23. FEMEI -MAME, SOŢII, SURORI,  FIICE - victime ale terorii comuniste

[sinteza Livia Dandara]

 

[LD :18 martie 2008:Invitaţie  ]

Nu în acest context voi aborda eu statutul economic-social-politic al femeii în societatea românească, nici de-a lungul timpurilor, nici în epoca modernă ,nici în interbelicul democratic ,

care au precedat regimul comunist.

Aici şi acum, sub forma frustă a unor tabele alfabetice, vreau să atrag atenţia militantelor vocale pentru drepturile femeilor de toate culorile politice şi de toate profesiile ,

din România post-comunistă,să pună la temelia emancipării lor , jertfa acestor femei .

Pentru că România ocupată de sovietici şi dată în stăpânire comuniştilor , prin teroare şi represiune, a produs un genocid fără precedent în istoria acestei ţări .

În acest genocid, n-au fost cruţate mamele, soţiile, surorile , fiicele bărbaţilor ce alcătuiseră elita României Mari şi Întregite.

[LD:17 iul. 2008 :Protest tăcut 

Pe postul de televiziune Antena 2, Ion Cristoiu o are invitată pe avocata Bâlea ( parcă Graţiela ) , care a candidat cu câţiva ani în urmă la postul de preşedinte al României, şi care pretinde că este o avocată de succes etc. etc. etc. şi care spune că va mai încerca să candideze ( aşteaptă succesul lui Hilary Clinton, etc etc ...)

Se pronunţă cu privire la polemica stârnită din nou cu privire la procesele de retrocedare a pământurilor şi imobilelor foştilor deţinuţi, deplângând soarta chiriaşilor acestor case, aruncaţi în drum .Nu a meritat să-i înregistrez  tribulaţiile privind procesele în care ea a repurtat succese , dar mi s-a tăiat respiraţia când a spus cu seninătate că...aceşti foşti proprietari şi-au pierdut averea în urma unor infracţiuni  ; că multe din aceste confiscări au fost normale, fireşti ;că a pretinde acum averile înapoi este o operaţie nedreaptă  ; etc etc...

Nu pot surprinde exact nuanţa avocăţească cu care această cucoană ,preşed. ( bineînţeles! ) a unui ONG,îşi rosteşte elucubraţiile .Şi "marca" , "brandul" Cristoiu , sorbindu-i vorbele ...  

[ LD: 9 mai 2009 : "decreţeii " ]

Pe TV-Cultural moderatorul şi Scriitoarea Silvia Kerim , discută pe marginea unui documentar străin despre Decretul 770 / iun.'67 şi consecinţele lui, pentru femei ( "infractoare" ) şi copii

( "decreţeii" ) .Vorbesc şi despre un documentar românesc " Născuţi la comandă" ( nu ştiu dacă este cel văzut ).Atât documentarul cât şi discuţiile sunt destul de generalizatoare ( ca să nu spun altfel ) din specia celor făcute imediat după revoluţia din dec.'89 .

Nişte doamne - Delia Budeanu, Zina Dumitrescu, Lizica Druşcă - şi un dr din Braşov despre acel monstruos decret.Notez pentru câteva informaţii şi aprecieri . ] 

-Silvia Kerim : nu ştiu dacă a fost o lege specială, dar ştiu ce drame  a declanşat ; filmul lui Mungiu - este foarte verosimil şi mai bun decât un documentar .

--------------

¤ Documentar

-Delia Budeanu ( comentator TV ) : s-a aruncat într-un bazin cu apă rece pentru a scăpa; femeile au recurs la tot felul de mijloace pentru a scăpa de sarcina nedorită (sucul de lămâie )

-Zina Dumitrescu ( creator de modă ): a făcut avort fără anestezie ; ţipa, se oprea- urla ;

-Lizica Druşcă ( gospodină ) :şi-a făcut avort la un mecanic auto ; zeci de femei se infectau şi mureau ...

-Comentariu : a fost o adevărată "industrie a avorturilor " ...

-Popescu Trandafira ( moaşă improvizată ) : a făcut sute de avorturi ; veneau la ea şi soţii de securişti şi miliţieni ...

-Comentariu :După 2 ani, în 1969, rata natalităţii s-a dublat ; se născuseră peste 1 milion de copii ...

-Gh.Stănciulescu :pe 20 iun.1969 a fost declarat "cetăţeanul-copil  nr. 20 milioane "- Daniel Marius Stănciulescu - a fost ales, monitorizat şi folosit . Au fost primiţi de Nicolae Ceauşescu ( fotografiaţi, popularizaţi ) 

-Comentariu : Din 1973, rata natalităţii a început să scadă, ceea ce a îngrijorat partidul .

Se făceau razii prin spitale , pentru a surprinde femei cu avort ; echipe în civil veneau incognito şi interogau, cercetau, beşteleau , uneori băteau femeile speriate ...

-Paula Ciută ( soră medicală ), doctoriţă ginecolog : povestesc episoade şi cazuri ...

-Medicul din Braşov : Au fost numeroase infecţii post-avorturi ,,, Săptămânal mureau femei ; nu mureau uşor - epuizate, chinuite

-Comentariu: " O lege făcută de bărbaţi egoişti , fără suflet , care-şi lăsau femeile gravide şi nu le păsa... Oricum, pentru sporul natalităţii , ONU a ales Bucureştiul - gazdă la un congres internaţional al "populaţiei" ; Ceauşescu devenise "copilul minune al Estului " .

Epoca Ceauşescu = epoca bărbaţilor autoritari ,egoişti, care le plăcea sexul dar... nu ei făceau chiuretaje...veneau la spital să-şi ia soţiile moarte şi ( unii ) întrebau " De ce a murit ?" ...

Aceasta era concepţia despre femei şi copii a lui Ceauşescu, preocupat de crearea "omului nou" ; femeilor nemăritate li se luau copiii şi erau crescuţi de stat ...

--------------------------------

-Silvia Kerim :filmele epocii ; încercările regizorilor de a oglindi realităţile metaforic : Apa ca un bivol negru ( despre inundaţii ) , Nunta de piatră , Răscoala din 1907 ( care nu a fost difuzată )  , Glisando ...

LEGISLAŢIE şi EPISOADE

1944

1,2.GUVERN Sănătescu ( I, II ) :23 aug- 5 dec.'44

- 2 oct.'44:Ana Pauker în CC al Frontului Unic Muncitoresc

Pentru PCR ( pe lângă Const.Pârvulescu, Gh.Gheorghiu Dej ,Vasile Luca )  semnează şi  Ana Pauker ( venită din URSS, apare pentru prima oară în presă )

În Rezoluţia adoptată , se specifică că membrii <sunt obligaţi să conlucreze , în modul cel mai strâns, în toate chestiunile care privesc mişcarea politică şi sindicală muncitorească.>

( Scânteia, România liberă, 3 oct.'44 )

- 7-8 oct.'44 : mitinguri FND

/ În Bucureşti ,pe stadionul ANEF, în vuetul  lozincii <Jos guvernul ! Vrem guvern FND ! >, în prezidiu ,printre multele figuri ale zilei, liderii conglomeratului FND, care,treptat ( ei sau alţii ) vor  alcătui nucleul nomenclaturii guvernamentale comuniste .

Printre ei, Eugenia Rădăceanu şi Elena Livezeanu,   reprezentantele Uniunii  Femeilor Democrate .

 

-7 nov.'45: primul  MRSO - sărbătoare oficială

/ La Opera Română - adunare festivă .Participă Lucreţiu Pătrăşcanu, Gheorghiu -Dej, Petru Groza,I.Gh.Maurer, Chivu Stoica, ş.a.În discursul său , Ana Pauker menţionează ,printre altele :

< neatârnarea noastră se datoreşte ajutorului venit de la Răsărit , chiar şi înfiinţarea statului român se datoreşte Rusiei ...> ( 6 nov. )

/ În Piaţa Victoriei - miting organizat de FND . Printre oratori ,Eugenia Rădăceanu ( U.F.D.)

 

3.GUVERN Rădescu : 5 dec.'45-5 mart.'45

1945

- 20-30 ian.'45 .Confederaţia Generale a Muncii -CGM-în trena  FND / PCR

Pe 30 ian., s-a creat CGM .În CC, pe lângă Gh.Apostol ( secretar general ) , Chivu Stoica, Alex.Sencovici, este aleasă şi  Liuba Chişinevski .

4.GUVERN Groza( I ) : 6 mart.'45-30 nov.'46

dr.Dumitru Bagdasar- ministrul Sănătăţii

-7 mart.'45,Bucureşti : PCR-PCUS - întâlnire secretă cominternistă 

[ LD: Nu cunoaştem dacă această întâlnire cominternistă şi aceste planuri ( trienale şi cincinale ) au existat.La sugestia lui Stalin ! Elaborate de Dimitrov ! Însuşite de Ana Pauker !

Ce se poate afirma  cu siguranţă -  fără abateri mari de la realitate  - este plauzabilitatea lor şi executarea aidoma alor, în România .   

Documentul reprezintă un raport confidenţial transmis la Washington de un  agent al Oficiului de Servicii Strategice - (azi CIA ) - înregistrat după o relatre din memorie, de o "sursă" .]

  La Bucureşti s-a desfăşurat o întâlnire secretă între delegaţii celor două partide, având ca subiect comunizarea României , în conformitate unui Plan trienal , urmat de două planuri cincinale  pregătite de Gheorghi Dimitrov, la ordinul lui Stalin .

Din delegaţia României , condusă de Ana Pauker ,au participat  Const.Pârvulescu  ( secretar g-ral al PCR ) şi Const.Doncea ( membru al CC al PCR ).

Planul trienal  prevedea   [ Vezi pe larg-Tabloul PCR şi Colaboratorii]  ]   

- 8 apr.'45:Uniunea Femeilor Antifasciste din România

Se constituie o nouă organizaţie controlată de PCR .Din comitetul de iniţiativă fac parte, în majoritate, vechi comuniste, soţii de  "tovarăşi " şi activişti: Ana Pauker, Elena Pătrăşcanu, Lila Maurer, Ana Toma, Lena Constante, Elisabeta Luca, Florica Mezincescu ş.a.( România liberă , 9 apr.'45 )

...Eduard Mezincescu - soţul - demască violent Consiliul de Patronaj  -  fosta asociaţie cu caracter filantropic prezidată de Maria mareşal Antonescu ( Scânteia, 9 apr.'45 )

1946

-24 ian'46:Procesul Mariei Antonescu şi Veturia Goga

Maria Antonescu fusese dusă într-un lagăr în  URSS  şi readusă în ţară în preajma  procesului "lotului Antonescu"  .A fost  judecată împreună cu Veturia Goga ,pentru furtul bunurilor din Legaţia Sovietică ( mobilier, covoare, veselă )în vara anului 1941 ( Scânteia, 24 ian.'46 )

-1 febr.'46: Femeile democrate 

Pe 1 febr.'46 , se întruneşte un comit.de iniţiativă pentru pregătirea unui congres al femeilor democrate Preşedintă -Margareta Ghelmegeanu ( Fr.Plugarilor). Iau cuvântul  Ana Pauker ( PCR ) şi Eugenia Rădăceanu (PSD) .

[ Vezi pe larg-Tabloul PCR şi Colaboratorii]  ]   

- 7 mai'46 .Maria Antonescu şi Veturia Goga : procesul Consil.de Patronaj

În a doua zi a procesului mareşalului Antonescu , presa anunţa transportarea la Prefectura Poliţiei Capitalei a Mariei Antonescu ( adusă dintr-un lagăr din URSS ) şi a Veturiei Goga ( din domiciliul forţaţat de la Ciucea ), pentru anchetarea în procesul Consiliului de Patronaj    

-10 -26 iun'46:Capturarea "org.subversive teroriste" 

În debutul campaniei electorale,un Comunicat oficial al Ministerului de Interne, aduce la cunoştinţă capturarea unor  "organizaţii subversive-teroriste",de către Siguranţa Statului , printre care şi "Grupul diversionist"  Elena Basarabeanu

Comunicatul specifica faptul că acele organizaţii au luat naştere la sfârşitul anului 1944, posedau depozite de armament şi muniţie, fiind  sprijinite de g-ral Rădescu ( pe atunci premier ) , cât şi de partidele "istorice" , PNL şi PNŢ.

Comunicatul publica lista celor 75 de inculpaţi  , între care figurau şi  femei : Elena Basarabeanu şi  aviatoarea Smaranda Brăescu ( dispărută ) . "În urma investigaţiilor şi capturilor făcute de Siguranţa Statului , întreaga reţea a teroriştilor a fost imobilizată " ( Scânteia, 26 iunie'46 )

-13 iul.'46 : Legea electorală şi organizarea reprezentanţei naţionale

După polemicile duse în presă şi confruntările din guvern , legea a fost adoptată în Consiliul de Miniştri  pe 12 iul.'46 şi publicată în M.O.pe 13 iul.'46 .

Faţă de legea interbelică, beneficiarii  noi ai legii erau femeile * şi militarii .Dreptul de a candida era acordat cetăţenilor români de peste  25 de ani, bărbaţi şi femei, militari, funcţionari publici , militari, ş.a.

-----------

*Notă LD:Este adevărat că în legea electorală din 1926 ,  dreptul femeilor de a vota şi a fi alese în Parlament fusese mereu amânat, deşi fusese enunţat în 1919 , la introducerea votului universal. Ele au primit acest drept cf. Constituţiei carliste din 1938 şi a legii electorale din 9 mai'39, având  şi primul senator -femeie ( Maria Popescu -Craiova   ) Facem această precizare pentru a corecta  mult trâmbiţatul merit al regimului comunist , în această privinţă .

...Campania electorală ( faza III )

...Ţinta "demascărilor" : partidele istorice

/ 30 iul.'46.Bucureşti, stadionul PTT . Ana Pauker  :"Trebuie să ducem lupta pentru stârpirea resturilor fasciste[...] pentru zdrobirea reacţiunii,  ieri aliate lui Antonescu ,iar azi cu rămăşiţele fasciste antonesciene " ( Scânteia, 1 aug.'46 )

/ 8 aug.Ploeşti.Miting electoral-PCR .Vorbeşte Ana Pauker ( care-şi depusese candidatura pe 2 aug.). < 120 de mii de oameni au venit să asculte cuvântul partidului >   titra ziarul .

( Scânteia, 8 aug. '46 )

- 1-18 nov.'46 BPD :campania electorală ( faza finală )

/ 2 nov.'46. Guvernanţii participă la mari mitinguri electorale : Petru Groza ( Cluj ) , Teohari Georgescu ( Timişoara ) , Ana Pauker ( Bucureşti ).

/6 nov.Candidaţi BPD participă la mitinguri electorale :Petru Groza, Gheorghiu-Dej, Maria Rosetti ( la Lugoj ) ;

/ 13 nov.Scânteia publică ( cu fotografii ) 15 candidaţii ai  BPD, în Capitală : Gh.Gheorghiu -Dej ( PCR ) , Petre Bejan ( PNL-Tătărăscu ) ,Ana Pauker ( PCR )

/ 16 nov.'46.Întrunire electorală a femeilor membre ale partidelor din BPD.Participă : Ana Pauker ( PCR ), Natalia Negriţescu ( PNL-Tătărăscu ), Valeria Sadoveanu , Florica Bagdazar.

-19/ 20 nov.'46: ALEGERI PARLAMENTARE

MAREA ADUNARE NAŢIONALĂ

¤ Rezultatele scrutinului

/ În toate judeţele ţării ,cf rezultatelor publicate, victoria a revenit la mare diferenţă coaliţiei BPD.

Satisfăcut de premoniţiile sale electorale, scribul "Scânteii " , Tudor Olaru, jubila :< Liberalii dinişti desfiinţaţi politiceşte  > Printre ei, Pia Alimănişteanu, învinsă la Olt . Sunt declarate alese: Ana Pauker ,Constanţa Crăciun , Florica Bagdazar

1947

-5-6  febr.'47. Conferinţa FDFR

[LD: se poate observa la primă vedere că nucleul femeilor "politice" era format din soţiile ( sau fiicele ) liderilor corifeilor politici din BPD. ]

Federaţia democrată a femeilor , se întruneşte  la liceul ortodox de fete .

Maria Rosetti ( soţia lui Alexandru Rosetti ) -preşedintă ; Coralia Călin, Liuba Chişinevski  (soţia sau sora   lui Iosif Chişinevski ) , Eugenia Rădăceanu ( soţia ministrului Muncii ) - vicepreşedinte ; C.Bernacky , Tina Clejan - secretare ; Manuela Manassse, B.Luca ( soţia lui Vasile Luca ) , Maria Predoiu, Elena Şeaj - membre . Sunt prezente Mia Groza ( fiica lui Petre Groza ) ,Florica Bagdazar ( ministru Sănătăţii ) şi Alexandra Sidorovici ( soţia lui Silviu Brucan ) , Olga Ţenescu ş.aş.a  

5.GUVERNUL Groza (-II - ) : 1 dec.'46-29 dec.'47

Lucreţiu Pătrăşcanu - Justiţie

Teohari Georgescu-Interne

Florica Bagdasar- ministrul Sănătăţii

27 mart-19 iun.'47 :Procesul masacrării evreilor .

 Iaşi - Stânca-Roznoveanu şi Mărculeşti -Soroca

[LD: Nu cunoaştem pe ce considerente au fost arestate femeile

Vezi pe larg la Cronologia comunismului ]

/ Pe 6 apr.'47 , sub semnătura comandantului Corp II-Armată, g-ral Nicolau , Parchetul Militar termină Referatul introductiv a primului lot de 92 inculpaţi , acuzaţi că au săvârşit masacrele.

În majoritate , erau din Iaşi .Printre ei, şi câteva femei : Cazacu Elisabeta,Câmpeanu Alexandrina [ Sanda ], Dascălu Maria, Martinescu Elena, Sandu Elena, Turlan Maria.

-5-7 nov.'47 : Ana Pauker ministru la M.Af.Str. 

[LD:în ce priveşte confecţionarea de biografii pentru corifeii comunişti ajunşi la putere, falsul şi exagerarea iau forme deşănţate, după modelul cultului stalinist .Lozinca <Ana Pauker şi cu Dej, au băgat spaima-n burgheji ! >-devenise slogan de manifestaţie, de radio , de congrese.]

Vezi context la tabloul Genocidul comunist ]

În biografia sa de luptătoare "antifascistă"  ,se enumera faptul că ,în timpul guvernului Tătărăscu  (1934-'37 ),fusese condamnată la "ocnă" , pentru a se uşura drumul  fascismului în România .

- 10 nov.'47:Consfătuire UFDR .

Pe 10 nov.'47, se desfăşoară o Consfătuire în care se dezbate proiectul de platformă pentru unificarea organizaţiilor de femei în UFDR .Consfătuirea este prezidată de Florica Mezincescu iar Platforma este prezentată de Alexandra Sidorovici ( secretar general al organizaţiei ).

Participante active : Emilia Bunaciu  , Elena David, Maria Solomon, Maria Păcuraru, Suzi Cun, Tamara Mureşan ş.a.

-10-13 nov.'47 :Congresul al II-lea  CGM

/ În deschidere ,Gheorghe Apostol ( preşedintele CGM ) subliniază ţelul  congresului : aportul mişcării sindicale la <crearea partidului unic muncitoresc > şi <crearea premiselor de trecere a României pe calea socialismului. >

/ În noul CC al CGM sunt alese şi câteva femei : Liuba Chişinevschi, Vanda Nicolski ( căpitan la departamentul  de Cultură şi Educaţie în divizia Tudor Vladimirescu ) Elena Stoia 

/ Cu acest prilej, guvernul decorează 5 activiste sindicale ,pentru merite deosebite : Liuba Chişinevschi, Elena Stoia, Maria Nicolae, Rada Cavalciuc şi Vanda Nicolski .

 6.GUVERN Petru Groza ( -III - ) : 30 dec.'47 - 14 apr.'48

Ana Pauker - ministrul Afacerilor Externe

Florica Bagdasar-ministrul Sănătăţii 

-30 dec.'47 : proclamarea R.P.R

1948

/ 13 apr.'48 : Constituţia RPR ( -I-)

¤ GUVERN Petru Groza ( -IV-) : 15 apr.'48-2 iun.'52

Teohari Georgescu - Interne

Avram Bunaciu - Justiţie

Ana Pauker- vicepreşed. al Consil.de Min., ministru de Afacerilor Externe ( până pe 10 iul.'52 )

Florica Bagdasar- ministrul Sănătăţii  

Simion Bughici - Afaceri Externe ( în locul Anei Pauker, din 10 iul.'52 )

Alexandru Drăghici - ministrul Securităţii Statului ( din 20 sept.'52 )  

/?iunie'48. Rezoluţia Plenarei CC al PCR:lupta de clasă

[LD:nu am încă textul acestei rezoluţii.Dar la Decretul de înfiinţare a Securităţii ( 30 aug.'48 )

această instituţie consfinţea "o realitate istorică şi obiectivă " consacrată de această Plenară .]

În perioada de trecere de la capitalism la socialism , lupta de clasă se ascute şi , ca o consecinţă a acestei ascuţiri ,elementele burgheze şi reacţionare vor întrebuinţa orice mijloace prin care speră să întoarcă înapoi roata istoriei , prin care speră să-şi recâştige poziţiile pierdute .

/ 1948 .Noul Cod Penal -art.209

[LD:o dată cu adoptarea noului Cod Penal prevederile  Legii 312-"legea Pătrăşcanu " - privind urmărirea şi pedepsirea vinovaţilor de dezastrul ţării şi de crime de război ( 21 apr.'45 )

sunt introduse în câteva articole din Codul Penal .]

Pentru majoritatea sentinţelor politice se va invoca art.209 din Codul Penal (în vigoare între 1948-1968 ) :<Constituie delictul de uneltire contra ordinei sociale şi se pedepseşte cu închisoare corecţională ,

I.De la 6 luni la 3 ani  şi interdicţie corecţională  de la 1 la 3 ani  , fapta de a propovădui prin viu grai schimbarea formei democratice  de guvernământ al statului .

II.De la 3 la 7 ani şi interdicţie corecţională de la 3 la 5 ani , a)faptul de a face propagandă pentru răsturnarea în mod violent a ordinei sociale existente în stat ;

b)faptul de a constitui sau organiza asociaţii secrete cu scopul arătat precedent , fie că au sau nu caracter internaţional ;

c)faptul de a lucra prin mijloace violente pentru a produce teroare ,teamă sau dezordine publică cu scopul de a schimba ordinea economico-socială a României ;

III.Se pedepsesc cu muncă silnică de la 10 la 25 ani şi degradare civică de la 5 la 10 ani  ,cei ce inţiază, organizează ,activează sau participă la organizaţii de tip fascist ,politice,militare sau paramilitare .

IV.Se pedepsesc cu închisoare corecţională şi interdicţie corecţională de la 1 la 3 ani ,cei care ,fără să facă parte din organizaţiile prevăzute la aliniatul III , fac propagandă ori întreprind acţiuni în favoarea acelor organizaţii, a membrilor ori a scopurilor urmărite de ele .>

În anii următori , pedeapsa de la al.II, litera b) s-a majorat la 15-20 de ani ( 1957 ), apoi s-a introdus pedeapsa cu moartea ( 1959 ) .

1949

/ 21 ian.'49.Ordinul nr.11.816 al DGSP: <Comandamentul Unic >

 [LD Ordin confidenţial transmis de Gh.Pintilie (g-ral lct la Direcţia Generală a Securităţii  Poporului   )către lct.col.K.Ambruş (şeful Securităţii Timişoara )şi mr.Aurel Moiş (şeful Securităţii la Caransebeş ).Conţinutul Planului Operativ urma  a fi prelucrat ulterior de  g-ral Ion Bejenaru (comandantul zonei IV-Timişoara  )

Ordinul a fost transmis  către toate unităţile teritoriale ale Securităţii .

Pe baza lui  s-au alcătuit  "Comandamentele Unice"

Documentul este o dovadă explicită şi argumentată  a legăturilor întreţesute între structurile de putere ale regimului : Partid -Securitate - Justiţie -Armată. 

 [ Vezi la tabloul Genocidul comunist- cronologie, context, etape ]

< Direcţiunea generală a securităţii poporului.

Cabinet.Nr.11.816/21 ian.1949.[...]

< Vă facem cunoscut că începând cu ziua de 22 ian.1949, se formează în oraşul Caransebeş un Comandament Unic.În faţa acestui Comandament Unic ,se pun o serie de sarcini ,pe care D-ta Tov.Ambruş le cunoşti de când s-a discutat la Bucureşti, sarcini ce revin atât trupelor Jandarmeriei MAI cât şi organelor de securitate.>[...]

Tovarăşul General Bejenaru ,Comandantul zonei, va aduce un plan de acţiune ,pe care va trebui să-l prelucraţi împreună.>[.....]

    <Comandamentul Unic este organul care conduce întreaga operaţiune de pe teritoriul fixat.

Nici o operaţiune nu va putea fi luată , atât de organele de securitate cât şi de celelalte organe, fără să ştie una de cealaltă, atât în ce priveşte operaţiunile pentru prinderea bandelor teroriste, cât şi celor de evacuare a chiaburilor , a deblocaţilor ,a elemntelor suspecte etc.>

    < În ceea ce priveşte evacuarea elementelor amintite mai sus, se vor întocmi dinainte liste de cei propuşi pentru evacuare ,pe care o veţi consulta de comun acord, mai ales în această problemă, cu secretariatul judeţenei PMR, care vă va putea da un ajutor preţios.>

   <În ceea ce priveşte colaborarea dintre organele componente ale Comandamentului Unic, aceasta trebuie să fie cât mai strânsă, o înţelegere cât mai deplină , pentru ca nu cumva să se execute operaţiuni grăbite, care să dea greş sau să producă în sânul populaţiei agitaţii contra organelor ce execută aceste operaţiuni ,datorită acestor lipsuri.>[.....]

     < Pentru aceasta trebuie să aveţi grijă de a ţine legătura permanentă cât mai strânsă cu secretarul judeţean PMR ,în aceste probleme şi mai ales în problema de evacuare ,amintită mai sus.Partidul vă poate ajuta deopotrivă atât pe voi cât şi pe celelalte organe.>

<De felul cum vă veţi îndeplini sarcinile trasate depinde rezultatul operaţiunilor ,iar reuşita lor nu va avea decât să ridice prestigiul Securităţii ,bastionul înaintat ,apărătorul libertăţilor clasei muncitoare din RPR, care luptă pentru făurirea cu un ceas mai devreme a societăţii socialiste.>   General Locotenent de securitate, Pintilie Gh.>

/? 1949 :Decretul 351 :desfiinţarea prostituţiei , vagabonzilor şi cerşetorilor

[LD: Pe 21 iun.2008 , la Realitatea TV , în serialul  "Bucureştiul de altădată" , Stelian Tănase vorbeşte de un atare Decret  în care s-ar fi desfiinţat casele de toleranţă şi bordelurile din Bucureşti.Cf. art. sale, prostituatele care ar mai fi practicat o atare meserie , puteau fi pedepsite la închisoare, între 1-9 ani .

Nu cunoaştem Decretul şi nici cum s-a procedat în Bucureşti.Ceea ce ştim este ... "rezolvarea " acestei delicate probleme în Dorohoi.Prin '49 -'50 , s-a înfiinţat o şcoală pedagogică de fete,  în care au fost înscrise câteva zeci de "foste" de la casele de toleranţă din oraş.

Multe din ele, s-au căsătorit cu tineri şi proaspeţi activişti de partid , devenind "viitoare tovarăşe" ale puternicilor locului .

/ 25 mai '49.H.C.M. : Canalul Dunăre-Marea Neagră

[ LD:  Hotărârea prevedea construirea unui canal de 70 km., traversând Dobrogea, conceput de comunişti ca <un mormânt al burgheziei româneşti > , deoarece  80 % din mâna de lucru trebuia asigurată prin munca forţată a deţinuţilor  politici .

S-au ţinut de cuvânt ! Canalul a devenit mormânt pentru mii de oameni  care şi-au găsit sfârşitul acolo, în cei 4 ani de funcţionare.

În iulie 1953, şantierele s-au închis , după ce ,pentrua-şi ascunde eşecul, în sept.'52 au fost declanşate cîteva procese de sabotaj, soldate cu condamnări la moarte şi execuţii.

 [Vezi Genocidul comunist - cronologie, context, etape ]

 / Dec.'49.Canalul Dunărea Marea Neagră : mormântul prigoniţilor       

[LD:  În viziunea PCR , Canalul trebuia să constituie  < mormântul  burgheziei româneşti >

Noi îl considerăm mormântul prigoniţilor de urgia comunistă.

Proiectul a demarat la sfârşitul anului'49 şi  va căpăta consistenţă juridică , organizare administrativă , populare cu <duşmani -sclavi >, în primele luni ale anului '50  şi în anii ce au urmat. De bolnavi, de morminte n-au avut nici o grijă , dimpotrivă, urmele trebuiau să dispară : şanţurile , gropile, taluzele au înghiţit cadavrele.

O dovadă că acest procedeu a fost  deliberat aplicat , este faptul că "sintezele " , "rapoartele"

de uz intern ale Consiliului Securităţii Statului  ( 1953,1955,1958 ), făcute pentru conducerea PCR, erau făcute numai pe baza evidenţelor de la ieşirea din detenţie , nu pe baza listelor de la intenare .Zecile de mii de liste , au dispărut .]

[  Vezi  Cicerone Ioaniţoiu,  Dicţionare,volumele sau www.procesulcomunismului.com.  ]

O sintetică şi adecvată concluzie privind Canalul Dunărea-Marea Neagră, o datorăm  lui Romulus Rusan : <Procedura copiată după originalul NKVD ...>

[Vezi  Genocidul comunist/ cronologie, context, etape ]

1950

/Ian.50 .HCM / MAI - Decret342 / Ordine / Ordonanţe  : pedepsele administrative 

[LD: Pe baza acestei Hotărâri de Guvern, , Ministerul de Interne a emis Decretul şi mai multe Ordonanţe  ( cu o procedură  copiată după  un "model" NKVD ) pe baza cărora urmau să fie  arestaţi cei ce <primejduiesc sau încearcă să primejduiască regimul de democraţie populară şi construirea socialismului sau care defăimează puterea de stat şi organele sale, dacă faptele lor nu constituie infracţiuni >

Cei presupuşi <duşman> " ce nu intrau sub incidenţa infracţiunilor  prevăzute în Codul Penal şi nu puteau fi judecaţi şi condamnaţi  ,din lipsă de probe, să fie arestaţi  pe baza acestui HCM.:Extrăgându-şi legitimitatea  din HCM-ul din 3 ianuarie, Decretul şi Ordinele următoare au stat la baza sutelor de mii de "reţineri administrative " ,oameni închişi  fără mandat şi fără proces,pe baza "listelor negre " întocmite de organele puterii .

- Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin din aprilie 1952 .

- Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi pentru că au avut condamnări "uşoare" ,

a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,cel eliberat  urma să facă a doua condamnare , ca pedeapsă administrativă )

[Vezi tablourile ,pe categorii de victime ]

 Soarta a zeci de mii de oameni s-a hotărât pe linie administrativ- birocratică .

Direcţia Canalului  Dunăre-Marea Neagră  cerea Direcţiei de Anchete a Securităţii,  un anumit număr de braţe de muncă (necesarul zilnic ar fi fost de 40- 60.000 de salahori ).

Direcţia  de Anchete o defalca numeric  şi o dirija organelor regionale  ca pe o "normă de arestaţi " Subordonaţii  întocmeau  şi transmiteau liste  cu "contrarevoluţionari " [ CR ],  reacţionari", "paraziţi " , "duşmanii poporului " .

O Comisie de  7 generali şi colonei aproba lista, fixând durata pedepsei ( între 12- 60 de luni  ) .Apoi se proceda la arestări.  Dacă acţiunea depăşea necesarul la Canal, arestaţii  erau trimişi pe alte şantiere , munci agricole, mine ş.a

HCM-ul ,Decretul şi Ordinele următoare au stat la baza sutelor de mii de "reţineri administrative " ,oameni închişi  fără mandat şi fără proces,pe baza "listelor negre " întocmite de organele Securităţii .

- Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin în  aprilie 1952 .

- Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi pentru că au avut condamnări "uşoare" ,

a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,cel eliberat  urma să facă a doua condamnare , ca pedeapsă administrativă.

1951

/ 5 iul.'51 .Decizia  nr.349 a MAI :arestarea familiilor demnitarilor

 [ LD: În baza ei, au fost pedepsiţi cu 2 ani închisoare  membrii de familie a celor închişi  

Vezi mai jos , arestările şi condamnările din 1952 şi după .

1952

-14/15 apr.1952 :Arestarea familiilor foştilor demnitari

[LD: În noaptea de 14 / 15 apr.1952,au fost arestate sute de femei , rude de deţinuţi politici ,în baza Deciziei  nr 349/ 5 iul.1951  a Ministerului de Interne.

