22. MOSIERI-INDUSTRIAŞI-BANCHERI -COMERCIANŢI-NEGUSTORI

[sinteză Livia Dandara]

 

LD:NOTE de JURNAL şi MEDITAŢIE

[LD: 9 nov.2007: Miniştrii departamentelor economice

[LD: 9 nov.2007:miniştrii Economiei,ai Finanţelor, ai Industriei, ai Agriculturii , ai Silviculturii, ai Cotelor , ai GAS-urilor , ai CAP-urilor , etc etc īn "epoca-Dej " , īn "epoca Ceauşescu " īn "epoca Iliescu" . Garnituri guvernamentale care au devenit administratorii īntregii avuţii naţionale a Romāniei, īn numele "statului şi poporului " ,croindu-şi legi etatizante nelegitime ( Vezi Tabloul Cronologiei genocidului ), apăraţi de un aparat represiv monstruos ( Vezi Tabloul MAI/ Securitate ) şi de o justiţie discreţionară ( Vezi Tabloul Justiţia comunistă )

Garnituri guvernamentale care au distrus structura economică şi socială a Romāniei moderne (din secole de evoluţie istorică firească ) ce a fost botezată - deocamdată, provizoriu şi speculativ - cu nume de epoci de tranziţii :de la CAPITALISM  la SOCIALISM ; de la COMUNISM la CAPITALISM .    

Garnituri guvernamentale copărtaşe la distrugerea proprietăţii private- prin exproprieri, naţionalizări şi confiscări  - aceleaşi care, după jumătate de secol, īn 1989, au devenit, peste noapte ... pro-capitaliste , participānd la  "privatizarea" ( reīmpărţirea) avuţiei naţionale .

Sub dură ocupaţie sovietică, īn primele decenii după 23 august 1944, liderii Partidului Comunist din Romānia  deveniseră  stăpānii avuţiei naţionale şi a averilor "burgheziei şi moşierimii " , alcătuind -  cum să le spunem ? - moşierimea roşie ?  burghezia roşie ? bancherii roşii ?  

După semnarea Tratatului de pace , abolirea monarhiei,  Constituţiei democratice şi   lepădarea de"tovarăşii de drum "( vechile partide istorice )şi-au realizat  programul de "transformare socialistă"  a economiei romāneşti. Şi au reuşit . O performanţă  de "tranziţie"  demnă de studiat :cu legislaţie etatizantă scoasă pe bandă ; cu organe represive şi justiţie dirijate să lichideze rezistenţele ;cu ministere īnfiinţate-desfăcute- unificate- comasate- reorganizate ;cu miniştri politici buni la toate, rotiţi, īnlocuiţi,ridicaţi,doborāţi ,stabiliţi la congresele  şi plenarele  PCR, avānd ca "rezervor de cadre"  UTM ( ulterior  UTC ). 

Deasupra tuturor, puternică şi discreţionară, o clasă politică ( şi economică ) parvenită , acţionānd la "linia partidului "  - fie PMR, fie PCR, fie FSN -  trasată de Gheorghe Gheorghiu Dej, Nicolae Ceauşescu sau  Ion Iliescu.

După opinia noastră, de la aceştia trebuie pornită..." analiza răspunderilor economice"  şi nu de la formule ţintă nominalizate :Dej ! Ceauşescu ! Iliescu !  ]

[LD: 3 aug.2008]

Este interesant "cazul moşierilor " care, după ce fuseseră deposedaţi de moşii şi toate bunurile imobiliare (cf.Legii 187 /mart.'45 , coroborată cu Legea 312 /apr.'45 ) pentru a-i disloca din locurile de baştină , au fost duşi cu domiciliu obligatoriu īn diverse localităţi.

Apoi li s-au adus diverse acuze :vinovaţi de rezistenţa ţăranilor la colectivizare ; vinovaţi de spionaj şi trădare naţională ; vinovaţi de comploturi īmpotriva ordinii de stat  ş.a ,ş.a.

īn aşa fel īncāt să poată fi "adăugaţi" unor procese politice ( dacă au fost şi demnitari )sau unor loturi de rezistenţă anticomunistă zonale.Īn funcţie de "speţă", au fost pedepsiţi cf. prevederilor art.209 Cod Penal /1948 :crima de uneltire contra ordinii sociale.

 [LD: 28 oct.2008:"moşieri munteni" , "moşieri moldoveni " .

Grupul "moşierilor munteni"  au fost deportaţi īn aug.1949 ,cu  domiciliu obligator īn Cāmpulung -Argeş : fam. Lambrino, Mavrodinenanu, Niculescu- Sighireanu, Noica  ş.a.  )

"Moşierii moldoveni" fuseseră duşi , īn cea mai mare parte , la Piatara Neamţ  .

Propagandistic, erau consideraţi "vinovaţi" pentru rezistenţa ţăranilor la colectivizare .

Īn realitate - aşa cum probează unele Hotărāri ale CC al PCR - s-a urmărit deposedarea lor de pămānturi, case şi acareturi , pentru crearea Gospodăriilor Agricole de Stat .]

[LD: 16 febr.2009 : "burghezia şi moşierimea roşie " ]

M-am gāndit foarte mult la această formare a "burgheziei şi moşierimii roşii" 

a) " Epoca BPD "

1.Guv.Sănătescu I ( 23 aug.-3 nov.'44 )

g-ral Gheorghe Potopeanu, g-ral Sănătescu  - Economie Naţională şi  Finanţe ;Valeriu Georgescu- Industrie, Comerţ şi Mine ;Dimitrie D.Negel - Agricultură şi Domenii.    

2.Guv.Sănătescu II ( 4 nov.-5 dec.'44 )

Aurel Leucuţia -Economie Naţională ;Emil Ghilezan -Finanţe ;Gheorghe Gheorghiu-Dej- Comunicaţii ; Ion Hudiţă şi Romulus Zăroni -Agricultură  şi Domenii.

3.Guv.Rădescu ( 6 dec.'44-5 mart.'45 )

Aurel Leucuţia -Economie Naţională ; Mihail Romniceanu-Finanţe; Gheorghe Gheorghiu-Dej- Comunicaţii ;Ion Hudiţă şi Romulus Zăroni -Agricultură  şi Domenii .

b) "Epoca Groza-Gheorghiu Dej "

4.Guv.Petru Groza I ( 6 mart.'45-30 nov.'46 )

Dumitru Alimănişteanu (PNL ) -Finanţe; Petre Bejan (PNL) -Industrie şi Comerţ ;Tudor Ionescu-Mine şi Petrol ; Gheorghe Gheorghiu-Dej şi Ion Gh.Maurer - Comunicaţii şi Lucrări Publice  ;Romulus Zăroni şi Constantin Agiu -Agricultură  şi Domenii ;  

5.Guv.Petru Groza II ( 1 dec.'46-29 dec.'47 )

Gheorghe Gheorghiu Dej-Economie Naţională ;Alexandru Alexandrini urmat de Vasile Luca -Finanţe ; Tudor Ionescu-Mine şi Petrol ; Traian Săvulescu, Constantin Agiu-Agricultură  şi Domenii ; Romulus Zăroni,Ion Ciolan,Mihail Macavescu -Cooperaţie ;Gheorghe Vāntu, urmat de Teodor Iordăchescu- Lucrări Publice.

c)"Epoca Dej "

6.Guv.Petru Groza III ( 30 dec.'47-14 apr.'48 )

Gheorghiu Dej, Ion Gheorghe Maurer, Bucur Şchipu  -Industrie şi Comerţ ;Nicolae Profiri-Comunicaţii ;Traian Săvulescu, Constantin Agiu -Agricultură  şi Domenii ;Constantin Daicoviciu - Aprovizionare ;Romulus Zăroni, Mihail Macavescu -Cooperaţie. 

7.Guv.Petru Groza IV ( 15 apr.'48-2 iun.'52 );

Gh.Gheorghiu-Dej-prim-vicepreşed.al Consil.de Miniştri, preşedinte Consil.Economic Superior , coordonator al ministerelor economice şi financiare, preşedinte Comisiei de Redresare Economică şi Stabilizare Monetară .

Vasile Luca- Finanţe ; Chivu Stoica -Industrie, apoi Metalurgie şi Industrie Chimică ;

Ion Vinţe urmat de D-tru Diaconescu - Industrie Alimentară ; C.Prisnea-Industria lemnului ;

Alexandru Sencovici urmat de Ion Drănceanu -Industria Uşoară ;

Pascu Ştefănescu- Industria Cărnii ,Peştelui şi Laptelui ;

 Miron Constantinescu ,urmat de Gh.Vasilichi- Mine şi Petrol ;

Gh.Gaston Marin- Energie Electrică ;Leontin Sălăjan -Construcţii ; Valter Roman - Poştă şi Telecomunicaţii ;

Traian Săvulescu -vicepreşed. al CM, coordonator al ministerelor de Agricultură şi Silvicultură ; Vasile Vaida urmat de Const.Prisnea -Agricultură ; Alexandru Moghioroş -Colectarea Produselor Agricole ;Nicolae Ceauşescu( adj. )- Agricultură ;[

Ion Vinţe urmat de Constantin Prisnea - Silvicultură ;Pavel Ştefan urmat de Const.Popescu  -  Gospodăriile Silvice ; Ion Vidraşcu -Gospodăriile Agricole de Stat ; Ştefan Voitec- Cooperativele de Consum .

8.Guv.Gheorghe Gheorghiu-Dej ( 2 iun.'52-ales de MAN - 28 ian' 53-19 mart.'57 )

Dumitru Petrescu-Finanţe ; Gheorghe Roşu- Construcţii ; Ionel Diaconescu - Căi Ferate ;

Gheorghe Gaston Marin -Energie Electrică şi Electrotehnică;Mihai Florescu -Industrie Chimică ;Dumitru Diaconescu,urmat de Petre Borilă -Industrie Alimentară ; Pascu Ştefănescu- Industria Cărnii ,Peştelui şi Laptelui ; Carol Loncear- Industria Metalurgică; Alexandru Sencovici - Industrie Uşoară Alexandru Bārlădeanu - Comerţ Exterior ; Vasile Malinschi-Comerţ Interior ;Constantin Prisnea-Agricultură ;Ion Vidraşcu -Gospodăriile Agricole de Stat 

Const.Popescu  - Gospodării Silvice ;Ion Olteanu - preşed. Comitetului ptr.Colectarea Produselor Agricole.

Gheorghe Apostol,urmat de C.Popescu -Agricultură şi Silvicultură ( prin contopirea celor trei  ministere )  ;Mihai Dalea-Ministerul Colectărilor. Gheorghe Hossu -Agricultură ;Const.Popescu- Silvicultură ;Bucur Şchiopu - Gospodăriile  Agricole de Stat .

9.Guv.Chivu Stoica ( 8 oct.'55-rocada - 20 mart'57-20 mart.'61 ) 

Gheorghe Gaston Marin - Comitetul de Stat al Planificării ; Aurel Vijoli- Finanţe ;

Gherasim Popa, urmat de Carol Loncear -Industrie Grea ;

Emil Bodnăraş urmat de Dumitru Simulescu -Transporturi şi Comunicaţii ;

Marcel Popescu urmat de Gheorghe Rădulescu- Comerţ ; Mihai Florescu-Petrol şi Chimie;

Ştefan Voitec urmat de Alexandru Sencovici -Industria Bunurilor de Consum ;

Gheorghe Hossu urmat de Mihai Suder -Construcţii ;Ion Mineu-Mine ;

Ion Cosma  - Agriculturăşi Silvicultură  ;Const.Doncea- Colectări ( minister desfiinţat īn 1957 )

10.Guv.Ion Gh.Maurer  ( I-) ( 21 mart.'61-17 mart.'65 )

Gheorghe Gaston Marin - Comitetul de Stat al Planificării ;Aurel Vijoli-Finanţe;

Constantin Tuzu- Metalurgie şi Construcţii de Maşini ;Bujor Almăşan- Mine şi Energie Electrică;

Mihai Florescu- Industria Petrolului şi Chimiei ; Alexandru Sencovici-Industrie Uşoară;

Janos Fazekas -Industrie Alimentară ;Gogu Rădulescu- Comerţ Exterior ;Mihail Levente-Comerţ Intern ; Ion Cosma urmat de Dumitru Diaconescu - Agricultură şi Silvicultură; 

Mihai Dalea- Consil.Superior al Agriculturii ( din 31 mai 1962 , īn locul Ministerului  Agriculturii ,  desfiinţat , o dată cu victoria colectivizării ) 

d) "Epoca Ceauşescu "

 

REVOLUŢIA din dec.'89

e.) "Epoca Iliescu"

[LD: Mare īmbulzeală la aceste ministere .Plouă cu miniştri şi  subsecretari de stat

.Nu ştim dacă i-am notat pe toţi şi nici dacă datele sunt exacte. Dar am vrut să se cunoască numele celor care au "desfăcut" sistemul economic  comunist , īn cel de "tranziţie", spre "ceva" fără precedent .]      

1.Guv.proviz.Petre Roman -I -  ( 26 dec.'89-27 iun.'90 )

Ion Iliescu-preşedinte;

Atanasie Victor Stănculescu -Ministerul Economiei Naţionale (ex.Comit.de Stat al Planificării );     Teodor Stolojan ( prim adj.)-Finanţe ; 

Ion Cheşa-Industria Metalurgică ;Victor Murea - Petrol ; Nicolae Dicu- Mine ;

Ion Rāmbu - Industria Lemnului ;

Ştefan Nicolae,Victor Surdu ,Vintilă Rotaru - Agricultură şi Industrie Alimentară ;

Dimitrie Anghelina -Agriculturii de Stat ;Simion Hāncu -Ape ,Păduri şi Mediu( ex.Consil.Naţ.al Apelor ,Silvicultură,Consil.Naţ. ptr Mediu

2.Guv.Petre Roman - II- ( 28 iun.'90- 16 oct.'91 )  

Ion Iliescu-preşedinte ;

Eugen Dijmărescu- ministru de Stat-Orientarea Economică ;

Adrian Severin - ministru, asistent al prim-ministrului pentru Reformă ;

Victor Murea,Nicolae Nicolaescu -Departamentul Industriei Petrolului ;

Ion Rambu- Deprtamentul Industrializării lemnului ;

Dan Corneliu Zaharia- Departamentul Industriei Textile şi Pielărie ;

Ion Ţipu - Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare  ;

Valeriu Pescaru,Ion Moldovan ,Costică Leu, Vintilă Rotaru, Dumitru Antonescu ,Mihai Arghir- miniştri la Agricultură şi Industrie Alimentară ;

Petre Plăcintă, Ioan Buşui ,Vasile Duţă,Romică Condrutz, Ovidiu Natea,Constantin Arseni ,

Gheorghe Antohi, Petru Mărculescu, Ovidiu Natea - secrt.de Stat la Agricult. şi Industr.Alimentară ;

Mihail Cojocaru,  Ovidiu Grasu, Octavian Mihăescu - Departamentul Agriculturii de Stat ;

Teodor Stolojan - secretar de Stat la Agenţia Naţională de Privatizarea şi Dezvoltarea Īntreprinderilor Mici şi Mijlocii ;

 

3.Guv.Teodor Stolojan ( 1 oct'91 -numit ;16 oct.'91-18 nov.'92 )

Ion Iliescu-preşedinte

Dan Constantinescu- ministrul Industriilor, cu subsecretari de Stat (succesiv ):

Petru Mărculescu- ministrul Agriculturii şi Alimentaţiei

Octavian Mihăescu, Ion Păltineanu, Gheorghe Mureşan, Costică Leu -  secrt.de Stat ( succesiv )la Minist. Agricult. şi Industr.Alimentare  

Adrian Severin, urmat de Ion Andrei - secrt.de Stat, şef la Agenţia Naţională de Privatizarea şi Dezvoltarea Īntreprinderilor Mici şi Mijlocii ;

Valeriu Pescaru- secrt.de Stat , Privatizarea la Agricult. şi Industr.Alimentară ;

 

4.Guv.Nicolae Văcăroiu- I -( 4 nov.'92-remaniere ; 20 nov-'92 - 12 mai.95 )

Ion Iliescu-preşedinte

Mişu Negriţoiu-ministru de Stat,preşed.Consil.de Coordonare ,Strategie şi Reformă Economică

Aurel Constantin Ilie ( ministru )cu Angheluţă Vădineanu, Petru Mărcuţă, Petru Popa - secrt. de Stat la Ape, Păduri ,Protecţia Mediului ;

Ioan Oancea (ministru ) cu Ovidiu Grasu, Ovidiu Natea, Gheorghe Mureşan, Constantin Arseni,  Alexandru Lăpuşan, Gheorghe Antohi, Stan Dragomir, Consantin Ignat, Vasile Berbeci - secrt.de Stat ( succesiv ) la Agricultură şi Alimentaţie ;

 

5.Guvernul Nic.Văcăraoiu -II-  ( 12 mai-1995- nov ? '96 )

Ion Iliescu-preşedinte

Valeriu Tabără - ministrul Agriculturii şi Alimentaţiei

LEGIFERARE  şi REPRESIUNE

1944

¤ Guvern Sănătescu ( I, II ) : 23 aug-4 dec.'44

/ 22 sept.'44: Decret -lege nr.465: măsuri fiscale speciale ptr.starea de război.

/26 sept.'44: Decizia nr.54.319 :Fixarea de salarii funcţionarilor din īntreprind. particulare

Prin Decizia Ministerul Economiei Naţionale s-au  fixat salariile  tuturor funcţionarilor ,lucrătorilor şi oamenilor de serviciu din īntreprinderile particulare ( M.O. nr.223 , 27 sept.'44 ) 

/ 12 oct.'44:Completarea Constituţiei : art.IV

Constituţia din '23 a fost completată cu art.IV , consecinţă a Armistiţiului din 12 sept.'44, prin care Comisia Aliată (Sovietică ) juca un rol esenţial.

Articolul stipula : <Legi speciale vor prevedea condiţiunile īn care vor putea fi urmăriţi sau sancţionaţi toţi acei care au contribuit la dezastrul ţării , īn special īn legătură cu războiul purtat īmpotriva Naţiunilor Unite .Aceste legi vor putea prevedea şi măsuri pentru urmărirea averilor .>

Cu acest articol-īn virtutea căruia s-au elaborat legi ,decrete,circulări, ordine -  a fost  deschisă calea tuturor abuzurilor , răfuielilor şi represiunilor ce vor degenera īn genocid .

/ 3 dec.'44 :Decret -lege nr. 616 :Uzinele de Fier şi Domeniile Reşiţa

Modificarea unor art. din Legea nr.1048 /3 dec.'41 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Anonime " Uzinele de Fier şi Domeniile Reşiţa" ( M.O. nr.281 ,14 nov.'44 )

¤ GUVERN Rădescu : 5 dec.'44- 5 mart.'45

/ 23 dec.'44 :Decizia 86.859 : Fabricile de geamuri 

Ministerul Economiei Naţionale  desfiinţează cartelul fabricilor de geamuri  

1945

/ 3 ian.'45:Decret-lege nr.2 : Grupul Etnic German

Se īnfiinţează Comisariatul General pentru administrarea şi lichidarea bunurilor Grupului Etnic German  ( M.O. nr.2 , 3 ian.'45 )

/ 31 ian.'45 : Decizia nr.634 : fixarea preţurilor prod.industriale

Ministerul Economiei Naţionale obligă īntreprinderile industriale să ceară revizuirea şi aprobarea preţurilor ( M.O. nr.27 din 3 febr.'45 )

/ 12 febr.'45: Decret-lege nr. 94 :modificarea Creditul Naţional Industrial

 Abrogarea şi modificarea unor art. din Legea nr.48 /1942, pentru organizarea Creditului Naţional Industrial ( M.O. nr.34, 12 febr.1945 )

¤ GUVERN Groza ( I ) :6 mart.'45-30 nov.'46

/ 7 mart.'45,Bucureşti : PCR-PCUS - īntālnire secretă cominternistă 

[ LD: Nu cunoaştem dacă această īntālnire cominternistă şi aceste planuri ( trienale şi cincinale ) au existat.La sugestia lui Stalin ! Elaborate de Dimitrov ! Īnsuşite de Ana Pauker !

Ce se poate afirma  cu siguranţă -  fără abateri mari de la realitate  - este plauzabilitatea lor şi executarea aidoma alor, īn Romānia .  Documentul reprezintă un raport confidenţial transmis la Washington de un  agent al Oficiului de Servicii Strategice - (azi CIA ) - īnregistrat după o relatre din memorie, de o "sursă" . Vezi pe larg la PCR-nomenclatura, colaboratorii 

  La Bucureşti s-a desfăşurat o īntālnire secretă īntre delegaţii celor două partide, avānd ca subiect comunizarea Romāniei , īn conformitate unui Plan trienal , urmat de două planuri cincinale  pregătite de Gheorghi Dimitrov, la ordinul lui Stalin .

Planul trienal  prevedea, printre altele  :

a.) Desăvārşirea reformei agrare prin confiscarea marilor moşii şi ruinarea moşierilor ;

c.) Lichidarea tuturor băncilor prin atacuri contra PNL , ai cărui membri sunt proprietarii celor mai multe bănci .

f.) Suprimarea treptată a firmelor de import-export care fac afaceri cu SUA şi Marea Britanie şi īndreptarea exporturilor Romāniei spre URSS şi ţările democratice.

g) Suprimarea partidelor istorice , prin arestarea, uciderea şi răpirea membrilor lor ;

( Cf. Şerban Rădulescu şi autorii, Instaurarea totalitarismului comunist īn Romānia ) 

/ 23 mart'45 :Legea nr.187 - reforma agrară

La 20 martie 1945 , guvernul a adoptat īn unanimitate Legea cu privire la reforma agrară , care a  fost publicată pe 22 martie , sub formă de decret -lege .

Legea prevedea exproprierea a peste 1.468.000 ha ( a noua parte din suprafaţa agricolă a ţării ) , proprietatea maxim-admisă fiind de 50 ha.Pe baza ei, au fost īmproprietăriţi cca 900.000 ţărani. Reforma agrară prevedea  exproprierea pămānturilor cu tot inventarul viu şi mort care a aparţinut :

a ) cetăţenilor germani şi cetăţenilor romāni , persoane fizice sau juridice , de origine germană care au colaborat cu Germania hitleristă ;

b )criminalilor de război şi celor vinovaţi de dezastrul ţării ;

c) celor care s-au refugiat īn ţările cu care Romānia este īn stare de război ori s-au refugiat īn străinătate după data de 23 august 1944 . 

Bunurile agricole ale cetăţenilor romāni care s-au īnscris voluntari pentru a lupta īmpotriva Naţiunilor Unite ; toate moşiile care depăşesc 50 ha de pămānt ."  (M.O. nr 68 , 23 mart.'45 )

 [ N.B.: abia pe 5 iunie 1947 reforma agrară din 1945 va fi  declarată prin lege "act de guvernămānt " .Īn art.unic se arăta :" Lucrările pentru īnfăptuirea reformei agrare săvārşite de organele prevăzute prin legea din 23 martie 1945,regulamentul ei şi deciziile complementare ,ale Ministerului Agriculturii şi Domeniilor sunt acte de guvernămānt şi nu pot fi atăcate de justiţie pe nici o cale."

/ 21 mart., 20 iun.'45: Deciziile nr.2080 ,2268  :Blocarea cerealelor

Prin aceste Decizii , Ministerul Industriei şi Comerţului a hotărāt blocarea ( interdicţia vānzării )  grāului, secarei, orzului ,orzoaicei, ovăzului şi porumbului din recolta anilor '44,'45.

/28 mart.'45: Decizia 473: Dizolvarea Uniunii Centrale a Sindicatelor Agricole

Prin această Decizie, Ministerul de Justiţie (Lucr.Pătrăşcanu ) desfiinţează  U.C.S.A - asociaţie profesională de reglementare, organizare şi apărare a drepturilor producătorilor de cereale.

/ 12  apr.'45 :Legea nr 312 :vinovaţii de dezastrul ţării şi a crimelor de război

/ La 17 martie'45 ,se anunţă apariţia iminentă a unei legi noi , bazată pe vechiul  Pr.de lege a lui Lucreţiu Pătrăşcanu ( ian.'45 ), respins de PNL şi PNŢ, care cuprindea pedepse grave , inclusiv cea capitală .Pe lāngă Ministrul de Justiţie ,se constituie "Corpul acuzatorilor publici "

( Romānia liberă , 17 mart.'45 )

-La 31 martie ,Consiliul de Miniştri aprobă decretul-lege  prezentat de Lucreţiu Pătrăşcanu ,

- La 12 apr.'45 ,Legea nr 312 este publicată īn M.O.

