30. FRUNTAŞI ŞI MEMBRI PNŢ-victime

[sinteză Livia Dandara]

Cronologie

1944

/ 23 august '44.Răsturnarea regimului Antonescu

¤ GUVERN Sănătescu ( I ) 23 aug.- 4 nov.'44

[ Vezi tabloul Cronologia generală a genocidului ]

/ 24 aug.'44. BND: Declaraţia de sprijin ( PNŢ,PNL,PSD,PCR )

/ 25 august :BND respinge oferta de colaborare cu Tătărescu şi Ralea

Prin Circulara Secretariatului Central al PNŢ ( Ghiţă Popp, I.Hudiţă ,Solomon ) către şefii de organizaţii se explică că BND a respins în mod categoric colaborarea cu grupările personale ale celor doi, vinovaţi pentru sprijinul acordat dictaturii ex-regelui Carol II . 

/ 26 aug.'44: reapare oficiosul PNŢ ,"Dreptatea"

Director- I.Liveanu .

/ 20 sept.'44: PNŢ  demască pe Gh.Tătărăscu

Romulus Boilă :<Popoarele mari ale lumii se pregătesc să aducă în faţa justiţiei pe criminalii acestui război ,pe cei ce au păcătuit împotriva umanităţii. Oare cei ce au primejduit şi primejduiesc existenţa noastră naţională merită altă soartă ?>

Acelaşi ziar acuză pe Gheorghe Tătărăscu de a fi fost principalul promotor al apropierii României de Germania , înainte de Antonescu. ( Dreptatea, 20 sept.'44 )

/ 22 sept.'44 : voluntari ardeleni în armata română

Dreptatea anunţă deschiderea unei liste de subscripţie pentru voluntarii ardeleni din armata română , pentru dezrobirea Ardealului. În fruntea listei, Iuliu Maniu .

Pe 4 oct.'44, Detaşamentul 7 Corneşti , din Regimentul de voluntari Iuliu Maniu , depune jurământul de plecare pe front.

/ 6 oct.'44: Purificarea aparatului de stat : 22 febr.1938 -23 aug.'44

[LD: această coborâre în timp la 22 febr.'38, depăşea prevederile Convenţiei de armistiţiu  (care, fără să fixeze o dată, prevedea purificarea structurilor "fasciste ", "hitleriste" , responsabile  de  războiul contra URSS şi Naţiunile Unite  ).

Animaţi de îndreptăţite resentimente faţă de Carol al II-lea şi de cei ce l-au urmat ,căzând în capcana vicleană întinsă de comunişti , liderii partidelor "istorice" au aprobat un act de răfuială extins asupra unor mari segmente ale clasei politice democratice şi a garniturii diplomatice tradiţionale interbelice - disidenţe ("aripi" ) ale PNŢ, PNL, PND, PP, PNC , PSD  -care aderaseră la regimul carlist  cu  speranţa că vor feri  ţara de anarhie şi război.

Ulterior, utilizând aceeaşi metodă , comuniştii vor coborî această  "ştachetă calendaristică" , rând pe rând, până la anul 1918 ,cuprinzând  în malaxorul represiunii întreaga clasă conducătoare a României Întregite.

Facem aceste precizări pentru o cât mai obiectivă şi nuanţată analiză , având în vedere preluarea fără discernământ -şi în zilele noastre- a unor analogii superficiale privind regimurile dictatoriale din istoria contemporană a României .

Declarăm fără echivoc : între Carol II - Ion Antonescu- Gheorghiu Dej - Nicolae Ceauşescu - şi regimurile lor dictatoriale , nu se poate pune semnul egalităţii.      

- Consiliul de miniştri, sub preşed. g-ralului Sănătescu, cu participarea reprezentanţilor celor patru partide din BND - PNŢ, PNL, PSD ,PCR - a hotărât ca ,în vederea purificării aparatului de stat , să se ia ca punct de plecare data de 22 febr.1938 (suspendarea  Constituţiei , instaurarea dictaturii regelui Carol II ). 

- Virgil Solomon (secretar adj al PNŢ ) motiva :<Sunt vinovaţi şi vor trebui să fie pedepsiţi membrii guvernului Miron Cristea , care au suprimat drepturile cetăţeneşti Nu este posibil să scape nepedepsiţi membrii guvernului Călinescu ,Argeşanu, Argetoianu şi Tătărescu .Ar fi o mare greşeală dacă nu ar fi pedepsiţi exemplar membrii cabinetului Gigurtu .Severă şi neîndurătoare trebuie să fie pedeapsa şi pentru factorii determinanţi ai guvernului Antonescu-Horia Sima > ("Dreptatea" , 6 oct.'44 )

/ 10 oct.'44: Decret-lege: Comisariatul  ptr.administrarea nordului Transilvaniei  

Prin acest decret, se prevedeau  o serie de măsuri privind preluarea ( schimbarea ) administraţiei locale din regiunile aflate sub administraţia Ungariei horthyste ( 1940-'44 ).

În fruntea Comisariatului a fost numit Ionel Pop ( avocat, fost secretar al Adunării Naţionale din 1 dec. 1918, la Alba Iulia ; fruntaş PNŢ ; deputat în interbelic )

/ 11 oct.'44: Trupele române şi sovietice eliberează Clujul.

Iuliu Maniu, Dinu Brătianu, C.Titel Petrescu şi Lucr.Pătrăşcanu fac declaraţii  la radio, pe marginea evenimentului .

/ 12-16 oct.'44: criză de guvern .

-Maniu şi Brătianu se opun intrării în guvern a reprezentanţilor FND - Uniunea Patriotică,

Frontul Plugarilor ,Madosz şi Sindicatele  Unite  - ca organizaţii satelite controlate de PCR.Concomitent, protestează şi se opun înlocuirii primarilor ,prin forţă.

- Au loc numeroase confruntări între susţinătorii       celor două "tabere " , cu intervenţia forţelor de ordine ( din dispoziţia ministrului de Interne, Aurel Aldea. )   

- Pe 16 oct.,Maniu şi Brătianu demisionează temporar din guvern  

/ 16 oct.'44: Manifestul -Program PNŢ

[ LD :PNŢ ,ca partid de "centru-stânga" , pe linia unei continuităţi de poziţionare politică şi doctrinară, relansa o serie de puncte programatice susţinute în interbelic.

, ca reprezentant  al clasei "mici" şi " mijlocii" .

Programul prevedea  : monarhia constituţională ;necesitatea unei noi exproprieri  pentru ca proprietatea ţărănească să fie întărită, cu păşuni, păduri obşteşti ,şi ferme model ;

etatizarea treptată a marii industrii şi a Băncii naţionale , concomitent cu protejarea întreprinderilor private mici şi mijlocii.

/ 28 -30 oct '44:Acord eşuat  -  guvern politic "de concentrare" - Sănătescu  

În urma unor întâlniri şi discuţii prealabile, s-a ajuns la un acord privind această formulă de coaliţie guvernamentală : PNŢ- 5 ministere + 2 subsecretariate de stat ; PNL- 4 ministere + 3 subsecretariate ; FND- 6 ministere + 2 subsecretariate.

În audienţa de la Palat, Regele îi roagă pe Maniu şi Brătianu să intre în guvern ca subsecretari de Stat .Încredinţat cu formarea guvernului , g-ral Sănătescu începe consultările, căzându-se de acord asupra portofoliilor .Maniu şi Brătianu acceptă în scris participarea la un guvern de concentrare.Pătrăşcanu refuză.

Practic, protocolul BND din 20 iun.'44 - pe baza căruia s-a produs lovitura de stat din 23 august '44 - a fost anulat.    

¤ GUVERN Sănătescu ( II ) 4 nov.-5 dec.'44

Nicolae Penescu-ministru de Interne ;Gheorghe Pop- ministrul Cultelor şi Artelor ;

Ion Hudiţă- ministrul Agriculturii şi Domeniilor ; Virgil Solomon - ministrul Lucrărilor Publice.

Sabin Mănuilă, Emil Ghilezan, Anton Golopenţia - subsecretari de stat .

/ 17- 21 nov.'44: Comunicatul Delegaţiei Permanente a PNŢ

Sub preşedinţia lui Iuliu Maniu , se adoptă o serie de hotărâri importante : desfiinţarea "gărzilor Maniu " ( deoarece Transilvania fusese eliberată ) ;restabilirea autorităţilor româneşti în nordul Transilvaniei ( preluată abuziv de sovietici );dezarmarea aşa-ziselor "gărzi patriotice "  ( cu care PCR a provocat schimbarea anarhică a primarilor şi prefecţilor ) .

Ca urmare, se înteţesc atacurile din Scânteia la adresa miniştrilor şi liderilor PNŢ .

Ţintă predilectă : ministrul Internelor , Penescu ( <să fie arestat ca falsificator şi vrăjmaş al poporului >  ) şi  Maniu ( Brucan:<strigoi în politica românească >   )

/ 30 nov.-  3 dec.'44: comuniştii provoacă criză de guvern

-Comuniştii revendică în Consiliul de Miniştri ministerele de Interne şi de Război.

- Premierul Sănătescu suspendă şedinţa , cerând amânarea discuţiilor.( 30 nov.)

Cum discuţiile (reluate ) nu aduc o dezlegare, g-ralul Sănătescu prezintă Regelui demisia.

- Suveranul începe consultările.Primeşte în audienţă succesiv pe Iuliu Maniu, Dinu Brătianu, C.Titel Petrescu şi Lucreţiu Pătrăşcanu .

- Seara , g-ral Nicolae Rădescu ( şeful M.St.M. ) este însărcinat cu formarea noului guvern.

¤ GUVERN  Rădescu : 6 dec.'44- 5 mart.'45

/ 5 dec.'44: PNŢ în guv.Rădescu

Gheorghe Pop- Culte şi Arte ;Ion Hudiţă - ministrul Agriculturii şi Domeniilor ; Aurel Leucuţia- Lucrări Publice ; Sabin Mănuilă, Emil Ghilezan, Mihail Răutu, Anton Golopenţia - subsecretari de stat .

/ 6 dec.'44: Iuliu Maniu - tatonări diplomatice  

[LD : Ne cerem scuze că atragem atenţia - pentru cei mai puţin familiarizaţi cu documentarea istorică - să ţină seama că hotărârile diplomatice de  epocă au fost strict secrete şi că politicienii români nu au avut cunoştinţă de ele.

Acest aspect este foarte important în dreapta interpretare a poziţiilor lor.      

După depăşirea crizei de guvern , întoarcerea lui Vâşinski la Moscova (prezent la Bucureşti ori de câte ori PCR a provocat crizele de guvern ) şi instalarea guvernului Rădescu ( prin înlăturarea lui Penescu de la Interne )  Maniu a avut  convorbiri cu reprezentanţii SUA ( Burton Bery) şi Angliei ( Le Rugetel ) de la care a cerut destul de tranşant să i se spună care este atitudinea celor două puteri aliate faţă de România.  ]  

- Burton Berry transmitea  Washingtonului  :<Cu multă emoţie Maniu m-a întrebat dacă America şi Marea Britanie doreau ca România să devină o parte a Uniunii Sovietice > adăugând că <dacă era în intenţia noastră să abandonăm România , avem faţă de el datoria să i-o spunem ... > Berry a răspuns "diplomatic" că <afirmaţia făcută de Molotov în primăvara trecută [ 2 apr.'44 ] şi articolele armistiţiului [ 12 sept.'44 ] indicau că cei trei aliaţi principali se aşteptau ca România să fie un stat independent şi suveran . >  

/ 16 dec.'44 : Comisia ptr. viitoarea reformă agrară.

Preşed. Comisiei - I.Hudiţă ( ministrul Agriculturii şi Domeniilor, PNŢ ) .Fac parte  din Comisie mulţi experţi şi reprezentanţi ai partidelor din coaliţia de guvernare - PNL (M.Berceanu, G.Cipăianu, V.Bulgaru, E.Grinţescu ) ; PNŢ ( prof.Gh.Zane, ing.V.Serdici, prof. Cezar Spineanu, Gh.Rusu ) ;PSD ( Th.Iordăchescu ) ;PCR ( Vasile Luca ), Frontul Plugarilor ( Romulus Zăroni ) .

1945

/ 8 ian.'45:Maniu protestează faţă de arestarea etnicilor germani

- Într-o Notă  semnată de vicepreşedintele Comisiei Aliate de Control ,se cerea guvernului român să dispună arestarea etnicilor germani apţi de muncă, bărbaţi(17-45 ani )şi femei ( 18-30 ani )şi predarea acestora reprezentanţilor autorităţilor sovietice.

Pe 8 ian.'45 , Iuliu Maniu ( aflat laSibiu )protestează şi  cere respectarea drepturilor acestora

/ 14 ian.'45: I.Hudiţă - ajutorarea familiilor evreieşti

Ministrul Agriculturii , după o călătorie de documentare în Moldova, a propus premierului Rădescu ca statul român să acorde pensii tuturor familiilor evreeşti care au pierdut membri de familie în timpul persecuţiilor şi masacrelor legionare şi hitleriste.

A pledat, totodată, în favoarea creării unui stat evreiesc şi a emigrării evreilor în Palestina.( Dreptatea, 14 ian.'45 )

/ 17 ian.'45 :Miron Constantinescu (PCR ) : profilul  moral  al lui Iuliu Maniu 

[LD: Împreună cu alţi ziarişti de la "Scânteia" şi "România Liberă " ( Brucan, Gr.Preoteasa, Nic.Moraru ş.a. ) Miron Constantinescu dă linia , tonul ,care se va transforma într-un cor calomnios propagandistic în etapa de scoatere a PNŢ-ului din viaţa politică , fiind preluat şi în cărţile de istorie , perpetuat aproape jumătate de secol şi - deloc întâmplător - relansat după reapariţia PNŢ în viaţa pilitică , după dec. 1989. ]

 După Miron Constantinescu , tactica lui Maniu <Este cea de coalizare a tot ce este reacţionar , duşman al progresului, fascist , de adunare a legionarilor , a criminalilor de război antonescieni, a bătrânului şi hidosului călău Vaida, a nemţilor hitlerişti din Ardeal şi Banat ; este realizarea unei noi monstruoase coaliţii asemănătoare oarecum aceleia care s-a opus în 1864 democratizării României şi reformei agrare .> ( Scânteia, 17 ian.'45 )

/ 20 ian.'45 :Demascarea demnitarilor în dictatura regală

[LD:lideri ai partidelor istorice, mai ales ai PNŢ(în special Iuliu Maniu ) cad în plasa urzită de ocupanţii sovietici şi PCR ,readucând la suprafaţă vechi răfuieli şi resentimente, transformându -se din adversari ai dictaturilor , în complici la genocidul ce începuse.]

- Dreptatea-oficiosul PNŢ -începuse mai de mult o campanie de presă contra foştilor demnitari şi colaboratori ai dictaturii regale.Publică un art. privind rolul lui Tătărăscu în provocarea dezastrului ţării ( 1938-1940 )

- N.Carandino susţine că în urma înlăturării de la putere a legionarilor după "rebeliune" ( 1941), mareşalul Ion Antonescu a devenit "continuatorul moral al lui Corneliu Codreanu " (Dreptatea , 20 ian.'45 ) .

/ 30 ian.'45 :Sindicatul Tipografilor refuză tipărirea ziarelor PNL, PNŢ .

/ 14-16 febr.'45 .FND  provoacă criză de guvern

În ziua când la Yalta se hotăra soarta ţării, PCR declanşează criza de guvern .

- La sala Aro, Ghorghiu- Dej acuză :<Nu numai Antonescu şi banda lui sunt de vină de cele ce a pătimit poporul nostru ; sunt de vină şi acei factori de răspundere ai partidelor istorice care au sprijinit , direct sau indirect , dictatura sângeroasă a lui Antonescu.>

-  La sala Tomis,Pătrăşcanu acuză :<[...] o coalizare de forţe , când făţişă , când tacită , a curentelor reacţionare din partidele istorice a împiedicat iniţiative pornite din rândurile FND.> El cere < sancţionarea exemplară a tuturor criminalilor de război , a tuturor celor vinovaţi de dezastrul ţării >

-  La sala Marna ,Vasile Luca acuză  :<Reacţionarii din partidele istorice vorbesc şi încearcă să dea lecţii [...] ne atacă şi spun că FND ar fi un singur partid şi guvernarea unui singur partid înseamnă dictatură.[... ]dar cine nu ştie că Uniunea Sovietică , sub conducerea unui singur partid ,a eliberat atâtea popoare din lume  ? Cine nu ştie că Constituţia stalinistă este cea mai democratică constituţie din lume ? >

/ 21  febr.'45:Miniştrii fenedişti cer demisia lui Rădescu şi a miniştrilor PNŢ ,PNL

-  În numele FND , Petru Groza (vicepreşed.C.M.  ) cere demisia primului ministru Rădescu şi a miniştrilor ce-l susţin -  I.Hudiţă, Gh.Popp,D.Brătianu, M.Romniceanu, Gh..Fotino, şi dr. Danielopolu .Cum miniştrii PNL şi PNŢ  refuză să demisioneze,reprezentanţii FND în guvern se retrag  şi nu vor mai participa la şedinţele guvernului

/ 24  febr.'45 : "REBELIUNEA ROŞIE"

[LD: dăm această titulatură folosită de ziarul "Dreptatea" , care a comparat ziua de 24 februarie '45  cu rebeliunea legionară din '41. Pentru ca vocea PNL şi PNŢ să nu mai fie auzită în ţară, pe 1 martie, la ordinul autorităţilor sovietice, ziarele Dreptatea şi Viitorul au fost interzise ]

/ 27 febr.-6 mart.'45 :MSR şantajat de Vâşinski

[ Vezi pe larg la Cronologie-genocid şi Diplomaţi-victime ]

-1 mart.: Dreptatea este suprimată de autorităţile de ocupaţie sovietice. Va reapare pentru scurt timp, în 1946 .

-2 mart: La consultările cu partidele democratic,.Iuliu Maniu a afirmat că  este de preferat ocupaţia sovietică , decît un guvern Groza.

-5 martie:Vâşinski îl avertizează pe rege că , în cazul când <nu acceptă guvernul Groza ,până a doua zi după amiază , nu mai poate răspunde de continuitatea României ca stat independent .> În aceeaşi zi, Petru Groza i-a comunicat Regelui că <sovieticii ar fi dispuşi să retrocedeze Ardealul de nord administraţiei româneşt işi să fie mai toleranţi în aplicarea condiţiilor de armistiţiu , dacă se va constitui un guvern FND > 

-6 martie:la Palat,continuă consultările. Dinu Brătianu şi Maniu (bolnav la pat ) îi cer să nu abandoneze ţara .Se hotărăşte ca Regele să nu părăsească ţara şi să se opună ,atât cât este posibil, cererilor Moscovei .

¤ GUVERN Petru Groza (- I -) : 6 mart.'45-30 nov.'46

[LD: Noua garnitură a fost o formulă politică pro-moscovită , formată din PCR şi sateliţii săi ,

: Frontul Plugalilor ( pro-comunist din '33 ) ,dizidenţe din partidele istorice(introduşi  la recomandarea lui Vâşinski pentru a demonstra aliaţilor că nu se încalcă principiile Conferinţei de la Yalta ) :socialişti pro-bolşevici ( uzurpatori ai autenticului PSDR ) ; liberali- tătărăscieni ( dizidenţi din '38 ) ; ţărănişti -socialişti (grupuscul condus de Anton Alexandrescu )

Miopia "disidenţilor" - aparent oportunistă, laşă , care i-a făcut părtaşi la grozăvia ce a urmat - nu poate fi pusă, totuşi, sub semnul " trădării"  de ţară .În cazul unora , ea a avut doza ei  de

naivitate , de iluzie, căreia cu timpul i s-a spus "realism politic " ,izvorât dintr-o  ipotetică speranţă pusă în Conferinţa de Pace , datorată  necunoaşterii aranjamentelor diplomatice ale Marilor Puteri.De aceea li s-a spus "tovarăşi de drum " .Pe plan intern ,  efectul participării lor la guvernare  a fost catastrofal, prin confuziile provocate.

Petru Groza , acest "boier hunedorean " ,cu cazinou şi barou de avocatură la Deva ,nu a avut nici o remuşcare ,nici un scrupul,în executarea  cu zel a ordinelor ocupantului sovietic,

când a fost vorba de lichidarea clasei politice din care a făcut parte .

Fusese la Alba Iulia în 1918.În România Întregită ( pe care în '45 o denumea <aşa-zisa Românie Mare > ) se înregimentase în Partidul Poporului condus de mareşalul  Alexandru Averescu, urcând în ierarhia guvernamentală până la rangul de ministru în cele două cabinete  averescane ( mart.1920-dec 1921;martie 1926-iun.1927 ).

Fusese coleg de guvernare cu bucovineanul Ion Nistor şi basarabeanul Ion Inculeţ ,cu ardelenii I.Lapedatu,  I.Lupaş ,Octavian Goga, Vasile Goldiş ;  cu regăţenii Constantin Garoflid, PP Negulescu , C.Argetoianu ,Mihail Antonescu ,Ion Petrovici , Mihail Manoilescu Cu al său "Front al Plugarilor"din 8 ian.'33 - creaţie "legală " a ilegalului PCR - devenise

un mercenar al "coloanei a V-a"   cominterniste din România.

După 23 aug.'44, venise răsplata.  Ajuns prim-ministru , parcă nu a avut linişte până nu i-a băgat  pe  toţi în puşcărie.Chiar în primele luni de guvernare ,împreună cu "tovarăşii " Teohari Georgescu ( Interne  ) şi Lucreţiu Pătrăşcanu ( Justiţie ) ,ajutaţi de "Brigada Mobilă " (SMERŞ-ul românesc ) condusă de Alexandru Nicolschi ), au depus un zel deosebit   pentru  "respectarea " art. 13, 14 din Convenţia de armistiţiu  , pornind  seria de procese împotriva <criminalilor de război şi a vinovaţilor de dezastrul ţării  >.

În două luni ,peste 90.000 de arestări .

În paralel , guvernul a declanşat o avalanşă de arestări în rândul partidelor de opoziţie

- PNŢ, PNL, PSD- independent  -pentru a-i împiedica să candideze şi să participe la campania electorală .

Astfel a vrut să intre în istorie dr. Petru Groza , cu guvernele sale  : 1, 2, 3, 4 

 [ Vezi Genocidul comunist- cronologie, context , etape ]

Petru Groza (Frontul Plugarilor-  preşed. ),Gh.Tătărăscu (PNL -t ,vice preşed.,Afaceri Externe ), Teohari Georgescu/ ( PCR,ministr Interne ) Lucreţiu  Pătrăşcanu ( PCR,Justiţie  ), P.Constantinescu -Iaşi ( PCR, Propagandă ) ;  Gheorghiu-Dej ,I.Gh.Maurer ( PCR ,Comunicaţii şi Lucr. Publice ) , C.Agiu ( PCR ) Romulus Zăroni (Fr.Plug. )  ( Agricultură ) , Anton Alexandrescu (dizidenţă PŢ, Cooperaţie );M.Ralea (ex-PNŢ, ex FRN, devenit membru

al Frontului Plugarilor - Arte ).

/ 7 mart.'45,Bucureşti : PCR-PCUS - întâlnire secretă cominternistă 

[ LD: Nu cunoaştem dacă această întâlnire cominternistă şi aceste planuri ( trienale şi cincinale ) au existat.La sugestia lui Stalin ! Elaborate de Dimitrov ! Însuşite de Ana Pauker !

Ce se poate afirma  cu siguranţă -  fără abateri mari de la realitate  - este plauzabilitatea lor şi executarea aidoma , în România . Documentul reprezintă un raport confidenţial transmis la Washington de un  agent al Oficiului de Sevicii Strategice - (azi CIA ) - înregistrat după o relatre din memorie, de o "sursă" .[ Vezi pe larg la PCR-nomenclatura, colaboratorii  ]

- La Bucureşti s-a desfăşurat o întâlnire secretă între delegaţii celor două partide, având ca subiect comunizarea României , în conformitate unui Plan trienal , urmat de două planuri cincinale  pregătite de Gheorghi Dimitrov, la ordinul lui Stalin .

Planul trienal  prevedea , printre altele:

a.) Desăvârşirea reformei agrare prin confiscarea marilor moşii şi ruinarea moşierilor ;

d.)Strâmtorarea micilor gospodării ţărăneşti , prin lipsirea de maşini şi vite, pentru a deschide calea spre colectivism.

g) Suprimarea partidelor istorice , prin arestarea, uciderea şi răpirea membrilor lor ;

( Cf. Şerban Rădulescu şi autorii, Instaurarea totalitarismului comunist în România ) 

/ 2 mai'45:Procesul "Gărzilor Maniu "

Braşov.Curtea marţială pronunţă sentinţa în procesul voluntarilor din "detaşamentele Iuliu Maniu " , care participaseră la eliberarea Ardealului de nord.

Învinuiţi de represiunea populaţiei maghiare , sunt condamnaţi la muncă silnică sau închisoare , între 2-5 ani .

/ 6-21 august '45.Diplomaţia României în impas 

-La 6 august ,Susaikov şi Pavlov înmânează lui Petru Groza Comunicatul prin care guv.sovietic hotărăşte reluarea relaţiilor diplomatice cu România.

-La 13 august , Kavtaraze şi Iorgu Iordan sunt numiţi trimişi extraordinari , în cele două ţări .

/La 17 august ,guvernul american notifică regelui Mihai că SUA nu recunoaşte guv.Groza, fiind nereprezentativ, şi, în consecinţă , nu poate relua relaţiile diplomatice cu România .

-La 19 august , o notificare cu conţinut identic , este transmisă şi de guv.britanic .

- la 21 august , în acest context , se va ajunge la "greva regală "  

...Partidele "istorice"  -  sub supraveghere şi intimidare

- Pe 5 august , la mitingul de întoarce a armatei de pe front , sunt provocate incidente, soldate cu 3 morţi.Teohari Georgescu ( Interne ) şi Vasiliu-Răşcanu ( Război ) dirijează ancheta  organelor locale .Concluzia ?: <incidentele au fost puse la cale de elementele fasciste >, respectiv 15 membri PNŢ arestaţi , în frunte cu dr.Emil Haţieganu.

Ministru de Interne explica demonstranţilor din  P-ţa Malinovski :<Ei s-au demascat acum ca bandiţi terorişti.Dacă la 6 martie am făcut să se simtă în ţară forţa noastră, a guvernului şi a poporului, pe spatele elementelor fasciste , noi declarăm astăzi că vom face de acum înainte ca să se simtă mai bine şi mai tare pumnul nostru > ( Scânteia, 7 aug.'45 )   

- Pe 10 august, Serviciul Special de Informaţii ( subordonat preşedenţiei guvernului ) semnala premierului Groza o "revigorare" a activităţilor PNL (o dată cu  revenirea lui Dinu Brătianu la Bucureşti ), o "înteţire" a contactelor dintre Brătianu, Maniu şi Titel Petrescu.

- Pe 12 august, la prima Conferinţă a  PCR -Bucureşti,Ana Pauker trasa  sarcinile comuniştilor :

<...de a recunoaşte reacţiunea ,sub orice formă s-ar ascunde, orice haină ar îmbrăca, orice limbă ar întrebuinţa , orice mască şi-ar pune.S-o recunoaştem şi să-i dăm la cap .La noi în ţară reacţiunea , în frunte cu Maniu şi Brătianu , care strâng în jurul lor tot ce este reacţionar, tot ce este fascist , a devenit mai activă ...>

/ 10-13 sept.'45:Proces:org.teroristă "T" şi Tinerimea Română

- 33 de inculpaţi alcătuesc primul lot din "org.teroristă T"  ( condusă de Remus Teţu ) şi Tinerimea liberă ( condusă de Mircea Ştefanovici ) , în majoritate membri ai org.de tineret  PNL şi PNŢ ,studenţi la drept, filozofie sau politehnică.

În actul de acuzare Tinerimea română se făcea vinovată de redactarea unor manifeste care criticau guvernul şi îndemnau tineretul la înfiinţarea unor centre de rezistenţă  iar

"Organizaţia teroristă T "  ar fi urmărit <suprimarea membrilor guvernului şi a diferitelor personalităţi române  >. Împreună, cele două organizaţii ar fi pregătit <un mare masacru ,un carnagiu > care ar fi întrecut cu mult asasinatele legionare din trecut .

[Vezi la Tabloul Elevi, studenţi-victime ]

/  8 Nov.'45:Marea confruntare : monarhişti versus guvernanţi     

[LD: 8 nov.'45 =21-22 dec'89 = 13 -15 iun.'89 Vezi la Cronologia-genocidului  ]

- În piaţa Palatului,manifestaţie pro-monarhistă de ziua Regelui Mihai.Bulevardele, P-ţa Universităţii ,P-ţa Palatului de dimineaţa, sunt inundate de mulţimea venită să-şi arate ataşamentul faţă de "Regele grevist" .Mulţimea scandează lozinci de contestare  faţă de guvernul urzupator şi neconstituţional .

-10 nov.Comunicatul MAI acuza PNL şi PNŢ că au pus la cale <o mişcare de dezordine cu scopuri politice > , mobilizând toate <elementele fascisto-reacţionare >,cerând pedepsirea < fără nici o milă şi îngăduinţă a lui Maniu şi Brătianu , aceşti mârşavi susţinători şi promotori  ai huliganismului moşieresc , ucigaşi ai muncitorimii şi duşmanii neîmpăcaţi ai libertăţilor şi drepturilor poporului . >

-  Petre Constantinescu-Iaşi ( ministerul Propagandei ) dădea  un Comunicat : <Trebuie să  se termine odată  cu agitaţiile unor iresponsabili dintre foştii conducători politici care coalizând în jurul lor toate rămăşiţele fasciste şi reacţionare , speculanţi şi sabotori - în legătură cu unele elemente reacţionare de peste graniţă , vor să aducă anarhia în ţară şi să reînvie vremurile de dictatură şi regimuri reacţionare , să ne compromită în ochii străinătăţii şi ai marilor aliaţi .>( Scânteia , 11 nov.'45 )

-  Cf.presei comuniste, principalele <focare de anarhie>  ar fi fost "Profesorii Asociaţi" , Liceul Matei Basarab, Şcoala Centrală de fete, Liceul industrial nr.1 , iar printre <conducătorii bandelor >ar fi fost Emil Ghilezan, Corneliu Coposu, Anton Ionel Mureşan ,la indicaţiile liderilor PNL şi PNŢ dr C.Angelescu, Aurel Leucuţia ,I.Hudiţă , Ilie Lazăr , ş.a.,

( Cf.listelor de anchetaţi la Parchet, publicate în Scânteia,  12-19 nov.'45 )

- Pe 14 nov., PCR organizează un miting de doliu în Capitală. Ca secretar al CC al PCR ,Miron Constantinescu a rostit un jurământ solemn :< să sprijinim cu toate puterile noastre guvernul de largă concentrare democratică pentru a nimici cuiburile de ucigaşi fascişti şi reacţionari ai lui Maniu şi Brătianu .> (Scânteia, 14 nov.'45 )

[16-31 dec.'45 ,MOSCOVA .Consiliul (2) miniştrilor de Externe ( 2  )

[LD:Percepută iniţial ca o victorie a diplomaţiei anglo-americane, decizia luată s-a vădit a fi un fiasco ,marcând consolidarea stăpânirii sovietice în România .Acceptarea condiţiilor lui Stalin de către anglo-americani - necunoscută în litera şi spiritul ei de către români -  privind neacceptarea lui Maniu şi Brătianu în guvern - a pecetluit soarta politică a celor doi lideri  şi a partidelor lor, inclusiv "democraţia stalinistă " impusă prin alegeri . ]

[ Vezi tabloul  Cronologia generală ]

O nouă sesiune a Conferinţei miniştrilor de externe :Molotov, Byrnes,Bevin pentru soluţionarea impasului în relaţiile cu România şi Bulgaria.

Se decide recunoaşterea guvernului Groza, cu condiţia participării la guvern a unor reprezentanţi ai PNŢ şi PNL - fără  Maniu, Brătianu sau dr Lupu  - condiţionează  Stalin - şi desfăşurarea de alegeri libere .

...Comisie interaliată la Bucureşti

Pe 31 dec.'45 , însărcinaţi cu aplicarea deciziei ,o comisie interaliată formată din Vâşinski -Harriman -Kerr (ambasadorii SUA şi Angliei  la Moscova ),sosesc în România, pentru a urmări aplicarea hotărârilor : garantarea libertăţii presei, a cuvântului ,areligiei şi a asocierii ) . Au  ca "misiune adăugată" să-l determine pe Regele Mihai să iasă din grevă (începută pe 21 august ).

1946

-1 ian.'46 :Sfârşitul Grevei regale 

[ Vezi la Tabloul Regele Mihai-victimă ]

 ...Misiunea Comisiei Aliate în România

[Vezi la tabloul Diplomaţia-diplomaţi-victime ]

Cu prilejul întâlnirilor Comisiei , Iuliu Maniu a cerut cu insistenţă , în vederea desfăşurării alegerilor , neutralizarea Ministerului de Interne .

/ 6-15 ian.'46 : "Completarea" guvernului cu miniştri PNL şi PNŢ

[Vezi context Tabloul Cronologie-genocid şi Guvernanţi-victime ]

[N.B. :după instaurarea totalitarismului comunist, cei doi miniştri vor fi arestaţi , condamnaţi şi închişi la Sighet. ]

- În trativele dintre guvern şi partidele istorice , au fost "acceptaţi" ca "miniştri fără portofolii" , de Guvern, apoi de Rege şi Comisia Interaliată de Control , Mihail Romniceanu ( PNL ) şi Emil Haţieganu ( PNŢ )

-  Pe 7 ian.'46, cei doi miniştri au depus jurământul în faţa Regelui şi-a lui Groza.

În prima şedinţă de guvern "completat " , Consiliul de Miniştri hotărăşte :

1.Alegeri generale

2.Participarea tuturor partidelor democratice

3.Asigurarea libertăţii presei, întrunirilor ,

- Pe 15 ian.'46, într-o şedinţă restrânsă (miniştrii fedenişti )  se discută despre procesele politice în curs de judecare, despre eliberarea cluburilor rechiziţionate şi reapariţia ziarelor PNL şi PNŢ, stabilindu-se  ca partidele respective să facă o cerere la Comisia Aliată de Control pentru repartizarea hârtiei,deoarece <nu guvernul a fost acela care a oprit tipărirea lor .>

/ 4 ian.'46 -Disidenţa dr.Lupu :PŢD

[LD:politician tipic "traseist"  " oportunist"  şi "demagog" ( şi-a început cariera politică în PNL, a trecut prin PŢ-Mihalache, a făcut disidenţă la fuziunea în PNŢ, a revenit în PNŢ în timpul dictaturii carliste )  a avut o prestaţie dubioasă în unele asociaţii "de stânga" din interbelic.] 

- N.Lupu se rupe de PNŢ motivând că  Maniu şi Mihalache <s-au înconjurat de elemente reacţionare , străine de concepţia şi viaţa partidului > (Scânteia, 4 ian.'46 )

În realitate ,a fost supărat că n-a fost desemnat ministru ( Timpul, 7 ian.'46 )

Explicând programul PŢD (20 ian ) ,dr Lupu promitea  o politică a <realităţii posibile>  , <nu o politică fantasmagorică cum duce dl Iuliu Maniu > ( 21 ian. )

/ 18 ian.'46: Sindicatul depozitarilor de ziare ,avertizează ziarul Ardealul ( oficiosul PNŢ-Transilvania ) că nu va mai difuza ziarul ( şi alte publicaţii )din cauza<tendinţelor antidemocratice > 

/ febr.'46 .Reapare "Dreptatea"

-  Pe 5 febr. apare primul număr ( seria III ) . Director-Nestor Badea.

În Manifestul publicat ,  PNŢ consideră situaţia creată după Conferinţa miniştrilor de externe

ca < o situaţie nouă, ce reclamă un spirit nou şi un climat nou -climatul libertăţii şi spiritul adevăratei democraţii :biruinţa voinţei majorităţii liber exprimate [ prin alegeri libere ] şi respectul dreptului la critică şi de liberă propagandă al minorităţii .>

-  N.Carandino :<Alt mijloc decît al presei libere ,omenirea nu a aflat în grija ei de a preveni abuzurile stăpânitorilor , de a limita efectul unor măsuri de stat nepotrivite şi de a nu acorda răspunderea conducerii treburilor obşteşti nechemaţilor care prin înşelătorie s-ar fi strecurat la cârmă > ( Dreptatea, 7 febr1946 )

- Silviu Brucan taxează ca <o încercare de a provoca o imixtiune străină în afacerile ţării noastre [...] un act de servilism şi neputinţă > propunerea ministrului Emil Haţieganu ( PNŢ )ca la alegeri să fie invitaţi observatori străini.( Scânteia, 7 febr.'46 )

-  PNŢ acuză CGM că, prin instrucţiunile remise către întreprinderi ( ca la alegerile sindicale votul să se facă "pe faţă" , nu "în secret" )  <loveşte în însăşi temelia şi existenţa sindicalismului>

(Dreptatea, 8 febr.'46 )

- PNŢ publică Manifestul muncitorilor naţional-ţărănişti , care se declară împotriva faptului că

<sindicatele profesionale, în ultimul timp au devenit trambuline politice[...] creind vrajba între clasele muncitorilor manuali şi intelectuali . > Muncitorii erau îndemnaţi să susţină şi să rezolve problemele profesionale pe calea democraţiei adevărate ( Dreptatea ,10 febr.'46 )

-  Pe 22 febr., sediul PNŢ-Arad este atacat de agresori incitaţi la un miting FUM ,la care Iuliu Maniu fusese violent "demascat" .(Dreptatea, 22, 23 febr.'46 ) .

/ 28 febr.-'46 :Guvernul dă tonul hărţuirii PNŢ

-  În şedinţă de guvern, ministrul Propagandei, P.Constantinescu -Iaşi , citeşte colegilor articole din Dreptatea , considerându-le <atacuri calomnioase la adresa autorităţii de stat cît şi provocări care primejduiesc ordinea publică  >.Petru Groza avertizează ziarul cu sancţiuni , dacă va continua aceeaşi politică ( Scânteia, 28 febr.'46 )

- 1 mart.'46: "Dreptatea " este dată în judecată de Prefectura Poliţiei Capitalei pentru <afirmaţii cu caracter calomnios şi de natură a defăima prestigiul unei instituţiuni cu un rol important în ordinea socială a unui stat democrat. >( Scânteia, 1 mart.'46 )

-  Pe 2 martie, Biroul PNŢ publică un Comunicat pe marginea acuzaţiilor de la şedinţa de guvern, arătând că informarea opiniei publice privind activitatea unor anumiţi miniştri  < nu poate fi considerată drept calomnie a instituţiilor publice şi contrarie stipulaţiilor armistiţiului . >( Dreptatea, 2 martie'46 ). 

-  Pe 3 martie , ministrul Emil Haţieganu transmite guvernului un Memoriu în care PNŢ protestează împotriva arestării unor membri ai săi .

/În aceeaşi zi, direcţia revistei "Dreptatea satelor " adresează ministrului Haţieganu un Memoriu în care arată că, sub presiunea muncitorilor tipografi ( Tipografia Timpul şi Eminescu ) , revista nu poate să apară.

- România liberă acuză PNŢ de <înfometarea ţării în 1945 >, de faptul că fostul său ministru al Agriculturii în guvernul Rădescu ,prof. Hudiţă , <lucrase timp de câteva luni,  în numele partidului său , la compromiterea campaniei agricole.> (România liberă, 9 mart.'46 )

-  Vasile Luca - secretar g-ral al FND - instigă susţinătorii electorali la excese violente:

<Cuiburile maniste şi clicile reacţionare trebuiesc lichidate > <Clica manisto-brătienistă  a fost, este şi rămâne reprezentanta celor mai reacţionari ,moşieri, bancheri,şi fabricanţi monopolişti de la noi şi agenţi ai cercurilor care zăngănesc armele >( Scânteia,18 mart.'46 ).     

/ 14 30 mart.'46 : cenzură , demascări , hărţuire electorală

 - Fostul prefect PNŢ de Piatra Neamţ , Ion Radu, este înjunghiat în faţa casei.

-  Miniştrii Romniceanu şi Haţieganu înaintează lui Groza un Protest faţă de cenzura exercitată asupra presei partidelor lor. ( Dreptatea, 15 mart.'46 )

-  G.K.Constantinescu membru al Delegaţiei Permanente a pNŢ, prof.univ. la Facultatea de Medicină veterinară-Bucureşti , este acuzat de < activităţi antidemocratice şi legături cu legionarii > (Scânteia, 22 mart.'46 )

-  Pe 23 mart.'46, Ion Mihalache protesta faţă de acţiunile comuniştilor din Suceava şi Rădăuţi ,îndreptate împotriva org.locale ale PNŢ( poliţia operase  arestări din rândul victimelor , nu a agresorilor ) (Dreptatea, 24 mart.'46 ) .Martor ocular al ciocnirilor din Suceava, ziaristul Marckham ( Christian Science Monitor ) pentru că a relatat exact ce a văzut , a fost taxat drept

 < agent al maniştilor în străinătate  > care ducea <o vehementă campanie de denigrare a ţării > ( România liberă, 27 mart.'46 )

- Gheorghe Ohăbeanu ( redactor la Dreptatea ) este "demascat" de N.Moraru ca <vândut hitleriştilor  >, <trădător de neam şi ţară > ( Scânteia, 25 mart.'46 )

- Agenţia ziarului moscovit Trud , atenţionează guvernul Groza şi FND-ul să fie vigilente faţă de conducerea reacţionară a partidelor " istorice " care , profitând de libertăţile ce li s-au acordat, difuzează <tot felul de născociri calomnioase asupra situaţiei din România şi asupra activităţii guvernului român. >  ( cf. România liberă, 28 martie '46 ) 

- Pe 30 mart.'46, un Comunicat al Ministerului de Interne prevede <judecarea şi pedepsirea instigatorilor şi provocatorilor unor manifestări cu caracter antidemocratic, huliganic, antisemit  > ( Scânteia, 30 mart.'46 ) 

La acest comunicat, replica partidelor "istorice" este legitimă  :< Guvernul Groza continuă să considere în cuvinte şi faptă drept "huligani" şi "fascişti" pe reprezentanţii cei mai calificaţi ai partidelor de opoziţie democratică .>( Dreptatea, 30 mart.'46 )

-  Miniştrii Romniceanu şi Haţieganu <sunt de fapt eliminaţi ,dat fiind că nu sunt consultaţi în nici o problemă , iar în cazul legilor,acestora nu numai că nu li se trimite spre consultare , dar nici pentru semnare >( Liberalul, 2 apr.'46 )

/ 4-14 apr.'46. Proces :saşi din Mediaş, membri PNŢ

Procesul se judecă la Sibiu.24 persoane sunt acuzate de < agresiune huliganică asupra sediului sindicatelor unite > Pe 11 apr. se dă sentinţa: 3 condamnări la 3 ani închisoare ;

8 condamnări la 2 ani ; 13 condamnări  la 1 an .

/ 9  apr.'46: Clubul PNŢ Făgăraş -ocupat

Clubul este ocupat ilegal de Uniunea Sindicatelor ( filiala locală )  

/ 20-26 apr.'46:Criză de guvern :încălcarea  Acordului de la Moscova de către FND

[Vezi context şi episoade la tabloul Cronologie-genocid ]

- Pe 20 apr.'46, Mihail Romniceanu şi Emil Haţieganu au înaintat guvernului o Notă (publicată în Dreptatea ) în care protestau împotriva încălcării Acordului de la Moscova de către guvern.

Cei doi reclamau  faptul că nu li se prezintă spre studiu proiectele de legi ; legi importante erau elaborate şi  cunoscute doar de câţiva miniştri ( legea de organizare a corpului diplomatic, legea Ministerului Informaţiilor, legea bugetului  ) fără să fie puse în dezbaterea guvernului. În notă se arăta că <Obligaţia de a "colabora loial" nu poate să fie unilaterală , ci ne priveşte nu numai pe noi , dar şi guvernul cu care suntem chemaţi să colaborăm.>

- 21 apr.PCR  îşi continuă netulburat "demascările " , subiectele predilecte fiind liderii şi membrii partidelor "istorice" :Sever Bocu, Ion Hudiţă, Emil Ghilezan, N.Penescu ,GHiţă Popp ,Gh.Taşcă - < au colaborat conştient cu fascismul >( Scânteia, 21 apr.*46 )

-  Pe 22 apr.( a doua zi de Paşti ), cei doi miniştri sunt supuşi unor agresiuni ale fanaticilor FND.Haţieganu a fost victima unei agresiuni fedeniste în Dej , care i-au oprit maşina, i-au tăiat cauciucurile şi l-au insultat ( Dreptatea , 23 apr.'46 )

- Pe 26 apr., Emil Haţieganu a anunţat că nu va mai participa la lucrările guvernului , până la descoperirea şi pedepsirea agresorilor săi.

[LD:în perioada următoare ( luna mai ) această criză de guvern  se va suprapune cu două mari evenimente ce au radicalizat şi mai mult scena politică românească :  pe plan intern, procesul Antonescu şi colaboratorii  ; pe plan diplomatic, Consiliul Miniştrilor de Externe care va definitiva problema frontierelor. ]

/ 6 mai-1 iun.'46 :Procesul Ion Antonescu

[Vezi context şi amănunte la Tabloul Guvernanţi şi demnitari ]

- Pe 11 mai (ziua a VII- a) se produce mărturia lui Iuliu Maniu , care durează peste 6 ore şi care aduce ample lămuriri privind evenimentele, răspunderile şi consecinţele care au prefaţat şi secondat participarea României la război( 1937-23 august 1944 ) .

La terminarea mărturiei ,strânge mâna generalilor din boxa acuzaţilor, inclusiv lui Ion Antonescu (Ion Mihalache, solicitat ca martor de Ion Antonescu ,nu a fost citat ( Va publica ulterior o declaraţie lămuritoare şi demnă )

- A doua zi după sentinţa în proces( 17 mai ) , apărea declaraţia depusă de Ion Mihalache la Tribunalul Poporului , în care explica atât desele sale prezenţe la mareşal, cât şi participarea ca voluntar pe frontul de Răsărit ( Dreptatea, 18 mai.'46 )

[PCR: Demascarea regimului antonescian şi a partidelor "istorice" ]

- În timpul procesului mareşalului , presa şi radioul  FDN-iste au ţinut "afişul" cu titluri senzaţionale , cu relatări din proces-rechizitoriu-mărturii -pledoarii -sentinţe ;cu dezvăluiri ,cu demascări ,cu incitări la răzbunare . În zilele în care au apărut ca martori Maniu şi Brătianu , cereau , nici mai mult ,nici mai puţin , să fie consideraţi la fel de vinovaţi : <a apărut în marele proces senzaţionalul :participarea ocultă la trădare a aşa-ziselor partide tradiţionale de guvernământ  >care < prea laşe pentru a accepta pe faţă >au ales< calea combinaţiilor de culise , a sforilor trase din umbră .>( România Liberă, 8 mai '46 ) 

- Culmea ipocriziei şi oportunismului, o atingea PŢ-Lupu , potrivit căruia  Maniu şi Brătianu ar fi avut <vini incomensurabile şi ireparabile.>( Aurora, 8 mai'46 )

- În ziua sentinţei la proces, Leonte Răutu acuza  activitatea partidelor istorice în timpul dictaturii antonesciene cu epitetul de "colaboraţionism" ( Scânteia , 17 mai.'46 ).

 / 2 iun.'13 iul.46.Campania electorale (faza II )

[ LD: campania electorală se deschide a  doua zi după executarea lui Antonescu ; fără să existe o lege electorală , fără a fi fixată data alegerilor

 [Vezi context şi  conţinut la Cronologia genocidului şi PCR şi colaboratorii ]

/2 iun.'46Manifest electoral PNŢ

[ LD: În condiţiile anului 1946 ,această obsedantă tentă anti-liberală va avea partea ei de

contribuţie la "lupta de clasă"dusă de forţele comuniste dirijate de Moscova şi va slăbi puterea de rezistenţă anticomunistă a forţelor democratice .

Aşa cum PSD nu a realizat pericolul "colaborării " cu PCR ,tot aşa şi PNŢ s-a lăsat dominată de această miopie resentimentară antiindustrialistă .]

"Manifestul PNŢ către ţară " -program subsumat ideii "statului ţărănesc ",în care nu lipseşte sprijinirea "industriei ţărăneşti" dar şi  naţionalizarea industriei grele (urmată de altele ) 

şi a unor instituţii de credit, în frunte cu Banca Naţională.( Dreptatea, 2 iun.'46 )

/ 10 -26 iun'46: Capturarea "org.subversive teroriste" 

- Paralel cu debutul campaniei electorale,un Comunicat oficial al Ministerului de Interne, aduce la cunoştinţă capturarea unor  "organizaţii subversive-teroriste",de către Siguranţa Statului :

Graiul Sângelui ,Haiducii lui Avram Iancu ,Divizia Sumanelor Negre şi Mişcarea Naţională de Rezistenţă (g-ral Aldea )  

Comunicatul specifica faptul că acele organizaţii au luat naştere la sfârşitul anului 1944, posedau depozite de armament şi muniţie, fiind  sprijinite de g-ral Rădescu ( pe atunci premier ) , cât şi de partidele "istorice" , PNL şi PNŢ.

Comunicatul publica lista celor 75 de arestaţi , printre care ,pe lângă generalii din "Cercul militar al PNŢ" - g-ral Aurel Aldea, g-ral C.Eftimiu , g-ral Nic.Rădescu ( dispărut ) ,g-ral Gh.Moşoiu , amiral Horia Măcelariu -  figura şi Ilie Lazăr .

< În urma investigaţiilor şi capturilor făcute de Siguranţa Statului , întreaga reţea a teroriştilor a fost imobilizată >  ( Scânteia, 26 iunie'46 )

/13 iul.'46 : Legea electorală şi organizarea reprezentanţei naţionale

- După polemicile duse în presă şi confruntările din guvern , legea a fost votată în Consiliul de Miniştri  pe 12 iul.'46 şi publicată în M.O.pe 13 iul.'46.

Un articol special era dedicat decăderilor de la aceste drepturi ( alegător şi ales ) :criminalii de război ; foştii primari, prefecţi ai guv.Antonescu ;voluntarii din războiul de Răsărit, legionarii, gogo-cuziştii, conducătorii Centralei Evreilor ş.a. ş.a .

Câteva inovaţii ale legii încălcau Constituţia în vigoare :desfiinţarea Senatului şi introducerea Parlamentul unicameral   ; prin eliminarea dreptului Regelui de a dizolva Parlamentul, dispărea o importantă prerogativă regală.   

-  Dinu Brătianu protestează  faţă de adoptarea în guvern a legii electorale şi de organizare a reprezentanţei naţionale menite  <să înlesnească frauda pe întreaga scară a operaţiunilor electorale ,de la întocmirea listelor şi pînă la totalizarea şi proclamarea voturilor .> ( 13 iul. )

-  PNŢ a adoptat aceeaşi poziţie  , considerând prevederile <astfel ticluite încît să facă posibil orice abuz electoral >( 13 iul )

/ 16 aug'46: Grupul Partidelor Unite ( Maniu -Flueraş )  

 O alianţă electorală între PNŢ şi PSDR -Flueraş ( liste comune în alegeri ) care primeşte ca semn electoral , în aceeaşi zi, semnul casa .

Grupul va fi dizolvat în sept., în urma scoaterii în afara legii a PSD-Flueraş.

/ 14 -28  sept.'46.Contestaţiile  lui Maniu

- Pe 14 sept., contestaţia acuza CCE că, prin publicarea ilegală a semnelor electorale, cu schimbarea unor semne electorale tradiţionale, PNŢ a fost prejudiciat.( Dreptatea, 14 sept.'46 )

-  Pe 25 sept.,Iuliu Maniu înaintează un protest către Consiliului de Miniştri , privind inegalitatea de mijloace de propagandă  ( BPD dispune de postul de radio "România liberă" , de spaţii mari la radio naţional, de acces în mediile militare, de concursul comit. judeţene electorale , ş.aş.a ) PNŢ nu are nici unul din aceste mijloace.

- Pe 28 sept., Iuliu Maniu înaintează un protest primului ministru <împotriva întrebuinţării autorităţii publice în susţinerea campaniei electorale a guvernului > El denunţă pavoazările electorale BPD din ministere, prefecturi, primării ,sedii sindicale ; folosirea autovehiculelor publice în scopuri electorale; aplicarea ştampilei <Trăiască victoria partidelor democratice în alegeri ! >de către funcţionarii birourilor poştale ; intervenţia "echipelor de şoc" de la CFR ş.a.

-  Pe 1 oct., Iuliu Maniu cere ministrului Justiţiei ( Pătrăşcanu ) lămuriri la Comunicatul ce legaliza răpirea dreptului de vot a milioane de cetăţeni ( prin mulţimea de acte necesare ptr. înscrierea la vot )  

/18 sept.- 6 nov. '46."Indemnitate electorală "-  Ion Mihalache 

[LD: Cf.hotărârii Primăriei Capitalei, Ion Mihalache figura pe lista celor 6000 de "nedemni" de vot . Cererea sa ,ca învăţător şi ofiţer de rezervă al armatei române, să plece voluntar pe front pentru eliberarea Basarabiei şi Bucovinei,îl înalţă la statura de erou al neamului românesc .Cei ce l-au pedepsit pentru gestul său patriotic,trebuie şi ei cunoscuţi ca ticăloşi trădători de ţară şi de neam.

Cu acest episod, Ion Mihalache- vice-preşed. al PNŢ, parlamentar , primministru şi ministru în România Mare-începea calvarul vieţii sale. ]

Justiţia postdecembristă ar fi trebuit de mulţi an să  facă reconsiderarea  cazului Mihalache

Cât despre com.Topoloveni - cu tot cu magiunul ei de prune - ar trebui să figureze pe lista comunelor nedemne , pentru felul cum a alungat cu pietre naţional-ţărăniştii, în 1990 ]

- Pe 18 sept., împiedicat să-şi publice contestaţia în presă , Ion Mihalache o depune la judecătorie.

-  Pe 20 sept., Tudor Olaru -"demascatorul"  de serviciu de la Scânteia - publică scrisoarea semnată de Ion Mihalache, datată 23 iunie 1941, prin care solicita Marelui Stat Major  dispună mobilizarea sa la un din unităţile combatante .În baza acestui document "compromiţător" , comuniştii au dispus excluderea din viaţa politică a <voluntarului hitlerist şi provocatorului de război civil Ion Mihalache >ca un act "de apărare" a democraţiei româneşti ( Scânteia  )    

- Pe 22 sept.,PNŢ argumentează că scrisoarea atribuită lui Mihalache, este o falsificare grosolană.( Dreptatea )

-Pe 28 sept., la Judecătoria de Ocol din Topoloveni se judecă contestaţia lui Ion Mihalache .

Procesul se amână .

- Pe 5 oct., în comunele Drăgăşani, Măciuca-Slăveşti, Horezu şi Pietrari, din jud.Vâlcea, ţăranii protestează faţă de neacceptarea pe listele electorale a lui Ion Mihalache .

- Pe 8 oct.,Judecătoria de Ocol dinTopoloveni îl declară <nedemn de a vota şi de a fi ales >

,datorită faptului că a cerut <de bunăvoie să lupte pe frontul de răsărit  >

- Pe 16 oct.'46, Tribunalul  (secţia a II-a )  din Câmpulung-Muscel  admite recursul lui Ion Mihalache împotriva hotărârii de la Topoloveni.

- Pe 23 oct., în aşteptarea verdictului Tribunalului din Câmpulung , Scânteia cere imperativ

<Mihalache trebuie scos din viaţa politică . >

- Pe 30 oct,Tribunalul Muscel respinge ca "nefondat" recursul împotriva judecătoriei de ocol din Topoloveni ,Mihalache rămânând <definitiv nedemn electoral  >

-  Pe 6 nov., Comisia Centrală Electorală dispune  <ştergerea d-lui Ion Mihalache din lista de candidaţi nr.6 înregistrat la biroul electoral al judeţului Muscel la nr. 20069-946 ca fiind nedemn de a fi ales ,în conformitate cu dispoziţiunile art. 7 aliniat f. din legea electorală .>  

/ 21 oct.'46 : Acord electoral PNŢ-PNL-PSDI 

[LD:privit strict cronologic şi contextual ,  aşa cum rezultă din presa timpului,această coalizare electorală a partidelor istorice apare tradivă (? ) , timorată (?) , derutată (?) , resemnată (?),  în raport cu amploarea hărţuirii şi represiunii exercitate de guvern şi coaliţia sa de sprijin.

