25. SÂRBII - victime

[sinteză Livia Dandara]

 

[ LD: "Amprenta lui Tito "

Documentar  transmis pe TVR:România cultural ,15 febr.2009

Un documentar ( englez? francez ? -nu ştiu ) făcut la marea meserie , la care privesc cu invidie ,  gândind la neputinţa românească de a face ceva asemănător .

Dacă s-ar schimba numele ţării , dacă s-ar schimba numele unor lideri comunişti sârbi sau croaţi,în rest totul pare tras la indigo: "fronturile patriotice antifasciste" , războiul,partizanii antihitlerişti , lupta pentru putere, tovarăşii de drum, marea represiune după model stalinist ( peste 200.000 "duşmani ai poporului"  asasinaţi;gropi cu cadavre ; închisoarea de pe insula "Goli Otok " teroarea roşie  ) înstăpânirea lui Tito; transformările lui Tito;cultul personalităţii lui Tito ).

Unul din cei intervievaţi afirmă: în toate ţările din sfera sovietică a fost represiune şi genocid, dar cel din Iugoslavia le-a întrecut pe toate, prin amploare şi cruzime.

Îmi notez câteva puncte de referinţă:

- În 1948, Cominformul (Stalin) a hotărât excluderea P.C.Iugoslav .În principal pentru că Tito s-a solidarizat cu comuniştii greci, "stricând" aranjamentul Churchill-Stalin de la Yalta privind Grecia ( 10 % sferele de influenţă ).

Tito şi-a declarat independenţa,combătând "stalinismul" cu metode staliniste.

Occidentul i-a sprijinit disidenţa , a subvenţionat refacarea postbelică a Iugoslaviei ( societate de consum ), surd ( indiferent ) la represiunea opozanţilor, transformându-l într-o "vedetă" internaţională concurentă lui Stalin ( Brioni - paradisul lui Tito - devenit loc de pelerinaj ! )

-Din 1968, după primăvara de la Praga, a început o mişcare anti-Tito, cu profund accent de stânga, împotriva "burgheziei roşii" .

-În 1971, a izbucnit "primăvara croată" -zdrobită de Tito : s-a produs o "restalinizare" , fiind aduşi la putere"vechii bolşevici" .

-1n 1980 ( ? ) - moare : 126 de şefi de state vin la funeralii .

După moartea lui, începe un război civil ( cu nuanţe etnice ) , care continuă...

-În 1990: toate taberele îl blestemau. În războiul civil şi de secesiune, masele populare încep să-l regrete ."Tito după Tito " ,la fel de viu  trăeşte în legendă .

Se cântă "Tito e fiecare dintre noi "  ] 

 

 [ LD. Vezi destrămarea statului federativ jugoslav, după căderea comunismului. Intervenţia occidentului.]

 

1948

[[ ¤ ] 28 iun.'48.Bucureşti Reuniune Cominform:P.C.Iugoslav -"excomunicat"

[ LD: Având în vedere legăturile istorice şi tradiţionale de vecinătate între cele două ţări ,

perioada ce a urmat a mai primit o ţintă de "vigilentă demascare"  şi represiune etichetată de

 " titoism "   [ Vezi taboul Sârbi- victime şi alte categorii de persecutaţi ]

1949

/ 21 ian.'49.Ordinul nr.11.816 al DGSP: <Comandamentul Unic >

 [LD Ordin confidenţial transmis de Gh.Pintilie (g-ral lct la Direcţia Generală a Securităţii  Poporului   )către lct.col.K.Ambruş (şeful Securităţii Timişoara )şi mr.Aurel Moiş (şeful Securităţii la Caransebeş ).Conţinutul Planului Operativ urma  a fi prelucrat ulterior de  g-ral Ion Bejenaru (comandantul zonei IV-Timişoara  )

Ordinul a fost transmis  către toate unităţile teritoriale ale Securităţii .

Pe baza lui  s-au alcătuit  "Comandamentele Unice"

Documentul este o dovadă explicită şi argumentată  a legăturilor întreţesute între structurile de putere ale regimului : Partid -Securitate - Justiţie -Armată. 

 [ Vezi la tabloul Genocidul comunist- cronologie, context, etape ]

< Direcţiunea generală a securităţii poporului.

Cabinet.Nr.11.816/21 ian.1949.[...]

< Vă facem cunoscut că începând cu ziua de 22 ian.1949, se formează în oraşul Caransebeş un Comandament Unic.În faţa acestui Comandament Unic ,se pun o serie de sarcini ,pe care D-ta Tov.Ambruş le cunoşti de când s-a discutat la Bucureşti, sarcini ce revin atât trupelor Jandarmeriei MAI cât şi organelor de securitate.>[...]

Tovarăşul General Bejenaru ,Comandantul zonei, va aduce un plan de acţiune ,pe care va trebui să-l prelucraţi împreună.>[.....]

    <Comandamentul Unic este organul care conduce întreaga operaţiune de pe teritoriul fixat

Nici o operaţiune nu va putea fi luată , atât de organele de securitate cât şi de celelalte organe, fără să ştie una de cealaltă, atât în ce priveşte operaţiunile pentru prinderea bandelor teroriste, cât şi celor de evacuare a chiaburilor , a deblocaţilor , a elementelor suspecte etc.>

    < În ceea ce priveşte evacuarea elementelor amintite mai sus, se vor întocmi dinainte liste de cei propuşi pentru evacuare ,pe care o veţi consulta de comun acord, mai ales în această problemă, cu secretariatul judeţenei PMR, care vă va putea da un ajutor preţios.>

   <În ceea ce priveşte colaborarea dintre organele componente ale Comandamentului Unic, aceasta trebuie să fie cât mai strânsă, o înţelegere cât mai deplină , pentru ca nu cumva să se execute operaţiuni grăbite, care să dea greş sau să producă în sânul populaţiei agitaţii contra organelor ce execută aceste operaţiuni ,datorită acestor lipsuri.>[.....]

     < Pentru aceasta trebuie să aveţi grijă de a ţine legătura permanentă cât mai strânsă cu secretarul judeţean PMR ,în aceste probleme şi mai ales în problema de evacuare ,amintită mai sus. Partidul vă poate ajuta deopotrivă atât pe voi cât şi pe celelalte organe.>

<De felul cum vă veţi îndeplini sarcinile trasate depinde rezultatul operaţiunilor ,iar reuşita lor nu va avea decât să ridice prestigiul Securităţii ,bastionul înaintat ,apărătorul libertăţilor clasei muncitoare din RPR, care luptă pentru făurirea cu un ceas mai devreme a societăţii socialiste.>   General Locotenent de securitate, Pintilie Gh.>

1951

/ 15 iun.'51.MAI, Decizia 200 :deportări din zona de frontieră româno-iugoslavă.

[ LD: Până  în dec.'89, şi mulţi ani după aceea,  în Istoria României în date  , pentru anii '50,  nu există trecută  nici o lege "represivă", nici una din aceste decizii .

