27. MAGHIARI 

[sinteză Livia Dandara]

 CRONOLOGIE  LEGIFERARE REPRESIUNE- VICTIME

1940

/  August '40. Dictatul de la Viena

1944

¤ GUVERN Sănătescu ( -I-   ) , 23 aug.- 4 nov.'44 

/ 23 aug.'44: Proclamaţia Regelui Mihai către ţară ;  eliberarea nordului Transilvaniei

Ieşirea României din alianţa cu puterile Axei, începerea luptei pentru eliberarea Transilvaniei de nord ( anexată de Ungaria horthyistă ,  prin Dictatul de la Viena ,la 30 aug.'40 ) 

/ 7 sept.'44:Campania contra Ungariei şi Germaniei

Marile unităţi ale armatei române sunt încadrate din p.d.v. operativ , în Frontul II Ucrainean , comandat de mareşalul sovietic R.I.Malinovski .

/ 12 sept.'44. Moscova: Convenţia de armistiţiu cu URSS : anularea Dictatului de la Viena.

Statul român se alătura puterilor aliate <împotriva Germaniei şi Ungariei , cu scopul de a restaura independenţa şi suveranitatea României > .Operaţiunile militare trebuiau puse sub comanda generală a Înaltului Comandament Aliat ( sovietic ) .

Dictatul de la Viena ( 30 aug.'40 ) era considerat nul , urmând ca Transilvania de Nord să fie restituită României. 

/ 17 sept.'44. Armata română : forţarea Mureşului  > centrul Transilvaniei

Armata a IV-a , comandată de g-ral Gh.Avramescu , luptele de la Oarba de Mureş,- Dealul Sângiorgiu -Iernut ( încheiate pe 5 oct. )

/ 18 sept.'44.Armata română : bătălia ptr.  Banat şi Crişana

 Armata I-a , comandată de g-ral Nicolae Macici , zdrobeşte ofensiva trupelor germano-ungare .Frontul este restabilit pe linia Timişoara-vest - Pişchia- Păuliş- Beliu .

/ 28 sept.'44: eliberarea oraşului Tg.Mureş

Trupele române eliberează oraşul. Comandamentul de armată operativă sovietică în Transilvania aduce elogii armatei Române  şi comandantului G-ral Macici .

/  6 oct.'44: MADOSZ aderă la Platforma FND şi Frontul Unic Muncitoresc.

Sub directa organizare şi conducere de către PCR , se desfăşoară lupta pentru răsturnarea guvernului BND ( PNŢ,PNL,PSD,PCR ) de către aceste structuri .

/ 8 oct.'44.Bucureşti . Miting FND ( cu participare Madosz ) : jos guvernul !

Pe stadionul ANEF. Din prezidiu de onoare , alături de Gheorghiu Dej ( PCR ),Alex.Drăghici ( UTC) , C.Titel Petrescu  ( PSD) , ICParhon şi Avram Bunaciu ( Apărarea Patriotică ), I.Moga ( Frontul Plugarilor ) ş.a. ş.a .Din partea Madosz - Czabo Sandor şi  Ferdinand Ţico .

 Se cerea imperativ  formarea unui guvern FND, de "largă concentrare democratică" , cu participarea  acestor organizaţii.

/ 9-18 oct.'44.Moscova.Acordul Stalin -Churchill : zonele de influenţă .

La propunerea lui W.Churchill, Stalin este de acord cu delimitarea prin procentaje a zonelor de influenţă din sud-estul Europei : România :Rusia - 90 % ; Ceilalţi- 10 % . Ungaria- 50-50%.

/ 10 oct.'44.Decret-lege :Comisariatul ptr.administrarea regiunilor eliberate. 

În fruntea Comisariatului este numit av.Ionel Pop , fruntaş PNŢ(  fost secretar al Adunării Naţionale de la Alba Iulia , la 1 dec.1918 .

/ 11 oct.'44: eliberarea Clujului

Armatele română şi sovietică din centrul Transilvaniei dezlănţuie ofensiva contra armatelor germano-ungare , în direcţia Clujului.Pe 11 oct.Clujul este eliberat.

Regele Mihai felicită unităţile militare participante ;Iuliu Maniu, Dinu Brătianu, C.Titel Petrescu, Lucreţiu Pătrăşcanu , fac declaraţii la radio, privind semnificaţia evenimentului.

/ 12 oct.'44: Oradia eliberată ; pătrunderea în Szeged ( Ungaria )

Oradea este eliberată de trupele române şi sovietice.

Trupele sovietice pătrund pe teritoriul Ungariei, la Szeged

/ 12 oct.'44: Iuliu Maniu şi Dinu Brătianu se opun intrării Madosz-ului la guvernare

La presiunile tot mai imperative ale PCR - care ceruse dizolvarea BND ( coaliţie creată pe 22 iun.'44 care a  pregătit şi înfăptuit lovitura de stat de la 23 august ) şi crearea unei "coaliţii lărgite", liderii PNŢ şi PNL se opun intrării în guvern a organizaţiilor -satelit ale PCR ( Uniunea Patrioţilor, Frontul Plugarilor, Sindicatele Unite ).Cu atât mai ferm , sunt  şi împotriva intrării la guvernare a  Madosz-ului , pe care-l consideră o organizaţiei iredentist-comunistă mascată .

În perioada următoare , PCR /FND/ FUM /  MADOSZ / - a organizat  mitinguri şi demonstraţii în care cereau imperativ guvernare FND ( Timişoara, Arad, Sibiu ,Braşov, Tg.Mureş  ş.a ) 

[[¤] 15 oct.'44.Budapesta.Lovitura de stat :înlăturarea lui Miklos Horthy ]

Amiralul Horthy este obligat de germani să predea puterea lui Ferenc Szalasi şi Partidului fascist "Crucile cu Săgeţi" .

/ 25 oct.'44 :Satu Mare şi Carei -  încheierea eliberării  nordului Transilvaniei 

Prin ocuparea oraşelor Satu Mare şi Carei de către trupele sovietice şi române, se încheie campania de eliberare a nordului Transilvaniei ( anexat prin Dictatul de la Viena ) .

Războiul continuă pe teritoriul Ungariei .

/ 26 oct.'44:Decizia MAI :internarea germanilor şi ungurilor în  lagărul de la Tg.Jiu

Decizia MAI (semnată de ministr.de Interne ,g-ral Aldea ):<Având în vedere dispoziţiile art.2 ,14 şi 15 din Convenţia de Armistiţiu , încheiată la 12 sept.1944, care impune Guvernului şi Înaltului Comandament român internarea cetăţenilor germani şi unguri ,desfiinţarea organizaţiilor prohitleriste de tip fascist şi judecarea persoanelor acuzate de crime de război ,

Decidem :Se înfiinţează în oraşul Tg.Jiu un lagăr de concentrare în care vor putea fi internate persoanele vizate în mod expres de art.2,14,şi 15 ale Convenţiei de Armistiţiu >

Iniţial, au fost încarceraţi cca 5000 bărbaţi şi femei , inclusiv copii.

- În ceea ce s-a numit <defascizare> ,mii de cetăţeni - maghiari, germani şi austrieci - au fost internaţi în lagărele de la Tg.Jiu, Caracal, Slobozia.

 

¤ GUVERN g-ral C. Sănătescu (-II- ) :4 nov.- 5 dec.'44 

Gh.Vlădescu-Răcoasa (FND) - ministru ptru Minorităţi Naţionale .

/ 21- 29 nov.'44: ocuparea prefecturilor de către FND 

PCR şi sateliţii din FND, ocupă sediul prefecturilor şi instalează prefecţi comunişti  :

Deva ( 21 nov.), Braşov( 23 nov. ), Arad şi Timişoara ( 29 nov. ).

[[¤] 2 dec.'44 . Ungaria : Frontul Naţional Ungar ]

Coaliţie anti - szalazistă, formată în clandestinitate din partidele :comunist, social-democrat, creştin al micilor agricultori, naţional-ţărănesc .

¤ GUVERN G-ral Rădescu : 6 dec.'44-5 mart.'45

Gh.Vlădescu-Răcoasa (FND) - ministru ptru Minorităţi Naţionale .

1945

 [[¤] [20 ian.'45.Moscova.Ungaria semnează armistiţiu şi declară război Germaniei ]

/ 11-14 febr.'45: FND ocupă prefecturile  Tg.Mureş şi Trei Scaune

În zilele următoare, FND iau cu asalt prefecturile Din Trei-Scaune

[[¤] 13 febr.'45: trupele sovietice ocupă Budapesta  ]

/ 20 febr.'45, Cluj . Miting FND : jos guvernul Rădescu !

