26. MACEDONENI  şi AROMÂNI

[sinteză Livia Dandara]

 

[LD: în judeţele dobrogene au fost arestaţi foarte mulţi macedoneni .Presupun că cei la care este trecut, ca loc al naşterii , Macedonia ,Grecia , Bulgaria sau Albania ,erau din categoria "coloniştilor" încurajaţi să se stabilească în Dobrogea , mai ales în Cadrilater , după 1918.

Din acest p.d.v.,această experienţă demografică, atât în 1940 ( cedarea Cadrilaterului ) cât şi după 23 august'44 (ocupaţia sovietică ,susţinută de comunişti )a fost un eşec pentru statul român.Pentru cei "strămutaţi " în România în căutarea unei "patrii -mamă" o tragedie.

În acest tablou , dau spre exemplificare , doar câteva cazuri .]

1951

/ 15 iun.'51.MAI, Decizia 200 :deportări din zona de frontieră româno-iugoslavă.

[ LD: Până  în dec.'89, şi mulţi ani după aceea,  în Istoria României în date  , pentru anii '50,

 nu există trecută  nici o lege "represivă", nici una din aceste decizii .

Caută şi alte Decizii, Ordine. ş.a pe baza cărora s-au făcut marile strămutări (dislocări ) :

 a) a colonizaţilor din Cadrilater şi Dobrogea - turci, albanezi, bulgari, greci, machedoni aromâni -în Bărăgan, Brăila ş.a.]

Pe zona de frontieră din Banat şi Mehedinţi , români, germani, sârbi, bulgari, macedoneni, aromâni, basarabeni şi  bucovineni refugiaţi, au fost deportaţi , pentru 5 ani, în Bărăgan , pe motiv că < nu prezentau garanţii pentru siguranţa naţională .>

Pentru strămutarea lor, s-au folosit 2698 vagoane (garnituri de tren ) şi 6 211 camioane.

1956

/ 14 apr.'56.HCM  623 :strămutaţii în Bărăgan  - dreptul revenirii acasă

În condiţiile  îmbunătăţirii relaţiilor româno-iugoslave, în întâmpinarea proiectate vizite a lui Tito la Bucureşti, strămutaţii de la frontiera cu Iugoslavia au primit dreptul de a se întoarce acasă .

1982

/ Apr.'82.Nicolae Ceauşescu : regim de austeritate , pentru plata datoriei externe

:[ LD: În conjuncturi geo-politice schimbătoare, voluntarist şi dictatorial a  apelat la aceste împrumuturi exorbitante,pentru realizarea  ambiţiilor  sale "faraonice" .

Voluntarist şi  dictatorial a hotărât  să grăbească achitarea lor .

Pentru a reuşi acest lucru, a impus  românilor un regim de strictă austeritate , pe care l-a denumit  <raţionalizare >  dar care , în realitate, a  luat aspecte de insecuritate , deseori genocidare. Statistici pentru a dovedi această realitate , nu avem.

Avem în schimb amintirea acelor cazne şi coşmaruri, produse de "raţionalizare" :    

reducerea produselor alimentare din comerţ  - pâinea, laptele, carnea , ouăle, ş.a. - până la stadiul de înfometare , atât în oraşe ,    cât şi în mediul rural  ( c.a.p-iştii  , sărăciţi şi siliţi să fure ) ; reducerea  agentului termic ,până la îngheţarea caloriferelor ( acasă , la servici , în spitale, în creşe, în şcoli,în căminele studenţeşti , în instituţiile publice, în sălile de spectacol  ) ;

reducerea energiei electrice , până la oprirea sursei  ( cf. unor programe speciale ) ;

 reducerea  mijloacelor de transport în comun - trenuri, autobuze, tramvaie- deplasarea  între localităţi , dar şi în oraşe , devenind o mare problemă  ;

 reducerea programelor TV - până la ridicolul celor 2 ore de transmisiune  ; ş.a., ş.a.

Rezultatul acestor măsuri ? : radicalizarea nemulţumirii populare .  ]

[ Vezi la Bibliografie :  Memorii şi Jurnale  ]

¤Guvern  Constantin  Dăscălescu  ( -I -)  ( 21 mai.'82- 28 mart.'85  )

- Eugen Proca- ministrul Sănătăţii

-George Homoştean - Interne  ; Gheorghe Chivulescu - Justiţie ;

Tudor Postelnicu - şeful Departamentului Securităţii Statului 

Maxim Bergheanu - Muncă ;  

/ 14 iul.'82.< Programul de alimentaţie ştiinţifică a populaţiei  >

[LD: o altă mostră de ipocrizie şi  manipulare  grosolană  .Cu o pretinsă grijă pentru  sănătatea  populaţiei - susţinută  cu "argumente ştiinţifice medicale " , o drastică raţionalizare a alimentelor de bază (  trimise masiv la export ,  pentru "plata datoriei externe" ). 

1985

/ 13 ian.'85.CPEx: Programul energetic : România în frig şi întuneric 

[ LD: fără exagerare : este iarna când în case, şcoli, birouri ,spitale ,maternităţi , la teatru sau în biserici oamenii au fost siliţi să stea îmbrăcaţi în paltoane, cu căciuli în cap, cu mănuşi  şi pâslari   , iar, la respiraţie, le ieşeau aburii din gură.Iar la citit, au fost la mare căutare  lămpile cu gaz şi lumânările .Cum au supravieţuit bătrânii, copiii şi bolnavii ?Statisticile sunt mute.  ] 

Programul pretins de <asigurarea producţiei de energie şi folosirea ei raţională >, a prevăzut măsuri drastice şi obligatorii pentru economisirea energiei electrice .

