33.  Legionari - victime

[sinteză Livia Dandara]  

Cronologie

1944

¤ GUVERN g-ral  C.Sănătescu ( -I-) : 23 aug.- 3 nov.'44

/ 23 august'44 : Amnistie generală pentru delictele politice

Guvernul BND-Constantin Sănătescu dă o serie de decrete-legi privind amnistia generală pentru infracţiunile politice , militare şi agrare , săvârşite după 1 ianuarie 1918 (M.O. ,p.I-a, nr.197 bis,24 august'44 ).Expunerea de motive -Lucreţiu Pătrăşcanu (ad.int.Justiţie ).

/ 24 aug.'44,Viena: "guvern legionar"-Horia Sima 

Din ordinul lui Hitler, la Viena, se constituie un "guvern legionar" condus de Horia Sima.

Din el fac parte Vasile Iaşinski, Ilie Gârneaţă ş.a .

/ 25 aug.'44, Bucureşti : Horaţiu Comăniciu - Apel : autodesfiinţarea Gărzii de Fier

 Presa a  publicat un Apel către legionari prin care anunţa că <Garda de Fier ,organizaţia noastră politică, se desfiinţează >, foştii legionari fiind îndemnaţi să-şi găsească locul <în oricare din partidele BND, sub îndemnul conştiinţei >

/ 29 august '44:Circulara nr.1306:exceptarea legionarilor de la amnistie 

Prin Circulara nr.1.306 din 29 august'44 ,Pătrăşcanu (ministru Justiţiei )  a dispus ca legionarii să fie exceptaţi de la amnistie. De a doua zi,arestările individuale  şi pe  grupuri

se ţin lanţ .

[[¤ ]12 sept.'44.Moscova: Convenţia de armistiţiu =România- la discreţia Moscovei

[ Vezi context şi prevederi la Cronologia genocidului ]

/ Lucreţiu Pătrăşcanu : <Din punct de vedere intern, numai realizarea unui regim democratic- în fapt şi nu formal- cu înlăturarea tuturor instrumentelor vechiului regim şi a elementelor fasciste şi profasciste din aparatul de stat şi din întreaga noastră viaţă publică pot asigura , odată cu aplicarea textului armistiţiului , drumul spre libertate şi independenţă . >( 15 sept.'44 )

/ 19-30 sept.'44: legi represive :

- Decret-lege nr.461 :purificarea aparatului de stat

Pe baza lui, au fost revizuiţi toţi funcţionarii numiţi de la instaurarea regimului autoritarist al regelui Carol II (10 febr.'1938 ), dată de la care sistemul pluripartidist a fost desfiinţat .

- Decret: interdicţia activităţii de presă a celor care au propagat idei fasciste

 Consil.de Min.îşi dă acordul asupra Decretului cu privire la interdicţia activităţii în presă a celor vizaţi. Ziarele care ar fi încălcat interdicţia , urmau să fie suspendate ( 27 sept. )

- Pr. de lege ptr.arestarea  şi judecarea vinovaţilor

În Consiliul de miniştri, Lucreţiu Pătrăşcanu depune pr.de lege cu privire la arestarea şi judecarea celor răspunzători de dezastrul ţării

/ 4 oct.'44:  Completarea art.IV în Constituţie 

[ LD: Cu acest articol propus de Lucreţiu Pătrăşcanu - în virtutea căruia s-au elaborat legi ,decrete,circulări, ordine - a fost  deschisă calea tuturor abuzurilor , răfuelilor şi represiunilor ce vor degenera în genocid .

Constituţia din '23 a fost completată cu art.IV (consecinţă a Armistiţiului din 12 sept.'44 ) 

Articolul stipula : <Legi speciale vor prevedea condiţiunile în care vor putea fi urmăriţi sau sancţionaţi toţi acei care au contribuit la dezastrul ţării , în special în legătură cu războiul purtat împotriva Naţiunilor Unite .Aceste legi vor putea prevedea şi măsuri pentru urmărirea averilor .>

/ 26 oct.'44:Decizia MAI :lagărul de la Tg.Jiu

Decizia MAI (semnată de ministr.de Interne ,g-ral Aldea ):<Având în vedere dispoziţiile art.2 ,14 şi 15 din Convenţia de Armistiţiu , încheiată la 12 sept.1944, care impune Guvernului şi Înaltului Comandament român internarea cetăţenilor germani şi unguri ,desfiinţarea organizaţiilor prohitleriste de tip fascist şi judecarea persoanelor acuzate de crime de război ,

Decidem :Se înfiinţează în oraşul Tg.Jiu un lagăr de concentare în care vor putea fi internate persoanele vizate în mod expres de art.2,14,şi 15 ale Convenţiei de Armistiţiu >

Iniţial, au fost încarceraţi germanii ( cca 5000 bărbaţi şi femei , inclusiv copii ) .

După deportarea lor în URSS, pe 12 oct.'44 au fost încarceraţi peste 2.500 legionari şi "criminali de război " care vor fi apoi mutaţi  într-un lagăr din Mediaş .

¤ GUVERN g-ral C.Sănătescu ( -II-  ) : 4 nov.-5 dec.'44

¤ GUVERN g-ral Nicolae Rădescu : 5 dec.'44- 5 mart.'45

/ 13 dec.'44: Apelul Sindicatelor Unite : liste de vinovaţi

[LD:era un început - care ,preluat de Securitate , s-a  permanentizat  -  prin care delaţiunea a devenit o "îndatorie patriotică"   ]     

Se cerea comitetelor de fabrică şi celor sindicale să întocmească liste de sabotori , hitlerişti, nazişti şi profascişti : <Arătaţi în dreptul fiecăruia dovezi prin care să puteţi demonstra necesitatea  îndepărtării lor din întreprinderi şi înaintaţi-le , prin Comisia de organizare , Ministerului de Interne şi Preşedenţiei Consiliului de Miniştri .> ( Scânteia , 13 dec.'44 )   

1945

/ 17 ian.'45 : Protest PNL : ilegalitatea lagărului  de la Caracal

În lagărul de concentrare de la Caracal ,fuseseră întemniţaţi , fără judecată prealabilă , foşti demnitari şi colaboratori ai regimului antonescian şi o serie de legionari .

Aflat la Iaşi, la o întrunire liberală, Daniel Danielopolu (Ministrul Sănătăţii şi Asistenţei Sociale ) protestează, cerând judecarea şi pedepsirea celor vinovaţi, conform legilor ţării ,deoarece

< adevărata democraţie nu admite lagărul de concentrare în care să se facă deţineri arbitrare , fără nici un drept de apărare .> ( Viitorul, 18 ian.'45 )

¤ GUVERN Petru Groza  (-I- ): 6 mart 1945-30 nov.'46

/ 12 apr.'45,Legea nr 312 Pedepsirea criminalilor de război şi vinovaţilor de dezastrul ţării

 [LD:Vezi pe larg articolele  la Tabloul Genocidul comunist ]

În  "expunerea de motive"  Lucreţiu Pătrăşcanu motiva: <am revenit la concepţia unitarăatât criminalii de război cât şi cei vinovaţi de dezastrul ţării , constituie o singură categorie , care urmează să răspundă în faţa poporului român > 

Art 1 .considera vinovaţi de dezastrul ţării pe cei  care : 

 a)Militând pentru hitlerism sau fascism şi având răspunderea politică efectivă , au permis intrarea armatelor germane pe teritoriul ţării ;

b ) După 6 sept.1940 au militat pentru pregătirea sau desăvârşirea faptelor de mai sus prin viu grai , prin scris sau prin orice alte mijloace .

Art.2 preciza , printre altele , pe cei care

j ) Au părăsit teritoriul naţional pentru a se pune în slujba hitlerismului sau fascismului şi au atacat ţara prin scris , prin grai sau prin alt mod ;

o)S-au pus în slujba hitlerismului şi au contribuit prin fapte proprii la realizarea scopurilor lor  politice,sau la aservirea vieţii economice a ţării în detrimentul intereselor poporului român.

/ 30 mai-4 iun.'45 .Proces lot 2: ziarişti "criminali de război"

[Arestaţi la grămadă ,din presa de toate "culorile" , dar , mai ales, cea naţională şi naţionalistă .

Pe parcursul procesului, PCR a organizat mitinguri de presiune , la care "cetăţeni indignaţi" cereau sancţionarea "ziariştilor fascişti " .La ele ,au luat cuvântul miniştrii de resort : P.Constantinescu -Iaşi ( Propagandă ) , C.Burducea ( Culte ) , Vlădescu Răcoasa ( Minorităţi ) Râuri de cerneală  înveninată au curs în presa aservită  noului regim."Confraţi ziarişti" cu limbaj bolşevizat , s-au întrecut în "metafore demascatoare"  - ură şi scârbă; boturi mânjite de sânge ; trădători : unelte - cerând  condamnarea la moarte .

[ Vezi la Tabloul Cultură, Artă,Presă - victime  ]

-  Lotul era format din : Pamfil Şeicaru ( dispărut ) , Ionel Dumitrescu , Stelian Popescu ( dispărut ) Romulus Dianu , Ilie Rădulescu , Alex.Hodoş , Radu Dumitrescu -Gyr , Grigore Manoilescu ( dispărut ) , Nichifor Crainic ( dispărut )  ş.a

- Acuzatori publici :C.Vicol, Alexandra Sidorovici , I.D.Ioan  şi Avram Bunaciu .

-  La 4 iun.'45 ,Tribunalul Poporului pronunţa Sentinţa : 2 condamnări la moarte, 8 condamnări la muncă silnică pe viaţă, alte condamnări-la  12 -20 de ani .

La toţi li se confisca averea .[Vezi la Tablourile Genocidul comunist şi  Justiţia comunistă ]

/ 14 iul.'45 :Debutul campaniei împotriva rezistenţei din munţi

- Ministerul de Interne declanşează campania împotriva opozanţilor guvernului din Ardeal şi Moldova ,socotiţi de comunişti "inamicul dinăuntru " Represiunile şi vânătoarea va determina fuga în munţi a celor urmăriţi , creşterea mişcărilor de rezistenţă de factură partizană . Aceste grupări au fost etichetate de comunişti ca  <bande de dezertori şi răufăcători care terorizează poporul în diferite regiuni ale ţării . >

/ 22 iulie'45: Ana Pauker despre legionari

La un miting la Timişoara la care era şi Teohari Georgescu ( ministrul de Interne ) declara : <Am mai spus-o şi o repetăm: nu trebuie excluşi din obştea poporului foştii legionari care, înţelegând azi că au fost duşi şi au mers pe un drum greşit, adânc păgubitor ţării, îşi pun sincer şi modest puterile în slujba democraţiei.> ( Cf. Ş.Rădulescu Zoner- Instaurarea totalitarismului... )

/ 6 dec.1945."Pactul" de colaborare Teohari Georgescu-Nicolae Pătraşcu

[LD:chiar dacă punem pe seama ocupaţiei sovietice şi a comuniştilor situaţia din România ,este de reflectat şi asupra impactului pe care a avut-o răfuiala postbelică fără precedent , cu care au fost trataţi învinşii.Răfuiala cu fasciştii din Italia, cu naziştii din Germania, şi cu toţi colaboraţioniştii din statele satelite ,nu a rămas fără contaminări  şi simetrii de tratament .

Istoricii ar trebui să delimiteze cu luciditate factorii de impact extern şi specificul exclusiv autohton al acestei etape.Pentru că,altfel,judecăţile pot fi viciate.

Cf. Ş.Zoner , Instaurarea totalitarismului şi C.Ioniţoiu , Dicţionare) ]

La 6 dec.1945, ( unii dau data de 10 dec.) s-a semnat cu MAI-ul pactul  < pentru salvarea existenţei fizice a legionarilor > ,prin care se stipula că vor fi eliberate acte tuturor legionarilor care vor să intre în legalitate, depunând armele , vor fi încadraţi în muncă şi nu vor mai fi interogaţi . 

/Valerian Vică  Negulescu relatează astfel episodul : în iulie 1945, a revenit în ţară cu Pătraşcu (ca locţiitor al lui )."Reţinut"  în oct.'45 , dus la MAI , Teohari Georgescu ( ministru de Interne ) şi Alex.Nicolschi i-au propus colaborarea ; el a cerut un timp de gândire şi consultare şi i s-a dat drumul ;urmărit de Securitatea, după 2 ore ...a fost arestat împreună cu Pătraşcu, duşi la MAI, continuând discuţiile cu Teohari Georgescu şi Nicolschi ; el a fost lăsat să plece ,Pătraşcu a rămas "zălog " şi a încheiat Pactul.

( Vezi mai jos,  fişa Negulescu Valerian   ]

/Diplomatul american  Burton Berry transmite astfel ştirea la Washington :Teohari Georgescu (ministru de  Interne ) are o întrevedere cu o delegaţie de legionari condusă de N.Pătraşcu .

Se perfectează un "pact de colaborare" între Garda de Fier  şi PCR , în care se prevede că guvernul nu va porni acţiuni penale contra legionarilor care se vor pune la dispoziţia PCR.Pătraşcu promite "trupe de şoc " sau terorişti care să ajute la suprimarea oricărei rezistenţe politice.

1946

/Mart.'46 Exproprieri şi domiciliu forţat ptr.moşieri

Legea 187 / 23 mart.'45, la art.3,  prevedea  exproprierea pământurilor cu tot inventarul viu şi mort care a aparţinut :

< [....] b )criminalilor de război şi celor vinovaţi de dezastrul ţării ;

c) celor care s-au refugiat în ţările cu care România este în stare de război ori s-au refugiat în străinătate , după data de 23 august 1944[...] Bunurile agricole ale cetăţenilor români care

s-au înscris voluntar pentru a lupta împotriva Naţiunilor Unite [...] > 

/ 10 - 26 iun'46:Capturarea "org.subversive teroriste" 

În debutul campaniei electorale,un Comunicat oficial al Ministerului de Interne, aducea la cunoştinţă capturarea unor  "organizaţii subversive-teroriste",de către Siguranţa Statului :

Graiul Sângelui ,Grupul diversionist Elena Basarabeanu,Haiducii lui Avram Iancu ,Divizia Sumanelor Negre , Mişcarea Naţională de Rezistenţă .

Comunicatul specifica faptul că acele organizaţii au luat naştere la sfârşitul anului 1944, posedau depozite de armament şi muniţie, fiind  sprijinite de g-ral Rădescu ( pe atunci premier ) ,cât şi de partidele "istorice" . < În urma investigaţiilor şi capturilor făcute de Siguranţa Statului , întreaga reţea a teroriştilor a fost imobilizată >  (Scânteia, 26 iunie'46 )

/ 20 iunie'46: Arestări între profesori şi studenţi .

Decanii Universităţii din Bucureşti, în frunte cu rectorul Al.Rosetti , solicită audienţă la ministru de Interne , Teohari Georgescu , pentru a cunoaşte motivele arestării unor profesori şi studenţi. El află de la ministru că în facultăţi au loc < acţiuni şovine şi antisemite, se ia  atitudini deschis împotriva guvernului şi a regimului democrat şi se găsesc unii profesori care sprijină aceste manifestări.> Faţă de aceştia ,a încheiat ministrul ,< nu poate exista nici o toleranţă " ( Scânteia, 20 iunie'46 )

/ 13 iul.'46 :Legea electorală  

Legea a fost votată în Consiliul de Miniştri  la 12 iul.'46 şi publicată în M.Of pe 13 iul.'46. Un articol special era dedicat decăderilor de la drepturile electorale  ( alegător şi ales ) : criminalii de război ;voluntarii din războiul de Răsărit, legionarii, gogo-cuziştii, conducătorii Centralei Evreilor ş.a. ş.a .

/ 26 iul.'46 :Comunicat MAI:organizaţii subversive

[LD:deloc întâmplător  guvernul Groza, prin activul său ministru de la Interne, Teohari Georgescu , dă această lovitură opoziţiei democratice autentice , simbolizată  de partidele istorice , armată  şi  tineret , scontând pe efectul de intimidare, frică şi confuzie.]

Se dă publicităţii un comunicat oficial al MAI privind aşa -zisele organizaţii subversiv-teroriste capturate de Siguranţă - Graiul Sângelul, Grupul diversionist Elena Basarabeanu, Haiducii lui Avram Iancu , Divizia Sumanelor Negre, Mişcarea Naţională de Rezistenţă - despre care se spune că au luat fiinţă din voluntari ai batalionului Iuliu Maniu ,la sfârşitul anului 1944.

Generalul Aurel Aldea ( şeful Mişcării naţionale de rezistenţă )ar fi urmat să preia conducerea tuturor acestor organizaţii <pentru a duce lupta contra regimului democrat , fiind sprijinit de conducerea celor două partide istorice -PNL şi PNŢ - care <au cunoscut atât obiectivele ,cât şi metodele lor de acţiune >.În încheierea comunicatului, se publica lista celor 75 de inculpaţi  ,arestaţi şi puşi sub urmărire  ( Scânteia, 27 iul.'46 )    

 

 

 

¤ GUVERN Petru Groza ( - II - ) : 1 dec.'46- 29 dec.'47

1947

/ 23 febr.- mai1947.Ordine interne represive ale MAI şi Jandarmerie

...Ordinul 45.567 al Inspectoratului General al Jandarmeriei :curentele "reacţionare "  

Emis pe 23 febr.'47, ordinul indica curentele "reacţionaro-fasciste" ce trebuiau să stea în vizorul jandarmilor : legionarii şi hitleriştii ,naţional-ţărăniştii lui Maniu , naţional-liberalii lui Brătianu şi social-democraţii lui Titel Petrescu.

...Ordinul-circular nr.  50 .000 al M.A.I

Prin care s-a produs primul mare val de arestări, mai ales în rândul PNŢ

...Ordinul telefonic nr.32 971

Prin care şeful Direcţiei Siguranţă şi Ordine Publică al Jandarmeriei (g-ral Nicolae Stoicesu ) se adresa celor 12 Inspectorate de Jandarmi , să aplice cu stricteţe Ordinul 50.000 al MAI (arestări,internări, dresarea actelor,înaintarea  la justiţie ) şi să  raporteze de îndeplinire .

 /7-18 mart.'47 Jurnalul Consiliului de Miniştri.Repatrierea legionarilor din Germania

-7 martie.Prin Jurnal al Consil.de Miniştri , se înfiinţează o Comisie de repatriere.

Un grup de poliţişti au preluat din zona franceză de ocupaţie a Germaniei , 37 de legionari .

Printre ei , Vasile Iaşinski şi Ilie Gârneaţă (foşti miniştri în guv."fantomă " a lui Horia Sima de la Viena )

-17 martie:400 de legionari din Germania au fost aduşi în ţară de Comisia de Repatriere a cetăţenilor români din Europa Centrală .( România Liberă , 17 mart.'47 )

1948

/Ian.'48 .Ordinul Jandarmeriei : tabele nominale cu legionari, manişti, brătienişti

Posturile rurale de jandarmi au primit ordin să înainteze ,până la 25 ian.'48, tabele nominale pe comune , cu aceste categorii de "duşmani ai poporului."

/14 mai'48 .Ordinul "5 Cabinet" (nr.5 al MAI ) :arestarea legionarilor şi "reacţionarilor"

Ordinul pe baza căruia s-a înfăptuit arestarea a peste 3.300  legionari din întreaga ţară.

Pe linia legiunilor de jandarmi ,autorităţile locale au primit ordin să înainteze "liste nominale" cu persoanele din categoriile "reacţionare " ( manişti, brătienişti, titelişti şi legionari ).

A existat o "noapte fulger "- 14 /15 mai 1948-când au fost arestaţi mii (după unii autori 1.000 , după alţii 3. 000 , după alţii  5.000 ) elevi şi studenţi din centrele universitare din Bucureşti, Iaşi ,Cluj.

/ 4 aug.'48.Penitenciar Suceava : Organizaţia Deţinuţilor  cu Convingeri Comuniste

[ LD: Economia sintezei de faţă nu ne îngăduie să abordăm diversele teme istorice  privind România sub tăvălugul celor două războaie mondiale. Semnalăm doar grave pete albe, falsuri şi carenţe interpretative pe verticale şi orizontale istorice ale sec. XX.

Exemplu elocvent este chiar  acest ODCC , atâta vreme cât  în lucrările dedicate "fenomenului legionar " ( dinainte de război ) şi în cele consacrate " fenomenului Piteşti" ( după război ) ,

s-au scris istorii ( sau memorii ) paralele, cu substrat ideologic total opus ,care menţin  ( sau întreţin ) resentimente şi încriminări nefondate .

"Organizaţia Deţinuţilor  cu Convingeri Comuniste " ar fi luat naştere din iniţiativa unor tineri deţinuţi ( inclusiv foşti legionari )care au semnat un Memoriu în care cereau să li se îngăduie să revină în viaţa socială.    

/ oct.1948.Instrucţiunile conducerii legionare din exil   către Nicolae Petraşcu

Aduse de Ion Păunescu ,sosit în ţară clandestin cu instrucţiuni din partea conducerii legionare din exil, pentru Nicolae Petraşcu ,lider rămas în România : <Organizaţia din ţară să se descentralizeze pe regionale , cu legături directe în exterior, să comunice din ţară informaţii cu caracter economic ,militar şi politic ; să ia legătura cu legionarii refugiaţi în munţi ;elementele legionare cu valoare politică , economică sau militară, să fie trecute peste frontieră. >          

/ 1948 .Noul Cod Penal -art.209, 325,327,ş.a 

[LD: o dată cu adoptarea noului Cod Penal prevederile  Legii 312-"legea Pătrăşcanu " - privind urmărirea şi pedepsirea vinovaţilor de dezastrul ţării şi de crime de război ( 21 apr.'45 ) sunt introduse în câteva articole din Codul Penal .]

Textul acestor  articole  figurează în variante deosebite , în lucrările de memorialistică şi de istorie,pentru că au suferit diverse modificări, adăugiri, reformulări .

În majoritatea sentinţelor politice, după 1948, se va invoca art.209 –pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" sau "pentru schimbarea ordinii sociale" ; art 325 pentru "răspândire de publicaţii interzise" , art.327 pentru "instigare publică" .Ele se combinau cu Ordinele secrete (ale Guvernului, ale MAI  sau ale  DGSP din 1952, 1955, 1959 ) ,pe baza cărora  au fost arestaţi şi condamnaţi mii de oameni ]

1949 .

/ 21 ian.'49.Ordinul nr.11.816 al DGSP: <Comandamentul Unic >

 [LD Ordin confidenţial transmis de Gh.Pintilie (g-ral lct la Direcţia Generală a Securităţii  Poporului   )către lct.col.K.Ambruş (şeful Securităţii Timişoara )şi mr.Aurel Moiş (şeful Securităţii la Caransebeş ).Conţinutul Planului Operativ urma  a fi prelucrat ulterior de  g-ral Ion Bejenaru (comandantul zonei IV-Timişoara  )

Ordinul a fost transmis  către toate unităţile teritoriale ale Securităţii .

Pe baza lui  s-au alcătuit  "Comandamentele Unice"

Documentul este o dovadă explicită şi argumentată  a legăturilor întreţesute între structurile de putere ale regimului : Partid -Securitate - Justiţie -Armată. 

 [ Vezi la tabloul Genocidul comunist- cronologie, context, etape ]

< Direcţiunea generală a securităţii poporului.

Cabinet.Nr.11.816/21 ian.1949.[...]

< Vă facem cunoscut că începând cu ziua de 22 ian.1949, se formează în oraşul Caransebeş un Comandament Unic.În faţa acestui Comandament Unic ,se pun o serie de sarcini ,pe care D-ta Tov.Ambruş le cunoşti de când s-a discutat la Bucureşti, sarcini ce revin atât trupelor Jandarmeriei MAI cât şi organelor de securitate.>[...]

Tovarăşul General Bejenaru ,Comandantul zonei, va aduce un plan de acţiune ,pe care va trebui să-l prelucraţi împreună.>[.....]

    <Comandamentul Unic este organul care conduce întreaga operaţiune de pe teritoriul fixat.

Nici o operaţiune nu va putea fi luată , atât de organele de securitate cât şi de celelalte organe, fără să ştie una de cealaltă, atât în ce priveşte operaţiunile pentru prinderea bandelor teroriste, cât şi celor de evacuare a chiaburilor , a deblocaţilor ,a elementelor suspecte etc.>

    < În ceea ce priveşte evacuarea elementelor amintite mai sus, se vor întocmi dinainte liste de cei propuşi pentru evacuare ,pe care o veţi consulta de comun acord, mai ales în această problemă, cu secretariatul judeţenei PMR, care vă va putea da un ajutor preţios.>

   <În ceea ce priveşte colaborarea dintre organele componente ale Comandamentului Unic, aceasta trebuie să fie cât mai strânsă, o înţelegere cât mai deplină , pentru ca nu cumva să se execute operaţiuni grăbite, care să dea greş sau să producă în sânul populaţiei agitaţii contra organelor ce execută aceste operaţiuni ,datorită acestor lipsuri.>[.....]

     < Pentru aceasta trebuie să aveţi grijă de a ţine legătura permanentă cât mai strânsă cu secretarul judeţean PMR ,în aceste probleme şi mai ales în problema de evacuare ,amintită mai sus.Partidul vă poate ajuta deopotrivă atât pe voi cât şi pe celelalte organe.>

<De felul cum vă veţi îndeplini sarcinile trasate depinde rezultatul operaţiunilor ,iar reuşita lor nu va avea decât să ridice prestigiul Securităţii ,bastionul înaintat ,apărătorul libertăţilor clasei muncitoare din RPR, care luptă pentru făurirea cu un ceas mai devreme a societăţii socialiste.>   General Locotenent de securitate, Pintilie Gh.>

/ Fondarea ODCC-ului (Suceava ):Organizaţia Deţinuţilor cu convingeri comuniste  

În penitenciarul din Suceava ,Bogdanovici ,Ţurcanu , Moravschi ş.a.,au pus bazele O.D.C.C.-  (Organizaţia Deţinuţilor cu Convingeri Comuniste ) Transferaţi la Piteşti şi în alte penitenciare , se vor pune la dispoziţia administraţiilor penitenciare, vor face acele  echipe de torţionari, generând ceea ce se va numi "fenomenul Piteşti " .

/ 25 mai '49.H.C.M. : Canalul Dunăre-Marea Neagră

[ LD:  Hotărârea prevedea construirea unui canal de 70 km., traversând Dobrogea, conceput de comunişti ca <un mormânt al burgheziei româneşti > , deoarece  80 % din mâna de lucru trebuia asigurată prin munca forţată a deţinuţilor  politici .

S-au ţinut de cuvânt ! Canalul a devenit mormânt pentru mii de oameni  care şi-au găsit sfârşitul acolo, în cei 4 ani de funcţionare.

În iulie 1953, şantierele s-au închis , după ce ,pentru a-şi ascunde eşecul, în sept.'52 au fost declanşate cîteva procese de sabotaj, soldate cu condamnări la moarte şi execuţii.

 [Vezi Genocidul comunist - cronologie, context, etape ]

 / Dec.'49.Canalul Dunărea Marea Neagră : mormântul prigoniţilor       

[LD:  În viziunea PCR , Canalul trebuia să constituie  < mormântul  burgheziei româneşti >

Noi îl considerăm mormântul prigoniţilor de urgia comunistă.

Proiectul a demarat la sfârşitul anului'49 şi  va căpăta consistenţă juridică , organizare administrativă , populare cu <duşmani -sclavi >, în primele luni ale anului '50  şi în anii ce au urmat. De bolnavi, de morminte n-au avut nici o grijă , dimpotrivă, urmele trebuiau să dispară : şanţurile , gropile, taluzele au înghiţit cadavrele.

O dovadă că acest procedeu a fost  deliberat aplicat , este faptul că "sintezele " , "rapoartele" de uz intern ale Consiliului Securităţii Statului  ( 1953,1955,1958 ), făcute pentru conducerea PCR, erau făcute numai pe baza evidenţelor de la ieşirea din detenţie , nu pe baza listelor de la intenare .Zecile de mii de liste , au dispărut .]

[  Vezi  Cicerone Ioniţoiu,  Dicţionare,volumele sau www.procesulcomunismului.com.  ]

O sintetică şi adecvată concluzie privind Canalul Dunărea-Marea Neagră, o datorăm  lui Romulus Rusan : <Procedura copiată după originalul NKVD ...>

[Vezi  Genocidul comunist/ cronologie, context, etape ]

/ 6 dec.'49.Penitenciarul Suceava- Piteşti --Gherla-Tg.Ocna : "reeducarea "

[ LD: Interpretarea oficială a fenomenului , în motivaţia comunistă ,  a fost pusă pe seama fostului lider legionar Horia Sima ( aflat în Occident ), a "imperialiştilor americani " care voiau compromiterea Securităţii . În realitate, "reeducarea"  , iniţiată,coordonată , manipulată,dirijată  de mecanismul represiv comunist , prin instituţiile sale securitate, justiţie, penitenciare .

De la DGSP, ministru Teohari Georgescu , urmat de  Alexandru Drăghici,cu tot şirul de "anchetatori " - un Nicolski, Czeller, Sepeanu, Dulgheru, Nemeş ; de la Piteşti , un  Al. Dumitrescu ( director );  de la Gherla un col.Gheorghe Gheorghiu ( director ),cpt.Alexandru Gheorghe, Costică Avădanei ( ofiţerul politic ),dr. Cahone Moise,dr. Viorel Bărbosu ; de la Tribunalul MIlitar - un g-ral Alexandru Petrescu ( preşedintele de complet care a semnat asentinţele la moarte în procesele torţionarilor din '53,'54 ) - aceştia sunt adevăraţii autorii morali şi politici ai "fenomenului Piteşti ".]

 [ Vezi Bibliografie şi Genocidul comunist- cronologie, context, etape ] ] 

"După ce elitele mature fuseseră anihilate ,venise acum rândul generaţiei tinere

Cel mai sinistru experiment a fost <reeducarea prin tortură >începută în 1949 la închisoarea Suceava., a continuat mai târziu cu înverşunare în închisoarea din Piteşti şi, apoi , ceva mai neconvins, în cele din Gherla şi Tg.Ocna.

Până la 1000 de tineri , majoritatea studenţi, au fost umiliţi, torturaţi, să-şi renege convingerile , familiile, credinţele, să se maltrateze şi tortureze între ei, practic să-şi desfiinţeze propria personalitate. "

[Cf.Romulus Rusan, Cronologia şi geografia represiunii ...]   

1950

/Ian.50 .HCM / MAI - Decret342 / Ordine / Ordonanţe  : pedepsele administrative 

[LD: Pe baza acestei Hotărâri de Guvern, , Ministerul de Interne a emis Decretul şi mai multe ordonanţe  ( cu o procedură  copiată după  un "model" NKVD ) pe baza cărora urmau să fie  arestaţi cei ce <primejduesc sau încearcă să primejduiască regimul de democraţie populară şi construirea socialismului sau care defăimează puterea de stat şi organele sale, dacă faptele lor nu constituie infracţiuni >

Cei presupuşi <duşman> " ce nu intrau sub incidenţa infracţiunilor  prevăzute în Codul Penal şi nu puteau fi judecaţi şi condamnaţi  ,din lipsă de probe, să fie arestaţi  pe baza acestui HCM. :Extrăgându-şi legitimitatea  din HCM-ul din 3 ianuarie, Decretul şi Ordinele următoare  au stat la baza sutelor de mii de "reţineri administrative " ,oameni închişi  fără mandat şi fără proces,pe baza "listelor negre " întocmite de organele puterii .

- Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin din aprilie 1952 .

- Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi pentru că au avut condamnări "uşoare" , a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,cel eliberat  urma să facă a doua condamnare , ca pedeapsă administrativă )

[Vezi tablourile ,pe categorii de victime ]

 Soarta a zeci de mii de oameni s-a hotărât pe linie administrativ- birocratică .

Direcţia Canalului  Dunăre-Marea Neagră  cerea Direcţiei de Anchete a Securităţii,  un anumit număr de braţe de muncă (necesarul zilnic ar fi fost de 40- 60.000 de salahori ).

Direcţia  de Anchete o defalca numeric  şi o dirija organelor regionale  ca pe o "normă de arestaţi " Subordonaţii  întocmeau  şi transmiteau liste  cu "contrarevoluţionari " [ CR ],  reacţionari", "paraziţi " , "duşmanii poporului " .

O Comisie de  7 generali şi colonei aproba lista, fixând durata pedepsei ( între 12- 60 de luni  ) .Apoi se proceda la arestări.  Dacă acţiunea depăşea necesarul la Canal, arestaţii  erau trimişi pe alte şantiere , munci agricole, mine ş.a

HCM-ul ,Decretul şi Ordinele următoare au stat la baza sutelor de mii de "reţineri administrative " ,oameni închişi  fără mandat şi fără proces,pe baza "listelor negre " întocmite de organele Securităţii .

- Pentru arestarea rudelor  demnitarilor a urmat  un Ordin în  aprilie 1952 .

- Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi pentru că au avut condamnări "uşoare" , a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform căreia ,cel eliberat  urma să facă a doua condamnare , ca pedeapsă administrativă.

1951

/ Procesele torţionarilor

1952

/ August.'52. Oprirea experimentului <reeducării >  Piteşti "  

[LD: Iniţiat în toamna anului '49, oprirea experimentului a fost ordonată de Gheorghe Gheorghiu Dej ,pentru a exonera partidul de răspundere. "Metoda "  găsirii unor ţapi ispăşitori " a fost  preluată  din arsenalul partidului comunist bolşevic , şi va fi practicată pe toată perioada regimului totalitar.

 În cazul "reeducării " , Dej ar fi  dorit să paseze vinovăţia  pe "deviaţionişti " - Ana  Pauker şi  Teohari Georgescu. În realitate, sub alte forme, "reeducarea" va fi generalizată şi aplicată ori de câte ori partidul a dorit să înfrângă anumie rezistenţe .

[ Vezi la Bibliografie - Memorii  ]

1954

/ Nov.'54.Proces al  torţionarilor

La procesul torţionarilor, MAI a încercat să se disculpe susţinând că liderii legionarilor ( printre care Pătraşcu şi Negulescu ) ar fi dat dispoziţie deţinuţilor legionari să accepte "reeducarea" .

un proces menit să acopere pe adevăraţii autori ai acestor crime :

 Nicolski, Czeller, Sepeanu, Dulgheru, Nemeş, Dumitrescu ,Avădanei ş.a )   

Dintr-un lot de 22 deţinuţi , 17 au fost condamnaţi la moarte , fiind acuzaţi de torturile "reeducării " ,iar ceilalţi la 25 ani muncă silnică ( Sentinţa nr. 32 / 10 nov.'54 ) ( preşed. -g-ral Alexandru Petrescu ).

  ( ex. Ionescu ,Constantin P.Ionescu ,executat la Jilava , pe 17 dec.1954,în prezenţa procurorului cpt.Alexandru Gheorghe ,dir.col.Gheorghe Gheorghiu şi medicului Cahone Moise.)

-După ce s-a aflat în străinătate de crimele "reeducării" prin tortură din închisorile româneşti,un grup de "reeducatori" - printre ei, Păvăloaie Vasile  - a fost dus la Ploieşti , unde au fost prelucraţi cum să răspundă la anchete.În aceeaşi perioadă, la Gherla, fuseseră arestaţi dr. Viorel Bărbosu şi ofiţerul politic Costică Avădanei , iar la Piteşti dir. Al.Dumitrescu.

- În nov.1954 , a fost judecat "lotul reeducatorilor"  Prin Sentinţa nr. 32 / 10 nov.1954, V.Păvăloaie a fost condamnat la moarte , împreună cu alţi 21 acuzaţi

- La 17 dec. 1954, a fost executat la închisoarea Jilava, alături de alţi 16 condamnaţi .

Este de prisos să arătăm că adevăraţii organizatori ai reeducării - şefii PCR şi ai Securităţii -  au rămas nepedepsiţi ]

1956

[[¤] 14-25 febr.'56.Congresul XX al PCUS

Nichita Hrusciov a prezentat  "Raportul secret" în care  erau demascate cultul personalităţii lui Stalin şi atrocităţile  ordonate de el.*

----------------------------------------

* În România, după moartea lui Stalin ( '53 ) şi  condamnarea stalinismului în URSS( '56 ) 

 Dej s-a folosit de "destalinizare", pentru a elimina din conducerea PMR rivalii politici.

- Raportul lui Hrusciov şi Comunicatul congresului PCUS de condamnare a cultului personalităţii a fost publicat de " Scânteia" cu întârziere ( 3 iul.'56 )

- Ar fi  existat şi un Decret de graţiere  pentru "manifestări antistaliniste " care nu mai erau considerate <crime împotriva umanităţii > şi cei ce fuseseră condamnaţi pentru atari manifestări , ar fi  fost graţiaţi  (Criticul literar Alex.Ştefănescu vorbeşte despre aceste graţieri ca fiind rezultatul  unei  înţelegeri de la Geneva. Printre cei eliberaţi atunci - afirmă el -fiind şi Ovidiu Papadima )   

[[¤23 oct.-4 nov.'56 Revoluţia anticomunistă din Ungaria

Înăbuşită sângeros de către Armata Roşie .

