28. EVREI

[sinteză Livia Dandara]

 

[LD: Bbliografie selectivă :

- Alexandru Şafran ,Un tăciune smuls flăcărilor ,Comunitatea evreiască din România.1939-1947,

Memorii, Cuvânt înainte de Jean Ancel, Editura Hasefer, Bucureşti, 1996 .

-Teşu Solomonovici ,Istoria Holocaustului din România,  Editura Teşu , Bucureşti, 2005.

- Wilhelm Filderman ,Memoires and Diaries ", vol 1, 1900-1940 ,Edited by Jean Ancel , Tel Aviv University, Yad Vashem Jerusalem, 2004

 

[LD:există astăzi o masivă  bibliotecă oglindind evoluţia istoriografiei româneşti şi evreieşti , privind destinul acestei populaţii în România.Nu aici şi nu acum le vom lămuri.

Tema,subiectivă şi controversată din ambele direcţii pentru ultima sută de ani ,supusă unor multiple interferenţe  - geopolitice,ideologice ,economice,sociale,culturale,etnice, diplomatice -continuă a se dezvolta paralel,dând ,încă,impresia unui dialog al surzilor.

Procese istorice de intenţii  (reciproce),exagerări factuale ( de ambele părţi ),suspiciuni izvorâte din prejudecăţi (nevindecate ),arhive inaccesibile(conjunctural ) ,"adevăruri" extrase din procese politice înscenate (în regimuri totalitare,generic denumite  "fasciste" sau "comuniste" ),o terminologie depăşită conceptual, toate la un loc şi fiecare în parte ,paralizează efortul istoricului spre atingerea obiectivităţii.

Ţin să precizez ,de aceea, că în demersul de faţă, nu fac altceva decât să demonstrez că, în regimul totalitar comunist, s-a practicat un monstruos GENOCID asupra naţiunii  române ,,prin care s-a urmărit decapitarea elitei sale :naţionale, politice,morale,militare,juridice,economice,sociale,culturale.

Că în acest "experiment"  al  istoriei secolului XX,evreii din România - la fel ca şi românii sau celelalte etnii - s-au aflat de o parte sau alta a baricadei.

În acest Tablou, sunt prezentate câteva "cazuri categoriale " de victime.

Vinovaţii trebuie căutaţi în Tabloul răspunderilor .

 

 [1985.Semniarul româno--israelian   ]

[ LD: La un colocviu de istorie româno-israelian la Ierusalim ,în 1985, istoricii români au prezentat câteva sute de documente privind atrocităţile săvârşite asupra românilor,de evreii  bolşevici ,în 1940 ,în Basarabia şi Bucovina, în cele 4 zile cât a durat retragerea administraţiei şi armatei române. Istoricii israelieni şi-au spus un p.d.v. principial : "evreu" este considerată acea persoană care trăeşte după perceptele Thorei-Lege, Constituţie, Carte de căpătâi .

Cum comuniştii sunt atei,ei nu mai pot fi consideraţi "evrei"  aşa că atrocităţile săvârşite de pseudoevrei nu pot fi puse pe seama evreimii ]

[ 6 oct.2008 : holocaustul evreesc ]

/Aportul evreilor bolşevici la genocidul comunist

TVR -1, 6 oct.'08. Ediţie specială - cu prof.Carol Iancu,istoricul Roitman (din Israel ), Oliver Lustig ,Liviu  Biriş  ( din Herţa )şi alte două doamne .

 [ L.D.: Demascarea evreilor bolşevici = antisemitism ?.

Nu mă ocup aici şi acum de holocaustul evreesc.Nu înţeleg de ce aceste două "ciume" ale sec. XX trebuiesc tratate într-un  sistem de referinţă  diferit .

Îmi pun problema dacă, începând cu represiunile din 1940 , apoi din 1941, în Basarabia şi Bucovina,nu trebuie cunoscut şi  comportamentul evreilor bolşevici ,din timpul anexării sovietice, a retragerii armatei şi autorităţilor româneşti ?

În 1985, la Simpozionul  bilateral la care am participat (la Ierusalim ), problema a fost abordată. După 23 august'44, nu trebuie cunoscut rolul asumat de evreii cominternişti şi  comunişti ( veniţi odată cu trupele sovietice sau rămaşi în  ţară  ?       

Cât despre "moderatorii" români din ediţie  - Gyurco şi tânărul X - aceeaşi crasă incompetenţă, interjecţii şi off-uri - cutremurător !, impresionant !  cum a fost posibil !? etc etc.

Dar nici un cuvânt despre faptul că , pentru aceste culpe,vinovaţii au fost urmăriţi, arestaţi, judecaţi  şi condamnaţi la moarte ,pe viaţă sau la ani grei de puşcărie  mulţi din ei pierzându-şi viaţa  în gulagul comunist [ Vezi tablourile pe categorii ] 

Istoricul Roitman - vorbind despre NEUITARE şi ASUMAREA ISTORIEI - a spus la un moment dat că trebuie cunoscute şi CRIMELE COMUNISMULUI ,făcând trimitere la  Raportul Tismăneanu şi condamnarea comunismului de către preşed.Băsescu .

În rest , aceleaşi precizări, explicaţii privind diferenţa dintre "holocaust"  şi alte "persecuţii" .

Despre asumarea de către statul român  al acestor  pagini de istorie întunecată ; despre legislaţia antisemită din România ; despre mentalul colectiv antisemit ;despre G. de F ; despre încetăţenirea evreilor în 1919 şi lăsarea fără cetăţenie a atâtor evrei ;despre cele  peste 200.000 victime( Exemple : masacrul de la Iaşi ; rebeliunea legionară ( 120 de morţi ) ; Transnistria ; Transilvania de nord - Auschwitz )  

/ Nov.-dec.'08 . Grigurcu  versus Norman  ]

( Cf. Jurnalul literar, an XIX, nr. 21-24, nov.- dec.2008 .La rubrica "Insectar" , sub titlul Echilibrul conştiinţei civice , pe marginea art. lui Norman Manea " Otravă cu efect de durată" , din România liberă, 28 nov.2008  ).

[ LD:parcă în întâmpinarea căutărilor mele privind  abordarea  cât mai obiectivă  a problemei . P.d.v. judicios, nuanţat şi demn. Dar fără a încerca demontarea conceptelor consacrate ideologic în "limba de lemn "."Etichetarea" şi  "tratamentul " aplicat "duşmanilor poporului"

( sub eticheta de extremist -hitlerist-fascist- legionar- antonescian- goghist-ţărănist- liberal)   ,s-au aplicat nu numai "naţionaliştilor extremişti" , ci tuturor rezisetenţilor anticomunişti ,inclusiv evreilor .Filderman, Glasner, Şafran -pentru a aminti doar lideri ai evreimii româneşti - au fost taxaţi şi ei astfel. ]

... Holocaust versus Gulag 

- Grigurcu ( citând din Manea ) :< Cât priveşte <atacurile aşa zisului "monopol evreesc asupra suferinţei "  atacuri care echivalează Holocaustul cu Gulagul sovietic >, m-am oprit în faţa verbelor relativizării aşa -zisul.Ce înseamnă asta ? [...]Dar cum să  nu ne surprindă ceea ce într-adevăr apare ca o tendinţă inoportună a unui "monopol" ?Sîntem cutremuraţi la evocarea enormei suferinţe înscrise sub semnul holocaustului , însă nu în mai redusă măsură de suferinţa contemporană acesteia , marcată de un număr mai mare de victime , dacă asta contează, imputabilă Gulagului .De ce o atare separaţie orgolios speculativă , care ţine a departaja tortura , sîngele, moartea, cuprinse de acolada aceleiaşi epoci gemând de atrocităţi ? Cui slujeşte un astfel de artificiu decît antisemiţilor ce găsesc o nouă ocazie de-a blama "neamul ales" iudaic, precum un pandant al rasismului extremei drepte ? >

...De ce nu ? : înfrăţirea celor două categorii de victime 

   Luându-şi toate măsurile  - la fel ca toţi cei ce abordează această temă - <să nu fie greşit înţeles în această privinţă  >; subliniind  înalta sa preţuire pentru  < excepţionala contribuţie a poporului evreu la cultura universală > ; mărturisind marea admiraţie pentru  scriitori şi cărturari evrei  <ce s-au alăturat cu strălucire în limba şi în temele existenţei româneşti >; declarând <nu am şi nu am avut niciodată vreun impuls xenofob  >, scriitorul Grigurcu pune câteva întrebări retorice : <Însă un exces de afirmare , o trufaşă singularizare a unui popor, oricare ar fi el, nu duce , prin ricoşeu, la un inevitabil efect păgubitor asupra acestuia ?

Oare discriminarea etnică pozitivă e altceva decât un revers al celei negative, pe care , în diverse grade, o implică ? >

<Izolaţionismul în faţa maximei fărădelegi , "purismul" în materia tragică a comportării ambelor totalitarisme oare  nu opresc fenomenul în cauză să  devină , aşa cum e normal, nu un prilej de dispută , ci unul de înfrăţire ? > 

...Anticomunism "bolşevic" ?!

-Gricurcu : <Nu mai puţin deconcertant ni se înfăţişează importantul scriitor care e Norman Manea când socoteşte că "un anticomunism bolşevic,  similar în dogmatism cu comunismul însuşi, a bântuit din timp în timp părţi întregi ale Europei de Est "

Citind această propoziţie , am avut senzaţia că n-am înţeles-o bine , aşa că am recitit-o.

Va să zică decomunizarea , atât de dificilă, atât de dureros defectuoasă , la care sîntem martori de aproape două decenii , să nu fie decît un echivalent al...comunismului ?

Asta vede şi crede autorul Întoarcerii huliganului , din depărtările în care domiciliază, când vine vorba de vitregita noastră parte de lume ?  >

-[Manea ]: <" Ţară după ţară , această mentalitate maniheistă , cu suprasimplificările şi manipulările ei, a fost reşapată pentru a-i servi pe noii guvernanţi" , susţine dl. Manea,într-o stranie necunoştinţă de cauză.  >

...Băsescu :condamnarea comunismului ?!     

[Grigurcu ]: <Nădăjduiesc că dl Manea nu ia în serios "condamnarea comunismului ", act de o izbitoare convenţionalitate, oficiată de populistul prezident de ţară care e Traian Băsescu>

 

-Unităţi de măsură diferite pentru "colaboraţionism " ?

[Grigurcu ]: <  Intolerant la sânge cu totalitarismul brun ( postură ce-l onorează ), d-l Norman Manea se înmoaie subit când vine vorba de reminiscenţele , din păcate încă masive, grav perturbatoare ,inclusiv în zona mentalului obştesc, ale totalitarismului roşu. >     

 <Ne stă pe condei să-l întrebăm pe dl. Norman Manea dacă s-a pronunţat împotriva "răzbunării" în cazuri precum Eichman sau Papon, în genere în privinţa respingerii unei prescrieri a crimelor săvârşite de nazişti.[...]D-sa trece rapid de la refuzul "resentimentelor" , de la recomandarea "uitării" , similare desigur cu uitarea, la o învolburare justiţiară legată de comportarea unor scriitori pătaţi de un colaboraţionism de dreapta.

 Aici "consensul naţional" nu mai funcţionează>

...Extremele : hitlerişti (dreapta) ... stalinişti ( stânga)   

[ Manea:]" Nu sunt de acord cu cei care spun că nu ar trebui să fim interesaţi de episoadele întunecate din viaţa unui mare scriitor..De ce să nu fim ? "

[Grigurcu] E drept, de ce să nu fim ?[...]

 [Manea:] "Un exemplu strigător la cer pentru o astfel de atitudine a fost modul în care adepţi ai filozofului român Constantin Noica i-au luat apărarea în chestiunea susţinerii sale pentru Garda de Fier şi, mai târziu, a colaborării cu comunişti " .

[Grigurcu: ] <Cu privire la colaboraţionismul lui Noica se impune neapărat o precizare.

El a fost pedepsit ,pedepsit cu asprime ,prin întemniţarea în Gulagul autohton, aidoma altor deţinuţi de conştiinţă,  de la V.Voiculescu , Nichifor Crainic, Radu Gyr, Gheorghe Brătianu,la Al.Paleologu, N.Steinhardt, Ştefan Aug.Doinaş, I.D.Sârbu, I.Negoiţescu, Ovidiu Cotruş, Ion Caraion, Nicolae Balotă etc. , fapt ce explică şi unele gesturi , la un moment dat , de subordonare la interesele comuniste ale unora dintre ei, fiinţe chinuite , slăbite, timorate, ameninţate în continuare.

Nici o sancţiune nu s-a abătut însă asupra altor colaboraţionişti notorii, cei în favoarea comuniştilor, aflaţi mereu pe val .Prosperi de la un capăt la altul al carierei lor.

Socotind că exemplul lui Noica e "strigător la cer " , n-ar fi nimerit ca dl Manea să se pronunţe asupra celor din categoria secundă, bunăoară Maria Banuş ,Nina Casian, Aurel Baranga, Ov.S.Crohmălniceanu, J.Popper, Silvian Ionescu, Z.Ornea, Ion Ianoşi, N.Tertulian ,în duhul unei obiectivităţi ce l-ar face negreşit mai convingător ?