Printre altele , programul a pretins:  reducerea iluminatului public cu 50 % ( străzi şi oraşe în întuneric ) ; interzicerea aparaturii electrice pentru încălzire sau gătit  ( în birouri şi apartamente fără căldură şi fără gaz )  ;  eşalonarea consumului pe 3 schimburi ; dumineca  lucrătoare ; închiderea localurilor publice la ora 21 ( cu modificarea orelor de spectacol şi la restaurant ) ; interzicerea firmelor luminoase ( pentru că reclame nu prea existau )  

¤ Guvern Constantin Dăscălescu (-II -)  ,  29 mart.1985-22 dec.'89 .  

[LD: Ultimul guvern al regimului Nicolae Ceauşescu , format din peste 60 de miniştri ,vice-miniştri,  subsecretari de stat ,preşedinţi de comisii şi comitete .

Deasupra acestor " executanţi " - pe care Nicolae Ceauşescu îi rotea când şi cum vrea - trebuie avută în vedere piramida nomenclaturii  PCR  : centrală, judeţeană , municipală,  comunală .Cei ce-am trăit atunci , nu putem uita "secretarul  BOB " omnipotent în instituţii, întreprinderi economice ,CAP, şcoli , academii, universităţi  ş.a ş.a .

Pe la vreun minister, şi vreun reprezentant al "minorităţilor naţionale" , ca să se vadă cât de democratic e regimul.

Subordonând discreţionar  celorlalte "puteri  - legislativă şi   juridică - şi instituţiile publice

 - administrative ,economice,  financiare,militare, culturale  ş.a . ş.a. se poate evalua  imensul mecanism birocratic pe care s-a sprijinit regimul totalitar  comunist.

[ Vezi tabloul Cronologiagenocidului -context, legislaţie, etape ]

- 7 vice miniştri :printre ei,  Ludovic Fazekaş

- La Agricultură şi Industrie Alimentară :Ferdinand Nagy , 

- Richard Winter - ministru  Industrializarea Lemnului şi Materialelor de Construcţii ;

 

¤VICTIME

 

[ LD: din cele peste 2 milioane de victime, am extras [ de fiecare dată , cu strângere de inimă pentru cei nepomeniţi] cazurile care  să îngăduie percepţia  corectă a substratului ideologic şi politic al genocidului  comunist, a mecanismelor terorii  , a metodelor experimentate , ş.a. ]

Dicţionarele lui Cicerone Ioniţoiu (format carte - editura "Maşina de scris " ; format electronic la www.procesulcomunismului.com ) ; Lucia Hossu -Longin ,Memorialul Durerii ; Documente , Memorialistică , Istoriografie ,Biografii , Procese, Cazuri , ( vezi la Bibliografie ) ;Documentare, Interviuri ,Dezbateri Radio ,TV ; Presă , s-au aşezat pe rafturile unei veritabile  BIBLIOTECI dedicate acestei monstruoase crime colective prin care a trecut poporul român.Ca orice bibliotecă, ea va fi îmbogăţită pe măsură ce arhivele - încă ferecate - se vor deschide.]

B.

-Babu Ahile/Constantin / Mihai/ Hristu/Mircea /Petre / Traian /Toader / Nicolae /ş.aş.a

Peste 30 de familii , originare din Albania sau Bulgaria,bărbaţi şi femei, bătrâni şi copii ,stabiliţi  în jud.Constanţa ( prin colonizare în interbelic, sau la pierderea Cadrilaterului , în 1940  ) au fost strămutaţi , cu domiciliul forţat , pe diverse perioade de timp ( de la 1 la 4 ani )

- Bacu, Dumitru

Macedonean, n.la Veria ( Grecia ) stabilit în România după război .Arestat în 1948, torturat în anchetat, condamnat pentru legăturile cu mişcarea de rezistenţă din pădurile Babadag, închis în temniţele din Constanţa,Jilava, Piteşti ,Cluj şi Gherla.

După eliberare ,a fost primul care a descris într-o carte sistemul "reeducării" practicat în la Piteşti şi Gherla:< A fost scrisă pentru îndeplinirea obligaţiei luate faţă de mai multe victime ale demascării ,care ,cunoscând că într-o zi voi putea trece cartea dincolo de "Cortina de Fier " , mi-au încredinţat , adeseori cu durere ,cu sfâşiere interioară, tot ce au crezut că este de  datoria oamenilor să nu uite .>

 [LD: nu ştiu dacă această carte a fost tipărită în România.Aş fi preferat-o , fiind a unui supravieţuitor al iadului "reeducării " ]

-Bagiuiani , Iancu

N.în 1919 , la Veria ( Macedonia grecească ) .Stabilit în România după 1926 , fiind împroprietărit .Arestat şi judecat ,în 1952, pentru "uneltire contra regimului comunist " ; condamnat la 18 ani muncă silnică şi închis la Constanţa, Jilava, Aiud şi Gherla.

-Batzaria , Nicolae [Moş Nae]

Ziarist şi scriitor.N.în 1874, la Craşova ( Macedonia ) .Înainte de primul război, ajunsese senator în Parlamentul otoman.Publicist pentru copii , cunoscut sub numele de "Moş Nae" , la Universul.A fost arestat  la 78 de ani  şi a murit pe 28 iunie 1952, în lagărul de la Ghencea.