Instalarea regimului  Ianos Kadar

/ 27-29 dec.'56.Plenara CC al PMR : consecinţele revoluţiei maghiare

În Plenară, PCR au dezbătut consecinţele revoluţiei maghiare în rândul studenţilor, intelectualilor şi membrilor de partid..

1957

/Apr.' 57 Procese torţionari /  anchetatori

În cadrul aceluiaşi dosar, au fost condamnaţi la închisoare ( Sentinţa nr. 101/ 16 apr.'57 )

şi 5 anchetatori ai Securităţii : Sepeanu Tudor (Col. MAI, comandant (sau ce ? ) al Securităţii  din Bucureşti (Calea Rahovei ),Dumitrescu Alexandru ( cmd.penit.Piteşti ), Sucigan Ghorghe ( cmd.pen.Gherla ) ,Avădanei Constantin şi Bărbosu Viorel .

Ei au fost curând eliberaţi (în 1958 )

- În acelaşi dosar , au mai fost condamnaţi la moarte Negulescu Vică, Gaziuc Gheorghe şi Bordeianu Virgil ( Sentinţa nr. 155 / 1957 )ulterior, celor trei condamnaţi ,le-a fost comutată pedeapsa în muncă silnică pe viaţă( Sentinţa nr. 459 /1957 );

- în acelaşi dosar ,  lui Calciu Gheorghe Dumitreasa şi Hoinic Dragoş,li s-a comutat pedeapsa în 15 ani închisoare ( Sentinţa nr. 459 /1957 ).

1964

/Febr,- 3 apr.-24 iul - august ' 64:Valuri de graţieri

[LD: . Probabil au fost mai multe decrete .La unii găsesc Decretul 173 din 3 apr.'64 ; la alţii  Decretul 410 din 16 iun'64 ; la alţii Decretul 310 din 16 iun.'64 (pentru condamnările date de Tribunalului Militar pentru Unităţile MAI  )

La majoritatea foştilor deţinuţi ,este indicat  Decretul 411 din 24 iul.'64 , căruia i se spun simplu "Decretul 411 / 1964 " [ Vezi la tabloul Genocidul comunist - context, etape ]

- Romulus Rusan vorbeşte despre cca 17.000 de graţieri acordate deţinuţilor politici din lagăre, închisori şi domicilii forţate , în perioada februarie- august '64.

El subliniază faptul că , toţi cei eliberaţi  au rămas cu cazier penal şi au continuat să fie ţinuţi sub supraveghere de Securitate şi Miliţie.( Cf. România în timpul războiului rece  )

1968

/ 19 - 21 iun.'68 : noul Cod Penal

-Pe 19 iunie, proiectul este adoptat de Plenara CC al PCR

-Pe 21 iunie, MAN l-a votat  .

1980

/14 oct.'80.Consiliul de Stat: Decret privind asistenţa bolnavilor psihici "periculoşi"

[ LD: Nu mai curg Decretele de arestări şi condamnări pentru diversele culpe politice. Doar În România se produsese " graţierea " delictelor politice ! Decretele cu pseudo- diagnostice  medicale, au fost  noua "găselniţă"( să-mi fie iertată această expresie de jargon  )  utilizată de "organe" împotriva adversarilor regimului

/ 29 dec.'80.DSS,Plan de măsuri : control informativ al foştilor condamnaţi politic. 

Departamentul Securităţii Statului ( condus de Postelnicu ) a elaborat  acest plan de măsuri indicând  explicit  obiectivul urmărit .Planul prevedea <controlul informativ complet asupra tuturor foştilor condamnaţi pentru infracţiuni contra securităţii statului, aflaţi în ţară şi străinătate. >  ( Cf. Romulus Rusan, op. cit ) 

[ LD: Planul acesta de măsuri dezvăluie  câteva  realităţi opresive  din timpul regimului ceauşist pe vremea căruia  căruia - afirmă unii - n-ar mai fi fost "genocid"  :

  a)  Pesudo-libertatea declarată prin "graţierile" din '64 şi "eliberările " supravieţuitorilor ;

b ) Hărţuirea celor care, după anii grei de puşcărie - cu proprietăţile confiscate, cu familiile persecutate, cu carierele distruse , stigmatizaţi şi bolnavi-au continuat să fie urmăriţi, interceptaţi, interogaţi, plimbaţi pe la Securitate .

c) Justificarea organigramei umflate de  "lucrători" de la  DSS , inclusiv a celor de la DIE ;

d)Pescuirea de "informatori" ,de  "turnători " ( din rândul familiei, colegilor, vecinilor şi al foştilor "colegi" de închisoare) care să+-i urmărească .

e)  Dovada unei  degradări morale de proporţii ,reprodusă  în Rapoartele făcute  ( transformată în  tona de documente predate de SRI,  la CNSAS ) 

1982

/ Apr.'82.Nicolae Ceauşescu : regim de austeritate , pentru plata datoriei externe

:[ LD: În conjuncturi geo-politice schimbătoare, voluntarist şi dictatorial a  apelat la aceste împrumuturi exorbitante,pentru realizarea  ambiţiilor  sale "faraonice" .

Voluntarist şi  dictatorial a hotărât  să grăbească achitarea lor .

Pentru a reuşi acest lucru, a impus  românilor un regim de strictă austeritate , pe care l-a denumit  <raţionalizare >  dar care , în realitate, a  luat aspecte de insecuritate , deseori genocidare. Statistici pentru a dovedi această realitate , nu avem.

Avem în schimb amintirea acelor cazne şi coşmaruri, produse de "raţionalizare" :    

reducerea produselor alimentare din comerţ  - pâinea, laptele, carnea , ouăle, ş.a. - până la stadiul de înfometare , atât în oraşe ,    cât şi în mediul rural  ( c.a.p-iştii  , sărăciţi şi siliţi să fure ) ; reducerea  agentului termic ,până la îngheţarea caloriferelor ( acasă , la servici , în spitale, în creşe, în şcoli,în căminele studenţeşti , în instituţiile publice, în sălile de spectacol  ) ;

reducerea energiei electrice , până la oprirea sursei  ( cf. unor programe speciale ) ;

 reducerea  mijloacelor de transport în comun - trenuri, autobuze, tramvaie- deplasarea  între localităţi , dar şi în oraşe , devenind o mare problemă  ;

 reducerea programelor TV - până la ridicolul celor 2 ore de transmisiune  ; ş.a., ş.a.

Rezultatul acestor măsuri ? : radicalizarea nemulţumirii populare .  ]

[ Vezi la Bibliografie :  Memorii şi Jurnale  ]

¤Guvern  Constantin  Dăscălescu  ( -I -)  ( 21 mai.'82- 28 mart.'85  )

- George Homoştean - Interne  ; Gheorghe Chivulescu - Justiţie ;

Tudor Postelnicu - şeful Departamentului Securităţii Statului 

Maxim Bergheanu - Muncă ; - Suzana Gâdea- Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste  ;  

/ 5 iul.'82.Demolarea Bucureştiului :  "Centrul Civic " , "Casa Poporului " ....

 [ LD: În vederea construirii "Centrului Civic" , a "Casei Poporului " ,a bulevardului "Victoria Socialismului " , încep marile demolări ale "micului Paris "  : străzi , monumente istorice , şcoli, magazine , pieţe ,mahalaua , case , biserici  , linii de tramvaie, colinele  de pe cheiul  Dâmboviţei , cad sub asaltul buldozerelor, la simpla  arătare cu degetul a "tovarăşului " , care vizitează zilnic şantierele, urmat de o cohortă de activişti, arhitecţi. ingineri, constructori ..

/ 14 iul.'82.< Programul de alimentaţie ştiinţifică a populaţiei  >

[LD: o altă mostră de ipocrizie şi  manipulare  grosolană  .Cu o pretinsă grijă pentru  sănătatea  populaţiei - susţinută  cu "argumente ştiinţifice medicale " , o drastică raţionalizare a alimentelor de bază (  trimise masiv la export ,  pentru "palata datoriei externe" ).         

1982

/ Apr.'82.Nicolae Ceauşescu : regim de austeritate , pentru plata datoriei externe

:[ LD: În conjuncturi geo-politice schimbătoare, voluntarist şi dictatorial a  apelat la aceste împrumuturi exorbitante,pentru realizarea  ambiţiilor  sale "faraonice" .

Voluntarist şi  dictatorial a hotărât  să grăbească achitarea lor .

Pentru a reuşi acest lucru, a impus  românilor un regim de strictă austeritate , pe care l-a denumit  <raţionalizare >  dar care , în realitate, a  luat aspecte de insecuritate , deseori genocidare.Statistici pentru a dovedi această realitate , nu avem.

Avem în schimb amintirea acelor cazne şi coşmaruri, produse de "raţionalizare" :    

reducerea produselor alimentare din comerţ  - pâinea, laptele, carnea , ouăle, ş.a. - până la stadiul de înfometare , atât în oraşe ,    cât şi în mediul rural  ( c.a.p-iştii  , sărăciţi şi siliţi să fure ) ; reducerea  agentului termic ,până la îngheţarea caloriferelor ( acasă , la servici , în spitale, în creşe, în şcoli,în căminele studenţeşti , în instituţiile publice, în sălile de spectacol  ) ;

reducerea energiei electrice , până la oprirea sursei  ( cf. unor programe speciale ) ;

 reducerea  mijloacelor de transport în comun - trenuri, autobuze, tramvaie- deplasarea  între localităţi , dar şi în oraşe , devenind o mare problemă  ;

 reducerea programelor TV - până la ridicolul celor 2 ore de transmisiune  ; ş.a., ş.a.

Rezultatul acestor măsuri ? : radicalizarea nemulţumirii populare .  ]

[ Vezi la Bibliografie :  Memorii şi Jurnale  ]

¤Guvern  Constantin  Dăscălescu  ( -I -)  ( 21 mai.'82- 28 mart.'85  )

- Eugen Proca- ministrul Sănătăţii

-George Homoştean - Interne  ; Gheorghe Chivulescu - Justiţie ;

Tudor Postelnicu - şeful Departamentului Securităţii Statului 

Maxim Bergheanu - Muncă ;  

/ 14 iul.'82.< Programul de alimentaţie ştiinţifică a populaţiei  >

[LD: o altă mostră de ipocrizie şi  manipulare  grosolană  .Cu o pretinsă grijă pentru  sănătatea  populaţiei - susţinută  cu "argumente ştiinţifice medicale " , o drastică raţionalizare a alimentelor de bază (  trimise masiv la export ,  pentru "plata datoriei externe" ). 

1985

/ 13 ian.'85.CPEx: Programul energetic : România în frig şi întuneric 

[ LD: fără exagerare : este iarna când în case, şcoli, birouri ,spitale ,maternităţi , la teatru sau în biserici oamenii au fost siliţi să stea îmbrăcaţi în paltoane, cu căciuli în cap, cu mănuşi  şi pâslari   , iar, la respiraţie, le ieşeau aburii din gură.Iar la citit, au fost la mare căutare  lămpile cu gaz şi lumânările .Cum au supravieţuit bătrânii, copiii şi bolnavii ?Statisticile sunt mute.  ] 

Programul pretins de <asigurarea producţiei de energie şi folosirea ei raţională >, a prevăzut măsuri drastice şi obligatorii pentru economisirea energiei electrice .

Printre altele , programul a pretins:  reducerea iluminatului public cu 50 % ( străzi şi oraşe în întuneric ) ; interzicerea aparaturii electrice pentru încălzire sau gătit  ( în birouri şi apartamente fără căldură şi fără gaz )  ;  eşalonarea consumului pe 3 schimburi ; dumineca  lucrătoare ; închiderea localurilor publice la ora 21 ( cu modificarea orelor de spectacol şi la restaurant ) ; interzicerea firmelor luminoase ( pentru că reclame nu prea existau )  

¤ Guvern Constantin Dăscălescu (-II -)  ,  29 mart.1985-22 dec.'89 .  

[LD: Aflaţi în "libertate" - ca tot poporul de rând -  "graţiaţi " după anii de închisoare, foştii deţinuţi politici toceau pragurile  "Forţelor de muncă " ( aparţineau de Ministerul Muncii ), pentru un post la "munca de jos" şi erau la dispoziţia "organelor " , pentru eventuale Declaraţii ...][ Vezi tabloul Cronologia genocidului -context, legislaţie, etape ]

Afaceri Externe : Ştefan Andrei , Aurel Duma ;   

Interne : George Homoştean ;Tudor Postelnicu - Departamentului Securităţii Statului ; Gh.Chivulescu ( Justiţie ); Maxim Bergheanu (Muncă ).

1987

/ 1987. Numiri , remanieri, rotiri ,destituiri ministeriale

[ LD: din guvernul  II Dăscălescu ( instalat pe 29 mart.'85 ), nu mai rămăsese aproape nimeni pe post.Miniştri erau , pur şi simplu , mutaţi de la un minister la altul, în funcţie de dorinţele cuplului Ceauşescu .Semnificativ este faptul că, nu s-a semnalat opoziţia sau demisia  unui ministru, faţă de măsurile impuse de cei doi . ] 

-3 oct. Tudor Postelnicu -ministru la Interne ( în locul lui Homoştean, "eliberat " din funcţie )

Iulian Vlad -ministru secretar de Stat la Interne, şef la Departamentul Securităţii Statului   ( în locul lui Postelnicu ) ;

Maria Bobu -ministru Justiţiei ( în locul lui Gh.Chivulescu  )

¤ LD:Jurnal şi argumente , meditaţie

 [1 mai 2008:extrema "stânga" -"dreapta"  ]

A omite sau a evita includerea legionarilor  în categoria " luptătorilor anticomunişti ",ar fi o dovadă de laşitate intelectuală crasă ,o refalsificare a unei istorii deja falsificate ,o cenzurare perversă , practicată până la abuz în propaganda şi istoriografia comunistă. Mulţi din ei, maturizaţi mai mult în închisori , decât în libertate, traseul lor ar trebui judecat în raport cu faptele săvârşite, cu evoluţiile lor politice sau morale, şi , foarte important, ca parte a unei generaţii antrenate în ciocnirea dintre ideologiile extremiste ale secolului XX.

De "stânga" şi de "dreapta" .Trebuie  avut în vedere faptul că ,din închisorile antebelice -judecaţi şi pedepsiţi în procesele din perioada interbelică,regimul carlist sau antonescian - s-au pomenit arestaţi ,condamnaţi şi închişi în penitenciarele şi lagărele comuniste.

[4 aug.2008 : Soljeniţân: "experimentul Piteşti "

Se anunţă că astăzi a  murit Soljeniţân, la vârsta de 89 de ani. Soldat în cel de-al doilea război mondial, a fost închis 8 ani în Siberia Premiat Nobel pentru literată, cu al său " Arhipelagul gulag" (Paris, 1973 )

Cineva de la noi spune că ar fi scris ( sau spus ) undeva că "experimentul Piteşti " din România ar fi fost cel mai inuman ( sau atroce  ) fenomen de tortură din lume.

Eu nu sunt Soljeniţin, dar nu cred ca "elevii" să-şi fi întrecut "maeştrii " . Asta nu înseamnă că nu trebuie să analizăm fenomenul şi să-i găsim răspunsurile.

[25 aug.2008 : la moartea lui Iosif Constantin-Drăgan 

Astăzi este înmormântat la Lugoj , Iosif Constantin Drăgan, cel mai bogat român -"miliardar " - într-o listă făcută de etc etc .La Realitatea TV, în şueta lor penibilă , cvintetul de "analişti" scot din traista lor de firimituri informaţii şi folclor securisto-gazetăresc.

Dinescu : că a fost un aventurier care a fugit în exil cu casieria legionară ...că  Marin Preda i-a spus ce-a învârtit ăsta în tinereţe şi, naţionalist fiind , cum s-a agăţat de oamenii securităţii ..

Hurezeanu : că personajul este mai interesant; că în exil au existat "bisericuţe" ; că a fost un om priceput ( a făcut firma butan-gaz ), că o străduţă  din Roma îi poartă numele ;  că a vorbit el cu a patra nevastă a lui Drăgan - fiica generalului Guşă - care i-a spus ce şi cum ..

Turcescu: că lui i-a trimis o carte cu autograf această doamnă "de Drăgan"( care este în posesia unor mss. ale generalului Guşă  )

Şi tot aşa( intervenind şi Buşcu  şi Ursu ) despre legionarism, antisemitism, naţionalism, patriotism, dacomanie , filantropie, colaboraţionism, trecut -prezent , ca să nu se mai înţeleagă absolut NIMIC. 

[13 sept.2008: Legi carliste şi antonesciene - invocate de comunişti .]

Atenţie ! În cazul judecării  legionarilor¸pe lângă aplicarea legilor represive adoptate după 1944, se făcea apel şi la Codul Penal din 1938 şi la Codul Justiţiei Militare din regimul Antonescu, numai pentru ca pedeapsa să fie exemplară. ]  

[23 sept.2008 : "lustraţia" comunistă aplicată legionarilor ]

 "Lustraţia comunistă" pentru legionari, chiar dacă ei aderaseră la mişcare ca elevi sau studenţi înainte de război,  ar trebui judecată cu luciditate, în lumina adevărului şi a realităţii. Considerăm că ,în contextul total schimbat al regimului politic după 23 aug.'44,  prin instaurarea comunismului în România, participarea  lor la rezistenţa anticomunistă nu poate fi nesocotită , diminuată sau condamnată , prin prisma activităţii lor dinaintea războiului .

Pe de o parte, ar echivala cu adoptarea opticii extremist-comuniste , care nu numai că a aplicat o represiune  exacerbată asupra lor , dar a extins această etichetare asupra altor categorii de opozanţi . Pe de altă parte, am diminua ( şi falsifica ) amploarea mişcării de rezistenţă a poporului român, care ,dincolo de apartenenţa politică din trecut, dincolo de profesii, de stări sociale, de nivel cultural sau credinţă religioasă, au manifestat o solidaritate specifică împrejurărilor grave prin care trecea ţara. ]

[LD:12 oct.2008 :rezistenţa anticomunistă legionară .] 

Am ajuns cu Tablourile la litera N.Pe măsură ce înaintez cu analiza genocidului , am mari dificultăţi în surprinderea adevărului privind rezistenţa anticomunistă legionară.

De la om la om, de la document la document, de la memorii la amintiri,lucrurile se învălmăşesc, datele diferă, cazurile sunt prezentate total ( sau cu nuanţe ) diferite.

Apărând în ipostaze când de luptători, când de victime, când de rezistenţi, când de spioni, când de torţionari , când de martiri, fiecare cu variantă şi destin singular.

Mânaţi de curajul specific tinereţii ;dominaţi de setea de răzbunare şi revanşă pentru persecuţiile din trecut ; cu înclinaţii educate  pentru acte politice extreme ( spionaj, conspiraţie, terorism , asasinat ) ;prinşi în angrenaje politice anterioare ;îndatoraţi faţă de naziştii germani care-i manipulaseră şi-i ocrotiseră ; dornici de a salva ţara de sub dominaţia şi ocupaţia sovieto-comunistă ; dezorganizaţi ca mişcare unitară ( program, şefie, orientare ), au intrat în malaxorul represiunii comuniste şi s-au comportat , fiecare, cum a crezut şi cum a putut .Cât despre "PACTUL de COLABORARE dintre Teohari Georgescu şi Nicolae Petraşcu ( 6 dec.1945 ) , păstrând proporţiile ( conjunctura , cauzele şi scopurile urmărite )poate fi comparat cu PACTUL de NEAGRESIUNE dintre Maniu şi Codreanu (nov.'37 ).

Cu o singură dar fundamentală deosebire: Maniu şi Codreanu nu pot fi comparaţi cu ...Teohari Georgescu şi Petraşcu.

[LD:25 oct.2008 : "Demascarea " ]

[ Extras din Dumitrescu Grigore ( martor )  - "Demascarea " - uciderea studentului Niţă Corneliu ( condamnat la 7 ani de Tribunalul Militar-Iaşi ; încarcerat la Piteşti , "camera 4 spital",  omorât pe 26 febr.'50 de echipa lui Eugen Ţurcanu  Cf.C.Ioniţoiu, Dicţionare N., p. 146 )

" ...Mişcări şi şoapte , ce-mi par bizare, mi-au tulburat somnul. Pe ciment, la doi metri de picioarele mele, văd printre pleoapele pe jumătate deschise capul lui Ţurcanu .Între mâini se pare că are capul unei victime. Lângă el, Puşcaş, Steyer şi Gherman.Din când în când se apleacă şi ei peste victima de sub trupul lui Ţurcanu .În urechi îmi pătrund horcăieli înăbuşite ale terorizatului .Brusc aud cum i se izbeşte capul de ciment. [...] Ţurcanu , cu mâinile în capul victimei , îl trage în sus. Are ochii holbaţi , ca de moarte , gura căscată îi e roşie. Apoi după un timp îl zguduie puternic .Aud vocea teroristului , mult şoptită dar ameninţătoare : <Niţule, vorbeşte Niţule !  Mori în mâinile mele , banditule, dacă nu recunoşti > .Ţurcanu e desfigurat .Ochii îi lucesc de furie [...] Tortura lui Niţu continuă .Trebuie să fi trecut mai bine de o oră de când a început. Brusc, Niţu scoate un strigăt într-o sforţare să iasă din mâinile lui Ţurcanu .Apoi îi aud capul izbând cimentul .Linişte...Totul s-a sfârşit .[...] După câteva minute ,nesfârşit de lungi,

o voce stinsă scoate dintr-un sfârşit de putere :< Nuuu ,nu ştiu nimic ...> [...] Unul de lângă Ţurcanu, spune cu voce tremurândă : < A murit ...Nu mai suflă > Deodată Ţurcanu se repede spre uşă , bate puternic în geam , bate nerăbdător .Paznicul întoarce cheia în broască Ţurcanu şi încă doi îl trag pe Niţu afară ...Aşa se extermina la Piteşti."

[LD: 5 dec.2008:"fenomenul Piteşti" ]

Amintindu-şi de perioada "reeducării" un  fost student la teologie ( Opriş Gheorghe ) mărturisea : <Era o nebunie generală .Aşa am socotit , că lumea aceea a fost stăpânită de un duh rău , iar omul îşi pierduse conştiinţa şi controlul de sine şi era stăpânit de o putere satanică , de un duh necurat .Lumea se dezumanizase. Lumea era demonizată acolo . > ( Cf. C.Ioniţoiu, Dicţionar ... ) Putem, oare, expedia ( explica, pricepe ) "fenomenul Piteşti"printr-o atare explicaţie teologică ?Cred că da .Dar nu este suficient şi trebuie să coborâm pe pământ şi în sufletul omului , unde el s-a produs. Trebuie să explicăm această psihoză violentă  ca o reacţie determinată şi declanşată de climatul de ură , teroare , durere fizică şi tortură morală din puşcării. Trebuie ca psihologii ( şi psihiatrii ) să ne explice resorturile fizice şi chimice ale  fenomenului : instinct de conservare ? frustrare ?refulare ? ] 

[LD: 19 dec.2008 :legi şi ordine de represiune contra legionarilor ] 

-24 aug.'44 :Ordinul lui Lucreţiu Pătrăşcanu :exceptarea legionarilor de la amnistia generală dată cu o zi înainte .Pe baza acestui ordin, cei închişi au rămas în puşcării.

- Convenţia de armistiţiu ( sept.'44 )

-Legea 312 /'44 ( legea "Pătrăşcanu ")  + legi şi decrete anterioare -legile excepţionale  din perioada 1938- '39 , Ordinele din timpul regimului Antonescu .

-Legea 109 / 1947 - crima de organizarea şi conducerea org. de tip fascist, politic, paramilitar .

-Ordinul Jandarmeriei / ian.48 : tabele nominale cu legionari, manişti, brătienişti .

Posturile rurale de jandarmi au trebuit  să înainteze ,până la 25 ian.'48, tabele nominale, pe comune. Pe baza lor s-au făcut arestările masive din 1948 , a loturilor de legionari

- Noul Cod Penal -art.25,58, 121 ,209 ,267 ,325,3271948  ş.a.

[LD:1 ian.2009 : în atenţia Ligii Studenţilor de la Medicină, Psihologie şi  Drept. ]

Ar fi foarte interesant ca studenţii care se pregătesc să devină medici, psihologi, sociologi şi magistraţi, să studieze aşa zisul "fenomen Piteşti , poate găsesc ei nişte noi explicaţii privind metamorfozarea atâtor studenţi , din victime în călăi . ]  

[LD:18 ian.2009 : în atenţia Ligii Studenţilor de la Drept ]

Mă gândesc să propun Facultăţii de Drept şi Ligii Studenţilor ... să-şi asume cercetarea  şi revizuirea proceselor şi sentinţelor elevilor şi studenţilor din perioada totalitară.

Ar fi , pentru ei, o interesantă cunoaştere a vieţii studenţeşti şi o practică judiciară pentru viitoarea lor profesie de magistraţi sau avocaţi.   

[LD:22 febr.2009 . cele 3 dictaturi din istoria contemporană ]

 La B1-Tv - emisiunea tânărului Cristian Gava... invitat Răzvan Teodorescu .

Despre mentalitatea românilor privind "conducătorii" ; despre apetitul pentru "cezarism" al unor lideri români ;pericolul de "dictatură" în vremuri de criză ( apropo de Băsescu şi dorinţele sale ) ;

Răzvan Teodorescu ( la întrecere cordială  cu Gava ) spune , printre altele că ... românul iubeşte "mâna de fier" ... lui îi plac "oamenii cu uniformă"  ; pe el îl deranjează prea multă democraţie ... multe partide ..Dar de la domnitorul Cuza ... am tot avut asemenea "dictatori" iubiţi şi respectaţi

( temuţi ):  Brătianu -I "Vizirul" ...apoi ceilalţi Brătieni ... Carol II - Antonescu -Dej -Ceauşescu Românii au trăit sub trei dictaturi :dictatura regală- dictatura militară- dictatura comunistă.

Ele n-au fost de import : s-a datorat , în mare  măsură,mentalităţii specific româneşti .

Comunismul nu a fost "o paranteză" ( cum spune Havel ) ci un regim autoritar de un anume tip. 

Această "apropiere " şi această "continuitate" pe care el o detectează în cele 3 dictaturi , ascunde oare ceva ? Oare dictaturile lui Carol şi Antonescu au făptuit genocid ?

au schimbat radical structura economică şi socială ?

Această "apropiere " şi această "continuitate" pe care el o detectează în cele 3 dictaturi , ascunde convingeri sau ... vinovăţii  ?    

 Acum ( 2009 ) ,în vreme de criză şi cu Băsescu ... formula de la noi va fi "cezaristă" , amestecată cu forme de democraţie"originală"  El are o admiraţie pentru Carol II , dar doreşte o republică parlamentară, încadrată în Europa.

[Ediţia Marcel- Dumitru Ciucă  , " Procesul lui Iuliu Maniu "  , vol  II. Partea I, II ]

         Editura Saeculum,  Bucureşti, 2001  )

 [Procesul PN Ţ / Actul de acuzare / Interogatorii / Mărturii  /      29 oct '47]

Ion Mihalache / 30 oct.'47

[ Legionarii ]

-   Preşed. : Vasăzică nu răspundeţi la întrebare. [ invocă răspunsul lui Penescu ]

-   Mihalache : " Intrări masive ale legionarilor nu cunosc.  Cunosc o scrisoare a lui Maniu către reprezentantul grupului Comânici,de la legionari. Aceasta când s-a alcătuit cabinetul de colaborare al celor patru partide , Maniu avea atunci depline puteri , nu erm în drept să-l tragem la răspundere pe cale statutară . " Totuşi, ca unul ce , în partid, am reprezentat , împreună cu regretatul Madgearu,  elementul antilegionar , fără nici un menajament - fiind condamnat şi la moarte de ei, prin jurământ, la un congres al lor, şi a trebuit să stau ascuns două luni , în timpul lor -  am venit la Bucureşti când am cetit la gazetă şi l-am întrebat pe Maniu cum este posibil acest lucru. 

    Şi el mi-a dat o explicaţie , că anume, că în Consiliul de Miniştri au convenit  reprezentanţii celor patru partide, ca nu numai să pornească prigoana fără cruţare împotriva lor , dar să le dea şi o cale de revenire la poteca dreapt şi să fie invitaţi să se înscrie în orice partid şi-ar alege               -  şi că el n-a făcut decât să dea curs acestei hotărîri luate în comun.

Explicaţia a fost nu liniştitoare pentru mine, dar complectă , cu acoperire ; liniştitoare sufleteşte, nu.  M-am liniştit însă sufleteşte când , mai târziu ceva , am văzut apel prin presă , prin adunări, ale d-lui Teohari Georgescu , la Bucureşti,  şi d-nei Ana Pauker , la Târgovişte , către aceiaşi legionari , să prefere Partidul Comunist .

Atunci am spus : într-adevăr , este înţelegere generală. "

[------------------------------------------]

Maniu / 31 oct.'47

[ Legionarii ]

-  Preşed. :aţi dat elementelor legionare sau aţi promovat unele elemente legionare în conducerea partidului dvs .Recunoaşteţi ?

-  Maniu : "Nu este adevărat .La conducerea partidului nostru nu se găseşte nici un fost legionar.  Se găseşte, însă, la conducerea Partidului Comunist .

-   Preşed. : Este inexact ce afirmaţi .[-------------------------]

Serdici / 31 oct.'47

[ Maniu şi legionarii ] 

-   Preşed .: Ne interesează orienatrea politică după 23 august .

-   Serdici :  "  După 23 august , Partidul, evident , a mers spre dreapta. Începutul s-a făcut din scrisoarea d-lui Maniu , prin care primeşte pe legionari în partid, o scrisoare care n-a fost admirată de multă lume din partid .  Maniu era persecutat de această idee , că membrii PNŢ au o creştere prea molatecă , iar legionarii sunt elemente dinamice , care trebuiesc folosite.

: Acum, după cum am văzut atrocităţile acestea,  cu ce se ocupă dl Maniu , în loc de a se ocupa cu programul, se ocupa cu acţiuni subterane, acum văd sensul lucrurilor şi nici o previziune omenească nu mi-ar fi putut lămuri de ce dl Maniu are această atitudine

Acum înţeleg de ce dl Maniu se gândea că va veni ceasul să folosească pe aceşti legionari. Ei erau rău văzuţi de vechii ţărănişti , şi primirea lor în partid a făcut ca Partidul să lunece spre dreapta . "   [--------------------------------]

Martor / 2 nov.'47

 

¤Vezi si documentatia de la:

 http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/pitesti/

¤VICTIME

 [ LD: din cele peste 2 milioane de victime, am extras [ de fiecare dată , cu strângere de inimă pentru cei nepomeniţi] cazurile care  să îngăduie percepţia  corectă a substratului ideologic şi politic al genocidului  comunist, a mecanismelor terorii  , a metodelor experimentate , ş.a. ]

Dicţionarele lui Cicerone Ioniţoiu (format carte - editura "Maşina de scris " ; format electronic la www.procesulcomunismului.com ) ; Lucia Hossu -Longin ,Memorialul Durerii ; Documente , Memorialistică , Istoriografie ,Biografii , Procese, Cazuri , ( vezi la Bibliografie ) ;Documentare, Interviuri ,Dezbateri Radio ,TV ; Presă , s-au aşezat pe rafturile unei veritabile  BIBLIOTECI dedicate acestei monstruoase crime colective prin care a trecut poporul român.Ca orice bibliotecă, ea va fi îmbogăţită pe măsură ce arhivele - încă ferecate - se vor deschide.]

A.

-Acterian, Arşavir C.

[LD:pentru acest "caz" , recomandăm volumul  PRIGOANA.DOCUMENTE ALE PROCESULUI , C. Noica, C.Pillat , N.Steinhardt , Al.Paleologu, A.Acterian, S.Al-George , Al.O.Teodoreanu etc.Editura Vremea, Bucureşti , 1996 ( prefaţa, Florin Constantiniu ),care cuprinde documentele procesului celor 23 de intelectuali ,implicaţi  în "procesul Pillat-Noica "

 Apreciem pozitiv editarea acestor documente ,dar avem mari rezerve privind posibilitatea receptării adecvate de către cititorii neavizaţi (sau tineri ) .

Avocat, scriitor, ziarist.N.în 1907,în Constanţa (de origine armeană, fiul lui Coram -fost comerciant-  şi Haiganus ).În 1959, vânzător la "Librăria Noastră " . 

Arestat în 1949  ,condamnat 3 ani, eliberat în febr'53.

Rearestat în sept.'59; implicat în "lotul Pillat-Noica ".

a.) La interogatoriul luat de procurorul cpt.Onea Mircea( anchetator penal de securitate din Direcţia de Anchete Penale a MAI al RPR ), Acterian declara la 14 sept.1959: <În anul 1937,subsemnatul am fost atras în organizaţia legionară [...] să lucrez la redacţia revistei legionare" Ideea Românească" ,şi apoi am făcut parte efectiv din cuibul legionar din cadrul redacţiei [...] şi la o altă revistă legionară denumită "Vremea", şi la care , pe lângă alţi legionari , a mai colaborat şi NOICA CONSTANTIN, CIORAN  EMIL , MIRCEA ELIADE şi alţii . [...] În anul 1938, atât revista "Ideea Românească" cât şi "Vremea" , au fost interzise de dictatura carlistă, şi ca urmare am încetat de a mai scrie articole legionare, participând însă la şedinţele de cuib şi la colectarea de ajutor legionar .[...]

După ce organizaţia legionară a reuşit să acapareze conducerea Statului Român  [ LD: guvernarea Ion Antonescu -Horia Sima ,sept.'40-ian'41 ] [...] mi-am continuat activitatea legionară ca publicist la ziarul "Buna Vestire " [...] "Vremea" , "Ideea Românească" şi  " Axa" [...] la rebeliunea legionară nu am avut nici o participare [...] După rebeliune , am continuat să ţin legătura cu legionarii din cuibul "Ideea Românească" .[....]

  În anul 1946 , legionarul PETRAŞCU , a trecut la reorganizarea legionarilor [...] începând de la această dată şi până în anul 1949 , mi-am continuat activitatea legionară , tot în cadrul cuibului "Ideea Românească" [...] În luna februarie 1949 , activitatea subvesivă a organizaţiei legionare fiind descoperită , am fost arestat şi eu .>

b.)  În "CONCLUZIILE DE  ÎNVINUIRE " ( 10 febr.1960 ) acelaşi Onea Mircea ,caracteriza astfel profilul şi activitatea lui Acterian Arşavir (poziţia 5 )  după eliberarea din 1954: < ...s-a ocupat intens de procurarea a numeroase publicaţii ale autorilor fascişti .El intermedia legionarilor cu care era în contact , vinderea şi procurarea literaturii subversive îndreptate împotriva regimului nostru . Astfel el a preluat de la NOICA CONSTANTIN , scrierile " Anti Goethe" şi "Lisis" ,pe care le-a difuzat unor elemente ostile regimului . De asemenea a difuzat cărţile scrise , până în anul 1940, de legionarii ELIADE MIRCEA,CIORAN EMIL> Prezentând mai departe cazul, rechizitoriul abundă de epitete: "fascist notoriu " , " duşman înrăit" "discuţii duşmănoase"  "injurii la adresa regimului "  "în slujba trădătorilor de patrie" ş.a.ş.a

  c.)  La proces ( 24 febr.'60 ), răspunzând  interogatoriului preşedintelui  Completului ,col.Dimitriu Adrian, Acterian ar fi spus la un moment dat :< Cărţile legionarilor Mircea Eliade, Cioran Emil şi Nae Ionescu , şi anume " Logica , istoria logicii şi metafizica I şi II "ale lui  Nae Ionescu ,; a lui Cioran "Pe culmile disperării ", " În amurgul gândirilor" , " Lacrimi şi sfinţi" şi "Schimbarea la faţă a României" , ce au un caracter politic mai accentuat , le-am primit la anticariat. Am primit şi de la Maria Sadova , în 1956, aduse de la Paris, să le răspândesc , cărţile "Mitul eternei reîntoarceri" , "Mituri şi simboluri" , "Pădurea interzisă" , ale fugarului Mircea Eliade.  >

 d.)Sentinţa nr 24/ 1martie 1960 , dată de Tribunalul Militar al reg. a II-a militare -Bucureşti ,Acterian  figurează la poziţaia 5.) unde se consemnează că a fost trimis în judecată pentru

   <crimă de uneltire contra ordinei sociale p.p.sde art. 209 pct.2 lit.a a C.P. comb. cu alin.penultim al aceluiaşi  articol >

   ÎN FAPT - se sintetiza în sentinţă  - <Inculpatul Acterian Arsavir , membru al organizaţiei legionare din 1937 [...]Fiind un fascist notoriu şi un duşman înrăit al transformărilor revoluţionare ce au avut loc în ţara noastră  , inculpatul a continuat această activitate legionară şi după 23 august 1944.[...] în anii 1946-1947 cînd comandantul legionar Petraşcu Nicolae a trecut la reorganizarea clandestină a legionarilor din ţară, inculpatul [...] a reorganizat cuibul "Ideea românească" în care activase în trecut [...]au fost depistaţi de organele stat , judecaţi şi condamnaţi [...]Acterian Arsavir a fost condamnat la 3 ani închisoare,eliberîndu-se în 1954.

