31. PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL -victime

[sinteză Livia Dandara]

Cronologie

1944

¤ GUVERNUL Sănătescu ( I )-23 aug.4 nov.'44 

C.I.C.(Dinu Brătianu ) -secretar de Stat .

/ 27 aug.'44: reapare oficiosul PNL -" Liberalul" .

Director- Mihai Fărcăşanu ( preşed. Tineretului Naţional Liberal , reales, pe 14 sept.'44 ,la propunerea lui Gh.Brătianu, în fruntea org de tineret )

/ 3 oct.'44 :Dinu Brătianu respinge revenirea lui Tătărescu în partid 

Într-o scrisoare adresată lui Dinu Brătianu ,Tătărăscu ceruse  reprimirea sa în PNL. Este respins.

/ 6 oct.'44: Purificarea aparatului de stat : 22 febr.1938 -23 aug.'48

[LD: această coborâre în timp la 22 febr.'38, depăşea prevederile Convenţiei de armistiţiu  (care, fără să fixeze o dată, prevedea purificarea structurilor "fasciste ", "hitleriste" , responsabile  de  războiul contra URSS şi Naţiunile Unite 

.Animaţi de îndreptăţite resentimente faţă de Carol al II-lea şi de cei ce l-au urmat ,căzând în capcana vicleană întinsă de comunişti , liderii partidelor "istorice" au aprobat un act de răfuială extins asupra unor mari segmente ale clasei politice democratice şi a garniturii diplomatice tradiţionale interbelice - disidenţe ("aripi" ) ale PNŢ, PNL, PND, PP, PNC , PSD  -care aderaseră la regimul carlist  cu  speranţa că vor feri  ţara de anarhie şi război.

Ulterior, utilizând aceeaşi metodă , comuniştii vor coborî această  "ştachetă calendaristică" , rând pe rând, până la anul 1918 ,cuprinzând  în malaxorul represiunii întreaga clasă conducătoare a României Întregite.

Facem aceste precizări pentru o cât mai obiectivă şi nuanţată analiză , având în vedere preluarea fără discernământ -şi în zilele noastre- a unor analogii superficiale privind regimurile dictatoriale din istoria contemporană a României .

Fără echivoc : între Carol II - Ion Antonescu- Ghorghiu Dej - Nicolae Ceauşescu - şi regimurile lor dictatoriale , nu se poate pune semnul egalităţii. ]        

 Consiliul de miniştri, sub preşed. g-ralului Sănătescu, cu participarea reprezentanţilor celor patru partide din BND - PNŢ, PNL, PSD ,PCR - a hotărât ca ,în vederea purificării aparatului de stat , să se ia ca punct de plecare data de 22 febr.1938 (suspendarea  Constituţiei , instaurarea dictaturii regelui Carol II ). 

/În aceeaşi zi, la o consfătuire a fruntaşilor liberali - Dinu Brătianu, Bébé Brătianu, Gheorghe Brătianu, dr.C.Angelescu, dr.I.Costiniu, Al.Lapedatu , Victor Antonescu, Ion Pillat , M.Fărcăşanu , M.Romniceanu ş.a.-şeful partidului subliniază necesitatea menţinerii guvernului BND condus de g-ralul Sănătescu. 

-12-16 oct.'44: criză de guvern .

...Maniu  şi Brătianu demisionează temporar

Maniu şi Brătianu se opun intrării în guvern a reprezentanţilor FND - Uniunea Patriotică,Frontul Plugarilor ,Madosz şi Sindicatele  Unite  - ca organizaţii satelite controlate de PCR.Concomitent, protestează şi se opun înlocuirii primarilor , prin forţă.

Au loc numeroase confruntări între susţinătorii celor două "tabere " ( pro- şi contra- ), cu intervenţia forţelor de ordine ( din dispoziţia ministrului de Interne, Aldea. )

La atacurile Scânteii ( care calificase demonstranţii ţărănişti şi liberali ca fiind "huligani legionari" , Viitorul  răspunde : <Tineretul democratic nu poate fi impresionat de reaua credinţă a nimănui.[...] Sentimentul public nu poate fi înşelat nici cu false afirmaţii , nici cu strigăte sălbatice, nici cu ameninţări .>

Numai că , pe 15 oct.,la intervenţia autorităţilor sovietice care califică pe ţărănişti şi liberali drept "fascişti" , guvernul interzice manifestaţia PNŢ.   

Pe 16 oct.,Maniu şi Brătianu demisionează temporar din guvern.   

-28 -30 oct '44:Acord eşuat  -  guvern politic "de concentrare"  

În urma unor întâlniri şi discuţii prealabile, s-a ajuns la un acord privind această formulă de coaliţie guvernamentală : PNŢ- 5 ministere + 2 subsecretariate de stat ; PNL- 4 ministere + 3 subsecretariate ; FND- 6 ministere + 2 subsecretariate.

În audienţa de la Palat, Regele îi roagă pe Maniu şi Brătianu să intre în guvern ca subsecretari de Stat .Încredinţat cu formarea guvernului , g-ral Sănătescu începe consultările, căzându-se de acord asupra portofoliilor .Maniu şi Brătianu acceptă în scris participarea la un guvern de concentrare. Pătrăşcanu refuză. 

Practic, protocolul BND din 20 iun.'44 - pe baza căruia s-a produs lovitura de stat din 23 august '44 - a fost anulat.  

¤ GUVRNUL Sănătescu ( II ):  4 nov.-5 dec.'44

/ PNL în componenţa cabinetului

M.Romniceanu (  Finanţe ),C.Brătianu (Producţie de Război ),Gh.Fotino (Cooperaţie ) ,D.Danielopolu ( PNL, Sănătate ) Subsecretar de stat,Vict .Papacostea ( PNL, Ed.Naţ ).

/ 30 nov.- 3 dec.'44: comuniştii provoacă criză de guvern

Comuniştii revendică în Consiliul de Miniştri ministerele de Interne şi de Război.

Premierul Sănătescu suspendă şedinţa , cerând amânarea discuţiilor.( 30 nov.)

Cum discuţiile (reluate ) nu aduc o dezlegare, g-ralul Sănătescu prezintă Regelui demisia.

Suveranul începe consultările.Primeşte în audienţă succesiv pe Iuliu Maniu, Dinu Brătianu, C.Titel Petrescu şi Lucreţiu Pătrăşcanu .Seara , g-ral Nicolae Rădescu ( şeful M.St.M. ) este însărcinat cu formarea noului guvern.

¤ GUVERNUL Rădescu :4 dec.'44- 5 mart.'45

...Liberali în componenţa guvernului 

M.Romniceanu (Finanţe ) ,C.Brătianu ( PNL, Producţie de Război ) ,Gh.Fotino (Cooperaţie ) , D.Danielopolu ( PNL, Sănătate ) .Subsecretari de stat :Vict .Papacostea ( PNL, Ed.Naţ ) ,ş.a.ş.a După cum se poate vedea , se  păstrează aceeaşi  componenţă  ca a guvernului Sănătescu , cu excepţia Internelor (preluat de g-ral Rădescu )  şi de Război ( deţinut anterior de de g-ral Sănătescu ), preluat de g-ral Ion  Negulescu.

1945

/ 6 ian.'45:Dinu Brătianu -scrisoare-protest  privind arestarea etnicilor germani

Într-o Notă  semnată de vicepreşedintele Comisiei Aliate de Control ,se cerea guvernului român să dispună arestarea etnicilor germani apţi de muncă, bărbaţi(17-45 ani )şi femei ( 18-30 ani )şi predarea acestora reprezentanţilor autorităţilor sovietice.

Pe 6 ian.'45 , Dinu Brătianu a transmis o Scrisoare-protest  premierului Rădescu faţă de preconizata arestare şi deportare în URSS a etnicilor germani

 / 17 ian.'45:Protest PNL : ilegalitatea lagărului  de la Caracal

Lagărul de concentrare de la Caracal ,unde au fost  întemniţaţi , fără judecată prealabilă , foştii demnitari şi colaboratori ai regimului antonescian şi o serie de legionari .

Aflat la Iaşi, la o întrunire liberală, Daniel Danielopolu (Ministrul Sănătăţii şi Asistenţei Sociale ) protestează, cerând judecarea şi pedepsirea celor vinovaţi, conform legilor ţării ,deoarece

< adevărata democraţie nu admite lagărul de concentrare în care să se facă deţineri arbitrare , fără nici un drept de apărare .> ( Viitorul, 18 ian.'45 ) 

/ 30 ian.'44 :Sindicatul Tipografilor refuză tipărirea ziarelor PNL, PNŢ .

 [¤ ] 4-16 febr.'45: [YALTA -CONFERINŢA ÎNVINGĂTORILOR ]

/ FND : provoacă criză de guvern

În ziua când la Yalta se hotăra soarta ţării, PCR declanşează criza de guvern .

- La sala Aro, Ghorghiu- Dej acuză :<Nu numai Antonescu şi banda lui sunt de vină de cele ce a pătimit poporul nostru ; sunt de vină şi acei factori de răspundere ai partidelor istorice care au sprijinit , direct sau indirect , dictatura sângeroasă a lui Antonescu.>

- La sala Tomis,Pătrăşcanu acuză :<[...] o coalizare de forţe , când făţişă , când tacită , a curentelor reacţionare din partidele istorice a împiedicat iniţiative pornite din rândurile FND.> El cere < sancţionarea exemplară a tuturor criminalilor de război , a tuturor celor vinovaţi de dezastrul ţării >

-  La sala Marna ,Vasile Luca acuză  :<Reacţionarii din partidele istorice vorbesc şi încearcă să dea lecţii [...] ne atacă şi spun că FND ar fi un singur partid şi guvernarea unui singur partid înseamnă dictatură.[... ]dar cine nu ştie că Uniunea Sovietică , sub conducerea unui singur partid ,a eliberat atâtea popoare din lume  ? Cine nu ştie că Constituţia stalinistă este cea mai democratică constituţie din lume ? >

/ 21  febr.'45:Miniştrii fenedişti cer demisia lui Rădescu şi a miniştrilor PNŢ ,PNL

/ În numele FND , Petru Groza (vicepreşed.C.M.  ) cere demisia primului ministru Rădescu şi a miniştrilor ce-l susţin -  I.Hudiţă, Gh.Popp,D.Brătianu, M.Romniceanu, Gh..Fotino  şi dr. Danielopolu .Cum miniştrii PNL şi PNŢ  refuză să demisioneze,reprezentanţii FND în guvern se retrag  şi nu vor mai participa la şedinţele guvernului

/ 24  febr.'45 : "REBELIUNEA ROŞIE"

[LD: Pentru ca vocea PNL şi PNŢ să nu mai fie auzită în ţară, pe 1 martie, la ordinul autorităţilor sovietice, ziarele Dreptatea şi Viitorul au fost interzise ]

...27 febr.-6 mart.'45 :MSR şantajat de Vâşinski

[ Vezi pe larg la Cronologie-genocid şi Diplomaţi-victime ]

-5 martie:Vâşinski îl avertizează pe rege că , în cazul când <nu acceptă guvernul Groza ,până a doua zi după amiază , nu mai poate răspunde de continuitatea României ca stat independent .> În aceeaşi zi, Petru Groza i-a comunicat Regelui că <sovieticii ar fi dispuşi să retrocedeze Ardealul de nord administraţiei româneşti şi să fie mai toleranţi în aplicarea condiţiilor de armistiţiu , dacă se va constitui un guvern FND > 

-6 martie:la Palat,continuă consultările. Dinu Brătianu şi Maniu (bolnav la pat ) îi cer să nu abandoneze ţara .Se hotărăşte ca Regele să nu părăsească ţara şi să se opună ,atât cât este posibil, cererilor Moscovei .

¤GUVERN Petru Groza  (-I- ): 6 mart 1945-30 nov.'46

[LD: Noua garnitură a fost o formulă politică pro-moscovită , formată din PCR şi sateliţii săi ,

: Frontul Plugalilor ( pro-comunist din '33 ) ,dizidenţe din partidele istorice(introduşi  la recomandarea lui Vâşinski pentru a demonstra aliaţilor că nu se încalcă principiile Conferinţei de la Yalta ) :socialişti pro-bolşevici ( uzurpatori ai autenticului PSDR ) ; liberali- tătărăscieni ( dizidenţi din '38 ) ; ţărănişti -socialişti (grupuscul condus de Anton Alexandrescu )

Miopia "disidenţilor" - aparent oportunistă, laşă , care i-a făcut părtaşi la grozăvia ce a urmat - nu poate fi pusă, totuşi, sub semnul " trădării"  de ţară .În cazul unora , ea a avut doza ei  de

naivitate , de iluzie, căreia cu timpul i s-a spus "realism politic " ,izvorât dintr-o  ipotetică speranţă pusă în Conferinţa de Pace , datorată  necunoaşterii aranjamentelor diplomatice ale Marilor Puteri.De aceea li s-a spus "tovarăşi de drum " .Pe plan intern ,  efectul participării lor la guvernare  a fost catastrofal, prin confuziile provocate.

Cât despre Petru Groza , acest "boier hunedorean " ,cu cazinou şi barou de avocatură la Deva ,nu a avut nici o remuşcare ,nici un scrupul,în executarea  cu zel a ordinelor ocupantului sovietic,când a fost vorba de lichidarea clasei politice din care a făcut parte .

Fusese coleg de guvernare cu bucovineanul Ion Nistor şi basarabeanul Ion Inculeţ ,cu ardelenii I.Lapedatu,  I.Lupaş ,Octavian Goga, Vasile Goldiş ;  cu regăţeniiConstantin Garoflid, PP Negulescu , C.Argetoianu ,Mihail Antonescu ,Ion Petrovici , Mihail Manoilescu Cu al său "Front al Plugarilor"din 8 ian.'33 - creaţie "legală " a ilegalului PCR - devenise

un mercenar al "coloanei a V-a"   cominterniste din România.

Ajuns prim-ministru , parcă nu a avut linişte până nu i-a băgat  pe  toţi în puşcărie ( inclusiv pe tătărăscienii cu care a guvernat până la Conferinţa de Pace ) . Chiar în primele luni de guvernare ,împreună cu "tovarăşii " Teohari Georgescu ( Interne  ) şi Lucreţiu Pătrăşcanu ( Justiţie ) ,ajutaţi de "Brigada Mobilă " (SMERŞ-ul românesc ) condusă de Alexandru Nicolschi ), au depus un zel deosebit   pentru  "respectarea " art. 13, 14 din Convenţia de armistiţiu  , pornind  seria de procese împotriva <criminalilor de război şi a vinovaţilor de dezastrul ţării  >. În două luni ,peste 90.000 de arestări .

 În paralel , guvernul a declanşat o avalanşă de arestări în rândul partidelor de opoziţie

- PNŢ, PNL, PSD independent  -pentru a-i împiedica să candideze şi să participe la campania electorală . [ Vezi Genocidul comunist- cronologie, context, etape ] 

Petru Groza (Frontul Plugarilor-  preşed. ),Gh.Tătărăscu (PNL -t ,vice preşed.,Afaceri Externe ), Teohari Georgescu/ ( PCR,ministr Interne ) avnd ca subsecrt. de Stat şi pe G.Vântu (PNL- t ) Lucreţiu  Pătrăşcanu ( PCR,Justiţie  ),

D-tru Alimănişteanu ( PNL-t,Finanţe ),Petre Bejan ( PNL-t, Industrie.şi Comerţ )

/ 7 mart.'45,Bucureşti : PCR-PCUS - întâlnire secretă cominternistă 

[ LD: Nu cunoaştem dacă această întâlnire cominternistă şi aceste planuri ( trienale şi cincinale ) au existat. La sugestia lui Stalin ! Elaborate de Dimitrov ! Însuşite de Ana Pauker !

Ce se poate afirma  cu siguranţă -  fără abateri mari de la realitate  - este plauzabilitatea lor şi executarea aidoma lor, în România . Documentul reprezintă un raport confidenţial transmis la Washington de un  agent al Oficiului de Sevicii Strategice - (azi CIA ) - înregistrat după o relatare din memorie, de o "sursă" . Vezi pe larg la PCR-nomenclatura, colaboratorii 

  La Bucureşti s-a desfăşurat o întâlnire secretă între delegaţii celor două partide, având ca subiect comunizarea României , în conformitate unui Plan trienal , urmat de două planuri cincinale  pregătite de Gheorghi Dimitrov, la ordinul lui Stalin .

Planul trienal  prevedea , printre altele: 

a.) Desăvârşirea reformei agrare prin confiscarea marilor moşii şi ruinarea moşierilor ;

c.) Lichidarea tuturor băncilor prin atacuri contra PNL , ai cărui membri sunt proprietarii celor mai multe bănci .

f.) Suprimarea treptată a firmelor de import-export care fac afaceri cu SUA şi Marea Britanie şi îndreptarea exporturilor României spre URSS şi ţările democratice.

g) Suprimarea partidelor istorice , prin arestarea, uciderea şi răpirea membrilor lor ;

( Cf. Şerban Rădulescu şi autorii, Instaurarea totalitarismului comunist în România ) 

/ 1 iul.'45 : Ministrul de Externe Gh.Tătărăscu:congresul PL-disident

[LD:nici o scuză de "circumstanţă " pentru acest labil/oportunist lider liberal.Nici "interesul superior naţional" cu care şi-a motivat întotdeauna desolidarizarea cu familia liberală în care şi-a croit cariera politică .Dar dacă, la prima ruptură ( 1938-1940 ),anturajul guvernamental nu putea fi bănuit ca fiind "trădător de ţară ", în formula guvernului Groza , sub ocupaţie sovietică ,această circumstanţă nu mai era valabilă .]

- Gh.Tătărăscu asigura copartizanii de <atmosfera de totală încredere şi prietenie>  ce domnea în cabinetul Groza .Explica ,în schimb, imposibilitatea reîntregirii  PNL, de poziţia rigidă a lui Dinu Brătianu ,<cel mai fanatic partizan > al amânării reformelor , mai ales a celei agrare.

/ 17-21 august '45: Relaţiile diplomatice ale României în impas 

-La 17 august ,guvernul american notifică regelui Mihai că SUA nu recunoaşte guv.Groza, fiind nereprezentativ, şi, în consecinţă , nu poate relua relaţiile diplomatice cu România .

- La 19 august , o notificare cu conţinut identic , este transmisă şi de guv.britanic .

- la 21 august , în acest context , se va ajunge la "greva regală "  

...Partidele "istorice"  -  sub supraveghere şi intimidare

 -Pe 10 august, Serviciul Special de Informaţii ( subordonat preşedenţiei guvernului ) semnala premierului Groza o "revigorare" a activităţilor PNL (o dată cu  revenirea lui Dinu Brătianu la Bucureşti ), o "înteţire" a contactelor dintre Brătianu, Maniu şi Titel Petrescu.

- Pe 12 august, la prima Conferinţă a  PCR -Bucureşti,Ana Pauker trasa  sarcinile comuniştilor :

<...de a recunoaşte reacţiunea ,sub orice formă s-ar ascunde, orice haină ar îmbrăca, orice limbă ar întrebuinţa , orice mască şi-ar pune. S-o recunoaştem şi să-i dăm la cap .La noi în ţară reacţiunea , în frunte cu Maniu şi Brătianu , care strâng în jurul lor tot ce este reacţionar, tot ce este fascist , a devenit mai activă ...>

/ 10-13 sept.'45:Proces: org.teroristă "T" şi Tinerimea Română

-33 de inculpaţi alcătuesc primul lot din org.teroristă T ( condusă de Remus Teţu ) şi Tinerimea liberă ( condusă de Mirce   a Ştefanovici ) , în majoritate membri ai org.de tineret  PNL şi PNŢ ,

studenţi la drept, filozofie sau politehnică.

În actul de acuzare Tinerimea română se făcea vinovată de redactarea unor manifeste care criticau guvernul şi îndemnau tineretul la înfiinţarea unor "centre de rezistenţă " iar

Organizaţia teroristă T  ar fi urmărit <suprimarea membrilor guvernului şi a diferitelor personalităţi române  >. Împreună, cele două organizaţii ar fi pregătit <un mare masacru ,un carnagiu > care ar fi întrecut cu mult asasinatele legionare din trecut .

[Vezi la Tabloul Elevi, studenţi-victime ]

/ 24 sept.'45 : exproprierea moşiei lui  Gheorghe Brătianu

[LD:da este adevărat, Gh.Brătianu se înscrisese voluntar în războiul dus pentru eliberarea Basarabiei şi Bucovinei ]

Printr-un Comunicat al Ministerului Agriculturii (ministru Romulus Zăroni, din Frontul Plugarilor )  , se anunţa exproprierea "bunurilor agricole " ale lui Gheorghe Brătianu, din com.Răteşti-Argeş , pentru că ,în 1941, la fel cu Ion Mihalache, s-a înscris voluntar în războiul împotriva "Naţiunilor Unite" şi a făcut "propagandă hitleristă" .

/ 8 Nov.'45:Marea confruntare : monarhişti versus guvernanţi     

[LD: 8 nov.'45 =21-22 dec'89 = 13 -15 iun.'89 Vezi la Cronologia-genocidului  ]

- În piaţa Palatului,manifestaţie pro-monarhistă de ziua Regelui Mihai.Bulevardele, P-ţa Universităţii ,P-ţa Palatului de dimineaţa, sunt inundate de mulţimea venită să-şi arate ataşamentul faţă de "Regele grevist" .Mulţimea scandează lozinci de contestare  faţă de guvernul urzupator şi neconstituţional .

-10 nov..Comunicatul MAI acuza PNL şi PNŢ că au pus la cale <o mişcare de dezordine cu scopuri politice " , mobilizând toate <elementele fascisto-reacţionare >,cerând pedepsirea < fără nici o milă şi îngăduinţă a lui Maniu şi Brătianu , aceşti mârşavi susţinători şi promotori  ai huliganismului moşieresc , ucigaşi ai muncitorimii şi duşmanii neîmpăcaţi ai libertăţilor şi drepturilor poporului . >

-  Petre Constantinescu-Iaşi ( ministerul Propagandei ) dădea  un Comunicat : <Trebuie să  se termine odată  cu agitaţiile unor iresponsabili dintre foştii conducători politici care coalizând în jurul lor toate rămăşiţele fasciste şi reacţionare , speculanţi şi sabotori - în legătură cu unele elemente reacţionare de peste graniţă , vor să aducă anarhia în ţară şi să reînvie vremurile de dictatură şi regimuri reacţionare , să ne compromită în ochii străinătăţii şi ai marilor aliaţi .>( Scânteia , 11 nov.'45 )

-  Cf.presei comuniste, principalele "focare de anarhie" ar fi fost "Profesorii Asociaţi" , Liceul Matei Basarab, Şcoala Centrală de fete, Liceul industrial nr.1 , iar "conducătorii bandelor "

ar fi fost [...],la indicaţiile liderilor PNL şi PNŢ Dinu Brătianu, M.Fărcăşanu , Al Lapedatu , M.Romniceanu , dr C.Angelescu  ş.a., ş.a ( Cf.listelor de anchetaţi la Parchet, publicate în Scânteia,  12-19 nov.'45 ).

-  Pe 14 nov., PCR organizează un miting de doliu în Capitală. Ca secretar al CC al PCR ,Miron Constantinescu a rostit un jurământ solemn :< să sprijinim cu toate puterile noastre guvernul de largă concentrare democratică pentru a nimici cuiburile de ucigaşi fascişti şi reacţionari ai lui Maniu şi Brătianu .> (Scânteia, 14 nov.'45 )

[[¤ ] 16-31 dec.'45 ,MOSCOVA  ]  Consiliul (2) miniştrilor de Externe 

[LD:Percepută iniţial ca o victorie a diplomaţiei anglo-americane, decizia luată s-a vădit a fi un fiasco ,marcând consolidarea stăpânirii sovietice în România .Acceptarea condiţiilor lui Stalin de către anglo-americani - necunoscută în litera şi spiritul ei de către români -  privind neacceptarea lui Maniu şi Brătianu în guvern - a pecetluit soarta politică a celor doi lideri  şi a partidelor lor, inclusiv "democraţia stalinistă " impusă prin alegeri . ]

O nouă sesiune a Conferinţei miniştrilor de externe :Molotov, Byrnes,Bevin pentru soluţionarea impasului în relaţiile cu România şi Bulgaria. Se decide recunoaşterea guvernului Groza, cu condiţia participării la guvern a unor reprezentanţi ai PNŢ şi PNL - fără  Maniu, Brătianu sau dr Lupu  - condiţionează  Stalin -

şi desfăşurarea de alegeri libere .

...Comisie interaliată la Bucureşti

Pe 31 dec.'45 , însărcinaţi cu aplicarea deciziei ,o comisie interaliată formată din Vâşinski -Harriman -Kerr (ambasadorii SUA şi Angliei  la Moscova ),sosesc în România, pentru a urmări aplicarea hotărârilor : garantarea libertăţii presei, a cuvântului ,a religiei şi a asocierii ) . Au  ca "misiune adăugată" să-l determine pe Regele Mihai să iasă din grevă (începută pe 21 august ).

1946

-1- ian.'46 :Sfârşitul Grevei regale 

[ Vezi la Tabloul Regele Mihai-victimă ]

-6-15  ian.'46 : "Completarea" guvernului cu miniştri PNL şi PNŢ

[Vezi context Tabloul Cronologie-genocid şi Guvernanţi-victime ]

În trativele dintre guvern şi partidele istorice , au fost "acceptaţi" ca "miniştri fără portofolii" , de Guvern, apoi de Rege şi Comisia Interaliată de Control :Mihail Romniceanu ( PNL ) şi Emil Haţieganu ( PNŢ )

[NB:după instaurarea totalitarismului comunist, cei doi miniştri vor fi arestaţi , condamnaţi şi închişi la Sighet. ]

- Pe 7 ian.'46, cei doi miniştri au depus jurământul în faţa Regelui şi-a lui Groza.

În prima şedinţă de guvern "completat " , Consiliul de Miniştri hotărăşte :

1.Alegeri generale

2.Participarea tuturor partidelor "democratice"

3.Asigurarea libertăţii presei, întrunirilor ,

-  Pe 15 ian.'46, într-o şedinţă cu miniştrii fedenişti, se discută despre procesele politice în curs de judecare, despre eliberarea cluburilor rechiziţionate şi reapariţia ziarelor PNL şi PNŢ.