-Botea , Alexandru A.

Macedonean, n în 1897, în Grecia, împroprietărit în Dobrogea.Arestat în 1949 , pentru legăturile cu partizanii din Babadag,condamnat la 5 ani închisoare, a murit pe 30 mai1953, la Canal.

C.

-Caciauna , Hristu  I.

N.în 1916, în Macedonia bulgărească ; colonizat  în Râmnicu de Jos ( Constanţa ).Arestat pe 25 aug.1953, pentru implicare în mişcarea de rezistenţă din zona Babadag,condamnat la 20 de ani muncă silnică , pentru apartenenţă la "organizaţiuni de tip fascist , politice şi militare " ( sentinţa nr.95 / 6 .II.1954 ) de lct. mj.de justiţie Nagy Alexandru , ca preşed. al Completului  de judecată  al Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti ( în deplasare la Constanţa )

A executat doar 11 ani, fiind "graţiat" în 1964.

-Caciandone, Dumitru

Ţăran, n..în 1888, Macedonia.Stabilit la Războieni ( Tulcea ).Arestat în 1949, torturat de Securitatea din Constanţa , condamnat la 4 ani închisoare ( sentinţa 22 / 12 .I.1950 ) de Tribunalul Militar-Constanţa ( preşed. maior-magistrat Sandrea Gheorghe ), pentru "uneltire contra securităţii statului ".Pedeapsă executată la Canal.

-Caramihai , Dima N.

N.în sept.1920, în Bulgaria, stabilit la Baia ( Constanţa ) .Arestat pe 8 iulie 1949, condamnat la 8 ani închisoare, pentru " uneltire contra ordinii sociale" ,de Tribunalul Militar Constanţa

( sentinţa 553 /13 oct.1949, preşed.col.magistrat Pavelescu Constantin )

-Caratană ,Niculai

N.în 1913, în Grecia, stabilit în Lăteşti ( Dâmboviţa ) .Condamnat la 24 ani închisoare , degradare civilă şi confiscarea averii ,de Tribunalul Militar -Constanţa (sentinţa 352/ 4 aug.'58 )

-preşed. Complet lt.Petrescu Teodor )

-Carataş Vasile Gh./ Cornel /Vasile I./Dumitru /  Vasile T. / Zoiţa / Georgeta /

Familii de ţărani macedoneni (n.în Grecia, Bulgaria , Balcic-Caliacra ) stabiliţi (colonizaţi )în Cadrilater,refugiaţi în interiorul Dobrogei, în 1940.Arestaţi,anchetaţi,fie condamnaţi la închisoare,fie strămutaţi ,cu domiciliu obligatoriu ,cu motivaţii stereotipe ."uneltire contra ordinii sociale" ,"omisiune de denunţ ".

-Ceaturi ,Gheorghe M.

Ţăran ,n.în 1903,la Bosio( Macedonia grecească ).Colonizat în Viile Noi ( Constanţa ).

Arestat în 18 iul.1949, torturat de Securitatea din Constanţa , judecat într-un grup de 25 partizani , condamnat la 25 ani muncă silnică ( sentinţa nr 553/ 13 oct.1949, dată de preşed.col.magistrat Pavelescu Constantin; procuror Dinulescu Ion  ).

A fost internat la Jilava şi Gherla.Din ordinul lui Nicolschi -acel scelerat Ordin 10.001 -

a fost ridicat de la Gherla , împreună cu 83 deţinuţi , şi duşi, în lanţuri la penitenciarul Timişoara ( de M.Patriciu ) unde au fost toţi executaţi .Ceaturi a fost executat pe 23 martie 1950.

Certificatele de deces, la cauzele morţii, ar fi fost  completate în fals, de dr.Vaşcanu , la clinica Medicală Timişoara ( Cf.C.Ioniţoiu )

-Celera ,Dumitru S. /Petre I. /Anastasia / Anton / Aurica / ş.a.

Ţărani , n.în Grecia sau Bulgaria , colonizaţi în Dobrogea .Arestaţi, strămutaţi cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan ( 1-2 ani ) 

-Chiuveea , Iancu

Ţăran.N.în 1918, în Macedonia.Colonizat în Beidaud ( Tulcea ).Partizan în pădurile Babadag. Judecat în lipsă, în "lotul Tache Gheorghe " .Condamnat ( în contumacie ) la 15 ani muncă silnică ( sentinţa nr.66 / 12 febr.1949 ) ,pentru "uneltire contra ordinii sociale " . Prins şi executat pe 16 dec.1949,pe malul lacului Sf.Gheorghe ( Mamaia )

-Chizarie ,Niculai

Prof.univ.la Academia Comercială -Bucureşti , n.în 1912, la Veria (Macedonia grecească ) Condamnat la 7 ani închisoare corecţională şi confiscarea averii , de Tribunalul Militar -Bucureşti ( sentinţa 1/ 5 ian.1953, preşed.G-ral Alexandru Petrescu ),pentru "uneltire contra ordinii sociale " (art.209 C.P.)

-Cucoli ,Gheorghe

Student .N.în 1917, la Veria ( Macedonia grecească ).Torturat la Securitatea din Constanţa , condamnat la 20 ani muncă silnică de Tribunalul Militar -Constanţa  ( sentinţa 65 /2 febr.1949 , pronunţată de col.C.Pavelescu , pentru "crimă de uneltire contra ordinii sociale " ) .A trecut prin penitenciarul Jilava , a fost "reeducat" cu bestialitate de echipa Ţurcanu la Piteşti , la Gherla, Aiud şi lagărele din Bălţile Brăila .Eliberat în 1963 ( cu primele "graţieri " )

D.