Caută şi alte Decizii, Ordine. ş.a pe baza cărora s-au făcut marile strămutări (dislocări ) :

a) a colonizaţilor din Cadrilater şi Dobrogea - turci, albanezi, bulgari, greci, machedoni aromâni -în Bărăgan, Brăila ş.a.

b ) a sârbilor din Banat -în diverse sate din Ialomiţa, Brăila, Galţi, Bărăgan

c) a saşilor şi şvabilor rămaşi nedeportaţi de NKVD( ian.'45 ) ]

Pe zona de frontieră din Banat şi Mehedinţi , români, germani, sârbi, bulgari, aromâni, basarabeni şi  bucovineni refugiaţi, au fost deportaţi , pentru 5 ani, în Bărăgan , pe motiv că

< nu prezentau garanţii pentru siguranţa naţională .>

Pentru strămutarea lor, s-au folosit 2698 vagoane (garnituri de tren ) şi 6 211 camioane.

/ 18 iunie' 51 :deportarea în masă a sârbilor 

Ridicaţi şi strămutaţi  pe 18 iunie 1951 , cu domiciliu obligatoriu de 4 ani şi 1 lună ,sub cerul liber, la Movila Gâldăului , Dâlga, Ezeru ,Măzăreni  şi alte puncte de pe harta arhipelagului concentraţionar de pe Bărăgan şi din Bălţile Dunării .

1953

/ 15 apr.- 31 mai'53.Relansarea relaţiilor româno-iugoslave

[ LD: nu cunoaştem dacă s-a dat vreun Decret oficial şi ce s-a întâmplat cu deportaţii, strămutaţii , arestaţii şi condamnaţii de pe frontiera cu Iugoslavia, din perioada celor 5 ani de relaţii  conflictuale ]

După 5 ani de relaţii conflictuale, reluarea convorbirilor referitoare la navigaţia pe Dunăre.

Încetează campaniile violente anti-titoiste  , desfăşurate de PMR la ordinul Cominformului.

/ 24-27 iunie '56.Vizita lui Tito în România

- 14 apr.'56.HCM  623 :strămutaţii în Bărăgan  -dreptul revenirii acasă

În condiţiile  îmbunătăţirii relaţiilor româno-iugoslave, în întâmpinarea proiectate vizite a lui Tito la Bucureşti, strămutaţii de la frontiera cu Iugoslavia au primit dreptul de a se întoarce acasă .

- Cu prilejul vizitei lui Tito, s-a creat Comisia mixtă în vederea construirii centralei de la Porţile de Fier. În octombrie, Gheorghiu Dej va face o vizită la Belgrad , ceea ce a dus la îmbunătăţirea evidentă a relaţiilor româno-iugoslave.

1972

/  19 iul.'72.Conferinţa Naţională a PCR : "omogenizarea populaţiei "

[LD: Vezi documentele conferinţei : Unii consideră că atunci Ceauşescu ar fi lansat ideea asimilării minorităţilor naţionale [ Cf. Romulus Rusan, România în timpul războiului rece ... ]

1982

/ Apr.'82.Nicolae Ceauşescu : regim de austeritate , pentru plata datoriei externe

:[ LD: În conjuncturi geo-politice schimbătoare, voluntarist şi dictatorial a  apelat la aceste împrumuturi exorbitante,pentru realizarea  ambiţiilor  sale "faraonice" .

Voluntarist şi  dictatorial a hotărât  să grăbească achitarea lor .

Pentru a reuşi acest lucru, a impus  românilor un regim de strictă austeritate , pe care l-a denumit  <raţionalizare >  dar care , în realitate, a  luat aspecte de insecuritate , deseori genocidare.Statistici pentru a dovedi această realitate , nu avem.

Avem în schimb amintirea acelor cazne şi coşmaruri, produse de "raţionalizare" :    

reducerea produselor alimentare din comerţ  - pâinea, laptele, carnea , ouăle, ş.a. - până la stadiul de înfometare , atât în oraşe ,    cât şi în mediul rural  ( c.a.p-iştii  , sărăciţi şi siliţi să fure ) ; reducerea  agentului termic ,până la îngheţarea caloriferelor ( acasă , la servici , în spitale, în creşe, în şcoli,în căminele studenţeşti , în instituţiile publice, în sălile de spectacol  ) ;

reducerea energiei electrice , până la oprirea sursei  ( cf. unor programe speciale ) ;

 reducerea  mijloacelor de transport în comun - trenuri, autobuze, tramvaie- deplasarea  între localităţi , dar şi în oraşe , devenind o mare problemă  ;

 reducerea programelor TV - până la ridicolul celor 2 ore de transmisiune  ; ş.a., ş.a.

Rezultatul acestor măsuri ? : radicalizarea nemulţumirii populare .  ]

[ Vezi la Bibliografie :  Memorii şi Jurnale  ]

¤Guvern  Constantin  Dăscălescu  ( -I -)  ( 21 mai.'82- 28 mart.'85  )

- Eugen Proca- ministrul Sănătăţii

-George Homoştean - Interne  ; Gheorghe Chivulescu - Justiţie ;

Tudor Postelnicu - şeful Departamentului Securităţii Statului 

Maxim Bergheanu - Muncă ;  

/ 14 iul.'82.< Programul de alimentaţie ştiinţifică a populaţiei  >

[LD: o altă mostră de ipocrizie şi  manipulare  grosolană  .Cu o pretinsă grijă pentru  sănătatea  populaţiei - susţinută  cu "argumente ştiinţifice medicale " , o drastică raţionalizare a alimentelor de bază (  trimise masiv la export ,  pentru "plata datoriei externe" ). 

1985

/ 13 ian.'85.CPEx: Programul energetic : România în frig şi întuneric 

[ LD: fără exagerare : este iarna când în case, şcoli, birouri ,spitale ,maternităţi , la teatru sau în biserici oamenii au fost siliţi să stea îmbrăcaţi în paltoane, cu căciuli în cap, cu mănuşi  şi pâslari   , iar, la respiraţie, le ieşeau aburii din gură.Iar la citit, au fost la mare căutare  lămpile cu gaz şi lumânările .Cum au supravieţuit bătrânii, copiii şi bolnavii ?Statisticile sunt mute.  ] 

Programul pretins de <asigurarea producţiei de energie şi folosirea ei raţională >, a prevăzut măsuri drastice şi obligatorii pentru economisirea energiei electrice .

Printre altele , programul a pretins:  reducerea iluminatului public cu 50 % ( străzi şi oraşe în întuneric ) ; interzicerea aparaturii electrice pentru încălzire sau gătit  ( în birouri şi apartamente fără căldură şi fără gaz )  ;  eşalonarea consumului pe 3 schimburi ; dumineca  lucrătoare ; închiderea localurilor publice la ora 21 ( cu modificarea orelor de spectacol şi la restaurant ) ; interzicerea firmelor luminoase ( pentru că reclame nu prea existau )  

¤ Guvern Constantin Dăscălescu (-II -)  ,  29 mart.1985-22 dec.'89 .  