, stabilindu-se  ca partidele respective să facă o cerere la Comisia Aliată de Control pentru repartizarea hârtiei, deoarece <nu guvernul a fost acela care a oprit tipărirea lor .>

/ ian'-febr.'46 : foşti liberali în trena PCR

...PNP -Mitiţă Constantinescu

10-11 ian.'46:"Uniunea Patrioţilor" se transformă în Partidul Naţional-Popular (partid satelit al

PCR ) al cărui preşed., Mitiţă Constantinescu (fost doctrinar economic liberal, fost guvernator al BNR , fost membru FRN, fost ministru în guv.carliste ) , având printre membri pe George Călinescu ,Andrei Oţetea , P.Constantinescu -Iaşi , Vlădescu-Răcoasa, M.Dragomirescu ş.a.ş.a

...PNL-Tătărăscu +PND-iorghist

24 febr'46  :O fuziune jalnică, câţiva foşti iorghişti rătăciţi, gest pentru care Iorga s-ar fi învârtit în mormânt.

/ 9 febr.'46 : reapare "LIberalul " -oficios PNL-Dinu Brătianu  

-  Pe 9 febr.'46, apare primul număr din "Liberalul" (suspendat în '45 ).Se explică de ce "Viitorul" încă nu putea apare (proces patrimonial )  

-  Pe 22 febr.'46, Secţia a IV a Curţii de Apel -Bucureşti dă câştig de cauză PNL-Dinu Brătianu , în procesul  contra ministrului Industriei şi comerţului ( Petre Bejan, PNL-Tătărescu ) care numise un administrator unic la Societatea de Cultură Naţională Liberală , în proprietatea căreia intra şi ziarul "Viitorul "( Liberalul, 22 febr.'46 ) .

-  Dan Amedeo Lăzărescu  analiza  problema reformei agrare  ca pe o serioasă problemă economică şi socială. Constatând graba cu care guvernul Groza trecuse la executarea ei , îl determina pe tânărul istoric să se întrebe <dacă această politică nu ţinteşte cumva să facă într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat din colectivizarea în agricultură o necesitate economică şi politică .>( Liberalul, 22 febr.'46 )

-  Dinu Brătianu la o adunare liberală la Câmpulung- ţinută sub presiune şi ameninţări - critică "reforma agrară " şi modul ei de aplicare de către guvernul Groza , prin care <nimeni nu mai este stăpân pe proprietatea rurală şi nimeni nu mai are rîvnă să facă o cultură naţională.> ( Liberalul, 24 febr.'46 )

/ 5 mart.'46:Ministerul Informaţiilor

[LD:Ministerul Informaţiilor ,prin structură şi competenţe,va  ţine sub control toată viaţa cultural-artistică a ţării , şi ,sub rigorile unei cenzuri draconice, va fi instrumentul de mancurtizare a românilor .Iniţiator şi răspunzător al noului minister, prof.Petre Constantinescu -Iaşi ]

Noul minister avea misiunea "de a dirija ,organiza şi controla toate acţiunile de informare prin presă, radio, film,  etc , din ţară şi străinătate. ( M.O.5 mart.'45 )

- Înainte de promulgarea legii, PNL-Dinu Brătianu îşi exprimase punctul de vedere :

<O asemenea instituţie este prin ea însăşi caracteristica unui regim totalitar şi nu se poate închipui decît în acele state care admit o singură opiniune ,aceea a guvernului .> ( Liberalul, 3 mart.'46 )

/ mart.-apr '46 :înteţirea hărţuirii "clicii manisto-brătienistă "

-  Miniştrii Romniceanu şi Haţieganu înaintează lui Groza un Protest faţă de cenzura exercitată asupra ziarelor  lor. ( Dreptatea,Liberalul ,  15 mart.'46 )

- Oficiosul PNL-Tătărăscu iese din rezerva de până atunci , criticând "exagerările " şi "combinaţiile electorale " din rândul partidelor de "stânga " :<A da prioritate calculelor politice şi combinaţiilor electorale înseamnă a desconsidera perspectivele viitoarei noastre dezvoltări de stat .> ( Drapelul, 15 martie '46 )

-  Vasile Luca - secretar g-ral al FND - instigă susţinătorii electorali la excese violente:

<Clica manisto-brătienistă a fost, este şi rămâne reprezentanta celor mai reacţionari ,moşieri, bancheri şi fabricanţi monopolişti de la noi şi agenţi ai cercurilor care zăngănesc armele >( Scânteia,18 mart.'46 )     

-  Miniştrii Romniceanu şi Haţieganu <sunt de fapt eliminaţi ,dat fiind că nu sunt consultaţi în nici o problemă , iar în cazul legilor,acestora nu numai că nu li se trimite spre consultare , dar nici pentru semnare >( Liberalul, 2 apr.'46 )

/ 20-26 apr.'46 :Criză de guvern :încălcarea  Acordului de la Moscova de către FND-işti

[Vezi context şi episoade la Tabloul  Cronologie-genocid ]

/ Pe 20 apr.'46, Mihail Romniceanu şi Emil Haţieganu au înaintat guvernului o Notă (publicată în Dreptatea ) în care protestau împotriva încălcării Acordului de la Moscova de către guvern.

Cei doi reclamau  faptul că nu li se prezintă spre studiu proiectele de legi ; legi importante erau elaborate şi  cunoscute doar de câţiva miniştri ( legea de organizare a corpului diplomatic, legea Ministerului Informaţiilor, legea bugetului  ) fără să fie puse în dezbaterea guvernului. În notă se arăta că <Obligaţia de a "colabora loial" nu poate să fie unilaterală , ci ne priveşte nu numai pe noi , dar şi guvernul cu care suntem chemaţi să colaborăm.>

/ 21 apr.PCR  îşi continuă netulburat "demascările " , subiectele predilecte fiind liderii şi membrii partidelor "istorice" : Dinu Brătianu - < mare şef al bancherimii reacţionare >,

< sprijinitorul  financiar şi politic al trădătorului Antonescu  >. ( Scânteia, 21 apr.'46 )

/ Pe 22 apr.( a doua zi de Paşti ), cei doi miniştri sunt supuşi unor agresiuni ale fanaticilor FND:  ministrul Romniceanu în Covurlui ( între Galaţi şi Găneşti ) , ministrul Haţieganu (plecat din Cluj , la Dej ) Romniceanu (cu soţia şi câţiva însoţitori )  au fost opriţi din drum de un camion cu un grup de cca 25 fedenişti  şi în urma confruntărilor doi însoţitori au fost duşi la spitalul din Bujor .A scăpat doar la intervenţia secreatrului PCR din Galaţi ( la care a telefonat )

[LD:în perioada următoare ( luna mai ) această criză de guvern  se va suprapune cu două mari evenimente ce au radicalizat şi mai mult luptele politice : pe plan intern, se va desfăşura procesul Antonescu şi colaboratorii ;  pe plan extern, se desfăşura Consiliul Miniştrilor de Externe care au  definitivat hotarele României, pregătind  Tratatul de Pace ( 25 apr-16 mai'46 ) ]  

#6 mai-1 iun.'46 :Procesul Ion Antonescu

[Vezi context şi amănunte la Tabloul Guvernanţi şi demnitari ]

-Pe 9 mai (ziua a IV-a), a continuat audierea martorilor apărării .Absentează ca martori citaţi de apărare ,o serie de generali şi civili cunoscători ai evenimentelor din 1940-'41 şi din perioada războiului .Printre absenţi, Gh.Tătărăscu .

Depun mărturii substanţiale Gheorghe Brătianu şi Dinu Brătianu.

- Pe 11 mai (ziua a VII- a) se produce mărturia lui Iuliu Maniu , care durează peste 6 ore şi care aduce ample lămuriri privind evenimentele, răspunderile şi consecinţele care au prefaţat şi secondat participarea României la război , până la 23 august 1944  .

...Demascarea regimului antonescian şi a partidelor "istorice"

/În timpul procesului mareşalului , presa şi radioul  FDN-iste au ţinut "afişul" cu titluri senzaţionale , cu relatări din proces-rechizitoriu-mărturii -pledoarii -sentinţe ;cu dezvăluiri ,cu demascări ,cu incitări la răzbunare . În zilele în care au apărut ca martori Maniu şi Brătianu , cereau , nici mai mult ,nici mai puţin , să fie consideraţi la fel de vinovaţi : <a apărut în marele proces senzaţionalul :participarea ocultă la trădare a aşa-ziselor partide tradiţionale de guvernământ  >care < prea laşe pentru a accepta pe faţă >au ales< calea combinaţiilor de culise , a sforilor trase din umbră .>( România Liberă, 8 mai '46 ) 

/ Culmea ipocriziei şi oportunismului, o atingea PŢ-Lupu , potrivit căruia  Maniu şi Brătianu ar fi avut <vini incomensurabile şi ireparabile.>( Aurora, 8 mai'46 )

/ În ziua sentinţei la proces, Leonte Răutu acuza  activitatea partidelor istorice în timpul dictaturii antonesciene cu epitetul de "colaboraţionism" ( Scânteia , 17 mai.'46 ).

-19mai'46:muncitorii cer naţionalizarea fabricii Letea 

Muncitorii de la fabrica Letea, instigaţi de comunişti, înaintează un Memoriu către primul ministru , în care acuză famm.Brătianu şi dir.fabricii de "sabotaj"  şi cer naţionalizarea fabricii.

- 20 mai '- 5 iunie'46 : campania electorală ( faza a II-a )

[LD: Campania începea fără să existe lege, şi fără să se fixeze data alegerilor.

Deloc întâmplător , BPD  lansa bătălia finală,electorală, pentru preluarea puterii  în România  în mod "legal" -prin alegeri libere -  în care adversarul politic nr.1 era reprezentat de partidele "istorice" şi valorile democratice autentice.

Prezenţa unui liberal tătărăscian- I.Gh.Vântu-  în  CC Electoral al BPD ( înfiinţat pe 5 iun. ), activitatea altor tătărăscieni în comitetele electorale judeţene , a constituit ,pentru comunişti , un argument pentru a susţine pretinsul pluralism politic pe care l-ar fi respectat regimul de la Bucureşti .Vezi context şi episoade  la Tabloul Parlament, parlamentari-victime şi  Cronologia genocidului ]  

/ Silviu Brucan  denumea liderii partidelor istorice ca "farisei ai democraţiei " (Scânteia, 24 mai.'46 ) .

/ Zaharia Stancu îi ataca pe Gheorghe şi Dinu Brătianu , minţind cu neruşinare că istoricul,  în prelegerile sale,  preamărea <măreţia nazismului> ;Dinu şi Gheorghe Brătianu <două fantoşe din care una, în plină maturitate şi alta în amurg, purtând nume grele pe umăr, fantoşe lipsite de orice seriozitate  > ( România liberă, 22, 25  mai'46 )

/ Petru Groza , în răspunsul la Nota-protest a SUA şi Angliei ( 27 mai ) , avea tupeul să afirme că violenţa electorală era  întreţinută de partidele din opoziţie ( 1 iun.'46 ) 

/ Pe 5 iunie ,Mihail Romniceanu ( ministru fără portofoliu în guvern ) , înainta Consiliului de Miniştri un Protest  împotriva  agresiunii şi maltratării la care fusese supusă o echipă electorală a PNL, condusă de preşed. organizaţiei judeţene Dolj ( în apropierea pădurii Bucovăţ ). 

-10 -26 iun'46: Capturarea "org.subversive teroriste" 

Paralel cu debutul campaniei electorale,un Comunicat oficial al Ministerului de Interne, aduce la cunoştinţă capturarea unor  "organizaţii subversive-teroriste",de către Siguranţa Statului :

Graiul Sângelui ,Haiducii lui Avram Iancu ,Divizia Sumanelor Negre şi Mişcarea Naţională de Rezistenţă (g-ral Aldea ) 

Comunicatul specifica faptul că acele organizaţii au luat naştere la sfârşitul anului 1944, posedau depozite de armament şi muniţie, fiind  sprijinite de g-ral Rădescu ( pe atunci premier ) , cât şi de partidele "istorice" , PNL şi PNŢ.

-13 iul.'46 : Legea electorală şi organizarea reprezentanţei naţionale

După polemicile duse în presă şi confruntările din guvern , legea a fost votată în Consiliul de Miniştri  pe 12 iul.'46 şi publicată în M.O.pe 13 iul.'46

[Vezi episoade şi exemple la Tabloul Parlament, parlamentari-victime ]

Un articol special era dedicat decăderilor de la aceste drepturi ( alegător şi ales ) :criminalii de război ; foştii primari, prefecţi ai guv.Antonescu ;voluntarii din războiul de Răsărit, legionarii, gogo-cuziştii, conducătorii Centralei Evreilor ş.a. ş.a .

Câteva inovaţii ale legii încălcau Constituţia în vigoare :desfiinţarea Senatului şi introducerea Parlamentul unicameral   ; prin eliminarea dreptului Regelui de a dizolva Parlamentul, dispărea o importantă prerogativă regală.   

/ Dinu Brătianu protestează  faţă de adoptarea în guvern a legii electorale şi de organizare a reprezentanţei naţionale menite  <să înlesnească frauda pe întreaga scară a operaţiunilor electorale ,de la întocmirea listelor şi pînă la totalizarea şi proclamarea voturilor .> ( 13 iul. )

- 26 iul.'46 :Comunicat MAI:organizaţii subversive

Se dă publicităţii un comunicat oficial al MAI privind aşa -zisele organizaţii subversiv-teroriste capturate de Siguranţă - Graiul Sângelul, Grupul diversionist Elena Basarabeanu, Haiducii lui Avram Iancu , Divizia Sumanelor Negre, Mişcarea Naţională de Rezistenţă - despre care se spune că au luat fiinţă din voluntari ai batalionului Iuliu Maniu ,la sfârşitul anului 1944.

Generalul Aurel Aldea ( şeful Mişcării naţionale de rezistenţă )ar fi urmat să preia conducerea tuturor acestor organizaţii <pentru a duce lupta contra regimului democrat , fiind sprijinit de conducerea celor două partide istorice -PNL şi PNŢ - care <au cunoscut atât obiectivele ,cât şi metodele lor de acţiune >.În încheierea comunicatului, se publica lista celor 75 de inculpaţi  ,arestaţi şi puşi sub urmărire  ( Scânteia, 27 iul.'46 ).    

-29 iul-12 aug.'46:Ţinta bătăliei electorale: partidele "istorice"

/ Ana Pauker  :"Trebuie să ducem lupta pentru stârpirea resturilor fasciste[...] pentru zdrobirea reacţiunii ieri aliate lui Antonescu ,iar azi cu rămăşiţele fasciste antonesciene "

(Bucureşti, stadionul PTT , 30 iul ) :

/Vasile Luca :"[...] poporul român trebuie să lichideze ultimele rămăşiţe morale şi politice ale fascismului şi sprijinitorii acestor rămăşiţe -clica reacţionară manisto-brătienistă " ( Bucureşti, stadionul Giuleşti, 6 august ).

/ Petru Groza : " [...] să-i culegem într-un mănunchi şi să-i dăm la o parte,pentru ca să nu ne infecteze , cu hoitul gândurilor lor reacţionae , huliganice [...] "

( Braşov, congresul tineretului BPD, 10 aug.'46 )

/ Pe 23 aug.'46, Tudor Olaru despre Dinu, Gheorghe şi Vintilă jr. Brătianu : < trei generaţii ce au dus tot mai la fund în mlaştina dezgustătoare a fascismului trădător de patrie . >

 ( Scânteia, 23 aug.'46 )  

-12 - 23 aug.'46 : şicanarea PNL 

/ Pe 12 aug. , congresul PNL-Dinu Brătianu,ce trebuia să fie deschis la Oradea, nu se poate ţine, deoarece bande de bătăuşi barează drumul delegaţilor spre sală ( Oradea,12 august )

/ Pe 20 aug.,CCE , pentru a crea confuzie, atribuie semnul  electoral PNL,  disidenţei rupte din el şi aliat BPD  ( PNL-Tătărăscu )

/ Pe 16 aug., CCE atribuie semnele electorale .Pentru a crea confuzie printre alegători, a atribuit PNL-Dinu Brătianu o  linie în formă de  " L ", în loc de tradiţionala linie dreaptă "    " transferată  aripii bepediste tătărăsciene  .

-20, 27 sept.'46.Contestaţiiile PNL-Brătianu   

/Pe 20 sept., în numele PNL, Dinu Brătianu depune contestaţia la CCE prin care declară nule listele electorale şi cere anularea lor  ( Liberalul )

/Pe 27 sept., Mihail Romniceanu, în numele PNL, adresa un protest către ministrul de Interne - Teohari Georgescu - privind evidenta pregătire a fraudei electorale de către autorităţi .: ştergeri arbitrare de pe listele devot a persoanelor "neconvenabile" ; înscrierea pe listele din instituţii şi a membrilor de familie ai salariaţilor ; trecerea unor alegători pe două liste ş.a. )

# 5 oct.'46 : Proces :conducerea fabricii Letea( Bacău )

Proprietate a fam.Brătianu.În urma constatărilor organelor de control ale Ministerului Industriei şi Comerţului  , la cererea CGM,  conducerea fabricii este trimisă în judecată sub învinuirea de sabotaj : oprirea producţiei în unele perioade, neacordarea unor salarii corespunzătoare, "lipsa de stăruinţă" în aprovizionarea economatului .

-29 aug.-oct '46 :  6.000 "indemnităţi electorale"

18 sept :Primăria Capitalei publică lista "nedemnilor" de a vota .Printre cele 6.000 nume, figurează Gh.Brătianu .

-16 oct-16 nov.'46 :PNL-işti tătărăscieni , candidaţi BPD

/Pe 16 oct., se depun la tribunal listele de candidaţi ale partidelor , la alegerile din 19 nov.'46.

Din partea BPD, cap de liste în diferite judeţe, membrii guvernului : Gh Tătărăscu (PNL,ministru de Externe )-la Satu Mare .

/ Pe  13 nov.Scânteia publică ( cu fotografii ) 15 candidaţii ai  BPD, în Capitală ,printre care  Petre Topa (ex-PND-Iorga /  PNL -Tătărăscu ),T.Andreescu-Rigo( PNL-Tătărescu ).

/ 16 nov.'46.Întrunire electorală a femeilor membre ale partidelor din BPD.Participă : Ana Pauker ( PCR )şi  Natalia Negriţescu ( PNL-Tătărăscu ),

-21 oct.'46 : Acord electoral PNŢ-PNL-PSDI 

[LD:privit strict cronologic şi contextual ,  aşa cum rezultă din presa timpului,această coalizare electorală a partidelor istorice apare tradivă (? ) , timorată (?) , derutată (?) , resemnată (?),  în raport cu amploarea hărţuirii şi represiunii exercitate de guvern şi coaliţia sa de sprijin.]

/ Pe 21 oct., Iuliu Maniu, Dinu Brătianu şi C.Titel Petrescu încheie un acord pentru < a apăra în comun libertatea alegerilor  , libertatea de exprimare a votului obştesc > şi de a răsturna < un regim care surpă instituţiile fundamentale ale ţării >  ( Dreptatea, Liberalul, 21 oct.'46 )

/În Manifestul către ţară , cele trei partide cereau alegătorilor să voteze cele trei semne electorale : ochiul (PNŢ) , L (PNL ), fântâna ( PSDI ) ( Idem, 26 oct. '46 )

[ Nu se putea ca Silviu Brucan şi Tudor Olaru în  stilul lor insinuant şi acuzator  , să nu comenteze evenimentul .Brucan: <este destinat străinătăţii  >, <are un aspect ridicol  > conferit de o înţelegere a <trei jalnice partide > ( Scânteia, 26 oct.'46 )

/ Pe 30 oct.'46, apare Cuvântul lui CIC[Dinu] Brătianu către ţară şi Manifestul -program al PNL , în care sunt expuse principiile călăuzitoare liberale .

În materie de formă de guvernământ , liberalii susţin monarhia constituţională ( cf. Constituţiei '23 repusă în vigoare ) care să nu fie <nici stat orăşenesc,nici stat ţărănesc, nici stat muncitoresc, ci numai stat românesc  >, bazat pe o guvernare democratică, reieşită din alegerile libere şi pe colaborarea şi solidaritatea între toate clasele şi păturile sociale;

respectarea inamovibilităţii magistraţilor , ş.aş.a

Ca principii fundamentale liberale ,PNL continua tradiţia înaintaşilor: garantarea deplină a libertăţilor cetăţeneşti (  libertatea de a gândi, de a scrie , de a se instrui, de a munci )  garantarea proprietăţii şi iniţiativei particulare .

[LD: atenţie , la speificul liberalismului economic românesc , deformat şi răstălmăcit atât în epoca comunistă , cât şi după 1989, pentru a prezenta PNL ca partid al oligarhiei industrial-bancare ] În domeniul politicii economice , PNL considera agricultura <ramură de producţiune în jurul căreia să se clădească toată alcătuirea economică a ţării  > , industria fiind reorganizată şi dezvoltată pentru a fi capabilă să producă , dar mai ales să exporte .

/ 1 nov.'46. PNL depune liste de candidaţi în toate judeţele ţării.

Dinu Brătianu candidează în Vlaşca, Gheorghe Brătianu, în Ilfov.

 

-14-17 nov.'46 :Teroare în toată ţara, contra opoziţiei

-17 nov.'46 .Protestul lui Dinu Brătianu, Iuliu Maniu şi C.Titel Petrescu adresat primului ministru Groza, împotriva samavolniciilor şi ilegalităţilor comise în campania electorală : falsificarea listelor de alegători şi radierea adversarilor ( < membrii partidelor din Bloc au exercitat cele mai barbare mijloace de violenţă pentru a face imposibilă prezentarea candidaţilor noştri şi a propunătorilor lor la birourile electorale > ) .

În judeţele Sibiu, Severin, Dâmboviţa, Cluj, Năsăud, Someş,Bihor,  Ialomiţa , Covurlui , echipe de bătăuşi au împiedicat accesul membrilor PNL, PNŢ şi PSDI în incinta tribunalelor unde trebuiau depuse candidaturile .

Candidaţii , dar şi membri sau simpatizanţii partidelor, au fost atacaţi la domiciliu , în hoteluri, la întruniri şi în incinta tribunalelor , fără ca autorităţile să ia vreo măsură.

Ministerul de Interne , a dat ordin să se confecţioneze urne duble ( în jud. Botoşani, Ialomiţa, Cluj, Severin, Sibiu ş.a. ) pentru a putea asigura victoria BPD în alegeri . ( Liberalul, 18 nov.'46 )  

-11-18  nov'46:Procesele mişc. de rezistenţă

La Curtea Marţială ,completul de judecată al Curţii de Casaţie şi Justiţie Militară , începe judecarea procesului conducătorilor şi membrilor organizaţiilor de rezistenţă Sumanele Negre ,Mişcarea Naţională de Rezistenţă , Haiducii lui Avram Iancu şi Grupa de rezistenţă Sinaia.

Completul de judecată :preşed.g-ral V.Atanasiu ;Procurori :g-ral Gr.Nicolau şi col.Alex.Burada Printre apărători :av.I.Melinte, Emil Ottulescu ,Ella Negruzzi , Aznavorian ,Aurel Bentoiu ş.a Printre martori :Iuliu Maniu , Dinu Brătianu ,C.Titel-Petrescu ,Bebe Brătianu ,Petru Groza . În boxă se află 57 inculpaţi ( din 91 citaţi ) , în frunte cu g-ralii Aurel Aldea ,şi Eftimie .

-18 nov.Sentinţa 

[LD:în balamucul electoral , în preziua alegerilor parlamentare .Dintre toate instituţiile statului, am părerea că Justiţia românească s-a dovedit a fi cea mai slabă , cea mai oportunistă, cea mai coruptibilă şi obedientă faţă de noua stăpânire .Cum se explică ?  ]

La Curtea Marţială , completul special al Curţii de Casţie şi Justiţie  Militară,pronunţă sentinţa.

28 de acuzaţi sunt condamnaţi la muncă silnică pe viaţă : gral Aurel Aldea,gralC.Eftimiu ,lt.col.Plesnilă ; în contumacie :amiral Horia Măcelaru ,Mihai Fărcăşanu ,Vintilă V.Brătianu Horia Comăniciu ş.a.Alţi acuzaţi au fost condamnaţi la 20 de ani muncă silnică ( 2 persoane ) ,15 ani ( 4 persoane ) ,10 ani ( 2 persoane, 5,5,1 an ( alţii )

-19/ 20 nov.'46: ALEGERI PARLAMENTARE

[LD:nu uita ! broşura "Votul decisiv" , a lui Mihai Fătu Astfel se scria istoria înainte de 1989 : Forţele democratice obţin o mare victorie electorală :79,86% din voturi ;378 mandate din 414 Victoria consfinţeşte izolarea completă a PNŢ şi PNL în viaţa politică a României .

[LD:În realitate: ilegalităţi ,provocări , bătăi, furtul urnelor ,crime,spargeri de sedii, ocupări de primării şi prefecturi .În final, inversarea rezultatelor .

Vezi amănunte în lucrările de memorialistică şi de istorie apărute după 1989 ]

¤Rezultatele scrutinului   

/ Pe 22 nov., se publică primele rezultate.

/La Bucureşti , pentru PNL-Brătianu ar fi votat doar 10.387 (adică 2% ! )

După centralizări parţiale din mai multe judeţe ( Bucureşti, Iaşi, Braşov, Roman, Tutova, Năsăud, Trei Scaune ş.a ş.a ) BPD se situa pe primul loc, urmat de PNŢ , MADOSZ şi PNL .

/ Pe 23 nov., Ministerul Justiţiei anunţa rezultatul provizoriu al alegerilor  "câştigate" de coaliţia BPD.Din totalul de 6.934.583 de voturi , PNL at fi obţinut doar 259.306 (0,03% ) Deoarece <reacţiunea a suferit o zdrobitoare înfrângere> , cele 414 mandate ale viitoarei reprezentanţe naţionale urmau să fie împărţite astfel :BPD- 368 ( 84% ) , PNŢ-Maniu -32 ( 7,72 % ), Uniunea Populară Maghiară - 29 ( 7% ),PNL-Brătianu -3 ( 0,72% ) ..

...Opiniile opoziţiei

/ În com.Vârtoape , Arveasca,Caravaneţ  ( Teleorman ),Şarânga ( Buzău ),Salva (Năsăud ), Brăneşti ( Arad ), Bridani ( Tulcea ),Dobra ( Hunedoara ), grupuri de agresori au atacat primăriile , au spart secţiile de votare,au furat urnele de vot ,au maltratat primari şi preşedinţi de secţii,  au schimbat localuri de vot,  au comis crime .