La 21 apr.'45,Legile 50 şi 51( din ianuarie ) au fost comasate īn acest pomelnic acuzator care prevedea<urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul ţării şi a crimelor de război Art 1 .considera vinovaţi de dezastrul ţării pe cei care :

< a)Militānd pentru hitlerism sau fascism şi avānd răspunderea politică efectivă , au permis intrarea armatelor germane pe teritoriul ţării ;

b ) După 6 sept.1940 au militat pentru pregătirea sau desăvārşirea faptelor de mai sus prin viu grai , prin scris sau prin orice alte mijloace >

Art.2 preciza că sunt vinovaţi de dezastrul ţării prin săvārşirea de crime de război cei care :

k) Şi-au īnsuşit ilicit sau abuziv bunuri private sau politice din teritoriile īn care s-a purtat războiul ;

l ) Au realizat averi īn mod ilicit cu ocazia participării la conducerea războiului , īn orice calitate ,ori profitānd de legătura lor cu asemenea persoane sau de legiuirile şi măsurile de fapt cu caracter hitlerist, legionar sau rasial ;[....]

n) Au ordonat editarea de legiuiri sau măsuri nedrepte , de concepţie hitleristă sau rasială , ori au practicat -cu intenţie - o execuţie excesivă a legilor derivate din starea de război sau a dispoziţiunilor cu caracter politic sau rasial ;

o)S-au pus īn slujba hitlerismului şi au contribuit prin fapte proprii la realizarea scopurilor lor  politice,sau la aservirea vieţii economice a ţării īn detrimentul intereselor poporului romān. >

Art.3 ,conţinea  īncadrarea condamnărilor :pedeapsa cu moartea sau munca silnică pe viaţă (pentru aliniatele a-j ), muncă silnică īntre 5-25 de ani , detenţie grea pe viaţă , detenţie grea de la 5 la 20 de ani,temniţă grea de la 3 la 20 ani ( pentru aliniatele k-o ) ;degradarea civică şi confiscarea averii etc etc.

Art.4 prevedea ca Ministerul de Justiţie să propună acuzatorii publici, īnsărcinaţi cu <cercetarea şi instruirea celor īnvinuiţi de săvārşirea faptelor prevăzute prin prezenta lege , precum şi instigatorilor, coautorilor , complicilor , favorizatorilor şi tăinuitorilor lor >, iar numirea lor urma să se facă prin decret-regal.

Art.8(? )  stipula ca mandatele de arestare să fie emise de Consiliul de Miniştri sau de acuzatorii publici ,arestările ordonate nefiind supuse confirmării .

Art.10 stipula ca judecarea faptelor să fie făcută de Tribunalul Poporului ,instanţă extraordinară nou īnfiinţată , compusă din [.......] 

Art.18 stabilea că urmărirea sau judecarea celor consideraţi vinovaţi , urma să se facă pānă la 1 sept.1945.Aceasta va deveni legea pe baza căreia s-a desfăşurat procesul mareşalului Antonescu şi altele care i-au urmat.

-La 23 aprilie'45 ,Scānteia publică Decretul -lege .Este publicată şi "Expunerea de motive" a lui Lucreţiu Pătrăşcanu :"am revenit la concepţia unitarăatāt criminalii de război cāt şi cei vinovaţi de dezastrul ţării , constituie o singură categorie , care urmează să răspundă īn faţa poporului romān ."

/ 18 apr.'45 : dizolvarea Uniunii Generale a micilor industriaşi şi meseriaşi patroni . Ministerul Justiţiei, prin Jurnalul Consil.de Min.nr. 647 din 18 apr.'45, dizolvă  Uniunea generală a micilor industriaşi şi meseriaşi patroni de toate breslele , asociaţie profesională cu personalitate juridică prin care erau reglementate drepturile acestor īntreprinzători.  

( M.O. nr.93, din 21 apr.'45 ) 

/ 24 apr.'45 : Uzinele Nicolae Malaxa

Preluarea  Uzinelor Nicolae Malaxa ,de către statul romān ,prin tranzacţia cu Societăţile Nicolae Malaxa ( M.O. nr. 94, 24 apr.'45 )

/ 12 mai'45 :Decret-lege nr.382 - Ministerul Minelor şi Petrolului

( M.O. nr.110, din 12 mai '45 )

/ 29 iun.'45: Decret-lege nr. 510 : Industria de Stat

Prin acest decret, Subsecretariatul de Stat al Industriei de Război  , se transformă īn Subsecretariatul de Stat al Industriei de Stat ( M.O. nr. 271, 26 nov.'45 )

/ 22 iun.'45 : Conferinţa sindicală a CFR: semnale pentru naţionalizarea industriei

La conferinţă participă "conducerea de stat şi de partid "( cum s-a īncetăţenit ulterior īn limbajul de lemn  ) :Petru Groza , Gheorghiu Dej, Chivu Stoica , Gh.Apostol.

Atrage atenţia o frază rostită de I.Gh.Maurer ( subsecretar de stat la Comunicaţii , subalternul lui Dej ) : <Ultimele poziţii ale reacţiunii īn Romānia sīnt poziţiile economice pe care ea īncă le mai deţine [...] Pentru ca noi să putem cāştiga bătălia definitivă , stăpānirea politică a poporului īn ţara romānească , e nevoie să obţinem o victorie şi īn acest domeniu .>

 ( Scānteia, 22 iun.'45 ) 

/ iul.-august '45 :Comisariatul General pentru Preţuri - control ,confiscări, puşcărie. 

[LD: Legea 351 /?  1945 ? ) a reglementat funcţionarea acestei instituţii , conduse de  Bucur Şchiopu. Ea viza controlul preţurilor īn activitatea economică şi comercială de larg consum.  

Īn epocă, aceste īntreprinderi nu se numeau IMM-uri ci erau ,pur şi simplu, prăvălii (mai mici sau mai mari ): brutării , măcelării, pescării , drogherii ş.a şi existau peste tot, īn oraşe şi sate , alcătuind ceea ce astăzi numim "piaţa liberă" .

Proprietarii lor au devenit ţinte de represiune, fiind numiţi "speculanţi şi sabotori ".Pentru a spori eficienţa noii instituţii, s-a consacrat prin lege răsplata cetăţenilor care dădeau īn vileag "speculanţii " şi "sabotorii".Cu aceste reglementări "legale" , cei vizaţi şi-au pierdut prăvăliile şi au umplut puşcăriile ]  

/ Pe 6 iul.'45, comisarul Bucur Şchipul declara că sabotorii şi  speculanţii <vor fi loviţi fără cruţare. >Din ordinul lui Teohari Georgescu , s-au organizat echipe de control (cca 400 de poliţişti)  pentru a efectua  "razii nocturne" la peste 126 de fabrici de pāine şi brutării.

( Scānteia, 6 iul.'45 ).

/ Pe 16 iul.'45, comisarul Bucur reamintea prevederile art.66 din legea 351 , īn virtutea căruia persoanele care , din proprie iniţiativă, <descoperă şi constată [...] o infracţiune pedepsită de acea lege sau o va denunţa īn scris > organelor de constatare , avea dreptul , după condamnarea infractorului, <la o primă [ 5-20% ] din preţul obţinut din vānzarea mărfii confiscate >

/Pe parcursul lunii iulie,presa a dus o amplă campanie de antrenare a cetăţenilor la acţiune, atrăgāndu-le atenţia că este spre binele lor  : <Denunţānd pe speculanţi vă ieftiniţi viaţa !  >

Exemplele erau pe măsură : la depozitul Frigul , se confiscaseră 50 vagoane de brānză şi 5 vagoane de caşcaval ; la magazinul Nellu Mihăiescu, se confiscaseră īnsemnate de mărfuri ;

la societatea Universal Transport, mărfuri de 1 miliard ( Scānteia, 23 iul.'45 ) 

/O descindere fulger la fabrica de postav Scherg din Barşov ( etichetată "fostă oficină de propagandă nazistă " , se soldează cu o importantă confiscare de "mărfuri dosite"

( Scānteia, 3 aug.'45 )

/ 13-14 iul.'45 :Legea nr.351 : Comisariatul General al Preţurilor : descinderi şi confiscări

Comisariatul General al Preţurilor , porneşte vānătoarea de speculanţi şi sabotori

...Din ordinul lui Teohari Georgescu,sub direcţia lui Bucur Şchiopu ( Comisariatul General al Preţurilor ), 400 de poliţişti  fac "razii de noapte" la 126 fabrici de pāine.

... CGP popularizează Legea nr 351 ,care la art 66 , prevedea că oricine descoperea sau constata o infracţiune pedepsită de acea lege , sau o denunţa īn scris organelor de constatare obţinea o primă ( īntre 5% -20 % ) din vānzarea mărfii confiscate. Sporesc descinderile  şi confiscările  la fabrica de postav "Şerg" ( Braşov ) etichetată drept "fostă oficină de propagandă nazistă " ( Scānteia , 3 aug.'45 )

/ Oct-dec.'45 : Consiliul Superior Economic

Pe 21 sept.'45 luase fiinţă CSE- instituţie interministerială - menită să organizeze şi să planifice economia naţională. Treptat ,CSE  a devenit un "guvern paralel " , īn laboratoarele căruia s-au hotărāt principalele reforme economice, s-au zămislit planurile de transformare "socialistă" a economiei naţionale .

Īncă de la īnceput , Gheorghiu-Dej şi-a adjudecat  rolul principal īn CSE

Prin Jurnalul Consil.de Min.nr. 1439,se īnfiinţează C.S.E.N. care va dirija toate hotărārile economice. ( M.O. nr.271, 26 nov.'45 )

Pe 9 mart.'46, această lege a suferit unele modificări ( Decret-lege nr.235 )care au sporit şi īntărit atribuţiile C.S.E.N.   

...Schimbări īn Consiliile de administraţie

/Pe 2 nov.'45 , au fost īndepărtaţi din Consiliul de Administraţie al "Societăţii  Petroşani"   aşa-zişii "sabotori ",  fiind īnlocuiţi cu elemente fidele guvernului .

/ Pe 6 nov.'45  la Camera de Comerţ,sunt epuraţi, pentru că īndrăzniseră să facă un sindicat necontrolat de comunişti .

/Pe 2 ian.'46, Petru Groza şi Petre Constantinescu-Iaşi ( ministr.Propagandei ) , primesc o delegaţie de 40 de mineri din Valea Jiului care aduce mulţumirile muncitorilor  pentru schimbarea conducerii īntreprinderilor miniere . Petru Groza ţine să sublinieze că ţara şi străinătatea trebuie să afle că <acest guvern este susţinut de masele muncitoare .>( Scānteia,3 ian.'46 ) 

/ Anton Dimitriu (membru īn Consil. de administr. şi administrator unic la Creditul Minier ) : <Sovompetrolul e una din cele mai mari societăţi pe acţiuni din Europa şi e constituită īn sistemul burghezo-capitalist , ca dovadă a bunei credinţe a sovieticilorvor respecta sistemul capitalist de la noi  > ( Universul, 5 febr.'46 ).

..."Demascări" de industriaşi şi bancheri 

/Ziaristul Tudor Savin publică (īn serial ) articolele de "demascare" a unor societăţi industriale şi bancare conduse de liberali : Alexandru Cretzeanu , dir. la Banca Romānească,era acuzat de <speculă şi sabotaj > ; Societatea Letea şi editura Cartea Romānească erau acuzate de <colaborare strānsă cu nemţii  >; Mircea  Cancicov, I.Manolescu Strunga , consideraţi ca <oamenii lui Brătianu ce au vāndut ţara nemţilor > ( Scānteia, 26- 28 nov.'45 )

/ Continuāndu-şi "serialul " , Tudor Savin acuză Fabrica "Letea"< alimentează bursa neagră a hārtiei.> ( Scānteia , 18 ian.'46 )

/ Dec.'45: Lucreţiu Pătrăşcanu : declaraţie violentă de intenţii

[ LD: Este de presupus că īn Romānia existau numeroase infracţiuni de speculă ; este de presupus că unele  procese şi condamnări  fuseseră justificate. Parcurgānd presa timpului am sesizat īnsă īnmulţirea pseudoproceselor de speculă, cu pronunţat tăiş politic. Prezentānd o statistică a proceselor pentru speculă, ministrul Justiţiei, Lucreţiu Pătrăşcanu,  arăta că ,īntre 15 sept-15 oct.'45,tribunalele judecaseră 2656 procese, dānd 2048 condamnări , acordānd  608 achitări şi respingānd 1850 cereri de recurs.]  

/Pe 2 dec.'45, se anunţa rearestarea lui Nellu Mihăilescu -proprietarul marelui magazin - acuzat de < stocare de mărfuri şi alte delicte> ( fusese condamnata la  o primă arestare ,dar sentinţa fusese casată la Curtea de Apel , Secţia a VIII-a  ) .

/Pe 6 decembrie, Lucreţiu Pătrăşcanu dădea un semnal  sever  către magistraţii justiţiei :

<Am suspendat şi am pus chiar azi sub anchetă īntregul complet de judecată de la Curtea de Apel ,Secţia a VIII-a  > .

/Pe 15 dec., transforma avertismentul īn "linie de conduită" :anunţa sancţionarea aspră a magistraţilor vinovaţi de <uşurinţă gravă şi incorectitudine profesională >, precizānd că <Nu persoana lui Nellu MIhăilescu interesează, ci procesul său care poate fi un exemplu de felul cum magistratura nu trebuie să procedeze.> (discurs radio-difuzat )

/ Sloganul de ordine era ameninţător :  <Nici o milă şi nici un menajament pentru speculanţi. Ocna să fie ocnă, munca silnică să fie muncă silnică, temniţa să nu fie salon de recepţie. Pedeapsa  dată să zguduie, să cutremure, iar complicii şi susţinătorii speculanţilor să fie măturaţi fără cruţare de oriunde s-a găsi.> ( Scānteia, 4 dec.'45 )

1946

/ 14 febr.'46:Petru Groza: Declaraţie mincinoasă de intenţii

[LD: Minciuna sfruntată a acestei declaraţii ( pe lāngă altele ) ar fi suficientă pentru caracterizarea acestui "boer roşu" : ipocrit, imoral,demagog  ]

Declaraţie dată ziaristului american Marckham ( Christian Science Monitor ) : <Nu vom socializa şi nici nu vom naţionaliza resursele naturale ale ţării.  Băncile vor trebui să lucreze īn binele naţiunii şi nu al unor indivizi. Capitalul lor nu va fi atins , el continuīnd să fie īn māinile particularilor. > 

/ Martie'46: exproprieri şi domiciliu forţat ptr. moşieri

[ LD: cu sau fără procese, am găsit semnalate,  pentru această perioadă , multe cazuri de moşieri expropriaţi, duşi cu domiciliul obligator īn Bărăgan.

Nu avem emitentul şi conţinutul acestor măsuri. S-ar putea să fi decurs din chiar Legea 187 ( reforma agrară ,23 mart.'45 ) sau  din Jurnalul  Consil de Min.( Comisia interministerială ptr. aplicarea reformei agrare , 10 ian.'46 ) ]

Legea 187 prevedea  exproprierea pămānturilor cu tot inventarul viu şi mort care a aparţinut :

< a ) cetăţenilor germani şi cetăţenilor romāni , persoane fizice sau juridice , de origine germană care au colaborat cu Germania hitleristă ;

b )criminalilor de război şi celor vinovaţi de dezastrul ţării ;

c) celor care s-au refugiat īn ţările cu care Romānia este īn stare de război ori s-au refugiat īn străinătate , după data de 23 august 1944[...] Bunurile agricole ale cetăţenilor romāni care s-au īnscris voluntar pentru a lupta īmpotriva Naţiunilor Unite ;[....] toate moşiile care depăşesc 50 ha de pămānt  > 

/ 20 mai'46..Proces : miniştri īn guv.Antonescu

Constituirea lotului se desfăşoară īn paralel cu judecarea recursurilor din procesul Antonescu .

Sunt 27 de demnitari ,īn mare parte din departamentele  economice ale cabinetelor  Ion Antonescu :Gh.Leon (Ec.naţ., cab I ), g-ral G.Georgescu ( ministr.Lucrărilor publice, cab .II ) , g-ral N.Stoenescu (Ministr.Finanţe, cab.II ),P.Nemoianu (ministr.Agr. şi Domenii, cab.III), Gheron Netta (ministr.Finanţe, cab .III ), A Pană ( ministr.Agriculturii,cab.III ), Horia Cosmovici ,I.N.Finţescu (ministr.Ec.Naţ , cab.IV ),Gh.Creţianu ( ministr.Finanţe, cab I ),,Mircea Vulcănescu (subsecret.la Finanţe ) ,I.D.Enescu ( subscrt.la Muncă, Sănătate şi Ocrotiri , cab IV ) ,Al.Neagu ( ministr.Finanţe, cab.IV ),g-ral E.Zwiedenek( subscrt. Romānizării , Colonizării şi Inventarului ,pe lāngă preşed.guv.),N.Petra ( subscrt.Economie Naţională )..

Lor li s-au mai adăugat īn următoarele zile I.Marian ( ministr.Agricult ) , g-ral I.R.Arbore ( subscrt.la Aprovizionare) .Pe lāngă sentinţele de muncă silnică pe viaţă sau alte termene, la toţi li se confiscă averile ( moşii, case )

 Unii din acuzaţii acestui lot,  vor fi judecaţi şi de "Curtea Criminală " din Bucureşti , īntr-un alt proces (judecat pe 3 oct.'46 ).

/ 30 iun.'46: 800 moşieri expropriaţi īn jud. Constanţa

[LD: 800 moşieri īn jud. Constanţa ? Ce ţară de moşieri a fost Romānia ! Acei moşieri avuseseră, īn medie ,  cca 78.000 ha ?

/Pe 30 iunie, īn cadrul unui miting preelectoral BPD la Constanţa , Mihai Ralea ( ambasadorul Romāniei īn SUA ) īmparte titluri de proprietate.

Victor Duşa ( PCR ) arată că īn jud.Constanţa s-au expropriat 62.772 ha de la 800 de moşieri şi au fost īmproprietăriţi 17.739 ţărani , cu o suprafaţă totală de 56.496 ha .

/ 7 iul.'46: 234 moşieri expropriaţi īn Dāmboviţa.

Teohari Georgescu şi Traian Săvulescu  īn miting electoral la Gonţeşti ( Dāmboviţa ) īmpart titluri de proprietate.Săvulescu spune că īn jud.Dāmboviţa au fost expropriate 234 moşii , īn folosul a 21.624 ţărani .

/ 12 aug.'46 :Decret-lege nr.638: metalele preţioase

Decretul-lege nr. 638 pentru controlul producţiei, prelucrării şi circulaţiei metalelor preţioase

( M.O. nr. 185 din 12 aug.'46 ), urmat de Decretul lege nr.638 /10 sept.'46, cu noi dispoziţii.   

/ 3 oct.- 9 oct.'46: Proces (lot 3 )guv.Antonescu

[LD:Unii dintre  inculpaţi figuraseră şi pe lista  din procesul "lotului II "( 20 mai ) , fiind deja condamnaţi.]

/Pe 3 oct'46, la secţia a VIII-a a Curţii Criminale ( Bucureşti ) īncepe judecarea "lotului de miniştri antonescieni ,autori ai aservirii Romāniei la carul imperialismului fascist german "

Preşed.completului -Damian Ştefănescu ;procurori generali -Octav Vasiliu, N.Stăvrescu .

Sunt inculpate 18 persoane :Mircea Cancicov (Ec. Naţ , cab 1 ) ,Ion Finţescu ( Ec.Naţ, cab 2 ) , g-ral Grigore Georgescu ( Lucrări Publice,cab.1 ) ,gral Sichitiu ( Agricultură şi Domenii, cab. 2 ),Ion Marian ( Agriculură şi Domenii, cab 3 ) ,Mircea Vulcănescu şi Gheron Netta ( subsecret.la Finanţe, cab 1-3 ) , Stavri Ghiolu (subscrt. Ec.Naţ. , cab 1-3 ) ,I.Petrescu,Ovidiu Vlădescu ( īn contumacie , subscrt.la Ministerul Romānizării ).

/ Pe 9 oct.'46, se pronunţă sentinţa ;pe 4 iul.'47 , se desfăşoară judecarea recursurilor ,īn faţa Curţii de Casaţie, secţia a II .Tuturor condamnaţilor li s-au  respins recursurile. Mulţi dintre ei au murit īn puşcăriile comuniste .[ Vezi Tabelul cu Miniştrii -victime ]

/ Decret-lege : Tribunale populare contra speculei şi sabotajului  

[ LD: un scenariu-semnal a prefaţat introducerea legii : "demascarea" unor "sabotori" īn Scānteia ; un "succes muncitoresc" īn luptă cu reacţionarii ; o hotărāre a  Plenarei CC al PCR  privind combaterea speculei şi o lege anunţată de ministrul Justiţiei .

Īn materie de legiferare privind  infracţiunile săvārşite de civili ,Lucreţiu Pătrăşcanu a hotărāt ,pur şi simplu , transferarea competenţei Curţilor Marţiale, la Tribunale Populare, "instanţe speciale" propuse de sindicate .

Acestei legi i-au căzut victimă mii de moşieri , negustori, industriaşi ( pānă la efectiva naţionalizare din 1948 ) , zeci de mii de ţărani declaraţi "chiaburi" sau mijlocaşi , cărora , pe lāngă condamnare, li s-au confiscat averile .

Nu ştim unde se păstrează arhivele proceselor judecate de "tribunalele populare" .

Dacă ele s-ar fi deschis cercetării şi publicării după 1989, sutele de mii de procese de "retrocedare"  n-ar fi fost tergiversate pānă īn zilele noastre, sau n-ar fi fost respinse īn serie  .

De data aceasta de o justiţie "democrată" , bazată pe legi"democrate"  ]

/Pe 4,5 oct., Silviu Brucan continua seria "demascărilor" cu Ghiţă Popp ( fruntaşPNŢ ) 

/ Pe 7 oct.,era anunţată arestarea a  38 de proprietari de batoze şi mori din jud.Alba

(care refuzaseră să predea la colectare cotele din uium ) şi 20 de "traficanţi de cereale " din jud.Dolj ,  pretorul plăşii  Bārca ,un preot şi un plutonier de jandarmi , acuzaţi că <instigă contra colectărilor >

/Pe 12 oct.,era anunţat "un succes muncitoresc" :Ghiţă Popp era  īnlăturat din Consiliul de administraţie de la fabrica chimică "Mărăşeşti" ,fiind anunţată anchetarea sa de o "comisie mixtă " ,formată din autorităţi şi muncitori , sub īnvinuirea de sabotaj.( Scānteia , 12 oct.'46 )

/Pe 14 oct., Plenara CC al PCR stabilea să fie iniţiate o serie de < acţiuni energice pentru combaterea speculei >

/ Pe 16 oct.'46, Pătrăşcanu anunţa apropiata terminare a  legii ,avertizānd  pedepsele prevăzute urmau  să fie severe , rapide şi masive .."Speculanţii " urmau să fie judecaţi de "instanţe speciale" propuse de sindicate , iar constatarea infracţiunilor putea fi făcută atāt de organele oficiale cāt şi ale populaţiei civile.

/Pe 17 oct.'46,presa comunistă s-a grăbit să publice ante-proiectul de lege, īn domeniul alimentaţiei  ( la care se adăugau alte speţe ).

Urmau să fie pedepsiţi  cu muncă silnică pe viaţă şi amendă īntre 10 milioane şi 10 miliarde , cei ce "distrugeau produsele" , comercianţii care "doseau" alimentele, cei ce īndemnau la īncălcarea obligaţiunilor legale cu privire la predarea produselor , mandatarii şi colectorii care

<le īnsuşesc , sustrag ,trafică ,īntrebuinţează sau schimbă destinaţiunea lor legală> , cei ce <deţineau cantităţi mai mari decāt nevoile > , cei ce confecţionau  cartele şi bonuri false.

Erau pedepsiţi cu muncă silnică īntre 5-25 ani şi amendă īntre 5 -500 milioane :  cei ce <vānd produse a căror vānzare nu este permisă >  , cei ce <refuză să vāndă īn cantităţile şi calităţile şi īn ordinea stabilită de autorităţi >  şi cei ce < pretind un preţ superior celui stabilit de acestea > .

Procesele - se prevedea īn proiect - urmau să fie judecate de "instanţe speciale" , alcătuite de un magistrat preşedinte şi doi membri traşi la sorţi de pe listele propuse de sindicate .

Constatarea infracţiunilor - se specifica īn proiect - urma să se facă de  organele oficiale şi de cele ale populaţiei civile.

Această lege - explica Lucreţiu Pătrăşcanu ,īn expunerea de motive- nu era  īndreptată īmpotriva ţărănimii ,adică a producătorilor , ci a "intermediarilor" şi a "negustorilor" .

Rostul ei era să apere "nu numai pe consumatori , ci şi pe producători" , iar <gravitatea pedepselor prevăzute īn textul decretului-lege arată că dorim ca represiunea să fie nu numai rapidă , ci şi masivă , după īnsăşi gravitatea crimei comise > 

/ La cāteva zile , PNL īşi exprimă opinia dānd un judicios avertisment : noua lege era categoric    <o puternică armă politică , nu atāt prin gravitatea pedepselor ce se aplică, ci mai ales prin organizarea de instanţe judecătoreşti > , urmānd ca justiţia să se distribuie nu de magistraţi , ci de sindicate , fără a se mai călăuzi de texte de legi, pentru că <factorul politic va fi cel determinant īn darea hotărīrii .> ( Liberalul, 20 oct.'46. )

/13 dec.'46:Decret-lege  939 : Naţionalizare agrară:REAZIM=regia proprietăţii de stat

Legea privind "Regia Autonomă a Exploatărilor Agricole , Zootehnice , a Industriei Agricole şi Maşinilor " prin care sunt trecute  īn proprietatea regiei - deci a statului  :  266 ferme ( 60.000ha ),127 centre agricole ( 4.332 ha ),127.297 pămānt arabil (păşuni , stufăriş ) ,30 pepiniere (1.000 ha ), 343 loturi zootehnice ( 2.224 ha ) ,17.000 capete animale de rasă ,211 centre de maşini agricole,( 3.135 tractoare,2.000 batoze ,5.000 semănători)  terenurile agricole şi proprietăţile Oficiului Naţional al Colonizărilor.( M.O. nr.256 , 27 nov.'46 )

/8 dec.'46- 9 ian.'47.Etatizarea Băncii Naţionale

[ L.D : de la inaugurarea parlamentului , reformele economice parcurgeau un traseu similar :erau hotărāte īn Consiliul Superior Economic ( preşed. Gheorghiu-Dej ) ;erau dezbătute şi īnsuşite īn Guvern ; Scānteia  pregătea "atmosferei ", anticipānd legea ; un deputat ( membru PCR  ) interpela guvernul , cerānd  imperativ legea ; un ministru sau subsecretar al resortului ,promitea legea ; legea era adusă īn parlament şi era... votată .       

