20. MEDICI - FARMACIŞTI - Victime

[sinteză Livia Dandara]

[LD: 9 nov.2007: Miniştrii Sănătăţii  şi subsecretari de Stat

 în "epoca-Dej " şi "epoca Ceauşescu " ....în statul comunist, copărtaşi la genocid , apoi la ascunderea crimelor comise. Pe lângă generalităţile vehiculate de 18 ani, foarte rar se vorbeşte de responsabilii direcţi  ai regimului comunist  între  23 aug.'44 - 28 dec.1989 . ]

Iată-i :

"Epoca Dej "

1.Guv.Sănătescu I ( 23 aug.-3 nov.'44 )

G-ral medic Nicolae Marinescu - ministrul Muncii , Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale

2.Guv.Sănătescu II ( 4 nov.-5 dec.'44 )

Daniel Danilopolu (PNL) - ministrul Sănătăţii şi Asistenţei Sociale (separat )

3.Guv.Rădescu ( 6 dec.'44-5 mart.'45 )

Daniel Danilopolu ( PNL)  - ministrul Sănătăţii şi Asistenţei Sociale

4.Guv.Petru Groza I ( 6 mart.'45-30 nov.'46 )

Gheorghe Nicolau - ministrul Sănătăţii şi Asistenţei Sociale

5.Guv.Petru Groza II ( 1 dec.'46-29 dec.'47 )

Florica Bagdazar - ministrul Sănătăţii şi Asistenţei Sociale

6.Guv.Petru Groza III ( 30 dec.'47-14 apr.'48 )

Florica Bagdazar - ministrul Sănătăţii şi Asistenţei Sociale

7. Guv.Petru Groza IV ( 15 apr.'48-2 iun.'52 );

Florica Bagdazar - ministrul Sănătăţii şi Asistenţei Sociale

8.Guv.Gheorghe Ghorghiu-Dej ( 28 ian' 53-4 oct.55  ) 

Octavian Berlogea- ministrul Sănătăţii şi Asistenţei Sociale

9. Guv.Chivu Stoica ( 20 mart'57-20 mart.'61 )

Voinea Marinescu- ministrul Sănătăţii şi Asistenţei Sociale

10.Guv.Ion Gh.Maurer I ( 21 mart.'61-17 mart.'65 )

Voinea Marinescu- ministrul Sănătăţii şi Asistenţei Sociale

"Epoca Ceauşescu"

11.Guv.Ion Gh.Maurer II ( 18 mart.'65-20 aug.'65 )

Voinea Marinescu- ministrul Sănătăţii şi Asistenţei Sociale

12.Guv.Ion Gh.Maurer III ( 21 aug.'65-8 dec.'67 )

Voinea Marinescu- ministrul Sănătăţii şi Asistenţei Sociale

13.Guv.Ion Gh.Maurer IV ( 9 dec.'67-12 mart.'69 )

Aurel Moga- ministrul Sănătăţii

14.Guv.Ion Gh.Maurer V ( 13 mart.'69-27 febr.'74 )

Aurel Moga,urmat de Dan Enăchescu - ministrul Sănătăţii

15.Guv.Manea Mănescu ( 27 febr.'74 -remaniere ; 18 mart-'75 -28 mart'80 )

Radu Păun urmat de Nicolae Nicolaescu, urmat de Eugen Proca - ministrul Sănătăţii

16.Guv.Ilie Verdeţ ( 29 mart.'80-20 mai '82 )

Eugen Proca - ministrul Sănătăţii

17.Guv.Const.Dăscălescu ( 21 mai'82- 28 mart.'85 )

Eugen Proca - ministrul Sănătăţii

18.Guv.Const.Dăscălescu  ( 29 mart.'85-22 dec.'89  )

Victor Ciobanu - ministrul Sănătăţii

 

REVOLUŢIA din dec.'89

"Epoca Iliescu"

1.Guv.proviz.Petre Roman ( 26 dec.'89-27 iun.'90 )

Dan Enăchescu - ministrul Sănătăţii   

2.Guv.Petre Roman ( 28 iun.'90- 16 oct.'91 )  

Bogdan Marinescu - ministrul Sănătăţii   

3.Guv.Teodor Stolojan ( 1 oct -remaniere ; 16 oct.'91-18 nov.'92 )

Mircea Maiorescu - ministrul Sănătăţii   

4.Guv.Nicolae Văcăroiu I  ( 4 nov.'92-remaniere ; 20 nov-'92 - nov.'96  )

Iulian Mincu - ministrul Sănătăţii   

5.Guvernul Nic.Văcăraoiu II ( 12 mai-1995- nov ? '96 )

Iulian Mincu - ministrul Sănătăţii   

[LD:argumente , meditaţii

[30 martie 2008 ]

[Mărturia cutremurătoare a dr. Eusebiu Munteanu , deţinut la Salcia (în Memorialul Luciei Hossu ) , despre genocidul din lagărele din Bălţile Brăilei .Evocă : munca istovitoare, foametea, frigul şi bolile care au decimat deţinuţii, ca fiind dovezi de necontestat ale crimei colective săvârşite de comunişti. Distrofie în masă la oameni maturi ; leptospiroza ; dizenteria ; febra tifoidă ; pneumoniile ; tuberculoza; infecţiile - bolile lagărelor exterminatoare .

Vorbeşte despre disperarea ( neputinţa ) medicilor de a nu putea fi de folos suferinzilor : lipsa totală de orice medicamente ;condiţiile subumane igienice;obligativitatea muncii fizice până la epuizare;hrana înfometantă (insuficientă şi cauzatoare de boli );

[LD: 16 aug.2008 ]

[Multe din aceste "cazuri  ", cu sutele , neavând nimic "spectaculos" sau "special",având ca punct de pornire vreo delaţiune ( de la vreun vecin, pacient, subaltern sau coleg ),oglindesc  atmosfera de nesiguranţă şi teroare indusă în toate familiile şi profesiile .

Când o casă mai impozantă, o apartenenţă politică din tinereţe, o prietenie cu cineva "suspectat" , o vorbă spusă într-o împrejurare, şi, mai apoi , o primă arestare  - puteau deveni tot atâtea motive de condamnare - să devii "duşman al poporului " , să faci 15-20 de ani de puşcărie devenise ceva obişnuit .]

[LD: 26 mai 2009

TVR-1 , mărturia unui dr. dermatolog renumit ( din păcate nu-i detectez numele ), fost director la Spitalul Militar Central. Membru al acad. americane şi franceze de dermatologie,a fost şicanat înainte de '89.După '89, au fost pensionaţi cu forţa , la 50-55 ani , medici specialişti de mare prestigiu , ceea ce el consideră o crimă, un atentat la sănătatea publică ( dă exemple )

Lui i s-a contestat şi teza de doctorat  

Canalul Dunărea Marea Neagră a costat 200.000 vieţi omeneşti .

CRONOLOGIE -LEGISLAŢIE 

¤1948

Noul Cod Penal -art.209

[LD:o dată cu adoptarea noului Cod Penal prevederile  Legii 312-"legea Pătrăşcanu " - privind urmărirea şi pedepsirea vinovaţilor de dezastrul ţării şi de crime de război ( 21 apr.'45 )

sunt introduse în câteva articole din Codul Penal .]

Pentru majoritatea sentinţelor politice se va invoca art.209 din Codul Penal (în vigoare între 1948-1968 ) :<Constituie delictul de uneltire contra ordinei sociale şi se pedepseşte cu închisoare corecţională :

I.De la 6 luni la 3 ani  şi interdicţie corecţională  de la 1 la 3 ani  , fapta de a propovădui prin viu grai schimbarea formeni democratice  de guvernământ al statului .

II.De la 3 la 7 ani şi interdicţie corecţională de la 3 la 5 ani , a)faptul de a face propagandă pentru răsturnarea în mod violent a ordinei sociale existente în stat ;

b)faptul de a constitui sau organiza asociaţii secrete cu scopul arătat precedent , fie că au sau nu caracter internaţional ;

c)faptul de a lucra prin mijloace violente pentru a produce teroare ,teamă sau dezordine publică cu scopul de a schimba ordinea economico-socială a României ;

III.Se pedepsesc cu muncă silnică de la 10 la 25 ani şi degradare civică de la 5 la 10 ani  ,cei ce iniţiază, organizează ,activează sau participă la organizaţii de tip fascist ,politice,militare sau paramilitare .

IV.Se pedepsesc cu închisoare corecţională şi interdicţie corecţională de la 1 la 3 ani ,cei care ,fără să facă parte din organizaţiile prevăzute la aliniatul III , fac propagandă ori întreprind acţiuni în favoarea acelor organizaţii, a membrilor ori a scopurilor urmărite de ele .>

În anii următori , pedeapsa de la al.II, litera b) s-a majorat la 15-20 de ani ( 1957 ), apoi s-a introdus pedeapsa cu moartea ( 1959 ) .

¤3 nov.'48 :Naţionalizarea instit. medico -sanitare

1949

/ 21 ian.'49.Ordinul nr.11.816 al DGSP: <Comandamentul Unic >

 [LD Ordin confidenţial transmis de Gh.Pintilie (g-ral lct la Direcţia Generală a Securităţii  Poporului   )către lct.col.K.Ambruş (şeful Securităţii Timişoara )şi mr.Aurel Moiş (şeful Securităţii la Caransebeş ).Conţinutul Planului Operativ urma  a fi prelucrat ulterior de  g-ral Ion Bejenaru (comandantul zonei IV-Timişoara  ) Ordinul a fost transmis  către toate unităţile teritoriale ale Securităţii .

Pe baza lui  s-au alcătuit  "Comandamentele Unice"

Documentul este o dovadă explicită şi argumentată  a legăturilor întreţesute între structurile de putere ale regimului : Partid -Securitate - Justiţie -Armată. 

 [ Vezi la tabloul Genocidul comunist- cronologie, context, etape ]

< Direcţiunea generală a securităţii poporului.

Cabinet.Nr.11.816/21 ian.1949.[...]

< Vă facem cunoscut că începând cu ziua de 22 ian.1949, se formează în oraşul Caransebeş un Comandament Unic. În faţa acestul Comandament Unic ,se pun o serie de sarcini ,pe care D-ta Tov.Ambruş le cunoşti de când s-a discutat la Bucureşti, sarcini ce revin atât trupelor Jandarmeriei MAI cât şi organelor de securitate.>[...]

Tovarăşul General Bejenaru ,Comandantul zonei, va aduce un plan de acţiune ,pe care va trebui să-l prelucraţi împreună.>[.....]

    <Comandamentul Unic este organul care conduce întreaga operaţiune de pe teritoriul fixat

Nici o operaţiune nu va putea fi luată , atât de organele de securitate cât şi de celelalte organe, fără să ştie una de cealaltă, atât în ce priveşte operaţiunile pentru prinderea bandelor teroriste, cât şi celor de evacuare a chiaburilor , a deblocaţilor ,a elementelor suspecte etc.>

    < În ceea ce priveşte evacuarea elementelor amintite mai sus, se vor întocmi dinainte liste de cei propuşi pentru evacuare ,pe care o veţi consulta de comun acord, mai ales în această problemă, cu secretariatul judeţenei PMR, care vă va putea da un ajutor preţios.>

   <În ceea ce priveşte colaborarea dintre organele componente ale Comandamentului Unic, aceasta trebuie să fie cât mai strânsă, o înţelegere cât mai deplină , pentru ca nu cumva să se execute operaţiuni grăbite, care să dea greş sau să producă în sânul populaţiei agitaţii contra organelor ce execută aceste operaţiuni ,datorită acestor lipsuri.>[.....]

     < Pentru aceasta trebuie să aveţi grijă de a ţine legătura permanentă cât mai strânsă cu secretarul judeţean PMR ,în aceste probleme şi mai ales în problema de evacuare ,amintită mai sus. Partidul vă poate ajuta deopotrivă atât pe voi cât şi pe celelalte organe.>

<De felul cum vă veţi îndeplini sarcinile trasate depinde rezultatul operaţiunilor ,iar reuşita lor nu va avea decât să ridice prestigiul Securităţii ,bastionul înaintat ,apărătorul libertăţilor clasei muncitoare din RPR, care luptă pentru făurirea cu un ceas mai devreme a societăţii socialiste.>   General Locotenent de securitate, Pintilie Gh.>

 

¤2 apr.'49 :Naţionalizarea farmaciilor urbane

a laboratoarelor chimico-faramaceutice, a depozitelor de medicamente şi a laboratoarelor de analize medicale.

1950

/Ian.50 .HCM / MAI - Decret342 / Ordine / Ordonanţe  : pedepsele administrative 

[LD: Pe baza acestei Hotărâri de Guvern, , Ministerul de Interne a emis Decretul şi mai multe Ordonanţe  ( cu o procedură  copiată după  un "model" NKVD ) pe baza cărora urmau să fie  arestaţi cei ce <primejduiesc sau încearcă să primejduiască regimul de democraţie populară şi construirea socialismului sau care defăimează puterea de stat şi organele sale, dacă faptele lor nu constituie infracţiuni >

Cei presupuşi <duşman> " ce nu intrau sub incidenţa infracţiunilor  prevăzute în Codul Penal şi nu puteau fi judecaţi şi condamnaţi  ,din lipsă de probe, să fie arestaţi  pe baza acestui HCM. :Extrăgându-şi legitimitatea  din HCM-ul din 3 ianuarie, Decretul şi Ordinele următoare au stat la baza sutelor de mii de "reţineri administrative " ,oameni închişi  fără mandat şi fără proces,pe baza "listelor negre " întocmite de organele puterii .

- Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin din aprilie 1952 .

- Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi pentru că au avut condamnări "uşoare" ,

a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,cel eliberat  urma să facă a doua condamnare , ca pedeapsă administrativă )

[Vezi tablourile ,pe categorii de victime ]

 Soarta a zeci de mii de oameni s-a hotărât pe linie administrativ- birocratică .

Direcţia Canalului  Dunăre-Marea Neagră  cerea Direcţiei de Anchete a Securităţii,  un anumit număr de braţe de muncă (necesarul zilnic ar fi fost de 40- 60.000 de salahori ).

Direcţia  de Anchete o defalca numeric  şi o dirija organelor regionale  ca pe o "normă de arestaţi " Subordonaţii  întocmeau  şi transmiteau liste  cu "contrarevoluţionari " [ CR ],  reacţionari", "paraziţi " , "duşmanii poporului " .

O Comisie de  7 generali şi colonei aproba lista, fixând durata pedepsei ( între 12- 60 de luni  ) .Apoi se proceda la arestări.  Dacă acţiunea depăşea necesarul la Canal, arestaţii  erau trimişi pe alte şantiere , munci agricole, mine ş.a

HCM-ul ,Decretul şi Ordinele următoare au stat la baza sutelor de mii de "reţineri administrative " ,oameni închişi  fără mandat şi fără proces,pe baza "listelor negre " întocmite de organele Securităţii .

- Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin în  aprilie 1952 .

- Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi pentru că au avut condamnări "uşoare" ,

a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,cel eliberat  urma să facă a doua condamnare , ca pedeapsă administrativă.