În Piaţa Libertăţii , un mare miting organizat de FND -Transilvania ( preşed. Teofil Vescan )  sub deviza răsturnării guvernului. Iau cuvântul :Jordaky Lajos şi Lakatos Istvan ( din C.Ex. al CGM ), Soos Iosef ( Madosz-Tg.Mureş ). 

¤ GUVERN Petru Groza ( -I- ) , 5 mart'45 -30 nov.'46

Gh.Vlădescu-Răcoasa (FND) - ministru ptru Minorităţi Naţionale .

/ 8-13 mart -'45.Transilvania -sub administraţie românească

- Petru Groza şi Gh.Tătărăscu îl roagă pe Stalin să dispună trecerea Ardealului de nord, în administraţie românească.( 8 mart )

- Stalin telegrafiază lui Groza :< Kremlinul consimte ca întreg Ardealul să treacă în administraţia guvernului de la Bucureşti  > ( 9 mart.'45 )

- La 13 martie, la Cluj, la solemnitate , participă MSRegele,Groza şi Vâşinski. [  N.B.: La 7 mai 1945, Consiliul Miniştrilor Afacerilor Externe , întrunit la Paris, hotărăşte ca în viitoarele tratate de pace dintre România şi Ungaria , frontiera să fie fixată pe graniţa precedentă Dictatutului de la Viena ( 30 aug.'40 ).

1946

/ 28 febr.-8 mart.'46:Procesul "criminalilor de război "din Transilvania

Tribunalul Poporului  din Cluj judecă 63 de inculpaţi , acuzaţi de crime de război

Acestora li se impută fapte petrecute între 8-24 sept.1940 , în localităţile :Nuşfălău, Trăsnea, Huedin, Zalău , Sântion, Sucutaru ,Ip,Mureşenii de Câmpie ş.a.

/ 28-29 mai '46 .Tulburări naţionalist-iredentiste la Cluj .

[ LD: pe 7 mai , miniştrii de externe hotărau :< Deciziunea sentinţei de la Viena din 30 august 1940 este declarată nulă şi neavenită .Frontiera dintre România şi Ungaria , aşa cum existat la 1 ianurie 1938 , este restabilită prin prezentul articol. >]

Tulburările au reprezentat prima reacţie a ungurilor din Transilvania la hotărârile Consiliului Miniştri de Externe a celor patru Mari Puteri ( Paris, 7 mai.'46 ) privind anularea Dictatului de la Viena ( 30 aug.'40 ) şi  restabilirea frontierei româno-ungare cf. Tratatului de la Trianon.

Grupuri naţionaliste maghiare au atacat cu arme căminele studenţeşti .Cum autorităţile române au ezitat, conducerea Universităţii a apelat la comandantul armatei sovietice.

În zilele următoare, se vor opera anchete şi arestări .

/ 12-16 iun.'46 .Lucreţiu Pătrăşcanu : neo-revizionism maghiar 

Ca urmare a tulburărilor naţionaliste ,între 12-16 iunie 1946 ,  Lucreţiu Părăşcanu a făcut un turneu de patru zile unde a avut consfătuiri cu prefecturile de la Cluj, Oradea, Satu Mare, Oaş, Sighetul Marmaţiei ,Vişeul de Sus, Baia Mare .

Vorbind în numele guvernului şi al CC al PCR , Pătrăşcanu a arătat că tensiunile din zonă erau alimentate de maghiarii ce sosiseră , odată cu forţele de ocupaţie , în Ardealul anexat în 1940, şi de politicieni iredentişti de la Budapesta.

<Să spunem lucrurilor pe nume - spunea el la Cluj - asistăm la apariţia unor tendinţe revizioniste , a unei noi ediţii a revizionismului > ( Scânteia, 12 iun.'46 )

/ 29 iul. -15 oct.'46 ,Paris : CONFERINŢA DE PACE

-31 aug : reprezentantul Ungariei cere alipirea unor teritorii româneşti din nord-vestul ţării ( 4000km pătraţi, 6 % din suprafaţa ţării, 8% din populaţie ) .

-2 sept: Gh.Tătărăscu respinge argumentele şi pretenţiile Ungariei într-o alocuţiune argumentată, în faţa comisiilor teritoriale şi politice pentru România şi Ungaria.

-5 sept:Comisia politică şi teritorială pentru România  dezbate şi anulează Dictatul de la Viena (1940 ), Transilvania revenind , de drept, României.

/ 19/ 20  nov.'46:Alegeri parlamentare

Locul III , după nr. de voturi şi mandate

Pe 24 nov.'46, în sala Teatrului de stat  maghiar din Cluj ,are loc adunarea Uniunii Populare Maghiare- preşed. Kurko Gyarfas -  destinată analizării rezultatelor obţinute .

MADOSZ număra 900.000 membri ;  a depus liste proprii în 17 judeţe, în restul judeţelor sfătuindu-şi membrii să vozteze cu listele BPD. A obţinut 569.651 voturi ,  în baza cărora a obţinut 29 mandate. Kurko Gyarfas (preşed. ) declară că deputaţii "vor colabora cu lealitate, vor sprijini "forţele democratice româneşti ".

¤ GUVERN Groza ( - II-  ) : dec.'46- 29 dec.'47

1947

/13 febr.'47:UPM aderă la BPD

Uniunea Populară Maghară aderă....

/ 23 febr.- mai 1947 :Ordine interne represive ale MAI şi Jandarmerie

Ordinul 45.567 al Inspectoratului General al Jandarmeriei :curentele "reacţionare "  

Emis pe 23 febr.'47, ordinul indica curentele "reacţionaro-fasciste" ce trebuiau să stea în vizorul jandarmilor : legionarii şi hitleriştii ,naţional-ţărăniştii lui Maniu , naţional-liberalii lui Brătianu şi social-democraţii lui Titel Petrescu.

 / 14-30 iulie '47.lichidarea  PNŢ

[LD:pentru cunoaşterea acestei monstruase  înscenări , vezi la  PNŢ-victimă ]

-/ 29 iul.'47 :Dezbaterea Moţiunii de dizolvare in Parlament

[LD: M.Sadoveanu  - preşedintele Adunării Deputaţilor  -a condus  dezbaterile acestui linşaj politic,  dând  cuvântul ,asistând  imperturbabil  la execuţia moral- politică - juridică  a PNŢ

Apoi, ceremonia s-a desfăşurat "şnur" : Teohari Georgescu (Raportor  )a inventariat  <şirul de crime şi trădări ale PNŢ >  ;deputaţii,<"în numele poporului > ,au cerut <aspra lor pedepsire > ; Alex.Calotă  a citit  Moţiunea de dizolvare .Apoi s- a votat cu bile.

(Cf.Dezbaterea Adunării Deputaţilor , M.O. 64/  29 iul.'47 ) 

...Cziko Laurenţiu ( Uniunea Populară Maghiară ) 

[LD:falsifică  grosolan istoria :  inversând răspunderea pentru conflictele  revizioniste din timpul administraţiei horthyste, apoi sovietice ; speculând cu ipocrizie grija PCR  faţă de minorităţi ; jubilând şi felicitând guvernul pentru lichidarea partidului care adusese Transilvania în România Întregită .]       

< [...] PNŢ al lui Maniu , sub masca de partid pseudo-democrat , nu a fost altceva decât focarul unei instigaţii împotriva populaţiei conlocuitoare din Ţara Românească.

Adevărata lui faţă şi-a arătat-o atunci când Armata Română , cot la cot cu armata sovietică, a izgonit de pe teritoriul ţării trupele hortisto-hitleriste. [...] gărzile lui Iuliu Maniu  au trecut la atac şi, la halta Seacă, Dominic şi alte localităţi, au masacrat , au omorât populaţia paşnică. Prin dizolvarea acestui partid, s-a înlăturat o piedică serioasă în calea progresului şi a înfrăţirii între poporul român şi popoarele conlocuitoare .

 În numele Uniunii Populare Maghiare, felicităm pe dl ministru de Interne Teohari Georgescu ( aplauze puternice )şi salutăm hotărârea guvernului de a dizolva PNŢ -Iuliu Maniu  >( aplauze puternice )

¤ GUVERN Petru Groza ( -III - ) : 30 dec.'47-14 apr.'48 

1948

¤ GUVERN Petru Groza ( -IV-) : 15 apr.'48-2 iun.'52 )

-12 dec.'48 :Rezoluţie a CC al PCR  în problema naţională

BP al CC al PCR a adoptat .

