19. INGINERI - ECONOMIŞTI - FINANŢIŞTI - TEHNICIENI

[sinteză Livia Dandara]

[LD: 9 nov.2007: miniştrii Economiei, Industriei etc. etc...  ]

în "epoca-Dej " şi "epoca Ceauşescu " ....în statul comunist, copărtaşi la genocid , apoi la ascunderea crimelor comise. Pe lângă generalităţile vehiculate de 18 ani, foarte rar se vorbeşte de responsabilii direcţi  ai regimului comunist  între  23 aug.'44 - 28 dec.1989 .

Iată-i :

 

1.Guv.Sănătescu I ( 23 aug.-3 nov.'44 )

 

2.Guv.Sănătescu II ( 4 nov.-5 dec.'44 )

3.Guv.Rădescu ( 6 dec.'44-5 mart.'45 )

4.Guv.Petru Groza I ( 6 mart.'45-30 nov.'46 ) 

5.Guv.Petru Groza II ( 1 dec.'46-29 dec.'47 )

6.Guv.Petru Groza III ( 30 dec.'47-14 apr.'48 )

7. Guv.Petru Groza IV ( 15 apr.'48-2 iun.'52 );

8.Guv.Gheorghe Ghorghiu-Dej ( 28 ian' 53-4 oct.55  ) 

9. Guv.Chivu Stoica ( 20 mart'57-20 mart.'61 )  

10.Guv.Ion Gh.Maurer I ( 21 mart.'61-17 mart.'65 )

11.Guv.Ion Gh.Maurer II ( 18 mart.'65-20 aug.'65 )

12.Guv.Ion Gh.Maurer III ( 21 aug.'65-8 dec.'67 )

13.Guv.Ion Gh.Maurer IV ( 9 dec.'67-12 mart.'69 )

14.Guv.Ion Gh.Maurer V ( 13 mart.'69-27 febr.'74 )

15.Guv.Manea Mănescu ( 27 febr.'74 -remaniere ; 18 mart-'75 -28 mart'80 )

16.Guv.Ilie Verdeţ ( 29 mart.'80-20 mai '82 )

17.Guv.Const.Dăscălescu ( 21 mai'82- 28 mart.'85 )

18.Guv.Const.Dăscălescu  ( 29 mart.'85-22 dec.'89  )

REVOLUŢIA din dec.'89

1.Guv.proviz.Petre Roman ( 26 dec.'89-27 iun.'90 ) 

2.Guv.Petre Roman ( 28 iun.'90- 16 oct.'91 )  

3.Guv.Teodor Stolojan ( 1 oct -remaniere ; 16 oct.'91-18 nov.'92 )

4.Guv.Nicolae Văcăroiu  ( 4 nov.'92-remaniere ; 20 nov-'92 - nov.'96  )

5.Guvernul Nic.Văcăraoiu II ( 12 mai-1995- nov ? '96 )

 

CRONOLOGIE- LEGISLAŢIE - REPRESIUNE

1945

GUVERN Petru Groza ( I ) : 6 mart'45- 30 nov.'46

-20 oct.'45: Congresul Asociaţiei Generale a Inginerilor ( AGIR )

 În prezenţa unor membri ai guvernului - Petru Groza, I.Gh.Maurer ( Comunicaţii şi Lucrări Publice ), Gh.Nicolau ( Asistenţă şi Asigurări Sociale ), T.Ionescu ( Mine şi Petrol ), C.Burducea ( Culte )- se discută despre obiectivele şi perspectivele ramurilor de resort.   

1946

-27 mai'46 : Decret-lege - "corpul inginerilor " 

Decret propus de Gheorghiu Dej ( ministr. Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice, preşed. al Consiliului Naţional Economic ) prin care urmau să fie sancţionaţi - admonestare, suspendare de la 1-5 ani , înlăturare definitivă din Colegiu şi interzicerea practicării meseriei :

< cei ce au colaborat sub orice formă pentru realizarea scopurilor hitleriste sau fasciste>  , cei ce < au participat la acţiuni sau au promovat aceste idei > , cei ce < au activat în mişcarea legionară >  sau au avut <atitudini antidemocratice >.  (Scânteia, România liberă, 27 mai '46 ) 

1948

/1948-1968 Noul Cod Penal -art.209

[LD:o dată cu adoptarea noului Cod Penal prevederile  Legii 312-"legea Pătrăşcanu " - privind urmărirea şi pedepsirea vinovaţilor de dezastrul ţării şi de crime de război ( 21 apr.'45 ) sunt introduse în câteva articole din Codul Penal .]

Pentru majoritatea sentinţelor politice se va invoca art.209 din Codul Penal (în vigoare între 1948-1968 ) [ Vezi pe larg la Justiţia Ccomunistă ]

/ 11 iun.'48 .Lege: Naţionalizarea întreprinderilor

Gheorghe Gheorghiu-Dej- preşed. al Consil.Ec. Superior, preşed. al Comisiei de Redresare Economică şi Stabilizare Monetară, coordonator al activităţii Ministerelor economice şi financiare. Ministrul Industriei - Chivu Stoica ; ministru la Finanţe- Vasile Luca ;

[ LD: Lovitura decisivă prin care, economic,au fost naţionalizate 1050 întreprinderi - 90 % din producţia ţării - iar social  s-a lichidat burghezia industrial-  finaciară a României .

Precizăm că naţionalizarea a fost precedată şi urmată de  valuri de arestări , procese, condamnări, deportări, confiscări de avere , cu aspect discreţionar, genocidar ]

[ Vezi tabloul Industriaşi, bancheri,comercianţi - vi ctime  ] 

- În 2 ore de "dezabteri "  ,MAN a votat în unanimitate legea . .

Prin lege,întrepriderile industriale,miniere,bancare,de asigurări şi de transport ,devin <proprietate socialistă de stat > , cu rol dominant  în economia naţională.

- La 29 iunie, se înfiinţează Comisia de Stat a Planificării - preşed. Gheorghe Gheorghiu Dej ; vicepreşed. Simion Zeiger şi Vasile Luca .

/ 10 aug.'48 :Decretul 1993 :arestări de "speculanţi" şi "sabotori "

Decretul nr.1993 ,din 10 aug.'48 , prin care se acorda Direcţiei generale a Poliţiei şi Inspectoratului General de Jandarmi competenţă exclusivă în cercetarea şi urmărirea speţei de "sabotaj" sau "speculă" economică .

1949

/ 21 ian.'49.Ordinul nr.11.816 al DGSP: <Comandamentul Unic >

 [LD Ordin confidenţial transmis de Gh.Pintilie (g-ral lct la Direcţia Generală a Securităţii  Poporului   )către lct.col.K.Ambruş (şeful Securităţii Timişoara )şi mr.Aurel Moiş (şeful Securităţii la Caransebeş ).Conţinutul Planului Operativ urma  a fi prelucrat ulterior de  g-ral Ion Bejenaru (comandantul zonei IV-Timişoara  ) Ordinul a fost transmis  către toate unităţile teritoriale ale Securităţii .Pe baza lui  s-au alcătuit  "Comandamentele Unice" Documentul este o dovadă explicită şi argumentată  a legăturilor întreţesute între structurile de putere ale regimului : Partid -Securitate - Justiţie -Armată. 

 [ Vezi la tabloul Genocidul comunist- cronologie, context, etape ]

< Direcţiunea generală a securităţii poporului.

Cabinet.Nr.11.816/21 ian.1949.[...]

< Vă facem cunoscut că începând cu ziua de 22 ian.1949, se formează în oraşul Caransebeş un Comandament Unic. În faţa acestui Comandament Unic ,se pun o serie de sarcini ,pe care D-ta Tov.Ambruş le cunoşti de când s-a discutat la Bucureşti, sarcini ce revin atât trupelor Jandarmeriei MAI cât şi organelor de securitate.>[...]

Tovarăşul General Bejenaru ,Comandantul zonei, va aduce un plan de acţiune ,pe care va trebui să-l prelucraţi împreună.>[.....]

    <Comandamentul Unic este organul care conduce întreaga operaţiune de pe teritoriul fixat

Nici o operaţiune nu va putea fi luată , atât de organele de securitate cât şi de celelalte organe, fără să ştie una de cealaltă, atât în ce priveşte operaţiunile pentru prinderea bandelor teroriste, cât şi celor de evacuare a chiaburilor , a deblocaţilor ,a elementelor suspecte etc.>

    < În ceea ce priveşte evacuarea elementelor amintite mai sus, se vor întocmi dinainte liste de cei propuşi pentru evacuare ,pe care o veţi consulta de comun acord, mai ales în această problemă, cu secretariatul judeţenei PMR, care vă va putea da un ajutor preţios.>

   <În ceea ce priveşte colaborarea dintre organele componente ale Comandamentului Unic, aceasta trebuie să fie cât mai strânsă, o înţelegere cât mai deplină , pentru ca nu cumva să se execute operaţiuni grăbite, care să dea greş sau să producă în sânul populaţiei agitaţii contra organelor ce execută aceste operaţiuni ,datorită acestor lipsuri.>[.....]

     < Pentru aceasta trebuie să aveţi grijă de a ţine legătura permanentă cât mai strânsă cu secretarul judeţean PMR ,în aceste probleme şi mai ales în problema de evacuare ,amintită mai sus.Partidul vă poate ajuta deopotrivă atât pe voi cât şi pe celelalte organe.>

<De felul cum vă veţi îndeplini sarcinile trasate depinde rezultatul operaţiunilor ,iar reuşita lor nu va avea decât să ridice prestigiul Securităţii ,bastionul înaintat ,apărătorul libertăţilor clasei muncitoare din RPR, care luptă pentru făurirea cu un ceas mai devreme a societăţii socialiste.>   General Locotenent de securitate, Pintilie Gh.>

1950

/Ian.50 .HCM / MAI - Decret342 / Ordine / Ordonanţe  : pedepsele administrative 

[LD: Pe baza acestei Hotărâri de Guvern, , Ministerul de Interne a emis Decretul şi mai multe Ordonanţe  ( cu o procedură  copiată după  un "model" NKVD ) pe baza cărora urmau să fie  arestaţi cei ce <primejduiesc sau încearcă să primejduiască regimul de democraţie populară şi construirea socialismului sau care defăimează puterea de stat şi organele sale, dacă faptele lor nu constituie infracţiuni >

Cei presupuşi <duşman> " ce nu intrau sub incidenţa infracţiunilor  prevăzute în Codul Penal şi nu puteau fi judecaţi şi condamnaţi  ,din lipsă de probe, să fie arestaţi  pe baza acestui HCM.

:Extrăgându-şi legitimitatea  din HCM-ul din 3 ianuarie, Decretul şi Ordinele următoare au stat la baza sutelor de mii de "reţineri administrative " ,oameni închişi  fără mandat şi fără proces,pe baza "listelor negre " întocmite de organele puterii .

- Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin din aprilie 1952 .

- Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi pentru că au avut condamnări "uşoare" , a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,cel eliberat  urma să facă a doua condamnare , ca pedeapsă administrativă )

[Vezi tablourile ,pe categorii de victime ]

 Soarta a zeci de mii de oameni s-a hotărât pe linie administrativ-birocratică .

Direcţia Canalului  Dunăre-Marea Neagră  cerea Direcţiei de Anchete a Securităţii,  un anumit număr de braţe de muncă (necesarul zilnic ar fi fost de 40- 60.000 de salahori ).

Direcţia  de Anchete o defalca numeric  şi o dirija organelor regionale  ca pe o "normă de arestaţi " Subordonaţii  întocmeau  şi transmiteau liste  cu "contrarevoluţionari " [ CR ],  reacţionari", "paraziţi " , "duşmanii poporului " . O Comisie de  7 generali şi colonei aproba lista, fixând durata pedepsei ( între 12- 60 de luni  ) .Apoi se proceda la arestări.  Dacă acţiunea depăşea necesarul la Canal, arestaţii  erau trimişi pe alte şantiere , munci agricole, mine ş.a

HCM-ul ,Decretul şi Ordinele următoare au stat la baza sutelor de mii de "reţineri administrative " ,oameni închişi  fără mandat şi fără proces,pe baza "listelor negre " întocmite de organele Securităţii .

- Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin în  aprilie 1952 .

- Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi pentru că au avut condamnări "uşoare" , a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,cel eliberat  urma să facă a doua condamnare , ca pedeapsă administrativă.

1954

/ Febr.'54.Decretul 62 / Art.193 Cod Penal / :activitatea contra clasei muncitoare

 [ LD:Pe baza acestui articol din Codul Penal ,au fost judecaţi şi condamnaţi în anii 1955-'56 foştii angajaţi ai Poliţiei  Siguranţei şi Serviciului Secret de Informaţii , arestaţii din anii 1948-'50 ] Decretul a avut un caracter secret , nefigurând nici într-o ediţie a Codului Penal ,instituind o normă de drept penal cu caracter retroactiv.

Art.193 (indice 1 ),avea următorul conţinut :<Activitatea intensă contra clasei muncitoare sau a mişcării revoluţionare desfăşurată într-un post de răspundere în aparatul de stat sau într-un serviciu secrete ,pe timpul regimului burghezo-moşieresc ,se pedepseşte cu detenţie grea pe viaţă şi confiscarea totală a averii .

Dacă fapta prevăzută în aliniatul precedent a fost săvârşită într-un alt post decât unul de conducere , pedeapsa va fi detenţiune grea de la 5 la 25 ani şi confiscarea totală ori parţială a averii .>

/ 30 iunie'55 :Decretul 421 :primele graţieri

Prezidiul MAN a emis Decretul nr 421 prin care au fost graţiaţi cei cu condamnări până la 10 ani , în baza Legilor nr.312 / '45,nr.291/'47şi a Decretului nr.207/'48 .

A prevăzut graţierea celor cu pedepse mai mari de 10 ani , dacă au participat la războiul antihitlerist .Nu beneficiau de graţiere,însă , membrii guvernelor "fasciste" , din perioada sept'40 -23 august'44.

[LD:După moartea lui Stalin ( 1953 ) şi  condamnarea stalinismului în URSS, manifestările antistaliniste nu mai erau considerate "crime împotriva umanităţii "şi cei ce fuseseră condamnaţi pentru atari manifestări , au fost "graţiaţi " ]

1956

[[¤23 oct.-4 nov.'56 Revoluţia anticomunistă din Ungaria

Înăbuşită sângeros de către Armata Roşie .

Instalarea regimului  Ianos Kadar

/ Nov.'56.Arestari: partidul Frontul Naţional Republican

În aceeaşi perioadă, sunt arestaţi şi condamnaţi  sever , membrii partidului Frontul Naţional Republican, organizaţie anticomunistă condusă de ing. Mihai Grama. 

1964

/Febr,- 3 apr.-24 iul - august ' 64:Valuri de graţieri

[LD: . Probabil au fost mai multe decrete .La unii găsesc Decretul 173 din 3 apr.'64 ; la alţii  Decretul 410 din 16 iun'64 ; la alţii Decretul 310 din 16 iun.'64 (pentru condamnările date de Tribunalului Militar pentru Unităţile MAI  ) La majoritatea foştilor deţinuţi ,este indicat  Decretul 411 din 24 iul.'64 , căruia i se spun simplu "Decretul 411 / 1964 " [ Vezi la tabloul Genocidul comunist - context, etape ]

- Romulus Rusan vorbeşte despre cca 17.000 de graţieri acordate deţinuţilor politici din lagăre, închisori şi domicilii forţate , în perioada februarie- august '64.

El subliniază faptul că , toţi cei eliberaţi  au rămas cu cazier penal şi au continuat să fie ţinuţi sub supraveghere de Securitate şi Miliţie.( Cf. România în timpul războiului rece  )

1968

/ 3 apr. '68.HotărâreC.Ex.PCR : Comitete de direcţie în întreprinderile economice de stat 

 [ LD: Rog să fiu iertată pentru insistenţa cu care încerc să  explic mecanismul puterii în dictatura ceauşistă. Asumându-şi cele două funcţii - de partid ( PCR ) şi de stat (Consiliul de Stat)  - Ceauşescu "inovează" - sau "implementează " - noi reguli pentru funcţionarea  originalei "democraţii socialiste ", schimbând  pur şi simplu "puterile în stat " :Partidul şi Consiliul de Stat  hotărăsc;Marea Adunare Naţională  şi Guvernul execută. ]

-"Comitetele  de direcţie" au devenit  "pilonii de putere", "cureaua de transmisie " alcătuind " nomenclatura tehnico-administrativă" a partidului .

/ 19 - 21 iun.'68 : noul Cod Penal

-Pe 19 iunie, proiectul este adoptat de Plenara CC al PCR

-Pe 21 iunie, MAN l-a votat  .

1980

/14 oct.'80.Consiliul de Stat: Decret privind asistenţa bolnavilor psihici "periculoşi"

[ LD: Nu mai curg Decretele de arestări şi condamnări pentru diversele culpe politice.

Doar În România se produsese " graţierea " delictelor politice ! Decretele cu pseudo- diagnostice  medicale, au fost  noua "găselniţă"( să-mi fie iertată această expresie de jargon  )  utilizată de "organe" împotriva adversarilor regimului

/ 29 dec.'80.DSS,Plan de măsuri : control informativ al foştilor condamnaţi politic. 

Departamentul Securităţii Statului ( condus de.Postelnicu ) a elaborat  acest plan de măsuri

indicând  explicit  obiectivul urmărit .Planul prevedea <controlul informativ complet asupra tuturor foştilor condamnaţi pentru infracţiuni contra securităţii statului, aflaţi în ţară şi străinătate. >  ( Cf. Romuluus Rusan, op. cit ) 

[ LD: Planul acesta de măsuri dezvăluie  câteva  realităţi opresive  din timpul regimului ceauşist pe vremea căruia  căruia - afirmă unii - n-ar mai fi fost "genocid"  :

  a)  Pesudo-libertatea declarată prin "graţierile" din '64 şi "eliberarările " supravieţuitorilor ;

b ) Hărţuirea celor care, după anii grei de puşcărie - cu proprietăţile confiscate, cu familiile persecutate, cu carierele distruse , stigmatizaţi şi bolnavi-au continuat să fie urmăriţi, interceptaţi, interogaţi, plimbaţi pe la Securitate .

c) Justificarea organigramei umflate de  "lucrători" de la  DSS , inclusiv a celor de la DIE ;

d)Pescuirea de "informatori" ,de  "turnători " ( din rândul familiei, colegilor, vecinilor şi al foştilor "colegi" de închisoare) care să-i urmărească .

e)  Dovada unei  degradări morale de proporţii ,reprodusă  în Rapoartele făcute  ( transformată în  tona de documente predate de SRI,  la CNSAS ) 

1982

/ Apr.'82.Nicolae Ceauşescu : regim de austeritate , pentru plata datoriei externe

:[ LD: În conjuncturi geo-politice schimbătoare, voluntarist şi dictatorial a  apelat la aceste împrumuturi exorbitante,pentru realizarea  ambiţiilor  sale "faraonice" .