Pe drept cuvânt scria Nicolae Carandino în acele zile: <Dreptul de opoziţie s-a transformat ,datorită aceluiaşi mod obscurantist de a judeca, în trădare de "patrie" , de"rasă" , de"Europă " sau de "umanitate"  >(Dreptatea, 4 oct.'46 )   ]

-  Pe 21 oct., Iuliu Maniu, Dinu Brătianu şi C.Titel Petrescu încheie un acord pentru < a apăra în comun libertatea alegerilor  , libertatea de exprimare a votului obştesc > şi de a răsturna < un regim care surpă instituţiile fundamentale ale ţării >  ( Dreptatea, Liberalul, 21 oct.'46 )

- În Manifestul către ţară , cele trei partide cereau alegătorilor să voteze cele trei semne electorale : ochiul (PNŢ) , L (PNL ), fântâna ( PSDI ) ( Idem, 26 oct. '46 )

[ Nu se putea ca Silviu Brucan şi Tudor Olaru în  stilul lor insinuant şi acuzator  , să nu comenteze evenimentul .Brucan: <este destinat străinătăţii  >, <are un aspect ridicol  > conferit de o înţelegere a <trei jalnice partide > ( Scânteia, 26 oct.'46 ).

/ 12 nov.'46.Candidaţii PNŢ 

-12 nov .Apare lista candidaţilor PNŢ : Iuliu Maniu ,Gr.Niculescu -Buzeşti ,Emil Ottulescu ,Ella Negruzzi ( ptr Bucureşti );Ion Hudiţă ( Baia ) ,Emil Haţieganu , Alex.Lapedatu (Cluj ) ;Zaharia Boilă ,Corneliu Coposu ( Sălaj ) ,Emil Ghilezan ( Severin ) ,Sever Bocu ( Timiş-Torontal ) ,Gh.Taşcă ( Tutova ) , Nestor Badea ( Vlaşca ) ş.a. (Dreptatea, 12 nov.'46 )

-14 nov. Declaraţie de presă Iuliu Maniu :<Ca teroarea să fie exercitată cu mai mult efect, s-au înfiinţat ,împotriva prescripţiilor legii electorale, centre de votare la cazărmi şi sindicate , nu numai pentru militari şi muncitori, ci şi pentru civili. [...] mii de comunişti au fost îmbrăcaţi în haine militare pentru a fi folosiţi ca "pază" şi pentru menţinerea ordinii  [...] Numai în zilele ultime au fost arestaţi zeci de candidaţi, fără altă vină decât a candidaturii pe o listă de opoziţie >

( Dreptatea, 14 nov.'46 )

-16 nov .Ion Mihalache - agresat la un miting electoral la  Bacău, în prezenţa ziaristului american Marckham ;tentativă de atentat asupra lui la Topoloveni ( activistul comunist Alexandrescu, de la IAR-Braşov, a tras asupra lui cu foc de revolver )

-Secretarul general al tineretului PNŢ, Ion Bărbuş, împreună cu alţi 3 studenţi , au fost atacaţi cu lovituri de cuţit , în plin centrul Capitalei ; întrunirea PNŢ , sector III-Albastru , nu s-a putut ţine, pentru că sala a fost ocupată de comunişti în timpul nopţii ( în conflict, au fost răniţi 40 de membri PNŢ )

-16 nov.Gheorghiu-Dej dă în judecată  pe N.Carandino (ziarul Dreptatea ) , sub acuzaţia de <defăimare şi calomnie >

-17 nov.'46 .Protestul lui Dinu Brătianu, Iuliu Maniu şi C.Titel Petrescu adresat primului ministru Groza, împotriva samavolniciilor şi ilegalităţilor comise în campania electorală : falsificarea listelor de alegători şi radierea adversarilor ( < membrii partidelor din Bloc au exercitat cele mai barbare mijloace de violenţă pentru a face imposibilă prezentarea candidaţilor noştri şi a propunătorilor lor la birourile electorale > ) .

În judeţele Sibiu, Severin, Dâmboviţa, Cluj, Năsăud, Someş,Bihor,  Ialomiţa , Covurlui , echipe de bătăuşi au împiedicat accesul membrilor PNL, PNŢ şi PSDI în incinta tribunalelor unde trebuiau depuse candidaturile .

Candidaţii , dar şi membri sau simpatizanţii partidelor, au fost atacaţi la domiciliu , în hoteluri, la întruniri şi în incinta tribunalelor , fără ca autorităţile să ia vreo măsură.

Ministerul de Interne , a dat ordin să se confecţioneze urne duble ( în jud. Botoşani, Ialomiţa, Cluj, Severin, Sibiu ş.a. ) pentru a putea asigura victoria BPD în alegeri . În unele localităţi , au recurs la concedierea ( ex.STB ) unor candidaţi şi susţinători  PSDI

( Liberalul, 18 nov.'46 )  

-17 nov.Miting PNŢ în P-ţa Teatrului Naţional , peste 30.000 de oameni .Provocatori comunişti tulbură adunarea. Poliţia intervine , se trag focuri de armă .Sunt răniţi , printre ei şi ziaristul american James Pringle ( Dreptatea, 18 nov.'46 )

-18 nov.'46 .Doar 10% din cărţile de  alegători au fost împărţite( 5 .000.000 -5.500.000 alegători nu le-au primit <din ordinul Blocului Partidelor Democrate şi al Comisiei Centrale Electorale  > ) .C.C.E a hotărât ca , în locul cărţilor neîmpărţite < să se introducă un număr echivalent de liste cu "Soarele" , astfel încît 7.500.000 de alegători înscrişi -arătaţi în statisticile guvernului- să se acopere integral cu voturile ce vor fi furate >

( Dreptatea, 18 nov.'46 )

/ 11-18  nov'46 .Procesul  mişcărilor  de rezistenţă anticomunistă 

- Pe 11 nov.,la Curtea Marţială ,completul de judecată al Curţii de Casaţie şi Justiţie Militară , începe judecarea procesului conducătorilor şi membrilor organizaţiilor de rezistenţă.

Preşed.:g-ral V.Atanasiu ;procurori :g-ral Gr.Nicolau şi col.Alex.Burada .

- În boxă se află 57 inculpaţi ( din 91 citaţi ) , în frunte cu g-ral Aurel Aldea, din organizaţiile

Sumanele Negre ,Mişcarea Naţională de Rezistenţă , Haiducii lui Avram Iancu şi Grupa de rezistenţă Sinaia.

- Printre apărători :av.I.Melinte, Emil Ottulescu ,Ella Negruzzi , Aznavorian ,Aurel Bentoiu ş.a Printre martori :Iuliu Maniu , Dinu Brătianu ,C.Titel-Petrescu ,Bebe Brătianu ,Petru Groza .

-  Pe 18 nov.,în preziua alegerilor parlamentare , completul special al Curţii de Casţie şi Justiţie  Militară,pronunţă sentinţa :28 de acuzaţi sunt condamnaţi la muncă silnică pe viaţă ; 2 acuzaţi la 20 de ani muncă silnică .15 ani închisoare ( 4 persoane ) ;10 ani închisoare ( 2 persoane )  5 ani ( alţii )

/ 19/ 20 nov.'46: ALEGERI PARLAMENTARE

[LD:BPD  obţine o mare victorie electorală :79,86% din voturi ;378 mandate din 414 Victoria consfinţeşte izolarea completă a PNŢ şi PNL în viaţa politică a României .

În realitate: ilegalităţi ,provocări , bătăi, furtul urnelor ,crime,spargeri de sedii, ocupări de primării şi prefecturi .În final, inversarea rezultaelor .

[ Vezi amănunte în lucrările de memorialistică şi de istorie apărute după 1989 ]

... Rezultatele scrutinului

- Pe 22 nov., se publică primele rezultate.

La Bucureşti , din 638.575 înscrişi, au votat 515.518 , din care 45.187( 8,7 % ) pentru PNŢ-Maniu.După centralizări parţiale din mai multe judeţe ( Bucureşti, Iaşi, Braşov, Roman, Tutova, Năsăud, Trei Scaune ş.a ş.a ) BPD se situa pe primul loc, urmat de PNŢ şi PNL .

- Pe 23 nov., Ministerul Justiţiei anunţa rezultatul provizoriu al alegerilor  "câştigate" de coaliţia BPD.Din totalul de 6.934.583 de voturi au obţinut : 878.927(12,67%) PNŢ-Maniu

Deoarece <reacţiunea a suferit o zdrobitoare înfrângere> , cele 414 mandate ale viitoarei reprezentanţe naţionale urmau să fie împărţite astfel : PNŢ-Maniu -32 ( 7,72 %

-  În com.Vârtoape , Arveasca,Caravaneţ  ( Teleorman ),Şarânga ( Buzău ),Salva (Năsăud ), Brăneşti ( Arad ), Bridani ( Tulcea ),Dobra ( Hunedoara ) ,grupuri de agresori au atacat primăriile , au spart secţiile de votare,au furat urnele de vot ,au maltratat primari şi preşedinţi de secţii, au schimbat localuri de vot, au comis crime .

La Galaţi au atacat tribunalul şi prefectura, încât candidaţii liberali Mihail Romniceanu şi Gheorghe Simionescu , au scăpat cu greu de furia comuniştilor.( Liberalul, 21 nov.'46 ) 

- Pe 23 nov.'46, după anunţarea alegerilor falsificate, conducerea PNL-Brătianu şi PNŢ-Maniu , printr-un Comunicat, a anunţat retragerea din guvern a celor doi miniştri ai săi - Romniceanu şi Haţieganu ( Liberalul , 24 nov.'46 )..

- Deputaţi PNŢ :locul II (după nr. de voturi şi mandate ) : Iuliu Maniu, dr.Aurel Leucuţia, prof. Gh.Zane ,prof.I.Hudiţă , Sever Bocu, Emil Ghilezan

/ 26- 30 nov.'46: partidele istorice denunţă alegerile  

- Pe 26 nov., Dinu Brătianu şi Iuliu Maniu sunt primiţi în audienţă la Rege .Ei cer denunţarea alegerilor atât din interior cât şi din partea străinătăţii .  

- Pe 27 nov., se dă publicităţii Comunicatul comun semnat de liderii PNŢ, PNL, PSD, prin care alegerile sunt declarate <lipsite de orice temei de drept şi, prin aceasta, nule şi neavenite >

deoarece guvernul Groza <şi-a ticluit prin fraudă şi teroare rezultatele , în flagrantă opunere cu realitatea şi cu voinţa corpului electoral .> ( Liberalul, 27 nov.'46 )

- Pe 28 nov., organizaţiile judeţene ale partidelor istorice transmit la centru rapoartele privind abuzurile ,ilegalităţile şi fraudele semnalate în ţară.*

-----------------------------

* Câteva exemple:  cu 3-4 zile înainte de alegeri ,Prefectura Ialomiţa a ordonat arestarea şefilor opoziţiei ; falsificarea proceselor -verbale de către preşed. comisiilor electorale ;inversarea rezultatelor la vot ( ex.la Borduşani ) în defavoarea partidelor istorice ş.a. ş.a

( Dreptatea, 28 nov.'46 )

 - Pe 29 nov., se desfăşoară şedinţa extraordinară a Comit.Executiv al PNŢ-Maniu .

În Rezoluţia adoptată, PNŢ declară alegerile false , cerând imediata lor anulare şi organizarea de noi alegeri .Pentru asigurarea unor alegeri libere , PNŢ cere înlăturarea guvernului Groza , vinovat de ilegalităţile semnalate.  ( Dreptatea, 30 nov.'46 )

¤ GUVERN Groza ( - II-  ) : 1 dec.'46-29 dec.'47

/ 2 dec.'46.Procesele ziarului  "Dreptatea"

N.Carandino (dir )şi I.Filip daţi  în  judecată  ptr.calomnie şi defăimare ,de către Gheorghiu Dej.Procesul se judecă la secţia a II-a a Curţii Civile Constituţionale.

Se desfăşoară o impresionantă luptă între avocaţii acuzării şi cei ai apărării şi procesul se amână În perioada următoare , cca 30 avocaţi ai  apărării vor fi daţi afară din barouri .

/ 5 dec.'46 .PNŢ boicotează Parlamentul

[LD:practica lui Maniu era  veche şi-şi găseşte explicaţia în continuitatea tacticii din timpul parlamentarismului austro-ungar .Boicotase şi în interbelic Constituanta ( 1923 ) ,diverse legislaturi partidiste (cu intermitenţe ,propria legislatură din 1930-'33 ) ;legislatura FRN din regimul carlist ( '39-'40 ).Acum boicotarea a fost justificată ? De meditat . ]

- 5 dec..CIParhon citeşte în Cameră Comunicatul remis de Iuliu Maniu , prin care anunţa hotărârea deputaţilor naţional-ţărănişti de a se abţine de la lucrările Parlamentului.

În aceeaşi şednţă, ministru Internelor , Teohari Georgescu a "înfierat "agresiunile săvârşite de partidele istorice în alegeri : 127 răniri ,28 agresiuni contra birourilor electorale;21 agresiuni împotriva autorităţilor ;35 agresiuni împotriva gărzilor ;65 atacuri împotriva secţiilor de votare ;8 atacuri la sediile de partide ;4 devastări de instituţii;61 de linii telefonice tăiate .

[LD:în realitate,acest bilanţ minimalizat ,trebuia să fie trecut pe seama echipelor BPD , ale PCR şi ale agenţilor din MAI  din campanie. De altfel, în zilele următoare, PNŢ a adus în atenţia opiniei publice alte şi alte cazuri de grave abuzuri : Muscel, Timiş-Torontal, Remetea Mare, Săcălaz,  Fălciu ( unde frauda a fost  dirijată de Mihail Ralea ) ş.a ş.a

Pentru a dovedi crimele săvârşite de oamenii guvernului în campanie, oficiosul PNŢ a publicat şi numele celor 4 membri PNŢ ucişi în  jud.Muscel.]

- 10 dec.'46. Iuliu Maniu , într-o Declaraţie de presă ,a cerut  cu vehemenţă înlăturarea guvernului şi anularea alegerilor fraudate : <Falsul săvârşit în actele publice de către oamenii oficiali ai guvernului , este dovedit .El a fost confirmat şi prin graba cu care guvernul a amnistiat falsul în acte publice , prin Decret regal, cu  o zi înainte de deschiderea Parlamentului. > ( Dreptatea, 10 dec.'46 )

1947

/ Ian.'47 . Notele Serviciului Special de Informaţii

[LD: un exemplu dintre multe altele care au circulat în epocă. .Zvonuri , informaţii reale sau pretexte, ele au produs consecinţe,  determinând anume strategii atât la opoziţia democratică , cât şi în cercurile guvernamentale.]   

- Preşedinţia guvernului era avertizată de SSI că Iuliu Maniu ar fi avut o întrevedere cu Ioan Lupaş ( fruntaş politic ardelean , averescan, apoi goghist, deputat şi ministru ) în care liderul peneţist ar fi susţinut că alegerile din nov.'46 nu vor fi recunoscute de anglo-americani, şi că ,în martie sau aprilie, s-ar putea să se organizeze un nou scrutin.

/ 18 ian.'47.PNŢ : "Apel către naţiune"

Apelul chema poporul român la luptă împotriva dictaturii şi tiraniei comuniste :

<...la 6 martie 1945, o mână de oameni pe care ţara nu i-a văzut la muncă a confiscat puterea [...] Funcţionarii statului care nu s-au supus acestor oameni improvizaţi au fost daţi afară .

Armata Ţării , sub pretext de democratizare , a fost deposedată de elementele capabile şi independente şi aservită în deosebi intereselor politice.

Justiţia a fost înfrântă în tot ce avea ea mai bun, judecătorii daţi afară şi înlocuiţi cu simbriaşi ai regimului .

Muncitorimii i s-a luat dreptul la muncă .Cei care n-au consimţit să fie slugi păcătoase ale regimului , ci oameni liberi, au fost epuraţi fără milă .[ ...]

Negustorii , meseriaşii , industriaşii -urmăriţi în interesele lor.

Temniţele , tortura persecuţiile înscenările cele mai infame, arestările , atacurile brutale şi cu totul neprovocate , tot ce a inventat arsenalul infernal al hitlerismului şi fascismului , a fost perfecţionat , sporit şi aplicat cu o cruzime de neegalat .> ( Dreptatea, 18 ian.'47 )

/ februarie '47:precizări conceptuale despre intelectualitate

[LD: este greu de surprins şi analizat starea de spirit a unor intelectuali care îşi exercitaseră dreptul  la cuvânt ca pe o condiţie firească a libertăţii de conştiinţă şi opinie.

Am putea crede că a fost  vorba de un romantism idealist  fără justificare obiectivă.

Realitatea a fost atât de dură ,surprinzătoare şi strivitoare, încât  putem afirma ,fără tăgadă, că nu fuseseră pregătiţi pentru înfruntarea cu un asemenea regim opresiv.    

Spirite libere , nebănuind până unde vor merge comuniştii cu represiunea, scriitori cu vederi  democratice dezvăluiau ravagiile cenzurii , condiţionarea libertăţii , dispreţul guvernului faţă de intelectuali .]

-  Vladimir Streinul arăta că pe unii intelectuali puterea <îi ademeneşte şi chiar îi cumpără >, iar pe alţii <le limitează libertatea de a se exprima , îi supune la restricţii şi obligaţii >

(cenzura absurdă, acordarea hârtiei , autorizarea publicaţiei , etc.)  aceasta denotând <teamă de puterea glasului lor .>

-  Optimist , Şerban Cioculescu prevedea că acţiunea acestor "spirite vigilente"care îngrădeau libertatea,  se va prăbuşi .( Dreptatea , 6 febr.'47 )

El scria că, în România < şcoala n-a fost întemeiată pe privilegii de clasă sau de castă >.

Câteva exemple grăitoare : mareşalul Averescu a fost fiu de ţăran de peste Prut , bursier al şcolii de meserii din Bucureşti şi a şcolilor militare din străinătate ;prof.univ.  GheorgheŢiţeica a fost fiu de hamal din Vârciorova

- Nicolae Carandino, luând cuvântul la şedinţa organizaţiei muncitoreşti PNŢ ( organizată la sediul partidului , prezidată de prof.univ.Virgil Veniamin ) explica că ziariştii din opoziţie simt nevoia de a vorbi,atunci când nu pot scrie <din cauza condiţiilor severe impuse de cenzură > ( Dreptatea, 11 febr.'47 )

/ 13 febr.'47 . Protest PNŢ la MAI :arestări ilegale

PNŢ înaintează un protest la MAI , în legătură cu ultimele arestări din rândurile partidului .

G-ral Sănătescu notează în Jurnal :<Numeroase arestări , mai ales în rândurile PNŢ, au fost săvârşite în ultimele nopţi. Deţinuţii politici au fost transportaţi în lanţuri la Aiud >( 9 mart.'47 )

/ 20 febr.'47.Foşti naţional-ţărănişti- figuranţi în BPD

[LD: în timp ce în jurul PNŢ -Maniu se strângea lanţul represiunii, grupuscule  de oportunişti, făceau figuraţie în BPD ,legitimând astfel  aparenţa unui pseudo-pluralism politic.

"Carierele" politice ale unor foşti naţional-ţărănişti , unii dintre ei cu contribuţii teoretice  şi funcţii importante ( parlamentare şi guvernamentale ) în  cristalizarea doctrinei şi  guvernările naţional- ţărăniste nu pot fi explicate  exclusiv prin  imoralitate şi oportunism politic.

Mihail Ralea şi Ernest Ene , înregimentaţi în Frontul Plugarilor ; Eduard Mirto* , migrat în disidenţa PNŢ-Anton Alexandrescu ? Prin colaborarea lor la regimul autoritar al Regelui Carol al II-lea, ei se rupseseră de PNŢ încă din 1938, iar după 1944, fuseseră respinşi cu intransigenţă de vechii colegi.]

-----------------------------------------

* Eduart Mirto este ales preşedinte de onoare al organizaţiei PNŢ -Anton Alexandrescu , pe Capitală  Acest lucru nu l-a ferit ,însă, de "lustraţia" comunistă  : va fi arestat în noaptea de  5/6 mai 1950, în loturile foştilor demnitari ,fiind încarcerat la Sighet         

 / 23 febr.- mai' 47 :Ordine interne represive ale MAI şi Jandarmerie

[ LD: Presupunem că asemenea ordine  au fost emise şi înainte de cele semnalate  şi că pe baza lor s-au făcut arestările din ian-febr.'47 

Având caracter intern, ultrasecret, ar fi de datoria actualului MAI să le dea publicităţii , pentru a ne demonstra ruptura cu trecutul comunist al acestui minister. ] 

...Ordinul 45.567 al Inspectoratului General al Jandarmeriei :curentele "reacţionare "  

Emis pe 23 febr.'47, ordinul indica curentele "reacţionaro-fasciste" ce trebuiau să stea în vizorul jandarmilor : legionarii şi hitleriştii ,naţional-ţărăniştii lui Maniu , naţional-liberalii lui Brătianu şi social-democraţii lui Titel Petrescu.

...mart- mai'47 : Ordinele  nr 18.000 /S şi 50.000/S ale  MAI

Teohari Georgescu emite în martie şi mai 1947 ,Ordine secrete pe baza cărora  se fac două mari valuri de arestări în rândul PNŢ (peste 1000 persoane ).

...Ordinul telefonic nr.32 971

Prin care şeful Direcţiei Siguranţă şi Ordine Publică al Jandarmeriei (g-ral Nicolae Stoicesu ) se adresa celor 12 Inspectorate de Jandarmi , să aplice cu stricteţe Ordinul 50.000 al MAI (arestări,internări, dresarea actelor,înaintarea  la justiţie ) şi să  raporteze de îndeplinire .

/ 11 mart.'47 :întrevedere Iuliu Maniu - Burton Berry

Iuliu Maniu aduce la cunoştinţă reprezentantului SUA la Bucureşti presiunile, abuzurile şi arestările la care este supus PNŢ .

[ Vezi pe larg la Tabloul Diplomaţie şi diplomaţi - victimă ]

/ 12- 19 mart.'47.Consfătuiri PNŢ:organizaţii muncitoreşti, meseriaşi , mici industriaşi .

- Pe 12 martie ,la sediul partidului ,  Iuliu Maniu primeşte o delegaţie a organizaţiilor muncitoreşti din toată ţara - fabrici, uzine şi instituţii - care îi semnalează presiunile la care sunt supuşi de către sindicate .

-  Pe 18 martie, tot la sediul partidului , într-o consfătuire a meseriaşilor şi micilor industriaşi ,  la care participă Iuliu Maniu şi Ion Mihalache, se hotărăşte reluarea activităţii cercurilor profesionale ( iniţiate din 1930 ) pe lângă partid.( Dreptatea, 12, 19 mart.'47 )

/ Martie-mai'47.Memoriu către MSR: arestări masive la PNŢ

Iuliu Maniu prezintă MSRegelui Mihai un Memoriu scris, în care este prezentată amploarea persecuţiilor împotriva PNŢ.  

/ 19 mai'47 :Comunicatul  opoziţiei democratice 

-La locuinţa lui Dinu Brătianu , se întrunesc şefii şi secretarii generali ai celor trei partide democratice - PNL, PNŢ şi PSDI - pentru a se informa reciproc şi a-şi armoniza acţiunile opozante faţă de guvern .În Comunicatul dat publicităţii - pentru a stăvili zvonistica răspândită de presa comunistă -  se reconfirmă că nu a intervenit nici o schimbare <atât în atitudinea celor trei partide unul faţă de altul, cât şi în lupta lor comună faţă de guvern >

( Dreptatea, Liberalul , 20 mai'47 )

/ 20 mai.'47.Iuliu Maniu şi ep. Vasile Artenie la Nunţiul Papal.

Liderul PNŢ şi episcopul greco-catolic cer Nunţiului apostolic Patrick O'Hara să solicite guvernului român explicaţii pentru  arestările masive din rândul PNŢ

/ 10 iunie '47.PNŢ: în apărarea ţăranilor gospodari

[LD: considerat în interbelic un partid de "centru-stânga" ,PNŢ făcuse din ridicarea ţărănimii de mijloc , a gospodarilor satelor,ţinta doctrinei şi programului său guvernamental.

Nimic mai firesc , de aceea , ca acest partid să sară în apărarea acestei categorii năpăstuite de  comuniştii ajunşi la putere. ]

  Pentru economiştii şi sociologii de "stânga" - titrează oficiosul PNŢ- <toate calamităţile ce se abat asupra satelor nu provin decât de la elementele înstărite , fruntaşe , ale clasei ţărăneşti .De la chiaburi , care sunt prin definiţie necinstiţi, hrăpăreţi, speculanţi etc.. > 

( Dreptatea, 10 iun.'47 )

/ 23 iunie '47. Memoriul lui Iuliu Maniu către Teohari Georgescu

Emil Haţieganu predă ministrului Teohari Georgescu ,Memoriul semnat de Iuliu Maniu privind arestările ilegale ale unor membri PNŢ:

Ion Bărbuş ( tineretul naţional-ţărănesc ) a fost bătut de agenţii Siguranţei , în beciul din subsolul Ministerului de Interne ;

Virgil Solomon ( fost ministru )şi C.Toţoi (secretarul org muncitoreşti )sunt ţinuţi în arest , deşi sunt grav bolnavi .

Maniu cere eliberarea deţinuţilor politici din penitenciarele Piteşti, Craiova,Gherla, Mircurea Ciuc, Văcăreşti , Min.de Interne şi Prefectura Poliţiei .

¤ LICHIDAREA  PNŢ

[LD: vezi context politic intern şi extern în Tabloul Genocidul comunist  ]

-14 iul.'47 :Siguranţa Statului :"Complotul Tămădău "

-Siguranţa Statului arestează pe aeroportul Tămădău următorii lideri PNŢ: I.Mihalache

( vicepreşed ),N.Penescu ( secretar general ) ,Ilie Lazăr ( membru în  Delegaţia permanentă ),N.Carandino ( dir.Dreptatea ) .Sunt arestaţi şi însoţitorii lor :Lilly Carandino , Elena Penescu ,medic C.Gafencu ,ing.Gh.Popescu ,aviatorii Romulus Lustig şi Gh.Preda, şoferii Aurel Popa şi Petre Rusu .

-17 iul.'47 :"masele populare " întâmpina la aeroport Delegaţia română ce se întorcea de la Sofia , cu pancarte în care se cerea :<Cerem pedepsirea exemplară a trădătorilor! >

,<Arestarea lui Iuliu Maniu ! >, <Nici o milă pentru duşmanii patriei noastre ! >

...Petru Groza le răspundea :guvernul şi poporul sunt hotărîţi <să lichideze toate rămăşiţele fasciste şi reacţionare din ţară >.

Gheorghiu- Dej întărea şi adăuga :<nu e suficient să realizăm ceea ce cereţi voi :arestarea lui Maniu .Noi trebuie să lovim fără cruţare în tot ce s-a strâns în jurul steagului lui Maniu .PNŢ trebuie dizolvat, şi această obligaţie corespunde Tratatului de Pace.>

- 15 iul.'47 :Ridicarea imunităţii parlamentare

Moţiunea depusă de 33 deputaţi este aprobată de Comisia legislativă .Se ridică imunitatea parlamentară ptr. 6 deputaţii PNŢ: Iuliu Maniu ,Gr.Niculescu -Buzeşti, Ilie Lazăr, Aurel Leucuţia , Vasile Serdici ,Emil Ghilezan .

În Raportul comisiei se spunea: <Este o mare cinste pentru Parlamentul nostru că are posibilitatea să înlăture din rândurile sale pe cei care întrebuinţează calitatea lor de deputaţi pentru a complota împotriva intereselor ţării >

-17 iul.'47:Comunicatul MAI:

Pe prima pagină a Scânteii, cu litere mari : <Vînduţi străinătăţii , au vrut să ia calea străinătăţii ! I.Mihalache, N.Penescu, Ilie Lazr, ,N.Carandino , în momentul când se pregăteau să fugă cu avionul peste hotare. > Apoi se publica Comunicatul Ministerului de Interne : <Pătrunşi de ură împotriva regimului şi urmărind răsturnarea acestui regim,fiind amestecaţi în acţiunile criminale ale unor elemente duşmane poporului şi temându-se de răspunderi în faţa justiţiei şi a mâniei populare pentru nelegiuirile săvârşite , mai mulţi conducători ai PNŢ ,urmând ordinul direct al lui Iuliu Maniu ,au încercat în ziua de 14 iulie să fugă într-o ţară străină ,pentru care scop au corupt piloţi din aviaţia militară  >(Scânteia, 17 iul.'47 )

-18, 21 iul.Silviu Brucan :Toţi cei ce iau "drumul lui Horia Sima, a lui Iaşinski ,a lui Gafencu  şi Cretzeanu ,pentru a constitui peste graniţă un focar de agitaţie " , trebuie nimiciţi.

Mihalache voia să ia contact cu "foştii diplomaţi antonescieni Gafencu şi Creţianu " care acum erau "închiriaţi" de "cercurile reacţionare apusene " , pentru a "unelti " împotriva păcii în Balcani , la ordinul " incendiatorilor de război occidentali " (Scânteia, 18, 21 iul.'47 )

- 29 iulie1947:

/Jurnalul Guvernului : dizolvarea PNŢ

< Consiliul de Miniştri, în şedinţa sa de la 29 iulie 1947, Luând în deliberare referatul d-lui ministru al Afacerilor Interne [Teohari Georgescu ] nr. 22.694 din 29 iulie 1947

Pentru respectarea ordinei publice şi a siguranţei Statului ;

 În virtutea art. 107 , aliniatul ultim din  Constituţie,Decide :

  <Art. I.  Partidul Naţional Ţărănesc , sub preşedinţia d-lui Iuliu Maniu , este şi rămâne dizolvat , pe data publicării în "Monitorul Oficial " a prezentului jurnal.

Art.2.Sediile şi localurile de întrunire vor fi închise , iar arhivele şi orice corespondenţă vor fi ridicate de autorităţile respective oriunde s-ar găsi

Art.3.Întreg patrimoniul acestui partid va fi lichidat conform legii

Art.4.Domnii miniştri secretari de stat la Departamentul Afacerilor Interne[Teohari Georgescu]  şi Justiţie [PĂtrăşcanu ] sunt însărcinaţi cu aducerea la îndeplinire a prezentului jurnal .>

Ss Dr.Petru Groza ( prim -ministru ) , Teohari Georgescu ( Interne ) , Lucreţiu Pătrăşcanu ( Justiţie ) , Gh.Gheorghiu - Dej , Şt.Voitech, Lotar Rădăceanu , ing.Tudor Ionescu, R.Zăroni, Radu Roşculeţ, Octav Livezeanu, prof.ing. N.Profiri, g-ral Lascăr Mihail, Al Alexandrini , Gh.Vântu.

/ Dezbaterea in Parlament

[LD: M.Sadoveanu  - preşedintele Adunării Deputaţilor  -a condus  dezbaterile acestui linşaj politic,  dând  cuvântul ,asistând  imperturbabil  la execuţia moral- politică - juridică  a PNŢ

Apoi, într-o ceremonie care s-a desfăşurat "şnur", Teohari Georgescu (Raportor  )a inventariat  <şirul de crime şi trădări ale PNŢ >  ;apoi ,deputaţii, "în numele poporului " ,au cerut <aspra lor pedepsire > ;apoi Alex.Calotă (neîntîmplător din formaţiunea politică a primului ministru Groza ) a citit  Moţiunea de dizolvare .Apoi s- a votat cu bile. ]

-Leonte Sălăjan ( PCR )  :

[LD : după ce a subliniat rolul nefast a ramurii takiste din fostul  P.Conservator ,intrat în PNR ( 1924 ) ;după ce a evocat pe larg episoadele  Lupeni'29  şi Griviţa '33  din timpul guvernării PNŢ; după ce a retro'demascat  pactul electoral  PNŢ -Totul pentru Ţară , din 1937 ] 

 < [...] Partidul Comunist Român vede în complotul din ziua de 14 iulie 1947 [ fuga de la Tămădău ] organizat de banda manisto-fascistă împotriva Statului democrat încheierea lanţului de crime şi trădare împotriva poporului  [...] Planul complotiştilor manisto-fascişti coincide cu încercările unor cercuri imperialiste din afara ţării, care , prin diplomaţia dolarului, vor să sugrume popoarele şi independenţa lor naţională.[...]

Dar ziua răfuelilor cu clica manistă a sosit .Minerii împuşcaţi la Lupeni , ceferiştii mitraliaţi la Griviţa , victimele căzute în acest război spre Răsărit , acuză dar mai ales acuză miile şi miile de muncitori care duc greul acestor timpuri , tocmai în urma acestei clici maniste . [...]

Clasa muncitoare cere aspra lor pedepsire [...] Cei ce muncesc nu vor permite unui strigoi al trecutului să reînvie regimul de teroare ,ridicat la rang de conducere de către partidele istorice .[...] Felicităm guvernul român pentru măsura dreaptă de dizolvare a Partidului Naţional-Ţărănesc  - Iuliu Maniu ( aplauze puternice ) De asemenea , pe dl ministru al Afacerilor Interne , Teohari Georgscu , care a ştiut să dejoace planurile de fugă al  maniştilor ( aplauze puternice ) Dizolvarea PNŢ şi pedepsirea celor vinovaţi, în frunte cu Maniu şi Mihalache , dă noi forţe de luptă clasei muncitoare şi tuturor forţelor democratice , în folosul celor ce muncesc >

-M.Macavescu ( PSDR ) :

<Ascultând Raportul d-lui ministru al Afacerilor Interne, grupul parlamentarilor social-democraţi  şi-l însuşeşte şi-l aprobă cu toată căldura ( aplauze puternice ) Prin acest act de Stat, care e un act înţelept şi un act de înaltă prevedere politică, credem că se aşterne lespedea de mormânt peste ultimele rămăşiţe reacţionare neofasciste din România. ( aplauze puternice ) [...] Într-adevăr, PNŢ , sub directa conducere a d-lui Iuliu Maniu [...] s-a situat pe un plan reacţionar net , provenit din imixtiunea în PNŢ a unor cadre constituite din resturile feudalismului conservator din România [...]  În 1937, prin pactul pe care l-a făcut cu partidul "Totul pentru Ţară" , care era unealta lui Hitler în ţară, el s-a situat net politiceşte pe linia fascistă internaţională . [...]în1940-1944 , în timpul războiului criminal dus de Antonescu în Rusia , a dat tot sprijinul său politic conducătorului de atuncea [...] În ce ne priveşte , stăm de gardă şi invităm Guvernul să-şi facă datoria până la capăt " ( aplauze puternice )

-Alexandru Mâţă ( PNŢ-Anton Alexandrescu  )  :

< Deschizând discuţia la Mesaj , acum mai puţin de un an ,şi vorbind despre PNŢ de sub preşedinţia lui Iuliu Maniu, eu mi-am exprimat ,încă de atunci , părerea personală şi părerea partidului din care fac parte, arătând necesitatea desfiinţării PNŢ de sub preşedinţia lui Iuliu Maniu. [...]Ideea înfiinţării Partidului Naţional Ţărănesc , fără îndoială, a fost o idee salutară.

Eu personal, cu un grup de prieteni, am fost , poate , unul din primii care am pus temeliile

 unui partid ţărănesc în Ţara Românească [ Basarabia]. După grupul nostru , s-a înfiinţat Partidului Ţărănesc din Vechiul Regat , sub preşedinţia lui Mihalache.

A devenit şi ideologul Partidului Ţărănesc .[...] Şi la prima guvernare ,care a început la sfârşitul anului 1928, noi ne-am dat seama ,cei din Partidul Ţărănesc, că acţiunea PNŢ este dusă pe căi greşite , ea fiind dusă împotriva muncitorimii. Nu a trecut nici un an de zile când, prin acea hotărâre luată la " Hotel Metropol" [Chişinău ] , Partidul Ţărănesc a hotărât să iasă din PNŢ.S-a înfiinţat PŢ-Democrat [ 5 mai '31 ] Pe urmă, prin ieşirea lui Grigore Iunian,

s-a înfiinţat Partidul Naţional Radical [13 febr.'33 ] A urmat apoi acţiunea lui Anton Alexandrescu   şi , iată, vedem cum, treptat , treptat , PNŢ a ajuns într-o descompunere totală , elementele democratice neputând să-şi găsească loc în acest partid. [...]

Au afirmat mereu că ei sunt prietenii Uniunii Sovietice  ; voluntariatul lui Ion Mihalache a dovedit cât de prieteni au fost  [...] Partidul nostru Naţional Ţărănesc ,cel care a relevat întotdeauna ideea de trădare a democraţiei din partea conducătorilor partidului, Maniu şi Mihalache, astăzi îşi exprimă bucuria că ceea ce a afirmat el s-a dovedit că este adevărat . Partidul nostru sprijină , din toate puterile ,măsurile luate de către guvern pentru a dizolva acest partid. [...]ei au trădat cauza democraţiei [...] măsura este salutară . [...] Felicităm guvernul [...] ne exprimăm deplina mulţumire pentru dizolvarea PNŢ >  ( aplauze puternice )

-Cziko Laurenţiu ( Uniunea Populară Maghiară ) 

< [...] PNŢ al lui Maniu , sub masca de partid pseudo-democrat , nu a fost altceva decât focarul unei instigaţii împotriva populaţiei conlocuitoare din Ţara Românească. Adevărata lui faţă şi-a arătat-o atunci când Armata Română , cot la cot cu armata sovietică, a izgonit de pe teritoriul ţării trupele hortisto-hitleriste.

 [...] gărzile lui Iuliu Maniu  au trecut la atac şi, la halta Seacă, Dominic şi alte localităţi, au masacrat , au omorât populaţia paşnică.Prin dizolvarea acestui partid, s-a înlăturat o piedică serioasă în calea progresului şi a înfrăţirii între poporul român şi popoarele conlocuitoare . În numele Uniunii Populare Maghiare, felicităm pe dl ministru de Interne Teohari Georgescu ( aplauze puternice )şi salutăm hotărârea guvernului de a dizolva PNŢ -Iuliu Maniu  >( aplauze puternice )

- Anghel Dascălu ( Uniunea Evreilor Democrati ) :

<Populaţia evreiască din Ţara Românească a avut cel mai mult de suferit în timpul anilor din urmă ,din partea forţelor reacţionare fasciste .[...]Populaţia evreească a învăţat să-şi cunoască prietenii şi duşmanii  ; prietenii, care sunt , în acelaşi timp, şi prieteni ai democraţiei , şi duşmanii , care sunt , în acelaşi timp, şi de orientare antisemită.[...]

De aceea, populaţia evreească este astăzi unită în susţinerea regimului nostru democrat şi a fost îngrijorată de orice întărire a duşmanilor regimului, ştiind că , în timpurile din urmă,Partidul Naţional-Ţărănesc de sub conducerea d-lui Iuliu Maniu devenise locul de adunare , centrul tuturor elementelor fasciste , reacţionare şi antisemite ,care îşi găseau astfel posibilitatea de manifestare politică , posibilitate pe care ele nu ar fi avut-o dacă şi-ar fi arătat adevărata faţă. [...] De aceea, energia Guvernului şi a regimului nostru democrat în combaterea acestor manifestări reacţionare ,şi tăierea de la rădăcină a tendinţelor de reînviere a mişcărilor fasciste  [...] este salutată de noi ca o chezăşie a securităţii noastre , a posibilităţii noastre de existenţă în egalitate cu poporul român , ca o perspectivă de bună dezvoltare a ţării ,în care suntem cu toţii interesaţi. ( aplauze puternice )>

-Achile Şaraga ( PŢD - dr.Lupu ) :

<Partidul Ţărănesc Democrat împărtăşeşte măsura luată de guvern pentru dizolvarea PNŢ ,partid devenit reacţionar şi fascist . PŢD omagiază Guvernul pentru această măsură şi pe dl ministru de Interne, Teohari Georgescu , care , prin vigilenţa d-sale , a putut descoperi complotul .( aplauze puternice )[...]

După 23 august , ilustrul nostru fost preşedinte dr.N.Lupu , clar vizionar , a cerut d-lui Maniu să plece la Moscova şi să ia contact cu genialul Mareşal Stalin,salvatorul României  ; dl Maniu a refuzat , fiindcă nu a fost nici o dată alături de Uniunea Sovietică, şi a trimis pe dl Ghiţă Pop, cel mai neînsemnat membru al partidului ,pentru a salva aparenţele, cu instrucţiuni negative. [...] În încheiere , PŢD este alături de Guvern, pentru a lucra la curăţirea elementelor reacţionare şi fasciste , care încă mai sunt în ţară, şi felicită , cu toată căldura ,

pe dl ministru Teohari Geoogescu , pentru activitatea lui de a stârpi în Ţara Românească ultimele rămăşiţe ale reacţionarilor şi fasciştilor " .( aplauze puternice )>

-Ştefan Iorgovici ( PNL-Tătărăscu  ) :

< Fără a mai face o expunere în profunzime a evenimentelor care au dus la Jurnalul Consiliului de Miniştri, expunere pe care a făcut-o şi dl ministru al Internelor  şi antevorbitorii mei , în scurte cuvinte să-mi îngăduiţi  să fixez poziţia Partidului Naţional Liberal faţă de acest Jurnal. [...] PNL, consecvent cu politica urmată în cursul istoriei sale multidecenale,  nu poate să aprobe pe de-a-ntregul acest Jurnal,fiindcă PNL s-a dovedit , totdeauna , apărător al ordinei şi siguranţei Statului .( Aplauze pe băncile PNL )[...]

"Aprobând acest Jurnal, să-mi îngăduiţi să remarc că PNL , care-şi revendică paternitatea tuturor legilor de apărarea ordinei şi siguranţei Statului, îşi găseşte în acest Jurnal , încă o dată, confirmată politica dusă de el de atâtea zeci de ani ( aplauze ) >

-Alexandru Calotă ( Frontul Plugarilor-Petru Groza )  :

[<Organul de luptă politică a plugărimii muncitoare , priveşte cu adâncă satisfacţie , actul de guvernământ citit de dl ministru al Treburilor Dinăuntru.

Nu este un simplu decret de dizolvarea unui partid, depăşeşte mult sfera acestuia,  este însuşi un verdict dat de ţara aceasta care a înţeles să aplice sancţiunea unui partid dăunător intereselor mari ale neamului  ( aplauze ) . Dacă plugărimea ar privi numai prin această prismă , atitudinea avută faţă de marea problemă socială a reformei agrare , dacă s-ar gândi numai la asasinatele , la împilările, la participarea activă , la toate maşinaţiunile pe căi criminale ale acestui partid, tot ar trebui să aprobe actul de guvernământ. [...]  De doi ani încoace, n-a fost complot, n-a fost conspiraţie, oricum s-ar numi şi oriunde şi-ar fi avut sălaşul,în văgăuni de munţi, în păduri, în cluburi subterane, n-a fost nici o conspiraţie în care firul conducător să nu ducă în str.Corăbiei ,

 la clubul manist, sau în biroul d-lui Maniu şi aghiotanţilor săi, o permanentă legătură a fost între aceste nuclee şi conducerea PNŢ .  Pornind de la acceptarea în partid , cu onoruri surle şi trâmbiţe, a lui Horaţiu Comanici , acolo şi-au găsit adăpost toţi cei care , dezbrăcând haina verde ,credeau că dacă pun insigna d-lui Maniu îşi pot absolvi trecutul . Toţi foştii nazişti, hitlerişti, şi-au găsit acolo un comod culcuş , crezând că de acolo vor putea activa şi înfige adânc cuţitul în pieptul ţării .>  ( Calotă citeşte Moţiunea  )

# Moţiunea de dizolvare a PNŢ

< Parlamentul ţării consideră că dizolvarea Partidului Naţional Ţărănesc -Maniu  constituie o măsură de dreaptă apărare a regimului democratic din România , măsură prin care se contribuie la consolidarea şi mai temeinică a tinerei democraţii româneşti.

Încercarea de fugă peste hotarele ţării a fruntaşilor PNŢ dezvăluie şi mai evident caracterul antinaţional şi antipopular al acestui partid şi activitatea dăunătoare a conducătorilor săi. [...] Parlamentul ţării consideră că actul de dizolvare a PNŢ-Maniu a fost dictat de interesele supreme ale ţării şi că Guvernul , luând această măsură de apărare a Statului ,a îndeplinit o datorie constituţională şi legală. [...]>

--------------------------------------------------

#Votul Parlamentului

-  Mihail Sadoveanu : <Doamnelor şi domnilor deputaţi, consult Camera dacă nu e cazul , potrivit art. 104 , alin.2 din Regulament , să se treacă imediat la votul cu bile >

Adunarea aprobă. Se trece la vot .

Sadoveanu citeşte rezultatul votului :

Votanţi ……………. 295

Bile albe pentru….  294

Bile negre contra ..    1

Adunarea a adoptat moţiunea.(Cf.Dezbaterea Adunării Deputaţilor ,M O nr. 64, 29 iul.'47 )

-aug.'47 :campanie de presă

/Silviu Brucan, "ajustând" istoria recentă, crede că Maniu trebuia să fie în boxă alături de Antoneşti , să răspundă pentru  întârzierea armistiţiului ( Scînteia, 26 aug.'47 )

-11 sept.' - 27 oct.'47 : Preparative pentru procesul PNŢ.

...Pe 11 sept. '47 începe anchetarea celor arestaţi în "complotul Tămădău" .

...Pe 12 sept., la Ateneul Român, se organiza o şedinţă a militanţilor din BPD  -  prezidată de Gala Galation -în care participanţii ( Liuba Chişinevski, Andrei Neagu ş.a. ) cereau      guvernului grăbirea procesului Iuliu Maniu şi al "complicilor săi ".

...Pe 19 sept.,Scînteia publica un comentariu preluat de la radio-Moscova, în care se afirma că

<eşecul lui Maniu şi Petkov  > constituie < o înfrângere a reacţiunii străine  > în România şi Bulgaria.

...Pe 21 sept., de ziua Scînteii ,Vasile Luca preciza că printre obiectivele imediate ale PCR şi a organului său de presă  era < judecarea şi condamnarea cât mai repede a conspiratorilor şi spionilor manişti . >

...Pe 22 oct.'47, ziariştii de la Dreptatea şi Liberalul - Şerban Cioculescu , Ilie Păunescu ,Vladimir Streinu , Ion Totu , Dan Amedeo Lăzărescu ş.a - sunt excluşi din sindicatul profesionist , ridicaţi de organele MAI pentru anchetă.   

...Pe 25 oct.'47 , apar Ordonanţele Tribunalului Militar al Regiunii a II-a Militare Bucureşti pentru "trădătorii de ţară fugiţi în străinătate":  Gr.Gafencu ,Al.Cretzeanu ,C.Vişoianu şi Niculescu-Buzeşti -care vor fi judecaţi "pentru crimă de complot , înaltă trădare ,răzvrătire , insurecţie armată  şi tentativă de surpare a ordinii constituţionale " ( M.O. 25 oct.'47 )

 

- 28 oct.'-11 nov.47: PROCESUL PNŢ (lot I)

[LD: prin felul cum a fost constituit "lotul complotiştilor " , prin stabilirea celor "3 cercuri concentrice " , prin instrumentarea capetelor de acuzare, s-a urmărit nu numai  distrugerea PNŢ-ului ci şi implicarea şi compromiterea aparatului diplomatic , pentru a putea fi excluşi din guvern ministrul Gheorghe Tătărăscu şi ceilalţi miniştri  liberali

Vezi pe larg la tabloul Genocidul comunist ] .

/28 oct.'47 În localul Şcolii Superioare de Război,Tribunalul Militar al Regiunii a II-a Militare Bucureşti începe judecarea conducătorilor PNŢ şi a "complotiştilor împotriva statului".

(Procesul este prezentat pe larg în "Universul"acelor zile  )

/Completul de judecată format din 4 "colonei " :prim-preşed.Alex.Petrescu ( fost procuror în procesul Anei Pauker din 1936 ),M.Vasilescu,V.Alexandrescu ,C.I.Stanciu.

/ Procuratura i-a acuzat că erau constituiţi în trei "cercuri concentrice "care complotaseră împotriva statului :unul,al partidelor democratice , în frunte cu Maniu şi Mihalache , care urmăreau pregătirea unei insurecţii ; al doilea ,al rezistenţei din străinătate , format din Vişoianu, Buzeşti, Cretzeanu şi Gafencu ;al treilea , al "funcţionarilor răzvrăiţi " , format dintr-un mic grup de de tineri diplomaţi de la Ministerul de Externe ,având ca lider pe Pogoneanu .

/ Pe banca inculpaţilor , "lotul trădătorilor" : Iuliu Maniu , Ion Mihalache, Nicolae Penescu ,Nicolae Carandino ,Ilie Lazăr,Grig.Niculescu-Buzeşti ,Grigore Gafencu ,C.Vişoianu ,Al Cretzeanu, Victor Rădulescu -Pogoneanu , Emil Oprişan , Florin Rou , Emil Lăzărescu ,Camil Demetrescu , Vasile Serdici , Radu Nicolescu- Buzeşti , Ion de Mocsony Stârcea, col.Şt.Stoica, lt.col.D.Stătescu .

...Procuror Alexandru Georgescu : Actul de acuzare  

<  Noi, colonel magistrat  Georgescu Alexandru, prim procuror al Tribunalului Militar al Regiunii II Militară, Văzând actele alăturate ce formează dosarul cercetărilor preliminare adunate în contra lor : 1.Iuliu Maniu  2.Ion Mihalache 3. Nicolae Penescu  4.Nicolae Carandino 5.Ilie Lazăr   6.Grigore Niculescu -Buzeşti  7.Grigore Gafencu  8. Alexandru Cretzeanu 9.Constantin Vişoianu  [.ş.a.ş.a .] 19 lt.col. Dumitru Stătescu [...]

Constatăm următoarele : În fapt :

Din probele dosarelor , încheiate de organele de cercetare, privitor la acuzarea lui Iuliu Maniu , Ion Mihalache [...] rezultă cu evidenţă că Partidul Naţional -Ţărănesc condus de ei, sub masca apărării intereselor naţionale , în tot timpul existenţei sale , a fost un duşman al poporului român , un stîlp al imperialismului şi al reacţiunii internaţionmale

  PNŢ poartă răspunderea directă pentru instaurarea dictaturii fasciste a lui Antonescu şi pentru intrarea în războiul criminal hitlerist ,care a provocat cel mai mare dezastru naţional din istoria neamului românesc.   Maniu şi partidul său , stând în fruntea reacţiunii române , au fost şi au rămas , până la urmă, slugi devotate ale capitalului străin , agenţi ai imperialismului ,care au trădat suveranitatea, libertatea şi independenţa naţională a Statului Român.

   După cum arată rezultatele cercetărilor , partidul lui Maniu şi-a încheiat drumul său , transformându-se într-o organizaţie conspirativă de spioni şi complotişti , care ,cu sprijinul direct din afară al cercurilor imperialiste ale unor state străine, pregătea răsturnarea prin forţă a regimului democrat din România. [...]

   Crimele comise împotriva popoului român de Maniu şi Mihalache şi ceilalţi acuzaţi,în perioada ce a urmat zdrobirii dictaturii fasciste a lui Antonescu, şi victoriei obţinute de forţele democraţiei din ţară, sunt o încoronare a trădării naţionale care caracterizează întreaga istorie a PNŢ.

    Documentele originale ale trecutului dovedescîncă pe vremea imperiului Austro-Ungar , aşa-zisul Partid Naţional din Ardeal , condus de Iuliu Mamniu ,era un reazem al monarhiei Habsburgice , asupritoarea poporului român .[...]

Declaraţiile conducătorilor PNŢ, Iuliu Maniu şi Alexandru Vaida -Voevod, precum şi alte probe scrise confirmă faptul că aceşti vechi duşmani ai poporului român, s-au pus în slujba Imperiului Austro-Ungar,care a asuprit şi jefuit populaţia românească a Banatului şi Ardealului. Acestea sunt antecedentele unuia dintre partidele aşa-zise istorice , ale PNŢ,

care, încă de acum 40 de ani, a trădat cele mai vitale interese ale poporului român .[.....]

   Cele mai negre zile din istoria României , sunt legate de venirea la putere a guvernelor naţional-ţărăniste, în frunte cu Maniu, Vaida Voevod şi Mironescu , care , prin metodele lor de guvernare, se deosebeau prea puţin de cele ale lui Antonescu, care au fost : teroarea politică, închisori şi asasinate în masă , şomaj şi biruri insuportabile. După venirea lor la putere , guvernele naţional-ţărăniste, prin activitatea lor, au dezvăluit întregul caracter antipopular şi antidemocratic al partidului lui Maniu.[............]  

   Acuzaţii Maniu şi Mihalache au atras în acest complot , atât cei mai apropiaţi colaboratori ai lor, fruntaşii PNŢ , precum şi un grup de funcţionari superiori ai Ministerului Afacerilor Străine , în activitatea lor trădătoare şi conspirativă îndreptată împotriva

intereselor poporului român , împotriva independenţei şi suveranităţii Statului nostru .[...]

    Acuzaţilor Grigore Gafencu şi Alexandru Cretzeanu , care au stat în fruntea centrului din străinătate [……] li se alătură Grigore Niculescu -Buzeşti şi Constantin Vişoianu ,

fugiţi din România cu ajutorul reprezentanţilor americani .[----]

     Cercetările au stabilit că acuzatul Maniu a întreţinut legături criminale cu reprezentanţii ţărilor străine , nu numai prin acuzatul Grigore Niculescu -Buzeşti ,dar şi în mod personal.

     Folosind desele sale vizite obişnuite la Misiunile Americană şi Engleză , Maniu a dus , cu şeful Misiunii SUA , dl Burton Berry, tratative privitoare la necesitatea răsturnării prin violenţă a regimului democratic legal. [-----]

...Campanie parosistică anti-PNŢ

Politica PNŢ -scria Sorin Toma - <nu era decât un apendice al activităţii de trădare şi spionaj, şi o mască a crimei > , deoarece membrii PNŢ erau <vânduţi cu trup şi suflet serviciilor de spionaj ale SUA şi Angliei >, iar conducătorii lor < comit asasinate, stârnesc vărsări de sânge , războaie civile > pentru a da putinţă imperialismului străin< să subjuge ţara > (Scânteia , 2 nov.'47 )

/2070 moţiuni şi telegrame - pe adresa Tribunalului -în care "oamenii muncii " ar fi cerut "aspra pedepsire a acuzaţilor Maniu şi colaboratorilor săi "(Scânteia, 12 nov. ).