La Galaţi au atacat tribunalul şi prefectura, încât candidaţii liberali Mihail Romniceanu şi Gheorghe Simionescu , au scăpat cu greu de furia comuniştilor.( Liberalul, 21 nov.'46 ) 

/ Internată în spitalul-penitenciar de la Văcăreşti, Adriana Georgescu ( fosta secretară a premierului  Rădescu, condamnată în procesul organizaţiei T ) a fost vizitată , la câteva zile după alegeri , de ministrul liberal Mihail Romniceanu , care i-a relatat despre  <nebunia ce a pus stăpânire pe toţi , în frunte cu Teohari Georgescu > la aflarea rezultatului final.

Cum , disperat, ministrul comunist s-a dus  la ambasadorul sovietic Kaftaradze , care l-a sfătuit  <ca voturile opoziţiei să fie trecute pe seama coaliţiei guvernamntale > , ceea ce a întârziat publicarea imediată a rezultatelor .( Cf. Adriana Georgescu ......... )        

/Pe 23 nov.'46, după anunţarea alegerilor falsificate, conducerea PNL-Brătianu şi PNŢ-Maniu , printr-un Comunicat, a anunţat retragerea din guvern a celor doi miniştri ai săi - Romniceanu şi Haţieganu ( Liberalul , 24 nov.'46 )..

- 26- 30 nov.'46: partidele istorice denunţă alegerile  

/Pe 26 nov., Dinu Brătianu şi Iuliu Maniu sunt primiţi în audienţă la Rege .Ei cer denunţarea alegerilor atât din interior cât şi din partea străinătăţii .  

/Pe 27 nov., se dă publicităţii Comunicatul comun semnat de liderii PNŢ, PNL, PSD, prin care alegerile sunt declarate <lipsite de orice temei de drept şi, prin aceasta, nule şi neavenite >

deoarece guvernul Groza <şi-a ticluit prin fraudă şi teroare rezultatele , în flagrantă opunere cu realitatea şi cu voinţa corpului electoral .> ( Liberalul, 27 nov.'46 )

//Pe 28 nov., organizaţiile judeţene ale partidelor istorice transmit la centru rapoartele privind abuzurile ,ilegalităţile şi fraudele semnalate în ţară.

În aceeaşi zi, Delegaţia permanentă a PNL <înfierează cu cea mai mare indignare metodele de fraudă şi teroare care au falsificat în întregime scrutinul de la 19 noiembrie >, hotărând să continue lupta <pentru înlăturarea regimurilor de dictatură şi de asuprire >

( Liberalul , 29 nov.)

¤  GUVERN Groza (- II-  ) : 1 dec.'46- 29 dec.'47

-18- 20 dec.'46  :etatizarea Băncii Naţionale

/ La toate iniţiativele BPD , "pregătirea " atmosferei era  deschisă de  Scânteia.Tudor Savin enunţa raţiunile pentru care BPD ţinea să înfăptuiască această măsură printre primele.

Prin trecerea în mâinile statului a acestei pârghii a vieţii economice şi financiare <se va putea obţine un control efectiv asupra producţiei şi distribuţiei mărfurilor , asupra mecanismului de bază a vieţii economice > , iar întreaga viaţă economică <va putea fi lesne îndrumată aşa cum cer interesele ţării . >( Scânteia, 1 dec.'46 )

/Pe 13 dec.'46, în numele PCR , ca preşedinte al CGM , Gheorghe Apostol ( deputat de Covurlui ) , cerea legiferarea de urgenţă a etatizării BNR .

În aceeaşi zi, I.Gh.Maurer ( PCR, subsecretar de stat la Economie Naţională) -explica într-un interviu că legea era  în atenţia guvenului , dar că încă se duceau discuţii între Gheorghiu-Dej ( PCR, ministrul Economiei Naţionale ) şi Al.Alexandrini ( PNL, ministru de Finanţe ).

/Pe 20 dec'46, legea este votată în unanimitate ( 128 voturi "pentru " -1 "contra" )

Grupul PNL-t <votează cu satisfacţie etatizarea > .

BNR este etatizată şi reorganizată. ( Cf. M.O. nr.298 ,28 dec.'46 )

/ Poziţia PNL:  < Etatizarea Băncii Naţionale izvorăşte din dorinţa PCR-ului de a-şi asigura şi mai mult dominaţia economică >. Lineralii dezvăluiau substratul politico-economic al reformei cerute de comunişti :<Consiliul Superior Economic , recte d.Gheorghiu Dej, şi mai ales cei ce lucrează prin domnia sa şi la spatele d-sale, să dirijeze creditele , adică, pe româneşte, să decidă în ce condiţii politice trebuie să îndeplinească beneficiarii lor. >( Liberalul, 21 dec.'46 )

/Pe 9 ian.'47 are loc instalarea noului Consil de administr.al BNR.Guvernator-Tiberiu Moşoiu ( PNL-t ) , viceguvernator -Aurel Vijoli ( PCR ).

1947

-Ian.'47 . Notele Serviciului Special de Informaţii

[LD: un exemplu dintre multe altele care au circulat în epocă. .Zvonuri , informaţii reale sau pretexte, ele au produs consecinţe,  determinând anume strategii atât la opoziţia democratică , cât şi în cercurile guvernamentale.]   

Preşedinţia guvernului este avertizată de SSI că Iuliu Maniu ar fi avut o întrevedere cu Ioan Lupaş ( fruntaş politic ardelean , averescan apoi goghist, deputat şi ministru ) în care liderul peneţist ar fi susţinut că alegerile din nov.'46 nu vor fi recunoscute de anglo-americani, şi că ,în martie sau aprilie, s-ar putea să se organizeze un nou scrutin.

- 23 febr.- mai '47: Ordine interne represive ale MAI şi Jandarmerie

...Ordinul 45.567 al Inspectoratului General al Jandarmeriei :curentele "reacţionare "  

Emis pe 23 febr.'47, ordinul indica curentele "reacţionaro-fasciste" ce trebuiau să stea în vizorul jandarmilor : legionarii şi hitleriştii ,naţional-ţărăniştii lui Maniu , naţional-liberalii lui Brătianu şi social-democraţii lui Titel Petrescu.

...Ordinul-circular nr.  50 .000 al M.A.I

Prin care s-a produs primul mare val de arestări, mai ales în rândul PNŢ

...Ordinul telefonic nr.32 971

Prin care şeful Direcţiei Siguranţă şi Ordine Publică al Jandarmeriei (g-ral Nicolae Stoicesu ) se adresa celor 12 Inspectorate de Jandarmi , să aplice cu stricteţe Ordinul 50.000 al MAI (arestări,internări, dresarea actelor,înaintarea  la justiţie ) şi să  raporteze de îndeplinire .

-4 apr.'47: "demascarea " lui Gheorghe Brătianu  

Presa comunistă atacă problema profesorilor universitari "reacţionari " mirându-se că <Jorjică Brătianu mai este profesor universitar şi director la Institutul de istorie universală >

Motivaţia ?:problema lui Gheorghe Brătianu  < depăşeşte cu mult persoana d-sale şi se întinde asupra unei întregi liste de profesori universitari , care profesează astăzi de la aceleaşi catedre , la care , cu puţini ani înainte făceau apologia fascismului . >

( România Liberă, 4 apr.'47 )

-Ian.-mart '47.Continuitate şi asumare a liberalismului democratic

/ Liberalii dezvăluie adevărurile camuflate şi deformate de guvernanţi , pentru ca poporul să conştientizeze cine conducea ţara : <Guvernul în funcţiune este compus formal din trei partide.În realitate, el este condus de partidul comunist , care deţine toate pârghiile de comandă ale statului . > ( Liberalul, 18 ian.'47 ) Liberalii mai afirmă că guvernul Groza a avut ca singur obiectiv  <urmărirea şi , dacă s-ar fi putut, distrugerea opoziţiei >, iar reformele pcu care se lăuda < n-au urmărit în realitate decît desfiinţarea uneia sau alteia din categoriile sociale şi producătoare >.În acelaşi scop, pe plan politic, a supus opoziţia la <restricţiuni, vexacţiuni, urmăriri , sancţiuni, ameninţări arestări şi judecăţi , în care , sub un motiv sau altul, fruntaşii opoziţiei erau ţinta tuturor atacurilor > ( Liberalul, 19 ian.'47 )

/ Vlad Hentzescu aborda criza morală ca o consecinţă a măsurilor economice silnice luate de guvern:<Orice muncă trebuie să aibă un imbold. Lipsiţi pe om de roadele muncii sale şi nu va mai munci > În cazul naţiunii, acest principiu fundamental trebuia să dea certitudinea  în perspectiva unui viitor mai bun, nefiind în interesul  nimănui ca <deznădejdea să se infiltreze pe nesimţite în sufletul tuturor şi să se compromită viitorul ţării printr-un faliment economic. >  ( Liberalul, 7 febr.'47 )

 / Bilanţul unui an de la reapariţia oficiosului PNL  : < Ştiindu-se mereu periclitată existenţa , scrisul supus unor nenumărate controale şi amputări , ne-am obişnuit să numărăm săptămânile, câteodată chiar şi zilele .Dar ne vine greu şi nouă să credem că am putut rezista şi învinge greutăţile timp de 12 luni împlinite. >Considerând  regimul BPD dominat de comunişti un regim trecător, PNL credea  [ încă ! ]  în menirea sa istorică , deoarece era convins că   < viitorul va fi al liberalismului democratic. >( Liberalul, 9 febr.'47 )

...Precizări conceptuale : limbajul pervertit (falsificat ) de propaganda comunistă

/ <Porecla de "istoric" dată de adversarii noştri partidului liberal corespunde unei realităţi , pentru că PNL a fost călăuzit în trecut, cum este şi în prezent , numai de permanenţele politicii româneşti .> ( Liberalul, 11 febr.'47 )

/Cuvântul "reacţiune" - aplicat partidelor istorice de guvernanţii comunişti - ascundea , de fapt,  confiscarea termenului de "democraţie" pentru PCR şi partidele satelite ( Liberalul, 14 febr.'47 )

/ "Duşmani ai poporului " : comuniştii nu cunosc termenul de "adversari" , ci numai acela de "duşmani" care <trebuiesc distruşi, lichidaţi şi suprimaţi > pentru că < nu se conformează la sistemul de lozinci oficiale >.( Răspuns la invectivele lui Vasile Luca ,  Liberalul, 14 febr.'47 )

/ "Pericol fascist" .Presa comunistă acreditează ideea că în România ar exista  <un mare pericol fascist >reprezentat de PNL, PNŢ, PSDI , partide care n-au avut şi nu au de-a face nimic cu fascismul ( Liberalul, 18 febr.'47 )

/ "Lupta de clasă".Partidele care îşi asumă o astfel de doctrină, propovăduiesc şi stimulează <lupta unora împotriva altora > . PNL , ca partid naţional şi liberal, este adeptul solidarismului , militând pentru <armonia dintre diversele categorii sociale .> ( Liberalul, 20 febr.'47 )

/ Incompetenţa guvernării . PNL consideră că  <În situaţii excepţionale se cer , dacă nu oameni excepţionali, oameni cel puţin pregătiţi .Este poate cea mai mare vină a actualului guvern .

Guvernul a săvârşit greşeli mari , pe care poporul le plăteşte , greşeli care afirmă astăzi , în faţa opiniei publice , mâine în faţa istoriei , responsabilitatea guvernului.>  ( Liberalul, 6 apr.'47 )

/ PCR-partid extremist de stânga.  PNL îşi face datoria de a demasca  <intenţiile de stăpânire a întregii puteri în stat , pe care o încearcă un partid extremist   >( Liberalul, 6 apr.'47 )

PNL atrăgea atenţia că bugetul pe care voia să-l dea ţării <gruparea de extremă stânga >  era , în realitate ,< cel mai eficace instrument de lichidare a industriei şi comerţului >( Liberalul, 8 apr.'47  )

 

...Reviriment în poziţia PNL-Tătărăscu

[LD: Este de remarcat faptul că  în atitudinea  PNL-Tătărescu , după încheierea Tratatului de Pace , se produce un rivirement  , situându-se  tot mai deschis  în opoziţie faţă de reformele  guvernului din care încă mai făcea parte şi care va conduce la  ruptura finală de BPD şi guvernarea Groza.Folosind o zicală românească ,mai bine mai târziu, decât niciodată.]

/ PNL-Tătărăscu pe marginea legii "oficiilor industriale" : < Oriunde statul politic a apărut în postura de confiscator de iniţiative şi s-a substituit ca întreprinzător [...] şi-a asumat roluri şi răspunderi pe care nu le-a putut împlini .> ( Drapelul , 23 febr.'47 ) 

/ PNL-Tătărăscu (în ziua când guvernul sărbătorea cu mare pompă doi ani de guvernare )  publica o parabolă politică acuzatoare la adresa partidelor totalitare : < "binele cu sila "

 n-a fost niciodată un apanaj al partidelor cu structură democratică , ci una din metodele de guvernare ale partidelor totalitare .Acestea au pretextat întotdeauna că vor să fericească naţiunile a căror cîrmă o uzurpaseră şi în realitate nu practicau decît spolierea de libertate şi tirania în folosul unei clici restrânse.>  ( Drapelul, 6 martie '47 )

/Pe 23 mai, Gh.Tătărescu prezenta un Memoriu  în coaliţia BPD  ( pe care îl trimite şi puterilor occidentale aliate ) în care arată că reformele economice şi politice adoptate de guvern <nemulţumesc toate categoriile sociale > iar prin intervenţia statului în viaţa economică se urmăreşte <o etatizare lentă , dar neîntreruptă >.Pentru redresarea economică , el se pronunţa pentru <înlesnirea pătrunderii capitalului străin [...] pentru punerea în valoare a bogăţiilor neexploatate încă în ţară .>( Drapelul, 24 mai.'47 )

-19 mai'47 :Comunicatul  opoziţiei democratice 

-La locuinţa lui Dinu Brătianu , se întrunesc şefii şi secretarii generali ai celor trei partide democratice - PNL, PNŢ şi PSDI - pentru a se informa reciproc şi a-şi armoniza acţiunile opozante faţă de guvern .În Comunicatul dat publicităţii - pentru a stăvili zvonistica răspândită de presa comunistă -  se reconfirmă că nu a intervenit nici o schimbare <atât în atitudinea celor trei partide unul faţă de altul, cât şi în lupta lor comună faţă de guvern > ( Dreptatea, Liberalul , 20 mai'47 ).

-20 mai'47.Dinu Brătianu: Memoriu către MSRegele Mihai

Într-un Memoriu scris, Dinu Brătianu critică măsurile antidemocratice şi represiunea contra opoziţiei, şi-i propune MSR să nu mai colaboreze cu guvernul Groza .

-24 mai'47 :adoptarea legii Oficiilor Industriale

[ Vezi pe larg la Cronologia genocidului ]

/La adoptarea legii Oficiilor Industriale Gheorghiu Dej -ca ministru de resort- în cuvântarea de la Cameră arăta că <adversarii cei mai înverşunaţi ai proiectului sunt tocmai acele partide care reprezintă reacţiunea politică şi economică în ţara noastră, adică PNŢ al d-lui Maniu şi PNL a d-lui Dinu Brătianu >care < acuză guvernul că încătuşează iniţiativa particulară >  şi permite <imixtiunea statului în dreptul de proprietate individuală > .El respingea acele acuze , considerându-le false.

-5 iunie 1947: PNL-Tătărescu contestă Legea reformei agrare .

Legea a avut un articol unic : < Lucrările pentru înfăptuirea reformei agrare săvârşite de organele prevăzute prin legea din 23 martie 1945,regulamentul ei şi deciziile complementare ale Ministerului Agriculturii şi Domeniilor sunt acte de guvernământ şi nu pot fi atăcate de justiţie pe nici o cale.>

În expunerea de motive la lege, ministrul Agriculturii, Traian Săvulescu,  sublinia că faptul că legea urmărea  "întărirea proprietăţii ţărăneşti , determinarea ,consolidarea şi îndrumarea ei către o mai bună exploatare , prin cooperative>  , pentru ca munca ţărănească <să se integreze cu un plus în economie, nu cu un minus .>

 Singura opoziţie parlamentară a venit din partea lui Gheorghe Tătărescu – vice prim-ministru, ministru Afacerilor Străine-  care a arătat ,cu argumente de drept , că actele diverselor organe administrative (care operaseră prin tot soiul de abuzuri în '45 )  nu puteau fi încadrate în "acte guvernamentale " (cf. Memoriului publicat în Drapelul din 6 iun.'47 ).  

Comentând poziţia lui Tătărescu , PNŢ avertiza opinia publică că < PCR nu poate ierta şi nu va ierta d-lui Tătărescu actul publicat .Aşteaptă doar un moment prielnic pentru a-i plăti cu dobândă >( Dreptatea 6 iun.'47 )

...14-30 iulie '47 : LICHIDAREA  PNŢ

[LD:pentru cunoaşterea acestei monstruase  înscenări , vezi la  PNŢ-victimă ]

... Jurnalul Guvernului : dizolvarea PNŢ

[LD:Este de remarcat  faptul că acest proces se face pe baza Constituţiei din 1923,în România regală ; regimul - guvern şi parlament  - are miniştri şi parlamentari din dizidenţele  insignifiante rupte din PNL, PNŢ, PSD. care , înainte de război, făcuseră politică declarat "antibolşevică" şi ( sau ) colaboraseră cu guvernele carliste  ]

< Consiliul de Miniştri, în şedinţa sa de la 29 iulie 1947, Luând în deliberare referatul d-lui ministru al Afacerilor Interne [Teohari Georgescu ] nr. 22.694 din 29 iulie 1947

Pentru respectarea ordinei publice şi a siguranţei Statului ;

 În virtutea art. 107 , aliniatul ultim din  Constituţie,Decide :

  <Art. I.  Partidul Naţional Ţărănesc , sub preşedinţia d-lui Iuliu Maniu , este şi rămâne dizolvat , pe data publicării în "Monitorul Oficial " a prezentului jurnal.

Art.2.Sediile şi localurile de întrunire vor fi închise , iar arhivele şi orice corespondenţă vor fi ridicate de autorităţile respective oriunde s-ar găsi

Art.3.Întreg patrimoniul acestui partid va fi lichidat conform legii

Art.4.Domnii miniştri secretari de stat la Departamentul Afacerilor Interne [Teohari Georgescu]  şi Justiţie [Lucreţiu Pătrăşcanu ] sunt însărcinaţi cu aducerea la îndeplinire a prezentului jurnal .> Printre semnatari, din partea PNL-t , Radu Roşculeţ , Al Alexandrini , Gh.Vântu.

...Dezbaterea in Parlament :Ştefan Iorgovici ( PNL-Tătărăscu  )

[LD : Inutilă şi compromiţătoare poziţie a acestei  " rămurele " din trunchiul PNL, grupare  care,  prin şeful său , Gheorghe Tătărăscu - încă ministrul Afacerilor Externe în guvernul Groza -  nu era la prima poziţie echivocă .

Cât priveşte adjudecarea paternităţii  legilor  de apărare a odinii şi siguranţei statului , subliniem doar că ele au vizat , deopotrivă , reprimarea curentelor extremiste de "dreapta" (legionarii )  şi "stânga " (comuniştii ), încât aprobarea Jurnalului  guv.Groza apare ca  un act de oportunism compromiţător  ] 

< Fără a mai face o expunere în profunzime a evenimentelor care au dus la Jurnalul Consiliului de Miniştri, expunere pe care a făcut-o şi dl ministru al Internelor  şi antevorbitorii mei , în scurte cuvinte să-mi îngăduiţi  să fixez poziţia Partidului Naţional Liberal faţă de acest Jurnal. [...] PNL, consecvent cu politica urmată în cursul istoriei sale multidecenale,  nu poate să aprobe pe de-a-ntregul acest Jurnal,fiindcă PNL s-a dovedit , totdeauna , apărător al ordinei şi siguranţei Statului .( Aplauze pe băncile PNL )[...]

"Aprobând acest Jurnal, să-mi îngăduiţi să remarc că PNL , care-şi revendică paternitatea tuturor legilor de apărarea ordinei şi siguranţei Statului, îşi găseşte în acest Jurnal , încă o dată confirmată,  politica dusă de el de atâtea zeci de ani > ( aplauze )

-7 august.'47:Excluderea parlamentarilor brătienişti

Pentru neparticiparea  deputaţilor liberali  la dezbaterile privind scoaterea PNŢ în afara legii, Camera Deputaţilor votează decăderea din calitatea de parlamentari a deputaţilor brătienişti M.Romniceanu, Ion Pleşia, Constantin Pillat.

-27 (? ) sept.'47 KOMINFORM:Biroul Informativ al Partidelor Comuniste şi Muncitoreşti

9 partide comuniste europene  - URSS,Bulgaria,Cehoslovacia, Franţa,Italia Iugoslvia, Polonia, România, Ungaria - se întrunesc la Poreba [  sau Varşovia ? ] hotărăsc  înfiinţarea Kominformului .Organul de presă -"Pentru pace trainică, pentru democraţie populară "

Raportul informativ a fost prezentat de Gheorghiu -Dej :PCR în lupta ptr democratizarea ţării . El a trecut în revistă multitudinea de reforme care au dus la instaurarea <regimului de democraţie populară > în România , subliniind rolul  PCR în "demascarea PNL-Tătărăscu "  şi împotriva "aripei drepte din PSD " în vederea creerii "partidului unic al clasei muncitoare"  " întemeiat pe doctrina lui Marx ,Engels, Lenin şi Stalin. "[ N.B.: Tătărăscu  va depune demisia din funcţiile guvernamentale pe 5 nov.'47,  fiind înlocuit cu Ana Pauker ] .

-20 oct.'47 :Anchetarea PNL-Brătianu

Tribunalul Militar citează pentru cercetări pe Dinu Brătianu ,Gh.Brătianu ,G.Fotino, M.Romniceanu , av.Mărgineanu , pentru "sustragere de armament" : 100 de pistoale automate ridicate la 30 august 1944 de la un depozit din Târgovişte ,cu care s-ar fi tras în "populaţia paşnică " în timpul manifestaţiei "antidemocratice " din 8 nov.1945.

-22 oct.'47:Ziarişti de la "Liberalul" excluşi din sindicat

Pentru atitudine "antidemocratică şi antisindicală " au fost excluşi din Sindicatul profesionist.

Deloc întâmplător ,ei sunt redactori la "Dreptatea" sau "Liberalul " :Şerban Cioculescu , Ilie Păunescu ,Vladimir Streinu , Ion Totu , Dan Amedeo Lăzărescu ş.a ş.a

-28 oct.-13 nov.'47 : Procesul "complotul PNŢ "şi a diplomaţilor

[LD: prin felul cum a fost constituit "lotul complotiştilor " , prin stabilirea celor "3 cercuri concentrice " , prin instrumentarea capetelor de acuzare, s-a urmărit nu numai  distrugerea PNŢ-ului , ci şi compromiterea aparatului diplomatic , pentru a putea fi excluşi din guvern Gheorghe Tătărăscu şi ceilalţi miniştri  liberali

Vezi pe larg la tabloul Genocidul comunist  ]  .

/În rechizitoriu se arăta  că erau constituiţi în trei "cercuri concentrice "care complotaseră împotriva statului :unul,al partidelor democratice , în frunte cu Maniu şi Mihalache , care urmăreau pregătirea unei insurecţii ; al doilea ,al rezistenţei din străinătate , format din Vişoianu, Buzeşti, Cretzeanu şi Gafencu ;al treilea , al "funcţionarilor răzvrăiţi " , format dintr-un mic grup de tineri diplomaţi de la Ministerul de Externe ,având ca lider pe Pogoneanu.

-3-7 nov.'47 : Lichidarea PNL-Tătărăscu

...Parlamentul :Moţiune de neîncredere

/Pe  2 noiembrie '47,  Mihail Dragomirescu , deputat al fostului Partid Naţional-Popular ,

în numele unui grup de deputaţi , a cerut să se discute situaţia de la Ministerul de Externe . Imediat , Miron Constantinescu a adoptat o Moţiune de neîncredere , pe care a înaintat-o Camerei Deputaţilor şi Guvernului .

/Pe 3 nov .:Comisia afacerilor externe din Parlament - la propunerea lui Mihai Dragomirescu , sub preşedinţia lui Miron Constantinescu - a adoptat o Moţiune de neîncredere în miniştrii liberali , pe care a transmis-o  Camerei Deputaţilor  şi Guvernului .

/ Pe 5 noiembrie , Adunarea Deputaţilor a votat Moţiunea de neîncredere , motivată pe cele " dovedite" în procesul înscenat PNŢ : La Conferinţa de Pace de la Paris , secretarul Emil Oprişan ar fi participat la acţiuni trădătoare , sprijinind grupul Gafencu -Cretzeanu ;

 Servicii dintre cele mai importante de la MAE, legate direct de titulatura Departamentului , au predat documente secrete spionilor din serviciul unor puteri străine şi au servit ca organe de legătură între grupările de trădători din afară şi dinlăuntrul ţării .Titularul a continuat să tolereze şi să finanţeze elemente duşmănoase în serviciile diplomatice 

Titularul  i-a menţinut luni de zile în serviciu şi salarizare pe funcţionarii arestaţi de organele Statului pentru spionaj A ţinut în posturi diplomatice externe importante elemente colaboraţioniste şi antidemocratice , aducând prejudicii grave intereselor noastre naţionale

Mihail Sadoveanu, punând la vot Moţiunea, sunt doar 6 voturi contra .

-Sorin Toma secondează propagandistic demersul , cerând ca <putregaiul de la Ministerul de Externe să fie extirpat cu toată hotărîrea şi cît mai repede > (Scînteia, 3 nov ) , deoarece se comportă  ca un minister <al guvernului de trădători în slujba imperialiştilor anglo-americani > fiind astfel proiectat şi organizat <de spionul Maniu şi complicii săi > ( Scînteia, 5 nov.)

-14 nov.Deputaţii PNL-Tătărăscu - ing.Petre Bejan,Vasile Bârcă, Anton Dimitriu, Ion Dogaru, Victor Feneşiu,,av. Ştefan Iorgovici, Spiridon Moraru, Mircea Niculescu , Gheorghe Răşcanu,Emanoil Tătărăscu,  dr. V.Tiroiu, dr.Petre Ţopa, Ion Sfetcu ,Zenovie  Vasilescu -sunt excluşi din Biroul şi comisiile Parlamentului .

