru ptru Problemele Tineretului  ( din 12 dec.'83

până pe 17 oct.'57 ) 

Guvern Dăscălescu ( continuă )

1984

Nicolae Ceauşescu - preşed. RSR, secretar general PCR

Elena Ceauşescu - viceprimministru ,

Nicu Ceauşescu -primsecretar UTM,. ministru ptru Problemele Tineretului  ( din 12 dec.'83 ,până pe 17 oct.'87 ) )

Guvern Dăscălescu ( continuă )

.Gheorghe David-Agricultură şi Industrie Alimentară ( din 26 mart.'84, în locul lui Ion Teşu )  

-Costel Eremia - Departamentul Agriculturii de Stat ( din 16 mart.'84 )

1985

/ 13 ian.'85.CPEx: Programul energetic : România în frig şi întuneric 

[ LD: fără exagerare : este iarna când în case, grădiniţe,şcoli, birouri ,cazărmi, spitale ,la teatru sau în biserici oamenii au fost siliţi să stea îmbrăcaţi în paltoane, cu căciuli în cap, cu mănuşi  şi pâslari , iar, la respiraţie, le ieşeau aburii din gură.Iar la citit, au fost la mare căutare  lămpile cu gaz şi lumânările .Cum au supravieţuit bătrânii, copiii şi bolnavii ?Statisticile sunt mute.  ] 

Programul pretins de <asigurarea producţiei de energie şi folosirea ei raţională >, a prevăzut măsuri drastice şi obligatorii pentru economisirea energiei electrice .

Printre altele , programul a pretins:  reducerea iluminatului public cu 50 % ( străzi şi oraşe în întuneric ) ; interzicerea aparaturii electrice pentru încălzire sau gătit  ( fără căldură şi fără gaz )  ; dumineca  lucrătoare ; închiderea localurilor publice la ora 21 ;

¤ Guvern Constantin Dăscălescu (-II -)  ,  29 mart.1985-22 dec.'89 .  

[LD: Ultimul guvern al regimului Nicolae Ceauşescu , format din peste 60 de miniştri ,viceminiştri,  subsecretari de stat ,preşedinţi de comisii şi comitete .

Deasupra acestor " executanţi " - pe care Nicolae Ceauşescu îi rotea când şi cum vrea - trebuie avută în vedere piramida nomenclaturii  PCR  : centrală, judeţeană , municipală,  comunală .Cei ce-am trăit atunci , nu putem uita "secretarul  BOB " omnipotent în instituţii, întreprinderi economice ,CAP   ş.a ş.a .]

[ Vezi tablouGenocidulcomunist- cronologie,  -context, legislaţie, etape ]

- 6 miniştri şi secr.de stat la Agricultură şi Industrie Alimentară :

Gheorghe David ( ministru ), Ferdinand Nagy ( subsecretar de stat ) ,  Marin Capizisu ( Industrie Alimentară ), Costel Eremia ( Agricultura de Stat ) ,

Ion Albuleţu ( Achiziţionarea şi Păstrarea Produselor Afgricole ) , Ion Cioară ( Silvicultură ) 

Numiri , remanieri, destituiri , reorganizări ministeriale :

[LD:Se produceau la puţină vreme, după formarea guvernului .Se petreceau  fără explicaţii publice , lăsând pe seama zvonurilor şi bârfelor "înălţarea" sau "scăderea" cotei de încredere  a "tovarăşului" ( sau a "tovarăşei " ) în respectivii demnitari. ]

14 mai : Florea Gruia , la Agricultura de Stat  ( în locul lui Eremia )

-10 iul.':Teodor Roman ,la Contractarea Produselor Agricole ( în locul lui Ion Albuleţu )

- 16 dec.: Gheorghe Pană -Industrie Alimentară şi Achiziţia Produselor Agricole ( reunite ) 

20 dec.: Ferdinand Nagy-subscrt. la Agricultură   ( după reorganizarea ministerului )  

1986

Guvern Dăscălescu ( -II- ) - continuă .

Gheorghe David - ministru  Agriculturii ( reorganizat )

Florea Gruia , la Agricultura de Stat ;

Gheorghe Pană -Industrie Alimentară şi Achiziţia Produselor Agricole ( reunite )

Ferdinand Nagy-subscrt. la Agricultură   ( după reorganizarea ministerului )  

-Paula Prioteasa - ministru Industriei Alimentare şi Achiziţiilor Produselor Agricole

( din 11 iul.'86, în locul lui Gh.Pană )  )

/20 aug.'86.Nicolae Ceauşescu -<erou al noii revoluţii agrare >

[L.D.:Două fenomene s-au remarcat cu prilejul  lansării acestei lozinci : pe de o parte,au sporit raportările fictive de recolte, pe de altă parte ,sătui de beneficiile "primei revoluţii agrare " , ţăranii nu s-au "mobilizat" să lucreze  "de pomană ", încât recoltele au fost culese cu ajutorul elevilor, studenţilor şi soldaţilor. ]

-Anul agrar '86 / '87 este declarat de Nicolae Ceauşescu < anul celei mai mari recolte din istoria ţării >.Drept stimulent , a instituit titlul <Erou al noii revoluţii agrare>,ce  urma să fie acordat unităţilor agricole fruntaşe.

Primul căruia i s-a acordat titlul ?: Nicolae Ceauşescu !  

-Pentru atari  merite , pe 22 octombrie'86, Vasile Bărbulescu ( cumnatul  din Scorniceşti ) a fost  ales secretar al CC al PCR .        

1987

/ 7febr,11 nov.'87.Decrete  : raţionalizarea consumului de gaze naturale şi energie electrică

[ LD: Decretul este dat tot iarna şi declanşează îndesirea controalelor, oprirea gazelor şi întreruperea curentului electric ,la ore imprevizibile ,din zi şi din noapte. Pe lângă disconfortul zilnic, măsurile au afectat şi folosirea aparaturii  casnice (congelator,  frigider, calorifer, televizor ş.a ), determinând  o stare de esiguranţă  şi revoltă ]    

-Decretul, emis de Consiliul de Stat , prevedea noi restricţii pentru consumul de gaze naturale  şi energie, în gospodării şi instituţii.

Încălcarea  "cotelor admise " era pedepsită cu amenzi usturătoare.

- După 9 luni ( 11 nov. )Consiliul de Stat  emitea un nou Decret , cu norme mult mai drastice

pentru aşa-zisa "raţionalizare" ,declanşând nemulţumirea şi  furia  întregii populaţii, afectată,  într-un fel sau altul, de aceste măsuri.

/ 1987. Numiri , remanieri, rotiri ,destituiri ministeriale

[ LD: din guvernul  II Dăscălescu ( instalat pe 29 mart.'85 ), nu mai rămăsese aproape nimeni pe post.Miniştri erau , pur şi simplu , mutaţi de la un minister la altul, în funcţie de dorinţele cuplului Ceauşescu .Semnificativ este faptul că, nu s-a semnalat opoziţia sau demisia  unui ministru, faţă de măsurile impuse de cei doi . ] 

-3 oct. Tudor Postelnicu -ministru la Interne ( în locul lui Homoştean, "eliberat " din funcţie )

Iulian Vlad -ministru secretar de Stat la Interne, şef la Departamentul Securităţii Statului 

( în locul lui Postelnicu ) ;

Maria Bobu -ministru Justiţiei ( în locul lui Gh.Chivulescu  )

 

1988

Guvern Dăscălescu ( -II- ) - continuă .

Gheorghe David - ministru  Agriculturii

Florea Gruia , la Agricultura de Stat ;

Const.Zamfirr- ministru Contractări şi Achiziţii a Produselor Agricole, urmat de

Viorel Vizuireanu ( 16 iun.'88 ) 

-Tudor Postelnicu -ministru la Interne

Iulian Vlad -ministru secretar de Stat la Interne, şef la Departamentul Securităţii Statului 

Maria Bobu -ministru Justiţiei

1989

¤ Guvern Dăscălescu ( -II- ) - continuă .

Gheorghe David - ministru  Agriculturii

Viorel Vizuireanu- ministru Contractări şi Achiziţii a Produselor Agricole,

-Tudor Postelnicu -ministru la Interne

Iulian Vlad -ministru secretar de Stat la Interne, şef la Departamentul Securităţii Statului 

Maria Bobu -ministru Justiţiei

"EPOCA  ILIESCU "

¤ Guvern Petre Roman  - 25 dec.'89- 27 iun.'90

Ştefan Nicolae- ministru Agriculturii şi Industriei Alimentare 

Simion Hâncu - ministru Apelor, Pădurilor, Mediului înconjurător ( nou înfiinţat )

G-ral Mihai Chiţac- Interne

1990

Teofil Pop - ministru de Justiţie ( din 3 ian.'90 )

Dimitrie Anghelina - ministr.secret.de Stat, şef la Depart. Agriculturii de Stat ( din 22 ian.'90 )

Victor Surdu - subscrt.de Stat la Agricultură şi şi Industr. Alimentară ( din 22 ian.'90 )

Doru Viorel Uesu - ministru Interne  ( din 14 iun.'90 , în locul lui Mihai Chiţac )

Teofil Pop - ministru de Justiţie ( din 3 ian.'90 )

 

¤Guvern Patru Roman ( - II - ) 28 iun.'90- 16 oct.91

[LD: La nici un alt minister nu au fost făcute atâtea numiri  şi atâtea schimbări , de la o zi la alta .Este foarte greu de urmărit  cine şi cu ce s-a ocupat într-o vreme când s-au desfăcut CAP-urile, GAS -urile, şi s-a realizat aşa numita "împroprietărire " a ţăranilor.

Nu este de mirare că , nici după 20 de ani  , situaţia să nu se fi lămurit ]

Ion Ţipu -ministrul Agriculturii şi Alimentaţiei

Valeriu Pescaru ,Ion Moldovan, Costică Leu, Vintilă Rotaru , Mihai Arghir, Petru Plăcintă   

Mihail Cojocaru, Vasile Duţă - aprox.10 subsecretari de Stat  -  la  ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei  

- Victor Babiuc- Justiţie  ; Doru Viorel Uesu - ministru la Interne  

1991

Petre Ronan - prim ministru ( până la 26 sept.'91 )

Teodor Stolojan - prim ministru ( din 26 swpt )  

Ion Ţipu --ministrul Agriculturii şi Alimentaţiei ( continuă )

Valeriu Pescaru . ministru de Stat , însărcinat cu Privatizarea la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei  ( din 30 apr.'81 )

Ion Moldovan, Costică Leu, Vintilă Rotaru , Mihai Arghir, Petru Plăcintă - subscrt de Stat   

-Ovidiu Grasu subscrt. de Stat la Agricultură   ( în locul lui Mihail Cojocaru )

Octavian Mihăescu subscrt. de Stat (  din 10 mai, în locul lui Vasile Duţă )

Emil Dobrescu - ( în locul lui Romică Codrutz )

Petru Mărculescu - secretar de Stat ad-interim - minissterului Agriculturii şi Alimentaţiei

-Marin Capisizu , Petre Plăcintă, Emil Dobrescu,Ovidiu Grassu ,Ovidiu Natea, Const Arseni, Gh.Antohi  - 7 subsecretari de stat "eliberaţi din funcţie "  ( 26 sept.'91  )

¤ Guvern Teodor Stolojan -  16 oct.'91- 18 nov.'92

- Nicolae Văcăroiu - prim ministru ( din 4 nov.'92 )

- Petru Mărculescu - ministru Agriculturii şi Alimentaţiei

- Ion Păltineanu , Gheorghe Mureşan, Costică Leu - subscrt de Stat la Agricultură ( pe 26 nov.'91 ;  Octavian Mihăescu - eliberat din funcţie ) .

1992

¤ Guvern Nicolae Văcăroiu  ( -I - )  - 20 nov.''92 - 12 mai '95

Ioan Oancea- ministru Agricultură şi Alimentaţie

- Pe 23 dec-'92,sunt "eliberaţi din funcţie "4 subscrt.de Stat - Ovidiu Grasu, Ovidiu Natea, Gheorghe Mureşan - de la ministerul Agriculturii .

În aceeaşi zi, sunt numiţi  5 subscretari de stat : Alexandru Lăpuşanu, Gheorghe Antohi, Stan Dragomir, Constantin Ignat, Vasile Berbeci

- Aurel Const. Ilie - ministru Apelor, Pădurilor, Protecţia Mediului

Pe 15 dec.'92, 3  secretari de Stat - Angheluţă Vădineanu , Petru Const. Mărcuţă , Petru Popa- "eliberaţi din funcţie " la minister. Apelor, Păduriilor , Protecţia Mediului.

 În locul lor, pe 17 dec, sunt numiţi : Ioan Jelev, Ion Seceleanu, Florin Stadiu

Petre Ninosu-Justiţie ;

subscrt. de Stat la Justiţie- Lucian Stângă, Radu Giroeanu, Adrian Duţă

1993

Guvern Văcăroiu  ( continuă )

Ioan Oancea- ministru Agricultură şi Alimentaţie

Subscretari de stat : Alexandru Lăpuşanu, Gheorghe Antohi, Stan Dragomir,,Constantin Ignat, Vasile Berbeci

-La minister.Apelor, Păduriilor , Protecţia Mediului  Ioan Jelev, Ion Seceleanu, Florin Stadiu

-Aurelian Dochia - secretar de Stat la Agenţia pentru Privatizare ( din 5 ian.'93 )

Constantin Popescu - preşed. Agenţia Română de Provatizare ( din 16 sept.'93 )

Pwtre Ninosu-Justiţie

Subscrt. de Stat la Justiţie :-Florin Costiniu,  Lucian Stângă, Radu Giroeanu, Adrian Duţă

1994

Guvern Văcăroiu  ( continuă )

Ioan Oancea- ministru Agricultură şi Alimentaţie , urmat de

Valeriu Tabără ( din 18 aug.'94 )

Subscretari de stat : Alexandru Lăpuşanu, Gheorghe Antohi, Stan Dragomir,,Constantin Ignat, Vasile Berbeci

 Pe 22 aug.' 94, 'sunt "eliberaţi din funcţie " 3 subscrt. de Stat ( Gh.Antohi, Const. Ignat, Vasile Berinde ) şi numit 1 ; Iulian Puşcă

-La ministerul .Apelor, Pădurilor ...  Ioan Jelev, Ion Seceleanu, Florin Stadiu

-Aurelian Dochia - secretar de Statt   la Agenţia penu Privatizare ( din 5 ian.'93 )

Constantin Popescu - preşed. Agenţia Română de Privatizare  ( din 16 sept.'93 ),urmat de

Iacob Zelenco ( din 8 mart.'94 )  

- Gavrilă Chiuzbaian -Justiţie ( din 6 mart.'64, în locul lui Petre Ninosu )

subscrt. de Stat  la Justiţie- Lucian Stângă, Radu Giroeanu, Adrian Duţă (  Florin Costiniu "eliberat " din funcţie, 5 mai'94 )

1995

Guvern Văcăroiu  ( continuă )

Mircea Coşea- preşed. Comisiei . ptru Coordonare,Strategie şi Reformă Economică

- Iacob Zelenco preşed. Agenţia Română de Privatizare  ( din 8 mart.'94 )  

-  Valeriu Tabără ministru Agricultură şi Alimentaţie , ( din 18 aug.'94 )

Subscretari de stat : Alexandru Lăpuşanu, Stan Dragomir,, Vasile Berbeci ,Iulian Puşcă

- Aurel Constin Ilie - ministru Apelor, Pădurilor , Mediului

Subscrt. de Stat .: Ioan Jelev, Ion Seceleanu, Florin Stadiu

- Gavrilă Chiuzbaian -Justiţie ( din 6 mart.'94 ) 

subscrt. de Stat  la Justiţie- Lucian Stângă, Radu Giroeanu, Adrian Duţă

 

¤ LIVIA DANDARA : jurnal -meditaţie

 [LD:6 sept.2008 : agricultura românească după '89 ] 

Vezi ce de a doua mare distrugere a ţăranului după revoluţie : "reforma agrară" -Ion Iliescu et & ;legislaţia agarară ; împroprietărirea nomenclaturii agrare ; deposedarea ţăranilor ; reconstituirile şi retrocedările .

 [24 iunie 2008:folclor ţărănesc ]

La TVR -Cultural , Alec Ştefănescu vorbeşte despre folclorul din perioada comunistă.

Despre cel fals( contrafăcut, comandat de partid ):

...despre ciocoi , clasă , răscoale - care trebuia să alimenteze ura de clasă ;

...despre "glorificarea" conducătorilor comunişti : mici poezioare, inventate de activiştii culturali .

Dă ca exemplu strigături şi chiuituri rostite de  ţărani la horă ( sau înmormântări )

<Bine-mi pare că nu-s scris / În partidu comunist >; < Ceape , grădină mare /Cine fură ăla are / Cei mari fură cu căruţa /Noi furăm doar cu trăistuţa  >; <Dute tătucă înainte/ Şi fă loc la preşedinte / că mi-o luat 10 hectare/  şi mi-o dat doar 8 ari >

< Le dă la ţigani paltoane / Şi-i trimite la raioane >

[LD: 20 sept.2008 :colectivizarea ] [LD: atrag atenţia asupra unei "tactici" criminale comuniste  de a lichida "duşmanii" fără a-i condamna la moarte : arestaţi de două sau trei ori, epuizaţi la muncile forţate alternate cu  regimuri penitenciare exterminatoare.]

[LD: 2 nov.2008 : semnal : Mărgineanu Nicolae - tatăl şi fiul ]

La TVR -1, Eugenia Vodă are ca invitat pe Nicolae Mărgineanu -regizorul şi o carte de Memorii a prof. Mărgineanu -tatăl .

/ La un moment, Mărgineanu -fiul a fost "şofer de noapte" la Hunedoara.O descrie ca pe un "oraş monstruos" - plin de praf şi negru de fum .La "căminul" şantierului, dormeau claie pe grămadă ţărani tineri - fugiţi de prin sate de colectivizare - deveniţi "orăşeni" ; aşa s-a format "clasa muncitoare "; curtea bisericii era plină ochi de aceşti "proaspeţi veniţi , până se angajau pe şantiere ; era singura instituţie unde îşi puteau găsi adăpost pentru o noapte-două ; şi curtea era mereu şi mereu plină .A fost atunci un exod copleşitor  al ţăranilor la oraş. 

[ LD: 28/29 nov.2008 : ţăranii şi rezistenţa din munţi ]

Am ajuns la litera "O" cu tabelele mele .Sunt de-a dreptul copleşită de admiraţie disperată faţă de jertfa ţăranului român.( ex. Oltean Emil T. din Galda de Jos, partizan în "grupul Dabija",torturat în anchetă la Securitatea din Sibiu ( echipa lui Gh.Crăciun ) , condamnat la 20 ani muncă silnică de Tribunalul Militar-Cluj ( Sentinţa nr. 848 /20 oct.1950 )  şi executat pe 5 apr.1950 în crângul de la Timişoara , din Ordinul 10 007 semnat de Nicolschi )

Noaptea târziu, privesc-ascult la TVR -cultural .Discuţie Traian Ungureanu ( 3 cărţi lansate recent ) - H.R.Patapevici.

-Tr.U. semnalează cazul  rezistenţei în munţi, la care s-au alăturat numeroşi ţărani (pentru care pământul reprezenta însăşi raţiunea lor de existenţă ) , denaturată şi diabolizată în epocă (cu etichetările de "legionari, terorişti , duşmani" ),consumată sub indiferenţa totală a contemporanilor , cu "contribuţiile" literare ale unui George Călinescu ( Scrinul Negru ) şi filmele "Răsună Valea" ...  Care abia acum este dezvăluită în adevărata-i amploare , măreţie şi jertfă [LD: dar atât .Nimic despre nelegitima legislaţie agrară a "tranziţiei" ; nimic despre mascata spoliere a ţărănimii de comisiile locale ; nimic despre tergiversatele  procese de restituire a proprietăţii de către o justiţie dependentă de structurile vechi .]

-H.R.P: îl psalmodiază cu citate din cărţi filozofice , cu aprobări de "mediator" TV : da... abia acum ştim ...oare de ce ? ... mentalităţile şi metehnele românilor... de ce polonezii , cehii, ungurii , da, şi noi , nu ? .  

[LD: dar atât. Nimic despre  faptul că aceşti eroi ţărani din rezistenţa din munţi ( la fel ca şi alţii  ) , încă nu au fost reabilitaţi printr-o lege ; nimic despre judecarea şi pedepsirea - măcar tardivă şi morală ! - a criminalilor care au organizat şi săvârşit genocidul ; nimic despre jaful de pământ al noii nomenclaturi ;  nimic care să denote că ar înţelege, ar stima sau s-ar solidariza cu ţăranul român. ]

[LD: 14 ian. 2009 : condamnarea mascată  la moarte , prin muncă forţată ]

Atrag atenţia asupra unui criminal act juridic, care nu poate fi demonstrat cu "probe" , cum se cere la Tribunale.Ţărani condamnaţi scriptic la 2, 3 ani de muncă silnică , erau ,în fond, condamnaţi la moarte .Sute şi sute de cazuri au avut acelaşi tragic traseu : nenorociţi prin torturi în anchetele Securităţii ; procese cu sentinţe prestabilite  ; regim exterminator al muncii forţate -  frig, foamete, epuizare fizică , boli  ; deces anunţat ]       

[LD: 22 febr.2009:deportarea în Bărăgan ]

LD: B-1 -TV , duminecă noaptea ... Cosmin Niculescu , producţie în colaborare cu Acad.Civică -Primăria Feteşti  - www.cinethronix.com  -Episodul I .(Nu prind începutul )...despre colectivizare, despre deportaţii în Bărăgan ...dezrădăcinarea îngrozitoare care s-a produs ...textul fuge repede ,nu-l pot prinde... 

¤14 nov.50: 432.000 deportaţi pe 3 luni în Bărăgan din com. de pe malul Dunării iugoslave...

Oameni care s-au opus colectivizării...Supravieţuitorii ( de azi ) În casele lor s-au  mutat miliţienii, securiştii, activiştii .Alte case au devenit dispensare, sedii de miliţii ş.a

S-au încheiat nişte acte de "achiziţie" , cu sume derizorii .Toate persoanele deportate au primit nişte adeverinţe provizorii  ; atunci au aflat că vor fi duşi în Bărăgan ( nu în Siberia-cum se zvonise )

/ Vladimir Coman:A fost "exilat" 4 ani ( 1951- '55 ) Miliţienii intrau în satele de pe malul Dunării şi băgau frica în ei ; într-o noapte i-a ridicat din case cu familia şi i-au dus cu camioane într-o gară , încărcându-i în vagoane de marfă ; au mers cca 2 zile : Făurei- Burduşani .

I-a lăsat  pe câmpul gol ...şi-au săpat un bordei în pământ ....apoi şi-au făcut o casă ...

În 1955, când s-au întors înapoi , le fusese luat pământul ( băgat în colectivă )

/ X?    : pe 15/16 iunie '50 , au intrat prin sat şi au pus câte o ramură de salcie pe gardurile caselor celui ce trebuia ridicat. În noaptea de 16/ 17 au venit să-i ridice: le-a spus că în 2 ore trebuie să fie la gară ...i.-a dus cu vagoane de marfă ... i-au dat jos în câmp .

/ Gheorghe Loghin : : în 16/17 iun.'50 ...oamenii plângeau , le era frică că vor fi duşi în Siberia...  i-a dus cu trenul -Feteşti :i-a lăsat pe câmpul gol ... n-aveau nimic ... şi-au săpat un bordei ...apoi şi-au făcut o casă. Au rămas pe Bărăgan, nu s-au mai întors în Banat , acasă .

/ ? femeie :mama a rămas în sat... pe ea şi bărbatul i-au deportat :  a fost ridicată,era gravidă ... a născut pe Bărăgan, în bordei ... avea 2 găini ... au muncit într-un GAS ...apoi şi-a făcut casă.

[16 apr.'09 .Vinerea Mare : Romulus Rusan despre ţărani ] 

Cultural TVR.Ţăranii şi comunismul - evocare la Sighet

< Prin pierderea pământului, ţăranii şi-au pierdut identitatea >

< Mămăliga a explodat cu mult înainte de dec.1989.>  

[august'09 : Ciudaviţa= comună - victimă  a radioactivităţii ]

[ LD:Un sat , devenit oraş minier,  acum un loc ciudat, cu oameni la fel de ciudaţi , numărând , totuşi, 600 de oameni. ]  

Mina a fost închisă ; blocurile sunt părăsite ; spitalul desfiinţat; fârtaţii au plecat ;

Închiderea  minei de uraniu ( exploatat , iniţial , de sovietici ), devenit un "iad radioactiv."

La marginea zonei , o placardă  -" zonă controlată" - este greu de înţeles.   

Ţăranii ( şi minerii ) nu ştiau că este periculos , s-au adaptat , nu vor să-şi  părăsească gospodăriile, le este frică să vorbească.

Satul este pustiu ...haldele de minereu radioctiv au aspect de deşert...

 -Dr.Dan Popescu ( cândva, medic în Ciudaviţa ) :efectele nu se vedeau imediat; apărea cancerul bronho-pulmonar ? era pensionat şi ...părăsea oraşul.. "Aşa s-a vrut ."

Era o populaţie fluctuantă; la Timişoara şi Reşiţa se susţinea că acolo nu exista radiaţie, că totul era "sub control" . Aparatele arătau altceva.

-Ruceanu Biro( dir.Instit. Atomic ) , aflat ân studiou : Situaţia este cunoscută.La Ciudaviţa parametrii sunt normali...

-dir.Companiei Naţionale de Uraniu : lucrările de ecologizare încă nu sunt terminate.

/ Marius Oprea: expoziţie la Muzeul Satului

(  TVR-Cultural, 12 oct.2009.Din activitatea IICC  )  Groapă comună : partizani şi ţărani ucişi (Cluj )

 [LD:O picătură din oceanul cimitirului gulagului românesc.Cât timp , câţi arheologi, câte gropi comune ...vor fi cercetate?Şi , mai ales, cum se va stabili identitatea victimelor ? Şi , mai departe, cum se vor stabili  autorii acestor crime ?  ] 

La cererea familiilor care-şi căutau morţii, IICC, cu sprijinul arheologilor de la Cluj,expune la muzeu oasele dezgropate din gropile comune : 17 partizani şi ţărani  ucişi de comunişti .

/ Gheorghe Gheorghiu-Dej, Articole şi cuvântări , 1949-1962

[LD: N-a existat problemă legată de agricultură - reforma agrară, organizare,producţie, fiscalitate, planuri agricole, cote, lupta cu moşierii şi chiaburii , colectivizarea ş.a - care să nu aibă următorul protocol : Ghorghiu Dej spunea - PCR hotăra- Guvernul scotea HCM-uri  şi DCM-uri  - MAN , de la caz la caz, le transforma în Legi  - Ministerul Agriculturii elabora Ordine, Regulamente- activul  de partid şi organele locale ( regionale, judene, comunale )le aplicau

* Articole şi cuvântări , Editura PMR, Bucarest, 1951

* Sarcinile Partidului Muncito­resc Român în lupta pentru întărirea alianţei clasei muncitoare cu ţărănimea muncitoare pentru transformarea socialistă a agriculturii.

Raport făcut la şedinţa plenară a CC al PMR din 3-5 martie 1949 Editura PMR, 1952

*Articole si cuvântări , Editura pentru literatura politica, Bucarest, 1953

*Articole şi cuvântări, decembrie 1955-iulie 1959 ,Editura politică,1959

*Articole şi cuvântări, august 1959-mai 1961, Editura Politică 1961

*Articole şi cuvântări, iunie 1961-decembrie 1962  , Editura Politică, 1962

*Raport cu privire la încheierea colectivizării şi reorganizarea conducerii agriculturii, prezentat la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naţionale, 27 aprilie 1962 Editura Politică, Bucarest 1962

¤  MINIŞTRII AGRICULTURII

[LD: 9 nov.2007:miniştrii Agriculturii , Silviculturii, ai Cotelor , ai GAS-urilor , ai CAP-urilor , etc etc în "epoca-Dej "  "epoca Ceauşescu " , "epoca Iliescu" ....

Copărtaşi la genocid , apoi la ascunderea crimelor comise, apoi la spolierea  funciară de după 1989.  Iată-i :

"Epoca Alianţei Naţionale "

1.Guv.Sănătescu I ( 23 aug.-3 nov.'44 )

gral Dimitrie D.Negel - ministrul Agriculturii şi Domeniilor

2.Guv.Sănătescu II ( 4 nov.-5 dec.'44 )

Ion Hudiţă ( P.Ţ-Lupu ) - ministrul Agriculturii  şi Domeniilor

Romulus Zăroni ( Fr.Plug.) -subscrt.de Stat

3.Guv.Rădescu ( 6 dec.'44-5 mart.'45 )

Ion Hudiţă -ministru Agriculturii  şi Domeniilor ( PNŢ )

Romulus Zăroni- subsecretar de Stat  ( Fr.Plugarilor )

Gheorghe Fotino -ministrul Cooperaţiei ( PNL )

"Epoca Gheorghiu Dej "

4.Guv.Petru Groza I ( 6 mart.'45-30 nov.'46 )

Romulus Zăroni -ministru Agriculturii  şi Domeniilor ( Fr.Plugarilor )

Constantin Agiu -subscr.de Stat la ministerul Agriculturii  şi Domeniilor ( PCR )  

Anton Alexandrescu -ministrul Cooperaţiei  ( PŢ-dizident ) 

5.Guv.Petru Groza II ( 1 dec.'46-29 dec.'47 )

Traian Săvulescu  -ministru Agriculturii  şi Domeniilor

Constantin Agiu -subscr.de Stat la ministerul Agriculturii  şi Domeniilor

Romulus Zăroni-ministrul Cooperaţiei

Ion Ciolan, Mihail Macavescu ( succesiv )- subscrt.de Stat la Cooperaţie

6.Guv.Petru Groza III ( 30 dec.'47-14 apr.'48 )

Traian Săvulescu -ministru Agriculturii  şi Domeniilor

Constantin Agiu  - subsecretar de Stat la ministerul Agriculturii  şi Domeniilor

Constantin Daicoviciu - subscrt.de Stat ptr.Aprovizionare

Mihail Macavescu -ministru Cooperaţiei

7.Guv.Petru Groza IV ( 15 apr.'48-2 iun.'52 );

Gh.Gheorghiu-Dej-prim-vicepreşed.al C.M.,coordonator al ministerelor economice şi financiare, preşed. Comisiei de Redresare Economică şi Stabilizare Monetară .