...SENTINŢA  nr. 1 988  / 11 nov.'47*

Tribunalul Militar al Regiunii II Militară -Bucureşti, Dosar nr. 5262 din 1947

" MIHAI  I-ul ,Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională. La toţi de faţă şi viitori sănătate

Astăzi, 29 oct. 1947 [ ----] Tribunalul Militar [----] compus din [----] S-a întrunit în şedinţă publică

 [----] a proceda la judecarea cauzei privitoare pe următorii :

1. Iuliu Maniu [----] trimis în judecată pentru crima de complot, înaltă trădare , tentativă de surpare ordinei constituţionale, răzvrătire, insurecţie armată, instigare la înaltă trădare prin necredinţă şi participare la tentativă de trecere frauduloasă

a frontierei [----- înşirate art. şi paragrafele---- ]

2.Ion Mihalache [-----] trimis în judecată pentru crima de complot, înaltă trădare , tentativă de surpare ordinei constituţionale, răzvrătire, insurecţie armată,  tentativă de trecere frauduloasă a frontierei, port ilegal de armă  [-- înşirate art. şi paragrafele ]

[ Ş.a.m.d, pentru toţi inculpaţii  , inclusiv cei judecaţi în contumacie ]

[ Se povestesc toate secvenţele de judecată, zi de zi , este un fel de lung , lung proces -verbal care combină declaraţiile şi mărturiile  apoi,  înşiruind  o impresionantă listă cu articolele şi paragrafele de lege invocate cu expresia " având în vedere " care se întinde pe sute de pagini… ; specificându-se respingerea Recursurilor   de către Curtea Militară de Casare şi Justiţie , din 7 mai 1949 ] 

 Iuliu Maniu,Ion Mihalache -temniţă grea pe viaţă ;Gr.Niculescu-Buzeşti,Alex.Cretzeanu -muncă silnică pe viaţă (contumacie ) ;Vict.Rădulescu Pogoneanu -25 ani temniţă grea ;Grigore Gafencu (contumacie )-20 ani muncă silnică ;C.Vişoianu , Camil Dumitrescu -15 ani temniţă grea  ;Ilie Lazăr-12 ani temniţă grea ;Vasile Serdici,Radu Niculescu-Buzeşti -10 ani detenţie riguroasă ;Ştefan Stoica -8 ani detenţie riguroasă ;N.Carandino -6 ani temniţă grea ; N.Penescu -5 ani temniţă grea ;Emil Oprişanu -3 ani temniţă grea ;Emil Lăzărescu -2 ani închisoare corecţională ;I.Mocsony Stârcea-2 ani închisoare corecţională ;D.Stătescu -1 an detenţie simplă .

 

.....* 12 oct.1998.Recursul în anulare a sentinţei nr. 1988 , din 11 nov. 1947

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE

Decizia nr. 40 , ds. Nr. 3/ 1998   

[ LD : trecuseră  51 de ani până la  Recursul în anulare a sentinţei din 11 nov. '47, pe care condamnaţii au înaintat-o  prima oară ;trecuseră 42, respectiv 41  de ani de la cel de-al doilea şi-al treilea Recurs .Toate fuseseră respinse.  După revoluţia anticomunistă din dec.'89 , noua putere nu s-a grăbit. Dimpotrivă. Au mai trecut încă 7 ani.  Acest act de justiţie târzie este unul din gesturile renăscutului PNŢ,  în perioada guvernării Convenţiei Democratice Române.]

" România .

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE

Completul de 9 judecători

Decizia nr. 40 , Dosar nr. 3 / 1998

Preşedinte : Paul Florea , vicepreşedintele Curţii Supreme de Justiţie

Gabriela Ionescu , preşedintele Secţiei Penale

Mircea Aron  , Cristina Mădălina Butea, Emilia Ezer, Nicolae Mihai, Iuliana Popescu , Lucia Popescu, Dorica Toacă  , judecători .Prim magistrat asistent, Ioan Răileanu

Procuror , Ioan Griga .

      " S-a luat în examinare recursul în anulare declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie , împotriva sentinţei nr. 1988 , din 11 noiembrie 1947 , a Tribunalului Militar al Curţii Militare de Casare şi şi Justiţie , şi nr. 133, din 21 septembrie 1955 , 1956, a Tribunalului Militar al Regiunii a II-a Militară şi deciziei nr. 275 , din 10 august 1956 , a Tribunalului Suprem, Colegiul Militar , privind pe Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Nicolae Penescu, Nicolae Carandino , Ilie Lazăr, Grigore Niculescu Buzeşti, Grigore Gafencu, Alexandru Cretzianu, Constantin Vişoianu, Victor Rădulescu -Pogoneanu , Emil Oprişanu, Florin Roiu, Emil Lăzărescu, Camil Dumitrescu, Vasile Serdici, Radu Niculescu -Buzeşti, Stoika Ştefan, Stătescu Dumitru, şi Ion Moscony -Styrcea.

Preşedinte Paul Florea ? / 12.oct 1998     

.... Aprobarea Recursului în anulare 

[ LD :Pledoaria  procurorului sau  judecătorului  - nu se înţelege exact în volum -  ( ori din vina stenogramei , ori din alte motive )  este foarte tehnică, încâlcită şi confuză :  amestec de fraze din rechizitoriu , din acuzaţii, din sentinţele din 1947 ,   respinse cu  argumente  raportate la Constituţia din 1923 şi Codul Penal,  încă în vigoare în 1947 . Nu neg valoarea lor juridică. Mă gândeam doar dacă textele elaborate de jurişti cu prilejul acestui  Recurs în anulare ,  - ca documente ce  intră în patrimoniul istoric  - nu trebuiau să fie de o mai mare ţinută.  Încerc să sar peste textele acuzării  şi să reţin  respingerea lor…   ]

" Tot în urma directivelor lui Iuliu Maniu şi Ion Mihalache , a fost creată organizaţia conspirativă militară a PNŢsub denumirea de Cerc Profesional Militar  [------] Prin Ilie Lazărs-a luat legătură cu conducerile unor organizaţii teroriste [------] Iuliu Maniu a luat legătura , personal cu reprezentanţi ai misiunilor americană şi engleză [-----] Iuliu Maniu şi Ion Mihalache au hotărâit să facă un guvern propriu în străinătate [-----]   

" Or, din probele administrate , nu rezultă că vreuna din persoanele menţionate ar fi luat hotărârea de a supune teritoriul Statului Român sau o parte din el suveranităţii altui Stat, de a suprima sau  ştirbi independenţa Statului, asociaţii străine, cu caracter politic pentru a provoca război contra Statului Român , pentru a înlesni sau aduce ocupaţiunea străină şi nici nu s-au hotărât să organizeze trupe sau să procure arme sau muniţii în scopul de a provoca insurecţie armată împotriva Statului român , încât nu este realizată nici una din cerinţele înscrise în art. [-----]

 Sub acest aspect, este evident că întreaga activitate în care s-au implicat persoanele sus-menţionate s-a înscris în limitele libertăţii de organizare politică şi al dreptului de liberă exprimare a ideilor , garantate de prevederile Constituţiei din 1923, care încă mai era în vigoare  [--------]  din probele dosarului nu rezultă că ar fi fost format un " guvern de rezistenţă" în străinătate, aşa cum s-a reţinut prin sentinţă [--------] Este adevărat că nu s-a negat existenţa dorinţei de a fi înlocuit guvernul instaurat la 6 martie 1945,  dar realizarea acestui scop nu putea fi considerată contrarie ordinei sociale de atunci, cât timp prevederile Constituţiei din 1923 admiteau sistemul pluripartit [-------]  De aceea, ţinându-se seama că activităţile reale desfăşurate de persoanele menţionate , astfel cum s-au relevat în cadrul examinării celor şase grupe de infracţiuni reţinute în sarcina lor , nu vizează valorile la care se face referire prin textele de lege aplicate şi nici nu au fost săvârşite cu intenţia specifică proprie fiecăreia din acele infracţiuni , ci s-au înscris în ansamblul de preocupări fireşti pentru un mare partid politic , având exerciţiul democratic al pluripartitismului , se impune să se considere că nu sunt întrunite elementele constitutive  ale nici uneia dintre infracţiunile ce au făcut obiectul condamnării şi nici ale vreunor alte infracţiuni . [------]

Aşa fiind , se constată că hotărârile pronunţate în cauză sunt supuse cazului de casare prevăzut la art. 3859 , alin.1, pct. 12 din Codul de Procedură Penală [-------].

PENTRU ACESTE MOTIVE , ÎN NUMELE  LEGII , DECIDE :

Admite recursul în anulare declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie .Casează sentinţa nr. 1988 din 11 noiembrie 1947 a Tribunalului Militar al Regiunii a II-a Militară  [etc. etc etc. ]

Sunt apoi nominalizaţi condamnaţii  şi culpele pentru care au fost condamnaţi

Av.Mihai Ghiga / 12 oct.'98

¤ Pentru Ion  Mihalache

  " Punând concluzii pentru Ion Mihalache, avocatul Mihai Ghiga a scos în evidenţă evoluţia politică a acestui erou din primul război mondial ,în care a primit înalta distincţie de cavaler al Ordinului " Mihai Viteazul" . Referindu-se , apoi, la constituirea de către acest om politic a Partidului Ţărănesc,  la activitatea sa din cadrul PNŢ, rezultat în urma unificării partidului condus de el cu Partidul Naţional din Ardeal, precum şi la atitudinea demnă pe care a avut-o în timpul şi după terminarea celui de-al doilea război mondial,  A subliniat că şi faptele la care se referă recursul în anulare constituie o modalitate de împotrivire , prin mijloace democratice, proprii partidului din conducerea căruia făcea parte ,  faţă de tendinţele de aservire a ţării  , iar nu acte specifice de încălcarea ordinii de drept .

Conchizând , a cerut să se dispună achitarea acestui om politic , mare patriot, care şi--a găsit sfârşitul tot ca erou.  [ în închisoarea din R.Sărac, ca un martir ,la 5 febr. 1963 ] Av.Mihai Ghiga / 12 oct.'98

¤ Petru diplomaţi    

[ LD : Av.Ghiga trece prea uşor şi superficial peste esenţa acţiunii diplomaţilor , care nu purta neapărat pecetea de partid, ci era în slujba celor mai înalte comandamente  naţionale, legate de statutul internaţional al României după Război : armistiţiu, Tratatul de Pace  etc etc …care vor îngropa România în sfera de ocupaţie sovietică …De altfel, principal mobil în înscenarea procesului Maniu de către Moscova -Bucureşti ]      Referindu-se la Grigore Niculescu Buzeşti, Grigore Gafencu, Alexandru Cretzianu,  Constantin Vişoianu, Victor Rădulescu -Pogoneanu, Camil Dumitrescu , Nicolae Carandino , Ilie Lazăr, avocatul Mihail Ghiga a relevat că activităţile la care aceştia au participat , fiind săvârşite în îndeplinirea cerinţelor de apărare a intereselor naţionale prin mijloace specifice unui partid cu tradiţii democratice , cum este Partidul Naţional Ţărănesc , fie că nu constituie infracţiuni ,  fie că nu întrunesc elementele constitutive ale vreunei infracţiuni . În concluzie , a cerut să se dispună ca aceştia să fie achitaţi şi să fie înlăturată pedeapsa complementară a confiscării averii. Av.Mihai Ghiga / 12 oct.'98

¤ Pentru Carandino şi Lazăr    [ LD: meritau o tratare aparte , primul reprezentând vocea presei naţional-ţărăniste,   al doilea , animatorul  rezistenţei populare anticomuniste  ]

Avocatul Răzvan Dobrescu / 12 oct.'98

¤ Pentru  Nicolae Penescu

[ LD : în proces Penescu s-a disociat şi desolidarizat de acţiunea lui Maniu . Nu contează motivele, nu contează ulterioara  lui evoluţie după eliberare . Dar , judecându-se actele din acel proces, declaraţiile lui şi ale lui Serdici  au concurat la acuzarea inculpaţilor ….  ]

" Avocatul Răzvan Dobrescu , punând concluzii pentru Nicolae Penescu, a susţinut că activitatea desfăşurată de acesta , ca secretar general al PNŢ ,  nu poate fi disociată de acţiunile întreprinse de Iuliu Maniu şi Ion Mihalache , al căror colaborator apropiat a fost , pe linia salvgardării intereselor naţionale ale României .Analizând faptele ce i s-au reţinut în sarcină [-------]

se impune pronunţarea unei soluţii de achitare [--------] deoarece se înscriu în activitatea de ansamblu desfăşurată de conducerea PNŢ  "

Preşedinte Paul Florea ? / 12.oct 1998     

¤ Aprobarea Recursului în anulare   

[ LD :Pledoaria  procurorului sau  judecătorului  - nu se înţelege exact în volum -  ( ori din vina stenogramei , ori din alte motive )  este foarte tehnică, încâlcită şi confuză :  amestec de fraze din rechizitoriu , din acuzaţii, din sentinţele din 1947 ,   respinse cu  argumente  raportate la Constituţia din 1923 şi Codul Penal,  încă în vigoare în 1947 . Nu neg valoarea lor juridică.  Mă gândeam doar dacă textele elaborate de jurişti cu prilejul acestui  Recurs în anulare ,  - ca documente ce  intră în patrimoniul istoric  - nu trebuiau să fie de o mai mare ţinută.  Încerc să sar peste textele acuzării  şi să reţin  respingerea lor…   ]

" Tot în urma directivelor lui Iuliu Maniu şi Ion Mihalache , a fost creată organizaţia conspirativă militară a PNŢsub denumirea de Cerc Profesional Militar  [------] Prin Ilie Lazăr s-a luat legătură cu conducerile unor organizaţii teroriste [----] Iuliu Maniu a luat legătura , personal cu reprezentanţi ai misiunilor americană şi engleză [-----] Iuliu Maniu şi Ion Mihalache au hotărât să facă un guvern propriu în străinătate [----] . 

" Or, din probele administrate , nu rezultă că vreuna din persoanele menţionate ar fi luat hotărârea de a supune teritoriul Statului Român sau o parte din el suveranităţii altui Stat, de a suprima sau  ştirbi independenţa Statului, asociaţii străine, cu caracter politic pentru a provoca război contra Statului Român , pentru a înlesni sau aduce ocupaţiunea străină şi nici nu s-au hotărât să organizeze trupe sau să procure arme sau muniţii în scopul de a provoca insurecţie armată împotriva Statului român , încât nu este realizată nici una din cerinţele înscrise în art… [-----]

 Sub acest aspect, este evident că întreaga activitate în care s-au implicat persoanele sus-menţionate s-a înscris în limitele libertăţii de organizare politică şi al dreptului de liberă exprimare a ideilor , garantate de prevederile Constituţiei din 1923, care încă mai era în vigoare  [------]  din probele dosarului nu rezultă că ar fi fost format un " guvern de rezistenţă" în străinătate, aşa cum s-a reţinut prin sentinţă [------] .

Este adevărat că nu s-a negat existenţa dorinţei de a fi înlocuit guvernul instaurat la 6 martie 1945,  dar realizarea acestui scop nu putea fi considerată contrarie ordinei sociale de atunci, cât timp prevederile Constituţiei din 1923 admiteau sistemul pluripartit [-------] .

 De aceea, ţinându-se seama că activităţile reale desfăşurate de persoanele menţionate ,astfel cum s-au relevat în cadrul examinării celor şase grupe de infracţiuni reţinute în sarcina lor , nu vizează valorile la care se face referire prin textele de lege aplicate şi nici nu au fost săvârşite cu intenţia specifică proprie fiecăreia din acele infracţiuni , ci s-au înscris în ansamblul de preocupări fireşti pentru un mare partid politic , având exerciţiul democratic al pluripartitismului , se impune să se considere că nu sunt întrunite elementele constitutive ale nici uneia dintre infracţiunile ce au făcut obiectul condamnării şi nici ale vreunor alte infracţiuni . [-----] Aşa fiind , se constată că hotărârile pronunţate în cauză sunt supuse cazului de casare prevăzut la art. 3859 , alin.1, pct. 12 din Codul de Procedură Penală [------]

PENTRU ACESTE MOTIVE , ÎN NUMELE  LEGII , DECIDE : Admite recursul în anulare declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie .

Casează sentinţa nr. 1988 din 11 noiembrie 1947 a Tribunalului Militar al Regiunii a II-a Militară  [etc etc….etc -----]

Sunt apoi nominalizaţi condamnaţii  şi culpele pentru care au fost condamnaţi

                     Recursul în anulare  / 12 oct.'98

------------------------------------------------------

? dec.1947.

#Arestări pentru "lotul trotiliştilor "

30 dec.'47

¤Abdicarea Regelui MIhai

1948

ian.'48

#Ordinul Jandarmeriei : tabele nominale cu legionari, manişti, brătienişti

Posturile rurale de jandarmi au primit ordin să înainteze ,până la 25 ian.'48, tabele nominale pe comune , cu aceste categorii de "duşmani ai poporului."

?iunie'48: Rezoluţia Plenarei CC al PCR:lupta de clasă

[LD:nu am încă textul acestei rezoluţii. Dar la Decretul de înfiinţare a Securităţii ( 30 aug.'48 ) această instituţie consfinţea "o realitate istorică şi obiectivă " consacrată de această Plenară .]

În perioada de trecere de la capitalism la socialism , lupta de clasă se ascute şi , ca o consecinţă a acestei ascuţiri ,elementele burgheze şi reacţionare vor întrebuinţa orice mijloace prin care speră să întoarcă înapoi roata istoriei , prin care speră să-şi recâştige poziţiile pierdute .

1948-1968 .Noul Cod Penal -art.209

[LD:o dată cu adoptarea noului Cod Penal prevederile  Legii 312-"legea Pătrăşcanu " - privind urmărirea şi pedepsirea vinovaţilor de dezastrul ţării şi de crime de război ( 21 apr.'45 )

sunt introduse în câteva articole din Codul Penal .]

Pentru majoritatea sentinţelor politice se va invoca art.209 din Codul Penal (în vigoare între 1948-1968 ) :<Constituie delictul de uneltire contra ordinei sociale şi se pedepseşte cu închisoare corecţională ,

I.De la 6 luni la 3 ani  şi interdicţie corecţională  de la 1 la 3 ani  , fapta de a propovădui prin viu grai schimbarea formeni democratice  de guvernământ al statului .

II.De la 3 la 7 ani şi interdicţie corecţională de la 3 la 5 ani , a)faptul de a face propagandă pentru răsturnarea în mod violent a ordinei sociale existente în stat ;

b)faptul de a constitui sau organiza asociaţii secrete cu scopul arătat precedent , fie că au sau nu caracter internaţional ;

c)faptul de a lucra prin mijloace violente pentru a produce teroare ,teamă sau dezordine publică cu scopul de a schimba ordinea economico-socială a României ;

III.Se pedepsesc cu muncă silnică de la 10 la 25 ani şi degradare civică de la 5 la 10 ani  ,cei ce inţiază, organizează ,activează sau participă la organizaţii de tip fascist ,politice,militare sau paramilitare .

IV.Se pedepsesc cu închisoare corecţională şi interdicţie corecţională de la 1 la 3 ani ,cei care ,fără să facă parte din organizaţiile prevăzute la aliniatul III , fac propagandă ori întreprind acţiuni în favoarea acelor organizaţii, a membrilor ori a scopurilor urmărite de ele .>

În anii următori , pedeapsa de la al.II, litera b) s-a majorat la 15-20 de ani ( 1957 ), apoi s-a introdus pedeapsa cu moartea ( 1959 ) .

1949

/ 21 ian.'49.Ordinul nr.11.816 al DGSP: <Comandamentul Unic >

 [LD Ordin confidenţial transmis de Gh.Pintilie (g-ral lct la Direcţia Generală a Securităţii  Poporului   )către lct.col.K.Ambruş (şeful Securităţii Timişoara )şi mr.Aurel Moiş (şeful Securităţii la Caransebeş ).Conţinutul Planului Operativ urma  a fi prelucrat ulterior de  g-ral Ion Bejenaru (comandantul zonei IV-Timişoara  ) Ordinul a fost transmis  către toate unităţile teritoriale ale Securităţii .

Pe baza lui  s-au alcătuit  "Comandamentele Unice" Documentul este o dovadă explicită şi argumentată  a legăturilor întreţesute între structurile de putere ale regimului : Partid -Securitate - Justiţie -Armată. 

 [ Vezi la tabloul Genocidul comunist- cronologie, context, etape ]

< Direcţiunea generală a securităţii poporului.

Cabinet.Nr.11.816/21 ian.1949.[...]

< Vă facem cunoscut că începând cu ziua de 22 ian.1949, se formează în oraşul Caransebeş un Comandament Unic.În faţa acestui Comandament Unic ,se pun o serie de sarcini ,pe care D-ta Tov.Ambruş le cunoşti de când s-a discutat la Bucureşti, sarcini ce revin atât trupelor Jandarmeriei MAI cât şi organelor de securitate.>[...]

Tovarăşul General Bejenaru ,Comandantul zonei, va aduce un plan de acţiune ,pe care va trebui să-l prelucraţi împreună.>[.....]

    <Comandamentul Unic este organul care conduce întreaga operaţiune de pe teritoriul fixat

Nici o operaţiune nu va putea fi luată , atât de organele de securitate cât şi de celelalte organe, fără să ştie una de cealaltă, atât în ce priveşte operaţiunile pentru prinderea bandelor teroriste, cât şi celor de evacuare a chiaburilor , a deblocaţilor ,a elementelor suspecte etc.>

    < În ceea ce priveşte evacuarea elementelor amintite mai sus, se vor întocmi dinainte liste de cei propuşi pentru evacuare ,pe care o veţi consulta de comun acord, mai ales în această problemă, cu secretariatul judeţenei PMR, care vă va putea da un ajutor preţios.>

   <În ceea ce priveşte colaborarea dintre organele componente ale Comandamentului Unic, aceasta trebuie să fie cât mai strânsă, o înţelegere cât mai deplină , pentru ca nu cumva să se execute operaţiuni grăbite, care să dea greş sau să producă în sânul populaţiei agitaţii contra organelor ce execută aceste operaţiuni ,datorită acestor lipsuri.>[.....]

     < Pentru aceasta trebuie să aveţi grijă de a ţine legătura permanentă cât mai strânsă cu secretarul judeţean PMR ,în aceste probleme şi mai ales în problema de evacuare ,amintită mai sus.Partidul vă poate ajuta deopotrivă atât pe voi cât şi pe celelalte organe.>

<De felul cum vă veţi îndeplini sarcinile trasate depinde rezultatul operaţiunilor ,iar reuşita lor nu va avea decât să ridice prestigiul Securităţii ,bastionul înaintat ,apărătorul libertăţilor clasei muncitoare din RPR, care luptă pentru făurirea cu un ceas mai devreme a societăţii socialiste.>   Geenral Locotenent de securitate, Pintilie Gh.>

/ 25 mai '49.H.C.M. : Canalul Dunăre-Marea Neagră

[ LD:  Hotărârea prevedea construirea unui canal de 70 km., traversând Dobrogea, conceput de comunişti ca <un mormânt al burgheziei româneşti > , deoarece  80 % din mâna de lucru trebuia asigurată prin munca forţată a deţinuţilor  politici .

S-au ţinut de cuvânt ! Canalul a devenit mormânt pentru mii de oameni  care şi-au găsit sfârşitul acolo, în cei 4 ani de funcţionare.

În iulie 1953, şantierele s-au închis , după ce ,pentru a-şi ascunde eşecul, în sept.'52 au fost declanşate cîteva procese de sabotaj, soldate cu condamnări la moarte şi execuţii.

 [Vezi Genocidul comunist - cronologie, context, etape ]

 / Dec.'49.Canalul Dunărea Marea Neagră : mormântul prigoniţilor       

[LD:  În viziunea PCR , Canalul trebuia să constituie  < mormântul  burgheziei româneşti >

Noi îl considerăm mormântul prigoniţilor de urgia comunistă.

Proiectul a demarat la sfârşitul anului'49 şi  va căpăta consistenţă juridică , organizare administrativă , populare cu <duşmani -sclavi >, în primele luni ale anului '50  şi în anii ce au urmat. De bolnavi, de morminte n-au avut nici o grijă , dimpotrivă, urmele trebuiau să dispară : şanţurile , gropile, taluzele au înghiţit cadavrele.

O dovadă că acest procedeu a fost  deliberat aplicat , este faptul că "sintezele " , "rapoartele" de uz intern ale Consiliului Securităţii Statului  ( 1953,1955,1958 ), făcute pentru conducerea PCR, erau făcute numai pe baza evidenţelor de la ieşirea din detenţie , nu pe baza listelor de la intenare .Zecile de mii de liste , au dispărut .]

[  Vezi  Cicerone Ioniţoiu,  Dicţionare,volumele sau www.procesulcomunismului.com.  ]

O sintetică şi adecvată concluzie privind Canalul Dunărea-Marea Neagră, o datorăm  lui Romulus Rusan : <Procedura copiată după originalul NKVD ...>

[Vezi  Genocidul comunist/ cronologie, context, etape ]

1950

/Ian.50 .HCM / MAI - Decret342 / Ordine / Ordonanţe  : pedepsele administrative 

[LD: Pe baza acestei Hotărâri de Guvern, , Ministerul de Interne a emis Decretul şi mai multe Ordonanţe  ( cu o procedură  copiată după  un "model" NKVD ) pe baza cărora urmau să fie  arestaţi cei ce <primejduiesc sau încearcă să primejduiască regimul de democraţie populară şi construirea socialismului sau care defăimează puterea de stat şi organele sale, dacă faptele lor nu constituie infracţiuni >

Cei presupuşi <duşman> " ce nu intrau sub incidenţa infracţiunilor  prevăzute în Codul Penal şi nu puteau fi judecati şi condamnaţi  ,din lipsă de probe, să fie arestaţi  pe baza acestui HCM. :Extrăgându-şi legitimitatea  din HCM-ul din 3 ianuarie, Decretul şi Ordinele următoare au stat la baza sutelor de mii de "reţineri administrative " ,oameni închişi  fără mandat şi fără proces,pe baza "listelor negre " întocmite de organele puterii .

- Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin din aprilie 1952 .

- Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi pentru că au avut condamnări "uşoare" ,

a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,cel eliberat  urma să facă a doua condamnare , ca pedeapsă administrativă )

[Vezi tablourile ,pe categorii de victime ]

 Soarta a zeci de mii de oameni s-a hotărât pe linie administrativ- birocratică .

Direcţia Canalului  Dunăre-Marea Neagră  cerea Direcţiei de Anchete a Securităţii,  un anumit număr de braţe de muncă (necesarul zilnic ar fi fost de 40- 60.000 de salahori ).

Direcţia  de Anchete o defalca numeric  şi o dirija organelor regionale  ca pe o "normă de arestaţi " Subordonaţii  întocmeau  şi transmiteau liste  cu "contrarevoluţionari " [ CR ],  reacţionari", "paraziţi " , "duşmanii poporului " .

O Comisie de  7 generali şi colonei aproba lista, fixând durata pedepsei ( între 12- 60 de luni  ) .Apoi se proceda la arestări.  Dacă acţiunea depăşea necesarul la Canal, arestaţii  erau trimişi pe alte şantiere , munci agricole, mine ş.a HCM-ul ,Decretul şi Ordinele următoare au stat la baza sutelor de mii de "reţineri administrative " ,oameni închişi  fără mandat şi fără proces,pe baza "listelor negre " întocmite de organele Securităţii .

- Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin în  aprilie 1952 .

- Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi pentru că au avut condamnări "uşoare" , a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,cel eliberat  urma să facă a doua condamnare , ca pedeapsă administrativă.

/ 14 ian.'50 :Decretul nr 6 :judecarea foştilor demnitari

Acest decret a stat la baza arestării sistematice şi totale a "foştilor demnitari " , înfăptuite , până atunci ,sub diverse pretexte şi înscenări conjuncturale .

/ 5/6 mai'50. Arestarea lotului de demnitari *

 [LD: Pentru arestarea miniştrilor din perioada 1918 -1947 (cf.Decretul nr.6 /14ian.1950 )

38 de echipe speciale  au acţionat concomitent , de la ora 0,5 , adresând peste 80 demnitari.

Această noapte de lichidare a elitelor politice , de mare amploare , trebuie  studiată pentru a se putea stabili a cui a fost iniţiativa ,cum a fost pregătită, cine a executat-o ,care au fost măsurile post-arestare . [ Vezi pe larg prestigiosul  Memorial Sighet  ]   

[Vezi tablourile  Demnitari - victime , Parlamentari-victime ,PNŢ-victimă ş.a ]

- Pe baza listelor întocmite de MAI ( care ,în 1951, vor fi transformate în "decizii administrative" ) arestaţii au fost duşi la penitenciarul Sighet , denumit "colonia de muncă Dunărea ". Cu loturile ulterioare de demnitari - 25 clerici greco-catolici (1950 ), fruntaşi PNŢ ( 1951 )-  numărul celor închişi s-a ridicat la 200.

Mulţi din cei închişi îşi vor găsi sfârşitul în această temniţă ]

------------------------------

* În istoriografia comunistă,inclusiv în "instrumentele cronologice " , legile, decretele şi ordinele  represive lipsesc. Asemenea date vor fi căutate zadarnic în   Istoria în date a României .

1951

 

/ 15 aug.'51.Decizia MAI: transferul liderilor PNŢ la Sighet

Pe baza unuei Decizii MAI, fruntaşii PNŢ condamnaţi în procesul "Tămădău " -  Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Victor Rădulescu-Pogoneanu, Ilie Lazăr , Nicolae Carandino  ş.a - încarceraţi la

Galaţi , sunt transferaţi la Sighet .

- Continuă anchetele , interogatoriile ,condamnările  fruntaşilor şi membrilor PNŢ *

-----------------------------------------

* Ex.Corneliu Coposu , din 1945 , secretar adj.al PNŢ, în 1946, a fost cooptat în Comisia Permanentă.În 1946,ales secretar adj.al PNŢ , participând activ la toate manifestările şi acţiunile partidului. Pe 14 iul.1947 ( în aceeaşi zi cu arestarea de la Tămădău ) a fost arestat din Clubul PNŢ, de Direcţia Generală a Siguranţei  ; dus la penitenciarul MAI, pentru 30 de zile ; trimis în lagărul de la Piteşti şi Craiova până la 6 nov.1950; internat şi condamnat  administrativ pe 2 ani până în 1952 .A fost deţinut 8 ani , fără nici un proces , apoi încă 7 ani ( după proces ) .

Judecat şi condamnat la 15 ani închisoare şi confiscarea averii ,de Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti ( sentinţa 876 /16 iulie 1955 , prin comutarea  prevenţiei de la 14 iulie 1947 )

dată de cpt.Apostol Gh.(preşed.) lt.Caraciuc Orest şi Roşu Fănică  (asesori populari ).

1952

/apr.1952 .Ordinul ptr arestarea rudelor demnitarilor

 [Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin din aprilie 1952 ]

/ ?1952. Decizia nr.708 a MAI :rearestarea celor eliberaţi

[Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi , a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,cel eliberat pentru prima condamnare, urma să facă a doua condamnare ca pedeapsă administrativă.

/ 14/ 15 august '52.MAI:Ordinul 490 : arestări în masă  

Ministrul de Interne ( Pavel Ştefan ) , în colaborare cu Securitatea ( Alexandru Drăghici ) ordonă în noaptea de Sfânta Maria arestarea a sute de preoţi .

În aceeaşi noapte, sunt reţinuţi "administrativ" şi trimişi în colonii de muncă sute de liberali, ţărănişti şi monarhişti.

1956

[[¤] 14-25 febr.'56.Congresul XX al PCUS

Nichita Hrusciov a prezentat  "Raportul secret" în care erau demascate cultul personalităţii lui Stalin şi atrocităţile  ordonate de el.*

----------------------------------------

* În România, după moartea lui Stalin ( '53 ) şi  condamnarea stalinismului în URSS( '56 ) 

 Dej s-a folosit de "destalinizare", pentru a elimina din conducerea PMR rivalii politici.

- Raportul lui Hrusciov şi Comunicatul congresului PCUS de condamnare a cultului personalităţii a fost publicat de " Scânteia" cu întârziere ( 3 iul.'56 )

- Ar fi  existat şi un Decret de graţiere  pentru "manifestări antistaliniste " care nu mai erau considerate <crime împotriva umanităţii > şi cei ce fuseseră condamnaţi pentru atari manifestări , ar fi  fost graţiaţi .

[[¤23 oct.-4 nov.'56 Revoluţia anticomunistă din Ungaria

Înăbuşită sângeros de către Armata Roşie .

Instalarea regimului  Ianos Kadar

/ 27-29 dec.'56.Plenara CC al PMR : consecinţele revoluţiei maghiare

În Plenară, PCR au dezbătut consecinţele revoluţiei maghiare în rândul studenţilor, intelectualilor şi membrilor de partid.

1957

/ 12 febr.'57.HCM: Instituirea domiciliului obligatoriu

Pentru cei care <prin fapte sau manifestări încearcă să primejduiască regimul de democraţie populară >

¤ GUVERN Chivu Stoica (20 mart.'57-20 mart.'61 )

Alexandru Drăghici - Interne

Gh.Diaconescu , Avram Bunaciu (alternativ ) - Justiţie

/ 7 dec.'57.Arestarea grupului de rezistenţă din Apuseni "Capotă-Dejeu "

Trupe speciale ale Securităţii  arestează pe Iosif Capotă şi Alexandru Dejeu, conducătorii unui grup de rezistenţă din M-ţii Apuseni.

- Judecaţi, condamnaţi la moarte şi executaţi la Gherla ( 2 sept. '58 )

1964

/Febr,- 3 apr.-24 iul - august ' 64:Valuri de graţieri

[LD: .  Probabil au fost mai multe decrete .La unii găsesc Decretul 173 din 3 apr.'64 ; la alţii  Decretul 410 din 16 iun'64 ; la alţii Decretul 310 din 16 iun.'64 (pentru condamnările date de Tribunalului Militar pentru Unităţile MAI  )La majoritatea foştilor deţinuţi ,este indicat  Decretul 411 din 24 iul.'64 , căruia i se spun simplu "Decretul 411 / 1964 " [ Vezi la tabloul Genocidul comunist - context, etape ]

- Romulus Rusan vorbeşte despre cca 17.000 de graţieri acordate deţinuţilor politici din lagăre, închisori şi domicilii forţate , în perioada februarie- august '64.

El subliniază faptul că , toţi cei eliberaţi  au rămas cu cazier penal şi au continuat să fie ţinuţi sub supraveghere de Securitate şi Miliţie.( Cf. România în timpul războiului rece  )

1968

/ 19 - 21 iun.'68 : noul Cod Penal

-Pe 19 iunie, proiectul este adoptat de Plenara CC al PCR

-Pe 21 iunie, MAN l-a votat  .

[ LD: nu cunosc  modificările aduse. Trebuie obligatoriu să-l procur   ]

/ 1 decembrie'68. Reabilitarea memoriei unor episoade  de istorie unionistă.

[LD: La semicentenarul Unirii din 1918, pe fondul resuscitării unui naţionalism istoric limitat la Transilvania -  fără Basarabia şi Bucovina  - a a fost o "slobozenie ambiguă " la unele "reconsiderări " ,sub vigilentul control al cenzurii şi al Secţiei de Propagandă a CC PCR .

În numărul pe decembrie '68 al "Magazinului istoric " există câteva evocări a Marii Adunări de Naţionale  de la Alba Iulia, iar câteva nume de unionişti  din partidele istorice - PNŢ, PNL şi PSD - sunt pomenite. În anii ce vor urma, această reconsiderare va îmbrăţişa noi aspecte şi nume, condamnările de după '44 rămânând neexplicate , nereconsiderate . ]      

-28 nov.'68. Alba Iulia. Comemorarea festivă a semicentenarului Unirii Transilvaniei cu România.

1980

/14 oct.'80.Consiliul de Stat: Decret privind asistenţa bolnavilor psihici "periculoşi"

[ LD: Nu mai curg Decretele de arestări şi condamnări pentru diversele culpe politice.

Doar În România se produsese " graţierea " delictelor politice !

Decretele cu pseudo- diagnostice  medicale, au fost  noua "găselniţă"( să-mi fie iertată această expresie de jargon  )  utilizată de "organe" împotriva adversarilor regimului

/ 29 dec.'80.DSS,Plan de măsuri : control informativ al foştilor condamnaţi politic. 

Departamentul Securităţii Statului ( condus de.Postelnicu ) a elaborat  acest plan de măsuri indicând  explicit  obiectivul urmărit .Planul prevedea <controlul informativ complet asupra tuturor foştilor condamnaţi pentru infracţiuni contra securităţii statului, aflaţi în ţară şi străinătate. >  ( Cf. Romuluus Rusan, op. cit ) 

[ LD: Planul acesta de măsuri dezvăluie  câteva  realităţi opresive  din timpul regimului ceauşist pe vremea căruia  căruia - afirmă unii - n-ar mai fi fost "genocid"  :

  a)  Pesudo-libertatea declarată prin "graţierile" din '64 şi "eliberările " supravieţuitorilor ;

b ) Hărţuirea celor care, după anii grei de puşcărie - cu proprietăţile confiscate, cu familiile persecutate, cu carierele distruse , stigmatizaţi şi bolnavi-au continuat să fie urmăriţi, interceptaţi, interogaţi, plimbaţi pe la Securitate .

c) Justificarea organigramei umflate de  "lucrători" de la  DSS , inclusiv a celor de la DIE ;

d)Pescuirea de "informatori" ,de  "turnători " ( din rândul familiei, colegilor, vecinilor şi al foştilor "colegi" de închisoare) care să+-i urmărească .

e)  Dovada unei  degradări morale de proporţii ,reprodusă  în Rapoartele făcute

 ( transformată în  tona de documente predate de SRI,  la CNSAS ) 

1982

/ Apr.'82.Nicolae Ceauşescu : regim de austeritate , pentru plata datoriei externe

:[ LD: În conjuncturi geo-politice schimbătoare, voluntarist şi dictatorial a  apelat la aceste împrumuturi exorbitante,pentru realizarea  ambiţiilor  sale "faraonice" .

Voluntarist şi  dictatorial a hotărât  să grăbească achitarea lor .

Pentru a reuşi acest lucru, a impus  românilor un regim de strictă austeritate , pe care l-a denumit  <raţionalizare >  dar care , în realitate, a  luat aspecte de insecuritate , deseori genocidare. Statistici pentru a dovedi această realitate , nu avem.

Avem în schimb amintirea acelor cazne şi coşmaruri, produse de "raţionalizare" :    

reducerea produselor alimentare din comerţ  - pâinea, laptele, carnea , ouăle, ş.a. - până la stadiul de înfometare , atât în oraşe ,    cât şi în mediul rural  ( c.a.p-iştii  , sărăciţi şi siliţi să fure ) ; reducerea  agentului termic ,până la îngheţarea caloriferelor ( acasă , la serviciu , în spitale, în creşe, în şcoli,în căminele studenţeşti , în instituţiile publice, în sălile de spectacol  ) ;

reducerea energiei electrice , până la oprirea sursei  ( cf. unor programe speciale ) ;

 reducerea  mijloacelor de transport în comun - trenuri, autobuze, tramvaie- deplasarea  între localităţi , dar şi în oraşe , devenind o mare problemă  ;

 reducerea programelor TV - până la ridicolul celor 2 ore de transmisiune  ; ş.a., ş.a.

Rezultatul acestor măsuri ? : radicalizarea nemulţumirii populare .  ]

[ Vezi la Bibliografie :  Memorii şi Jurnale  ]

¤Guvern  Constantin  Dăscălescu  ( -I -)  ( 21 mai.'82- 28 mart.'85  )

- George Homoştean - Interne  ; Gheorghe Chivulescu - Justiţie ;

Tudor Postelnicu - şeful Departamentului Securităţii Statului 

Maxim Bergheanu - Muncă ;   

/ 5 iul.'82.Demolarea Bucureştiului :  "Centrul Civic " , "Casa Poporului " ....

 [ LD: În vederea construirii "Centrului Civic" , a "Casei Poporului " ,a bulevardului "Victoria Socialismului " , încep marile demolări ale "micului Paris "  : străzi , monumente istorice , şcoli, magazine , pieţe ,mahalaua , case , biserici  , linii de tramvaie, colinele  de pe cheiul  Dâmboviţei , cad sub asaltul buldozerelor, la simpla  arătare cu degetul a "tovarăşului " , care vizitează zilnic şantierele, urmat de o cohortă de activişti, arhitecţi. ingineri, constructori ..

/ 14 iul.'82.< Programul de alimentaţie ştiinţifică a populaţiei  >

[LD: o altă mostră de ipocrizie şi  manipulare  grosolană  .Cu o pretinsă grijă pentru  sănătatea  populaţiei - susţinută  cu "argumente ştiinţifice medicale " , o drastică raţionalizare a alimentelor de bază (  trimise masiv la export ,  pentru "palata datoriei externe" ).         

1985              

/ 13 ian.'85.CPEx: Programul energetic : România în frig şi întuneric 

[ LD: fără exagerare : este iarna când în case, şcoli, birouri ,spitale ,maternităţi , la teatru sau în biserici oamenii au fost siliţi să stea îmbrăcaţi în paltoane, cu căciuli în cap, cu mănuşi  şi pâslari   , iar, la respiraţie, le ieşeau aburii din gură.Iar la citit, au fost la mare căutare  lămpile cu gaz şi lumânările .Cum au supravieţuit bătrânii, copiii şi bolnavii ?Statisticile sunt mute.  ] 

Programul pretins de <asigurarea producţiei de energie şi folosirea ei raţională >, a prevăzut măsuri drastice şi obligatorii pentru economisirea energiei electrice .

Printre altele , programul a pretins:  reducerea iluminatului public cu 50 % ( străzi şi oraşe în întuneric ) ; interzicerea aparaturii electrice pentru încălzire sau gătit  ( în birouri şi apartamente fără căldură şi fără gaz )  ;  eşalonarea consumului pe 3 schimburi ; dumineca  lucrătoare ; închiderea localurilor publice la ora 21 ( cu modificarea orelor de spectacol şi la restaurant ) ; interzicerea firmelor luminoase ( pentru că reclame nu prea existau )  

¤ Guvern Constantin Dăscălescu (-II -)  ,  29 mart.1985-22 dec.'89 .  

[LD: Ultimul guvern al regimului Nicolae Ceauşescu , format din peste 60 de miniştri , viceminiştri,  subsecretari de stat ,preşedinţi de comisii şi comitete .

Deasupra acestor " executanţi " - pe care Nicolae Ceauşescu îi rotea când şi cum vrea - trebuie avută în vedere piramida nomenclaturii  PCR  : centrală, judeţeană , municipală,  comunală .Cei ce-am trăit atunci , nu putem uita "secretarul  BOB " omnipotent în instituţii, întreprinderi economice ,CAP, şcoli , academii, universităţi  ş.a ş.a .

Pe la vreun minister, şi vreun reprezentant al "minorităţilor naţionale" , ca să se vadă cât de democratic e regimul.

Subordonând discreţionar  celorlalte "puteri  - legislativă şi   juridică - şi instituţiile publice

 - administrative ,economice,  financiare,militare, culturale  ş.a . ş.a. se poate evalua  imensul mecanism birocratic pe care s-a sprijinit regimul totalitar  comunist.

Aflaţi în "libertate" - ca tot poporul de rând-  "graţiaţi " după anii de ănchisoare, foştii deţinuţi politici toceau pragurile  "Forţelor de muncă " ( aparţineau de Ministerul Muncii ), pentru un post la "munca de jos" şi erau la dispoziţia "organelor " , pentru eventuale Declaraţii ..

[ Vezi tabloul Cronologiagenocidului -context, legislaţie, etape ]

- Afaceri Externe : Ştefan Andrei (urmat de  Al.Văduva, Ion Totu )    

- Interne : George Homoştean ( schimbat apoi cu  Tudor Postelnicu )

- Departamentului Securităţii Statului -Tudor Postelnicu ( schimbat apoi cu Iulian Vlad ) 

- Justiţie : Gh.Chivulescu (urmat de Maria Bobu )  .

1987

/ 1987.PNŢ se afiliază la Internaţionala Creştin-Democrată

Corneliu Coposu reuşeşte să afilieze  PNŢ- partid funcţionând , prin membrii săi supravieţuitori ,în  ilegalitate - se afiliază la Internaţionala Creştin Democrată, devenind PNŢ-CD

Revenit  la Bucureşti , la 50 de ani , fără carieră, fără serviciu, fără trai asigurat şi-a continuat viaţa într-o Românie  transformată într-un imens lagăr.

După "eliberare", a îndurat 27 de percheziţii la domiciliu şi zeci de convocări la Securitate , ultima fiind la 12 dec.1989.[ Vezi  mai jos, la art.Corneliu Coposu ]

/ 1987. Numiri , remanieri, rotiri ,destituiri ministeriale

[ LD: din guvernul  II Dăscălescu ( instalat pe 29 mart.'85 ), nu mai rămăsese aproape nimeni pe post.Miniştri erau , pur şi simplu , mutaţi de la un minister la altul, în funcţie de dorinţele cuplului Ceauşescu .Semnificativ este faptul că, nu s-a semnalat opoziţia sau demisia  unui ministru, faţă de măsurile impuse de cei doi . ] 

-3 oct. Tudor Postelnicu -ministru la Interne ( în locul lui Homoştean, "eliberat " din funcţie )

Iulian Vlad -ministru secretar de Stat la Interne, şef la Departamentul Securităţii Statului  ( în locul lui Postelnicu ) ;

Maria Bobu -ministru Justiţiei ( în locul lui Gh.Chivulescu  )

¤ LD: Jurnal , meditaţie

[ LD :3 oct.2003 .]

Nu am cuvinte ca să dau o formă cât mai patetică , cât mai cutremurătoare , felului cum au fost lichidaţi Maniu şi  Mihalache. Dacă cineva mi- ar reproşa că dau   - preluând de la Ioniţoiu  - o serie de descrieri macabre, aş spune acelui cineva că este un monstru , că este un ticălos,la fel de ticălos ca şi cei care i-au condamnat .

Aceste lucruri trebuie ştiute de români ,  ar trebui să figureze în toate cărţile de istorie,

ar trebui să se scrie cărţi şi să se facă filme documentare despre ele.

În 1953, când martirul românismului , Iuliu Maniu , murea în închisoare şi era aruncat

 în groapa comună din cimitirul săracilor din Sighet, reperesiunea comunistă era în toi.

În 1962, când martirul ţărănismului , Mihalache,  era căznit ca în iad,în închisoarea de la Râmnicu Sărat , mii şi mii de ţărani erau "lămuriţi" , - adică presaţi, ameninţai , bătuţi, forţaţi ,şantajaţi -să predea  de "de bună voie" pământurile ,animalele şi atelajele la comun .

( Şi s-a numit : " victoria " colectivizării !  )

În aceeaşi perioadă , învăţătorii satelor au fost transformaţi în propagandişti , siliţi să participe la colectivizarea forţată a ţăranilor şi alte samavolnicii, altfel înfundau puşcăriile .

( Şi s-a numit "democratizarea" învăţământului ! )

În 1962,decedat la vârsta de 81 de ani , maiorul veteran  Ion Mihalache  a fost judecat, condamnat , chinuit şi umilit de forurile militare comuniste , murind ca un câine,

aruncat  într-o groapă, la margine de cimitir, în loc să i se facă onoruri militare şi să fie învelit cu mantaua Ordinului " Mihai Viteazul" cu care fusese decorat .  În aceeaşi perioadă, generalii şi ofiţerii  erau deblocaţi,  înfundând cu miile puşcăriile,

 pedepsiţi pentru că au apărat ţara în două războaie mondiale !

De altfel , până la sfârşitul anului '47 , au fost deblocaţi  52 de generali  ( prin Legea 293 / 18 aug.'47)  cea mai parte fiind ulterior arestaţi şi exterminaţi în închisori ;

au fost daţi afară 12.000 de ofiţeri , 17.8948 subofiţeri şi 2.417 maiştri .

 ( Şi s-a numit "democratizarea" armatei române !  )   ]

Corneliu Coposu aprecia  că în total , au existat 30 de loturi de arestaţi ( din care 272.000 membri PNŢ , care , în 1947 avea cca 2.125.000 membri ) Estimează că în închisorile comuniste din România au muit cca 300.000 de deţinuţi politici de la PNŢ

(Cf.Tudor Cătălin Zarojanu ,Viaţa lui Corneliu Coposu ,Ed.Maşina de Scris, Bucureşti, 1996.

[ LD : 3 oct.2003 .]

La ProTV , Silviu Brucan , " analist politic" , dă lecţii poporului român privind epoca de tranziţie de la comunism la capitalism. În anii '45 - '47 - etc etc … la " Scânteia" , organ central al PCR , acelaşi Silviu Brucan dădea lecţii privind trecerea de la capitalism la socialism şi comunism . ] . scria la "Scânteia " <  …Banda naţional -ţărnistă are ceea ce se numeşte antecedente. Ea nu se află la prima lovitură : e recidivistă învechită în rele [ ----- ] nu poate fi absolvit de crimele trecutului un partid care , cu o perseverenţă drăcească, să comită cele mai grave atentate împotriva poporului. [-----]a pregătit minuţios un război criminal şi a urmărit pas cu pas declanşarea şi prelungirea lui, călcând peste sute de mii de cadavre şi privind cu nepăsare şi cinism cum se alege prăpăd dintr-o ţară  şi un popor, ar fi gata mereu de a vinde şi înrobi o naţiune care aspiră la libertate şi a organiza apoi înfometarea ei .[ -----]

Pentru că Partidul Naţional-Ţărănesc a crescut fascismul în România [----] 

 Osânda care se va abate asupra capilor PNŢ va fi expresia voinţei întregului popor de a lichida această piedică în calea dezvoltării , independenţei şi suveranităţii naţionale . >

 

[LD: atrag atenţia asupra unei "tactici" criminale comuniste  de a lichida "duşmanii" fără a-i condamna la moarte : arestaţi de două sau trei ori, epuizaţi la muncile forţate alternate cu  regimuri penitenciare exterminatoare.

[LD:27 oct.2008 : 8 nov.'45- 10 mai'45 ]

[8 nov.'45 şi 10  mai.'46 cele două confruntări majore , în care mii de elevi şi studenţi s-au alăturat partidelor istorice în primii ani după '44, crezând , încă, în lupta democratică de idei, programe şi exprimare a voinţei privind destinul României.

Reprimarea violentă la care au fost supuşi - de regimul de ocupaţie sovietică şi colaboraţionismul comunist autohton -  le-a schimbat destinul uman şi profesional , transformându-i în "duşmani" urmăriţi, hăituiţi, arestaţi, închişi, omorâţi.

[ 22 febr.2009:23 aug.'44= percepţia eronată a politicienilor contemporani  ]

LD: Nu-mi propun să tratez acest aspect al scenei politice româneşti. Ceea ce vreau să semnalez este o realitate istorică ce nu trebuie ignorată.

Ca în vremuri absolut normale, politicienii români s-au avântat în lupta politică precum o făcuseră în anii interbelici ,la căderea guvernelor şi în campaniile electorale.

Temele adversităţilor interpartinice au reizbucnit într-o retro-vendetă politică de care au profitat , din plin, comuniştii. Răfuelile pentru degradarea regimului democratic şi sistemul pluripartidist ( între trunchiurile şi dizidenţele din PNŢ, PNL, PSD  );demascările privind oportunismul şi duplicităţile la întronarea regimului autoritar carlist (1938-'40 ) ; controversele privind sprijinirea regimului dictatorial antonescian ( 1940-'44 )- au fost preluate de comunişti , fie pentru a-şi alătura "tovarăşi de drum" , fie pentru a desemna, anihila, lichida , gradual, "duşmanii poporului ".

Aceasta a fost, în fond, prima etapă - 23 august'44- 30 decembrie'47- denumită de istoriografia comunistă "revoluţia populară antifascistă, antihitleristă, antimonarhică  " care a culminat cu  transformarea regatului constituţional în republică totalitar-comunistă.]   

 

[Ediţia Marcel- Dumitru Ciucă  , " Procesul lui Iuliu Maniu "  , vol  II. Partea I, II ]

         Editura Saeculum,  Bucureşti, 2001  )

 [Procesul PN Ţ / Actul de acuzare / Interogatorii / Mărturii  /      29 oct '47]

Ion Mihalache / 30 oct.'47

[ Legionarii ]

-   Preşed. : Vasăzică nu răspundeţi la întrebare. [ invocă răspunsul lui Penescu ]

-   Mihalache : " Intrări masive ale legionarilor nu cunosc.  Cunosc o scrisoare a lui Maniu către reprezentantul grupului Comânici,de la legionari. Aceasta când s-a alcătuit cabinetul de colaborare al celor patru partide , Maniu avea atunci depline puteri , nu erm în drept să-l tragem la răspundere pe cale statutară .

" Totuşi, ca unul ce , în partid, am reprezentat , împreună cu regretatul Madgearu,  elementul antilegionar , fără nici un menajament - fiind condamnat şi la moarte de ei, prin jurământ, la un congres al lor, şi a trebuit să stau ascuns două luni , în timpul lor -  am venit la Bucureşti când am cetit la gazetă şi l-am întrebat pe Maniu cum este posibil acest lucru. 

             Şi el mi-a dat o explicaţie , că anume, că în Consiliul de Miniştri au convenit  reprezentanţii celor patru partide, ca nu numai să pornească prigoana fără cruţare împotriva lor , dar să le dea şi o cale de revenire la poteca dreapt şi să fie invitaţi să se înscrie în orice partid şi-ar alege               -  şi că el n-a făcut decât să dea curs acestei hotărîri luate în comun.

Explicaţia a fost nu liniştitoare pentru mine, dar complectă , cu acoperire ; liniştitoare sufleteşte, nu.  M-am liniştit însă sufleteşte când , mai târziu ceva , am văzut apel prin presă , prin adunări, ale d-lui Teohari Georgescu , la Bucureşti,  şi d-nei Ana Pauker , la Târgovişte , către aceiaşi legionari , să prefere Partidul Comunist .

Atunci am spus : într-adevăr , este înţelegere generală. "

[------------------------------------------]

Maniu / 31 oct.'47

[ Legionarii ]

-  Preşed. :aţi dat elementelor legionare sau aţi promovat unele elemente legionare în conducerea partidului dvs .Recunoaşteţi ?

-  Maniu : "Nu este adevărat .La conducerea partidului nostru nu se găseşte nici un fost legionar.  Se găseşte, însă, la conducerea Partidului Comunist .

-   Preşed. : Este inexact ce afirmaţi .[-------------------------]

Serdici / 31 oct.'47

[ Maniu şi legionarii ] 

-   Preşed .: Ne interesează orienatrea politică după 23 august .

-   Serdici :  "  După 23 august , Partidul, evident , a mers spre dreapta. Începutul s-a făcut din scrisoarea d-lui Maniu , prin care primeşte pe legionari în partid, o scrisoare care n-a fost admirată de multă lume din partid .  Maniu era persecutat de această idee , că membrii PNŢ au o creştere prea molatecă , iar legionarii sunt elemente dinamice , care trebuiesc folosite.

Atenţie LD)! : Acum, după cum am văzut atrocităţile acestea,  cu ce se ocupă dl Maniu ,

în loc de a se ocupa cu programul, se ocupa cu acţiuni subterane, acum văd sensul lucrurilor şi nici o previziune omenească nu mi-ar fi putut lămuri de ce dl Maniu are această atitudine

Acum înţeleg de ce dl Maniu se gândea că va veni ceasul să folosească pe aceşti legionari. Ei erau rău văzuţi de vechii ţărănişti , şi primirea lor în partid a făcut ca Partidul să lunece spre dreapta . "   [--------------------------------]

Martor / 2 nov.'47

m .) dr.Grigore Graur

[ Iul.Maniu -  democrat ; filosemit  ]

[ LD :în sfârşit un martor favorabil lui Maniu.La cei  60 de ani, medicul-ziarist -fost deputat    ]

-   Carandino : … dacă a fost invitat să scrie la " Dreptatea" şi să intre în redacţie  ?

-   Grauar : Da.

-   Carandino : Ce refernţe poate da martorul despre convingerile mele democratice,  despre activitatea mea democratică, despre personalitatea mea de ziarist democrat ?

-   Graur : [ între sept.'44 - iun.'45 ] .. am avut întotdeauna cea mai bună părere despre  convingerile sale democratice şi ceea ce a scris în acel timp , se potrivea foarte bine cu tendinţele democratice. [-----------------------]

-   Iul.Maniu : Să spună care a fost activitatea mea la începutul cunoştinţei noastre, ca student şi deputat în  Budapesta şi Viena , şi dacă d-lui a avut vreodată vreo dubietate  în ceea ce priveşte sentimentele mele democratice.  Să spună mai departe ce atitudine am avut eu, consecvent , faţă de evrei

-   Graur : "L-am cunoscut pe Iuliu Maniu în preajma anului 1907 , pe când eu eram la Viena ,

corespondentul ziarului " Adevărul" , şi aveam deseori legături cu diferiţi fruntaşi  ai Partidului Naţional din Ardeal , care veneau prin Viena şi, din când în când,  mă duceam şi eu la Budapesta . Se înţelege că atunci am avut tot respectul faţă de d-sa, care era cu 12  ani mai în vârstă - pe vremea aceea eu aveam 25 de ani şi el 37 de ani  -  În acel timp, întotdeauna l-am considerat , ca toată lumea, ca unul din fruntaşii, din conducătorii poporului român din Ardeal, care lupta pentru libertatea şi pentru obţinerea în Statul Austro-maghiar a tuturor drepturilor politice.