[LD: Ultimul guvern al regimului Nicolae Ceauşescu , format din peste 60 de miniştri ,viceminiştri,  subsecretari de stat ,preşedinţi de comisii şi comitete .

Deasupra acestor " executanţi " - pe care Nicolae Ceauşescu îi rotea când şi cum vrea - trebuie avută în vedere piramida nomenclaturii  PCR  : centrală, judeţeană , municipală,  comunală .Cei ce-am trăit atunci , nu putem uita "secretarul  BOB " omnipotent în instituţii, întreprinderi economice ,CAP, şcoli , academii, universităţi  ş.a ş.a .

Pe la vreun minister, şi vreun reprezentant al "minorităţilor naţionale" , ca să se vadă cât de democratic e regimul.

Subordonând discreţionar  celorlalte "puteri  - legislativă şi   juridică - şi instituţiile publice

 - administrative ,economice,  financiare,militare, culturale  ş.a . ş.a. se poate evalua  imensul mecanism birocratic pe care s-a sprijinit regimul totalitar  comunist.

[ Vezi tabloul Cronologiagenocidului -context, legislaţie, etape ]

- 7 vice miniştri :printre ei,  Ludovic Fazekaş

- La Agricultură şi Industrie Alimentară :Ferdinand Nagy , 

- Richard Winter - ministru  Industrializarea Lemnului şi Materialelor de Construcţii ;

¤VICTIME

[ LD: din cele peste 2 milioane de victime, am extras [ de fiecare dată , cu strângere de inimă pentru cei nepomeniţi] cazurile care  să îngăduie percepţia  corectă a substratului ideologic şi politic al genocidului  comunist, a mecanismelor terorii  , a metodelor experimentate , ş.a. ]

Dicţionarele lui Cicerone Ioniţoiu (format carte - editura "Maşina de scris " ; format electronic la www.procesulcomunismului.com ) ; Lucia Hossu -Longin ,Memorialul Durerii ; Documente , Memorialistică , Istoriografie ,Biografii , Procese, Cazuri , ( vezi la Bibliografie ) ;Documentare, Interviuri ,Dezbateri Radio ,TV ; Presă , s-au aşezat pe rafturile unei veritabile  BIBLIOTECI dedicate acestei monstruoase crime colective prin care a trecut poporul român.Ca orice bibliotecă, ea va fi îmbogăţită pe măsură ce arhivele - încă ferecate - se vor deschide.]

 

B.

-Bucevan ,Milord

Ţăran din Cenei ( Timiş ).În 18 iun.1951, deportat cu familia pe Bărăgan,

-Baldjici ,Voia

Condamnat în 1949 ca "titoist" , a fost închis la Timişoara, Jilava şi Gherla.

-Belin Duşan / Lazăr /Vidoşa / Melania /Miliţa /

Familii din Variaş (Timiş ) ,deportate pe 18 iunie 1951 , pe Bărăgan (la Fundata ,Răchitoasa, Feteşti )

-Belodedici ,Jiva /Milena/ Giurgevca /Mirco / Mara

Din Socol ( Caraş-Severin ).Deportaţi   pe 18 iun.1951 , în Bărăgan .

-Blaşici ,Dimitrize

Din Ivanda ( Timiş ).Deportat pe 18 iun.1951, la Olaru ( pe Bărăgan )

-Brancov / Petre /Rujiţa/ Jiva / Biliana /

Ţărani din Gelu .Deportaţi în 18 iunie 1951 la Viişoara ( Bărăgan )

-Brancovan, Borislav / Ileana /Steva /Milorad / Zorica / Nada /

Ţărani din Ivanda -Cenad ( Timiş ) .Deportaţi pe 18 iun.1951 , în Bărăgan .

-Bugarschi Arcadie / Duşan / Liubomir  / Sima / Slavoliub / ş.a. ş.a

Liubiţa /Zoravca /Smilia /Cata/ Nicola /Pera / ş.a ş.a

Familii de ţărani din Sânmartinu Sârbesc şi Beregsău Mic  ( Timiş ) ,arestaţi pe 18 iunie 1951, trimişi în lagăre de muncă forţată ( Bălţile Dunării ) sau deportaţi pe Bărăgan ,la Olaru, Lăţeşti

C.

-Cioloca,Cătă /Maria / Ion /Pavel / Gherghina/ Viorica /Gigi /

Familie de ţărani din Vrăniuţ ( Caraş-Severin ), arestaţi pe 18 iunie 1951, strămutaţi în com.Salcâmi ( Bărăgan ) 

-Cnejeu, Duşan /Jiva / Pera / Sava / Secula / Stevan /Zora ş.a

Ciarna / Daniţa / Iovanca /Maţa /Radenca / Miliţa / 

Familie de ţărani din Sânmartinu Sârbesc (Timiş ), arestaţi pe 18 iunie 1951, strămutaţi în Olaru

pe Bărăgan .

-Cnejevici , George / Ioţa /Leposova / Milivoi / Radu / Boiana / Emilia / Giulkinca / Iana / 

Familii de ţărani din com.Sarvale şi Sângeorge ( Timiş ) ,arestaţi pe 18 iunie 1951,strămutaţi în Viişoara -Bărăgan

-Constantinov ,Milos/ Radislav / Biserica / Desanca / Olga / Rada /

Ţărani din com.Variaş (Timiş ) ,ridicaţi pe 18 iun.1951,strămutaţi în Feteşti cu domiciliu obligatoriu .

D.

-Daminovici ,Janco /Daminovici ,Pera /  Liubiţa / Mara / Svetca / Svetlana /

Ţărani din com Socol (Caraş Severin ), ridicaţi pe 18 iun.1951, împreună cu familia, fixaţi cu domiciliu obligatoriu în satul Valea Viilor ( Ialomiţa )

-Dimitrovici Miloş / Ştefan / Miliţa / Mara /Dobrina / 

Ţărani din Lescoviţa-Năidaş (Caraş Severin ), deportaţi pe 18 iun.1951 ,la Valea Viilor ( Ialomiţa )

-Dobrin ,Jiva /Milina / Miliţa /Slovenca /Velemir /

Ţărani din ? (Timişoara ) ,deportaţi pe 18 iun.1951 ,la Valea Viilor ( Ialomiţa )

- Drăghici ,Alexandru / Mircu /Ioţa / Şteva /Şteva / Bodinca / Dalia / Giula / Iulca / Lelena / Liubinca / Miţa / Vlada /

Ţărani din satul Şaravale, com.Sânpetru Mare ( Timiş ),deportaţi  pe 18 iun.1951,cu domiciliu obligatoriu în satul Bumbăcari , com .Dudeşti  (Brăila ).

G.

-Gavrilov,Miodrag /Nicolae T./ cu familiile / 

Sârbi din com.Gad -Timiş.Strămutaţi la 18 iunie 1951 ,cu domiciliu obligatoriu în sat Salcâmi , com.Perişoru -Călăraşi .