Voluntarist şi  dictatorial a hotărât  să grăbească achitarea lor .

Pentru a reuşi acest lucru, a impus  românilor un regim de strictă austeritate , pe care l-a denumit  <raţionalizare >  dar care , în realitate, a  luat aspecte de insecuritate , deseori genocidare.Statistici pentru a dovedi această realitate , nu avem.

Avem în schimb amintirea acelor cazne şi coşmaruri, produse de "raţionalizare" :    

reducerea produselor alimentare din comerţ  - pâinea, laptele, carnea , ouăle, ş.a. - până la stadiul de înfometare , atât în oraşe ,    cât şi în mediul rural  ( c.a.p-iştii  , sărăciţi şi siliţi să fure ) ; reducerea  agentului termic ,până la îngheţarea caloriferelor ( acasă , la serviciu , în spitale, în creşe, în şcoli,în căminele studenţeşti , în instituţiile publice, în sălile de spectacol  ) ; reducerea energiei electrice , până la oprirea sursei  ( cf. unor programe speciale ) ; reducerea  mijloacelor de transport în comun - trenuri, autobuze, tramvaie- deplasarea  între localităţi , dar şi în oraşe , devenind o mare problemă  ;

 reducerea programelor TV - până la ridicolul celor 2 ore de transmisiune  ; ş.a., ş.a.

Rezultatul acestor măsuri ? : radicalizarea nemulţumirii populare .  ]

[ Vezi la Bibliografie :  Memorii şi Jurnale  ]

¤Guvern  Constantin  Dăscălescu  ( -I -)  ( 21 mai.'82- 28 mart.'85  )

- George Homoştean - Interne  ; Gheorghe Chivulescu - Justiţie ;

Tudor Postelnicu - şeful Departamentului Securităţii Statului 

Maxim Bergheanu - Muncă ;

-Peste 20 de miniştri  la ministere economice şi industriale  : Ion Păţan şi Richard Winter  ( Aprovizionare tehnico-materială )  ; Naculai Agachi ( Industrie Metalurgică ) , Ioan Avram ( Industria Construcţiei de Maşini ) , Alexandru Necula  ( Industria de Maşini Unelte şi Electronică ) ,Gh.Caranfil ( Industria Chimică ) Trandafir Cocârlă ( Energia Electrică ) , Ion Lăzărescu ( Industria Minelor ) , Gh.Vlad ( Industria Petrolului ) , Ioan Folea ( Geologiei ),Ion Iliescu ( Consiliul Naţional al Apelor ) ;Dumitru Popa (Construcţii Industriale )Vasile Bulucea ( Transportruri şi Telecomunicaţii ) , Ioan Florea ( Economie Forestieră şi Materiale de Construcţii ) , Lina Ciobanu ( Industrie Uşoară ) , ş.a, ş.a 

/ 5 iul.'82.Demolarea Bucureştiului :  "Centrul Civic " , "Casa Poporului " ....

 [ LD: În vederea construirii "Centrului Civic" , a "Casei Poporului " ,a bulevardului "Victoria Socialismului " , încep marile demolări ale "micului Paris "  : străzi , monumente istorice , şcoli, magazine , pieţe ,mahalaua , case , biserici  , linii de tramvaie, colinele  de pe cheiul  Dâmboviţei , cad sub asaltul buldozerelor, la simpla  arătare cu degetul a "tovarăşului " , care vizitează zilnic şantierele, urmat de o cohortă de activişti, arhitecţi. ingineri, constructori ..

/ 14 iul.'82.< Programul de alimentaţie ştiinţifică a populaţiei  >

[LD: o altă mostră de ipocrizie şi  manipulare  grosolană  .Cu o pretinsă grijă pentru  sănătatea  populaţiei - susţinută  cu "argumente ştiinţifice medicale " , o drastică raţionalizare a alimentelor de bază (  trimise masiv la export ,  pentru "palata datoriei externe" ).         

/Primăvara '83 : reprimarea oricărui protest

[LD: datorăm valoroasei arhive orale iniţiate de Academia Civică , aceste  secvenţe de curaj individual .Presupunem că au existat multe alte cazuri de acest gen în România, păstrate la "strict secret " - la Miliţie sau la Securitate .

(cf.Romulus Rusan, op. cit ) 

- Bucureşti. Ing.Radu Filipescu-  condamnat  pentru răspândire de manifeste 

Tânărul inginer reuşeşte să răspândească manifeste anti-regim. Este arestat ( 7 mai ) , anchetat , judecat şi condamnat ( 12 sept ) , la 10 ani închisoare .

Va fi eliberat în apr.'87 , în urma protestelor asociaţiei "Amnesty International " şi a postului de radio " Europa  Liberă " .

/ 12 nov.'83.MAN.Lege : oamenii muncii - "acţionari " în întreprinderile de stat      

[ LD: În  goana după noi surse de finanţare a proiectelor industrialiste sau de sistematizare a localităţilor ,  în seria măsurilor  de austeritate  şi  abuzuri asupra populaţiei , a fost şi această lege prin care "oamenii muncii " din unităţile economice de stat  au fost obligaţi să contribuie cu <părţi sociale >  la constituirea unui aşa-zis< fond de dezvoltare economică. >

/ Dec.'83.Condamnări la moarte pentru <subminarea economiei de stat >

[ LD : În acea perioadă , circulau tot soiul de poveşti despre prinderea şi pedepsirea "speculanţilor" din  diverse oraşe,răspândindu-se ideea că ei ar fi fost vinovaţi pentru penuria de alimente. Nu ştim de o lege nouă privind condamnarea la moarte ( scoasă la un moment dat din Codul Penal ), probabil a fost reactualizată. Cât despre decretele care s-au emis privind infracţiunea de <sabotarea economiei naţionale >, ele au fost numeroase .

Dacă pe baza lor s-au făcut arestări , procese şi condamnări , Justiţia de astăzi ar trebui să ne vorbească de ele.  ]

Un Tribunal militar ar fi condamnat la moarte -  sub acuzaţia  de "subminare a economiei na'ionale " , un "grup  de infractori " dintr-o fabrică de industrializare a cărnii din Târgovişte, care ar fi sustras cantităţi mari de carne .

/ 13 ian.'85.CPEx: Programul energetic : România în frig şi întuneric 

[ LD: fără exagerare : este iarna când în case, şcoli, birouri ,spitale ,la teatru sau în biserici oamenii au fost siliţi să stea îmbrăcaţi în paltoane, cu căciuli în cap, cu mănuşi  şi pâslari   , iar, la respiraţie, le ieşeau aburii din gură.Iar la citit, au fost la mare căutare  lămpile cu gaz şi lumânările .Cum au supravieţuit bătrânii, copiii şi bolnavii ?Statisticile sunt mute.  ] 

Programul pretins de <asigurarea producţiei de energie şi folosirea ei raţională >, a prevăzut măsuri drastice şi obligatorii pentru economisirea energiei electrice .

Printre altele , programul a pretins:  reducerea iluminatului public cu 50 % ( străzi şi oraşe în întuneric ) ; interzicerea aparaturii electrice pentru încălzire sau gătit  ( în birouri şi apartamente fără căldură şi fără gaz )  ;  eşalonarea consumului pe 3 schimburi ; dumineca  lucrătoare ; închiderea localurilor publice la ora 21 ( cu modificarea orelor de spectacol şi la restaurant ) ; interzicerea firmelor luminoase ( pentru că reclame nu prea existau )  

 ¤ Guvern Constantin Dăscălescu (-II -)  ,  29 mart.1985-22 dec.'89 .  

[LD: Ultimul guvern al regimului Nicolae Ceauşescu , format din peste 60 de miniştri ,vice-miniştri,  subsecretari de stat ,preşedinţi de comisii şi comitete .

Deasupra acestor " executanţi " - pe care Nicolae Ceauşescu îi rotea când şi cum vrea - trebuie avută în vedere piramida nomenclaturii  PCR  : centrală, judeţeană , municipală,  comunală .Cei ce-am trăit atunci , nu putem uita "secretarul  BOB " omnipotent în instituţii, întreprinderi economice ,CAP, şcoli , academii, universităţi  ş.a ş.a .

Subordonând discreţionar  celorlalte "puteri  - legislativă şi   juridică - şi instituţiile publice

 - administrative ,economice,  financiare,militare, culturale  ş.a . ş.a. se poate evalua  imensul mecanism birocratic pe care s-a sprijinit regimul totalitar  comunist.

[ Vezi tabloul Cronologia genocidului -context, legislaţie, etape ]

-4 preşed. şi vice la Consiliul Naţional ptru Ştiinţă şi Tehnologie : Ioan Ursu, Mihail Florescu , Emilian Dobrescu ; Cornel Mihulecea (Comitetul de Stat pentru Energia Nucleară ),      

-16  miniştri, subscret.de Stat la ministerele industriale şi economice  :

V.Bulucea( Transporturi  şi Telecomunicaţii ),Dumitru Bejan ( Aprovizionarea Tehnico- Materială şi Controlul Gospodăririi Fondurilor Fixe ), Ion C.Petre (Construcţii Industriale ) ;

Alex.Necula, Mihai Moraru , Ion Licu  ( Industria Construcţiilor  de Maşini  ) ; 

Nicolae Buşui ( Energie Electrică ) ,Gheorghe Dinu, Adrian Stoica   ( Industrie Chimică ), Marin Ştefanache  ( Industria Minieră ), Ilie Câşu  (Industria Petrolieră ) , I.Folea ( Geologie ) Richardt Winter ( Industrializarea Lemnului şi Materialelor de Construcţii ), Ion Păţan ( Industrie Uşoară ). 

/ 1985. Numiri , remanieri, destituiri ministeriale

[LD:Se produceau la puţină vreme, după formarea guvernului .Se petreceau  fără explicaţii publice , lăsând pe seama zvonurilor şi bârfelor "înălţarea" sau "scăderea" cotei de încredere  a "tovarăşului" ( sau a "tovarăşei " ) în respectivii demnitari. ]

-28 iul.' :Mihai Moraru ( Utilaj greu ) , Marin Nedelcu -  Construcţii de Maşini ( în locul lui Ion Licu )  , Alexandru Necula (Industria Electrotehnică )

-17 oct.':Ion Licu -  Energie Electrică ( în locul lui Nicolae Buşui )

-18 oct. :Ilie Verdeţ - ministerul Minelor ( în locul lui Marin Ştefanache )

- 16 dec.:Marin Enache -Industria Metalurgică ( în locul lui Neculai Agachi ):

/ Nov.'86.Grevă muncitorească  la Cluj şi Turda

[ LD: În epocă, mass-media nu relata asemenea evenimente .Nu cunoaştem cum s-a rezolvat acest conflict de muncă ] 

Muncitorii de la Uzina de Maşini Grele ( Cluj ) şi de la Fabrica de sticlă (Turda ),

li se redusese raţia de pâine ( 300 gr. / zi) şi  salarul (cu 40 % ) pentru că nu se îndeplinise "planul de producţie" .Din această cauză, au intrat în grevă.

/ 1986. Numiri , remanieri, destituiri ministeriale

- Ioan Avram- ministru la Energie Electrică ( în locul lui Ion Licu )

- Alexandrina Găinuşă -ministru Industriei Uşoare ( în locul lui Ion Păţan- bolnav )

-Ion Folea- ministru Minelor , Petrolului şi Geologiei ( reunificate ) 

1987

/ 7febr,11 nov.'87.Decrete  : raţionalizarea consumului de gaze naturale şi energie electrică

[ LD: Decretul este dat tot iarna şi declanşează îndesirea controalelor, oprirea gazelor şi întreruperea curentului electric ,la ore imprevizibile ,din zi şi din noapte. Pe lângă disconfortul zilnic, măsurile au afectat şi folosirea aparaturii  casnice (congelator,  frigider, calorifer, televizor ş.a ), determinând  o stare de esiguranţă  şi revoltă ]    

-Decretul, emis de Consiliul de Stat , prevedea noi restricţii pentru consumul de gaze naturale  şi energie, în gospodării şi instituţii.

Încălcarea  "cotelor admise " era pedepsită cu amenzi usturătoare.

- După 9 luni ( 11 nov. )Consiliul de Stat  emitea un nou Decret , cu norme mult mai drastice

pentru aşa-zisa "raţionalizare" ,declanşând nemulţumirea şi  furia  întregii populaţii, afectată,  într-un fel sau altul, de aceste măsuri.

/ 1 nov.'87.Inginerul dizident  Radu Filipescu în confruntare cu Securitatea

Eliberat din închisoare în apr.'87 (în urma protestelor asociaţiei "Amnesty International " şi a postului de radio " Europa  Liberă " ), ing.Radu Filipescu difuzează în Bucureşti noi manifeste antiregim, îndemnând românii să -şi rostească drepturile, prin  organizarea unui referendum

- Pe 12 decembrie, este rearestat, anchetat şi bătut - la Securitate .

Eliberat , după 10 zile, din cauza protestelor din străinătate.

/ 15 nov.'87.Uzinele "Steagul Roşu"  -Braşov - mişcări de protest

Muncitorii nemulţumiţi  demonstrează în faţa Comitetului Judeţean de Parid.

Iniţiatorii demonstraţiei sunt arestaţi şi "expulzaţi" din Braşov.

[ Vezi tabloul Muncitorii - victime ]  

/ 1987. Numiri , remanieri, rotiri ,destituiri ministeriale

[ LD: din guvernul  II Dăscălescu ( instalat pe 29 mart.'85 ), nu mai rămăsese aproape nimeni pe post.Miniştri erau , pur şi simplu , mutaţi de la un minister la altul, în funcţie de dorinţele cuplului Ceauşescu .Semnificativ este faptul că, nu s-a semnalat opoziţia sau demisia  unui ministru, faţă de măsurile impuse de cei doi . ] 

- 3 febr. Lina Ciobanu - Industrie Uşoară ( în locul Alexandrinei Găinuşă )

- mai-sept..Şerban Teodorescu - Construcţii de maşini ( în locul lui Marin Nedelcu );

 Gheorrghe Dinu-Industrie de Utilaj Greu ( în locul lui Mihai Moraru ) ;

Gheorghe Constantinescu - Industrializarea Lemnului şi Materialelor de ( în locul lui Gh.Dinu şi Adrian Stoica ) ; construcţii ( în locul lui Richard Winter- bolnav ) ; Ion M.Nicolae - Industrie Chimică şi Petrolieră ; Marin Ştefanache - Industrie Minieră ; Nicolae Amza - Industria Petrolului ( în locul lui Ioan Folea, la amândouă ) ;Ion Folea- la Geologie ( separat de Mine  );

- 3 oct.Tudor Postelnicu -ministru de Interne ( în locul lui Homoştean )

Iulian Vlad -ministru secretar de Stat la Interne, şef la Departamentul Securităţii Statului 

Maria Bobu -ministru Justiţiei ( în locul lui Gh.Chivulescu  )

1988

/ 1988. Numiri , remanieri, rotiri ,destituiri ministeriale

[ LD: unii sunt miniştri doar câteva luni, după care sunt înlocuiţi ; alţii , "eliberaţi din funcţie" , stau pe tuşă câteva luni  şi sunt aduşi înapoi, sau avansaţi ; alţii trec în funcţii la partid sau  la marile instituţii de stat . Indiferent de "plimbarea " lor de colo- colo, cât sunt pe funcţie , îndeplinescu întocmai "linia partidului " ( adică a lui Nicolae Ceauşescu ) ] 

-ian.-iun.88 :

Radu Paul Păunescu - Industria de Utilaj Greu ( în locul lui Gheorghe Dinu ), apoi  al Industriei Construcţiilor de Maşini ( în locul lui Şerban Teodorescu )

- nov-dec.'88 :

Alexnadru Roşu - Industriia Construcţiei de Maşini ( în locul lui Paul Păunescu )

Irimie Catargiu - ministru Minelor ( în locul lui Marin Ştefanache )

1989

/ 2 mart.'89.Tânăr, tehnician, schior, Liviu Babeş : protest eroic- sacrificial

Aprinzându-şi hainele ca o torţă vie,  fluturând afişe  cu lozinci anticomuniste , îşi dă drumul pe o pârtie de schi din Poiana Braşov. Moare .

 

¤ VICTIME

[ LD: din cele peste 2 milioane de victime, am extras [ de fiecare dată , cu strângere de inimă pentru cei nepomeniţi] cazurile care  să îngăduie percepţia  corectă a substratului ideologic şi politic al genocidului  comunist, a mecanismelor terorii  , a metodelor experimentate , ş.a. ]

Dicţionarele lui Cicerone Ioniţoiu (format carte - editura "Maşina de scris " ; format electronic la www.procesulcomunismului.com ) ; Lucia Hossu -Longin ,Memorialul Durerii ; Documente , Memorialistică , Istoriografie ,Biografii , Procese, Cazuri , ( vezi la Bibliografie ) ;Documentare, Interviuri ,Dezbateri Radio ,TV ; Presă , s-au aşezat pe rafturile unei veritabile  BIBLIOTECI dedicate acestei monstruoase crime colective prin care a trecut poporul român.Ca orice bibliotecă, ea va fi îmbogăţită pe măsură ce arhivele - încă ferecate - se vor deschide.]

A.

-Alimănişteanu Dumitru / [Vidrighin ] -soţia /

Inginer de mine,licenţiat al Şcolii Naţionale de mine, Paris N.1893.

Deputat PNL între 1933-1937, raportor al bugetelor generale pentru anii 1935,'36,'37..

Subsecretar de Stat la ministerul de Finanţe.

Arestat pe 5/6 mai 1950 ,condamnat la 5 ani ,ispăşiţi la închisoarea Sighet.

Rearestat în 1959 şi condamnat la 25 ani închisoare , ispăşiţi la închisorile din Ocnele Mari şi Botoşani.Eliberat în 1964,cu Decretul 411 .

-Andone

Inginer petrolist. Arestat şi condamnat în "lotul petroliştilor " în 1948-'49 , în legătură cu mişcarea de rezistenţă condusă de Pop-Bujoi . 

-Apostolescu ,Gheorghe

Economist la IAR -Braşov.Arestat în 1948 , chinuit în ancehetele Securităţii din Braşov , condamnat în 1949, trimis în lagărul de muncă forţată de la Capu Midia .

-Atanasiu .

Inginer , fost dir.în  Ministerului Construcţiilor , care s-a ocupat de Fabrica de piese de schimb din Râşnov.Condamnat în 1950 , a trecut prin închisorile din Jilava , Aiud şi Lugoj.

B.

