DOINA CORNEA în greva foamei

Este un gest sacrificial, simbolic, închinat lui Dumnezeu.

Această grevă are mai multe semnificaţii:

1)Doamne, trezeşte ţara astfel încît să fim în stare să distingem adevărul de minciună.

2)Actul meu se referă la restabilirea unităţii poporului în jurul forţelor binelui.

3)Act de solidaritate cu cei ce rezistă eroic făcînd greva foamei în protest şi manifestaţii neîntrerupte.

4) Act de protest împotriva confiscării treptate a libertăţii cucerite cu atîta jertfă prin clasicile metode comuniste ce se reinstalează la noi.

 

CURAJ, SACRIFICIU, DEMNITATE

 

Doamna Doina Cornea, cea care în timpul dictaturii a avut curajul să-1 înfrunte pe Ceauşescu, chiar dacă forţele de represiune (mîna lungă a orcărui despot, fie el mai mult sau mai puţin înţelept) au încercat în permanenţă şi prin toate mijloacele să o reducă la tăcere, a declarat în ziua de 10 mai greva foamei în semn de protest faţă de practicile comu­niste ale guvernului, în desfăşurarea campaniei electo­rale.

Înainte de a declara că se află în greva foamei, Doina Cornea a trimis Parlamentului Euro­pean o scrisoare deschisă în care arată că alegerile de la 20 mai din România "nu vor fi li­bere". Totodată ea a subliniat faptul că poporul român "trăieşte o dramă" prin care riscă să alunece într-un totali­tarism deghizat şi adresează un apel parlamentarilor euro­peni să nu uite România.

Doamna Cornea acuză re­gimul lui Ion Iliescu că este for­mat din "fostele instrumente ale dictaturii comuniste" şi îl acuză că practică calomnia, minciuna, atacurile împotriva persoanelor şi sediilor partidelor din opoziţie, controlează ra­dioul şi televiziunea şi împiedică difuzarea presei in­dependente. Dar cel mai grav fapt citat de fosta dizidentă este că actuala conducere, în loc să stabilească răspunderile care revin instituţiilor de re­presiune ale regimului comu­nist, se sprijină pe aceste forţe în propria sa campanie electo­rală si pentru a se menţine la putere.

Deci, în pofida campaniei de calomniere şi discreditare lansată şi continuată de FSN, cea care a fost şi este pentru popo­rul român simbolul demnităţii naţionale, continuă neabătut lupta pentru adevăr, dreptate  şi, în primul rînd, împotriva  comunismului.

Falşii dizidenţi din interio­rul Partidului Comunist (care se considerau aripa dreaptă a acestui partid), cei care astăzi au trecut din linia a doua în fruntea puterii, pălesc în faţa curajului, demnităţii şi sacrifi­ciului acestei femei care, alăturîndu-se demonstranţilor  din Piaţa Universităţii, arată lumii întregi că nu va renunţa la luptă până ce nu va avea ga­ranţia că România se îndreaptă spre o reală demo­craţie, în mijlocul unei Europe care ne aşteaptă cu braţele de­schise, dar care nu vrea să tole­reze sindromul neo-comunist.

C. Nicolae