  După eliberare [...] s-a ocupat intens de procurarea a numeroase publicaţii ale autorilor fascişti , intermediind legionarilor [...] vinderea şi procurarea literaturii subversive îndreptate împotriva regimului nostru.[...]a preluat  de la coinculpatul Noica Constantin scrierile acestora "Anti Goethe" şi " Lisis" pe care le-a difuzat unor elemente ostile regimului , difuzând deasemenea şi cărţile legionarilor Cioran Emil şi Mircea Eliade [...] Reluînd legătura cu coinculpatul Pillat Constantin [...] împreună au dus discuţii duşmănoase la adresa regimului.La cererea lui Pillat [...] pentru documentare în vederea scrierii romanului legionar "Aşteptând ceasul de apoi" , i-a dat cărţile: "Pe marginea prăpastiei " şi "Trimisul unui arhanghel" în care sunt descrise formele concrete ale activităţii legionare.[...] în cadrul legăturilor de rudenie cu coinculpata Acterian Sadova Maria, a primit [...] scrierile recente ale fugarilor legionari Cioran Emil şi Mircea Eliade [...] pe care le-a difuzat altor legionari [...]

  Ca atare pe baza recunoaşterii inculpatului şi a celorlalte probe administrate în proces [...] tribunalul reţine ca dovadă în sarcina inculpatului Acterian Arsavir faptele imputate  >

 

Condamnat la 18 ani muncă silnică, 8 ani degradare civică şi confiscarea totală a averii .Semnează  preşed.-col. de Justiţie Dimitriu D.Adrian ; judecător -maior de justiţie Petrescu Ion ; col.Chimirel Iancu ; asesori- lct.col Bobb Horaţiu , mr Cosmiţă Aurel  ).

A trecut prin penitenciarile MAI, Jilava, lagărul de la Peninsula.

Eliberat în 1964( Decretul 411 )

-Acterian-Sadova ,Maria ("Marietta" )

[LD:pentru cei ce vor citi volumul  PRIGOANA.DOCUMENTE ALE PROCESULUI , C. Noica, C.Pillat , N.Steinhardt , Al.Paleologu, A.Acterian, S.Al-George , Al.O.Teodoreanu etc. consider necesar un avertisment :să nu se lase păcăliţi că ar avea în faţă răspunsurile  fidele ale "învinuiţilor"  în anchete.

Evident că adaosuri  de felul <m-am întâlnit cu trădătorii de patrie >, <legionarii trădători  > ,<fugarii în occident >, <mi-au dat instrucţiuni în sensul de a difuza aceste scrieri duşmănoase >, < am urmărit popularizarea scrierilor duşmănoase ale fugarilor legionari şi implicit ducerea de propagandă împotriva RPR >,<Aceste persoane , legionari şi elemente ostile regimului , au sprijinit această acţiune contrarevoluţionară a subsemnatei  >ş.a.ş.a.

fie că era  vorba despre Eliade sau Cioran, fie că era vorba de Noica,Ţuţea,Acterian sau lţii..Aceste retuşuri  falsificante constituie "contribuţia" grefierului -rotiţă a mecanismului discreţionar represiv- şi poate constitui o capcană pentru cititorul neavizat.Citiţi în această "cheie" următorul răspuns al ei :<La scurt timp după venirea mea în ţară şi deci după ce o parte din scrierile duşmănoase în cauză , le difuzasem în rândul elementelor legionare , am dus un exemplar din scrierea "Ispita de a Exista "[Cioran],şefei de cabinet a d-nei CONSTANŢA CRĂCIUN , pentru a o preda acesteia. Aceasta cu scopul de a avea o acoperire în cazul că voi fi trasă la răspundere pentru această acţiune a mea, ascunzând astfel caracterul contrarevoluţionar al faptei mele .[.......] Ţin să menţionez că tot în "Gazeta literară" , precum şi în "Contemporanul" , a fost demascat în cursul anului 1957 , conţinutul scrierii duşmănoase "Ispita de a Exista" .>( Cf.interogatoriului din 5 nov.'59 , luat de cpt.Mircea Onea )

    Marietta Sadova era actriţă la Teatrul ILCaragiale,n.în 1897 ,la Sibiu .

Din anii 1933-'34 ,intrase în cercul unor militanţi şi simpatizanţi legionari ( Mircea Vulcănescu, Mircea Eliade, Constantin Noica, Emil Cioran,  ş.a. ).Din 1937,împreună cu soţul ei ,Haig Acterian ,devenise membră a Gărzii de Fier, activând în cercul unor intelectuali legionari cunoscuţi (CZCodreanu, Radu Gyr, Alex.Tel, Mihail Polihroniade, Petre Ţuţea  ş.a ).Împreună cu soţul ei ( director la Teatrul Naţional în prima guvernare Antonescu-Legionari ) şi alţi legionari, fusese arestată după  rebeliunea din ian.1941  (internată în lagărul de la Tg-Jiu ).

După 23 august 1944, a continuat relaţiile cu prietenii din mediile legionare, ajutând familiile celor arestaţi .În 1956, plecând în turneu la Paris, la sugestia lui Petre Ţuţea şi Constantin Noica , a luat legătura cu Mircea Eliade şi Emil Cioran.

   Arestată pe 15 oct.1959( la puţină vreme după arestarea cumnatului Arşavir Acterian ), anchetată pe 5 nov.'59 ,ea nu a negat apartenenţa la mişcarea legionară din trecut şi nici faptul că ,în 1956 (într-un turneu la Paris )  s-a întâlnit cu Mircea Eliade şi Emil Cioran ,aducând acasă cărţile lor,dându-le scriitorilor şi prietenilor din "grupul Noica ".

  Acelaşi cpt.Mircea Onea, în CONCLUZIILE de ÎNVINUIRE ( 10 febr.1960 ) prezentat la proces, la poziţia 13 ),acuza:< ACTERIAN SADOVA MARIA, element naţionalist şovin, încă din 1937 , făcând parte din cercul conducătorilor legionari Polihroniade Mihai ,Tell Alexandru ( executaţi ) ,Vulcănescu Mircea (condamnat ) ,Hoitas Anton , Eliade Mircea ( fugiţi în occident ) şi alţii, a devenit membră a organizaţiei legionare , în cadrul căreia a activat [....]

În anul 1956, plecând în turneu în Franţa, , a stabilit legături criminale cu trădătorii Cioran Emil şi Eliade Mircea , predând primului o scrisoare din partea legionarului Ţuţea Petre ,în prezent condamnat .[...] Punându-se în slujba acestor renegaţi, la înapoiere a introdus în mod ilegal  în ţară , la cererea lor, o serie de scrieri cu conţinut duşmănos regimului şi poporului român , ca : "Ispita de a Exista" ( 12 exemplre), "Pădurea Interzisă" ( 2 exeemplare) , "Mituri şi Simboluri" , "Mitul Eternei Reîntoarceri" şi altele.[....]  >

  Tribunalul Militar al Reg.a II-a Militară -Bucureşti, în şedinţa din 1 martie 1960 , a dat sentinţele în Dosarul nr. 201/1960 - a lotului Noica-Pillat .La poziţia 13 ),Acterian Sadova Maria a fost condamnată la 8 ani temniţă grea, 5 ani degradare civică şi confiscarea totală a averii personale, pentru infracţiunea de "unelire contra ordinii sociale" . A fost "graţiată "  în 1964 , cu Decretul 411 .

-Aliman, Nicole N.

Legionar.Laborant din Bucureşti ,n.în 1915 ,la Budeşti ( Călăraşi ) .Arestat ăe 5 nov.1959, învinuit că a fost şef de garnizoană legionară .Omorât pe 11/ 12 ian.1960 , în timpul anchetei de la Securitate .

-Alexa ,Nicolae

[LD: cu strângere de inimă trec în acest Tablou de ticăloşi pe foştii legionari, pe care îi consider , în acelaşi timp, victime metamorfozate în călăi. .Fenomenul "reeducării" a făcut subiectul câtorva lucrări de certă valoare. Cred că subiectul încă n-a fost epuizat ,din varii motive.

Timpul, arhivele deschise,analizele doctrinare şi etice comparative ,vor lămuri ,o dată ,acest comportament deviant .Numai că , dacă aceşti "colaboraţionişti"au fost "demascaţi" chiar de către cei ce s-au folosit  de ei, dosarele genocidului din România ascund  complicităţile  şi  ]   colaborările,la fel de grave,a eşalonului de victime metamorfozate în  informatori ]

Torţionar.Profesor arestat în 14/15 mai 1948, ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI , pe  baza căruia s-au întocmit liste nominale  şi s-a  înfăptuit arestarea  legionarilor  din întreaga ţară ) ; anchetat de Securitatea din Iaşi şi Suceava.A aderat la ODCC -Organizaţia deţinuţilor cu convingeri comuniste - creată de Alexandru Bogdanovici în penitenciarul din Suceava( camera 15, etaj II ) Pe 19 apr.'50 a fost.la rându-i, judecat şi condamnat , închis la Jilava , iar ulterior la Aiud.

-Anderca ,Traian T

Legionar .N.1927,Vălişoara ( Caransebeş ) , absolvent al Facult de Drept din Bucureşti .

Arestat îpe 14 / 15 mai  1948, în "lotul legionarilor din Capitală " ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI , pe  baza căruia s-au întocmit liste nominale  şi s-a  înfăptuit arestarea  legionarilor  din întreaga ţară ) de către securistul Iosif Waltman(Viaşcu ) ,maltratat la Securitatea din Calea Rahovei , condusă de Teodor Sepeanu .Condamnat de Tribunalul Militar din Bucureşti la 20 ani muncă silnică , pentru "activitate anticomunistă ".A trecut prin închisorile din Jilava şi Aiud ,nesupunându-se reeducării aplicate de Gheorghe Crăciun.Eliberat în 1964 ( Decretul 411 ), a fost rearestat şi închis în 1965.A murit în sept.1994, la Caransebeş .

-Andreescu ,Florică

Legionar, originar din jud.Prahova.Condamnat în 1949, închis la Gherla.Schingiuit de studenţii "reeducatori " -Ion Cerbu şi Alexandru Popa [Ţanu ] -ca,  să divulge legionarii nearestaţi încă , din Moreni şi Gura Ocniţei .

-Andrişan ,Gheorghe

Legionar arestat pe 14/ 15 mai 1948 , într-un "lot de studenţi "din Iaşi , din care a făcut parte şi Eugen Ţurcanu şi Alexandru Bogdanovici ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI , pe  baza căruia s-au întocmit liste nominale  şi s-a  înfăptuit arestarea  legionarilor  din întreaga ţară ). Închis la Piteşti , a încercat să se sinucidă , în urma torturilor la care l-au supus Ţurcanu şi Dan Dumitrescu .

-Andronie ,Ştefan

Legionar, student din Iaşi .Arestat pe 14 / 15 mai 1948 în acelaşi lot cu Eugen Ţurcanu şi Alexandru Bogdanovici .Încarcerat la închisorile din Iaşi ,Suceava, Piteşti.

-Andronache, Vasile

Torţionar.Student , originar din Horodnic ( Suceava ).În 1948, a fost condamnat la 3 ani închisoare şi închis la Suceava.S-a înscris în prima formaţiune de "reeducare" ,fiind transferat

 în apr.1949 ( împreună cu Ţurcanu ) la Piteşti , să aplice "pedagogia reeducării ". În 1950, transferat la Gherla ,şi-a continuat îndeletnicirile abominabile,alături de Livinski şi Puşcaşu .

-Andronic,Laurenţiu

Torţionar .Student , n.la Piatra Neamţ , arestat şi condamnat în 1948( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI , pe  baza căruia s-au întocmit liste nominale  şi s-a  înfăptuit arestarea  legionarilor  din întreaga ţară ) , încarcerat la Piteşti. Recrutat în "brigăzile studenţeşti" care au terorizat deţinuţii în lagărul de la Peninsula.

-Anton ,Teodor C.

Legionar.N.în 1894, Pomârla (Botoşani ). A fost condamnat pe 20 martie 1941, ca legionar. Rearestat în 1952 , pentru "propagandă anticomunistă ".A murit în timpul anchetei, pe 20 apr.1952.

-Ardeleanu, Petre N

Şef de cuib legionar.N  în 1895, la Perieţi ( Dâmboviţa ) .Arestat pe 15 mai 1948, trimis în lagărul de muncă forţată de la Midia , unde a murit pe 27 apr.1952.

-Aunguroaicei, Emil.

Student legionar arestat în 1948 la Iaşi, cu "lotul Universităţii" , din care a făcut parte şi Eugen Ţurcanu ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI , pe  baza căruia s-au întocmit liste nominale  şi s-a  înfăptuit arestarea  legionarilor  din întreaga ţară )  A trecut prin închisorile din Iaşi şi Suceava.

-Avram , Horia

Torţionar. Student legionar din grupul lui Ţurcanu ( la Piteşti ).A torturat pe deţinuţii de la Peninsulă , împreună cu Ion Bogdănescu , Petre Paul, Lie Pompiliu ş.a Printre schingiuiţi s-a aflat medicul Ion Simionescu şi comandorul Ion Cara.

B.

-Badale , Vasile

Torţionar-student.N.la Vama ( Suceava ) , student la Drept -Iaşi .Arestat  pe 14/ 15 mai 1948

( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI , pe  baza căruia s-au întocmit liste nominale  şi s-a  înfăptuit arestarea  legionarilor  din întreaga ţară ) ,condamnat la 6 ani temniţă grea. Închis la Suceava ,a intrat în echipa de "reeducare "a lui Ţurcanu , aplicând demascarea şi tortura .În 1950, împreună cu Nuţi Pătrăşcanu , a condus procedeul "reeducării "la închisoarea din Tg.Ocna. După eliberare, a trăit izolat , ocolit de cunoscuţi.

-Baicu ,Petre

Fost fruntaş legionar.Copropritar al Fabricii "Tero" din Braşov.

Arestat în febr.1948 , torturat de Securitatea din Braşov şi Sibiu , închis nejudecat 8 ani de zile,petrecuţi la închisorile de la Ocnele Mari, Cetăţuia, Braşov, Jilava , Midia , Năvodari, şi Peninsula.  În 1956,anchetat la Securitatea Capitalei , i s-a înscenat un proces , judecat la Tribunalul Militar din Sibiu, fiind condamnat la 16 ani şi 6 luni închisoare. Eliberat în 1964, din Aiud ( Decretul 411 ).

-Balanişcu , Chirică

Fost şef al "Frăţiilor de cruce" din Moldova. Originar din Pomârla ( Dorohoi ) .Arestat în primăvara 1947, condamnat şi închis la Piteşti .Torturat sălbatec şi omorât pe 7 iulie 1951 ,de echipa de "reeducare" .

-Balanovici , Vasile

Legionar -student din Iaşi .Arestat în 1948( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI ) ,condamnat de Tribunalul Militar -Iaşi , închis la Suceava , Jilava, Piteşti şi Gherla.La Piteşti ,a fost torturat de echipele de "reeducare" , pentru a-i demasca pe alţi camarazi ,rămaşi nearestaţi ;la Gherla,a cunoscut teroarea instaurată de Cornel Popovici .

-Banea, Dumitru

Torţionar, fost legionar, n.la Vurpăr ( Sibiu ) , rudă cu Nicolae Pătraşcu. Arestat pe 14/ 15 mai 1948 ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI ) ,condamnat la închisoare pe viaţă. În perioada "reeducării" de la Aiud, şi-a renegat trecutul, angajându-se să sprijine regimul comunist.

-Balla , Andrei

Torţionar-student .Arestat în 1948 (cu  Ordinului 5 / 1948  al MAI )

A participat activ la acţiunea de "reeducare" de la Piteşti ( 1950 ) şi de la Peninsula , unde a făcut parte din echipa lui Ion Bogdănescu .Devotat ofiţerului politic Chirion -vestit pentru cruzimea cu care trata deţinuţii .

-Barna I. / Chivu P./Cîrţu Gh. /Florea Şt / Maftei C. / Şerban I /Şerban T./ Simion I./Turnea V./   

 [ LD: După 9 ani de la proces ,după executarea condamnărilor, Tribunalul Suprem (Colegiul Militar ) prin Decizia nr.87 /14 sept.68 a luat în examinare recursul în supraveghere declarat de procurorul general, împotriva Sentinţei nr.3888 din 29 mart.1959  a Tribunalului Militar-Iaşi şi a Deciziei nr.1631 /12 iun.'50 a Curţii Militare de Casare şi Justiţie.

Dacă în sutele de cazuri similare s-ar fi declarat "recursuri în suspendare", statisticile privind procesele cu "legionari" s-ar fi subţiat considerabil.

Cum însă Tribunalul Suprem , afară de "casarea" sentinţei şi "achitarea" inculpaţilor, nu a considerat potrivit să prevadă nici o "reparaţie" faţă de victime, nici o tragere la răspundere a Completelor de judecată care au dat sentinţele, această sentinţă pare a fi destinată unui singur scop: să se "scuture" de crimele "regimului Dej" , fără a renunţa la cei care l-au servit .  

Din cei 9 inculpaţi din lot, 5 erau cadre didactice din Băseşti, Caşin,Berzunţi, Racova, Clipiceşti ( Bacău  şi Vrancea ) .

Doc.publicat de Lupu, Nicoară, Onişoru, Sentinţe comentate ...pag.25 şi urm. ]

Preşed. -col.Apostoliu Alexandru ; procuror- lct.col.Virca Vasile ; judecător - lct.col.Varga Vasile ; consultant - col Răileanu Ion .

Inculpaţi :Barna Ion (înv.în Băseşti-Bacău ), Simion Ion ( înv.în Caşin-Bacău ),Maftei Constantin ( funcţionar -Bacău ), Turnea Victor ( pedagog ,din Buhuşi ), Florea Ştefan ( elev din Berzunţi-Bacău ), Şerban Tudor (agricultor din Racova -Bacău ),Chivu Petre ( înv. Clipiceşti-Vrancea ),Cîrţu Gh.( brutar din Bacău ) Şavin Ilie ( prof.în Bacău ) - condamnaţi între 7 -1 an închisoare ,pentru "uneltire contra ordinii sociale" şi "favorizarea infractorului " (pedepsită de art 209 C.P ). În sarcina inculpaţilor se  reţinuse faptul că unii s-au încadrat în org.legionară din Bacău, alţii că nu l-au adus la cunoştinţa autorităţilor deşi au cunoscut acest lucru ;şi că 

Barna şi Turnea deţinuseră la domiciliu câteva publicaţii "cu caracter fascist " iar  Savin Ilie, contribuiseră la "ajutorarea elementelor fasciste din închisori " .

Iată motivarea recursului în supraveghere din '68: <Inculpaţii Barna Ion ,Simion Ion şi Maftei Constantin [...] nu au făcut parte din organizaţia legionară din Bacău sau din vreo altă organizaţie legionară şi că totdeauna au respins propunerile ce le-au fost făcute [...]astfel că faptele dovedite în sarcina lor nu întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute în art.209 ,partea a II-a c.p. pentru care au fost condamnaţi.[...]

În fine, hotărîrile sînt netemeinice şi nelegale în ce priveşte condamnarea inculpaţilor Barna Ioan şi Turnea Victor pentru infracţiunea prevăzută de art.325 litc.c.p. , deoarece din probele administrate în cauză nu rezultă ce conţine broşura găsită la domiciliului [...]  se consideră că ambele hotărîri sunt neîntemeiate şi nelegale, cu privire la inculpaţii respectivi; se solicită casarea acestor hotărîri şi achitarea lor , susţinându-se că ,prin aprecierea incompletă şi injustă a probelor administrate în cauză instanţele au reţinut o situaţie de fapt ce nu concordă cu realitatea şi au pronunţat împotriva numiţilor inculpaţi o soluţie nedreaptă. [...] >

Iată decizia : < Casează menţionatele hotărâri , în ce priveşte condamnarea inculpaţilor BARNA ION , [....]SIMION ION şi MAFTEI CONSTANTIN pentru infracţiunile de uneltire contra ordinii sociale [....]TURNEA VICTOR [...] FLOREA ŞTEFAN ,ŞERBAN TUDOR ; CHIVU PETRE , CÎRŢU GHEORGHE pentru infracţiunea de favorizare a infractorilor [...]iar în baza art.4 c p. achită pe aceşti inculpaţi pentru infracţiunile arătate .>

-Batovici ,

Torţionar -student .Condamnat în 1948( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI  pe  baza căruia s-au întocmit liste nominale  şi s-a  înfăptuit arestarea  legionarilor  din întreaga ţară ), în lotul din Iaşi , În închisoare , a aderat la ODCC ( Organizaţia Deţinuţilor cu Convingeri Comuniste ), condusă de Bogdanovici şi Ţurcanu , care au format primul nucleu al torţionarilor implicaţi în acţiunea de "reeducare"

-Bârjoveanu ,Dumitru

Torţionar-student la Teologie.Arestat pe 14/ 15 mai 1948 , împreună cu Centrul Studenţesc -Iaşi , a fost condamnat la 7 ani temniţă grea  , de Tribunalul Militar -Iaşi .Închis la Suceava ,Jilava şi Piteşti ,a condus ( împreună cu Ţurcanu ) acţiunea de "reeducare"

Împreună cu alţii ,a fost trimis cu aceeaşi misiune la Caransebeş şi Tg.Ocna , unde reeducarea a eşuat,datorită rezistenţei deţinuţilor.

-Bebi ,Toma

Legionar , participant la rebeliune, copărtaş la omorârea comunistului Const.David ( 21/ 22 ian.'41 ).Refugiat în Germania ,apoi în Grecia , a fost paraşutat în ţară , pe 25 /26 iul.1953. Prezentându-se autorităţilor pentru declaraţii , pe baza lor au fost arestaţi şi executaţi 13 legioanari ( 31 oct.'53 ),fiind "gratificat " cu o pedeapsă redusă ( 3 ani ).Ajuns la penitenciarul Piteşti , prin 1957,  înnebunise.

 

-Barbă ,Constantin Ion

Legionar-student  din Iaşi .Arestat în mai 1948( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI ) ;condamnat la 10 ani muncă silnică , de Tribunalul Militar -Bucureşti .Încarcerat  la Jilava , Piteşti şi Gherla,a încăput pe mâinile studenţilor torţionari . În sept.1954, a figurat ca martor al acuzării în procesul intentat lui Eugen Ţurcanu şi a echipelor sale de "reeducare" prin schingiuiri .

-Bălan, Iulică

[ LD:22 de ani de puşcărie , pentru un crez din tinereţe. Nu a fost un caz singular. Nu ştiu nici cu aproximaţie  numărul, dar , după anume semnale , cateva sute de legionari au ieşit din puşcăriile "vechi" , pentru a intra în cele "noi"Din acest p.d.v ,oare fenomenul "pervertirii " la comunism - cu acceptarea rolului de "torţionari" - să nu aibă şi o explicaţie psihologică de alienare, oglindind  limita până la care un om se poate consola cu petrecerea întregii vieţi în închisoare ? ]

Elev  din "frăţiile de cruce" , arestat în 1942 , după rebeliune , condamnat la 15 ani muncă silnică ,închis la Aiud.Neamnestiat după 23 august 1944- cf.Circularei nr.1.306 din 29 august'44 ,dată de Lucreţiu Pătrăşcanu, ca legionarii să fie exceptaţi de la amnistie -  şi-a ispăşit pedeapsa până la capăt .La eliberarea din 1957 , i s-a fixat domiciliu obligatoriu în Bărăgan.Rearestat în 1958, a stat în închisoare până în 1964.(Decretul 411 )

-Bănică, Ion

Legionar .Împreună cu alţi camarazi, a format un grup de rezistenţă armată în munţi(la nord de mănăstirea Arnota ) În primăvara 1949, au fost încercuiţi de Securitatea din Drăgăşani şi regimentul Vânători de Munte din Sibiu.După ce s-a predat , a fost împuşcat ,împreună cu alte 4 persoane.

-Biriş ,Victor

Judecător din Oraviţa ,originar din Mediaş ( agent al lui Gavrilă Marinescu-la Brigada I -Spionaj;

colaborator al lui Horia Sima ).Secretar general la Ministerul de Intene în guv.Antonescu-Horia Sima ,având ca ministru pe g-ral Petrovicescu (14 sept-26 ian.'41). Implicat în rebeliunea legionară ,a fost arestat în iunie'41 şi condamnat la 10 ani de închisoare, sfârşitul războiului şi instaurarea comunismului găsindu-l întemniţat la Aiud.Nebeneficiind de amnistia generală din 23 aug.'44,( rejudecat sau nu ), a mai stat în închisoare 12 ani .În timpul "reeducării" , şi-a renegat trecutul , îndemnându-i şi pe alţii să o facă.A fost eliberat în 1963.

-Blănaru, Spiru

Fost legionar.Unul din conducătorii mişcării de rezistenţă din Munţii Semenicului .

Avocat în Teregova ( Caraş -Severin )n.în 1919 , la Galaţi ; fost şef de cuib la facultatea de Drept din Iaşi .Pe 12-13 ian.'49, cu grupul lui, a eliberat partizanii arestaţi de şeful Miliţiei din Teregova .

După o ciocnire cu trupele de securitate ( Corcanu, 22 febr.49 ), a fost arestat schingiuit şi condamnat la moarte de Tribunalul Militar -Timişoara ( sentinţa din 25.06.1949 ).Executat pe 16 iul 1949, în pădurea Verde din Timişoara .

 [ LD: Începând cu 24 ian.'49, Ambruş  (alături de Băjenaru ,Moiş şi Zoltan ) este semnatarul  tuturor Rapoartelor  transmise de Comandamentul Timişoara către  Direcţia Generală a Securităţii şi (sau ) a Secretarialui general pentru trupe al Securităţii , în acţiunile de lichidare a  grupurilor de "bandiţi"  din zona Banatului ( col.Uţă, Spiru Blănaru )  încât, inversând ţinta şi sensul cercetării, se pot face reale reconstituiri ale luptei rezistenţei anticomuniste  ]

Ambruş ,Koloman Ofiţer anchetator , şef al  Securităţii  din Timişoara , membru al Comandamentului Unic IV-Timişoara [ securitate+armată+miliţie, sub îndrumarea Partidului] înfiinţat la 21 ian.'49 ( cf Odinului nr.11.816/21 ian.1949 al Direcţiunii generale a securităţii poporului, transmis de g-ral Gh.Pintilie ):< Vă facem cunoscut că începând cu ziua de 22 ian.1949, se formează în oraşul Caransebeş un Comandament Unic.Din acest comandament va trebui să facă parte şi Tov.Maior Moiş Aurel.În faţa acestul Comandament Unic ,se pun o serie de sarcini ,pe care D-ta Tov.Ambruş le cunoşti de când s-a discutat la Bucureşti, sarcini ce revin atât trupelor Jandarmeriei ,MAI cât şi organelor de securitate.>

<Aceste sarcini vei căuta să le prelucrezi în amănunt cu Tov.Moiş Aurel , pentru a-l edifica asupra acestei munci de răspundere ce-i revine ,ca organ superior al securităţii, în acest comandament ,precum şi Tov.Kling Zoltan.Tovarăşul General Bejenaru ,Comandantul zonei, va aduce un plan de acţiune ,pe care va trebui să-l prelucraţi împreună.>

[ Vezi pe larg la fişa lui  Gh.Pintilie ]

...pe 23 febr.'49,raporta că o companie din Batalionul 5 Securitate <a luat contact cu banda de fugari legionari de sub conducerea numitului Spiru Blănaru şi Ionescu Gheorghe ,notar public din Teregova . [...] Banda de fugari era compusă din 29 bandiţi, fapt verificat din declaraţia celor 2 bandiţi prinşi , şi dintre care până în prezent 25 au reuşit să dispară.>

...pe 11-13 mart.'49 , în Raportul nr. 30.257 /14 mart'49 , "strict secret" , (semnat de mr.Băjenaru, Moiş Aurel şi Kling Zoltan ) adresat Ministerului Afacerilor Interne se relata felul cum a decurs acţiunea de amploare a  Comandamentul Unic pentru prinderea bandei din Teregova conduse de Spiru Blănaru .Cu lux de amănunte, se raporta cum au procedat :

< a.O capcană în  sălaşul numitului Filip Ion din com.Feneş [...]  blocarea satului Feneş ,prin interzicerea localnicilor de a părăsi  locuinţele [...] prin baterea tobelor în comună [...]cu scopul de a tăia posibilitatea aducerii la cunoştinţa bandei ,arestarea legăturilor lor .

b.O acţiune cu un  efect.de 3 plut.,comandate de cpt.Mihălceanu Gh.şi un organ al Securităţii la sălaşele de pe Cracul Falcului [...]>

În urma acţiunii,era foarte mândru pentru rezultat :

< Au fost răniţi mortal bandiţii : 1.CARAIMAN  IOAN , cojocar din com.Feneş [...] 2.BERZESCU IOAN ,plugar din com.Teregova [...] Au fost prinşi vii: 1.SPIRU BLĂNARU, avocat din Caransebeş, şeful bandei Teregova > şi încă 5 "plugari" (Copăceanu, Grozăvescu, Mariţescu, Puşchiţă P.şi Puşchiţă V )

-Boborodea , Viorel

Legionar.Învăţător din Hunedoara, fugit în Germania ( Rostok ) după rebeliunea din 1941.

Reîntors în ţară după război, a fost condamnat la muncă silnică pe viaţă, închis la Aiud , unde a acceptat "reeducarea" , dezicându-se de trecut , condamnându-i vehement pe conducătorii legionari ( de la Corneliu Codreanu , până la Nicolae Pătraşcu ), lăudând binefacerile comunismului .

-Bobu,Ion

Student (Facultatea de Litere-Iaşi ).Arestat  în 1948 ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI ) condamnat la 7 ani temniţă grea .A făcut parte din primul ODCC -org.de deţinuţi cu convingeri comuniste - înfiinţat în 1949,de Bogdanovici ,la Suceava.

-Boeriu ,Mihai

Legionar aflat condamnat la Aiud încă din 1941. După 1958, a făcut parte din "clubul cultura-educativ ", executând grafica cărţii comandate de Gh.Crăciun .

-Bogdanovici , Alexandru

Şeful Centrului Studenţesc Legionar -Iaşi , n.în 1922.Arestat pe 14/15 mai 1948 ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI , pe  baza căruia s-au întocmit liste nominale  şi s-a  înfăptuit arestarea  legionarilor  din întreaga ţară )  ; anchetat-torturat la Securitatea din Suceva ; condamnat la muncă silnică pe viaţă de Tribunalul Militar -Iaşi ; închis la penitenciarul din Suceava unde a  înfiinţat Organizaţia Deţinuţilor cu Convingeri Comuniste .Transferat la Piteşti, iniţial a colaborat cu EugenŢurcanu în echipele de "reeducare". Apoi, s-au certat ,devenind rivali de moarte.Torturat de Ţurcanu şi echipasa , a murit ştrangulat de Vasile Puşcaş ,pe 15 apr.1950.

-Bogdănescu,Ion

Student la Medicină ( Cluj ).Închis în mai 1948 la Piteşti ,a trecut de partea torţionarilor ,colaborând cu securistul Chirion la schingiuirea până la moarte a deţinuţilor politici , în dormitorul barăcii nr.13 din Peninsula .Eliberat în 1955,şi-a continuat acţiunea nenorocită de informator-delator .

-Bordeianu, Virgil

Torţionar-student arestat în lotul "Centrului Studenţesc Legionar" -Iaşi , în 1948.Condamnat la 5 ani închisoare, închis la Suceava şi Piteşti ,a devenit principal colaborator al lui Ţurcanu , în acţiunea de "reeducare" a deţinuţilor .Şi-a bătut bestial propriul prieten, Bordeianu Dumitru ( 1950  ). Transferat la Gherla şi Peninsula , sub comanda lui Bogdănescu şi aservit lui Chirion , a participat activ la schingiuirea deţinuţilor ( brigăzile 13, 14 ). În 1951,a fost ,la rându-i ,trimis în judecată  cu al doilea proces al "fenomenului Piteşti "

(împreună cu Gheorghe Calciu -Dumitreasa ). Închis la Jilava , unde a şi murit .

-Bohotici, Ion

Student, originar din Maramureş, şeful Centrului Legionar Cluj.Arestat în 1948, într-un  grup numeros de persoane, condamnat la 15 ani muncă silnică ( Sentinţa din 23 apr.1949 ). Închis la Piteşti, Gherla şi Aiud.

-Borzea,  Olimpiu

[LD: un caz aparte dezvăluind comportamente umane de excepţie (securist -victimă-turnător - camarad ) în împrejurări excepţionale. Chiar dacă  au un oarecare " iz de roman poliţist" ,ele au fost reale. Cât priveşte limbajul, el este presărat cu etichetele de rigoare:bandit , criminal  , spion, duşman etc. Pentru amănuntele cazului, vezi Lupu, Nicoară, Onişor, Sentinţe comentate... , pag.259  ]

Învăţător în  Viştea de Jos ,r.Făgăraş, reg.Stalin[Braşov] ,n.în 1921( fost legionar în anii '38-'41, ca elev în  org."Mănunchi de prieteni" a Şcolii Normale din Sibiu ).

 Arestat şi condamnat la moarte prin împuşcare ( Sentinţa nr.1369 / 15 iul.'57 ) de Tribunalul Militar al Reg.a III-a Militare-Cluj ( în deplasare la Sibiu ), pentru "complicitate la crima de acte de teroare şi constituire de bandă în scop terorist "  ( pedepsită de art.121 Cod Penal combinat cu art.1 şi 6 al Decretului 163 /1950) şi pentru " delictul de deţinere ilegală de armă militară "( pedepsit de art.14 Decret 163 / 1950 ).

Inculpatul Borzea - cf sentinţei -deşi ştia că "banditul Sofonea" făcea parte dintr-o "bandă de legionari urmărită",în 1952, i-ar fi sprijinit şi s-a întâlnit cu ei ; în 1953 , ar fi  intermediat o întâlnire între Grovu (alt legionar )  cu "fugarii"  ; în 1954, organele Securităţii s-au folosit de  "prinsul Burlacu " ,care,  eliberat, l-ar fi avertizat pe Grovu că Securitatea este pe urmele lor ;"inculpatul Borzea" împreună cu Sofonea, au conceput o scrisoare -diversiune pe care Burlacu a predat-o la Securitate ; pe 10 martie' 55 , organele de Securitate l-au anchetat pe Borzea care s-ar fi angajat ca pe viitor să aducă la cunoştinţa "organelor" toate informaţiile.

Numai că...<Fiind însă un element pervers , legionar înfocat şi duşman de moarte al regimului inc.Borzea păşeşte pe acelaşi drum ca şi Burlacu Nicolae, călcându-şi angajamentul luat [....] prevenindu-i pe membrii bandei să fie precauţi [...] întreprind o serie de măsuri pentru dezinformarea organelor de stat >

Şi mai grav :< Din ura lui nestăvilită faţă de regim şi de organele de stat ,la un moment dat a plănuit chiar răpirea şi lichidarea comandantului regiunii MAI-Stalin [Braşov ]  >

-Brahonschi, Gheorghe T.

N.la Cordăreni ( Botoşani ) .Şeful studenţilor legionari pe ţară,în sept.1940.

A luptat pe frontul de răsărit ,fiind decorat cu "Coroana României -cu spade", în gradul de cavaler.În 1946, a fost arestat şi anchetat de NKVD .În mai 1948( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI , pe  baza căruia s-au întocmit liste nominale  şi s-a  înfăptuit arestarea  legionarilor  din întreaga ţară ),a fost arestat şi condamnat la 25 ani muncă silnică şi încarcerat la Jilava, Râmnicu Sărat, Târgu Ocna şi Aiud, pronunţându-se permanent împotriva abuzurilor administraţiilor din închisori .

A fost "graţiat" în 1964( Decret nr. 411 ).