Legea etatizării  şi reorganizării BNR  , a fost publicată īn  M.O. nr.298 ,28 dec.'46

/Pe 1 dec.'46, enunţānd intenţiile legiferante  ale  parlamentului Tudor Savin punea accent pe legile economice , enunţānd raţiunile pentru care BPD ţinea să īnceapă cu BNR.

Prin trecerea īn māinile statului a acestei pārghii a vieţii economice şi financiare <se va putea obţine un control efectiv asupra producţiei şi distribuţiei mărfurilor , asupra mecanismului de bază a vieţii economice > , iar īntreaga viaţă economică <va putea fi lesne īndrumată aşa cum cer interesele ţării . >( Scānteia, 1 dec.'46 )

/Pe 13 dec.'46, la tribuna parlamentului , Gheorghe Apostol ( deputat PCR de Covurlui, preşed. CGM  ) cerea legiferarea de urgenţă a etatizării BNR .

Īn aceeaşi zi, I.Gh.Maurer - subsecretar de stat la ministerul Economiei Naţionale - explica īntr-un inerviu că legea era  īn atenţia guvenului , dar că īncă se duceau discuţii īntre Gheorghiu-Dej ( PCR, ministrul Economiei Naţionale ) şi Al.Alexandrini ( PNL, ministru de Finanţe ).

/Pe 20 dec'46,adusă īn parlament, legea era  votată īn unanimitate ( 128 voturi "pentru "

 -1 "contra" ).Printre ei, deputaţii PNL-Tătărescu  <votează cu satisfacţie etatizarea >.

( Scānteia, 14 dec.-'46 )

/Pe 9 ian.'47 avea  loc instalarea noului Consiliu  de administraţie al BNR.

Cu acest prilej, ministrul Finanţelor ,tătărăscianul Alexandrini , declara că administrarea BNR nu mai poate fi īncredinţată <unor persoane particulare care să reprezinte interese particulare .> 

Guvernator-Tiberiu Moşoiu ( PNL-t ) ; viceguvernator -Aurel Vijoli ( PCR ).

Administratori , reprezentanţi de la toate partidele din coaliţia BPD, printre care : Constant Georgescu ( PNL-t ),Ernest Ene şi Stanciu Stoian ( Fr. Plug. ),Vasile Modoran ( PNŢ-Alex.)

Stroe Mihnea ( PCR ), Dumitru Pop şi prof.I.V.Nicolescu  ( PSD )

/ Se confirma , astfel, opinia PNL-Brătianu că < Etatizarea Băncii Naţionale izvorăşte din dorinţa PCR-ului de a-şi asigura şi mai mult dominaţia economică >. Lineralii dezvăluiau substratul politico-economic al reformei cerute de comunişti :<Consiliul Superior Economic , recte d.Gheorghiu Dej, şi mai ales cei ce lucrează prin domnia sa şi la spatele d-sale, să dirijeze creditele , adică, pe romāneşte, să decidă ce condiţii politice trebuie să īndeplinească beneficiarii lor. > ( Liberalul, 21 dec.'46 )

/ BNR este etatizată şi reorganizată. ( Cf. M.O. nr.298 ,28 dec.'46 )

/Pe 9 ian.'47 are loc instalarea noului Consil de administr.al BNR.Guvernator-Tiberiu Moşoiu

( PNL-t ) , viceguvernator -Aurel Vijoli ( PCR ).

/Pe 24 nov.'47,după  eliminarea liberalilor tătărăscieni,  va fi numit un nou Consiliu de Administraţie, īn frunte cu Aurel Vijoli ( PCR )

 

¤ GUVERN Groza ( -II-  ): 1 dec.'46- 5 nov.'47

Ministerul  Economiei Naţionale : Gheorghiu -Dej, I.Gh.Maurer , Bucur Şchiopu

Ministerul Finanţelor :Alexandru Alexandrini ( PNL-t );Vasile Luca , V.Modoran ( 5 nov.'47 ) Ministerul Agriculturii şi Domeniilor  :Traian Săvulescu , Const.Aiu

1947

/14 febr.- 24 mai '47:Legea nr. 189: Oficiile Industriale

 [ LD: PNL-Brătianu  a considerat proiectul ca "o prefaţă la expropriere de fapt " ( Liberalul, 28 martie '47. De asemeni PNL-Tătărescu - care şi-a adus parcă aminte că este un partid  liberal -  referindu-se la oficiile industriale, scria : < Oriunde statul politic a apărut īn postura de confiscator de iniţiative şi s-a substituit ca īntreprinzător [...] şi-a asumat roluri şi răspunderi pe care nu le-a putut īmplini .> ( Drapelul , 23 febr.'47 ) ]

-Fixează īndrumarea ,controlul ,supravegherea activităţii economice īn sectorul de stat şi privat . [LD: astfel era specificată legea īn istoriografia comunistă  ]

-Tudor Savin :Legea face "din intervenţia statului , o realitate " , iar īn conducerea lor vor fi pe lāngă industriaşi ,"reprezentanţi ai muncitorilor " cuvāntul hotărītor avāndu-l "statul democrat " ,deoarece oficiile industriale vor īngădui  "un control strict al īntregii activităţi industriale , al īntregului proces de producţie, de la materia primă pīnă la produsul finit "( Scānteia , 14 febr.'47 )

-Industriaşii au considerat proiectul ca "o expropriere de fapt " ( Liberalul, 28 martie '47 )

-24 mai :Parlamentul votează legea .S-au constituit 14 oficii industriale care cuprindeau 750 īntreprinderi .( M.O. nr.129 din 9 iun.'47 )

/ 15 febr.'47: reglementarea dijmei

Agricultorii erau īnştiinţaţi prin presă ,de ministerul Agriculturii şi Domeniilor , că practicarea dijmei este liberă ( pămāntul "īn parte" ) , şi că la  īmpărţeala roadelor , două părţi reveneau celui ce munceşte şi o parte proprietarului .

Măsura a fost valabilă pānă īn toamnă ( 27 aug.'47 ) cānd dijma a fost interzisă .

/25 mart.'47 : Legea nr.41:recensămāntul īntreprinderilor comerciale şi industriale.

( M.O. nr. 70 din 25 mart.'47 )

/ 4-19 apr'47. Legea 114 : Ministerul Industriei şi Comerţului (ex Economie Naţională )

[ LD: Sub directa conducere a lui Gheorghiu Dej,după "oficiile industriale" , o nouă etapă  spre acapararea avuţiei naţionale şi particulare de către noul regim ,ce va avea ca punct final naţionalizarea industriei īn 11 iunie 1948. ] 

/4 apr.'47.Proiectul a  fost adus spre dezbatere şi legiferare īn parlament .Īn comisia economică, I.Gh.Maurer ( subsecretar de Stat  ) declara cu cinism şi ipocrizie :< Nu este vorba de naţionalizări. Dacă s-ar fi dorit acest lucru nu s-ar fi venit cu legea de faţă .Naţionalizările nu sunt īn intenţia autorilor legii prezente , care īşi dau seama mai bine decāt oricine că o asemenea măsură nu corespunde realităţilor obiective din ţara noastră [...] Industriaşii trebuie să īnţeleagă acest lucru şi să susţină măsurile pe care le ia Ministerul Economiei Naţionale şi care evită naţionalizările [...] Partidul Comunist cīnd a voit să facă ceva a spus-o şi nu s-a ascuns după degete .>

/ Pe 5 apr.'47, Parlamentul a votat legea. Atribuţiile noului minister  vizau atotputernicia economică a ţării : organizează şi  controlează activitatea īn domeniul producţiei de stat şi particulare ,repartizarea de materii prime, distribuirea produselor industriale şi alimentare , comerţului interior şi exterior şi regimul  preţurilor. ( Cff. MO nr.89,19 apr.'47 ).

/ 15-19 mai '47 :Decizie MAI:limitarea stabilirii īn oraşe

Decizie MAI :timp de 2 ani , nu se vor mai putea stabili īn oraşele aglomerate -Bucureşti,Cluj, Iaşi, Timişoara,Galaţi,Constanţa, Ploeşti, Braşov Oradea ,Tg.Mureş, Tr Severin - "decīt anumite categorii de locuitori " ( M.O. din 15 mai '47 )

/ 24 mai'47:Lege: Oficiile Industriale

[LD: īn istoriografia comunistă se spunea despre această lege că fixa  īndrumarea ,controlul ,supravegherea activităţii economice īn sectorul de stat şi privat . Īn legătură cu ea, se dusese o polemică intensă īn lunile precedente.

-Comuniştii considerau că legea va  face "din intervenţia statului , o realitate " , iar īn conducerea lor vor fi pe lāngă industriaşi ,"reprezentanţi ai muncitorilor " cuvāntul hotărītor avāndu-l "statul democrat " ,deoarece oficiile industriale vor īngădui  "un control strict al īntregii activităţi industriale , al īntregului proces de producţie, de la materia primă pīnă la produsul finit "( Tudor Savin, Scānteia ,14 febr.'47 )

-Industriaşii au considerat proiectul ca "o expropriere de fapt " ( Liberalul, 28 martie '47 )

-Pe 23 mai, Gh.Tătărescu prezintă un Memoriu  īn coaliţia BPD  ( pe care īl trimite şi puterilor occidentale aliate ) īn care arată că reformele economice şi politice adoptate de guvern <nemulţumesc toate categoriile sociale > iar prin intervenţia statului īn viaţa economică se urmăreşte <o etatizare lentă , dar neīntreruptă >.Pentru redresarea economică , el se pronunţa pentru <īnlesnirea pătrunderii capitalului străin [...] pentru punerea īn valoare a bogăţiilor neexploatate īncă īn ţară .>( Drapelul, 24 mai.'47 )

-Gheorghiu Dej -ca ministru de resort- īn cuvāntarea de la Cameră arăta că <adversarii cei mai īnverşunaţi ai proiectului sunt tocmai acele partide care reprezintă reacţiunea politică şi economică īn ţara noastră, adică PNŢ al d-lui Maniu şi PNL a d-lui Dinu Brătianu >care < acuză guvernul că īncătuşează iniţiativa particulară >  şi permite <imixtiunea statului īn dreptul de proprietate individuală > .El respingea acele acuze , considerāndu-le false.

- Pe 24 mai'47 , Legea a fost adoptată cu o majoritate covārşitoare. Pe baza ei, s-au constituit 14 oficii industriale care cuprindeau 750 īntreprinderi  ce funcţionau sub formă de societăţi anonime , conduse de consilii de administraţii mixte ( reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi Comerţului şi ai acţionarilor )

/ 15 ian- 5 iunie 1947.Legea 177 :reforma agrară din 23 mart.'45 - "act de guvernămānt "

[LD: este de remarcat maniera prin care a fost legiferată retro' reforma agrară din 23 martie'45, īncălcānd Constituţia īn vigoare  - care garanta dreptul la proprietate -  īnglobānd īn ea suita de presiuni ,abuzuri şi acţiuni haotice petrecute īn acea perioadă.

Motivaţia propagandistică a protejării ţărănimii, era dublată de enunţarea voalată a unor intenţii viitoare privind "īndrumarea " ţărănimii  către exploatarea pămāntului  prin "cooperative" - instituţie cu care ţăranul romān era familiarizat - fără a se pomeni de colectivizare sau de colhozuri .Aceste şmecherii terminologice - īntovărăşiri agricole , cooperative agricole de producţie - vor fi folosite şi īn anii următori cānd , prin colectivizarea forţată, ţăranii vor fi deposedaţi  de proprietatea asupra pămāntului .

Vezi pe larg la Tabloul - Ţărănimea-victimă şi Moşierimea -victimă ]

- Pe 15 ian.'47, prin Decizia nr.54 ,Ministerul Agriculturii şi Domeniilor publica  Normele menite să īncheie lucrările reformei agrare .( M.O. nr.15 , 18 ian.'45 )

-Pe 5 iunie , Parlamentul a dezbătut şi adoptat o lege cu un articol unic : < Lucrările pentru īnfăptuirea reformei agrare săvārşite de organele prevăzute prin legea din 23 martie 1945,regulamentul ei şi deciziile complementare ale Ministerului Agriculturii şi Domeniilor sunt acte de guvernămānt şi nu pot fi atăcate de justiţie pe nici o cale.>

Īn expunerea de motive la lege, ministrul Agriculturii, Traian Săvulescu, sublinia faptul că legea urmărea  "īntărirea proprietăţii ţărăneşti , determinarea ,consolidarea şi īndrumarea ei către o mai bună exploatare , prin cooperative>  , pentru ca munca ţărănească <să se integreze cu un plus īn economie, nu cu un minus .>

 Singura opoziţie parlamentară a venit din partea grupului Tătărescu – vice prim-ministru, ministru Afacerilor Străine-  care a arătat ,cu argumente de drept , că actele diverselor organe administrative (care operaseră aşa-zisa reformă agrară  )  nu puteau fi īncadrate īn "acte guvernamentale "( cf. Memoriului publicat īn Drapelul din 6 iun.'47 )  

Comentānd poziţia lui Tătărescu , PNŢ avertiza opinia publică că < PCR nu poate ierta şi nu va ierta d-lui Tătărescu actul publicat .Aşteaptă doar un moment prielnic pentru a-i plăti cu dobāndă >( Dreptatea 6 iun.'47 )

/ Legea 203: reglementarea circulaţiei "imobilelor agricole"

[ LD: Noţiunea de "imobil agricol" desemna pămāntul ( spre deosebire de cele "mobile" īn care intrau atelajele, uneltele, vitele de tracţiune ş.a. ).

Prin această lege, se hotăra dreptul de preemţiune al statului īn cazul unor suprafeţe agricole rămase neīmpărţite sau cele confiscate .

Prin ordine ulterioare ,aceste pămānturi au fost date spre folosinţă şi administrare , după bunul plac, la diverse ministere (Agricultură, Interne , Armată ş.a ).După colectivizare, parte din aceste pămānturi, de la caz la caz,  au fost date fie  CAP-urilor ,fie  GAS -urilor, fie  faimoaselor "gospodării de partid"  sau "gospodării anexe" ale MAI, Securitate ş.a.

Pentru a se pierde urma autorilor şi profitorilor acestei legislaţii spoliatoare, după căderea regimului totalitar-comunist, "legea  Iliescu "  ,prin prevederile ei,  a făcut imposibilă reconstituirea "imobilelor agricole" , avānd drept consecinţă miile de procese aflate pe rolul tribunalelor , pānă īn ziua de astăzi. ] 

Tot pe 5 iunie s-a  adoptat şi legea pentru reglementarea circulaţiei imobilelor  agricole ,prin care,pe de o parte ,  au fost declarate nule īnstrăinările de terenuri agricole din epoca de secetă (1 august'46-23 iun.'47 ) , pe de altă parte , a consacrat dreptul de preemţiune a statului .( M.O. nr. 140 / 23 iun.'47 )

/ 26 iunie'47 .Decizia nr.4322 : cotele obligatorii la cereale.

Prin această Decizie a Ministerului Industriei şi Comerţului  s-au stabilit cotele de predare şi modul de colectare al cerealelor ( M.O. nr.143, 26 iun.'47 ) 

...Istoricul C.Daicoviciu , ajuns subsecret.de stat la Aprovizionare , explica ziariştilor că la baza deciziei stă dorinţa ca ,prin vānzarea obligatorie statului de către producători a unei părţi din producţie - la preţul stabilit de stat - se asigură hrană la populaţie .

-Silviu Brucan :ţărănimea "săracă şi mijlocaşă" să ajute autorităţile la colectare ,pentru că ei ştiu "cāte grāne s-au făcut pe pămānturile chiaburilor şi moşierilor expropriaţi " .Ţăranii trebuie să fie "ochi şi urechi " şi "să demaşte toate şiretlicurile chiabureşti" ( Scānteia, 11 iulie '47 )

/ 11-14 august' 47:Comisia ministerială ptr. redresarea econom. şi stabilizare monetară

/Prin Decizia nr. 17 / 11 aug.'47, se emit Obligaţiuni pentru schimbarea leilor vechi cu lei stabilizaţi  ( M.O.nr.183 din 12 aug.'47 ) ;

/Prin Decizia 19 / 14 aug.'47 , se emit Obligaţiuni  pentru cedarea către BNR , contra plată , a diferitelor valori .

/ Prin Decizia nr. 20 / 14 aug.'47, au fost retraşi din circulaţie banii emişi de BNR 

( M.O. nr. 186 , din 15 aug.'48 ) 

/ 15 -21 aug.'47: Legea nr. 287 :Stabilizarea  monetară

 [LD: De fapt s-a urmărit pauperizarea posesorilor de capital şi economii  -industriaşi, comercianţi ,funcţionari , ofiţeri superiori, pensionari , ţărani īnstăriţi,   ş.a. Īn anii următori , cei bănuiţi de a nu se fi supus legii , erau arestaţi, torturaţi -pentru a declara locul unde ascunseseră banii , aurul sau  valuta -condamnaţi la ani mulţi de īnchisoare ] 

- Legea fusese pregătită la Ministerul Economiei Naţionale - departamentul lui Gheorghiu -Dej  -

de către "experţi sovietici " ( conducător , prof. E.Varga ) .Ministrul de Finanţe - liberalul tătărăscan Al.Alexadrini - nu a fost ţinut la curent cu toate măsurile preconizate .

-Pe 15 august, Adunarea Deputaţilor a votat legea .Īn toată ţara , peste noapte , a īnceput  preschimbarea banilor :20.000 lei vechi pentru 1 leu nou .

Sumele de bani ce puteau fi schimbate erau deliberat  limitate. Legea prevedea şi obligativitatea persoanelor particulare de a preda BNR-ului  aurul şi valuta deţinută,ptr preschimbare la un curs mic.

-Pe 18, 27 aug. Comisia ministerială ptr. redresare economică şi stabilizare monetară , emite Decizia 21, ( consacrată prin  Legea 302 ) prin care industriaşii şi comercianţii trebuiau să declare īn 15 zile , stocurile de produse, materii prime, semifabricate sau mărfuri .

-Pe 23 august au fost decoraţi cu īnalte ordine şi medalii membrii Comisiei interministeriale de reformă şi stabilizare monetară - Gheorghiu -Dej,Ion Gh.Maurer,Traian Săvulescu, Tudor Ionescu, Miron Constantinescu,  Aurel Vijoli, Simion Zeiger .

Pentru contribuţia la reformă au mai fost decoraţi  Alex.Bārlădeanu ,Mihail Levente, Const.Doncea, Gaston Marin, Nicolae Celac,Gogu Rădulescu ş.aş.a .

Īn aceeaşi zi, se anunţau  noi măsuri pentru apărarea stabilizării : instituţiile publice şi regiile autonome trebuiau să cedeze aurul, valutele , cecurile şi ordinele de plată ,disponibilul de monedă străină la BNR .( Scīnteia, 23 aug.'47 )

/ Vānătoarea de  "speculanţi " şi "sabotori"

- La un miting organizat de comunişti  īn Piaţa Naţiunii , Gheorghe Apostol cerea sindicaliştilor

< să lovească fără  cruţare īn  hienele speculei care, lansānd zvonuri , dosind mărfurile , nedeclarānd aurul şi devizele jefuite din munca voastră , vor īncerca să clatine noua monedă >

 ( Romānia liberă, 15 aug.'47 )

- Silviu Brucan -specialistul īn toate:<PNŢ, partidul speculanţilor a complotat contra stabilizării >;   PNŢ şi PNL au īncercat să frāneze aplicarea propunerilor PCR din 14 iunie , de aceea <trebuie să răspundă [...] pentru tot răul pe care l-au făcut ţării"

 ( Scīnteia , 18 aug.'47 )

- <Predaţi autorităţilor de către cetăţeni ,primii 117 speculanţi de alimente şi lei vechi  au fost internaţi īn lagăr. Ca şi īn īntreaga ţară , cetăţenii Capitalei au făcut ca speculanţii să simtă mānia poporului . Cu placarde şi cāntare la gāt , bandiţii speculei au fost duşi la Prefectura Poliţiei .Īn drum spre lagărul de la Băneasa , cinci arestaţi au īncercat să evadeze [...]trei dintre ei au fost īmpuşcaţi .> (Scīnteia , 20 august )

- Speculanţii duşi īn lagărul de la Băneasa ( comandant cpt.Tomovici ) primesc <cāte 100 gr.mămăligă şi o cană de apă ,la prānz şi seara >,declară  medicul lagărului, Hladiuc Trifan.( Scīnteia, 21 aug.'47 ) 

- Instituţiile publice , regiile autonome, sunt somate să predea la BNR: aurul , valutele

cecurile,ordinele de plată , disponibilul de valută  ( Scānteia , 23 august ,'47 )

- BNR a organizat īntreceri ptr urmărirea şi arestarea traficanţilor de aur şi devize.

<Denunţătorii şi constatatorii vor primi anticipat pīnă la 80 % din valoarea primei cuvenite ce se va calcula īn raport cu valoarea devizelor confiscate , iar recompense īnsemnate pentru īncurajare . > (Scīnteia, 27 august )

A rezultat un mare val de arestări printre industriaşi, negustori, comercianţi , ţărani īnstăriţi , care au fost supuşi unor anchete dure pentru a declara locul deţinerii de valută şi aur, din ţară şi străinătate.

- Pentru "sabotorii stabilizării", se organizează "instanţe de sabotaj " , care judecă şi condamnă īn regim de urgenţă. Pe 30 august , 6 sabotori ai stabilizării sunt condamnaţi la 8 ,respectiv 5 ani de īnchisoare ; avocatul apărării din Bacău, este plimbat (de un grup de muncitori )  pe străzile oraşului cu o placardă de gāt pe care scria:<Eu apăr pe sabotori>( Scīnteia , 30 aug.'47 )

- Proprietarul magazinului din str.Halelor , Stelian Petrescu , este trimis īn judecată pentru "crima de sabotaj". Oficiosul PCR este indignat că este judecat īn libertate, şi nu este arestat :

<Trebuie să se termine o dată pentru totdeauna cu astfel de "interpretări" .Legea trebuie aplicată īn aşa fel ca ea să-şi īndeplinească adevăratul rol de apărare a intereselor maselor muncitoare . > ( Scīnteia, 31 aug.'47 ) 

/ 27 aug.'47 : Decizia 1204 : interzicerea arenzii şi dijmei

[LD:doar cu 5 luni īn urmă ( 15 febr. ),se dăduse un ordin special pentru libera  practicarea a arenzii şi dijmei ] 

Prin această Decizie a Ministerului Agriculturii şi Domeniilor ,s-a reglementat modalitatea de exploatare a tuturor terenurilor - arabile, vii ,grădini de zarzavat, păşuni, fāneţe, livezi . Prin ea  a fost interzisă arenda şi dijma.

Măsura a lovit atāt  īn proprietarii īnstăriţi , cāt şi īn ţăranii cu pămānt puţin şi braţe de muncă numeroase, care utilizau această  formă contractuală.

/ 6 sept.'47-  Decizia nr.4736 : Liste cu alimente "libere"

Ministerul Industriei şi Comerţului publică Lista cu alimente libere la vānzare, cumpărare, transport, consum ( M.O: nr.207 ,9 sept.'47 )

/ 2 oct.'47: Decizia nr.66 :Societate de Stat ptr. distribuirea produselor raţionate.

Comisia ministerială ptr. redresare economică şi stabilizare monetară īnfiinţează această Societate Comercială

/ 15 oct.'47: inventarierea īntreprinderilor industriale, comerciale ,transport şi atelierelor de meseriaşi

[LD: pe etape , pe ţinte foarte precise , se pregătea naţionalizarea .]

Sub directa īndrumare a ministerului Economiei Naţionale - echipa Gheorgiu Dej, I.Gh. Maurer, Bucur Şchiopu - īn toată ţara comisii speciale - din care fac parte şi delegaţi ai sindicatelor - sunt puse să facă inventarierea tuturor īntreprinderilor industriale, de comerţ , de transport şi a atelierelor de meseriaşi. 

/ 25 oct.'47: desfiinţarea dughenelor

Se cere să se desfiinţeze "dughenele cu delicatese americane" ,sursă de aprovizionare "doar pentru liota afaceriştilor şi speculanţilor" ( Scānteia, 25 oct.'47 )

¤ GUVERN Groza ( -II-  remaniat ) : 5 nov.- 30 dec.'47

 

/ Lichidarea PNL-Tătărăscu

Parlamentul :Moţiune de neīncredere

3 nov.'47Comisia afacerilor externe din Parlament - la propunerea lui Mihai Dragomirescu , sb preşedinţia lui Miron Constantinescu - adoptă o Moţiune de neīncredere īn miniştrii liberali , pe care o transmite Camerei şi Guvernului .

-14 nov.Deputaţii PNL-Tătărăscu sunt excluşi din Biroul şi comisiile Parlamentului .