Anatema aruncată asupra celor care au ilustrat extrema dreaptă nu se cade cumpănită printr-o analoagă osândire a celor ce-au ilustrat extrema stîngă ? Ce-au săvârşit cei din urmă nu e "strigător la cer " ? De ce să clamăm pedepsirea hitleriştilor şi să ne facem că nu-i vedem pe staliniştii la fel de vinovaţi ? >

<Grijuliu în a conserva "puritatea" Holocaustului, doreşte cumva romancierul a conserva şi o intangibilitate a unor slujitori zeloşi ai cîrmuirii comuniste , în virtutea originii etnice comune ? Oricum, conştiinţa civică are nevoie de o stabilitate prin proporţionalitatea obiectivelor sale critice >       

[Plecarea evreilor în Israel. ]

După crearea statului Israel de către Naţiunile Unite , şi până în 1950, plecaseră din România cca 60.000 evrei. Din 1951, s-au impus o serie de restricţii, pentru a obliga Israelul să plătească pentru cetăţenii săi .Au fost arestaţi conducătorii sionişti , cărora li s-au înscenat procese de fraudă fiscală, trafic de devize ş.a. Aceste înscenări au ţinut până prin 1952, perioadă în care din România au plecat încă 50.000 evrei .

După ce Israelul a plătit 500.000 $ - care au reprezentat doar jumătate din ce ceruse Vasile Luca  şi Pintilie - au fost eliberaţi şi lăsaţi să plece.

[ Evreii şi genocidul comunist ] 

TVR-Cultural ,24 ian.'09 . Un interviu luat unui scriitor -regizor polonez ( din păcate, nu i-am reţinut numele , autorul cărţii "Pădurea fortăreaţă" Printre altele, a spus : câţiva evrei au venit în bagajele armatei roşii, care i-a pus în funcţii represive .

[ Evreii -războiul  din fâşia Gaza ]

[L.D. 25 ian.'09.Două măsuri , două atitudini .Când este vorba de victimele poporului evreu, nu se opresc în a face totul pentru a-i depista, judeca , condamna. Când este vorba de victimele altor popoare, omorâte de armata israeliană, atunci schimbă placa.    

Tot mai multe state, organizaţii şi organisme internaţionale, au dovezi că soldaţi israelieni au comis acte de terorism în recentul război .Peste 1600 de palestinieni au murit , etc etc.

Primul ministru a declarat că statul israelian nu va îngădui judecarea lor în instanţe internaţionale, nu le va dezvălui identitatea şi-i va proteja, aşa cum şi ei i-au apărat de terorismului Hamas-ului . Toată luna ianuarie , amicul Dolfi ( care-mi trimite diverse documentare cultural-artistice şi muzicale ), îmi transmite şi documentare speciale privind suferinţele populaţiei evreieşti .Holocaustul din toate unghiurilor ]

[ 6 oct.'09.Inaugurarea Memorialul holocaustului - 1942-'44 ]      

TVR.1, 6 oct.'09 Inaugurarea Memorialului. .Participă preşedintele Traian Băsescu şi ministrul Toader Paleologu. În prezidiu , Liviu  Beriş ( preşed. Comit.supravieţuitorilor holocaustului din România  ) şi Dtru Tranca( Com.romilor ) .

Asistă primarul Oprescu şi ministrul Blaga. Prezintă Maia Morgenstern.    

Paleologu, prezintă Memorialul  ; marele rabin Menahem Kahonen rosteşte rugăciunea Kadiş.Băsescu, Beriş şi Trancă - dezvelesc monumentul. Înăuntru s-au depus urne cu cenuşă de la Podul Iloaiei şi Tg.Frumos ( "trenul morţii " ).Maia Morgenstern recită  poezie. O gardă militară prezintă onorul. 

[ 9 oct.- ziua Holocaustului în România  ]

TVR -1 , 8 oct.'09 .Ediţie specială .Moderator, Luca Niculescu .     

[ LD : un evident dezechilibru istoriografic , planează , încă, în dezbaterea acestui subiect.

Dl Luca Niculescu nu pare a fi cât-de- cât familiarizat cu istoria României în anii 1940-'41.  ;nici cu realele impedimente istoriografice care au dominat 5 decenii de  regim comunist ;nici cu perpetuarea restricţiilor arhivistice , după dec.89.

Departe de a fi un subiect "insurmontabil" , istoricii  români sunt datori să nu ocolească Holocaustul, în toată complexitatea sa,inclusiv în interferenţa  cu genocidul comunist.] 

- Liviu Beriş( evreu din Herţa, preşed. Comit.supravieţuitorilor holocaustului din România  )

dă definiţia  holocaustului.

- Radu Ioanid( dir.Arhivei şi al Muzeului holocaustului din Washington ) : prezintă diverse definiri- poziţionări faţă de holocaust. "Unicitatea holocaustului " - genocidul  evreilor- constă în faptul că a îmbrăcat aspecte ce nu s-au mai întâmplat ; a avut un caracter de stat ; a fost globalizat ; exterminare pe criterii rasiale, etnice ; s-a folosit şi tehnica industrială .

 În 2 ani, 6 milioane de evrei exterminaţi.

-Alex.Florian:( dir.Instit. ptru cercetarea holocaustului ) :în România, regimul Ion Antonescu.

...9 oct.'41: 65.000 evrei deportaţi

- Radu Ioanid : 9 oct.- ales ca zi a holocaustului , pentru că pe 9 oct.1941 , 65.000 de evrei din Basarabia şi Bucovina au fost deportaţi  în Transnistria.

Din ei, 65% au fost omorâţi.

...Unicitatea  holocaustului

-Alex.Florian: Holocaustul se referă la perioada rasismului fascist de stat ;  holocaustul se marchează cu primele legi rasiste şi criminale  , în care anumite categorii

 - evreii , romii,slavii ,  persoanele cu dizabilităţi, comuniştii, social-democraţii ş.a. -

 au fost consideraţi "oameni de  rangul II  " .

[ se dă filmul lui Hagi Culea- cu mărturii din "trenul morţii " cu mărturia lui Petre Bulucea ( Chişinău ), despre "lagărul 1 de jidani"  ; a văzut cum au fost mitraliaţi, îngropaţi , vii şi morţi, într-un şanţ săpat...  ]

...Evreii din Herţa (1940 ; 1941-'44 )

- Liviu Beriş : Ţinutul Herţei a stat un an sub ocupaţie sovietică. Părinţii săi , erau consideraţi"burjui" ;prima deportare în Siberia s-a făcut pe 13 iunie'41 (când a început războiul : au fost deportate 39 de familii ( din care 38 de familii evreieşti , doar o familie de români ) :

... La intrarea  armatei române ( iun.'41,)  au fost executaţi  cca 125 evrei.

Apoi, toţi evreii au fost închişi în sinagogă şi s-au făcut liste ;a urmat persecuţia "psihologică"(când l-au scos din sinagogă, vecinii nu l-au mai cunoscut ).

Apoi a urmat deportarea , în convoi spre Transnistria :cine rămânea în urmă, era împuşcat...ţăranii dezbrăcau cadavrele... "Românii au fost indiferenţi" .  

-Luca Niculescu:  Cum vă explicaţi fenomenul ? Cum a "încetat" antisemitismul după '43 ?

-Radu Ioanid: Exista un antisemitism al  românilor ,o atitudinea ostilă a civililor ce fusese "pregătită propagandistic "  , blamându-se atitudinea evreilor  la ocuparea Basarabiei şi Bucovinei de către  sovietici.Evreii erau învinuiţi de comunism, de legionari, cuzişti, poliţişti, jandarmi...  Răspunderea a fost a statului .

-Alex.Florian:mărturiile ar fi necesare ; ar fi important ca ei să depună mărturii , dar ei se simt vinovaţi , există reţineri.

-Luca Niculescu :Şi atunci , cum se cercetează ?!

-Alex.Florian : Din  2003,Comisia Vizel a făcut cercetare  academică , de arhivă şi documente , Raportul final ,pentru perioada 1938-'44 , a fost prezentat în 2004 ( 2 volume ) .

-Ioanid:  nu-i place expresia <atitudinea românilor >, ci <atitudinea statului român.>

"Holocaustul a fost înfăptuit de autorităţile de stat ."

"Poporul român a salvat peste 15.000 de evrei " idin Vechiul Regat, iar în Transilvania au fost şi mai mulţi. În perioada comunistă nu s-a făcut nimic pentru aflarea adevărului.

- Beriş:nici lui nu-i plac tendinţele de "generalizare ,de  învinovăţirea colectivă ".

Sunt stereotipii şi prejudecăţi. În regimul trecut el a făcut cercetări , studii, dar nu a fost lăsat să plece în Israel.

[ Se prezintă  un fragment din interviul luat de Carmen Todea rabinului  Alexandru Şafran  care evoca un episod petrecut în '42,în casa g-ralului Văitoianu.

Mitropolitul Bălan şi  g-ral Văitoianu au obţinut, apoi,  promisiunea mareşalului  Antonescu de a nu admite ca evreii din Transilvania să fie  duşi la Auschvitz .]

- Al.Florian : vorbeşte de demersurile făcute de Filderman , pe lângă Ion Antonescu ...    

-Luca Niculescu : În toată perioada comunistă s-a minţit. Abia acum este acces la arhive.

În 2006, încă era un "antisemitism de tip tradiţional ".Există un domn din "aripa legionară" a PCR care neagă existenţa holocaustului. Există o răspundere a presei ; există o răspundere a istoricilor.

-Al.Florian : regretatul istoric israelian  Jean Ancel ,a prezentat aceste aspecte în ale sale 12 volume ; din păcate, cetăţenii români nu au avut acces la ele.

-Luca Niculescu: Ce se aude cu legea  de incriminare a antisemitismului ?

-Radu Ioanid: Legislaţia variază de la un stat la altul. Ar trebui ( spre ex, presa antisemită să fie pedepsită ) Libertatea de a crede sau de a nu crede în existenţa holocaustului , este liberă.

-Biriş : Mai continuă manipularea ... pericol mai există ... tot ce este discriminator trebuie cunoscut şi "vaccinat"  .

[ 1 mart.2011.Holocaustul evreilor din România ]

[LD: Istoricul.....- , multe despre  minorităţile naţionale. Mehedinţi ..semnalează :

1) Episodul holocaustul din Iaşi a fost făcut de trupele SS, fără ştiinţa sau aprobarea lui Antonescu ;

2) primarul Capitalei,Oprescu , a inclus pe placa comemorativă a Holocaustului din România şi evreii din Tansilvania de nord- horthystă , care au fost duşi la Auschvitz .

 [ Vezi coresp.Ion.volumele prof. ...-Mehedinţi ( cel cu 17 vol. de documente ]  

[Teşu Solomovici ,Securitatea şi  Evreii

 Vol. I :despre călăi şi despre victime , Editura "Ziua", Bucureşti, 2003

Vol.II :teroare.crime.turnători .colaboraţionişti .Editura TEŞU, Bucureşti, 2004

 

- Evreul comunist încetează să mai fie evreu?