-Delicote ,Alexandru Gh./ Maria / Gheorghe / Rodica /Steliana /

Familie de macedoneni colonizaţi la Poarta Albă ( Constanţa ) ,originari din Macedonia -Grecia .

Strămutaţi ( domiciliu obligatoriu ) 1 an şi 10 luni .

-Duşu ,Gheorghe

Ţăran din Cogealac (Constanţa ).N.în 1919 (Macedonia grecească ) , colonizat , tată a 5 copii.

Arestat la 25 mai 1958.Condamnat la 23 ani muncă silnică şi confiscarea averii ,de Tribunalul Militar -Constanţa ( sentinţa nr.352/ 4 aug.1958, dată de preşed.lct. magistrat Teodor Petrescu )

pentru "uneltire contra ordinii sociale" .A murit la Aiud, pe 4 nov.1961, din cauza condiţiilor de exterminare .

F.

-Fotiu ,Foţiu /Niculina-soţie  /

Familie de macedoneni ( probabil ) , n.în Bulgaria .

Strămutaţi cu domiciliu obligatoriu în Ovidiu ( Constanţa )

-Fotu ,Alexandru / Anastase I. / Atanasie / Gheorghe S./ Ilie S. / Nicu /Vasile I./ ş.a.

Fotu Elena / Florica / Luiza / Olga / Tiusa / ş.a.

Familii de macedoneni ,n.în Grecia, Bulgaria ; stabiliţi ( colonizaţi ) în Constanţa, Ovidiu ,Cogealac, Palazu Mare , Mihail Kogălniceanu  ş.a din jud. Constanţa.

Bărbaţi arestaţi pe diverse perioade pentru participare la mişcarea de rezistenţă din Dobrogea.

Familii strămutate , cu domiciliu obligatoriu ,pentru 4 ani şi câteva luni , în diverse localităţi ( ex. în sat Bumbăcari, com.Dudeşti, jud.Brăila )

G.

-Galani, Ion

N.în 1928, în Macedonia grecească ;colonizat  în com.Mihai Viteazu -Constanţa. Implicat în mişcarea de rezistenţă din Dobrogea. Arestat la 1 dec.1957, judecat cu "lotul Fotu Anastase" .

Condamnat la 15 ani muncă silnică , 5 ani degradare civică şi confiscarea averii ( sentinţa nr. 57 / 12 febr.1958 ), de Tribunalul Militar -Constanţa ( preşed.cpt.magistrat Dima Nistor ) , pentru "crimă de uneltire contra securităţii statului "

-Galiman, Stere

N.în 1906 (în Macedonia grecească ).Colonizat în com.Casimcea-Tulcea.Implicat în mişcarea de rezistenţă din Dobrogea.Arestat la 23 mai 1953 , judecat în "lotul Baciu ", de Tribunalul Militar teritorial Bucureşti .Condamnat la 8 ani temniţă grea , 4 ani degradare civilă , confiscarea averii ( sentinţa nr. 829 / 11 sept.1953 ) , pentru "acte de terorism "

-Geacu, Hristu

Ţăran n.în 1897 , în Macedonia grecească , colonizat  în Constanţa .Implicat în mişcarea de rezistenţă din Dobrogea.Arestat la 11 sept.1959, judecat în " lotul Culeţu ".

Condamnat la 3 ani închisoare,cu confiscarea averii ( sentinţa nr.185 /16 iul.1960 ), de Tribunalul Militar -Constanţa ( preşed. de Complet, cpt.magistrat Dima Nistor ), pentru "uneltire contra ordinii sociale" În dosarul anchetatorului se specifica : <au fost organizaţi în grup antirevoluţionar,au ţinut şedinţe ,discutând dizolvarea GAC şi schimbarea regimului socialist în România, uneltind contra ordinii sociale a poporului >

- Geani,Hristu

Tinichigiu, n.în 1920, în Macedonia grecească  , stabilit în com.Mihai Viteazu-Constanţa.Implicat în mişcarea de rezistenţă din Dobrogea.Arestat la 17 oct.1957, judecat cu "lotul Fotu Anastase ".Condamnat la 5 ani închisoare şi confiscarea averii ( sentinţa nr.57/12 febr.1958 ) ,de Tribunalul Militar-Constanţa ( preşed.de Complet, cpt.magistrat Dima Nistor ) , pentru "uneltire contra ordinii sociale şi falsificare de acte publice " .

-Gheorgache ,Mihai Gh.

N.în 1913, în Macedonia, stabilit în Ovidiu ( Constanţa ) I s-a fixat domiciliu obligatoriu pentru 1 an şi 1 lună.

-Ghivea ,Iancu Gh./ Ghivea ,Stere /

Ciobani n.în Macedonia, colonizaţi  în com.Beidaud-Tulcea.Partizani.

/Iancu - arestat la 20 iulie 1949,în timpul unei confruntări cu Securitatea .Judecat în "lotul Gogu Puiu " ,condamnat la moarte ( sentinţa nr.544 / 7 oct.1949 ) , executat pe 16 dec.1949, pe malul lacului Sutghiol ( împreună cu Stere Hopa, Nicolai Haşoti şi Iancu Beca )

/Stere -arestat la 14 mai 1949 , condamnat la 1 an închisoare ; rearestat în 1950, condamnat la 6 ani muncă silnică, deţinut în lagărul de la Salcia.