După căderea comunismului ,s-a ocupat de ridicarea Mausoleului de la Aiud -simbol al rezistenţei deţinuţilor politici , murind  pe 16 febr.1996 , la Reciu ( Alba ).

-Brăileanu ,Traian / Brăileanu,Gheorghe -fiu /

Ministru al Educaţiei,Artelor şi Cultelor ,în primul guvern Ion Antonescu -Horia Sima ( 14 sept'40-26 ian.'41 ).N.în 1882, la Bâlca (Rădăuţi ) .Dr.în Filozofie ( 1905 ), interpret la Legaţia Română din Viena ( 1909-1914 ), militant politic naţionalist.Prof. univ.de Etică, sociologie şi politică (din 1921 ),decan al Facultăţii de Litere şi Filozofie din Cernăuţi( 1931-'33 ).

    După 1918,ca majoritatea intelectualii bucovineni, a făcut politică naţionalistă,dînd mare atenţie românismului ; prieten cu Ion Nestor, s-a apropiat o vreme de PNL(1921-'24 ) ; apoi de P.P-Averescu ( 1926 -'29 ) ;apoi în PND-Iorga ,conducând organizaţia de Bucovina ( 1930-'31 ) ;apoi în LANC -ACCuza (1932-'36 ).Dezamăgit pentru  compromisurile  lor în politica "naţională", s-a apropiat de G de Fier ,participând la alegerile din nov.1937 ( ca "senator" în Legiune  ).

   După rebeliunea legionară, a fost arestat şi achitat , dar din 1943, a fost internat în lagărul de la Târgu Jiu. 

    După 23 august'44;  judecat în primul "lot al criminalilor de război " ( mai 1946 ) de Tribunalul Poporului ,condamnat la muncă silnică pe viaţă.

A murit pe 3 oct.1947, la Aiud. Este înmormântat la cimitirul "Sfânta Vineri" din Bucureşti .

  / Gheorge Brăiloiu , inginer, a fost arestat ca fiu de fost ministru legionar.

-Bucur ,Gheorghe

Student arestat în 1948 în grupul studenţilor legionari din Iaşi ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI , pe  baza căruia s-au întocmit liste nominale  şi s-a  înfăptuit arestarea  legionarilor  din întreaga ţară )

,închis la Jilava , Piteşti şi Gherla.În 1951, retrimis la Jilava cu un grup de "reeducatori " ( Eugen Ţurcanu , Alex.Popa , Gh.Bârgăoanu , Emil Bauman , Gh.Popescu , Vichente Morărescu , Ion Stoian , Gh.Bucur, Gh.Bezenovici ) , ţinut la "izolare" câteva luni  , anchetat în legătură cu acţiunea de "reeducare " la care participase. Se pregătea , astfel, procesul din 1954.

-Bucur Mircea

Student la medicină ( Iaşi )  legionar,arestat şi condamnat în 1948(cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI )  , închis la Piteşti .Omorât în martie 1950  , în timpul acţiunii de "reeducare".

-Budişteanu , Radu

Ministru Cultelor şi Artelor ( 8 iul-14 sept '40 ), în guvernul Gigurtu ( în locul lui Horia Sima, demisionat ) .Senator FRN  în parlamentul carlist ( 1939-'40 ) . Avocat renumit în Bucureşti , înscris în mişcarea legionară ( "simist " ).

Urmărit după 23 august '44 -pentru includere în lotul vinovaţilor de "dezastru ţării " - a stat ascuns până în 1948 .Arestat ,a divulgat toate persoanele care l-au ajutat ,fiind şi ele închise ( ex fam.Butu-Negoescu ).A  acceptat acţiunea de "reeducare" la Aiud şi a ajuns în Occident( Frankfurt ).

-Butan, Constantin

Şeful legionarilor din Politehnică, ofiţer , invalid de război .

Arestat pe 14/ 15 mai 1948 ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI ), chinuit în timpul anchetei de Blehan şi Danielevici. Pe 22 febr.1949, a fost condamnat la 15 ani muncă silnică, într-un proces judecat la Suceava, condus de col.magistrat Ion Gheorghe sub forma unei demascări "lecţie"  la care au fost aduşi să asiste 123 de studenţi .

C.

-Caciuc [Tcaciuc], Ştefan

Student din Iaşi , n.la Cernăuţi .Arestat în mai 1948( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI ) , de Securitatea din Iaşi. În timpul anchetei a relatat că, prin 1946, Ţurcanu ( cu care era coleg ) îi declarase că a părăsit Legiunea şi că fraţii Bodnăraş îl vor ajuta să intre în PCR )Condamnat ,a fost închis la Suceava.

-Calciu [Dumitreasa] ,Gheorghe

[LD :personalitate controversată , pe măsura tribulaţiilor moral-politice pe care le-a avut în "lumea pământească." ]

N.în 1925, în jud.Constanţa .Student la Medicină .

Arestat  în 14/15 mai 1948( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI ) ,fiind întemniţat la Piteşti şi Gherla, unde a participat la "reeducare" , în echipele de torţionari .

În 1954, inclus în "lotul celor 22  torţionari" , a fost judecat şi condamnat la 25 ani închisoare .

( Sentinţa nr. 32 / 10 nov.'54 ) Ulterior, lui Calciu Gheorghe Dumitreasa şi Hoinic Dragoş,li s-a comutat pedeapsa în 15 ani închisoare ( Sentinţa nr. 459 /1957 ).

Eliberat în 1964 (cf. Decretului 411 de graţiere ).

La 37 de ani , şi-a continuat studiile - la Litere şi Teologie - fiind hirotonisit preot .

Arestat în 1977 ,ca participant la organizarea sindicatului liber -SLOMR -şi protestatar împotriva demolării bisericilor , a fost condamnat la 10 ani închisoare ( sentinţa 35 / 4 mai 1979 ).

Eliberat la 20 aug.1984 ,în urma protestelor internaţionale, a părăsit ţara , stabilindu-se în SUA .

-Cerbu ,Ion

Student "reeducat" ,devenit la rându-i  torţionar. Ex:la Gherla ,a schingiuit pe Andreescu Florică ca să demaşte legionarii nearestaţi din Valea Prahovei.

-Cazacu, Tiberiu-Ion

Elev.N în 1924.La 18 ani ,condamnat în regimul antonescian,de Curtea Marţială , la 25 ani muncă silnică. Eliberat la 8 aprilie 1948,de noul regim. Rearestat la 15 mai 1948.

-Caziuc, Gheorghe

Student.Şeful studenţilor legionari de la Fac.de Agronomie-Iaşi .Arestat pe 14/15 mai 1948 ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI  ) ; condamnat la 5 ani închisoare, încarcerat la Suceava, Jilava şi Piteşti ,unde a acceptat să participe la torturarea deţinuţilor politici (torturat ,la rându-i ,de Ţurcanu )Eliberat în 1954, a fost rearestat în 1956 -în acelaşi lot cu  Calciu -Dumitreasa - sub acuzaţia că a primit ordin de la Nicolae Pătrăşcau să reorganizeze legionarii nearestaţi .

Condamnat la muncă silnică pe viaţă , a murit la Jilava .

-Călin ,Aurel

N .în 1918, la Sebeşu de Sus ( Sibiu ) .Unul dintre ajutoarele lui Dumitru Groza ,de la Corpul Muncitoresc Legionar .După rebeliune ( 1941 ) , a plecat în Germania, lucrând la Rostock.

În sept.1944,a fost paraşutat în România ( într-un grup de cca 100 persoane ,dirijate de Horia Sima ). În august 1947, a participat la întâlnirea fixată la Lacul Bâlea ( alături de Nicolae Pătrăşcu,Vică Negulescu , Eugen Teodorescu ş.a ).

Arestat pe 14 / 15 mai 1948( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI );anchetat la Securitatea din Cluj şi Bucureşti ,a fost condamnat la muncă silnică pe viaţă .Încarcerat la Aiud , a trecut prin "reeducarea" lui Gheorghe Crăciun.

A fost eliberat la 1 august 1964 , prin Decretul de graţiere 411.

-Călinescu, Nicolae,Şt.

[LD:mulţi legionari au avut un traseu similar lui Călinescu .]

N.în 1924, în Pleniţa (Dolj ).Elev la liceul din Craiova.Arestat pentru activitate legionară condamnat la 4 ani închisoare,în 1941.Eliberat în 1943, trimis pe front cu "batalioanele disciplinare" de la Sărata .Luat prizonier în Crimeea, a evadat ,a revenit în ţară , luptând în munţii Tatra ( gav rănit ) .În 1946, s-a alăturat mişcării de rezistenţă anticomunistă .

Arestat pe 6 ian.1949, de Securitatea din Craiova, condamnat la 4 ani închisoare , a fost încarcerat la Jilava, Piteşti , Midia, şi Aiud.Eliberat în 1964,la 40 de ani.

-Călvărăşan ,Luca / Nicolae-frate  /

N în 1925, la Ruşi ( Sibiu ).Arestat la 14 iulie 1948 ; anchetat la Securitate de torţionari "reeducaţi" ( Dumitraşcu , la Turda ; Frânculescu -la Braşov ) ,a fost judecat într-un lot de 40 de tineri şi condamnat la 3 ani închisoare .

   Refuzând "reeducarea" de la Târgşor, a fost transferat la Peninsula ,unde a cunoscut teroarea discipolilor lui Ţurcanu (Sofronie şi Grama ,aduşi din Piteşti ).La expirarea pedepsei, în loc de eliberare, a fost transferat la Capu Midia , apoi ,cu domiciliu obligator ,la Sibiu.

   Rearestat în noaptea de 15 /16 nov.1956,anchetat de Gh.Crăciun, în sinistra puşcărie a Aiudului, judecat într-un lot de 22 persoane,( preşed.de Complet, Dragoş Cojocaru ),condamnat la 20 ani muncă silnică , pentru "crimă de uneltire şi deţinere de materiale interzise" , încarcerat la Aiud. Adus la Bucureşti ca martor în procesul lui Puiu Atanasiu ( martie 1959 ) anchetat la Jilava, Uranus, şi Aiud."Graţiat" cu Decretul 411, la 31 iulie 1964,şi-a povestit calvarul în lucrarea "Istoria în lacrimi ".

  Nicolae (şofer )  a fost arestat ,condamnat la 10  ani închisoare, în iul.1957, pentru că la percheziţie i  s-a găsit revista " Exilul românesc" ( Madrid ).

-Cerbu,Ioan Gh.

[LD: astfel au crezut securiştii că şterg urmele crimelor lor, executând uneltele de care s-au folosit .Astfel au sfârşit mulţi din cei care -din laşitate ,dezumanizaţi de frică - s-au transformat în călăii deţinuţilor politici .]

N.în 1924, la Partoş ( Alba ).Student la Teologie.Arestat la Sibiu, pe 14/15 mai 1948( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI ) .A devenit unul din torţionarii "reeducării" din Piteşti.

În 1954, judecat în lotul Ţurcanu , "pentru acte de teroare în grup " , a fost condamnat la moarte ( sentinţa nr 31 /10 nov.1954 )şi executat pe 17 dec.1954.

-Chioreanu ,Nistor I./Iacov -tată /Anisia-mamă /Ianoş -Emil - Victor-fraţi /

Familie din Măgina ( Alba ) ,greu încercată , din cauza lui Nistor ( fiul cel mare ),avocat în Sibiu  , membru al mişcării legionare din 1933,şeful legionarilor pe Transilvania .

În 1941,după rebeliune,a fugit în Germania ,alăturându-i-se lui Nicolae Pătraşcu ,la Rostock.

În nov.1944, paraşutat în România.Prins, a făcut un pact cu comuniştii, dar, când Teohari Georgescu n-a mai avut nevoie de serviciile sale,a eliberat un mandat de arestare pe numele său .La 16 mai 1948( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI ) i-au fost arestaţi părinţii , fraţii şi cumnata ,fiind ţinuţi ostatici la Aiud, două luni ,schingiuiţi de poliţiştii Stoica şi Traian Groza , până la prinderea sa. El a fost condamnat la muncă silnică pe viaţă ,fiind eliberat în 1964 ( Decretul 411- graţieri  ). 

-Ciorogaru,Gheorghe I.

N.în 1900, în Novaci ( Gorj ).A părăsit mişcarea legionară fiind împotriva anarhiei şi crimei. Arestat în 1950, încarcerat  la Tg Ocna pentru anchetă,condamnat la 6 ani închisoare

( sentinţa nr 766/1951 ), pentru fapte petrecute înainte de 1940.

În 1957, în loc de eliberare, a fost "internat" în lagărul de exterminare de la Periprava. A fost eliberat în 1958 .A trăit până în 1980.

-Codreanu ,Cătălin I./  Decebal /

Ultimii doi fii ( din cinci ) ai bătrânului Ion Codreanu , fraţi cu CZC.

/ Cătălin -N.la 19 iul.1911,la Huşi.Nu a fost înscris în organizaţie,dar a participat la toate acţiunile sale.A fost arestat, la Jilava , între 1933-'34 ( după asasinarea lui IGDuca );a fost arestat în 1939 şi 1941( când au fost asasinaţi Corneliu, Ion şi Horia Codreanu ).

După 1944, a fost arestat de trei ori:în 1947 ( 1 an la Prefectura Poliţiei ) ;în 1949 ( 1 an în lagăr )în 1952 ( condamnat la 8 ani , executaţi la Baia Sprie, Aiud ,Periprava ).

Eliberat în 1964 ,  prin "graţiere" (Decretul 411 )

/ Decebal -Arestat în 1948 ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI ) condamnat , eliberat în 1963, din lagărul Periprava .

-Coman ,Vasile

Comisar  legionar(originar din Luduş ) .Om de încredere a lui N.Pătraşcu (la Rostok.)

Întors în ţară în 1945, a lucrat la Siguranţă.A aflat de proiectata întoarcere a lui Pătraşcu , l-a informat pe Nicolski ,care a aranjat arestarea lui la Budapesta şi aducerea la Bucureşti .

Această acţiune a stat la baza arestării legionarilor din "lotul Pop -Bujoi "de la 15 mai 1948.

Coman a fost arestat şi condamnat  în acelaşi lot.Eliberat în 1960 , de la Aiud.

-Comăniciu ,Horaţiu 

Membru al Comandamentului mişcării , rămas în ţară după refugiul în Germania al conducătorilor Gărzii de Fier , dup[ rebeliune ( 1941 ) .

Pe 26 aug.'44 a publicat un Apel către legionari prin care anunţa că <Garda de Fier ,organizaţia noastră politică, se desfiinţează >, foştii legionari fiind îndemnaţi să-şi găsească locul <în oricare din partidele BND, sub îndemnul conştiinţei >.

Într-o scrisoare adresată lui Comăniciu, Iuliu Maniu a aprobat această decizie, cu condiţia ca < să nu fie acuzaţi de crime sau acte dezonorante > . A fost urmărit de securitate pentru a fi implicat în procesul "sumanelor negre" .

-Crainic, Nichifor.

N.1889.Bulbucata (Vlaşca )Pseudonimul lui Ion Dobre .Licenţiat al Facultăţii de Teologie ( Bucureşti, Viena ) .Poet,eseist ,polemist ideologic,exeget al ortodoxiei româneşti , militant naţionalist, colaborator sau fondator la revistele vremii .A condus rev "Lamura" şi "Gândirea ";a îngrijit enciclopedia "Cartea Vremii ",editată la Fundaţia Carol I ;a făcut parte din redacţiile ziarelor "Dacia",  "Cuvântul " ,"Neamul Românesc ";a condus ziarul "Calendarul " (suprimat în 1934 ).

Prof.univ.la Facultatea de Teologie din Chişinău ( 6 ani ), apoi la aceeaşi facultate, în Bucureşti.

Deputat independent de Vlaşca ( pe listă PNŢ ),în legislatura PNŢ ( 1928-1931); candidat pe listele Gărzii de Fier în alegerile din nov.'33.

În martie 1934,după asasinarea lui IG Duca,a fost arestat,închis la  Jilava ,implicat în procesul Gărzii de Fier (52 de inculpaţi ) , trimis în judecata Secţiei a II-a a Consiliului de Război al Corpului II Armată, în final, achitat (6 apr.'34 .)

Ministru însărcinat cu Propaganda Naţională ,în guv.Antonescu ( 27 ian.1941 -1 ian.1943 ).

La 16 oct.'44 a fost publicată, prima listă de ziarişti cărora li se ridică dreptul de a publica .Nichifor Crainic figurează pe această listă.

Între 30 mai -4 iunie'45 , se desfăşoară  procesul ziariştilor "criminali de război ".

Lotul este format din peste 20 de ziarişti ,mulţi fiind absenţi,(printre care şi Nichifor Crainic ,dat "dispărut ") În actul de acuzare (C.Vicol, Alexandra Sidorovici , I.D.Ioan , şi Avram Bunaciu ) dat publicităţii li se imputa că " prin articolele de ziare , broşuri sau conferinţe [...] s-au pus în slujba propagandei fasciste sau hitleriste şi au contribuit , prin acţiunea lor ,la menţinerea unui regim odios şi a unei politici externe nefaste "

La 4 iun'45,Tribunalul Poporului a pronunţat sentinţa.Pe lângă 4 condamnări la moarte, au fost date 8 condamnări la muncă silnică pe viaţă .Nichifor Crainic este în această categorie

La toţi li se confiscă averea lor şi a soţiilor sau descendenţilor .

Urmărit de Securitate, a stat ascuns până în 1947, după care s-a predat.

I s-a anulat condamnarea din iunie'45, dar a fost ţinut închis  încă 15 ani, fără judecată , la Aiud. Eliberat în 1962, la primele "graţieri " ,a reintrat în viaţa publicistică ,scriind -numai el ştie cum şi de ce  - la oficiosul " Glasul Pariei ", fiind mereu în vizorul Securităţii. O spune cu oarece "cheie" ,Nedic Lemnaru (op.cit) .A murit în 1972, la Mogoşoaia.

-Crişan,

Medic în Ceanul Mare ( Cluj ) , absolvent al Facultăţii de Medicină din Iaşi (perioadă în care s-a împrietenit cu Corneliu Codreanu ).În timpul guvernării antonesciene-legionare a devenit inspector la Ministerul Sănătăţii. După asasinarea lui Iorga şi Madgearu (nov.'40 ) şi-a dat demisia şi s-a întors la Turda.După 1944, a  fost arestat şi condamnat .

D.

-Dănilă, Mihai

Student ,legionar , din Tg.Frumos (Iaşi ).Arestat la 15 iunie 1948 ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI ), condamnat, s-a alăturat lui Ţurcanu în echipa de "reeducare ". Cosemnatar al Memoriului înaintat Ministerului de Interne , în care se deziceau de activitatea legionară. A murit în detenţie .

-Dincă Ion I.

Muncitor -mecanic,n.în 1911, în Craiova , stabilit în com.30 Decembrie -Bucureşti .Fost legionar, trecut la comunişti. Arestat la 28 iunie 1948 ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI ) , condamnat la 5 ani închisoare (sentinţa nr.282/ 1949 ).

-Dinescu,Ştefan

Licenţiat în Litere şi Economie, n.în 1919, la Lăpuşani -Costeşti ( Argeş ).Stabilit în Constanţa. Implicat în mişcarea de rezistenţă din Dobrogea. Arestat şi condamnat prima oară cu "art.209 " (cum rezultă din dosarul 332/1958 a anchetatorului penal de Securitate ,Coja Ion ,dar ,după eliberare, nu s-au potolit ,a dus activităţi legionare ,s-a întâlnit în şedinţe şi au plătit cotizaţii.

Rearestat la 2 apr.1958 ,în lotul Vătăşelu Nicolae .Condamnat la muncă silnică pe viaţă şi confiscarea averii personale (Sentinţa 13 / 2 febr.1959, semnată ca preşed.de col.Dumitru Adrian )pentru "uneltire contra ordinii sociale" .

-Dinu, Dumitru M.

Fost ajutor de comandant în poliţia legionară. N.în 1890, la Castranova ( Dolj ) . Arestat în 1951, pentru deţinere de materiale legionare (documente din 1941 ).Condamnat . A murit la 16 oct.1953, în penitenciarul Gherla.

-Dobre,Ştefan

Zidar în Feteşti ,n.în 1910, la Cosâmbeşti (Ialomiţa ).Arestat la 19 iulie 1952, pentru participare la rebeliunea din 1941.A murit la 15 sept.1953, în lagărele de la Canal .

-Dobrei,Pavel

N.în 1912, în Revetiş -Dieci (Arad ).Fost legionar.Partizan în mişcarea de rezistenţă anticomunistă condusă de Gligor Cantemir. Urmărit de Securitate din 1949. Împuşcat pe 28 mai 1952, în pădurea din jurul com.Chisindia (Arad ) , într-o ciocnire cu trupele de Securitate .

-Dorobanţu ,Alexandru

Student în Timişoara.Condamnat în 1948 ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI )  la 5 ani temniţă grea ,pentru activitate legionară .La penitenciarul Piteşti , a fost torturat de Cerbu Ion şi Popa Ţanu ,ca să dea declaraţii despre studenţii de la Institutul Politihnic-Timişoara .

-Dragodan,Aurel Constantin

N.în 1919, la Alexandria (Teleorman ) .În timpul rebeliunii legionare din 1941 , ca student legionar, a fost condamnat la 25 ani muncă silnică. Nebeneficiind de graţierea dată pe 23 august ( datorită Circularei 1306 din 29 aug.'44 , transmisă de Pătrăşcanu ), a rămas închis . În timpul detenţiei -pe care a trăit-o în 7  penitenciare- Jilava, Văcăreşti, Aiud, Alba Iulia, Piteşti ,Târgu Ocna, Carasebeş  - a fost condamnat la o pedeapsă suplimentară de 25 de ani închisoare ,pentru poeziile sale care circulau "fără cenzură " (prin morse ) între deţinuţi .

S-a împotrivit permanent abuzurilor administrative şi a contribuit la stăvilirea "reeducării " de la Tg.Ocna ."Eliberat " în 1964 ( Decretul 411 - cu amnistia ), după 23 ani de detenţie, a terminat facultatea şi s-a încadrat profesor de engleză şi franceză.

-Drăghiceanu ,Constantin .

N.în 1901 ,la Ciolpani -Ploeşti ( Prahova ).Fost ajutor de comisar în poliţia legionară . Arestat pe 20 iul.1952, pentru participarea la rebeliunea din 1941. A murit în închisoare la 20 iun.1953.

-Drăghici, Constantin

Ceasornicar din Craiova .Ajutor de primar în perioada legionară ( 1940-'41 ).În 1944, înscris în PSD.Arestat în 1952, ca "fost legionar " .

-Drăguţ , Pavel

Student în centrul universitar Cluj, originar din Oţelul Roşu ( Caraş Severin ).

Arestat în 14/ 15 mai 1948, ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI )  judecat în "lotul studenţilor legionari " , condamnat, închis la Piteşti şi Gherla,alăturat brigăzii de torţionari conduse de Ţurcanu .Împreună cu "reeducaţii" Puşcaşu ,Levinschi,Juberian ş.a ,a terorizat pe deţinuţi ,unora pricinuindu-le moartea (Dâmbu şi Tâmpa ).Cu angajament dat Securităţii, prin ofiţerul politic Sucigan ( Gherla ? ) , şi-a continuat acţiunea şi de "reeducare" şi la Peninsula.

A fost eliberat de la Canal, în 1952.

-Duliu, Stere

Fruntaş legionar, secretar general la Colonizare pe timpul guvernării legionaro-antonesciene ( sept.'40 - ian.'41 ).A activat - înainte şi după 23 august 1944 -în grupul H.Comăniciu.Cu legături în străinătate cu Constantin Papanace .Omul de legătură cu gruparea de rezistenţă condusă de Manu.A fost arestat în mai 1948( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI ), condamnat la 25 ani muncă silnică ; închis l Malmaison ,Jilava şi Aiud.

-Dumitrescu ,Dan T.

Din fosta  "poliţie legionară".Student la Facultatea de Medicină -Iaşi , n.în 1922.

Arestat în mai 1948 ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI ); anchetat la Securitatea din Iaşi şi Suceava Condamnat la 15 ani muncă silnică de Tribunalul Militar -Iaşi.Încarcerat la Gherla, în nov.'49 a fost transferat la Piteşti , unde s-a alăturat echipei torţionarilor Ţurcanu şi Ţanu (coautor al asasinării lui Alex. Bogdanovici ).  În procesul torţionarilor , a fost condamnat la moarte ( sentinţa nr.32 /10 nov.1954 ), pedeapsă comutată ulterior la muncă silnică pe viaţă.A murit la Jilava, pe 13 oct.1959.

-Dumitrescu ,Florian P.

N.în 1922 ,în Brăila.Student la Fac.de Medicină-Iaşi .Arestat în 1948( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI ),închis la Suceava.Condamnat la 20 ani muncă silnică, transferat la Piteşti .Iniţial bătut , "reeducat" , ajuta la trierea informaţiilor obţinute la "demascări " .Trimis la Aiud , în "comitetul de reeducare" . Eliberat în 1964 ( Decretul 411 )

-Dumitrescu , Ion -Borşa

Preot , legionar "codrenist" .Voluntar în brigăzile din Spania ( 1936-1937 ) ,reîntors în ţară  după moartea lui Moţa şi Marin .Secretar general al Gărzii de Fier, până în 1940.După 6 sept.'40, s-a alăturat lui Ion Codreanu -tatăl, încercând să ocupe Casa Verde.

"Simiştii" ( gruparea Horia Sima ) l-au arestat şi l-au exclus din Legiune.

În timpul "rebeliunii legionare", Nicolae Petraşcu a încercat să-l aresteze ( 19 ian.'41 ).

   Arestat în 1948 ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI ); condamnat la 20 de ani muncă silnică , supus "reeducării" la Aiud (1962-'63 ) ,şi-a renegat trecutul .

Eliberat în 1963, a publicat articole de proslăvire a "prezentului socialist" .

-Dumitrescu, Nicolae

Ex.comandantul Legiunii din Câmpulung Moldovenesc ( Suceava )înainte de război .

După'44 , s-a alăturat mişcării "Sumanele Negre" ,reuşind să devină "agent" al  Siguranţei,informându-l pe g-ralul Aldea de intenţiile şi agenţii strecuraţi . Arestat în mai 1946,condamnat la 19 nov.'46, a fost închis la Aiud.

E.

-Eftimie ,Gheorghe

Prof.-diacon în Iaşi .Arestat în 1948 ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI )  judecat cu lotul Centrului studenţesc -Iaşi .Condamnat de Tribunalul Militar -Iaşi ,închis la penitenciarul Suceava.

Aşa -zisul "tribunal legionar" ( avându- l ca "preşedinte"  pe Nicolae Cobâlaş şi "procuror" pe Dan Dumitrescu ), l-a judecat şi l-a condamnat la moarte ( la fel ca şi pe Alex.Bogdanovici ) ,pentru declaraţiile date la Securitate .A fost mutat în 1949 , la Aiud.

-Enăchescu,Sică

Student la Medicină ,n.în Aninoasa -Argeş.Arestat şi judecat în 1949 cu lotul "Stema Ţării" condusă de av.Vladimir Corbasca. Condamnat la 5 ani închisoare , a fost închis la Piteşti şi Jilava, unde a devenit ( alături de Ţurcanu ) unul din torţionarii "reeducării" . La Peninsula, ca brigadier, s-a comportat cu o cruzime inimaginabilă cu deţinuţii. Nu a apărut în procesul torţionarilor condamnaţi la moarte, fiind eliberat şi continuând să lucreze pentru Securitate .

F.

-Florescu,Constantin /Florescu, Iosif  /

Fraţi din Bucureşti ( inginer, respectiv funcţionarla BNR  ) .Împreună cu prof. de istorie Aurel Golimaş , au conceput o organizaţie anticomunistă.

Prinşi şi arestaţi în 1949, au fost condamnaţi la câte 7 ani închisoare, pentru "acţiuni legionare " Executând pedepsele la Jilava, Aiud şi Gherla, Constantin a decedat în detenţie

( 1952 ) iar Iosif a devenit "omul administraţiei" .

-Florian , Gheorghe I.

Avocat ,n.în 1918 , în Bucureşti ( fiul avocatului şi ex-deputalui liberal Florian Ion ,cu casă în Bucureşti şi vilă la Predeal ); licenţiat în Drept ,cu doctorat în Economie Politică ;în studenţie în mişcarea legionară (1940).Arestat în sept.1959 ; anchetat în câteva runde la Securitatea din Bucureşti ; implicat în procesul "lotului Noica-Pillat "

  a.) În CONCLUZIILE DE ÎNVINUIRE ( 10 febr.1960 ), formulate de anchetator penal de securitate  cpt.Onea Mircea la poziţia 5 )despre el se spunea că <După 23 august 1944 a adoptat o poziţie ostilă regimului democrat instaurat în ţara noastră .Menţinându-se pe aceeaşi poziţie legionară şi de defăimare a regimului democrat instaurat în RPR [...] l-a  ajutat pe PILLAT CONSTANTIN să scrie , în prima variantă , romanul său mistico-legionar  "Aşteptând ceasul de apoi" , prin aceia că i-a vorbit şi totodată i-a dat acestuia cartea legionară denumită "Pentru legionari" scrisă de C.Z.Codreanu .[...] au discutat duşmănos la adresa regimului nostru, calomniind rezultatele acestuia şi libertăţile democratice despre care afirma , în mod tendenţios,că ar fi "inexistente" De asemenea îşi exprima dorinţa şi speranţa în schimbarea regimului din RPR , în urma intervenţiei militare a puterilor imperialiste [...] >

    b.) Sentinţa nr 24/ 1martie 1960 , dată de Tribunalul Militar al reg.a II-a militare ( preşed. Dimitriu D.Adrian , jud.Ion Petrescu )acuzele au fost menţinute fiind învinuit de <crimă de uneltire contra

ordinei sociale p.p.sde art. 209 pct.2 lit.a a C.P. comb. cu alin.penultim al aceluiaşi articol >

 ÎN FAPT: <Inculpatul Florian Gheorghe, legionar din 1939 [...] După 23 august 1944 ,a adoptat o poziţie ostilă regimului de democraţie populară,şi menţinîndu-se pe aceiaşi poziţie legionară a continuat să desfăşoare acţiuni de propagandă fascistă legionară şi de defăimare a regimului    [...] Tot în această calitate a sa de legionar l-a ajutat pe coinculpatul Pillat Constantin să scrie în prima variantă romanul său mistico-legionar "Aşteptând ceasul de apoi " prin aceia că i-a dat anumite informaţii despre activitatea mişcării legionare şi i-a mai dat cartea legionară intitulată  "Pentru legionari" scrisă de Corneliu Z.Codreanu . [ ...] tribunalul reţine ca dovedit în sarcina inculpatului Florian Gheorghe faptele pentru care a fost trimis în judecată.> Condamnat la 16 ani muncă silnică , 7 ani degradare civică şi confiscarea totală a averii personale.

-Focşăneanu ,Petre I.

Preot ortodox în Podul Turcului ,Ploeşti ( biserica "Sfântu Gheorghe"  ) şi Nistoreşti .

N.în 1914, în com.Podu Turcului -Bacău .Arestat în 1948 ,ca legionar( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI ).Eliberat în 1949.Ajuns preot în Nistoreşti, a sprijinit mişcarea de partizani .Rearestat în 1950.Condamnat pentru "denigrarea orânduirii socialiste" , a fost închis la Jilava şi Gherla.

Torturat şi omorât la penitenciarul Gherla , de echipa de "reeducare" a lui Petrovan Miron şi Iosif V.Iosif , la 17 mai 1953.

-Frujină ,Alexandru

Ţăran , n.în 1900 , la Ciofringeni -Argeş.Înainte de 1944, a fost plecat în Germania.S-a întors în ţară , în 1945.Arestat la 14/15 mai 1948( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI );bătut în timpul anchetei , la Securitatea din Piteşti ; omorât sub tortură la Aiud ; îngropat în gropile comune de la "3 Plopi " .

-Fucs ,şi mai cum ?

Torţionar.În 1949 ,a fost extrădat din Iugoslavia şi condamnat la 2 ani închisoare de Tribunalul Milita -Timişoara .Închis la Oradea şi Piteşti , a aderat la acţiunea de "reeducare" , ajungând în "comitetul de reeducare şi demascare " În 1950, a fost trimis la Periprava , în brigăzile de bătăuşi "13-14" , conduse de Ion Bogdănescu , devenind informatorul ofiţerului Chirion . Eliberat în febr.'51 .

-Funda,Dumitru,Tache

Inginer, fost legionar, n.în Grecia.Arestat la 17 mai 1948 ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI );

torturat în anchete la penitenciarele Malmaison şi MAI .Nejudecat . Închis la Jilava, Ocnele Mari , Midia şi lagărele de exterminare de la Canal ( unde a fost coleg de suferinţă cu Corneliu Coposu , Banu Ghica ş.a ) În 1953, la sistarea lucrărilor de la Canal, a fost dus la închisoarea Oneşti, apoi ,"eliberat" dus cu domiciliu oligatoriu la Fundata -com Perieţi ( Ialomiţa ) .

Rearestat la 28 apr.1958, fiindu-i arestate toate rudele. Torturat la sediul Securităţii ( Uranus ) , i s-a înscenat un proces ,pentru ca acuzarea să justifice arestarea din 1948.

Condamnat la 22 ani muncă silnică , a fost închis la Aiud. Eliberat în 1964(Decretul 411 ).

G

-Gafencu ,Valeriu V

Student la Facultatea de Drept -Iaşi , n.în 1921, în Basarabia .Tatăl său , deputat în Sfatul Ţării din Chişinău care a votat unirea Basarabiei cu România ( martie 1918 ) , fusese arestat de NKVD în 1940 , şi nu se mai ştia nimic de el. Mama sa, şi-a luat cei patru copii şi a reuşit să treacă în România , stabilindu-se la Iaşi .

  Valeriu , fusese arestat în martie 1941, ca legionar. După 23 august 1944, a rămas  în închisoare, a refuzat să iscălească cererea de eliberare condiţionată , rămânând  încarcerat la Aiud , apoi la Piteşti. În 1950 , se crede că l-a determinat pe Alexandru Bogdanovici să-şi schimbe atitudinea faţă de "reeducare ".Toţi cei ce l-au întâlnit prin închisori ,vorbeau despre el cu mult respect,caracterizându-l ca pe un sfânt. Grav bolnav ( tuberculoză ),a fost mutat la penitenciarul Tg.Ocna, unde a  murit la 18 febr.1952, fiind aruncat la groapa comună .

-Galea ,Şerban

Arestat în 1948 ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI );condamnat de Tribunalul Militar -Braşov, închis la Aiud.Grafician la lucrarea Despre mişcarea legionară , întocmită de Valeriu Anania cu concursul Securităţii .( cf. Cicerone Ioniţoiu , op.cit ) 

-Ganea , Vasile I.

N.în 1896 , în Nochrich -Sibiu .Arestat în din 1941 , ca participant la rebeliunea legionară , nu a fost eliberat la expirarea termenului de pedeapsă .A murit la Aiud , familia fiind anunţată de deces abia în 1978.

-Gavrilă, Ion /Ana-mama /Nicolae şi Ion -unchi / două surori /

/ Inginer agronom , din sat Netotu [ în prezent Gura Văii ] , com.Recea,-Braşov.

Conducătorul grupului  de partizani din Munţii Făgăraş , alcătuit , mai ales, din ţărani, studenţi şi elevi care , timp de 7 ani , au înscris una din cele mai eroice pagini din istoria rezistenţei româneşti .Urmăriţi şi hărţuiţi permanent , au căzut ,rând pe rând- omorâţi sau arstaţi -  în confruntarea cu trupele de Securitate.

Rămas singur, Gavrilă Ion a stat ascuns 21 de ani în satul Galtiu -Alba , timp în care , împotriva lui, au fost pronunţate două condamnări la moarte .

A fost prins şi arestat , abia în 1976 .

/Mama şi surorile sale au fost arestate şi torturate în repetate rânduri, pentru a da informaţii despre el

/Unchii  săi  au  fost arestaţi şi condamnaţi  la 20 de ani muncă silnică .

-Gălan ,Eftimie F.

Prefect de Iaşi în guvernarea antonesciano-legionară ( sept.'40-ian'41 ) .Farmacist, n.în 1905, în com.Gălăneşti -Suceava.Arestat la 27 oct.1959 , dus în arestul Securităţii din Piteşti , unde

 s-ar fi  sinucis  la 30 oct.1959 .

-Găleşteanu ,Paul 

Prefect legionar în guvernarea antonesciano-legionară ( sept.'40-ian.'41 ) .

Arestat în 1948( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI )

 Închis la Ocnele Mari, şi lagărul de la Capul Midia. Eliberat în 1951.