-Gavrilovici ,Lepa / Nicolae / Slavco /

Sârbi din Moldova Veche -Caraş Severin .Bărbaţii, arestaţi şi condamnaţi în 1949 ,ca "titoişti " ,închişi la Jilava, Aiud şi Piteşti .Soţiile cu copiii ,strămutate pe 18 iunie 1951 ,în satul Valea Viilor -Ialomiţa .

-Gavrilovici [din Serbia ]

[LD:iată o speţă de care ar fi trebuit să ne interesăm .După 1989, sârbilor  persecutaţi în România sub regimul comunist,li s-a făcut oarecare dreptate , fiind despăgubiţi moral şi material pentru suferinţele îndurate .

Dar statul român s-a interesat de românii persecutaţi sub regimul lui Tito ? ]   

Român fugit din Serbia în 1949 , să ceară ajutor guvernului român pentru românii persecutaţi de Tito .Gheorghe Gheorghiu -Dej a dispus arestarea sa . Închis la Ocnele Mari, apoi la Mărgineni .

-Giurgev , Bogdan / Cuzma / Milan / Pera /

Smilia /Lena / Deianca / Melania /Leposava/Lelena - soţii şi copii /

Ţărani din satele Saravale (com.Sânpetru Mare ),Sângeorge(com.Gătaia )şi Soca ( com.Banloc ) jud.Timiş ,arestaţi în "lotul titoiştilor " ; condamnaţi la închisoare ; încarceraţi la Jilava, Gherla şi Mărgineni.Soţiile şi copiii,deportaţi pe 18 iunie 1951 ,în Jegălia ( Călăraşi ) şi Dudeşti ( Brăila )

-Giuriţă ,Svetozar / Drago / Ioţa / Veriţa / Eviţa /

Din Deta -Timiş.Strămutat cu domiciliu obligatoriu ,pe 18 iunie 1951 , cu toată familia , în satul Lăţeşti ,com.Borduşani ( Ialomiţa )

-Giurovici , Beza / Ruzumena -soţie /

Ţărani din Socol -Caraş Severin .Strămutaţi ,în 1951 , cu domiciliu obligatoriu în Valea Viilor ( Ialomiţa )

-Grubacichi ,Ilia / Ioţa / Pera / Ilie / Ivanco /cu soţii şi copii /

Ţărani din Sânmartinul Sârbesc, com.Peciu Nou -Timiş .Strămutaţi pe 18 iunie 1951, cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan.

I.

- Iancovici, Ivan

Din satul Liubcova,com.Beba Veche -Timiş.Arestat,condamnat la închisoare , ca "titoist"

-Iancovici ,Sava / Libiţa , Divna , Lilia /,Veroliub /

Din com.Socol -Caraş Severin .Cu domiciliu obligatoriu , din 18 iunie 1951.

-Iancovici,Toma / Miliţa , Liuba ,Ruja /

Din com.Zlaiţa -Timiş.Domiciliu obligatoriu, din 18 iunie 1951 , în com.Valea Viilor -Ialomiţa.

-Iancovici ,Zagorca / Boiana -soţie /

Din com.Socol-Caraş Severin.

Domiciliu obligatoriu, din 18 iunie 1951 , în com.Valea Viilor -Ialomiţa.

-Ianoşev , Sima J.

Ţăran din Timiş, n.în 1904.Arestat în 19 aug.1949 ; judecat ca "titoist" ; condamnat la închisoare ;închis la Jilava şi Gherla. A murit la 1 iulie 1951,în timpul detenţiei .

-Ianoşev, Bogdan / Milan ,cu 7 copii  / Caia / Draga / Jivana /

Ţărani din Cenei, Sânpetru Mare şi  Variaş -jud.Timiş .Strămutaţi pe 18 iunie 1951,cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan.

-Iezdimir ,Daniţa / Olga -soţie /

  Ţărani din Sânpetru Mare -Timiş. Strămutaţi pe 18 iunie 1951, cu domiciliu obligatoriu în satul Răchitoasa , com.Giurgeni -Ialomiţa .

-Ilici Ioţa / Ilici ,Jiva / Ilici ,Naţa / Ilici ,Stana /

Ţărani  (cu familiile lor ) din Moldova Nouă ( Caraş Severin ) şi Peciu Nou ( Timiş ), strămutaţi cu domiciliu obligatoriu pe 18 iunie 1951 , în com.Valea Viilor ( Ialomiţa ) şi satul Schei , com Stăncuţa ( Brăila ) .

-Iorgovan ,Ştefan / Stela-soţie  / Liubiţa- Ghena- Olga - Stava -copii /

Ţărani d  in satul Gelu, com.Variaş -Timiş.Strămutată  cu domiciliu obligatoriu pe 18 iunie 1951 , în satul Fundata ,com Perieţi ( Ialomiţa ) 

- Iosin Liubomir /Dobrinca -soţie /Toma -Dobromir-copii /  

Ţărani din com.Satchinez -Timiş . Strămutaţi  cu domiciliu obligatoriu pe 18 iunie 1951, în sat Movila Ghildăului , com Borcea -Călăraşi .

- Iovanov ,Alexandar / Desa / Slavca / Velinca / cu familiile /

Ţărani din Ivanda , com.Giulvăz -Timiş.Strămutaţi cu domiciliu obligatoriu pe 18 iunie 1951,

în satul Schei , com.Stăncuţa -Brăila

-Iovanovici ,Milovoi / Iovanovici Miodrag / Iovanovici Nicolae /

Ţăran din com Deta( Timiş ) - strămutat cu familia  în satul Lăteşti -Borduşani ( Ialomiţa )

Ţăran din com.Socol( Caraş Severin ) -strămutat cu familia în Valea Viilor -Ialomiţa

Ţăran din Naidaş ( Caraş Severin ) -strămutat cu familia  în Valea Viilor -Ialomiţa

Toţi, în aceeaşi zi : 18 iunie 1951.

-Iovănuţ, Traian / Marioara /Slovenca / 

Ţărani din Cenad-Timiş.Pe 18 iunie 1951, strămutaţi cu domiciliu obligatoriu în satul Zagna ,com.Vădeni -Brăila şi Valea Viilor -Ialomiţa.

-Isac,Miloş / Stanca-soţie  / Ştefan , Daniţa , Alexandar- copii  /

Ţărani din Bechicerecu Mic -Timiş . Ridicaţi pe 18 iunie 1951 ,cu alţi 130 de consăteni,,duşi cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan ( la Movila Gâldăului - Pietroiu ) - com.Borcea -Călăraşi.

-Isac ,Milutin

Din Cenad -Timiş.Arestat la 17 iunie 1950 ; judecat în "lotul titoiştilor" ; condamnat la închisoare .Detenţia la penitenciarele Timişoara , Jilava, Piteşti şi Aiud.

A murit în detenţie , la 23 oct.1955, la Aiud.

J.

-Jivanov ,Miloie / Sima / Biliana / Zor]na / cu copiii lor /

Ţărani din satul Diniaş com.Peciu Nou ( Timiş ).Strămutaţi ,pe 18 iunie 1951,cu domiciliu obligator în satul Schei ,com.Stăncuţa ( Brăila ) şi satul Olaru , com.Roseţi ( Ialomiţa ).