    Ulterior, am urmărit activitatea acuzatului de azi în tot timpul luptelor PNŢ    pentru a ajunge la putere şi, personal, am considerat , întotdeauna,   pe actualul acuzat, drept unul dintre luptătorii pentru democraţie.

   "În ceea ce priveşte [--------] atitudinea faţă de evrei, am fost totdeauna convins că d-sa era pentru deplinătatea egalităţii evreilor , iar mai târziu , în diferite împrejurări , când evreii au avut de suferit mai multe lovituri din partea Guvernului , au putut avea sprijin din partea acuzatului de azi , în digferite împrejurări Cred că aceasta am răspuns întrebărilor. " [------------------------------------]

-   Ilie Lazăr :  vă rog să întrebaţi martorul dacă ştie că primul prezident al Partidului Sionist  Evreu  a fost ales de mine pe lista de Maramureş , dr Fisher.

-   Graur : Ştiu că dr.Fischer a fost ales, dar nu ştiu pe ce listă şi nu ştiu nici în ce judeţ.

-   Maniu : Eu am fost un susţinător al Austro-Ungariei , ori am fost distrugătorul ei  ?

-   Graur : "Acţiunea e atât de cunoscută şi intrată în istorie , încât mi se pare că ar fi cu totul de prisos ca să răspund eu în această privinţă .În orice caz, se înţelege de la sine că cu toţii am ştiut atunci că Partidul Naţional din Ardeal  , al căruia unul din conducători era Iuliu Maniu , a luptat întotdeauna pentru Unire  şi contra Austro-Ungariei . [-----------------]   

 

¤ VICTIME

[ LD: din cele peste 2 milioane de victime, am extras [ de fiecare dată , cu strângere de inimă pentru cei nepomeniţi] cazurile care  să îngăduie percepţia  corectă a substratului ideologic şi politic al genocidului  comunist, a mecanismelor terorii  , a metodelor experimentate , ş.a. ]

Dicţionarele lui Cicerone Ioniţoiu (format carte - editura "Maşina de scris " ; format electronic la www.procesulcomunismului.com ) ; Lucia Hossu -Longin ,Memorialul Durerii ; Documente , Memorialistică , Istoriografie ,Biografii , Procese, Cazuri , ( vezi la Bibliografie ) ;Documentare, Interviuri ,Dezbateri Radio ,TV ; Presă , s-au aşezat pe rafturile unei veritabile  BIBLIOTECI dedicate acestei monstruoase crime colective prin care a trecut poporul român.Ca orice bibliotecă, ea va fi îmbogăţită pe măsură ce arhivele - încă ferecate - se vor deschide.]

A.

-Adamescu, Nicolae

Avocat din Bucureşti .Arestat în noaptea de 2/3 dec.1947.Anchetat cu brutalitate , condamnat la 20 de ani muncă silnică pentru acţiunile de protest împotriva înscenării procesului Maniu-Mihalache.A executat 17 ani temniţă grea,în penitenciarele MAI, Văcăreşti , Jilava, Aiud , Râmnicu Sărat .A participat la acţiunile de grevă şi protest contra metodelor de exterminare din închisori .Eliberat în 1964, cu Decretul 411

-Adamescu, Petre P.

Învăţător ,n.1923 la Polovragi ( Gorj ) .Închis în campania electorală din '46 , a evadat din închisoarea din Tg.Jiu ( aug.'48 ) Rearestat pe 30 nov.1950, condamnat  la 10 ani muncă ,

silnică de Tribunalul Militar ,pentru "activitate împotriva clasei muncitoare" .A ispăşit pedeapsa în puşcăriile din Târgu Jiu, Craiova, Gherla, Botoşani şi Galaţi .

În 1960,a fost condamnat administrativ la încă 3 ani , fiind eliberat abia pe 10 febr.'63..

-Albu ,Ioan .A.

Avocat, n.1908, la Lespezi ( Iaşi ).Arestat pe 10 mai 1951, pentru activitate în PNŢ.A murit în lagărul de la Cernavodă , pe 29 sept.1952.

-Albu ,Ionel

Avocat din Buzău ,preşed. org.de tineret a PNŢ .Candidat la alegerile din 19 nov.'46.

Arestat pe 15 august '49 de Securitatea din Buzău .A murit în 1951,în lagărul de la Midia .

-Alexandrache ,Nic.D

Învăţător, n .1884,jud.Vaslui, luptător la Mărăşeşti alături de I.Mihalache .Preşed. org.PNŢ din Vaslui, senator de Tutova în legislatura PNŢ .

Arestat pe 16 august 1952, trimis în lagărul de muncă forţată de la Midia, unde a murit după 5 luni, din cauza condiţiilor de exterminare .

-Alexandrescu,Gheorghe Ghica ,A.

Învăţător , n.în 1880, în Cornăţelu ( Olt ) ,membru PNŢ.Arestat pe 15 aug.1952, închis la Ghencea, Galeş, Peninsula şi Piteşti ,unde (după datele SRI ) , ar fi murit în 1956 .

-Amira ,Ion C.

Avocat n.în 1913,membru PNŢ.Arestat pe 15 aug.1952, trimis 2 ani la Canal .

Rearestat în 1959, condamnat la 10 ani muncă silnică , închis la Jilava şi Botoşani . Eliberat prin graţiere , pe 26 martie 1962.

-Amzărescu ,Constantin,I

Învăţător în com.Gliganu de Sus ( Argeş ) , membru PNŢ.Pe 9 aug.1946 , în timpul campaniei electorale, a fost bătut  în cabinetul preşed.Tribunalului din Piteşti , de banda comunistă condusă de Dorobanţu ( viitor colonel şi director al închisorii de la Aiud ) ,în prezenţa lui Nicolae Ceauşescu şi C.Doncea .

-Anca, Victor

Avocat în  Bucureşti, originar din Satu Mare .Fruntaş PNŢ, dir. la Poştă şi Telecomunicaţii , în guvernele PNŢ( 1928-'33 ) Arestat pe 15 aug.1949,condamnat la 7 ani temniţă grea ,pentru activitatea de reorganizare a PNŢ .După eliberarea din temniţa Aiudului, a avut domiciliu obligatoriu la Lăteşti (  Bărăgan ) până în 1964.

-Anghel ,Nicolae

Preşedintele org judeţene PNŢ  -Buzău, fost deputat PNŢ ,fost prefect de Buzău.

Arestat în 1947 ,condamnat în 1950 , închis la Văcăreşti ,Jilava şi Midia  şi "eliberat" grav bolnav ,în 1957.

-Angelescu Constantin ( Costică )

N.în 1883, la Bucureşti .Licenţiat în Drept, la Universitatea Bucureşti .

Iniţial înscris în P.Conservator Democrat -Take Ionescu,trece la PNR ( prin fuziune ) ,devenind din 1926 , membru al PNŢ ( prin fuziunea cu PŢ-Mihalache ),preşed.al org.PNŢ-Argeş, deputat al acestui partid.În febr.'35 ,părăseşte PNŢ ,urmându-l pe Vaida în Frontul Românesc ,devenind preşed. acestei organizaţii pe Bucureşti.

În febr.'38, solidar cu Vaida, se încadrează în structurile regimului carlist , fiind membru al Consil.Superior Economic ( apr.'38 ) , al Directoratului FRN (  ian.'39 ), şi senator ( 1939-'40 ).

A exercitat diverse funcţii ministeriale şi financiar -economice ,fiind , alternativ , Subsecretar de Stat la Ministerul de  Interne în guvernele Maniu şi GGMironescu (1930) ; ministru la Lucrări Publice , în guv.Miron Cristea (1938 ) ;ministru la Economie Naţională ,în guv.Tătărăscu ( nov.'39 -mai 1940 ) ;guvernator al BNR ( 1931-1935 ;1 apr.-30 sept.1944 ).

Revenit în PNŢdupă război ,a participat la campania electorală din '46, fiind molestat de bătăuşii comunişti în incinta Tribunalului din Piteşti ( 9 august 1946 ).

Arestat în 1947,i s-a stabilit domiciliu obligatoriu. Rearestat în 1950 ,în "lotul demnitarilor " a fost încarcerat la Sighet , unde a murit după o lună .

-Apostol , Gheorghe  M

Membru în comit.judeţean PNŢ,învăţător din Bogza ( Vrancea ) , n.în 1894. Arestat pe 6 august 1952, a murit în timpul anchetei , pe 20 dec.1952.

- Ardeleanu , Iuliu

Vicepreşed al org.judeţene a PNŢ Maramureş., preot greco-catolic în Iapa şi Ocna Şugatag , n.în 1888 ,la Băbeşti ( Maramureş )  

Arestat pe 13 febr.1952, mort la Peninsula pe 2 martie 1953.

-Arjoceanu ,Vasile

Av. din Tg.Jiu ( Gorj ) , fruntaş PNŢ , deputat în legislaturile 1928-1933 . Arestat pe 15 august 1949, schingiuit de Securitatea din Craiova, şi condamnat . A trecut prin Jilava şi Peninsulă .

-Ariton ,Ion

Ţăran din Frumuşiţa ( Galaţi ), n.în 1909 .Membru PNŢ.Arestat pe 19 aug.1958,pentru că şi-a ascuns atelajele şi a fost refractar la colectivizare .Condamnat la 8 ani închisoare şi confiscarea averii ,de Tribunalul Militar Constanţa ( sentinţa nr.506, din 10 oct.1958 ), pentru " uneltire contra ordinii sociale"( Art 209 C.P .)

-Arnăutu , Ion ( Jenică )

Sublocotenent ,n.în 1923,în Mândreşti -Ungureni ( Botoşani ) .Membru al mişcării de rezistenţă din Munţii Bucovinei , condusă de Grigore Sandu şi Dumitru Crăciun ( membri ai PNŢ) .

Arestat pe 16 dec.1949,după o luptă cu Securitatea, în care au fost împuşcaţi 3 partizani .

Condamnat la 25 ani muncă silnică,de Tribunalul Militar Iaşi, având ca procuror pe cpt.Ion Puişor ,(sentinţa nr.781 din 19 sept.'59 ).A trecut prin închisorile de exterminare  din Suceava, Iaşi, Jilava,Aiud , Gherla , Râmnicu Sărat .A murit pe 2 nov.1959, în penitenciarul din Râmnicul Sărat ,fiind aruncat în groapa comună .

-Arnăuţoiu , Ion Iancu T

[LD: vezi Tabloul -militari şi femei victime , pentru a cunoaşte  destinul tragic al acestei familii martirizate ,în care şi-au pierdut năpraznic viaţa : soţia, băieţii , nurorile ]

Fruntaş PNŢ.Învăţător şi revizor şcolar , n.în 1887 în com.Nucşoara ( Argeş ) ; lct de rezervă onorat cu multe medalii în primul război mondial.S-a implicat în mişcarea de rezistenţă " Haiducii Muscelului " , împreună cu fiii săi, Toma şi Petru .

Arestat în 1949 , condamnat  şi închis până în 1956 .

Rearestat în 22 iun.1958, în aceeaşi perioadă cu fiii săi, condamnat la 18 ani muncă silnică ( sentinţa nr.119 , din 4 iun.1959 ) de Completul de judecată a Tribunalului  Militar din Bucureşti (compus din lt.col.Ion Brancovici,lt.col.Gh. Dihocescu ,col.Horaţiu Bob, mr. Fănică Munteanu şi col.Iancu Chimirel.

A murit pe 4 august 1962, în penitenciarul din Focşani .

-Asmarandei , Gheorghe I.

Membru în comit.judeţean al PNŢ.Învăţător  din Teţcani . n.în 1900  la Poduri ( Bacău ) .  Arestat pe 15 august 1952, a murit la Midia ( sau Poarta Albă ) la 4 iul.1953.

B.

-Badea ,Nestor

Membru al PŢ- Mihalache ,din 1919 şi al PNŢ ,din 1926.Avocat , doctor în Drept.

Deputat şi secretar al Camerei Deputaţilor în legislaturile  PNŢ ( 1928-'31 ; 1932-'33 ) . Între 1944-'46 , a fost director la "Dreptatea" .A candiadatpe listele PNŢ  în alegerile din nov.'46 .

A fost arestat şi adus ca martor în procesul Maniu -Mihalache( nov.'47 ) . Rearestat la 15 august 1949, închis până în 1956 .

-Bădescu, Mihai

Membru activ al PNŢ ( 1940-1948 ).Publicist şi scriitor.Arestat în 1948,din ordinul lui Alexandru Chişinevschi , a stat închis 7 ani şi 7 luni fără judecată ,la penitenciarele din Jilava, Aiud.Midia şi Poarta Albă .

-Bădescu-Aref , Gheorghe

Militant PNŢ.Învăţător în Ciucea , apoi la Arefu ( Argeş ),n.în 1907. În campania electorală din '46,a fost rănit în incinta Tribunalului din Piteşti ,de echipa de bătăuşi a lui Costică Dorobanţu A fost urmărit de Securitate, dat afară din învăţământ,arestat pe 15 august 1952,şi trimis în lagărul de la Midia, de unde a ieşit cu sănătatea zdrobită.

-Bădiceanu, Nistor

 Militant PNŢ -tineret ,după 1945.N.în 1928, la Chiraleu ( Bihor ).Arestat pe 31 mai 1949 , condamnat la 5 ani închisoare,ispăşiţi în închisorile din Oradea,Cluj, Aiud, Piteşti , Văcăreşti ,Târgşor,Peninsula,Poarta Albă şi Constanţa.

Rearestat în 1958,condamnat la 25 ani muncă silnică, fiind închis la Oradea, Jilava , Galaţi şi Stoeneşti."Graţiat"  în 1964 ( Decret 411 )

-Bălăuţă ,Ion

Student ,Fac.de Construcţii-Bucureşti .Arestat în dec.'47 , împreună cu tinerii din PNŢ care au protestat împotriva arestării conducerii partidului şi au împrăştiat manifeste.

-Băluţiu ,Emil

Membru PNŢ din Cugir ( Hunedoara ).Pe 6 apr.1946, arestat pe stradă, dus la sediul PCR şi împuşcat de comunistul Aurel Tura .

-Băran , Coriolan

Fruntaş PNŢ, n.în 1896, la Timişoara, dr în Drept ( cu studii la Budapesta şi Cluj ).

Deputat PNŢ, subsecretar de stat la Ministerul de Interne  (           )

Arestat pe baza Decretului nr 6 / din 14 ian.1950, a fost arestat în "lotul demnitarilor" , în noaptea de 5/6 mai 1950, încărcat într-o dubă , în care mai erau şi alţi foşti guvernanţi ( Sever Bocu, Titus Popovici , Dumitru Nistor ş.a ), încarcerat la Sighet , unde a stat peste 5 ani .

-Bărbuş, Ion

Preşed. Tineretului Universitar Naţional-Ţărănesc.N. în 1921, în Valea lui Mihai ( Bihor ).

Războiul l-a surprins la studii în Franţa, de unde s-a întors pentru a pleca pe front .

Student la Facultatea de Drept din Bucureşti , a devenit preşed.TUNŢ 24 sept.'44 ),participând activ la manifestaţiile din 8 nov.'45 şi 10 mai'46.În timpul campaniei electorale din '46, a fost înjunghiat ,în confruntările cu bandele de bătăuşi comunişti

Arestat pe 19 mai 1947 , condamnat la 2 ani închisoare de Tribunalul Militar Cluj ( sentinţa nr.412 /1948 ) ,a fost eliberat .Rearestat pe 29 ian.1949, condamnat la 15 ani muncă silnică

 de acelaşi tribunal (sentinţa nr 970 / 1950 ) şi închis la puşcăriile din Jilava, Aiud, Oradea şi Râmnicu Sărat .Grav bolnav, a fost operat de stomac la Văcăreşti .

"Graţiat" pe baza Decretului 411 / 1964.

-Beldeanu ,Ovidiu Puiu

[LD:17 apr.2008. La TVR continuă reconstituirile realizate de Stejărel Olaru.

Astăzi este prezentat "cazul" tânărului Beldeanu,care ,împreună cu Ion Chirilă ,Dumitru Ochiu, Stan Codrescu şi Tudor Ciochină ,au ocupat, la 14 februarie 1955 ,Legaţia României la Berna.

cerând eliberarea din închisoare a lui Dinu şi Gheorghe Brătianu , a lui Ilie Lazăr, a Episcopului Ioan Suciu ş.a  

   Realizat pe bază de documente din arhive şi din  presa occidentală a vremii ; completat cu reporataje în faţa clădirii de la Berna şi a închisorii Jilava ;îmbinat cu autenticitatea mărturiilor

a doi dintre supravieţuitorii acelui act îndrăzneţ ( Ion Chirilă şi Stan Codrescu ) ;comentat de Nicolae Stroescu-Penişoară ,cu farmecul şi competenţa "vocilor" de la Europa Liberă  ;

narat cu limpezime de istoricul Stejărel Olaru ,episodul capătă consistenţă contextuală, punând în adevărata valoare semnificaţia rezistenţei anticomuniste din România.

   Prezentarea câtorva zeci de cazuri ,urmate de reconstituirile unor alte sute ,poate vor sugera

amploarea şi tragedia genocidului comunist în România . ]

   Student - sculptor din conducerea PNŢ-tineret ,n în 1924 ,la Târgu Lăpuş.

Activ în campania electorală din 1946, protestatar împotriva falsificării lor.

A organizat şi condus atacul şi ocuparea Legaţiei României la Berna ,pentru a semnala lumii occidentale tragedia popoarelor căzute sub dominaţia totalitarismului comunist sovietic.

Arestat ( în urma unor tratative ) de poliţia din Berna, judecat de Tribunalul federal ( 11 iunie 1956

a fost închis apoi la Thorberg ( în Germania ) , fiind eliberat în oct.1956 .

Arestat în 1957 la Berlin (prin coordonare de agenturi comuniste ) ;schingiuit în anchete la Jilava (de Nicolski , Dulgheru cf Ioniţoiu ) de Nicolae Doicaru ( cf. Stejărel Olaru ) ;

judecat şi condamnat la moarte ( 31 oct.1959 )de Tribunalul Militar-Bucureşti ( 31 oct.1959 );

executat  la Jilava , pe 18 febr.1960.

-Bentoiu,Ion

N.în 1883 , la Făcăeni, frate cu Aurelian Bentoiu.Prof.de l.romnă şi greacă .

Fost senator PNŢ, fost primar al Constanţei .

Arestat pe 15 aug.1952, grav bolnav, a murit în acelaşi an la Văcăreşti .

-Biclea,Gheorghe 

Din organizaţia muncitorească a PNŢ .Arestat pe 2 aug.1947,în "lotul Veteleanu ".

În ancheta de la MAI , a fost bătut .Judecat şi condamnat la 5 ani închisoare , executaţi la Văcăreşti şi Aiud.

-Blaga, Gheorghe

Din organizaţia muncitorească a PNŢ, ostaş pe ambele fronturi ale războiului.

După război,angajat la Atelierul CFR -Timişoara , a fost arestat pe 18 mai 1952.

Chinuit la Securitate,condamnat la 10 ani muncă silnică de Tribunalul Militar-Timişoara ,

închis la Jilava, Midia, Aiud şi Baia Sprie .

-Bleancu, Vasile

Din organizaţia muncitorească a PNŢ."Ridicat" de "gărzile patriotice ", împuşcat la Chitila ,pentru că s-a ridicat contra sindicatelor comuniste.Îngrijit la sediul PNŢ din Bucureşti, s-a vindecat .Ulterior a fost arestat .

-Bocu, Sever .

N.1874,la Şiştarovăţ( Timiş-Torontal ) Licenţiat al Academiei Comerciale şi al şcolii de "Hautes Études" din Paris.

Membru al PNR ,prim -redactor al ziarului "Tribuna" din Arad,închis pentru vederile lui în închisorile din Ungaria. În 1914 , a venit în "Regat" ,militând pentru intrarea în război de partea Antantei .Membru fondator al Comitetului Naţional al Românilor Emigraţi din Austro-Ungaria ( ian.1918, Odesa ),contribuie la organizarea Corpului de Voluntari Români ( prizonieri pe teritoriul Rusiei ).Între sept.1918 -1919 , la Paris, activează în Consiliul Naţional pentru Unitatea Românilor , colaborând cu delegaţia română la Conferinţa de Pace de la Paris,pentru ca Banatul să rămână României .Publică Les Légions roumaines de Transylvanie (1918 ),La question de Banat (1919 ),Lupta pentru Banat (1923 ) s.a .

Deputat PNR , în primul parlament al României Mari ( 1919 ; 1920 ),apoi PNŢ ( 1926-,1928,-1933 -)  fruntaş al PNŢ ( după fuziunea cu PŢ ) , Ministru de Stat ( pentru Banat )în guvernul Iuliu Maniu ( 1928-7 iun'30 ) Deputat PNŢ, în alegerile din 19 nov.1946.

Arestat pe 5/6 mai 1950, în "lotul demnitarilor",  închis la Sighet (cf.Mmina , Scurtu  ) sau la Jilava ( cf. Ioniţoiu ),unde a murit pe 21 decembrie 1951.

-Boilă ,Zaharia /Iuliu /Matei /Ion /Elena /

[LD: 17 ian.2008.Am o lungă convorbire telefonică cu Matei Boilă ( Cluj ) , care îmi dă o serie de lămuriri privind familia sa :că Romulus B. a murit în 1946, de aceea nu figurează printre victime.

că el, Matei , a scos la " Dacia" două cărţi ( Amintiri despre Maniu, Pop ş.a  ; Gratii luminate  )pe care mi le va trimite prin poştă  şi nu are nimic împotrivă să le dăm pe internet.

Îmi semnalează o preţioasă precizare privind poziţia lui Maniu atunci :nu este adevărat că Maniu nu a ştiut că "am fost vânduţi" de Occident.Maniu a ştiut că va fi înfrânt , că va sfârşi în închisoare ,în urma acestei trădări ,dar tocmai de aceea şi-a asumat acest sacrificiu în faţa istoriei (el a fost martor la aceste gânduri şi opţiuni rostite de"unchiuţu" Maniu în 1945,în familie )

Mi-a mai spus -oarecum indignat /resemnat /îndurerat - că adevărul nostru este "o picătură de adevăr" într-un "ocean de minciună şi manipulare "şi că disidenţa din vremea lui Ceauşescu a fost subvenţionată din afară , în unele cazuri de conivenţă cu Moscova , pentru a face , din nou, jocul Occidentului .]   

/ Zaharia-n.în 1887, la Diciosânmartin ( Târnava Mică ),soţul Clarei Popa ( nepoată de soră lui Iuliu Maniu ).Doctor în Drept,ziarist ,fost dir.la Patria (Cluj ); deputat PNŢ , prefect de Târnava Mică şi Hunedoara ,în guvernările  naţional-ţărăniste( 1928 -'31; 1932-'33  ).

În regimul Antonescu, a fost închis în lagărul de la Tg.Jiu (în timpul războiului )

Candidat în alegerile din 19 nov.'46 , ptr.Sălaj

După arestarea lui Maniu (1946 ), a fost reţinut şi folosit ca martor al acuzării, reproducând  următoarea zicere  a lui  Maniu :< Eu nu am încredere în Uniunea Sovietică şi dacă gândiţi că partidul  trebuie să urmeze calea aceasta [spre URSS ] alege-ţi-vă un altul , eu nu pot să fiu util. > După proces,Zaharia Boilă a fost apoi închis pentru multă vreme .

* "Memoriile" şi "autobiografia"  lui Zaharia Boilă

(Livia Titieni -Boilă / 25 iun.2000 ) în "momente de istorie trăită şi povestită mie cu umor şi har de Zaharia Boilă " : După 1918 ,funcţionar în Consiliul Dirigent ( dec.1918 ) , avocatul Mitropoliei din Blaj,prefect de Târnava Mică ( 1928-1930  ) , deputat de Hunedoara ( 1932 )

 Din 1930, părăseşte avocatura , dedicându-se ziaristicii . 

 ...La 1 sept. 1933, publică foaia volantă " A bătut ceasul !" , în care îl atacă sever

pe regele Carol II . Foaia este confiscată de poliţie. El este exclus din PNŢ .

Demisionează de la " Patria" (oficios PNŢ )şi scoate  "România Nouă " ( 7 nov.1933- apr.1938 )

...1942- mart. 1943 - internat în Lagărul politic de la Tg.Jiu ( poziţie antigermană )

...Toamna '44 - febr.'45  - revine cu " România Nouă" la Sibiu . ;  ian.  - mai '46  - revine cu

   " Patria" la Cluj ( apoi interzisă ) ; nov.'46  - candidat PNŢ n jud.Sălaj

....25 iul.'47 - este arestat la Sibiu, dus la Văcăreşti , în închisorile Poliţiei şi MAI.  În procesul Maniu [ oct-nov.'47] , adus ca martor al acuzării . După proces, pus în lanţuri şi dus la Aiud , până la 5 iunie 1948 .Eliberat

... 21 mai 1950 - rearestat , dus la Canal, Poarta Albă, Jilava, Piteşti , Ghencea,  Sighet , Malmaison , Cluj. Condamnat la 6 ani închisoare şi confiscarea averii  . Eliberat la 18 mai 1956.

...13 febr.' 61 - rearestat  ,  condamnat la 5 ani .Eliberat la 25 mai 1963 .

Hărţuit, refuzându-i -se pensia, trăind în mare sărăcie.A murit la Cluj, 26 iunie 1976, la aproape 84 de ani  .

/ Iuliu -n.în 1916, fiul lui Romulus B.( nepotul lui Zaharia )închis între 1949-1953.

/ Matei  -n.în 1926 , fiul lui Zaharia Boilă ,urmărit de Securitate ,arestat în 1952 ,condamnat la 10 ani închisoare (administrativ ), hirotonosit preot greco-catolic în clandestinitate (1977 ),senator şi vicar al Clujului ( din 1990 ).

/ Elena [Nana] -n.în 1924,fiica lui Zaharia B., a fost arestată pentru semnarea unui protest împotriva desfiinţării bisericii greco-catolice şi deportată în Bărăgan ( Viişoara ).

Rearestată în 1956 , condamnată pentru activitatea greco-catolică clandestină .

/Ion -n.în 1927,fiul lui Zaharia B, arestat în 1956,în legătură cu protestul trimis de sora sa în străinătate .*

----------------

* Ioan Boilă : Scrisoare deschisă d-lui Traian Băsescu , preşedintele României .

   Nu aţi putut sau nu aţi vrut, domnule preşedinte ?

[ LD: interesantă încercare de caracterizare pe care o face privind societatea românească  după căderea comunismului .În fond, exprimă mentalitatea foştilor deţinuţi politici, o optică , o viziune , o frustrare, ce i-a împiedicat să facă fuziunea cu masa mare a românilor :nu toată ignorantă, nu toată imatură

 / <Nu putem tăcea şi pentru că, cu toată poziţia noastră modestă, suntem unii din reprezentanţii celor ( şi au fost mii şi sute de mii )care şi-au riscat libertatea şi viaţa luptând pentru dreptatea şi libertatea acestui neam.>

/După dec.'89, societatea românească era împărţită în trei componente : :

1.Rezistenţa română anti-comunistă ,politică sau religioasă, ce a obţinut libertate şi legitimitate , dar ,din multe motive , < neputincioasă privind acţiuni cu întindere şi reacţie naţională >

2. <Cripto-comuniştii lui Iliescu-Roman -FSN-ul , vopsiţi democraţi , care prin toate instituţiile statului şi mass-media aveau o putere absolută.De remarcat că imensa avere a PCR şi Securităţii a fost preluată de un grup de beneficiari care până azi domină viaţa noastră financiară şi economică .>

3.< Masa mare a românilor din care imensa majoritate erau ignoranţi şi imaturi politic >, cărora < li s-au luat ochii cu asasinarea soţilor Ceauşescu >  şi care, printr-o manipulare diabolică , < au fost conduşi să-i voteze pe foştii trădători şi terorişti ai neamului şi nu pe cei ce s-au opus lor . >

/ Direct ,către Băsescu ( după ce-i reproşează loviturile nefaste date guvernării CDR şi PNŢ-CD  )

<Şi totuşi, şi totuşi ...Cu tot acest trecut ,atunci când prin abilitatea şi şansa istorică ce vi s-a oferit [...] aţi ajuns în funcţia supremă a statului ,mulţi români şi chiar unii din rezistenţa anti-comunistă au sperat de la dumneavoastră. >

Ioan Boilă îi reaminteşte lui Băsescu ,punctual, promisiunile din campanie :<condamnarea comunismului şi deconspirarea celor ce au colaborat la teroarea comunistă [...]  adevărul privind evenimentele din decembrie 1989 ( şi după 22 decembrie) a mineriadelor şi pedepsirea vinovaţilor >

/ Conchide: <...după cei 4 ani în care aţi fost stăpân la Cotroceni , nici unul din aceste obiective propuse nu a fost împlinit [....] Condamnarea comunismului a fost formală şi inoperantă .>

În final, întrebarea cheie: <Nu aţi vrut sau nu aţi putut îndeplini obiectivele propuse ? >

 ( Cf. Jurnalul literar, an XIX, nr. 21-24, nov.- dec.2008  ]

 

-Borcea, Ion Ovidiu

Membru PNŢ-elevi .N. în 1932,în Bucureşti.Arestat în 1945 , în timpul manifestaţiei din 8 noiembrie.După diolvarea PNŢ , împreună cu un grup de tineri , a creat org.anticomunistă "Muntenia ".Condamnat la 20 ani muncă silnică ( sentinţa nr.79 / 2.X.1951 ),de Tribunalul Militar -Bucureşti . În închisori,la Baia Sprie şi Oradea (unde comandantul Tilici instaurase un regim de teroare ) , a iniţiat o grevă a deţinuţilor ;la Aiud, a iniţiat greva din primăvara 1957, care a durat 23 zile (în ciuda măsurilor severe ale comand.Coller ). la Râmnicu Sărat ,a fost ţinut 6 ani izolat (supus unui regim de exterminare de cmd.Vişinescu ) ; la Botoşani , a refuzat reeducarea.După eliberare ( 1975 sau 1964 ? ), a militat pentru amnistierea şi punerea în drepturi a deţinuţilor politici.Ajuns în SUA , a continuat activitatea anticomunistă.A murit la 28 oct.1984 , în condiţii neelucidate.

-Borza, Alexandru

Prof.univ.,preot greco-catolic,n.în 1887, în Alba Iulia. Savant recunoscut pe plan internaţional ,membru al numeroaselor Societăţi botanice din lume.Senator Naţional-ţărănist ( 1932-'33 )

Acest savant venerabil a fost arestat şi a pătimit  în puşcăriilor comuniste, pentru loialitatea faţă de biserica sa şi apartenenţa la PNŢ.

-Boşca,Emil Mălin

Fruntaş PNŢ , n. în 1914, la Maieru ( Maramureş ) Judecător la Turda şi Braşov ; ziarist la Ardealul, Gazeta Transilvaniei ; redactor la Curentul.

Arestat ,schingiuit în anchetă la MAI ,condamnat la muncă silnică pe viaţă , pentru legăturile avute cu org."Sumanele Negre".A trecut prin închisorile din Gherla, Oradea, Râmnicu Sărat şi Jilava, asumându-şi activitatea din trecut .

-Botez ,Ion Gh .

Membru al Delegaţiei Permanente a PNŢ , deputat în câteva legislaturi din interbelic. N. în 1892,la Chişcăreni ( Iaşi ) Licenţiat în Ştiinţe Naturale din Iaşi ( 1918 ), doctorat la Paris ( 1926 )Prof .univ.de Antropologie şi paleontologie la Facultatea de Ştiinţe din Iaşi .Înlăturat din învăţământul superior în 1948, arestat pe 15 aug.1949. Rearestat pe 15 mai 1952, trimis în lagărul de muncă forţată de la Midia ,unde a murit pe 23 ianuarie 1953.

-Bourceanu ,Vasile [Willi ] / Bourceanu Ion /

Preşedinte PNŢ -elevi,pe ţară (din 1945 ).N.în 1917, la Găneşti ( Galaţi ). Licenţiat în Drept şi Filozofie .Ofiţer ( r )rănit  pe frontul de Răsărit. După 23 aug.'44, printre organizatorii manifestaţiilor anticomuniste din 8 nov.'45 şi 10 mai'48 .

Arestat şi torturat în 1945 ; rearestat şi torturat în '47 la Securitatea din Bulz .

Arestat a treia oară pe 15 aug.1949, condamnat la 4 ani închisoare ,ispăşiţi la Jilava şi Piteşti

(trecut prin supliciul reeducări ) , Poarta Albă , Peninsula şi Midia.

(în acea perioadă a fost arestat şi fratele său, Ion Bourceanu )

Arestat a patra oară ,în 1961, schingiuit la Securitatea din Uranus ( de Purcaru şi Enoiu ),condamnat la 8 ani închisoare (sentinţa nr.73 / 1962 ,semnată de Liviu Prună şi Vasile Sitaru )

"Graţiat" în 1964 ( Decretul 411 ) , a murit la 1 august 1987, la Bucureşti .

-Bratu, Alexandru, Alx.

 Fruntaş al PNŢ-tineret din Moldova (fiul fruntaşului PNŢ ,prof.univ.Alexandru Bratu ) , n. în 1918 , la Iaşi .Asistent la Facultatea de Drept Comercial la Universitatea din Iaşi .

Arestat şi dus în lagărul de la Slobozia, de unde a evadat în noaptea de 20 oct.1945 ( cu încă 4 persoane ) , pentru a înmâna un Memoriu lui Mark Etheridge ( trimisul preşed.american Truman )

După arestarea conducerii PNŢ, împreună cu alţi colegi  a hotărât continuarea activităţii.

În 1946,condamnat la 25 ani muncă silnică ( în lipsă ) ,a fost rejudecat  (după prindere ) şi condamnat la 10 ani muncă silnică.Închis la Aiud, Peninsula, Baia Sprie, Oradea şi Râmnicu Sărat, apoi cu domiciliul obligatoriu la Lăţeşti ( Bărăgan ) până în 1964.

În 1975,i s-a înscenat un nou proces, dar , la intervenţia preşed. SUA , a reuşit să plece din ţară .stabilindu-se în SUA , unde a desfăşurat o intensă luptă politică .

A murit într-un accident - afirmă Cicerone Ioniţoiu - încă neelucidat.

[LD : să fi fost "mâna lungă" a Securităţii ? ]

-Brătăşanu,Paul Mircea Alexandru

Fruntaş şi deputat PNŢ Inginer, n.în 1898, la Craiova.

Arestat în "lotul masonic" ( încercase să reorganizeze Masoneria, discutând în acest scop cu Mihail Sadoveanu ),condamnat la 25 ani muncă silnică .

Închis la Jilava, Aiud şi Piteşti ,unde a murit pe 25 mai 1949 .

-Brătescu, Toma

Fruntaş PNŢ, preot  în com.Negreşti .Arestat pe 15 august 1952, trimis în lagărele de muncă forţată de la Galeş, Peninsula şi Poarta Albă , unde a murit pe 25 mart.1954.

-Brătulescu,Iancu

Învăţător în Bughea de Jos ( Câmpulung -Argeş ).Fost inspector şcolar, candidat pe lista PNŢ în alegerile din 19 nov.'46 .Arestat şi închis la Văcăreşti şi Jilava.

-Buliga, Gheorghe N.D.

Preşed.org.PNŢ-Sinaia, fost primar al oraşului .Arestat pe 24 dec.1956, întemniţat 6 ani , apoi strămutat cu domiciliu obligatoriu la Lăţeşti .

-Buracu , Iosif Coriolan / Mihai -fiu /

Preot n.în 1888,la Prigor ( Caraş- Severin ) Ca unionist , în 1914 a fost arestat de unguri .

Membru PNR ( apoi PNŢ ) ,ales deputat  în parlamentul României Mari .

A fost arestat de două ori :între 1948-'49 şi între 1952-'53.A murit în 1964.

-Burtea, Dumitru T.

Student, n.în 1924, la Dragoslavele ( Argeş ).Membru TUNŢ.Închis 5 ani ( 1949-1953 )la Jilava, Piteşti şi Peninsula.Rearestat după prinderea fraţilor Arnăuţoiu , anchetat la Securitatea din Piteşti , condamnat la 10 ani închisoare ( sentinţa nr.18 / 13 .II.1960 ) , pentru "uneltire contra ordinii sociale" , încarcerat la Piteşti ,Jilava şi Botoşani ."Graţiat" ( probabil ), în 1964.

-Busuiocescu , Gheorghe

Medic.Arestat pe 14 iul.'47 , condamnat la 6 luni închisoare ,pentru că l-a transportat pe Ion Mihalache, la Tămădău .Rearestat şi condamnat la 7 ani închisoare , pe 15 aug.'49 .

Arestat a treia oară ,în 1957, condamnat la 15 ani ."Graţiat" în 1964,prin Decretul 411.

C.

-Calmuschi , Costache

Fost primar PNŢ de Buhuşi .Arestat în 1947,în timpul procesului Maniu-Mihalache .

Condamnat ,a murit în penitenciarul din Galaţi .

-Calmuschi ,Ion[Jenică ] / Mircea /Mihai  /

3 fraţi,militanţi PNŢ din Bucureşti, arestaţi succesiv ,în mai 1948 şi 15 aug.1952,  judecaţi în acelaşi proces, primind pedepse grele de muncă silnică, închişi la Jilava şi Aiud.

-Capotă , Iosif /Aurel / Ghiţă / Victor / Ana /

5 fraţi din Mărgău (Cluj ), ispăşind dramatic, fiecare în parte, crezul şi lupta lor împotriva nenorocirii abătute asupra ţării lor.

1. Iosif -medic veterinar în Huedin ,candidat pe listele PNŢ în alegerile din 19 nov.'46.

Arestat în martie'47, a evadat. Împeună cu dr.Alexandru Dejeu ,au făcut parte din org."Frontul Naţional Creştin Iuliu Maniu pentru Libertate, Patrie şi Cruce. "

Rearestat în 1957 ,a fost condamnat la moarte , de Tribunalul Militar -Cluj [ preşedintele Tribunalului -col.Paul Finichi , ajutat de col.Gh.Ioniţă şi mr.Alex.Olah .Procuror, mr.Virgil Liciu ] Executat pe 2 sept.1958, la Gherla [ pluton de execuţie comandant de cpt.Constantin Şerban .A asistat procurorul C.Milea şi medicul legist Moise Terbancea ]

2.Aurel - medic veterinar , asistent universitar, membru TUNŢ.A participat la manifestaţiile din 8 nov.1945 şi 10 mai 1946.Condamnat în 1948.

3.Gheorghe-Ghiţă - căpitan de artilerie .Arestat la 6 iunie 1948.Judecat pe 28 apr.'49, în "lotul studenţilor" din Cluj, a fost condamnat la 15 ani muncă silnică , de Tribunalul Militar-Cluj, murind la scurt timp după eliberare.

4.Victor -arestat în 1957,condamnat în procesul grupării de rezistenţă organizată de fratele său., Iosif ( executat )-judecat de acelaşi tribunal.

5.Ana -sora lor, condamnată în 1958, la 18 ani muncă silnică,omorâtă în penitenciarul Miercurea Ciuc.

-Caraman,Vasile Gheorghe

Primarul comunei  Jorăşti (Galaţi ) în guvernarea PNŢ ( 1928-'31 ) .N.în 1882,la Jorăşti ( Galaţi ).

Arestat în 1950 ,pentru împotrivire la colectivizare.Torturat la Securitatea din Galaţi ,condamnat la 3 ani închisoare.A murit în 1952, în închisoare,aruncat la gropa comună .

-Carandino , Nicolae/ Carandino, Lilly -soţie / 

N.în 1905,la Brăila.Studii în Drept ( Bucureşti , Paris ).Director al ziarului "Dreptatea" .

După război, a colaborat la Credinţa, Curentul, Facla.

La propunerea lui Iuliu Maniu , a încercat să fugă în străinătate .

A fost arestat , împreună cu soţia , la Tămădău ( 14 iul.1947 ) în ceea ce s-a numit "fuga de la Tămădău" Judecat în procesul PNŢ (29 oct-11 nov.'47 ) ,în  actul de acuzare al prim.procurorurului col.Georgescu Alexandru în "fişa personală " a inculpatului erau consemnate:

< 4.Nicolae Carandino ,  fostul redactor al ziarului "Dreptatea" ,fost în perioada războiului criminal hitlerisrt, colaborator al lui Pamfil Şeicaru,fost în serviciul Ministerului de Propagandă hitlerist a  lui Goebels [ urmau  , detaliat , dovezile de după '45  ]cet.română, 42 ani, ziarist, căsătorit, Bucureşti, arestat [urma enumerarea încălcării a  6 art.din Codul  Penal şi Codul de  justiţie Militară ]

La întrebările judecătorului sau ale  procurorului ,Carandino declara :< În timpul celor 85 de zile de anchetă, în care s-au perindat vreo 11 domni anchetatori, nu am făcut altceva decât să spun : Partidul Naţional Ţărănesc  - partid democrat , care lucrează la lumina zilei , care face propagandă democratică oficială , autorizată de la Moscova.

 În a 85-a zi, domnii anchetatori , disperând să nu mă vadă căzând într-una din cursele care mi le întindeau în mod profesional , mi-au scos documente , acte, memorandumuri , minute, planuri militare şi altele . Am rămas foarte surprins [...]Când am scris , înainte de a pleca , "nici conspiraţie nici complot " ,eu am crezut ceea ce am semnat şi nu dezertez de la semnătură. Sunt pentru mijloacele legale şi democratice , aşa cum am fost şi am rămas totdeauna.>

Prin sentinţa nr.1988 / 11 oct.1947, a fost condamnat la 6 ani temniţă grea ( pentru "crimă de complot în scop de trădare ");6 ani închisoare ( pentru"tentativă de trecere a frontierei " ); 6 ani închisoare ( pentru " surpare a ordinii constituţionale" .

După 8 ani de închisoare la Galaţi şi Sighet (unde , a rostit "Tatăl Nostru" muribundului Iuliu Maniu ) ,  s-a impus domiciliu obligatoriu la Rubla ( Bărăgan ) .Revenit în Bucureşti , a fost permanent în vizorul Securităţii .S-a stins din viaţă în 1996  ( ? )

-Caravan, Iulian I

N.în 1921, la Siliştea ( Constanţa).Membru PNŢ din 1939 ( student la Agronomie ).

Arestat pe 28 august 1946,în timpul campaniei electorale.Bătut în timpul anchetei de Doicaru şi Victor Duşa; condamnat la 10 ani închisoare , de Tribunalul Militar -Constanţa; ispăşiţi la MAI, Jilava, Peninsula şi Constanţa.Rearestat în 1958,condamnat la alţi 8 ani de închisoare.

-Cartojan,Alexandru

N.în 1901, în Vida-Cartojani ( Vlaşca ) .Preşedintele org.PNŢ- Giurgiu (Vlaşca ).Prefect ( 1928-'31 ).Deputat în legislaturile PNŢ ( 1932-1933 ; 1933-'37 ) .Prof. de Istorie. Arestat în 1952.

-Cădere, Victor

N.în 1891,în Buhalniţa ( Neamţ );licenţiat şi dr în Drept ( Iaşi );diplomat în Ştiinţe Politice şi agregat de Drept privat ( Paris ).Cu o frumoasă carieră diplomatică .

Deputat PNŢ ( 1928-1931 ),secretar g-ral la Ministerul de Justiţie şi Interne( 1930-'31). Arestat în mai 1950,în "lotul demnitarilor "

-Căliman,Nicolae /Maria -soţie /

Medic în Braşov.Preşed. asociaţiei culturale "Astra",activ în mişcarea "ProTransilvania" (pentru sprijinirea românilor din nordul Transilvaniei ). După 1944,fruntaş în org. PNŢ-Braşov, candidat PNŢ la alegerile din 19 nov.'46 .

Arestat în timpul procesului Maniu -Mihalache , a fost eliberat.

Rearestat la 15 aug.1949 , a fost condamnat .

-Călin ,Ion

Negustor, ex-primar PNŢ., n. în Dor Mărunt ( Călăraş ).Arestat la 15 aug.1949, ţinut la Jilava 6 luni ( fără judecată ) .Rearestat la 15 aug.1952,condamnat la 2 ani muncă silnică , executaţi la Ghencea, Galeş şi Peninsula .

-Cămărăşescu ,Ion N.

N.în 1882, în Bucureşti , într-o familie de mari proprietari.Licenţiat în Drept ( Paris ).Membru al P.Conservator ,ministru la Culte şi Instrucţie ( 1906-1907 ); iniţiator al constituirii P.C.-Democrat takist (febr.1908 ) ;Prefect de Durostor ( 1913-1918) şi Covurlui-Galaţi ( 1918-'19 ) .

Deputat de Durostor ( 1919-1933 ).

Din 1922, intră în PNR apoi, după fuziunea cu PŢ, activează în PNŢ.Preşedintele Uniunii Camerelor Agricole ( 1928-1930 ).

Arestat în noaptea de 4 / 5 mai 1950 , în "lotul demnitarilor",transportat în dube la Sighet ,unde a murit la 25 martie1953, fiind aruncat la groapa comună.

-Căpăţâneanu ,Dumitru Gh.

Învăţător din com.Dobroteasa ( Olt ) .Membru în Delegaţia Permanentă a PNŢ .

Deputat în câteva legislaturi din  interbelic, ca reprezentant al jud Olt.

Subsecretar de Stat la Ministerul Educaţiei Naţionale în guvernul Nicolae Rădescu (4 nov.'44-6 mart.'45 ).Arestat la 16 august 1952, închis la Sighet , apoi cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan , unde a murit .

 

-Căzănişteanu ,Aurel Gh.

N.în 1918, la Botoşani .Student , preşed. TUNŢ din Prahova.Arestat la 10 dec.1948, a murit la  ( 10 iun.1950 sau '51 ) la  închisoarea Târgşor ,din cauza torturilor din timpul anchetei la  Securitatea din Ploeşti

-Chirilă ,Pantelimon V.

Şeful PNŢ-Rădăuţi .Avocat .Arestat în 1949.Asasinat la închisoarea Văcăreşti -din dispoziţia lui Emil Bodnăraş ( Cf. Cicerone Ioniţoiu ) , de oarece fiind foarte popular în Bucovina, reprezenta o problemă pentru afacerile fraţilor Bodnăraş )

-Ciacu, Constantin Costel

N.în 1923, la Bucureşti .Student la Litere şi Filozofie.În conducerea TUNŢ.Participant la manifestaţiile din 8 nov.'45 (Palatul Regal ) şi 10 mai'46 ( Piaţa Victoriei ) .În casa sa s-au tipărit manifeste contra arestărilor politice.Arestat pe 19 mai 1946, condamnat la 1an şi 6 luni ( sentinţa nr 412/1948 ), închis la MAI, Văcăreşti , Aiud ;

Rearestat la 15 aug.1949 ,cu întreaga conducere TUNŢ, condamnat la 5 ani închisoare ( sentinţa 73/ 1962 ). Arestat a treia oară, condamnat la 4 ani închisoare ( sentinţa 29 /1964 ).

-Ciato,Mircea / Ciato-mama /

În conducerea TUNŢ.N.în 1920 la Cluj, domiciliat în Bucureşti. În 1947 ,pe numele său a fost emis un mandat de arestare.Pentru a-l aresta , mama sa a fost luată ostatec .Arestat în 1948, anchetat la Securitate , eliberat .Rearestat în 15 aug.1952, judecat , condamnat şi închis.

-Cicio-Pop, Alexandru

[LD:Pe Alex.Cicio-Pop , pe sora sa, Ani Birtolon şi pe g-ral Birtolon , i-am cunoscut în 1968,şi am reprodus amintirile lor despre Alba Iulia , la 1 dec.1918 ( Magazin Istoric/nr.12 / '68  )

Atunci , iniţial cu oarecari reticenţe , apoi din ce în ce mai încrezători, mi-au povestit cum a fost "răsplătită" familia lor după '44: exproprierea moşiei ; naţionalizarea caselor  din Arad şi Bucureşti ,arestările ,domiciliul forţat , persecutarea copiilor , sărăcia (printre altele, mi-au făcut cadou un şirag de mărgele artizanale de hârtie pe care le vindeau la "fondul plastic" ] 

   Avocat în Arad ,apoi al  BNR . Fiul unionistului Ştefan Ciceo-Pop .

Autorul ultimului ghid turistic al României Mari ,în limba franceză  - "Guide de la Roumanie" , editat în iunie 1940 ( înainte de mutilarea teritorială  ), în realitate o micro enciclopedie geografică, istorică, economică, socială,militară, religioasă şi  culturală , într-o prezentare grafică de excepţie. Arestat în 1949 ,apoi cu domiciliu obligatoriu  în Bărăgan .

-Cioculescu, Radu

N.în 1901, la Turnu Severin.(fiul ing.poet Nicolae Cioculescu , fratele mai mare al lui Şerban Cioculescu ) Căpitan (r ) combatant pe frontul de Răsărit, în 1943 a fost arestat "preventiv" şi trimis în lagărul de la Tg.Jiu .Din sept'44-martie '45,în timpul guv.Sănătescu şi Rădescu ,a fost administrator -delegat al Societăţii de Radio-difuziune ( el a difuzat şi redifuzat discursul lui Rădescu de la sala Aro, din toamna'44 )

Naţional -ţărănist, apropiat al lui Maniu , a fost arestat în 1949  , odată cu liderii organizaţiilor bucureştene ale PNŢ.Judecat şi condamnat la 12 ani de temniţă .

A murit la 9 ian.1961, în închisoarea din Râmnicu Sărat .

-Ciortin ,Horaţiu I.

N.în 1922, la Oradea.Student la Medicină (Cluj ),preşed.Centrului studenţesc " Petru Maior "

membru PNŢ.Arestat şi anchetat cu alternanţe de libertate supravegheată , însumând peste 9 ani de detenţie în regim penitenciar la  Malmaison, Canal, Borzeşti, Oneşti ; obligat prin Decizia nr 5.130  să se stabilească la Măzăreni (Bărăgan ).

-Coconeţi , Victor

N.în 1925 , la Satu Mare,cu familia refugiată din Ardeal, după Dictatul de la Viena ( 1940 ).

Membru al TUNŢ, student la Facultatea de Drept ,şef de cabinet al ministrului delegat din Ardealul de Nord ,cu problemele refugiaţialor.

Arestat la 2 febr.1949 , pentru activitatea de reorganizare a PNŢ (grupul Bărbuş, Ioniţoiu ş.a. ),

Condamnat la 7 ani temniţă grea.Închis la Peninsula şi Gherla.

Hărţuit mereu de Securitate , la 28 febr.1973  a fost aruncat de la etajul 5 al imobilului din Bulevardul Bălcescu ,nr 26.

-Coseriu ,Gheorghe P.

 Avocat.Membru fruntaş PNŢ.Candidat la alegerile din 19 nov.1946.A stat ascuns 6 ani, şi a fost arestat la 15 aug.1952, fiind condamnat la 2 ani închisoare şi domiciliu obligatoriu în Bărăgan.

-Coslovschi ,Oreste

Avocat.Preşed.PNŢ -Bacău, cu susţinută activitate în alegerile din '46 .Închis în 1949, torturat în timpul anchetei , implicat în procesul Liciu-Romanescu -înscenat pentru compromiterea Legaţiei Angliei laBucureşti .Condamnat la moarte -la fel cu încă trei acuzaţi -pedeapsă comutată la muncă silnică pe viaţă ."Graţiat" în 1964 (Decretul 411 )

-Comoniţă ,Ermin

Preşed.PNŢ  sect.IV din Capitală .N.în 1916 , în Pipirig ( Neamţ ) .Arestat la 18 iul. 1948, condamnat la 20 ani muncă silnică , închis la Jilava, Baia Sprie, Valea Nistrului ,Periprava, Salcia.Elibrat prin "graţiere" , în 1964 ( Decretul 411 )

-Condrea ,Sergiu / Aurel-tată / Euterpia -mamă /

Membru TUNŢ-Constanţa.N.în 1925, la Adamclisi .Răpit la 24 febr.'45 (în timpul manifestaţiei comuniste anti-Rădescu ) ,ţinut 2 săptămâni în nişte case conspirative comuniste, dus la Prefectura Poliţiei Capitalei, apoi în lagărul de la Caracal.Eliberat .

Arestat de pe stradă ,la 11 martie 1948 ; anchetat la Securitatea Capitalei , trimis la Curtea Marţială , condamnat la 6 luni închisoare , pentru "instigare publică "

Rearestat în apr.1950, împreună cu părinţii (Aurel şi Euterpia ), anchetat şi torturat la Securitatea Constanţa ,de Traian Secheşanu , Toni Voiculescu şi Nic.Doicaru ( ajuns mai târziu general ) .Închis 3 ani în lagărul de la Midia.

-Constantinescu, Gheorghe

Inginer din Târgovişte .Membru PNŢ -Dâmboviţa, ales deputat în 1946 .

Arestat pentr activitate politică în 1958, a fost condamnat la 18 ani închisoare , trecând prin Jilava şi Aiud."Graţiat " în 1964, a ajuns până la poarta închisorii , a leşinat şi a murit în spitalul Aiudului , după 3 zile.

- Coposu, Corneliu/ Arlette-soţia /

[LD:între 1990-1995 ,am avut privilegiul să-l cunosc ; am avut câteva lungi discuţii cu caracter istoric şi politic , în casa de pe Mămulari ,în atmosfera ospitalieră oferită de surorile sale ,Rodica şi Flavia ;m-am sfiit să-l înregistrez cu vreun reportofon , să scot vreo carte de interviuri ,şi nici n-am invocat vreodată opinia sa, pentru a-mi aroga meritul de a-l fi ascultat ;am răspuns totdeauna invitaţiilor sale, participând  la simpozioane istorice organizate de PNŢ ;am acceptat să intru în staff-ul lui Emil Constantinescu (1992-1995 ),la sugestia şi propunerea sa.

Au apărut, în aceşti 20 de ani, câteva cărţi în care s-a confesat ,a evocat, a explicat , istoria la care a participat, pe care a îndurat-o, pe care a visat-o, generaţia sa.

Nu mă simt îndreptăţită să judec această generaţie.Timpul, arhivele deschise, transformarea PREZENTULUI   în TRECUT , va îngădui istoricilor de mâine să se pronunţe.

Deocamdată , înregistrez  doar reperele ce au transformat "persoana " unui tânăr din Bobota, într-o  personalitate istorică a României .

 (Vezi pe larg : Cicerone Ioniţoiu, ........ ;  Tudor Cătălin Zarojanu ,Viaţa lui Corneliu Coposu ,Ed.Maşina de Scris, Bucureşti, 1996 )

- N.în 1911, la Bobota ( Oradea  ).Preşedintele Uniunii Studenţilor Democraţi ( 1935 ), secretar politic al  lui Iuliu Maniu ,calitate în care a desfăşurat o activitate deosebită în pregătirea actului de la23 august'44. După 23 august '44,dir.de cabinet la Preşedinţia Consil.de Miniştri.

În 1945 , a devenit secretar adj.al PNŢ, în 1946, a fost cooptat în Comisia Permanentă.

În 1946,ales secretar adj.al PNŢ , paticipând activ la toate manifestările şi acţiunile partidului.

La 14 iul.1947 ( în aceeaşi zi cu arestarea de la Tămădău ) a fost arestat din Clubul PNŢ, de Direcţia Generală a Siguranţei  ; dus la penitenciarul MAI, pentru 30 de zile ; trimis în lagărul de la Piteşti şi Craiova până la 6 nov.1950; internat şi condamnat  administrativ pe 2 ani până în 1952 .A fost deţinut 8 ani , fără nici un proces , apoi încă 7 ani ( după proces ) .