Pedepsite  cu 2 ani închisoare.  ]

E x.Olga Boeru - soţia asasinului lui Iorga ; Brătianu [Sturza ]Eliza( soţia lui Gh.Brătianu ),

Budurescu (soţia ministrului tătărăscian),Buzdugan Natalia(soţia ex-ministrului ),Catargi Michaelea(soţia diplomatului ),Cihosky ( nepoata generalului ) , Dinopol ( sora de 80 de ani,

a  ex-ministrului Ion Gigutu), Creţu Carmen şi Mircea ( copiii ex-ministrului Napoleon Creţu ) ; Cancicov ( sora lui Mircea Cancicov ), Manolache  Liana ( fiica g-ralului Busuiocescu ) , Moţa Iridenta ( soţia legionarului Moţa, sora lui C.Z.Codreanu ) ş.a.ş.a .

/ 24 sept.'52: Constituţia RPR ( -II- )

¤GUVERN Gheorghiu Dej : 28 ian.'53-19 mart.'57

Stela Enescu - ministru Prevederilor Sociale

dr.Octavian Berlogea- ministru Sănătăţii   

Alexandru Drăghici - ministrul Securităţii Statului ( din 20 sept.'52 )  

1956

/ 9 / 10 febr.1956 :Evacuarea mănăstirii Vladimireşti -Tecuci ( Episcopia Buzău )

[LD: Vezi Cristian Vasile, Biserica Ortodoxă română în primul deceniu comunist, Ed. Curtea Veche, 2005 . recomandăm ptr detalii, art. lui Ion Zubaşcu " Adevărata istorie a grupului de rezistenţă anticomunistă de la Mănăstirea Vladimireşti " ( România liberă, 24 sept.2005 )

Preluăm datele furnizate de C.Ioniţoiu , în Dicţionare ] 

Mănăstire cu peste 300 călugăriţe, condusă de stareţa vizionară Veronica Gurău şi  duhovnicul Ioan Silviu Iovan, devenită  un bastion al luptei anticomuniste .

Maica Veronica, duhovnicul Iovan ş.a.  fuseseră arestaţi  în noaptea de 29 / 30 martie 1955.,

Episcopul Buzăului, PS Antim Anghelescu ,a intentat mănăstirii un proces civil de evacuare.

La proces, mănăstirea fusese apărată de av. Petre Pandrea .

- În dec.'55,în semn de protest,  călugăriţele au părăsit  în mod oficial cultul ortodox ..

- Pe 9-10 febr. 1956, 220 ofiţeri MAI, conduşi de g-ral Al.Nicolski şi col.Pavel Aranici , au venit să închidă mănăstirea. Un adevărat "comando" de securişti, conduşi de lct. col. H.Zâmbeţi şi cpt. Tiberiu Eibenschultz, au încărcat cele 304 călugăriţe şi persoanele ce le apărau , în 30 de camioane. Multe din ele au fost judecate şi condamnate .

Astfel a fost"rezolvată" răzvrătirea măicuţelor de la Vladimireşti .

 1957

¤ GUVERN Chivu Stoica : 20 mart.'57-20 mart.'61

dr.Voinea Marinescu - ministru Sănătăţii  Prevederilor Sociale

Constanţa Crăciun - ministrul Culturii ( din 30 nov.'53 )

1961

¤ GUVERN Ion Gh.Maurer ( -I ) : 21 mart.'61-17 mart.'65

dr.Voinea Marinescu - ministru Sănătăţii  Prevederilor Sociale

1964

/Febr,- 3 apr.-24 iul - august ' 64:Valuri de graţieri

[LD: Probabil au fost mai multe decrete .La unii găsesc Decretul 173 din 3 apr.'64 ; la alţii  Decretul 410 din 16 iun'64 ; la alţii Decretul 310 din 16 iun.'64 (pentru condamnările date de Tribunalului Militar pentru Unităţile MAI  ) La majoritatea foştilor deţinuţi ,este indicat  Decretul 411 din 24 iul.'64 , căruia i se spun simplu "Decretul 411 / 1964 " [ Vezi la tabloul Genocidul comunist - context, etape ]

- Romulus Rusan vorbeşte despre cca 17.000 de graţieri acordate deţinuţilor politici din lagăre, închisori şi domicilii forţate , în perioada februarie- august '64.El subliniază faptul că , toţi cei eliberaţi  au rămas cu cazier penal şi au continuat să fie ţinuţi sub supraveghere de Securitate şi Miliţie.( Cf. România în timpul războiului rece  ) .

1965

¤ GUVERN Ion Gh.Maurer ( -II- ): 18 mart.'65-20 aug.'65

Alexandru Drăghici - Interne ; Adrian Dumitriu - Justiţie

dr.Voinea Marinescu - ministr. Sănătăţii şi Prevederilor Sociale

1968

/ 19 - 21 iun.'68 : noul Cod Penal

-Pe 19 iunie, proiectul este adoptat de Plenara CC al PCR

-Pe 21 iunie, MAN l-a votat  .

¤ GUVERN Ion Gh. Maurer ( - III- ) : 21 aug.'65-8 dec.67

dr.Voinea Marinescu - ministr. Sănătăţii şi Prevederilor Sociale

1966

/1 oct.'66.Decret 770 : interzicerea avortului , îngreunarea divorţului , taxa pe celibat

[ LD: Decretul Consiliului de Stat ( votat apoi de MAN )  a însemnat amestecul abuziv  în viaţa de familie şi s-a soldat cu naşterea unor copii nedoriţi  -cca 2 milioane  "decreţeii "- mai ales în familiile sărace, a căror stare materială s-a înrăutăţit tot mai mult.

Măsura a fost  motivată de „planificarea " sporului  demografic ( populaţia României se cifra la 18 .103.153 locuitori ) şi "grija"  pentru sănătatea "tovarăşelor". Bilanţul a fost pe măsura unei planificării de "şeptel". La 1 ian.'69, populaţia a crescut cu

1 milion  de suflete,iar până în 1989, cu cca 4 milioane..

În aceeaşi perioadă peste 10.000 de  femei au murit , în urma  unor avorturi provocate . ] 

- Prevedea  pedepsirea cu închisoarea a femeilor cu  mai puţin de 4 copii  ( în '88, baremul va creşte la 5 copii ! ) , pentru întreruperea de sarcină. Concomitent,s-au  introdus termene prelungite pentru divorţuri,şi taxe mari pentru divorţuri şi celibat .

1967

¤GUVERN Ion Gh.Maurer (- IV - ) : 9 dec.'67-12 mart.'69

dr. Aurel Moga - ministrul Sănătăţii

- 9 dec.'67 : Nic.Ceauşescu - preşed. Consiliului de Stat

1969

¤GUVERN Ion Gh.Maurer ( -V-  ) : 13 mart.'69-27 febr.'74 )

1975

¤ GUVERN Manea Mănescu ( I ): 18 mart.'75-28 mart.'80

1980

¤ Guvern  Ilie Verdeţ ( 28 mart.'80-   )

/14 oct.'80.Consiliul de Stat: Decret privind asistenţa bolnavilor psihici "periculoşi"

[ LD: Nu mai curg Decretele de arestări şi condamnări pentru diversele culpe politice.

Doar În România se produsese " graţierea " delictelor politice !

Decretele cu pseudo- diagnostice  medicale, au fost  noua "găselniţă"( să-mi fie iertată această expresie de jargon  )  utilizată de "organe" împotriva adversarilor regimului

/ 29 dec.'80.DSS,Plan de măsuri : control informativ al foştilor condamnaţi politic. 

Departamentul Securităţii Statului ( condus de Postelnicu ) a elaborat  acest plan de măsuri indicând  explicit  obiectivul urmărit .Planul prevedea <controlul informativ complet asupra tuturor foştilor condamnaţi pentru infracţiuni contra securităţii statului, aflaţi în ţară şi străinătate. >  ( Cf. Romuluus Rusan, op. cit ) 

[ LD: Planul acesta de măsuri dezvăluie  câteva  realităţi opresive  din timpul regimului ceauşist pe vremea căruia  căruia - afirmă unii - n-ar mai fi fost "genocid"  :

  a)  Pesudo-libertatea declarată prin "graţierile" din '64 şi "eliberările " supravieţuitorilor ;

b ) Hărţuirea celor care, după anii grei de puşcărie - cu proprietăţile confiscate, cu familiile persecutate, cu carierele distruse , stigmatizaţi şi bolnavi-au continuat să fie urmăriţi, interceptaţi, interogaţi, plimbaţi pe la Securitate .

c) Justificarea organigramei umflate de  "lucrători" de la  DSS , inclusiv a celor de la DIE ;

d)Pescuirea de "informatori" ,de  "turnători " ( din rândul familiei, colegilor, vecinilor şi al foştilor "colegi" de închisoare) care să+-i urmărească .

e)  Dovada unei  degradări morale de proporţii ,reprodusă  în Rapoartele făcute

 ( transformată în  tona de documente predate de SRI,  la CNSAS ) 

1982

/ Apr.'82.Nicolae Ceauşescu : regim de austeritate , pentru plata datoriei externe

:[ LD: În conjuncturi geo-politice schimbătoare, voluntarist şi dictatorial a  apelat la aceste împrumuturi exorbitante,pentru realizarea  ambiţiilor  sale "faraonice" .

Voluntarist şi  dictatorial a hotărât  să grăbească achitarea lor .

Pentru a reuşi acest lucru, a impus  românilor un regim de strictă austeritate , pe care l-a denumit  <raţionalizare >  dar care , în realitate, a  luat aspecte de insecuritate , deseori genocidare. Statistici pentru a dovedi această realitate , nu avem.

Avem în schimb amintirea acelor cazne şi coşmaruri, produse de "raţionalizare": reducerea produselor alimentare din comerţ  - pâinea, laptele, carnea , ouăle, ş.a. - până la stadiul de înfometare , atât în oraşe ,    cât şi în mediul rural  ( c.a.p-iştii  , sărăciţi şi siliţi să fure ) ; reducerea  agentului termic ,până la îngheţarea caloriferelor ( acasă , la serviciu , în spitale, în creşe, în şcoli,în căminele studenţeşti , în instituţiile publice, în sălile de spectacol  ) ;

reducerea energiei electrice , până la oprirea sursei  ( cf. unor programe speciale );  reducerea  mijloacelor de transport în comun - trenuri, autobuze, tramvaie- deplasarea  între localităţi , dar şi în oraşe , devenind o mare problemă  ;

 reducerea programelor TV - până la ridicolul celor 2 ore de transmisiune  ; ş.a., ş.a.

Rezultatul acestor măsuri ? : radicalizarea nemulţumirii populare .  ]

[ Vezi la Bibliografie :  Memorii şi Jurnale  ]

¤Guvern  Constantin  Dăscălescu  ( -I -)  ( 21 mai.'82- 28 mart.'85  )

[LD: o dată cu ascensiunea Elenei Ceauşescu în mecanismul guvernării, creşte numărul "tovarăşelor" cu înalte funcţii ministeriale .În guvernul Dăscălescu, deţin 5 portofolii  ]

- Elena Ceauşescu - prim-vice prim ministru

- Lina Ciobanu - Industrie Uşoară

- Aneta Spornic - Comit.de Stat al Planificării ;

-Ana Mureşan - Comerţ Interior

-Suzana Gâdea- Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste

- George Homoştean - Interne  ; Gheorghe Chivulescu - Justiţie ;

-Tudor Postelnicu - şeful Departamentului Securităţii Statului 

- Maxim Bergheanu - Muncă ;

/ 5 iul.'82.Demolarea Bucureştiului :  "Centrul Civic " , "Casa Poporului " ....

 [ LD: În vederea construirii "Centrului Civic" , a "Casei Poporului " ,a bulevardului "Victoria Socialismului " , încep marile demolări ale "micului Paris "  : străzi , monumente istorice , şcoli, magazine , pieţe ,mahalaua , case , biserici  , linii de tramvaie, colinele  de pe cheiul  Dâmboviţei , cad sub asaltul buldozerelor, la simpla  arătare cu degetul a "tovarăşului " , care vizitează zilnic şantierele, urmat de o cohortă de activişti, arhitecţi. ingineri, constructori ..

/ 14 iul.'82.< Programul de alimentaţie ştiinţifică a populaţiei  >

[LD: o altă mostră de ipocrizie şi  manipulare  grosolană  .Cu o pretinsă grijă pentru  sănătatea  populaţiei - susţinută  cu "argumente ştiinţifice medicale " , o drastică raţionalizare a alimentelor de bază (  trimise masiv la export ,  pentru "palata datoriei externe" ).         

1984

/24 febr.'84.Hotărâre C.P.Ex: creştere demografică prin  reglementarea avorturilor

[ LD  : datorită campaniei declanşată de această hotărâre, este adevărat că a crescut numărul  nou-născuţilor  - generaţia " decreţeilor " ; la decesul unor mame care şi-au provocat  avort prin mijloace  empirice ; la condamnarea unor medici care , în condiţiile  restrictive, au fost prinşi făcând aceste  operaţii ] [ Vezi tabloul Femei-victime şi Medici - victime ]      

- Analizând situaţia demografică a României, se hotărăşte < să se pună capăt practicilor nejustificate şi abuzive de întrerupere de sarcină >

-Însuşindu-şi  directiva,  Consiliul Sanitar Superior a elaborat  măsurile  de înăsprire a efectuării  avorturilor de către medici

-Consiliul Naţional al Femeilor a iniţiat o suită de ;acţiuni în acest scop .

"Invitat de onoare " la o conferinţă CNF , Nicolae Ceauşescu  transmea femeilor din România un "mesaj mobilizator"  : <să faceţi copii, tovarăşe femei , aceasta este datoria voastră patriotică ! >

/ 13 ian.'85.CPEx: Programul energetic : România în frig şi întuneric 

[ LD: fără exagerare : este iarna când în case, şcoli, birouri ,spitale ,la teatru sau în biserici oamenii au fost siliţi să stea îmbrăcaţi în paltoane, cu căciuli în cap, cu mănuşi  şi pâslari   , iar, la respiraţie, le ieşeau aburii din gură. Iar la citit, au fost la mare căutare  lămpile cu gaz şi lumânările .Cum au supravieţuit bătrânii, copiii şi bolnavii ?Statisticile sunt mute.  ] 

Programul pretins de <asigurarea producţiei de energie şi folosirea ei raţională >, a prevăzut măsuri drastice şi obligatorii pentru economisirea energiei electrice .

Printre altele , programul a pretins:  reducerea iluminatului public cu 50 % ( străzi şi oraşe în întuneric ) ; interzicerea aparaturii electrice pentru încălzire sau gătit  ( în birouri şi apartamente fără căldură şi fără gaz )  ;  eşalonarea consumului pe 3 schimburi ; dumineca  lucrătoare ; închiderea localurilor publice la ora 21 ( cu modificarea orelor de spectacol şi la restaurant ) ; interzicerea firmelor luminoase ( pentru că reclame nu prea existau )  

¤ Guvern Constantin Dăscălescu (-II -)  ,  29 mart.1985-22 dec.'89 .  

[LD: Ultimul guvern al regimului Nicolae Ceauşescu , format din peste 60 de miniştri ,vice-miniştri,  subsecretari de stat ,preşedinţi de comisii şi comitete .

Deasupra acestor " executanţi " - pe care Nicolae Ceauşescu îi rotea când şi cum vrea - trebuie avută în vedere piramida nomenclaturii  PCR  : centrală, judeţeană , municipală,  comunală .Cei ce-am trăit atunci , nu putem uita "secretarul  BOB " omnipotent în instituţii, întreprinderi economice ,CAP, şcoli , academii, universităţi  ş.a ş.a .

Printre guvernanţi, câteva "tovarăşe " , pentru a se demonstra "egalitatea"  şi progresul  realizat de ele ...

Subordonând discreţionar  celorlalte "puteri  - legislativă şi   juridică - şi instituţiile publice

 - administrative ,economice,  financiare,militare, culturale  ş.a . ş.a. se poate evalua  imensul mecanism birocratic pe care s-a sprijinit regimul totalitar  comunist.

[ Vezi tabloul Cronologiagenocidului -context, legislaţie, etape ]

- Prim vice ministru - Elena Ceauşescu

-Victor Ciobanu (Sănătate ),Ion Teoreanu(Educaţie şi Învăţământ , Gh.Chivulescu ( Justiţie ); Maxim Bergheanu (Muncă ),Suzana Gâdea ( preşed. Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste ),

-AnetaSpornic (Comit. de Stat ptru Preţuri ) Ana Mureşan (Comerţ Interior ).

- George Homoştean -Interne ,Tudor Postelnicu (Departamentului Securităţii Statului );

1986

/3 febr.'86.Ştiri de presă :medici condamnaţi ptru avorturi ilegale

1987

/ 7febr,11 nov.'87.Decrete  : raţionalizarea consumului de gaze naturale şi energie electrică

[ LD: Decretuşl este dat tot iarna şi declanşează îndesirea controalelor, oprirea gazelor şi întreruperea curentului electric ,la ore imprevizibile ,din zi şi din noapte.

Pe lângă disconfortul zilnic, măsurile au afectat şi folosirea aparaturii  casnice (congelator,  frigider, calorifer, televizor ş.a ), determinând  o stare de esiguranţă  şi revoltă ]    

-Decretul, emis de Consiliul de Stat , prevedea noi restricţii pentru consumul de gaze naturale  şi energie, în gospodării şi instituţii.

Încălcarea  "cotelor admise " era pedepsită cu amenzi usturătoare.

- După 9 luni ( 11 nov. )Consiliul de Stat  emitea un nou Decret , cu norme mult mai drastice pentru aşa-zisa "raţionalizare" ,declanşând nemulţumirea şi  furia  întregii populaţii, afectată,  într-un fel sau altul, de aceste măsuri.

/1987.Mortalitate infantilă .Primele cazuri de SIDA

[ LD: Din cauza măsurilor de austeritate severă , dusă până la vexaţiuni care afectau viaţa

- criză alimentară, criză decăldură , criză energetică ,interzicerea avorturilor -  în căminele şi spitalele de copii ( pentru că în casele săracilor , cine mai ştia !? )

se înmulţesc bolile de mizerie şi moartea.

Numeroşi nou-născuţi mureau în maternităţi şi "de sus" se hotărâse ca declararea oficială la Starea Civilă să fie admisă abia la 2 săptămâni după  naştere .

În limbaj de medicină legală, aceste practici ar fi fost trecute la "ştergerea urmelor de crimă " Deşi declararea publică fusese  interzisă,zvonurile s-au răspândit,adăugându-se  o nouă componentă a psihozei colective.

Şi în acest domeniu, în România ceauşistă  statisticile sunt "normale " ]

- Primele cazuri de SIDA ar fi apărut  la Constanţa şi Giurgiu .Mai ales în cămine şi spitale de copii  - aflate într-o stare sanitară deplorabilă - domnea panica şi neputinţa

( Cf. Romulus Rusaan, România în timpul războiului rece ...]  

/ 1987. Numiri , remanieri, rotiri ,destituiri ministeriale

[ LD: din guvernul  II Dăscălescu ( instalat pe 29 mart.'85 ), nu mai rămăsese aproape nimeni pe post.Miniştri erau , pur şi simplu , mutaţi de la un minister la altul, în funcţie de dorinţele cuplului Ceauşescu .Semnificativ este faptul că, nu s-a semnalat opoziţia sau demisia  unui ministru, faţă de măsurile impuse de cei doi . ] 

-3 oct. Tudor Postelnicu -ministru la Interne ( în locul lui Homoştean, "eliberat " din funcţie )

Iulian Vlad -ministru secretar de Stat la Interne, şef la Departamentul Securităţii Statului 

( în locul lui Postelnicu ) ;

Maria Bobu -ministru Justiţiei ( în locul lui Gh.Chivulescu  )

¤ VICTIME

[ LD: din cele peste 2 milioane de victime, am extras [ de fiecare dată , cu strângere de inimă pentru cei nepomeniţi] cazurile care  să îngăduie percepţia  corectă a substratului ideologic şi politic al genocidului  comunist, a mecanismelor terorii  , a metodelor experimentate , ş.a. ]

Dicţionarele lui Cicerone Ioniţoiu (format carte - editura "Maşina de scris " ; format electronic la www.procesulcomunismului.com ) ; Lucia Hossu -Longin ,Memorialul Durerii ; Documente , Memorialistică , Istoriografie ,Biografii , Procese, Cazuri , ( vezi la Bibliografie ) ;Documentare, Interviuri ,Dezbateri Radio ,TV ; Presă , s-au aşezat pe rafturile unei veritabile  BIBLIOTECI dedicate acestei monstruoase crime colective prin care a trecut poporul român.Ca orice bibliotecă, ea va fi îmbogăţită pe măsură ce arhivele - încă ferecate - se vor deschide.]

A.

-Abeles-Duţescu , Virginia

Instructoare de zbor,soţia comandorului Abeles ( fugit, stabilit în Turcia ) .Arestată în primăvara 1950 ,printr-o înscenare de spionaj (trimisese 3 scrisori soţului printr-un funcţionar al Ambasadei Franţei ) .Condamnată la 5 ani închisoare.

-Acterian-Sadova ,Maria ("Marietta" )

[LD:pentru cei ce vor citi volumul  PRIGOANA.DOCUMENTE ALE PROCESULUI , C. Noica, C.Pillat , N.Steinhardt , Al.Paleologu, A.Acterian, S.Al-George , Al.O.Teodoreanu etc. consider necesar un avertisment :să nu se lase păcăliţi că ar avea în faţă răspunsurile  fidele ale "învinuiţilor"  în anchete.

Evident că adaosuri  de felul <m-am întâlnit cu trădătorii de patrie >, <legionarii trădători  > ,<fugarii în occident >, <mi-au dat instrucţiuni în sensul de a difuza aceste scrieri duşmănoase >, < am urmărit popularizarea scrierilor duşmănoase ale fugarilor legionari şi implicit ducerea de propagandă împotriva RPR >,<Aceste persoane , legionari şi elemente ostile regimului , au sprijinit această acţiune contrarevoluţionară a subsemnatei  >ş.a.ş.a.

fie că era  vorba despre Eliade sau Cioran, fie că era vorba de Noica,Ţuţea,Acterian sau alţii. Aceste retuşuri  falsificante constituie "contribuţia" grefierului -rotiţă a mecanismului discreţionar represiv- şi poate constitui o capcană pentru cititorul neavizat.Citiţi în această "cheie" următorul răspuns al ei :<La scurt timp după venirea mea în ţară şi deci după ce o parte din scrierile duşmănoase în cauză , le difuzasem în rândul elementelor legionare , am dus un exemplar din scrierea "Ispita de a Exista " ,şefei de cabinet a d-nei CONSTANŢA CRĂCIUN , pentru a o preda acesteia. Aceasta cu scopul de a avea o acoperire în cazul că voi fi trasă la răspundere pentru această acţiune a mea, ascunzând astfel caracterul contrarevoluţionar al faptei mele .[.......] Ţin să menţionez că tot în "Gazeta literară" , precum şi în "Contemporanul" , a fost demascat în cursul anului 1957 , conţinutul scrierii duşmănoase "Ispita de a Exista" .>]

    Marietta Sadova era actriţă la Teatrul ILCaragiale,n.în 1897 ,la Sibiu .

Din anii 1933-'34 ,intrase în cercul unor militanţi şi simpatizanţi legionari ( Mircea Vulcănescu, Mircea Eliade, Constantin Noica, Emil Cioran,  ş.a. ).Din 1937,împreună cu soţul ei ,Haig Acterian ,devenise membră a Gărzii de Fier, activând în cercul unor intelectuali legionari cunoscuţi (CZCodreanu, Radu Gyr, Alex.Tel, Mihail Polihroniade, Petre Ţuţea  ş.a ).Împreună cu soţul ei ( director la Teatrul Naţional în prima guvernare Antonescu-Legionari ) şi alţi legionari, fusese arestată după  rebeliunea din ian.1941  (internată în lagărul de la Tg-Jiu ). După 23 august 1944, a continuat relaţiile cu prietenii din mediile legionare, ajutând familiile celor arestaţi .În 1956, plecând în turneu la Paris, la sugestia lui Petre Ţuţea şi Constantin Noica , a luat legătura cu Mircea Eliade şi Emil Cioran.

   Arestată pe 15 oct.1959( la puţină vreme după arestarea cumnatului Arşavir Acterian ), anchetată pe 5 nov.'59 ,ea nu a negat apartenenţa la mişcarea legionară din trecut şi nici faptul că ,în 1956 (într-un turneu la Paris )  s-a întâlnit cu Mircea Eliade şi Emil Cioran ,aducând acasă cărţile lor,dându-le scriitorilor şi prietenilor din "grupul Noica ".

a.)  Acelaşi cpt.Mircea Onea, în CONCLUZIILE de ÎNVINUIRE ( 10 febr.1960 ) prezentat la proces, la poziţia 13 ),acuza:< ACTERIAN SADOVA MARIA, element naţionalist şovin, încă din 1937 , făcând parte din cercul conducătorilor legionari Polihroniade Mihai ,Tell Alexandru ( executaţi ) ,Vulcănescu Mircea (condamnat ) ,Hoitas Anton , Eliade Mircea ( fugiţi în occident ) şi alţii, a devenit membră a organizaţiei legionare , în cadrul căreia a activat [....]

În anul 1956, plecând în turneu în Franţa, , a stabilit legături criminale cu trădătorii Cioran Emil şi Eliade Mircea , predând primului o scrisoare din partea legionarului Ţuţea Patre ,în prezent condamnat .[...] Punându-se în slujba acestor renegaţi, la înapoiere a introdus în mod ilegal  în ţară , la cererea lor, o serie de scrieri cu conţinut duşmănos regimului şi poporului român , ca : "Ispita de a Exista" ( 12 exemplre), "Pădurea Interzisă" ( 2 exemplare) , "Mituri şi Simboluri" , "Mitul Eternei Reîntoarceri" şi altele.[....]  >

b ) În interogatoriul luat la proces ( 24 febr.1960 ) de jud.Dimitriu Adrian , Marietta Sadova  a făcut o serie de precizări : <Am fost în mişcarea legionară din 1939 şi am avut legături cu foarte mulţi legionari [...] prin soţul meu, Haic Acterian.[...] Când a venit la putere mişcarea legionară am activat pe linie de cantine şi atunci am activat în mişcarea legionară efectiv , la dispensarul condus de soţia lui Vasile Marin, adică în 1941. >  

< În anul 1956, am fost trimisă la Paris în mod oficial . Atunci am luat legătură cu Ţuţea şi mi-a dat nişte pagini de cultură generală , unele se refereau şi la trecutul românesc, la virtuţile româneşti şi să i le dau lui Mircea Eliade la Paris.I-am văzut şi pe Mircea Eliade şi pe Cioran Emil şi am discutat şi despre Dinu Noica. De Ţuţea am spus că a fost închis şi a fost eliberat , şi despre situaţia legionarilor Penculescu, Polihroniade şi alţii, de soţul meu că nu mai ştiu nimic din anul 1953.>

<De la Paris am adus 2 exemplare din romanul "Pădurea interzisă" dela Mircea Eliade ,iar dela Cuoran Emil 2 exemplare din "Ispita de a exista" .Am difuzat aceste exemplare lui Ţuţea, Noica, Arşavir [...]  >

c. în apărarea sa, av. Bogdan Constantin invoca faptul că ea a recunoscut faptele dar solicita să se ţină seama de faptul că , pe de o parte ,  <n-a avut legături cu alţi inculpaţi şi n-a luat parte la discuţiile duşmănoase >, pe de altă parte ,solicita o pedeapsă justă <cu respectarea prevederilor art.21 C.P. în aşa fel încât să o poată suporta , dat fiind vârsta ei înaintată , dându-i posibilitatea să se reabiliteze >

<>

  Tribunalul Militar al Reg.a II-a Militară -Bucureşti, în şedinţa din 1 martie 1960 , a dat sentinţele în Dosarul nr. 201/1960 - a lotului Noica-Pillat .La poziţia 13 ), Acterian Sadova Maria a fost condamnată la 8 ani temniţă grea, 5 ani degradare civică şi cofiscarea totală a averii personale, pentru infracţiunea de "uneltire contra ordinii sociale" . A fost "graţiată "  în 1964 , cu Decretul 411 .

-Aldea,Georgina

Soţia preotului greco-catolic din Coşlar, terorizată după arestarea soţului , în 1948 . Dată afară din casă ( cu 3 copii ) ,confiscându-i-se averea .

-Aldea ,Viorica

Din Câmpulung-Muscel.Arestată pe 20 aug.'61, torturată  la Securitatea din Piteşti , pentru sprijinul acordat partizanilor din " lotul Arnăuţoiu ".Condamnată la 5 ani închisoare ,"graţiată" prin Decretul nr 411 , din 1964.

-Alexandrescu ,Colette,A

Arestată în august 1947 ,în timpul anchetei din cadrul procesului Maniu -Mihalache ,deoarece a ţinut spre păstrare documente ale lui Camil Demetrescu ( din Ministerul de Externe ) .Anchetată la MAI , închisă la Văcăreşti .

-Alexandrescu ,Valeria

Asistentă univ. la Bucureşti .Arestată în primăvara anului 1951 , împreună cu soţul ei  ( conducătorul unei mişcări de rezistenţă , condamnat la muncă silnică pe viaţă ) .

Eliberată, dată afară din învăţământ (pentru refuzul de a divorţa şi a-l dezavua pe soţ ), a lucrat 13 ani ca muncitoare necalificată într-o fabrică de textile.

A ajuns în Elveţia( 1985 )  ,după ce soţul ei a fost graţiat la presiune internaţională .

-Alexandrescu ,Valy

Soţie de medic din Bucureşti .Arestată în 15 aug.1952,pentru că a făcut parte din conducerea org.de femei a PNŢ. Închisă 2 ani la Ghencea şi în lagăre de muncă forţată .

-Alexandrini , Elena

Arestată în august 1947, pentru găzduirea lui Victor Alexandru-Pogoneanu , implicat în procesul Maniu -Mihalache .

-Alimănişteanu /Vidrighin /

Soţia lui Dumitru Alimănişteanu ( fruntaş şi ministru PNL).Arestată în aprilie 1951- ,în baza Deciziei  nr.349 a MAI ( 5 iul.'51 ),a trecut prin închisorile  din Ghencea, Mislea şi lagărele de muncă forţată .

- Amalfi, Didina.

În 1951, a fost condamnată ( împreună cu alte persoane arestate ) în urma înscenării unui "caz în jurul Legaţiei Franţei la Bucureşti , pentru a îngrădi activitatea acesteia.

Anchetată la Ministerul de Interne, a stat închisă în temniţele de la Jilava şi Văcăreşti..

-Anastasiu ,Cristina şi Georgiana

Arestate în primăvara 1950 ,anchetate la Securitate , într-o înscenare menită să  compromite activitatea Legaţiei Turciei la Bucureşti .

-Anca [Bărbuş ],Elsa Nina

Studentă, fiica av.Victor Anca (fruntaş PNŢ )Arestată pe 2 dec.1947,anchetată la Ministerul de Interne , închisă la Văcăreşti .Rearestată pe 15 aug.1949,anchetată cu cruzime.

După eliberare s-a căsătorit cu Bărbuş ( care făcuse 17 ani puşcărie )

-Andreescu, Jeni

Fată de  negustor din Craiova .Arestată în 1957,condamnată în "lotul prof.Fortunescu " , învinuită de practicare a spiritismului .

-Andreescu , Maria N

Fiica preotului Andreescu ( condamnat la moarte ) şi a preotesei ( condamnată la 15 ani ) . N . în 1923 , în com .Corbi /Nucşoara ( Argeş ) .Arestată şi condamnată la 15 ani muncă silnică ,în 1959 ( sentinţa nr 108 din 19 mai, semnată de lct .col Ion Brancovici )  pentru sprijinul dat partizanilor din gruparea "Haiducii Muscelului "

-Andreescu , Maria ,V

Soţia preotului Andreescu ( condamnat la moarte şi executat la Jilava ),din com.Nucşoara ( Argeş ) Condamnată , în 1959 , la 15 ani muncă silnică ,pentru sprijinul acordat partizanilor "Haiducii Muscelului " .Torturată la Securitatea din Piteşti ,de cpt.Cârnu .

- Anghel ,Gherghina O

Fostă moşiereasă, n.în 1890, la Mozăceni ( Argeş ) .A murit pe 6 aug.1962 , la penitenciarul din Miercurea-Ciuc .

-Antoche, ?

Ţărancă din jud.Vrancea, mamă a 9 copii .Arestată în 1955 pentru că nu şi-a putut preda cotele .

-Antonescu [Manu ] Elena

Fiziciană.N.în 1914, la Bucureşti , descendentă a fam. Cantacuzinilor (sora lui George Manu ,prof. univ.la Facultatea de Ştiinţe,legionar condamnat la muncă silnică pe viaţă, mort la Aiud ).