Traian Săvulescu -vicepreşed. al CM, coordonator al Ministerelor de Agricultură şi Silvicultură .

Vasile Vaida- ministrul Agriculturii

Nicolae Ceauşescu- ministr.adj.la Agricultură ( din 2 mart .'49 )

Ion Vinţe, Constantin Prisnea - miniştrii ( succesiv ) ai  Silviculturii

Pavel Ştefan,Const.Popescu  -  miniştrii (succesiv )  ai Gospodăriilor Silvice 

Ştefan Voitec- preşed.Comit.ptr.Organizarea Cooperativelor de Consum ( din 16 apr.'49 )

Alexandru Moghioroş -preşed.al Comitetului ptr.Colectarea Produselor Agricole (din 14 ian-'51)

---------

Constantin Prisnea- ministrul Agriculturii ( din 31 mai '52 )

Ion Vidraşcu -ministrul Gospodăriilor Agricole de Stat ( din 13 iul.'52 )

Pascu Ştefănescu- ministrul Industriei Cărnii ,Peştelui şi Laptelui ( din 26 sept.'52 )

8.Guv.Gheorghe Ghorghiu-Dej ( 2 iun.'52-ales de MAN - 28 ian' 53-19 mart.'57 )

Constantin Prisnea- ministr.Agriculturii  

Ion Vidraşcu -ministrul Gospodăriilor Agricole de Stat( din 13 iul.'52 )

Const.Popescu  -  ministrul  Gospodăriilor Silvice ( din 5 oct.'52 )

Dumitru Diaconescu- ministru Industriei Alimentare 

Pascu Ştefănescu- ministrul Industriei Cărnii ,Peştelui şi Laptelui (din 5 oct.'52)

Ion Olteanu - preşed. Comitetului ptr.Colectarea Produselor Agricole

-----------------------

Petre Borilă - ministrul Industriei Alimentare (prin contopire, la 17 oct.'53 )

Gheorghe Apostol- ministrul Agriculturii şi Silviculturii  prin contopirea celor trei  ministere

.5 nov.'53- 18 mai.'54 ) 

Const.Popescu - ministrul Agriculturii şi Silviculturii ( 18 mai'54 -10 ian.'56 )

Mihai Dalea- preşed.Comit.de Stat ptr.Colectarea Produselor Agricole ,transformat în

 Ministerul  Colectărilor  (15 febr.'55 -11 mai.'56 )

-----------

Gheorghe Hossu - ministrul Agriculturii (10 ian.-26 mai '56 )

Const.Popescu-ministrul Silviculturii ( din 10 ian.'56 )

Bucur Şchiopu - ministrul Gospodăriilor Agricole de Stat  ( din 10 ian.'56 )

9. Guv.Chivu Stoica ( 8 oct.'55-rocada - 20 mart'57-20 mart.'61 ) 

Marin Stancu - ministrul Agriculturii (26 mai'56 -20 mart.'57 )

Const.Doncea- Ministrul Colectărilor ( 11 mai'56- 21 ian.'57)[ Minister desfiinţat ]

Ion Cosma- ministrul Agriculturii şi Silviculturii  ( din 20 mart.'57 )

10.Guv.Ion Gh.Maurer I ( 21 mart.'61-17 mart.'65 )

Ion Cosma- ministrul Agriculturii şi Silviculturii 

Dumitru Diaconescu - ministrul Agriculturii şi Silviculturii  ( din 30 apr.'62 )

Mihai Dalea- preşed. Consil.Superior al Agriculturii ( din 31 mai 1962 ) [în locul Ministerul Agriculturii - desfiinţat , o dată cu victoria colectivizării  ]

"Epoca Ceauşescu "

11.Guv.Ion Gh.Maurer II ( 18 mart.'65-20 aug.'65 )

Chivu Stoica -preşed. Consiliului de Stat ( cf. Constituţiei din 21 aug.'65 )

Mihai Dalea- preşed. Consil.Superior al Agriculturii

Nicolae Giosan - preşed. Consil.Superior al Agriculturii ( din 24 iul.'65 )

??        - preşed. Consiliului Central al Uniunii Naţionale a Cooperativelor de Producţie

12.Guv.Ion Gh.Maurer III ( 21 aug.'65-8 dec.'67 )

Nicolae Ceauşescu -preşed. Consiliului de Stat  ( din 9 dec.'67 )

Nicolae Giosan - preşed. Consil.Superior al Agriculturii

??      - preşed. Consiliului Central al Uniunii Naţionale a Cooperativelor de Producţie

13.Guv.Ion Gh.Maurer IV ( 9 dec.'67-12 mart.'69 )

Nicolae Giosan - preşed. Consil.Superior al Agriculturii 

??            - preşed. Consiliului Central al Uniunii Naţionale a Cooperativelor de Producţie

14.Guv.Ion Gh.Maurer V ( 13 mart.'69-27 febr.'74 )

Nicolae Ceauşescu-preşed. RSR ,reales din 5 în 5 ani ( din 28 mart.'74 )

Nicolae Giosan - preşed. Consil.Superior al Agriculturii (până pe 22 oct.'69 )

??            - preşed. Consiliului Central al Uniunii Naţionale a Cooperativelor de Producţie

Angelo Niculescu -ministrul Agriculturii şi Silviculturii ( înfiinţat pe 18 nov.69  )

---------------- 

Iosif Banc - ministrul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor  ( înfiinţat pe 26 ian.'71, prin unirea ministerelor )

Angelo Miculescu - ministru secretar de Stat la ministerul Agriculturii... (la comasre ).

Florin I.Iorgulescu- preşed. Consil.Naţ.al Apelor ( la comasare )

Ion Moldovan - şef al Departamentului Industriei Alimentare ( la comasare )

Angelo Miculescu - ministrul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor (24 apr.'72 )

Aldea Militaru- ministr.secrt. de Stat la ministeruli Agriculturii ...( din 30 dec.'72 ) 

??            - preşed. Consiliului Central al Uniunii Naţionale a Cooperativelor de Producţie

15.Guv.Manea Mănescu ( 27 febr.'74 -rocada ; 18 mart-'75 -28 mart'80 )

Nicolae Ceauşescu-preşed. RSR ,

Angelo Miculescu -viceprim ministru ,ministrul Agr.,Industr. Aliment.,Silvicult.şi Apelor

Maxim Bergheanu - secretar de Stat la  Agriculturii şi Industr. Alimentare

??            - preşed. Consiliului Central al Uniunii Naţionale a Cooperativelor de Producţie

16.Guv.Ilie Verdeţ ( 29 mart.'80-20 mai '82 )

Nicolae Ceauşescu-preşed. RSR

Elena Ceauşescu-prim-viceprim-ministru

Angelo Miculescu -vice-primministru ,ministrul Agric. şi Industr.Alimentare (până în 18 sept.'81)

Ion Iliescu - Preşed. Consiliului Naţional al Apelor

Maxim Bergheanu - secretar de Stat la  Agriculturii şi Industr. Alimentare

Vasile Marin - preşed. Consiliului Central al Uniunii Naţionale a Cooperativelor de Producţie

Ion Teşu - secretar de Stat la  Agriculturii şi Industr. Alimentare ( din 3 oct.'80 )

Marin Capisizu - secretar de Stat la  Agriculturii şi Industr. Alimentare ( din 26 mart.'81 )

Ion Teşu - ministrul Agric şi Industr.Alimentare (din 18 sept.'81)

17.Guv.Const.Dăscălescu I ( 21 mai'82- 28 mart.'85 )

Nicolae Ceauşescu-preşed. RSR

Elena Ceauşescu-prim-viceprimministru

Ion Teşu - ministrul Agric şi Industr.Alimentare

Marin Capisizu - secretar de Stat la ministerul Agriculturii şi Industr. Alimentare

Ion Cioară- ministrul Silviculturii

Ferdinand Nagy- ministru secretar de Stat la ministerul Agriculturii şi Industr. Alimentare

Ion Albuleţu- ministru secretar de Stat, şef al Departamentului pentru Contracatrea ,Achiziţionarea şi Păstrarea Produselor Agricole

------------------

Gheorghe David- ministrul Agric şi Industr.Alimentare ( din 26 mart.'84 )

Ion Albuleţu- ministru secretar de Stat, şef al Departamentului pentru Contractarea, Achiziţionarea şi Păstrarea Produselor Agricole

Costel Eremia  - ministru secretar de Stat, şef al Departamentului Agriculturii de Stat

18.Guv.Const.Dăscălescu II  ( 29 mart.'85-22 dec.'89  )

Nicolae Ceauşescu-preşed. RSR

Elena Ceauşescu-primviceprimministru 

Gheorghe David- ministrul Agriculturii  şi Industr.Alimentare

Ioan Cioară-ministrul Silviculturii

Teodor Coman-preşed. Comitetului ptr.Problemele Consiliilor Populare

REVOLUŢIA din dec.'89

"Epoca Iliescu"

[LD: Mare îmbulzeală la acest minister ( similară cu cea de la Industrie ) .Plouă cu subsecretari de stat .Nu ştim dacă i-am notat pe toţi şi nici dacă datele sunt exacte. Dar am vrut să se cunoască numele celor care au "desfăcut" sistemul agrar comunist , în cel de "tranziţie",spre "ceva" fără precedent .]      

1.Guv.proviz.Petre Roman ( 26 dec.'89-27 iun.'90 )

Ion Iliescu-preşedinte

Ştefan Nicolae- ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare  ( desfiinţare/ reorganizare )

Simion Hâncu - ministrul Apelor, Pădurilor şi Mediului Înconjurător ( desfiinţare/ reorganizare )

Vintilă Rotaru - ministru secrt.de Stat ,şef al Departamentului Industriei Alimentare( 14 ian.'90 )

Dimitri Anghelina - ministru secrt.de Stat,şef al Departamentului  Agriculturii de Stat(18 ian.'90 )

Victor Surdu - ministru secrt.de Stat la ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare( 22 ian.'90 )  

2.Guv.Petre Roman ( 28 iun.'90- 16 oct.'91 )  

Ion Iliescu-preşedinte

Ion Ţipu - ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare 

Valeriu Pescaru,Ion Moldovan ,Costică Leu, Vintilă Rotaru, Dumitru Antonescu ,Mihai Arghir- miniştri secrt.de Stat la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare ( 14 iul-18 oct.'90 )

Petre Plăcintă, Ioan Buşui ,Vasile Duţă, Romică Condrutz - secrt.de Stat la Minist.Agricult. şi Industr.Alimentare ( 18 oct.'90 )

Mihail Cojocaru- secrt.de Stat, şeful Departamentului Agriculturii de Stat (18 oct.'90-2 mai'91 )

----------------

Valeriu Pescaru- secrt.de Stat ,însărcinat cu Privatizarea la Minist.Agricult. şi Industr.

Aliment ( din 30 apr.'91 )

Emilian Dobrescu, Marin Capisizu,Petre Plăcintă  - secrt.de Stat la Minist. Agricult. şi Industr.Aliment. (mai.-26 sept.'91 )

Ovidiu Grasu, Octavian Mihăescu - secrt.de Stat, şefi la Departamentului Agriculturii de Stat

( 2 mai- 26 sept.'91 )

Ovidiu Natea, Constantin Arseni , Gheorghe Antohi- secrt.de Stat la Minist. Agricult. şi Industr.Aliment.(26 sept.-26 nov.'91 )

3.Guv.Teodor Stolojan ( 1 oct'91 -numit ; 16 oct.'91-18 nov.'92 )

Ion Iliescu-preşedinte

Petru Mărculescu- ministrul Agriculturii şi Alimentaţiei

Octavian Mihăescu, Ion Păltineanu, Gheorghe Mureşan, Costică Leu ,-  secrt.de Stat la Minist. Agricult. şi Industr.Aliment ( din 26 nov.'91 )

4.Guv.Nicolae Văcăroiu I ( 4 nov.'92-remaniere ; 20 nov-'92 - 12 mai.95 )

Ion Iliescu-preşedinte

Ioan Oancea- ministrul Agriculturii şi Alimentaţiei  (până pe 18 aug.'94 )

Ovidiu Grasu, Ovidiu Natea, Gheorghe Mureşan, Constantin Arseni - secrt.de Stat la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei (20 nov.- 23 dec.'92 )

Alexandru Lăpuşan, Gheorghe Antohi, Stan Dragomir, Consantin Ignat, Vasile Berbeci-

secrt.de Stat la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei ( din 23 dec.'92 )

--------------------

Valeriu Tabără - ministrul Agriculturii şi Alimentaţiei ( din 18 aug.'94 )

Alexandru Lăpuşan, Gheorghe Antohi, Stan Dragomir, Consantin Ignat, Vasile Berbeci-

secrt.de Stat la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei  ( până în 22 aug.'94 )

Iulian Puşcă- secrt.de Stat la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei ( din 22 aug.'94 )

5.Guvernul Nic.Văcăraoiu II ( 12 mai-1995- nov ? '96 )

Ion Iliescu-preşedinte

Valeriu Tabără - ministrul Agriculturii şi Alimentaţiei

 

¤ ŢĂRANI VICTIME

[ LD: din cele peste 2 milioane de victime, am extras [ de fiecare dată , cu strângere de inimă pentru cei nepomeniţi] cazurile care  să îngăduie percepţia  corectă a substratului ideologic şi politic al genocidului  comunist, a mecanismelor terorii  , a metodelor experimentate , ş.a. ]

Dicţionarele lui Cicerone Ioniţoiu (format carte - editura "Maşina de scris " ; format electronic la www.procesulcomunismului.com ) ; Lucia Hossu -Longin ,Memorialul Durerii ; Documente , Memorialistică , Istoriografie ,Biografii , Procese, Cazuri , ( vezi la Bibliografie ) ;Documentare, Interviuri ,Dezbateri Radio ,TV ; Presă , s-au aşezat pe rafturile unei veritabile  BIBLIOTECI dedicate acestei monstruoase crime colective prin care a trecut poporul român.Ca orice bibliotecă, ea va fi îmbogăţită pe măsură ce arhivele - încă ferecate - se vor deschide.]

A.

-Ababei Vasile

Ţăran din com.Vlădeni ( Botoşani ) ,n.1911.Condamnat la 3 ani muncă forţată în lagărele din Bălţile Dunării ( sentinţa nr.1896 /1961 ) pentru că şi-a însămânţat cu porumb 2500 m.p din pământul său , trecut cu forţa la colectivă.

- Abălaşei Dumitru

Ţăran din com.Focuri ( Iaşi ), n. în 1935.Condamnat la moarte , ca participant la un complot, executat pe 14 mai'54 la Iaşi .

- Adam Ion

Ţăran din Cagealac ( Constanţa ).A fost trimis într-un lagăr de muncă de la Canal , unde a stat între 1952-1954 , fiind unul dintre cei peste 80.000 ţărani arestaţi pentru că s-au opus colectivizării .

- Adam Ion S

Ţăran-fierar din Cobadin (n.în 1913 ,com Aliman -Constanţa ) .Arestat pe 18 iul.'49 şi condamnat la 17 ani muncă silnică (Sentinţa nr 553/13.10.1949 ) de Tribunalul Militar Constanţa pentru "uneltire contra ordinii sociale" şi asociere la acţiunile grupului de partizani din pădurea Babadag.A fost executat pe 23 martie 1950, la Piteşti .

-Aionesei Constantin

Ţăran întovărăşit ( 2 ha ) , din Voineşti -Iaşi, n.în 1899, fost membru PNŢ .

Arestat pe 28 sept.'59 ; condamnat la 8 ani temniţă grea şi confiscarea averii în întregime

 ( Sentinţa nr. 385 / 1 iul.1960 ) de Tribunalul Militar -Iaşi, pentru "crima de uneltire contra ordinei sociale" ( art.209 şi 25 C. P. ) Cităm câteva fragmente din motivarea sentinţei : <Inculpatul [...] purta discuţii duşmănoase , aducând elogii vechiului regim burghezo moşieresc , susţinînd că atunci se trăia mai bine ca astăzi [...] După apariţia Decretului 115 /1959 ,privind lichidarea rămăşiţelor oricăror forme de exploatare a omului de către om în agricultură , inculpatul afirma faţă de diferite persoane cu care se întâlnea în comună că " acum statul l-a lăsat şi pe el golan fără nimic ca şi pe ceilalţi ", că partidul de azi ar dezamăgi lumea prin înfiinţarea de GAC-uri şi întovărăşiri agricole [...] că regimul actual se va schimba şi el îşi va recăpăta toată averea pe care a posedat-o în trecut .[...] > 

- Adămoiu ,Nicolae P.

Ţăran din Nucşoara ( Argeş ) .Judecat  în "lotul Arnăuţoiu ", condamnat la 10 ani muncă silnică ( Sentinţa nr.18 /13.02.1960 )pentru sprijinirea partizanilor din Muscel .

- Afumelea ,Radu I

Ţăran n.în com Izvoarele (Olt ) .Arestat pentru că a participat la revolta ţărănească din comună

( 15 ian.'51 ) .Torturat la Securitatea din Piteşti , trimis în lagărul de la Periprava , până pe 20 apr.'62.

- Agapie Nicolae

Ţăran din jud.Galaţi .Arestat de Securitatea din Galaţi , condamnat de Tribunalul Militar Constanţa ( sentinţa nr.498 /1959 ) la 15 ani muncă silnică , pentru "instigare şi agitaţie împotriva înscrierii în colectivă ".Închis la Jilava şi în lagărele de muncă forţată din Bălţile Dunării .

- Albon ,Aurel

Ţăran din Valea Perilor .Arestat de Securitatea din Craiova , în 1952 ,împreună cu grupul de partizani conduşi de Nicolae Trocan din Munţii Mehedinţi .

- Albu ,Ieronim

Ţăran arestat la 10 dec.1956, chinuit de Securitatea din Sibiu , condamnat la 10 ani de temniţă grea, în legătură cu mişcarea de rezistenţă din Munţii Făgăraşului .

-Albu Ion,I.

Ţăran, membru marcant PNL, n.în 1895 laCuzăplac ( Sălaj )

A murit pe 26 febr.1953, în lagărul de la Midia.

 

- Albu Maximilian Gh.

Ţăran n.în 1902,în com Horodnicu de Sus.A făcut parte din grupul de partizani condus de Silvestru Macoveiciuc , care acţiona în Bucovina .

- Alecu ,Eugen/Alecu ,Eugen,C /Alecu ,Ion ,C/

Ţărani din Galeşu,com Brăduleţ ( Argeş ) condamnaţi la câte 7 ani de închisoare ( sentinţa 203,din 4 nov.'59; sentinţa 18 din 13 febr.'60 ),pentru sprijinul dat mişcării de rezistenţă "Haiducii Muscelului " ,condusă de fraţii Arnăuţoiu .

- Alecu ,Rafael ,C

Ţăran din Pâslari .Arestat în 1951, pentru că s-a împotrivit autorităţilor, a murit în lagărul Peninsula , pe 14 febr.1953.

- Alexa ,Bel ( "Diac" )

Ţăran din Tg.Lăpuş.,participant la o mişcare de protest din localitate.Omorât de căpitanul de securitate Briceag , pe 25 dec.1949 .

- Alexandru ,Dumitru Gh.

Ţăran n.în 1910 la Orezu ( Ialomiţa )Arestat ca implicat într-un "complot" , executat pe 5 iunie 1950, la Jilava.

- Alexe ,Dumitru

Ţăran, din Constanţa,n.în 1922,în Grecia.A fost prizonier în URSS ( 1944-'47 ) ,;întors în ţară , în 1949,a fost condamnat la 15 ani muncă silnică, pentru legăturile cu mişcarea de rezistenţă din Dobrogea.A trecut prin multe închisori , fiind eliberat în 1964 ( Decretul 411 )

- Alexe ,Mihai I

Ţăran din Siliştea ( Teleorman ), n.în 1890.Arestat pentru că a refuzat să se înscrie în colectivă .Condamnat la 3 ani muncă forţată în lagăr (cf.Decretului 89 / 7 febr.1958 ).A  murit în oct.1961,în timpul executării pedepsei .

- Alexe, Stere

Ţăran din Ceamurlia de Sus ( Tulcea ) , n.1925.Arestat şi condamnat pentru sprijinul acordat partizanilor din pădurea Babadag.A trecut prin Jilava şi a murit în 1955 , la Aiud.

- Alexiuc Maxim

Ţăran din Ulma ( Suceava ) .Arestat şi condamnat  de Curtea Marţială , în 21 sept.1946 , pentru că a activat într-un grup de partizani români şi ucraineni , la acţiuni contra ocupantului sovietic.

- Amăriei ,Vasile Gh.

Ţăran sărac , muncitor sezonier la CFR din Fălciu.Arestat în 1959 , chinuit la Securitate, condamnat la 15 ani muncă silnică şi închis la Aiud, pentru că a recunoscut la anchetă că asculta muzică populară la radio "Europa  Liberă " .

- Amăriuţei

Ţăran din Panciu ( Vrancea ) .Omorât pe 23 iulie 1950 ( legat de un cal, târât pe uliţele satului ) în timpul revoltei ţărăneşti desfăşurate în 32 de localităţi .

- Anculia :Gheorghe /Horia /Ion / Moise /Petru /Romulus /

6 ţărani din Teregova ( Caraş-Severin )participanţi la lupta deschisă  între partizanii din Semenic

conduşi de Spiru Blănaru şi trupele  de Securitate ( 1000 de soldaţi ) din 21 febr.1949 .

Arestaţi pe rând, torturaţi ,judecaţi şi condamnaţi  între 5-20 ani muncă silnică.

-Andrei P.Ioan

Ţăran din Spulber -Putna,.Arestat, judecat şi condamnat la 13 ani muncă silnică  (Sentinţa nr.826 / 17 sept.'51 ) de Tribunalul Militar -Galaţi, pentru " crima de uneltire contra ordinii sociale "

(art.209 C.P. ) ,pentru participare la org.subversivă "Vlad Ţepeş II " condusă de col.Lupşa Victor.

- Andrei ,Pavel

Ţăran n.în 1903, la Socolari ( Caraş Severin )Arestat , condamnat pe 29 iun.1951 la 20 ani  de închisoare ,de Tribunalul Militar Timişoara , pentru deţinere de armă şi "uneltire contra ordinii sociale" ( art.209 C.P. ) A trecut prin mai multe închisori şi a murit la Aiud, în 27 iul.1961.

- Andrei,Nicolae /Petre-nepot /

Bătrân -ţăran din Domaşnea .În 1950,arestat , chinuit în anchetă , condamnat la 5 ani închsoare , pentru ajutorul dat partizanilor din Semenic .

/Petre-copil-cioban de 14 ani , din Domaşnea ( nepotul  bătrânului Nicolae ) .Arestat în 1950, chinuit la Securitate pentru a da informaţii despre partizanii din Semenic .

- Andreşel ,Ion I./Popa Alexandrina -nepoată /

Moţ din Apuseni , n.în 1888,la Bistra ( Valea Arişului ) .Torturat de Securitate ca partizan al mişcării de rezistenţă "Frontul Apărării Patriei Române" ( FAPR ) condusă de col .Nicolae Dabija,

Pe 20 august 1950,i s-au scos ochii şi a fost împuşcat de securiştii din Câmpeni , la marginea com.Bistra.A fost împuşcată şi nepoata sa, Alexandrina Popa (infirmieră ce îngrijea partizanii )

-Andrieş,Gheorghe /Iovu M. /Lascu Nichifor /Lefter Corneliu / Sava Teodor / Todiraşcu I. /

[LD:Lot format din 6 ţărani  (cu 24 persoane afecatate) din com.Găgeşti ,r.Bârlad,reg.Iaşi.

Condamnaţi în 1958 la 10-6 ani închisoare corecţională, cu confiscarea averii de Tribunalul MIlitar-Iaşi .Condamnare reconfirmată în 1958 ,la Recurs,  de Tribunalul Militar al regiunii a II-a Militare , pentru infracţiunea de "uneltire contra ordinii sociale" (aplicarea art. 209 Cod Penal )

Casată în 1967, prin anularea sentinţelor şi achitarea inculpaţilor de Tribunalul Suprem ,Colegiul Militar (Dosar nr.92 ,Decizia nr.88 / 21 nov.1967) , după 9 ani şi după ce inculpaţii şi familiile lor suportaseră toate consecinţele stipulate în sentinţă ( închisoare, confiscare ) .

Aprecierea acestui "act juridic reparatoriu " dacă s-ar fi aplicat în zecile de mii  de cazuri identice,însoţite de reparaţiile cuvenite, ar fi avut o valoare certă.

Constatăm însă în această procedură , tactica "bolşevică" de a se  "spăla pe mâini" de crimele trecutului - dând vina pe subordonaţii ierarhici locali - şi de a merge mai departe ,exploatând "roadele " lor.Pentru că, în afara faptului că-i "achită" şi-i scoate de sub "urmărire " , nu rezultă nimic altceva privind "reparaţia" materială şi morală a acestor nedreptăţi.

Sentinţa este semnată de g-ral mr.de justiţie Cozma Ioan ( vicepreşed.Trib. Suprem, preşed.Completului ); col.de justiţie Dinu Gheorghe (procuror ); col.de justiţie Apostoliu Alexandru şi Varga Vasile ( judecători ) şi col de justiţie Răileanu Ioan ( consultant juridic )      

Document publicat de Lupu, Nicoară, Onişoru , Sentinţe comentate, pag. 127 şi urm ]

    Iată câteva precizări privind speţa juridiucă :  :<S-a luat în examinare Recursul în supraveghere declarat de Procurorul General împotriva sentinţei nr.329 din 22 iulie 1958 a Tribunalului Militar Iaşi şi decizia nr.1771 din 4 septembrie 1958 a Tribunalului Militar al regiunii a II-a Militare privitoare pe inculpaţii [...] > [Sava Teodor (agricultor , căsătorit cu 3 copii ),Iovu Mihai ( agricultor, căsătorit , cu 4 copii ) , Todiraşcu ( agricultor ,căsătorit ,cu 4 copii ), Lascu Nichifor (tehnician agronom,căsătorit ,cu 4 copii ,"originar din Scorţeni  , URSS" [adică din Basarabia ] ), Lefter Corneliu (agricultor ,căsătorit , cu 3 copii ).

  Mai departe ,se arăta motivarea sentinţei din'58  : < În sarcina inculpaţilor s-a reţinut că , în decembrie 1957 şi ianuarie 1958, au întreprins acţiuni de instigare şi agitaţie în rândul ţăranilor din satele Peicani şi Giurcani (com Găgeşti , raionul Murgeni ,regiunea Iaşi ) , îndemnându-i să facă cereri pentru a se retrage din cooperativa agricolă de producţie în unele cazuri redactând personal astfel de cereri în numele unor locuitori [...] s-a reţinut că o parte din cererile cetăţenilor de retragere din cooperativa agricolă de producţie sau semnalarea unor abuzuri din partea organelor locale , din iniţiativa inculpaţilor , au fost înaintate conducerii superioare de partid , fapt ce a avut ca urmare îngreunarea procesului de socializare a agriculturii în comuna Găgeşti .[...] >

Iată motivarea recursului :<Împotriva ambelor hotărîri , s-a introdus recursul de supraveghere de faţă, considerându-se că sunt nelegale şi netemeinice deoarece nu au fost administrate toate probele necesare pentru stabilirea adevărului ,iar pe de altă parte probele efectuate nu au fost complet şi just apreciate .>

După ce se detaliază şi argumentează constatările, una din ele atrage atenţia chiar şi  printr-o apreciere de fineţe psihologică - credem noi, tardivă ,snoabă şi , în orice caz , ipocrită, dacă se ţine seama de formulările din legislaţia represivă  şi palmaresul imens de condamnări , pentru aceleaşi "vinovăţii " :<[...] instanţele de judecată nu au ţinut seama de ocazia aprecierii faptelor , inculpaţii sînt agricultori , cu un nivel scăzut de cultură , şi nu au făcut distincţia între activitatea duşmănoasă propriu-zisă şi unele manifestări legate de procesul firesc de transformare a concepţiilor şi modului de a gândi al oamenilor. >

Concluzia sentinţei :< Casează hotărîrile atacate şi constatând împlinirea termenului de prescripţie, prevăzută de art.164 al 1 pct.2 C.P. , în baza art.4 partea a II-a c.p.p. încetează urmărirea penală împotriva susnumiţilor inculpaţi pentru infracţiunea de uneltire contra ordinii sociale prevăzut de art.209 ,pct.2 lit c, a c.p. >

- Andronescu, Marin Gh

Ţăran din Cucuieţi ( Argeş ) , condamnat la 4 ani muncă forţată ( cf.Decretului 89 / 7 febr.1958 ).pentru că făcuse un Memoriu de împotrivire la colectivizare , sfătuind ţăranii să iasă din colectivă .

-Anghelache ,Constantin

Ţăran, membru PNLşi ajutor de primar la Sălciile ( Prahova ), înainte de război .

