35. NORDUL BUCOVINEI , HERŢA

[sinteză Livia Dandara]

Cronologie

[LD: pentru chestiuni de istorie generală a României , vezi câteva repere din primul tablou.

Genocidul comunist -context, legislaţie, etape ]

¤ LD: Jurnal- Note- Meditaţii 

[LD: 7 febr.2008.Am o lungă convorbire cu dr. Nandriş ( Sibiu ) care a editat cartea lui Ion Nandriş. Îmi dă câteva date şi explicaţii care nu se găsesc în cărţile editate .]

[LD: 22 febr.2008.Ştefan Hostiuc îmi aduce cartea lui Vasile Ilica (am cartea lui cu dedicaţie Scriitori români din nordul Bucovinei , Editura Institutului Cultural Român, 2005 )

Citesc , selectez , caut o formă de prezentare, a genocidului  din Bucovina de nord şi Herţa, în cele două valuri mari de represiue :1941 şi 1945.

[LD: 23 febr.2008. O contribuţie substanţială -documentară, memorialistică şi istoriografică - o datorăm familiei Nandriş -Ion ,Gherghe şi Aniţa.

O sinteză valoroasă o datorăm lui  Vasile Ilica ,care, prin suita unor "mărturii -cazuri" ne completează o hartă a suferinţei, rămasă timp de jumătate de secol albă : inscripţiile de pe troiţele satelor martirizate  - din curtea bisericilor, a şcolilor sau la locul martirajului -  

din Herţa şi Bucovina anexate de sovietici în 1940.  

- Ion Nandriş,Satul nostru Mahala din Bucovina ,

Casa de presă şi editură Tribuna, Sibiu, 2001

- Gheorghe Nandriş ,în acelaşi volum,Tabel nominal cu deportaţii din Mahala şi mărturii

-  Aniţa Nandriş Cudla,20 de ani în Siberia , Ed.Humanitas,

-  Vasile Ilica , Martiri şi mărturii din nordul Bucovinei (Fântâna Albă-Suceveni - Lunca-Crasna -Ijeşti ...),Editura Imprimeriei de Vest, Oradea , 2003.

- Dumitru Nimigean, Însemnări.

 

¤ Aniţa Nandriş Cudla ,Satul nostru Mahala din Bucovina :

Casa de presă şi editură Tribuna, Sibiu, 2001 ; Aniţa Nandriş Cudla, 20 de ani în Siberia , Ed.Humanitas, http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/basarabia/nandris/siberia/

/  Vara 1940,primele arestări, după anexare :

 < A fost începutu la fratele cel mai mic al bărbatului , Mihai, care era pe timpul acela primar.Şi după asta, aproape în fiecare noapte erau răpiţi câte un bărbat sau doi .Numai auziai dimineaţa că cutare bărbat de acuma nu-i , l-au luat astănoapte .[...]

prin anul 1940, pe când să făcia prada asta de bărbaţi [...]  Ei să coborau din maşină, înconjurau casa [...] Îl scula pe om din somn şi-l lua.[...] Aşa au răpit mulţi oameni .>

/ Ianuarie 1941: fuga în ţară :

 <Cam pe la jumătatea lunei ianuarie 1941, s-a strâns tineretu ,flăcăii şi bărbaţii , tineri însuraţi , poate peste o sută de persoane, şi au plecat într-o noapte pe valea Prutului .A trecut graniţa în România printr-un sătişor care se chema Lunca .[...] Cam pe la începutul lui februarie ,tot în anu 1941, s-a format a doilea transport de lume.Tineret, bărbaţi ,flăcăi, fete şi neveste tinere ,mult mai mulţi decât rîndu dintîi.[...] s-au pornit iarăşi să triacă graniţa în România, dară de data asta nu li-a mărs .Au fost trădaţi [...]cei mai mulţi au fost cosiţi cu mitraliera şi au rămas morţi şi răniţi .O parte au fost prinşi şi luaţi la închisoare .Fruntea tineretului a eşit din sat şi au rămas aproape toţi cosiţi la graniţă .Nu mai pot să spun eu cuvinte aici cum era lumia de amărîtă şi tristă. >

/ Mai 1941, primul val  de deportări ,:cei cu rude "fugite în România" :

< Cam pe la 20 mai ,într-o siară, ce să vezi , au început să vie maşini în sat .Dar nu aşa una sau două , ci una după alta , poate a ţinut mai bine de un cias.Au intrat fără număr maşini în sat. Dar pe lângă maşini ,veniau o mulţime de miliţieni , care călări pe cai , care pe jos. S-au oprit toţi înaintea primăriei [....]Ei aviau listele făcute pentru lumia care aviau de ridicat .[...] Peste scurt timp , ce s-a început în sat, nici nu mai pot să povestesc.[...]Au trecut vreo 26 de ani de atunci [...] Mi să urcă păru în sus şi îmi mărg furnici prin tot trupu când îmi amintesc de momentele acelea.Au fost o mulţime de maşini .Au tras maşina la poarta omului , au intrat o ciată  de miliţieni în ogradă , au înconjurat casa.Bătia în uşe,spunea să deschidă uşia.[...] Scula din somn copiii, femeia, cine se afla în casă , le spunia să se îmbrace , să miargă cu ei.[...] Îi cetia , dacă sînt toţi cîţi îi avia scris [...] şi pe urmă îi încărca în maşini [...]s-a început un zgomot prin sat, de îţi păria că e sfârşitul lumii . Glasuri de femei bocind , cum bocesc în urma mortului, copii răcnind , felurite glasuri [...]Vitele prin grajduri răgiau , parcă presimţeau că rămân fără stăpân , câinii în legătoare urlau .O mare groază şi frică a fost în noaptea aceea. [...] în zori de zi , au început şi maşinile încărcate [...] toate s-au îndreptat spre gara Sadagura , au trecut toate prin faţa casei noastre [...]

 La casăle care au rămas goale , au pus cîte un păzitor [...] >

/ Jaful caselor :

<Peste vro două zile , au început să vie femei şi bărbaţi cu căruţa, de prin Jucica, Cernauca.[...] Au venit pe la casăle care au rămas goale şi au început a căra cele rămasă în gospodărie .[...] Vedeai nişte hoaţă dă femei sau fete , Dumnezeu le ştie, scotociau din casă în casă şi scoteau lăicere ,ţoluri, straie şi încărcau în căruţă [...] Aşa au cărat vro două săptămâni de prin case straie, pâne de prin poduri, oale, blide .Au cărat totul.De pe afară căruţă, plug, grape, poloboc, covată în fine, lăsa numai păreţi goi . Pe urmă au început cu dobitoacele cele vii.Întâi cu păsările .Încărcau cletci cu  găini ,gîşte, reţe [...]Apoi au început cu porcii .Treceau tranporturi decăruţă încărcate cu porcimari, graşi .[...] La urmă au scos vitele de prin grajduri.[...] Când li-a pornit să le mâie parcă-ţi era mai mare jalea. >

/ 13 iunie'41 :  ridicarea din casă

 <[ ..]  joi , după Dumineca mare, siara după ce s-a întunecat, a început iarăşi să vie în sat miliţie , căruţe şi maşini .[...] Ne-am împlut iarăşi de groază şi de frică [...]Şediam cu lumina stinsă .Copiii au adormit , dar noi amândoi şi mama şediam şi vorbiam prin întuneric. [...] a intrat o ciată neagră în ogradă [...] Peste cîteva secunde au înconjurat casa , cum le era obiceiul lor , şi alţii o bătut în uşe să le deschidem.

Bărbatul a aprins lampa şi a deschis uşa [...] au intrat vro patru bărbaţi străini îmbrăcaţi în negru şi cu dânşii un om din sat .[...] Au sculat copiii ,au rădicat pernile , au scuturat aşternutu şi pe urmă ni-a pus pe toţi şi ni-a spus să stăm nemişcaţi.Ei s-au pus la masă , au scos nişte hârtii , au mai scris nu ştiu ce într-însele, pe urmă ni-a cetit pe toţi .Mama, copiii, noi.

După ce ni-a cetit, ni-a spus : de acuma îmbrăcaţi-vă , în 15 minute să fiţi gata şi plecaţi cu noi.Bagaj nu aveţi voie nimic de luat. >

...despărţirea de mamă : < Mă gândiam , copiii îi îmbrac ,dar ce am să fac cu mama , cum am să o iau , că ea nu poate să facă un pas . [...] Eu li-am spus că ea e bolnavă şi nu poate să se îmbrace .Ei au început mai cu răul la mine [...]  ei au luat hârtia pe care era mama scrisă ,a pus-o la o parte şi pe urmă îmi spune mie : lasă, nu o mai îmbrăca , ea rămâne. Îmbrăcaţi-vă voi şi plecăm.Atunci am slăbit cu totul şi nu am mai ştiut de mine .[...] M-a prins unu de spate şi m-a repezit spre uşe să ies mai repede.[...] Am zărit-o o leacă , cum plângea sărmana , rămasă sîngurică, bolnavă .Dar de data asta m-a zmucit şi mai aspru de pe ganuc şi mi-a arătat să plec pe drum . >

...despărţirea de bărbat  :< ...am plecat spre primărie.Acolo era mai multă lume aşa ca noi adunată.Ni-a încărcat de pe căruţă pe maşini şi ni-a pornit spre Sadagura.

Am trecut iarăşi prin faţa casei noastre [...] Am ajuns la gară, la Sadagura.Acolo ni-a dat jos.Sta un şir mare cu vagoane , de cele de cărat vite, pline cu lume.A deschis un vagon de acelia , în care era destulă lume , şi m-a ticsit şi pe mine acolo cu copiii. În urma mea a trîntit uşa şi a închis-o.Eu am început să strig, să răcnesc , să nu închidă , că încă trebuie să vie şi bărbatul meu .Nu a mai băgat în siamă nime ceea ce eu am răcnit .A închis uşa şi gata .

Pe urmă mi-au spus femeile care mai erau în vagon : nu răcni , nu plânge degiaba , că şi noi am avut bărbaţi şi tot nu li-a dat voie să vie aici cu noi . >

/ 14 iunie, vagonul deportaţilor 

 <În vagon mai erau două familii din Mahala , din satul nostru, erau din Horecia, din Toporăuţi, şi două familii de jidani din Sadagura. Eram vreo treizeci şi cinci  de suflete [...]  Ni-a ţinut o zi în gară la Sadagura.S-a strâns sute de lume împrejurul vagoanelor , familiile celor din vagoane .Răcniau şi eştia din vagoane şi ceia de jos.[...] Sta şi miliţie împrejurul vagoanelor [...] au mânat vagoanele vro cîţva chilometri mai înainte , la Lujeni .Ni-a ţinut acolo peste noapte . >

/ 15 iunie , plecarea :

<Adică pe data de 13 iunie 1941 ni-a scos din casă , era joi siară şi ni-a ţinut pînă sâmbătă după masă pe data de 15 iunie .Apoi a îndreptat vagoanele spre Nouasuliţă , am văzut că au să triacă prin gara noastră, Mahala.Am căutat să scriu câteva cuvinte , când oi trece prin gară să las semn .[...] Aviam o batistă albă de nas.Am rugat pe un jidan şi mi-a dat un creion chimic.L-am udat cu stupit şi am scris câteva cuvinte [...] am aruncat pe ferestruică batista şi batista a fost găsită şi păstrată până au venit fraţii mei.Trenul nu s-a mai oprit .Mergia cu viteză foarte mare .Am trecut de Boian, Nouasuliţă, Mamaliga-Ocniţa şi aşa o mărs , fără să oprească , până a trecut apa Nistrului. >

/Lagărul din Omsc :

<Ni-a dus cu trenu până în oraşul Omsc .[...] Ne întrebam ce o să facă cu noi.[...]Numai de una îmi era tare frică.Se zicea că,cum ne-om da jos de pe vagoane ,o să despartă copiii de noi ,aşa cum au despărţit bărbaţii.[...]Mai uşor m-aş fi învoit la moarte ,decât să-mi ia copiiii de lângă mine.Dar a trecut paharul acesta.Au scos vagoanele din oraşul Omsc , ni-a dus vro sută de chilometri afară de oraş  şi ne-a descărcat într-un lagăr. Pe urmă a început să ne împărţiască pe la raioane , la colhoză, la lucru.Au venit cu maşini , camioane de cele mari , ne citeau de pe listă şi ne încărcau.Ce ne mai spunia , noi nu înţălăgiam căci nu cunoştiam limba rusă deloc.[...] Am mărs cu maşina ceasuri întregi [...]Ni-a  dat jos într-o şcoală [...Stam şi ne uitam unii la alţii , să ne facem cunoştinţă, că erau toţi de prin satele vecine, Ostiţa, Horecia, Jucica, Toporăuţi, Boian.Mai erau şi de prin Basarabia.[...] Era prin luna iulie.Ni-au scos la lucru.Eram în Siberia , în "oblast" Omsc , Soldaschi raion , un sătişor de vro 20 de casă , care se chema Cuşinovsca . >

¤ Ion şi Gheorghe Nandriş,Satul nostru Mahala din Bucovina ;

Casa de presă şi editură Tribuna, Sibiu, 2001

/ Mahala

 [LD: un caz aparte (dar nu singular ) îl reprezintă satul martir Mahala ( Cernăuţi ), care a fost pur şi simplu golit de români în 1941.

Un sat în care ,400 de mahaleni au fost împuşcaţi într-o singură noapte la Lunca (6 febr.1941 ) şi  602 suflete au fost deportate în 22 mai şi 13 iunie 1941.

Dacă ţinem seama de cei  1500 de ţărani bucovineni împuşcaţi la Fântâna Albă  de grănicerii sovietici, (1 apr 1941 )avem dintr-o dată "recordul "apocaliptic  al represiunii bolşevice din Bucovina anexată .

Masacrul de la Lunca şi Fântâna Albă a rămas nepedepsit iar  surghiuniţilor în Siberia ,li s-a spus cu cinism , după 20 de ani , că a fost ..."o greşală ", dându-se  vina pe abuzurile staliniste.

LD: vezi lista primarului din 1941 ...(Cf.Gh.Nandriş op.cit  )

¤ Dumitru  Nimigean , Însemnări

Din Tereblecea [Porubnoe ]( Hliboca ), 39 de persoane numai din familia Nimigean ,deportate  în noaptea de 13/ 14 apr.'41. ( Preluare din C.Ioniţoiu, Dicţionar N.  )

/ 13/ 14 apr.1941

<...peste noapte ,satul meu s-a găsit în altă lume.Toate s-a schimbat în mai puţin de 24 de ore. Credeai că puterile iadului au fost deslănţuite de stăpânul lor asupra satelor paşnice ce aştepteau rodul trudei lor după muncile de primăvară.

Nebunii au fost scoşi din casele de sănătate şi s-au întovărăşit cu toţi vagabonzii şi criminalii , făcându-se şefi de poliţie şi apărători ai regimului comunist .

Venetici cunoscuţi şi necunoscuţi au fost făcuţi primari şi prefecţi de către armatele de invazie

L a aceştia s-au adăugat pleava doritoare de pradă din fiecare localitate pentru a-şi împărţi avutul altuia. Aceştia erau instrumentele prin care comuniştii distrugeau o lume aşezată de secole prin muncă şi omenie , căci partid comunist ,la noi, nu era .

 Noi ne-am fi putut apăra cu pumnul de toţi aceşti nemernici , dacă n-ar fi fost sub protecţia armatelor de invazie ruseşti.>

¤ Vasile Ilica , Martiri şi mărturii din nordul Bucovinei

,Editura Imprimeriei de Vest, Oradea , 2003.