...Demiterea  miniştrilor liberali

-Bazat pe Moţiunile votate în Parlament, Guvernul hotărăşte înlăturarea miniştrilor şi subsecretarilor de Stat liberali: Gh.Tătărăscu (vicepreşed.al Consil.de Min ; ministru Af.Străine ) -înlocuit cu Ana Pauker , având ca subsecretari de stat pe Grig.Preoteasa şi Al.Voitinovici ; Gh.Vântu ( Lucrări Publice ) înlocuit cu T.Iordăchescu ; Al Alexandrini ( ministru de Finanţe) înlocuit cu Vasile Luca ; Radu Roşculeţ (ministru Cultelor ) , înlocuit cu Stanciu Stoian ; Marin Florescu (subscrt.Interne ), înlocuit cu Avram Bunaciu (secretar general la MAI )  ;Ion Ciolan( Cooperaţie ), înlocuit de M.Macavescu ;V.Ţigăneanu ( Educaţie Naţională ) înlocuit cu Gh.Vasilichi ;guvernator al BNR este numit Aurel Vijoli ;

-Sorin Toma - secondează propagandistic demersul - cerând ca "putregaiul de la Ministerul de Externe să fie extirpat cu toată hotărîrea şi cît mai repede " (Scânteia, 3 nov ) , deoarece se comportă  ca "un minister al guvernului de trădători în slujba imperialiştilor anglo-americani " fiind astfel proiectat şi organizat "de spionul Maniu şi complicii săi " ( Scânteia, 5 nov.)

...Ştefan Voicu conchide propagandistic :s-a pus capăt politicii PNL-Tătărăscu ,care "folosind poziţiile guvernamentale ,sabota opera de democratizare a ţării " , uneltind cu "agenţii imperialismului anglo-americani ".(Scânteia, 7 nov.'47 ) ;

...12 nov.'47:Ana Pauker -ministru Afacerilor Străine

[LD:în ce priveşte confecţionarea de biografii pentru corifeii comunişti ajunşi la putere, falsul şi exagerarea iau forme deşănţate, după modelul cultului stalinist .

Lozinca <Ana Pauker şi cu Dej, au băgat spaima-n burgheji ! >-devenise slogan de manifestaţie, de radio , de congrese. În biografia sa de luptătoare "antifascistă" ,se enumera faptul că ,în timpul guvernului Tătărăscu  (1934-'37 ),fusese condamnată la "ocnă" , pentru a se uşura drumul  fascismului în România . ]

Instalată cu solemnitate în fruntea MAE , ea declară că <relaţiile de strânsă legătură cu Uniunea Sovietică constituie fundamentul întregii politici externe a statului român democrat .>

/  La 6 noiembrie'47  , cei 4 miniştri şi 3 subsecretari de Stat liberali  şi-au dat demisia.

/ La 7 noiembrie , a avut loc remanierea guvernului şi Ana Pauker ajungea în locul lui Tătărăscu , Vasile Luca la Finanţe...

Ioniţoiu  : "Cunoscând politica comunistă , nu ne mai miră faptul că  şi înlocuiţii ( în 1950 )  şi înlocuitorii ( în 1952 )  vor ajunge la închisoare ,  Luca va  muri la Aiud.. ]

La 10 noiembrie, parlamentarii tătărăscieni, prin Petre Bejan , căutând să se salveze ,au anunţat că vor rămâne în Parlament, că vor susţine guv. BPD , în continuare .

- 4 dec.'47 :Gh.Tătărăscu demisionează din şefia partidului

-4 dec.'47.Tătărăscu se dă deoparte .

-12 dec.Petre Bejan (şef grup parlamentar ) devine purtător de cuvânt şi se dezice de declaraţiile din 24 mai (în care era criticată înfiinţarea oficiilor industriale şi măsurile vexatorii privind pătrunderea capitalului străin )

...Petre Bejan-şeful PNL-t

-23 dec.'47.Petre Bejan devine şeful partidului şi se pronunţă pentru solidaritate de clasă şi ...îndepărtarea monarhiei ( Drapelul , 23 dec.'47 )

-30 dec.'47 :Abdicarea Regelui MIhai

1948

/ ian.'48 #Ordinul Jandarmeriei : tabele nominale cu legionari, manişti, brătienişti , tătărăscieni

Posturile rurale de jandarmi au primit ordin să înainteze ,până la 25 ian.'48, tabele nominale pe comune , cu aceste categorii de "duşmani ai poporului."

/ 14 /15 mai'48 .Arestări masive:elevi,studenţi ,manişti, brătienişti, titelişti

Pe linia legiunilor de jandarmi , s-a cerut autorităţilor locale să înainteze "liste nominale" cu persoanele din aceste categorii de "duşmani " .Într-o singură noape au fost arestaţi numeroşi elevi şi studenţi din centrele universitare  (între 1.000 - 5.000 ).

În acea noapte a fost arestat şi C.I.C [Dinu Brătianu ] şi C.Titel-Petrescu

/?iunie'48.Rezoluţia Plenarei CC al PCR:lupta de clasă

[LD: la Decretul de înfiinţare a Securităţii ( 30 aug.'48 ) această instituţie consfinţea "o realitate istorică şi obiectivă " consacrată de această Plenară .]

În perioada de trecere de la capitalism la socialism , lupta de clasă se ascute şi , ca o consecinţă a acestei ascuţiri ,elementele burgheze şi reacţionare vor întrebuinţa orice mijloace prin care speră să întoarcă înapoi roata istoriei , prin care speră să-şi recâştige poziţiile pierdute .

1949

/ 21 ian.'49.Ordinul nr.11.816 al DGSP: <Comandamentul Unic >

 [LD Ordin confidenţial transmis de Gh.Pintilie (g-ral lct la Direcţia Generală a Securităţii  Poporului   )către lct.col.K.Ambruş (şeful Securităţii Timişoara )şi mr.Aurel Moiş (şeful Securităţii la Caransebeş ).Conţinutul Planului Operativ urma  a fi prelucrat ulterior de  g-ral Ion Bejenaru (comandantul zonei IV-Timişoara  )

Ordinul a fost transmis  către toate unităţile teritoriale ale Securităţii .

Pe baza lui  s-au alcătuit  "Comandamentele Unice"

Documentul este o dovadă explicită şi argumentată  a legăturilor întreţesute între structurile de putere ale regimului : Partid -Securitate - Justiţie -Armată. 

 [ Vezi la tabloul Genocidul comunist- cronologie, context, etape ]

< Direcţiunea generală a securităţii poporului.

Cabinet.Nr.11.816/21 ian.1949.[...]

< Vă facem cunoscut că începând cu ziua de 22 ian.1949, se formează în oraşul Caransebeş un Comandament Unic.În faţa acestui Comandament Unic ,se pun o serie de sarcini ,pe care D-ta Tov.Ambruş le cunoşti de când s-a discutat la Bucureşti, sarcini ce revin atât trupelor Jandarmeriei MAI cât şi organelor de securitate.>[...]

Tovarăşul General Bejenaru ,Comandantul zonei, va aduce un plan de acţiune ,pe care va trebui să-l prelucraţi împreună.>[.....]

    <Comandamentul Unic este organul care conduce întreaga operaţiune de pe teritoriul fixat

Nici o operaţiune nu va putea fi luată , atât de organele de securitate cât şi de celelalte organe, fără să ştie una de cealaltă, atât în ce priveşte operaţiunile pentru prinderea bandelor teroriste, cât şi celor de evacuare a chiaburilor , a deblocaţilor ,a elementelor suspecte etc.>

    < În ceea ce priveşte evacuarea elementelor amintite mai sus, se vor întocmi dinainte liste de cei propuşi pentru evacuare ,pe care o veţi consulta de comun acord, mai ales în această problemă, cu secretariatul judeţenei PMR, care vă va putea da un ajutor preţios.>

   <În ceea ce priveşte colaborarea dintre organele componente ale Comandamentului Unic, aceasta trebuie să fie cât mai strânsă, o înţelegere cât mai deplină , pentru ca nu cumva să se execute operaţiuni grăbite, care să dea greş sau să producă în sânul populaţiei agitaţii contra organelor ce execută aceste operaţiuni ,datorită acestor lipsuri.>[.....]

     < Pentru aceasta trebuie să aveţi grijă de a ţine legătura permanentă cât mai strânsă cu secretarul judeţean PMR ,în aceste probleme şi mai ales în problema de evacuare ,amintită mai sus .Partidul vă poate ajuta deopotrivă atât pe voi cât şi pe celelalte organe.>

<De felul cum vă veţi îndeplini sarcinile trasate depinde rezultatul operaţiunilor ,iar reuşita lor nu va avea decât să ridice prestigiul Securităţii ,bastionul înaintat ,apărătorul libertăţilor clasei muncitoare din RPR, care luptă pentru făurirea cu un ceas mai devreme a societăţii socialiste.>   General Locotenent de securitate, Pintilie Gh.>

/ 25 mai '49.H.C.M. : Canalul Dunăre-Marea Neagră

[ LD:  Hotărârea prevedea construirea unui canal de 70 km., traversând Dobrogea, conceput de comunişti ca <un mormânt al burgheziei româneşti > , deoarece  80 % din mâna de lucru trebuia asigurată prin munca forţată a deţinuţilor  politici .

S-au ţinut de cuvânt ! Canalul a devenit mormânt pentru mii de oameni  care şi-au găsit sfârşitul acolo, în cei 4 ani de funcţionare.

În iulie 1953, şantierele s-au închis , după ce ,pentru a-şi ascunde eşecul, în sept.'52 au fost declanşate cîteva procese de sabotaj, soldate cu condamnări la moarte şi execuţii.

- Câteva gânduri ale lui Oni  Brătianu  despre Canal, într-o Scrisoare adresată conducerii de partid şi de stat , în 1977, când se auzea că Ceauşescu voia să reia construcţia Canalului .

<[...]  O lume de oameni , de la pungaşi de buzunare , până la cei mai fioroşi ucigaşi, au lucrat alături de condamnaţi politici pentru înaltă trădare sau crime împotriva umanităţii, dar cei mai mulţi erau  aşa-zişii pedepsiţi "administrativ" , trimişi pentru reeducare , aleşi după cele mai diverse şi fanteziste considerente : preoţi, copii, foşti legionari şi bătrâni, foşti miniştri , prizonieri veniţi direct din lagărele sovietice şi cei ce au cântat "Pe-al nostru steag" sau " Hora Unirii " .Cei ce nu şi-au denunţat părinţii sau copiii , cei ce purtau un nume prea răsunător  sau nu aveau origine sănătoasă >

[Vezi Genocidul comunist - cronologie, context, etape ]

 / Dec.'49.Canalul Dunărea Marea Neagră : mormântul prigoniţilor       

[LD:  În viziunea PCR , Canalul trebuia să constituie  < mormântul  burgheziei româneşti >

Noi îl considerăm mormântul prigoniţilor de urgia comunistă.

Proiectul a demarat la sfârşitul anului'49 şi  va căpăta consistenţă juridică , organizare administrativă , populare cu <duşmani -sclavi >, în primele luni ale anului '50  şi în anii ce au urmat. De bolnavi, de morminte n-au avut nici o grijă , dimpotrivă, urmele trebuiau să dispară : şanţurile , gropile, taluzele au înghiţit cadavrele.

O dovadă că acest procedeu a fost  deliberat aplicat , este faptul că "sintezele " , "rapoartele" de uz intern ale Consiliului Securităţii Statului  ( 1953,1955,1958 ), făcute pentru conducerea PCR, erau făcute numai pe baza evidenţelor de la ieşirea din detenţie , nu pe baza listelor de la intenare .Zecile de mii de liste , au dispărut .]

[  Vezi tablourile cu toate categoriile - victime ; vezi Cicerone Ioniţoiu,  Dicţionare, volumele sau www.procesulcomunismului.com.  ]

Reproducem o sintetică şi adecvată concluzie privind Canalul Dunărea-Marea Neagră, datorată lui Romulus Rusan : <Procedura copiată după originalul NKVD ...>

[Vezi  Genocidul comunist/ cronologie, context, etape ]

Noul Cod Penal -art.209

[LD:o dată cu adoptarea noului Cod Penal prevederile  Legii 312-"legea Pătrăşcanu " - privind urmărirea şi pedepsirea vinovaţilor de dezastrul ţării şi de crime de război ( 21 apr.'45 )

sunt introduse în câteva articole din Codul Penal .]

Pentru majoritatea sentinţelor politice se va invoca art.209 din Codul Penal (în vigoare între 1948-1968 ) :<Constituie delictul de uneltire contra ordinei sociale şi se pedepseşte cu închisoare corecţională ,

I.De la 6 luni la 3 ani  şi interdicţie corecţională  de la 1 la 3 ani  , fapta de a propovădui prin viu grai schimbarea formeni democratice  de guvernământ al statului .

II.De la 3 la 7 ani şi interdicţie corecţională de la 3 la 5 ani , a)faptul de a face propagandă pentru răsturnarea în mod violent a ordinei sociale existente în stat ;

b)faptul de a constitui sau organiza asociaţii secrete cu scopul arătat precedent , fie că au sau nu caracter internaţional ;

c)faptul de a lucra prin mijloace violente pentru a produce teroare ,teamă sau dezordine publică cu scopul de a schimba ordinea economico-socială a României ;

III.Se pedepsesc cu muncă silnică de la 10 la 25 ani şi degradare civică de la 5 la 10 ani  ,cei ce iniţiază, organizează ,activează sau participă la organizaţii de tip fascist ,politice,militare sau paramilitare .

IV.Se pedepsesc cu închisoare corecţională şi interdicţie corecţională de la 1 la 3 ani ,cei care ,fără să facă parte din organizaţiile prevăzute la aliniatul III , fac propagandă ori întreprind acţiuni în favoarea acelor organizaţii, a membrilor ori a scopurilor urmărite de ele .>

În anii următori , pedeapsa de la al.II, litera b) s-a majorat la 15-20 de ani ( 1957 ), apoi s-a introdus pedeapsa cu moartea ( 1959 ) .

1950

/Ian.50 .HCM / MAI - Decret342 / Ordine / Ordonanţe  : pedepsele administrative 

[LD: Pe baza acestei Hotărâri de Guvern, , Ministerul de Interne a emis Decretul şi mai multe Ordonanţe  ( cu o procedură  copiată după  un "model" NKVD ) pe baza cărora urmau să fie  arestaţi cei ce <primejduiesc sau încearcă să primejduiască regimul de democraţie populară şi construirea socialismului sau care defăimează puterea de stat şi organele sale, dacă faptele lor nu constituie infracţiuni >

Cei presupuşi <duşman> " ce nu intrau sub incidenţa infracţiunilor  prevăzute în Codul Penal şi nu puteau fi judecaţi şi condamnaţi  ,din lipsă de probe, să fie arestaţi  pe baza acestui HCM. :Extrăgându-şi legitimitatea  din HCM-ul din 3 ianuarie, Decretul şi Ordinele următoare  au stat la baza sutelor de mii de "reţineri administrative " ,oameni închişi  fără mandat şi fără proces,pe baza "listelor negre " întocmite de organele puterii .

- Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin din aprilie 1952 .

- Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi pentru că au avut condamnări "uşoare" , a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,cel eliberat  urma să facă a doua condamnare , ca pedeapsă administrativă ).

Soarta a zeci de mii de oameni s-a hotărât pe linie administrativ- birocratică .

Direcţia Canalului  Dunăre-Marea Neagră  cerea Direcţiei de Anchete a Securităţii,  un anumit număr de braţe de muncă (necesarul zilnic ar fi fost de 40- 60.000 de salahori ).

Direcţia  de Anchete o defalca numeric  şi o dirija organelor regionale  ca pe o "normă de arestaţi " Subordonaţii  întocmeau  şi transmiteau liste  cu "contrarevoluţionari " [ CR ],  reacţionari", "paraziţi " , "duşmanii poporului " .

O Comisie de  7 generali şi colonei aproba lista, fixând durata pedepsei ( între 12- 60 de luni  ) .Apoi se proceda la arestări.  Dacă acţiunea depăşea necesarul la Canal, arestaţii  erau trimişi pe alte şantiere , munci agricole, mine ş.a

HCM-ul ,Decretul şi Ordinele următoare au stat la baza sutelor de mii de "reţineri administrative " ,oameni închişi  fără mandat şi fără proces,pe baza "listelor negre " întocmite de organele Securităţii .

- Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin în  aprilie 1952 .

- Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi pentru că au avut condamnări "uşoare" , a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,cel eliberat  urma să facă a doua condamnare , ca pedeapsă administrativă.

-14 ian.'50 :Decretul nr 6 :arestarea şi judecarea foştilor demnitari

Acest decret a stat la baza arestării sistematice şi totale a "foştilor demnitari " , înfăptuite , până atunci ,sub diverse pretexte şi înscenări conjuncturale .

Arestarea va fi pregătită minuţios, încât în noaptea de 5 /6 mai 1950 -o adevărată "noapte a Sf.Bartolomeu " - vor fi risdicaţi de la domiciliu şi închişia la Sighet şi alte penitenciare .

 [Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin din aprilie 1952 ]

[Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi , a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,cel eliberat,urma să facă a doua condamnare ca pedeapsă administrativă ).

1952

/ 14/ 15 august '52.MAI:Ordinul 490 : arestări în masă  

Ministrul de Interne ( Pavel Ştefan ) , în colaborare cu Securitatea ( Alexandru Drăghici ) ordonă în noaptea de Sfânta Maria arestarea a sute de preoţi . În aceeaşi noapte, sunt reţinuţi "administrativ" şi trimişi în colonii de muncă sute de liberali, ţărănişti şi monarhişti.

[ Vezi tablourile respectivelor categorii de victime ] 

1956

[[¤] 14-25 febr.'56.Congresul XX al PCUS

Nichita Hrusciov a prezentat  "Raportul secret" în care  erau demascate cultul personalităţii lui Stalin şi atrocităţile  ordonate de el.*

----------------------------------------

*- Raportul lui Hrusciov şi Comunicatul congresului PCUS de condamnare a cultului personalităţii a fost publicat de " Scânteia" cu întârziere ( 3 iul.'56 )

- Ar fi  existat şi un Decret de graţiere  pentru "manifestări antistaliniste " care nu mai erau considerate <crime împotriva umanităţii > şi cei ce fuseseră condamnaţi pentru atari manifestări , ar fi  fost graţiaţi 

[[¤23 oct.-4 nov.'56 Revoluţia anticomunistă din Ungaria

Înăbuşită sângeros de către Armata Roşie .

Instalarea regimului  Ianos Kadar

/ 27-29 dec.'56.Plenara CC al PMR : consecinţele revoluţiei maghiare

În Plenară, PCR au dezbătut consecinţele revoluţiei maghiare în rândul studenţilor, intelectualilor şi membrilor de partid..

/ 27-29 dec.'56.Plenara CC al PMR : consecinţele revoluţiei maghiare

În Plenară, PCR au dezbătut consecinţele revoluţiei maghiare în rândul studenţilor, intelectualilor şi membrilor de partid..

1957

/ 12 febr.'57.HCM: Instituirea domiciliului obligatoriu

Pentru cei care <prin fapte sau manifestări încearcă să primejduiască regimul de democraţie populară >

¤ GUVERN Chivu Stoica (20 mart.'57-20 mart.'61 )

Alexandru Drăghici - Interne

Gh.Diaconescu , Avram Bunaciu (alternativ ) - Justiţie

¤GUVERN I.Gh.Maurer (- I -): 21 mart.'61-17 mart.'65

1962

/ 27 iun.'62.Închisoarea Văcăreşti : moare Aurelian Bentoiu  

Fost ministru al Justiţiei, lider liberal.

1964

/Febr,- 3 apr.-24 iul - august ' 64:Valuri de graţieri

[LD: . Probabil au fost mai multe decrete .La unii găsesc Decretul 173 din 3 apr.'64 ; la alţii  Decretul 410 din 16 iun'64 ; la alţii Decretul 310 din 16 iun.'64 (pentru condamnările date de Tribunalului Militar pentru Unităţile MAI  ) La majoritatea foştilor deţinuţi ,este indicat  Decretul 411 din 24 iul.'64 , căruia i se spun simplu "Decretul 411 / 1964 " [ Vezi la tabloul Genocidul comunist - context, etape ]

- Romulus Rusan vorbeşte despre cca 17.000 de graţieri acordate deţinuţilor politici din lagăre, închisori şi domicilii forţate , în perioada februarie- august '64.

El subliniază faptul că , toţi cei eliberaţi  au rămas cu cazier penal şi au continuat să fie ţinuţi sub supraveghere de Securitate şi Miliţie.( Cf. România în timpul războiului rece  )

1968

/ 19 - 21 iun.'68 : noul Cod Penal

-Pe 19 iunie, proiectul este adoptat de Plenara CC al PCR

-Pe 21 iunie, MAN l-a votat  .

/ 1 decembrie'68. Reabilitarea memoriei unor episoade  de istorie unionistă.

[LD: La semicentenarul Unirii din 1918, pe fondul resuscitării unui naţionalism istoric  limitat la Transilvania -  fără Basarabia şi Bucovina  - a a fost o "slobozenie ambiguă " la unele "reconsiderări " ,sub vigilentul control al cenzurii şi al Secţiei de Propagandă a CC PCR .

În numărul pe decembrie '68 al "Magazinului istoric " există câteva evocări a Marii Adunări de Naţionale  de la Alba Iulia, iar câteva nume de unionişti  din partidele istorice - PNŢ, PNL şi PSD - sunt pomenite. În anii ce vor urma, această reconsiderare va îmbrăţişa noi aspecte şi nume, condamnările de după '44 rămânând neexplicate , nereconsiderate . ]      

-28 nov.'68.Alba Iulia.Comemorarea festivă a semicentenarului Unirii Transilvaniei cu România.

1980

/14 oct.'80.Consiliul de Stat: Decret privind asistenţa bolnavilor psihici "periculoşi"

[ LD: Nu mai curg Decretele de arestări şi condamnări pentru diversele culpe politice. Doar În România se produsese " graţierea " delictelor politice ! Decretele cu pseudo- diagnostice  medicale, au fost  noua "găselniţă"( să-mi fie iertată această expresie de jargon  )  utilizată de "organe" împotriva adversarilor regimului

/ 29 dec.'80.DSS,Plan de măsuri : control informativ al foştilor condamnaţi politic. 

Departamentul Securităţii Statului ( condus de Postelnicu ) a elaborat  acest plan de măsuri indicând  explicit  obiectivul urmărit .Planul prevedea <controlul informativ complet asupra tuturor foştilor condamnaţi pentru infracţiuni contra securităţii statului, aflaţi în ţară şi străinătate. >  ( Cf. Romuluus Rusan, op. cit ) 

[ LD: Planul acesta de măsuri dezvăluie  câteva  realităţi opresive  din timpul regimului ceauşist pe vremea căruia  căruia - afirmă unii - n-ar mai fi fost "genocid"  :

  a)  Pesudo-libertatea declarată prin "graţierile" din '64 şi "eliberările " supravieţuitorilor ;

b ) Hărţuirea celor care, după anii grei de puşcărie - cu proprietăţile confiscate, cu familiile persecutate, cu carierele distruse , stigmatizaţi şi bolnavi-au continuat să fie urmăriţi, interceptaţi, interogaţi, plimbaţi pe la Securitate .

c) Justificarea organigramei umflate de  "lucrători" de la  DSS , inclusiv a celor de la DIE ;

d)Pescuirea de "informatori" ,de  "turnători " ( din rândul familiei, colegilor, vecinilor şi al foştilor "colegi" de închisoare) care să+-i urmărească .

e)  Dovada unei  degradări morale de proporţii ,reprodusă  în Rapoartele făcute

 ( transformată în  tona de documente predate de SRI,  la CNSAS ) 

1982

/ Apr.'82.Nicolae Ceauşescu : regim de austeritate , pentru plata datoriei externe

:[ LD: În conjuncturi geo-politice schimbătoare, voluntarist şi dictatorial a  apelat la aceste împrumuturi exorbitante,pentru realizarea  ambiţiilor  sale "faraonice" .

Voluntarist şi  dictatorial a hotărât  să grăbească achitarea lor .

Pentru a reuşi acest lucru, a impus  românilor un regim de strictă austeritate , pe care l-a denumit  <raţionalizare >  dar care , în realitate, a  luat aspecte de insecuritate , deseori genocidare. Statistici pentru a dovedi această realitate , nu avem.

Avem în schimb amintirea acelor cazne şi coşmaruri, produse de "raţionalizare" :    

reducerea produselor alimentare din comerţ  - pâinea, laptele, carnea , ouăle, ş.a. - până la stadiul de înfometare , atât în oraşe ,    cât şi în mediul rural  ( c.a.p-iştii  , sărăciţi şi siliţi să fure ) ; reducerea  agentului termic ,până la îngheţarea caloriferelor ( acasă , la serviciu , în spitale, în creşe, în şcoli,în căminele studenţeşti , în instituţiile publice, în sălile de spectacol  ) ;

reducerea energiei electrice , până la oprirea sursei  ( cf. unor programe speciale ) ;

 reducerea  mijloacelor de transport în comun - trenuri, autobuze, tramvaie- deplasarea  între localităţi , dar şi în oraşe , devenind o mare problemă  ;

 reducerea programelor TV - până la ridicolul celor 2 ore de transmisiune  ; ş.a., ş.a.

Rezultatul acestor măsuri ? : radicalizarea nemulţumirii populare .  ]

[ Vezi la Bibliografie :  Memorii şi Jurnale  ]

¤Guvern  Constantin  Dăscălescu  ( -I -)  ( 21 mai.'82- 28 mart.'85  )

George Homoştean - Interne  ; Gheorghe Chivulescu - Justiţie ;

Tudor Postelnicu - şeful Departamentului Securităţii Statului 

Maxim Bergheanu - Muncă ;

/ 5 iul.'82.Demolarea Bucureştiului :  "Centrul Civic " , "Casa Poporului " ....

 [ LD: În vederea construirii "Centrului Civic" , a "Casei Poporului " ,a bulevardului "Victoria Socialismului " , încep marile demolări ale "micului Paris "  : străzi , monumente istorice , şcoli, magazine , pieţe ,mahalaua , case , biserici  , linii de tramvaie, colinele  de pe cheiul  Dâmboviţei , cad sub asaltul buldozerelor, la simpla  arătare cu degetul a "tovarăşului " , care vizitează zilnic şantierele, urmat de o cohortă de activişti, arhitecţi. ingineri, constructori ..]

/ 14 iul.'82.< Programul de alimentaţie ştiinţifică a populaţiei  >

[LD: o altă mostră de ipocrizie şi  manipulare  grosolană  .Cu o pretinsă grijă pentru  sănătatea  populaţiei - susţinută  cu "argumente ştiinţifice medicale " , o drastică raţionalizare a alimentelor de bază (  trimise masiv la export ,  pentru "palata datoriei externe" ).]         