1956

[[¤] 14-25 febr.'56.Congresul XX al PCUS

Nichita Hrusciov a prezentat  "Raportul secret" în care  care erau demascate cultul personalităţii lui Stalin şi atrocităţile  ordonate de el.*

----------------------------------------

* În România, după moartea lui Stalin ( '53 ) şi  condamnarea stalinismului în URSS( '56 ) 

 Dej s-a folosit de "destalinizare", pentru a elimina din conducerea PMR rivalii politici.

- Raportul lui Hrusciov şi Comunicatul congresului PCUS de condamnare a cultului personalităţii a fost publicat de " Scânteia" cu întârziere ( 3 iul.'56 )

- Ar fi  existat şi un Decret de graţiere  pentru "manifestări antistaliniste " care nu mai erau

considerate <crime împotriva umanităţii > şi cei ce fuseseră condamnaţi pentru atari manifestări , ar fi  fost graţiaţi  (Criticul literar Alex.Ştefănescu vorbeşte despre aceste graţieri ca fiind rezultatul  unei  înţelegeri de la Geneva. Printre cei eliberaţi atunci - afirmă el -fiind şi Ovidiu Papadima )   

[[¤23 oct.-4 nov.'56 Revoluţia anticomunistă din Ungaria

Înăbuşită sângeros de către Armata Roşie .

Instalarea regimului  Ianos Kadar

/ 27-29 dec.'56.Plenara CC al PMR : consecinţele revoluţiei maghiare.

În Plenară, PCR au dezbătut consecinţele revoluţiei maghiare în rândul studenţilor, intelectualilor şi membrilor de partid..

1962

/19 apr.1962.Constituirea Uniunii Societăţilor de Ştiinţe Medicale

1964

/Febr,- 3 apr.-24 iul - august ' 64:Valuri de graţieri

[LD: . Probabil au fost mai multe decrete .La unii găsesc Decretul 173 din 3 apr.'64 ; la alţii  Decretul 410 din 16 iun'64 ; la alţii Decretul 310 din 16 iun.'64 (pentru condamnările date de Tribunalului Militar pentru Unităţile MAI  ) La majoritatea foştilor deţinuţi ,este indicat  Decretul 411 din 24 iul.'64 , căruia i se spun simplu "Decretul 411 / 1964 " [ Vezi la tabloul Genocidul comunist - context, etape ]

- Romulus Rusan vorbeşte despre cca 17.000 de graţieri acordate deţinuţilor politici din lagăre, închisori şi domicilii forţate , în perioada februarie- august '64.

El subliniază faptul că , toţi cei eliberaţi  au rămas cu cazier penal şi au continuat să fie ţinuţi sub supraveghere de Securitate şi Miliţie.( Cf. România în timpul războiului rece  )

1965

/? 1965. Decretul-lege nr 12 -tratamentul medical psihiatric.

Decretul legenr.12 / 1965 ,in baza art nr 114 din Codul Penal /     cu privire la tratamentul medical  de natura psihiatrica ,aplicat impotriva persoanelor indizerabile care nu acceptau sistemul toalitar Comunist.Sanatorii - precum  cel de la Deva, de la Poiana Mare (Dolj ), cel de la Jilava  ,Dr Petru Groza (judetul Bihor ) ,- în care mii de persoane socotite periculoase ,au fost internate in spitalele psihiatrice. Decretul lege nr 12 ,prevedea ca decizia de izolare a persoanelor recalcitrante in  spitalele psihiatrice revenea procuraturii militare cu aprobarea unei instanţe judecătoreşti. In aceste spitale ale morţi,au pierit zeci de mii de bărbaţi şi femei, in chinuri groaznice ,care nu s-au mai întors acasă, şi zac în pământ fără cruci şi fără mormânt,cu diagnostice fabricate de doctorii securităţii, precum atac de cord; Turbeculoza; Paralizie progresiva; Sifilis ; Icter Hepatita;Cancer galopant .. ( Cf. Ion Bugan )

Directorul  spitalului din Deva  era Dr  ION  Pricop; iar secţia de femei era condusa de Dr  Mircea Tocutiu si cea de la bărbaţi de Dr  Horia Ardelean …La Poiana Mare Jud Dolj langa Calafat ,a fost preluat de M.I. in totalitate; Directorul Spitalui  Dr Enache; toţi angajaţii securităţii ; în număr de 80-90 de cadre militare si 20 de gardieni care asigurau paza

 Numărul  ostaticilor anti-cominternişti numărau între 600-800 persoane care-şi aşteptau  Moartea  toţi supuşi unor doze masive de medicamente preparate în laboratoarele închisorii . Acele medicamente au ucis mii de oameni  ce  au pierit în chinuri groaznice. (Cf.Ion Bugan )

In anii 1970-1980 spitalul Dr Gh Marinescu din Bucureşti a fost folosit pentru tratamente psihiatrice, un mijloc de reeducare pentru recalcitranţi , şi opozanţi ,minerii din Valea Jiului , răscoalele ţăranilor din Vadu Roşca, Şuraia, Răstoaca, jud. Vrancea ,care au refuzat  colectivizarea , greva muncitorilor din Braşov, majoritatea au avut aceiaşi soartă, tortura prin injectarea  medicamentelor preparate in laboratoarele securităţii comuniste (Cf.Ion Bugan ).

1968

/ 19 - 21 iun.'68 : noul Cod Penal

-Pe 19 iunie, proiectul este adoptat de Plenara CC al PCR

-Pe 21 iunie, MAN l-a votat  .

1980

¤ 28 mart.'80.Nicolae Ceauşescu  reales ( a III-a oară ) preşedinte RSR

¤ Guvern Ilie Verdeţ ( 29 mart.'80-20 mai'82 )

Eug. Proca-Sănătate

George Homoştean - Interne ;Tudor Postelnicu-şeful Departamentului Securităţii Statului

I.Ceterchi -Justiţie.

/14 oct.'80.Consiliul de Stat: Decret privind asistenţa bolnavilor psihici "periculoşi"

[ LD: Nu mai curg Decretele de arestări şi condamnări pentru diversele culpe politice.

Doar În România se produsese " graţierea " delictelor politice ! Decretele cu pseudo- diagnostice  medicale, au fost  noua "găselniţă"( să-mi fie iertată această expresie de jargon  )  utilizată de "organe" împotriva adversarilor regimului

/ 29 dec.'80.DSS,Plan de măsuri : control informativ al foştilor condamnaţi politic. 

Departamentul Securităţii Statului ( condus de Postelnicu ) a elaborat  acest plan de măsuri indicând  explicit  obiectivul urmărit .Planul prevedea <controlul informativ complet asupra tuturor foştilor condamnaţi pentru infracţiuni contra securităţii statului, aflaţi în ţară şi străinătate. >  ( Cf. Romuluus Rusan, op. cit ) 

[ LD: Planul acesta de măsuri dezvăluie  câteva  realităţi opresive  din timpul regimului ceauşist pe vremea căruia  căruia - afirmă unii - n-ar mai fi fost "genocid"  :

  a)  Pesudo-libertatea declarată prin "graţierile" din '64 şi "eliberarările " supravieţuitorilor ;

b ) Hărţuirea celor care, după anii grei de puşcărie - cu proprietăţile confiscate, cu familiile persecutate, cu carierele distruse , stigmatizaţi şi bolnavi-au continuat să fie urmăriţi, interceptaţi, interogaţi, plimbaţi pe la Securitate .

c) Justificarea organigramei umflate de  "lucrători" de la  DSS , inclusiv a celor de la DIE ;

d)Pescuirea de "informatori" ,de  "turnători " ( din rândul familiei, colegilor, vecinilor şi al foştilor "colegi" de închisoare) care să+-i urmărească .

e)  Dovada unei  degradări morale de proporţii ,reprodusă  în Rapoartele făcute

 ( transformată în  tona de documente predate de SRI,  la CNSAS ) 

/ 15 iul.'81.Memoriul dr. psihiatru Mironţov-Ţuculescu

Medicul psiholog a înaintat către Ministerul Sănătăţii, în care protesta contra internărilor obligatorii a unor cetăţeni  - pe baza unor liste întocmite de Miliţie -  în preajma zilelor festive.

1982

/ Apr.'82.Nicolae Ceauşescu : regim de austeritate , pentru plata datoriei externe

:[ LD: În conjuncturi geo-politice schimbătoare, voluntarist şi dictatorial a  apelat la aceste împrumuturi exorbitante,pentru realizarea  ambiţiilor  sale "faraonice" .Voluntarist şi  dictatorial a hotărât  să grăbească achitarea lor .Pentru a reuşi acest lucru, a impus  românilor un regim de strictă austeritate , pe care l-a denumit  <raţionalizare >  dar care , în realitate, a  luat aspecte de insecuritate , deseori genocidare.Statistici pentru a dovedi această realitate , nu avem.

Avem în schimb amintirea acelor cazne şi coşmaruri, produse de "raţionalizare" :    

reducerea produselor alimentare din comerţ  - pâinea, laptele, carnea , ouăle, ş.a. - până la stadiul de înfometare , atât în oraşe ,    cât şi în mediul rural  ( c.a.p-iştii  , sărăciţi şi siliţi să fure ) ; reducerea  agentului termic ,până la îngheţarea caloriferelor ( acasă , la serviciu , în spitale, în creşe, în şcoli,în căminele studenţeşti , în instituţiile publice, în sălile de spectacol  ) ; reducerea energiei electrice , până la oprirea sursei  ( cf. unor programe speciale ) ; reducerea  mijloacelor de transport în comun - trenuri, autobuze, tramvaie- deplasarea  între localităţi , dar şi în oraşe , devenind o mare problemă  ;

 reducerea programelor TV - până la ridicolul celor 2 ore de transmisiune  ; ş.a., ş.a.

Rezultatul acestor măsuri ? : radicalizarea nemulţumirii populare .  ]

[ Vezi la Bibliografie :  Memorii şi Jurnale  ]

¤Guvern  Constantin  Dăscălescu  ( -I -)  ( 21 mai.'82- 28 mart.'85  )

- Eugen Proca- ministrul Sănătăţii

-George Homoştean - Interne  ; Gheorghe Chivulescu - Justiţie ;

Tudor Postelnicu - şeful Departamentului Securităţii Statului 

Maxim Bergheanu - Muncă ;  

/ 5 iul.'82.Demolarea Bucureştiului :  "Centrul Civic " , "Casa Poporului " ....

 [ LD: În vederea construirii "Centrului Civic" , a "Casei Poporului " ,a bulevardului "Victoria Socialismului " , încep marile demolări ale "micului Paris "  : străzi , monumente istorice , şcoli, magazine , pieţe ,mahalaua , case , biserici  , linii de tramvaie, colinele  de pe cheiul  Dâmboviţei , cad sub asaltul buldozerelor, la simpla  arătare cu degetul a "tovarăşului " , care vizitează zilnic şantierele, urmat de o cohortă de activişti, arhitecţi. ingineri, constructori ..

/ 14 iul.'82.< Programul de alimentaţie ştiinţifică a populaţiei  >

[LD: o altă mostră de ipocrizie şi  manipulare  grosolană  .Cu o pretinsă grijă pentru  sănătatea  populaţiei - susţinută  cu "argumente ştiinţifice medicale " , o drastică raţionalizare a alimentelor de bază (  trimise masiv la export ,  pentru "plata datoriei externe" ). 

1984      

/24 febr.'84.Hotărâre C.P.Ex: creştere demografică prin  reglementarea avorturilor

[ LD  : datorită campaniei declanşată de această hotărâre, este adevărat că a crescut numărul  nou-născuţilor  - generaţia " decreţeilor " ; la decesul unor mame care şi-au provocat  avort prin mijloace  empirice ; la condamnarea unor medici care , în condiţiile  restrictive, au fost prinşi făcând aceste  operaţii ] [ Vezi tabloul Femei-victime şi Medici - victime ]      

- Analizând situaţia demografică a României, se hotărăşte < să se pună capăt practicilor nejustificate şi abuzive de întrerupere de sarcină >

-Însuşindu-şi  directiva,  Consiliul Sanitar Superior a elaborat  măsurile  de înăsprire a efectuării  avorturilor de către medici .

- În anii ce au urmat, presa relata  cazuri de medici care au fost condamnaţi pentru că  au practicat "avortul ilegal " .

1985

/ 13 ian.'85.CPEx: Programul energetic : România în frig şi întuneric 

[ LD: fără exagerare : este iarna când în case, şcoli, birouri ,spitale ,maternităţi , la teatru sau în biserici oamenii au fost siliţi să stea îmbrăcaţi în paltoane, cu căciuli în cap, cu mănuşi  şi pâslari   , iar, la respiraţie, le ieşeau aburii din gură.Iar la citit, au fost la mare căutare  lămpile cu gaz şi lumânările .Cum au supravieţuit bătrânii, copiii şi bolnavii ?Statisticile sunt mute.  ] 

Programul pretins de <asigurarea producţiei de energie şi folosirea ei raţională >, a prevăzut măsuri drastice şi obligatorii pentru economisirea energiei electrice .

Printre altele , programul a pretins:  reducerea iluminatului public cu 50 % ( străzi şi oraşe în întuneric ) ; interzicerea aparaturii electrice pentru încălzire sau gătit  ( în birouri şi apartamente fără căldură şi fără gaz )  ;  eşalonarea consumului pe 3 schimburi ; dumineca  lucrătoare ; închiderea localurilor publice la ora 21 ( cu modificarea orelor de spectacol şi la restaurant ) ; interzicerea firmelor luminoase ( pentru că reclame nu prea existau )  

¤ Guvern Constantin Dăscălescu (-II -)  , 29 mart.1985-22 dec.'89 .  

[LD: Ultimul guvern al regimului Nicolae Ceauşescu , format din peste 60 de miniştri ,viceminiştri,  subsecretari de stat ,preşedinţi de comisii şi comitete .

Deasupra acestor " executanţi " - pe care Nicolae Ceauşescu îi rotea când şi cum vrea - trebuie avută în vedere piramida nomenclaturii  PCR  : centrală, judeţeană , municipală,  comunală .Cei ce-am trăit atunci , nu putem uita "secretarul  BOB " omnipotent în instituţii, întreprinderi economice ,CAP, şcoli , academii, universităţi  ş.a ş.a .

Subordonând discreţionar  celorlalte "puteri  - legislativă şi   juridică - şi instituţiile publice

 - administrative ,economice,  financiare,militare, culturale  ş.a . ş.a. se poate evalua  imensul mecanism birocratic pe care s-a sprijinit regimul totalitar  comunist.

[ Vezi tabloul Cronologiagenocidului -context, legislaţie, etape ]

Victor Ciobanu (Sănătate ), Maxim Bergheanu (Muncă ),

George Homoştean -Interne ,Tudor Postelnicu (Departamentului Securităţii Statului ).

1986

/3 febr.'86.Ştiri de presă :medici condamnaţi ptru avorturi ilegale

1987

/ 7febr,11 nov.'87.Decrete  : raţionalizarea consumului de gaze naturale şi energie electrică

[ LD: Decretul este dat tot iarna şi declanşează îndesirea controalelor, oprirea gazelor şi întreruperea curentului electric ,la ore imprevizibile ,din zi şi din noapte. Pe lângă disconfortul zilnic, măsurile au afectat şi folosirea aparaturii  casnice (congelator,  frigider, calorifer, televizor ş.a ), determinând  o stare de esiguranţă  şi revoltă ]    

-Decretul, emis de Consiliul de Stat , prevedea noi şi neputinţa restricţii pentru consumul de gaze naturale  şi energie, în gospodării şi instituţii.