[ LD: Pe troiţe, numele nu sunt înscrise alfabetic. Îmi îngădui o înşiruire alfabetică , pentru a respecta o regulă .Pentru oamenii cu acelaşi nume -presupun familie(mică sau mare ) ;

Important este ca ei să apară ca fiinţe reale, cu un sfârşit dramatic colectiv, având doar vina de a fi fost români despărţiţi de o istorie tragică  .]

/ Bahrineşti (Hliboca )             

Listă întocmită de ziaristul Ştefan Broască , publicată în ziarul "Plai Românesc "nr 10-12 ,2000

(Cf.V.Ilica , op .cit ) .Cuprinde numele a 32 de familii , formate din 134 persoane ,deportate în iunie 1941, în Kazahstan-Dintre cei deportaţi,  94 au decedat , 40 întorcându-se acasă sau rămânând acolo .

- Andrucovici:Mihai-Domnica-Ştefan

- Broscă :Cnstantin-Ştefania-Ion-David- Alexa-Oltea Mihai 

- Broscă :Ecaterina- Parasca- Ecaterina -Gheorghe

- Chijevschi :Constantin - Ecaterina-Ştefania- Valeria

-  Chijevschi : Vasile-Veronica-Veronica- Constantin .Ecaterina

- Condriuc :Constantin - Parasca- Maria -Mihai

- Condriuc :Ştefan- Ana -Nicolae- Ştefania- Ioan-Veronica - Mihai

-Ciubotaru:Maria- Domnica-Elena

- Guziuc:Ilie-Elena-Ecaterina

- Grigoraş:Profir-Petru-Iulita

- Ionuţă :Dumitru-Veronica-Gheorghe

- Ionuţă :Saveta-Ecaterina-Veronica-Ion -Gheorghe

- Ionuţă : Vasile- Maria

- Isopescu :Constantin I -Marina-Eudochia -Vasile- Irina

- Isopescu :Mihai - Ecaterina .Mihai 

- Ivaniuc :Vasile-Maria-Nicolae-Ecaterina-Domnica-Livia-Gheorghe-Dionisie-Elena

- Lăzărescu :Nicolae-Saveta- Ion

- Lăzărescu :Elena - Ion

- Lupaştean:Veronica- Domnica-Gheorghe

- Patraş :Alexa N.- Paraschiva- Livia -Aurora

-Patraş .Gavril -Glicheria-Saveta

- Patraş :Grigore P.- Zamfira-Domnica -Petru - Elena-Iulieta - Ştefan -Victor

- Patraş : Domnica - Claudia-Olga / Patraş:Grigore -Eudochia- Maria- Veronica

- Tofan :Nicolae -Raveca- Maria- Domnica- Mihai - Mircea- Dumitru

- Tofan :Ilie-Veronica /Tofan : Eudochia -Mircea

- Topală :Constantin -Ecaterina - Saveta -Ana 

- Turnanschi :Toader -Minodora -Nicolae-Ecaterina -Vasile-Gheorghe -Maria 

- Ungureanu :Ecaterina- Avram- Grigore-Mircea-Domnica-Elena

/ Boian (Noua Suliţa )

Lista persoanelor din com.Boian ( cu satele Lehăceni, Cotul Boianului, Arboreni ),decedate în urma opresiunilor bolşevice .

Lista este înscrisă pe troiţa amplasată în centrul comunei şi cuprinde 179 martiri .

Dintre ei, 63 de victime din primul val (1940 /41 );100 victime - morţi în deportare în lagărele de exterminare de la Onega sau împuşcaţi în sat ( 1944-'45 ) ;16 victime în urma represiunilor ulterioare reanexării Bucovinei ( 1944-'45 ).

Lista o datorăm prof. Vasile Bizoni, iniţiatorul ridicării troiţei din Boian (Cf. V.Ilica , op.cit )

'40-'41 :primul val

-Antoniuc Ioana V.,Avrumţoiae Ilie I.,Botă Dumitru I.,Bodnariuc Gheorghe V.,Bosovici Dumitru S, Cuciuruvschi: Ştefan A.-Elena V ,  Crihan Aglaia D.,

-Cuciurean: Maria Gh.-Gheorghe I - Dumitru M.-  Ion V.

- Ciobanu :Ana D.-Alexandra I.-Maria / Croitoru Gheorghe N ,

-Damian :Ion -Elena

- Fedoreac :Nicolae Gh-Nicolae C

Gâză:Ion-Viorica-Gheorghe -Vasâlca / Glodeanu Vasâlca A. ,

- Hostiuc :Gherasim - Agripina- Florea

-Mihălcean :Vasile- Mihai- Raifta- Zamfira /

- Nicoriuc :Lazăr- Saveta- Gheorghe-Maria- Dumitru- Elena

-Pavel :Eudochia- Aurelia-Maria  /

- Sfeclă Ion D., Striencu Ion N., Suprovici Ilie V, Şuhani Ion P, Slănină Ion F.,

-Tarod Constantin, Toacă Ion S

-Vaipan :Ion- Florea- Gheorghe -Petru -Andrei

/ Buda Mică ( Noua Suliţă )

Listă cu 82 de nume înscrise pe troiţa ridicată în centrul satului,de locuitorii comunei.

Pe lângă cei 6 morţi pe front (1941-'45 ), mai sunt 4 liste :

10 consăteni masacraţi lângă Lunca (de către grănicerii sovietici ), în tentativa de a trece graniţa pe 6-7 febr.'41 ;

40 de morţi în deportarea din 12-13 iunie '41;

14 împuşcaţi de NKVD între 1944-'45 ;18 morţi în deportarea din 1944-45 .

 

LD: de adaugat !

-Masacraţi la 6-7 febr.'41 la Lunca

-Morţi în deportarea din 12-13 iunie '41

-Împuşcaţi de NKVD între 1944-'45

- Deportaţi la Onega '44-'45 

/ Carapaciu pe Siret ( Hliboca )

Troiţă ridicată de locuitorii satului în memoria celor 117 martiri dispăruţi la 1 apr.1941:

 8 împuşcaţi la Fântâna Albă (în tentativa de a trece graniţa în Bucovina liberă) ,

106 morţi în deportare, în gulagurile staliniste.

-Banilian :Zaharia -Paraschiva - Florea , Bostan Ilie ; Boicu Gheorghe ,Boari Teodor,

- Butinschi Vasile , Carciu : Aurel- Florea- Ştefan ,

-Cârciu : Dragoş -Gheorghe-Florea -Zenovia- Ana-Paraschiva-Floarea- Ecaterina-Ioan

-Calancea Gheorghe, Cojocari Antimia ,

-Cobeli :Vasile -Mircea , Corduban Nicolae ( împuşcat la Fântâna Albă ),Dascaliuc Nicolae,

-Irimescu : Gheorghe-Elena -Traian . Ioneţ : Gheorghe-Traian-Petre- Ioan ,

- Lutic: Gheorghe-Vasile-Ion. Luteniuc :Radu-Floarea,

- Leorda:Grigore- Palaghia- Eudochia - Eugenia-Valeria

-  Moscal: Leon -Grigore ,  Mazureac Marcu ,

- Opaiţ : Vasile,Gheorghe, Ion ( împuşcaţi la Fântâna Albă );

- Opaiţ: Gheorghe- Florea-Ion - Aurel-Caterina-Petre ,Traia- Iona-Florea- Vasile-Ion-Florea 

- Prisăcaru : Gheorghe -Domnica ,Petriuc Ilarie ,Reşteneac Ioan, Sauciuc Vasile,

- Semcu Constantin, Stratulat Pintilei , Scutari Gheorghe ,Ştirbu : Emilian- Ana-Viorica

- Şorodoc :Ilie- Pintilei -Ecaterina -Vasile , Tărâţă : Petru -Floare .

- Tasiuc :Dumitru- Maria-Floarea -Grigore -Domnica -Maria -Florea -Dumitru -Vasile

- Tovarniţchi: Gheorghe,Vasile ,Cozma, Traian (împuşcaţi la Fântâna Albă ) ;

- Tovarniţchi :Vasile -Raveica -Gheorghe -Valeria - Nicolae -Maria - Fruzina -Elena-Viorica

  -Florea-Ion- Sandu -Rachila-Oltea-Lidia - Octavian- Teodor- Nicolae- Arel  (deportaţi )

- Tudan Petru , Tomiuc Petru , Tasciuc Ioan, Ungureanu Ilie, Ursulică Constantin ,

 -Varvariuc  Dumitru ,Zegrea Gheorghe ,Zegriuc Radu.

/ Ceahor (Hliboca )

Pomelnic de 51 de morţi , pe troiţa din cimitirul bisericii, fiind indicate numele, anii de viaţă şi locul unde şi-au găsit moartea.Dintre ei, 14 au murit pe front sau în prizonierat, 37 au căzut victimă represiunii staliniste, în cele două mari valuri : 1940 ,1941-1944 .

Lista a fost întocmită de Toader Pridie ( preşed.filialei Societăţii pentru cultură românească "Mihai Eminescu " din reg.Cernăuţi)

Pe frontispiciul monumentului stă scris: <Acest monument s-a ridicat în cinstea cetăţenilor comunei Ceahor -jerfe nevinovate a terorii staliniste ; oameni ce şi-au pierdut viaţa în mizerie, foame , frig şi boli prin lagăre şi închisori ,împuşcaţi în sat sau în război ,în anii de tristă amintire 1940-1950.> (Cf. Vasile Ilica, op.cit )

Nr.  Nume pronume                    Anii de viaţă                     Unde a murit

1.Andoni Petru a Ion                     1917-1942                         Cotul Donului

2.Andoni Ştefan a Grigore            1898-1941                         Siberia, deportat

3.Andoni Nicolae a Gheorghe      1912-1941                          Permi ,lagăr

4.Andoni Dumitru a Nistor             1924-1944                         pe front

5.Balan Dumitru a Toader             1914-1944                        Transnistria

6.Basaraba Ion a Nicolae              1914-1944                        prizonierat

7.Brânzei Ion a Grigore                 1918-1944                        închisoare

8.Chmara Dumitru a Ion               1882-1943                         Siberia, deportat

9.Costaş Ştefan a Ilie                    1894-1944                        Permi,lagăr  

10.Costaş Tănase a Ilie                1890-1945                         Siberia, deportat

11.Costaş Petru a Tănase            1925-1945                         împuşcat în sat

12.Cotec Miron a Alexandru         1902-1944                         Permi, lagăr

13.Cobliuc Ion a Vasile                 1918-1941                        împuşcat pe câmp

14.Curuleac Ion a Dumitru            1911-1944                        prizonierat

15.Ciornei Ion a Nicolae                1912-1945                       Siberia

16.Ciornei Vasilina a Nicolae         1894-1945                       Siberia

17.Ciornei Nicolae a Ilie                 1927-1945                       Letonia

18.Ciornei Toader a Ion                 1911-1941                       închisoare

19.Ciobotari Vasile a Ilie                1921-1945                       prizonierat

20. Casian Dumitru a Petru            1921-1950                       închisoare

21.Filipeac Gheorghe a Ion            1921-1945                      prizonierat

22.Guşuleac Vasile                         1908-1940                     Siberia, deportat

23.Gândac Nicolae a Ieremia         1895-1944                     pe front

24.Gândac Ilie a Ieremia                1895-1944                      Permi,lagăr

25.Ciornei, Margalina                      1904-1947                     Siberia

26.Hudima Samuil a Toader           1879-1943                      Siberia

27.Hudima Paraschiva                    1884-1943                     Siberia

28.Hudima Ion a Nicolae                 1914-1941                     împuşcat lângă casă

29.Michichiuc Constantin a Ion        1915-1944                    pe front 

30.Pepelea Dumitru a Ion               1914-1942                     pe front

31.Poştari Grigore a Dumitru          1916-1944                     pe front

32.Poştariuc Nicolae a Grigore       1901-1942                    Siberia, deportare

33.Poştariuc Lazăr a Tănase           1901-1941                   Siberia, deportare       

34.Poştariuc Ion a Gavril                 1914-1944                    Permi, lagăr

35.Pridie Petru a Ion                       1909-1944                    Karelia-lagăr

36.Predie Vasile a Mihai                 1908- 1944                   împuşcat în Cernăuţi

37.Palahniuc Petru                          1925-1944                   împuşcat pe câmp

38.Puiu Andrei a Gheorghe            1902-1945                    Permi, lagăr

39.Rotari Vasile a Ilie                      1903-1941                   Siberia,deportare

40.Roman Gheorghe Samuil           1913-1945                  pe front

41.Repciuc Constantin a Dumitru    1912-1944                  pe front

42.Repciuc Toader a Dumitru         1900-1945                   Permi, lagăr

43.Rusnac Gheorghe a Pavel         1912-1941                   împuşcat în Cernăuţi

44.Rusnac Petru a Vasile               1904-1941                    în Rusia

45.Scripnic Dumitru                         1911-1945                   Permi, lagăr

46.Tomaş Ion a Lazăr                     1914-1945                   prizonierat

47.Turtuleac Nicolae                       1909-1944                   priozonierat

48.Zahariuc Pătru a Vasile              1907-1944                  Permi , lagăr

49.Zahariuc Pătru Constantin          1904-1940                  Siberia, deportare

50. Zahariuc Dumitru a Ion             1912-1944                   prizonierat

51.Ţigănuş Toder a Petru               1914-1944                   prizonierat

/Cupca (Hliboca ) ( Fântâna Albă   )

Acest sat nu are încă un monument ridicat .Lista a fost întocmită de ing. dr.Petru Ciobanu din Braşov(originar din Cupca ) ,autorul unei monografii "Cupca .Un sat din Bucovina "

În tabelul nr.56, el enumeră 5 morţi la Fântâna Albă (tentativa de trecere a frontierei ) şi

 20 de familii , compuse din 82 membri ,deportaţi în 13 iunie 1941, din care cca 13 au murit în deportare,alţii s-au întors la Cupca,alţii s-au stabilit acolo sau aiurea .(Cf. Vasile Ilica ,op.cit )

-1 apr.1941: Belmega Ion, Gâză Ion ,Palicârjă Mihai, Plevan Arcadie, Ţugui Mihai

 împuşcaţi la Fântâna Albă

- 12/ 13 iunie 1941 .Deportaţi :

- Bodnar : Petru (soţ ,mort în deportare ), Ana (soţie ),Gheorghe , Viorel (fii ) s-au întors;

-Bolocan:  Dumitru (soţ) -Elisabeta (soţie )-s-au întors la Cupca ;

- Nistor Dionisie (soţ , mort în deportare ) -Domnica (soţie) s-a întors;

- Frătăuceanu Silvestru (soţ ), Victoria(soţie) Mircea(fiu ) morţi în deportare : Constanţa,Radu (fiu,fiică)  s-au întors în Cupca .

-Opaiţ Domnica ( mamă ), Maria, Ilie,Casandra (fii ) -s-au întors la Cupca ;

- Percec Ioan (soţ) ,Floarea ( soţie ), Floarea ,Fruzina , Aurora (fiice )unii s-au întors, alţii nu

-Plevan Constantin (soţ ),Eugenia(soţie ), Lazăr, Ioana (fiu,fiică ) nu s-au mai întors ;

-Plevan Toader (soţ  ),Augustina (soţie ),Viorica (fiică ) nu s-au mai întors ;

-Dănilă, Vasile, Arcadie,Aurora ( fii )s-au întors în Cupca ,

-Plevan Dumitru ( soţ ), Ana (soţie ), Lazăr, Gheorghe , Saveta, Ioan , Domnica (fii şi fiice )

3 s-au întors , 4 au rămas acolo .