< Un  evreu care devine comunist  a încetat să mai fie evreu  > , a postulat  Wilhelm Filderman ,unul dintre liderii comunităţii evreeşti ,arestat la Bucureşti în 1945 .Aceasta este mănuşa utilizată cu îndrăzneală de Teşu  Solomovici .Poate funcţiona o astfel de excomunicare ? În sens religios, cu certitudine, da.  Un evreu care a săvârşit crima de a fi răpit  prin comunism libertăţile şi  chiar vieţile

oamenilor,a trădat Tora.Şi prin aceasta a încetat  să mai fie evreu . La fel cum un creştin ce sfidează Noul Testament ,încetează de a mai fi creştin .Dacă abandonăm însă conceptul religios ,situaţia este diferită .Evreul ,ca şi oricine altcineva, poate fi şi comunist şi anticomunist,  şi călău şi victimă .( Cf. Sorin  Roşca Stănescu, Cuvânt  înainte,  p. 13-14 )  

<Oricât  de obiectiv am vrut să relatez întâmplările ,mă împingeau mereu într-o confruntare cu propria-mi evreitate şi cu crezul comunist din tinereţe > ( Cf. Teşu Solomovici  ,Introducere , p.  15 )

-Viziunea  evreilor comunişti privind istoria interbelică 

[LD : mulţumesc lui  T.S pentru aceste documente la care eu  nu  am  ajuns.  A le comenta , ar  însemna o paranteză  prea mare . Pun  sub  semnul  întrebării  toate falsurile , ominsiunile, deformările şi  exagerările  din  documente . Important este că  ele au caracterizat, decenii de-a rândul , istoriografia comunistă pe această temă . Este o  mostră a antiromânismului şi antidemocratismului evreesc  ]

La demolarea PNL  şi PNŢ , de fapt  a democraţiei  în România postbelică ,  au  lucrat  cu  sârg  şi organizaţiile comuniste evreeşti .La 18  nov.'46 ,  organizaţia evreească  "IKUF" , a trimis preşedintelui  Americii,  Trumann, un denunţ  împotriva celor două partide , acuzându-le că-şi  defăşoară  propaganda electorală  sub  semnul  antisemitismului . < Deşi  constituim  o populaţiune  de străveche aşezare în  România  , până după  primul  război  mondial am fost  lipsiţi de drepturi  civile.  Sfârşitul  primului  război  mondial a adus legiferarea egalităţii  cetăţeneşti  pentru  toate poporale conlocuitoare din  România  şi deci  şi pentru  noi .  Realizarea emancipării  noastre  a fost însă împiedicată  de politica de stat  antisemită  a vechilor partide  de guvernământ [?!? ], astfel    noi  nu ne-am  bucurat  de drepturi egale cu  toţi ceilalţi  cetăţeni ai  ţării .[?!? ]   Chiar  şi dreptul nostru la muncă  a fost îngrădit [?!? ]  , până în ziua în care acest drept  sfânt a fost cu desăvârşire anulat.  Sub regimul  guvernărilor  de după  primul  război mondial am  cunoscut  crâncene mişcări  antisemite , însoţite de devastări de locuinţe,  magazine şi  şcoli evreeşti  , de profanare a sinagogilor şi  cimitirelor evreeşti  precum  şi maltratarea şi uciderea noastră .  Târguri  întregi  cu populaţie evreească  au  fost devastate şi incendiate [?!? ]  fără  ca cei  vinovaţi    fi  fost sancţionaţi . Am fost  supuşi  tuturor boicoturilor .[?!? ] 

Nu puteam frecventa şcolile statului  şi  Universităţile [?!? ] pentru    în ele dominau "numerus clausus" , "numerus valahicus"  sau  "numerus nulus" , care ne îndepărtau  de studii  şi care erau  opera exclusivă  a vechilor partide de guvernământ.[?! ? ] 

Aceste partide [?!? ] au  făcut  totul pentru a proteja şi  încuraja grupările cu caracter antisemit  , conduse de ACCuza şi  Corneliu  Zelea Codreanu  . Vaida -Voevod , primul  colaborator al lui  Maniu  [?!? ] şi  în repetate rânduri  primministru  al guvernărilor naţiona-ţărăniste , a declarat  el  însuşi  că se consideră  creatorul [?!? ]  "Gărzii de Fier"  a lui  CZCodreanu  .

Într-un  timp scurt,  aceste vechi partide de guvernământ  au reuşit  să papuerizeze populaţia evreească. [?!? ] Politica reacţionară, şovină  şi  antisemită  a acestor partide [?!? ] a dus la înscăunarea regimului  legionar-antonescian , care a culminat  cu jefuirea  şi masacrarea în masă [?!? ] a populaţiei  evreeşti  din  România .   >( Cf. Arhivele statului  - Bucureşti ,  Arhiva CC al  PCR  , fond 103,  dosar  997, f. 1-3 ) ( T.S -  p.42 - 45  ) 

      

[Pavel Cimpeanu Atracţia la comunism a evreilor - de natură  etnică .

Sociologul  şi  istoricul Pavel Câmpeanu  ( Goldsmith ) , el însuşi un  comunist  ilegalist  evreu ,  readuce tema în discuţie :

< Remarcarea prezenţei  abundente a evreilor în structurile  stalinismului  emergent din  România  a devenit  de multă  vreme un  loc comun . Evaluarea coresponzătoare  a acestei  evidenţe nu ar avea decât  de câştigat  de pe urma unor date contextuale  , la rândul  lor cunoscute , dar insuficient  examinate .  Statistic vorbind,  evreii  reprezentau  în  România  interbelică o  minoritate foarte importantă .Evreii care formau o proporţie ridicată  în rândurile miniaturalei mişcări  comuniste nu alcătuiau  , concomitent  , decât  o proporţie neînsemnată  din  totalul  respectivei  minorităţi .

    Reprezentanţii acesteia se găseau mai puţin  printre agricultori  sau muncitori  industriali  , cât  în  rândul  micilor industriaşi  şi micilor comercianţi  - dar şi  în  rândul  profesiilor liberale,printre marii industriaşi ori  bancheri ,ca Filderman , Max Auschnit,Aristide Blank. Dinamismul lor economic şi  cultural  , nu era însoţit  de o afirmare comparabilă în  viaţa politică  - evreii  din  România  au dat un  Gaster, orri un Sebastian  , ori un  TristanTzara

, dar  nu un  Disraeli  sau un  Leon  Blum  şi nici un  Troţki .

   Predilecţiile lor profesionale şi  culturale manifestate între cele două  războaie,nu dezvăluie motivaţii  sociale sau  politice care să  fi  stimulat  subita şi  aparent  larga lor angajare la edificarea regimului  stalinist  din  România spre sfârşitul  celui de-al doilea

război  mondia  şi  îndată  după aceea.De aici  necesitatea de a discuta  acest  aflux în  contextul  conjuncturării  istorice date .

  Înainte mergătorii  de origine evreească  ai regimului  stalinist  , ieşiţi  la lumină  imediat  după  23 august  1944,  nu aderaseră la PCR-ul legalizat  ci, în majoritatea lor , avuseseră legături  cu mişcarea comunistă  ilegală , în deosebi  cu cea din  ilegalitatea anilor de război.În acele împrejurări,  apropierea de mişcarea comunistă  le oferea singura şansă  de a deveni  combatanţi  într-o  conflagraţie care le închidea accesul spre front  , deschizându-le accesul  spre camerele de gazare .

 Pentru aceştia,  motivaţia adeziunii  la comunism  nu era deci  de ordin preponderent  social, politic ori  doctrinar  , ci de ordin  etnic.

( Cf. Pavel  Câmpeanu , Ceauşescu.Numărătoarea inversă  , Polirom, Iaşi,  2002  ) ( TS, p.  88 )

 

CRONOLOGIE

1944

1,2, GUVERN Sănătescu ( I,II ): 23 aug.- 5 dec.'44

-2 sept.44: Decret-lege nr. 445 :Subsecretariatul de Stat al Românizării...

Prin acest decret s-a desfiinţat Subsecretariatul de Stat al Românizării, Colonizării şi Inventarului , înfiinţându-se Oficiul lichidării patrimoniului  şi rezolvare problemelor minoritare şi de migraţie.( M.O. ,I, nr.202 , 2 sept.1944 )

-17 sept.'44: Consiliul Evreesc

Consiliul este format din dr.W.Filderman -preşed. Uniunii Evreilor din România - şi reprezentanţi evrei din  partidele politice care formau Blocul Naţional Democrat .Consiliul îşi propunea să lupte pentru redobândirea drepturilor şi bunurilor răpite populaţiei evreieşti în regimul antonescian. În Declaraţia dată cu acel prilej presei străine , dr.Filderman releva rolul salvator al Regelui şi al altor persoane oficiale române , care au împiedecat,  în 1942, deportarea evreilor din România în Germania.(Universul, 17 sept.'44 )

-29 sept.'44: reintegrarea în învăţământ a personalului didactic evreesc  

-6 oct.'44 : anularea "purificării"  administraţiei

În Consiliul de Miniştri se discută Decretul de modificare a legii referitoare la purificarea administraţiei locale (din timpul regimului Antonescu)

-9 oct. '44: se publică decret-lege privind purificarea administraţiei publice

3.GUVERN Rădescu: 5 dec.'44- 6 mart.'44

1945

-14 ian.'45: Propunere ptr.ajutorarea familiilor evreieşti

Ion Hudiţă , ministrul Agriculturii , după o călătorie de documentare în Moldova, a propus premierului Rădescu ca statul român să acorde pensii tuturor familiilor evreieşti care au pierdut membri de familie în timpul persecuţiilor şi masacrelor legionare şi hitleriste.

A pledat, totodată, în favoarea creării unui stat evreiesc şi a emigrării evreilor în Palestina.

( Dreptatea, 14 ian.'45 )

-26 ian.'45 :Decret -lege nr.58: repunerea farmaciştilor evrei în drepturi

şi plasarea farmaciştilor refugiaţi. ( M.O. ,I, nr.20, ian.'45 )

4.GUVERN Petru Groza ( -I - ) : 6 mart'45 -30 nov.'46

-11 mart'45: W.Filderman -preşed. Comunităţii evreieşti - anchetat

-W.Filderman (şeful Comunităţii Evreilor ) , anchetat de Tribunalul Poporului. " Filderman continuă şi astăzi să fie în primele rânduri ale reacţiunii , alături de Maniu, Brătianu şi Rădescu , cu care se află în cele mai bune relaţii de prietenie"(România Liberă, 11 mart.'45 )

...Aurel Baranga începe un serial cu suferinţele evreilor în Transnistria ( România liberă ).

#13 apr.'45: W.Filderman - acuzat de "trădare "

[LD: Preşed. Comunităţii Evreieşti s-a zbătut în toată perioada pentru a uşura soarta evreilor.

Vezi vol.de Doc.J.Ancel .Completează ]

Scânteia anunţa că Tribunalul Special are dovezi privind "activitatea trădătoare a doctorului Filderman în timpul lui Antonescu "

...Aurel Baranga continuă serialul cu persecutarea evreilor sub regimul Antonescu . 

#13-19 iun.'45.Proces lot 3: "criminali de război "

/Lotul este compus din 12 foşti (poliţişti-militari ? )  reprezentanţi ai autorităţii de ordine româneşti în Transnistria,în timpul războiului din Răsărit . Au fost  învinuiţi de "crime, masacre şi jafuri "  în lagărele pentru evrei  de la Vârtujeni, Râbniţa , Mărculeşti , Iampol ş.a

Vasile Agapie ( comandant al lagărelor de la Vîrtujeni şi Mărculeşti ) ,Dionisie Fotino ( preot militar la Iampol ) Ion Mihăescu , N.Paliga, Naum Hristu ş.a. .

/Pe  19 iunie, s-a  dat  sentinţa:4 condamnări la muncă silnică pe viaţă ; 3 condamnări la 25 de ani muncă silnică ;  2 condamnări  la 20 ani închisoare ; 1 la 15 ani închisoare  ; 2 la 8 ani închisoare. Toţi au fost condamnaţi şi la confiscarea averii.

#13 -14 iul.'45. Proces lot 5 : "Criminali de război "

Lotul a fost format din foşti funcţionari - militari şi civili  -  acuzaţi de acţiuni antisemite , internări în lagăre şi detaşamente de muncă ,în regimul antonescian. (vezi la Tabloul Militari -victime )

1946

-27 ian.'46: Uniunea Evreilor Liberi

Pe 27 ian.'46, se deschide primul congres al Uniunii Evreilor Liberi .Din partea guvernului, participă ministrul de Interne, Teohari Georgescu , care cere populaţiei evreieşti < să meargă pe un singur drum al colaborării strânse cu poporul român pentru susţinerea guvernului Groza. > ( Scânteia , 27 ian.'46 )

- 8 febr.'46: Rabinul J.Glasner : recunoştinţă Regelui şi poporului român

Rabinul clujean făcuse o declaraţie ziarelor elveţiene: < Regele şi poporul s-au opus cu toată energia proiectelor germane de exterminare şi au împiedicat , înainte de orice , deportarea. În acelaşi timp, România n-a ocrotit numai populaţia israelită din ţară , dar a acordat şi azil evreilor refugiaţi din ţările vecine , în special din Ungaria,salvând astfel viaţa unui mare număr de izraeliţi refugiaţi [...] Evreii vor trebui să-şi dea seama că au contractat o datorie de recunoştinţă faţă de naţiunea română  şi de Regele ei .>

-14-18 febr.'46: Procesul Centralei Evreilor

/14 febr:Centrala Evreilor era acuzată că a executat ordinele Berlinului şi Gestapoului în prigonirea evreilor .Erau acuzaţi :Vasile Isăceanu  ( dispărut ) , Jaques Leon , dr Nandor

 Gingold  , Adolf Grossman .Grozea, N.Grunberg -Wilman .

Al Voitinovici (pseudonim literar Voitin ) este preşed.completului de judecată al Tribunalului Poporului .Acuzatori publici , avocaţii A.Schreiber şi M.Mayo

/18 febr.: Sentinţa :muncă silnică pe viaţă ( Isăceanu şi Gingold ); temniţă grea pe 20 , 15, 12 ani ( celorlalţi ) şi confiscarea averii

-16 apr.'46. Decret-lege nr.292 : reprimirea în serviciu a salariaţilor evrei . Cu acest decret, salariaţii evrei au fost reîncadraţi în serviciile avute sau alte ....

-16 apr.'46. Decret-lege nr. 294: reintegrarea chiriaşilor evrei în locuinţe

Cu acest decret, chiriaşii evrei evacuaţi "sub imperiul violenţei" , au fost reintegraţi în casele în care au locuit  ( M.O. ,I, nr.91, 16 apr.1946 )

5.GUVERN Petru Groza (-II-) : 1 dec.'46-29 dec.'47

G-ral Mihail Lascăr- ministerul de Război

Lucreţiu Pătrăşcanu - ministru la Justiţie .