1982

/ Apr.'82.Nicolae Ceauşescu : regim de austeritate , pentru plata datoriei externe

:[ LD: În conjuncturi geo-politice schimbătoare, voluntarist şi dictatorial a  apelat la aceste împrumuturi exorbitante,pentru realizarea  ambiţiilor  sale "faraonice" .

Voluntarist şi  dictatorial a hotărât  să grăbească achitarea lor .

Pentru a reuşi acest lucru, a impus  românilor un regim de strictă austeritate , pe care l-a denumit  <raţionalizare >  dar care , în realitate, a  luat aspecte de insecuritate , deseori genocidare. Statistici pentru a dovedi această realitate , nu avem.

Avem în schimb amintirea acelor cazne şi coşmaruri, produse de "raţionalizare" :    

reducerea produselor alimentare din comerţ  - pâinea, laptele, carnea , ouăle, ş.a. - până la stadiul de înfometare , atât în oraşe ,    cât şi în mediul rural  ( c.a.p-iştii  , sărăciţi şi siliţi să fure ) ; reducerea  agentului termic ,până la îngheţarea caloriferelor ( acasă , la servici , în spitale, în creşe, în şcoli,în căminele studenţeşti , în instituţiile publice, în sălile de spectacol  ) ;

reducerea energiei electrice , până la oprirea sursei  ( cf. unor programe speciale ) ;

 reducerea  mijloacelor de transport în comun - trenuri, autobuze, tramvaie- deplasarea  între localităţi , dar şi în oraşe , devenind o mare problemă  ;

 reducerea programelor TV - până la ridicolul celor 2 ore de transmisiune  ; ş.a., ş.a.

Rezultatul acestor măsuri ? : radicalizarea nemulţumirii populare .  ]

[ Vezi la Bibliografie :  Memorii şi Jurnale  ]

¤Guvern  Constantin  Dăscălescu  ( -I -)  ( 21 mai.'82- 28 mart.'85  )

- Eugen Proca- ministrul Sănătăţii

-George Homoştean - Interne  ; Gheorghe Chivulescu - Justiţie ;

Tudor Postelnicu - şeful Departamentului Securităţii Statului 

Maxim Bergheanu - Muncă ;  

/ 14 iul.'82.< Programul de alimentaţie ştiinţifică a populaţiei  >

[LD: o altă mostră de ipocrizie şi  manipulare  grosolană  .Cu o pretinsă grijă pentru  sănătatea  populaţiei - susţinută  cu "argumente ştiinţifice medicale " , o drastică raţionalizare a alimentelor de bază (  trimise masiv la export ,  pentru "plata datoriei externe" ). 

1985

/ 13 ian.'85.CPEx: Programul energetic : România în frig şi întuneric 

[ LD: fără exagerare : este iarna când în case, şcoli, birouri ,spitale ,maternităţi , la teatru sau în biserici oamenii au fost siliţi să stea îmbrăcaţi în paltoane, cu căciuli în cap, cu mănuşi  şi pâslari   , iar, la respiraţie, le ieşeau aburii din gură.Iar la citit, au fost la mare căutare  lămpile cu gaz şi lumânările .Cum au supravieţuit bătrânii, copiii şi bolnavii ?Statisticile sunt mute.  ] 

Programul pretins de <asigurarea producţiei de energie şi folosirea ei raţională >, a prevăzut măsuri drastice şi obligatorii pentru economisirea energiei electrice .

Printre altele , programul a pretins:  reducerea iluminatului public cu 50 % ( străzi şi oraşe în întuneric ) ; interzicerea aparaturii electrice pentru încălzire sau gătit  ( în birouri şi apartamente fără căldură şi fără gaz )  ;  eşalonarea consumului pe 3 schimburi ; dumineca  lucrătoare ; închiderea localurilor publice la ora 21 ( cu modificarea orelor de spectacol şi la restaurant ) ; interzicerea firmelor luminoase ( pentru că reclame nu prea existau )  

¤ Guvern Constantin Dăscălescu (-II -)  ,  29 mart.1985-22 dec.'89 .  

[LD: Ultimul guvern al regimului Nicolae Ceauşescu Aflaţi în "libertate" - ca tot poporul de rând-  "graţiaţi " după anii de închisoare, foştii deţinuţi politici toceau pragurile  "Forţelor de muncă " ( aparţineau de Ministerul Muncii ), pentru un post la "munca de jos" şi erau la dispoziţia "organelor " , pentru eventuale Declaraţii ...]

[ Vezi tabloul Cronologiagenocidului -context, legislaţie, etape ]

Afaceri Externe : Ştefan Andrei , Aurel Duma ;   

Interne : George Homoştean ;Tudor Postelnicu - Departamentului Securităţii Statului ; Gh.Chivulescu ( Justiţie ); Maxim Bergheanu (Muncă ).

1987

/ 1987. Numiri , remanieri, rotiri ,destituiri ministeriale

[ LD: din guvernul  II Dăscălescu ( instalat pe 29 mart.'85 ), nu mai rămăsese aproape nimeni pe post.Miniştri erau , pur şi simplu , mutaţi de la un minister la altul, în funcţie de dorinţele cuplului Ceauşescu .Semnificativ este faptul că, nu s-a semnalat opoziţia sau demisia  unui ministru, faţă de măsurile impuse de cei doi . ] 

-3 oct. Tudor Postelnicu -ministru la Interne ( în locul lui Homoştean, "eliberat " din funcţie )

Iulian Vlad -ministru secretar de Stat la Interne, şef la Departamentul Securităţii Statului  ( în locul lui Postelnicu ) ;

Maria Bobu -ministru Justiţiei ( în locul lui Gh.Chivulescu  )

¤ LD:NOTE de JURNAL şi MEDITAŢIE

[ LD 23 febr.2008. PNL actual- continuator PNL -Brătianu ? PNL-Tătărăscu ?  ]

După opinia mea, acest partid istoric a plătit , la fel ca PNŢ , un greu tribut de jertfe în timpul represiunii comuniste. Cu toate acestea,evocarea rezistenţei lor anticomuniste ,numele martirilor şi victimelor  este mult mai rar evocat.

Trei motive pot invoca pentru explicarea aparentei "subţirimi" privind contribuţia lor :

perpetuarea la putere a grupării Tătărăscu până în dec.1947 ( ca "tovarăşi de drum " ai guv.Petru Groza ,coresponsabilă la legislaţia represivă ,inclusiv la interzicerea PNŢ şi PNL -Dinu Brătianu ); puţinătatea lucrărilor memorialistice de gen din partea celor care au trecut prin purgatoriu concentraţionar ;dezinteresul manifestat , după 1989, de către renăscutul PNL, pentru această pagină din istoria premergătorilor.

Aflaţi la putere din 2005 , prin guvernul Traian Popescu -Tăriceanu , nu reuşesc să scoată la liman Legea lustraţiei , asistând neputincioşi la distrugerea CNSAS ...

[ LD dec.'08 :Pia Bader Fărcăşanu, Izgonirea din libertate  ]

[Semnal preluat din Jurnalul literar, nr. nov.-dec.2008 la "Punctul pe i " al lui Aristarc

[N.Florescu ]

"Două destine Mihail Fărcăşanu şi fratele său, Nicolae"

< Este prima, cred, cercetare a dosarelor de la securitate ,puse în circulaţie de CNSAS, sub apanajul Institutului Naţional al Memoriei Exilului Românesc  în care efectul disimulant al disimulării informaţiei nu reuşeşte să-şi atingă scopul iniţial.

Există o dublă condamnare aici : a crimei politice comuniste şi a revoltei vizibile în faţa inconştienţei şi a desconsiderării sensurilor umane ale vieţuirii ce, din păcate, caracterizează ultimele şapte decenii din existenţa noastră , foarte puţin românească .>  

¤VICTIMELE

[ LD: din cele peste 2 milioane de victime, am extras [ de fiecare dată , cu strângere de inimă pentru cei nepomeniţi] cazurile care  să îngăduie percepţia  corectă a substratului ideologic şi politic al genocidului  comunist, a mecanismelor terorii  , a metodelor experimentate , ş.a. ]

Dicţionarele lui Cicerone Ioniţoiu (format carte - editura "Maşina de scris " ; format electronic la www.procesulcomunismului.com ) ; Lucia Hossu -Longin ,Memorialul Durerii ; Documente , Memorialistică , Istoriografie ,Biografii , Procese, Cazuri , ( vezi la Bibliografie ) ;Documentare, Interviuri ,Dezbateri Radio ,TV ; Presă , s-au aşezat pe rafturile unei veritabile  BIBLIOTECI dedicate acestei monstruoase crime colective prin care a trecut poporul român.Ca orice bibliotecă, ea va fi îmbogăţită pe măsură ce arhivele - încă ferecate - se vor deschide.]

A.

-Abeles ,Alfons Oreste ,A.

Avocat.Membru PNL .N.1899,Ştefăneşti ( Botoşani ) .Arestat pe 15 aug.'52, trimis în lagărul de la Poarta Albă , unde a murit pe 14 oct.1952.

-Albu Ion,I.

Ţăran, membru marcant PNL, n.în 1895 laCuzăplac ( Sălaj )

A murit pe 26 febr.1953, în lagărul de la Midia.

-Alexandrescu,Mihai

 Avocat, din Bucecea ,membru PNL, candidat  în alegerile din '46.

Arestat în 1947,învinuit de "instigare la rebeliune "

-Alexandrini ,Alexandru[Puiu ]/ Elena -soţie /

N.1902,Botoşani.Avocat, dr. în Drept. Şef de cabinet şi secretar al lui IGDuca.

Deputat PNL( din  1933 ) Deputat liberal în alegerile din 1946 (gruparea Tătărăscu )

Arestat după 1947( grup Tătărăscu ) Închisoarea  la Sighet şi Râmnicu Sărat .

 -Alimănişteanu Dumitru / [Vidrighin ] -soţia /

N.1893.Deputat PNL între 1933-1937, raportor al bugetelor generale pentru anii 1935,'36,'37..

Subsecretar de Stat la ministerul de Finanţe.

Inginer de mine,licenţiat al Şcolii Naţionale de mine, Paris

Arestat pe 5/6 mai 1950 ,condamnat la 5 ani ,ispăşiţi la închisoarea Sighet.

Rearestat în 1959 şi condamnat la 25 ani închisoare , ispăşiţi la închisorile din Ocnele Mari şi Botoşani.Eliberat în 1964.

-dr.Angelescu ,Constantin

[LD :ar reveni PNL actual ( sau Ministerului Învăţământului , indiferent de culoare politică ) să-i studieze opera (legislativă, organizatorică şi administrativă ) în domeniul  învăţământului, înainte de a imita ( copia ) legislaţii străine din domeniu. Şi, ca o datorie de onoare, a-i căuta sfârşitul tragic în era ticăloşilor .]

N.în 1869 la  Craiova .Licenţiat al Facultăţii de Medicină din Paris.( doctorat ,în 1897 ), practician şi cercetător ,colaborator ( biologie, anatomie, chirurgie ) al vieţii medicale din Paris.

Chirurg la spitalele Brâncovenesc şi Filantropia .Prof.şi dir. al clinicii chirurgicale a Facultăţii de Medicină din Bucureşti ( din 1903 ).

Membru PNL dinainte de război, a fost ales deputat ( din 1901 ) şi senator,în majoritatea  legislaturilor interbelice, inclusiv în Parlamentul FRN ( 1939-'40 ).

În 1938, susţine regimul Carol II , fiind numit consilier regal .

Are o lungă şi solidă carieră ministerială , cu merite deosebite în organizarea învăţământului şi pe linie diplomatică :ministru la Lucrări Publice ( 1914-1916) ;ministru plenipotenţiar la Washington ( 1917-1918 ) şi Paris ( 20 sept-3 oct.1918 ) ; ministru la Culte, Instrucţie şi Arte ( 1918-1919 ;1922-'27 ;1933-'37 );ministru Secretar de Stat ( 10 febr.mart.1938 ) .

Membru de onoare al Academiei Române ( din 1934 ), preşed. al Ligii Culturale ( 1941-1947 )

Bolnav ,moare la Sanatoriul Francez din Bucureşti , la 14 sept.'48  ( cf.Mamina şi  Scurtu ) Arestat în 5/6 mai 1950 , în "lotul demnitarilor" , întemniţat la Sighet .(cf. C.Ioniţoiu ).

-Andreescu ,RigoTeodor T

Liberal , publicist , din gruparea lui Gh.Tătărăscu .Arestat pe 16 august 1952 , a murit pe 22 ian.1953, la închisoarea Văcăreşti .

-Anghelache ,Constantin

Ţăran, membru PNLşi ajutor de primar la Sălciile ( Prahova ), înainte de război . În 1962, a participat la o revoltă ţărănească , cerând ieşirea din colectivă .

În august 1962, a fost condamnat într-un lot de 36 de ţărani , consideraţi răzvrătiţi împotriva regimului comunist .

-Antonescu, Vasile

Senator liberal.Arestat în 1950 , a murit în temniţă în 1952.

-Aznavorian Hurmuz .

Militant  şi deputat PNL N.în 1889,în Trabizonda( Turcia ), stabilit la Constanţa. Licenţiat în Drept ,veteran din războiul balcanic ( 1913 )

După 23 august'44 ,a continuat linia politică liberală , iar ca avocat în Bucureşti, s-a implicat ca apărător al inculpaţilor în procesele politice

Radiat din Barou ( în 1948 ),arestat şi trimis la Canal (15 august 1952 ) , apoi i s-a fixat domiciliu obligator .Rearestat ( în 1957 ), în urma unui proces înscenat , a fost condamnat la 25 ani muncă silnică.Anchetat şi torturat de Securitate la Jilava , a ajuns la penitenciarul din Botoşani,unde a murit , pe 5 apr.1962, şi a fost aruncat la groapa comună .

B.

-Bădescu, Amedeu

[LD:Aviz istoricilor din actualul PNL : printre documentele arhivei fostului Institut de Istorie de pe lângă CC al PCR exista o sinteză istorică (neterminată ) ,întocmită de Amedeu Bădescu ,, privind evoluţia istorică a PNL. Interesantă , laborioasă,bogată în informaţii , privind structura organizatorică , programele,disidenţele ,liderii,activitatea guvernamentală şi parlamentară . Am folosit-o în cercetarea  interbelicului politic. Nu mi-a trecut prin gând că era un manuscris confiscat la percheziţie, cu ocazia arestării. Acum ştiu : cele câteva jurnale şi manuscrise aflate în arhiva fuseseră "vărsate" de Arhiva CC al PCR ,care, la rându-i, le primise din arhiva Securităţii .]

Membru PNL. N. în 1911, licenţiat în Drept, avocat în Bucureşti , publicist la "Dacia Nouă "

( 1937-'39 ), deputat liberal-tătărăscian în Parlamentul legislaturii Groza , până la căderea în dizgraţie a lui Tătărăscu ( 1946-'47 )

Arestat în 1949, condamnat şi închis în puşcăriile din Jilava, Aiud, Botoşani .

-Bădulescu, Victor

N.în 1892,la Găeşti (Dâmboviţa ).Diplomat al Înaltei Şcoli de Studii ( secţia financiară ), licenţă în Drept (1914 ), doctorat în Ştiinţe Economice şi Politice , la Paris.( 1922 )

Avocat şi prof.univ.la catedra Finanţe şi Economie Politică , la Facultatea de Drept din Bucureşti.

Membru corespondent al Academiei Române ( mai, 1945 )

   Membru al PNL  din 1922,activează în Comisia de legislaţie fiscală ( 1922-'25 );expert financiar al României la Liga Naţiunilor ( 1925 ) ;membru al Delegaţiei române la Londra ,pentru despăgubirile de război ( 1926 ) ;secretar general al Ministerului de Finanţe ( 1927-'28 ) ;membru permanent în Consiliul Economic al Micii Înţelegeri şi a Înţelegerii Balcanice ; Subsecretar de stat la Ministerul de Finanţe ( 1935 )şi la Ministerul de Externe ( 1936-dec.1937 ),în guvernarea PNL Tătărăscu; membru al delegaţiei române la Conferinţa de Pace de la Paris ( 1946 ).

Înlăturat de la catedră , arestat pe 6 mai 1950  (pe baza Decretului nr 6 / 14 ian.1950 ) în "lotul demnitarilor" , încarcerat la Sighet , în celula 74,unde a murit în iarna '53 /'54.

-Bejan , Petre

N.în 1896, la Ploeşti .Inginer, licenţiat al Şcolii Naţionale de Poduri şi Şosele ( 1920 ).

Şef de lucrări la soc."Columbia" ;dir.la soc."Forage Le Moine" ; preşed.al consil de administr.al "Creditului Carbonifer ", ş.a

Membru al PNL ,deputat (1933-1937 )

Subsecretar de Stat la Apărare Naţională , apoi la Armament, apoi la preşed.Consil. de Min., în guvernul Tătărăscu ( 1934-'37 )

După 23 aug.'44 , îl urmează pe Gh.Tătărăscu, în crearea unui PNL-duzident( dec.'44 ), fiind desemnat ministru la Industrie şi Comerţ , în guv.Petru Groza (6 mart'45-29 nov.'46 ).

Ales deputat în alegerile din 19 nov.'46 , după debarcarea lui Tătărăscu din viaţa politică , devine preşed. al fostului PNL-dizident, candidând şi fiind ales deputat în MAN ( mart.1948.)

Cu aceasta, cariera lui de "tovarăş de drum"  cu comuniştii , ia sfârşit.

Arestat în noaptea de 5 / 6 mai 1950 ( cf etc etc ...) este arestat şi întemniţat la Sighet .

Apoi,împreună cu foştii miniştri de după 1918 care mai erau în viaţă , la o unitate de muncă ( în virtutea art.3 din Decretul nr 6 / 14 I, 1950.)

Eliberat în 1955, i se impune domiciliu obligator la Măzăreni .

-Bentoiu Aurelian I.

[LD: confirmat telefonic,pe 21 ian.2008 ,de Pascal Bentoiu .]N.1893, Făcăeni (Ialomiţa) . Avocat de prestigiu al baroului Bucureşti ( din 1919 )

Deputat PNL(1933-1937 ),raportor la Răspunsul la Mesaj în Camera Deputaţilor; raportor la ancheta parlamentară privind afacerea Skoda.

Subsecretar de Stat, alternativ, la Interne şi Justiţie  în guvernul Tătărăscu ( 1935-'37).

   Membru al Consil Superior Naţional în FRN ( ian.1939 ), prim secretar ptr.categoria "Ocupaţiuni Intelectuale" a FRN ( mart.1940 ) ,ministru Justiţiei în guvernul carlist condus de Tătărăscu

(11 mai-4 iul.1940 ).

După 23 august '44, îl urmează o vreme pe Tătărăscu .Nemulţumit de colaborarea acestuia cu comuniştii , şi-a dat demisia din partid ( apr.'46 ) , revenind în PNL -Dinu Brătianu ( oct.'46 ) candidând în alegerile din 19 nov.'46 .În 1948, a fost radiat din Barou ,arestat şi condamnat ( 1948-1956).Rearestat în 1957 , condamnat la 25 ani muncă silnică. A murit pe 27 iunie 1962, la Jilava (cf.Ioniţoiu )

-Berceanu ,Mihail G.

Avocat  n.în 1882, la Brăila.Licenţiat în Drept ( Bucureşti  ) , cu doctorat în Drept şi Ştiinţe Economice ( Paris,1909  ); specializat în Dreptul Roman (Bonn şi Berlin ). Jurist la banca " Marmorosch Blank "( 1907-1908 )

Prof.univ.la Facultatea de Drept din Iaşi (unde a predat  Dreptul Roman , 1909-1929 ).

  Intrat  în PNL, a devenit şef de cabinet al lui IoneI.C.Brătianu (1909-1910 ).Numit prefect de Vaslui ,apoi de Ialomiţa , apoi de  Roman ( 1914-1918 ).

Deputat PNL în legislaturi interbelice  ( 1919-'20,1933-'37 );primar de" Albastru "al Capitalei (1935 );Subsecretar de Stat la Domenii ( 1936 ) şi la Ministerul Industriei şi Comerţului ( 1937 )

    Arestat pe 6 mai 1950 şi întemniţat la Sighet .A murit pe 25 august 1957 , în domiciliu obligatoriu.

-Bercovici, Asra

N.în 1885, cu doctorat în Filozofie la Paris.Deputat , apoi senator PNL de Timiş.( în legislaturi liberale ) Arestat pe 5 mai 1950, în "lotul demnitarilor" , anchetat la MAI , închis la Sighet .

A stat - afirmă Ioniţoiu - în celulă cu Maniu .

[LD:despre celula şi sfârşitul lui Maniu există câteva variante  ] 

-Boiţeanu ,Florin

N.în 1922,la Piteşti (fiul g-ral Ion Boiţeanu ) lider  al tineretului liberal .

Arestat la Ghencea, între 1952-'54 .

-Brancovici ,Emil Mihai

N.la 1865 -Mehadia .Deputat PNL(1926 ) şi senator ( din 1931 ).

Studii comerciale( Bucureşti ) şi Conservatorul de Arte şi Meserii -secţia Chimie industrială -la Paris şi Nancy(1892 ),cu diplomă de inginer chimist .

Prof. univ. la Academia Comercială din Bucureşti ,preşedinte al Uniunii Exportatorilor Cerealişti ,

Arestat în 1950 ,la 86 de ani , în "lotul demnitarilor " ,închis la Sighet .

-Brătianu ,[Bebe] Constantin  C .

N.în 1887, la Bucureşti (fiul g-ralului Constantin Brătianu ,dir.Instit.Geografic al Armatei )

Studii universitare la Bucureşti , cu doctorat  în Drept,la  Paris .

Membru al PNL,secretar al lui Ion ICBrătianu ;secretar general al Delegaţiei române la Conferinţa de Pace de la Paris ( 1919);deputat  PNL (în mai multe legislaturi ,din 1922 ).

 Secretar de Stat la Preşedinţia Consiliului de Miniştri în guvernele conduse de Ionel /, apoi de Vintilă  Brătianu (1922-'26 ; 1927-'28  ).

După 23 august 1944,din partea PNL-Dinu Brătianu ,ministru Producţiei de Război , în guvernele Sănătescu şi Rădescu ( 4 nov.1944-28 febr.'45 ).

Arestat pe 5/ 6 mai 1950, în "lotul demnitarilor ", închis la Sighet,târât în anchete la MAI şi Malmaison , grav bolnav, internat la Spitalul Colţea ,unde a murit pe 21 ianuarie 1956.

-Brătianu ,[Dinu ] Constantin I .

[ LD :7 membri ai unei familii  -frate,cumnată,fii ,nepot de frate -  plătind cu libertatea ,viaţa şi averea activitatea lor politică sau profesională de un secol ]

Dinu , n.în 1866, la Florica (Argeş ) ,al doilea fiu al lui Ionel I.C.Brătianu ,frate cu Ion şi Vintilă .

Studii liceale la Bucureşti ( "Sf.Sava" )şi Paris ( "Saint Louis" );studii universitare la Şcoala Politehnică şi Şcoala Naţională de Mine , din Paris, devenind inginer ( 1891 ).

Dir.al Societăţii Române ptr exploatarea petrolului ;administrator al Societăţii "Bistriţa" ( 1895 ),

dir.al fabricii "Letea" din Bacău ( 1897-1907 );director al Creditului Funciar Rural ( din 1911 ).

Deputat PNL în majoritatea legislaturilor (1895-1937 ), refuză să fie senator de drept în parlamentul carlist-FRN ( 1939-'40 )

După asasinarea lui IGDuca , preşed.al PNL ,în perioada regimului carlist şi antonescian.(1934-1944 ).După război,preşed. PNL,până la dizolvarea partidului de către comunişti (1944-1947).

Ministru de Finanţe în guv.IGDuca ( nov.'33-ian.'34 ).

Ministru secretar de Stat în guv.Sănătescu I, II (23 aug.-5 dec.'44 ); Ministru al Producţiei de Război în guv.Rădescu ( 6 dec.'44-5 mart.'45 ).

Refuză să facă parte din guv.Groza.

Arestat pe 5/6 mai 1950,închis la Sighet ,unde , bătrân şi bolnav,a fost torturat şi batjocorit , fără a i se acorda îngrijire medicală. A murit pe 20 august 1950 ,la 84 de ani, fiind aruncat la groapa comună  din cimitirul săracilor, pe malul Izei .

-Brătianu, Gheorghe I.

N.în 1898,la Ruginoasa-Baia .Fiul lui IIC Brătianu , frate ( după tată )  cu Vintilă şi Dinu Brătianu .Membru şi deputat PNL în legislaturile interbelice, între 1927 - '37

Licenţa la  Facult de Drept ( Iaşi şi Sorbona );doctorat în Filozofie (Cernăuţi ,1923 ) şi Litere (1928, Sorbona, 1928 ) Prof. univ.de Istorie medievală ( Iaşi, Bucureşti ) Membru corespondent al Academiei Române ( din 1928 )

În 1930 ,pe tema restauraţiei, a creat disidenţa liberal "georgistă " ; în 1938 , la instaurarea regimului carlist ( 1938 ) a revenit în PNL, pe care nu-l va mai părăsi până la moarte.

După 23 august, a fost solidar cu toate actele PNL .

În 1945, ministrul Agriculturii ,Romulus Zaroni , anunţa exproprierea bunurilor agricole ale prof.univ.Gh.Brătianu ( din com.Răteşti - Argeş ),<ca unul care s-a înscris voluntar împotriva naţiunilor Unite > şi <a făcut propagandă hitleristă >.

Arestat pe 5/6 mai 1950 ,în "lotul demnitarilor" ; închis la Sighet , unde a fost schingiuit şi  umilit de şi a murit pe 24 aprilie 1953.

-Brătianu , Dan C .

Fiul lui Dinu Brătianu .Arestat pe 15 aug.1952, închis la Ghencea, Galeş şi Peninsula .

-Brătianu ,Ion (Oni ),C / Budescu Elena -soţie /

N.în 1908, la Bucureşti (cel mai mare din cei trei fii ai lui Dinu Brătianu ). Inginer ( Şcoala Superioră de Mine din Saint Etičnne ), dir.al fabricii de hârtie din Letea , până la naţionalizare ( 11 iun.1948 ).