- Popescu Gheorghe (soţ ), Ecaterina (soţie ) , Maria ( fiică ) , Ioan, Arcadie (fii ) -morţi în deportare ; Raveca (fiică ) supraviţuitoare, stabilită la Ohoţc (Rusia )

- Tărâţă Petru (soţ ) - Floarea (mamă ) -nu s-au mai întors ; Ecaterina (soţie ), Raveca ( soră ) -s-au întors în Cupca /

-Tărâţă Dragoş (soţ ), Ecaterina ( s        oţie ), Traian, Odorica, Viorica ( fiişi fiice ) - s-au întors - Tărâţă Lazăr (soţ -mort în deportare ), Zamfira ( soţie) ,Traian ( fiu ) -s-au întors în Cupca ;

ş.a.ş.a  până la 22 de familii .

/Satul Dimca [Trestiana] (Hliboca)/ Fântâna Albă ]

Comuna nu are troiţă. Oare mai are cine s-o ridice ? În 29 august 1942 (eliberată de sub stăpânirea rusească ), s-a ţinut o slujbă de pomenire a celor 56 de victime: martirii căzuţi la Fântâna Albă ( 1 apr.'41 )şi deportaţii de la 13 iunie 1941.

Ziaristul M.Dominte ,participant la această adunare cernită, a consemnat declaraţia de atunci a primarului V.Bilan :<La 1 aprilie 1941 , din satul Dimca s-au deplasat la Fântâna Albă  peste 200 de persoane  -bărbaţi, femei şi copii - din aceştia 12 persoane au fost ucise [la Varniţa], iar la 12 iunie 1941, au fost deportate alte 43 de persoane în lagărele din Siberia şi Kazakstan >Lista victimelor din Dimca a fost publicată în ziarul "Bucovina " din 6 iulie 1942.

Ceea ce nu ştim nici astăzi este soarta deportaţilor din 1941 , şi , mai ales, care a fost bilanţul represiunii din Dimca ,după 1944.

-1 apr.'41 :12 morţi la Varniţa[Fântâna Albă  ] :

Jianu Petre, Mihailuc Mihai, Mihailuc Gheorghe, Odenschi Aurica, Mihailuc Dumitru , Lastoveţchi Adrian,Cimbru Petre ,Cimbru Vasile, Sidoreac Vasile, Desciuc Nicolae, Mihailuc Nicolae, Drevariuc Nicolae .

-13 iunie '41 :43 deportaţi :

Iacubovici Nicolae, Holovete Gavril, Jireadă Aurelian, Zazuleac Ion, Zazuleac Anastasia,  Jijianu Maria ( şi copiii ), Jijianu Ion , Jijianu Gheorghe Jijianu Nicolae, Jijianu Gena ( cu doi copii ) , Drevaciuc Maria ( cu o fiică  ) , Colomeiciuc Vasile, Holovati Florea ( cu doi copii ) , Magoş Leontina ( cu 8 copii ),  Amariţei Nicolae ( cu soţia şi 5 copii ), Suhar Ion ( cu soţia şi o fiică ), Hurjui Simion, Selencu Silvestru , Holovati Ion , Gătej Vladimir ,Mihailuc Vasile .

/ Iordăneşti ( Hliboca )

Satul nu are troiţă în memoria victimelor represiunilor staliniste.

La împlinirea a 585 de ani de atestare documentară a comunei, ziaristul Nicolae Şapcă şi prof.Valeriu Malion au întocmit o listă provizorie.Pe ea apar : 9 împuşcaţi ,din al doilea grup de oameni ce se îndreptau spre Fântâna Albă ,surprinşi de grănicerii sovietici în preajama localităţii Suceveni ; 41 de deportaţi ulterior,în lagărele de exterminare din Kazahstan

-1 apr.'41:în drum spre Fântâna Albă

Halac Nicolae a Simion - Halac Ion a Dumitru -Halac Dumitru a Andrei - Carp Gheorghe a Andrei -Molnar Ioan -Opaiţ Dumitru a Mihai - Melniciuc Ilie a Ioan - Tovarniţchi Ilie .

 Deportaţi-morţi în Kazahstan

-Carp: Grigore I - Vasile (fiu )-Aurelia ( fiică ) ;

- Bostan : Simion A.-Domnica (soţie ) -Saveta (fiică )- Dumitru ( fiu)

- Malaicu :Gheorghe A.-Petru (fiu )-Aglaia ( fiică )

-Riabinschi :Grigore V - Elena ( soţie)- Gavril (fiu )- Vasile ( fiu )

-Huşului :Gavrilă -4 membri ( nu li se ştie numele )

- Calancea :Alexandru I.- Felicia (fiică )

- Olar Pricopie,Saviuc Dumitru,Dabâca Gavril ,Halunga Constantin ,Şapcă Nicolae Nicolaiciuc Constantin

- Timcu :Dumitru N.-Paraschiva (mamă) -Paraaschiva ( fiică )

/ Molodia ( Hliboca )

LD:Localitate cu gospodari înstăriţi . În mijlocul comunei , există un monument ridicat în memoria eroilor înregimentaţi în armata sovietică. Cine ar trebui să ridice monument şi pentru martirii români ?Lista provizorie a fost întocmită de locuitorul Aurel Popovici şi a fost publicată în Almanahul "Ţara fagilor " /1997.

-1940-1941 : 4 arestaţi pentru trecutul politic .

Saraficeanu Dumitru , Curuleac Andrei, Ropcean Gheorghe

-3 împuşcaţi la frontieră în iarna'41

Benea Ion, Pepelea Vasile, Saraficean Ştefan 

- 11deportaţi în iunie 1941

Benea Simion -Leonora ,Saraficean Maria -Vasile-Ileana-Veronica- Gheorghe - Veronica -Dumitru -Gheorghe -Leonora

-6 deportaţi în 1944

Pepelea Vasile -Ştefan ,Petriu Anghelina-Ileana , Seredeac : Ilie- Vasile-Nicolae 

/ Oprişeni (Hliboca )

Listă înscrisă pe troiţa ridicată de locuitorii comunei ,în curtea bisericii . Pe lângă cei 20 de eroi morţi în războiul de eliberare (1941-1944 ),sunt înscrise numele a  35 de victime ale represiunii sovietice din deportare (1941;1945 ),şi 10 persoane condamnate şi împuşcate local.

 35 persoane decedate în deportare :

- Bileţchi : Modest -Tatiana-Leon-,Silvestru ,Birău : Evdochia -Anuţa  -Bileţchi :Leon T.-Glicheria , Buliga :Victor-Domnica-Ioan -Veronica

-Cuciureanu : Petru -Maria , Cudelca :Ilie-Evdochia-Vasile ,

- Goian : Nicolae-Ecaterina-Gheorghe -Andrei- Domnica-Leontina

-Holotiuc : Maria-Traian ,  Haisuc : Eugenia-Paraschiva- Gheorghe

- Halip :Pentelei -Victoria ,  Oloeru : Ion-Tatiana ,

- Petrovici : Iacob- Catrina-Maftei-Lazăr-Maria

.- Haisiuc Vasile, Oreştean Aurum, Piţu Leon, Pilipeac Nicolae,

-Panciuc :Teodor -Natalia-Leon-Maria-Ioan-Leontina -Constantin -Ecaterina-Elena-Gheorghe

-Pascar : Doroftei- Elisaveta -Gheorghe ,  Puiu : Aurel-Nicon -Leontina

-Patraş: Ştefan-Dorofteia , Palamariuc :  Ilie-Maria-Ioan-Dumitru-Elisaveta 

-Socaci: Gheorghe -Natalia -Viorica -Natalia -Aurora-Vasile -Dumitru-Maria-Dorofteia

10 persoane împuşcate local

Buliga Ilie ,Buliga Teodor, Creţu Ion , Goian Leon, Ianciuc Manole, Oloeru Visarion, Tucai Dumitru, Piţul Ilie, Socol Onofrei, Romanciuc Natalia .

/ Puieni ( Hliboca )

- 1940-1945 .22 victime ale  represiunii staliniste

Înscrise pe troiţa ridicată în curtea bisericii :

Anica Mihai,Butnaru Dumitru - Gherasim , Bulei Samuil, Bungeac Dumitru,Cotel Constantin, Gabor Ion- Toader ,Hrebenariu : Ion -Dumitru , Posteucă Vasile , Puiu : Dumitru-Ion ,

Rotaru : Vasile-Ion - Constantin ,Topor Ion, Turnanschi Alexa , Ţântaru Pavel ,

Ursuleac Dumitru , Fortuna Leon .

/ Stăneşti ( Hliboca )

1940-1945 :154 de victime , înscrise pe troiţa ridicată în cimitirul satului .

 Lista a fost publicată de prof. Ion Posteucă, în almanahul "Ţara Fagilor "

Cei decedaţi în deportare, sunt însemnaţi cu o cruce.

- Bucea : Elisaveta  N.- Elena C.- Ilie C.- Viorica C.

- Burciu : Aglaia Gh- Eva S.- +Elisaveta T ,

- Cobeli : Elisaveta I.- Maria I. - Vasile I.- Raveca I.- Eleonora  P.- Elena P.-Ana N.- +Silvia,+Ana +Traian -+Mihai .-+Marina ,  

Cuştureac :+Mihai I .- +Zamfira .-+Ana  M.

- Gireadă: +Ilie N.- Elena L.- Gloria N.- Florea A.-+Daniil C.-+Zinovia A.-Zamfira D.-+Axentie D.- +Gheorghe F.- Magdalina I.- +Minodora Gh.-+Nicolae Gh.- Vladimir Gh.- Aglaia  Gh.- +Ipolit I.- +Aglaia .- Ecaterina M.-Adam P.- Pavel A.- Leon A.- Domnica A.-Ilie C.

- Grigorovici : Vasile I.- Zamfira  I. ,  Hancer: +Constantin N.- +Eva C.- +Agripina C- Ecaterina C - Vasile C -+Gheorghe -+Elena .-+Zamfira

- Iaţeniuc : +Dumitru Gh.- +Domnica Gh.-+Virgina D.- Silvia D.- Leonora D.- Ştefan D ,

- Melniciuc: Ilie C.-Alexandra M.-Ştefan I.-Maria L -Lazăr Gh -Leontina N.-Silvia I.-Elena Gh.-

- Mihorean : +Alexa Gh.- Ana C.-Domnica A.- Maria T.- Zamfira A.- Gheorghe  A -Catrina  A.- Filaret A.- +Gheorghe A.

- Mocan : Grigore V.- Leontina  I.- Aurica G.-Ion  Gr.

-  Olinic : Vasile Gh.-Aurica C.-

- Sanduleac :+Nichita .-+Eufrosina -+Domnica

- Şova : Lazăr L. -Domnica I. -Alexandra L.-Ecaterina L.,

- Pătrăuceanu :Zamfira Gh -Eudochia T -Domnica T ,  

- Plantus ( 14 persoane ): Eva S.- Lidia Gh.- Aurica Gh.-    Dumitru N.- Zamfira D.- Vasile D.- Gheorghe D -  +Chirilă A.-Elena  C.- Aurora C.-+Octavian C.- +Gheorghe C.-+ Domnica C.- +Mircea C ,

   Pleşca :+Ilie T. - Elena I.,

- Posteucă ( 29 persoane ) :Vichentie  A.- +Eufrosina F.- Domnica V.- Gheorghe V.- Elena V.- Minodora I. Felix F.- +Elena I .- +Gheorghe V.- +Ieremia V.- +Leon  V - Magdalina P.- Elena P.- Maria P.- Elisaveta P.- Zamfira P.- Petru P.- +Sidor A.-Maria P.-Zinovia Gh.- Felicia  I.-Ilie M.- Elena  Gr.- Leontin  I.- Adam .I.- Vasile I.- Aurica Şt - Paraschiva M.- +Zinovia D .-Elena S

- Puiu : Ecaterina M. - Domnica D.,

Vilceac:Florea A.- Aglaia.- Elena A.

/ Suceveni (Hliboca )

Placă comemorativă din capela-monument ridicată de locuitorii comunei în memoria victimelor deportărilor în gulagurile sovietice,sub îndrumarea lui Ioan Suceveanu (originar din comună , profesor la Liceul Românesc din Carapciu pe Siret).Sunt înscrise 109 nume .

Primele cinci victime sunt  menţionate a fi căzut la Fântâna Albă (1 apr.1941 ).

-5 căzuţi la Fântâna Albă :

-Bostan Dragoş ,Mihailovici Ilie , Sidoreac Gheorghe, Sucevan Constantin, Lupăştea Titianu

-104 deportaţi

- Amăriei: Minodora- Domnica-Maria ,

- Andrişan Lazăr ,

- Burlă :Margalina- Ştefan- Arcadie- Nastasia ,

- Frătăucean ( 8 persoane ):Dumitru- Ştefan-Gheorghe-Ştefan-Ioan-Eudochia-Gheorghe-Saveta /

- Horobeţ :Cristina -Arcadie- Chivuţa ,

 Isopescu :Ilie- Alexandra- Domnica- Ioana ,

- Mihailovici :Vasile-Catrina -Margalina  ,

 -Mutu :Constantin -Eftimie- Aurica-Maria ,

- Nedelcu : Samson-Valentina ,

- Nicolaescu (6 persoane ) :Ilie-Zamfira-Margalina-Ioan-Vasile-Domnica-Rafila

- Popescu(9 persoane ) :Victoria- Ioana- Nastasia- Raveica-Veronica-Zamfira-Catrina-Vasile /

- Suceveanu (38 persoane ) :Aniţa- Ileana-Arcadie-Arhip- Silvia-Tatiana-Lazăr-Veronica-Vasile-Benedict- Florea-Lazăr- Ioana-Domnica-Doichiţa- Dragoş- Gheorghe-Aurora- Petre-  Silvia- Ileana-Ilie-Gheorghe-Zamfira-Marioara-Gheorghe-Ioana-Domnica-Lazăr -Grapina- Ioan -Arcadie-Gheorghe-Grigore-Lidia -Grigore-Pavel

- Scrobaneţ ( 10 persoane ):Gheorghe-Nastasia-Catrina-Ilie-Catrina- Constantin -Ioana-Ilie-Raveica-Marioara ,

- Sidoreac :  Ilie- Simionovici Constantin ,

- Zelghin: Ion -Domnica -Gherasim/

/ Tereblecea[Porubnoe ]( Hliboca )

Listele cuprind persoanele deportate în Siberia şi Kazahstan , în cele două valuri de represiune :1941 şi 1944-'45 .Au  fost întocmite de Ion Creţu (originar din Tereblecea ),şef de secţie la ziarul "Zorile Bucovinei" din Cernăuţi.(Cf.V.Ilica , Op.cit ).

Au fost deportate 88 de familii ,cu 236 persoane din care au murit 179în Siberia şi Kazahstan Printre cei deportaţi, s-au numărat 102 copii şi adolescenţi , din care s-au întors acasă doar 64.

Printre cei deportaţi,12 persoane au fost în vârstă de peste 70 de ani.

Numai din neamul Nimigean au fost deportate 43 de persoane

[  Vezi Dumitru Nimigean ,op.cit. ]

-12-13 apr.1941.Deportaţi :

LD:în dreptul celor morţi în deportare,semnul crucii.