Guvernul:demiterea  miniştrilor liberali

-6 nov.'47.Bazat pe Moţiunea  votată īn Parlament, Guvernul hotărăşte īnlăturarea miniştrilor şi subsecretarilor de Stat liberali: Gh.Tătărăscu (vicepreşed.al Consil.de Min ; ministru Af.Străine ) -īnlocuit cu Ana Pauker ;Gh.Vāntu ( Lucrări Publice ) īnlocuit cu T.Iordăchescu ; Al.Alexandrini ( ministru de Finanţe) īnlocuit cu Vasile Luca ;Avram Bunaciu devine secretar general la MAI );Ion Ciolan( Cooperaţie ), īnlocuit de M.Macavescu

- Pe 24 nov.'47, este numit un nou Consiliu de Administraţie la BNR , Aurel Vijoli (PCR )  rămānānd singurul guvernator, Tiberiu Moşoiu ( PNL-t ) fiind eliminat.

/27 nov.'47: Soc.Municipală ptr. Aprovizionarea Capitalei

Comisia ministerială ptr. redresare economică şi stabilizare monetară , īnfiinţează această societate, urmată de anchetări, confiscări şi arestări īn rāndul comercianţilor privaţi . 

/ 16 dec.'47 :Desfiinţarea CAFA

Casa de Amortizare şi Finanţare este desfiinţată de "Comisia ministerială ptru redresare economică şi stabilizare monetară " ( condusă de Gheorghiu Dej ) ,  toate atribuţiile sale fiind preluate de Ministerul de Finanţe, pānă la reglementarea definitivă .

  

/30 dec.'47.Legea 363: abolirea monarhiei, proclamarea RPR

[LD:Lovitura de stat de la 30 dec.1947  a fost o decizie luată la Moscova ,executată de PCR , avānd ca instrument guvernul Groza şi armata . Vezi context şi etape la tabloul Genocidul comunist şi Monarhia-victimă ]  

 

¤ GUVERN Groza ( -III-): 30 dec.'47-14 apr.'48 

1948

/ 25 ian.'48: Recensămāntul agricol din R.P.R.

Golopenţia şi Onică , Rezultate provizorii- Institutul Central de Statistică , Bucureşti, 1948.

/ 13 apr.'48: Constituţia RPR

¤ GUVERN Groza ( -IV-) : 15 apr.'48-2 iun.'52

/ 10 aug.'48 .Decretul 1993 :"sabotaj economic" şi "specula ilicită"

Prin decret se acorda Direcţiei Generale a Poliţiei şi Inspectoratului General de Jandarmi competenţă exclusivă īn cercetarea şi urmărirea speţei de "sabotaj" sau "speculă" economică .

/ 1948 : Noul Cod Penal -art.209

[LD:o dată cu adoptarea noului Cod Penal prevederile  Legii 312-"legea Pătrăşcanu " - privind urmărirea şi pedepsirea vinovaţilor de dezastrul ţării şi de crime de război ( 21 apr.'45 )

sunt introduse īn cāteva articole din Codul Penal .]

Pentru majoritatea sentinţelor politice se va invoca art.209 din Codul Penal (īn vigoare īntre 1948-1968 ) [  Vezi pe larg la Justiţia comunistă   ]

/ 11 iun.'48 .Lege: Naţionalizarea īntreprinderilor

Gheorghe Gheorghiu-Dej- preşed. al Consil.Ec. Superior, preşed. al Comisiei de Redresare Economică şi Stabilizare Monetară, coordonator al activităţii Ministerelor economice şi financiare. Ministrul Industriei - Chivu Stoica ; ministru la Finanţe- Vasile Luca ;

[ LD: Lovitura decisivă prin care au fost naţionalizate 1050 īntreprinderi - 90 % din producţia ţării - iar social  s-a lichidat burghezia industrial-  finaciară a Romāniei .

Precizăm că naţionalizarea a fost precedată şi urmată de  valuri de arestări , procese, condamnări, deportări, confiscări de avere , cu aspect discreţionar, genocidar ]

- Īn 2 ore de "dezabteri "  ,MAN a votat īn unanimitate legea . .

Prin lege,īntreprinderile industriale,miniere,bancare,de asigurări şi de transport ,devin <proprietate socialistă de stat > , cu rol dominant  īn economia naţională.

- La 29 iunie, se īnfiinţează Comisia de Stat a Planificării - preşed. Gheorghe Gheorghiu Dej ; vicepreşed. Simion Zeiger şi Vasile Luca .

/ 10 aug.'48 : Decret nr.1993 -sabotajul - īn competenţa Poliţiei şi Jandarmeriei

Prin acest Decret ,se acorda Direcţiei generale a Poliţiei şi Inspectoratului General de Jandarmi competenţă exclusivă īn cercetarea şi urmărirea speţei de "sabotaj" sau "speculă" economică .

 

/ 3 nov.'48:Naţionalizarea instit.medico -sanitare şi a īntreprinderilor cinematografice

1949

/ 21 ian.'49.Ordinul nr.11.816 al DGSP: <Comandamentul Unic >

 [LD Ordin confidenţial transmis de Gh.Pintilie (g-ral lct la Direcţia Generală a Securităţii  Poporului   )către lct.col.K.Ambruş (şeful Securităţii Timişoara )şi mr.Aurel Moiş (şeful Securităţii la Caransebeş ).Conţinutul Planului Operativ urma  a fi prelucrat ulterior de  g-ral Ion Bejenaru (comandantul zonei IV-Timişoara  ) Ordinul a fost transmis  către toate unităţile teritoriale ale Securităţii .

Pe baza lui  s-au alcătuit  "Comandamentele Unice"

Documentul este o dovadă explicită şi argumentată  a legăturilor īntreţesute īntre structurile de putere ale regimului : Partid -Securitate - Justiţie -Armată. 

 [ Vezi la tabloul Genocidul comunist- cronologie, context, etape ]

< Direcţiunea generală a securităţii poporului.

Cabinet.Nr.11.816/21 ian.1949.[...]

< Vă facem cunoscut că īncepānd cu ziua de 22 ian.1949, se formează īn oraşul Caransebeş un Comandament Unic.Īn faţa acestui Comandament Unic ,se pun o serie de sarcini ,pe care D-ta Tov. Ambruş le cunoşti de cānd s-a discutat la Bucureşti, sarcini ce revin atāt trupelor Jandarmeriei MAI cāt şi organelor de securitate.>[...]

Tovarăşul General Bejenaru ,Comandantul zonei, va aduce un plan de acţiune ,pe care va trebui să-l prelucraţi īmpreună.>[.....]

    <Comandamentul Unic este organul care conduce īntreaga operaţiune de pe teritoriul fixat

Nici o operaţiune nu va putea fi luată , atāt de organele de securitate cāt şi de celelalte organe, fără să ştie una de cealaltă, atāt īn ce priveşte operaţiunile pentru prinderea bandelor teroriste, cāt şi celor de evacuare a chiaburilor , a deblocaţilor ,a elementelor suspecte etc.>

    < Īn ceea ce priveşte evacuarea elementelor amintite mai sus, se vor īntocmi dinainte liste de cei propuşi pentru evacuare ,pe care o veţi consulta de comun acord, mai ales īn această problemă, cu secretariatul judeţenei PMR, care vă va putea da un ajutor preţios.>

   <Īn ceea ce priveşte colaborarea dintre organele componente ale Comandamentului Unic, aceasta trebuie să fie cāt mai strānsă, o īnţelegere cāt mai deplină , pentru ca nu cumva să se execute operaţiuni grăbite, care să dea greş sau să producă īn sānul populaţiei agitaţii contra organelor ce execută aceste operaţiuni ,datorită acestor lipsuri.>[.....]

     < Pentru aceasta trebuie să aveţi grijă de a ţine legătura permanentă cāt mai strānsă cu secretarul judeţean PMR ,īn aceste probleme şi mai ales īn problema de evacuare ,amintită mai sus.Partidul vă poate ajuta deopotrivă atāt pe voi cāt şi pe celelalte organe.>

<De felul cum vă veţi īndeplini sarcinile trasate depinde rezultatul operaţiunilor ,iar reuşita lor nu va avea decāt să ridice prestigiul Securităţii ,bastionul īnaintat ,apărătorul libertăţilor clasei muncitoare din RPR, care luptă pentru făurirea cu un ceas mai devreme a societăţii socialiste.>   General Locotenent de securitate, Pintilie Gh.>

 

/ 2 mart.'49.Decret 83: lichidarea vestigiilor marilor proprietăţi funciare

[ LD: este momentul cānd Nicolae Ceauşescu este numit ministru adjunct la Ministerul Agriculturioi şi Domeniilor .  

Textul prevede <trecerea īn patrimoniul statului, ca bunuri ale īntregului popor, exploataţiile agricole moşiereşti care au făcut obiectul exproprierii aceleiaşi legi cu īntreg inventarul viu si mort si clădirile aparţinānd sau afectate acestor exploataţii, indiferent de locul unde se afla>.

Prin acest decret,au fost trecute īn proprietatea statului īncă 472.000ha.

Decretul a fost dat ca o completare la Legea 187 /mart.' 145 ( reforma agrară )

Terenurile şi inventarul (viu sau mort ) , clădirile, instalaţiile şi produsele agricole , creanţele, titlurile şi participaţiunile (decurgānd din activitatea marilor exploatări funciare ) erau obiectul exproprierii  ( art. 2 )

-Rezistenţa īn faţa confiscărilor sau sustragerea de bunuri , erau pedepsite cu 5-15 ani muncă forţată  şi confiscarea īntregii averi ( art. 4 )

( Buletin Oficial, 1-2 mart.'49 )

/ 2 mart.'49.Legea 939 :  R.A.E.A.Z.I. M. -etatizare agrară

- Legea privind "Regia Autonomă a Exploatărilor Agricole , Zootehnice , a Industriei Agricole şi Maşinilor "  fusese pregătită īn Consiliul Superior Economic  ( preşed. Gheorghiu Dej ) şi publicată īn M.O.275 din 27 nov.'46.

- Pe 2 mart.'48,  a fost  adoptată de MAN.

-Cf acestei legi,  au fost naţionalizate 6.258 moşii şi 4.456 conace , īntr-o singură noapte fiind strămutate forţat peste 7. 800 de persoane.

-Prin lege ,a fost  trecută īn proprietatea regiei -deci a statului - 266 ferme (  60.000ha ),127 centre agricole ( 4.332ha ),127.297 pămānt arabil (păşuni , stufăriş ) ,30 pepiniere (1.000ha ), 343 loturi zootehnice ( 2.224 ha ) ,17.000 capete animale de rasă ,211 centre de maşini agricole,( 3.135 tractoare,2.000 batoze ,5.000 semănători)  terenurile agricole şi proprietăţile Oficiului Naţional al Colonizărilor,moşiile de 50 ha ,lăsate prin legea de reformă agrară din mart.'45 .Īn total :342.319 ha.

[ Vezi tabloul Moşieri, proprietari - victime  ]

/ 3-5 mart.'49 :PCR: Rezoluţie:transformarea socialistă a agriculturii.

Plenara CC al PCR privind transformarea socialistă a agriculturii, pentru īntărirea alianţei clasei muncitoare cu ţărănimea muncitoare .

/ 2 apr.'49 :Decret:naţionalizarea farmaciilor urbane

a laboratoarelor chimico-farmaceutice, a depozitelor de medicamente şi a laboratoarelor de analize medicale.[LD:Vezi tabloul Medici, farmacişti-victome ] 

/ 25 mai '49.H.C.M. : Canalul Dunăre-Marea Neagră

[ LD:  Hotărārea prevedea construirea unui canal de 70 km., traversānd Dobrogea, conceput de comunişti ca <un mormānt al burgheziei romāneşti > , deoarece  80 % din māna de lucru trebuia asigurată prin munca forţată a deţinuţilor  politici .

S-au ţinut de cuvānt ! Canalul a devenit mormānt pentru mii de oameni  care şi-au găsit sfārşitul acolo, īn cei 4 ani de funcţionare.

Īn iulie 1953, şantierele s-au īnchis , după ce ,pentru a-şi ascunde eşecul, īn sept.'52 au fost declanşate cāteva procese de sabotaj, soldate cu condamnări la moarte şi execuţii.

 [Vezi Genocidul comunist - cronologie, context, etape ]

 / Dec.'49.Canalul Dunărea Marea Neagră : mormāntul prigoniţilor       

[LD:  Īn viziunea PCR , Canalul trebuia să constituie  < mormāntul  burgheziei romāneşti >

Noi īl considerăm mormāntul prigoniţilor de urgia comunistă.

Proiectul a demarat la sfārşitul anului'49 şi  va căpăta consistenţă juridică , organizare administrativă , populare cu <duşmani -sclavi >, īn primele luni ale anului '50  şi īn anii ce au urmat. De bolnavi, de morminte n-au avut nici o grijă , dimpotrivă, urmele trebuiau să dispară : şanţurile , gropile, taluzele au īnghiţit cadavrele.

O dovadă că acest procedeu a fost  deliberat aplicat , este faptul că "sintezele " , "rapoartele" de uz intern ale Consiliului Securităţii Statului  ( 1953,1955,1958 ), făcute pentru conducerea PCR, erau făcute numai pe baza evidenţelor de la ieşirea din detenţie , nu pe baza listelor de la intenare .Zecile de mii de liste , au dispărut .]

[  Vezi  Cicerone Ioniţoiu,  Dicţionare,volumele sau www.procesulcomunismului.com.  ]

O sintetică şi adecvată concluzie privind Canalul Dunărea-Marea Neagră, o datorăm  lui Romulus Rusan : <Procedura copiată după originalul NKVD ...>

[Vezi  Genocidul comunist/ cronologie, context, etape ]

1950

/ 3 ian.'50.HCM : vinovaţi de <primejduirea regimului >

Īn virtutea acestui HCM, urmau să fie arestaţi cei ce <primejduiesc sau īncearcă să primejduiască regimul de democraţiei populară şi construi rea socialismului sau care defăimează puterea de stat şi organele sale, dacă faptele lor nu constituie infracţiuni >

[LD: adică acei presupuşi "duşmani" ce nu intrau sub incidenţa infracţiunilor  prevăzute īn Codul Penal şi nu puteau fi judecaţi şi condamnaţi  ,din lipsă de probe.]

/ 14 ian.'50.MAI : Decretul  342 : pedepsele administrative 

[ LD:Extrăgāndu-şi legitimitatea  din HCM-ul din 3 ianuarie, Decretul şi Ordinele următoare I

au stat la baza sutelor de mii de "reţineri administrative " ,oameni īnchişi  fără mandat şi fără proces,pe baza "listelor negre " īntocmite de organele puterii .

- Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin din aprilie 1952 .

- Pentru rearestarea celor īnchişi şi eliberaţi pentru că au avut condamnări "uşoare" ,

a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,cel eliberat  urma să facă a doua condamnare , ca pedeapsă administrativă )

-Prin acest prim Decret ( urmat de altele )  au fost reglementate aşa-zisele <pedepse administrative > pentru cei care <prin faptele lor sau manifestările lor , direct sau indirect , primejduiesc sau īncearcă să īngreuneze construirea socialismului īn Republica Populară Romānă, precum şi pentru cei care , īn acelaşi mod, defăimează puterea de stat sau organele sale , dacă aceste fapte nu constituie sau nu pot constitui prin analogie infracţiuni .>

/Ian.50 .HCM / MAI - Decret342 / Ordine / Ordonanţe  : pedepsele administrative 

[LD: Pe baza acestei Hotărāri de Guvern, , Ministerul de Interne a emis Decretul şi mai multe Ordonanţe  ( cu o procedură  copiată după  un "model" NKVD ) pe baza cărora urmau să fie  arestaţi cei ce <primejduiesc sau īncearcă să primejduiască regimul de democraţie populară şi construirea socialismului sau care defăimează puterea de stat şi organele sale, dacă faptele lor nu constituie infracţiuni >

Cei presupuşi <duşman> " ce nu intrau sub incidenţa infracţiunilor  prevăzute īn Codul Penal şi nu puteau fi judecaţi şi condamnaţi  ,din lipsă de probe, să fie arestaţi  pe baza acestui HCM.

:Extrăgāndu-şi legitimitatea  din HCM-ul din 3 ianuarie, Decretul şi Ordinele următoare au stat la baza sutelor de mii de "reţineri administrative " ,oameni īnchişi  fără mandat şi fără proces,pe baza "listelor negre " īntocmite de organele puterii .

- Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin din aprilie 1952 .

- Pentru rearestarea celor īnchişi şi eliberaţi pentru că au avut condamnări "uşoare" , a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,cel eliberat  urma să facă a doua condamnare , ca pedeapsă administrativă )

[Vezi tablourile ,pe categorii de victime ]

 Soarta a zeci de mii de oameni s-a hotărāt pe linie administrativ- birocratică .

Direcţia Canalului  Dunăre-Marea Neagră  cerea Direcţiei de Anchete a Securităţii,  un anumit număr de braţe de muncă (necesarul zilnic ar fi fost de 40- 60.000 de salahori ).

Direcţia  de Anchete o defalca numeric  şi o dirija organelor regionale  ca pe o "normă de arestaţi " Subordonaţii  īntocmeau  şi transmiteau liste  cu "contrarevoluţionari " [ CR ],  reacţionari", "paraziţi " , "duşmanii poporului " .

O Comisie de  7 generali şi colonei aproba lista, fixānd durata pedepsei ( īntre 12- 60 de luni  ) .Apoi se proceda la arestări.  Dacă acţiunea depăşea necesarul la Canal, arestaţii  erau trimişi pe alte şantiere , munci agricole, mine ş.a

HCM-ul ,Decretul şi Ordinele următoare au stat la baza sutelor de mii de "reţineri administrative " ,oameni īnchişi  fără mandat şi fără proces,pe baza "listelor negre " īntocmite de organele Securităţii .

- Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin īn  aprilie 1952 .

- Pentru rearestarea celor īnchişi şi eliberaţi pentru că au avut condamnări "uşoare" , a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,cel eliberat  urma să facă a doua condamnare , ca pedeapsă administrativă.

20 apr.'50.Decret 92.Naţionalizarea imobilelor "foştilor"

Naţionalizarea imobilelor care au aparţinut foştilor industriaşi, moşieri , bancheri, comercianţi.

1951

/31 ian.'51.Decret 16: avertizări ptru < foştii  exploatatori >

Erau vizaţi marii bancheri,industriaşi,comercianţi,proprietari de teren,

proprietari de imobile naţionalizate şi alte elemente ale <marii burghezii >,

īn calitatea lor  de proprietari de pămānt ( cu care rămăseseră după exproprieri)

Să cunoască Rezoluţiile CC al PMR şi ale Guvernului privind măsurile luate pentru a ameliora activitatea de pregătire şi executare a campaniei de īnsămānţări de primăvară  ( art. 1 )

( Bul.Of.13 / 31 ian.'51 )

1952

/ 28 ian.'52:Reforma monetară 

[LD:atunci s-au pomenit romānii cu economii la CEC sau bănci ... săraci peste noapte .]

Schimbul banilor se face la raportul de 20 pānă la 400 lei vechi ,pentru 1 leu nou , diferenţiat pentru populaţie , īntreprinderi de stat şi cooperative. A avut un rol deosebit pentru dezvoltarea ulterioară a economiei naţionale .

1955

/ Febr.'55 :Art.193 Cod Penal:activitatea contra clasei muncitoare

[ LD:Pe baza acestui articol din Codul Penal ,au fost judecaţi şi condamnaţi īn anii 1955-'56 foştii angajaţi ai Poliţiei  Siguranţei şi Serviciului Secret de Informaţii , arestaţii din anii 1948-'50 ] Decretul nr.62 din febr.'54 a avut un caracter secret , nefigurānd nici īntr-o ediţie a Codului Penal ,instituind o normă de drept penal cu caracter retroactiv.

Art.193 (indice 1 ),avea următorul conţinut :<Activitatea intensă contra clasei muncitoare sau a mişcării revoluţionare desfăşurată īntr-un post de răspundere īn aparatul de stat sau īntr-un serviciu secrete ,pe timpul regimului burghezo-moşieresc ,se pedepseşte cu detenţie grea pe viaţă şi confiscarea totală a averii .

Dacă fapta prevăzută īn aliniatul precedent a fost săvārşită īntr-un alt post decāt unul de conducere , pedeapsa va fi detenţiune grea de la 5 la 25 ani şi confiscarea totală ori parţială a averii .>

1957

/ 12 febr.'57.HCM: Instituirea domiciliului obligatoriu

Pentru cei care <prin fapte sau manifestări īncearcă să primejduiască regimul de democraţie populară >

¤ GUVERN Chivu Stoica (20 mart.'57-20 mart.'61 )

Alexandru Drăghici - Interne

Gheorghe Diaconescu alternanţă cu Avram Bunaciu - Justiţie

1958

/ 11 dec.1958 :Arestarea  moşierilor din Muntenia ( lotul "Noica- Pillat " )

Lotul intelectualilor a fost lărgit cu moşierii din Muntenia aflaţi cu domiciliu obligatoriu īn Cāmpulung-Muscel : fam.Noica (Bebe, Constantin, Iacob ) , Sighireanu ( Dinu ) , Mavrodineanu, Lambrino ş.a.

Propagandistic, erau consideraţi "vinovaţi" pentru rezistenţa ţăranilor la colectivizare .

Īn realitate - aşa cum probează  Hotărāri ale CC al PCR - s-a urmărit deposedarea lor de pămānturi, case şi acareturi , pentru crearea Gospodăriilor Agricole de Stat .]

Ancheta pentru proces a īnceput la 11 dec.'58 , fiind interogate peste 300 de persoane , din care 23 au fost puse sub acuzaţie . Unii "martori"  au fost condamnaţi  īn alte procese .

( Un lot similar a fost alcătuit cu moşieri moldoveni , cu domiciliu obligator la Piatra Neamţ ) .

1959

-30 martie ' 59:Decretul MAN : lichidarea rămăşiţelor oricăror forme de exploatare  a omului de către om īn agricultură , īn scopul ridicării continui a nivelului de trai material şi cultural al ţărănimii muncitoare şi al dezvoltării construcţiei socialiste "

[LD:sic ! astfel se intitula decretul care a declanşat teroarea contra "chiaburilor",şi care s-a soldat cu confiscarea pămānturilor,cu arestarea a cātorva sute de mii de ţărani fruntaşi ai satelor ]

1960

- 1 martie1960 :Procesul Noica-  Pillat

Sentinţa nr. 24 / 1 martie 1960 .Preşed. Adrian Dimitriu ; pr.acuzator- Micuţelu Constantin.

1964

/Febr,- 3 apr.-24 iul - august ' 64:Valuri de graţieri

[LD: Probabil au fost mai multe decrete .La unii găsesc Decretul 173 din 3 apr.'64 ; la alţii  Decretul 410 din 16 iun'64 ; la alţii Decretul 310 din 16 iun.'64 (pentru condamnările date de Tribunalului Militar pentru Unităţile MAI  )La majoritatea foştilor deţinuţi ,este indicat  Decretul 411 din 24 iul.'64 , căruia i se spun simplu "Decretul 411 / 1964 " [ Vezi la tabloul Genocidul comunist - context, etape ]

- Romulus Rusan vorbeşte despre cca 17.000 de graţieri acordate deţinuţilor politici din lagăre, īnchisori şi domicilii forţate , īn perioada februarie- august '64.

El subliniază faptul că , toţi cei eliberaţi  au rămas cu cazier penal şi au continuat să fie ţinuţi sub supraveghere de Securitate şi Miliţie.( Cf. Romānia īn timpul războiului rece  )

1968

/ 19 - 21 iun.'68 : noul Cod Penal

-Pe 19 iunie, proiectul este adoptat de Plenara CC al PCR

-Pe 21 iunie, MAN l-a votat  .

1980

/14 oct.'80.Consiliul de Stat: Decret privind asistenţa bolnavilor psihici "periculoşi"

[ LD: Nu mai curg Decretele de arestări şi condamnări pentru diversele culpe politice.

Doar Īn Romānia se produsese " graţierea " delictelor politice ! Decretele cu pseudo- diagnostice  medicale, au fost  noua "găselniţă"( să-mi fie iertată această expresie de jargon  )  utilizată de "organe" īmpotriva adversarilor regimului

/ 29 dec.'80.DSS,Plan de măsuri : control informativ al foştilor condamnaţi politic. 

Departamentul Securităţii Statului ( condus de Postelnicu ) a elaborat  acest plan de măsuri indicānd  explicit  obiectivul urmărit .Planul prevedea <controlul informativ complet asupra tuturor foştilor condamnaţi pentru infracţiuni contra securităţii statului, aflaţi īn ţară şi străinătate. >  ( Cf. Romuluus Rusan, op. cit ) 

[ LD: Planul acesta de măsuri dezvăluie  cāteva  realităţi opresive  din timpul regimului ceauşist pe vremea căruia  căruia - afirmă unii - n-ar mai fi fost "genocid"  :

  a)  Pesudo-libertatea declarată prin "graţierile" din '64 şi "eliberarările " supravieţuitorilor ;

b ) Hărţuirea celor care, după anii grei de puşcărie - cu proprietăţile confiscate, cu familiile persecutate, cu carierele distruse , stigmatizaţi şi bolnavi-au continuat să fie urmăriţi, interceptaţi, interogaţi, plimbaţi pe la Securitate .

c) Justificarea organigramei umflate de  "lucrători" de la  DSS , inclusiv a celor de la DIE ;

d)Pescuirea de "informatori" ,de  "turnători " ( din rāndul familiei, colegilor, vecinilor şi al foştilor "colegi" de īnchisoare) care să+-i urmărească .

e)  Dovada unei  degradări morale de proporţii ,reprodusă  īn Rapoartele făcute

 ( transformată īn  tona de documente predate de SRI,  la CNSAS ) 

1982

/ Apr.'82.Nicolae Ceauşescu : regim de austeritate , pentru plata datoriei externe

:[ LD: Īn conjuncturi geo-politice schimbătoare, voluntarist şi dictatorial a  apelat la aceste īmprumuturi exorbitante,pentru realizarea  ambiţiilor  sale "faraonice" .