Judecat şi condamnat la 15 ani închisoare şi confiscarea averii ,de Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti ( sentinţa 876 /16 iulie 1955 , prin comutarea  prevenţiei de la 14 iulie 1947  )

dată de cpt.Apostol Gh.(preşed.) lt.Caraciuc Orest şi Roşu Fănică  (asesori populari ), comutând prevenţia de la 14 iulie 1947 .

    Închis şi anchetat  în 23 de centre concentraţionare - M.I .,Malmaison, Văcăreşti, Snagov,  Piteşti, M.I.,Craiova, Uranus,MAI, Jilava, Malmaison, Midia, Ghencea, Bragadiru, Popeşti-Leordeni, M.I., Uranus, Jilava, Gherla,Sighet,Aiud ,Râmnicu Sărat ,M.I .,Rubla -

suportând  tot ce au inventat , ca metodă de exterminare,zbirii epocii.

"Eliberat" la 9 iul.1962, i s-a fixat domiciliu obligator la Rubla , pe Bărăgan , până în martie 1964. Revenit  la Bucureşti , la 50 de ani , fără carieră, fără serviciu, fără trai asigurat , a apucat să-şi  revadă soţia ( eliberată şi ea din închisoare ) înainte de moarte, şi să-şi continue viaţa într-o Românie  transformată într-un imens lagăr. După eliberare, a suportat 27 de percheziţii la domiciliu şi zeci de convocări la Securitate , ultima fiind la 12 dec.1989.

   La 21 / 22 dec.1989, în casa lui s-a scris şi lansat "Apelul PNŢ " de sprijinire a revoluţiei .

În seara de 22 decembrie 1989, Ion Iliescu şi Alex.Bârlădeanu s-au opus intrării lui Corneliu Coposu în biroul unde puneau la cale preluarea puterii (sediul CC al PCR )

La 8 ian.1990, PNŢ-CD s-a reînfiinţat oficial , fiind  primul partid înscris oficial la Tribunal.

Calomniat în presa FSN-istă ,radio şi TVR ,cu relansarea  incriminărilor  folosite în anii represiunilor din 1947-1964,de nomenclaturiştii din fostele structuri şi urmaşii lor  - fie ei activişti ,securişti ,ziarişti,analişti, jurişti ,diplomaţi ,militari - preschimbaţi în "democraţi" ,Corneliu  Coposu a relansat acest partid istoric , devenind,în anii 1990-1995, simbolul speranţei evoluţiei democratice a ţării. La 11 noiembrie 1995 , s-a stins din viaţă , la Bucureşti.

(Vezi pe larg , Tudor Cătălin Zarojanu ,Viaţa lui Corneliu Coposu ,Ed.Maşina de Scris, Bucureşti, 1996 )

-Coslovschi ,Oreste

Avocat.Preşed.org.PNŢ din Bacău, cu activitate intensă în alegerile din 19 nov.1946.

Arestat în martie 1949,torturat în anchete, implicat în procesul de spionaj "Liciu-Marinescu " ,

înscenat pentru compromiterea Legaţiei Anglie la Bucureşti.Condamnat la moarte (cu pedeapsă ulterior comutată la muncă silnică pe viaţă ) .Eliberat în apr.1964 ( Decretul 411 )

-Crăciunaş, Silviu

Membru PNŢ.Originar din Cluj, stabilit la Sibiu .A luptat alături de Nelu Pădureanu şi Horaţiu Comăniciu  ; a organizat trecerea frontierei pentru o seamă de oameni politici importanţi

(Sabin Manuilă ,Virgil Nemoianu ş.a. ) Reuşind să fugă în străinătate ( 1948 ), Comitetul Naţional din Paris i-a cerut să revină în ţară.

Arestat ( 1948 ? ), torturat 4 ani la Securitate , în 1952, a reuşit să evadeze din spitalul-penitenciar şi a reuşit să fugă din ţară .S-a stabilit în Franţa, refuzând să se mai întâlnească cu cineva.În 1961, a publicat cartea-mărturie "Urme pierdute" .

-Crihan,Anton

N.în 1893, la Sângerei -Bălţi (Basarabia).În 1917, ca sublocotenent ,s-a implicat în organizarea Comitetului Ofiţerilor şi Soldaţilor moldoveni din Odessa , aderând la Partidul Naţional Moldovenesc .Ales deputat în Sfatul Ţării (21 nov.1917 ),a militat pentru unirea cu România. participând ,pe 27 martie 1918, la Marele Sfat al Ţării din Chişinău care a hotărât unirea cu Ţara.

Vicepreşed , apoi secretar al P.Ţărănesc din Basarabia ;deputat în primul parlament al României Mari ( 1919 ).S-a încadrat  în PNŢ , în 1926.

Subsecretar de Stat la Ministerul Agriculturii şi Domenii , în guvernul Maniu / Vaida (oct. 1932-nov.1933 ).

După 23 aug.1944, prof. la Catedra de Economie naţională, politică agrară şi cooperaţie agricolă, la Facultatea de Agronomie la Iaşi  ( 15 febr.'46-oct.'47 ),dată de la care este dat afară din învăţământ.În 1948,reuşeşte să treacă peste graniţă ,dar este prins şi arestat, în Iugoslavia.Sprijinit de Ambasada Franţei la Belgrad,reuşeşte să plece la Paris ,stabilindu-se în SUA ,devenind membru al Comitetului Naţional Român .A murit în SUA.

Cf.dorinţei sale testamentare ,după 1989,rămăşiţele pământeşti i-au fost aduse la Mănăstirea Caşin ( Bucureşti ),apoi au fost înhumate la Chişinău .

-Croitoru,Petre

Avocat.Preşed. org.PNŢ -Tulcea.Arestat şi condamnat în 1949 .

D.

 -Dan,Alecu

Avocat şi publicist ,secretar general al PNŢ -Constanţa, candidat PNŢ la alegerile din 19 nov.'46 .Arestat la Bucureşti ( în timpul procesului Maniu -Mihalache ),eliberat.

Rearestat în 1949 şi 1958.Eliberat în 1964 , din penitenciarul Botoşani.

-Dan,Sever

N.în 1885 la Măcin ( Cluj ).Licenţiat în Drept şi Ştiinţe Economice şi Politice ( Cluj ) .

Dir.al ziarului "Gazeta Transilvaniei " (1910 ) şi al ziarului "Românul " (din 1914 )

Pentru articolele sale a fost închis de autorităţile maghiare (1914 ); pentru poziţia sa faţă de război,a fost internat în lagărul de la Şopron ( 1916).

Membru activ al PNR(al cărui secretar este din 1914 ),a participat la toate hotărârile importante care au prefaţat şi au culminat cu Adunarea Unionistă de la Alba Iulia ( 1 dec.1918 ).

 În România întregită , a reprezentat Consiliul Dirigent în Ministerul de Finanţe(1919 ) ;a fost deputat al PNR apoi  PNŢ (1919-1933) ; din 1935 al Fr.Românesc-Vaida )în toate legislaturile pluraliste(1919-1937 ).Senator numit de Rege , în Parlamentul FRN (1939-'40 ).

  Pe linie guvernamentală , a fost subsecretar de Stat la Finanţe în guv.Ştirbei (1927) ; ministru al Sănătăţii ( 1928-1929 ) în guv.Maniu ;comisar al guvernului pe lângă Banca Centrală Cooperativă ( 1932 ) ,administrator al BNR (1932-'34 )

L-a urmat pe Vaida -Voevod , încadrându-se în Frontul Româmesc (febr.1935 ) şi tot cu el, membru în Consiliul Superior naţional al Frontului Renaşterii Naţionale ( ian.1939 ).

Arestat pe 5 /6 mai 1950,la 75 de ani , în "lotul demnitarilor " , dus la penitenciarul Sighet , unde a fost bătut şi umilit de directorul închisorii, Vasile Ciolpan. Eliberat în 1955, a murit în 1961.

-Danciu, Constantin Gh.

N.în 1888,la Costeşti -Balta ( Mehedinţi ) .Prof.de istorie ,dir.al liceului "Traian " din Turnu Severin.Preşed.org.judeţene a PNŢ -Mehedinţi, fost deputat .

Arestat la 16 iulie 1947, anchetat la MAI, internat la Văcăreşti , până la terminarea procesului .

La 18 iun.1951 a fost deportat la Dropia ( Bărăgan ) , unde a rămas până în 1956 .

Rearestat în 1956,i s-a înscenat un proces , fiind condamnat la 18 ani muncă silnică.

După 2 luni, a murit la 13 nov.1959, din cauza tratamentului barbar la care a fost supus.

-Deculescu, Constantin Gh./Ion -frate /Dumitru-frate  / Gheorghe -fiu ./

4 bărbaţi ai aceleiaşi familii ,din Olteniţa ( Călăraşi ).

/Costantin - N.1889, Olteniţa ( Călăraşi ).Deputat şi senator PNŢ(1928-1937 ) .

Doctorat în medicină(1916 ) cu specializare la Spitalul St.Louis (1919 ).Luptător în primul război mondial,decorat ;dir al Institutului de Igienă ( Bucureşti );preşedinte al Consiliului de administraţie al "Loteriei"Prefect de Ilfov (1928-'30 ) ;secretar general la Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale (1932-'33 ).Arestat la 24 sept.'50 ,( împreună cu fratele său Deculescu Ion ) ;eliberat în 1951 ;rearestat în 1952, eliberat în '54.Detenţia în lagărul de muncă de la Bicaz.

/Ion -frate cu Constantin şi Dumitru, arestat şi eliberat în acelaşi timp cu fraţii Constantin şi Dumitru .Detenţia la Bicaz .

/Dumitru -frate cu Constantin şi Ion , tatăl lui Gheorghe .Arestat la 3 martie 1949, i s-a confiscat pământul şi casa , trimis cu domiciliul obligator la Piteşti

/Gheorghe -fiul lui Dumitru, dr în ştiinţe economice, secretar g-ral al Camerei de Comerţ şi Industrie (1945-1947 ) ,liberal din grupul Bejan.Arestat între 15 august 1952- 15 mai 1954.

-Dejeu ,Alexandru / Ana -soţie / frate -partizan / Aurel .frate ? / 

N.în 1913, în Poieni -Gibou ( Sălaj ).Membru în Comitetul Regional PNŢ dinTransilvania .

A condus mişcarea de rezistenţă ,împreună cu dr.Capotă .După revoluţia din Ungaria (1956 ) , a pus bazele "Frontului Naţional Creştin Iuliu Maniu ".

Arestat în vara 1957, torturat la Securitatea din Cluj. La 23 apr.1958, mr.Gruia Manea (de la direcţia de anchete) a dispus trimiterea în judecată a lotului Capotă-Dejeu, iar la 7 mai, col.Mircea Constantin  a trimis cauza la Tribunalul Militar -Cluj.

Completul de judecată -format din col.Ioniţă Gheorghe şi mr.Olah Alexandru - l-a condamnat la moarte ( sentinţa 900 /8 iulie 1958 )Execuţia a avut loc la 2 sept.1958 , ora 18 , la penitenciarul Gherla .Şefii plutonului de execuţie au fost Istrate Constantin şi Şerban Constantin .

-Diaconescu ,Ion -Nelu

Membru în org.de tineret PNŢ.N.în 1917 , Topoloveni ( ? ) ,Argeş (nepotu a lui Ion Mihalache )

Licenţiat al Facult.de Electromecanică (1942 ) , inginer în cadrul Ministerului Economiei Naţionale (1942-1947 ).Arestat în noaptea de 2/3 dec.1947.Condamnat la 20 ani muncă silnică .

Încarcerat la Aiud , la minele de plumb din Baia Sprie şi Râmncu Sărat.

Eliberat în 1964 (Decretul 411 -graţiere ), angajat la "Ascensorul" ,la proiectare.

Între 1971-1973, a fost anchetat dur de Securitate .

După dec.1989 , alături de Corneliu Coposu şi alţi militanţi, a reînfiinţa PNŢCD.

După moartea lui Coposu , i-a urmat la preşedinţia PNŢCD, iar din 1996, a fost ales preşed.Camerei Deputaţilor .

-Dicu -Diculescu ,Constantin

N.în 1899 , la Pietrari -Bărbuleţu (Dâmboviţa ) , prof de Istorie la Turnu Severin, fruntaş PNŢ la Mehedinţi .Arestat în timpul procesului Maniu -Mihalache .Rearestat în 1952  şi 1959 .

A murit în timpul detenţiei la penitenciarul din Botoşani , la 30 dec.1961.

-Dimitriu ,Vlad

Avocat .Deputat PNŢ (1926-oct.1932 ) apoi PRŢ-Iunian (1932 -'dec.37 ).

În procesul Maniu -Mihalache , desemnat apărător din oficiu al lui Nicolae Penescu şi col.Stătescu ,a atras atacurile presei comuniste şi persecuţiile ,deoarece ,la proces, a afirmat , printre altele :<atât timp cât o ţară e ocupată de trupe străine sovietice , nu se poate susţine că mai are suveranitate şi independenţă >

În 1948,a fost epurat din barou ,iar în 1952,arestat.Pedepsit la muncă forţată ( cules de orez în lagărul Spanţov ),apoi în penitenciarul Piteşti ,apoi cu domiciliul obligator în Bărăgan

( până-n 1959 ) A murit la 25 decembrie 1969 ,la Bucureşti .

-Dinu ,Constantin

Fruntaş PNŢ.Avocat.N. în 1904, la Dunăreni-Aliman ( Constanţa ).

Arestat la 15 august 1952, condamnat la muncă forţată( lagărul Capu Midia ) eliberat în 1954.

Rerestat la 14 mai 1959 de Securitatea din Constanţa.Condamnat la 17 ani muncă silnică .

A murit  pe 8 martie 1962 ,în infirmeria lagărului de la Poarta Albă , din cauza condiţiilor de exterminare.

-Dobrescu,Aurel A.

[LD:Povestea sinistră -cu picioare tăiate- ca să încapă în sicriu , am auzit-o în 1968, de la supravieţuitorul Anton Ionel Mureşan ,pusă pe seama sfârşitului lui Iuliu Maniu. Faţă de toată grozăvia petrecută în gulagul comunist,acest episod ilustrează dezumanizarea totală a zbirilor , comportamentul amoral şi grotesc al acelor brute ] 

N.în 1885 ,în Henig -Berghin (Alba ).Medic, cu studii la Graz, Geneva, Viena şi Bucureşti .

;medic de spital ( Braşov ).Operă:Bolile nervoase şi mentale ( 1919 ) ;Reforma agrară ( 1921 ); Legea electorală (1926 );Insuficienţa serviciului sanitar ( 1927 )ş.a.ş.a

Deputat ,apoi senator PNŢ, în toate legislaturile interbelice (1919-1937 )

Subsecretar de Stat la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor,în guvernul Maniu (1928-1930 )

Arestat la 15 august 1949 , condamnat la 7 ani , ispăşiţi la Jilava şi Aiud .

Rearestat în 1958 ,pe Bărăgan (unde avea domiciliul obligatoriu )a fost condamnat la muncă silnică pe viaţă, anchetat ,chinuit , umilit , în închisorile din Jilava, Aiud , Văcăreşti .

A murit în spitalul penitenciar - Văcăreşti,în nov.'63.Pus într-un sicriu prea scurt (din lăzi de aprozar) i s-au tăiat picioarele, ca să încapă .Aruncat în groapa comună .

-Dragoş, Ghiţă

N.în 1898, prof.univ.la Acad.Comercială din Braşov .Vicepreşed.PNŢ la jud.Braşov, pe listele de deputaţi la alegerile din 19 nov.'46.Arestat la 15 aug.1949.Judecat cu "lotul ţărăniştilor" din Braşov.Condamnat .Închis la Cetăţuia , Jilava, Aiud .

-Drincu ,Ion

Avocat.Secretar PNŢ -jud.Arad.După 6 martie 1945, s-a retras din activit.politică ( după ce preşed.fusese omorât în bătaie , iar dir.ziarului local, JeanTeodorescu Făget ,fusese bătut cu sălbăticie şi arestat ).Deşi demisionat, a fost în continuare persecutat de Securitate.

Arestat la 15 august 1952, condamnat la muncă silnică , închis la Galeş ,Peninsula şi Poarta Albă .Eliberat în mai  1954.

-Dumitreanu, Ion

N.în 1898, în Şard ,Ighiu ( Alba ) .Membru în org.de muncitori a PNŢ-Bucureşti .

Arestat la 9 apr.1946,pentru difuzare de manifeste.

Mort în timpul anchetei,la Văcăreşti,  la 5 mart 1948.

-Dumitrescu ,Alexandru-Colţeşti

[LD:20 febr.2008 .Nu trebuie ocolite cazurile şi episoadele blamabile din comportamentul unor oameni căzuţi în "maşina de tocat " a represiunii comuniste.

Dar nici nu putem pune semnul egal între o cădere a victimei (izvorâtă din instinct de apărare sau slăbiciuni de caracter ) şi caracterul bestial al călăilor (care făceau din tortura fizică şi psihică o profesie ).Chiar semnarea "angajamentelor  secrete " de colaborare ,în sine, nu ar fi  de neiertat ,având în vedere circumstanţele .

Grav este -după opinia noastră -zelul cu care ,după eliberare ,au executat acel angajament,

transformându-se efectiv în "turnători ","agenţi informatori ", "martori mincinoşi " - într-un cuvânt devenind "rotiţe " din mecanismul represiunii .

În rest ... să-i judece Cel de Sus . ]

Avocat şi publicist din Râmnicu -Vâlcea, n.în 1901, în Colţeşti ( Vâlcea ).A fondat şi condus ziarul " Ideia naţională " (1925-1927 ).Membru şi primar PNŢ de Vâlcea (1930 ).

În oct.1932, l-a urmat pe Grigore Iunian, devenind membru P.Radical Ţărănesc, partid care a excelat prin criticile la adresa PNŢ ,din momentul desprinderii .

Arestat la 15 august 1949 .Condamnat, închis la Jilava şi Peninsula, eliberat în 1954.

Rearestat în 1959, deţinut la Jilava.În 1962, a cunoscut şi acceptat"reeducarea", aruncând cu noroi în partidul din care făcuse parte , de genul <Ca avocat şi în activitatea publică am slujit interese egoiste , am slujit burghezia ,expresie a injustiţiei sociale.Azi îmi dau seama de poziţia mea falsă din trecutul meu politic Revoluţia socialistă s-a desfăşurat impetuos şi a triumfat definitiv.> ( Cf.C.Ioniţoiu, op cit.)

-Dumitrescu , Constantin V.

Membru PNŢ , n.în 1888, în Berca ( Buzău ).Arestat la 29 apr.1959.Condamnat la 15 ani temniţă grea , pentru "uneltire contra ordinii sociale" .

A murit la penitenciarul Botoşani, la 29 apr.1962.

-Dumitrescu ,Constantin -Costel

Avocat.Membru PNŢ.Arestat în 1949 , condamnat la 15 ani închisoare .La consumarea pedepsei , a fost dus cu domiciliu obligatoriu în satul Lăteşti , com.Borduşani ( Ialomiţa ).

La expirarea pedepsei , în 1964, a refuzat să plece din Lăteşti- Borduşani ,a fost tracasat de Securitate ( i s-a dărâmat bordeiul ,fiind silit să-şi facă altul;a fost dus la cabinete de psihiatrie) .

După 1989,s-a integrat cu speranţă renăscută în viaţa  politică ,în 1992 fiind ales senator  de Bucureşti .

-Dumitrescu ,Constantin -Ticu S .

[LD: mai 2008.La Editura Polirom au apărut 3 vol.:" Mărturie şi Document" ,.

Pe 31 mai ,se prezintă vol. la Realitatea TV- cu Stelian Tănase .

Am extras câteva opinii şi le-am dus la fişierul Cronologie -bibliografie. ]

Student la Facultatea de Drept, membru TUNŢ din  Prahova ( tatăl-membru PNŢ,

dat afară din învăţământ ).În 1947, a fost exmatriculat din facultate pentru activitate anticomunistă .Dat în urmărire din 1947,a stat ascuns până în 1949, împreună cu tatăl său .

  Arestat în 1949 , în "lotul Tineretului Universitar Naţional Ţărănist " , condus de Aurel Căzănişteanu ( ucis în anchetă )  ; torturat în timpul anchetei la Securitatea din Ploeşti şi penitenciarul Târgşor ( pentru a fi implicat în mişcarea de rezistenţă din Bucegi );condamnat la 3 ani şi 6 luni închisoare , de Tribunalul Militar Braşov.După eliberare, i s-a interzis reluarea studiilor , fiind nevoit să lucreze în construcţii .

  Deoarece în 1954 a alertat procuratura cu abuzurile din lagărul Poarta Albă , a fost trimis cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan.În 1956, alături de Remus Radina , s-a angajat într-o acţiune

în apărarea drepturilor deţinuţilor politici, cerând ajutorul Ambasadei Angliei la Bucureşti .

  Rearestat în 1958, judecat cu un grup de 6 persoane, a fost condamnat la 23 ani muncă silnică de Tribunalul Militar -Braşov  ( sentinţa din 23 apr.1959 ), parcurgând traseul exterminator al penitenciarelor :Ploieşti, Jilava, Galaţi ,Botoşani .

"Eliberat" în iulie 1964, cu Decretul de graţiere 411 , n-a mai putut să urmeze cursurile universitare ,câştigându-şi existenţa , încă 25 de ani, pe şantiere forestiere (din Cerna, Bucegi ,Vrancea ).

După 1990, a fost fondatorul ( apoi preşedintele ) Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România ; preşed.Uniunii Internaţionale a Foştilor Deţinuţi Politici Anticomunişti ; membru fondator al Alianţei Civice ;membru al CPUN -ca reprezentant al AFDPR ( 9 febr.-11 mai1990); ;senator de Bucureşti ,ales pe lista CDR ( din partea PNŢ-CD ) în alegerile din 27 sept.1992 .

[LD: vezi..... legislatura 1996-2000 ; lupta pentru legea lustraţiei ... CNSAS-ul ...acea parte activităţii dedicată reabilitării foştilor deţinuţi politici şi condamnării celor vinovaţi de genocid .]

-Dumitrescu, Grigore /Ştefan-frate /

Student , membru TUNŢ -Argeş, n.în 1924, la Cepari ,Poiana Lacului ( Argeş ).

Arestat în oct.1948, judecat, condamnat la 2 ani închisoare, pentru "omisiune de denunţ "

( nu-şi demascase fratele ).Închis la Jilava, transferat la Piteşti ( ian.'50 ) ,suportând pe proprie piele  "reeducarea"  din  "Camera 4 spital " (camera de tortură unde stăpânea Ţurcanu ) 

După eliberare , a reuşit să fugă, împreună cu soţia ,în Occident (ascunşi într-un vagon de cherestea ) .S-a stabilit în Germania şi a scris ( cu versiune în l.franceză ) cutremurătoarea carte -mărturie "Demascarea. "

-Dumitrescu,Ion-Jenică

Lct.col., membru PNŢ , din Dudeşti (sat înglobat Bucureştiului ).Arestat la 15 aug.1949, judecat într-un "lot PNŢ " , condamnat la 5 ani închisoare.Închis la Aiud, Capu Midia .

Rearestat în 1957,judecat într-un grup de "foşti PNŢ" ( în legături cu fruntaşul PNŢ Mihai Popovici ),torturat în anchete interminabile la Malmaison şi Jilava, a murit în 1963, la spitalul penitenciar Văcăreşti.

-Dumitriu, Victor

 Fost primar PNŢ în Peştişani ( Gorj ) .Arestat în 1950, condamnat ca "adversar al regimului şi împotrivire la colectivizare" ( sentinţa 626 / 18 iul.1950 ) .

E.

-Enache Nicolae Gh / Nicolae N. /

Tată şi fiu din com.Târguşor -Constanţa.

Tatăl - membru PNŢ din 1920 , fost primar în comuna natală .Arestat în 1949 ,trecut prin lagăre de exterminare de la Penisula şi Cernavodă .Eliberat în 1953.

Fiul -şi-a riscat libertatea, procurând deţinuţilor medicamente şi veşti despre familiile lor.

-Encioiu ,Mitrică

Fost primar PNŢ, în Calafat -Dolj.Proprietarul unei fabrici de încălţăminte.

Arestat de trei ori :în 1945-la Caracal ;în 1947 -în timpul procesului Maniu-Mihalache ; în 1948.A fost închis la Craiova, Caransebeş şi Chirnogi .

F.

-Făină ,Liciniu

Avocat .Fruntaş PNŢ , candidat pe lista deputaţilor la alegerile din nov.'46 .Arestat la 15 aug.1949,condamnat la 7 ani închisoare,petrecute la Jilava, Aiud şi lagărul Peninsula.

Rearestat în 1956,în "lotul Faliboga",condamnat la 20 de ani muncă silnică.

Închis la Jilava şi Botoşani .A fost eliberat în 1964 ( Decretul 411 ).

În 1988 a ajuns în Franţa şi a cerut azil politic.În 1990 , s-a întors în România unde a contribuit la reclădirea PNŢ.A murit în apr.'90 .

-Fedorciuc ,Octavian

Avocat.Fruntaş PNŢ, din Câmpulung Moldovenesc (Suceava ).A găzduit o întâlnire între americanul Hamilton ( cu translatorul ) şi doi luptători din rezistenţă .Arestaţi la puţină vreme ,cei doi l-au denunţat .Arestat ,judecat în lotul "Sumanelor Negre " , condamnat la 2 ani închisoare , ţinut mult mai mult .

-Fetecău, Ioan

N.în 1906, în Pleşcoi ( Buzău ).Maior, disponibilizat în 1946, membru al secţiei militaare a PNŢ, , colaborator la "Dreptatea" , candidat la alegerile din 19 nov.'46.

Arestat la 25 iul.1947, în lotul conducătorilor PNŢ, judecat în procesul Maniu -Mihalache,.

Folosit ca martor al acuzării,iniţial a fost condamnat la 3 ani închisoare ( sentinţa nr.777/19 mai 1948 ), ulterior i s-a suplimentat pedeapsa cu încă 15 ani. A fost închis la penitenciarele MAI, Văcăreşti ,Aiud şi Jilava şi mina Baia Sprie."Graţiat" în 1956.

-Florescu ,Dumitru I.

Ţăran n.în 1898, în com.Ştefan cel Mare -Olt.Membru PNŢ.Arestat la 26 nov.1959, condamnat la 6 ani închisoare , pentru "împotrivire la colectivizare şi discuţii ostile regimului comunist."

G.

-Gafencu ,Grigore

[LD : pentru valoarea lor deosebită  privind istoria diplomaţiei  româneşti , recomandăm  câteva lucrări : Grigore Gafencu : Préliminaires de la guerre a l'Est  ; Les derniers jours de l'Europe , Fribourg , Ed.Egloff, 1944 ;Jurnal , iunie 1940-iul.1942 ,Editura Globus, 1994 ; Misiune la Moscova , 1940-1941 ,/Culegere de documente / ,Editura Univers enciclopedic , Bucureşti, 1995

Jurnal, Bucureşti , 1 iunie1940-Moscova, 31 aug.1941 ,vol.I , editat de Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc , Bucureşti, Editura Pro Historia , 2006 .]

N.în 1892 ,la Bucureşti .A studiat Dreptul la Geneva ;doctor în ştiinţe juridice al Universităţii Sorbona din Paris ( 1914 ).

    Voluntar în războiul din 1913 , ofiţer de aviaţie în primul război mondial . După război , s-a dedicat ziaristicii , fondând şi conducând "Revista Vremii " , ziarele "Argus" ( 1918-1948 )  şi "Timpul " ( 1937-1944 ) .Unul din fondatorii Agenţiei Române de Presă "Orient Radio" ( Rador ).

  Membru al Partidului Naţional Ţărănesc din 1927 , a fost ales deputat al acestui partid în majoritatea legislaturilor interbelice( 1928-1937 ) , iar după 1938 , senator numit de rege în Parlamentul Frontului Renaşterii Naţionale ( 1939-1940 ) .

   A deţinut funcţii importante în guvernele  PNŢ , conduse de Maniu şi Vaida :secretar general al Ministerului Afacerilor Străine ( 1928 ); subsecretar de stat la :Lucrări Publice şi Comunicaţii ( 1929-'30 ) , la Preşedinţia Consiliului de Miniştri ( 1930 ), la Ministerul Afacerilor Străine ( 1932 ), la Industrie şi Comerţ ( 1933 ) .

  În februarie 1938 ,l-a urmat pe Armand Călinescu în sprijinirea Regelui Carol al II-lea  , fiind membru-fondator al FRN ,demnitar de marcă al noului regim.În această calitate , a fost ministru al Afacerilor Străine al României  între 22 dec.1938-1 iunie 1940.

În timpul crizei româno -sovietice din iunie 1940 - provocată de ultimatumul sovietic şi cedarea Basarabiei şi nordului Bucovinei - a fost numit ministru plenipotenţiar al României la Moscova

demnitate ce a deţinut-o până la  începutul războiului antisovietic ( august 1940-iun.1941 ).

Între 1941-1944 , aflat în Elveţia, a ţinut în permanenţă legătura cu clasa politică a ţării.

  După terminarea războiului ,până la semnarea Tratatului de Pace cu România ( 10 febr.1947 )

alături de alţi oameni politici şi diplomaţi români din exil, a înaintat numeroase Memorii  în apărarea drepturilor României, într-o perioadă în care ţara se afla sub controlul armatei sovietice de ocupaţie.

  În anii care au urmat ,s-a angajat în lupta emigraţiei române împotriva regimului totalitar instalat la Bucureşti , făcând parte din "Comitetul Naţional Român", din "Uniunea Pan Europeană " ş.a.

Mircea Eliade scria despre Gafencu : <Peste hotarele ţării , nimeni altul nu avea faima şi prestigiul lui Grigore Gafencu .Nu reprezenta numai ceea ce ne-am obişnuit să numim "interesele " româneşti , ci şi pe ale vecinilor noştri .Este purtătorul de cuvânt, ascultat şi respectat , al tuturor neamurilor ocupate de dincolo de Cortina de fier. >

   Judecat ( în contumacie )  în procesul Maniu-Mihalache (oct-nov.'47 ).În  actul de acuzare al prim.procurorurului col.Georgescu Alexandru în "fişa personală " a inculpatului erau consemnate: < 7.) Grigore Gafencu , se află în străinătate , autorul convenţiei "Wohltat " potrivit căreia economia românească a fost transformată într-un apendice al economiei Germaniei fasciste [ -----] în mod trădător a refuzat să se întoarcă în ţară după instaurarea regimului democratic în România ; în calitate de om de încredere al acuzatului Maniu ,a fost numit membru al centrului complotist din străinătate ; împreună cu acuzatul Cretzianu, apoi cu Grigore Niculescu- Buzeşti şi C.Vişoianu , au realizat măsurile stabilite de şefii complotului contra Statului , acuzaţii Maniu şi Mihalache , în vederea răsturnării prin violenţa şi cu ajutorul cercurilor imperialiste ale SUA şi ale Angliei , a guvernului democratic din ţară. [ urmau , detaliat , dovezile  ] cet.română, major, fără profesiune , Bucureşti, căsătorit, dispărut >  [urmau înşirate încălcările  a cca 20  articole  din Codul Penal şi Codul de Justiţie  Militară ] .

Prin sentinţa nr.   1988 /11 nov.'47, a fost condamnat la 20 ani muncă silnică pentru "înaltă trădare " , la 10 ani muncă silnică pentru "complot şi răscoală " , la 10 ani "pentru revoltă" , la 12 ani pentru "tentativă de răsturnare a ordinii constituţionale" .

A decedat la 30 ian.1957, la Paris, în ziua în care împlinea 56 de ani .În 1968, rămăşiţele pământeşti ale lui Gafencu au fost aduse în ţară şi reînhumate la cimitirul Bellu .

 

-Ganciaruc,Petre

Plutonier sanitar.Arestat în august 1947, implicat în procesul secţiei militare a PNŢ.

Condamnat la închisoare.Trecut prin penitenciarele MAI, Văcăreşti , şi Aiud.

 

-Gangeale ,Dumitru

Membru PNŢ ( preşed. circumscripţiei 8 -Bucureşti ) . Arestat la 15 august 1952, trimis la muncă forţată la Galeş şi Peninsula .Eliberat în 27 mai 1954.

 

-Gâscă, Florea D .

Membru PNŢ, fost primar , n.în 1905, din Vrata -Gârla Mare ( Mehedinţi ) .Ales preşed.CAP în 1958 , s-a opus măsurilor abuzive ale primarului comunist .Arestat la 11 mai 1959 , condamnat la 7 ani închisoare ( sentinţa nr.618 /1959 ) ,de Tribunalul Militar -Craiova.

 

-Georgescu, Alexandru

Membru PNŢ.Funcţionar CFR .Arestat la 15 aug.1949 , u un grup de cca 10 persoane, pentru "tentativa de reorganizare a partidului " .Torturat în anchetă la Securitatea din Calea Rahovei .

Condamnat la 7 ani închisoare , în toamna anului 1950.Închis la Jilava, Gherla şi lagărul Peninsula.

-Georgescu ,Vasile -Bârlad C.

Membru marcant PNŢ,  preşed.organizaţiei Tutova.

N.în 1884, în Bârlad ( Valui ) .Decorat în primul război mondial pentru acte de bravură .

Avocat , decan al baroului, în perioada 1921-1927 a apărat gratuit toate pricinile legate de împroprietărirea ţăranilor.Deputat , apoi senator , în majoritatea legislaturilor interbelice.

Prefect al jud.Tutova, în timpul guv.PNŢ -GGMironescu .

Arestat la 5 mai 1947 ( la 63 de ani ),  închis  la penitenciarul Craiova şi Aiud pe durata  procesului Maniu -Mihalache .

Rearestat la 15 august 1949 (la 65 de ani ); anchetat la MAI ;condamnat la 2 ani şi 2 luni închisoare ( sentinţa nr 1.390 / 9 oct 1951 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti ( preşed.de Complet, cpt.magistrat Csako Eduard ) , pentru "acte preparatorii la crima de uzurpare de ordine constituţională ".

Rearestat la 29 nov.1956 ( la 72 de ani ) ; torturat în timpul anchetei la Securitate ;condamnat la 16 ani muncă silnică (sentinţa nr.812 /19 august 1957 )de Tribunalul Militar-Bucureşti, pentru "întâlniri cu foşti membri ai PNŢ , cu scopul de a reorganiza partidul în vederea preluării puterii "

Încarcerat la Jilava, Malmaison şi Botoşani , unde a murit la 18 iulie 1962.

Din familie, i-au mai fost arestaţi :soţia ( Eugenia ), fiul ( Şerban-Bică ), fiica (Irina ) , nora ( Roxana ) şi cuscrii  (Gheorghe Simionescu ,preşed.org.PNŢ Covurlui , cu soţia ).

-Georgescu ,Şerban-Bică V.

Membru în conducerea TUNŢ( fiul preşed. Georgescu Vasile-Bârlad ) N.în 1921, student la Facultatea de Medicină din Iaşi (1947 ) ;apoi  medic în com.Mogoş-Alba ( 1948 ) .

Pus sub urmărire de Securitate din 1947, i s-a înscenat o tentativă de trecere frauduloasă a frontierei , fiind arestat 6 luni .Ajuns medic, a fost arestat în 1948 , torturat în anchetă la Securitatea din Iaşi şi Suceava .Condamnat la 7 ani închisoare ( sentinţa nr.419 / 2 apr.1949 ) de Tribunalul Militar-Iaşi , închis la Aiud , apoi dus la muncă forţată în lagărul Peninsula .

După sistarea lucrărilor la Canal, dus la Aiud ( iul.1953 ) , apoi la minele din Valea Nistrului , Baia Sprie ,Cavnic şi Baia Mare.

Eliberat în 1955 , încadrat ca felcer în comunele Sălcioara şi  Tericeni ( Ialomiţa ) , a fost rearestat în 1959, sub acuzaţia că "stagnează finalizarea colectivizării în zonă "., fiind târât la 13 termene de judecată .Condamnat la 9 ani de închisoare , pedeapsă majorată la 10 ani ca "recidivist" ( sentinţa nr.867 / 29 aug.1959 ) ,a fost dus la lagărul Luciu Giurgeni , de unde grav bolnav, la spitalul penitenciar Constanţa , şi de acolo, la penitenciarul exterminator de la Botoşani , fiind medicul deţinuţilor .Acolo a găsit ,în registrul cabinetului ,consemnată moartea tatălui său ) ( 18 iulie 1962 ).Acest medic-martir,a fost "graţiat" în 1964, cu Decretul  411 .

-Georgescu -Tulcea

Preşed. org.PNŢ -Tulcea.Avocat .Arestat în iulie 1947, împreună cu fiul , în timpul procesului Maniu -Mihalache.Închis la MAI şi JIlava ,apoi eliberat .Rearestat după un timp , condamnat la închisoare, trimis în lagărele de exterminare de la Canal.

-Georoceanu ,Romulus

Fruntaş PNŢ, avocat (delegat cu conducerea org.muncitoreşti -Ilfov  ).Deputat în legislaturile PNŢ ( 1928-1933 ).Arestat la 15 martie 1947, ţinut în penitenciarul din Craiova pe timpul procesului Maniu -Mihalache , judecat şi condamnat .

-Gerota ,Dumitru

Membru marcant PNŢ, avocat în  Bucureşti , conf.univ.la Facultatea de Drept.Conducătorul Cercului de studii al partidului ,fost secretar în Ministerul Justiţiei şi candidat în alegerile din nov.'46 .Arestat la 19 august 1949 , pentru "încercarea de reorganizare a partidului ", condamnat la 7 ani închisoare.Închis  la penitenciarele MAI, Aiud şi lagărul Peninsula.  După eliberare, şi-a câştigat existenţa ca fotograf.

-Ghenescu , Mihai

Membru PNŢ ( Delegaţia Permanentă-Dolj ) Profesor de Geografie la Liceul "Carol I " - Craiova, n.în Băileşti -Dolj.Arestat de Securitate în 1949.

-Gheordunescu , Gheorghe I.

Membru PNŢ, grădinar în Piteşti , n.în 1881 în com.Cotmeana -Argeş.

Arestat la 16 august 1952 , la 71 de ani ; condamnat la 5 ani muncă silnică ;a murit în detenţie, la spitalul penitenciarului Văcăreşti , pe 20 apr.1953.

-Gheorghiu , Traian

Membru marcant PNŢ, prof.univ. la Iaşi .

Arestat în 1952, pentru că nu a denunţat un student.Condamnat la 1 an închisoare de Tribunalul Militar Iaşi , trimis în lagărul de exterminare de la  Capu Midia , la expirarea termenului, i s-a prelungit pedeapsa cu 2 ani.

-Gherda, Florea N.

Fruntaş PNŢ în Bucureşti, prof. de matematică , n.în 1895.

Arestat la 15 august 1949 ;torturat la Securitatea din Rahova ; judecat într-un lot de  20 de persoane , pe baza unui dosar contrafăcut , pentru "încercare de reorganizare a partidului ".

Condamnat la 10 ani închisoare, închis la Jilava şi Gherla, unde a murit la 14 febr.1954.

-Ghilezan, Emil

Preşed.org PNŢ-Severin.Subsecretar de stat la Ministerul de Finanţe în guv.Sănătescu ( 23 august-3 nov.'44 ); comisar la Banca Naţională .

Arestat în nov.1945 , anchetat în procesul Maniu -Mihalache ( 1947 ), a reuşit să fugă în străinătate , în perioada anchetei.

-Ghimboaşe ,Nicolae P./ Iancu / Ilie / Petru / Ana - soţie /

Membru PNŢ,ţăran din Teregova ( Caraş Severin ) ,n. în 1901.S-a alăturat partizanilor din Semenic .La 21 febr.1949, a participat la o ciocnire cu trupele de Securitate , iar a doua zi a fost arestat în pădurea Brebu .Condamnat la moarte de Tribunalul Militar-Timişoara ( iulie );executat pe 2 august 1949 .

Ana - arestată şi torturată pentru smulgerea de  informaţii ;

Iancu , Ilie şi Petre (rude sau nu ) arestaţi, torturaţi, condamnaţi la 10 ani închisoare , pentru sprijinirea partizanilor din Semenic .

-Ghimicescu, Eugen I.

În conducerea TUNŢ.Absolvent al Academiei Comerciale , n.în 1917 , în Roman ( Neamţ ) . Participase la manifestaţiile din 8 nov.'45 şi 10 mai'46 .A sprijinit grupul de rezistenţă anticomunist din Pădurea Craiului .Arestat la 5 sept.1947 , condamnat la 6 luni închisoare şi eliberat. Rearestat în 1949 ; judecat în "lotul Pop-Bujoi " ; condamnat la 7 ani închisoare . A murit la scurt timp după eliberare ( 1956 ) , din cauza condiţiilor de exterminare la care fusese supus.

- Gligor , Aurel A. /Cantemir A - frate /

Fraţi , membri PNŢ , din  satul Sârbi, com.Hălmăgel-Arad.

/Aurel-avocat , candidat pe listele PNŢ în alegerile din 19 nov.1946, a demascat falsificarea rezultatelor .Judecat şi condamnat la 5 ani închisoare , în lipsă, ( sentinţa nr.294 / 21 martie 1949 )de Tribunalul Militar din Timişoara , având ca preşed. pe jud.Halmaş Livia .

/ Cantemir -printre organizatorii mişcării de rezitenţă din  zona Gurahonţ-Ineu -Arad .

Prins şi arestat la 21 dec.1950 ;torturat la Securitatea din Timişoara ;condamnat la 25 ani muncă silnică ; închis la Jilava, Malmaison şi Aiud ; "graţiat" în 1964 ( Decretul 411 )

-Gogonea, Axente

Medic în Zărneşti -Braşov , n.în 1898, la Sălişte-Sibiu .

Arestat la 5 sept.1947, judecat în procesul lui Ghiţă Popp, pentru ajutorarea subofiţerilor de la Dej ( ascunşi în Munţii Piatra Craiului ) ,condamnat la 6 luni închisoare .

Rearestat la 15 aug.1949 , judecat cu "lotul PNŢ-Braşov" (cu Victor Jinga şi Alexandru Herlea.

condamnat la 5 ani închisoare ; închis la Peninsula şi Gherla .

Rearestat a treia oară, în 1957, a avut o cădere psihică , semnând o declaraţie mincinoasă pe baza căreia 20 de persoane nevinovate au fost arestate . Închis la  Jilava, mustrat de conştiinţă, a dat o declaraţie în care s-a dezis de declaraţia dată. A fost eliberat, în 1963.

-Grasu ,Ion

Muncitor-tinichigiu în Bucureşti, n.în 1916 , la Zimnicea ( Teleorman ) .Membru în org.muncitorească PNŢ ,condusă de ing.Ion Viţeleanu .Arestat în oct.1947, în timpul protestelor la arestarea liderilor PNŢ.Torturat în anchete la Securitatea Rahova  şi MAI .

Condamnat în febr.1948 .Închis la Văcăreşti şi Aiud.Eliberat în 1952.

-Grossu , Nicoleta Valeria

[LD: vezi fondul Mircea Grossu , în acest spaţiu :www.procesulcomunismului.com ]

Membră PNŢ, a făcut parte din cercul de colaboratori ai lui Iuliu Maniu ( împreună cu Corneliu Coposu ), colaborând şi cu N.Carandino , la ziarul "Dreptatea" . Absolventă a Conservatorului Regal de Muzică, n.în 1919, la Turnu Măgurele -Teleorman .

   Arestată în 1945 , anchetată în lotul "T" , eliberată în urma intervenţiei unor prieteni americani din Comisia Aliată de Control.

Activă în campania electorală din 1946, a fost rearestată pe 24 august 1949 , cu unul din loturile PNŢ. Încarcerată 4 ani , fără condamnare ,la Malmaison, Mislea ,Ghencea, Roşia, Bragadiru şi Târgşor.Eliberată la 25 sept.1953.

  Căsătorită cu Sergiu Grossu (condamnat şi el între 1959-1964 ) a reuşit, în 1969,să plece din ţară, stabilindu-se în 1969 la Paris. A fost alături de soţul său în toate acţiunile întreprinse în exil, în demascarea genocidului comunist din statele totalitare , în apărarea libertăţii de conştiinţă (revista Catacombes ,asociaţii ,congrese, emisiuni radio şi televizune).

  În 1976, editura pariziană Plon  i-a publicat cartea Binecuvântată fii închisoare ( care a apărut în l.română în 1997 ).A încetat din viaţă în 1996, la Paris, fiind adusă în ţară de soţul său  ( conform dorinţei testamentare ) fiind  înmormântată la cimitirul "Sfânta Vineri " .

-Grosu, Virgil

Avocat, preşed.org. judeţene -Brăila a PNŢ.Deputat în legislaturile PNŢ (1928-'30 ;1931-'33 ) Secretar g-ral la Ministerul Justiţiei în guvernările PNŢ.

Arestat la 15 august 1949 ;condamnat la închisoare ;închis la penitenciarele Aiud şi Galaţi, unde a murit  în 1951.

H.

-Hagea ,Constantin

N.în Măgina-Alba, în 1909.Licenţiat al Facultăţii de Drept din Cluj .

Fruntaş PNŢ, deputat de Alba, secretar g-ral adj.pentru Transilvania.

Redactor la "Dreptatea Satelor", "Dreptatea Ţăranilor" ; dir.la ziarul "Ardealul" ( 1942-1944 ).

Urmărit în permanenţă de Securitate după procesul Maniu -Mihalache, şi-a părăsit domiciliu , şi-a schimbat numele, fiind arestat în tren , în urma unui denunţ.

Torturat în anchetă ; condamnat la muncă silnică pe viaţă ; a murit la 6 dec.1960 ,la penitenciarul Râmnicu Sărat, fiind aruncat la groapa comună .

-Haiduc ,Mihai

Membru PNŢ, din satul Berechiu, com.Apateu -Arad, n.în 1895.A participat la revolta ţărănească din comună împotriva predării cotelor agricole ( iulie-august 1949 ), rupând tablourile lui Lenin şi Stalin din primărie,bătându-i pe activiştii de partid.După înăbuşirea revoltei, a stat ascuns într-o căpiţă de grâu.Denunţat ; arestat ;condamnat la moarte ca instigator .

A fost executat prin împuşcare .

-Halippa ,Pantelimon(Pan )

 [LD: am apucat să-l cunosc , în 1968, când lucram la "Magazin istoric " .Cum Unirea cu Basarabia a fost subiect tabu iar el era grav bolnav ,nu am realizat nici un material. ]

N.1883 ,Cudalbi[Cubolta ? ] Soroca (Basarabia ).

Deputat ( din 1917 )şi vice-preşedinte al Sfatul Ţării care a hotărât Unirea cu România ( 27 martie 1918 ) .Deputat PŢ ,apoi PNŢ în Parlamentul României , în toate legislaturi interbelice .

Liceul la Chişinău,Universitatea la Iaşi .Prof univ. la Facultatea de Teologie din Chişinău ;colaborator la ziarul "Basarabia";dir.revistei  "Cuvânt Moldovenesc"( 1913-1921 );colaborator la "Viaţa Românească"( Iaşi );  Membru PŢ (1919-1926 ) apoi PNŢ (1926-1938 ); Ministru de Stat (5-12 dec.1919 ) şi ministru al Basarabiei (12 dec1919-13 mart.1920 ) ; ministru de Stat şi ad.int .la Lucrări Publice în guvernul Ştirbey( 1927 );ministru Muncii şi Sănătăţii ;ministru Lucrărilor Publice şi Comunicaţii în guvernele PNŢ ( 1928-30 ;1932-'33).

Arestat la 5 /6 mai 1950.Închis la Sighet , de unde, din ordinul Anei Pauker , a fost transferat la Chişinău .Condamnat ,de justiţia bolşevică din RSS Moldovenească ,la 25 ani muncă silnică ( iun.'52 )a pătimit prin 11 lagăre de exterminare sovietice .Repatriat în 1955, dus la penitenciarul Gherla. Eliberat în 1957.A murit la 30 apr.1979, la Bucureşti .

-Haneş, Petre V.

Fruntaş PNŢ,prof. de limba română la liceul "Mihai Viteazul" din Bucureşti,n.în 1879, la Călăraşi ( Ialomiţa (frate cu Vasile Haneş) pensionat din 1939. Cofondator al unor reviste şi asociaţii  literare ,(rev."Preocupări literare" , soc. "Prietenii istoriei literare" ),autor de studii şi manuale de istoria literaturii şi gramaticii române.

Arestat în 1957 (împreună cu fratele său ), judecat în unul din loturile PNŢ ;  condamnat la închisoare ;încarcerat la 79 de ani , în penitenciarele Jilava, Galaţi şi Botoşani .

Eliberat în 1964 ( Decretul 411 ),a murit la 17 apr.1966.

-Haneş, Vasile V.

Fruntaş PNŢ.N.în 1886, la Călăraş-Ialomiţa ( fratele lui Petre Haneş ).

Prof. şi avocat Autor al unor lucrări de istorie etnografică şi sociologie  ( Românii din ţara Oltului -1912 ;Sufletul românesc în Basarabia-1919;Politica conştiinţei naţionale- 1926 ;Instrucţiunea civică ,1930; Drept constituţional şi administrativ,1930 ş.a. ş.a )

Deputat în legislaturile PNŢ ( 1928-'31 ; 1931-'33 ) .

Arestat în 1957 ( o dată cu fratele său ) ;condamnat ; închis la Jilava, Galaţi şi Botoşani ; a murit în 1962, în timpul detenţiei , la penitenciarul Botoşani .

-Haţieganu , Emil

Fruntaş PNŢ .N.în 1878 ,în Tritul de Sus-Turda.Doctor în Drept, magistrat , redactor la "Curierul judiciar "din Cluj , înainte de 1918.

Prof.univ.la catedra de Procedură Civilă la Universitatea din Cluj(din 1918 );decan al Facultăţii de Drept ( 1922-'28 ) apoi rector al Universităţii (1929-'30 ).

  Militant unionist, membru al P.Naţional Român ;preşed. al Consiliului Naţional Român din Cluj ( 1918 );membru al Consiliului Dirigent din Ardeal ( 1919-1920 ).

Deputat ( PNR-Maniu ; PNŢ-Maniu,Mihalache ;Frontul Românesc-Alex.Vaida;Frontul Renaşterii Naţionale-Carol II  ) în majoritatea legislaturilor din România Întregită ( 1919-1940 )

  Subsecretar de stat la Justiţie ( 1930 ) , ministru al Sănătăţii, Muncii şi Ocrotirilor Sociale ( 1931 ); ministru pentru Transilvania (1932, 1933 ),în guvernele PNŢ.

După 23 aug.1944, desemnat ministru fără portofoliu în guvernul Petru Groza( 6 martie 1946 )   

  Arestat în 1949 , condamnat , închis la penitenciarele din Jilava şi Ocnele Mari.

La expirarea condamnării, i-a fost impus domiciliu obligatoriu.

A murit înainte de eliberare. 

-Haţieganu ,Eugen

Membru PNŢ, avocat în Bucureşti ( frate cu Emil şi Iuliu ).Arestat în 1949, condamnat la 7 ani închisoare ( 15 august) , încarcerat la Jilava, lagărul Peninsula şi Aiud ( unde a fost torturat cu bestiliatate - bătut cu bâta peste testicole - de Vida Nedici )

Eliberat în 1956, a fost răpit , împuşcat în ceafă şi aruncat între vagoanele unui marfar în mers ( între Gara de Est -Pipera ).

- Hărduţiu ,Iancu Ionel

Avocat, membru PNŢ, în Ineu-Arad ( cumnat cu Iuliu Maniu ) Arestat la 15 august 1952; încarcerat ( fără judecată ) la Ghencea; dus în lagărul de muncă silnică de la Bicaz şi Oneşti.

Eliberat în primăvara 1954.

-Herişescu, Adela A./ Ion-frate / Ghiocel-fiu /

Preşedinta tineretului universitar  PNŢ de la Facultatea de Medicină, n.în 1923, la Bucureşti .

Urmărită de Securitate după manifestaţia din 8 nov.1945 ; arestată la manifestaţia din 10 mai 1946;judecată de Curtea Marţială -Bucureşti ; eliberată ( sentinţa nr.524 /19 iunie 1946 ) .

  Judecată ( în lipsă )  în "lotul trotiliştilor" ( care au răspândit manifeste de  protest în timpul procesului Maniu -Mihalache ,cu ajutorul trotilului ) a fost condamnată la 15 ani închisoare

( sentinţa nr.242 / 28 febr.1948) [ Fugise în Transilvania , lucra ca soră de caritate şi se căsătorise cu ing.Gesticone ]

   Prinsă şi arestată pe 24 iunie 1952,închisă la Jilava şi Văcăreşti , unde a născut un băieţel ( Ghiocel ).Eliberată la 30 apr.1954.

Pe 25 oct.1957 , pe numele său a fost emis un nou mandat de arestare, dar n-a mai putut fi găsită. ( Fratele său, Ion, fusese arestat ca ostatec ,în locul surorii ,la 2 dec.'47, fiind eliberat în martie '48 )

-Herlea, Alexandru

Prof.univ.de Drept civil la Academia Comercială din Cluj şi Braşov ( 1941-1947 ) , n.în 1907, în com.Vinerea -Alba ( descendent al căpitanului Nicolae Herlea din armata lui Avram Iancu ) .

Arestat de Securitatea din Braşov în aug.1949 ;condamnat la 7 ani muncă silnică, ajuns în lagărul de la Peninsula.Rearestat la 20 iulie 1958 ; condamnat la muncă silnică pe viaţă;

ajuns în penitenciarele MAI şi Jilava , unde a fost supus torturilor  în procesul de "reeducare" .

Eliberat în 1963, grav bolnav.

-Herovan, Alfons

Membru în Delegaţia permanentă a PNŢ, avocat în Iaşi .Arestat în 1947, în timpul procesului Maniu-Mihalache.Rearestat la 15 august 1952, închis la Galeş şi Poarta Albă.

-Heul, Emanoil 

Vicepreşed.org.de tineret PNŢ din Moldova, n.în 1920, la Iaşi .Reîntors de pe frontul de Răsărit ( rănit de două ori ), s-a înscris ca avocat ,la Baroul din Iaşi .Participant activ la campania electorală din 1946. După arestarea conducerii partidului ( 1947 ) ,a organizat un comitet de asistenţă pentru cei închişi ,distribuind şi ajutoare americane (venite în timpul foametei ).

  Arestat pe 15 august 1949 ;judecat în "lotul tineret PNŢ" ; condamnat la 7 ani închisoare (sentinţa nr.1 384 / 1950 ),"plimbat" în Jilava, Peninsula, minele de plumb de pe Valea Nistrului, Satu Mare şi Oradea.

   Eliberat,grav bolnav, pe 10 aug.1956, a reuşit să ajungă în RFG ( la Freiburg )., unde a fost supus la 12 intervenţii chirurgicale, dat a adus la cunoştinţa conducătorilor statelor occidentale , drama poporului român.

-Hoancă, Simion

Prof.de Ştiinţe Naturale, director de şcoală.Membru PNŢ.Arestat la 15 august 1952.

Dus în lagărele de muncă forţată  la Oneşti şi Bicaz.Eliberat în mai 1955.

-Holban ,Ştefan

Fruntaş PNŢ, avocat( studii universitare postbelice, la Iaşi ) n.în 1886 ,la Cărpineni -Lăpuşna ( Basarabia ).În timpul primului război mondial, ca soldat, a fost printre iniţiatorii şi organizatorii Congresului Ostaşilor şi Ofiţerilor moldoveni ,din 1917, de la Chişinău , reprezentând peste 300.000 de basarabeni mobilizaţi în armata imperială rusă.

A fost ales secretar al Congresului , deputat al jud.Lăpuşna, membru în Biroul de organizare al SFATULUI ŢĂRII care a votat unirea fără condiţii a Basarabiei cu România ( 27 martie 1918 ) .

  La încetarea războiului, a ajuns deputat al P-Ţărănesc  în primele legislaturi ale României Întregite ( 1919-1921 ) ; deputat PNŢ şi prefect de Lăpuşna în guvernările  PNŢ ( 1928-1931; 1932-1933  ).