- Bodnar (6 persoane ) :+Dumitru -+Domnica-Serghei ş.a 

-Bulai :+Maria - Elena -+Ilie +Leontina -+ Aurel , Ciuprun:+Miletie-+Natalia -+Teodora/ - Cosic:Dumitru.-Domnica , Cupcic(6 persoane ) :+Ştefan -+Ana-+Vasile -+Tecla ş.a

- Chirilă :+Leontina.-+Veronica.- +Aurel.-+ Lala ,- Ciopei :+Vasile ,- Cazac -Leontina

-Cojocar : Elena-+Ana -Eufrozina ,Creţu : Vasile-+Josefina-+Nastasia -+Eudoctria ş.a

- Coneţchi :+Ioan +Elisaveta-Ana ,

- Dubău ( 6 persoane ): +Simion -Achilina.-+Virginia -+Elisaveta -+Vasile.-+Teodor ,

- Epure ( 8 persoane ):+Panfil-+Ecaterina-+Ioan-+Vasile-+Cozma-+Pavel-+Elisaveta -+Teodor /

 - Gabor (9 persoane ):+Alexandru-+Nedejda-+Vladimir-+Dragoş -+Laur -+Valerian-+Iacob -+Vasilica -+Ilarion , Gheorghian:+Elisaveta -+Gheorghe -+Felicia

- Gavriloaie:+Maftei -+Agafia -+Virginia -+Ion , Herniuc:+Ştefan ,

- Husar:+Ianu -Gheorghe -+Iosif -+Andrei-+-Rozalia -+Wladislau -+Ioan -Dora

- Holovate (16 persoane ):+Costantin -+Serghei -+Teodor-+ Elena //Jolobai +Ecaterina ş.a.

- Lăcustă +Gherasim /Moroşanu +Ion /Mandiuc :+Marina-Dumitru-Maria-+Elisaveta /

- Nimigean (39 persoane ) :+Ananie-+Nicolae-+Veronica-+Vasile-+Serghei-+Dumitru-+Zaharie-+ Domnica-ş.a.ş.a /

- Panciuc ( 14 persoane ) : +Teodor -+Natalia -+Teodor -+Ecaterina-+Elena-+Constantin ş.a ş.a - Pascar (5 persoane ) :+Serghei -+Doroftei -+Elisaveta ş.a.

- Palamariuc :+Ilie+Ioan - Maria-Dumitru-Elisabeta /

- Socaci ( 8 persoane ) :+Gheorghe -+Viorica-+ Natalia-+Aurora -+Vasile -+Leon -Ana, Elena/

- Scripcar ( 5 persoane ):+Nicolae-+Ana-+ ş.a. ,

- Şlemcu ( 6 persoane ):Zaharia-+ Ecaterina-+Domnica ş.a ,

- Tcaci ( 11 pesoane ):+Serghei-+Achilina -+ Maria -+Vasile -+Virginia-+Ana ş.a.,

- Ţigâră ( 5 persoane ):+Nicon-+ Ştefan-+Josif ş.a ,

-  Vasilaş ( 10 persoane ):+Vasile- +Elisaveta -+Orest-+Virginia -+Dumitru -+ Domnica ş.a

- Zaiţ :Varvara -+Viorica -+ Vasile ,  Zotic :+Vasile-+Zaharie-+Eudoctria-+Eleonora-+Leon ,

-  Zegrea ( 6 persoamne ) :+Carpăn-+Alexandru -+Silvia -Leocardia -Eleonora -Domnica /

-Deportaţi la Onega ,1944-'45

+Aurite Dumitru Andron , Belciuc : Constantin -Eusebie -+Manole Nichifor -Vasile Eusiebie

- Bodor I. Dumitru ; Bulbuc Gh.Ion , Crăciun H.Teodor -Cojocari Gh.Partenie -Creţu A.Ion -Creţu A.Ion ,Dubău (4 persoane ) :+I.Gheorghe -+C.Spiridon-+V.Gheorghe -+Vasile Pavel .

-Duceac Gh.Mitrofan - Epure D.Nichita,Furtună S.Vasile- Gabor R.Vaile - Hapca I. Vasile - Hodoroabă C.Pavel -Jolobai Gh.Grigore - Lăcustă  I. Ioachim -Lăcustă I. Isac ,

-Nimigean ( 5 persoane ): -Ilie - Toader-Ilie -Cozma- Pintilei . Olar Ion ,+Panciuc V.Ananie -

Pauliuc V.Emilian - Rusu V.Ion -+Sandu C.Ion ,+Siminovici D.Iacob -+Socaci I.Pavel -

Şlemcu V.Toader / Vasilaş ( 5 persoane ) :Marcu- Simion -+Toma -Gheorghe -Ion

- Zotic :Filip -Lazăr .

/ Voloca pe Derelui (Hliboca )

Satul nu are troiţă .Lista provizorie (şi incompletă ) a fost întocmită de ţăranul Ilie Salahor ,şi a fost publicată de almanahul "Ţara Fagilor" /1995( cf.V.Ilica, op.cit )

Ea cuprinde 50 de deportaţi ,morţi în lagărele de muncă de pe ţărmul lacului Onega.

- 1944-'45 .Morţi în deportare

Antoş Ion (+Onega ),Boinicean Ion (+ în vagon ),Bejenar Vasile (+Peciora ) ,Bojescu Nichifor ( +Onega ),Bejenar Dumitru (+ Onega ) , Bojescu Nichifor (+ Onega )Chiaşcu Alexa ( +Onega ),Gheorghiţă Procopie ( +  Onega ) Guz Ion ( + Onega ) ,

Guraliuc Procopie (+ Onega ),Guraliuc Ilie ( + Onega ),Gheorghiţă Constantin (+ Onega ),Hlopina Nicolai ( + Siberia ), Hlopina Dumitru ( + Siberia ),Mintencu Ion Gh (+ lângă Harcov ), Mănăilă Nicolae ( + Onega ) , Mănăilă Procopie ( +Onega ) , Moşeleanu Dumitru (+ Onega )Nichita Toader P.(+ Onega ), Nichiata Ion ( + Onega ) ,Nichita Nicolai ( + la Onega ), Nichita Nistor ( + Onega ),Olenteriuc Nicolai (+  Siberia ),Paulencu Nicolai (+în vagon ), Paulencu Nistor ( +Onega ),Panteleiciuc Procopie (+Siberia ), Paulencu Gheorghe (+lângă Harcov ),Penteleiciuc Toader (+ Onega ) , Penteleiciuc Ilie (+  Onega ), Pitei Toader ( + lagăr în Caucaz ), Pitei Ion ( + Onega ) Paulencu Dumitru ( + Onega ) , Paulencu Dumitru ( + Siberia ) , Penteleiciuc Nistor ( + Siberia ), Paladean Toader ( +lOnega ), Popovici Ion ( + Onega ) , Poclitar Gheorghe (+ Siberia)  Poclitar Gheorghe ( + Onega ),Struţ Artimon (+ Onega ),Ungureanu Toader (+Onega ), Ungureanu Leonte (+Onega ),Zaharciuc Constantin ( +Onega ),Zaharciuc Vasile (+ Onega )

B.HERŢA 

(LD: Parcurgând aceste liste , încrustate în piatra troiţelor sau întocmite de către un martor al acelor timpuri ( şi locuri ), impresia unei dislocări etnice de proporţii capătă consistenţă .

Intitulat "raion " sau "ţinut" , acest colţ al judeţului Dorohoi - nicicând aparţinând Rusiei până în 1940 - răşluit pe urma unui vârf de creion roşu trasat pe hartă de Stalin , a fost ţinta unei represiuni menite să distrugă nu numai oamenii , ci şi memoria acelor locuri.

/ Culiceni

Inscripţia de pe troiţa din curtea bisericii din Culiceni -raionul Herţa cuprinde 26 de nume săpate în piatră :17 oameni  deportaţi în 1941 şi 8 oameni deportaţi la Onega, în 1945.

-1941: 17 deportaţi

Andrieş : Gheorghe, Aglaia, Ileana , Antoşuc : Nicolae, Maria,Dumitru

Chiţuc : Ştefan,Marghioala,Maria, Gheorghe , Dabula : Ilisie ,Casandra ,

Usanov : Alexandru, Vasile ,  Chiţa Costache , Rusu Pintilei , Hrib Gheorghe.

-1945 : 8 deportaţi:

Aştefănoaie Nicolae , Cărăbuş Gheorghe ; Hrib Costică ,Hrib Petru , Frank Alfred,

Ivaşcu Miron , Jar Gheorghe ,Dabula Constantin .

/ Godineşti 

Inscripţia de pe monumentul din curtea bisericii .Pe monument sunt săpate în piatră numele a

39 eroi căzuţi în primul război mondial (1916-1918 ),când Herţa făcea parte din jud.Dorohoi 

şi 24 eroi în războiul de Răsărit ( 1941-1944 )

Apoi este încrustată lista celor 34 deportaţi în URSS ( 1940-1944)

-1940-1944 .Deportări eportaţi

Ciocoboc Alexandra, Ostafi Gheorghe ,Paladi Haralambie , Avasîlchi Vasile, Inachiuc Gheorghe, Gheorghiţan Sava, Hliboceanu haralambie, Gheorghiţan Silvestur, Scripcaru  Mihai, Chirilă vasile, Scopciuc Dumitru, Prescuri Dumitru, Bompa Haralambie, Vizitiu Gheorghe, Rotaru Toader, Ţaruc Dumitru, Ceucă Dimitru ,/ Diaconu Ilie, Diacounu Agripina, Diaconu Victoria /, Ţari Ion /Maluş Verona , Maluş Anania, Maluş Ioan /,Popovici Ilie ,/ Buzduga Dumitru, Buzduga Gheorghe /,Maluş Gheorghe , Sârbu Ilie , Mânzatu Ilie, / Andronic Ion , Andronic Gheorghe / Jalbă Ion , Jalbă Toader /

/ Horbova

Inscripţia de pe troiţa din curtea bisericii.Cuprinde 52 de victime ale represiunii staliniste, după anexare (perioada 1940-1941 ) şi după reanexare ( perioada 1944-1947 )

1940-1947

Andronic N.I., Andronic V.N., Achiţei I.I., Acostinesei N.I., Amurăriţă V.I., Alexa N.A., Andronic I.I.,Andronic N.I.,Capalb I.T., Capalb T.T.,Capalb  N.G.,  Ciubotaru  M.I., Cuciureanu N.D., Cuciureanu N.D., Cuciureanu  N.I.,Ciocoboc P.P.,Ciocoboc M.I., Durilă S.M., Durilă  N.M., Durilă  I.M., Iacob I.V., Iacob V.I.,Ilie  I.I, Horodincă  G.I., Lişman I.N.,Moraru N.M.,Moraru  V.G,  Martin M.V., Moldoveanu M.V.,Mihai I.P., Mihai P.G.,Nichitiuc C.G., Olaru I.I.,Olaru T.I., Olaru V.I., Omu N.N., Păduraru  N.S.,Pârgaru V.I., Pinghireac S.H.,Pintilei N.D., Prescurii Z.D., Prescurii M.D., Prescurii V.D., Prescurii D.D., Prescurii  I.M., Rusu ,I.I., Scripa I.G., Ţari N.V., Vacmiriuc I.E., Vacarciuc I.P., Zaiţ I.Z.

/Hreaţca 

Listă provizorie *de persoane represate de organele sovietice :20 de persoane deportate în Siberia ( 13 iunie 1941 ) şi 24 persoane deportate la muncă silnică în Onega (13 sept.1944 )

(*listă preluată din Almanahul "Ţara Fagilor / 1999 , cf.Vasile Ilica )

13 iunie '41-Siberia

Aodăiţă Aglaia, Catinca, Nicolai /Ceahoreanu Constantin, Maria , Pachina / Creţu Gheorghe ,nevasta , Ileana , Maria, Gheorghe, Victoria / Dănilă Ion , Lazăr Maria,/ Ungureanu Constantin, Ileana, Maria /.

13 sept.'44 -Onega

Aodăiţă D.T, Balan Vasile, Bezuţ Ilie, Cazacu ( ? ), Chirilă Nicolai , Ciornohaci Mihai , Cotiohol Toader, Cuzuriu Gheorghe, Creţu Petru Gh.,Creţu Vasile M, Gheorghiţanu Nicolae, Grigan Ion , Grigan Toader, Grigorescu Constantin , Grigorescu Ilie, Guz Nicolai, Iordache Nicolai , Lupu Alexandru Gh., Lupu Gheorghe V., Lupu Ion V., Mânzatu Gheorghe, Midvidi Mihai, Midvidi Mihai D., Molniceanu Dumitru .

/ Mihoreni

1940-1947

Listă provizorie* de persoane deportate de ocupanţii roşii  .Cuprinde 13 familii cu 34 de persoane , indicând anul naşterii şi gradul de rudenie .

(*listă preluată din Almanahul "Ţara Fagilor / 1995, cf. Vasile Ilica )

/Burlă Vasile (1885 )-soţ ;Anica ( 1892 ),soţie.

/Cobelea Mihai (1902)-soţ ; Anica(1903 )-soţie;Ortanţa, Catrina, Maria, Elena, Nicolae -5 copii .

/Cobaschi Domnica ( 1881)

/Foloşnea Anica (1890 )-mamă;Ortanţa (1929 )-fiică ./

/Pintilei Gheorghe (1886 )-soţ ;Profira (1893)-soţie ; Mircea (1926 )-fiu /Popa Zamfira (1901 )-cap de familie ;Mihai('28 ),Traian('37) -fii ; Maria('26),Aglaia ,Adela -fiice /

/Rusu Ion (1889 )-cap de familie / Spiţoc Saveta ( 1889 )-cap de familie , Emilia ('33)-fiică ) /

/Stavarat Constantin ( 1890 )-soţ ; Frăsina ( 1891 )-soţie / Emilia ('33 )-ffică , Mircea ( '37) -nepot/ 

/ Vaipan Elena( (1883 )-cap de familie ; Nicolae ( '23 )-fiu ; Maria ('27 )-fiică ; Ion ('32 )-fiu /

/ Molniţa

Lista victimelor represiunii staliniste , înscrise pe troiţa din centrul comunei .

Cuprinde 67 de nume (din cca 35 de familii  ) , din perioada 1940-1947.

1940-1947

Aluchi Gheorghe-Nicolae- Petre-Vasile /Alungulesei Vasile- Alexandru /Amihălchioaie Ion- Toader , Andriuc Ion , Axânti Alexandru / Bezuş Grigore - Nicolae/, Brumă Dumitru,Bunduc Mircea -Teodor -Victoria / Chilaru Nicolae- Vasile -Sandu - Dumitru / Ciuclea Ilie -Dumitru-  - Haralambie - Gheorghe- Costache / Cojocaru Gheorghe , Creţu Vasile, Capră Mihai , Gafu Gheorghe/ Gociu Ion -Toader- Ion -Victor / Gorenco Ilie, Grădinaru P-I, Grădinaru G.I.,

/Haznaş Vasile-Mihai -Gheorghe / Haiduleanu Maria /Huţanu Vasile -Ion / Hrihor Ilie, Ignat Gheorghe, Jitărşu Gheorghe, Luciuc Gheorghe/ Malanca Aglaia -Saveta-Elena - Gheorghe -Vasile /Martin Dumitru ,Maslincu-Mihai -Vasile / Morăraşu Ion /Plătică Ion - Aglaia / Răileanu Gheorghe, -Vasile /Scurtu Hariton, Sofronea Ionel, Vieru Gheorghe /Vântu Ştefan - Vasile, Zilinschi Dumitru,

/ Ostriţa 

Lista de pe monumentul impozant din mijlocul comunei, cuprinzând 65 victime ale regimului stalinist în perioada 1940-45 (indicând  numele, iniţialele prenumelor şi anul naşterii şi

136 de ostriţeni decedaţi pe front sau în lagărele de la Onega şi Peciora.

LD: Nu ştim numărul populaţiei ostriţene de atunci .Dar când , în 5 ani, 200 ostriţeni,  în majoritate fie înţelepţii satului, fie braţele mânuind plugul sau  arma , sunt terorizaţi, dezrădăcinaţi,

deposedaţi de avere, deportaţi,morţi, statutul de sat martirizat nu poate fi contestat  .