-Bazon, Dumitru

Ing.zootehnist în satul Suhuleţ ,com.Tansa r.Negreşti, reg.Iaşi .Condamnat la 6 ani închisoare corecţională  (Sentinţa nr.354 / 30 iul.'58 ) de Tribunalul Militar M.U.-Iaşi , pentru "uneltire contra ordinei sociale" ( cf.art.58,59,129, 209,  C.P. ). În motivarea sentinţei se arăta că ,în noaptea de 8/9 iunie 1958, cu ocazia unei nunţi a unui membru colectivist ce a avut loc la Căminul Cultural  <s-a manifestat în mod duşmănos împotriva regimului democrat din ţara noastră, precum şi împotriva primului secretar al PMR .Astfel când a dat darul de nuntă a comandat muzicii să-i cânte cântecul interzis "Deşteaptă-te române" ,lucru pe care muzica l-a executat. [...] a rupt de pe perete tabloul lui Karl Marx [...] tabloul primului secretar al PMR şi pe care l-a călcat în picioare dansând şi exprimându-se prin diferite afirmaţii injurioase la adresa acestuia.>

-Bădărău , Alexandru

Ing. geolog , originar din Iaşi, cu domiciliu în Bucureşti . Arestat în 1948, implicat în procesul "lotului Pop-Bujoi."Închis la Jilava şi Aiud.

-Bădulescu, Victor

Avocat şi prof.univ.la catedra Finanţe şi Economie Politică , la Facultatea de Drept din Bucureşti. Membru corespondent al Academiei Române ( mai, 1945 )

Diplomat al Înaltei Şcoli de Studii ( secţia financiară ), licenţă în Drept (1914 ), doctorat în Ştiinţe Economice şi Politice , la Paris( 1922 ). N.în 1892,la Găeşti (Dâmboviţa ).

   Membru al PNL  din 1922,a activat  în Comisia de legislaţie fiscală ( 1922-'25 );expert financiar al României la Liga Naţiunilor ( 1925 ) ;membru al Delegaţiei române la Londra ,pentru despăgubirile de război ( 1926 ) ;secretar general al Ministerului de Finanţe ( 1927-'28 ) ;membru permanent în Consiliul Economic al Micii Înţelegeri şi a Înţelegerii Balcanice ;

Subsecretar de stat la Ministerul de Finanţe ( 1935 )şi la Ministerul de Externe în guvernarea PNL Tătărăscu ( 1936-dec.1937 ); membru al Delegaţiei române la Conferinţa de Pace de la Paris ( 1946 ), colaborator al lui Tătărăscu, până la cădere.

 Înlăturat de la catedră , arestat pe 6 mai 1950  (pe baza Decretului nr 6 / 14 ian.1950 ) în "lotul demnitarilor" , încarcerat la Sighet , în celula 74,unde a murit în iarna '53 /'54.

-Băltănoiu , Aurel I.

Inginer de mine şi metalurgie , la Soc.Petroşani ( 1925-1938 ) , apoi ( la solicitarea lui Ion Gigurtu ) , la Societatea Brad ( 1939-1948 ? )

Arestat în 1949 , judecat în 1950 de Tribunalul Militar Bucureşti , condamnat la 15 ani muncă silnică şi confiscarea averii. Întemniţat la Jilava, Aiud, Gherla şi Minele de plumb -Cavnic .

Eliberat în 1955.

-Balş ,Alexandru,Gh. / Dan / Dina / Ionel /Maria /

Dir.al Societăţii Lupeni .Ing din Bucureşti , n.în 1898 .Arestat în 1948 (împreună cu mama, fratele ,soţia şi copilul ).Judecat în procesul "lotului paramilitar " (Bujoi, Măcelariu, Pop) condamnat la muncă silnică pe viaţă, cu confiscarea averii , pentru <trădare>  şi intenţie de <răsturnare a regimului >  A ispăşit pedeapsa la Jilava, Aiud,Minele de plumb şi Piteşti.

A murit în 1958,la 10 ani după întemniţare ,la Piteşti .

-Bejan , Petre

N.în 1896, la Ploeşti .Inginer, licenţiat al Şcolii Naţionale de Poduri şi Şosele ( 1920 ). Şef de lucrări la soc."Columbia" ;dir.la soc."Forage Le Moine" ; preşed.al consil de administr.al "Creditului Carbonifer ", ş.a

Membru al PNL ,deputat (1933-1937 ) Subsecretar de Stat la Apărare Naţională , apoi la Armament, apoi la preşed.Consil. de Min., în guvernul Tătărăscu ( 1934-'37 ) . După 23 aug.'44 ,l-a urmat  pe Gh.Tătărăscu  în crearea unui PNL-dizident( dec.'44 ), fiind desemnat ministru la Industrie şi Comerţ , în guv.Petru Groza (6 mart'45-29 nov.'46 ).

Ales deputat în alegerile din 19 nov.'46 . După debarcarea lui Tătărăscu din viaţa politică , a devenit  preşed. al fostului PNL-dizident, candidând şi fiind ales deputat în MAN ( mart. 1948.) Cu aceasta, cariera lui de "tovarăş de drum" al  comuniştilor  a luat  sfârşit .

Arestat în noaptea de 5 / 6 mai 1950 în "lotul demnitarilor"  ( cf etc etc .) a fost întemniţat la Sighet .Apoi, împreună cu foştii miniştri de după 1918 care mai erau în viaţă ,a fost transferat la o  unitate de muncă ( în virtutea art.3 din Decretul nr 6 / 14 I, 1950.)

Eliberat în 1955, i s-a  impus domiciliu obligator la Măzăreni .

-Bobos,

[LD:metode "noi" folosite în regimul Ceauşescu .Nu mai sunt "deţinuţi politici" .Sunt "infractori de drept comun" sau... "bolnavi psihopaţi " Cine a mai ştiut de ei ? Ce s-a făcut , după 1989, pentru ei? Ce au devenit securiştii din Arad ?Cine sunt procurorii care i-au acuzat ?Dar judecătorii ce au dat sentinţe ?  Dar medicii de la Bălăceanca , de ce tac ? ]

Inginer din Ineu ( Arad ).Împreună cu un grup de prieteni,a înfiinţat în 1986 , sindicatul independent "Unitatea Poporului " .Arestat pe 3 oct.1986,chinuit de Securitatea din Arad, internat la spitalul de psihiatrie de la Bălăceanca.

-Bontilă ,Gheorghe

Inginer, prof.univ.în Bucureşti , n.în 1904 la Ploeşti .În conducerea grupului de rezistenţă anticomunist "Pop-Bujoi " .A sprijinit grupul condus de Diamandi Ionescu , care acţiona pe Valea Iarei .Arestat în 1948, condamnat la muncă silnică pe viaţă ( sentinţa din 1 .XI.1948 ) .

A trecut prin închisorile din MAI, Jilava şi Aiud.

-Brancovici ,Emil Mihai

N.la 1865 -Mehadia .Studii comerciale( Bucureşti ) şi Conservatorul de Arte şi Meserii -secţia Chimie industrială - Paris şi Nancy(1892 ),cu diplomă de inginer chimist .

Prof. univ. la Academia Comercială din Bucureşti .Preşedinte al Uniunii Exportatorilor Cerealişti ,

Deputat PNL(1926 ) şi senator ( din 1931 ).

Arestat în 5/6 mai 1950 ,la 86 de ani , în "lotul demnitarilor " , închis la Sighet .

-Brătianu,[Dinu ] Constantin I .

N în 1866, la Florica (Argeş ) ,al doilea fiu al lui Ionel I.C.Brătianu ,frate cu Ion şi Vintilă .

Studii liceale la Bucureşti ( "Sf.Sava" )şi Paris ( "Saint Louis" ).Studii universitare la Şcoala Politehnică şi Şcoala Naţională de Mine ( Paris ).Inginer ( 1891 ).

Director al Societăţii Române ptr exploatarea petrolului ;administrator al Societăţii "Bistriţa" ( 1895 );director al fabricii "Letea" din Bacău ( 1897-1907 );director al Creditului Funciar Rural (din 1911 ) 

    Membru marcant PNL, deputat în majoritatea legislaturilor (1895-1937 ), a refuzat  să fie senator de drept în parlamentul carlist-FRN ( 1939-'40 )

    După asasinarea lui IGDuca , preşed.al PNL (1934-1944 ).

După război,preşed. PNL,până la dizolvarea partidului de către comunişti (1944-1947).

    Ministru de Finanţe în guv.IGDuca ( nov.'33-ian.'34 );ministru secretar de Stat în guv.Sănătescu I , II ( 23 aug.-5 dec.'44 ); ministru al Producţiei de Război în guv.Rădescu ( 6 dec.'44-5 mart.'45 ).A refuzat să facă parte din guv.Groza.

    Arestat pe 5/6 mai 1950,închis la Sighet ,unde , bătrân şi bolnav,a fost torturat şi batjocorit , fără a i se acorda îngrijire medicală. A murit pe 20 august 1950 ,fiind aruncat la groapa comună din cimitirul săracilor, pe malul Izei .

-Brătianu , Ion (Oni ),C .

Inginer ( Şcoala Superioră de Mine din Saint Etičnne ), dir.al fabricii de hârtie din Letea , până la naţionalizare ( 11 iun.1948 ).

N.în 1908, la Bucureşti (cel mai mare din cei trei fii ai lui Dinu Brătianu ).

    Între 1951-1954, a fost închis la Aiud, Oneşti, Peninsula şi Poarta Albă ;între 1954-1959, i s-a fixat domiciliu obligatoriu în Bărăgan, unde a lucrat ca muncitor la un GAS ;după 1960, a lucrat ca tehnician la Cacica şi Filipeştii de Pădure , fiind mereu supravegheat , hărţuit şi anchetat ( bătut (poate şi otrăvit ).Nu a contenit trimiţând Memorii , autorităţilor române şi din străinătate ) pentru reabilitarea istorică,politică şi morală a  familiei sale .A murit pe 1 sept.1987.

-Bujoiu, Ioan E.

N.în 1894, la Bucureşti .Licenţiat al Şcolii Naţionale de Mine ( Paris ) .Prof .univ. la catedra Exploatări Miniere (Şcoala Politehnică -Bucureşti ).Director general la Societăţilor " Lupeni" şi "Petroşani " ;vicepreşedinte al Uniunii Generale a Industriaşilor Români şi al Asociaţiilor Industriilor Metalurgice şi Miniere .

Ministru "tehnician" la Industrie şi Comerţ ,în guvernul de alegeri Gh.Tătărăscu ( nov-dec.1937 );

Membru în Consiliul Superior  Economic ( 1938 ) ; mebru în Consil de administraţie al Industriei Aeronautice Române (1938 ) ; ministru al Economiei Naţionale ,în guvernele regimului carlist conduse de Armand Călinescu ( 7 mart-21 sept.'39 ), g-ral Gh.Argeşanu ( 21-28 sept.'39 )şi C.Argetoianu ( 28 sept.-23 nov.'39 ).

Membru al Directoratului FRN (20 ian.'39 -), secretar al categoriei Industrie şi Comerţ ( din ian.1940 ),senator în Parlamentul FRN ( 1939-'40 ) .   După 23 aug.'44, a intrat  în nucleul de conducere al Mişcării Naţionale de Rezistenţă anticomunistă ( din dec.'45 ).

Implicat în procesul " Sumanele Negre " ( 1946 ), a reuşit să se ascundă un timp .

Arestat în martie 1948,în "lotul Pop-Bujoiu " ,condamnat la muncă silnică pe viaţă şi confiscarea averii ( dosar nr.4066 / 1 nov.'48 )de Tribunalul Militar Bucureşti (alături de Ioan Pop, George Manu ,Horia Măcellariu , Ioan Z.Gheorghe ş.a. ). pentru "crima de înaltă trădare, uneltire contra ordinii sociale, crima de organizare şi participare la organizaţie de tip fascist, politice şi paramilitare, crima de răzvrătire, de complot în scop de trădare ,de surpare a ordinii constituţionale şi de răzvrătire "

Tribunalul Militar-Bucureşti. Completul de judecată :primpreşed, dr.Petrescu I.Alexandru col.Colceag Gh.,Sârbu Eremia, lct.col.Zănescu Ion, lct.col.magistrat Stănescu Simion ;

procurori : col.Stanciu Constantin şi lct. magistrat Eftimie Călin. (1 nov.'48 )

Întemniţat la Jilava, Aiud, Baia Sprie şi Văcăreşti .Implicat într-un nou proces ,la 11 iulie 1949 ( "dosire de aur şi devize " ) , mai primeşte o condamnare de 25 ani închisoare . A murit la spitalul închisorii Văcăreşti ,pe 30 mai 1956.

- Bugan, Ion

[ LD: credem că este printre ultimii exilaţi ai dictatorului Ceauşescu  , pe data de 28 oct. 1989 , cu două luni înainte de căderea regimului . Pentru valoarea documentară şi  morală a unei biografii de excepţie  -luciditate, perseverenţă ,curaj, eroism - recomandăm accesarea Documentarului Ion Bugan  din Arhiva documentară a site-ului http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/ibugan/  ]

[LD: 12,13  sept.2008..Dl.Bugan ( sosit din America ) ne vizitează şi ne povesteşte ( arătându-ne documente şi fotografii ) ,din biografia sa .Om dârz, din categoria luptători patrioţi,care a avut tăria să continue lupta  până în ziua de astăzi . Discutăm mult despre un congres ( o conferinţă ) pe tema genocidului comunist ] ]

Tehnician electronist, n.în 1935, în Tecuci-Galaţi .Arestat pe data de 29 Aprilie 1961 din  orasul  Hunedoara, pentru" propagandă  împotriva  orânduirii sociale " (conform art.209  Cod Penal ) ; condamnat la  10 ani inchisoare cu confiscarea totală a averii si interdictie pe 5 ani ( Sentinta  nr.12 / 20 ian. 1962  ) de Tribunalul Militar Brasov ( in deplasare la  Deva ) .

Închis la Deva (torturat prin infometare si lipsa de aer, impreuna cu sute de detinuti ) ; transferat la Jilava în perioada 1963-64 (când s-au facut mari  trasferuri  din lagarele de munca si  din  inchisori ) ;"graţiat" ca efect al  Decretului  411 /  1964 ,  pe 31 iul.'64  din  lagarul de munca  forţata Ostrov ( Luciu  Giurgeni ). 

 Rearestat  pe 7 martie  1965 ; condamnat la  8  ani  inchisoare (conform  art. 209 C.P. si pentru  trecere  de  frontieră ) de Tribunalul Militar Constanta . Eliberat din penitenciarul Aiud, pe 31 ian.'69 in  urma  modificarii Codului Penal .

Arestat a treia oară , pe data de 10  martie 1983 , în urma unei demonstraţii de protest personală, singulară,  impotriva  dictaturii  comuniste  ( parcurgerea, în plină zi, a unui traseu ,începând cu Piata Libertatii spre Piata Universitatii , spre Intercontinental, cu portretul indoliat a lui Nicolae Ceausescu, si cu pancardele fixate pe autoturismul Dacia 1300, 2- GL –666). 

Arestat şi anchetat la Securitatea Rahova (tortura condusa de col Gh.Vasile (fostul  sef al temutei Diretii a-VI-a a securitatii cercetari penale Rahova ) aceasta tortura a avut loc pe data de 23 August in arestul subteran  si supravegheata de medicul securitatii care si-a dat avizul );    condamnat  la 10 ani inchisoare , cu confiscarea averii ( Sentinta  nr; 324 /1 aug.'83 ) pentru infractiunea  de "propagandă  impotriva oranduirii  socialiste " (prevazută  de art. 166 alin 2  C.P. ) de  catre  Tribunalul  Militar  Bucuresti .

Eliberat din închisoarea Aiud  pe 5 febr.1988 ,i s-a îngăduit să părăsească ţara pe 28 oct.'88 .

C.

-Cancicov , Mircea /Georgeta-soţie  /

N.în 1888,la Bacău.Prof.univ. la catedra de Finanţe a Facultatăţii de Drept din Bucureşti ;membru ( c) al Academiei Române ( din 1937 ).

Considerat,în epocă ,o excelenţă  financiar-economică şi organizatoric-administrativă , a fost solicitat ( şi a acceptat ) portofolii ministeriale sub trei regimuri politice.

În echipa guvernamentală a lui Gh.Tătărăscu ,subsecretar de Stat la Agricultură şi Domenii  (1934-'36 ) ,apoi ministru de Finanţe  ( 1936-1937 ).;ministru la Finanţe şi ad.int Justiţie în primul guvern Miron Cristea (10 febr.-mart.'38 ), continuându-şi funcţia şi în guvernul al doilea,condus de  Miron Cristea/Armd.Călinescu ( 30 mart.'38-1 febr.'39 ) ;la departamentul Economiei Naţionale şi ad-int la Comerţ  în guvernul Tătărăscu  ( 28 iun-4 iul '40 ).

După abdicarea regelui Carol II ,a fost solicitat şi de  generalul Antonescu ,în primul cabinet ,ca ministru al Economiei Naţionale ( 10 nov.'40-27 ian.'41 )

       Pe 3 oct'46, la secţia a VIII-a a Curţii Criminale ( Bucureşti ) începe judecarea "lotului de miniştri antonescieni ,autori ai aservirii Rămâniei la carul imperialismului fascist german ".

A fost  procesul "lotului III " , după desfiinţarea "Tribunalului Poporului "

Sunt inculpate 18 persoane , printre care Mircea Cancicov (Ec. Naţională , cab 1 ). Pe 9 oct.'46, se pronunţă sentinţa :Mircea Cancicov a primit  20 de ani temniţă grea ,decizie reconfirmată , la recurs, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

A murit în 1958, la 70 de ani,în  penitenciarul din Râmnicu -Sărat ( cf. Ioniţoiu ) sau  în penitenciarul  Aiud ( cf. Mamina -Scurtu).

-Capverde , Mihai

Agronom în Bucecea  ( Botoşani  ).N.în 1923,în Pătrăuţi ( Suceava ).

Arestat la 22 oct.1956,anchetat la Securitatea din Suceava şi Botoşani (torturat de mr.Feller Moritz şi C.Orăşanu ,Colda şi Grăsanu ) .Condamnat la 25 ani muncă silnică ( sentinţa 421 / din 21 aug.1958 )de Tribunalul Militar -Iaşi ( procuror -mr.Radu ) , pentru " acţiuni îndreptate împotriva regimului democrat popular " .

Închis la Aiud, deşi în 1962 s-a hotărât casarea dosarului,a mai fost reţinut la închisorile din Jilava şi Botoşani, până în 20 iulie 1963. 

-Caracaş,Grigore / Simina[Mironescu ] -fiică  / 

Inginer din Bucureşti ,n.în 1901 ,cu studii în Elveţia.

"Agăţat" procesului  lui George Manu [judecat şi condamnat în 1948,în "lotul Pop-Bujoiu ",

pe baza Jurnalului lui Manu, care  notase intenţia de a contacta pe inginerii Caracaş şi Sturdza în proiectarea unui tunel sub Parlament,pentru a fi distrus ]

Arestat în febr.1948,închis la Malmaison şi Piteşti ,a fost eliberat în 1949.