În 1962, a participat la o revoltă ţărănească , cerând ieşirea din colectivă .În august 1962, a fost condamnat într-un lot de 36 de ţărani , consideraţi "răzvrătiţi împotriva regimului comunist."

- Anghel,Atanasie,N

Ţăran din Drănic ( Dolj ), n.în 1983.Arestat pe 1 apr.1959,în contextul tulburărilor ţărăneşti îndreptate împotriva colectivizării .Omorât în timpul anchetei, la Securitatea din Craiova

( 3 mart.1960 )

- Anghel ,Constantin N

Ţăran din Casimcea ( Tulcea ),condamnat în 1949 la 6 ani muncă silnică  de Tribunalul din Constanţa,pentru sprijinul dat partizanilor din codrii Babadagului .A murit pe 2 martie 1951 , în urma regimului de exterminare. ( Certificatul cu seria MC . nr.370665  specifica "moarte naturală " )

- Anghel ,Constantin Gr.

Ţăran din Buzău, n.1896.Arestat la 19 febr.1952,pentru instigarea ţăranilor împotriva regimului .Condamnat la muncă forţată , trimis la Canal,a murit pe 15 oct.1952..

- Anghel, Ilie

Ţăran din Vişina ( Dâmboviţa ) .Arestat în 31 ian.1961, cu un grup numeros de ţărani, care s-au împotrivit colectivizării (cf.Decretului 89 / 7 febr.1958 ).

- Anghel ,Ioan A

Ţăran din Ghimpaţi .Arestat în iulie 1950, într-un grup de ţărani ( cca 250 persoane ),care i-ai molestat pe activiştii de partid veniţi  să le ridice grâul de pe arie .

- Anghel, Stanciu

Ţăran din Udeni .Împuşcat mortal în timpul revoltei ţărăneşti din iul .1950, declanşată contra abuzurilor autorităţilor în colectarea cerealelor .

- Anghelache ,Badea D

Ţăran din Siliştea ( Teleorman ),condamnat la 4 ani muncă forţată în lagăr, deoarece participase, în 1961, la destrămarea colectivei create în comună .

- Antohi,Alexandru S

Ţăran din Rugineşti ( Vrancea ), n.în 1911.Arestat şi condamnat la 6 luni de muncă forţată pentru că nu şi-a achitat cotele ( sept.1951 ) A trecut prin temniţele de la Aiud, Gherla, Canal şi Jilava.A murit din cauza condiţiilor inumane de detenţie, pe 11 nov.1951.

( certificatul de deces a fost întocmit la Văcăreşti )

- Arău ,Gheorghe Gioga  St.

Ţăran macedonean ,n.1920 , stabilit în Panduru ( Tulcea )în 1940.Membru al comitetului de organizare a mişcării de rezistenţă din pădurile Babadagului ( martie 1948 ) .După ciocnirea de la Cobadin cu trupele de securitate , a fost arestat ( noaptea de 29 / 30 iul.'49 ) şi împuşcat la marginea satului Panduru .

- Arcanu, Dumitru

[LD: Asemenea cazuri ar fi trebuit să stea în atenţia Parlamentului,  a Ministerului Muncii, când s-au stabilit pensiile doar pentru persoanele care au făcut puşcărie.( Decretul 188/ 1991 )

Un ţăran rănit , rămas invalid toată viaţa, nu trebuia şi el "asistat"?   

În dimineaţa de 4 dec.'57, trupe de securitate sub comanda cpt.Ionescu , au tras în plin asupra mulţimii chemate cu o zi înainte de către preşed. Sfatului Popular , Mihai Mocăniţă şi secretarul comit.raional de partid din Lieşti, Ciocîlteu ,pentru a discuta problema colectivizării .

Au fost ucişi 8 ţărani şi un adolescent de 14 ani - Cristea Emil -care trăgea clopotele bisericii .

Corpurile celor ucişi au fost ridicate de Securitate şi înmormântate ( în secret ) în două cimitire din Focşani .Au mai fost răniţi alţi 30 ţărani . În dupăamiaza acelei zile de 4 decembrie, a sosit în sat şi Nicolae Ceauşescu [ LD:l pe atunci g-ral de Securitate ? adj.la Agricultură ? ]  care s-a interesat dacă sunt victime în rândul securiştilor şi a analizat situaţia cu Comitetul de Partid ]

Ţăran din Vadu Roşca ( Vrancea ) .Arestat pe 4 dec.1957 , ca participant la revolta ţărănească din comună , bătut bestial de Securitatea din Galaţi , apoi condamnat .

- Ardei ,Gheorghe

Ţăran din Domneşti ( Argeş ) ,n în 1901 , colaborator al col Arsenescu din rezistenţă .Arestat pe 14 apr.1949 , chinuit la Securitatea din Piteşti de cpt.Cârnu , condamnat  la 10 ani muncă silnică ( sentinţa nr.478 / 11 mai 1950 ) închis la Jilava,şi Gherla. A murit la 15 oct 1951, din cauza traumatismelor suferite .

- Arion,Ilie

Ţăran din Băişoara ( Cluj ) .Arestat şi condamnat în 1950 , în grupul partizanilor condus de cpt.Ionescu-Diamandi , închis la Gherla

-Ariton ,Ion

Ţăran din Frumuşiţa ( Galaţi ), n.în 1909 .Membru PNŢ.Arestat pe 19 aug.1958,pentru că şi-a ascuns atelajele şi a fost refractar la colectivizare .Condamnat la 8 ani închisoare şi confiscarea averii ,de Tribunalul Militar Constanţa ( sentinţa nr.506, din 10 oct.1958 ), pentru " uneltire contra ordinii sociale" .

- Armaş, Nistor

Ţăran din Comerova ( Caraş-Severin ) , partizan în grupul col.Ion Uţă .A participat la ciocnirile cu Securitatea de pe Valea Roşului , rănit de soldaţii din Batalionul 9, condus de ofiţerii Dicescu şi Giugici Ristea, a reuşit să scape.Arestat ulterior , condamnat şi închis în lagărul de muncă forţată de la Peninsula .

- Armaşu,Ion

Ţăran din Plugova ( Caraş Severin ) .Arestat pentru sprijinul dat partizanilor din Semenic , ajuns la închisorile din Timişoara şi Peninsula

- Armeanca : Anton Şt /Gherghina R / Iancu,N /StanS /

4 ţărani din Tătărăşii de Sus ( Teleorman ),condamnaţi la 4-5 ani de muncă forţată în lagăr,  (cf.Decretului 89 / 7 febr.1958 )pentru că au pătruns în Primărie să-şi retragă cererile de intrare în colectivă, semnate forţat .

 - Arsu ,Gheorghe

Ţăran din Râuşor ( Braşov )n .în 1923.Participant la mişcarea de rezistenţă condusă de Ion Gavrilă ,rănit pe 15 aug.'50 , în timpul ciocnirii cu Securitatea.

Arestat în noaptea de 14 /15 nov.1950, împreună cu alţi partizani - Silviu Secol, Ion Duminică , Nic.Stanciu , Pică ş.a .A fost judecat pe 1 nov.1951 şi excutat pe 7 nov.1951, la Braşov .

- Asaftei ,Radu

Ţăran din Nereju (Vrancea ).Ucis pe 23 iul.1950 ,în ciocnirile din Vrancea (între Putna -Zabala )

 , în timpul răscoalei ţărăneşti împotriva colectivizării .

- Artimescu,Tică

Ţăran din Mehadia ( Caraş-Severin ).Arestat în noaptea de 7/8 febr.1949, pe Valea Bolvaşniţei , împreună cu grupul Domăşneanu .Condamnat .

B.

-Babii ,Emanoil ["avocatul"]

Ţăran din Corni (Botoşani),condamnat la 15 ani muncă silnică (Sentinţa nr. 1131 / 10 oct.'51 ) de Tribunalul Militar- Iaşi, pentru " crima de uneltire contra ordinii sociale" (art.209 C.P. ) ,pentru implicarea în activitatea organizaţiei "Moldova 666" condusă de Constantinescu Alexandru.

Cităm din sentinţă <Întrucât era strecurat în PMR ,acuzatul a primit din partea şefului organizaţiei sarcina de a culege informaţiuni din cadrul activităţii de partid şi de a indica acestuia pe cei mai buni activişti de partid .>

 

-Badea , Ion

[LD: avem , deci , şi noi , un "tren al morţii" .Cine va face cercetările în această speţă genocidară , că doar nu a fost singurul deţinut mort în acele transporturi ?  ]

Ţăran din Vad ( Braşov).Arestat pentru legăturile cu partizanii din munţi, a murit între  4-8 aprilie 1960, în "trenul morţii" de pe ruta penitenciarul Gherla-lagărul Bălţile Dunării ,din cauza condiţiilor inumane de transport .

-Baderca , Iancu

Ţăran din Mehadica (Caraş-Severin ) .Arestat în 1952, cu un grup de partizani din Munţii Semenic .Omorât la Caransebeş, pe 13 august 1953.

-Bako , Ion I.

Ţăran din Miercurea-Ciuc , condamnat pentru " uneltire contra ordinii sociale" , a murit  la Poarta Albă , pe 9 dec.1953.

-Balaban , Mitache C

Ţăran din Răchita de Jos ( Dolj ), condamnat în 1951 pentru că s-a opus colectivizării ,a murit

la Poarta Albă, pe 30 sept .1953.

-Balaş ,Viorel

Ţăran arestat  pentru legătura cu mişcarea de rezistenţă din Valea Drăganului ( condusă de dr.Iosif Capotă şi Alexandru Dejeu ) .A fost chinuit la Securitate,condamnat de Tribunalul Militar din Cluj şi închis la Gherla.

-Balcan ,Gheorghe

Ţăran din Slobozia , n.în 1900 , condamnat în 1959 pentru că s-a împotrivit colectivizării (cf.Decretului 89 / 7 febr.1958 ).Mort la 27 aug.1961, la Aiud .

-Balea ,Gheorghe /Gheorghe / Liviu /Laura/ Maria/ Maria /Alexandrina[Popa]  /

7 ţărani ,părinţi şi copii din Bistra ( Apuseni ,jud.Alba ) .Arestaţi între 1949 -1952 ,pentru legăturile cu partizanii din Muntele Mic,conduşi de Nicolae Dabija.Cercetaţi de Securitate , condamnaţi de Tribunalul din Sibiu, unii la 11 ani , alţii la 1 an ( trecând prin închisorile de la Aiud, Canal, Oradea, Turda ) ;alţii strămutaţi cu domiciliu obligator în judeţul Galaţi ; 

Fata lor,Alexandrina Popa ,executată pentru ajutorul medical acordat partizanilor .

-Banda Ion / Banda Ion I./

[LD:memorie pervertită, spălare de creier . Pe vremea aceea, la ora de l.română. elevii studiau poemul eroic  "Lazăr  de la Rusca "de Dan Deşliu .Să fi fost ţăranul sărac Lazăr ,un securist care lupta cu "bandiţii " ?  ]

Ţăran şi partizan din Rusca ( Caraş-Severin ). A fost împuşcat în munţii Semenicului, în 1962,în confruntarea cu Securitatea .

/ Fiul - Ion, a fost condamnat la 2 ani închisoare "pentru tăinuire " , adică pentru că nu şi-a "demascat" tatăl.

-Baragovanu, Dumitru

Ţăran din Coşna ( Suceava ), luptător în grupul de rezistenţă anticomunistă , condus de Grigore Sandu şi Jenică Arnăutu .Descoperitde securişti (prin trădare )pe Muntele Bancu ,a reuşit să scape din încercuire , dar după două săptămâni ,a fost arestat pe 28 dec.1949.

Condamnat la 8 ani închisoare ( sentinţa nr 781 din 19 sept.1950 ) de Tribunalul Militar -Iaşi 

-Barbu , Ion B.

Ţăran din Greci ( Tulcea ).Condamnat la 2 ani şi 6 luni închisoare şi exproprierea averii ,,pe baza Decretului 183 / 1949 , sub pretextul nepredării cotelor. În realitate , autorităţile locale au dorit să instaleze pe proprietaea sa,postul de Miliţie şi sediul SMT . 

-Barbu, Romulus J.

Ţăran din Motru Sec -Padeş ( Gorj ), n.în 1920.Arestat pe 14 mart.1950 la Baia de Aramă , anchetat de cpt.Oancă la Securitatea din Craiova ,învinuit de legături cu partizanii Vasile Luţă şi Nicolae Trocan. Condamnat la 3 ani şi 6 luni închisoare de Tribunalul Militar -Craiova ( sentinţa nr 556/ 20.07.1950).Închis în puşcăriile din Turnu Severin, Craiova,Poarta Albă ,Peninsula şi Galeş.

-Bazac ,Niculai

Ţăran din Băltăgeşti -Gălbiori ( Constanţa) , n în 1913 , în Perieţi ( Ialomiţa ) .

Chinuit la Securitate, judecat de Tribunalul Militar Constanţa , condamnat la 10 ani muncă silnică ( sentinţa nr 544/7.10.1949 ) , ca membru al rezistenţei din Babadag .Închis la Poarta Albă, Peninsula şi Gherla.

-Bazac, Vasile

Ţăran din Târguşor(Constanţa ) .Opunându-se colectivizării, în 1959,a fost dat afară din casă, în grajd.În 1950,arestat şi condamnat 7 ani temniţă grea. Şi-a ispăşit pedeapsa la Securitatea din Constanţa,Peninsula şi Gherla.

-Bădiliţă , Dumitru

Ţăran din Horodnicu de Sus ( Suceava ) .Rănit de sovietici în primăvara 1941,şi dus în URSS , unde a stat până în 1945.Înapoiat în ţară, a fost arestat şi închis.

-Băieş , Gheorghe

Ţăran apicultor din Rusova Nouă ( Caraş-Severin ).Condamnat la 12 ani temniţă grea şi confiscarea averii ,pentru legături cu mişcarea de rezistenţă condusă de comisarul Doran.

După ispăşirea pedepsei în penitenciarele din Oraviţa, Timişoara şi Aiud, i s-a fixat domiciliu obligatoriu în Bărăgan .

-Bălan , Dumitru

Ţăran,muncitor silvic , n.în 1912 în Storojineţ (Bucovina ), stabilit în com.Straja (Rădăuţi ),după anexarea('40 ) şi ocuparea ('44 ) nordului  Bucovinei.

Arestat în 1954; anchetat la Procuratura Generală a RPR ; condamnat la 4 ani temniţă grea şi confiscarea averii  (Sentinţa nr. 2173 / 30 dec.'54 ,Complet format din Ilie Segal (preşed.), Barbu Stanciu (procuror )Tudor Vlad ,Dumitru A.Gheorghe ( asesori populari ) de Tribunalul Capitalei -Colegiul IV-Penal, într-un lot de 6 inculpaţi ; acuzat de  "crimă contra păcii " ( penalizată prin  Decretul -lege 207 /1948 ), pentru că , în lunile dinaintea ieşirii armatei române din războiul antisovietic  (1 mai-23 august 1944 ), a fost angajat de cpt.Cucu (şeful  Centrului de Informaţii din Bacău )în plutonul  radio-informativ "Vulturii" ,de pe muntele Dumitriţa.

În motivarea pedepsei, se spunea că inculpatul era <fugar,născut în URSS >, şi, cunoscător al acelor locuri, <putea aduce un aport efectiv pentru efectuarea incursiunilor în Uniunea Sovietică  şi a lucrărilor de spionaj ce le efectua acel grup. >

   

-Bălan, Gheorghe ( Gheorghiţă )

Ţăran din Soveja, partizan în grupul Paragină-Timaru din Munţii Vrancei.

Grupul de tineri - Mihai Timaru, Gheorghe Bălan,fraţii Cristian şi Ion Paragină, Aurel Condrea ,Uşurelu , Vrabie ş.a.- se adăpostiseră  într-un bordei din munţi .

În noaptea de 17 / 18 oct.1949 (trădaţi de Uşurelu )au fost încercuiţi de trupele Securităţii, Ion Paragină şi Mihai Timaru fiind arestaţi. Gheorghe Bălan şi Cristea Paragină au  reuşit să fugă , adăpostindu-se la schitul de la Gura Lepşei ( lângă cascada Putnei ).Urmăriţi de Securitate, Cristea a fost mitraliat lângă o moară de apă şi aruncat într-o groapă.

Gheorghe Bălan  a reuşit să scape , fiind organizatorul răscoalei ţărăneşti din 23 iulie 1950 , înăbuşită cu cruzime de autorităţi .A fost arestat , închis în penitenciarele din Focşani şi Galaţi ,apoi condamnat la moarte şi executat .

-Băncilă / Băncilă /

2 fraţi ţărani  din Suceava .Arestaţi şi condamnaţi în 1949,de Tribunalul Militar din Iaşi , ca membri în "Gărzile Decebal " ,organizate de preotul Filaret Gămălău şi dr.Gh.Vasilache.

-Băşoiu ,Nicolae D / Gheorghe /Filofteia

Familie de ţărani din Stăneşti ( Argeş ) condamnaţi de Tribunalul Militar din Bucureşti : la moarte (sentinţa nr 174 -tatăl ),la 20 de ani (Sentinţa 107 -fiul ) şi 15 ani muncă silnică şi confiscarea averii  (sentinţa  nr 174-soţia ) pentru că au fost implicaţi în mişcarea de rezistenţă "Haiducii Muscelului " , condusă de fraţii Arnăuţoiu .

Tatăl a fost executat la Jilava ,pe 19 iul.'59 ;  soţia şi fiul au intrat în puşcărie.

-Bârlă ,Ivancea .

Ţăran din Hârlungeşti ,născut în 1929.Condamnat la 8 ani închisoare şi confiscarea averii ,

(sentinţa nr.162 /27.03.1958 ) , de Tribunalul Militar Constanţa ,deoarece ,pe 18 ian.'58 , împreună cu alţi săteni , a cerut desfiinţarea colectivelor şi restituirea pământului .

Grupul a fost trimis la muncă silnică , în lagărele din Bălţile Dunării .

-Bârsan ,Ion

Ţăran din Rateş ( Sibiu ).Arestat pe 11 dec.1956 la Sibiu, schingiuit de col.Gheorghe Crăciun , condamnat la 20 ani muncă silnică ,pentru sprijinirea partizanilor din Munţii Făgăraşului .

-Bedeleanu ,Ion M.

Ţăran din Mihalţ ( Alba ), n.1919,fiul pantofarului Bedelean Ioan ( arestat , condamnat , mort în închisoare la Cluj ) .Partizan în Munţii Apuseni ( Băişoara ) ; prins şi anchetat la Timişoara ;

condamnat la 20 ani închisoare ( Sentinţa nr. 937 / 1.12.1949 ) de Tribunalul Militar-Cluj ; închis la Gherla.Din ordinul lui Nicolski, transmis prin şeful Securităţii din Cluj, Patriciu, a fost transferat la Timişoara şi împuşcat pe 4 sau  5 apr.1950.

-Belea ,Ion / Victor / Ileana /

Ţărani din Poşaga ( Alba ).În 1957,arestaţi şi condamnaţi cu închisoarea (între 4-7 ani ),pentru "tăinuire" .La eliberare li s-a fixat domiciliul obligator în Balta Brăilei.

-Belu ,Constantin

Ţăran din Mozăceni .Arestat şi condamnat la 4 ani muncă forţată ( pe baza HCM nr.282 /1958 şi Decretului 89 / 7 febr.1958 ). Închis la Gherla. pentru că , în 1958, a incitat pe ţărani să iasă din CAP.

-Belu ,Dumitru P.

Ţăran din Giubega( Craiova ).Arestat pe 18 mart.1959 , pentru că s-a retras din colectivă , împreună cu alţi 30 de consăteni.Anchetat -schingiuit la Securitatea din Craiova, condamnat la 6 ani temniţă grea de Tribunalul Militar din Craiova , învinuit că a instigat pe consăteni la revoltă.

-Berevoianu ,Victor, Gh.

Ţăran din Nucşoara , n.în 1930 .Arestat pe 22 iunie 1958, anchetat cu brutalitate de Securitatea din Piteşti , condamnat la 14 ani muncă silnică şi confiscarea averii .

A ispăşit calvarul în închisorile din Piteşti, Jilava, şi Luciu-Giurgeni .

"Graţiat" pe 22 iunie 1964(Decretul 411 )

-Beţu ,Teodor / Maria / Ion / Vasile /

Familie de ţărani din Poşaga ( Alba ): tatăl - arestat şi condamnat la 10 ani temniţă grea

( închis la Cluj,Gherla, Balta Brăila ) ; mama şi băieţii - arestată şi mutată cu domiciliu obligator la Olaru ( Călăraşi ).Casa şi averea ?-confiscate .

-Bisericosu, Victor

Ţăran din Padeş ( Gorj ), n.în 1927, la Cloşani .Arestat în 1949, anchetat la Securitatea din Caransabeş de mr.Moisu , condamnat la 8 ani închisoare de Tribunalul Militar-Timişoara .

Închis la Caransebeş, Timişoara, Gherla,Aiud, Peninsula şi Lugoj ,până pe 15 mart.1957.

-Biţă ,Ion / Marin /

[LD: din numeroasele cazuri similare atestate documentar ,aceasta era calea rezolvării "Memoriilor" trimise la autorităţii:erau trimise la Securitate, unde deveneau documente incriminatorii pentru petenţi, pe baza lor efectuându-se arestări, procese şi condamnări ]

Ţărani ( fraţi gemeni ? ) din Ostroveni ( Dolj ), n. în 1914.

Ion a fost arestat de Securitatea din Craiova, pe 28 iun.1959 ,condamnat la 18 ani închisoare ,pentru Memoriul trimis Ministerului Agriculturii ,în numele ţăranilor din comună , în care se cerea ieşirea din colectivă. Marin , condamnat ca adversar al regimului.

-Blacioti :Nicolae T./ Alecu Gh./ Anastase N. /Apostol  S./ Stere S. / Tănase A./

Ţărani din jud.Constanţa ( cu soţii şi copii ) în regim de domiciliu obligatoriu, între 2-4 ani .

-Boboia ,Spiridon / Ştefan / Vasile /Irina / Nastasia / Ioan / Vasile / Niculai

8 ţărani din Poşaga de Sus (Alba).Trei bărbaţi şi două  femei  arestaţi , condamnaţi la 20- 4  ani temniţă grea (în 1950);soţiile şi copii strămutaţi , cu domiciliu obligatoriu la Olaru ( Călăraşi ) sau  Giurgeni ( Ialomiţa )

-Bolfea, Silvestru

Ţăran din Întregalde (Alba ) , n.în 1899,membru al grupului de rezistenţă condus de col.Dabija( FAPR ) , acţionând pe Muntele Mare, Cricău  şi Mesenţea .Arestat în mart.1949, chinuit de Gh.Crăciun ( comandantul Securităţii din Sibiu ) , condamnat la moarte.Unul din cei 7 martiri executaţi la marginea cimitirului din Dumbravă ,care au fost puşi să-şi sape singuri groapa

( 28 oct.1949. ora 5 )

-Borza ,Gheorghe

Ţăran din Viştea de Jos.Arestat pe 11 dec.1955, pentru că a transportat un partizan în căruţă , torturat de Securitatea din Sibiu ( Gh.Crăciun ) , condamnat la muncă silnică pe viaţă ( 14 iul.'57 ).A murit în închisoare .

- Boţoc (1 ),C .Constantin  /Maria(2)-soţie / Boţoc(3) N.Constantin /Boţoc (4 ) I.Constantin /

[LD: Ţărani "chiaburi" din Fântânele-Iaşi . Este un "lot " care trebuie tratat cu luciditate şi răspundere morală. Aceşti ţărani , disperaţi şi hărţuiţi,l-au asasinat pe colectorul de cote din comună, Pârvu Dumitru .Cazul nu a fost singular şi nu trebuie eludat.Când judecata şi condamnarea unei crime dintr-un sat, se transformă într-un proces politic de intimidare a ţărănimii ;când în condamnări se invocă legi represive pentru "crime de terorism politic " ( Decretul 199 /1950 ) credem că se impune ca  unghiul de analiză să fie focalizat pe acest aspect.Iată cum se motivează condamnarea lor de către Tribunalul Militar-Iaşi :

<În faza actuală  de dezvoltare a statului nostru, când se pune problema industrializării socialiste şi mai ales a transformărilor socialiste a agriculturii ,încep să apară actele teroriste îndreptate împotriva organelor politice sau de stat , împotriva activiştilor pe tărâm politic, social şi cultural, acte teroriste care nu sunt altceva decât expresia ascuţirii luptei de clasă la maximum .Una din victime este şi colectorul Pîrvu Dumitru , din com.Fântânele ,raionul Vlădeni , reg.Iaşi, care în noaptea de 5 spre 6 decembrie 1955  a fost omorât mişeleşte de o bandă de chiaburi compusă din acuzaţii [....] > 

Ce făcuse colectorul Pârvu Dumitru ? :<...îi atrăsese atenţia că în cazul că nu-şi va achita cotele restante datorate statului ,va lua măsuri pentru a-i confisca boii [...] acesta i-a confiscat în dese rânduri cerealele şi animalele [...]  a fost trimis în judecată şi condamnat în baza declaraţiilor sale [...] > .Când colectorul Pârvu Dumitru s-a îmbătat , coacuzatul Boţoc I.Constantin i-a spus :<...eşti colector, eşti comunist, ai putere , ne-ai luat vaca , junca, porumbul, m-ai dat în judecată , acum te judecăm noi .>  Şi l-au asasinat( fapta este redactată în detalii ). Pentru fapta lor au primit ( Sentinţa nr 81 / 17 mart.1956 ) :

/ 1.Condamnat la muncă silnică pe viaţă şi confiscarea averii pentru "crima de acte de teroare" (1956 ),comutată  în 25 muncă silnică ( 1963 ), graţiată prin Decretul 411 (1964 )

/ 2.Casnică.Condamnată la 20 ani muncă silnică ,cu confiscarea averii ;

/ 3-4. Coacuzaţi -condamnaţi la 20 ani muncă silnică, cu confiscarea averii .

-Brăileanu ,Ion

Ţăran din Suceviţa ( Suceava ),din grupul partizanilor conduşi de Vatamaniuc.

Prins de sovietici în 1945, deportat în Siberia, dispărut fără urme.

-Brânzan ,Constantin / Brânzaru ,Gheorghe / Ion / Ioana /ş.a,ş.a

Ţărani din Soveja ( Vrancea )   -bărbaţi , femei cu copii - arestaţi în 1950 ,pentru că se răsculaseră împotriva abuzurilor autorităţilor. Au fost încarceraţi la Galaţi, Baia Sprie, Cavnic .

-Burlui ,Nicolae

Ţăran din Vrancea .Arestat în 1950, "plimbat" prin 9 închisori în 14 ani :Galaţi, Jilava, Gherla, Covasna, Braşov, Baia Sprie, Oradea Mare, Aiud şi Botoşani."Graţiat" în apr.1964 ( Decret 411 )

-Buşilă ,Teodor  C.

Ţăran din Tulnici ( Putna ), condamnat la 15 ani muncă silnică (Sentinţa nr 913 / 29 oct.1951 ) de Tribunalului Militar -Galaţi , pentru "crimă de uneltire contra ordinii sociale " ( art.209 C.P ) acţionând  în gruparea anticomunistă  "Vlad Ţepeş II " condusă de col.Lupşa Victor .Ar fi primit sarcina de a organiza şi declanşa "rebeliunea" din Tulnici , în noaptea de 23 iul.'50, fiind instruit de felul cum trebuia procedat la arestarea comuniştilor şi ocuparea  instituţiilor din comună - Miliţie,Poştă, Sfat Popular etc .Neizbutind acţiunea, a dispărut de la domiciliu şi a stat ascuns până în nov.'50, când a fost arestat .

C.

-Caba, Avram

Ţăran din jud.Arad , n.1904.Condamnat la 5 ani temniţă grea (1957 ) pentru sprijinirea partizanilor conduşi de Adrian Mihuţ .Închis la Timişoara, Gherla, Grindu  ( muncă forţată  )

-Calancea , Ion I./ Calancea Eufrosina -soţie /

Ţărani din Vicovu de Jos ( Suceava )Arestaţi în 14 ian.1958, condamnaţi la muncă silnică pe viaţă ( sentinţa nr.49 /1958 ) de Tribunalul Militar-Iaşi , pentru ajutorul dat partizanului Vasile Motrescu .El a fost întemniţat la Botoşani ,Iaşi, Suceava şi Gherla .Ea fost întemniţată la Suceava şi Miercurea Ciuc."Eliberaţi" prin "graţierea" din 1964.

-Caraba, Meilă

Ţăran din Borlovenii Noi ( Caraş Severin ) Gazdă a grupului de partizani condus de col.Uţă ( cu adăpost în apropierea com Mehadica ) .Împuşcat în noaptea de 7/8febr.1949,împreună cu 3 partizani (după un denunţ) într-o ciocnire cu o patrulă de 40 de ostaşi.

-Călbează,Simion

Ţăran din Apuseni .Arestat în 1949 ,ca participant la mişcarea de rezistenţă ,omorât în timpul anchetei de şeful Securităţii din Cluj ,Mihai Patriciu .

-Căldăraru ,Vasile I.

N.în 1911, în Topârcea, stabilit în Ocna Sibiului ( Sibiu ) Arestat în 1952, a murit la 30 martie 1953, la Poarta Albă.