[LD vezi tabelele ,pe minorităţi ,supuse genocidului ]

1950

/Ian.50 .HCM / MAI - Decret342 / Ordine / Ordonanţe  : pedepsele administrative 

[LD: Pe baza acestei Hotărâri de Guvern,, Ministerul de Interne a emis Decretul şi mai multe Ordonanţe  ( cu o procedură  copiată după  un "model" NKVD ) pe baza cărora urmau să fie  arestaţi cei ce <primejduiesc sau încearcă să primejduiască regimul de democraţie populară şi construirea socialismului sau care defăimează puterea de stat şi organele sale, dacă faptele lor nu constituie infracţiuni >.

Cei presupuşi <duşman> " ce nu intrau sub incidenţa infracţiunilor  prevăzute în Codul Penal şi nu puteau fi judecati şi condamnaţi  ,din lipsă de probe, să fie arestaţi  pe baza acestui HCM.:Extrăgându-şi legitimitatea  din HCM-ul din 3 ianuarie, Decretul şi Ordinele următoare au stat la baza sutelor de mii de "reţineri administrative " ,oameni închişi  fără mandat şi fără proces,pe baza "listelor negre " întocmite de organele puterii .

- Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin din aprilie 1952 .

- Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi pentru că au avut condamnări "uşoare" , a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,cel eliberat  urma să facă a doua condamnare , ca pedeapsă administrativă ).

[Vezi tablourile ,pe categorii de victime ]

 Soarta a zeci de mii de oameni s-a hotărât pe linie administrativ- birocratică . Direcţia Canalului  Dunăre-Marea Neagră  cerea Direcţiei de Anchete a Securităţii,  un anumit număr de braţe de muncă (necesarul zilnic ar fi fost de 40- 60.000 de salahori ).

Direcţia  de Anchete o defalca numeric  şi o dirija organelor regionale  ca pe o "normă de arestaţi " Subordonaţii  întocmeau  şi transmiteau liste  cu "contrarevoluţionari " [ CR ],  reacţionari", "paraziţi " , "duşmanii poporului " .

O Comisie de  7 generali şi colonei aproba lista, fixând durata pedepsei ( între 12- 60 de luni  ) .Apoi se proceda la arestări.  Dacă acţiunea depăşea necesarul la Canal, arestaţii  erau trimişi pe alte şantiere , munci agricole, mine ş.a

HCM-ul ,Decretul şi Ordinele următoare au stat la baza sutelor de mii de "reţineri administrative " ,oameni închişi  fără mandat şi fără proces,pe baza "listelor negre " întocmite de organele Securităţii .

- Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin în  aprilie 1952 .

- Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi pentru că au avut condamnări "uşoare" , a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,cel eliberat  urma să facă a doua condamnare , ca pedeapsă administrativă.

 

1952

¤ GUVERN Gheorghe Georghiu-Dej .2 iun.'52 -remaniere ;24 ian.'53-19 mart.'57

1956

[[¤] 14-25 febr.'56.Congresul XX al PCUS

Nichita Hrusciov a prezentat  "Raportul secret" în care  erau demascate cultul personalităţii lui Stalin şi atrocităţile  ordonate de el.*

----------------------------------------

* În România, după moartea lui Stalin ( '53 ) şi  condamnarea stalinismului în URSS( '56 ) 

 Dej s-a folosit de "destalinizare", pentru a elimina din conducerea PMR rivalii politici.

- Raportul lui Hrusciov şi Comunicatul congresului PCUS de condamnare a cultului personalităţii a fost publicat de " Scânteia" cu întârziere ( 3 iul.'56 )

- Ar fi  existat şi un Decret de graţiere  pentru "manifestări antistaliniste " care nu mai erau considerate <crime împotriva umanităţii > şi cei ce fuseseră condamnaţi pentru atari manifestări , ar fi  fost graţiaţi  (Criticul literar Alex.Ştefănescu vorbeşte despre aceste graţieri ca fiind rezultatul  unei  înţelegeri de la Geneva. Printre cei eliberaţi atunci - afirmă el -fiind şi Ovidiu Papadima )   

[[¤23 oct.-4 nov.'56 Revoluţia anticomunistă din Ungaria

Înăbuşită sângeros de către Armata Roşie .

Instalarea regimului  Ianos Kadar

/ 27-29 dec.'56.Plenara CC al PMR : consecinţele revoluţiei maghiare

În Plenară, PCR au dezbătut consecinţele revoluţiei maghiare în rândul studenţilor, intelectualilor şi membrilor de partid..

1957

¤ GUVERN Chivu Stoica :20 mart.'57-20 mart.'61 

1961

¤GUVERN I.Gh.Maurer (- I -): 21 mart.'61-17 mart.'65

1968

/ 19 - 21 iun.'68 : noul Cod Penal

-Pe 19 iunie, proiectul este adoptat de Plenara CC al PCR

-Pe 21 iunie, MAN l-a votat  .

[ LD: nu cunosc  modificările aduse. Trebuie obligatoriu să-l procur   ]

/ 24 iun.'68.Consfătuire CC al PCR:  oameni de ştiinţă şi cultură maghiari

-15 nov.'68.Consiliile oamenilor muncii de naţionalitate maghiară / germană

[LD: Se constituie în aceeaşi zi, cu argumente, scop şi forme de organizare similare.

De altfel, în toată perioada de după 23 august '44 -  maghiarii activi ,germanii  timoraţi  -  s-au încadrat mersului epocii, având exponenţi pe ambele baricade.

Din păcate , sursele istoriografice accesibile,mai ales la naţionalitatea maghiară,  ne sunt limitate, inaccesibile fiind în limba maghiară] 

1972

/  19 iul.'72.Conferinţa Naţională a PCR : "omogenizarea populaţiei "

[LD: Cercetează documentele conferinţei .: Unii consideră că atunci Ceauşescu ar fi lansat ideea asimilării minorităţilor naţionale [ Cf. Romulus Rusan, România în timpul războiului rece ... ]      

1982

/ Apr.'82.Nicolae Ceauşescu : regim de austeritate , pentru plata datoriei externe

:[ LD: În conjuncturi geo-politice schimbătoare, voluntarist şi dictatorial a  apelat la aceste împrumuturi exorbitante,pentru realizarea  ambiţiilor  sale "faraonice" .

Voluntarist şi  dictatorial a hotărât  să grăbească achitarea lor .

Pentru a reuşi acest lucru, a impus  românilor un regim de strictă austeritate , pe care l-a denumit  <raţionalizare >  dar care , în realitate, a  luat aspecte de insecuritate , deseori genocidare. Statistici pentru a dovedi această realitate , nu avem.

Avem în schimb amintirea acelor cazne şi coşmaruri, produse de "raţionalizare": reducerea produselor alimentare din comerţ  - pâinea, laptele, carnea , ouăle, ş.a. - până la stadiul de înfometare , atât în oraşe ,    cât şi în mediul rural  ( c.a.p-iştii  , sărăciţi şi siliţi să fure ) ; reducerea  agentului termic ,până la îngheţarea caloriferelor ( acasă , la serviciu , în spitale, în creşe, în şcoli,în căminele studenţeşti , în instituţiile publice, în sălile de spectacol  ) ;

reducerea energiei electrice , până la oprirea sursei  ( cf. unor programe speciale ) ; reducerea  mijloacelor de transport în comun - trenuri, autobuze, tramvaie- deplasarea  între localităţi , dar şi în oraşe , devenind o mare problemă  ; reducerea programelor TV - până la ridicolul celor 2 ore de transmisiune  ; ş.a., ş.a.

Rezultatul acestor măsuri ? : radicalizarea nemulţumirii populare .  ]

[ Vezi la Bibliografie :  Memorii şi Jurnale  ]

¤Guvern  Constantin  Dăscălescu  ( -I -)  ( 21 mai.'82- 28 mart.'85  )

- Eugen Proca- ministrul Sănătăţii

-George Homoştean - Interne  ; Gheorghe Chivulescu - Justiţie ;

Tudor Postelnicu - şeful Departamentului Securităţii Statului 

Maxim Bergheanu - Muncă ;  

/ 14 iul.'82.< Programul de alimentaţie ştiinţifică a populaţiei  >

[LD: o altă mostră de ipocrizie şi  manipulare  grosolană  .Cu o pretinsă grijă pentru  sănătatea  populaţiei - susţinută  cu "argumente ştiinţifice medicale " , o drastică raţionalizare a alimentelor de bază (  trimise masiv la export ,  pentru "plata datoriei externe" ). 