În 1950, a fost condamnată la 7 ani temniţă grea, trecând prin închisorile MAI, Jilava, Mislea şi Miercurea -Ciuc.

-Antonescu ,Filofteia

Arestată împreună cu soţul ei ( conf.la Matematică la Facult de Ştiinţe din Bucureşti ), trecând prin închisorile din Mislea şi Miercurea-Ciuc .

-Antonescu ,Maria ( Mia ) Gh.

N.în 1903, la Bucureşti .Arestată pe 25 ian 1951, condamnată la 10 ani muncă silnică , închisă la Jilava, Mislea şi Văcăreşti .A murit de meningită la Văcăreşti , pe 23 apr.1957 .

-Antonescu ,Maria T .

Soţia mareşalului Antonescu , n.în 1892, la Calafat .Arestată imediat după 23 august 1944,

şi rearestată în 1950, fără proces şi fără condamnare .

În 1955, a fost scoasă de sub urmărire penală şi trimisă de la Mislea , cu domiciliu obligatoriu la Lăţeşti ( Bărăgan ).În 1964, grav bolnavă, a fost internată la spital , unde a murit pe 22 oct.1964.

-Apostolescu ,Emilia C

Moşiereasă , n.în 1888 la Fălciu .Expropriată, a  fost închisă la Mislea şi Dumbrăveni şi a murit pe 1 ian.1962, în închisoarea din Miercurea -Ciuc .

-Arjoceanu [Tătărăscu ] ,Cireşica -soţie

Din Tg. Jiu .Văduva av.Arjoceanu ,recăsătorită cu g-ral Alex.Tătărăscu. Arestată de la 11 apr.'52 ( Decizia  nr.349 / 5 iul.'51 a MAI ); eliberată în 14 apr.'54 (după moartea g-ralului Tătărăscu în penitenciarul din Sighet )

-Arnăuţoiu[Diaconescu ], Laurenţia / Coman ,Constanţa-soră  /

N.în 1894, la Berevoieşti ( Argeş ) .Soţia înv.Ion Iancu Arnăuţoiu ( mort în penitenciarul Focşani ) ,mama lui Petre şi Toma ( executaţi la Jilava ),conducători ai  mişcării de rezistenţă "Haiducii Muscelului ".Arestată în iun.1946 , condamnată şi închisă până în 1955 , la Piteşti, Jilava şi Mislea. Rearestată în 1958, schingiuită de Securitatea din Piteşti , condamnată la 10 ani muncă silnică de Tribunalul Militar din Bucureşti, închisă la Miercurea-Ciuc şi Gherla.

A murit în 1962 , la Gherla .

Sora ei -Constanţa , din Cândeşti - a fost arestată şi şantajată ca să fie prinşi ( ordinul 7.431/18 mai 1950 )  cpt.Cârnu de la Piteşti )

-Arnăuţoiu [Plop ] ,Maria

N.în Basarabia.Luptătoare din 1948, timp de 10 ani , în grupul "Haiducii Muscelului ", alături de soţul ei,Toma Arnăuţoiu .Arestată în 1959,chinuită la Securitatea din Piteşti de echipa cpt.Cârnu ,condamnată la muncă silnică pe viaţă  de Tribunalul ( ? ) .

A murit în închisoarea din Miercurea -Ciuc , în 1962, fără să-şi mai vadă fiica (Oana ).

-Arnăuţoiu [ Voicu ],Oana

Violonistă. N.în 1956, în grota de la Poienăreni ( com.Nucşoara, Argeş ),fiica lui Toma şi a Mariei Plop-Arnăuţoiu, luptători în grupul "Haiducii Muscelului " . La vârsta de 2 ani , după arestarea mamei , a fost dusă la orfelinatul din Câmpulung .A fost înfiată , purtând numele de Ioana Voicu. 

-Arnăuţoiu ,Victoria (Tora )/

Soţia lui Petre Arnăuţoiu -conducător al mişcării de rezistenţă "Haiducii Muscelului " . A fost arestată şi chinuită prin închisori , la fel ca celelalte femei din fam.Arnăuţoiu .

 

-Arsenescu[Buduluca ] , Maria -soţie

N.în 1914, la Câmpulung ( Argeş ),soţia col. Gh.Arsenescu .

Închisă la Canal ,între 1951-'54 , pentru sprijinul acordat partizanilor..

După arestarea soţului , a fost rearestată pe 1 febr.1960, şi , după 2 ani de anchetă , judecată de Tribunalul Militar-Piteşti  , care a condamnat-o la 10 ani muncă silnică ( sentinţa nr 11 din 12 febr.1962 )A trecut prin închisorile din Jilava , Târgşor, Piteşti  şi Mercurea -Ciuc . Eliberată prin graţiere ( Decretul 411 )

-Arsenescu [Cojocaru ] ,Elena -soră şi soţie 

N.în 1905,la Câmpulung Muscel.Arestată în nov.1949 (după ce soţul ei, Cojocaru Petre, fusese arestat ) ,condamnată în 1950 ,pentru că l-a adăpostit pe fratele ei , col.Gh.Arsenescu . A executat 7 ani închisoare

-Arsene ,Raveca

Ţărancă din Gura Râului ( Sibiu ),arestată în timpul răzmeriţei împotriva colectivizării ( iul.1949 ). Anchetată şi chinuită de Securitatea din Sibiu , de "oamenii lui Crăciun " .

-Artenia

Călugăriţă la Mânăstirea Văratec, izgonită cu alte maici din mănăstire. Arestată în 1958 , întemniţată la Miercurea-Ciuc.

- Avasiloaie

Elevă din Piatra Neamţ.Arestată pe 15 aug.1952, la vârsta de 14 ani şi 6 luni. Condamnată , a trecut prin închisorile din Iaşi, Jilava şi Mislea.

- Avram

Ţărancă de 18 ani din Cudalbi ( Galaţi ).Arestată ( gravidă ) pentru că a refuzat să intre în colectivă .În 1958 a născut o fetiţă în închisoarea Văcăreşti.

-Avramescu , Adela-soţie  /Ana /Felicia[ Sturza ]  / 

/Adela -soţia generalului Gheorghe Avramescu ( asasinat de sovietici în martie 1945 )

Arestată pe 2 martie'45 ,în Divin (munţii Tatra ) ,printr-o înscenare pusă la cale de sovietici , pe 2 martie 1945 ,dusă în URSS ,de unde s-a întors , grav bolnavă ,în 1956.

/ Ana -fiica generalului .Arestată în 1945 şi închisă în temniţele comuniste

/ Felicia[Sturza] -fiica generalului (căsătorită Sturza ).Pe 6 martie 1945 , a  fost asasinată de NKVD ,la Divin ( Tatra ) , comandamentul sovietic declarând că s-a sinucis prin spânzurare.

B.

-Baboi Elisabeta/ Espasia /Evanţica /Florica /Hrisula / Ionela / Olimpia / ş.a.ş.a 

Soţii şi fiice de macedoneni stabiliţi în jud.Constanţa, strămutate cu întreaga familie ( soţi şi copii )  cu domiciliu obligator, pe o perioadă de 1-4 ani .

-Badea , Ana

Ţărancă din Costeşti ( Argeş ). Condamnată la 12 ani muncă silnică ( sentinţa nr 60 din 5 iun.1958 ) , pentru găzduirea şi hrănirea partizanilor Voican şi Şerban , în 1955.

-Balea , Laura / Maria / Alexandrina [Popa] /

3 ţărănci  din Apuseni, Bistra ( Alba ) , arestate în "lotul" de partizani din Muntele Mic,conduşi de col.Nicolae Dabija.Alexandrina [Popa ] ,executată , pentru ajutorul medical acordat.

-Balasch ,Maria

Elevă la şcoala de surori medicale din Timişoara .Arestată în noaptea de  13 ian.'45 de ostaşi sovietici , dusă în lagărul de la Ienakeva ( URSS ) , unde a fost deţinută 5 ani .

-Balş, Maria-mamă /-Balş ,Dina -soţie

/ Maria-mama inginerului ing.Alexandru Balş (dir Societăţii . Lupeni ,condamnat la închisoare pe viaţă  în "lotul Bujoiu ").Arestată la 75 de ani , condamnată la 25 de ani muncă silnică ,în acelaşi proces .Întemniţată la MAI, Jilava, Mislea şi Văcăreşti .

/ Dina- soţia ing.Alexandru Balş.Arestată pe 2 apr.'48 , la 3 zile după arestarea soţului, anchetată brutal la Ministerul de Interne, închisă la Văcăreşti , sub acuzaţia de "deţinere de cocoşei de aur ". Judecată abia în 1950, a primit o pedeapsă mai uşoară decât detenţia pe care ,deja ,o suportase .

-Bambaş[ n.Macavei ], Eugenia -soră

Sora celor 4 fraţi Macavei din gruparea de rezistenţă condusă de col Dabija în Munţii Apuseni .

N. în 1903, la Bucium ( Alba ) .Arestată la 6 febr.1949de Securitatea din Baia Mare (anchetată cu cruzime de lct.maj.Nicolae Glodeanu ) ;torturată la Securitatea din Oradea şi Sibiu  ( unde Gheorghe Crăciun îl tortura pe fratele ei, Traian Macavei). După 17 luni de tortură, a fost "eliberată" (după ce cei 4 fraţi au fost omorâţi )

-Banu,Aurelia Gh.

[LD: formă de represiune economică , practicată pretutindeni de comuniştii locali, pentru a confisca casa, animalele şi pământul. Boală contagioasă. La Miorcani (Botoşani ) primarul "provizoriu " ( petrolist în Valea Prahovei ) prin 1946 , a dat afară din casă - singura din sat cu o mansardă la etaj - pe soţii înv. George şi Sofia Duzinschi,mutându-i într-o magazie (la Ostafi ). Copil pe atunci, nu înţelegeam ,de ce plâng "doamnele învăţătoare " Sofica şi mama mea,  şi nici de ce, odată cu seara ,bădia Toadere ne încuia uşa cu lacăt pe dinafară.]

Proprietară de 50 ha pământ la Alimpeşti ( Gorj ), arestată noaptea , pe 3 martie 1949, dusă la Tg.Jiu , fără să-şi poată lua vreun lucru. Domiciliul obligator a durat până în 6 iunie 1963.

-Barbu [Ruşaveţeanu ] ,Tina

Artistă venerabilă , n.în 1887 , cu studii de artă dramatică la Roma , Paris şi Viena,care a debutat în teatru în 1900.După moartea soţului ( 1943 ) s-a retras la Ruşavăţ ( Buzău ) . Femeie de 62 de ani, bolnavă de diabet ,arestată noaptea (3 mart'49 ), anchetată la Ministerul de Interne, închisă 5 ani .

-Basarabeanu ,Elena

-10 -26 iun'46.În debutul campaniei electorale,un Comunicat oficial al Ministerului de Interne, aduce la cunoştinţă capturarea unor  "organizaţii subversive-teroriste",de către Siguranţa Statului .Printre ele figura  şi Grupul diversionist Elena Basarabeanu.

Comunicatul specifica faptul că acele organizaţii au luat naştere la sfârşitul anului 1944, posedau depozite de armament şi muniţie, fiind  sprijinite de g-ral Rădescu ( pe atunci premier ) , cât şi de partidele "istorice" - PNL şi PNŢ.Comunicatul publica lista celor 75 de arestaţi , între care Elena Basarabeanu ( dispărută ).

"În urma investigaţiilor şi capturilor făcute de Siguranţa Statului , întreaga reţea a teroriştilor a fost imobilizată " ( Scânteia, 26 iunie'46 )

-Băbeanu ,Lili/ Băbeanu ,Pupa

Foste"moşierese" din Turnu Severin.Expropriate şi deportate în 1951, la Dropia (Bărăgan ) , după ce făcuseră şi câte 6 luni puşcărie .

-Bădescu -Roşca ,Carmen

Bucureşteancă arestată pe 28 oct.1989 - cu 2 luni înainte de revoluţie  - în timp ce răspândea manifeste împotriva dictaturii comuniste .Judecată în "lotul Chesaru ".

-Bălăciou -Lovinescu, Ecaterina

Văduva criticului Eugen Lovinescu ,n.în 1887.Lcenţiată în l.franceză ( Bucureşti şi Paris ),profesoară de franceză , insp.g-ral la Ministerul Instrucţ.Publice (în  '43 ): Mama Monicăi Lovinescu, soacra lui Virgil Ierunca ( în exil ,la Paris ).

Scoasă din învăţământ în 1948 ;casa confiscată ( pe b-dul Elisabeta ,ea rămânând într-o cameră );biblioteca aruncată în curtea interioară, cărţile stropite cu gaz şi arse .

    Arestată pe 22 mai 1958 ,anchetată peste 200 de zile la Malmaison, torturată ca să-i scrie fiicei să se întoarcă în ţară ( ceea ce a refuzat ) a fost condamnată la 18 ani temniţă grea cu confiscarea tuturor bunurilor  ( sentinţa nr.28/ 12 febr.1959 ) ca < fostă proprietară a cca 190 ha [....] a ascultat cu regularitate emisiunile instigatoare ale posturilor de radio imperialiste şi în special emisiunile postului de radio Paris , unde funcţiona în calitate de crainică pentru emisiunile de limba română fiica sa, Lovinescu Monica,soţia trădătorului de patrie Virgil Ierunca [...]>Pe dosarul  final s-a dat următoarea dispoziţie :<fără îngrijire medicală  >

Supusă detenţiei inumane de la Malmaison , Uranus , Jilava,Văcăreşti ,a murit la 6 iunie 1960, ( la Malmaison sau Văcăreşti ) ,fiind aruncată la groapa comună. În casa de pe b-dul Elisabeta s-a mutat procurorul - călău Ion Nistor care o anchetase .

-Bălăşoiu ,Ecaterina C

Ţărancă din Curtişoara ( Olt ), n.în 1915 .Arestată pe 1 febr.1961, ca participantă la revolta ţărănească din Izvoarele şi Vâlcele. Schingiuită la Securitatea din Piteşti ,închisă în lagărul de muncă forţată  de la Periprava , eliberată în apr.'62.

-Băleanu,

Enoriaşă din Lugoj, mamă a 5 copii, gravidă. Arestată şi anchetată în 1956,pentru multiplicarea Memoriului episcopilor greco-catolici (întocmit în detenţia de la Curtea de Argeş ) care  i-a fost înmânat de episcopul Ion Ploscaru ,pentru a-l expedia la Vatican .

-Bălţatu, Anghelina

Ţărancă din Dobroteşti ( Teleorman ) .Condamnată la 4 ani muncă forţată , deoarece , în 1961, a chemat cu bătăi de clopot ţăranii , la revolta contra colectivizării.

-Bărbulescu ,Valeria

Avocată în Bucureşti , originară din Constanţa.Ca în filmele "poliţiste" , a fost răpită în 1945 de NKVD , din faţa Liceului "Gheorghe Lazăr ".Maltratată în anchete, deportată în URSS ( la Vorkuta ) s-a înapoiat în România , după 10 ani .

-Bârdan ,Florenţia .

Călugăriţă la Mănăstirea Bistriţa ( Vâlcea ) Arestată şi condamnată în mai 1949, de tribunalul Militar -Craiova , pentru ajutorul acordat partizanilor din "grupul Arnota".

-Bârsan,Aretia Gh.

Doctoriţă , n.1879, la Târgu Frumos.Arestată "din eroare"  pe 28 matie 1948 , în "lotul Istrate Micescu " ,a fost eliberată după ce a declarat greva foamei ( 25 iun.'48 )

-Berindei [Hudiţă ] ,Ioana I 

Profesoară de Istorie, n .în 1923.Arestată în 1950 , deoarece era fiica prof.univ.Ion Hudiţă (arestat ca fost demnitar PNŢ ). Închisă la Văcăreşti , unde a  născut , în 1951, o fetiţă.

-Bilciurescu ,

Profesoară. Arestată în 1957,de Securitatea din Uranus ,în timpul procesului înscenat Ţuţea-Porsena.Anchetată de Enoiu , a fost condamnată şi închisă la penitenciarul Miercurea- Ciuc

-Bircle ,Olimpia / Rodica /Ioana /

Femei din fam.dr.Alex.Bircle ( din Comisia Internaţională Medicală pentru ofiţerii polonezi de la Katyn , condamnat în contumacie ) .Soţia şi fiica , arestate, anchetate  şi condamnate la 5 ani de închisoare , pentru " complicitate la crime de război" ,închise pe la Jilava, Mislea,Ghencea ,Bragadiru, Târgşor , Bragadiru şi Domneşti. Nepoata (fetiţă de 5 luni ) rămasă acasă singură.

-Biro, Iuliana

Muncitoare.Anchetată, condamnată şi deportată la CAP Ormeniş, deoarece participase la revolta din 15 nov.1987 , de la Braşov.

-Birthelmen , Ana

Guvernantă în casa g-ral Romanescu .Condamnată în 1951 pentru "omisiune în denunţ" . deoarece nu anunţase Securitatea despre armele şi intenţiile generalului de a pleca din ţară .

-Blănaru ,[Horescu ] Anişoara

Soţia partizanului Spiru Blănaru ( arestat în 1949 ) , din Domaşnea , Caraş-Severin . În 1950, i s-a fixat domiciliu obligatoriu în com.Poarta Albă -Constanţa ( localitate unde au fost aduse familiile partizanilor  executaţi la Timişoara din Ordinul lui Nicolschi ) 

Eliberată după 7 ani .

-Boc, Oniţa

Ţărancă din Mărgău ( Cluj ).Condamnată în 1957 ,pentru că l-a adăpostit pe dr.Iosif Capotă ( unul din conducătorii mişcării de rezistenţă din Munţii Apuseni ).

-Boeru [Iorgulescu ],Olga

Soţia lui Traian Boeru ( implicat în asasinarea lui Nicolae Iorga ,fugit în Germania după rebeliune).Arestată împreună cu doi fraţi ai săi, închisă pentru 2 ani (pe baza Deciziei nr.349 din 5 iul.1951).A stat mai mult , fiind închisă la Mislea şi alte lagăre de muncă forţate

-Boilă ,Elena [Nana]

N.în 1924,fiica lui Zaharia B.,arestată pentru semnarea unui protest împotriva desfiinţării bisericii greco-catolice şi deportată în Bărăgan ( Viişoara ). Rearestată în 1956 , condamnată pentru activitatea greco-catolică clandestină .

-Boţoc, Maria 

Femeie gravidă, arestată în 1955, condamnată .A născută în temniţă un băiat ( Mircea ), scos din închisoare , după un an ,de un bunic.Ea a fost eliberată după 8 ani .

-Bobei,Melania, N

N.în 1907 la Soroca ,absolventă a Instit.Comercial Nancy -Franţa.Arestată  la Târgu Jiu , în 6 oct.1958 , de Securitatea din Craiova.Condamnată la 7 ani închisoare şi confiscarea averii de Tribunalul Militar-Craiova ( sentinţa nr 575/ 27.11.1958 ) , într-un proces înscenat de securistul Ţiclete. În urma recursului, a fost eliberată  în 1961, caz foarte rarism în epocă .

-Brăescu, Smaranda

[LD: nu ştiu dacă puţinele date cuprinse într-o asemenea "fişă de caz" ( de "speţă" -în limbaj avocăţesc ), sugerează cât de vag atmosfera de coşmar ce a cuprins România în acei ani .

O turbată vânătoare de oameni, cu gonaci-securişti arestând  // pentru cote , pentru vorbe spuse, pentru gânduri bănuite, pentru cărţi ascunse, pentru înrudire , pentru legături spirituale sau militant-politice, pentru Memorii adresate forurilor internaţionale  //ziua, dar mai ales noaptea ,pătrunzând înarmaţi în case, bruscând, legând în cătuşe, de-a valma : tineri şi bătrâni , bărbaţi femei şi copii ,civili şi militari .

Pentru Smaranda Brăescu , la 3 ani după ce murise, au fost condamnate 6 persoane ( fratele , măicuţe-surori ,doctor ), pornind de la Memoriul adresat ONU , prin Comisia Aliată de Control , prezentă în România .]

Învăţătoare,n.în 1897,într-o familie cu 8 copii ,la Buciumeni (Galaţi ). Urmând o şcoală de pilotaj în SUA , a devenit prima paraşutistă -femeie din România, care , într-o escadrilă sanitară ,a salvat răniţi de război ,pe ambele fronturi ( 1942-1945 ) .

Condamnată la 2 ani puşcărie ( în lipsă ) pentru legăturile cu org. "Sumanelor negre" şi pentru că a semnat un Memoriu către ONU , în care era denunţată falsificarea alegerilor din nov.'46.

S-a ascuns un timp în via fratelui -geamăn ,Panait -Paul ;apoi în casa preotului greco-catolic Anton Pet ( Răchiteni -Iaşi ); apoi la Congregaţia Maicii Domnului (Cluj ).Operată de cancer,

(sub nume schimbat)a murit în clinica dr.Iuliu Haţieganu ,pe 2 febr.1948, fiind înmormântată la Cluj.În 1951, au fost condamnate 6 persoane care au ascuns-o sau operat-o , deoarece Memoriul pe care îl semnase ,ajunsese în mâinile sovieticilor , prin Comisia Aliată de Control..

-Brătianu,[Sturdza ] Eliza -soţie

Soţia lui Gheorghe Brătianu .Dată afară din casă pe 27 iul 1950 ,după arestarea soţului ( 5 / 6 mai'50 ), confiscându-i-se toate bunurile, evacuată în com Colentina, într-o casă părăsită .

Arestată , în baza Deciziei  nr.349 a MAI ( 5 iul.'51 ),în noaptea de 14/15 apr.1952, închisă şi anchetată la Ghencea, a fost pedepsită cu munca forţată la Mislea, Bragadiru şi Cernavodă.

-Brezeanu , Cornelia 

Studentă din Iaşi .A făcut legătura între  doi legionari -camarazi ( Iaşi -Cluj )

Arestată în urma denunţului celor doi ( în timpul "reeducării " la Piteşti  ).

-Brudea, Ioana

Din Ghidici ( Gorj ) .Arestată în 1953 de Securitatea din Braşov, condamnată la 15 ani muncă silnică ,pentru găzduirea unor paraşutişti .Închisă la Braşov, Jilava , şi Miercurea Ciuc.Eliberată prin graţiere ( Decretul 411 ).

-Bruteanu [ Grosu ],Nicolette Valerie

Absolventă de Conservator, n.în 1919 la Turnu Măgurele .Fostă secretară a lui Iuliu Maniu (cu care se înrudea ),colaboratoare la "Dreptatea ". Arestată în 1945, a fost anchetată cu duritate la Malmaison .Rearestată pe 24 aug.1949,anchetată prin case conspirative de lt.I.Soluţiu , cpt.Gh.Moraru şi mr.George Filipescu ,care puneau la cale înscenarea procesului lui Lucreţiu Pătrăşcanu .A fost închisă la Ghencea, Mislea, Roşia, Saligny şi Târgşor.

După eliberare, în 1957, s-a căsătorit cu Sergiu Grosu , cu care a părăsit Ţara ,stabilindu-se în Franţa. În exil,împreună cu soţul , a desfăşurat o intensă activitate publicistică , colaborând la " Catacombes " , dezvăluind atrocităţile din România .

Cartea ei ,"Binecuvântată fii închisoare", a fost editată în cinci limbi .Viaţa ei , a  fost evocată în "O lumină în bezna exilului românesc " a neobositului Cicerone Ioniţoiu .

-Budescu [ Brătianu  ] Elena -soţie

Recăsătorită cu Ion ( Oni ) Brătianu ( fiul lui Dinu Brătianu , dir.fabricii Letea ). Condamnată la 5 ani închisoare ( 1954-'59  ), sub acuzaţia de "înaltă trădare" , închisă la Miercurea Ciuc. Reţinută încă 5 ani ( fără proces )cu domiciliu obligatoriu , la Rubla . Eliberată în 1964 ( Decret 411 )

-Budişteanu-mama

Mama lui Radu Budişteanu ( legionar simist, ministru în guv.Gigurtu ) . Femeie de peste 75 ani , arestată în noaptea de 14 / 15 apr.'52 ( în baza Deciziei  nr.349 a MAI / 5 iul.'51 ), închisă la Ghencea.

-Budurescu -soţie

Soţia lui Nicolae Budurescu ( ministru în guv.Duca/Tătărăscu , între 1933-'37 )

Arestată ,în baza Deciziei  nr.349 a MAI ( 5 iul.'51 ),în noaptea de 14/15 apr.1952, cu grupul membrilor familiilor foştilor demnitari .Închisă la Ghencea şi Mislea , până în 15 apr.1954.

-Buga-soţie

Soţia preotului greco-catolic Anton Buga.Arestată în 1949, condamnată la 1 an închisoare ,  hărţuită şi urmărită, s-a îmbolnăvit de inimă şi a murit .

-Bunea [de Wied ],Eleonora

Principesă albaneză ( fiica regelui Albaniei, rudă cu fam .regală română ) , căsătorită în România .Arestată în 1950, condamnată la 15 ani muncă silnică ,într-un proces înscenat de spionaj ( împreună cu Vintilă Petală, Victor Raţiu, col State Ionescu ş.a ). A fost închisă la Jilava, Mislea şi Miercurea Ciuc ,unde a murit pe29 sept.1957.

-Burileanu ,Elena

Soţia fostului guvernator al BNR, Tilică Burileanu .Evacuată cu forţa din casă ( Craiova ) , pentru a i se confisca averea, trimisă cu domiciliu obligator , unde a şi murit .

-Busuioceanu ,Adelina

Absolventă a Facultăţii de Filologie-Bucureşti .Arestată în iun.1957,în "lotul Porsena -Ţuţea " , condamnată la 5 ani închisoare.

-Butu -Negoescu , Angela

Arestată în 1948 ( împreună cu soţul său, Romul ) pentru găzduirea lui Radu Budişteanu ( care , după arestare , i-a denunţat )Fata lor (elevă ) s-a sinucis, iar ea a fost închisă la Jilava şi Ghencea.Cf.Deciziei 349 a MAI din 15 iul1951( privind familiile foştilor demnitari ) a fost trimisă pentru 2 ani , în lagăre de muncă forţată .În 1958 ,a fost rearestată , judecată într-un proces înscenat şi condamnată la 15 ani închisoare, de Tribunalul Militar-Iaşi.

-Buzdugan , Natalia

Arestată pe 15 apr.1951,pe baza Deciziei 349 a MAI ,din 15 iul'51 ( privind familiile demnitarilor ) a fost trimisă pentru 24 de luni la muncă forţată  în lagăr.

C.

-Caiciuc ,Elena

Ţărancă din Rogojeşti ( Rădăuţi ) .Arestată în noaptea de 6 / 7 august 1949, împreună cu un grup de consăteni , pentru că s-au opus predării cotelor agricole.Torturată la Securitatea din Suceava, a fost condamnată.

-Calmanovici , Monica

Soţia lui Emil Calmanovici (condamnat pe viaţă  în procesul Pătrăşcanu ,mort la Aiud ), arestată şi anchetată cu duritate .

-Calotă, Ana

Călugăriţă la Mănăstirea Obreja, n.în 1929, la Poptelearc -Gârbou ( Sălaj ).

Arestată în 1950, anchetată la MAI, condamnată la 25 ani muncă silnică , în lotul cardinalului Al.Todea.Eliberată după 10 ani de detenţie .

-Cancicov, Georgeta

[LD:Nici măcar să aflăm la cât a fost condamnată şi cum a sfârşit-o ? ]

Soţia ministrului Cancicov.Scriitoare.Arestată şi anchetată la Ministerul de Interne ( Decizia  nr.349 / 5 iul.'51 a MAI );Închisă la Jilava, Mislea, Mircurea Ciuc .

-Cancicov, Ella

Soţia aviatorului Jean-René Cancicov ( fratele lui Mircea Cancicov ) .Arestată şi anchetată la 23 august 1944 ,în legătură cu o reţea de spionaj , presupusă a fi creată de prof.Alexandru Eck, universitar din Belgia , în calitate de corespondent al ziarelor "Le Jour" şi "L'Echo de Paris " . A fost eliberată în 1948 - an când a fost arestat soţul ei  - şi continuu supravegheată de Securitate 

-Cancicov ,Madelaine

[ LD: 15 ani puşcărie , numai pentru că era sora unui fost ministru ? ! Cum de nu i-au văzut oameni ? De ce nu le-au sărit în ajutor ?Cum de i-a răbdat Dumnezeu ? Şi cine a fost vinovat ?

de toate astea ?Şi ce ar trebui să facem ? Să uităm ? Să iertăm ? ]

Sora ministrului Mircea Cancicov.N.în 1904, la Bacău .Licenţiată a Facultăţii de Drept ( Paris ).

Condamnată în 1949,a trecut prin penitenciarele de la MAI, Jilava,Mislea, Miercurea Ciuc.

"Eliberată" în 1964 -prin Decretul 411 -s-a stabilit la Londra .

-Cantacuzino,Ioana-Maria [Oana Orlea ]

Elevă ( nepoata Marucăi Cantacuzino şi a lui George Enescu , viitoarea scriitoare Oana Orlea )

Arestată la 16 ani , condamnată pentru "complot" , în 1952, pentru că , împreună cu alţi tineri , a răspândit manifeste anticomuniste .Pe parcursul celor 3 ani de închisoare , a fost "plimbată"  prin 13 puşcării :MAI, Jilava, Mislea, Târgşor, Ghencea, Rahova ,Văcăreşti ş.a

-Cantacuzino[Herescu],Nadia

Condamnată în toamna 1951,în procesul înscenat în jurul Legaţiei Marei Britanii la Bucureşti .

Şi-a ispăşit "păcatele", în penitenciarele din Jilava şi Mislea.

-Capotă, Ana

[LD :Departe de a fi un "caz rar",omorârea în anchetă sau după pronunţarea pedepsei, s-a practicat adesea, uneori la ordinul superiorilor securişti .(Nicolski a dat câteva asemenea indicaţii).În cazul ei, este posibil să fi fost omorâtă după execuţia fratelui la Gherla. ]

Din comuna Cudalbi ( Cluj ) .Sora dr.veterinar Iosif Capotă ( conducător,alături de Alex.Dejeu , a org."Frontul Naţional Creştin-Iuliu Maniu", condamnat la moarte şi executat ).

Din 1948,curieră între grupurile de luptători , răspânditoare de manifeste anticomuniste.

Arestată, judecată pe 13 iunie 1958,  de Tribunalul Militar -Cluj ,a fost condamnată la 15 ani muncă silnică.În acelaşi an, a fost omorâtă în penitenciarul din Miercurea-Ciuc

-Caraion ,Valentina

Soţia lui Ion Caraion ,condamnată la 15 ani muncă silnică , pentru că a bătut la maşină poeziile poetului. A executat doar 5 ani , fiind "graţiată " în 1964.

-Carandino, Lilly / Mărtinuş ,Florica-soră /

/Lilly - Artistă.N.în 1909, la Brăila.Absolventă a Conservatorului din Bucureşti ,cu studii teatrale ( 3 ani ) la Paris ( unde s-a căsătorit cu gazetarul Nicolae Carandino ).A jucat la Teatrul Regina Maria, la Teatrul Naţional , Teatrul Ligii Culturale .Arestată la 14 iul.1947, ( împreună cu soţul ), după aşa zisă "fugă de la Tămădău " a fost judecată în procesul "lotului Maniu -Mihalache", condamnată la 6 luni închisoare , executate la MAI şi Văcăreşti.

/Florica ( sora artistei )-  arestată imediat după arestarea surorii, în 1947 şi anchetată la MAI .

-Caranica , Despa

Doctoriţă ,absolventă a Academei Comerciale şi a Facultăţii de medicină .

Arestată în iulie 1958 , condamnată la 20 ani muncă silnică, învinovăţită , printre altele , că la percheziţie i s-au găsit poezii de Radu Gyr şi Nichifor Crainic."Graţiată " prin Decretul 411 din 1964, după eliberare s-a căsătorit cu fostul deţinut politic, dr.Blazius Olariu .

-Catargi, Mihaela.

Soţie de diplomat.Arestată în apr.1952, pe baza Deciziei 349 a MAI ,din 15 iul'51 ( privind familiile demnitarilor ) a fost trimisă pentru 24 de luni la muncă forţată , la Ghencea, Pipera, Popeşti-Leordeni , Dumbrăveni .Eliberată în 1954.

-Căldăruş,Olimpia A.

Ţărancă din Bălăneşti (Olt ).Participantă la revolta ţăranilor din comună ,împotriva colectivizării.

Arestată , fără judecată, a fost închisă la Piteşti şi Periprava ( 1961-1964 ).