-Gâţă ,Ecaterina 

Legionară, funcţionară la Prefectura Poliţiei Capitalei ( reuşise să  procure acte false pentru cei urmăriţi de Securitate , având legături cu grupul Comănici -Crăciunaş ) Arestată în primăvara 1948 .Torturată în anchetele de la MAI , omorâtă la 9 apr.1948 ( de comisarul Bulz  )

-Gebac ,Leonard

Student, arestat cu membrii centrului studenţesc legionar din Iaşi , în mai 1948 (( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI ) Condamnat la 5 ani închisoare , închis la Suceava , unde s-a alăturat acţiunii de "reeducare" iniţiată de Bogdănescu .Transferat la Piteşti (dec.'49 ) ,apoi la Periprava (toamna  '50 ) şi-a continuat activitatea de torţionar,conducând şedinţele  de "autodemascare" . 

-Gemeniuc,Constantin 

Legionar , originar din Bucovina.Condamnat în 1941 după rebeliunea legionară , închis la Vaslui şi Alba Iulia. Eliberat în 1944. Rearestat în 1948 . Condamnat la închisoare de Tribunalul Militar-Iaşi .Întemniţat la Jilava şi Piteşti , unde a participat la acţiunea de "reeducare" condusă de Ţurcanu . În primăvara anului 1951, a fost trimis la Ocnele Mari , să conducă acolo "reeducarea" .Timp de 6 luni , a torturat deţinuţii de la Ocnele Mari , împreună cu Gore Ştefănescu ( din Vâlcea ) , Ion Samson ( din Roman ) şi Liviu Vlădoianu ( din Constanţa.) ...Ex: l-au torturat pe preotul Adam Andrei până a înnebunit( Tg.Ocna ).

-Georgescu, Alexandru

Legionar,n.în 1908, arestat în 1941 ( la rebeliune ) A murit la Aiud , la 26 oct.1950.

-Gheorghiu, Gheorghe

Membru al poliţiei legionare care, în 1940. a omorât un curier comunist ( nume conspirativ-Kostov ) care făcea legătura între Moscova şi Sofia .După rebeliunea legionară s-a refugiat în Germania , unde a colaborat cu Nicolae Pătraşcu .La 1 iunie 1953, a fost paraşatutat  în Munţii Apuseni cu echipa "Pascal " .Arestat , a acceptat să colaboreze cu Securitatea intoxicând cu informaţii false serviciul de informaţii ce-l trimisese .Eliberat, a murit în condiţii neelucidate

- Gheorghiu ,Gheorghe -Mărăşeşti

[LD: este posibil ca acest om să nu fi fost legionar. Necunoscându-i calificarea profesională şi apartenenţa politică, l-am inclus aici.În ceea ce priveşte procesul şi sentinţa, este posibil ca el să fi fost condamnat în "lotul  " care-i poartă numele- Sentinţa nr. 1545 / 23 sept.1949-  când au fost condamnaţi cei din organizaţie.Vezi Paşca Traian - Ţărani-victime , Paşcălău Traian - Învăţători - victime ]  

Membru ,apoi conducătorul organizaţiei "Cruce şi Spadă " , n.în 1918 , la Chilia Veche ( Tulcea ).Arestat  ( după  şedinţa ţinută pe munte, pe 9 apr.1949,când oamenii i-au depus jurământ de credinţă  ) ; condamnat la muncă silnică pe viaţă ( Sentinţa nr ? / 28 sept.1949 ) de Tribunalul Militar-Cluj ; împuşcat pe 7 oct.'49 la Zam-Sâncrai -Mureş,din ordinul lui Patriciu ( alias Weis ) ,şeful Securităţii din Cluj.

- Gheorghiu , Ion I.

Legionar, comerciant în Constanţa, n.în 1900, la Tropaisar . Arestat în perioada 1941-1946, la eliberare s-a implicat în mişcarea de rezistenţă .Rearestat la 2 sept.1948, judecat într-un lot de 23 persoane.Tribunalul Militar -Constanţa ( preşed.col.magistrat Constantin Pavelescu ) , l-a condamnat la 20 de ani muncă silnică (sentinţa nr.814 / 20 dec.1948 ), pentru "crima de uneltire contra ordinii sociale şi nedenunţare" ( art.209 C.P. )

-Gherman , Coriolan

Legionar, fiu de preot din oraşul Bistriţa-Năsăud .Condamnat în 1948, pentru intrare frauduloasă în ţară ( venea din Franţa ), a devenit un torţionar fioros  în brigăzile de "reeducare" la penitenciarul Piteşti, în lagărele de muncă forţată ,apoi la Aiud.

-Gheţu,Tudor I.

Ţăran din Siliştea-Constanţa, n.în 1890 .Arestat la 24 ian.1958, pentru activitate legionară.

Condamnat la 3 ani muncă silnică , a murit pe 31 mai 1958 , în lagărul de la Poarta Albă, din cauza condiţiilor de exterminare la care a fost supus.

-Ghica ,Alexandru Gr./ Emil Constantin -frate /

Legionar , din familia prinţului Ghica.N.la Iaşi , în 1903 ; avocat ;comandant al Poliţiei legionare

( sept-'40-ian.'41 ) .Arestat în timpul rebeliunii legionare ( 24 ian.'41 ) ; condamnat la 15 ani muncă silnică în 1948 ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI ) pe care i-a executat cu demnitate , opunându-se "reeducării" şi abuzurilor .

Eliberat după 23 de ani , în 1964( Decretul 411 ).

Fratele său, Emil, a fost arestat .

-Giosan ,Nicolae

Inginer, legionar, plecat în Germania.Paraşutat în ţară cu grupul Pătraşcu , după 23 aug.'44.Arestat în 1948( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI );închis la Aiud, a fost supus acţiunii de "reeducare" ( 1962-'64 ).

-Gireadă ,Dumitru

Învăţător din Herţa.Arestat în 1948 ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI ); ca fost legionar. Condamnat la închisoare de Tribunalul Militar-Iaşi .Închis la Suceava şi Aiud.

-Giurescu, Valeriu

Arestat în 1948 în "lotul legionar" din Iaşi ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI );condamnat, închis la Suceava , unde "tribunalul legionar" ( Ţurcanu şi Cobâlaş ) l-au condamnat la moarte .

-Goga, Nicolae 

Arhitect, legionar.Între 1946-1947(împreună cu Acterian Aşavir şi Marţian Ion ) a reorganizat cuibul "Ideea Românească " , colectând bani pentru ajutorarea legionarilor.

Arestat în 1948( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI );condamnat la 15 ani muncă silnică , încarcerat la Jilava, Aiud şi Baia Sprie, unde , lucrând la biroul tehnic, a reuşit să amelioreze condiţiile de muncă ale deţinuţilor politici .

-Golea, Ion N.

N.în 1922, la Bahnea -Mureş,student la Facultatea de Medicină -cluj, membru al unui grup legionar care,după 23aug.1944, a luptat împotriva comuniştilor.Scăpat de arestare în '48,

a reuşit să treacă în Iugoslavia, unde a fost dus într-un lagăr de muncă silnică ,apoi a fost aruncat în Bulgaria.Ajuns în zona franceză din Germania , a fost recrutat de Mircea Muşatescu în grupul ce a fost paraşatutat în România.(Toată acţiunea fusese cunoscută la Moscova, datorită unui spion ) A fost prins şi arestat la Bucureşti ( în piaţa Matache ).Torturat în anchetele din Malmaison şi diverse case conspirative ale Securităţii.Condamnat la moarte, executat la 31 oct.1953, cu un grup de 13 persoane,din cele peste 200 implicate în această acţiune.

-Grama, Octavian

[LD: un produs uman al "experimentului Piteşti" , întrupând degenerarea unui om în victimă-călău-victimă " în urma metodelor scelerate introduse  în penitenciarele comuniste, pentru lichidarea deţinuţilor politici .]

Arestat în 1948( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI ) , închis la Suceava, s-a alăturat lui Ţurcanu în acţiunea "reeducării" .Condamnat de Tribunalul Militar -Iaşi ( aug.'49 ), închis la Gherla, a primit mână liberă de la subl.politic Sugigan,să terorizeze deţinuţii politici în "demascări ( el a inventat tortura mâncării sărate cu lipsa apei ; el a indicat comandantului pe cei 100 de deţinuţi bătuţi în prima zi de Paşti a anului 1950; el a omorât pe Alexandru Radovan în bătaie pentru că proferase  injurii la adresa lui Lenin şi Stalin ).

În martie 1951,a fost transferat în lagărul Peninsula, pentru ca , alături de cei transferaţi de la Piteşti , să aplice "demascările"  ( temutele brigăzi "13-14 " )

După omorârea dr.I.Simionescu (18 iul.'51 ), a fost printre cei cca 10 torţionari aleşi ca "vinovaţi de atrocităţi" , puşi în lanţuri şi transferaţi la Aiud .În 1952,a fost transferat la Jilava , pentru "ancheta atrocităţilor de la Gherla şi Peninsula " Se crede că s-a spânzurat în celulă .

-Groza ,Dumitru

N.în 1913, în Cugir -Alba .Conducătorul Corpului Legionar Muncitoresc , în perioada 1938-1940.După rebeliunea legionară din 1941, s-a refugiat în Germania , reîntorcându-se în ţară în 1944.Arestat pe 14 / 15 mai 1948, a fost închis la penitenciarele MAI, Jilava şi Aiud.

Obligat de comandantul Gh.Crăciun, a participat la acţiunea de "reeducare" de la Aiud.

A fost graţiat în 1964 , cu Decretul 411 .

H.

-Halmaghi ,Ion

Cetăţean american,n. în 1918, în SUA, revenit în ţară, în Lisa-Braşov.Absolvent al Facultăţii de Litre şi Filozofie din Bucureşti.Arestat în 1949, condamnat la închisoare , pentru activitate legionară.Închis 15 ani, la Jilava şi Aiud ."Graţiat" în 1964 (cu Decretul 411 )

După eliberare, a reuşit să plece în SUA.

-Hanu ,Traian / Hanu Vasile -frate /

/Traian- chestor la Poliţia din Aiud, în timpul guvernării antonesciene- legionare (sept.'40-ian.'41 Arestat în 1947 , închis  la Aiud şi eliberat .

/ Vasile -prefectul jud.Turda ,în timpul guvernării antonesciene- legionare (sept.'40-ian.'41 )

După rebeliunea legionară din 1941, a plecat în Germania, fiind în echipa "brigadierilor" lui Nicolae Petraşcu .Paraşutat în toamna 1945 în ţară, a fost fidel acţiunilor lui Petraşcu - pactizarea cu comuniştii - beneficiind de o perioadă de linişte .

Arestat -eliberat - rearestat în anii 1948-'58,în 1959a fost condamnat la muncă silnică pe viaţă ,fiind încarcerat la Aiud.A acceptat "reeducarea" şi a fost eliberat în 1964.(Decretul 411 )

-Henţea, Tiberiu M.

Ajutor de comisar la Prefectura Poliţiei -Bucureşti în regimul legionar ( 1940 '41 ), n.în 1920 , la Sibiu .A făcut războiul pe frontul de Est.

După război, s-a stabilit la Gg.Mureş ( funcţionar la Prefectură ).

Arestat la 2 iunie 1948( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI ) ;condamnat la 15 ani închisoare de Tribunalul Militar - Sibiu; încarcerat la Aiud, Gherla Ploieşti, Baia Sprie şi minele de plumb de la Cavnic. La expirarea pedepsei, domiciliu obligatoriu în Însurăţei-Brăila.

Eliberat în 1964 , cu Decretul 411-graţieri

-Hoinic, Dragoş.

Legionar, n.în 1921,în jud.Suceava.După rebeliunea legionară din 1941, s-a refugiat în Germania.Între 1945 -'48, a fost curierul lui Horia Sima .

Arestat la 5 mai 1948, la Budapesta , a fost predat autorităţilor de la Bucureşti .

Anchetat cu duritate la MAI şi Securitate ( la Malmaison şi în diverse case conspirative ).

Folosit ,în 1948, ca martor al acuzării în "procesul lui N.Petraşcu -Teodorescu-Negulescu" .

Condamnat la 20 de ani muncă silnică, a fost  folosit ca executant sau martor în diversele cazuri legate de metodele de exterminare din închisori ( reeducare, demascări ) : la Piteşti, Gherla, Jilava, Aiud.

În 1954, la procesul torţionarilor, MAI a încercat să se disculpe susţinând că liderii legionarilor

( printre care Pătraşcu şi Negulescu ) ar fi dat dispoziţie deţinuţilor legionari să accepte "reeducarea" .Dintr-un lot de 22 deţinuţi , 17 au fost condamnaţi la moarte , fiind acuzaţi de torturile "reeducării " ,iar ceilalţi la 25 ani muncă silnică ( Sentinţa nr. 32 / 10 nov.'54 ) .

În cadrul aceluiaşi dosar, au fost condamnaţi la închisoare ( Sentinţa nr. 101/ 16 apr.'57 )

şi 5 anchetatori ai Securităţii : Sepeanu Tudor (Col. MAI, comandant (sau ce ? ) al Securităţii  din Bucureşti (Calea Rahovei ),Dumitrescu Alexandru ( cmd.penit.Piteşti ),

Sucigan Ghorghe ( cmd.pen.Gherla ) ,Avădanei Constantin şi Bărbosu Viorel .

Ei au fost curând eliberaţi (în 1958 ).În acelaşi dosar , au mai fost condamnaţi la moarte Negulescu Vică, Gaziuc Gheorghe şi Bordeianu Virgil ( Sentinţa nr. 155 / 1957 )

Celor trei condamnaţi ,le-a fost comutată pedeapsa în muncă silnică pe viaţă( Sentinţa nr. 459 /1957 ); în acelaşi proces,  lui Calciu Gheorghe Dumitreasa şi Hoinic Dragoş,li s-a comutat pedeapsa în 15 ani închisoare ( Sentinţa nr. 459 /1957 ).

-Holdevici , Viaceslav

Legionar, student la Facultatea de Medicină din Cluj . Arestat în 1948( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI ), ca membru al Centrului Studenţesc Legionar-Cluj.Condamnat la închisoare ( sentinţa nr.715 / 18 apr.1949 de Tribunalul Militar-Cluj,s-a alăturat echipei de torţionari condusă de Ţurcanu ( 1949 ), iar în 1950, dus la Peninsula , brigăzii conduse de Ştefan Durneanu .

I.

-Iacoban Dumitru I.

Legionar,pădurar din Iacobeni -Suceava, n.în 1909.Arestat la 28 nov.1950 ; torturat în anchetă ; condamnat la 2 ani muncă silnică.A murit pe 16 iulie 1951, în penitenciarul din Târgu Ocna.

-Iacobescu, Ştefan

Director la Radiodifuzunea Română  în timpul primului guvern Antonescu-Garda de Fier ( 6 sept.1940-ian'41 ).Inginer, n.în 1908, la Porumbacu de Jos -Sibiu.

  Arestat în timpul rebeliunii legionare ( ian.'41 ),condamnat , nu a fost eliberat la expirarea termenului de pedeapsă ( Lucreţiu Pătrăşcanu -ad-interim la Justiţie -prin Circulara nr.1.306 din 29 august'44 ,a dispus ca legionarii să fie exceptaţi de la amnistie )

  Încarcerat la Aiud, a fost eliberat ,după 22 de ani de detenţie ,în 1963, cu primele amnistii.

-Iaşinschi, Andrei /Olinici ,D. / Haluş ,P./ Vataman I. / Hâncul Gh. / Ţugui V. /

[LD:un ţăran, doi cismari,trei zidari , legionari în tinereţe, prinşi în plasa represiunii pentru a alcătui un "lot de duşmani  " în jurul unui nume - Iaşinschi (fost ministru al Sănătăţii în guvernarea legionaro-antonesciană, sept.'40 - ian.'41).

Cu un Complet de judecată venit special la Botoşani ( unde fuseseră închişi inculpaţii ) ;

cu martori ai acuzării căraţi din Rădăuţi ; cu avocaţi din oficiu ,din Botoşani ; cu respectarea "pas cu pas" a procedurilor .  

Învinuiţi că au  trecut la "reactivarea ajutorului legionar " (Olinici i-a drăniţit o şură lui Haluş şi i-a cărat căruţe cu lut şi pietriş lui Hâncu, reducându-le din preţ  );au dus "discuţii duşmănoase "( Olinici cu Hâncul , Haluş cu Iaşinschi ,Vataman cu Ţugui ş.a ş.a..); 

că au calomniat "realizările regimului" ( mai ales socializarea agriculturii ) ;că preconizau " răsturnarea regimului şi venirea la putere a legionarilor " ; că erau hotărâţi "să lupte la momentul oportun cu ocazia unui nou război mondial ".

Vezi pe larg în Sentinţe adunate şi  comentate... de Lupu, Nicoară, Onişoru, pag.155 şi urm. )  

Lot de 6 legionari din r.Rădăuţi ,reg.Suceava , judecaţi de Tribunalul Militar -Iaşi ( în deplasare la Botoşani )Completul de judecată :preşed.-cpt.Cazacu Gh;procuror- cpt.Alexandru Radu ; asesori populari- lt.mj.Ciobanu Grig.şi Dandoş Nistor ;secretar-Varga D.

 Condamnaţi la pedepse între 20-10 ani muncă silnică şi confiscarea averii (Sentinţa nr. 434 /23 iul.1959 ) pentru "uneltire contra ordinii sociale" (prevăzută în art. 209 şi 25  C.P. ).

/ Iaşinschi Andrei - agricultor( 5 ha ) în com.Volovăţ N.în 1897( fratele lui Iaşinschi Vasile ).

Înainte de război, fusese şef de "cuib legionar" şi ,pentru scurtă vreme ,primar în com.Burla .

Arestat în 1949 ,condamnat la 2 ani închisoare corecţională deTribunalul Militar-Iaşi.

Rearestat pe 23 apr.'59, judecat în procesul enunţat, pentru că în vara '58 ar fi spus  la diverse persoane (aduse ca martori ai acuzării ) : că <comuniştii l-ar fi supus la impozite mari şi că ar trăi din ce în ce mai greu  >;că dacă regimul va fi răsturnat , <se va răzbuna pe comunişti  >; că în ţara noastră <s-ar muri de foame >; că <pământul nu trebuie pierdut prin înscrierea în GAC şi întovărăşire agricolă >.

Deşi avocaţii Wolfson şi Guceanu au cerut pentru clientul lor  <o pedeapsă mai uşoară > pentru că este < un om în vârstă, cu o mentalitate veche de care nu s-a putut debarasa atît de uşor > şi că are <o situaţie familiară grea ,origine socială sănătoasă >, a fost condamnat la 19 ani închisoare grea , 10 ani degradare civică şi confiscarea totală a averii.

-Iftode ,Gheorghe

Student la Facultatea de Drept -Iaşi.Arestat la 15 mai 1948( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI );  judecat cu un "lot de studenţi legionari" ; condamnat, închis la penitenciarul din Suceava şi Piteşti A acceptat "reeducarea" , devenind torţionar (la Târgu Ocna , în echipă cu Nuţi PĂtrăşcanu ).Transferat la Jilava şi Caransebeş,a renunţat la "experimentul reeducării " , străduindu-se să se reabiliteze în faţa deţinuţilor.

-IIie,Constantin

[LD: 29 /30 nov.2008.Inginer constructor invitat la emisiunea Eug.Vodă ( TVR -1 ) .

A fost ( sau este ) membru al Academiei Române în regimul Ceauşescu . Dacă nu greşesc, este primul legionar -chemat la  TVR-ul public .Domnul acesta - un bătrîn foarte prezentabil ( care spune că are aproape 80 de ani ) a intrat în mişcare după 1945 , din convingeri anticomuniste, şi  se declară şi acum legionar. Lămureşte o serie de file din trecutul mişcării , negând o serie de "prejudecăţi " şi falsuri puse pe seama Legiunii . Printre altele :

Legiunea a fost o mişcare "naţională" ,idealistă,  nu naţionalistă ;că a avut mobil economic (împotriva oligarhiei , inclusiv cea evreiască ) ;că a fost "creştină" ;că a fost anticomunistă ; că nu a fost "fascistă" sau "antisemită" .

-Eug.Vodă: Asasinatele şi violenţa puse pe seama ei ?asasinarea lui IGDuca ,Călinescu, Iorga?

-I.C.:toate au fost acte de disperare, individuale, nu programate sau dictate de conducători.

Duca- aruncase în închisori sute de tineri legionari ; Călinescu îl asasinase pe Codreanu şi alte sute de legionari ; Iorga, Madgearu  -asasinate puse la cale de serviciile de spionaj ş.aş.a

După 1944, legionarii  anticomunişti s-au pus în serviciul naţiunii, luptând contra înrobirii sovietice şi a comuniştilor, care au format "oligarhia roşie"  ,care , în mare parte, conduce şi astăzi România.

LD:nu este locul să ne exprimăm opiniile despre şubredele argumente privind caracterul nonviolent al mişcării, despre asasinatele politice săvârşite de legionari - leit-motivul susţinerilor legionare în epocă , în memorialistica şi istoriografia dedicată istoriei Gărzii de Fier. 

Despre experienţa personală concentraţionară , însă, evocările d-sale sunt interesante şi de luat în seamă. Despre "fenomenul Piteşti"  ? : a fost determinat de nerezistenţa la tortură şi "căderea" oamenilor slabi- fiind o metodă ilegală şi din p.d.v. al legislaţiei comuniste - Securitatea urmărind , astfel, să paseze toată vina pe legionari ( ca dovadă, procesul şi condamnarea la moarte a membrilor din echipele lui Ţurcanu ). ] 

Bacalaureat ( apoi student ) membru al "frăţiilor de cruce"  din 1945, din jud.Vaslui, n.prin 1927-'28, membru al unei "Frăţii de cruce" . Arestat prima oară  la 19 ani ; judecat şi condamnat pentru că a dat meditaţii fetiţei unui legionar - fapt incriminat ca "ajutor legionar"

 şi pentru că la percheziţie i s-au găsit poezii de Radu Gyr şi Nichifor Crainic .

Torturat fizic şi psihic în anchetă ,la Jilva , până la leşin şi amnezie, a rezistat prin credinţa în Dumnezeu şi ideal .Eliberat, s-a înscris la Facultatea de Drept , omiţând să-şi declare statutul de " fost deţinut " . Rearestat a doua oară în 1950 ( era student an. II ) , a fost condamnat la 25 ani muncă silnică. Detenţia la Jilava ,Piteşti ( unde l-a cunoscut pe Ţurcanu şi echipele lui de torţionari, fiind supus "reeducării" ),lagărele exterminatoare  de la Canal, Aiud.

Eliberat în 1964,cu Decretul  411 -graţieri ( pe actul său de eliberare col Crăciun scriind că iese "needucat" .Şi-a reluat studiile la 36 de ani, la Institutul de Construcţii , ca şef de promoţie, devenind inginer constructor.

-Ioanid, Alexandru Virgil [Gil ]

Student la Facultatea de Litere şi Filozofie  din Bucureşti , n.în 1924, în Piteşti.

Arestat pe 14 /15 mai 1948 ,cu centrul universitar legionar-Bucureşti ( cf. Ordinului 5 /1948  al MAI ) Torturat în anchetă la penitenciarul Malmaison şi casele conspirative ale SSI.

Condamnat la 20 ani închisoare ; încarcerat  la Jilava, Piteşti şi Târgu Ocna.    A luat atitudine contra acţiunii de "reeducare" (practicată de echipa lui Nuţi Pătrăşcanu )şi, ca pedeapsă, a fost transferat la Aiud, unde a fost ţinut 6 ani la zarcă ( 1950-'56 ).

"Graţiat" în 1964, cu Decretul 411 .

-Ion , Constantin, S.

Inginer în Timişoara, arestat în 1948( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI ) ; judecat cu un "lot de 17 legionari ",condamnat la închisoare.Închis la penitenciarele din Aiud, Baia Mare, Aiud, pe timpul "reeducării" ( 1962-'64 )cu care nu a fost de acord.

-Ionele[Dumitriu ],Gheorghe

Din Arieşeni -Alba , orfan de ambii părinţi .Crescut de un moţ din Apuseni ; ajutat să facă Şcoala Militară de cpt.Siancu ( legionar ); combatant pe front  cu grad de locotenent .

Arestat ( ca legionar )  în 1948 de Siguranţă , a reuşit să evadeze , alăturându-se mişcării de rezistenţă din pădurile Braşovului .Ascuns în familii intrate în vizorul Securităţii ( Fulicea, Făină , părintele Boca ),ajuns în Poiana Sibiu , a fost denunţat, prins şi împuşcat  în 1950.

-Ionescu, Alexandru

N.în 1916, în Galaţi.Legionar, plecat în Germania după rebeliunea din 1941.

Revenit în ţară în 1948 .Arestat cu grupul "Răzleţi" ,eliberat în 1954.

Rearestat în 1958 ; judecat cu "lotul Vasile Blănaru-Flamură " ; condamnat la muncă silnică pe viaţă de Tribunalul Militar -Iaşi ( în deplasare la Botoşani ), pe 20 aprilie 1959.

Încarcerat la Jilava, Câmpulung Moldovenesc, Botoşani şi Aiud.

-Ionescu ,Constantin P.

N.în 1927, în Truşeşti-Botoşani .Arestat în1948, ca "fost legionar"( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI );Condamnat la 8 ani închisoare ,a fost închis la Suceava, apoi la Gherla, devenind "omul administraţiei", alăturându-se echipei de "reeducare" a lui Aurel Ţurcanu ( deţinuţii relatează că metodele preferate de tortură erau : însetarea victimei prin sărare excesivă a mâncării; înţeparea sub unghii ; obligarea de a-şi mânca fecalele şi a-şi bea urina ; bătăile cu ciomege şi curele ş.a ).În "reeducarea" la care a participat, au murit: Dimciu Garoflid, Dumitru Radovan, Vasile Dâmbu , Vasile Dumitru , Dincă Ion, ş.a. ş.a .

  În iunie 1954, a fost transferat în penitenciarele Jilava şi Ploeşti , fiind anchetat în "lotul torţionarilor" ; judecat într-un proces menit să acopere pe adevăraţii autori ai acestor crime ( Nicolski, Czeller, Sepeanu, Dulgheru, Nemeş, Dumitrescu ,Avădanei ş.a )  . 

Condamnat la moarte ( sentinţa nr 32 / 10 nov.1954, preşed. -g-ral Alexandru Petrescu ).

Executat la Jilava , pe 17 dec.1954,în prezenţa procurorului cpt.Alexandru Gheorghe , dir.col.Gheorghe Gheorghiu şi medicului Cahone Moise.

-Ionescu, Gheorghe [Gigi ]

Arestat în sept.1948 ; judecat cu "lotul g-ral Carlaonţ " ; condamnat la 10 ani închisoare .

Închis la Piteşti, şi-a făcut "autodemascarea" , a acceptat "reeducarea" , alăturându-se echipei de torţionari a  lui Ţurcanu ( <şedinţe de scos putregaiul din bandiţi > ).

Transferat la Gherla, a devenit "omul de încredere " a lui Popa Ţanu , participând la şedinţele de bătaie din camerele 101,103,104 .

-Ionescu, Gheorghe [ Remontu ]

N.în 1901 în Galaţi , fost ajutor de comandant legionar în gruparea lui Radu Mironovici. Arestat în 1948 ; condamnat la închisoare.În perioada 1962-1964 , ajunsese la Aiud , unde a făcut parte din "comitetul de reeducare" supravegheat de Gheorghe Crăciun .

-Ionescu , Virgil

Conducător activ al studenţilor legionari în interbelic. Arestat în 1948.Închis la Jilava şi Piteşti ,s-a opus vehement "reeducării", fiind bătut bestial de foşti camarazi deveniţi torţionari.

Transferat la Târgu Ocna , sătul de umilinţe şi tortură,a încercat să se sinucidă, gestul său provocând solidaritatea şi protestul deţinuţilor împotriva torţionarilor .

Alături de alte proteste similare, cazul său a determinat - ca metodă diversionistă de aruncare a vinovăţiei pe seama victimelor împinse la acele practici - la declanşarea anchetei , procesului şi pedepsirii torţionarilor.

-Iorgulescu, Constantin

Preahovean, cumnatul legionarului Traian Boerul ( unul din asasinii lui Iorga şi Madgearu , în nov.'40 ) .Arestat în iul.1947 ( împreună cu un frate )pentru legătura cu Eugen Teodorescu (curierul lui Horia Sima ),venit clandestin în ţară.Încarcerat la Văcăreşti, Craiova şi Gherla.

-Iosif, Iosif V.

Arestat şi judecat în unul din "loturile studenţeşti legionare" în 1948.

Condamnat , închis la Jilava,Piteşti şi Gherla, s-a alăturat echipei de torţionari a lui Ţurcanu.

În 1959,a fost judecat şi condamnat la 10 ani închisoare în lotul al II-lea -torţionari, fiind întemniţat la Jilava , apoi la Aiud ( în regim de "izolare" ).

-Iosub ,Mihai V. 

Student în Iaşi, arestat la 2 iunie 1948.Torturat în timpul anchetei la Securitatea din Iaşi ; judecat în unul din loturile "studenţilor legionari" ; condamnat ;închis la Suceava şi Piteşti ,a fost supus "reeducării" ( camera 2-Prisăcaru ; camera 16 -Sobolevschi ).

Omorât pe 30 iulie 1950, în timpul unei bătăi .

-Istrate ,Constantin

Student în centrul universitar-Iaşi.Arestat la 15 mai 1948, judecat cu "lotul Eugen Ţurcanu " .

Condamnat la 5 ani închisoare, detenţia în penitenciarele din  Suceava şi Piteşti .

S-a "convertit" la acţiunea de "reeducare" a lui Ţurcanu, devenind unul din informatorii săi .

Iulian, Constantin D

 Născut la 17 octombrie 1929, în oraşul Vaslui. Elev. Arestat. Condamnat la 7 ani închisoare, în 1949. Detenţia la penitenciarul Târgşor şi lagărul Peninsula. După eliberare, 1956, l-a întâlnit pe Atanasiu Constantin Puiu,

iar după arestarea acestuia, 1958, a fost arestat şi Iulian Constantin împreună cu alte 100 de persoane. Torturat la Securitatea Bucureşti (Uranus). Condamnat la închisoare, în 1959 (Cf. Cicerone Ioniţiu, Vol.5: Dicţionar H-I-J-K-L.). A dus după 1990 o activitate neobosită întru denunţarea şi pedepsirea crimelor comunismului.

Vezi şi http://www.razbointrucuvant.ro/recomandari/2012/06/08/constantin-iulian-inginer-inchisori-pitesti-video/.

J.

-Jianu, Mihai Şt.

Legionar din 1938 ( şeful regionalei Oltenia ) , n.în Craiova, în 1922.

Medic militar la spitalul Filantropia din Bucureşti.Arestat în iulie 1948 ; torturat în anchetă la MAI ;condamnat la 6 ani închisoare( 1949 )de Tribunalul Militar-Bucureşti .

  Încarcerat şi "plimbat" succesiv în 7 penitenciare , a suportat  peste tot tortura torţionarilor din brigăzile de "reeducare" : la  Piteşti ( de echipa lui  Ţurcanu , în "camera 4-spital" ) ,la Gherla (de Puşcaş Vasile şi Bogos Constantin , în "camera 106"  ), la Peninsula ( de Dorneanu Ştefan , Bogdănescu şi "brigada 13-14 " ).

   În 1954,anchetat la Securitatea din Ploeşti de lct.col Tiriachiu  , în legătură cu "ororile " reeducării din Piteşti (pe care le califica <criminale, atât pentru deţinuţi ,cât şi pentru regimul nostru comunist.>).Reţinut la penitenciarele Jilava şi Văcăreşti, a apărut ca martor al acuzării , în procesul torţionarilor ( 10 nov.1954 ), după care a fost eliberat.   Nevoit să lucreze ca "soră medicală" la Spitalul Pantelimon , ca brancardier la Spitalul CFR -Titu , într-un târziu a fost încadrat medic.

 

- Jijie, Gh

N. în 1920 în Ploieşti. Inginer. Fratele studentului Jijie Gh.Ion (Nelu). Arestat în 1948, împreună  cu părinţii. Condamnat la închisoare, în 1949. Detenţia la penitenciarele Jilava, Gherla şi Aiud. În timpul detenţiei la penitenciarul Gherla, a lucrat în fabrică la biroul tehnic şi s-a străduit să uşureze cât mai mult munca deţinuţilor înfometaţi şi slăbiţi de atâtea bătăi. Echipa de torţionari a lui Ţurcanu, venită de la Piteşti, a încercat să-l înlăture din biroul tehnic, acuzându-l de sabotaj. Succesul lor a fost de scurtă durată, deoarece nu s-au putut descurca în problemele fabricii şi inginerul Jijie a fost adus înapoi. Graţiat în 1964 cu Decretul 411. (Cf. Cicerone Ioniţiu, Vol.5: Dicţionar H-I-J-K-L.)

După 1990 a dus o activitate neobosită pentru denunţarea şi pedepsirea crimelor comunismului .

-Jipescu ,Constantin Cornel ("Cocoşel " )

N.în 1921 ,în Buzău .Elev legionar , a fost arestat şi condamnat la rebeliune ( ian.'41 ) .

Întemniţat la Aiud ,a pactizat cu comuniştii închişi, fiind repudiat de legionari , ca trădător.

   După  23 august 1944 -deşi legionarii  nu au fost amnistiaţi - el a fost eliberat de foştii tovarăşi comunişti , plasat într-un post la Siguranţă ( sub conducerea lui Ion Sârbu ) şi folosit în înscenarea privind org. "Pajura Neagră " ( tineri  îndemnaţi să-şi facă depozit de armament ).

   Nemaifiind nevoie de el, a fost judecat şi condamnat în procesul pe care-l preparase , fiind încarcerat la Aiud , printre legionarii trădaţi în '41 ,şi victimele din "lotul Pajurei Negre " .

A murit în 1963, în timpul detenţiei .

L.

-Langa ,Mihai

Inginer , stabilit în străinătate , paraşutat ilegal în România,după 1944.Prins şi arestat. Anchetat la Securitatea din Bucucureşti ( Malmaison ); condamnat la închisoare . "Trecut" prin închisorile Jilava,Piteşti, Peninsula şi Aiud. În perioada 1962-'64, a realizat grafica la o lucrare despre mişcarea legionară  ( concepută  din iniţiativa cmd.Georghe Crăciun  )

-Lateş ,Mircea / Lateş,Alexandru Gh./Lateş ,Vasile /

[LD: nu ştim dacă erau fraţi sau rude. I-am alăturat pentru că purtau acelaşi nume  şi pentru că, persecutaţi ca legionari, au avut o conduită diferită ]

/ Mircea - student la Facultatea de Agronomie -Iaşi .Arestat în 1948 , cu grupul centrului legionar studenţesc -Iaşi.Condamnat la închisoare ; închis la Suceava şi Piteşti, unde s-a alăturat la acţiunea de "reeducare" (se ocupa cu trierea declaraţiilor celor torturaţi, pentru a depista persoane încă nearestate, ascunzători de partizani sau depozite de arme )

/Alexandru -din Câmpulung Moldovenesc ( Suceava ) , n.în 1912 .Arestat la 24 sept.1959, acuzat de activitate legionară.Torturat în anchetă la Securitatea din Suceava ; condamnat la 18 ani muncă silnică de Tribunalul Militar-Iaşi .A murit la Aiud, la 19 sept.1963, din cauza condiţiilor de exterminare .

/Vasile - învăţător în Câmpulung Moldovenesc.Arestat , condamnat şi închis la Gherla şi minele de plumb din Baia Sprie.

 

-Laurian , Flaviu

Elev legionar ( lider ) la Liceul "Başotă" din Pomârla-Dorohoi.Arestat în 1947, cu un grup de cca 30 de elevi ; anchetaţi la MAI-Bucureşti  pentru a strânge date preliminare pentru campania de aresări din 1948.După anchetă, au fost eliberaţi .

-Lauric , Filon

Avocat în Bucureşti , n.în 1908, în Bucovina anexată de sovietici .Între 1935-'36 ,fusese  preşed.Centrului Studenţesc din Cernăuţi .În 1944,la intrarea armatei sovietice pe teritoriul României ( în Bucovina ) ,a aderat la mişcarea legionară,încercând să realizeze legătura (în spatele frontului din Moldova )  între grupul său, grupul  de partizani condus de Vladimir Macoveiciuc şi cel condus de Ovidiu Găină ( paraşutat  în Bucovina ).

   Datorită unor trădări, a fost prins şi arestat în 1946 .La proces, din lotul de 16 inculpaţi , doar 3 erau în boxa  inculpaţilor.Acţiunea penală a fost  întreruptă de Tribunalul Militar -Iaşi , prin abrogarea legii ( sentinţa nr.1161 / 12 sept.1946 ) .