1940-1945: -Victimele regimului stalinist

Bodnăraş C.D. (1885 ), Bodnăraş Radu ( 1887 ) / Bolocan I ( 190 ), Bujniţă MS ( 1913 ), Bujniţă ( 1921 ) ,Constanciuc M.A.(1897 ),Clim SV ( 1894 ),Cojocari D.G.( 1900 ) , Contanciuc I.I. ( 1900 ) , Dubeţ G.G. (1927 ) ,Florea, NC ( 1908 ), Florea E.Ş.( 1910 ),Galatiuc I.J. ( 1920 ), Guralic A.G ( 1925 ), Guralic S.G.( 1920 ),Hnatiuc I.N.( 1923 ),Hnatiuc S.N ( 1921 ), Hostiuc T.N.(1899 ) , Harenciuc I.N.( 1910 ), Harenciuc N.S.( 19019 ),Ioneţ (9 persoane ):Samoil A.M.(1922 )-Samoil R.N.(1927 )-C.S.( '22 ) -Samoil M.S.(1894 ) - Samoil M.V.( 1898 )-Samoil N.V.( 1893 ) -Samoil P.I.( 1875 )-Samoil S.I.(1872 )- Samoil D.N.( 1924 )/Mihăesi I.N.( (1889 ) /

Morărean ( 4 persoane ):E (1885 )-Ş.I.(1878 ) -I.G.( 1936 )-V.S.( 1910 ) /

Musteaţă M.S. ( 1889 ) , Musteaţă D.C. (1892 ),Nicolaevici  I.N.(1888), Medvighi (1910 ) Olari A.N .(1884)-F.G.( 1889 ) ; Popovici D.C (1890 ) , Purici S.I.( 1877 ) ,Purici D.D. ( 1884 ) ,Palaghian G.N.( (1925 ),Raţă C.I. (1899 ), Samoil M.G.( 1875 ) , Samoil S.O.( 1875 ), Strateciuc N.I. ( 1923 ), Strateciuc G.( 1921 ),/Toderean (7 persoane ) :G.G.( 1888 ),Toderean M.S.( 1878 ), Toderean V.G.( 1885 ), Toderean I.C.( 1917),Toderean I.T.( 1894 ), Toderean M.G.(1897 ),Todoson D.N.(1879 )/, Tulupca C.S.( 1888) , Ţurcan A.I. ( 1902 ), Ţurcan E.G.(1931 ) Ţurcan S.G.( 1936 ).

-Decedaţi pe front şi lagăre (Onega şi Peciora )

Alexandrovici I.P.( 1905 ), Alexandrovici M.D.( 1896 ),Bercea A.I.( 1908 ),

/Bodnăraş ( 6 persoane ) :I.D (1908 ),Bodnăraş SD( 1914 ),Bodnăraş G.( 1900 ), Bodnăraş I.E.( 1908 ), Bodnăraş Ş.E.( 1906 ), Bodnăraş V.S.( 1905)/Calancea GM (1918 ),Calancea i.C.( 1910 ), Carp SS ( 1896 );Chibac ( 5 persoane ) :A.G.( 1926 ),Chibac G.M.( 1908 ),Chibac G.I.( 1903 ),Chibac M.G( 1903 ),Chibac G.S ( 1906 ) /

Chiţac V.I.( 1910 ), Ciornei ( 5 persoane ) :S-I.( 1912 ), Ciornei D.G.( 1909 ) , Ciornei E.P.( 1901 ) , Ciornei G.V.( 1902), Ciornei I.P.(1907 ) /

Costaş i.S.( 1902 ),Costaş F.S.( 1891 ),Dubeţ S.D ( 1921 ), Dubeţ N.S.( 1918 ), Dubeţ V.M.( 1901 ),Galatiuc M.(1918 ), Ghiba S.G.( 1917 ) , Ghiba M.P.( 1900 ) Harabagiu V.G.( 1901 ),

Ioneţ  ( 7 persoane ): I.( 1918 ) , Ioneţ D.V.( 1921 ), Ioneţ V.D.( 1922 ), Ioneţ G.G.( 1914 ), Ioneţ M.D.( 1895 ), Ioneţ V.S.( 1908 ),

Ivanciuc S.I.( 1913 ),Lisoţchi 1900 ), Loic G.I.( 1908 ), Luţac D.G.( 1925 ),Midvighi S.N.(1912 ), Medvighi I.S ( 1921 ), Miler ,?. Mereniuc V ( 1908 ) , Mihalescu I.I.( 1913 ),

Nicolaevici (7 persoane ): T.I.( 1917 ), Nicolaevici G.S ( 1907 ), Nicolaevici Ş.P.( 1913 ), Nicolaevici T.S.( 1926 ), Nicolaevici V.S.( 1902 ), Nicolaevici V.I.( 1901 ) , Nicolaevici I.M.( 1897 ),

Olexeciuc I.G.( 1904 ) , Palaghian I.D.(1903 ) , Popovici I.S.( 1904), Preghii D.N.( 1913 ), Preghii G.I.( 1901 ), Popovici I.S.( 1904 ), Prodan I.D.( 1906 ), Purici A.G.( 1908 ),Scaloţchi M.N.( 1904 ), Scutelnic I.S.( (1913 ) , Solodochi I.S.( 1911 ), Soroca I.C.( 1906 ), Tănăsoi I.P.( 1907 ), Toderean T.D.( 1925 ), Toderan T.I.( 1899 ), Todosan V.D.( 1919 ),Veliciu I.S.( 1913 ).

/ Pilipăuţi

1940-1947

Listă provizorie * a celor peste 100 localnici martiri prin deportări ,muncă silnică,strămutări ,întemniţări,deschiaburiri.(Din lista întocmită de învăţătoarea Ana Berciuc )

Ea a fost publicată în almanahul "Ţara Fagilor" , 1997 .Din iniţiativa gospodarului Dumitru Ceahlău, s-a înălţat un paraclis şi pe  o placă comemorativă , se va încrusta această listă

(Cf. Vasile Ilica )Ar fi salutar dacă în satele noastre învăţătorii (sau preoţii ,sau vreun gospodar ) ar iniţia asemenea cercetări şi liste.Până nu pier şi ultimii martori ,şi amintirea lor .

Alupulese Vasile, Asimionesi Manole, Alăzăroiae Gheorghe, Aunicioaie Ecaterina,

/Apalaghie Vilu-Marta / Amihalchioae Gheorghe, Asandi Gheorge, Airinei Ion , Apetroaie Dumitru,  

Baghiţă Gheorghe,/Budeanu Vasile -Leostina-Anica-Haralampie-Panaite-Grapina-Verginia/

/Bejenaru -Gheorghe-Marta /  Botezatu Nicolae , Belici Dumitru , Cahulea Haralampie ,

/Capră Gheorghe -Elena-Silvestru-Gheorghe- Veronica-Nicolae /

/Chirilă Gheorghe -Ion  / Chirică Gheorghe -Axenia - Anica / Ciubotaru Gheorghe-Ion /

/Dron Ion-Raveca-Virginia / Dumitraş Costică ,Gherman Grigore ,Grigori Nicolae,

Hodorog Gheorghe / Huţanu Ion -Ilie - Costică-Ilie -Costică /Iacob Mihai- Sofia / Ilisei Anica ,Ilieş Manole, Ivan Vasile, Ilisei Dumitru,/Jacut Haralambie -Leostina-Magdalena /

/Lupu Costică -Ion -Dăruţă //Marcu Haralambie -Costică -Ilie-Constantin-Gheorghiţă - / Mandache Gheorghe -Elena /Mândrescu Zaharia -Gheorghe /Miron Ion ,Olaru Eugen , Pavel Toader-Ion / Pelehaci Vasile-Haralampie / Pasăre Sava,/ Răileanu Vasile -Dumitru-Gheorghe -Ileana -Marta   /

Sandu Marta , Saranciuc Vasile ,Semian Anica , / Tănase Silvestru- Costică /Vasilache Dumitru ,

/ Proboteşti

Sat la  graniţa stabilită prin raptul sovietic, din iul.1940, de la început 283 de locuitori au fost strămutaţi în alte localităţi .

Numele înscrise pe troiţa ridicată în centrul comunei *  : 57 de eroi morţi în primul război mondial ( 1916-1919 ) ; 55 de eroi .morţi în al doilea război mondial, în armata română ;7 persoane împuşcate la Lunca (tentativa de trecere a graniţei ) ; 38 deportaţi pe 12 / 13 iunie 1941 ; 27 persoane la muncă forţată în Karelia (1944-'45 ); 36 tineri trimişi la muncă forţată în mine ş.a,ş.a.

 * Listele au fost publicate în almanahul "Ţara Fagilor" , 1999 ( Crf .Vasile Ilica op.cit )

Din cauza represiunii staliniste din perioada 1940-'41 , cca 700 de locuitori din acest sat s-au refugiat în România, în martie 1944.Ce au păţit ei , după '44 în România , nu mai ştim.

Câţi din Proboteştii de acum mai sunt băştinaşii locului, este greu de spus.

1941-1950.-Morţi la Lunca

Apetrei Dumitru , Conovaru Mihai V., Mironescu Toader, Munteanu Nicolae, Pavel Silvestru Gh., Pintelei Vasile V. Zvâncă Petru .

-Decedaţi în 12/13 iunie '41

/Băhnărel Mihai -Băhnărel Maria -Băhnărel Veronica -Băhnărel Petru -Băhnărel Toader /

Bezede Gheorghe, Bortă Vasile , Brânzei Evghenie, Chifu Ion , Gheorghe, Ciubotaru Dumitru , Conovaru Niolae ,Crâşmaru Ioan,

/Crihan Dumitru-Crihan Aglaia-Crihan Georgeta-Crihan Elena-Crihan Valeria- Crihan Vasile- Crihan Virginia-Crihan Virginica- Crihan Victoria /, Găină Dumitru Găină Ion / Enache Gheorghe , Ionel Dumitru  , Făgurel Vasile, Niculăiţă Constantin , Palamaru Vasile , Pintilei Vasile, Prodan Catinca, Tănase Adam,/Tutunaru Dumitru -Titinaru Grapina -Tutunaru Eugenia / Viţelaru Vasile .

-Deportaţi în Karelia '44-'45

Bidaşcu Gheorghe -Bidaşcu Vasile V. / Bortică Ion Gh., Botezatu Vasile Gh , Crăciun Ilie P. , Creţu Dumitru V., Creţu VasileI., Culiceanu TraianD, Enache Constantin D, Enache Ion D, Găinuţă Dumitru , Hacman Dunitru , Isac Gheorghe, Ivan Gheorghe, Munteanu Dumitru , Niculăiţă Niolae, Onescu Ion Prisecărau Dumitru , Pupăză Minu , Răuţă Dumitru , Sandu Gheorghe, Ştefănescu  Gheorghe, Topală Gheorghe, Viţelaru Adam, Viţelaru Gheorghe .

-Tineri la muncă forţată

Aioanei Gheorghe, Bidaşcu Amica,/Bortă Maria- Bortă Saveta- Bortă Profira / Cimpoieşu Gheorghe-Cimpoieşu Aglaia / Crihan Maria- Crihan Catinca- Crihan Elena -Crihan Gheorge /

 Galan Haratina /Găină Aglaia-Găină Mihai / Găinuţă Maria / Dumitraş Eugenia ,Ionel Elena , Isac Aneta, Joşu Maria, Fodorea Elena, Mickescu Gheorghe, Neculăiţă NNicolae, Nistor Mihai , Pavel Ana,  Pavalache Victoria, Potcolină Elena, Roman Catinca, Sprânceanu Oliana, Strugăreanu Profira, Strugăreanu Gheorghe, Topală Saveta, Ursache Aglaia ,Zvâncă Maria ,

/ Târnauca

LD:amintiri personale:în 1940,câţiva târnauceni ,cu rude în satul nostru ,s-au refugiat la Miorcani.

Lista* peste 200 victime ale  represiunii staliniste, înscrişi  pe troiţa ridicată în parcul conacului

Hurmuzăcheştilor : 111 deportaţi în 1941 ; 67 deportaţi în 1945 , la Onega ; 45 exterminaţi -dispăruţi.

-1941-1945.Deportaţi în 1941

/Abutnăriţei Dumitru-Casandra-Ilie-Lucia-Adrian- Adela /Andraş Gheorghe -Natalia /

/Aruşti Toader- Parfira -Aglaia -Maria- Casandra /

/Axenti Petru -Aglia- Virginia- Haralambia- Nicolae -Leonid /

/ Bordeianu Vasile- Angela- Ecaterina /Crăciunel Elena- Eugenia  /

/Crihan Gheorghe-Anica-Lucia- Toader- Saveta /

/Cărăbuş Toader-Gheorghe-Saveta - Maria-Georgeta/ Ciobotaru Anistiu-Aglaia- Emilia /

/Evghenii Vasile- Maria-Agripina- Lucia-Vasile / Făgurel Vasile- Profira /

/ Huţanu Vasile- Gheorghe-Eufrosina-Elena-Virginia /Iacob vasile- Ecaterina-Mihai-Nicolae /

/ Mihai Maria-Mărioara- Virginia / Mologheanu Vasile- Eugenia-Ion- Elena-Traian - Sofia /

/Jinica Gheorghe -Valeria -Vasile- Domnica / Măniga Gheorghe-Domnica-Porfira-Agripina/

/Maftei Simion- Porfira-Adela -Eugenia-Dumitru / Niculăiţa Gheorghe-Maria- Mihai -Adela /

/ Niculăiţă Toader - Didina- Adela / Palaghian Pintilei- Profira-Victoria / Pânzaru Dumitru- Lucia /

/ Sticlaru Dumitra-Elena- Maria- Vasile- Eugenia / Sidor Eugenia- Aglaia- Virginia /

/Tutunaru Gheorghe-Maria- Ion- Vasile- Aglaia / Tipniuc Zaharia -Elena-Aglaia -Lucia /

/Tipniuc Zaharia- Elena-Aglaia - Lucia- Ion / Ţară Emil- Aglaia - Petru -Eugen /

/Zugravu Vasile- Anghelina / 

-Deportaţi la Onega în 1945

Aioanei Dumitru ,Alupoaie Minu,Baghiu Ioan, Bârzu Dumitru , Brudaru Minu , Benea Adam, Belei Anton , Burlacu Minu, Bordeianu Ion,/Bidaşcu Dumitru,  Cazacu Anania -Haralambie / , Costea vasile, Cuciureanu Toader- Petru / Crihan Ion, Dărăbăneanu Alexandru ,/Găină Dumitru- Nicolae- Ioan / Găinuţă Nicolae- Ion / , Gherasim Nicolae-Dumitru / Cimet Constantin, Cheric Nicolae, Grosu Mircea, Hocman Petru, Hirghiligiu Gheorghe- Minu / Humelnicu Vasile, Ilaş Toader, Lohan Gheorghe, Maftei Ion, Neghel Haralambie , Panţiru Iordache,Pânzaru Silvestru -Ion /, Pomârleanu Ion, Pupăză Gheorghe, Rotaru Gheorghe, Rotaru Dumitru, Rusu Mihai  , Sanduleac Gheorghe, Scripa Mihai , Scripa Petru , Scripcaru Iordachi , Scripcaru Gheorghe, Sidor Gheorghe ,Sidor Pentilei , Străchinaru Petru Strugaru Constantin , Stângaciu Mihai, Tofănescu Haralambie , Tutunaru Mihai, Tutunaru Gheorghe, Vornicu Vasile, Vornicu Nicolae , Vieru Dumitru ,Vizitiu Mihai, Zaiţ Nicolae , Zugravu Dumitru, Sidor Constantin ,

-Exterminaţi-Dispăruţi

Aruşti Alexandru , Avăcăriţă Ioan, Alupoaie Toader, Beghiu Ion, Belic Constantin Burlacu Petru, Bivolaru Adam ,Bordeianu Maria, Cărăuşu Licheria, CărăuşuHaralambie, Cheric Maria, Cliciuc Nicolae, Ciubotaru Dumitru, Ciubotaru Dragomir, Cucereanu Nicolae, Feodor Jănică, Feodor Ştefan, Găină Anania, Herţanu Dumitru, Huţanu  Dumitru, Humelnicu Agripina, Hrib Gheorghe, Mangalagiu Mihai, Mologheanu Haralambie, Nazarii Iordachi , Pânzar Constantin, Pupăză Ion, Pugină Maria, Pântescu Ilie, Saviniuc Ion, Scripa Gheorghe, Scripcaru Traian, Scrpcaru Ion,Scripcaru Nicolae, Scripcaru Traian,  Sidor Traian, Sandu Ioan,Ştefănescu Dumitru, Ţipniuc Toader, Ţipniuc Constantin ,Vornicu Ion, Vornicu Nicolae ,Zamfirachi Ion, Zamfirachi Clement,

¤ In ce priveste responsabilii vezi si pledoaria/documentatia lui Gavrila Copil:
http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/pled_proc_com/ggcopil1.htm

¤ O importanta contribuţie este şi a  lui Vadim Pirogan: http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/basarabia/pirogan/calvarul/

¤ BUCOVINENI- Victime

[ LD: din cele peste 2 milioane de victime, am extras [ de fiecare dată , cu strângere de inimă pentru cei nepomeniţi] cazurile care  să îngăduie percepţia  corectă a substratului ideologic şi politic al genocidului  comunist, a mecanismelor terorii  , a metodelor experimentate , ş.a. ]

Dicţionarele lui Cicerone Ioniţoiu (format carte - editura "Maşina de scris " ; format electronic la www.procesulcomunismului.com ) ; Lucia Hossu -Longin ,Memorialul Durerii ; Documente , Memorialistică , Istoriografie ,Biografii , Procese, Cazuri , ( vezi la Bibliografie ) ;Documentare, Interviuri ,Dezbateri Radio ,TV ; Presă , s-au aşezat pe rafturile unei veritabile  BIBLIOTECI dedicate acestei monstruoase crime colective prin care a trecut poporul român.Ca orice bibliotecă, ea va fi îmbogăţită pe măsură ce arhivele - încă ferecate - se vor deschide.]