1985

/ 13 ian.'85.CPEx: Programul energetic : România în frig şi întuneric 

[ LD: fără exagerare : este iarna când în case, şcoli, birouri ,spitale ,maternităţi , la teatru sau în biserici oamenii au fost siliţi să stea îmbrăcaţi în paltoane, cu căciuli în cap, cu mănuşi  şi pâslari   , iar, la respiraţie, le ieşeau aburii din gură.Iar la citit, au fost la mare căutare  lămpile cu gaz şi lumânările .Cum au supravieţuit bătrânii, copiii şi bolnavii ?Statisticile sunt mute.  ] 

Programul pretins de <asigurarea producţiei de energie şi folosirea ei raţională >, a prevăzut măsuri drastice şi obligatorii pentru economisirea energiei electrice .

Printre altele , programul a pretins:  reducerea iluminatului public cu 50 % ( străzi şi oraşe în întuneric ) ; interzicerea aparaturii electrice pentru încălzire sau gătit  ( în birouri şi apartamente fără căldură şi fără gaz )  ;  eşalonarea consumului pe 3 schimburi ; dumineca  lucrătoare ; închiderea localurilor publice la ora 21 ( cu modificarea orelor de spectacol şi la restaurant ) ; interzicerea firmelor luminoase ( pentru că reclame nu prea existau )  

¤ Guvern Constantin Dăscălescu (-II -)  ,  29 mart.1985-22 dec.'89 .  

[LD: Ultimul guvern al regimului Nicolae Ceauşescu , format din peste 60 de miniştri ,viceminiştri,  subsecretari de stat ,preşedinţi de comisii şi comitete .

Deasupra acestor " executanţi " - pe care Nicolae Ceauşescu îi rotea când şi cum vrea - trebuie avută în vedere piramida nomenclaturii  PCR  : centrală, judeţeană , municipală,  comunală .Cei ce-am trăit atunci , nu putem uita "secretarul  BOB " omnipotent în instituţii, întreprinderi economice ,CAP, şcoli , academii, universităţi  ş.a ş.a .

Pe la vreun minister, şi vreun reprezentant al "minorităţilor naţionale" , ca să se vadă cât de democratic e regimul.

Subordonând discreţionar  celorlalte "puteri  - legislativă şi   juridică - şi instituţiile publice

 - administrative ,economice,  financiare,militare, culturale  ş.a . ş.a. se poate evalua  imensul mecanism birocratic pe care s-a sprijinit regimul totalitar  comunist.

[ Vezi tabloul Cronologia genocidului -context, legislaţie, etape ]

- 7 vice miniştri :printre ei,  Ludovic Fazekaş

- La Agricultură şi Industrie Alimentară - Ferdinand Nagy , 

¤ LD: REFLECŢII şi MEDITAŢII

[LD: Nov.2008: ce-au făcut ungurii ? ]

[ LD:semnalez faptul că materialul istoriografic şi memorialistic în ce-i priveşte pe ungurii din România interbelică şi din timpul regimului comunist ne este inaccesibil ( limba maghiară )

UDMR-ul  nu pare preocupat de problematica "procesului comunist", nici în ce priveşte răspunderea nomenclaturii  -în PCR, în instituţiile guvernamentale , în administraţie , în Securitate, în Parlament şi în instituţiile cu specific minoritar -  nici în ce priveşte victimele regimului.

În demersul prezent ,nu abordăm probleme legate de filonul iredentist maghiar din Transilvania, manifestat atât în  interbelic cât şi în  timpul războiului, deşi ele s-au intersectat

,mai bine zis au fost exploatate şi manipulate de structurile sovietice ( armată, KGB) şi de comunişti( unguri, români )

Vom urmări ,cu precădere , atitudinea faţă de regimul comunist şi reacţia represivă faţă de opozanţi. În această categorie trebuie plasată şi înţeleasă atitudinea unor reprezentanţi ai populaţiei maghiare din România, fie ei oameni politici, proprietari , intelectuali sau ierarhi ai bisericilor maghiare .  ]

[ LD : 1 dec.'08 : ungurii din Transilvania ?]

[LD :spaţiul şi tema nu ne îngăduie aprofundarea evoluţiei acestei minorităţi naţionale  înainte şi după 23 august'44 .

Istoriografia comunistă , din varii motive, a falsificat masiv cele trei serii de vectori prin  intersectarea cărora s-a produs sfârşitul primului război mondial  : destrămarea imperiului austro-ungar - desăvârşirea statului naţional unitar român - revoluţia bolşevică din Ungaria ( condusă de  Bella Kuhn )  înăbuşită de armata română.   

Istoriografia comunistă, din varii considerente , a falsificat şi bălmojit - să ne fie scuzată expresia - traiectoria MADOSZ, organizaţie comunistă iredentistă maghiară din PCR , similară cu alte organizaţii iredentiste ale minorităţilor naţionale ( bulgari, ucraineni ş.a )  creată din ordinul şi  directivele Cremlinului .

În strategia Kominternului ,aceste organizaţii centrifuge  trebuiau să contribuie la  ruperea Basarabiei, Bucovinei , Dobrogei şi Transilvaniei - abia reunite într-un stat unitar - din trupul României "imperialiste".

Este cunoscutul punct 3 al condiţiilor impuse  tuturor partidelor comuniste din estul şi sud-estul Europei ,la afilierea la Internaţionala a III-a  ( comunistă ) .

Este cunoscuta teză ( sarcină ) asumată de Partidului Comunist din România , de a lupta  pentru <autonomia Transilvaniei  până la despărţirea de statul român > ,adoptată şi menţinută la  toate congresele PCR din interbelic. 

Atragem atenţia asupra unui "amănunt" foarte important : în concepţia kominternistă, autonomia şi despărţirea de statul român ,  nu viza  reanexarea Transilvaniei la  Ungaria ( stat considerat ,şi el, imperialist, revizionist , reacţionar, fascist etc ).

Ea viza - în formulele "internaţionalismului proletar " - să devină parte a "popoarelor eliberate " de sub "jugul imperialist " , cu perspectiva înglobării în URSS ( eventual Ucraina Sovietică )

Despre acest "iredentism" era vorba,  în cazul Madosz-ului ,şi există episoade foarte tulburi ( petrecute în sept-oct.'44 , în lunile eliberării Transilvaniei )  care conduc spre urmărirea de către Armata Roşie  de ocupaţie a unei atari " rezolvări" . ]              

[LD: 28 apr.2009 : MADOSZ  -comuniştii maghari ]

MADOSZ = o singură conduită pentru maghiarii din România ?Se continuă politica maghiarilor din interbelic ? Este acesta specificul lor ? La alegerile din 19 nov.'46, Uniunea Populară Maghiară a ocupat locul III ( după BPD şi PNŢ ) , trimiţând în parlament 29 deputaţi.

După aderarea la BPD ( 13 febr.'47 ) ce-au mai făcut ?

Regiunea autonomă maghiară - cum ? când ? de ce? 

UDMR- continuă tradiţia politică a MADOSZ ?

De ce subiectul continuă să fie"delicat" , ocolit, omis, ?! ]

[ 5 mai 2009 : maghiarii şi comunismul ]

[LD: La TVR -1, la emisiunea pentru minorităţi, prind  un fragment dintr-un reportaj despre învăţământul universitar maghiar. Un colţ de cortină se ridică de pe istoria minorităţii maghiare ... fără ca să fie contextualizate .Constat continuitatea unui teme obsedante pentru maghiari în interbelic -"spiritul transilvan" - şi o viziune nostalgic revizionistă, resentimetară -  firească  până la un punct ! - .  ]

Un universitar  (nu ştiu cine ) spune :Este grav că nu se scrie nimic despre tragedia ungurilor din România din 1959."Spiritul transilvan"  a primit o mare lovitură sub comunism.

"Multiculturalismul " cu care se laudă majoritarii, a însemnat înfrângerea culturii maghiare .

În 1918, universitatea maghiară a primit o mare lovitură ; Tratatul de la Trianon , a însemnat  o bruscă ruptură de cultura patriei-mamă . Pentru puţină vreme, Dictatul de la Viena ...

Anul 1945, a fost un an de cumpănă pentru maghiari . Apoi Regele Mihai a semnat Decretul de înfiinţare a Univ. Maghiare de stat . În 1949, au început persecuţiile . Rectorul Univ. a fost arestat ; alţi profesori au fost daţi afară .

În 1956, a venit un "început promiţător" , un "an transilvan " : s-au făcut schimburi de studenţi cu Ungaria şi URSS ; s-a ales o nouă conducere ; studenţii şi-au onorat predecesorii ...

Pe 12 nov.'56, au obţinut autonomie universitară ; revoluţia din Ungaria a adus un val de simpatie pentru maghari ...