-Jivanov , Rada

Ţărancă din Sântmartinu Sârbesc, com. Peciu Nou.Arestată şi judecată cu "lotul titoiştilor"  din Banat , în 1949 ;condamnată la închisoare în penitenciarele Timişoara ,Jilava şi Aiud.

-Jivcov , şi mai cum ?

Ofiţer de Securitate .Arestat în 1949 ; judecat pentru "pactizare cu titoiştii " din Banat .Condamnat la închisoare ; încarcerat în penitenciarele din Timişoara , Jilava şi Aiud.

-Jivcovici ,Cedomir /Milan, Agniţa, Svetislav , Mihailo- membrii familiei  /

Din Foeni-Timiş .Strămutaţi ,pe 18 iunie 1951 ,cu domiciliu forţat în satul Lăteşti , com.Borduşani ( Ialomiţa ).Cedomir a decedat în timpul pedepsei .

 

-Jivici  Mihai / Paia / Pavel /Vlada/  Vlaico / cu membrii familiei / 

Ţărani din com.Cenad -Timiş .Strămutaţi pe 15 iunie 1951, cu domiciliu obligatoriu în satul Zagna , com.Vlădeni ( Brăila )

-Jupanschi ,Giura /Maria /Radu / cu membrii familiei / 

Ţărani din com.Variaş -Timiş .Strămutaţi pe 15 iunie 1951, cu domiciliu obligatoriu de 4 ani , în satul Feteştii Noi -Ialomiţa.

-Jupanschi, Miloş / Milovoi / cu membrii familiei /

Ţărani din com.Variaş -Timiş .Strămutaţi pe 15 iunie 1951, cu domiciliu obligatoriu de 4 ani , în satul Viişoara, com.Cobadin -Constanţa.

K.

-Kalapis Ioan /Ecaterina / Petru / Petronela /Tiberiu / 

-Kalciov ,Constantin /Ileana / Petru / Petronela /

Ţărani din com.Beşenova Veche-Timiş:strămutaţi pe 18 iunie 1951, cu domiciliu forţat ,pentru 4 ani şi 1 lună, în com.Frumuşiţa ( Galaţi )   

-Knejeu, Jipa / Kneszev ,Ştefan /

Ţărani din Sânmartinu Sârbesc -com.Peciu Nou -Timiş.Domiciliu obligatoriu în satul Schei , com.Stăncuţa -Brăila , pe 4 ani , de la 18 iunie 1951.

L.

-Laţici :Aţa / Dănilă / Milan / Vasile / Eviţa/ Ioţa / Irina /ş.a. ş.a /

Familii cu peste  50 de membri , din com.Sânpetru Mare-Timiş .Strămutaţi pe 18  iunie 1951, în satul Bumbăcari,com.Dudeşti-Brăila.

-Lazici :Borislava / Ceda / Dobromir / Gheorghe / Giura / Iova / Milan / Nanad /Sârbobran /

Peste 30 de sârbi din jud.Timişoara : din satul Diniaş , com.Peciu Nou ;din satul Ivanda , com.Giulvăz ; din satul Gelu , com.Variaş .

Strămutaţi pe 18 iunie 1951 -cu domiciliu obligatoriu  -  cu familiile, în satul Schei com.Stăncuţa ( Brăila ); în satul Olaru ,com Roseţi ( Ialomiţa ); în satul Viişoara , com Cobadin ( Constanţa ).

- Luchici : Alexander / Mihalo / Panţa / Pava / cu familiile /

Din "lotul titoiştilor" jud.Timiş ( din satul Gaiu Mic ,com.Gătaia ; din satul Ivanda , com Giulvăz )

strămutaţi pe 18 iunie 1951 -domiciliu obligatoriu -în satul Olaru ,com Roşeţ (Ialomiţa )

-Luchin : Arsenie / Duşan / Gheorghe / Giura / Ioţa / Mişa / cu familiile /

"Titoişti".Gospodari din com Variaş -Timiş .Strămutaţi pe 18 iunie 1951 cu domiciliu obligatoriu ,

în satul Olaru ,com Roşeţ (Ialomiţa )şi satul Viişoara , com.Cobadin ( Constanţa )

M.

-Maletici : Efem / Gioca / Milan / Obrad /Velinca / cu părinţi, soţii şi copii  /

"Titoişti" .Gospodari din  com.Cenei  -Timiş.Strămutaţi pe 18 iunie 1951 , cu domiciliu obligatoriu în satul Valea Viilor -Ialomiţa .

-Malimarcov :Damian / Luca/  Miroslava / Petru / cu părinţi, soţii şi copii /

"Titoişti" .Gospodari din com.Ciacova -Timiş.Strămutaţi pe 18 iunie 1951 , cu domiciliu obligatoriu în satul Salcâmi, com.Perişoru-Călăraşi .

-Mandici ,Duşan /Maţa, Milca , Rujiţa // Mandici ,Milana /

Din Moraviţa-Timiş.Strămutaţi pe 18 iun.1951 , cu domiciliu obligatoriu , în satul Fundata ,com.Perieţi -Ialomiţa .Milana a murit în timpul deportării.

-Maniov : Petru /Rafael /Vichentie / Marişca / cu soţii şi copii /

Din Beşenova Veche -Timiş.Strămutaţi pe 18 iun.1951,cu domiciliu obligatoriu pe Bărăgan şi satul Valea Viilor-Ialomiţa.

-Marcov :Ana /Covinca / Dobromir / Gioca / Giurgina / Jiva / Milan / Paulina / Radoica / Radosna /Srbislav /

Peste 12 familii cu  acest nume, formate din  20-30  membri , strămutaţi pe 18 iunie 1951,

din Beşanova Veche, Becicherecu Mic , satul Gelu -Variaş ,Cenad ,Peciu Nou ( Timiş).

Împrăştiaţi cu domicilu obligatoriu în Bărăgan , în satul Zagna com.Vlădeni ( Brăila ) , în satul Schei com. Stăncuţa (Brăila ) ,în com.Cobadin ( Constanţa ), în satul Fundata com.Perieţi şi  Valea Viilor ( Ialomiţa ) .

-Margan , Ion D

N.în 1922, în Vlaicovăţ (Voivodina ).Stabilit în 1929 ,cu familia ,în Banat ( Timişoara ), apoi la Cavarna ( Caliacra )După cedarea Cadrilaterului, familia s-a mutat în Moraviţa -Timişoara.

Student la Facultatea de Agronomie din Timişoara, întreruptă (oct.'42 ) pentru a pleca pe front

( Reg.13 Călăraşi-Lugoj );  decorat pentru fapte de vitejie.

În 1950, pus sub urmărire de Securitate, a dispărut fără urme.

/ Familia a fost deportată în Bărăgan , între 18 iun.1951- 1956 .