[LD :aceste  episoade ("cazuri " ) de represiune trebuie clarificat pentru a se putea stabili răspunderile. Altfel statul român nu va putea pretinde, în vecii vecilor,că ,în circumstanţele terminării războiului , a încercat măcar să ferească pe românii refugiaţi  de năprazna ocupaţiei sovietice .Cum a sunat exact ordinul, decizia, hotărârea etc etc prin care basarabenii şi bucovinenii au fost arestaţi ?Cine a dat ordinele de arestare a lor ?

De ce au fost ei arestaţi ? Şi de ce au fost ei torturaţi până la ...suprimare ? ]

 

A.

-Andrei,Ion

N.în Bucovina ocupată,refugiat în Banat .A fost deportat pe  Bărăgan, pe 18 iun.1950.

-Antonescu Vasile / Casandra-soţie  /Axani Petru /

Funcţionari din Mahala(Cernăuţi )din cei 602 deportaţi pe ziua de 22 mai şi 13 iunie 1941 .

B.

-Bălan , Dumitru

Ţăran sărac cu 6 copii ,muncitor silvic ,n.în 1912 în Storojineţ ,stabilit în com.Straja (Rădăuţi -Suceava ),după anexarea('40 ) şi reocuparea ('44 ) nordului  Bucovinei.

Arestat în 1954; anchetat la Procuratura Generală a RPR ; condamnat la 4 ani temniţă grea şi confiscarea averii  (Sentinţa nr. 2173 / 30 dec.'54 )  de un Complet format din Ilie Segal (preşed.), Barbu Stanciu (procuror )Tudor Vlad ,Dumitru A.Gheorghe ( asesori populari ) din  Tribunalul Capitalei -Colegiul IV-Penal.

Acuzat de  "crimă contra păcii " ( penalizată prin  Decretul -lege 207 /1948 ), pentru că , în lunile dinaintea ieşirii armatei române din războiul antisovietic  (1 mai-23 august 1944 ), a fost angajat de cpt.Cucu (şeful  Centrului de Informaţii din Bacău )în plutonul  radio-informativ "Vulturii" ,de pe muntele Dumitriţa.

În motivarea pedepsei  se spunea că inculpatul era "fugar,născut în URSS ", şi, cunoscător al acelor locuri, < putea aduce un aport efectiv pentru efectuarea incursiunilor în Uniunea Sovietică  şi a lucrărilor de spionaj ce le efectua acel grup.[...]  cunoscător al muntelui şi terenului din URSS ,de unde fugise, i s-a dat o armă şi o pereche de bocanci urmând a fi întrebuinţat de acel grup pentru incursiuni în URSS ,în vederea culegerii de informaţii >   

-Besplintei Gheorghe / Boiciuc Constantin /

Funcţionari din Mahala (Cernăuţi ) din cei 602 deportaţi în 1941 în Siberia

-Bidaşcu Vasile

Ţăran gospodar "chiabur" Proboteşti (Herţa ). Condmnat la 8 ani închisoare ,în 1947

-Bodnar, Costică

Student originar din Mahala, refugiat în Bucureşti ,primea scrisoare de la fratele său ,Gheorghe, care-şi cerea scuze că scrie urât "româneşte" , şi-i povestea că a făcut armata la Vladivostok.( 1955 ); iar mama sa, după ultima scrisoare ( 15 iunie 1955 ), s-a sinucis .

?-Bostan ,Grigore C.

N.în 1940, la Budineţ (Storojineţ ) ...

-Brânzei Eugeniu ,

Ţăran gospodar "chiabur" Proboteşti (Herţa )Condmnat la 8 ani închisoare ,în 1944

-Bujniţă ,Petre Eufrozina / Maria / Domnica / Florica /

Bujniţă Nicolae / Paraschiva / Vasilca / Elena / Elena / Domnica / Florica / Paraschiva

Bujiniţă Constantin / Anghelina / Ioan / Nicolae / Domnica /

Ţărani din Mahala (Bucovina ) din cei 602  deportaţi în 1941 în Siberia 

-Burega, Cova Corea / Ana / Elena / Dumitru / Gheorghe / Maria /

Ţărani din Mahala, din cei 602  deportaţi în 1941 în Siberia 

-Butnaru , Leo

....Poet bucovinean , membru al cercului literar semiclandestin, înfiinţat în 1980 ,

C

-Chelbea ,Ion / Maria / Ana

Ţărani din Mahala ( Cernăuţi ) ,din cei 602  deportaţi în 1941 în Siberia.

 -Chelbea Dumitru / Elena / Paraschiva / Viorica ,Gheorghe / Aurel / Dumitru /

Ţărani din Mahala ( Cernăuţi ) ,din cei 602  deportaţi în 1941 în Siberia .

-Coiţan ,Florea /Alexandra / Domnica / Florica / Maria / Toader /Eufrozina /

Coiţan ,Domnica / Florica / Radu /

Ţărani din Mahala ( Cernăuţi ) ,din cei 602 deportaţi  în 1941 în Siberia .

-Comăriţă ,Gheorghe

Din Bucovina.Arestat de NKVD , deportat .A murit în lagărele de exterminare din Siberia

-Cova,Ion

Ţăran din Mahala, refugiat în Banat , primea  scrisoare de la fiica sa , din Mahala (20 mai 1955 )

?-Covalciuc , Dumitru

 ....asistent universitar , ziarist ,poet bucovinean ..... Cernăuţi ....

Colaborator la "Zorile Bucovinei " (apărut în 1967 , primul ziar al cuvântului românesc ,încă scris în chirilice ).Împreună cu Arcadie Suceveanu şi IlieT Zegrea , a trimis la "Pravda"(organ al C.C.al PCUS ) o scrisoare de protest pentru înlăturarea lui Vasile Leviţchi de la conducerea ziarului .

A fost dat afră de la Universitateşi ziar, fiind o vrenme tinichigiu .

-Crăiuţă Eugenia / Octavian / Silvia /Leonora / Aurel /

Ţărani din Mahala ( Cernăuţi ), din cei 602 deportaţi  în 1941 în Siberia .

-Cucoş, Florea 

Ţăran din Mahala ,refugiat în Otopeni ( Bucureşti ).Primea în 1955 scrisoare de la finul Florea Dascălu ( deportat în Siberia ) , un lung pomelnic cu măhălenii morţi .

-Cudla ,Mihai  

[LD: 7 febr.2008.Am o lungă convorbire cu dr. Nandriş ( Sibiu ) care a editat cartea lui Ion Nandriş.Îmi dă câteva date şi explicaţii care nu se găsesc în cărţile editate .]

Primar în Mahala ,fratele Andriţei Nandriş , în momentul când se produce arestarea celor  602 deportaţi în 1941 în Siberia . A fost primul ridicat (arestat ) , pentru ca ţăranii să fie intimidaţi .

-Cudla,Chirică / Ana [Nandriş ] soţie  /Dimitrie , Vasile ,Toader -fii  /

Ţăran din Mahala ,judeţ Cernăuţi ( la sovietici ,raion Noua Sulţă ) Printre cei  602  arestaţi şi deportaţi în 1941 în Siberia .Arestat de NKVD ;separat de soţie şi copii ; a murit la puţin timp.

Soţia şi cei trei copii, au supravieţuit 20 de ani în Siberia, reîntorcndu-se în sat în 1959.

[ Vezi la litera N - fişa Andriţei Nandriş -Cudla  ]

-Cureliuc, Alfred-Fredi

N.în 1916, la Putila -Storojineţ (Bucovina ).A pătimit aproape 20 de ani în închisorile comuniste, apoi cu domiciliu obligator în Bărăgan .

D.

-Dascaliuc Ioan / Dascaliuc Petre /

Funcţionari  din Mahala (Cernăuţi / Noua Suliţă ) din cei 602 deportaţi în 1941 în Siberia

-Damian,Nicolae / Domnica /Petru / Gheorghe / Anghelina /

Ţărani din Mahala, din cei 602  deportaţi în 1941 în Siberia 

-Doroş Ilie / Maria / Florica / Maria/

Doroş Ion / Zamfira / Traian / Maria

Ţărani din Mahala ( Cernăuţi /Noua Suliţă ) , din cei 602  deportaţi în 1941, în Siberia

-Doruş ,Gheorghe

Refugiat în Banat, din Mahala .Primea o scrisoare de acasă :<...şi m-aţi întrebat de megieşi care sunt megieşii noştri .Bădiţă , din toţi care au fost ca noi ,numai Ionică este acasă, dar altcineva nime,dar ei nu-s.Ei au venit acasă şi iară i-au luat şi este numai Lixandru [...] La Aniţa lui Anuţă nu-i nici sămânţă şi ei toţi sunt morţi , numai Constantin este prin Rusia şi la Sain a lui Baron tot nu-i nime, nici la Florea Doruş  a lui Zofort tot nu-i nime , nici la Vasilaşi nici la Răcoarea ...căci tare pustiu e cotu nostru .Căci la noi în Mahala , amu aşa-i cum era odată în Rarancea , bădiţă >

-Deca ,Ilie

N.în Bucovina .Arestat la 1 apr.1941, la Fântâna Albă , de NKVD .Condamnat la 10 ani închisoare , pentru tentativă de trecere frauduloasă a graniţei în România.

A fost deportat în lagărele de muncă silnică din URSS .

-Diaconu ,Arcadie / Stanca-soţie  /Rodica -fiica /

 N.în 1921, în Valea Luncii ( Storojineţ ), luptător în armata română .

După război , prin căsătorie, s-a stabilit în satul Chegea, com.Săcăşeni (Satu Mare ).

Pe 18 iunie 1951,a fost condamnat la 4 ani domiciliu obligatoriu în Valea Viilor ( Ialomiţa ).La expirarea pedepsei , nu i s-a dat voie să revină în Chegea, şi s-a stabilit la Bârzava ( Caraş Severin )

-Dugan ,Oreste V.

Din Bucovina.Arestat de NKVD la 1 apr.1941, la Fântâna Alba .Condamnat la 8 ani închisoare Deportat  în Kazahstan ,unde a murit

F.

-Fădăraş ,Ilie /Victoria /

Bucovineni refugiaţi în Timişoara. În 1951, au fost deportaţi pe Bărăgan, cu domiciliu obligatoriu .

-Flondor ,Alexandru N.

[LD :acest episod ("caz" ) de represiune trebuie clarificat pentru a se putea stabili răspunderile.

Altfel statul român nu va putea pretinde, în vecii vecilor,că ,în circumstanţele terminării războiului , a încercat măcar să ferească pe românii refugiaţi  de năprazna ocupaţiei sovietice .

Cum a sunat exact ordinul, decizia, hotărârea etc etc prin care basarabenii şi bucovinenii au fost arestaţi ?Cine a dat ordinele de arestare a lor ?De ce au fost ei arestaţi ? Şi de ce au fost ei torturaţi până la ...suprimare ? ]

Inginer Agronom ,n.în 1902 , în com.Noua Suliţa -Cernăuţi .Nepotul lui Iancu Flondor (luptător pentru unirea Bucovinei cu Ţara ), refugiat în ţară.

Pe 3 martie 1949 ,a fost dus cu domiciliu obligatoriu la Piatra Neamţ. Arestat împreună cu alte 10 persoane din Piatra Neamţ de Securitatea din Bacău.

Întreg grupul torturat pentru a se autodemasca şi a se denunţa unii pe alţii, recunoscând că ...au purtat discuţii duşmănoase din care rezulta că aşteptau un război care ar dărâma orânduirea socialistă. Judecat de Tribunalul Militar din Iaşi , condamnat la 25 ani muncă silnică ( sentinţa nr 328 /28 mai 1959 ).A murit în timpul detenţiei . ( Din lotul respectiv au supravieţuit doar două persoane )

-Frătuceanu -două fetiţe  / mama- împuşcată /

Ţărancă din Suceveni , împuşcată de sovietici la 1 aprilie 1941 ,în masacrul de la Fântâna Albă .Cele două fetiţe ( Catrina ,de 5 ani, cealaltă mai  mică )  pe care le ţinea în braţe ,au scăpat .La 13 iunie 1941 , au fost deportate în lagărele de exterminare din Siberia .

Au supravieţuit,  şi s-au întors în locurile natale, după 30 de ani .

-Fusa, Sofia [ Vicoveanca ]

Mărturisirea tristă a unei voci de aur .

În 1940 ,ea şi mama au părăsit satul şi casa natală (încorporată în teritoriul Bucovonei anexat de sovietici ) şi s-au refugiat , la o rudă, în Vicovul de Jos , cu gândul că se vor întoarce.

Adevărat ,peste ani, aflată în turneu în Ucraina Sovietică, a fost dusă să-şi vadă casa , devenită Primărie  şi având în curte ,statuia lui Lenin.

Tatăl, om gospodar cu prăvălie şi rosturi temeinice, în 1940, era concentrat în armata română  şi a căzut prizonier la ruşi în războiul din Răsărit . ( Antena 2, 6 aug 2009 )

G.

- Gherman ,Constantin

Ţăran sărac, muncitor silvic .N.în 1914, în com.Igeşti nordul Bucovinei (anexat de sovietici). Căsătorit -stabilit în Moldova Suliţa ,r.Câmpulung ,reg.Suceava ;soldat, contingentul'36, combatant în război, în reg.XII-Artilerie .

Arestat şi condamnat în 1950 de Tribunalul Militar-Iaşi  pentru " deţinere de armament şi trecere frauduloasă de frontieră ".