Teohari Georgescu, Ion Burcă, Marin Florescu - la Interne

1947

- 10 ian.- 30 iun.'47.Anchetele privind masacrarea  evreilor (Iaşi, Stânca,Mărculeşti )

[Vezi pe larg la Tabloul Justiţia comunistă ]

-10 ian.'47 :Curtea de Casaţie şi Justiţie Militară , sub conducerea g-ral Păiş, a decis mutarea procesului de la Iaşi,  la Bucureşti .

-27 martie:Lucr.Pătrăşcanu ( ministr.Justiţiei ) anunţă că în curând va începe procesul (interpelare la Cameră )

-1 apr.:Pătrăşcanu răspunde la o altă interpelare că a luat toate măsurile pentru a pune sub acuzare pe cei vinovaţi ,delegând cu anchetarea pe "destoinicul acuzator public " în procesele Antonescu şi g-ral Macici -Dumitru Săracu .

-2 apr.:La Tribunalul Militar , Corpul II Armată , maiorul magistrat Iorgu Popescu , întocmeşte Referatul de trimitire în judecată a principalilor inculpaţi :G-ral Leoveanu ( ex-dir. g-ral al Poliţiei ) ,g-ral Barrozi , g-ral Stamatiu , col Coculescu( ex-prefect de Iaşi ) ,col Captaru (ex-primar de Iaşi ) .Pe lista martorilor citaţi figurează :C.Pantazi ( ex-ministru de Război ) ,Eugen Cristescu ( ex.Serv.secret de Informaţi ) ,Radu Lecca ( ex-comisar pentru probleme evreieşti ) .

-6 apr.:Parchetul Tribunalului Militar dresează trimiterea în judecată a primului lot de 92 inculpaţi (bărbaţi şi femei ), acuzaţi că au săvârşit masacrele de la Iaşi ,Stânca-Roznoveanu şi Mărculeşti -Soroca.Ordinul de trimitere în judecată a fost semnat de G-ral Nicolau ( comand. Corpului II Armată ). Sub semnătura comandantului Corp II-Armată, g-ral Nicolau , Parchetul Militar termină Referatul introductiv a primului lot de 92 inculpaţi , acuzaţi că au săvârşit masacrele.

- Pe 16 iunie'47, pe baza interogatoriilor luate de g-ral Argeşanu ( procuror general special ) g-ralilor Leoveanu şi Stavrescu - acuzaţi de masacrele de la Iaşi, Stânca Roznovanu şi Mărculeşti - acţiunea este încredinţată judecătorului  de instrucţie g-ral Emanoil Ionescu 

-Pe 19 iunie începe procesul g-ralilor Leoveanu  şi Stavrescu , acuzaţi de masacrele de la Iaşi,Stânca Roznovanu şi Mărculeşti, pe baza declaraţiilor inculpaţilor şi pieselor de la dosar. Interogatoriul a fost luat de G-ral Argeşanu ( peocuror general special ) care a dispus arestarea şi trimiterea în judecată a g-ralului  Emanoil Ionescu .

-30 iunie.'47 .Nestor Ignat :odată cu masacrele de la Iaşi , "călăii antonescieni şi-au inaugurat opera ce avea să ducă ţara în prăpastie " ( Scânteia ,30 iun.'46 )

-14-30 iulie '47: LICHIDAREA  PNŢ

[LD:pentru cunoaşterea acestei monstruoase  înscenări , vezi la  PNŢ-victimă ]

...Dezbaterea in Parlament : Anghel Dascălu ( Uniunea Evreilor Democrati ) :

[ LD:în judecarea acestei poziţii, trebuie să se ţină seama de contextul în care ea era exprimată.

A fost o perioadă în care foarte mulţi evrei intraseră în structurile de putere ale comuniştilor.

În 1985, membră a unei delegaţii de istorici români la un simpozion bilateral (desfăşurat la Ierusalim) am văzut personal  cca 30 dosare în care evrei originari din România  cereau ca Regelui Mihai şi reginei-mamă Elena,  lui Iuliu Maniu şi lui Ion Mihlache, să li se sădească "pomi de recunoştinţă " şi să li se acorde titlul de "drepţi între popoare" , pentru contribuţia lor la salvarea evreilor persecutaţi în regimul Antonescu. Ele stăteau blocate pentru că  nu primiseră "acordul" comunităţii evreieşti din România.O masivă istoriografie evreiască ,apărută în ultima jumătate de veac,dovedeşte fără tăgadă ,o masivă falsificare a adevărului  privind acest capitol dureros şi controversat.]

<Populaţia evreiască din Ţara Românească a avut cel mai mult de suferit în timpul anilor din urmă ,din partea forţelor reacţionare fasciste .[...]Populaţia evreiască a învăţat să-şi cunoască prietenii şi duşmanii  ; prietenii, care sunt , în acelaşi timp, şi prieteni ai democraţiei , şi duşmanii , care sunt , în acelaşi timp, şi de orientare antisemită.[...]

De aceea, populaţia evreiască este astăzi unită în susţinerea regimului nostru democrat şi a fost îngrijorată de orice întărire a duşmanilor regimului, ştiind că , în timpurile din urmă,Partidul Naţional-Ţărănesc de sub conducerea d-lui Iuliu Maniu devenise locul de adunare , centrul tuturor elementelor fasciste , reacţionare şi antisemite ,care îşi găseau astfel posibilitatea de manifestare politică , posibilitate pe care ele nu ar fi avut-o dacă şi-ar fi arătat adevărata faţă. [...] De aceea, energia Guvernului şi a regimului nostru democrat în combaterea acestor manifestări reacţionare ,şi tăierea de la rădăcină a tendinţelor de reînviere a mişcărilor fasciste  [...] este salutată de noi ca o chezăşie a securităţii noastre , a posibilităţii noastre de existenţă în egalitate cu poporul român , ca o perspectivă de bună dezvoltare a ţării ,în care suntem cu toţii interesaţi. > ( aplauze puternice )>

-20 dec.'47 .Promoţia univ."Ştefan Gheorghiu"

[LD: Se  poate constata că majoritatea cadrelor didactice de la Ştefan Gheorghiu erau comunişti evrei. Sub nici un pretext , relevarea acestui aspect să nu fie pusă pe seama manifestării unui  "antisemitism" din partea celor care îl  remarcă. ]

-20 dec.'47 .Festivitatea de absolvire a "promoţiei'47 " .52 de studenţi care au urmat < cel mai înalt for de învăţătură marxist-leninistă din ţară > devenind apţi să îndeplinească funcţiile încredinţate de partid.

La festivitate participă corpul profesoral :directorul Barbu Lăzărescu şi lectorii universitari   Alex.Moghioroş, Leonte Răutu, P.Bodnarenco, Sorin Toma, Mihail Roller, Barbu Zaharescu, Cristina Luca .Din partea studenţilor, vorbeşte Pavel Ţugui.

La închidere, Iosif Chişinevschi avertizează noii absolvenţi :<să păziţi  ca ochii din cap unitatea partidului.>( Scînteia, 21 dec.'47 )

6.GUVERN Petru Groza( -III- ) :30 dec.'47 - 14 apr.'48

1948

/ Martie '48.Moses Rozen- preşed.Comunităţii Evreieşti

După refugierea în Occident a rabinului Alexandru Şafran ( dec.'47 )  Wilhelm Filderman se refugiază  şi el ( mart.'48 ) . Ambele funcţii  sunt preluate de Moses Rozen, care devine preşed. Comunităţii şi rabin-şef.

7.GUVERN Petru Groza ( -IV- ) : 15 apr.'48- 2 iun.'52 

-mai 1948 : fondarea statului Israel

/ 12 dec.'48.Rezoluţie  PCR : "Problema naţională "

 [LD: BP al CC al PCR a adoptat Rezoluţia, care , transformată în Lege ( MAN  ) şi aplicată administrativ ( Guvern ) , va suferi multe alte modificări conjuncturale.

Ca formulare , Rezoluţia apare ca o cartă democratică, menită să garanteze drepturi egale  tuturor cetăţenilor ,< fără deosebire de naţionalitate >

(  Celor care am trăit sub regimul comunist, ne sună şi acum în urechi această sintagmă  stereotipă ,folosită în toate documentele, în toate cuvântările, în toate împrejurările ) 

În realitate ,de la o zonă geografică la alta, de la o perioadă la alta, PCR a privilegiat  conjunctural unele minorităţi ( ex.: ruşi, evrei, ucraineni , ţigani, unguri ) sau a persecutat alte minorităţi  ( ex.:"basarabeni  " saşi, şvabi, sârbi , machedoni, aromâni , ţigani, unguri ).

Dar aceste "practici " nu au avut ca substrat ideologic vreun criteriu rasial sau etnic  propriu-zis,ci au reflectat anumite momente tensionate  determinate fie de episoade  internaţionale conflictuale * , fie de revoltele anticomuniste  din ţările vecine .

---------------------------

* Spre ex. a condamnat "naţionalismul sionist  " şi a limitat emigrarea evreilor în Israel.

 1953

GUVERN Gheorghe Gheorghiu-Dej   : 28 ian.'53- 19 mart.'57

1957

GUVERN Chivu Stoica: 20 mart.'57- 20 mart.'61.

1961

.GUVERN Ion Gheorghe Maurer ( - I -) : 21 mart.'61- 17 mart.'65

1965

GUVERN Ion Gheorghe Maurer ( - II -): 18 mart.'65- 20 aug.'65

GUVERN Ion Gheorghe Maurer ( III-) : 21 aug.'65 - 8 dec.'67

1980

/ 29 dec.'80.DSS,Plan de măsuri : control informativ al foştilor condamnaţi politic. 

Departamentul Securităţii Statului ( condus de Postelnicu ) a elaborat  acest plan de măsuri

indicând  explicit  obiectivul urmărit .Planul prevedea <controlul informativ complet asupra tuturor foştilor condamnaţi pentru infracţiuni contra securităţii statului, aflaţi în ţară şi străinătate. >  ( Cf. Romuluus Rusan, op. cit ) 

[ LD: Planul acesta de măsuri dezvăluie  câteva  realităţi opresive  din timpul regimului ceauşist pe vremea căruia  căruia - afirmă unii - n-ar mai fi fost "genocid"  :

  a)  Pesudo-libertatea declarată prin "graţierile" din '64 şi "eliberările " supravieţuitorilor ;

b ) Hărţuirea celor care, după anii grei de puşcărie - cu proprietăţile confiscate, cu familiile persecutate, cu carierele distruse , stigmatizaţi şi bolnavi-au continuat să fie urmăriţi, interceptaţi, interogaţi, plimbaţi pe la Securitate .

c) Justificarea organigramei umflate de  "lucrători" de la  DSS , inclusiv a celor de la DIE ;

d)Pescuirea de "informatori" ,de  "turnători " ( din rândul familiei, colegilor, vecinilor şi al foştilor "colegi" de închisoare) care să+-i urmărească .

e)  Dovada unei  degradări morale de proporţii ,reprodusă  în Rapoartele făcute

 ( transformată în  tona de documente predate de SRI,  la CNSAS ) 

1982

/ Apr.'82.Nicolae Ceauşescu : regim de austeritate , pentru plata datoriei externe

:[ LD: În conjuncturi geo-politice schimbătoare, voluntarist şi dictatorial a  apelat la aceste împrumuturi exorbitante,pentru realizarea  ambiţiilor  sale "faraonice" .

Voluntarist şi  dictatorial a hotărât  să grăbească achitarea lor .

Pentru a reuşi acest lucru, a impus  românilor un regim de strictă austeritate , pe care l-a denumit  <raţionalizare >  dar care , în realitate, a  luat aspecte de insecuritate , deseori genocidare. Statistici pentru a dovedi această realitate , nu avem.

Avem în schimb amintirea acelor cazne şi coşmaruri, produse de "raţionalizare" :    

reducerea produselor alimentare din comerţ  - pâinea, laptele, carnea , ouăle, ş.a. - până la stadiul de înfometare , atât în oraşe ,    cât şi în mediul rural  ( c.a.p-iştii  , sărăciţi şi siliţi să fure ) ; reducerea  agentului termic ,până la îngheţarea caloriferelor ( acasă , la servici , în spitale, în creşe, în şcoli,în căminele studenţeşti , în instituţiile publice, în sălile de spectacol  ) ;

reducerea energiei electrice , până la oprirea sursei  ( cf. unor programe speciale ) ;

 reducerea  mijloacelor de transport în comun - trenuri, autobuze, tramvaie - deplasarea  între localităţi , dar şi în oraşe , devenind o mare problemă  ;

 reducerea programelor TV - până la ridicolul celor 2 ore de transmisiune  ; ş.a., ş.a.