-Câju ,Enache

Ţăran, n.în 1924, în Bulgaria.Colonizat în Râmnicu de Jos ( Constanţa ) .Arestat la 4 sept.1950, condamnat la 4 ani închisoare de Tribunalul Militar-Constanţa ( sentinţa 422/27 oct.1950, dată de preşed.-maior magistrat Sandrea Gheorghe )

-Cârciumaru Manea / Marin / Pavel /

Ţărani din Însurăţei ( Brăila ) , arestaţi pentru că au participat la revolta ţărănească ( 1951 )  împotriva colectivizării .Au murit în timpul anchetei , sub tortură.

-Cârnu, Constantin ( Ticu )

Ţăran din grupul bătrânilor vrânceni "Paragină -Timaru" (care şi-au făcut bordeie în pădure)

Arestat în sept.1949, a fost torturat la Securitatea din Focşani şi Galaţi .

-Cenuşă ,Constantin I./ Maria -soţie /Maria -cumnată /Cenuşă Teofil -putnean / 

Ţăran n..în Putna ( Suceava ),într-o familie de ţărani săraci , cu 9 copii. A făcut războiul într-o unitate de jandarmi , în Transnistria, fiind lăsat la vatră decorat şi rănit .

Şi-a ajutat consătenii să se refugieze în păduri ,la intrarea sovieticilor , asistând cu durere la incendierea mănăstirii Putna .A fost internat la spitalul militar german , din Sadova .

Arestat în august 1948 de jandarmi, predat Securităţii din Rădăuţi, a reuşit să fugă , dar a fost condamnat ( în contumacie ) de Tribunalul Militar -Iaşi ( Sentinţa nr.763 / 26 sept.1950 ); s-a retras la partizani , în munţi.Înşelat cu promisiuni, s-a predat în aug.1951 şi a fost condamnat pe viaţă ( Sentinţa 508 / 1952 ) de Tribunalul Militar-Iaşi .

 Trecut prin puşcăriile din Iaşi, Suceava, MAI, Gherla, Piteşti  şi Jilava.

"Eliberat"  la 4 febr.1964( Decretul 411-graţieri ), a fost găsit spânzurat la 7 februarie'64 , cu specificaţia de "sinucidere"

/Soţia sa, Maria , o vreme l-a însoţit , apoi a fost adăpostită de stareţul Putnei - Paulian ;

a fost condamnată la 15 ani muncă silnică (pentru că i-a dus soţului alimente şi haine ) de acelaşi Tribunal Militar-Iaşi .În închisoare , a născut un băiat , Iliodor.

/Cumnata sa, Maria -arestată şi condamnată ( Sentinţa nr. 544 / 1952 ) pentru că şi- a găzduit o noapte , cumnatul.

/Cenuşă Teofil-condamnat la 6 ani închisoare ( Sentinţa 540 / 1952 ) , pentru că a dat partizanilor Cenuşă şi Motrescu , în vara 1949,câte o pereche de opinci .  

-Chelaru, Vasile

[LD: arestări şi condamnări de ţărani pentru acest "delict" , au fost cu zecile de mii pe tot întinsul României .Ar trebui cunoscute şi studiate de juriştii actuali ce hotărăsc drepturile şi rerocedările în materie de proprietate funciară,  pentru a se constata abuzurile făcute de structurile agrare comuniste locale ( preşedinţi de întovărăşiri, mai târziu de CAP-uri,miliţieni, securişti. Tot balamucul juridic ce împlineşte curând 20 de ani,îşi are originile în anii care au precedat şi au culminat cu colectivizarea agriculturii.]    

Ţăran din satul Boroşeşti , com Scânteia, r.Negreşti, reg.Iaşi, n.în 1926.

Arestat şi condamnat la 3 ani închisoare corecţională (Sentinţa nr. 529 / 31 oct.1957 ) de Tribunalul Militar -Iaşi, pentru delictul de" uneltire contra ordinei sociale" ( pedepsit de art.209 Cod Penal şi art. 292 ,463 Cod Justiţie Militară ).Cităm din motivarea sentinţei :<Inculpatul [...] în cursul lunii martie 1957, când s-a făcut comasarea terenului ce aparţinea întovărăşirii agricole "7 Noiembrie"  din satul Broşteni ,întrucât i se comasase în cadrul întovărăşirii şi

i s-a dat un alt teren la o distanţă mai mare de către preşedintele întovărăşirii Ciolacu C-tin , acesta a scris un manifest în care îl batjocorise cu diferite cuvinte murdare , la şedinţele întovărăşirii ,iar spre sfârşitul manifestului scrie :" jos toţi comuniştii " ,pe care îl afişează pe gardul lui Ciolacu în noaptea de 12/13 .03.1957.A doua zi dimineaţa, numitul Ciolacu C-tin a luat acest manifest şi l-a predat organelor de miliţie.În conţinutul manifestului ,inculpatul îl ameninţa pe preşedinte , scriind " mâine vino la comasat , că te aşteptăm cu 7-8 furci " continuând cu ameninţări că îl va omorî , dacă va continua cu mărirea perimetrului întovărăşirii existente în acel sat. >   

 

-Chelsoiu ,Grigore I./ Nicanor I./

Ţărani , fraţi , n.în Dorna Candrenilor ( Suceva ) .Condamnaţi la 25 ani muncă silnică ;în procese separate , pentru sprijinirea partizanilor din "grupul Sandu Grigore " şi organizaţia "Gărzile Decebal ", în 1949.Închişi la Suceva, Iaşi, Gherla .

-Chircă :  Aurel P. / Eugen / Eugeniu /Gheorghe A. / Gheorghe I./ Gheorghe P./Ioan P / Nicolae / Elena I./ Marina P./

Zece ţărani din Nucşoara( Argeş ) cu acest nume, unii partizani în grupul col.Arsenescu, alţii membri de familie,bărbaţi şi femei , intraţi în malaxorul maşinii de represiune al Securităţii din Piteşti şi al Tribunalului Militar-Bucureşti .

Aurel P. -condamnat la 20 ani muncă silnică,trecut prin 7 închisori , eliberat în 1964 ; Marina P-condamnată la 15 ani închisoare, eliberată în 1964 ;Eugeniu, Gheorghe A. -condamnaţi la 8 ani închisoare ;Ioan A- condamnat la 6 ani închisoare ;Eugen , Gheorghe P-condamnaţi la 4 ani închisoare.Toţi urmăriţi, vânaţi, anchetaţi, bătuţi , chinuiţi , în birourile Securităţii şi în penitenciarele Jilava,Piteşti,Lugoj, Gherla, Baia Sprie, Aiud, Văcăreşti , Salcia,Canal.

-Cioca, Nicolae Ion

Ţăran din Orlenţul Mare ( Reşiţa ) , n.în 1898 .Luptător în mişcarea de rezistenţă anticomunistă din Caransebeş .Arestat cu un grup de 16 persoane.Condamnat la moarte ,de Tribunalul Militar din Timişoara (sentinţa nr 772/ 11 iunie 1959, pronunţată de mr.Augustin Fechete ).

Executat la 29 sept.1959, la Gherla, împreună cu Beg Ion, Drăgan Ştefan, şi Bugarin Martin de un pluton de execuţie ( Lăcătuş Ion, asistat de procuror Pârvulescu Şerban -Timişoara şi Oanca Alex. -comandantul Penitenciarului Timişoara )

-Ciupitu ,Leonida

Ţăran din Liţa ( Teleorman ).Arestat , condamnat,aflat în detenţie la Gherla ,iniţiator şi participant la greva foamei făcută de peste 200 deţinuţi, la 14 iunie 1958 , împotriva regimului de exterminare introdus de comandantul penitenciarului Goiciu ( lipsă de aer şi lumină ,bătăi bestiale, înfometare,izolare în lanţuri în celule- cavou ) Ca represalii, s-a tras cu armele automate prin vizetă ,fiind morţi şi răniţi.Răsculaţii rămaşi în viaţă au fost bătuţi cu sălbăticie , duşi la baie şi torturaţi.A urmat un proces,judecat la Tribunalul Militar Cluj,când 20 de deţinuţi , în frunte cu Ciupitu, au fost condamnaţi.( Cf.Remus Rădina , martor )

-Ciolacu, Nicolae

Ţăran, n.în 1902, în Bulgaria.Colonizat în com.Sinoie ( Constanţa ).În 1943, arestat pentru activitate legionară .În 1948,a organizat mişcarea de rezistenţă din Delta Dunării .

Arestat la 24 oct.1951, torturat în anchete la Securitatea din Constanţa, condamnat la 25 ani muncă silnică şi confiscarea averii de Tribunalul Militar din Constanţa ( sentinţa 88 / 12 febr.1952 ,semnată de mr.Ghica Constantin ; procuror Alexandru Sergiu ) , pentru "crimă contra clasei muncitoare " .A trecut prin temniţele din Gherla şi Aiud, şi i s-a pierdut urma...

-Cloşcă,Manole

Ţăran din Ţibucani (Neamţ ).În noaptea de 4 aor.1956, la chemarea clopotului bisericesc, întreaga comună s-a ridicat contra colectivizării, impusă de primarul Manole Văidoianu  (pseudopandurul întors din URSS cu divizia "Tudor Vladimirescu " ).

Arestat, împreună cu alţi consăteni ,a fost condamnat la 2 ani închisoare ( Sentinţa nr.271 /21 ian.1957 ) ( Cf.Decretului 89 / 7 febr.1958 ).

-Cofora S.Panait /Radu M.Mihail /

[LD: un exemplu din sutele de mii , care demonstrează viciul de limbaj şi apreciere moral politică  conţinut în legislaţia şi sentinţele represive adoptate de regimul totalitar comunist .Cum poate un stat "de drept" să perpetueze această "moştenire odioasă " prin refuzul de a  da o lege care să pună lucrurile în adevărata lor semnificaţie  ?

Ţărani din Nereju (Putna ) implicaţi în lupta anticomunistă din org."Vlad Ţepeş II " condusă de col. Lupşa Victor.Arestaţi şi anchetaţi de Securitatea din Galaţi ; judecaţi de Tribunalul Militar- Galaţi  , condamnaţi la 5 ani închisoare corecţională (Cofora ) , respectiv la  25 ani muncă silnică ( Radu ) prin Sentinţa nr. 955 / 12 nov.'51,pentru "crima de uneltire contra ordinii sociale " ( art.209 C.P. ,combinat cu Decretul Lege nr.856  /1938 ).

Iată un fragment din motivaţia sentinţei care denumeşte fără echivoc "duşmanii poporului"  : <Pentru duşmanii regimului nostru de democraţie populară pentru  foştii moşieri şi chiaburi şi foştii membri ai mişcării legionare şi partidelor istorice din câteva comune din regiunea Vrancei ,apariţia delapidatorului Lupşa Vicor , a fost prilejul cel mai bun pentru  a-şi arăta adevăratele lor gânduri şi sentimente faţă de regimul nostru, faţă de clasa muncitoare şi cuceririle ei. >

-Cojocaru ,Vasile V./Ion /Simion /

Ţărani -oieri din Bârseşti ( Vrancea ),în fruntea revoltei ţărăneşti din 23 iulie 1950 .Familia lor a fost anihilată ,averea  distrusă şi confiscată .Vasile -condamnat la moarte şi executat ( 1952 ); Simion -la 25 ani muncă silnică ; Ion-la 15 ani muncă silnică.

-Corbu ,Gheorghe /dr.Maximilian-fiu /

Ţăran din Însurăţei ( Brăila ) , n.în 1890.Arestat , omorât în lagărul de la Periprava , la 9 febr.1952.(A avut doi fii, arestaţi şi ei ).

-Cotan,Ion M./ Grigore / Mărioara  /

Ciobani din  Calinderu- Stejaru (Tulcea )Sprijinitori şi luptători ai partizanilor care acţionau în zonă.Prinşi într-o încercuire de trupe securiste(sub comanda lui Doicaru).

Ion-condamnat la muncă silnică pe viaţă ( sentinţa nr.186 /2 iun.1950 ) pentru "uneltire contra ordinii sociale" , a murit la penitenciarul Ghencea ( 13 iunie 1952 );Grigore (de 17 ani )şi Mihai -au făcut închisoare ;Mărioara -a murit în temniţa pentru femei Mislea ( 13 iul.1952 )

-Craioveanu ,Constantin

Ţăran din Negru Vodă ( Constanţa ) , n.în 1906,în Bălţaţi (Mehedinţi ) .Arestat la 20 aug.1948.

Condamnat la 10 ani închisoare de Tribunalul Militar-Constanţa ( sentinţa nr.418 / 20 dec.1948 ,de un complet :preşed. Pavelescu Constantin ;membri :mr Dima Costache , cpt.mj.Rădulescu Mircea, cpt.Cenuşe Vasile, cpt.Măldărescu Niculae ) , pentru "crimă de uneltire contra ordinii sociale" .Trecut prin penitenciarele Aiud, Peninsula şi Jilava.

-Crăciun Alexandru / Aurel /Domnica /Marin / Dumitru / Petre /Dumitru / Toader / Marin /

Stroie-împuşcat /Teodor-împuşcat / Cristea ,Enuţ-împuşcat  /Cristea Gheorghe -împuşcat  /

[LD: este una din "faptele de arme" înscrise în  cariera militară a -pe atunci - tânărului (ce-o fi fost , ca grad ? ) Nicolae Ceauşescu care a dat ordinul să se tragă în ţărani ,9 din ei fiind ucişi

30 fiind răniţi, mulţi fiind arestaţi, torturaţi, condamnaţi .]

Ţărani din Vadu Roşca (Vrancea ),purtând acest nume , participanţi la revolta împotriva colectivizării, la 4 dec.1957.Nicolae Ceauşescu a ordonat să se tragă în răsculaţi.

Judecaţi de Tribunalul Militar -Constanţa, deplasat la Galaţi.Torturaţi la Securitate de şeful Securităţii, Aramă. Condamnaţi la închisoare pentru perioade între 4-7 ani  petrecuţi la penitenciarele din Galaţi şi Gherla.

 

-Crişan, Vasile

Ţăran din Poşaga (Alba ), N.în 1908, sărac,participant la ciocnirea cu securiştii la Poşaga ( 19 iul.1957 ) Arestat, condamnat la moarte de Tribunalul Militar -Cluj ( sentinţa nr 463 /12 apr.1958 ), semnată de col.Finichi Paul şi procurorul Firez Ion .

Executat pe 4 aug.1958, cu alţi 5 partizani , la penitenciarul Gherla (de lct.col.Istrate Constantin, sub asistenţa procurorului Alex.Pop din Cluj ). Familia i-a fost arestată şi trimisă cu domiciliu obligatoriu , în Bărăgan .

-Curteanu ,Roman

Ţăran din Corbu de Jos , n.în 1930,în Caliacra.Arestat la 7 nov.1949 , într-un lot al organizaţiei paramilitare  "Regionala Mare".Condamnat la 1 an închisoare ,pentru "crimă de uneltire contra ordinii sociale ".

-Cuc, Mihăilă

Fruntaş PNL din Ceanul Mare (Cluj ), n.în 1888. Adversar al politicii comuniste de spoliere a ţăranilor.Arestat la 3 august 1949, de Securitatea din Turda.Din ordinul şefului Securităţii din Cluj, M.Patriciu , a fost împuşcat în ceafă (8 sept.1949 ).

 

-Cucu ,Constantin

Ţăran din Vrancea, partizan din grupul col.Ion Strâmbei .A fost împuşcat la 1 nov.1950 ( pe munte ),după o revoltă ţărănească împotriva colectivizării.

-Cuşa ,Constantin / Gogu / Leonida /Lucreţia /Virginia/ 

Ţărani din Mihail Kogălniceanu (Constanţa ),români originari din Bulgaria, colonizaţi în interbelic în Dobrogea .

/Constantin :arestat în 1948, într-un lot al rezistenţă din Dobrogea.Zece ani nejudecat ,condamnat  la 17 ani închisoare pentru "crimă de uneltire contra ordinii sociale ",de Tribunalul Militar-Constanţa( sentinţa nr.315 / 1958 ).A murit în penitenciarul Aiud, la 15 dec.1961.

/Gogu :legionar, condamnat în 1949, "reeducat" la Piteşti şi Aiud , devenit torţionar.

/ Leonida :legionar, condamnat la 10 ani închisoare , mort la penitenciarul din Aiud .

/Lucreţia :condamnată la 10 ani închisoare (sentinţa 450 / 15 oct.1953 )

/Virginia:condamnată la  domiciliu obligatoriu.

D.

-Daia ,Augustin / Daia ,Sabin /

Ţărani din Galda de Sus (Alba ) Arestaţi şi condamnaţi în 1949, pentru că au sprijinit grupul de rezistenţă "Frontul Apărării Patriei Române" ,condus de mr.Dabija.

-Dancu ,Constantin / Nicolae-frate  / Elena -soţie /

Ţărani din Jilava ( Ilfov ), condamnaţi la muncă silnică pe viaţă, în 1948 , de Tribunalul Militar -Bucureşti.Încarceraţi prin puşcăriile comuniste , care la Văcăreşti , care la Jilava, Mislea sau Miercurea Ciuc .Constantin, se afla prin 1958, grav bolnav, la spitalul penitenciar Văcăreşti .

Dacă n-or fi murit în cei 16 ani de detenţie,or fi fost "graţiaţi " în 1964.

- Danteş ,Costică /Danteş Teodor /

Ţărani din Vrâncioaia (sat Podgoreni şi Spineşti ).Răsculaţi pe 23 iulie 1950 ,pentru împotrivire la colectivizare.Costică -împuşcat mortal de trupele de securitate ( sept.1950 ) .Teodor -arestat , mort la 31 iul.1952, la Aiud.

- Daraban ,Ioan C.

Ţăran din Luşca ( Bistriţa Năsăud ) .Arestat pe 20 aug.1959, condamnat la 4 ani închisoare , pentru că a elogiat revoluţia din Ungaria (1956 ) şi s-a opus colectivizării .

- Davideanu, Ion

[LD: cazul este prezentat pe larg în lucrarea lui Lupu-Onişoru( Sentinţe comentate ...) El este un "caz etalon" pentru acţiunea criminală a Securităţii şi Procuraturii comuniste - cu încălcarea inclusiv a  legilor existente în '49. "Etalon" poate fi considerat şi Răspunsul Procuraturii Militare-Iaşi (nr.282/ 20 nov.1991 ) semnat de col.de justiţie CRÎŞMARU CONSTANTIN ( procuror militar şef ) , dat petentei Ungureanu Viorica (sora lui Davideanu Ion ):

<Verificându-se arhiva acestei unităţi de procuratură care a preluat în 1956 şi arhiva fostei Procuraturi Militare Suceava, desfiinţată prin reorganizare,a rezultat că nu s-a înregistrat vreo cauză privind procesul lui Davideanu Ion [...] Cerându-se relaţii primăriei com. Frătăuţii Noi , jud.Suceava pentru a se stabili dacă s-a înregistrat decesul lui Davideanu Ion în luna august 1949, a rezultat că acest deces nu a fost înregistrtat în registrul de decedaţi din anul 1949, şi nici în registrul de noi născuţi din anul 1931.

Din aceeaşi adresă mai rezultă că şi în ceea ce priveşte averea mobilă şi imobilă a lui Davideanu Ion ,nu se pot face precizări ,întrucât evidenţele agricole mai vechi ,până în anul 1930 inclusiv, au fost predate la Arhivele Statului Suceava .

Cele sesizate de Ungureanu Veronica precum că fratele său a fost omorât prin împuşcare pe data de 7.08.1949 nu pot fi puse la îndoială însă nu există posibilitatea stabilirii cu acte oficiale a decesului lui Davideanu Ion, întrucât organele de drept din acea perioadă nu le-au întocmit pentru a ascunde abuzul comis. >

Iată-i pe martirii ţărani români,omorâţi fără acte şi fără urme, a doua oară,după o revoluţie "anticomunistă" şi de o justiţie care se pretinde a fi a unui stat "de drept"  > ]

   Ţăran din Frătăuţi ( Suceava ), n.în 1931.Pe 7 august 1949,  în timpul răscoalei din comună împotriva cotelor agricole, au fost împuşcaţi 4  ţărani (Cuciureanu Ilarion, Isopescu Vasile, Andrişan Ion şi Davideanu Ion )şi au fost  răniţi alţi câţiva.

Securitatea( la fel ca în Calafindeşti cu o zi înainte ),a ridicat morţii din case şi i-a îngropat în secret într-un cimitir din Rădăuţi,neîntocmind nici un act de deces.

Bunurile celor ucişi au fost confiscate şi preluate ulterior de gospodăria colectivă.

Familia Davideanu a fost deportată la Canal, unde a lucrat până în 20 ian.'55.

-Dănălache ,Dumitru M. /Ilie A. / Ion /

Ţărani din Dobroteşti ( Teleorman ) .Arestaţi în martie 1961,pentru tulburările din comună (doreau desfiinţarea colectivei ) .Condamnaţi "administrativ "( cf.Decretului 89 / 7 febr.1958 ). , la 4-5 ani muncă silnică , au fost trimişi în lagărele de muncă din bălţile Dunării .

- Dărămuş , Vasile

Ţăran din Benic-Galda de Jos ( Alba ).Arestat în 1949.Condamnat în lotul sprijinitorilor partizanilor din Munţii Semenic , conduşi de cmd.Dabija Nicolae .

-Dărău, Igna

Ţăran din Cil -Almaş (Arad ).Arestat în 1949 , în lotul partizanilor din grupul Gligor Cantemir .

Condamnat la 6 ani închisoare , de Tribunalul Militar -Timişoara. Pedeapsă ispăşită la Gherla şi lagărul peninsula.

-Dăscălaşu ,Nicolae / Gheorghe / Constantin  /

Ţărani din Plopana ( Bacău ) .Arestaţi în apr.1959 , judecaţi într-un lot de 20 de persoane, condamnaţi de Tribunalul Militar -Iaşi ,pentru mişcare subversivă , sprijin ptr partizani , omisiune de denunţ  ( sentinţa  389 / 27 iunie 1959 )Pedepse executate la penitenciarele Suceava, Iaşi, Gherla şi în lagărele de muncă silnică din bălţile Dunării .

-Dâlcă, Emil

Ţăran din Alba Iulia , n.în 1917.Arestat, condamnat la 20 ani muncă silnică, pentru sprijinirea partizanilor din Munţii Apuseni .Ridicat din închisoarea de la Cluj şi excutat la Timişoara , la 5 apr.1950 (probabil din acel  Ordin 10.001 sau10.007   - al lui Nicolschi ).

-Degeratu ,Petre

Ţăran ,n.în 1912, în Seaca-Straja ( Constanţa ).Judecat în "lotul Straja", condamnat la 14 ani muncă silnică şi confiscarea averii de Tribunalul Militar -Constanţa (sentinţa nr.899 /29 dec.1951, preşed.mr.magistrat Gliga Constatin ), "vinovaţi de iniţiere , activitate şi organizare subversivă contrarevoluţionară din satul Straja " care au dat găzduire şi hrană "capilor bandelor teroriste contrarevoluţionare din regiunea Dobrogea ".

-Diaconescu ,Amfilohie /Zamfira /Eleonora  /Atanase /Leonte /Tănase /Vasile //

//Diaconescu Ionel / Diaconescu Dumitru /

Ţărani din Calafindeşti (Suceava ) .Pe 5 august'49, un consătean de-al lor a fost arestat pentrucă a dus acasă 2 saci de grâu .Pe 6 august,ţăranii s-au revoltat, au mers la Miliţie cerând eliberarea lui.Au fost chemate forţele de ordine de la Rădăuţi ( securitate şi miliţie ).În timpul ciocnirilor , Caciur Vasile , Irimescu Dumitru , Alexei Filon şi  Diaconescu Amfilohie  au fost împuşcaţi. În aceeaşi zi, a fost împuşcat şi ginerele său, Diaconescu Ionel ( fiul lui Dumitru )

Morţii , luaţi acasă pentru înmormântare, au fost ridicaţi de pe mese de către miliţieni şi îngropaţi în secret într-un cimitir din Rădăuţi.

/7 membri ai  familiei lui Amfilochie - femei şi copii - au fost ridicaţi de Securitate, după o săptămână, deportati  în com.Saligny -Mircea -Vodă (Constanţa ),până în '55 (Decizia MAI nr.5523 / 1955 ).

/Diaconescu Dumitru (cuscrul lui Amfilohie ,tatăl lui Ionel  ) -a fost arestat la 15 aug.1949,pentru că a refuzat să iasă la arie, la treierat.Bătut la Securitate de cpt.Candor Dumitru, Karl Segal, Frenchel ş.a , deportat cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan .

-Dinu, Gheorghe

Ţăran din Căteasca (Argeş ),n.în 1908.Condamnat la 5 ani muncă silnică ( pe baza Ordinului 282/1952 )  pentru împotrivire la colectivizare. Eliberat la 6 apr.1962.

-Dinu ,Gheorghe / Ana-soţie /

Ţăran din Saraiu (Constanţa ) ,partizan în zona Babadag .Arestat , omorât pe 26 martie1950 ,în timpul anchetei ,la Securitatea Constanţa .

Ana (soţie)-a fost arestată şi omorâtă pe 25 martie 1950, în timpul anchetei la Securitatea Constanţa ,pentru că n-a acceptat să declare ce a dorit Nicolae Doicaru (şeful Securităţii )

-Dobre , State

Ţăran din Saraiu ( Constanţa ), implicat în mişcarea de rezistenţă din Dobrogea.

Arestat la 25 martie 1950.Judecat în "lotul Jipa Nicolae" de Tribunalul Militar -Constanţa, preşed.maior-magistrat Sandrea Gheorghe.Condamnat la 8 ani temniţă grea,confiscarea averii , pentru " uneltire contra ordinii sociale " .Închis la Gherla şi la Peninsula.

-Dobrin Dumitru P.

Ţăran din Băltăceşti-Crucea (Constanţa ), implicat în mişcarea de rezistenţă din Dobrogea.

Arestat la 17 oct.1949.Judecat de Tribunalul Militar-Constanţa (preşed.magistrat maior Sandrea Gheorghe ) în "lotul Topan " .Condamnat la 15 ani muncă silnică , confiscarea a 15 ha pământ, degradare civică ( sentinţa nr.22 /12 ian.1950 ),pentru "uneltire împotriva securităţii statului " A ispăşit pedeapsa în penitenciarul Constanţa şi lagărul de la Peninsula.

-Dobrinaş,Vasile

Ţăran din Casimcea (Tulcea )., implicat în mişcarea de rezistenţă din Dobrogea,

Judecat de Tribunalul Militar-Constanţa cu "lotul Fudulea Nicolae".Condamnat la 10 ani muncă silnică , confiscarea averii şi amendă de 5000 lei ( sentinţa nr.186/18 iul.1950 ) ,pentru "uneltire împotriva securităţii statului " A ispăşit pedeapsa în lagărul de la Peninsula şi penitenciarul Gherla.

-Dobromir, Nicolae S.

Ţăran din Nistoreşti -Pantelimon ( Constanţa ).Implicat în mişcarea de rezistenţă din Dobrogea.

Arestat la 22 mai 1949.Judecat în "lotul Topan " de Tribunalul Militar-Constanţa (preşed. magistrat maior Constanin Pavelescu ) condamnat la 20 ani muncă silnică, (sentinţa 557 / 21 oct.1949 ), pentru "uneltire contra ordinii sociale".Din ordinul lui Nicolschi (10.001 sau 10.007 ) , a fost ridicat de la Aiud şi asasinat în noaptea de 9/10 martie 1950 ,în"trenul morţii" ,ce-l ducea la Timişoara.Decesul a fost înregistrat în 1957,după 7 ani .

-Doncea ,Marin

Ţăran, n..în Cocu ( Argeş ).S-a opus măsluirii voturilor în alegerile din 19 nov.'46 :Informat, fratele său , comunistul Const.Doncea ,a ordonat să se folosească "glonţul ",începând cu frate-său )Arestat la 27 nov.'46, dus în arestul Reg.4 -Argeş (Trivale -Piteşti ) .Eliberat după 6 luni , prin sentinţa Tribunalului Militar -Craiova.

-Dorobanţu, Francisc

Ţăran din Biharia , Gârda ( Alba ) .Arestat în 1949, într-un lot de 200 ţărani ,în timpul revoltei ţărăneşti din comună .Torturat la Securitatea din Oradea de Retezan şi echipa lui Czeller, a fost scos din penitenciar, dus în comună şi împuşcat, pentru a intimida ţăranii.

-Dragomir,Traian

Ţăran din Ciocârlia ( Constanţa ).Gospodar înstărit, implicat în mişcarea de rezistenţă din Dobrogea .Arestat la 14 oct.'49,torturat la Securitate ( de cpt.Badea Ion ), judecat în "lotul Pricop Stan", condamnat la 5 ani închisoare cu confiscarea a 10 ha de pământ (sentinţa nr.22 /12 ian.'50, semnată de preşed.mr.magistrat Sandrea Gheorghe ), pentru "crimă de uneltire contra securităţii statului " .A ispăşit pedeapsa la Peninsula.

-Drăgan,Ştefan Gh .

Ţăran din Zorlenţu ( Caraş Severin ).Partizan.Arestat.Condamnat la moarte .Executat -ilegal - la Gherla, cu încă 3 partizani , la 29 sept.1959, de cpt.de securitate Lăcătuşu  Ion .

-Drăghici,Petru I.

Ţăran din Măceşul de Jos ( Dolj ), n.în 1904 .Împreună cu alţi 40 de ţărani ,a refuzat să treere grâul în întovărăşire.Arestat la 28 iulie 1958, condamnat la 8 ani închisoare , deTribunalul Militar din Craiova.

-Drugă, Gheorghe

Ţăran din Pojorâta-Lisa ( Braşov ).Arestat în 1957,din domiciliu de lct.securiţti Orban Sigismund şi Traian Crăciun de la Securitatea din Braşov.Torturat la Securitatea din Sibiu .