Încălcarea  "cotelor admise " era pedepsită cu amenzi usturătoare.

- După 9 luni ( 11 nov. )Consiliul de Stat  emitea un nou Decret , cu norme mult mai drastice pentru aşa-zisa "raţionalizare" ,declanşând nemulţumirea şi  furia  întregii populaţii, afectată,  într-un fel sau altul, de aceste măsuri.

 /1987.Mortalitate infantilă .Primele cazuri de SIDA

[ LD: Din cauza măsurilor de austeritate severă , dusă până la vexaţiuni care afectau viaţa

- criză alimentară, criză de căldură , criză energetică ,interzicerea avorturilor - în căminele şi spitalele de copii ( pentru că în casele săracilor , cine mai ştia !? ) se înmulţesc bolile de mizerie şi moartea.

Numeroşi nou-născuţi mureau în maternităţi şi "de sus" se hotărâse ca declararea oficială la Starea Civilă să fie admisă abia la 2 săptămâni după  naştere .

În limbaj de medicină legală, aceste practici ar fi fost trecute la "ştergerea urmelor de crimă " Deşi declararea publică fusese  interzisă,zvonurile s-au răspândit,adăugându-se  o nouă componentă a psihozei colective.

Şi în acest domeniu, în România ceauşistă  statisticile sunt "normale " ]

- Primele cazuri de SIDA ar fi apărut  la Constanţa şi Giurgiu .Mai ales în cămine şi spitale de copii  - aflate într-o stare sanitară deplorabilă - domnea panica şi neputinţa ( Cf. Romulus Rusan, România în timpul războiului rece ...]  

/ 1987. Numiri , remanieri, rotiri ,destituiri ministeriale

[ LD: din guvernul  II Dăscălescu ( instalat pe 29 mart.'85 ), nu mai rămăsese aproape nimeni pe post.Miniştri erau , pur şi simplu , mutaţi de la un minister la altul, în funcţie de dorinţele cuplului Ceauşescu .Semnificativ este faptul că, nu s-a semnalat opoziţia sau demisia  unui ministru, faţă de măsurile impuse de cei doi . ] 

-3 oct. Tudor Postelnicu -ministru la Interne ( în locul lui Homoştean, "eliberat " din funcţie )

Iulian Vlad -ministru secretar de Stat la Interne, şef la Departamentul Securităţii Statului  ( în locul lui Postelnicu ) ;

Maria Bobu -ministru Justiţiei ( în locul lui Gh.Chivulescu  )

¤ VICTIME

[ LD: din cele peste 2 milioane de victime, am extras [ de fiecare dată , cu strângere de inimă pentru cei nepomeniţi] cazurile care  să îngăduie percepţia  corectă a substratului ideologic şi politic al genocidului  comunist, a mecanismelor terorii  , a metodelor experimentate , ş.a. ]

Dicţionarele lui Cicerone Ioniţoiu (format carte - editura "Maşina de scris " ; format electronic la www.procesulcomunismului.com ) ; Lucia Hossu -Longin ,Memorialul Durerii ; Documente , Memorialistică , Istoriografie ,Biografii , Procese, Cazuri , ( vezi la Bibliografie ) ;Documentare, Interviuri ,Dezbateri Radio ,TV ; Presă , s-au aşezat pe rafturile unei veritabile  BIBLIOTECI dedicate acestei monstruoase crime colective prin care a trecut poporul român.Ca orice bibliotecă, ea va fi îmbogăţită pe măsură ce arhivele - încă ferecate - se vor deschide.]

A.

-Adameşteanu ,Cornel.I

Doctor chirurg la Spitalul din Tg.Jiu ( n. în 1905,Milcovăţu-Giurgiu )

L-a salvat de la moarte pe căpitanul Grigore Brâncuşi ( partizan grav rănit pe 10 mai 1951 , în lupta cu Securitatea ) A  murit la Craiova, din cauza torturilor la care a fost supus,pentru că nu a încălcat jurământul lui Hipocrat .

-Algeorge ,Sergiu

Medic , cadru universitar ,om de ştiinţă şi cultură în Bucureşti .N.în 1922, la Tg.Mureş.

Îndepărtat din învăţământ în 1950 ,a lucrat ca medic la Opera Română şi Casa Armatei.

Arestat la 18 dec.1958, în "lotul Noica -Pillat "

-Angelescu ,Constantin

Medic .N.în 1869 la  Craiova .Licenţiat al Facultăţii de Medicină din Paris.( doctorat ,în 1897 ), practician şi cercetător ,colaborator ( biologie, anatomie, chirurgie ) al vieţii medicale din Paris.

Chirurg la spitalele Brâncovenesc şi Filantropia .

Prof.şi dir. al clinicii chirurgicale a Facultăţii de Medicină din Bucureşti ( din 1903 ).

Membru marcant al PNL, cu o prestigioasă carieră guvernamentală în interbelic .

Membru de onoare al Academiei Române ( din 1934 ), preşed. al Ligii Culturale ( 1941-1947 )

Bolnav , a murit  la Sanatoriul Francez din Bucureşti , la 14 sept.'48  ( cf.Mamina şi  Scurtu ) Arestat în 5/6 mai 1950 , în "lotul demnitarilor" , întemniţat la Sighet .(cf. Cicerone Ioniţoiu ).

-Antoniu ,Vasile

Medic , şeful Secţiei de chirurgie la Spitalul CFR Witing din Bucureşti . Arestat în 1958 , chinuit de Securitatea din Uranus, închis la Jilava, trimis la muncă forţată la Salcia şi în Bălţile Dunării.

-Axente, Cornel

Medic.(Nepotul paşoptistului Sever Axente). Arestat , schingiuit de Securitatea din Uranus ( Bucureşti ) . În 1949,condamnat la 10 ani muncă silnică ,în urma unui proces înscenat .

A supravieţuit regimului de exterminare de la Jilava ,Gherla şi lagărele din Bălţile Brăilei . Eliberat în 1964,prin graţiere ( Decretul 411 )

B.

-Ballif, Lucien

Medic ( tatăl elevului Andrei ,condamnat ptr. caietul de poezii ).Condamnat la 25 de ani muncă silnică de Tribunalul Militar din Iaşi ( sentinţa nr 81 / 1959 ) "graţiat"  în 1964 ( Decretul 411 )

-Bălăceanu , Ion

Medic din Bucureşti , fiul av.C.Paraschivescu-Bălăceanu.În temniţă s-a dezis de atitudinea colaboraţionistă a tatălui său .

-Bistriceanu ,Eremia

Medic în Bucureşti .Arestat pe 20 febr.1948 , condamnat la 2 ani închisoare  de Tribunalul Militar -Bucureşti ( sentinţa nr.1025/1.07.1948 ) , ca participant la "complotul" pus la cale de organizaţia "Salvarea Neamului" , creată de Nichifor Robu (fost militant cuzist ).

-Braica,Vili

Medic din Turda.Condamnat pentru sprijinul dat partizanilor din Munţii Băişoara . Închis la Cluj, Jilava şi Peninsula.

-Brancovici , Box/ Mihai /

Medic arestat şi închis la Jilava ,pentru că , în anii 1947-'48 , în casa sa s-au întâlnit Horia Măcellariu şi George Manu şi pentru că a sprijinit mişcarea de rezistenţă "Pop-Bujoi " .

-Busuiocescu , Gheorghe

Medic arestat pe 14 iul.'47 , condamnat la 6 luni închisoare ,pentru că l-a transportat pe Ion Mihalache, la Tămădău .Rearestat şi condamnat la 7 ani închisoare , pe 15 aug.'49 .

Arestat a treia oară ,în 1957, condamnat la 15 ani ."Graţiat" în 1964,prin Decretul 411.

C.

-Cană, Ionel Gh.

Medic. N.în 1945 , la Bucureşti .Arestat în 1977.Eliberat.În 1979, a pus bazele unui sindicat liber -S.L.O.M.R - în respectul legilor şi angajamentelor internaţionale ratificate de România în 1974, la care au aderat sute de oameni din România. Rearestat în perioada 10 mart'79-10 nov.'80. După eliberare , i s-a interzis să profeseze medicina timp de 7 ani , fiind permanent supravegheat de Securitate .În 1987, la intervenţiile forurilor internaţionale , a părăsit ţara , stabilindu-se în SUA.

-Capotă , Iosif /Aurel -frate /

5 fraţi din Mărgău (Cluj ), ispăşind dramatic, fiecare în parte, crezul şi lupta lor împotriva nenorocirii abătute asupra ţării lor.

/Iosif -medic veterinar în Huedin ,candidat pe listele PNŢ în alegerile din 19 nov.'46.

Arestat în martie'47, a evadat. Împreună cu dr.Alexandru Dejeu ,au făcut parte din org."Frontul Naţional Creştin Iuliu Maniu pentru Libertate, Patrie şi Cruce. "

Rearestat în 1957 ,a fost condamnat la moarte , de Tribunalul Militar -Cluj [ preşedintele Tribunalului -col.Paul Finichi , ajutat de col.Gh.Ioniţă şi mr.Alex.Olah .Procuror, mr.Virgil Liciu ] Executat pe 2 sept.1958, la Gherla [ pluton de execuţie comandant de cpt.Constantin Şerban .A asistat procurorul C.Milea şi medicul legist Moise Terbancea ]

/Aurel - medic veterinar , asistent universitar, membru TUNŢ.A participat la manifestaţiile din 8 nov.1945 şi 10 mai 1946.Condamnat în 1948.

-Căliman,Nicolae

Medic în Braşov.Preşed. asociaţiei culturale "Astra",activ în mişcarea "ProTransilvania" (pentru sprijinirea românilor din nordul Transilvaniei ). După 1944,fruntaş în org. PNŢ-Braşov, candidat PNŢ la alegerile din 19 nov.'46 .

Arestat în timpul procesului Maniu -Mihalache , a fost eliberat.

Rearestat la 15 aug.1949 , a fost condamnat .

-Căpraru, Emil

[LD: 19 aug.2008.Este invitatul Eugeniei Vodă la  emisiuna " Profesioniştii ". Acum , la 85 de ani,

doctorul pediatru ,cu o viaţă dedicată sănătăţii copiilor , priveşte cu înţelepciune spre experinţa penitenciară. La întrebările retoric-patetice ale realizatoarei despre "naivităţile tinereţii " , despre delaţiune, despre arestări şi tortură ,despre puşcărie, despre sacrificiul libertăţii, despre curaj ş.aş.a ...doctorul încearcă să explice :că tatăl său a luptat pe frontul de Răsărit, că a căzut prizonier la Stalingrad şi că  nu s-a mai întors ;că fratele mijlociu ( gospodarul familiei ) a fost silit să părăsească satul, pământul şi casa ;că ,asistent la facultate ,a fost în şedinţa în care decanul a murit la anunţarea desfiinţării autonomiei universitare ;că în 1953, la moartea lui Stalin, o somitate medicală, a sugerat să-şi exprime bucuria spărgând geamurile spitalului dar s-a abţinut când a auzit că doctoriţe şi asistente şi-au pus basma de doliu  ;că, înainte de a fi arestat el, în 1958, prof Burghelea  l-a chemat la o întâlnire în Grădina Icoanei, l-a îmbrăţişat , l-a anunţat că va fi arestat şi a transmis salutări unui coleg aflat în puşcărie ; că, în cei 6 ani de detenţie  a avut dreptul la o singură carte poştală şi un pachet ; că la "eliberare ", a trebuit să semneze un "formular" în care şi-a luat angajamentul că nu va povesti nimănui depre ce a îndurat ;că , fiului său , avea 1 an când l-a părăsit , 7 ani când a revenit acasă , dar i-a spus unde a fost abia... când era în clasa a III-a ; că, şi după 1964, a fost în vizorul Securităţii ( povesteşte câteva întâmplări şi doamna Eugenia Vodă se miră, se miră...]     

Medic.N.în 1923, în Mihăiţa ( Dolj ) Absolvent al Fac.de Medicină Bucureşti ( 1949 ). asistent universitar. Arestat în 1958, torturat în timpul anchetei la Securitatea din Uranus.

Condamnat la 20 de ani muncă silnică,pentru "crimă de uneltire împotriva orânduirii " ( pedepsită prin art.209 C.P.) , pentru că a ajutat studenţi urmăriţi de Securitate.

La  proces , au fost folosiţi ca martori ai acuzării studenţi "reeducaţi" ( Aristotel Popescu , Nuţi Pătrăşcanu Sică Enăchescu ş.a ) Închis la Jilava, Aiud şi Salcia, a fost "graţiat" după 6 ani,  cu Decretul 411 /1964.

-Cărăuşu , Gheorghe /Silviu Gh./  Mircea /

Medic.N.în 1899.Dir.Spitalului Militar din Craiova. Implicat în mişcarea de rezistenţă condusă de g-ral Carlaonţ. Împuşcat în ceafă ( de militari sovietici )  în seara de 28 august 1948, în Parcul Bibescu ( Craiova ).Ulterior, fiul său (Silviu) şi nepotul ( Mircea ) au fost arestaţi şi torturaţi la Securitate ( de cpt. Constantin Oanca ) , pentru a recunoaşte că ei sunt autorii crimei.

-Ciocâlteu, Vintilă

Medic.N.în 1890, la Galiciuica ( Dolj ).Prof.univ., decan al Facultăţii de Medicină -Bucureşti .

Înlăturat din funcţie în 1947, la 57 de ani ,în urma unei şedinţe furtunoase, înlocuit cu un doctor mediocru dar agreat de regim.A murit în acelaşi an,în ascunzătoare , ştiind că-l aşteaptă arestarea.

-Ciucan,Gheorghe

[LD:Tinerii ar trebui să nu treacă  mai departe, chiar dacă li  se pare un caz "nespectaculos"

Să se oprească la cuvintele "condamnat într-un proces -<spectacol> cu participarea <oamenilor muncii >la Căminul Cultural " Aşa se numea pe atunci "linşajul mediatic" practicat în sistemul educativ comunist. Bănuiesc de ce  se făceau atari procese ? Îşi pot imagina ce se petrecea acolo ?Presupun starea inculpatului ?Dar comportamentul asistenţei ? ]

Medic. N.în 1909, în Franţa ( Cluj ).A făcut frontul de Est şi de Vest ( batalionul 9 Vânători de Munte ) îngrijind cu abnegaţie răniţii.

În 1952, arestat în Câmpia Turzii ;condamnat ,ispăşind la Canal;eliberat în 1954.

Rearestat în 1959,condamnat într-un proces -"spectacol" cu participarea "oamenilor muncii ", în Căminul Cultural . Eliberat în 1961,cu sănătatea complet distrusă în urma regimului exterminator : caşetic,fără dinţi, cu cicatrici pe tot corpul. Reintegrat cu greu  în muncă ( Sanatoriul Marila -Oraviţa ), a trăit până la 62 de ani .