-Căliman ,Maria

Soţia medicului Nicolae Căliman ( PNŢ, preşed. Astrei şi Pro-Transilvania ) din Braşov. A ajutat partizanii ascunşi în munţi .Arestată de două ori , în 1949 şi 1952.

-Cenuşă ,Maria

Soţia partizanului Constantin Cenuşă , din Putna, condamnată la 15 ani muncă silnică, pentru că i-a dus îmbrăcăminte şi alimente .În închisoare a născut un băiat, Iliodor.

-Cernătescu[Săndescu ] ,Sanda-Aurelia I

Din Constanţa.Arestată în 26 nov.1949 în Gara de Nord , pentru că ţinuse legătură cu soţul plecat în străinătate .Judecată într-un "lot de spionaj " , legat de Legaţia Turciei la Bucureşti .A murit la 24 sept.1954, în penitenciarul Mislea.

-Chihaia ,Ana /Maria /

Surori , studente la Facultatea de Litere -Iaşi .Arestate în mai 1948,o dată cu Centrul studenţesc. Închise la Suceava, Jilava, Mislea.

-Chehata ,Smaranda

Sora lui Cezar Petrescu.Arestată în 1950 ; condamnată  la muncă silnică pe viaţă ,pentru legături cu Legaţia Franţei la Bucureşti .Eliberată în 1954.

-Chira ,Iuliana

Soţia comisarului Iuliu Chira ( mort la Aiud )  originară din Vama ( Satu Mare ) .Arestată şi torturată de Securitatea din Oradea, condamnată la 19 ani muncă silnică de Tribunalul Militar -Oradea.Închisă la penitenciarele din Oradea, Jilava, Mislea, Miercurea-Ciuc.

-Ciato,mamă

Luată ostatec la Ministerul de Interne , în iul.1947, pentru ca fiul ei, Alex.Ciato(TUNŢ ), să se predea.A stat o vreme cu Niculina Mihalache ( celula 3 ),după care a fost transferată la Jilava

-Cihosky, nepoată

[ LD: Ordin  MAI din 1951 ,privind familiile .El a ţintit , în fond , ca locuinţele şi bunurile demnitarilor arestaţi să fie "eliberate" pentru noii locatari .Cunosc asemenea"poveşti" de la M.C.privind casa lui Averescu , a lui Vişoianu , etc etc, care ar fi fost repartizate tinerilor diplomaţi ieşiţi din Academia Jdanov,de către Zina Brâncu ( şefa de cadre ).Este necesară o documentare serioasă, în arhiva Gospodăriei de Partid , care a administrat aceste locuinţe ]

Nepoata g-ralului Henry Cihoschi ( mort la Sighet , pe 17 mai 1950 ).Arestată în 1951, în "lotul familiilor foştilor demnitari"( Decizia  nr.349 / 5 iul.'51 a MAI );  închisă la Ghencea şi nu se mai ştie pe unde.   

-Cioară,Suzana

Călugăriţă greco-catolică.N.în 1914, în Măcicaşu ( Cluj ).Arestată 6 luni ,în 1950 ;rearestată

la 9 aug.1958,de Securitatea din Cluj, condamnată la 6 ani închisoare ,ispăşiţi la penitenciarele din Cluj, Uranus, Jilava, Arad şi Miercurea Ciuc.Eliberată în 1964, prin"graţiere" (Dceretul 411 )   

-Claudian [Solomonescu ] ,Zoe

Membră PSD-Titel Petrescu .Arestată în 1948 , împreună cu soţul ( Alexandru Claudian ) . A fost închisă la Iaşi, Jilava şi Mislea.

-Codreanu [Ilinoiu ] ,Elena-Lilica

Soţia lui Corneliu Zelea Codreanu .După asasinarea lui, în 1938, a fugit în Germania, revenind în ţară în 1940 .Arestată în martie 1945, a fost  închisă la Caracal, Târgşor şi Mislea, apoi i s-a fixat domiciliu obligatoriu la Lăţeşti ( Bărăgan ).Recăsătorită cu col.Praporgescu ( deţinut politic ) ,a fost rearestată în 1958, condamnată "administrativ"-2 ani - ,închisă la penitenciarul Arad,

şi reîntoarsă la Lăţeşti. Graţiată în 1964 (Decretul 411 ), s-a stabilit la Bucureşti , fiind permanent supravegheată de Securitate .

-Coman,Maria Jeana

Elevă în prag de bacalaureat .N.în Cerna ( Tulcea ) .Arestată în 27 iun.1957, în "lotul Ţuţea-Porsena" .Condamnată la 8 ani închisoare corecţională ,penru "uneltire contra ordinii sociale" .

A fost "plimbată" la puşcăriile din Uranus, Jilava, Miercurea Ciuc, Arad, Gai .Eliberată în 1962.

-Constante ,Lena ,C.S.

N.în 1912 ,la Bucureşti (fiica scriitorului şi publicistului aromân C.S.Constante,originar din Macedonia ).Licenţiată a Institutului de Arte Frumoase -Bucureşti, specializată în mozaic şi frescă la Paris, consacrată în artă decorativă ( ilustraţii cărţi şi afişe ).Cercetător în echipele de studii sociologice conduse de Dimitrie Gusti .

După 1945, ca scenografă , a colaborat cu Elena Pătrăşcanu -soţia ministrului de Justiţie .

Arestată în 1948 , judecată în procesul Lucreţiu Pătrăşcanu , condamnată la 12 ani muncă silnică ,pentru "crimă de înaltă trădare ".Eliberată în 1963,s-a căsătorit cu H.Brauner (fost condamnat politic,judecat în acelaşi proces ).

În 1968 -după reabilitarea lui Pătrăşcanu  - procesul a fost rejudecat ,şi au fost găsiţi nevinovaţi .( printre puţinele procese rejudecate , în timpul regimului ceauşist  )

-Coposu [Marcovici ], Arlette/

[LD:Gândiţi-vă la o tânără  de 31 de ani, cu soţul în puşcărie, scoasă din casă , silită să-şi ducă zilele pe şantier , apoi încarcerată 14 ani în închisorile de exterminare , special "amenajate" pentru  "duşmancele  poporului ".Oare Serge Perisol -ataşatul militar al Franţei  - a aflat vreodată care a fost soarta acestor cunoştinţe din Bucureşti ?]

N.în 1917,la Constanţa (tatăl -general ; mama franţuzoaică ) După arestarea soţului , Corneliu Coposu(1947 ),a fost dată afară din casă , nevoită să muncească pe un şantier.

În 1950, a fost implicată în procesul de spionaj (înscenat ) pentru compromiterea Legaţiei Franţei la Bucureşti.Condamnată la 25 ani muncă silnică ( împreună cu sora sa -Marcovici France ) ,  a trecut prin închisorile Malmaison, Jilava, Mislea , Miercurea Ciuc şi Oradea.

"Graţiată  " în 1964 -grav bolnavă - a murit în dec.1965 ,apucând să-şi revadă soţul ( revenit la Bucureşti , după detenţie  ).

-Cornea, Doina

Născută în 1929, la Braşov Licenţiată a Facultăţii de Filologie (franceză );din 1953,asistentă la Facultatea de Filologie din Cluj (dată afară în 1983 ).

Din 1982, a promovat o curajoasă acţiune de clarificare filozofică,politică ,socială, educaţională, privind regimul totalitar din România, fie cu articole de atitudine la "Europa Liberă "(peste 30 de articole ), fie trimiţând scrisori şi proteste la Consiliul Europei ,Comisia Drepturilor Omului, fie punând în circulaţie literatură interzisă,fie întreţinând legături cu sindicatele clandestine (din  Cluj, Zărneşti, Braşov '87).A fost în permanenţă urmărită de Securitate, amendată, anchetată, hărţuită , supusă la tot felul de presiuni şi umilinţe.

A participat la manifestaţiile anticomuniste din decembrie 1989, la Cluj ,şi adusă la Bucureşti ,

a fost prima persoană inclusă pe lista provizorie a CFSN....

 [LD:31 ian.2008 ]

Am avut o lungă convorbire cu doamna Doina Cornea,autentică şi consecventă dizidentă anticomunistă în regimul ceauşist. Voiam să-mi vorbească despre rădăcinile morale ale unei asemenea tării,la o femeie atât de plăpândă şi aparent fragilă.

Mi-a vorbit despre bunicii paterni şi materni;despre părinţi,despre tată ( funcţionar administrativ ) ,plin de înţelepciune )şi mamă (autodidactă ,dârză şi curajoasă ); despre primul său confesor,care a fost Alex.Todea ), despre şcoală , despre primii ani de după război .    

Încercând să-şi cerceteze "trecutul" în varianta consemnată de Securitate,a descoperit că pe numele său , la CNSAS , există câteva zeci de dosare. Cu emoţie a deschis dosarul nr.84.755 /ian.1949 -când, studentă în an I la Cluj , la 19 ani, a fost, pentru prima oară ,"vizitată" de securişti,"dusă" la sediul Securităţii,"anchetată" sub presiune ,obligată să scrie declaraţie după declaraţie, "obiectul incriminant" fiind o predică a episcopului greco-catolic Suciu,care îndemna enoriaşii să nu-şi părăsească credinţa. Peste 40 de ani,persoana sa făcea subiectul de interes pentru mai marii Securităţii - Iulian Vlad, Postelnicu ,Pleşiţă , Raţiu  ş.a.

Amănunte despre lupta sa pot fi aflate din  cele câteva cărţi apărute ]

[LD: 27 aug. 2008 ]

Am o lungă convorbire cu d-na Cornea.Îi explic ce fel de documentar fac, şi cum înaintez .

Îmi spune părerea sa.Mă îmbie să merg la CNSAS să-i văd cele peste 50 de dosare , din care voi extrage multe date despre metodele folosite de Securitate .

Îmi evocă iar perioada când ,în 1949, la 19 ani , timp de câteva luni a fost hărţuită la Securitatea din Cluj să dea declaraţi ; îmi spune că a găsit în dosare :plicurile şi corespondenţa adresate ei ( pe care nu le-a primit niciodată ) fiind reţinute  la Securitate,explicându-şi astfel de ce Securităţi din alte judeţe ( în care ea nu fusese niciodată ) dau relaţii despre ea , fiind pe urmele celor care-i scriau ; stenogramele unor convorbiri telefonice (pe care ea nu le-a avut nici o dată , deoarece telefonul ei fusese tăiat, mut , timp de 2 ani )în care o femeie se dădea drept Doina Cornea şi vorbea cu diverse persoane ce au căzut în această palsă ;că , de la Securitate, Iulian Vlad, Postelnicu, Pleşiţă ,Raţiu au făurit toată această plasă  .

Mi-a spus cum, în anii '88-'89, ea a fost la procuratură să reclame cum a fost bătută la Securitate  şi i-au cerut "dovezi " şi că a vrut să le arate vânătăile de pe fese , şi nu au lăsat-o , dar că, în schimb, ambasadorul Franţei a vrut să i le arate ...

Mi-a mai spus că, la recomandarea lui Marius Oprea, a făcut o procură pe numele unui tânăr istoric, Moraru, să studieze dosarele ei şi să publice o carte şi că ... au trecut doi ani de atunci şi nu a făcut nimic.  Facem un schimb de păreri despre cauza acestui dezinteres, şi ea îmi vorbeşte despre lipsa IUBIRII şi a CREDINŢEI la români . 

-Coşoveanu ,Matilda 

Soţia comandorului Ion Coşoveanu (condamnat ).N.în 1901 , Craiova, domiciliată la Bucureşti, directoare la o şcoală elementară .Dată afară din învăţământ, arestată şi anchetată în mai-aug.1948, silită să-şi câştige existenţa ca ţesătoare de covoare .

-Creţu, Carmen

N.în 1933 .Elevă.( Fiica fostului ministru Napoleon Creţu , arestat , condamnat ) .

Arestată pe 14 /15 aprilie 1952 , împreună cu fratele ei Mircea , în "lotul familiilor foştilor demnitari " ( Decizia  nr.349 / 5 iul.'51 a MAI );

Închisă la Ghencea, Popeşti Leordeni ,Pipera, Dumbăveni .Eliberată în 1954.

-Cristea [Iorgulescu ] ,Atanasia

Studentă an IV, medicină .Arestată în1949 (sau 1958 ?) , împreună cu alţi 20 de tineri (în care era şi fiul sau sora fostului ministru Ion Lugoşianu ,dir. la " Universul ", întemniţat ).

 Torturată în timpul anchetei la Securitate de maiorul Enoiu .Condamnată de Tribunalul Militar -Bucureşti la muncă silnică pe viaţă .Eliberată în 1964 ( Decretul cu graţierea nr 411 )

-Cristescu Maria I.

Ţărancă din Ciliu (Sibiu ) ,n.în 1914, arestată, condamnată pe 15 sept.1951, după ce soţul ei a fost executat în lotul partizanilor din Banat ( col.Ion Uţă ) .Eliberată după 4 ani , după ce a stat închisă la Caransebeş,Târgşor, Mislea.

D.

-Dabija,

Soţia mr.Dabija , originară din Aradu Nou ( Arad ) .A fugit împreună cu soţul în Munţii Bistra , în grupul de partizani "Frontul Apărării Patriei Române ".Omorâtă pe 5 martie 1949, în confruntarea cu Compania a VI- a Batalionului de intervenţie ,Cluj.

-Danielescu ,Zenobia

Moşiereasă din Drăgoşeti (Ialomiţa ) .Arestată la 7 iul.1950 , după revolta din comună  împotriva colectivizării.Torturată la Securitatea Rahova şi la Jilava.

-Danteş ,Ileana

Ţărancă din Nistoreşti sau Spineşti ( Vrancea )Arestată în 1949 pentru împotrivire la colectivizare.Condamnată la 10 ani închisoare ,ispăşiţi la Jilava, Miercurea Ciuc şi Mislea.

-Dănăilă ,Elena / Magdalena-Maria  / Patricia-Petria / Teodosia-Steliana /

Călugăriţe la Mănăstirea Vladimireşti (Călăraşi ) , originare din Borcea (Călăraşi ).

Arestate , condamnate ( între 2, 1 an şi 6 luni ) pentru convingeri religioase. Au ispăşit pedeapsa la Tecuci, Galaţi şi Văcăreşti .

-Dăncilă [Opreanu ],Elena

Din Câmpia Turzii (Cluj ), n.în 1892, mama fraţilor Dumitru şi Ion Opreanu ( negustori arestaţi şi condamnaţi ).Dată afară din casă (rechiziţionată de autorităţile sovietice ,în 1945 ). Administra , în arendă, 400 ha (de la grofii unguri Boross ), avea stână şi prăvălie.

Arestată în 1948 , a fost închisă la Tismana , unde a murit în 1949.

-Delcescu, Eliza

N.în 1897, în Craiova (Dolj ).Proprietăreasă -deci cu avere .Arestată în 1948, condamnată , averea confiscată, trecută prin Jilava , moartă la Mislea , din cauza tratamentului inuman , la 8 apr.1949.

-Derestei,Maria N.

Moşiereasă .N.în 1886, la Sârbi ( Bihor ) .Arestată la 3 martie 1949.Averea confiscată, trimisă cu domiciliu obligator în Bărăgan , unde a murit, în 10 iul.1956 .

-Diaconescu ,Liana

Medic, soţia lui Pit Diaconescu ( medic, proaspăt eliberat din Aiud ).Arestată , judecată într-un proces înscenat,într-un lot "vinovat "de a fi citit din peziile lui Radu Gyr.

Condamnată la 6 ani închisoare, a născut în penitenciar.

-Dinopol [Gigurtu ] -soră

Bătrână de 80 de ani ,sora fostului prim-ministru Gigurtu (arestat în lotul demnitarilor ,în 1950 ).

Arestată împreună cu toţi membrii familiei ,în baza Deciziei  nr.349 a MAI ( 5 iul.'51 ), în noaptea de 14/15 apr.1952,închisă 2 ani la penitenciarul Ghencea.

-Dinu ,Ana-soţie

Ţărancă  din Saraiu (Constanţa ) arestată şi omorâtă pe 25 martie 1950, în timpul anchetei la Securitatea Constanţa ,pentru că n-a acceptat să declare ce a dorit Nicolae Doicaru (şeful Securităţii )

 

-Dinu, Eugenia

N.în 1896 ,la Caracal (Olt ), domiciliată la Slatina .Arestată la 2 martie 1949, ca "exploatatoare" .

,i s-a confiscat averea şi i s-a stabilit domiciliu obligatoriu .A murit în timpul executării pedepsei .

-Dinu, Piereta-Margareta

Funcţionară la BNR.N.în 1912, în Rast (Dolj ).Membră PSD-Titel Petrescu.

Arestată la 30 mai 1952.În urma torturilor la care a fost supusă la Securitatea din Calea Rahovei , a murit la 23 august 1953, în penitenciarul Jilava.

-Dobre ,Valeria Aneta

Elevă din Cudalbi ( Galaţi ).La 2 martie 1949, dusă cu lotul copiilor de moşieri ,cu domiciliu obligatoriu .Eliberată la 15 martie 1963.

-Domăşneanu ,

Soţia comandorului de aviaţie Petre Domăneaşneanu Arestată în mai 1948, acuzată de "favorizarea infractorului " ( a lut apărarea unor persoane urmărite de Securitate ). După arestarea sa soţul ei s-a alăturat mişcării de rezistenţă (a fost condamnat la moarte şi executat la 16 iulie 1949.)

-Dombrovschi, Nina

[LD: există o mare doză de fals şi cinism în pretextele, rapoartele,rechizitoriile şi sentinţele de condamnare din aceste procese. De pe atari dosare , se va putea face orice , numai cercetare istorică , nu .Învinuirea de "relaţii cu străinii" ,pentru cineva care lucra la Ministerul de Externe; implicarea unei profesoare de istorie în "pusul unei bombe în Piaţa Obor " , toate sunt doar pretexte , pentru a duce la îndeplinire lichidarea elitelor , de orice fel. În cazul său, trebuia să fie pedepsită pentru că era fiica unuia din cei mai valoroşi primari ai Bucureştiului ]

Fiica ex-primarului Capitalei .N.în 1922, în Bucureşti .Profesoară de Istorie.

Şefa de cabinet a lui Savel Rădulescu (diplomat ), la Comisia pentru aplicarea armistiţiului.

Arestată în 1949 la Securitatea din Calea Rahovei, învinuită de"legături cu străinii "  Eliberată.

Rearestată la 23 ian.1953,în "lotul tinerilor de la Obor" ( care puseseră o bombă în Pţa Obor, la 5 nov.1952 ) , condamnată la 25 ani închisoare.A executat pedeapsa la Jilava, Dumbrăveni , Miercurea Ciuc.A fost "eliberată" în 1963, grav bolnavă .

-Dozzi [ Netta ] , Alexandra

Fiica fostului ministru Gheron Netta ( ministru de Finanţe în ultimul guv.Antonescu , între 1 apr.-23 aug.1944 ) .Arestată la 17 iul.1951.Torturată la Securitate Condamnată ( Decizia  nr.349 / 5 iul.'51 a MAI ) privind familiile demnitarilor .A trecut prin penitenciarele Gherla, Saligny, Târgşor, Văcăreşti ,Roşia şi Dumbrăveni .Eliberată la 1 dec.1953, s-a căsătorit cu Niculescu -Radu Buzeşti (fost deţinut politic )

-Dragomir, Flora

Soţia prof.univ.Silviu Dragomir (ministru între 1937-1940 , în guv.Goga şi în toate guv.în regimul Carol II ) Arestată pe 14 /15 aprilie 1952 , în lotul familiilor de demnitari , conform Deciziei   nr.349 a MAI  privind arestarea şi pedepsirea cu 2 ani închisoare.

-Drăgoi ,Elena / Ion-soţ / Cornel -fiu /

[LD:o familie luptătoare , distrusă în tăvălugul represiunii sălbatice comuniste contra "haiducilor" din Muscel.S-au scris câteva cărţi pe această temă, dar prea puţine se ştiu despre "victimele colaterale" şi supravieţuitori .Soţul a fost condamnat la moarte şi executat ;fiul a făcut ani grei de închisoare ]

Preoateasă în com.Nucşoara . Arestată odată cu soţul şi fiul -bătută şi chinuită de cpt.Cârnu şi Mihăilă de la Securitatea Piteşti ;judecată în ambele procese, alături de soţ şi fiu ,în "lotul partizanilor " din Muscel. Necondamnată.

-Dranca,  Maria

[LD:un "caz" care ilustrează condamnările din "epoca Ceauşescu" , când locul închisorilor a fost luat de spitalele de psihiatrie, dar condamnările erau date tot de Tribunale Militare (Cf. Lupu, Nicoară, Onişoru, Sentinţe adunate şi comentate, p. 184 şi urm. ) . Oferim  un extras mai larg din sentinţă, din cauza ambiguităţilor conţinute de motivarea juridică a condamnării  şi a redactării agramate făcute de grefier. ]

Tribunalul Militar-Iaşi , Dosar nr.204, Sentinţa nr. 225  din 8 septembrie 1972 .

Preşed. -lct.mj.de Just. Hoza Ioan ; procuror- cpt.de Just.Morariu Pavel ; asesori populari - cpt.Grigoraş Scarlat şi  Ichim Gheorghe ;grefier -Irimia Gheorghe .

Completul  s-a întrunit cu scopul de a confirma măsura provizorie luată de către Procuratura Militară Iaşi ( Ordonanţa nr.49 din 25 aug.'72 )  privind internarea medicală a inculpatei Dranca Maria ( din com.Ştefăneşti -Botoşani, n.în 1916  ) în Spitalul nr.7 Socola, Iaşi ,învinuită de infracţiunea "propagandă împotriva orânduirii socialiste " pedepsită de art.166 Cod Penal. 

   "Deliberând în secret ", au constatat că la datele de 2 şi 23 iun.'72, femeia a expediat ,prin vagonul poştal, două scrisori pe adresa "Secretarului General al PCR"-[Ceauşescu ] în care făcea afirmaţii duşmănoase la adresa conducătorilor de partid şi de stat şi a comuniştilor în general.Supusă unei "expertize psihiatrice"  la Institutul de medicină legală -filiala Iaşi, s-a stabilit că <prezintă diagnosticul de psihoză delirantă cronică de involuţie>  şi faptele imputate <  au fost săvârşite fără discernământ .> 

Dar , procedându-se la soluţionarea sesizării , tribunalul constata că <învinuita prezintă pericol pentru ordinea publică > şi că< măsura internării medicale luată de organul de procuratură a fost necesară .>

În numele legii ( art.162 Cod Procedură Penală ) , tribunalul a dispus <scoaterea de sub urmărire penală , dispunându-se internarea ei medicală  > potrivit art.112 lit.b şi art.114 Cod Penal , cu aplicaţiunea art.432 a Codului de Procedură Penală . 

-Duca ,Simona

Arestată la 15 apr.1952, în "lotul familiilor foştilor demnitari "(în baza Deciziei nr.349 a MAI ( 5 iul.'51 ).Fără proces şi condamnare , a fost dusă la Ghencea, Popeşti-Leordeni , Pipera şi Dumbrăveni , şi a fost eliberată în mai 1954.

-Dumitrescu, Despina

Profesoară  de Română şi Filozofie,  n.în 1920, membră a Org-Tineretului Univ.a PNŢ, participantă la manifestaţiile din 8 nov.'45 şi 10 mai'46 din Bucureşti .

Arestată în 1947,anchetată 6 luni în arestul MAI.

-Dumitrescu [Bagdazar ],Ileana

Profesoară de Matematică (soţia lui Jean Bagdazar, vară cu Petre Ştefan -pe care l-a ţinut ascuns în casă 10 ani ).Arestată în 1958, anchetată la Malmaison, condamnată la 10 ani închisoare,executând pedeapsa la Jilava şi Miercurea Ciuc. "Eliberată " în 1964 ( Decretul 411 )

-Dimitriu ,Lila P.

Sora scriitorului Petru Dimitriu ( colaborator al regimului, rămas apoi în străinătate ) . N.în 1926, la Turtucaia.Medic specialist la Sanatoriul Agigea. Arestată la 3 nov.1960, pentru că nu şi-a denunţat fratele că intenţiona să fugă în Occident ).

A aflat acest lucru de la Securitate, în anchetă .Eliberată la 11 dec.1961, din Văcăreşti .

-Duţă [Şulea ] Terezia

Din Reşiţa ( Caraş -Severin ).Arestată pentru difuzare de manifeste contra guvernului .Torturată la Securitatea din Timişoara .Condamnată la 6 ani închisoare de Tribunalul Militar Timişoara

(sentinţa nr.567 / 13 ian.1957 ).Închisă la Timişoara, Jilava şi Miercurea Ciuc. Eliberată în 1964 ( Decretul 411 )

-Duţescu [Abeles ] ,Virginia.

Arestată şi judecată în procesul înscenat pentru compromiterea Legaţiei Turciei din Bucureşti ,pe care ea o frecventa (urma să plece la Ankara, unde se afla soţul -aviatorul Abeles ).

Condamnată la 5 ani închisoare,pentru "spionaj " ,fiind închisă la Jilava şi Mislea.

E.

-Egunova [ Reguneanu Ani ] Tatiana

Rusoaică,cântăreaţă la Opera din Odessa, fiica unui profesor omorât de sovietici.

Căsătorită ,în timpul războiului , cu ofiţerul român Dinu Reguneanu .După război, s-au stabilit la Sibiu,cu acte false.El a fost condamnat în contumacie,trăind cu spaima arestării. Când a fost recunoscut ,s-a sinucis ( prin 1958 ).

În 1959,Tatiana a fost arestată sub numele de Ani Reguneanu.

Anchetată cu cruzime la Securitatea din Uranus de Gheorghe Enoiu , care voia s-o condamne ca spioană. În 1960, a fost condamnată la 5 ani de închisoare ,pentru "discuţii duşmănoase la adresa regimului socialist ".Închisă la Jilava,unde a murit.

F.

-Fantaziu ,Alexandra

Ţărancă din Banat.La 18 iunie1951,strămutată cu domociliu obligatoriu în satul Gâldău ,com.Jegălia (Călăraşi ).A murit la 1 iul.1955 ,în timpul executării pedepsei.

-Făină -mama /Elena-fică / Maria-fiică  /Victoria- [Fulicea] /Tereza- [Fulicea] /

Femei dintr-o familie din Mărgineni -Hârşeni -Braşov.Un "caz"  scos parcă din filmele poliţiste .Aceste femei  au căzut una după alta în mâna securităţii , fiind urmărite, arestate şi condamnate.

/Mama -celor patru fete(arestate şi condamnate) a fost arestată în 1948, torturată la Securitate .

/Elena -n.în 1927,pentru un timp, funcţionară la IAR-Braşov. Aflând de arestarea cumnatului şi surorii sale (Alexandru şi Victoria Fulicea ), a mers cu un ofiţer din rezistenţă ( Dumitru ) acasă la ei unde a fost aşteptată de securişti;reuşind să fugă ,au fost încercuiţi într-o pădure de lângă Sibiu, Dumitru fiind împuşcat, ea reuşind să scape ; în 1952, a fost prinsă şi condamnată la 25 ani muncă silnică, executaţi la penitenciarele din Sibiu, Jilava, Mislea, Dumbrăveni, Miercurea Ciuc, Oradea, Arad, Văcăreşti şi Aiud.A fost eliberată cu Decretul de grţiere  411 /1964.

/ Maria -Arestată împreună cu soţul.Torturată la Securitatea din Făgăraş.

/ Tereza - arestată la 17 nov.'48, torturată la Securitatea din Braşov .Condamnată la 2 ani închisoare , executaţi la Mislea.

/ Victoria -soţia partizanului Fulicea Ion, arestată în mai 1948 ,anchetată la Securitatea din Braşov.Condamnată la 1 an şi 6 luni .

-Feherdi ,Margareta

N.în 1900 în com.Bemasat -Brăila .Arestată.Condamnată pentru "propagandă împotriva ordinii sociale".S-a sinucis la 12 ian.1960, în penitenciarul Satu Mare.

-Filitti ,Maria

[LD:să dezvăluie arhivele ce s-a făcut cu averea , cu casele , cu ce era în aceste case, după ce militarii au fost condamnaţi , iar soţiile şi fiicele lor au trebuit să le părăsească .Cine s-a mutat în casa generalului Filitti ? ]

Fiica generalului Alex.C.Filitti.Arestată după tatăl său, în 1950 ,trimisă în lagărul de la Mislea.

-Florea, Ion Elena

Ţărancă.N.în 1919 , la Nucşoara -Argeş .Sora fraţilor Arnăuţoiu .Arestată, torturată la Securitatea din Piteşti  , condamnată la 5 ani închisoare de Tribunalul Militar-Bucureşti ( sentinţa nr.203/ 4 nov.1959 ), pentru "omisiune de denunţ" ( nu-şi denunţase fraţii ! ).Pedeapsa executată la penitenciarele Jilava şi Miercurea Ciuc.

-Florea,Varvara

Din Suceava.O vreme profesoară, apoi funcţionară.Prin 1950 , oprită pe stradă de un necunoscut care s-a recomandat "partizan" , i-a dat plicul cu propriul salar. Pentru aceasta , a fost arestată în 1957, condamnată pentru "omisiune de denunţ" , închisă la Suceava şi Văcăreşti, eliberată în 1961.

-Florescu, Eugenia

Studentă la Fac.de Drept-Bucureşti .Arestată în 1956 , pentru solidaritatea cu studenţii maghiari  la manifestaţia din 5 nov.'56.Torturată la Securitatea (Uranus ), judecată cu "lotul Mugur Rusieschi ",condamnată la 3 ani închisoare. Pedeapsa executată la Miercurea Ciuc.

-Florescu ,Margareta Gh.

[LD :atenţie : printre puţinele procese rejudecate şi casate după după 1989.

La 17 nov.1997 , procesul a fost rejudecat ,acuzaţiile au fost dovedite false şi sentinţa casată.

Din lotul celor 17 arestaţi , mai trăiau doar 3 ! ]

Institutoare, licenţiată a Facult .de Litere .N.în 1892, în Huşi -Vaslui .Participantă  la un "cerc de discuţii " iniţiat de fraţii Pascu.Arestată .Judecată într-un lot de 17 persoane  la Tribunalul Militar -Bucureşti .Condamnată la 12 ani închisoare ,pentru " favorizarea infractorului şi uneltire contra ordinii sociale" ( sentinţa nr 201/31 oct.1959 ).Încarcerată la penitenciarele Securităţii ( Uranus ), Jilava şi Mirecurea Ciuc.

-Florescu ,Maria Gr.(Zăvoianu )

N .în 1946 în sat Severineşti , com.Căzăneşti -Mehedinţi.

Între 18 iunie 1951- 1 martie 1956 , cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan ( la Dropia ) ,cu membrii familiei .

-Florescu ,Maria I.

Moşiereasă .N.în 1920 , în sat Sârbeşti ,com.Alpineşti -Gorj.

Domiciliu obligatoriu la Tg.Jiu , între 2 mart'49-12 oct.'56 .

-Foriş [Ştefan ]-mama / [Victoria Sârbu ] -soţia /

Din Târlăugeni-Braşov.După lichidarea lui Ştefan Foriş ( arestat în 9 iul.'45 -asasinat în '46 ),deoarece ea se interesa prea insistent de soarta lui , din ordinul lui Dej  a fost răpită, omorâtă , i s-a legat o piatră de gât şi a fost aruncată în Criş.

Soţia sa- Victoria Sârbu  -a fost implicată în procesul Pătrăşcanu ,condamnată la 15 ani închisoare ( pentru spionaj )

- Frunză, Maria

Adolescentă de 16 ani , n. în Constanţa.Ruperea fontului din martie 1944, a surprins-o în vizită la bunici ( în com.Bădoaia -jud.Bălţi ) .Arestată de NKVD la 9 mai 1945 , torturată, condamnată la 10 ani muncă silnică ,dusă  în lagărele din Siberia.

Revenită în ţară după expirarea pedepsei, a fost dusă direct în închisoare 

- Fulastar ,Rozalia

Arestată în "lotul moşierilor" , cu averea confiscată , dusă cu domiciliu obligatoriu la Deva , între 2 martie 1949-29 august 1964.

 

G.

-Gabor,Marioara

[LD: cu mare sfială dau acest caz .El a luat proporţii "de masă" , fiind un "sport abject" practicat de noile "organe ale revoluţiei proletare  ",în timpul vânătorii de "duşmance  ale  poporului", în timpul anchetelor de la Securitate ,în timpul supravegherii condamnatelor la muncă silnică , ş.a. ş.a. ]

Adolescentă de 16 ani, din com.Pomi, Satu Mare ( prietena partizanului bucovinean Silvestru Macoveiciuc ) . Arestată de NKVD ,pe 8 sept.1945, din casa familiei Macoveiciuc ; violată de soldaţii sovietici care au transportat-o la Câmpulung Moldovenesc; a murit după câteva zile, din cauza suferinţelor şi umilinţelor îndurate .