...Apoi a început represiunea ... Pe 12 dec.'56 - arestări masive - procese şi condamnări...

2/3 nov.'56 , o noapte tragică .

În 1958, deşi armata sovietică a părăsit România, persecuţiile au continuat ( dă exemple, nume, nu le pot nota ) Ianos Kadar vizita România : el a lăsat de izbelişte pe ungurii din România. 

¤ VICTIME

[ LD: din cele peste 2 milioane de victime, am extras [ de fiecare dată , cu strângere de inimă pentru cei nepomeniţi] cazurile care  să îngăduie percepţia  corectă a substratului ideologic şi politic al genocidului  comunist, a mecanismelor terorii  , a metodelor experimentate , ş.a. ]

Dicţionarele lui Cicerone Ioniţoiu (format carte - editura "Maşina de scris " ; format electronic la www.procesulcomunismului.com ) ; Lucia Hossu -Longin ,Memorialul Durerii ; Documente , Memorialistică , Istoriografie ,Biografii , Procese, Cazuri , ( vezi la Bibliografie ) ;Documentare, Interviuri ,Dezbateri Radio ,TV ; Presă , s-au aşezat pe rafturile unei veritabile  BIBLIOTECI dedicate acestei monstruoase crime colective prin care a trecut poporul român.Ca orice bibliotecă, ea va fi îmbogăţită pe măsură ce arhivele - încă ferecate - se vor deschide.]

 

B.  

-Balogh , Edgar

Scriitor şi profesor de l.maghiară.Condamnat în 1957, închis la Gherla.

-Balogh , Felician

Din Reşiţa .Condamnat în perioada 1950-'51, a trecut prin închisorile din Cluj, Ghencea, şi Mărgineni .

-Balogh ,Oszkar

Din Sibiu.Arestat în 1959, a murit în acelaşi an

-Balogh , Tiberiu

Din Cluj.Omorât în ancheta de la Securitate, în 1948.

-Bartolossy

Teolog ungur.Condamnat pentru încercarea de trecere ilegală a frontierei .Închis la Gherla.

-Bayco ,Sigismund S

Din Covasna.A murit la Poarta Albă , pe 2 sept.1951

-Bayer , Francisc

Din Timişoara.Ţăran tânăr,n. în 1929,pedepsit în 1951 cu domiciliu forţat în Bărăgan, 

-Bayusz , Anton

Arestat în 1948, mort în 1949, la Gherla

-Beneke , LadislauG.

Moşier din Moacşa ( Covasna ).A murit în închisoare, în 1953.

-Berde, Andras ,I

Ţărn din Ozun ( Covasna )Arestat pe 20 sept.1951, închis 2 ani la Gherla, eliberat pe 11 mai 1954.

-Berde, Istvan Ştefan, I

Ţăran din Ozun (probabil frate cu Andras )  arestat în 17 oct.1958, condamnat la 10 ani muncă silnică,deoarece pe 8 oct.'58 criticase colectivizarea.

-Bethlen , Gyorgy

Om politic maghiar în România interbelică , parlamentar în majoritatea legislaturilor , şeful PNM .Arestat şi condamnat ,"contele" maghiar a suportat restriştile închisorilor Jilava şi Aiud.

Om politic maghiar în România interbelică , parlamentar în majoritatea legislaturilor , şeful PNM .Arestat şi condamnat ,"contele" maghiar a suportat restriştile închisorilor Jilava şi Aiud.

-Bethlendi , Francisc

Din Huedin.A fost arestat în 1950 şi a murit în închisoare .

 -Both, Benedek,Gh.

 Ţăran din Zăbala ( Covasna ).A murit pe 25 aug.1959, în închisoarea din Târgu Ocna .

C.

-Csabo , Alexandru

Avocat în Baia Mare.Arestat la 15 august 1952.A murit la 23 dec.1953, în lagărul de la Galeş.

-Csak, Ladislau

Ţăran din Belifor (Bihor ) Împuşcat la 1 februarie 1949,în timpul răscoalei ţărăneşti din comună , împotriva predării cotelor agricole obligatorii .

-Csergo, Vilmos

Ţăran din Lăzarea (Harghita ).Arestat în 21 iunie 1949, pentru "instigare publică " . A murit în penitenciarul Gherla, la 1 ian.1953.

-Csih, Kalman

Preot reformat.N.în 1929, la Arad.Arestat în 1957,condamnat la 10 ani închisoare , pentru "omisiune de denunţ ".

D.

-David, Iuliu

Asistent universitar la Universitatea Babeş-Bolyai  din Cluj. N. în 1928, la Araci-Vâlcele (Covasna ) Arestat la 12 martie 1957 , condamnat la 7 ani închisoare , pentru organizarea unei manifestaţii "contrarevoluţionare".

- Dârlea, Nagy Iosif.

N.în 1929, în Ungaria. Arestat .La 15 apr.1960 , a fost condamnat la moarte. Executat pe 15 iulie 1960.

-Debossy , Iuliu

Comerciant ,n.în 1911.Arestat la 25 sept.1945, pentru tentativă de  trecere a frontierei . Omorât la 1 ian.1946 , în timpul anchetei ,la Timişoara.

-Deske , Andras I.

Moşier. N în 1888,în Moacşa -Covasna.În 1949, arestat , cu averea confiscată, cu domiciliu obligatoriu, a murit în 1956 .

-Dienes , Jeno L.

N.în 1876, în Târgul Secuesc ( Covasna ) .Arestat .Condamnat pentru "instigare publică " .A murit în 1946, în detenţie.

-Dobre, Jeno

Preot reformat. Prof.de istoria religiilor la Universitatea Boliay din Cluj. În 1956, a fost arestat şi condamnat .Detenţia la penitenciarul Gherla.

-Dondoczi , Francisc

Ţăran din Turda, n. în 1871. Arestat , condamnat .A murit în 1947, la Aiud , la 72 de ani .

-Drexler , Geza Antoniu Alexandru

N.în 1891 , la Timişoara .Arestat şi condamnat pentru spionaj în favoarea Ungariei . Decedat în detenţie. Decesul s-a comunicat familiei în 1971.

-Drobny , Heinrich

Student. Arestat şi acuzat pentru o manifestaţie studenţească de solidaritate cu rev. din Ungaria,la Timişoara. Torturat de Securitate în timpul anchetei .Condamnat la 6 ani închisoare , închis la penitenciarul Gherla.

-Drohobetschi , Anton-Atila

Membru al org.catolice "Leitz " . Arestat şi torturat la Securitatea din Cluj.Ajuns la Gherla, a fost torturat de echipele de "reeducare" ( Popa Ţanu , Morărescu ş.a ).În procesul intentat torţionarilor de la Piteşti şi Gherla , a fost martor al acuzării .

F.

-Farcaş , Ladislau

Moşier, n.în 1893, în Regin ( Murş ).Arestat .Condamnat la închisoare. A murit în detenţie, la 7 martie 1957.

-Farcaş , Rozalia C.

Învăţătoare , n.în 1908 , la Turda(Cluj . A predat la Turda, Tg.Mureş şi Cluj. În 1951 , s-a stabilit la Bucureşti. Arestată în noaptea de 17 / 18 mart.1961.Anchetată la Securitatea -Uranus, pentru că ar fi denigrat viaţa din România elogiind viaţa din Occident. Condamnată la 5 ani închisoare (sentinţa nr.266 /4 sept.1961 ).Închisă la Jilava şi Miercurea Ciuc. Graţiată cu Decretul din 5 martie 1963.După "eliberare" ,a fost angajată ca muncitoare necalificată la întreprinderea "Suveica" , din Bucureşti.

-Farkaş, Leonard

Moşier, n.în 1900, în fosta Austro-Ungarie. Arestat, a murit în detenţie, în 1963.

-Fazekaş , Laszlo

Arestat într-un lot de maghiari din Braşov. Condamnat la muncă silnică, în 1959.

La un moment dat , era în lagărul de exterminare de la Grindu,grav bolnav de tuberculoză .

-Fazekaş , Francisc

Tăbăcar(38 ani ) ,n.din Tg.Mureş. Împuşcat mortal, la 31 oct.1944 , de sovietici în timp ce încerca să dea jos drapelul sovietic de pe clădirea primăriei.

-Ferenczyi, Francisc

N.în 1911, în Suseni -Harghita. În toamna 1959,a criticat colectivizarea. Arestat la 21 sept.'59,torturat la Securitatea din Tg.Mureş, condamnat la 4 ani închisoare ( sentinţa nr.154 /1960 ), pentru "uneltire contra ordinii publice" .

- Franyo, Zoltan

Poet şi traducător de l.maghiară, n. în 1887 , la Marghita -Bihor.Arestat .