Voluntarist şi  dictatorial a hotărāt  să grăbească achitarea lor .

Pentru a reuşi acest lucru, a impus  romānilor un regim de strictă austeritate , pe care l-a denumit  <raţionalizare >  dar care , īn realitate, a  luat aspecte de insecuritate , deseori genocidare.Statistici pentru a dovedi această realitate , nu avem.

Avem īn schimb amintirea acelor cazne şi coşmaruri, produse de "raţionalizare" :    

reducerea produselor alimentare din comerţ  - pāinea, laptele, carnea , ouăle, ş.a. - pānă la stadiul de īnfometare , atāt īn oraşe ,    cāt şi īn mediul rural  ( c.a.p-iştii  , sărăciţi şi siliţi să fure ) ; reducerea  agentului termic ,pānă la īngheţarea caloriferelor ( acasă , la servici , īn spitale, īn creşe, īn şcoli,īn căminele studenţeşti , īn instituţiile publice, īn sălile de spectacol  ) ;

reducerea energiei electrice , pānă la oprirea sursei  ( cf. unor programe speciale ) ;

 reducerea  mijloacelor de transport īn comun - trenuri, autobuze, tramvaie- deplasarea  īntre localităţi , dar şi īn oraşe , devenind o mare problemă  ; reducerea programelor TV - pānă la ridicolul celor 2 ore de transmisiune  ; ş.a., ş.a.

Rezultatul acestor măsuri ? : radicalizarea nemulţumirii populare .  ]

[ Vezi la Bibliografie :  Memorii şi Jurnale  ]

¤Guvern  Constantin  Dăscălescu  ( -I -)  ( 21 mai.'82- 28 mart.'85  )

-George Homoştean - Interne  ; Gheorghe Chivulescu - Justiţie ;

Tudor Postelnicu - şeful Departamentului Securităţii Statului 

Maxim Bergheanu - Muncă ;

/ 5 iul.'82.Demolarea Bucureştiului :  "Centrul Civic " , "Casa Poporului " ....

 [ LD: Īn vederea construirii "Centrului Civic" , a "Casei Poporului " ,a bulevardului "Victoria Socialismului " , īncep marile demolări ale "micului Paris "  : străzi , monumente istorice , şcoli, magazine , pieţe ,mahalaua , case , biserici  , linii de tramvaie, colinele  de pe cheiul  Dāmboviţei , cad sub asaltul buldozerelor, la simpla  arătare cu degetul a "tovarăşului " , care vizitează zilnic şantierele, urmat de o cohortă de activişti, arhitecţi. ingineri, constructori ..

/ 14 iul.'82.< Programul de alimentaţie ştiinţifică a populaţiei  >

[LD: o altă mostră de ipocrizie şi  manipulare  grosolană  .Cu o pretinsă grijă pentru  sănătatea  populaţiei - susţinută  cu "argumente ştiinţifice medicale " , o drastică raţionalizare a alimentelor de bază (  trimise masiv la export ,  pentru "palata datoriei externe" ).         

¤ VICTIME

[ LD: din cele peste 2 milioane de victime, am extras [ de fiecare dată , cu strāngere de inimă pentru cei nepomeniţi] cazurile care  să īngăduie percepţia  corectă a substratului ideologic şi politic al genocidului  comunist, a mecanismelor terorii  , a metodelor experimentate , ş.a. ]

Dicţionarele lui Cicerone Ioniţoiu (format carte - editura "Maşina de scris " ; format electronic la www.procesulcomunismului.com ) ; Lucia Hossu -Longin ,Memorialul Durerii ;

 Documente , Memorialistică , Istoriografie ,Biografii , Procese, Cazuri , ( vezi la Bibliografie ) ;Documentare, Interviuri ,Dezbateri Radio ,TV ; Presă , s-au aşezat pe rafturile unei veritabile  BIBLIOTECI dedicate acestei monstruoase crime colective prin care a trecut poporul romān.Ca orice bibliotecă, ea va fi īmbogăţită pe măsură ce arhivele - īncă ferecate - se vor deschide.]

 A.

-Aftene ,Constantin ,I.

Moşier , n.1889.A fost condamnat şi a murit la īnchisoare , īn 1956.

-Agarici ,Gheorghe

Directorul serviciului comercial de la Uzinele Titan-Călan-Nădrag .A fost condamnat īn 1948 , īn unul din "loturile Pop-Bujoi "

-Agrieşan ,Axente

Moşier, n.1911, Agrieş ( Bistriţa-Năsăud ) .Arestat īn 1945, condamnat la 2 ani executaţi la īnchisorile din Dej şi Aiud .

-Aldea ,Ioan ,N

Moşier , n.1900 , Săcele (Braşov ).Arestat īn august 1949 ,condamnat la 20 ani de muncă silnică , a murit īn temniţă pe 1 sept.1961.

-Alexandrescu, Matei

Industriaş.Arestat īn martie 1947,īn acţiunea de pregătire a naţionalizării industriei

-Almăjan ,Gheorghe

Comerciant din Bucureşti .Īmpuşcat de ostaşi din Divizia "Tudor Vladimirescu " , īn timpul manifestaţiei din 8 nov.1945 , din Piaţa Palatului Regal.

-Ambrozie ,Anton

Viticultor renumit.Arestat, condamnat şi īnchis la Aiud.

-Anca,Alexandru

Agricultor , n.1921, Ludeşti ( Dāmboviţa ).Condamnat īn 1951, īncarcerat la Jilava şi Canal.

A murit pe 14 dec.1952,īn colonia " 5 Culme" .

 

-Andrei,Gheorghe

Comerciant din Constanţa , n. īn 1897. Arestat de Securitate īn 15 aug.1952, condamnat la 5 ani temniţă grea, pentru "activitate anticomunistă" .Īnchis la Ghencea şi Peninsulă .

-Antonescu, Petre I.

Fost moşier, n.pe 17 apr.1893 la Tecuci .După expirarea pedepsei, deportat īn Bărăgan, cu domiciliu obligatoriu , unde a murit īn 1962.

-Assan, Constantin ( Bebe )

Proprietarul fabricii de pāine din Şoseaua Ştefan cel Mare din Bucureşti .

Arestat după naţionalizare ( 1948 ) şi aruncat de la etajul V al Prefecturii Poliţiei Capitalei , īn timpul anchetei.

-Auschnit , Max

-Max Auschnitt -condamnat ( īn contumacie) la muncă silnică pe viaţă, degradare civică pe viaţă şi confiscarea averii ,pentru < crimă de īnaltă trădare, crimă de răzvrătire, complot īn scop de trădare, de surpare a ordinii constituţionale şi īn scop de răzvrătire >  .

-Popp Alexandru- 

 condamnat la muncă silnică pe viaţă , degradare civică pe viaţă şi confiscarea averii , pentru < crimă de īnaltă trădare, crimă de răzvrătire,complot īn scop de trădare, de surpare a ordinii constituţionale,uneltire contra ordinii sociale, crima de organizare şi participare la organizaţie de tip fascist, politice şi paramilitare, propagandă şi īntreprinderea de acţiuni īn favoarea organizaţiilor de tip fascist ,politice şi paramilitare.>

Tribunalul Militar-Bucureşti. Completul de judecată : prim-preşed, dr.Petrescu I.Alexandru col.Colceag Gh.,Sārbu Eremia, lct.col.Zănescu Ion, lct.col.magistrat Stănescu Simion ;

procurori : col.Stanciu Constantin şi lct. magistrat Eftimie Călin.(1 nov.'48 )

B.

-Bad, Tudor

Comerciant , n.īn 1906.Condamnat , a murit pe 8 mai 1948, la Aiud .

-Balş ,Alexandru,Gh. / Dan / Dina / Ionel /Maria /

Dir.al Societăţii Lupeni .Ing din Bucureşti , n.īn 1898 .Arestat īn 1948 (īmpreună cu mama, fratele ,soţia şi copilul ).Judecat īn procesul "lotului paramilitar " (Bujoi, Măcelariu, Pop) condamnat la muncă silnică pe viaţă, cu confiscarea averii , pentru <trădare>  şi intenţie de <răsturnare a regimului >  A ispăşit pedeapsa la Jilava, Aiud,Minele de plumb şi Piteşti.

A murit īn 1958,la 10 ani după īntemniţare ,la Piteşti .

-Banu,Constantin Gh.

Agricultor, n.īn 1909, propritar a 50 ha de pămānt īn com Alimpeşti ( Gorj ) .

Arestat īn noaptea de 3 martie 1949, īmpreună cu soţia ( Banu Aurelia ),fără să li se permită să-şi ia vreun lucru,deportaţi la Tg.Jiu cu domiciliu obligatoriu,pānă īn 6 iunie 1963.

-Băcilă , Nicolae

Agricultor din Bozovici ( Caraş-Severin ) Arestat īn 1949, chinuit de Securitatea din Timişoara , īnchis la Jilava şi Tārgşor, expropriat de avere .La "eliberare" , trimis cu domiciliu obligator la Nehoiu ( Buzău ) .

-Bălescu, Constantin Cristian / Bălescu Dimitrie /

Moşieri .Fraţi ,n. īn Bucureşti (primul, căsătorit cu Flavia ,sora lui Corneliu Coposu ). Īn 1949, au  fost arestaţi şi anchetaţi de Securitatea din Tārgovişte şi Piteşti .

-Bāzgan, Vasile

Director la Societatea Lupeni ,n.īn 1891.Arestat , anchetat la Prefectura Poliţiei Capitalei  , omorāt pe 6 dec.1947, prin aruncare pe fereastră .

-Blaj, Ion I.

Comerciant.Condamnat īn 1948 , īnchis la Aiud , unde a murit pe 15 dec.1950 .

-Blanc , Aristide.

Bancher evreu .Arestat şi condamnat īn 1949, pentru "īnaltă trădare " . Anchetat şi īnchis la MAI şi Jilava .

-Bobuţă ,Vasile

Chiabur. Hărţuit pentru īnscriere īn colectivă, īn 1960 a fost condamnat la 10 ani īnchisoare cu confiscarea averii ."Graţiat " īn 1964 .

-Bojin, Bojin C

Negustor din Turnu Severin. Arestat īn 1947, pentru deţinere de aur, condamnat la 3 ani īnchisoare,ispăşiţi īn lagărele de la Poarta Albă , Cernavodă şi Colonia-5 Culme

-Bolintineanu, Petre

Director la o fabrică de pāine. Arestat īn 1948, īnchis la Ocnele Mari , a lucrat sub teroare la ateliere.

-Bontilă ,Gheorghe

Inginer, prof.univ.īn Bucureşti , n.īn 1904 la Ploieşti .Īn conducerea grupului anticomunist "Pop-Bujoi " .A sprijinit grupul condus de Diamandi Ionescu , care acţiona pe Valea Iarei . Arestat īn 1948, condamnat la muncă silnică pe viaţă ( sentinţa din 1 .XI.1948 ) .A trecut prin īnchisorile din MAI, Jilava şi Aiud.

-Boroş , Radu / Tudor /

Avocaţi şi moşieri -fraţi cu Ilie ( locotenent condamnat īn procesul "Sumanelor Negre " ),arestaţi īn 1949, condamnaţi şi cu averea confiscată , luānd drumul puşcăriilor din Jilava, Aiud, Oradea, Minele de plumb din Cavnic.

-Braia ,Constantin

Negustor din Craiova ( tatăl cāntăreţei Mia Braia ) A fost arestat īn 1958 , pentru "discuţii duşmănoase la adresa guvernului comunist " ,īnchis la Uranus şi Jilava, fiind eliberat  īn 1960.

-Branchi,Vasile

Morar, n.īn 1894 la Trifeşti ( Neamţ ) .Arestat pe 15 aug.1952, a murit pe 20 mart.1953, īn lagărul de muncă forţată de la Bragadiru.

-Brandemburg ,Grigore

Comerciant din Constanţa, n.īn 1902.Arestat īn 1949, condamnat la 12 ani muncă silnică  ( sentinţa nr 97 / 10 .III.1950 ) de Tribunalul Militar -Constanţa , pentru legături cu mişcarea de rezistenţă din Babadag .

-Brătianu, [Dinu ] Constantin I.

N.1866, la Florica (Argeş ) ,al doilea fiu al lui Ionel I.C.Brătianu ,frate cu Ion şi Vintilă . Studii liceale la Bucureşti ( "Sf.Sava" )şi Paris ( "Saint Louis" );studii universitare la Şcoala Politehnică şi Şcoala Naţională de Mine , din Paris, devenind inginer ( 1891 ). Dir.al Societăţii Romāne ptr exploatarea petrolului ;administrator al Societăţii "Bistriţa" ( 1895 ), dir.al fabricii "Letea" din Bacău ( 1897-1907 );director al Creditului Funciar Rural ( din 1911 ).

Cu partidul dizolvat īn 1947, cu averea confiscată la naţionalizare , īn 1948 ,a fost arestat pe 5/6 mai 1950,īn "lotul demnitarilor" ,transportat īn dubă la Sighet ,torturat şi batjocorit,a murit pe 20 august 1950 .

 -Brătianu , Ion (Oni ),C

N.īn 1908, la Bucureşti (cel mai mare din cei trei fii ai lui Dinu Brătianu ).Inginer ( Şcoala Superioră de Mine din Saint Etičnne ), dir.al fabricii de hārtie din Letea (pānă la naţionalizare ( 11 iun.1948 ). Īntre 1951-1954, īnchis la Aiud, Oneşti, Peninsula şi Poarta Albă ;īntre1954-1959, i s-a fixat domiciliu obligatoriu īn Bărăgan, unde a lucrat ca muncitor la un GAS .

După 1960, a lucrat ca tehnician la Cacica şi Filipeştii de Pădure , fiind mereu supravegheat , hărţuit şi anchetat ( bătut, poate şi otrăvit ). A murit pe 1 sept.1987.

-Brătianu , Mihai Dan

N.īn 1908,īntr-o familie īnrudită cu cea Brătienilor de la Florica ,din care, sub dictatura comunistă au fost omorāţi 6 membri. Licenţiat al Facultăţii de Drept ,fost dir.comercial adj.la SAR-Telefoane .După '44, īmpreună cu George Manu a scris lucrarea "Īn spatele cortine de fier ", care , deşi nepublicată , a folosit delegaţiei romāne ca documentar la tratativele de pace de la Paris ( printre altele ,era demonstrat că Romānia plătise , pānă īn 1946, de 4 ori datoria de război impusă prin armistiţiu ).

Arestat īn noaptea de 31 martie 1948 ,chinuit īn anchete la Malmaison , condamnat la 15 ani muncă silnică ,īnchis la Jilava şi  Aiud .Īntre 1963-'64, i s-a stabilit domiciliu obligatoriu la Viişoara ( Bărăgan )."Eliberat" ,a părăsit ţara ,s-a stabilit la Zurich ,unde a murit pe 14 ian.1991.

-Brătianu, -Mihai Vasile

Proprietar.Tatăl lui Mihai Dan Brătianu. Expropriat şi trimis cu domiciliu obligatoriu īn Bărăgan, unde a murit pe 10 ianuarie 1954, fără a-şi mai vedea fiul.

-Bujoi, Ioan E. / Bujoi -soţia /

N.īn 1894, la Bucureşti .Licenţiat al Şcolii Naţionale de Mine ( Paris ) .Director general la Societatea "Lupeni" şi "Petroşani " ;vicepreşedinte al UGIR şi al Asociaţiilor industriilor metalurgice şi miniere ;prof .univ. la catedra Exploatări Miniere (Şcoala Politehnică -Bucureşti ).

Ministru "tehnician" la Industrie şi Comerţ ,īn guvernul de alegeri Gh.Tătărăscu ( nov-dec.1937 ); membru īn Consiliul Superior  Economic ( 1938 ) ; membru īn Consil de administraţie al Industriei Aeronautice Romāne (1938 ) ; ministru al Economiei Naţionale ,īn guvernele regimului carlist conduse de Armand Călinescu ( 7 mart-21 sept.'39 ), g-ral Gh.Argeşanu ( 21-28 sept.'39 )şi C.Argetoianu ( 28 sept.-23 nov.'39 ).

După 23 aug.'44, intră īn nucleul de conducere al Mişcării Naţionale de Rezistenţă anticomunistă ( din dec.'45 ).Implicat īn procesul " Sumanele Negre " ( 1946 ) , reuşeşte să se ascundă un timp .

Arestat īn martie 1948,īn "lotul Pop-Bujoiu " ,condamnat la muncă silnică pe viaţă ( dosar nr.4066 / 2 nov.'48 )de Tribunalul Militar Bucureşti (alături de Ioan Pop, George Manu ,Horia Măcellariu , Ioan Z.Gheorghe ş.a. ).Īntemniţat la Jilava, Aiud, Baia Sprie şi Văcăreşti .

Implicat īntr-un nou proces ,la 11 iulie 1949 ( "dosire de aur şi devize " ) , mai primeşte o condamnare de 25 ani īnchisoare .A murit la spitalul īnchisorii Văcăreşti ,pe 30 mai 1956.

C.

-Calafeteanu , Alexandru /Calafeteanu Mery -soră /

Moşier din Craiova - cu moşie la Breasta -Dolj.Arestat īn 1949 de Securitatea din Craiova, īn campania de confiscare a moşiilor. A murit īn 1950, la Gherla .

Mery ( sora )a fost arestată şi torturată , īnchisă la Mislea , unde a murit.

-Calman ,Ion

Directorul rafinăriei "Romāno-americana" .Arestat şi condamnat īn 1949.Īntemniţat la Jilava şi Aiud.

-Cavalioti ,Ion Gh / Nicolae G /

Fraţi moşieri din Galaţi .Ion ,arestat īn iunie '48 , pentru "propagandă anticomunistă " , a murit īn timpul anchetei ; Nicolae , arestat īn martie'49 , a murit īn domiciliu obligator.

-Călin ,Ion

Negustor, ex-primar PNŢ., n. īn Dor Mărunt ( Călăraş ).Arestat la 15 aug.1949, ţinut la Jilava 6 luni ( fără judecată ) .Rearestat la 15 aug.1952,condamnat la 2 ani muncă silnică , executaţi la Ghencea, Galeş şi Peninsula .

-Cămărăşescu ,Ion N./Cămărăşescu ,Nicolae N. /

N.īn 1882, īn Bucureşti , īntr-o familie de mari proprietari.Licenţiat īn Drept ( Paris ).Membru al P.Conservator ,ministru la Culte şi Instrucţie ( 1906-1907 ); iniţiator al constituirii P.C.-Democrat takist (febr.1908 ) ;Prefect de Durostor ( 1913-1918) şi Covurlui-Galaţi ( 1918-'19 ) .

Deputat de Durostor ( 1919-1933 ).

Din 1922, intră īn PNR apoi, după fuziunea cu PŢ, activează īn PNŢ.Preşedintele Uniunii Camerelor Agricole ( 1928-1930 ).Arestat īn noaptea de 4 / 5 mai 1950 , īn "lotul demnitarilor",transportat īn dube la Sighet ,unde a murit la 25 martie1953, fiind aruncat la groapa comună.

/Cămărăşescu , Nicolae N.

Moşier şi industriaş.N.īn 1990, la Bucureşti (frate cu I.Cămărăşescu ) .Arestat , condamnat , cu averea confiscată, īn 1949.A murit pe 7 apr.1960, īn domiciliu obligatoriu .

-Chira, Traian

Directorul Uzinei de vagoane -Arad, membru fondator al Asociaţiei de Prietenie Romāno-Americane .A fost pus sub urmărire de Securitate , din 1948 .Arestat īn 1949, pentru legături cu SUA.Rearestat la 22 febr.1952.Condamnat la 4 ani īnchisoare , de Tribunalul Militar -Cluj, fiind īnchis la Cluj, Jilava, Oradea, Canal, Balta Brăilei .Eliberat la 1 iunie 1955.

-Chrissoveloni ,Nicolae Jean

Bancher, n.īn 1909 la Paris.Licenţiat īn Drept ,la Oxford.Dir.g-ral al "Băncii Chrissoveloni ",dir.la "Luceafărul" ,membru īn direcţia "Băncii de Control" .

Arestat .Condamnat .A trecut prin penitenciarele Jilava , Aiud şi Piteşti.

După eliberare , a reuşit să plece īn Grecia.

-Cioloca ,Ion

[LD:Un "caz" construit pe o procedură juridică practicată īn "epoca Ceauşescu" , prin aşa numitul "recurs īn supraveghere sau extraordinar " declarat de procurorul general al Romāniei , după ce inculpatul fusese condamnat şi executase pedeapsa īn "epoca Dej".

Nu cunoaştem valoarea juridică a acestei "casări" şi "achitări " , nici dacă fostul"duşman" a  supravieţuit regimului penitenciar sau şi-a recăpătat averea confiscată, deoarece sentinţa Tribunalului Suprem nu o spune.]   

Croitor īn Iaşi, n.īn 1906 īn Huşi, jud.Vaslui.

Condamnat īn 1949 ,la 4 ani īnchisoare , pentru "uneltire contra ordinii sociale " .

Rearestat īn 1959,deoarece < s-a menţinut pe aceeaşi poziţie duşmănoasă, şi după ispăşirea pedepsei, şi, īn repetate rānduri , īn atelierul său de croitorie din Iaşi a făcut diferite afirmaţii duşmănoase[...]a elogiat acţiunile contrarevoluţionare din Ungaria [...] a adus calomnii la adresa URSS [...] a făcut comparaţii ostile īntre modul de viaţă din trecut şi cel de după eliberare > ; condamnat la 15 ani muncă silnică şi confiscarea averii ( Sentinţa nr. 462 / 12 august 1959 ) de Tribunalul Militar M.U.-Iaşi , pentru infracţiunea de "uneltire contra ordinii sociale".

Īn 1973, Tribunalul Suprem ,Secţia Penală ,Complexul Militar, cu Decizia nr.161 din 25 decembrie 1973, decidea  :<Admite recursul extraordinar declarat de Procororul General īmpotriva sentinţei nr.482 din 12 august 1959 a Tribunalului Militar-  Iaşi şi Decizia nr.2463 din 15 septembrie 1959 a Tribunalului Militar a regiunii a II-a Militară.Casează hotărīrile atacate .

Īn baza art.11 pct.2 lit.a şi art.10 lit d.c.pr.pen., achită pe inculpatul  Cioloacă Ion pentru infracţiunea de uneltire contra ordinii sociale prev.de art.209 pct.2 lit.a comb. cu art.209 pct.2 lit.b.din codul penal anterior. > [ Semnează : preşed.-g-ral mr. de Justiţie, Apostoliu Alexandru ; procuror- lct.col.Virca Vasile ;judecători-col.de justiţie Catană Alexandru şi Bramovici Ioan.]

-Crăciun ,Dumitru D.

Moşier.Avocat , membru PNL . N.īn 1885 , īn Năgheruşi -Seini (Maramureş ).Arestat la 2 martie 1949 , īn "lotul moşierilor" .Expropriat , condamnat cu domiciliu obligatoriu īn Bărăgan. A murit pe 12 dec.1956.

-Crăciun ,Ion C.

Moşier.N.īn 1885, īn Beba Veche ( Timiş ) .Arestat la 18 iunie 1951.Expropriat, cu domiciliu obligatoriu , a murit pe 3 iul.1956, īn timpul executării pedepsei.

-Cristea,Enache

Agricultor din Calnia -Satu Nou (Constanţa ).Condamnat la 8 ani īnchisoare şi confiscarea averii  de Tribunalul Militar -Bucureşti (sentinţa nr 2.214 /21 oct .1954  -preşed.lct.mj.de Justiţie, Ambru Dumitru ) , pentru "uneltire contra ordinii publice "

-Cristodulo ,

Inginer petrolist , fost dir.la Societatea Romāno-americană. Condamnat īn 1950, pentru relaţii cu străinii .Īncarcerat la Jilava,Aiud,Piteşti.Bolnav de glaucom,deşi a adresat un Memoriu lui Gheorghiu Dej, nu a fost operat."Eliberat" īn 1964 ( Decretul 411,de "graţiere" ),a ieşit grav bolnav şi orb .

D

-Dăncilă ,Ion  I. / Dumitru  I. -frate / Elena -mamă /

Negustori din Cāmpia Turzii ( Cluj ).Daţi afară din case īn 1945 (rechiziţionate de  sovietici ) ;arestaţi pe 14 mai 1948 ,cu averea confiscată , torturaţi la Securitatea din Sibiu ,judecaţi şi condamnaţi .Dumitru -la 14 ani muncă silnică , Ion -la 8 ani īnchisoare, "plimbaţi" prin īnchisorile exterminatoare:Aiud, Galaţi, Suceava, Sighet, Alba Iulia ,bălţile Dunării, Văcăreşti

Mama lor -Elena - dată afară din casă (rechiziţionată de autorităţile sovietice ,īn 1945 ). Administra , īn arendă, 400 ha (de la grofii unguri Boross ), avea stānă şi prăvălie.Arestată īn 1948 , a fost īnchisă la Tismana , unde a murit īn 1949.