Condamnat la 15 ani muncă silnică de Tribunalul Militar -Sibiu .Închis la Gherla şi lagărele din bălţile Dunării ."Eliberat"  în 1964, cu Decretul 411,după 7 ani de detenţie.

-Druţă ,Nicolae I.

Ţăran din Condrea -Umbreşti ( Galaţi ), n.în 1913.Arestat la 3 febr.1959, condamnat la 9 ani închisoare de Tribunalul Militar -Constanţa ( sentinţa nr.705 /27 febr.1959 ) , pentru că făcuseră o Petiţie către Consiliul de Miniştri ,în care cereau aprobare pentru ieşirea din colectivă.

-Duca ,Dumitru

Ţăran, fost primar PNL în com.Moşna-Iaşi .Arestat pentru "împotrivire la colectivizare " .

Condamnat la 5ani închisoare ( cf.Decretului 89 / 7 febr.1958 )..

- Duicu ,Ioan / Nistor / Petre /Samoilă /

Fraţi ţărani din Domaşnea -Caraş Severin .Au făcut parte din grupul de partizani conduşi de Spiru Blănaru , participând la luptele din munţi cu trupele securiste.Au plecat spre Semenic.

La 21 febr.1949, s-au ciocnit cu trupele de Securitate ( la Pietrele Albe ).

Duicu Ion a fost împuşcat ; Duicu Petre a fost arestat , condamnat  la 25 ani muncă silnică .

Duicu Nistor -a ruşit să scape; Samoilă a fost condamnat la 5 ani închisoare.

-Dumitraşcu ,Dumitru S.

Ţăran din Hurezu ,com Turcineşti ( Gorj ). La alegerile din 2 martie 1958, a scris pe buletinul de vot că singurul cârmuitor legal al ţării este Regele Mihai .

Depistat şi arestat la 10 martie .Torturat la Securitatea din Craiova.Condamnat la 5 ani închisoare, pentru "uneltire contra ordinii sociale" ( Decizia nr.152 /11 febr.1959 ) .

A fost închis la Craiova, Jilava, Gherla şi Periprava.

Eliberat la 1 sept.1959 , cu Decretul nr 322 /1959 .

-Dumitru ,Toader

Ţăran din Rebra (Bistriţa-Năsăud ).Implicat în mişcarea de rezistenţă . Arestat în martie 1948 ( opunându-se ,i-a fost străpuns gâtul cu un par ).

Împreună cu partizanii Leonida Bodin şi Ion Burdeţ , a fost torturat  la Securitatea Bistriţa , în timpul anchetei. La ordinul comandantului Securităţii din Cluj ,col.Patriciu , pe 24 iunie 1948 , au fost scoşi din penitenciar şi împuşcaţi pe Dealul Crucii, de o echipă de execuţie .

Deşi morţi, au fost "judecaţi" într-un lot de 15 persoane , "condamnaţi" de Tribunalul Militar -Cluj , în sept.1948 ( preşed. cpt.Zeno Barbu )

-Dumitriu, Victor

Ţăran, fost primar PNŢ în Peştişani ( Gorj ) .Arestat în 1950, condamnat ca "adversar al regimului şi împotrivire la colectivizare" ( sentinţa 626 / 18 iul.1950 )

-Dunca :Gavril /Ilieş /Vasile /Ion-Ţoancă  /Ion -Bărbosul / Ion Joldea / Victoria /

Ţărani din Ieud (Maramureş ). Partizani ,rude sau gazde ; bărbaţi , femei, elevi  ; preotul şi învăţătorul. Arestaţi timp de un an, începând cu ian.1949şi tot anul 1950 ; judecaţi de Tribunalul Militar-Cluj , fie într-un lot de 70 persoane din zonă ,fie separat ; condamnaţi la  25 , 15, 5 ani închisoare ;închişi pe "categorii"  ,la Satu Mare, Cluj, Gherla, Târgşor , Peninsula. Ultimii eliberaţi,  în 1964 ( cu Decretul de graţiere 411 )

-Duşu ,Gheorghe

Ţăran din Cogealac (Constanţa ).N.în 1919 ,în Grecia , colonizat , tată a 5 copii.

Arestat la 25 mai 1958.Condamnat la 23 ani muncă silnică şi confiscarea averii ,de Tribunalul Militar -Constanţa ( sentinţa nr.352/ 4 aug.1958, dată de preşed.loct. magistrat Teodor Petrescu ) pentru "uneltire contra ordinii sociale" .A murit la Aiud, pe 4 nov.1961, din cauza condiţiilor de exterminare .

-Duţă, Manea

Ţăran din Tărguşor (Constanţa ).Condamnat la 25 ani muncă silnică de Tribunalul Militar -Constanţa , pentru implicarea în mişcarea de rezistenţă din Babadag.

La 10 martie1950, din Ordinul 10.007 dat de Nicolschi , a fost ridicat din Aiud, dus la Timişoara, şi împuşcat.

E.

-Ene, Dumitru

Ţăran din Drăgoeşti-Ialomiţa, n.în 1909.În timpul revoltei din satul său , împotriva colectivizării , Securitatea i-a ridicat pe cei mai buni gospodari .El a reuşit să fugă şi s-a ascuns o vreme la Bucureşti .La întoarcerea acasă , a găsit doar zidurile gospodăriei ; tot fusese furat.

Povestea el  în 1992 ( cf.C.Ioniţoiu )  :<Când am aflat că după un an de muncă [...] că nici pâinea pe care singuri ne-o frământam şi ne-o coceam şi nici iarba ce creştea pe marginea drumului nu mai erau ale noastre , ci ale colectivei , de care nici nu vroiam să auzim , ne-am împotrivit cu toate puterile noastre .Numai că stăpânirea cotropitoare s-a pornit împotriva noastră cu forţele de securitate şi de armată .Şi ne-au biruit . Un om a fost ucis sub ochii noştri şi lăsat în văzul lumii , ca să ştim ce ne aşteaptă pe toţi .Pe urmă dubele au început să-i încarce pe cei mai cinstiţi şi mai buni din sat .> ( cf.C.Ioniţoiu, op.cit. ) 

-Enoiu ,Mihai E.

Ţăran din Muşeteşti -Gorj, n.în 1929.Arestat şi anchetat -torturat la Securitatea din Tg.Jiu de ofiţerul -anchetator Popescu Tache.Judecat la Tribunalul Militar Craiova într-un lot cu mai multe persoane. Condamnat la 5 ani închisoare , pentru "uneltire contra regimului" ( sentinţa nr.329 / 5 iun.1951 ).Închis la Baia Sprie, Cavnic, Dej, Alba Iulia şi Gherla.

"Eliberat" la 15 nov.'58 : dus încă 2 ani ,cu domiciliu obligatoriu în com.Lăţeşti -Bărăgan .

F.

-Fanaca, Gheorghe

Ţăran din Gâneşti , com. Covadineşti ( Galaţi ) .Arestat în 1950, pentru împotrivire la colectivizare.Torturat la Securitatea din Galaţi , condamnat la 25 ani muncă silnică , pentru "sabotarea economiei prin nepredarea cotelor ", de Tribunalul Militar Constanţa ( în deplasare la Galaţi ).Închis în lagărul Peninsula şi la Gherla.

-Farazică ,Gheorghe T.

Ţăran din Pisica (Galaţi ),n. în 1922 la Văcăreni -Luncaviţa (Tulcea) .La 15 ian.1958, împreună cu alţi consăteni , a mers la Sfatul Popular pentru a-şi retrage cererile de intrare în colectivă( date sub ameninţare ).Refuzaţi , au intrat în birouri şi şi-au căutat singuri cererile. Arestat a doua zi, torturat în anchetă la Securitatea din Galaţi , judecat de Tribunalul Militar -Galaţi , condamnat la 10 ani muncă silnică .

-Farcane ,Gheorghe

Ţăran din Bihor.Arestat în timpul revoltei ţărăneşti din 1957.Anchetat şi torturat la Securitatea din Cluj. Judecat în lotul Iosif Capotă .Condamnat, a murit la Gherla, în 1959 .

 

-Fărcane Valer

Ţăran din Brăişor-Cluj.Fost primar în satul Morloca -Poieni (Cluj)

Arestat în febr.1958,judecat în"lotul Alexandru Dejeu ",condamnat la muncă silnică pe viaţă .( sentinţa 900/ 8 iulie 1958 ),pentru găzduirea medicului partizanului Iosif Capotă.

-Feldrihan ,Vasile Gh.

Ţăran din Budacu de Sus,com.Cetate ( Bistriţa Năsăud ).În primăvara 1958, a refuzat colectivizarea şi a îndemnat consătenii să fa că la fel .Arestat la 5 nov.1958 .Torturat în anchetă la Securitatea din Cluj .Condamnat la 10 ani muncă silnică ,ispăşiţi  în bălţile Dunării .

-Filea Dănilă / Maria -soţie sau mamă  /

Ţărani din Răscăeţi -Vişina ( Dâmboviţa )

/ Maria -Arestată în ian.'61, pentru împotrivire la colectivizare .Torturată la Securitatea Piteşti .Dusă la muncă silnică( cf.Decretului 89 / 7 febr.1958 ). , în lagăr (21 ian.'61 )

/ Dănilă- n.în 1904.Participant la revolta împotriva colectivizării. Condamnat la 4 ani închisoare  ( cf.Decretului 89 / 7 febr.1958 ). ( ian.'64 ).

-Floca ,Iosif

Ţăran din Morlaca , com Poeni -Cluj.Arestat cu un pretext oarecare ,torturat la Securitate, până a dezvăluit ascunzătoarea unde s-ar fi aflat fraţii -partizani Suşman : fam.Florea,sat Traniş, com Năpradnea -Sălaj. A doua zi, 7 camioane cu securişti au înconjurat casa familiei Florea şi i-au dat foc, fraţii Suşman murind arşi de vii .

Floca Iosif  a fost condamnaat la muncă silnică pe viaţă ( sentinţa nr.806 /26 iul.1958 ).

-Florea Constantin /Romul-ginere / Floarea-fiică /Ioan -fiu /

Ţărani din Traniş -Năpradea -Sibiu .Gazdele partizanilor -fraţi Suşman arşi de vii în şura lor . Judecaţi în acelaşi lot cu Floca Iosif care , sub tortură, i-a dat de gol şi condamnaţi, fiecare , la muncă silnică pe viaţă  ( sentinţa nr.806 /26 iul.1958 ).

 

-Florea ,Ion Gh.

Ţăran din com.Brăduleţ -Argeş.Arestat ,condamnat la 4 ani închisoare , în 1950.

Rearestat în 1960 , torturat la Securitatea din Piteşti , condamnat la 12 ani temniţă grea de Tribunalul Militar -Bucureşti( sentinţa nr.18 din 13 febr.1960 ), pentru legături cu mişcarea de rezistenţă condusă de fraţii  Arnăuţoiu .

-Florea ,Iosif

Ţăran din satul Obreja, com.Mihalţ - Alba.Arestat la 5 mai 1950 , pentru "împotrivire la colectivizare" , condamnat la închisoare de Tribunalul Militar -Sibiu , eliberat la 16 iun.'51.

Rearestat la 23 febr.1952 ,condamnat la închisoare administrativă , eliberat la 23 mart.1953. Deţinut la penitenciarele din Alba Iulia, Sibiuşi Poarta Albă .

-Florea ,Mihai

Ţăran din Panduru -Constanţa, n.în 1923 în com.Făget-Olt .Implicat în mişcarea de rezistenţă din Dobrogea.Arestat la 9 martie 1950,judecat în "lotul Pescaru Stere" , condamnat la 9 ani închisoare corecţională şi 3 ani interdicţie civilă de Tribunalul Militar -Constanţa ( sentinţa nr. 497 /1 dec.1950 , semnată de preşed. maior magistrat -Sandrea Gheorghe ) .

A executat pedepsa la Jilava, Gherla, Baia Sprie, şi Aiud.

-Florea, Stanciu

Ţăran din Comana-Constanţa.Implicat în mişcarea de rezistenţă din zona Babadag.

Arestat la 15 mai 1948,judecat cu "lotul Neagu Petre-Gheorghiu Ion " ,condamnat la 2 ani închisoare corecţională şi 1 an interdicţie civilă , de Tribunalul Militar Constanţa ( sentinţa nr. 814 / 20 dec.1948, semnată de preşed. col.magistrat Constantin Pavelescu  ) , pentru "omisiune de denunţ" şi "uneltire contra ordinii sociale" .

-Florea, Tudor

Ţăran din Corbu -Constanţa,n.în 1905, în sat Călina, com.Prundeni-Argeş.

Implicat în mişcarea de rezistenţă din Dobrogea, din organizaţia "Regionala Mare" , condusă de Ion Negulescu.Arestat la 16 nov.1949.Judecat cu "lotul Negulescu " .Condamnat la 6 ani muncă silnică de Tribunalul Militar -Constanţa ( sentinţa nr. 97 / 10 martie 1950, semnată de preşed.mr.Sandrea ) , pentru "uneltire contra ordinii sociale" . Pedeapsa executată în lagărul de la Peninsula şi penitenciarul Gherla.

-Florescu , Dumitru D.

Ţăran, n.în 1898, în Vaslui .Membru PNL.Arestat în 1951 , condamnat la muncă silnică pentru "atitudine ostilă faţă de colectivizare" .A murit la Capu Midia , din cauza condiţiilor de exterminare , la 20 febr.1953.

-Florescu, Barbu / Stela /şi 3 copii /

Ţăran din Sericu - Blejeşti-Teleorman .Participant la revolta ţărănească din 7 iul.1950 ( Siliştea ).Arestat şi condamnat. Detenţia în lagărele de la Canal. După eliberare, cu domiciliu obligatoriu la Medgidia, împreună cu soţia şi cei 3 copii .

-Florescu ,Constantin ( Vintilă )

Ţăran din Vâlcele-Olt .Arestat la 15 ian.1962, în timpul revoltei împotriva colectivizării din comună.Torturat cu bestialitate la Securitatea din Piteşti , condamnat la 2 ani muncă silnică în lagăr ( cf.Decretului 89 / 7 febr.1958 ).A murit imediat după "eliberare", din cauza regimului la care a fost supus.

-Florin ,Mihai

Ţăran din Întregalde -Alba. Partizan în grupul lui Nicolae Dabija.Prins şi arestat la 14 mai 1949 , condamnat la 15 ani muncă silnică, pentru "crimă de uneltire contra ordinii sociale" .

Din ordinul lui Alex.Nicolschi , a fost ridicat de la penitenciarul Gherla pe 5 apr.1950 ,dus la Cluj şi împuşcat ( certificat de deces nr.109 )

-Fotu ,Vasile I.

Ţăran din Cogealac-Constanţa, n.în1926 ,în  Grecia.Implicat în mişcarea de rezistenţă din zona Babadagului .Arestat la 19 iulie 1952 .Judecat în "lotul Zima Gheorghe " de Tribunalul Militar -Constanţa.Condamnat la 16 ani muncă silnică ,10 ani degradare civică şi confiscarea averii (sentinţa nr.1 / 5 ianuarie 1953, semnată ca preşed. de g-ral maior de justiţie Petrescu Alexandru ),pentru "crima de uneltire contra ordinii sociale" .

-Fratilescu ,Nicolae I.

Cioban din satul Cloşani , com.Padeş -Gorj, n.în 1923.

Arestat la 9 nov.1954, bătut la Securitatea din Craiova, de securistul Petrescu .

Condamnat la 5 ani închisoare,de Tribunalul Militar Craiova ( preşed.Cameniţă ), pentru "crimă de favorizare" .Închis la Craiova, Jilava şi Gherla.Eliberat la 7 nov.1959.

-Frâncu ,Teodor

Ţăran arestat în noaptea de 18 / 19 iulie 1957 ( în casa lui Vasile Crişan ) cu un grup de partizani conduşi de fraţii Suşman .Condamnat la pedeapsa cu moartea de Tribunalul Militar -Cluj

( sentinţa 465 / 12 apr.1958 )

-Frija ,Vasile V./ Pintilie Ion / Rusu Vasile / Dumitru Nicolai /

[LD: "cazuri" similare au fost cu zecile de mii , în mai toate satele româneşti.Ele oglindesc, pe de o parte , forma specific ţărănească de rezistenţă , pe de altă parte,indică "organele "-de partid şi de stat- care <se ocupau cu transformarea socialistă a agriculturii >.

Pervertirea în delict politic a confruntării , prin dosarul întocmit în anchete,revenea Securităţii .Tribunalelor  Militare le revenea misiunea de a legitima condamnarea şi confiscarea  averii .Astfel apare troica instituţiilor responsabile de represiune :

Partidul Stat -Securitatea-Justiţia comunistă.]

Ţăran -  din Criveşti (11 ha  şi vie ) sat Criveşti, r.Paşcani, reg. Iaşi .N.în 1906, tată a 7 copii .

Arestat în 1950 pentru nepredarea cotelor agricole, condamnat la 2 luni închisoare de Tribunalul Popular Roman .

Rearestat la 10 mai 1959, pentru împotrivire la colectivizare ;judecat într-un lot cu alţi ţărani de Tribunalul Militar-Iaşi ; condamnat la 18 ani închisoare (cu art.209  C.P.) şi confiscarea totală a averii ( cu art.25 C.P. )pentru "infracţiunea de uneltire contra ordinii sociale " ( Sentinţa nr.404 / 15 iul.1959 )  < ÎN FAPT - se motiva în sentinţă -2.Inculpatul civ.Frija Vasile , fost chiabur , a căutat în permanenţă să facă greutăţi în opera de transformare socialistă a agriculturii antrenând în acest scop şi alte elemente duşmănoase din comună . [...] cu coinculpaţii [...] organiza petreceri la domiciliul său unde cântau cântece legionare şi purtau discuţii duşmănoase la adresa regimului popular .În anul 1958, ia fiinţă o GAC în comuna Criveşti , iar când tractoarele au început să are pământul , fiica sa s-a culcat înaintea tractorului [...] şi alte femei au mers împreună cu fiica inculpatului ,împiedicând din nou tractorul [...] în colaborare cu coinculpatul Dumitru Nicolai şi alte elemente duşmănoase au întocmit o aşa zisă sesizare ,prin care se aduceau calomnii grave la adresa celor care se ocupau de acţiunea de transformare socialistă a agriculturii în comuna Criveşti pe care au trimis-o conducerii PMR.[...]>

-Fudulea :Dumitru [Nicea] /Nicolae[Cuşa] /Gheorghe şi Stere /Stere Grasu -cumnat /

Fraţi şi rude . Împreună au organizat în pădurea Tistimelu o grupare de partizani,unindu-se apoi cu alte grupări  din satele Vasile Alecsandri, Beida, Baspunar, Colileea, Neatîrnarea, Cacomeanca, Hagiomer, Casimcea, Dulgheru, Mihail Kogălniceanu, Slava Rusă ş.a.

/Dumitru[Nicea ] - a fost condamnat la 15 ani muncă silnică  ( în contumacie ) de Tribunalul Militar -Constanţa (sentinţa nr.66 / 12 febr.'49 ,semnată de preşed.col.magistrat Constantin Pavelescu ) pentru "uneltire contra ordinii sociale" ( art. 209 C.P. ).

 La 9 martie 1950, securiştii au înconjurat grota de la Vulturu  (în care era ascuns ) şi au tras timp de 4 ore, până ce l-au omorât  pe el şi tovarăşii săi .

/ Nicolae[Cuşa ] - prins în ambuscada de la "Vulturul" ( 9 martie '50 );torturat în anchetă de la Securitate ( de Nicolae Doicaru ) ; condamnat la moarte prin împuşcare "pentru crima de acte de teroare " , de Tribunalul Militar –Constanţa (preşed. de complet, Negreanu Ion ) cu aplicarea art.209 CP, combinat cu Legea 16 / 1949 .Iată cum se motiva pedeapsa capitală dată prin Sentinţa nr.186 / 2 iunie 1950  :

<ÎN FAPT:regimul democratic din RPR datorită căruia a fost înlăturată pentru totdeauna exploatarea omului de către om , din ţara noastră şi a fost înlăturat definitiv regimul burghezo-moşieresc, întronându-se dreptatea, libertatea şi viaţa fericită pentru masele largi muncitore de la oraşe şi sate , nu este pe placul cercurilor imperialiste din apusul Europei şi de peste ocean.De aceea statele imperialiste în fruntea cărora se află USA şi la care s-au alăturat capitaliştii şi moşierii ce au reuşit să se refugieze peste graniţele republicii noastre ,încearcă să tulbure construirea paşnică a socialismului în patria noastră ,printr.o propagandă deşănţată în favoarea unui nou măcel şi prin crearea unor mişcări de diversiune înlăuntrul ţării , conduse din centrele de spionaj din străinătate aflate în slujba monopoliştilor americani şi a lacheilor lor din  Europa şi plătite din finanţele marilor trusturi fabricanţi de arme şi muniţiuni de război.În acest scop, centralele de spionaj inperialiste au luat legătura cu rămăşiţele fostei mişcări legionare cărora dându-le bani ,le-au însărcinat cu crearea unei mişcări înăuntrul ţării de sabotarea a ordinii de guvernământ şi a muncii paşnice duse de majoritatea zdrobitoare a locuitorilor ţării.

Aceste unelte criminale şi înstrăinate de patrie ascultă vocea stăpânilor lor de peste ocean ,au trecut la acţiunea ce le-a fost ordonată de a regrupa rămăşiţele legionare într-o organizaţiune teroristă de tip fascist .Şi în nordul Dobrogei a fost semnalată această organizaţie care a fost descoperită şi aici ca şi în întreaga ţară la vreme, de vigilenţa de care au dat dovadă oamenii muncii [...] îndrumaţi fiind de Partidul Muncitoresc Român şi primind ajutorul neprecupeţit şi dezinteresat al URSS [...] Astfel a fost descoperită banda de terorişti din jud.Tulcea ai căror conducători au fost judecaţi în parte cu alte loturi ,iar fracţiunea de sub conducerea fraţilor Nicolae şi Dumitru Fudulea  [...] > (Cf.Lupu,Nichifor, Onişoru, Sentinţe comentate... )

A reuşit să evadeze , dar a fost prins şi împuşcat pe 28 martie 1952 , în Constanţa .

/Gheorghe şi Stere -cu toate neamurile fraţilor Fudulea - au fost deportaţi la Călăraşi .

G.

-Gabroveanu ,Ion G

Gospodar din Băileşti -Dolj.Arestat la 25 apr.1961 , condamnat la 7 ani închisoare , pentru că a trimis o scrisoare de ameninţare unui comunist din comună , în care îl soma să înceteze cu fărădelegile.

-Gaftoi ,Ioan C.I.

Ţăran din Izvoarele -Prahova, n.în 1905.Arestat pe 18 iul.1952  de Securitate , casa fiindu-i rechiziţionată .Fără proces şi condamnare , a fost transportat în lagărul Galeş, apoi la Peninsula .A murit la 18 dec.1952, din cauza condiţiilor de exterminare, fiind aruncat la groapa comună .Soţia ,obligată să părăsească casa- devenită sediul Sfatului Popular - şi satul , a aflat de moartea lui mai târziu.

-Gaiţă Ion / Elena -soţie /

Ţăran din Vărădia -Caraş Severin .Arestat .Condamnat la 20 ani muncă silnică , în 1958.

"Graţiat" în 1964, cu Decretul 411

-Elena-soţie, arestată în 1958, torturată în anchetă la Securitatea din Timişoara , condamnată la 10 ani închisoare , "graţiată" în 1964 ( Decretul 411 ) .

-Gaju, Ion

Ţăran din Sgribeşti-Caraş Severin , n.în 1922.Arestat .Condamnat la moarte ( sentinţa nr 259 /1950 ) de Tribunalul Militar -Timişoara , pentru "răzvrătire" .

Executat la 29 iulie 1950 la Timişoara, de un pluton de execuţie asistat de Nicolae Titea ( dir.penitenciar ), Vaşcanu Dumitru ( medic ) , căpitanii Argeşanu Gheorghe şi Valeriu Iancu .

-Gal, Albert

Ţăran din Butea-Iaşi.La 6 aug.1949, printre  enoriaşii  care, la bătaia clopotelor , au sărit să-l apere de la arestare pe preotul catolic Tetz .Pentru înăbuşirea revoltei, a fost adusă armată cu tancuri .Arestat , torturat la Securitatea din Roman ( de securiştii Davidovici şi Pârvu din Trifeşti ) .Familiile ţăranilor revoltaţi au fost deportate în Dobrogea , până în 1956 .

-Galan ,Pavel S.

Ţăran din Ilva Mare -Bistiţa Năsăud, n.în 1924 .Arestat pentru "activităţi ostile regimului comunist" .A murit în detenţie, la 10 febr.1954. Decesul a fost anunţat familiei , după 20 de ani (în 1974 ).

-Ganez ,Dumitru

[LD:ce a putut comite un un ţăran , un om , închis la 30 de ani şi  "eliberat" la 45 de ani , cu 15 ani de muncă forţată, foamete, chinuri şi umilinţe , fără ca nimeni să nu răspundă pentru aceasta.? ]  

Ţăran din Ionăşeni-Truşeşti ( Botoşani ), n.în 1919 .Arestat în 1949 , torturat cu bestialitate la Securitatea din Botoşani ( de Ruchenstein şi Lungu ) şi Suceava ( de Feller ) .

Condamnat la 10 ani închisoare ( martie'49 ),"plimbat" prin penitenciarele Târgşor, Jilava şi lagărul Peninsula.La sistarea lucrărilor de la Canal ( iul.'53 ) , dus la Gherla , Aiud şi lagărul Noua Stâncă.La expirarea termenului ( martie 1959 ) , i s-a stabilit domiciliu obligatoriu la Răchitoasa -Giurgeni ( Ialomiţa ).După câteva luni , rearestat ( 20 sept.'59 ) , şi trimis la Periprava.Eliberat în 1964.

-Garofeanu , Gheorghe

Ţăran din Pleniţa -Dolj.În 1958 şi '59, a trimis două scrisori anonime , către conducerea PCR şi a guvernului , cu ameninţări şi injurii legate de teroarea exercitată asupra ţăranilor pentru a accepta colectivizarea. Arestat la 18 august 1960.Condamnat la 5 ani închisoare de Tribunalul Militar -Craiova ( sentinţa nr. 4 / 1961 )

-Gavăţ ,Ion R.

Ţăran din Năvodari -Constanţa , n.în 1885.S-a împotrivit colectivizării.Arestat , a murit în lagărul Capul Midia , la 16 ian.1953, din cauza condiţiilor de exterminare la care a fost supus.

-Gavrilă, Ion /Ana-mama /Nicolae şi Ion -unchi / două surori /

[L D :la fel ca în cazul partizanilor conduşi de fraţii Arnăuţoiu , cazul celor care au luptat ,într-un moment sau altul, într-un loc sau altul , în grupul numit generic "gruparea lui Ion Gavrilă ",ar trebui aprofundat prin cercetări arhivistice şi analiză pertinent- istoriografică, pentru a i se fixa pertinent specificul formei de luptă ( rezistenţă -partizanat-haiducie ). 

   Deocamdată , memorialistica apărută după 1989, prezintă aceste grupări mai mult în postură "haiducească" , vânate de "poterele securiste ", infiltrate cu "trădători ",sfârşind ca victime sigure

ale unui mecanism de represiune copleşitor.

Este însă de necontestat caracterul de GENOCID ,deliberat urmărit şi înfăptuit , de regimul comunist .

/ Inginer agronom , din sat Netotu [ în prezent Gura Văii ] , com.Recea,-Braşov.

Conducătorul grupului  de partizani din Munţii Făgăraş , alcătuit , mai ales, din ţărani, studenţi şi elevi care , timp de 7 ani , au înscris una din cele mai eroice pagini din istoria rezistenţei româneşti .Urmăriţi şi hărţuiţi permanent , au căzut ,rând pe rând - omorâţi sau arestaţi -  în confruntarea cu trupele de Securitate.

Rămas singur, Gavrilă Ion a stat ascuns 21 de ani în satul Galtiu -Alba , timp în care , împotriva lui, au fost pronunţate două condamnări la moarte .

A fost prins şi arestat , abia în 1976 .

/Mama şi surorile sale au fost arestate şi torturate în repetate rânduri, pentru a da informaţii despre el

/Unchii  săi  au  fost arestaţi şi condamnaţi  la 20 de ani muncă silnică .

-Găcescu ,Marin Gh.

Ţăran din Dozeşti (Olteţu ) , n.în 1912, în Măciuca -Vâlcea .

Arestat la 14 martie 1958.Condamnat la 10 ani închisoare de Tribunalul Militar-Craiova, pentru "împotrivire la colectivizare".

-Gălbează , Simion

Ţăran din Băişoara-Cluj.Partizan, arestat şi condamnat la moarte de Tribunalul Militar din Cluj  ( sentinţa nr.937 /1 dec.1950 ) .Executat pe 15 mai 1951 , la Gherla , din ordinul şefului Securităţii din Cluj , Mihai Patriciu.

-Gâju ,Ion M.

Ţăran din Zgribeşti, com.Ştiuca ( Timiş ) .Arestat pentru "răzvrătire" .

Condamnat la moarte de Tribunalul Militar -Timişoara ( sentinţa nr 2.509 / 15 apr.1950 ) .

Executat la Timişoara , pe 20 iulie 1950, fiind legat de stâlpul execuţiei de cpt.Iancu Valeriu , asistat de procuror Gheorghe Argeşanu . (decesul a fost înregistrat abia la 11 dec.1964 )

-Gârbu , Mircea

Pădurar în Vicovu de Sus-Suceava .În cantonul său, în anii 1949-'50,  a stat ascuns într-un bordei partizanul Cenuşe.Arestat în 1950,a fost bătut cu sălbăticie în timpul anchetei la Securitatea din Suceava .A fost încarcerat la închisoarea Galata .