  A fost arestat în 1948 , condamnat la închisoare pe viaţă.

A murit la 27 august 1961, la penitenciarul din Botoşani, fiind aruncat la groapa comună. Decesul a fost comunicat familiei ,după doi ani ( 21 mai 1963 ) .

-Hudiţă ,Ion V./Emilia-soţie / Ioana [Berindei] -fiică /

Deputat PŢ,PNŢ,PŢ-Lupu în legislaturile interbelice . N.1896, Bogdăneşti -Baia

Licenţiat al Facultăţii de Litere şi Drept din Iaşi ,cu doctorat la Paris ( 1927 ).

Prof.univ. la catedra de Istoria diplomaţiei  la Universitate( Iaşi )şi Academia Comercială şi Facultatea de Litere ( Bucureşti )

După 23 august'44 ,a fost  ministru Agriculturii în guvernul Sănătescu II ( dec.'44-6 mart '45 ) şi Rădescu  (dec.'44-5 mart.'45 ).

Arestat pe 2 oct.'47, de pe patul spitalului ; încarcerat la Sighet ( fără proces); eliberat în dec.'55.Rearestat şi condamnat în 1961, a fost eliberat în 1962.

-Huiu ,Ioan /Maria-soţie / 

  Contabil în com.Ghioroc -Arad.Arestat în 1950 ; condamnat la 12 ani închisoare de Tribunalul Militar-Timişoara, pentru "uneltire contra ordinii sociale" . Trecut prin 6 penitenciare:Constanţa, Jilava, Aiud, Gherla, Botoşani şi Galaţi. La expirarea pedepsei, după 12 ani de închisoare , i s-a impus domiciliu forţat la Lăteşti , com.Borduşani -Ialomiţa, pentru încă 1 an şi 6 luni .

În timpul domiciliului obligatoriu, s-a căsătorit cu d-na Huiu Maria.

/ Soţia era refugiată din Basarabia , studentă la Iaşi .Arestată în 1956 , în timpul mişcărilor studenţeşti , a fost condamnată la 6 ani închisoare , pentru " uneltire contra ordinii sociale "

La expirarea pedepsei, i s-a fixat domiciliul obligatoriu în Lăteşti , unde s-a căsătorit cu dl Huiu .

I.

-Iacovlov, Sergiu I.

Membru al org.de tineret al PNŢ din Iaşi ,student la Facultatea de Medicină, n.în 1924, la Botoşani ( fiul avocatului Iacovlov ) .

Prima victimă  în debutul campaniei electorale organizată de guvernul Groza, sub directivele Moscovei .Pe 18 martie 1946, urmărit şi împuşcat pe stradă ,a fost dus la Poliţie,murind după câteva ore.La înmormântarea sa, au fost mii de studenţi ,iar slujba a fost oficiată de mitropolitul Irineu Mihălcescu.Pentru intimidarea oamenilor , s-au operat sute de arestări (din ordinul  chestorului  Siguranţei, Pompilian )iar chestorul Comânescu ( care începuse cercetarea crimei ), a fost dat afară.Tatăl studentului a paralizat, iar unchiul a fost dat afară din armată.

-Ieremia , Virgil

Membru PNŢ din Bucureşti.A facilitat legătura av.Nicolae Pascu ( secretar general PNŢ ) cu Emil Ghilezan ( aflat în SUA ) .Urmărit de Securitate pentru legăturile ce le avea cu Legaţia SUA .

a stat o vreme ascuns în casa Anelliei Robănescu.

Prins şi arestat , a fost condamnat la închisoare.

-Ilie, Ion

Preşed.org.jud.PNŢ -Dolj.Profesor la şcoala normală "Ştefan Velovan " din Craiova.

Ales deputat PNŢ în alegerile din 1946, în pofida marii falsificări.

Arestat în 1947, cu grupul fruntaşilor PNŢ .7 ani închisoare la Aiud, Capu Midia şi Poarta Albă .

După  expirarea pedepsei, i s-a fixat domiciliu obligatoriu la Sinaia , unde ,grav bolnav  ( tuberculoză şi diabet ) , a murit în 1957.

-Ilie, Remus

Membru PNŢ. Profesor  de Istorie , inspector şcolar, la Curtea de Argeş , n.în 1901,la Bucureşti . Hărţuit pentru că a refuzat să semneze moţiunea de condamnare la moarte a lui Iuliu Maniu .

Scos din învăţământ în 1952, a intrat ghid la mănăstirea Curtea de Argeş.

Denunţat de un călugăr "supraveghetor" pentru explicaţiile date unui turist american ( despre desfiinţarea cultului greco-catolic ; despre acoperirea însemnelor şi portretelor regale ) , a fost arestat în februarie 1957. Torturat 6 luni la Securitatea din Piteşti, Bucureşti şi Cluj.

Condamnat la 15 ani muncă silnică (sentinţa nr.571 /1957 ) de Tribunalul Militar-Cluj , pentru "înaltă trădare ". Închis la Jilava, Gherla, Galaţi, Aiud şi Botoşani, cu sănătatea zdruncinată,

a fost "graţiat" în 1964 , cu Decretul 411.

-Ioan, Dumitru

Membru PNŢ, economist şi jurist, n.în 1920, la Piteşti.Activ în campania electorală din 1946,

a scăpat cu viaţă din atentatul organizat de comunişti împotriva lui Penescu ( 9 august 1946 ).

Arestat la 5 mai 1947; încarcerat la Piteşti şi Aiud.

   După eliberare ,riscându-şi viaţa şi libertatea, în condiţii de conspirativitate , cu un grup de trei prieteni, a informat permanent exilul românesc ,despre cele ce se întâmplau în ţară .

-Ioaniţescu ,D.R.

Licenţiat şi doctor în Drept (Bucureşti,1912 ),prof.univ de Politică socială la Academia Comercială

N.1885,deputat în majoritatea legislaturilor interbelice:PŢ-Mihalache ( din 1920 ),PNŢ-Maniu (din 1927 ), PŢ-Lupu( după 1944 ).

  În guvernele Maniu -Mihalache -Vaida ,ca Subsecretar de Stat la Interne(1928-1930 ),a fost autorul Legii jandarmeriei ;ca ministru la Muncă ,Ocrotiri Sociale şi Sănătate (iunie 1930 ;iun 31-nov.'33 )a înfiinţat Camere de Muncă ;Case şi Oficii de muncă ;Judecătorii de muncă ; a reorganizat funcţionarea căminelor de ucenici ,a învăţământului muncitoresc ş.a.

  Opera doctrinară: Istoricul legislaţiei muncii în România ( 1919 );Reglementarea conflictelor de muncă (1920 );Charta muncii (1926,1931 );Legea pentru unificarea asigurărilor sociale (1933 );

Curs de politică socială ( 1935 );Istoricul legislaţiei de protecţia muncii  naţionale (1938 )Exodul rural ( 1939 );Politica meseriilor (1940 )ş.a.

După august 1944,urmându-l pe oportunistul dr.Nicolae Lupu ,a acceptat colaborarea cu comuniştii ,părăsind PNŢ în ianuarie 1946.În pofida compromisului, a fost arestat la 15 august 1949 ,de la moşia sa din Greaca, în maieu şi pantaloni scurţi (fiind astfel lăsat în celulă toată iarna ) P.S. Nu-i cunoaştem condamnările, detenţia, eliberarea şi sfârşitul.

-Ion ,Ion Gh.

Ţăran din Satu Nou -Constanţa ,n.în 1909 .Arestat la 24 martie 1954 ; judecat în "lotul Călina-Satu Nou " ;condamnat la 10 ani închisoare ( sentinţa nr.2214 / 21 oct.1954 , preşed. lct.mj.magistrat Ambru Dumitru  ).

În Raportul anchetatorului ( lct. de Securitate Stupu Andrei ) , se spunea :<Au refăcut organizaţia PNŢ Iuliu Maniu în localitate , după desfiinţarea şi interzicerea PNŢ în 1947. Încă din anul 1947 au început să facă şedinţe PNŢ prin rotaţie în casele lor.Sperau un conflict armat URSS-SUA .[...] Au avut legături cu Bucureştiul şi Constanţa şi cu diverşi contrarevoluţionari .Au avut şi difuzat manifeste cu ochiul.Au strâns cotizaţii şi îmbrăcăminte .Aveau ca scop desfiinţarea CAP-urilor.Aveau activitate duşmănoasă faţă de RPR .Au fost găsiţi vinovaţi de continuitate a organizaţiei Iuliu Maniu , vinovaţi de crima de agitaţie politică .>

-Ionescu, Milan [ Berbecaru ] / Constantin Costică-frate  /

   N.în 1887, în satul Mierleşti ,com.Perieţi -Olt.Doctor în Drept,inspector şcolar înainte de 1918, Militant în mişcările culturale  printre ţărani şi în jurul curentului poporanist de la "Viaţa Românească" (C.Stere)şi în jurul revistei "Lumea Nouă" (Iorga-Cuza).

  După terminarea războiului de întregire, alături de Ion Mihalache,fondator şi doctrinar al Partidului Ţărănesc ( 5 dec.1918 ) care îşi propusese ca ţintă politică pentru ţărănime

<[...] de a o feri ,pe de o parte,de bolşevism,pe de altă parte,de soarta de zestre guvernamentală ,ce vor să-i păstreze partidele boiereşti  >

Secretar general al partidului ( din iunie 1919 ), organizator al unificării  Partidelor Ţărăniste

din noile provincii unite cu ţara ( Basarabia şi Bucovina )

Deputat PŢ în primul Parlament al României Mari şi în legislaturile ce au urmat  (1919-'26 );

fruntaş  PNŢ după fuziunea cu PNR  (în 1927) , deputat ,apoi senator de drept ,în următoarele legislaturi din interbelic(1928-1940).A rămas mereu alături de Ion Mihalache în toate încercările prin care a trecut partidul.

    Arestat în 1947 ( ? ) ;încarcerat la o vârstă înaintată , la Aiud , Gherla sau Sighet ( ? ) .

A murit în 1960, în timpul detenţiei, din cauza condiţiilor de exterminare la care a fost supus.

/Costică ( fratele său ) membru PNŢ, a fost arestat în 1949 , a murit în timpul detenţiei .

-Ionescu ,Dimitrie [Botoşani]

Avocat, n.în 1882.Preşed. org. PNŢ a jud.Botoşani .

Deputat PNŢ în legislaturile PNŢ (1928-1931 ; 1932-'33 ) 

În 1947, la dizolvarea PNŢ, a fost strămutat cu domiciliu obligatoriu la Curtea de Argeş.

Arestat în 1951 , cu loturile de demnitari, a fost dus în lagărele de muncă forţată de la Capu Midia şi Spanţov.Grav bolnav şi epuizat , a fost transferat la spitalul penitenciarului Văcăreşti, de multe ori "staţie terminus" pentru deţinuţii politici .A murit pe 11 august 1952, la Văcăreşti

-Ionescu, Dumitru Mituş

N.în 1919 , în satul Crovu , com.Odobeşti -Dâmboviţa ( fiu de preot ),Absolvent al liceului militar "Nicolae Filipescu " şi al Facultăţii de Drept, a fost combatant în războiul de Răsărit

După război, a practicat avocatura (secretarul lui Nicolae Penescu ) şi ,înscris în PNŢ, a candidat la alegerile din nov.1946 ,în Argeş.

  Arestat în iunie 1947 ;torturat cu sălbăticie la Securitatea din Bucureşti ,deoarece a refuzat să semneze o acuzaţie falsă că ar fi fost "conducătorul tineretului militar " din PNŢ (dorită de Nicolski, în procesul Maniu -Mihalache ) ; judecat cu "lotul Corneliu Coposu" ; condamnat la 1 an închisoare. Rearestat la 15 aug.1949; anchetat  6 luni  la Securitatea Rahova  şi Jilava.

Eliberat , şi-a pierdut "urma" pe şantierele din ţară.

În 1980, a reuşit să plece din ţară, stabilindu-se în Elveţia ( Geneva ), devenind preşed. Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici Români  stabiliţi în Occident,demascând ororile din lagărul comunist.

-Ionescu, Nicolae Vasile Constantin Galbeni N.

[LD:pentru amănunte, vezi în Dicţionarul lui Cicerone Ioniţoiu ce a însemnat ,în epoca comunistă, ca un fost deţinut  să fie sub "urmărirea Securităţii".

Făcând parte din grupul de continuatori ai activităţii ilegale a PNŢ - Corneliu Coposu, Ion Diaconescu, Victor Anca, Victor Coconeţ, Ion Bărbuş ş.a-  au fost în permanenţă "invitaţi " la Securitate,ascultaţi cu microfoane, bătuţi şi supravegheaţi ,până în dec.1989 .

Cercetările în arhivele CNSAS,dezvăluie o întreagă reţea de securişti care au avut ca principală sarcină urmărirea acestora ( lct. col Lăzăruţ Ion ; cpt.Fecioru Teodor, lct. col.Cekezi ,Catană ş.a ) , dar şi căderea morală a unor "urmăriţi" sau  "informatori voluntari "

De aceştia ,nu mă ocup în acest demers. ]

N.în 1925 la Bucureşti ,student la Institutul Politehnic ,membru în org. de tineret a PNŢ.

Participant la marile manifestaţii anticomuniste din 8 nov.1945 şi 10 mai 1946.

"Trotilist" ,pentru că ,după arestarea conducerii PNŢ ( iul.1947 ), împreună cu cca 100 de tineri ,a împrăştiat manifeste (cu ajutorul trotilului )  care dezvăluiau acuzaţiile false din procesul Maniu-Mihalache .Arestat la 2 dec.1947, a fost "plimbat" prin principalele puşcării : MAI, Văcăreşti, ( bolnav de tuberculoză ) , Aiud, Ocnele Mri, Piteşti, Târgu Ocna ( s-a opus "reeducării" ), Ocnele Mari .Eliberat la 9 febr.1955, fiind în permanenţă în atenţia organelor de Securitate , până în decembrie 1989 , când a devenit vicepreşed. al PNŢCD.

 -Ioniţoiu ,Cicerone Aristotel Traian I.

[LD, 8 mai 2008 :Astăzi dl. Ioniţoiu împlineşte 84 de ani. Lucrează la ultimele  volume ale dicţionarui.Dacă despre Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca se spune, pe drept cuvânt , că au fost "vocile de aur" ale exilului românesc, lui Cicerone Ioniţoiu ar trebui să i se spună

depozitarul sutelor de mii de biografii de calvar ,din zguduitorul  dicţionar VICTIMELE TERORII COMUNISTE .arestaţi .torturaţi.întemniţaţi .ucişi ,la care trudeşte de o viaţă .

L-am remarcat ( şi cunoscut )  pe "dl. Cici" (cum îi spun prietenii ),din primăvara anului 1990 , la sediul PNŢ-CD , la vârsta de 65 de ani ,mereu încărcat de cărţi ,dosare, fişe .

De atunci,ne întâlnim de 2-3 ori pe an ( când vine de la Paris la lansarea vreunui dicţionar sau a unei cărţi),discutăm şi colaborăm la site-ul www.procesulcomunismului.com .

Cine este Cicerone Ioniţoiu ? Preiau din propria autobiografie prezentată în Dicţionar, literele H,I,J,K,L , pag.173 , din care ne privesc două fotografii  ( tinărul de 21 de ani şi autorul la vârsta senectuţii .

[ LD: 4 ian.2009: astăzi primesc prin poştă de la Paris Împuternicirea acordată de C.I lui Ioan Roşca, pentru a-l reprezenta la Tribunal, în procesul pentru daune materiale şi morale ,  intentat statului român ,pentru persecuţiile îndurate.Î i răspund şi-i voi trimite o Scrisoare ,propunându-i să-mi scrie  Prefaţa la lucrarea mea . ]

 Născut în 1924, în Craiova-Dolj, absolvent al Facultăţii de Litere.

Membru PNŢ din 1943;participant la marile manifestaţii împotriva Dictatului de la Viena ( 1 dec.'43, martie'44 ) ;organizator al tineretului ţărănist din Oltenia (23 august'44 -1945  ) ;

  Arestat la 1 august 1945 de ( pe atunci ) Siguranţa din Craiova , pentru "înscrisuri necenzurate" -Declaraţia Domnului Iuliu Maniu -făcută presei în 19 iulie 1945 -pe care, împreună cu alţi doi colegi, o multiplicase şi difuzase.

Dus la Parchetul Tribunaluli -Dolj şi eliberat ,şi-a continuat activităţile prin judeţele Olteniei , fiind pretutindeni urmărit ( din ordinul chestorului Ilie Bănică ).

     Rearestat la 15 sept.1945 ;anchetat 3 zile cu duritate ,în prezenţa unor agenţi ai NKVD-ului sovietic ;eliberat şi răpit de pe stradă ,dus la sediul NKVD (care ocupase clădirea Mitropoliei Craiovei );torturat 2 săptmâni de cpt.Petrov Vasiliev( spaima Olteniei în acea perioadă ).

La intervenţia lui Iuliu Maniu la Comisia Aliată de Control ,a fost eliberat.

    Venit în Bucureşti, alături de alţi  tineri, se ocupă de organizarea manifestaţiei promonarhiste din Piaţa Palatului Regal ( 8 nov.1945 ).Arestat ( cu cca 300  persoane ), dus la Siguranţa Capitalei , eliberat după 2 săptămâni ( nefiind recunoscut în mulţimea arestaţilor ) .

Pe numele său a fost  dată o condamnare la 2 ani închisoare -în lipsă -(sentinţa nr.524 /1945 ).

O vreme s-a ascuns în munţii Piatra Craiului,apoi (cu nume schimbat ) s-a dedicat campaniei electorale din 1946.   În valul de represiune declanşat contra PNŢ , a fost arestat în martie 1947 ;condamnat la 1 an şi 6 luni închisoare ( sentinţa nr.412 / 1948 ) ;eliberat prin reducerea pedepsei ,la 8 mai 1948.

     A reuşit să se angajeze profesor în com.Purani (Giurgiu ),printr-un artificiu de identitate ,venind săptămânal la Bucureşti la casa lui Ionel Muşeteanu (unde, împreună cu Ion Bărbuş şi Victor Coconeţi , lucra la  multiplicarea şi răspândirea manifestelor PNŢ ,la aranjarea  unor legături între familii şi cei arestaţi ).După ce Bărbuş şi Coconeţi au fost arestaţi ( 4 febr.'49 ), Securitatea din Giurgiu l-a identificat ,iar Direcţia Regională a Securităţii Ploeşti a trimis la Purani o echipă de securişti ( mr.Nedelcu, R.Mănescu şi cpt.Sârbu ) ca să investigheze localnicii despre activitatea sa.

   Arestat a cincia oară ,pe 15 aug.1949 , de Securitatea din Giurgiu , a fost adus la Bucureşti, anchetat la MAI (de cpt.Nae Dumitrescu ) unde ,confundat cu Mircea Ioaniţiu (secretarul particular al Regelui Mihai ) a fost bătut în mai multe reprize, pentru a-i găsi motive de arestare .

Transferat la Securitatea din Calea Rahovei ( 5 dec.'49 ) ;anchetat-bătut de sublct.Nicolae Done, care l-a năclăit de sânge şi i-a spart ochelarii  . Închis la Jilava ;judecat într-un lot de 31 de persoane , care nu se cunoşteau între ele.

Condamnat  la 5 ani închisoare ( sentinţa nr.979 / 1950 ) ; trimis  la muncă silnică în lagărul Penisula.    Revoltat faţă de  metodele de exterminare practicate  -muncă, bătăi, subnutrire, umilinţe  -protestează, refuză să iasă la muncă, face greva foamei ,fiind deseori pedepsit cu regim de carceră.Mutat pe targă la Poarta Albă ; transferat la penitenciarul Oradea ( cu alte 15 persoane indezirabile : Remus Rădina, Octav Rădulescu ş.a. ) ; readus la Jilava  şi eliberat în  sept.'54 .

   Urmărit mereu de Securitate , s-a ascuns un timp  în Valea Arsului , în Apuseni . Pentru a-şi câştiga existenţa,s-a mutat din loc în loc, lucrând ca zugrav, vopsitor, cazangiu, caloriferist, dulgher,sondor .În urma delaţiunii unor foşti colegi de partid şi închisoare , a fost prins şi arestat a şasea oară, adus la Bucureşti .

Anchetat -torturat la Securitatea din Uranus ( de Enoiu Gheorghe, Ion Sporea ,Puşcaşu Constantin ş.a.) fără a-i smulge declaraţia dorită şi semnătura.

Condamnat la 8 ani închisoare ( sentinţa nr.72 / 962 ), la recurs sentinţa a fost casată ( "dosar neconcludent" ).Securitatea a declanşat o nouă anchetă,( sub conducerea şefului  Moldoveanu, ajutat de Purcaru Constantin ),care a durat un an de zile, în urma dosarului întocmit fiind condamnat la 6 ani închisoare ( sentinţa nr 29 / 1963 ) .

   Încarcerat la Jilava,a fost supus timp de un an "reeducării"  prin "autodemascare": fără bătaie, li se cerea să-şi demaşte cunoscuţii. Despre el ,cpt.Gheorghe Horia raporta( 18 dec.'63 )

că <are o atitudine refractară şi o poziţie de nerecunoaştere a faptelor sale infracţionale >, iar cpt.Tache Florin ( 10 ian.'64 ) că <Ioniţoiu Cicerone , făcând parte din TUNŢ , s-a dovedit a fi un element periculos regimului democrat popular . Aflându-se în procesul de reeducare , până în prezent nu a reuşit să adopte o atitudine pozitiv consecventă în acest proces , având încă serioase reţineri privitor la trecutul său subversiv.>

Pe 6 martie 1964 ,a declarat greva foamei , provocând ancheta col.Aldea ( procurorul militar al Bucureştiului ) ,căruia i-a relatat totul despre chinurile anchetelor prin care a trecut , fără temei legal."Reeducarea" a fost stopată."Graţiat" la 29 iulie 1964 , cu Decretul 411 .

    Urmărit incontinuu de Securitate (col.C.Stanciu, col.Ciudin , mr Olteanu ilie, lct.B.Pavel ) şi de "agenţi informatori" (  foşti colegi ,siliţi să raporteze ) activitatea ce viza refacerea PNŢ ( grupul Coposu, Diaconescu, Coconeţi , Bărbuş ş.a.).

    După uciderea lui Victor Coconeţi (aruncat  de la etajul 5 al unui imobil, pe 28 febr.1973 ), s-a hotărât să părăsească ţara.Cu sprijinul lui Remus Radina aflat la Paris  (memorii la ONU ; mediatizarea cazului  la Europa Liberă ), după intervenţia preşed. Franţei ,Valéry Giscard d'Estaing, la 1 sept.1979 a primit paşaportul pentru Franţa.

    În trenul ce-l ducea la Paris,"expatriatul" trecea graniţa cu mai multe microfilme ascunse în pingelele pantofilor ,conţinând mii de informaţii despre gulagul românesc.

Ajuns la Paris , şi-a dedicat viaţa alertării forurilor internaţionale cu privire la drama României sub regimul comunist,oferind date precise despre teroarea din penitenciare şi crimele comise;

împreună cu alţi exilaţi, au ridicat un monument simbolic în cimitirul Montmartre din Paris pentru cei exterminaţi în temniţe ; a contribuit la refacerea PNŢ-ului , conform înţelegerii cu prietenii rămaşi în ţară ;a  editat revistele "Lupta Română" şi "Deşteaptă-te române!"  , scriind zeci de articole documentare ; dar ,mai ales, a continuat să adune şi să sistematizeze informaţiile despre genocidul din România, publicându-le în volume :Morminte fără cruce; Persecuţia Bisericii din România; Rezistenţa armată a românilor împotriva comunismului între anii 1944-1960.

   După 1989, vine frecvent în România , studiind arhivele închisorilor, tribunalelor , spitalelor militare , inscripţiile de pe monumentele funerare , documentele administraţiei cimitirelor , colecţii de ziare,dar, mai ales,informaţiile supravieţuitorilor şi date despre "armata de torţionari" folosită de regimul totalitar comunist pentru exterminarea elitelor româneşti.

Aşa s-au născut "Dicţionarele - Cicerone Ioniţoiu " - adevărate depozitare ale memoriei suferinţei colective româneşti.Ele pot avea omisiuni,erori sau greşeli (mai mici sau mai mari

,aprecieri subiective sau partizane. Având în vedere amploarea cercetărilor sale ,criticile şi ignorarea acestor dicţionare -chiar şi de către istorici şi ziarişti -denotă  o ingratitudine impardonabilă .

-Iordache, Petre

Membru al org.TUNŢ, n.în Iveşti ( Galaţi ) ,licenţiat al Acad.Comerciale-Bucureşti .Participant la manifestaţiile de amploare ale PNŢ, din 8 nov.45 şi 10 mai'46.Urmărit în timpul procesului conducătorilor şi după scoaterea PNŢ în afara legii de către ( 1947-'48 ).  

Arestat la 6 august 1949 ; anchetat la Securitatea din Bucureşti ; judecat în "lotul fruntaşilor TUNŢ". Condamnat la 4 ani închisoare ( sentinţa nr.979 / 1950 ) . Închis la penitenciarul Jilava şi în lagărele de muncă forţată de la Poarta Albă şi Galeş..

-Iordănescu, Marian I.

Membru TUNŢ din 1945, n.în 1927, la Bucureşti . Arestat la 18 ani din manifestaţia grandioasă din 8 nov.1945 ( prietena sa ,Văruţa, a fost împuşcată mortal, în cap ) ; arestat de două ori în campania electorală din 1946 ; protestatar  în timpul procesului conducătorilor PNŢ -1947.

Arestat a patra oară,la 17 sept.1948 ; judecat în "lotul org.Regele Mihai "; condamnat la 10 ani închisoare ( aprilie 1949 ).A executat detenţia la penitenciarele MAI, Jilava, Aiud şi  în lagărele Columbia-Cernavodă , Peninsula , minele de plumb Baia Sprie .

La expirarea pedepsei ( apr.'57 ) ,i s-a fixat ,pentru 3 ani,  domiciliul obligatoriu în satul Măzăreni , com.Traian ( Brăila ) ."Eliberat" la 33 de ani ( mai 1960 ) interzicându-i-se  să se întoarcă în Bucureşti.

-Iovipale ,Nicolae

Fruntaş PNŢ în Dolj, avocat în Craiova, fost deputat în legislatura PNŢ ( 1928-1931).

Arestat în iulie 1947 -în timpul procesului Maniu-Mihalache -ar fi  semnat o declaraţie de desolidarizare faţă de politica PNŢ. În perioada 1954-1956 ,i s-a stabilit domiciliu obligatoriu în satul Măzăreni ,com Traian ( Brăila ).

-Isac, Victor

N.în 1917, jud.Hunedoara .Membru PNŢ din 1944 (conducătorul unei org.de tineret ) preşed. org. PNŢ-Hinedoara .Redactor la ziarul Curentul , colaborator la Dreptatea .

Arestat în iul.1945, din tipografie, în timp ce tipărea un discurs al lui Iuliu Maniu.

Judecat în "lotul T" ( în majoritate, liberali  );condamnat la 5 ani închisoare ;eliberat în 1948 ( printr-un Decret de reducere a pedepselor ).

Rearestat în 1958, pe baza unui dosar cu probe şi mărturii false, întocmit de Securitatea din Deva.Condamnat la muncă silnică pe viaţă.Trecut prin  penitenciarele din Deva , Jilava, Văcăreşti şi Aiud."Graţiat" în 1964, cu Decretul 411 .

-Isar ,Florin

Ziarist la Dreptatea , fost ofiţer la vânătorii de munte. Arestat la 4 mai 1947 în timpul prigoanei contra PNŢ , culminând cu procesul Maniu -Mihalache şi "dizolvarea" PNŢ .Închis la Craiova şi Aiud ,eliberat în 1948. Rearestat la 6 martie 1950 ;torturat la Securitatea din Bucureşti ( Calea Rahovei ) ;condamnat la 15 ani muncă silnică  de Tribunalul Militar -Bucureşti . "Graţiat" în 1964 , cu Decretul 411 .

- Iştoc, Ştefan

 Preşed.PNŢ în com. Birchiş- Arad, n.în 1928. Arestat în 1949 , împreună cu tatăl său.

El a fost condamnat la 12 ani închisoare , tatăl, la 4 ani.
"Plimbat" prin  6 penitenciare :Jilava, Arad, Timişoara , Aiud , Baia Sprie şi Galaţi . La expirarea termenului de pedeapsă ( 1961 ), i s-a fixat domiciliu obligatoriu în satul Lăteşti , com.Borduşani -Ialomiţa.Eliberat în 1964.

-Iuga ,Liviu

Secretarul organizaţiei PNŢ-Timişoara .Arestat în 1947 -închis la Văcăreşti, eliberat . Rearestat în 1949,închis la Jilava şi Ocnele Mari

-Iuga, Zaharia Z.

Ţăran, membru PNŢ,în satul Lunca Calnucului , com.Prejmer -Braşov (n.în 1896 ) în com.Dobârlău -Covasna.Arestat la 1 sept.1958, sub acuzaţia că a îndemnat ţăranii să nu accepte colectivizarea. Torturat la Securitatea din Braşov; condamnat la 4 ani închisoare de Tribunalul Militar-Braşov.

J.

-Jeleriu ,Ion

Fruntaş PNŢ, avocat, ,din Ocna Sibiului -Sibiu.Arestat la 15 aug.1952 ; condamnat şi închis la penitenciarul Ghencea şi lagărele Galeş , Peninsula şi Poarta Albă.

A murit la 19 nov.1953, din cauza condiţiilor de exterminare.

-Jemna ,Vasile

Medic,n.în Bucovina, preşed. Centrului Universitar PNŢ Bucureşti ( din 15 febr.'47 ).

Arestat în 1951; închis în lagărul de la Cernavodă ( "km.4 " ) ; urmărit de Securitate după eliberare, până la "graţierile" din 1964.

-Jinga ,Victor

N.în 1901, la Satulung ( Braşov ),cu studii universitare şi doctorat la Institutul Superior de Ştiinţe Economice din Veneţia ( 1925 ); prof.univ. la catedra de Studiul Cerealelor şi Cooperaţie  la Academia Comercială din Cluj ( din 1936 ) ;rector la Academia Comercială din Braşov (1942-1944 ).Militant şi doctrinar economic agrarian (preşed.al Uniunii Cooperativelor din Ardeal şi Banat ),cu activitate prestigioasă în  organizaţii şi reviste de specialitate :Observatorul Social-Economic,Societatea de Mâine ,Tribuna Cooperaţiei Ardelene, Independenţa Economică ; cu contribuţii speciale în domeniul mişcării cooperative:Cerealele româneşti în producţia şi comerţul mondial ( 1929 ) ;Finanţarea Întreprinderilor Cooperative (1931 ) , Cooperaţia în jud.Braşov ( 1932 ),Aspecte şi tendinţe în viaţa economică a Ardealului ( 1933 ) , Organizarea economică a ţăranilor elveţieni ( 1935 ) , Istoria economică a Transilvaniei -lucrare al cărei material documentar excepţional a fost folosit la Conferinţa de Pace din 1946.

Publicist politic la GazetaTransilvaniei ( Braşov ),Patria ( Cluj ),Dreptatea ( Bucureşti )ş.a.

   Fruntaş PNR( preşed.tineretului din Ardeal şi Banat , din 1918 ), apoi PNŢ ( preşed.org.jud.-Braşov, din 1927 ).Deputat PNŢ în legislaturile PNŢ( 1928-1933 ),urmându-l politic pe Al.Vaida-Voevod în  Frontul Românesc.Membru şi deputat  FRN în regimul Carol II ( 1939-1940 ), subsecretar de Stat la Ministerul Economiei Naţionale în guvernele conduse de Armand Călinescu ( 7 martie -23 nov.1939 ) şi C.Argetoianu ( sept-nov.'39 ).

   Îndepărtat din învăţământ (1947 ) ;arestat cu "lotul PNŢ-Braşov" după procesul şi  dizolvarea partidului ;condamnat la 5 ani închisoare (15 august 1949 ) ; închis la Jilava , Aiud şi Peninsula ; eliberat în 1954.

  Rearestat în 1958,în urma unei înscenări a preotului Piso din Zărneşti , care a dus la închisoare peste 20 de braşoveni .Condamnat la 15 ani muncă silnică ; încarcerat la Cetăţuia şi Jilava . "Graţiat" cu Decretul 411 / 1964 ,după 17 ani detenţie.

-Joian ,Horia 

Membru PNŢ, învăţător în com.Stăneşti -Giurgiu.Candidat PNŢ în alegerile din 19 nov.'46 . Pus sub urmărire de Securitatea din Giurgiu , după procesul şi dizolvarea PNŢ; arestat la 15 august 1949.

-Jucu ,Alexandru Dandu

Avocat , n.în satul Răchita, com.Săsciori-Argeş.Membru PŢ , apoi PNŢ .

Deputat apoi senator PNŢ de Severin, în legislaturile interbelice ; candidat pe listele PNŢ în alegerile din 19 nov.1946 .

 Arestat în 1947 ( după dizolvarea partidului ) ;acuzat de legături cu org. de rezistenţă anticomunistă conduse de av.Ion Târziu ,col.Ion Uţă , ing.Aurel Vernichescu .

Condamnat la 10 ani închisoare, a murit -nu se ştie când şi unde - în detenţie.

-Jurebie ,Gheorghe

Student la Academia Comercială -Bucureşti , din  Timişoara .Membru în Biroul TUNŢ ;

Participant la manifestaţiile din 8 nov.'45 şi 10 mai '46 .După declanşarea arestărilor  liderilor PNŢ în 1947, şi-a pus camera la dispoziţie pentru tipărirea manifestelor de protest şi apărare .

Arestat la 19 mai 1947 ; anchetat de Nicolski şi Bulz la sediul MAI  -Bucureşti ; judecat în "lotul TUNŢ" ; condamnat la 1 an închisoare ( sentinţa nr. 412 / 26 martie 1949, semnată de col.Alexandru Petrescu )de Tribunalul Militar -Bucureşti .

Detenţia la penitenciarele MAI, Văcăreşti, Uranus şi Aiud.Eliberat la 8 mai 1950.

L.

-Lac, Coman

Membru PNŢ din Bucureşti ( preşed. circ.13 ) ; participant activ la manifestaţia promonarhistă din Piaţa Palatului Regal din 8 nov.1945.Arestat la 15 aug.1949, timp de 6 luni.

Rearestat la 15 aug.1952 , internat în lagărul Borzeşti.

-Lazăr , Emil.

Locotenent deblocat, membru al Cercului Profesional Militar PNŢ , în  garda de corp a lui Iuliu Maniu , în timpul alegerilor din 19 nov.1946.Arestat în 1947.

-Lazăr ,Eugen

Economist, membru PNŢ în Braşov.Arestat pe 15 august 1949 ; torturat în anchetă la Securitatea din Braşov ; judecat în "lotul Victor Jinga" ; condamnat la 5 ani închisoare ;

închis la Jilava, transferat în lagărul Periprava.

  Rearestat în 1956 de Securitatea din Braşov ,la puţin timp după eliberare;condamnat la 15 ani muncă silnică de acelaşi tribunal."Plimbat" prin câteva închisori, ultima fiind cea din Botoşani

"Graţiat" în 1964, cu Decretul 411 .

-Lazăr,Ilie A./ Mara-soţie / Lia - fiică  / Vasile -frate / 

Avocat în Bucureşti ,personalitate marcantă şi populară a PNŢ,n.în 1895, în com.Giuleşti -Maramureş, cu doctorat în Drept (Cluj )  şi Studii Economice ( Viena ) . Mobilizat  în primul război mondial, a dezertat  din armata austro-ungară , alăturându-se armatei române ,luând parte la eliberarea Cernăuţiului şi Sighetului de către români ( a ridicat steagul românesc pe clădirea palatului administrativ .

   Delegat al plasei Ocna Şugatag la Alba Iulia, a predat "credenţialele" [adeziunile] pentru unire , fiind cel mai tânăr semnatar al actului Unirii din 1 dec.1918.

Preşedinte al PNR ( 1918-1927 ) ,apoi al PNŢ - Maramureş ( 1927-1938 ) , a fost ales deputat în legislaturile PNŢ ( 1928-1931; 1932-'33 ).

  Adversar înverşunat al Dictatului de la Viena ( 1940 ), susţinător al "liniei Maniu" faţă de războiul din Răsărit, a fost internat în lagărul de la Târgu Jiu de către regimul antonescian.

   După 23 august 1944,a fost ales preşedintele organizaţiei muncitoreşti a PNŢ.

Temut de comunişti ( datorită popularităţii şi capacităţilor organizatorice ) a fost arestat în 1946 sub acuzaţia apartenenţei la organizaţia "Sumanele Negre " şi condamnat la 6 luni închisoare , pentru a nu putea participa la alegerile din 19 nov.'46.

   Rearestat la 14 iul.1947 (înscenarea de la Tămădău ), o dată cu conducerea PNŢ, a fost judecat în procesul PNŢ ( 29 oct-11 nov.'47 ) .În  actul de acuzare al prim.procurorurului col.Georgescu Alexandru în "fişa personală " a inculpatului erau consemnate:

< 5.Ilie Lazăr , membru al Delegaţiei Permanente a PNŢ, secretar general al organizaţiei naţional-ţărăniste din Ardeal , avocat, membru în Consil.de administraţie la " Neuman "

( Arad ) al firmei ITA şi al uzinelor "Malaxa " , este acuzat pentru că [ urmau , detaliat , dovezile de după '45  ] Cet. Română, 52 de ani, avocat, căsătorit, Bucureşti, arestat .[era specificată încălcarea a  cca 9 articole  din Codul  Penal şi Codul de Justiţie Militară ]>

    La interogatoriu la care a fost supus în proces(30 oct.'47 ) , printre altele , Ilie Lazăr declara :

< După formarea guvernului Sănătescu , unde mi s-a oferit Ministerul Lucrărilor Publice, pe care l-am refuzat motivând că sunt momente istorice şi eu ţin foarte mult să iau parte , sub orice formă, la lupta pentru recucerirea Ardealului , mi s-a găsit formula , de către Ministru .de Război împreună cu dl Maniu , de a fi consilier juridic pe lângă Armata a IV-a având însărcinarea de a mijloci anumite neînţelegeri  ce s-ar ivi între populaţia civilă şi între Armată şi , în acelaşi timp,să fiu şi un fel de mijlocitor , dacă s-ar ivi neînţelegeri, între Armata Sovietică şi Armata Română. Acesta mi-a fost rolul pe care l-am dus la îndeplinire desăvârşit şi am mers cu Armata Română , în această calitate , până s-au ocupat Careii Mari şi Satu Mare.  După ocuparea acestor oraşe de frontieră, terminându-se ocuparea Transilvaniei , m-am reîntors la Bucureşti şi misiunea am socotit-o terminată.>

Cât despre "fuga de la Tămădău ", el menţiona persecuţiile şi presiunile la care a fost supus :

< Eu am cerut aceasta în permanenţă , să fiu pus la adăpost . Eu vreau libertate, nu pot trăi altfel. Din 15 februarie 1945, n-am fost lăsat în pace , am avut 16 percheziţii.  >

    Prin sentinţa nr.1988 / 11 oct.1947,a fost condamnat la 12 ani muncă silnică şi confiscarea averii . A cunoscut regimul penitenciar la  Malmaison ,MAI, Galaţi , Sighet, Râmnicu Sărat .

La expirarea pedepsei ( 11 iul. 1959 ) , în loc de eliberare, a fost dus la muncă silnică la Periprava ,apoi cu domiciliu obligator în Bărăgan , până în 1964, la "graţiere" .

/ Soţia sa- Mara - a fost arestată şi condamnată în 1947  pentru  "nedenunţare" ;

/Fiica sa -Lia - a fost arestată în 1956,pentru "activitate catolică " ;

/ Fratele-Vasile -a fost condamnat cu muncă forţată la Capu Midia şi Periprava.

 

-Lazăr ,Ion D

Din satul Canlia,com.Lipniţa -Constanţa.Arestat în martie 1954 , pentru "activitate conspirativă PNŢ " ; torturat la Securitate ( de anchetatorul Stupu Andrei ); condamnat la 10 ani muncă silnică ( sentinţa nr 2 214 / 21 oct.1954 )de Tribunalul Militar-Constanţa.

A murit la Aiud, pe 15 iulie 1960, din cauza condiţiilor de exterminare.

 

-Lazăr ,Ion D

Din satul Ciula , com.Ciuleni -Cluj, n-în 1905.Arestat în 1946, sub acuzaţia de "instigare contra reformei agrare" ; condamnat la 3 ani închisoare . Rearestat la 20 august 1959,sub acuzaţia de " instigare contra colectivizării " ; condamnat la 5 ani închisoare de Tribunalul Militar -Cluj.Trimis la muncă forţată în bălţile Dunării.

-Leon, Ioan

Arestat în primăvara '48 , judecat pe 2 apr'49 la Suceava, într-un "lot de foşti PNŢ ". Condamnat la 6 luni închisoare ( Sentinţa nr. 410 / 2 apr.'49 ) de Tribunalul Militar-Iaşi (în deplasare la Suceava) pentru "favorizarea infractorului" (  cf. art.329 C.P ).

I se imputa faptul că luase la cunoştinţă că Otparlic Eugen a răspândit ştirea falsă a unui iminent război între URSS şi anglo-americani, şi nu a denunţat faptul, favorizând pe acesta.

-Lăzărescu, Paul

[LD: la fel ca şi în cazul foştilor studenţi- victime (Amedeo Lăzărescu ,Al.Paleologu , Augustin Doinaş ş.a.ş a) ,CNSAS a dezvăluit faptul că, după eliberarea din puşcărie , Paul Lăzărescu ar fi devenit "informator" al Securităţii. Ne-am pronunţat în legătură cu aceasta.

Faptul că au fost " demascaţi" aceşti foşti studenţi deţinuţi politici , iar fostul secretar UASCR ,fostul  secretar UTM ,  Ion Iliescu - care a supervizat  în vremea aceea campaniile represive -  este "curat" ( pentru că nu are dosar la SRI ),mi se pare o manipulare mizerabilă. Faptul că Paul Lăzărescu de la "Dreptatea" i s-a dat acest "certificat de laşitate" , iar Silviu Brucan de la "Scânteia "  , care a dus cele mai odioase campanii de presă genocidară, a devenit "dizident anticomunist " dă întreaga măsură  a dificultăţii acestor etichetări.

Personal, l-am cunoscut pe Paul Lăzărescu  după decembrie 1989, trudind  la revigorarea PNŢ-CD -ului, după jumătate de secol de persecuţii. ]

     Student la Facultatea de Litere din Bucureşti , n.în 1926.Preşed.org.TUNŢ din facultate , secretar general TUNŢ -Bucureşti. Redactor la ziarul "Dreptatea ".

Arestat în 1947.Condamnat la 1 an detenţie ( sentinţa nr.412/ 26 mart.1948 )la penitenciarul MAI şi Văcăreşti , Uranus şi Aiud. Eliberat în mart.'48 .

Rearestat la 15 aug.1949, în "lotul TUNŢ" ; condamnat la 7 ani închisoare (sentinţa nr. 979 / 19 oct.'50 ) ; detenţia la Jilava, Gherla, lagărul Peninsula şi minele de plumb din Baia Sprie.

Eliberat în 1956.

-Lehaci, Arcadie C.

Membru PNŢ din Câmpulung Moldovenesc ( Suceava) , n. în 1899. Arestat la 16 sept.1952 ; condamnat la 5 ani închisoare ; a murit în detenţie, la 18 ian.1953.

-Leucuţia , Aurel

Avocat, n.1895,Calacea-Timiş, stabilit la Timişoara ( ? ), apoi la Bucureşti . Secretar al Consiliului Naţional Român (care a pregătit unirea Transilvaniei cu România ).

Delegat-deputat în Marea Adunare de la Alba Iulia care a hotărât Unirea ( 1 dec.1918 )

Fost vice-preşed. al org.PNŢ Timiş-Torontal ,membru în Delegaţia Permanentă a Partidului Naţional Român ( înainte şi după 1918 ),apoi PNŢ ( de la 1927 ) din cercul apropiat lui Iuliu Maniu ( care obişnuia să stea la el când venea în Capitală ).Deputat PNŢ în legislaturile PNŢ ( 1928-1930;1931-'33 ). Fost preşed. al Federaţiei Asociaţiilor de Fotbal ( în interbelic ). 

    După 23 august '44,ministru al Economiei Naţionale  în guvernul Sănătescu II ( nov.'44-5 dec.'45 ) şi în guvernul Rădescu (dec.'44-6 martie'45 ).

Arestat în iul.1947( în timpul procesului Maniu-Mihalache ) ; închis şi anchetat  la penitenciarele MAI şi Văcăreşti , apoi eliberat.

Rearestat în 1952; condamnat la 12 ani muncă silnică ;închis în penitenciarul Sighet ( rezervat foştilor demnitari ).La expirarea pedepsei,i s-a fixat  domiciliul obligator pe Bărăgan.

A murit la 20 oct .1964, la câteva luni după eliberare..

-Lipinski , Aurel

Ziarist la cotidianul "Dreptatea".Arestat de mai multe ori (în 1945,'46,'49 ) din cauza opiniilor anticomuniste .

-Livezeanu ,Radu A.

Secretarul org.PNŢ-Vâlcea.Avocat , prodecanul Baroului din Râmnicu Vâlcea ( din 1945 ), n.în 1909. Arestat pe 12 martie'47( în timpul procesului Maniu-Mihalache ) ; epurat din Barou pentru "atitudine nedemocratică" .

Rearestat în 1948 ;condamnat la 7 ani închisoare ; detenţia la Jilava, Aiud şi Peninsula; eliberat în 1955.

Rearestat în ian.1959 , condamnat la 25 ani închisoare ; supus "reeducării" la Jilava . A supravieţuit , şi după dec.'89, la  venerabila vârstă de 83 ani, a fost ales deputat PNŢCD de Vâlcea.

-Livianu ,Ion

Director la ziarul "Dreptatea" .Arestat la 15 aug.1949, a murit în timpul detenţiei .

-Lolu, Ion 

Membru PNŢ din Bucureşti.Prof. de Română şi Franceză, reporter la "Dreptatea" . Arestat la 15 aug.1949 ;condamnat la 6 ani închisoare . Eliberat din penitenciarul Oradea,pe 2 dec.1955.

-Ludoşan , Aurel.

Membru PNŢ ( conducător  TUNŢ  la Academia Comercială ).Şef de cabinet al ministrului Emil Haţieganu (din ian.'46 ). Economist.

Arestat în mai 1947 ; eliberat după 2 luni. Rearestat pe 15 aug.'52;  condamnat la închisoare administrativă ; trimis la muncă forţată în lagărele Galeş şi Peninsula. Eliberat în 1954.

-Lugoşianu ,Ion O./Ana şi Elena-surori / Ioan I.-fiu / Ţuca-rudă /

N.1890,Bucureşti .Licenţiat al Facultăţii de Drept şi al Şcolii de Ştiinţe Politice din Paris (a practicat ,o vreme, avocatura la Paris ). Membru PNR ( apoi PNŢ , din '27 ),deputat în legislaturile PNŢ.Şef de cabinet al prim-ministrului Vaida Voievod ( 1919-1920 ) ,consilier tehnic, secretar al delegaţiei române la Conferinţa de Pace de la Paris ( 1919 -1921 );comisar al guvernului ptr organizarea consulatelor şi studierea coloniilor româneşti din SUA şi Canada (1920 ).Subsecretar de Stat la Preşedinţie în guvernul Maniu (nov.'28-oct.'30 );ministrul Instrucţiei Publice ( 1930 ) al Industriei şi Comerţului ( 1932-'33 ).Delegat cu misiuni speciale la Liga Naţiunilor Unite  ; ministru plenipotenţiar la Vatican (iun.'33-nov.'37 )Codirector al  ziarului "Universul " (din 1940 ).  După 23 august '44, a intrat în vizorul  represiunii comuniste ,devenind  ţinta "demascărilor"

(Grigore Preoteasa (România liberă , 12 oct.'44 )  califica  fruntaşii PNL şi PNŢ ca "stâlpii reacţiunii antidemocratice " , iar pe ziariştii lor -Corneliu Coposu şi  Ion Lugoşianu îi califica drept  "fascişti de presă " care "aţâţă la crime împotriva poporului ") .

  Arestat şi condamnat la 20 ani muncă silnică şi confiscarea averii  ( 1948-'49 ) de Tribunalul Poporului  , a fost torturat în timpul anchetei şi  în timpul detenţiei .

Încarcerat  la penitenciarele MAI, Jilava, Aiud, Piteşti  şi Gherla.

A murit în penitenciarul din Râmnicu Sărat, la 7 nov.1957.

/ Fiul său, student, a fost condamnat la moarte şi executat în 1958.

/ Cele două surori şi o rudă - au fost arestate, anchetate şi spoliate.

-Lungu, Ion L.

Membru PNŢ din Ciupercenii Noi ( Dolj ) .Arestat pe 7 iunie 1959 pentru că şi-a îndemnat consătenii să se retragă din colectivă. Torturat la Securitatea din Craiova ;condamnat la 8 ani închisoare , pentru "instigare la revoltă" .Detenţia în lagărele de muncă silnică din bălţile Dunării.

-Lup, Ioan

Secretarul org.PNŢ-muncitori . Arestat ; condamnat la închisoare ;eliberat de la penitenciarul Văcăreşti pe 24 febr.1954.

După decembrie 1989,foarte activ în reorganizarea PNŢCD.

"Demascat" ca "agent " al Securităţii ( cf.ziarul Cotidianul ,din 28 iunie 1996 ).

-Lupescu ,Ionel C./ Lupescu ,Dan D.-nepot /

Membru marcant al PNŢ, n.în 1888, în com-Şuţeşti -Brăila.Combatant în războiul balcanic( 1913 ),voluntar în armata franceză în timpul neutralităţii, combatant în războiul reîntregirii ( luptele de la Mărăşeşeti ) , decorat cu ordine militare româneşti, franceze , engleze şi poloneze.

  Membru al PŢ-Mihalache ( din 1919 ),apoi PNŢ (după fuziunea din 1927 ) ; preşed.org.PNŢ Râmnicu Sărat ( 1927-'34 ) .

Deputat  PŢ, apoi PNŢ (reales în 8 legislaturi , începând din 1922 ) ;senator de Covurlui ( 1932 ) şi senator de drept în Parlamentul FRN din regimul carlist  ( 1939-'40 ) .

   Arestat în 1946, în com.Balta Albă ( Brăila ); reţinut 6 luni în lagărul de la Caracal ( primul lagăr pentru deţinuţi politici înfiinţat din ordinul lui Lucreţiu Pătrăşcanu );a stat ascuns o vreme .

Rearestat în 1949, în  Bucureşti ; a murit în anchetă ,pe 7 sept.1952, la penitenciarul Văcăreşti .

/Dan (nepot ) , n.în 1925 la Râmnicu Sărat ( Buzău ).Absolvent al liceului "Sf.Sava" din Bucureşti ( 1944 ); preşed. TUNŢ din jud.Buzău. Arestat în 1948 ;torturat luni de zile pentru a divulga ascunzătoarea unchiului său ( fără să-l trădeze ); eliberat în 1949 ( după arestarea unchiului ).

Rearestat în 1951 ; condamnat la muncă silnică  ; detenţia în lagărele de la Galeş şi Peninsula , apoi în penitenciarul Oneşti ( după închiderea lucrărilor de la Canal ).

Eliberat la 5 mai 1954,a murit în 1966,la 41 de ani .

-Lupşa ,Victor G.

Membru PNŢ, muncitor, n.în 1921, în com.Zagon ( Covasna ).După dizolvarea  partidului [ pe 29 iul.'47 , prin Jurnalul  Consiliului de Miniştri, pe baza Referatului MAI ,prin  legea de dizolvare a PNŢ votată de Parlament ]  a înfiinţat în comuna sa organizaţia conspirativă "Vlad Ţepeş II " înscriindu-se formal în Frontul Plugarilor (1947 ).

La 7 oct.1948 , s-a retras în munţi , luând legătura cu Dumitru Murguleţ ( conducătorul org."Oastea Domnului " ); în iarna '48 / '49 , a redactat şi răspândit Manifeste de mobilizare la rezistenţă anticomunistă ; în 1950 , a mers în Vrancea pregătind o revoltă ţărănească de amploare ( la semnalul dat, doar ţăranii din satul Bârzeşti, com.Ştefan cel Mare au trecut la acţiune , revolta fiind înăbuşită în sânge , fiind urmată de sute de arestări ) .

S-a retras în munţii Piatra Craiului, în iunie'51  fiind adăpostit la Rucăr , la Iosif Ţapu.

Judecat şi condamnat la moarte , în contumacie ( Sentinţa nr.694 / 25 iunie 1951 ) de Tribunalul Militar -(Iaşi ? Galaţi ? , Constanţa ? )

S-a predat Securităţii din Câmpulung -Argeş, la 27 nov.1955.A fost judecat şi condamnat la moarte în iunie 1956 .Nu a făcut recurs şi nici cerere de graţiere.

Executat în penitenciarul Galaţi,  la 3 dec.1956.

M.

-Mailat ,Eugen

Tânăr fără ocupaţie (de cartier ) membru al org.de tineret PNŢ , circ.14 Dudeşti -Bucureşti. În 1949, după arestarea preşed. secţiei de elevi (Bourceanu ) ,s-a autodenunţat la Securitate că a purtat cu el discuţii "ostile regimului " .

Arestat ; judecat cu "lotul TUNŢ" , condamnat la 6 ani închisoare ; închis la Rahova,Jilava , Peninsula şi Gherla. Eliberat la 6 oct.1955.

-Man, Demetriu [Dumitru ] T.

Preot, prof.univ.la Academia greco-catolică din Cluj, n.în 1888 în com.Căianu Mic - Bistriţa Năsăud. "Părintele Manu " - astfel a fost cunoscut în presa politică şi parlamentară din interbelic,fiind  unul dintre  deputaţii cei mai activi şi combativi ai legislaturilor din guvernările  PNŢ (1928-1933 ). Arestat pe 13 dec.'48, la ieşirea din catedrală ;condamnat la 3 ani închisoare ( pe  13 martie 1949 ) de Tribunalul Militar-Cluj , pentru "manifestări duşmănoase la adresa regimului ".Închis la Gherla şi Sighet. În 1952, în loc de eliberare ,i s-a suplimentat pedeapsa cu încă 2 ani închisoare administrativă, fiind transferat la penitenciarul exterminator de la Aiud.Grav bolnav, a murit pe 18 august 1952, în penitenciarul Văcăreşti.

-Mandea ,Petru M.

Membru PNŢ , din Almăjel-Dolj, funcţionar bancar.Arestat în 1951 - împreună cu socrul său Bojin C.Bojin - pentru "deţinere de aur" .Condamnat la 3 ani închisoare  ; trimis la muncă forţată în lagărele de la Poarta Albă , Cernavodă şi "5 Culme".

 

-Manea ,Ion

Preşed.org.de tineret PNŢ -Moldova .Inginer în Iaşi .Participant la manifestaţiile din 8 nov.'45 şi 10 mai'46 din Bucureşti;activ în campania electorală din '46 ; antrenat plenar în acţiunile de protest împotriva represiunilor abătute asupra PNŢ în 1947.

Prins şi arestat în mai 1947 ;condamnat la 2 ani închisoare ( Sentinţa nr.412 / 1948 ) ; închis la Văcăreşti şi Aiud. Rearestat în 1955 ;condamnat la închisoare administrativă (2 ani ) ; închis în penitenciarul de la Sascut ; eliberat în 1956.

-MANIU,  IULIU  I.