-Delcescu Mihai / Eliza -mamă / 4 unchi / 1 mătuşă / 2 veri /

9 membri din aceeaşi familie .

/Eliza , n.īn 1897, īn Craiova (Dolj ).Proprietăreasă -deci cu avere .Arestată īn 1948, condamnată , averea confiscată, trecută prin Jilava , moartă la Mislea , din cauza tratamentului inuman , la 8 apr.1949.

/ Mihai , n.īn 1922, Craiova .Luptător pe front , apoi student la Drept.

Arestat īn 1949 (după moartea mamei ) de Securitatea din Craiova , torturat de Oancă , eliberat Rearestat īn 1957, condamnat la 6 ani īnchisoare de Tribunalul Militar -Craiova ( sentinţa nr.212 /1957 ) , pentru "uneltire contra ordinii sociale" .Īncarcerat la Craiova, Jilava şi Aiud. Eliberat pe 19 apr.1963, rămas fără avere .

/4 unchi o mătuşă , doi veri - probabil şi ei cu oarece avere -arestaţi, īnchişi, cu averea confiscată.

-Demirsa ,Raim V.

Industriaş , n.īn 1888 ,Tudor Vladimirescu-Cogealac (Constanţa ) Arestat la 2 martie1949, īntr-un lot de moşieri.Averea confiscată .A murit īn 1961, īn domiciliu obligatoriu .

-Derestei,Maria N.

Moşiereasă .N.īn 1886, la Sārbi ( Bihor ) .Arestată la 3 martie 1949.Averea confiscată, trimisă cu domiciliu obligator īn Bărăgan , unde a murit, īn 10 iul.1956 .

-Dervis Simion / Dochiţa-soţie  / Paraschiva-fiică  / Tudora -fiică /

Oameni īnstăriţi din Valea Nucarilor (Tulcea ).Īn noaptea de 2/3 martie 1949, "ridicaţi" pentru faptul că aveau o casă frumoasă, de gospodari .

-Diaconescu ,Ion M.

Comerciant din Domneşti ( Muscel ) .Arestat.Condamnat .A murit īn 1954, īn penitenciarul Focşani .

-Dinu, Eugenia

Moşiereasă (?) N.īn 1896 ,la Caracal (Olt ), domiciliată la Slatina .Arestată la 2 martie 1949, ca "exploatatoare" .,i s-a confiscat averea şi i s-a stabilit domiciliu obligatoriu . A murit īn timpul executării pedepsei .

-Dondoe ,Gheorghe /Marin -fiu /  soţia /Radu -fiu /

Directorul Băncii Romāne din Craiova (Dolj ).Arestat īn 1949, condamnat la 5 ani īnchisoare ,pentru legăturile cu mişcarea de rezistenţă condusă de g-ralul Carlaonţ .

/Marin -arestat īn oct.'48 ,condamnat la 2 ani īnchisoare, petrecuţi la Peninsula.

/Soţia , arestată , torturată la Securitatea din Craiova , să-şi denunţe soţul şi fiul .

/ Radu ,arestat cu mama, să-şi denunţe tatăl şi fratele

-Dragotă ,Ionel / Ioana -soţie /

Negustor din Turnu Severin ( Mehedinţi ) .A găzduit şi ajutat pe cetăţeanul francez Dullac, proprietarul fabricii de ulei din valea Arinilor ( Mehedinţi ) să fugă din ţară .

A fost condamnat la 9 ani īnchisoare , pentru "crimă de īnaltă trădare " , fiind īnchis la Gherla, Poarta Albă ,Peninsula şi Aiud ( unde şi-a pierdut vederea ).

/ Ioana (soţie )a primit 7 ani de īnchisoare , cu aceeaşi motivaţie.

-Drăghicescu, Ionel

Moşier din com.Puchenii Mari -Prahova.L-a ascuns īntr-o colibă de pe moşie pe Petrescu Marinaru (PNŢ ) , urmărit de Securitate .Prins de securitate şi torturat, Petrescu l-a denunţat. A fost condamnat la 18 ani īnchisoare , fiind eliberat īn 1964 ( Decretul 411 )

-Drăghici ,Constantin .

Negustor īn Braşov ( magazin de tehnice şi electrice ).Arestat īn mai 1948, torturat la Securitatea din Braşov, condamnat la "īnchisoare administrativă ", trimis īn lagărele de muncă forţată .

-Drescher ,Samoilă

Comerciant īn Bucureşti .N.īn iul.1899.Arestat la 30 iunie 1948 .Condamnat īn 1949.A murit la 1 august 1952,la penitenciarul Aiud.

-Dumitrescu, Dumitru

Fiul fostului proprietar al restaurantului "Cireşica" din Bucureşti .Arestat .Condamnat .

Īnchis la Jilava şi Poarta Albă .

-Dumitrescu ,Ioan,N.

Moşier.N.īn 1901 ,īn Colelia -Cocora ( Ialomiţa ).Arestat  la 2 martie 1949.Averea confiscată, el deportat cu domiciliu obligatoriu īn Bărăgan, unde a murit  la 4 oct.1961.

-Dumitrescu, Mircea

Comerciant,proprietarul unui magazin de lumānări pe str.Lizeanu .Arestat īn sept 1949 , sub pretextul că sprijină o organizaţie "subversivă ".

-Dumitriu ,Spiru

Fost proprietar al Fabricii de ciment din satul Saligny-Constanţa.

Cu fabrica naţionalizată, arestat ,condamnat , cu confiscarea averii şi īnchisoare .

"Eliberat" , a murit la puţin timp.

-Dumitriu ,Vasile

Fost director financiar la Uzinele Reşiţa.Arestat īn 1948, folosit ca martor al acuzării īn procesul lui Ion Pop ( īnvinuit de sabotarea economiei şi legături cu străinii ).După terminarea procesului Pop -Buşoiu,a fost şi el judecat şi condamnat ,īnchis la Jilava şi Aiud.

-Duţă,Gheorghe, F.

Morar īn Popeşti- Urecheşti , n.īn 1926 , īn Gura Galiţei (Vrancea ).

Arestat īn 4 oct. 1958, pentru infracţiuni "contra securităţii statului " ( speculă ).

A murit īn penitenciarul Galaţi, la 19 iunie 1960.

-Duţu, Manea

Cārciumar  īn com.Tārguşor ( Constanţa ) , n. īn 1901 , Īn Rm.de Jos (Constanţa ), implicat īn rezistenţa anticomunistă din Dobrogea. Arestat la 13 iul.1949, judecat īn "lotul Topan " ,condamnat la 25 ani temniţă grea + 10 ani īnchisoare corecţională + confiscarea averii + amendă ş.a.de Tribunalul Militar -Constanţa ( sentinţa nr.557/21 oct.1949, preşed. col.magistrat C.Pavelescu ).Īmpuşcat pe 10 mart.1950, īn "trenul morţii" , care transporta deţinuţii īntre Aiud şi Timişoara.

E.

-Encioiu ,Mitrică

Proprietarul unei fabrici de īncălţăminte. Fost primar PNŢ, īn Calafat -Dolj.

Arestat de trei ori :īn 1945-la Caracal ;īn 1947 -īn timpul procesului Maniu-Mihalache ;

īn 1948.A fost īnchis la Craiova, Caransebeş şi Chirnogi .

 

F.

-Filipescu , Ene -GheorgheT .

Proprietar de magazin de īncălţăminte*, pe Calea Victoriei .N.īn 1884 , la Olteniţa ( Călăraş ).

Membru al PSocialist din 1903 , apoi al PSDR, īn interbelic.

Īn perioada aşa -zisei "dictaturi regale (1938-1940 ),alături de Titel -Petrescu ,Flueraş, Gherman ,şi alţi cāţiva socialişti (sprijinindu-i pe Ralea,Gusti ,Vianu şi alţi intelectuali de "stānga" ) ,a devenit un lider activ al organizării muncitorilor īn bresle ,īn cadrul regimului Frontului Renaşterii Naţionale,ajungānd deputat din partea breslei micilor industriaşi şi a meseriaşilor ,īn parlamentul FRN.(Discurs parlamentar la Mesaj, īn M.O. nr. 6 . D.A.D .şed. din  24 iun.'39 )

    După 23 august 1944,  a urmat "linia C.Titel-Petrescu " ( alături de Grigorovici,Gherman Flueraş ) ,făcānd parte din structurile de conducere şi suportānd  hărţuielile care au marcat īnghiţirea PSD de către PCR , pānă la unificarea PMR ( 1948 )şi represiunile ce au urmat pentru "nesupuşi" .Īn 1949, i s-a naţionalizat magazinul.La 13 iunie 1949, a fost arestat .

Anchetat timp de doi ani şi jumătate. Īn 1952 a fost judecat şi condamnat :  15 ani temniţă grea  (pentru "crimă de īnaltă trădare" ) ;7 ani īnchisoare corecţională (pentru "uneltire contra ordinii sociale" )şi īncă 10 ani temniţă grea (pentru "complot cu scop de trădare şi surpare a ordinii constituţionale şi răzvrătire " .

Recursul fiindu-i respins (Decizia nr.1844 din 13 martie 1952 ),a rămas īncarcerat.

Peste doar cāteva luni, ca urmare a tratamentului la care a fost supus, a murit īn penitenciarul Tārgu Ocna,pe 21 august 1952.

-Fischer ,Ionas

Din Vatra Dornei -Suceava .Director general al Trustului Sovrom -lemn .

Arestat .Condamnat de Tribunalul Militar -Iaşi .

A fost deţinut la penitenciarele din Suceava şi Gherla.

-Flondor, Baron

Din Bucovina.Arestat .Condamnat la īnchisoare administrativă .

Īn perioada 1952-'54 , muncea pe şantierul de exterminare de la Bicaz.

-Florescu , Gheorghe

[LD: poate aflăm din arhive cānd a fost arestat ; cāte ha de pămānt a avut ; cine a intrat īn casa şi averea sa .Dacă a fost condamnat sau a stat īnchis pur şi simplu ]

Moşier, n.īn 1899 , īn oraşul Craiova-Dolj.Arestat .A murit la 14 martie 1959, īn timpul detenţiei .

-Florescu ,Maria Gr.(Zăvoianu )

N .īn 1946 īn sat Severineşti , com.Căzăneşti -Mehedinţi.

Īntre 18 iunie 1951- 1 martie 1956 , cu domiciliu obligatoriu īn Bărăgan ( la Dropia ) ,cu membrii familiei .

-Florescu ,Maria I.

Moşiereasă .N.īn 1920 , īn sat Sārbeşti ,com.Alpineşti -Gorj.

Domiciliu obligatoriu la Tg.Jiu , īntre 2 mart'49-12 oct.'56 .

-Florescu ,Marin

Proprietar din jud Dolj.Arestat la Craiova , īn 1949.

-Frigator , Mircea

Fruntaş PNL.N.īn 1888 , la Galaţi .Fost preşed.al Camerei de Comerţ .

Deputat , apoi senator al PNL īn legislaturile interbelice.

Arestat la 15 apr.1952, trimis īntr-un lagăr de muncă forţată , apoi cu domiciliu obligator la Miercurea Ciuc, pānă īn 1954. Īn timpul detenţiei, familia a fost dată afară din casă .

- Fulastar ,Rozalia

Arestată īn "lotul moşierilor" , cu averea confiscată , dusă cu domiciliu obligatoriu la Deva , īntre 2 martie 1949-29 august 1964.

G.

-Galaczi ,Andrei P.

Moşier din Lunca de Jos-Harghita , n.īn 1900 .Arestat ,cu averea confiscată , a murit īn timpul detenţiei, la 1 apr.1963.

-Găină , Ion / Elena-soţie /

Moşier din Alimpeşti-Dolj.Arestat īn toiul nopţii ( īmpreună cu soţia ) , la 3 martie 1949 ,īn baza Decretului nr.83 . Duşi cu domiciliu obligatoriu la Tg. Jiu .

-Gălălaie ,Anghel / Constantin -fiu /

Notar, om īnstărit, din com.Drăgăneşti -Giurgiu .Dat afară din servici la 1 oct.1945.

Arestat de mai multe ori, obligat să cedeze 45 ha teren agricol.

Fiul său, Constantin - medic īn Constanţa - a fost arestat de mai multe ori , deţinut la Poarta Albă ( la secţia "specială " , unde s-a īmbolnăvit grav ) şi la Jilava. Īn urma protestelor din străinătate şi a demersurilor făcute de rude, a fost lăsat să plece īn Germania .

-Geangu, Constantin A.

[LD: din materialele consultate , se pare că această arestare este printre ultimele arestări din timpul regimului ceauşist .]

Inginer īn Bucureşti , n.īn 1950, īn com.Traian ( Bacău ).Arestat la 13 nov.1989 , pentru manifestări ostile regimului comunist. Eliberat īn timpul evenimentelor din 21 dec.1989 , de la sediul Securităţii din Şoseua Alexandriei .

 

-Gheorghe , Lazăr C.

Moşier  din Măxineni -Brăila, n.īn 1889.I s-a impus domiciliu obligatoriu īn Rāmnicu Sărat ( Buzău ) pe 3 martie 1949.A murit īn timpul executării pedepsei , la 5 apr.1960.

- Amiral Gheorghiu Alxeandru

Ministru Īnzestrării Armatei , īn guv.g-ral  Sănătescu ( 1 sept.-4 nov.'44 )., apoi consilier īn Consiliul de Administraţie al Īntreprinderilor Malaxa.

Arestat .Judecat īn unul din loturile mişcării de rezistenţă "Pop-Bujoi " .

Condamnat la īnchisoare , īn 1948 .

-Gheorghiu, Mihai

Morar īn com.Bogaţi -Dāmboviţa.Arestat şi condamnat īn 1950.Īnchis la Jilava şi īn lagărul de la Poarta Albă .

-Gheorghiu, Nicolae

Industriaş , n.īn 1902 la Bucureşti .Arestat  īn 1948, condamnat la īnchisoare, īnchis la Jilava şi Aiud .

-Ghica -Comăneşti ,Dimitrie / Valentina -soţie /

Ginerele şi fiica Marthei Bibescu .9 ani domiciliu obligatoriu la Curtea de Argeş( 1947-'56 )

"Eliberaţi" la 2 august 1956 - adică cu toată averea confiscată -  au reuşit să plece īn străinătate, stabilindu-se īn Franţa.

-Ghica ,Vladimir L.

[LD: printre puţinele cazuri īn care , prin grija familiei , īn 1995, s-a declarat recurs īn anulare şi s-a hotărāt casarea , achitarea şi īnlăturarea pedepsei complementare ( Cf. C.Ioniţoiu, op.cit )

Probabil, pentru a servi la recuperarea averii pierdute. ]

N.īn 1909 , la Bucureşti .Din 3 martie 1949,domiciliu obligatoriu la Piatra Neamţ.

Arestat cu un grup de 10 persoane de Securitatea Bacău , torturat īn anchete , judecat pentru "discuţii duşmănoase şi ascultarea de posturi de radio străine " , condamnat la 25 ani muncă silnică ( sentinţa nr.328 / 28 mai 1959 ) ,de Tribunalul Militar -Iaşi , pentru "uneltire contra ordinii sociale" .

-Ghilezan ,Ioan / Ghilezan ,Mihai /Ghilezan , Păun /

Gospodari ( "chiaburi" ) din jud.Timiş ( satul Babda -com Cenei şi Gătaia), strămutaţi pe 18 iunie 1951,cu familiile, cu domiciliu obligatoriu īn satul Valea Viilor ( Ialomiţa ).

-Giurgea -Negrileşti ,George

Moşier.Arestat īn 1959 ;anchetat la Securitatea din Bucureşti ( Uranus ),īn legătură cu  "discuţiile duşmănoase" purtate cu Păstorel Teodoreanu ;condamnat .

-Goga,

Proprietarul firmei "Miertoiu şi Goga" , vestit negustor de mobilă  din Craiova. Arestat, condamnat de Tribunalul Militar-Craiova, cu averea confiscată, īnchis la Jilava şi Aiud.

-Gologan, Stoica S.

Moşier , n.īn 1896, din  Braşov.Averea confiscată, domiciliu obligator īn Rāmnicu -Sărat ( Buzău )A murit īn timpul executării pedepsei, la 17 ian.1961.

-Grif ,Ion

Moşier  n.īn 1912, la Zlatna ( Alba ).Arestat la 2 martie 1949. Domiciliu obligatoriu la Blaj. "Eliberat" după 14 ani ( 8 martie 1963 ).

-Grosu,

Negustor de cereale din  Brăila.Arestat īn 1949.Īnchis īn beciurile Securităţii din Bucureşti şi la Jilava.

-Gru"per ,Conrad

Negustor de cereale din Brăila .Arestat īn 949 .Anchetat la Securitatea -Rahova.Īnchis la Jilava.

H.

-Hainăroşie ,Nicolae

Viticultor din Vrancea.Arestat īn 1950.Īnchis la penitenciarul Ocnele Mari şi lagărul de muncă forţată de la Capu Midia.

-Hauser, Niki

Baron de origine austriacă, dir.filialei din Transilvania a unei firme elveţiene de maşini de calcul.Arestat ; judecat īntr-un "lot romāno-american" ;condamnat ;prin 1954, era la Jilava.

-Henegariu ,Alexe

Proprietarul unor ateliere fotografice şi al unei fabrici metalurgice.N.īn 1880, īn Lancrăm-Alba.Absolvent al Academiei de Arte din Viena.

[ Īn 1920,fusese numit consulul Romāniei la Sankt Petersburg, dar a fost arestat şi expulzat] . Arestat īn 1946 internat īn lagărul de la Caracal. Eliberat după 10 luni, fără proces.

-Hening ,Ion

Comerciant īn Deva. Arestat īn 1958 , de Securitatea din Deva.Condamnat la īnchisoare ca membru al unei organizaţii inventate de un bolnav psihic ( "Garda Albă ") , īn care au fost inculpate peste 100 de persoane, judecate şi condamnate la ani grei de puşcărie ( 4 condamnări la moarte! ).Ulterior,  şi  "denunţătorul" a fost executat .

-Herdan ,Max / Sever -frate / Ion -fiu /

Proprietarul renumitei fabrici de pāine īn Bucureşti ( confiscată la naţionalizare )

Arestat imediat , la 11 iunie 1948 .Fratele său, Sever,a fost arestat şi condamnat odată cu fratele său .Fiul său, Ion, a fost arestat pentru "origine socială nesănătoasă " , fiind persecutat după eliberare (a trăit din traduceri din şi īn franceză şi engleză ) .

-Hurezeanu ,Ion

Proprietarul unui atelier de pălării ,īn Bucureşti.Arestat īn 1958 ;anchetat la sediul Securităţii din Uranus ;condamnat la īnchisoare de Tribunalul Militar Bucureşti ( sentinţa nr.1053/21 oct.1958 ) pentru "discuţii duşmănoase la adresa regimului " .

I.

-Iliescu, Eugen Gh.

Moşier din jud.Prahova .Arestat la 12 nov.1948 ; īnchis la Ploeşti, Jilava şi Gherla ;

mort la 25 mai 1953,īn experimentul de "reeducare" , la Gherla.

-Ioja , Florian

[LD: Īn acest fel au lovit comuniştii īn sectorul atelierelor  mici -cizmari, croitori, ceasornicari, fotografi ş.a. -  pentru că , o dată cu arestarea meşterului ,atelierul era īnchis şi confiscat. ]

Cizmar īn Arad , n.īn 1910.Arestat īn 1949, condamnat la 3 ani īnchisoare de Tribunalul Militar-Timişoara, pentru "uneltire contra ordinii sociale" .

Īnchis la Timişoara , Arad , Aiud, Gherla  şi lagărul Poarta Albă.

-Ionel , Constantin I.

[LD: unul din miile de exemple prin care regimul comunist a lichidat economic , juridic şi fizic  "chiaburimea" .

Ţăran din Ilva Mare-Bistriţa Năsăud.Arestat şi condamnat īn 1950 ,pentru că nu-şi putea plăti impozitele după ce i se confiscase toată averea ( moară, 26 ha pămānt, animale , atelaje ).

-Ionescu, Cotroceni

Proprietarul unui mare magazin alimentar de pe Calea Victoriei -Bucureşti.

Membru PNŢ ( preşed. de circumscripţie )Arestat la manifestaţia din 8 nov.1945.Eliberat. Rearestat īn 1949, după naţionalizare .

-Iordache, Mătăsaru, N.

Comerciant īn Tārgovişte-Dāmboviţa, n.īn 1888 .Arestat īn 1952.A murit pe 6 oct.1963, īn lagărul de muncă forţată de la Poarta Albă .

-Iordache ,Ştefan

Proprietar de pămānt īn Teiul din Vale,Topoloveni -Argeş, cunoscut ca binefăcător al comunei, tatăl scriitorului Vladimir Streinu .Arestat īn martie 1949 , la 80 de ani , ca să mărturisească unde a ascuns o presupusă comoară. Casa confiscată ( a devenit sediul CAP). Bătut cu cruzime ( i-au scos dinţii de aur din gură cu patentul ), a decedat la scurt timp  după "eliberare" .

-Iov, Nicolae

Croitor din Turda -Cluj .Arestat la 15 iunie 1948 ; condamnat la 10 ani īnchisoare şi confiscarea averii ( sentinţa nr.525 / 3 martie 1949 ) de Tribunalul Militar -Cluj, pentru "uneltire contra ordinii sociale" .A murit la 30 oct.1949 , īn temniţa Aiudului .

-Iroftei ,Nicolae M .

Moşier ,membru PNL, din Caracal-Olt, n.īn 1890.

Arestat , a murit īn timpul detenţiei , la 23 apr.1958 .

J.

-Jitea ,Gheorghe V./Constanţa Maria-soţie /

Moşier cu averea confiscată ,īn com.Prigor -Caraş Severin.Ridicaţi de Securitate la 2 martie 1949, cu domiciliu obligatoriu īn oraşul Tārgu Jiu ."Eliberaţi" pe 15 august 1963.

-Juvara, Ion /Adriana Silvia [Cossovici ] -soţie /

Medic chirurg, n.īn Bucureşti, īn 1913. Arestat īn 1959 , īmpreună cu soţia,acuzat de nedeclararea monezilor  de aur  primite de la socri ( industriaşul Cassasovici din Brăneşti-Dāmboviţa ) .Condamnat la 15 ani īnchisoare corecţională şi confiscarea averii  ( 13 mai 1959 ) ;īnchis la Văcăreşti ;eliberat după 40 zile de la confiscarea averii.

K.

-Kesaru ,Vasile

Administrator la o proprietate  forestieră [ de unde ? ] , n.īn 1888 .

Arestat pe 29 sept.1952.A murit īn timpul detenţiei, la 11 febr.1954.

-Kirileac ,Charlie

Născut īn Bucovina, emigrat īn SUA īnainte de primul război mondial, s-a īntors īn ţară īn 1930 cu o avere considerabilă. După 1947, a īncercat să se reīntoarcă īn SUA.

A fost arestat şi condamnat pentru "trecere frauduloasă de frontieră " .

L

-Lambrino ,

Descendent al familiei de boieri Lambrino  ( fratele lui Zizi Lambrino - soţia morganatică a ex-prinţului Carol II ,īn 1917  ), n.īn Iaşi .Arestat īn 1956 ; condamnat şi cu averea confiscată ; detenţia īn lagărele din bălţile Dunării.

-Lăzăroiu ,Ion

Director al Băncii Ardeleana din Orăştie , inspector al sucursalei BNR-Deva.Nīn 1901, īn com.Beriu -Hunedoara. Arestat la 3 martie 1959, pentru că a refuzat să semneze o declaraţie mincinoasă despre protopopul de Orăştie.Condamnat la 8 ani īnchisoare , pe baza unui dosar cu probe şi mărturii mincinoase , pentru "uneltire contra ordinii sociale" . Īnchis la Jilava şi Aiud , unde a murit pe 15 ian.1962.

-Lichiardopol ,Gherasim N.

Comerciant din Galaţi, n.īn 1905, īn Tulcea.Arestat pe 20 nov.1958 , pentru "agitaţie anticomunistă " .Condamnat la 10 ani īnchisoare de Tribunalul Militar-Constanţa ( īn deplasare la Galaţi ) .A murit īn 1961,īn  timpul detenţiei,  la Gherla.

-Lichiardopol ,Grigore

Comerciant din Bucureşti. Arestat şi condamnat la īnchisoare īn 1950 ; īncarcerat la Jilava, Gherla şi Baia Sprie.

-Ligner, Grigore

Director  la Serviciul relaţii externe pe probleme petroliere ) la Rafinăria Ploeşti.

Arestat īn 1949 ;judecat cu "lotul petroliştilor" ; condamnat  Detenţia la penitenciarele Jilava, Aiud şi minele de plumb din Baia Sprie.