-Gâţă ,Nicolae / Gâţă Petre /

Ţăran , fraţi  din Gura Râului ( Sibiu ) .Au participat la revolta din comună , în 1949, împotriva predării cotelor agricole .Arestaţi, torturaţi la anchetele de la Siguranţa din Sibiu .

-Geamănu ,Victor

Ţăran din Rucăr , com.Vişnea -Braşov.Arestat la 11 dec.1956 ( de un grup de 7 ofiţeri de miliţie , printre care N.Avram, Mihai Roşca ).Torturat în anchete la Securitatea din Sibiu , judecat într-un lot de partizani (ai lui Ion Gavrilă ) şi condamnat în 1957.

-Georgescu ,Dinu

Ţăran din Straja, com.Cumpăna ( Constanţa ) .Implicat în mişcarea de rezistenţă din Dobrogea.

Arestat la 18 sept.1951; judecat în "lotul partizanilor din Straja" ; condamnat la 16 ani muncă silnică ( sentinţa nr.899 /27 dec.1951 ) , de Tribunalul Militar-Constanţa ( preşed. Completului, maior magistrat Gliga Constantin ), pentru " iniţiere , activitate şi organizare subversivă contrarevoluţionară în satul Straja .Au dat găzduire şi alimente capilor bandelor teroriste contrarevoluţionare din reg.Dobrogea - Gogu Puiu, Iancu Beca şi Haşoti Nicolae .Sunt condamnaţi pentru crima de uneltire contra ordinii sociale  " .

-Georgescu , Gheorghe I.

Membru PNL, n.în 1882, în satul  Bătrâni, com.Starchiojd -Prahova.

Arestat la 16 dec.1956, judecat cu "lotul Petrescu Marinaru " , condamnat la 16 ani temniţă grea ,pentru "uneltire contra ordinii sociale".(art.209 C.P. ) A murit în detenţie, la 29 apr.1959, la Gherla.

-Georgescu, Marin

Ţăran din Dăbuleni -Dolj , n.în 1933 .A condus revolta din comună , din 24 iunie 1959, solicitând retrocedarea pământurilor luate cu forţa în colectivă .

Arestat de Securitatea din Craiova, la 30 iunie 1959.Condamnat la 16 ani închisoare ( Sentinţa nr.975 / 1959 ) de Tribunalul Militar Craiova.

-Gearbă :Nicolae G. /Dumitru I. ,Petru I.-nepoţi /Teodorescu ,Constantin -consătean /

[LD: un proces în care s-au dat 2 condamnări la moarte , fără să existe dovezi şi martori care să-i indice ca realii asasini ai unui activist comunist local. ]

Ţărani din satul Chilişoaia, com.Dumeşti şi Podul Iloaie  (raion,regiune ,Iaşi )

Arestaţi în 13-14 apr.1954 , învinuiţi de asasinarea  lui Stroe Dumitru ( secretarul O.B. PMR,

deputat în Sfatul Popular, secretar al întovărăşirii "7 Noiembrie"  din sat ).

Judecaţi şi condamnaţi (Sentinţa nr.373 / 4 iun.1954)  de Tribunalul Militar-Iaşi,pentru "crima de acte de teroare " ( prev.în Decretul-Lege  199 / 1950 )

/Nicolae - <... încadrat în întovărăşire ...exclus din întovărăşire ...[ instigând nepoţii  ] spunându-le printre altele, că el ,dacă ar fi tânăr ca dânşii , n-ar dormi câteva nopţi şi l-ar pândi pe Stroe Dumitru ca să-l poată bate ...>.Condamnat la moarte prin împuşcare şi confiscarea averii ; executat ; "graţiat" cu Decretul 411 / iul.'64 .

/Dumitru - <... gata pentru a săvârşi orice mârşăvie ,pentru motivul că mamei lui , când s-a retras din întovărăşire, i s-a dat pământ în altă parte... La 12 apr.'54 ,găsindu-se în anturajul din Podul Iloaiei, [...] a început să strige :"Unde-i Stroie să-l mănânc ?" Apoi, mergând pe drum spre Podul Iloaiei, lovea cu un ciomag în stâlpii de telefon şi în bătaie de joc spunea :"Şi tu eşti comunist ? " >.Condamnat la moarte  şi executat

/Petru- <...ura împotriva lui Stroie Dumitru le-a fost insuflată de acuzatul Gearbă C.Nicolae , care pentru a se răzbuna a căutat să le demonstreze că toate nemulţumirile pe care le au se datoresc numai lui Stroe Dumitru . >Condamnat la 10 ani muncă silnică

/Teodorescu C- Condamnat la 15 ani muncă silnică .

-Gheorghe ,Avram-Ţugui / 7 fraţi / 3 băeţi  / 

Ţăran din Cudalbi-Galaţi . Arestat în 1949 , împreună cu 7 fraţi şi 3 băeţi ( Constantin -student , Gheorghe şi Simion )Condamnat la închisoare ca "adversar al regimului" , dus la muncă forţată la Canal.

-Gheorghe ,Cornel [zis Szarvas ]

Ţăran din Zagna-Covasna.Participant la revolta ţărănească din 23 iulie 1950 ( condusă de Victor Lupşa ) .Dat în urmărire de Securitate , s-a refugiat în pădurile din jur.Sătul de condiţia de fugar, s-a sinucis prin împuşcare în iarna 1950 /'51.

-Gheorghe ,Gavril I.

Ţăran din Miroslăveşti -Iaşi .Arestat .Torturat la Securitatea din Bacău de ofiţerii Mihalcea  , Şerban şi Neaţă .Condamnat pe baza dosarului întocmit .

-Gheorghe ,Iancu

Ţăran din Siliştea -Constanţa, n.în Cegani , com. Borduşani -Ialomiţa, n.în 1894.

Implicat în mişcarea de rezistenţă din Dobrogea.Arestat la 27 iunie 1952; judecat cu "lotul Resul Zia" .Condamnat la 3 ani închisoare cu confiscarea averii ( sentinţa nr.6 / 5 ian.1953, preşed.de Complet , căpitan magistrat Rudolf Mohor. )

-Gheorghe ,Ilie N.

Ţăran din Domşeşti, com.Mărişelu. Bistriţa-Năsăud.La 31 aug.1950, găzduise partizani din gruparea fraţilor Arnăuţoiu , ascunzând armele şi hainele celor patru  securişti împuşcaţi .

Arestat pe 11 sept.1952; torturat la Securitatea din Piteşti ( de cpt.Cârnu ) ; condamnat la muncă silnică ( sentinţa nr.415 / 15 martie 1952 ),pentru "favorizarea infractorilor şi omisiune de denunţ "

A murit în timpul detenţiei , în lagărul Poarta Albă , la 15 apr.1953.

-Gheralia ,Eugen-tată  / Gheorghe -fiu /

Ţăran înstărit din satul Valea Neagră , com.Lumina ( Constanţa ).Luptător în grupul de rezistenţă condus de Vasile Hodorog.Dat în urmărire de Securitate în 1949, a stat ascuns 6 ani Fiul său , Gheorghe, căruţaş pe şantierul de la Peninsula , procura deţinuţilor corespondenţă , ziare , medicamente .Arestat ;torturat în anchetă la Securitate .

-Gherghelaş , Gheorghe  / Niţa -soţie /

 Ţăran din Bărgăuani -Neamţ .În 1949, a participat la revolta ţărănească din comună, împotriva colectivizării ( a tăiat firele telefonice pentru ca autorităţile să nu poată anunţa Securitatea).Condamnat la 11 ani închisoare , în contumacie (sentinţa nr.662 / 2 august 1950 )

Soţia sa , Niţa, a fost arestată , torturată şi condamnată la 6 ani şi 6 luni închisoare

-Gheza , Nicolae / Gheza Pamfil /

Ţărani, fraţi, din Domaşnea-Turnu Severin .Arestaţi , judecaţi şi condamnaţi la 25 ani muncă silnică , în acelaşi proces( 1950 )

-Ghiujdiu ,Ion

Ţăran din Zgribeşti , com.Ştiuca -Timiş.Arestat , condamnat la pedeapsa cu moartea de Tribunalul Militar-Timişoara .Executat pe 25 sept.1952.

- Gherman ,Constantin

Ţăran sărac, muncitor silvic .N.în 1914, în com.Igeşti (nordul Bucovinei anexate de sovietici), căsătorit -stabilit în Moldova Suliţa ,r.Câmpulung ,reg.Suceava ;soldat, contingentul'36, combatant în război, în reg.XII-Artilerie .

Arestat şi condamnat în 1950 de Tribunalul Militar-Iaşi  pentru " deţinere de armament şi trecere frauduloasă de frontieră ".

Rerestat în 1954; anchetat la Procuratura Generală a RPR ; condamnat la 4 ani temniţă grea şi confiscarea averii  (Sentinţa nr. 2173 / 30 dec.'54 )  de un Complet format din Ilie Segal (preşed.), Barbu Stanciu (procuror )Tudor Vlad ,Dumitru A.Gheorghe ( asesori populari ) din  Tribunalul Capitalei -Colegiul IV-Penal.

Acuzat de  "crimă contra păcii " ( penalizată prin  Decretul -lege 207 /1948 ), pentru că , în lunile dinaintea ieşirii armatei române din războiul antisovietic  (1 mai-23 august 1944 ), a fost angajat de cpt.Cucu (şeful  Centrului de Informaţii din Bacău )în plutonul  radio-informativ "Vulturii" ,de pe muntele Dumitriţa. În motivarea pedepsei, se spunea că inculpatul <cunoscător al muntelui şi terenului din URSS ,de unde fugise, i s-a dat o armă şi o pereche de bocanci urmând a fi întrebuinţat de acel grup pentru incursiuni în URSS ,în vederea culegerii de informaţii >   

-Ghimboaşe ,Nicolae P./ Iancu / Ilie / Petru / Ana - soţie /

Ţăran din Teregova ( Caraş Severin ) membru PNŢ,n. în 1901.S-a alăturat partizanilor din Semenic .La 21 febr.1949, a participat la o ciocnire cu trupele de Securitate , iar a doua zi a fost arestat în pădurea Brebu .Condamnat la moarte de Tribunalul Militar-Timişoara ( iulie );executat pe 2 august 1949 .

Ana - arestată şi torturată pentru smulgerea de  informaţii ;Iancu , Ilie şi Petre (rude sau nu ) arestaţi, torturaţi, condamnaţi la 10 ani închisoare , pentru sprijinirea partizanilor din Semenic  -Ghiuvala ,

Cioban ,partizan în zona Babadag.Arestat în 1949 ,torturat în anchetă la Securitatea Constanţa.Condamnat la pedeapsa cu moartea. Executat ,pe malul lacului Sutghiol .

- Ghizdavu ,Dumitru /Gheorghe / Maria /

Ţărani din Ileni, com.Mândra -Braşov.Arestaţi în 1949 şi 1950, condamnaţi la închisoare pentru sprijinirea partizanilor din Munţii Făgăraş.Deţinuţi la Ocnele Mari ( Dumitru ) ,Mislea ( Maria ) şi lagărul de muncă forţată de la Capu Midia ( Gheorghe ) .

-Giurgiu , Chiron

Ţăran din Galda de Jos ( Alba ), n.în 1915.Partizan în grupul Dabija.

Arestat la 11 martie 1949 , torturat cu sălbăticie de Gh.Crăciun ; condamnat la 5 ani închisoare , de Tribunalul Militar-Sibiu. Încarcerat la Alba Iulia, Sibiu, Aiud ,Gherla şi lagărul de exterminare Peninsula.

-Golescu, Marin / Gherghina-soţie / Marin -fiu )

Ţăran din Purani -Siliştea ( Telorman ).Participant la revolta ţărănească din 7 iulie 1950.

Strămutaţi cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan.

-Golimbiovschi ,Anton Silvestru

Ţăran din Suceviţa ( Suceava ) , n.în 1911, implicat în mişcarea de rezistenţă condusă de Ion Vatamaniuc şi Macoveiciuc.Arestat de de NKVD,în 1944, condamnat iniţial la moarte , deportat în lagărele din Siberia ."Graţiat" la 1 dec.1955.

-Gorun , Gheorghe

Ţăran din Viştea de Jos -Braşov .Arestat la 11 dec.1956 ( de securiştii Grancea şi Avram ) ; torturat în timpul anchetei la Securitatea din Sibiu ; condamnat pentru sprijinirea partizanilor din Făgăraş.

-Grăjdan , Dumitru

Ţăran nevăzător din Crucea-Constanţa.Implicat în mişcarea de rezistenţă din Dobrogea.

Arestat la 21 aug.1949 ; torturat în ancheta Securităţii -Constanţa ;judecat în "lotul Topan " Condamnat la 2 ani închisoare , cu suspendare ( ca inapt ).

-Grigore ,Bucur Nicolae / Grigore (Podea ) ,Ion /Grigore ,Ion I (Lepărău ) /

Ţărani din Domneşti -Argeş.Arestaţi, condamnaţi pentru legăturile avute cu partizanii din grupul Arnăuţoiu .

-Bucur -condamnat la 8 ani ânchisoare ( sentinţa nr.174 /12 sept.1959 ) a murit la 13 dec.'59 , la Jilava, din cauza torturilor la care a fost supus.

-Ion (Podea ) -condamnat la 20 ani muncă silnică ( sentinţa nr.119 / 1959 );trecut prin  la Piteşti,Salcia, Luciu Giurgeni şi Periprava ; "graţiat" în 1964 ( Decretul 411 ).

-Ion (Lepărău ) -condamnat la muncă silnică pe viaţă ( sentinţa nr 107 /19 mai 1959 )

-Grozăvescu ,Gheorghe /Grozăvescu, Ianoş-Pârvu /Grozăvescu ,Ilie /Grozăvescu,  Ion /

/Grozăvescu ,Petre -Măranu / Grozăvescu, Romulus -Roman / Grozăvescu,Toma -Pârvu/ /

  Ţărani din Teregova -Caraş Severin. Arestaţi între 1947-1949 , fie ca partizani , fie ca având legături cu partizanii.Torturaţi în anchete la Securitatea din Caransebeş şi Timişoara ;condamnaţi  între  25 - 2 ani muncă silnică de Tribunalul Militar-Timişoara ;trimişi la muncă forţată în penitenciarele şi lagărele de exterminare - Gherla, Poarta Albă ş.a .

-Gurău, Nica / Vasile N.-fiu /

Ţăran din Păunşeti-Vrancea .Arestat pe 15 august 1949 ; torturat la Securitatea din Galaţi ;

condamnat la închisoare ; ajuns ( unde fusese şi fiul său ) în  lagărul de muncă forţată de la Peninsula .

-Vasile -partizan în grupul condus de Paragină.Arestat în 1951 ;condamnat la 3 ani închisoare ( sentinţa nr.627 /1951 ), pentru "uneltire contra ordinii sociale" .Închis la penitenciarul Galaţi , apoi la Peninsula ( a făcut parte din cei 18 deţinuţi torturaţi cu cruzime, pe 21 iunie 1951,de o echipă de studenţi "reeducatori" )

-Guştescu ,Haralambie Şt.

Ţăran din Segarcea, com.Găneasa-Olt , n.în 1901.Arestat la 20 iulie 1959.Condamnat la 4 ani muncă silnică .A murit în detenţie,în 1950, la lagărul Periprava .

H.

-Hagea Iulian

Ţăran, partizan din grupul Gligor Cantemir .Ars de viu pe 16 apr.1949, în moara lui Motorca Ilie din Iosăşel -Gurahonţ ( Arad ), înconjurată şi incendiată de Securitate 

-Haiduc ,Mihai

Ţăran din Berechiu, com.Apateu -Arad, n.în 1895.Membru PNŢ.A participat la revolta ţărănească din comună împotriva predării cotelor agricole ( iulie-august 1949 ), rupând tablourile lui Lenin şi Stalin din primărie,bătându-i pe activiştii de partid.După înăbuşirea revoltei, a stat ascuns într-o căpiţă de grâu.Denunţat ; arestat ;condamnat la moarte ca instigator .

A fost executat prin împuşcare.

-Haralambie ,Ionel

Ţăran din Vadu Roşca , com.Vulturu -Vrancea.Participant la revolta împotriva colectivizării ( a tras clopotele bisericii ).Încercuiţi de armată, a fost împuşcat în picior ,prins şi arestat.

Torturat în anchetă la Securitatea din Galaţi ( echipa lui Aramă ); condamnat la 10 ani închisoare ;închis la penitenciarul Galaţi şi lagărele de muncă forţată de la Periprava şi Salcia.

-Harhon,

Ţăran din Girişu Negru , com.Tinca -Bihor.Împuşcat la 3 august 1949,de trupele de securitate  în timpul revoltei ţărăneşti din comună împotriva cotelor agricole.

-Haşiu ,Andrei A. /Gheorghe A./Laurian A./ Jeni , Marioara ,Victoria /

[L D :există relatări dramatice privind episoadele de luptă în care fraţii Haşiu au fost prinşi, arestaţi şi omorâţi .Ele par desprinse din scenariile cinematografice "de acţiune şi suspans" , în care se confruntă "răul" şi "binele".

În versiunea istoriografică a "luptei de clasă " - timp de jumătate de secol - se cunosc "eroii" , "trădătorii" şi  "duşmanii poporului ". În versiunea rezistenţiei anticomuniste,reabilitată după 1989,situţia s-a inversat.

Până la producerea unei percepţii schimbate,care să producă o schimbare de mentalitate , drumul este lung.Recomand să citiţi în această "cheie" cazul fraţilor Haşiu ]

Fraţi din Pojorta ,com.Lisa-Braşov, alăturaţi din 1949,  grupului de partizani conduşi de Ion Gavrilă.

-Andrei a fost împuşcat mortal ( iarna '52 ) în satul Voivodeni.Cadavrul  a fost expus în curtea şcolii ( rezemat de un stâlp ), alături de gazda acestuia, încă vie , cu pistolul la tâmplă,

În faţa învăţătorilor şi copiilor,un ofiţer de Securitate le-a ţinut o "lecţie" despre cum vor fi pedepsiţi "duşmanii poporului " .

-Gheorghe a fost arestat ( 11 iunie '55 ), judecat şi condamnat la moarte ( în 1957 ) şi executat la Jilava (14 / 15 nov.1957 ), alături de alţi 5 partizani , după ce au căzut în "cursa" întinsă de Securitate, urcându-se într-un autobuz ( al Securităţii ! )care urma să-i treacă graniţa, în Grecia.

-Laurian ( student la Facultatea de Agronomie din Cluj ) a fost arestat o dată cu Gheorghe,,condamnat la moarte şi împuşcat la Jilava, de acelaşi pluton de execuţie.

-O dată cu ei, Chiujdea Ion, Metea Victor ,Novac Nelu şi Pop Ion-Fileru, au avut parte de acelaşi sfârşit tragic. Tot în legătură cu acest caz,au mai fost arestate şi alte persoane implicate ( un socru şi un doctor s-au sinucis în timpul anchetelor ) ,iar soţiile şi sora, în toată perioada ,au fost  anchetate şi torturate la Securitate.

-Haşoti,Constantin / Haşoti,Gheorghe /Haşoti ,Vasile / 

Ţărani din Beidaud -Tulcea, implicaţi în mişcarea de rezistenţă din Dobrogea.

Arestaţi în 1939, condamnaţi  de Tribunalul Militar -Constanţa în "loturi" (de obicei , sub preşedinţia judecătorului col.magistrat Constantin Pavelescu,care semna sentinţele pe bandă )

-Haşoti ,Nicolae E.

Ţăran din Beidaud -Tulcea, n.în 1910, în Bulgaria ( Lipniţa ).În 1948 , împreună cu Gogu Puiu şi Iancu Bega ,a organizat mişcarea de rezistenţă anticomunistă din Babadag.

Judecat ( în lipsă ) cu "lotul Tache Gheorghe", a fost condamnat la 15 ani muncă silncă

( sentinţa nr.66 / 12 febr.1949 ) , de Tribunalul Militar-Constanţa( preşed.Constantin Pavelescu ) .

Pe 21 iulie 1949 ,într-o confruntare cu Securitatea, a fost prins şi arestat ( împreună cu Stere Hopa ) .Judecaţi de acelaşi Tribunal , având ca preşedinte de complet acelaşi judecător ,au fost condamnaţi  la moarte ( sentinţa nr.544/ 7 oct.1949 ) , pentru "crimă de uneltire contra ordinii sociale" .Executaţi prin împuşcare , pe malul lacului Siutghiol -Mamaia , la 16 dec.1949 .

-Hatnagea ,Anton / Virgil A.-fiu /

Ţărani din grupul de rezistenţă condus de dr.Emilian Vuc , care acţionau în zona com.Zorleanţu Mare -Caraş Severin.Securitatea a întreprins, în noaptea de 19 /20 august 1951, o operaţiune de în forţă de capturare , condusă de Pavel Aranici (şeful Direcţiei a III-a a Securităţii ).

Virgil Hatnagea ( fiul ), a fost arestat la Săcăeni ( lângă Lugoj ),şi , torturat insuportabil, a deconspirat locul unde se ascundea tatăl său.După alţi 6 ani de cercetări, au fost capturaţi alţi 15 membri ai grupului.Dintre ei, 5 au fost condamnaţi la moarte şi executaţi, iar dr.Vuc ,Anton şi Virgil Hatnagea au fost condamnaţi la muncă silnică pe viaţă ,fiind transferaţi la Aiud.

-Haţeganu ,Simion A. / Haţeganu ,Simion S.-fiu /

Ţăran din Întregalde -Alba , n.în 1900 .Partizan.Dat în urmărire la 6 mai 1949, a stat ascuns 5 ani .Prins şi arestat în 10 iunie 1954, judecat în "lotul Nicolae Dabija" , condamnat la 10 ani închisoare de Tribunalul Militar Braşov ,încarcerat în penitenciarele din Deva, Gherla şi Galaţi.

Eliberat la 13 apr 1964,a murit foarte curând , din cauza condiţiilor de exterminare la care a fost supus.

-Simion ( fiul ) - a stat o vreme ascuns, fiind prins şi arestat la 27 iul.1955 ; judecat şi condamnat la închisoare ; încarcerat la Braşov, Deva şi Alba Iulia; eliberat pe 21 febr.1959.

-Haţieganu ,Gheorghe

Ţăran din Mihalţ -Alba, n.în 1924.Implicat în mişcarea de rezistenţă condusă de Nicolae Dabija.

Arestat la 11 martie 1949, torturat la Securitatea din Sibiu ( de echipa lui Gheorghe Crăciun ).

Judecat cu "lotul Nicolae Dabija " , condamnat la 6 ani închisoare ,de Tribunalul Militar-Sibiu .

Închis la Jilava, lagărul Peninsula şi Gherla.Eliberat la 30 apr.1955.

-Hăgău ,Aurel N./ Valeria-soţie / Maria -fiică /

Ţăran din Poşaga - Alba.Arestat pe 12 dec.1959,pentru posibilă implicare în mişcarea de rezistenţă a fraţilor Şişman.Strămutat cu întreaga familie , cu domiciliu forţat , în satele Răchitoasa şi Lăteşti -Ialomiţa."Eliberat" la 15 apr.1964 ( Decretul 411 ).

-Hărăbor ,Iordache / Ştefan şi Ticuţă -fii /

Viticultori din Străoane -Vrancea .Partizani din grupul Ion Paragină.Arestaţi şi condamnaţi  în

1949 .

-Hopincă ,Gheorghe N.

 Ţăran din Capu Satului -Suceava, n.în 1907.Din 1944, a intrat în grupul de partizani bucovineni conduşi de Vasile Macoveiciuc.Arestat , încarcerat la Gherla.

-Hodorog ,Vasile S.

Ţăran gospodar.Ex-primar PNL, n.în 1907 , în Ovidiu-Constanţa.

Arestat la 7 dec.1949 ; anchetat la Securitatea din Constanţa ;judecat în "lotul Ion Negulescu" ( 35 de persoane ).Condamnat la 7 ani închisoare ( sentinţa nr.97 /10 martie 1970 , preşed.-mr.magistrat Sandrea Gheoghe ,pentru că a ajutat partizanii din org."Regionala Mare" .

Închis la Gherla şi la Peninsula.Eliberat la 1 dec.1956 .

-Hrehorciuc [Vatamaniuc ] Glicheria  / Alexandru-soţ /

Ţărani din Suceva ,sora şi cumnatul lui Gavrilă Vatamaniuc.

Arestaţi şi condamnaţi pentru găzduirea şi nedenunţarea partizanului ( sentinţa nr.960 / 1956 ).

-Hriţcan, Gavril I.

Ţăran din Vicovu de Jos-Suceava ., n.în 1891.Arestat la 27 oct.1959;condamnat la 8 ani închisoare , pentru "uneltire contra ordinii sociale" . Decedat la 3 sept.1960, în penitenciarul Aiud.

-Huţan ,Dumitru C. / Gheorghe C./ Ghiţă  C. /

Fraţi din Dumbrăveni -Suceava.

/Dumitru -salariat la CFR-Paşcani ;arestat în 1947 ; mort  în detenţie în 1948.

/ Ghiţă-partizan ; condamnat ( în contumacie )  la 25 ani muncă silnică ;omorât în luptă cu Securitatea , la Arnota, în apr.1949.

/ Gheorghe - omorât în confruntarea cu Securitatea, în '49 , la Arnota.

I.

-Iacob ,Victor

Ţăran din Runcu, com.Pantelimon-Constanţa.Arestat la 4 iul.1952 ;torturat la Securitatea din Constanţa ;judecat în "lotul Nicolae Ilie" ; condamnat la 12 ani temniţă grea ( sentinţa nr.4 / 9 sept.1952 ), de magistrat -Maior Alexandru Petrescu , preşed. de complet la Tribunalul Militar Cnstanţa. Încarcerat la Gherla , dus la muncă forţată în lagărele de la Canal.

-Iaşinschi ,Andrei C.

Ţăran din Burla , com.Volovăţ-Suceava, n.în 1897,fost primar, fratele lui Vasile Iaşinschi ( fost ministru legionar, fugit în străinătate ) .

   Arestat în 1949 ;condamnat la 2 ani închisoare , pentru "uneltire contra ordinii sociale".La expirarea termenului, pedeapsa prelungită cu încă 4 ani .

   Rearestat pe 23 apr.1959 de Securitatea din Iaşi ;torturat la Securitatea din Suceava ; judecat şi condamnat la 19 ani muncă silnică ( sentinţa nr.434/23 iulie 1959 , preşed. cpt.magistrat Cazacu Gheorghe ) de Tribunalul Militar-Iaşi , pentru "discuţii duşmănoase" ( ar fi prevestit iminenţa unui nou război cu ajutorul legionarilor fugiţi din ţară )."Graţiat" în 1964 , cu "Decretul 411 ".

-Ignatiuc ,Simion M.

Ţapinar din Brodina-Suceava, n.în 1905 .A ajutat grupul de partizani bucovineni "Vulturii " ( care acţionaseră în spatele trupelor sovietice ce ocupaseră Bucovina după 23 august 1944).săpându-le bordeie şi tranşee, cărându-le alimente.

  Arestat de Procuratura din Iaşi , la 24 dec.1952.Judecat cu un "lot de şase ţărani români ".

Condamnat la 3 ani închisoare ( sentinţa nr.1 173 / 30 dec.1950 ) .de Tribunalul Militar-Iaşi .

-Ihuţ, Avram / Ihuţ ,Ioan / Ihuţ,Traian /

Ţărani din Băişoara -Cluj şi Bistra-Alba .Partizani din grupul de rezistenţă condus de Ionescu Diamandi .Din cei 7 partizani împuşcaţi pe 16 august 1950 , într-o confruntare cu Securitatea din Cluj ( la ordinul  cmd.Patriciu Mihai ) pe Muntele Mare.

-Ihuţ ,Ioan

Ţăran din Bistra -Alba, n.în 1914.Din grupul de rezistenţă condus de Ionescu Diamandi .

Arestat la 1 august 1951; torturat la Securitatea din Cluj;condamnat la 5 ani închisoare de Tribunalul Militar-Cluj.Închis în penitenciarele din Cluj, Gherla şi lagărul Peninsula .

Eliberat la 12 sept.1956.

-Ilea ,Gheorghe

Ţăran-partizan din jud.Cluj, din grupul condus de cpt.Nicolae Dabija.Dat  în urmărire în martie 1949, împuşcat de securiştii lui Mihai Patriciu  ,în satul Maşca, com.Iara -Cluj.

-Ilea , Ilie Gh.

Ţăran din Maşca, com.Iara-Cluj, n.în 1922.Arestat la 6 sept.1949,în urma unui denunţ, pentru găzduirea cpt.Ionescu Diamandi ( conducătorul partizanilor din Băişoara-Cluj ) .

Omorât în timpul anchetei la Securitatea din Cluj.

-Ilea ,Grigore

Ţăran-partizan din jud.Cluj, din grupul condus de cpt.Nicolae Dabija.Arestat în vara 1949.Anchetat la Securitatea din Sibiu de Nicolae Crăciun.A murit din cauza torturilor .

- Ilie, Nicolae

Ţăran , arestat la 25 aprilie 1959 ,cu un "lot de partizani din grupul Arnăuţoiu " .

Condamnat la 18 ani muncă silnică ( sentinţa nr.203 / 4 nov.'59 ) pentru "crimă de uneltire contra ordinii sociale" ."Graţiat" în 1964 , cu Decretul 411 .

- Iliescu, Marin I.