G.

-Gall, Francisc Fr.

N.în 1892, la Cluj.Arestat , condamnat la închisoare pentru " crime de război" . A murit în timpul detenţiei .Decesul a fost anunţat familiei abia în 1967.

-Gergely, Arpad

Muncitor în Braşov.Participant la revolta anticomunistă din 15 nov.1987. Arestat , condamnat la 1 an şi 6 luni închisoare .

-Geza ,Pa'ska'ndi

Poet, prozator şi dramaturg de l.maghiară( piesele sale s-au jucat în Ungaria, Anglia şi SUA ) . N.în 1928, în com.Araci -Covasna.Absolvent al Facultăţii de Limbă şi Literatură Maghiară, la Universitatea Boliay -Cluj.

Arestat în 1957, pentru participare la organizarea Asociaţiilor studenţeşti de la Universitatea Boliay.În timpul procesului, i-a apărut romanul  "Pasărea purpurie" , interzisă şi dată la topit .

A fost închis în penitenciarul din Cluj, Gherla şi lagărele din Delta Dunării şi Balta Brăilei . Eliberat în 1964 ( Decretul 411 ).

-Gherghely, Andras

Participant la revolta anticomunistă de la 15 nov.1987, din Braşov.Arestat .Torturat în anchetă .Condamnat la 2 ani închisoare ( sentinţa nr.2.823 /3 dec.1987 , preşed. de Complet, Gheorghe Pană ).

-Gyarfas , Elemer C.

Personalitate marcantă maghiară din Ardeal, avocat şi agricultor :N.în 1884, la Boziaş ( Târnava -Mică ).Studiile la Cluj şi Budapesta ;doctorat în Drept şi Ştiinţe Politice la Paris ; comite suprem ( prefect ) al jud.Târnava -Mică înainte de 1918 ;preşedintele Consiliului diecezan romano-catolic Membru al Partidului Maghiar ,deputat şi senator de Ciuc în legislaturile interbelice.

Autor al unor lucrări privind problematica istorică , economică şi confesională din Ardeal ( Erdelyi Problemay , Cluj, 1923; L'eglise catholique en Transyilvanie , Dicisânmartin, 1923;Cursul leului şi criza financiară , 1924 ;Dreptul de alegere al episcopilor , Cluj, 1929,ş.a.

Arestat în 1945.Judecat şi achitat la 28 iunie 1946 ,după ce acuzatul murise în timpul anchetei .

H.

-Hajdu , Erzsbet M.

Călugăriţă, n.în 1915, în satul Mădăraş, com.Dăneşti -Harghita.Arestată pe 16 dec.1961. Condamnată la 2 ani închisoare ,pentru "uneltire contra ordinii sociale" .Închisă la penitenciarele Miercurea Ciuc şi Oradea, a murit pe 24 apr.1963, în detenţie.

-Hajdu , Iosif P.

Ţăran în satul Ileni, com.Mândra -Braşov, n.în 1879 , în Sânmartin-Harghita. Arestat la 1 nov.1959.Torturat 6 luni la Securitatea din Braşov. Condamnat la 4 ani închisoare de Tribunalul Militar-Braşov, pentru " uneltire contra ordinii sociale" . A murit la 26 aprilie 1960 , la penitenciarul Gherla , în urma torturilor din timpul anchetei.

-Hajek , Zoltan

Din oraşul Cluj. Arestat în 1949, condamnat la închisoare, pentru legăturile cu cardinalul Mindszenty ( din Ungaria ).Închis la Gherla, a murit în iarna 1950, din cauza torturilor la care a fost supus de echipa de "reeducare" condusă de Ţurcanu .

-Harasztai , Gabor Bela B.

Moşier din Satu Mare, n.în 1905.Arestat în 1949.Pedepsit cu domiciliu obligatoriu . A murit în timpul executării pedepsei .

-Huszar, Iosif

N.în 1913, în Austria.Stabilit la Tg.Mureş.Arestat la 16 sept.1957 .Condamnat la moarte . Executat în 1958.

- Huszar , Ioska

Din Arad.Arestat .Judecat în "lotul Szoboszlai".Condamnat la închisoare.

J.

-Jordaki , Lajos

Prof. la Univ."Babeş-Bolyai" din Cluj. Arestat în 1949, judecat şi condamnat , cu un grup de 4 persoane ,sub acuzaţia de " cosmopolitism-naţionalism burghez "

K.

-Kacso , Justina

Din Târgu Mureş , n.în 1905.Arestată în 1956 ; anchetată la Securitatea din Tg.Mureş ; condamnată la 6 ani închisoare de Tribunalul Militar-Cluj ( 20 apr.1956 ), pentru popularizarea cărţii "Apariţia Maicii Domnului "  de Lasalette. Închisă la penitenciarul din Miercurea Ciuc

-Kapes , Francisc

Ţăran din satul Berechiu, com.Apateu -Arad.Arestat pentru participarea la revolta ţărănească contra colectivizării ( 1 aug.1949 ) .Condamnat la 4 ani închisoare de Tribunalul Militar-Timişoara .Încarcerat la penitenciarul din Arad, Timişoara, Gherla şi lagărele de muncă forţată de la Canal.

-Karacsonyi , Ion / Karacsonyi, Iuliu / Karacsonyi ,Ştefan  Şt. /

/Ion - lăcătuş din Teiuş ( Alba  ).Arestat la 26 iul.1951 ; condamnat la închisoare de Tribunalul Militar-Cluj , pentru "instigare" .

Eliberat în 1955, a fost rearestat la 30 mart.'57 ,după revoluţia din Ungaria. Condamnat la muncă silnică ; trimis la muncă forţată la Canal ; "graţiat" în 1964,cu Decretul 411.

/ Iuliu -ţăran din satul Şiştera , com.Cetariu -Bihor .Arestat la 9 febr.1952, pentru sprijinirea partizanilor ; torturat la Securitatea din Oradea; condamnat la închisoare de Tribunalul Militar-Cluj ; închis la Gherla şi lagărul Peninsula . Împuşcat mortal în lagăr , pe 11 febr.1953.

/Ştefan -funcţionar din Arad, n.în 1908.Arestat ; condamnat la închisoare  pentru "instigare publică ". A murit în detenţie .

-Kardos ,Dezideriu / Kardos , Martin /

Ţărani din Sânmartinu Maghiar, com.Uivar -Timiş .Strămutaţi pe 18 iunie 1951, cu domiciliu obligatoriu pe 4 ani ,în Bărăgan .

-Kato , Dezideriu

Moşier n.în Lugoş ( Timiş ) , în 1888.Arestat la domiciliu - fiind bătrân şi bolnav - pe 3 martie 1949.A murit în timpul detenţiei ,pe 9 martie 1960.

-Kelemen , Carol C.

N.în 1908, în Marghita -Bihor.Arestat în 1952.Anchetat cu duritate, a  murit la 31 augist 1952, abia dus în lagărul de la Poarta Albă .

-Kelemen , Kalman / Kocza ,Anton Gheorghe /

Studenţi la Facultatea de Filozofie-Istorie a univ."Babeş-Bolyai" din Cluj. Arestaţi  pe 18 nov.1956 , pentru că , împreună cu alţi colegi, a întocmit un progranm de revendicări studenţeşti ( asemănător cu cel de la Timişoara ) . Condamnaţi la 3 ani muncă silnică ( sentinţa nr.722 /22 apr.1957 ) de Tribunalul Militar-Cluj.

Pedepsit cu munca forţată în lagărele din bălţile Dunării.

 După eliberare, încă 2 ani domiciliu obligatoriu .

-Kendeffi ,Nicolae / Carol -fiu  /

Fost conte, grof, din com.Sântamărie Orlea -Hunedoara .Arestat pentru confiscarea averii  . Fiul, condamnat în 1949 , printr-o înscenare ( tentativă de trecere frauduloasă a frontierei ) , închis la Gherla.

-Kenesz , Emerich I.

Muncitor în Oradea ( Bihor ), n.în  1890 .Arestat în 1951 ; condamnat de Tribunalul Militar-Cluj .

A murit pe 3 august 1953, din cauza condiţiilor de decimare prin muncă impuse de comandantul Fecioru ,în lagărul de la Poarta Albă.

-Keres ,

Industriaş din Mediaş-Sibiu .Arestat în 1949 pentru a i se putea confisca averea.

-Keresteş , Ştefan

Ceasornicar -bijutier în Teiuş-Alba.Arestat pe 28 apr.1952 de Securitatea din Braşov .