Rearestat în 1954; anchetat la Procuratura Generală a RPR ; condamnat la 4 ani temniţă grea şi confiscarea averii  (Sentinţa nr. 2173 / 30 dec.'54 )  de un Complet format din Ilie Segal (preşed.), Barbu Stanciu (procuror )Tudor Vlad ,Dumitru A.Gheorghe ( asesori populari ) din  Tribunalul Capitalei -Colegiul IV-Penal.

Acuzat de  "crimă contra păcii " ( penalizată prin  Decretul -lege 207 /1948 ), pentru că , în lunile dinaintea ieşirii armatei române din războiul antisovietic  (1 mai-23 august 1944 ), a fost angajat de cpt.Cucu (şeful  Centrului de Informaţii din Bacău )în plutonul  radio-informativ "Vulturii" ,de pe muntele Dumitriţa.

În motivarea pedepsei, se spunea că inculpatul <cunoscător al muntelui şi terenului din URSS ,de unde fugise, i s-a dat o armă şi o pereche de bocanci urmând a fi întrebuinţat de acel grup pentru incursiuni în URSS ,în vederea culegerii de informaţii >   

-Gherman , Grigore

Din Herţa-Dorohoi .Arestat de NKVD ; judecat la Cernăuţi ;Trimis în lagărele din Siberia .Dispărut .

-Goldenberg ,Iacov

Comerciant din Cernăuţi .Deportat în Siberia, în 1949

H.

- Jigar , Vasile

Născut în Bucovina ocupată,refugiat în Banat ,în 1944.

La 18 iunie 1951, i s-a fixat domiciliu obligatoriu în satul Valea Viilor -Ialomiţa .

L.

-Lascu, Nichifor P.

Născut în Bucovina anexată de sovietici , refugiat în Găgeşti-Vaslui .Arestat în 1958 , pentru că a încercat să-şi convingă consătenii să se retragă din colectivă. Condamnat la 10 ani muncă silnică pentru instigare, (sentinţa nr. 329 /22 iulie 1958 ) de Tribunalul Militar-Iaşi.

Închis la Gherla , transferat în lagărele de muncă forţată din bălţile Dunării.

-Lauric , Filon

Avocat, născut în Bucovina anexată de sovietici , refugiat la Bucureşti.Între 1935-'36 ,fusese  preşed. Centrului Studenţesc din Cernăuţi .În 1944,la intrarea armatei sovietice pe teritoriul României ( în Bucovina ) ,a aderat la mişcarea legionară,încercând să realizeze legătura (în spatele frontului din Moldova )  între grupul său, grupul  de partizani condus de Vladimir Macoveiciuc şi cel condus de Ovidiu Găină ( paraşutat  în Bucovina ).

   Datorită unor trădări, a fost prins şi arestat în 1946 .La proces, din lotul de 16 citaţi  , doar 3 erau în boxa  inculpaţilor.Acţiunea penală a fost  întreruptă de Tribunalul Militar -Iaşi , prin abrogarea legii ( sentinţa nr.1161 / 12 sept.1946 ) .

   Rearestat la 15 mai 1948,prin reluarea procesului suspendat în 1946 ;condamnat la 7 ani închisoare ( sentinţa nr.487 / 6 iunie 1950 , preşed.col.magistrat Gheorghe Constantin ) de acelaşi Tribunal.La expirarea termenului de pedeapsă , în 1956, nu a fost eliberat ..

După 16 ani, odată cu "graţierile" din 1964, a ieşit din închisoare.

-Lazăr, Alexandru

Născut în Bucovina anexată de sovietici ,refugiat în 1944 în Banat.Strămutat în 16 iunie 1951, domiciliu obligatoriu ,pe 4 ani , în Bărăgan .

-Lesiecka ,Maria

Funcţionară, născută în nordul Bucovinei anexate de sovietici,refugiată în 1940, la Bucureşti.

Arestată în mai 1947 de NKVD ( cu sediul în Aleea Alexandru ), i s-a oferit eliberarea, în schimbul "colaborării " .Dusă la Securitatea din Constanţa, anchetată de coloneii NKVD-işti Bielinki şi Trestianski ; transportată în URSS , unde a fost condamnată la 15 ani închisoare, pentru "spionaj " .Detenţia într-un lagăr din Siberia ( Komi ) ; repatriată după 8 ani , închisă în

penitenciarul Gherla..Eliberată în 1957.

-Liberstein ,Moise R.

Din Cernăuţi.Arestat în 1941 ; condamnat la 5 ani muncă silnică .

În 1966, cauza a fost "clasată" , prin decesul deţinutului.

-Lohan,Astra /Lohan Gheorghe /

N.în 1939, respectiv 1941,  în Bucovina (Selişte ) ;refugiaţi  în satul Chişoda , com.Giroc (Timiş ).

Pe 18 iun.1951, li s-a fixat domiciliu obligator în Bărăgan.

M.

-Miclescu Gheorghe,

Ţăran gospodar "chiabur" din Proboteşti (Herţa ).Condmnat la 8 ani închisoare ,în 1946

-Macovei, Antonie / Mircea -fiu /

N.în Bălineşti -Bucovina, refugiat în ţară.Arestat; condamnat la închisoare pentru "uneltire contra ordinii sociale" .

/Mircea-student la Iaşi, arestat în 1948.

-Marina, Ioan (a Tologoaii ) / Marina ,Laurenţiu /

Preoţi greco-catolici din Slatina şi Apşa de Sus (Bucovina )  Arestaţi de NKVD în 1947 ; condamnaţi  la 10 ani închisoare ; deportaţi în Siberia.După eliberare (1956 ) , au refuzat să treacă la ortodoxism şi au  slujit în clandestinitate , până la sfârşitul vieţii .

-Mateescu , şi mai cum ?

Comisar de poliţie.Împuşcat în Cernăuţi , pe 28 iunie 1940, în timpul ocupării oraşului de trupele sovietice.

-Matei, Dumitru

N.în 1939 în Herţa , refugiat (stabilit )  în com.Lovrin ( Timiş ) .Pe 18 iun.1951, odată cu deportarea saşilor, strămutat în Bărăgan, cu domiciliu obligatoriu .

-Matei, Vasile

Din com.Lunca (Bucovina ), refugiat în Lovrin ( Timiş ).Pe 18 iun.1951, cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan.

-Merceanu [Lungu ] Victoria-soţie / Petre-copil /

[LD:dau acest "caz" , impresionant prin imposibilitatea de a detecta mobilul , ţinta , scopul, pentru care aceşti oameni au fost vânaţi şi chinuiţi atâta vreme. Arhivele ,doar  arhivele ar putea da răspuns la aceste întrebări. Cine are interes acum , să nu se acorde acest acces ?]

N.în 1917,în Bucovina anexată de sovietici ( com.Maidan ) ; refugiată în Ciclova Română ( Caraş Severin ); arestată de Securitate pe 18 iun.1951 ; dusă cu domiciliu obligator în Movila Ghildău ; căsătorită cu alt pedepsit de soartă ,ing.petrolist Grigore Merceanu , pe 31 dec.1954; dând naştere unui băiat -Petre - pe 13 iun.1956 ; cu soţul rearestat în 19 sept.1958 ; "eliberată" pe 1 sept.1959 ( ca să se ducă ...unde ?! ) ; văduvă din 1962 ( soţul , bătut la Securitatea din Constanţa şi Bucureşti, adus la Periprava ca să moară , aruncat în Dunăre .)

- Micescu, Eleonora

N.în 1934, în Bucovina anexată ( com.Horecea, Cernăuţi ), refugiată în Jimbolia-Timiş. I s-a fixat domiciliu obligatoriu în Bărăgan, începând cu 18 iun.1951.

-Motrea ,Ion M.

Elev la liceul " Dragoş Vodă" din Sighet, n.în 1929 în Bucovina anexată de sovietici, rămas singur în România.Arestat de Siguranţă pe 18 aug.1948 , cu un grup de 18 colegi; reţinuţi 10 luni la penitenciarul Sighet ;judecat în "lotul Aurel Visovan " ; condamnat la 2 ani închisoare ( Sentinţa nr.877 /26 mai 1949 ) de Tribunalul Militar -Cluj ( în deplasare la Satu Mare ).

Rearestat în toamna 1958 , împreună cu jumătate din fostul lot şi alte 7 persoane. Torturaţi în anchetă la Securitatea din Satu Mare, forţaţi să semneze declaraţii false ; judecaţi şi condamnaţi la închisoare ( Sentinţa nr. 437 / 24 oct.1959 ) de Tribunalul Militar-Cluj ( deplasat la Satu Mare ).La recurs - judecat în 1961- a fost achitat, dar eliberat abia în 30 oct.1963.

-Mudrei , Leon / Mudrei Eugenia

N.în Cernăuţi , în Bucovina anexată de sovietici; refuugiaţi în Alba Iulia. Din 18 iun.1951, cu domiciliu obligatoriu pentru 4 ani şi o lună , în satul Olaru, com.Roseţi  ( Ialomiţa ), până pe 11 oct.1955.

N.

-Nandriş(1 ) - Cudla , Aniţa  / Chirică-soţ / Dumitru, Vasile, Toader-fii /

[LD: autoarea unei cărţi autentice  de memorialistică "20 de ani în Siberia. Destin bucovinean

Scrisă la îndemnul fraţilor din Bucureşti ;manuscris încredinţat dr. Grigore Nandriş la Cernăuţi , cu rugămintea să-l treacă în România ; adus la Bucureşti, în 1982  ;publicat de  Editura Humanitas, în anul 1991 ;premiat în 1992 de Academia Română , cu premiul "Lucian Blaga "

Vezi în introducere ,  martiriul satului Mahala .]

Ţărancă cu trei calse primare, n.în 1904, în com.Mahala ,raion Noua Suliţă, în Bucovina (nordul ,anexat de sovietici în 1940 ).Arestată de NKVD în noaptea de 13 / 14 iunie 1941; separată de soţul Chiriţă ; deportată cu cei trei copii în Siberia , dincolo de Cercul Polar.

După 20 de ani de surghiun, la îndemnul său, fiii s-au zbătut pentru dreptate ( memorii ,tribunale, procese ) şi au obţinut de la Moscova  (în  regimul Hrusciov ) un document din care rezultă că...

 au stat 20 de ani în Siberia <din greşală>,ar fi <victimele stalinismului >şi că sunt  <reabilitaţi >.S-a întors în comuna natală pe 25 ian.'59. A decedat în 1986.

 

-Nandriş (2 ),Agripina / Nandriş( 3)  Domnica -mama, Ana, Nicolae, Dumitru-copii /

Nandriş (4) Doroftei ( bunic ), Ana-mamă , Ştefan -copil / Nandriş ( 5)Eudochia-mama  , Rahila şi Domnica-fiice /Nandriş (6 ) Eufrosina -mama , Maria, Florica , Ioana-copii /  

Din com.Mahala. Deportaţi în Siberia pe 12 / 13 iunie 1941, în aceeaşi noapte  cu Aniţa Nandriş.

- Neculăiţă : Nicolae (1 ) / Nicolae I.(2 ) / Nicolae V.(3)

Din com.Proboteşti, r. Herţa. Arestaţi de NKVD în 1944 ; deportaţi în lagăre de muncă silnică din URSS ( minele de cărbuni din Tula şi  Karelia ) .

- Negoiţă ,Mircea Wilhelm

N.în Cernăuţi, în 1935 ;stabilit în România ( la Oradea ? );licenţiat al Facultăţii de Istorie din Cluj. Refuzând să plece la studii post-universitare în URSS, şi-a atras persecuţia Securităţii .

Cerând aprobare pentru a pleca în Occident, în 1962 a fost arestat şi condamnat la la 4 ani închisoare. Graţiat în 1964 ( cu Decretul 411 ).

-Negrundinii ,Ion Alexei / soţia / trei copii /

N.în 1894, în com.Mahala , Noua Suliţă .Deportaţi pe 13 iunie 1941, în lagărele din Siberia.

-Negutoi ,Nicolae / Licheria-soţie / Traian-fiu // Negutoi ,Milixina -68 de ani /

Ţărani din com.Mahala, r.Noua Suliţă. Deportaţi pe 13 iunie 1941, în lagărele din Siberia.

-Nichiforiuc : A.I.(1) / A.I.( 2 ) / N.V./

Ţărani români din com.Ropcea, r.Storojineţ. Deportaţi de NKVD pe 13 iunie 1941 , în lagăre din URSS .

-Nichitin: Alexei I. /Arsenie A. / Florea I. /Gheorghe A. / Ilie A. /Petru D.cu soţia  / Pintilie /Vasile / Pătraş V.(jandarm al poliţiei române ) /

Români din com.Stroeşti, r.Noua Suliţă .Deportaţi de NKVD în 1940 şi 1941.Doar doi s-au întors din deportare, restul decedând în lagărele de muncă forţată din URSS.

-Nichita ,Toader

Român din satul Brâncuţa , com.Fundu Herţii .Încercând să treacă în partea rămasă la România,  a fost împuşcat de grănicerii sovietici ,la 4 iunie 1945.Cadavrul i-a fost  aruncat ,peste "graniţă" , la Oroftiana (Dorohoi ) .

-Nichitiuc ,C.G.

Român din satul Horbova ,r.Herţa .Deportat în 1941; mort în lagăr .

-Nicolaevici : G.S . /I.N. / S.P. / T.I. / T.S. / V.I. / V.S./ Gherasim

Ţărani români din com.Ostriţa, şi Pătrăuţii de Sus ,r.Herţa .Ridicaţi de NKVD pe 13 apr.1941 pentru deportare .Au murit toţi : unul, împuşcat de un soldat sovietic; doi pe drumul deportării ; cinci, în lagăr .

-Nicolaevici , Vasile/ Grafina-soţie / Aurora,Eugenia, Marioara, Domnica, Ştefana-fiice /

Familie de ţărani români din Ostriţa , r.Herţa.Ridicaţi pe 13 apr.1941

El a murit în 1942 în deportare  ( sat Sestobitovo, r.Rudin-Siberia ) ; soţia şi copiii au revenit acasă , în 1956 , pe timpul "reabilitărilor" date de Hrusciov.

-Nicolaiciuc ,Ion / Nicorici ,Vasile / Nicorici , Zamfir V. / Nicoriciuc ,Dumitru /

Din com.Maidan, r.Storojineţ ;din com.Costiceni,Ceasna,com.Mahala ,r Noua Suliţă.

Ridicaţi pe 12 iunie 1941 , deportaţi în lagărele din URSS .

-Nicoriuc :Dumitru I. / Elena F. / Gheorghe I / Gheorghe M. / Lazăr / Maria D. / Saveta F. /

Din com Boian, r. Noua Suliţă .Deportaţi în 1944.Au murit toţi în  deportare.

- Niculăescu :Domnica / Ilie / Ioan / Margalina / Vasile / Zamfira

 -Niculăiţă: Adela / Didina / Gheorghe / Maria / Mihai / Toader /

Peste 111 ţărani români, mai ales femei , din com.Suceveni ( r Hliboca ) şi  com.Târnauca ( r. Herţa ) , ridicaţi pe 1 apr.1941, deportaţi în Siberia.

-Nimigean : Avrentie-fost primar  /Teodor-primar /Pentelei-fost notar / Neculai -cel mai bogat / Dumitru a lu Cozmuţă / Gheorghe / Gheorghe Ilie / IoanToader / Vasile D. /ş.a.ş.a.

-Nimigean : +Ananie /+Niculae / +Vasile / +Serghei / +Dumitru A./ +Zaharie /+Constantin I./

+Dometie /+Dumitru V. / +Pantelimon  /+Veronica / +Domnica D.  /+Domnica V. / +Aurica G. +Aurora L. / +Aurora S. /+Ecaterina /+Eleonora / +Maria D. / +Maria G. /

[LD: vezi mai sus tragedia satului martir Tereblecea. Numele cu + au murit în deportare ] 

( Cf. Nimigean, Dumitru [ din Australia  ], Însemnări .Preluare din C.Ioniţoiu, Dicţionar N.  )

Din Tereblecea [Porubnoe ]( Hliboca ), 39 de persoane numai din această familie,deportate  în noaptea de 13/ 14 apr.'41 în Siberia, Kazahstan Onega.