Rezultatul acestor măsuri ? : radicalizarea nemulţumirii populare .  ]

[ Vezi la Bibliografie :  Memorii şi Jurnale  ]

¤Guvern  Constantin  Dăscălescu  ( -I -)  ( 21 mai.'82- 28 mart.'85  )

- Eugen Proca- ministrul Sănătăţii

-George Homoştean - Interne  ; Gheorghe Chivulescu - Justiţie ;

Tudor Postelnicu - şeful Departamentului Securităţii Statului 

Maxim Bergheanu - Muncă ;  

/ 14 iul.'82.< Programul de alimentaţie ştiinţifică a populaţiei  >

[LD: o altă mostră de ipocrizie şi  manipulare  grosolană  .Cu o pretinsă grijă pentru  sănătatea  populaţiei - susţinută  cu "argumente ştiinţifice medicale " , o drastică raţionalizare a alimentelor de bază (  trimise masiv la export ,  pentru "plata datoriei externe" ). 

1985

/ 13 ian.'85.CPEx: Programul energetic : România în frig şi întuneric 

[ LD: fără exagerare : este iarna când în case, şcoli, birouri ,spitale ,maternităţi , la teatru sau în biserici oamenii au fost siliţi să stea îmbrăcaţi în paltoane, cu căciuli în cap, cu mănuşi  şi pâslari   , iar, la respiraţie, le ieşeau aburii din gură.Iar la citit, au fost la mare căutare  lămpile cu gaz şi lumânările .Cum au supravieţuit bătrânii, copiii şi bolnavii ?Statisticile sunt mute.  ] 

Programul pretins de <asigurarea producţiei de energie şi folosirea ei raţională >, a prevăzut măsuri drastice şi obligatorii pentru economisirea energiei electrice .

Printre altele , programul a pretins:  reducerea iluminatului public cu 50 % ( străzi şi oraşe în întuneric ) ; interzicerea aparaturii electrice pentru încălzire sau gătit  ( în birouri şi apartamente fără căldură şi fără gaz )  ;  eşalonarea consumului pe 3 schimburi ; dumineca  lucrătoare ; închiderea localurilor publice la ora 21 ( cu modificarea orelor de spectacol şi la restaurant ) ; interzicerea firmelor luminoase ( pentru că reclame nu prea existau )  

¤ Guvern Constantin Dăscălescu (-II -)  ,  29 mart.1985-22 dec.'89 .  

[LD: Ultimul guvern al regimului Nicolae Ceauşescu , format din peste 60 de miniştri ,viceminiştri,  subsecretari de stat ,preşedinţi de comisii şi comitete .

Deasupra acestor " executanţi " - pe care Nicolae Ceauşescu îi rotea când şi cum vrea - trebuie avută în vedere piramida nomenclaturii  PCR  : centrală, judeţeană , municipală,  comunală .Cei ce-am trăit atunci , nu putem uita "secretarul  BOB " omnipotent în instituţii, întreprinderi economice ,CAP, şcoli , academii, universităţi  ş.a ş.a .

Pe la vreun minister, şi vreun reprezentant al "minorităţilor naţionale" , ca să se vadă cât de democratic e regimul.

Subordonând discreţionar  celorlalte "puteri  - legislativă şi   juridică - şi instituţiile publice

 - administrative ,economice,  financiare,militare, culturale  ş.a . ş.a. se poate evalua  imensul mecanism birocratic pe care s-a sprijinit regimul totalitar  comunist.

[ Vezi tabloul Cronologia genocidului -context, legislaţie, etape ]

- 7 vice miniştri :printre ei,  Ludovic Fazekaş

- La Agricultură şi Industrie Alimentară :Ferdinand Nagy , 

- Richard Winter - ministru  Industrializarea Lemnului şi Materialelor de Construcţii ;

¤  COLABORATORI ŞI VICTIME

[ LD: din cele peste 2 milioane de victime, am extras [ de fiecare dată , cu strângere de inimă pentru cei nepomeniţi] cazurile care  să îngăduie percepţia  corectă a substratului ideologic şi politic al genocidului  comunist, a mecanismelor terorii  , a metodelor experimentate , ş.a. ]

Dicţionarele lui Cicerone Ioniţoiu (format carte - editura "Maşina de scris " ; format electronic la www.procesul comunismului.com ) ; Lucia Hossu -Longin ,Memorialul Durerii ; Documente , Memorialistică , Istoriografie ,Biografii , Procese, Cazuri , ( vezi la Bibliografie ) ;Documentare, Interviuri ,Dezbateri Radio ,TV ; Presă , s-au aşezat pe rafturile unei veritabile  BIBLIOTECi dedicate acestei monstruoase crime colective prin care a trecut poporul român.Ca orice bibliotecă, ea va fi îmbogăţită pe măsură ce arhivele - încă ferecate - se vor deschide.]

A.

-Max Auschnitt

Născut la 14 februarie 1888 la Galaţi ,  industriaş  cu poziţii  solide în industria siderurgcă   şi  sub regimul  autoritar  al Regelui  Carol al  II-lea.  Mai  părăsise o dată ilegal ţara , în primăvara '44 ,  sub  guvernarea Ion  Antonescu ,  cu un  avion  pilotat de Matei  Ghica Cantacuzino .  După  23 august '44,  a revenit  în ţară , s-a pus la dispoziţia noilor autorităţi  ,

dar  evoluţia nefastă a evenimentelor politice l-a determinat  să se refugieze din  nou  în străinătate  ( 1946 ) . Până  în  1950,  a rămas în  Europa,  apoi  s-a stabilit  la Paris.

  Implicat  în  diverse procese  în "aşa-zisa mişcare Naţională  de Rezistenţă  " ,  în oct.'48  a fost coacuzat  într-un  proces cu  legionarii ,  condamnat  la 25  ani  muncă  silnică ,  ( în  contumacie ) pentru  " crimă  de înaltă trădare " .degradare civică pe viaţă şi confiscarea averii ,pentru <crimă de înaltă trădare, crimă de răzvrătire, complot în scop de trădare, de surpare a ordinii constituţionale şi în scop de răzvrătire >  .

Tribunalul Militar-Bucureşti. Completul de judecată :primpreşed, dr.Petrescu I.Alexandru col.Colceag Gh.,Sârbu Eremia, lct.col.Zănescu Ion, lct.col.magistrat Stănescu Simion ;

procurori : col.Stanciu Constantin şi lct. magistrat Eftimie Călin.(1 nov.'48 )

B.

-Bady ,Menahem H.

Jurist şi ziarist din Roman.Condmnat în 1950 ca sionist , închis la Jilava şi Caransebeş.

-Benvenisi , Mircea / Suzi-soţie /

Avocat în Bucureşti, activ în mişcarea sionistă .Arestat în 1950, împreună cu un "lot de 13 sionişti " Anchetat , condamnat la 25 ani muncă silnică ( sentinţa nr.258 din martie 1954 ), de Tribunalul Militar -Bucureşti (prezidat de Alex.Petrescu ; procuror Alexandru George)

După eliberare,s-a stabilit în Israel , ajungând ambasador  în Elveţia.

-Soţia -arestată în 1950, împreună cu soţul .Anchetată de Securitate, închisă la Jilava şi Mislea.

-Bernstein ,Edith

Din Maramureş.Deportată la Auschwitz , sub regim horthyst ;arestată în 1951 , sub regim comunist , închisă la Mislea.

-Blanc , Aristide.

Bancher.Arestat şi condamnat în 1949, pentru "înaltă trădare " . Anchetat şi închis la MAI şi Jilava .

-Brauner, Harry

N. în 1908, la Piatra Neamţ, domiciliat în Bucureşti .Dir. al Institutului de Folclor , prof. la catedra de Folclor, la Conservator. Arestat la 27 ian.1950; interogat de securiştii anchetatori  Soltuţiu , Filipescu , Weiss şi Moraru;condamnat la 12 ani muncă silnică ( sentinţa nr 49 / 6.IV.1954 )

de Tribunalul Militar -Bucureşti ( prezidat de col.Ilie Moisescu ); închis la Jilava ,Piteşti ,Dej ; cu domiciliu obligatoriu la Viişoara ( Bărăgan )

-Brauner, Aziic

Laborant. Împuşcat de sovietici  la Brăila, pe 12 ian.1945.

-Braunstein , Betty

Din Dumbrăveni .Arestată în 1957, a murit la închisoarea din Mircurea Ciuc.

-Bretler ,

Rabin din Bucureşti .Arestat după 1950,închis la Jilava şi Caransebeş .

C.

-Calmanovici ,Emil / Calmanovici Monica-soţie / 

N. în 1896, la Piatra Neamţ , stabilit în Bucureşti Inginer constructor, cu studii la Munchen. Înscris în PCR în 1937 , a ajutat partidul cu bani donând partidului o tipografie ilegală. După 1940,el face "o ţâră" spionaj sovietic,informând asupra amenajărilor de la aerodromurile locale.Sute de bileţele cifrate sunt transmise de Calmanovici CC al PCR.În casa sa,au loc întâlniri conspirative ale ştabilor comunişti ; îşi riscă viaţa fotografiind buletine secrete ale Siguranţei Generale.Între 1937-1944,Calmanovici a donat partidului cca 80% din averea sa.

În iarna'44 ,Emil Bodnăraş îşi instalează"cartierul general" în salonul lui Calmanovici.

El, arestat ,şi judecat în procesul Pătrăşcanu .Condamnat la muncă silnică pe viaţă ( sentinţa nr.49 / 6 aprilie 1954, semnată de col.Ilie Moisescu  ) de Tribunalul Militar Bucureşti . A trecut prin anchete dure, la Malmaison, Jilava şi Piteşti .A murit pe 12 martie 1956, la Aiud.

Ea, arestată şi condamnată în 1953.

-Casirer, Nicolae

Evreu din Ardealul de nord, închis la Auschwitz în timpul regimului horthyst . Întors acasă , a încercat să treacă frontiera ca să scape de comunism. A fost prins, arestat , condamnat la 10 ani închisoare .În 1951, se afla închis la Aiud.

-Cohen ,Jean

Lider sionist arestat în 1950.Condamnat la muncă silnică pe viaţă ,de Tribunalul Militar-Bucureşti (sentinţa 258 /1954 )

D.

-Dan, Sergiu

Scriitor şi ziarist evreu, n.în 1903, la Piatra Neamţ. A debutat la Flacăra  lui ND Cocea ; a fost redactor politic la Dreptatea ;a publicat  la Cugetul Românesc, Contemporanul, Universul Literar , Bilete de papagal, Viaţa Românească , Omul Liber, Reporter, Revista Fundaţiei Regale ş.a. Autor al unor romane de succes în interbelic ( Arsenic, Surorile Venianim ş.a ).

Arestat , condamnat ,închis  la Jilava şi Aiud.

 

E.

-Ebercohn , Josef

Arestat cu unul din loturile sioniştilor .După 1950, a ajuns la sediul Securutăţii Capitalei din calea Rahoveişi la Malmaison.A fost anchetat cu duritate de maiorul Negrea.

-Ebercohn ,Ozi

Avocat.Arestat în 1950. Judecat cu lotul sioniştilor .Închis la Caransebeş .

-Edelstein ,Elemelch

Arestat cu un lot al sioniştilor .Anchetat la sediul Securităţii din Calea Rahovei .Închis la Caransebeş .

-Edelstein ,Samy

Director la Ministerul Comerţului Exterior.Arestat în 1959, anchetat la Securitatea Bucureşti ( Uranus ) .Condamnat în 1960 .Închis la Aiud.

/Col. Wilhelm  Einhorn

Evreu ilegalist, născut  în Transilvania  , luptător în  Brigăzile Internaţionale în războiul  civil  din  Spania  , era călit  în focul  "urii de clasă " .

-Engel ,Andrei

Arestat într-un "lot sionist " , în 1950.Anchetat la Securitatea din Bucureşti ( Rahova ).

Închis la Jilava.

F.

-Faierştein , Leib A.

N.în 1889.Din  Basarabia(Chişinău ) .Arestat ca sionist. Condamnat la 5 ani muncă silnică. A murit în timpul detenţiei , în lagărul din Sverdlovsk.Reabilitat în 1991.

-Faierştein ,Ştrul B.

N.în 1898.Din Basarabia.Omorât de NKVD în timpul represiunilor din 1949.

-Faiermaher, Meilih

N.în 1888, la Tiaspol. Condamnat la moarte. Cauză "clastă" în 1956.

-Faiman ,Abram B.

N.în1897, în Basarabia ( Bălţi ) .Comerciant. Ridicat de NKVD , împreună cu soţia (Fenea ) şi Fiul ( Moişa ), la 6 iulie 1949.

-Faingold ,Şulim B.

N.în 1912, în Basarabia ( Făleşti ).Comerciant.Ridicat de NKVD ,deportat , împreună cu soţia (Maria ) şi Fiul ( Şica ), în inie 1949.

-Faut ,Gotlib F.

N.în 1895, în com.Hlinaia (Basarabia ).Membru al unei organizaţii anticomuniste .Arestat .Condamnat la moarte şi executat .Cauza a fost clasată în 1959.

-Feibisch , David.