- Marici : Arsa / Cuzman / Duşan / Ioan R. / Iovan / Jivco / Lazăr / Mina / Paia / Pera / Sava /

Zeci de familii cu peste 30 membri , din com.Variaş (Timiş).

Strămutaţi pe 18 iunie 1951,cu domiciliu forţat în com.Feteşti ( Ialomiţa ).

- Marschang : Anna / Elisabeta / Heinrich / Iuliana / Josef / Magdalena /

Din satul Cheglevici ,com.Dudeştii Vechi (Timiş ) .Bătrâni ( n. în 1883-'88 ) , unii împuşcaţi de partizanii sârbi (în timp ce încercau să fugă din calea trupelor sovietice ) , alţii strămutaţi pe 18 iun.'51 ,cu domiciliu obligatoriu , în Bărăgan ( morţi  în timpul deportării ) .

-Marta : Alexandru / Floare / Ioan / Liviu /

Din com.Voiteg şi Banloc( Timiş ).Strămutaţi pe 18 iun.1951, cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan.

-Marta ,Marius Aurel /cu părinţii /

N.în 1948, în com.Vrani -Caraş Severin .Domiciliu obligatoriu în Orăştie ( Hunedoara ) , împreună cu părinţii, de la 19 iunie 1951."Eliberaţi" după 7 ani ( 15 mai 1958 ).

-Martinov: Miliţa /Rada / Radivoi / Vaselin /Zogarca / 

Ţărani din Cenei , din Beregsău -Săcălaz , din Diniaş-Peciu Nou ( Timiş ) .

Strămutaţi pe 18 iun.1951 , cu domiciliu obligatoriu în Valea Viilor (Ialomiţa ) şi satul Schei, com.Stăncuţa ( Bărăgan ) .

-Miatov: Alexandar / Ion / Jiva / Lelena / Milca / Radovan / Steven / Şandor /

-Miat :Lucreţia / Monica / Traian

-Micin : Borislav /Chiril / Cristian / Darinca / Duşan / Ion /Olimpia / Volta /

-Micşa :Ana / Dimitrie / Fanu / Floare / Maria /Ion / Paulina / Petru /

-Miladovin : Emil / Milan / Miloslava /  

Zeci de ţărani sârbi, din jud.Timiş, cu peste 100 membri de famile, desrădăcinaţi din case şi pământuri, din Sânicolaul Mare ;din satul Saravale ,com.Sânpetru Mare ;din satul Sânmartinu Sârbesc,com.Peciu Nou ; din satul Beregsău, com.Săcălaz ; din com.Sânmihaiu Român , din satul Ghecea, com.Cenei; din satul Igriş,com.Sânpetru Mare

Strămutaţi pe 18 iun.1951 , cu domiciliu obligatoriu  : în Valea Viilor ; în satul Olaru , com. Roseţi ; în satul Răchitoasa ,com.Giurgeni ( Ialomiţa ) ; în satul Bumbăcari ,com.Dudeşti

( Brăila );în satul Dâlga,com Dor Mărunt (Călăraşi ) ; în com.Frumuşiţa ; în satul Salcâmi ,com.Perişoru  ( Galaţi )

-Miletici , Ivan/Lubiţa -soţie / Zoran şi Drogan-fii /

- Miletici :Tvetco / Nada, Anca, Jivca,Girodana /

-Milici :Radinca / Radu / Svetoslav /

-Milicici : Alexa / Borislav / Cristofor / Jivco / Katalin / Liubiţa / Radivoi / Sava / Szmilia /

-Milin :Daniţa / Draga / Duşan M./ Latinca / Milivoi / Milutin / Radovan / Tosa / Vlastemir /

-Miloslav : Bogdan / Emil / Milan / Elena / Iuliana /  

- Miloş:  Aurora / Florea / Gavrilă / Mile / Teodor / Victor //

-Miloşev: Milutin / Rada / Radoica / Steva / Vlada /

- Milovan : Alexandar / Draga / Maţa / Nadejda /

-Milovanov: Iuliana / Mara / Milan /

ş.a.ş.a : Milovschi ; Milutinovschi ; Milutinovici ; Minda ;

Zeci de ţărani , meseriaşi, funcţionari sârbi, cu peste 300 membri de familie , desrădăcinaţi din case şi pământuri ,din jud.Caraş Severin ,Arad şi Timiş : din Moldova Veche , din Zorlenţu Mare , din Domaşnea, din Năidaş, ( Caraş Severin );din Sântana ( Arad ) ; din satul Soca -com.Banloc; din Cenad , Jimbolia,  Becicherecu Mic , Cenei ,Gătaia , din Gad-Ciacova , Giulvăz, ( Timiş ).

Strămutaţi  cu domiciliu obligatoriu , pe 18 iun.1951, în Valea Viilor (Ialomiţa  );în Viişoara -Cobadin ( Constanţa ) ; în Zagna-Vlădeni  şi sat Măzăreni-com Traian ( Brăila ) ; în sat Movila Gâldăului-Borcea,Frumuşiţa, ( Galaţi ).

-Mioc: Biliana / Gheorghe / Ioan / Simion Sava Stelian / Silvia / Maria / Ion /

-Mirciov :Cristina / Ioan / Ion / Ion Nicolae / Iuliana / Maria / Maria Ana / Petra / Petra /

  Petre / Rafael / Rozalia / Terezia / Angelia /

-Mircov :Angelia / Desa J. / Gheorghe / Gioca / Gordana / Iogoda / Ioţa / Ivan / Jiva / Luca / Milan / Neboisa / Sava / Sredoia /

-Mixici : Adam / Alexandru / Antonia A. / Ema / Emeric / Francisc / Gheorghe / Ianco / Iosif / Ioţa / Iovan / Iuliana / Ivan / Livia / Otto /

Zeci de ţărani ,cu peste 100  membri de familie , desrădăcinaţi din case şi pământuri ,din jud. Timiş : din satul Ivanda, com Giulvăz; din satul Ghilad, com Ciacova ; din satul Ghecea, com.Cenei ; din satul Pustiniş, com.Uivar ;din satul Gad ; din Beşanova Veche ;din satul Breştea , com Denta ; din satul Diniaş,com.Peciu Nou ;

Strămutaţi  cu domiciliu obligatoriu , pe 18 iun.1951,în sat Olaru, com.Roseţi şi satul Răchitoasa ,com Giurgeni ; în Valea Viilor şi Borduşani ( Ialomiţa ) ; în  satul Salcâmi , com.Perişoru ( Călăraşi ); în Frumuşiţa ( Galaţi );în satul Schei,com.Stăncuţa ( Brăila ).

N.

-Nacov :Luca / Nicolae / Petru/Ştefan / Vichente / Ana / AnaMaria / Anastasia / Teodora /

Familii  ( părinţi şi copii ) din com.Beşenova Veche-Timiş Strămutaţi cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan , pe 18 iun.1951 .Eliberaţi în 1956 . 