-Gaiţă ,Elena

Ţărancă din Vărădia -Caraş Severin .Arestată în 1958,o dată cu soţul ; torturată în anchetă la Securitatea din Timişoara ; condamnată la 10 ani închisoare ;"graţiată" în 1964 ( Decretul 411 )

-Gamulea, Anastasia

[LD :un "caz" semnalat , dintre atâtea sute ( sau mii ) comise  pe teritoriul fostei Românii , de trupele sovietice "eliberatoare "  asupra populaţiei civile.Neştiuţi şi nepomeniţi, la fel ca şi "achiziţiile"  de animale sau atelaje, şi bruma de alimente luată.

Moşiereasă din Ghimpaţi .Împuşcată de soldaţi sovietici , la 6 sept.1944.

-Gaşpar[ Kapri ] ,Mihaela

Arestată în primăvara anului 1951 , judecată în procesul înscenat în jurul Legaţiei Angliei din Bucureşti , în legătură cu acţiunile lui Gheorghe Polizu-Micşuneşti ( arestat şi executat ) .

Condamnată la 5 ani închisoare ,închisă la penitenciarele MAI, Jilava şi Capu Midia.

După expirarea pedepsei ( 1956 ) , i s-a stabilit domiciliu obligatoriu în satul Lăteşti -Ialomiţa.

-Gavrilă Ana / şi  fiicele sale  /

Mama luptătorului Ion Gavrilă ( conducător al mişcării de rezistenţă din Munţii Făgăraş ), din satul Netotu [ în prezent, Gura Văii ] ,com.Recea -Braşov .Arestată şi torturată la Securitatea din Braşov ,în repetate rânduri , pentru a da informaţii despre fiul său .

Fetele ei ( de 14, respectiv 12 ani ) au fost şi ele torturate, pentru a-şi demasca fratele.

-Gălan ,Agripina

[LD: "cazul" pare a fi interesant. Poate în arhivele Securităţii se găseşte şi manuscrisul despre regimul comunist, al fratelui general .Deocamdată trebuie să ne mulţumim cu acest laconic semnal , datorat lui Cicerone Ioniţoiuu . ]

Învăţătoare, membră PCR , cu fraţi ofiţeri bine văzuţi de partid. Unul din fraţi, general, a scris o carte despre comunism şi a apelat la sora sa s-o trimită în străinătate printr-un fost admirator

( comandant de vapor ) , care a predat manuscrisul la...Securitate.

Arestată ( împreună cu cei doi fraţi şi dactilografa ), condamnată la 7 ani închisoare , ispăşiţi la Miercurea Ciuc, Gai (Arad ) şi Oradea .Eliberată la 16 ianuarie 1964.

-Gâscă ,Viorica

Medic în Alba Iulia.Arestată în 1949 ,pentru că nu a acceptat să renunţe la religia catolică .A executat 1 an de închisoare .

-Geane ,Maria

N.în 1925 în Grecia, stabilită în com.Cogeleac ( Constanţa ) .Implicată în mişcarea de rezistenţă din Dobrogea.Arestată la 29 febr.1957, judecată cu "lotul Fotu Anastase" , condamnată la 5 ani temniţă grea şi confiscarea averii ( sentinţa nr.57 /12 febr.1958 ) de Tribunalul Militar-Constanţa (preşed.de Complet, cpt.magistrat Dima Nistor ), pentru că l-a ascuns pe Fotu Anastase.După recurs, a fost graţiată .

-Georgescu , (?)

Soţia procurorului Alex.Georgescu ( acuzator în procesul Maniu-Mihalache ) .Arestată pentru că, în timpul procesului , a ajutat cu 25 lei familia unui inculpat .

-Georgescu ,

Pianistă .Arestată ;condamnată la închisoare ;semnalată în închisoarea Miercurea Ciuc.

-Georgescu, Adriana

[LD: vezi cartea ei de memorii]

Şefa de cabinet a prim-ministrului g-ral Nic.Rădescu ( 6dec.'44-5 mart.'45 ) .

Arestată într-un proces înscenat ( din ordinul lui Nicolschi ) - procesul org."T" . Torturată în anchetă de securistul Bulz .Închisă la Văcăreşti .

În apr.'47a fost graţiată de Regele Mihai, dar a fost arestată a doua oară în iul.'47 , într-un aşa-numit "complot împotriva statului " , împreună cu alţi membri PNL ,pentru intenţia de a părăsi ilegal ţara .A evadat în sept.'47, iar în aug.'48, a reuşit să treacă graniţa şi a ajuns la  Viena .A publicat prima carte despre barbaria comunistă . Securitatea i-a înscenat un accident, rămânând cu grave sechele .

-Georgescu , Ana

Arestată, condamnată la 8 ani închisoare (sentinţa nr.77 / 12 iul.1958 ) , pentru că l-a găzduit pe fostul ministru de Finanţe ,Alexandru Neagu ( în guvernul I.Antonescu , din  25 sept.'42-23 aug.'44 ),condamnat în contumacie  în unul din procesele "criminalilor de război ". Închisă la Jilava şi Mirecurea Ciuc.

-Georgescu ,Constanţa-Tanţa

Prof.de Istorie .Arestată în apr.1954; judecată în acelaşi lot cu Marcel Petrişor şi Demostene Andreescu .Condamnată la 7 ani închisoare , pentru ajutorarea deţinuţilor politici .

La expirarea termenului,  în 1961, i s-a suplimentat pedeapsa cu încă 4 ani închisoare "administrativă" .A trecut prin închisorile MAI, lagărul Mislea, şi penitenciarele Miercurea Ciuc, Arad şi Oradea.

-Georgescu ,Eugenia -Bârlad / Irina-fiică / Roxana [Simionescu ]-noră /

Soţia, fiica şi nora preşed.org PNŢ-Tutova , av.Georgescu Vasile-Bârlad ( mort în închisoare )

Arestate în 1948-'49 ,anchetate , închise la Jilava şi Mislea ,eliberate în 1952.

/ Roxana -nora, fiica lui Simionescu (preşed.org.PNŢ -Covurlui ),soţia dr.Bică Georgescu , a fost arestată pentru că în pachetele cu alimente ce le dusese tatălui său (Simionescu ) la penitenciarul Craiova şi Aiud , strecurase şi corespondenţă.

A stat închisă fără proces , în anii 1949-'50.

-Georgescu, Maria I.

Avocată , şefă de promoţie , n.în  1912 , în com.Corbu de Jos ( Constanţa ) .

Arestată pe stradă în Bucureşti , pe 13 oct.1958 ;bătută cu bestialitate la Securitatea ( Uranus );judecată de Tribunalul Militar -Bucureşti ( în deplasare la Suceava ).

Condamnată la 10 ani muncă silnică ; "plimbată" în penitenciarele din Suceava, Botoşani , Văcăreşti, Jilava, Miercurea Ciuc, Arad şi Oradea.

"Graţiată" la 25 iunie 1964 ( Decretul 411) şi-a găsit locuinţa ocupată de persoane străine. Nu a mai putut profesa avocatura.

-Georgescu ,Veronica

Sora fostului ministru Ionel Lugoşianu .Arestată în noaptea de 14 / 15 apr.1952 , ca rudă de demnitar. A murit în închisoare .

-Gheorghe ,Elena

Economistă .În 1989, a instalat o maşină de tipărit , la care urma să lucreze Mihai Băcanu , Mihai Creangă şi Anton Uncu ( ziarişti la "România liberă " ) .Arestată, anchetată la Securitate .

-Gheorghiu -soţie / Gheorghiu -fiică

Soţia şi fiica prof. univ.Gheorghiu Ion I.(Facultatea de Medicină - Iaşi , condamnat la 15 ani muncă silnică în 1950, în procesul înscenat Legaţiei Franţei la Bucureşti ) , respectiv mama şi sora studentului Gheorghiu Mihai ( condamnat la 15 ani muncă silnică ,în 1949 ).

Arestate şi anchetate în 1952.

-Gheorghiu [Creţu ] Aleutina , P.

Arestată în 10 dec.1948, în "lotul dr.Cornel Petroşievici" .Torturată în anchetă la MAI, condamnată la 7 ani închisoare ( sentinţa nr.727 /1950 )de Tribunalul Militar-Bucureşti , pentru "legături cu străinătatea" .În realitate, motivul arestării a fost că tatăl ei, Petre Creţu ( fost preşed. PNŢ-Tighina ) , fusese omorât de NKVD în Basarabia.

-Gheorghiu [Lăzărescu ], Lizeta

Avocată în Bucureşti ( apărătoare într-o serie de procese ale Gărzii de Fier , înainte de război ). Arestată în 1945 , închisă la Caracal. Rearestată în 1948, anchetată  după fuga lui H.Comăniciu din ţară .

-Ghiţescu, Micaela 

 Studentă la Facultatea de Litere din Bucureşti ,arestată în 1952, judecată ( prin ataşare la caz ) într-un proces înscenat în jurul Legaţiei franceze,la care au fost inculpate peste 100 persoane.

Condamnată la 4 ani închisoare  pentru "crimă de înaltă trădare" ( 1953 ) ,a fost închisă la Jilava şi Mislea şi "amnistiată" în 1955.

Frecventase ,până în 1948 , cursurile Institului Francez de Înalte Studii , şi, după desfiinţarea acestuia şi expulzarea profesorilor francezi, a purtat corespondenţă cu fostul director francez ,Marcel Fontaine. Această corespondenţă - purtată de un grup de eleve şi profesoare - a fost considerată "crimă de înaltă trădare".După eliberare, a fost permanent urmărită de Securitate , având mari greutăţi la continuarea facultăţii  ,şi ,după absolvire, la ocuparea unui post. După 1989,a devenit membră activă a AFDPR şi a Fundaţiei Culturale Memoria ( care editează "Memoria-revista gândirii arestate " )

-Ghizdăreanu ,Marie -Beatrice

[LD:După dec.1989, la demersurile făcute ,doamnei Ghizdăreanu i s-a refuzat returnarea celor 10 dosare , păstrate  în arhive ( cf.mărturiei dată lui C.Ioniţoiu la  22 iul.2002) ]

Din Bucureşti, n.în 1931, la Câmpulung Moldovenesc.A adunat dovezi despre represiunea comunistă,regimul de exterminare aplicat deţinuţilor politici şi ororile din închisori , încercând să le trimită în Franţa."Curierul" a fost arestat , şi , la scurt timp, a fost arestată şi anchetată şi autoarea "materialelor denigratoare" .Condamnată la 10 ani închisoare , pentru "deţinere de manuscrise cu conţinut subversiv şi uneltire contra ordinii sociale" .

Întemniţată la Malmaison, Jilava şi lagărul Mislea, a fost "graţiată" în 1964 ( Decretul 411 )

-Gigurtu ,Maria

Soţia lui Ion Gigurtu .Arestată împreună cu soţul , în "lotul demnitarilor" ,la 5 mai 1950. Închisă la Ghencea, Jilava şi lagărul Mislea.

-Giurgiu ,Silvia

Ţărancă din Galda de Jos ( Alba ),văduvă de război , n.în 1919, care a dat sprijin partizanilor din grupul Dabija ( Munţii Apuseni ).Partizanii Traian Mârza şi Traian Gligor , după ce au scăpat din ciocnirea cu securitatea de la Arnota, s-au ascuns în casa ei. Au fost omorâţi în casa ei ( care i-a fost distrusă ).Ea a fost arestată şi torturată la Securitatea din Sibiu  şi condamnată la închisoare.

-Glogojanu, Antoaneta

Absolventă a Academiei Comercale, n.în 1911,în Râmnicu Vâlcea.

În martie 1948 , împreună cu soţul ei ( fost ofiţer ), a aderat la organizaţia "Salvarea Neamului ", condusă de Nichifor Robu şi Istrati Micescu.

Arestată în aceeaşi zi cu soţul, la 9 aprilie 1948 ,la Râmnicu Vâlcea ;anchetată la MAI -Bucureşti ; condamnată la 4 luni închisoare ( sentinţa nr.1025 / 1 iulie 1948 ); pentru "uneltire contra ordinii sociale şi nedenunţare "

-Goga , Veturia

[ LD:16 mart.2008.La TV se arată mausoleul de la Ciucea şi bisericuţa -monument...

Un director "senin" de muzeu ,spune că Petru Groza fusese naşul de cununie a lui Octavian şi Veturia Goga... si , că , de aceea, după 1945-'46, după "oarece " dificultăţi cu Tribunalul Poporului , a reuşit "s-o scoată de la chiaburi" , şi a ajutat-o  ( ca pe un favor ! ) să doneze statului român domeniul ... să termie mausoleul de la Ciucea .... şi tot aşa ,şi tot aşa ... nici măcar acum adevărul .

-Golea , Nadejda

Arestată în 1953, judecată în "lotul paraşutaţilor " din 1951, pentru legăturile cu Golea Ion ( condamnat la moarte şi executat ).După expirarea pedepsei, trimisă cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan.

-Golescu, Maria

Istoric de artă.Arestată în 1949, pentru că a încercat să trimită o scrisoare istoricului englez Erik Tape.Condamnată la 12 ani închisoare .Eliberată în urma demersurilor susţinute făcute de autorităţi engleze şi franceze .

-Gologan , Olga

Stareţa Mănăstirii Bistriţa -Vâlcea.Arestată în 1949,împreună cu mai multe maici , de Securitatea din Craiova.Condamnată la închisoare , pentru ajutorul acordat partizanilor de la Arnota.Închisă la penitenciarele din Jilava,Mislea şi  Miercurea Ciuc

-Gorgos-Hrib ,Aurica

Casnică din satul Soci , com.Ştefan cel Mare ( Neamţ ) , n.în 1923.

Membră a org." Frontul Patriei" .A răspândit manifeste anticomuniste , printre care un inedit

"Tatăl Nostru " :

<Tatăl nostru cel din Moscova / Prăbuşească-se împărăţia ta / Facă-se voia ta /

Precum în Germania / Aşa şi în Rusia .//

Pâinea noastră cea de un sfert pe săptămână ,/ Dăne-o nouă astăzi şi în fiecare zi /

Şi ne iartă nouă condiţiile de armistiţiu / Precum şi noi iertăm jafurile voastre .//

Şi nu ne duce pe noi în ispită / de a mai trece odată Nistrul /

Şi ne izbăveşte de prietenia cu Rusia Sovietică / Amin ! // >

Dată în urmărire în 1950, a stat ascunsă , redactând manifeste şi încurajând consătenii .

Arestată la 17 iun.1950; torturată un an şi jumătate la Securitatea din Bacău şi Iaşi ; condamnată la 25 ani muncă silnică ( sentinţa nr.100 / 13 martie 1953 ) ,de Tribunalul Militar -Iaşi .A ispăşit pedeapsa la penitenciarele din Jilava, Mislea, Miercurea Ciuc şi Arad.

"Graţiată" în 1964 ( Decretul 411 )

-Greci, Maria

N.în 1902, în Constanţa.Implicată în mişcarea de rezistenţă din Dobrogea, în org."Regionala Mare" condusă de Negulescu Ion , ce urmărea <dărâmarea regimului cu forţa în cazul unui conflict armat contra URSS  >(conform anchetatorului Marian Doicaru ).

Arestată la 30 nov.1949.Judecată în "lotul Negulescu " ; condamnată la 7 ani muncă silnică ş( sentinţa nr.97 / 10 martie 1950  - semnată ca preşed. de maiorul magistrat Sandrea )

Închisă la Jilava şi lagărul Mislea.

-Grigore ,Irina Lina

Ţărancă din Vadu Roşca, com.Vulturu ( Vrancea ), n.în 1877.

Arestată la 80 de ani ,sub învinuirea că a tras clopotul bisericii ( cu o funie de 80 m, din casă )

,pe 4 dec.1957, în timpul revoltei ţărăneşti din comună.Torturată la Securitatea din Galaţi de cpt.Aramă (să recunoască faptul că, vecină cu biserica, a tras clopotul din casă , cu o funie de peste 80 m )

-Grossu , Nicoleta Valeria

[LD: vezi fondul Sergiu Grossu , în acest spaţiu (www.procesulcomunismului.com ) ]

Membră PNŢ, a făcut parte din cercul de colaboratori ai lui Iuliu Maniu ( împreună cu Corneliu Coposu ), colaborând cu N.Carandino , la ziarul "Dreptatea" .

Absolventă a Conservatorului Regal de Muzică, n.în 1919, la Turnu Măgurele -Teleorman .

   Arestată în 1945 , anchetată în lotul "T" , eliberată în urma intervenţiei unor prieteni americani din Comisia Aliată de Control.Activă în campania electorală din 1946, a fost rearestată pe 24 august 1949 , cu unul din loturile PNŢ. Încarcerată 4 ani , fără condamnare ,la Malmaison, Mislea ,Ghencea, Roşia, Bragadiru şi Târgşor.Eliberată la 25 sept.1953.

  După eliberare, s-a căsătorit cu Mircea Grossu , familia reuşind să plece din ţară, stabilindu-se în 1969 la Paris. A fost alături de soţul său în toate acţiunile întreprinse (revista Catacombes ,asociaţii ,congrese, emisiuni radio şi televizune )

   În 1976, editura pariziană Plon  i-a publicat cartea Binecuvântată fii închisoare ( care a apărut în l.română în 1997 ).A încetat din viaţă în 1996, la Paris, soţul său aducând-o în ţară  în sicriu

 ( înmormântată la cimitirul "Sfânta Vineri " ).

H.

-Havrenciuc , Mariana

Arestată în iul.1950.Folosită ca martor al acuzării în procesul înscenat în luril Legaţiei Franţei la Bucureşti ( a depus mărturie împotriva preotului Matei Dumitru din Iaşi, care a fost condamnat la moarte şi executat ).După terminare procesului, a fost condamnată şi ea, fiind închisă la penitenciarul MAI şi Văcăreşti.

-Hălăceanu, Olimpia / Mihaela Maria-fiică /

Soţia magistratului Hălăceanu Ionel ( cu moşie în Crevedia -Dâmboviţa ) . Arestată în toamna 1948, ca ostatecă , în locul soţului ( dat în urmărire de Securitate ).

Închisă şi anchetată la penitenciarele  MAI,Văcăreşti şi Mislea.

La 22 febr.1949 , a născut în penitenciarul Văcăreşti pe fetiţa Mihaela. Eliberată după predarea soţului.Rearestată în 1960 ( împreună cu soţul ) , pentru că găzduise   pe "urmăritul " Réné Policrat.

-Heckt, Eva

Proprietara unui magazin de mode din Bucureşti.Arestată în mai 1951 , anchetată  la Securitate ,( la Malmaison ) în legătură cu "cazul" Ana Pauker-Vasile Luca-Teohari Georgescu

(participase la câteva recepţii opulente,invitată de soţia lui Teohari ,şi povestise la alţii cum trăia  nomenclatura ) .Ţinută un an în anchetă dură ( singură în celulă ) , obligată să semneze o declaraţie ea şi "prietenii săi" , erau spioni în soldă americană.

Apoi a luat calea închisorilor pentru femei ( la ferma "Roşia" ş.a  )

-Herişescu, Adela A./ Ion-frate / Ghiocel-fiu /

Preşedinta tineretului universitar  PNŢ de la Facultatea de Medicină, n.în 1923, la Bucureşti .

Urmărită de Securitate după manifestaţia din 8 nov.1945 ; arestată la manifestaţia din 10 mai 1946;judecată de Curtea Marţială -Bucureşti ; eliberată ( sentinţa nr.524 /19 iunie 1946 ) .

  Judecată ( în lipsă )  în "lotul trotiliştilor" ( care au răspândit manifeste de  protest în timpul procesului Maniu -Mihalache ,cu ajutorul trotilului ) a fost condamnată la 15 ani închisoare

( sentinţa nr.242 / 28 febr.1948) [ Fugise în Transilvania , lucra ca soră de caritate şi se căsătorise cu ing.Gesticone ]

   Prinsă şi arestată pe 24 iunie 1952,închisă la Jilava şi Văcăreşti , unde a născut un băieţel ( Ghiocel ).Eliberată la 30 apr.1954.

Pe 25 oct.1957 , pe numele său a fost emis un nou mandat de arestare, dar n-a mai putut fi găsită. ( Fratele său, Ion, fusese arestat ca ostatec ,în locul surorii ,la 2 dec.'47, fiind eliberat în martie '48 )

-Hildegard ,Frederica

Maică superioară a Ordinului Benedictin .Arestată în iulie 1950.Judecată în procesul înscenat în jurul reprezentanţei Vaticanului la Bucureşti.Condamnată la închisoare ( 18 apr.1952 ).

Închisă la penitenciarele MAI , Jilava, şi lagărul Mislea.A murit în detenţie.

-Hodoş, Rodica

Fiica ziaristului şi politicianului Alexandru Hodoş ( condamnat pe 4 iun.'45 ,de Tribunalul Poporului ,în "lotul ziariştilor criminali de război " )Arestată în 1953, condamnată la închisoare , închisă la Jilava, Mislea, Văcăreşti ,iar Jilava ( în aceeaşi perioadă cu tatăl său ) .

Elierată în 1964 .

-Holtean, Victoria

Învăţătoare în Arad, n.în 1948.Elevă fiind, a fost internată ,în 1945, în lagărul de la Caracal

Rearestată la 16 apr.1961.Condamnată la 12 ani muncă silnică de Tribunalul Militar-Cluj , pentru "crima de uneltire contra ordinii sociale" Încarcerată , suvccesiv, în 7  penitenciare : din Arad, Timişoara , Oradea, Văcăreşti, Jilava şi Miercurea Ciuc.

"Graţiată" la 23 iunie 1964 , cu Decretul 411 .

-Hrib ,Aurica

Soţia lui Hrib Alexandru, învăţători în com.Ştefan cel Mare-Neamţ.Din 1950,membri ai organizaţiei anticomuniste "Frontul Patriei " creată de Mahu Constantin (zis "căpitanul Mateianu" )

Puşi sub urmărire , au stat o vreme ascunşi , dar au fost prinşi şi arestaţi în 17 iunie 1951.

El a fost condamnat la muncă silnică şi  trimis la Canal.

Ea a fost condamnată la 25 ani muncă silnică (Sentinţa nr.100/13 martie 1953 ), pentru "crima de uneltire contra ordinii sociale " (art.209 C.P ) şi  7 ani închisoare corecţională pentru "delictul de port şi deţinere de armă " (Decret 163/1950 ) de Tribunalul Militar Iaşi ,deoarece asupra ei , la arestare , s-a găsit o mitralieră şi o grenadă.  "Plimbată "  în 4 penitenciare, la Iaşi,

Jilava, Mislea şi Miercurea Ciuc , a fost "graţiată" în 1964 ( Decretul 411 )

-Hroniu ,Maria

Din Vânju Mare -Mehedinţi.Arestată.Condamnată la moarte de Tribunalul Regional -Oltenia , în 1960.La recursul în anulare ,în 1967,  după 7 ani şi 2 luni detenţie, s-a constatat că acuzata era nevinovată.

-Hudiţă ,Emilia /[Beirndei ] Ioana -fiică / Corina- nepoată /

Rudele prof.univ.Ion Hudiţă ( arestat şi condamnat ca demnitar ) .Au fost arestate în 1950, condamnate şi închise câte 2 ani .

I.

-Iancu ,Luiza M .

[ LD:<Cine-a tras în noi , în 21 -22 ? > ] 

Fiica ofiţerului MAI Iancu Marin ( condamnat la 10 ani închisoare în timpul dictaturii ceauşiste ) .A murit pe 21 dec.1989, în timpul revoluţiei anti-comuniste , în faţa Sălii Dalles .

 

-Idvoreanu ,Ileana

Funcţionară în Lugoj ( Timiş ) .Arestată în febr.1949 , pentru sprijinirea partizanilor din gruparea col.Uţă.Condamnată.

-Ilade [ Paragină ], Floarea

Fiica lui Anton , sora partizanilor Costică, Cristea şi  Ion Paragină ,din Crucea de Sus-Vrancea Arestată în toamna 1949 ;torturată la Securitatea din Focşani ( de echipa mr .Mauriciu Ştrul ) ;

; judecată "lotul răsculaţilor condamnată la închisoare ( sentinţa nr.841 / 18 oct.1950 ), pentru găzduirea fraţilor şi nedenunţare .

 

-Ioaniciuc ,Olimpia 

Ţărancă din Rogojeşti, com.Mihăileni -Botoşani.A participat, în iulie 1949, la revolta din comună împotriva cotelor agricole şi a treieratului obligator . Alungat din comună, şeful de post Vârgolici a revenit după o săptămână ( 6 aug.'49 ) cu armata .

A fost arestată împreună cu alţi 15 consăteni . Torturată la Securitatea din Botoşani .

-Ioanid ,Elena

Soţia fostului ministru Tilică Ioanid, mama studentului IonT.Ioanid, n.în com.Ilovăţ -Mehedinţi .

Arestată în 1953 , pentru că nu şi-a denunţat fiul ( evadat din închisoare )

 

-Ionescu,

Soacra comandorului Şnaideru ( din mişcarea de rezistenţă ).Arestată în 1948 ca ostatecă,  bătută în timpul anchetei ,a refuzat să divulge ascunzătoarea ginerelui .

Închisă doi ani ( 1948-'50 ) la penitenciarele MAI, Jilava şi Văcăreşti .

-Ionescu [Berceanu D. ],Anca

 N.în 1922, la Bucureşti (  tatăl, medic-chirurg ,cu moşie de 150 ha şi casă la Bucureşti )

Arestată în decembrie 1958 ; implicată în lotul "Noica-Pillat" ;

a.) Anchetată ( 5,12 ian.1959 )de lct.mj.Micutelu Constantin ( "anchetator penal de securitate"  la U.M.0336 Piteşti ) La interogatoriile la care a fost supusă la Piteşti - în ce condiţii sau sub ce presiuni , procesele verbale  nu consemnează - a răspuns conştiincios : < ... Declar că până la data arestării am fost în bune relaţii cu numitul NOICA CONSTANTIN zis DINU ,niciodată nu am fost în ceartă ,duşmănie sau în judecată [...] se deplasa deseori la Bucureşti [...] mă vizita şi pe mine [...] în câteva rânduri l-am vizitat şi eu la domiciliu din Câmpulung Muscel.[...] Cunosc că numitul Noica Constantin este filozof, că şi-a făcut studiile în Germania , că a primit propuneri a fi numit ministru în Spania [...] propunere pe care a refuzat-o şi că a scris mai multe cărţi idealiste .>

Despre prietenii "legionari" şi "fugari" , ai lui Noica,  îi indică pe CIORAN şi ELIADE.

Despre prietenii şi cunoscuţii lui Noica din Bucureşti  - cine ştie după câte nesfârşite şi chinuitoare hărţueli - dă un lung pomelnic de nume şi adrese ( mulţi din cei înşiraţi fiind apoi  interogaţi ,folosiţi ca martori sau inculpaţi ): CASANOVICI Corneliu,Elisabeta,Mircea ,Coca ;RIZESCU Ion şi Elena ; JUVARA Ion şi Adina ; PARASCIVESCU BOSNIEV Dan (rudă ) ; PALEOLOGU Alecu, RĂDULESCU Mihai ;STAINHART Nicu , VALJAN Corneliu, AL GEORGE  doctor ,ENESCU  magistrat , CIULEI Liviu  regizor, STOLOJAN Sanda ş.a ş.a

Despre  prietenii din  " D.O." ( domiciliu obligator )- probabil enumeraţi de anchetator -  face un alt pomelnic de "foşti " :SIGHIREANU Dinu (moşier ),MAVRODINEANU Victor (ofiţer şi moşier ) ,VETRA Gheorghe ( moşier ), LAMBRINO Ion ( moşier ) ,ROSETTI Radu şi Carol ( moşieri)

 NOICA Iacovache, Bebe, Andrei ( moşieri, rude )

Ce făceau ei când se întâlneau ? : <...se vizitează reciproc la domiciliu [...]făceau schimb de idei ,citeau împreună lucrările scrise în ultimul timp de Noica [...]discutau referitor la conţinutul unor materiale primite de acelaş Noica Constantin din străinătate ,respectiv de la prietenii fugiţi în Franţa.> Cât priveşte "vina " sa cea mai gravă, a fost silită să declare cu lux de amănunte când, cum, cu cine, în ce scop a bătut la maşină unele texte.

 b.)  În CONCLUZIILE DE ÎNVINUIRE ( 10 febr.1960 ) cu care a înaintat spre judecare  Tribunalului  Militar al R.II -Bucureşti dosarul nr. 1523 / 1959 ,cpt.Onea Mircea (  în calitate  de  procuror militar ) reţinea în sarcina ei  :

<22/ IONESCU ANCA , fiică de moşier ,element ostil clasei muncitoare şi orânduirii sociale şi de stat din RPR [...] a fost folosită intens de NOICA CONSTANTIN  în acţiunile sale de subminare a regimului democrat popular din ţara noastră.[...] a bătut la maşina de scris introducerea la scrierea contrarevoluţionară "Povestiri din Hegel" ,pe care apoi, împreună cu câteva capitole ale scrierii le-a expediat prin poştă în Franţa.[...] s-a declarat de acord cu acţiunile contrarevoluţionare întreprinse de Noica Constantin sprijinindu-l activ.  >

c.)În apărarea  sa, av.Minovici Ligia arăta : < Nu a participat la cenacluri literare , a copiat şi multiplicat din scrierile lui Noica dar nu a comentat scrierile niciodată.[...] Ea nu a putut să discearnă că din ceea ce lucra Noica vrea să reînvie pe Nae Ionescu, fiindcă ea nu are pregătire filozofică.  [...] a vrut să facă un serviciu prietenesc , n-a fost legată de un interes politic de Noica încât lipseşte intenţia delictuoasă în faptele sale.  > 

<  >     < >

  Condamnată la 6 ani închisoare ( Sentinţa nr.24 / 1 martie 1960 , preşed.Adrian Dimitriu , procuror Pompiliu Stănescu ) ,de Tribunalul Militar -Bucureşti .A executat pedeapsa la penitenciarele MAI şi Jilava.

-Ionescu ,Elisabeta M. / [Cristea], Atena /

Surori din Turnu Severin -Mehedinţi .Arestate la 6 apr.1948 , pentru că le-a fost interceptată o convorbire telefonică  cu o soră din Paris ( Mihaela Georgescu ),căreia îi solicitau să-l sprijine pe Horaţiu Comăniciu ( plecat din ţară ).Condamnate la 2 ani închisoare ( sentinţa nr.754 / 28 iul.1950 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti .

-Ionescu, Julieta , Gh.

Contabilă din Iaşi , n.în 1929.Arestată în 23 nov.1981, pentru că ar fi trimis "scrisori cu caracter duşmănos" organelor centrale de stat .Condamnată la 5 ani închisoare ( sentinţa nr.146 /10 dec.1981 )de Tribunal Militar-Iaşi , pentru "propagandă împotriva regimului comunist " Graţiată.

-Ionescu, Marcela Gh.

Fiică de moşier, n.în 1904, la Bucureşti.Arestată la 6 august 1958, pentru legăturile avute cu surorile din străinătate şi un diplomat grec.Condamnată la 4 ani închisoare (sentinţa nr.7 / 7 ian.1959 ) de Tribunalul Militar -Bucureşti .În urma recursului , pedeapsa i-a fost majorată cu 8 ani închisoare .Detenţia la penitenciarele MAI, Jilava, Miercurea Ciuc, Arad şi Oradea .

"Graţiată" cu Decretul 176 / 1964.

-Ionescu ,Margareta M.

Moşieriţă, n.în satul Cotorca, com. Ciocârlia (Ialomiţa ).Deportată în 1949 , cu domiciliu obligatoriu ( pentru confiscarea averii ).

Arestată în 1950,din domiciliu obligatoriu , a murit în timpul detenţiei.

-Ionescu, Mariana Gh .

Studentă arestată în sept.1952 pe stadă ( cu un grup de elevi şi studenţi care frecventau biblioteca franceză din Bucureşti ).Implicată în procesul înscenat Ambasadei Franţei la Bucureşti .Torturată la Securitate ; judecată şi condamnată la 3 ani închisoare de Tribunalul Militar Bucureşti (preşed.de complet , g-ral Alexandru Petrescu ).Închisă la Jilava ( unde a contractat o tuberculoză galopantă ), transferată la spitalul penitenciarului Văcăreşti, unde a murit la 11 ian.1954.Părinţii n-au aflat nici o dată unde le-a fost îngropată copila.

-Ionescu, Maria

Ţărancă din com.Roma-Botoşani , n.în 1914, participantă la revolta ţărănească din comună.

Arestată în 15 iunie 1949, împreună cu o soră şi doi fraţi ; torturată la Securitatea din Botoşani ( de ofiţerul Rukenstein ) ; condamnată la 6 ani închisoare de Tribunalul Militar-Iaşi.