Arestat în 1951 , anchetat la Securitatea Bucureşti, judecat într-un "lot de sionişti", pentru că susţinea plecarea în Israel. Eliberat şi lăsat să plece în Israel .

-Feibisch, Zeev

Arestat în 1951, ca sionist. Eliberat şi lăsat să plece în Israel .

-Feinstein ,Nisim.

Arestat în 1951 ca sionist ,condamnat , eliberat , lăsat să plece în Israel.

-Fermo ,Manachem

Arestat în 1951 ca sionist ,condamnat , eliberat , lăsat să plece în Israel.

-Filderman , Wilhelm

[Vezi :Wilhelm Filderman , Memoires and Diaries ", vol 1, 1900-1940 ,Edited by Jean Ancel , The Goldstein-Goren , Diaspora Research Center ,Tel Aviv University, Yad Vashem Jerusalem, 2004 )

N.în 1882.Avocat.Preşedintele Uniunii Evreilor din România. Colaborator al guvernelor (şi partidelor ) democratice din interbelic. La 17 sept.'44, a înfiinţat "Consiliul Evreiesc" ,pentru redobândirea drepturilor şi averilor de care populaţia evreiască fusese deposedată în timpul regimului Antonescu. La 11 martie 1945, a fost convocat pentru anchetă la Tribunalul Poporului .

Arestat în 1946. Eliberat . În 1948, a reuşit să fugă în străinătate .

-Finkelstein , Bubi

Înainte de 1944, sub regimul Antonescu , fusese deportat în Transnistria, suspectat de comunism. Eliberat la 23 aug.1944.

Rearestat în 1945 , condamnat la închisoare , era închis la Aiud , unde devenise pontator şi informator al administraţiei .

-Fischer , Ionas

Din Vatra Dornei -Suceava .Director general al Trustului Sovrom -lemn .Arestat .Condamnat de Tribunalul Militar -Iaşi . A fost deţinut la penitenciarele din Suceava şi Gherla.

-Foreanu, Alexandru

Inginer. Arestat în 1951 , ca sionist. Anchetat la Malmaison şi Jilava . Eliberat, a plecat în Israel.

-Fux , Sura

Născută în Sighetul Marmaţiei -Maramureş.Mama-decedată la Auschwitz ;Arestată împreună cu taăl său , condamnată la închisoare .Detenţia la Jilava .

G.

-Ghertler , Avigdor / Ernestina-soţie /

Arestaţi  în 1950, ca sionişti.El a fost închis la Rahova şi Jilava, iar soţia la Jilava şi Mislea.

-Ghingold , Paul

Din oraşul Piatra Neamţ. Arestat şi condamnat în 1949, ca sionist .Închis la Jilava şi Caransebeş, a fost eliberat în 1954.

-Gingold , Nandor

Preşedintele Centralei Evreilo r din România în regimul Antonescu.După arestarea lui Radu Leca ( comisar general pe problemele evreieşti , arestat în "lotul Antonescu " )s-a predat la Prefectura poliţiei Capitalei , la 20 sept.1944 , punându-se la dispoziţia organelor de anchetă .

Judecat de Tribunalul Poporului , procesul s-a desfăşurat între 14-18 febr.'46,Centrala Evreilor fiind acuzată că a executat ordinele Berlinului şi Gestapoului în prigonirea evreilor ..

Preşed.completului de judecată al Tribunalului Poporului -Al Voitinovici (pseud.literar Voitin ).

Acuzatori publici , avocaţii A.Schreiber şi M.Mayo

Sentinţa ( 19 febr.'46 ) :muncă silnică pe viaţă şi confiscarea averii ( cf.Legii 312 / '44 ). Detenţia la Aiud şi Piteşti.

-Glasner, J

 Rabin în Cluj , care  făcuse o declaraţie , pe 8 febr.'46 , ziarelor elveţiene: < Regele şi poporul s-au opus cu toată energia proiectelor germane de exterminare şi au împiedicat , înainte de orice , deportarea .În acelaşi timp, România n-a ocrotit numai populaţia israelită din ţară , dar a acordat şi azil evreilor refugiaţi din ţările vecine , în special din Ungaria,salvând astfel viaţa unui mare număr de izraeliţi refugiaţi [...] Evreii vor trebui să-şi dea seama că au contractat o datorie de recunoştinţă faţă de naţiunea română  şi de Regele ei .>

 

-Goldenberg , Marcu

Evreu trecut prin Auschvitz . Revenit în ţară ,a fost arestat şi condamnat ( 1950 ) , pentru "crimă împotriva umanităţii" .Trimis în lagărul de exterminare de la Periprava , s-a solidarizat cu toate acţiunile de protest ale deţinuţilor, împotriva abuzurilor administraţiei şi turnătorilor, fiind trecut în "brigăzile de pedepsiţi ".

-Goldstein , Isac

Agent de poliţie, n. în 1900. Arestat , a murit în timpul detenţiei în penitenciarul Făgăraş , la 3 oct.1957.

-Goldstein , Levi S

Agent de poliţie  n.în 1901.Arestat , a fost omorât în timpul anchetei la Securitatea din Bucureşti ,la 7 martie 1951.

-Goldstein, Mozer

Funcţionar la Legaţia Israelului la Bucureşti .Arestat în 1952, condamnat pentru "înaltă trădare" , închis la Jilava şi Piteşti .

-Grossman , Adolf

Condamnat la 25 ani muncă silnică şi confiscarea averii, în procesul "lotului Centralei Evreilor " ( 14-18 febr.'46 ),de Tribunalul Poporului .Preşed.Completului ,Al Voitinovici (Voitin );

acuzatori publici ,avocaţii A.Schreiber şi M.Mayo

-Grunberg ,Wilman N.

Condamnat la 25 ani muncă silnică şi confiscarea averii, în procesul "lotului Centralei Evreilor " ( 14-18 febr.'46 ),de Tribunalul Poporului .Preşed.Completului ,Al Voitinovici (Voitin );

acuzatori publici ,avocaţii A.Schreiber şi M.Mayo

-Grumberg Boris- alias Alexandru Nicolschi, vezi la tortionari

H.

-Haas ,Simon

Arestat ca sionist.Anchetat la Malmaison.Închis la Jilava.

-Haber ,Benjamin

Medic.Arestat ca sionist .Închis la Malmaison, Jilava, Piteşti.

-Haber, Ladislau

Arestat în mai 1951, ca sionist .Închis la MAI şi Caransebeş.Graţiat în 1964 ( Decretul 411 )

-Haimovici ,Max I./ Mina A.-soţie /

Proprietarul unei fabrici ( din Bucureşti ? ) , n.în1885 ,la  Bârzeşti -Vaslui . Arestat pe 4 martie 1953 , sub acuzaţia de "spionaj în favoarea Israelului" . A murit la 23 martie 1953,din cauza torturilor din timpul anchetei de la Securitatea din Bucureşti , la spitalul "Victor Babeş " .

/Soţia , n.în Iaşi în 1883 , a fost arestată pe 5 martie ,fiind omorâtă pe 12 martie , în timpul anchetei la Securitatea din Bucureşti .

-Halevi , Elimelch

Arestat în 1951, ca sionist Anchetat la centrala Securităţii din Malmaison.Închis la Jilva.

-Harfanes, David

Arestat în 1951, ca sionist .Anchetat la Securitatea Bucureşti ( Rahova ).Închis la Jilava.

-Heckt, Eva

Proprietara unui magazin de mode din Bucureşti.Arestată în mai 1951 , anchetată  la Securitate ,( la Malmaison ) în legătură cu "cazul" Ana Pauker-Vasile Luca-Teohari Georgescu (participase la câteva recepţii opulente,invitată de soţia lui Teohari ,şi povestise la alţii cum trăia  nomenclatura ) .Ţinută un an în anchetă dură ( singură în celulă ) , obligată să semneze o declaraţie ea şi "prietenii săi" , erau spioni în soldă americană.

A luat calea închisorilor pentru femei ( la ferma "Roşia" ş.a  )

-Herşcovici , David / Herşcovici,  Hugo /

Arestaţi în 1951, ca sionişti. Detenţia la penitenciarul MAI şi Jilava.

-Herşcovici , Saul

Avocat în Roman ( Neamţ ) .Ajutor de primar în timpul guvernării PNŢ ( 1932-'33 ). În 1945, s-a înscris în PCR ; în 1948 ,a fost numit prefect. În toamna '48, a fost arestat , trimis în lagărele de muncă forţată de la  Poarta Albă şi Oneşti  şi eliberat în 1954.

-Herşcovici ,Sidonia

Supravieţuitoare a lăgărului de la Auschwitz .Arestată în 1948, de comunişti.

I.

-Iakerkaner , Sami

Inginer în Piatra Neamţ.Arestat în 1950 ca sionist.Condamnat la închisoare.Închis la Jilava şi Cransebeş .Eliberat în 1955.

-Iancu, Cornel / Mela /

Medic, preşedinte al Comunităţii Evreieşti .Arestat în 1949 ,împreună cu soţia, ca sionist. Detenţia la penitenciarele MAI şi Caransebeş.

-Idelovitsch, Slomo

Arestat în 1951, ca sionist .Anchetat la MAi.Închis la Piteşti

-Imberg , Herşcu

N.în 1892, în oraşul Bârlad -Vaslui .Arestat ; condamnat la închisoare pentru "propagandă anticomunistă" .A murit în 1959, în detenţie, la Gherla.

-Isăceanu ,

Între 14-18 febr.'46, la Procesul Centralei Evreilor , a fost condamnat ( în lipsă ) la muncă silnică pe viaţă şi confiscarea averii (18 febr.'46 ) (Centrala Evreilor a fost  acuzată că a executat ordinele Berlinului şi Gestapoului în prigonirea evreilor ). Al Voitinovici (pseudonim literar Voitin ) a fost  preşed.completului de judecată al Tribunalului Poporului .Acuzatori publici , avocaţii A.Schreiber şi M.Mayo

-Iuclea , ?

[LD: fişă şi informaţie preluată din Cicerone Ioniţoiu ( Dicţionare ) pentru  cazul elevilor din Huşi, conduşi de Neştianu .Vezi la Tablou -Elevi  ] Col.anchetator la Securitatea din Huşi ( Vaslui ) .

...în mai 1950, ancheta-tortura elevii din Grupul Clandestin Anticomunist ( iniţiat de elevul Neştianu Valeriu ).

...în 1951, era demascat de coreligionarii pe care îi torturase în ghetourile din Transnistria.

J.K.

-Josef ,N

Medic .Arestat în 1950 ,pentru activitate sionistă.Închis la Jilava şi Caransebeş .

-Kahane ,Aron

Din Bucureşti, n.în 1922, la Iaşi . Arestat pentru activitate sionistă .După eliberare, la presiunea străinătăţii, a reuşit să plece din ţară .

-Kanner , Edgar 

N.în 1902, în Galaţi .Arestat şi judecat în "lotul sioniştilor revizionişti". Condamnat la închisoare de Tribunalul Militar-Bucureşti ( 7 iulie 1953 ) .După eliberare, a plecat în Israel.

-Koffler , Remus I.

Membru PCR din 1937(din organele financiare ale partidului ) Arestat şi  judecat în "lotul Pătrăşcanu " ,acuzat că ar fi fost agent de Siguranţă şi al serviciilor străine de spionaj [ martoră a acuzării, soţia sa ,Lili Weigel , a afirmat că el ar fi fost organizatorul grupului care urmărea , în timpul războiului , distrugerea comuniştilor din închisori ]

Condamnat la moarte (sentinţa nr.49 /6 apr.1954 ).Executat pe 17 apr.'54, la Jilava.

 

-Koifman , Avram

Din Bucureşti, n.în 1924, în Cernăuţi. Arestat pentru activitate sionistă. Eliberat în 1956, lăsat să plece în Israel.

-Kraus , Ştefan

Din Arad, n.în 1911, în com.Mişca -Arad. Arestat şi judecat în "lotul sioniştilor" din Arad.

-Kuhn, Ştefan

Din Timişoara , n.în  Bocşa Montană-Caraş Severin.Înscris în mişcarea sionistă în 1935, a fost ales în comitetul de conducere în 1944.Arestat la 20 febr.1952 ; anchetat  8 luni , sub tortură ;

judecat în "lotul sioniştilor " ( rechizitoriul întocmit de lct.mj.Alexandru Gheorghe ) ;condamnat la 15 ani muncă silnică ( sentinţa nr.258 /29 martie 1954, semnată ca preşed. de g-ral mr.Alexandru Petrescu ).În urma protestelor internaţionale , a fost eliberat , împreună cu alte 7 persoane din lot, pe 14 apr.1956.

-Kuperman , Samuel 

Arestat , judecat cu un lot de 32 de persoane , în 1954, pentru activitate sionistă.

L.

-Lachs ,Heinric

Deportat din nordul Transilvaniei de regimul horthyst, la Auschwitz, unde ar fi colaborat cu administraţia hitleristă a lagărului. Denunţat de cei care au avut de suferit de pe urma sa.

Arestat în 1946.Condamnat la închisoare pe viaţă .Închis la Aiud.