-Ghioca[ sau Ghioga ], Dumitru I.

Ţăran  n.în 1908 (  în Macedonia grecească ), colonizat  în Sinoe, com.Mihai Viteazu-Constanţa Implicat în mişcarea de rezistenţă din Dobrogea ; arestat la 23 iul.1949 ;condamnat la 7 ani muncă silnică ( sentinţa nr.544 / 7 oct.1949 ) de Tribunalul Militar -Constanţa ( preşed.col.C.Pavelescu )

-Ghizari, Nicolae I.

Ţăran n.în 1912( în Macedonia grecească ) ,colonizat în Dobrogea.Arestat în 1950, a executat 11 ani de detenţie.

-Ginara ,Nicolae

Ţăran n.în 1920 în  Macedonia grecească , colonizat în com.Mihai Viteazu -Constanţa .Arestat la 23 oct.1957 , judecat în "lotul Fotu Anastase " . Condamnat la 18 ani muncă silnică şi confiscarea averii ( sentinţa nr.57 / 12 febr.1958 - semnată de cpt. magistrat Dima Nistor ) de Tribunalul Militar-Constanţa., pentru "uneltire contra ordinii sociale" .

-Grosu , Nicolae M.

Ţăran n.în 1900 , în Macedonia.Colonizat în Dobrogea.Partizan.

Prins şi arestat .Condamnat la muncă silnică pe viaţă ( 25 oct.1949 ) . Executat la Timişoara , în martie 1950 ( probabil din ordinul scelerat al lui Nicolski )

- Gulea ,Adam

Născut în Macedonia grecească , colonizat în com.Mihai Kogălniceanu -Constanţa.Partizan din zona Babadag , participant în ciocnirile cu Securitatea de la Ciucurova -Gaugagia.

Torturat în timpul anchetei de Doicaru .Condamnat de Tribunalul Militar-Constanţa ( sept.1949 ) . A murit în 1956,în timpul detenţiei, la Aiud.

-Gulea , Constantin

Născut în Macedonia grecească ,în 1924,funcţionar stabilit la Mihai Kogălniceanu -Constanţa.Implicat în mişcarea de partizani din Dobrogea.Arestat pe 19 iul.1952.Judecat cu "lotul Zima Gheorghe" . Condamnat la 15 ani muncă silnică, degradare civică şi confiscarea averii ( sentinţa nr.1 / 5 ian.1953 ) de Tribunalul Militar Teritorial -Bucureşti , pentru "crima de uneltire contra ordinii sociale" .

-Gulea ,Gheorghe A./ Gulea ,Ion  A.-fraţi  /

Născuţi în Macedonia grecească ,colonizaţi în com.Mihai Kogălniceanu -Constanţa.Partizani, au luat parte la luptele din pădurea Babadag.Arestaţi în iunie 1948 .Condamnaţi la 15 ani muncă silnică ( sentinţa nr.65/ 2 febr.1949 ) de Tribunalul Militar-Constanţa (preşed.de Complet, col.magistrat Constantin Pavelescu ), pentru "uneltire contra ordinii sociale" . Au murit în 1956 ,în timpul detenţiei, la Aiud.

H.

-Hagi , Mihale

Din Constanţa, n.în 1921.Arestat în febr.1952 , pentru că a găzduit o rudă "partizan" .

Torturat şi condamnat la 6 ani închisoare ( sentinţa nr.256 / 1952 )de Tribunalul Militar-Constanţa.Deţinut în penitenciarele Constanţa, Gherla, Jilava şi lagărul de la Periprava.

La expirarea pedepsei , dus încă 5 ani cu domiciliu obligatoriu în satul Rubla ( Buzău ) .

-Hagichira ,Chimion

Din Constanţa, n.în 1916.Implicat în mişcarea de rezistenţă din Dorbrogea.

Arestat la 5 august 1949 ; judecat cu "lotul Gogu Puiu" ;condamnat la 10 ani muncă silnică ( sentinţa nr.544/7 oct.1949 ) de Tribunalul Militar-Constanţa , pentru "crimă de uneltire contra ordinii sociale"

I.

-Iancu, Ghiuvea

Născut în 1919 (în Macedonia grecească )  ; colonizat la Beidaud -Tulcea.Implicat în mişcarea de rezistenţă din Dobrogea ( pădurea Babadag ) .Arestat la 20 iulie 1949.Judecat în "lotul Gogu Puiu" .Condamnat la moarte ( sentinţa nr.544/ 5 oct.1949 , semnată la preşed.de col.magistrat C.Pavelescu ) de Tribunalul Militar-Constnţa , pentru "crimă de uneltire contra securităţii statului şi crima de constituire în bandă "

-Iancu, Dimcică

Ţăran n.în 1922 ( Macedonia grecească ) Stabilit în satul Sinoie , com.Mihai Viteazul -Constanţa. Implicat în mişcarea de rezistenţă Dobrogea.Arestat la 15 dec.1951 ; judecat în "lotul Ciolacu  Nicolae " ; condamnat la 12 ani temniţă grea  ( sentinţa nr 88 / 12 febr.1952 ; preşed.maior magistrat Glica Constantin ) , de Tribunalul Militar Constanţa , pentru "crimă de uneltire contra securităţii statului "

-Iancu, Gicu

Ţăran n.în 1924, în Macedonia grecească .Colonizat în satul Sinoe , com.Mihai Viteazul-Constanţa.