-Claudian, Ion

N.în 1900, la Cernavodă (fiul g-ralului Claudian, frate cu Alexandru ).

A luptat pe frontul de Răsărit , în prima linie, pentru eliberarea Basarabiei, fiind rănit şi decorat .

După 23 august 1944, adversar al sovietizării şi comunizării României,a activat în grupul de rezistenţă de pe Valea Arieşului (Dabija ), luând parte la confruntările cu Securitatea de pe muntele Semenic. Ascuns o vreme ( la Bucureşti ) , a reuşit să treacă frontiera în Iugoslavia -Austria , ajungând la Paris.A fost angajat ca expert FAO ( org. pentru alimentaţie şi agricultură ) la ONU.A murit la Paris ( urna fiind adusă la Bellu, în cavoul familiei ) .

-Corbu, Maximilian Gh.

Medic.n. în Însurăţei ( Brăila ),fiul ţăranului Corbu Gh.( omorât în 1952 ,în lagărul de la Periprava )

Arestat de la Sanatoriul Moroieni ,unde profesa. În 1952,condamnat la 5 ani închisoare,fiind de mare ajutor deţinuţilor din Jilava, Aiud ,Poarta Albă.

Rearestat în 1959, eliberat în 1964 ( Decretul 411 )

-Cornăţeanu ,Dumitru

Medic specialist,directorul Spitalul Militar din Constanţa. Arestat în noaptea de 8/9 mai 1959 , la Securitatea din Constanţa. Pe baza datelor adunate la informatorii din spital, i s-a înscenat un proces în care au fost implicaţi 8 medici. Condamnat la 8 ani muncă silnică ,de Tribunalul Militar-Constanţa ( sentinţa nr.2.908/23 nov.1959 , Completul :col.Brancovici Ion , Gh.Guţă, Rene Chivulescu ), fiind închis la Jilava şi Aiud . (vezi şi la Dinulescu Ovidiu -din acelaşi lot )

-Cornea ,Iacob / Marcel -fiu /

Farmacist din Făgăraş. Arestat şi anchetat la Securitatea din Făgăraş, nu a rezistat torturii şi a recunoscut că fiul său, Marcel ( student Farmacie ) , s-a alăturat partizanilor din munţi.

Marcel Cornea a fost prins ( în casa înv.Ion Pridon, din Pârâu )şi omorât ( în camion ),  în noaptea de 6/7 nov.1950.Tatăl s-a sinucis pe 8 nov.1950 , după ce şi-a văzut fiul împuşcat.

-Costinescu,Ion

Medic,licenţiat al  Universităţii  din Bucureşti ,cu doctorat la Universitatea din Paris .N.în 1871.

Deputat PNL, în toate legislaturile liberale .Primar al Bucureştiului în guvernarea IIC Brătianu (1922- '26 ).Ministru în guvernul Tătărăscu :al Muncii ,Sănătăţii şi Ocrotiri Sociale (febr.-oct 1934 ) ,al Sănătăţii (oct .'34-sept.'35 ), al Industriei şi Comerţului (sept.'35-aug.'36 ).

Ministru al Muncii şi Ocrotirilor Sociale în guv. Miron Cristea  ( febr.-mart'38 ).

Preşedintele "Crucii Roşii" din România.

Arestat în noaptea de 5 /6 mai 1950,la 80 de ani , cu  "lotul demnitarilor" ; transportat în dube ; întemniţat la  penitenciarul Sighet , unde a murit la 21 noiembrie 1951, fiind aruncat la groapa comună din cimitirul săracilor.

-Cureleanu ,Titu I.

Medic chirurg. N.în 1900( fiu de preot ),la Romaneşti (Gorj ), profesând la Bucureşti .Chirurg la Colţea, Colentina, Witting, Sanatoriukl francez ; director al Spitalului Cantacuzino ( unde a înfiinţat clinica de chirurgie cu contribuţii personale).

În timpul războiului(căpitan-medic ),recompensat cu ordinul "Coroana României" ,"Regina Maria " ;proprietar şi director al rev. "România Viitoare"(cu aspecte legate de realităţile aflate la eliberarea

Basarabiei şi Bucovinei după un an de stăpânire sovietică  )

În iarna 1948 /'49, a fost destituit şi arestat , condamnat la 5 ani închisoare , încarcerat în penitenciarele de la MAI, Jilava şi Ghencea. Eliberat în 1955, a murit în 1964.

D.

-Damian ,Ion

Medic la Spitalul Militar-Bucureşti .Arestat şi judecat în lotul col.dr.Traian Mihăilescu , în 1949.

Condamnat ,a fost încarcerat la Jilava şi Aiud , apoi , între 1952-'53 ,în lagărul de muncă forţată de la Peninsula (inclus în brigada de pedepsiţi 0.1 condusă de torţionarul Zubrinschi ).

În iul.1953, după oprirea lucrărilor de la Canal, a fost transferat la Aiud.

-Dargenta ,Angelo

Medic-şef al jud.Constanţa. Arestat în 1949 ,condamnat de Tribunalul Militar -Constanţa pentru tratamentul acordat unor partizani din codrii Babadagului . Închis la Aiud.

-Dănulescu, Constantin

Subsecretar de Stat la Ministerul Muncii ,Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale (25 sept.'41-24 iun.'43 )

Medic,n.în 1894,în Măxineni (R.Sărat ).Licenţiat al facultăţii de Medicină ( Bucureşti ), specializat în radiologie ( Paris şi Strasbourg ,1928-'30 ).Preşed.Soc.Studenţilor în Medicină ( 1924-'25 );director g-ral alCasei Centrale a Asigurărilor Sociale ;cu activitate spitalicească

( spitalul Brâncovenesc -Bucureşti şi Notre Dame -Paris) şi ştiinţifică (peste 30 publicaţii şi comunicări )

În 1946, a fost pus sub urmărire de Tribunalul Poporului , ca fost colaborator al guv. Antonescu şi aprig duşman al URSS şi al comuniştilor (pe baza Legii 312-legea Pătrăşcanu -

din 12 apr.1945, de urmărire şi sancţionare a celor vinovaţi de dezastrul ţării sau de crime de război" ). Judecat în procesul primului "lot al criminalilor de război " ,lotul celor 17( 6 mai -1 iun.'46 ), în care mareşalul Antonescu a fost condamnat la moarte .

Medicul Dănulescu a fost condamnat (în contumacie, deoarece era ascuns ) la 5 pedepse de temniţă grea pe viaţă plus o pedeapsă complementară de 10 ani (hotărârea nr.17, semnată de Alexandru Voitinovici ).Din ordinul ministrului de Interne ,Teohari Georgescu ,locuinţa sa a fost "rechiziţionată", în ea primind două camere Anton Raţiu (şeful Corpului Detectivilor ,fost coleg de liceu ).Venind noaptea acasă să-şi vadă copilul,doctorul l-a convins pe Raţiu de nevinovăţia sa, rugându-l să obţină măcar o reducere a pedepsei, ca să nu stea fugar. Cum Pătrăşcanu nu a dat curs Memoriului înaintat de Raţiu ( ca şi în cazul celorlalte Memorii sau Recursuri în acest prim proces ),Raţiu s-a străduit să-l ajute pe dr.Dănulescu să stea ascuns timp de 6 ani (pe la rude şi prieteni , la Bucureşti , la Roşiorii de Vede , la Ruşavăţ pe Valea Chijdului, la Măluţ pe malul Someşului , la Muncel pe dealul Ciceului).Vestea morţii lui Stalin i-a produs o atât de mare emoţie, încât a făcut un accident vascular cerebral, care i-a fost fatal (martie 1953 ).

A fost înmormântat în grădina unui ţăran, Iulian Tarţa.

Informatorii Securităţii au aflat în cele din urmă de moartea sa, l-au identificat şi i.-au raportat şefului Securităţii din Dej, Nicolae Briceag .Ca represalii , 30 de oameni din partea locului -preoţi , învăţători , ţărani - au fost arestaţi şi condamnaţi pentru că nu l-au denunţat.

Cadavrul i-a fost deshumat, etichetat drept "corp delict" şi aruncat ,nu se ştie unde.

-Demian George /Viorel -frate / Pintilie Petru -ginere /

Medic.Familie de luptători unionişti din Banat .în 1949,condamnaţi de Tribunalul Miltar -Timişoara .Închişi la Aiud.

-Deculescu, Constantin Gh.

Medic, n.în 1889, Olteniţa ( Călăraşi ).Doctorat în medicină(1916 ) cu specializare la Spitalul St.Louis din Paris (1919 ).Luptător în primul război mondial,decorat ;dir al Institutului de Igienă ( Bucureşti );preşedinte al Consiliului de administraţie al "Loteriei" .

Deputat şi senator PNŢ(1928-1937 ) .Prefect de Ilfov (1928-'30 ) ,Secretar general la Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale (1932-'33 ).

Arestat la 24 sept.'50 ,( împreună cu fratele său Deculescu Ion ) ;eliberat în 1951 ;rearestat în 1952, eliberat în '54.Detenţia în lagărul de muncă de la Bicaz.

-Dimitriu ,Nicolae -Cornel S.

Medic  în Târgu Neamţ.N.în 1927, la Valea Rea -Cleja (Bacău ).Arestat la 9 oct.1949, condamnat la 7 ani închisoare şi confiscarea totală a averii personale  ( Sentinţa nr.123 / 22 martie 1960 ) a Tribunalului Militar -Iaşi ( în deplasare la Bacău ) , pentru infracţiunea de "uneltire contra ordinei sociale" ( art. 209 C.P. )

Cităm din motivarea sentinţei : <Inculpatul [...] element cu concepţii reacţionare , în perioada anilor 1956-1959 a avut o serie de manifestări duşmănoase la adresa regimului actual.[...] la data de 26 oct.1956, participând la onomastica lui Maria Dumitru , a recepţionat la aparatul de radio emisiunea "Vocea Americii " ,în care se transmiteau ştiri false despre evenimentele din Ungaria .După terminarea emisiunii ,inculpatul a ridicat paharul şi a închinat pentru reuşita acţiunilor criminale ale rebelilor zicând "să fie într-un ceas bun , să fie şi la noi aşa, americanii vor fi în câteva zile şi la noi , iar atunci vom scăpa de regimul comunist . >

-Dinulescu ,Ovidiu

Medic militar (maior,şeful secţiei de Oftalmologie la Spit.Militar -Constanţa ), originar din R.Vâlcea Arestat în noaptea de 8/9 mai 1959, cu toată conducerea spitalului (dir.de spital Cornăţeanu şi încă 8 şefi de secţii ) , în urma denunţului "demascator" (mărturii mincinoase ) de farmacistul Niţă Gheorghe ( agent al Securităţii ). Arestarea s-a făcut de g-ralul securist Bolânu Gheorghe (fost şofer ), col.Jarnea Gh şi cpt.Georgescu (medici frecvent chemaţi la Securitate să "repare" pe arestaţii torturaţi ) .

La 1 oct.1959, s-a înscenat un proces la Tribunalul Militar -Bucureşti .Completul de judecată :procuror, mr.Petronescu , preşed.mr.magistrat Galatiuc Mircea , cpt.Enăchescu Constantin şi lct. mj.Dobre Vasile. Au fost aduşi martori mincinoşi care i-a învinuit de calomnierea URSS ,negarea realizărilor comuniste, adversari ai colectivizării ş.a. ş.a Dinulescu a fost condamnat la 7 ani închisoare , executaţi la Jilava, Gherla, şi lagărele din balta Brăilei .Eliberat în 1964, ( Decretul de graţiere 411 )

-Dinulescu, Radu

Absolvent al facultăţii de Medicină-Bucureşti ,a făcut o cerere pentru a se specializa în străinătate ( la Nissa ) .I s-a refuzat paşaportul , a fost chemat la primul secretar de partid -Vâlcea - Teodor Coman -care l-a ameninţat cu retragerea diplomei ,judecarea şi internarea într-un lagăr.S-a ţinut de cuvânt: prin sentinţa nr. 3414 din 29 iulie 1982, a fost condamnat la 1 an de muncă forţată.

Decanului  Facultăţii din Nissa a intervenit pe lângă preşed. Ceauşescu ; "Europa liberă " a mediatizat cazul. A fost chemat la Miliţia din Rm.Vâlcea şi i s-a comunicat că nu va fi trimis în lagăr , dar, cf. Legii Sanitare nr.25 /1975, va fi obligat să lucreze la Direcţia Sanitară Judeţeană .

Protestele internaţionale au continuat presiunile, şi Radu Dinulescu a primit paşaportul şi a plecat în străinătate în 1982 .

-Dobrescu,Aurel A.

N.în 1885 ,în Henig -Berghin (Alba ).Medic, cu studii la Graz, Geneva, Viena şi Bucureşti .

;medic de spital ( Braşov ).Operă:Bolile nervoase şi mentale ( 1919 ) ;Reforma agrară ( 1921 ); Legea electorală (1926 );Insuficienţa serviciului sanitar ( 1927 )ş.a.ş.a

Deputat ,apoi senator PNŢ, în toate legislaturile interbelice (1919-1937 )

Subsecretar de Stat la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor,în guvernul Maniu (1928-1930 )

Arestat la 15 august 1949 , condamnat la 7 ani , ispăşiţi la Jilava şi Aiud .

Rearestat în 1958 , pe Bărăgan (unde avea domiciliu obligatoriu )a fost condamnat la muncă silnică pe viaţă, anchetat ,chinuit , umilit , în închisorile din Jilava, Aiud , Văcăreşti .

A murit în spitalul penitenciar - Văcăreşti,în nov.'63.Pus într-un sicriu prea scurt (din lăzi de aprozar) i s-au tăiat picioarele, ca să încapă .Aruncat în groapa comună .

-Dosius ,Andrei-Mircea

Medic în Bucureşti , n.în 1924, la Bucureşti .Arestat la 27 iulie 1959, torturat la Securitate ( anchetatorii Encioiu, Purcaru şi Sporea ).Condamnat la 18 ani închisoare ,de Tribunalul Militar -Bucureşti ( sentinţa nr.1324 / 13 dec.1959 , semnată de cpt.magistrat Andrei Dumitru ). A cunoscut regimul de exterminare de la Jilava şi Aiud , de unde a fost "eliberat " în 1964, grav bolnav, paralizat.

-Duţescu, Dan-Radu

Farmacist în Hârşova-Constanţa, n.în 1906.În 1949,arestat ,condamnat la 15 ani muncă silnică. A murit la 6 martie 1951, în timpul detenţiei la Tg.Ocna.

F.

- Floricel,Nicolae

Medic.Arestat .Condamnat la închisoare în 1949.Torturat în anchete , ajuns grav bolnav la Tg.Ocna,în 1950, s-a făcut util tovarăşilor de suferinţă .

-Frank ,Andrei A.

Medic din Bucureşti .Arestat în iulie 1952 .Trimis la muncă forţată în lagărul de la Midia şi penitenciarul Oneşti .Eliberat în aprilie 1954.

Rearestat în 1960, împreună cu soţia , pentru găzduirea av.Radu Rene Policrat.

Condamnat la 12 ani închisoare şi confiscarea averii , în 1961,a cunoscut rigorile închisorilor comuniste din Uranus, Jilava şi Gherla."Graţiat" în 1964, cu Decretul 411 .