-Lasarovitsch ,Elcezar Zeev

Din Bucureşti.Arestat în 1952 pentru activitate sionistă.Anchetat la Securitate ( Rahova ) .

Închis la Jilava.

-Lazarovici, Izu / Lazarovici Willi /Lazarovici , Zwi / 

Din Bucureşti. Arestaţi pentru activitate sionistă. Judecaţi într-un lot de 32 persoane, în martie 1954.Eliberaţi în 1956, lăsaţi  să plece în Israel.

-Laxer ,David / Laxer ,Şoşana /

Din Iaşi. Arestaţi în 1952, pentru activitate sionistă.

-Lăpuşner , Dvoira

Din Bucureşti .N.în 1926, la Belgrad. Arestat în 1952, pentru activitate sionistă. Condamnat la închisoare ( 1954 ) .Eliberat în urma presiunilor internaţionale, lăsat să plece în Israel.

-Leiba , Michel

Din Bucureşti, n.în 1895.Arestat pentru activitate sionistă.Condamnat la închisoare administrativă ( 3 ani ).După eliberare, a fost lăsat să plece în Israel.

-Leibovici , Johny

Antreprenorul Băilor Centrale din Galaţi, n.în 1888. Omorât cu lovituri de ciocan, de trei soldaţi sovietici , pe  6 martie 1945 .

-Leibovici , Leiba Marcel Moritz I.

Din Botoşani.N.în 1885, în com.Movileanca (Botoşani ) .Arestat pentru presupuse legături cu serviciile de informaţii germane. Condamnat la închisoare , a murit în lagărul "9 Culme" , pe 30 oct.1952.

-Leibovici , Sami

Din Cluj.Arestat în 1948, pentru că ajutase un număr de evrei să fugă la Viena , prin Ungaria.

-Leibovici ,Simigita 

Din Bucureşti, n.în 1925, la Tulcea.Arestat în 1954, pentru activitate sionistă. Judecat în "lotul celor 41 sionişti " ( apr.'54 ), folosit ca martor în procesul "lotului celor13 sionişti ".

Închis la Malmaison, Rahova, Jilava şi Piteşti .După eliberare, lăsat să plece în Israel.

-Liblich , Sandu

Medic în Bucureşti ( doctorul personal al lui  Vasile Luca ) .Arestat în 1950 ,pentru "activitate sionistă".Anchetat la Securitatea Bucureşti ( de Francisc Butyka şi Gh.Mezei ) ,pentru a obţine informaţii compromiţătoare despre Vasile Luca, căruia i se pregătea debarcarea din funcţii. Detenţia la penitenciarele MAI, Jilava şi Caransebeş.

-Likwormic ,Max

Din Bucureşti. Arestat şi anchetat la Securitatea din Bucureşti ( Rahova ) pentru activitate sionistă. Închis la Jilava şi alte penitenciare.

-Litman, Iacob

Din Bucureşti, n.în 1905, la Focşani -Vrancea. Arestat şi anchetat pentru activitate sionistă.

Judecat şi condamnat  în lot cu Suzana Benvenisti , de Tribunalul Militar-Bucureşti (23 nov.'53 ) . După eliberare, i s-a permis să plece în Israel.

-Loewenstein ,Theodor

Medic în Bucureşti, n.în 1905, în Turnu Severin ( Mehedinţi ).Arestat în 1952, pentru activitate sionistă. Judecat într-un lot de 41 persoane ( apr.'54 ). După eliberare , lăsat să plece în Israel.

-Lupu, Moise

Din Iaşi .Arestat în 1954 pentru activitate sionistă ; condamnat la închisoare de Tribunalul Militar-Iaşi ; închis în penitenciarele din Rajova şi Jilava. La expirarea pedepsei, a fost lăsat să plece în Israel.

-Lupu, Şamus

Din Bucureşti. Arestat pentru activitate sionistă. Condamnat în 1951 la închisoare  de Tribunalul Militar-Bucureşti. Închis la penitenciarul MAI şi Jilava.

-Lupu, Şuro Blima

-Din Bucureşti, n.în 1901, în  Piatra Neamţ.În 1952, arestată pentru activitate sionistă ; condamnată la închisoare .După eliberare, s-a stabilit în Israel ( 1956 )

-Lustig, Romulus

Pilot.Membru PCR (secretarul org.de bază PCR de la aeroportul Chitila), n.în 1916, la Bucureşti. Dirijat de SSI , împreună cu Gh.Preda şi dr.C.Gafencu , au pus la cale înscenarea de la Tămădău ( 14 iulie 1947 ),pentru a oferi pretextul arestării conducătorilor PNŢ

Cei doi piloţi au fost reţinuţi la MAI , apoi duşi la Văcăreşti , fiind folosiţi ca marori ai acuzării în procesul Maniu -Mihalache. Ulterior , au fost judecaţi într-un "lot anexă " a procesului (împreună cu doctorii  şi şoferii ).Romulus Lustig a fost "condamnat" la 6 luni închisoare .

M

-Marcovici ,Otto

Ziarist la Adevărul şi Dimineaţa în interbelic.Supravieţuitor al  lagărului de la Auschwitz, în timpul războiului .Arestat în 1949 ; condamnat la închisoare de Tribunalul Militar-Bucureşti ;detenţia în penitenciarul Jilava şi lagărul Peninsula ( folosit în muncile de la biroul administrativ )

-Margules , Samuel

Secretar PCR în perioada ilegalităţii .N.în 1885 ,în Găeşti -Dâmboviţa.Tapiţer.  Arestat în 1947 , sub acuzaţia că, din 1930, ar fi devenit informator al Siguranţei .

A fost predat NKVD-ului pentru anchetă, a refuzat să răspundă anchetatorilor sovietici ,declarând greva foamei .În iun.1947, a fost dus la penitenciarul MAI ,apoi la Piteşti.

În 1948, a fost readus la MAI în aceeaşi celulă cu Silber Herbert.

După trei luni, ambii au declarat că au fost agenţi ai Siguranţei, infiltraţi în PCR . Declaraţiile sale au fost folosite în procesul Lucreţiu Pătrăşcanu . Despre el, s-a afirmat că la data procesului murise în penitenciarul Văcăreşti .

- Mark: Abir / Abner / Ahia / Armand / Beti / Braha / Paula /

Evrei din Iaşi, Rădăuţi -Prut , Bucureşti .

Arestaţi şi condamnaţi în martie 1954, pentru activitate sionistă. Detenţia în penitenciarele Iaşi, Bucureşti ( Malmaison şi Rahova ) , Piteşti .Eliberaţi în 1956, lăsaţi să plece în Israel.

-Marmorstein , Nicolae

Din Cluj.N.în 1907,Tăşnad -Satu Mare. Arestat pentru activitate sionistă, în 1954. Eliberat în 1956, lăsat să plece în Israel.

-Mayer ,Elias

Din Bucureşti.Arestat pe 24 mai 1946, în satul Şiclău, com.Grăniceri -Arad, în timp ce călăuzea un grup de 34 evrei din Bucureşti ce intenţionau să treacă graniţa în Ungaria.

- Mendelovici ,Iancu

Avocat ,n.în 1902, în Ploeşti-Prahova.Arestat în 1949 pentru activitate sionistă şi ajutorarea familiilopr celor arestaţi ; judecat cu "lotul celor 41 sionişti " ; condamnat la închisoare ; detenţia la penitenciarele MAI, Jilava şi Caransebeş .După eliberare, a plecat în Israel.

-Mendelsohn ,Iacob Marian I.

N.în 1911, în satul Mesteacăn, com.Icuşeşti-Neamţ.Arestat ca membru al unei org. subversive anticomuniste ;condamnat la închisoare ; a murit la închisoare , din cauza condiţiilor de exterminare .

-Mihalovici [Cohen ] , Rachel

Soţia avocatului Jean Cohen ( lider sionist ) , divorţată formal. Arestată în 1952 , pentru activitate sionistă ; anchetată la Securitatea din Bucureşti ( de lct.Gheorghe Păun ) ; judecată cu "lotul celor 41 sionişti " , în apr.1954 ; eliberată, i s-a permis să plece în Israel.

-Miler, Pinkas

Arestat în 1951, pentru activitate sionistă. Condamnat la închisoare administrativă ( 2 ani ) de Tribunalul Militar-Galaţi .

- Moscovici, David

Din Bucureşti, n.în 1921, în com.Romuli -Bistriţa Năsăud. Arestat în 1951, pentru activitate sionistă ;închis 5 ani .Eliberat în 1956, lăsat să plece în Israel.

-Moscovici , Moti

Arestat în 1951, pentru activitate sionistă.Judecat în "lotul celor 13 " ;condamnat la închisoare de Tribunalul Militar-Bucureşti (martie 1954 ) . Eliberat în 1956, lăsat să plece în Israel.

N.

-Negrea, Marcel [Mircea ]

Din Bucureşti.Arestat în 1951, sub acuzaţia că a găzduit pe "spionul" Zoltan Hirsch , pentru întâlniri cu diplomaţi israelieni .Judecat şi condamnat într-un lot de sionişti. Eliberat în 1956, lăsat să plece în Israel .

O.

-Offenberg ,Motie

Din Vatra Dornei-Suceava,  n.în 1913, în Botoşani. Arestat în 1951, pentru activitate sionistă. Eliberat în 1956 şi lăsat să plece în Israel.

-Olteanu,  ( ? )

Inginer chimist, reprezentantul unei firme englezeşti, în Bucureşti. Comunist-cominternist, în anii 1936-'37 a sprijinit comuniştii din Spania în timpul războiului civil . Arestat în 1953, cu un grup de sionişti ; condamnat la închisoare . Rejudecat şi eliberat în 1954. 

-Olteanu, Oscar

N.în 1899, în Craiova-Dolj, stabilit în Bucureşti. Arestat şi judecat în 1954  într-un "lot sionist"  ( grupul Victor Gertler ) ; condamnat la închisoare de Tribunalul Militar-Bucureşti ( 18 sept.'54 );

Eliberat în 1956 ; lăsat să plece în Israel.

-Orănstein ,Kiva / Mina-soţie /

Familie stabilită în Bucureşti.

/Kiva- n.în 1896, în Iaşi.Arestat în 1950 pentru activitate sionistă.

A murit în detenţie, pe 20 iulie 1952.

/Mina - arestată în 1952 ,eliberată după moartea soţului , i s-a aprobat plecarea în Israel

-Orenstein , Clara

N.în 1929, în Iaşi . Arestată în 1952, pentru activitate sionistă ; condanmnată la4 ani închisoare ; eliberată în 1956 , lăsată să plece în Israel.

-Ornstein ,Kiwa

Avocată, n.în 1896.Arestată în 1949.A murit în 1952, în detenţie.

- Oster, Friederich

Înginer , n.în 1906 ,la Bucureşti, Arestat pentru activitate sionistă ; judecat în "procesul celor 41 " de Tribunalul Militar -Bucureşti în aprilie 1954 .

P.

-Peltz ,Isac

Romancier şi publicist n. în 1899, în Bucureşti.Francmason.

Colaborator la Adevărul ,Dimineaţa, Flacăra România literară ş.a.

Autorul unor romane citadine de succes: Calea Văcăreşti, Foc în hanul cu Tei, Paiaţe ş.a ş.a . Arestat în 1949 ; condamnat la 3 ani închisoare (în 1950) ;închis în penitenciarele din Calea Rahovei, Jilava, Gherla, Aiud .  A murit în 1989.

 

 

S.

- Săbăuneanu , Saul

Arestat pe 6 nov.'58 ; condamnat la 8 ani închisoare şi confiscarea totală a averii ( Sentinţa nr. 241 /20 apr.1959 )de Tribunalul Militar -Iaşi , pentru "uneltire contra ordinii sociale" ( cf. art.25 şi  209  C.P. ).

<ÎN FAPT - se motiva în sentinţă - inculpatul civ.Săbăuneanu Saul s-a manifestat duşmănos la adresa regimului din RPR , afirmând că acesta ar fi un regim de asuprire , de teroare,libertatea presei , a cuvântului , a comerţului, a profesiei ar fi înscrise în mod formal în Constituţia RPR şi că aceste drepturi ar fi inexistente , că standardul de viaţă ar fi mult mai ridicat în Israel decât la noi, aducând injurii la adresa conducătorilor RPR , precum şi la adresa socializării agriculturii .> 

Recursul înaintat de Săbăunenu , a fost respins ca "nefondat" de Tribunalul Militar Regiunea a II-a MIlitară ( Decizia nr.1305 / 20 mai 1959 ).

În 1963, Tribunalul Suprem al RPR ,Colegiul Militar , a admis "recursul în supraveghere " declarat de Procurorul General al României ,prin anularea  Sentinţei  nr. 241 /20 apr.1959 şi  Deciziei  nr.1305 / 20 mai 1959 , achitându-l pe inculpat pentru infracţiunea prevăzută de art.209 ,dispunând punerea lui  în libertate ( Decizia nr.26 /28 febr.1963 )

 

- Herta Schawen, sotia lui Pătrăşcanu

Născută la Cernăuţi ,în 1914.Aflată la studii la Viena în timpul ascensiunii fascismului, a devenit membră a PCAustriac ,scoţând o revistă ilegală pentru marinari"Dunărea roşie" .