-Nagy : Ilie /Jivco /Liubianca / Maria / Stanco / Gragmar Gizela /

Sârbi  (sau maghiari  ? ) ,din com.Becicherecu Mic ,Biled, Clopodia -com.Jamu Mare  (Timiş ) ;

 din Reşiţa ( Caraş Severin ) : strămutaţi pe 18 iunie 1951 cu domiciliul obligatoriu în satul Răchitoasa , com.Giurgeni ( Ialomiţa ) sau în Bărăgan .

-Neda,Erghici

Din satul Drăgniseşti , com.Fârpea -Timiş. Arestat , a murit într-un lagăr de la Canal , pe 18 dec.1951.

-Neda: Ioan /Gheorghe / Marioara / Pavel / Silvia / Valer / Valeria/

Din satul Gherman , com.Jamu Mare-Timiş.Strămutaţi pe 18 iunie 1951 , cu domiciliu obligatoriu  în Bărăgan.

-Nedanov ,Alexandru / Uros / Velvica /

Din com.Becicherecul Mic -Timiş. Ridicaţi cu alţi 130 de consăteni,duşi i cu domiciliu obligatoriu în sat. Dâlga, com.Dor Mărunt ( Călăraşi )

-Nedanov,Avram / Slavina / Sava şi Zorca /

Din com.Sânpetru -Timiş .Strămutaţi pe 18 iun.'51 , cu domiciliu obligatoriu în sat Olaru, com.Roseţi -Ialomiţa.

-Nedanov ,Duşan / Mileva-soţie  / Jivco-copil // Nedanov ,Steva / Iustina-soţie  /

Din com. Variaş-Timiş. Strămutaţi pe 18 iun.'51 , cu domiciliu obligatoriu în satul Fundata , com.Perieţi-Ialomiţa .

-Negru, Milovan /Ionel-copil /  Negru ,Nevena / Jivanovici Petru-copil / Negru ,Pera cu Piada, Milan, Sida, Milovan, Neveda, Perita-copii /

 Familii din satul Soca, com.Banloc; din satul Bobda ,com Cenei (Timişoara ) ; din com.Socol (Turnu Severin ) . Strămutaţi pe 18 iunie '51, cu domiciliu obligatoriu ,   în satul Viişoara , com.Cobadin ( Constanţa )

-Nenadov : Alexandar / Duşan / Jivco / Liubiţa / Sava / Uros / Velnica A. /

Ţărani cu cca 30 membri de familie din jud.Timiş : din Becicherecu Mic ; din satul Gelu , com Variaş ; din satul Sânmartinu Sârbesc ,com.Peciu Nou .

Strămutaţi pe 18 iun.iunie 1951 cu domiciliu obligatoriu, pentru 5 ani  : în satul Movila Gâldăului , com.Borcea  şi satul Dâlga, com.Dor Mărunt (Călăraşi ) ; în satul Fundata , com.Perieţi şi satul Olaru , com Roşeţi ( Ialomiţa ) ; în satul Viişoara , com Cobadin ( Constanţa ) ; în com.Stăncuţa (Brăila )

-Nica : Aurel /Elena -soţie/ Draghina-fiică  / 

-Nicolici : Dusan / Jiva / Valeriu / Stevan / Liubinca / Radinca / Maria / Sofia /

-Nicolicin : Valeriu / Branco / Radinca /

-Nicolin : Duşan / Iota / Jiva / Lelena / Mrinco / Milan / Mileva / Proca / Slavoliub / Stoian /

Vucosava / Toma / Vucomir /

-Niconov : Vasile /

Zeci şi zeci de familii  de ţărani - cu sute de membri de familie din jud.Timiş : din satul Cebza , com.Ciacova ;din com.Satchinez ; din com. Becicherecu Mic ; din Ciacova ; din Diniaş, com.Peciu Nou ;din Ghilad , com Ciacova ;  din satul Ivanda, com. Giulvăz .

Strămutaţi pe 18 iun.'51, cu domiciliu obligatoriu pe 4 ani :  în satul Valea Viilor şi Lăteşti -Borduşani (Ialomiţa ) ; în satul Dâlga, com.Dor Mărunt ( Călăraşi ) ; în satul Movila Gâldăului , com Borcea ( Călăraşi ) ;în satul Salcâmi , com.Perişoru ( Călăraşi )

O.

-Obician :Arcadia / Dragutin / Duşan şi Caica  / Mara /

Ţărani din satul Soca, com.Banloc-Timiş. Strămutaţi pe 18 iun.1951 în satul Viişoara , com.Cobadin-Constanţa.

-Obradov :Obrad  şi Iana / Paia şi soţia /

Ţărani din com.Sânnicolaul Mare -Timiş. Strămutaţi pe 18 iun.1951 în satul Valea Viilor -Ialomiţa.

-Ocolişan :Ana /  Pavel / Teodor (1 ) / Teodor ( 2 )/

Din com.Lenauheim-Timiş. Strămutaţi pe 18 iun.1951 cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan, 

-Orgonas :Gheorin Gheorghe -cu familia / Iosif  -cu familia /Ladislau - cu familia  /

Din satul Dejan, com.Moraviţa -Timiş. Strămutaţi pe 18 iunie 1951  cu domiciliul obligatoriu în Bărăgan , pentru 4 ani .

-Ostoici, Ion

Dr.în ştiinţe economice şi juridice, n.în 1916 , în Gătaia-Timiş. Domiciliu obligatoriu din 1951, în Sibiu.Nevoit să lucreze ca muncitor necalificat, pentru supravieţuire.

-Ostoin : Ilia cu Jivana -copil / Merka / Radu / Smilia cu soţia Iulca  /

Ţărani  din com.Variaş şi  Sânpetru Mare -Timiş . Strămutaţi pe 18 iunie 1951 , pentru 4 ani ,

cu domiciliu obligator în satul Răchitoasa com.Giurgeni -Ialomiţa, respectiv în satul Bumbăcari com Dudeşti -Brăila .

-Ostrovăţ : Ioan / Persida  /

Ţărani  din com.Sânnicolau Mare - Timiş. Strămutaţi pe 18 iunie 1951 , pentru 4 ani , cu domiciliu obligator în Bărăgan .

P.

-Pain Vichentie / Catiţa-soţie / Veselin-fiu /

Ţăran din Becicherecul Mic -Timiş.Ridicaţi pe 18 iunie 1951, împreună cu alţi 130 de consăteni, duşi  cu domiciliu obligatoriu la Movila Gâldăului ( Pietroiu ) în Bărăgan.

-Palincaş ,Ion / Palincaş Vlada cu Olga-soţie şi Vlad-fiu / /Palincaş ,Milutin /

Din  Sânpetru Mare - Timiş .Ridicaţi  de Securitate ( 18 iunie 1951 ) , într-un lot de 123 ţărani ,  strămutaţi  cu domiciliu obligatoriu pe 4 ani, în Bărăgan ( la Bumbăcari , la Răchitoasa ) .

-Palincaş, Maria

N.în 1933, în Beba Veche-Timiş.Strămutată cu domiciliu obligatoriu de 4 ani , în Bărăgan.