G.

-Gachi , Gheorghe .

Medic în Constanţa .Arestat pe 8 august 1948 , condamnat la 15 ani muncă silnică şi 5 ani degradare civică , de Tribunalul Militar -Constanţa ( sentinţa nr 65 / 2 febr.1949 , semnată de preşed. col.magistrat Pavelescu Constantin ) , pentru "uneltire contra ordinii sociale" . Între 1958-1961 , a lucrat ca medic-deţinut la penitenciarul Gherla.

-Galetariu ,

Medic în Timişoara , membru PNL. Arestat la 15 august 1952, eliberat în mai 1954 .Trimis  la Poarta Albă , unde a lucrat ca medic-deţinut , remarcându-se printr-o atitudine demnă şi umană .

-Georgescu ,

Medic în Ţăndărei -Ialomiţa.Arestat , a murit în timpul detenţiei .

-Georgescu , Aurelian

Medic.Arestat în 1948.Condamnat la închisoare .Închis la Jilava, Aiud, şi lagărele Peninsula şi Capu Midia ( a lucrat la stadionul Constanţa ) .

Eliberat în 1954,rearestat în 1957 ( pentru "discuţii duşmănoase purtate cu foştii colegi de detenţie" ), trimis la Jilava şi în lagărele din bălţile Dunării . "Graţiat" în 1964 ( Decretul 411 )

-Georgescu ,

Medic în Ploeşti ( Prahova ) .Arestat şi condamnat în 1950 , pentru că a refuzat să meargă "voluntar" în războiul din Coreea.

-Georgescu ,Şerban-Bică V.

N.în 1921,student la Facultatea de Medicină din Iaşi (1947 ) ;apoi  medic în com.Mogoş-Alba ( 1948 ) .Pus sub urmărire de Securitate din 1947, i s-a înscenat o tentativă de trecere frauduloasă a frontierei , fiind arestat 6 luni .Ajuns medic, a fost arestat în 1948 , torturat în anchetă la Securitatea din Iaşi şi Suceava .Condamnat la 7 ani închisoare ( sentinţa nr.419 / 2 apr.1949 ) de Tribunalul Militar-Iaşi , închis la Aiud , apoi dus la muncă forţată în lagărul Peninsula .După sistarea lucrărilor la Canal, dus la Aiud ( iul.1953 ) , apoi la minele din Valea Nistrului , Baia Sprie ,Cavnic şi Baia Mare.

Eliberat în 1955 , încadrat ca felcer în comunele Sălcioara şi  Tericeni ( Ialomiţa ) , a fost rearestat în 1959, sub acuzaţia că "stagnează finalizarea colectivizării în zonă "., fiind târât la 13 termene de judecată . Condamnat la 9 ani de închisoare , pedeapsă majorată la 10 ani ca "recidivist" ( sentinţa nr.867 / 29 aug.1959 ) ,a fost dus la lagărul Luciu Giurgeni , de unde grav bolnav, la spitalul penitenciar Constanţa , şi de acolo, la penitenciarul exterminator de la Botoşani , fiind medicul deţinuţilor .Acolo a găsit ,în registrul cabinetului ,consemnată moartea tatălui său ) ( 18 iulie 1962 ).Acest medic-martir,a fost "graţiat" în 1964, cu Decretul  411 ..

 

-Ghiţescu [Papariţa ] , Elena V.

Medic  în com.Scobinţi -Iaşi .Arestată în 1958 , condamnată la 10 ani închisoare , pentru că a dat îngrijiri medicale "duşmanilor poporului" ."Graţiată" în 1962.

-Ghiţescu, Gheorghe

Medic la spitalul "23 august" din Bucureşti .Arestat în 1959, de Securitatea -Bucureşti(anchetat la sediul din Uranus , de echipa securistului Enoiu , care i-a întocmit un dosar cu probe şi mărturii false ).Condamnat la 4 ani închisoare , încarcerat la Jilava şi lagărele de exterminare din Delta Dunării .

-Ghiţulescu ,Ion

Medic militar.Arestat în mai 1948.Condamnat la 6 ani închisoare .Închis la Jilava şi Piteşti , unde a fost supus "reeducării" .Mutat la Tg.Ocna ( apr.'50 ), a lucrat ca medic al deţinuţilor, îmbunătăţindu-le situaţia. La 4 febr. 1953, a fost mutat "disciplinar" la Aiud.

-Giurcă,

Medic în oraşul Făgăraş-Braşov.Avea o casă frumoasă ,pe care au pus ochii cei de la Securitate L-au arestat în 1948 , i-au confiscat locuinţa şi au instalat acolo sediul Securităţii .

-Gogonea, Axente

Medic în Zărneşti -Braşov , n.în 1898, la Sălişte-Sibiu . Arestat la 5 sept.1947, judecat în procesul lui Ghiţă Pop, pentru ajutorarea subofiţerilor de la Dej ( ascunşi în Munţii Piatra Craiului ) ,condamnat la 6 luni închisoare . Rearestat la 15 aug.1949 , judecat cu "lotul PNŢ-Braşov" (cu Victor Jinga şi Alexandru Herlea.

Condamnat la 5 ani închisoare ; închis la Peninsula şi Gherla .

Rearestat a treia oară, în 1957, a avut o cădere psihică , semnând o declaraţie mincinoasă pe baza căreia 20 de persoane nevinovate au fost arestate .Închis la  Jilava, mustrat de conştiinţă, a dat o declaraţie în care s-a dezis de declaraţia dată. A fost eliberat, în 1963.

-Gomoiu , Victor

N.în 1882, în Vânju Mare ( Mehedinţi ).Medic chirurg, prof.univ. ( din 1921 ) ,cavaler al Legiunii de Onoare ( din 1922 ), întemeietorul şcolii româneşti de Istoria Medicinii şi al Centrului de Studii Medico-etnografice din sud-estul Europei(1929 ), preşed.Societăţii Mondiale de Istoria Medicinii ( din 1930 ), autorul unei vaste opere ştiinţifice.

Secretar general al Ministerului Sănătăţii în guv.Iorga  ( în 1930 );ministrul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale în ultimul guvern carlist, condus de Ion Gigurtu ( 4 iul.-4 sept.1940 ).

Dat afară din învăţământ şi arestat , în anii 1948-'49.Încarcerat în "lotul demnitarilor" la Sighet în perioada 1950-1953.A murit pe 6 febr.1960, în penitenciarul Aiud.

-Gordan ,Victor

Medic în Bucureşti .Arestat pe 22 sept.1958 din Spitalul de Urgenţă , pentru că, discutând cu un coleg , dr.Munteanu Eusebiu , a elogiat literatura din timpul "regimului burghez " .

Torturat la Securitatea din Uranus, condamnat la muncă silnică ( sentinţa nr.356 / 9 apr.1959 )

de Tribunalul Militar -Bucureşti .Închis la Jilava, Gherla şi lagărele din Bălţile Dunării , unde a salvat mulţi deţinuţi de la moarte ."Eliberat" în 1964 ( Decretul 411 ) , a reuşit să părăsească ţara stabilindu-se  în SUA.

-Grigorovici ,Gheorghe

Medic ,licenţiat al Facultăţii de Medicină din Viena (1901 ) .N.1871, în Storojineţ,Bucovina.

Înainte de război,preşedinte al PSD(secţia română )  din Austria, deputat PSD în Camera Austriacă -( 1907-1918 ) ;a editat la Cernăuţi ziarul " Lupta".

Membru în CNR din Bucovina care a pregătit şi înfăptuit Unirea Bucovinei cu Ţara  (nov.1918 Delegat - deputat în Marea Adunarea Naţională (15/28 nov.1918 ).

Senator PSD ales în primul parlament al României Întregite ( 1919-1921 ), senator de drept în legislaturile interbelice ( 1921-1937 )  şi în Parlamentul FRN -carlist ( 1939-1940). După război,a editat ziarul "Vreme Nouă".Cu o vastă activitate publicistică ( discursuri parlamentare,broşuri : ex.Constituţia sovietică şi Constituţia democratică (Bucureşti, 1922 ).

Subsecretar de Stat la Ministerul Muncii ( nov.'39 -mai'40 )

Arestat la 5 /6 mai mai1950 , în "lotul demnitarilor " A murit la Sighet , în febr.1951.

-Gruiţă, Victor

Medic în Teiuş -Alba, n.în 1920.Dat în urmărire din 1948, a fost prins şi arestat pe 27 mai 1956, în Munţii Apuseni .Condamnat la 15 ani închisoare ,ispăşiţi în penitenciarele din Alba Iulia, Deva şi Jilava."Graţiat" la 13 apr.1964, cu Decretul 411.

H.

-Hagi, Constantin

N.în Grecia, în 1921.Stabilit în com.Baia -Constanţa.Medic în comună. Arestat pe 1 iulie 1949,pentru că acordase îngrijire medicală partizanilor din zona Babadag. Torturat la anchetele de la Securitatea -Constanţa. Judecat în "lotul Gogu Puiu " ,condamnat la 5 ani închisoare ( sentinţa nr.544/7 oct.1949 )de Tribunalul Militar -Constanţa. Închis la Aiud, eliberat pe 1 iulie 1954, a reuşit să se repatrieze în Grecia.

-Haţieganu ,Iuliu

Medic renumit , prof.universitar în Cluj, frate cu Emil şi Eugen Haţieganu ( arestaţi, condamnaţi, morţi datorită  represiunii comuniste ) Arestat şi condamnat.

-Heberling , Aurel

Farmacist în Turnu Măgurele -Mehedinţi , n.în 1910. Arestat de două ori (între 1945-'52 ) , numai pentru numele său de sonoritate germană ;închis la Aiud şi Capu Midia ; mort la 25 nov.'52

în detenţie, din cauza condiţiilor de exterminare la care a fost supus.

-Holban,Radu D.

Medic radiolog în Constanţa, n.în 1918, în Vaslui.Arestat în 1950 ; judecat în "lotul Liviu Mărgineanu" ; Condamnat la 3 ani închisoare ( sentinţa nr.230 / 31 martie 1951 ), de Tribunalul Militar-Iaşi , pentru "uneltire contra ordinii sociale" .

Pedeapsa a executat-o în lagărul de la Poarta Albă.

-Hozan , Nicolae.

Medic , n.în 893, la Viena.A urmat cursurile liceale la Braşov şi Sibiu şi Facultatea de Medicină din Viena ( 1914-1918 ).Mobilizat în armata austriacă , a contribuit la organizarea detaşameneltor româneşti ce s-au îndreptat spre Transilvania., făcând parte de Garda Naţională , participând la adunarea Marii Uniri de la Alba Iulia ( 1 dec.1918 ), urmându-l politiceşte pe Octavian Goga.

    Arestat prin 1949 / '50 , trimis în lagărele de muncă forţată din Peninsula şi Capu Midia.

În 1954, i s-a stabilit domiciliu obligator în com.Tazlău -Bacău .

-Hrebst ,Sebastian

Medic în Vatra Dornei -Suceava .Arestat în 1948  de Securitatea din Iaşi. Condamnat la 5 ani închisoare pentru "agitaţie comunistă" în 1958. "Plimbat" prin 6 locaşuri concentraţionare : penitenciarele din Iaşi , Gherla, Galaţi ; lagărele Stoeneşti şi Salcia ; penitenciarul Botoşani .

I.

-Iacobescu, Mircea

[LD: printre puţinele cazuri în care Consiliul Securităţii Statului i-a comunicat , în 1968, doctorului Iacobescu Mihai că arestarea şi condamnarea au fost neîntemeiate, ilegale, şi că poate cere reabilitare juridică. ]

Medic în Bucureşti.La 4 apr.1959, venind de la o petrecere din com.Hotarele , a fost bătut de doi convivi care( din laşitate ) l-au reclamat la Circa 19 Miliţie că a avut "manifestări duşmănoase"

Condamnat la 5 ani închisoare de Tribunalul Militar -Bucureşti ( sentinţa nr.873 / 29 august 1959 ), a fost "graţiat" la 1 oct.1962.

-Iancu, Ion

Medic, prof.univ. la Iaşi.Arestat la 5 mai 1947 , în perioada procesului Maniu-Mihalache.

Detenţia la Piteşti şi Gherla.

-Iepure ,Vintilă

Medic, prof.univ. la Facultatea de Medicină din Timişoara , din Oraviţa ( Caraş Severin ) .

Candidat pe listele PSDI-Titel Petrescu , la alegerile din 1946.

Arestat la 15 august 1952.Trimis în lagărele de muncă forţată de la Galeş şi Peninsula.

-Ionescu , Adrian

Medic dermatolog, asistent universitar la Facultatea de Medicină-Bucureşti .

Arestat şi condamnat în 1949.Închis la Jilava şi lagărul de muncă forţată de la Salcia.

-Ionescu, Miltiade

  Medic la Institutul de Igienă şi Sănătate Publică ( secţia alimentară ) din Bucureşti, n.în 1924, la Galaţi . Arestat la 17 nov.1951 ; torturat în anchetă la MAI ;judecat cu un lot de 10 persoane , (din care 4 erau medici ); condamnat la 15 ani muncă silnică de Tribunalul Militar-Bucureşti, pentru "crimă de uneltire contra ordinii sociale" ;"plimbat" în închisorile Jilava, minele de plumb Baia Sprie şi Cavnic.

  La 5 iunie 1953 ,împreună cu Ion Pantazi şi Ion Ioanid , a evadat de la Cavnic.

Prins după 3 zile, anchetat la Securitatea din Baia Mare ;judecat la Oradea ; condamnat la 11 ani închisoare .

  Transferat la Aiud , s-a opus abuzurilor comandantului Coller ; transferat la Gherla , unde Petrache Goiciu i-a comunicat suplimentarea pedepsei cu încă 3 ani , pentru "atitudine sfidătoare faţă de administraţia penitenciarelor " .

  Trimis la muncă silnică în lagărele din bălţile Dunării ( Balta Brăilei, Giurgeni, Strâmba ),prin devotament şi curaj, a reuşit să salveze de la moarte mulţi deţinuţi grav bolnavi .

"Graţiat" în 1964, cu Decretul 411 , a refuzat să semneze declaraţia - angajament că nu va povesti nimic din cele trăite prin închisori .

-Iordăchescu ,Zaharia I.

Medic ( nu ştim unde şi de unde ) n.în 1888 .Arestat la vârsta de 64 de ani ( 16 august 1952 ),

A murit după 4 luni (15 dec.'52 ) la Capu Midia, din cauza condiţiilor de exterminare .

-Iovănescu ,Paul

Medic, n.în 1925,în Poiana Mare-Dolj ( fiul fruntaşului PNL din Poiana Mare ,arestat de Siguranţă la 5 mai 1947 ,închis la penitenciarul din Craiova).

Arestat în 1950 ,pentru "activităţi contra orânduirii sociale" ."Trecut" prin infernul penitenciarele Jilava, Aiud, Gherla şi minele de plumb Cavnic. La 6 iunie 1953 , a evadat de la Cavnic (cu grupul Pantazi ) dar a fost prins şi anchetat cu bestialitate la Securitatea din Satu Mare şi Oradea. Judecat şi condamnat de Tribunalul Militar-Cluj.