Rearestat în 1952,pentru o pretinsă acţiune de spionaj (primise prin Legaţia Franţei la Bucureşti , un pachet de la fratele său ,stabilit la Paris ), închis la Malmaison şi Periprava .

Arestat a treia oară ,pe 8 sept.1959 - împreună cu fiica sa ,Simina Mironescu  (judecată şi condamnată în "lotul Noica ") -condamnat la 2 ani închisoare.

Eliberat,a murit pe 26 iulie 1971

-Caragea,Lazăr

Inginer,conducător al grupului de partizani din Munţii Retezat ,continuator al grupului Ion Uţă Silviu Blănaru ( anihilat în 1949 ).Rănit într-o ciocnire cu Securitatea,arestat, torturat la Securitatea din Sibiu (de col.Gh.Crăciun ),a fost condamnat la muncă silnică pe viaţă de Tribunalul Militar din Sibiu ( sentinţa nr.115 /1950 )."Graţiat "( Decretul 411 ) în 1964.

-Caraiman C. / Zamfir, V. ,Ursache Gh., Marinescu I. -coinculpaţi /

Salariaţi la Direcţia Regională de Statistică - Galaţi .

/Caraiman (şeful bir. administrativ ) , contabil şi statistician, n.în '32 în com.Buceşti, r.Lieşti , reg.Galaţi.Arestat pe 29 ian.'59; judecat şi condamnat la 7 ani închisoare corecţională şi confiscarea averii  ( Sentinţa nr. 49 / 29 ian.'59 ) de Tribunalul Militar-Constanţa (în deplasare la Galaţi ), pentru delictul de "uneltire contra ordinii sociale" (art.209 C.P. ) .

În motivarea sentinţei , se arătau faptele care au atras judecarea în "lot" şi condamnarea :

<...în perioada 1956-1958 ,în repetate rânduri s-a manifestat duşmănos la adresa regimului democrat popular din RPR căutând să menţină în instituţie o stare de spirit nesănătoasă şi potrivnică regimului.[...] primea în biroul său vizitele coinculpaţilor  [...] cu care purta discuţii duşmănoase la adresa regimului democrat din RPR [...] a afirmat că ţăranii o duceau greu [...]întrucît sunt obligaţi să dea impozite mari şi să încheie contractări, fiind siliţi să vândă totul pentru a se achita de acestea [...] că odată cu venirea la putere a lui De Gaulle în Franţa , se va termina cu partidul comunist. [...] Referitor la plecarea trupelor sovietice staţionate în ţara noastră în baza Tratatului de la Varşovia , a afirmat că sovieticilor le pare rău că pleacă pentru că la noi o duceau mai bine ,în timp ce la ei, în Rusia, în colhozul lor, situaţia este proastă.>

-Cernătescu ,Petre /Georgescu /Nechita /Rozei / Vasilescu /  ş.a ş.a. /

Inginer, consilier la Direcţia generală a Canalului Dunăre -Marea Neagră.

Judecat de Tribunalul Militar Teritorial-Bucureşti , în deplasare la Poarta Albă în sept. 1952,

într-un lot de 10 coinculpaţi (Ciorapciu,Mircea- inginer, şef al sect.tehnic de execuţie a Direcţiei Generale a Canalului ; Rozei Aurel-  ing. şef al sect.planificării ;Frangopol  Nicolae - inginer, şef al Diviziei plan-producţie; Georgescu George -inginer, şef al atelierelor centrale Medgidia  ; Vasilescu Nicolae -inginer referent tehnic la sectorul tehnic de execuţie ;Ionescu Oprişan - inginer, şef de grupă la sectorul tehnic de execuţie generală ; Niţescu Constantin - inginer, şef adj.mecanic la şantierul 7 /8 ;Nichita Dumitru - mecanic de locomotivă la sect.11 ;Vieru Petru - mecanic de locomotivă la sectorul Siut -Ghiol);condamnaţi cu muncă silnică pe viaţă, 25 , 20 ,10 ani  (Sentinţa din 1 sept.'52 )

Un fragment din încadrarea faptelor lămureşte, şi în acest caz ,pseudo- vinovaţii acestui experiment care a servit drept lagăr de exterminare a deţinuţilor politici : <Ancheta a stabilit că o grupă de elemente străine de clasă , cu sentimente duşmănoase, s-a infiltrat în posturile de conducere ale Direcţiei generale a Canalului Dunăre-Marea-Neagră şi a desfăşurat o intensă activitate de subminare .Plini de ură faţă de regimul de democraţiei populară din Republica Populară România , duşmani de moarte ai clasei muncitoare şi ai tuturor oamenilor muncii, aceste rămăşiţe ale claselor exploatatoare zdrobite au încercat să frâneze construirea Canalului, construcţie de o uriaşă importanţă economico-socială pentru ţara noastră.

Lipsiţi de sprijin, bazându-şi întreaga lor speranţă pe imperialiştii americano-englezi , cu ajutorul cărora ei sperau să-şi restaureze regimul burghezo-moşieresc şi contau să-şi recapete moşiile şi fabricile naţionalizate ,acuzaţii au folosit cele mai mârşave metode ,încercând prin sabotaj organizat şi diversiune să frâneze construcţia Canalului .

Membri ai mişcării legionare ,foşti membri ai partidelor de spionaj americano-englez , instigaţi de propaganda războinică imperialistă [.....]  >

5 inculpaţi au fost condamnaţi la moarte :Cernătescu*,Georgescu ,Nichita, Rozei şi Vasilescu .

2 inculpaţi au fost condamnaţi la muncă silnică pe viaţă : Ciorapciu , Frangopol ; Ceilalţi au primit condamnări cuprinse între 25-20 ani muncă silnică.

 ( Cf."Scânteia" din 4 oct.'52, care adaugă :" Oamenii muncii care se aflau în sala procesului au aplaudat furtunos dreapta sentinţă a Tribunalului Militar "   )

* Cernătescu ,condamnat la moarte în primul "proces al Canalului " (1952 ),pentru "sabotarea economiei RPR " la presiunile anchetatorilor securişti ( cpt.Gh.Mezei ,lct.Gh.Puşcoci , cpt.Ion Angelescu ) a declarat ceea ce i-au dictat, pedeapsa fiindu-i comutată în muncă silnică pe viaţă ( cf. C.Ioniţoiu , Dicţionare )

-Cioroiu, Miron

Inginer -şef la Fabrica de Celuloză Zărneşti .Arestat în 1949, găsit "vinovat de scăderea producţiei"  după naţionalizare. Torturat cu sălbăticie la Securitatea din Braşov. Eliberat după un an, trimis din nou în fabrică,  să îndrepte dezastrul.

-Cipăianu ,Gheorghe

Inginer agronom,n.în 1878, la Cipăieni -Turda.Licenţiat la Academia de Agricultură ( Bucureşti ), doctorat la Institutul Agronomic (Leipzig ), autor al unor studii speciale  privind agricultura : Înrâurirea reformei agrare ( 1921 ),Viaţa economică a satelor ( 1927 ),Dezvoltarea agriculturii ( 1929 ), Organizarea şi încurajarea agriculturii ( 1930 ) Combaterea crizei agricole ( 1931)

Director al Casei Centrale a Cooperaţiei şi Împroprietăririi .

   Liberal, prefect de Piatra Neamţ ( 1917 ), deputat în marea Adunare de la Alba Iulia care a hotărât Unirea cu România ( 1 dec.1918 ), secretar general la Ministerul Agriculturii ( 1918-'19 ),subsecretar de Stat la Agricultură şi Domenii ( 1923-'26;1927-'28 ), ministru la Agricultură şi Domenii ( ian-oct 1934 ).Senator PNL ( 1922-1926 ),deputat (1931-'32;1933-1937 ).

   Arestat pe  5 / 6 mai 1950,în "lotul demnitarilor" , la 72 de ani ;condamnat la 5 ani închisoare , pe care i-a  executat la Sighet  "Eliberat" în 1955,a mai trăit un an .(1956 ) .

-Costache, Gheorghe

Inginer, n.în 1910, la Brăila.Arestat la 16 apr.1949, bătut două săptămâni de agenţi sovietici şi români să semneze declaraţii incriminante , condamnat la 20 ani închisoare pentru "înaltă trădare ",închis la MAI, Jilava, Aiud, Gherla, Baia Sprie şi Piteşti . Chemat la Securitate "pentru 5 minute" ,a devenit liber după 17 ani , şi a părăsit ţara , stabilindu-se în Elveţia.

-Constantinescu ,Tancred.

 Inginer ( Şcoala de Poduri şi Şosele ,cu studii de specialitate în Franţa şi Germania )

N.1876, la Cahul (Basarabia ) , stabilit în Vechiul Regat.

Preşed. Consil.de administraţie la Uzinele metalurgice Copşa Mică  şi Cugir ( din 1927 ) Autor al unor studii juridico-economice remarcabile  :Legea minelor ( 1924 ),Înfiinţarea uzinelor de la Copşa Mică şi Cugir ( 1925 ) ;Naţionalizarea soc."Steaua Română " ( 1925 ) ;La politique économique des richesses naturelles de la Roumanie (Paris, 1925 ) ;Efectele legii electorale ( 1927 )ş.a.ş.aÎn primul război mondial, a condus  Direcţia Muniţiilor din Ministerul de Război (1916-'18 ) ,fiind şi dir.la CFR .

După război, membru PNL (din 1927 ) ;deputat şi senator PNL în toate legislaturile (1927-1937  Secretar general la Industrie şi Comerţ ;ministru la  Industrie şi Comerţ în guvernul IICBrătianu ( 1923-1926 ).

 Arestat în noaptea de 5 / 6 mai 1950,la 74 de ani , în "lotul demnitarilor" .

A murit în penitenciarul de la Sighet , pe 14 ian.1951, fiind aruncat la groapa comună.

-Constantinescu, Gheorghe

Inginer din Târgovişte .Membru PNŢ -Dâmboviţa, ales deputat în 1946 .

Arestat pentru activitate politică în 1958, a fost condamnat la 18 ani închisoare , trecând prin Jilava şi Aiud."Graţiat " în 1964, a ajuns până la poarta închisorii , a leşinat şi a murit în spitalul Aiudului , după 3 zile.

-Crăciun ,Gheorghe

Inginer, şef de şantier la Direcţia Genreală a Canalului Dunărea Marea-Neagră ( fratele Constanţei Crăciun , membră a CC PMR ) .Implicat în procesul înscenat de Securitate ,pentru "sabotarea lucrărilor" , ca justificare pentru eşecul proiectului.

Condamnat ( 1952 )  la 25 ani muncă silnică .

-Crişan, (? )

Dir.tehnic la IAR-Braşov. Arestat în 1948, torturat la Securitate , considerat spion ,pentru că îşi dăduse doctoratul în Ştiinţe Tehnice , la Gotteborg, în Suedia şi era căsătorit cu o suedeză

Condamnat pentru spionaj.

-Cudalbu ,Ion

Ing.CFR.Moşier .(fiul ministrului Teodor Cudalbu ), n.în 1918

Arestat la o lună de la arestarea tatălui ( 5 iunie 1950 ), anchetat la Ministerul de Interne de echipa lui Nicolschi-Dulgheru .Judecat în 1951 ,în procesul înscenat în jurul Ambasadei Franţei  .Acuzat că a furnizat secrete ale programului cincinal pentru căile ferate .

Condamnat la moarte, pentru "spionaj ",a fost executat la 21 febr.1951, la Jilava .

-Curcăneanu ,

Ing.dr.chimist , inginer la Uzina Mărgineanca -Prahova (unde se fabrica armament pentru războiul din Coreea ).Pentru că PCR a hotărât ca  această "contribuţie " la războiul din Extremul Orient să rămână secretă,s-a înscenat un proces de "sabotaj " , în care au fost implicaţi 7 ingineri, specialişti şi cadre tehnice. Arestat în mai 1953 de Securitatea din Ploieşti , anchetat cu bestialitate timp de 2 ani , a fost "achitat " şi eliberat în 1955,marcat pe toată viaţa.

-Cursaru ,Constantin / Elena -soţie /

Inginer la IAR -Braşov.Arestat în 1948 , într-un lot de ingineri .Condamnat la 5 ani închisoare, ca răzbunare a noului director al închisorii din Braşov,Buca (fost cazangiu la IAR.

 Elena ( în acelaşi lot ) ,anchetată cu duritate, a avortat în închisoare .

D.

-Diaconescu ,Ion

Licenţiat al Facult.de Electromecanică (1942 ) , inginer în cadrul Ministerului Economiei Naţionale (1942-1947 ).N.în 1917 , Topoloveni ( ? ) ,Argeş (nepotu a lui Ion Mihalache ) Membru în org.de tineret PNŢ

Arestat în noaptea de 2/3 dec.1947.Condamnat la 20 ani muncă silnică .

Încarcerat la Aiud , la minele de plumb din Baia Sprie şi Râmncu Sărat.

Eliberat în 1964 (Decretul 411 -graţiere ), angajat la "Ascensorul" ,la proiectare.

Între 1971-1973, a fost anchetat dur de Securitate .După dec.1989 , alături de Corneliu Coposu şi alţi militanţi, a reînfiinţa PNŢCD. După moartea lui Coposu , i-a urmat la preşedinţia PNŢCD, iar din 1996, a fost ales preşed.Camerei Deputaţilor .

-Dumitrescu, Marin M./ tatăl / fratele /

Inginer silvic, n.în 1922, la Rotunda ( Romanaţi ).Urmărit de Securitate, a stat ascuns o vreme.

Tatăl şi fratele au fost arestaţi şi torturaţi ca să mărturisească unde este ascuns.

Prins şi arestat la 11 august 1952, torturat la Securitatea din Craiova şi la sediul central din Calea Rahovei-Bucureşti .Condamnat la 15 ani închisoare de Tribunalul Militar din Craiova ( sentinţa nr 451/ 1953 ), pentru "uneltire contra ordinii sociale" .Închis la Aiud, Jilava, Baia Sprie.

"Eliberat" în iulie 1964,cu Decretul 411,de graţiere .

F.

-Frigator , Mircea

Fost preşed.al Camerei de Comerţ . N.în 1888 , la Galaţi Fruntaş PNL.

Deputat , apoi senator al PNL în legislaturile interbelice.

Arestat la 15 apr.1952, trimis într-un lagăr de muncă forţată , apoi cu domiciliu obligator la Miercurea Ciuc, până în 1954. În timpul detenţiei, familia a fost dată afară din casă .

-Flondor ,Alexandru N.

[LD :acest episod ("caz" ) de represiune trebuie clarificat pentru a se putea stabili răspunderile.

Altfel statul român nu va putea pretinde, în vecii vecilor,că ,în circumstanţele terminării războiului , a încercat măcar să ferească pe români de năprazna ocupaţiei sovietice .Cum a sunat exact ordinul, decizia, hotărârea etc etc prin care basarabenii şi bucovinenii au fost arestaţi ?Cine a dat ordinele de arestare a lor ?De ce au fost ei arestaţi ? Şi de ce au fost ei torturaţi până la ...suprimare ? ]

Inginer Agronom ,n.în 1902 , în com.Noua Suliţa -Cernăuţi .Nepotul lui Iancu Flondor (luptător pentru unirea Bucovinei cu Ţara ).La 3 martie 1949 a fost dus cu domiciliu obligatoriu la Piatra Neamţ. Arestat împreună cu alte 10 persoane din Piatra Neamţ de Securitatea din Bacău.

Întreg grupul torturat pentru a se autodemasca şi a se denunţa unii pe alţii, recunoscând că ...au purtat discuţii duşmănoase din care rezulta că aşteaptau un război care ar dărâma orânduirea socialistă. Judecat de Tribunalul Militar din Iaşi , condamnat la 25 ani muncă silnică ( sentinţa nr 328 /28 mai 1959 ).A murit în timpul detenţiei .Din lotul respectiv au supravieţuit doar două persoane )

-Focşa ,Nicolae V.

[LD:aviz guvernului român ;aviz amatorilor de a intra în serviciul unor companii străine ;aviz reprezentanţilor unor companii străine :ar trebui să se informeze de felul cum au fost tratate de către comunişti , şi că nu este prima oară când încep afaceri  în România. Dacă ei au pierdut -şi cât au pierdut -bani şi investiţii , românii cu care au lucrat au înfundat puşcăriile , deseori pierzându-şi viaţa  ]

Contabil la "Ford" -România ,în Bucureşti .N.în 1910, în Grigoreni , com.Scorţeni -Bacău. Licenţiat al Academiei Comerciale.Arestat în 1961 ; torturat în anchetă la Securitatea Bucureşti (Uranus ) ;condamnat la 6 ani închisoare pentru "uneltire contra ordinii sociale" ,de Tribunalul Militar -Bucureşti ( preşed. de complet- col.magistrat Liviu Prună ) .

Închis la Jilava, Aiud şi lagărul Salcia. "Graţiat" în 1964 ( Decretul 411 ) .

-Fotiade ,Ioan A.

Inginer la mina Şoricani (1930-'39 ) ;dir.industrial în Transnistria ( aug.'42-mart.'44 ) . N.în 1904, absolvent al Politehnicii -Timişoara .Mobilizat în armată din 1941, a luptat pentru eliberarea Basarabiei ,primind însărcinări industriale  la Tiraspol .

Arestat în perioada 17 febr.-30 dec.'45 , anchetat la Prefectura Poliţiei şi Curtea Marţială (din Uranus ).Condamnat la 3 ani închisoare (pentru evacuarea unor instalaţii industriale din Transnistria ) a fost ţinut încă 3 ani peste termen .

Între 15 mai 1948 -29 dec.1953, a fost supus regimului de exterminare în  penitenciarele din Cluj, Aiud, Năvodari şi mina Cavnic. 

-Frangopol ,Nicolae

Inginer constructor, n.în 1912, la Medgidia ( proprietarul mai multor întreprinderi de construcţii ). Angajat la Direcţia Generală a Canalului , ca şef al Diviziei Plan-Producţie .

Arestat la 30 iulie 1952.Torturat în timpul anchetelor pentru a iscăli o declaraţie în care să recunoască că <a desfăşurat o activitate criminală de sabotaj [...] producând dezorganizarea şantierului [...] efectuând lucrări neplanificate [...] raportând cifre false [...] având o atitudine duşmănoasă faţă de partid, guvern şi Canal > Tribunalul Poporului , prezidat de Alexandru Petrescu , l-a condamnat la muncă silnică pe viaţă, pentru "crima de ameninţare a păcii popoarelor"  şi 10 ani închisoare corecţională ,pentru "încercări de agitaţiuni" ( sentinţa nr 1 / 1 sept.1952 ) A executat pedeapsa la mina Cavnic.

Prin Decizia nr 31 /1968 , Tribunalul Suprem a constatat nevinovăţia acuzaţilor  , nelegitimitatea şi neteimeinicia hotărârilor , acuzaţii fiind achitaţi de orice penalitate . ( numai că , din acel lot, 3 inculpaţi  fuseseră executaţi )

G.