"Repatriată", în 1936 ,în România ,află că are de executat două luni de închisoare .

Atunci îl cunoaşte pe Pătrăşcanu,în biroul avocatului Şraier.

Se căsătoresc în 1939,după ce părintele Gala Galaction i-a aranjat un botez,deoarece pe vremea guvernului Goga-Cuza [deci în '37] căsătoriile cu evrei erau nepermise [ ?!? ]

Astfel ea devine Elena Pătrăşcanu.După "moda" comunistă, ei se apelează cu nume ruseşti: "Saşa ",respectiv "Andrei" .(p. 240-241)

Z.

-Zilber ,Herbert /Belu

Tesu Solomonovici: /Herbert Bellu Zilber-mizeria unui comunist evreu

S-a născut în 1901 la Târgu Frumos ,devenind comunist din anii liceului.

La 27 de ani, era spion sovietic.Dovedit,este judecat şi condamnat la 5 ani de temniţă .

<Când eram tânăr ,voiam să fac ceva pentru strălucita mea iubită ,Revoluţia din Octombrie Am iubit-o cu marea pasiune a tinereţii.De aceea în 1928 am acceptat să devin spion sovietic.Nu puteam să refuz să particip la apărarea primului stat socialist.Pe vremea aceea, a nu fi comunist sau a nu iubi Uniunea Sovietică mi se părea neuman,nedemn,absurd.>

TS:Bellu era bolnav de marxism-lenism,credea chiar şi în închisorile comuniste ,considerând că <partidul are pe pământ măsura binelui şi a răului, a dreptăţii şi a nedreptăţii şi face numai dreptate şi bine >.<Hitler i-a ucis [pe evrei ] fiind că erau în slujba plutocraţiei internaţionale şi a Moscovei ,Stalin,fiind că ,direct sau indirect,sunt în slujba imperialismului american .> <Evreii au de suportat patima monistă a lui Isus din Nazaret şi a lui Karl Marx din Bonn, amândoi evrei.Ar fi poate o idee înţeleaptă ca evreii să renunţe la fericirea oamenilor pe lumea aceasta sau pe cealaltă.>

 

/NDCocea –Zilber -Pătrăşcanu

Între 1938 –1944 începe epoca obscură a lui Pătrăşcanu.Maşinaţiunile lui Zilber, Herta şi NDCocea (etern tapeur al miniştrilor de Interne) şi ale mediului lor nefast,l-au dus la tragedia zguduitoare din 1954.Ce căuta Pătrăşcanu între ei?

Zilber şi NDCocea erau în solda tuturor serviciilor secrete şi publice .

Ce căuta Cocea pe listele lui Moruzov ? Ce căuta Zilber pe listele lui Eugen Cristescu? Evident erau agenţi dubli, şi cripto-comunişti ( comunişti ascunşi )

În acest mediu, pe Pătrăşcanu l-a băgat soţia sa.

O "Cleopatră valahă ", pentru un "Antonius leninst" ( p.241)

....

  Virgil Ierunca :<era de notorietate că Belu Zilber era în acelaşi timp şi comunist,şi troţkist,şi agent al Siguranţei.La "Lumea",eu introdusesem în interiorul revistei o cronică a ideilor, deţinută nu de un singur gânditor ,ci prin rotaţie.Într-o zi, mă întâlnesc cu Bellu Zilber ,care semna Andrei Şerbănescu.Îl cunoşteam numai din vechile lui articole din Viaţa Românească.[...]parcă văd manuscrisul lui, scris cu creionul.Încep să citesc şi parcă visez !De la prima şi până la ultima frază,era un rechizitoriu extraordinar împotriva lui Stalin.Asta se întâmpla în 1946."Dl Belu Zilber, ce-i chestia asta?" "Păi mi-ai spus să scriu despre ce vreau.Pe mine asta mă obsedează.Eu îţi dau articolul, dacă d-ta vrei să-l publici, publică-l, dacă nu..." >

-Monica Lovinescu:<Exista Comisia Aliată de Control.Cum să apară un articol scris împotriva lui Stalin ?Eram o ţară ocupată  nu ?Tu,care eşti un adept al existenţialismului ,refuzi o experienţă paradoxală?>

-Ierunca:<Nu.Nu.Bellu Zilber era un juiseur al ideilor şi atitudinilor  un om încântător prin contradicţiile lui.[...] >

-Monica:<Belu Zilber era foarte prieten cu Mircea Eliade.Cred că lucrul acesta este important de ştiut.>

-Ierunca:<Mircea Eliade ne povestea la Paris , şi ne amuzam amândoi, cum în ţară fusese foarte şicanat administrativ de Siguranţa Statului, până când a venit unul care ştia cine e Mircea Eliade şi i-a spus:"Ştiţi cine e acela care face toate denunţurile împotriva dvs?Prietenul dvs Bellu Zilber !"Şi-l întâlneşte Mircea Eliade pe prietenul său şi-i spune:"Bine, măi, Belule, se poate să faci tu aşa?" "Astea sunt nişte fragmente de existenţă, te ocupi tu de asta ?

Tu, care eştiun apologet al existenţialismului, refuzi o experienţă paradoxală?

Ce te interesează pe tine?Asta-i o nimica toată.Nu mă cunoşti?">

( TS, II,p.250-251)

........

Din declaraţia de martor dată pe 29 sept.'59  lui Onea Mircea ( anchetator penal de securitate ) în procesul "Noica-Pillat " :

N.în 1901 în Târgu Frumos, reg.Iaşi , profesor universitar, condamnat la 25 ani muncă silnică . < Pe CONSTANTIN NOICA l-am cunoscut în toamna anului 1933 (sub numele de DINU NOICA )

în cadrul asociaţiei "Criterion " [...] După omorârea celor 13 legionari în frunte cu CODREANU şi POLIHRONIADE , mi-a spus că din această cauză se va apropia de legionari.

 În sept.1940, a fost numit director al oficiosului legionar "Buna Vestire" .În această calitate a scris aproape zilnic articole de fond.Din câte am auzit, aceste articole nu au fost pe placul şefilor legionari şi în decembrie 1940 şi-a încetat activitatea plecând la Berlin pentru a studia pe Aristot. În timpul guvernării legionare, l-a ascuns pe Mihail Ralea sau l-a ajutat să scape de urmărirea poliţiei legionare. Tot atunci am făcut apel la dânsul să mă ajute şi pe mine fiindcă poliţia legionară mă căuta .Mi-a răspuns că e gata să mă ascundă [...]

După 23 august 1944, l-am chemat la mine şi i-am spus să plece pentru câtva timp la Sinaia , până când se va linişti apele şi m-am oferit să-l ajut dacă ar avea neplăceri.[...] 

După excluderea mea din partid [PCR ] l-am întâlnit pe stradă. Crezând că aceasta se datora relaţiilor mele cu VULCĂNESCU, NOICA şi alţi oameni de dreapta ,mi-a spus că este frumos din partea mea să fi păstrat relaţiile de prietenie .I-am replicat că este o eroare şi că motivul excluderii mele era altul.[....] Ţin să spun că dacă Noica era legionar iar  eu eram comunist, relaţiile noastre erau prietenoase. >

- Avram Leiba Zissu

[ LD : informatii din cartea lui Tesu Solomonovici ]    

 a) Dintr-un  Raport  informativ  ( 26  februarie 1947 )  : s-a născut  la Piatra -Neamţ la 25 ianuarie în 1888 ; locuia în  Bucureşti ; poseda o vastă  cultură iudaică  socotindu-se profet  al poporului  evreu .   < Megaloman, reprezintă  concepţia  cea mai  înaltă  a naţionalismului  evreesc şi de aceea îl găsim  printre susţinătorii  organizaţiei  sioniste "Noua organizaţie Sioistă" , care are un caracter net reacţionar .  Dispune de o avere apreciabilă .  Este cointeresat în  îndustria zahărului . Aere un  imobil la Berlin .  [....] În calitate de preşedinte al Partidului  Evreesc ,  a căutat  să impună acestei organizaţii  concepţia sa,  atât  în ce priveşte politica României , cât  şi  din punct de vedere al intereselor sioniste. Astfel,  este filoenglez  când este vorba de interesele sale materiale,  îşi  schimbă  faţa când este vorba de interesele evreilor din  Palestina.  >

b)  Din  Autobiografia scrisă  în celula închisorii Timişoara  ( 26 febr.1948  ) , în care a stat cca 3 luni , pentru  încercare de trecere frauduloasă a frontierei  ( aflată în  Arhivele Securităţii  )  :

 < Tatăl meu  Pincu,  născut  şi el la Piatra Neamţ,  a fost  contabil la o bancă  locală  şi  cărturar  evreu , iar mama mea, casnică  Am fost  în casă  10  copii  ( 4 băeţi  şi  6 fete ) , o mătuşă  şi o  bunică  , adică  14  inşi  cu părinţii .  Tata n-a posedat  nici o avere , dimpotrivă, s-a luptat  toată  viaţa cu greutăţile de nebiruit  ale unei familii  atârt de grele [...]   , în vârstă de 16  ani  , adică  în 1904 , am luat  eu  în  cârcă  sarcina familiei  [....] am lucrat  apoi  până în  1910  la diferite exploatări  forestiere în judeţul  Neamţ  şi la Slănic Moldova [...] Instalat  în  1910 la Iaşi,  ca funcţionar  la Banca Moldova,  intru imediat  în  conflict  cu  studenţimea cuzistă .  Am lucrat  la "Banca Moldova" până în  1914  când, logodindu-mă  cu  fiica lui  Karl Zimmer , fabricant de uleiuri şi  produse chimice , am intrat ca procurist  la această  firmă .  [.......] .... înfiinţez  ziarul  naţional evreesc " Mântuirea " ( cotidian )  în care proclam ,pentru prima oară  în ţară,   calitatea de minoritate naţională  a evreimii  din  România ,

socotită  până  atunci  simplă  confesiune  , revendicând pentru această  minoritate ,autonomia naţională personală , garantată de legi  . [ ....]  ... În  1923,  cer şi obţin  cu mare greutate înfiinţarea de către Oficiul  Zahărului , a unei vaste reţele de ceainării la sate , unde , într-un  local  agreabil  şi igienic,  să capete iarna un ceai  cald şi un  corn  , pe un preţ doar  simbolic , adică  aproape gratuit  , şi pe deasupra ziare, reviste şi radio, şi astfel ademenit  ,   fie ţăranul  sustras cârciumii  ,care făcea ravagii  .[....] speriat  de caracterul subversiv al acestei  instituţii  sociale la ţară,  consiliul  Oficiului  a hotărât  în cele din urmă  lichidarea "aventurii revoluţionare" a lui  Zissu . [......]

 ... Salariile încasate la "Oficiul de zahăr" , la fabrica de zahăr Ripiceni [ unde avea 12 % acţiuni  ] şi la Sindicatul  fabricilor de spirt ,  mi-au  îngăduit  să dau  sume importante pentru  fondurile sioniste ,  ajut  pe larg  pe scriitorii  şi poeţii  care duceau o viaţă de lipsuri,   subvenţionez  reviste literare tinere [.....]

...Acest  pachet de acţiuni [ Ripiceni  ] l-am vândut  în  1927  [.....] şi m-am  mutat la Belin , unde mi-am  construit  o casă de locuit . În  timpul şederii mele în Germania,  am  scris şi  câteva cărţi şi am colaborat  la diverse reviste din  ţară .

... În  1937 ,  m-am întovărăşit  cu un petrolist  mic, Herdan,  [....] Societatea mea a mers din ce în ce mai  rău  şi  s-au pierdut  toţi banii  .

...Sub regimul legionar  şi apoi cel  antonescian  , evreii  fiind scoşi  din orice activitate  am  stat  fără  ocupaţie până  în  1944 , când, după  eliberare , fabricantul  textilian  Nae Tâlmaciu  , cumpărând ruinele unei fabrici  de uleiuri  din Bucureştii  Noi  [....] mi-a propus  să intru ca tovarăş fără  investiţie de capital  şi am  acceptat .Tovărăşia a durat  până la naţionalizarea industriilor .>  

T.S : ALZissu  a fost  un  scriitor cu o respiraţie epică redusă  , dar  un  luptător exemplar pentru  cauza sionistă . Romanele sale " Spovedania unui  candelabru " ( 1926 ), "Marcu  sin  Marcu " (1934 ) ,"Calea calvarului " (1935 ) sunt lucrările unui  prozator anemic .

 "Dar ce flacără arde în în publicistica sa ! Zissu  şi-a consumat geniul  ( şi banii,  pentru   era un om foarte bogat  )  pentru cauza evreească  .  Până ce a fost arestat de comunişti  , vreme de patru decenii  , a fost  un  conducător necontestat  al tribului  evreesc din  România . O  figură legendară  ! " ( 170  )

[de continuat]