[ LD: În 1998, în timpul guvernării CDR , Curtea Supremă de Justiţie ....etc etc ....Pentru  Iuliu Maniu :

     <Avocatul Corneliu Ştefănescu , relevând contribuţia lui Iuliu Maniu la realizarea Marii Uniri de la 1 decembrie 1918 , la viaţa politică din România interbelică şi la ieşirea ţării din alianţa cu puterile Axei , a învederat în continuare , activitatea desfăşurată de această mare personalitate pentru promovarea ideilor democratice după încheierea celui de al doilea război mondial .A subliniat că în cadrul acestei activităţi se înscriu şi faptele imputate lui Maniu, în procesul de faţă ,care nu sunt decât modalităţi de realizare a punctelor din Programul marelui partid de tradiţie democratică, pe care l-a condus în lupta pentru apărarea intereselor  naţionale care erau ameninţate .Învederând tot ce se reţine în sarcina sa că a săvârşit , reprezintă un act deliberat , menit să servească drept pretext pentru scoaterea în afara legii a celui mai mare partid politic din România şi a preşedintelui acestuia , care , încă din ultimele zile ale primului război mondial , fiind ofiţer în armata austro-ungară, a atras în jurul lui

un grup de ofiţeri români , pentru a se opune bolşevismului , în capitalele Viena şi Budapesta , a cerut ca prin decizia ce se va pronunţa să fie restabilit adevărul istoric şi să se dispună achitarea celui care a încetat din viaţă ca martir, la 15 februarie 1953 . >  ]

a ) Scurtă biografie

N.1873, Şimleul Silvaniei, Sălaj .Fiu de magistrat ;nepot al lui Simion Bărnuţiu . Licenţiat al Facultăţii de Drept ( Cluj, Viena, Budapesta );dr în Drept (1896,Viena.Budapesta )

Ca student, participă la viaţa politică naţională :în 1886,ca preşed.al Societăţii studenţilor români,sârbi şi slovaci ,rosteşte un discurs politic,cerând autonomie naţională pentru românii din Ardeal ;în 1892 ,participă la Congresul Studenţesc din România, ca reprezentant al studenţimii din Ardeal ;între 1893-'95 ,ia parte la agitaţia politică din jurul Memorandum-ului .

    Din 1896, membru al PNR din Ardeal . Între 1906-1910,deputat al "cercului Vinţul de Jos"  din Camera Ungariei, unde rosteşte discursuri virulente contra maghiarizării din şcoli şi armată .Avocat al Mitropoliei Unite a Blajului ( până în 1915 ), când este înrolat în armată .

     Absolvent al Şcolii de ofiţeri ( rezervă ), combatant pe frontul rusesc şi cel italian ,

întors de pe front,conform hotărârii PNR( 24 sept.'18 ),se stabileşte la Viena ,unde, în circumstanţele debandadei create de revoluţia bolşevică , devine ,pentru un timp ,comandantul Vienei. Participă activ la tratativele cu reprezentanţii celorlalte naţiuni din imperiu care luptau pentru dezrobire ; participă la tratativele cu ungurii (15-16 nov.'18 ,Arad ),după eşecul cărora  PNR se pronunţă pentru desfacerea totală a Ardealului de Ungaria .

    La 1 decembrie 1918 -Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia - este ales preşedintele Consiliului Dirigent ,conducând efectiv introducerea şi consolidarea regimului românesc în Ardeal .După moartea lui Pop de Băseşti ,  este ales preşedintele  PNR .

   Iniţiază,organizează şi conduce extinderea PNR în viaţa politică a României Întregite , prin succesive fuziuni cu partide din Vechiul Regat :cu Partidul Conservator -Democrat -Take Ionescu ( febr.1923),cu Partidul Naţionalist Democrat a lui Iorga ( 1923 ),cu Partidul Ţărănesc -Mihalache ,constituind Partidul Naţional-Ţărănesc (1926), ocupând alternativ ( cu Mihalache sau Al.Vaida Voevod ) preşedinţia partidului .

   În nov.1928,după ce PNŢ a câştigat  alegerile parlamentare , Iuliu Maniu devine prim-ministru al României în alternanţă cu GGMironescu ( 16 nov.'28 -7 iun.'30 ;13 iun.-10 oct '30 ),iar după căderea guvernului Iorga şi noile alegeri parlamentare (iulie'32) ,revine la preşedinţia guvernului , în alternanţă cu Al.Vaida Voevod( nov.'32-ian.'33 ).

   În timpul regimului Carol II ( 1938-1940 ) şi a generalului Antonescu ( 1940-'44 ),şi-a precizat  poziţia în marile probleme ale ţării ,militând pentru formarea coaliţiei democratice antitotalitare , ieşirea României din război alături de Axă şi alăturarea României la coaliţia antihitleristă.

b )Activitatea după 23 aug.1944.

    La 23 august'44 ,a intrat ,pentru scurtă vreme , în primul guvern Sănătescu (23 aug-3 nov.'44 ) ,ca ministru Subsecretar de Stat , după care a devenit liderul de necontestat al opoziţiei democratice, împotriva sovietizării şi comunizării României, având ca punct culminant al înfruntării instaurarea guvernului Petru Groza ( 6 martie 1946 ).

    A expediat numeroase Memorii către Comisia Aliată de Control ,către guvernele american şi englez , către diverse foruri  internaţionale,în care prezenta situaţia anormală şi ilegală care se instaurase în România( ex: la 20 mart.'47, în contextul campaniei de compromitere şi eliminare a partidelor de opoziţie -aprobată de Stalin şi coordonată de Vâşinschi şi Fedicikin ) 

    A iniţiat ,formulat şi transmis ( cu acordul solidar al şefilor partidelor istorice ,  Dinu Brătianu şi C.Titel Petrescu ) memorii şi proteste către autorităţi,  împotriva prigoanei dezlănţuite contra opoziţiei şi a tratamentului inuman la care erau supuşi deţinuţii politici în penitenciare ( ex.: în iul.'47 , către ministrul de Interne, Teohari Georgescu ).

   A aprobat plecarea unui grup de fruntaşi ai PNŢ în străinătate , cu scopul de a informa opinia publică internaţională şi oficialităţile din statele occidentale despre situaţia ţării.

În contextul acestor demersuri, s-a produs capcana întinsă de Securitate  la Tămădău ( 14 iul.'47 ), care a servit ca pretext pentru lichidarea opoziţiei democratice din România .

La 29 iulie'47, Adunarea Deputaţilor prezidată de Mihail Sadoveanu ,a adoptat Moţiunea de dizolvare a PNŢ şi întreaga conducere a PNŢ a fost arestată .

c)Judecarea lui Iuliu Maniu 

    În procesul înscenat (29 oct.-11 nov.1947) primprocurorurul col.Georgescu Alexandru

 de la Tribunalului Militar al Regiunii II Militară,sintetiza astfel "fişa personală" a acuzatului :

< 1.Iuliu Maniu , fostul preşedinte al PNŢ [ ..... ] S-a făcut vinovat în aceea că , în perioada din martie 1945 şi până în ziua arestării sale ,în iulie 1947, a organizat şi a condus complotul împotriva Statului ,a condus activitatea subversivă şi ilegală a reacţiunii române ,sprijinindu-se pe cercurile imperialiste ale Statelor Unite ale Americii şi Angliei

 [urmau, detaliat, dovezile  de după '45  ]  De cetăţenie română, 75 de ani, de profesie proprietar agricol, necăsătorit, domiciliat în Bucureşti , în prezent arestat >

[ urmau peste 21 de articole din Codul Penal şi  Codul Justiţiei Militare, care i se aplicau  ]

Pe parcursul interogatoriului, Maniu a fost hărţuit ,umilit,trecându-se de la o întrebare la alta , fără legătură,  refuzându-i-se explicaţiile, fiind mereu pus la punct .

Tracasat şi tensionat Maniu a protestat deseori pentru acest sistem de judecată .

-Maniu : Dle preşedinte, este imposibil ca eu să fiu limitat în forma aceasta în dreptul meu de a răspunde la interogator [.....] Eu anunţ un caz de nulitate pentru acest fel de interogatoriu [---]

Dvs nu mă lăsaţi să enunţ starea faptică [---] Eu voi fi silit să mă retrag din apărare , în forma aceasta, dacă nu am libertatea să spun că vreau să răstorn Guvernul , dar cu mijloace politice , nu cu violenţă.

-Preşed. : Mijloacele politice nu ne interesează .

-Maniu : Eu anunţ caz de nulitate .

-Preşed.: Dvs răspundeţi da sau nu la întrebările mele .[...]

Deşi ţintă a întrebărilor insidioase ale preşedintelui -inchizitor, care urmăreau deliberat să -l înfunde , să-l umilească, conform acuzărilor, Maniu a rămas demn şi stăpân pe sine

Despre grupul arestat  la Tămădău : <Scopul desemnat de mine era ca , mergând în străinătate,  să informeze străinătatea despre situaţia din România,un lucru pe care , în calitatea mea de preşedinte de partid, l-am făcut totdeauna , în toate epocile , cum l-au făcut întotdeauna , orice om politic cu simţ de răspundere .>

Despre intenţia de răsturnare a guvernului Groza şi boicotarea Parlamentului :

- Preşed.: a dat dispoziţii lui Carandino să imprime ziarului "Dreptatea"  o linie vehementă de atac împotriva regimului democratic din România ?

-Maniu : Este adevărat  [...] Sunt preşedinte de partid de opoziţie care doreşte ca guvernul Groza  - şi am dorit de la început  - să fie înlăturat.

 

d ) Ultimul cuvânt a lui Iuliu Maniu  

- Preşed. : La interogatoriu a răspuns la 68 de întrebări .Arată  din nou cele 9 capete de acuzare , acuzatul  să adauge în apărarea sa"noutăţi"  privind :  pregătirea  complotului  răsturnarea guvernului…Memorandum  organizaţii militare...ajutor american şi englez guvern exterior etc etc

[ Complot ?!  ]

- Maniu : <Neadevăr , de la început până la sfârşit . Nu este adevărat nimic din ce se spune acolo [---]Este foarte uşor să afirmi faţă de un om : ai făcut complot , ai făcut spionaj,

ai vrut să faci răzvrătire etc etc .Unde este dovada ? Eu neg aceste lucruri , fiindcă nu sunt adevărate . Nu fac aceasta de dragul negaţiunii, eu , totdeauna recunosc faptele mele. [---]

Este adevărat că eu am dus o activitate foarte sârguincioasă pentru a pune şi opinia publică din ţară şi pe cea mondială în curent cu lucrurile ce se petrec la noi. [---] eu care , întreaga viaţă am sacrificat-o pentru prosperitatea acestei ţări , să fiu acum acuzat cu următoarele drăgălăşenii : înaltă trădare, spionaj, complot, răzvrătire, război civil, război contra Rusiei , instigate de mine. Este posibil aceasta ?

Să vină Ministrul Public [ Teoharie Georgescu  ] să-mi arate dovezile pe care se întemeiază aceste acuzaţiuni  , luate  - sunt sigur  - din ziarele de pe bulevard , care au o predilecţie ca să arunce asupra mea , zilnic, fel de fel de calomnii .Toate acestea sunt pure neadevăruri.>

[ Complot militar  ? ]

-Maniu :<Secţia militară a partidului nostru s-a întemeiat în 1926 , au fost preşedinţi mai mulţi generali distinşi, G-ralul Rujinschi, şi alţii .Au fost colaboratori g-ralul Alevra , etc.

Am lucrat doi ani la fiecare şedinţă în această comisie a partidului nostru , în urma căror lucrări am putut face opera mare militară , când , în 1928 , am venit la Guvern, fiind ministru de război g-ral Cihoski , distins ofiţer şi erou de la Mărăşeşti. Am făcut reforme militare foarte importante , în baza lucrărilor acestei Comisii .[---] Acum iese la iveală că dnii  Mihalache şi cu Stoika şi Stătescu , în vederea unui complot oarecare , care s-ar fi înjghebat, sau se înjgheba, ar fi făcut Secţia Militară în 1946 .Curat neadevăr. >

[ Spionaj pentru străini ? ! ]

 -Maniu : <s-au ţinut conferinţele de la Yalta , Postdam şi Moscova , conferinţe foarte importante .[...] La conferinţa de la Moscova s-a hotărât ca Guvernul român să respecte cele patru libertăţi .[---] Nu am sustras , dar am trimis , nu documente , dar documentări  asupra faptului trist că Guvernul Groza nu satisface convenţiunile internaţionale [----]

Nu am trimis nimic,  decât memorii, MSRegelui , Comisiei Interaliate şi celor trei miniştri ai celor trei puteri mari , cărora le-am trimis memorii documentate - pentru că aveam răspunderea morală  - în care am arătatGuvernul Groza nu respectă tratatele internaţionale şi cele patru libertăţi fundamentale şi, prin urmare , acest guvern nu poate sta în fruntea Statului.

-Maniu : <Nu am făcut complot, nu am făcut spionaj , nu am furat acte > [----]

----------------------------------------------------

     Prin Sentinţa nr 1988 / 1947, Iuliu Maniu a fost condamnat la muncă silnică pe viaţă (pedeapsă comutată în temniţă grea pe viaţă ), confiscarea averii , plata cheltuielilor de judecată şi , în avans, a cheltuielilor de înmormântare .

[ LD : toate cu unanimitate de voturi .Dăm sentinţa finală, în urma respingerii recursurilor   (depuse  de soţia lui Mihalache, băiatul lui Penescu, tatăl lui Camil Demetrescu   ş.a.m-d )

la 7 mai 1949,care care au confirmat pedepsele pronunţate pe  11 nov.'47 .

Semnată de înalţii  magistraţi de la Curtea de Casaţie  aş vrea ca numele lor să rămână şi ele  în istorie : g-ral maior Dan Pascu ( preşed. ) , I.Negreanu, col.magistrat D.Mociorniţă , col. Dobrogeanu . ]   

1. Iuliu Maniu  : 10 ani temniţă grea + 5 ani degradare civică - pentru crima de complot în scop de trădare şi insurecţie armată  ;10 ani detenţiune riguroasă + 5 ani degradare civică , pentru crima de complot în scop de răsturnare a ordinei constituţionale şi răzvrătire ; muncă silnică pe viaţă ,transformată în temniţă grea pe viaţă ( numitul având 75 de ani ) , pentru crima de înaltă trădare; 25 ani muncă silnică , transformată în temniţă grea pe viaţă şi 10 ani degradare civică pentru crima de trădare ;10 ani detenţiune riguroasă + 5 ani degradare civică , pentru crimă de răzvrătire ; 25 ani muncă silnică , 10 ani degradare civică , pentru crima de insurecţie armată ; muncă silnică pe viaţă,  transformată în temniţă grea pe viaţă, pentru instigare la crimă  de înaltă trădare prin necredinţă  ;12 ani detenţie simplă , pentru tentativa de surpare a ordinii constituţionale ;12 ani închisoare corecţională , pentru instigare la trecere frauduloasă a frontierei ( Cf.Art . 101 şi 103 C.P. , Iuliu Maniu va executa pedeapsa cea mai grea, adică muncă silnică pe viaţă , transformată în temniţă grea pe viaţă ;

În baza art. 31 C.P. i se confiscă averea . Va plăti 50.000 cheltuieli de judecată .

Pe toată durata procesului şi la rostirea sentinţei , Maniu s-a comportat cu demnitate desăvârşită , fiind ultima oară când a fost văzut  în public.

La fel ca şi în cazul altor închişi , nimic nu s-a mai aflat  în afara închisorilor despre el .

A executat pedeapsa la Sighet , unde a murit la 80 de ani, pe 8 ian.1953 * (cf.Certificatului de deces nr.370578 ,eliberat de Sfatul Popular Sighet , de miocardită cronică senilă  ). 

-Manoliu , Niţă N.

N.în 1888 , în Mărăşeşti.Fruntaş PNŢ , de două ori primar al Mărăşeştiului .Directorul Fabricii de Produse Chimice din Mărăşeşti.În 1948, locuinţa i-a fost confiscată de Securitate .

Arestat la 15 aug.1952, a murit la 23 ian.1953, în lagărul de exterminare de la Capu Midia. Familia a primit înştiinţarea (certificatul  ) de deces, după 9 ani .

 

-Manta Dragomir, Ion / Maria D.-fiică /

Secretarul org.PNŢ -Buzău ; candidat pe listele PNŢ la alegerile din 19 nov.'46 .

Arestat pe durata procesului Maniu-Mihalache ( oct-nov.'47 )la penitenciarul Piteşti .

Rearestat în 1958 ; condamnat pe baza unui dosar întocmit de Securitate (cu probe şi mărturii false ); închis la Jilava ; supus "reeducării " ; "graţiat" pe 19 dec.1963.

/Maria- elevă de 18 ani ;arestată în apr.'48 ca membră a org."Pajura Neagră " (înfiinţată de Securitate ca o capcană pentru depistarea "elementelor  periculoase") ;condamnată la 4 luni închisoare -cu suspendare- de Tribunalul Militar-Bucureşti .

- Mareş, Vasile S./Mareş ,Cornel-fiu /

Membru al Deleg.Permanente a PNŢ .Învăţător în com.Pârjol- Bacău . Candidat pe listele de deputaţi la alegerile din 19 nov.'46 .Arestat în 1947,împreună cu fiul , în valul de arestări pe timpul procesului Maniu-Mihalache. Eliberat, dar mereu urmărit şi persecutat . În 1952, auzind că i s-a pregătit un nou mandat de arestare,s-a spânzurat  ( 19 aug.'52 )

/Cornel- în conducerea TUNŢ ,student la Facultatea de Medicină .Arestat pe 8 nov.'45 ,în timpul manifestaţiei pro-monarhiste din Piaţa Palatului .Rearestat în 1947 (împreună cu tatăl ).

-Marin,Gheorghe

Secretarul org.PNŢ -Dâmboviţa ; candidat PNŢ în alegerile din 19 nov.'46 . Avocat din Tătărani -Dâmboviţa Arestat în 1949 ; condamnat la 7 ani închisoare  ( 15 aug.'49 ) ; detenţia la Jilava, Peninsula ,Aiud.

-Marinache ,Gheorghe I.

Membru activ PNŢ ( circ. 14 Dudeşti ),n.în 1904, în com.Perieţi -Ialomiţa.După confiscarea pământului din Perieţi,s-a stabilit în Bucureşti .Arestat la 15 mai 1950 ; condamnat la 2 ani închisoare ( Sentinţa nr. 1149 / 7 dec.'50 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti .Detenţia la Jilava şi Poarta Albă .La expirarea condamnării ( 1952 ),i s-a suplimentat pedeapsa cu 2 ani închisoare administrativă ( cf.Ordinului nr.146 a  MAI ), fiind transferat la Oneşti.

A fost eliberat pe 12 mai 1954.

-Marinache ,Ion

[LD: nu dăm acest exemplu pentru a blama "căderea în ispită " a acestei victime , în capcana propagandei comuniste, ci pentru a dezvălui mecanismele şi metodele represiunii .]  

Fruntaş PNŢ ( preşed. Sectorului 4-verde ).Avocat în Bucureşti, n.în 1909 , în Ţigăneşti-Argeş. Arestat în mart.'47 - eliberat .Rearestat pe 15 aug.'49 ; condamnat la 7 ani închisoare ;închis la Jilava şi Ocnele Mari -eliberat în 1957 .Rearestat a treia oară, în 1957 ;condamnat la 15 ani închisoare . Supus chinurilor "reeducării" în penitenciarul Jilava ( 1962-'64 ) , a acceptat să-şi facă "autocritica"  în scris , sfătuind şi pe alţii s-o facă .

A fost "plimbat" prin ţară , pentru a vedea cu ochii săi realizările regimului şi a-i convinge şi pe alţii să-şi facă "autocritica" .Drept răsplată, a fost eliberat cu câteva luni înainte de graţierea generală, din iun.1964. 

-Marinescu ,Aurel

Funcţionar în Gara de Nord-Bucureşti.Arestat pe 15 aug.1949 ; judecat cu "lotul salariaţilor CFR ,membri PNŢ " (şef de lot, ing.Nicolae ) .Condamnat la 5 ani închisoare de Tribunalul Militar-Bucureşti.Detenţia la Rahova, Jilava, lagărul Peninsula şi penitenciarul Gherla. 

-Marinescu ,Traian [" Geagu"] Gh.

Membru PNŢ, student şi funcţionar, n.în 1923 în satul Izvoarele , com.Voineşti - Dâmboviţa.

Participant la protestul consătenilor faţă de falsificarea alegerilor din 19 nov.1946 în satul lor ( din ordinul prefectului Gogu Popescu ).În 1949, s-a alăturat mişcării de rezistenţă condusă de Gheorghe Arsenescu.Prins şi arestat în urma unei trădări ; torturat în anchetă de ofiţerul Cârnu de la Securitatea din Piteşti ; împuşcat  pe 6 febr.1950 , la marginea satului Izvoarele , cadavrul fiind lăsat la locul execuţiei, ca avertisment pentru ţăranii recalcitranţi . 

-Marino, Adrian

[LD: Datorăm acestui intelectual de marcă , unul din cele mai interesante şi incitante lucrări despre cenzură în regimul comunist.]

Critic şi istoric literar, licenţiat al Facultăţii de Litere-Bucureşti ,doctor în Filologie , asistent univ.

( la catedra lui George Călinescu ), n.în 1921, în Iaşi .

Micului Dicţionar Enciclopedic (1972 )enumera câteva din titlurile lucrărilor sale :Viaţa lui Alexandru Macedonski  ; Introducere în critica literară , Dicţionar de idei literare.Nu pomenea nici o vorbă despre perioada 1948-1964 a vieţii sale.

Le schiţăm noi, pe scurt: în 1949, s-a înscris în Tineretul Universitar Naţional Ţărănist.

Pe 15 august'49 , a fost arestat .Acuzat de "uneltire contra ordinii sociale" [incriminare prevăzută în art. 209 C.P. ];condamnat la 8 ani închisoare ( Sentinţa nr.979 /1950 )de Tribunalul Militar -Bucureşti ; detenţia  la Jilava ,Aiud şi Oradea.

La expirarea pedepsei ( 1957 ),dus cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan ( sat Lăteşti ,com.Borduşani )."Graţiat" în 1964, cu Decretul 411.

- Marşieu ,Iustin

N.în 1879 , în Arad. Membru PNR (apoi PNŢ ); prefect al jud.Arad în guvernarea PNŢ ( 1928-'31 ).Arestat pe 15 aug.1952 ca "fost demnitar" (avea  73 de ani ! ) . "Eliberat" pe 19 dec.1955 , grav bolnav, a murit după câteva zile.

-Marta ,Ionel / Marta ,Iosif /

Membri PNŢ din Braşov, respectiv din Sfântu Gheorghe ( Covasna ).Arestaţi pe 15 aug.1949 de Securitatea din Braşov ; judecaţi în "lot Victor Jinga " ;condamnaţi la 5 ani închisoare ;detenţia în penitenciarele Jilava, Gherla, lagărul peninsula.

-Mateescu ,Constantin Gh. ( "Mardare" )

Membru PNŢ ; arestat pe 15 aug.1949 ; torturat în anchetă la Securitatea din Braşov; judecat în "lot  Victor Jinga " ;condamnat la 5 ani închisoare ( executaţi la Jilava, Gherla, Peninsula ) .

Rearestat în 1958, în urma unei înscenări a Securităţii , cu contribuţia unor delatori ; judecat într-o reeditare a procesului din 1949 , în"lot  Victor Jinga " ;condamnat la 20 ani muncă silnică ( executaţi la Jilava şi Botoşani ) ; "Graţiat" în 1964, cu Decretul 411 .

-Matrache ,Andrei

Şofer în Bucureşti, n.în Podenii Noi -Prahova.Membru activ în org.muncitorească  PNŢ.

Arestat în dec.1947 ; judecat în "lot ing.Viţeleanu" ; condamnat la închisoare ; detenţia la penitenciarele Văcăreşti, MAI ,Aiud şi Oradea .S-a opus abuzurilor administraţiei ,participând la grevele deţinuţilor .Eliberat pe 25 febr.1956.

- Mazilu ,Dumitru, P / soţia / fiul /

[LD:1 mai 2009.Astăzi mă sună fiul acestui om ( pe care l-am cunoscut la simpozioanele PNŢ din anii'90 ) să-mi semnaleze un art. despre tatăl său , care a apărut în rev. Justiţiei .

Are 78 ani ( deci născut prin 1930 ) ,are şi el pe suflet povestea familiei sale, a tatălui său,a mamei, a închisorilor lor, a proprietăţilor pe care luptă  cu justiţia română să şi le recupereze .

Din cauza dosarului, nu a putut studia, fiind muncitor la uzinele " 23 august " .

Este o "enciclopedie "  ( aşa precum sunt mulţi din cei ce au trecut prin iadul comunist şi purgatoriul postdecembrist )  de întâmplări, oameni , situaţii, culise , frustrări, ranchiune, interpretate prin filtrul personal.Nume şi întâmplări din trecutul îndepărtat şi apropriat se perindă în evocările lui - tatăl , mama, mătuşi şi unchi ; moşiile ,proprietăţile, acţiunile la sonde şi rafinării de petrol ; Alexandru Marcu ( ultim manuscris ), Pamfil Şeicaru ,Adrian Brudariu ;   Eftenie Pop , Alec şi  Domniţa Ştefănescu, Banu Rădulescu  (odiseea articolelor sale) ; Dinu Patriciu ( "recuperatorul petrolului ) , ş.a.ş.a

Convenim să-mi facă o vizită să-mi aducă date exacte despre cazul lor. ]

 N.1885, Broşteni -Vrancea .Deputat conservator -junimist ( 1918 , înainte de război );

decorat cu Coroana României pentru fapte de arme în primul război mondial. În 1918,în Parlamentul refugiat la Iaşi ,deputat junimist-conservator al ţărănimii ,în Colegiul 3.

Profesor la şcoli militare şi la liceul "Spiru Haret" din Bucureşti ( 1919-1923 ), avându-l printre elevi pe Mircea Eliade.

Membru al P.Ţ condus de Mihalache ( 1919-1926 ), secretar al dr.Lupu ( pe care l-a urmat în disidenţă (1926-'33 ) fiind ales şi deputat ; revenit  la PNŢ (1934 ).

Contestatar al regimului Antonescu ,retras la o fermă din Periş ( 1941-'44 ).

Arestat la 2 martie 1949 ( la 64 de ani ) cu domiciliu obligatoriu în  Focşani.

Rearestat în martie 1952.Detenţia în lagărele de muncă forţată de la Coasta Galeş şi Peninsula.Eliberat în iulie 1954.

- Măcărescu Gheorghe V./Gheorghe Gh-fiu /

N.1884, Girov-Piatra Neamţ , avocat .Preşed. org.judeţene PNŢ -Neamţ, primar al oraşului , deputat ( 1928-1933 ).Arestat la 15 iul.1947,la sanatoriul dr Jovin,unde-l vizita pe Iuliu Maniu

(a doua zi după Tămădău ).Eliberat după procesul Maniu -Mihalache . Rearestat  la 9 ian.1951, condamnat la 2 ani muncă silnică ( executate la Ocnele Mari ).

În 1953, în loc de eliberare, a mai primit 3 ani muncă silnică .

A murit în detenţie, la 22 iunie 1953.

/Gheorghe (fiu )- student la Medicină -Iaşi ; arestat în 1947 ;eliberat în 1949 (persecutat permanent de Securitate ).

-Măldărescu ,Aurel Relu / Ana-soţie /

Fruntaş PNŢ, în Bucureşti.Arestat pe 28 iul 1947 ;anchetat la MAI în legătură cu procesul Maniu-Mihalache .După proces,în nov.1947, trimis  în "depozitul de duşmani " de la penitenciarul Piteşti, apoi la Ocnele Mari , împreună cu un grup de naţional-ţărănişti ( Mihai Popovici, Virgil Solomon ş.a. ).Eliberat după 7 ani ( 1954 ) .

/Ana (soţie)- arestată în aug.'47 , în timpul procesului M  aniu-Mihalache ;

- Micle,Alexandru

Vicepreşed.al org.judeţene PNŢ-Satu Mare .Avocat.Arestat în 1947, închis la Aiud, pe durata procesului Maniu-Mihalache ; eliberat.Rearestat la 15 aug.1947 ; detenţia în lagărele Coasta Galeş, Peninsula şi Poarta Albă .Eliberat în mai 1954 .

 - Micşa, (? )

Preşed.org.jud.PNŢ-Dej. Avocat.Arestat pe 5 mai 1947 ; întemniţat , la un moment dat, la Gherla.

-Micu, Emil

Membru PNŢ , dr.în Drept şi Istorie ;  conf.univ.la Acad.Comercială-Cluj şi Braşov (1942-1949 ).

Arestat la 15 aug.1949 ; judecat cu "lot  Victor Jinga" ; condamnat la 5 ani închisoare . Rearestat în 1958 ; condamnat ; închis la Jilava şi Botoşani .

-Mihai ,Gheorghe

Avocat , membru PNŢ, director de cabinet la Ministerul de Interne în guv.Nic.Rădescu ( 6 dec.44-5 mart.'45 ) ; preşed.Asociaţiei Româno-Americane . Împuşcat  pe 9 august 1946 , în incinta tribunalului judeţean din Piteşti ,de echipa de ciomăgari electorali condusă de Dorobanţu, Doncea şi Nicolae Ceauşescu [ Dorobanţu ,fost sondor,  va ajunge căpitan de Securitate , apoi colonel şi , o vreme, dir.la penitenciarul  Aiud  ]

-Mihail, Mihail P.

Tehnician proiectant , membru PNŢ în Bucureşti, foarte activ şi după dizolvarea partidului .

Arestat pe 3 mart.1949 ;condamnat la 7 ani închisoare ;eliberat în 1957.

Rearestat la 29 ian.1959 ;torturat la Securitatea din Uranus ( echipa lui Enoiu  );condamnat la 12 ani muncă silnică ,pentru "uneltire contra ordinii sociale " .Detenţia la Jilava, Aiud, lagărele de la Canal, Văcăreşti şi Botoşani ."Graţiat" în 1964, cu Decretul 411.

-MIHALACHE , ION I . / Mihalache [Dobrescu ] Niculina-soţie /

[LD: pentru cei interesaţi de istoria acestui partid , a acestui  lider , există deja o bibliografie  prodigioasă. Din unghiul de analiză abordat în acest demers, recomandăm lucrările lui Cicerone Ioniţoiu şi vol.de documente de la proces ,editate de colectivul Marcel Ciucă .

Pentru context, revezi Cronologie şi legislaţie la acest Tablou .]

N.1882, Topoloveni -Argeş. Absolvent al Şcolii Normale din Câmpulung -Muscel , învăţător la Topoloveni ,la 18 ani .A intrat în politică din 1914 ,în cadrul mişcării de emancipare a ţărănimii iniţiate de  reformele lui Spiru Haret ,continuate de Dobrescu -Argeş, inspirate de spiritul vremii : împroprietărirea ţăranilor şi cooperatism - vot universal -alfabetizare, şcoli ,cămine culturale .

  Fondator al Partidului Ţărănesc ( 1918 ), cofondator -împreună cu Maniu -al PNŢ (1926) Preşed. alternativ al PNŢ (între 1933-1937 )

Deputat din 1916  ( sub regimul votului censitar ) ; deputat PŢ în 1919; deputat PŢ apoi PNŢ în toate legislaturile interbelice (1919-1937 ).Opozant al regimului autoritar introdus de Carol II

( 1938-1940 ) .Ministru Agriculturii în primul guvern de uniune naţională al României Întregite condus de Alx.Vaida -Voevod ( dec.1919-mart 1920 ); ministrul Agriculturii în prima guvernare PNŢ (nov.'28-iun.'30  ); ministrul Afacerilor Interne în a doua guvernare PNŢ (sept.32-ian.'33 ).

La 14 iulie 1947, cu aprobarea lui Maniu ,Ion Mihalache ( cu un grup de fruntaşi PNŢ ) a încercat să plece din ţară cu un avion [ Vezi pe larg " Fuga de la Tamădău " ]

Întreg grupul a fost arestat şi învinovăţit de "trădare naţională "

La 29 iulie'47, Adunarea Deputaţilor a adoptat Moţiunea de dizolvare a PNŢ .

A fost arestată întreaga conducere. A urmat procesul ( 29 oct -11 nov.'47 ).

În fişa personală citită de acuzare , se specifica :

 <2. Ion Mihalache , fostul vicepreşedinte al PNŢ  şi proprietar al orezăriilor, pădurilor, viilor , livezilor şi vitelor din Inuri -Călineşti şi Dobreşti , fost ministru de Interne în guvernele Mironescu şi Vaida , purtând răspunderea pentru măcelul sângeros de la Griviţa,  fost sfetnic al regelui Carol II, a întreţinut legături cu Hitler şi Mussolini  şi cu mulţi fruntaşi ai partidului hitlerist , participând personal la acest război pe frontul de Răsărit , în calitate de voluntar  [ ----- urmau , detaliat, dovezile de după '45 ----- ]de cetăţenie română, 65 de ani, de profesie proprietar agricol, căsătorit, domicialiat în com.Dobreşti -Argeş, în prezent arestat .>

 [ ca la Maniu,  urmau art. din Codul Penal şi Codul de  Justiţie Militară ]

Dăm câteva extrase din răspunsurile lui Ion Mihalache la interogator :

[ Libertatea politică  versus  represiunea politică ]

[ LD :22 sept.2004 . mărturia lui este cutremurătoare .  În carte, aş vrea să încep capitolul represiunilor politice - indiferent când şi de cine făcute  -  de la povestea  lui  Mihalache,  de la această mărturie. Dar şi de la rechizitoriul şi întrebările  inchizitorilor săi .

 La 65 de ani,  în propria ţară , arestat , judecat , lipsit de libertate. ]

 - Preşed.: Recunoaşteţi că aţi încercat să plecaţi în străinătate , şi înainte de 14 iulie 1947 ?

-Mihalache : <Da. Un om care s-a născut la ţară şi a înţeles să rămână la ţară şi să trăiască viaţa de ţară, şi nu s-a aclimatizat cu viaţa de oraş, pentru mine , când întârzii mai mult de două săptămâni în Capitală, cred că nici pasărea sălbatecă , când scapă din colivie , nu zboară ca mine , când scap spre ţară. [...] Ca să mă familiarizez cu această situaţie, am ţinut însă la ceva , mai mult decât la viaţa mea  : la libertate . N-am vrut să fiu sclavul nimănui, În viaţa mea, nu datorez nimic, nimănui. Am fugit de situaţii , m-am luptat până când sentimentul de răspundere m-a obligat ca să ajung să mă gândesc însumi să părăsesc o soţie, gospodăria… >

-Preşed. : Cu ce ocazie v-aţi gândit la plecare , înainte de iulie ?

-Mihalache : <Întâi m-am hotărît să plec sub legionari , şi îmi luasem toate măsurile şi găsisem oameni din Banatul sârbesc care să mă primească la graniţă. A fost apoi iarnă grea şi ocupaţia germană , şi n-am mai putut pleca , aşa că < le premier pas> , cel mai greu, se făcuse în conştiinţa mea şi mă deprinsesem la această idee.

Am ajuns , astă toamnă , ca în satul meu, Topoloveni , să nu mai am nici drepturile pe care le are străjerul de la primărie , şi în satul meu, Dobreşti, să mi se oprească dreptul de a vota pe primar , prin judecător trimis anume de la Bucureşti , fiindcă ai mei mi-au dat dreptate .

Eram într-o stare sufletească grozavă. S-a tras asupra mea şi nu s-a făcut nici un simulacru de anchetă >

-    Preşed. : Atunci v-aţi hotărît ?

-    Mihalache : "<Da!  Am citit că dl Maniu a vorbit d-lui Holman despre aceasta, dar probabil, prins de alegeri, şi crezând că după alegeri v-a urma destinderea,am renunţat la idee şi m-am hotărît , din nou, la începutul lui iulie, din propria mea  iniţiativă. Dl Maniu , în timpul acesta , a stăruit ca totuşi să plec , că viaţa lui şi a mea e în primejdie şi că e necesar să plec din ţară , dar nu aceasta m-a determinat , ci convingerea mea proprie.

Şi dacă vreţi, d-le Preşedinte , să vă spun , într-o simplă propoziţiune , care a fost motivul , vă spun numai atât : dacă la sfârşitul lui mai, după ce a trecut şi 10 mai, şi toate pretextele de arestare a celor peste o mie , poate două mii de fruntaşi ai Partidului, dacă aceştia erau eliberaţi , nici prin cap nu-mi trecea să mai plec. Reveneam, chiar dacă mi-ar fi trecut prin cap , fiindcă ştiam că după asta vine destinderea. Dar când am văzut că încep arestările şi aveam şi unele vagi informaţii şi concluziile logice şi a mai venit şi confirmarea oficială de la Radio, din 13 iulie, când, răspunzându-se guvernului englez cu ameninţări, mi-am spus : < Un guvern puternic , nu ameninţă, ia măsuri .  > [---]  Scopul a fost, în primul rând, să-mi scap libertatea mea şi, în al doilea rând, să lupt pentru eliberarea celor închişi în lagăre .

Nu vă închipuiţi ce depresiune sufletească era în familiile lor . [---] când ajung aceste lucruri şi în sufletele unor copii de 4-6 ani,apoi aceasta oglindeşte o psihoză generală care domneşte în ţară [ ---] >. Prin Sentinţa nr.1988/ 11 nov.1947,Ion Mihalache a fost condamnat astfel :10 ani temniţă grea + 5 ani degradare civică - pentru crima de complot în scop de trădare şi insurecţie armată  ;

10 ani detenţiune riguroasă + 5 ani degradare civică , pentru crima de complot în scop de răsturnare a ordinei constituţionale şi răzvrătire ;muncă silnică pe viaţă ,transformată în temniţă grea pe viaţă ( numitul având 65 de ani ) pentru crima de înaltă trădare; 10 ani detenţiune riguroasă + 5 ani degradare civică , pentru crimă de răzvrătire ; muncă silnică pe viaţă,  transformată în temniţă grea pe viaţă, pentru  crimă  de înaltă trădare prin necredinţă  ;

 2 ani detenţie simplă , pentru tentativa de surpare a ordinii constituţionale ; 25 ani muncă silnică , 10 ani degradare civică , pentru crima de insurecţie armată ;12 ani închisoare corecţională , pentru  trecere frauduloasă a frontierei . 

Cf.Art . 101 şi 103 C.P. , Ion Mihalache  va executa pedeapsa cea mai grea, adică muncă silnică pe viaţă , transformată în temniţă grea pe viaţă .

În baza art. 31 C.P. i se confiscă averea . Va plăti 50.000 cheltueli de judecată .

A fost încarcerat  la penitenciarele MAI, Galaţi, Sighet şi Râmnicu Sărat .

A fost bătut şi supus la umilinţe inimaginabile. A murit în timpul detenţiei, la penitenciarul Râmnicu Sărat, pe 5 martie 1963 , fiind aruncat la groapa comună.

 

-Mihalache [Dobrescu ], Niculina

N.în 1890, în com.Leordeni-Argeş.Soţia lui Ion Mihalache, fiica preotului Ion Dobrescu , nepoata lui Costea Ungureanu (comandant al lui Avram Iancu la 1848 ).

Implicată şi soliadară cu activitatea lui Mihalache în mişcarea politică, socială şi culturală a PŢ ,  apoi a PNŢ , în perioada interbelică şi în timpul războiului. În 1946, când lui Ion Mihalache i s-a interzis participarea la alegeri, a acceptat să candideze din partea PNŢ, lista pe care a figurat fiind votată integral. După falsificarea alegerilor, a fost pusă sub urmărire , iar după "fuga  de la Tămădău " ( iul.'47 ), iniţial s-a ascuns  prin pădurile Muscelului , apoi s-a predat de bunăvoie ( 20 iul. )  , fiind dusă la penitenciarul MAI ( unde se afla închis şi soţul ) .După terminarea procesului ( 11 nov.'47 ) a fost "eliberată " ...în drum ( prin sentinţa dată lui I.Mihalache, i se confiscase toată averea ), ţinută permanent sub supraveghere , neştiind nimic de soarta soţului.

Rearestată la 15 aug.1949 ; condamnată la 3 ani închisoare de Tribunalul Militar-Bucureşti ; închisă la Rahova, Jilava şi Mislea.La expirare pedepsei ( 1953 ), dusă cu domiciliu obligatoriu în satul Dâlga, com.Dor Mărunt -Călăraşi .

Rearestată la 21 ept.1958, din Dâlga ,condamnată la 15 ani închisoare ( 1959 ) , pedeapsă redusă la 10 ani (la recurs );închisă la Miercurea Ciuc.

Grav bolnavă, a fost "eliberată "  în 1964( cu Decretul 411 de graţieri , fiind dusă la spital .

După demersuri perseverente, a obţinut aprobarea să mute osemintele lui Ion Mihalache din gropa comună de la Râmnicu Sărat, în cimitirul de la Dobreşti-Argeş.

A murit în 1971, fiind îngropată lângă soţul său, la Dobreşti.

-Mihăescu, Ştefan D. / Mihăescu Ion D. /

Fraţi , din Amărăştii de Jos-Dolj.

/Ştefan-inginer, preşed.org.judeţene PNŢ, deputat de Dolj în câteva în interbelic ( 1928-33 ) ,membru în Delegaţia Permanentă . Arestat pe 15 aug.1949 ; condamnat la 6 ani închisoare ;închis la Jilava, Aiud şi Oradea. Eliberat pe 26 aug.1955. 

/Ion - general ,n. în 1891 ,comandant militar al Capitalei ( aug.'44-aug.'45 ) ,disponibilizat după greva regală. Membru PNŢ, colaborator al lui Iuliu Maniu .

Urmărit şi percheziţionat săptămânal, o vreme a stat ascuns.Condamnat la 20 ani muncă silnică -în contumacie ( Sentinţa nr.699 /11 iulie 1949 ) , de Tribunalul Militar -Bucureşti, ca membru al org. "Graiul Sângelui " .Prins şi arestat în 1955 ; rejudecat şi condamnat tot la 20 ani muncă silnică. A murit la 22 oct.1957, la Jilava , decesul fiind înregistrat la Văcăreşti .

-Mihăilescu ,Constantin

[LD: Acest om, după dec.1989, a fost numit director la şcoală. A fost bătut şi omorât după alegerile din 1990, de un fost activist comunist, pentru că făcea campanie electorală pro-PNŢ. Criminalul a fost achitat . ]

Învăţător , directorul şcolii din satul Udeşti ,  com.Forăşti-Suceava ; combatant în ambele războaie mondiale ( cpt.r. ); membru activ PNŢ. Dat în urmărire după alegerile din '46 ; condamnat la 6

luni închisoare ( în lipsă ) ; a stat ascuns 7 ani .

În 1953, prins şi arestat , a fost condamnat la 15 ani închisoare ( reduşi ulterior la 4 ani ) .

 

-Mirea , Constantin / Aurica V.-soţie  /

Ţărani din Cordun-Neamţ.Arestaţi  în 1950, pentru tentativa de a reînfiinţa PNŢ. Judecaţi  cu "lotul Miron Gheorghe " ; condamnaţi  la închisoare ( Sentinţa nr.873 / 1950 ) de Tribunalul Militar-Iaşi .

-Miron, Gheorghe

Subofiţer jandarmi, n.în com.Cordun -Neamţ în 1924 .Arestat în 1949 , cu un grup de 30 persoane , pentru iniţierea reorganizării PNŢ.Torturat la Securitatea-Iaşi ; condamnat la 7 ani închisoare ( Sentinţa nr. 873 / 1950 ) ; detenţia la penitenciarele Iaşi, Galata, Suceava şi Aiud.

Rearestat în sept.1970,pentru că a afirmat că datorită colectivizării forţate ,ţăranii au ajuns în mizerie; că alegerile în regimul comunist nu sunt libere ; că regimul comunist nu mai poate dura mult ; că el îşi menţine convingerile naţional-ţărăniste. În timpul procesului , anchetatorul de la securitate a afirmat că este un element "fanatic, ostil regimului " . Condamnat la 10 ani închisoare ; întemniţat la Aiud.

-Mironescu ,Gheorghe Gh./ Trixi Gh-fiu /

N în 1874,în Vaslui.Licenţiat în Litere ( 1894, Bucureşti ),doctorat în Drept ( 1898, Paris );decan al Facultăţii de Drept.Între 1917-1918 ,ca reprezentant al României la Paris ,a pledat în presa franceză pentru aspiraţiile naţionale ale României.

Contribuţii:România,faţă de războiul european (1915 );Apercus sur la question roumaine( Paris, 1919 );The probleme of the Banat (1919 );În chestia naţională (1920);La politique de la paix ( 1929 );France et Roumanie (1930 )Rezultatele Conferinţei de la Haga pentru România ( 1930 )Privire generală asupra crizei  (1932 );Legea pentru reprimarea unor noi infracţiuni contra liniştii publice ( 1933 ).

Fost conservator-junimist ( înainte de război ),membru PCD după , a intrat în PNR-Iuliu Maniu ( prin fuziune, devenind un membru marcant al PNŢ ( 1926-febr.1938 ).Consilier regal şi membru fondator al FRN,a sprijinit regimul constituţional Carol al II-lea (1938-'40 )

Deputat al Partidului Conservator Democrat-takist ( 1919-1920 ), apoi al PNR(1923 ),apoi  PNŢ(1926 ) în toate legislaturile interbelice(1919-1937 )

Senator de drept în legislatura FRN ( '39-'40 )

   Ministru al Instrucţiei Publice în guvernul Take Ionescu (dec.'21-ian.'22 );ministrul Afacerilor Străine în guvernele celor două legislaturi PNŢ,având în frunte, alternativ, pe Iuliu Maniu şi Al.Vaida-Voevod (nov.'28- apr.'31;oct.'32 -ian.'33 ), în care calitate a reprezentat ţara la Liga Naţiunilor (1929-'30 )şi la Conferinţa "Reparaţiilor"de la Haga (aug.'29- ian.'30 ).

Între 8 -13 iunie 1930,GGMironescu devine premier (întrerupere conjuncturală datorată retragerii lui Maniu ),prezidând actul Restauraţiei regelui Carol al II-lea.

Consilier regal, ministru de Stat ( febr.'-martie '38 ).

 La 23 august'44, la 70 de ani, nu participă la frământările politice cotidiene. În 1947, este condamnat în lipsă,la 5 ani închisoare , ca fost demnitar.

Găsit mort în Parcul Ioanid,la 8 oct. 1949, cu un bilet legat de gât ,pe care era scris numele.

/ Trixi ( fiul ) - a fost arestat în 1949 , după moartea tatălui său .Condamnat, a ispăşit pedeapsa la Ocnele Mari şi Caransabeş .

-Mirto, Eduard

N.1881,Brăila. Licenţiat în Drept( 1906 ) .Magistrat ( 1907-1918 ) şi avocat ( Teleorman ).

Membru în P.Ţărănesc-Mihalache ;membru marcant al PNŢ-Maniu  (după fuziunea din 1926 );  l-a urmat în disidenţă pe Alex.Vaida Voevod în Frontul Românesc (1935 ) şi în Frontul Renaşterii Naţionale , partidul unic al regimului  carlist ( 1938-'40 ) 

Deputat în primul parlament sub regimul votului universal (1919 ), reales în majoritatea  legislaturilor  interbelice ( '22,'26,'27,'28,'31','33 ), cu contribuţii deosebite la travaliul legislativ .

În guvernul PNŢ- Maniu ,a fost subsecretar de Stat la Interne şi la Industrie şi Comerţ (1928-1930 ); în guvernul PNŢ-Vaida, ministru la Lucrări publice şi Comunicaţii ( 1932-'33 ).

Arestat la 5 mai 1950, cu loturile foştilor demnitari . Închis la Sighet .

-Mitucă , Gheorghe / Mitucă Ion  Gh.- fiu /

-Gheorghe -membru PNŢ (fondator al PŢ-Ion Mihalache)  ; deputat de Mehedinţi în legislaturile PNŢ. Învăţător în satul Scorila , com.Vlădaia -Mehedinţi ;combatant în primul război mondial

( cpt. în rezervă ).Arestat la 15 mart.1947 ; eliberat din lagăr , grav bolnav , a murit pe 7 sept.1947.

-Mitucă Ion -n.în Scorila , căpitan deblocat din armată, devenit contabil , în Craiova.

[LD: Vezi pe larg la Tabloul - Militari  .Recomand pentru cei interesaţi vol. PRIGOANA.DOCUMENTE ALE PROCESULUI.... , Editura Vremea, Bucureşti , 1996.

Arestat pe 12 sept.1948 de Securitatea -Timişoara ; condamnat la 5 ani închisoare ( Sentinţa nr. 1 737 /30 nov.1949 ) ; eliberat la 23 dec.'53 . Rearestat pe 5 iul.1954 ; condamnat la 5 ani închisoare, pentru tentativă de trecere a frontierei ; amnistiat la 18 oct.1955.

După eliberare, a scris un Memoriu despre situaţia deţinuţilor politici , pe care i l-a dat lui Dinu Constantin Pillat să-l trimită în străinătate lui Mihai Fărcăşanu .Rearestat pe 23 iul.1959 de Securitatea din Craiova  şi trimis la Bucureşti ( Malmaison ), a fost implicat în procesul "Noica-Pillat" 

-Mladenatz ,Gromoslav

[LD: Regimul comunist a făcut "tabula rassa" din organizarea cooperatistă interbelică.

Doctrinarii (IGDuca, Şt.M.Zeletin, Virgil Madgearu,Ion Răducanu, Mladenatz ,Ionescu-Siseşti ,ş.aş.a ) şi lucrările de specialitate dedicate mişcării cooperatiste au fost puse la index.

În dicţionarele enciclopedice abia dacă găseşti pomenită o atare doctrină( sau mişcare )

Regimul actual (de tranziţie ) spre economia de piaţă, a făcut "tabula rasa" din organizarea cooperatistă comunistă. Într-o bezmetică legiferare privind  schimburile  economice,

partidele politice n-au propus nimic în locul lor , ţăranul producător ( mic şi mijlociu )fiind  lăsat de izbelişte. ]

N.în 1891. Profesor de Cooperaţie la Acad.de Înalte Studii Comerciale şi Industriale-Bucureşti ( 1929-1945 ), doctor în Ştiinţe economice şi sociale ( Colonia-Germania ),autorul unor studii de specialitate cu mare impact în politica economică şi socială  din interbelic [ Asociaţiile cooperative de consum-1919 ; Problema locuinţelor populare -1927 ;Istoria doctrinelor cooperative -1931 ; Cooperaţia română şi criza economică - 1933 ; Cooperaţia şi clasa muncitoare ; Tratat general de cooperaţie ; Legislaţia cooperatistă -1929 ; Vânzarea cerealelor prin cooperaţie - 1931 ; Problema preţului grâului - 1933 ; ( cu I.Răducanu: Curente economice actuale -1934 ; ( cu V.N.Madgearu : Reforma cooperaţiei .]

Membru al PNŢ . Arestat în 1952. Mort în 1958.

-Moiceanu , Constantin

Fost student la Academia Comercială -Bucureşti, în conducerea TUNŢ în '46,  ,n.în Bacău .

Implicat activ în campania electorală din 1946  ( delegat din partea PNŢ ,la circ.din fabrica Letea-Bacău ) .Arestat la 15 august 1952 de Securitatea din Bacău ( prin Decizia nr.1016 / 1952 a M.A.I )  împreună cu alte cca 100 persoane - un lot de  "retro-opozanţi" ; închis în penitenciarul din Tg.Ocna;condamnat la 60 de luni  muncă forţată ( executată la Capu Midia ).

- Moldovan ,Iuliu

N.1882,Bogata de Mureş -Turda .Licenţiat în Medicină ( Praga, Viena ) .Prof univ.la Facultatea de Medicină din Cluj;preşed.al Societăţii de Biologie ( Cluj );preşed."Astrei " ,membru al Academiei Române ,cu contribuţii remarcabile în domeniul igienei sociale (Principii generale pentru organizarea sănătăţii în României (Bucureşti,1924 );Igiena naţiunii (Cluj,1925 );Biopolitica (1926 )

Fruntaş PNR - luptător pentru cauza naţională - apoi a PNŢ.

Deputat ,apoi  senator PNŢ de Hunedoara şi Arad. La venirea PNŢ la guvernare, a ocupat o  funcţia departamentală de competenţă :subsecretar de Stat la Ministerul Muncii ,Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale (1928-1930 ).

Arestat în noaptea de  5/6  mai 1950, cu lotul foştilor demnitari ( deşi avea 68 de ani şi era grav bolnav ) Detenţia la penitenciarul Sighet .

- Moldovan ,Valeriu A.

N.1875,Câmpeni -Turda . Licenţiat al Facultăţii de Drept ( Cluj, Budapesta ), specializat în drept canonic şi drept administrativ ; prof.univ. la Facultatea de Drept din Cluj (1934 )

Luptător pentru unirea Transilvaniei cu România ;deputat în marea Adunare de la Alba Iulia care a hotărât Unirea cu România ( 1 dec.1918 ) secretar al Consiliului Dirigent ( 1918-1920 )

Deputat PNR apoi PNŢ (1919,1926,1927);Senator,vicepreşed. al Senatului (1928,1932,1933 ).

Subsecretar de Stat la ministerul Cultelor ( 1929-'30 ),director ministerial al Transilvaniei şi Banatului ( 1930 ).

Arestat la 5 mai 1950, în lotul foştilor demnitari .Bătut şi umilit ,a murit în penitenciarul din Sighet ,la 19 iulie 1954.

- Moldovan ,Victor

N.în 1894, Bistriţa -Năsăud. Dr.în Drept, avocat .Deputat PNR apoi PNŢ reales în toate legislaturile ( 1919,1920,1922,1926,1928 );senator, vicepreşed. al Senatului (1932-'33).

Arestat în iulie 1954,cu lotul foştilor demnitari .Eliberat de la Sighet , în 1955.

 

-Morariu Sergiu I./ [Vernichescu ]Aurelia-soţie /

Dir.Băncii Agrare din Orşova- Mehedinţi ; membru şi deputat PNŢ de Severin ( 1928-1931 )

Arestat în 1947 ; eliberat în 1948.Rearestat în 1950,împreună cu soţia ( sora partizanului Vernichescu Aurel, condamnat şi executat ) .Torturaţi în anchetă la Securitatea din Timişoara ;

domiciliu obligatoriu în satul Rubla , com.ValeaRâmnicului -Buzău.

-Mureşanu, Ionel Anton E.

[LD: l-am cunoscut în 1968, în redacţia rev. "Magazin Istoric ",recomandat de d-na Ani Birtolon (fiica lui Ştefan Cicio-Pop ) Între noi s-a stabilit o amiciţie "de la gazetar la gazetar"  ( eram şi vecini , în Drumul Taberei ) care a durat până la moartea sa.

Preocupat de istoria Transilvaniei , trudind la o Antologie a ziarului Ardealul  (al cărui director fusese între 1940-'44  ), amânat şi "plimbat" pe la edituri ,era  o enciclopedie fabuloasă privind Unirea din 1918, fruntaşii politici ardeleni în interbelic,culisele de presă şi partid ( despre care, din când în când, îmi aducea şi tăieturi din ziarele timpului.)

A fost unul dintre profesorii mei în istoria interzisă a "rezistenţei  anticomuniste" ,în ceea ce -pe atunci - se transmitea pe şoptite şi în locuri considerate "sigure" :despre arestări, procese, condamnări ;despre temniţele Aiud,Botoşani,Râmnicu Sărat, Sighet ;despre conduita ziariştilor  şi scriitorilor ;despre moartea lui Maniu, Mihalache, Gh.Brătianu,Pătrăşcanu ş.a. ş.a .;despre propriul calvar de deţinut ( mi-a arătat o tăietură de ziar - în care erau date sub formă de fotografii "demascatoare"  pozele  lui :  înainte de arestare -  un bărbat  de peste 100 kg -  şi din închisoare -un schelet de 50 kg, îmbrăcat cu haine vărgate ). Cicerone Ioniţoiu , în al său Dicţionar, spune că, la un moment dat , ar fi "cedat" la torturi, şi şi-ar fi făcut "autodemascarea ".Nu excludem ( sau nu  judecăm ) acest episod..

Dar mai plauzibilă ni se pare varianta infestării cu informaţii compromiţătoare la adresa unor foşti deţinuţi, practicată de Securitate (prin convocarea şi  obligaţia  să dea declaraţii după declaraţii ) pentru a-i face "suspecţi" , pentru a le demonetiza opiniile, pentru a-i învrăjbi , pentru a  zădărnici potenţiale agregări sau solidarităţi ,prin strecurarea unor suspiciuni reciproce .