-Gavrilă, Ion /Ana-mama /Nicolae şi Ion -unchi / două surori /

[L D :la fel ca în cazul partizanilor conduşi de fraţii Arnăuţoiu , cazul celor care au luptat ,într-un moment sau altul, într-un loc sau altul , în grupul numit generic "gruparea lui Ion Gavrilă ",ar trebui aprofundat prin cercetări arhivistice şi analiză pertinent- istoriografică, pentru a i se fixa pertinent specificul formei de luptă ( rezistenţă -partizanat-haiducie ). 

   Deocamdată , memorialistica apărută după 1989, prezintă aceste grupări mai mult în postură "haiducească" , vânate de "poterele securiste ", infiltrate cu "trădători ",sfârşind ca victime sigure

ale unui mecanism de represiune copleşitor.

Este însă de necontestat caracterul de GENOCID ,deliberat urmărit şi înfăptuit , de regimul comunist .

/ Inginer agronom , din sat Netotu [ în prezent Gura Văii ] , com.Recea,-Braşov.

Conducătorul grupului  de partizani din Munţii Făgăraş , alcătuit , mai ales, din ţărani, studenţi şi elevi care , timp de 7 ani , au înscris una din cele mai eroice pagini din istoria rezistenţiei româneşti .Urmăriţi şi hărţuiţi permanent , au căzut ,rând pe rând- omorâţi sau arestaţi -  în confruntarea cu trupele de Securitate.

Rămas singur, Gavrilă Ion a stat ascuns 21 de ani în satul Galtiu -Alba , timp în care , împotriva lui, au fost pronunţate două condamnări la moarte .

A fost prins şi arestat , abia în 1976 .

/Mama şi surorile sale au fost arestate şi torturate în repetate rânduri, pentru a da informaţii despre el

/Unchii  săi  au  fost arestaţi şi condamnaţi  la 20 de ani muncă silnică .

-Geangu, Constantin A.

[LD: din materialele consultate , se pare că această arestare este printre ultimele arestări din timpul regimului ceauşist .]

Inginer în Bucureşti , n.în 1950, în com.Traian ( Bacău ).Arestat la 13 nov.1989 , pentru manifestări ostile regimului comunist. Eliberat în timpul evenimentelor din 21 dec.1989 , de la sediul Securităţii din Şoseaua Alexandriei .

-Georgescu , Gheorghe -Topăzlău

Inginer şef la atelierele centrale Medgidia , din cadrul Direcţiei Canalului .

Arestat la 31 iul.1952 , pentru "sabotarea" lucrărilor de la Canal ( proces înscenat pentru a se justifica eşecul lucrărilor ) Condamnat la moarte ( pedeapsă comutată ulterior în muncă silnică pe viaţă ).A fost închis la Jilava, Aiud, mina Baia Sprie."Graţiat" în 1964 ( Decretul 411 )

 -Gheorghe , Ion

Inginer construcţii navale , din Galaţi .Arestat şi condamnat în 1948 .După 10 ani de detenţie , , s-a spânzurat în celula de la Aiud, nemaiputând să suporte regimul de exterminare .

-Gheorghiu ,Alexandru

Inginer, dir.la exploatarea petrolieră Brazi-Prahova. Arestat în 1948.Anchetat la Ministerul de Interne .În timpul anchetei,  a încercat de două ori să se sinucidă.

Condamnat la 20 de ani  muncă silnică , la 24 oct.1949.

A murit în acelaşi an , la penitenciarul Aiud.

-Gheorghiu ,Dimitrie

Director la Creditul Minier, n.în 1899,în satul Goleşti, com.Ştefăneşti ( Argeş ).

Arestat la 2 nov.1948  , torturat în anchete la Malmaison şi MAI. Judecat în unul din "loturile Pop-Bujoi ".Condamnat la 20 ani muncă silnică .Închis la Jilava şi Aiud , unde a murit la 15 sept.1949 ,din cauza tratamentului de exterminare .

-Gheorghiu , George A.

Director la Combinatul Siderurgic- Reşiţa .Avocat, n.în 1899.

Arestat în 1948  ; judecat în "lotul Pop Bujoi " ; condamnat la închisoare .Eliberat şi rearestat A murit la 4 oct.1958, în  penitenciarul Jilava .

-Ghimicescu, Eugen I.

Absolvent al Academiei Comerciale , n.în 1917 , în Roman ( Neamţ ) .În conducerea TUNŢ . Participase la manifestaţiile din 8 nov.'45 şi 10 mai'46 .A sprijinit grupul de rezistenţă anticomunist din Pădurea Craiului .Arestat la 5 sept.1947 , condamnat la 6 luni închisoare şi eliberat.

Rearestat în 1949 ; judecat în "lotul Pop-Bujoi " ; condamnat la 7 ani închisoare . A murit la scurt timp după eliberare ( 1956 ) , din cauza condiţiilor de exterminare la care fusese supus.

-Gherasim, Ion

Inginer agronom , absolvent al Facultăţii de Agronomie -Cluj .N.în Bogata de Mureş ,în 1921, fiul de suflet al episcopului greco-catolic Ion Suciu.Arestat în 1949 de Securitatea din Cluj , condamnat la 15 ani muncă silnică ( sentinţa nr.1.551/ 1949 )de Tribunalul Militar-Cluj , pentru "complot împotriva statului " .

După expirarea pedepsei , trimis în "detenţie administrativă " în lagărul de muncă forţată de la Periprava ."Graţiat" la 5 mai 1964 ( Decretul 411 ) .După "eliberare" , a lucrat în construcţii , ca muncitor necalificat , apoi ca tehnician.

-Ghia, Horia /Constanţa Ortansa -soţie /

Salariaţi ( funcţionar , respectiv ingineră ) la uzina "Astra" din Braşov.Arestaţi de Securitatea din Braşov.Torturaţi , condamnaţi la închisoare , de Tribunalul Militar-Braşov.

-Ghimuş, Gheorghe D.

Antreprenor în Bucureşti ( fost căpitan ) ,n.în 1895.Arestat la 21 iulie 1947.

A murit în timpul detenţiei , în 1950, la penitenciarul Aiud .

-Ghiţulescu , Dumitru -Amedeu

Inginer, consilier la "Mica" şi compania "Gaz -electricitate" Arestat în 1947,în timpul procesului Maniu -Mihalache .Implicat în procesul "Popp-Bujoiu " , a fost condamnat la 20 ani muncă silnică. A murit în timpul detenţiei , în 1962.

-Ghiţulescu ,Petre-Toma

Inginer- miner, dir.general la "Mica " .Subsecretar de stat la Ministerul Aprovizionării (5 apr.-27 mai 1941 ), în guv.Ion Antonescu , plecat prin demisie.

Arestat în 1950.Învinuit de legături cu Legaţia Franţei ,condamnat la muncă silnică pe viaţă

(la 20 oct.1950 ) .Închis la Jilava şi Aiud , apoi ,ca "specialist" , la exploatarea auriferă de la Bran.

"Graţiat" în 1964 ( Decretul 411 ) 

-Grigoriu , Mihai

Inginer, director comercial la întreprinderile Malaxa.Arestat în sept.1948 ; torturat în anchete la MAI.A murit pe 28 iunie 1949, la penitenciarul Jilava ,din cauza torturilor la care a. fost supus.

H.

-Huiu ,Ioan

  Contabil în com.Ghioroc -Arad.Arestat în 1950 ; condamnat la 12 ani închisoare de Tribunalul Militar-Timişoara, pentru "uneltire contra ordinii sociale" .

Trecut prin 6 penitenciare:Constanţa, Jilava, Aiud, Gherla, Botoşani şi Galaţi.

La expirarea pedepsei, după 12 ani de închisoare , i s-a impus domiciliu forţat la Lăteşti , com.Borduşani -Ialomiţa, pentru încă 1 an şi 6 luni .

În timpul domiciliului obligatoriu, s-a căsătorit cu Huiu Maria (refugiată din Basarabia , studentă la Iaşi .Arestată în 1956 , în timpul mişcărilor studenţeşti , condamnată la 6 ani închisoare , pentru " uneltire contra ordinii sociale " La expirarea pedepsei, i s-a fixat domiciliu obligatoriu în Lăteşti , unde s-a căsătorit cu Huiu )

I.

-Ianoş ,Constantin

Inginer, arestat în iulie 1952, judecat în "lotul II al sabotorilor de la Canal " .Bătut în timpul anchetei ;condamnat la închisoare ( sentinţa nr. 6 / 23 sept.1952 ) de Tribunalul Militar Constanţa .În 1953, sentinţa a fost casată.

-Ignişca ,Pavel

Economist , în satul Mişca , com.Şiria -Arad, n.în 1906.

Arestat în dec.1956.Torturat la Securitatea din Timişoara .Judecat cu "lotul partizanilor Mihuţ şi Suciu " .Condamnat la 20 ani muncă silnică ( aprilie 1957 ) . A murit în 1961, în timpul detenţiei , la penitenciarul "Popa Şapcă" din Timişoara .

-Ioan, Dumitru

Economist şi jurist, n.în 1920, la Piteşti.Membru PNŢ .Activ în campania electorală din 1946, a scăpat cu viaţă din atentatul organizat de comunişti împotriva lui Penescu ( 9 august 1946 ).

Arestat la 5 mai 1947; încarcerat la Piteşti şi Aiud.

   După eliberare ,riscându-şi viaţa şi libertatea, în condiţii de conspirativitate , cu un grup de trei prieteni, a informat permanent exilul românesc ,despre cele ce se întâmplau în ţară .

-Iliescu, Dumitru

Lct.mj.inginer .Arestat , judecat în "procesul sabotorilor" fortificaţiilor iniţiate de sovietici la Marea Neagră , în perioada 1950-1953 ( în timpul războiului din Coreea ) . Condamnat la închisoare ( sentinţa nr.515 /19 dec.1953 ).

Întreg grupul a fost eliberat în dec.'55 ( ca nevinovat ).

-Iliescu ,Eugen

Inginer de avioane la IAR - Braşov.Arestat în 1948, cu mai multe persoane,.

Condamnat la 10 ani închisoare .

-Ioan , Gheorghe Z.

Inginer , absolvent al Institutului Politehnic Bucureşti, n.în 1900 în com.Păcureţ -Prahova. Cu o pestigioasă carieră economic-administrativă în perioada 1940-1948 : director al CFR -Ploeşti ; director al Uzinelor şi Domeniilor Reşiţa ; în consil de administraţie al întreprinderilor " Astra-Vagoane ", ş.a .

   În perioada 1945-'48, a organizat (cu ajutorul lui Alexandru Popp şi Max Auschnit ), o serie de dezbateri cu industriaşi şi ziarişti străini,privind problemele economiei româneşti în contextul noilor realităţi geo-politice .În condiţiile măsurilor represive impuse de ocupantul sovietic şi colaboratori impuşi la putere, a administrat  susţinerea financiară a opoziţiei anticomuniste.

   Arestat la 13 apr.1948 ; torturat în anchete la penitenciarele Malmaison şi MAI ;judecat în "lotul 2 Popp-Bujoi " , a fost condamnat la 25 ani muncă silnică ( sentinţa nr.1 958 / 16 iunie 1951 )de Tribunalul Militar -Bucureşti .Întemniţat  la Jilava, Lugoj, Aiud şi Gherla, a murit pe 3 ianuarie 1959,din cauza condiţiilor de exterminare la care a fost supus.-Iogu ,Petre A.

Tehnician din Bucureşti , n.în 1927.Arestat pe 9 ian 1950 ; condamnat la 4 ani închisoare, ( sentinţa nr.725/ 1950 ) , pentru "uneltire contra ordinii sociale" ;închis la Jilava, Poarta Albă , Galeş şi Peninsula ;eliberat pe 11 mai 1954 .

Rearestat la 27 oct.1959 ;anchetat la Securitatea din Uranus ( unde Enoiu i-a confecţionat un dosar cu probe şi mărturii false ) ; condamnat la 17 ani muncă silnică( sentinţa nr.268 / 1960 ) , de Tribunalul Militar-Bucureşti pentru "crima de uneltire contra ordinii sociale" ; închis la Jilava şi Aiud. "Graţiat" la 30 iunie 1964, cu Decretul 411. A reuşit să părăsească ţara ,stabilindu-se în Grecia.

-Ionescu, Alexandru / Aniţa-soţie /

Inginer, director la  Societatea Petrolieră Româno-Americană.Arestat în 1949 , împreună cu soţia, judecaţi şi condamnaţi în procesul înscenat Legaţiei Angliei la Bucureşti ( 1951 )

-Ionescu, Gheorghe I.

Inginer în Târgu Jiu (Gorj ) , n.în 1889.Arestat pe 13 iulie 1952 ; torturat în anchetă pentru a-i găsi motive de condamnare. A murit pe 30 mai 1953, la spitalul penitenciarului Văcăreşti, datorită torturilor la care a fost supus.

-Ionescu ,Mircea I.

Inginer cu studii universitare în Anglia, n.în 1894 , Braşov.

Director general al trustului Titan-Nădrag-Călan .Arestat la 3 apr.1948 ; torurat în anchetă ,învinuit de legături cu mişcarea de rezistenţă şi funcţionarii străini din ambasadele de la Bucureşti. Judecat cu " lotul Popp-Bujoi " ; condamnat la 20 ani muncă silnică ; încarcerat la Jilava . A murit la 21 iulie 1954, în detenţie, la Aiud.

-Ionescu, Mircea, Romulus

Inginer petrolist ,n.în 1913,la Bucureşti (prieten cu poetul Vasile Militaru )

Director la Competrol Bucureşti ,apoi la Piteşti. Ridicat şi bătut la Miliţie, pentru că a refuzat să se înscrie în PMR. Apoi arestat .

-Ionescu, Oprişan

Inginer n.în 1911 , în com.Mărăcineni -Buzău. Şef de grupă la Sectorul Tehnic pe şantierul canalului Dunăre-Marea Neagră.

Arestat la 1 august 1952, pentru " sabotarea lucrărilor " ,ca justificare a închiderii şantierului . Judecat pe 1 sept.1952,împreună cu alţi 10 acuzaţi , în lagărul Poarta Albă, în faţa muncitorilor şi a deţinuţilor politici .Condamnat la 25 ani muncă silnică. Transferat din închisoare în închisoare, a ajuns în final la Aiud şi minele de plumb de la Baia Sprie şi  Cavnic .

-Iordache, Petre

Licenţiat al Acad.Comerciale-Bucureşti , n.în Iveşti ( Galaţi ) . Membru al org.TUNŢ. Participant la manifestaţiile de amploare ale PNŢ, din 8 nov.45 şi 10 mai'46. Urmărit în timpul procesului conducătorilor şi după scoaterea PNŢ în afara legii de către ( 1947-'48 ) Arestat la 6 august 1949 ; anchetat la Securitatea din Bucureşti ; judecat în "lotul fruntaşilor TUNŢ". Condamnat la 4 ani închisoare ( sentinţa nr.979 / 1950 ) .

Închis la penitenciarul Jilava şi în lagărele de muncă forţată de la Poarta Albă şi Galeş.

-Iuga, Dumitru

[LD: Cred că nu greşesc dacă spun că , pe lângă timişorenii arestaţi  pe 15-16 decembrie 1989, Dumitru Iuga este ultimul bucureştean arestat politic sub dictatura Ceauşescu ] ]

Tehnician electronist la Televiziunea Română, n.în 1942, la Mateeşti-Vâlcea.

La începutul anilor '80, a pus bazele unei org. anticomuniste " Mişcarea pentru libertate şi dreptate socială în România." Arestat în 1983 ; condamnat la 12 ani închisoare pentru "complot".  Detenţia la Jilava şi Aiud.

"Eliberat" la 9 sept.1989, urmărit de Securitate , în urma unei percheziţii , a fost rearestat pe 22 decembrie 1989. În aceeaşi zi, pe la ora 13 , un subofiţer a intrat în celulă şi i-a spus :< Fă-ţi  bagajele, eşti liber ! >

J.

- Jijie,Gheorghe Gh.

Inginer în Ploieşti, n.în 1920.[Fratele studentului Jijie Ion ( Nelu ), arestat , anchetat , condamnat şi mort în detenţie ].Arestat în 1948 , împreună cu părinţii ;condamnat la închisoare în 1949 ; închis la Jilava, Gherla şi Aiud. Lucrând în biroul tehnic ,a uşurat munca deţinuţilor înfometaţi şi slăbiţi de bătăi, deşi echipa de torţionari condusă de Ţurcanu ( venită de la Piteşti la Gherla ) l-au acuzat de sabotaj ."Graţiat" în 1964, cu Decretul 411 .

-Jinga ,Victor

N.în 1901, la Satulung ( Braşov ),cu studii universitare şi doctorat la Institutul Superior de Ştiinţe Economice din Veneţia ( 1925 );prof.univ. la catedra de Studiul Cerealelor şi Cooperaţie  la Academia Comercială din Cluj ( din 1936 ) ;rector la Academia Comercială din Braşov (1942-1944 ).Militant şi doctrinar economic agrarian (preşed.al Uniunii Cooperativelor din Ardeal şi Banat ),cu activitate prestigioasă în  organizaţii şi reviste de specialitate :Observatorul Social-Economic,Societatea de Mâine ,Tribuna Cooperaţiei Ardelene, Independenţa Economică ; cu contribuţii speciale în domeniul mişcării cooperative:Cerealele româneşti în producţia şi comerţul mondial ( 1929 ) ;Finanţarea Întreprinderilor Cooperative (1931 ) , Cooperaţia în jud.Braşov ( 1932 ),Aspecte şi tendinţe în viaţa economică a Ardealului ( 1933 ) , Organizarea economică a ţăranilor elveţieni ( 1935 ) , Istoria economică a Transilvaniei -lucrare al cărei material documentar excepţional a fost folosit la Conferinţa de Pace din 1946.

Publicist politic la GazetaTransilvaniei ( Braşov ),Patria ( Cluj ),Dreptatea ( Bucureşti )ş.a.

   Fruntaş PNR( preşed.tineretului din Ardeal şi Banat , din 1918 ), apoi PNŢ ( preşed.org.jud.-Braşov, din 1927 ).Deputat PNŢ în legislaturile PNŢ( 1928-1933 ),urmându-l politic pe Al.Vaida-Voevod în  Frontul Românesc.Membru şi deputat  FRN în regimul Carol II ( 1939-1940 ),

subsecretar de Stat la Ministerul Economiei Naţionale în guvernele conduse de Armand Călinescu ( 7 martie -23 nov.1939 ) şi C.Argetoianu ( sept-nov.'39 ).

   Îndepărtat din învăţământ (1947 ) ;arestat cu "lotul PNŢ-Braşov" după procesul şi  dizolvarea partidului ;condamnat la 5 ani închisoare (15 august 1949 ) ; închis la Jilava , Aiud şi Peninsula ; eliberat în 1954.