Condamnat la 22 ani închisoare ;trecut prin penitenciarele din Deva, Alba Iulia, Jilava, Gherla, şi lagărele din Poarta Albă şi Peninsula."Graţiat" în 1964, cu Decretul 411 .

-Kiak, Laczi .

Măcelar din satul Belfir , com.Tinca-Bihor.Împuşcat pe 3 august 1949 ,în timpul revoltei ţărăneşti din comună împotriva colectivizării .

-Kiraly ,Iuliu I.

Lăcătuş în com.Negreşti, n.în 1920.Arestat în 11 ian.1957, a reuşit să evadeze din celulele Securităţii din Satu Mare.Prins şi rearestat ; condamnat la închisoare .

A murit la Gherla, pe 2 august 1958.

-Kiss, Elisabeta, I.

Din satul Sudărău, com.Santău -Satu Mare.Arestată la 12 dec.1958;condamnată la închisoare pentru "propagandă împotriva regimului " .A murit pe 1 iul.1960 , în timpul detenţiei, în penitenciarul din  Alba Iulia.

-Kiss ,Emeric

Salariat la Ministerul de Finanţe.Arestat şi condamnat în 1952, în lotul "Vasile Luca" .

-Kiss ,Iosif Gh.

Ţăran din Hodos -Bihor, n.în 1928.Arestat şi împuşcat mortal ,la 1 aug.'50 ,sub pretextul fugii de sub escortă .

-Kiss,Ştefan 

Ţăran din Vărgata-Mureş.Împuşcat mortal , la 20 iulie 1950, lângă com.Vadu.

-Kisvaradi [Balasz ],Magdalena

 Soră medicală în Cluj, n.în 1921.Arestată în 1958, condamnată la 8 ani închisoarede Tribunalul Militar-Cluj.Detenţia în penitenciarele din Miercurea Ciuc şi Oradea.

"Graţiată" în 1964 , cu Decretul 411

- Konya ,Ştefan Em.

Avocat în Târgu Mureş, n.în 1915,la Gheorghieni -Harghita .Arestat în 1956 ; judecat în "complotul anticomunist" din Târgu Mureş .

Condamnat la moarte .Executat la penitenciarul  din Timişoara , pe 1 sept.1958 (deces înregistrat la Oficiul Stării Civile din Timişoara  abia în 15 sept.1962 ).

- Kovacs ,Andrei

Din satul Virişmort, com.Bocicoiu Mare-Maramureş.Arestat în 1950, împreună cu mai mulţi consăteni , pentru împotrivire la abuzurile autorităţilor comuniste. Torturat în anchetă la Securitatea din Timişoara ; condamnat la 8 ani închisoare de Tribunalul Militar-Timişoara. Încarcerat în penitenciarele din Lugoj,Caransebeş, Jilava, Gherla, Aiud.Eliberat în 1957.

-Kovacs,Andrei I 

N.în 1907, în satul Tetişu ,com.Fildu de Jos-Sălaj .Arestat la 21 febr.1946 ,acuzat de  crime de război în  timpul ocupaţiei maghiare , în Nordul Transilvaniei ( 1940-'44 ). Condamnat la muncă silnică pe viaţă ,a murit pe 6 oct.1947, la Aiud.

-Kovacs ,Benianim,P.

Din satul Cinta, com.Crăciuneşti-Mureş, n.în 1892.Arestat la 1 iunie 1951; torturat la Securitatea din Târgu Mureş, unde i s-a întocmit un dosar ( cu probe şi mărturii false ) pentru "activitate duşmănoasă regimului, sub acoperire religioasă ".Judecat şi condamnat de Tribunalul Militar  -Cluj.A murit la 24 nov.'51, în timpul detenţiei, la Văcăreşti.

-Kovacs ,Geza Fr.

Zidar din  com.Secuieni-Harghita, n.în 1928.Arestat pe 11 sept.1957 ;torturat la Securitatea din Târgu Mureş ; condamnat de Tribunalul Militar -Cluj , pentru "instigare publică " A murit la 21 dec.1958, la Gherla, din cauza torturilor la care îl supusese comandantul Goiciu Petre.

- Kovacs ,Mihai I.

 Din Şimleul Silvaniei -Sălaj, n.în 1894.Arestat la 20 decembrie 1945, pentru activitatea din timpul ocupaţiei maghiare în Transilvania de Nord ( 1940-'44 ).Condamnat la 5 ani închisoare

(sentinţa nr.8 /31 mai 1946 ) de Tribunalul Poporului - Cluj.

A murit la 29 august 1948, în timpul detenţiei, la Aiud .

-Kovacs ,Ştefan M.

Ţăran din satul Şilea, com.Magherani  -Mureş.Arestat la 18 apr.1951 de Securitatea din Târgu Mureş ;condamnat de Tribunalul Militar-Cluj , pentru "activitate duşmănoasă contra regimului sub acoperire religioasă ".A murit pe 12 iulie 1954 ,în timpul detenţiei .

-Kun ,Atila

Medic.Arestat şi condamnat la 3 ani închisoare , în 1987 , pentru că a refuzat să elibereze un certificat de  deces pentru un deţinut politic omorât prin tortură în timpul anchetei .

-Kurko, Giarfas

Muncitor , comunist din ilegalitate ( preşed. MADOSZ ).Deputat în alegerile din 19 nov.1946. În 1956, la căderea regimului Racotzi în Ungaria, a fost arestat şi condamnat la 20 ani închisoare , pentru "înaltă trădare" .

L.

-Lakatoş , Francisc

Notar în Marghita ( ? ) , n.în 1888.Arestat, a murit în timpul detenţiei, pe 4 ian.1947, la Aiud.

-Lakatoş ,Geza

Din Marghita -Bihor, n.în 1900.Arestat în 1952 pentru activitate iredentistă. Mort îm penitenciarul Văcăreşti, pe 11 martie 1953.

-Lakatoş ,Ludovic

Din Harghita .Arestat în 1952 .A murit în lagărul de la Poarta Albă , pe 3 nov.1952.

-Lakatoş [Lăcătuş ] ,Ştefan

Tipograf, membru PSD- Titel Petrescu (preşed. org.maghiare din Cluj ) , deputat de Cluj în alegerile din 19 nov.1946.Arestat în 1948, cu cei din conducerea PSD-Titel Petrescu , pentru refuzul de a accepta unificarea cu PCR .

 

-Laszlo , Martin Şt.

Ţăran din Sâniob, com.Ciuhoi -Bihor.Arestat în 1952, condamnat la 1 an şi 2 luni închisoare .  Detenţia în lagărul de muncă forţată de la Salcia.

-Loy,Emeric /Loy Gyurko /

Fraţi din oraşul Braşov .Arestaţi şi condamnaţi la închisoare în 1948. Deţinuţi în  penitenciarele Codlea, Gherla şi Grindu (Delta Dunării  ).

-Lucaks ,Ştefan Ş .

Contabil , n.în 1920, la Tg.Mureş.Arestat  în 1957 ,în "complotul de la Tg.Mureş " .Condamnat la moarte de Tribunalul Militar-Timişoara ; executat pe 1 sept.1958 , în penitencarul Timişoara

M

-Marton, Aron A.

[LD:Atragem  atenţia cititorilor că nu ne-am propus să abordăm aici problema diferendului maghiar-român privind problema Transilvaniei , perpetuat în forme noi după terminarea războiului. Nu vom aborda nici problema loialităţii faţă de statul român.[La 7 apr.1946, adresase o Pastorală Conferinţei de Pace de la Paris , cu privire la <soarta de sclavie a ungurilor în România > ; în 1947, afirmase  : <între români şi unguri nu poate fi prietenie ,decât atunci când Ungaria va fi stăpâna întregului Ardeal  > ; în 1948, după abdicarea Regelui Mihai , organizase  o procesiune a maghiarilor din Cluj sub deviza :<A căzut monarhia, cade şi România >.] Noi vom urmări ,cu precădere , atitudinea faţă de regimul comunist şi reacţia represivă faţă de opozanţi.] 

Episcop romano-catolic , duhovnic şi orator academic, cu funcţii importante  în ierarhia bisericii catolice maghiare din Ardeal ,în interbelic şi în timpul războiului.

N.în 1896, în com.Sfântul Dominic ( Ciuc ) ;absolvent al Academiei Teologice din Alba Iulia , capelan în Ditrău şi Gheorghieni ,prof. de Religie la Tg.Mureş .Hirotonisit preot în 1924 ;numit secretar al Episcopiei ,însărcinat cu păstorirea studenţimii romano-catolice din Cluj ('32 ) ;

director al Reuniunii Catolice din Ardeal ('34 ); vicar economic al parohiei romano-catolice din Cluj ( ' 36 ) ; administrator apostolic al Diocezei de Alba Iulia ( sept.'38 ) ; episcop al Diocezei Alba Iulia , numit de Sf.Scaun , confirmat de regele Carol II  ,  care l-a numit şi "senator de drept " în Parlamentul FRN ( 1939-'40 ).