   Rearestat la 14/ 15 mai 1948( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI ),prin reluarea procesului suspendat în 1946 ;condamnat la 7 ani închisoare ( sentinţa nr.487 / 6 iunie 1950 , preşed.col.magistrat Gheorghe Constantin ) de acelaşi Tribunal.La expirarea termenului de pedeapsă , în 1956, nu a fost eliberat ..

După 16 ani, odată cu "graţierile" din 1964, a ieşit din închisoare.

-Lazăr , Andrei 

Conducătorul studenţilor legionari de  la Institutul Politehnic-Bucureşti.Arestat la 15 mai 1948 ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI );Încarcerat la Jilava ,Piteşti (unde a fost bătut sălbatec de torţionarul Dan Demetrescu pentru că a refuzat "autodemascarea" şi "reeducarea" ) ; transferat la Gherla.

-Lăzărescu, Sandu C.

[LD: recomand pentru cei interesaţi vol. PRIGOANA.DOCUMENTE ALE PROCESULUI , Editura Vremea, Bucureşti , 1996 Interogatoriile  trebuai să smulgă răspunsuri formulate astfel încât acuzatul ( sau inculpaţii vizaţi ) să poată fi încadrat  la un aliniat din  articolul 209 al Codul Penal , care atrăgea pedepsirea cu un anumit număr de ani muncă silnică ( sau confiscarea averii )Aşa se explică faptul că şi la răspunsuri - redactate  tot de anchetator - se adăugau acele epitete stigmatizante :"reacţionar" , "fugar" , "duşmănos" , "legionar" ş.a.]

Fost legionar în anii liceului şi ai studenţiei, n.în 1920, la Constanţa.

Avocat în Bucureşti ,îndepărtat din barou în 1949.Redactor de carte la Editura Juridică .

Din 1952, a frecventat cercul literar-politic al intelectualilor  Dinu Pillat, Constantin Ranetti, Nicolae Radian ,Vasile Voiculescu şi Constantin Noica .

În 1959, a fost chemat la Academia RPR să dea lămuriri privind întâlnirile cu Noica .

La plecare, a fost arestat şi dus la Securitate.Bătut cu sălbăticie în anchetă de mr.Simion Jacques şi lct.mj.Iosif Crăciun ,pentru a semna declaraţii concepute de anchetatori .

a.) Procesul verbal de interogatoriu ( 9 sept.'59 ) luat de Crăciun Iosif ( anchetator penal )  :  

Întrebare: <Ţi s-a prezentat ordonanţa de punere sub învinuire prin care ţi se face cunoscut că eşti învinuit de faptul că înainte de 1944 ,ai desfăşurat activitate legionară [...] iar după 1944 şi până la arestare ,ai continuat activitatea legionară împreună cu alţi legionari [...] şi vă întruneaţi organizat sub masca unor aşa zise "cenacluri literare" [....]Te recunoşti vinovat de săvârşirea faptelor menţionate în ordonanţa de punere sub învinuire ? >

Răspuns: <...făceam comentarii duşmănoase împotriva regimului democrat popular instaurat la 6 III 1945, susţinând necesitatea instaurării în ţara noastră a unei democraţii de  tip occidental . >

Întrebare: <Ce discuţii pe linie legionară aţi purtat în cadrul întrunirilor avute acasă la PILLAT şi VOICULESCU , precum şi cu alte ocazii ? >

Răspuns : <În afară cu discuţiile pe care le-am avut cu Pillat Constantin în 1952, când eram ambii în sanatoriu  [...] nu am avut alte discuţii pe teme legionare cu Pillat sau cu ceilalţi , menţionaţi mai sus, în cadrul întâlnirilor noastre .> 

b.)  În CONCLUZIILE DE ÎNVINUIRE cu care a înaintat spre judecare  Tribunalului  Militar al R.II -Bucureşti dosarul nr. 1523 / 1959 ,cpt.Onea Mircea ( anchetator penal de securitate, în calitate

 de  procuror militar ) reţinea :

<3/Lăzărescu Sandu ,legionar, este demascat de către materialele existente la dosarul cauzei , ca duşman al regimului nostru democrat popular. [...] Legionar din 1938 , în 1940 a devenit membru în Comitetul de Conducere Legionar al " Societăţii Studenţilor în Drept" [...]

În urma eşecului rebeliunii legionare [...] editînd împreună cu PILLAT CONSTANTIN ... revista "Perspective" prin care au desfăşurat propagandă legionară .După 23 August 1944,[...] şi-au reluat activitatea legionară şi s-au constituit într-un cuib sub conducerea acestuia , organizând şedinţe legionare conspirative [...] Totodată, împreună cu PILLAT CONSTANTIN şi ceilalţi legionari ,întreţineau discuţii împotriva noii orânduiri instaurate în ţara noastră ,exprimându-şi cu toţii speranţa că va fi înlăturată prin intervenţia armată a SUA [...] între anii 1953-1955 prin intermediul lui Pillat Constantin [...] au participat efectiv la întrunirile clandestine organizate la locuinţa lui VOICULESCU VASILE,  PILLAT CONSTANTIN şi SLĂTINEANU BARBU  unde s-au purtat discuţii duşmănoase şi se aduceau injurii la adresa regimului nostru [...] şi-au exprimat speranţa în schimbarea formei de guvernământ din R.P.Romînă şi reinstaurarea regimului burghezo-moşieresc >  

c.) avocatul apărării Gall Camil  : < ...faptele sînt bine stabilite şi ca atare  nu pot fi contestate : a făcut parte din mişcarea legionară , dar că atunci era un element tânăr şi lipsit de orientare politică [...] În ce priveşte discuţiile duşmănoase imputate arată că ele se datoresc educaţiei burgheze [...] dar că a fost într-un cerc restrâns şi nu a avut o activitate intensă [...]faptele lui îşi mai găsesc explicaţia şi în anturajul nefast a lui Pillat C-tin. [...]

Roagă instanţa să ţină seama că inculpatul în activitatea profesională de la Editura Juridică a contribuit prin munca sa în mare măsură la promovarea dreptului socialist din ţara noastră , ca redactor de carte ... >

d.) Sentinţa nr.24 / 1 mart.1960 , judecat pentru "crima de uneltire contra ordinei sociale" p.p. de art.209 pct.2 lit.a C.P. comb, cu alin.penultim al aceluiaşi articol" de Tribunalul Militar al reg. a II-a militare.

ÎN FAPT- se relua în sentinţă -<  Inculpatul Lăzărescu Sandu , legionar din 1938 [...]după 23 august 1944 şi-a reluat activitatea legionară constituind un cuib [...] În acelaşi timp, împreună cu Pillat Constantin [...] întreţinea discuţii împotriva noii orânduiri sociale [...]a intrat în legătură cu coinculpaţii Acterian A. şi Iordache N. zis Vladimir Streinu cu care a participat la întrunirile clandestine organizate la locuinţa lui Voiculescu Vasile , ale lui Slătineanu Barbu şi a coinculpatului Pillat participând la discuţii duşmănoase [...]exprimându-şi ca şi ceilalţi participanţi dorinţa de schimbare a formei de guvernământ democratice din RPR şi restaurarea regimului burghezo-moşieresc.[...] Astfel fiind , pe baza probelor administrate [...]care se coroborează între ele şi cu depoziţia martorilor [...] toate coroborate cu recunoaşterile inculpatului făcute la organele de anchetă şi în instanţă [...] reţine ca dovedit în sarcina inculpatului Lăzărescu Sandu faptele pentru care a fost trimis în judecată.>

Condamnat la 16 ani închisoare A fost închis la Jilava şi Aiud.

"Graţiat" în 1964 , cu Decretul 411 .

e.)Confesiunile lui Sandu  Lăzărescu (12 iun.1996 ).

-S.C: Ce părere aveţi despre procesul în care aţi fost implicat?

-S.L.: " Încadrarea juridică a fost 209 partea a doua litera a.Adică discuţii duşmănoase."Activitate duşmănoasă" .Acuzaţie care ar fi putut să privească cel puţin jumătate din populaţia României .Cine nu vorbea atunci împotriva regimului ? N-am făcut nici o conspiraţie , n-am plănuit câtuşi de puţin răsturnarea regimului,aşa că aş putea zice ca o caracteristică generală : am fost nişte victime , nu nişte eroi."

-S.C.:Cum a decurs ancheta ?

-S.L: Ancheta a fost sub semnul brutalităţii...a fost condusă de un maior Simon Jaques , am auzit că a plecat din ţară [...] Simon Jaques dădea ordinul pentru bătăi , sau, cum spuneau ei , ordinul de aplicare al aşa-ziselor metode de "demascare" .Ştiu că s-a bătut ! A fost bătut Dinu Pillat, am fost bătut eu .Or mai fi fost bătuţi şi alţii. [...] Anchetatorul scria ce voia [...] Nu scria aproape  niciodată ce s-a vorbit şi ce s-a întâmplat. Scria după planul prealabil.După care îţi cerea să semnezi .Nu voiai ? Bătaie ! Asta era schema de interogatoriu." 

-S.C: [...]de ce credeţi că au tăbărât în anii '60 asupra vârfurilor intelectualităţii ?

-S.L.: [...] în primul rând că aveau nevoie de clientelă. Securitatea trebuia să-şi justifice existenţa. Şi atunci era dispusă să facă din ţânţar armăsar şi să ia pe oricine. Şi, în al doilea rând, să răspândească teroarea printre intelectuali.[...]Nu trebuie uitat că, în acest proces, alături de Noica , unul din vârfurile generaţiei lui, era Dinu Pillat , care avea multiple relaţii în multiple medii [...]  Alegerea acestor oameni a fost făcută în funcţie de rezonanţa socială a numelui lor şi de reverberaţia pe care o putea avea condamnarea lor.Un proces exemplu.Un avertisment adresat intelectualităţii. Nu e întâmplător faptul că, odată cu acest proces, s-a cam terminat şirul marilor procese."

-S.C.: Care a fost atitudinea inculpaţilor în timpul procesului ?

-S.L.: [....] ultimul cuvânt al lui Noica , care-şi asuma răspunderea , sau al lui Dinu Pillat , care protesta împotriva impermeabilităţii regimului , au fost tăiate cu brutalitate de preşedinte.[...]

Grefierul era un om cu foarte mare experienţă , ştia să consemneze numai ce era pe placul preşedintelui şi al curţii ."

Şi-a petrecut anii de detenţie la Jilava  şi  Aiud.

Pe 12 apr.1964 a fost eliberat cu "al doilea val" Primul fusese în ian.'64 - confirmă el - iar al treilea a fost în august 1964.

-Lefter, Ştefan V.

Ţăran n.în com.Oasele-Galaţi, membru CAP.S-a înscris în PCR , dar a fost dat afră în 1960, ca "fost legionar" .Arestat la 6 iun.'60 ; anchetat la Securitatea din Galaţi ; condamnat la 7 ani închisoare (sentinţa nr. 316 / 1960 ) de Tribunalul Militar -Constanţa (în deplasare la Galaţi ).

-Leonida, Titus

[LD: Interesantă descrierea acestui tânăr ,din partea unui deţinut , victimă a "reeducării", , prin care dezvăluie o explicaţie cutremurătoare, dând o posibilă cheie pentru comportamentul aberant  al unor torţionari :<tânăr cu vădit dezechilibru mintal şi psihic, care, după ce ucisese un mare număr de oameni şi torturase îngrozitor sute de tineri deţinuţi, a înnebunit .

Ulterior s-a restabilit mintal, dar a scăpat de implicarea în procesul torţionarilor >]

    Elev la liceul "Loga" din Timişoara.Arestat în 1948( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI ), pentru activitate legionară.În timpul anchetei,şi-a denunţat colegii .Condamnat, închis la Târgşor apoi la  Piteşti, a făcut parte din echipa torţionară condusă de Eugen Ţurcanu.Transferat la Gherla, numit pontator la atelierul de Tâmplărie, şi-a continuat "vocaţia " de torţionar .

-Lie ,Pompiliu Gh.

[LD: simpla taxare cu eticheta de "torţionar" este -după opinia noastră - superficială Pentru a înţelege profunzimea "fenomenului Piteşti " ar trebui sondate şi antecedentele acestor tineri , (dinaintea ,din timpul şi după război ), pentru a urmări metamorfozarea lor din victime, în călăi.Pentru că, altfel, nu putem explica cum un student medicinist a putut să ajungă la o atare decădere psiho-morală .Dar putem admite că inspiratorii acestor metode , au ştiut cum să procedeze cu ei pentru a obţine această metamorfozare ]

   Student la Facultatea de Medicină , n.în jud.Braşov.Arestat şi condamnat la închisoare în 1948( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI ), în loturile de legionari .În închisoare, s-a alăturat echipelor de torţionari conduse de Eugen Ţurcanu.În lagărul Peninsula,ajuns pontator la "brigada 18 "(condusă de Ion Subţirică). În noaptea de 21 iun.'51- rămasă în memoria deţinuţilor ca "noaptea Sfântului Bartolomeu " - la indicaţia sa ,a sculat din somn deţinuţii şi i-a dus la "brigada 13-14 " (studenţii "reeducaţi" de Bogdănescu ) unde au fost  bătuţi cu bestialitate până dimineaţa, mulţi rămânând schilozi pe viaţă.Nu a fost implicat în aşa-zisul "proces al torţionarilor" , dimpotrivă, a fost numit brigadier ,având un apetit special în torturarea deţinuţilor  intelectuali .

-Liga, Gheorghe,Gh.

Tânăr din Galaţi, arestat în 1949 pentru activitate legionară ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI ). Cunoscându-l pe comandantul legionar Puiu Atanasiu ( adus din prizonierat sovietic ) ,în lagărul Peninsula, au devenit prieteni.Rearestaţi amândoi în febr.'58, torturaţi în anchete la Securitatea Bucureşti ( Uranus ) , au fost condamnaţi la alţi ani de închisoare ,de Tribunalul Militar-Bucureşti .

-Limberea ,Paul I.

Student ,n.în Piteşti , arestat în 1948 cu un grup de studenţi legionari ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI ).Torturat în anchete la Securitatea din Piteşti ; condamnat la 6 ani închisoare ; deţinut la Jilava şi Piteşti .Torturat cu sălbăticie de echipa de torţionari de la "camera 3 spital"  ( Eugen Ţurcanu, Nuţi Pătrăşcanu ,Soroiu Gheorghe ş.a. ). Omorât pe 30 mai 1951, în timpul unei şedinţe de "reeducare " .

-Linţu, Toma

Învăţător, legionar ,şef al plasei Balinţ în timpul guvernării legionare (sept.'40-ian.'41 ), combatant în războiul de Răsărit ('41-44 ) .N.în satul Goleţ , com.Bucoşniţa ( Caraş Severin ).

Arestat în 1948 ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI );torturat la Securitatea din Timişoara ;condamnat şi  închis la Aiud şi lagărele de muncă forţată "9 Culme" şi Periprava .

-Livinschi ,Anton M./ Mihai / Nicolae /

Fraţi legionari , din satul Buciumi-Iaşi .Arestaţi pe 15 mai 1948 ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI ); închişi la penitenciarul din Suceava ;condamnaţi  la 7 ani închisoare (Sentinţa nr. 321 / 11 martie 1949 )de Tribunalul Militar-Iaşi.Transferaţi la Piteşti, s-au alăturat acţiunii de "reeducare" , condusă de Eugen Ţurcanu.Transferaţi în lagărul Peninsula (6 iunie 1950 )au fost cooptaţi în "brigada 13-14 " ( cu un macabru renume în privinţa conduitei faţă de deţinuţi ) .

/ Anton a fost eliberat în 1956; rearestat în 1961 ; graţiat în 1964 , cu Decretul 411.

/ Mihai - judecat în "procesul torţionarilor", a fost condamnat la moarte şi executat .

/Nicolae - s-a spânzurat în timpul anchetei.

-Lucinescu ,Dan / Ioan-tată / Alexandrina -mamă / Lala-soră  /

[LD: datorăm acestui fost deţinut,  cartea -document "Jertfa" , în care a relatat calvarul celor 15 ani de închisoare .Dintr-o suită de episoade al căror martor a fost , se poate înţelege mai bine  acel fenomen patologic al transformării unor tineri ,din victime , în călăi torţionari. ]

Elev Liceul Militar şi Şcoala de Pilotaj ,născut în 1927, la Botoşani.Înscris la 13 ani în  Frontul Deocrat Creştin (având drept ţel lupta anticomunistă ) ,în 1940 a devenit comandant adj.al regionalei legionare Moldova.

Arestat în la Tg.Mureş ,pe  24 apr.1948( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI )  ;torturat în sediul noii Securităţi din Iaşi şi în închisoarea Galata ( de comisarul Pompilian, din fosta Siguranţă ).

Transferat şi anchetat  la Suceava, nu a împărtăşit opţiunea altor legionari - Bogdănescu, Cobâlaş, Demetrescu ş.a. - care acceptaseră acţiunea de "reeducare" ) 

Judecat într-un "lot de 47 legionari  ", într-un proces fulger ( a durat doar 3 ore ) ; condamnat la 15 ani muncă silnică şi alte pedepse complimentare , a fost transferat la Jilava, apoi la Piteşti , fiind supus la torturi atroce de echipa lui  Eugen Ţurcanu.

Transferat la Gherla (unde a făcut muncă silnică în fabrică ) ,apoi la Aiud ( unde a fost supus  "noii  reeducări" - "autodemascarea" ,"spovedania"  , fără tortură fizică , dar cu o diabolică tortură psihică ) . Eliberat pe 17 ian.1963.

/ Tatăl , mama şi sora sa - au fost arestaţi tot în 1948,fiind condamnaţi , executând pedepsele în închisori şi lagăre.   

-Ludu ,Alexandru Sorin

Inginer , n.în 1928, Ploeşti ( Prahova ) .Arestat în 1948( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI )  ;

condamnat la închisoare , închis  la Piteşti.S-a alăturat echipelor de torţionari conduse de Ţurcanu ( camera "3 spital" ,"4 spital" .

În 1962 , după desfiinţarea brigăzilor de torţionari, a fost  transferat la Peninsula, unde s-a comportat civilizat cu deţinuţii.Ultima parte a detenţiei , la penitenciarele Braşov şi Codlea.

-Lupaşcu ,Ion (Pill )

Bibliotecar în Bucureşti.Legionar din 1945, în 1947 a intrat în PCR (cf. înţelegerilor Teohari Georgescu-Pătraşcu ) .Arestat în 1949 ( când comuniştii s-au debarasat de ei ); condamnat la închisoare ; ajuns la Piteşti , a devenit "omul de încredere" al lui Eugen Ţurcanu , în acţiunile   "reeducării ".Transferat în 1951 la Peninsula, a făcut parte din brigăzile "13-14 " , continuând operaţiunile de schingiuire . Cu toate acestea, transferat la Aiud , nu a făcut parte din "lotul torţionarilor condamnaţi ", fiind eliberat în 1954.

-Lupeş ,Ioan A.

Din Lăcăceşti , n.în 1927 , în com.Poduri ( Bacău ) .Arestat pe 31 mai 1955, pentru "activitate legionară" ; condamnat la moarte ; executat în penitenciarul Galaţi ,pe 18 dec.1955.

-Lupoaie ,Constantin

Din Burdujeni (Suceava ).23 august '44 l-a găsit în închisoare (condamnat ca legionar  în regimul Antonescu ).

Eliberat în 1946 (condiţionat de colaborare cu comuniştii şi acceptarea "reeducării " ).

Rearestat în 1948 ; anchetat la Suceava ; condamnat şi trimis la Tg.Ocna. Deoarece s-a opus "reeducării" elevilor,transferat la Gherla şi schingiuit de echipa torţionarilor  "reeducaţi" ( Stoian, Livinschi, Puşcaş ş.a. ). A fost martor al acuzării în procesul "lotului torţioarilor" ( 1954 )

-Lupu, Nicolae V.

Avocat , fost ajutor de comandant legionar (din  1936 )  , n.în 1906, la Sibiu .

Arestat şi condamnat la 2 ani închisoare , în 1948 , pentru "deţinere de materiale interzise " ; închis la Ocnele Mari şi Midia ; eliberat în 1954.

Rearestat în 1958 ;torturat la Securitatea din Bucureşti (Uranus ) de mr.Enoiu şi echipa sa ; judecat cu "lotul Constantin Puiu  Atanasiu "  ; condamnat la 25 ani închisoare (1959 ), pe baza unui dosar cu probe şi mărturii false."Graţiat" în 1964, cu Decretul 411

M.

-Maga, Mihai

Student la Facultatea de Medicină din Cluj, n. în satul Berivoi, com.Recea -Braşov.

Dat în urmărire din 1948, după arestarea lotului studenţilor legionari din grupul Bohotici.

Prins,arestat şi judecat în 1949 ; condamnat la 14 ani închisoare de Tribunalul Militar-Cluj. Grav bolnav, a murit imediat după eliberare.

-Maniu, Ion

Legionar din Cluj, n.în 1913.Arestat în 1948 ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI );condamnat la 5 ani închisoare de Tribunalul Militar-Cluj.Închis la Piteşti, a acceptat "reeducarea" şi, împreună cu alţi "reeducaţi" , a fost trimis la penitenciarul Târgu Ocna ca, sub directivele securiştilor  Sep(r)eanu şi Nemeş să introducă şi acolo metoda.Eliberat la termen ( 1953 ),a fost rearestat în 1959 , condamnat şi  închis la Aiud. Şi acolo, a făcut parte din " comitetul de reeducare "şi din grupul însărcinat să elaboreze lucrarea "Despre mişcarea legionară " ( sugestia cmd.Gheorghe Crăciun  ) Eliberat în 1964, cu Decretul 411 .

-Maniu ,Traian

Legionar din Cluj, n.în com.Zigra-Cluj.Arestat la 15 mai 1948, pe baza Ordinului nr 5 /14 mai'48 .Condamnat de Tribunalul Militar-Cluj ; închis la Piteşti şi Tg.Ocna ; mort în detenţie, la 30 mai1951.

-Manu, Gheorghe George I.

În mişcarea legionară din 1937 .Prof.univ.la Facultatea de Ştiinţe,cu doctorat  în Fizică ( Paris ) .

N.în Bucureşti, în 1903 ( după mamă, descendent al fam. Cantacuzinilor ; după tată,al unei familii de luptători pentru  unirea Principatelor ). După 23 aug.'44, i-a înlesnit lui Nic.Pătraşcu legătura cu reprezentanţi ai PNL şi PNŢ.

În aug.'45, a dezaprobat linia de "neutralitate" adoptată de Pătraşcu faţă de comunişti , calificând-o  "politică de curvă" . Chiar şi după prima arestare - 15 oct.'45 - a fost contra politicii duplicitare a lui Pătraşcu, colaborând cu mişcarea de rezistenţă anticomunistă condusă de Ion Bujoi, Vintilă Brătianu  , Horia Măcelariu  dr.Bontilă ş.a., menţinând legătura cu misiunea americană .Arestat la 21 mart.1948, deoarece intenţionase să sape o galerie sub clădirea Parlamentului pentru a-l arunca în aer.

Condamnat la muncă silnică pe viaţă (Sentinţa nr.1.834 / 21 nov.1948 ). A murit în penitenciarul Aiud, la 4 apr.1962.

- Marineasa ,Zaharia

În mişcarea legionară , ca elev, din 1937. N.în 1921, în Iabloniţa -Caraş Severin.

Arestat în 1948( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI )  ; torturat în anchetă la Securitatea din Timişoara ( de tandemul Ambruş Koloman -  Aurel Moiş ) ; condamnat la 15 ani muncă silnică de Tribunalul Militar-Timişoara.Închis la Aiud, pedepsit mereu pentru că protesta faţă de abuzurile administraţiei, luând apărarea deţinuţilor.La expirarea condamnării ( 1963 ), în loc de eliberare, a fost transferat în lagărul de exterminare de la Periprava. "Graţiat"  în 1964, cu Decretul 411 .

-Matei, Coriolan

Profesor din Corona -Braşov (fost consilier al cmd.legionar Radu Mironovici ). Arestat şi condamnat în 1948  în "loturile legionare" ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI );detenţia la Jilava şi Aiud ; eliberat.Rearestat în 1956 ; condamnat la 20 ani muncă silnică în "lotul Faliboga" ( Sentinţa nr.1 203 /1957 ,preşed.  Paul Finichi ) de Tribunalului Militar -Sibiu .

 -Mateiaş, Virgil

Avocat  n.în 1905, în Mândra-Braşov.Legionar codrenist ( Garda de Fier, apoi partidul "Totul pentru Ţară" )  arestat pe 22 mai 1938, închis la penitenciarul Miercurea Ciuc , în regimul carlist) .Prefect al jud.Făgăraş în guvernul Antonescu  ( sept.'40-19 ian.'41).Combatant în războiul din Răsărit ( din 21 iun.'41 ).După încheierea "pactului" dintre Teohari Georgescu şi N.Pătraşcu ( 10 dec.1945 ), s-a prezentat la autorităţi şi a fost scos de sub urmărire ( 23 febr.1946 ) .

Arestat în mai 1948( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI )  , a fost încarcerat la Ocnele Mari ;din 1951, supus "reeducării" ( bătut zilnic timp de 6 luni de echipele de torţionari aduse de la Piteşti ) ; în 1953, după desfiinţarea lagărului de la Ocnele Mari, a fost transferat şi anchetat succesiv la Securitatea din Făgăraş - penitenciarul Codlea şi Văcăreşti - Securitatea Braşov- Codlea.Eliberat în 1955.Rearestat pe 12 febr.1958 de Securitatea -Sibiu ; anchetat-torturat peste 18 luni la sediul MAI ( de Enoiu, Gh.Marin şi Brăiţa )şi sediul Securităţii -Uranus ( de lct.mj.Marin Ioan L. ) ;implicat în "procesul Atanasiu Puiu", acuzat de "complot "  ; condamnat la 20 ani temniţă grea ( 10 apr.'59 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti ( preşed. col.Finichi Paul ).

Încarcerat la Aiud ( din iun.1959 ) ; supus din nou "reeducării" .

"Graţiat" în iul.1964 , cu Decretul 411.

-Măgirescu :Nicolae / Eugen / Cedric /

[LD: Fraţi din com.Scorţeni -Bacău , arestaţi  şi condamnaţi pentru  activitate legionară.

Datorăm dizidentului  Remus Rădina  publicarea unei mărturisiri zguduitoare despre experimentul "reeducării " de la Piteşti , pe care  Eugen Măgirescu a scris-o  în 1987 .Ea a fost publicată la Paris, în 1994, într-o broşură cu titlul " Moara dracilor " .Trei fraţi, intraţi la măcinarea caracterului în "moara a dracilor " , având comportamente foarte diferite  ]

/Nicolae- n.în 1919, căpitan,decorat cu Crucea de Fier şi ordinul Mihai Viteazul, invalid de război.

Arestat şi anchetat în 1948 de Securitatea din Iaşi ; judecat în lotul Centrului Universitar -Iaşi ;condamnat la închisoare ; închis la Suceava şi Piteşti .A fost supus "reeducării" , bătut cu cruzime (peste bontul piciorului amputat )

/Eugen -n.în 1922, absolvent al Facultăţii de Drept , pedagog .Arestat în 1948 ; torturat la penitenciarele Galata şi Suceava ( de anchetator Pompilian ) ; judecat cu lotul studenţilor legionari ( printre ei, Alexandru Bogdanovici-şef de lot- şi Eugen Ţurcanu ) ; condamnat la 12 ani muncă silnică ; închis la Suceava şi Piteşti ;eliberat după 18 ani de detenţie. 

Supus "reeducării "  şi "autodemascării "  pe 9 apr. 1950,după o şedinţă de 6 ore schingiuire (Ţurcanu şi Negrilă  i-au spart timpanul ;i-au băgat în gură obiecte murdare ; i-au zdrobit coastele , dansând încălţaţi pe coaste şi rinichi )până i-au înfrânt  rezistenţa la tortură .Şi-a acuzat părinţii, logodnica, prietenii pentru lucruri mici ; l-a bătut pe cel mai bun prieten - Mihai Tufeanu - cu care făcuse 3 ani de închisoare sub Antonescu ; l-au numit în "comitetul de reeducare" .

/ Cedric -n.în 1927, student la Facultatea de Litere-Iaşi .A fost arestat la 14 iul.1950, ajungând la Piteşti ( unde erau şi fraţii săi ) .A fost supus şi el "reeducării" , atât la Piteşti, cât şi la Gherla, Peninsula şi Poarta Albă. Eliberat în 1954.

Rearestat în 1957, a fost torturat la Securitate şi condamnat la închisoare pentru " uneltire contra ordinii sociale" ."Graţiat" în 1964, cu Decretul 411.

- Mănăiloiu ,Ion

Legionar din "Frăţiile de cruce " ,n.în 1925, în com.Tohanul Nou ( Braşov ) ,absolvent al Acad.Comerciale -Cluj.Arestat la 2 dec.'56 de Securitatea din Braşov ; judecat de Tribunalul Militar-Cluj ( în deplasare la Sibiu )într-un "lot la grămadă"  ; condamnat la 8 ani temniţă grea pentru "crimă de înaltă trădare " .Detenţia în penitenciarele din Sibiu, Făgăraş şi Aiud .Eliberat în 1964.

-Măntăluţă ,Gheorghe

Legionar, n.în 1928, în Săveni -Botoşani.Arestat în mai 1948 de Securitatea din Botoşani ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI );anchetat -torturat de echipa Feller, Rukenstein, Segal, Kleinberg ) ; judecat într-un lot de legionari ; condamnat la 8 ani închisoare de Tribunalul Militar - Iaşi ( în deplasare la Suceava ) ; detenţia în penitenciarele Suceava, Târgşor, Gherla ;Peninsula, Aiud Gherla ; supus "reeducării" în puşcăriile prin care a trecut.

-Măruţă ,Gheorghe

[LD: în materialele consultate ,există câteva mărturii şi ipoteze privind declanşarea procesului şi condamnării legionarilor torţionari.Printre ele, mărturia lui Gh.Măruţă.

Este de necrezutSecuritatea n-ar fi ştiut  ce se întâmpla în închisori .Este neverosimilă prezenţa vreunei tresăriri de oroare la Nicolschi ,care să-l fi determinat să stopeze "reeducarea " .Explicaţia este simplă şi caracterizează comportamentul criminal :autorii şi urmele atrocităţilor trebuiau să dispară ] 

Student la Facultatea de Medicină-Bucureşti , n.în Craiova-Dolj .Arestat şi judecat cu lotul "Stema Ţării " .Condamnat la 8 ani închisoare.Ajuns la Piteşti,s-a alăturat acţiunii de "reeducare", fiind numit de Eugen Ţurcanu şef de echipă (febr.'50 )

Transferat la Peninsula, a fost numit pontator în brigăzile de torţionari conduse de Bogdanovici şi Oprea.În 1952, adus la o anchetă la MAI, a raportat  tot ce văzuse şi auzise despre "reeducare"."Surprins" de cele auzite, anchetatorul l-ar fi pus să repete relatarea în faţa a 10 peroane -printre care ar fi fost însăşi Chişinevschi şi Nicolschi - declanşând punctul de plecare în procesul torţionarilor.

-Merişcă ,Constantin Costin

[LD: cu regretul de a nu fi citit memoriile -document ale acestui fost deţinut -  "Tărâmul Gheenei "şi "Tragedia Piteştiului"  - apărute după 1989 ,mereu recunoscători lui Cicerone Ioniţoiu , preluăm din microbiografiile sale. ]

Legionar, arestat pe baza Ordinului nr.5 / 14 mai 1948 (prin care au fost arestate 3 229 persoane ) .Condamnat la închisoare de Tribunalul Militar-Iaşi ;detenţia la penitenciarele Jilava şi Piteşti ( din 4 febr.'49 , trecând prin  supliciul "reeducării" ) Peninsula şi, după închiderea lucrărilor la Canal, în alte penitenciare.

-Miazănopate, Dumitru

Legionar, arestat pe baza Ordinului nr.5 / 14 mai 1948 (prin care au fost arestate 3 229 persoane ) .Arestat pe 15 mai 1948, cu un "lot de legionari moldoveni " ; anchetat la Securitatea din Iaşi ; condamnat ; închis la Suceava .

-Mija, Teofil

Legionar ( membru al "Frăţiilor de Cruce " ) , student la Facultatea de Medicină ,n.în 1923, în com.Bratei -Sibiu .Arestat în 1950 (pe baza Ordinului nr.5 / 14 mai 1948 ), condamnat la 15 ani închisoare ; detenţia la penitenciarele Aiud, Gherla, Oradea şi lagărele de muncă forţată de la Canal.Eliberat în 1964, cu Decretul 411, şi-a terminat studiile de medicină ( 1969 ) şi doctoratul ( 1982 ), devenind medic în  Braşov.

-Milcovan, Şerban.

[LD: după 1989, venerabilul dr.Milcovan,a participat la unele dezbateri din presă şi televiziune , prezentându-se ca un cunoscător avizat al culiselor politice din vremea sa.Despre experienţa sa  de prizonier politic,nu l-am auzit.De aceea comentăm  scurta fişă din Dicţionarele Ioniţoiu.

Nu ştim ce-a mai gândit, doctorul Milcovan după experienţa concentraţionară ,despre"aparatul de stat burghez " şi "clasa conducătoare exploatatoare "care trebuia pedepsită Şi nu o spunem cu ironie, ci ca un aşteptat şi nevenit răspuns al unor legionari , privind conduita lor după 1944]    

Medic în Bucureşti , n.în 1911 , în oraşul Slatina-Olt.Legionar, preşedintele Asociaţiei Generale a Medicilor din România ,în timpul participării legionarilor în guvernul Ion Antonescu ( 15 sept-'40-21 ian.'41 ).Prin 1945-'47, la o Conferinţă a Sindicatelor Sanitare  , de la tribuna flancată de două pancarte pe care era scris <Moarte lui Iuliu Maniu şi PNŢ -ului ! > şi  < Moarte lui Dinu Brătianu şi PNL-ului !>,  i-ar fi apostrofat pe prof. Daniel Danielopol ( fost liberal, înscris în PCR )că nu se teme ca românii să-şi piardă instinctul naţional , ci că regimul comunist  <nu va avea suficientă voinţă şi suficientă energie pentru a pedepsi cum trebuie să fie pedepsit aparatul de stat al burgheziei şi clasa conducătoare exploatatoare .>

...La 17 apr.1952, era arestat de sovietici şi reţinut într-o casă conspirativă ; după 10 zile, era predat autorităţilor române care l-au ţinut închis la Jilava până-n 1953.

Rearestat pe 3 aug.1959, anchetat şi dus la penitenciarul Aiud.

Eliberat în 1964, cu Decretul 411.

-Militaru, Gheorghe

Învăţător, fost legionar , n.în 1910, în satul Motnău, com.Dumitreşti -Vrancea.

În 1941,voluntar pe frontul de Răsărit , a fost luat prizonier de sovietici. Opunându-se la racolarea de "voluntari " pro-comunişti, a fost internat în lagărele de prizonieri din Oranki şi Uhta. Repatriat în 1948,a fost arestat într-un grup numeros ( 1949 ) pentru încercarea de a organiza o mişcare de rezistenţă anticomunistă în munţii  Vrancea ; condamnat la 10 ani închisoare ;închis la Canal, minele Baia Mare şi Cavnic, Aiud şi Gherla.

La expirarea pedepsei , în loc de eliberare, a fost condamnat cu o pedeapsă administrativă , trimis iar la Periprava la Tăiat stuf. Eliberat în 1964.

-Mironovici, Radu / Lidia -soţie /

[LD:t Radu Mironovici a fost închis sub Antonescu ?Ce a făcut în timpul războiului ? Imediat după '44, cf. ordinului lui Pătrăşcanu, a fost închis la Caracal ?A fost închis după Decretul din mai 1948? În ce proces a fost judecat şi condamnat ? ]   

N.în 1899, în com.Arbore-Suceava.Prefect al Poliţiei Capitalei în guvernarea antonescian-legionară ,cu Horia Sima -vicepreşed. al guvernului,C.Petrovicescu la Interne şi Alex.Roşianu subsecretar de Stat ( 6 sept.'40- 24 ian.'41  ), perioadă în care s-au comis marile asasinate şi rebeliunea leginară.

După 23 augst '44 , împreună cu un grup legionari, s-ar fi opus colaborării cu comuniştii.

Arestat  ( în '44 ? în '48 ? ); condamnat la muncă silnică pe viaţă ; încarcerat în temniţele ştiute, la un moment dat se afla la Aiud, unde ar fi devenit profund religios ;

între 1962-1964 , ar fi devenit colaborator ( adept ) al "reeducării " .