  Rearestat în 1958,în urma unei înscenări a preotului Piso din Zărneşti , care a dus la închisoare peste 20 de braşoveni .Condamnat la 15 ani muncă silnică ; încarcerat la Cetăţuia şi Jilava .

"Graţiat" cu Decretul 411 / 1964 ,după 17 ani detenţie.

-Jocu ,Ion

Inginer implicat în mişcarea de rezistenţă naţională condusă de Popp-Bujoi .

Arestat , condamnat la închisoare , deţinut la Jilava şi Aiud.

-Judeţ ,Ion

Inginer la fabrica "Colibaşi", inventator  ( cu studii în URSS ). În 1972, a înaintat C.C. al PCR  un Proiect de sistematizare hidroenergetică a bazinului Dâmboviţa, performant şi ecologic.    Contravenind "indicaţiilor " lui Nicolae Ceauşescu , pe 22 nov.1972, a fost răpit de pe stradă şi internat cu forţa la Bălăceanca şi supus unui tratament psihiatric barbar.

K.

-Kogălniceanu , Nicolae

Economist  în Iaşi .Arestat în 1949 ;judecat cu "lotul Mărgineanu " ;condamnat la 1 an închisoare  ( sentinţa nr.230 /30 martie 1951 ) de Tribunalul Militar-Iaşi .

L.

-Lazăr ,Eugen

Economist, membru PNŢ din  Braşov.Arestat pe 15 august 1949 ; torturat în anchetă la Securitatea din Braşov ; judecat în "lotul Victor Jinga" ; condamnat la 5 ani închisoare ; închis la Jilava, transferat în lagărul Periprava.

  Rearestat în 1956 de Securitatea din Braşov ,la puţin timp după eliberare; Condamnat la 15 ani muncă silnică de acelaşi tribunal."Plimbat" prin câteva închisori, ultima fiind cea din Botoşani

"Graţiat" în 1964, cu Decretul 411 .

-Lihor ,Dorin 

Economist în Arad, n.în 1919, în com Şiria ( Arad ) .Arestat în 1949, de Securitatea din Oradea; torturat în anchetă ;condamnat la 5 ani închisoare de Tribunalul Militar-Cluj  .

Detenţia la penitenciarele Cluj, Aiud şi lagărul Peninsula.

-Leon Gheorghe N

Doctrinar economic şi financiar , membru  de marcă al PNL

Prof.de Finanţe şi Statistică la Facultatea de Drept- la Cluj (1919 ) , apoi la Bucureşti . N.în 1888,la Iaşi . Licenţiat în Drept ( Iaşi )  ,dr în Economie politică şi finanţe ( Iena ). Preşedinte al Asociaţiei Economiştilor din România ; directorul rev." "Analale economice şi statistice ". Tehnician , expert  economic, financiar şi sociologic, cu numeroase contribuţii de specialitate : Dreptul de impunere (1914 );Politica minieră ( 1915 ) ;Impozitele (1915 );Dreptul de expropriere (Iaşi, 1918 ); Problema financiară şi chestiunea banului ( Bucureşti, 1918 ) ; Reforma învăţământului economic (1919 ) ;Imperialismul şi echilibrul economiei mondiale (1923 );Socialismul şi individualismul economic ( 1923 );Gospodăria publică şi socializarea ( 1924 ); Istoria economiei publice la Români ( 1924 ) ; Elemente de ştiinţă financiară (1925 ) ;Monografiile sociale ( 1925 ); Capitalul naţional şi capitalul internaţional ( 1932 );Politica economică a PNL ( 1932 );Politica noastră financiară (1934 )

  Deputat liberal în legislaturile deceniului patru (colaborator sau raportor la Bugetele de Stat  în guvernarea Tătărăscu ( 1934-1937 ); cenzor la BNR ( din 1936 ) .

   Secretar apoi Subsecretar de Stat la Ministerul Industriei şi Comerţului  în guv.Tătărăscu (oct.'34-sept '36 ); ministru Economiei Naţionale în guvernul regimului carlist condus de Ion Gigurtu (iul-sept.'40 ) ;ministru Economiei Naţionale în primul guvern Antonescu ( sept.'40-ian.'41).

  Arestat în 1946 ; judecat de Tribunalul Poporului , cf Legii 312 /1945 , în " lotul 2 al guv.Antonescu"  pe 20 mai '46 , compus din 27 demnitari ,în mare parte din aparatul economic paralel cu judecarea recursului în procesul Ion Antonescu.

Gh. Leon (Ec.naţ., cab I ), figurează pe primul loc şi este condamnat la 25 ani muncă silnică. Închis la Jilava şi transferat la Sighet.

  Pe 14 sept.'47 ,prof.Traian Săvulescu , P.Constantinescu -Iaşi , C.Daicoviciu , Miron Niculescu şi Tigăneanu ,-memmbri ai Comisiei ministeriale speciale - propun epurarea  unor colegi de la universităţile din Bucureşti,Iaşi şi Cluj "care au desfăşurat o activitate profascistă , au avut manifestări reacţionare notorii în trecut,activităţi pe care le au şi acum de la înălţimea catedrei ".Pe listă, pe lângă Gh.Brătianu, I.Hudiţă, Gheorghe Strat , figurează şi prof.univ.Gh.Leon .

  A murit pe 6 mai 1950 , în ziua când în ţară se producea arestarea în masă a  foştilor demnitari.

-Lipan, Constantin

Inginer ( şeful serv.Montaj Utilaje Grele ) pe şantierul de la Canal. Arestat în aug.1952 ;

judecat în procesul "sabotorilor" lucrărilor de la Canal ;condamnat la închisoare.

Rearestat cu "lotul Gheorghe Crăciun " ; eliberat în 1958.

-Lipan ,Tudorache

Fost contabil la Întreprinderile Malaxa , ajuns magazioner în com.Cocârgea (Constanţa ).

Arestat în 1958 de Securitatea din Constanţa  ;condamnat pentru sabotaj ,în baza unui dosar cu probe false şi mărturii mincinoase , de Tribunalul Militar-Constanţa.

Închis la Jilava şi Aiud.

-Lipăneanu ,Mircea

Inginer constructor , angajat la Direcţia generală a Canalului Dunăre-Marea-Neagră.

Arestat în apr.1952, în  Constanţa ; condamnat la închisoare pentru "sabotaj " ; deţinut în lagărul Spanţov ,până în 1953.

-Loloiu, Constantin

Inginer agronom,în com.Vlădeşti -Vâlcea.Arestat , torturat la Securitatea din Piteşti ; condamnat la închisoare ;detenţia în lagărele de muncă forţată.

-Lopăzan , Manoilă

Inginer zootehnist, din Arad , n.în 1928.Arestat în 1951.Torturat la Securitatea din Iaşi ; condamnat la 2 ani închisoare ; detenţia la penitenciarul Galata şi lagărele de la Canal.

-Low ,Tiberiu

Tehnician ,n.în 1933, în oraşul  Alba Iulia. Arestat la 19 ani ( 28 apr.1952 ) ; torturat în anchetă la Securitatea din Braşov ;condamnat la 25 ani muncă silnică pentru " crima de uneltire ordinii sociale" de Tribunalul Militar-Braşov."Plimbat"  prin 10  penitenciare :Deva, Alba Iulia, Arad, Gherla, minele de plumb Baia Sprie şi Valea Nistrului , Capu Midia şi bălţile din Delta Dunării .

Cu viaţa astfel distrusă , după 12 ani de detenţie , la 31 de ani ,a fost "graţiat" pe 23 iunie 1964, cu Decretul 411 .

-Ludoşan ,Aurel.

Economist.Membru PNŢ ( conducător  TUNŢ  la Academia Comercială ).Şef de cabinet al ministrului Emil Haţieganu (din ian.'46 ).

Arestat în mai 1947 ; eliberat după 2 luni. Rearestat pe 15 aug.'52;  condamnat la închisoare administrativă ; trimis la muncă forţată în lagărele Galeş şi Peninsula. Eliberat în 1954.

-Lula, Remus

Laborant chimist în Hunedoara, n.în 1934, în satul Valea Lungă , com.Ilia ( Alba ). Arestat  pe 29 apr.1954,   de Securitatea din Hunedoara; condamnat la 6 ani închisoare de Tribunalul Militar-Braşov ,pentru " uneltire contra ordinii sociale ,diversiune şi instigare" . Detenţia la penitenciarele Deva, Alba Iulia, Gherla şi lagărele din bălţile Dunării. Eliberat pe 27 apr.1960.

-Lungu, Ion

Director general la "Griviţa Roşie" din Bucureşti. Membru PCR din ilegalitate

Arestat în 1952, pentru "neîndeplinirea sarcinilor date de partid " (primise ordin să repare toate locomotivele româneşti şi germane de pe teritoriul României ) Anchetat de Securitatea din Bucureşti ( Uranus ) ; condamnat la închisoare pentru sabotaj; închis la Jilava.

-Lupu ,Ioan

Tehnician , absolvent al Şcolii de Arte şi Meserii , n.în 1913 , în Beriu ( Hunedoara ) . Arestat şi anchetat în 1958, de Securitatea din Deva ;judecat în "lotul Garda Albă " ( 73 de persoane ).Condamnat la muncă silnică pe viaţă (comutată la 25 ani  ) . "Graţiat" în iunie 1964 ,cu Decretul 411 .

M.

-Macahon ,Toma

Inginer-şef la Ocolul silvic Tazlău-Neamţ.N.în 1921, în Frumuşica ( Botoşani ) .Arestat în 1948 ;condamnat la 8 ani închisoare de Tribunalul Militar -Iaşi .Detenţia la penitenciarele Suceava, Jilava, Aiud.

-Machedon , Dan

Inginer în Bucureşti .Arestat în 1956 ;torturat la Securitate ( Uranus ), de cpt.Gh.Enoiu ;

judecat în "lot" cu Mihai Grama, Demostene Antonescu ş.a. ; condamnat la închisoare pentru "omisiune de denunţ" .Detenţia executată la Jilava, Gherla şi lagărele din bălţile Dunării .

-Macovei, Ion

N.în 1885, în com.Nereju -Vrancea.Inginer, licenţiat al Institutului Politehnic din Germania .

Director general al CFR , deputat în Parlamentul FRN ( 1939-'40 ).

După cedarea Basarabiei şi Bucovinei ,ministru la Lucrări Publice şi Comunicaţii în guvernul  Gh.Tătărăscu ( din 1 iunie 1940, în locul lui Ion Gigurtu, trecut la Externe în locul lui Gafencu )  şi în guvernul Ion Gigurtu, până la abdicarea regelui Carol II . ( 4 iul-4 sept.1940 ). 

Arestat în noaptea de 5/6 mai 1950 în "lotul demnitarilor" , a murit la Sighet , pe 12 oct.1950.

-Magoş, Dumitru  /[Constanţa Magoş ] / Moldovan , Victor /

/Magoş Dumitru - inginer silvic, domiciliat în Bucureşti , n.în 1901, în com.Covasinţ -Arad .

Fost director al Societăţii  Mundus din Caransebeş ( În 1941,Teohari Georgescu  ar fi lucrat ca deţinut la această Societate ).  Soţul Constanţei Magoş stabilită în 1948 la Paris.

Arestat pe 21 apr.1951, în urma unei acţiuni eşuate de scoatere din ţară.

Şantajat cu declaraţiile date de soţia sa (după ce aceasta a fost atrasă în capcană de Serviciul de Contrainformaţii al Securităţii din Bucureşti ,în Berlinul răsăritean şi adusă la Bucureşti ) ; judecat în acelaşi proces cu soţia , dar în stare de libertate.

/Moldovan, Victor -inginer stabilit în Franţa .În 1951 ,a acceptat  să-l scoată din ţară pe ing.Magoş. Prins ; arestat ; torturat la Securitatea din Bucureşti (Malmaison ),a dat declaraţiile impuse de Securitate. După aducerea în ţară a Constanţei Mogoş ( prin răpire ) ,a fost implicat într-un proces de spionaj al exilului , în favoarea Franţei, Americii  şi Austriei.

La proces (1953 ) a negat declaraţiile din 1951, stoarse sub tortură ( <am fost bătut la tălpile picioarelor goale  >...< am fost legat ghem şi pus pe băţ între două mese  >...< am fost bătut cu ranga de fier ,ridicat la 2 metri înălţime şi trântit cu şira spinării de ciment   >... < mi s-au pus pioneze pe o bandă de pânză ,strânsă în jurul capului >.

A fost judecat separat; condamnat ; eliberat în 1964 , de la Aiud.

[Vezi amănunte la Tabloul Diplomatice ]

-Malacu, Ion

Inginer din Arad, n.în 1921. Arestat în 1949  ; condamnat la 18 ani închisoare de Tribunalul Militar -Bucureşti ; detenţia la Jilava şi lagărele din bălţile Dunării.

"Graţiat" în 1964, cu Decretul 411 .

-Maliţa, Aurel

Inginer din Cluj.Arestat în 1949, sub acuzaţia că "a purtat discuţii duşmnoase la adresa regimului " . Condamnat la 7 ani închisoare de Tribunalul Militar-Cluj.

Detenţia în penitenciarele din Oradea, Gherla şi lagărul Peninsula.

-Man, Vasile

Economist ,absolvent al Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale , n.în 1921, în com.Bârdeşti-Mureş. Arestat la 7 iun.1948 de Securitatea din Tg.Mureş ; inclus într-un lot de inculpaţi la "grămadă"  ( din care trei au fost executaţi fără judecată şi unu a fost împuşcat pe stradă, în Braşov ); condamnat la 20 ani muncă silnică de Tribunalul Militar-Braşov. A fost deţinut 16 ani şi 3 luni în regim de muncă forţată la minele din Valea Nistrei , Cavnic, Baia Sprie ,beneficiind de "graţierea" din 1964 .

-Manciu, Cornel P.

Inginer din Bucureşti, n.în 1900. Arestat la 14 apr.1948 ;judecat în "lot  Popp-Bujoi -2- " Condamnat la închisoare , a murit pe 22 sept.1956 ,la penitenciarul Aiud.

-Manea , Ion

Inginer în Iaşi (preşed.org.de tineret PNŢ -Moldova ).Participant la manifestaţiile din 8 nov.'45 şi 10 mai'46 din Bucureşti;activ în campania electorală din '46 ; antrenat plenar în acţiunile de protest împotriva represiunilor abătute asupra PNŢ în 1947.

Prins şi arestat în mai 1947 ;condamnat la 2 ani închisoare ( Sentinţa nr.412 / 1948 ) ; închis la Văcăreşti şi Aiud. Rearestat în 1955 ;condamnat la închisoare administrativă (2 ani ) ; închis în penitenciarul de la Sascut ; eliberat în 1956.

-Manolescu, Aristide 

Inginer agronom .Arestat în 1949 ;torturat în anchetă la Securitatea -Bucureşti ( cu un câine dresat asmuţit asupra lui ); condamnat şi închis la Jilava, Aiud şi Baia Sprie.

-Manta,Apostol D.

Inginer , licenţiat al Facultăţii de Hidrotehnică-Bucureşti, n.în 1931, în Bucureşti ( fiul preotului Manta Dumitru, paroh la Mănăstirea Caşin ). Arestat în 1959 ,împreună cu toţi membrii familiei ; torturat la Scuritatea din Bucureşti ( Malmaison şi Uranus ) ; judecat într-un proces cu părinţii ; condamnat la 6 ani închisoare ( sentinţa nr.166 / 8 sept.1959 ) de Tribunalul Militar -Bucureşti, pentru "uneltire contra regimului " . Detenţia la Jilava şi lagărele de muncă silnică de la Salcia, Strâmba, Luciu Giurgeni ."Graţiat" în 1964, cu Decretul 411 .

-Marcu, Ion

Inginer,din com.Cotiugeni ( r.Bălţi ),stabilit după aug.'44, în Câmpulung Moldovenesc (Suceava ).

Arestat în 1949, pentru că, între 1941-1944 , fusese primar al Hotinului . 

A reuşit să evadeze de la Prefectura Poliţiei Capitalei . Prins şi condamnat la închisoare.

-Mareş, Nicolae

Inginer (tehnocrat ) în Ministerul Lucrărilor Publice din 1899 .N.în 1875, în Bucureşti ;locotenent combatant în primul război mondial. Membru al P.Conservator -Take Ionescu ;cofondator al P. Conservator -Grigore Filipescu, cofondator al Ligii Vlad Ţepeş  ( având ca stindard lupta împotriva corupţiei ).Numit de Ion Antonescu ministrul Agriculturii şi Domeniilor (14 sept.'40- ian'41 ) şi-a dat demisia , în timpul rebeliunii legionare.

Arestat pe 26 mai 1945 ; judecat  într-un "lot al  demnitarilor  antonescieni " pe baza Legii 312 /apr.'45 ; condamnat la 10 ani închisoare de Tribunalul Poporului ( pedeapsă redusă ulterior la 7 ani ) .Detenţia la penitenciarele Jilava, Aiud şi Sighet. La 78 de ani, bătrân şi bolnav , a murit la 4 oct.1953, fiind aruncat în gropile comune din cimitirul săracilor de la Sighet.

-Marian, Ion

Inginer n.în 1882, în Calafat-Dolj.Pentru scurtă vreme (19 febr.'43-25 apr.'44 ) ministru (tehnocrat ) al Agriculturii şi Domeniilor ,în ultimul guvern Ion Antonescu . Arestat la 18 mai 1946 ; judecat în  unul din "loturile foştilor miniştri antonescieni" pe baza Legii 312 /apr.'45 .Condamnat la 12 ani închisoare de Curtea Marţială  ;detenţia în penitenciarele Văcăreşti, Jilava şi Aiud. A murit în detenţie, în 1955 .

-Marinescu, Cristea

Inginer, conf.univ.la catedra de Geologie a Facultăţii de Petrol şi Gaze din Ploieşti. Transferat ca specialist la lucrările Canalului Dunăre-Marea-Neagră.

Arestat în 1951( în "lotul sabotorilor" )  ; condamnat la închisoare ; detenţia la Baia Sprie şi Aiud.

-Marinescu , Danubiu

Inginer petrolist , n.în 1901,în Bucureşti. Arestat în 1948 ; judecat cu "lotul petroliştilor" ; condamnat la închisoare de Curtea Marţială -Bucureşti ( 26 iun.'48 ) .Detenţia la penitenciarul MAI ,Jilava şi Aiud. A murit pe 24 iul.'51, în detenţie.

-Marino, Nicolae

Inginer, directorul Atelierelor CFR-Iaşi .Arestat pe 5 mai 1947 ; condamnat la muncă silnică ; detenţia la Gherla.

-Matak, Radu

Inginer CFR, proprietarul unei mici fabrici în Bucureşti . Arestat în 1950 ;implicat în procesul de spionaj înscenat în jurul Legaţiei Engleze la Bucureşti ;judecat cu "lotul g-ral aviaţie Mihail Romanescu " ;condamnat la 25 ani muncă silnică , cu confiscarea averii , în august 1951. Detenţia la Malmaison, Jilava şi Piteşti."Graţiat" în 1964, cu Decretul 411.