-Liţu , Dumitru

[LD: documentul ( cf. Lupu, Nicoară, Onişoru, Sentinţe comentate )  este un extras dintr-un Răspuns dat de arhiva Tribunalului  Militar-Iaşi, la o cerere ( nr. 1204 din 12 mai 1976 ) a petentului Liţu Dumitru ( sau familia ) .Īn el apare un tribunal despre care nu luasem la cunoştinţă :Tribunalul Militar pentru Unităţile MAI .Ce  atribuţii şi ce speţe erau īncredinţate acestui tribunal ? Angajaţi ? soldaţi īn stagiu militar ? ]

Fiu de moşier expropriat, n.īn 1937, īn Breaza (raion Cāmpulung, reg.Suceava )

Condamnat la 18 ani muncă silnică (Sentinţa nr. 647 / 1954 ) deTribunalul MilitarTeritorial-Iaşi ,pentru " crima de uneltire contra ordinii sociale " ( art.209 C.P. )

<Īn fapt: Liţu Dumitru ...nu poate privi cu ochi buni transformările social-politice din ţara noastră şi astfel īn luna iunie 1952, se īncadrează īn organizaţia contrarevoluţionară "grupul tinerilor partizani" , al cărui şef era acuzatul Rotărescu Ioan ...a fost ales īntr-o şedinţă ajutor şef ...

a depus jurămāntul de credinţă ...a cotizat cu bani ...Īn scopul procurării de armament ..a participat la o serie de furturi ... a luat parte la toaate exerciţiile de tragere ... >

Sentinţa a rămas definitivă prin Decizia nr.2526 /20 dec.'54  a Tribunalului Militar pentru Unităţile MAI , care i-au respins recursul. A fost graţiat cu Decretul 310 / 16. 06.1964.

-Luben ,Dumitru M.

Proprietar de moară,brutărie, darac ,casă şi acareturi , din Bumbeşti Jiu (Gorj ) , n.īn 1904.

Ridicat īn 1948 de Miliţia din Tg.Jiu ;3 luni reţinut şi bătut pentru că "s-a opus regimului ".

Rearestat la 24 iul.'50 de Securitatea din Constanţa ;trimis la muncă silnică īn lagărul Cernavodă. Eliberat la 25 aug.'51 . Īn timpul arestării, soţia şi copilul au fost  alungaţi din casă, iar averea confiscată.

-Luca,Petre

Proprietar al unui mic atelier de cazangerie ,īn Bucureşti .

Pe 11 iunie '48 ,a fost "naţionalizat" ,i s-a confiscat averea şi a fost arestat puţin.

Rearestat īn 1949 ; īnchis īn penitenciarele Bucureşti- Piteşti- Slatina-  Craiova -Jilava ;

Implicat īntr-un  proces īn 1950 ( care s-a īntrerupt )a continuat să fie īnchis la Poarta Albă, Peninsula şi Coasta Galeş.Eliberat după 5 ani, fără condamnare.

-Lungu, Vasile

Comerciant īn Cluj, n.īn 1889, īn Valea Drăganului ( Cluj ) .Arestat pe 2 martie 1950 ; condamnat la īnchisoare administrativă cu confiscarea averii ; trimis la muncă forţată la Canal .Eliberat īn 1951.

-Lupescu, Grigore

Director la Banca de Credit -Bucureşti ( ? ), n.īn 1898, la Tg-Jiu ( Gorj ) .După naţionalizarea din 11 iunie 1948, nu şi-a mai putut găsi un loc de muncă.  Arestat īn august 1952 ;pedepsit la muncă forţată īn lagărele Chilia Veche şi Periprava ; grav bolnav, a fost transferat la Jilava, unde a murit pe 4 mai 1953 ( aruncat la groapa comună ) .

M.

-Macovei ,Ion

Negustor īn oraşul Braşov.Arestat la 15 mai 1948; torturat īn anchete la Securitatea din Braşov şi Codlea ;judecat cu "lotul Radu Şuţu" ;condamnat la īnchisoare de Tribunalul Militar -Braşov.Detenţia la Codlea şi Gherla.

-Macovei, Octavian 

Proporietarul unei mine din Munţii Apuseni.Arestat de Securitate īn 1958 ; omorāt īn timpul anchetei .

-Macrea ,Ion

Patronul unei mici īntreprinderi ( atelier ) īn Braşov .Condamnat la 7 ani īnchisoare, pe 2 iulie 1957, de Tribunalul Militar -Cluj (preşed.Dragoş Munteanu ), īn deplasare la Braşov , pentru "acţiuni duşmănoase contra regimului" .Atelierul confiscat ."Corpul delict " ?- un pistol ruginit pus de cineva sub streşina casei sale. 

-Magherescu, Alexandru A.

Comerciant, n.īn 1911, īn Drăgoeni-Gorj.Membru PNL.Arestat īn ian.1948 ;īnchis la penitenciarele Tārgu Jiu , Craiova şi Gherla ; cu averea confiscată ;"eliberat" īn 1949.

-Maican, Nicolae

Cārciumar īn oraşul Tārgovişte., n.īn 1890, membru īn Delegaţia Permanentă a PNŢ. Īn 1946, cānd sediul partidului a fost distrus, el a fost bătut zdravăn ( de oamenii lui Dorobanţu ) .Arestat īn 1947 ;condamnat ;īnchis la Piteşti, Braşov, Bicaz şi Oneşti.Eliberat īn 1961.

-Maimaloru ,Ion D.

Moşier , n.īn 1895, domiciliat īn Bucureşti. Expropriat pe 3 martie 1945.Arestat ; condamnat la īnchisoare pentru "propagandă contra regimului " .După expirarea pedepsei, dus cu domiciliu obligatoriu īn Bărăgan , unde a murit īn 1960.

-Manafu, Iancu

Negustor din com.Melineşti-Dolj.Arestat la 15 aug.1952 ;condamnat la 2 ani īnchisoare administrativă ; A murit īn timpul detenţiei .

-Manolache, Ion

Podgorean īn com.Străoane -Vrancea.Arestat īn aug.1950, ca participant la revolta ţărănească. Omorāt prin tortură ,īn timpul anchetei , la Securitatea din Galaţi .

-Manolescu, Toma C.

Croitor īn Bucureşti, n.īn 18994, īn satul Gura Ialomiţei, com.Mihail Kogălniceanu -Ialomiţa. Arestat la 28 oct.1952 , pentru "instigare publică " ; condamnat la 6 ani īnchisoare . A murit la 3 nov.1954, īn timpul detenţiei .

-Manolescu, Haralambie

Podgorean din Odobeşti-Vrancea, n.īn 1893.

Arestat pe 15 aug.1952 ; a murit pe 20 febr.1953, īn lagărul sinistru de la Capu Midia.

-Manolescu , Ion M.

Comerciant īn Roşiorii de Vede -Teleorman, n.īn 1892, īn satul Slăveşti , com.Tătărăştii de Jos-Telorman .Arestat pe 15 aug.1952 ;mort pe 11 dec.'52, īn lagărul de muncă forţată Peninsula.

-Marinescu ,Constantin (nea'Costică de la Cotitură )

Proprietarul unui restaurant īn Piaţa Vasile Lascăr. Membru PNŢ ( preşed.circ. )

Arestat pe 20 iul.1947 , pe durata procesului Maniu-Mihalache.Eliberat.

Rearestat pe 15 aug.1959, reţinut 6 luni la Jilava.

-Marinescu, Vasile

Proprietarul unui restaurant īn Bucureşti .Arestat , judecat şi condamnat īn 1951, īn unul din procesele īnscenate pentru compromiterea reprezentantului Vaticanului la Bucureşti . Detenţia īn penitenciarele MAI, Jilava şi Gherla.

-Mavrocordat , Nicolae

Proprietarul abatorului Burdujeni -Suceava (descendent al primului domnitor fanariot ,Nicolae Mavrocordat, ctitorul mănăstirii Văcăreşti ) .Arestat ; condamnat la īnchisoare şi confiscarea averii ; detenţia la Jilava şi Aiud.

-Mavrodin ,Ilie C.

Moşier ,n.īn 1893. Moşia expropriată īn 1945 ; arestat ,cu domiciliu obligatoriu din martie 1949 [la Piatra Neamţ sau Cāmpulung -Muscel ? ] .A murit īn 1958, īn această deportare.

-Mavrodineanu ,Dinu A./ cu soţia /

Moşier , n.īn 1912 īn Bucureşti. Moşia expropiată īn 1945 ;Arestat īmpreună cu soţia ; condamnaţi ,cu averea confiscată .El a murit pe 2 sept.1955 ; ea şi-a executat condamnarea la Jilava şi Miercurea Ciuc.

-Mavrodineanu ,Victor

Moşier ,fost ofiţer.Expropiat īn 1945 , dus cu domiciliu obligatoriu īn Cāmpulung Muscel (1949-1958 ), unde se afla cu domiciliu obligatoriu şi Constantin Noica .

Arestat şi anchetat  īn 1958, cu "lotul Constantin Noica " ( peste 300 persoane implicate ), format din intelectuali din Muntenia ,lărgit cu moşierii moldoveni aflaţi cu domiciliu obligatoriu (Dinu Sighireanu, Ion Lambrino ş.a. ).Condamnat .

- Mazilu ,Dumitru, P / soţia / fiul /

[LD:1 mai 2009.Astăzi mă sună fiul acestui om ( pe care l-am cunoscut la simpozioanele PNŢ din anii'90 ) să-mi semnaleze un art. despre tatăl său , care a apărut īn rev. Justiţiei .

Are 78 ani ( deci născut prin 1930 ) ,are şi el pe suflet povestea familiei sale, a tatălui său,a mamei, a īnchisorilor lor, a proprietăţilor pe care luptă  cu justiţia romānă să şi le recupereze .

Din cauza dosarului, nu a putut studia, fiind muncitor la uzinele " 23 august " .

Este o "enciclopedie "  ( aşa precum sunt mulţi din cei ce au trecut prin iadul comunist şi purgatoriul postdecembrist )  de īntāmplări, oameni , situaţii, culise , frustrări, ranchiune, interpretate prin filtrul personal.Nume şi īntāmplări din trecutul īndepărtat şi apropriat se perindă īn evocările lui - tatăl , mama, mătuşi şi unchi ; moşiile ,proprietăţile, acţiunile la sonde şi rafinării de petrol ; Alexandru Marcu ( ultim manuscris ), Pamfil Şeicaru ,Adrian Brudariu ;

 Eftenie Pop , Alec şi  Domniţa Ştefănescu, Banu Rădulescu  (odiseea articolelor sale) ; Dinu Patriciu ( "recuperatorul petrolului ) , ş.a.ş.a]

 N.1885, Broşteni -Vrancea .Deputat conservator -junimist ( 1918 , īnainte de război ); decorat cu Coroana Romāniei pentru fapte de arme īn primul război mondial.

Īn 1918,īn Parlamentul refugiat la Iaşi ,deputat junimist-conservator al ţărănimii ,īn Colegiul 3 Profesor la şcoli militare şi la liceul "Spiru Haret" din Bucureşti ( 1919-1923 ), avāndu-l printre elevi pe Mircea Eliade.

Membru al P.Ţ condus de Mihalache ( 1919-1926 ), secretar al dr.Lupu ( pe care l-a urmat īn disidenţă (1926-'33 ) fiind ales şi deputat ; revenit  la PNŢ (1934 ).

Contestatar al regimului Antonescu ,retras la o fermă din Periş ( 1941-'44 ).

Arestat la 2 martie 1949 ( la 64 de ani ) cu domiciliu obligatoriu īn  Focşani.

Rearestat īn martie 1952.Detenţia īn lagărele de muncă forţată de la Coasta Galeş şi Peninsula.Eliberat īn iulie 1954.

-Mătăsaru, Constantin D.

Inginer , absolvent al Instit.Politehnic din Freiburg, director general la societatea petroliferă "Steaua Romānă " . N.īn 1880, la Ruginoasa -Iaşi.Arestat după naţionalizare, la 31 oct.1948; judecat īn "lotul petroliştilor" ; condamnat la muncă silnică pe viaţă .

Īnchis la Jilava şi Aiud, a murit īn detenţie, la 20 martie 1953.

-Metea, Gavrilă S./Victor V.-nepot de frate  / Victor S.-frate  /

[LD: Trei bărbaţi din aceeaşi familie,din com Ileni-Braşov, distrusă fizic,cu averea confiscată.

Dacă īn familie au mai fost şi alţi membri (soţiile ) ...Dumnezeu cu mila ! ]

/Gavrilă - moşier ,n.īn 1887.Arestat ,bătrān şi bolnav, i s-a fixat domiciliu obligatoriu din 3 mart.'49.A murit īn deportare, pe 10 mai 1960.

/Victor V.(nepot ) - student , partizan īn "grupul Ion Gavrilă" ;arestat la 15 aug.1955 ( căzut īn capcana Securităţii ) ;torturat īn anchetă ; condamnat la moarte īn iul.1957; executat la penitenciarul Jilava ,pe 21 apr.1958. 

/Victor S.( frate, tatăl partizanului-student ) - ţăran, arestat īn 1956 ; torturat īn anchetă ; a murit īn penitenciarul Botoşani, īn 1962.

- Mihăilă  , Cornel / Mihăilă ,Nicolae /

Fraţi din Orăştie, n.īn  com.Vinerea -Alba.

/Cornel-n.īn 1903, licenţiat al Acad.Comerciale din Manheim , dir.băncii "Ardeleana" din Orăştie.Membru PNŢ.Arestat şi anchetat  īn aug.1947( īn timpul procesului Maniu -Mihalache ) ;

Rearestat pe 15 aug.1952 ; fără judecată şi condamnare, īnchis la Aiud, Jilava şi lagărele de muncă forţată de la Bicaz şi Oneşti . eliberat īn mai 1954 .

/Nicolae-n.īn 1905,licenţiat al Facultăţii de Drept-Cluj, avocat īn Orăştie.

Arestat, judecat şi condamnat o dată cu fratele.

- Mihăilescu ,Mihai

Inginer, moşier.N.īn 1888 , īn Vultureşti-Vaslui.Arestat pe 28 nov.1948, pentru a i se confisca averea.Condamnat la 6 ani īnchisoare pentru "uneltire contra securităţii statului " (art.209 C.P.)

A murit la spitalul Panduri , pe 28 aug.1952, bolnav grav după regimul de exterminare la care a fost supus.

-Mihăilescu, Nelu

Proprietarul unui magazin de īncălţăminte , renumit cizmar de lux din Bucureşti.

Atacat īn presa comunistă ca fiind un "mare exploatator " , i s-a īnscenat un control al Miliţiei Economice şi a fost arestat. La percheziţie, i-a fost confiscată toată marfa ( "valorificată " prin magazinele speciale destinate protipendadei  comuniste ). Condamnat la 18 ani īnchisoare , de un Tribunal din Bucureşti ( probabil cf. Decretului 1993 /10 aug.'48, privind sabotajul şi specula economică ).La Recurs ,a fost găsit nevinovat şi achitat . Marfa confiscată fiind epuizată, Completul de judecată care l-a achitat a fost suspendat , iar "nevinovatul" a rămas īn īnchisoare.

- Mitran ,Aurel Alexandru Gh. 

Comerciant īn oraşul Alexandria-Teleorman , n.īn 1919.Arestat pe 12 ian.1952;torturat īn anchetă ; condamnat la 15 ani īnchisoare cu confiscarea averii ( pe baza unui dosar contrafăcut  de Securitate ) A murit la Aiud, pe 2 sept.1963.

-Mociorniţă ,Dumitru , Nicolae  /Constantin-fiu /

[ LD: El sau tatăl lui a fost deputat sau senator īn Parlamentul FRN / Carol II  ( '39-40 ) .

Fiul marelui industriaş Dumitru Mociorniţă *, n.īn 1894 ,īn Băicoi -Prahova.

Continuator a  activităţii  industrial-economice a familiei (specializat īn industria pielăriei īn Germania );īn conducerea fabricii "Dumitru Mociorniţa " din anii '30 ; acţionar şi colaborator la societăţi petroliere americane .

Arestat  după naţionalizarea din iun.'48, pentru a i se putea confisca restul averii . Torturat īn timpul anchetei la Securitatea din Bucureşti  ( Uranus )  ; condamnat la 8 ani īnchisoare , cu confiscarea averii , de Tribunalul Militar -Bucureşti ,īncadrat la art .209 C.P.  cu acuza de  " luptă īmpotriva clasei muncitoare ",  pe baza unui dosar contrafăcut la Securitate .

Īnchis la Jilava, Făgăraş şi Gherla. Eliberat īn 1964,la "graţiere" ,  grav bolnav.

Īntreaga familie a  fost sărăcită,persecutată, hăituită.

/ Constantin (student ) a fost exmatriculat din facultate.

Au emigrat īn Canada  ( cānd şi cum ? )

*Notă.Dumitru Mociorniţa, n.īn 1883 la Ţintea ( Prahova ) . A făcut Şcoala Superioară de Comerţ īn Bucureşti şi Scoala Superioară de Industrie la Paris.Membru al Uniunii Generală a Industriaşilor Romāni - UGIR .Liberal, deputat ( 1927 , 1928  ) şi senator de Ilfov .

* * Notă : Marie Rose Mociorniţa ( fiica lui Nicoale sau a lui Constantin ? ) s-a īntors īn 2001 īn Romānia şi se luptă cu  justiţia romānă pentru a-şi recupera o parte din averea confiscată.

Este o tānără  foarte inteligentă, cultivată, interesantă, cu atitudine ( şi voce ) civică, invitată  de cāteva televiziuni să-şi spună părerea...

- Mocsonyi,Stārcea Ioan I.

[LD: după unii memorialişti, acest caz dezvăluie reacţia unui om dispus la compromisuri , la minciună, la sperjur - din frică, laşitate şi  egoism- pentru a-şi salva viaţa.

Nu ne putem pronunţa, iar dezvăluirile arhivelor Securităţii nu pot fi decāt din specia celorlalte  īnscenări monstruoase ,pe care regimul l-a aplicat  "colaboratorilor" pasageri .

"Cazul" este, totuşi , special, avānd īn vedere că a făcut parte dintr-un proces īnscenat unuia dintre principalii artizani ai genocidului comunist - Lucreţiu Pătrăşcanu .

Īn lipsa unei expertize competente ,ne īngăduim invocarea unui proverb popular :<Cine sapă groapa altuia, cade sigur īn ea >

Cāt despre fam.Mocsony , precizăm doar că era o familie macedo-romānă foarte bogată ,fugită din Turcia , stabilită īn Ungaria secolului  XVII, cu descendenţi īn Ardeal şi Banat, care şi-au avut partea lor de contribuţie la lupta de emancipare naţională a romānilor din Transilvania .]

Moşier, industriaş , licenţiat īn limbi moderne (Cambridge ) .N.īn 1909, la Cernăuţi , a fost fiul adoptiv al lui Anton Mocsony de Foen-  mareşal al Curţii Regale, cu moşia īn satul Bulci,

com.Bata -Arad ).   

Arestat pe 8 sept.1947 ( cu cāteva luni īnainte de īnlăturarea Regelui MIhai ); judecat īn procesul Maniu -Mihalache (oct.-nov.'47 ) ;condamnat la 2 ani īnchisoare corecţională

 ( Sentinţa nr 1 988/ 11 nov.1947 )pentru "omisiune de denunţ" .

  Īnchis la penitenciarul din Craiova,īn 1949 a fost folosit īn procesul īnscenat lui Pătrăşcanu

- ca martor al acuzării - declarānd ( la sugestia Securităţii )că la moşia sa din Bulci ar fi fost pregătită o organizaţie teroristă cu scopul de a răsturna prin violenţă regimul.

Īn pofida acestei declaraţii mincinoase, a fost condamnat la 15 ani īnchisoare (Sentinţa nr. 49 / 6 apr 1954 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti .

  Īnchis la penitenciarul MAI, ar fi scris ,sub supraveghere , un fel de Memorii , fiind apoi eliberat şi lăsat să părăsească ţara , pe 5 sept.1964( răscumpărat de soţie sa ) stabilindu-se īn Elveţia,trăind izolat de exilul romānesc.

-Moraru, Ştefan

Moşier din Nădlac-Arad . Arestat de mai multe ori de Securitate, pentru a fi implicat īntr-un "lot anticomunist " . Pānă la urmă, i-au confiscat averea ,fără proces şi condamnare.

-Mott , Kurt

Proprietarul unei fabrici de şampanie din Bucureşti .Arestat īn 1949 ; judecat īn "lotul Tetorian " ; condamnat la 10 ani īnchisoare ;detenţia īn penitenciarele MAI, Jilava, şi Piteşti. La expirarea pedepsei, dus cu domiciliu obligatoriu īn Bărăgan, unde a murit .

-Munteanu ,Vasile

Directorul fabricii "Nivea" -Braşov, membru PNŢ.Arestat īn iul.1947, īn timpul procesului Maniu-Mihalache ;anchetat la MAI , īn legătură cu Iuliu Maniu, a refuzat orice declaraţie. Rearestat īn 1952, īnchis 8 ani la Văcăreşti, Piteşti, Aiud şi lagărele de la Canal.

N.

- Nachiu , Apostol

Comerciant īn  Rădăuţi -Suceava, n.īn 1897, īn com.Chirnogeni(Constanţa )

Prizonier de război īn URSS , revenit īn ţară cu Divizia "Horia, Cloşca şi Crişan " . Luptător īn organizaţia anticomunistă " Salvarea Neamului " ( iniţiată de Nichifor Crainic ) .

Arestat īn 1948 ; judecat īn "lot" cu Istrate Micescu, Nichifor Robu ş.a ; condamnat la 8 ani temniţă grea ( Sentinţa nr. 1025 / 1 iulie'48 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti ( preşed. -col. Vasilescu, Mihai ; procuror- mr.Ştefănescu, Mihai ) .Detenţia la Jilava şi Aiud. 

-Naiculescu ,Emil

Proprietar de pămānt, n.īn 1884 , īn com.Poiana Mare -Dolj. Arestat la 18 febr.1952 , cu Decizia nr.689 a MAI, pentru "lansare de zvonuri ostile regimului "; dus la muncă silnică īn lagărul Bragadiru ( fără a fi judecat ) , unde a murit după cāteva luni ( 28 sept.1952 )

-Neamţu, Constantin /Cella-soţie / Tudor -fiu /

Dir.Băncii Comerciale-Craiova (cunoscut pentru generozitate şi īnfăptuiri social-culturale,ctitor de biserici ) Preşed.jud.PNL-Brătianu - Dolj.Arestat īn 1948 ;īnchis la Văcăreşti şi Caransebeş ;

averea confisctă ; "eliberat " grav bolnav,prin 1955 ,a murit la puţin timp.

/Cella (soţie )- arestată pe 14 apr.1951 ; pedepsită īn "loturile soţiilor şi copiilor foştilor demnitari"  ( Decizia  nr.349 / 5 iul.'51 a MAI ) ; detenţia la Ghencea , lagărul Popeşti Lordeni ( 1952 ), ferma Pipera ( 1953 ), penitenciarul Dumnbrăveni (1954 ) .Eliberată pe 19 apr.1954.

/ Tudor- avocat īn Craiova; arestat īn 1949 ; torturat īn anchetă ; condamnat la 5 ani īnchisoare  de Tribunalul Militar-Craiova, pe baza unui dosar cu probe false .

Īnchis la Jilava, lagărul Peninsula şi penitenciarul Aiud.

-Neculce ,Ion

Comerciant īn com.Adamclisi -Constanţa.Arestat īn 1952 ,de Securitatea din Ostrov , pentru a determina condamnarea şi confiscarea casei  pentru sediul CAP. A fost dus (fără judecată ) īn lagărul de la Poarta Alba.A murit imediat după elberare.

-Negrescu -Şuţu ,Alexandru Radu A./ Ion Marinescu / Dan Iosif Niţă / Raymond Păunescu / Nicolae Windisch / Radu Negrescu /

[LD:caz insolit, petrecut īn "epoca Ceauşescu" , dovedind "strāmtorarea ", "stānjenirea " , acţiunilor represive ale Securităţii, faţă de  reacţia străinătăţii.  

Preluat din Dicţionarul  lui Cicerone Ioniţoiu ,necunoscānd profesia acestor  persoane, ne-am īngăduit s-o trecem īn Tabloul "foştilor", plecānd de la descendenţa familială a primului.]

N.īn 1950, la Bucureşti, fiul col. Negrescu Aurel Mihai  şi al principesei Georgeta Şuţu .

La 26 mai 1977 , īmpreună cu cei enumeraţi , au adresat un Memoriu forurilor internaţionale , īn care cereau respectarea drepturilor omului īn Romānia, a  acordurilor de la Helsinki , a Constituţiei Romāniei, declarāndu-se cosemnatari ai scrisorii lui Paul Goma.

Arestaţi la 1 iunie 1977 ; torturaţi  la Securitatea din Bucureşti timp de 5 zile ;condamnaţi la 1 an muncă silnică ( judecător Liviu Giurgiu ) ; trimişi la muncă pe un şantier la Canal.

La 23 august '77, au evadat, au ajuns la Bucureşti, şi au declarat greva foamei īn faţa Hotelului Intercontinental ( trimiţānd īncă un Memoriu īn străinătate ).Arestaţi imediat şi duşi la Canal.

La 1 sept.'77, au evadat a doua oară ;au revenit la Bucureşti , s-au baricadat īn apartamentul lui Radu Negrescu (cartier Drumul Taberei ), au declarat greva foamei ,au pus afişe pe balcon ,anunţānd acţiunea lor la radio "Europa Liberă " ( care a comunicat ştirea pe 2 sept )

Pe 2 sept., la ora 10 dimineaţa, Securitatea ( mr.Cārnaru şi col.Maxim ) au spart uşa apartamentului, i-a luat la bătaie , i-a īncătuşat şi i-a dus cu două dube la Medgidia ( unde au continuat bătăile ).Īn nov.1977, procesul a fost rejudecat şi acuzaţii achitaţi.