În închisorile prin care a trecut , a fost binefăcătorul providenţial al deţinuţilor.

-Iriminoiu ,Gheorghe I./ Iriminoiu ,Vasile I.-frate /

Medic cu două licenţe :veterinară şi umană .N.în 1893, în Topoloveni -Argeş.

A înfiinţat şi condus Institutul de Microbiologie şi Serologie din Cluj ,între 1926-1947. Mobilizat pe front ca medic militar ,cu grad de căpitan ( patru din fraţii săi au murit pe front ).

Arestat la 30 oct.1950, pentru găzduirea căpitanului Gheorghe Marinescu ( comandantul apărării antiaeriene ).Condamnat la 5  ani închisoare ( 28 aprilie 1951 ) .Închis la penitenciarele din Jilava şi Aiud. A murit pe 14 mai 1954 , în timpul detenţiei .

 [ Fratele său, Iriminoiu Vasile (arestat la 15 aug.1952 ) a murit în 1953 la Canal , bătut de brigadieri, pentru că, grav bolnav, nu-şi îndeplinea norma ]

-Istrate ,Grigore

Medic în Bucureşti şi Cluj, n.în Alimăneşti ,com.Izvoarele -Olt.Mobilizat pe front, ca medic militar,în războiul de Răsărit ( 1941-august '44 ).Arestat la 13 iulie 1958  ; condamnat la 12 ani închisoare, pentru "uneltire contra ordinii sociale" ."Trecut" prin 6 penitenciare şi lagăre : Vatra Dornei ,Jilava, Aiud, Botoşani ,Peninsula  şi bălţile Dunării. "Graţiat" în 1964, cu Decretul 411 .

-Iubu, Mihai Aurel

Medic ORL, şef de lucrări la Facultatea de Medicină din Cluj, n.în Găeşti -Dâmboviţa. Arestat în 1959, pentru că a acordat asistenţă medicală unor partizani .Bătut cu ferocitate în anchetă, la Securitatea din Cluj , de maiorul Bainer Sigi ( a ajuns la proces cu o mână fracturată ) . Condamnat la 7 ani închisoare , de Tribunalul Militar-Cluj. Închis la penitenciarele din Cluj, Jilava şi Gherla.

-Ivan ,Nicolae

[LD: cazul este emblematic pentru sistemul scelerat pus în mişcare. La fel ca şi judecătorii ( sau procurorii ) care ar fi încercat să fie corecţi ,sau să facă dreptate , sau să sancţioneze abuzurile ,

medicina "legală" trebuia să servească executanţilor represiunii ]  

   Medic în  medicină legală  în Sibiu, n.în 1922.A făcut autopsia unui deţinut omorât la Miliţia din Şeica Mare , în urma raportului său doi miliţieni fiind condamnaţi cu câte 12 ani închisoare

 La scurt timp, a fost arestat  şi i s-a întocmit un dosar cu probe false.

Condamnat la 3 ani şi 6 luni închisoare ( pedeapsă redusă ulterior ) , închis la Aiud şi lagărul Zlatna.

J.

-Jemna ,Vasile

Medic,n.în Bucovina, preşed. Centrului Universitar PNŢ Bucureşti ( din 15 febr.'47 )

Arestat în 1951; închis în lagărul de la Cernavodă ( "km.4 " ) ; urmărit de Securitate după eliberare, până la "graţierile" din 1964.

-Jovin ,Ion/ Liana-soţie /

Medic, n.în 1889, la Jimbolia-Timiş,stabilit în Bucureşti.Prof.univ. la Facultatea de Medicină -Bucureşti ,întemeitorul radiolscopiei şi oncologiei româneşti ( cu studii de specialitate în Franţa ) .Autor a numeroase tratate, preşed.Asociaţiei de Radiologie din România.

Cu o remarcabilă activitate naţională în Transilvania înainte de primul război, contribuind la Unirea Transilvaniei cu România în 1918.

 Medic personal al lui Iuliu Maniu (preşed.PNŢ) a fost arestat de la sanatoriul condus de el, pe 20 iulie 1947 ) Doctorul a fost arestat în 1948; anchetat la Securitate ; eliberat după 6 luni.

Rearestat în 1949 ;condamnat la 7 ani închisoare ;supus  la muncă forţată la Capu Midia şi Poarta Albă, fiind - în detenţie şi în libertate apoi -  de mare ajutor deţinuţilor politici.

Soţia sa , Liana, a fost arestată şi condamnată în 1951, învinuită că a încercat să fugă în străinătate.

-Juvara, Ion /Adriana Silvia [Cossovici ] -soţie /

Medic chirurg, n.în Bucureşti, în 1913. Arestat în 1959 , împreună cu soţia,acuzat de nedeclarare a unor monezi de aur , primite de la socri ( industriaşul Cassasovici din Brăneşti-Dâmboviţa ) .

Condamnat la 15 ani închisoare corecţională şi confiscarea averii  ( 13 mai 1959 ) ; închis la Văcăreşti ; eliberat după 40 zile de la confiscarea averii.

L.

-Ladea,Ion R.

Elev la liceul "Inochentie Micu " din Cluj,n.în1935 la Zărneşti, fiul sculptorului Romulus Ladea

Arestat la 7 iulie 1948 , la vârsta de 13 ani , sub acuzaţia de " uneltire contra ordinii sociale ".

Condamnat la 1 an închisoare , a fost reţinut 2 ani .

Terminând liceul la f.f.,în 1953 s-a înscris la Facultatea de Medicină .

    Rearestat în 1959 ; anchetat la Securitatea din Cluj ;condamnat la 3 ani închisoare de Tribunalul Militar-Cluj, pentru "manifestări ostile orânduirii socialiste" , închis la Aiud.

Eliberat în 1962.

     S-a angajat felcer în Săbăreni , com.Joiţa -Giurgiu ; s-a reînscris la Facultatea de Medicină , pe care a absolvit-o în 1967. A fost "reabilitat" în 1970, dar persecuţiile şi arestările pe câteva zile au continuat .Pentru adeziunea la acţiunile lui Paul Goma, a fost anchetat, i s-a confiscat averea şi i s-a fixat domiciliu obligatoriu de 5 ani , la Joiţa .

-Lăcătuş, Corneliu

Medic în Orşova ( Mehedinţi ) ,cu studii în Viena , n.în 1899, în jud.Timişoara.

Arestat în 1948, pentru că a ajutat cu bani grupul legionar condus de Marineasa Zaharia.

-Letea ,Constantin

Medic în Buzău.Arestat în 1949; torturat la Securitatea din Braşov ; judecat în "lotul av.Nicu Păun " (1950 ) ; condamnat la închisoare de Tribunalul Militar-Braşov.

/Fratele său, preot în Oltenia, a fost arestat şi condamnat la muncă silnică, în 1959.

-Luizi,Ştefan

Farmacist în oraşul Ploeşti.Arestat în 1950 ; detenţia la Capu Midia şi în minele de plumb de la Baia Sprie. Rearestat în 1958

-Lupu , Ion

Medic, membru PSDI-Titel Petrescu  Arestat pe 15 aug.1952 , dus la muncă silnică la Canal 

M.

-Mahalu , Gheorghe

Felcer în oraşul Constanţa.Arestat în 1951; torturat în anchetă la Securitatea din Constanţa;

judecat şi condamnat la închisoare în "lotul Ion Antohi " .

Detenţia la penitenciarele Jilava şi Aiud , unde a murit din cauza condiţiilor de exterminare .

-Marcoci ,Sergiu / Marconeanu , I. /

[ LD: Medici , arestaţi, condamnaţi ;  la expirarea pedepsei, cu "domiciliu forţat" ,de parcă ar fi fost un ritual.Având în vedere frecvenţa acestui procedeu, avansăm o triplă explicaţie : ştergerea lor din memoria comunităţilor din care făcuseră parte,din  mediul din care fuseseră smulşi ; folosirea discreţionară a proprietăţilor confiscate ( case, cabinete medicale ) ;menţinerea lor sub observaţie şi  stare de nesiguranţă ]   

/Marcoci  - medic în Buzău ;arestat şi anchetat în 1949 , la Securitatea din Ploieşti ;condamnat la închisoare de Tribunalul Militar -Braşov ;închis la Aiud şi Baia Sprie .La expirarea pedepsei, cu domiciliu obligatoriu pe Bărăgan.

/ Marconeanu -medic în Timişoara ; arestat de Securitatea-Timişoara ; condamnat la închisoare de Tribunalul Militar-Timişoara .La expirarea pedepsei,dus cu domiciliu obligatoriu  în satul Lăteşti , com.Borduşani -Ialomiţa .

- Marin ,Aurel C.

Medic, prof.univ. în Bucureşti, n.în 1918, în Murgeni ( Galaţi ) .Arestat la 24 sept.1958, după o vizită la Paris ( învinuit de legături cu foşti legionari ). Anchetat la Securitatea Bucureşti (Uranus ) de mr.Enoiu Gheorghe ; implicat în "procesul Puiu Atanasiu " ;condamnat la muncă silnică pe viaţă (Sentinţa nr.62 /30 mart.'59 ),de Tribunalul Militar-Bucureşti.Detenţia la Jilava şi Aiud .

"Graţiat" în 1964, cu Decretul 411 

-g-ral Marinescu, Nicolae

G-ral, medic militar ,n.în jud.Argeş ( fratele g-ralului Gavrilă Marinescu -asasinat de legionari în nov.'40 ).Ministrul Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale ( 4 apr.'38-27 sept.'39 , regimului Carol II  ) în guvernele conduse de  patrarhul Miron Cristea şi Armand Călinescu ;ministrul Muncii ,Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale  ( 24 aug.- 4 nov.'44  ) în primul guvern Sănătescu. 

Arestat pe 5 /6 mai 1950, în "noaptea foştilor demnitari " ; condamnat la 5 ani închisoare ; Încarcerat la Sighet ;eliberat în 1955.

-Marinescu, Octavian

Medic chirurg, n.în 1921, în com.Mălsăeni -Telorman. Arestat în 1958 , ca membru al unei organizaţii contrarevoluţionare ;anchetat la Securitatea din Ploieşti ; condamnat la 10 ani închisoare [ Art.209 C.P.? ] .Detenţia la Jilava şi bălţile Dunării .

-Metianu, Victor N.

Medic stomatolog , în Braşov, n.în 1907, în Zărneşti. Arestat de Securitatea Braşov ( cu Ordinului nr.5 /14 mai '48 ,învinuit de activitate legionară ) Condamnat de Tribunalul Militar-Braşov, a murit la penitenciarul Aiud, în 1961.

-Mihăescu , Bogdan 

Farmacist în Braşov, n.în 1924 ,în Turnu Măgurele-Teleorman .Licenţiat al Facultăţii de Farmacie-Cluj. Arestat în 1958 ;judecat şi condamnat la 6 ani muncă silnică de Tribunalul Miliar -Braşov .Detenţia -ca "farmacist deţinut " - la Periprava ( Grind ) .

-Mihăilescu, Traian

Medic, directorul Spitalului Militar-Bucureşti .N.în 1900 ,în Roman ( Neamţ ). Medic ginecolog, asistent univ.la Facultatea de Medicină , şeful secţiei chirurgie de la Spitalul Militar "Regina Elisabeta" (1935-1941 ), şeful unui spital de campanie pe frontul de Vest ;

la terminarea războiului,numit director al Spitalului  Militar ( căruia i se ştersese denumirea ).

 Arestat în 1948 , în urma unei înscenări a Securităţii ; condamnat la 7 ani închisoare de Tribunalul Militar-Bucureşti ( Sentinţa nr. 2 908 / 23 nov.'59 ,preşed Complet, col.magistr. Brancovici  ) ; închis la Aiud ,Peninsula şi Poarta Albă ( peste tot fiind de mare ajutor colegilor în suferinţă ) .Rearestat în 1961 ; condamnat la încă 7 ani închisoare ; "graţiat" în 1964 , cu Decretul 411. Permanent supus hărţuirii Securităţii , trăind într-o stare  de nesiguranţă şi stress, a paralizat ( 1970 ) şi a murit pe 4 sept.1980.

-Milcovan, Şerban.

Medic în Bucureşti , n.în 1911 , în oraşul Slatina-Olt.Legionar, preşedintele Asociaţiei Generale a Medicilor din România ,în timpul participării legionarilor în guvernul Ion Antonescu ( 15 sept-'40-21 ian.'41 ).La 17 apr.1952, era arestat de sovietici şi reţinut într-o casă conspirativă ; după 10 zile, era predat autorităţilor române care l-au ţinut închis la Jilava până-n 1953.

Rearestat pe 3 aug.1959, anchetat şi dus la penitenciarul Aiud.

Eliberat în 1964, cu Decretul 411.

-Miletici, Alexandru

Medic în Timişoara, cu doctorat la Viena ; director de spital şi inspector sanitar.

Arestat în 1952 ; pedepsit cu muncă silnică la Canal; eliberat în 1954 ; dus cu domiciliu obligator de 3 ani în Bărăgan.

-Minea Pul I.

[LD: o viaţă şi o profesie zdrobită  ? Ce contează ! - spun unii .  A fost "graţiat " ]

Medic în Bucureşti ( la Ministerul Cultelor ) , n. în 1921, în com. Iepureşti -Giurgiu .

Arestat prima oară pe 29 sept.'49 din cabinetul medical ( avea 28 de ani );

rearestat pe 21 dec.1958 ( tot din cabinet ;avea 37 de ani  );anchetat la Bucureşti ( echipa din Uranus a lui Enoiu )pentru "a mărturisi " legăturile cu un coleg implicat în procesul Puiu Atanasiu ;condamnat la 15 ani muncă silnică de Tribunalul Militar-Bucureşti ( preşed.col.Georgescu )

Detenţia la Jilava şi Aiud."Graţiat " pe 2 aug.1964 ( avea 43 de ani ) ,cu Decretul 411.

-Mircea, Andrei

[LD: una din posibilele explicaţii privind "tăcerea" victimelor : ameninţaţi cu moartea - şi nu era o glumă ! -dacă , după eliberare, povestesc prin ce-au trecut .]

Medic la Spitalul Colţea -Bucureşti, n.în Basarabia. Arestat în 1948, din "greşală" , în locul altei persoane; bătut în anchetă la Securitatea din Uranus , 3 luni ; ameninţat cu moartea dacă spune cuiva că a fost arestat şi anchetat.

-Mircu, Vasile

Medic în Cluj, asistent universiatar la Facultatea de Medicină -Cluj , absolvent al Facultăţii de Medicină -Budapesta . N.în 1889, în Lugoj .Delegat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia - din 1 dec.1918. Membru PNL, a înfiinţat în Lugoj un dispensar medical pentru săraci.

Arestat pe 15 august 1952, pentru activitatea în PNL. Trimis la muncă forţată la Galeş şi Peninsula. Eliberat în mai 1954.

-Moldovan ,Iuliu .

Medic.N.1882,Bogata de Mureş -Turda . Licenţiat în Medicină ( Praga, Viena ) .Prof univ.de Igienă şi Igienă socială la Facultatea de Medicină din Cluj ( decan între 1925-'26 ) ;preşed.al Societăţii de Biologie ( Cluj );director la Instit.de Igienă şi Sănătate publică-Cluj ;membru corespondent  al Academiei Române (din 1920 ).