Eliberat în 1964, cu Decretul 411, s-a retras la mănăstirea Ţigăneşti.

/Soţia sa- Lidia- arestată în 1952 ; închisă la Ghencea şi MIslea.

-Mitan ,Virgil

 Student la Facultatea de Litere-Iaşi, n.în satul Aghigol, com.Valea Nucarilor-Tulcea.

Arestat pe 15 mai 1948 ( Ordinul "5 Cabinet" sau nr.5 / 14 mai 1948 al MAI  prin care au fost arestaţi peste  3.300  legionari din întreaga ţară) ;Torturat în anchetă la Securitatea -Iaşi , penitenciarul Galata şi Suceava ;judecat cu "lotul Bogdanovici -Ţurcanu " ; condamnat la muncă silnică.În febr.1949, a aderat la acţiunea de "reeducare " iniţiată de Bogdanovici, fiind transferat la Piteşti.La expirarea pedepsei, dus cu domiciliu obligatoriu în com.Dudeşti ( Brăila ) primind un serviciu de funcţionar.

-Moisiu ,Dumitru / Vasile-frate /

Student la Facultatea de Medicină ; arestat în mai 1948 (cf.Ordinului nr.5 /14 mai '48 ); judecat într-un "lot de studenţi" ;condamnat la închisoare de Tribunalul Militar-Iaşi ; detenţia la penitenciarele Suceava, Jilava, Aiud,Cavnic,pretutindeni dedicându-se îngrijirii deţinuţilor bolnavi. ( Fratele a fost arestat şi condamnat de acelaşi tribunal ).

-Mondoc ,Ion I.

Inginer constructor în Galaţi , n.în 1906,în satul Nămeşti, com.Valea Mare Pravăţ -Argeş.

Arestat în apr. 1942 (după rebeliunea legionară din ian.'41) ; condamnat la 10 ani închisoare, în regimul antonescian. Nu a beneficiat de graţierea din 23 aug.'44, cf. ordinului dat de Pătrăşcanu ( ministru de Justiţie ).Nu a fost eliberat nici la expirarea pedepsei ( 1952 ). A murit  la Tg.Ocna , grav bolnav, pe 8 febr.'53 .

-Moravschi, Ştefan

Arestat la 15 mai 1949, într-un lot de studenţi de la centrul universitar-Iaşi ; condamnat la închisoare. În penitenciarul din Suceava ,alături de Bogdanovici şi Ţurcanu, a pus bazele O.D.C.C.- ului (Organizaţia Deţinuţilor cu Convingeri Comuniste  )

-Moroianu , Vasile V. 

Student la Facultatea de Medicină - Bucureşti , n.în 1923, în Constanţa.

Arestat la 11 martie 1948( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI , pe  baza căruia s-au întocmit liste nominale  şi s-a  înfăptuit arestarea  legionarilor  din întreaga ţară )  ; condamnat la 18 ani muncă silnică de Tribunalul Militar-Iaşi ;Încarcerat , a fost supus acţiunii de "reeducare" de la Piteşti ( echipa Nuţi Pătrăşcanu ) şi Aiud ;refractar la toate insistenţele de "autodemascare " .

Eliberat în 1964, cu Decretul 411.

-Moţa [Codreanu] Iridenta / Mihai -fiu / Gabriela-fiică /

/Iridenta- soţia lui Ionel Moţa ( legionar, voluntar în războiul civil spaniol, mort în 1937 ) , sora lui C.Z.Codreanu (conducătorul mişcării legionare , asasinat în nov.1938 ).

Arestată în 1952, din Orăştie - Hunedoara, împreună cu fiul şi fiica .

I-a fost semnalată prezenţa într-un lagăr de muncă forţată.

/ Mihai- elev în Orăştie ; i-a fost semnalată prezenţa în lagărul Cernavodă.

/Gabriela -elevă ;nu ştim unde a fost închisă. 

-Munteanu : Ion  I . / Gheorghe  I. /

[LD:pentru valoarea informativă  şi operaţia de autoaniliză,recomandăm cartea-document publicată de  Ion Munteanu după 1989, "La pas cu <reeducările >de la Piteşti, Gherla şi Aiud "

Prin expresia" la pas " şi nominalizarea celor trei penitenciare  care au experimentat tortura şi au produs aşa-zisul  "fenomen Piteşti " , putem cunoaşte din sursă directă metamorfozarea unui tânăr (de la postura de "victimă" la cea de "călău" ) şi preţul revenirii la demnitatea umană ] 

Ion şi Gheorghe au fost doi fraţi, studenţi , n.în  Ciclova Montană -Caraş Severin.

/Ion -n.în 1923, student an VI  la Facultatea de Medicină-Cluj .Arestat pe 8 iun.1948 de Siguranţa din Cluj ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI );torturat luni de zile de comisarul Mărdărescu ;judecat cu un "lot studenţi legionari" ( şef de lot, Bohotici Ion ); condamnat la 15 ani închisoare ( 23 apr.1949 ) de Tribunalul Militar-Cluj.

Încarcerat la Piteşti , a fost supus "reeducării" prin bătaie şi umilinţe  până a acceptat  "autodemascarea ". A devenit,apoi "reeducat"  şi "demascator" la Piteşti.

Transferat la Aiud,a refuzat propunerea maiorului Popa de a repeta experimentul , atrăgându-şi consecinţe din cele mai grave .Eliberat în 1963, cu primele graţieri. 

/Gheorghe- n.în 1922, student la Academia Comercială -Bucureşti.

Arestat pe 21 ian.1949 ;torturat în anchetă la     ( de Alexandru Drăghici ) ; condamnat la 10 ani închisoare de Tribunalul Militar-Bucureşti ; detenţia la Jilava, Aiud (1950 ), Poarta Albă şi Peninsula, Aiud ( 1959 ) .La expirarea pedepsei , în loc de eliberare, trimis la Periprava, de unde a fost eliberat pe 19 ian.1963 ( la graţieri ) .

-Munteanu , Eugen Gh.

Student la Facultatea de Medicină-Iaşi, n.în 1925, la Dorohoi -Botoşani.

Arestat pe 15 mai 1948 cu grupul de legioari de la centrul universitar-Iaşi ;judecat în "lotul Bogdanovici-Ţurcanu " ; condamnat la 6 ani închisoare de Tribunalul Militar-Iaşi (în deplasare la Suceava ).

Închis în penitenciarul din Suceava , s-a alăturat "reeducării" concepute de  Bogdanovici (Organizaţia Deţinuţilor cu Convingeri Comuniste ); transferat la penitenciarul Piteşti , s-a alăturat lui Eugen Ţurcanu ;mutat cu un grup de 40 deţinuţi la penitenciarul din Tg. Ocna, s-a alăturat lui Nuţi Pătrăşcanu pentru a introduce "reeducarea " (la sugestia col.Sepeanu Teodor şi inspectorului  Iosif Nemeş ).

Eliberat la expirarea pedepsei ( 1954 ), a fost rearestat pe 19 martie 1955;anchetat în vederea dresării dosarului col. Sepeanu ( judecat şi condamnat la 20 apr.'57 ) ;reţinut ( fără judecată ) la Jilava ( împreună cu condamnatul Nuţi Pătrăşcanu  ) .

A murit pe 19 ian.1958, în timpul unei anchete la Securitatea din Bucureşti.   

N .

-Nanu, Silvestru

Student în Cluj, n.în Mureş.Arestat pe 14 / 15 mai 1948( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI )  ;

condamnat la 3 ani închisoare ; închis la Piteşti, a făcut parte din grupul torţionar-Ţurcanu ;la Gherla,din grupul torţionar Popa Tanu (informatorul ofiţerului politic Sugaciu ) ;

- Negrilă ,Viorel  

Student în Iaşi.Arestat pe 14/15 mai 1948( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI , pe  baza căruia s-au întocmit liste nominale  şi s-a  înfăptuit arestarea  legionarilor  din întreaga ţară )  Judecat în acelaşi lot cu Ţurcanu.Condamnat la închisoare.A acceptat "reeducarea" , făcând parte din "comitetul de demascare" de la Piteşti.În 1950, mutat la Gherla, cu un grup de 70 deţinuţi"reeducaţi" , pentru a aplica "reeducarea" . Pe 19 dec.1951, trimis în lagărul Peninsula , cu aceeaşi misiune (brigăzile 13-14 ) Grav bolnav de tuberculoză, a rămas ataşat administraţiilor închisorilor, care s-au folosit de astfel de epave umane .

-Negulescu , Valerian Vică A.

Legionar, n.în 1905, în Bucureşti. Locţiitorul lui Nicolae  Petraşcu în iul.'45.Fusese ajutor de primar al Municipiului Bucureşti, în guvernarea  militaro-legionară , condusă de g-ral  Ion Antonescu- Horia Sima ( 14 sept.'40-26 ian.'41 )şi după reprimarea rebeliunii legionare( ian.'41 ) fusese plecat în Germania ( lagărul militar Rostok ) făcând parte din grupul Nicolae Petraşcu .

În iulie 1945, a revenit în ţară cu Petraşcu (ca locţiitor al lui ).

"Reţinut"  în oct.'45 , dus la MAI , Teohari Georgescu ( ministru de Interne ) şi Alex.Nicolschi  i-au propus colaborarea ; el a cerut un timp de gândire şi consultare , dându-i drumul;urmărit de Securitatea, după 2 ore ...a fost arestat împreună cu Pătraşcu, duşi la MAI, continuând discuţiile cu Teohari Georgescu şi Nicolschi,...el a fost lăsat să plece ( Pătraşcu a rămas "zălog " ) pentru a lua legătura cu Nistor Chioreanu.

La 6 dec.1945, s-a semnat pactul cu MAI-ul < pentru salvarea existenţei fizice a legionarilor > ,prin care se stipula că vor fi eliberate acte tuturor legionarilor care vor să intre în legalitate, depunând armele , vor fi încadraţi în muncă şi nu vor mai fi interogaţi . 

Considerat drept o "trădare" de unii conducători  legionari , în special de prof.George Manu

[care , după 23 aug.'44,îi înlesnise lui Pătraşcu legătura cu reprezentanţi ai PNL şi PNŢ, dezaprobând  linia de "neutralitate" faţă de comunişti , calificând-o  "politică de curvă" iar după prima sa arestare (15 oct.'45 ) fusese contra politicii duplicitare a lui Pătraşcu, recomandând colaborarea cu mişcarea de rezistenţă anticomunistă Popp-Bujoiu şi menţinerea legăturii  cu misiunea americană ]  

  În iul.1947, Negulescu, Petraşcu, Chioreanu şi Călin , s-au întâlnit la cabana Bâlea, au iniţiat un serviciu de informaţii al mişcării legionare care urma să transmită informaţiile către americani

şi germani ( prin Dragoş Hornic , curierul lui Horia Sima )La al treia misiune, Hornic a fost arestat la Budapesta şi predat autorităţilor române, devenind "martor" al acuzării .

La 15 mai 1948, Negulescu şi Petraşcu au fost arestaţi şi condamnaţi la închisoare (oct.'48 ), fiind încarceraţi la Jilava şi Aiud. În 1954,la procesul torţionarilor, MAI , ca să se disculpe, a susţinutliderii legionari -printre care şi Negulescu - au dat ordin deţinuţilor legionari să aplice "reeducarea" . 

Negulescu Vică  a fost condamnat la moarte ( Sentinţa nr. 155 / 1957 ), pedeapsă comutată ulterior în  muncă silnică pe viaţă ( Sentinţa nr. 459 / 1957 ).Ţinut într-o izolare completă,

a murit pe 19 mai 1959, la Jilava.

-Nicolau , Nicolae M.

Medic oftalmolog în Bucureşti .Fost legionar în studenţie.Arestat pe 31 mart.1950 ( în urma unui denunţ ) ; anchetat-torturat la Securitatea Ducureşti ( Uranus ) ; condamnat la 20 ani muncă silnică de Tribunalul Militar-Bucureşti ; detenţia la MAI, Jilava ,Aiud ( 10 ani închis la "zarcă" ), Constanţa, Gherla,  iar Aiud."Eliberat" pe 1 aug.'64 ( Decretul 411 -graţieri )

 -Noveanu, Vasile / Noveanu Nicodim -frate

/Vasile -legionar , ministru Inventariului Avuţiilor Publice , în ultimul guvern al regimului carlist, condus de Ion Gigurtu ( 4 iul.-4 sept.1940 ) ;îndepărtat din conducerea mişcării legionare pe 6 sept 1940, de Horia Sima .

După 23 aug.'44, arestat pentru o scurtă perioadă (martie-sept.'45 ),după eliberare s-a alăturat grupului legionar care a încercat să negocieze un pact de nonbeligeranţă cu comunştii .

Permanent supravegheat de Securitate ( din unele surse, ar fi fost arestat de câteva ori , închis la Aiud şi minele de plumb ).

Rearestat în 1964 ;condamnat la 4 ani şi 6 luni închisoare ;eliberat pe 31 ian.1969.

/ Nicodim - medic,urmărit ca frate al lui Vasile Noveanu  ;arestat în 15 aug.1952 ;detenţia în penitenciare şi în lagărul Coasta Galeş .Grav bolnav,  a murit la scurt timp după eliberare.

O.

-Obreja ,Octavian N.

Student în Iaşi, din satul Scorujeni, com.Gorbăneşti -Botoşani. Arestat în apr.1948 , pentru activitate legionară.Anchetat torturat la Securitatea din Iaşi şi Suceava.Condamnat la închisoare de Tribunalul Militar-Iaşi ( în deplasare la Suceva ) .Închis la Piteşti şi  Gherla  ,victimă  a tratamentului de "reeducare" aplicat de Livinschi Mihai, Popovici Cornel şi Apăvăloaie Vasile ( bătut până la leşin ,pe 10 dec.1950 ), transferat la Aiud.

-Obreja ,Aurel I. 

Student , n.în 1925 ,în com.Bicazu Ardelean -Neamţ .Arestat la 16 iun.1948  ca fost membru FDC. ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI ) Bătut în anchetă de un fost coleg de liceu ( Mateescu ) pentru că refuza să facă declaraţii.Condamnat la 15 ani închisoare de Tribunalul Militar-Bucureşti ( 4 febr.'49 ).

Detenţia la penitenciarele Jilava, Târgşor , Jilava ; transferat la  Gherla (din  15 iunie'51 ) a fost bătut , schilodit şi supus la nenumărate umilinţe  de către echipele de "reeducare" ( Puşcaşu Vasile, Stoian Ion, Romanescu Gh., Livinschi Mihai , Popescu Gheorghe ş.a. )pentru a-şi face "autodemascarea " .Ca să scape de suferinţă , fără a nenoroci alte persoane, a indicat numele unor persoane decedate şi a inventat existenţa unor ascunzători cu muniţie.

Minciunile sale, verificate ulterior, i-au adus noi torturi şi bătăi prelungite. A fost transferat  la Aiud şi, la 25 oct.1954 , a depus mărturie în procesul torţionarilor.

-Olariu ,Blazius Eugen

Medic în Bucureşti, n.în com.Jupalnic -Mehedinţi.Arestat pe 6 mart.'52, ca fost legionar ; judecat într-un lot de 44 persoane ; condamnat la 15 ani închisoare pentru "crima de uneltire contra securităţii statului " de Tribunalul Militar-Bucureşti ; detenţia la Aiud.

Eliberat la 1 martie 1964 , cu Decretul 411-graţieri .

-Olteanu ,Ilie I.

Legionar din Sibiu.După rebeliunea legionară ( 1941 ), s-a refugiat în Germania.  În noiembrie '44,a fost paraşutat în ţară, cu grupul Pătraşcu Nicolae.

Arestat şi eliberat în dec.'45 , în urma "acordului" dintre Pătraşcu şi Teohari Georgescu. Rearestat la 15 mai 1952; judecat şi condamnat , a luat drumul spre infernul puşcăriilor .

- Onişor, Constantin

Student în Iaşi .Arestat în 1948 ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI , pe  baza căruia s-au întocmit liste nominale  şi s-a  înfăptuit arestarea  legionarilor  din întreaga ţară )  ; judecat la Suceava în lot  legionar, cu Eugen Ţurcanu ; condamnat la închisoare  de Tribunalul Militar-Iaşi ;adept al "reeducării" alături de Ţurcanu ( Piteşti, Gherla ).

- Oprea, Gheorghe

Student în Iaşi .Arestat în 1948 ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI ) ; condamnat la 3 ani închisoare de Tribunalul Militar-Iaşi ( în deplasare la Suceava ) ;întemniţat  în penitenciarele Suceava , Jilava, Piteşti ( 6 dec.'49-1 mart.'50 ) ,unde  a făcut parte din grupul torţionar condus de Ţurcanu ( bătând cu cruzime deţinuţii în camera "4-spital" , perioadă cu cele mai multe decese în urma torturilor ). A continuat activitatea "reeducării" ( 1950 )  şi în lagărul Peninsula , în "brigăzile 13-14 " . Elibertat în ian.1951. 

- Oprea, Ioniţă M.

N.în 1919 , în com.Gârbovi -Ialomiţa. Comisar legionar  în guvernarea antonesciano-legionară

( sept.'40-ian'41 ) care ar fi executat un comunist ( în 1941 ).Arestat pe 1 mai 1951 ; condamnat la moarte ( Sentinţa nr. 2 408 / 1954 ) de Tribunalul Militar-Bucureşti ;executat pe 15 iul.1955 , la Jilava.

-Opriş, Gheorghe

[LD: Amintindu-şi de perioada "reeducării"  Opriş Gheorghe  mărturisea : <Era o nebunie generală .Aşa am socotit , că lumea aceea a fost stăpânită de un duh rău , iar omul îşi pierduse conştiinţa şi controlul de sine şi era stăpânit de o putere satanică , de un duh necurat .Lumea se dezumanizase. Lumea era demonizată acolo . >]

Student la Academia Teologică din Sibiu .Arestat şi condamnat la 5 ani închisoare ; detenţia la JIlava , Piteşti, Gherla ( unde s-a  alăturat grupului torţionar -Livinschi, Păvăloaie, Dumitreasa)

Braşov şi Bicaz.

-Oprişan ,Constantin Costache

[LD : Viaţa unui bărbat  între  17 - 38 de ani .Păstrând proporţiile (date de locul modest  în ierarhie şi destinul individual ),biografia lui Oprişan cuprinde în ea istoria  tragică a legionarului "soldat" , prins în cleştele conjuncturilor istorice în care a evoluat România la  mijlocul secolului XX :persecutat de regimul carlist ( 1938-1940 ) / răzbunător în regimul antonescian ,culminând cu  declanşarea rebeliunii ( sept..'40 -ian.'41 ) / persecutat de regimul antonescian , protejat de nazismul hitlerist  german ( 1941-1945 ) ;folosit de comunişti în etapa cuceririi puterii ( 1944-1947 ) ; persecutat şi lichidat de regimul totalitar comunist ( 1948-1989 ).]    

Legionar, n.în 1921 ,în jud.Galaţi, intrat în mişcare în anii 1937-'38 .Refugiat în Germania, după rebeliunea legionară ( 1941 ), a revenit în ţară după 23 august 1944, alăturându-se grupului Pătraşcu-Chioreanu- Negulescu (care a tratat cu comuniştii un "pact"  de colaborare , în schimbul libertăţii ).

Arestat  la 15 mai 1948( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI )  , în  marele val de represiune antilegionar, când comuniştii au întors "foaia" ;încarcerat la Jilava ( pentru anchete ); condamnat la muncă silnică pe viaţă de Tribunalul Militar-Bucureşti (1949 ) .

Transferat la Piteşti ( după condamnare )a fost torturat de echipa lui Ţurcanu , până a acceptat să li se alăture  în acţiunea "reeducării" .

În anii '54- '55 , implicat , judecat şi condamnat  (într-un lot anexă ) în procesul înscenat de Securitate torţionarilor ( i s-a pus în sarcină o declaraţie falsă ,  cum că torturile din "reeducare" fuseseră comandate de Horia Sima iar el , Oprişan, a adus acel ordin în ţară ).

Încarcerat la Jilava, într-un regim de totală izolare, a murit în celulă,lpe 26 iulie 1959. 

- Orban, Ludovic  

Fratele unui legionar condamnat în timpul regimului Carol II ( 1938 - '40 ) , care , vizitându-şi fratele  în închisoare , a făcut diferite servicii unor deţinuţi comunişti.

 În timpul regimului Antonescu, s-a stabilit cu soţia , în Brazilia ( unde a căpătat cetăţenie ).

După 23 august '44, crezând că va fi răsplătit de comunişti pentru serviciile făcute, s-a întors în ţară , renunţând la cetăţenia braziliană .

Constatând realităţile, a fugit iar din ţară , ascuns în pereţii unui vagon al Circului de Stat .din RDG.La Viena, s-a întâlnit cu un cunoscut emigrant din România,care l-a servit cu o ţigară.

A adormit după câteva fumuri şi s-a trezit ...la Moscova .Anchetat de NKVD, a fost acuzat de spionaj .Repatriat în România , a fost anchetat la Securitate (cf.art. Ordinul circular nr.25.505 din 30 oct.'48 al Direcţiei Generale a Poliţiei,după primele interogatorii de constatare ,fugarii prinşi trebuiau predaţi DGSP ) ;  judecat şi condamnat la 20 ani închisoare  de Tribunalul Militar-Bucureşti  pentru "trădare de patrie şi trecere ilegală de frontieră. "

-Orbulescu ,Nicolae ( Lae )

Legionar, aghiotantul lui HoriaSima , arestat după rebeliunea legionară ( ian.1941 ), condamnat la închisoare pe viaţă, a rămas în detenţie la Aiud ,pe toată perioada războiului şi după 23 august 1944. Schilodit fizic şi psihic,prin anii  1962-'64, a "acceptat" autodemascarea şi a colaborat la elaborarea cărţii despre legionari cerute de Gh.Crăciun.

"Eliberat" aproape orb , în 1964, după 23 de ani de detenţie ( cu Decretul 411 -graţieri ), a fost   rearestat în perioada 1970-1976 şi s-a  spânzurat în celulă .

      

P.

- Paciag, Dimitrie Gh.

Elev la liceul din Tulcea , n.în 1923, în Orhei -Basarabia.Arestat în vara 1941 , pentru activitate legionară ; condamnat la 15 ani închisoare în regimul antonescian , executând detenţia la Aiud, Vaslui, Văcăreşti ,Alba Iulia şi centrul de instrucţie militară de la Sărata.

Combatant voluntar pe frontul de Răsărit şi Vest în al doilea război mondial , citat şi decorat pentru fapte de eroism, reabilitat.

La terminarea războiului, s-a stabilit în Bucureşti.Urmărit şi supravegheat de Securitate, ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI , pe  baza căruia s-au întocmit liste nominale  şi s-a  înfăptuit arestarea  legionarilor  din întreaga ţară ) ,în 1952 a fost arestat şi condamnat la 18 ani muncă silnică de Tribunalul Militar-Bucureşti , pentru "crimă de uneltire contra regimului" ( art. 209 C.P. ) Detenţia la Capu Midia, Aiud, Jilava , mina de plumb Baia Sprie , Aiud.

"Eliberat" în 1964, cu Decretul 411 - graţieri.

- Paleologu ,Octavian

  Fruntaş al vieţii studenţeşti legionare, n .în 1921, în Brăila ,licenţiat în Filozofie şi Drept.

Arestat pe 16 iul.1958  de Securitatea din Bucureşti ( Uranus ) ;judecat şi condamnat (Sentinţa nr. 1324 /30 dec.1958 )de Tribunalul Militar-Bucureşti  (preşed. cpt. Andrei Dumitru ) .

Închis la Jilava şi Aiud , unde s-a alăturat "comitetului de reeducare ", participând şi la redactarea lucrării "Despre organizaţia legionară " după indicaţiile cmd. Gheorghe Crăciun.

-Panaitescu ,Petre P.

Istoric  n. în 1900, la Iaşi .Studii superioare la Facultatea de Istorie -Bucureşti, cu perioade de specializare şi documentare la Cracovia şi Şcoala Română din Franţa ( 1918- 1926 );

conf .apoi prof.univ. la Facultatea de Istorie  (catedra de Istorie a slavilor ).membru corespondental Acad.Române ( ( 1934 );cu o vastă operă istoriografică (studii, biografii, culegeri de documente şi cronici, manual şcolar ) .Cu simpatii declarate legionare, a devenit rector al Universităţii -Bucureşti (în timpul regimului legionaro-antonescian ( sept.'40- ian.'41 ).

După 23 august, a fost epurat din Universitate ( 13 dec.'44 )-o dată cu Nichifor Crainic, Al.Marcu , Ion Petrovici ş.a. În valul de arestări din 2 apr.1945, a fost internat în lagărul de la Caracal ( împreună cu Onisifor Ghibu, Iuliu Haţieganu ş.a ) .

Împreună cu alţi foşti demnitari legionari din guvernele Gigurtu şi Antonescu-Sima ( 1940-1941 ) , pentru a se sustrage reperesinilor, s-a orientat spre o colaborare cu comuniştii , publicând un apel, în nume personal ( <nu în numele  fostei  Mişcări Legionare care, prin forţa lucrurilor , este astăzi lichidată > ) în care pleda pentru <În împăcarea dintre mişcarea comunistă şi grupe importante de foşti luptători legionari , vedem cea mai cumplită surpriză şi lovitura de graţie dată burgheziei capitaliste române , care s-a ascuns în spatele adversităţii dintre legionari şi comunişti, ca să-şi poată continua în linişte afacerile fructuoase şi ca să-şi păstreze nezdruncinată poziţia economică dominantă >

( cf."Sugestii" , publicate în apr.1945 ;preluat din Dicţionarele lui C.Ioniţoiu) )  

La 1 aug.1946, P.P.Panaitescu era numit cercetător la Institutul Nicolae Iorga, continuând să scrie şi  să publice. A murit la 14 nov.1967.

-Pană ,Zaharia [ Zahu ]

[LD: "cazuri" ca al lui Zahu Pană nu sunt rare.Biografii sinuoase marcate profund de circumstanţele politice  ( interne sau internaţionale) care şi-au pus pecetea pe "generaţia'20-30 " ,ele nu trebuie scoase din contextul în care s-au produs.

Ca destin individual, un tânăr aromân colonizat în "patria-mumă" ,  lipsit de libertate sau urmărit timp de peste16 ani ( 1938 -1964 ) , cu un comportament deviant în anumite împrejurări limită ( la rebeliunea din'41, în puşcăria din Aiud , în anii '62-'64 ) , viaţa lui apare sub un unghi de  dramatism bulversant. Doar studiile profunde ,interdisciplinare , vor putea oferi cel mai adecvat "diagnostic"pentru atari cazuri.Ceea ce considerăm , însă, necesar, este prezentarea unor astfel de cazuri obiectiv, fără prejudecăţi ,stigmatizări sau omisiuni generalizante .

Poate reuşim să înţelegem , astfel, realitatea care le-a produs.]  

Aromân , "machedon" , n.în 1921 în com.Beala de Sus (Macedonia iugoslavă ),stabilit în România , licenţiat al Academiei Comerciale-Bucureşti. În mişcarea legionară din 1938;

arestat în 1941 , condamnat la 8 ani închisoare , pentru participare la rebeliunea legionară.Trimis pe front pentru reabilitare (regimentul de Gardă "Mihai Viteazul " ) ,a luptat în războiul pentru eliberarea Basarabiei ( 1941-'42 ) , fiind luat prizonier de către sovietici .

A evadat şi s-a reîntors în ţară.

Arestat şi condamnat la 8 ani închisoare în 1948  ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI , pe  baza căruia s-au întocmit liste nominale  şi s-a  înfăptuit arestarea  legionarilor  din întreaga ţară )

 - a fost închis la Jilava, Ocnale Mari şi Canal, până în 1956.

Rearestat la 19 febr.1958 ;condamnat la 10 ani muncă silnică ( Sentinţa nr. 494 /1958 )de Tribunalul MIlitar-Constanţa ; detenţia la Aiud . Între 1962-1964, s-ar fi  alăturat şedinţelor de "autodemascare"  organizate de dir. închisorii- Gheorghe Crăciun la Aiud ( de tipul celor de la Piteşti ).

[LD: vezi  ce spune Gr.Caraza despre Aiud -"demascări" - Zahu Pană -cf.referinţelor lui I.R ]

 Eliberat pe 1 aug. 1964, cu Decretul 411-graţieri .Reabilitat penal de Tribunalul Militar -Bucureşti ( Sentinţa nr. 728 / 1974 ) ; lăsat să emigreze în SUA.  Stabilit în New-York, a publicat un volum de poezii din închisoare  - în majoritate ale lui Radu Gyr, deţinut la Aiud , care refuzase "reeducarea "   - încredinţate lui de către Grigore Caraza. Z.P. a organizat în Canada "Săptămâna Câmpului Românesc"  (Hamilton ) a cules folclor aromânesc şi a murit la 11 mart.2001.( Cf. Cicerone Ioniţoiu, Dicţionare .... ]   

-Pătraşcu , Nicolae

...După rebeliune ( '41) s-a refugiat în Germania .

...Paraşutat în ţară în nov'44 .

...în 1945 ,"grupul pistolarilor" condus de Pătraşcu, se aflau : grupul lui Radu Mironovici şi Dumitru Groza ( venit din Germnaia ) ; cel al lui Al.Constant , A.Bidianu şi Andrei Ionescu  ; şi grupul Petre Ţuţea -Nicolae Tatu ( cei doi fiind delegaţi pentru tratativele cu comuniştii )

...pe 6 dec.1945 , Teohari Georgescu şi Alexandru Nicolschi au semnat pactul cu grupul lui Pătraşcu ( unii dau data de 10 dec.) s-a semnat cu MAI-ul pactul  < pentru salvarea existenţei fizice a legionarilor > ,prin care se stipula că vor fi eliberate acte tuturor legionarilor care vor să intre în legalitate, depunând armele , vor fi încadraţi în muncă şi nu vor mai fi interogaţi . 

[ Valerian Vică  Negulescu relatează astfel episodul : în iulie 1945, a revenit în ţară cu Petraşcu (ca locţiitor al lui )."Reţinut"  în oct.'45 , dus la MAI , Teohari Georgescu ( ministru de Interne ) şi Alex.Nicolschi i-au propus colaborarea ; el a cerut un timp de gândire şi consultare şi i s-a dat drumul;urmărit de Securitatea, după 2 ore ...a fost arestat împreună cu Pătraşcu, duşi la MAI, continuând discuţiile cu Teohari Georgescu şi Nicolschi ; el a fost lăsat să plece ,Pătraşcu a rămas "zălog " şi a încheiat Pactul.( Vezi mai jos  fişa Negulescu Valerian ]

/Diplomatul american  Burton Berry transmite astfel ştirea la Washington :Teohari Georgescu (ministru de  Interne ) are o întrevedere cu o delegaţie de legionari condusă de N.Pătraşcu .

Se perfectează un "pact de colaborare" între Garda de Fier  şi PCR , în care se prevede că guvernul nu va porni acţiuni penale contra legionarilor care se vor pune la dispoziţia PCR.Pătraşcu promite "trupe de şoc " sau terorişti care să ajute la suprimarea oricărei rezistenţe politice.

... pe 1 nov.1948,Bucureşti , în procesul "Pop-Bujoi " ,printre cei 12 inculpaţi, figurează şi Nicolae Pătraşcu condamnat la muncă silnică pe viaţă şi confiscarea averii (Sentinţa nr.1 834 /2 nov.'48  )  pentru " complicitate la crima de înaltă  trădare ,uneltire contra ordinii sociale, organizare şi participare la organizaţii de tip fascist , politice şi paramilitare " dată de Tribunalul Militar-Bucureşti. [ Completul de judecată :primpreşed, dr.Petrescu I.Alexandru col.Colceag Gh.,Sârbu Eremia, lct.col.Zănescu Ion, lct.col.magistrat Stănescu Simion ;procurori : col.Stanciu Constantin şi lct. magistrat Eftimie Călin.]

-Pătrăşcanu, Nuţi

Torţionar-student .Împreună cu Vasile Badale, a practicat "reeducarea" la penitenciarul din Tg.Ocna

-Popa , Alexandru [ "Ţanu " ]

Torţionar care a  condus echipa de "reeducare" ,sosită de la Piteşti la Gherla (Mihai Livinschi, Dănilă Laitin,Gh.Popescu, Cornel Popovici ). Ex:a supus la chinuri pe fostul consilier la Ministerul Agriculturii (1940-'44 ) ,Alfred Ambrozie .

Ex.a chinuit pe Andreescu Florică , ca să demaşte legionarii încă nearestaţi din Valea Prahovei .

Ex:a chinuit pe studentul Ion Angelescu , pentru că a refuzat "demascarea " ( 1950 )

Ex.: a chinuit pe muncitorul Fulicea Alexandru ( Braşov ) să-şi facă "demascarea" ( 1949-'50 )

-Puşcaş ,Vasile

Torţionar legionar închis la Piteşti .Ex:a torturat şi ucis prin "reeducare" , pe studentul Eugen Angelescu ( febr.'50 )

-Popovici,Cornel

Torţionar- student din echipa de "reeducare" ,transferat de la Piteşti ,la Gherla .

...A schingiuit pe studentul cuzist Ion Angelescu , care a refuzat " demascarea" .

...A schingiuit pe studentul legionar Balanovici Vasile

-Pandurescu, Aurel  

Legionar ,student la Teologie . Arestat în 1948 în grupul studenţilor de la Iaşi( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI )  ;  închis la Suceava, transferat la Piteşti unde a fost supus calvarului  "reeducării" ( camera trei , sub comanda lui Juberian ) :umilit, chinuit, bătut şi călcat în picioare, silit să-şi mănânce fecalele, să stea 24 de ore într-un picior , până la leşin .A încercat să se sufoce , scufundându-şi capul  în ciorba fierbinte .Transferat la Gherla, a fost izolat în subsolul celularului . ( Caz relatat de Nicolae Popa, Coborârea în iad , 1999  )

-Pangrate,Ion /Pangrate[Şeitan ] Maria-soţie /

[LD:Cazul acesta , conectat la altele similare, ar trebui să fie cercetat pentru a clarifica una din manipulările juridice  cele mai odioase ale Securităţii : într-o primă fază, folosirea unor tineri ( vânaţi,condamnaţi, torturaţi, dezumanizaţi ) în scopul schingiuirii şi decimării celor închişi, ca într-o "maşină infernală " ; în faza a doua , pentru a induce în eroare opinia publică internă şi internaţională, învinuirea aceloraşi tineri , pentru ca "organele terorii"  să se disculpe. ]     

Muncitor ( tinichigiu şi lăcătuş ),cu 4 clase primare, n.în 1915 , în com.Negru-Vodă , Constanţa.

Arestat şi condamnat la 3 ani închisoare în regimul Antonescu,după rebeliune ( 1941 ). 

Rearestat de comunişti pe 30 oct.1948 ; torturat la Securitatea Constanţa ( de Nicolae Doicaru )

condamnat la 15 ani închisoare  ( Sentinţa nr. 814 / 20 dec.1948 ) de Tribunalul Militar-Constanţa ( preşed.-col.Constantin Pavelescu ; procuror, Nicolae Măldărescu ).

Dus la Gherla ( 4 mart.'49 ),a lucrat în fabrica închisorii , după care a fost dat pe mâna torţionarilor pentru "reeducare".În camera 103 ,a fost  torturat cu bestialitate de studenţii-călăi Aristotel Popescu şi Adrian Lupescu, până la leşin ( lângă el a murit prin tortură deţinutul Vasile Dâmbu ).

A făcut tot posibilul pentru a semnala "în afară" atrocităţile la care erau supuşi deţinuţii : a spart un geam strigând în curte că este torturat ; şi-a tăiat cartilagiile de la gât cu o sticlă, fiind dus la infirmerie  ( 26 oct.'50-27 febr.'51 ); şi-a făcut o praştie cu care a aruncat bileţele în cimitirul "Roza Şandor" în care ruga să fie informate forurile statului şi ONU  că în închisorile româneşti sunt omorâţi în bătaie deţinuţii. După cca 3 luni, la Gherla a sosit o Comisie de anchetă.

În 1954, Pangrate a fost folosit ca martor al acuzării în procesul  lui Ţurcanu şi echipelor sale de torţionari ; în 1956, i-a fost redusă pedeapsa la 8 ani , a fost eliberat din închisoare , dus cu domiciliu obligatoriu în com.Olaru ( Bărăgan ) ; în 1957, a fost folosit ca martor al acuzării în procesul unor ofiţeri -anchetatori de securitate care conduseseră torturile reeducării. 