 După 23 august'44, a combătut ideologia marxistă ,sfătuind credincioşii să nu se înscrie în organizaţiile "de stânga" , întreţinând o atmosferă antisovietică şi anticomunistă ; la 23 febr. 1949, şi-a manifestat solidaritatea cu preoţii greco-catolici arestaţi.

Arestat în iunie 1949, în gara Teiuş ; torturat în anchetă şi după condamnare în închisorile prin care a trecut - MAI, Jilava, şi Sighet .

"Eliberat"  la 6 ian.1955;cu domiciliu obligator la Alba Iulia , prelungit până în 1967 ,  prin Decizii succesive  ( nr.6826 /5 iun.'57 ;nr.6 596 /29 iun.'65 ;nr.6 599/5 iun.'66 ) , semnate de Alexandru Drăghici .

-Meleghaz , (? )

Membru PCR ,din conducerea regionalei Cluj.În 1956, după revoluţia maghiară, a fost arestat şi condamnat .Detenţia în diverse penitenciare şi lagărul de la Periprava.

-Meliusz ,Iozsef /soţia / fiul /

Redactor la ziarul  "Elore " ( Bucureşti ), n.în 1909.Comunist din ilegalitate . Arestat în 1951 ,împreună cu soţia .

El , acuzat de "denigrare a elementului românesc ", condamnat la 3 ani muncă silnică, executaţi în câteva puşcării, ajuns la Ocnele Mari

Ea - acuzată de colaborare cu serviciile de spionaj titoiste ,  s-a sinucis în timpul anchetei .

/Fiul - după tragedia părinţilor, a făcut un grav dezechilibru psihic.

-Meszaros ,Ion / Meszaros , Elisabeta /

Din satul Otelec , com.Uivar-Timiş.Cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan , din 18 iunie 1951.

N.

-Nagy, Geza

Prof. la Liceul maghiar din Cluj, cofondator al rev.pro-horthyste "Hitel ". N.în 1914, în satul Eliseni, com.Secueni -Harghita.După 23 aug.'44, s-a înscris în PCR .

În 1952, exclus din partid ;arestat şi condamnat la muncă silnică pentru atitudine ostilă reformei monetare  ( cf.Decretului  190 / 22 martie 1952 ); eliberat în 1953. 

Rearestat la scurt timp ,pentru legături cu o organizaţie anticomunistă ; condamnat la 2 ani închisoare ( Sentinţa nr. 532 / 1953 ) de Tribunalul Militar-Oradea, pentru "omisiune de denunţ " 

Eliberat după un an ;neprimit în învăţământ ; supravegheat permanent de Securitate ( pentru eventuale legături cu Ungaria ).

-Nagy ,Jeno"

Bătrân de peste 70 de ani , arestat în 1948 de Securitatea din Satu Mare pentru că ar fi afirmat că armata sovietică este "o armată de tâlhari " .

-Nagy ,Iuhasz Gh.

N.în 1922, din Nădlag -Arad.Arestat în 1947 ; condamnat la 4 ani închisoare pentru "tentativă de trecere ilegală a frontierei " .Eliberat în 1951.

-Nagy, Laslo

N.în 914 ,din com. Sântana de Mureş -Mureş.Împuşcat  de Securitate la Curteni, pe 12 august 1950.

-Nagy, Ladislau

Student în Timişoara .Arestat în nov.1956 ,pentru participare la manifestaţiile de solidaritate cu revoluţia anticomunistă din Ungaria.Condamnat la 2 ani închisoare de Tribunalul Militar -Timişoara ( dec.'56 ) Detenţia la închisoarea "Popa Şapcă" din Timişoara şi Gherla.

 -Nagy, Nicolae

Student la Facultatea de medicină veterinară din Timişoara . Arestat în nov.1956 ,pentru participare la manifestaţiile de solidaritate cu revoluţia anticomunistă din Ungaria.

Condamnat la 2 ani închisoare ( 1 dec.1956 ) de Tribunalul Militar -Timişoara , avându-l ca preşed. de Complet pe Gaydot Tiberiu .

-Nagy, Gheorghe

Ţăran din satul Uileanu de Criş , com.Tileagd ( Bihor ), n.în 1896 .

Arestat la 22 iul.1958 ,pentru sprijinirea partizanului Vasile Lupu ; condamnat la 15 ani muncă silnică .A murit în  penitenciarul Gherla,la 10 aug.'63,  din cauza condiţiilor de exterminare .

-Nagy ,Iosif

Ţăran din com.Negreni -Cluj, n.în 1909.Arestat în 1957 ; condamnat la 2 ani închisoare de Tribunalul Militar-Cluj ,  sub acuzaţia că a manifestat simpatie faţă de revoluţia anticomunistă din Ungaria ( 1956 ) .Detenţia - la penitenciarul din Cluj şi Gherla.

-Nagy : Ilie /Jivco /Liubianca / Maria / Stanco / Gragmar Gizela /

Maghiari (sau sârbi ? ) ,din com.Becicherecu Mic ,Biled, Clopodia -com.Jamu Mare  (Timiş ) ; din Reşiţa ( Caraş Severin ) : strămutaţi pe 18 iunie 1951 cu domiciliul obligatoriu în satul Răchitoasa , com.Giurgeni ( Ialomiţa ) sau în Bărăgan .

-Nagy, Victor

Arestat şi judecat , în 1954 ,cu "lotul Vasile Luca" ( folosit ca martor al acuzării ) ; condamnat la închisoare de Tribunalul Militar-Bucureşti .

-Nagy , Zoltan

Strungar la Hidromecanica-Braşov, membru PCR.Arestat şi condamnat la 5 ani închisoare, în 1958, pentru la şedinţa de partid în care s-a citit angajaţilor despre executarea lui Imre Nagy ( la Budapesta )  ar fi exclamat : <Săracul !  N-o fi fost aşa de  vinovat ! >

O.

-Osvath ,Elemer / Osvath, Francisc /

Arestaţi în 1957 ; condamnaţi la închisoare deTribunalul Militar-Cluj.

P.

-Paco, Bela I.

Ţăran n. în 1896, în Hîrteica , lângă Târgu Secuesc. Arestat în 1951 ; a murit pe 17 febr. 1953, în lagărul de muncă forţată de la Poarta Albă .

- Pall, Martin

Ţăran din satul Secături, com. Imeanda, n. în 1907, în com.Gherla -Cluj .Arestat pe 21 sept. 1959, acuzat că instigase ţăranii împotriva colectivizării. Condamnat la 3 ani închisoare de Tribunalul Militar-Cluj.

- Pa'ska'ndi ,Géza

 Poet, prozator, dramaturg .N.în1928, în Araci -Covasna. Absolvent al liceului din Odorheiul Secuesc ; licenţiat al Facultăţii Limbă şi Literatură Maghiară din Cluj .

Arestat pe 10 martie 1957, pentru că participase la redactarea doleanţelor studenţeşti , de către Varha'ndi Istvan, în toamna anului 1956 , prin adăugirea a 4 puncte ( limba rusă - materie opţională ; introducerea Istoria Filozofiei , alături de Marxism ; asigurarea condiţiilor materiale pentru studii  în ţările vecine ;organizarea unei demonstraţii studenţeşti comune - români şi maghiari  ) Demonstraţia comună a eşuat .*

Pa'ska'ndi  a fost arestat de cpt. Kiraly , de la Securitatea din Cluj ;torturat de Gruia Manea ;

condamnat la 6 ani închisoare ( Sentinţa nr. 197 / 30 iul. 1957 ) de Tribunalul Militar-Cluj, pentru "uneltire contra ordinii sociale", "manifestări duşmănoase", "atentat la securitatea statului " ( art.209 C.P. ). Detenţia la Cluj, Gherla şi în lagăre de muncă forţată de la Canal.

Eliberat la 26 ian.1963 , pe baza Decretului nr.5 / 1963-graţieri.

Reabilitat în 1969, şi-a continuat activitatea literară.

---------------------------

 * Printr-o diversiune a rectorului Raluca Ripan, care, într-o conferinţă în faţa cadrelor didactice, a afirmat că printre revendicările guvernului revoluţionar de la Budapesta s-ar fi aflat şi anexarea Transilvaniei de către Ungaria. 

 

[de continuat]