-Nimigean Dumitru

[LD:îi datorăm una din cele mai pertinente analize privind căderea în robie a ţăranilor români din Bucovina anexată de sovietici . <...peste noapte ,satul meu s-a găsit în altă lume. Toate s-a schimbat în mai puţin de 24 de ore. Credeai că puterile iadului au fost deslănţuite de stăpânul lor asupra satelor paşnice ce aştepteau rodul trudei lor după muncile de primăvară.

Nebunii au fost scoşi din casele de sănătate şi s-au întovărăşit cu toţi vagabonzii şi criminalii , făcându-se şefi de poliţie şi apărători ai regimului comunist .Venetici cunoscuţi şi necunoscuţi au fost făcuţi primari şi prefecţi de către armatele de invazie .

L a aceştia s-au adăugat pleava doritoare de pradă din fiecare locaitate pentru a-şi împărţi avutul altuia. Aceştia erau instrumentele prin care comuniştii distrugeau o lume aşezată de secole prin muncă şi omenie , căci partid comunist ,la noi, nu era . Noi ne-am fi putut apăra cu pumnul de toţi aceşti nemernici , dacă n-ar fi fost sub protecţia armatelor de invazie ruseşti.  >

( Cf. Nimigean, Dumitru [ din Australia  ], Însemnări .Preluare din C.Ioniţoiu, Dicţionar N.  ]

 Ţăran deportat în Siberia pe 13 apr.'41.După eliberare ( 1956 ? ) , a reuşit să fugă , ajungând în Australia.

-Nimigean : Ana / Aspasia / Teodora /

[LD: "mâna lungă" a NKVD ? excesul de zel al comuniştilor ajunşi la putere ?Greu de împărţit răspunderile. Rămâne faptul frust:pentru aceste biete femei , refugiate în " ŢARĂ " , calvarul a continuat.  ]     

Refugiate din Terebencea ,în 1940, în Banat .Strămutate pe 18 iunie 1951, cu domiciliu obligatoriu ,în Bărăgan.

-Nistor ,Vasile N.

Din com.Boian , r Noua Suliţă .Deportat de NKVD  în 1941  în lagărele din Onega. A murit de foame şi frig , în 1944.

-Novac,Ştefan

Din satul Buda Mică, r.Noua Suliţă. Deportat de NKVD în 1944 , în lagărul Onega.

O.

-Obrenciuc, Ştefana

Din com.Mahala, r.Noua Suliţă. Deportată de NKVD  în 13 iun.1941 în lagărele din Kazahstan

-Octriuc,David / Ana-soţie / Maria-copil /

Din com.Mahala, r.Noua Suliţă.Deportaţi  pe 13 iunie 1941 în lagărele din Siberia.

-Olari :A.G. /C.G / G.C. / G.G. / I.G. / N.G./ R.G./ S.G./ T.A. / V.G./ Z.G./ 

10 ţărani români purtând acest nume , din com.Ropcea-Storojineţ.

Omorâţi de soldaţii sovietici , împreună cu alţi 52 de consăteni .

-Olari : A.N./F.G. /

N.în 1884, în com.Ostriţa- Herţa. Deportaţi  , morţi  în timpul detenţiei.

-Olaru, I.I ./Olaru V.I /

Din com.Hlibova -Herţa.Deportaţi  ,împreună cu alţi 52 de consăteni , în lagărele din Siberia

-Olaru,V.

Din com.Rosa-Cernăuţi.Printre cei 70 de consăteni împuşcaţi de ostaşii sovietici.

-Olaru ,Eugen

Din com.Pilipăuţi , Herţa. Printre cei 103 consăteni împuşcaţi  de soldaţii sovietici

-Olenic ,Alexandra / un copil /

N.în 1884, în raion Noua Suliţa.Deportată pe 13 iun.1941 , în Siberia .

-Oloeru :  Ion / Tatiana / Visarion /

Din com.Oprişeni, r. Hliboca . Deportaţi de NKVD  pe 13 iunie 1941 în lagărele din URSS; Au murit în timpul detenţiei.

-Onofriciuc ,Vasile

Arestat la 2 apr.1941 , după masacrul de la Fântâna Albă ; condamnat la 10 ani muncă silnică ; deportat într-un lagăr în Urali .

-Opaiţ ,Cosma

Împuşcat de sovietici pe 1 apr.1941, la Fântâna Albă , în timp ce încerca să treacă graniţa în România.

-Opaiţ, Domnica / Marie ,Ilie ,Casandra-copii /

Din com.Cupca .Deportaţi  pe 13 iunie 1941 în lagărele din Kazahstan.Casandra a murit pe drum .

-Opaiţ, Dumitru M.

Din com.Iordăneşti. Împuşcat la 1 aprilie 1941, în masacrul de la Fântâna Albă , în timp ce încerca să treacă graniţa în România .

-Opaiţ,Florea C.

Din com.Corpaciu .Deportat pe 1 apr.1941 , în Siberia.

-Opaiţ, Gheorghe .

Împuşcat pe 1 apr.1941 ,  în masacrul de la Fântâna Albă , în timp ce încerca să treacă graniţa în România .

-Opaiţ ,Ion P.

Din Pătrăuţii de Jos .Deportat pe1 apr.1941 în lagărele din Kazahstan.Mort în deportare.

-Orestean ,Aurel    / Etia - soţie /

P.

- Palade, Iordache / Palade Maria /

Din com.Crasna  -Storojineţ .Ridicat de NKVD şi deportat la muncă forţată .A dispărut în lagărele din Siberia.

-Paladean ,Toader

Din com.Voloca (pe Derelui ) -r.Hliboca.Deportat  de NKVD în 1945 .A murit în 1945 , în zona Lacului Onega , datorită condiţiilor de muncă exterminatoare .

-Paladi ,D.I.

Din satul Budineţ -Storojineţ.Una din cele 77 de victime ale deportărilor operate de NKVD în comună .

 

-Paladi, Haralambie

Din Godineşti -Herţa.Deportat de sovietici în 1945; mort din cauza condiţiilor de muncă exterminatoare   

-Palaghian ,G.N / Palaghian I.D. /

Din Ostriţa- Herţa. Deportaţi de sovietici în 1940, după anexare ;exterminaţi în lagărele de muncă forţată de la Onega şi Peciora.

-Palaghian : Pintilei  / Profira / Victoria /

Ţărani  din Târnauca -Herţa  ( comună unde se afla moşia şi conacul familiei Hurmuzachi )

Deportaţi şi exterminaţi în lagărele de muncă forţată,   în 1941 .

- Palahniuc ,Petru

N.în 1925, în com.Ceahor ,r.Hliboca .Împuşcat în 1944, pe  câmp , de sovietici .

-Palamariuc :Dumitru / Elisabeta /Ilie / Ioan / Maria /

Din com.Tereblecea ( Porumbnoe ) -Hliboca.Ridicaţi de sovietici pe 13 iunie 1941, înainte de intrarea trupelor române eliberatoare. Deportaţi în Kazahstan.

-Palamariuc ,Victoria ( a lui Constantin )

Din com.Pătrăuţii de Jos  -Storojineţ.Împuşcată la 1 aprilie 1941,  în masacrul de la Fântâna Albă .

-Palicârjă ,Mihai

Ţăran din com.Cupca -Storojineţ.Împuşcat de sovietici pe 1 apr.1941 , în masacrul de la Fântâna Albă ( între satul Bahrineşti şi râul Siret ) , în puhoiul de români care fugea din calea trupelor sovietice invadatoare.

-Palmaru, Vasile

Ţăran din com.Proboteşti - Herţa. Deportat de sovietici pe 13 apr.1941.

A murit în deportare, în Siberia

-Panciuc : Alexandru A./ Arcadie / Constantin / Eudochia /Gheorghe / Ioan / Leon / Leontina / Maria / Silvia /

Ţărani din Tereblecea - Hliboca-Storojineţ . Deportaţi pe 12/13 iunie în Siberia. Supravieţuitori ai deportării.

-Panciuc :Costan /Ecaterina / Elena / Natalia / Teodor /

Ţărani din com Tereblecea, r.Hliboca. Deportaţi pe 12/13 iunie în Siberia. Morţi în deportare.

-Panciuc Vasile -Ananie

Din satul Porumbnoe, com.Tereblecea -Storojineţ .Deportat într-un gup de 47 consăteni ,în 1944, în lagărele din Onega. A murit în deportare.

-Pascar :  Doroftei / Elisaveta (1 ) / Elisaveta (2) / Serghei /Gheorghe /

Ţărani români din com.Tereblecea -Hliboca. Deportaţi  de sovietici pe 12/ 13 iunie 1941. Au  murit în deportare , datorită condiţiilor exterminatoare.

-Patraş ,Alexandru N. /Paraschiva-soţie / Livia şi Aurora-fiice /

-Patraş Domnica  V. /Claudia şi Olga- fiice /

-Patraş , Gavril ( 1 ) / Glicheria -soţie / Saveta -fiică /

- Patraş ,Grigore / Eudocgchia -soţie / Maria şi Veronica-fiice /

- Patraş Grigore P. / Zamfira-soţie / Domnica, Petru, Elena, Iulieta, Ştefan, Victor -copii /

Români din  com.Bahrineşti -Hliboca . Deportaţi de sovietici pe 12 /13 iunie 1941, înainte de intrarea armatei române eliberatoare , în Kazahstan.

Din cei 134 deportaţi din Bahrineşti, 94 au murit în deportare. 

-Patraş ,Gavril (2 ) / Lucheria-soţie /

[ LD: recomand pentru cunoaşterea dramei trăite  de români cartea nepotului după mamă al lui Gavril şi Lucheriei Patraş ,Mihai Prepeliţă ,Îmblânzirea Curcubeului.După masacrul de la Fântâna Albă ( 1 apr.1941 )  - când ţăranii fuseseră ucişi de sovietici în timp ce încercau să se refugieze în România , în 1991, s-a ridicat la Varniţa ( Fântâna Albă ) o piatră funerară în memoria victimelor masacrului .Alţi 12.000 de ţărani români  au fost deportaţi.  ]

Gavril Patraş şi Lucheria , au  fost deportaţi în 1941 ,  în nordul Kazahstanului . Gavril a murit , îngheţat şi flămând, fiind îngropat de soţie,  fără sicriu,sub gheaţă .Lucheria a supravieţuit .

-Paulencu : Dumitru Gh./ Gheorghe I. /Nicolae  S. / Nistor N. / Simion T. /

5 ţărani români din com.Voloca-Hliboca. Ridicaţi de NKVD , deportaţi în 1945  :

Dumitru - a murit în acelaşi an,  în Siberia ;Gheorghe - a murit într-un lagăr de lângă Harkov ; Nicolae- a murit în timpul transportului, în tren ; Nistor - a murit în lagărul de la Lacul Onega ; Simion - a murit tot la Onega.

-Paulic ,Vasile -Emilian

Din com.Tereblecea -Hliboca .Deportat în 1945, în lagărul de muncă forţată de la Lacul Onega.

-Pauliuc ,Gheorghe V.

 Din com.Crasna-Storojineţ. Ridicat de NKVD în 1944.Dispărut fără urmă . 

-Pavalache, Victoria / Pavel Ana /

Din com.Proboteşti - Herţa .Deportate de sovietici în 1945 ,la muncă forţată ,  în minele de cărbuni din Donbas .

-Pavel  : Sava,I./Ştefan P. /Toader I.  , T. ) 

Ţărani din com.Pătrăuţii de Jos. Din cele 142 victime , ucise  de sovietici la 1 apr.1941 , în masacrul de la Fântâna Albă ..

-Pavel ,Silvestu ( 1)  Gh. / Silvestru ( 2 )

Din com Proboteşti -Herţa.Primul - ucis  de sovietici pe 6 / 7 februarie 1941, în masacrul de la Lunca ;  al doilea-  ridicat de sovietici pe 12 / 13 iunie 1949 , a murit în deportare, în Siberia.

-Pădure N.S.

Din satul Horbova -Herţa. Una din cele 100 de victime ale sovieticilor din acest sat. 

- Pălmaru, Nicolae

N.în 1914, în Pridvoreni  ( Bucovina ) . Refuzgiat în banat .la Moraviţa. din cauza invaziei sovietice. A fost trimis în 1951, cu domiciliu forţat în Bărăgan, pentru 4 ani .

-Pătrăuceanu ,Alexandra / Pătrăuceanu Ecaterina / Pătrăuuceanu, Elena /

Trei dintre cele 90 de victime ale represiunii sovietice ,din com.Maidan-Storojineţ.

-Pătrăuceanu ,Ion ( al lui Ilie )

Din com.Pătrăuţii de Jos.Ucis de sovietici pe 1 aprilie 1941 , în masacrul de la Fântâna Albă .

-Pătrăuceanu ,Zamfira ( a lui Gheorghe ) / Domnica şi Eudochia-fiice /

N.în 1899 , în satul Stăneşti-Hliboca-Adâncata ( cu soţul rămas în România ) . 

Printre cele 154 de victime ale represiunii sovietice ,deportate pe 13 iun.1941 în Siberia  ( Novorosisk ) .A lucrat în minele de cărbuni de la Aktiubinsk, apoi a fost tractoristă, reîntorcându-se acasă în toamna 1946 .

-Pântescu, Ilie

Ţăran din com.Târnauca -Herţa.Unul din cei 45 de români exterminaţi în 1941 din această comună .

-Pânzaru ,Dumitru /Pânzaru ,Ioan / Pânzaru , Silvestru /

 Ţărani din Târnauca- Herţa .Deportaţi  de sovietici pe 12 / 13 iunie 1941 ,în reg.Lacului Onega.

-Pânzaru , Ana Gh.

Din com.Boian -Noua Suliţă Omorâtă în 1940 , în timpul represiunii sovietice

-Pelehaci : Haralampie / Vasile( 1 ) / Vasile( 2 ) /

 Din Filipăuţi-Herţa. Printre cei 104 ridicaţi cu familiile , deportaţi în 1940.

-Pentelescu, Gheorghe

Elev din Cernăuţi, n.în 1927 ;refugiat la Brad, în 1944, după invazia sovietică în Bucovina.

Arestat în 1948 , într-un proces cu elevi din "Frăţiile de Cruce " ; condamnat la 1 an închisoare pentru "uneltire contra ordinii publice " ( art.209 C.P. ); închis la penitenciarul din Deva, unde s-a îmbolnăvit de plămâni .

-Pepelea ,Dumitru I.

N.în 1914,în com.Ceahor -Hliboca ( Adâncata ) .Omorât de sovietici, în 1942.

-Pepelea ,Ştefan  

Ţăran din satul Molodia -Hliboca.Împuşcat de sovietici în 1941 ,pentru că încercase să se refugieze în România.

-Pepelea : Vasile(1) /Vasile (2) / 

Ţărani din satul Molodia -Hliboca.Deportaţi în 1944.

-Percec : Alexandru N./Nicolae G. / Samoil I. / Vasile Gh. / 

Ţărani din com.Crasna- Storojineţ. Deportaţi de sovietici în 1941,după anexarea Bucovinei . Au murit ( sau dispărut )  în deportare , în Karelia şi alte lagăre de exterminare.

-Percic ,Varvara

Din com.Maidan-Storojineţ.Una din cele 90 de victime ale represiunii NKVD din Storojineţ ( cf. troiţei din oraş )  

 

[de continuat]