 / Pangrate,Maria-soţie- a fost arestată pe 15 mai 1948 , înaintea soţului căutat , pentru nume

( făcea parte din fam. comandantului legionar Nicolae Şeitan , activ anticomunist în exil  ) .

- Paraschivas ,Emanoil Gh.  

Inginer n.în 1916 , în Bucureşti.Arestat pe 5 sept.1948 ,în Predeal, pentru apartenenţa -în studenţie - la mişcarea legionară (( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI , pe  baza căruia s-au întocmit liste nominale  şi s-a  înfăptuit arestarea  legionarilor  din întreaga ţară )

Condamnat la închisoare ( probabil la 12 ani ), la expirarea pedepsei ( 5 mai 1961 ),nu a fost eliberat , ci transferat la muncă forţată la Canal ( Periprava )

"Eliberat"  în 1964, cu Decretul 411. În cei 16 ani de detenţie , a avut un comportament vertical, exemplar , faţă de fraţii de suferinţă .

- Pariza , Dumitru S.

Macedonean ( n.în 1922, în Gramaticova , provincia Macedonia-Grecia ), colonizat în Cogealac-Constanţa. Absolvent al Liceului Comecial. Condamnat în 1941 ( după rebeliune )  la 20 de ani pentru activitate legionară, a fost ulterior graţiat.

Pus sub urmărire în 1948 de autorităţile comuniste ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI , pe  baza căruia s-au întocmit liste nominale  şi s-a  înfăptuit arestarea  legionarilor  din întreaga ţară )

a fost condamnat la 15 ani muncă silnică - în contumacie- în "lotul dr. Ion Zeană" de Tribunalul Militar-Constanţa. Prins  pe 18 oct.1957, condamnat la 23 ani muncă silnică  ( Sentinţa nr. 354 / 4 aug.1958 ) de acelaşi tribunal Militar. "Eliberat" în 1964, cu Decretul 411-graţieri.

-Parizianu , Gheorghe (Gioga )

Macedonean, n.în com.Gorna -Bulgaria , cu studii liceale la Sofia , colonizat în Cadrilater. După cedarea Cadrilaterului ( 1940 ),s-a stabilit la Moineşti-Bacău ,devenind student la Facultatea de Medicină din Iaşi ,membru org.legionare din Bacău ,activ în organizarea rezistenţei anticomuniste din zona Tazlăului .Arestat la 15 mai 1948 ; bătut cu bestialitate la Securitatea din Iaşi  ( de Blehan Octavian şi Danielevici ), silit să dezvăluie informaţii despre celula de rezistenţă din pădurea Solonţ -Bacău. Plasat în faţa trupelor securiste au înaintat spre  bordeiul partizanilor care, de teamă să nu-l omoare pe camarad, s-au predat ( Eugen Berza , Ion Buliman , Mihai Iorgovan ).

A urmat o anchetă sălbatecă în care Buliman a fost ucis, iar Gioga desfigurat.

Judecat  într-un lot de 23 de tineri ( 1949 ) , de Tribunalul Militar-Iaşi  - în deplasare la Suceava- de preşed. col.Ion Gheorghe , care a pronunţat o sentinţă cu mii de ani închisoare

După un stagiu la închisoarea din Suceava , Gioga a fost transferat succesiv la Jilava, Piteşti şi Gherla , fiind supus unor torturi  bestiale de echipele  "reeducării"  conduse de Eugen Ţurcanu ( unii din ei, foşti colegi în lotul în care a fost condamnat : Prisăcaru, Bordeianu, Sobolevschi ş.a. ).În febr.1950, Adrian Prisăcaru l-a denunţat pe Gioga că participase la asasinarea unui soldat sovietic . A fost transferat în Camera 3 biserică , unde a fost torturat chiar de Comitetul de reeducare .

-Parpalac , Gheorgh e

[LD: cazul-  preluat din Dicţionarul Ioniţoiu- îmi reaminteşte că prin anii 1967-'68, deseori veneau în redacţia rev. "Magazin istoric" ,redactori de la "Glasul Patriei" , cerându-ne propuneri de colaboratori dintre foştii deţinuţi politici.Habar n-aveam -pe atunci - de "misiunea propagandistică" ce şi-o asumaseră , având ca ţintă exilul românesc.Nici acum nu ştiu prea multe despre rolul jucat de această revistă ]               

Fost legionar teribilist , în "Frăţiile de cruce" de la 15 ani.După 23 august '44, a trecut în Serbia unde a organizat la Kikinda Mare , un comando cu care  să cucerească Timişoara .

Nereuşind, a plecat în Austria unde s-a înscris în "Armata de eliberare " creată de germani ,pusă sub comanda g-ralului Pavel Chirnoagă. Revenit în ţară, a colaborat cu gruparea lui Nicolae Pătraşcu .Arestat şi întemniţat, s-a pus la dispoziţia administraţiei , fiind folosit de cmd. Gheorghe Crăciun la "reeducarea" de la Aiud ( 1960-'64 ), fiind temut, urât şi dispreţuit de deţinuţi. Încă în detenţie , a publicat la rev."Glasul Patrei "  un articol menit să dezinformeze Occidentul şi exilul românesc  :<Un elementar simţ al adevărului mă îndeamnă să declar că mi-am recîştigat demnitatea şi încrederea în oameni ,numai în faţa minunatelor realizări socialiste din ţara noastră , pe care le-am negat o bună bucată de vreme , dar pe care le admir astăzi , în toată plenitudinea şi strălucirea lor. Iată pentru ce repudiez cu hotărîre trecutul meu politic şi privesc cu scârbă rămăşiţele jalnice ale unei bande de nemernici care se agaţă zadarnic în tabăra duşmanilor patriei . > A fost graţiat în 1964 ( Decretul 411 )

Cei care au dat crezare celor scrise în acest perfid "Glas al Patriei " şi au revenit  în ţară, au fost arestaţi şi trimişi în închisori .

-Pasc, Arcadie

Tehnician din Semlac-Arad, n.în 1918.Refugiat în 1941 ( după rebeliunea legionară ) în Germania .Paraşutat în ţară în 1945 ; arestat la Cugir în 1948 ; anchetat la Securitatea din Deva ;condamnat la 9 ani închisoare pentru "înaltă trădare " de Tribunalul Militar-Braşov ( în deplasare la Deva ) . Detenţia la Deva, Arad, Rahova-Bucureşti, Jilava, Gherla, Aiud, Canal

( Periprava  ) şi Ocnele Mari.Eliberat în 1956 , grav bolnav.

-Pascaru, Haralambie ( Lucian )

Înainte de război, membru al Frăţiei de Cruce în Şcoala Normală din Piatra Neamţ, n.în com.Bivolari-Iaşi.După război,un timp, membru al org.legionare din Piatra Neamţ.

După un timp, preşedinte al Frontului Plugarilor ( filiala Sălaj ).

Arestat în mai 1948 ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI , pe  baza căruia s-au întocmit liste nominale  şi s-a  înfăptuit arestarea  legionarilor  din întreaga ţară ) ;anchetat la  închisoarea din Suceava, prin declaraţiile sale au fost arestaţi zeci de oameni ; condamnat - ca fost legionar, a trecut prin diverse penitenciare. În iul.1948, împreună cu Eugen Ţurcanu - la Suceava ) au propus comisarului Ciupegea iniţierea acţiunii de "reeducare" .La Aiud, infiltrat printre deţinuţi, a fost unul din cei mai zeloşi  colaboratori ai administraţiei . În perioada 1962-1964,a devenit unul dintre  "ajutorii" comandantului Gheorghe Crăciun , în cadrul aşa -zisei "reeducării non-violente" , lămurind deţinuţi  "să se lepede de trecut" , să-şi renege credinţele. 

După eliberare ( 1964 ), a continuat să fie informator al Securităţii.  

-Pascu, Constantin  

Fost şef al grupului de legionari din Faculatea de Agronomie - Timişoara , condamnat în 1941 .

Arestat în 1948 (cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI ) şi condamnat de Tribunalul Militar-Timişoara. Detenţia la Piteşti ,Aiud şi Gherla unde a fost torturat de "reeducatorii " Mihai Livinschi şi Vasile Puşcaşu ( "Camera 99 " )

-Pastiu, Petre 

 Avocat în Alba Iulia.Prefect în guvernarea antonesciano-legionară ( sept.'40- ian.'41 ).

Arestat pe 15 mai 1948 ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI , pe  baza căruia s-au întocmit liste nominale  şi s-a  înfăptuit arestarea  legionarilor  din întreaga ţară ) ; detenţia în penitenciarele  rezervate legionarilor;  transferat  în lagărul de la Ocnele Mari şi Târgu Ocna- staţie ultimă pentru deţinuţii grav bolnavi de ftizie.

-Păcuraru ,Teodor

Legionar, condamnat şi deţinut în regimul Antonescu ( 1941-'44 ) Rearestat după 15 mai 1948

( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI , pe  baza căruia s-au întocmit liste nominale  şi s-a  înfăptuit arestarea  legionarilor din întreaga ţară ).

Încarcerat la Piteşti, a fost supus ororilor "reedecării"  prin tortură.În 1950, schingiuit de torţionarii Cerbu şi Voin ( în celulele 101şi 102 )  a cedat şi a dat informaţii despre alţi cca 50 de legionari ( bărbaţi şi femei, inclusiv soţia sa ) ,aflaţi încă în libertate ,din Azuga, Buşteni, Moreni, Secăria.Cu cerbicia frântă,"reeducat" ,  a fost cooptat în "comitetul de reeducare " condus de Ţanu Popa.

-Pătraşcu, Gheorghe

 Legionar, student la Politehnică -Bucureşti .Arestat în 1948 împreună cu alţi memmbri ai Centrului Studenţesc Legionar  ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI ); torturat în anchetă la MAI-Bucureşti ; închis la Jilava, Piteşti şi Gherla ( fabrica de mobilă )

-Pătraşcu ,Vasile

Student la Academia Comercială -Bucureşti .Arestat în 1948 ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI );

condamnat într-un "lot de legionari " de Tribunalul Militar-Bucureşti  ;detenţia la Jilava şi Piteşti , "reeducat" în primul  grup,  la "Camera 4 Spital " ( 6 dec.'49 ) ; transferat la Gherla, unde a trecut iar prin torturile "reeducării " .

-Pătrăşcanu, Nutti (Nuţi )

[ LD:este un caz care ne dă prilejul să prezentăm un act unic în universul concentraţionar comunist. Cetăţenii  unui oraş - Târgu Ocna  - adunaţi pe un stadion să petreacă de 1 mai '51,dintr-un sentiment de solidaritate umană , s-au apropiat de închisoarea din oraşul lor , când au auzit strigătul disperat al deţinuţilor, provocând ,prin gestul lor, declanşarea unor anchete , judecarea torţionarilor şi , într-o măsură , încetarea experimentului "reeducării ".La 10 nov. 1954, Nutti Pătrăşcanu s-a aflat în boxa acuzaţilor , alături de alţi 20 de acuzaţi , "reeducatori " de la Piteşti şi Gherla, într-un proces înscenat , în care 17 au fost condamnaţi la moarte şi executaţi ]          

Legionar, student la Facultatea de Medicină-Bucureşti, n.în 1929, la Constanţa.

Arestat în 1947, ca membru al org. anticomuniste din munţii Ciucaş.

Rearestat în 1948 ( cf. Ordinului 5 / 1948  al MAI ), cu mulţi colegi din "Centrul Studenţesc Legionar" din Bucureşti .Condamnat la 6 ani închisoare ( 1949 ) a fost încarcerat la Jilava,apoi  transferat la Piteşti , unde a intrat în "tratamentul " lui Ţurcanu (pentru că fusese adversar al  "reeducării ") A cedat torturilor ,a acceptat să intre în "comitetul de reeducare " ,participând la schingiuirea altor deţinuţi.Transferat în 1950, la Tg.Ocna ( cu echipă de la Piteşti ) - cu încuviinţarea ofiţerului politic Augustin Şleam -  a continuat să aplice metoda "reeducării" pe deţinuţii bolnavi de TBC .Pe  1 mai 1951, deţinutul Eugen Dimitrov  ( sprijinit de alţi numeroşi deţinuţi ) a alertat populaţia aflată  pe stadion ( a spart geamul strigând <Săriţi că ne omoară! > ) În urma  anchetei întreprinse, Nuti Pătrăşcanu a dispărut de la Tg.Ocna, apărând la Aiud.

A fost plimbat prin anchete ,pe la MAI, Securitate ( Uranus ) şi Jilava.

La 10 nov. 1954, Nuti Pătrăşcanu, alături de alţi "reeducatori " de la Piteşti şi Gherla, a fost condamnat la moarte ( Sentinţa nr. 32 / 1954,semnată de Alexandru Petrescu )  de Tribunalul Militar Bucureşti ,sentinţă comutată ulterior la muncă silnică pe viaţă ( Decretul 459 / 8 .10.1957 ).

Folosit ca martor al acuzării în procesele intentate ofiţerilor de Securitate care coordonaseră crimele reeducării , în martie 1958, a fost ridicat din închisoarea Securităţii ( Uranus ) , dus la Jilava , unde a fost ţinut într-o severă izolare , în "celulele morţii " .

A murit la Jilava ,pe 2/3 februarie 1960 .   

-Păun, Ion

Student la Facultatea de Ştiinţe Naturale a Universităţii din Cluj. Arestat în 1948 ( cf. Ordinului 5 / 1948 al M.A.I .), în lotul Centrului Studenţesc Legionar-Cluj .Condamnat la 12 ani muncă silnică , de Tribunalul Militar-Cluj ( 23 apr.'49 ) ; încarcerat la Piteşti  unde a fost supus "reeducării" prin tortură , pe care a refuzat-o. Grav bolnav,a ajuns la penitenciarul din Tg.Ocna ,de unde a fost eliberat la expirarea pedepsei ( 1962 ), murind la scurt timp după eliberare.

-Păunescu, Ion I.

[LD. aceste instrucţiuni sosiseră tardiv , la 4 luni după ce legionarii - 3-5.000  - fuseseră arstaţi în masă , începând cu 14/ 15 mai 1948 ( cf. Ordinului 5 / 1948 al M.A.I .)

Arestările masive dezorganizaseră Mişcarea ,determinând disfuncţionalitate şi derută. ]    

Legionar, sosit în ţară clandestin  ( cu Damaschin Luca ) ,în oct.1948, cu instrucţiuni din partea conducerii legionare din exil, pentru Nicolae Petraşcu ,lider rămas în România : <Organizaţia din ţară să se descentralizeze pe regionale , cu legături directe în exterior, să comunice din ţară informaţii cu caracter economic ,militar şi politic ; să ia legătura cu legionarii refugiaţi în munţi ; elementele legionare cu valoare politică , economică sau militară, să fie trecute peste frontieră. >

Păunescu a fost arestat curând şi condamnat la muncă silnică pe viaţă  de Tribunalul Militar-Bucureşti . Închis la Jilava , a fost dus la Piteşti, unde Eugen Ţurcanu l-a izolat ( împreună cu alţi legionari veniţi din Germania )şi l-a luat în primire. A acceptat să-şi facă "autodemascarea " şi să se lase "reeducat" .Transferat la Gherla, lucra în fabrica închisorii. 

-Păunescu-Daia ,Ion N.

[LD :acest om care a supravieţuit celor 16 ani de detenţie, după 1989 şi-a publicat amintirile cutremurătoare despre infernul de la Piteşti ,însoţite de versuri - "Frînturi de infinit".

Student la Facultatea de Medicină Veterinară  după război ,n.. în 1922, în com.Daia -Giurgiu , fiu de preot [ înainte de război, şef de grup legionar, arestat în 1942, internat lîn lagărul din Tg.Jiu apoi trimis pe front ] .

Arestat pe 15 mai 1948 ( cf. Ordinului 5 / 1948 al M.A.I .) ;anchetat la  SSI , la  MAI şi la  "depozitul" din Jilava (unde i s-a făcut dosarul  );  acuzat de strângere de informaţii din diferite domenii ;  ales ca "şef " al unui lot de cca 40 de acuzaţi , în majoritate studenţi ;

condamnat la 12 ani închisoare de Tribunalul Militar din Negru-Vodă  ( judecător , Ion Ştefănescu ; procuror ,cpt. Zeno Barbu ).

Încarcerat la Piteşti,  a cunoscut ororile "reeducării" ( fiind torturat de echipa studentului Titus Leonida ) ; transferat la Gherla (unde a muncit la forja închisorii, fiind respectat pentru comportament  demn );transferat la Aiud ( la fel de respectat ). Eliberat în 1964, şi-a terminat studiile, devenind medic veterinar.

-Păvăloaie, Constantin

Student la Facultatea de Silvicultură -Iaşi. Arestat în 1948 la Roman,în "lotul Frăţiilor de Cruce"

( cf. Ordinului 5 / 1948 al M.A.I .); anchetat la Securitatea din Iaşi şi Suceava ; judecat şi condamnat ca "şef" al unui lot de 39 persoane ; condamnat la 15 ani muncă silnică ( Sentinţa nr. 307 / 1949  ) de Tribunalul Militar-Iaşi ( în deplasare la Suceava ) .

A făcut parte din "comitetul de reeducare"  (iniţiat de Alexandru Bogdanovici )  şi din cadrele executive ale "tribunalului legionar" ( condus de av. Nicolae Cobilaş ).

În apr.1949,a fost transferat ( împreună cu grupul Ţurcanu ) la Jilava, apoi la Piteşti, unde, după ce a fost "reeducat", s-a alăturat "reeducatorilor" , participând la torturile şi "demascările" din "camera 3 " ( a avut o predilecţie pentru torturarea "ofiţerilor reacţionari" cu care făcuse serviciul militar în anii 1947-'48 ) .A trecut şi prin  penitenciarele Gherla şi Aiud.  

-Păvăloaie Vasile, D 

[ LD:   După ce s-a aflat în străinătate de crimele "reeducării" prin tortură din închisorile româneşti,un grup de "reeducatori" - printre ei, acest Păvăloaie - a fost dus la Ploieşti , unde au fost prelucraţi cum să răspundă la anchete.În aceeaşi perioadă, la Gherla, fuseseră arestaţi dr. Viorel Bărbosu şi ofiţerul politic Avădanei , iar la Piteşti dir. Al.Dumitrescu.

În nov.1954 , a fost judecat "lotul reeducatorilor"  Prin Sentinţa nr. 32 / 10 nov.1954, V.Păvăloaie a fost condamnat la moarte , împreună cu alţi 21 acuzaţi

La 17 dec. 1954, a fost executat la închisoarea Jilava, alături de alţi 16 condamnaţi .

Este de prisos să arătăm că adevăraţii organizatori ai dreeducări, şefii PCR şi ai Securităţii, au rămas nepedepsiţi ]

Tehnician silvic , n în 1926, la Dolhasca -Suceava,absolvent al Şcolii de Subingineri Silvici din Timişoara. Arestat în iunie 1949 ( la 23 ani ! )  ; condamnat la 8 ani închisoare de Tribunalul Militar-Timişoara .Detenţia la Piteşti ( din 17 nov.1949 ), din prima serie a "Camerei 4 spital"  care a acceptat "reeducarea" .În 4 luni (ian-apr.'50 ) a participt cu zel la această acţiune sângeroasă care a ucis numeroşi deţinuţi. Transferat  la Gherla ( din 6 iun.1950 ), cu un grup de 90 persoane, a continuat să facă parte din echipele de bătăuşi ( "camera 104 " )

 După ce s-a aflat în străinătate de crimele "reeducării" prin tortură din închisorile româneşti,un grup de "reeducatori" - printre ei, acest Păvăloaie - a fost dus la Ploieşti , unde au fost prelucraţi cum să răspundă la anchete.În aceeaşi perioadă, la Gherla, fuseseră arestaţi dr. Viorel Bărbosu şi ofiţerul politic Avădanei , iar la Piteşti , dir. Al.Dumitrescu.

În nov.1954 , a fost judecat "lotul reeducatorilor"  Prin Sentinţa nr. 32 / 10 nov.1954, V.Păvăloaie a fost condamnat la moarte , împreună cu alţi 21 acuzaţi

La 17 dec. 1954, a fost executat la închisoarea Jilava, alături de alţi 16 condamnaţi .

Este de prisos să arătăm că adevăraţii organizatori ai reeducări - şefii PCR şi ai Securităţii -  au rămas nepedepsiţi.

-Păvăluţă , Ioan -tată / Păvăluţă ,Ion - frate (? ) /  Păvăluţă ,Vasile I. -fiu /

[LD : un avocat, un preot , un student.Pe lângă ei,desigur,  familia ( mame, soţii, fiice)

şi risipirea  averii (prin confiscări ).Nu putem şti dacă -cu legătură sau nu - trei membri ai aceleiaşi familii ,au intrat în plasa Securităţii şi în colimatorului justiţiei .

Nu ar constitui o excepţie, având în vedere şi legiferarea specială . Din nou şi din nou, afirmăm că doar deschiderea arhivelor , cercetarea dosarelor  de urmărire şi anchetă ,ar putea aduce clarificările necesare.]  

/Ioan- avocat din Tecuci ( ajutor de comandant legionar , înainte de război ) Arestat , condamnat şi închis  la Aiud ( cf. Ordinului 5 / 1948 al M.A.I .)unde a  făcut parte din "comitetului de reeducare non-violentă" , în perioada 1962-'64.

/Ion -preot ortodox în com.Filipeni ( izvorul Dunăvăţului, lângă Bacău ).Arestat şi condamnat la 1 an închisoare ( Sentinţa nr. 953 / 18 nov.1950 ) de Tribunalul Militar-Galaţi , pentru "uneltire contra ordinii sociale" ( art. 209 C. P. )

/ Vasile- student la Facultatea de Electromecanică .Ca elev, în anul 1956, se solidarizase cu ţăranii din Filipeni împotriva colectivizării.Arestat în oct.1958 ; torturat la Securitate ; condamnat la 22 ani muncă silnică .Închis la Gherla, a fost eliberat în 1963, prin graţiere.

În 1970, s-a înscris la Facultatea de Teologie din Sibiu, reînfiinţând, alături de alţii , Cenaclul Andrei Şaguna .Rearestat şi condamnat la 8 ani închisoare , pentru "propagandă împotriva regimului "

-Pâslaru, Nicolae I.    

Membru al mişcării legionare (ajutor al şefului politic pentru Moldova înainte de război ), avocat în Bacău .N.în 1913, în com.Balcani ( pe valea Tazlăului) -Bacău .

Arestat la 27 aug.1948 (cf. Ordinului 5 / 1948 al M.A.I .); torturat la Securitatea din Bacău ; încarcerat la penitenciarul din Suceava.

Cu aprobarea anchetatorilor Bălăceanu şi Ciupagea , împreună cu Bogdanovici şi Cobilaş ,în numele legionarilor închişi la Suceava au înaintat un Memoriu către MAI , în care  renunţau la orice activitate legionară.A făcut parte din "grupul de reeducare prin convingere" şi din "tribunalul " alcătuit din deţinuţi de la penitenciarul Suceava .

Condamnat la muncă silnică pe viaţă de Tribunalul Militar-Iaşi ( în deplasare la Suceava ),

a fost încarcerat la Aiud , fiind supus unui regim de detenţie foarte dur, din ordinele succesive ale comandanţilor Aiudului - Coller, Dorobanţu şi Crăciun Gh.  

  A murit pe 30 dec. 1961, în timpul administraţiei lui Crăciun . 

-Pele, Gheorghe ( Ghiţă )

Membru al Corpului Muncitoresc Legionar , arestat şi condamnat în regimul Antonescian ; evadat din închisoare, a trăit în clandestinitate.În dec.'48, după ce Securitatea a neutralizat câteva grupări de rezistenţă anticomunistă, la sugestia lui Ion Jijie (student la Institutul Politehnic-Bucureşti ) a mers în jud.Alba pentru a sprijini partizanii din munţi . 

După decimarea grupării Dabija (primăvara '49 ),după confruntările grupării Susman ,

Pele a fost arestat  în 1950 ; torturat la Securitatea din Bucureşti (Uranus ) ; judecat şi condamnat la 25 ani muncă silnică de Tribunalul Militar-Bucureşti ( ian.'50 ); închis la Gherla.   

În martie 1950, din ordinul criminal al lui Alexandru Nicolschi- ca deţinuţii cu pedepse mai mari de 15 ani să fie transferaţi la Timişoara - Ghiţă Pele a fost transferat cu acel lot şi a fost împuşcat la Timişoara ( probabil pe 3 martie '50 ) , în cadrul masacrului care a durat peste 6 săptămâni, în care au fost asasinaţi zeci de luptători anticomunişti . 

- R.

-Ranetti ,Constantin

[LD: recomand pentru cei interesaţi vol. PRIGOANA.DOCUMENTE ALE PROCESULUI , Editura Vremea, Bucureşti , 1996 Interogatoriile  trebuiau să smulgă răspunsuri formulate astfel încât acuzatul ( sau inculpaţii vizaţi ) să poată fi încadrat  la un aliniat din  articolul 209 al Codul Penal , care atrăgea pedepsirea cu un anumit număr de ani muncă silnică ( sau confiscarea averii )Aşa se explică faptul că şi la răspunsuri - redactate  tot de anchetator - se adăugau acele epitete stigmatizante :"reacţionar" , "fugar" , "duşmănos" , "legionar" ş.a.]

 

 a.)  Proces verbal de interogatoriu luat de Crăciun Iosif ( anchetator penal de securitate ) pe  3 oct.'59  -inculpat Ranetti Constantin

Întrebare :<Ţi s-a prezentat ordonanţa de punere sub învinuire prin care ţi se face cunoscut că eşti învinuit de faptul că înainte de 1944 ai desfăşurat activitate în cadrul organizaţiei legionare [...] şi că această activitate ai continuat-o şi după 1944 [...] În cadrul acestor întâlniri aţi purtat cu toţii [....] discuţii care aveau un caracter duşmănos şi calomnios la adresa orânduirii sociale din RPR şi prin care propagaţi ideea schimbării acestei orânduiri şi înlocuirea ei cu un regim burghezo-moşieresc.[...] Te recunoşti vinovat de săvârşirea faptelor menţionate în ordonanţa de punere sub învinuire ? >

 

b.) În CONCLUZIILE DE ÎNVINUIRE cu care a înaintat spre judecare  Tribunalului  Militar al R.II -Bucureşti dosarul nr. 1523 / 1959 ,cpt.Onea Mircea ( anchetator penal de securitate, în calitate

 de  procuror militar ) reţinea :

<RANETTI CONSTANTIN , de profesie avocat, legionar din 1934, fost şef de cuib în cadrul liceului "Cantemir " din Bucureşti , unde a activat împreună cu legionarul RADIAN NICOLAE .[...]         La începutul anului 1944 [...] a plecat pentru tratament medical în Elveţia , unde apoi a rămas la studii până în vara anului 1947 [...] După ce a revenit în  ţară [...] a reluat legăturile cu legionarul Radian Nicolae şi prin el a intrat în relaţii cu legionarii VLAD AURELIAN, LĂZĂRESCU SANDU ŞI PILLAT CONSTANTIN .[...] Constatând că au aceleaşi concepţii duşmănoase faţă de noua orânduire socială din RPR [...] s-au întrunit în mod organizat , în ultimii ani , în locuinţa sa, a lui Radian Nicolae şi la Pillat Constantin [...]colportau tot felul de zvonuri şi "anecdote" calomnioase la adresa RPR, ascultau ştirile calomnioase transmise de posturile de radio imperialiste şi pe baza acestora au întreţinut discuţii duşmănoase , prin care ponegreau orânduirea socială existentă în ţară, afirmând în mod tendenţios că în RPR ar fi existat un regim de "teroare" .De asemenea, preconizau schimbarea acestei orânduiri printr-o intervenţie militară a SUA şi prin "presiuni" pe care occidentul ar urma să le facă asupra guvernului român. >  

/ La interogatoriul luat de jud.Adrian Dimitriu în proces  ( 24 febr.'60 ) , el făcea  unele precizări privind împrejurările în care s-au întâlnit şi ce au discutat .Printre altele, a relatat câte ceva din dosarele proceselor la care, ca avocat , el sau alţi colegi ,a  avut acces ( dr. Voiculescu, Ion Caraion , sora lui Pamfil Şeicaru ş.a .)

< Când s-a modificat Codul Penal  le-am spus celor cu care discutam să fie mai prudenţipedepsele sînt aspre pentru infracţiunile contrarevoluţionare [...]

c.)În Referinţa dată de scriitorul Jean Vladimir Colin  se afirma : <Am fost coleg de liceu ( liceul Cantemir Vodă) cu Dinu Ranetti Constantin,în perioada 1931-1939. Deşi această perioadă a coincis cu procesul de fascizare a ţării, nu am constatat niciodată la Dinu Ranetti manifestări fasciste sau rasiste , pe care eu -  în calitate de evreu - le-aş fi putut înregistra cu uşurinţă.În toţi aceşti ani , Dinu Ranetti a fost un bun coleg , un prieten, şi tot astfel l-am reîntâlnit după mulţi ani , în vara lui 1958 , cu prilejul unei adunări a promoţiei noastre .> 

d.) Sentinţa nr 24/ 1martie 1960 , dată de Tribunalul Militar al reg.a II-a militare ( preşed. Dimitriu D.Adrian , judecător Ion Petrescu ) acuzele au fost menţinute fiind învinuit de " crimă de uneltire contra ordinei sociale p.p.sde art. 209 pct.2 lit.a a C.P. comb. cu alin.penultim al aceluiaş articol " Semnează  preşed.-col. de Justiţie Dimitriu D.Adrian ; judecător -maior de justiţie Petrescu Ion ; col.Chimirel Iancu ; asesori- lct.col Bobb Horaţiu , mr Cosmiţă Aurel  ).

ÎN FAPT  - se motiva în sentinţă - <Inculpatul Ranetti Constantin , fost avocat, legionar din 1934 [...] a participat la discuţiile duşmănoase angajate pe tema diferitelor anecdote calomnioase şi diferite zvonuri lansate [...] a făcut comentarii duşmănoase pe marginea ştirilor transmise de posturile de radio imperialiste [...]inculpatul Ranetti C-tin afirmând în mod tendenţios că în RPR ar exista un regim de teroare , şi preconiza schimbarea regimului din RPR printr-o intervenţie militară a SUA şi prin presiuni pe care occidentul ar urma să le facă asupra guvernului din RPR.[...] În calitate de avocat a copiat dintr-un dosar penal mai multe poezii cu conţinut contrarevoluţionar [...]susţinând că aceste poezii ar exprima adevărul cu privire la situaţia din RPR .[...]  >

 

-Rec, Ştefan

Torţionar la Jilava

S.

-Samson, Ion 

Torţionar.Originar din Roman .Împreună cu alţi "reeducatori" la închisoarea din Tg.Ocna , l-au torturat pe preotul Adam Andrei până a înebunit .

-Scorţeanu Gheorghe

Torţionar .Împreună cu alţi "reeducatori" la închisoarea din Tg.Ocna , l-au torturat pe preotul Adam Andrei până a înebunit .

-Stratulat, Mihai

[LD:În cazul judecării unor cazuri , mai ales a legionarilor¸se făcea apel şi la Codul Penal din 1938 şi la Codul Justiţiei Militare din regimul Antonescu ] 

Student,n.în 1927,în Adjud -jud.Putna ,legionar din 1940,reactivat în 1948, făcând parte din "lotul de 42 - FDC - Roman (şef de grup-Merişcă şi Doină Const ) .Arestat în mai 1948;

anchetat-torturat la Securitatea din Iaşi ; condamnat la 8 ani închisoare ( Sentinţa nr. 307 / 10 mart.'49 ) pentru "crimă de uneltitre contra ordinii sociale" ( art. 205 C.P , combinat cu art.157 C.P./1938 ) de Tribunalul Militar-Iaşi.

Ş.

-Ştefănescu, Grigore

Torţionar.Originar din R.Vâlcea .Împreună cu alţi "reeducatori" la închisoarea din Tg.Ocna , l-au torturat pe preotul Adam Andrei până a înebunit .

Ţ

-Ţurcanu, Eugen

Torţionar.Arestat într-un "lot de studenţi" ,pe 15 mai 1948,închis la Suceava.

În apr.1949,împreună cu prima echipă de "reeducare" , a fost  transferat la Piteşti , pentru a-i schingiui pe deţinuţi.

Ex:printre victime ,studentul Andrişan Gheorghe , care a încercat să se sinucidă din cauza torturii

Ex:cu echipa sa ( camera nr 4 -spital ) , l-a schingiuit pe studentul  cuzist Ion Angelescu ,pentru că a refuzat "reeducarea".

În sept.1954, lui Ţurcanu şi torţionarilor legionari , li s-a dresat un proces pentru faptele de schingiuire, proces de o ipocrizie ucigaşă fără precedent  , având în vedere că Securitatea şi comuniştii puseseră în lucru toată mascarada criminală a "reeducării " şi "demascării" .

În dec.'54, Ţurcanu a fost condamnat la moarte şi executat .

 

V.

-Vernichescu, Aurel LD:judecat şi condamnat la muncă silnică pe viaţă ( Sentinţa nr. 1091 / 21 iun.'49, în lot cu Spiru Blănaru şi Petre Domăşneanu ( Vezi ...)

-Vlad ,Aurelian

[LD: recomand pentru cei interesaţi vol. PRIGOANA.DOCUMENTE ALE PROCESULUI , Editura Vremea, Bucureşti , 1996 Interogatoriile  trebuia să smulgă răspunsuri formulate astfel încât acuzatul ( sau inculpaţii vizaţi ) să poată fi încadrat  la un aliniat din  articolul 209 al Codul Penal , care atrăgea pedepsirea cu un anumit număr de ani muncă silnică ( sau confiscarea averii )Aşa se explică faptul că şi la răspunsuri - redactate  tot de anchetator - se adăugau acele epitete stigmatizante :"reacţionar" , "fugar" , "duşmănos" , "legionar" ş.a.]

 

a.)  La interogatoriu luat în proces ( 24 febr.'60 ) de preşed.Dimitriu Adrian , a declarat :

<Am fost legionar în trecut, din 1936 până în 1942 [...] Am desfăşurat după 23 august 1944 activitate duşmănoasă cu Radian, Ranetti, Pillat ,Rădulescu, Setlacec Dan,cu care am comentat fiecare eveniment de pe poziţie reacţionară.[...] Elogiam realizările din occident şi diminuam realizările din lagărul socialist .Am comentat favorabil contrarevoluţia din Ungaria şi ne manifestam speranţa că aceasta se va extinde şi la noi şi va aduce schimbarea regimului.[...] Am avut manifestări duşmănoase şi cu privire la Uniunea Sovietică în sensul că se dă acolo o luptă pentru putere , pentru succesiune şi că acolo nu există libertate politică. De relaţiile dintre RPR şi Uniunea Sovietică susţineam că sunt relaţii de subjugare.>

b.) Sentinţa nr 24/ 1martie 1960 , dată de Tribunalul Militar al reg.a II-a militare ( preşed. Dimitriu D.Adrian , judecător Ion Petrescu ) acuzele au fost menţinute fiind învinuit de " crimă de uneltire contra ordinei sociale p.p.sde art. 209 pct.2 lit.a a C.P. comb. cu alin.penultim al aceluiaş articol " Semnează  preşed.-col. de Justiţie Dimitriu D.Adrian ; judecător -maior de justiţie Petrescu Ion ; col.Chimirel Iancu ; asesori- lct.col Bobb Horaţiu , mr Cosmiţă Aurel  ).

ÎN FAPT  - se motiva în sentinţă -  < Inculpatul Vlad Aurelian , fiul unui fost colonel din armata burgheză , reacţionar notoriu , vechi membru al organizaţiei legionare, fost în frăţiile de cruce din 1936 pe când era elev la liceul Spiru Haret din Bucureşti , activitate continuată şi în cadrul facultăţii de medicină [...] După 23 august 1944 fiind pătruns de acelaşi sentimente legionare şi de duşmănie faţă de noua orânduire democrată instaurată în ţară a continuat să menţină legături cu coinculpaţii legionari [...] a participat la discuţii cu caracter duşmănos ,pe marginea ştirilor transmise de posturile de radio capitaliste pe care le ascultau [...]     >

-Vlădoianu ,Liviu

Torţionar.Originar din Constanţa. Împreună cu alţi "reeducatori" la închisoarea din Tg.Ocna , l-au torturat pe preotul Adam Andrei până a înebunit

- Voinea Octavian

Trecut prin Piteşti şi apoi prin Jilava. A scris o carte de mărturii de mare importanţă.

http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/pitesti/ovoinea/

Z.

-Zbranca ,Octavian

Torţionar -student din echipa lui Ţurcanu ( camera 4-spital ) .

...A schingiut pe studentul Baciu Viorel , în dec.'49 .

 

[De continuat]