-Mătasă, Claudiu Gh.

Inginer, licenţiat facultatea de Chimie Industrială-Bucureşti, n.în 1930, în Petroşani -Hunedoara.

Arestat în 1952, pentru aşa-numite indiscreţii faţă de nişte turişti.

Condamnat la 2 ani închisoare administrativă ( executaţi la Jilava şi Capu Midia ) ; intrat în vizorul Securităţii ; dat afară de la ICECHIM ( unde ajunsese cercetător , în 1957 ). În 1969, a reuşit să plece din ţară , stabilindu-se în SUA.

-Mărăşescu, Aurel

Inginer constructor din Bucureşti, n. în 1904.

Arestat şi condamnat la 7 ani închisoare, în 1949 ;întemniţat la Aiud apoi la Peninsula (din 1950 ),unde a fost şef de şantier, remarcându-se prin omenie şi bunătate. Eliberat în 1956, a fost la onomastica unui prieten la care s-a cântat "Deşteaptă-te române" .

Arestat după 2 zile ( 1 febr.1958 ) ; torturat în anchetă  la Securitatea din Uranus ; judecat în "lotul Puiu Atanasiu " ( lot de "strânsură" cu inculpaţi răsleţi ) ; condamnat la 15 ani muncă silnică de Tribunalul Militar-Bucureşti (10 apr.'59 ,  preşed. col.Finichi Paul ). "Graţiat" în 1964, cu Decretul 411 .

-Mărgineanu, Nicolae

Economist, licenţiat al Acad.Comerciale -Bucureşti, n.în 1917, în Mediaş-Sibiu .

În 1945, a înfiinţat primul sindicat al muncitorilor din Mediaş .

În 1947,a fost arestat împreună cu comitetul sindical ( la birou, i s-a strecurat un pistol ,pentru circumstanţe agravante );condamnat la închisoare de Tribunalul Militar-Braşov ;închis la Piteşti .

În 1949 , a fost rearestat pentru "activitate PNŢ " ; torturat în anchetă la Securitatea -Braşov ; trimis la muncă forţată în lagărele de la Canal ( Peninsula şi Poarta Albă ) .

În 1956, în timpul evenimentelor din Ungaria, rearestat . Torturat la Securitatea din Mediaş şi Braşov ; condamnat şi încarcerat .

A fost "eliberat" în 1964 , după 17 ani de hărţuire şi tratament exterminator, grav bolnav, cu familia şi cariera distrusă .

 

 Mărgineanu Nicolae- condamnat la 25 ani muncă silnică şi confiscarea averii, pentru " crima de înaltă trădare , uneltire contra ordinii sociale, organizare şi participare la organizaţii de tip fascist , politice şi militare, complot în scop de trădare ,de surpare a ordinii constituţionale şi de răzvrătire" . Tribunalul Militar-Bucureşti. Completul de judecată :primpreşed, dr.Petrescu I.Alexandru col.Colceag Gh.,Sârbu Eremia, lct.col.Zănescu Ion, lct.col.magistrat Stănescu Simion ; procurori : col.Stanciu Constantin şi lct. magistrat Eftimie Călin. (1 nov.'48 ).

-Mătăsaru, Constantin D.

Inginer , absolvent al Instit.Politehnic din Freiburg, director general la societatea petroliferă "Steaua Română " . N.în 1880, la Ruginoasa -Iaşi. Arestat după naţionalizare, la 31 oct.1948; judecat în "lotul petroliştilor" ; condamnat la muncă silnică pe viaţă . Închis la Jilava şi Aiud, a murit în detenţie, la 20 martie 1953.

-Merceanu ,Grigore/ [Lungu ] Victoria-soţie / Petre-copil /

[LD:dau acest "caz" , impresionant prin imposibilitatea de a detecta mobilul , ţinta , scopul, pentru care aceşti oameni au fost vânaţi şi chinuiţi atâta vreme. Arhivele ,doar  arhivele ar putea da răspuns la aceste întrebări. Cine are interes acum , să nu se acorde acest acces ?]

Inginer petrolist , n. în 1906, în satul Rediu ,com.Aiton -Cluj.Arestat şi închis între 1948-1954 ,supus la numeroase anchete la MAI ,Jilava şi Aiud.

La eliberare ( 1954 ) trimis cu domiciliu obligatoriu în satul Movila Gâldăului , com.Borcea-Călăraşi ( unde s-a căsătorit cu Victoria Lungu, deportată din Caraş Severin ) , apoi în satul Răchitosa com.Giurgeni-Ialomoiţa.

Rearestat pe 19 sept.1958 ; condamnat la 3 ani închisoare administrativă , executaţi în lagărul "9 Culme" .Pe 12 sept 1960,a fost ridicat din lagăr de Securitatea din Constanţa ,dus la Securitatea din Bucureşti ( Uranus).În oct.1962,a fost adus pe targă  în lagărul Periprava .

Fără nici o îngrijire medicală, a murit după câteva zile, fiind aruncat ( probabil ) în Dunăre .

/ Victoria -n.în 1917,în Bucovina anexată de sovietici ( com.Maidan ) ; refugiată în Ciclova Română ( Caraş Severin ); arestată de Securitate pe 18 iun.1951 ; dusă cu domiciliu obligator în Movila Ghildău ; căsătorită cu alt pedepsit de soartă ,Grigore Merceanu , pe 31 dec.1954;

dând naştere unui băiat -Petre - pe 13 iun.1956 ; cu soţul rearestat în 19 sept.1958 ; "eliberată" pe 1 sept.1959 ( ca să se ducă ...unde ?! ) ; văduvă din 1962.

 

-Mercureanu , Ion

Inginer, conf univ.la Facultatea de Petrol şi Gaze-Ploeşti , cercetător ştiinţific la Instit.de Fizică Atomică -Măgurele . N.în 1916, în satul Cunţa, com.Şpring-Alba .

Arestat la 4 oct. 1946 , ca membru al Organizaţiei de Rezistenţă Naţională  ( lot în frunte cu Frone Bădulescu ) ; torturat în anchetă la MAI ; condamnat la muncă silnică pe viaţă şi confiscarea averii ( Sentinţa nr.64 / 11 febr.1957 ) pentru "uneltire contra ordinii sociale" ; închis la Jilava şi Aiud."Graţiat" în 1964, cu Decretul 411 .

-Mihart , Aurelian C.

Economist-contabil în Ploştina-Gorj.Arestat în 1952 ; anchetat- torturat la Securitatea Craiova ( de Vasile Petrescu , Albişoru şi Vişan ). Condamnat la 3 ani şi 6 luni închisoare, de Tribunalul Militar-Craiova , acuzat " pentru activitate contra clasei muncitoare " ( art.209 /Cod Penal ). Închis la Craiova, Coasta Galeş, Peninsula, Poarta Albă, Borzeşti, Oneşti, Craiova.

Eliberat la 1 nov.1955.

-Miletici George

Bamcar.director la Banca Naţională, doctor în Ştiinţe Economice. Combatant (lct.r ) pe front , decorat. Arestat în 1945 , pentru că , în 1940, l-a găzduit o noapte pe Radu Leca ( subdirector general la Siguranţă ,comisar guvernamental pe problemele evreieşti ; judecat în "procesul marii trădări naţionale",alături de Ion Antonescu;  condamnat la moarte ,comutată cu  muncă silnică pe viaţă Condamnat la închisoare.

-Minulescu, Danubiu Dumitru M.

Inginer în  Constanţa, n.în 1900 , la Cernavodă. Arestat la 1 nov.1948 ; condamnat la închisoare ( Sentinţa nr.2 628/ 26 iun.1949 ) de Curtea Supremă de Justiţie . A murit în detenţie, la 24 iul.1951.

-Mirescu, Aurelian

Inginer în Piteşti ( Argeş ).Arestat pe 27 iun.1958; torturat în anchetă la Securitate ; condamnat la 10 ani închisoare , pentru "activitate contra clasei muncitoare " ( art.209  C. P ). Detenţia la Piteşti, Craiova, Gherla. Eliberat în 1964, cu Decretul 411.

-Mischiu ,Bogdan

Din Timişoara. Arestat în 1977 , ca aderent la SLOMR ( Sindicatul Liber al Oamenilor Muncii din România ).

-Moga, Ion

Subing. angajat la Ministerul Aerului - Bucureşti.În perioada războiului, a avut legături cu ing.Calmanovici Emil ( comunist, arestat şi condamnat  în procesul Pătrăşcanu,din apr.'54  ) . Arestat în 1950 (? ),condamnat ,  folosit ca martor al acuzării în procesul Pătrăşcanu .

-Mondoc ,Ion I.

Inginer constructor în Galaţi , n.în 1906,în satul Nămeşti, com.Valea Mare Pravăţ -Argeş. Arestat în apr. 1942 (după rebeliunea legionară din ian.'41) ; condamnat la 10 ani închisoare, în regimul antonescian. Nu a beneficiat de graţierea din 23 aug.'44, cf. ordinului dat de Pătrăşcanu ( ministru de Justiţie ).Nu a fost eliberat nici la expirarea pedepsei ( 1952 ).

A murit  la Tg.Ocna , grav bolnav, pe 8 febr.'53 .

-Morariu Sergiu I./ [Vernichescu ]Aurelia-soţie /

Dir.Băncii Agrare din Orşova- Mehedinţi ; membru şi deputat PNŢ de Severin ( 1928-1931 ). Arestat în 1947 ; eliberat în 1948.Rearestat în 1950,împreună cu soţia ( sora partizanului Vernichescu Aurel, condamnat şi executat ) .Torturaţi în anchetă la Securitatea din Timişoara ; domiciliu obligatoriu în satul Rubla , com.Valea Râmnicului -Buzău.

- Morcov, Păun Paul

Inginer electromecanic în Cugir, n.în 1915, în Măldeni -Teleorman .

Arestat pe 15 iunie 1949, de Securitatea din Petroşani , învinuit că a procurat arme partizanilor.

Condamnat la 2 ani închisoare (Sentinţa nr. 777 / 1950 ) de Tribunalul din Deva.

Eliberat din penitenciarul Văcăreşti, pe 3 mart.1951.

-Morfei ,Victor

Contabil la Ministerul de Finanţe .Arestat pe 27 martie 1952, în legătură cu procesul Vasile Luca. Omorât pe 11 iunie 1954,  în timpul anchetei, la MAI.

-Moroianu , Grigore

Inginer petrolist , n.în Vrancea.Arestat în 1948 ; condamnat la închisoare în "lotul petroliştilor" . Închis la Jilava, Aiud şi lagărul de muncă forţată  din Periprava.

În 1961, ridicat din lagăr, dus la Bucureşti pentru o nouă anchetă. După 45 de zile, a fost adus pe targă , înapoi la Periprava . Lăsat să moară ,fără nici un ajutor medical.

-Motrescu, Gheorghe L.

[LD:rudă sau nu cu partizanul Motrescu Vasile ( vezi la Tabloul cu Ţăranii-victime ), comuna Vicovu de Jos ar trebui declarată comună martir , sau comună erou , pentru jertfa dată de oamenii săi în rezistenţa anticomunistă. ]   

Inginer silvic  în com.Vicovu de Jos-Suceava ; cpt.în rezervă, fost comandant al Batalionului 3-Compania 3- Putna ,combatant pe front, pentru eliberarea Bucovinei , în 1941 ).

Arestat în 1948 , sub acuzaţia de "crime de război " ; eliberat , din lipsă de probe.

Rearestat în 5 febr.1955 , pentru acelaşi motiv ; eliberat .

Arestat a treia oară, pe 15 iun.1958, pentru acelaşi motiv; condamnat la 25 ani muncă silnică ( Sentinţa nr.428 / 1959 )de Tribunalul Militar- Iaşi .

"Graţiat" în 1964, cu Decretul 411 .

-Munteanu, Constantin Gh.

Contabil în Târgu Jiu -Gorj, n.în 1927, în Azuga -Prahova.Arestat pe 4 dec.1949 ;torturat în anchetă la Securitatea din Ploeşti şi Bucureşti ;condamnat la 20 de ani muncă silnică (Sentinţa nr. 1 075 / 1950 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti. Închis 14 ani în penitenciarele din Ploeşti, Jilava, Mărgineni şi Aiud.Eliberat în 1964 , cu Decretul 411 ( graţieri ) .

-Mureşan, Ion

Inginer , n.în com.Pui -Hunedoara.Partizan în "grupul Lazăr Caragea", după arestarea căruia s-a alăturat "grupului Petru Vitan " .La 21 nov.1952 , încercuiţi de Securitate , Vitan s-a sinucis , iar el a fost prins, judecat şi condamnat . A murit la Aiud, prin 1960.

N.

-Neagoe, Florin

Inginer la uzina "1 Mai" -Ploeşti -Prahova.Arestat în 1959 de Securitatea din Ploeşti , sub pretextul că în timpul unei discuţii cu colegii, a adus elogii armatei americane pentru prestaţia din Extremul Orient. În realitate, se dorea înscenarea unui proces de sabotaj , pentru a se justifica întârzierile în livrarea produselor petroliere .

Cpt. Niculescu Gh. şi lct. mj. Petrescu Nicolae i-au bătut pe inginer şi alţi colegi , până au acceptat să semneze declaraţiile dictate de anchetatori. Pe baza declaraţiilor smulse sub tortură,  au fost condamnaţi la închisoare.

-Nicola, Ion I./ Ilie-tatăl / Elena- elevă de 16 ani - soră /

Inginer în Timişoara , n.în 1920, la Rotunda-Cluj.A înfiinţat la Timişoara org. "Frăţia Ortodoxă" în care prelaţii ţineau prelegeri cu caracter creştin, pentru studenţi . Din mai'48,dat în urmărire de Securitate ( col.Dumitraşcu ),a stat ascuns la partizani, pe Semenic.

Securitatea i-a arestat membrii familiei în 1949 ,ca ostatici ( Ilie-tatăl şi Elena-soră  ).

Prins şi arestat pe 21 ian.1950 ( sat Ruseneşti );torturat la Securitatea -Craiova  ;judecat într-un lot de 20 persoane ;condamnat la 8 ani muncă silnică  de Tribunalul Militar-Craiova; detenţia la Jilava  şi Peninsula ( unde a fost schingiuit de studenţii torţionari "reeducaţi " ).

În 1958 , la expirarea pedepsei ,a primit încă 12 ani muncă silnică (din care a făcut doar 4 ), fiind "graţiat"  ( Decretul 411 ). 

-Nicolae, Constantin

Inginer CFR în Buzău.Preşed. PNŢ-CFR ( pe ţară ) .Arestat la 15 aug.'49 , într-un "lot de ceferişti PNŢ "; anchetat la Securitatea Bucureşti ( Rahova ) de col.Sepeanu ; condamnat la 6 ani închisoare ; detenţia la Jilava, Aiud şi lagărul Peninsula. 

-Nicolau, Pompiliu

Inginer, prof.univ. în Timişoara, ministrul Lucrărilor Publice şi Comunicaţiilor în primul guvern Antonescu  (14 sept.'40-27 ian.'41 ) .N.în 1891 în Tg.Jiu -Gorj ; licenţiat al Şcolii de Poduri şi Şosele (specializat în hidraulică în Anglia şi Norvegia ) ;ofiţer de geniu în primul război mondial.

Arestat în 1946 şi achitat ( după 4 luni ).Rearestat în sept.1948 şi eliberat în 1949 , grav bolnav.

-Nicolau , Victor Gh.

[LD : "cazul" este ieşit din "tiparele" justiţiei comuniste:anchetat şi condamnat fără să fi fost vinovat, şi fără să-şi poată proba nevinovăţia.  Cicerone Ioniţoiu menţionează că , după căderea regimului comunist, familia a făcut un recurs extraordinar , pentru a şterge acest stigmat ( cazier ) de pe memoria inginerului .Cu Adresele 31 129 / 1992 şi nr.813 / 31 mart.1993, Tribunalul  [nu se menţionează care ] ar fi  respins demersul , menţionând că <...în urma examinării cauzei [...]s-a constatat că hotărârile instanţei sunt temeinice şi legale, nefiind motive pentru recurs extraordinar .>

La aşa justiţie, nu este de aşteptat vreodată ca victimele justiţiei comuniste să-şi găsească dreptatea. ]

   Inginer, n.în 1889 , în Bucureşti.Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe şi al Şcolii Superioare de Poduri şi Şosele .Angajat la Atelierele Griviţa , dir.tehnic la Şcoala de meseriaşi -Griviţa.

În 1945, a devenit dir. al Atelierelor Griviţa; în 1947, s-a pensionat( limită de vârstă ). Arestat în sept.1950 ; reţinut şi anchetat timp de 5 ani , sub învinuirea de "crime de război " .

În al 6-lea an de anchetă , acuzat de un grup de comunişti, în frunte cu Vasile Bâgu , de "activitate intensă împotriva clasei muncitoare "( pedepsită de art.209 C.P )  şi de participare la represiunea împotriva muncitorilor din febr.'33.

 În realitate, inginerul se opusese intervenţiei armate în timpul grevei ,fusese  martor al apărării greviştilor la proces şi-i  reprimise la serviciu (situaţie confirmată, la proces,de fostul ministru Eduard Mirto ) .Cu toate acestea, a fost condamnat la 3 ani închisoare (Sentinţa nr. 86 /1957 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti.A murit pe 23 mai 1966.

-Ninulescu, Ion T.

Inginer , angajat civil, la lucrările de la Canal.N.în 1923, în com.Dumbrăveni-Constanţa.

Arestat în aug.1952 ; anchetat-torturat pentru a fi învinuit de sabotare a lucrărilor ; judecat în lot cu ing. Crăciun ( inginer şef de şantier la Direcţia Generală a Canalului) ; condamnat la 15 ani muncă silnică ; eliberat după un an şi două luni .

-Niţescu, Traian

 Inginer , n.în 1903, în Bucureşti . Implicat în mişcarea de rezistenţă anticomunistă Pop-Bujoi  ( ţinea legătura cu legaţiile străine acreditate la Bucureşti , prin care , în 1947,au fost trimise Memorii în Occident ) .Arestat la 9 apr.1949 ; anchetat la MAI ;judecat cu "lotul Pop-Bujoi" (primpreşed, Petrescu I.Alexandru  ); condamnat la muncă silnică pe viaţă şi confiscarea averii ,de Tribunalul Militar-Bucureşti ( 1 nov.'48 ) , pentru "crima de înaltă trădare, uneltire contra ordinii sociale, crima de organizare şi participare la organizaţie de tip fascist, politice şi paramilitare, crima de răzvrătire, de complot în scop de trădare ,de surpare a ordinii constituţionale şi de răzvrătire " ( fiecare în parte impunând condamnări cf. diverselor aliniate ale art. 209 C.P. )  Detenţia la penitenciarele Jilava , Aiud, Piteşti, Gherla .