Între 1951-1954, închis la Aiud, Oneşti, Peninsula şi Poarta Albă ;între1954-1959, i s-a fixat domiciliu obligatoriu în Bărăgan, unde a lucrat ca muncitor la un GAS .

După 1960, a lucrat ca tehnician la Cacica şi Filipeştii de Pădure , fiind mereu supravegheat , hărţuit şi anchetat ( bătut, poate şi otrăvit ). A reuşit să aducă osemintele lui Dinu şi Gheorghe Brătianu la Florica (în moşia strămoşească ), şi nu a contenit trimiţând Memorii ( autorităţilor române şi din străinătate ) pentru reabilitarea istorică,politică şi morală a  familiei sale .

A murit pe 1 sept.1987.

-Brătianu ,Mihai Dan

N.în 1908,într-o familie înrudită cu cea Brătienilor de la Florica . Licenţiat al Facultăţii de Drept ,fost dir.comercial adj.la SAR-Telefoane .

După '44,împreună cu George Manu a scris lucrarea "În spatele cortinei de fier ", care , deşi nepublicată , a folosit delegaţiei române ca documentar la tratativele de pace de la Paris

( printre altele ,era demonstrat că România plătise , până în 1946, de 4 ori datoria de război impusă prin armistiţiu ).

Arestat în noaptea de 31 martie 1948 ,chinuit în anchete la Malmaison , condamnat la 15 ani muncă silnică ,închis la Jilava şi  Aiud .Între 1963-'64,i s-a stabilit domiciliu obligatoriu la Viişoara ( Bărăgan )."Eliberat" ,a părăsit ţara ,s-a stabilit la Zurich ,unde a murit pe 14 ian.1991.

-Brătianu, Mihai Vasile

Proprietar .Tatăl lui Mihai Dan Brătianu.Expropriat şi trimis cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan, unde a murit pe 10 ianuarie 1954, fără a-şi mai vedea fiul .

-Brătianu ,Vintilă [Vintilică ] , V.

Fiul "eminenţei cenuşii" a celui care a fost , în  PNL, Vintilă Brătianu (prim ministru după moartea fratelui său, I.ICBrătianu - 1927-'28 -  mort în 1930 ). La 11 nov.'46 , Vintilică a fost implicat în înscenarea procesului "Sumanele Negre " .

A fost condamnat la  muncă silnică pe viaţă ( în lipsă ) , dar a reuşit să fugă în străinătate.

-Budurescu ,Nicolae

N.în 1888, la Râmnicu Vâlcea, familie de mari proprietari .Licenţiat în Litere şi Drept -Univ. Bucureşti, avocat în baroul Ilfov, publicist şi poet simbolist .

Membru PNL, şef de cabinet al lui IGDuca,la ministerul Cultelor şi Instrucţiei (1914 ).

Deputat PNL ( din 1919 ),secretar general la ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale ( 1924 );

la ministerul de Interne ( 1927-'28 ) ;Subsecretar de Stat la Preşedinţia Consil. de Minştri ,în guv.liberal IGDuca/apoi Gh Tătărăscu ( 1933-'37 ).

În regimul carlist, în Consil Sup.FRN ( 1939-'40 )

Arestat pe 5 mai /1950,în  "lotul demnitarilor" , închis la Sighet , eliberat în 1955 .

-Bujoiu, Ioan E. / Bujoiu -soţia /

N.în 1894, la Bucureşti .Licenţiat al Şcolii Naţionale de Mine ( Paris ) .

Director general la Societatea "Lupeni" şi "Petroşani " ;vicepreşedinte al UGIR şi al Asociaţiilor industriilor metalurgice şi miniere ;prof .univ. la catedra Exploatări Miniere (Şcoala Politehnică -Bucureşti )

Ministru "tehnician" la Industrie şi Comerţ ,în guvernul de alegeri Gh.Tătărăscu ( nov-dec.1937 );

membru în Consiliul Superior  Economic ( 1938 ) ; mebru în Consil de administraţie al Industriei Aeronautice Române (1938 ) ; ministru al Economiei Naţionale ,în guvernele regimului carlist conduse de Armand Călinescu ( 7 mart-21 sept.'39 ), g-ral Gh.Argeşanu ( 21-28 sept.'39 )şi C.Argetoianu ( 28 sept.-23 nov.'39 ).

Membru al Directoratului FRN (20 ian.'39 -), secretar al categoriei Industrie şi Comerţ ( ian.1940 ),senator în Parlamentul FRN ( 1939-'40 )

După 23 aug.'44, intră în nucleul de conducere al Mişcării Naţionale de Rezistenţă anticomunistă ( din dec.'45 ).Implicat în procesul " Sumanele Negre " ( 1946 ) , reuşeşte să se ascundă un timp .

Arestat în martie 1948,în "lotul Pop-Bujoiu " ,condamnat la muncă silnică pe viaţă ( dosar nr.4066 / 2 nov.'48 )de Tribunalul Militar Bucureşti (alături de Ioan Pop, George Manu ,Horia Măcellariu , Ioan Z.Gheorghe ş.a. ).Întemniţat la Jilava, Aiud, Baia Sprie şi Văcăreşti .

Implicat într-un nou proces ,la 11 iulie 1949 ( "dosire de aur şi devize " ) , mai primeşte o condamnare de 25 ani închisoare .A murit la spitalul închisorii Văcăreşti ,pe 30 mai 1956.

-Buşneag, Spiridon D.

Fruntaş PNL.,n.în 1912,la Bărbăteşti ( Gorj ) .Arestat pe 8 oct.1958 , chinuit în anchete la Securitatea din Craiova , condamnat la 10 ani închisoare şi confiscarea averii ( sentinţa nr.609/1958 ) , de Tribunalul Militar -Craiova ."Graţiat" -eliberat pe 14 apr.1964 ( Decret 411 )

C.

-Cancicov , Mircea /Georgeta-soţie  / Madelaine-soră  /Rene-Jean-frate/Ella-cumnată /

[LD:5 membri ai familiei Cancicov- 2 bărbaţi şi 3 femei - prinşi în tăvălugul justiţiei cu tot felul de pretexte. ]

N.în 1888,la Bacău.Prof.univ. la catedra de Finanţe a Facultatăţii de Drept din Bucureşti ;membru ( c) al Academiei Române ( din 1937 ).

Membru marcant al PNL,deputat în legislaturile pluripartidiste (1927-1937  ).Aderând la  noul regim constituţional al regelui Carol II ,este membru în Directoratul FRN ( 20 ian.'39 ) şi senator de drept în legislatura FRN (  iun.'39 - iul.'40 ).

Considerat,în epocă ,o excelenţă  financiar-economică şi organizatoric-administrativă , a fost solicitat ( şi a acceptat ) portofolii ministeriale sub trei regimuri politice.

În echipa guvernamentală a lui Gh.Tătărăscu ,subsecretar de Stat la Agricultură şi Domenii (1934-'36 ) ,apoi ministru de Finanţe  ( 1936-1937 ).

În formula guvernamentală autoritar-carlistă,ministru la Finanţe şi ad.int Justiţie în primul guvern Miron Cristea (10 febr.-mart.'38 ), continuându-şi funcţia şi în guvernul al doilea,condus de  Miron Cristea/Armd.Călinescu ( 30 mart.'38-1 febr.'39 ) ;la departamentul Economiei Naţionale şi ad-int la Comerţ  în guvernul Tătărăscu  ( 28 iun-4 iul '40 ).

După abdicarea regelui Carol II ,a fost solicitat şi de  generalul Antonescu ,în primul cabinet ,ca ministru al Economiei Naţionale ( 10 nov.'40-27 ian.'41 )

Pe 3 oct'46, la secţia a VIII-a a Curţii Criminale ( Bucureşti ) începe judecarea "lotului de miniştri antonescieni ,autori ai aservirii Rămâniei la carul imperialismului fascist german "

A fost  procesul "lotului III " , după desfiinţarea "Tribunalului Poporului "

Sunt inculpate 18 persoane , printre care Mircea Cancicov (Ec. Naţ ională , cab 1 )

Unii dintre inculpaţi figuraseră şi pe lista inculpaţilor din procesul "lotului II "( 20 mai ) , fiind deja condamnaţi. Preşed.completului -Damian Ştefănescu ;procurori generali -Octav Vasiliu, N.Stăvrescu .Pe 9 oct.'46, se pronunţă sentinţa :Mircea Cancicov a primit  20 de ani temniţă grea ,decizie reconfirmată , la recurs, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. A murit în 1958, la 70 de ani,în  penitenciarul din Râmnicu -Sărat ( cf. Ioniţoiu ) , în  Aiud ( cf. Mamina -Scurtu)

-Candet,Ion Gh.

Membru PNL.Ţăran din Onişcani ( Bacău ) ,n .pe 8 sept.1897.Arestat la 9 martie 1952, a murit în penitenciarul Medgidia,pe 12 sept.1952.

-Cantacuzino, Mathei -George

Arhict.Liberal. N.în 1898 ,la Bucureşti .Licenţiat al Şcolii Naţionale de Belle-Arte -secţia Arhitectură ( Paris,1919 ).Deputat PNL-georgist (1931-1933 ).

A încercat să fugă din România în 1948,dar a fost "turnat" ,arestat şi condamnat la 5 ani închisoare ( executaţi la Jilava, Midia şi Aiud ).Eliberat în 1953,a lucrat la restaurarea monumentelor din nordul Moldovei. Rearestat în 1959,a murit în 1960, la Capu Midia.

-Câmpeanu ,Radu D.

Student, preşed. Tineretului Universitar Naţional Liberal , după 23 aug.'44. N.în 1922, la Bucureşti (fiul fostului prefect liberal de Dâmboviţa ).Absolvent al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Economice din Bucureşti ( 1945 ) .

Participant activ la acţiunile studenţeşti ale PNL şi PNŢ :ia cuvântul la demonstraţia din 12 oct.'44 ( eliberarea Clujului  ) ;printre organizatorii manifestaţiei  pro-monarhiste din 8 nov.1945;

Arestat ,condamnat şi închis la Craiova, Ghencea şi Capu Midia ( 1947-1956 )

În 1957, a obţinut azil politic în Franţa. După 1989, a revenit în România , reînfiinţând PNL.

-Cărăşel, Constantin

[LD:chiar dacă s-ar fi produs aievea este un "caz  banal" :o ceartă între consătenii dintr-un sat. Condamnarea prin invocarea art.209 C.P. - 10 ani temniţă şi confiscarea averii -  îl transformă într-un "caz grav", oglindind o atmosferă de teroare şi represiune.

Cât priveşte "manifestările duşmănoase " de "uneltire contra ordinii sociale", ele dau o idee privind una din speranţele naive cuprinse în expresia "Vin americanii ! -cu mare circulaţie şi în diverse variante .Ce nu se ştie ? Că pentru această "aşteptare" , în România , mulţi români au făcut ani grei de puşcărie. ]    

Pensionar, fost notar ( cu 4 clase primare ) în com.Bileşti , r.Focşani , reg.Galaţi, n.în 1883 , căsătorit , cu 3 copii , fără avere.Arestat pe 7 febr.'49 ;condamnat la 10 ani închisoare corecţională, 5 ani interdicţie civilă şi confiscarea averii personale  ( Sentinţa nr. 187 /20 martie 1959 ) de Tribunalul Militar-Constanţa (în deplasare la Galaţi ), pentru "uneltire contra ordinii sociale" ( art.25, 58, 59 ,209 C.P. )

În motivarea Sentinţei se spunea, printre altele  :< ÎN FAPT :Element duşmănos, fost membru PNL Brătianu, [...] în cursul anului 1958 , s-a manifestat duşmănos în multe rânduri la adresa regimului democrat popular din RPR.În ziua de 18 mai 1958 , fiind întrebat de preşed. comisiei de contractări [...] pentru ce bruschează delegaţii care se prezintă pentru contractări , inculpatul înjurând murdar, i-a răspuns următoarele :" Nu ţi-e ruşine, porcule şi măgarule , să mai umbli cu asemenea prostii. Lasă că nu vă mai merge mult să umblaţi pe la porţile oamenilor , că în curând începe războiul şi vom termina cu voi.

Vor veni în curând americanii care vor termina cu ruşii care vă ţin în braţe. În ziua de 28 iunie 1958, în incinta Sfatului Popular comunal [...] a început să zbiere şi să spună :          "Să mă lăsaţi în pace cu contractările voastre[...] O să vină americanii cât de curând şi o să ne scape de voi şi de ruşi : toată lumea din sat vă urăşte şi o să vă spânzure pe toţi comuniştii." [...] Prin activitatea nefastă desfăşurată de el, inculpatul a provocat greutăţi muncii desfăşurate în vederea socializării agriculturii din comună [...]  >

-Cipăianu ,Gheorghe

N.1878, Cipăieni -Turda.

Deputat în marea Adunare de la Alba Iulia care a hotărât Unirea cu România ( 1 dec.1918 )

Licenţiat la Academia de Agricultură ( Bucureşti ), doctorat la Institutul Agronomic (Leipzig )

Opera:Înrâurirea reformei agrare ( 1921 ),Viaţa economică a satelor ( 1927 ),Dezvoltarea agriculturii ( 1929 ), Organizarea şi încurajarea agriculturii ( 1930 ) Combaterea crizei agricole ( 1931) Prefect de Piatra Neamţ ( 1917 ),secretar general la Ministerul Agriculturii ( 1918-'19 ),subsecretar de Stat la Agricultură şi Domenii ( 1923-'26;1927-'28 ), ministru la Agricultură şi Domenii ( ian-oct 1934 ).Dir.al Casei Centrale a Cooperaţiei şi Împroprietăririi

Senator PNL ( 1922-1926 ),deputat (1931-'32;1933-1937 ).

Arestat la 5 / 6 mai 1950.Condamnat la 5 ani, pe care i-a  executat la Sighet . Eliberat în 1955,a murit în 1956.

-Constantinescu ,Tancred.

N.1876,Cahul. Inginer,Şcoala de Poduri şi Şosele ,studii speciale în Franţa şi Germania .

Lucrări :Legea minelor ( 1924 ),Înfiinţarea uzinelor de la Copşa Mică şi Cugir ( 1925 ) ; Naţionalizarea soc."Steaua Română " ( 1925 ) ;La politique économique des richesses naturelles de la Roumanie (Paris, 1925 ) ;Efectele legii electorale ( 1927 )ş.a.ş.a

În primul război mondial, conduce Direcţia Muniţiilor din Minissterul de Război , fiind şi dir.la CFR .Preşed. Consil.de administraţie la Uzinele metalurgice Copşa Mică  şi Cugir ( din 1927 )

Membru PNL (din 1927 ) .Deputat şi senator PNL în toate legislaturile (din 1927 )

   Dir.general la Muniţiunile de Război ( 1916-'18 );dir.general la CFR ;secretar general la Industrie şi Comerţ ;ministru Industrie şi Comerţ în guvernul IICBrătianu ( 1923-1926 )

 Arestat în noaptea de 5 / 6 mai 1950,la 74 de ani ,  în "lotul demnitarilor" .

A murit în penitenciarul de la Sighet , la 14 ian.1951

-Costinescu,Ion

N.1871.Medic,licenţiat la Universitatea din Bucureşti ;doctorat la Universitatea din Paris .

Deputat PNL, în legislaturile liberale

Primar al Bucureştiului (1922.'26 );ministru al Muncii ,Sănătăţii şi Ocrotiri Sociale (febr.-oct 1934 ) 

al Sănătăţii (oct .'34-sept.'35 );al Industriei şi Comerţului (sept.'35-aug.'36 );al Muncii şi Ocrotirilor Sociale ( febr.-mart'38 ) Preşedintele "Crucii Roşii" din România.

.Arestat în 5 /6 mai 1950,la 80 de ani , în "lotul demnitarilor" ,transportat în dube ,a murit în penitenciarul Sighet ,la 21 noiembrie 1951.

-Crăciun ,Dumitru D.

Membru PNL.Avocat , moşier. N.în 1885 , în Năgheruşi -Seini (Maramureş ).Arestat la 2 martie 1949 , în "lotul moşierilor" .Expropriat , condamnat cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan.

A murit pe 12 dec.1956.

-Cuc, Mihăilă

Fruntaş PNL din Ceanul Mare (Cluj ), n.în 1888. Adversar al politicii comuniste de spoliere a ţăranilor.Arestat la 3 august 1949, de Securitatea din Turda.Din ordinul şefului Securităţii din Cluj, M.Patriciu , a fost împuşcat în ceafă (8 sept.1949 ).

D.

-Deleanu , Gheorghe

Membru PNL.Arestat în 1948.Condamnat .Încarcerat la Jilava.

-Dimitriu,Paul I.

Ziarist la "Liberalul " .Avocat .N.în 1920, în Bucureşti .După 1944, membru al org.de tineret PNL.

Arestat în 1952,eliberat în 1955.Rearestat în 1957, cu lotul fruntaşilor PNL (Aurelian Bentoiu, Aznavorian ş.a ) care  încercau reorganizarea partidului .Condamnat la 16 ani închisoare . Detenţia la penitenciarul din Botoşani."Eliberat"  în 1964 ( Decretul 411 )

(Cf.C.Ioaniţoiu, Dicţionare )

În oct 1959, închis fiind, a fost adus ca martor în procesul Noica -Pillat şi interogat la Securitatea din Bucureşti de anchetatorul penal de securitate  Onea Mircea (despre activitatea lui Alexandru Paleologu şi Constantin Noica) 

Întrebare: <Când ai fost arestat şi pentru ce fapte ai fost condamnat ? >

Răspuns:<Am fost arestat la data de 26 martie 1958 şi condamnat la data de 16 iulie 1958, la 16 ani muncă silnică ,pentru participare la reorganizarea subversivă a PNL. >

...În CONCLUZIILE DE ÎNVINUIRE cu care a înaintat spre judecare  Tribunalului  Militar al R.II -Bucureşti dosarul nr. 1523 / 1959 ,cpt.Onea Mircea ( în calitate de  procuror militar ) sspunea: 

< În scopul de a intra în posesia revistei "Nouvelle Revue Franc,aise" ce se află în "Fondul Special" al Bibliotecii RPR ,Noica C.recurge la ajutorul lui DUMITRIU PAUL , funcţionar la Biblioteca Academiei ( în prezent condamnat ) care a sustras-o şi apoi a multiplicat articolul lui CIORAN EMIL[ "Scrisoare către un prieten de departe " ]  ,pe care l-a răspândit în rândurile complicilor săi " >

[Cf.PRIGOANA.DOCUMENTE ALE PROCESULUI.... , Editura Vremea, Bucureşti , 1996,p.266

-Dimofte ,Constantin Costică.

Membru PNL -Galaţi . N.în 1909 la Târgu-Bujor ( Galaţi ) .A desfăşurat o intensă activitate în campania electorală din 1946, contribuind la alegerea lui Mihai Romniceanu la Covurlui.

A fost arestat după alegeri, torturat în arestul Securităţii din Galaţi de torţionarul Aramă .

În 1950,i s-a înscenat un proces , fiind condamnat la 12 ani muncă silnică .Încarcerat (îmbolnăvit de tuberculoză ), la Galaţi, Jilava şi Tg.Ocna .

- Dinu , Dumitru

Ţăran ,membru PNL, n.în 1895 , la Dor-Mărunt (Călăraşi ) .

Arestat la 5 nov.1958, pentru că s-a împotrivit colectivizării .A murit în timpul anchetei , la 22 martie 1959, în depozitul penitenciarului Jilava.

-Doinea ,Ion Gh.

Muncitor-mecanic la Urzica (Olt ),n.în 1892,la Pârscovelu ( Buzău ).Membru PNL.Arestat la 25 febr.1959, pentru "propoagandă anticomunistă ".A murit în închisoare ,la 24 apr.1960.

-Dorovici ,Dimitrie / Petrică -frate /

/Dimitrie - avocat ,membru PNL, din Bucureşti ( originar din Grecia )

Arestat de două ori :1949-1955  şi 1957-1963 .Închis la Jilava, Aiud şi lagărele din bălţile Dunării.După eliberare, a reuşit să plece în străinătate.A murit la Paris .

/Petrică -fost poliţist .Arestat în 1948, eliberat în 1956.

-Duca ,Dumitru

Fost primar PNL în com.Moşna-Iaşi .Arestat pentru "împotrivire la colectivizare " . Condamnat la 5ani închisoare.

-Dumitrescu,Marin M.

Membru PNL , în Medgidia-Constanţa.N.în 1898 , la Cochirleanca ( Buzău ) . Arestat la 11 oct.1949, pentru "difuzare de zvonuri alarmiste " . A murit în lagărele de la Canal, la 1 sept.1951.

-Dumitrescu, Teodor, I

Membru PNL.N.în 1905,în Găeşti ( Dâmboviţa ).Arestat la 10 aug.1952, pentru "propagandă contra orânduirii socialiste." A murit în 1963, în timpul unei anchete ,din cauza torturilor la care a fost supus. Decesul a fost comunicat familiei, în 1970.

E.

-Ene Dumitru V.

Membru PNL.N.în 1898, la Costeşti -Târgu Frumos ( Iaşi ).Arestat la 27 sept.1952 , condamnat la 3 ani muncă silnică.A murit la 2 febr.1953, în lagărul de muncă forţată de la Capu Midia , din cauza condiţiilor de exterminare.

F.

-Farago, Alexandru

Membru PNL.N.în 1979 , în com.Vânători -Arad.Funcţionar.Arestat la 15 aug.1952. A murit la penitenciarul Văcăreşti , la 31 ian.1953 .

-Fărcăşanu, Mihail / Nicolae-frate /

Două destine Mihail Fărcăşanu şi fratele său, Nicolae.

N.în 1907, descendent al unei familii boiereşti , licenţiat în Drept şi Politologie ( Londra şi Berlin ) , căsătorit cu Pia Pillat ( sora poetului Ioan Pillat ) din fam.Brătianu.

Preşedinte al PNL-tineret (din 1940 ),coordonator şi publicist al ziarului "Viitorul" (1944-'45 ) şi "Liberalul" (1944-'45 ),tribună şi busolă politică liberală  pentru "vremea barbariei" care începea în România. Pe 22 sept.'44, pentru articolele sale,  fusese etichetat de Constantin Pârvulescu

( secretar general al PCR  )ca un "pronazist camuflat" ( Scânteia, 22 sept.'44 ).

În 1946, împreună cu soţia ,a părăsit ţara clandestin, cu un avion pilotat de Matei Ghika Cantacuzino,luând calea exilului, stabilindu-se în SUA.

   Pus sub urmărire în toamna 1946, judecat pe 11 nov.'46 de un complet special al Curţii de Casţie şi Justiţie  Militară (preşed.g-ral V.Atanasiu ;procurori -g-ral Gr.Nicolau şi col.Alex.Burada);

condamnat la 25 ani muncă silnică (în contumacie ) ca membru al "Sumanelor Negre " ,în procesul unui lot de 91 inculpaţi (conducători şi membri ai organiz. de rezistenţă anticomunistă  Sumanele Negre ,Mişcarea Naţională de Rezistenţă, Haiducii lui Avram Iancu şi Grupa de rezistenţă Sinaia.).

[LD: vezi lucrarea  Pia Bader Fărcăşanu, Izgonirea din libertate , ... apărută în 2008 ( ? )

Tot în 2008, Monica Pillat , a publicat un volum cu scrisorile Piei Pillat, care  trăeşte având  vârsta de 92 de ani ( Cf.TV-Cultural, 11 aug.'09 )  ]

-Filipescu, Ion

Avocat ,fruntaş PNL .Arestat prima oară între 1948-1957, a fost torturat pentru a divulga locul unde se ascundea Aurelian Bentoiu ( al cărui secretar fusese ).Eliberat în stare gravă de sănătate , a fost rearestat în nov.1957 , într-un lot cu membri ai PNL.

-Finţescu ,Ioan N.

N.în 1888, în Strehaia -Mehedinţi .Avocat, decan şi prof. de Drept Comercial la Facultatea de Drept -Bucureşti .Membru PNL, deputat în legislaturile liberale.

Ministru al Economiei Naţionale (1 ian.'43-23 aug.'44 )în ultimul guvern(al IV-lea ) condus de mareşalul Ion Antonescu .

Arestat în 1946, judecat în lotul II ( 20 mai 1946 ) al ministeriabililor lui Ion Antonescu , paralel cu judecarea recursului primului lot , condamnat la 20 ani muncă silnică ,închis la Jilava ,Aiud şi Sighet.A murit (nu se ştie exact când ) la Sighet.

-Florescu , Dumitr D.

Ţăran, n.în 1898, în Vaslui .Membru PNL.Arestat în 1951 , condamnat la muncă silnică pentru "atitudine ostilă faţă de colectivizare" .A murit la Capu Midia , din cauza condiţiilor de exterminare , la 20 febr.1953.

-Frigator , Mircea

Fruntaş PNL.N.în 1888 , la Galaţi .Fost preşed.al Camerei de Comerţ .

Deputat , apoi senator al PNL în legislaturile interbelice.

Arestat la 15 apr.1952, trimis într-un lagăr de muncă forţată , apoi cu domiciliu obligator la Miercurea Ciuc, până în 1954. În timpul detenţiei, familia a fost dată afară din casă .

-Fruma ,Ion -Bubu

Avocat la Sibiu şi Bucureşti , dr.în Drept , membru PNL, candidat PNL la alegerile din 19 nov.1946 (n.în 1908 , la Sibiu ).

Arestat la 15 august 1952.Închis la Gherla, Galeş şi lagărul Peninsula .Eliberat în mai 1954.

G.

-Galetariu ,

Medic în Timişoara ,membru PNL. Arestat la 15 august 1952, eliberat în mai 1954 .

Trimis  la Poarta Albă , unde a lucrat ca medic-deţinut , remarcându-se printr-o atitudine demnă şi umană .

-Georgescu, Dumitru P.

Membru PNL, n.în 1886, în Iaşi .Arestat , a murit în penitenciarul Botoşani , în 1962.

-Georgescu , Gheorghe I.

Membru PNL, n.în 1882, în sat Bătrâni, com.Starchiojd -Prahova.Arestat la 16 dec.1956, judecat cu "lotul Petrescu Marinaru " , condamnat la 16 ani temniţă grea ,pentru "uneltire

contra ordinii sociale". A murit în detenţie, la 29 apr.1959, la Gherla.

-Georgescu ,Ilie M.

Membru PNL din 1931,  n.în 1905, în Ploeşti ( Prahova ).Mobilizat pe front între 1938-1944, a fost decorat cu "Virtutea Militară" şi "Coroana României " .