-Palincaş , Miriana

N.în 1933, la Socol-Timiş. Strămutată cu domiciliu obligatoriu de 4 ani , în Bărăgan.

- Pancia, Iota /Zorica-soţie /Milan, Svetozar -copii /

 Ţăran din com. Beregsăul Mic -Timiş. Ridicaţi pe 18 iunie 1951 , o dată cu alţi 130 de consăteni , cu domiciliu obligatoriu de 4 ani şi 1 lună ,sub cerul liber, la Movila Gâldăului Dâlga, Ezeru ,Măzăreni  şi alte puncte de pe harta arhipelagului concentraţionar de pe Bărăgan.

- Panici, Bojidar / Clara-soţie /

Ţărani din com. Belobresca-Caraş Severin .Ridicaţi pe 18 iunie 1951 de Securitate, strămutaţi cu domiciliu obligatoriu în Valea Viilor ( Bărăgan )

- Panici ,Jiva / Vidosava-soţie / Radoie / Jivco -fiu /

Ţărani din com.Sângeorge-Timiş. Ridicaţi pe 18 iunie 1951 de Securitate, strămutaţi pentru 4 ani cu domiciliu obligatoriu în Mărculeştii Noi -Viişoara ( Bărăgan ) .

Jivco s-a născut în deportare.

- Panici ,Svetolic / Daniţa-soţie / Zora, Merima , Radoie , Ruja-copii /

Ţărani din com. Zlatiţa-CaraşSeverin. Ridicaţi pe 18 iunie 1951 de Securitate, strămutaţi pentru 4 ani cu domiciliu obligatoriu în Mărculeştii Noi -Viişoara ( Bărăgan ) .

-Parnavel ,Aurel / Livia-soţie /

Din com.Beregsăul Mare -Timiş. Ridicaţi din sat pe 18 iunie 1951 , strămutaţi cu domiciliu obligator în Bărăgan ( Răchitoasa ) , pentru 4 ani şi o lună .

- Paşici Iota / Vasilica-soţie / Iovannca , Mira, Ţvetco - copii /

Ţăran n.în 1926, în com. Denta-Timiş. Ridicaţi din sat pe 18 iunie 1951 , strămutaţi cu domiciliu obligator în Bărăgan ( Lăţeşti  ) , pentru 4 ani şi o lună .

-Paulişan ,Giura / Miliţa-soţie / Ioviţa-copil /

Ţăran din Beregsăul Mic- Timiş. Strămutaţi  pe 18 iunie 1951,  pentru 4 ani şi o lună, cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan ( la Răchitoasa )

-Paunchici ,Jiva / Hermina-soţie / Iota-copil /

-Paunchici .Vlada /Milina-soţie / Miliţa-fiică / 

-Pankici : Hermina / Simi-Bata /Şovra /

Din Sânmartinul Sârbesc.  Strămutaţi  pe 18 iunie 1951,  pentru 4 ani şi o lună, cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan ( la Olaru  şi Schei )

- Pavlişan :  Emil / Jivco -Cruna-soţie - Olga-fiică /Liupco -Lelena-soţie- Olga-fiică /

/ Milan -Bojiţa,soţie / Milivoi -Darinca ,soţie- Lelca-Sreda-Lela-copii /

/ Nedelico -Mara,soţie- Milan şi Nera-copii /

7 familii de ţărani cu acest nume,din com.Variaş-Timiş.Ridicaţi pe 18 iunie 1951, duşi cu domiciliu obligatoriu la Feteşti .

-Pavlov , Elena

N.în 1942, în com.Ghecea-Timiş . Deportată pe 18 iunie 1951,cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan ( la Frumuşiţa )

-Pavlov ,Velimar / Catiţa-soţie /

Din com. Sânnicolaul Mare -Timiş  ; deportat pe 18 iunie 1951, pe Bărăgan ( Valea Viilor )

-Pavlov ,Zagorca

N.în 1940 , în com.Gad- Timiş. Fetiţă de 11 ani, deportată pe 18 iunie 1951,  împreună cu alte 88 de persoane, cu domiciliu obligatoriu  de 4 ani şi 3 luni în Bărăgan ( la Salcâmi )

- Pavlovici,Andria -Ghena, soţie - Pava şi Slavianca-copii //Cristea // Dragoia //   

Din comunele Cenad,Tomnatic, Cebza - Timiş. Strămutaţi pe 18 iun.1951, cu domiciliu obligator de 4 ani şi o lună , în Bărăgan ( la Zagna )

-Pavlovici ,Paulina

Din Denta-Timiş. Deportată în 18 iun.1951 , într-un lot de 46 persoane , cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan ( la Lăţeşti ).  

-Pecican ,Gheorghe cu părinţii /Pecican ,Lina / 

Copil n.în 1950, în com.Saravale-Timiş. Ridicaţi pe 18 iunie 1951,într-un lot de 107 persoane ,duşi cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan  ( la Bumbăcari ) , pentru 4 ani şi o lună .

-Pecican ,Iulian / Pecican ,Persida  /

 Din Cenad-Timiş. Ridicaţi pe 18 iun.1951,într-un lot de 96 de persoane ,duşi cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan ( Valea Viilor ) pentru 4 ani şi o lună .

-Peici :  Aron / Iasa /Lazăr / Milanco /Rada/ Ratco/ Rujiţa/  Stanco / 

Familii de ţărani din Variaş, Becicherecul Mic, Sânnicolaul Mare, Satchinez - Timiş ) .

Strămutaţi pe 18 iun.1951,cu domiciliu obligator de 4 ani şi o lună , în Bărăgan ( la Feteşti, Movila Gâldăului , Valea Viilor, Dâlga) .

-Peiov : Ecaterina / Maria / Rafael / Iva /

Familii din Beşenova Veche , Socol, Satchinez -Timiş .Strămutaţi pe 18 iun.1951,cu domiciliu obligator de 4 ani şi o lună , în Bărăgan.

-Peiov ,Angelico

Învăţător , n.în 1927 , la Ciacova. Arestat în 1949 ; condamnat la 25 ani muncă silnică de Tribunalul Militar-Timişoara , pentru "activitate într-un grup organizat, în favoarea lui Tito "

-Pelepciuc, Adriana

N.în 1936, în com.Ferendia -Timiş. Deportată -18 iun.'51- cu familia în Bărăgan .

- Perian, Cornel Ioan

N.în ian.'35 la Cenad-Timiş. Ridicat în lotul de 102 persoane pe 18 iun.'51 ; deportat  cu familia în Bărăgan ( la Zagna ) pentru 4 ani şi o lună .

-Periat-Lăutaş ,Ana    

N.în 1923,,în comuna Pianu de Sus-Timiş.Domiciliu obligator în Bărăgan, între 1951-'57.

După 1957, s-a stabilit în Timişoara.

-Periat-Lăutaş,Pavel 

N.în 1926, în Foieni-Timiş.Ridicat în 1951 ,într-un lot de 18 persoane.Transportaţi cu domiciliu obligatoriu la Viişoara ( Bărăgan ).

 

[de continuat]