Prima pagină
  Arhiva de documente
    Colecţia Livia Dandara - DOCUMENTAREA GENOCIDULUI COMUNIST - PE ETAPE
      PROCESUL COMUNISMULUI în România

Prefaţă - CICERONE IONIŢOIU

Contact
contributii@procesulcomunismului.com
propuneri pentru îmbogăţirea spaţiului, neafişate
mesaje@procesulcomunismului.com
saluturi ce pot fi afişate în cartea de oaspeţi
  
PROCESUL COMUNISMULUI în România (dec.1989 – aug. 2013)
CAPITOLE / TABLOURI (în lucru)

* LIVIA DANDARA: Expunere de motive. Eşecul cunoaşterii şi condamnării comunismului (în lucru)
* GENOCIDUL COMUNIST: cronologie - evenimente - context - legiferare
* AUTORII GENOCIDULUI:
P.C.R. şi guvernanţi – nomenclatura şi colaboratorii
Marea Adunare Naţională
Ministerul Afacerilor Interne - Securitatea – Miliţia
Justiţia comunistă
* EXEMPLE DE VICTIMELE ALE GENOCIDULUI:
Monarhia – MS Regele Mihai I
Guvernanţi, demnitari
Parlamentari
Partide politice:
      PNL
      PNŢ
      PSDR - PSDI
      Mişcarea Legionară
Avocaţi, judecători, procurori
Militari
Poliţişti, jandarmi, agenţi ai Siguranţei
Diplomaţi
Biserici : Clerici şi enoriaşi ai tuturor cultelor
Cultură: savanţi, scriitori, ziarişti, artişti
Educaţie: Învăţători, profesori
Elevi, studenţi
Medici, farmacişti
Ingineri, economişti, finanţişti, tehnicieni
Funcţionari
Moşieri, industriaşi, bancheri, comercianţi, negustori
Ţărani
Meseriaşi, muncitori industriali
Femei
Minorităţi:
      Germani, saşi, şvabi
      Sârbi
      Macedoneni - aromâni
      Maghiari
      Evrei
      Albanezi–Armeni–Bulgari–Cehi–Greci–Lipoveni–Slovaci–Turci–Tătari–Ucraineni-Ţigani
* TERITORIILE PIERDUTE:
Basarabia
Nordul Bucovinei şi Herţa
EŞECUL CUNOAŞTERII ŞI CONDAMNĂRII GENOCIDULUI
BIBLIOGRAFIE
< Pagina precedentă