Închisă la penitenciarele Galat , Jilava şi Mislea .

-Ionescu [Nemoianu ] ,Valeria

Soţia  notarului Gh.Nemoianu  din com.Teregova-Caraş Severin ( membru PNL, conducător al mişcării de rezistenţă din Munţii Semenic , condamnat la moarte şi executat pe 7 mai 1952 ) .

Arestată în 1951 ; torturată la Securitatea din Timişoara ( de Moiş şi Kling ). Eliberată în 1952, după execuţia soţului . Deoarece averea familiei , inclusiv casa, fusese confiscate, a fost nevoită să locuiască în altă parte , până în 1968 .

-Ionesei ,Veronica

Militantă iehovistă  din Buhăeşti -Iaşi,cu activitate de prozelitism religios.Arestată, condamnată la închisoare ( sentinţa nr 633 / 11 nov.1959 ) de Tribunlul Militar -Iaşi .

-Iorgulescu [Cristea ] ,Atanasia

Studentă la Facultatea de Medicină.Arestată la 14 oct.1958 ; anchetată şi torturată de echipa lui Enoiu ;judecată cu "lotul Ionel Lugoşianu -fiul " ( fiul ziaristului şi diplomatului PNŢ ,arestat la 8 oct.şi executat la 5 dec. 1958, în penitenciarul Jilava , la un an după ce tatăl său, Ion Lugoşianu , murise, în 1957, în penitenciarul Gherla )

Condamnată la muncă silnică pe viaţă.

Detenţia la penitenciarele Uranus, Jilava , Mirecurea Ciuc.

-Iovescu,Lidia

N.în sept.1939, în Bucovina  nordică (anexată de sovietici ) .Refugiată în Banat .

La 18 iunie 1951, i s-a fixat domiciliu obligatoriu în Bărăgan.

-Itu ,Irina

Femeie din Fălticeni, instabilă psihic, folosită de Securitate ca denunţătoare pentru arestarea unor presupuşi "duşmani" , membri ai  "Gărzilor Decebal " .Torturată şi anchetată de maiorul  Fucks timp de 9 luni (celulă de ciment, fără lumină şi aerisire, cu murdărie şi viermi, aşezată pe două scânduri puse pe un suport de fier , pe post de pat ) în cadrul "întrecerii socilaiste" în cinstea aniversării MRSO ( 7 nov.1949 ) ,întrecere iniţiată de g-ral Mazuru ( şeful Direcţiei Generale a Penitenciarelor ). 

-Ivănescu, Maria

Secretară la Facultatea de Medicină din Bucureşti .Arestată pentru că - la cererea prof. Burghelea - a reînscris la cursuri un student , fost deţinut politic. Închisă la Văcăreşti .

J.

-Jijie ,Virginia Vartenia

Mama studentului Jijie Ion ( condamnat în 1949  la 25 ani muncă silnică, mort în detenţie ).

Arestată în 1948 împreună cu soţul (Gheorghe ) şi fiul Mic ( Ghiţă ); torturată în timpul anchetei ; închisă la penitenciarele MAI, Jilava şi Mislea.

-Jora [Gafencu ] ,Liliana

Soţia compozitorului Mihail Jora, sora lui Grigore Gafencu .

Arestată în noaptea de 14 /15 apr.1952 ( când au fost arestate peste 100 de femei rude de condamnaţi ) ca soră a  fostului diplomat "fugar" ( condamnat în 1947, în lipsă, în procesul Maniu -Mihalache ).Închisă la penitenciarul Ghencea.

-Jubleanu ,Maria-soţie  / Jubleanu, Matilda -fiică /

Soţia şi fiica lui Titu Jubleanu din Nucşoara -Argeş ( partizan din grupul fraţilor Arnăuţoiu )

/Maria - împuşcată mortal într-o confruntare cu Securitatea pe muntele Dobroneagu ( 7 aug.'49 ) /Matilda - arestată la 17 ani ( apr.'52 ); bătută cu sălbăticie pentru a da declaraţii mincinoase despre părinţi şi frate.

-Jugănaru , Cecilia

Muncitoare. Arestată la 15 nov.1987,în timpul revoltei anticomuniste de la Braşov.

-Juncan ,Antoaneta

Funcţionară la Fabrica Standard din Bucureşti. Arestată la 6 sept.1947,cu intenţia de a fi folosită ca martor al acuzării în procesul Ghiţă Popp şi Anton Mureşanu.

Refuzând să mintă, a fost eliberată în febr.'48.

-Juriari [Cotea ] ,Ecaterina

Arestată în 1952 ,pentru adăpostirea unui paraşutat( legionar? ) ;torturată sălbatec în ancheta MAI ; condamnată la 15 ani muncă silnică şi confiscarea averii ; închisă la Mislea.

Paralizând în detenţie, pedeapsa i-a fost redusă cu 2 ani , iar la eliberare i s-a fixat domiciliu obligatoriu în Bărăgan.

-Jurj , Lucreţia T./ Mihai-soţ / Mircea şi Ana Pandea -frate şi cumnată /Roman Oneţ -frate vitreg  /Nicolae şi Zamfira-părinţi /

 [LD: Familie implicată în mişcarea de rezistenţă condusă de fraţii Şuşman .După 1990, ca singură supravieţuitoare a familiei ,şi-a publicat memoriile - "Suferinţa nu se dă la fraţi " - sugestive  prin sinceritate şi dramatism.]  

Soţia partizanului Mihai Jurj n.în 1928 ,în satul Scărişoara Nouă,com.Pişcolt,Satu Mare ,refugiată din Transilvania de nord ocupată , în Pişcolt-Alba.Soţul său, partizan în gruparea fraţilor Şuşman .Arestată în august 1950, după eliberare s-a alăturat partizanilor.A trecut prin toate încercările alături de soţ, supravieţuindu-i : a fost arestată în 1954(când soţul, grav rănit, a murit ); a fost anchetată cu sălbăticie la Securitatea din Oradea ;condamnată la muncă silnică pe viaţă ( febr.1955 ) de Tribunalul Militar-Cluj ( în deplasare la Oradea )în acelaşi proces cu Roman Oneţ.; închisă în penitenciarele din Oradea, Cluj, Mislea, Miercurea Ciuc, Văcăreşti, Jilava şi în diverse lagăre de muncă forţată ."Graţiată" în 1964, cu Decretul 411 .

-Juvara [Cassasovici ], Adriana Silvia

Inginer chimist, fiica industriaşului Cornel Cassasovici , soţia medicului Ion Juvara , n.în 1914,în Brăneşti -Dâmboviţa.Arestată şi judecată ( împreună cu soţul ) , la 13 mai 1959 ; condamnată la 20 ani închisoare corecţională şi confiscarea averii .

Închisă la Văcăreşti , eliberată după 4 luni , după confiscarea averii .

K.

-Kiriţescu, Mariana / [Casian] Alexandra Lalea / [Racu] Sofica Sultana /

Surori din Basarabia ( com.Miclăuţi, r.Lăpuşna ), refugiate în ţară în faţa ocupaţiei sovietice din 1940 .[Mama lor, Russo Alexandra, a fost deportată pe 2 iulie'40 în lagărele sovietice din Kurganda şi a murit pe 11 mai 1943 ] .

  Arestate pentru găzduirea unei persoane paraşutate ilegal pe teritoriul României :  Mariana-la 25 ani muncă silnică ; celelalte surori, la închisoare mai redusă.

-Krasinschi ,Maria St.

 Văduvă de ofiţer, mamă a 2 copii , din Câmpulung-Argeş. Arestată la 15 nov.1949 ;torturată la Securitatea Piteşti ( de anchetatorul Cârnu )deoarece a ţinut în păstrare un sac de armament al col. Arsenescu .Condamnată la 5 ani închisoare de Tribunalul Militar-Bucureşti ;închisă la penitenciarul Jilava şi Mislea.

L.

-Lacaze [Holban] ,Frederika

Din Bucureşti .Arestată în 1950 , pentru frecventarea Bibliotecii franceze ; condamnată la închisoare ; închisă la penitenciarului Jilava , Văcăreşti , Mislea. La expirarea termenului de pedeapsă ,dusă cu domiciliu forţat în satul Lăteşti , com.Borduşani -Ialomiţa .S-a căsătorit la Lăteşti cu Mircea Holban ( deţinut politic, cu domiciliu forţat ).

-Larzachi ,Maria 

Refugiată şi stabilită în România cu grupul ruşilor albi ( în 1917 ) .Arestată în 1949 ; condamnată la închisoare pentru "omisiune de denunţ"; închisă la Jilava. Eliberată în 1950.

-Laslău, Katrina Clara

Călugăriţă catolică  - soră infirmieră la Nunţiatura Apostolică din Bucureşti .N.în 1912, în satul Pustiana , com.Pârjol ( Bacău ), într-o familie de ţărani cu zece  copii.Călugărită în 1932, lucrase  ca infirmieră la grădiniţa de copii "Pitar Moş " , iar din 1938, la Nunţiatură.

   Arestată pe 29 iulie 1950, sub acuzaţia că făcea curierat între Nunţiatură şi Episcopie , colectând bani pentru partizanii din munţi. Anchetată aproape doi ani la Securitate şi în Jilava, a refuzat să semneze declaraţiile incriminatoare la adresa Vaticanului.

Judecată în "lotul episcopului Ion Dragomir" (în care procurorul a cerut pedeapsa maximă pentru acuzaţi ) a fost condamnată la 15 ani închisoare , luând drumul închisorilor pentru femei ,peste tot continuându-şi vocaţia creştinească  : Mislea, Văcăreşti, Jilava şi Miercurea Ciuc. (deţinutele povesteau că, în iarna 1962, şi-ar fi tăiat părul lung , ca să împletească nişte papuci pentru deţinuta Robănescu, grav bolnavă) "Graţiată" în 1964, cu Decretul 411 .

- Lazăr , Eugenia F.

 Din comuna Marginea ( Suceava ), n.în 1923 .Grav bolnavă de t.b.c., i-a găzduit pe partizanii Gavrilă Vatamaniuc şi Vasile Marciuc (care o aprovizionau cu medicamente.)Arestată la 23 sept.1955; condamnată la 6 luni închisoare şi confiscarea averii, pentru "omisiune de denunţ" .

-Lazăr ,[Urdea] Mara / Lia Ileana I.-fiică /

/Mara-soţia fruntaşului PNŢ  Ilie Lazăr, n.în 1905, în com.Arpaşu de Jos -Sibiu .

Membră PNŢ ; candidată pe listele de deputaţi PNŢ în alegerile din 19 nov.'46 .Arestată pe 27 iulie 1947;condamnată la închisoare , pentru "nedenunţare" ( nu şi-a denunţat soţul în intenţia de a părăsi ţara ).

/Lia- fiica fruntaşului PNŢ Ilie Lazăr , membră PNŢ .Participantă la manifestaţiile de la 8 nov.1945 şi 10 mai 1946, cele mai mari confruntări din epocă , la Bucureşti .A ţinut lecţii de religie catolică în clandestinitate .Arestată în 1956 , de Securitatea din Cluj; condamnată la 1 an şi 6 luni închisoare ( sentinţa nr.192 / 28 iunie 1956 , procuror lct.mj. Szillassy Iuliu )  de Tribunalul Militar-Cluj.Ţinută în detenţie cu un "supliment " de 6 luni .

-Lădaru, Anica

Ţărancă din satul Topeşti , com.Bârseşti ( Vrancea ).Arestată în 1950 de Securitate -deşi era mamă a cinci  copii şi gravidă cu al şaselea ; bătută în anchetă pentru a face mărturisiri în legătură cu răscoala din  24 iulie 1950 din comună [ tatăl şi fratele -Posmagiu Ilie şi Tudor fuseseră împuşcaţi mortal , iar  bărbatul -Lădar Gheorgehe-  fusese condamnat la 25 ani închisoare .Toată averea familiei a fost  confiscată ].

-Lăzărescu, Ileana.

Funcţionară în Lugoj , n.în 1921.Arestată pe 8 febr.1949 de Securitatea din Timişoara ;condamnată la 1 an închisoare în penitenciarul din Timişoara ;eliberată la 21 ian.1950 , la două zile după ce tatăl şi fratele ei ( Ion-zis But şi Ion zis Mutu ) fuseseră condamnaţi  pentru implicare în mişcarea de rezistenţă .

-Lemnaru [Chirică ], Elena V.

Soţia partizanului Chirică Ion ,din Nucşoara-Argeş  (din grupul Arnăuţoiu ).

Arestată în 1949, în urma unui denunţ  ;condamnată în 1950 , pentru "omisiune  la denunţ" .

Rearestată pe 22 iunie 1958,condamnată la 12 ani închisoare (sentinţa nr.174 / 12 sept1959 )

Închisă la Jilava şi Oradea.Eliberată la 15 apr.1964, cu Decretul 411 .

-Lemnaru ,Iuliana I.

N.în 1909, la Nucşoara-Argeş .Arestată la 23 apr.1954 ;torturată la Securitatea Piteşti ; condamnată la 6 ani închisoare (sentinţa nr. 203 / 4 nov.'54 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti .

Închisă la Piteşti, Jilava, Miercurea Ciuc, Arad şi Oradea.

-Leon ,Sanda, Gh.

Fiica prof.univ.Gheorghe Leon ( condamnat în 1946 în "lotul II al guv.Antonescu" ,,mort la Sighet în 1950 ) .Arestată la 14 apr.1952, în lotul membrilor familiilor foştilor demnitari, pentru a li se putea confisca proprietăţile. Închisă în lagărele de la Ghencea, Popeşti Leordeni şi Dumbrăveni . Eliberată pe 19 apr.1954.

-Leontina, Lenuţa

Arestată în 1956,pentru sprijinirea mişcării de rezistenţă" Frontul Naţional Creştin Iuliu Maniu " ,gruparea "Pentru Libertate, Patrie şi Cruce" ,condusă de Iosif Capotă (medic veterinar, candidat PNŢ în alegerile din 1946, rearestat în 1957 , condamnat la moarte şi  executat în 1958 ) 

Judecată de Tribunalul Militar-Cluj (preşed. col.Paul Finichi ; procuror mr.Virgil Liciu ), în unul din loturile mişcării. Condamnată şi închisă în penitenciarele din Cluj şi Miercurea Ciuc.

-Lesiecka ,Maria

Funcţionară, născută în nordul Bucovinei anexate de sovietici, refugiată în 1940, la Bucureşti. Arestată în mai 1947 de NKVD ( cu sediul în Aleea Alexandru ), i s-a oferit eliberarea, în schimbul "colaborării " .Dusă la Securitatea din Constanţa, anchetată de coloneii NKVD-işti Bielinki şi Trestianski ; transportată în URSS , unde a fost condamnată la 15 ani închisoare, pentru "spionaj " .Detenţia într-un lagăr din Siberia ( Komi ) ; repatriată după 8 ani , închisă în penitenciarul Gherla. Eliberată în 1957.

-Leşanu, Maria

Studentă la Conservatorul de Artă Dramatică din Cluj. Arestată şi condamnată în 1949; detenţia în penitenciarele din Cluj, Jilava şi Mislea.

-Liiceanu, Aurora

[ B1 TV, 25 oct.'09 ]

Psiholog ( şefă de promoţie ) , cercetătoare la Institutul de psihologie -Bucureşti .

Dată afară de la Institut , pentru participare la "Meditaţia transcedentală " , trimisă la "munca de jos" .( Vezi cartea , Prin perdea .. ) 

-Liciu ,Germina

Soţia preşed.Curţii de Apel-Bucureşti, Alexandru Liciu (condamnat la moarte şi executat la Jilava în 1952 ). N.în 1888 , la Iaşi .Arestată în martie 1951, împreună cu soţul, pentru legături cu membrii Legaţiei Marii Britanii din Bucureşti -Gibson şi King .Condamnată la 15 ani închisoare, a murit pe 6 iunie 1958 ,în penitenciarul Miercurea Ciuc.

-Limberea ,Olivia

Ţărancă din satul Vinţa, com.Lupşa ( Alba )Arestată pe 1 august 1953,de Securitatea Braşov.

Torturată în anchetă ca să accepte acuzaţia apartenenţei la o organizaţie subversivă.

Condamnată la 10 ani închisoare de Tribunalul Militar-Braşov. Ulterior, prin recurs, pedeapsa i-a  fost redusă, fiind eliberată pe 8 nov.1957.

-Limpin ,Silvia

Din oraşul Alba Iulia.Arestată în 1949, pentru legături cu grupul de rezistenţă Dabija.

A murit în timpul anchetei la Securitatea Sibiu , din cauza torturilor .

-Livezeanu [Bontilă ]  ,Henrieta Lucica

Soţia av. Radu Livezeanu ("loturile PNŢ" ) ,sora ing.Bontilă (din "lotul Popp-Bujoi" ), din Râmnicu Vâlcea. Arestată la 25 martie 1948,în legătură cu activitatea lor, ţinută ostatecă pentru prinderea soţului său.

-Logadi [Caragiale ].

Soţia fostului ministru subsecretar de Stat la Interne ,Logadi, fiica lui Ion Luca Caragiale. Detenţia la penitenciarul Rahova şi lagărele de muncă silnică.

-Lovinescu, Monica E.

[LD:atenţie : trece lucrările sale ; concentrează şi diferenţiază comentariul din cele două Tablouri la care ai dat-o : Intelectuali / Femei ]

[LD: 18-24 2008, la moartea Monicăi Lovinescu . TVR-1  , Realitatea TV  cu secvenţe din interviurile Marilenei Rotaru , Iosif Sava , Sorin Ilieşiu ş.a  ] 

Scurtă biografie: s-a născut în 1923; ca fiica lui Eugen Lovinescu ( mort în 1943 ) şi a Ecaterinei Lovinescu-Bălăcioiu .Licenţiată a Facultăţii de Litere şi Filozofie din Bucureşti  ( 1946 );membră a  cenaclului literar "Zburătorul" (ce continua în casa Lovinescu ) care a fost interzis în 1947( imediat după abdicarea Regelui ).

   A plecat la Paris  în primăvara  anului '48 , pentru a-şi susţine doctoratul. Statutul de "exilat politic" şi l-a asumat treptat, pe măsură ce porţile întoarcerii acasă s-au închis, o dată cu arestarea şi moartea  mamei ( 6 iunie 1960 ).  La Paris, reîntâlnindu-se cu Virgil Ierunca  s-au căsătorit în 1952 ,împreună şi solidar  colaborând  la postul de radio "Europa Liberă " la mult ascultatele "Teze şi antiteze la Paris " ," Povestea vorbei" , "Actualitatea românească"  ş.a. ).

   Nicolae Ceauşescu a hotărât reducerea lor la tăcere .Pe 18 nov.'77 , doi palestinieni trimişi de Pacepa ,au încercat s-o lichideze .De aceea  a refuzat să discute cu Pacepa.

S-a întors prima oară în România în apr.1990 , după 55 de ani de exil. Iosif Sava a invitat-o la "seratele"  sale ; editura "Humanitas" i-a publicat cărţile. 

/Monica Lovinescu , la 80 de ani , omagiată la Bucureşti  : "Trăiam cu un sfert de picior la Paris , şi cu trei sferturi în România " [...]  "Marea noastră problemă este UITAREA şi IERTAREA " [....] pe 18 nov.1977 , la Paris ,  întorcându-se acasă, a găsit în grădina de la intrare un mesaj pentru <madame M > ...a fost atacată cu lovituri în cap ...a intrat în comă ... a fost dusă la spital.

/Gabriel Liiceanu :Virgil Ierunca şi Monica Lovinescu au fost "o pereche ideală" , formând aproape "o fiinţă unică " [...] Au rămas în România, "trăind doar într-un alt spaţiu [...] " Funcţia lor a fost enormă :demascau scriitorii care făcuseră "pactul cu diavolul "

/Octavian Paller :"declar public că destinul meu  ar fi fost altfel dacă nu erau Virgil  Ierunca şi  Monica Lovinescu "

/Andrei Pleşu :Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca au fost un "cuplu salvat şi salvator "( contrar cuplului Ceauşescu ) Verdictele lor ne consacrau ; au reprezentat "gura noastră de oxigen"

   A murit pe 21 apr. 2008, într-o clinică la Paris . Pe 24 apr.2008, urnele Monicăi Lovinescu şi Virgil Ierunca au fost aduse la Bucureşti ;expuse la Ateneul Român ( ultim omagiu ) au rostit cuvântări Gabriel Liiceanu, Roman Patapievici şi Traian Băsescu ; depuse  în casa Eugen Lovinescu ( B-dul Elisabeta ).

/ Gabriel  Liiceanu  : pentru noi, Monica Lovinescu  a fost "oglindă " şi "măsură" [...] 

A murit în stil românesc : "a fost uitată "  Românii n-au mai avut nevoie de ea [...]

Am trăit 50 de ani într-o "peşteră a istoriei " ...se minţea de dimineaţa până seara ..

Monica Lovinescu ne-a spus 30 de ani cum arată lumea la "lumina soarelui "[...]

"A fost ca o instanţă"  .

/Andrei Pleşu : un om extrem de cultivat ."Vocea unei judecăţi libere "

/Nicoale Manolescu :a fost "vocea conştiinţei libere" [...] În cronicile sale literare, timp de un sfert de veac, "a apărat valoarea". Ea a creat "ESTETICA" ( estetică +etică )

 

-Luca, Draga C.

Ingineră în Bacău .Arestată de Securitate în 1954 , împreună cu soţul ( lct.col.) şi fiul ( actor la teatrul din Oradea ). Eliberată în 1955 ,din penitanciarul Arad, a murit la scurt timp.

- Lugoşianu , Ana O. /  Elena O. / Ţuca /

Surorile şi verişoara fostului demnitar Ion Lugoşianu ( condamnat şi mort  în penitenciarul din  Sighet )

Ana-arestată în 1947, pe durata procesului Maniu -Mihalache ; rearestată în apr.'51 ; eliberată în 1954.Elena -arestată în 1949 .Ţuca (verişoară  ) -arestată pe 17 apr.'52 , ca "rudă de fost demnitar ". Închise separat, la Târgşor, Dumbrăveni şi lagărul de la Popeşti Leordeni . .

-Lungu, Anica / Lungu ,Cornelia  /Lungu ,Emilia /

Ţărănci din satul Hodiş ,com.Bârsa ( Arad ).Nu ştim dacă rude sau având acelaşi nume.

/Anica- arestată , anchetată  şi eliberată de Securitatea din Cluj , pe 8 dec.1957 ,acuzată că i-a ascuns pe fraţii Şuşman Cât a lipsit, i s-au montat microfoane în casă.

Rearestată  pe 2 febr.'58 ;torturată cu sălbăticie ;judecată într-un lot de 17 persoane ; condamnată la muncă silnică pe viaţă ( sentinţa nr.806 / 1958 )de Tribunalul Militar-Cluj, deşi în urma schingiuirilor , nu mai era în depline facultăţi mentale.

/Cornelia - arestată în 1958 ; judecată în acelaşi lot ; condamnată la 5 ani închisoare pentru " omisiune de denunţ "

/Emilia - arestată în 1958 ;judecată în acelaşi lot, prin aceeaşi sentinţă .condamnată la 8 ani închisoare pentru "omisiune de denunţ "

-Lupaş [ Vlăsiu ] Marina I.

Profesor şi cercetător la Cluj.Fiica istoricului Ion Lupaş ( arestat şi încarcerat la Sighet ).

N.în 1913 la Sălişte ( Sibiu ); licenţiată a Facultăţii de Istorie ( Cluj ) , cu specializări la Paris şi Roma (doctorat în 1939 ) .

  Arestată la 14 august 1952 ( cf.Decretului de arestare a rudelor de demnitari ); închisă la Ghencea -  lagărul din Popeşti Leordeni -Ghencea .Eliberată pe 15 ian.1953 . 

-Lupu, Iuliana

Fetiţă din com.Doştat - Alba , n.în 1950 . Pe baza unei Dispoziţii a MAI ,în 1958 (la 8 ani ! ) a fost strămutată la grămadă , cu domiciliu forţat în satul Lăteşti , com.Borduşani ( Ialomiţa ), împreună cu un grup de ţărani din com.Poşaga , ca represalii faţă de mişcarea de rezistenţă condusă de fraţii Şuşman ."Eliberată" pe 31 oct.'63 (la 13 ani ! ) 

M.

-Macarie , Ana

Arestată în 1950;anchetată la Securitate ;judecată cu "lotul preoţilor catolici" . Condamnată la 25 ani închisoare ( sentinţa nr.104 /15 febr.'52 ) ,de Tribunalul Militar -Bucureşti.

Detenţia la Jilava, Mislea, Miercurea Ciuc.

-Macici [Dobo] ,Ileana -soţie /Dobo-socrii / Macici -fiul / 

Soţia g-ralului Nicolae Macici, cu un copil de 10 ani. N. în 1913, în Orăştie -Hunedoara , într-o veche familie ardeleană [ mama -nepoată lui Avram Iancu ; tatăl-fiul unui principe transilvan ] .

După arestarea soţului ( febr.1945 ) condamnarea la moarte (sentinţa nr-1 / 23 mai '45) de către Tribunalul Poporului  şi comutarea pedepsei în muncă silnică pe viaţă ,s-a adăpostit la părinţi (Orăştie )deoarece i s-a confiscat averea şi a fost dată afară din casa din Bucureşti .

  Cum la procesul generalului nu i s-a îngăduit să asiste, şi-a văzut soţul ultima oară la Aiud,la un vorbitor, când a primit hainele militare ale generalului ; a aflat de moartea sa în 1950 .

În 1957, împreună cu fiul, l-au deshumat pe ascuns din cimitirul Aiudului şi l-au ţinut ascuns 35 de ani , în cavoul  unui prieten ( în cimitirul Bellu). Abia în 1992, s-a obţinut aprobarea autorităţilor  de reînhumare a generalului în Cimitirul Militar-Ghencea .

   După moartea tatălui,ea şi mama, au fost izgonite din casa şi din oraşul Orăştie ca "rude de criminal de război ".Şi-a găsit adăpost la sora sa (Bucureşti ) , iar pentru a-şi creşte fiul, a acceptat să presteze munci istovitoare şi umilitoare, din care era dată afară când se afla că este "soţie de criminal de război" : la incubatorul de şoareci al laboratorului Instit.Pasteur ; servitoare într-o casă particulară ; încărcător-descărcător la fabrica "Eprubeta" ";funcţionară (când s-a constatat că ştie să scrie).

Fiul a fost dat afară de prin şcoli ; i s-a interzis să-şi susţină bacalaureatul ;s-a angajat muncitor necalificat la un "Sovrom" ;a reuşit să facă o Şcoală de Topometrie şi, cu adeverinţa de "muncitor", a absolvit Facultatea de Construcţii ( fără frecvenţă ).

-Macovei ,Ecaterina

Soţia fostului ministru Ion Macovei ( mort la Sighet în oct.'50 ) .Arestată din stradă (se întorcea din piaţă ) pe 15 apr.'52 , ca "soţie de fost demnitar" .Dusă la muncă silnică în lagărele  din Ghencea , Popeşti -Leordeni ,Pipera, ferma Roşia şi Dumbrăveni .

"Eliberată" în stradă - averea confiscată - în 1954, când a fost anunţată şi de moartea soţului.

-Macoveiciuc ,Domnica I./ Victor-copil /

Fiica partizanului Ion Coroamă, soţia partizanului Vladimir Macoveiciuc , mama partizanului Silvestru Macoveiciuc. Născută în 1908, în satul Voitinel, com. Gălbeneşti -Suceava .

Arestată pe 8 sept.1945, împreună cu fiul cel mic -Victor-  în urma denunţului partizanului Tudosi Simion ( împuşcat ulterior de Vladimir Macoveiciuc pentru trădare ) .Torturată în anchetă la penitenciarele din Câmpulung Moldovenesc şi Suceava de agenţi ai NKVD , pentru a-şi denunţa tatăl, soţul şi fiul cel mare.

-Madgearu, Ecaterina

Soţia lui Virgil Madgearu ( membru marcant al PNŢ în interbelic, asasinat în 1940 de legionari )

Preşedinta Comitetului de Asistenţă PNŢ ,după 23 aug.'44.Arestată în 1952, ca soţie de fost demnitar .Averea confiscată. "Eliberată"  în 1954.

- Magearu, Sonia Margareta

Soţia ofiţerului  Madgearu Mircea .N.în 1924, în Bucureşti.Arestată în 1946 împreună cu soţul ; implicată în procesul "lotului Valurile Dunării "; condamnată la închisoare ; moartă în 1950 ,în  penitenciarul Văcăreşti .

-Magoş [Olariu ],Constanţa / Mogoş ,Dumitru -soţ  /

[LD: "cazul " pare a fi  încurcat şi contradictoriu  ,ca în romanele poliţiste ieftine de spionaj.

Apar, totuşi în el, subterfugiile la care au recurs românii pentru a-şi feri destinul de represiunile comuniste ( divorţuri fictive, aranjamente,şantaje ,căderi ),cât şi "mâna lungă" a Securităţii , colaborând cu instituţii similare din ţările lagărului -recte Berlinul de Est . ] 

 / Constanţa - n.în 1909, în Iugoslavia (Cubin ),stabilită în Bucureşti,absolventă a Facultăţii de Litere din Paris ( 1928 ), căsătorită cu ing.Magoş Dumitru .În anul 1948,de conivenţă cu soţul, ar fi  divorţat formal, pentru a putea pleca în Franţa, unde s-a alăturat exilului românesc.

Concomitent, în România ar fi  fost trimis Victor Moldovan ,cu misiunea de a-i scoate soţul . Victor Moldovan a fost prins de Securitate pe 10 sept.1950, iar Dumitru Mogoş a fost arestat pe 21 apr.1951.

   Direcţia de contraspionaj a Securităţii şi-a propus s-o aresteze pe Constanţa Mogoş , pentru a demonstra că <Apusul se amestecă în treburile României prin agenţi >, pentru < demascarea emigraţiei româneşti > dar şi pentru a crea o diversiune în emigraţia pariziană (cum că Mogoş Constanţa fusese o agentă  )

   I-au fost trimise scrisori ca venind din partea soţului, pentru a o atrage în Berlinul de Est ; o echipă a serviciilor secrete ( Isidor Hollingher ,Virgil Georgescu, Maria Bucicov, Gheorghe Filipescu -şeful Direcţiei anchete )a fost trimisă în Germania.Prinsă în capcană , Constanţa Mogoş a fost răpită din Berlinul de Est pe 12 august 1951 ,şi adusă la Bucureşti.

  Supusă unor anchete dure (într-o vilă din Otopeni ), în urma torturilor fizice şi psihice la care a fost supusă ( la MAI, Malmaison şi Jilava )a cedat , semnând declaraţii de recunoaştere că a fost "agenta securităţii române " ( de genul :<am dat un deosebit ajutor Securităţii privind un mare număr de persoane pe care le-am divulgat > ,<am colaborat cu contraspionajul făcând fişe despre cei care erau fugiţi din ţară şi se aflau la Paris  > , <am lucrat la cenzurarea diferitelor scrisori  > , <am scris peste 7000 de pagini în care am dat informaţii Securităţii statului ,pentru care am primit mulţumiri  > ş. a ş.a 

Drept "răsplată", a fost închisă 3 ani în Jilava ;apoi condamnată la 8 ani închisoare (executaţi la Miercurea Ciuc ); apoi i s-a stabilit domiciliu obligatoriu la Rubla ( com. Valea Râmnicului , Buzău ) deoarece <pe timpul detenţiei în penitenciar a avut o comportare rea.> .

"Graţiată" în 1964, prin 1977 a ajuns iar la Paris , unde ajunsese şi soţul ei .

/Magoş Dumitru (soţul, iginer silvic ) şi Moldovan Victor (ing.stabilit la Paris ) au fost şi ei arestaţi şi condamnaţi .( vezi la Tabloul Diplomatice  )

- Malaxa ,Elena

Prof.de Matematică la "Şcoala Centrală" din Bucureşti. Arestată în 1950; judecată cu "lotul elevelor" ce frecventaseră Biblioteca franceză. Condamnată la închisoare.

-Malane , Elisabeta

Învăţătoare în com.Porumbacu de Jos -Sibiu ;soţia preotului Gheorghe Malane (omorât de sovietici, în 1946, la Braşov ) .Arestată şi condamnată pentru sprijinirea partizanilor din Făgăraş.

-Manolache, Anca C.

Asistent universitar la Universitatea din Bucureşti, n.în 1923,la Iaşi ; licenţiată în Lietere, Drept şi Teologie. Arestată în febr.1959 ;condamnată la 9 ani închisoare, pentru "favorizarea delictului de uneltire " ;"plimbată" prin 6 penitenciare : MAI, Jilava, Miercurea Ciuc, Arad, Gai , Oradea. Eliberată în 1954.