Li s-au eliberat paşapoarte de turism  şi  au fost urcaţi īntr-un tren spre Viena .

Īncă reţinut şi anchetat pānă īn 1978 , Dan Iosif Nuţu a fost lăsat să plece īn SUA. 

-Negroponte ,Teodor

Fiu de diplomat şi moşier , n.īn 1920  la Sofia, licenţiat alColegiului american din Ankara.

Arestat īn centrul Bucureştiului , de pe stradă, īn 1950 ; predat şi dus īn URSS ; condamnat la 25 ani muncă grea ( minele de cărbuni din nordul Rusiei ) .

"Repatriat" īn 1958 , fără casă, fără serviciu,a muncit ca instalator de gaze,trăind ca un "paria". A murit īn anul 2000, fără ca situaţia sa moral-juridică să se fi clarificat vreodată.

-Negulescu, Gheorghe

 Reprezentantul firmei CIBA -GEGY īn Bucureşti .Arestat sub acuzaţia de "divulgarea de secrete de stat " .Condamnat la 2 ani īnchisoare administrativă ,pentru a nu se periclita interesele statului faţă de firma străină .

-Negulescu, Ion

Membru PNL (candidat la alegerile parlamentare din 1937 ), liderul docherilor din Portul Constanţa.N.īn 1892, īn oraşul Turnu Severin-Mehedinţi .

Arestat la 30 nov.'49; torturat la Securitatea din Constanţa ( de Nicolae Doicaru ) ; judecat cu un lot de 35 de persoane , membri ai organizaţiei de rezistenţă " Regionala Mare " ; condamnat la 12 īnchisoare ( Sentinţa nr.97 / 10 martie 1950 ),de Tribunalul Militar-Constanţa , pentru " uneltire contra securităţii statului "( art. 209 C.P. )

-Negulici, Marius

Proprietar de pămānt ( "moşier"? )  īn satul Vrăneşti, com.Călineşti-Argeş. Īn 1945, la reforma agrară, a fost legat cu lanţuri de roata unei biciclete şi tārāt pe drum pānă a murit .

-Neumann

Proprietarul Fabricii I.T.A -Arad.Arestat īn 1946 ; şantajat şi ameninţat , pānă a plătit sute de mii de dolari.A fost lăsat apoi să plece īn Occident.

- Nicolescu, Gheorghe

Inginer, directorul Fabricii de tutun din Bārlad.Arestat īncă din 1945 , pentru a se confisca fabrica ; "internat" īn lagărul de la Caracal .

-Niculescu, Filipache Veselu G.

Proprietarul unei mori , n.īn 1892, īn satul Nedelea, com.Ariceşti- Prahova, combatant īn primul război mondial. Arestat pe 3 ian.1957, sub acuzaţia de "denigrare a orānduirii socialiste" ; anchetat-torturat la Securitatea din Ploieşti ; condamnat la 15 ani muncă silnică şi confiscarea averii  ( Sentinţa nr. 90 / 31 iul.1951 )de Tribunalul Militar-Bucureşti , pentru "crima de uneltire contra orānduirii sociale" ( art. 209 C. P. ) . Detenţia la Jilava, Gherla şi īn lagărele din bălţile Dunării.

-Nistor ,Tache

Proprietar de tăbăcărie īn Focşani-Vrancea .Arestat de Securitate īn 1949 .

A murit īn 1950, īn timpul anchetei , din cauza torturilor.

-Niculescu -Sighireanu Constantin Dinu

Moşier,n.īn 1907,īn Bucureşti. Arestat īn mart'49,i s-a stabilit domiciliu obligator īn Cāmpulung- Argeş. Rearestat pe 17 dec.1958, pentru relaţiile cu Constantin Noica şi participare la cenaclul literar ; torturat īn anchetă la Securitatea din Bucureşti ( Uranus ),de echipa lui Crăciun, Cenuşe şi Enoiu ; judecat īntr-un lot anexat lotului Noica ; condamnat la 12 ani muncă silnică

( Sentinţa nr. 24 / 1 mart.1959 ; preşed. Adrian Dimitriu ), de Tribunalul Militar-Bucureşti , pentru  "crima de uneltire contra securităţii statului şi complot " ( art. 209 C.P.) Folosit ca martor al acuzării īn procesul Noica (1 mart.'60 ) .Detenţia la Jilava şi Gherla . A murit īn 1961, īn detenţie.

-Noica ,Bebe

Moşier .Din 3 martie '49, cu domiciliu obligatoriu īn Cāmpulung -Muscel.Arestat īn 1959 din deportare ;judecat īntr-un lot anexat lotului Noica ;condamnat la 12 ani muncă silnică, pentru "discuţii duşmănoase" cu "vărul Noica"  , cf. art. 209C.P.   

-Noica , Iacob P. /

[LD: recomand pentru cei interesaţi vol. PRIGOANA.DOCUMENTE ALE PROCESULUI NOICA..., Editura Vremea, Bucureşti , 1996.

[LD: Din grupul "moşierilor munteni"  deportaţi īn 1949 ,cu  domiciliu obligator īn Cāmpulung -Argeş ( cu fam. Lambrino, Mavrodinenanu, Niculescu- Sighireanu ş.a.  )

"Moşierii moldoveni" fuseseră duşi , īn cea mai mare parte , la Piatra Neamţ  Propagandistic, erau consideraţi "vinovaţi" pentru rezistenţa ţăranilor la colectivizare .Īn realitate - aşa cum probează unele Hotărāri ale CC al PCR - s-a urmărit deposedarea lor de pămānturi, case şi acareturi , pentru crearea Gospodăriilor Agricole de Stat .]

 Iacob P.-n.īn satul Frăsinet ,com.Băbăiţa -Telorman - cu domiciliu obligatoriu īn Cāmpulung -Muscel din 10 mart.1949. Arestat la 15 dec.1958 ( din deportare ).

a.) Onea Mircea ( anchetator penal de securitate ) interogatoriu luat pe 4 dec.1959 )

Īntrebare: <Īn perioada anilor 1949 -1958 , la ce īntruniri clandestine ai participat şi ce s-a discutat cu această ocazie ? >

Răspuns: <Īn anul 1949, după ce mi-a fost stabilit domiciliu obligatoriu īn C.Lung Muscel, am īntālnit īn acest oraş şi alţi foşti moşieri cărora li se fixase domiciliu obligatoriu ca şi subsemnatului. Īntre aceştia fiind şi rudele mele NOICA CONSTANTIN ( despre care am declarat anterior ) Noica Iacovache, Noica Andrei şi Vlad Noica.De asemenea am cunoscut pe foştii moşieri ROSETTI SCARLAT , ROSETTI RADU, LAMBRINO ION  şi pe SIGHIREANU DINU[...] Dat fiind situaţia tuturor celor menţionaţi mai sus , de expropriaţi, ne-am īmprietenit şi am īnceput să ne vizităm la domiciliu . [...] ascultam posturile de radio imperialiste ca: "Vocea Americii" , "Europa Liberă" sau "Radio Paris"  [...] se făceau discuţii pe marginea "ştirilor"  transmise, cu care ocazie ne manifestam duşmănos contra regimului democrat popular din RPR .De asemenea calomniam Uniunea Sovietică , sub diverse forme, printre care arătam īn mod duşmănosaceasta ar duce o politică "brutală" , că Romānia ar fi la "dispoziţia" Uniunii Sovietice , că fac cu Romānia "ce vreau " şi alte calomnii .Discutānd despre posibilităţile de schimbare a regimului democrat popular din RPR , afirmam īn mod duşmănos că acesta ar putea fi schimbat printr-un război declanşat de SUA şi restul de state imperialiste īmpotriva Uniunii Sovietice [...] noi īl īnvinuiam pe DALLES de faptul că deşi vorbea mereu de o aşa zisă "libertate" a statelor din Răsăritul Europei, practic nu făcea nimic.[...] >

Īntrebări  : < Cum a intrat Noica Constantin īn posesia scrierii fugarului Cioran Emil ? >; <Continuă să declari restul de scrieri ce ţi-au fost difuzate .> ; < ...căror persoane le-ai mai difuzat aceste scrieri ?   >

Răspunsuri : <Nu cunosc felul cum a intrat Noica Constantin īn posesia acestor scrieri > ;

< ...Noica Constantin mi-a dat o scriere a sa intitulată "Răspuns unui prieten īndepărtat " ... > ;

<Conţinutul acestei scrieri [...] era net duşmănos regimului democrat popular din RPR [...] afirmă că unii scriitori ce colaborează cu regimul ar fi "forţaţi" să facă acest lucru şi deci ceea ce scriu este din "constrāngere" , că īn RPR ar exista persoane "exilate" , care trăesc "prost" şi alte asemenea afirmaţii duşmănoase. >

 

b.).Īn CONCLUZIILE DE ĪNVINUIRE ( 10 febr.1960 ) cu care a īnaintat spre judecare  Tribunalului  Militar al R.II -Bucureşti dosarul nr. 1523 / 1959 ,cpt.Onea Mircea ( īn calitate  de  procuror militar ) reţinea īn sarcina lui :

<19/ NOICA IACOB , fost moşier , nu a pregetat nici o clipă să uneltească īmpotriva clasei muncitoare şi a orānduirii democrat populare instaurată īn ţara noastră . Astfel, īn anul 1949, avānd domiciliu obligatoriu īn C.Lung Muscel , a intrat īn contact cu foştii moşieri ROSETTI RADU, LAMBRINO ION, ROSETTI SCARLAT, NICULESCU SIGHIREANU DINU , VETRA GHEORGHE şi verii săi NOICA CONSTANTIN şi NOICA IOVANACHE ce se aflau īn acest oraş cu domiciliu obligatoriu , īmpreună cu care au īnceput să organizeze la domiciliul său şi al celorlalţi , īntruniri clandestine cu care ocazie ascultau emisiunile posturilor de radio capitaliste şi citeau scrierile contrarevoluţionare ale lui Noica Constantin "Anti Goethe", "Povestiri despre Hegel" ," Răspuns către un prieten īndepărtat" şi cele ale trădătorilor de patrie CIORAN EMIL şi ELIADE MIRCEA . [...] Īn toamna anului 1957, luānd legătura cu o persoană de la Legaţia Franţei [...] a primit revista franceză "Nouvelle Revue Franc,aise" ,īn care se afla articolul lui CIORAN EMIL intitulat " Scrisoare către un prieten din depărtare" ,pe care i-a transmis-o lui Noica Constantin .Radactānd răspunsul, Noica Constantin l-a predat īnvinuitului Noica Iacob, cu menţiunea să-l predea aceleiaşi persoane de la Legaţia Franţei , pentru a-l transmite īn străinătate ,fapt pe care cel īn cauză l-a executat . > 

c.) La interogatoriul luat de jud.Dimitriu Adrian ( 25 febr.'60 ), Iacob Noica preciza :

<Īn 1949 la 10 martie am sosit īn C.LungMuscel , īntre timp au sosit şi verii mei :Constantin Noica şi Iovanache Noica , apoi Lambrino şi Sighireanu .Ne īntālneam la Iovanache Noica [...] Nu prea făceam discuţii duşmănoase , mai mult bārfeli erau [...] Nu s-a citit acolo din scrierile lui Constantin Noica [...] > ;

c.) Īn apărarea sa, av. Gheorghiu Vintilă susţinea: <acest inculpat a intrat īn cercul infracţional din cauză că Noica C-tin a avut ascendenţă asupra sa şi l-a captat [...]  >  < > 

 d.) Sentinţa nr 24/ 1martie 1960 , dată de Tribunalul Militar al reg.a II-a militare ,acuzele au fost menţinute : ĪN FAPT - se motiva īn sentinţă - <Inculpatul  Noica Iacob fost moşier avīnd domiciliu obligatoriu īn C.Lung Muscel, şi intrānd īn contact cu ceilalţi foşti moşieri Radu Rosetti ,Ion Lambrino, Scarlat Rosetti , Niculescu Sighireanu Dinu, Vetra Gheorghe şi verii săi Noica C-tin şi Noica Iacovache care se aflau tot cu domiciliu obligatoriu īn acel oraş , a participat la īntrunirile clandestine organizate la domiciliile acestora cu care ocazie se ascultau posturile de radio imperialiste şi făceau comentarii duşmănoase pe marginea acestor ştiri. [...] citeau scrierile contrarevoluţionare ale lui Noica C-tin [...] precum şi scrierile cu conţinut duşmănos la adresa regimului [...] au calomniat politica de pace a Uniunii Sovietice.[...] a difuza scrierile contrarevoluţionare ale fugarilor Cioran Emil şi Mircea Eliade [...] īn 1957 a primit de la o persoană de la legaţia Franţei revista franceză "Nouvelle Revue Francaise" īn care se afla articolul lui Cioran Emil "Scrisoare către un prieten din depărtare" pe care i-a transmis-o lui Noica C-tin , de la care a primit răspunsul īntocmit către Cioran , cu menţiunea de a-l preda aceleiaşi persoane de la legaţia Franţei pentru a-l transmite īn străinătate .[...]   tribunalul reţine ca dovedite īn sarcina inculpatului Noica Iacob faptele ce i se pun īn sarcină .[......]

    19 / Făcānd aplicaţiunea art.209 lit.a C.P. comb.cu alin.penultim al aceluiaşi art. şi art.25 pct.6 C.P.cu unanimitate de voturi condamnă pe NOICA P.IACOB   la 13 (treisprezece  ) ani muncă silnică  ,6(şase   ) ani degradare civică  şi confiscarea totală a averii personale pentru infracţiunea de uneltire contra ordinii sociale . >  

Semnează  preşed.-col. de Justiţie Dimitriu D.Adrian ; judecător -maior de justiţie Petrescu Ion ; col.Chimirel Iancu ; asesori- lct.col Bobb Horaţiu , mr Cosmiţă Aurel  ).

   Hotărīrea a rămas definitivă , ca urmare a respingerii recursurilor (decizia nr.77 / 7 apr.1960 a Tribunalului Suprem )

-Noica Iacovache

Arestat īn 1959 ,pentru discuţii duşmănoase la adresa regimului ( art. 209 C.P. ) , purtate cu membrii grupului Constantin Noica .Condamnat. Īnchis la Piteşti şi Jilava.

O.

-Oancea ,Vasile

Proprietar ("chiabur" )  īn com.Brezoi -Vālcea, n. īn 1902.Membru PNŢ. Arestat pe 16 nov.1951, sub acuzaţia de instigare ; dus doi ani īn  lagărul Mănăstirea. ( 1951-1952 )

-Olinici,Dumitru / Olinici Petre /

/Dumitru -cizmar īn oraşul Rădăuţi-Suceava .Arestat īn 1955 ; condamnat la 3 ani īnchisoare .

Rearestat īn 1958 ( imediat după eliberare ) pentru un aşa -zis "ajutor legionar " ( i-a vāndut 3 căruţe cu pietriş şi 4 cu pămānt zidarului Hāncu Gheorghe , arestat pentru "discuţii duşmănoase " la adresa regimului ).Judecaţi īn acelaşi lot ; condamnat la 22 ani muncă silnică ( Sentinţa 434 / 23 iul.1959 ) de Tribunalul Militar- Iaşi ( preşed. Cazacu Gheorghe )

/ Petre -măcelar īn Rădăuţi  .Arestat sub aceeaşi acuzaţie, judecat şi condamnat īn acelaşi lot. 

-Oroviceanu , Firu

Industriaş agricol din Băileşti -Dolj, n.īn 1894.Emigrase īn SUA , din 1912 , devenind cetăţean american ; combatant īn primul război mondial īn armata americană. A muncit din greu şi, cu banii strānşi, a revenit īn ţară īn 1927-renunţānd la cetăţenia americană - a cumpărat pămānt şi a construit o fabrică de ulei. Şi-a īntemeiat o familie - avea 6 copii.

Deposedat de fabrică pe  11 iunie 1948  ( cf. Legii naţionalizării ) ; arestat pe 1 sept.1948 ; torturat īn anchetă  la Securitatea din Craiova ( Bădică Ilie şi Oancă ) ;condamnat la 15 ani muncă silnică şi confiscarea averii  ( cf. art.209 C.P. ) de Tribunalul Militar-Constanţa , pentru "uneltire contra ordinii sociale" ( redusă la 10 ani, la recurs ) ; detenţia la penitenciarul Caransebeş , lagărul Poarta Albă şi Capu Midia ( cu regimul de exterminare "administrat " de  Liviu Borcea )

/ Copiii săi, au suportat toate persecuţiile practicate īn  perioadă, nereuşind să-şi recupereze averea , nici după 1989.

P.

- Pană, Aurelian P./ Eufrosina -soţie / Aurel  -fiu /

[LD: unii dintre condamnaţii  din primii ani ai regimului,  au fost judecaţi şi condamnaţi de Tribunalul Poporului ( cf. Legii 312 / 1945 şi a numeroaselor Decrete care s-au succedat pānă la modificarea legilor organice şi trecerea lor īn noul Codul Penal )

Aflaţi īn puşcărie,  au fost implicaţi şi condamnaţi ulterior  īn alte procese fie de "Curtea Criminală " din Bucureşti , fie de Tribunalele Militare  īncāt este  greu de reconstituit traseul juridic-represiv pe care l-au suportat  Este şi cazul lui Aurelian Pană. ]  

Numit subsecretar de Stat īn al II-lea cabinet Ion Antonescu ( ian.'41  ), a devenit ministrul Agriculturii īn al III-lea cabinet , īn perioada războiului ( 14 mart.'42- 3 iul.'43 )

La fel ca şi alte personalităţi "tehnocrate"  din diverse alte domenii , astfel a ajuns savantul agrarian  īn "lotul miniştrilor antonescieni" , vinovaţi de "crime de război"  sau " distrugerea ţării ".

[LD: 22 mart.'09,la Realitatea TV se dă un reportaj ( reporter şi o doamnă īn vārstă )  din satul Sudiţi , ocazie cu care este arătat şi fostul conac .

Conacul său, a fost sediul IAS , şi acum este īntr-o totală paragină. Lumea din sat - sărăcită şi cu frica crizei - nu pare a şti de el. Trei măicuţe, au făcut acolo un paraclis , şi īncearcă să umanizeze locul. Nu există nici o inscripţie, cruce , semn , că acolo a trăit şi a muncit ...savantul agrarian ,  Aurelian Pană ] 

N.īn sept.1880 , īn com.Marsilieni ( lāngă Sudiţi ) -Ialomiţa .Părinţii, "boieri" (cu o moşie de cca 6.000 ha ) originari din Săcele-Braşov , stabiliţi īn Vechiul Regat īn secolul XIX .

Cu trei licenţe īn Ştiinţe agrare şi economice ( la universităţi din Paris) ; combatant īn războiul balcanic ( 1913 ) şi īn primul război mondial (rănit īn  luptele de la Mărăşeşti ) .

Preocupat de ridicarea satelor, de īmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale ţăranilor ; pasionat de optimizarea  eficienţei agrare prin metode şi tehnică avansată, şi-a consolidat o strălucită carieră agrariană : a adus din America , īn două valize, "porumb american" ( soi ce a căpătat un deosebit renume ); a adus primele 4 combine,  ferma sa devenind una model.

Pentru meritele sale, i s-au īncredinţat diferite funcţii tehnocrate  : preşed. Institutului Naţional de Export ( 1935) , membru īn Consiliul Permanent al Agriculturii (1939 ), preşed. al Academiei de Agricultură , preşed. al Sindicatului Agricol -Ialomiţa, membru al Institul de Ştiinţe Sociale ( condus de Gusti ) 

Arestat pe 20 mai'46,  īntr-un  "lot  al miniştrilor antonescieni ( constituirea lotului s-a desfăşurat  paralel cu judecarea recursurilor din procesul Antonescu ) , format din  27 demnitari  ,īn mare parte din aparatul economico-financiar ; judecat de către Tribunalul Poporului, īn iunie '46,  la categoria "vinovaţi de dezastrul ţării " (cf. Legii 312 / 1945 )) ;condamnat .

Deşi īnchis, a fost judecat  īn 1948 īntr-un alt proces  ;condamnat la 10 ani īnchisoare şi confiscarea totală a averii, prin Decizia penală 123 / 19.01.1949 a Secţiei a IV-a Penală a Curţii Bucureşti (  I.V. Constantinescu-preşed.; Constantin Petre , Dumitru Dinu, Gavrilă Hotăranu - asesori populari , Costache Bālcu - procuror  .) 

Īn rechizitoriul acuzării, A.P. era "demascat" -printre altele- că participase la 59 şedinţe ale Consil.de Miniştri , la  43 de şedinţe ale Consiliului Economic , că aprobase  Bugetul Naţional pe anul 1942 / 1943  şi că a adus īn ţară o plantă străină, inutilă :  soia.

 Martor īn proces , ţăranul Costică Tănase ( membru al Comisiei de expropriere din Marsilieni-Ialomiţa ) a declarat : < O fi el trădător da ţară , dar el şi fiii lui au īnvăţat plugăritul īn America. Ei ştiu a munci pămāntul mai bine decāt noi .De aceea, cu toţii, am hotărīt să le rămīnă 150 ha , drept fermă model .>  

Īncarcerat  la Jilava , dus la muncă forţată la  Cernavodă ( "rob la roabă " ) ; transferat la Gherla, unde a fost schingiuit de echipa de "reeducaţi " adusă de la Piteşti ( Ţanu Popa, Livinschi, Stoian, Juberian, Dumitrescu )

Un tovarăş de suferinţă -Anastase Buciuneanu - evocă ziua a doua de Paşte, din 1950, de la Gherla , cānd comandantul Lazăr Tibo [Tiberiu ] lovea deţinuţii cu parul , obligāndu-i să sară "ca broasca " şi să facă culcări-sculări , pānă leşinau  : <  Printre noi, un bătrān , fost ministru.

Aurelian Pană este pus īn genunchi .Cincizeci de descreieraţi sar peste el, lovindu-l cu picioarele īn cap. Nu peste mult timp , va fi ucis īntr-o celulă de reeducaţi [...] Un jandarm, Panduru, planton pe culoar, i-a scos dinţii de aur din gură , după moarte. >

Savantul agrarian a fost ucis pe 4 mai 1951, la Gherla.

/Soţia sa -Eufrosina -  a fost arestată pe 15 apr. 1952  ( cf Deciziei M.A.I. nr 349 / 5 iul.'51,au fost pedepsiţi  cu 2 ani īnchisoare  membrii de familie a celor īnchişi , existānd acea  "noapte" anume - 14/15 apr.1952 , cānd s-au operat arestările  ) ; la 62 de ani, dusă la muncă forţată  (la cărat pămānt cu targa, pe terasamente ) ; eliberată īn 1954 din īnchisoarea Dumbrăveni .

A murit īn 1974, la Bucureşti.

/Aurel - fiul mai mare .Arestat pe 24 apr. 1954 ; condamnat la 2 ani īnchisoare (cf aceluiaşi Ordin al MAI ) ;  detenţia īn lagărul de muncă forţată de la Oneşti-Bicaz.

- Pau, Ion

[Pe 21 ian.1949, cf.Ordinului Nr.11.816 semnat de g-ral Gh.Pintilie , Aurel Moiş fusese  desemnat ca reprezentant al Securităţii īn Comandamentul Unic din zona Timişoarei.

 Īncepānd cu 24 ian.'49,Aurel Moiş - alături de Băjenaru , Ambruş şi Zoltan -  declanşează marea bătălie de prindere  a "bandiţilor " din zonă .]  

Cārciumar īn  Lugoj. Arestat īn noaptea de 7 /8 februarie 1949, după omorārea col. Ion Uţă. Inclus īntr-un lot de 30 persoane - primul de acest fel  -  au  fost torturaţi la sediile Securităţii din Lugoj  şi Timişoara .

-Paul,Pavel N.

Moşier, n.īn 1887 la Cāmpulung-Muscel. După naţionalizarea moşiei ( 1948 ) , arestat la 22 iunie 1958; condamnat la 10 ani īnchisoare , cu confiscarea averii ( Sentinţa nr. 119 / 4 iul.1959 ) .

 

S.

- Sighireanu, Dinu

[LD: recomand pentru cei interesaţi vol. PRIGOANA.DOCUMENTE ALE PROCESULUI NOICA..., Editura Vremea, Bucureşti , 1996.

La interogatoriu din proces ( 25 febr.'60 ) luat de jud. Dimitriu Adrian, răspundea :

< Am fost şi eu la acele īntruniri la C.Lung la Noica Iacovache , la care mai participau Lambrino, Noica, Rosetti şi alţii . Ascultam şi posturile străine ca Londra, Paris, Vocea Americii şi Europa Liberă. Făceam şi comentarii pe marginea ştirilor de la radio şi cīte odată aceste comentarii aveau caracter duşmănos la adresa regimului nostru ,la adresa Uniunii Sovietice şi a lagărului socialist .> ;  < Noica privea lucrurile de pe poziţii idealiste [...] Mi-a dat şi mie Noica să citesc cartea lui Cioran "Ispita de a exista" şi citind-o am văzut că avea un caracter antimarxist - antinaţional .[...] Mi-a dat şi mie cartea "Pădurea interzisă" de Mircea Eliade şi am văzut că are un īntreg capitol care este īmpotriva regimului din RPR > 

[de continuat]