Arestat la 15 dec.1951; judecat în "lotul Ciolacu Nicolae" ; condamnat la 12 ani muncă silnică ( sentinţa nr.88 / 12 febr.1952, preşed.maior magistrat Glica Constantin ) de Tribunalul Militar Constanţa , pentru "crimă de uneltire contra securităţii statului "

-Ionescu, Hristu

Ţăran n.în 1927, în Macedonia grecească.Stabilit în com.Mihai Viteazu -Constanţa .

Arestat la 24 oct.1957 ; judecat în "lotul Fotu Anastasie" ;condamnat la 15 ani muncă silnică , degradare civică şi confiscarea averii ( sentinţa nr.57 / 12 febr.1958 )-preşed. cpt.magistrat Dima Nistor ) , de Tribunalul Militar-Constanţa , pentru "uneltire contra ordinii sociale" .

 

J.

-Juguleanu, Stere G.

N.în 1916, în Macedonia ;colonizat  în Techirghiol-Constanţa.Arestat în 1949 ; condamnat la 10 ani muncă silnică ; închis în penitenciarele din Constanţa şi Gherla.

-Juguleanu ,Stere

N.în 1932 , în Macedonia, stabilit în Techirghiol-Constanţa.Pe 18 iunie 1951,i s-a fixat domiciliu obligatoriu de 4 ani şi 1 lună , în Bărăgan.

L.

-Lache, Constantin

 N.în 1913 în Macedonia grecească (com.Sahon ) , colonizat în satul Vasile Alecsandri ,com.Stejaru-Tulcea. Implicat în mişcarea de rezistenţă din Dobrogea .Arestat la 5 aug.1949, sub acuzaţia de "deţinere de armament" ;torturat la Securitatea Constanţa ( de Doicaru Nicolae );

judecat în unul din "loturile partizanilor de la Babadag" ; condamnat la 5 ani muncă silnică de Tribunalul Militar -Constanţa.

     În 1949, a fost transferat la Gherla ,iar la 10 martie 1950, prin Ordinul 10 007 dat de Nicolschi ,dus la Timişoara şi executat pe ascuns.

Decesul lui a fost înregistrat cu data de 22 mai 1952, în registrul Spitalului Orăşenesc Timişoara

Deoarece familiile celor 54 de dispăruţi cereau informaţii, la 22 mai 1956 ,s-a dispus să se facă cercetări .Pentru a se şterge urma crimelor,s-au făcut certificate medicale false , înscrise în registrul Spitalului Orăşenesc Timişoara , de o persoană cu identitate falsă -Nica Vasile.

M.

-Maimuca ,Constantin N.

Jurist, cu o carieră de cca 20 de ani la Siguranţa şi Poliţia română  ( 1919-1941 ).

N.în 1896, în Macedonia (Monastir ),stabilit în România , licenţiat al Facultăţii de Drept din Bucureşti şi Paris.Cunoscător a şase limbi străine, în timpul primului război mondial a fost înrolat translator în armata franceză. Revenit în România la sfârşitul războiului, din 1919 a fost angajat funcţionar la Siguranţă , fiind mutat în diverse localităţi şi servicii.

   Între 1930-1940 , a fost  şef al Inspectoratului Regional al Siguranţei din Basarabia, unde a reuşit să anihileze mai multe reţele comuniste infiltrate de sovietici .În acea perioadă, împreună cu lct.col.Aurel Panaitescu , a publicat lucrarea "Tehnica şi tactica comunistă " . În aceeaşi perioadă, a intrat în conflict cu Ion Antonescu ( cmd.Corpul 3 Armată din Chişinău ), pe tema represiunilor contra legionarilor ordonate de Carol al II-lea.

     În iul.1940 (după anexarea  Basarabiei  de către URSS )  a fost numit la Direcţia Generală a Poliţiei , iar din nov.1940, în regimul antonesciano-legionar, a fost numit la conducerea Siguranţei  ( în subordinea lui Alexandru Ghica ).

    În ianuarie 1941, a luat parte la rebeliunea legionară, baricadându-se cu Ghica în clădirea Siguranţei Generale.După înfrângerea rebeliunii de către Ion Antonescu, a fost judecat şi condamnat la 5 ani închisoare.  După 23 august'44, a lucrat ca avocat în baroul Ilfov.

   Arestat la 18 iul.1948  ; judecat cu un "lot de 37 foşti poliţişti " ; condamnat la muncă silnică pe viaţă (sentinţa nr.85 /30 martie 1957 ), de Tribunalul Militar-Bucureşti .

Închis la penitenciarele Jilava, Făgăraş, Târgşor, Aiud, Sibiu şi Gherla, unde a murit pe 1 dec.1962.

-Manciu ,Stere

Ţăran n.în1905, în Macedonia grecească ; stabilit în satul Sinoie , com. Mihai Viteazu (Constanţa ). Implicat în mişcarea de rezistenţă din Dobrogea.Arestat la 15 dec.1951 ; judecat cu "lotul Ciolacu Nicolae" ;condamnat la 23 de ani muncă silnică ( Sentinţa nr.88 /12 febr.1952, preşed.mr. Ghica Constantin ) .

-Mihadaş, Teohar

[LD:Pentru valoarea documentară şi literară, recomandăm volumul său de memorii  "Pe muntele Ebal" , apărut în 1990. ]

Poet şi prozator, fiu de păstor aromân . N.în 1918, în com.Turia -Grecia ( Macedonia ) 

Licenţiat al Facultăţii de Litere şi Filozofie a Universităţii -Bucureşti ( 1943 ).