-Manolache [Busuiocescu ] ,Liana şi sora sa /

Fiicele generalului C.Busuiocescu .Arestate în 1952, ca "rude de deţinut politic"

 

-Manolescu ,Ecaterina / Eugenia /

Surorile pilotului Grigore Manolescu ( împuşcat de Siguranţă ,în 1948  ) din Gârbovi - Ialomiţa. Arestate în mai 1948 ;trimise la muncă silnică la Ocnele Mari.

-Manu -Sturza ,Ileana /Olga Sturza-soacra /

Arestate în 1953, sub învinuirea că au vândut lemne de pe fosta lor proprietate -pădurea Hangu .Detenţia la penitenciarele Mislea şi Jilava.Eliberate după 9 luni .

-Marcovici , France

Fiica g-ralului Marcovici ,sora Arlettei Coposu .Arestată şi torturată în anchetă la Securitatea din Bucureşti ( 1950 ) ; judecată în procesul înscenat în jurul Legaţiei franceze din Bucureşti ; condamnată la 20 ani muncă silnică ;anchetată şi după condamnare , la Jilava şi Mislea. A murit în 1956, în timpul detenţiei .

- Marin, Ana Maria

Medic pediatru, soţia comandantului legionar Vasile Marin ( mort în 1937 în răzvoiul civil din Spania ). Arestată în 1948 ; detenţia în penitenciarele MAI, Jilava şi Mislea. După eliberare, a reuşit să plece în Elveţia.

-Marina, Rada Şt. (a lui Stan a Strâmbii )

Ţărancă din Dobroteşti -Teleorman , n.în 1903.Împreună cu alţi consăteni, în 1959 a pătruns în birourile colectivei şi a distrus cererile de înscriere semnate sub ameninţare.

Arestată; bătută în anchetă ; condamnată la 3 ani muncă silnică (1950 ) . Eliberată cu Decizia MAI din 6 apr.1962 .

- Mariuţiu ,Silvia ("sora" Maria Gabriela ,n.Vlad )

Călugăriţă greco-catolică la Mănăstirea "Buna Vestire" din Moreni-Prahova,n.în 1924, la Cluj .( În 1943, studentă la Facultatea de Medicină ,a fost arestată de autorităţile maghiare pentru că a protestat faţă de eliminarea studenţilor români .A renunţat la studii şi s-a retras la mănăstire ) . Arestată pe 18 nov.1949 , împreună cu alte 22 de călugăriţe , pentru refuzul de a trece la ortodoxism. Eliberate în dec.'49.  Rearestată pe 13 oct.'53, de Securitatea din Cluj ;anchetată 3 luni ; judecată în "lotul Nicolae Pora " (vicarul general al bisericii greco-catolice ) ; condamnată la 1 an închisoare ( Sentinţa nr.30 / 18 ian.1959 ) de Tribunalul Militar - Cluj ( în deplasare la Oradea ).Detenţia la penitenciarele Cluj şi Dumbrăveni .Eliberată pe 13 oct.'54.

-sora Marta

Călugăriţă-soră la şcoala  "Pitar Moş " .Arestată în 1952, sub acuzaţia că făcea diverse servicii preoţilor ce oficiau liturghia în şcoală.Judecată în "lotul Alexandru Todea" ; condamnată la 20 ani închisoare .

-Martac ,Ana I.

Ţărancă din Dobroteşti -Teleorman , n.în 1942.Participantă la revolta din comună împotriva colectivizării şi la arderea cererilor de înscriere,  semnate sub ameninţare .( martie'61 ). Arestată; condamnată la 3 ani muncă silnică ; eliberată pe 6 apr.1962 , pe baza Ordinului 10.102 a M.A.I. ( care a premers anunţării victoriei colectivizării )

-Matei ,Ruxandra Sanda

Studentă la Facultatea de Drept şi Istorie-Bucureşti , n.în 1924, în jud.Maramureş.  Membră activă a TUNŢ , în Comitetul de asistenţă condus de Ecaterina Madgearu.După dizolvarea partidului , a acordat asistenţă deţinuţilor de la Văcăreşti .

Arestată la 15 aug.1952 ; eliberată pe 5 mai'54.

-Mămăligă, Xenia

Cercetător ştiinţific la Academia Română , n.în 1922, în Lugoj ( Timiş ) .

Arestată în 1960 ; anchetată la MAI ;condamnată la 8 ani închisoare ; detenţia la penitenciarele MAI, Jilava, Miercurea Ciuc, Arad şi Oradea.

"Graţiată" în 1964, cu Decretul 411 .

-Merceanu [Lungu ] Victoria-soţie / Petre-copil /

[LD:dau acest "caz" , impresionant prin imposibilitatea de a detecta mobilul , ţinta , scopul, pentru care aceşti oameni au fost vânaţi şi chinuiţi atâta vreme. Arhivele ,doar  arhivele ar putea da răspuns la aceste întrebări. Cine are interes acum , să nu se acorde acest acces ?]

N.în 1917,în Bucovina anexată de sovietici ( com.Maidan ) ; refugiată în Ciclova Română ( Caraş Severin ); arestată de Securitate pe 18 iun.1951 ; dusă cu domiciliu obligator în Movila Ghildău ; căsătorită cu alt pedepsit de soartă ,ing.petrolist Grigore Merceanu , pe 31 dec.1954; dând naştere unui băiat -Petre - pe 13 iun.1956 ; cu soţul rearestat în 19 sept.1958 ; "eliberată" pe 1 sept.1959 ( ca să se ducă ...unde ?! ) ; văduvă din 1962( soţul mort la Periprava )

-Mărgineanu ,Ştefania

N.în 1899 , în Stroeşti -Suceava. Condamnată la 3 ani închisoare corecţională (Sentinţa nr.975 / 22 dec.53  ) de Tribunalul Militar-Iaşi , pentru crima de "favorizarea infractorului şi omisiunea denunţării "( pedepsită de art.209şi 228  C.P. )

Infractorii "ajutaţi" ,"favorizaţi" şi "nedenunţaţi" , erau fiii săi, Liviu şi Sorin Mărgineanu ( condamnaţi în lipsă,  daţi în urmărire )   

- Micescu, Elonora

N.în 1934, în Bucovina anexată ( com.Horecea, Cernăuţi ), refugiată în Jimbolia-Timiş. I s-a fixat domiciliu obligatoriu în Bărăgan, începând cu 18 iun.1951.

-Micescu, Elisabeta P. /Roger-fiu /

N.în 1909 , în Bârlad -Vaslui.Soţia av.Istrate Micescu .Arestată pe 21 apr.1948 ( la câteva zile după arestarea soţului ) împreună cu fiul (după percheziţia şi confiscarea casei ) ,sub acuzaţia de " uneltire contra ordinii sociale" .Anchetată la MAI . "Eliberată" ...în stradă,  la 14 iunie 1948.

-Micşan ,Mândra Amelia A.

N.în 1936 , la Galaţi .Arestată la 18 apr.1954 ;condamnată la 8 luni închisoare ( Sentinţa nr. 648 / 1954 ) de Tribunalul Militar-Iaşi , pentru "omisiune de denunţ" ( nu-şi denunţase logodnicul).

-Mihailovici, Eugenia

Soră socială. Arestată în 1951, în lot cu episcopul catolic Schebert ;condamnată la 10 ani închisoare , în procesul înscenat pentru compromiterea Vaticanului. După eliberare, a reuşit să plece n Elveţia.

-Mihalache [Dobrescu ], Niculina

N.în 1890, în com.Leordeni-Argeş.Soţia lui Ion Mihalache, fiica preotului Ion Dobrescu , nepoata lui Costea Ungureanu (comandant al lui Avram Iancu la 1848 ). Implicată şi soliadară cu activitatea lui Mihalache în mişcarea politică, socială şi culturală a PŢ ,

 apoi a PNŢ , în perioada interbelică şi în timpul războiului.

În 1946, când lui Ion Mihalache i s-a interzis participarea la alegeri, a acceptat să candideze din partea PNŢ, lista pe care a figurat fiind votată integral.După falsificarea alegerilor, a fost pusă sub urmărire , iar după "fuga  de la Tămădău " ( iul.'47 ), iniţial s-a ascuns  prin pădurile Muscelului , apoi s-a predat de bunăvoie ( 20 iul. )  , fiind dusă la penitenciarul MAI ( unde se afla închis şi soţul ) .După terminarea procesului ( 11 nov.'47 ) a fost "eliberată " ...în drum

( prin sentinţa dată lui I.Mihalache, i se confiscase toată averea ), ţinută permanent sub supraveghere , neştiind nimic de soarta soţului.

Rearestată la 15 aug.1949 ; condamnată la 3 ani închisoare de Tribunalul Militar-Bucureşti ; închisă la Rahova, Jilava şi Mislea. La expirare pedepsei ( 1953 ), dusă cu domiciliu obligatoriu în satul Dâlga, com.Dor Mărunt -Călăraşi .

Rearestată la 21 ept.1958, din Dâlga ,condamnată la 15 ani închisoare ( 1959 ) , pedeapsă redusă la 10 ani (la recurs );închisă la Miercurea Ciuc.

Grav bolnavă, a fost "eliberată "  în 1964( cu Decretul 411 de graţieri , fiind dusă la spital .

După demersuri perseverente, a obţinut aprobarea să mute osemintele lui Ion Mihalache din gropa comună de la Râmnicu Sărat, în cimitirul de la Dobreşti-Argeş.

A murit în 1971, fiind îngropată lângă soţul său, la Dobreşti.

-Mihăilescu , Ileana / Ioana-soră /

Arestate o dată cu tatăl ( colonel ) într-o înscenare a Securităţii ; judecate în procesul "Sumanele Negre " ( nov.'46 ) ; condamnate la 10, respectiv 5 ani închisoare .

Tatăl şi logodnicul Ilenei, au murit în timpul detenţiei. 

-Mihăilescu, Lelia L.

Secretara org.PNŢ de femei , pe Bucureşti.N.în 1901 în com.Tâmna-Mehedinţi .

Participantă la manifestaţia pro-monarhistă din 8 nov.1945 ;membră în Comit.de Asistenţă a deţinuţilor politici şi a celor ascunşi în munţii Piatra Craiului.

Arestată pe 10 sept.1947 ( în ajunul procesului Maniu-Mihalache ) ; judecată în procesul înscenat de Nicolschi a aşa-numitului "lot  Zărneşti " (Ghiţă Pop, Anton Ionel Mureşanu ş.a.) condamnată la 6 luni închisoare ( Sentinţa nr.72 / 22 ian.1948 ); eliberată.  

Rearestată în august 1962 ;condamnată la 2 ani închisoare administrativă .

Eliberată din penitenciarul Dumbrăveni ,pe 15 iunie 1954,.

În 1970, a reuşit să părăsească ţara ( în Germania ) .

-Mihăilescu ,Veronica

Profesoară de L.franceză în Bucureşti.Arestată în iun.1950 ; implicată în procesul de compromitere a Legaţiei Franceze la Bucureşti ; condamnată la 6 ani închisoare ,ispăşiţi  la Jilava, Mislea şi Mircurea Ciuc.

-Mihoc, Maria

Casnică din oraşul Arad , n.în 1922.Arestată în 1951, ca membră a "Mişcării Naţionale de Eliberare" ; condamnată la 5 ani închisoare ; pedeapsa ispăşită în penitenciarele Arad, Timişoara şi Jilava. în apr.1952, în puşcărie, a dat naştere unui băieţel -Andrei .

Eliberată în 1956.

- Mirea, Ilinca

Studentă la Facultatea de Mecanică -Braşov.Arestată pe 28 febr.1958 , în legătură cu mişcările studenţeşti din 1956.Torturată la Securitatea Braşov ; condamnată la 9 ani închisoare

( Sentinţa nr. 694 / 31 oct.1958 ) de Tribunalul Militar.Detenţia la Codlea, şi Miercurea Ciuc.

Eliberată cu Decretul nr.5 de graţiere , din 1963.

-Mirescu ,Ana

Soţia lui Ion Mirescu ( fruntaş al  mişcării social-democrate din România ). Arestată  în timpul detenţiei lui, a murit în 1961 , la penitenciarul Mirecurea Ciuc.

-Mirescu -Maximilian ,Laura

Casnică, n.în 1928 , în Codlea -Braşov.Arestată în 1948 ; condamnată la 20 ani închisoare , pentru "uneltire contra ordinii sociale" ( art.209 C.P. ) de Tribunalul Militar-Braşov.

Închisă la Braşov, Jilava, Mislea.

-Mironescu [Caracaş ][Mezincescu ] ,Sanda Simina

[ Cf.PRIGOANA.DOCUMENTE ALE PROCESULUI , C. Noica, C.Pillat , N.Steinhardt , Al.Paleologu, A.Acterian, S.Al-George , Al.O.Teodoreanu etc.Editura Vremea, Bucureşti , 1996 .

[ LD: Vezi în acelaşi vol.Amintiri -convorbire cu doamna Simina Mezincescu , 2 iunie 1996.

-Doamnă Mezincescu ,ce ne puteţi spune despre felul cum a decurs ancheta ? Un cititor neavizat şi-ar putea închipui ,la citirea documentelor, că anchetaţii au cooperat cu anchetatorii şi că, de bună voie , au furnizat informaţii.

-Ceea ce nu trebie pierdut din vedere [...] este faptul că trăiam în teroare şi că , după arestare , această teroare , psihică şi fizică , era însutită.[...] anchetatorii voiau să smulgă cu orice preţ mărturisiri .[...] când anchetatorul a vrut să mă silească să semnez o declaraţie neadevărată, falsă, care mi-ar fi schimbat încadrarea în proces în altă încadrare cu pedeapsă mult mai mare, văzând că refuz să semnez , anchetatorul a fost cuprins de furie şi , repezindu-se la mine, m-a luat de gât şi a început să mă dea cu capul de perete , până s-a desprins tencuiala de pe zid şi a apărut cărămida.

- Ce ne puteţi spune despre formulele stereotipe , ridicole , care apar în răspunsurile anchetaţilor şi des pre care ne vine greu să credem că le-ar aparţine ?

- Bineînţeles că nici unul dintre anchetaţi n-ar fi putut formula răspunsuri în felul acesta .

Răspundeai la o întrebare ( în urma unor "metode de convingere" diverse ) iar anchetatorul formula răspunsul.De exemplu , eu spuneam :i-am scris lui Mircea Eliade , iar anchetatorul formula :i-am scris legionarului Eliade ;sau eu spuneam : Cioran , iar el scria : fugarul trădător de ţară Cioran.Când procesul-verbal era citit de anchetat [...] nu avea cum să se dezică de calificativele cu care nu era de acord. Nu erai în situaţia să te opui.Erai mereu la capătul puterilor .Câteodată ajungeai să semnezi aşa...  > ]

 [LD: ea- arestată ca fiică de urmărit ? sau el -arestat ca tată de urmărită ?]

N.în 1928, la Bucureşti .Arestată la 8 sept.1959 ( împreună cu tatăl , ing.Grigore Caracaş, arestat a treia oară ) ; implicată în "lotul Noica -Pillat" .

a. Anchetată la Securitatea din Bucureşti (anchetatorul penal de securitate  Anghel Marin )a răspuns cu candoare la interogatoriu (29 iul.1959 )fără să bănuiască că va face puşcărie pentru ceea ce spune .

Întrebare: <Aţi cunoscut o persoană cu numele de NOICA ...? >

Răspuns:<Da, am cunoscut încă din copilărie pe NOICA CONSTANTIN , de profesie scriitor [...] atât eu şi în special părinţii au fost în relaţii foarte bune , ei cunoscându-se cu mulţi ani în urmă  >.

Întrebare: <Cum şi de la cine aţi aflat de arestarea lui NOICA...? >

Răspuns:<De la Ionescu Anca...>

Întrebare: <Ce discuţii aţi purtat cu IONESCU ANCA cu privire la arestarea lui NOICA ...? >

Răspuns: <Întrucît odată cu Noica au mai fost arestate şi alte elemente care, după părerea noastră, nu aveau nici un fel de legături cu acesta ,n-am putut să tragem o concluzie reală în legătură cu motivele care au stat la baza arestării sale , din care cauză ne-am pus diferite întrebări ,asupra cărora am purtat discuţii .>

Întrebare:  < Şi în mod concret ce anume cunoaşteţi Dvs.cu privire la legăturile lui Noica Constantin cu fugarul EMIL CIORAN ,Mariana Parlier şi alte elemente din străinătate ?>

Răspuns: <Cu prilejul vizitelor pe care Noica Constantin ni le-a făcut [...] am aflat că întreţinea corespondenţă cu EMIL CIORAN ce se afla atunci la Paris [...] eu am dedus că în corespondenţa lor se refereau la probleme de ordin filozofic ... >

Întrebare :<Până la urmă ,ce a făcut Noica Constantin cu această lucrare[ "Povestiri despre Hegel" ] , ce conţinut avea şi cine mai are cunoştinţă de ea ?>

Răspuns: <Eu nu ştiu ce a făcut Noica Constantin cu lucrarea respectivă , adică n-am cunoştinţă dacă a trimis-o în Franţa. Cu privire la conţinutul ei , deşi Noica Constantin mi-a dat-o s-o citesc [...] n-aş putea să precizez conţinutul deoarece subiectul nu m-a interesat [...] era redactată la un nivel filosofic prea înalt , eu neînţelegându-l .Reţin totuşi că în lucrarea respectivă se vorbea despre evoluţia omului .>

Întrebare:  <Aţi declarat că Noica Constantin v-a dat lucrarea [" Scrisoare către un prieten din îndepărtare" ] să o citiţi ,precizaţi sub ce nume era semnată ? >

Răspuns:<După câte îmi amintesc, Noica Constantin semna lucrarea respectivă cu numele său real. > 

 b.)  În CONCLUZIILE DE ÎNVINUIRE ( 10 febr.1960 ) cu care a înaintat spre judecare  Tribunalului  Militar al R.II -Bucureşti dosarul nr. 1523 / 1959 ,cpt.Onea Mircea ( anchetator penal de securitate, în calitate  de  procuror militar ) reţinea în sarcina sa

<23/ MIRONESCU SANDA  SIMINA, element provenit dintr-o familie burgheză , cu o pronunţată educaţie reacţionară, cunoscând pe NOICA CONSTANTIN încă din copilărie, în cursul anului 1956 şi-a reluat relaţiile cu el şi atât ea cât şi părinţii ei, au început să fie vizitaţi la domiciliu de către cel în cauză şi folosită în acţiunile sale contrarevoluţionare.      >  :

c.) Sentinţa nr 24/ 1martie 1960 , dată de Tribunalul Militar al reg.a II-a militare,acuzele au fost menţinute :< 23/Făcând aplicaţiunea art.209 lit.a C.P.şi  art.25 pct.6 C.P.cu unanimitate de voturi condamnă pe MIRONESCU SANDA SIMINA la 6 (şase) ) ani închisoare corecţională  ,3(trei   ) ani interdicţie corecţională  şi confiscarea totală a averii personale pentru infracţiunea de uneltire contra ordinii sociale . >  

Semnează  preşed.-col. de Justiţie Dimitriu D.Adrian ; judecător -maior de justiţie Petrescu Ion ; col.Chimirel Iancu ; asesori- lct.col Bobb Horaţiu , mr Cosmiţă Aurel  ).

   Hotărîrea a rămas definitivă , ca urmare a respingerii recursurilor (decizia nr.77 / 7 apr.1960 a Tribunalului Suprem ).>   

   Semnează  preşed.-col. de Justiţie Dimitriu D.Adrian ; judecător -maior de justiţie Petrescu Ion ; col.Chimirel Iancu ; asesori- lct.col Bobb Horaţiu , mr Cosmiţă Aurel  ).

 A suportat regimul închisorilor de la Malmaison, Jilava, Uranus, Văcăreşti , Miercurea Ciuc şi Arad. A fost "graţiată " şi eliberată la 20 mai 1963.  

-Misir,Tatiana

Studentă la Facultatea de Drept -Bucureşti, membră TUNŢ ( în comitetul de asistenţă ) .

Arestată pe 10 mai 1946 , de la manifestaţia din P-ţa Victoriei ;torturată la Prefectura Poliţiei ( i s-au ars sânii cu lumânarea ! ) ; condamnată la 3 luni închisoare ( Sentinţa nr.524 / 1946 ) .

-Misir, Colette

[LD: credem că era descendentă a uneia din familiile Missir din Bucureşti ( care au dat ţării jurişti, publicişti sau politicieni ), cu vreo casă jinduită de noua stăpânire. S-au comis sute de asemenea abuzuri în Bucureşti şi alte oraşe ale ţării.  ]

N.în 1921, în Bucureşti. Arestată în 1949.Anchetată la Securitatea din Bucureşti ( Rahova ), de echipa lui Teodor Sepeanu .Condamnată la 3 ani închisoare de Tribunalul Militar-Bucureşti , pe baza unui dosar cu probe şi mărturii false. Detenţia la Jilava şi Mislea . În 1980, a reuşit să părăsească ţara ( în Elveţia ).

-Moga, Maria

N.în 1918, din Bucureşti.În anul 1947, a găzduit cu intermitenţe pe Aurel Dobrescu şi Teodor Roxin ( fruntaşi PNŢ, daţi în urmărire  , pentru a fi judecaţi în procesul Maniu-Mihalache ).

După arestarea celor doi (în 1948 ), a fost arestată ( împreună cu alte gazde )  ; torturată în anchetă la Securitate ;condamnată la 3 ani închisoare (1950 ); închisă la Jilava şi Mislea .

-Moldovan ,Leontina

Ţărancă din Mărgău-Cluj. Arestată în 1957 , acuzată de sprijinirea partizanilor din grupul Şuşman.Torturată în anchetă de la Securitatea -Cluj ;judecată în "lotul Capotă-Dejeu " ;

condamnată la închisoare pentru "omisiune de denunţ ".Detenţia la Miercurea Ciuc şi Oradea.

-Moldovan , Rada

Cântăreaţă de muzică uşoară la teatrul Tănase (nepoata fostului ministru naţional -ţărănist Valeriu Moldovan ) Arestată în 1951; închsă la penitenciarele din Bucureşti - Uranus şi Ghencea.

- Mosiu, Maria

Soţia g-ralului Gh.Mosiu .Arestată la 28 apr.1960 ; judecată  în acelaşi proces cu soţul ; condamnată la 9 ani temniţă grea şi 5 ani degradare civică (pentru "crima de favorizare a infractorului ") şi 7 ani închisoare corecţională (pentru"delictul de uneltire contra ordinii sociale " ) prin  Sentinţa nr. 141 / 12 nov.'60 , urmând să execute condamnarea cea mai grea. A fost închisă la U.M.0123 H ,apoi la Văcăreşti ,Jilava şi Miercurea Ciuc, fiind  eliberată pe 18 ian.1963.

-Moţa [Codreanu] Iridenta / Mihai -fiu / Gabriela-fiică /

/Iridenta- soţia lui Ionel Moţa ( legionar, voluntar în războiul civil spaniol, mort în 1937 ) ,sora lui C.Z.Codreanu (conducătorul mişcării legionare , asasinat în nov.1938 )

Arestată în 1952, din Orăştie - Hunedoara, împreună cu fiul şi fiica .

I-a fost semnalată prezenţa într-un lagăr de muncă forţată.

/ Mihai- elev în Orăştie ; i-a fost semnalată prezenţa în lagărul Cernavodă.

/Gabriela -elevă ;nu ştim unde a fos închisă. 

-Munteanu [Şeicaru] ,Virginia

Medic ,n.în 1899, la Buzău , domiciliată în Bucureşti .Sora lui Pamfil Şeicaru ( condamnat la moarte, în contumacie ) Găzduia un cenaclu literar unde se organiza şi ajutorarea deţinuţilor politici (eliberaţi după 1954 ).Arestată în nov.1956 ;torturată în anchetă la Securitate de echipa cpt.Georgescu ( Turchişer Marcel, Nedelcu Ştefan, Neaţă Dumitru ); judecată cu un lot de 12 persoane ; condamnată la 6 ani închisoare de Tribunalul Militar- Bucureşti .

Detenţia la Jilava, Mislea şi Târgşor.

-Mureşan -Adams, Eugenia

N.în SUA, revenită în România , absolventă a Facultăţii de Litere şi Filozofiedin Cluj. Căsătorită cu prof.,preot greco-catolic Mureşan Florea ( arestat, condamnat,decedat la Aiud ).Arestată de două ori ( 1952, 1958 ), împreună cu soţul ; condamnată şi închisă la Văcăreşti, Târgşor, Ocnele Mari şi lagărul Saligny.

Eliberată ,a reuşit să plece în SUA, în 1964.

-Muscalu ,Maria

Funcţionară în Braşov, logodnica lui Ion Samoilă ( plecat din ţară în 1948, paraşutat în ţară în 1953, arestat în oraş ) .Arestată pe 23 august 1953 ; folosită ca martor al acuzării în procesul logodnicului, apoi condamnată la 20 ani închisoare. Detenţia la Jilava, Mislea, Mirecurea Ciuc.  Eliberată în 1964 , cu Decretul 411 ( graţieri ) .

-Musculiu, Elena

Doctor în psihologie, n.în 1909, la Tulcea.Traducător ( franceză şi engleză ) la Serviciul Secret de Informaţii  - înainte de război ( 1934-1939 ).Arestată pe 1 iul.1951, pentru că a fost găsită pe statele de plată ale SSI.Condamnată la 2 ani muncă silnică ( cu Decretul nr.446 / 27 sept.'51 al MAI ), pedeapsă suplimentată ulterior cu încă 4 ani. Închisă la Ghencea, lagărul Saligny şi penitenciarul Târgşor. Eliberată la 27 nov.1957.

N.

-Nadolu, Liliana C./ Nadolu , Petre -soţ / 

Asistentă universitară în Bucureşti , n.în 1919, la Iaşi .Arestată şi condamnată la 12 ani muncă silnică ( Sentinţa nr. 201 / 31 oct.1959 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti , învinuită de ascunderea scrierilor şi facilitarea corespondenţei cu Franţa , destinate secretarului general adj. al PNŢ, Nicolae Pascu ( dat în urmărire de Securitate ) .

Detenţia la penitenciarele Uranus, Jilava, Miercurea Ciuc, Arad, Gai, Oradea . Eliberată în 1964 , cu Decretul 411.

/Soţul- arestat şi torturat la Securitatea din Bucureşti, pentru că ar fi întreţinut "discuţii duşmănoase" cu Pascu Nicolae.

-Nanu ,Aurica

Ţărancă din Nucşoara-Argeş .Arestată pe 18 nov.'49 ; torturată la Securitatea Piteşti ( de cpt.Cârnu ) ;condamnată la 7 ani închisoare  de Tribunalul Militar-Piteşti ( Bucureşti ? ) , acuzată de ajutorarea cu alimente şi arme a partizanilor din "grupul Arnăuţoiu " ( pedepsită cf. art.209 C.P. ) .Detenţia la penitenciarele Piteşti, Jilava şi Mislea. Eliberată pe 10 martie 1956.

- Năstase ,Ecaterina / Năstase ,Victoria-fiică /

/Ecaterina- n.în 1901, jud. Buzău ; soţia înv. Năstase din com.Corbi-Argeş ( implicat în mişcarea de rezistenţă a fraţilor Arnăuţoiu )  ; arestată; condamnată la 6 ani închisoare ( Sentinţa nr. 372 / 9 mart.1951 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti ; detenţia la penitenciarele Jilava, şi Mislea.

/ Victoria- domiciliată în Bucureşti ; arestată şi judecată în "lotul Arnăuţoiu" ; condamnată la 12 ani închisoare ( Sentinţa nr. 18 / 13 febr.1950  ) de Tribunalul Militar al Regiunii a II-a Militară-Bucureşti. Detenţia la Jilava şi Miercurea Ciuc; eliberată în 1964, cu Decretul 411-graţieri.

-Neacşu, Aneta

Avocat în Bucureşti , soţia g-ralului Neacşu.Arestată pe 20 apr.'56 ; torturată în anchetă la  Securitate ( Uranus ) ;condamnată la 5 ani închisoare ;închisă la Jilava , apoi la Miercurea Ciuc, unde şi-a găsit sfârşitul ( 8 oct.'60 )

-Neamţu, Cella

Soţia fostului preşed.PNL-jud.Dolj , Neamţu Constantin .Arestată pe 14 apr.1951, în "loturile soţiilor şi copiilor foştilor demnitari"  ( Decizia  nr.349 / 5 iul.'51 a MAI ) ; detenţia la Ghencea , lagărul Popeşti Lordeni ( 1952 ), ferma Pipera ( 1953 ), penitenciarul Dumnbrăveni (1954 ) .Eliberată pe 19 apr.1954.

-Necşeşti, Jeana

Soţia fostului demnitar PNŢ,Necşeşti . Arestată pe 14 apr.1951, în lotul soţiilor de demnitari ( legiferată prin Decizia  nr.349 / 5 iul.'51 a MAI ); detenţia la Ghencea , lagărul Popeşti Lordeni ( 1952 ), ferma Pipera ( 1953 ), penitenciarul Dumnbrăveni (1954 ) .Eliberată pe 19 apr.1954.

-Negură ,Mariana

Soţia fostului demnitar PNL, Mihai Negură .Arestată la 14 apr.1951 , cu lotul familiilor foştilor demnitari ( legiferată retro' prin Decizia  nr.349 / 5 iul.'51 a MAI ); detenţia la Ghencea , lagărul Popeşti Lordeni ( 1952 )şi  ferma Pipera ( 1953 )Eliberată pe 19 apr.1954.

-Nicoară[ Bucevschi] Carina

Ţărancă din Frătăuţii Noi -Suceava. Arestată ca participantă la revolta din comună -7 aug.1949.

Anchetată -torturată la Securitatea din Suceava ( echipa Karl Segal, Frenchel, Mihai Rusu );

condamnată la 1 an închisoare( Sentinţa nr. 167 / 21 febr.'50 )de Tribunalul Militar-Iaşi . A născut în puşcărie.  

-Nicolae, Maria

Aviatoare .Arestată în 1953 ; judecată în procesul înscenat Legaţiei Engleze la Bucureşti -lotul g-ral Romanescu .Condamnată la 10 ani închisoare de Tribunalul Militar -Bucureşti.

La expirarea pedepsei,i s-a fixat domiciliu obligatoriu în satul Lăteşti ,com.Borduşani (Ialomiţa )

-Nicolau [Şerban ] ,Ioana Maria

N.în 1921, în satul Dălhăuţi , com.Cârligele -Vrancea .Licenţiată a Facultăţii de Litere-Bucureşti. Soţia lui Alexandru Şerban ( plecat în străinătate ) .Arestată în 1948(pentru  plecarea soţului ) Rearestată în 1950, pentru frecventarea unor institute de cultură occidentală din Bucureşti ; condamnată la 2 ani închisoare ( închisă la Ghencea )

Rearestată în 1960, împreună cu noul soţ ( Frank A. ) şi mama  sa ( Ana ), pentru găzduirea liberalului Rene Radu Policrat ( urmărit de Securitate ) ; anchetată un an la Securitate ( de echipa  mr. Enoiu ) ; condamnată la 4 ani închisoare ;închisă la Jilava şi Miercurea Ciuc .

"Eliberată" după 14 ani de hărţuieli, în 1964 ( Decretul 411 -graţieri ).

-Nistor [Groza ] ,Georgeta  D.

[ LD: După revoluţia anticomunistă din Ungaria şi retragerea trupelor sovietice din  România,  "procesul Constantin Puiu Atanasiu ", a fost un proces  "pivot" în jurul căruia s-au ţesut alte procese mai mici    sau mai mari ,aparent de "strânsură"  , a românilor aflaţi în evidenţa NKVD .

Coristă la Filarmonica din Bucureşti , n.în 1916, în Bucureşti.

Arestată în 1958, sub acuzaţia că a participat , împreună cu soţul, Nicolae Groza , la întâlniri cu Puiu Atanasiu (fost ostaş,prizonier de război în URSS ,arestat şi condamnat la muncă silnică pe viaţă, pe motiv că a înmormântat creştineşte pe prietenul său , George Fonea, legionar,"poetul prizonierilor de război ") la care s-ar fi purtat discuţii duşmănoase contra regimului şi s-ar fi citit poezii de Radu Gyr .

Judecată într-un "lot anexă" procesului Puiu Atanasiu ; condamnată la 18 ani închisoare de Tribunalul Militar-Bucureşti ; detenţia la penitenciarele Uranus, Jilava, Miercurea Ciuc, Oradea şi Gai . "Eliberată" în 1964, cu Decertul 411 -graţieri .

-Novac ,Gema M./ Mihaela-fiică /

Absolventă a Academiei Comerciale , n.în Făgăraş.Sora partizanului -elev Gelu Novac( împuşcat de securitate ) , fiica prof. de Matematică Mihai Novac ( mort în detenţie ) .