Ţăran din Cungrea-Olt, n.în 1885.Arestat pentru împotrivire la colectivizare şi denigrarea regimului .A murit la 21 dec.1952, în timpul anchetei, din cauza torturilor la care a fost supus

-Ilonca ,Gheorghe / Ilonca Petre /

Ţărani din Berechiu, com.Apateu -Arad.Împuşcaţi de Securitate.Primul, în timpul înăbuşirii revoltei ţărăneşti din comună (1 aug.1949 );al doilea, la reconstituirea confruntării (3 aug.1949)

-Ion ,Ion Gh.

Ţăran din Satu Nou -Constanţa ,n.în 1909 .Arestat la 24 martie 1954 ; judecat în "lotul Călina-Satu Nou " ;condamnat la 10 ani închisoare ( sentinţa nr.2214 / 21 oct.1954 , preşed. lct.mj.magistrat Ambru Dumitru  ).

În Raportul anchetatorului ( lct. de Securitate Stupu Andrei ) , se spunea :<Au refăcut organizaţia PNŢ Iuliu Maniu în localitate , după desfiinţarea şi interzicerea PNŢ în 1947. Încă din anul 1947 au început să facă şedinţe PNŢ prin rotaţie în casele lor.Sperau un conflict armat URSS-SUA .[...] Au avut legături cu Bucureştiul şi Constanţa şi cu diverşi contrarevoluţionari .Au avut şi difuzat manifeste cu ochiul. Au strâns cotizaţii şi îmbrăcăminte .Aveau ca scop desfiinţarea CAP-urilor.Aveau activitate duşmănoasă faţă de RPR .Au fost găsiţi vinovaţi de continuitate a organizaţiei Iuliu Maniu , vinovaţi de crima de agitaţie politică .>

- Ion,Costea I.["Balaurul" ]

Ţăran din Măluşteni-Vaslui .Dat în urmărire din 1950, pentru că sfătuia ţăranii să nu se înscrie în colectivă .Condamnat la 7 ani închisoare ( în contumacie ),Securitatea nereuşind să-l prindă.

După 4 ani de pribegie, aflând că soţia i-a fost condamnată ( 1 an şi 6 luni ) , s-a predat . Anchetat timp de două săptămâni, când s-a întors acasă şi-a găsit gospodăria devastată şi distrusă ,copiii prin vecini.

-Ion,Stan Câmpeanu

Ţăran din Puchenii Moşneni  -Prahova.Arestat în nov.1956 de Securitatea din Ploeşti .

Judecat în "lotul Petrescu Dumitru Marinaru ".Condamnat la 25 ani muncă silnică ( sentinţa nr.197 /24 sept.1957 ).

-Ion, Ştefan Anghel

Ţăran din Mogoşani -Dâmboviţa.Membru al Frontului Plugarilor. Arestat în ian.1948 de Siguranţa din Titu , pentru că deţinea reviste vechi , cu poza Regelui Mihai .

-Ionescu , Aristide /Anton / Ilie /

[LD: Aristide a scris o broşură despre partizanii martirizaţi la Arnota , menţionând  trădătorii şi călăii care i-au închis, torturat şi ucis.]

Ţărani-fraţi  din Ştefăneşti -Vâlcea.Implicaţi în "mişcarea de rezistenţă -Arnota ".

Aristide ( fratele cel mai mic ) , arestat în noaptea de 3 /4mai 1949 (transporta o căruţă de alimente pentru partizani ).Torturat două  luni la Securitatea -Craiova ( de torţionarii Fracase şi Mihuţ );condamnat la 4 ani închisoare ( sentinţa nr.1562/1949 ) de Tribunalul Militar -Craiova; încarcerat la Gherla ;bătut zilnic de echipa de studenţi "reeducaţi" ( camera 81 ) ; eliberat pe 2 iunie 1953, din penitenciarul Craiova .

Anton şi Ilie ( fraţii mai mari )  - arestaţi şi condamnaţi .

-Ionescu , Constantin

Ţăran din Curtişoara -Olt .Arestat în 1949, pentru "împotrivire la colectivizare "

Torturat -anchetat la Securitatea din Slatina ( de torţionarii Fracase şi Mihuţ  )

Încarcerat la Aiud,unde a decedat în 1952, din cauza torturilor la care a fost supus.

-Ioniţă Constantin / Maria -soţie /

Ţărani din Puchenii Moşneni , com.Puchenii Mari -Prahova .Arestat la 29 iulie 1956; condamnat la 20 de ani muncă silnică, pentru găzduirea şi nedenunţarea partizanului Petrescu Dumitru Marinaru .Soţia sa , torturată în anchetă , folosită ca "martor al acuzării" , pentru că ascunsese într-un butoi cu cenuşă nişte acte ale partizanului .

-Ionuşel ,Petru

Ţăran din Bărgăoani ,participant în ,iunie 1950,la revolta din comună .Arestat de Securitatea din Bacău ; torturat la Securitatea din Bacău şi Iaşi ;condamnat la 10 ani închisoare ( sentinţa nr.662/ 2 august 1950 ) de Tribunalul Militar -Iaşi .Încarcerat la Suceava şi Gherla.

-Iordache , Dinu I.

Ţăran din Izvoarele, com.Corbiţa -Vrancea , participant la tevolta ţărănească din 1961.

Arestat ; condamnat la 4 ani muncă silnică în lagăr. ( cf.Decretului 89 / 7 febr.1958 ). Detenţia la Canal.

-Iordache ,Iordache

[LD: dăm acest "caz"  care ,dacă n-ar fi nenorocit pe bietul om -  cu închisoare şi confiscarea averii -  ar fi un "studiu de caz" ce reflectă  percepţia autentic-ţărănească a regimului comunist  întruchipat ,într-un sat, de preşedintele Sfatului Popular şi de cel  ce reprezenta ,cândva,pe lângă preot, "domnul" satului -directorul şcolii. Şi nu cu micile probleme ale satului, ci chiar cu problemele ţării.

Pentru juriştii care l-au condamnat, însă, este greu de stabilit resortul psiho-moral care le-a anihilat spiritul de adevăr şi dreptate , căutând - ca la învăţământul  politic sau în cursurile de perfecţionare -  vinovăţii care să conducă la art. 209 din Codul Penal : "element cu concepţii contrarevoluţionare " , "grave injurii şi calomnii" ,"preconiza schimbarea regimului", "scrieri cu conţinut duşmănos" , ]               

 Ţăran întovărăşit ( 3 ha, 7 copii ) din Stolniceşti-Prăjescu ,r.Paşcani.reg.Iaşi.

Arestat pe 5 iul.1960. Condamnat la 3 ani închisoare corecţională şi confiscarea totală a averii personale ( Sentinţa nr. 144 / 29 sept.1961 ) de Tribunalul Militar-Iaşi , pentru delictul de "uneltire contra ordinei sociale " ( prevăzut de art. 209 şi 25 C.P.)

Inculpatul  era un < element cu concepţii contrarevoluţionare > care concepuse în  luna sept.1957  o scrisoare anonimă pe care o expediase lui Tătălău Ioan, preşed.Sfatului Popular al comunei ,în care < aducea grave injurii şi calomnii la adresa organelor locale de partid şi de stat şi a foştilor conducători ai URSS.>

În luna dec. 1959, inculpatul  redactase  o nouă scrisoare anonimă<cu conţinut duşmănos > , pe care a expediat-o  directorului  şcolii elementare din satul Brăteşti.

Atât în prima cât şi în a doua scrisoare , inculpatul scrisese că < va izbucni un nou război mondial între URSS şi Apus , în urma căruia cei ce conduc astăzi treburile obşteşti din ţara noastră, vor ajunge cu traista la umăr şi cu ciomagul în mână , preconizând astfel schimbarea regimului actual în ţara noastră.>

Mai scrisese şi că < o contrarevoluţie asemănătoare cu cea din Ungaria [...] va avea loc şi la noi în ţară ,iar cei vinovaţi de "greşelile" ce se fac astăzi , vor fi spânzuraţi. >

Şi pentru a-i aplica şi art.325 C.P.( care prevedea pedeapsă pentru cărţi interzise ) :<La domiciliul inculpatului s-a găsit o carte religioasă intitulată "Psaltirea prorocului şi împăratului David" , pe coperta căreia în anul 1954 a făcut scrieri cu conţinut duşmănos ... >

 

 -Iordache ,Eugeniu I.

Ţăran din Cochirleanca-Buzău, participant la revolta ţărănească din com.Puchenii Mari -Prahova , care a adresat ( 1959 )  o scrisoare către C.C. al PMR  în care cerea desfiinţarea colectivei .Arestat ;condamnat la 4 ani muncă silnică în lagăr ( cf.Decretului 89 / 7 febr.1958 ).Detenţia la Canal.

-Iordache , Marin / Iordache ,Tănase /

Ţărani ( fraţi ) din Drăgoeşti-Ialomiţa .Arestaţi la 7 iulie1950 , în timpul revoltei ţărăneşti din comună .Condamnaţi la 6 ani muncă silnică.Detenţia în lagărele de muncă forţată  de la Canal.

 

-Iordache,Tudor

Ţăran din Vadu Roşca , com Vulturu-Vrancea.Participant la revolta ţărănească din 4 dec.1957 împotriva colectivizării ,reprimată prin forţă de trupele Securităţii -8 ţărani au fost împuşcaţi.

Arestat , torturat la Securitatea din Galaţi .

-Iordan , Nicolae

   Ţăran din Casimcea -Tulcea, n.în 1905.Arestat; judecat în unul din loturile partizanilor

din Babadag de  Tribunalul Militar-Constanţa ( sau Bucureşti )

Într-o operaţiune comandată de col.Ambrus ( Securitatea-Bucureşti ) la  9 martie 1950 ,a fost printre cei  16 deţinuţi împuşcaţi într-un vagon-dubă, aruncaţi în groapa comună din Pădurea Verde ( în drum spre Timişoara ),din ordinul lui Nicolschi .

Decesele au  fost înregistrate după 6 ani, la 22 mai 1956 ,la Oficiul Stării Civile din Timişoara , la în dreptul cauzei morţii fiind trecute boli imaginare .

-Iorga ,Vasile Gh.

Ţăran din Puchenii Mari -Prahova.Arestat la 5 dec.1956, de Securitatea din Ploeşti ( lct.Dinescu Gh. şi cpt.Teodorescu ,Ion ) ,învinovăţit de alăturare la acţiunea grupului re rezistenţă condus de Petrescu Dumitrescu-Marinaru.Torturat în timpul anchetei,judecat şi condamnat.

-Iovu, Constantin

Ţăran din Ţibucani-Neamţ.În 1956, participant la revolta ţărănească din comună, împotriva colectivizării forţate ( semnăturile erau luate cu forţa de  un  fost prizonier , reîntors cu divizia "Tudor Vladimirescu" ).

Arestat ; torturat în anchetă la Securitatea din Bacău şi Iaşi ;condamnat la 7 ani închisoare ( sentinţa nr.270 /21 ian.1951 ) de Tribunalul Militar -Iaşi , fiind considerat capul revoltei.

-Isfănuţ,Dumitu I. ("Sfârloagă" )

Ţăran( rotar)  din Domaşnea-Caraş Severin, n.în 1906.Condamnat la moarte ( în lipsă ) de Tribunalul Militar-Timişoara ( sentinţa 152 / 2 martie 1950 ),pentru că făcuse parte din grupurile de partizani conduse de Uţă şi Blănaru. Securitatea l-a vânat ( folosind informatori , torturând ţărani "gazde" ),până l-a omorât cu o grenadă aruncată în ascunăzătoare ( 29 sept.1952 )

-Ispas ,Pantelimon

Ţăran din Daia Română -Alba , n.în 1886 .Arestat la 74 de ani ( 21 martie 1959 ); condamnat la 8 ani închisoare , pentru "crimă de uneltire contra ordinii sociale" .A murit în 1960, la Gherla.

-Istrate ,Alexandru D. / Istrate Alexandru I. /

Ţărani din Bălăneşti ,com Răcari-Dâmboviţa .

Participanţi  la revolta ţărănească din comună,în 1958  (asalt asupra Sfatului  Popular , pentru a-şi retrage cererile de înscriere la colectivă ,luate sub ameninţare. Arestaţi, condamnaţi la 5 ani muncă silnică, trimişi în lagăre ( cf.Decretului 89 / 7 febr.1958 )..

-Istov ,Costică D./ Istov ,Vasile D. /

Ţărani ,fraţi, din Dumeşti-Iaşi . Arestaţi la 15 ian.1950 ; condamnaţi la moarte  de Tribunalul Militar -Iaşi ; executaţi pe 7 şi  8 iunie 1950, la penitenciarul Iaşi .

-Istrate ,Marin D.

Ţăran din Vişina-Dâmboviţa , n.în 1939.Unul din conducătorii revoltei ţărăneşti din ian.1961 ,

pentru desfiinţarea colectivei.Arestat ;bătut în timpul anchetei ;condamnat la 5 ani muncă silnică ;trimis în lagăr ( cf.Decretului 89 / 7 febr.1958 ).

-Iştoc ,Ferentz M./ Iştoc ,Petre /

Ţărani din Fundu Răcăciuni -Bacău.Participanţi  la revolta ţărănească din 11 martie 1949 ,

în apărarea bisericii catolice din comună .Arestaţi de Securitatea din Bacău, au murit amândoi în timpul anchetei .

-Itcuş ,Filaret A./ Itcuş ,Gheorghe F. /

-Filaret- brigadier silvic în Suceviţa-Suceava, n.în 1915.Arestat la 9 febr.1958, condamnat la 20 ani muncă silnică ( sentinţa nr.49 / 1958 ) , pentru că l-a avertizat pe partizanul Vasile Motrescu să părăsească ascunzătoarea ( descoperită de Securitate ) 

-Gheorghe - ţăran în Suceviţa-Suceava, n.în 1906.Arestat la 8 sept.1955, pentru "favorizarea partizanilor" din zona Bucovinei.Condamnat la 6 ani muncă silnică , a murit în lagărul Salcia,  

, în 1960, din cauza condiţiilor de exterminare.

-Iulian ,Lixandru O.

Ţăran din Drăgoeşti -Ialomiţa.Combatant în război, pe ambele fronturi, până la încheierea războiului .Pe 4 iulie 1950 , s-a alăturat revoltei ţărăneşti din comună , protestând la Sfatul Popular că nu li se respectă promisiunile de pe front.

Arestat ; condamnat la 5 ani închisoare;"trecut" prin Jilava (1950 ), Peninsula( 1951 ), Aiud ( 1953 ) ,minele de plumb din Baia Sprie (1954 ).Eliberat în 1955.

-Iusco ,Dumitru Gv./ Iusco ,Ion Vârtig /

/ Dumitru -ţăran din Ieud -Maramureş , n.în 1901.Partizan în "grupul Popşa ".Arestat în 1949 ; torturat în anchetă la Securitatea din Cluj .A murit la Gherla , în 1951, ca urmare a torturilor suferite.

/Ion - pădurar în Ieud-Maramureş .Arestat în 1950 ; condamnat ; a murit la Gherla,în 1952.

-Ivan ,Ştefan

Ţăran înstărit din Măstăcani -Galaţi.Arestat în 1950; bătut cu cruzime în anchetă, la Securitatea din Târgu Bujor.A murit în timpul unei bătăi (1950 ),fără să mai fie judecat .

-Ivaşcu,Gheorghe Ion

Ţăran din Suceviţa-Suceava.Partizan în "grupul Ion Vatamaniuc ( care a acţionat în Bucovina, în spatele frontului ).Prins de NKVD în oct.1944 .Condamnat la 12 ani închisoare .

Dispărut în lagărele din Siberia.

-Ivaşcu ,Ion

Ţăran din Vadu Izei -Maramureş.Omorât în timpul revoltei antisovietice din Maramureş,

din febr.1945.

-Ivaşcu, Nicolae C.

Ţăran din Slobozia Mare -Dâmboviţa , n.în 1938.Participant la revolta ţărănească din comună, împotriva colectivizării.Arestat la 6 dec.1959 ; condamnat la moarte ; executat la Jilava, pe 11 iunie 1960.

-Ivănescu, Gheorghe / Ivănescu , Miron /

-Gheorghe -ţăran din Turnu Rueni - Caraş Severin.Partizan în "grupul col.Uţă" .

Arestat în 1949  ;condamnat la 5 ani închisoare ( sentinţa nr.1716 /21 nov.1949 ) ,pentru găzduirea lui Ion Târziu ( secretar PNŢ-Severin );închis la penitenciarele din Timişoara ,Jilava şi lagărul Peninsula.

-Miron- ţăran din Turnu Rueni - Caraş Severin. Partizan în "grupul col.Uţă" .

Împuşcat în 1953, în pădurea din apropierea com.Valea Mare.

-Ivănescu ,Tache I. / Tincuţa-soţie /

/Ţăran din Drăgoeşti -Ilfov, n.în 1890, în Făcăeni -Ialomiţa.Arestat în timpul revoltei ţărăneşti din 7iulie 1950, în comună .Condamnat la 8 ani închisoare , omorât la Gherla , în 29 iulie 1952, în timpul "reeducării" .

/Tincuţa - soţie- a fost strămutată cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan,pusă să muncească 6 ani la cariera de piatră "Cuza Vodă" .

-Izbaşa, Horia ("Nicşescu" )

Ţăran din Cănicea , com.Domaşnea-CaraşSeverin .Partizan .Împuşcat pe 6 martie 1949, într-o confruntare cu Securitatea ,în Munţii Semenic ( la Crucea Stânii  ).

J.

-Jacotă , Vasile G.

Ţăran din Frătăuţii Vechi-Suceava,n.în 1902.Arestat pe 1 oct.1959, condamnat la 5 ani muncă silnică pentru "agitaţie publică ", de Tribunalul Militar -Iaşi ( în deplasare la Suceava ).

Trecut prin penitenciarele din Suceava, Iaşi şi bălţile Brăilei.

A murit pe 21 martie 1962, la Salcia.

-Jalea, Emil

Ţăran din Galda de Jos -Alba, partizan din grupul condus de Nicolae Dabija.

Arestat la 9 martie 1949 ; condamnat la 20 ani muncă silnică ( 30 sep.'49 ) . Executat la Timişoara , la 5 apr.1950 , din dispoziţia lui Nicolski ( Ordinul 10 0002 ).Decesul a fost înregistrat peste 7 ani .

- Jidovu ,Dumitru I.

Ţăran din com.Baia-Tulcea,n.în 1914 ,în satul Măgura ,com.Cerchezu-Constanţa . Arestat la 21 martie 1950, condamnat ca membru al unei org.anticomuniste, a murit la 7 dec.1951, la Gherla.

-Jigorea ,Gheorghe ("Pemu" )

Ţăran din Vârciorova,com.Bolvaşniţa-Caraş Severin, n.în 1901.A sprijinit partizanii din grpurile conduse de Uţă Ion şi Vernichescu Aurel .Arestat în 1949 ;anchetat- torturat sălbatec la Securitatea din Timişoara de Moiş Aurel ;condamnat la 5 ani închisoare de Tribunalul Militar -Timişoara ;închis  la Gherla, Jilava şi lagărul Peninsula ; "eliberat" în 1954 ,ca o epavă, ca să moară acasă.

- Jilavu ,Gheorghe I.  

Ţăran din Siliştea Crucii ( Dolj ) , n.în 1923.Arestat la 19 apr.1949 ,pentru câ a instigat consătenii să-şi retragă cereile de înscriere în colectivă , participând la revolta din comună .

Condamnat la 12 ani închisoare , de Tribunalul Militar -Craiova.

-Jipa ,Anghel Gh.

Ţăran din Puchenii Mari -Prahova.Arestat şi condamnat la 4 ani închisoare în 1959 (? ) , pentru că a adresat CC al PCR , în numele consătenilor , un Memoriu în care cerea desfiinţarea CAP şi restituirea pământurilor .Trimis la muncă forţată în bălţile Brăilei ( cf.Decretului 89 / 7 febr.1958 ).Eliberat în 1962, prin Ordinul E/10102 din 6 apr.'62, al Consiliului de Miniştri .

-Jipa ,Nicolae T.

Ţăran din Dulgheru,com.Saraiu -Constanţa, n.în 1905 din mişcarea de rezistenţă din Dobrogea.

Arestat la 25 martie 1950 ;judecat în "lotul Jipa" (30 persoane ), fiind considerat şef de grupare (cf. Procesului -verbal nr. 403/ 1950, întocmit de cpt..anchetator Năstase Sepi ).

Condamnat la moarte(sentinţa nr. 311 / 28 august '50, preşed.mr.magistrat Şandrea Gheorghe)pentru "crima de uneltire contra orânduirii sociale" .

 La recurs, condamnarea a fost schimbată în 25 ani muncă silnică ( Decizia nr. 3131/ 10 oct.'50 ,semnată de col.magistrat Negreanu I.) .

Încarcerat la Jilava apoi la Aiud, a murit la 6 mai 1959, în timpul detenţiei .

-Joga, Emil

Partizan judecat şi condamnat în  "lotul Băişoara "( 1949 ) .

Executat la 5 martie 1950, în penitenciarul Timişoara.

- Jora, Alecu I.

Ţăran din Costeşti -Vaslui.Arestat la 3 martie 1959 ;condamnat la 25 ani muncă silnică (sentinţa nr. 286 / 12 mai 1959 ) de Tribunalul Militar-Iaşi  pentru "crima de uneltire contra orânduirii sociale" ."Graţiat" cu Decretul 411 / 1964.

-Jubleanu ,Ion

Ţăran din Nucşoara -Argeş .Arestat în 1959 pentru legături cu partizanii ; torturat în  anchetă

la Securitatea din Piteşti ; condamnat la 14 ani închisoare ( sentinţa nr. 203 / 4 nov.1959 )de Tribunalul Militar-Bucureşti ."Graţiat" cu Decretul 411 / 1964.

 

-Jubleanu ,Titu I. / Maria-soţie / Constantin Tică -fiu / Matilda -fiică /

Ţărani din Nucşoara-Argeş,din grupul de rezistenţă condus de  fraţii Arnăuţoiu.

/Titu, n.în 1902 - depusese jurământ de credinţă , fiind responsabil cu aprovizionarea .

Prins pe 7 august '50 în ciocnirea cu Securitatea pe muntele Dobroneagu ;torturat în anchetă la Securitate ;condamnat la închisoare ; închis la Jilava, Gherla şi Piteşti (1952 ).

   În 1959,rearestat, anchetat  şi judecat în "lotul fraţilor Arnăuţoiu "  ; condamnat la moarte

( sentinţa nr.107 / 19 mai 1959 , preşed. lct.col. Brancovici Ion ) de Tribunalul Militar-Bucureşti .

Executat pe 19 iulie 1959, la Jilava (execuţie supravegheată de cmd.penitenciarului Jilava , Gheorghiu Mihai ;procurorii cpt.Cincă Constantin şi  mr.Fulga Ştefan ;medic Ionescu Mihai )

/Maria (soţia lui Titu ) -împuşcată mortal în ciocnirea cu Securitatea de pe muntele Dobroneagu( 7 august '50 ).

/ Constantin,Tică (fiu , de 28 ani  )- s-a sinucis pe 20 iulie 1959 ,în bordeiul de la Râpa cu Brazi (adăpost pentru Maria Plop cu fetiţa Oana ) ,împresurat de trupele de Securitate.

/Matilda (fiică , de 17 ani )- arestată în apr.1952 de securistul Alimănescu ; torturată cu sălbăticie    (bătută , pârjolită cu foc ) pentru a depune mărturie contra părinţilor şi fratelui .

-Jumanca , Adam /Constantin /Ion  / Ion -tată / Ion -fiu  /Petre /

6 ţărani (rude sau purtând acest  nume ) din satul Vârciorova,com.Bolvaşniţa -Caraş Severin ;implicaţi  în mişcarea de rezistenţă din zonă ( condusă de ing.Vernichenescu , col.Ion Uţă , av.Ion Târziu ), arestaţi ,anchetaţi şi condamnaţi de Tribunalul Militar-Timişoara .

/Adam"Brur" - fost primar PNŢ ,îl găzduise pe Vernichescu .Arestat în 1949 ;torturat la Securitatea din Timişoara ; condamnat la 5 ani închisoare ( 1950 ) de Tribunalul Militar-Timişoara ; închis la Gherla ; transferat la muncă forţată în Peninsula.

/Constantin - încorporat jandarm în com.Cârpa ( în 1948 /1949  ) , a înlesnit corespondenţa , procurat alimente şi a semnalat partizanilor acţiunile Securităţii.Demobilizat, a continuat să sprijine mişcarea, fiind pus sub supravegherea Securităţii , fugind în munţi .

Arestat pe 7 martie 1950 - în urma denunţului unui consătean ; torturat la Securitatea din Lugoj (de anchetatorul Kling Zolta  )şi Timişoara ( de ofiţerii anchetatori Aurel Moiş şi Ambrus Koloman ).Condamnat la 8 ani închisoare şi confiscarea averii  de Tribunalul Militar -Timişioara ; încarcerat la penitenciarele Jilava, Oradea şi Gherla.La expirarea pedepsei, dus încă 3 ani  cu domiciliu obligatoriu în satul Lăteşti ,com.Borduşani( Ialomiţa ).

/ Ion "Mâcescu" -arestat pentru că nu a denunţat că s-a întâlnit în pădure cu partizanii ; condamnat la 2 ani închisoare , pentru "omisiune de denunţ "

/ Ion -tată  - în mişcarea de rezistenţă a ing.Vernichescu  ( în casa lui s-a ţinut şedinţa conspirativă privind lovitura proiecatată pentru 19 mart.'49 ). Arestat la 24 nov.'49 ; anchetaţi la Securitatea din Timişoara ;condamnat la 7 ani închisoare şi confiscarea averii , în 1950,

de Tribunalul Militar -Timişoara; închis în penitenciarele din Timişoara şi Lugoj ;

decedat pe 6 ian.1956 ,cu 2 luni înainte de eliberare.

/ Ion -fiu -Arestat în aceeaşi zi cu tatăl său ( 24 nov.'49 ) ;condamnat la 3 ani închisoare pentru "omisiune de denunţ" .Eliberat în 1952.

/Petre "Negru" -arestat în 1949,torturat în anchetă la Securitatea din Timişoara ;condamnat la 7 ani închisoare şi confiscarea averii  de Tribunalul Militar-Timişoara ;

încarcerat la penitenciarele Caransebeş ,Timişoara şi lagărul de muncă forţată de la Peninsula. La expirarea pedepsei, i s-a fixat domiciliu obligatoriu în Bărăgan .

-Juravle ,Constantin D./Juravle Gheorghe V./ Juravle Nicolae G. / Juravle ,Vasile I./

 4 ţărani din Straja -Suceava ,din mişcarea de partizani condusă de Macoveiciuc ,care au acţionat în spatele frontului sovietic în înaintare în Bucovina , în primăvara anului 1944.

Arestaţi de NKVD după august 1944 ; condamnaţi  între 10-15 ani muncă silnică ; deportaţi şi dispăruţi în lagărele din Kazahstan sau Siberia.

-Jurchescu ,Moise

Ţăran din Cuptoare , com.Cornea -Caraş Severin . Arestat în martie 1949 ;judecat în "lotul Vlădescu Mircea" (din gruparea de partizani a lui Ion Uţă )

Condamnat la 8 ani închisoare (sentinţa  nr.1 507 /nov.'49 ) de Tribunalul Militar-Timişoara , pentru sprijinirea partizanilor.Închis la Gherla şi Peninsula ; eliberat în 1957.

-Jurj ,Mihai N. /Lucreţia-soţie /Nicolae şi Zamfira socri  /Ana[Pandea ]-soră /

Roman Oneţ-frate vitreg / Mircea Panda-cumnat /Tudor Neag-partizan   /

[LD: mai verifică odată datele acestei familii pentru că sunt unele inadvertenţe cronologice şi episoade încurcate .Episodul cu trădarea Anei Pandea ( când a fost prins ) s-a petrecut în '51 sau'54 ? Jurj era din Nucşoara şi soţia din Scărişoara , refugiată în Ponor ? etc etc.   ]

 [LD: un "caz" care, dacă n-ar fi fost real şi tragic,apare ca un scenariu  cu  haiduci, potere şi peste 400 de "informatori " ( racolaţi  prin şantaj, tortură şi promisiuni ).

Recomand mărturiile supravieţuitoarei Lucreţia Jurj , "Suferinţa nu se dă la fraţi ". 

Ţărani din com.Ponor -Alba ,prieteni şi sprijinitori ai grupului de partizani conduşi de Teodor Şuşman şi fiii săi (pe urma cărora Securitatea împânzise zona cu informatori ) 

/Mihai - poştaş în comună. În urma trădării şefului de Ocol, soţia i-a fost arestată dar el a reuşit să fugă în munţi ,alăturându-se partizanilor .

În toamna 1951,soţii Jurj au stat ascunşi la Todor Neag ( com.Sudrigiu ) Încercuiţi de securişti, ei au reuşit să scape ,dar gazda a fost împuşcată. În 1952,într-o ciocnire cu securiştii,a pierdut mulţi prieteni (Gh.Mihuţ, Ion Ciotea, Nuţu Borteş ) ,hotărând să treacă în munţii Bihor ,spre Beiuş."Vânat" în continuare ,a fost prins în 1954, grav rănit ,legat în cătuşe şi dus la Securitatea din Oradea ,unde a murit în aceeaşi zi.