După 23 aug.'44, referent de presă la Departamentul Naţionalităţilor. În 1945, fiind dat afară pentru că a refuzat să devie membru PCR , a plecat profesor în oraşul Bistriţa Năsăud.

Arestat în 1949 ; torturat la Securitate ; judecat cu lotul "Garda Albă " ; condamnat la 7 ani închisoare .A trăit calvarul penitenciarelor şi lagărelor de exterminare de la Aiud, Mărgineni, Piteşti . În toate , a fost mereu pedepsit ,pentru că se opunea cu demnitate, măsurilor abuzive ale administraţiei ."Eliberat" în 1956 ,a supraveţuit ca salahor : culegător de zmeură, săpător de fântâni, confecţioner de lăzi, şef de coloană hipo, om de serviciu .ş.a.ş.a.

Abia după 1964, a redevenit poet şi prozator .A murit în 29 nov.1996, la Cluj.

Mitrenga, Enache

Ţăran n.în 1913, în Vodena (Macedonia grecească  ), stabilit în Cogelac -Constanţa.

Arestat la 18 ian.1958de Securitatea -Constanţa,pentru legături cu partizanii (grupul Gogu Puiu )

Condamnat la 10 ani închisoare ( Sentinţa nr 352 / 4 aug.1958 )

-Mitu ,Avram / Mitu, Alexe /

Macedoneni stabiliţi în Ceamurlia de Jos- Tulcea.Arestaţi de Securitatea -Constanţa ,în primăvara 1951,împreună cu alţi 200 macedoneni ,cu intenţia de a-i culpabiliza de mişcarea de rezistenţă din Babadag. Pentru că au refuzat colaborarea cu Securitatea, au fost condamnaţi. Avram - a murit la Aiud , în 1952 ;Alexe -a cunoscut calvarul penitenciarelor.

-Mociu ,Hristu P.

N.în Macedonia ;colonizat în Cadrilater ; stabilit în Ovidiu -Constanţa. Strămutat  pe 15 iun.1951 cu domiciliu obligatoriu pe 4 -3 ani, în satul Măzăreni , com.Traian ( Brăila )

N.

- Nacu ,Maria S. - mama / Nacu, Ionel şi George-fraţi  /

/Mama- pensionară în Bucureşti , n.în 1927 , în Veria ( Grecia ) .Arestată în 1959, pentru că nu şi-a denunţat fiul ( Ionel )

/Ionel - Militant pentru drepturile macedonenilor din Dobrogea ; licenţiat al Academiei Comerciale din Bucureşti. Arestat în 1949 ; condamnat la 5 ani închisoare ; detenţia la Jilava şi lagărul de muncă forţată Peninsula ( brigăzile cioplitorilor în piatră ) .

Rearestat în 1959 ; torturat la Securitatea din Bucureşti ( Uranus ) ; condamnat la închisoare ( Sentinţa nr 268 / 1960 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti , pe baza unui dosar cu probe şi mărturii false.După executarea pedepsei, supravegheat în continuare de Securitate.

/ George - Avocat şi poet. Domiciliat în Bucureşti. Arestat pe 15 mai 1948 ;închis la Jilava şi Ocnele Mari.

O.

-Olariu ,Despina  

Medic în Bucureşti , n.în 1920 , în com.Doleani-Macedonia, colonizată în Constanţa. Licenţiată a Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale ( 1943 ) şi a Facultăţii de Medicină ( 1946 ).Arestată în 1958 ; condamnată la 25 ani muncă silnică ,pentru "crima de uneltire împotriva ordinii sociale" ( p.p. art.209 C. P. ) de Tribunalul Militar-Bucureşti.

Vina principală (corpul delict aflat la dosar ) : poezii de Radu Gyr şi Nichifor Crainic.  "Eliberată" în 1964, cu Decretul 411 -graţieri.

P.

-Pacea, Zorica A.

N.în 1928 , în com.Frăsari Grecia.Stabilită prin colonizare în com.Mihail Kogălniceanu -Constanţa.Strămutată pe 18 iunie 1951, cu domiciliu obligatoriu pentru 4 ani şi 3 luni, în Bărăgan.

-Paciurea,Demostene, I.

N.în 1921, în Veria-Macedonia grecească .Stabilit prin colonizare în Techirghiol-Constanţa.Strămutat în 1951, pentru 3 ani şi 7 luni , cu domiciliu forţat, în Bărăgan.

-Pană ,Zaharia [ Zahu ]

[LD: "cazuri" ca al lui Zahu Pană nu sunt rare.Biografii sinuoase marcate profund de circumstanţele politice  ( interne sau internaţionale) care şi-au pus pecetea pe "generaţia'20-30 " ,ele nu trebuie scoase din contextul în care s-au produs.

Ca destin individual, un tânăr aromân colonizat în "patria-mumă" ,  lipsit de libertate sau urmărit timp de peste16 ani ( 1938 -1964 ) , cu un comportament deviant în anumite împrejurări limită ( la rebeliunea din'41, în puşcăria din Aiud , în anii '62-'64 ) , viaţa lui apare sub un unghi de  dramatism bulversant. Doar studiile profunde ,interdisciplinare , vor putea oferi cel mai adecvat "diagnostic"pentru atari cazuri. Ceea ce considerăm , însă, necesar, este prezentarea unor astfel de cazuri obiectiv, fără prejudecăţi ,stigmatizări sau omisiuni generalizante .

Poate reuşim să înţelegem , astfel, realitatea care le-a produs.]  