Contribuţii programatice ( selectiv ) :Principii generale pentru organizarea sănătăţii în România (Bucureşti,1924 );Igiena naţiunii (Cluj,1925 );Biopolitica ( 1926 )ş.a. ş.a 

Bărbat politic. Membru PNR ,apoi PNŢ. Deputat apoi senator PNŢ de Hunedoara şi Arad în majoritatea legislaturilor interbelice .În guvernarea PNŢ -Maniu ,subsecretar de Stat la Ministerul Muncii ,Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale (1928-1930 ).

Arestat la 5/6 mai  1950 (la 68 de ani , grav bolnav ) în " lotul foştilor demnitari ".

Detenţia la penitenciarul Sighet.

-Munteanu, Barbu

Medic internist n.în Huedin ( fiul protopopului ortodox de Huedin , torturat şi omorât de maghiari pe 9 sept.1940 ).Arestat în 1949 ; torturat la Securitatea din (? ) ;încarcerat la Aiud ( alături de asasinii tatălui ).Supus unui regim de exterminare fizică şi psihică, a fost eliberat ( când ? ) pentru a muri acasă .

-Munteanu , Eusebiu Sebi V./Gordan, Victor /

Medic  în Bucureşti, n.în 1932, în Cluj.Arestat (împreună cu Gordan ) pe 22 sept. 1958 ;

torturaţi la Securitatea din Bucureşti (Uranus ) .

Condamnaţi la 8 ani închisoare şi confiscarea averii  (Sentinţa nr. 356 / 9 apr.1959 - preşed.

cpt.Andrei Dumitru Ciungu) de Tribunalul Militar-Bucureşti , pentru "delictul de uneltire contra ordinii sociale "(art.25 , 58 şi 209 C.P şi diverse art. din C.J.M )

<ÎN FAPT - se motiva  în sentinţă - Numitul Munteanu Eusebiu [...] în cursul anilor 1957-1958 ,a purtat discuţii cu coinculpatul Gordan Victor cu care ocazie au adus elogii poeziei şi literaturii scrise în timpul regimurilor burgheze , făcând afirmaţiuni duşmănoase , că poezia şi literatura din timpul regimului democratic popular ar fi inferioară pentru că în RPR n-ar exista libertatea creaţiei .[...]inculpatul a făcut afirmaţiuni calomnioase la adresa RPR şi URSS , arătând că între relaţiile dintre RPR şi URSS n-ar exista reciprocitate , întrucât URSS ar domina prejudiciind astfel economia RPR .>

Detenţia la Jilava, Gherla, şi lagărele din bălţile Dunării.

"Eliberaţi" în 1964, cu Decretul 411 ( graţieri )

 

-Munteanu , Octavian /Vasile-frate /

Medici  în Făgăraş, n.în Lisa- Braşov. Arestaţi pe 11 dec.1956  de lct.Crăciun şi Averbuch Izu, sub acuzaţia de legături cu partizanii din Făgăraş ( procurare de medicamente ) ;.

/Octavian - torturat la Securitatea din Sibiu ;condamnat la 20 ani muncă silnică (iul.1957 ) Eliberat în 1964 ( la graţieri ) , a murit la scurt timp.

/Vasile -condamnat la 7 ani închisoare (în acelaşi proces ) 

-Mureşan, Octavian

Medic de circumscripţie sanitară din jud.Alba.Arestat în anii '50 , cu mai mulţi ţărani din satele Poşaga şi Sălcinu de Sus, pentru ajutorarea partizanilor din grupul Şuşman ; torturat în anchetă la Securitatea din Sibiu ; condamnat, încarcerat la Gherla ( 1959 )

N.

-Nedelcu ,Niţă I.

Medic în Bucureşti, n.în 1899 , în com.Jariştea-Vrancea.Arestat la 9 mai 1950 ; condamnat la închisoare ( 9 mai '51 ) ; detenţia la Capu Midia şi Peninsula ; eliberat în 1954.

Rearestat în 1958 ; judecat în lotul "Puiu Anastasiu" ; condamnat ;detenţia la Jilava şi Aiud.

-Nicola ,Gheorghe D .

Medic radiolog la Spitalul TBC din Sibiu ,n.în 1921.Arestat de Securitatea Sibiu pe 3 mart.'53

condamnat la închisoare de Tribunalul Militar-Sibiu .Detenţia la Jilava, apoi la Aiud .

A murit la 33 de ani, pe 13 sept.1954, pentru că i s-a refuzat tratamentul medical.

- Nicolae, Nicolae

Medic. Arestat pe 31 mart.1950; torturat la în timpul anchetei ; condamnat la 20 ani muncă silnică .Închis la Jilava şi Aiud ( unde, timp de 10 ani a stat la zarcă ).

"Eliberat" în 1964, cu Decretul 411 -graţieri .

- Niculescu, (? )

Medic la Spitalul Militar din Constnţa. Arestat pe 8 mai 1949 - împreună cu toată conducerea spitalului - în urma denunţului unui coleg (că ar fi dus <discuţii duşmănoase contra regimului >)

Condamnat la închisoare ( Sentinţa nr. 2 908 / 23 nov.1957) Preşed.- col.magistr.Brancovici de la Tribunalul Militar-Bucureşti ( în deplasare la Constanţa  )  .

-Niculescu, Alexandru

[LD: dacă n-ar fi fost vorba de viaţa şi libertatea unui om, acest "caz"  frizează  culmile ridicolului : un medic învinuit de legionarism, condamnat la închisoare pentru că ...participase la o şedinţă de spiritism... ca să invoce spiritul lui Codreanu ! ] ]   

Medic la Institutul Cantacuzino -Bucureşti .Arestat pe 25 mai 1961, pentru că ar fi participat la o şedinţă de spiritism ca să ia legătură cu Corneliu Zelea Codreanu.

Bătut de echipa lui Enoiu ; anchetat de cpt.Iosif Moldovan la Securitatea din Bucureşti (Uranus );

ţinut într-o celulă cu sblct. Bută Alexandru( pus să-l tragă de limbă ) ; condamnat la 4 ani închisoare ( 4 nov.'61 ) ; detenţia la Jilava şi lagărul Periprava.

"Eliberat" în 1964  cu Decretul 411 -graţieri .

-Niculescu, Tăchiţă

Farmacist în Constanţa. Arestat de Securitatea din Negru Vodă -Constanţa. Dus într-o cameră de la Hotel Belona din Eforie şi... aruncat pe fereastră .

-Nuţă,Eugen

Medic ,dir.clinicii regionale CFR -Târgu Mureş.Arestat în 1957 ; judecat cu încă 70 de inculpaţi  în "lotul Faliboga" ( 17 mai-2 iunie 1957 ); condamnat la 25 ani muncă silnică ( Sentinţa nr. 1 203 / 1957 ) de Tribunalul Militar-Sibiu ( preşed. Paul Finichi )  pentru "crima de uneltire contra securităţii statului " ( art. 209 C.P. )

-Nossa, Liviu

Medic internist .Arestat în 1948; anchetat la Securitate din Cluj ;condamnat la 10 ani închisoare ; pedeapsa executată la Aiud.

O.

-Odobescu, Domide

Medic ,concentrat în război.Căzut prizonier la soviatici ( la Cotul Donului ), a refuzat să se înroleze în divizia "Tudor Vladimirescu" .Repatriat în apr.1948, a fost arestat şi condamnat la 12 ani muncă silnică.Detenţia la Jilava, Aiud şi lagărele de la Canal ( Peninsula, Capu Midia, Periprava, Strâmba ) .

-Olariu ,Blazius Eugen

Medic la penitenciarul Văcăreşti -Bucureşti, n.în com.Jupalnic -Mehedinţi.

Arestat pe 6 mart.'52, ca fost legionar ; judecat într-un lot de 44 persoane ; condamnat la 15 ani închisoare pentru "crima de uneltire contra securităţii statului " de Tribunalul Militar-Bucureşti ; detenţia la Jilava şi Aiud. Eliberat la 1 martie 1964 , cu Decretul 411-graţieri .

-Orăşanu, Petre

Medic în Tg.Mureş, membru al org. anticomuniste iniţiată de înv. Ion Faliboga - "Comitetul Naţional de Eliberare " - sub influenţa revoluţiei din Ungaria .

Arestat în 1956 ; anchetat şi torturat la Securitate de mr.Bartoz , cpt.Bihoary, lct.C.Oprea şi Mocanu , în prezenţa lui Nicolae Ceauşescu ;  judecat cu "lotul Ion Faliboga " ( format din peste 70 persoane ) ;condamnat la 7 ani muncă silnică ( Sentinţa nr. 1 203 / 1957 ) de Tribunalul Militar-Sibiu  ( preşed. Paul Finichi ).Detenţia  în lagărele de muncă forţată de la Strâmba şi Luciu Giurgeni ,unde s-a dedicat îngrijirii colegilor de suferinţă .  

P.

- Pamfil, Eduard 

 Medic,savant, prof. univ., doctor, întemeietorul şcolii româneşti de psihiatrie. N.în 1912 ,în Geneva ; licenţiat al Facultăţii  de Medicină la Cluj  ( cu specializări la Paris ) .Rechemat în ţară în 1948, a lucrat ca neurolog la Spitalul Colentina , apoi la catedra de Psihiatrie din Cluj.

Pe 24 ian.1956, de ziua Unirii Principatelor sub Cuza Vodă, la invitaţia prof. Iuliu Haţieganu , a rostit câteva cuvinte în faţa studenţilor , încheind astfel : <Să fiţi veşnic tineri şi încrezători în steaua neamului românesc .>Luat în colimator de Securitate , a fost arestat în acelaşi an ( cu 6 studenţi ) ,pentru că se solidarizase cu mişcările studenţeşti din Timişoara ( sub influenţa revoluţiei  din Ungaria ); anchetat 10 luni la Securitatea din Cluj ; condamnat la 2 ani şi 10 luni închisoare , (cu suspendare )  - de Tribunalul Militar-Timişoara ( la  presiunile speciale ale lui  Alexandru Drăghici *  ) Mutat disciplinar  la spitalul psihiatric din Siret, a putut reveni la catedră şi în Cluj, abia în 1963.

-------------

*Prim- vicepreşedinte ( din 20 aug.'54 )în guv.Chivu Stoica.

- Paul Radu I. / Angelo Marius Petre -  fiu  /

Medic, prof.univ. la Facultatea de Medicină din Timişoara.Exclus din învăţământ în 1947 ; arestat în oct. 1956;condamnat la închisoare de Tribunalul Militar-Timişoara ; eliberat în 1964

(cu  Decretul 411 -graţieri ) .

Fiul, elev de 16 ani , arestat o dată cu tatăl ,  a fost anchetat la Securitate şi eliberat.

-Pâslaru ,Serafim V.

[ LD: Înzestrat cu sensibilitate şi talent literar, doctorul Pâslaru a compus şi "a scris în cap" în închisoare , mii de versuri , pe care le-a publicat după dec.'89  în volumele "Fără condei "  şi "Aici am stat şi-am plâns " , devenind membru al Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti .] 

Medic din Câmpulung-Muscel, n. în 1911.Arestat în dec.1957, pentru că, în 1955, în casa unor prieteni, consultase un urmărit de Securitate( Ion Şerban ) ; bătut în anchetă la Securitatea din Piteşti ( cu ochelari de tablă, împins pe scări , fracturându-şi  piciorul ) ; judecat şi condamnat  la 15 ani muncă silnică de Tribunalul Militar-Piteşti ( 1958 )

Reanchetat după execuţia fraţilor Arnăuţoiu ( 18 iulie 1959 , la Jilava );  acuzat de "omisiune de denunţ " în 1954. [  În noaptea de 13/ 14 sept.1954,fusese trimis de inspectoratul sanitar al judeţului să acorde consultaţii muncitorilor forestieri din barăci, în zona Răcari-Izvoarele Dâmboviţei .La un moment dat ,a apărut un partizan înarmat  ( vărul lui Arnăuţoiu ) care, după somaţie, a cerut dr.Pâslaru medicamente ,dându-i o chitanţă semnată " partizanii libertăţii "  ]

 Fără a mai fi judecat, şi-a continuat detenţia la Jilava,spitalul închisorii Văcăreşti şi Gherla, fiind "eliberat "  în 1964, cu Decretul 411-graţieri . A murit pe 20 nov.1998.

-Penescu, Tiberiu

Medic în Brăila , n.în 1876 , la Râmnicu Sărat.Absolvent al Liceului Militar-Iaşi şi al Facultăţii de Medicină Militară-Iaşi , după război a renunţat la cariera militară, devenind şeful Secţiei-Interne la Spitalul din Brăila. Arestat în 1947 ,  la 71 de ani, de către Siguranţa din Brăila , din spital . Omorât în anchetă.

-Perianu,Sever

Renumit medic cardiolog din Cluj.Arestat în 1957, după revoluţia din Ungaria ; judecat şi condamnat  într-un proces înscenat de Securitatea din Cluj ;încarcerat la Aiud , apoi în lagărul de muncă forţată de la Periprava. În condiţiile inumane ale regimului de exterminare , s-a dedicat îngrijirii medicale a deţinuţilor .

-Plăcinţeanu, Gheorghe -fiu / Ion-tată / Gheorghe-unchi /

O familie de intelectuali care a plătit cumplit "vina " ca dr. -fiu a  devenit amantul Licăi Gheorghiu, fiica lui Gheorghiu Dej. În 1957, dr. Plăcinţeanu se  mutase  în casa Licăi . În perioada arestării şi anchetării, Lica Gheorghiu l-a căutat cu disperare,dar nimeni nu-i spunea nimic.

Cum fiica dictatorului ( aidoma lui Stalin ! ) ameninţa cu sinuciderea, i s-a găsit ...un soţ : Gheorghe Rădoi ( dir."Steagu Roşu -Braşov ).

   Tatăl, dr. I.Plăcinţeanu ( în 1943, fondase primul spital de Asigurări Sociale )  a murit la Gherla ; unchiul, prof.univ.fizician Plăcinţeanu (fusese dir.Observatorului Astronomic din Bucureşti ) a murit în puşcărie în dec.'61; sora , regizoarea Coroama -Stanca, a avut parte de propriul calvar.

...Arestat pe 13 august'59,apartamentul i-a fost percheziţionat şi mobila confiscată.

Securitatea , "personal tov.Drăghici" , a primit sarcina de a-l determina "să dispară.

Iniţial s-a intenţionat includerea lui în "lotul Noica" pentru că îl vizitase pe Voiculescu ( fapt confirmat de "martorul Voiculescu" ,adus din puşcărie la tribunal ).

...La primul proces ( 17 august'59 )  ,a fost  condamnat la 5 ani închisoare, pentru infracţiunea de speculă ( traficare de ciorapi ! ).

...La al doilea proces , procurorii Vasile Negrea şi Anghel Marin îi pun în sarcină vina de "uneltire".Bătut cu sălbăticie , dr.Plăcinţeanu recunoaşte tot ce i se impune şi este condamnat la 10 ani temniţă grea, fiind încarcerat    la Râmnicu Sărat, unde i s-a aplicat un regim sever de exterminare....În loc de medicamente, bătaie şi înfometare.