Arestat în noaptea de 13 / 14 febr.1959 ; torturat în timpul anchetei ; condamnat la 7 ani închisoare ( sentinţa nr.704 / 10 iul.1959 ), pentru "uneltire contra ordinii sociale" .

Închis la Gherla, Luciu Giurgeni , Salcia, Grădina, Piatra Frecăţei , Botoşani.

"Eliberat" în 1964 ( Decretul 411 ).

-Georgescu ,Ioan Şt.

Membru PNL, învăţător în com.Bogaţi -Argeş.Arestat la 15 aug.1952, a murit în lagărul Capu Midia , la 31 aug.1953.

-Gheorghian , Nicolae

Membru PNL, fost deputat .N.în 1907, la Bucureşti .Licenţiat al Facultăţii de Drept din Cernăuţi .

Arestat în 1952, condamnat la muncă silnică , eliberat în 1956.

Profund afectat psihic de suferinţele îndurate în închisoare , s-a sinucis ( s-a aruncat de pe fereastra locuinţei ) pe 5 sept.1959.

-Ghiaţă ,Petre

Prof. şi publicist , n.în 1901 la Bucureşti .Doctor în Drept ;membru şi deputat PNL în legislaturile deceniului patru ( 1931, '32,'35 );prof. de doctrine politice la Institutul de Ştiinţe Administrative şi Politce;director al unor periodice de ştiinţe politice ( Ideea ţărănească , Ideea naţională ); colaborator la ziarele democratice ale vremii ( Adevărul, Dimineaţa, Viitorul ).

După 23 august 1944,l-a urmat o vreme pe Gh.Tătărăscu , apoi a avut o conduită laşă, oportunistă,colaborând cu comuniştii întru distrugerea PNL.

Cu toate acestea, a fost arestat în 1948 , fiind închis în penitenciarele MAI şi Jilava.

-Giurescu ,Constantin C.

[LD:L-am cunoscut în '68 la "Magazin istoric".Am avut lungi convorbiri cu el ]

N.1901,Focşani .Deputat PNL în mai multe legislaturi , apoi deputat FRN ( '39-'40 ),apoi deputat PNL în alegerile din 1946 .Istoric cu doctorat la Bucureşti şi specializare la Paris.Asistent la Muzeul de Antichităţi -Bucureşti ( 1920-'26 ) , director al Fundaţiei ICBrătianu ( 1927-'30 ) , prof. univ. la Facultatea de Istorie -Bucureşti ( 1926-'48 ),directorul Revistei Istorice Române , cu o vastă operă istoriografică.-articole , studii şi sinteze .

Membru PNL ,apoi al PNL -georgist ( 1930-1937 ).Membru fondator al FRN ( 1938 ).

Rezident regal al Ţinutului Dunărea de Jos (1938-'39 ) ,ministru al FRN (sept.'39-mart'40 )

şi al Propagandei (4 mart.1940 )

În 1948, a fost dat afară din învăţământ-Arestat la 5 mai 1950 cu lotul foştilor demnitari .

După închisoarea Sighet ( până în 1955 ) a avut domiciliu obligatoriu la Traian ( Brăila ) .

-Glăjar , Vasile

Avocat, membru PNL , n.în 1880 , în com.Bod -Braşov.

După 23 august '44,i-au rechiziţionat casa, instalând Comandamentul Sovietic.

În 1947, a fost dat afară din barou .În 1952, arestat de Securitatea din Braşov.Grav bolnav, a murit la 15 august 1952 ,la spitalul -penitenciar din Văcăreşti.

-Gogan, Ioniţă

Membru PNL, fost primar la Turnu Severin , deputat .

La 18 iunie 1951,i s-a stabilit domiciliu obligator în Bărăgan .

A murit în timpul executării pedepsei , în 1953.

-Gogiulescu ,Ştefan C.

Avocat, membru PNL , în Urşi ( Vâlcea ) , n.în 1889 în Cungrea-Olt .

Arestat în 1952, a murit în timpul detenţiei , la 19 dec.1952, în lagărul de exterminare de la Capu Midia.

-Graur,Miron H./ Nona-soţie /

Basarabean  din Selemet , raion Cismilia , n.în 1881.

Fost membru PNL, primar în comună . Deportat în 1941 de sovietici , în Kazahstan , cu puţin timp înainte de intrarea  în Basarabia a trupelor române,

-Grigorescu ,

Col.în  rezervă, fruntaş PNL în  Dolj.Implicat în mişcarea de rezistenţă condusă de g-ral Caraonţ. Arestat în 1949 , torturat în anchete, condamnat , a murit în timpul detenţiei .

H.

-Hangan ,Dimitrie D.

Fruntaş PNL, n.în 1887,la Belceşti -Iaşi. După terminarea studiilor universitare, a făcut ziaristică militantă ,scriind la "Liberalul"  şi fiind redactor la "Mişcarea" ( Iaşi ) .A colaborat la "Universul" , "Neamul Românesc" şi "Viitorul" ,iar în timpul primului război mondial,a scos la Botoşani ziarul " Moldova Veche", susţinând alăturarea României de partea Antantei. 

După război, a fost primar  şi prefect liberal al oraşului ( şi judeţului ) Botoşani ( 1922-'26 ) .

Arestat la 15 aug.1952 ;pedepsit la muncă forţată în lagărul Capu Midia , unde a murit la 4 febr.1953,din cauza regimului de exterminare .

-Hoară, Nicolae Gh.

Ţăran, membru PNL ,din com.Broşteni-Mehedinţi .Arestat la 19 sept.1959. Condamnat la 5 ani închisoare , pentru "instigare contra colectivizării "

-Hodorog ,Vasile S./ Cornelia [Ionaşcu ]- fiică / 

Ţăran gospodar.Ex-primar PNL, n.în 1907 , în Ovidiu-Constanţa.

Arestat la 7 dec.1949 ; anchetat la Securitatea din Constanţa ;judecat în "lotul Ion Negulescu" ( 35 de persoane ).Condamnat la 7 ani închisoare ( sentinţa nr.97 /10 martie 1970, preşed.-mr.magistrat Sandrea Gheoghe ),pentru că a ajutat partizanii din org."Regionala Mare" .

Închis la Gherla şi la Peninsula.Eliberat la 1 dec.1956 .

-Fiica sa, Cornelia, a făcut legătura între deţinuţii politici de la Canal şi familiile acestora.

I.

-Iliescu, Alxandru V.

Membru în comit.judeţean PNL - Ilfov .N.în com.Măgurele-Ilfov, în 1896. Arestat pe 15 august 1952, din cauza regimului de exterminare , a murit pe 15 oct.'52 , în lagărul de la Capu Midia .

-Iliescu ,Constantin Dinel

Fruntaş PNL , candidat în alegerile din 1946 .Avocat în oraşul Craiova.

Arestat în 1952 , pentru afirmaţii "duşmănoase" la adresa reformei monetare ( cum au fost păgubiţi muncitorii şi funcţionarii cărora nu li s-a schimbat ultima chenzină ) .

Închis 2 ani în lagărele de muncă forţată de la Galeş şi Peninsula .Eliberat în 1954. Rearestat în 1956 , după revoluţia din Ungaria.

-Ionescu ,Alexandru

N.în 1885, în Bucureşti, fost dir. la ITB, membru PNL.

Arestat în 1952, a murit în acelaşi an, în anchetă şi detenţie la  penitenciarul Ghencea.

-Ionescu, Gheorghe Gh./ Valeria [Nemoianu ]-soţie /

-Ionescu, Gheorghe Gh.

[LD:adu şi la Ionescu Gh. informaţiile privind Comandamentul Unic -IV din Timişoara (19 ian.'49 ) care a primit sarcina să-i lichideze .(Vezi la Fişier Securitate :Ambruş, Băjenaru, Moiş, Zoltan)  

 Notar în com.Teregova , n.în 1899, în satul Verendia, com.Luncaviţa -Caraş Severin .

Absolvent al Facultăţii de Teologie -Sibiu şi al Facultăţii de Drept-Cuj.

Combatant cu grad de locotenent în al doilea război mondial.

Candidat PNL la alegerile din nov.1946. Alături de col.Ion Uţă ,comandorul Petre Domăşneanu şi avocat Spirul Blănaru , a organizat şi condus mişcarea de rezistenţă din Munţii Semenic :

a pus bazele org.din Teregova, asistând la depunerea jurământului a peste 30 de ţărani-partizani, în faţa preotului Alexandru Nicolici, în casa lui Petre Anculia ( 1 ian.'49 ) ; a aprovizionat cu alimente grupul, organizând un depozit în sălaşul Poeni ;şi-a salvat oamenii arestaţi la  postul  de jandarmi din Teregova ( 12 ian.'49 );a participat la ciocnirea armată cu oamenii Securităţii la Poarta Albă ( 22 febr.'49 ) ;s-a retras cu alţi partizani în regiunea Almaşului, unde au stat ascunşi într-un bordei ; s-a întors în Teregova în primăvara '50 .

  Prins şi arestat la 31 martie 1951 în plasa întinsă de Comandamentului Unic-IV Timişoara ;  torturat cu sălbăticie la Securitatea din Timişoara ; condamnat la moarte şi confiscarea totală a averii ( Sentinţa nr.792 / 12 iunie 1951 ) pentru "crima de uneltire contra securităţii interne săvârşită prin acte de teroare " de Tribunalul Militar-Timişoara.

Completul a avut ca preşed. lct. col. Băduţ Ştefan; procuror Argeşanu Gheorghe ; judecători -lct .maj.Leibovici Wili, Ştefan Mihai ,Mihăilă Efrem , Sigheti Ştefan )de Tribunalul Militar-Timişoara

care au aplicat şi motivat condamnarea:  pentru "crima de uneltire contra ordinii ordinei sociale "(art.209 C.P.+ Decret Lege nr.856 / '38 ), întărit apoi cu cel de "crimă de uneltire contra securităţii interne săvârşite prin acte de teroare " (art.29 C.P+ Legea nr.16 /'49  , modificată prin Decretul -lege nr.199 / 1950 ) şi "delictul de deţinere ilegală de armament"

( Decret Lege 163 / 1950 ), "instigare la crimă de omor"  (art.120 şi 463  C.P. ).

Executat pe  7 mai 1952, în penitenciarul Timişoara .

/ Soţia lui, arestată în 1951-'52 , torturată la Securitatea din Timişoara ( de tandemul Moiş şi Kling ) ,a fost "eliberată" ...în drum , după executarea soţului, deoarece casa le fusese confiscată.

-Iordăchescu, Mihai D.

Membru PNL, învăţător, n.în 1907, în com Andrieşeni-Iaşi .Lct ( r.)mobilizat pe front, căzut prizonier la sovietici ,în luptele pentru eliberarea Basarabiei şi Bucovinei  .

Repatriat în 1951, a povestit consătenilor ororile din lagărele sovietice. În 1956,după izbucnirea revoluţiei din Ungaria, sfătuia ţăranii să fie pregătiţi pentru un eveniment similar în România.

Arestat la 7 martie 1959, împreună cu mulţi consăteni ; torturat la Securitatea din Iaşi ;condamnat la 18 ani muncă silnică ( sentinţa nr. 227 / 31 martie 1959 )de Tribunalul Militar-Iaşi. Pedeapsa i-a fost redusă la 3 ani muncă silnică, în urma recursului în supraveghere.

-Iorgovici ,Alexandru

Deputat PNL-gruparea Tătărescu , în alegerile din nov.'46 .

Arestat în 1952.

-Iovănescu ,Eracle /Iovănescu ,Paul-fiu /

Fruntaş PNL din Poiana Mare-Dolj, a condus campania electorală din judeţ în alegerile din nov.1946.Arestat de Siguranţă la 5 mai 1947 .Închis la penitenciarul din Craiova.

Fiul său, Paul,n.în 1925,  medic , a fost arestat în 1950 ,pentru "activităţi contra orânduirii sociale" ."Trecut" prin penitenciarele Jilava, Aiud, Gherla şi minele de plumb Cavnic.

La 6 iunie 1953 , a evadat de la Cavnic (cu grupul Pantazi ) dar a fost prins şi anchetat cu bestialitate la Securitatea din Satu Mare şi Oradea.

Judecat şi condamnat de Tribunalul Militar-Cluj.În închisoarile prin care a trecut , a fost binefăcătorul providenţial al deţinuţilor.

-Ivănescu ,Enache

Membru PNL, candidat la alegerile de la 19 nov.1946.Arestat la 15 august 1952.Închis la Canal ; eliberat în 1954.

L.

-Lăzărescu , Amedeu Dan Al.

[LD: În 2001, CNSAS a făcut public faptul că , după eliberarea din închisoare , Amedeo Lăzărescu ar fi devenit informator  al Securităţii. Se poate.

În demersul nostru,în aceste Tablouri de suferinţă, nu intenţionăm să ne depăşim intenţiile .

Ele se rezumă în a dezvălui amploarea represiunii comuniste şi considerăm pe deţinuţii politici deveniţi ulterior  "informatori",tot o categorie de victime. Parafrazând un dicton biblic :<încurcate sunt căile omului >. Ni s-ar fi părut mai necesar, mai drept şi mai moral, ca în procesul lustraţiei ,românii să afle mai întâi vinovaţii regimului şi genocidului comunist - structurile , instituţiile,  organismele, oamenii  - şi abia după aceea victimele aduse în stare de eşuare morală .

[LD:cunoaştem decizia CNSAS privind activitatea  de "informator" al lui Amedeu  Lăzărescu.

Am mari rezerve faţă de aceste "note de bună  purtare" întocmite de Securitate pentru foştii prizonieri. Până ce nu va fi dată publicităţii nomenclatura Activului de partid, a Securităţii, a Miliţiei , a Tribunalelor Militare , a Penitenciarelor , ş.a , aceste "demascări" apar ca un exerciţiu de lustraţie manipulatoare ]

    N.în 1918 , la Bucureşti .Licenţiat în Drept şi Istorie. Membru al PNL - aripa Gh.Tătărăscu ,redactor şef al ziarului "Liberalul" ( după 1944 ),şef de cabinet al lui Victor Papacostea  ( subsecretar de Stat în guvernele Sănătescu şi Rădescu ).

  Arestat în 1957 ; judecat într-un  "lot liberal  " ( împreună cu Hurmuz Azvorian , Aurelian Bentoiu ,Gheorghe Strat ş.a. ).Condamnat la 20 ani muncă silnică (sentinţa nr.661 / 21 iulie 1958 ) ,de Tribunalul Militar-Bucureşti, sub acuzaţia că ,printre altele, în 1955, a scris şi citit poezia anticomunistă "Cântec de ură" , cu intenţia de a o trimite în Occident.

Închis la Jilava, Galaţi, Văcăreşti şi Botoşani ."Graţiat" în 1964, cu Decretul 411. A fost încadrat la Institutul de Istorie "Nicolae Iorga "

  După decembrie 1989,s-a dedicat reorganizării PNL, devenind deputat în Parlament.

-Lăzărescu, Constantin Costache

Av.din Bucureşti (avocatul personal al lui Gh.Brătianu ) .Arestat în 1948 sub învinuirea că asigura legătura între Mişcarea Naţională de Rezistenţă şi PNL şi că era în posesia unui exemplar din planul de organizare al unui serviciu de presă şi radio.Condamnat la 20 de ani muncă silnică ;

Detenţia la Malmaison, Jilava şi Aiud.

-Leon Gheorghe N

Doctrinar economic şi financiar , membru  de marcă al PNL

Prof.de Finanţe şi Statistică la Facultatea de Drept- la Cluj (1919 ) , apoi la Bucureşti .

N.în 1888,la Iaşi .Licenţiat în Drept ( Iaşi )  ,dr în Economie politică şi finanţe ( Iena ).

Preşedinte al Asociaţiei Economiştilor din România ; directorul rev." "Analale economice şi statistice ". Tehnician , expert  economic, financiar şi sociologic, cu numeroase contribuţii de

specialitate : Dreptul de impunere (1914 );Politica minieră ( 1915 ) ;Impozitele (1915 );Dreptul de expropriere (Iaşi, 1918 ); Problema financiară şi chestiunea banului ( Bucureşti, 1918 ) ; Reforma învăţământului economic (1919 ) ;Imperialismul şi echilibrul economiei mondiale (1923 );Socialismul şi individualismul economic ( 1923 );Gospodăria publică şi socializarea ( 1924 ); Istoria economiei publice la Români ( 1924 ) ; Elemente de ştiinţă financiară (1925 ) ;Monografiile sociale ( 1925 ); Capitalul naţional şi capitalul internaţional ( 1932 );Politica economică a PNL ( 1932 );Politica noastră financiară (1934 )

  Deputat liberal în legislaturile deceniului patru (colaborator sau raportor la Bugetele de Stat  în guvernarea Tătărăscu ( 1934-1937 ); cenzor la BNR ( din 1936 ) .

   Secretar apoi Subsecretar de Stat la Ministerul Industriei şi Comerţului  în guv.Tătărăscu (oct.'34-sept '36 ); ministru Economiei Naţionale în guvernul regimului carlist condus de Ion Gigurtu (iul-sept.'40 ) ;ministru Economiei Naţionale în primul guvern Antonescu ( sept.'40-ian.'41).

  Arestat în 1946 ; judecat de Tribunalul Poporului , cf Legii 312 /1945 , în " lotul 2 al guv.Antonescu"  pe 20 mai '46 , compus din 27 demnitari ,în mare parte din aparatul economic

paralel cu judecarea recursului în procesul Ion Antonescu.

Gh.Leon (Ec.naţ., cab I ), figurează pe primul loc şi este condamnat la 25 ani muncă silnică. Închis la Jilava şi transferat la Sighet.

  Pe 14 sept.'47 ,prof.Traian Săvulescu , P.Constantinescu -Iaşi , C.Daicoviciu , Miron Niculescu şi Tigăneanu ,-memmbri ai Comisiei ministeriale speciale - propun epurarea  unor colegi de la universităţile din Bucureşti,Iaşi şi Cluj "care au desfăşurat o activitate profascistă , au avut manifestări reacţionare notorii în trecut,activităţi pe care le au şi acum de la înălţimea catedrei ".Pe listă, pe lângă Gh.Brătianu, I.Hudiţă, Gheorghe Strat , figurează şi prof.univ.Gh.Leon .

  A murit pe 6 mai 1950 , în ziua când în ţară se producea arestarea în masă a  foştilor demnitari.

-Lungu ,Alexa V.

Fost primar liberal ,în satul Sticlăria , com.Scobinţi  -Iaşi.Arestat şi condamnat în 1952, pentru neachitarea cotelor agricole.Rearestat pe 3 oct.1959,ca fost primar.

Torturat la Securitatea din Iaşi ; condamnat la 8 ani închisoare ( sentinţa nr.181 /1 apr.'60 ) de Tribunalul Militar-Iaşi pentru "uneltire contra ordinii sociale "  A murit în penitenciarul Botoşani, pe 15 ian.1961, din cauza torturilor la care a fost supus. 

M.

-Magherescu, Alexandru A.

Membru PNL, comerciant, n.în 1911, în Drăgoeni-Gorj.Arestat în ian.1948 ;închis la penitenciarele Târgu Jiu , Craiova şi Gherla ; cu averea confiscată ;"eliberat" în 1949.

-Maior ,Emil

Membru PNL-Tătărăscu  din oraşul Turda-Cluj ; candidat în alegerile din 19 nov.'46 .

Arestat în 15 august 1952 ; condamnat la închisoare administrativă (2 ani ) ; detenţia la Bragadiru, Popeşti Leordeni şi Oneşti. Eliberat în 1954.

Rearestat în 1958; condamnat la 7 ani închisoare ; detenţia la Jilava, Gherla, Peninsula.

"Graţiat" în 1964, cu Decretul 411 .

-Manda,Gheorghe D.

Membru PNL, învăţător în Piatra Olt.Arestat în nov.'46, în timpul campaniei electorale, pentru intimidarea simpatizanţilor .

-Manolescu-Strunga ,Ion N./Irina [ Nina ] -soţie /

Membru marcant al PNL , n.în 1889, în Bucureşti .Doctor în Ştiinţe Economice ( Viena şi Berlin ) Preşedintele unor instituţii de comerţ şi industrie .Autor al unor lucrări de economie aplicată în domeniul alimentaţiei :În preajma reformelor ( 1919 ) ;Organizarea comerţului de produse alimentare (1925 ); Impozitele pe veniturile proprietăţilor agricole (1933 ) ; Problema agriculturii noastre ( 1933 ) ; Politica guvernului în economia fructelor ( 1934 ) ; Contribuţiuni şi soluţiuni în problema alimentară a Ţării Româneşti , ş.a. ş.a 

  Deputat în câteva legislaturi interbelice  ;Subsecretar de Stat la Agricultură şi Domenii în guvernul I.G.Duca / Gh.Tătărăscu ( 1933-'34 ; 1936 )

  Arestat pe 6 mai 1950, în "lotul demnitarilor " ;condamnat la 2 ani muncă silnică ;închis la Sighet ; decedat pe 19 apr.1951, în detenţie.

/Irina (soţie ) - arestată în 1952 ,după moartea soţului ; condamnată la 2 ani închisoare ca "rudă de deţinut politic" ; închisă la Gherla şi Mislea.

-Mareş, Constantin

Din PNL-tineret -Bucureşti.Printre organizatorii manifestaţiei pro-monarhiste de la 8 nov.'45 .

Arestat la 15 aug.1952 ; trimis la muncă silnică ; eliberat după 2 ani .

În 1979, a reuşit să plece în Germania unde a susţinut o activă luptă anticomunistă.

-Marinescu, Aurel,S.

[LD: Este autorul trilogiei " Prizonier în propria ţară ", zguduitoare mărturie-document al genocidului comunist.] 

Student, membru al PNL -tineret ( din 1946 ) .S-a născut în 1929 , la Zimnicea-Telorman.

După absolvirea Colegiului Naţional Sfântul Sava din Bucureşti ( 1947 ), s-a înscris la Facultatea de Drept şi Filozofie din Bucureşti ( 1947 / '48 ).

În an.II , a fost eliminat (împreună cu alţi trei colegi ) ca "mârşave elemente ale reacţiunii" .

Admis la Facultatea de Istorie în 1949/'50 , numai după două luni a fost "demascat şi eliminat ".

Pe parcursul unei tinereţi hăituite, mereu în vizorul Securităţii,implicat în două procese.

Condamnat la 2 ani închisoare,prin Sentinţa nr.1001 /1951 a Tribunalului Militar-Timişoara , pentru "insultă adusă armatei " .Întemniţat la Aiud.

Rearestat în primăvara '58 ; anchetat la Direcţia Generală a Miliţiei -Bucureşti şi la Securitate (sediul Uranus ) ; judecat într-un "lot de 20 persoane " ( şef lot ing.Harry Schwartz, dir.adj. al Aviaţiei Civile ) acuzate de " subminarea economiei naţionale ,uneltire contra ordinii sociale şi delapidare" ;condamnat la moarte ( Sentinţa nr.33 / 1959 MSV a Tribunalului Regiunii  II Militare-Bucureşti , preşed. Completului, col.Adrian Dumitriu ), pentru "complot contrarevoluţionar". Scăpat ca prin miracol de execuţie, pedeapsa i-a fost  comutată ulterior în muncă silnică pe viaţă .Detenţia în penitenciarul Caransebeş, Gherla şi lagărele Luciul Giurgeni ,Strâmba ,Salcia şi penitenciarul Aiud.

Eliberat în oct. 1969 - nebeneficiind de "graţierea " din 1964 -a părăsit ţara în 1974, stabilindu-se în SUA.

-Mateescu, Filip

Membru PNL, din Bucureşti, n.în 1895.Arestat pe 15 aug.1952 ; închis la Ghencea, Galeş, Peninsula şi penitenciarul Văcăreşti  , unde a murit pe 22 ian.1954 .

-Mănescu , Virgil

Membru al PNL-Brătianu , student la Facultatea de Litere -Bucureşti. Arestat pe 8 nov.'45 ( manifestaţia promonarhistă ) ; eliberat. Rearestat în 1949 , detenţia la Jilava şi Aiud.

-Mărăscu, Bogdan T .

Preşed.org PNL-tineret -Brăila .Arestat şi condamnat la închisoare în 1949 , de Tribunalul Militar-Galaţi.Detenţia la penitenciarul Aiud şi lagărul Periprava ( unde i s-a aplicat o noapte de "reeducare" până la leşin ) ,Gherla şi minele de Plumb Cavnic.

-Mărculescu ,Gheorghe Z.

Ţăran, membru PNL , din satul Ciuşlea, com.Garoafa -Vrancea, n.în 1890.

Arestat la 15 aug.1952 ;condamnat la închisoare .A murit pe 30 ian.1953 , în lagărul de exterminare de la Capu Midia,fiindu-i refuzat tratamentul medical.

-Mănăstireanu,(? )

[LD : nu cunoaştem "speţa" , tribunalul , condamnarea şi  sfârşitul acestul bătrân liberal.

După cazurile similare, credem că listele de arestare se făceau pe bază de cercetare în arhive - primării, prefecturi, ministere, instituţii  -altfel nu se explică "pescuirea" atâtor oameni în vârstă.Dacă , ceea ce ar fi şi mai grav, se făceau pur şi simplu, pe pâra  oamenilor.

Pe lângă efectul psihologic scontat , ca exemplu al "luptei de clasă" , evident că interesau proprietăţile ( mai ales casele ) care se confiscau (cu sau fără verdict )  ]

Avocat, membru PNL (n.în 1879 ), prefect de Suceava în guvernarea Tătărăscu  (1934-'37 ).

După 1944,ca "tătărăscian", a avut o perioadă de "cruţare"  din partea comuniştilor.

După căderea în dizgraţie şi condamnarea lui Tătărăscu , a devenit "duşman al poporului ".

Arestat în 1959 ( la 80 de ani  ) ; anchetat 3 luni  la Securitate ; judecat într-un "lot de 100 persoane" ( lot de strânsură, majoritatea fiind social-democraţi ) ;condamnat la închisoare.

-Mihail, Dumitru P.

Delegat PNL în alegerile din 19 nov.1946.N.în 1922,în com.Băluşeni-Botoşani .

Arestat pe 15 mart.1947 ; bătut la Siguranţa -Botoşani de anchetatorul Ruckenstein ; judecat şi condamnat la 8 luni închisoare de Tribunalul -Botoşani.

Eliberat şi rearestat imediat (după dizolvarea PNL ) ;închis la Văcăreşti şi Gherla. Eliberat în sept.1948.