A murit în detenţie, pe 19 mai 1957, din cauza regimului de exterminare la care a fost supus.

-Novacovici , Doru Nicolae / Novacovici Dan-frate /

Doru-inginer constructor , n.în 1933, în Bucureşti . Arestaţi  împreună pe 30 sept.1959 ; torturaţi în anchetă la Securitatea din Bucureşti ( Uranus ) de echipa lui Enoiu ( Emil Cosma, Ion Sporea ş.a );judecaţi de Tribunalul Militar-Bucureşti(preşed. mr magistrat Stoica Gheorghe ) ;condamnaţi la 10 , respectiv 5 ani muncă silnică , pentru "uneltire contra ordinii sociale." ( art. 209 C.P. )

Detenţia la Jilava, lagărele Luciu Giurgeni ,Grădina, Stoeneşti şi penitenciarul Gherla.

Eliberaţi în 1964 , cu Decretul 411 -graţieri 

În 1979, Doru Nicanovici a părăsit ţara, obţinând  azil politic la Paris ;

în 1980, Dan Novacovici a ajuns în  SUA .

Amândoi s-au ostenit să dezvăluie Occidentului ororile comunismului .  

O.

-Oanea, Alexandru

 Ing.mecanic , şef de lucrări la Instit.Politehnic.

Arestat şi condamnat în 1950 la 3 ani închisoare ,pentru "uneltire contra ordinii sociale" (p.p. 209 C.P. ) Detenţia la Jilava, Aiud şi lagărul Peninsula .

-Oarcea ,Adrian Bujor A./ Oarcea Aurel -tată / Oarcea Zeno -frate /

[LD: acest caz este emblematic pentru zecile de mii de familii supuse represiunii din România.

Unii copii  suferind din cauza părinţilor sau... unii părinţi suferind din cauza copiilor.   

/ Adrian Bujor-inginer în Arad, n.în 1922, în com.Vârfurile -Arad.Arestat în dec.1948 ( cu pretextul că a găzduit o noapte un consătean prins ulterior într-o tentativă de trecere a frontierei )

Torturat în anchetă la Securitatea din Arad ;condamnat la 5 ani închisoare de Tribunalul Militar-Timişoara . La expirarea pedepsei ( 1956 ) i s-a fixat 2 ani domiciliu forţat în Bărăgan.

/ Aurel - avocat în Arad , din 1931 , n.în 1898 , în com.Gurahonţ -Arad. Arestat în 1948 ( fără motiv )pentru a i se lua casa, în care a fost instalată Miliţia.Rearestat pe 20 iul.'52  ( ca simpatizant "legionar" ) A murit în acelaşi an, la penitenciarul Ghencea.

/Zeno - elev la liceul "Avram Iancu" din Arad.  Arestat la 10 iul.1948 ;condamnat la 3 ani închisoare de Tribunalul Militar-Sibiu ; închis în penitenciarele din Deva, Sibiu, Jilava ,Tărgşor, Peninsula, şi Capul Midia. Eliberat pe 4 martie 1953.

-Olănescu ,Cicerone

Inginer civil pe şantierul de la Canal. Arestat în august 1952, sub acuzaţia de "sabotaj" ; condamnat la închisoare ( lotul "sabotorilor " ) .Sentinţă casată în 1955 .

-Orăşel : Lucian V.  / Vasile-tatăl / Eliador -frate /

[LD , 6 dec.2008 : Vezi datele de pe site-ul lui . Cred că-şi începe calvarul în 1956 ,în cadrul represiunilor ce au avut ca ţintă anihilarea contaminării de efectele rev. comuniste din Ungaria . Personaj controversat -  în peisajul politic de după dec.'89 ( unii îl tratează de "sărit de pe fix" ..S-a întors în ţară în 1994 şi a candidat la preşedinţie în 2000 . ]

/ Lucuan - inginer,la Fabrica de Calculatoare - Floreasca , n.în com. Păuliş - Miniş ( Arad )

Fiul unor intelectuali ardeleni . Absolvent al Politehnicii din Bucureşti .Arestat în 1956 , pentru "activitate contrarevoluţionară " ; anchetat la MAI ; condamnat la 10 ani închisoare de Tribunalul Militar-Bucureşti ; detenţia la Ministerul de Interne , Jilava, Gherla, Dej.Eliberat în 1964 , cu Decretul 411 -graţieri.

În 1977, a fost dat afară de  fabrică pentru că a refuzat să depună jurământul de credinţă faţă de RSR.S-a adresat forurilor internaţionale şi, la intervenţia ONU , a primit paşaport pentru SUA.

[ urmează Univ. Columbia din New-York ,pentru a-şi echivala diploma românească ; şi este admis la Univ.Harvard , unde obţine diploma de masters în guvernare şi economie; doctorat în Filozofia Guvernării şi a Politicii Internaţionale la Universitatea Charlottesville -Virginia.

/ Vasile - tatăl celor doi fraţi - arestat şi condamnat la 8 ani închisoare - a murit în detenţie.

/ Eliodor-frate - arestat şi condamnat la 5 ani închisoare - a murit în detenţie.

-Orezea , Vasile

N.în 1908, din oraşul Buzău. Arestat în 1949 ; a murit în 10 iul.1950,. în spitalul penitenciarului Văcăreşti .

-Otparlic, Eugen / Eugenia-soţie /copil  / 

-Eugen- inginer ( licenţiat al Instit.Politehnic-Iaşi ), n.în 1924, în oraşul Huşi-Vaslui

Membru PNŢ, participant activ în campania electorală din 1946 .După arestarea şi condamnarea conducătorilor şi interzicerea PNŢ  ( nov.'47 ), împreună cu alţi foşti naţional-ţărănişti (Rusu, Giurgiu , Leon, Gropineanu ,Stan, Idriceanu şi Porfir ) a pus bazele unei organizaţii anticomuniste studenţeşti .

Arestat împreună cu soţia ; torturaţi în anchetă la Securitatea din Iaşi  ( de Blehan şi Danielovici ); judecat şi  condamnat la 8 ani muncă silnică ( Sentinţa 410 / 2 apr.1949 ) de Tribunalul Militar-Iaşi ; detenţia la penitenciarele Galata, Suceava, Piteşti , Târgu Ocna ( grav bolnav de tuberculoză )  şi Oradea Mare. Eliberat pe 28 august 1956.

P.

-Paliuc, Gheorghe

Inginer geolog , prof.univ.,funcţionar la Astra N.în 1901, în Bucovina.

Specializat în Olanda( la Royal Dutch ) , la declanşarea războiului,  a refuzat contractul  în Indiile Olandeze , pentru a  merge pe front.

Arestat în 1948 ; condamnat la 16 ani  muncă silnică  de Tribunalul Militar-Bucureşti ; detenţia la Jilava, Piteşti şi Aiud. A executat integral pedeapsa,  fiind eliberat în 1964.  

-Pană, Gheorghe P.

Inginer din Brăila , n.în 1922. Arestat pe 12 sept.1959 ; maltratat în anchetă la Securitatea din Galaţi , unde i s-a confecţionat un dosar  de " trădare de patrie şi uneltire contra regimului ".

Condamnat la 20 ani muncă silnică ( Sentinţa nr. 87 / 11 .06.1960  )de Tribunalul Militar -Bucureşti .Detenţia la Jilava şi lagărele de Canal. "Eliberat" în 1964, cu Decretul 411-graţieri.

-Pană ,Zaharia [ Zahu ]

[LD: "cazuri" ca al lui Zahu Pană nu sunt rare. Biografii sinuoase marcate profund de circumstanţele politice  ( interne sau internaţionale) care şi-au pus pecetea pe "generaţia'20-30 " ,ele nu trebuie scoase din contextul în care s-au produs.

Ca destin individual, un tânăr aromân colonizat în "patria-mumă" ,  lipsit de libertate sau urmărit timp de peste16 ani ( 1938 -1964 ) , cu un comportament deviant în anumite împrejurări limită ( la rebeliunea din'41, în puşcăria din Aiud , în anii '62-'64 ) , viaţa lui apare sub un unghi de  dramatism . Doar studiile profunde , interdisciplinare , vor putea oferi cel mai adecvat "diagnostic"pentru atari cazuri. Ceea ce considerăm , însă, necesar, este prezentarea unor astfel de cazuri obiectiv, fără prejudecăţi ,stigmatizări sau omisiuni generalizante .

Poate reuşim să înţelegem , astfel, realitatea care le-a produs.]  

Aromân , "machedon" , n. în 1921 în com.Beala de Sus (Macedonia iugoslavă ),stabilit în România , licenţiat al Academiei Comerciale-Bucureşti.

În mişcarea legionară din 1938; arestat în 1941 , condamnat la 8 ani închisoare , pentru participare la rebeliunea legionară. Trimis pe front pentru reabilitare (regimentul de Gardă "Mihai Viteazul " ) ,a luptat în războiul pentru eliberarea Basarabiei ( 1941-'42 ) , fiind luat prizonier de către sovietici .A evadat şi s-a reîntors în ţară.

Arestat şi condamnat la 8 ani închisoare în 1948  - în loturile legionare - a fost închis la Jilava, Ocnele Mari şi Canal, până în 1956.

Rearestat la 19 febr.1958 ;condamnat la 10 ani muncă silnică ( Sentinţa nr. 494 /1958 )de Tribunalul Militar-Constanţa ; detenţia la Aiud . Între 1962-1964, s-a alăturat echipelor de reeducare şi şedinţelor de "autodemascare"  organizate de dir. închisorii- Gheorghe Crăciun la Aiud ( de tipul celor de la Piteşti ). Eliberat pe 1 aug. 1964, cu Decretul 411-graţieri .Reabilitat penal de Tribunalul Militar -Bucureşti ( Sentinţa nr. 728 / 1974 ) ; lăsat să emigreze în SUA.

Stabilit în New-York, a publicat un volum de poezii din închisoare  - în majoritate ale lui Radu Gyr, deţinut la Aiud , care refuzase "reeducarea "   - încredinţate lui de către Grigore Caraza..

Z.P. a organizat în Canada "Săptămâna Câmpului Românesc"  (Hamilton ) a cules folclor aromânesc şi a murit la 11 mart.2001.( Cf. Cicerone Ioniţoiu, Dicţionare .... ] 

-Pantaş, Ion

Inginer silvic în jud.Bihor.Arestat şi anchetat ( la Oradea ) ; judecat şi condamnat ( de Tribunalul Militar-Cluj ) ;detenţia la Aiud şi mina de plumb de la Baia Sprie.

-Pantea ,Grigore

Inginer din Reghin ,n.în 1922 , în com.Săcalu de Pădure -Mureş. Arestat în 1948 ,ca legionar; condamnat la 7 ani închisoare de Tribunalul Militar-Cluj .

A murit pe 3 iunie 1950 , la Aiud,în condiţii de exterminare.

-Papadopol, Paul P.

Economist, n.în 1897, la Bucureşti. Fost director-general la Societatea de Telefoane ,înainte de 1948, ajuns contabil la "Armătura".Arestat la 6 aug.1959 ;condamnat la 6 ani închisoare , pentru "uneltire contra ordinei sociale" ( art.209 C.P .) . A murit la închisoarea Gherla, în nov.1963, din cauza condiţiilor de exterminare.

-Papai, Iuliu F.

Inginer agronom, n.în 1889,la Salonta. Arestat în 1952 ;mort în lagărul de muncă exterminatoare de la Capu Midia, pe 16 ian.1963.

- Paraschivas ,Emanoil Gh.  

Inginer n.în 1916 , în Bucureşti.Arestat pe 5 sept.1948 ,în Predeal, pentru apartenenţa -în studenţie - la mişcarea legionară. Condamnat la închisoare ( probabil la 12 ani ), la expirarea pedepsei ( 5 mai 1961 ),nu a fost eliberat , ci transferat la muncă forţată la Canal ( Periprava )

"Eliberat"  în 1964, cu Decretul 411. În cei 16 ani de detenţie , a avut un comportament   exemplar , faţă de fraţii de suferinţă.

-Paşca Alexandru

Inginer proiectant la IAR-Braşov.Arestat în 1949 de Securitatea din Braşov ; bătut în anchetă pentru că ar fi ascuns o rudă urmărită de Securitate, şi pentru că ar fi confecţionat cuţite de înjunghiat porci, găsite la partizanii din Munţii Făgăraş. Implicat într-un lot de 5 ingineri 

( C.Cursaru, Ilie Mosora, Mihai Şandru, Cezar Zugravu ) ; condamnat la 4 ani închisoare .

Detenţia la Aiud şi lagărele de muncă exterminatoare de la  Peninsula şi Galeş.

Eliberat în 1956, omorât şi aruncat sub un pod din Târgu Mureş ( unde se stabilise )

-Pănescu ,Constantin Gh..

Inginer în Drobeta -Turnu Severin, n.în 1897, în com. Ţigănaşi -Mehedinţi .

Arestat pe 11 iul.1959 ; condamnat la 7 ani închisoare, de Tribunalul Militar-Craiova,  într-un proces înscenat de Securitate , pentru "propagandă duşmănoasă " ( art.209 C.P. ) . Detenţia la Craiova, Jilava şi Gherla, unde a murit în 1960, în urma torturilor din anchete.

-Pătrână, Badea P.

Contabil-pensionar , n.în 1886, în com.Miroşi- Teleorman, Arestat la 12 oct.1952 ; condamnat la 4 ani închisoare ; închis la Canal şi Aiud , unde a murit la 14 febr.1954, prin exterminare.

- Păunescu ,

Inginer CFR .Arestat în 1948 , pentru legături cu George Manu ( membru al mişcării de rezistenţă Popp-Bujoi ) . Detenţia la Ocnele Mari .

-Păunescu, Alexandru

Inginer chimist la PLoeşti .Arestat în 1949 , a murit în dec.1950 la închisoarea Aiud, din cauza torturilor din timpul anchetei la Securitate .

- Păunescu, Dumitru

Inginer agronom în Dobrogea. Arestat şi condamnat în procesul înv. Ion Antohi (Sentinţa nr. 138/ 4 mart.1952 ) ,de Tribunalul Militar-Constanţa.  

-Păunescu ,Valentin

Inginer, director la Fabrica de Mase Plastice-Bucureşti .Condamnat în 1985, într-un proces înscenat, pentru că ceruse se emigreze în Occident , la copiii săi .

-Pârâianu ,Nicolae / Pârâianu Răzvan-fiu /

[LD: nici nu poţi să-ţi dai seama : tatăl a fost luat  "în vizor" din cauza fiului ,sau fiul a fost "înhăţat" pentru a-l lovi pe tată?  Având în vedere faptul că tatăl a fost judecat în unul din loturile-anexă ( loturi de strânsură, la sugestia NKVD-ului sovietic  ) loturi înscenate de Securitate în jurul "cazului" Puiu Atanasiu ( fost prizonier la sovietici, condamnat la muncă silnică pe viaţă sub pretextul că a înmormântat creştineşte pe George Fonea - poetul prizonierilor ), credem că a fost vorba de o urmărire de lungă durată. ]

-Nicolae- comandor de marină, inginer naval, prof. la Institutul Politehnic din Bucureşti şi la Institutul de Construcţii Navale -Galaţi , n.în 1908, la Tg-Jiu .

Arestat în 1957 ;condamnat la 16 ani muncă silnică ( Sentinţa nr. 200/ 1957 )de Tribunalul Militar-Bucureşti , pentru "crima de uneltire contra ordinii sociale " ( art.209 C.P. ) , în unul din loturile-anexă  înscenate de Securitate în jurul "cazului" Puiu Atanasiu ( fostul ostaş, prizonier la sovietici, condamnat la muncă silnică pe viaţă pentru că a înmormântat creştineşte pe George Fonea - poetul prizonierilor ) Eliberat în 1964,de la Aiud ( unde o vreme a fost ţinut la izolare ) prin Decizia 176 / 9 apr.1964 .

/Răzvan- elev , n.în 1929  ,la Genova-Italia , domiciliat în Bucureşti . Arestat în martie 1948

( sau '49 ), împreună cu alţi tineri, elevi şi studenţi  din Bucureşti , acuzaţi de apartenenţă la organizaţia "Yvonne" creată de un oarecare Burculeţ  în scop "subversiv" .

Condamnat la 3 ani închisoare ( Sentinţa nr. 2237 / 1949 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti pentru "complot în scop de răzvrătire " . Detenţia la Jilava, Târgşor şi Canal ( Peninsula, Valea Neagră ) .Eliberat în 1951 , i s-a fixat domiciliu obligator pentru încă 3 ani .

-Pârvu,Ion

Inginer , specialist în  Ministerul Industriei Grele. Arestat în sept.1961 ( împreună cu alţi 10 acuzaţi );învinuit de trimiterea unei anonime în care critica familia Gheorghiu -Dej / Rădoi , de abuzuri ;bătut în anchetă ( de Brânzaru );ţinut închis câteva luni, deşi autorul "anonimei" fusese

prins.

 R.

-Răuţă , Constantin

 Condamnat la moarte în epoca Ceauşescu , pentru "trădare" .După '89, se judecă pentru reabilitare şi încă nu a reuşit să-şi obţină achitarea şi cetăţenia.

La talk-şok-ul lui Doru Braia ( 26 apr.'09 )  invitaţi Ovid Ohanezian cu cartea lui "Putera din umbră" apărută recent la Ed.Junimea + av. Dancu şi un av.tânăr despre "cazul Constantin Răuţă " căruia i s-a respins recent la "Curtea Constituţională"  ( sau la "Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie" )  cererea de casare a condamnării la moarte şi redarea cetăţeniei. La un moment dat, intervine telefonic d-l Răuţă despre lupta lui cu  avatarurile justiţiei româneşti. Se pronunţă cuvinte grele despre justiţia din România post-comunistă .Reţin din  opinii :

- Braia: g-ral Pacepa, Liviu Turcu , Const.Răuţă - reabilitaţi ,cumva, de statul român după 1989 După 20 de ani, încă nu ştim cum trebuie trataţi trădători sau eroi ? C.Răuţă, condamnatul la moarte, încă se judecă în justiţia română ... Justiţia română este o ruşine...

-av.Cătălin Dancu : noi am formulat Cererea ... Procurorul Olteanu şi judecătorul Mihail au judecat  procesul , fără să fim anunţaţi ... Monica Pivniceru ( preşed. Juriştilor din România ) este surprinsă de sentinţă ...

-Const.Răuţă ( telefonic ) : a câştigat o bursă , ajutat de fratele lui Nicolae Ceauşescu , care însă i-a spus că trebuie să lucreze pentru DIE , cu grad militar ... Rămas în străinătate, a vorbit despre situaţia din România la Europa Liberă, Vocea Americii şi alte acţiuni ... Ceauşescu a plătit unor mafioţi -terorişti să-l asasineze ... În 1990, Ion Iliescu i-a anulat cetăţenia ...

 

[de continuat]