/Lucreţia ( n.în 1928 ,în satul Scărişoara Nouă, com.Pişcolt,Satu Mare ;refugiată din Transilvania

de nord ocupată în 1940 , căsătorită cu Mihai Jorj )- arestată în august 1950, după eliberare s-a alăturat partizanilor.A trecut prin toate încercările alături de soţ, supravieţuindu-i : a fost arestată în 1954(când soţul, grav rănit, a murit );anchetată cu sălbăticie la Securitatea din Oradea ;

condamnată la muncă silnică pe viaţă ( febr.1955 ) de Tribunalul Militar-Cluj ( în deplasare la Oradea ); închisă în penitenciarele din Oradea, Cluj, Mislea, Miercurea Ciuc, Văcăreşti, Jilava şi în diverse lagăre de muncă forţată ."Graţiată" în 1964, cu Decretul 411 .

/Roman Oneţ ( fratele vitreg al lui Mihai )- Securitatea l-a arestat în 1951 şi ,cu cătuşe la mâini, l-au folosit de "momeală" .Ajuns la ascunzătoare, el şi-a rupt cătuşele, s-a alăturat fratelui, reuşind să scape din încercuire. Arestat în 1954 ( împreună cu fratele şi cumnata ) ;anchetat la Securitatea din Oradea;condamnat la moarte ( febr.'55 ,în acelaşi proces cu cumnata Lucreţia ) de Tribunalul Militar -Cluj ( în deplasare la Oradea ).Executat în penitenciarul din Oradea .

/Ana şi preotul Mircea Panda  (soră şi cumnat ) , au fost arestaţi în 1952, după încercuirea casei lui Teodor Neag .După 1 an şi 6 luni de detenţie, au fost "eliberaţi " ,cu condiţia să-l convingă pe Mihai Jurj să se predea.Preotul a murit într-un accident de motocicletă.

/Nicolae şi Zamfira (părinţi ) -arestaţi în numeroase rânduri , bătuţi  de fiecare dată pentru a declara unde se ascundea fiul şi partizanii .După prinderea şi uciderea fiului ,în 1955,  au fost găsiţi morţi în drumul ce cobora de pe Muntele Mare spre Beiuş.

L.

-Labă, Gheorghe

Din com.Mihail Kogălniceanu-Constanţa, n.în 1 923. Arestat la 16 mai 1953, pentru "activitate anticomunistă".Torturat la Securitatea din Constanţa. Condamnat la 8 ani temniţă grea, 3 ani degradare civică şi confiscarea averii ( sentinţa nr.829 / 11 sept.1953, preşed. g-ral mr de justiţie, Alexandru Petrescu  ) de Tribunalul Militar-Bucureşti .

-Laica , Arsenie

Din satul Checea ,com.Cenei -Timiş.Arestat în 1952 de Securitatea Timiş ( de lct.Ştefan ) ,pentru că a confecţionat un aparat de emisie-recepţie şi pentri presupuse legături cu partizanul Ioan Gulvezan. Condamnat la 4 ani închisoare de Tribunalul Militar-Timişoara .

-Laitin ,Dumitru / Ileana -soţie / Dănilă -student /

/Dumitru - ţăran din satul Plugova, com.Mehadia -Caraş Severin. Arestat în febr.'49 pentru găzduirea şi ajutorarea partizanilor din grupul lui Petre Domăşneanu.

Torturat în anchetă la Securitatea din Timişoara .

/Ileana-arestată odată cu soţul ; torturată şi condamnată .

/Dănilă (fiul lor )-student la Timişoara .Fusese arestat cu un an înainte (1948 ) ca membru al tineretului din  P.N.Creştin .Fusese condamnat la 4 ani închisoare de Tribunalul Militar -Timişoara.Închis la Piteşti ,intrase în echipa lui Eugen Ţurcanu , participând la acţiunea de "reeducare" .Şi-a continuat cu zel acţiunea torţionară  la Gherla şi Peninsula .

În august 1951- când tatăl său era schingiuit la Securitatea din Timişoara - a fost judecat şi condamnat  în "lotul torţionarilor " .

-Lala ,Nistor / Lala ,Ion -fiu /

Ţărani din Lăpuşnicul Mare -Caraş Severin. Arestaţi în 1952,în preziua nunţii fiului,pentru legături cu partizanii conduşi de Sfârloagă. Bătuţi la Securitatea din Caransebeş şi Timişoara pentru a semna declaraţiile formulate de anchetatori şi a se denunţa reciproc.

Tatăl a fost condamnat la 15 ani muncă silnică , graţiat în 1964, cu Decretul 411 ;fiul cu închisoare mai uşoară .Pedepsele executate la închisorile din Lugoj şi Gherla.

-Larion ,Ignat

Din Ceamurlia de Sus, com.Baia-Tulcea.Implicat în mişcarea de rezistenţă din Dobrogea.

Arestat în 1949 ; torturat în timpul anchetei la Securitatea din Constanţa ;judecat în "lotul lui Nicolae Fundulea" ( 30 de acuzaţi , cu 2 condamnări la moarte )  ;condamnat la 4 ani închisoare pentru "omisiune de denunţ" ( sentinţa nr. 186 / 2 iunie 1950 , preşed.col.magistrat Ion Negreanu ).

-Lascău , Nicolae

Din jud.Hunedoara.Arestat în 1958 ;torturat la Securitatea din Deva ; judecat cu "lotul Popa Ioan" ; condamnat la închisoare ( sentinţa nr.nr.20 / 15 ian.'59 ).

-Lascu, Gheorghe C.

Ţăran din satul Călugăreni, com.Padeş-Gorj , n.în 1921(infirm de o mână şi un picior )

Arestat la 4 iulie 1959 ;bătut cu bestialitate la Securitatea din Tg.Jiu  ( de lct.mj.Curcă şi serg.Puţintelu Gheorghe ), pentru refuzul de a se înscrie în colectivă. Eliberat pe 5 iul.1961, a fost persecutat în continuare ( printre altele , i s-a suspendat pensia de invaliditate ) 

-Laslaian , Nicolae V.

Din satul Gogan , com.Bahnea-Mureş, n.în 1896.Membru PNŢ. Arestat la 5 nov.1960, pentru că a scris poezii cu conţinut duşmănos la adresa regimului şi a îndemnat consătenii să nu se înscrie la colectivă. Condamnat la 6 ani închisoare de Tribunalul Militar-Braşov.

-Laurian, Gavril

Din Ardusat -Maramureş., n.în 1926.Partizan , arestat şi condamnat pentru "crima de uneltire contra securităţii statului ". Executat pe 15 mai 1951, în penitenciarul din Cluj.

-Lauric :Gheorghe / Loghin / Marchidan /

Din Calafindeşti -Suceava .Arestaţi pentru legături cu partizanii lui Vladimir Macoveiciuc sau pentru participare la revolta ţărănească din 6 aug.1949, declanşată  contra predării cotelor agricole obligatorii .

-Lazăr , Aurel / Lazăr ,Cornel I. /

Din satul Iliada ,com. Ciclova Română  -Caraş Severin .Arestaţi în anii 1950-'51 ; torturaţi la Securitatea din Timişoara  ;condamnaţi la închisoare de Tribunalul Militar-Timişoara.

Au murit în timpul detenţiei, la Aiud.

-Lazăr , Ştefan Iosif

Din satul Aurel Vlaicu , com. Geoagiu -Hunedoara , n.în 1924.Arestatîn 1958, cu un grup de consăteni consideraţi chiaburi , duşi la penitenciarul din Cugir, bătuţi timp de 3 luni pentru a fi convinşi să se înscrie în colectivă (<Ne ducea seara la cercetare ...şi dădeau şi dădeau  >.

  În martie 1959, după ce au semnat o declaraţie că nu vor povesti nimănui prin ce-au trecut ,au fost suiţi într-o dubă şi duşi în sat.Ajuns acasă, Lazăr Ştefan a constatat că i se confiscaseră animalele şi alte bunuri gospodăreşti , iar mama fusese obligată să se înscrie la colectivă ( sub ameninţarea că , altfel, nu-şi va mai vedea feciorul .

- Lazăr ,Vasile

Din Puchenii Mari -Prahova, n.în 1910.Arestat în 1956 de lct.Petrescu Nicolae şi Ciolpan (Securitatea din Ploeşti ) , pentru sprijinirea partizanului Petrescu Dumitru- Marinaru.

Condamnat la 10 ani muncă silnică ( sentinţa nr.40 / 1958 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti .

Detenţia la Jilava, Gherla şi lagărele din bălţile Dunării.

-Lazăr Vasile, V.

Din Rădeşti-Alba, n.în 1920.Arestat la 1 apr.1959 pentru "difuzarea ştirilor auzite la posturile de radio imperialiste" , şi îndemnarea consătenilor "de a nu trece la colectivă" .

Condamnat la 8 ani muncă silnică ( sentinţa 195 / 6 mai 1959 ); închis la Gherla , transferat la muncă silnică în lagărele din bălţile Dunării.

-Lazea , Gheorghe / Ileana-soţie /

Din Hodiş, com.Holod -Bihor.Arestaţi în 1956, pentru că găzduiseră 2 ani pe partizanul Iosif Capotă.Torturaţi în anchetă la Securitatea din Cluj;condamnaţi la ( ? )  închisoare  de Tribunalul Militar-Cluj;detenţia la Gherla şi în lagărele de muncă forţată din bălţile Dunării.

-Lazea ,Vasile

Din Scărişoara, com.Pişcolt -Satu Mare, de 64 ani. Arestat în toamna 1959 , pentru că a intrat în perimetrul colectivei, arând şi însămânţând  0,54 ha. ce fusese a lui.

Condamnat la 4 luni închisoare ( sentinţa nr.280 / 1960 )  de Tribunalul Popular Secuieni.

-Lăcătuş ,Eugen / Lăcătuş,Iosif A. / Lăcătuş ,Ludovic I./Lăcătuş, Pavel /

Ţărani ardeleni purtând acest nume , din satul Ticu , com Aghireşti -Cluj ;din satul Satul Mare , com.Secusigiu -Arad ; din Marghita -Bihor ; din satul Bozieş,com Nuşfălău-Sălaj.

Arestaţi, torturaţi la Securitatea Cluj, Arad, Satu Mare , între 1951-1959 .

Morţi în detenţie , la penitenciarul Aiud, sau lagărele de exterminare prin muncă , din  Poarta Albă  Capu Midia.

- Lăcătuşu ,Vasile

Din satul Valea Mare , com.Runcu -Gorj.Combatant în război, întors de pe front în 1945 .

S-a alăturat organizaţiei R.U.I.C ( "Români ! Uniţi-vă împotriva Comunismului") condusă de Grigore Brâncuşi ( difuza manifeste ) .Denunţat de un consătean informator al Securităţii ,

pe 5 mai 1949 a fost ridicat de la domiciliu şi încătuşat de un "echipaj" ( lct.Vasile Goga, plut.Gheorghe Moreanu plut. Moreanu) , împuşcat cu 7 gloanţe , urcat într-un camion şi dus la spitalul din Tg. Jiu,  unde a murit după 3 zile. Cadavrul a fost dat "dispărut ".

-Lădaru :Dumitru / Gheorghe /Ion /  Simion / Vasile I. /Victor / 

 Din satul Topeşti, com Bârseşti ( Vrancea ), participanţi la răscoala ţărănească din 20-24 iulie 1950,înăbuşită de trupele de Securitate(au fost  împuşcaţi Posmagiu Ilie şi fiul său,Tudor )

 /Gheorghe ( ginerele lui Posmagiu )- a reuşit să fugă, dar a fost prins, condamnat la 25 ani muncă silnică şi confiscarea averii ( sentinţa nr.723 /14 iul.1951 ) de Tribunalul Militar-Constanţa, în deplasare la Galaţi.Purtat prin penitenciarele sinistre ale timpului :Gherla ( unde a fost torturat de echipa lui Petre Goiciu ), Oradea, Botoşani şi minele din Baia Sprie .

"Graţiat" în 1964, cu Decretul 411,s-a întors la cei 6 copii, într-un sat în care familia şi gospodăria îi fuseseră distruse ( soţia lui, Anica , fusese şi ea arestată , torturată şi condamnată )

/ Dumitru şi Ion (fraţi )- aresta ţi împreună ; torturaţi la Securitatea din Galaţi ;  judecaţi şi condamnaţi de acelaşi Tribunal ( sentinţa nr. 723 ) ;întemniţaţi la Jilava, Aiud şi minele de plumb din Baia Sprie. 

/ Simion şi Vasile - arestaţi  şi judecaţi  în acelaşi lot ( sentinţa 723 ) ;întemniţaţi la Jilava, Aiud şi minele de plumb din Baia Sprie.

/ Victor - Arestat pentru participare la răscoală ; judecat cu "lotul Ionescu Diamandi " ; condamnat la 12 ani închisoare ( sentinţa nr.937 / 1 dec.1950 ).

 Încarcerat la Gherla, a încăput pe mâna studenţilor "reeducaţi" ( Cerbu Ion şi Popa Ţanu ) ;

schilodit, a fost transferat la muncă silnică în minele de plumb de la Baia Sprie.

 

- Lăzărescu, Ion [Mutu ]/ Lăzărescu ,Ion [ But ] -fiu / Lăzărescu ,Ileana-fiică /

/Ion -din Teregova -Caraş Severin.Arestat la 15 martie 1949 , sub acuzaţia participării la adunările partizanilor din grupul Spiru Blănaru ,şi depunerea jurământului de aderare.

Condamnat la 5 ani închisoare ( sentinţa nr.49 / 19 ian.'50 , preşed.col..magistrat Mihai Şerbănescu ) de Tribunalul Militar-Timişoara.

/ Ion (fiul ) - arestat o dată cu tatăl , cu aceeaşi acuzaţie; condamnat la 8 ani închisoare ( sentinţa nr.49 )  de acelaşi Complet de judecată . Deţinut în penitenciarele Timişoara, Jilava , lagărul Peninsula (unde ,ulterior ,a ajuns deţinut  şi judecătorul Şerbănescu ) şi Gherla.

A murit la scurt timp după "eliberare" .

/Ileana -funcţionară în Lugoj , n.în 1921.Arestată pe 8 febr.1949 de Securitatea din Timişoara ;condamnată la 1 an închisoare în penitenciarul din Timişoara ;eliberată la 21 ian.1950 , la două zile după ce tatăl şi fratele ei ( Ion-zis But şi Ion zis Mutu ) fuseseră condamnaţi  pentru implicare în mişcarea de rezistenţă.

-Leca: Mihai  /Niculai /Ion /Dumitru / Gheorghe Gh. /Petre /

Din satul Dulgheru, com.Saraiu -Constanţa.Implicaţi  în mişcarea de rezistenţă din Dobrogea.

1.Mihai -arestat pe 7 mai 1950 ;anchetat -torturat de cpt.Năstase Sepi de la Securitatea din Constanţa ; judecat cu "lotul Jipa Nicolae " ; condamnat la 6 ani închisoare şi confiscarea averii ( sentinţa 311 / 28 aug.1950, preşed.Şandrea Gh )

La recurs, pedeapsa a fost redusă la 5 ani temniţă grea ( Decizia 3 131 /10 oct.'50, preşed. col.magistrat I.Negulescu )

2.Niculai -arestat pe 7 mai'50; anchetat-torturat de cpt.Năstase Sepi ;condamnat la 2 ani închisoare şi confiscarea averii (sentinţa 311 / 28 aug.1950, preşed.Şandrea Gh ) 

3.Ion -arestat pe  12 mai '50 ; judecat în "lotul Jipa Nicolae" ;condamnat la 10 ani temniţă grea şi confiscarea averii (sentinţa nr.311 /28 aug.'50 ) . La recurs, pedeapsa a fost redusă la 8 ani temniţă grea ( Decizia 3131 / 10 oct.1950 , preşed. col.magistrat Ion Negreanu ).

Detenţia la Aiud şi minele de plumb Baia Sprie

4.Dumitru- arestat pe 17 mai 1950 ;judecat cu "lotul Jipa Nicolae "; condamnat la 8 ani temniţă grea şi confiscarea averii ( sentinţa nr.311 / 28 august 1950 , preşed. col.magistrat Şandrea Gheorghe ), de Tribunalul Militar -Constanţa, pentru "crimă de uneltire contra ordinii sociale " . La recurs, pedeapsa a fost redusă la 6 ani temniţă grea ( Decizia 3131 / 10 oct.1950 , preşed. col.magistrat Ion Negreanu ).

Detenţia în penitenciarele Constanţa, Jilava, Peninsula şi Gherla.

5.Gheorghe - arestat pe 8 sept.1950 ;judecat cu "lotul Ploscaru Stere " ; condamnat la 7 ani muncă silnică (sentinţa nr.497 / 1 dec.1950 , preşed.Şandrea Gh. );la recurs, pedeapsa i-a fost redusă la 5 ani închisoare (Decizia 481 / 7 martie 1951, preşed.cpt.Radu Emanoil )

Rearestat la 20 mai '58 ; judecat cu "lotul Vătăşelu Nicolae" ; condamnat la 20 ani muncă silnică şi confiscarea averii ( sentinţa nr.13 /2 febr.1959 - preşed.Adrian Dumitriu ) de Tribunalul Militar al Regiunii a II-a Militară -Bucureşti ,pentru "crima de uneltire contra ordinii sociale"

6.Petre - arestat la 20 mai 1958 ; condamnat la 20 ani muncă silnică de Tribunalul Militar Constanţa ;graţiat  în 1964 , cu Decretul 411

-Leca ,Gheorghe / Leca, Ion  /

Din com.Mihai Kogălniceanu - Constanţa .Implicaţi  în mişcarea de rezistenţă din Dobrogea  

/Gheorghe -ţăran , arestat în iul.949 ; judecat şi condamnat la 20 ani muncă silnică (Sentinţa nr.422 /oct.'50, preşed.Şandrea Gheorghe ) Executat pe 10 martie 1950 , în penitenciarul Timişoara ,din Ordinul nr. 10 007 dat de Nicolski .Înregistrarea decesului, după 7 ani .

/Ion -notar , arestat şi condamnat la 18 ani închisoare în acelaşi proces  ; închis la Aiud , transferat şi executat la Timişoara, pe 10 martie '50 ( din ordinul lui Nicolski )

-Lefter ,Corneliu L.

Din Găgeşti -Vaslui.Între decembrie 1957-ianuarie 1958 , împreună cu Sava Teodor, Iovu Nicolae, Lascu Nichifor ş.a., s-a retras din CAP îndemnând consătenii să-i urmeze exemplu .

Autorităţile locale au înaintat cererile  conducerii de partid .A fost arestat ; torturat în anchetă ; condamnat la 8 ani muncă silnică ( sentinţa nr.329 / 22 iulie 1958 ).

Sentinţa a fost casată , în urma "recursului în supraveghere" , pe 21 nov.1967.

-Lefterache ,Andrei E.

Din Agighiol , n.în 1925 ,în com.Valea Nucarilor( Tulcea ).Implicat în mişcarea de partizani din Dobrogea .Condamnat la 13 ani închisoare ( 1952 ) , a reuşit să evadeze şi să se refugieze în Delta Dunării ( iul.1952 ) . Într-o confruntare cu Securitatea , a împuşcat doi miliţieni .

A fost prins în casa unui prieten din Agighiol şi împuşcat pe 14 oct.1952.

-Leluţ ,Remus

Ţăran înstărit, considerat chiabur, din satul Orosia , com.Cuci  (Mureş ).

Arestat în 1950, de Securitatea Turda , pentru împotrivire la colectivizare .La  ordinul Securităţii din Cluj, mr.Kovacs a format o echipă din 3 securişti care l-au executat la marginea comunei , pe 3 aug.1950, pentru a folosi de exemplu altor recalcitranţi.

Deşi executarea "chiaburului" i-a înspăimântat şi s-au înscris în colectivă, nu se duceau la lucru.Într-un Raport  al unui securist , se scria : < cei din satul Odverem au vândut vitele în loc să le predea , cei din Şoimuş s-au manifestat împotriva colectivei , iar cei din satul Cacova Ierii au refuzat să ducă inventarul viu şi mort la cooperativă şi doar 12 săteni veneau la lucru , fără tragere de inimă .>( Cf.Cicerone Ioniţoiu , Dicţionar ).

-Leu, Nicolae

Din com.Eschibaba ( Tulcea ).Partizan din gruparea Iancu Beca ( pădurea Babadag ).

Arestat în 1949 ; judecat cu "lotul Fudulea Nicolae " ; condamnat la 4 ani închisoare grea, pentru "deţinerea de broşuri interzise "  ( sentinţa nr.186 / 2 iunie 1950 , preşed.col.magistrat T.Negreanu ) Închis la Gherla şi lagărul Poarta Albă .

-Leuciuc ,Ion / Leuciuc ,Leon /

Ţăran , respectiv  brigadier silvic, din satul Voitinel ,com.Gălăneşti ( Suceava ) .

Partizani din "grupul  Vladimir Macoveiciuc "( care au luptat în Bucovina contra ocupantului sovietic  înainte şi după 23 august '44 ).Arestaţi şi condamnaţi în 1945.

-Leucuţia ,Matei / Elena-soţie / Cornel -fiu /

Ţăran înstărit ("chiabur" ) din satul Coroi ,com.Craiva (Arad ) .Participant la revolta ţărănească din iul.'49 .Arestat pe 3 august din ordinul prefectului Petre Belea ; torturat şi împuşcat la postul de jandarmi din comună .Cadavru a stat expus 3 zile la marginea satului .

/Soţia şi fiul -arestaţi pe 12 sept.'49 ; torturaţi  la Securitate( de mr.Terebencea şi cpt.Snelbach )

pentru a da informaţii despre cei fugiţi din sat ; condamnaţi la  10 , respectiv 5 ani închisoare .

 

-Levandovschi ,Nicolae Gh.

Pădurar. N.în 1896, în  oraşul Bălţi,stabilit în judeţul Argeş.Arestat la 9 apr.1951, pentru că, înainte de 1944, denunţase la Siguranţă un grup de comunişti din Orhei.

Condamnat la 3 ani închisoare , a murit în detenţie la Aiud,  pe 31 ian.'54 .

-Liciu ,Marin /Liciu ,Micu /

Ţărani din satul Vâlcele de Sus, com.Vâlcele (Olt ) .Împuşcaţi  de Securitate pe 15 ian.1951,în timpul revoltei ţărăneşti împotriva colectivizării.

-Licoiu ,Ion Z

Din Orbeasca (Teleorman ), n.în 1945. În 1962 , a fost condamnat la 1 an închisoare ( sentinţa nr.14 / 19 ian.1962 ) , pentru că ,în sept.1960 ( avea 15 ani ! ) ,scrisese un manifest în care elogia pe americani şi îndemna consătenii să nu se înscrie în colectivă.

-Lifticaru ,Constantin V.

Fost primar în satul Roşcani, com.Liteni ( Suceava ) , n.în 1905( tată a 6 copii minori)

Arestat la 3 august 1950, împreună cu preotul satului, pentru ascunderea învăţătorului Vasile Cămăruţă.Torturat în anchetă la Securitatea Suceava ; judecat în procedură de urgenţă de Tribunalul Botoşani ; condamnat la 1 an închisoare ; a murit în detenţie, după 3 săptămâni , la 1 sept.'50, din cauza torturilor .

-Lipşa ,Iordache N.D./Victoria -soţie / 6 copii /

Ţăran gospodar de frunte din com.Cuza Vodă ( Iaşi ) ,absolvent al Şcolii de Arte şi Meserii.

Împuşcat de comuniştii (?)  din comună  pe 19 iul.1947.

Soţia cu copiii alungaţi din gospodărie ,iar averea prădată şi împărţită între autorităţile comunei .

-Liţu, Dumitru I.

Din com.Breaza ( Suceava ), n.în 1937.Partizan în "grupul  Ion Rotărescu".

Arestat pe 30 iulie 1954;torturat  în anchetă la Securitatea din Suceava; condamnat la 19 ani muncă silnică . Închis în penitenciarul Gherla ,transferat la muncă forţată în bălţile Dunării .

"Graţiat " pe 16 iunie 1964, cu Decretul 310 .

-Liuba,Filimon [ "Boldan"] / Ion şi Nicolae-fii /

Din Bolvaşniţa (Caraş Severin ) .Arestaţi în februarie -martie 1949 ,pentru găzduirea av.Ion Târziu şi ing.Aurel Vernichescu ( urmăriţi de Securitate ) .Torturaţi la Securitatea din Timişoara ;

condamnaţi la 6 ( tatăl )  ,respectiv 5 şi 4 ani ( fiii ) închisoare,pe care au executat-o la Gherla, Jilava şi lagărul Peninsula. 

-Lixandru ,Iulian O.

Din Drăgoeşti (Olt ), combatant în războiul 1941-'44.

Participant la revolta ţărănească din comună,din 7 iul.1950 , a fost considerat "şef de rebeliune" .

Arestat ;bătut timp de 9 luni în anchetă la penitenciarul Jilava;condamnat la 5 ani închisoare.

Detenţia în lagărul Peninsula (până la închiderea lucrărilor de la Canal ) , apoi la Aiud şi minele de plumb de la Baia Sprie. Eliberat în iulie 1955, a refuzat să se înscrie în colectivă, crescând animale ,pentru supravieţuire.

-Lobil ,Iosif

A făcut parte dintr-un grup de partizani condus de dr.Wuk , în zona Zorleanţu Mare (Caraş Severin ) .După arestarea doctorului, împreună cu Ion Beg , au continuat lupta cu Securitatea .

Au fost prinşi şi arestaţi .Beg a fost executat în 1960, iar Lobi Iosif a dispărut fără urmă.

-Loga ,Iacob

[ LD: un "caz " care , dacă n-ar fi fost o nenorocire pentru bietul om, ar stârni hazul ca în basmele populare :<Bate calul, să priceapă măgarul ! > ]

Din satul Aurel Vlaicu , com.Geoagiu ( Hunedoara ).Arestat pe 7 ian.1959, cu scopul de a speria recalcitranţii la colectivizare  ; torturat în anchetă la Securitate ; eliberat pentru a povesti prin ce a trecut.

-Lotreanu ,

Cioban din Sadu (Sibiu ) .Arestat în 1949 ;torturat în anchete la Securitatea din Sibiu ca să "mărturisească" ce ştie despre partizani .

-Lucaci ,Ion C.

Pădurar în Putna ( Suceava ) Arestat în mai 1950 ,de ofiţeri din Miliţia oraşului Rădăuţi , sub acuzaţia că a avertizat  partizanii Motrescu şi Cenuşă asupra posturilor de pândă instalate pentru prinderea lor.Bătut cu bestialitate în anchetă ( de plt.mj.Dobrotă T. ); obligat să semneze declaraţii scrise de anchetatori, la proces a declarat că a fost forţat la Miliţie să semneze .

Condamnat la 3 luni  închisoare cu suspendare (sentinţa nr.763 / 26 sept.1950 ) , pentru "deţinere de armament "

-Lucan ,Vasile 

Din Ulmu ( Suceava ).Partizan din "grupul Maruseac Petre "  care , înainte şi după 23 august '44, a acţionat împotriva trupelor sovietice ocupante din Bucovina. 

Arestat în 1946 sub acuzaţia de " crimă de asociere în scop de uneltire împotriva ordinii şi intereselor statului" , a murit în timpul procesului instrumentat de Curtea Marţială a Comandamentului 4 Teritorial ( cf.sentinţei nr.1 188 / 21 sept.1946 )

-Luciu ,Petre

Din Ciuperceni ( Teleorman ) Participant la revolta ţărănească din 4 iulie 1950, din Siliştea .

Arestat şi judecat în "lotul înv.Marin Ionescu" .Condamnat la închisoare.

-Luluşa ,Ion

Din Reteviş (Arad ) , n.în 1913.Partizan din "grupul Gligor Cantemir ".

Împuşcat pe 26 oct.1950 de trupele Securităţii , în confruntarea de la Păiuşani , com.Chisindia .

-Lumânare ,Vasile Radu  V./ Vasile -tatăl / Floarea-soţie / 4 copii minori /

Ţărani din  Drăgoeşti (Ialomiţa ),unde a izbucnit o revoltă ţărănească(7 iul.'50 )

/Vasile Radu - în timpul revoltei se afla în Bucureşti ."Ridicat "  de Securitatea din cartierul Vitan ;dus la sediul Securităţii de pe str.Polonă; torturat pentru a-şi declara "motivul arestării ".

Închis la Jilava, unde a aflat ulterior că a fost condamnat la 6 ani închisoare.

"Eliberat " pe 28 oct.1956 , nu a mai găsit nimic acasă (averea şi familia ), urmându-şi tatăl şi soţia la cariera de piatră "Cuza Vodă " (Dobrogea ) 

/Vasile (tatăl ,de 80 de ani ):pedepsit ,în 1950 ,la muncă silnică la cariera de piatră "Cuza Vodă" /Floarea (soţia, cu 4 copii minori ):pedepsită, în 1950 , la muncă silnică la aceeaşi carieră .

-Luminosu ,Gheorghe V.

Din satul Fădimac, com.Balinţ ( Timiş ) , n.în 1914.Arestat la 16 febr.'49, pentru legături cu partizanii din "grupul col.Ion Uţă " ;torturat la Securitatea din Timişoara ; condamnat la 10 ani închisoare ( 25 iunie '49 ) de Tribunalul Militar-Timişoara.

Ridicat şi executat pe 2 aug.'49 , din ordinul lui Nicolski.Ca şi în cazul celorlalţi -executaţi din ordinul lui Nicolski  - înregistrarea decesului ( nr.101 / 14 aug.'57 ) s-a făcut după 8 ani , într-un registru secret de stare civilă de la primăria Timişoara.

-Luncan ,Vasile

Din Ulma ( Suceava ).Partizan în "grupul Maruseac " (care a acţionat împotriva trupelor sovietice în înaintare , pe teritoriul Bucovinei ) .Condamnat pe  21 sept.1946,  pentru " crimă de asociere în scop de uneltire împotriva ordinii