-Mihali ,Gavrilă Strifundă M./ fiul şi fiica /

[LD: este şi acesta un "caz" despre care istoriografia comunistă a păstrat o totală tăcere.

Din motive conjuncturale (cu episoade tulburi şi complicate , ca în zonele de graniţă din nordul Bucovinei ), eroismul maramureşenilor români  a fost contracarat de acţiuni secesioniste ucrainene ( instigate şi susţinute de armata sovietică şi comunişti  ), despre care, ulterior, a fost interzis să se vorbească .]     

Ţăran din Borşa-Maramureş, n.în 1901.Primar liberal între 1935-1940 ( până la ocuparea Ardealului de Nord ).Revenit la conducerea primăriei  după eliberare  ( oct.1944 )

În febr.1945, prefectul comunist  Ivan Odiviciuc , a cerut lui Stalin alipirea Maramureşului la URSS .Ca reacţie, românii au constituit Comitetul Naţional Român al Maramureşului , care au chemat românii la rezistenţă .

Mihali Gavrilă a ridicat satele din Valea Izei şi Valea Vişeului. Pe 5 mart.'45, s-a produs o confruntare pe podul Izei , sovieticii deschizând foc asupra mulţimii ,făcând mai multe victime.

Mihali Gavrilă s-a dus la Cluj, şi a înaintat  un Memoriu lui Petru Groza , după care s-a refugiat în munţi.Prefectul Odaviciuc a fost destituit ( 7 apr.'45 ) dar Mihali a fost hărţuit, dat în urmărire , prins şi arestat ('48 ) , eliberat , iar arestat( '49 ) ; eliberat ,iar arestat ( '50 )

Rerestat în nov.1958 ; condamnat la 8 ani închisoare de Tribunalul Militar-Cluj, pentru

"uneltire contra ordinii sociale " , a murit pe 21 febr.1961, în penitenciarul Botoşani . 

/Fiul - arestat ca ostatic( '48 ) , a murit în închisoare ;

/Fiica- arestată ca ostatică ('49 ) , pusă să-i scrie să se predea.

-Mircu, Vasile

Membru PNL, medic în Cluj, asistent universiatar la Facultatea de Medicină -Cluj , absolvent al Facultăţii de Medicină -Budapesta . N.în 1889, în Lugoj .

Delegat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia - din 1 dec.1918.

Membru PNL, a înfiinţat în Lugoj un dispensar medical pentru săraci.

Arestat pe 15 august 1952, pentru activitatea în PNL.Trimis la muncă forţată la Galeş şi Peninsula. Eliberat în mai 1954.

-Mitran , Petrică P.

Membru PNL ( preşed. org jud.de tineret -Dolj ), n.în 1926, în Calafat .Pe 15 iun.1951, i s-a fixat domiciliu obligatoriu în Bărăgan;în 1958, a fost arestat şi condamnat .

-Moşoiu ,Tiberiu Traian

Membru PNL n.în 1898, la Cluj .Licenţiat al Facultăţii de Drept, (cu doctorat la Paris ), prof. univ. la catedra de Drept Roman al Facultăţii de Drept .

 Subsecretar de Stat la ministerul Agriculturii şi Domeniilor  ( aug.1936-28 dec.'37 ) în cabinetele conduse de Gh.Tătărăscu ,în interbelic.Atât în regimul carlist (1938-'40 ), cât şi după 23 august 1944,a făcut parte din gruparea  liberală - Gh.Tătărăscu .

A fost numit directorul  BNR ( 1946 ), fiind disponibilizat o dată cu înlăturarea  grupării Tătărăscu din guvernul Groza ( 1947 ) .Arestat la 5 mai 1950, în lotul "foştilor demnitari " .

- Munteanu, Gheorghe N.

Ţăran din Stroeşti-Suceava , preşed. PNL din comună.La 17 nov.1949, l-a împuşcat pe primarul  comunist , care teroriza satul.Dat în urmărire , consătenii l-au ascuns .Condamnat - în contumacie - la 15 ani închisoare (Sentinţa nr. 393 / 27 sept.1955 ) de Tribunalul Militar -Iaşi.

Prins şi arestat pe 5 mart.1961, a fost rejudecat şi condamnat la 25 ani închisoare (Sentinţa nr. 28 / 27 apr.1962) de acelaşi tribunal.Eliberat în 1964, cu Decretul 411 ( graţieri ) .

-Munteanu, Ion Bogdan /Constantin şi Gheorghe -fii /

Avocat la Baroul de Ilfov( după 194 5). N.în 1890, în Ţăndărei -Ialomiţa, ofiţer de geniu în marină ,decorat cu Ordinul "Mihai Viteazul " în campania din 1913 şi luptele de la Mărăşeşti.

După primul război mondial, după o specializare juridică în Franţa,a devenit secretarul lui C.I.C.Brătianu ,îndeplinind şi alte funcţii legislative şi administrative ( deputat , prefect de Ialomiţa, înalt expert în domenii  juridico-economice )

Arestat în 1949, printr-o înscenare a Securităţii , pentru că a refuzat colaborarea cu comuniştii .

Condamnat la 20 ani muncă silnică de Tribunalul Militar-Bucureşti .

A murit pe 8 aug.1952, în penitenciarul Aiud, fiind aruncat la groapa comună.

/Fiii-Constantin şi Gheorghe - au fost arestaţi şi condamnaţi la 7 , respectiv 3 ani închisoare .

-Mutu ,Aurel

Fost prefect liberal.Arestat de Securitatea din Târgu Mureş ; judecat în "lotul Faliboga" (17 mai-2iunie 1957 );condamnat la închisoare (Sentinţa nr. 1 2003 / 1957,preşed. Paul Finichi)  de Tribunalul Militar- Sibiu  .

N.

-Nasta ,Iuliu

Avocat în Bucureşti , n.în 1901, în satul Romoşel, com.Romoş -Hunedoara ;licenţiat al Facultăţii de Drept din Cluj ; deputat PNL de Hunedoara în legislatura Duca -Tătărăscu (1933- '37).

Arestat în 1947 -eliberat ; rearestat în 1948, pentru că locuinţa sa era râvnită de un colonel de Securitat ; rearestat a treia oară în 1951.Detenţia în lagărele de la Canal ,până în 1954, apoi cu domiciliu obligatoriu în satul Valea Călmăţuiului ( Brăila ).

"Eliberat" în 1963, grav bolnav şi fără mijloace de existenţă, a murit la 28 febr.'84, refuzând orice colaborare cu regimul.

-Naum ,Neagoe

Asistent univ. la Facultatea de Agronomie din Cluj şi Timişoara , n.în 1920, la Cetate -Dolj.

Redactor la ziarul Naţiunea Română ; colaborator la Românul şi Libertatea .

Membru şi candidat PNL la alegerile din nov.1946.

Arestat în 1947 ; anchetat şi torturat de  Securitatea  din Blaj ; închis la penitenciarul Dumbrăveni .După eliberare, a reuşit să fugă în Iugoslavia ,stabilindu-se în SUA.

A activat în cadrul org. Naţiunile Captive.

-Neacşu, Ion

Ţăran din Băleşti -Prahova ,  fost primar PNL. Arestat în 1950, sub acuzaţia de tăinuire . Eliberat după 2 ani , grav bolnav, internat la spital.

Rearestat în 1959, în urma unei înscenări a Securităţii din Ploeşti ; condamnat la 7 ani închisoare ( 1960 ) ; a murit la penitenciarul din Botoşani ( 20 oct.'60 ) .

-Neamţu, Constantin /Cella-soţie / Tudor -fiu /

 Preşed.jud.PNL-Brătianu  - Dolj .Dir.Băncii Comerciale-Craiova (cunoscut pentru generozitate şi înfăptuiri social-culturale,ctitor de biserici ) .Arestat în 1948 ; închis la Văcăreşti şi Caransebeş ;"eliberat " grav bolnav, a murit la puţin timp.

/Cella (soţie )- arestată pe 14 apr.1951 ; pedepsită în "loturile soţiilor şi copiilor foştilor demnitari"  ( Decizia  nr.349 / 5 iul.'51 a MAI ) ; detenţia la Ghencea , lagărul Popeşti Lordeni ( 1952 ), ferma Pipera ( 1953 ), penitenciarul Dumbrăveni (1954 ) .Eliberată pe 19 apr.1954.

/ Tudor- avocat în Craiova; arestat în 1949 ; torturat în anchetă ; condamnat la 5 ani închisoare  de Tribunalul Militar-Craiova, pe baza unui dosar cu probe false . Închis la Jilava, lagărul Peninsula şi penitenciarul Aiud.

-Negoescu, Barbu

Membru PNL, preşed. circ. 4- "Roşu" -Bucureşti. Arestat la 4 nov. 1945, sub acuzaţia că deţine manifeste anticomuniste semnate "Muncitorii conştienţi" .

 

-Negoescu ,Constantin.

Membru PNL, n.în 1903, în satul Şuţa Seacă, com. Lucieni-Dâmboviţa. Arestat în 1949 ; condamnat la închisoare ptr."deţinere de armament " A murit în detenţie.

-Negulescu, Ion

Membru PNL, deputat PNL în legislatura 1933-1937 , liderul docherilor din Portul Constanţa.N.în 1892, în oraşul Turnu Severin-Mehedinţi .

Arestat la 30 nov.'49; torturat la Securitatea din Constanţa ( de Nicolae Doicaru ) ; judecat cu un lot de 35 de persoane , membri ai organizaţiei de rezistenţă " Regionala Mare " ; condamnat la 12 ani închisoare şi confiscarea averii ( Sentinţa nr.97 / 10 martie 1950 ),de Tribunalul Militar-Constanţa , pentru " uneltire contra securităţii statului "( art. 209 C.P. )

-Negulici ,Anton Gh.

Membru PNLdin "generaţia bătrână " (n.în 1888 ) a lui I.C.Brătianu  ; avocat în Câmpulung-Argeş .Arestat (când ? )  ; a murit pe 11 sept.1960, în penitenciarul Galaţi.

-Nemţeanu , Neculai C.

Membru PNL din "generaţia bătrână" ( n.în 1883) a lui I.C Brătianu ;o vreme, prefect al jud.Suceava .Avocat în oraşul Fălticeni .Arestat la 16 aug.1952,cu regim de domiciliu obligator ( cf. Decretul nr.342 /1950,condamnarea foştilor demnitari ).

Rearestat pe13 apr.1960 ; torturat 9 luni la Securitatea din Suceava ; condamnat la 12 ani închisoare şi confiscarea averii de Tribunalul Militar-Iaşi , pe baza unui dosar cu probe false .

A murit la 88 de ani, pe 19 ian.1961, în penitenciarul Botoşani.

-Nestor, Remus A.

[LD: În 1991 ,la cererea familiei, Ministerul de Justiţie ( Adresa nr.1162 / 21 iun.'91 ) a comunicat data morţii - 22 aug.1953 ,fără să se indice unde a fost îngropat.Cât despre "cauza arestării" , adresa răspunde laconic : <a făcut parte din conducerea PNL > ]

Preşed. org.judeţene PNL -Buzău, deputat şi prefect al Judeţului în guvernările liberale.

Avocat, cu doctorat la Paris.În '48 sau '50 ,eliminat din Baroul de avocaţi şi averea confiscată.

"Ridicat" de acasă pe 16 aug.1952, fără mandat de arestare, dus lao destinaţie necunoscută ; internat într-o colonie de muncă  pe timp de 60 de luni ( cf.proces-verbal nr.2 / 1952 al MAI ) , fără judecată şi fără să se comunice familiei locul detenţiei. Familia a fost anunţată că a decedat, fără să se specifice unde şi când.

-Netea ,Vasile

[LD: din 1968, l-am cunoscut pe istoric, devenit colaborator al rev. "Magazin Istoric " .

Tânăr istoric( abia ieşit de pe băncile facultăţii ) îi port o amintire plină de respect, pentru explicaţiile despre viaţa politică din interbelic,despre lupta ardelenilor pentru unitatea naţională şi despre suferinţele îndurate de clasa politică a ţării , în  închisorile comuniste( despre care , la facultate , nu ni se vorbise nici o dată ).

Aduc această mărturie pentru a recomanda  rezerva şi circumspecţia  cu care ar trebui să luăm în considerare "Notele informative" ticluite de Securitate, pentru aşa-zişii "informatorii"  foşti deţinuţi politici , pe care le administrează acum CNSAS.

În ce priveşte "cazul" său, preluăm datele oferite de Cicerone Ioniţoiu în Dicţionare ]  

Membru PNL, candidat în alegerile din nov.'46.N.în 1912, în com.Deta-Mureş; absolvent al Facultăţii  de Litere-Bucureşti ; prof.de Istorie ( din 1952 ) .

Arestat şi condamnat în 1958 ;închis la Jilava ,apoi la Botoşani .

-Nica, Nicolae

Membru în PNL ,candidat la alegerile din nov.'46 , avocat în Craiova , n.în com.Giurgiţa -Dolj.

Arestat în 15 august 1952 ; detenţia la Coasta Galeş şi Peninsula.

- Nicolăescu, Nicolae I.[Bugheanu]

Membru PNL, n.în 1902,  în Câmpulung-Argeş .

Arestat la 16 aug.1952; condamnat la 5 ani muncă silnică .

Rearestat pe 15 mai 1958 ;condamnat la 20 ani muncă silnică.

A murit în detenţie ,pe 20 iul.1959.

-Nicolescu, Ioan M.

Liberal din "garda veche" a lui Ionel Brătianu , fost senator de Vâlcea.

N.în 1883, în oraşul Alexandria -Teleorman ,funcţionar - pensionar.

Arestat la vârsta de 76 ani ( pe 3 febr.1959)  ;acuzat de "uneltire contra ordinii sociale" ,pentru a putea fi pedepsit cu art.209 C.P.;condamnat la 8 ani închisoare de Tribunalul Militar -Piteşti (sau Craiova ? ),pe baza dosarului fals întocmit de Securitate.

A murit în detenţie , pe  26 oct.1960.

-Nistor ,Dumitru

[LD: atragem atenţia juriştilor, analiştilor, liberalilor, că ar fi oportună studierea acestor cazuri , pentru a constata cum au fost posibile atâtea decese , fără a fi aplicată pedeapsa cu moartea: se repetau arestările, condamnările şi întemniţările , până ce " duşmanul" era lichidat .Acestei practici i-au căzut victime sute de mii de deţinuţi politici.]

N.în 1890, licenţiat în Teologie , cu doctorat la Budapesta .Membru PNL, preşed. org. Timiş Torontal ; deputat ( 1927-'28 ) , senator ( din 1932 ).

Ministru adj.la MAI ( pe lângă miniştrii Penescu , respectiv  Rădescu ) în guvernele Sănătescu II şi Rădescu ( 4 nov.'44-6 mart.'45 ).

Arestat în noaptea de 5/6  mai 1950 - "lotul demnitarilor  " , închis 2 zile în penitenciarul Timişoara ;transportat la Sighet pe 7 mai '50 ( împreună cu Sever Bocu şi Coriolan Bălan ); adus la Bucureşti ( Malmaison )  pe 6 iul.1955 , anchetat şi... eliberat.

Rearestat în iunie 1956, de Securitatea din Timişoara; condamnat la 6 ani închisoare  de Tribunalul Militar-Timişoara ; detenţia la penitenciarele Timişoara , Galaţi şi Botoşani .

A murit pe 12 iunie 1963 , la Botoşani, în ziua când trebuia să fie eliberat.

- Nistor, Ion I

N.în 1876, Vicovu de Sus-Rădăuţi .Senator ,reprezentant al Universităţii din Cernăuţi ( 1920-1922 );deputat PNL ( 1920-1937 ),senator "pe viaţă"( proclamat în 1937 ).

 În timpul primului război mondial ,  trece în Vechiul Regat ,unde , alături de ceilalţi bucovineni pribegi ,militează pentru cauza naţională .Când Basarabia revine la Patria -mumă (27 mart.'18 ) ,pleacă la Chişinău ,unde desfăşoară o intensă muncă culturală .

   Ministru al Bucovinei (18 dec.1918-1920 ; ian.1922-1926 );ministru al Basarabiei ( febr.-sept.'19 ) în guvernul IIC Brătianu ;ministru Lucrărilor Publice în guvernul Vintilă Brătianu

( 1927.'28 ); succesiv,ministru de Stat ,ministru la Muncă şi Ocrotiri Sociale ,al Cultelor şi Artelor , în guvernul Tătărăscu ( 1934-'37 ).

...După 23 august 1944,director al Bibliotecii Academiei ( 11 mai'45-28 mai 1947).

Este înlăturat sub acuzaţia că <încalcă legea de aplicare a Armistiţiului , deoarece a ordonat păstrarea pe mai departe a publicaţiilor retrase din circulaţie>

La 9 iunie 1948,i s-a retras titlul de academician ,lui şi altor 100 de academicieni (hotărâre semnată de CIParhon,Avram Bunaciu şi Marin Fl.Ionescu ).

   Arestat la 5 mai 1950 - lotul "demnitarilor " -  este dus direct la penitenciarul din Sighet . În 1955, a fost adus la Malmaison ,anchetat şi eliberat .

A murit la Bucureşti, la 11 nov.1962.

O.

-Ojog , [Braşoveanu ] / Ojog Braşoveanu -Rodica-fiică  /

Membru şi fost deputat PNL .Avocat ( coleg de barou cu Ionel Teodoreanu ) , n.în Bucovina. Dat afară din barou,supus la numeroase percheziţii la domiciliu, şi arestat în mai multe rânduri.

/Rodica- studentă la Facultatea de Drept ; arestată în 1956 ( mişcările studenţeşti din timpul rev. din Ungaria )

-Oprea, Gheorghe

Ţăran, membru PNL, 30 de ani primar al comunei Băltăţeşti -Neamţ ( înainte de 23 aug.'44 )

Arestat pe 5 mai 1947 ; detenţia la penitenciarele din Iaşi, Bacău şi Gherla.

- Orăscu, Şerban

 

* Fruntaş al tineretului universitar PNL , gazetar la ziarul Liberalul , semnând cu pseudonimele George Vlădescu , Radu Cernat şi Vlad Henţescu.

** Vlad Hentzescu [ Şerban Orăscu ] aborda criza morală ca o consecinţă a măsurilor economice silnice luate de guvern:<Orice muncă trebuie să aibă un imbold. Lipsiţi pe om de roadele muncii sale şi nu va mai munci > În cazul naţiunii, acest principiu fundamental trebuia să dea certitudinea  în perspectiva unui viitor mai bun, nefiind în interesul  nimănui ca <deznădejdea să se infiltreze pe nesimţite în sufletul tuturor şi să se compromită viitorul ţării printr-un faliment economic. > ( Liberalul, 7 febr.'47 )

Şi-a reluat activitatea de analist politic la postul de radio Europa Liberă ( 1977 ).

-Ossianu, Ion R.

N.în 1885 , în satul Homorodu de Mijloc , com.Homorod- Satu Mare ;cu studii de teologie la Cluj şi Budaopesta ; luptător ( voluntar în aramata română )în războiul reîntregirii României Mari . 

Director la liceul "Simion Bărnuţiu" din Şimleul Silvaniei şi "C.Daicovici Loga"  din Timişoara ; pensionat în 1945 .Membru PNL, prefect al jud.Sălaj, în guvernarea Vintilă Brătianu (1927-1928) 

Arestat la 15 august 1952 , de Securitatea din Oradea ; judecat şi condamnat de Tribunalul Militar -Timişoara ( ? ) ;detenţia la penitenciarul Ghencea, Poarta Albă, Coasta Galeş, şi Capu Midia ( torturat de brigadierul Crăciun ) .A murit la 4 ian.1953 , fiind aruncat la groapa comună din Năvodari .

P.

-Paleologu,Alexandru

 

-Paleologu, Andrei

n.în 1927 în Buşteni-Prahova ( fiul lui Mihalache Paleologu şi al Emiliei Ştefănescu ; frate vitreg lui Alexandru Paleologu ) 

Licenţiat al Facultăţii de Drept -Bucureşti ,membru al org.tineretului PNL .

Arestat în noaptea de 15 / 16 august 1952 ; anchetat la Ghencea, pentru activitatea politică  şi apartenenţa la cultul romano-catolic ; eliberat  şi chemat cu intermitenţe la Securitate , pentru  legăturile cu tinerii liberali , cu tinerii catolici ( fiii spirituali ai Monseniorului Vladimir Ghika )  şi pentru a fi chestionat în legătură cu ascunzătorile fratelui, Alexandru .

Pentru că a rezistat la presiuni, a fost persecutat şi hărţuit, fiind dat afară din serviciu.

În 1973, a reuşit să plece din România ( căsătorit cu o prof. elveţiană ), stabilindu-se în Franţa, la Paris.

-Papacostea, Victor

[LD: unul din valoroşii intelectuali - unii dintre ei ,politicieni -  pe care le-a dat această familie

 ( cu ramurile ei ) de macedoromâni stabiliţi  în patria -mamă .

Vezi la fişierele Avocaţi -victime ( Petre Papacostea ) , Studenţi-victime ( Şerban Papacostea),  Doctor în Litere şi Filozofie, prof.univ.la catedra Istoria popoarelor balcanice de la Facultatea de Litere şi Filozofie a Universităţii -Bucureşti ( 1934-1947 ), întemeietorul şi directorul Institutului de Studii şi Cercetări Balcanice din Bucureşti ( 1938-1947 ) , fondatorul revistei  Balcania .

N.în 1900, în com. Viziru-Brăila (părinţi macedoromâni,originari din Veria-Macedonia Grecia ).

Membru al PNL, a urmat direcţia politică adoptată de Gheorghe Brătianu (disidenţa din 1930-1938 ) fiind ales deputat PNL-2 de Caliacra ,  în legislatura PNŢ ( 1932/'33 ).

După 23 august 1944,  ministru Subsecretar de Stat la Ministerul Educaţiei Naţionale, în cabinetele Sănătescu II  şi Rădescu ( 4 nov.'44-6 mart.'45  ) din partea PNL-Dinu Brătianu .

Arestat pe 5/6 mai 1950 - "noaptea demnitarilor" -  transportat cu dubele, la puşcăria din Sighet. Deţinut 24 luni ,ilegal , fără proces şi condamnare ( cf.unei Decizii retro' nr.334/1951a MAI );reţinut ilegal ,încă 60 de luni ( cf.Deciziei  nr.559/ 1953 a MAI  );anchetat la închisoarea Malmaison (din 6 iul.'55) în vederea eliberării, din "lipsă de probe" ; "eliberat" pe 17 sept. 1955.

Rearestat la 25 dec.1957 şi cercetat în "lotul Aurelian Bentoiu" , pentru "crimă de uneltire contra ordinii sociale" ( art.209 C.P. ) ; "eliberat" la 29 mai 1958 , din "lipsă de elemente constitutive pedepsite penal". A murit la 20 iunie 1962,  lăsând în urmă un imens material istoric, manuscrise şi studii neterminate ( pe care le-a depus la Institutul de Istorie Nicolae Iorga ).  

-Paraschivescu ,Ion T.

Membru PNL, ţăran n.în 1890, în com.Stoiceni [Nicolae Bălcescu] de pe Valea Dobricului (lângă Târgu-Lăpuş ) Arestat pe 30 martie 1958 , pentru că se opusese colectivizării. Torturat la Securitatea din Oradea;  i s-a înscenat un proces  pentru "uneltire contra ordinii sociale" ( art.209 C.P. ) ; condamnat la 8 ani închisoare ; detenţia la Jilava şi Botoşani , unde a murit pe 11 mai 1961, din cauza regimului de exterminare la care a fost supus.

-Partenie ,Ion

 Preşed. PNL Năsăud,  senator şi prefect  liberal , în perioada interbelică.

N.în 1889, în com.Maieru- Năsăud. Licenţiat al Facultăţii de Litere din Budapesta şi Viena Luptător unionist . Arestat la 15 august 1952 - ca fost demnitar- ;adus la Bucureşti ; trimis în lagărele de muncă forţată din Bragadiru şi Popeşti-Leordeni ,unde s-a îmbolnăvit grav.  A murit la 15 iunie 1953, fiind aruncat într-o groapă comună din cimitirul sătesc din Jilava. 

-Paschievici ,Alexandru

Fost primar PNL în sectorul "Negru "  al Capitalei , în interbelic. Arestat pe 15 august 1952 ; condamnat "administrativ " ( 2 ani ) ; deţinut la Ghencea.

-Pătârlăgeanu ,Mircea.

Membru PNL, arestat în august 1945 , judecat în procesul înscenat organizaţiei " T "

( 9-15 sept.1945 ). Condamnat la 3 ani închisoare .

-Pârvu, Ioan

Membru PNL., ţăran din com. Şepreuş-Arad , în etate de 46 de ani . Împuşcat mortal de Securitate, pe 2 august 1949, în timpul revoltei anticomuniste din comună.

-Pillat, Ion

Poet ,descendent al familiei Brătianu ( după mamă ) , om politic liberal , ales în legislaturile PNL , deputat al Jud. Dorohoi.

[LD: cum toate tentativele mele intermitente ,de a lua legătura cu fam.Pillat ,s-au soldat cu eşecuri , am renunţat să fac propria-mi cercetare .Avem ca loc al naşterii acelaşi sat : Miorcani.  În 2008, Monica Pillat ( nepoata ) a dat publicităţii trei volume  a membrilor familiei sale : Nicolae Pillat ( Paradisul terestru al Miorcanilor ) Dinu-Cornelia PIllat ( Marea Iubire ),  Pia Pillat ( Epistolar ).

[Cf. TVR-Cultural, Convorbirile lui H.R.Patapievici , 11 aug.2009.   ]

 

T.

-Gheorghe Tătărăscu

 

* Sanda Tătărăscu -Negroponte despre...

[...vorbeşte cu Eugenia Vodă, la emisiunea  "Profesioniştii" -TVR-1, 25 iul.2009 ]

[ LD:citate aproximative, rezumate]

- S.T.: Tata a fost împătimit de politică .PNL actual  îşi revendică guvernarea liberală până în 1927 [Brătienii ! ] , nu agreează guvernarea Gh.Tătărăscu [ '34-'37] 

El a suferit sub legionari, sub Antonescu [ a fost făcut răspunzător de dictatura lui Carol; în mare parte datorită lui Maniu - om cu "vizieră"  ]

Tata a  regretat că s-a încrezut în Groza. După Conf.de pace  din '47, a fost arestat - împreună cu cei 4 fraţi - şi dus la Sighet, ajungând "coleg" de puşcărie cu Maniu.

Toată familia a avut de suferit :

 

[de continuat]