Aromân , "machedon" , n.în 1921 în com.Beala de Sus (Macedonia iugoslavă ),stabilit în România , licenţiat al Academiei Comerciale-Bucureşti. În mişcarea legionară din 1938;

arestat în 1941 , condamnat la 8 ani închisoare , pentru participare la rebeliunea legionară.Trimis pe front pentru reabilitare (regimentul de Gardă "Mihai Viteazul " ) ,a luptat în războiul pentru eliberarea Basarabiei ( 1941-'42 ) , fiind luat prizonier de către sovietici .

A evadat şi s-a reîntors în ţară.

Arestat şi condamnat la 8 ani închisoare în 1948  - în loturile legionare - a fost închis la Jilava, Ocnale Mari şi Canal, până în 1956.

Rearestat la 19 febr.1958 ;condamnat la 10 ani muncă silnică ( Sentinţa nr. 494 /1958 )de Tribunalul MIlitar-Constanţa ; detenţia la Aiud . Între 1962-1964, s-a alăturat echipelor de reeducare şi şedinţelor de "autodemascare"  organizate de dir. închisorii- Gheorghe Crăciun la Aiud ( de tipul celor de la Piteşti )

Eliberat pe 1 aug. 1964, cu Decretul 411-graţieri .Reabilitat penal de Tribunalul Militar -Bucureşti ( Sentinţa nr. 728 / 1974 ) ; lăsat să emigreze în SUA.  

Stabilit în New-York, a publicat un volum de poezii din închisoare  - în majoritate ale lui Radu Gyr, deţinut la Aiud , care refuzase "reeducarea "   - încredinţate lui de către Grigore Caraza..

Z.P. a organizat în Canada "Săptămâna Câmpului Românesc"  (Hamilton ) a cules folclor aromânesc şi a murit la 11 mart.2001.( Cf. Cicerone Ioaniţoiu, Dicţionare .... ] 

-Pariza : Dumitru-fiu / Hristu-fiu  /Stere-tată  /

Născuţi în Macedonia grecească, colonizaţi în Cogeleac-Constanţa.

/ Dumitru - N.în 1922, în Gramaticova Absolvent al Liceului Comecial. Condamnat în 1941 ( după rebeliune )  la 20 de ani pentru activitate legionară, a fost ulterior graţiat.

Pus sub urmărire în 1948 de autorităţile comuniste ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI , pe  baza căruia s-au întocmit liste nominale  şi s-a  înfăptuit arestarea  legionarilor  din întreaga ţară )

a fost condamnat la 15 ani muncă silnică - în contumacie- în "lotul dr. Ion Zeană" de Tribunalul Militar-Constanţa. Prins  pe 18 oct.1957, condamnat la 23 ani muncă silnică  ( Sentinţa nr. 354 / 4 aug.1958 ) de acelaşi tribunal Militar. "Eliberat" în 1964, cu Decretul 411-graţieri.

/Hristu -n.în 1922.Arestat la 18 oct.1957 ; condamnat la 25 ani muncă silnică ( Sentinţa nr. 352 / 4 aug.1958 )de Tribunalul Militar-Constanţa ( preşed.- lct. Teodor Petrescu ; procuror-cpt.Vasile Prodan ) Graţiat în 1964 ( Decretul 411 )

/ Stere - ţăran ,n.în 1883, tată a 5 copii. Arestat pe 18 oct.1957; condamnat la 10 ani muncă silnică  de acelaşi Tribunal .

-Pataşa ,Dima

  N.în 1909, în Macedonoa grecească; stabilit prinm colonizare în Dobrogea. ( Palazu Mare- Constanţa ) .Partizan  în org. anticomunistă creată de fraţii D.şi N.Fudulea ,în 1948.

Arestat şi torturat la Securitatea din Costanţa ; condamnat la 15 ani muncă silnică de Tribunalul Militar-Constanţa ; detenţia la Gherla.

-Patchievici ,Achim C.

N.în 1906, în Macedonia grecească, stabilit prin colonizare în Dobrogea. Arestat în 1951; a murit în 1953, în lagărul de muncă forţată de la Canal ( "colonia 841 " )

-Pateli -doi fraţi / Ecaterina-soră /

 Fraţi de origine aromânească, simpatizanţi ai Legiunii, locuind pe str.13 Septembrie ,în Bucureşti.  Au adăpostit pe unii legionari între 1939-1940 , în timpul persecuţiilor carliste.

Tot în casa lor , în toamna anului 1946, s-ar fi întâlnit Nicolae Penescu ( PNŢ ) cu Nicolae Petraşcu ( legionar  )şi ar fi discutat despre poziţia legionarilor faţă de PCR ( într-un moment în care Petraşcu încheiase acel pact cu comuniştii , prin care s-a amânat cu 2 ani arestarea legionarilor. ) După arestarea lui Petraşcu, membrii familiei Pateli au fost arestaţi şi condamnaţi.

- Pavlicu : Cornelia  /Dumitru N. /Gheorghe V. / Ioan / Nicolae D. / Nicolae V. / Tinca A. / Tinca A. / Tinca N. / Traian N /

Macedoneni ( sau aromâni ) n.în Grecia sau Bulgaria, stabiliţi prin colonizare în Dobrogea în interbelic  - Constanţa, Techirghiol, Mangalia, Mihail Kogălniceanu . Strămutaţi în 1951 , cu domiciliu obligatoriu de 1an şi  2, 10, 11 luni , în Bărăgan.