Arestată la 26 mai 1953; torturată în anchetă la Securitatea din Braşov ;a născut-o  pe fetiţa Mihaela în penitenciarul Văcăreşti ( 8 dec.1953 ).După eliberare, a fost contabilă la un SMT.  

O.

- Oghină Natalia / Oghină(?) - soră /

Surori în Bucureşti.Arestate pe 4 ian.1961, cu alte 8 persoane, ca participante la o şedinţă de spiritism ; torturate în anchetă de echipa lui Enoiu .

-Oglindă ,Larisa

N.în 1939, în Basarabia , stabilită în Becicherecul Mic-Timiş.Pe 18 iunie 1951, strămutată cu domiciliu obligatoriu în satul Movila Gâldăului , com.Borcea-Călăraşi.

-Oglindă ,Margareta I./Margareta -fiică /

N.în în 1926, în satul Lecea Mare, com.Cărpiniş - Timiş. Pe 18 iunie 1951, strămutată cu domiciliu obligatoriu în satul Movila Gâldăului , com.Borcea-Călăraşi.

- Ojog -Braşoveanu, Rodica

Studentă la Facultatea de Drept -Bucureşti, n.în 1939 , în Bucureşti ( fiică de avocat, fost deputat liberal ).Arestată în 1956  ( în timpul manifestărilor studenţeşti renăscute odată cu revoluţia anticomunistă din Ungaria ) ; exmatriculată din facultate ( avea 17 ani ! ) , silită să se angajeze muncitoare necalificată la Fabrica de medicamente Galenica -Iaşi  ( 1960-'61 ) , pentru a se "reabilita" şi a i se permite reînscrierea la Facultatea de Drept ( pe care a absolvit-o în 1967 ) .

Ulterior, a devenit o cunoscută scriitoare de romane poliţiste.

-Olariu ,Despina

Medic în Bucureşti , n.în 1920 , în com.Doleani-Macedonia, colonizată în Constanţa.

Licenţiată a Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale ( 1943 ) şi a Facultăţii de Medicină ( 1946 ).Arestată în 1958 ; condamnată la 25 ani muncă silnică ,pentru "crima de uneltire împotriva ordinii sociale" ( p.p. art.209 C. P. ) de Tribunalul Militar-Bucureşti. Vina principală (corpul delict aflat la dosar ) : poezii de Radu Gyr şi Nichifor Crainic.

"Eliberată" în 1964, cu Decretul 411 -graţieri.

-Olaru, Aurelia

Fetiţă de 11 ani ( n.în 1941 ) din oraşul Alba Iulia. Arestată pe 5 mai 1952, i s-a fixat domiciliu obligatoriu în com.Dumbrăveni - Constanţa. Eliberată la 28 iun.1955.

-Olănescu [Policrat] , Susu

Sora liberalului Réné Radu Policrat .Arestată şi anchetată în 1960 la Securitatea din Bucureşti  ( Uranus ) ; condamnată la închisoare pentru găzduirea şi tăinuirea fratelui ( cf.art. 209 C.P. ) .

Detenţia la penitenciarele Jilava şi Miercurea Ciuc.

 -Olteanu, Elvira

Secretara ambasadorului american Bery ,în  Bucureşti.Nepoata av.Gavrilă Olteanu  ( organizatorul "gărzilor Maniu" şi al "Sumanelor Negre ", arestat în mai'46, care s-a sinucis pe 30 aug.'46 în celulă ).Arestată în timpul anchetelor ( iun.'46 ) pentru că ascunsese o serie de documente şi manifeste ale organizaţiei ) .

-Oprea ,Nadejda

Refugiată din Basarabia ( Necureni ) , stabilită în Sânnicolaul Mare -Timiş. Deportată pe 18 iunie 1951 ,  cu domiciliu obligatoriu în satul Valea Viilor -Ialomiţa.

- Oprişa [Macovei ], Terezia Al./ Macovei Aurel-frate /

[Vezi la Tabloul Ţărani victime -  destinul acestei familii Macovei : Alexandru,Traian ,Viorel , Nicolae-fraţi ; Eugenia,Tereza- surori /Titus-nepot /

N.în satul Buciumm Nuntari , com.Bucium-Alba .Soră cu Alexandru, Nicolae, Traian şi Viorel Macovei (partizani în grupul Nicolae  Dabija  ). După ce Traian şi Viorel au fost executaţi, l-a ascuns pe Viorel.

Descoperiţi şi arestaţi de Securitatea din com.Sânnicolaul Mare ( Timiş ) în 1951; anchetaţi la Securitatea din Sibiu ; condamnaţi la închisoare .Viorel a murit în 1952, într-un lagăr de la Canal .

-Oros [Artimescu ] ,Maria M.

Studentă, fiica comandorului Artimescu , din Bucureşti. Arestată în 1949 de Securitatea din Bucureşti , pentru că a fost"prinsă" că tricota pulovere pe care le  trimitea (  cu pachete de alimente )deţinuţilor politici din închisori.

-Ostapovici ,Olga

N.în 1911; arestată în 1951 , pentru sprijinirea mişcării de rezistenţă din Munţii Retezat ; anchetată la Securitatea din Deva ; judecată cu "lotul ing.Lazăr Caragea" ; condamnată la 3 ani închisoare .

-Oţoiu [Truică] Mirela - fiică / Ana-mamă  / Gelu -frate   /Victor -tată /

/ Mirela-elevă de 16-17 ani , arestată şi ea de mai multe ori, tot pentru declaraţii despre părinţi.

/Ana- preoteasă. Arestată în 1949 sub aceleaşi acuzaţii ;torturată în anchete timp de 1 an şi 6 luni, în permanenţă supravegheată şi persecutată de Securitate .

/Gelu - elev de 17 ani ,  arestat de mai multe ori ; brutalizat la Securitate ,pentru a da  declaraţii despre părinţi .

/ Victor- preot ortodox din com.Galda de Jos -Alba .Arestat de mai multe ori, acuzat de  legături cu partizanii din grupul mr. de grăniceri  Dabija ( acţionând în zona  Apusenilor  ) .

După prinderea acestora ( mart.'49 ),  arestat şi dus la Securitatea din Sibiu , anchetat- torturat cu sălbăticie  de col.Gheorghe Crăciun ;condamnat la 3 ani închisoare de Tribunalul Militar -Sibiu ( 28 oct.1949 ); dus la muncă forţată în lagărul Peninsula, unde a lucrat ca zidar.

Eliberat după 5 ani de detenţie ( mai ' 54 )  fără să se ţină seama de pedeapsa de 3 ani.

[ LD: Iată mărturia cutremurătoare făcută de d-na Mirela Oţoiu [Truică ]  pe 1 dec.1992 :

<.... anchetatorii nu erau mulţumiţi cu rezultatele torţionării lor şi atunci ne arestau pe rând pe mama, pe fratele meu şi pe mine, sau pe toţi odată  ... Au trecut 43 de ani de atunci , dar nici acum nu mă pot elibera de sentimentul acela de groază pe care îl aveam când trebuia să mă prezint la Securitate , ori veneau nişte securişti îmbrăcaţi în haine ţărăneşti ....care voiau să ştie cine venea la noi, cu cine se întâlnea tata şi toate acestea când tata şi mama  erau la Mesentea ,iar noi ,copii , la 18 km departe de ei, la liceu.....  Şi aşa, arestată de 7 ori , de la două săptămâni la o lună , după cum le venea bine ... şi eu aveam doar 16-17 ani. La 16 -17 ani am fost ţinută în carceră ....am văzut nume de oameni scrise cu sânge pe pereţii Securităţii ... am auzit oameni urlând în bătăi , am văzut oameni chirciţi de durere în lovituri de bocanc...         Mama mea, Oţoiu Ana , a fost dată afară din învăţământ şi, aproape un an , jumătate din timp era la Securitate , jumătate acasă [...] datorită şocurilor electrice, s-a îmbolnăvit de inimă [...] Nu odată au arestat-o bolnavă din pat , ancheta fiind aceeaşi : cu cine a avut legături şi cine venea la noi .... Fratele meu ,Oţoiu Gelu , avea 17 ani .[...] a suferit un grav accident din joacă [...] era în convalescenţă şi trebuia să facă un tratament de specialitate .[...] nu a apucat să se urce în trenul de Cluj că a fost arestat şi bătut bestial.....  Am fost aruncată noaptea în beciul umed şi rău mirositor ....... Tinereţe, adolescenţă, autobiografie groază, groază, groaza aceea care mă urmăreşte şi acum > (Cf.Cicerone Ioaniţoiu, Dicţionare ... )

-Otel, Apasia

Studentă la Facultatea de Litere-Cluj.N.în 1923 , în com. Cotu Ostriţei-Cernăuţi .Refugiată din Bucovina anexată de sovietici ( împreună cu părinţii ) în satul Susag, com.Craiva-Arad.

Arestată pe 15 mai 1949,considerată conducătoarea studentelor "legionare" din facultate ; anchetată-torturată  la Securitatea din Cluj ; condamnată ( 15 apr.1949 ) la 12 ani muncă silnică de Tribunalul Militar-Cluj .Detenţia la penitenciarele Jilava, Mislea şi Miercurea Ciuc.

După expirarea termenului de pedeapsă, a primit o suplimentare a detenţiei cu 4 ani , pe care i-a executat la penitenciarele Mislea, Botoşani ,Jilava şi Arad.

"Eliberată" după 16 ani de închisoare ,în 1962 , mărturiseşte despre lagărul de la Miercurea Ciuc : < Nici în mormânt nu voi uita teroarea din închisoarea Miercurea Ciuc. Puşcăria era sinistră , deţinutele dormeau pe jos, mâncarea era execrabilă .Directorul închisorii se numea Flesero , o brută. Dăduse dispoziţie ca pentru fiecare fleac să fim pedepsite , iar pedepsele erau de un rafinament oriental. Dacă nu eram ţinute iarna în izolare, atunci ni se punea un sistem de cătuşe care se strângeau pe mâini la orice mişcare .Cu asemenea cătuşe m-au vârât în pivniţa cu şobolani .Erau aşa de mulţi că la început mi s-au părut snopi de paie .>  

-Otparlic, Eugenia / Eugeniu -soţ /copil  / 

Arestată împreună cu soţul  ; torturaţi în anchetă la Securitatea din Iaşi  ( de Blehan şi Danielovici ) ;judecată  şi  condamnat la 10  ani muncă silnică ( Sentinţa 410 / 2 apr.1949 )

de Tribunalul Militar-Iaşi .Eliberată în 1956 şi rearestată în sept.'58 ( gravidă fiind ) .

Otparlic Eugen a făcut cerere să fie arestat ca ostatic , în locul ei , până la naştere , dar nu i s-a admis. Copilul ( un băieţel ),s-a născut noaptea, într-o celulă a Securităţii din Moineşti , fără asistenţă medicală - deşi g-ralul Radu de la Securitatea Bacău fusese înştiinţat - şi a murit la scurtă vreme .Mama a fost dusă încă 2 ani cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan, fără să fie judecată sau să afle motivul arestării.

P.

-Panaiodor , Alice 

N.în 1918, la Bucureşti .Membră a cercului de credincioşi ai pastorului Richard Wuembrand .

Condamnată pentru credinţa religioasă şi sprijinirea celor arestaţi . Ulterior, a emigrat în Occident, ,unde a publicat cartea "La traversée du feu", despre degradarea femeii în temniţele comuniste din România.

- Pană, Adriana A. / soţul  /

N.în 1905, la Bucureşti .Arestată pe 12 sept.1959 , de Securitatea -Bucureşti ( Uranus ) ;

judecată într-un proces înscenat;condamnată la 8 ani închisoare ( Sentinţa nr. 87 / 11 iun.1960 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti , pentru " uneltire contra ordinii sociale" ( art. 209 C. P ) .

Eliberată din închisoarea de la Târgu Jiu, pe 24 ian.1960, explicându-i -se  că pedepsirea ei a fost ... o eroare a organelor de justiţie. ( ! )

Soţul ei - arestat, judecat şi condamnat - a fost eliberat ulterior, cu aceeaşi explicaţie .

-Pană, Elena.

Condamnată în 1950, cu un grup de persoane , acuzată de spionaj în favoarea Franţei, pentru că frecventa Biblioteca Franceză din Bucureşti .

- Pană ,Eufrosina / Aurelian -soţ  / Aurel  -fiu /

Arestată pe 15 apr. 1952  ( cf Deciziei M.A.I. nr 349 / 5 iul.'51,au fost pedepsiţi  cu 2 ani închisoare  membrii de familie a celor închişi , existând acea  "noapte" anume - 14/15 apr.1952 , când s-au operat arestările  ) ; la 62 de ani, dusă la muncă forţată  (la cărat pământ cu targa, pe terasamente ) ; eliberată în 1954 din închisoarea Dumbrăveni .

/ Soţul - fost ministru al  Agriculturii în guv.Antonescu - condamnat la muncă silnică şi confiscarea averii  - a  fost ucis pe 4 mai 1951, la Gherla.

/Fiul mai mare - arestat pe 24 apr. 1954 ; condamnat la 2 ani închisoare (cf aceluiaşi Ordin al MAI ) ;  detenţia în lagărul de muncă forţată de la Oneşti-Bicaz .

-Pancalidi [ n.Marcu ]

Sora prof. univ. Alexandru Marcu ( arestat, judecat în "lotul III" al miniştrilor antonescieni ,condamnat la 12 ani muncă silnică , decedat la Aiud, în dec.'54 ). 

Arestată în lotul familiilor de foşti demnitari, în noaptea de 14 / 15 apr.1952 (  în baza Deciziei  nr.349 a MAI  ) dusă la Ghencea, apoi în mai multe lagăre şi închisori pentru femei.

-Pand(e)a ,Ana / Mircea -soţ /Mihai Jurj  şi Roman Oneţ -fraţi /Lucreţia-cumnată /

Nicolae şi Zamfira -socri  /

[LD: Recomand mărturiile supravieţuitoarei Lucreţia Jurj , "Suferinţa nu se dă la fraţi ".

Vezi pe larg la fişierele respective ]     

Preot ortodox în com.Poiana de Vascău -Bihor ( la izvorul Crişului Negru ) , n.în Dumbrăveni, cumnat cu Mihai şi Lucreţia Jurj ( membri în gruparea de rezistenţă anticomunistă condusă de fraţii Şuşman) .Arestat în 1952, de Securitatea din Oradea , anchetat şi acuzat de "favorizarea infractorului" , pentru că îi dăduse un aparat de radio lui Mihai Jurj.

Condamnat la 3 ani închisoare ( Sentinţa nr. 429 / 1952 ) de Tribunalul Militar -Cluj; detenţia la Oradea, Cluj şi Gherla. Eliberat în 1954, după 1 an şi 6 luni detenţie,cu condiţia să-i convingă pe Mihai şi Lucreţia Jurj şi alţi partizani,să se predea.

/ Ana- din com.Ponor-Alba ( sora lui Mihai Jurj şi a lui Roman Oneţ , cumnata Lucreţiei ).

Arestată şi eliberată  condiţionat ( odată cu soţul ) , cu condiţia să-i convingă pe Mihai şi Lucreţia Jurj şi alţi partizani,să se predea. Şi-a găsit fraţii şi cumnata în com.Sudrigiu , în casa lui Tudor Neag şi a  anunţat Securitatea. Rezultatul ? : fratele Mihai Jurj a murit în anchetă ; cumnata , Lucreţia Jurj, a fost condamnată la muncă silnică pe viaţă; fratele vitreg Roman Oneţ a fost condamnat la moarte şi executat ; soţul, Mircea Pandea , a murit într-un accident de motocicletă, în timp ce "urmărea " partizanii. Nicolae şi Zamfira (părinţi ) -arestaţi în numeroase rânduri , bătuţi  de fiecare dată pentru a declara unde se ascundea fiul şi partizanii .După prinderea şi uciderea fiului (în 1955)  au fost găsiţi morţi în drumul ce cobora de pe Muntele Mare spre Beiuş.

-Panda, Maria

Ţărancă din com.Berechiu ,n.în 1907.Arestată şi torturată în anchetă la Securitatea din Arad, pentru că participase la revolta din comună din 31 iul / 1 aug.'49 ( la percheziţie, i s-a găsit ascuns armamentul lui Haiduc jr. (conducătorul revoltei , nepot )

-Pandanciuc, Maria

Ţărancă din com.Frătăuţii Noi ( Suceava ).Arestată ( împreună cu alţi ţărani ) pentru participare la revolta din comună, din 6 aug.1949 ; torturată cu bestialitate la Securitatea din Suceava

( sub comanda cpt.Contor ,de  Karl Segal , Frenkel, lct. Dobrotă şi Mihai Rusu ) ; condamnată la 8 luni închisoare ( Sentinţa nr. 167 / 21 febr.1950 ) de Tribunalul Militar- Iaşi. 

-Pandelescu, Georgeta ( Geta )

Studentă la Academia Comercială din Bucureşti, membră a TUNŢ. Participantă la manifestaţiile anticomuniste şi promonarhiste din 8 nov.'45 şi 10 mai'46. 

Arestată pe 2 dec.1947,în lotul tinerilor ce răspândiseră manifestele de protest împotriva arestării ,judecării şi condamnării "lotului Maniu-Mihalache" ( nov.'47 ) .

Judecată în febr.1948 ; detenţia la penitenciarul MAI şi Văcăreşti.

-Pascău ,Aurelia

Ţărancă ,n.în 1913 ,în Sânnicolaul Mare- Timiş. Ridicată de Securitate ,pe 18 iunie 1951, într-un lot de 59 ţărani, dusă cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan ( Valea Viilor ) , pentru 4 ani şi o lună .

-Pasnicu, Hareta 

Din com.Fărcaşa -Neamţ.Arestată la 16 dec.1949 ; torturată în anchetă la Securitatea din Piatra Neamţ ;judecată în procesul înscenat organizaţiei anticomuniste " Gărzile Decebal " ( din jurul dr. Gheorghe Gh.Vasilache ) ; condamnată la 5 ani temniţă grea , 5 ani degradare civică şi confiscarea averii  ( Sentinţa nr. 777 / 15 sept.1950 )de Tribunalul Militar - Iaşi ,  în deplasare la Suceava ( preşed. col.Gheorghe Constantin ) .Detenţia la Suceava, Jilava şi Mislea.

-Pastzuska ,Iuliana  

Soră socială romano-catolică, n.în 1906.Condamnată în 1951, în unul din loturile înscenate pentru compromiterea Nunţiaturii Apostolocice din România.

-Pavalache, Margareta

 Profesoară de l.franceză în Craiova.Arestată în toamna '56, în "lotul prof. C.D.Fortunescu" ; anchetată-torturată la Securitatea din Craiova ; condamnată .  A murit la închisoarea Văcăreşti .

-Pavelescu, Tita

[ LD: Regretăm că nu avem date complete  despre această vrânceancă. "Cazul" este însă demn de semnalat .Poate cineva din Vrancea îl va elucida.

La 18 ian.'45 se înfiinţase lagărul de la Caracal unde au fost întemniţaţi , fără judecată prealabilă , foştii demnitari şi colaboratori ai regimului antonescian şi o seamă de legionari .

Ce căuta , printre ei, această ţărancă din Vrancea , îmbrăcată în costum naţional ? ! ]

Ţărancă din Vrancea, în vârstă de 83 de ani . Arestată după 6 martie 1945. ]  

- Păcăţeanu ,Ioanida

Călugăriţă la Mănăstirea Vladimireşti -Tecuci ( Episcopia Buzăului ) Arestată  în noaptea de 9 / 10 febr.1956, în grupul de călugăriţe socotite "instigatoare"  deoarece se opuseseră închiderii mănăstirii. ( cerută de Anghelescu , episcopul Buzăului )

Pe 9 / 10 febr.1956, conduşi de Nicolschi şi Arinici ,  220 ofiţeri MAI ,un adevărat "comando" ,conduşi de lct. col. H.Zâmbeţi şi cpt.Tiberiu Eibenschultz, au încărcat cele 304 călugăriţe şi

persoanele ce le apărau , în 30 de camioane. Multe din ele au fost judecate şi condamnate .

-Pădure ,Narcisa -Tudora.

Călugăriţă la mănăstirea Vladimireşti , n-în 1931, în com. Vulturu -Vrancea. Arestată în 1957 şi condamnată la 9 luni închisoare .Detenţia la Galaţi .

-Păfucan [Mateoc ],Maria

Ţărancă din Ucuriş , com. Olcea- Bihor (soţia lui Flore a Gherii Mateoc, împuşcat în ceafă de securişti pe 3 aug.1949 , în timpul unei revolte împotriva cotelor agricole )

În aceeaşi zi, Maria Păfucan, împreună cu fetele lui Mateoc , a fost arestată într-un grup de 45 de ţărani , deportaţi în Bărăgan (cu domiciliu obligator ) sau în Dobrogea ( la muncă forţată).

-Pătraşcu Maria

Cumnata lui Pamfil Şeicaru , din Bucureşti . Anchetată brutal la MAI; închisă şi torturată ani de zile la Jilava, Arad şi Miercurea Ciuc .Îmbolnăvită  psihic, "eliberată"  ...ca să moară acasă.

-Pătrăşcanu ,Elena

[LD: Din câte cunoaşte până acum, în calitatea de soţie, a făcut parte din nucleul de putere din jurul ministrului de Justiţie , în etapa de cucerire a puterii de către PCR ( 1944-1947 ), fără să dea semne de opoziţie, de dezaprobare sau oroare. Dimpotrivă. Împreună cu alte "tovarăşe" de viaţă ale "tovarăşilor" , s-a bucurat de toate privilegiile oferite de putere.

Asta nu legitimează caracterul monstruos al procesului înscenat soţilor Pătrăşcanu.]    

Arhitect decorator (soţia liderului comunist Lucreţiu Pătrăşcanu ,din 1939 ).

Condamnată ( în lipsă ) în 1930 ,într-un grup de spionaj în favoarea sovieticilor , a revenit în ţară în 1936, la rejudecarea procesului , fiind sfătuită să ia legătura cu comuniştii români, ocazie cu care l-a cunoscut pe Pătrăşcanu .Împreună cu el, a activat la acţiunile întreprinse , în ilegalitate , de PCR, inclusiv în preliminariile şi realizarea actului de la 23 augst'44.

În calitatea de soţie, a făcut parte din nucleul de putere din jurul ministrului de Justiţie , în etapa de cucerire a puterii de către PCR ( 1944-1947 ), fără să dea semne de opoziţie, de dezaprobare sau oroare.   

În 27 aprilie 1948 , a fost arestată împreună cu soţul , anchetată ( la Băneasa, la Snagov , la Jilava ş.a. ) ;  folosită ca martor al acuzării, în procesul Pătrăşcanu ( 6-14 apr.'54 )  ; condamnată în cel de-al doilea lot al grupului Pătrăşcanu ( 26 apr-6 mai 1954) în care au fost inculpaţi 17 foşti martori ai acuzării. A fost închisă la Dumbrăveni ( până în iul.'55 ) , apoi la Mirecurea Ciuc. Graţiată pe 26 mai 1956, i s-a permis să plece în exil, în Elveţia.

- Pâciu ,Monica

Călugăriţă la Mănăstirea Bistriţa -Vâlcea.Arestată în 1949, acuzată de sprijinirea partizanilor din Munţii Arnota. Condamnată la 6 ani închisoare ( 6 dec.1949 ) de Tribunalul Militar-Craiova .

Detenţia la penitenciarul Mislea.

- Pâslaru, Margareta

 Casnică din Câmpulung-Muscel , n.în 1898. Judecată într-un lot de 41 persoane ;  condamnată la 5 ani închisoare (Sentinţa nr. 1183 / 20 dec.1950 ) a Tribunalul Militar -Bucureşti ( preşed. lct.col.Pascal Mihăilescu ) pentru sprijinirea col.Arsenescu .

Detenţia la Jilava, Piteşti şi Mislea.

- Penescu[n.Dristoreanu] ,Fulvia

N.în 1906, la Teiu-Argeş (soţia lui Nicolae Penescu ) Absolventă a Instit.Sf.Maria-Bucureşti ; activă în Comitetul de Asistenţă al PNŢ. Arestată pe 14 iul.'47 ,o dată cu soţul, la Tamădău ; condamnată la 6 luni închisoare ;eliberată pe 3 mart.'49; evacuată din casa din Bucureşti,confiscându-i-se şi proprietăţile din Teiu-Argeş .

Trimisă cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan, a murit pe 14 martie 1962 ( fără să-şi mai vadă soţul şi fiul ).

 

S.

-Sadova , Marieta

Actriţă şi regizoare , n.în 1897 la Sibiu , pensionară

 

a.) Proces verbal de interogatoriu ( 5 nov.1959 ) luat de Onea Mircea ( anchetator penal de securitate ) Marietei Sadova:

Întrebare : <Ţi s-a prezentat ordonanţa de punere sub învinuire din 2 oct.1959, prin care eşti învinuită de faptul că începînd din anul 1937, făcînd parte din organizaţia legionară alături de o serie de conducători legionari ca: C.Z.CODREANU, POLIHRONIADE  MIHAI, TEL ALEXANDRU, VULCĂNESCU MIRCEA,ACTERIAN HAIG, ELIADE MIRCEA,HOITAS ANTON şi alţii , ai desfăşurat o intensă activitate antimuncitorească , iar după anul 1944 ai reluat legăturile cu o serie de legionari ca ...ACTERIAN ARŞAVIR,...ŢUŢEA PETRE,... NOICA CONSTANTIN  şi alţii [...]discutaţi aspecte ale activităţii fasciste legionare ,comentaţi duşmănos măsurile întreprinse de PCR şi guvernul democrat popular [...] ai luat legătură cu o serie de legionari [...] CIORAN EMIL şi ELIADE MIRCEA de la care ai luat mai multe scrieri duşmănoase regimului din RPR [...] cu scop de subminare a regimului şi ordinei de stat în RPR .

Te recunoşti vinovată de faptele expuse în ordonanţa de punere sub învinuire ce ţi-a fost prezentată ? >

Întrebare: < Scrierea duşmănoasă pe care ŢUŢEA PETRE ţi-a dat-o pentru a o transmite legionarilor ELIADE MIRCEA şi EMIL CIORAN , ce ai făcut cu ea ? >; < Ce scop ai urmărit prin difuzarea acestor scrieri duşmănoase ? > , <NOICA  CONSTANTIN ce ţi-a vorbit despre scrierile sale şi despre legăturile sale cu fugarii legionari din occident ? > , <Cu cine se întâlnea Noica Constantin când venea la Bucureşti şi dacă s-a întâlnit cu Ţuţea Petre  ?  >

b.) În CONCLUZIILE DE ÎNVINUIRE cu care a înaintat spre judecare  Tribunalului  Militar al R.II -Bucureşti dosarul nr. 1523 / 1959 ,cpt.Onea Mircea (în calitate  de  procuror militar ) reţinea :

<ACTERIAN SADOVA MARIA , trimisă la Paris în interese obşteşti , stabileşte legături criminale cu legionarii ELIADE MIRCEA şi CIORAN  EMIL , de la care a primit cărţi [...] pentru legionarul NOICA CONTANTIN [...] Aceste cărţi, cu caracter profund duşmănos la adresa poporului român , au fost răspândite în rândurile unor elemente reacţionare cu scopul menţinerii unui spirit naţionalis-şovin şi mitului aşa zisei literaturi pure.>  <      >

c.) Sentinţa nr 24/ 1martie 1960 , dată de Tribunalul Militar al reg.a II-a militare ( preşed. Dimitriu D.Adrian , judecător Ion Petrescu ) acuzele au fost menţinute fiind învinuit de " crimă de uneltire contra ordinei sociale p.p.sde art. 209 pct.2 lit.a a C.P. comb. cu alin.penultim al aceluiaş articol " Semnează  preşed.-col. de Justiţie Dimitriu D.Adrian ; judecător -maior de justiţie Petrescu Ion ; col.Chimirel Iancu ; asesori- lct.col Bobb Horaţiu , mr Cosmiţă Aurel  ).

 

-Strelisker, Beatrice

LD: du fişa şi la Tablou -Evrei

[ Cf.PRIGOANA.DOCUMENTE ALE PROCESULUI , C. Noica, C.Pillat , N.Steinhardt , Al.Paleologu, A.Acterian, S.Al-George , Al.O.Teodoreanu etc.Editura Vremea, Bucureşti , 1996 ]  

 

a.) Dulipovici Anatol ( anchetator penal de securitate ) la "lotul Noica-Pillat " pe 12 ian.'60, a luat interogatoriul Beatricei Strelisker , implicată în "lotul  Noica-Pillat "  

Întrebare : <Ţi se prezintă un material dactilografiat , intitulat "Povestiri despre Hegel"  Ce reprezintă materialul respectiv ? >; <Când şi în ce împrejurare ţi-a devenit cunoscut faptul că NOICA CONSTANTIN lucrează la scrierea respectivă ?>;   <În declaraţiile pe care le-ai făcut ai prezentat eronat unele date şi ai încercat să ascunzi unele fapte ce-ţi sunt cunoscute .

Ţi se cere să declari adevărul fără a ascunde ceva din cele ce ştii. Precizează , când ai luat cunoştinţă de intenţia lui Noica Constantin de a întocmi scrierea reacţionară despre Hegel ? >

 

b. ) Onea Mircea ( anchetator penal de securitate ), la "lotul Noica-Pillat "  , luându-i un interogator lui Paul Dimitriu (martor ) ,află că Beatrice era prietenă cu Paleologu ,că-l vizita pe Noica la Câmpulung şi că era traducătoare la "Institutul Româno -Sovietic"  şi redactor la "Revista Teatru" ; că aceasta-i mărturisise că a fost membră PMR dar a fost exclusă pentru "manifestări duşmănoase" ;  că s-au întâlnit adesea la casa acesteia, la care participa şi STEINHART NICOLAE , ş,.a,ş.a  şi că au comentat "duşmănos" "Cronica de Familie" a lui Petre Dimitriu ; că au discutat despre "scrierea duşmănoasă " a "fugarului" CIORAN EMIL "Tratat de descomopunere" (în l.franceză ) ş.a.ş.a  ;  

c.)Barbu Solomon ( avocatul apărării ) : <Susţine că inculpata a fost atrasă de concepţia lui Noica şi că aceasta dacă nu intervenea în viaţa ei , drumul său ar fi fost altul, întrucât este de naţionalitate evreică şi n-are nici o legătură cu concepţia legionară .Roagă instanţa să ţină seama că nu are un trecut politic dubios şi că a păşit ca infractoare alături de Noica C-tin în mod inconştient. În concluziuni solicită o pedeapsă minimă în aplicarea art.209 pct.2lit a C.P. , înlăturându-se agravanta prevăzută de aliniatul penultim al art.209 C.P. întrucât inculpata nu prezintă un pericol social mărit.>   <  >      < >

T.

-  Sanda Tătărăscu -Negroponte

[ Are 87 de ani, este o doamnă desăvârşită, vorbeşte cu Eugenia Vodă, la emisiunea  "Profesioniştii" -TVR-1, 25 iul.2009 ]

[ LD:citate aproximative, rezumate]

Toată familia a avut de suferit :

Ea a fost anchetată , vrând s-o facă "martoră" în procesul tatălui ( fusese deseori interpretă în discuţiile diplomatice ale tatălui ) A fost închisă... a cusut pufoaice de miliţieni ; a spălat pe jos; a săpat ;a mâncat ciorbă de burtă cu viermi la Târgşor...  i s-a confiscat totul...

Mia Groza - preşed. Fmeilor Democrate ,mutată în casa lor - a avut tupeul s-o invite odată în casa lor să vadă biroul... După eliberare, a fost repartizată la deparatizarea de şobolani [ a deratizat şi Banca Naţională, din casa fam.Negroponte ] ... apoi a ajuns bibliotecară

/ Soţul său, Ulise Negroponte, a devenit instalator la stadionul 23 august.

 

V.

-Vulcănescu, Măriuca

[LD: 8 apr.'09 - TVR-1, vizitată de Marina Constantinescu  ] 

-Măriuca Vulcănescu : a făcut 2 ani de lagăr , când avea doar 18 ani , faţă de bărbatul ei [ ? ] , fost ţărănist, un om deosebit, a făcut 15 ani.

Tatăl ei, Mircea Vulcănescu , ar fi spus <Să nu ne răzbunaţi ! >, dar ei nu au avut smerenia lui .

El admira pe ceilalţi ; visul lui era să se retragă undeva şi să vorbească despre alţii.

-Măriuca : Fiecare cu personalitatea lui ...  Noi îl vedeam "subţire" ; Noica îl vedea "gras" .

Avea 1,89 m şi în închisoare  a ajuns la 45 kg ! L-a vizitat la Văcăreşti ( la infirmeria închisorii ) , unde era cu Mircea Cancicov, amândoi bolnavi.

Atunci i-a făcut un portret : doar ochii mai erau ai lui !

 

[de continuat]