Acceptăm cu mari rezerve aceste surse de informaţii , cu atât mai mult cu cât ele au cunoscut o suspectă proliferare după decembrie 1989, transformând "informatorii" în unicii şi principalii vinovaţi de represiunea comunistă.]   

Jurist, inspector finanţist, ziarist .Membru PNŢ. N.în 1906, în Ileanda-Someş (? ),stabilit în Bucureşti.Director al ziarului "Ardealul", a publicat articole în care a combătut Dictatul de la Viena şi politica germană, ceea ce i-a adus unele persecuţii în regimul Antonescu ( 1940-'44 )

După  23 august'44, a urmat "linia Maniu ".Candidat în alegerile din nov.'46 în Someş, a fost atăcat şi rănit de bande de agitatori comunişti ( în oraşul Dej, în Viile Dejului , în Ileanda)

 Arestat pe 15 sept.1947 -în ajunul procesului Maniu -Mihalache - sub pretextul că a ajutat persoane ce avuseseră de suferit după falsificarea alegerilor ;condamnat la 10 ani închisoare

(Sentinţa nr. 72 / 28 ian.1948 ) de Tribunalul Militar -Bucureşti, pe baza unui dosar contrafăcut de Securitate; dus în lanţuri la Aiud, împreună cu Ghiţă Popp .

 "Eliberat " pe 22 august 1957, dus cu domiciliu obligatoriu în satul Rubla, com.Valea Râmnicului -Buzău. Rearestat din domiciuliu forţat  ;condamnat la 10 ani închisoare  ( Sentinţa nr.113 /1961 )de Tribunalul Militar- Constanţa ( în deplasare la Galaţi ) ;întemniţat la Botoşani ( unde ar fi acceptat "reeducarea" şi şi-ar fi făcut "autodemascarea " ); transferat apoi la Sighet ( sau Râmnicu Sărat ) ,de unde a fost "eliberat" în 1963 (cu Ordinul de graţiere din 19 sept.'63).

Convocat mereu la Securitate să dea informaţii scrise privind ce făcea, cu cine şi ce discuta. "Nimeni nu a avut de suferit în urma declaraţiilor sale " - conchide Cicerone Ioniţoiu.

-Muscan ,Viorel

Avocat şi profesor ,preşed. org. de tineret PNŢ -Arad.Candidat PNŢ  în alegerile din 19 nov.'46.

Constatând neregulile din ziua de alegeri, pe 20 nov.'46 , ajutat de alegători, a alungat preşedintele secţiei , a deschis urnele şi a constatat frauda.

Arestat pe 15 aug.1949 (împreună cu alţi delegaţi şi candidaţi de la alegerile din '46 ); condamnat la 5 ani închisoare de Tribunalul Zarand -Brad .Încarcerat la Jilava, Oradea, şi lagărul Peninsula. Eliberat pe  1 sept.1954.

-Muşat ,Manea C./ Ancuţa-soţie /Mihai M.-fiu /

[LD:Are şi răul o anume "monotonie " - nu-i aşa ?Arestare-eliberare- rearestare-eliberare , până se ajungea la o condamnare mai substanţială. Au fost cu sutele asemenea "cazuri ".

Le consemnăm pentru a semnala o "perseverenţă diabolică " a sistemului represiv, cu dublu obiectiv :pe de o parte,blocarea potenţialilor lideri,  pe de altă parte ,inocularea fricii  în lumea satelor, agitată de spectrul colectivizării.]     

Tehnician ,n.în 1898, în com.Boldu-Buzău , membru activ PNŢ, tată a 5 băeţi .

Arestat în 1948,de Securitatea- Galaţi (cu 16 consăteni ţărănişti ),eliberat după câteva luni .

Rearestat în 1951, dus la muncă forţată în lagărul Poarta Albă , eliberat în iul.1953 .

Rearestat în 1959, sub acuzaţia tentativei de reorganizare a PNŢ  ;torturat în anchetă la Securitate; condamnat la 15 ani închisoare ( Sentinţa nr.184 / 19 apr.1960 ). Detenţia la Văcăreşti, Jilava, Aiud , Botoşani .Eliberat în 1964 ( la graţieri ).

/Ancuţa - condamnată  la 5 ani închisoare , în acelaşi proces.

/Mihai -student la Academia Comercială , încorporat pentru stagiul militar, a fost arestat sub acuzaţia că a "criticat-o" pe Ana Pauker ;judecat şi achitat (Sentinţa nr. 93 / 18 mart.'49 )  de Tribunalul Militar-Braşov (pentru că martorii au negat acuzaţiile ), a fost exmatriculat.

/Ceilalţi fii - unul arestat ;alţi doi ,încorporaţi în detaşamentele de muncă ;unul dat afară de la Marină .

-Muşeţeanu ,Ion Ionel D / Ştefan -frate /

Fraţi, studenţi la Academia Comercială din Bucureşti, activi în mişcarea TUNŢ( în casa lor s-au multiplicat în '47-'48,  manifeste PNŢ  ) .Arestati  pe 18 aug.'49 ; torturaţi în anchetă la MAI şi Securitatea din Bucureşti ; condamnaţi la 4 ani închisoare( Sentinţa nr. 979 / 1950 ) de Tribunalul Militar- Bucureşti ; închişi la Jilava ,apoi la muncă forţată la Poarta Albă .

/Ion Ionel, bolnav şi slăbit de torturile suferite, a ales calea sinuciderii : pe 23 august'50 , în plină zi , s-a apropiat de gardul de sârmă.A murit pe loc, ciuruit de gloanţe.

N.

-g-ral Negrei ,Gabriel I. /

[LD: Nutresc nădejdea că cititorii care vor parcurge aceste Tablouri , se vor opri preţ de un minut de reculegere solitară, pentru a medita : de ce s-au întâmplat toate astea ? se puteau preveni ? puteau fi oprite ? cine-i de vină ? trebuiesc cunoscute ? Oamenii aceştia nu merită să fie reabilitaţi, fie şi post-mortem ?]

A devenit membru al PNŢ în 1946, fiind  preşed. Cercului profesional militar .

Ofiţer de carieră , n.în 1872, în com.Mogoşeşti-Iaşi.Absolvent al Şcolii Militare de la Iaşi ( şef de promoţie ) şi al Institutului Politehnic din Paris.Profesor de matematică la Şcoala de Ofiţeri şi Scoala de Război ; realizatorul primului tun antiaerian românesc ( 1916 ), folosit în primul război împotriva aviaţiei germane.Comandant al Artileriei în primul război mondial ; membru al  Comisiei  militare a Tratatului de pace de la Paris ; decorat cu numeroase ordine şi medalii româneşti şi străine ; Cavaler al Legiunii de Onoare Franceze.

Pensionat în 1931, cu gradul de general.

Arestat la 7 nov.1947 ; adus ca martor în procesul Maniu-Mihalache ; judecat în "lotul generalilor" ; condamnat la 7 ani detenţie riguroasă , 3 ani degradare civică şi confiscarea averii ( Sentinţa nr. 777 / 19 mai 1948 ) de Tribunalul Militar -Bucureşti, pentru "crima de complot" .Încarcerat la Aiud, a fost supus unui regim de exterminare ( înfometare, izolare ).

A murit pe 29 sept. 1951 , fiind aruncat la groapa comună .

/ Soţia a fost alungată din casă , cunoscând zile negre.

( Cf. C. Ioniţoiu,- Arhiva SRI, fond P, dosar 10718 , vol 5 , 8 )

-Negru ,Constantin

Arestat în 1946, după alegeri, sub acuzaţia de "uneltire" , eliberat după 2 luni.

Rearestat în 1947 ,cu loturile PNŢ , întemniţat la Piteşti ( unde a participat la greva deţinuţilor împotriva condiţiilor de exterminare ), eliberat în 1953.

A intrat în mişcarea de rezistenţă anticomunistă, fiind condamnat la 7 ani închisoare ( în contumacie ). În 1954, s-a predat pentru a-şi salva familia (arestată ca ostatecă ) I s-a mărit condamnarea , încât a fost "eliberat" abia în 1964, cu Decretul 411 -graţieri .

-Negru Natural, Teodor

Vicepreşed. al org.PNŢ-Piatra Neamţ (pensionar fost grefier ) n.în 1884, în satul Păţeşti, com.Sălătrucel-Vâlcea.Arestat la 66 de ani, pe 15 august 1951. A murit după 2 luni de muncă silnică, în lagărul "terminus" de la Capu Midia. 

-Nenişor, Sergiu

Diplomat de carieră; secretarul lui Nicolae Titulescu.După 23 august'44, membru PNŢ.

Arestat în 1949 ; condamnat ; la expirarea pedepsei, dus cu domiciliu obligator în Bărăgan.

A murit în timpul deportării (dus la spital în ultima clipă ptr. a exista o justificare "medicală " )

-Nenişor, Ştefan I.

Diplomat de carieră, conf. la Universitatea-Bucureşti.N.în1897 ( fiul poetului Ion Neniţescu, fost prefect de Tulcea, diplomat  ).

Absolv. al Liceului Francez (Berlin ) al Facultăţii de Filologie ( Roma ) , doctorat în Istoria Artei.

Consilier al Legaţiei române de la Haga , l-a cunoscut pe Titulescu ( o prietnie trainică ).

A demisionat din Ministerul de Externe (după ce Regele Carol II  l-a îndepărtat pe Titulescu, în'37 ), devenind membru activ PNŢ. A îndeplinit unele misiuni diplomatice în Anglia, din însărcinarea lui Iuliu Maniu ( înainte şi în timpul războiului ).

Cunoscând "dedesubturile" acordului Churchill-Stalin, după 23 aug.'44 (deşi a fost sfătuit de anumiţi amici diplomatici englezi şi francezi să nu se întoarcă în România ), s-a întors România, alăturându-se celor care au încercat să înlăture regimul Petru Groza.

Arestat în 1949 ( în urma unui denunţ ) ; judecat într-un lot de 27 personalităţi ( printre care Nicolae Mavrocordat, Radu Cioculescu, Maria Golescu, Magdalena Cancicov, DN.Iuca ) ;

condamnat la muncă silnică pe viaţă şi confiscarea averii  de Tribunalul Militar -Bucureşti pentru "crimă de înaltă trădare" ( Art.209 C.P ). Încarcerat succesiv la Jilava ,Piteşti şi Aiud .

Grav bolnav, a fost "eliberat" în 1964, cu Decretul 411 -graţieri.A refuzat orice colaborare cu regimul , trăind în sărăcie şi privaţiuni, până în 1979.

-Nicoară, Adrian

[LD: să ni se ierte  precizările  -puse în paranteze-  privind vârsta foştilor deţinuţi politici.

Vreau să atrag atenţia generaţiei actuale , asupra teribilei lapidări morale la care au fost supuşi "bătrâneii" partidelor istorice ,după "căderea comunismului" ( decembrie 1989 ) .

Până în 1989, persecutaţi, judecaţi, închişi, cu cariere distruse,cu proprietăţi confiscate, cu prietenii şi familii nenorocite  ..după 1989, ţinta unei propagande deşănţate ,preluate din arsenalul securisto-comunist, de care ar trebui să ne crape obrazul de ruşine.  ]

Fruntaş PNŢ.Avocat, n.în 1915, în nordul Ardealului,refugiat la Braşov (în 1940,după Dictatul de la Viena ); combatant în războiul de Răsărit, pentru eliberarea Basarabiei şi Bucovinei , decorat cu "Steaua României " şi "Coroana României" în grad de cavaler.

După 23aug.'44, secretar al PNŢ - Braşov (la 34 de ani ), candidat pe listele PNŢ ,în alegerile din 19 nov.1946. Exclus din Barou, în 1948 ;arestat pe 15 aug.'49 ;condamnat la 5 ani închisoare ; închis la Braşov, Jilava şi lagărul Peninsula ; eliberat în 1954.

Rearestat în 1958;condamnat la închisoare şi confiscarea averii , într-un proces înscenat .

"Eliberat" în 1962, nevoit să supravieţuiască  ca muncitor necalificat.

După jumătate de secol de privaţiuni şi speranţă, deputat PNŢ , la 78 de ani.

- Nicola, Andrei P.

Membru marcant al PNR , apoi PNŢ, senator în parlamentul interbelic. N.în 1881 , în com Vidra ( Alba ).Arestat ( la 70 de ani ! ),pe 16 ian.1951,pentru activitate "reacţionară" ; condamnat la 4 ani închisoare administrativă ; a murit pe 24 ian.1953, în puşcăria de la Ocnele mari.

-Nicolae, Constantin

Preşed. PNŢ-CFR ( pe ţară ) . Inginer CFR în Buzău. Arestat la 15 aug.'49 , într-un "lot de ceferişti PNŢ "; anchetat la Securitatea Bucureşti ( Rahova ) de col.Sepeanu ; condamnat la 6 ani închisoare ; detenţia la Jilava, Aiud şi lagărul Peninsula. 

-Nicolau, Ioan T.

Avocat ,dir. ziarului "Bacăul" .Preşed. org. jud.PNŢ-Bacău ;deputat în interbelic, candidat în alegerile din nov.'46 ( a câştigat , dar rezultatul a fost falsificat ) .

Arestat în 1947, pentru publicarea articolul Crimele de la Katyn (masacrarea ofiţerilor polonezi de către sovietici ) .Judecat de Tribunalul Poporului - acuzator Avram Bunaciu - condamnat la 1 an închisoare .Locuinţa din Bacău a devenit sediul Securităţii ; tipografia ziarului a fost dată revistei "Glasul Patriei" . La eliberare, s-a stabilit la Bucureşti .

Rearestat pe 15 aug.'49 ;anchetat la MAI ;trimis la închisoare fără proces (din lipsă de probe) : Jilava- Piteşti-Craiova -Văcăreşti .Grav bolnav, i s-a administrat un medicament alterat şi a murit  pe 17 iunie 1954, fiind aruncat la groapa comună .

- Niculescu , Constantin

Ţăran înstărit , membru PNŢ, fost primar la Văleni de Munte -Prahova . Arestat în 1950, pentru că şi-a vândut grâul la piaţă ( deşi îşi achitase cotele ) . Condamnat la 4 ani închisoare

-Niculescu, Costel S. 

Primarul oraşului Alexandria (Teleorman )în    guvernarea Petru Groza( 1945-'47).

Fost membru PNŢ,înainte de război. După 23 august 1944 , s-a alăturat disidenţei oportuniste P.Ţ- Anton Alexandrescu ,colaborând cu formaţiunile de sub influenţa comuniştilor.

După ce au lichidat partidele istorice, le-a venit rândul.

Arestat pe 15 august 1949 ;dus la muncă forţată în lagărul Coasta Galeş ,pus la muncile cele mai grele, în schimbul de noapte. Pe 13 oct.1953, la ieşirea de pe poarta lagărului , bolnav şi epuizat ,  s-a prezentat la raport că nu mai poate munci. A fost lovit şi călcat în picioare de comandantul Cornăteanu care l-a acuzat că "sabotează lucrările" .Ridicat de jos de deţinuţi, dus la punctul de lucru, într-un moment de disperare , şi-a pus capul pe şina de tren, capul i-a fost retezat , rostogolindu-se pe terasament.

-Niculescu-Buzeşti ,Grigore / Niculescu-Buzeşti -Radu /

Fraţi, membri marcanţi ai PNŢ, n.în Buzău

/ Grigore (n.în 1908 ) -  Diplomat de carieră în ministeriatele lui Nicolae Titulescu - ataşat de Legaţie; secretar la Consil.Juridic de la Ministerul de Externe( 1930 ) ;secretar al Legaţiei României  la Societatea Naţiunilor de la Geneva ( 1933 ); ministrul Afacerilor Externe  în primul guvern Const. Sănătescu ( 23 aug.-3 nov.'44 ).

Ameninţat cu arestarea , a părăsit ţara în 1946, cu un avion al Misiunii Americane.

Judecat în lipsă ,în procesul Maniu -Mihalache ; condamnat la muncă silnică pe viaţă (Sentinţa nr. 1 988 / 11 noiembrie 1947-preşed.Alexandru Petrescu  ) de Tribunalul Militar-Bucureşti , pentru "trecere ilegală a frontierei","complot pentru răsturnarea regimului " , "înaltă trădare" ,"duşman al URSS ".

/ Radu - Inginer în Reşiţa.  Arestat în aug.1947 ( o dată cu Piki Rădulescu-Pogoneanu, Camil Demtetrescu, Mocsony Stârcea , Emil Oprişan )  în aşa numitul "grup de complot din Ministerul de Externe"  printr-o înscenare  a Siguranţei * , la presiunea sucursalei NKVD-ul sovietic la Bucureşti ca "să se facă curăţenie "  la Ministerul de Externe .

Folosit ca un episod agravant în procesul Maniu-Mihalache , procesul va constitui şi prefaţa la eliminarea lui Tătărăscu şi aducerea Anei Pauker la Externe.

Anchetat de E. Voiculescu, Radu Buzescu a fost învinuit de găzduirea a întâlnirilor fratelui său cu diverse persoane ; de transmiterea corespondenţei între Maniu şi Grigore Buzeşti ş.a.

Judecat în procesul Maniu -Mihalache ;condamnat la 10 ani temniţă grea şi confiscarea averii  ( Sentinţa nr. 1 988 / 111 nov.'47 ) pentru " complot în vederea răsturnării regimului " ( art. 209 C.P ) La expirarea pedepsei ( 1957 ) , a fost dus cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan.

"Eliberat" în 1964, cu Decretul 411-Graţieri, a mai trăit până-n 22 febr.1977.

----------------------------

* În Nota informativă a Direcţiei Generale a Poliţiei din 6 aug.1946 reproducea o cerere a "oamenilor muncii"  semnată "Câţiva tovarăşi de luptă " : <În vederea gravei acţiuni subversive de subminare a maselor populare , întreprinsă de membrii  PNŢ, şi pentru a veni în ajutorul Siguranţei Statului ,avem onoarea a semnala pe individul Niculescu Buzeşti , individ extrem de periculos , care, prin faptul că poartă numele fugitului manist reacţionar, duce o existenţă şi o foarte dăunătoare propagandă reacţionară , fascistă şi ilegală, atrăgând muncitorimea  Societăţii Reşiţa ,unde funcţionează ca inginer , la acte de nesupunere , sabotaj şi greve.  Lansează ştiri mincinoase şi tendenţioase tîrînd în noroi acţiunea democratică a PCR [...] Credem că ar fi necesar a dispune urgenta arestare a acestei bestii fasciste [...] E urgent necesar ca Niculescu -Buzeşti să fie încarcerat [...] Sperăm că Siguranţa va lua măsurile necesare şi va face încă o dată dreptate ! >

---------------------------

-Nistor Gheorghe Gigel

Student la Medicină , n.în 1924, la Bucureşti, membru TUNŢ .

Arestat pe 8 nov.'45 - la manifestaţia din Piaţa Palatului Regal.

Rearestat în nov.'47,pentru răspândire de manifeste de protest în timpul procesului Maniu-Mihalache ; condamnat la 5 ani închisoare de Tribunalul Militar-Bucureşti . Detenţia la Jilava, Aiud, lagărele din Delta Dunării.

-Nistor,Iosif I.

Ţăran gospodar din satul Beneşti , com.Alţîna -Sibiu .Fost membru PNŢ ( primar în comună ) .

Arestat în 1957 pentru atitudine refractară la colectivizare ; torturat la Securitatea din Braşov ; condamnat la 7 ani muncă silnică ( Sentinţa nr. 792 / 14 nov.1958 ;preşed.mr.Băileanu Ion ) de Tribunalul Militar-Braşov, pentru "crima de uneltire contra ordinii sociale" ( art. 209 C.P. )  . Închis la Gherla, Jilava şi lagărele din Bălţile Dunării  .

-Nişcov ,Teodor R./Ecaterina-soţia / Teodor şi Traian-fii /

Preşed. PNŢ Zărneşti-Braşov , comerciant, n.în 1882. Arestaţi pe 6 sept.1947, pentru ajutorarea unor persoane urmărite de Securitate ( ascunse în Piatra Craiului ) ,în urma unui denunţ .

Soţia a fost eliberată, dar el şi fiii au fost condamnaţi la închisoare ( Sentinţa nr. 72 / 28 ian.1948 ) de Tribunalul Militar-Braşov., pentru "omisiune de denunţ " (cf.art 209 C.P. ).

- Niţescu ,Voicu

N.1889,Săcele-Braşov. Licenţiat în Drept (1911,Cluj ) ,avocat.Condamnat ,în 1908 ,la 3 luni închisoare pentru articolele publicate în ziarul "Tribuna"(Arad,)şi "Orizontul"(Cluj );dir.la "Gazeta Transilvaniei "( din 1911 );redactor la ziarul "România Mare" (Bucureşti ).

   În 1917,guvernul de la Bucureşti îl trimite în Rusia ,pentru organizarea prizonierilor ardeleni  în detaşamente de voluntari .În 1918, ca preşedinte al C.N.R din Rusia ,este trimis în Marele Sfat de la Chişinău. În 1919 ,consilier tehnic la Conferinţa de Pace de la Paris

Deputat (delegat ) în Marele Sfat din Chişinău, care a hotărât Unirea cu ţara ( 27 mart1918 ).

Deputat PNR ,apoi PNŢ în majoritatea legislaturilor interbelice(1919-1937 )şi senator de drept în parlamentul FRN ( 1939-'40 )

   Ministru de Stat şi, succesiv,subsecretar de Stat şi ministru la Justiţie şi Lucrări Publice şi Comunicaţii , în primul guvern PNŢ (1928-1931) ;ministru la Agricultură şi Domenii , în a doua guvernare a PNŢ ( 1932-'33 ) ;ministru la Muncă şi Ocrotiri Sociale în guvernul de uniune naţională condus de Patriarhul Miron Cristea ( 10 febr.-30 mart.'38 )

Contribuţii( selectiv ) :Douăzeci de luni în Rusia şi Siberia ( Braşov, 1926 );Legea asupra concordatului preventiv ( cu Grig.Iunian , Bucureşti, 1930 );Legea chiriilor (1930 ); Legea contra cametei ((1931 );Modificarea legii privind regimul excepţional ( 1931 ) ,ş.a.

   Arestat la 7 mai 1950 , în "lotul demnitarilor" ; condamnat la 2 ani închisoare administrativă (Decizia 334/1 august 1951 ,pentru justificarea arestării )fără a i se comunica condamnarea.

Dus la Sighet - devenit închisoarea "foştilor demnitari ", adus la Malmaison şi eliberat ( vara 1955 ). În dosarele Securităţii ,a fost trecut "mort" ,în 1954,în detenţia de la Sighet .

-Niţu, Ion

Prof. de l. română la Şcoala Normală "Ştefan Velovan" din Craiova, n.în Castranova-Dolj.  Secretarul org.PNŢ al jud.Dolj.Arestat şi condamnat la închisoare de câteva ori, în perioada 1947-1958.Ultimii ani de detenţie în penitenciarele din  Craiova, Jilava, Galaţi şi Botoşani . A murit în 1962, în penitenciarul Botoşani .

-Novac, Victor

[LD: l-am cunoscut în anul 1968, la redacţia "Magazinului Istoric "  pe omul acesta devenit un "bătrânel " modest ,iubitor de istorie naţională. Ne-a adus în redacţie tot felul de materiale despre Marea  Adunare Naţională de la Alba Iulia ,din 1 dec.1918 .De la el, am aflat multe despre procesul , condamnarea şi moartea lui Iuliu Maniu la Sighet. Tot de la el am aflat despre câţiva supravieţuitori ( pe care i-am căutat şi cunoscut ulterior ). ]

Membru  în conducerea TUNŢ,student la Acad.Comercială-Bucureşti, n.în 1926, în Blaj-Alba. Participant la manifestaţia din 8 nov.'45 , coorganizator al manifestaţiei din 10 mai '46.

Judecat ( în lipsă ) şi condamnat la 2 ani închisoare ( Sentinţa nr. 524 / 1946 ) .

S-a ascuns în Munţii Piatra Craiului .Prins şi arestat în 1947 , în urma trădării altor doi urmăriţi ( fugiţi în munţi după alegerile din nov.'46 ) .Condamnat la 3 ani închisoare ( Sentinţa nr. 72 / 22 ian.1948 ) .Detenţia la penitenciarele Văcăreşti, MAI şi Jilava. Eliberat în 1952.

O.

-Oanţă, Nicolae

Membru TUNŢ,student în anul ultim al  Facultăţii  de Medicină , n.în 1924 , în Bucureşti

Arestat la 8 nov.1945 de la manifestaţia din Piaţa Palatului Regal şi eliberat .

Rearestat la manifestaţia din 10 mai 1946 ;condamnat la 1 lună( Sentinţa nr. 524 /1946 ).

Rearestat la 2 dec.1947, pentru difuzarea de manifeste-protest faţă de procesul şi sentinţele în procesul Maniu-Mihalache; condamnat la 6 ani închisoare ( Sentinţa nr. 242 /1948 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti .Închis în penitenciarele MAI, Văcăreşti, Piteşti ( torturat în "camera 4 spital" de studenţii torţionari "reeducaţi" ) şi Aiud.Eliberat la 12 ian.1954 .

-Oanţă ,Toma / Oanţă ,Vasile /

Membri PNŢ, fraţi în Craiova-Dolj.

/Toma -avocat.Arestat în iul.1947 ; rearestat pe 15 august 1947, în loturile PNŢ.

/ Vasile -inginer .Arestat şi condamnat la 7 ani închisoare .

-Ohaci, Gheorghe A. 

Membru PNŢ ,din com.Talpa -Suceava, n.în 1906 ,în satul Lozna ,com.Dersca -Botoşani .

Arestat pe 17 sept.1959; condamnat la 5 ani închisoare de Tribunalul Militar -Iaşi pentru "discuţii duşmănoase la adresa regimului şi a colectivizării "

-Olaru ,Ion

Membru PNŢ.Învăţător din satul Roşiori, com.Dulceşti-Neamţ . Arestat în 1950 pentru difuzare de manifeste ;judecat în "lotul Miron Gheorghe "  ( alcătuit din  30 naţional-ţărănişti ) ; condamnat la 7 ani închisoare ( Sentinţa nr. 873 / 1950 ) de Tribunalul Militar-Iaşi .

-Olaru ,Ion

Membru PNŢ, muncitor în Timişoara .A ars de viu , aruncat în cuptorul fabricii de activiştii comunişti ( 1945 ) ( Cf. C. Ioniţoiu, Dicţionare )

-Oloieru ,Octavian.

[LD: prezentăm acest  caz ( preluat din Dicţionarele lui Cicerone Ioniţoiu ) pentru că el ilustrează continuarea represiunii comuniste în regimul ceauşist ,sub forma perversă a "tratamentului psihiatric" , despre care s-a scris mai puţin în memorialistica şi istoriografia postdecembristă.

Da, este posibil, ca aceşti oameni să devină "bolnavi psihic". Da, este posibil ,ca manifestările lor să fi luat şi forma unor psihoze , stări depresive , mania persecuţiei ş.a   

Preşed. TUNŢ din Rădăuţi-Suceava.Arestat de patru ori : pe 1 mai 1947, închis ( fără proces) la Gherla ; pe 15 august 1949 ,condamnat la 5 ani închisoare ( în regimul de exterminare de la   Jilava şi lagărul de muncă forţată de la Peninsula ) ; în 1956 , condamnat la 17 ani muncă silnică ( închis în penitenciarele din Rădăuţi, Suceava, Botoşani, Galaţi , Aiud şi Gherla ).

Eliberat în 1964 , cu Decretul 411-graţieri.

"Ridicat"  în 1970, de Securitate, internat cu forţa în spitalul Răducăneni, pentru a fi supus unui tratament psihiatric ( declara că dr. Pop Marius şi sora Bungiu Safta s-au purtat mai rău cu el decât securiştii care-l anchetau ).După ce a  reuşit să trimită scrisori în afara ţării ( în care explica practicarea exterminării prin tratamente psihiatrice ), după 76 de zile de greva foamei , a fost luat din spital şi dus la penitenciar.

Judecat şi condamnat la 12 ani muncă silnică ( Sentinţa nr. 309 / 14 sept.1970 ).   

-Olteanu ,Gavrilă

Avocat,membru PNŢ, cu activitate susţinută împotriva Dictatului de la Viena (prin care ,în 1940, nordul Transilvaniei a fost cedat Ungariei ). După 23 aug.'44 , a  înfiinţat "gărzile Maniu" cu care urmărea să asigure autoritatea administrativă românească în spatele frontului, în  condiţiile grave şi complicate de prezenţa armatei sovietice ( tentativele de încorporare a unor teritorii din nord şi anexarea lor la Ucraina ; mişcări iredentiste ale fostei administraţii maghiare ).

În 1945 , a creat organizaţia "Sumanele negre " având ca scop agregarea rezistenţei anticomuniste. Arestat pe 28 mai 1948 în Bucovina ( sediul mişcării ) - o dată cu g-ralul Aldea, Ilie Lazăr, Vintilă Brătianu ş.a - au fost aduşi la Bucureşti.

Gavrilă Olteanu, acest patriot curajos, s-a sinucis pe 30 august 1946 ( celula 19 a penitenciarului MAI ).

...Pe 11 nov.'46, la Curtea Marţială ,completul de judecată al Curţii de Casaţie şi Justiţie Militară a început procesul conducătorilor şi membrilor organizaţiilor de rezistenţă Sumanele Negre ,Mişcarea Naţională de Rezistenţă , Haiducii lui Avram Iancu şi Grupa de rezistenţă Sinaia .Pe 18 nov.'46,  28 de acuzaţi au fost condamnaţi la muncă silnică pe viaţă .

Dacă ar fi trăit, aceasta i-ar fi fost condamnarea.

-Opriş, Constantin 

Membru PNŢ,avocat , combatant în al doilea război mondial, n.în 1922, în Ploieşti-Prahova.

Arestat în sept.1949 ; condamnat la 5 ani închisoare ;detenţia la Târgşor, Braşov şi Peninsula.

Rearestat în 1958 printr-o înscenare făcută de Securitate , acuzat de apartenenţă la o org.subversivă ; condamnat la 24 ani muncă silnică ; detenţia în penitenciarele Ploieşti, Jilava, Rahova, Aiud ,  Salcia, Galaţi şi Botoşani .

"Eliberat" în 1964, cu Decretul 411-graţieri,a fost tot timpul în "vizorul" Securităţii. Prin 1971,  Securitatea din Ploieşti semnala superiorilor că Opriş Constantin încerca  să reactiveze PNŢ .

-Ostafi, Dumitru A.

Membru PNŢ, ţăran, n.în 1891, în com.Zamostea-Suceava. Arestat în 1958, acuzat de propagandă contra colectivizării ; torturat în anchetă câteva luni  la Securitatea din Botoşani ;

condamnat la 7 ani muncă silnică de Tribunalul Militar-Iaşi ( 1959 )  pentru "uneltire contra ordinii sociale" ( art. 209 C.P. ). A murit pe 10 iul.1959 , în penitenciarul Botoşani .

-Otparlic, Eugen / Eugenia[Roşca ]-soţie şi copil  / Mihai-frate / 

-Eugen- membru PNŢ, inginer ( licenţiat al Instit.Politehnic-Iaşi ), n.în 1924, în oraşul Huşi-Vaslui Participant activ în campania electorală din 1946 .După arestarea şi condamnarea conducătorilor şi interzicerea PNŢ  ( nov.'47 ), împreună cu alţi foşti naţional-ţărănişti (Rusu, Giurgiu , Leon, Gropineanu ,Stan,Idriceanu şi Porfir ) a pus bazele unei organizaţii anticomuniste studenţeşti .

Arestat , în 1949 ,împreună cu soţia ; torturaţi în anchetă la Securitatea din Iaşi  ( de Blehan şi Danielovici ) ;judecat şi  condamnat la 8 ani muncă silnică ( Sentinţa 410 / 2 apr.1949 ) de Tribunalul Militar-Iaşi ; detenţia la penitenciarele Galata, Suceava, Piteşti ,Peninsula ( foarte respectat de inginerii de pe şantier ) , Târgu Ocna ( grav bolnav de tuberculoză ) şi Oradea Mare. Eliberat pe 28 august 1956.

/ Soţia - condamnată la 10 ani închisoare , în acelaşi proces , cu aceeaşi sentinţă , a fost eliberată în 1956 şi rearestată în sept.'58 ( gravidă fiind ) .Otparlic Eugen a făcut cerere să fie arestat ca ostatic , în locul ei , până la naştere , dar nu i s-a admis.

Copilul ( un băieţel ),s-a născut noaptea, într-o celulă a Securităţii din Moineşti , fără asistenţă medicală - deşi g-ralul Radu de la Securitatea Bacău fusese înştiinţat - şi a murit la scurtă vreme .Mama a fost dusă încă 2 ani cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan, fără să afle vreodată motivul arestării.

/Fratele- elev la liceul "Cuza Vodă" din Huşi, n.în 1932.Arestat  pe 6 mai 1950 (la vârsta de 18 ani  ), sub acuzaţia de a fi organizat un "grup anticomunist" în liceu .Anchetat-torturat de lct.Iuclea de la Securitatea din Huşi-Vaslui ; judecat într-un "lot de 24 elevi" din Grupul Clandestin Anticomunist ( iniţiat de elevul Neştianu Valeriu ) ; condamnat la 4 ani închisoare de Tribunalul Militar-Galaţi . Detenţia la penitenciarul pentru elevi Târgşor , apoi în lagărul de muncă forţată de la Peninsula ,(unde s-a întâlnit cu fratele inginer ).Eliberat în 1956.

A reuşit să fugă din ţară într-un vagon încărcat cu struguri pentru Viena , motiv pentru care a fost iar condamnat ( în contumacie ).

P.

-Palaghe , Augustin

Tânăr naţional-ţărănist..În timpul procesului înscenat fruntaşilor PNŢ, Maniu şi Mihalache, a răspândit manifeste cu ajutorul trotilului . Arestat pe 2 dec.1947 ; judecat şi condamnat la 7 ani în "lotul trotiliştilor " ( martie 1949 ) ; detenţia la penitenciarul MAI , Văcăreşti, Jilava şi Aiud.  

- Paleacu, Nicolae

[LD "cazul" - destul de rar printre naţional-ţărănişti - este prezentat de Cicerone Ioniţoiu  în Dicţionar - P.  Doar cercetarea arhivelor Securităţii va putea stabili  care a fost momentul, metoda şi preţul plătit de acest om,  decăzut în mrejele Securităţii .Condamnarea lui la muncă silnică pe viaţă nu apare ca un "bilet de bunăvoinţă" din partea celor ce l-au folosit ]  

Membru PNŢ, n.în 1917, în Oltenia,absolvent de liceu, combatant în războiul al II-lea mondial.

După terminarea războiului,voluntar în "Gărzile Maniu " ( conduse de Gavrilă Olteanu ).

După încetarea activităţii acesteia, s-a alăturat  org. "Sumanele Negre " ..

În procesul  "Sumanelor Negre " şi procesul Maniu - Mihalache ( 1947 ) , Paleacu şi Steanţă au fost folosiţi de Securitate ca "martori ai acuzării "  şi ca "demascatori" ai colegilor din boxă .

 Au fost şi ei apoi condamnaţi la muncă silnică pe viaţă , continuând să colaboreze cu administraţiile închisorilor prin care au trecut .Eliberat în 1964, cu Decretul 411 -graţieri .

-Paleologu ,Mihail ( Mihalache )

N.în 1886 , la Bucureşti (fiul lui Mişu Paleologu , magistrat, conservator, dir. ziarului "Timpul ").

 A urmat tradiţia familiei , devenind un reputat jurist , cu studii la Sorbona , renumit avocat al Baroului de Ilfov. A luptat în războiul balcanic ( 1913 ) şi în primul război mondial , fiind rănit de două ori , decorat şi lăsat la vatră (căpitan  r. )

S-a înscris în PNL( 1914 ) , devenind şef de cabinet al ministrului de Finanţe ,Emil Costinescu . Din 1928, a trecut la PNŢ , fiind ales deputat de Argeş în legislaturile acestui partid ( 1928-'31 ; 1932-'33 )şi secretar g-ral ministerial (Justiţie şi Finanţe ) L-a urmat pe Grigore Iunian în disidenţă, devenind membru al PRadical Ţărănesc  ( 1935? '36 ? ).

23 august.'44 , l-a găsit director al Contenciosului Ministerului de Finanţe .Şi-a dat demisia la venirea lui Lucreţiu Pătrăşcanu la Justiţie. Deposedat de moşie ( 1948 ) ;arestat-anchetat - eliberat  de mai multe ori ,după "eliberarea" din 1955, a murit la 1 dec.1956, epuizat de boală, sărăcie şi hărţuiala familiei de către Securitate ( un fiu , ,Alexandru Paleologu, ascuns , cu nume schimbat , urmărit de Securitate ; celălalt fiu, Andrei Paleologu , arestat şi anchetat ).  

-Panaitescu, Marin F. 

Membru PNŢ (din '44, în "Gărzile Maniu " ),croitor în Piteşti, n. în 1924, în com.Hinteşti -Argeş.

Arestat în aug.'46 de către jandarmeria din sat, pentru propagandă împotriva guvernului şi a FND.Comisarul Ion Stăncilă ( Siguranţa-Piteşti ) comandase arestarea mai multor ţărănişti, pentru a justifica , astfel, devastările şi asasinatele făptuite de bandele comuniste conduse de Dorobanţu, pe 9 aug.1946.

-Pană, Dumitru B.

Membru în Comit. jud. al PNŢ-Prahova, avocat în Ploeşti . Arestat în 1948 (? ) de Securitatea din Braşov ; condamnat la 9 ani şi 6 luni închisoare de Tribunalul Militar Braşov , pentru "uneltire contra ordinii sociale " ( art. 209 C.P ) - dăduse un ajutor bănesc  lui Dumitru Petrescu-Marinaru, urmărit de securitate.După eliberare, s-a stabilit la Boldeşti-Scăeni fiind mereu în vizorul Securităţii  - inclusiv prin 1971 - pentru presupuse tentative de reorganizare a PNŢ

-Pandelescu, Georgeta ( Geta )

Studentă la Academia Comercială din Bucureşti, membră a TUNŢ. Participantă la manifestaţiile anticomuniste şi promonarhiste din 8 nov.'45 şi 10 mai'46. 

Arestată pe 2 dec.1947,în lotul tinerilor ce răspândiseră manifestele de protest împotriva arestării ,judecării şi condamnării "lotului Maniu-Mihalache" ( nov.'47 ) .

Judecată în febr.1948 ; detenţia la penitenciarul MAI şi Văcăreşti.

- Panea,Ion ( Jenicu )

Preşedintele org.de tineret a PNŢ-Bucureşti , preşed. a Tineretului Universitar Naţional Ţărănesc ( TUNŢ) la Facultatea de Litere ( 1944-'45 ) , licenţiat în Drept şi Filozofie .Organizator şi participant activ la mitingurile anticomuniste şi promonarhiste din 8 nov.'45 şi 10 mai'46 . Arestat la 15 aug.1949; deţinut 6 luni.Din cauza presiunilor la care a fost supus , s-a retras definitiv din viaţa social-politică.

-Pascu : Nicolae Gr. / Iuliu Gr. / Ion,Gr. /

[LD, 9 ian.2009 : Trei fraţi ,jurişti de prestigiu, originari din com. Codăeşti - Vaslui . Judecaţi şi condamnaţi în acelaşi proces ( Sentinţa nr.201 / 31 oct.1959 )de Tribunalul Militar-Bucureşti. Cât a stat ascuns ( 1947-1959 ) Nicolae Pascu  a scris peste 1500 pagini de memorii : Amintiri politice, Viaţa internă de partid , Duşmanii ţărănimii..

Nu ştim ca vreo editură să-şi fi asumat publicarea lor. ]  

După aproape jumătate de secol, prin Decizia Curţii Supreme de Justiţie nr. 66 / 17 nov.1997 , au fost achitaţi post-mortem , toate pedepsele fiindu-le  anulate ,iar dosarul casat. Printre puţinele cazuri  ajunse în justiţie , graţie  - nu ne îndoim - unei familii care a făcut acest demers personal. ]   

/Nicolae - n.în 1899. Avocat domiciliat în Bucureşti .În 1933, s-a înscris în PNŢ , iar în iul.1945 a fost numit secretar general adjunct al partidului. În timpul procesului Maniu-Mihalache ( 1947 ), a fost pus sub urmărire ,pentru că avusese întâlniri cu membri ai misiunilor diplomatice occidentale acreditate în Bucureşti.Timp de 12 ani a stat ascuns la prieteni şi rude .

Arestat în 1959, în urma unei trădări ;anchetat la Securitatea din Bucureşti ;  judecat şi condamnat la 25 ani muncă silnică ( Sentinţa 201 / 31 oct.1959 ) pentru " înaltă trădare " ,

de Tribunalul Militar- Bucureşti. Detenţia la închisorile Uranus, Aiud ,Piteşti, Botoşani .

S-a opus "reeducării" , încurajându-i şi pe alţii să nu cedeze."Eliberat " în 1964 ( cu Decretul 411-graţieri ) , a fost în continuare în vizorul Securităţii  ( cpt. Nicolae Bica organizând o reţea de informatori , ţinându-l permanet sub observaţie ) .

/ Iuliu - n.în 1892.Prof. univ., doctor în Drept, consilier la Consiliul Legislativ  (înainte şi după război ) , domiciliat în Bucureşti.Arestat(o dată cu fraţii săi ) ; anchetat şi condamnat la 18 ani închisoare , în acelaşi proces.

/Ion- n.în 1888 , domiciliat în Bucureşti .L-a găzduit pe fratele său, Nicolae, urmărit de securitate . La 71 de ani, a fost arestat, torturat şi condamnat abuziv la 18 ani închisoare , în acelaşi proces cu fraţii săi . Eliberat" în 1964 ( Decretul 411-graţieri ), a murit la scurtă vreme.

-Pascu, Petre

Membru PNŢ, gazetar şi scriitor .Redactor la ziarele Tribuna şi Românul din Arad - vechi gazete unioniste ale P.Naţional Român din Ardeal, devenite oficioase ale PNŢ ( după 1927 ).

"Internat" în 1945, în primul lagăr comunist , la Caracal ( din dispoziţia ministrului de Justiţie, Lucreţiu Pătrăşcanu ) Rearestat în 1950 , deţinut în lagărele de muncă forţată până în 1954. 

-Pavel, Pavel

[ LD :Atenţie !  poate găseşti date mai concludente despre Pavel Pavel..în procesul Pătrăşcanu . Altfel ... este un caz tratat cam superficial  de Cicerone Ioniţoiu - şi trebuie scos . ] 

Avocat, doctor în Drept,  originar din din Oradea Fruntaş PNŢ ( din 1936 ar fi devenit membru ilegalist al PCR ,apropiat lui Lucreţiu Pătrăşcanu ), director al Institutului de Statistică din Bucureşti .Cu un stadiu de 5 ani la Londra ( în timpul războiului ), a revenit în ţară după august 1944.Arestat în 1948 în "lotul Pătrăşcanu " , a fost anchetat la Malmaison , făcându-i-se un dosar în care era acuzat de mai multe  vinovăţii : că ,în 1947, la Conferinţa de Pace de la Paris susţinuse  un Raport ( "Carte Albă " ) în care demonstrase  că România plătise , până la acea dată , de 3,5 ori sumele datorate URSS-ului "ca daune de război " ( în timp ce sovieticii le-au considerat "capturi de război " ) ;că, alături de Petre Ţuţea, ar fi spionat în favoarea anglo-americanilor ş.a. ş.a  ) Detenţia la Ocnele Mari, unde ,prin anumite poziţii critice la adresa lui C.Z.Codreanu şi  Iuliu Maniu ,şi-a atras antipatia multor deţinuţi .

-Păcurar, Ioan S.

Ţăran "chiabur " , n.în 1902, în cartierul Micălaca din Arad. Membru PNŢ, s-a opus falsificării alegerilor din 19 nov.1946 ( ca delegat la secţia de vot ) .S-a opus colectivizării forţate , fiind declarat "chiabur" . Securitatea l-a hărţuit , apoi l-a arestat în 1959, condamnat şi cu averea confiscată .

- Pârvu , Teodor

Avocat ,n.în 1913, în com. Şepreuş- Arad,membru PNŢ .Considerat "instigator" al revoltei ţărăneşti din 21 iulie 1949 -împotriva cotelor agricole-  ocazie cu care s-au tras clopotele şi

a fost bătut secretarul plăşii Ineu .  Împuşcat mortal pe 3 aug.1949, în timpul reprimării revoltei din comună , de trupele Regimentului 1 Grăniceri (conduse de col.Clein şi de ofiţerii politici Iustin Haidus şi Gh.Hărău ) .

- Pârvulescu, Ion ( Jenică )

 În conducerea org.naţional-ţărăniste de la Atelierele Griviţa ,activ în campania electorală din  nov.'46. Funcţionar la CFR-Bucureşti

 Arestat la 15 august 1949 ;torturat în anchete la Securitatea din Calea Rahovei ; implicat într-un proces-înscenat de Teodor Sepeanu unui grup de 10 persoane ( şef lot- muncitorul c.f.r-ist Pavel Răduţ ) ; condamnat la 5 ani închisoare. Detenţia la Jilava, Poarta Albă, Peninsula şi Gherla.Eliberat la expirarea pedepsei . 

-Pelivan,Ion Gh.

Bărbat politic basarabean,membru succesiv (prin evoluţia partidului )al Partidului Naţional Moldovenesc,Partidul Ţărănesc, Partidul Naţional Ţărănesc .

N.pe 1 apr.1876,com.Răzeni -Lăpuşna.Licenţiat al Seminarului Telogic din Chişinău şi al Facultăţii  de Drept din Dorpat (Estonia) .

În 1903,în Dorpat , a fost închis şi deportat la Mezen (gubernia Arhanghelsk)de ohrana ţaristă pentru agitaţii politice ;în 1904,a fost mobilizat  pe frontul ruso-japonez din Manciuria ; revenit la Chişinău, s-a alăturat mişcării de eliberare naţională.

Judecător în judeţul Bălţi (din 1907 ),a fost destituit (1912 ).

La 3 apr.1917, a făcut parte din comitetul de organizare al Partidului Naţional Moldovenesc ; la 20 oct.,a fost cooptat în "Sfatul Ţării", în  calitate de şef al departamentului de Externe şi la Justiţie ;în această calitate a mers la Iaşi,pentru a solicita sprijinul armatei române,întorcându-se

A participat activ la redactarea actului de independenţă a Republicii Moldova (alături de Halippa, Ghibu ş.a )şi a votat hotărârea de Unire cu Ţara ( 27 mart.1918 )

Deputat în Sfatul Ţării (Chişinău, 1918 );deputat PŢ apoi PNŢ ,în toate legislaturile interbelice (1919-1937 ).A făcut parte din delegaţia României laConferinţa de Pace de la Paris(1919-1920 ) şi la Geneva (1922 );ministru de Justiţie în guvernul de uniune naţională condus de Alex.Vaida Voevod (1919-1920 )

   În '40, la anexarea Basarabiei de către sovietici, s-a refugiat la Bucureşti ; în '41, s-a reîntors în Basarabia ;în '44 , a fost nevoit s-o părăsească iar, stabilindu-se în Bucureşti.

Arestat la vârsta de 74 ani , în "noaptea de cristal " a stăpânirii comuniste instalate la Bucureşti - 5/6mai 1950 -  a fost încarcerat ,alături de alţi ctitori ai României Mari, în penitenciarul de exterminare de la Sighet.A murit la 24 ianuarie 1954,  fiind  aruncat la groapa comună din cimitirul săracilor .

-Penescu ,Nicolae N. / Fulvia-soţie / Vladimir-fiu /Elena-noră / 

[LD:nu ne propunem să abordăm istoria internă a PNŢ, în perioadă.În demersul  nostru, urmărim relevarea persecuţiilor şi represiunii la care au fost supuşi adversarii regimului impus de sovietici. Confruntaţi cu ele,cei vizaţi au adoptat  conduite diferite , vrând să-şi salveze viaţa şi libertatea. Este şi cazul lui Nicolae Penescu, care a plătit scump unele prestaţii şi concesii .

Vezi pe larg în C.Ioniţoiu,Dicţionare ] 

N.1897 ,Bucureşti.Senator al Camerelor de Comerţ şi Industrie (1932-'33;1933-'37 ) şi în legislatura FRN ( iun.1939-sept.'40 );deputat PNŢ(nov-dec '45 ) în primele alegeri postbelice ,convocate de guvernul Groza . Membru PNŢ,preşed.al org.de Argeş (după părăsirea PNŢ ,în febr.'38 ,de către Armand Călinescu )

Licenţiat al Academiei Comerciale (Bucureşti ) ,dr .în Drept (Bucureşti ) , cu studii de specialitate la Paris ;preşedintele Barourilor din România .

După 1944,pentru scurtă vreme, ministru de Interne în guvernul g-ral Sănătescu (4 nov.-5 dec.1944 ),timp în care comuniştii au început să ocupe prin forţă, prefecturile şi primăriile

   După demisie ,a devenit secretar general al PNŢ,în crâncena etapă a înstăpânirii puterii comuniste,care ( printre altele ) urmărea lichidarea partidelor istorice .

La 9 august'46, la Tribunalul din Piteşti,a avut loc o tentativă de asasinare a lui ,care s-a soldat cu 2 morţi şi 16 răniţi .La insistenţele lui Iuliu Maniu , a acceptat să plece în străinătate ,într-un grup având misiunea de a informa Occidentul asupra represiunilor prin care se realiza comunizarea României.Tot grupul a căzut în capcana înscenată la Tămădău (14 iulie'47 )

...Arestat la 14 iul.1947(împreună cu soţia ),în pofida desolidarizării de Maniu, a fost condamnat la 6 ani închisoare (Sentinţa nr 1988 / 1947 ) şi încarcerat la penitenciarul din Craiova.

A fost readus ,ca martor al acuzării, la procesul înscenat lui Lucreţiu Pătrăşcanu ( 1954 ) .

Concomitent,i s-a dresat un proces "de îndreptare", în urma căruia i s-a majorat pedeapsa la 8 ani. În 1955,a fost trimis cu domiciliu obligatoriu ,în Bărăgan.

În sept.1959 ,în urma Dispoziţiei care prevedea arestarea tuturor celor cu condamnări( aflaţi în libertate sau deportaţi ) a fost rearestat şi condamnat la 15 ani închisoare .

Încarcerat la Jilava (Cicerone Ioniţoiu i-a fost o vreme confident ),în 1963 a fost supus supliciului "reeducării" ( de ofiţerul politic Toth care în febr.'64, l-ar fi scos din celulă pentru a-şi scrie "autocritic" trecutul  şi deoarece acesta a refuzat , l-a ameninţat că îi vor putrezi oasele la Jilava.

 ( Cf. Ioniţoiu - coleg de celulă - în Dicţionare )  

A fost eliberat în iulie 1964, cu acel Decret411 -graţiere.

   În apr.1968,în timpul vizitei lui Charles de Gaulle şi a premierului francez Couve de Murville (fost coleg de facultate pariziană ),Nicolae Penescu a primit paşaport pentru o călătorie de 6 luni în Franţa.A primit statut de azilant politic ; a înfiinţat Consiliul Naţional Român ,aducând la cunoştinţa lumii libere teroarea exercitată de regimul comunist din România .

...La 3 febr.1981,a primit prin poştă ,la Paris,un colet .Conţinea o bombă artizanală , care i-a provocat rănirea şi moartea.

/ Penescu [n.Dristoreanu] ,Fulvia - soţie. N.în 1906, la Teiu-Argeş.Absolventă a Instit.Sf.Maria-Bucureşti ; activă în Comitetul de Asistenţă al PNŢ. Arestată pe 14 iul.'47 ,o dată cu soţul, la Tamădău ; condamnată la 6 luni închisoare ;eliberată pe 3 mart.'49; evacuată din casa din Bucureşti,confiscându-i-se şi proprietăţile din Teiu-Argeş .Trimisă cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan, a murit pe 14 martie 1962 ( fără să-şi mai vadă soţul şi fiul )

/Penescu ,Vladimir-fiu. N.în 1924 ; jurisconsult. Arestat în 1959 (la a doua arestare a tatălui ) împreună cu soţia şi  şoferul ,pentru că îi adusese provizii tatălui său,în domiciliu forţat.

Eliberat în 1964 ; ţinut sub urmărire şi folosit ( sub presiune )de Securitate, pentru a-şi determina tatăl la anumite acţiuni în favoarea regimului de la Bucureşti .

A părăsit ţara cu familia, stabilindu-se în Elveţia, fiind prezent la  înmormântarea tatălui, la Paris.

- Penciu ,Teodor

[LD: Caz aparte , greu de încadrat, datorită tribulaţiilor politice ce i-au marcat viaţa. Amănuntele acestui caz le datorăm nepotului său, publicistul Gh.Penciu-Gorunescu

[ Vezi la Dicţionar Ioniţoiu, liter P-Q ] ]  

Şofer de taxi  în Bucureşti .N.în 1902, în com. Veneţia de Jos-Făgăraş. Înainte de război, fusese implicat în tentativa de asasinare a regelui Carol II ( complotul col.Precup ) şi condamnat la 10 ani închisoare , pe care i-a ispăşit la Jilava, Văcăreşti, Doftana ( unde-l cunoscuse pe Ghorghiu Dej şi alţi deţinuţi comunişti ).Eliberat în 1940 ( la abdicarea lui Carol  ).

După 1944,s-a înscris  PNŢ , făcând parte din " Gărzile Iuliu Maniu " ( în alegerile din '46 a condus osecţie de vot ).

După alegeri, "grupul Precup " a trecut de partea comuniştilor  ( col. Precup, înaintat general, a fost numit primar de Cluj ; C.Cenuşă, a ajuns  lct. anchetator )

Tudor Penciu a fost arestat şi anchetat chiar de "unchiul Cenuşă", care i-ar fi spus :

<Bine, banditule, nu puteau urma şi tu exemplul unchiului tău ? Ai fi fost acum om mare şi nu mai ajungeai pe mâinile noastre > 

După naţionalizarea taximetrelor ( 1948 ), lui i-a rămas, totuşi ,taxiul în proprietate şi a primit şi o pensie de "ilegalist " . 

 

-Popp ,Gheorghe( Ghiţă), 

Secretar general al PNŢ după asasinarea lui Virgil Madgearu , până în dec.1944.A condus propaganda clandestină împotriva regimului Antonescu ; a făcut parte din delegaţia română care a semnat armistiţiul de la Moscova ( 12 sept.'44 ) ; ministru în guvernele Sănătescu II şi Rădescu

Arestat în noaptea de 5/6 mai 1950; întemniţat la Sighet ( fără judecată ) ; eliberat în iul.'55, i s-a fixat domiciliu obligatoriu.

-Pop, Ionel

Nepotul lui Iuliu Maniu .Membru al Delegaţiei Permanente a PNŢ,vicepreşed. al org.PNŢ-Turda.;

Comisar ptr. Transilvania până la constituire guv.Petru Groza .

Arestat în 1946 , a fost eliberat după procesul de la Curtea Marţială  , în care guvernul a încercat , fără succes, să dovedească asocierea sa cu aşa numitele organizaţii " teroriste".

 

R.

-Radina, Remus

[LD: vezi si la http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/rradina/

 date in Testamentul din morgă în mărturia autorului "Casa Românească" , de la Paris , 11 oct.2008 ( I, II)  publicat în Jurnalul literar, nr. 17- 24, sept - dec.2008 ]

S.

- Solomon, Virgil 

Secretar adj.al PNŢ ( din dec.'44 ) Arestat în noaptea din 5/6 mai 1950  ; încarcerat ( fără judecată ) la Sighet ; eliberat în 1955 .

V.

 -Vaida-Voevod, Alexandru

Arestat pe 7 mart.1945, în Sibiu, de o "gardă cetăţenească "

A murit în "domiciliu obligator" , la Braşov

 

[de continuat]