A murit  pe 1 mai '61, aşa cum dorise Gheorghiu Dej.

...În 1968, anchetatorul Marin Anghel ,cooperant cu Comisia de Partid ,a relatat  amănunţit cum a fost pusă la cale înscenarea , fiind ascultat şi pensionat.

...A fost o crimă asistată zilnic de medici (M.Oprea ). 

...În 1968, anchetatorul Marin Anghel ,cooperant cu Comisia de Partid ,a relatat  amănunţit cum a fost pusă la cale înscenarea , fiind ascultat şi pensionat.

Singurul care a "plătit" cele întâmplate a fost autorul înscenării , Drăghici , care a fost dat afară din CC. al PCR.

Marius Oprea: "A fost o crimă asistată zilnic de medici "

Vl.Tismăneanu :"dr.Plăcinţeanu a fost un personaj tragic. Dej l-a întrecut pe Stalin" 

[Cf. reconstituire realizată de Stejărel Olaru -cu participarea lui Marius Oprea , Vladimir Tismăneanu şi câţiva martori .TVR-1, 20 apr.2008.] 

 

R.

-Radian, Nicolae

[LD:Pentru acest "caz" , recomandăm volumul  PRIGOANA.DOCUMENTE ALE PROCESULUI ,Editura Vremea, Bucureşti , 1996 ),care cuprinde documentele procesului celor 23 de intelectuali  din "procesul Pillat-Noica " .Recomandăm un discernământ special în descifrarea citatelor formulate de anchetatorii şi judecătorii comunişti, formulări care trebuiau să ducă la condamnarea inculpaţilor .

Medic,om politic "argetoianist"  (din grupările conduse  de Constantin Argetoianu )

Arestat şi implicat în procesul "lotului ".

a) Proces verbal de interogator ( 14 dec.1949 ) luat de Crăciun Iosif ( anchetator penal de securitate ).

-Întrebare : <...arată legăturile pe care le-ai avut cu PILLAT CONSTANTIN şi activitatea duşmănoasă pe care ai desfăşurat-o în ultimii ani împreună cu acesta , împotriva regimului democrat popular din RPR ? >; <În ce au constat legăturile dintre d-ta şi Pillat pe de o parte şi spionul Porter pe de altă parte ?  > 

-Răspuns:<prin intermediul lui Pillat Constantin l-am cunoscut pe spionul englez Ivone Porter >

< În cursul anului 1946 am stat împreună cu Pillat Constantin şi cu Porter timp de două săptămâni în aceeaşi vilă la Predeal [...]Într-un timp[...]  l-am consultat şi îngrijit din punct de vedere medical [...] Prin 1948-1949 cînd Porter a fost demascat ca spion englez , reţin că şi Pillat şi-a manifestat într-un fel mirarea de acest fapt [...] >

-Întrebare:< Continuă şi declară despre legăturile avute cu Pillat Constantin şi activitatea contrarevoluţionară desfăşurată împreună cu alte elemente reacţionare ? >

-Răspuns:<...recunosc şi declar că în cadrul întâlnirilor şi discuţiilor pe care le-am avut cu Pillat Constantin , acesta se manifesta de la început ca un aprig duşman al regimului democrat popular din ţară, ponegrindu-l şi aducând injurii şi calomnii la adresa acestui regim .[...]

<În cadrul discuţiilor eu eram de acord cu manifestările duşmănoase pe care Pillat le avea şi cu afirmaţiile sale ,aprobând poziţia sa reacţionară .Cu Pillat Constantin am desfăşurat activitate duşmănoasă şi am întreţinut discuţii împotriva regimului şi a literaturii realist socialiste din RPR până la arestarea sa , în martie 1959 >

<Atât în perioada evenimentelor din Ungaria [...] cît şi ulterior , eu, Pillat , Ranetti, Vlad şi ceilalţi , susţineam în mod tendenţios că şi în RPR ar fi existat anumite "mişcări" ,în special în Ardeal , împotriva regimului democrat popular şi chiar printre studenţi , susţineam că ar fi existat asemenea "mişcări" , susţineri care se bazau ,fie pe zvonuri , fie pe anumite ştiri de la posturile de radio occidentale...>

b.)Avocatul apărării Benea Jaures a arătat că activitatea lui R.N. pe linie legionară a fost redusă, a avut legături incidentale , a avut o activitate constructivă, de medic ... şi a solicitat ca instanţa să examineze <modul cum şi-a dus munca pentru construirea socialismului în domeniul ştiinţific şi depune referinţe de la oameni de ştiinţă din care rezultă că a avut o activitate intens pozitivă şi ca atare în el nu totul a fost rău , încât se poate recupera pentru ştiinţă , pentru familie şi pentru bolnavi şi în concluziune a cerut o pedeapsă cât mai mică proporţională cu vina sa.  > 

c.) Sentinţa nr 24/ 1martie 1960 , dată de Tribunalul Militar al reg.a II-a militare acuzele au fost menţinute .

 < 7./ Făcând aplicaţiunea art.209 lit.a C.P. şi art.25 pct.6 C.P.cu unanimitate de voturi condamnă pe RADIAN NICOLAE  la 8 ( opt ) ani muncă silnică ,4 (patru  ) ani degradare civică şi confiscarea totală a averii personale pentru infracţiunea de uneltire contra ordinii sociale . >  

Semnează  preşed.-col. de Justiţie Dimitriu D.Adrian ; judecător -maior de justiţie Petrescu Ion ; col.Chimirel Iancu ; asesori- lct.col Bobb Horaţiu , mr Cosmiţă Aurel ).

-Răileanu , Constantin

Din lotul "Noica-Pillat"

[LD:Pentru acest "caz" , recomandăm volumul  PRIGOANA.DOCUMENTE ALE PROCESULUI ,Editura Vremea, Bucureşti , 1996 ( prefaţa, Florin Constantiniu ),care cuprinde documentele procesului celor 23 de intelectuali ,implicaţi  în "procesul Pillat-Noica "

a.)  Proces verbal de interogatoriu ( 17 sept.1959 )luat de Crăciun Iosif ( anchetator penal de securitate ) :

-Întrebare:<Ce legături ai avut dta  cu legionarii până la a 23 august 1944 ? >

-Răspuns:<... am fost solicitat de către aceştia pentru diferite tratamente medicale .>

-Întrebare:<În mod concret , cu ce legionari ai avut legături şi în ce au constat aceste legături ?>

-Răspuns: <Mai întâi, prin 1936-1937 am dat îngrijiri medicale familiei CANTACUZINO cu care am avut relaţii mai dinainte[...] g-ralul Zizi Canrtacuzino , şeful partidului ["Totul pentru ţară " ]sau organizaţiei legionare de atunci [...] am cunoscut unii legionari acolo ca: Palaghiţa, C.Z Codreanu [...] am îngrijit-o medical pe soţia lui P.P. Panaitescu care în timpul guvernării legionare era directorul ziarului "Cuvântul" [ ...]l-am avut ca pacient pe scriitorul legionar Ganea Constantin ,în 1940 [...]  >

b.) În CONCLUZIILE DE ÎNVINUIRE cu care a înaintat spre judecare  Tribunalului  Militar al R.II -Bucureşti dosarul nr. 1523 / 1959 ,cpt.Onea Mircea ( anchetator penal de securitate, în calitate

 de  procuror militar ) reţinea :

<9/RĂILEANU CONSTANTIN susţinător al ideologiei legionare , înainte de anul 1944, a fost medicul şi omul de încredereal unor căpetenii legionare ,printre care şi fostul general ZIZI CANTACUZINO  , prin intermediul căruia a intrat în legături cu C.Z.CODREANU .

După instaurarea regimului democrat popular în ţara noastră, situându-se pe aceiaşi poziţie legionară şi duşmănoasă faţă de noua orânduire [...] a intrat în strânse relaţii cu legionarii LĂZĂRESCU SANDU; şi PILLAT CONSTANTIN , împreună cu care a desfăşurat activitate ostilă patriei noastre. Astfel , între anii 1950-1956 la diferite intervale ,având întâlniri [...] la cabinetul său , au purtat împreună numeroase discuţii împotriva orânduirii sociale existente în ţară [...] lăuda modul de viaţă din occident , aducea injurii şi calomnii la adresa regimului nostru şi a realizărilor sale ,preconizând schimbarea regimului din RPR , după cum spunea el, în urma unor aşa zise "alegeri libere" ce ar fi urmat să aibă loc sub "presiunile" făcute de occident. >

c.)  La interogatoriu din proces ( 24 febr.'60 ) luat de jud.Adrian Dimitriu,a repetat declaraţiile din anchetă , făcând noi precizări:  <Nu am avut nici o activitate politică în trecut .Am îngrijit mulţi oameni , iar de la legionari pe g-ral Cantacuzino .Dintre inculpaţi ,au fost pacienţii mei Pillat Constantin şi Lăzărescu Sandu.[...] Pe conducătorii legionari nu i-am tratat ca oameni politici ci ca pacienţi .Am fost medicul fam.Cantacuzino şi cu ocazia vizitelor am cunoscut pe Corneliu Zelea codreanu şi pe preotul Palaghiţa .[...] Nu-mi menţin declaraţiile de la anchetă din decembrie 1959, deoarece am fost forţat să semnez declaraţii al căror conţinut nu corespund adevărului. >

d.) În apărarea sa, av. Lecca Teodor spunea : <...acest inculpat a luat contact cu foştii conducători ai mişcării legionare ca medic iar nu ca membru [...]Întâlnirile cu Lăzărescu şi Pillat erau în cabinetul medical şi cu această ocazie alunecau pe teme politice.[...] acest inculpat nu a fost moşier , nu a scris şi nu a difuzat scrieri duşmănoase ...  >

e.) În apărarea sa, av. Lepold Filderman <... discuţiile au fost duse înainte de apariţia D.421 / 1955 * [...] Răileanu este un om care a colaborat cu oamenii de ştiinţă şi nu a fost antisemit , iar dacă a dat îngrijiri medicale unor legionari nu se poate susţine că avea afinităţi legionare.[...] să se ţină seama de referinţele date de oamenii de ştiinţă şi de împrejurarea că inculpatul este suferind şi să se aplice o sancţiune dreaptă cu circumstanţe atenuante. >

-------------

* Prezidiul MAN a emis Decretul nr 421 prin care au fost graţiaţi cei cu condamnări până la 10 ani , în baza legilor nr.312 / '45,nr.291/'47şi a decretului nr.207/'48 .După moartea lui Stalin ( 1953 ) şi  condamnarea stalinismului în URSS , manifestările antistaliniste nu mai erau considerate "crime împotriva umanităţii ".

-------------

   f.) Sentinţa nr 24/ 1martie 1960 , dată de Tribunalul Militar al reg.a II-a militare ,acuzele au fost menţinute :

   ÎN FAPT - se motiva în sentinţă - <Inculpatul Răileanu Constantin susţinător al ideologiei legionare ,a fost medicul şi omul de încredere al unor căpetenii legionare dinainte de anul 1944 [...] După instaurarea regimului democrat popular din ţara noastră , inculpatul situîndu-se pe aceeaşi poziţie [...]în cabinetul său medical , au purtat discuţii împotriva orînduirii sociale existente în ţară [...]aducea elogii organizaţiei legionare şi acţiunilor teroriste întreprinse de membrii acestei organizaţii [...] lăuda modul de viaţă din occident , aducea injurii şi calomnii la adresa regimului de democraţie populară din RPR , preconizând schimbarea acestui regim şi restaurarea unui regim capitalist.[...] inculpatul trata gratuit la cabinetul său medical pe legionarii ieşiţi din închisori [...]

  9/ Făcând aplicaţiunea art.209 lit.a C.P. şi art.25 pct.6 C.P.cu unanimitate de voturi condamnă pe RĂILEANU C.C-TIN  la 9  (nouă  ) ani închisoare corecţională ,4 (patru  ) ani degradare civică şi confiscarea totală a averii personale pentru infracţiunea de uneltire contra ordinii sociale . >  

Semnează  preşed.-col. de Justiţie Dimitriu D.Adrian ; judecător -maior de justiţie Petrescu Ion ; col.Chimirel Iancu ; asesori- lct.col Bobb Horaţiu , mr Cosmiţă Aurel  ).

V.

-Vasilache, Gheorghe Gh.

[ LD: Org. "Gărzile Decebal "  ,lotul de 23 persoane :Vezi procesul şi sentinţa Tribunalului Militar-Iaşi ( 15 sept.1950 )   la Lupu - Onişoru, Sentinţe comentate... ,p. 134.

Completul de judecată la Tabloul Justiţia Comunistă . )

-Vlad , Aurelian

a.)Dulipovici Anatol ( anchetator penal de Securitate ) ,pe 19 nov.'59, a interogat pe medicul Aurelian Vlad, implicat în "lotul  Noica-Pillat " , despre activitatea sa legionară în anii 1940

( elev ) şi 1941 ( student )

Întrebare :<Arată în continuare ce activitate legionară ai desfăşurat după absolvirea liceului ?>

Întrebare:<Ce elemente legionare luau parte la întrunnirile organizaţiei legionare din cadrul facultăţii de medicină ? >

b.) Sentinţa nr 24/ 1martie 1960 , dată de Tribunalul Militar al reg.a II-a militare acuzele au fost menţinute.

ÎN FAPT  - se motiva în sentinţă -  < Inculpatul Vlad Aurelian , fiul unui fost colonel din armata burgheză , reacţionar notoriu , vechi membru al organizaţiei legionare, fost în frăţiile de cruce din 1936 pe când era elev la liceul Spiru Haret din Bucureşti , activitate continuată şi în cadrul facultăţii de medicină [...] După 23 august 1944 fiind pătruns de acelaşi sentimente legionare şi de duşmănie faţă de noua orânduire democrată instaurată în ţară a continuat să menţină legături cu coinculpaţii legionari [...] a participat la discuţii cu caracter duşmănos ,pe marginea ştirilor transmise de posturile de radio capitaliste pe care le ascultau [...]

   8/ Făcând aplicaţiunea art.209 lit.a C.P. şi art.25 pct.6 C.P.cu unanimitate de voturi condamnă pe VLAD AURELIAN  la 7 (şapte  ) ani muncă silnică ,4(patru  ) ani degradare civică şi confiscarea totală a averii personale pentru infracţiunea de uneltire contra ordinii sociale . >  

Semnează  preşed.-col. de Justiţie Dimitriu D.Adrian ; judecător -maior de justiţie Petrescu Ion ; col.Chimirel Iancu ; asesori- lct.col Bobb Horaţiu , mr Cosmiţă Aurel  ).   >

 

-Vianu ,Ion

[LD:Semnal şi interviu , 8 nov-09 .I-a apărut o nouă carte : Exerciţiu de sinceritate , trebuie să mi-o procur . ]

Spune : aştept a ll-a revoluţie: revoluţia morală.

* NOTĂ : S-a întors în ţară ; a reuşit să-şi recupereze casa pe care a pierdut-o cu 30 de ani în urmă

 

[de continuat]